De Vallei Januari 1984

Page 1

.. f� -·1-�,'! � 'id �

vr

T n., �r ,..,,-. :� v ··�r- .':�!r. ,-...r i

1; ·,�-1;;1

,)f:7Ui

1-:i i".�-·�;

."aVC!". 31�b.:.!tl.11

-',:

;.t.

.r

��

;-",Q

1·.•···<··,

�.eii.

�n

hr-:i":

.;rr-.pr-�ul\ : �:.1J1lh

':11· ·1.-; i

'7: i

:

-,-n

!'/-• -i_.:

de-

!;:,;ln.s<1rt0cht: ''

7.i.<" 11ir!d�:n1i!Si.gi \':élnrl;;lirig

Vl'

cn11 l.ui0d e

ner111a!10:-1te ouk

·1nders

\loP.

nn

r.:sn

,?._.':-�_)

Lol

: nir��

nncJoc

) , (�errtPent:e11uis f,J.'"i('n

nui:�1.1er ! ;

t.;it"Jcl,

rli8S(!Cl.il.!':"r1°'t<::ri.nn.·1 van

'J·� �----

!

io·n.11.en,

t�:nLoonct:el.li.np;

vo:JJ'

i1i t

1.'.�:�

u:idP

rfe

ui. l"n

Fev�!' l.ce;

" --

1

't1;( �!:\ -� � �""

11

._.,

trein to·t"

;

.

.

,

:,.

:_� '

f

J,cnven .

\

id. flfBprnnk

dan

·\�\ . ""'· '·

"·":

n-:;-n,�

:;t.---1.·ln

op

h!='t

;;�,_0 tst.oclit

1·.i:;

11ate11

r�sp.

• •

pr0r:r;""!mm ...."l n.:l.nr

P-H

Dt

begin

V!JLKSD/\.iLS!\\/DND

• • •

l)unb�rgbroek e!1 ltorsdonkbroek

P:iet.'"!rnb2rg e11

einde n:ci.

\ '/ 'h

j

/:·

"1

Lf-'ti.

:

::-,,

!

,.

!'

!

/

/ -{

l' '1-1

"........�::---...

' !//

/! 1> :,r/;I

/

,l[i '{jj /�Y.Y /

I

I

/ '/

f//

1 ,,:://·' ,

'

;"/ '

��, /

'

'\'\

t\\ \

\

'

!

.-�',-�,0-

J

I

"/

/i\f/p !§t ,1.{;IJ )"' IJ/l"'/ -!1#1';1

f\P.. iicl: ])u'!lali n il� 1 i.ssen

f.:uz.anne

1 i

/} \ ' 11f \

// v' Il.

'

.,' lf

',\��. , /'� ,

/! lf/ /

1tPR 'S 4

,f,rr

"c <

Il

1

'

fj,r' �

"

i/

( b0ricbt volgt )

:

.

/j

····- ----·---------·--------

�iOLI\.3lJ/\!'1St\\i(Jl·lD

-

·,

'

. • •

;

\� ' "\.

t

Î',,

li

/ '!

--"'�,

•"" -."� ..,,,_,.. ,

ï.ontrop

Tncµraakvergr-�derJ.ng

�t JA N

..... ... -::� �

r

êcrct . . d·l��­

l·:orbec!<.-!Jijle :Jl\;;-:i:}.r :1r b11.s tot:

JNM-LEUVE�

Se 4fA ARGAIB lf

te1·min:1 l:ie-:�.1.1 nad

schui.fr"rJ.SG01'1

Ji

PNtlEMAANDEUJIS KfJNTAK11ltAI

0te!1 OJ·�-·ln·f""!nse�!)

e·..,

·1::!, rincet· en.

ni�t ;arf.c:eten,

1,etdint:

bi.j

d·_· ·,e.igorstrunt

;;.;in

··Ia:td�·Li!!-� .:...r1 ·ir:: ili,ilc_:v.:i.Jlei t�tcn

.ti

( dup

!.ouiH',

n·1

np

1q. -�c;�-.

t(:- 'ir:ct i. j.;t;

�'1.n:;!!

!f'. "(',IJ�•

ir't�·1rtf� 1·1oli tie

y.

ol

on1_:. l� �::-,; ·1k. l::::.l]

i'i.icci:k�·,•:r;t

( ho� k�n het

C·''-n·;,

... !'V'l.:J.l o:·:-.

r-r: !H:rl·-ll1:ver1f'e

r1.-11ts

�'."..·'

'.�ai :e nk0r.t•1 t

"?()

r;r:·�Lr<1np;•1:i.

)';'.

HcvCi' Lee

·=,(�

:.r·r!PiHi:

·,' t' ··. ·.; •• r� ··

n

; �


.t

1

fleda�,

Hallo,

Als

je

dacht

dat

ben

je

lekker

Dit

nummer

wij

zelfs

in

liet

Verder

er

weer

je

nu

nog

kalender Kruip

niet

ploffen,

uit

die

Kortom,

AF

KOM

Il 1

niet

wakker?

kop

uit.

Wakker

Profiteer

avon<len

Goed

door.

zo,

nieuwe • • • • • • •

;

tot

de

om

in er

't zal

laat

om

je

kuiender

vervolg er

die

een

dit

� laten

te

Dijlevallei�

zelf

geen meer 'heatpipe'

andere

emmer

water

• • •

Dacht

ik

vlug

de

Is

dat

op

aan,

een

fuiven,

je

de

"

keer,

3200

geef

de

:

voor de vallei moet

Koning-Albertlaan

de zijn •

Artikels

Suzanne Nel iss e n

en als

Kessel-Lo

je b i nne ul ev e r e n

bij

67

Wil je d e ar t ikels reeds in de volgenàe vallei

• •

rustig

Nog steeds niet ve r a nder d

ont­

plexus

u i ter s t e inleveringsd a tum

wij U

In de hoop dat

:

zi e n verschijrEP.n

15 februari

kunnen danken voor uw

medewerking!

bons.

Ne e m

vooral

je

op

de

en als

en

eo

zeker?

ervan

tussen

begonnen waren,

interessante

dwz.

die

rustig

Nog

in

erg

kan

vroeg

labojas,

choroidales

pmonen

een

komt,

bereken

te

11

werkkamp

opstellen,

dus

winterslaap

mis.

komt

mtedingen is

onze

het

kalender

i11

ffi•

je

schaatspartijon

gelukt?

geen

jonge

ii11 van

schrik

mensen de

hebt zijn

om ook

volgende

kap

hem

o v er

je

INHOUD

well

je

age nd a

en

te

over

volksdans­

forceren

welkom.

tochten

dus •

• • •

te

Voorwoord

R ed ac t ionee l Ev a l u a t i e

V er s l a gen

18

2

3

3

7

17

Inf or ma t ie f K e r s ts t o r y

20

Kalender

30

W aar ne m i nge n Verder

nog veel,

25

leei;genotl

/\.t"JC h11 ht·ch .te: m·.<ii1 kun1h.:11 negeren.

�r

P RE TTIG E

G E

L

U

K

K

I

K

E

R S

T

D A

G

E

G N

I E

u

w

J

A

A

R

N

!! 1 1

Il


.t

1

fleda�,

Hallo,

Als

je

dacht

dat

ben

je

lekker

Dit

nummer

wij

zelfs

in

liet

Verder

er

weer

je

nu

nog

kalender Kruip

niet

ploffen,

uit

die

Kortom,

AF

KOM

Il 1

niet

wakker?

kop

uit.

Wakker

Profiteer

avon<len

Goed

door.

zo,

nieuwe • • • • • • •

;

tot

de

om

in er

't zal

laat

om

je

kuiender

vervolg er

die

een

dit

� laten

te

Dijlevallei�

zelf

geen meer 'heatpipe'

andere

emmer

water

• • •

Dacht

ik

vlug

de

Is

dat

op

aan,

een

fuiven,

je

de

"

keer,

3200

geef

de

:

voor de vallei moet

Koning-Albertlaan

de zijn •

Artikels

Suzanne Nel iss e n

en als

Kessel-Lo

je b i nne ul ev e r e n

bij

67

Wil je d e ar t ikels reeds in de volgenàe vallei

• •

rustig

Nog steeds niet ve r a nder d

ont­

plexus

u i ter s t e inleveringsd a tum

wij U

In de hoop dat

:

zi e n verschijrEP.n

15 februari

kunnen danken voor uw

medewerking!

bons.

Ne e m

vooral

je

op

de

en als

en

eo

zeker?

ervan

tussen

begonnen waren,

interessante

dwz.

die

rustig

Nog

in

erg

kan

vroeg

labojas,

choroidales

pmonen

een

komt,

bereken

te

11

werkkamp

opstellen,

dus

winterslaap

mis.

komt

mtedingen is

onze

het

kalender

i11

ffi•

je

schaatspartijon

gelukt?

geen

jonge

ii11 van

schrik

mensen de

hebt zijn

om ook

volgende

kap

hem

o v er

je

INHOUD

well

je

age nd a

en

te

over

volksdans­

forceren

welkom.

tochten

dus •

• • •

te

Voorwoord

R ed ac t ionee l Ev a l u a t i e

V er s l a gen

18

2

3

3

7

17

Inf or ma t ie f K e r s ts t o r y

20

Kalender

30

W aar ne m i nge n Verder

nog veel,

25

leei;genotl

/\.t"JC h11 ht·ch .te: m·.<ii1 kun1h.:11 negeren.

�r

P RE TTIG E

G E

L

U

K

K

I

K

E

R S

T

D A

G

E

G N

I E

u

w

J

A

A

R

N

!! 1 1

Il


1i

.J. 1983

JN�-l�•iven

:

korte

een

=== ======== = ========

1984.

Vooruitzichten

evaluatie en vo or u it z i c ht en

voor 198�.

= ====�====�=========== ===============

ne

verzekeren via de open vergaderingen. Als je de merken

a)

a ct ivi teit en er heel wat

dat

van het voorbije jaar bekijkt, kan je werk v e rz et

werd

op

verschillende

- 25000

tr

oa.

vu or

H eserva ten fo ndn

het

N at uurfon d s

de o p brengs t

met

succesvol

heel

gracht

Bernde

en

H0ge

van

BNVH

Vl!BViW (

(

nov.

183 )

voor het

Ve 11 en

medewerkers v oor

- de i j s k el de r

(

beheer vao: natuurreservaten

( 16/10 ) is111 VllBl-IW,

voor

Ve r tri jk werd

van

)

juli

-

Natuurfonds

ing erich t

als

b)

kerkuilebakken

Nl\'l'UiJ1{STUDIE c:il

- Tussen

c)

d)

VUBMW )

e)

vleermuizen-

-

werden gecontroleerd.

Het

- st a nd

'

Volk

op

'

,

(

verspreidin�

En nog in die

\'Ie zullen

het

Leuven,

van

Here ut

',

(

) in

(

"

(

uatuurbeheer

Pro•.•i acia) en

activiteiten op

:d1edcr1

l1�

;-i�"1�···11

7.ie

'"'rder

i11

2é(,0)9 )

een werkk;imp,je e11

i>o:;sens wennt h·",r

om samen Le

l olwal

n:o'ir

Er wordt (\ezocl!t

ko111en"

niet

!

maand organiGcren 1·:rwin en David een bustocht

oa.

Tjmuiden

( zie kalender l.

p;anim<i van boeiende

speci·10J

voor

Oud-Heverlee en via de

excursies

12-16 jaar.

jonReren ven de

lokale rndio

info-gids

(

Scorpio ).

of maart

reservaat.

isrn VH!JH\'I )

(

zorgt Jan voor een .sponsortocht voor

voor meer

!1.!1

infor111atie contLlcteer

helpen natuurlijk mee!!

- Van

11

tot

1Tan

te J.euven

en met

lil

wordt er terug een

,juli

(

n a tionaa l

noteer

dat vaFJt in je

werkkar.rp in

age11cJa

de J)oode Hen.de

georganiseerd. 12/01,

( 2)/07 )

i1�ormatiebrochure�

St-Pieterscollege

aankondiging

Familie

proberen een breed

Willems trant,

en

JNM

(

en

JNM organiseert trouwens op nationaal

11

- Wat het gebruik van kringloopp�pier voor de vallei betreft, mo men te el zitten

gebruik

Uilens1,iegel

wa

nog met een voorra�d van �000 vellen wit

papier, die eerst opgebruikt zullen worden.

H-Drievuldit.;heidscollege '

vlak heel wat

natuurstudiekarnpen.

e tlorn1aalschool

lo l:al e radio

wegens or ga nis a t orisc he moeilijkh�den henloten

dit jaar giin natuurstudiekamp in te richten.

noodu1keli.ik

over

- We hebben

11/08,

L.5/07 )

vun kringlooppapitr

-

(

plnats

in f e b r u ari

Het [l i eu ws bla d ',

dia-voorstolling

tel.

probcrr-:1

rC"ll'r�

Op 17 februari organiseert .fan l'riH:o een volksdnnsavon<l en

( "16-)'1/08

liet Laatste Ni e uws

( 11/0j ) -

1

:

v.·11i

488550 )

worden.

van Leuven en

s u c cesvo l l e kroonkur·kcnac tie

- krantenartikels in

er

C.

·'i

'

Die excursies zullen ook anngekondigd worden in

So u r bro dt

['iWPAG1iN DA

'

:

naar de uostvaardersplnssen en

Wij

22/11 ) ,

( Hare

een n ieu w e

vernieuwd naar vorn1· e11 naar inhoud

- start van een

brengc:1 en

HuJ.stverkoor"ctie

Nie u w j i la r in

op touw te zetten

tHLil::U

de

en co n tacteer Dirk

Ker st mis en

ontruimd

VALLEI -

Kerstmis st.:irt

meer ter beschikking te stellen )

-BELEVING

nat11urstudieka111p

voor te

1·:e iu

ideale

de

l:c

iic 1 rt

- Tn dezelfde maRnd zal ook 0117.e vergnderrui"te i11 de Vanrtstrn;,t

- talrijke gevarieerde excursies -

n:::1�1r

zullen zijn

ll·JJ?P.de

- in januari zullen de overgebleven 11estk;i;>ten verkocht

- er werde11 een ,iantal to1·envalkkasten umhoog gehangen de

voor

Vlak

dnt

m.,ar

Z,o'n sa111e11ko111sten

act uele gebeurtenissen.

op

worden.

snoeken­

het m aken en verkopen van

als steun

r e s e rv aa t

-

dat wat s1•ank

in deze vallei

de Doode Bemde ( 9-16

( 2)/0'1 ) isrn Natuur en Landschap )

neslkastcn

'82 )

eind dec.

van de volksdunsavond )

v ri j wi l lige rs

- heel wat 140

van

nutionaul werkkamp in

wat

( J)oode

H"S liep

te v e rhel pen .

vlakken.

om zelf nieuwe ideet!n

- jOOOO fr voor het (

'

op­

NJ\TUUHl:lEllUllD

\·:e

De mogelijkheid tot inspr<1ak e11 kritiek nrol:0erde11

=========

'

-

EN

• • •

1q84

zal een succesvol

jaar worden voor JNM- afdeling Leuven.

Haar dat kan alleen maar als we allemaal doen,

s amen

er iets

als ieder van ons een deel van de taken uitvoert.

voor


1i

.J. 1983

JN�-l�•iven

:

korte

een

=== ======== = ========

1984.

Vooruitzichten

evaluatie en vo or u it z i c ht en

voor 198�.

= ====�====�=========== ===============

ne

verzekeren via de open vergaderingen. Als je de merken

a)

a ct ivi teit en er heel wat

dat

van het voorbije jaar bekijkt, kan je werk v e rz et

werd

op

verschillende

- 25000

tr

oa.

vu or

H eserva ten fo ndn

het

N at uurfon d s

de o p brengs t

met

succesvol

heel

gracht

Bernde

en

H0ge

van

BNVH

Vl!BViW (

(

nov.

183 )

voor het

Ve 11 en

medewerkers v oor

- de i j s k el de r

(

beheer vao: natuurreservaten

( 16/10 ) is111 VllBl-IW,

voor

Ve r tri jk werd

van

)

juli

-

Natuurfonds

ing erich t

als

b)

kerkuilebakken

Nl\'l'UiJ1{STUDIE c:il

- Tussen

c)

d)

VUBMW )

e)

vleermuizen-

-

werden gecontroleerd.

Het

- st a nd

'

Volk

op

'

,

(

verspreidin�

En nog in die

\'Ie zullen

het

Leuven,

van

Here ut

',

(

) in

(

"

(

uatuurbeheer

Pro•.•i acia) en

activiteiten op

:d1edcr1

l1�

;-i�"1�···11

7.ie

'"'rder

i11

2é(,0)9 )

een werkk;imp,je e11

i>o:;sens wennt h·",r

om samen Le

l olwal

n:o'ir

Er wordt (\ezocl!t

ko111en"

niet

!

maand organiGcren 1·:rwin en David een bustocht

oa.

Tjmuiden

( zie kalender l.

p;anim<i van boeiende

speci·10J

voor

Oud-Heverlee en via de

excursies

12-16 jaar.

jonReren ven de

lokale rndio

info-gids

(

Scorpio ).

of maart

reservaat.

isrn VH!JH\'I )

(

zorgt Jan voor een .sponsortocht voor

voor meer

!1.!1

infor111atie contLlcteer

helpen natuurlijk mee!!

- Van

11

tot

1Tan

te J.euven

en met

lil

wordt er terug een

,juli

(

n a tionaa l

noteer

dat vaFJt in je

werkkar.rp in

age11cJa

de J)oode Hen.de

georganiseerd. 12/01,

( 2)/07 )

i1�ormatiebrochure�

St-Pieterscollege

aankondiging

Familie

proberen een breed

Willems trant,

en

JNM

(

en

JNM organiseert trouwens op nationaal

11

- Wat het gebruik van kringloopp�pier voor de vallei betreft, mo men te el zitten

gebruik

Uilens1,iegel

wa

nog met een voorra�d van �000 vellen wit

papier, die eerst opgebruikt zullen worden.

H-Drievuldit.;heidscollege '

vlak heel wat

natuurstudiekarnpen.

e tlorn1aalschool

lo l:al e radio

wegens or ga nis a t orisc he moeilijkh�den henloten

dit jaar giin natuurstudiekamp in te richten.

noodu1keli.ik

over

- We hebben

11/08,

L.5/07 )

vun kringlooppapitr

-

(

plnats

in f e b r u ari

Het [l i eu ws bla d ',

dia-voorstolling

tel.

probcrr-:1

rC"ll'r�

Op 17 februari organiseert .fan l'riH:o een volksdnnsavon<l en

( "16-)'1/08

liet Laatste Ni e uws

( 11/0j ) -

1

:

v.·11i

488550 )

worden.

van Leuven en

s u c cesvo l l e kroonkur·kcnac tie

- krantenartikels in

er

C.

·'i

'

Die excursies zullen ook anngekondigd worden in

So u r bro dt

['iWPAG1iN DA

'

:

naar de uostvaardersplnssen en

Wij

22/11 ) ,

( Hare

een n ieu w e

vernieuwd naar vorn1· e11 naar inhoud

- start van een

brengc:1 en

HuJ.stverkoor"ctie

Nie u w j i la r in

op touw te zetten

tHLil::U

de

en co n tacteer Dirk

Ker st mis en

ontruimd

VALLEI -

Kerstmis st.:irt

meer ter beschikking te stellen )

-BELEVING

nat11urstudieka111p

voor te

1·:e iu

ideale

de

l:c

iic 1 rt

- Tn dezelfde maRnd zal ook 0117.e vergnderrui"te i11 de Vanrtstrn;,t

- talrijke gevarieerde excursies -

n:::1�1r

zullen zijn

ll·JJ?P.de

- in januari zullen de overgebleven 11estk;i;>ten verkocht

- er werde11 een ,iantal to1·envalkkasten umhoog gehangen de

voor

Vlak

dnt

m.,ar

Z,o'n sa111e11ko111sten

act uele gebeurtenissen.

op

worden.

snoeken­

het m aken en verkopen van

als steun

r e s e rv aa t

-

dat wat s1•ank

in deze vallei

de Doode Bemde ( 9-16

( 2)/0'1 ) isrn Natuur en Landschap )

neslkastcn

'82 )

eind dec.

van de volksdunsavond )

v ri j wi l lige rs

- heel wat 140

van

nutionaul werkkamp in

wat

( J)oode

H"S liep

te v e rhel pen .

vlakken.

om zelf nieuwe ideet!n

- jOOOO fr voor het (

'

op­

NJ\TUUHl:lEllUllD

\·:e

De mogelijkheid tot inspr<1ak e11 kritiek nrol:0erde11

=========

'

-

EN

• • •

1q84

zal een succesvol

jaar worden voor JNM- afdeling Leuven.

Haar dat kan alleen maar als we allemaal doen,

s amen

er iets

als ieder van ons een deel van de taken uitvoert.

voor


f.

( •

-

!'N •

• •

1')g1, z•,l een

doen,

maar als we allemaal

als ieder van ons

wat wil

zeggen

:

viaarn.:::mingen

meehelpen met he 1 pt

en

Het

de

te leren

dieren

wa.s

rondom

"uJ

19�4, samen

crnar

en te

Fl33

meer

een

Ol-.VA'l' IH'I'lJUll l3KLANGHr.rr;

IS.

te zijn),

leidt,

ee11s

de

een excursie

van de

genieten

kou.t

redactie

terug

nieuwe

jonge

de natuur.

) jon1;ere11 en oudc.·et11

Vrolijk

Dirk,

artikel schrijft

natuurbeheer,

geboeid worden door

werken

voor

ko1nt

planten

ons.

len ( nog

Ar11>içk1

wandeling

het

over

voor

Marc,

eens een

zo wetenschappelijk

een

Leuven.

samen er iets

van de taken uitvoert.

gewoonweg eens

kennen

verl�eu[iend om in

ontmoete" 1Jie l!op�li.jk

niet

actie of

of

deel

jij ook

01,stuurt,

een

verl.orgen

om meer

een

wanneer

( het hoeft h2lemaal

.·je

JNM-afdeling

succesvol ja:tr worden voor

Maar dat kan alleen

Suzanne,

betere

n1eLL1oen

ook

te

in

leefomgeving.

Kerstfeest

en

GeluKkig

Nieuwjaar!

llerwi,,; .

-........ "�-· .. ... ...

Sf;.,M,J, ���''""" . JB 'fJ

I; -11-';;

1


f.

( •

-

!'N •

• •

1')g1, z•,l een

doen,

maar als we allemaal

als ieder van ons

wat wil

zeggen

:

viaarn.:::mingen

meehelpen met he 1 pt

en

Het

de

te leren

dieren

wa.s

rondom

"uJ

19�4, samen

crnar

en te

Fl33

meer

een

Ol-.VA'l' IH'I'lJUll l3KLANGHr.rr;

IS.

te zijn),

leidt,

ee11s

de

een excursie

van de

genieten

kou.t

redactie

terug

nieuwe

jonge

de natuur.

) jon1;ere11 en oudc.·et11

Vrolijk

Dirk,

artikel schrijft

natuurbeheer,

geboeid worden door

werken

voor

ko1nt

planten

ons.

len ( nog

Ar11>içk1

wandeling

het

over

voor

Marc,

eens een

zo wetenschappelijk

een

Leuven.

samen er iets

van de taken uitvoert.

gewoonweg eens

kennen

verl�eu[iend om in

ontmoete" 1Jie l!op�li.jk

niet

actie of

of

deel

jij ook

01,stuurt,

een

verl.orgen

om meer

een

wanneer

( het hoeft h2lemaal

.·je

JNM-afdeling

succesvol ja:tr worden voor

Maar dat kan alleen

Suzanne,

betere

n1eLL1oen

ook

te

in

leefomgeving.

Kerstfeest

en

GeluKkig

Nieuwjaar!

llerwi,,; .

-........ "�-· .. ... ...

Sf;.,M,J, ���''""" . JB 'fJ

I; -11-';;

1


1

l

�-1'7�

�ven later was een bonte vliegenvanger het eni�e bekijkens­

Ornithologisch verslag van het Zomerkamp Sourbrodt:

waardige onderwerp.

16-8 - 31-8-183

We fietsten verder met 1�

à 5 buizerden

in de lucht en Marc zocht tevergeefs alle haa�jes af naar een grauwe klauwier.

De Hoge Venen,

Bij het Meer van Robertville schoot een sperwer laag boven

waarvan men weet dat ze op gebied van

vogels niet zo al te schitterend zijn,

was dit jaar dan

toch de uitverkoren kampplaats. De vogelsoorten die we elke dag regelmatig in de kijker kregen waren: bui:.1erd, valk.

kramsvogel,

kruisbek,

sijsje,

zwarte roodstaart,

paapje,

tapuit,

grote gele kwikstaart en toren­

Deze zullen dan ook weinig of niet vernoemd worden

enige vernoemenswaardige waarnemingen.

� goudvink

de

Met zijn allen deden we een tocht in

Met een Europese kanarie werd de tocht in­ 2 wespendieven en een bruine kieken­

stof ter discussie.

Op het schietterrein van Elsenborn ook heel wat boompiepers en enkele boomleeuweriken. De drie volgende dagen waren 3 oeverlopers,

een goudvink en

een bonte vliegenvanget' alles wat het noteren waard

wa1:1.

waren we onze boterhammen in een steen­

Wel waren er veel ree�n en een eenzame vos op pad. Een ijsvogel vloog laag over de Roer weg.

Vrij vlug hadden we al in het snuitje dat we niet met toren­ of boomvalken te maken hadden.

dat op grote hoogte passeerde.

De

'Flight'

werd opgediept.

Nu kon het al bijna niets anders zijn dan datgene wat we reeds in het begin dachten:

HOODPOOTVALKEN.

Een nadere beschrijving kan wel nuttig zijn: in groep

(3

ze trokken samen

ex) van oost naar west met vlugge vleugelsla3en,

at en toe o�derbroken door zeer korte glijpauzes. zoals bij de torenvalk,

een viskel"

Toen stonden we even

stil en al van ver zag Dirk 3 valken naderbijkomen.

Heel donker,

"Kijk daar,

te vertrekl,en.

die we toch niet gingen zien.

Langzaam fietsten we langs de weg naar Kalterherberg.

door het luid geschreeuw van Dirk:

f. havik

die

Ter afronding van deze tocht nog

na een tas koffie· en een boterhammetje,

groeve aan het verorberen toen de stilte opeens ve-rstoord Het was een

Hier waren grote gele kwikken

Reeds zeer vroeg in de morgen (4 uur) stonden we met vijf klaar om,

Op zoek naar edelherten,

augustus werd het aanwezige groepje versterkt met

(25-8)

's anderendaags de bestemming.

3 grauwe em 1 bonte vliegenvanger.

De volgende dagen waren een sperwer en een

Donderdag

goud zoeken langs

roodborsttapuit zien.

we prachtig konden zien.

19·-8 liet zich een � grauwe

�\ge

op aanraden van Sté,

Al vlug kregen we buizerd en een bruine kiekendief

aanwezig en na een tijdje wachten ook 2 waterspreeuwen,

klauwier bewonderen.

dief leverde

behalve 2 boomvalken en buizerden.

zachte gras langs de Warche.

wespendief van de partij en op

�en sperwer,

te bespeuren

Met voortdurend buieerd in de lucht zetten we ons neer in het

's Anderendaags was er een mooie

geleid.

Gedurende de 2 volgende dagen waren nergens vo�els

De bovenloop van de Warche was

·�

we zagen

een Jen�.

een achttal bezoekers.

sperwer scheerde name­

van een soortgenoot.

de conclusie dat hier grauwe klauwieren vertoefden:

Een

voorgeschoteld en op de valreep van deze tocht liet zich een

algauw kwamen we tot

de Schwalrnvallei.

geschreeuw plots bruusk gestopt.

lijk laag over de weg en verdween even later in het bijzijn

de Helle.

De eerste dag wer·d de streek

Zondag 21

Bij een afdaling in Berg werd onder luid

Zondag 28-8 gingen we,

in dit verslag.

verkend;

de bomen voorbij.

bovenvleugels hadden geen kleurcontrast gaf daarom aanvankelijk boomvalkindruk.

Als ze overvlogen staartlengte zoals een torenvalk, maar spitsere vleugels.

De belichting iiet geen juidelijk zicht

I: r J


1

l

�-1'7�

�ven later was een bonte vliegenvanger het eni�e bekijkens­

Ornithologisch verslag van het Zomerkamp Sourbrodt:

waardige onderwerp.

16-8 - 31-8-183

We fietsten verder met 1�

à 5 buizerden

in de lucht en Marc zocht tevergeefs alle haa�jes af naar een grauwe klauwier.

De Hoge Venen,

Bij het Meer van Robertville schoot een sperwer laag boven

waarvan men weet dat ze op gebied van

vogels niet zo al te schitterend zijn,

was dit jaar dan

toch de uitverkoren kampplaats. De vogelsoorten die we elke dag regelmatig in de kijker kregen waren: bui:.1erd, valk.

kramsvogel,

kruisbek,

sijsje,

zwarte roodstaart,

paapje,

tapuit,

grote gele kwikstaart en toren­

Deze zullen dan ook weinig of niet vernoemd worden

enige vernoemenswaardige waarnemingen.

� goudvink

de

Met zijn allen deden we een tocht in

Met een Europese kanarie werd de tocht in­ 2 wespendieven en een bruine kieken­

stof ter discussie.

Op het schietterrein van Elsenborn ook heel wat boompiepers en enkele boomleeuweriken. De drie volgende dagen waren 3 oeverlopers,

een goudvink en

een bonte vliegenvanget' alles wat het noteren waard

wa1:1.

waren we onze boterhammen in een steen­

Wel waren er veel ree�n en een eenzame vos op pad. Een ijsvogel vloog laag over de Roer weg.

Vrij vlug hadden we al in het snuitje dat we niet met toren­ of boomvalken te maken hadden.

dat op grote hoogte passeerde.

De

'Flight'

werd opgediept.

Nu kon het al bijna niets anders zijn dan datgene wat we reeds in het begin dachten:

HOODPOOTVALKEN.

Een nadere beschrijving kan wel nuttig zijn: in groep

(3

ze trokken samen

ex) van oost naar west met vlugge vleugelsla3en,

at en toe o�derbroken door zeer korte glijpauzes. zoals bij de torenvalk,

een viskel"

Toen stonden we even

stil en al van ver zag Dirk 3 valken naderbijkomen.

Heel donker,

"Kijk daar,

te vertrekl,en.

die we toch niet gingen zien.

Langzaam fietsten we langs de weg naar Kalterherberg.

door het luid geschreeuw van Dirk:

f. havik

die

Ter afronding van deze tocht nog

na een tas koffie· en een boterhammetje,

groeve aan het verorberen toen de stilte opeens ve-rstoord Het was een

Hier waren grote gele kwikken

Reeds zeer vroeg in de morgen (4 uur) stonden we met vijf klaar om,

Op zoek naar edelherten,

augustus werd het aanwezige groepje versterkt met

(25-8)

's anderendaags de bestemming.

3 grauwe em 1 bonte vliegenvanger.

De volgende dagen waren een sperwer en een

Donderdag

goud zoeken langs

roodborsttapuit zien.

we prachtig konden zien.

19·-8 liet zich een � grauwe

�\ge

op aanraden van Sté,

Al vlug kregen we buizerd en een bruine kiekendief

aanwezig en na een tijdje wachten ook 2 waterspreeuwen,

klauwier bewonderen.

dief leverde

behalve 2 boomvalken en buizerden.

zachte gras langs de Warche.

wespendief van de partij en op

�en sperwer,

te bespeuren

Met voortdurend buieerd in de lucht zetten we ons neer in het

's Anderendaags was er een mooie

geleid.

Gedurende de 2 volgende dagen waren nergens vo�els

De bovenloop van de Warche was

·�

we zagen

een Jen�.

een achttal bezoekers.

sperwer scheerde name­

van een soortgenoot.

de conclusie dat hier grauwe klauwieren vertoefden:

Een

voorgeschoteld en op de valreep van deze tocht liet zich een

algauw kwamen we tot

de Schwalrnvallei.

geschreeuw plots bruusk gestopt.

lijk laag over de weg en verdween even later in het bijzijn

de Helle.

De eerste dag wer·d de streek

Zondag 21

Bij een afdaling in Berg werd onder luid

Zondag 28-8 gingen we,

in dit verslag.

verkend;

de bomen voorbij.

bovenvleugels hadden geen kleurcontrast gaf daarom aanvankelijk boomvalkindruk.

Als ze overvlogen staartlengte zoals een torenvalk, maar spitsere vleugels.

De belichting iiet geen juidelijk zicht

I: r J


"fo.

.i

op enige tekening op de onderzijde toe. De zon "belichtte" Op een elecb:-iciteitspual 2 buizerden en een biddend teeveetje

D11derc

kikkers en

zoogdieren,

Verslag van

bct�:;Le11.

vie;.:,f:

alleen de bovenzijde in het wegvliegen naar het westen. boven een veld.

� sperwer

Wat verder in.een weide groot alarm in een zeer grote troep kramsvogels want een

een of ander il Lrnter

Alhoewel volgens

scheert op een 15-tal meter

afstand laag over de grond voorbi�. Even later duikt het een bos in.

toch wel dan

op

heel

's Narniddags trokken we er met ons drieën op uit en gezeten

springallures. ogenbl ik was er zelfs een wedstrijd sen te vangen

en

loslaten

thermiek zien gaan. We reden dan maar terug naar de kampplaats,

De ha g edissen

want daar lagen de pannekoeken op ons te wachten.

het veen ofwel zonnebadend Aan

bij

zo'n boomstam werd

en

l·larc gepakt,

Maarten i:lens.

ZR ten

op d e voet van

Het neusje van de

zalm

de

HOOD!'OO'l'VALK • • EN 1 1 l

(lekker ruikend e)

het oosten aangevlogen,

vertoonden z o al s

dat

en d e

waren,

boomvalken waren.

het

vliegend

Op

� a d e li j k

echter

viel

wat s pi ts er

De

fel

zien,

donker-egale

zijn.

20 m. over­

op dat de s ta ar tl e n g te veel

De s taar t

torenvalk.

was im m er s

Ook de

vrij wel

vleugels leken

och t e n d zo n

helaas g een duid elijke

liet

e en

bovenzijde.

niet zo v e el

dus

kenmerken gezien werJeu,

volgens ons alleen maar roodpootvalken gew�est

richting bij

Deze een

3

valken trekken in een zonnig,

onbewolkt,

in

zuivere

groep

0-W -

windstil weertje.

waarneming gebeurde op de weg van Kalterherberg naar

Elsenborn om

�e�rr1amers:

9h.

's

morgens.

Johan Nys�en,

)

Maarten

Hens

en Dirk

11avernier,

Cnstrap.

ha17edis-

r,emaaide paden i11 boomstamucn.

heel

liet dan

gevonden,

geelhalsbosmuis.

Het

door wat

galant

o.a.

e11

1wezel

Dit prachtige

levende

een eekhoorn die een

was er

( )+?

een erg struise

op

)

muis:

lich:u11.1slengte

er heel wat

Ook werden

is

de tocht van

veel g eluk had om

zoogdieren waargenomen:

eetsh,oH

en de

i:pf ,

bwa na llarc, waarbij

zo

edelhe1·te" even­

:iiet ied ereen

ze te zien.

Enkele clwnçards konden ook een weznl zien springen over net voor een waterspreeuw door.

Warche,

de

keer waargenomen. bos waarbij één meters

ree

ree

afstand

op te springen en door

een

p l ot s

5

bij !tet

.�

varens

te

voor opgest":in

goede wekker

moeite:

bosweg over en ook een vos zag

de

we er heel vroeg

we had d en gelukkig een héél

P,n Johan

Ree!!n w e rden

aan een voed erplaats i11 een

zo vriendelijk was om slechts va11op

De twe ed e keer waren

huppelen.

( 4b.,

eerste keer

De

tweemnnl stak een

flitste

ee11s

voorbi.i.

ter ugke r e n tot zi.in eigen verbijstering

2 even verbijsterd e r ee�n in het riet staan op amrer

meter van hem vandaan.

op wanneer <lat is weer

Even

later kon ons enthousL1s01e

we ook nog 3 roodpootvalken zngen overvliegen, een

ander

verhaal.

Marina

Stefaan de

moµ;c] i.il<

zeker

volle r;ct:tf�.

een erg vin11ige h;izehiorrn

Het vroege opstaan loond e wel de

Roodpootvulken schijnen bovendien graag

te trekken.

De

ze

we aanvankelijk

wel waren hot duid elijk dieren met

Nietteg"nstaande kunnen het

Doordat

en

13 cm .

ongeveer

enkele

.

schijnende

tekening

een

die van

lang dan

dachten

een hoog t e van

te lang w as voor een boomvalk. zo

af

bovenvleugela geen kleurcontrast

t orenv a l ken

bij

pc.l uit

vlugge vleugelslagen,

met

heel ko r te glijpauzes.

toe onderbroken door heel d onker

zon kwam e n 3 valken

Op

zich

d iertje was herkenbnar aan de volledig gesloten Reelrossige ring aan d e borst.

In het l i c ht van d e opgaande

in

die

dcz<:l .fdc

overvl·•e<l.

)

br1, i "'' '1e

011tpopte

r:iet

o:u zoveel

Fr werden ook meerdere dode d iertjes een

t;e<;-11

heblJ"''

druppen.

uitwerpselen op mijn hand

zelfs

i11

natuurlijk!

( de h:lzelwor1;1

die

<:!r

voorkeur lan1;s de

ook

·ër

Dirk

plaatsen aangetroffen.

waf;

ook tot een rasechte br11ine kikkerva11ger,

Ook levendbarende hagedisse.1 wara11

op een hoog punt konden we 2 buizerden en 1 rode wouw in

bu<!k.ie

zo11den voorko1.1cn,

hoogveea

kikkers meer in het

en

Dirk.

niet

mnar


"fo.

.i

op enige tekening op de onderzijde toe. De zon "belichtte" Op een elecb:-iciteitspual 2 buizerden en een biddend teeveetje

D11derc

kikkers en

zoogdieren,

Verslag van

bct�:;Le11.

vie;.:,f:

alleen de bovenzijde in het wegvliegen naar het westen. boven een veld.

� sperwer

Wat verder in.een weide groot alarm in een zeer grote troep kramsvogels want een

een of ander il Lrnter

Alhoewel volgens

scheert op een 15-tal meter

afstand laag over de grond voorbi�. Even later duikt het een bos in.

toch wel dan

op

heel

's Narniddags trokken we er met ons drieën op uit en gezeten

springallures. ogenbl ik was er zelfs een wedstrijd sen te vangen

en

loslaten

thermiek zien gaan. We reden dan maar terug naar de kampplaats,

De ha g edissen

want daar lagen de pannekoeken op ons te wachten.

het veen ofwel zonnebadend Aan

bij

zo'n boomstam werd

en

l·larc gepakt,

Maarten i:lens.

ZR ten

op d e voet van

Het neusje van de

zalm

de

HOOD!'OO'l'VALK • • EN 1 1 l

(lekker ruikend e)

het oosten aangevlogen,

vertoonden z o al s

dat

en d e

waren,

boomvalken waren.

het

vliegend

Op

� a d e li j k

echter

viel

wat s pi ts er

De

fel

zien,

donker-egale

zijn.

20 m. over­

op dat de s ta ar tl e n g te veel

De s taar t

torenvalk.

was im m er s

Ook de

vrij wel

vleugels leken

och t e n d zo n

helaas g een duid elijke

liet

e en

bovenzijde.

niet zo v e el

dus

kenmerken gezien werJeu,

volgens ons alleen maar roodpootvalken gew�est

richting bij

Deze een

3

valken trekken in een zonnig,

onbewolkt,

in

zuivere

groep

0-W -

windstil weertje.

waarneming gebeurde op de weg van Kalterherberg naar

Elsenborn om

�e�rr1amers:

9h.

's

morgens.

Johan Nys�en,

)

Maarten

Hens

en Dirk

11avernier,

Cnstrap.

ha17edis-

r,emaaide paden i11 boomstamucn.

heel

liet dan

gevonden,

geelhalsbosmuis.

Het

door wat

galant

o.a.

e11

1wezel

Dit prachtige

levende

een eekhoorn die een

was er

( )+?

een erg struise

op

)

muis:

lich:u11.1slengte

er heel wat

Ook werden

is

de tocht van

veel g eluk had om

zoogdieren waargenomen:

eetsh,oH

en de

i:pf ,

bwa na llarc, waarbij

zo

edelhe1·te" even­

:iiet ied ereen

ze te zien.

Enkele clwnçards konden ook een weznl zien springen over net voor een waterspreeuw door.

Warche,

de

keer waargenomen. bos waarbij één meters

ree

ree

afstand

op te springen en door

een

p l ot s

5

bij !tet

.�

varens

te

voor opgest":in

goede wekker

moeite:

bosweg over en ook een vos zag

de

we er heel vroeg

we had d en gelukkig een héél

P,n Johan

Ree!!n w e rden

aan een voed erplaats i11 een

zo vriendelijk was om slechts va11op

De twe ed e keer waren

huppelen.

( 4b.,

eerste keer

De

tweemnnl stak een

flitste

ee11s

voorbi.i.

ter ugke r e n tot zi.in eigen verbijstering

2 even verbijsterd e r ee�n in het riet staan op amrer

meter van hem vandaan.

op wanneer <lat is weer

Even

later kon ons enthousL1s01e

we ook nog 3 roodpootvalken zngen overvliegen, een

ander

verhaal.

Marina

Stefaan de

moµ;c] i.il<

zeker

volle r;ct:tf�.

een erg vin11ige h;izehiorrn

Het vroege opstaan loond e wel de

Roodpootvulken schijnen bovendien graag

te trekken.

De

ze

we aanvankelijk

wel waren hot duid elijk dieren met

Nietteg"nstaande kunnen het

Doordat

en

13 cm .

ongeveer

enkele

.

schijnende

tekening

een

die van

lang dan

dachten

een hoog t e van

te lang w as voor een boomvalk. zo

af

bovenvleugela geen kleurcontrast

t orenv a l ken

bij

pc.l uit

vlugge vleugelslagen,

met

heel ko r te glijpauzes.

toe onderbroken door heel d onker

zon kwam e n 3 valken

Op

zich

d iertje was herkenbnar aan de volledig gesloten Reelrossige ring aan d e borst.

In het l i c ht van d e opgaande

in

die

dcz<:l .fdc

overvl·•e<l.

)

br1, i "'' '1e

011tpopte

r:iet

o:u zoveel

Fr werden ook meerdere dode d iertjes een

t;e<;-11

heblJ"''

druppen.

uitwerpselen op mijn hand

zelfs

i11

natuurlijk!

( de h:lzelwor1;1

die

<:!r

voorkeur lan1;s de

ook

·ër

Dirk

plaatsen aangetroffen.

waf;

ook tot een rasechte br11ine kikkerva11ger,

Ook levendbarende hagedisse.1 wara11

op een hoog punt konden we 2 buizerden en 1 rode wouw in

bu<!k.ie

zo11den voorko1.1cn,

hoogveea

kikkers meer in het

en

Dirk.

niet

mnar


11

�'l-

24-9

Cap Gris Nez

De niet-alledaagse waarnerningen betrof fen een � smelleken ,

een grote bonte specht die in de duinen landde op zoek naur

In het pikdonker naar ginder ver c;ebold en nog maar net aangekomen al direct een verrassing: (uitgave

'82)

2 Pyrennee�n-reizigers

determineren immers een medewaarnemer

spontaan als "den dikke uit Spanje". Stel je een met gras begroeide helling voor die afglooit de zee.

4 groepen blauwe reigers die laag over zee

voorbijkwamen,

een 5-tal kruisbekken en een barmsjjs.

Ondertussen is het eten al lang tot de status bevorderd en besluiten we naar Cap Blanc Nez

Hier en daar zorgen holtes voor natuurlijke

zetels zodat je - éénmaal het achterwerk in dergelijke caviteit gedeponeerd - erg luxueus de zee kan afturen. (r;en r-;amie voormiddag brachten we zo door).

enz

• .

2

baardmannetjes,

krombekstrandloper,

erg weinig:

af en

toe een jager,

1

zeeduiker en

3

Jan-van­

Groepen eenden des te meer: zee!enden maar ook smient,

voor het overgrote deel zwarte pijlstaart,

wintertaling en 1

zomertaling trekken in al of niet gemengde

Scholekster, kemphaan en bontbekplevier vlogen echter net

niet ver genoeg om als "species' hun weg naar het zuiden te

kunnen vervolgen.

We konden h e t natuurlijk niet laten tussen de rotsen wat te r�oan strandjutten. e nk e l e

te

duinpieper,

noemen )

is een heel lef;ertje

die allemaal op fossielen u.Lt zijn.

"kloef­

\fat rnurkasiet-·

knollen en enkele ammonietfragmentcn rcipen we ook wel en ook e&n

(springlevende)

op

levei1db11rende hagedis die stom­

We vonden er gewone en kleine

suiker--en vingerwier,

riemwier,

Een tweetal jagers en kort na elkaar 1 en 2 zeeduikers vDegen over zee voorbiJ.

troepjes voorbij.

Steltlopers vliegen meestal ongedetermineerd verder.

Ook

's zan�er,

weg van de krijtrotsen gedonderd is.

Genten.

alikruik,

cetti

kuifleeuwerik,

(om alleen de meest interessante

.

kappers"

ongetwijfeld door het uitstekende weer,

waterral,

smienten,

Opvallend te Cap Blanc Nez

Zeevoc;els zien we,

n u �t t ier

en daarna al of niet ook visueel de volgende soorten opgetekend:

tussen

rotsen dobbert een troepje eidereenden.

en aldaur worden eerst

(met de nodige jachthutjes)

Onderaan de helling vlie6en heel wat oeverpiepers rond en

de

"H. I.P."

te rijden.

