De Boomklever Juni 2002

Page 40

Zoogdieren

Zoogdierwaarnemingen in de Dijle­ vallei en omgeving. Maart - mei 2002 Dit overzicht van opmerkelijke en interessante zoogdierwaarnemingen in de Oljlevallei en omgeving beslaat voornamelijk de periode maart - mei 2002. De bestreken regio omvat de gemeenten Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg, Overijse en Tervuren. De volgende rubriek zal de periode juni augustus 2002 omvatten. Waarnemingen worden voor 10 september 2002 ver­ wacht bij KeUe Moreau, Kerspelstraot 20, 3001 Heverlee, t: 0486/125877, e: kelle.moreau@bio.kuleuven.ac.be . Bever Castor fiber

23-24/03

In de Laanvallei te Terlanen opnieuw zeer verse beversporen op verscheidene ploatsen, ook mogelrjk een hol· (H. Roosen}.

Bruine Rat Rattus norvegicus

23/05 's morgens te Winksele/Terbankstraat een ex. dat zich had vast gebeten ·in een jong konijn {dat-uiteindelijk meer dood dan ·levend kon ontkomen) (M. De.pauw) Wezel M ustela nivalis

08/05 1 verkeersslachtoffer te Sint-Agatha-Rode {K. Moreau} 12/05 1 ex. in tuin te Overijse(Jezus-Eik)!Schransdreef {P. Nuyts) Hermelijn M ustela ermine-a

20/04 1 ex. 1 ex. 05/05 1 ex. 12/05 1 ex.

met nog grotendeels witte kop te Sint-Agatha-Rode .(K. Moreau), te loonbeek/Hollestraat (F. Fluyt) met prooi in tui.n te Leefdaal. (K. Van Scharen) over de Bertemse Weg te Korbee1<-DiJle {S. Horemans)

Bunzing M ustelo p.utorius

09/03 1 verkeerssrachtoffer te Haasrode/Expressweg (K. MoreauJ 15/03 l verkeersslachtoffer te Bertem/îervuursesteenweg (S. Bou·mon)· 05/04 l verkeersslachtoffer te Beisem/Molenbeekvallei i1� Roels) 1 7/04 1 verkeersslachtoffer te Wi·lse·le/Brusse-lsesteenweg fF. Vandekeybus) 02/0.6 1 ex. met prooi (jong .konijn) te Winksele/De.He (M. Depauw} Steenmarter Martes foina

02/04 rond 22u l ex. over de Pokenstroot te Heverlee {K. Moreou)· 28/04 1 verkeersslachtoffer te Heverlee/Hertogstraat {K. Moreou} 29 /05 l verkeersslachtoffer te Kessel-Lo/Diestsesteenweg {-R. Gue·linckx) S2


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.