__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 24

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving, december 2008

D

-

januari 2009

it overzicht van opmerkelijke en

interessante

vogelwaar­

nemingen in de Dijlevallei beslaat voornamelijk de periode december 2008

januari 2009. De bestreken

-

regio omvat de gemeenten Kor­ tenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg, Over­ ijse, Tervuren en de aangrenzende gebieden. De volgende rubriek zal de periode februari - april 2009 omvatten.

Waarnemingen

wor­

den voor 5 mei 2009 verwacht bij Moreau,

Kelle

Korenbloemlaan

3052 Blanden, 0486/ 12.58. 77,

5,

kelle.moreau@gmail.com.

Park, ZW = Oud-Heverlee/Zoete Waters, = Oud-Heverlee/ Oppem

=

weilanden

en Bogaerdenstraat

tu

(Oud-Heverlee - Korbeek-Dijle) en

GB=

GB,

eerijse/Grote Bron (deel Doode Bemde), =

OH1

OHZ = Oud-Heverlee/Z,

,

KV

eerijse/Kliniekvijver (deel Doode Bemd ) en

SAR= Sint-Agatha-Rode/Grootbroek.

Kleine Zwaan Cygnus bewickii De vijf Kleine Zwanen van SAR bleven daar nog ter plaatse tot op 13/12 (versch. waam.), wanneer het dalende waterpeil hen dwong om deze stek te verlaten. Op die dag werden ze rondvliegend waargenomen te OHZ (W. Desmet) en op 14/12 zaten ze te

GB (F. Fluyt,

J.

ysten).

Grauwe Gans Anser anser 02/12

5 ex. te SAR (P. Moysons)

07/12

2 ex. over Huldenberg/Spits berg

(F. F luyt), 7+8 ex. ZW te Erps-Kwerps

(P. Moysons) 31/12

5 ex. over Heverlee/Zwanenberg

(B. Bergmans) 03/01

5 ex. over Heverlee/Zwanenberg

(B. Bergmans e.a.), 2-3 ex. te Oppem Waarnemingen van onder meer Knobbelzwaan,

(J. Nysten, L. Hendrickx, W. Desmet)

Krakeend, Slobeend, Wintertaling, Tafeleend,

04/01

Kuifeend, Patrijs, Dodaar , F uut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Havik, Waterral, Kievit, Storm­ Zilvermeeuw,

meeuw,

Kleine

Mantelmeeuw,

Kerkuil, Steenuil, Bosuil, Ransuil, Ijsvogel, alle pechten, Gele

Veldleeuwerik,

Kwikstaart,

Witte

Graspieper, Kwikstaart,

Grote Krams­

vogel, Koperwiek, Zanglijster, Cetti's Zanger, Vuurgoudhaan, Glan kop, Matkop, Kuifmees, Zwarte Mees, Roek, Ringmus, Keep, Putter, Sijs, Kneu, Goudvink, Geelgor , Rietgors en alle exo­ ten w rden niet in dit verslag opgenomen maar wel v rwerkt. Gebied afkortingen: WLS

=

Wilsele/Vijvers Bellefroid, LP = Ke sel­

Lo/L opoldspark, AVP = Heverlee/Abdij van 22

De Boomklever - maart 2009

2 ex. te Oppem (Luc Hendrickx, Ingrid

el, Frederik Fluyt) 11/01

2 ex. ZW te Tourinnes-la-Grosse

(J. Taymans) Kolgans Anser albifrons De jaarwisseling 2008-2009 bracht wat ganzen­ geweld teweeg in en rond de Dijlevallei: 31/12

min. 3 ex. aud te OH/centrum

ten), 5 ex. te Pécrot 01/01

(J. Rut-

(M. Walravens)

max. 10 ex. te Heverlee/Zwanenberg (F.

(J. Nysten), 20 (J. Nysten), 136 ex. te Op­ pem en omgeving (L. Hendrickx, J. Menten, K.

Vandekeybus), 4 ex. over LP ex. over Kessel-Lo/N

Hansen) en 4 ex. te Korbeek-Dijle/plateau (S. Horemans)

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever Maart 2009  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Boomklever Maart 2009  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded