__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 17

Aanvullende vroarnemingen uit de periode decenecer2000- maart 2001

W. Claes Krakeend Webbekom-broek 30 dec 6 ex. Wintertaling Webbekom-broek 16 dec 90 ex, 30 dec 15 ex, 13 jan ruim 100 ex, 04 maa ruim 46 ex. Kraanvogel: 18 dec Loksbergen ca 30 ex naar Z (meded. S. Van Cauwenbergh). Wulp 04 maa Webbekom-broek 1 ex naar W. Watersnip Webbekom-broek 16 dec 8 ex, 30 dec 16 ex, 13 jan 12 ex, 04 rnaa ruim 14 ex. Bokje Webbekom-broek 16 dec 3 ex, 30 dec 4 ex, 04 maa 3 ex. Kauw: 13 jan Webbekom-broek ca 100 ex aanwezig. Ringmus: 16 dec Webbekom-broek ruim 80 ex aanwezig. Sijs: 04 maa Webbekom-broek ruim 50 ex genoteerd.

Ornithologische waarnemingen in de periode juni-juli-aug 2001 in de regio Tienen en het Dijleland Samenstelling P. Herroe/en & J. Cuppens .)

Rechtzetting (corrigenda): in de Boomklever

200014 (december) blz. 105 en n

Oriolus 2001, 1: 33 en 34 staat bij Grasmus en Frtis de verkeerde datum van 26 oktober: de juiste datum is 26 september 2000. Ook werd een aantaJ bijzondere waarnemingen van W. Claes (CLW) niet vermeld,

maar

ze komen wel aan bod in onderstaande rubriek.

Addendum: in het juninr 2001 van de Boomklever

werden de afkortingen van vier

waarnemers vergeten; het zijn : AKO= Koen Aerts, CLW= W. Claes, HOS= S. Horemans en ROA= A. Roelants. De redactie verontschuldigt zich voor deze tekortkomingen.

Dodaars: in juni-aug te Tienen slechts 2 koppels

+

onbekend aantal jongen (CUJ, COE,

COP, HEP, DIW). Fuut: Tienen

tot 17 juli

2 ad (zonder jongen) en 1 juv aanwezig; op 24 juli

2 ad, 1

immatuur en 2 afzonderlijke ad; 07 aug 2 ad (CUJ, HEP, COE, COP). Geoorde Fuut: Tienen 14 juli-08 aug 1 ad , per 15 aug 1 ad

+

1 eerstejaars aanwezig (

CUJ, COE, COP, HEP, DIW, LAJ, OSL, LUJ). Aalscholver aanvulling 1 '

30 april Tienen 14 ex

naar

N (CL W);

Tienen

15

jufi

29 e x

pleisterend, 20 juli e n 26 aug 1 ex; 11 aug Boutersem 9 ex naar NW (COE, COP, CUJ,

87

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever September 2001  

De Boomklever September 2001  

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded