De Boomklever Juni 2008

Page 29

Het leven van een Kleine Zwaan

•••

in 8 ringaflezingen

T

ussen het groepje Kleine Zwanen dat afgelopen winter de omgeving van het Grootbroek in Sint-Agatha-Rode als winterstek had uitverko­

ren, ontdekte Frederik Fluyt op 12/ I 2 een exemplaar met een gele kleur­ ring rechts en een metalen ring links. Op 19/ l 2 kon de gele ring door Raf Aerts afgelezen worden als "Geel 546". Het kleurringproject werd gecontacteerd en hieronder volgt het levensverhaal van onze kleine wereld­ zwerver. Als jong mannetje werd hij geringd op 16 augustus 2005 op het eiland Murei langs de

oor­

delijke Ijszee in Rusland. De omliggende toendragebieden van de Petsjora delta zijn de belangrijkste broedgebieden van onze Kleine Zwanen. Tijdens zijn eerste winter trok hij naar

ederland waar hij in maart 2006 verschillende keren werd waar­

genomen in de Rietbroek, een veenweidengebied in Ook in zijn tweede winter trok hij naar

oord-Holland.

ederland, eerst naar De Schans bij het Markiezaatmeer op de

grens van West-Brabant en Zeeland, en vervolgens naar polder Neder-Slingeland in Zuid-Holland. Verandering van spijs doet eten, en zo bracht een gunstige wind hem in zijn derde winter naar on Grootbroek, in vogelvlucht maar liefst 3300 kilometer van zijn geboorteplek verwijderd! Hij leek het daar best naar zijn zin te hebben, tot hij eind december zijn biezen moest pakken omdat de vijver dicht­ vroor tijdens de enige fikse vorstperiode van de afgelopen winter. We zijn alva t benieuwd waar hij volgend jaar zal opduiken! Bruno Bergrnans & Frederik Fluyt

Foto van waar onze Kleine Zwaan uit het ei kroop (Eileen Rees, Wildfowl & Wetlands Tru t Engels-Russische Onderzoek project van Kleine Zwn11en) De Booml<lever

-

juni

2008

71


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.