De Boomklever September 2001

Page 17

Aanvullende vroarnemingen uit de periode decenecer2000- maart 2001

W. Claes Krakeend Webbekom-broek 30 dec 6 ex. Wintertaling Webbekom-broek 16 dec 90 ex, 30 dec 15 ex, 13 jan ruim 100 ex, 04 maa ruim 46 ex. Kraanvogel: 18 dec Loksbergen ca 30 ex naar Z (meded. S. Van Cauwenbergh). Wulp 04 maa Webbekom-broek 1 ex naar W. Watersnip Webbekom-broek 16 dec 8 ex, 30 dec 16 ex, 13 jan 12 ex, 04 rnaa ruim 14 ex. Bokje Webbekom-broek 16 dec 3 ex, 30 dec 4 ex, 04 maa 3 ex. Kauw: 13 jan Webbekom-broek ca 100 ex aanwezig. Ringmus: 16 dec Webbekom-broek ruim 80 ex aanwezig. Sijs: 04 maa Webbekom-broek ruim 50 ex genoteerd.

Ornithologische waarnemingen in de periode juni-juli-aug 2001 in de regio Tienen en het Dijleland Samenstelling P. Herroe/en & J. Cuppens .)

Rechtzetting (corrigenda): in de Boomklever

200014 (december) blz. 105 en n

Oriolus 2001, 1: 33 en 34 staat bij Grasmus en Frtis de verkeerde datum van 26 oktober: de juiste datum is 26 september 2000. Ook werd een aantaJ bijzondere waarnemingen van W. Claes (CLW) niet vermeld,

maar

ze komen wel aan bod in onderstaande rubriek.

Addendum: in het juninr 2001 van de Boomklever

werden de afkortingen van vier

waarnemers vergeten; het zijn : AKO= Koen Aerts, CLW= W. Claes, HOS= S. Horemans en ROA= A. Roelants. De redactie verontschuldigt zich voor deze tekortkomingen.

Dodaars: in juni-aug te Tienen slechts 2 koppels

+

onbekend aantal jongen (CUJ, COE,

COP, HEP, DIW). Fuut: Tienen

tot 17 juli

2 ad (zonder jongen) en 1 juv aanwezig; op 24 juli

2 ad, 1

immatuur en 2 afzonderlijke ad; 07 aug 2 ad (CUJ, HEP, COE, COP). Geoorde Fuut: Tienen 14 juli-08 aug 1 ad , per 15 aug 1 ad

+

1 eerstejaars aanwezig (

CUJ, COE, COP, HEP, DIW, LAJ, OSL, LUJ). Aalscholver aanvulling 1 '

30 april Tienen 14 ex

naar

N (CL W);

Tienen

15

jufi

29 e x

pleisterend, 20 juli e n 26 aug 1 ex; 11 aug Boutersem 9 ex naar NW (COE, COP, CUJ,

87