Page 1

JeDeN ADReS, KtÓRY DefINIUJe

KRAJOBRAZ

WARSZAWY

MGPA, teL. +48 22 595 27 00, fAx: +48 22 645 40 50, rondo1@rondo1.pl

www.rondo1.pl

B iu r o wce w Pol s ce - wi osna 2013 • Of f ic e B uildings i n Po l an d - Spri ng 2013

RONDO 1, RONDO ONZ 1, 00-124 WARSZAWA, POLSKA,


Album Biurowce w Polsce 13 edycja - wiosna 2013 specjalne wydanie targowe

Złoty Sponsor Targów | Golden Sponsor

Sponsorzy Technologiczni | Technological Sponsors

Sponsorzy Targów | Sponsors

Współpraca Merytoryczna | Content Partners

Współpraca | Cooperation


Editorial Office / Redakcja ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa tel. +48 22 826 54 63 fax +48 22 829 92 59

Editorial cooperation / Współpraca redakcyjna Michał Poręcki mporecki@nowyadres.pl Aneta Zajączkowska azajaczkowska@nowyadres.pl

Publishing House / Wydawca Nowy Adres S.A. ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa www.nowyadres.pl

Advertisement Department / Dział Reklamy Magdalena Jamrozy Menedżer ds. Kluczowych Klientów mjamrozy@nowyadres.pl tel. +48 795 550 439 Michał Kacprzyński Menedżer ds. Kluczowych Klientów mkacprzynski@nowyadres.pl tel. +48 795 550 438 Krzysztof Dmochowski Menedżer ds. Kluczowych Klientów kdmochowski@nowyadres.pl tel. +48 795 550 436 Tamara Wiosna Menedżer ds. Kluczowych Klientów twiosna@nowyadres.pl tel. +48 795 550 437

Editor-in-Chief / Redaktor Naczelny Katarzyna Trukawka ktrukawka@nowyadres.pl tel. +48 795 550 440 Editor / Dyrektor Wydawnictwa Andrzej Łuczyszyn aluczyszyn@nowyadres.pl Technical Director / Redaktor Techniczny Lidia Suchecka lsuchecka@nowyadres.pl Sylwia Dzida sdzida@nowyadres.pl

Graphic Design / Opracowanie graficzne Mediakoncept www.mediakoncept.pl Amelia Florczak, tel. +48 22 702 18 88

Redakcja dziękuje za pomoc w opracowaniu wydawnictwa firmom: Colliers International Poland, Jones Lang LaSalle, Cushman & Wakefield, CBRE, TPA Horwath oraz E-biurowce.pl Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i nie zwraca materiałów nie zamówionych. Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone, żadna część ani całość wydawnictwa nie może być reprodukowana ani przenoszona na inne nośniki informacji. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.


Content / Spis treści

page / strona

Od Redakcji | From the Editor Jak negocjować i na co zwracać uwagę przy umowie najmu powierzchni biurowej? How to negotiate and things to consider when leasing office space? Optymalizacja powierzchni na czym polega - jak ten proces przebiega? | Optimisation of workspace – how does it work? Liczy się kreatywność i efektywność - wywiad z Marcinem Powierzą i Mateuszem Laskowskim z firmy Forbis Group Project Management Sp. z o.o. Sp.K. What matters is creativity and efficiency - interviev with Marcin Powierza and Mateusz Laskowski from Forbis Group Project Management Sp. z o.o. Sp.K. Nie raz zaskoczyliśmy rynek innowacyjnymi rozwiązaniami - wywiad z Adamem Krzanowskim, prezesem zarządu Grupy Nowy Styl We have surprised the market with innovative solutions many times - interviev with Adam Krzanowski, president of the management board of Nowy Styl Group Rozumieć potrzeby najemców - wywiad z Rafałem Mazurczakiem, dyrektorem zespołu komercjalizacji i marketingu w dziale biur i hoteli Echo Investment To understand tenants needs - interviev with Rafał Mazurczak, director of the commercialization and marketing team in the office and hotel department at Echo Investment Nie wygląd, lecz jakość - wywiad z Michałem Leszczyńskim, wspólnikiem w pracowni Grupa 5 Architekci Not the look, but the quality - interviev with Michał Leszczyński, partner in the Grupa 5 Architekci studio Wykładziny do biur - jakie wybrać? | Office floor coverings - how to choose the most appropriate one? WARSZAWA Przekraczając granicę czterech milionów metrów kwadratowych | Warsaw to hit 4 million sq.m Wybrana oferta biurowców | Selected office buildings WROCŁAW Rosnąca wiara inwestorów | Investors` growing faith Wybrana oferta biurowców | Selected office buildings POZNAŃ Duża podaż dla graczy z branży BPO | Big supply for BPO players Wybrana oferta biurowców | Selected office buildings TRÓJMIASTO Czekając na więcej… | Waiting for more… Wybrana oferta biurowców | Selected office buildings KRAKÓW Niskie ceny, wysoka jakość | Low prices, high quality Wybrana oferta biurowców | Selected office buildings ŁÓDŹ Coraz mniej pustostanów | Shrinking vacancy Wybrana oferta biurowców | Selected office buildings SZCZECIN Czekając na waterfronty | Waiting for waterfronts Wybrana oferta biurowców | Selected office buildings POZOSTAŁE MIASTA Wybrana oferta biurowców | Selected office buildings - tabele

4 6-8 10-11

12-16

18-21

22-25 26-30 32-34 38-39 41-79 80-82 83-97 98-99 100-104 106-107 108-121 123-125 126-134 136-139 141-153 154-155 156-157 159-163 164-175


Biurowce w Polsce — wiosna 2013

Katarzyna Trukawka Redaktor Naczelny

From the Editor Od Redakcji

Szanowni Państwo,

Dear Sirs,

Rok 2012 – na przekór globalnemu spowolnieniu gospodarczemu – był kolejnym rokiem wzrostu na polskim rynku biurowym. Według firmy doradczej Colliers International w samej tylko Warszawie najemców znalazło ponad 600 tys. metrów kwadratowych biur – o 6 proc. więcej, niż w 2011 r. Na rynek trafiały – i wciąż będą trafiać – inwestycje rozpoczęte w 2010 i 2011 r. po podażowej suszy lat 2008-2009. Wskaźnik pustostanów w grudniu 2012 r. wynosił 8,8 proc. i ma w tym roku utrzymać tendencję wzrostową. Podobnie ma być na wszystkich dużych rynkach regionalnych z jedynym wyjątkiem Krakowa, gdzie w tym roku nie przybędzie dużo nowych powierzchni. Według szacunków Colliersa tegoroczna podaż będzie aż o 40 proc. większa, co przełoży się na aż 630 tys. metrów kwadratowych nowych biur w największych miastach. Sytuacja taka jest korzystna dla najemców – przy rosnącej podaży i dużych pustostanach łatwiej o niższy czynsz i lepsze warunki wynajmu.

2012 – in defiance of the global economic downturn – was another year of growth in the Polish office market. According to Colliers International consultancy, more than 600,000 square meters of offices found tenants in Warsaw alone – up 6 percent from 2011. Projects started in 2010 and 2011 after the supply shortage of 2008-2009 made their way onto the market – and will continue to do so. The vacancy rate stood at 8.8 percent in December 2012 and is expected to maintain the upward trend this year. Similar developments are expected in all the major regional markets with the sole exception of Kraków, where not many new projects will be delivered this year. According to Colliers estimates, this year’s supply will be up to 40 percent higher, which will translate into as much as 630 thousand square metres of new offices in the largest cities. The situation favours tenants – with a growing supply and large vacancies, it is easier to secure a low rent and better lease conditions.

Nie jesteśmy przesądni. Mamy nadzieję, że 13. wydanie albumu „Biurowce w Polsce”, które macie Państwo przed sobą nie będzie dla Państwa pechowe, wręcz przeciwnie – okaże się szczęśliwym i skutecznym przewodnikiem podczas poszukiwań przestrzeni biurowych do wynajęcia. W tej edycji znajdziecie Państwo informacje o ponad 70 inwestycjach biurowych z największych polskich aglomeracji: Warszawy, Wrocławia, Łodzi, Krakowa, konurbacji katowickiej, Szczecina, Trójmiasta, Poznania i Wałbrzycha. Będące naszym znakiem firmowym obszerne tabelaryczne opisy, zdjęcia i wizualizacje, drobiazgowe dane pochodzące bezpośrednio od właścicieli, zarządców czy agencji nieruchomości umożliwią Państwu szybkie porównanie ofert i wybranie tej najodpowiedniejszej. Ta edycja albumu swoją premierę ma podczas pierwszej edycji targów OfficeDays – jedynej tak kompleksowej imprezy o wyposażeniu i usługach dla biur na polskim rynku. Dlatego też w tym wydaniu znajdziecie Państwo więcej materiałów o aranżacji biur, najnowszym sprzęcie czy innowacyjnych usługach. Bo choć znalezienie wymarzonego biura jest sukcesem samym w sobie, droga do rozpoczęcia w nim pracy może być jeszcze długa. Nasze targi – i ten album – mają za zadanie tę drogę maksymalnie skrócić.

We are not superstitious. We hope the 13. edition of the album “Office buildings in Poland”, which you are holding now, will not be unlucky for you, quite the contrary – it will prove to be a lucky and effective guide in your searches for office space to rent. In this edition, you will find information about more than 70 office projects from the largest Polish agglomerations: Warsaw, Wrocław, Łódź, Kraków, the Katowice conurbation, Szczecin, the Tri-City, Poznań and Wałbrzych. Our trademark extensive tabular descriptions, pictures and visualizations, detailed data taken directly from owners, managers or real estate agencies will allow you to quickly compare the offers and choose the most suitable one. This edition of the album premieres during the first edition of the OfficeDays fair – the only such comprehensive event about equipment and services for offices in the Polish market. Therefore, in this issue you will find more materials about office arrangement, the latest equipment or innovative services. For although finding a dream office is a success in itself, the way to starting work in it may still be very long. Our fair – and this album – are designed to make the way as short as possible.

Zapraszam do lektury i życzę Państwu udanych poszukiwań.

I invite you to make use of the album and wish you successful searches.


Biurowce w Polsce — wiosna 2013

Jak negocjować i na co zwracać uwagę przy umowie najmu powierzchni biurowej? W przypadku wyboru powierzchni biurowej przyszły najemca powinien wziąć pod uwagę wiele aspektów takich jak lokalizacja, standard techniczny budynku, a także warunki stricte biznesowe i cechy umowy, typu stawki czynszowe czy też długość trwania umowy najmu. Lokalizacja i dostęp do infrastruktury drogowo-technicznej czy komunikacji publicznej jest niewątpliwie jedną z istotniejszych zmiennych. Nie bez znaczenia pozostaje też sąsiedztwo. Jednak nie ma jednej, najlepszej lokalizacji dla wszystkich. To działalność firmy, jej model biznesowy determinuje lokalizację, w której firma będzie czuła się najlepiej

K

olejną zmienną decyzyjną jest standard techniczny budynku czy możliwość efektywnego rozplanowania stanowisk pracy. Coraz częściej najemcy zwracają uwagę na inne rozwiązania związane z oszczędnościami w okresie eksploatacji biura. Przykładem takich rozwiązań może być zastosowanie energooszczędnych lamp, wykorzystywanie energii kinetycznej szybów windowych, efektywniejszego systemu ogrzewania itp. Są to rozwiązania, które – pomimo większych nakładów inwestycyjnych na początku – pozwalają zaoszczędzić na eksploatacji pomieszczeń w dłuższym okresie, obniżając koszty tzw. service charge.

6

Koszty eksploatacyjne Pomijając kwestię wysokości stawek czynszowych, na które z reguły zwraca się największą uwagę, najemca powinien przyjrzeć się także wszelkim pozostałym kosztom związanym z wynajmem nieruchomości. Chodzi głównie o koszty eksploatacyjne, na które składają się wszelkie koszty związane z  utrzymaniem nieruchomości (podatki od nieruchomości, odśnieżanie, ochrona, naprawy i utrzyma­nie obiektu). Często wysokość kosztów eksploatacyjnych związana jest ze standardem technicznym budynku. Najczęściej działa reguła, że im nowszy budynek, tym niższe koszty eksploatacyjne. Jeśli chodzi o długość umów naj-

mu, to w przypadku nieruchomości komercyjnych standardem są umowy na czas określony, bez możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia. Minimalny okres najmu to 3 – 5 lat, co związane jest głównie z wymaganiami banków i instytucji finansujących projekty. Zachęty Rynek najmu powierzchni biurowych w Polsce jest konkurencyjny. Warunki rynkowe wymuszają na wynajmujących stosowanie wobec najemców coraz bardziej finezyjnych zachęt dla najemców (ang. lease incentives). Zatem kolejnym elementem negocjacyjnym jest rodzaj udzielanych zachęt dla


wiosna 2013 — Biurowce w Polsce

najemcy. W tym aspekcie interesy najemcy oraz wynajmującego są sprzeczne. Popularne na rynku nieruchomości komercyjnych są wakacje czynszowe czy też kontrybucja finansowa w postaci gotówki na relokację najemcy z innej lokalizacji lub gotówka na usprawnienia czy aranżację powierzchni biurowej. Rodzaj zachęty często rozpatrywany jest indywidualnie, w zależności od modelu biznesowego dewelopera, jak i  specyfiki działalności najemcy. W przypadku wynajmującego znaczenie ma to, czy zamierza on być długoletnim właścicielem obiektu, czy też zaraz po wynajęciu nieruchomości zamierza on sprzedać biurowiec wraz z  umowami najmu. Nierzadko nowi potencjalni właściciele zainteresowani są stałym przychodem finansowym bez przerw związanych z „wakacjami czynszowymi”. Innym aspektem dyskutowanym podczas negocjacji jest wyłączenie z umowy corocznej indeksacji (lub chociaż zablokowanie jej na jakiś okres) czy też próba zastąpienia standardowo stosowanej na rynku komercyjnym stawki bazowej i efektywnej jedną „płaską” stawką czynszową. Dzięki temu najemca zaczyna – często wieloletni  – okres najmu z  niższego pułapu, co w pewien sposób chroni go w przyszłości przed skutkami corocznej indeksacji stawek czynszowych. Z punktu widzenia dewelopera jest to

rozwiązanie nie zawsze praktykowane, gdyż wpływa ono na znaczne obniżenie wyceny nieruchomości, a jest to niepożądane w przypadku finansowania projektu z kredytów bankowych. Z  perspektywy podatkowej należy pamiętać o odpowiednim sformułowaniu w umowie rodzaju i sposobu rozliczenia uzyskanej zachęty po to, aby uniknąć wątpliwości z późniejszym ich podatkowaniem. Celem zobrazowania konsekwencji podatkowych zachęt warto podzielić je na dwie grupy: jednorazowe (entry fee) oraz partycypację w kosztach aranżacyjnych. Przykładowo, istnieje możliwość takiego ustrukturyzowania umowy, aby jednorazowo wypłacana zachęta była od razu kosztem podatkowym wynajmującego. Z perspektywy najemcy będzie to przychód na zasadach ogólnych. Dodatkowo, należy zastanowić się nad VAT-owskim rozliczeniem „entry fee”. Istnieją bowiem stanowiska, zgodnie z którymi entry fee nie pociąga za sobą świadczenia ekwiwalentnego ze strony najemcy, nie podlega więc pod VAT. Jeśli zatem najemca udokumentuje otrzymanie entry fee fakturą, deweloper może mieć problem z odliczeniem VAT naliczonego z tej faktury. Trochę inaczej rozliczana jest partycypacja w kosztach prac aranżacyjnych

i tu znowu istotne znaczenie ma forma partycypacji. Dla dewelopera partycypacja może oznaczać powstanie bieżącego kosztu uzyskania przychodów (wydatek związany z  pozyskaniem najemcy, wytworzenie niskocennych środków trwałych), nabycie odrębnego środka trwałego czy też ulepszenie budynku i wzrost podstawy amortyzacji. Z perspektywy najemcy, w zależności od charakteru kontrybucji, jej otrzymanie może oznaczać uzyskanie odpowiednio przychodu i kosztu podatkowego bieżącego (np. poprzez refakturę usług budowlanych) lub poprzez odpisy amortyzacyjne (od inwestycji w obcym środku trwałym lub od odrębnych środków trwałych). Istnieje również interpretacja, że najemca nie uzyskuje w tym przypadku ani przychodu podatkowego, ani też nie jest uprawniony do rozpoznania analogicznego kosztu.

Istnieje możliwość takiego ustrukturyzowania umowy, aby jednorazowo wypłacana zachęta była od razu kosztem podatkowym wynajmującego

W kontekście okresów bezczynszowych już od dłuższego czasu istnieje wykładnia, że nie są one uznawane za opodatkowane nieodpłatne świadczenie po stronie najemcy, jednak ostrożnościowo warto sformułować zapisy umowne w ten sposób, że pierwszy czynsz określony jest łącznie za okres bezczynszowy oraz pierwszy okres rozliczeniowy, co sprawia, że trudno mówić o nieodpła­tnych świadczeniach.

How to negotiate and things to consider when leasing office space? Tenants looking for new office have lots of things to consider, including location, standard of the building, as well as the commercial terms and provisions of the contract, such as rental rates, or length of lease. Location and access to road and technology infrastructure and public transport are undoubtedly one of the most important variables. Not without significance is also the neighbourhood. However, there is no one ‘best’ location for everyone. It is the company’s activity and business model that determine the location in which the company feels the most comfortable

A

nother variable is the standard of the building and ability to efficiently layout the space. Tenants increasingly resort to other solutions to cut down on their office operating expenses throughout the lease period. Examples of such solutions include installation of energysaving lamps, conversion of kinetic energy of elevator shafts, use of efficient heating systems, etc. Despite the higher capital expenditures incurred at the beginning, these solutions allow tenants to save on operating expenses

in the long term, by reducing the service charges. Operating expenses Leaving aside the question of rental rates that usually garner the greatest attention, tenants should also take a look at all the other costs associated with office space rental. These are mainly the building operating expenses (property taxes, snow removal, security, repairs and maintenance). Often, the amount of operating expenses is related to the technical standard of the building. The rule of

thumb here is that the newer the building the lower the operating expenses. As far as the length of the lease is concerned, fixt-term contracts without possibility of early termination are typically used in the commercial letting industry. The minimum leases run for 3 to 5 years, which is mainly driven by the requirements of banks and financing institutions.

Małgorzata Dankowska Partner

TPA Horwath

Incentives Office space rental market in Poland is competitive. Market conditions are t

7


Biurowce w Polsce — wiosna 2013

t driving landlords to offer increasingly

sophisticated incentives to attract new tenants. Therefore, another variable which is subject to negotiation are the incentives offered to tenants. Here, the interests of tenants and landlords are opposed. Typical incentives used in the commercial letting market include rent holidays or landlord contributions to relocations, or to office space improvements or fit-outs. These arrangements are often negotiated individually, de-

of view of the developer, this solution is not always sought after as it affects the valuation of the property which is undesirable in the case, where projects are financed from bank loans. From a tax perspective, one should remember to correctly formulate in the contract the provisions relating to incentives offered to tenants and to appropriately account for these incentives so, as to remove any doubts as

Often, the amount of operating expenses is related to the technical standard of the building. The rule of thumb here is that the newer the building the lower the operating expenses pending on the developer’s business model and the specific activity of the tenant. For landlords it is crucial whether they want to be long-term owners of the building or rather want to sell it after signing the lease contracts. The new owner is often interested in earning a  fixed income, without disruptions caused by ‘rent holidays’. Another topic negotiated by tenants is the exclusion of annual indexations (or at least freezing them for some time), or replacing the base rate and the effective rate, that are typically used in the commercial lease market, with a single ‘flat’ rate. The tenants may enter into multi-year leases starting from a lower level which, to some degree, should mitigate the effects of annual rent indexations in the future. From the point

8

to their tax treatment later on. In order to illustrate the tax consequences of rental incentives, let’s break them down into two groups: one-off incentives (entry fee) and contributions to space fit-outs. For example, the contract may be structured so that a  one-off incentive immediately becomes a  tax-deductible expense for the landlord. From the tenant’s perspective, this will be an income on general principles. In addition, the issue of VAT treatment of entry fees should be considered, as there are interpretations whereby an entry fee is not reciprocated by an equivalent performance on the part of the tenant, as a result of which it is not subject to VAT. So, if the tenant documents the receipt

of an entry fee by way of an invoice, the developer may have problems claiming input VAT on such invoice. Contributions to office space fit-outs look a bit different, and here again it is the form of the contribution which is important. From the developer’s perspective, such contribution might be recognised either as a current tax deductible cost (cost of prospecting and finding the tenant, producing low-value fixed assets), acquisition of a separate fixed asset or improvement of the building and increase in the depreciation base. From the tenant’s  perspective, depending on the nature of contribution, the receipt of such contribution might be recognised either as an income and a current tax deductible cost (e.g., by re-invoicing construction services) or as an income from depreciation write-offs (on investments in third-party fixed assets, or on separate fixed assets). There is also an interpretation whereby a tenant should neither be able to generate taxable income, nor have the right to recognise the related cost. In the context of rent free periods, there has been an interpretation for a long time that they should not be considered a taxable free-of-charge performance on the part of the tenant, however, it is advisable to prudently include a provision in the contract whereby the first rent covers both the rent free period and the first billing period, with the effect that no free-of-charge performances may be alleged.


Biurowce w Polsce — wiosna 2013

Optymalizacja powierzchni na czym polega – jak ten proces przebiega? W ostatnim czasie na rynku pojawia się nowa koncepcja aranżacji biura, oparta na nowoczesnych strategiach środowiska pracy. Źródłem nowej idei aranżacji przestrzeni biurowej była próba ograniczenia kosztów związanych z zajmowaną powierzchnią

W

Wprowadzenie nowego układu powierzchni biurowej jest procesem skomplikowanym nie tylko z punktu widzenia przekonania pracowników do akceptacji nowego stanu rzeczy, ale również pod względem technicznej organizacji przestrzeni

10

związku z rosnącą mobilnością pracowników, licznymi podróżami służbowymi oraz koniecznością pracy w siedzibie kontrahenta, wiele przedsiębiorstw dotkniętych jest podobnym problemem – w trakcie przeciętnego dnia pracy wiele biurek pozostaje niewykorzystanych. W ujęciu statystycznym, poziom wykorzystania stanowisk pracy rzadko przekracza 70 proc. Praca biurowa coraz częściej organizowana jest w międzywydziałowych zespołach, które tworzone są na potrzeby danego projektu. Członkowie zespołów bardzo często potrzebują szybkiej zmiany otoczenia, aby z jednej strony móc wziąć udział w  spotkaniu całej grupy, z drugiej natomiast mieć możliwość pracy w pełnym skupieniu. Ze względu na zmieniającą się specyfikę pracy stworzono koncept, według którego najbardziej mobilni pracownicy nie mają przypisanego swojego stałego stanowiska  – przychodząc do pracy rezerwują jedno z wolnych miejsc. Dzięki temu dane przedsiębiorstwo może posiadać mniej stanowisk pracy, niż zatrudnia pracowników. Powstała nadwyżka przestrzeni biurowej jest zazwy-

czaj przeznaczana na pokoje spotkań czy przestrzenie socjalne. Wprowadzenie nowego układu powierzchni biurowej jest procesem skomplikowanym nie tylko z punktu widzenia przekonania pracowników do akceptacji nowego stanu rzeczy, ale również pod względem technicznej organizacji przestrzeni. W znacznej większości przypadków zmiana aranżacji biura odbywa się z  pomocą doradcy ds. nieruchomości. Firma CBRE od lat specjalizuje się w tworzeniu nowych strategii organizacji pracy. CBRE zatrudnia na świecie ponad 800 konsultantów, którzy na podstawie obserwacji relacji pomiędzy poszczególnymi departamentami, analiz komunikacji wewnątrz firmy oraz przeciętnego stopnia utylizacji biurek, tworzy szczegółowy plan nowej aranżacji biura. Proces optymalizacji powierzchni przebiega w następujący sposób: • Inwentaryzacja powierzchni oraz analiza danych W  tej fazie przeprowadza się analizy danych ‘ilościowych’ takich jak ilość osób zatrudnionych, planowane zmiany w zatrudnieniu, obecna lokalizacja,

wymagania dotyczące dodatkowych powierzchni (pokoje konferencyjne, archiwum, powierzchnia magazynowa), jak również ‘jakościowych’, takich jak cele i wartości danej organizacji, procesy pracy, komunikacja. • Analiza poziomu wykorzystania miejsca pracy Na tym etapie przeprowadza się pomiary i  monitoruje sposób wykorzystania konkretnego stanowiska pracy. Analiza ta dostarcza najważniejszych informacji o poziomie wykorzystania stanowiska pracy oraz mobilności pracowników. • Koncepcja nowego biura Zespół konsultantów na podstawie przeprowadzonych wywiadów, analiz i pomiarów przedstawia wyniki badań w postaci proponowanej koncepcji nowej aranżacji powierzchni (podstawy projektu). • Zestawienie potrzeb Klienta/Najemcy Na podstawie wytycznych oraz zestawienia potrzeb Klienta przygotowuje się program funkcjonalny powierzchni. • Koncepcja architektoniczna Na tym etapie przygotowuje się wstęp-


wiosna 2013 — Biurowce w Polsce

ne koncepcje architektoniczne na istniejącej oraz na nowych powierzchniach. • Prezentacja Wszystkie zebrane informacje, nową koncepcję aranżacji biura oraz nową koncepcję architektoniczną przedstawia się Klientowi/Najemcy.

Biorąc pod uwagę popularność tego typu rozwiązań na bardziej rozwiniętych rynkach biurowych, należy spodziewać się, iż tendencja ta będzie zyskiwać coraz większe zainteresowanie wśród przedsiębiorstw działających w Polsce. Z punktu widzenia deweloperów oznacza to zwiększone znaczenie elastyczności dostarczanej powierzch-

ni biurowej, możliwość przeprowadzenia szybkich zmian aranżacyjnych oraz dostosowywania infrastruktury budynkowej do rozmaitych pomieszczeń. Z punktu widzenia najemcy oznacza znaczące oszczędności w  wydatkach na wynajęcie biura, zadowolonych pracowników i zwiększenie efektywności ich pracy.

Optimisation of workspace – how does it work? Recently, the market has been witnessing the emergence of a new concept of office space design based on modern strategies of the working environment. This new idea of office space design is driven by an attempt to reduce the costs of office space lease

I

n relation to employees’ ever growing mobility, frequent business trips and the necessity of working in the business partner’s premises, a lot of companies are facing a similar problem, mainly a number of office desks that are permanently empty during working hours. Research shows that on average no more than 70% of desks are being fully used by employees. Nowadays, office work is more often delegated to cross-departmental teams created in relation to a specific project. Team members very often need a fast change of working environment, to be able to organise a team meeting, and at the same time to have the possibility to concentrate on their work without being distracted by external factors. Due to this change in the nature of office work, a new concept of workplace has been developed - an office where employees are not assigned to one, specific desk but just take up a free one whenever they come to work. Such a  solution allows a  company to provide less working stations than it has employees, while the remaining office space can be used for the purpose of conference rooms and a staff room. Implementing this new idea of office space design is a complex process not only because of the need to convince all employees of the new environment’s advantages, but also due to the technical factors of the procedure. That is why, in most cases, office redesigning is carried out with the assistance of a real estate consultant. CBRE specialises in the development of workplace strategies. We operate globally and em-

ploy over 800 consultants, who can create new, tailor-made office space basing on the observation of relations among individual departments, internal communication analysis and average level of office desks usage. The basic process undertaken by CBRE team looks as follows: • Inventory and analysis An inventory and analysis of available quantitative data, such as headcount numbers and possible future changes, present location data and secondary spatial requirements (meeting facilities, archive, storage etc.), as well as qualitative data such as organization goals, working process, (present/ future), interaction and communication. To gather detailed information of the specific departments and their working process, we will execute interviews. During these interviews we will determine all requirements and preferences from the organization regarding the future accommodation. Also the vision/opinion and ambition level with respect to (innovative) office concepts are discussed. • Activity measurement CBRE sets up a measurement, which consists of monitoring the activities at the current workstations and facilities for one week every hour (9 times a day). This analysis will deliver essential information on work styles and mobility, which is important to develop the office concept. • Office concept  (blueprint) An office concept is determined based on the results from the analysis, the in-

terviews and the occupancy measurement. The office concept describes the leading principles (such as allocation of departments, types of work stations, flex ratio etc.) and will be summarised in a blue print (functional lay out of the concept).

Implementing this new idea of office space design is a complex process not only because of the need to convince all employees of the new environment’s advantages, but also due to the technical factors of the procedure

• Program of Requirements Based on the blueprint, CBRE will draw up the preferred functionalities in a spatial Program of Requirements. • Testfit (various locations) With the CBRE will make a  testfit of the office concept in the current building, which shows the effects in layout. • Presentation All gathered information, the office concept and the testfit will be presented to the client (minimum: the interviewed persons). This meeting will result in the establishment of the desired ambition level and best suitable office concept. Taking into account the growing popularity of the above-mentioned solutions in more developed office markets, one can assume that companies operating in Poland will also show a growing interest in their implementation. For property development companies this means an increase in the importance of flexibility of constructed office space, a possibility of fast implementation of office space design and adapting buildings infrastructure to a variety of office rooms, while for tenants it brings about substantial savings in office rent with more satisfied and more effective employees.

Daniel Bienias Director Office Agency - Tenant Representation & BPO Service

CBRE www.cbre.com

11


Biurowce w Polsce — wywiad

Liczy się kreatywność i efektywność Na pytania o najnowsze trendy w aranżowaniu przestrzeni biurowych, współpracę z inwestorami oraz „biuro doskonałe” odpowiadają Marcin Powierza i Mateusz Laskowski z firmy Forbis Group Project Management Sp. z o.o. Sp.K. Na jakie rzeczy powinien zwracać uwagę projektant, przygotowując projekt przestrzeni biurowej z myślą o jak największym komforcie użytkowników? Projektując funkcjonalne i  komfortowe miejsce pracy musimy najpierw poznać potrzeby przyszłych użytkowników, przyjrzeć się przeciętnemu dniu pracy i uwzględnić wszystkie ich czynności tak, aby zaproponować optymalne i innowacyjne rozwiązania w projekcie biura. W miejscu pracy spędzamy większość naszego dnia, dlatego należy spojrzeć szeroko i wieloaspektowo na przestrzeń biurową, aby zapewnić pracownikom warunki stymulujące efektywność i kreatywność w miejscu pracy. W  naszych projektach powierzchni biurowych uwzględniamy aspekt psy-

12

chologiczny, jakim jest wielozmysłowe odziaływanie przestrzeni na osoby, które w niej przebywają. Miejsce pracy powinno wprowadzać ład i zapewniać dobre samopoczucie – zarówno fizyczne, jak i psychiczne – osób w nim pracujących. Niezwykle istotna jest ergonomia miejsca pracy, na które składa się wiele czynników i niuansów – oto kilka z nich: W  biurze najjaśniejszym elementem powinien być sufit, ściany pomieszczenia mogą być o kilka tonów ciemniejsze, a najciemniejszym elementem powinna być podłoga. Taki rozkład kolorystyczny powoduje, że wzrok pracowników się mniej męczy. Powinnyśmy również uwzględnić psychologię koloru i pamiętać, że jeżeli zależy nam na koncentracji pracowników, kolory powinny być stonowane i  naturalne.

W momencie, gdy stawiamy na burzę mózgów i kreatywne pomysły, możemy zastosować w pomieszczeniu mocne kolory fuksji, dzięki czemu zyskamy energetyczne miejsce. Na etapie projektowania stanowiska do pracy z komputerem, aby wyeliminować schorzenia zdrowotne spowodowane niepoprawną postawą przy komputerze uwzględniamy odpowiednią wysokość biurka i klawiatury. Komputer najlepiej jest skierować bokiem do okna, a monitor ustawić tak, aby okno nie odbijało się od ekranu. Oświetlenie w pomieszczeniu również nie powinno padać na ekran, lecz powinno być skierowane w stronę biurka lub podłogi. W  naszych projektach dbamy również o takie rozplanowanie przestrze-


wywiad — Biurowce w Polsce

ni, aby uzyskać jak największy dostęp do naturalnego światła, które nie męczy oczu tak jak światło sztuczne. Aby uzyskać efekt jasnych przestrzeni biurowych zamiast pełnych ścian działowych stosujemy na przykład przeszklenia. W pomieszczeniach biurowych staramy się również zoptymalizować dostępną przestrzeń i wykorzystać każdy zakamarek na regały i szafy niezbędne na dokumenty, aby zyskać jak najwięcej miejsca dla pracowników. Oczywiście warto wydzielić odpowiednią przestrzeń na odpoczynek i posiłek dla pracowników, czy miejsce niezbędne takie jak szatnia. W  takich pomieszczeniach będą się liczyły przede wszystkim wygoda i ekonomiczność. Dodatkowo powinniśmy uwzględnić również charakter pomieszczeń wspólnych, na przykład serwerownia powinna być zamknięta, niedostępna dla wszystkich pracowników. Natomiast pomieszczenie z drukarką powinno być w miejscu, do którego osoby z  różnych działów będą miały swobodny i  wygodny dostęp. O  tych pomieszczeniach warto pomyśleć już na wczesnym etapie projektowania, ponieważ wymagają one doprowadzenia odpowiednich instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz zabezpieczeń. Kolejnym niezwykle ważnym dla komfortu pracy czynnikiem jest odpowiednia cyrkulacja powietrza i właściwa temperatura w pomieszczeniu. Podczas pracy z  projektem oczywiście uwzględniamy wymogi BHP, ale dbamy również o dodatkowe aspekty, takie jak obecność roślin w  miejscu pracy. Rośliny mają pozytywny wpływ na atmosferę i efektywność pracowników, jak również zwiększają wilgotność powietrza, co jest szczególnie istotne w klimatyzowanych pomieszczeniach. W Polsce utarły się dwie główne drogi organizacji przestrzennej biura – open space i podział gabinetowy. Czy istnieje jeszcze jakaś „trzecia droga”? Wraz ze zmianami na rynku pracy zmienia się również zapotrzebowanie na charakter miejsca pracy. Obecnie popularne są mobilne stanowiska pracy, praca w  zespołach projektowych czy miejsca do pracy „w sieci”, do której potrzebujemy wyłącznie laptopa. Dlatego coraz częściej wprowadza się do biur otwarte przestrzenie z zaaranżowanymi miejscami pod spotkania

grup projektowych lub ogólnodostępne stanowiska pracy z podłączeniem do Internetu. Równocześnie ze wzrostem zapotrzebowania na mobilnych pracowników coraz częściej w  biurze potrzebne są również elastyczne rozwiązania architektoniczne, takie jak mobilne przesłony czy ażurowe ścianki, które w razie potrzeby mogą wydzielić przestrzeń pod bardziej oficjalne spotkanie. Jakie elementy otoczenia biurowego (np. patio, stojaki na rowery, „pokoje relaksacyjne” itp.) cenią sobie najbardziej użytkownicy nowoczesnych przestrzeni biurowych? To zależy od upodobania czy zainteresowań pracowników, ale to, co relaksuje wszystkich to wygodne i przyjazne miejsce na oderwanie się od służbowych obowiązków. W  korporacjach coraz częściej pojawiają się kreatywne rozwiązania uwzględniające promowanie zdrowego trybu życia, stąd też zapotrzebowanie na dodatkowe pomieszczenia rekreacyjne czy stojaki na rowery. Z  naszych doświadczeń i  rozmów z  pracownikami wynika, że bardzo często użytkownicy cenią sobie mini-siłownię, która oprócz poprawy kondycji fizycznej zapewnia integrację, jak również miejsce takie jak taras czy patio na świeżym powietrzu, gdzie może odetchnąć, popatrzeć na zieleń czy posłuchać szumu wody. Natura wpływa kojąco na stresy i problemy codziennego dnia pracy. Coraz częściej pojawiają się również w biurach dodatkowe formy rozrywki, takie jak piłkarzyki czy stoły bilardowe, które pobudzają rywalizację i zapewnią chwilę relaksu między służbowymi obowiązkami. Czy najemcy biur w Polsce często korzystają z usług firm projektujących wnętrza, czy też wciąż dominuje podejście „Do-It-Yourself ”? W  naszej opinii już większość firm zdaje się na profesjonalistów w  zakresie aranżacji przestrzeni biurowej ze względu na fakt, że projektowanie i optymalne wyposażenie miejsca pracy składa się z wielu elementów, a my kompleksowo zarządzamy projektem zdejmując z inwestora szereg problemów. Ponadto mamy własną fabrykę specjalizującą się w produkcji mebli, co nasi klienci bardzo sobie cenią. Aranżacja biura to skomplikowany proces, gdzie wykorzystujemy nasze

doświadczenie z zakresu zarządzania projektami, co oznacza w naszej działalności przede wszystkim skoordynowanie wielu procesów związanych z przygotowaniem, prowadzeniem i zakończeniem inwestycji, często w bardzo ograniczonym czasie z zachowaniem wysokiego standardu wykonania oraz terminowości. Ponadto bardzo dbamy o zasady bezpieczeństwa, które uwzględniamy na każdym etapie aranżacji i spełniamy wszelkie przepisy BHP. Na jakim etapie przeprowadzki do nowego biura najemca powinien skontaktować się z  projektantem przestrzeni, aby osiągnąć optymalne korzyści? Najlepiej skontaktować się jak najwcześniej. Często jesteśmy proszeni o doradztwo jeszcze na etapie wyboru miejsca pod przyszłe biuro, dzięki wyobraźni przestrzennej możemy podpowiedzieć inwestorowi, ile miejsc pracy można zaprojektować w danym miejscu, aby biuro było wygodne i funkcjonalne. Często też nakreślamy zakres niezbędnych prac i przeróbek, ponieważ jeżeli wnętrze wymaga generalnego remontu – wymiany posadzek, sufitów, oświetlenia, nowej aranżacji ścian, remontu sanitariatów  – to dobrze zacząć jak najwcześniej, nawet na pięć miesięcy przed planowaną przeprowadzką. Natomiast gdy zakres pracy ogranicza się do wyposażenia wnętrza, jesteśmy w stanie zaprojektować biuro i wyprodukować niezbędne meble nawet w miesiąc. Obecnie wiele biur powstaje w starych często zabytkowych budynkach, mamy również takie doświadczenia z  aranżacją kamienicy na Nowym Świecie, gdzie projekt wymagał generalnego remontu. Niezbędne były uzgodnienia z urzędem, konserwatorem zabytków, inspektorami PPoż i BHP. Całą realizację udało nam się zamknąć w  cztery miesiące dzięki naszym doświadczonym ekipom budowlanym, które sprawdzają się naprawdę w  bardzo wymagających warunkach. Z jakiego swojego projektu jesteście Panowie najbardziej zadowoleni, jeśli chodzi o biura? Do każdej naszej realizacji podchodzimy z  pełnym zaangażowaniem, więc ze wszystkich naszych projektów jesteśmy dumni, ponieważ zależy nam na długofalowych relacjach z klientami. Przykładową naszą re-

t

13


Biurowce w Polsce — wywiad

t alizacją jest biuro mieszczące się na

Saskiej Kępie, należące do firmy, która działa w branży modowej. W projekcie udało nam się odwzorować wizerunek firmy, która współpracuje z zagranicznymi markami z segmentu premium oraz zoptymalizować przestrzeń do pracy, wydzielić pomieszczenia do wygodnej i  komfortowej pracy przeszklonymi drzwiami. Stanowiska do pracy ustawiliśmy bokiem do okna, dzięki czemu pracownicy mają zapewnione odpowiednie naturalne światło. W  sali konferencyjnej zastosowaliśmy nowoczesne ściany przesuwne, które umożliwią wydzielenie mniejszej lub większej powierzchni w zależności od wielkości konferencji czy spotkania. Bardzo miło nam było, gdy właściciel – wyjątkowo dbający o  motywację pracowników tego biura – poinformował nas, że po remoncie biura satysfakcja pracowników wzrosła. Co Panowie sądzicie o  ekocertyfikatach biurowych? Faktyczny wyraz troski o  środowisko czy marketingowa moda?

Jak większość rozwiązań które przychodzą do nas z zagranicy również ekocertyfikaty mają swoje plusy i minusy. Osobiście uważamy, że korzystniejsze i  bardziej dopasowane do Polskich warunków są certyfikaty niemieckie, takie jak DGNB, które są dosyć elastyczne i  lepiej dostosowane do technologii stosowanych u Polsce. Myślimy, że wszelkie rozwiązania pozytywnie wpływające na środowisko są potrzebne, tylko powinny być dostosowane do danego kraju. Bardzo popularne obecnie są certyfikaty LEED i BREEAM, jest to dzisiaj istotny wymóg dla inwestorów. Myślenie o obniżeniu kosztów eksploatacji jest korzystną tendencją w czasach, kiedy energia staje się coraz droższa. Idea zrównoważenia architektury z  otoczeniem i ulepszenie komfortu pracy również jest pozytywną stroną tych działań, natomiast często pojawia się problem, że te certyfikaty dostosowane są do uwarunkowań klimatycznych i  technologii budowlanych stosowanych w USA (LEED) i Wielkiej Brytani (BREEAM). Często nie mają one bezpośredniego przełożenia na mate-

riały budowlane, systemy instalacyjne czy sposoby konstruowania budynków w Polsce. Jak Państwa zdaniem powinno wyglądać „biuro doskonałe”? Według nas „biuro doskonałe” jest wizytówką firmy, a  więc powinno być zgodne z wizerunkiem firmy na rynku, czyli uwzględniać perspektywę klientów zewnętrznych oraz powinno być przyjazne, wygodne i funkcjonalne z perspektywy „klientów wewnętrznych”, czyli pracowników. Ideał biura uwzględnia wszystkie oczekiwania użytkowników, jest dobrze zorganizowany i  inteligentny, spełnia wszelkie potrzeby pracowników w czasie dnia pracy. To miejsce, które wyzwala dobrą i pozytywną atmosferę, w  którym z  łatwością można utrzymać odpowiedni porządek dzięki funkcjonalności mebli, to przestrzeń estetyczna i  elastyczna, która w zależności od potrzeby zmienia się w przestrzeń bardziej lub mniej otwartą.

What matters is creativity and efficiency Marcin Powierza and Mateusz Laskowski from Forbis Group Project Management Sp. z o.o. Sp.K. answer our questions about the latest trends in arranging office space, cooperation with investors and a “perfect office” What things should a designer consider when preparing an office space design with ultimate user comfort in mind? When designing a  functional and comfortable workplace, first we must understand the needs of future users, take a closer look at the average workday and take into account all their activities, in order to offer optimal and innovative solutions in the office design. We spend most of our day in the workplace and that is why we should look at office space from a broad, multi-faceted perspective, to provide workers with conditions that stimulate efficiency and creativity in the workplace. Our office space designs take into account the psychological aspect in the form of the multisensory impact of a  space on people present in it. The workplace should generate order and ensure comfort, both physical and mental, of people working there. What

14

is extremely important is workplace ergonomics, which consists of many factors and nuances – here are some of them: The brightest element in the office should be the ceiling, the walls of the room can be a few tones darker, and the darkest element should be the floor. Such colour distribution means that the eyes of workers are less tired. We should also take into account the psychology of colour and remember that if we care about the concentration of workers, the colours should be restrained and natural. When we focus on brainstorming and creative ideas, we can use strong magenta colours in the room to get an energetic place. At the stage of designing workstations with computers, in order to eliminate ailments caused by incorrect posture by the computer, we take into account the appropriate height of the desk and

keyboard. It is best to put the computer sideways to the window, and to place the monitor in such a way that the window is not reflected on the screen. Likewise, lighting in the room should not fall on the screen, but should be directed towards the desk or the floor. In our projects, we also aim for a space layout that provides the greatest possible access to natural light, which does not strain the eyes as much as artificial light. To get the effect of bright office spaces, we use, for example, glazing instead of full partition walls. In office rooms, we also strive to optimize the available space and use every nook and cranny for racks and filing cabinets, to get as much space as possible for workers. Of course, it is worth providing adequate space for rest and meals for workers, or a necessary place such as a cloak-


wywiad — Biurowce w Polsce

room. In such rooms, what matters is first of all comfort and space efficiency. In addition, we should also consider the character of common areas, for example the server room should be closed, not accessible to all workers. On the other hand, the room with the printer should be located in a place where people from different departments have easy, comfortable access. It is worth thinking about these areas already at an early design stage, because they require appropriate sanitary and electrical installations and safeguards. Another factor which is extremely important for work comfort is adequate air circulation and proper temperature in the room. When working on a design, we naturally take into account the health and safety requirements, but we also look after additional aspects, such as the presence of plants in the workplace. Plants have a positive effect on the atmosphere and worker efficiency, they also increase humidity, which is particularly important in air-conditioned rooms. In Poland, two principal ways of office space arrangement have become established – open space and cabinet division. Is there any other “third way”?

Along with the changes in the labour market, the demand for the character of a workplace also undergoes changes. Currently popular are mobile workstations, work in project teams or places to work “online” where we only need a laptop. That’s why offices increasingly include open spaces with arranged meetings places for project teams or common workstations with internet connection. As the demand for mobile workers increases, offices also increasingly need flexible architectural solutions, such as mobile screens or honeycomb walls, which can section off a space for a more official meeting if necessary. Which elements of the office environment (e.g. patio, bicycle racks, “relaxation rooms” etc.) are most appreciated by users of modern office spaces? It depends on the tastes or interests of workers, but what relaxes everyone is a comfortable, friendly place to take a break from official duties. Corporations increasingly adopt creative solutions that include the promotion of a healthy lifestyle, hence the demand for additional recreation rooms or bicycle racks.

Our experiences and conversations with workers indicate that users very often appreciate a mini-gym, which as well as improving fitness ensures integration, and also a place such as a terrace or patio in the open air, where you can take a breath, look at the greenery or listen to the sound of water. Nature has a calming effect on everyday stresses and problems of the working day. Increasingly, offices also provide additional forms of entertainment, such as table football or pool tables, which stimulate competition and provide moments of relaxation between official duties. Do office tenants in Poland often use the services of interior design companies, or is the “do-it-yourself ” approach dominant? In our opinion, most companies now rely on professionals in office space arrangement due to the fact that designing and optimal equipment of a  workplace consists of many elements, and we manage a project comprehensively, taking a host of problems off the investor’s  shoulders. Moreover, we have our own factory specializing in production of furniture, which is much appreciated by our customers.

t

15


Biurowce w Polsce — wywiad

adequate natural light. In the conference room, we used modern sliding walls which make it possible to section off a smaller or larger space depending on the size of a conference or a meeting. We were very pleased when the owner – exceptionally attentive to the motivation of the office staff – informed us that the satisfaction of workers had increased after the renovation. What do you think about office eco-certificates? A true expression of concern for the environment or a marketing fashion?

t Office arrangement is a complicated

process where we utilize our experience in managing projects, which in our work primarily means coordination of many processes related to the preparation, execution and completion of a project, often in a very limited time while ensuring a high standard of workmanship and timeliness. Moreover, we pay great attention to safety rules, which are taken into consideration at every stage of arrangement, and we comply with all the health and safety regulations. At what stage of a relocation to a new office should the tenant contact the designer of space to get maximum benefits? It is best to make contact as soon as possible. We are often asked for advice even at the stage of choosing a place for a future office, and thanks to spatial imagination we can suggest to the investor how many workstations can be designed in a given place so that the office is comfortable and functional. We also often outline the scope of necessary work and adaptations, because if the interior needs a major overhaul – a  change of floors, ceilings, lighting, new arrangement of walls, renovation of washing facilities – it is good to start as early as possible, even five months before the planned relocation. But when the scope of work is limited to interior equipment, we are in posi-

16

tion to design an office and manufacture the necessary furniture in as little as a month. Currently, many offices are placed in old, often historic buildings, we also have such experiences with the arrangement of a  tenement house on Nowy Świat, where the project required a major overhaul. It was necessary to make arrangements with the town hall, the heritage conservator, fire inspectors and work health and safety inspectors. We succeeded in completing the entire project thanks to our experienced construction crews, who truly prove their worth in very demanding conditions. Which of your projects are you most satisfied with, when it comes to offices? We approach each our implementation with full commitment, so we are proud of all our projects, because we care about long-term relations with our customers. An example of our work is an office located in Saska Kępa, which belongs to a company operating in the fashion industry. In the development, we have succeeded in projecting the image of the company, which cooperates with foreign premium brands, and optimizing the workspace, sectioning off rooms for convenient, comfortable work with glazed doors. Workstations have been placed sideways to the window, so that workers are provided with

Like most solutions that come to us from abroad, eco-certificates also have their pros and cons. Personally, we believe that German certificates, such as DGNB, are more beneficial and better suited to Polish conditions, as they are quite flexible and better tailored to technologies used in Poland. We think that all solutions which have a positive impact on the environment are necessary, but they should be tailored to a given country. LEED and BREEAM certificates are very popular currently, it is a  significant requirement for investors today. Thinking about reducing operational costs is a positive trend at a time when energy keeps getting more expensive. The idea of sustainable architecture and improved work comfort is a  positive side of these activities as well, but often there is a  problem that these certificates are tailored to climate determinants and construction technologies used in the U.S. (LEED) and Great Britain (BREEAM). They often don’t have a direct impact on construction materials, installation systems or ways of constructing buildings in Poland. What, in your opinion, should a „perfect office” look like? In our view, a “perfect office” is a showcase of the company, so it should be consistent with the company’s  image in the market, or take into account the perspective of external customers, and it should be friendly, comfortable and functional from the perspective of “internal customers”, or workers. The ideal office provides for all user expectations, it is well organized and intelligent, meets all the needs of employees during the working day. It is a place which generates a good, positive atmosphere, where it is easy to maintain an appropriate order thanks to the functionality of furniture, it is an aesthetic and flexible space, which changes into a more or less open space as needed.


Biurowce w Polsce — wywiad

Nie raz zaskoczyliśmy rynek innowacyjnymi rozwiązaniami O najnowszych trendach w przemyśle mebli biurowych, leasingu wyposażenia i meblach przyjaznych użytkownikowi opowiada Adam Krzanowski, prezes zarządu Grupy Nowy Styl Cena, projekt, funkcjonalność – na co głównie stawiają polskie firmy podczas zakupów mebli biurowych? I na cenę, i na projekt, i na funkcjonalność – w zależności od tego, o jakich firmach mówimy. W zapytaniach ofertowych dużych korporacji widać wyraźnie zachodnioeuropejskie wzorce. Jest pewien standard, którego takie firmy się trzymają, zwłaszcza, jeśli chodzi o funkcjonalność i design. Zdarza się, że zależy im na współpracy z konkretnym projektantem i to właśnie projektem kierują się przede wszystkim. Duże korporacje przykładają szczególną wagę do swojego wizerunku, zarówno wśród zewnętrznych, jak i wewnętrznych interesariuszy, dlatego główny nacisk stawiają na dobry design, który jest spójny z polityką wizerunkową firmy, a przede wszystkich ergonomię siedzenia. Inwestycja w dobre krzesło, to inwestycja w zdrowie pracownika. Inaczej natomiast jest z  tzw. budżetówką, gdzie główną rolę nadal odgrywa cena. Najbardziej popularny jest w tym segmencie produkt tani, niestety w efekcie często słabszy pod względem ergonomii. Czy polskie firmy są w stanie płacić więcej za mebel zaprojektowany przez światowej sławy designera, czy wciąż uważane to jest za kosztowną ekstrawagancję? Jako społeczeństwo przechodzimy przemianę, design zajmuje coraz więcej

18

miejsca w otaczającej nas przestrzeni. Ale jestem zdania, że dopiero kształtuje się nasza wrażliwość na formę i funkcje przedmiotu. Nasze obserwacje wskazują, że w chwili obecnej za design skłonni są płacić głównie menadżerowie wyższego szczebla. Przy tym bardziej kierują się swoim gustem, i po prostu wybierają to co im się podoba, choć znane nazwisko na pewno dodaje prestiżu. Plastik, drewno, metal, skóra  – meble z jakich materiałów sprzedają się obecnie najlepiej? W  ostatnim czasie na znaczeniu na pewno zyskuje plastik, bo jest materiałem lekkim i  trwałym. Zwłaszcza, gdy mowa o  siedziskach, od których oczekuje się, że spełnią wiele funkcji i sprawdzą się zarówno w sali szkoleniowej, na stołówce pracowniczej, jako element wyposażenia sal wykładowych czy poczekalni. Takie wielofunkcyjne zastosowanie ma np. oferowane przez naszą markę BN Office Solution plastikowe krzesło Calado lub krzesło Step w marce Nowy Styl. Popularne staje się również proszkowe malowanie metalu na różne kolory, które można dopasować do siedziska, czy kolorystyki, jaka dominuje w  identyfikacji wizualnej firmy. Takie rozwiązanie zastosowaliśmy m.in. w prezentowanym na Targach Orgatec w Kolonii stole linii SQart – czerwone nogi komponowały się z krzesłem w podobnej tonacji. Można też dopełnić je kolorowym blatem biurka.

Ciekawe połączenie plastiku i malowanej ramy metalowej znaleźć można również w krzesłach, np. Fano i Fondo. W  produktach z  tzw. wyższej półki, droższych, kierowanych do kadry menedżerskiej dominują natomiast materiały naturalne, skórzane krzesła i forniry w wykończeniach mebli. Klienci tego segmentu są o  wiele bardziej konserwatywni, częściej wybierają klasyczne, stonowane barwy i elegancką prostotę. Przypuszczam, że taki trend się utrzyma. O jakim meblu możemy powiedzieć, że „jest przyjazny użytkownikowi”? O  takim, który potrafi dostosować się do jego potrzeb. Np. biurko z elektrycznie regulowaną wysokością  – świetne rozwiązanie szczególnie dla osób wysokich, polecane do pracy w różnych pozycjach, również na stojąco. Czy krzesło 4ME z mechanizmem S-MOVE, pozwalającym na wykonywanie ruchów ciała w  trzech wymiarach, płynnie dostosowujące się do jego naturalnych ruchów. Ale to co „przyjazne” dla mnie, może nie odpowiadać komuś innemu. Warto przetestować różne warianty i wybrać ten najlepszy w zależności od rzeczywistych potrzeb. Jeżeli ktoś spędza wiele godzin przy komputerze, w jednej pozycji – warto, aby zainwestował w krzesło, które pozwoli odciążyć kręgosłup i da wygodne oparcie rękom. To nie tylko kwestia dodatkowego „gadżetu”, ale po prostu zdrowia. Oferta Grupy Nowy


wywiad — Biurowce w Polsce

Styl jest bardzo zróżnicowana, mamy w niej wiele zaawansowanych technologicznie rozwiązań, takich jak opatentowany mechanizm GLIDE-TEC gwarantujący siedzenie biodynamiczne. Myślę, że każdy może u nas znaleźć optymalną opcję dla siebie. Powiem więcej – w myśleniu o meblach przyjaznych użytkownikowi idziemy o krok dalej. Rozwijamy nie tylko ich ergonomiczność, ale też staramy się, aby nasze produkty były bardziej ekologiczne. Tak jak Sail z oferty Grammer Office – krzesło, które można łatwo ręcznie zdemontować na części pierwsze, a następnie włączyć w obieg recyklingu. Czy meble „pracownicze” muszą aż tak różnić się od „menedżerskich”? Czy muszą? Pewnie nie. Ale to pytanie nie do mnie. W wielu polskich przedsiębiorstwach nadal istnieje wyraźne rozgraniczenie między szefem, który zamyka się w swoim gabinecie, a jego podwładnym, który pracuje w otwartej przestrzeni. A umeblowanie gabinetu stanowi o prestiżu funkcji i pełni rolę motywacyjną. Ten podział jest znacznie mniej oczywisty w korporacjach, w których coraz częściej menedżerowie dzielą tę samą przestrzeń co podporządkowani im pracownicy. Bywa, że ich stanowiska pracy różnią się zagłówkiem przy fotelu biurowym. To samo wśród młodych, nowoczesnych przedsiębiorstw, których kultura organizacyjna jest mniej formalna. Jaką popularnością na polskim rynku cieszy się Państwa usługa leasingu wyposażenia biurowego? Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że po rozwiązania finansowe kierujemy się do instytucji finansowych, takich jak banki. A po meble i krzesła do firmy meblar-

skiej. Te funkcje mamy w świadomości mocno rozgraniczone, dlatego nie oczekiwałbym jakiejś zawrotnej popularności tego typu rozwiązań. Oferując usługę leasingu wyposażenia biurowego kierujemy się naszą dewizą „więcej możliwości”. Staramy się tym samym być elastyczni, zapewniać dodatkowe usługi, które wspierają biznes i naszych klientów. Z jakimi najbardziej nietypowymi zamówieniami zetknęliście się Państwo, jeśli chodzi umeblowanie przestrzeni biurowych? Realizujemy wiele nietypowych zamówień związanych z naszymi produktami, które odpowiadają wymaganiom naszych klientów. Czasami są to szafy, których konstrukcja musi sprostać poddawaniu dużym obciążeniom, innym razem specjalnie zaprojektowane krzesła i fotele. Ale nietypowe zamówienie to nie tylko niekonwencjonalny produkt, ale czasem typowy produkt w niecodziennym miejscu. Zrealizowaliśmy kilka takich projektów, na przykład Muzeum Lotnictwa w Krakowie, czy zabytkowy Dworzec Kolejowy w Stroniu Śląskim, który przez wiele lat stał i niszczał, aż zaadaptowano go na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury. Kreując jego wnętrze postawiono na nowoczesność i funkcjonalność, dlatego w budynku Centrum znalazł się system siedzisk Magnes, system mobilnych stołów konferencyjnych Flib, krzesła Axo czy wysoce funkcjonalne biurka SQart z regulacją wysokości i meble Easy Space. Bardzo ciekawe było też wyposażenie zabytkowego statku Bembridge w Szczecinie, w którym zaaranżowano salę konferencyjną z pomocą naszych krzeseł Staccatto. Czy w waszym portfolio jest jakaś linia mebli biurowych, z której jesteście Państwo szczególnie dumni?

Oczywiście, choć nie sposób wymienić tylko jednej. Na pewno przytoczyłbym tu klasycznie elegancki, a jednocześnie designerski system mebli gabinetowych eRange, skomponowany z dbałością o każdy detal, z najwyższej jakości materiałów. Dumni jesteśmy również z  naszego najnowszego systemu siedzisk HEXA, która już podbił serca m.in. odwiedzających Targi Orgatec w  Kolonii. Razem z  twórcą HEXY, Przemysławem „MAC” Stopą, znanym z innowacyjnych i  modernistycznych projektów, potwierdzamy niestereotypowe myślenie o przestrzeni. Chciałbym wspomnieć w  tym miejscu również o  naszej najmłodszej marce Grammer Office, która w swojej ofercie ma fotele biurowe niezwykle zaawansowane technologicznie i ergonomicznie. Cieszę się nie tylko z produktów, które uzupełniły naszą ofertę, ale również ze sprawnie przeprowadzonej konsolidacji nowego brandu z  Grupą Nowy Styl. Nie raz zaskoczyliśmy rynek innowacyjnymi rozwiązaniami, nie zamierzamy na tym poprzestać.

19


Biurowce w Polsce — wywiad

We have surprised the market with innovative solutions many times About current trends in office furniture industry, office equipment leasing and user friendly furniture we talk to Adam Krzanowski, president of the management board of Nowy Styl Group Price, design or functionality – what are Polish companies driven by when shopping for office furniture? By price, design and functionality  – depending on what kind of companies we are talking about. West-European patterns are clearly visible in requests for quotations from big corporations. There is a certain standard these com-

panies stick to, especially when it goes for functionality and design. Sometimes they are keen on working with a specific designer, so design becomes the driving factor. Big corporations attach special significance to their image, both with external and internal stakeholders, so they place the strongest emphasis on good design, which is coherent with the company’s image management policy, and most importantly on sitting ergonomics. Investing in a good chair is investing in the health of the employee. Things are different with state-funded institutions, where price is the main factor. This segment prefers a  cheap product, unfortunately often poorer in terms of ergonomics.

20

Are Polish companies willing to pay more for a piece of furniture designed by a world-famous designer or is it still considered expensive extravagance?

al seats include the plastic chair Calado offered by our brand BN Office Solution or the chair Step from our brand Nowy Styl.

As a society we are going through a transformation and design is occupying more space in the world around us. But I am of the view that our sensitivity to form and function of an object is only shaping now.

Metal powder coated to different colours and matched with a seat or with corporate identity colour patterns is becoming popular too. We used this solution for a table from the SQart line we exhibited

Our observations show that at present mainly top managers are inclined to pay for design. And they are driven mainly by their own taste, simply choosing whatever they like, although a famous name of course enhances the prestige.

at the Orgatec Fair in Cologne: red legs matched with a chair in similar colours. These can also be complemented with a colourful desktop. Also some chairs, e.g. Fano and Fondo, feature interesting combinations of plastic and a powder coated metal frame.

Plastic, wood, metal or leather – furniture made from what materials sells best these days? Plastic has been obviously gaining importance as it is light and durable material. Especially when speaking of seats, which are expected to serve many functions and work well for both a training room, a canteen for staff and as furniture for a lecture theatre or a waiting room. Examples of such multifunction-

Upscale, more expensive products targeted at managerial staff are made mostly from natural materials: leather chairs and veneer finishes in furniture. Customers in that segment are far more conservative and tend to choose classic, toned down colours and smart minimalist style. I suppose this trend will hold. What kind of furniture can be described as “user friendly”?


wywiad — Biurowce w Polsce

Furniture that can adapt to the user’s needs. Such as a desk with electric height adjustment: a  great solution particularly for tall users, recommended for working in different positions, also standing. Or the 4ME chair with S-MOVE mechanism, which allows the body to move in three dimensions and smoothly adjusts to its natural moves. Nevertheless, whatever I  find „friendly” may not suit someone else. So it is a good idea to test various models and pick the best one, based on your actual needs. If you spend many hours at a  computer, working in one position, you will be better off investing in a chair that relieves your spinal column and provides comfortable support to the arms. It is not just the question of an extra gadget, but simply of health. The offer of the Nowy Styl Group is very diverse and includes a  lot of high-tech solutions, such as the patented GLIDE-TEC mechanism, which ensures biodynamic sitting. I am sure we have something to suit everyone’s needs.

People are used to going for financial solutions to financial institutions such as banks, and for furniture to a furniture company. Those functions are very strongly distinguished in our minds so I would not expect any staggering popularity of this kind of solutions. In offering the office furniture leasing service we are driven by our motto: „delivering variety”. We try to be flexible and provide additional services to enhance business and support our customers.

height adjustment and Easy Space furniture.

Have you had any particularly nonstandard orders in the area of office space furnishings?

Of course, but it is impossible to name just one. I can surely mention executive furniture system eRange: classically elegant but with a designer touch, composed with particular care to every detail and made from top quality materials.

We deliver a lot of non-standard orders for our products which meet our customers’ requirements. Sometimes these would be cabinets the structure of which must withstand

Another interesting project was the furnishing of a historical ship Bembridge in Szczecin, in which our Staccatto chairs were used to arrange a conference room. Is there a  line of office furniture in your portfolio that you are particularly proud of?

We are also proud of our latest seating system HEXA, which has already won

I will say more: we go one step further in thinking about user friendly furniture. Not only do we develop the ergonomic qualities of our products, but also try hard to make them more environmentally friendly. That is the case with Sail from Grammer Office: a  chair that can be easily manually disassembled into individual components and introduced into the recycling loop. Does operative furniture have to be so different from executive furniture? Does it have to? I guess not. But this question is not for me. In many Polish enterprises there still exists a strong separation between the boss locked away in his or her office and the staff working in an open space. Executive office furniture also determines the prestige of a function and has a motivational role. That separation is much less obvious in corporations, where managers increasingly often share one space with their subordinates. Sometimes the difference between their work stations is a headrest in the office chair. It is the same with young and modern businesses, whose organizational culture is less formal. How popular in the Polish market is your office furniture leasing service?

heavy loads, another time custom designed chairs and armchairs. But a non-standard order does not mean just an unconventional product  – sometimes it means a typical product in an unusual place. We have delivered several such projects, for instance the Aviation Museum in Kraków or the historical Railway Station in Stronie Śląskie, a  building that had been standing and deteriorating before it was adapted for an Education, Tourism and Cultural Centre. The designers of its interior relied on modernity and functionality so the furniture used included seating system Magnes, mobile conference table system Flib, Axo chairs, highly functional SQart desks with

the hearts of visitors at the Orgatec Fair in Cologne. Together with the creator of HEXA Przemysław “MAC” Stopa, well known for his innovative and modernist designs, we confirm our unconventional thinking of space. I would also like to mention our youngest brand Grammer Office, which offers office armchairs which are incredibly advanced in terms of technology and ergonomics. I am happy with the brand’s products which have complemented our offer, but also with the efficient consolidation of the new brand with the Nowy Styl Group. We have surprised the market with innovative solutions many times, but we have not said the last word.

21


Biurowce w Polsce — wywiad

Rozumieć potrzeby najemców Rafał Mazurczak, dyrektor zespołu komercjalizacji i marketingu w dziale biur i hoteli Echo Investment opowiada na pytania o obecną sytuację na rynku biurowym, model telepracy i plany międzynarodowej ekspansji

22

W jakim miejscu jest dziś polski rynek nieruchomości biurowych? Przezwyciężanie skutków kryzysu, stagnacja czy może lekkie ożywienie?

Co pana zdaniem musiałoby się wydarzyć, żeby banki przemogły swoją niechęć do finansowania nieruchomości komercyjnych?

Echo Investment nie koncentruje się na jednym rynku – wasze projekty biurowe powstają niemal we wszystkich dużych miastach Polski. Skąd taka strategia?

Myślę, że możemy mówić o dobrej i stabilnej sytuacji na rynku nieruchomości biurowych w  Polsce. Mówiąc na temat całym rynku można wyróżnić dwie istotne jego części: Warszawę i ośrodki regionalne. Właściwie od 2010 roku na rynku warszawskim obserwujemy stabilną absorpcję zdecydowanie powyżej 500 tys. m kw. rocznie, za to w ośrodkach regionalnych od 2010 roku widać trwały, choć powolny wzrost popytu, który w roku 2012 osiągnął poziom ponad 300 tys. m kw. Jeśli chodzi o czynsze, to zarówno w Warszawie jak i w ośrodkach regionalnych można zauważyć istotne różnice pomiędzy stawkami, co oznacza, że najemcy dostrzegają przewagi związane najlepszymi lokalizacjami, technologiami, czy stosowanymi w budynkach rozwiązaniami „eko”. Warto również zwrócić uwagę na średnią wielkość transakcji najmu w ośrodkach regionalnych, która jest na poziomie ok. 1000 m kw., co jest wynikiem już bardzo zbliżonym do rynku warszawskiego.

Banki podchodzą do finansowania nieruchomości komercyjnych bardzo selektywnie, z dużą ostrożnością i uwagą. Z całą pewnością dobre projekty mogą liczyć na finansowanie, a ich analiza jest obecnie bardzo szczegółowa. Kryteria jakie brane są pod uwagę to m.in. lokalizacja, specyfikacja techniczna, liczba projektów zrealizowanych w danej lokalizacji, struktura wynajętych powierzchni wraz z poziomem obłożenia, rating najemców, plany dla nowych inwestycji, a także popyt na powierzchnie w danej lokalizacji. Do podanych cech należy także dodać – kto wie, czy nie najważniejszy element decydujący o zainteresowaniu banku – czyli doświadczenie dewelopera w obsłudze procesu budowy i komercjalizacji. Myślę, że zawarte w ostatnim czasie przez Echo Investment umowy dotyczące zarówno wynajmu, jak i finansowania potwierdzają, że nasze projekty są atrakcyjne dla najemców, są również interesujące dla banków.

Jesteśmy aktywni wszędzie tam, gdzie prowadzą nas dobre wyniki naszych analiz rynkowych. Dlatego wciąż bardzo ważnym dla nas rynkiem jest Warszawa, gdzie realizujemy obecnie duży projekt Park Rozwoju przy ul. Konstruktorskiej, a budowa dwóch kolejnych rozpocznie się w  tym roku. Stale monitorujemy rozwój rynku w  ośrodkach regionalnych, czyli we Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku, Krakowie, Łodzi i Poznaniu. W  każdym z  tych miast jesteśmy już obecni – we Wrocławiu kończymy realizację Aquarius Business House (II faza), a  ponieważ dane z  rynku są optymistyczne planujemy także w tym roku rozpoczęcie realizacji biurowca West Gate przy ul. Lotniczej. Prowadzimy także budowę w Katowicach, gdzie powstaje A4 Business Park, w tym roku będziemy także gotowi do rozpoczęcia kolejnych inwestycji – Opolska Business Park w Krakowie, Tryton w Gdańsku oraz Aurus w Łodzi.


wywiad — Biurowce w Polsce

Co sądzi Pan o wszechobecnej modzie na certyfikaty środowiskowe? Chwilowa moda, marketingowy zabieg czy faktyczna troska o środowisko? Wszystkie nasze nowe projekty biurowe posiadają lub będą posiadały certyfikaty ekologiczne. Już od dłuższego czasu Echo Investment świadomie i konsekwentnie realizuje politykę stosowania rozwiązań proekologicznych we własnych projektach. Myślę, że dzisiaj budynki biurowe to bardzo złożony produkt. Najemcy, jak finalni użytkownicy powierzchni oceniają jakość projektu na wielu płaszczyznach, tak samo robią fundusze inwestycyjne, których celem jest m. in. utrzymanie stabilnego portfela najlepszych najemców. Oczywiście, wciąż ważne są pewne twarde kryteria oceny jak lokalizacja, specyfikacja czy oferta handlowa, jednak spojrzenie na biurowiec oczami finalnego użytkownika rodzi dla budynku często nowe wymagania. To choćby zapewnienie odpowiednich warunków pracy w obiekcie przez wydajne i efektywne kosztowo instalacje, udogodnienia poprzez ciekawe funkcje w obiekcie, czy wiele funkcjonalności BMS stworzonych specjalnie dla najemców. Rozwiązania ekologiczne są coraz częściej akcentowane przez najemców, dlatego też w  naszych realizacjach pamiętamy o  odpowiednich wymaganiach już na etapie projektowania obiektu. Na coraz skuteczniejszych technologiach ekologicznych zyskujemy przecież my wszyscy. Przygotowując się do stosowania standardów BREEAM powołaliśmy zespół specjalistów złożony z certyfikowanych asesorów, aby merytorycznie porównać stosowane przez nas rozwiązania z wymaganiami certyfikacji, a sam BREEAM umożliwił nam właśnie taką ocenę. W  październiku ubiegłego roku warszawski Park Rozwoju na etapie projektowym otrzymał certyfikat BREEAM z oceną „Very Good” i najwyższym w tej kategorii wynikiem w  Polsce  – 67.83 proc. Również I etap Aquarius Business House we Wrocławiu otrzymał certyfikat BREEAM Interim z  oceną „Very Good” z bardzo wysokim wynikiem – 64.39 proc., pozostałe nasze projekty są już w procesie certyfikacji BREEAM. W  jaki sposób deweloperzy biurowi mogą dostosować się do upowszechniającego się modelu tzw. telepracy? Rzeczywiście zauważyliśmy, że taki model zaczyna funkcjonować w wielu organizacjach na trochę większą skalę

Park Rozwoju

niż do tej pory. Widać to po oczekiwaniach w zakresie aranżacji przestrzeni biurowej, aby powierzchnia biurowa była maksymalnie elastyczna i dawała możliwości łatwego i szybkiego jej dostosowania do nowej funkcji, nowego obsługiwanego projektu czy klienta. Takie możliwości daje formuła „open space” z  zaplanowanymi funkcjami „hot-desk”, które są raczej gwarantowane, a nie dedykowane dla poszczególnych pracowników. To także nowe pomysły dotyczące aranżacji stref w biurze, gdzie pracownicy mogą wymieniać informacje i opinie. To również wiele systemów „tele”, które wymagają zastosowania nowoczesnych technologii, a także instalacji specjalnych zapewniających ciągłość pracy online, czy pełnego bezpieczeństwa zasilania stanowisk pracy czy serwerów. Standard, projekt, lokalizacja – co według Pana wyróżnia dobry budynek biurowy? Kluczowym czynnikiem jest poznawanie i  rozumienie potrzeb najemców, którzy działają w  różnych branżach jednocześnie śledząc rozwój technolo-

gii i projektów w tym zakresie. Oczywiście lokalizacja jest bardzo ważnym wyróżnikiem każdego projektu, ale jej atrakcyjność będzie różnie oceniana przez różnych najemców. Są z pewnością pewne stałe elementy oceny lokalizacji np. łatwy i szybki dojazd do najważniejszych punktów miasta, a także obwodnic, autostrad czy lotnisk. Uważam, że szczególnie należy wyróżnić podejście naszej organizacji do jakości projektowania. Ważne jest aby w  tym procesie uwzględniać wszystkie potrzeby użytkowników, otoczenie inwestycji, a także wymogi certyfikacji ekologicznej. Standard wykończenia czy specyfikacja techniczna będą raczej konsekwencją wynikającą z rozumienia potrzeb najemcy tych bieżących, ale i tych przyszłych. Można więc podsumować, że dobry budynek biurowy to obiekt w dobrej lokalizacji, dobrze przemyślany (czyli dzięki zaangażowaniu w projekt łączący i wymagania i możliwości miejsca w twórczy sposób, dając w efekcie nową wartość), o optymalnym standardzie. Natomiast standard dla inwestora zorientowanego na innowacyjność to rozwiązania uwzględniające rozwój technologii

t

23


Biurowce w Polsce — wywiad

t i trendów, a dla bardziej konserwatyw-

nego już sprawdzone i funkcjonujące, a w krótszym rozliczeniu tańsze. Czy Echo Investment planuje jakieś nowe inwestycje biurowe w 2013 r. ? Jeśli tak, to jakie? Patrzymy z  dużym optymizmem na rok 2013, a także na kolejne lata. Spółka Echo Investment planuje rozpoczęcie

realizacji wielu inwestycji. Tak jak wcześniej wspominałem, będziemy bardzo aktywni na rynku warszawskim – łączna wielkość powierzchni w  planowanych projektach warszawskich to ponad 200 000 m kw. Będziemy także wyraźnie obecni w ośrodkach regionalnych, czyli w największych miastach Polski. Tam łączna wielkość planowanych inwestycji wyniesie około 155 000 m kw. Obecnie pracujemy również bardzo intensywnie

nad projektem biurowym w Kijowie, gdzie planujemy uruchomić budowę parku biurowego klasy A o łącznej powierzchni około 100 000 m kw. Aktualnie monitorujemy sytuację na rynku i dostosowujemy etapowanie do obecnego i przyszłego popytu na nowoczesne powierzchnie biurowe. W roku 2013 czeka nas więc bardzo dużo pracy, z całą pewnością także wiele interesujących transakcji najmu.

To understand tenants needs Rafał Mazurczak, director of the commercialization and marketing team in the office and hotel department at Echo Investment answers our questions about current situation in the office market, telecommuting and plans of international expansion Where is the Polish office property market today? Shaking off the effects of the crisis, stagnation or slight recovery? I think we can talk about a good and stable situation in the office property market in Poland. Talking about the market as a whole, we can single out its two important parts: Warsaw and the regional centres. As a  matter of fact, since 2010 we have seen a stable absorption of well above 500 thousand sq.m per year in the Warsaw market, while in the regional centres we have witnessed constant, if slow, growth in demand since 2010, reaching more than 300 thousand sq.m in 2012. As for rents, significant differences can be seen in both Warsaw and the regional markets, meaning that tenants recognize the advantages associated with prime locations, technologies or “eco” solutions used in buildings. Also noteworthy is the average volume of rental transactions in the regional centres, which stands at ca. 1,000 sq.m, a result very similar to the Warsaw market. What do you think would have to happen for banks to overcome their reluctance to finance commercial properties? Banks approach financing of commercial properties very selectively, with great caution and care. Most certainly, good projects can count on funding, and their analysis is very detailed these days. The criteria taken into consideration include location, technical specification, the number of projects developed in a given location, the structure of leased spaces along with occupan-

24

cy levels, rating of tenants, plans for new investments, and also demand for spaces in a given location. What needs to be added to these characteristics is possibly the most critical element for the bank’s interest – the developer’s experience in handling the process of construction and commercialization. I think the rental and financing agreements concluded recently by Echo Investment confirm that our projects are attractive for tenants, and also interesting for banks. Echo Investment does not focus on one market – your office projects are developed in almost all the large cities in Poland. Why such a strategy? We are active wherever good results of our market analysis direct us to. That’s why Warsaw remains a very important market for us, we are currently developing a large project on Konstruktorska street there, and construction of two more will begin this year. We are constantly monitoring market developments in the regional centres, in Wrocław, Katowice, Gdańsk, Kraków, Łódź and Poznań. We are present in each of these cities – in Wrocław we are completing the development of Aquarius Business House (phase II), and as market data is optimistic, this year we are also planning to begin the development of the West Gate office building on Lotnicza street. We are also carrying out a construction project in Katowice, where A4 Business Park is rising, this year we will also be ready to start further projects – Opolska Business Park in Kraków, Tryton in Gdańsk and Aurus in Łódź.

What do you think about the omnipresent fashion for environmental certificates? Just a fad, a marketing trick or genuine care for the environment? All our new office projects have or will have environmental certificates. For a  long time now, Echo Investment has been consciously and consistently pursuing a  policy of using ecological solutions in its projects. I  think office buildings are a  very complex product today. Tenants as final users of space evaluate the quality of the project on many levels, as do investment funds whose objectives include maintaining stable portfolios of prime tenants. To be sure, some hard criteria of evaluation are still important, like location, specification or commercial offer but a look at the office building through the eyes of the final user often raises new requirements for the building. This may involve, for example, providing appropriate working conditions in the facility through efficient and cost-effective installations, amenities in the form of interesting features in the facility, or many BMS functionalities created specifically for tenants. Ecological solutions are increasingly emphasized by tenants, therefore in our projects we keep the relevant requirements in mind already at the design stage. Indeed, we all benefit from increasingly efficient ecological technologies. As part of preparations to apply BREEAM standards, we assembled a team of specialists made up of certified assessors to substantially compare


wywiad — Biurowce w Polsce

A4 Business Park the solutions we use with certification requirements, and BREEAM itself enabled us to make such an assessment. Last October, Warsaw’s Park Rozwoju, at the design stage, received a  BREEAM certificate with a “Very Good” rating and Poland’s  highest score in this category – 67.83 percent. Stage I of Aquarius Business House in Wrocław also received a BREEAM Interim certificate with a “Very Good” rating and a very high score – 64.39 percent, while our other projects are already in the process of BREEAM certification. How can office developers adapt to the spreading model of the so-called telework? Indeed, we have noticed this model starts to function in many organizations on a slightly larger scale than before. It shows in the expectations on arrangement of office space, to make office space as flexible as possible and get the possibility to easily and quickly adapt it to a new function, a  new project or customer to be handled. Such opportunities are provided by the “open space” formula with pre-planned “hot desk” functions, which are rather guaranteed than dedicated to individual employees. It’s also new ideas for the arrangement of sectors in the office where employees can exchange information and opinions. It’s  also many “tele” systems, which require

the use of modern technologies, and also special installations to ensure the continuity of online work or full power security for workstations or servers. Standard, design, location – what, in your opinion, makes a good office building stand out? The key factor is to learn and understand the needs of tenants who operate in different industries, and at the same time follow the development of technology and projects in this field. To be sure, location is a very important feature of each project, but its attractiveness will be differently assessed by different tenants. There are certainly some constant elements in the assessment of a location, e.g. easy and quick access to the city’s most important points, as well as ring roads, highways or airports. I believe what should be highlighted in particular is our organization’s approach to design quality. It is important in this process to take into account all the needs of users, the environment for the investment, as well as the requirements of ecological certification. The standard of workmanship or technical specification will be more a consequence of understanding the needs of the tenant – the current and the future ones. Thus, it can be summarized that a  good office building is a facility in a good location, well thought-out (that is, thanks to the involvement in the project that

connects the place’s requirements and possibilities in a creative way, a new value is obtained), of optimal standard. While solutions which take into account the development of technologies and trends are the standard for innovation-oriented investors, proven and effective solutions, which are also cheaper in the short term, are the standard for more conservative ones. Is Echo Investment planning any new office projects in 2013? If so, which are they? We are looking forward to 2013, and later years, with great optimism. Echo Investment is planning to launch a number of projects. As I mentioned earlier, we will be very active in the Warsaw market  – the total volume of space in the planned Warsaw projects is over 200,000 sq.m. We will also be clearly present in the regional centres, or the largest cities in Poland. The total volume of planned projects there will be more than 155,000 sq.m. Currently, we are also working very intensively on an office project in Kiev, where we plan to start construction of a Class A office park with a total space of about 100,000 sq.m. We are presently monitoring the situation in the market and adapting the staging to the current and future demand for modern office spaces. Thus, a  lot of work awaits us in 2013, and most certainly many interesting rental transactions as well.

25


Biurowce w Polsce — wywiad

Nie wygląd, lecz jakość O stanie polskiej architektury biurowej, zmianach w mentalności deweloperów i wyzwaniach dla architektów opowiada Michał Leszczyński, wspólnik w pracowni Grupa 5 Architekci Spróbujmy podsumować ostatnich 20 lat w polskiej architekturze obiektów biurowych. Czy można powiedzieć, że polskie biurowce mają swój własny styl, jakiś wspólny mianownik, odróżniający je od projektów zachodnich? Polski rynek powierzchni biurowych jest stosunkowo młody, projektujemy i budujemy biurowce w Polsce dopiero od 20 lat. Pierwsza dekada, lata 90. były okresem pierwszych prób. Nieliczni inwestorzy i inwestycje, nowe wyzwania dla architektów, wszyscy się uczyli. W kolejnej dekadzie projekty osiągnęły dużo lepszy poziom. Zarówno skala inwestycji, jak i  coraz szerszy dostęp do nowoczesnych technologii przekłada się na zdecydowanie lepszą jakość projektowania i realizacji inwestycji biurowych. Dystans który dzieli nas od bieżących rozwiązań stosowanych na zachodzie wciąż maleje.

26

Budynki biurowe w Polsce są w  zdecydowanej większości projektowane jako budynki pod wynajem. Ponieważ adresowane są do określonego, typowego odbiorcy, są często obiektami o określonym zbliżonym standardzie. Zazwyczaj są to budynki średniowysokie, o powierzchni od 5 000 do 15 000 metrów kwadratowych, zbudowane na zasadzie „shell and core” z jasną, doświetloną powierzchnią najmu wokół centralnego trzonu. Budynki o klasie B+ i wyższej, o siatce słupów opartej na module ok. 8 m są zoptymalizowane pod kątem realizacji inwestycji. Budowa inwestycji pod wynajem przyczynia się do pewnej standaryzacji. Struktura budynku, jego wygląd i estetyka oraz materiały wykończeniowe elewacji podporządkowane są oczekiwaniom i wymaganiom użytkownika. Zdarzają się oczywiście siedziby własne firm, takich jak Agora w Warsza-

wie, gdzie określona kultura firmy ma wpływ na projektowanie przestrzeni o indywidualnym wyrazie. W ciągu ostatniego roku zdecydowanie podniósł się poziom oczekiwań inwestorów, projekty poddawane są coraz dokładniejszej kontroli, mają spełniać coraz więcej wymogów, które narzuca im rynek. Poza tym o wartości budynku biurowego nie stanowi jego wygląd, lecz przede wszystkim jakość rozwiązań projektowych technologicznych i funkcjonalnych, która bezpośrednio przekłada się na efektywność zarządzania budynkiem. Czy wśród polskich biurowców znajduje się jakiś projekt, który mógłby Pan nazwać „arcydziełem” architektury na skalę światową? To „szycie” budynku na miarę typowego najemcy wynajmującego w kon-


wywiad — Biurowce w Polsce

sekwencji powoduje, że wiele biurowców w Polsce nie wyróżnia się niczym szczególnym. Patrząc na elewacje budynku, technologie i  materiały użyte do jego wzniesienia poznajemy czy pochodzą z lat 90., czy z pierwszej lub drugiej dekady XXI w.

Jak wyglądają relacje pracowni Grupy 5 Architekci z deweloperami? Czy naciskają na jak największą powierzchnię „wynajmowalną”, jak jeszcze kilka lat temu, czy dają już sobie wytłumaczyć, że ta powierzchnia to nie wszy­ stko?

Trudno jest odnaleźć w polskiej przestrzeni arcydzieło na skalę światową. Polska ani nie jest krajem bogatym, ani szczególnie innowacyjnym. W kategorii arcydzieł trudno jest więc nam zaistnieć. Natomiast zdarzają się dzieła architektury moim zdaniem wybitne, to co nazywamy często architekturą ponadczasową, przykładem może być nowa Biblioteka Śląska w Katowicach zaprojektowana przez pracownię HS99, czy też w zupełnie innej skali drewniany kościół w Tarnowie nad Wisłą, autorstwa Lecha i  Marii Rowińskich.

Po 15 latach pracy na rynku projektowania budynków biurowych wiemy, jak bardzo architektura związana jest z biznesem. O sukcesie dewelopera biurowego stanowi stopień komercjalizacji powierzchni najmu. Stąd konieczne jest, aby przy projektowaniu architekt pracował z budżetem, kontrolując na bieżąco w kolejnych fazach projektowania koszty proponowanych rozwiązań. Dziś inwestorzy działają na coraz bardziej nasyconym rynku, w sąsiedztwie silnej konkurencji na stawkę czynszu. Obecnie inwestorzy wprowadzają na rynek nowy produkt przy malejącej stawce czynszu dochodzącej ostatnio do poziomu 10-12 EUR za metr kwadratowy najmu biura klasy A. Nasza długoletnia obecność na rynku i doświadczenie dają nam status renomowanej firmy, do której trafiają świadomi inwestorzy. Klienci wiedzą, że jakość musi iść w parze z efektywnością.

Architektura ponadczasowa czyli taka, która dobrze znosi próbę czasu, projekty na miarę dzieł Oskara Sosnowskiego czy Bohdana Pniewskiego pojawiają się w Polsce coraz częściej. Sądzę, że zaprojektowany w naszej pracowni Harmony Office Center w warszawskim EkoParku dobrze wytrzymuje próbę czasu i po 7 latach od zakończenia realizacji wciąż wpisuje się w nurt światowej, współczesnej stylistyki architektonicznej. Co jest największym wyzwaniem dla architekta projektującego budynki biurowe w polskich warunkach? Środowisko pracy architekta jest dość trudne. Stosunkowo niskie stawki za prace projektowe, napięte terminy realizacji, współpraca z  urzędami stanowią złożony obszar uwarunkowań, z  którymi architekt musi się na co dzień mierzyć. Często architekt musi borykać się z zupełnie przyziemnymi sprawami typu przedłużające się negocjacje umów, administracja formalno-prawna przy realizacji zamówień publicznych czy też brak płynności finansowej. Czynności te zajmują olbrzymią część czasu, którą w przekonaniu architektów można poświęcić na projektowanie. Wyzwaniem dla architekta jest proponowanie ciekawych, oryginalnych rozwiązań projektowych, przekonanie inwestora do ich zastosowania, a  na końcu dopilnowanie aby na etapie budowy zostało to we właściwy sposób wykonane. Wymaga to jednak dużego doświadczenia popartego licznymi realizacjami, a ponadto umiejętności psychologicznych przekonania innych do swojego pomysłu.

Niebezpieczeństwo pojawia się wtedy, kiedy niektórzy projektanci o dużo mniejszych referencjach i  doświadczeniu oferują klientowi projekt za dużo niższą, maksymalnie zaniżoną stawkę wynagrodzenia. Nieświadomy inwestor skuszony propozycją zleca projekt, po czym otrzymuje produkt wykonany siłą rzeczy mniejszym nakładem pracy, niskiej jakości, z którym nie jest w stanie konkurować na rynku. Świadczy to o braku profesjonalizmu zarówno projektantów, jak i inwestorów. Co sądzi Pan o modzie na „zielone budownictwo” i zdobywanie certyfikatów środowiskowych? Bardziej „marketingowa nowinka” czy raczej oznaka dojrzałości naszego rynku? Projektowanie budynków sprawnych i  efektywnych przynosi oszczędności w kosztach zarządzania. Początkowo wymaga to poniesienia zwiększonych kosztów realizacji. Na etapie użytkowania uzyskujemy jednak wymierne oszczędności. Projektowane przez nas budynki certyfikowane ekologicznie mają dużo mniejsze zużycie wody, skutecznie usprawniają system wentylacji i  centralnego ogrzewania. Zaprojektowany w Grupa 5 Architekci budynek biu-

rowy GTC Platinium Business Park 5 wyposażony jest w  system zintegrowanego oświetlenia, indywidualną kontrolę ogrzewania, wody opadowe odprowadzane są do zbiornika na wodę deszczowa przeznaczoną do ponownego użycia. Budynek GTC Platinium 5 uzyskał w 2012roku certyfikat LEED GOLD w kategorii budynków nowych oraz nominację na Eurobuild Awards w  kategorii najlepszy budynek biurowy. Co w Pana opinii decyduje o sukcesie projektu biurowego? Lokalizacja, projekt, standard, czy może coś innego? O sukcesie budynku biurowego w największym stopniu decyduje lokalizacja. Obecnie coraz bardziej istotnym parametrem jest położenie obiektu w stosunku do węzłów komunikacji publicznej. Projekt budynku, standard jego wykonania są ważniejsze. W obliczu nasycenia na rynku biurowym w Polsce coraz większe znaczenie odgrywa marketing, jak pozycjonowana na rynku jest inwestycja. W tym aspekcie istotne jest czy autorem projektu jest renomowana na polskim rynku pracownia, jaki stopień certyfikacji energetycznej został uzyskany. Istotna również staje się strona wizualna projektu, wygląd budynku, na ile wpisuje się on w tendencje obecne na rynku polskim i światowym. W jakim kierunku Pana zdaniem zmierza architektura polskich biurowców? Czy ze względu na wymogi firm deweloperskich – które często wywodzą się z innych krajów – jesteśmy skazani na kopiowanie zachodnich wzorów? Cały rynek budynków biurowych został do nas zaimportowany z krajów zachodnich. Projektowanie, organizacja przetargu, zarządzanie budową a następne budynkiem oparte są na wzorach, które działają globalnie na całym świecie na rynku biurowym. Wiele określeń ze słownika inwestycji biurowych funkcjonuje w języku angielskim. W  naszych projektach staramy się wykorzystywać dobre, sprawdzone rozwiązania, współpracujemy ściśle z  dostawcami owych technologii budowlanych, śledzimy postępy w  dziedzinie budownictwa związanymi z  projektowaniem proekologicznym. Opracowujemy autorskie rozwiązania, dostosowując współczesne technologie do warunków polskich. Z którego z pańskich projektów – czy też pracowni Grupa 5 Architekci w ogóle – jest Pan szczególnie dumny i dlaczego?

t

27


Biurowce w Polsce — wywiad

t Szczególnym projektem biurowym

zrealizowanym w naszej pracowni jest wspomniany wcześniej zespół Harmony Office Center, obecnie siedziba Millennium Banku w Warszawie. Projekt wybrany został w międzynarodowym konkursie, do którego zaproszeni zostaliśmy u  boku kilka znanych międzynarodowych firm projektowych. Sześciopiętrowy budynek biurowy klasy A+, składający się z trzech niezależnych segmentów ustawionych na jednokondygnacyjnym cokole, mieszczącym hole biurowe, restauracje, powierzchnie handlowe i usługowe wynajęty został w całości jednemu najemcy, bijąc w 2006 roku rekord w ilości powierzchni najmu wynajętej pojedynczemu podmiotowi. Na dachu parteru pomiędzy poszczególnymi traktami budynku powstały ogrody dla użytkowników biur. Elewacje podzielone są na zewnętrzne, kamienno-szklane i  wewnętrzne całko-

wicie przeszklone, które wyposażone zostały w dowieszone, kolorowe wykusze o kształcie kubików. Dużym wyzwaniem był dla nas projekt zespołu biurowego GTC Platinium Bis w Warszawie. W tym wypadku od samego początku zadania pracowaliśmy z budżetem ustalonym przez inwestora. Udało nam się zaprojektować budynki o 30 proc. tańsze od budynków zrealizowanych przez klienta w pierwszej fazie inwestycji. Czy Grupa 5  Architekci przygotowuje obecnie jakieś spektakularne projekty? Projektujemy obecnie bardzo ciekawy budynek biurowy Mokotów One na ul. Domaniewskiej. Głównym pomysłem koncepcyjnym jest wprowadzenie zielonej, otwartej, ogólnodostępnej przestrzeni w intensywnie zabudowanym otoczeniu. Wprowadzenie zieleni i funkcji usług w parterze stwarza at-

mosferę miejskiego skweru, który ma kontynuację w postaci wewnętrznego pasażu w budynku. Bryła budynku ma sprawiać wrażenie unoszącego się ponad zielenią lekkiego białego obłoku, jasnego punktu na tle otoczenia. Górne kondygnacje oddzielone są od parteru subtelną strukturą ażurowego zadaszenia. Prosty układ brył zaprojektowany jest tak, aby zapewnić optymalne warunki dla swobodnej aranżacji powierzchni biurowych i maksymalny dostęp do naturalnego oświetlenia. Parter skomponowany na zasadzie kontrastu do pięter, stanowi szklane nieregularne bryły wydzielające przestrzeń wewnętrznego pasażu. Jest jeszcze kilka innych ciekawych projektów w fazie rozwoju, ze względu jednak na politykę poufności naszych klientów nie możemy ich na razie ujawniać publicznie.

Not the look, but the quality The state of the Polish office architecture, changes in the mentality of developers and challenges for architects – we talk about with Michał Leszczyński, partner in the Grupa 5 Architekci studio Let’s try to sum up the last 20 years in the Polish office buildings architecture. Can we say that Polish office buildings have their own style, a common denominator distinguishing them from Western projects? The Polish office space market is relatively young, we have been designing and building office buildings in Poland for only 20 years. The first decade, the 90`s, was a period of first forays. Few investors and investments, new challenges for architects, everyone was learning. In the next decade, projects reached a much higher level. Both the scale of investments and the ever greater access to modern technologies have translated into a much higher quality of designing and implementing office projects. The distance that separates us from current solutions used in the West is constantly narrowing. The vast majority of office buildings in Poland are designed as buildings for rent. Because they are aimed at a specific, typical customer, they are often facilities with specific, similar standard. They are usually medium-height buildings, with floor space from 5,000 to 15,000 square metres, built as “shell and core” with bright, well-lighted

28

rental area around the central core. B+ and higher class buildings, with a grid of columns resting on a module of ca. 8 metres, are optimized for the execution of projects. Construction of buildings for rent contributes to a  certain standardization. The structure of the building, its look and aesthetics, and facade finishing materials are tailored to the expectations and requirements of the user. There are, of course, some headquarters of companies, like Agora in Warsaw, where a certain company culture has an impact on the design of space of individual character. In the past year, the level of investor expectations has significantly increased. Buildings are subjected to more and more precise control - when it comes to buildings at the design stage. Besides, the value of an office building is not determined by its look, but first and foremost the quality of technological and functional design solutions, which directly translates into building management efficiency. Is there a  project among Polish office buildings that you could call an architectural “masterpiece” on a global scale?

This “tailoring” of a building for the typical tenant means as a  result that many office buildings in Poland are not distinguished by anything special. Looking at a building’s facades, technologies and materials used to erect it, we find out whether they come from the 90’s, or from the first or second decade of the 21st century. It is hard to find a  masterpiece on a global scale in Polish space. Poland is neither rich nor particularly innovative. It is difficult for us to make a mark in the category of masterpieces. But there are some works of architecture which are outstanding in my opinion, what we often call timeless architecture; an example can be found in the new Silesian Library in Katowice designed by the HS99 studio, or, in a completely different dimension, the wooden church in Tarnów on the Vistula by Lech and Maria Rowiński. Timeless architecture, or one that stands the test of time well, projects comparable with the works of Oskar Sosnowski or Bohdan Pniewski emerge more and more often in Poland. I think the Harmony Office Center in Warsaw’s EkoPark, designed in our studio, stands the test of time well and 7 years


wywiad — Biurowce w Polsce

after its delivery still fits the mainstream of global, modern architectural style. What is the biggest challenge for an architect designing office buildings in Polish conditions? An architect’s work environment is quite difficult. Relatively low wages for design work, tight deadlines, cooperation with the authorities make for a complex set of determinants an architect has to face daily. An architect often has to deal with completely mundane stuff like protracted contract negotiations, formal and legal procedures related to public procurement or lack of liquidity. These things take a great deal of time which architects believe could be devoted to design work. An architect’s challenge is to offer interesting, original design solutions, convince the investor to use them and finally make sure they are properly implemented at the construction stage. But it requires great experience backed by numerous implementations, and also psychological skills to persuade others to your ideas. What are the relations between the Grupa 5 Architekci studio and developers? Do they push for as much “rental” space as possible, like it was just a few years ago, or can they be explained that this space is not everything?

After 15 years of work in the office building design market, we know how closely architecture is connected with business. The success of an office developer is determined by the level of commercialization of rental space. Therefore, it is necessary for the architect to work within a budget in the design phase, to control the costs of proposed solutions on a current basis in subsequent design phases. Today investors find themselves in an increasingly saturated market, facing fierce competition on rental rates. Currently, investors are bringing a new product to the market, with a declining rental rate recently reaching as low as 10-12 EUR per square meter of a class A office. Our long-term market presence and experience give us a status of a reputable company of choice for savvy investors. Customers know that quality needs to go hand in hand with efficiency. The danger appears when some designers with much lower credentials and less experience offer the customer a design for a much lower, cut-throat wage. An unknowing investor, tempted by the offer, commissions a project and then receives a product which is inevitably made with less effort, of low quality, which is not able to compete in the market. This testifies to a lack of professionalism by both designers and investors. What do you think about the fashion for “green building” and obtaining en-

vironmental certificates? A “marketing novelty” or rather a sign of the maturity of our market? Designing efficient and effective buildings brings savings in management costs. Initially, it requires incurring increased costs of implementation. But at the operational stage you get measurable savings. Environmentally certified buildings designed by us have a much lower water use, they effectively improve the ventilation and heating system. The GTC Platinium Business Park 5  office building designed by Grupa 5 Architekci is equipped with an integrated lighting system, individual heat control, rainfall is collected in a storage tank for rainwater intended for re-use. In 2012, GTC Platinium 5  received a LEED GOLD certificate in the new buildings category and a  Eurobuild Awards nomination in the best office building category. What, in your opinion, determines the success of an office project? Location, design, standard or possibly something else? The success of an office building is primarily determined by location. Currently, an increasingly important parameter is the location of the facility near public transport nodes. The design of the building, the standard of workmanship are of ever greater importance. In the face of the saturation of the Polish office market, an increasingly important role is played

t

29


Biurowce w Polsce — wywiad

t by marketing, how the project is posi-

tioned in the market. In this respect, it matters whether the author of the design is a reputable studio in the Polish market, what level of energy certification has been obtained. Also important is the visual side of the project, the look of the building, how it fits the trends seen in the Polish and global markets. Where, in your opinion, is Polish office buildings architecture heading? Are we doomed to copying Western models due to requirements of developer companies, which often come from other countries? The entire office buildings market has been imported here from Western countries. Designing, organization of tenders, construction management and then building management are based on models used in office markets across the world. Many terms from the dictionary of office projects are used in the English language. In our projects, we strive to apply good, proven solutions, we cooperate closely with providers of these construction technologies and follow the developments in the field of construction related to ecological design. We develop proprietary solutions, adapting modern technologies to Polish conditions.

30

Which of your projects – or Grupa 5 Architekci projects in general – are you particularly proud of and why? A special office project developed by our studio is the above mentioned Harmony Office Center, currently the headquarters of Millennium Bank in Warsaw. The design was chosen in an international competition we were invited to join along with several wellknown international design companies. The six-storey, class A+ building, consisting of three independent segments placed on a one-storey plinth, housing office halls, restaurants, commercial and service premises, was fully leased to one tenant, breaking a record for the amount of rental space leased to a single entity in 2006. Gardens for office users were created on the roof of the ground floor, between different tracts of the building. Facades are divided into internal ones, of stone and glass, and fully glazed external ones, which have been equipped with colourful, cubic-shaped bay windows. The design for the GTC Platinium Bis office complex in Warsaw was a  big challenge for us. In this case, from the very beginning of the task, we worked within a  budget set by the investor. We succeeded in designing buildings 30 percent cheaper than the buildings

put up by the customer in the project’s first stage. Is Grupa 5  Architekci preparing any spectacular projects currently? We are currently designing a very interesting office building called Mokotów One on Domaniewska St. The main conceptual idea is to introduce a green, open, common space in a  heavily built-up environment. Introducing the greenery and the service function on the ground floor creates the atmosphere of a town square, which has its extension in the form of an internal arcade in the building. The shape of the building is meant to create the impression of a light white cloud hovering above the greenery, a bright spot against the background. The upper floors are separated from the ground floor by a subtle, honeycomb roof structure. A simple block layout is designed to provide optimal conditions for free arrangement of office spaces and maximum access to natural light. The ground floor, composed in contrast to upper floors, consists of glass, irregular blocks making room for the internal arcade. There are a few other interesting designs in the works, but due to the confidentiality policy of our customers we can’t reveal them publicly yet.


Biurowce w Polsce — ar tykuł sponsorowany

Wykładziny do biur - jakie wybrać? O tym, jak zmienia się rynek wykładzin obiektowych w Polsce, jak rozwija się oferta i co nas czeka w kolejnych latach rozmawiamy z Tomaszem Urbańskim, prezesem Coniveo i członkiem zarządu Polskiego Związku Posadzkarzy – pierwszej organizacji zrzeszającej firmy z branży wykładzinowej Pana firma istnieje na rynku już od 18 lat. Proszę powiedzieć, jak Pana zdaniem zmienił się rynek wykładzin obiektowych w Polsce przez ten czas? Rynek wykładzin obserwuję od blisko dwudziestu lat. W tym czasie były zarówno momenty dynamicznego rozwoju, jak i okresy spowolnienia. Obecnie nasza branża – podobnie jak cała gospodarka – notuje wolniejsze tempo wzrostu z powodu recesji gospodarczej. Kryzys ma jednak swoje dobre strony. Stał się katalizatorem pozytywnych przemian. Kiedy zaczynałem swoją przygodę z  wykładzinami w  1995 roku, branża była kompletnie niepoukładana. Brakowało doświadczonych

32

firm instalacyjnych, rynek dystrybucyjny dopiero się tworzył, powoli wyłaniał się podział oferty ze względu na odbiorców, np. hotele, szpitale, biura i instytucje. My weszliśmy od początku na rynek biurowy i trzymamy się konsekwentnie tego segmentu. Coniveo z  przedsiębiorstwa stricte montażowego zmieniliśmy w  firmę, która oprócz usług zajmuje się dystrybucją znanych europejskich marek, takich jak Tarkett, Workstep, Desso, Armstrong, Tecsom, czy ITC. Dodatkowo uzupełniliśmy portfolio naszych produktów o wycieraczki i maty wejściowe Traper, maty pod krzesła biurowe Rollmat oraz taśmy antypoślizgowe Gripper.

A jak zmieniły się potrzeby klientów? Klienci stają się coraz bardziej wymagający i  świadomi, że jakość wykładziny jest bardzo ważna. Dlatego uzupełniliśmy ofertę Coniveo o produkty z wyższej półki cenowej. Klienci coraz częściej wybierają płytki dywanowe, które są szczególnie chętnie stosowane w  obiektach użyteczności publicznej, biurach, bankach, hotelach czy restauracjach. Ten rodzaj wykładzin nadaje się najlepiej do tworzenia rozmaitych wzorów na podłogach. To ważne w przypadku firm dbających o oryginalny wizerunek. Obok jakości produktu i usługi drugą ważną rzeczą jest czas. Dlatego posta-


ar tykuł sponsorowany — Biurowce w Polsce

nowiliśmy z szybkiej realizacji zamówienia uczynić nasz atut. W ubiegłym roku uruchomiliśmy portal obiektowe.pl z  możliwością zakupu wykładzin biurowych przez Internet. Posiadamy jeden z największych w Polsce magazynów  – ponad 30 tys. m  kw. wykładzin obiektowych „dostępnych od ręki”. W  XXI wieku nie sposób klientom i firmom obejść się bez Internetu i nowoczesnych technologii, dlatego prowadzimy również blog ekspercki oraz firmowy profil na Facebooku. Staramy się być tam, gdzie są nasi klienci. Jakie ciekawe rozwiązania są dzisiaj wykorzystywane w produkcji wykładzin? Jednym z  ciekawszych rozwiązań w  procesie produkcji jest system SD (Solution Dyed), który oznacza, że wykładzina jest barwiona w masie. Powoduje to większą trwałość kolorów, ponieważ barwnik jest osadzony głębiej we włóknie. Większość fabryk, z którymi mamy podpisane umowy na dostawy stosuje właśnie tę metodę. Na co szczególnie należy zwracać uwagę wybierając wykładzinę do biura? Wytrzymałość, wytrzymałość i  jeszcze raz wytrzymałość. Wykładzina do biura powinna być przygotowana na duże, a  nawet ekstremalne natężenie

ruchu. Na jej trwałość wpływa wiele elementów: struktura, gramatura, materiał, z którego jest wykonana. Mówiąc krótko – należy zwrócić uwagę na klasę ścieralności. Wśród wykładzin obiektowych najniższa klasa to 31, a najwyższa 33. Drugim czynnikiem jest gramatura. I tak za wykładzinę obiektową uznaje się wykładzinę o  gramaturze powyżej 550 g/m  kw. Wybór najlepszej jest jednak uzależniony od miejsca przeznaczenia. Inną wykładzinę zamontujemy w recepcji, a  inną w  gabinecie prezesa. W miejscach prestiżowych, jak sale konferencyjne zarządów spółek lub gabinety ich szefów polecamy wykładziny welurowe, z  gęstym włosem. Jest to rozwiązanie o wiele bardziej komfortowe. Gabinet zyskuje na intymności dzięki wyciszeniu pomieszczenia przez wykorzystanie wykładziny o  specjalnych walorach wygłuszających. Innym sposobem rozróżnienia wykładzin jest ich struktura, według której dzielimy wykładziny na welurowe, pętelkowe i  igłowane. W  mojej opinii najlepszą wykładziną obiektową jest wykładzina igłowana, następnie welurowa, a ostatnie miejsce zajmuje najczęściej wybierana przez klientów, wykładzina pętelkowa. Jak widać elementów decydujących o wyborze wykładziny jest dużo, dlatego najlepiej

umówić się na bezpłatną konsultację z handlowcem, który udzieli fachowej porady. Wiemy, że jest Pan jednym z inicjatorów reaktywacji organizacji zrzeszającej firmy z branży wykładzinowej, czyli Polskiego Związku Posadzkarzy. Dlaczego uważa Pan, że taka inicjatywa jest potrzebna? Rynek wykładzin obiektowych rozwija się – jedne firmy upadają, a na ich miejsce powstają nowe. Branża musi dbać o jakość usług i materiałów. Musi mieć platformę do wymiany wiedzy, narzędzie do integracji przedsiębiorców i  dodatkowy bodziec do pilnowania wysokiego poziomu jakości. Uważam, że nadszedł właściwy moment, by branża wykładzin obiektowych zaczęła mówić jednym głosem na forum polskiego biznesu. Głównym celem Związku jest działanie na rzecz naszej branży i podmiotów z nią związanych. Planujemy w niedalekiej przyszłości powołanie rzeczoznawców, wydawanie rekomendacji na produkty i usługi, organizowanie imprez i konferencji mających na celu podniesienie wiedzy i umiejętności. Będzie to korzystne nie tylko dla firm z branży, czyli firm usługowych, dystrybucyjnych czy producentów, ale też dla klientów, którzy potrzebują wiarygodnych partnerów i lepszej jakości usług.

Office floor coverings – how to choose the most appropriate one? We are talking with Tomasz Urbański, the president of Coniveo and a member of the board of the Polish Association of Floor Layers – the first organisation for companies of the floor covering sector – about how the Polish market of facility floor coverings is changing and about expectations for the next years Your company has been present on the market for 18 years. Please tell us how do you think the Polish market of floor coverings for institutions has changed during this period? I  have been observing the market of coverings for almost twenty years. There have been moments of dynamic development and periods of slow down. Our sector, just as the rest of the economy, is recording slower pace of

development caused by the economic recession. However, the crisis has also some advantages. It stimulates favourable changes. When I was starting my work with floor coverings in 1995, this sector was totally unorganised. There were no experienced installation companies, the distribution market had just opened, the division of the offer in respect of the type of customers e.g. hotels, hospitals,

offices and institutions, was just emerging. We entered the office market at the very beginning and we stick to this area. We transformed Coniveo from a purely installation enterprise into a company that, apart from providing services, also distributes renown European brands, such as Tarkett, Workstep, Desso, Armstrong, Tecsom, or ITC. Additionally, we have complemented our products portfolio by Traper shoe scrapers and t

CONIVEO ul. Białostocka 7 03-741 Warszawa tel. +48 22 810 99 16 wew. 105 tel./fax +48 22 813 98 72 www.coniveo.pl www.blog.coniveo.pl

33


Biurowce w Polsce — ar tykuł sponsorowany

t doormats, Rollmat under-chair protec-

tive mats and Gripper anti-slip tapes.

How have the customers’ needs changed? The customers are becoming more demanding and aware that the quality of a floor covering is very important. That is why we complemented Coniveo offer with better quality and more expensive products. More and more frequently the customers choose carpet tiles, which are particularly often used in public utility facilities, offices, banks, hotels or restaurants. This type of covering is most appropriate for creating various patterns on the floor. It is important for companies, which care about their original image. Another important element, apart from the quality of a product and a service, is the time. That is why we decided to make the fast order processing our advantage. Last year we launched obiektowe.pl website with a possibility to buy office coverings via Internet. We have one of the largest warehouses in Poland: over 30 thousand sq.m of facility coverings available at short notice. In the 21st century the customers and the companies cannot do without the Internet and modern technology, so we also write an experts’ blog and have our company profile on Facebook. We try to be where our clients are. What interesting solutions are used today for the floor coverings production?

34

One of the interesting solutions applied in the production process is the SD (Solution Dyed) system, which means that a floor covering is dyed in the mass. As a result, the colour is more durable, as the dye is embedded deeper in the fibre. This method is applied by most plants with which we have signed provision contracts. What should we pay special attention to when choosing a floor covering for an office? Durability, durability and again, durability. An office covering should be prepared for intensive, even extreme use. Its durability is conditioned by many elements: structure, grammage, material it is made of. In brief, attention should be paid to the abrasion rate. The lowest rate for facility coverings is 31 and the highest is 33. The second factor is the grammage. A facility floor covering is considered a covering with grammage exceeding 550 g/sq.m. The choice of the best one depends however on the place it is to be used. A reception hall needs a different covering than a  CEO’s  office. For representative places, such as conference halls of companies or cabinets of their heads we recommend velour coverings with dense fibre. It is a  much more comfortable solution. A cabinet becomes more intimate as a result of muffling the room by a floor covering with special soundproofing properties. Another way of distinguishing floor coverings is to focus on their structure, according to which the coverings can be

divided into velour, loop pile and fibrebonded. In my opinion the best one for facilities is the fibre-bonded covering, followed by the velour one and last, the loop pile covering, which is most frequently chosen by the clients. As you can see, there are many elements conditioning the choice of a proper covering, so it is advisable to arrange a free consultation with a sales manager, who would provide professional advice. We know that you are one of the initiators of re-establishing an organisation associating companies from the floor coverings sector, i.e. the Polish Association of Floor Layers. Why do you think that such an initiative is needed? The market of facility coverings is developing: some companies go bankrupt and new ones replace them. The sector has to care about the quality of services and materials. It has to have a platform for the exchange of knowledge, an instrument for integrating enterprises and an additional stimulus to keep high quality level. I think that it is the right moment for the floor coverings sector to start to speak with one voice in the Polish business area. The basic aim of the association is to act for the benefit of our industry and its entities. In the near future we plan to appoint experts, issue recommendations for products and services, organise events and conferences to improve knowledge and skills. It will be favourable not only for the sector companies, i.e. service providers, distributors or producers, but also for the customers who need reliable partners and high quality services.


• • • • • • • •


wiosna 2013 — Biurowce w Polsce

Wybrane Obiekty Biurowe w Polsce | Selected Office Buildings in Poland 1-8

Trójmiasto 1

Szczecin

Warszawa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

nazwa budynku | name of building Budynek usługowo - biurowy Park Rozwoju Mokotów One Rakowiecka 19 Catalina Office Center Oxygen Park Lipiński Passage Jasna 26 Pałac Młodziejowskiego Budynek Użyteczności Publicznej Foksal 10a Wilanów Office Park ROBYG Business Center GreenWings Offices Libra Business Centre Concept Tower Prosta 69 Wola House Atrium Centrum Atrium Plaza Business House Płocka Atrium 1 Prime Corporate Center Żoliborz One Garden Plaza

klasa I class A A A A A A A A A C A A B A A A B A A A B+ A A A+ A

str I page 43 45 46 48 51 47 52-53 55 59 56 58 60 63 64 66-67 42 65 68 74 75 69 70 73 76 79

klasa I class A A A A A A A A A B+

str I page 84 90 91 85 86 89 92 93 94 97

klasa I class A A A A

str I page 101 102 103 104

nazwa budynku | name of building klasa I class ALCHEMIA, Gdańsk A Olivia Point/Olivia Tower, Gdańsk A STARTER, Gdańsk A Tryton Business House, Gdańsk A Garnizon.biz, Gdańsk B+ Centrum Biurowe Naptun, Gdańsk A Łużycka Plus, Gdynia A GOOD POINT 761, Sopot

str I page 110 113 111 114 118-119 117 120 121

Wrocław nazwa budynku | name of building 1 MILLENNIUM TOWER IV 2 Wrocławski Park Biznesu 1 3 Wrocławski Park Biznesu 3 4 GAMMA OFFICE 5 West Gate 6 Times II 7 Save The World Business Center 8 Dominikański 9 Green Day 10 ZITA

Poznań nazwa budynku | name of building 1 Okrąglak/Kwadraciak 2 PGK Centrum I 3 PGK Centrum II 4 Malta House

Trójmiasto 1 2 3 4 5 6 7 8

1-4

1-25

Poznańń

Warszawa

1-10

Łó Łódź

1-10

Wrocław

1

1-2

1-6

Katowice

Kraków kó kó

Kraków nazwa budynku | name of building 1 Consultronix 2 Pałac Goetzów 3 Alma Tower 4 Biuromax 5 Kapelanka 42 6 Opolska Business Park

klasa I class str I page A 127 A+ 128 A 129 A 130 A 133 A 134

Łódź nazwa budynku | name of building 1 Business House Żeligowskiego 2 Business House Gdańska 3 Business Centre Pracownia 1113 4 Green Horizon 5 MediaHUB 6 Cross Point I 7 Cross Point II 8 Centrum Biurowe Zenit 9 Centrum Biznesowe Synergia 10 Centrum Biznesowo-Logistyczne Inter-Mar

klasa I class A B+ A/B A A A A B+ A B+

str I page 142 143 144 145 149 150 151 146 152 153

klasa I class A

str I page 157

klasa I class A A

str I page 160 161

klasa I class A

str I page 162-163

Szczecin 1

nazwa budynku | name of building Kompleks Pazim

Katowice 1 2

nazwa budynku | name of building Silesia Business Park A4 Business Park

Wałbrzych 1

nazwa budynku | name of building INVEST-PARK CENTER

37


Biurowce w Polsce — wiosna 2013

Przekraczając granicę czterech milionów metrów kwadratowych

WARSZAWA

Z danych Jones Lang LaSalle wynika, że na warszawski rynek w 2012 r. dostarczono 268 000 m kw. nowej powierzchni biurowej – dwukrotnie więcej niż w roku poprzedzającym (120 000 m kw.). 2013 r. będzie rekordowym pod względem podaży – deweloperzy planują oddać do użytku ok. 320 000 m kw., najwięcej od 2000 r.

W

arto zauważyć jednak, że ok. 50 proc. powierzchni przewidzianej do dostarczenia na rynek w 2013 r. zostało już wynajęte. W tym roku całkowite zasoby powierzchni biurowej w  Warszawie przekroczą 4 000 000 m kw. Popyt Rok 2012 upłynął pod znakiem wysokiej aktywności najemców  – popyt brutto kształtował się na poziomie ponad 608 000 m kw. czyli o 6 proc. wyższym niż w  dotychczas rekordowym roku 2011. Z kolei popyt netto – czyli nie obejmujący przedłużeń umów najmu – wyniósł 440 000 (wzrost o 9 proc. rok do roku), z  czego prawie połowę stanowiły przednajmy.

Warto pamiętać, że Warszawa nadal rejestruje najniższy spośród stolic państw Europy Środkowo-Wschodniej współczynnik Największe umowy najmu w 2012 pustostanów - około roku zawarły T-Mobile (27 000 m kw.) 8,8 proc. w  inwestycji Marynarska 12, Frontex

(14 600 m kw.) – pierwszy najemca realizowanego wieżowca Warsaw Spire, Poczta Polska (12 600 m kw.) w projekcie Domaniewska 37c, ING Group (12 100 m kw.) w Placu Unii oraz GDDKiA (11 700 m kw.) w Green Corner.

38

Szacujemy, że poziom popytu w 2013 r. powinien pozostać na poziomie porównywalnym z 2012 rokiem. Wskaźnik powierzchni niewynajętej Ze względu na wysoką podaż wchodzącą na rynek, współczynnik powierzchni niewynajętej pozostawał i będzie pozostawać w lekkim trendzie wzrostowym. Pod koniec 2012 r. około 8,8 proc. powierzchni biurowej w Warszawie czekało na najemców o  100 000 m  kw. więcej niż rok wcześniej. Duży odsetek pustostanów będzie generowany przez starsze biurowce, z  których najemcy będą przenosić się do nowych budynków (przykład BOŚ Banku czy Orange). Często starsze budynki nie spełniają już wszystkich oczekiwań najemców i część z nich już przeszła lub przejdzie remonty w  celu dostosowania ich do aktualnych wymagań rynku. Jednocześnie warto pamiętać, że Warszawa nadal rejestruje najniższy spośród stolic państw Europy Środkowo-Wschodniej współczynnik pustostanów – około 8,8 proc. Warszawski wskaźnik pustostanów jest również niższy od średniej

z miast Europy Zachodniej, który pod koniec 2012 znajdował się na poziomie 9,6 proc. Świadczy to o sile warszawskiego rynku, jeśli chodzi o absorpcję powierzchni. Co istotne, nadpodaż powinna być przejściowa, ponieważ jej skutki takie jak wyższy współczynnik powierzchni niewynajętej i bardziej konkurencyjny rynek mogą wpłynąć na decyzje deweloperów dotyczące rozpoczynania nowych projektów. Na realizację będą miały szansę tylko te projekty, które pozyskają najemców na zasadach przednajmu na minimum 30-40 proc. powierzchni, co jest warunkiem pozyskania kredytu na budowę lub te, których właściciele są w stanie samodzielnie finansować inwestycję. Czynsze Najwyższe czynsze bazowe za najlepsze powierzchnie biurowe w Centrum wahały się w  przedziale od 22 do 25 EUR za metr kwadratowy miesięcznie, a poza nim np. na Mokotowie wynosiły ok. 15 EUR za metr kwadratowy miesięcznie. Warto też zwrócić uwagę, że duży wolumen nowej podaży planowa-


wiosna 2013 — Biurowce w Polsce

ny na rok 2013 może wywrzeć lekkie presje zniżkowe na czynsze najmu. Wiodące lokalizacje Największy potencjał pod nowe inwestycje mają – oprócz ścisłego Centrum – nadal takie rejony Warszawy jak Mokotów czy tzw. korytarz Alei Jerozolimskich (odcinek pomiędzy Placem Zawiszy a ulicą Łopuszańską) – czyli te, które budowały przez lata swoją markę jako atrakcyjnej i sprawdzonej lokalizacji dla projektów biurowych. Niemniej jednak szansę na rozwój mają też obszary, które mogą stać się alternatywą dla rejonu Służewca Przemysłowego czy tzw. bliskiej Woli. Zaliczamy do nich północne części lewobrzeżnej strony Warszawy leżące w sąsiedztwie linii metra, takie jak np. okolice Dworca Gdańskiego czy lokalizacje dalej na północ – np. przy nowym moście Marii Skłodowskiej-Curie.

Nowa i przyszła podaż (wynajęte i spekulacyjne) Completions & Pipeline (Pre-leased, speculative) 500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F 2014F

Planowane do oddania - spekulacyjne (m kw.) Future completion spec ( sq.m) Oddane do użytku (m kw.)/ Completions (sq.m)

Planowane do oddania - wynajęte (m kw.) Future completion non-spec (sq.m) Source/Źródło: Jones Lang LaSalle, WRF, IV kw. 2012 r.

Warsaw to hit 4 million sq.m According to Jones Lang LaSalle’s data, 268,000 sq.m of modern office space has been delivered to the Warsaw market in 2012, which is a 100% increase on 2011 (120,000 sq.m). 2013 will be a record-breaking year with a completions figure of 320,000 sq.m, which will be the highest since 2000

I

t is worth pointing out that approximately 50% of the pipeline supply for the current year is already preleased. In 2013, Warsaw will hit the 4 million sq.m mark of modern office space supply. Demand 2012 saw a high level of occupier activity – the gross take-up was in excess of 608,000 sq.m, and is 6% higher in comparison to the previous, record-breaking, demand volume from 2011. 2012 saw the net take-up (i.e. excluding renewals) total 440,000 sq.m (up 9% y-o-y), nearly half of which was accounted by pre-lets. The largest lease agreements in 2012 were signed by T-Mobile (27,000 sq.m) in Marynarska 12, Frontex (14,600 sq.m) – the first tenant of the Warsaw Spire office building, Poczta Polska (12,600 sq.m) in Domaniewska 37c, ING Group (12,100 sq.m) in Plac Unii as well as GDDKiA (11,700 sq.m) in Green Corner. The takeup volume in 2013 is expected to be comparable to 2012. Vacancy rate Due to the high volume of new supply, the vacancy rate in Warsaw continues to have a slight upward trend. Approximately 8.8% of the modern of-

fice stock in Warsaw was vacant at the end of 2012. It is worth noting that the amount of vacant space increased by 100,000 sq.m within just one year. The vacancy rate will be driven by older office buildings, the tenants of which will be relocating to more modern assets (as in the case of BOŚ Bank and Orange). Frequently, older office buildings do not meet all tenants’ expectations and some of them have or will undergo modernization in order to comply with current market requirements. What is important, is that Warsaw still sees the lowest vacancy rate – approximately 8,8% – among all the CEE region’s capitals. The Warsaw vacancy rate also remains below the level recorded in Western European cities, which at the end of 2012 averaged out at 9,6%. This demonstrates the Warsaw market’s strong position in terms of office space absorption. Importantly, the slight oversupply should be temporary as its results, such as an increased vacancy rate and market competition may influence developers’ decisions about starting new projects. Completed projects will be either those secured with a pre-lease agreement for at least 30-40% of space, which is a requirement to obtain financing, or those whose owners are able to finance the investment themselves.

Rents Prime headline rents in Warsaw City Centre fetched between EUR 22 and 25/sq.m/month throughout 2012 while non-central locations, such as prime buildings in Mokotów, are being leased at EUR 15/sq.m/month. Due to the large volume of pipeline supply, the office market in 2013 may experience slight downward pressure on rents. Key locations The areas with the highest new investment potential – apart from the very centre  – include the Mokotów district and the Aleje Jerozolimskie corridor (between Plac Zawiszy and Łopuszańska St.) both of which have for many years been building their reputation as attractive and trusted office locations. Nevertheless, there are also development opportunities for areas which may become an alternative to the Służewiec Przemysłowy region, as well as parts of the Wola district located closer to the city centre. These include the northern part of Warsaw’s Left Bank district in proximity to the underground line, for example the area around Dworzec Gdański or locations further north – such as the area around the new Maria SkłodowskaCurie bridge.

Mateusz Polkowski Senior Research Analyst

Jones Lang LaSalle www.joneslanglasalle.pl

39


wiosna 2013 — Biurowce w Polsce

Wybrane Obiekty Biurowe | Selected Office Buildings

Warszawa

POMORSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

PODLASKIE KUJAWSKO-POMORSKIE

MAZOWIECKIE LUBUSKIE

WIEKOPOLSKIE

Warszawa ŁÓDZKIE LUBELSKIE DOLNOŚLĄSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

OPOLSKIE ŚLĄSKIE

PODKARPACKIE

Białołęka

Bielany

1 Żoliborz

Bemowo

Ursus

MAŁOPOLSKIE

25

Targówek

24 Śródmieście

Praga Północ

8 166 Wola 9 200 1 199 11 18 21 17 23 10 22 Ochotaa 6 7 4 15 2 14 Włochy

Rembertów Praga Południe

3

Wesoła

Wawer

Mokotów

13

12

5

Ursynów

Wilanów

Warszawa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

dzielnica I district Bielany Mokotów Mokotów Mokotów Mokotów Ochota Śródmieście Śródmieście Śródmieście Śródmieście Śródmieście Wilanów Wilanów Włochy Włochy Wola Wola Wola Wola Wola Wola Wola Wola Żoliborz Żoliborz

nazwa budynku | name of building Budynek usługowo - biurowy Park Rozwoju Mokotów One Rakowiecka 19 Catalina Office Center Oxygen Park Lipiński Passage Jasna 26 Pałac Młodziejowskiego Budynek Użyteczności Publicznej Foksal 10a Wilanów Office Park ROBYG Business Center GreenWings Offices Libra Business Centre Concept Tower Prosta 69 Wola House Atrium Centrum Atrium Plaza Business House Płocka Atrium 1 Prime Corporate Center Żoliborz One Garden Plaza

klasa I class A A A A A A A A A C A A B A A A B A A A B+ A A A+ A

str I page 43 45 46 48 51 47 52-53 55 59 56 58 60 63 64 66-67 42 65 68 74 75 69 70 73 76 79

41


Concept Tower CLASS A

LOCATION

CONCEPT TOWER

Concept Tower - is a fifteen-storey building designed to dominante the skyline of Warsaw’s new extension of the Central Business District („CBD“), that is being developed along Grzybowska Street. The building’s design was developed according to the rules of environment friendly building: it is Poland’s first to meet the stringent requirements of both the LEED and BREAM certification systems. The building’s equipment includes a system of external blinds, air conditioning with individual temperature and humidity control and hinged windows. A modular floor construction allows the space to be divided into both small offices or studies (from 150 sq.m) and open space arrangements occupying entire floors. The building features a three-level, underground car park, a represantative reception and a restaurant on the main hall level. There are stops for more than a dazen bus and tram lines in the vicinity of the building, and the Rondo Daszyńskiego station of the second subway line will be opne soon. The building was commissioned on the beginnig of 2013.

LOKALIZACJA Concept Tower - piętnastokondygnacyjny budynek, zaprojektowany jako dominanta wysokościowa w krajobrazie zachodniego Central Business District („CBD”) rozwijającego się przy ulicy Grzybowskiej. Projekt budynku powstał zgodnie z zasadami proekologicznego budownictwa: biurowiec jako pierwszy w Polsce spełnia wymagania systemów certyfikacji LEED oraz BREAM. Biurowiec wyposażony jest min. w system żaluzji zewnętrznych, klimatyzację z indywidualną regulacją temperatury i wilgotności oraz uchylne okna. Modułowa konstrukcja kondygnacji umożliwia podział przestrzeni zarówno na niewielkie biura (od 150 m kw.), jak i zajmujące całe piętra aranżacje open space. W budynku zaprojektowano trzypoziomowy, podziemny parking, reprezentacyjną recepcję oraz restaurację na poziomie holu głównego. W sąsiedztwie obiektu znajdują się przystanki kilkunastu linii autobusowych i tramwajowych a wkrótce zostanie otwarta stacja Rondo Daszyńskiego II linii Metra. Budynek został oddany do użytkowania na początku 2013 roku.

WA R S Z AWA

INFORMATION | INFORMACJE Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

Standard (class A, class B, class C) Name of building | Nazwa biurowca Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer District | Dzielnica City | Miasto Ready to occupy | Rok oddania do użytku Number of storeys | Liczba kondygnacji Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych Asking price | Cena ofertowa Service charges | Opłaty eksploatacyjne Parking rent | Opłata za parking Indexation | Indeksacja Deposit | Depozyt Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych Number of elevators | Ilość wind Main tenants | Główni najemcy

A Concept Tower ul. Grzybowska 87 Wola Warszawa 2013 15 9 522 9 005 588 493 493 - 672 101 on application on application on application tak tak 4% 4 ---

CONTACT / KONTAKT OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

42

493 m kw. 4 500 m kw.

Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Concept Development BSD Sp. z o.o. +48 22 395 49 00, +48 604 788 732 r.maresch@conceptbsd.pl www.conceptdevelopment.pl


Budynek biurowo-usługowy CLASS A

A New Office building is to be build at Wólczyńska 133 next to the existing PKO BP bank office. It will consist of 2 underground levels with 223 parking lots and from 8 to 10 levels above ground. Modern structures of the building will provide flexible and comfortable office space and also some commercial space on the groundfloor. GLA will amount to approx. 18,000 sq.m of which 1,300 sq.m of commercial space. The building is located around 700 m from the Młociny underground station and city busus and trams stop nearby. It’s also loacated close to Most Północny and due to express routes both Okęcie and Modlin airpots are easy accessible.

LOKALIZACJA Budynek usługowo-biurowy ma powstać przy ulicy Wólczyńskiej 133 w sąsiedztwie biurowca banku PKO BP. Budynek będzie posiadał 2 kondygnacje podziemne zapewniające 224 miejsca parkingowe oraz od 8 do 10 kondygnacji naziemnych. Dodatkowo budynek będzie dysponował 23 naziemnymi miejscami parkingowymi. Nowoczesna bryła budynku zapewni komfortową i elastyczną powierzchnię biurową, a także powierzchnię usługową na parterze budynku. GLA budynku to ok. 18 000 m kw. z czego ok. 1 300 m kw. to powierzchnie usługowe. Budynek położony jest ok. 700 metrów od stacji metra, a w pobliżu znajdują się przystanki komunikacji tramwajowej i autobusowej. Dzięki trasom szybkiego ruchu, jest doskonale skomunikowany zarówno z lotniskiem Okęcie jak też lotniskiem w Modlinie.

BUDYNEK BIUROWO-USŁUGOWY

LOCATION

Standard (class A, class B, class C) Name of building | Nazwa biurowca Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer District | Dzielnica City | Miasto Ready to occupy | Rok oddania do użytku Number of storeys | Liczba kondygnacji Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych Asking price | Cena ofertowa Service charges | Opłaty eksploatacyjne Parking rent | Opłata za parking Indexation | Indeksacja Deposit | Depozyt Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych Number of elevators | Ilość wind Main tenants | Główni najemcy

A Budynek biurowo-usługowy ul. Wólczyńska 133 Bielany Warszawa III kw. 2015 12 (w tym 2 podziemne) ok. 30 000 16 400 1 600 ok. 150 2 300/1 050 247 12,5 EUR/m kw. ok. 16 PLN/m kw. tak tak tak ok. 10% 8 ---

Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

WA R S Z AWA

INFORMATION | INFORMACJE

CONTACT / KONTAKT Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Jakub Stiller-Romanowski +48 602 761 744, +48 22 835 18 40 k.romanowski@w131.biz, k.romanowski@cemat70.com.pl www.w131.biz

OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

145 m kw. ok. 18 000 m kw.

43


TECHNIKA INWESTYCJE BIZNES ●

REKLAMA


Park Rozwoju CLASS A

LOCATION

PA R K R O Z W O J U

Park Rozwoju is a modern office complex in a dynamically developing district of Warsaw – Mokotów. The project is located at Konstruktorska Street 10, which provides easy access to the city centre and to the Fryderyk Chopin airport. The complex consists of two buildings with green courtyards, which are connected by the canteen building with an elegant water cascade. The buildings have a two-storey underground car park as well as one at the ground level, which offer space for a total of 740 vehicles. The facility also includes recreational and decorative greenery as well as an outdoor gym. Comfortable, optimally lit offices, service and retail outlets, access control system, security and video surveillance are only some of the assets confirming that Park Rozwoju is a good place for business.

LOKALIZACJA Park Rozwoju to nowoczesny kompleks biurowy w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Warszawy – Mokotowie. Inwestycja znajduje się przy ulicy Konstruktorskiej 10, skąd równie łatwo dojechać do centrum miasta jak i na lotnisko Chopina. Kompleks składa się z dwóch budynków z zielonymi dziedzincami, które łączy budynek kantyny z reprezentacyjną wodną kaskadą. Budynki posiadaja dwupoziomowy parking podziemny oraz parking naziemny, mieszczący w sumie 740 pojazdów. Na terenie obiektu znajdują się także tereny zieleni wypoczynkowej, ozdobnej oraz siłownia na świeżym powietrzu. Wygodne, optymalnie doświetlone biura, punkty usługowo-handlowe, kontrola dostępu do budynku, ochrona, monitoring to tylko niektóre zalety potwierdzające, że Park Rozwoju to dobre miejsce dla biznesu.

Standard (class A, class B, class C) Name of building | Nazwa biurowca Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer District | Dzielnica City | Miasto Ready to occupy | Rok oddania do użytku Number of storeys | Liczba kondygnacji Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych Asking price | Cena ofertowa Service charges | Opłaty eksploatacyjne Parking rent | Opłata za parking Indexation | Indeksacja Deposit | Depozyt Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych Number of elevators | Ilość wind Main tenants | Główni najemcy

A Park Rozwoju (I stage) ul. Konstruktorska 10 Mokotów Warszawa 2014 (I stage) 9 (7+2) 16 750 16 000 1 600 150 3 000 740 please contact us please contact us please contact us tak/yes tak/yes 3,5% 6 Schneider Electric

Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

WA R S Z AWA

INFORMATION | INFORMACJE

CONTACT / KONTAKT Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Echo Investment - Łukasz Żelezik +48 664 900 313 lukasz.zelezik@echo.com.pl www.parkrozwoju.com.pl

OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

150 m kw. please contact us

45


Mokotów One CLASS A

LOCATION

MOKOTÓW ONE

Mokotów One, a modern and functional office & hotel complex situated in the fast growing Mokotów Business District. The impressive 8-storey building, scheduled for 2015, will provide 32,000 sq.m GLA and 768 parking places - which will be one of the best parking ratio in Domaniewska area. Easy access to the building, high fit-out standard, big and efficient floor plans and openable windows will create a great working environment. Elegant lobby, ecological solutions, fiber optic internet connection, plenty of services, ATM and restaurant on the ground floor, will make Mokotów One a perfect choice for Your corporate headquarters. Excellent location assures quick access to the City centre (10 min), Okęcie Airport (6 min) and Galeria Mokotów shopping centre (2 min). Moreover, tenants will benefit from a convenient Fitness and Spa Centre just within 3 min walking distance from their new offices in Mokotów One building.

LOKALIZACJA Mokotów One to nowoczesny i funkcjonalny komplex biurowo-hotelowy zlokalizowany w dynamicznie rozwijającym się Mokotów Business District. Ten imponujący 8-mio piętrowy budynek, zaplanowany na 2015, zaoferuje swoim najemcom 32 000 m kw. GLA oraz 768 miejsc parkingowych – co da jeden z najlepszych wskaźników miejsc parkingowych w rejonie ul. Domaniewskiej. Wygodny dojazd do budynku, wysoki standard wykończenia, duże oraz funkcjonalne rozkłady pięter oraz otwierane okna stworzą doskonałe warunki pracy. Eleganckie lobby, ultranowoczesny system zabezpieczeń, ekologiczne rozwiązania oraz internetowe łącze światłowodowe o najwyższej wydajności czynią Mokotów One idealną lokalizacją na siedzibę Państwa firmy. Doskonała lokalizacja zapewni szybki dojazd do Centrum (10 min), lotniska (6 min) oraz Centrum Handlowego Galeria Mokotów (2 min). Ponadto najemcy będą mogli korzystać z nowoczesnego kompleksu Fitness i Spa w odległości 3 min spacerem od ich nowego biura w budynku Mokotów One.

WA R S Z AWA

INFORMATION | INFORMACJE Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

Standard (class A, class B, class C) Name of building | Nazwa biurowca Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer District | Dzielnica City | Miasto Ready to occupy | Rok oddania do użytku Number of storeys | Liczba kondygnacji Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych Asking price | Cena ofertowa Service charges | Opłaty eksploatacyjne Parking rent | Opłata za parking Indexation | Indeksacja Deposit | Depozyt Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych Number of elevators | Ilość wind Main tenants | Główni najemcy

A Mokotów One Domaniewska Street Mokotów Warsaw/Warszawa 2015 8 35 000 32 000 3 900 150 4 100 768 upon request/na żądanie 16 PLN/m kw. 95 EUR EUR CPI 3 months rent/3 m-czny czynsz 4,89% 8 ---

CONTACT / KONTAKT OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

46

150 m kw. ---

Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Agnieszka Jaworska +48 694 426 427 a.jaworska@apricotcg.com www.MokotowOne.pl


Oxygen Park CLASS A

LOKALIZACJA

Oxygen Park consists of two-office buildings located at the front line of Al. Jerozolimskie, one of the leading business districts in Warsaw housing headquarters of such renowned firms as Microsoft, Philips, Orange/ TPSA, or Mercedes Benz. The excellent location of Oxygen Park ensures its maximum exposure and recognition of the tenant’s headquarters. The broadened Al. Jerozolimskie, with its new communication junction at Łopuszańska Street serviced by numerous means of public transport, will provide future tenants of Oxygen Park with an easy access to their offices, the city center and to the Chopin Airport. Oxygen Park constitutes a cohesive system with an internal patio which ensures a friendly working environment and offers its tenants a place for meetings and relaxation. Flexible and functional spaces combined with a low add-on factor and human scale architecture are the key assets of Oxygen Park.

Oxygen Park to dwa budynki biurowe zlokalizowane bezpośrednio przy Alejach Jerozolimskich, w jednym z najważniejszych obszarów biznesowych Warszawy, gdzie mieszczą się główne siedziby znanych firm, m.in. takich jak: Microsoft, Philips, Orange/ TPSA, czy Mercedes Benz. Dzięki doskonałej lokalizacji Oxygen Park zapewnia pierwszorzędną ekspozycję oraz rozpoznawalność dla siedziby firmy. Rozbudowane Aleje Jerozolimskie z wiaduktami umożliwiającymi sprawny przejazd bez zatrzymywania się na skrzyżowaniach ulic, ze zmodernizowanym skrzyżowaniem przy ul. Łopuszańskiej, licznymi środkami transport publicznego zapewnią przyszłym najemcom Oxygen Park łatwy dostęp do biur oraz szybki dojazd zarówno do centrum miasta jak i na lotnisko Chopin. Oxygen Park to spójny architektonicznie obiekt biurowy z wewnętrznym zielonym patio pozytywnie wpływającym na środowisko pracy.

O X YG E N PA R K

LOCATION

Standard (class A, class B, class C) A Name of building | Nazwa biurowca Oxygen Park Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer Al. Jerozolimskie/ul. Jutrzenki 137 District | Dzielnica Ochota City | Miasto Warszawa Ready to occupy | Rok oddania do użytku 2013 Number of storeys | Liczba kondygnacji 6+6 Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. 18 300 Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. 17 707 Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. 415 Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. 300 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. 1 530 Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych 162 Asking price | Cena ofertowa on application/na żądanie Service charges | Opłaty eksploatacyjne on application/na żądanie Parking rent | Opłata za parking on application/na żądanie Indexation | Indeksacja annual/roczna Deposit | Depozyt 3 months rent+service charges/3 miesięczny czynsz+opłaty eksploatacyjne Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych ok. 3% Number of elevators | Ilość wind 4+4 Main tenants | Główni najemcy Merck Sp. z o.o.

Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

WA R S Z AWA

INFORMATION | INFORMACJE

CONTACT / KONTAKT Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Sylwia Piechnik +48 22 331 30 08 spiechnik@yareal.com www.oxygenpark.pl

OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

300 m kw. 15 300 m kw.

47


Rakowiecka 19 CLASS A

LOCATION

RAKOWIECKA 19

An office mansion in 19, Rakowiecka, St. in Warsaw Mokotów district was transformed into a modern office space of A class standard. Elegant, intimate architectural design provides comfort of using while maintaining the unique historic character of the building. The facility will consist of four ground stories and one underground floor with parking places and utility area. The building boasts an attractive location, close to the main traffic routes of the city. Public transport stops (subway, buses and trams) are situated very closely what ensures efficient communication with the city center, Central Station and the airport. At present the investment commercial process is under way.

LOKALIZACJA Kamienica biurowa przy ul. Rakowieckiej 19 na warszawskim Mokotowie została przekształcona w nowoczesny biurowiec o standardzie klasy A. Elegancki, kameralny projekt architektoniczny zapewnia komfort użytkowania przy zachowaniu wyjątkowego historycznego charakteru obiektu. Budynek będzie posiadał cztery kondygnacje naziemne oraz jedną podziemną, gdzie znajdą się parking i pomieszczenia gospodarcze. Budynek jest położony w atrakcyjnej lokalizacji, blisko głównych arterii komunikacyjnych miasta. W bliskiej odległości znajdują się przystanki komunikacji miejskiej (metro, autobusy, tramwaje), które gwarantują sprawną komunikację z centrum miasta, Dworcem Centralnym oraz lotniskiem. Obecnie trwa proces komercjalizacji inwestycji.

WA R S Z AWA

INFORMATION | INFORMACJE Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

Standard (class A, class B, class C) A Name of building | Nazwa biurowca Rakowiecka 19 Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer ul. Rakowiecka 19a District | Dzielnica Mokotów City | Miasto Warszawa Ready to occupy | Rok oddania do użytku 2013 Number of storeys | Liczba kondygnacji 4 naziemne +1 podziemna użytkowa Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. 2 587 Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. 1 820 Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. --Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. 600 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. 440 Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych 8 Asking price | Cena ofertowa 17,50 EUR/m kw./month Service charges | Opłaty eksploatacyjne 14,00 PLN/m kw./month Parking rent | Opłata za parking 60,00 EUR/space/month Indexation | Indeksacja roczna Deposit | Depozyt 3 miesięczna gwarancja bankowa Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych do potwierdzenia Number of elevators | Ilość wind --Main tenants | Główni najemcy w trakcie komercjalizacji

CONTACT / KONTAKT OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

48

400 m kw. 1 820 m kw.

Savills Sp. z o.o. Rent | Wynajem +48 22 222 40 00, +48 608 698 322 Phone | Telefon info@savills.pl E-mail Website | Strona www www.phnsa.pl/projekty/projekty-w-realizacji/rakowiecka-warszawa


Catalina Office Center CLASS A

LOCATION

C ATA L I N A O F F I C E C E N T E R

The Catalina Office Center is a class-A building located at the intersection of Puławska and Rzymowskiego street. Due to its excellent location, the property is highly visible and constitutes a kind of gateway to the southern part of the capital. The building is a 10 minute drive from the city center and can be accessed within 8 minutes from the Okęcie Airport. The location also guarantees convenient public transport connections. The unique construction of the building allows tenants to design the arrangement of their offices according to individual needs. A variety of office space layouts is available, ranging from open-plan to separate rooms accessible from the hall. The underground provides 151 comfortable parking spaces and surface parking spaces for guests are accessible from Wyścigowa street.

LOKALIZACJA Catalina Office Center – budynek biurowy klasy A zlokalizowany jest u zbiegu ulic Puławskiej i Rzymowskiego. Budynek z racji swego położenia jest niezwykle łatwy do identyfikacji, stanowiąc niejako bramę południowej części stolicy. Położenie biurowca zapewnia doskonały dojazd samochodem – ok. 10 min. do centrum i 8 min. od dworca lotniczego Okęcie. Istnieją również wygodne połączenia komunikacją publiczną. Rozmieszczenie powierzchni biurowej w obiekcie zaprojektowano tak, aby swobodnie i elastycznie kształtować funkcję biur. Możliwe są rozmaite układy funkcjonalne – od osobnych, niewielkich pokoi dostępnych z korytarza, do czystej powierzchni typu open space. W podziemiach budynku zaprojektowano wygodny garaż dla 151 samochodów. Zewnętrzne parkingi dla gości dostępne są od strony Al. Wyścigowej.

Standard (class A, class B, class C) A Name of building | Nazwa biurowca Catalina Office Center Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer Al. Wyścigowa 6 District | Dzielnica Służewiec City | Miasto Warszawa Ready to occupy | Rok oddania do użytku 2009 Number of storeys | Liczba kondygnacji 10 Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. 21 000 Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. 14 000 Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. 876 Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. 50 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. 1 550 Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych 151 + 66 Asking price | Cena ofertowa 14,50 EUR/m kw. Service charges | Opłaty eksploatacyjne 17,75 PLN/m kw. Parking rent | Opłata za parking 85 EUR Indexation | Indeksacja EUR CPI Deposit | Depozyt 3 months‘ rent/3-miesięczny czynsz Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych 3,51% Number of elevators | Ilość wind 5 Main tenants | Główni najemcy Karmar, Fiat, Chevron, PRA, Iveco, Aarsleff, Orangina Schweppes

Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

WA R S Z AWA

INFORMATION | INFORMACJE

CONTACT / KONTAKT Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Catalina Investment Sp. z o.o. +48 22 854 08 76 office@catalina.com.pl www.catalina.com.pl

OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

50 m kw. 2 723 m kw.

51


Lipiński Passage CLASS

LOCATION

L I P I Ń S K I PA S S A G E

Lipiński Passage is the most prestigious office building located in Core City Centre of Warsaw. It offers premium fully fitted out offices and outstanding retail space. Lipiński Passage is a stylish historical building constructed in 1898. Now, 110 years after its completion, it has gained back its splendour from the past. The incredible character of the interiors combined with advanced technical solutions make the building unique. Its location on the crossroads of Jerozolimskie Avenue and Emilii Plater provides quick and easy access to international hotels, Złote Tarasy shopping mall, the Central Train Station (just across the street), Central Underground Station and all city districts not only by private, but also public transport (buses, trams, metro).

LOKALIZACJA Pasaż Lipińskiego to najbardziej prestiżowy budynek biurowy zlokalizowanym w Centralnym Obszarze Biznesu w Warszawie. Oferuje w pełni wykończone biura najwyższej jakości oraz wyjątkowe powierzchnie usługowe. Pasaż Lipińskiego to stylowa zabytkowa kamienica wybudowana w roku 1898. Obecnie, 110 lat po zakończeniu budowy, odzyskała swą dawną świetność. Niesamowity charakter wnętrz w połączeniu z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi sprawiają, że budynek jest niepowtarzalny. Doskonała lokalizacja na przecięciu Alei Jerozolimskich i Emilii Plater gwarantuje perfekcyjną widoczność oraz szybki i łatwy dostęp do międzynarodowych hoteli, centrum handlowego Złote Tarasy, stacji kolejowej Warszawa Centralna (po drugiej stronie ulicy), stacji metra Centrum oraz wszystkich dzielnic miasta zarówno prywatnym samochodem, jak i transportem publicznym (autobusy, tramwaje, metro).

WA R S Z AWA

INFORMATION | INFORMACJE Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

Standard (class A, class B, class C) --Name of building | Nazwa biurowca Lipiński Passage Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer Al. Jerozolimskie 61-63 District | Dzielnica Śródmieście City | Miasto Warszawa Ready to occupy | Rok oddania do użytku 2011 Number of storeys | Liczba kondygnacji 5 Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. 5 900 Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. 3 500 Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. 2 400 Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. 57 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. 345 - 546 Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych on application Asking price | Cena ofertowa 23-25 EUR/m kw./month Service charges | Opłaty eksploatacyjne 20 PLN/m kw./month Parking rent | Opłata za parking on application Indexation | Indeksacja HICP Deposit | Depozyt 3 months Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych 4,5% Number of elevators | Ilość wind 3 Main tenants | Główni najemcy Vienna Capital Partners, MDI Strategic Solutions, Sprengler Fox

CONTACT / KONTAKT OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

52

52 m kw. 2 758 m kw.

Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Izabella Kieler +48 609 307 099 izabella.kieler@lipinskipassage.com www.lipinskipassage.com


Lipiński Passage

L I P I Ń S K I PA S S A G E

CLASS

WA R S Z AWA

Przykładowa aranżacja powierzchni biurowej

53


Jasna 26 CLASS A

LOCATION

JASNA 26

•  Central Warsaw, heart of the Central Business District, neighbouring one of the busiest Warsaw’s high street junctions - Marszałkowska Avenue and Świętokrzyska Avenue • Only 200 metres from Świętokrzyska Metro station, numerous trams and buses in Marszałkowska and Świętokrzyska Avenues • 10 minutes walk to the Central Train Station, Złote Tarasy commercial complex, Palace of Culture and the skyscrapers of the Central Business District (WFC, Rondo 1, Marriot, InterContinental) • Jasna street is an elegant street facing a green park - the Dąbrowski Square, it is the location of the Italian Embassy, Supreme Court of Administration and many other reknown institutions. • Culture - closeness to the most important places of Polish culture - the opera, National Theatre and the numerous museums and galleries

LOKALIZACJA • Centralna cześć Warszawy, w zasięgu CBD, w sąsiedztwie ul. Świętokrzyskiej oraz Marszałkowskiej • 200 metrów od stacji Metro Świętokrzyska, w pobliżu przystanków tramwajowych i autobusowych przy ul. Świętokrzyskiej oraz Marszałkowskiej • 10 minut drogi od Dworca Centralnego, Galerii Złote Tarasy, Pałacu Kultury i wieżowców CBD - WFC, Rondo 1, Marriot, InterContinental • Przy zielonym skwerze - Placu Dąbrowskiego, przy którym zlokalizowana jest Włoska Ambasada i Sąd Administracyjny. W pobliżu także wiele innych znanych Instytucji Państwowych • W niedalekim sąsiedztwie kulturalnego centrum stolicy: Opera, Teatr Narodowy, oraz Galerie i Muzea

Standard (class A, class B, class C) A Name of building | Nazwa biurowca Jasna 26 Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer Jasna 26 District | Dzielnica Centrum City | Miasto Warszawa Ready to occupy | Rok oddania do użytku 2014 Number of storeys | Liczba kondygnacji 7 Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. 8 077 Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. 4 962 Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. 540,83 Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. 106 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. 805 - 928 Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych 51 Asking price | Cena ofertowa office area - 24 EUR, commercial area - 35 EUR Service charges | Opłaty eksploatacyjne 18 PLN/m kw. Parking rent | Opłata za parking 190 EUR Indexation | Indeksacja EUR CPI Deposit | Depozyt tak Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych 5,95 Number of elevators | Ilość wind 3 Main tenants | Główni najemcy Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

WA R S Z AWA

INFORMATION | INFORMACJE

CONTACT / KONTAKT Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Eliza Olszewska +48 22 375 15 55 e.olszewska@mermaid.pl www.mermaid.pl www.jasna26.com

OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) office area - 428,35 m kw., commercial area - 365 m kw. Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia 793,37 m kw.

55


Budynek Użyteczności Publicznej CLASS C

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNE J

LOCATION • 7-storey office building located at 18 Świętokrzyska St. in the centre of Warsaw between Jasna and Mazowiecka streets. • The ground floor of the building houses commercial and food establishments open during and after office working hours. • Thanks to its excellent location, it provides convenient and efficient access for tenants, both by car and all means of public transport. • Just 10 minutes from the Central Railway Station, 50 metres from a new metro station under construction. • 200 metres from Marszałkowska St. and the existing Świętokrzyska Metro station. • Many well-known state institutions nearby, including the Ministry of Finance, the Main Post Office, the National Bank of Poland, TVP. • An extensive parking lot along the building ensures trouble-free access for car users.

LOKALIZACJA • Budynek biurowy 7-mio kondygnacyjny usytuowany na ul. Świętokrzyskiej 18 w centrum Warszawy pomiędzy ul. Jasną i Mazowiecką. • Parter budynku stanowi część handlowo-gastronomiczną czynną w czasie oraz poza godzinami pracy biur. • Dzięki świetnej lokalizacji pozwala najemcą na dogodny i sprawny dojazd zarówno samochodem jak i wszystkimi środkami komunikacji miejskiej. • 10 min. drogi od Dworca Centralnego, 50 metrów od budowanej nowej stacji metra. • 200 metrów do ulicy Marszałkowskiej i istniejącej stacji Metro Świętokrzyska. • W pobliżu wiele znanych instytucji Państwowych jak: Ministerstwo Finansów, Poczta Główna, Narodowy Bank Polski, TVP. • Wzdłuż budynku obszerny parking sprawia bezproblemową dostępność związaną z parkowaniem samochodów.

WA R S Z AWA

INFORMATION | INFORMACJE Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

Standard (class A, class B, class C) C Name of building | Nazwa biurowca Budynek Użyteczności Publicznej Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer ul. Świętokrzyska 18 District | Dzielnica Śródmieście City | Miasto Warszawa Ready to occupy | Rok oddania do użytku 1953 Number of storeys | Liczba kondygnacji 7 Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. 9 064 Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. 5 172 Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. 959 Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. 700 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. 1 169 Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych 25 Asking price | Cena ofertowa 70 Service charges | Opłaty eksploatacyjne --Parking rent | Opłata za parking --Indexation | Indeksacja --Deposit | Depozyt --Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych --Number of elevators | Ilość wind 2 Main tenants | Główni najemcy ---

CONTACT / KONTAKT OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

56

12,5 m kw. 700 m kw.

Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Zarząd Budynku +48 22 826 89 15, +48 602 328 780 sekretariat@surowce-mineralne.pl ---


Foksal 10a CLASS A

LOCATION

FOKSAL 10A

Modern office building of A class standard located in historic and business center of Warsaw at the crossroads of Foksal and Krywulta St. Its location, close to the Royal Track is a guarantee of prestigious neighborhood and intimate atmosphere. Numerous government agencies, banks, restaurants and shops are located nearby. Shortly also the metro station will be there. The project will comprise modern ecological technical solutions (BREAM standards), which will allow for a flexible division of space and lower operating costs. Elegant character will be provided by high quality finishing materials. Large windows make the office well lighted, providing a pleasant working environment.

LOKALIZACJA Nowoczesny obiekt biurowy, o standardzie klasy A znajduje się w historycznym i biznesowym centrum Warszawy, na skrzyżowaniu ul. Foksal i Krywulta. Lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie Traktu Królewskiego gwarantuje prestiżowe otoczenie przy jednoczesnym zachowaniu kameralnej atmosfery. W pobliżu mieszczą się liczne instytucje rządowe, banki, restauracje i sklepy, a wkrótce również stacja metra. Projekt uwzględnia ekologiczne rozwiązania techniczne (standard BREEAM), które pozwolą na elastyczny podział powierzchni oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Elegancki charakter zapewnią wysokiej jakości materiały wykończeniowe. Duża powierzchnia okien sprawi natomiast, że biurowiec będzie dobrze doświetlony, gwarantując przyjazne środowisko pracy.

WA R S Z AWA

INFORMATION | INFORMACJE Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

Standard (class A, class B, class C) A Name of building | Nazwa biurowca Foksal 10a Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer ul. Foksal 10a District | Dzielnica Śródmieście City | Miasto Warszawa Ready to occupy | Rok oddania do użytku 2014 Number of storeys | Liczba kondygnacji 7 Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. 5 146 Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. 3 271 Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. --Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. 400 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. 203 do 614 Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych 17 Asking price | Cena ofertowa 22,00 EUR/m kw./m-c Service charges | Opłaty eksploatacyjne 16,00 PLN/m kw./m-c Parking rent | Opłata za parking 200,00 EUR/miejsce/m-c Indexation | Indeksacja roczna Deposit | Depozyt 3 miesięczna gwarancja bankowa Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych 8% Number of elevators | Ilość wind 2 Main tenants | Główni najemcy ---

CONTACT / KONTAKT OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

58

200 m kw. 3 271 m kw.

Savills Sp. z o.o. Rent | Wynajem +48 22 222 40 00, +48 608 698 322 Phone | Telefon info@savills.pl E-mail Website | Strona www www.phnsa.pl/en/projects/in-the-course-of-implementation/foksal


Pałac Młodziejowskiego CLASS A

• Heart of Warsaw’s Old Town • 150 metres from the Royal Castle and King Zygmunt III Column • Miodowa Street - most prestiguous street in the city, the place where palaces are located - Branickis, Szaniawskis, Paca, the Polish Primate’s palace, the Cracow Bishops’ palace • Podwale Street is a quiet, picturesque street passing along the walls of the Old Town • Communication - direct proximity to the main Communications arteries for public transport (tram, bus and metro) in Trasa W-Z, Miodowa, Senatorska, Plac Bankowy • Culture - direct access to the most important places of Polish history and culture - the Opera, National Theatre, National Library and the numerous museums and galleries of the Old Town • Green - closeness to the Saski Park, Krasińskis Park, Wisła river-bank and embankments

LOKALIZACJA • Serce warszawskiego Starego Miasta, 150 metrów od Zamku Królewskiego i Kolumny Zygmunta III Wazy • Ulica Miodowa - jedna z najbardziej prestiżowych ulic w mieście, przy której znajdują się zabytkowe pałace - Branickich, Szaniawskich, Paca-Radziwiłłów, • Borchów (siedziba Prymasa Polski) i Biskupów Krakowskich • Podwale jest cichą ulicą okalającą mury staromiejskie, zieleń - bliskość Ogrodu Saskiego, Parku Krasińskich, podzamcza • Komunikacja - bezpośrednia bliskość głównych arterii komunikacyjnych i transportu miejskiego (tramwaje, autobusy i Metro) na Trasie W-Z, Miodowej, Senatorskiej i Placu Bankowym • Kultura - bliskość najważniejszych placówek i zabytków kultury polskiej - Opera Narodowa, Teatr Narodowy, Biblioteka Narodowa, Collegium Nobilium - oraz wielu muzeów i galerii na Starym Mieście

PA Ł A C M ŁO D Z I E J O W S K I E G O

LOCATION

Standard (class A, class B, class C) A Name of building | Nazwa biurowca Pałac Młodziejowskiego Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer ul. Miodowa 10 District | Dzielnica Centrum City | Miasto Warszawa Ready to occupy | Rok oddania do użytku 2011 Number of storeys | Liczba kondygnacji 5 Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. 7 339 Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. 6 987 Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. --Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. 233 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. 233 - 324 Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych 6 Asking price | Cena ofertowa 25 EUR/m kw Service charges | Opłaty eksploatacyjne 18 PLN/m kw. Parking rent | Opłata za parking 180 EUR Indexation | Indeksacja EUR CPI Deposit | Depozyt tak Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych 9,78% Number of elevators | Ilość wind 1 Main tenants | Główni najemcy Ministerstwo Spraw Zagranicznych, A. T. Kearney, Wento

Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

WA R S Z AWA

INFORMATION | INFORMACJE

CONTACT / KONTAKT Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Eliza Olszewska +48 22 375 15 55 e.olszewska@mermaid.pl, biuro@mermaid.pl www.mermaid.pl, www.miodowa10.pl

OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

233 m kw. 1 415 m kw.

59


Wilanów Office Park CLASS A

LOKALIZACJA

Wilanów Office Park is a unique ment located in Miasteczko Wilanów district. The park will consist of eighteen low-rise office buildings. 50% of the investment will be green areas with water pond surrounding the buildings. Modern and energy saving technologies applied in Wilanów Office Park create perfect conditions for companies looking for the best solutions and sustainable work environment. The park has an excellent connection with the city center. It is located at Rzeczypospolitej Avenue and A. Branickiego Str., in the proximity of the future S2 road - Warsaws’ ring road.

Wilanów Office Park to unikalna inwestycja biurowa zlokalizowana na terenie Miasteczka Wilanów. Kompleks będzie się składał z osiemnastu budynków o niskiej, różnorodnej architekturze. Zielony park ze zbiornikiem wodnym będzie stanowił 50% powierzchni inwestycji. Nowoczesne i energooszczędne technologie zastosowane w Parku zapewniają doskonałe warunki dla firm poszukujących przyjaznego środowiska pracy. To idealne rozwiązanie dla siedzib dużych firm pragnących skupić swe biura w jednym, dopasowanym do swoich potrzeb miejscu. Park znajduje się u zbiegu Al. Rzeczypospolitej i ul. A. Branickiego. Doskonałą komunikację zapewnia lokalizacja przy Al. Rzeczypospolitej i A. Branickiego a w przyszłości projektowanej trasie S2 – południowej obwodnicy Warszawy.

W I L A N Ó W O F F I C E PA R K

LOCATION

WA R S Z AWA

INFORMATION | INFORMACJE Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

Standard (class A, class B, class C) A Name of building | Nazwa biurowca B3 building in Wilanów Office Park Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer A. Branickiego Str. District | Dzielnica Wilanów City | Miasto Warszawa Ready to occupy | Rok oddania do użytku 2012 Number of storeys | Liczba kondygnacji 3+2 Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. 9 800 (GLA 9 800) Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. 9 400 Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. 400 Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. 250/100 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. 2 668 - 3 415 Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych 187 Asking price | Cena ofertowa upon request Service charges | Opłaty eksploatacyjne 16 PLN/m kw. Parking rent | Opłata za parking 280 PLN Indexation | Indeksacja annual indexations in line with CPI Indexation Deposit | Depozyt 3 months of gross (inclusive of VAT) operating expenses a + parking charges Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych 7,05% Number of elevators | Ilość wind 6 Main tenants | Główni najemcy Triumph Int, Levis, Young & Rubican

CONTACT / KONTAKT OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

60

250 m kw. +/- 5 000 m kw.

Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Maciej Gołębiewski +48 795 533 693 maciej.golebiewski@polnord.pl www.wilanowofficepark.pl


ROBYG Business Center CLASS B

LOKALIZACJA

ROBYG Business Center is located in Warsaw’s district Wilanów – next to Rzeczpospolita Avenue and Warsaw’s southern beltway.

ROBYG Business Center to centrum biurowo-handlowo-usługowe zlokalizowane w warszawskim Wilanowie – u zbiegu alei Rzeczpospolitej i Południowej Obwodnicy Warszawy.

