__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 19

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving oktober - december 1997

Dit overzk::ht belicht (bijzmdere) vogelwaarnemingen in regio Leuven gedurende de periode 1oktobe-1997 tot en met 31dece�r 1997. De in deze rubriek bestreken regio omvat volgerde gemeenten: Korterberg Herent, Bertem Leuven, Oud-Heverlee, Hulderberg en Bierbrek. De volgerde rubriek z al de periode j anuari - maart 1997 omvatten. Waarnemingen worden voor 15 april 1997 verwacht bij Maarten Hens, Paul Delvauxwijk 18, 3000 Leuven, maarten.hens@agr.kuleuven.ac.be . Dodaais Tachylnptus nificollis

In de eerste helft van oktobe- nog grote aantallen te NGB (o.a. 16 ex. op 15/10), daarna nemen de aantallen snel af. In nove�r en dece�r worden nog een streektotaal van resp. 6 en 3 ex. LP

WLS

AVP OHN OHZ

NGB

NKV

'ZW

SAR

LFD

EK

Totaal

18/10 15/11

9 1

0 2

0 0

0 1

6 0

4 1

2 1

0 0

0 0

0 0

0 0

21 6

13/12

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

3

'ZW

SAR

Fuut Pad iceps cristatus

LP

WLS

AVP OHN OHZ

NGB

NKV

LFD 4

18/10 15/11

3 0

12 19

1 2

0 0

1 0

5 1

0 0

6 4

0 0

1

13/12

0

27

1

0

0

2

0

2

2

0

EK

Totaal

7 11

40 38

0

34

Grote Zilverreiger Casmerodi11s alb11s

10/11 1 ex. in boom te AVP om 17u30; daags nadien niet meer teru�zien (J. Grootjans). Zwarte Zwaan Cygnusatrata

Gedurende de ganse periode min. 1 ad. aanwezig. In de periode oktobe--november regelrra tig waargenomen op 't Zoet Water, eind dece�r te NGB. Grauwe Gans Anser a11ser

19/11 8 ex. bij valavmd overvliegend boven de weiden naastOHZ (K. Moreau). Canadese Gans Branta canadensis

11/11 4 ex. te Leefdaal (K. Van Scharen). Eind dece�r (vanaf 22/12) een groepje van 4 ex., dat zowat overal in de vallei gesignaleerd wordt : OHN, 'ZW SAR, Doode Bemde (K. Moreau, K. Van Scharm, J. Menten, e.a.). ,

Brandgans Branta Jeucopsis

Vanaf 04/10 2 ex. te ZW ( 1 ex. gering! met doorzk::htige plasfr ring). Het gering:ie e . voor het laatst waargenomen op 22/10, het andere ex. blijft tot min. 31/12 ter plaatse. Ongetwijfeld ontsnapte ex. (K. Moreau). Nijlgans Alopod1e11 a egyptiacus De waargenomen aantallen zijn dit najaar flink gestewn, met ten noordm van Leuven geregeld groepen van meer dan 30 ex. Enkele maxima: 24/1042 ex. te AVP (J. Grootjans). 13/1234 ex. te WLS(N) (K. Van Scharm, M. Bekkers). 20/1248 ex. te WLS(N) en 7 ex. in het Provirciaal Domein te Ke sel-Lo (K. Van Scharm).

17

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever Maart 1998  

De Boomklever Maart 1998  

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded