Page 17

RECENTE

WA�MllEMINGEN

december 1998, Janum ten februari 1999 Samenstelling : Paul Herroelen en Jos Cuppens

Fuut: in dec-jan en tot de vorstperiode 1-4 ex St.J.-Winge-Gemp (HEP), Kessel­ Lo 4 en 7 ex per 16 en 25 dec, 15 ex op 29 jan (CUJ), Tervuren-park 07 jan 2 baltsende koppels, 12 feb (vorstperiode) concentratie van 21 ex In wak (REA), 28 feb Tienen 1 ex (HUR). Aalscholver: Gemp tot eind januari 7-8 ex, maximum 13 ex per 19 jan, 20 feb één ex vissend en 2 ex rondvliegend; Kessel-Lo 16, 25 dec en 29 jan respect. 27 ex, 18 ex en 12 ex; 06 dec Drieslinter 2 ex, Tienen

midden dec tot 09 jan 1-2 ex, 19 feb

Miskom-wachtbekken 1 ex; 25 feb Bertem 1 O. 30 u. 2 ad

+

1 imm richting Dijlevallei

(HEP, CUJ, HUR, LAJ). Roerdomp: 18 dec Boutersem-Snoekengracht 1 ex (BUG). Grote Ziiverreiger: 17 jan Neervelp-Molensteen 3 Blauwe Reigers verjagen 1 ex, dat richting Dijlevallei vertrekt (ABH, ABK). Blauwe Reiger: op 4-5 locaties 1-3 ex, maxima 6 ex per 09 jan Tienen en 26 jan St. Joris-Winge-Gemp (CUJ, CUO, COP, HEP, HOE). Knobbelzwaan: in dec-febGemp 2-4 ex, Roosbeek 2-4 ex (behalve 9 ex per 16 feb), Tienen 7-8 ex (waarvan groep van 5 ex); 18 feb Oud-Heverlee-Zoet Water 5 ex, 25 feb Tervuren-park 4 ex Vossemvijver (in de late voormiddag vliegend boven Moorsel: komend van Dijlevallei ?)(HEP, CUJ,CUO, COP, REA, HOE). Grauwe Gans: 01 feb Drieslinter 3 ex, Tienen

12-20 feb 18 ex pleiserend in

weide, 26 feb Roosbeek 10 ex hoog naar NO, 27 feb Tienen 14 ex in weide en 10

+

37 ex aankomend uit Z, nadien 85 ex pleisterend (HUR, CUJ, CUO, COE, COP,HEP, SMP). Canadese

Gans: 26 jan Gemp 1 ex (grote gestalte); gans februari Tervuren-park

een groep van 2 en van 7 ex (HEP; REA). Brandgans: 06 jan Tervuren-park: buiten de 4 "vaste" ex, één ex tussen Nijlganzen (REA). NIJigans: 25 dec en 29 jan Kessel-Lo respect. 5 en 6 ex; 31 jan Roosbeek 2 ex naar ZW; 02 feb Bierbeek 2 ex In wlntergraanveld, 10 jan Wommersom 10 ex, 19 feb Miskom 2 ex, 25 feb Lovenjoel 1 ex aan rand regenwaterplas op akker (CUJ, CUO, HUR, LAJ, HEP). Bergeend: Gemp 17

+

26 jan 1 ex; Tienen 23 dec en 19 !eb 2 ex (REA. HEP, CW).

15

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever Maart 1999  

De Boomklever Maart 1999  

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded