Page 27

Geoorde Futen Podiceps 1tf'Jv1collis

in Vlaams-Brabant Paul ,'-/erroelen

Geoorde Futen kwamen in B elgië voor het eerst

toe

broeden te \reel de lA) in 1931: hec aan ra:

brocdkoppels bereikte een eerste maximum te Kalmchout (A) m et 8 paar in 1952

en te

Oordcren met

13 paar in 1971 (�Iacs & Voet 1988). Vanaf 1983 werden in ons land 28 koppels genoteerd en die stijging duuràc tot in 1989 (39--IB koppels). Na twee zeer zwakke jaren (1990-1991: 7-10 koppels) nam de broed populatie toe tot 3135 koppels in 1992, bereikt� een hoogtepunt in 1995 met 57-58 koppels (Ncf 1995. Devos & Anselin 19%) en in 1996 steeg ze tot 83-85 koppels (Anselin & al. 1998). In Vlaams-Brabant wordt de soort jaarlijks gezien vanaf 1971 (niet in 1982) maar haar voorkomen in de periode 1943-1968 (13 waarnemingen) wijkt betrekkelijk niet af van het huidig algemeen patroon in onze provincie en in ons land. Van 1971 tot 1992 neemt het aantal observaties in voor-en najaar lichtjes toe (2-4 waarnemingen) met twee uitschieters: 7 gevallen in 1976 en in 1979.

Het groter

aantal broedgevallen in de provincie Antwerpen sinds 1983 heeft echter geen invloed

gehad op de cijfers in Vlaams-Brabant tot in 1992. Waarschijnlijk is het aantal kandidaat-broedvogels vanaf dan beginnen toenemen zodat de soort meer werd vastgesteld o. a. 6-7 obser-Vaties in de jaren 1993-1994-1995 en 10-13 gevallen vanaf

1996. Uiteindelijk heeft deze toename geleid tot de eerste waarneming in augustus 2000 van 3 kleine jongen te Neerijse-Ooode Bemde (K. Van Scharen in Hens 2000). Geoorde Futen trekken door van februari tot ver in mei. zelden tot in de eerste helft van juni: 01 tot 16 juni 1998 Tienen 2-3 ex; 05 en 1 O juni 1999 Oud-Heverlee. De eerste trekkers in het najaar verschijnen al eind juni, maar de meeste bereiken Vlaams-Brabant in juli en augustus. Vanaf september valt het aantal waarnemingen gevoelig terug en in de laatste drie maanden van het jaar bleef het constant (Fig 1 ) . Twee overwinteringsgevallen werden gepubliceerd: 197 4-75 en 1992-93 één of 2 ex, telkens te Hofstade; er zijn bovendien vier gevallen in januari bekend : drie te Hofstade

(04 jan 1943, 02 jan 1983, 23 jan 1993) en één in de Dijlevallei: 04 jan 1966 Neerijse. jan feb maa apr mei juni juli aug sept okt nov dec

4

Fig. 1

-

5

12

15 17

5

19

27

12

9

9

9

Aantal waarnemingen per maand in de periode 1943-2000

Bij tweederden van de waarnemingen ging het om solitaire vogels; de overige hebben

97

,

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever September 2001  

De Boomklever September 2001  

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded