__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Nieuwsbrief september 2019 Overzicht van de voorbije activiteiten Vlindercursus Landschap de Liereman In het begin van de zomervakantie werd een basiscursus rond dagvlinders georganiseerd door de studiewerkgroep van Landschap de Liereman en onze vlinderwerkgroep. In ĂŠĂŠn theorieles en een praktijkles werden de deelnemers ondergedompeld in de leefwereld van deze minzame fladderaars. In het veld werden de kenmerken van elke vlinder onder de loep genomen.

Groot Dikkopje met gehaakte voelsprieten (foto: Emiel Boeckx)


In de graslanden vloog het Zwartsprietdikkopje (foto: Emiel Boeckx)

Zondag 7 juli 2019: Vlinderwandeling in Landschap de Liereman

Wouter Vanreusel was traditiegetrouw onze gids tijdens de jaarlijkse vlinderwandeling. Opvallend veel gezinnen met kinderen vinden de weg naar deze activiteit.


Zondag 14 juli 2019: Insectenwandeling Turnhouts Vennengebied Een dertigtal deelnemers ging samen met Willy Ronsmans op stap in het natuurgebied Klein Kuylen. Door een aangepast maai- en graasbeheer krijgen heel wat vlinders en insecten meer overlevingskansen. Boswachter Luc Van Assche levert hier schitterend werk!

Graslanden in het voorjaar

Muntvlindertje voelt zich hier thuis (foto: Mike De Brie)


Meetnet Gentiaanblauwtje Ook dit jaar telde weer een enthousiaste groep vrijwilligers de eitjes van het Gentiaanblauwtje aan het Zwart water in Turnhout. Ondanks de droogte van vorig jaar werden er dit jaar meer eitjes geteld dan in 2018. We kwamen uit op 3246 eitjes. Dat waren er 756 meer dan vorig jaar.

Bedankt aan alle tellers! (foto: Emiel Boeckx)


Meetnet Kommavlinder Aan het vliegveld in Weelde worden de Kommavlinders via een meetnet jaarlijks opgevolgd en geteld. Helaas is de droogte van vorig jaar de vlinders fataal geworden. Ondanks verschillende zoekacties werd maar ĂŠĂŠn vlindertje gevonden. Ook op andere locaties in ons land deed de vlinder het zeer slecht.

Kommavlinder (foto: Emiel Boeckx) Meetnet Oranje zandoogje Onze vlinderwerkgroep helpt ook mee bij de verschillende meetnetten rond het Oranje zandoogje. Momenteel houdt de vlinder in onze gebieden nog goed stand. Er werden dit jaar vier routes gelopen: Beerse , Turnhout, Oud-Turnhout en Vosselaar. Bedankt aan alle tellers!

foto: Dieter Plu


Zaterdag 10 augustus 2019: Bezoek aan de heide en de mijnterrils in Genk

De vlinderwerkgroep van Natuurpunt organiseerde een uitstap naar Genk. Samen met onze gids Jelle Van den Berghe gingen we op zoek naar de Zadelsprinkhaan. Deze vleugelloze sprinkhaan komt enkel hier in Vlaanderen voor. Ook Heivlinder en Kommavlinder vliegen hier nog in behoorlijke aantallen.

De Zadelsprinkhaan wordt het gemakkelijks op geluid gevonden


In de namiddag werden de mijnterrils bezocht (foto: Emiel Boeckx) Naast de vele vlinders hebben we met het klopscherm ook enkele zeldzame lieveheersbeestjes aangetroffen: Zwart lieveheersbeestje , Bosmierenlieveheersbeestje en Veertienvleklieveheersbeestje.

Zwart lieveheersbeestje (foto: Emiel Boeckx)


Zondag 25 augustus 2019: Wandeling aan de stadsboerderij en de spoorweg in Turnhout

De stootbegrazing door schapen van KEMP langs de spoorweg , werd op vraag van onze vlinderwerkgroep aangepast. Voortaan zal telkens een gedeelte niet begraasd worden. Hierdoor zijn er op elk moment van het seizoen nectar, waardplanten en schuilplaatsen aanwezig voor de vlinders en andere insecten. De variatie en structuur zorgt voor een grote aantrekkingskracht. Nieuwkomers dit jaar zijn Bruin blauwtje , Kaasjeskruiddikkopje en Staartblauwtje. Ook de Kleine parelmoervlinder was hier dagelijks aanwezig. In totaal werden al 27 soorten dagvlinders waargenomen.


Staartblauwtje

Koninginnepage

Eitje van de Koninginnepage Foto’s: Emiel Boeckx

Kleine parelmoervlinder

Oranje luzernevlinder


Woensdag 28 augustus 2019: Lieveheersbeestjes en vlinders in Ravels

Gilbert Loos en Willy Ronsmans namen de deelnemers mee naar de Gewestbossen en het Kijkverdriet in Ravels. Met klopscherm en vlindernetje werd gezocht naar vlinders, lieveheersbeestjes en andere insecten. Hierboven werd uitleg gegeven bij een nest bosmieren.

Niervleklieveheersbeestje


Vrijdag 30 augustus 2019 : Nacht van de Vleermuis in Beerse + nachtvlinders

Een vijftigtal deelnemers nam dit jaar deel aan de nacht van de Vleermuis in Beerse. Ze maakten een tussenstop bij onze vlinderwerkgroep. We hadden bomen ingesmeerd waarop heel wat nachtvlinders zaten, waaronder Zwart weeskind. Op licht liet ook het Karmozijnrood weeskind zich goed bekijken. In totaal werden een 25-tal soorten aangetroffen.

Karmozijnrood weeskind (foto: Vanmeerbeeck Philippe)


Bijzondere waarnemingen tijdens de zomermaanden Voor het eerst dook dit jaar het Kaasjeskruiddikkopje (2ex.)op in onze vlinderweide langs de spoorweg in Turnhout. Wat later werd op dezelfde locatie het Staartblauwtje ontdekt (2ex.). Ook in Tielen Kamp werden verschillende Staartblauwtjes gezien. De Iepenpage is nog steeds aanwezig en werd op twee verschillende locaties waargenomen.

Iepenpage in Turnhout (foto: Eddy Devriese)

Kaasjeskruiddikkopje langs de spoorweg (foto: Emiel Boeckx)


Activiteiten september 2019

Zaterdag 14 september 2019 : Wantseninventarisatie op de Hoogmoerheide in Merksplas In het voorjaar gaven we een lezing over de grotere wantsen die bij ons voorkomen en hoe je ze kan herkennen in het veld. Nu brengen we de theorie in praktijk en gaan we op zoek naar deze boeiende soortengroep. Op de Hoogmoerheide leeft ook nog het HiĂŤrogliefenlieveheersbeestje. Dit beestje komt nog maar op enkele plaatsen in Vlaanderen voor. Aanvang: 13.30 uur Einde: 16.30 uur Samenkomst: BC Klein Engelandhoeve We carpoolen naar de locatie. Meebrengen: sleepnet, klopscherm of paraplu, loep en eventueel wantsenboekje Info: willy_ronsmans@msn.com of 0495 16 96 70

Bessenschildwants (foto: Dirk Eysermans)


Zondag 22 september 2019 : Werkgroep Bladmineerders in Landschap de Liereman De Vlaamse Vereniging voor Entomologie (VVE) zal een inventarisatie houden in Landschap de Liereman. Heel wat kleine vlinders zijn het best op te sporen door de mijnen te zoeken die ze maken in allerlei bladeren. Meer informatie hierover vind je op onderstaande link: http://www.bladmineerders.be/nl/content/wat-zijn-bladmineerdersen-hoe-herkennen-we-ze

printplaatmot op Witte abeel

Profile for np taxandria

2019-09  

Nieuwsbrief september Vlinderwerkgroep Taxandria

2019-09  

Nieuwsbrief september Vlinderwerkgroep Taxandria

Advertisement