De Boomklever Juni 2002

Page 41

Zoogdieren

Vos Vu/pes v-ulpes 28/04 's voormiddags 2 ex. te Oud-Heverlee/Noord (F. Fluyt) 11 /05 1 dode vossenwelp te Oud-Heverlee/spoorweg (F. Fluyt) l2/05 spo.ren te Korbeek-Dijle/Laarzendelle (S. Horemans) Samenstetnng Kelle Moreau, kelre.moreau@bio.kuleuven.ac.be Medewerkers Koen Berwaerts, Steven Bouillon, Frank Claessens, Herwig Demeyer, Mark Depauw, Freek Fluyt, Robin Guelinckx, Stefaan Horemans, Gert Meeus, Kelle Moreau, Paul Nuyts, Toon Roels, Hans Roosen, Geert Sterckx, Filip Vandekeybus en Kris Van Scharen.

Nieuw: Lokale Hamsterwerkgroep Leuven Op 30 april 2002 werd te Korbeek-Dijle een lokale Leuvense hamsterwerkgroep opg·ericht. Deze stelt zich tot doel orn in het gebied Herent, Leuven, Korten­ berg, Tervuren, Huldenberg en Bertem te ijveren voor het behoud van de ham­ ster en zijn biotoop, natuurrijke akkerlandschappen. De werkgroep is onder­ meer samengesteld uit vertegenwoordigers van Natuurpunt Studie, de milieu­ raad van Tervuren, de Regionale Landschappen Dijleland en Haspengouw, De V rienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, Natuurpuntafdelingen Leuven. VIJL (Voer. ljse en Laan) en Velpe-Mene en de Natuurstudiegroep Dijleland.

figuur 1: Hamsterburchten gevonden in de periode van 1998-2001 (http://www .natuurpunt.be/1 63


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.