De Boomklever December 1998

Page 19

RECENTE

WAARNEMINGEN:

Erratum: in het septembernummer 1998 van de Boomklever

jg 26, 3: 69 staat

verkeerdelijk een broedgeval van Noordse Gele Kwik met een Gele Kwik te Oplinter. Er was wel een broedgeval maar het ging om een Engelse Gele Kwikstaart- M met een Gele Kwlkstaart-V. Gelieve die fout in uw exemplaar te verbeteren.- Met de verontschuldiging van de redactie. september, oktober en november 1998

Samenstelling Paul Herroelen en Jos Cuppens

Dodaars: bevestigd broedgeval te St. Joris-Winge-Gemp : midden sept voedert ad groot jong; 09 okt 10 ex ( o.a. pas aangekomen doortrekkers), verder 1-3 ex tot mid­ november (HEP, REA). Tienen

:

bedelende jongen begin okt (CUJ); max 31 ex

begin sept, 32 ex 18 okt, 21 ex 30 okt (COE,COP, CUJ, HEP, SMP), daarna afnemend naar 3 tot 1 ex midden november. Tervuren: okt tot 13 nov 1 ex, max 3 ex (winterkl) op 26 okt (REA). F_uut: op de Gemp 7-8 ex (min. 3 juv) tot 24 okt, 07 nov 4 ex, 18 nov 1 ex (HEP, CUJ); Tienen 1-2 ex tot 12 sept; Kerkom -zandgroeve 1 ex op 07 nov;

Oud-Heverlee 11 okt 2 ad+ 2 juv; Zoet Water 15 okt 1 ad+ 2 juv (1 roept zoals Halsband-parkiet (maar zachter: HEP), 13 nov Kessel-Lo ProvDomein 9 ex (CUJ).

Doortrek Aalscholvers 250 . 200 -t--

-

150 -1--

. 215 199

------·--------·

111 100 - --

77

:

�� · ·, -'. -----�--•

·.•

! .<

50

o

.; -t---1

_

O> 0

""1"

"(""'"

.

.."1

··i..

,· ··-

Lh-r ;,_

,-rl- ��

O> 0

O> 0

"!"""

(() N

N

-

�- "�·-, � 0

l()

r

0

'

--·-----

.

19

2 -R- 1-1-,- 1-I, r 1-1 I""'- 11 "

0

-

"(""'" -

"(""'"

"(""'"

"!"""

N

datum

89

--

. 5·

"(""'" -

..

--

�I

O>

0

"(""'" <.O N

T"'"

"(""'" -

N

2

.-,...,, D