R O BYG B U S I N E S S CE NT E R

LOCATION

Standard (class A, class B, class C) Name of building | Nazwa biurowca Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer District | Dzielnica City | Miasto Ready to occupy | Rok oddania do użytku Number of storeys | Liczba kondygnacji Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych Asking price | Cena ofertowa Service charges | Opłaty eksploatacyjne Parking rent | Opłata za parking Indexation | Indeksacja Deposit | Depozyt Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych Number of elevators | Ilość wind Main tenants | Główni najemcy

B ROBYG Business Center Al. Rzeczypospolitej Wilanów Warszawa I połowa 2013 (I etap) 3 (I etap) 35 000, 9 000 (I etap) 6 162,20 (I etap) 2 838,10 (I etap) about 250 3 081,10 (I etap) 950, 395 (I etap) 13-15 EUR/m kw./miesiąc 15-16 PLN/m kw./miesiąc 70 EUR/m kw./miesiąc roczna gwarancja bankowa 14% 2 Alma Market

Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

WA R S Z AWA

INFORMATION | INFORMACJE

CONTACT / KONTAKT Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

---------

OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

-----

63


GreenWings Offices CLASS A

GREENWINGS OFFICES

LOCATION GreenWings Offices is situated at ul. 17 Stycznia, in the vicinity of Warsaw’s International Chopin Airport. GreenWings Offices is perfect for tenants who value time and comfort of commuting. Tenants will be able to enjoy: Proximity of the International Airport in Warsaw, good access to the motorway and the southern bypass of Warsaw, proximity of fast urban railway (SKM) linking the airport with the city centre, access at walking distance to tramways and buses (Park & Ride), cycle lanes in the neighbourhood, parking spaces for 270 cars. Designed by JEMS Architekci. GPS coordinates: 52.184011, 20.966635

LOKALIZACJA Budynek GreenWings Offices jest położony przy ul. 17 Stycznia, w pobliżu Międzynarodowego Lotniska Chopina w Warszawie. Budynek GreenWings Offices jest doskonały dla najemców, którzy cenią sobie czas i wygodny dojazd. Najemcy biur zyskują: Bliskość Międzynarodowego Lotniska w Warszawie, dobry dostęp do autostrady i południowej obwodnicy Warszawy, sąsiedztwo stacji Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) łączącej lotnisko z centrum miasta, łatwy dostęp do wielu linii autobusowych i tramwajowych, blisko parkingu Park & Ride, liczne ścieżki rowerowe w okolicy, miejsca parkingowe dla 270 samochodów. Zaprojektowany przez JEMS Architekci. Współrzędne GPS: 52.184011, 20.966635

WA R S Z AWA

INFORMATION | INFORMACJE Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

Standard (class A, class B, class C) Name of building | Nazwa biurowca Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer District | Dzielnica City | Miasto Ready to occupy | Rok oddania do użytku Number of storeys | Liczba kondygnacji Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych Asking price | Cena ofertowa Service charges | Opłaty eksploatacyjne Parking rent | Opłata za parking Indexation | Indeksacja Deposit | Depozyt Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych Number of elevators | Ilość wind Main tenants | Główni najemcy

A GreenWings Offices ul. 17 Stycznia Włochy Warszawa 06/2014 7 12 736 10 810 --400 1 600 270 14 EUR 18 PLN 80 EUR tak/yes tak/yes 5% 4 ---

CONTACT / KONTAKT OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

64

400 m kw. ---

Cushman&Wakefield, NAI Estate Fellows Rent | Wynajem Phone | Telefon Cushman&Wakefield: +48 22 820 20 20, NAI Estate Fellows: +48 22 379 73 00 --E-mail www.greenwings.pl Website | Strona www


Prosta 69 CLASS B

LOCATION

P R O S TA 6 9

The office building is located at the western edge of the Warsaw downtown area, at the intersection of two major transit routes (of Prosta and Towarowa streets) providing rapid access to central downtown and the city’s West and North exit routes (to Poznań and Gdańsk). Built right next to the building is an underground station; its opening scheduled for 2014. The nearby tram and bus lines provide the tenants with easy public transport access. Prosta 69 is located in the rapidly developing Wola district, an area penetrated by the sprawling Warsaw Central Business District. Going up in the building’s direct vicinity are some of the most spectacular office buildings and residential developments, including the Warsaw Spire office building, one of Poland’s tallest skyscrapers. The area gains in prestige through local cultural facilities, such as the Warsaw Rising Museum and the five-star Hilton Hotel, with own Holmes Place recreational centre and casino complex. The neighbourhood is also a popular location of banks and other financial institutions.

LOKALIZACJA Biurowiec zlokalizowany jest na zachodnich obrzeżach centrum Warszawy, przy skrzyżowaniu ważnych ciągów komunikacyjnych, w tym ulicy Prostej i Towarowej, gwarantujących szybki dostęp do ścisłego centrum miasta oraz tras wylotowych w kierunku zachodnim oraz północnym (Poznań, Gdańsk). Tuż obok obiektu znajduje się stacja metra, której oddanie zaplanowano na rok 2014. Łatwy dostęp najemcom zapewnia także pobliska linia tramwajowa oraz linie autobusowe. Prosta 69 położona jest w szybko rozwijającej się dzielnicy Wola, w kierunku której przesuwa się warszawski Centralny Obszar Biznesu. W pobliskim sąsiedztwie powstają najbardziej spektakularne budynki biurowe i osiedla mieszkaniowe stolicy, w tym jeden z najwyższych wieżowców w Polsce – biurowiec Warsaw Spire. Prestiżu okolicy dodają obiekty kulturalne, m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, oraz pięciogwiazdkowy Hotel Hilton wraz z kompleksem rekreacyjnym Holmes Place i kasynem. Okolica jest także popularnym miejscem lokalizacji siedzib banków i innych instytucji finansowych.

Standard (class A, class B, class C) B Name of building | Nazwa biurowca Prosta 69 Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer ul. Prosta 69 District | Dzielnica Wola City | Miasto Warszawa Ready to occupy | Rok oddania do użytku 2005 Number of storeys | Liczba kondygnacji 8 Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. 11 100 Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. 10 300 Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. 800 Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. 200 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. 1 000 Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych 45 Asking price | Cena ofertowa 13 EUR/m kw. Service charges | Opłaty eksploatacyjne 4,5 EUR Parking rent | Opłata za parking 32 EUR Indexation | Indeksacja HICP Deposit | Depozyt 3 months rent Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych 0% Number of elevators | Ilość wind 3 Main tenants | Główni najemcy G4S, Uniwersytet Warszawski, Polfa

Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

WA R S Z AWA

INFORMATION | INFORMACJE

CONTACT / KONTAKT Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Jakub Mirosławski +48 669 503 233 jmiroslawski@orcogroup.com www.orco.pl

OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

-----

65


Libra Business Centre CLASS A

LOCATION Libra Business Centre is a modern, ergonomic and efficient A-class office building. Libra BC is the seventh development project undertaken by Mermaid Properties. The complex consists of two office blocks. The buildings are joined with a two-floor link. Libra Business Centre is located at Jerozolimskie Avenue, close to the City Centre (10 minutes car drive) and 200 metres from the Jerozolimskie train station. Immediate access to public transport and easy communications to the airport make this location unusually well situated. Neighbouring buildings include the headquarters of Daimler, Microsoft, Philips, Fuji and Deutsche Bank.

LIBRA BUSINESS CENTRE

LBC II Planned

LOKALIZACJA Libra Business Centre to nowoczesny, ergonomiczny i efektywny biurowiec klasy A. Libra BC jest siódmym projektem deweloperskim Mermaid Properties. Kompleks składa się z dwóch budynków biurowych połączonych dwupoziomowym łącznikiem. Libra Business Centre jest zlokalizowany przy Al. Jerozolimskich, blisko centrum miasta (10 minut jazdy samochodem). Bezpośredni dostęp do transportu publicznego i łatwy dojazd do lotniska sprawia, że LBC jest wyjątkowo dobrze zlokalizowana. W sąsiednich budynkach znajdują się centrale m.in. firm Daimler, Microsoft, Philips, Fuji i Deutsche Bank. Pierwsza faza kompleksu o powierzchni 15 600 m kw. została już wynajęta w 90%. Druga faza kompleksu jest przygotowana do realizacji.

WA R S Z AWA

INFORMATION | INFORMACJE Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

Standard (class A, class B, class C) A Name of building | Nazwa biurowca Libra Business Centre Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer ul. Daimlera 2 District | Dzielnica Włochy City | Miasto Warszawa Ready to occupy | Rok oddania do użytku 2012 Number of storeys | Liczba kondygnacji 9 Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. 26 000 Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. 23 300 Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. 1 700 Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. 300 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. 1 400 - 1 900 Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych 380 Asking price | Cena ofertowa 15 EUR Service charges | Opłaty eksploatacyjne 14,50 PLN Parking rent | Opłata za parking 85 EUR Indexation | Indeksacja EUR CPI Deposit | Depozyt 3 miesiące Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych 5% Number of elevators | Ilość wind 10 Main tenants | Główni najemcy PWN, Infovide Matrix, Canon, Mermaid Properties

CONTACT / KONTAKT OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

66

300 m kw. 12 000 m kw.

Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Mermaid Properties Sp. z o.o. +48 22 375 15 55 biuro@mermaid.pl www.mermaid.pl www.librabc.pl


Libra Business Centre CLASS A

WA R S Z AWA

LIBRA BUSINESS CENTRE

LBC I Completed

store/office area

1 367 m kw.

floor common area

31 m kw.

major vert. pen. area

136 m kw.

LBC Planned

67


Wola House CLASS A

LOCATION

WOLA HOUSE

Wola House is a new office project of Unidevelopment. It will offer more than 22 thousand square meters of A Class office space situated on 11 storeys above the ground. Modern architecture will emphasize the prestigious status of the building, which in the future will become one of the flagships of this part of Warsaw. Distinctive elements of the building will be: well exposed glass facade along Prymasa Tysiaclecia Avenue and Hletter shape plan of the building, made of three rectangular blocks. Retail space as well as facilities such as reception and cafeteria are planned on the ground floor. The upper floors will be arranged as a high standard open space area. Four underground storeys will provide 412 parking places for employees and guests.

LOKALIZACJA Wola House to nowy projekt biurowy spółki Unidevelopment. Budynek będzie oferował ponad 22 tys m kw. powierzchni biurowej klasy A, zlokalizowanej na 11 kondygnacjach naziemnych. Nowoczesna architektura podkreślać będzie prestiżowy status obiektu, który w przyszłości stanie się jedną z wizytówek tej części Warszawy. Elementami wyróżniającymi budynek będzie świetnie wyeksponowany od strony Alei Prymasa Tysiąclecia przeszklony front, a także plan budynku w kształcie litery H, złożony z trzech prostopadłościennych brył. Na parterze zaplanowano powierzchnie handlowo-usługowe oraz udogodnienia w postaci recepcji i kantyny. Wyższe piętra przeznaczone będą pod powierzchnię biurową wysokiego standardu, w formie open space. Na kondygnacjach podziemnych powstanie duży, czteropoziomowy parking zapewniający 412 miejsc parkingowych dla pracowników i gości.

WA R S Z AWA

INFORMATION | INFORMACJE Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

Standard (class A, class B, class C) A Name of building | Nazwa biurowca Wola House Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer Al. Prymasa Tysiąclecia 79 District | Dzielnica Wola City | Miasto Warszawa Ready to occupy | Rok oddania do użytku 2Q 2015 Number of storeys | Liczba kondygnacji 15 Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. 40 219 Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. 20 521 Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. 1 857 Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. 500 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. 2 130 Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych 412 Asking price | Cena ofertowa 13,90 EUR/sq.m/month Service charges | Opłaty eksploatacyjne 19-20 PLN/sq.m/month Parking rent | Opłata za parking 80 EUR/pp/month Indexation | Indeksacja ECPI Deposit | Depozyt 3 months rent + service charges + VAT Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych 5,97% Number of elevators | Ilość wind 8 Main tenants | Główni najemcy ---

CONTACT / KONTAKT OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

68

from 500 sq.m 22 378 sq.m

Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Unidevelopment S.A. | BNP Paribas Real Estate +48 22 856 80 20 wola-house@unidevelopment.pl www.wola-house.pl


Business House Płocka CLASS B+

LOCATION

BUSINESS HOUSE PŁOCK A

The Business House Płocka office building is located in a developing Central Business Area. In immediate vicinity – about 500 m from the office building in Rondo Daszyńskiego a subway station will be opened. The office space in the building is characterised by high quality of interior finish. In the building is equipped with state of the art technical systems, offering full comfort and security to prospective tenants. The Business House Płocka office building characterised excellent location in the city center, easy acces to public transportation (100 m), main roads, railway station (1,5 km), Suburban Railway WKD (1,5 km) and the internation airport (11 km). In immediate vicinity from the office building there are: banks, kindergartens, museums, shopping centers.

LOKALIZACJA Biurowiec Business House Płocka usytuowany jest w kształtującym się obecnie Centralnym Obszarze Biznesowym. W odległości ok. 500 m od biurowca na Rondzie Daszyńskiego zostanie oddana do użytku kolejna stacja metra. Powierzchnie biurowe w budynku charakteryzują się wysoką jakością wykończenia wnętrz. W budynku zastosowano nowoczesne systemy techniczne, które dają najemcom pełny komfort i bezpieczeństwo. Business House Płocka charakteryzuje doskonała lokalizacja w centrum miasta, bezpośredni dostęp do komunikacji miejskiej (100 m), głównych dróg, dworca kolejowego (1,5 km), Kolejki Podmiejskiej WKD (1,5 km) oraz lotniska (11 km). W bliskim sąsiedztwie znajdują się: banki, przedszkola, szkoły, muzea i centra handlowe.

Standard (class A, class B, class C) Name of building | Nazwa biurowca Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer District | Dzielnica City | Miasto Ready to occupy | Rok oddania do użytku Number of storeys | Liczba kondygnacji Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych Asking price | Cena ofertowa Service charges | Opłaty eksploatacyjne Parking rent | Opłata za parking Indexation | Indeksacja Deposit | Depozyt Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych Number of elevators | Ilość wind Main tenants | Główni najemcy

B+ Business House Płocka ul. Płocka 5A Wola Warszawa 1999 6 4 898 4 200 --80 660 27 i 50 15,00 EUR/m kw. 14,50 PLN/m kw. 100 EUR GUS do uzgodnienia 6% 2 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

WA R S Z AWA

INFORMATION | INFORMACJE

CONTACT / KONTAKT Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Sławomir Gruszczyński - Dyrektor Generalny +48 22 702 98 50 slawekg@business-house.co www.business-house.co

OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

80 m kw. 4 200 m kw.

69


Atrium 1 CLASS A

LOCATION

AT R I U M 1

Atrium 1 project is located in the heart of Warsaw central business district, right next to super-modern skyscrapers surrounding ONZ roundabout. It’s an excellent, full of energy location, which has convenient connections with other parts of the city. Beyond all doubts location is one of the main advantages of Atrium 1. The building is located in the city centre at Jana Pawła II Avenue, next to the ONZ roundabout. Your employees, partners, and clients will have an easy access to the main roads, numerous trams and bus lines, and underground station which is going to be opened soon right next to the building. Atrium 1 also offers close proximity to main railway station, many public utilities, shops, restaurants, cafes, hotels and services.

LOKALIZACJA Projekt Atrium 1 jest usytuowany w samym sercu warszawskiego city, Lokalizacja w otoczeniu supernowoczesnych wieżowców okalających Rondo ONZ. To doskonała, pełna biznesowej energii lokalizacja, która dzięki bliskości wielkich arterii komunikacyjnych ma świetne połączenia z pozostałymi częściami miasta. Lokalizacja jest bez wątpienia jednym z największych atutów Atrium 1. Budynek mieści się w biznesowym centrum Warszawy na Al. Jana Pawła II tuż przy rondzie ONZ. Pracownicy, partnerzy i klienci najemców tego budynku będą mogli dojechać tu jedną z kilkunastu linii autobusowych lub tramwajowych, a wkrótce także metrem, którego stacja powstanie w odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów od budynku. Atrium 1 to również bliskość Dworca Centralnego (zaledwie 5 minut na pieszo), a także licznych sklepów, kawiarni, restauracji, punktów usługowych i doskonałych hoteli.

WA R S Z AWA

INFORMATION | INFORMACJE Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

Standard (class A, class B, class C) Name of building | Nazwa biurowca Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer District | Dzielnica City | Miasto Ready to occupy | Rok oddania do użytku Number of storeys | Liczba kondygnacji Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych Asking price | Cena ofertowa Service charges | Opłaty eksploatacyjne Parking rent | Opłata za parking Indexation | Indeksacja Deposit | Depozyt Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych Number of elevators | Ilość wind Main tenants | Główni najemcy

A Atrium 1 Al. Jana Pawła II 17 Wola (CBD) Warszawa Q4 2013 15 + 4 18 000 17 100 (GLA) 850 250 1 150 (GLA) 148 on application on application on application HICP on application 5% 7 ---

CONTACT / KONTAKT OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

70

250 m kw. 14 000 m kw.

Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Tomasz Stachurski +48 797 019 151 tomasz.stachurski@skanska.pl www.skanska.pl/Atrium1


TWORZYMY NOWĄ RZECZYWISTOŚĆ

TWORZYMY NOWĄ RZECZYWISTOŚĆ.

Zrywamy ze stereotypem firmy remontowo-budowlanej. Jesteśmy rozpoznawalnym, doświadczonym i profesjonalnym zespołem. Standard naszego wykonawstwa cechuje zawsze najwyższa jakość i terminowość wykonania prac. Zadowolenie Klienta jest strategią i podstawą naszej działalności.

Rozumiemy, że to Klienci swoimi potrzebami i oczekiwaniami wyznaczają kierunki rynku remontowo-budowlanego. My urzeczywistniamy je w realizowanych projektach. Podejmujemy wszelkie wyzwania, one motywują nas do doskonalenia wszystkich płaszczyzn naszej działalności.


Papierniczy Świat – to nie tylko magazyn branżowy – to misja! • W tym roku byliśmy na 64 imprezach targowych • Rozdaliśmy 167 nagród naszym Czytelnikom • Każdego miesiąca trafialiśmy z informacją do ponad 7 500 tysiąca branżystów* • Jako jedyni w branży PBS promujemy Polskę za granicą** • Jesteśmy pomysłodawcą i organizatorem ogólnopolskiego konkursu na branżową stronę www

* za pośrednictwem prasy drukowanej, mailingów i portali społecznościowych ** jako członek zrzeszenia ISPA i współorganizator konkursu na produkt roku, którego finał odbywa się podczas targów Paperworld we Frankfurcie

www.unit.com.pl/oferta/papierniczy-swiat Redakcja: dkostera@unit.com.pl, tel.kom.: 608 426 046 Reklama: jszwak@unit.com.pl, tel.kom.: 693 292 855


Prime Corporate Center CLASS A

LOCATION

P R I M E C O R P O R AT E C E N T E R

Prime Corporate Center is an A class office tower with a height of 83 meters and 23 floors located at 78 Grzybowska Street, one of Warsaw’s most prominent addresses. The building will feature 20,109 sq.m of office space and the efficient, columns-free floor plates will range from 836 sq.m to 1,257 sq.m. Stunning design, contemporary and timeless materials, modern and flexible office space, a range of conveniences and a highly accessible location within the CBD, will make Prime Corporate Center a perfect choice for Your corporate headquarters. The building designed by Epstein in cooperation with Solomon Cordwell Buenz (SCB) architects based in Chicago, is intended to meet BREEAM certification requirements.

LOKALIZACJA Prime Corporate Center to budynek biurowy klasy A o konstrukcji 83-metrowej wieży i 23 kondygnacjach zlokalizowany przy ulicy Grzybowskiej 78. Budynek oferuje 20 109 m kw. powierzchni biurowej oraz wydajne, bez kolumnowe powierzchnie biurowe pięter, o wielkości od 836 m kw. do 1 257 m kw. Ponadczasowa architektura, wysoką jakość zastosowanych materiałów, efektywny i funkcjonalny podział powierzchni, sprawdzone i niezawodne rozwiązania technologiczne oraz doskonała lokalizacja w CBD, czynią z Prime Corporate Center idealną lokalizacją na siedzibę Państwa firmy. Budynek zaprojektowany przez biuro architektoniczne Epstein wspólnie z biurem architektonicznym Solomon Cordwell Buenz (SCB) z Chicago, będzie spełniał wszystkie wymagania certyfikatu BREEAM.

Standard (class A, class B, class C) Name of building | Nazwa biurowca Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer District | Dzielnica City | Miasto Ready to occupy | Rok oddania do użytku Number of storeys | Liczba kondygnacji Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych Asking price | Cena ofertowa Service charges | Opłaty eksploatacyjne Parking rent | Opłata za parking Indexation | Indeksacja Deposit | Depozyt Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych Number of elevators | Ilość wind Main tenants | Główni najemcy

A Prime Corporate Center ul. Grzybowska 78 Wola Warszawa III kw. 2015 23 26 037 20 109 435 --836 - 1 257 193 ----------5% 9 ---

Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

WA R S Z AWA

INFORMATION | INFORMACJE

CONTACT / KONTAKT Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Savills +48 22 222 40 00 info@savills.pl www.savills.pl

OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

--20 109 m kw.

73


Atrium Centrum CLASS A

LOCATION

AT R I U M C E N T R U M

Atrium Centrum is a seven-storey office building in the centre of Warsaw. The building boasts great visibility and ensures tenants’ premises are easily recognised. The location on the junction of Jana Pawła II Avenue and Krochmalna Street ensures easy access to the city’s public transport networks and also to the city centre and the airport. Amongst the neighbours can be found shops, restaurants, banks and other essentials services.

LOKALIZACJA Atrium Centrum to siedmiokondygnacyjny budynek zlokalizowany w centrum Warszawy. Atutem budynku jest bardzo dobra widoczność, która zapewnia identyfikację najemcy. Lokalizacja budynku przy skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i ulicy Krochmalnej zapewnia swobodny dostęp komunikacji publicznej do centrum miasta, jak również na lotnisko. Sąsiedztwo sklepów, restauracji, punktów handlowo-usługowych oraz banków zapewnia najemcom kompleksową obsługę.

WA R S Z AWA

INFORMATION | INFORMACJE Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

Standard (class A, class B, class C) Name of building | Nazwa biurowca Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer District | Dzielnica City | Miasto Ready to occupy | Rok oddania do użytku Number of storeys | Liczba kondygnacji Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych Asking price | Cena ofertowa Service charges | Opłaty eksploatacyjne Parking rent | Opłata za parking Indexation | Indeksacja Deposit | Depozyt Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych Number of elevators | Ilość wind Main tenants | Główni najemcy

A Atrium Centrum Al. Jana Pawła II 27 Wola Warsaw 2001 7 17 325 14 685 2 072 230 2 400 209 on application 21 PLN 150 EUR EUR CPI 3 months 7% 8 ---

CONTACT / KONTAKT OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

74

365 m kw. 860 m kw.

Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Peakside Polonia Management Sp. z o.o. +48 22 653 69 00 monika.zalewska@peakside.com www.peakside.com


Atrium Plaza CLASS A

LOKALIZACJA

Atrium Plaza is a seven-storey office building with secure underground parking. The six upper levels offer office space, whilst the ground floor accomodates shops and restaurants. The building can be found in Warsaw on Jana Pawła II Avenue, a prestigious location close to the city centre. In close proximity to the Palace of Culture and the Central Railway Station, buick access to the airport and to the city’s main arteries is assured.

Atrium Plaza jest siedmiokondygnacyjnym budynkiem biurowym ze strzeżonym parkingiem podziemnym. Sześć górnych pięter zajmują biura, natomiast na parterze zlokalizowane są sklepy i restauracja. Budynek zlokalizowany jest w Warszawie przy Al. Jana Pawła II. Prestiżowa lokalizacja w centrum miasta, niedaleko Pałacu Kultury i Nauki oraz Dworca Centralnego zapewnia dobry dojazd do lotniska, jak również do głównych arterii komunikacyjnych miasta.

AT R I U M P L A Z A

LOCATION

Standard (class A, class B, class C) Name of building | Nazwa biurowca Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer District | Dzielnica City | Miasto Ready to occupy | Rok oddania do użytku Number of storeys | Liczba kondygnacji Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych Asking price | Cena ofertowa Service charges | Opłaty eksploatacyjne Parking rent | Opłata za parking Indexation | Indeksacja Deposit | Depozyt Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych Number of elevators | Ilość wind Main tenants | Główni najemcy

A Atrium Plaza Al. Jana Pawła II 29 Wola Warszawa 1998 7 14 708 12 666 1 398 80 2 000 202 on application 21,50 PLN 150 EUR EUR CPI 3 months 10% 5 ---

Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

WA R S Z AWA

INFORMATION | INFORMACJE

CONTACT / KONTAKT Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Peakside Polonia Management Sp. z o.o. +48 22 653 69 00 monika.zalewska@peakside.com www.peakside.com

OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

80 m kw. 3 000 m kw.

75


Żoliborz One CLASS A

LOCATION

ŻOLIBORZ ONE

Żoliborz One, a luxurious state-of-the-art Class A Office building, located in the prestigious district of Żoliborz. Situated in a unique ample landscape and only a short distance away from the city center, enables an easy access to the new S8, A2 and NS highways as well as Prymasa Tysiąclecia Road. The building is also easily accessible by public means of transport. An elegant lobby, ultramodern security system, bilingual staff, functional distributions of layouts, advanced IT solutions for business, intelligent rotational parking scheme and fiber optic Internet connection with high performance, make Żoliborz One the perfect location for your corporate headquarters. The ground floor will provide tenants with facilities such as a restaurant, post office, grocery shop and other services. A large range of shops, restaurants, and entertainment facilities are also available at the nearby prime Shopping Center Arkadia. Duchnicka complex and Burakowska street.

LOKALIZACJA Żoliborz One to zbudowany według nowoczesnych standardów luksusowy budynek biurowy klasy A, zlokalizowany w dzielnicy Żoliborz, oddalony zaledwie kilka kilometrów od Centrum miasta. Doskonałą komunikację zapewni łatwy dostęp do dróg ekspresowych S8, A2 and NS i Alei Prymasa Tysiąclecia a także dobre połączenie z komunikacją miejską. Elegancka recepcja, ultranowoczesny system zabezpieczeń, dwujęzyczna obsługa, funkcjonalne rozkłady pięter, zawansowane rozwiązania IT dla biznesu, inteligenty rotacyjny system parkingowy oraz łącze światłowodowe o najwyższej wydajności czynią Żoliborz One idealną lokalizacją na siedzibę Państwa firmy. Na parterze najemcy będą mieli do dyspozycji liczne udogodnienia m.in. restaurację, pocztę, sklep oraz inne usługi. Pobliskie Centrum Handlowe Arkadia, kompleks Duchnicka oraz ulica Burakowska, zapewnią dodatkowo szeroki zakres sklepów, restauracji oraz rozrywki.

