De Boomklever Oktober 1987

Page 10

1 �o

15-1�:

Ooievaar:

0

avonds strijken 3 ex neer te NKV en brengen er de nacht door op een akker (Piet De Becker)

's

t.warte ooievuar:

16-9: het lange wachten op een visarend levert dan toch resultaat op: om 16.00 hoog

achter de vijver een zwarte ooievaar, na enkele toertjes verder naar ZW (BL H , WEJ)

*

t.warte wouw:

Dit voorjaar waren er eind april/begin mei liefst

4 zwarte wouwen in de Dijlevdllei.

Twee vogels bleven, er was uitgebreide balts en naar verluidt ook nestbouw. ' De broedpoging is echter mislukt, waarschijnlijk om­ wille van het slechte weer in mei en juni. Kwartel:

26-5:

/

za te Leefdaal als reactie op cassette (BLG)

1�-5:

?cholekster: Kluut:

1

1 te SAR (BLG)

6-4: 12 te SAR (BLG) 10-5: 3 te FLO (BLG)

• •remmincks strandloper: 16-5: 17-5: l?e1;enwulp: Dwergmeeuw:

14-9:

5 te FLO (H. Dineur, Y. (WAM, CLW) 3 te "

2 laag te FLO naar Z

26-LH 3 ad. min.

7

De Beul)

(BLfl)

1 juv. te FLO (VSK, B.

Nef) hoog overtrekkend te SAR (PES)

en " op verplaatsing " diezelfde dag: ong. min.

?.7-1�:

*

';Jitvleu[5elstern:

O

Witwonr,;stern:

24-6:

?6-6:

22-8:

te Blokkersdi � k

(+

balts)

(BLH)

1 te SAR (T. de Thier)

Noordse/Visdiefje:

Duinpieper:

25

j Mechels Broek (BLH)

1 te SAR tussen 14.15 en naar.O (HAF)

14.25;

vertrekt

1 komt aan te SAR om 15.35 en amper 10 min. later naar 0 (HA F) waarschijnlijk een juv. op 8-8 jl. (M. Hens, D.

1 in het veld te Bertem

Noordse stern te SAR Slabbinck)

(M.

Hens)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.