De Boomklever September 2001

Page 16

Vroedmeesterpad Alytes obstetricans

09106 een 5-tal roepende ex. aan de Tersaerthoeve te Huldenberg (F. Fluyt)

Samenstelling Kelle Moreau, kelle.moreau@bio.kuleuven.ac.be Medewerkers Hugo Abts, Monique Bekkers, Geert Bleys, Herwig Blockx, Alain Boeckx, Steven Bouillon, Etienne Bronquart, Paul Claes, Peter Collaerts, Jos Cuppens, Johan De Baere, Herwig Demeyer, Mark Depauw, Johan De Rycke, Wim Dirckx, Jean-Philippe Ferette, Freek Fluyt, Sven Goethals, Luc Hendrickx, Jo Hendriks, Maarten Hens, Paul Herroelen, Stefaan Horemans, Peter Kokelaere, Gert Meeus, Kelle Moreau, Stephan Peten, Toon Roels, Wouter Rommens, Hans Roosen, Jos Rutten, Geert Sterckx, Erik Toorrnan, Johan Vanautgaerden, Frank Van de Meutter, Geert Vandeputte, Dirk Vanderlinden, Geert Vandermeulen, Kris Van Scharen, Andre Verboven, Bart Vercoutere, Freek Verdonckt, Sven Verkem, Guy Verrijdt en Marc Walravens. Met dank aan Gerald Driessens voor het bezorgen van de waarnemingen ingesproken op De Wielewaal Vogellijn

(03/48801 94) .

..

__...

.

../

.. �·

. ··

./

-· -

"

-.

v

·

.

. ..

86

.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.