__MAIN_TEXT__

Page 6

Sphiximorpha subsessilis en Xanthogramma laeturn: twee nieuwe zweefvl iegensoorten (Diptera, Syrphidae)

D

e zweefvliegenfauna van het

twee recentste aanwinsten

Dijleland is relatief goed on­

onze

zweefvliegenfauna

voor

werden

derzocht. Bij de laatste publicatie

tijdens dezelfde week op enkele

(Menten 2002) waren er 186 zweef­

honderden meters van elkaar ge­

vliegensoorten bekend uit de regio,

vonden in het Meerdaalwoud op

maar sindsdien zijn er nog enkele

het grondgebied Bierbeek (UTM­

extra

en

code: FS2028). Het betreft de zeld­

nadert het totale aantal de kaap

zame bossoorten Sphiximorpha sub­

van 200 soorten of 60% van onze

sessilis en Xanthogramma laetum.

soorten

inheemse

waargenomen

zweefvliegenfauna.

De

Sphiximorpha subsessilis 52

De Boomklever

-

juni

2007

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever Juni 2007  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Boomklever Juni 2007  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement