__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Nieuwsbrief mei 2019 Overzicht van de voorbije activiteiten Zaterdag 6 april 2019 : Wandeling Tikkebroeken in Kasterlee Samen met de Vlinderwerkgroep van Natuurpunt brachten we een bezoek aan de Tikkebroeken. In deze periode van het jaar zijn de rupsen van de veldparelmoervlinder erg actief met zonnen en foerageren. Door de inspanningen van de plaatselijke afdeling doet de vlinder het hier al een aantal jaren goed.

De start van de wandeling


Zonnende rupsen van de Veldparelmoervlinder

Daarna liep de wandeling door de heide en de aanpalende graslanden.


Naast de Veldparelmoervlinder komt ook de Kleine parelmoervlinder hier regelmatig op bezoek.

Kleine parelmoervlinder - Issoria lathonia 2019-04-09 Kasterlee - De Tikkebroeken Š Ludo Lauwen

Op de heide zit een mooie populatie van de Groene zandloopkever Foto: Juul De Witte


Zaterdag 13 april 2019: Activiteit samen met VWG , HYLA en ARIANTA : waterinventarisatie in het Goorken in Arendonk

Voor het eerst sloegen de verschillende werkgroepen de handen in elkaar voor een gezamenlijke inventarisatie rond en in de vennen van het Goorken in Arendonk. Er werden fuiken geplaatst en met schepnetten werden de vennen en poelen bemonsterd. Dit leverde heel wat soorten op waaronder verschillende soorten waterwantsen, waterkevers, waterslakken, larven van libellen, Alpenwatersalamander en Kleine watersalamander. In de fuiken werd slechts één vissoort aangetroffen. Daarnaast werden ook o.a. nog Ooievaar, Lepelaar, Ijsvogel, Havik en Cetti’s Zanger genoteerd. Het was een zeer boeiende voormiddag voor alle deelnemers. We zijn van plan om jaarlijks zo’n gezamenlijke activiteit te houden.

waterkever in de fuik


Tuimelaar

Gegroefde haarwaterroofkever

Gewone zoetwaterpissebed

Zonnebaars

Platte waterwants


Kogelloopkever

Gewoon bootsmannetje

Alpenwatersalamander

Puntige blaashoren


Zondag 14 april 2019 : Bijenwandeling in Landschap de Liereman De jaarlijkse bijenwandeling in Landschap de Liereman trok ook dit jaar weer heel wat deelnemers. Gilbert Loos liet de mensen kennismaken met de bijzondere leefwereld van de solitaire bijen. Er werden ook tips gegeven rond het zelf maken van een geschikt bijenhotel voor in de tuin. Bedankt Gilbert voor deze boeiende uitleg. Met het klopscherm vonden we ook nog heel wat wantsen en zeldzame lieveheersbeestjes waaronder Gestreept lhb, Zwart lhb en Achttienvlek lhb.

Uitleg bij het bijenhotel aan het bezoekerscentrum

Gehoornde metselbij aan het werk


Bij de kolonie Grijze zandbijen in het bos van Bo

Kale zandgrond is noodzakelijk om de populatie te behouden


Vrijdag 26 april 2019: Nachtvlinders vangen in Landschap de Liereman Vanaf april beginnen weer heel wat nieuwe soorten nachtvlinders actief te worden. Tijd dus om nog eens de nachtvlindervallen op te stellen aan het bezoekerscentrum. Ook de wandelaars van de avondwandeling brachten een kort bezoek. Een dertigtal soorten vlinders werden gezien waaronder ook de eerste pijlstaarten van het jaar. Daarnaast waren ook weer de meikevers in grote aantallen aanwezig.

Pauwoogpijlstaart - Smerinthus ocellatus (imago) 2019-04-27 Landschap De Liereman - Bezoekerscentrum Š Vlinderwerkgroep Taxandria

Dennenpijlstaart - Sphinx pinastri (imago) Fotowaardering 2019-04-27 Landschap De Liereman - Bezoekerscentrum Š Vlinderwerkgroep Taxandria


Eikentandvlinder - Peridea anceps (imago) 2019-04-27 Landschap De Liereman - Bezoekerscentrum Š Vlinderwerkgroep Taxandria

Groenige orvlinder - Polyploca ridens (imago) 2019-04-27 Landschap De Liereman - Bezoekerscentrum Š Vlinderwerkgroep Taxandria


Activiteiten mei 2019 Zaterdag 11 mei 2019 : Inventarisatie in Postel Elk jaar brengen we met de vlinderwerkgroep een bezoek aan het Reusels bos en de omgeving van de ecoduct. Veldparelmoervlinders, Bonte dikkopjes en Bonte bandspanner staan op onze verlanglijst. Daarnaast is het de ideale locatie om de indrukwekkende megarhyssa-soorten in actie te zien. Dit zijn indrukwekkende sluipwespen die de laatste jaren aan een opmars bezig zijn.

Megarhyssa suberba

Foto: Gilbert Loos

Samenkomst: Vertrek vanuit Turnhout: Wie graag met het busje meerijdt wordt om 12.30 uur verwacht op de parking voor het stadspark t.h.v. het fietshuis (kruising Parklaan – Graatakker) Samenkomst in Postel: Wie rechtstreeks rijdt wordt in Postel verwacht om 13.30 uur aan het begin van de grensweg (net voor de brug over de E34) Einde wandeling: 16.00 uur Info en inschrijven: willy_ronsmans@msn.com of 0495 16 96 70


Zaterdag 18 mei 2019: Gulke Putten in Wingene

De Vlinderwerkgroep van Natuurpunt organiseert een wandeling in de Gulke Putten in Wingene. Zodra er meer informatie beschikbaar is kan je hiervoor inschrijven.

https://www.facebook.com/pages/category/Non-GovernmentalOrganization--NGO-/Vlinderwerkgroep-van-Natuurpunt356745054440335/


Zondag 26 mei 2019: Icaruswandeling in Turnhout Op verkiezingsdag kan je de zinnen komen verzetten met een leuke themawandeling rond het Icarusblauwtje. Deze graslandvlinder heeft het net als zijn soortgenoten erg moeilijk in ons landschap waar steeds meer bloemrijke graslanden verdwijnen. Samen met enkele partners proberen we de vlinder meer kansen te bieden door een aangepast beheer en door het zoeken naar nieuwe locaties waar graslandvlinders, bijen en andere insecten meer kansen krijgen. De wandeling vertrekt aan de stadsboerderij en loopt langs het kanaal en de graslanden in de buurt van de fietsbrug. Deelnemen is gratis. Vooraf inschrijven is wenselijk want we voorzien voor elke deelnemer een verrassing. Er is die dag ook de mogelijkheid om een drankje te nuttigen. Samenkomst: 13.00 uur aan de stadsboerderij De wandeling duurt ongeveer 2 uur. Daarna kan je nog napraten tot 17.00 uur aan de stadsboerderij. Info en inschrijven: willy_ronsmans@msn.com of 0495 16 96 70

Icarusblauwtje

Foto: Emiel Boeckx


Rouwmantel in het Grootenhoutbos Eddy Devriese is kind aan huis in het Grootenhoutbos. Hij heeft er de laatste jaren tijdens zijn wandelingen al heel wat zeldzame dagvlinders gevonden en op beeld kunnen vastleggen. Keizersmantel, Grote Vos, en Staartblauwtje stonden al op zijn lijst. Nu kon hij ook de Rouwmantel toevoegen. In totaal werden al 32 soorten dagvlinders in het Grootenhoutbos gevonden. Dit bewijst nogmaals hoe belangrijk dit waardevolle stuk natuur is voor de biodiversiteit in onze regio.

De Rouwmantel was erg afgevlogen maar nog duidelijk herkenbaar Het is een soort die overal kan opduiken bij gunstige omstandigheden Foto: Eddy Devriese Grote vos: Ook de Grote vos werd op heel wat plaatsen gezien in onze regio zoals hier in de Visbeekvallei.

Foto: Eddy en Frieda


Basiscursus insecten (Wortel) Natuurpunt Markvallei organiseert een basiscursus over insecten. Insecten zijn de olie die onze natuur gesmeerd doet lopen. Ieder plekje op aarde hebben ze weten te veroveren en dat heeft geleid tot een onmetelijke diversiteit van kleuren, vormen en levensstrategieën. Toch blijven ze voor velen (ja zelfs doorwinterde natuurliefhebbers) nobele onbekenden. De hoogste tijd om daar verandering in te brengen. Dat doen we in drie theorielessen en twee excursies. Lesgever is Joeri Cortens. Deelnemen kost voor leden € 40, voor niet-leden € 65. De cursus begint op 9 mei.

Info: info@natuurpuntmarkvallei.be Wanneer? 09/05/2019 van 19u30 tot 22u30 16/05/2019 van 19u30 tot 22u30 23/05/2019 van 19u30 tot 22u30 01/06/2019 van 09u00 tot 12u00 08/06/2019 van 13u00 tot 16u00 Afspraakplaats Bezoekerscentrum De Klapekster Kolonie 41, 2323 wortel Begeleider Joeri Cortens | Natuurpunt CVN Er zijn nog enkele plaatsen vrij: https://www.natuurpunt.be/agenda/basiscursus-insecten-wortel-32252

De excursies op 1 en 8 juni 2019 worden door onze Vlinderwerkgroep begeleid. De gidsen zijn Gilbert Loos en Willy Ronsmans

Profile for np taxandria

2019-05  

Nieuwsbrief Vlinder-en insectenwerkgroep Taxandria

2019-05  

Nieuwsbrief Vlinder-en insectenwerkgroep Taxandria

Advertisement