De Boomklever December 1999

Page 20

RECENTE WAARNEMINGEN sept-okt- nov 1999 Samenstelling : Paul Herroelen en Jos Cuppens

Dodaars: Tienen

waarschijnlijk meer dan 2 broedgevallen; eerste helft sept 6-1O

ex, maxima in tweede helft: 25 en 29 ex respect. per 18 en 26 sept; in de eerste decade van okt 10-13 ex, daarna nog 1-6 ex, maximum 16 ex (groepen van 7 ex en 5 ex) op 16 okt (COE, COP, CUJ, CUO, HOE, Wiel. Leuven); Tervuren -park 1 ex in winterkl op 20 sept en 29 nov, 22 sept 1 ex eclips+ 1 ex zomerkl (REA); St.J. Winge-Gemp 3 ex per 25 sept. 2 ex op 12 en 17 okt (HEP, REA); 16 okt Roosbeek 5 ex (onvolleige telling: GUR). Op 13 nov te Zoutleeuw 1 ex op Gete tussen Barbarijse eenden (VPD). Fuut: late broedgevallen, St.J.-Winge-Gemp: 12 okt één ad met 3 donsjongen op rug, nog aanwezig op 23 nov (REA, HEP) en Tervuren-park: ad voedert nog 3 jongen op 14 nov (REA); 16 okt Roosbeek 6 ex (onvolledige telling: GUR). R oodhalsfuut: 12 sept Tienen eerstejaars (COE, CUJ, Wiel. Leuven) Geoorde Fuut: 17 sept tot 03 okt Tienen 1 ex (COE, COP, CUJ); 28 sept Oud­ Heverlee-N 1 ex (GUR). Aalscholver: eerste te Tienen op 04 sept: 1 ex naar Oost; doortrek

28 sept-04

nov vooral genoteerd te Tienen (6, 2, 22, 30 okt, 2 en 4 nov: totaal 177 ex, waarvan 98 ex op 30 okt en 44 ex op 02 nov. Pleisteraars : 23 sept Oud-Heverlee-Z 55 ex, 12 okt Gemp 21 ex (aldaar geen gezien op 23 nov) en 14 nov Roosbeek 5 ex en (waarschijnlijk dezelfde) op 20 nov over Snoekengracht (COE, COP, CUJ, GUR, HEP, LAJ). Kleine Zilverreiger: 01 nov Mechelen 1 ex over E19 (CUJ). Blauwe Reiger: in sept-nov op een 1 Otal locaties 1-4 ex; trek: 14 sept Boutersem -Bost en Neervelp 19 u een groep van 34 ex >ZZW (VAJ, SEC), 17 sept Boutersem 19 u. 6 ex hoog naar ZW (CUO).Pleisteraars: 14 nov Roosbeek 8 ex (GUR). Kn obbelzwaan: in sept-nov 2 ex respect. Tervuren-park, Gemp, Tienen en Roosbeek; 2 ad + 1 "ongezond" ex op 03 okt te Tienen, 04 okt Tervuren-park 1 juv voor één dag bij 2 ad, 14 nov Roosbeek 3 ex (COE, COP, CUJ, HEP, HOE, GUR, REA). Grauwe Gans: 30 okt 8 u. Tienen 17 ex op doortrek (CUJ). Indische Gans: 02 sept Tervuren-park 1 ex bij Canadese Ganzen (REA).

QR


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.