Onderweg echter ontdekken we een erg groot rietmoeras

Het waarncmingscomfort op de kaap zelf is ideaal. naar

een zithoutje,

zeesla,

enz

Ondanks bet geringe deelnemersaantal wij

lekker niet!) was deze tocht toch weer een voltreffer,

wut dan ook de reden is Wüarom de volr;ende in een handige en exclusieve

"deelnemers.kwjs"

multiple-choice vc:r·pakk ing 0J111

u, beste lezer, aangeboden wordt; (1)

Het afspraakunr o

o

zeeanemonen en tientallen havenpissebedden

ontsnapten niet aan de a1rndacht.

(hoe weinig verklappen

u

(2)

(04·u30) :

was schandalig vroeg lijkt me erg redelijk; ik st11 elke dag zu vroeg op. doet hier riets ter zake, ik was t:ocll te • • • om voor 10 uur uit mijn nest te kruipen

Het weer wea naar mijn goesting: o uitstekend, beter kon moeilijk o ho� kan ik dat op voorhand weten, donker!? (zelf aun te vull�n) ", . . o

(3) De

handelswijze van de betiteld worden als ; . o

om 4u30

is bet nof�

thuisblijvers die da� kan

ovi.f,9!-:sr" ''Üi,\ike plenlt:enkoc·"�'.· is �'':� �.�.�'.1:·_ .,:;..·. ! • e-·.}�ik-,) -�- ·. )·:t;,:t � " ·::n .4e- ... �··�·.".,,(' t�'.d ui t verw �:-: �:r .!-l ü !--. ��''' ..,.:( -

een vo.r.-rn. ·rc.o

''-wpelijk

•:i·..-t•'l/f_,..- ,.,


11

�'l-

24-9

Cap Gris Nez

De niet-alledaagse waarnerningen betrof fen een � smelleken ,

een grote bonte specht die in de duinen landde op zoek naur

In het pikdonker naar ginder ver c;ebold en nog maar net aangekomen al direct een verrassing: (uitgave

'82)

2 Pyrennee�n-reizigers

determineren immers een medewaarnemer

spontaan als "den dikke uit Spanje". Stel je een met gras begroeide helling voor die afglooit de zee.

4 groepen blauwe reigers die laag over zee

voorbijkwamen,

een 5-tal kruisbekken en een barmsjjs.

Ondertussen is het eten al lang tot de status bevorderd en besluiten we naar Cap Blanc Nez

Hier en daar zorgen holtes voor natuurlijke

zetels zodat je - éénmaal het achterwerk in dergelijke caviteit gedeponeerd - erg luxueus de zee kan afturen. (r;en r-;amie voormiddag brachten we zo door).

enz

• .

2

baardmannetjes,

krombekstrandloper,

erg weinig:

af en

toe een jager,

1

zeeduiker en

3

Jan-van­

Groepen eenden des te meer: zee!enden maar ook smient,

voor het overgrote deel zwarte pijlstaart,

wintertaling en 1

zomertaling trekken in al of niet gemengde

Scholekster, kemphaan en bontbekplevier vlogen echter net

niet ver genoeg om als "species' hun weg naar het zuiden te

kunnen vervolgen.

We konden h e t natuurlijk niet laten tussen de rotsen wat te r�oan strandjutten. e nk e l e

te

duinpieper,

noemen )

is een heel lef;ertje

die allemaal op fossielen u.Lt zijn.

"kloef­

\fat rnurkasiet-·

knollen en enkele ammonietfragmentcn rcipen we ook wel en ook e&n

(springlevende)

op

levei1db11rende hagedis die stom­

We vonden er gewone en kleine

suiker--en vingerwier,

riemwier,

Een tweetal jagers en kort na elkaar 1 en 2 zeeduikers vDegen over zee voorbiJ.

troepjes voorbij.

Steltlopers vliegen meestal ongedetermineerd verder.

Ook

's zan�er,

weg van de krijtrotsen gedonderd is.

Genten.

alikruik,

cetti

kuifleeuwerik,

(om alleen de meest interessante

.

kappers"

ongetwijfeld door het uitstekende weer,

waterral,

smienten,

Opvallend te Cap Blanc Nez

Zeevoc;els zien we,

n u �t t ier

en daarna al of niet ook visueel de volgende soorten opgetekend:

tussen

rotsen dobbert een troepje eidereenden.

en aldaur worden eerst

(met de nodige jachthutjes)

Onderaan de helling vlie6en heel wat oeverpiepers rond en

de

"H. I.P."

te rijden.

Onderweg echter ontdekken we een erg groot rietmoeras

Het waarncmingscomfort op de kaap zelf is ideaal. naar

een zithoutje,

zeesla,

enz

Ondanks bet geringe deelnemersaantal wij

lekker niet!) was deze tocht toch weer een voltreffer,

wut dan ook de reden is Wüarom de volr;ende in een handige en exclusieve

"deelnemers.kwjs"

multiple-choice vc:r·pakk ing 0J111

u, beste lezer, aangeboden wordt; (1)

Het afspraakunr o

o

zeeanemonen en tientallen havenpissebedden

ontsnapten niet aan de a1rndacht.

(hoe weinig verklappen

u

(2)

(04·u30) :

was schandalig vroeg lijkt me erg redelijk; ik st11 elke dag zu vroeg op. doet hier riets ter zake, ik was t:ocll te • • • om voor 10 uur uit mijn nest te kruipen

Het weer wea naar mijn goesting: o uitstekend, beter kon moeilijk o ho� kan ik dat op voorhand weten, donker!? (zelf aun te vull�n) ", . . o

(3) De

handelswijze van de betiteld worden als ; . o

om 4u30

is bet nof�

thuisblijvers die da� kan

ovi.f,9!-:sr" ''Üi,\ike plenlt:enkoc·"�'.· is �'':� �.�.�'.1:·_ .,:;..·. ! • e-·.}�ik-,) -�- ·. )·:t;,:t � " ·::n .4e- ... �··�·.".,,(' t�'.d ui t verw �:-: �:r .!-l ü !--. ��''' ..,.:( -

een vo.r.-rn. ·rc.o

''-wpelijk

•:i·..-t•'l/f_,..- ,.,


·f.l

.

/�r.·� /�(� �/ · � � >�·J r ( . ·

\

'

_.

"

\�,.;c

/

..

_-

,

\

t ./

-1t

.

/

__,-

���� - -.

·

.

".cC· ·

6u45:

)\'

.........

de wekker breekt bruusk een vroegochtenJlijke droom

af en ik weet dat het weer zover is:

; \ 1' \

(

30-10-'83

�rektel l ing:

_ · ,

derde maal in 4

weken.

trekte l l ing,

2 vorige afleveringen en a l s ik eens buiten kijk,

/ \.

voor de

Om uitéénlopende redenen flopten de

goesting tot op het peil van de thermometer:

zakt mijn

het vriest nl.

dat het kraakt •

v.

Toch volk aan het station en ik neem ze dus

··,

maar

'"'�,

"op sleeptouw"

naar het trektelpunt.

(noodgedwongen

?)

Daar aangè:kornen

zijn we het a l l emaal over de 5 volgende punten eens na een goed uur geduld geoefend te hebben:

weinig trek,

en - last but not least - koude tenen. in deze koude ellende: zwarte specht.

veel

mist

Toch één lichtpunt

het verre "kru-kru-kru" van een

De alternatieve tocht wordt dan maar inge last

maar even plots afgelast wegens teveel mist.

Te voet terug

dan maar en onderweg al een eerste interesssant item:

een

dode eikelmuis. Net boven en direct prijs:

een� b l auwe k;iek jaagt de akkers

af en laat zich geruime tijd bewonderen.

Ondertussen horen

we het gefluit van een overvlieGende goudplevier. Zo koud als het straks was,

]/� ,,·1/' � 1 ., -

;:.- ' ·.\ •. , , �,

. ,.

"�·

•'' "

!� ' "!"�

-� �

schijnen dit door te hebben;

·(� ' j,

vink,

1

tjakkers,

houtduif,

er is

koperwiek, roek,

zanglijster,

graspieper,

i'

Een

l<eep,

c;rote lijster, enz

f sper�er

�"

. J, ,

komt ook nog even langs en schiet omhoog in de top

.

l assen

we toch maar vlug de alternatieve tocht achter de trekte l l ing

eksterpluimen geraapt

en

d'

chokolade en beukenootjes

bui�rdj

GBS,en een putter

opgemerkt.

/

• •

Vermits het nu werkelijk uitstekend weer is geworden,

gegeten,

�"=---:�� ��·-: "::!7

van een beuk waarna ze uit ons gezichtsveld verdwijnt.

aan en hierop worden mopjes verteld,

c,c-" �_;.:':�_,

vogels

trek van het normale �rut;

Ook 3 heggemussen komen hoog over en we horen een kruisbek.

,1!. •"'-

·'

veldleeuwerik,

zo warm is het nu en ook de

""'

'"

""'·

lf1 'sJ

. il J;,._ "i'4 .u.., NA'l.1'-t#l�f" /,.

"

'

�,


·f.l

.

/�r.·� /�(� �/ · � � >�·J r ( . ·

\

'

_.

"

\�,.;c

/

..

_-

,

\

t ./

-1t

.

/

__,-

���� - -.

·

.

".cC· ·

6u45:

)\'

.........

de wekker breekt bruusk een vroegochtenJlijke droom

af en ik weet dat het weer zover is:

; \ 1' \

(

30-10-'83

�rektel l ing:

_ · ,

derde maal in 4

weken.

trekte l l ing,

2 vorige afleveringen en a l s ik eens buiten kijk,

/ \.

voor de

Om uitéénlopende redenen flopten de

goesting tot op het peil van de thermometer:

zakt mijn

het vriest nl.

dat het kraakt •

v.

Toch volk aan het station en ik neem ze dus

··,

maar

'"'�,

"op sleeptouw"

naar het trektelpunt.

(noodgedwongen

?)

Daar aangè:kornen

zijn we het a l l emaal over de 5 volgende punten eens na een goed uur geduld geoefend te hebben:

weinig trek,

en - last but not least - koude tenen. in deze koude ellende: zwarte specht.

veel

mist

Toch één lichtpunt

het verre "kru-kru-kru" van een

De alternatieve tocht wordt dan maar inge last

maar even plots afgelast wegens teveel mist.

Te voet terug

dan maar en onderweg al een eerste interesssant item:

een

dode eikelmuis. Net boven en direct prijs:

een� b l auwe k;iek jaagt de akkers

af en laat zich geruime tijd bewonderen.

Ondertussen horen

we het gefluit van een overvlieGende goudplevier. Zo koud als het straks was,

]/� ,,·1/' � 1 ., -

;:.- ' ·.\ •. , , �,

. ,.

"�·

•'' "

!� ' "!"�

-� �

schijnen dit door te hebben;

·(� ' j,

vink,

1

tjakkers,

houtduif,

er is

koperwiek, roek,

zanglijster,

graspieper,

i'

Een

l<eep,

c;rote lijster, enz

f sper�er

�"

. J, ,

komt ook nog even langs en schiet omhoog in de top

.

l assen

we toch maar vlug de alternatieve tocht achter de trekte l l ing

eksterpluimen geraapt

en

d'

chokolade en beukenootjes

bui�rdj

GBS,en een putter

opgemerkt.

/

• •

Vermits het nu werkelijk uitstekend weer is geworden,

gegeten,

�"=---:�� ��·-: "::!7

van een beuk waarna ze uit ons gezichtsveld verdwijnt.

aan en hierop worden mopjes verteld,

c,c-" �_;.:':�_,

vogels

trek van het normale �rut;

Ook 3 heggemussen komen hoog over en we horen een kruisbek.

,1!. •"'-

·'

veldleeuwerik,

zo warm is het nu en ook de

""'

'"

""'·

lf1 'sJ

. il J;,._ "i'4 .u.., NA'l.1'-t#l�f" /,.

"

'

�,


1'i

KROONKUf\.KSNl\CTIE: SEfüiTE m-::>UL'l'A'rEN \.locnsd<.lg 2

Art0i�

aan

de

depoL bij

.

1r.e

[):nr:na volc;i.. nog een hele :;:1.lv;,_t(•rü'.nen.

je

10. :>GO fr.,

Tk

v:in '.'.011

lloboken.

hiPrbij alle

'.:d1�:-1r De Y.noinck

Le:.;t:hj

t k roonkurkcn

v .iu cle

de .:"Ldlul0,;i.e

�""'mei

:...k i..00

s

om te onthouden.

u

i.t

LE:ld·�.

vracht

die

!le,rnlta. .t.;

PC:l nieu:-1e

me•le..,erk"!r:; die

wordt

).130 kt; of

..1.an 2

()i;Jer1,usc;en

loopt de

clc

"cl-lo,

!:cl.

OlG/25.31),36

•:aat:>1Je•;lnat �

54,

noi:; een" willen .Ledanken en

daukwoord voor Bruno, de

orruepcn

bij

te vinden

ook terecht m1

bij

zijn.

Ort3

Ln

om

zoveel

mogel ijk

St.ep11an

cu11tc'.in�r f>n

4 ?2,

30)0

Salva.­

een hoop

wa:ir ook

ll'et vrachtj1Cs

Ostyn, Guldensporenla<>n 33,

Heverlee

bi j

kroonkurk jes

tcl'e>Cht bij de

0!6/4e.05.50.

nare l)e

3020 J:es­

Coster,

DE TERVUURSE WIELEWAAL Vereniging voor Vogel- en Natuurstudie

"""'"'�

nodigt

U en

Uw vrienden uit op de

DIAVOORDRACHT

" Balans van de Fauna en Flora te Tervuren gevolgd door een

DESA T

"

over het te volgen natuurbeleid in de streek en te nemen opties voor de toekomst.

-

Plaats : Gemeentehuis Tervuren, Brusselsesteenweg Datum :

Vrijdagavond 1S december 1963

ter

voor

kroonkurken

Voor alle inl.ichtincen en

tel.

ronde

bijzonder

het

chauffeur

de Jad i 11�

schrijver van dit verslat;,

3008 l/eltcm-Heisem,

N<>amGes t.eenweg

per kg., het

frank

!fa tuur fonds.

Lijd rage voor het

<'lk.i·H' tr., 1;�.r'!n, J·, kunt met rle J:i.ding l�roonkurken alLijd * toria11en ( in de ga_at,;cs 1ao de achLcrkant van het t;ebouw), !n0nnl(ur!ren kan je

het verzamel­

kroonkurkeinc tie na tuurlijli:: onverminderd verder.

eens wll len

ntt'vi:;e plac;tiekt'n :�akken

Enkele

klaar.

hele vracht geleverd

ons bratis een vrachlwage11 met

Ook een sµecl1al

[K :..-011 1::;0;.;1u;F;N terug

bjj

opgehaal.d wordt

dP. l;<>1·c11 i1enleman'l en !ItH11L;.r>:.i van :.; tel h1 Artois die hczo t'(S'!cn.

van Stella

\.:orden opengescheurd en in een container ge-

Op vrij<Lig � november

:leerbeek

Aall de ingane-

als t;iintig vrijwi l l igPrC<

Vuur:crui.:>e!!li.lall st.aa!1 meer

'lu; 7J�n-len d.oo�jcu g<' 1.eri,

Een dat1un

1903.

novemèer

Hagar de Verschrikkelijke

Aanvwg

:

20.30

u.

door Dik Browne


1'i

KROONKUf\.KSNl\CTIE: SEfüiTE m-::>UL'l'A'rEN \.locnsd<.lg 2

Art0i�

aan

de

depoL bij

.

1r.e

[):nr:na volc;i.. nog een hele :;:1.lv;,_t(•rü'.nen.

je

10. :>GO fr.,

Tk

v:in '.'.011

lloboken.

hiPrbij alle

'.:d1�:-1r De Y.noinck

Le:.;t:hj

t k roonkurkcn

v .iu cle

de .:"Ldlul0,;i.e

�""'mei

:...k i..00

s

om te onthouden.

u

i.t

LE:ld·�.

vracht

die

!le,rnlta. .t.;

PC:l nieu:-1e

me•le..,erk"!r:; die

wordt

).130 kt; of

..1.an 2

()i;Jer1,usc;en

loopt de

clc

"cl-lo,

!:cl.

OlG/25.31),36

•:aat:>1Je•;lnat �

54,

noi:; een" willen .Ledanken en

daukwoord voor Bruno, de

orruepcn

bij

te vinden

ook terecht m1

bij

zijn.

Ort3

Ln

om

zoveel

mogel ijk

St.ep11an

cu11tc'.in�r f>n

4 ?2,

30)0

Salva.­

een hoop

wa:ir ook

ll'et vrachtj1Cs

Ostyn, Guldensporenla<>n 33,

Heverlee

bi j

kroonkurk jes

tcl'e>Cht bij de

0!6/4e.05.50.

nare l)e

3020 J:es­

Coster,

DE TERVUURSE WIELEWAAL Vereniging voor Vogel- en Natuurstudie

"""'"'�

nodigt

U en

Uw vrienden uit op de

DIAVOORDRACHT

" Balans van de Fauna en Flora te Tervuren gevolgd door een

DESA T

"

over het te volgen natuurbeleid in de streek en te nemen opties voor de toekomst.

-

Plaats : Gemeentehuis Tervuren, Brusselsesteenweg Datum :

Vrijdagavond 1S december 1963

ter

voor

kroonkurken

Voor alle inl.ichtincen en

tel.

ronde

bijzonder

het

chauffeur

de Jad i 11�

schrijver van dit verslat;,

3008 l/eltcm-Heisem,

N<>amGes t.eenweg

per kg., het

frank

!fa tuur fonds.

Lijd rage voor het

<'lk.i·H' tr., 1;�.r'!n, J·, kunt met rle J:i.ding l�roonkurken alLijd * toria11en ( in de ga_at,;cs 1ao de achLcrkant van het t;ebouw), !n0nnl(ur!ren kan je

het verzamel­

kroonkurkeinc tie na tuurlijli:: onverminderd verder.

eens wll len

ntt'vi:;e plac;tiekt'n :�akken

Enkele

klaar.

hele vracht geleverd

ons bratis een vrachlwage11 met

Ook een sµecl1al

[K :..-011 1::;0;.;1u;F;N terug

bjj

opgehaal.d wordt

dP. l;<>1·c11 i1enleman'l en !ItH11L;.r>:.i van :.; tel h1 Artois die hczo t'(S'!cn.

van Stella

\.:orden opengescheurd en in een container ge-

Op vrij<Lig � november

:leerbeek

Aall de ingane-

als t;iintig vrijwi l l igPrC<

Vuur:crui.:>e!!li.lall st.aa!1 meer

'lu; 7J�n-len d.oo�jcu g<' 1.eri,

Een dat1un

1903.

novemèer

Hagar de Verschrikkelijke

Aanvwg

:

20.30

u.

door Dik Browne


Sponsor tocht

" Doe m e e v o o r g r o e n "

S e c r e tar i a a t

I n f o c e ri t r u m

B e l o o f t h i .j b i ,i o o r b e e l d .!O fr .

66

We v e r s e ba a n

.3 030

I l

km ( maar h e t

Na t u u r b " h o u d i s g e e n g e mak k e l i j k e t a a k .

o pl o s s i ng om h e t op e e n a f d o e n d e m a n i e r

d i kw i j ls d e e n i g e

is

v o g e l r e s e r va t e n v . z . w .

h e t o pg e nomen v o o r d e

o pg e v e , To c h

dankzij

(

z e l d zame

) wilde

z i j n d e Vl!BV':I e n d e

fJNVR er a l i n g e s l n3 gd z o ' n ll , 5 ha

t e k o p e n a l o na t u u r r e s e r v a a t ,

Hoe gil. él U w e t ew e r k

d o o r akt i e

veel geld . ;

het

En g e l d k u n n e n w e

ïaams e s t e e nweg

WEI'EN 04 maar t

v o o r g es c h o t e l d v a n 1 0 à 2 0 k m .

( t u s s e n 9- e n 1 Qh )

een tocht

Je v o l g t e e n u i t g e s t i p p e l d

par k e er , waar o p j e g e r e g e l d e e n c o n t r o l e po s t o nt m o e t d.i e e e n b ew i j s j e g e e f t d a t

j e r e e d s x-aa n t a l km h e b t a f g e l egd en d i e

d e w e g w i j s t naar d e v o l g e nd e pos t . Vana f

vandaag ga j e o p z o e k naar zov e e l mog e l i j k s p o n s o r s

' po e n ' . D i e s ponsor b e t a a l t

e e n b e drag per km d i o j i j af

zu l t l egg e n . ne t m i ni m u m b e d rag d a t de s po n s o r kan b g l o v e n is 1

fr .

(

je

trekt

en

e

( h e t v e r d i '! 11d e b e d r a g )

e r n1 f' e

,Te

kr i j g t

n ll. :· 1 r j e s ro n o o r s e n tl i. e

• • .

j e v r a g e n om d e l i e v e c e n t j e s r e e d s af

e i n d e v n n j e t o c h t . Je zal dan w e l ,

ons

bezi t .

t e geven aan

i n m o t j e V R n v e r t r ou w e n

een h o g e r b e d r a g zou v e r s t a n d i g er z i j n nat u u r l l j k ) .

UI

J e m e r k t h e t a l , m e t d e ze s po nso r t o c h t k u n n e n w i j o p i i n dag , zonder veel moi e t e ,

e e n b o m g e l d b i n ne n h a l e n

d a t o o k JIJ m e ed o e t .

1 . Je k r i j g t op z o nd ag ,

met

( a a n t a l a fg e l egd e km )

Zu l k e r e ge l i ng z o u h e t g e m a k k e l i j ks t e z i j n voor o n s e n voor

d aarom d a z e s po n s o r t o c h t .

� 92 te Hev e r l e e v o o r een vo e t t o c h t d o or het Di j l e l a n d .

2.

va n d e s p o ns o r s ]Je kolommen d

u i t er aard R � n r e g e l i n g m o e t e n t r e f f e n m e t j e s po n � o r . J e �ag

?

DIT

b e d r a g dat e r b i .j h e n a fkan

na t uu r l i j k ook h e t g e l d a l v o o r s � h i e t e n b i j d e A a nk o m s t .

W i j v e r � r e k k e n t u s s e n 9- e n 1 0h a a n ri e S a l v a t o r i a n e n ,

DEELNEl,iERS MOETEN

na am en a d r e s v a n d e s no n s o r

c. de a b s o l u u t onm i s b a r e h a n rl t e keni n1<

gaan w i j

;r n n

Wi l l e n we voor t gaa n m e t b e s c h e r m i n g t e b i e d e n a r i n d i t b e d r e i g d e

halen

.;,?00 K e s s e l - Lo

Daar d i t t o c h e n i Re mo e i l i j k h e d e n z o u k u n n e n t e w e e g b r e ng e n ,

maar s i nd s d e a a n k o o p van d e

i s er g e l d no d i g ;

n'?

Kon- A l b e r t l n

4 . Dan z i j n d e c e n t j e s v e r d i e n d , maar nog n i e t i n

l a a t s t e h e c t a r e n s t aa n w e i n d e r o d e c i j f e r s .

s l e c h t s hijecn

b e t ;1 9 l t

: ; u z a n n e i ·J e l i .s s e n

?. 3 3

b . het

z o e k e n i n h u n por t e m o n n e e

d e g r o t e v e r s c h e i d e nh e i d a a n b i o t o p e n .

v o o r a l f i na nc i e e l .

na t u u r g e b i e d

1 ��

- j e n a � m en a d r e s

d a n d i t f o r mn l i e r t e r u g ,

d e r g P l i j ke s t r i j d v o o r h e t n a t u u r b e h o u d i s e c h t e r e e n zwa r e

Een

d 1 rn

wor d e n d o or d e o r gani s a t o r e n b i j d e 1 · 1 nk o m A t i n g e v u l d .

Remd e " .

D i t r e s e r va a t g e b i e d h e r b o r g t e e n b r e e d gamma

ockx

32 0 1 Ho l s b e e k

l

J

te b e s c h e r m e n .

Zo o o k j n rl e Di. j l e va l l e i . Daar h e b b e n d e V H BMW v . z . w . e n d e

planten e n dieren,

Lang e v e l d

- i n kolom a .

De a a n k o o p van e e n waa r d e v o l n a t u u r g e b i e d

Rel g i s c h e • l at u u r - e n

\lerwig

Mas t e ll es t r a a t 5 4

Je v u l t e r o p i n

04 m o a r t .

RJ

Mar c D e Cos t er

3 0 0 8 Ve l t e m

n a a r a a n l e i d i ng v a n h u n 1 5- j a r i g b e s t aa n e e n v o e t t o c h t m e t s po ns o r s o p zond ag ,

Doode

)

ni e t v o o r z i e n d a t .i e b e ?. w i .j k t

1L1

3 � He t d e e l n e m i ngs f o r m u li er k n n j e v e r kr i j g e n b i j

D o v r i e n d e n van n e v e r l e e b o s e n Me e r d aalwou<l v . z . w . orga n i s e r e n

de

j e b c ?.w i .i k t

en

d e z e s po n s c r 2 4 0 fr .

He v er l e e

fles t e a l l e m a a l ,

11

is

per km ,

We z u l l e n z e k e r ni e t a l l e e n w a nd e l e n .

' 1J

;

or

voo r w a 3 r d e

A l d e l e d e n Van d e JN M ,

D e Wi e l ewa a l , d n VHBMW , a l s o o k j e u g d h e w e g i n g e n , s c h o l e n ,

w a n d e l k l u b e en and e r e v e r e n i g i n g e n w o r d e n u i t g e nod i gd om d e e l

t e nemen.

Dank o m d a t J I J d e e l n e e m t

1 1 Jan Pr i m o , ( va n h e t o r g a n i a a t i e c omi t i )


Sponsor tocht

" Doe m e e v o o r g r o e n "

S e c r e tar i a a t

I n f o c e ri t r u m

B e l o o f t h i .j b i ,i o o r b e e l d .!O fr .

66

We v e r s e ba a n

.3 030

I l

km ( maar h e t

Na t u u r b " h o u d i s g e e n g e mak k e l i j k e t a a k .

o pl o s s i ng om h e t op e e n a f d o e n d e m a n i e r

d i kw i j ls d e e n i g e

is

v o g e l r e s e r va t e n v . z . w .

h e t o pg e nomen v o o r d e

o pg e v e , To c h

dankzij

(

z e l d zame

) wilde

z i j n d e Vl!BV':I e n d e

fJNVR er a l i n g e s l n3 gd z o ' n ll , 5 ha

t e k o p e n a l o na t u u r r e s e r v a a t ,

Hoe gil. él U w e t ew e r k

d o o r akt i e

veel geld . ;

het

En g e l d k u n n e n w e

ïaams e s t e e nweg

WEI'EN 04 maar t

v o o r g es c h o t e l d v a n 1 0 à 2 0 k m .

( t u s s e n 9- e n 1 Qh )

een tocht

Je v o l g t e e n u i t g e s t i p p e l d

par k e er , waar o p j e g e r e g e l d e e n c o n t r o l e po s t o nt m o e t d.i e e e n b ew i j s j e g e e f t d a t

j e r e e d s x-aa n t a l km h e b t a f g e l egd en d i e

d e w e g w i j s t naar d e v o l g e nd e pos t . Vana f

vandaag ga j e o p z o e k naar zov e e l mog e l i j k s p o n s o r s

' po e n ' . D i e s ponsor b e t a a l t

e e n b e drag per km d i o j i j af

zu l t l egg e n . ne t m i ni m u m b e d rag d a t de s po n s o r kan b g l o v e n is 1

fr .

(

je

trekt

en

e

( h e t v e r d i '! 11d e b e d r a g )

e r n1 f' e

,Te

kr i j g t

n ll. :· 1 r j e s ro n o o r s e n tl i. e

• • .

j e v r a g e n om d e l i e v e c e n t j e s r e e d s af

e i n d e v n n j e t o c h t . Je zal dan w e l ,

ons

bezi t .

t e geven aan

i n m o t j e V R n v e r t r ou w e n

een h o g e r b e d r a g zou v e r s t a n d i g er z i j n nat u u r l l j k ) .

UI

J e m e r k t h e t a l , m e t d e ze s po nso r t o c h t k u n n e n w i j o p i i n dag , zonder veel moi e t e ,

e e n b o m g e l d b i n ne n h a l e n

d a t o o k JIJ m e ed o e t .

1 . Je k r i j g t op z o nd ag ,

met

( a a n t a l a fg e l egd e km )

Zu l k e r e ge l i ng z o u h e t g e m a k k e l i j ks t e z i j n voor o n s e n voor

d aarom d a z e s po n s o r t o c h t .

� 92 te Hev e r l e e v o o r een vo e t t o c h t d o or het Di j l e l a n d .

2.

va n d e s p o ns o r s ]Je kolommen d

u i t er aard R � n r e g e l i n g m o e t e n t r e f f e n m e t j e s po n � o r . J e �ag

?

DIT

b e d r a g dat e r b i .j h e n a fkan

na t uu r l i j k ook h e t g e l d a l v o o r s � h i e t e n b i j d e A a nk o m s t .

W i j v e r � r e k k e n t u s s e n 9- e n 1 0h a a n ri e S a l v a t o r i a n e n ,

DEELNEl,iERS MOETEN

na am en a d r e s v a n d e s no n s o r

c. de a b s o l u u t onm i s b a r e h a n rl t e keni n1<

gaan w i j

;r n n

Wi l l e n we voor t gaa n m e t b e s c h e r m i n g t e b i e d e n a r i n d i t b e d r e i g d e

halen

.;,?00 K e s s e l - Lo

Daar d i t t o c h e n i Re mo e i l i j k h e d e n z o u k u n n e n t e w e e g b r e ng e n ,

maar s i nd s d e a a n k o o p van d e

i s er g e l d no d i g ;

n'?

Kon- A l b e r t l n

4 . Dan z i j n d e c e n t j e s v e r d i e n d , maar nog n i e t i n

l a a t s t e h e c t a r e n s t aa n w e i n d e r o d e c i j f e r s .

s l e c h t s hijecn

b e t ;1 9 l t

: ; u z a n n e i ·J e l i .s s e n

?. 3 3

b . het

z o e k e n i n h u n por t e m o n n e e

d e g r o t e v e r s c h e i d e nh e i d a a n b i o t o p e n .

v o o r a l f i na nc i e e l .

na t u u r g e b i e d

1 ��

- j e n a � m en a d r e s

d a n d i t f o r mn l i e r t e r u g ,

d e r g P l i j ke s t r i j d v o o r h e t n a t u u r b e h o u d i s e c h t e r e e n zwa r e

Een

d 1 rn

wor d e n d o or d e o r gani s a t o r e n b i j d e 1 · 1 nk o m A t i n g e v u l d .

Remd e " .

D i t r e s e r va a t g e b i e d h e r b o r g t e e n b r e e d gamma

ockx

32 0 1 Ho l s b e e k

l

J

te b e s c h e r m e n .

Zo o o k j n rl e Di. j l e va l l e i . Daar h e b b e n d e V H BMW v . z . w . e n d e

planten e n dieren,

Lang e v e l d

- i n kolom a .

De a a n k o o p van e e n waa r d e v o l n a t u u r g e b i e d

Rel g i s c h e • l at u u r - e n

\lerwig

Mas t e ll es t r a a t 5 4

Je v u l t e r o p i n

04 m o a r t .

RJ

Mar c D e Cos t er

3 0 0 8 Ve l t e m

n a a r a a n l e i d i ng v a n h u n 1 5- j a r i g b e s t aa n e e n v o e t t o c h t m e t s po ns o r s o p zond ag ,

Doode

)

ni e t v o o r z i e n d a t .i e b e ?. w i .j k t

1L1

3 � He t d e e l n e m i ngs f o r m u li er k n n j e v e r kr i j g e n b i j

D o v r i e n d e n van n e v e r l e e b o s e n Me e r d aalwou<l v . z . w . orga n i s e r e n

de

j e b c ?.w i .i k t

en

d e z e s po n s c r 2 4 0 fr .

He v er l e e

fles t e a l l e m a a l ,

11

is

per km ,

We z u l l e n z e k e r ni e t a l l e e n w a nd e l e n .

' 1J

;

or

voo r w a 3 r d e

A l d e l e d e n Van d e JN M ,

D e Wi e l ewa a l , d n VHBMW , a l s o o k j e u g d h e w e g i n g e n , s c h o l e n ,

w a n d e l k l u b e en and e r e v e r e n i g i n g e n w o r d e n u i t g e nod i gd om d e e l

t e nemen.

Dank o m d a t J I J d e e l n e e m t

1 1 Jan Pr i m o , ( va n h e t o r g a n i a a t i e c omi t i )


il. \.IETl.KWSP.l� -nm

1 '.)

�Il 20 llOVEllfil':Tl

- - - - - - - - -

Op de

wa t werk te

" n i euwe s tukken" d o0 n :

O p zaterdag weer .

et

moe t

1 �/1 1

De volgend e <lae

- - -.·

achter

- - - -

de

i:J i n J r. lc v i j v c rc;

h e l �� here h n u t ( � r,:_:r.r1 : i md

een

warAn :)uz:um r-- ,

Wtt n�n I .u c

n.

T11..r t: ,

,T-: 9 ,

! ) '' · , . i

tr

· � ·• r e ,

i·o0 1 1

, Ka n-· l , n u h i ri , !'!;.t l"f' , n: 1 n

Op d i e

v 1 ·� r· r1 1 i �r td .

VlP.1r

A.lhoewf?l wc

voor de

hnogt. e) .

Di t,

n od i

ons

l? n

WPg

vuu r t j e

t.e S J. .t.8.n

T i jdens

werd r>n cok

nog

en

f1 i nk e

wcrkPnd w0l w0rd

di0

{a�

V.!"lll fi r

h e .1? 1 1

orr•<' rl/ ] ; -r l'. ! n

\.n.nn

r;r r 1nrt� } 1 i n l rl e r 1 , l:r1

·,; i l d 1 t 1 .

n : 1 ",(' nn. : : c n 1: 1. P

,t���', p l ] i ge

w:i nnf.p

� r P "' l l

,... n w e e r e n

en

L11c

Ptl

:-�om��

n i Pt

\.•: tn

l i t•tctJ

il f"'

-� o

r i r �. ��

w t tr:; t t ,j r: roqrl ,

(1J

ook he')].

T n de toekoms t zal

ha r· Lf'

( Le l . 0 1 6/4 8 . 8) . )0) .

voor open haard

door Dik Browne

H a g a r de Verschrikkelijke Alil'I DE OVERXi'\KT :Z:�W � �IL.llii JIRAKE'N �UNNEN �EEN tiERGE:� 81>. • KLIMME:N

/

3000 Leuven.

t '( '

n: 0 .- · r , �, . �1: •

i '. 1 r 1,-". r. !. l • · k k r: rc

r .r

wa t

T1tre

I'�-tddes tce lc:n

Pnn

PP!'l

,!

1 r: 1 · f · r'l

of

1 :�

,

·l i / .

1 . r· : i

r i f'

r•1r>

i ... . I:" , .

rl00 r

t· l j r ï t

· · �k r· _

' : c Jl·-·� t t .

!1 1

: 1�1 1 1 ·� �'. t

:--: r;•'""" 1 · h t ,

l 1 n � .� � d · :

l . ! 1 !=J1l i l " i t h P t r i r- t o pv l f n 1;0r1 .

011d ;..· r de

rrak t l sch elk wcek- cw1 L 1 1

En als j <e o v 1.ock l,, ( " : L

i :1

r- , · 1--. r . ;· .""·1 :'.

Y!; 'r�rJ . l i ne

lo�· J i .

de

Durnl.-· Gr-1:1(le

wc• lkom . Voor . 1.lle inl .l cl1 t i. ncen ku.1 1 je

v

1\,

,, •

v ] l 1 r · 1 • 1 _ .-. ; , V n 1 i .-: l i�' li: h : q

...... i c'. h

k or t �

�.

� : +: , 1 1 �

rl �

bui.e.e rd , t o n'.�nv:il k , SJ'f'n-1r:- r , ,1�rn+.0 J , o n t (' s p P.:'"'' ·1 f: , .'.;T n01 1 1 ·

nami?n

je v· CJ. n

i·• r·

!.nt

: : t: ( · �· I':'

·� ". ntlen . ó.r z i j n al t i jd hG.ntlen h.:!� o rt : a ] :3 j e d u :; z i n h c li t pen \,en

,· L ,

J:�1::i i 1 d : r ; r

v l occ·n

f:O' i d v i nJ·· r: n

een ru l t;p0ottn1 i zerd opcPm0 rk t . f i ;i

� poo rweg 7.aeen .Toh;1n , r1;i.n , D0rn i n i .r1u1? en

pj Ç\ t

i rl n : 1

·

:.- . " ii' r] ,

v l :.mrn�n

7. onO :-t�_...,, rtn-ni i d d . · r ·"1c 1

rr l�tnc0

h P. t w 0 rk 7.w.i r. ·r- r

w i.. n +.e ;- ta l j ng�ri

h ou t sn i I'

(� P. J l

ge r::1 l o ri �Än

onkP l e m o t o rr:: ro � s r> rs DÎPt

Pr

1•n

," . ,

: r · i}

._1 1 )1 ,

. � n ! i : 1 ·: ·

Jan , Pie t , KoPn , .Joh;:in F: . , T ,uc S . , î}i. rk , r 1· L r i n· � , twee dagP.n we rd

"

1,_· 0 ...-,-; .

n;_,, CJ. r <: e n

rn n

r:!'�H

;û t . j

,;ocJkor"�

t0

t:/!\vr_: rl: !. V. 010+-.: 11

la:l­

j <.l l i ,j mij 1.,"·cch I;

voo 1Ta;·d

1,rCJ.nd h o , , t

h c L!-:CJ.cl:0l k'trl je t er"ch L bl.j Jein f r i 1110 , \JiJ J , ,rus s t i-aa L 4 � ,

M d- r c.


il. \.IETl.KWSP.l� -nm

1 '.)

�Il 20 llOVEllfil':Tl

- - - - - - - - -

Op de

wa t werk te

" n i euwe s tukken" d o0 n :

O p zaterdag weer .

et

moe t

1 �/1 1

De volgend e <lae

- - -.·

achter

- - - -

de

i:J i n J r. lc v i j v c rc;

h e l �� here h n u t ( � r,:_:r.r1 : i md

een

warAn :)uz:um r-- ,

Wtt n�n I .u c

n.

T11..r t: ,

,T-: 9 ,

! ) '' · , . i

tr

· � ·• r e ,

i·o0 1 1

, Ka n-· l , n u h i ri , !'!;.t l"f' , n: 1 n

Op d i e

v 1 ·� r· r1 1 i �r td .

VlP.1r

A.lhoewf?l wc

voor de

hnogt. e) .

Di t,

n od i

ons

l? n

WPg

vuu r t j e

t.e S J. .t.8.n

T i jdens

werd r>n cok

nog

en

f1 i nk e

wcrkPnd w0l w0rd

di0

{a�

V.!"lll fi r

h e .1? 1 1

orr•<' rl/ ] ; -r l'. ! n

\.n.nn

r;r r 1nrt� } 1 i n l rl e r 1 , l:r1

·,; i l d 1 t 1 .

n : 1 ",(' nn. : : c n 1: 1. P

,t���', p l ] i ge

w:i nnf.p

� r P "' l l

,... n w e e r e n

en

L11c

Ptl

:-�om��

n i Pt

\.•: tn

l i t•tctJ

il f"'

-� o

r i r �. ��

w t tr:; t t ,j r: roqrl ,

(1J

ook he')].

T n de toekoms t zal

ha r· Lf'

( Le l . 0 1 6/4 8 . 8) . )0) .

voor open haard

door Dik Browne

H a g a r de Verschrikkelijke Alil'I DE OVERXi'\KT :Z:�W � �IL.llii JIRAKE'N �UNNEN �EEN tiERGE:� 81>. • KLIMME:N

/

3000 Leuven.

t '( '

n: 0 .- · r , �, . �1: •

i '. 1 r 1,-". r. !. l • · k k r: rc

r .r

wa t

T1tre

I'�-tddes tce lc:n

Pnn

PP!'l

,!

1 r: 1 · f · r'l

of

1 :�

,

·l i / .

1 . r· : i

r i f'

r•1r>

i ... . I:" , .

rl00 r

t· l j r ï t

· · �k r· _

' : c Jl·-·� t t .

!1 1

: 1�1 1 1 ·� �'. t

:--: r;•'""" 1 · h t ,

l 1 n � .� � d · :

l . ! 1 !=J1l i l " i t h P t r i r- t o pv l f n 1;0r1 .

011d ;..· r de

rrak t l sch elk wcek- cw1 L 1 1

En als j <e o v 1.ock l,, ( " : L

i :1

r- , · 1--. r . ;· .""·1 :'.

Y!; 'r�rJ . l i ne

lo�· J i .

de

Durnl.-· Gr-1:1(le

wc• lkom . Voor . 1.lle inl .l cl1 t i. ncen ku.1 1 je

v

1\,

,, •

v ] l 1 r · 1 • 1 _ .-. ; , V n 1 i .-: l i�' li: h : q

...... i c'. h

k or t �

�.

� : +: , 1 1 �

rl �

bui.e.e rd , t o n'.�nv:il k , SJ'f'n-1r:- r , ,1�rn+.0 J , o n t (' s p P.:'"'' ·1 f: , .'.;T n01 1 1 ·

nami?n

je v· CJ. n

i·• r·

!.nt

: : t: ( · �· I':'

·� ". ntlen . ó.r z i j n al t i jd hG.ntlen h.:!� o rt : a ] :3 j e d u :; z i n h c li t pen \,en

,· L ,

J:�1::i i 1 d : r ; r

v l occ·n

f:O' i d v i nJ·· r: n

een ru l t;p0ottn1 i zerd opcPm0 rk t . f i ;i

� poo rweg 7.aeen .Toh;1n , r1;i.n , D0rn i n i .r1u1? en

pj Ç\ t

i rl n : 1

·

:.- . " ii' r] ,

v l :.mrn�n

7. onO :-t�_...,, rtn-ni i d d . · r ·"1c 1

rr l�tnc0

h P. t w 0 rk 7.w.i r. ·r- r

w i.. n +.e ;- ta l j ng�ri

h ou t sn i I'

(� P. J l

ge r::1 l o ri �Än

onkP l e m o t o rr:: ro � s r> rs DÎPt

Pr

1•n

," . ,

: r · i}

._1 1 )1 ,

. � n ! i : 1 ·: ·

Jan , Pie t , KoPn , .Joh;:in F: . , T ,uc S . , î}i. rk , r 1· L r i n· � , twee dagP.n we rd

"

1,_· 0 ...-,-; .

n;_,, CJ. r <: e n

rn n

r:!'�H

;û t . j

,;ocJkor"�

t0

t:/!\vr_: rl: !. V. 010+-.: 11

la:l­

j <.l l i ,j mij 1.,"·cch I;

voo 1Ta;·d

1,rCJ.nd h o , , t

h c L!-:CJ.cl:0l k'trl je t er"ch L bl.j Jein f r i 1110 , \JiJ J , ,rus s t i-aa L 4 � ,

M d- r c.


1'l

11

radcf .

l l A L J .O

Ik

H ET

De

''Meigers

Ou d - H e v e r l e e ,

in

d e Di j l e v a l l e i " .

(

Le u v e n

( a bd i j v a n

Kor b e e k - D i j l e e n S t -Agat ha - R o d e

' t

par k ) ,

ook

kan

r e i g e r s zi e t . en

-

W e er

-

Aan t al

(

uur

neers lag ,

o n g . t em � �r a t u u r ,

w i nd )

- S t aan ze

in

h e t w a t er ,

je

eten,

s lap e n ,

aan d e o e v e r ,

in

daarmee

sl ach to ffer

boom •

de

se i zo e n e n

V H 11

ma a r

s n e e u wv l okken ,

bij

het

of

asiel

naar d e

n u m m e r s 0 1 6/22 . 68 . 29

de

ook

v�n

tel .

Wi l de d i eren

k l e m m e n o f r i f l i r, zou v i n d e n ,

ziek

wi l d

'' H e t

V o s s e n h o l '' ,

0 1 6/7 3 . 4 2 . 2 7 .

�orden

d i er

Bi j

dan

A a r s c h o t ae ­

a fw e z i gh e i d

kan

je

o f 0 1 6/ 4 6 . 2 0 . 4 6 . De d i e r e n w o r d e n

v e r z o r g i n g v a n z e l f s pr e k e n d t e r u g i n d e v r i j e n a t u u r v r i j g e l a t e n .

die

Al b e d a n k t o p v o o r h a n d ,

terecht

ge w o n d

word e n .

( v e r b od e n )

b e l l en

de

en,

dan

lente in

met

echter niet

zo ' n

van

B i e rb e e k ,

In

z i c h poe t s e n . . ) een

n ee r re k n a l d

pr o o i v o ge l s )

4 , 3043

uilen

(

(bv.

nog al t i jd het

e n aa n t a l

volwas s e n v o g e l s . - Be z i g h e i d van d e vog e ls

z i j n n i e t a l l e en

n e e r d wa r r e l e n d e

straat

na

r ei gers

- I n d i e n m o g e l i j k h e t aan t a l j o nge

de

A l s j e t o e va l l i g

- Nauwke u r i g e aand u i d i ng v a n d e plaa t s w a a r u d e

Da t u m

winter

l ok a a s .

:

-

de en

geb e u r t h e t s p i j t i g re n o e g n o g a l t i j d d a t b e s c h e r m d e d l v r ­

Nu

s o o r t en

( Gr o o t br o e k )

I n d i e n i e mand h i er t o e b e r e i d i s , k u n n e n v o l gend e g e g e v e ns h e l pen

en

blad eren

d e rondsuizende hagel .

N a t u u r l i j k z o u j u l l i e h u l p van har t e w e l k o m zi j n !

me

herfst

va l l e n d e

b e n laa t s t e j aarss t u d e n t e bi o l o g i e e n maak e e n e i nd w e r k

over

V O S S ENHOL

met

rust

gen

verder

v i nd e n

goe d e nod i

b e d o e l i n gen

eens

De

ouders

zi jn

jonge j o n ge n

reein

j o n r, e

of

wor d e n

gaa t ,

"He t V oss e n h o l " gebra c h t . D a t i s

naar

g . Best worden d i e

ge l a t e n . te

soms w e l

wand e l a a r s

m e n i n g d a t h e t h i e r om v e r w e e s d e

de

j o n ge d i e r e n n i e t a a n g e r a a k t e n

wel

d e ge l i j k

in

de

buurt

om

hun j on­

v e r z o r ge n .

Ma e s C hr i s t i ne Naams e v e s t

3000 nvdr .

70

Leuven

La a t d i t j a a r d a n h e t r e i g e r j aar w o r d e n i p v h e t s p e c h t e njaar l

T 8NTOONSTE:LLING

iVlfü

U l LE:N

[N

HE:r

TN F'OC'.·:NTllUM . wanr

de mens j" ''oor de vogel zowd diens IY.:srt.:

vriend ;ils �romstc vij:111d.

In he L inf occn l rum van de V rie11d e n van ilevc·rl e ·?. iJu:;

\./averse baan G G , ( in he l

er

uu r

en

1 i•2 '" rd ...: i ] '.:ciud ,

van llcvc' rl r,e , i n[;.i11,;

nog t o t; ma:t r t 1 901! e e n t e n too11s t e l l lng

o pe11 van 9 t o t 1 7 ook

d ee l geme<Jntehui :::

o p rna,ind ag, woensdac

ovei·

u i l en . D•

en vri

" l "D l i lie" )

j<l.,.c . O p vol._;euJc

vri

van 1 7 t.o t 2 1 11ur: 02/1 ':' , l G/ 1 ::' , 06/0 1 1 20/\ · 1 , 05/02 , l î/0:' , o.:/O)

T"J e foonn•;mmer

vun

' i c t.

i nfc""�" t ru m : 0 1 6/2 ) , 0'j . ) C .

] onpl

te1Jtoum1 b: l l i 1 1c bl i j f t j d ai..:e n en

1 G/n5 ,


1'l

11

radcf .

l l A L J .O

Ik

H ET

De

''Meigers

Ou d - H e v e r l e e ,

in

d e Di j l e v a l l e i " .

(

Le u v e n

( a bd i j v a n

Kor b e e k - D i j l e e n S t -Agat ha - R o d e

' t

par k ) ,

ook

kan

r e i g e r s zi e t . en

-

W e er

-

Aan t al

(

uur

neers lag ,

o n g . t em � �r a t u u r ,

w i nd )

- S t aan ze

in

h e t w a t er ,

je

eten,

s lap e n ,

aan d e o e v e r ,

in

daarmee

sl ach to ffer

boom •

de

se i zo e n e n

V H 11

ma a r

s n e e u wv l okken ,

bij

het

of

asiel

naar d e

n u m m e r s 0 1 6/22 . 68 . 29

de

ook

v�n

tel .

Wi l de d i eren

k l e m m e n o f r i f l i r, zou v i n d e n ,

ziek

wi l d

'' H e t

V o s s e n h o l '' ,

0 1 6/7 3 . 4 2 . 2 7 .

�orden

d i er

Bi j

dan

A a r s c h o t ae ­

a fw e z i gh e i d

kan

je

o f 0 1 6/ 4 6 . 2 0 . 4 6 . De d i e r e n w o r d e n

v e r z o r g i n g v a n z e l f s pr e k e n d t e r u g i n d e v r i j e n a t u u r v r i j g e l a t e n .

die

Al b e d a n k t o p v o o r h a n d ,

terecht

ge w o n d

word e n .

( v e r b od e n )

b e l l en

de

en,

dan

lente in

met

echter niet

zo ' n

van

B i e rb e e k ,

In

z i c h poe t s e n . . ) een

n ee r re k n a l d

pr o o i v o ge l s )

4 , 3043

uilen

(

(bv.

nog al t i jd het

e n aa n t a l

volwas s e n v o g e l s . - Be z i g h e i d van d e vog e ls

z i j n n i e t a l l e en

n e e r d wa r r e l e n d e

straat

na

r ei gers

- I n d i e n m o g e l i j k h e t aan t a l j o nge

de

A l s j e t o e va l l i g

- Nauwke u r i g e aand u i d i ng v a n d e plaa t s w a a r u d e

Da t u m

winter

l ok a a s .

:

-

de en

geb e u r t h e t s p i j t i g re n o e g n o g a l t i j d d a t b e s c h e r m d e d l v r ­

Nu

s o o r t en

( Gr o o t br o e k )

I n d i e n i e mand h i er t o e b e r e i d i s , k u n n e n v o l gend e g e g e v e ns h e l pen

en

blad eren

d e rondsuizende hagel .

N a t u u r l i j k z o u j u l l i e h u l p van har t e w e l k o m zi j n !

me

herfst

va l l e n d e

b e n laa t s t e j aarss t u d e n t e bi o l o g i e e n maak e e n e i nd w e r k

over

V O S S ENHOL

met

rust

gen

verder

v i nd e n

goe d e nod i

b e d o e l i n gen

eens

De

ouders

zi jn

jonge j o n ge n

reein

j o n r, e

of

wor d e n

gaa t ,

"He t V oss e n h o l " gebra c h t . D a t i s

naar

g . Best worden d i e

ge l a t e n . te

soms w e l

wand e l a a r s

m e n i n g d a t h e t h i e r om v e r w e e s d e

de

j o n ge d i e r e n n i e t a a n g e r a a k t e n

wel

d e ge l i j k

in

de

buurt

om

hun j on­

v e r z o r ge n .

Ma e s C hr i s t i ne Naams e v e s t

3000 nvdr .

70

Leuven

La a t d i t j a a r d a n h e t r e i g e r j aar w o r d e n i p v h e t s p e c h t e njaar l

T 8NTOONSTE:LLING

iVlfü

U l LE:N

[N

HE:r

TN F'OC'.·:NTllUM . wanr

de mens j" ''oor de vogel zowd diens IY.:srt.:

vriend ;ils �romstc vij:111d.

In he L inf occn l rum van de V rie11d e n van ilevc·rl e ·?. iJu:;

\./averse baan G G , ( in he l

er

uu r

en

1 i•2 '" rd ...: i ] '.:ciud ,

van llcvc' rl r,e , i n[;.i11,;

nog t o t; ma:t r t 1 901! e e n t e n too11s t e l l lng

o pe11 van 9 t o t 1 7 ook

d ee l geme<Jntehui :::

o p rna,ind ag, woensdac

ovei·

u i l en . D•

en vri

" l "D l i lie" )

j<l.,.c . O p vol._;euJc

vri

van 1 7 t.o t 2 1 11ur: 02/1 ':' , l G/ 1 ::' , 06/0 1 1 20/\ · 1 , 05/02 , l î/0:' , o.:/O)

T"J e foonn•;mmer

vun

' i c t.

i nfc""�" t ru m : 0 1 6/2 ) , 0'j . ) C .

] onpl

te1Jtoum1 b: l l i 1 1c bl i j f t j d ai..:e n en

1 G/n5 ,


1.,,'1.

�-:1à-lo7 [i;

n o g hu l a t

even bij

h eel

lJm er

�et

zerk

Ja v e l l e

Vr i j d a g 1 6

name l i j k hu l p

!léL < r

de

' t

25 ,

en

hulst

Allé

i n .l

voordele

is

i c h t i n5 e r1 Li j k t

i, 3

nu

] J e.

d o ort "

n a t u u1·

s t eeds

b e rn d e

je

in

wo r d t

er

kr ui n

van

laa t s t e

2 2 6059

1-iaar

d aar

all e

Dus

• •

,

W l::t. t on,

je

de

1 '.)

jaar

een

zi j n .

Hi j En

Cos t r o p .

J;i r k

11 c r � e

r2::;e.rvàa l.

l i·Ji.J r d en . erJ

l·�f:: r;·; Lin i s

N i i.:·:uwj�a t· �

j n d2 l rai�n: t L L ta l

( crn J eh )

i.l '/ c'r1d. f1· .

f•Cl' JLLCL t

k l e ó i t 1:J·

om e e r,

e:;•� l ,� ..! rt

kamp ..tl n

te

en

po L

(er

\ /o;.;

d�n ook

He t

en e i url J t; t

of

\.1�rkk:lin1 1 j e Vd.fi d e

de

ge ·,,; oce

.Jezu.i e len

en

a.l l e moc;e l i jke

Voor

co!J!'<l ·i rld. t o r ,

i n i t üt tor

vet'zek.erd .

te be tten . Ik

·"1 . c .-ru.pier

me�he) pen

1 )0

en w�1 nne

kampspu l l en : luchtn� tras of ve)rl UeJ , Hla:lf'Z�k ,

uog d e nk t. nodig

c o n fi l ü u t·

werk

t u ssen

op vrijrLl<:; ::;u d e cembe r , Je be l<lal L

eveneens

Ar.1hiance

i)el.'b

een

'� O nl t t.e.C plt:::ta. tse lJe taaló. ) . ,Je l.H'tHl(j t l.Jest la:.t rïd�!.l

De C o s t e r , It1s tell e s i raat 5:1 , )008 P . :J .

nos

h .:g-in L o f f' i e i.ee1 or ma::induf:-

kamp

d•::- f i e t. B . llet is

t0 rcd1 l bj j .J f-

t·(Hl

01)

V€:rb] ijYe�1 i n h e t U u i tet:ve;:l;] L .j .f

mee

moge l i j k

mec1 i.� !n.J. ken . Ik ·i ou w 1 1 l en vragen

j e k om t

e r U e :,. c w 1. 1 1 l e; r

tgerlod .Lg\l

ui

om me

en

t;n

wind u i t t 1·i e e

nn c h t ,

heel

orn

de

o ogkassen

l i c h t te

hard

lo ,i e n !

te

d oor

t e r s t o nd

en

te

om van

zou

ook w i l l t: n

b re:1�t:: n . De

vt?·cP1aa t !:) i nG

s ] c d1 b� een gedeL'1 ti� o v voo rh = �na

vra.gcn

e vt� n

te

van het

verw i t t j �en

0ninotSt:l i j k e v T:::.. gen k;:-!n j 1� a1 t i j d

p romot o r ,

>rn

V e l tem-1\eis em. te l .

wel w .i l 1 . c nti e d i en<cur M<l.l"�

O I G/.1 0 .i'l�

• •

50

l enig

h oofd

een

zeer

wer d

11o e n

no;ist

Het

was

hun

v ergane

-

•regen

en

In

Jav e l l e

mor g e n tim

pBm ,

-

de

a

t er

k ek '

1111ar

s t e r· r c: 1i

de

g a a t .i e ; d o c h h e t

het .

P.r

>r n s

>i o e: i

S t e e nkouJ .

de

J t. c h l .

bevroren

b e w e r,e n ; o mv e r ,

l·: r u n g 0 11

die

om

d u i s t e r e grond .

de

bleke

en

h c. 1 1d c n

d u i z e nd e n ,

omhoog

�ic h

uit

b o v ell w e t

na a r

e lk n n d e 1 · ,

tien grond ,

de

gcwri c h t o a

de

o na f z i e ab a a r

l eger

s t o nd

de

o n b 0 w e c gl i . l k ,

r o e r l oos

eeweren

�: e s c l i u u r d

gesc h o u d er d .

en <l :i!.lr r i t s e l d e n l ; l c 1 1 t e n n a r d e t u s s e n

hief

de

dof

up

band

:

o rn l aat; .

hi j k e 0r d e z i c h

s c h e d els

ó�n

in

wi egende

c

eri

om

s t a p pe n ,

d u i z e nd e n g e l i j km a t i g e

g i ng

de

bew eging .

v l o o g b e t v r e s e l i .i k g e r u h t o v e r d e v e l d e n .

pam

koeien �-1 e g 1

gingen

de

klokken

t r o k k e n v o o1· t weg,

steJen

en

e1·

i:t

torens

d e wegen

over

war e n

de

k i aà e r· e r1 ,

w e r d h e t vo l k o n g e r u s t ,

h o e k e n s t o nd e a ' gr u e p j t: ;J en

G o l <h l c u ,

e l k .:.i a r

keek

in

h i e l pe n

zij

op

v o l. i o e 11 d 0 ) .

z ·,i i j g e 11 d

en

zei e e f d e : i

1nP. t

en

die

rn e n rF : n

ogen

h u i 1 e ud

renden .

in

grote

te

zich

ploften

h e m <.! e

v a fl s c h r i k , w

en

b l i nkend e

paar d e n en

wijd het

de

k l 0in r u i 1u

vielen

r e c l1 t O f> ,

Ifier

k leren

B c üt er

d u i zend e u

!�;en

graf ,

doodst il .

En

en

mel

hij

wend end .

stil.

zi j n

Tr o m pe t t e r

'l'im

e 11

het

e l lt

h e en .

gelu i d e n ,

knappende

op

'· "' a r e

e; r o ud

c e r s t. e .

ua a r

rend

<fo

de

s o l d n t e 11 k e !'f; h o f

s o l d é• t e n ,

Koud was

v l ;i k t e

keek

rn i s t s l u i é r ; >

t r o 111 p e t s c h e t t e r ::;

g e d aaH t e n w e r k t en

b u i gend

a

het

z erke n

los ,

de

gro t e

verbe te n

st

onder

Toen

1ms

liet

g e ·.., e es t ,

begon d e ganse aar d e

de

l l i. j

lianJ

benige jaren

veel .

J ag e n

nog

o o s t e rl .

het

zijn

CJ i t t e

d !l a r o nd e i· t an d e n

sc h e r p e

wat

even .

de

v o l d o en d e

blies

met

rond .

zi j r e z e a me t d e schouders o p

moet

b!:!ud e 1 1

Ou::l -He v e: rl e e .

a l l e a W-3. t ja

c;h o c o

rr.c L

DooJe

2G d";:c"d•e.r

metj . V t� rd e r d-1

hUS�I·l � l l. e n

0.Dt::

pi j n ,

kou d e

d u i z end e n

r:·J D� DC"DDE B'.'.d·"tDE

·1 e d e reen '.·1 oni t

,

Ja v e l l e

de

in

kl' u i n .

ge l e d en

za c h t e ,

T 1 1 he l

o pe n

h e ls e

woelden

W I!i'i'i;;r�·d�HK.Kf\;·il1

. • •

Vi . i f t i. e u

s o l d aa t

( b o v e n z :i j n n e u s ;i o r t e l wa s

na t u ur b e h o u d

rnaaI'

als

om

d :i n k bau.r

tot

een

d uw d e

gr i nn i k t e

s old at e n

Tt· o m p e t t e r

wor d e n .

me e ! ! er

of

a d em .

n i e uw s g i e r i g

Jav e l l e

lag ge l u i d l oos

Leu v e n .

voor

ogeu

Trompet t er

ur .

i d ea l i s t e n w er k ,

�un

zal

d e c e m b er

holle

zijn

Neeri jse .

z e l fs

is

d u i !l; e n d e n

i d ea l i s t euwerk

g e e f t 1 11 e l p

te

t

Di e s t s e s t r a a t

de

v e r k r· e g e n wel

rn i s s c h i •:J n

a

ac t i e

w e l kom , d u s s pr i n t n u d ad e l i j k

d r aai

lrn ; 1 11 � n

e o 11ma a l

in

s p e t t er a u d e

een

17 eu 24

�a t e r d a g

en

telefoon ,

w e er

v a n h e t r e s er v a

v e r� o c h t

nog

er

diep

e n haa l d e

omhoog

l i gg e n k � r s t d ag e n w or d t

gehouden L e n

E; t: :: .a n

i) . . •

v er r i .i z en .

S e r g e a n t - t r om p e t t e r

de

te

"'"' �1. -J

'.Vd

zijn D e d o d en

Ti j 1J e ns

", jt>'»t<il4:J-'t-

/

stil

.to

'J G ·-·

r: e

ê'

meusan

� 1 · • ,:; ·�

te

1n· ö. t e a

<· . ( · _-

op

Jll t: t

pl e l n e n

en

h e :i. .111 e � i. j k a

s t r ooi�c. o �

straatr ti n

- � e l i nf


1.,,'1.

�-:1à-lo7 [i;

n o g hu l a t

even bij

h eel

lJm er

�et

zerk

Ja v e l l e

Vr i j d a g 1 6

name l i j k hu l p

!léL < r

de

' t

25 ,

en

hulst

Allé

i n .l

voordele

is

i c h t i n5 e r1 Li j k t

i, 3

nu

] J e.

d o ort "

n a t u u1·

s t eeds

b e rn d e

je

in

wo r d t

er

kr ui n

van

laa t s t e

2 2 6059

1-iaar

d aar

all e

Dus

• •

,

W l::t. t on,

je

de

1 '.)

jaar

een

zi j n .

Hi j En

Cos t r o p .

J;i r k

11 c r � e

r2::;e.rvàa l.

l i·Ji.J r d en . erJ

l·�f:: r;·; Lin i s

N i i.:·:uwj�a t· �

j n d2 l rai�n: t L L ta l

( crn J eh )

i.l '/ c'r1d. f1· .

f•Cl' JLLCL t

k l e ó i t 1:J·

om e e r,

e:;•� l ,� ..! rt

kamp ..tl n

te

en

po L

(er

\ /o;.;

d�n ook

He t

en e i url J t; t

of

\.1�rkk:lin1 1 j e Vd.fi d e

de

ge ·,,; oce

.Jezu.i e len

en

a.l l e moc;e l i jke

Voor

co!J!'<l ·i rld. t o r ,

i n i t üt tor

vet'zek.erd .

te be tten . Ik

·"1 . c .-ru.pier

me�he) pen

1 )0

en w�1 nne

kampspu l l en : luchtn� tras of ve)rl UeJ , Hla:lf'Z�k ,

uog d e nk t. nodig

c o n fi l ü u t·

werk

t u ssen

op vrijrLl<:; ::;u d e cembe r , Je be l<lal L

eveneens

Ar.1hiance

i)el.'b

een

'� O nl t t.e.C plt:::ta. tse lJe taaló. ) . ,Je l.H'tHl(j t l.Jest la:.t rïd�!.l

De C o s t e r , It1s tell e s i raat 5:1 , )008 P . :J .

nos

h .:g-in L o f f' i e i.ee1 or ma::induf:-

kamp

d•::- f i e t. B . llet is

t0 rcd1 l bj j .J f-

t·(Hl

01)

V€:rb] ijYe�1 i n h e t U u i tet:ve;:l;] L .j .f

mee

moge l i j k

mec1 i.� !n.J. ken . Ik ·i ou w 1 1 l en vragen

j e k om t

e r U e :,. c w 1. 1 1 l e; r

tgerlod .Lg\l

ui

om me

en

t;n

wind u i t t 1·i e e

nn c h t ,

heel

orn

de

o ogkassen

l i c h t te

hard

lo ,i e n !

te

d oor

t e r s t o nd

en

te

om van

zou

ook w i l l t: n

b re:1�t:: n . De

vt?·cP1aa t !:) i nG

s ] c d1 b� een gedeL'1 ti� o v voo rh = �na

vra.gcn

e vt� n

te

van het

verw i t t j �en

0ninotSt:l i j k e v T:::.. gen k;:-!n j 1� a1 t i j d

p romot o r ,

>rn

V e l tem-1\eis em. te l .

wel w .i l 1 . c nti e d i en<cur M<l.l"�

O I G/.1 0 .i'l�

• •

50

l enig

h oofd

een

zeer

wer d

11o e n

no;ist

Het

was

hun

v ergane

-

•regen

en

In

Jav e l l e

mor g e n tim

pBm ,

-

de

a

t er

k ek '

1111ar

s t e r· r c: 1i

de

g a a t .i e ; d o c h h e t

het .

P.r

>r n s

>i o e: i

S t e e nkouJ .

de

J t. c h l .

bevroren

b e w e r,e n ; o mv e r ,

l·: r u n g 0 11

die

om

d u i s t e r e grond .

de

bleke

en

h c. 1 1d c n

d u i z e nd e n ,

omhoog

�ic h

uit

b o v ell w e t

na a r

e lk n n d e 1 · ,

tien grond ,

de

gcwri c h t o a

de

o na f z i e ab a a r

l eger

s t o nd

de

o n b 0 w e c gl i . l k ,

r o e r l oos

eeweren

�: e s c l i u u r d

gesc h o u d er d .

en <l :i!.lr r i t s e l d e n l ; l c 1 1 t e n n a r d e t u s s e n

hief

de

dof

up

band

:

o rn l aat; .

hi j k e 0r d e z i c h

s c h e d els

ó�n

in

wi egende

c

eri

om

s t a p pe n ,

d u i z e nd e n g e l i j km a t i g e

g i ng

de

bew eging .

v l o o g b e t v r e s e l i .i k g e r u h t o v e r d e v e l d e n .

pam

koeien �-1 e g 1

gingen

de

klokken

t r o k k e n v o o1· t weg,

steJen

en

e1·

i:t

torens

d e wegen

over

war e n

de

k i aà e r· e r1 ,

w e r d h e t vo l k o n g e r u s t ,

h o e k e n s t o nd e a ' gr u e p j t: ;J en

G o l <h l c u ,

e l k .:.i a r

keek

in

h i e l pe n

zij

op

v o l. i o e 11 d 0 ) .

z ·,i i j g e 11 d

en

zei e e f d e : i

1nP. t

en

die

rn e n rF : n

ogen

h u i 1 e ud

renden .

in

grote

te

zich

ploften

h e m <.! e

v a fl s c h r i k , w

en

b l i nkend e

paar d e n en

wijd het

de

k l 0in r u i 1u

vielen

r e c l1 t O f> ,

Ifier

k leren

B c üt er

d u i zend e u

!�;en

graf ,

doodst il .

En

en

mel

hij

wend end .

stil.

zi j n

Tr o m pe t t e r

'l'im

e 11

het

e l lt

h e en .

gelu i d e n ,

knappende

op

'· "' a r e

e; r o ud

c e r s t. e .

ua a r

rend

<fo

de

s o l d n t e 11 k e !'f; h o f

s o l d é• t e n ,

Koud was

v l ;i k t e

keek

rn i s t s l u i é r ; >

t r o 111 p e t s c h e t t e r ::;

g e d aaH t e n w e r k t en

b u i gend

a

het

z erke n

los ,

de

gro t e

verbe te n

st

onder

Toen

1ms

liet

g e ·.., e es t ,

begon d e ganse aar d e

de

l l i. j

lianJ

benige jaren

veel .

J ag e n

nog

o o s t e rl .

het

zijn

CJ i t t e

d !l a r o nd e i· t an d e n

sc h e r p e

wat

even .

de

v o l d o en d e

blies

met

rond .

zi j r e z e a me t d e schouders o p

moet

b!:!ud e 1 1

Ou::l -He v e: rl e e .

a l l e a W-3. t ja

c;h o c o

rr.c L

DooJe

2G d";:c"d•e.r

metj . V t� rd e r d-1

hUS�I·l � l l. e n

0.Dt::

pi j n ,

kou d e

d u i z end e n

r:·J D� DC"DDE B'.'.d·"tDE

·1 e d e reen '.·1 oni t

,

Ja v e l l e

de

in

kl' u i n .

ge l e d en

za c h t e ,

T 1 1 he l

o pe n

h e ls e

woelden

W I!i'i'i;;r�·d�HK.Kf\;·il1

. • •

Vi . i f t i. e u

s o l d aa t

( b o v e n z :i j n n e u s ;i o r t e l wa s

na t u ur b e h o u d

rnaaI'

als

om

d :i n k bau.r

tot

een

d uw d e

gr i nn i k t e

s old at e n

Tt· o m p e t t e r

wor d e n .

me e ! ! er

of

a d em .

n i e uw s g i e r i g

Jav e l l e

lag ge l u i d l oos

Leu v e n .

voor

ogeu

Trompet t er

ur .

i d ea l i s t e n w er k ,

�un

zal

d e c e m b er

holle

zijn

Neeri jse .

z e l fs

is

d u i !l; e n d e n

i d ea l i s t euwerk

g e e f t 1 11 e l p

te

t

Di e s t s e s t r a a t

de

v e r k r· e g e n wel

rn i s s c h i •:J n

a

ac t i e

w e l kom , d u s s pr i n t n u d ad e l i j k

d r aai

lrn ; 1 11 � n

e o 11ma a l

in

s p e t t er a u d e

een

17 eu 24

�a t e r d a g

en

telefoon ,

w e er

v a n h e t r e s er v a

v e r� o c h t

nog

er

diep

e n haa l d e

omhoog

l i gg e n k � r s t d ag e n w or d t

gehouden L e n

E; t: :: .a n

i) . . •

v er r i .i z en .

S e r g e a n t - t r om p e t t e r

de

te

"'"' �1. -J

'.Vd

zijn D e d o d en

Ti j 1J e ns

", jt>'»t<il4:J-'t-

/

stil

.to

'J G ·-·

r: e

ê'

meusan

� 1 · • ,:; ·�

te

1n· ö. t e a

<· . ( · _-

op

Jll t: t

pl e l n e n

en

h e :i. .111 e � i. j k a

s t r ooi�c. o �

straatr ti n

- � e l i nf


Ji.

/'!

v r ome

m e ns e n ,

i 11

de

t r e f fen

maa t r e g e l e n

te

e P 11

r ennen ,

En a l

maar

s ta p ,

in

m e r1 De '

de

k r i ng e n

en

op

ar t i k e l e n

trok het

de

o ver het

en

l eg e r ,

o os t e n ,

slaan m e t

met

recht

iin

op

Er

d e ur e n .

het

r u i s e nd e

Geni v e

af ,

g aR � t e

is

g i ng

h e er

vrede

aan

hij

even

de

zit ten

!lij

moest

t er s l u i k s

heer en

v o n Wa c k e n h o r s t

m e e nd e .

7. a a k

von snoot

was

b e t rad

objec tief

het

te

oog

man d i e

katheder

En

naar

u i terste

b er e i d ,

plannen,

doch

wac h t e n . moest het

Wat

hij

met

hem

vorige

drukken m e t

de

v o or k e u r met

aan

moed

v e r gR d e r i ng w n ar d i g

te

h e et

De

weer

op

houden

er

en

een

Er

volgde

!li j

v o o r z i t t er

s t ond

uit

s p� e k e n

het

zo

wa�

u i t er s t

woord heer

aan

de

Bo l s a no

de

Hi j

gaf

dit

w as

uit

voorals nog

niet

wereld

doch

w a n h o pe n ,

waren

op

d e ze

v e r t r ou w e n

(

op

de

heer

op

o ge n .

de

de

beho e f t e en

zi j n

p e r s t r i bu n e

en dankt e

voor

zijn

het

b e handeld

bal

in

' Le s

ko n

' t

nog .

d i e pe

Hi j

vlogen

d e warme

s tond

beleid ,

was .

plaa t s

was

de

b e w o n d e r i ng

w a ar � e e verleende

Hi j

persoo n l i j k het

Zi j n

te

alles

was

g e b a r e n w ar e n

v o o r ga ng e r , e i nd

Hij

de

zaak

b r e ng e n .

onder

was

een

z e er tot

Mi t s

bleke t r aag .

een

van

voor

de

z i j n r egering

voorbehoud

van

man m e t Hi j

w e ns t e ,

allen

nndere tot

b e pa a l d e

b e l a ng

zi j d e

b e paal d e c u nd i t i e o .

hare

r i c h t i ng

g e g ::w n , e nk e l e

wa r e n , h oor d e Toen

w as

tot

z i j ner

w or d e n

heren

u i t s l u i t end

mondes

d a g aar z e l e n

v o or

een

men

' ,

hij

als

elke

fa t a a l

de

was

ié e l t e e l

lede

h n u d ha v i ng i!; e l l o e g z i l c i m

ver

r umoer .

zijn

op

v e 11 t

c oncessie

nu

w or d e n .

op

s pr e k e n d

het

het

plei n ,

werd

op

h o u fd

het

gedruis

en keek

:

iets

i; e e n

het

ran m .

, '

zei

de

kuchte

z'u

�J a s

iedere

s t r i .i d i g

in

star

orn l i j nrl

u er d

' Gaa i Il

toch

niets .

gezic h t

was

d oor , exc e l l e n t i e Do l s a n o

i d i oo L

van

b ui t e n .

En

v oe t e n ,

ge l i j k g eh e v e n ,

In

En het

vlak

Zi j

kwam e n

h ad d e n ,

Er

was

15

het en

bi nnen

jaren zij

de

do

lichtte

zoals

dreigends zaal

zij

in

Het

roerloos ,

e r gs t e

ni e t .

z i � nd e .

moet was

gezegd ·

:

hun

e n maa k t e n

t erug .

Zi j

Het �n

de

in

de

' n � ge

w or d e n , die

op

i voren

de

de

or d e ,

d u i zenden

nad er

de

in

kwa m , werd

deur .

zij

o rg e r i c h t .

l i e pe n

door

d e z e l fd e

Z.i j

ni e t

kalm

plec h t i g

hielden

hun

geweer .

Maa r

d onkere

o ge n ,

die

v o ur z i t l er

uit

zich

tot

g e w o o 11 t e b e w e g i 11g

het

lucht

Het

gelopen

holle

om

al

steeds

z w i j ge nd ,

geheel

het

hun

zoals

zij

d oodst i l .

z i J n pl&& t e

naar

d eur .

ha l t m e t

ha n d e n

war e n

s taar d e n

E n !t e t

na d er d e

b i n n e nk om e n ,

vr e s e l i j k e

dat

bi j

goede

daar

zijn

v a n afgevaar d i g d e n r ec h t .

was

t r ac h t t e n

e r gs t e

dan dat .

v e r tr o k k e n w ar e n ,

Frankri j k

i:;r

nerveus .

van

maar

al

En het

zaal

He t

oge n

al

p l o t s e l i ng

z i j n keel ,

Ee n g e l u i d dat

geluid

op.

gehele

d e ur .

sloeg .

!li j

geze t ,

t r appen

naar

o pe ng e s p e r d e

ge l u i d .

war e n u l l <l e n maar s t i i ,

koppen

ni e t s

de

s t ond

d w a r s d o or n i e ts

het

ge l i j k

was g e e n and e r

achter

e i n d e d er

d o en ,

er

kwam

i i n s ec onde nu

het

En

De

v o o r"z. i t t e r

b e w e g i ng

een

schr ik .

bu i t e n gr o e i d e

na d e r .

was

maakt e

Je

plan ,

asgrau w .

gebeurde

er

R e l e u ler

g e b e ur e n .

Bo lsano

!lij

bi nnen­

d i! d e J i j k

vast

s terker .

uit

w"' t c, r .

te

de

was m e t

juichte

nog

van

mi tA ni e t

bereid ,

Hi j

itad

w e e r loos .

ogen

v o o r z i l. t er

De

klaar

uu

o n t w :. q i e n i ng

be kend .

hor l o g e

moes t

},;r

:ói j n r e g e r i n g

toe .

zij

, i ; , L i o C!a l i. s m e .

i n z:.< k e

hij

die

1· e g er i ng .

kon

ja ,

e e 11 "- i .i d i g

wis t e n ,

d u i k b o t e n ni e t

ac h t t e

keek

tegen

wel

• • •

Bui t e n ,

van nu

d eux

met

de

katheder .

c o n c e s s i e s w e r d e n g e d aa n , Di t

l.

mog e l i j k

s t r aa t ,

alle

na t i e s

besteld

l u i s t er d e .

luider .

dat

Bolsano .

betrad

moge l i j k

gevoeld e

kwes t i e

op

a pp l a u s ,

v r e d esgeda c h t e

voorzi c h t i g h e i d

de

t eg e n h e t

duikboten

r us t

en

zoals

zij

Bui t e n ,

doch

deze .

s y m pa t h i e

maar

w o r d en ,

p a p i er

nad e n k e n

t egenover

moei l i j k e

z i j n geac h t e

berei d .

zich .

het

voor

e v e n� l s

o t a ppen

dankte

haar

o n o pv a l l e nd

Hi j

d r o e vi g e

zekere

zo

voor

over

enig

zo

verder .

z w ar t e ,

b e v r e d i g e nd

na

i e d er e e n

heel

t erug ,

liet

even

goede

wat

gewaar s c h u w d

van a l l e

nog

deze

Elk e

het vage

nog

t o e s t a nd e n .

Men m o e s t

besc h e i d e n

zo c h t

o n o pv a l l e nd

De

w e r eld

tot

reeds

niets

en

aan,

heel

eet oond

had

voor

ma a t r e g e l e n

van

b e l a ng

nod i g ,

Hi j

eens

behoe f t e

ogen

wu i f d e

b e w o n d e r i ng

te

v er s t dan

maar

Wac k e n h o r s t

Als

hij

h o u d i ng .

moest

zo

b i n ne n l a nd s e

zijnde

De

doorze t t e n .

keek

de

de

opgewek t .

verklar i n g e n

hoofd l i j ne n

a fw a c h t e n d e

pennen vol

d eze

in

met en

na t i o na l e

v o o r g i ng e n .

d e i ns d e

luid

neus .

genoeg

r e g e r i ng was ,

l a nd s e

s pr a k

mo e s t e n w e d e r z i j d s

het

po s i t i e v e

nogma a l s

de

woord e n .

met

o p handen

zijn.

rede

met

en

zi j n

eerlijk

r e g e r i ng w a s ,

betreft ,

g e v e s t i gd .

von

op deze

de

d a ar b i j

and e r e

s 1 � eker

voelde

te

de

li ever

zel f

t e k e n i ng

de

Zi j n r e ge r i ng

d oc h

mits

wilde

Zi j n

w i j ze

s pr a k f',,r

hand

'

het

en

bezien word e n .

verliezen.

zijn

o p gedemp t e

een

de

ach t er

Wac k e nh or s t .

c o n c e s s i es g e d a a n w o r d e n zonder uit

kon niet

Zi j n

Dat

woord

D a a r na

De

men was

schr i j v e n

zwi j g e n d e

r i c h t i ng v a n h e t

b e r a a d s laagd e

r edac t i ebur eaus

zei .

llet

De

bevoegde

v l i e ge n , d o or

voor z i t t e r

De

de

dit

te

ontvlees­ wa�

wijd

o pcr n

hun s o l d a t e n j a s s e n

wond erli j k

g e b l e v e n \Jas t

bl eek

en

hield . b e v e nd .


Ji.

/'!

v r ome

m e ns e n ,

i 11

de

t r e f fen

maa t r e g e l e n

te

e P 11

r ennen ,

En a l

maar

s ta p ,

in

m e r1 De '

de

k r i ng e n

en

op

ar t i k e l e n

trok het

de

o ver het

en

l eg e r ,

o os t e n ,

slaan m e t

met

recht

iin

op

Er

d e ur e n .

het

r u i s e nd e

Geni v e

af ,

g aR � t e

is

g i ng

h e er

vrede

aan

hij

even

de

zit ten

!lij

moest

t er s l u i k s

heer en

v o n Wa c k e n h o r s t

m e e nd e .

7. a a k

von snoot

was

b e t rad

objec tief

het

te

oog

man d i e

katheder

En

naar

u i terste

b er e i d ,

plannen,

doch

wac h t e n . moest het

Wat

hij

met

hem

vorige

drukken m e t

de

v o or k e u r met

aan

moed

v e r gR d e r i ng w n ar d i g

te

h e et

De

weer

op

houden

er

en

een

Er

volgde

!li j

v o o r z i t t er

s t ond

uit

s p� e k e n

het

zo

wa�

u i t er s t

woord heer

aan

de

Bo l s a no

de

Hi j

gaf

dit

w as

uit

voorals nog

niet

wereld

doch

w a n h o pe n ,

waren

op

d e ze

v e r t r ou w e n

(

op

de

heer

op

o ge n .

de

de

beho e f t e en

zi j n

p e r s t r i bu n e

en dankt e

voor

zijn

het

b e handeld

bal

in

' Le s

ko n

' t

nog .

d i e pe

Hi j

vlogen

d e warme

s tond

beleid ,

was .

plaa t s

was

de

b e w o n d e r i ng

w a ar � e e verleende

Hi j

persoo n l i j k het

Zi j n

te

alles

was

g e b a r e n w ar e n

v o o r ga ng e r , e i nd

Hij

de

zaak

b r e ng e n .

onder

was

een

z e er tot

Mi t s

bleke t r aag .

een

van

voor

de

z i j n r egering

voorbehoud

van

man m e t Hi j

w e ns t e ,

allen

nndere tot

b e pa a l d e

b e l a ng

zi j d e

b e paal d e c u nd i t i e o .

hare

r i c h t i ng

g e g ::w n , e nk e l e

wa r e n , h oor d e Toen

w as

tot

z i j ner

w or d e n

heren

u i t s l u i t end

mondes

d a g aar z e l e n

v o or

een

men

' ,

hij

als

elke

fa t a a l

de

was

ié e l t e e l

lede

h n u d ha v i ng i!; e l l o e g z i l c i m

ver

r umoer .

zijn

op

v e 11 t

c oncessie

nu

w or d e n .

op

s pr e k e n d

het

het

plei n ,

werd

op

h o u fd

het

gedruis

en keek

:

iets

i; e e n

het

ran m .

, '

zei

de

kuchte

z'u

�J a s

iedere

s t r i .i d i g

in

star

orn l i j nrl

u er d

' Gaa i Il

toch

niets .

gezic h t

was

d oor , exc e l l e n t i e Do l s a n o

i d i oo L

van

b ui t e n .

En

v oe t e n ,

ge l i j k g eh e v e n ,

In

En het

vlak

Zi j

kwam e n

h ad d e n ,

Er

was

15

het en

bi nnen

jaren zij

de

do

lichtte

zoals

dreigends zaal

zij

in

Het

roerloos ,

e r gs t e

ni e t .

z i � nd e .

moet was

gezegd ·

:

hun

e n maa k t e n

t erug .

Zi j

Het �n

de

in

de

' n � ge

w or d e n , die

op

i voren

de

de

or d e ,

d u i zenden

nad er

de

in

kwa m , werd

deur .

zij

o rg e r i c h t .

l i e pe n

door

d e z e l fd e

Z.i j

ni e t

kalm

plec h t i g

hielden

hun

geweer .

Maa r

d onkere

o ge n ,

die

v o ur z i t l er

uit

zich

tot

g e w o o 11 t e b e w e g i 11g

het

lucht

Het

gelopen

holle

om

al

steeds

z w i j ge nd ,

geheel

het

hun

zoals

zij

d oodst i l .

z i J n pl&& t e

naar

d eur .

ha l t m e t

ha n d e n

war e n

s taar d e n

E n !t e t

na d er d e

b i n n e nk om e n ,

vr e s e l i j k e

dat

bi j

goede

daar

zijn

v a n afgevaar d i g d e n r ec h t .

was

t r ac h t t e n

e r gs t e

dan dat .

v e r tr o k k e n w ar e n ,

Frankri j k

i:;r

nerveus .

van

maar

al

En het

zaal

He t

oge n

al

p l o t s e l i ng

z i j n keel ,

Ee n g e l u i d dat

geluid

op.

gehele

d e ur .

sloeg .

!li j

geze t ,

t r appen

naar

o pe ng e s p e r d e

ge l u i d .

war e n u l l <l e n maar s t i i ,

koppen

ni e t s

de

s t ond

d w a r s d o or n i e ts

het

ge l i j k

was g e e n and e r

achter

e i n d e d er

d o en ,

er

kwam

i i n s ec onde nu

het

En

De

v o o r"z. i t t e r

b e w e g i ng

een

schr ik .

bu i t e n gr o e i d e

na d e r .

was

maakt e

Je

plan ,

asgrau w .

gebeurde

er

R e l e u ler

g e b e ur e n .

Bo lsano

!lij

bi nnen­

d i! d e J i j k

vast

s terker .

uit

w"' t c, r .

te

de

was m e t

juichte

nog

van

mi tA ni e t

bereid ,

Hi j

itad

w e e r loos .

ogen

v o o r z i l. t er

De

klaar

uu

o n t w :. q i e n i ng

be kend .

hor l o g e

moes t

},;r

:ói j n r e g e r i n g

toe .

zij

, i ; , L i o C!a l i. s m e .

i n z:.< k e

hij

die

1· e g er i ng .

kon

ja ,

e e 11 "- i .i d i g

wis t e n ,

d u i k b o t e n ni e t

ac h t t e

keek

tegen

wel

• • •

Bui t e n ,

van nu

d eux

met

de

katheder .

c o n c e s s i e s w e r d e n g e d aa n , Di t

l.

mog e l i j k

s t r aa t ,

alle

na t i e s

besteld

l u i s t er d e .

luider .

dat

Bolsano .

betrad

moge l i j k

gevoeld e

kwes t i e

op

a pp l a u s ,

v r e d esgeda c h t e

voorzi c h t i g h e i d

de

t eg e n h e t

duikboten

r us t

en

zoals

zij

Bui t e n ,

doch

deze .

s y m pa t h i e

maar

w o r d en ,

p a p i er

nad e n k e n

t egenover

moei l i j k e

z i j n geac h t e

berei d .

zich .

het

voor

e v e n� l s

o t a ppen

dankte

haar

o n o pv a l l e nd

Hi j

d r o e vi g e

zekere

zo

voor

over

enig

zo

verder .

z w ar t e ,

b e v r e d i g e nd

na

i e d er e e n

heel

t erug ,

liet

even

goede

wat

gewaar s c h u w d

van a l l e

nog

deze

Elk e

het vage

nog

t o e s t a nd e n .

Men m o e s t

besc h e i d e n

zo c h t

o n o pv a l l e nd

De

w e r eld

tot

reeds

niets

en

aan,

heel

eet oond

had

voor

ma a t r e g e l e n

van

b e l a ng

nod i g ,

Hi j

eens

behoe f t e

ogen

wu i f d e

b e w o n d e r i ng

te

v er s t dan

maar

Wac k e n h o r s t

Als

hij

h o u d i ng .

moest

zo

b i n ne n l a nd s e

zijnde

De

doorze t t e n .

keek

de

de

opgewek t .

verklar i n g e n

hoofd l i j ne n

a fw a c h t e n d e

pennen vol

d eze

in

met en

na t i o na l e

v o o r g i ng e n .

d e i ns d e

luid

neus .

genoeg

r e g e r i ng was ,

l a nd s e

s pr a k

mo e s t e n w e d e r z i j d s

het

po s i t i e v e

nogma a l s

de

woord e n .

met

o p handen

zijn.

rede

met

en

zi j n

eerlijk

r e g e r i ng w a s ,

betreft ,

g e v e s t i gd .

von

op deze

de

d a ar b i j

and e r e

s 1 � eker

voelde

te

de

li ever

zel f

t e k e n i ng

de

Zi j n r e ge r i ng

d oc h

mits

wilde

Zi j n

w i j ze

s pr a k f',,r

hand

'

het

en

bezien word e n .

verliezen.

zijn

o p gedemp t e

een

de

ach t er

Wac k e nh or s t .

c o n c e s s i es g e d a a n w o r d e n zonder uit

kon niet

Zi j n

Dat

woord

D a a r na

De

men was

schr i j v e n

zwi j g e n d e

r i c h t i ng v a n h e t

b e r a a d s laagd e

r edac t i ebur eaus

zei .

llet

De

bevoegde

v l i e ge n , d o or

voor z i t t e r

De

de

dit

te

ontvlees­ wa�

wijd

o pcr n

hun s o l d a t e n j a s s e n

wond erli j k

g e b l e v e n \Jas t

bl eek

en

hield . b e v e nd .


.JJ

,· j maar

t oc h ,

hij

even

l a ng R

de

zei

T e , 113 l o t t e �� de

geluid

. Zi j 11

k wa m

er

t o ng

v loog

niet .

i n g e n e r a a l s u n i f o r m naar v or e n . Va n z i j n h o o f d was

o nd e r k a a k g e h e e l w e g g e s l ag e n . Hi j h i e f z i j n v r e s e l i j k e h a nd n aa r

en W 8 C S

g e c. e e r a a n een

het

geur

de

gr o t e

o pge s t e l d ,

ze

s tonden

P, e 1 1

roerloos .

b i n n e n v a n a ar d e e n v e r g a n e en keek snel

aar z e l d e

man

plei n ,

op

aan m a n ,

o c ea a n

e e n w o u d v a n r o e s t i g e b a j o ne t t e n .

h e l me n ,

z,: w l

voorz i t ter

buiten, op he t

:

rnam

geweer ,

ged e u k t e

d o f fe ,

De

R pr e k e n

te

Wat w i l t u ? '

'

:

zac h t

h i .i

ma n

trad e e n

behoe f d e

Hi j

er .

s t o;id

l i p p e n e n h i j s l i k t e . Maar

van

sr w o e i

kleren.

z i c h h e e n . T o e n nam h i j

om

de

Zi j n j a s pand e n w o e i e n a l s v l e u g e l e n i n d e w i nd . En a c h t e r

benen.

h e m a a n d e a fg e va a r d i g d e n .

h e e f t l a t er i n d e s t r a t e n v a n

l�n

G e n è v e no o i t b e j a ar d e h e r e n z o z i e n l o p e n . c o m mi s s ar i s

To e n e e n u u r la t e r

pl e i n o v e r j o e g , w a s er n i e m a n d m e er t e z i e n .

zc.i t s c r s e h u z a r e n h e t I�

w e r tj

overal

koge lhuls en

een

,

d er d . Afgevaardigde

r e g e r i ng

s y m pa t h i e d e b e s l i s s i ng

;

o n t w a p e n i ng

r aa d p l e g e n .

s t o r ma c h t i g e

J�rroux vr i j

heeft

een

s p o e d i g d a a r na

d e o n s c h a t b a r e d r aa d van o veri j ld

i n Ge n � v e

b e v or ­

zi j n

H i j per s o o nl i j k was v a n m e n i ng d a t

Wel kon hij

een

u i tste­

een

Doch h i j moest

was .

r e e d s z e g ge n ,

dnt

zi j m e t

v o l K d e . Voor e e n p o s i t i e v e

de t i j d en nog niet r i j p .

