De Boomklever December 1996

Page 13

Recente waarnemingen in de periode september-november 1996 (inclusief gegevens uit vroegere maanden) samenstelling Paul Herroelen Opvallendste

gegevens: opnieuw Grote Zilverreiger, 2 Slechtvalken,

Drieteenstrandloper, een nooit gezien maximum van 69 Kleine Strandlopers, minimum 20 Bokjes; late Blauwborst, Tapuit en Grauwe Klauwier; minimum

23 Baardmannetjes, invasie van Vlaamse Gaaien, opnieuw Barmsijzen, Sneeuwgors en een behoorlijk aantal Grauwe Gorzen.

Dodaars:

Tienen

:

21 juli 3 ex (o.a. nestbouwen) (CUJ); 01 sept 4 ex , 26 sept 2

ex, 05 okt geen enkel (HEP). Tervuren-park gans sept uitdrukkelijk aanwezig op alle vijvers, maximum 7 ex 11-18 sept, verminderend naar 1-2 ex in de periode 1930 sept en in okt (REA); Roosbeek 13 okt 5 ex ( HEP, VAM), 16 nov Tienen-centrum 1 ex op straat (KBVBV; wegens jacht?). Fuut: late broedsels 03 okt Roosbeek 2 ad+ 3 halfwas jongen en 2de koppel+ 3 kleine jongen (HEP), 26 okt één ad+ 2 jongen, 13 nov twee ad+ 2 jongen (CUJ). Aalscholver: 22 aug Korbeek-Lo 16 ex doortrekkend (VAJ), 31 aug Tienen één imm, 04 sept Leuven-station 7.20 u. formatie 15 ex >Z (REA), 02 okt Glabbeek

ca

120 trekkend (COE), Tervuren -park: 14 en 30 okt resp. 3 en 14 ex > Z en >ZW (REA), Roosbeek 18 sept (CUJ), 03 okt één ex, 13 okt één ad+ 3 imm (HEP, VAM), 16 okt 16 u . 9 ex opvliegend (CUJ), St. J. Winge-Gemp: 13 okt 7 ex (REA). Grote Zilverreiger: 17 nov Wilsele 1 ad ex winterkleed (COE, COP, PLJ). Blauwe Reiger: 03 okt Bierbeek 15 ex op doortrek (VAJ); 24 okt Roosbeek 18 u. 4 ex > ZW (CUJ), 17 nov Kerkom 12 ex op akker (BOi). Op 30 nov op het middaguur strijkt een ex neer nabij tuinvijvertje te Roosbeek-Valkenberg op 3 meter afstand van het woonkamervenster, maar vertrekt zonder buit (CUJ). Ooievaar: 03 juni Leuven 1 ex cirkelend boven Tiense Poort, hoog > Oost (CUJ). Kn obb elzwaan: Roosbeek 03 okt 4 ex, 26 nov 5 ex; Tienen ex (HEP). Zwarte

26 sept en 05 okt 2

Zwaan: 09 juni Neerijse 1 ex op Dijle met 2 bastaardganzen

(VBP). Gans spec.: 25 okt Neervelp 8.30

u.

20 ex ZW (CUJ). Grauwe Gans: 17

nov Roosbeek-vijver 2 ex (BOi). Canadese Gans: Tervuren-park

:

14 okt 17 ex

(één geringd ex: links wit, rechts metalen ring, 3 ex opvallend kleiner), 15 okt 18 ex (REA).

71


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.