De Boomklever December 1996

Page 13

Recente waarnemingen in de periode september-november 1996 (inclusief gegevens uit vroegere maanden) samenstelling Paul Herroelen Opvallendste

gegevens: opnieuw Grote Zilverreiger, 2 Slechtvalken,

Drieteenstrandloper, een nooit gezien maximum van 69 Kleine Strandlopers, minimum 20 Bokjes; late Blauwborst, Tapuit en Grauwe Klauwier; minimum

23 Baardmannetjes, invasie van Vlaamse Gaaien, opnieuw Barmsijzen, Sneeuwgors en een behoorlijk aantal Grauwe Gorzen.

Dodaars:

Tienen

:

21 juli 3 ex (o.a. nestbouwen) (CUJ); 01 sept 4 ex , 26 sept 2

ex, 05 okt geen enkel (HEP). Tervuren-park gans sept uitdrukkelijk aanwezig op alle vijvers, maximum 7 ex 11-18 sept, verminderend naar 1-2 ex in de periode 1930 sept en in okt (REA); Roosbeek 13 okt 5 ex ( HEP, VAM), 16 nov Tienen-centrum 1 ex op straat (KBVBV; wegens jacht?). Fuut: late broedsels 03 okt Roosbeek 2 ad+ 3 halfwas jongen en 2de koppel+ 3 kleine jongen (HEP), 26 okt één ad+ 2 jongen, 13 nov twee ad+ 2 jongen (CUJ). Aalscholver: 22 aug Korbeek-Lo 16 ex doortrekkend (VAJ), 31 aug Tienen één imm, 04 sept Leuven-station 7.20 u. formatie 15 ex >Z (REA), 02 okt Glabbeek

ca

120 trekkend (COE), Tervuren -park: 14 en 30 okt resp. 3 en 14 ex > Z en >ZW (REA), Roosbeek 18 sept (CUJ), 03 okt één ex, 13 okt één ad+ 3 imm (HEP, VAM), 16 okt 16 u . 9 ex opvliegend (CUJ), St. J. Winge-Gemp: 13 okt 7 ex (REA). Grote Zilverreiger: 17 nov Wilsele 1 ad ex winterkleed (COE, COP, PLJ). Blauwe Reiger: 03 okt Bierbeek 15 ex op doortrek (VAJ); 24 okt Roosbeek 18 u. 4 ex > ZW (CUJ), 17 nov Kerkom 12 ex op akker (BOi). Op 30 nov op het middaguur strijkt een ex neer nabij tuinvijvertje te Roosbeek-Valkenberg op 3 meter afstand van het woonkamervenster, maar vertrekt zonder buit (CUJ). Ooievaar: 03 juni Leuven 1 ex cirkelend boven Tiense Poort, hoog > Oost (CUJ). Kn obb elzwaan: Roosbeek 03 okt 4 ex, 26 nov 5 ex; Tienen ex (HEP). Zwarte

26 sept en 05 okt 2

Zwaan: 09 juni Neerijse 1 ex op Dijle met 2 bastaardganzen

(VBP). Gans spec.: 25 okt Neervelp 8.30

u.

20 ex ZW (CUJ). Grauwe Gans: 17

nov Roosbeek-vijver 2 ex (BOi). Canadese Gans: Tervuren-park

:

14 okt 17 ex

(één geringd ex: links wit, rechts metalen ring, 3 ex opvallend kleiner), 15 okt 18 ex (REA).

71


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.