V o o r s h a n d s was z i j n p a r o o l De

gekomen

vond s l e c h ts een helm ,

tr ouwens

wist

nog wat

g e b e ur t e n i s s e n

ach t te hij

Men

C o mm i s ar i s

hi j is

Bo l s a n o

o p t e v it t e n .

b e t o og w e e r

ged eel t e l i j k e

zijn

gelu id loos .

b e e n R pl i n t e r .

k e nd r a p p o r t o p g e ::ia a k t

wa r e n v e r d w e n e n zoals z i j

zi j

doch

gezoc h t ,

o ng e z i e n

snel ,

w ar e n ,

m e t e e n d e t ac h e m e n t

L e r r o ux ,

nog

t o e j u i c h i ng e n

:

a f w ac h t e n .

d i e d e z e t o e s praak b e l o o n d en , l i e t

a f g e v a a r d i g d e Boleano m e t g e b o g e n h o o f d v o or b i j ga a n . T o e n d e

t o e j u i c h i n g e n a a n h i e l d e n , g l i m la c h t e h i j e v e n .

En

toen

g e e n o pho u d e n w i s t , s t o n d h i j op e n z e i d e d a t h e t d e w aa r d

was .

Waar i n

hi j

geli jk

� e n van

moe i t e

ni e t

, 1·,j

had .

uit

Spro o k j e s ,

van Go d fr i ed

Bomans .

J'i ï

. ;._J .�

: i "\·

"• ·,

1 J

!

\

1

, . ,",,._,

l'ji

•i>i::��··��

/,'I.


.JJ

,· j maar

t oc h ,

hij

even

l a ng R

de

zei

T e , 113 l o t t e �� de

geluid

. Zi j 11

k wa m

er

t o ng

v loog

niet .

i n g e n e r a a l s u n i f o r m naar v or e n . Va n z i j n h o o f d was

o nd e r k a a k g e h e e l w e g g e s l ag e n . Hi j h i e f z i j n v r e s e l i j k e h a nd n aa r

en W 8 C S

g e c. e e r a a n een

het

geur

de

gr o t e

o pge s t e l d ,

ze

s tonden

P, e 1 1

roerloos .

b i n n e n v a n a ar d e e n v e r g a n e en keek snel

aar z e l d e

man

plei n ,

op

aan m a n ,

o c ea a n

e e n w o u d v a n r o e s t i g e b a j o ne t t e n .

h e l me n ,

z,: w l

voorz i t ter

buiten, op he t

:

rnam

geweer ,

ged e u k t e

d o f fe ,

De

R pr e k e n

te

Wat w i l t u ? '

'

:

zac h t

h i .i

ma n

trad e e n

behoe f d e

Hi j

er .

s t o;id

l i p p e n e n h i j s l i k t e . Maar

van

sr w o e i

kleren.

z i c h h e e n . T o e n nam h i j

om

de

Zi j n j a s pand e n w o e i e n a l s v l e u g e l e n i n d e w i nd . En a c h t e r

benen.

h e m a a n d e a fg e va a r d i g d e n .

h e e f t l a t er i n d e s t r a t e n v a n

l�n

G e n è v e no o i t b e j a ar d e h e r e n z o z i e n l o p e n . c o m mi s s ar i s

To e n e e n u u r la t e r

pl e i n o v e r j o e g , w a s er n i e m a n d m e er t e z i e n .

zc.i t s c r s e h u z a r e n h e t I�

w e r tj

overal

koge lhuls en

een

,

d er d . Afgevaardigde

r e g e r i ng

s y m pa t h i e d e b e s l i s s i ng

;

o n t w a p e n i ng

r aa d p l e g e n .

s t o r ma c h t i g e

J�rroux vr i j

heeft

een

s p o e d i g d a a r na

d e o n s c h a t b a r e d r aa d van o veri j ld

i n Ge n � v e

b e v or ­

zi j n

H i j per s o o nl i j k was v a n m e n i ng d a t

Wel kon hij

een

u i tste­

een

Doch h i j moest

was .

r e e d s z e g ge n ,

dnt

zi j m e t

v o l K d e . Voor e e n p o s i t i e v e

de t i j d en nog niet r i j p .

V o o r s h a n d s was z i j n p a r o o l De

gekomen

vond s l e c h ts een helm ,

tr ouwens

wist

nog wat

g e b e ur t e n i s s e n

ach t te hij

Men

C o mm i s ar i s

hi j is

Bo l s a n o

o p t e v it t e n .

b e t o og w e e r

ged eel t e l i j k e

zijn

gelu id loos .

b e e n R pl i n t e r .

k e nd r a p p o r t o p g e ::ia a k t

wa r e n v e r d w e n e n zoals z i j

zi j

doch

gezoc h t ,

o ng e z i e n

snel ,

w ar e n ,

m e t e e n d e t ac h e m e n t

L e r r o ux ,

nog

t o e j u i c h i ng e n

:

a f w ac h t e n .

d i e d e z e t o e s praak b e l o o n d en , l i e t

a f g e v a a r d i g d e Boleano m e t g e b o g e n h o o f d v o or b i j ga a n . T o e n d e

t o e j u i c h i n g e n a a n h i e l d e n , g l i m la c h t e h i j e v e n .

En

toen

g e e n o pho u d e n w i s t , s t o n d h i j op e n z e i d e d a t h e t d e w aa r d

was .

Waar i n

hi j

geli jk

� e n van

moe i t e

ni e t

, 1·,j

had .

uit

Spro o k j e s ,

van Go d fr i ed

Bomans .

J'i ï

. ;._J .�

: i "\·

"• ·,

1 J

!

\

1

, . ,",,._,

l'ji

•i>i::��··��

/,'I.


./ ,{

5.b

WAARNEMÏNGEN !

• * · * VOGELS

Oeze erg trad i t i o n e l e rubriek wordt gestoff eerd door w a a r n e m i n g e n v a n B a r t A u g u s t i j n s [ A LI B I , J o h a n N y s t e n [ N Y J , u i t s p r a a k " d z j ow - n i e " ) , A n d r é V e r b o v e n [ no g n i e t i n het bez i t van een a l dan niet k lankrijke afkorti ng ) , M a r- c O . C . ' e n a n d e r e n ' ( e u f e m i s m e v o o r h e t b e g r i p " n i e m a n d " ) . H e t h i a a t w e rd d u s a a n g ev u l d met g e g e v e n s u i t d e s a r ka s t : d e waarnemers h i e ru i t z i j n met e e n • • a a n g ed u i d z o d a t e r g e e n v e rw a r r i n g w o r d t g e z a a i d i n o n z e r a n g e n ( e r i s e r a l meer dan genoeg . • . ) .

Bewu s t w e r d e n w a a r nemi n g e n v a n k l ap e ks t e r , i j s v o g e l , b u i z e rd w a t e r s n i p , k u i f e e n d e n t a f e l e e n d a c h t e rw e g e g e l a t e n n i e t omd a t z e t e " ba n aa l " z i j n m a a r e e n v o u d i g om o ns z e l f e e n beetj e minder werk te gev e n .

*

ê ! i'l � °".' '? _ !' '? ! g '? !'

9-1 1 :

· r: � r e '? !' !' '? ! g '? r

47 ex.

t e SAR

(S.

Peten • • 1

23- 1 0 :

SAR : Neeri j se :

.,_ t;; 9 !_1 §

30 · 1 1 :

\'.! '? � �

1 8-9:

2 2 - !:l : 2 7 ·· 1 1 :

9- 1 1 :

1

J

sarkastenaar )

1 1J

�I :

2- 1 0 :

• � '? '!' '? !' ! i'l ! ! r:i g

Peten " )

( Anas q uerqued u l a l

1 9- 1 0 en 22-10 resp .

'f � ! r:i ! <? !' ! ê ! ! r:i g Maxima :

(S.

( Anas

(S.

Peten

1

te Oud - Hever l ee en Nee r i j s e

crecca )

BO t e F l o r i v a l F lorival 6 0 SAR

(S. ( [

1 5- 1 0 : 19-10:

mi n .

22-1 0 :

1 3 0 w i nt e rt a l i n g e n t e SAR

1 20

• •

te het

ze

species

J

grote

SAH

S .\' R ( M a a r t u n / l u n s , I J l . l i l noo rde n aanv l i e�un

hoog te

[A

.

l assen

? l

�wamen

w a a r s c / 1 i j 1 1 l i j /\ o rn d a t

Z e•

"ze

L u t; u n

prac l i sch g e l u i d V e r· b ü v e n J

carbo l

( Phalacrocorax �

1

( Mi lvus

1

Peten • • 1 " ) " )

1

naar

species het

1

1

J

S A /�

t e

aan

Z

to

l

SAR

Neerij s e

te

F lorival

)

A LI B I

l 6 1. l i .

SAR

[ AUB,

M a él r t e 1 1

/1 e n s

l

BLH)

genli l i s l

( l\ U R ) cl e r a n d v a n

M e e r d a a l \oJ o u d

[ F a l c o s u b l.J u t e o )

Le

Z

nnar

1 Bu00 -

( NY J ,

AUB,

i NYJ ,

Pi et

AUB) O . B . ,

Gerda

C.)

( AU B )

1 Bu 1 5 : b o omv a l k j ag e n d

a c h t e r g r o t e l i l.J o l l e n rechts van dG dreef 0 p B n k EJ 1 e m 1 n u t e n t t .1 d w o r rJ e n v e r s c h i 1 1 e n e l i b o 1 l e f l go v a n g 8 I l • T r e w i j 1 d e é n e 1 i b e 1 u i t h e t v u l s t j e o �' g esmu l d w o rJ t , v a n l; t n l j m e t d e a n d e r e g e w c o n v e r d e r . volwassen

we i de

en

k leine

k w e e k v i j v e i·

.

h i j n e e r o p e e n l a n té1 a : - n [ 3 0 m l 1 t i j d g e w o u n v e r d o r . fJ e l i LJ 8 1 1 e n s d• i j 1 1 e n J a n a i n rJ e l i. j k t e b e s e f f e n d a t lw L o m g e e ni t u r e n v a l K g a a t e n v e r d wij n e n . D e b o o m v a l k p r o b e e r t d a n e l d e r s m a a r �. o m t d a a r n a v o r d e r j a g e n a l s o o k d e l i b e l l e n t e 1· u � o p h e t a p p è 1 v e r s c h i j n e n . D e r u d e b 1· o o k e n w i t - z 1< fl 1 · t: mas ker met het b l o t e oog zi ch tbaar . en

9 - 1 u :

de vi j vor

[ Acciplter 1

E ,1 e n

Î.

haliaetus )

buven

cks .

boven

( Anas a c u t a )

te F lorival

van u i t

bnv en

[ Pandion

Een

'f r:' ! j ! § ! i'l ê !' !

dat

1 5 u20 : sn ganzen op 1 o o s 11 a a r h e t Z W t e

'1< � 9 9 '�' � ê ! �

bewi c k i i )

( a n o n i em e

vi jver

de

komen

( B U I , M a a r t e n /-/ 8 1 1 s J 1 - 1 0 : 1 a d . aa l s c o l v e r t e SAR ( S . Peten • • 1 1 9 - 1 0 : 1 s u bad u l t 2 2 - 1 0 : 1 vang t e e n d i k ke v i s t e SAR ( P eter S tandae r t 1 0 o v e r v l i e g e n d t e P e l l e n b e rg n a a r 7 0 ( NYJ .

-1- �i ê Y ! �

r u f i co l l i s )

5 e x v l i eg e n o v e r t e SAR

( Anser

!l ê ! § C:: � '? ! � ':' !:

1-1ü:

( a n o n i e me s a r k a s t e n a a r l

( Cygnus

• � ! '? ! r:1 '? _ � °".' i'l i'l r:1

23- 1 0 :

2

D fl

v a n d e Do s t v a a rd e r s p Leuven St at i o n z odat versch i l l ends mensen hun bus mi s t en v l i egen " . ( AUBJ ( wedden

• '! � 9 ê !: � l) g

( Ardea purpurea)

( Tachybaptus

anser)

deze

Op d e v a l r e e p t o c h n o g p u rp e r r r e i g e r s d i t n a j aa r : o p 2 0 oktober v l i egen 2 e x . l u i d roepend over te Kess e l - Lo naar ZW . I NYJ J • Çl g sJ ê ê !' §

( Anser

1 - 1 0 : é é n grauwe gans 1 9- 1 0 : 1 3u20 : 1 1 5 ex . p él s s e r e n

cinereal

De v i j ver te SAR werd afgelaten en daar w i s ten knapen natuur l i j k van te profitere n :

Maximum :

x *

( Ardea

i;; !' ê � °".' '? _ g ê !.1 �

een

l at e r

zet

uur

s t ri j kt

z i j n m aa

lang

een

b oom v a l k op

dez e l f d e

p l aats

( Piet

U.B. J


./ ,{

5.b

WAARNEMÏNGEN !

• * · * VOGELS

Oeze erg trad i t i o n e l e rubriek wordt gestoff eerd door w a a r n e m i n g e n v a n B a r t A u g u s t i j n s [ A LI B I , J o h a n N y s t e n [ N Y J , u i t s p r a a k " d z j ow - n i e " ) , A n d r é V e r b o v e n [ no g n i e t i n het bez i t van een a l dan niet k lankrijke afkorti ng ) , M a r- c O . C . ' e n a n d e r e n ' ( e u f e m i s m e v o o r h e t b e g r i p " n i e m a n d " ) . H e t h i a a t w e rd d u s a a n g ev u l d met g e g e v e n s u i t d e s a r ka s t : d e waarnemers h i e ru i t z i j n met e e n • • a a n g ed u i d z o d a t e r g e e n v e rw a r r i n g w o r d t g e z a a i d i n o n z e r a n g e n ( e r i s e r a l meer dan genoeg . • . ) .

Bewu s t w e r d e n w a a r nemi n g e n v a n k l ap e ks t e r , i j s v o g e l , b u i z e rd w a t e r s n i p , k u i f e e n d e n t a f e l e e n d a c h t e rw e g e g e l a t e n n i e t omd a t z e t e " ba n aa l " z i j n m a a r e e n v o u d i g om o ns z e l f e e n beetj e minder werk te gev e n .

*

ê ! i'l � °".' '? _ !' '? ! g '? !'

9-1 1 :

· r: � r e '? !' !' '? ! g '? r

47 ex.

t e SAR

(S.

Peten • • 1

23- 1 0 :

SAR : Neeri j se :

.,_ t;; 9 !_1 §

30 · 1 1 :

\'.! '? � �

1 8-9:

2 2 - !:l : 2 7 ·· 1 1 :

9- 1 1 :

1

J

sarkastenaar )

1 1J

�I :

2- 1 0 :

• � '? '!' '? !' ! i'l ! ! r:i g

Peten " )

( Anas q uerqued u l a l

1 9- 1 0 en 22-10 resp .

'f � ! r:i ! <? !' ! ê ! ! r:i g Maxima :

(S.

( Anas

(S.

Peten

1

te Oud - Hever l ee en Nee r i j s e

crecca )

BO t e F l o r i v a l F lorival 6 0 SAR

(S. ( [

1 5- 1 0 : 19-10:

mi n .

22-1 0 :

1 3 0 w i nt e rt a l i n g e n t e SAR

1 20

• •

te het

ze

species

J

grote

SAH

S .\' R ( M a a r t u n / l u n s , I J l . l i l noo rde n aanv l i e�un

hoog te

[A

.

l assen

? l

�wamen

w a a r s c / 1 i j 1 1 l i j /\ o rn d a t

Z e•

"ze

L u t; u n

prac l i sch g e l u i d V e r· b ü v e n J

carbo l

( Phalacrocorax �

1

( Mi lvus

1

Peten • • 1 " ) " )

1

naar

species het

1

1

J

S A /�

t e

aan

Z

to

l

SAR

Neerij s e

te

F lorival

)

A LI B I

l 6 1. l i .

SAR

[ AUB,

M a él r t e 1 1

/1 e n s

l

BLH)

genli l i s l

( l\ U R ) cl e r a n d v a n

M e e r d a a l \oJ o u d

[ F a l c o s u b l.J u t e o )

Le

Z

nnar

1 Bu00 -

( NY J ,

AUB,

i NYJ ,

Pi et

AUB) O . B . ,

Gerda

C.)

( AU B )

1 Bu 1 5 : b o omv a l k j ag e n d

a c h t e r g r o t e l i l.J o l l e n rechts van dG dreef 0 p B n k EJ 1 e m 1 n u t e n t t .1 d w o r rJ e n v e r s c h i 1 1 e n e l i b o 1 l e f l go v a n g 8 I l • T r e w i j 1 d e é n e 1 i b e 1 u i t h e t v u l s t j e o �' g esmu l d w o rJ t , v a n l; t n l j m e t d e a n d e r e g e w c o n v e r d e r . volwassen

we i de

en

k leine

k w e e k v i j v e i·

.

h i j n e e r o p e e n l a n té1 a : - n [ 3 0 m l 1 t i j d g e w o u n v e r d o r . fJ e l i LJ 8 1 1 e n s d• i j 1 1 e n J a n a i n rJ e l i. j k t e b e s e f f e n d a t lw L o m g e e ni t u r e n v a l K g a a t e n v e r d wij n e n . D e b o o m v a l k p r o b e e r t d a n e l d e r s m a a r �. o m t d a a r n a v o r d e r j a g e n a l s o o k d e l i b e l l e n t e 1· u � o p h e t a p p è 1 v e r s c h i j n e n . D e r u d e b 1· o o k e n w i t - z 1< fl 1 · t: mas ker met het b l o t e oog zi ch tbaar . en

9 - 1 u :

de vi j vor

[ Acciplter 1

E ,1 e n

Î.

haliaetus )

buven

cks .

boven

( Anas a c u t a )

te F lorival

van u i t

bnv en

[ Pandion

Een

'f r:' ! j ! § ! i'l ê !' !

dat

1 5 u20 : sn ganzen op 1 o o s 11 a a r h e t Z W t e

'1< � 9 9 '�' � ê ! �

bewi c k i i )

( a n o n i em e

vi jver

de

komen

( B U I , M a a r t e n /-/ 8 1 1 s J 1 - 1 0 : 1 a d . aa l s c o l v e r t e SAR ( S . Peten • • 1 1 9 - 1 0 : 1 s u bad u l t 2 2 - 1 0 : 1 vang t e e n d i k ke v i s t e SAR ( P eter S tandae r t 1 0 o v e r v l i e g e n d t e P e l l e n b e rg n a a r 7 0 ( NYJ .

-1- �i ê Y ! �

r u f i co l l i s )

5 e x v l i eg e n o v e r t e SAR

( Anser

!l ê ! § C:: � '? ! � ':' !:

1-1ü:

( a n o n i e me s a r k a s t e n a a r l

( Cygnus

• � ! '? ! r:1 '? _ � °".' i'l i'l r:1

23- 1 0 :

2

D fl

v a n d e Do s t v a a rd e r s p Leuven St at i o n z odat versch i l l ends mensen hun bus mi s t en v l i egen " . ( AUBJ ( wedden

• '! � 9 ê !: � l) g

( Ardea purpurea)

( Tachybaptus

anser)

deze

Op d e v a l r e e p t o c h n o g p u rp e r r r e i g e r s d i t n a j aa r : o p 2 0 oktober v l i egen 2 e x . l u i d roepend over te Kess e l - Lo naar ZW . I NYJ J • Çl g sJ ê ê !' §

( Anser

1 - 1 0 : é é n grauwe gans 1 9- 1 0 : 1 3u20 : 1 1 5 ex . p él s s e r e n

cinereal

De v i j ver te SAR werd afgelaten en daar w i s ten knapen natuur l i j k van te profitere n :

Maximum :

x *

( Ardea

i;; !' ê � °".' '? _ g ê !.1 �

een

l at e r

zet

uur

s t ri j kt

z i j n m aa

lang

een

b oom v a l k op

dez e l f d e

p l aats

( Piet

U.B. J


,/

/

Jg

• \,J E) § E? Ei '-1 c:I ! El f 15-9:

1

( Pernis

eks .

api voru s )

boven KRss e l -Lo naar het

Z

• 13 � D � l! ! !

( N 'J' � l

16

( Ac c i p i ter n i s u s )

2 5 - !cl : 1 � t e S A R ( BL H , ea ) 1 5 - 1 0 : 1 t e SAR ( J an Butay e , BLH en J o o s t Vantrapp e n ) 9 - 1 1 : 1 � te FJorival ( S . Peten " ) 3- 1 2 en 4 - 1 2 resp . 2 � t e K o r b e e k - D i j l e e n e e n ( w s . l d' t e ( BL H ) Bierbeek

• � tl ê !' j,J ! !:

• � ! ê lj j,J e _ � ! ê � ê '-1 c:l ! ê f 16-10: 7-1 1 :

( Ci rcus

2 .7 - 1 1 :

ws .

een rans u 1 1

2 ex. 20

ex

.

j ag e nd

in

op de

1" e

1 b e I< e n rJ e

( Piet O . B . ,

( Ci rc u s

15-10:

( R i paria

e e n t wi n t i gt a l

'f \,J � � Ei !' E? ! ! E? ê !'

( Anthus

NYJ ,

1

( S . Peten ° 0 )

• \,J ! ! g ê ! J ê Maximum :

( Tr i nga

(B.

Standaert

( T ri nga ochropus l 27- 1 1 :

• � !: ê � l_l '! Q g ! !

\...

(--:; 0

,

hypo l eucos )

6 t e SAR

(S.

Peten

• •

••1

1

( Grus gru s l

De k r a a n b l e e f d i c h t d i t n aj aa r ; s l e c h t s é é n t ri o p a s s e e rd e : 1 3 - 1 1 : 3ex . b o v e n Neerij s e - K l i n i e k ; c i r k e l e n e n k e l e m i nu t en e n v l i eg e n d a n v e r d e r z u i dwa a r t s . [ Piet O . B . , AUBJ

Kesse 1 -

,

f� e e r i j s e

l AUU

NY J

--- " -·

Lo

('1 0 .: /1(

Nie r

'

_)

_

t:' f\

'fli'J" Il ..

-----

..

---

t'. l•

! NYJ l

( U Ll l )

M •:l 1· c

---..

"-... - . r--- ...____

s p i no l et t a s p i no l et t a )

a c h t e rb l i j v er t e SAR

1 a a p i:; 1 a a t s

'·

( NYJ l

te F l orival

te

te

fL A fl TS O V tC:R

0

ripa r i a l

1 t1 o f

l l e weg

s c H A N_Vii L icr- , z ó v u' L.

�)

oeverzwa l uwen

Heu ve

\"

AUB J

3 t e SAR ( HAF 0 0 1 8 t e SAR ( M . Wa l ra v e n s • • 1 1ni n . 6 SAR [ S . Peten " ) 2 o v e rv l i e g e n d t e S A R ( B L H l

Jf. Q ! '! ê !' ! 9 E? ! !:

s

tr n

,.,..."

3- 1 1 : 1 boven het Kouterbos ( AUBJ 1 9 - 1 0 : 1 a d u l t if t e F l o r i v a l ( S . P e t e n ° 0 ) 1 - 1 1 : 1 b r u i n e k i e k e n d i e f i n d e D o o d s B a rn d e

• Q ê '! ê !: � j,J ê ! LJ .,;

het

opv l i e g e nd u i t e e n

cyaneus )

e e n j u v . &' t e

• � !' l! ! '-1 ê - � ! ê � ê '-1 c:l ! ê f

6-11 :

4-1 2:

:

otus )

1 Vj u v . t e Korbeek-Di j le ( BL H J 1 4 u 4 5 : a d u l t d' e n � ( j u v . o f a d u l t : d u i d e l i j k g r o t e r dan ! l naar Z te Pe l lenberg ( AU B J 1 5u 1 5 : 1 i n � - k l e ed n a a r Z t e P e l l e n b e rg ( AU B J 2 e x . in � - k l eed een u u r lang j agend over a k kers ( w i n t ergraan ) l angs d e rand van Meerdaa lwoud ( AUB . NYJ )

12-11 :

30- 1 0 : 5-1 1 : 27- 1 1 : 3- 12 :

- 10

3-12:

( As i o

. tk

_/ ." ---

)

·'-.,

\

'

/

/

Il

l


,/

/

Jg

• \,J E) § E? Ei '-1 c:I ! El f 15-9:

1

( Pernis

eks .

api voru s )

boven KRss e l -Lo naar het

Z

• 13 � D � l! ! !

( N 'J' � l

16

( Ac c i p i ter n i s u s )

2 5 - !cl : 1 � t e S A R ( BL H , ea ) 1 5 - 1 0 : 1 t e SAR ( J an Butay e , BLH en J o o s t Vantrapp e n ) 9 - 1 1 : 1 � te FJorival ( S . Peten " ) 3- 1 2 en 4 - 1 2 resp . 2 � t e K o r b e e k - D i j l e e n e e n ( w s . l d' t e ( BL H ) Bierbeek

• � tl ê !' j,J ! !:

• � ! ê lj j,J e _ � ! ê � ê '-1 c:l ! ê f 16-10: 7-1 1 :

( Ci rcus

2 .7 - 1 1 :

ws .

een rans u 1 1

2 ex. 20

ex

.

j ag e nd

in

op de

1" e

1 b e I< e n rJ e

( Piet O . B . ,

( Ci rc u s

15-10:

( R i paria

e e n t wi n t i gt a l

'f \,J � � Ei !' E? ! ! E? ê !'

( Anthus

NYJ ,

1

( S . Peten ° 0 )

• \,J ! ! g ê ! J ê Maximum :

( Tr i nga

(B.

Standaert

( T ri nga ochropus l 27- 1 1 :

• � !: ê � l_l '! Q g ! !

\...

(--:; 0

,

hypo l eucos )

6 t e SAR

(S.

Peten

• •

••1

1

( Grus gru s l

De k r a a n b l e e f d i c h t d i t n aj aa r ; s l e c h t s é é n t ri o p a s s e e rd e : 1 3 - 1 1 : 3ex . b o v e n Neerij s e - K l i n i e k ; c i r k e l e n e n k e l e m i nu t en e n v l i eg e n d a n v e r d e r z u i dwa a r t s . [ Piet O . B . , AUBJ

Kesse 1 -

,

f� e e r i j s e

l AUU

NY J

--- " -·

Lo

('1 0 .: /1(

Nie r

'

_)

_

t:' f\

'fli'J" Il ..

-----

..

---

t'. l•

! NYJ l

( U Ll l )

M •:l 1· c

---..

"-... - . r--- ...____

s p i no l et t a s p i no l et t a )

a c h t e rb l i j v er t e SAR

1 a a p i:; 1 a a t s

'·

( NYJ l

te F l orival

te

te

fL A fl TS O V tC:R

0

ripa r i a l

1 t1 o f

l l e weg

s c H A N_Vii L icr- , z ó v u' L.

�)

oeverzwa l uwen

Heu ve

\"

AUB J

3 t e SAR ( HAF 0 0 1 8 t e SAR ( M . Wa l ra v e n s • • 1 1ni n . 6 SAR [ S . Peten " ) 2 o v e rv l i e g e n d t e S A R ( B L H l

Jf. Q ! '! ê !' ! 9 E? ! !:

s

tr n

,.,..."

3- 1 1 : 1 boven het Kouterbos ( AUBJ 1 9 - 1 0 : 1 a d u l t if t e F l o r i v a l ( S . P e t e n ° 0 ) 1 - 1 1 : 1 b r u i n e k i e k e n d i e f i n d e D o o d s B a rn d e

• Q ê '! ê !: � j,J ê ! LJ .,;

het

opv l i e g e nd u i t e e n

cyaneus )

e e n j u v . &' t e

• � !' l! ! '-1 ê - � ! ê � ê '-1 c:l ! ê f

6-11 :

4-1 2:

:

otus )

1 Vj u v . t e Korbeek-Di j le ( BL H J 1 4 u 4 5 : a d u l t d' e n � ( j u v . o f a d u l t : d u i d e l i j k g r o t e r dan ! l naar Z te Pe l lenberg ( AU B J 1 5u 1 5 : 1 i n � - k l e ed n a a r Z t e P e l l e n b e rg ( AU B J 2 e x . in � - k l eed een u u r lang j agend over a k kers ( w i n t ergraan ) l angs d e rand van Meerdaa lwoud ( AUB . NYJ )

12-11 :

30- 1 0 : 5-1 1 : 27- 1 1 : 3- 12 :

- 10

3-12:

( As i o

. tk

_/ ." ---

)

·'-.,

\

'

/

/

Il

l


1/f

]()

Nog

� �de� •

'! J �f!J�f

de

Onze ee n

spots

(Marc

L euven .

van

( M o n i qu e

H e r en t

te

ex

1

De

st

a c t i vi t e i t en

zo

10 )

nu

van d e

lid

B ek k e r s )

of h e t

o m d eel

moge l i j k h e i d

w e e k e nd s ,

kampe n ,

te

( -e n ) ?

v e r e n i g i ng

He t l i d ma a t s c h a p v a n d e J N � h o u d t de

� ,

in

o n t v a n g e n v a n �e n a t i o n a l e e n a f d e l i ngs t i ,j d s c h r i f t e n ,

( of g r a t i s ) o n t v a n � e n v a n d e j e d oor

w or d t

Lid

K o r t r i j ks e po o r t broer

lid

)

.

of

Ben

je

za

24- 1 2

ma

26

goed k o o p

w e r kgr o e ps t i j d s c h r i f t e n ,

300 b f r

1 40

hoeft

te

dan

o u d er

o n t v a ng e n d an b e t n a l

je

za

07 - 0 1

bfr

Er

zi j n

(

(

je

de

meedoen

29-01

Dagu i t s t ap

Pe t e r

He t

400 te

l i d m a a t s c h a p v a n d e W i e l ew a a l bfr

li dgeld

storten

op

Ad m i ni s t r a t i e

bijlid

;

Giro :

,

:

M e eb r en g e n

i:i-1ar

6 . 1 5h :

:

aan d e T h i e r b r a u :

200 fr

d r a nk

bij

0 1 4/ 4 1 22 5 2

i,

1-

voet

e i n rl e 'l')OOh

,I

l>:-•·''•·�.'.I .'·

( t g o S por t k o t )

Suzanne

Nelissen

mee !

niet

v o o r i n s c hr i j v i ng

11

;

i n s a m e n w er k i ng m e t e nk e l e

e n La n d s c h a p .

Tu r nhou t

2300

d a ur tlä t e

;

tijd ! )

Laa r z e n e n warrnc k l e d i j

rie k -ni c k en

U i t er l i j k e d a t u m

:

op

f)e Cos t er

S t a nd a e r t

ï,o n d e r v o o r i n s c hr i j v i ng g a j e

50 fr

Vossem

iiees

W i e l ewaal

Gt a a t a k k e r

tel

bus

;·are

e l d e r s i 11 d i t < J U 1i1 rn e r .

000- 0 3 1 9 7 8 5 - 7 3

: De

:

Dirk Cos t r o p

i n t e r es s e t e l e f o n f! r e n !la ar

Fl e v o /I j mui d e n

van na t u u r

Ve r t r e k

l.

d i t n u a1 m e r l )

tel .

beri c h t j e

Stati on

Voo r i ns c hr i j v i ng 2°)

in

;

B l a u w e l<i. e k e nd i " f t o c h t

led e n

ru b l i k a t i e s t e

s t e u n e nd l i d

z i e e e r d er

wil

v!EH K K A.-11'

:

de

Doel / Ka l l o

t1 fi1� 5 'i0

22603'1 h e e l wa t m e n s e n n o d i g ! ! ! je

Bi j

Le i d i ng

i ll

J le n< i g B l o c kx

:

50- 12

Leuven

zo

d eel nemers

uuto ;

J�uve n

S t a t i on

Vei· plaa t s i ng m e t d e

s t or t en o p

de

t t i g e n Marc Dé C o s t é r

7 . ·t '.;ih a fs pr a ak S t a t i o n (

1 � 0 b f r t e b e t a l e n ( i nw o n e n d

? 5 e n w e ns

11 00

v er w i

H u h; t a c t i e

Wann e e r

t/m vr

. . • •

Ge n t

9000

s l ec h t s

J

Rh�O

:

Zi e

zus

23- 1 2

7 33 - 1 600067 - 82 v a n J N M - l e d e n ad m i n i s t ra t i e

r e k . nr .

Je

vr

t e voor z i e n .

v e r p l uu t ­

voor

d i e n en

v e r d r o n k e n l a nd v n n saa f t i ng e .

a a n o n t e l b a r e a k t i vi t e i t e n ,

ne me n

v e r z e k e r i ng o p a l d e z e a k t i v i t e i t e n ,

. . •

iedereen;

na m i d d a g n a a r g e l ang d e w e e r s o1·.s t n n d i g h c: d e n

Le i d i ng

je

open voor

D a g u i t s t a µ naar Blokker s d i j k m e t d e

1 8- 12

Afsprauk

H o e w or d t

aa n

o nk o s t e n

d e e l nam e i n d e

Cos ter )

c o l l yb i ta )

( Ph y l l o s c opus 1

:

2 7/ 1 1

van

l icht

het

in

s t adhui s

het

boven

z i jn

wor d en

s i n g e n m e t pr i v i - w a g e ns b u i t e n d e r e g i o

22h.

oms t r e e k s

0 1/ 1 1

verhinderd

a l ba )

( Ty t o

Kerkuil

kon

g e va l l en

z o u d en

ka s t

de

a ch t e r

ze

da t

wo r d en

snel

nog

w a a r van

waarnemin g en

enke l e

:

1 5- 0 1

! I !

v e r 1f t; r

!


1/f

]()

Nog

� �de� •

'! J �f!J�f

de

Onze ee n

spots

(Marc

L euven .

van

( M o n i qu e

H e r en t

te

ex

1

De

st

a c t i vi t e i t en

zo

10 )

nu

van d e

lid

B ek k e r s )

of h e t

o m d eel

moge l i j k h e i d

w e e k e nd s ,

kampe n ,

te

( -e n ) ?

v e r e n i g i ng

He t l i d ma a t s c h a p v a n d e J N � h o u d t de

� ,

in

o n t v a n g e n v a n �e n a t i o n a l e e n a f d e l i ngs t i ,j d s c h r i f t e n ,

( of g r a t i s ) o n t v a n � e n v a n d e j e d oor

w or d t

Lid

K o r t r i j ks e po o r t broer

lid

)

.

of

Ben

je

za

24- 1 2

ma

26

goed k o o p

w e r kgr o e ps t i j d s c h r i f t e n ,

300 b f r

1 40

hoeft

te

dan

o u d er

o n t v a ng e n d an b e t n a l

je

za

07 - 0 1

bfr

Er

zi j n

(

(

je

de

meedoen

29-01

Dagu i t s t ap

Pe t e r

He t

400 te

l i d m a a t s c h a p v a n d e W i e l ew a a l bfr

li dgeld

storten

op

Ad m i ni s t r a t i e

bijlid

;

Giro :

,

:

M e eb r en g e n

i:i-1ar

6 . 1 5h :

:

aan d e T h i e r b r a u :

200 fr

d r a nk

bij

0 1 4/ 4 1 22 5 2

i,

1-

voet

e i n rl e 'l')OOh

,I

l>:-•·''•·�.'.I .'·

( t g o S por t k o t )

Suzanne

Nelissen

mee !

niet

v o o r i n s c hr i j v i ng

11

;

i n s a m e n w er k i ng m e t e nk e l e

e n La n d s c h a p .

Tu r nhou t

2300

d a ur tlä t e

;

tijd ! )

Laa r z e n e n warrnc k l e d i j

rie k -ni c k en

U i t er l i j k e d a t u m

:

op

f)e Cos t er

S t a nd a e r t

ï,o n d e r v o o r i n s c hr i j v i ng g a j e

50 fr

Vossem

iiees

W i e l ewaal

Gt a a t a k k e r

tel

bus

;·are

e l d e r s i 11 d i t < J U 1i1 rn e r .

000- 0 3 1 9 7 8 5 - 7 3

: De

:

Dirk Cos t r o p

i n t e r es s e t e l e f o n f! r e n !la ar

Fl e v o /I j mui d e n

van na t u u r

Ve r t r e k

l.

d i t n u a1 m e r l )

tel .

beri c h t j e

Stati on

Voo r i ns c hr i j v i ng 2°)

in

;

B l a u w e l<i. e k e nd i " f t o c h t

led e n

ru b l i k a t i e s t e

s t e u n e nd l i d

z i e e e r d er

wil

v!EH K K A.-11'

:

de

Doel / Ka l l o

t1 fi1� 5 'i0

22603'1 h e e l wa t m e n s e n n o d i g ! ! ! je

Bi j

Le i d i ng

i ll

J le n< i g B l o c kx

:

50- 12

Leuven

zo

d eel nemers

uuto ;

J�uve n

S t a t i on

Vei· plaa t s i ng m e t d e

s t or t en o p

de

t t i g e n Marc Dé C o s t é r

7 . ·t '.;ih a fs pr a ak S t a t i o n (

1 � 0 b f r t e b e t a l e n ( i nw o n e n d

? 5 e n w e ns

11 00

v er w i

H u h; t a c t i e

Wann e e r

t/m vr

. . • •

Ge n t

9000

s l ec h t s

J

Rh�O

:

Zi e

zus

23- 1 2

7 33 - 1 600067 - 82 v a n J N M - l e d e n ad m i n i s t ra t i e

r e k . nr .

Je

vr

t e voor z i e n .

v e r p l uu t ­

voor

d i e n en

v e r d r o n k e n l a nd v n n saa f t i ng e .

a a n o n t e l b a r e a k t i vi t e i t e n ,

ne me n

v e r z e k e r i ng o p a l d e z e a k t i v i t e i t e n ,

. . •

iedereen;

na m i d d a g n a a r g e l ang d e w e e r s o1·.s t n n d i g h c: d e n

Le i d i ng

je

open voor

D a g u i t s t a µ naar Blokker s d i j k m e t d e

1 8- 12

Afsprauk

H o e w or d t

aa n

o nk o s t e n

d e e l nam e i n d e

Cos ter )

c o l l yb i ta )

( Ph y l l o s c opus 1

:

2 7/ 1 1

van

l icht

het

in

s t adhui s

het

boven

z i jn

wor d en

s i n g e n m e t pr i v i - w a g e ns b u i t e n d e r e g i o

22h.

oms t r e e k s

0 1/ 1 1

verhinderd

a l ba )

( Ty t o

Kerkuil

kon

g e va l l en

z o u d en

ka s t

de

a ch t e r

ze

da t

wo r d en

snel

nog

w a a r van

waarnemin g en

enke l e

:

1 5- 0 1

! I !

v e r 1f t; r

!


l-�,,-;i,�

. .

J;:..

vr

f) '.--(.\.-'

:

T n .::: ;. r :-1 : , ; ; •1 .--: r 1 � �! d 1... !."' i

.Jez u .i

� -"_, i • �-· �;

.".:.1 V (' ?." �": ':- ! J .: 1a 1 1

s

:--. o

1 ·.• ••

(\ ;

;;l'· r · ! < d i q ;

,\ ï r-, pr :le.!<

:n

: �: . \ J 1 )/1

e : · :: r · v:v1 t oJ

r· ':': ( ;; : d -- t J r1 v er j e e

,. \'

'<' !.'

·· - n .

·�;,_· -ir;i i· ;i:• r: Lrnng�; :1 :

r J .-\ 1 t s

:

( h o i; k -'! n

�·

z ·_,

,· a

r; : , n n r ;(1r

C·ii - () ',

de

het

I '/ - !.)::

t o c }1 f-.

v; a n d � J. i r·qr,

ni�t l ,e t � i 11e : �t e n

�l

'1 1'

· J. d ,

tol

0 !: e ! 1

d ·�·

·1 :1d e r s )

ouk

H

doe

d i::

m s c-�

nirk

(; :J d P

:l nd u r

l< Y .î · l l. e n ,

t.;1 1J c l ,

r1 i.r-;sr� c l .i ��"<1 \ 1:: r i. n fl. I van

rie

ui lnu

H e v E� !' l c e ;

"��

-� --

"

---

=51-s.

�.'

� - �2 � · \ · ::>:. �� , 1 :; .;. �..;;' ;

' ."

/

.

=•- � -

.

n

; t r ..:- i n to r t ·ë c r c t

f s prrt o k

�J JA N

� ��;---.__ �, '

I

�" '

: l f'

U:10

f

('l ·, 1 : ­

.

t o t: J ,,.. 11 v f' n . .

.

"

-;·•..

'!

!

-�-

.

- . ,,.'. ,, >

d;in

!

,

I'

""·· ' ;�.· . "·' � . \ · i . J i !f \ \

/ ii

·

--- ---

--

,c; t :..i :J n

op

h'2' t

' 1a t e n

-

• • •

l

. ,.,)1 ,1 .

/tj /;/

/'

-----

0H

nnar

Dtl lJ b �r gbr o e k e!1 ':o r s d o n k b r oek

�1 t Pi e t flrnbzrg

r �s p . beg i n

en

e i �t! e m e i .

tj/ l /

./

f'

'

v. l l . !'; F' d .

,,.; X:i�

./

.,

;t i

f' ,. '�;�_,;·�;:;;�'/ A n : u c ,, •

1

J l u 'll a l 1 n •

il '> l i ssen Ko n . t,J b P r t l n (,'/

é'u za trne

//

,

:/_

///

/ . /; I

. / .I

,

'

."�

.

j

/'

1

i

:.�

,

/1

/;

-

,//

/l / . .

I

" I· · !

/

/,

.

·,/

.

/

_ ,.... -

.

i

r

.

lf

. i i

',>

j./Jn ,,,§.

;/'-\· ·

i..1·

1· t

; "/

/

" ' '· "-. ' · .

· .'"-....

'

'

'

-..

.. '

....._

.

'L '\

l·\ '.

'

' ;."-

, "-..,.

/.Ît :/au 1-u.,A<vf

�/ '

<�,

,.,.,_ ___ __

_.;./ ,;re.. �

/��, V'1,. feJo

.

;

· > .:... .:::.:- - ! . "--._ .... -�-":,, " ,

·/

"'

·

·

/.j

. ·

'

'/ I ' 1

'

'

....

. /

,;- '.,-_,-

I

/

'1 /

-./-- - - -<---_.....--- -

/

/

'

/

\

I /

, ·� ;/ , / �-· ''1j /< / ' , _,,,ç__,...- ,tii;.�. , / �r , /, ", : Jij��"� .J ,# / / 1 .;· ·/ ; � 1!//,/, / ,, ---_/;/ . . /( 1.- � ---:· - , ,F / // ' I

�---

. /

"' �·

1

Vi

,

.

'l

( bericht volgt )

.

.f1'/1i , (."; ' / 4 /��J �''1lif -

\

l "l1 . '!

pr01;: r ;� ;nn1,)

F1 0 t s � o c h t r· i::

V!) Lf\SDJ\J.1 8 !-\ \.' 0ND

• •

1

...

.

�i OLI(��1J;\i\l S 1\ t/U1·l D

;,

4' J)I . , ,A ._ .fr"/ /1 .

-�/

( \ ) - () �

.

;l

//1

', ' �,

1

1 .

'

'·

,,1 1/

;!

\; \il ÎdI? !

, �� -

., ' '

1/

APR 'S 4

.! ·' I 1 : .,

'•

-

f.!f

.

�on t r o p

id �

.

JnM-LEüVEN

..

. . •

;

--

, . , ,"J :# -�--:-�> '"• -

p; r " 1 (' J1 1 1

:J l\.- ;:1 ;;1. :r

"

f.' s l.'7

n u 1:: 1 . 1 e r !

l·'. o r b e e !c - Ui j l e

,,

�·il ' � ,oJ ,f"

Ji

s � JA ARGA NB rr

n: r> r.• Vr·'� H r; e n ! )

(;e rrlf-·· e n t: e 11 u i r:

:-i i ,ï l c v n ] l e l

1 a r �c t e 11 ,

· , � i g o r s L r· u n. t

t t: n l o o n r; l: c l .1.i.ng

V r) :H'

dlt

v a :�

e n.

; �

,�H'"·J

� �

D R IEMAANDELIJKS KONTA K11 U .At1

c n p l_ u i G d P L P 1 · 1n i. 1H 1 t i 0 - : , v n 1 1 d !

] •.i nee1

Tnr. µreç1 k v erp,;� d e r .i ng

;� !: -�_:)

e-:1

11er nta;10 n t e

z i e · i:1 i d d c rP ,$ gi. nrt •:: a " u ! e l i ! ! r'; .:..11

;-\ ;1 n

i .o u �)0 , s c h u L r �<1 s :-: e 1 · ,

] r r� ·i ·lf� ï'O l i t i e J;,

( du{�

!C. . 0' l� _

n ·1

0!'·

bi.j

ir� e t i j " t-

t (-=

� ' 1 . n: / l !

7: l o n 1: l c O r , ; :1 k l: :� } ]

Pi j c c 1: l-� l!-!1; r. t.

1 ' 1 . ·�r;�-.

• ") (\

h r-: r.

:

:

: :.: 1 1 1 c 11k0i.! '> t

liC V C i ' l e c

;: ' '. C �.t..

t: c-' r l

t��

""�d

..._, -...".

Jf


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.