De Boomklever Juni 2001

Page 5

'

VOGELWAARNEMINGEN UIT DE PERIODE MAART tot MEI 2001 in de regio Tienen en Dijleland Samenstelling: Paul Herroelen en Jos Cuppens

In het vooruitzicht van de aanstaande fusie Natuurreservaten-Wielewaal, worden de ontvangen waarnemingen uit de regio Tienen en Dijleland tot en met november observaties

van

2001

de

afzonderlijk

regio

Tienen

vermeld. niet

Vanaf 2002

langer

in

de

zullen

de

Boomklever

gepubliceerd worden. Het bijhouden en registreren van de gegevens door Jos Cuppens, blijft evenwel verzekerd en verandert niet. OPM: (27) het getal tussen haakjes achter de

naam

van een vogelsoort betekent dat 27

observaties werden ingestuurd.

Dodaars: eerste vanaf 11

maa

o.a. Roosbeek, Tienen, Lubbeek-kapel en Miskom­

wachtbekken; in april-mei te Tienen (2 koppels), Roosbeek en St. Joris-Winge-Gemp (GUR, CLW, COE, CUJ, OSL, HEP, VEF).

Fuut: vroegste vanaf eerste week maart: St. Joris-Winge-Gemp 9 ex op 06 maa, 6 ex o p 15

maa

(HEP), 30

maa

Tienen; broedgevallen: St.J.-Winge-Gemp 2-3 koppels (06 mei

pullus van één week oud}, Roosbeek 03 mei 5 ex, Tienen: 24 mei 2 ex, paring en nestbouw op 28 mei (COE, COP, CUJ, TOE); Dij/eland : Kessel-Lo/Prov.Domein 1-2 koppels, Oud-Heverlee/N, Zoete Waters en Neerijse-kliniek (DCC).

Aalscholver (31): St. Joris-Winge-Gemp: tot midden maart 15-17 ex, max. 21 ex op 21 maa, 3-5 ex in tweede helft april, 12 mei één imm; doortrek : 17

maa

19 maa Glabbeek-Zuurbemde 1 ex over; Roosbeek 28

2 ex NO, 13 apr 2 ex o p

maa

Glabbeek 6 ex over,

vijvers; 03 apr Boutersem 6 ex ZW; 12 apr Glabbeek 12 ex, 30 april Tienen totaal 14 e x naar

N; Tienen: 26-31

maa

1-2 ex, 01 april 5 ex, 02 mei 2 ex; Webbekoms Broek: 04

maa 5 ex (ABK, ABP, CLW, COE, COP, CUJ, GUR, HEP, LAJ, SMP, TOE). Dijleland: îervuren-park: 05 maa en 25-27 apr 1 ex, 28 mei 2 ex boven vijvers, 31 mei-01 juni 1 ex op eiland; 03 april Oud-Heverlee/N 5 ex, 08 apr Oud-Heverlee-Zoete Waters 2 ex; 09 april Kessel-Lo/ProvDom 2 ex (REA, DCC).

Grote Zilverreiger: 15-24

maa

St. Joris-Winge-Gemp 1 ad in broedkleed aanwezig

(HEP, REA, AEK, AER; zie ook Boomklever

33

maa 2001: 18). In de periode 1967-1999


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.