__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 3

1

i

Recente waarnemingen: decen1lplex 1 997 tot februari 1998

samansteillng Paul Herroelan & Jos Cuppens Gebruikte afkortingen: Gemp: vijvercomplex op de grens van Lubbeek en St. Joris-Winge, Horst= kasteel + vijvers te Kortrijk-Dutsel. Terwren= Tervuren park, Tienen= bezJnklngsvijvers en omgeving te Tienen-Grimde.

ERRATUM: In de vorige rubriek werd Sneeuwgans wel aangekondigd In de samenvatting maar niet In de hoofdtekst: van 13 tot 21 sept 1997 was één adulte Sneeuwgans aanwezig te Tienen-vijvers. Ze was In het gezelschap van een vreemde Knobbelzwaan (GUA, COP, COE. HEP; zie ook Ons Vogelblad nr. 35: 45).

Nagekomen waarnemingen: Kraanvogel: 22 okt 1997 Oplinter 8.30

u.

43 ex

>

Z (K. Aerts).

Houtsnip: op 16 okt 1997, om 14.15 u. vliegt een eerstejaars Houtsnip een winkel binnen In het centrum van Leuven en wordt dood opgeraapt (K. Glelen).

Barmsl)s: 22 okt 1997 Oplinter 7 ex (K. Aerts).

Periode

december

1997-

februari

1998-opvallendste gegevens

:

2

Grote Zilverreigers, een late Bonte Strandloper, vondst van Drieteenmeeuw, Tjiftjaf eind december, vroege nestbouw door Ekster begin januari, Oostelijke Kauwen, Appelvinken en slaapgezelschap van Grauwe Gorzen. Dodaars: alleen te Tienen 2 ex op 30 dec; 10 + 24 Jan. 20 feb één ex (CUJ,HEP). Fuut: tijdens vorstperiode op 22 jan te Tervuren 23 ex In wak; voordien op 12 jan aldaar balts van 2 ex In paarkleed. (REA).Terugkeer eerste ex: 14 feb Horst, Gemp één koppel+ 1 ex wlnterkl.. 17 feb Roosbeek één koppel (HEP).

Aalscholver: In dec en tot 08 jan één lmm te Tervuren (REA), 20 dec 1 ex uit het Z over Hoeleden en (hetzelfde ?) ex op 06 jan over (LAJ). Verplaatsingen van 2 ex op 16 jan over abdij Vlierbeek (CUJ). 14 feb 3 ex aankomend uit NO te Roosbeek­ vijvers en 17 feb 2 ex In bomen a/d Gemp (HEP); grote groep: 64 ex In populieren op 07 feb te Miskom aan het wachtbekken (LAJ).

Grote Zllverrelger: 17 dec Tienen 2 ex opvliegend uit rletstrook (SMP). Blauwe Reiger: 1-3 ex In dec-jan-feb te Tienen. Horst en Roosbeek; grootste aantal: 30 jan 5 ex op de Gemp (CUJ. HEP).

Ooievaar: 14 feb Tienen 1 ex (tamelijk schuw) met wetenschappelijke ring (SMP).

1

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever Maart 1998  

De Boomklever Maart 1998  

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded