Page 1

Nieuwsbrief juni 2014 Overzicht van de voorbije activiteiten: Zondag 11 mei 2014: Inventarisatie Prinsenpark Retie Tijdens de inventarisatie in het Prinsenpark werden de heidegebiedjes en graslanden bezocht. Er werd gezocht naar de prioritaire soorten maar het weer was niet ideaal. Het Groentje werd niet meer gevonden. Het Bont dikkopje werd wel gezien. Deze laatste is dit jaar aan een goed jaar bezig en wordt soms in hoge aantallen gezien. Er werden ook een aantal algemene nachtvlinders genoteerd maar de leukste waarneming was een prachtige zeldzame sluipwesp: “Megarhyssa vagatoria�

Foto: Jelle Ronsmans


Vrijdag 16 mei 2014: Voorbereidend bezoek : Provinciale domeinen de Averegten en de Hertberg Samen met de domeinwachters brachten we een verkennend bezoek aan beide domeinen. Er zijn de laatste jaren heel wat inspanningen geleverd om de biodiversiteit te verhogen door het creëren van open ruimtes en heideherstel. De meest interessante gebieden voor dagvlinders werden bezocht. In de maand juli bezoeken we met de vlinderwerkgroep deze beide gebieden op zoek naar alles wat vliegt en kruipt.

Mi-vlinder - Callistege mi (imago) 2014-05-16 Herselt - Hertberg (Groendomein provincie Antwerpen - regio Kempen) © Vlinderwerkgroep Taxandria

Boterbloempje - Pseudopanthera macularia (imago) 2014-05-16 Hallaar - Averegten - Bos (Groendomein provincie Antwerpen - regio Kempen) © Vlinderwerkgroep Taxandria


Vrijdag 23 mei 2014: Inventarisatie in de Schrieken in Beerse Met een enthousiaste groep trokken we onder leiding van Paul Prinsen naar dit prachtig stukje natuur. We bezochten vooral de graslanden en de herstelde percelen in het zuiden van het gebied. De volledige soortenlijst was vrij lang en kan je terugvinden op waarnemingen.be Er werden heel wat nieuwe nachtvlindersoorten gevonden voor het gebied.

Phaeostigma notata (imago) 2014-05-23 Beerse - Schrieken © François Bartholomeeusen

Lieveling - Timandra comae (imago) 2014-05-23 Beerse - Schrieken © Jelle Ronsmans


Zaterdag 31 mei 2014: Insectenwandeling en nachtvlinderinventarisatie in de Elsakker (Meerle) In samenwerking met onze vrienden van NP Markvallei bezochten we het ANBgebied de Elsakker in Meerle. Voor velen was dit een eerste kennismaking met dit bijzonder gebied . Onder leiding van Bart Hoeymans en Bart Royens bezochten we de meest interessante plekjes voor insecten en vlinders. Het werd weer een zeer lange lijst met enkele nieuwe soorten voor het gebied. Ook ‘s avonds nam de vlinderwerkgroep deel aan de inventarisatie van de nachtvlinders. Boven onze hoofden kwam de nachtzwaluw cirkelen en werden vleermuizen gespot. Ook de andere soortgroepen werden die dag geïnventariseerd. De kaap van 500 soorten werd gehaald waaronder een 100-tal nachtvlinders.

Tetrops praeustus (een dwergboktor)

Anaglyptus mysticus (Mierenboktor)

(foto’s: Emiel Boeckx) Apoderus coryli ( Hazelaarbladrolkever ) Bovenstaande drie kevers waren nieuwe soorten voor de Elsakker


Vlinder van de maand: Kleine ijsvogelvlinder Vanaf nu breekt de vliegperiode aan van de Kleine ijsvogelvlinder. Dit is eveneens een prioritaire soort voor de provincie Antwerpen. Ook de vlinderwerkgroep zal verschillende plaatsen bezoeken waar deze prachtige vlinder nog rondvliegt.

Kleine ijsvogelvlinder - Limenitis camilla 2013-07-21 Westerlo/Herselt Grote Netevallei - Rothoek Š jef verwimp

Kleine ijsvogelvlinder - Limenitis camilla (imago) 2013-07-14 Visbeekvallei - Lilse Zegge Š bob verselder


Habitat Gevarieerde, vochtige gemengde bossen of loofbossen, zoals elzenbroekbos.

Habitat – extra informatie Geschikte waardplanten groeien doorgaans in de halfschaduw. De vlinder vliegt in de halfschaduw op open plekken, bredere bospaden en langs bosranden.

Waardplanten Wilde kamperfoelie; soms rode kamperfoelie of gecultiveerde kamperfoelie.

Mobiliteit De kleine ijsvogelvlinder is een mobiele vlinder, die bij warm weer over grote afstanden kan zwerven.

Bonte dikkopjes in de Schrieken in Beerse (Foto: Emiel Boeckx)


Bijzondere waarnemingen in april 2014 Deze zeldzame zuidelijke soort werd door Ronny Jansen gevangen in zijn tuin in Turnhout. De vlinder werd pas in 2007 in Vlaanderen ontdekt.

Dennenbandspanner - Pungeleria capreolaria Foto: Ronny Jansen 2014-05-21 Turnhouts Vennengebied

Nieuwe soort voor de provincie Antwerpen: Willy Ronsmans vond in Postel deze Bonte bandspanner.

Bonte bandspanner - Epirrhoe tristata ( imago) 2014-05-20 Reusels Bos Š Willy Ronsmans


Activiteiten juni 2014 Zaterdag 21 juni 2014 :inventarisatie in de Visbeekvallei We brengen een bezoek aan enkele zeer leuke plekjes waar de Kleine ijsvogelvlinder en andere leuke soorten rondvliegen. Samenkomst: E3-put (Warande) in Lille Vertrek: 13.00 uur -17.00 uur Info: willy_ronsmans@msn.com

0495 16 96 70

Graag een seintje vooraf als je mee op stap gaat. Dinsdag 24 juni 2014 : vergadering vlinderwerkgroep Taxandria Samenkomst: Natuurpunt Museum Turnhout Aanvang: 20.00 uur We leggen alle activiteiten voor de zomermaanden vast. Voorstellen zijn nog steeds welkom! Nachtvlinders vangen in het Rode Goor (Arendonk) We wachten goede weersvoorspellingen af om in dit gebied te inventariseren . Er is nog nooit met lichtvallen gevangen wat misschien leuke (moeras)soorten oplevert. De juiste datum volgt nog.

Nieuwe soort voor Vlaanderen!

De “boompad� in de Schrieken!

2014 6  
2014 6  
Advertisement