WA R S Z AWA

INFORMATION | INFORMACJE Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

Standard (class A, class B, class C) A Name of building | Nazwa biurowca Żoliborz One Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer ul. Szamocka 8 District | Dzielnica Żoliborz City | Miasto Warsaw/Warszawa Ready to occupy | Rok oddania do użytku 1st of September 2013/1 wrzesień 2013 Number of storeys | Liczba kondygnacji 10 Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. 10 190 Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. 8 740 Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. 681 Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. 117 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. 840 Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych 306 Asking price | Cena ofertowa upon request/na żądanie Service charges | Opłaty eksploatacyjne 16 PLN/m kw. Parking rent | Opłata za parking 90 EUR/35 EUR Indexation | Indeksacja EUR CPI Deposit | Depozyt 3 months rent/3 m-czny czynsz Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych 5,07% Number of elevators | Ilość wind 3 Main tenants | Główni najemcy ---

CONTACT / KONTAKT OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

76

120 m kw. ---

Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Agnieszka Jaworska +48 694 426 427 a.jaworska@apricotcg.com www.ZoliborzOne.pl


REKLAMA

AT EL I ER

email: biuro@kajetangora.pl Tel: +22 67 26 707 / +48 663 763 390 www.facebook.com/atelierkajetangora www.kajetangora.pl


REKLAMA

Największa baza ofert powierzchni biurowych


Garden Plaza CLASS A

LOKALIZACJA

Garden Plaza is the first project in Żoliborz combining modernity and functionality with pro-ecological solutions. Nearly 9,000 sq.m of modern class A office space meet rigorous requirements of the internationally recognised BREEAM environmental certification system. Garden Plaza technologies provide for sustainable growth, and significantly increase the cost effectiveness of the development. Garden Plaza’s close proximity to Powązkowska and Armii Krajowej streets enables quick transfer to different districts of Warsaw. In addition, the proximity of Rout S8 allows easy access to Warsaw Chopin and Modlin Airports. Garden Plaza’s neighborhood benefits also from an extensive network of public transport as well as from a variety of local shops and services.

Garden Plaza to pierwszy projekt na Żoliborzu łączący nowoczesność i funkcjonalność z rozwiązaniami pro-ekologicznymi. Blisko 9 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej klasy A, spełnia rygorystyczne kryteria międzynarodowego systemu certyfikacji BREEAM. Technologie zastosowane w projekcie gwarantują firmom zrównoważony rozwój oraz zwiększają efektywność kosztową powierzchni. Lokalizacja nieopodal ulic Powązkowskiej i Armii Krajowej umożliwia dogodne przemieszczanie się między dzielnicami Warszawy. Bliskość trasy S8 pozwala na szybkie dotarcie do lotniska im. Fryderyka Chopina, Portu Lotniczego w Modlinie oraz autostrady A2. W okolicy Garden Plaza znajdują się także liczne przystanki komunikacji miejskiej oraz bogate zaplecze usługowo-handlowe.

GARDEN PLAZA

LOCATION

Standard (class A, class B, class C) Name of building | Nazwa biurowca Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer District | Dzielnica City | Miasto Ready to occupy | Rok oddania do użytku Number of storeys | Liczba kondygnacji Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych Asking price | Cena ofertowa Service charges | Opłaty eksploatacyjne Parking rent | Opłata za parking Indexation | Indeksacja Deposit | Depozyt Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych Number of elevators | Ilość wind Main tenants | Główni najemcy

A Garden Plaza ul. Elbląska 15/17 Żoliborz Warszawa 2014 4 8 520 6 730 1 790 500 2 240 132 15,75 EUR do potwierdzenia 75/90 EUR HICP 3 miesięczny 4,5% 4 ---

Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

WA R S Z AWA

INFORMATION | INFORMACJE

CONTACT / KONTAKT Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

SAVILLS +48 22 222 40 00, NUVALU +48 22 465 99 66 +48 22 653 65 60 m.lipinska@antczak.pl www.gardenplazaoffice.com

OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

500 m kw. 8 520 m kw.

79


Biurowce w Polsce — wiosna 2013

Rosnąca wiara inwestorów

WROCŁAW

Wrocław to – po Warszawie – najbardziej rozwinięte centrum finansowe w Polsce. Jest również trzecim miastem w kraju (po Warszawie i Krakowie) pod względem wielkości zasobów biurowych (468 700 m kw.), swoje siedziby ma tu wiele banków komercyjnych. W roku 2009, w wyniku zawirowań na światowych rynkach finansowych, część inwestycji biurowych została wstrzymana, a inwestorzy znacznie ograniczyli swoją aktywność. Mimo że sytuacja zmieniła się już w drugiej połowie 2010 r. i widać oznaki poprawy koniunktury, deweloperzy nadal ostrożnie planują nowe inwestycje, a rozpoczęcie budowy często uzależniają od zawarcia umów typu pre-let (przednajmu, czyli umów podpisywanych przed powstaniem obiektu)

N

iewielu deweloperów stać na realizowanie projektów z własnych środków. W  ostatnich miesiącach wskaźnik pustostanów wzrósł do 8 proc. – to najwyższy poziom od I kwartału 2010 r. (od I kwartału 2011 r. nie przekroczył 5  proc.). Właśnie z tego względu w 2010 i 2011 r. deweloperzy zdecydowali się rozpocząć nowe inwestycje, których większość zakończono w 2012 r. Zgodnie z planem w minionym roku we Wrocławiu oddano do użytku 66 000 m kw. nowej powierzchni biurowej, najwięcej spośród miast regionalnych w Polsce.

Największy popyt generują duże koncerny – najchętniej lokują się w wielkometrażowych obiektach, które powstają w kilku fazach, co zapewnia Podaż najemcom możliwość Obecnie we Wrocławiu w budowie znajekspansji duje się ok. 44 000 m kw. powierzch-

ni biurowej. Najważniejsze realizowane projekty to: powstający głównie na potrzeby firmy Credit Suisse budynek Green Day (Skanska) – otwarcie planowane na III kwartał 2013 r.; West House (Archicom), czyli II faza kompleksu Zachodni Park Biznesu – otwarcie planowane na wrzesień 2013 r.; II faza Aquarius Business House (Echo Investment) – ukończenie planowane na II kwartał 2013 r. (I faza została oddana we wrześniu 2012 r.); Millenium Tower

80

IV (Descont), część kompleksu Millenium Towers – oddanie planowane na III kwartał 2013 r. Wiele projektów we Wrocławiu ma pozwolenie na budowę. Niektóre z nich, ze względu na ograniczenia w finansowaniu, nie zostaną rozpoczęte, zanim nie uda się pozyskać najemców na co najmniej 30-40 proc. powierzchni. Łączna powierzchnia obiektów biurowych z  pozwoleniami na budowę oraz tych, które mają szansę na ich uzyskanie w najbliższym czasie to ponad 180 000 m kw. Warto wymienić te najważniejsze: Synergy Business Park (Ghelamco), Business Garden (SwedeCenter)  – największy projekt biurowy w  mieście, Centrum Biurowe Karkonoska (GTC), Plac Dominikański (Skanska), kolejne budynki Zachodniego Parku Biznesu (Archicom), West Gate (Echo Investment), Times II (UBM), Verity Business Center (Verity). W ciągu najbliższych 12 miesięcy zasoby powierzchni biurowej Wrocławia powinny przekroczyć 500 000 m kw. Jeżeli popyt utrzyma się na poziomie z ostatnich dwóch lat, do końca 2014 r. zasoby biurowe Wrocławia wyniosą 550 000 m kw.

Popyt Wrocław, razem z Krakowem, należy do najstabilniejszych biurowych rynków regionalnych w kraju, głównie za sprawą swojej samowystarczalności. Nie jest uzależniony od popytu zewnętrznego jak Łódź czy Katowice. Większość umów jest zawierana z korporacjami, które już działają w  mieście, zwiększają zatrudnienie i potrzebują dodatkowej powierzchni biurowej. Doskonałym przykładem jest firma Credit Suisse, która w ostatnim roku weszła do grona największych pracodawców na rynku usług we Wrocławiu. W 2012 r. wolumen transakcji najmu zwiększył się o prawie 25 proc. w stosunku do roku poprzedniego i  wyniósł 60 000 m kw. Było to w dużym stopniu wynikiem zawarcia największej transakcji w historii wrocławskiego rynku biurowego – wynajmu 14 400 m kw. w Green Towers. Dla porównania, w 2011 r. we Wrocławiu wynajęto 47 850 m kw., a w 2010 r. 43 000 m kw. Widać, że popyt znacząco rośnie, w dużej mierze za sprawą większego wyboru projektów. Dzięki deweloperom, którzy  – mimo ograniczeń na rynku finansowym – realizowali projekty na własne ryzyko, dla Wrocławia rok 2012


wiosna 2013 — Biurowce w Polsce

był rekordowy pod względem zarówno podaży, jak i popytu. Większy wybór sprzyja nowym transakcjom, a  ograniczenie podaży często blokuje rozwój rynku. Podobna prawidłowość dotyczy wszystkich rynków biurowych. Ponad połowa wrocławskich transakcji dotyczyła nowych projektów, takich jak Green Towers i Green Day (Skanska), Aquarius Business House (Echo Investment) oraz Sky Tower (LC Corp). Szacujemy, że w 2013 r. popyt wzrośnie i wyniesie ok. 75 000-80 000 m kw. Kolejnym silnym bodźcem dla nowych inwestycji jest relatywnie silna pozycja Wrocławia na rynku inwestycyjnym. Sprzedaż wynajętego w  całości kompleksu Green Towers (zrealizowanego przez firmę Skanska) jednej z największych polskich instytucji finansowych jest jedną z  oznak wiary inwestorów w długofalowy rozwój miasta. Czynsze i pustostany W ostatnim roku niewiele się zmieniło pod względem struktury rynku. Wrocławscy najemcy nadal dzielą się na dwie grupy. Małe lokalne firmy są zainteresowane niedużymi tanimi powierzchniami w  obiektach klasy B  i  C  zlokalizowanymi w  centrum miasta. Firmy zagraniczne poszukują biur w najnowocześniejszych budynkach poza centrum. Największy popyt generują duże koncerny – najchętniej lokują się w wielkometrażowych obiektach, które powstają w kilku fazach, co zapewnia najemcom możliwość ekspansji. Można przewidywać, że inwestycje wieloetapowe będą miały coraz większy udział w rynku. Spore zapotrzebowanie dotyczy modułów małych (300-500 m kw.) i te są nadal łatwo dostępne. Niemniej jednak z  zestawienia kluczowych transakcji we Wrocławiu wynika, że coraz częściej poszukiwane są większe powierzchnie (od 2 000 m kw.) o wysokim standardzie, a tych jest na rynku niewiele. W I kwartale 2013 r. współczynnik pustostanów wyniósł we Wrocławiu 8 proc. Wbrew pozorom wzrost ilości powierzchni niewynajętej jest bardzo zdrowym objawem, ale nie powinien istotnie wpłynąć na oferowane stawki najmu. Rynek o skali Wrocławia osiąga równowagę między popytem a podażą przy ok. 10-procentowym poziomie pustostanów. Nic nie wskazuje na to, żeby taki wskaźnik został osiągnięty na dłuższy czas – możliwe są tylko chwilowe wzrosty zaraz po oddaniu nowych wielkometrażowych obiektów. Szacujemy, że w niedługim czasie zarówno powierzchnia istniejąca, jak i znajdująca się w  budowie, zostaną wchłonię-

Wolumen transakcji w miastach regionalnych (m kw./sq.m) Wolumen w miastach regionalnych (m kw./sq.m) Take-up intransakcji regional cities Take-up in regional cities 120 000 120 000 100 000 100 000 80 000 80 000 60 000 60 000 40 000 40 000 20 000 20 000 0 0

Kraków Kraków

Wrocław Wrocław

Trójmiasto Trójmiasto

Katowice Katowice

Łódź Łódź

Noweumowy/New umowy/Newleases leases Nowe

Powiększeniepowierzchni/Expansion powierzchni/Expansion Powiększenie

Odnowieniapowierzchni/Renewal powierzchni/Renewal Odnowienia

użytekwłasny/Owner własny/Owneroccupier occupier NaNaużytek

Poznań Poznań

Source/Źródło:Cushman Cushman&&Wakefield, Wakefield,Dział DziałWycen Wyceni Doradztwa i Doradztwa Cushman & Wakefield, styczeń 2013 Source/Źródło: Cushman & Wakefield, styczeń 2013

Zasoby nowoczesnej nowoczesnejpowierzchni powierzchnibiurowej biurowej Zasoby Modern office officespace spacestock stock Modern 20% 20% 18% 18% 16% 16%

28 284 800 284  284 800 284  28

14% 14%

Poz Poznań Poznań Poz 281 300 00 00 281 300 00

12% 12%

Łódź dź Łódź dź

359 800 3359    359 800 3359

10% 10%

Tró Trójmiasto ójmia Trójmiasto Tró ójmia 4468 700 68 4468 700 68

8% 8% 6% 6%

Wr Wrocław Wrocław Wr

278 900 900 00 278 900 900

Katowice ce ee Katowice ce

3 859 000 9 000 00 3 859 000 9 000

Warszawa awa Warszawa awa

602 6602 350 6602 350 602

4% 4%

Kr Kraków Kraków Kr

2% 2% 0% 0%

10 10

14 14

18 22 26 30 18 22 26 30 Czynsze (EUR/mkw./mies.) Czynsze (EUR/mkw./mies.) Source/Źródło: Cushman & Wakefield, Dział Wycen i Doradztwa Cushman & Wakefield, styczeń 2013 Source/Źródło: Cushman & Wakefield, Dział Wycen i Doradztwa Cushman & Wakefield, styczeń 2013

te przez rynek. Warto zwrócić uwagę, że ok. 40 proc. powstającej powierzchni jest już zarezerwowane dzięki transakcjom przednajmu z ostatnich 12 miesięcy. Coraz więcej firm decyduje się na wynajęcie powierzchni w budowie. Skłania ich do tego mała ilość pustostanów i chęć uzyskania lepszych warunków finansowych. W  ciągu ostatnich 12 miesięcy stawki nominalne czynszów były stabilne i  oscylowały w  granicach 13-16 EUR/m kw./miesiąc, a stawki efektywne wyniosły 11-14 EUR/m kw./miesiąc.

Wrocław nadal jest uznawany za jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc do inwestowania w Polsce. Powodów jest kilka: przede wszystkim atrakcyjny rynek pracy, rozwinięte zaplecze akademickie i kulturalne oraz pozytywne przykłady zrealizowanych inwestycji. Ekspansje takich firm, jak: IBM, Credit Suisse, Nokia Siemens Networks, HP, Getin Bank, Google, Tieto oraz Credit Agricole mówią same za siebie. Wraz z rozwojem rynku rosną oczekiwania najemców, więc deweloperzy mają we Wrocławiu jeszcze spore pole do popisu.

81


Biurowce w Polsce — wiosna 2013

Investors` growing faith Wrocław is the second-strongest financial centre in Poland after Warsaw – and the third-largest office market after Warsaw and Kraków – with its total office stock of 468,700 sq.m and headquarters of many commercial banks. In 2009 some office projects were put on hold and development activity strongly declined due to the turmoil on the world’s financial markets. Although market conditions have changed since the second half of 2010 and there is evidence of an upturn in the economy, developers continue to show caution as regards planning new developments with construction often being subject to pre-lets being secured

F

ew developers can afford to finance projects themselves. The vacancy rate, which had remained below 5% since Q1 2011, rose to 8% in recent months, the highest figure since Q1 2010. This is the reason why in 20102011 developers decided to launch new projects, most of which were completed in 2012. As planned, in 2012 the provision of new office space in Wrocław reached 66,000 sq.m, the largest volume of new completions of all the regional cities in Poland.

The strongest demand is generated by large corporations, which prefer large office schemes developed in several phases and providing them with expansion opportunities Supply

Around 44,000 sq.m of office space is currently under construction in Wrocław. The key projects in the pipeline include the following: Green Day developed by Skanska on a built-to-suit basis largely for Credit Suisse and scheduled to be delivered in Q3 2013; Archicom’s West House, i.e. the second phase of the Zachodni Park Biznesu complex to be delivered in September 2013; the second phase of Echo Investment’s Aquarius Business House to be completed in Q2 2013 (phase one came onto the market in September 2012); and Descont’s  Millenium Tower IV, part of the Millenium Towers complex, to be delivered in Q3 2013.

Krzysztof Misiak Associate Regional Cities Manager in the Office Department

Cushman & Wakefield www.cushmanwakefield.com

82

Many projects in Wrocław have been granted building permits, but due to financing constraints some will not break ground until tenants are secured for at least 30-40% of space. The total stock of office schemes with valid building permits (or those likely to be granted such permits in the nearest future) stands at more than 180,000 sq.m. These include the following: Ghelamco’s Synergy Business Park, SwedeCenter’s Business Garden being the largest office scheme in Wrocław, GTC’s Karkonoska Office Center, Skanska’s Plac Dominikański, Archicom’s  further buildings of Zachodni Park Biznesu, Echo Investment’s West Gate, UBM’s Times II and Verity’s Verity Business Center. The total office space stock in Wrocław is expected to exceed 500,000 sq.m within the next 12 months. If take-up continues to be as strong as in the last two years, Wrocław’s total stock is likely to reach 550,000 sq.m by the end of 2014.

Demand Wrocław, apart from Kraków, is one of the most stable regional office markets in Poland, largely due to its self-sufficiency as, unlike Łódź or Katowice, it is not dependent on external demand. Most leases are made with companies which are already active on the Wrocław market, create new jobs and report increased office space requirements, such as Credit Suisse, which has become one of the major employers on the service market in Wrocław. Leasing volume in 2012 rose by nearly 25% on the previous year, reaching 60,000 sq.m and powered largely by the lease of 14,400 sq.m at the Green Towers, the largest deal on record on the Wrocław office market. For comparison, take-up in 2011 and 2010 was 47,850 sq.m and 43,000 sq.m respectively. Office take-up is rising strongly in Wrocław, mainly on account of the larger choice of schemes offered. Supply and take-up reached new record highs in Wrocław in 2012 thanks to developers, who completed projects at their own risk despite constraints on the financial market. With wider office space choice new deals are made easier, while a decline in supply often hampers market development. This applies to all regional markets. More than half of the deals in Wrocław were made at new schemes such as Skanska’s  Green Towers and Green Day, Echo Investment’s Aquarius Business House and LC Corp’s Sky Tower. Office space take-up in 2013 is expected to rise to around 75,000-80,000 sq.m. Another strong incentive to launching new developments is Wrocław’s relatively strong position on the Polish investment market. The sale of the fully leased Green Towers complex developed by Skanska to a major Polish financial organisation indicates investors’ faith in Wrocław’s continued growth in the long run. Rent rates and vacancy The market structure of Wrocław hardly changed in 2012 with tenants continued to be divided into two groups. Small local businesses report demand for small office modules in downtown Grade B and C buildings, while foreign companies look for offices in prime modern office build-

ings in non-central locations. The strongest demand is generated by large corporations, which prefer large office schemes developed in several phases and providing them with expansion opportunities. Therefore, multi-phase developments are likely to have an increasing market share. There is considerable demand for small office module of 300-500 sq.m, which continue to be easily available. However, key deals made on the Wrocław market indicate that there is increasing demand for scarce high quality larger spaces of more than 2,000 sq.m. In Q1 2013 the vacancy rate stood at 8%. The rising volume of vacant space is actually a sign of a very healthy market situation and it is not expected to affect headline rents strongly. Markets of the Wrocław size can reach a state of equilibrium between demand and supply with the vacancy rate of around 10%. Such vacancy rate is unlikely to be achieved in the long run, but it may rise temporarily as a result of new large office schemes coming onto the market. Both the existing space and space under construction are expected to be soon absorbed by the market. Around 40% of the pipeline space has already been reserved in pre-lets over the course of the last twelve months. An increasing number of companies decide to lease space under construction on account of the small volume of vacant space and the desire to obtain better financial conditions. In the last twelve months headline rents held firm at around EUR 13-16/sq.m/ month, while effective rents stood at EUR 11-14/sq.m/month. Wrocław continues to be seen as one of the most attractive investment destinations in Poland, largely on account of its strong labour market, academic and cultural base and successful developments. Expansions of companies such as IBM, Credit Suisse, Nokia Siemens Networks, HP, Getin Bank, Google, Tieto and Credit Agricole speak for themselves. Tenants’ expectations increase with the continued market growth, which means that there is still room for more developments in Wrocław.


wiosna 2013 — Biurowce w Polsce

Wybrane Obiekty Biurowe | Selected Office Buildings

Wrocław

POMORSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

PODLASKIE KUJAWSKO-POMORSKIE

MAZOWIECKIE LUBUSKIE

WIEKOPOLSKIE

ŁÓDZKIE LUBELSKIE DOLNOŚLĄSKIE

Wrocław

ŚWIĘTOKRZYSKIE

OPOLSKIE ŚLĄSKIE

PODKARPACKIE MAŁOPOLSKIE

Psie Pole

3

Fabryczna

5 4 1

6 Stare Miasto

7 10 9

ŚŚródmieście

8

2 Krzyki

Wrocław dzielnica I district 1 Fabryczna 2 Fabryczna 3 Fabryczna 4 Fabryczna 5 Fabryczna 6 Stare Miasto 7 Stare Miasto 8 Stare Miasto 9 Śródmieście 10 Śródmieście (Kleczków)

nazwa budynku | name of building MILLENNIUM TOWER IV Wrocławski Park Biznesu 1 Wrocławski Park Biznesu 3 GAMMA West Gate Times II Save The World Business Center Dominikański Green Day ZITA

klasa I class A A A A A A A A A B+

str I page 84 90 91 85 86 89 92 93 94 97

83


MILLENNIUM TOWER IV CLASS A

LOCATION

MILLENNIUM TOWER IV

MILLENIUM TOWER IV is a further continuation of modern office building complex situated in western part of Wroclaw – currently one of the most attractive location for this type of buildings. Location ensures strategic city points convenient and easy of access, both with municipal transport and car. Noteworthy is near distance to the airport. Taking vicinity development plans into account, especially modernization of communication arrangements in this area, attractiveness of this location will be even more improved in the near future. The new building is part of a Complex composed of multi-storey buildings maintained in architectural convention with already occupied office buildings from the total complex. Central part of every building is the lobby with high-speed elevators. Building facilities provide fit-out specially adapted for tenants, advanced IT and security solutions, modern heating, ventilation, AC, open able windows and excellent access to daylight. Space is available form October 2013.

LOKALIZACJA MILLENIUM TOWER IV to dalszy ciąg realizacji nowoczesnego kompleksu budynków biurowych usytuowanych w zachodniej części Wrocławia – obecnie jednej z atrakcyjniejszych lokalizacji dla tego typu obiektów. Lokalizacja zapewniająca dogodny i łatwy dojazd do strategicznych punktów miasta, zarówno transportem miejskim jak i samochodem. Na szczególną uwagę zasługuje również niedaleka odległość Portu Lotniczego. Uwzględniając plany rozwoju tej okolicy, a szczególnie modernizację układu komunikacyjnego w tym rejonie, lokalizacja ta w niedalekiej przyszłości zyska na atrakcyjności. Obiekt, to wielokondygnacyjny budynek utrzymany w konwencji architektonicznej z oddanymi już do użytku biurowcami z całości kompleksu. Centralną część każdego z budynków stanowi trzon komunikacyjny z zespołem szybkobieżnych dźwigów osobowych. Obiekt zapewnia dopasowaną do potrzeb Najemców aranżację, zaawansowane rozwiązania telekomunikacyjne, bezpieczeństwa, nowoczesne systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, otwierane okna oraz doskonały dostęp światła dziennego. Powierzchnie dostępne od października 2013.

W R O C Ł AW

INFORMATION | INFORMACJE Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

Standard (class A, class B, class C) A Name of building | Nazwa biurowca MILLENNIUM TOWER IV Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer ul. Strzegomska 42 District | Dzielnica Fabryczna City | Miasto Wrocław Ready to occupy | Rok oddania do użytku Q4 2013 Number of storeys | Liczba kondygnacji 14 Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. 9 000 Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. 7 700 Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. 0 Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. 600 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. 600 Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych 850 Asking price | Cena ofertowa 56 PLN do negocjacji Service charges | Opłaty eksploatacyjne 15 PLN Parking rent | Opłata za parking 250 PLN over ground/320 PLN underground-do negocjacji Indexation | Indeksacja GUS Deposit | Depozyt 3 miesięczny czynsz (gwarancja bankowa/aucja) Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych 25 m kw. od kondygnacji Number of elevators | Ilość wind 3 Main tenants | Główni najemcy Capgemini

CONTACT / KONTAKT OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

84

od 600 m kw. 4 000 m kw.

Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Descont Sp. z o.o. SKA +48 71 355 07 53 rent@descont.pl www.descont.pl


GAMMA OFFICE CLASS A

LOCATION

GAMMA OFFICE

Gamma Office building is under construction between the streets Fabryczna and Robotnicza, which constitute the axis of the West Business Area, concentrating most of Wroclaw’s office space. The location provides excellent access to both Wroclaw’s InnerCity Bypass and the Motorway Bypass. The distance to the Old Town Market Square is about 3 km. Gamma Office offers class A office area with flexible design and efficient space arrangement. High-quality technical installations ensure comfortable working conditions and help reduce area maintenance costs.

LOKALIZACJA Budynek Gamma Office powstaje przy ulicy Fabrycznej i Robotniczej stanowiących oś Zachodniego Obszaru Biznesu – skupiającego większość oferowanej we Wrocławiu powierzchni biurowej. Lokalizacja zapewnia doskonały dostęp zarówno do Śródmiejskiej, jak i Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Odległość do Rynku Starego Miasta wynosi około 3 km. Gamma Office oferuje powierzchnie biurowe klasy A zapewniające elastyczność oraz efektywne wykorzystanie przestrzeni. Zastosowanie wysokiej jakości instalacji technicznych gwarantuje wysoki komfort pracy oraz ograniczenie kosztów związanych z eksploatacją powierzchni.

Standard (class A, class B, class C) A Name of building | Nazwa biurowca GAMMA OFFICE Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer ul. Fabryczna 6-8 District | Dzielnica Fabryczna City | Miasto Wrocław Ready to occupy | Rok oddania do użytku Q2 2015 Number of storeys | Liczba kondygnacji 2 podziemne + 7 naziemnych Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. 22 376 Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. 14 469 Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. 500 Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. ca. 250 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. 2 039 Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych 213 Asking price | Cena ofertowa --Service charges | Opłaty eksploatacyjne 16 PLN Parking rent | Opłata za parking 50 EUR Indexation | Indeksacja roczna, na podstawie HICPs Deposit | Depozyt 3 miesięczny, kaucja lub gwarancja bankowa Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych 3,96% Number of elevators | Ilość wind 5 Main tenants | Główni najemcy ---

Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

W R O C Ł AW

INFORMATION | INFORMACJE

CONTACT / KONTAKT Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Tomasz Klecha +48 510 015 955 t.klecha@vantage-sa.pl www.vantage-sa.pl

OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

ca. 250 m kw. 14 469 m kw.

85


West Gate CLASS A

LOKALIZACJA

West Gate is the most recent project in Echo Investment’s portfolio of office facilities. It is a modern class A building with an aggregate area of 16,000 sq.m. Two-floor underground parking lot is present on the project site. The project is located at the crossing of Lotnicza, Na Ostatnim Groszu, Legnicka and Milenijna Streets, which guarantees perfect exposure for the building. With the proximity of city transport stops and the main communication arteries of Wrocław, the city centre is quickly accessible from the site, with a very convenient connection to the airport and the city ring road. Service outlets, shops, a park, a petrol station, sports and recreation areas are present in the immediate vicinity of the project. The West Gate building represents modern yet timeless architecture. The minimalistic body of the building is complemented with large glazed surfaces, giving the offices optimised natural lighting.

West Gate to najnowszy projekt w portfelu obiektów biurowych Echo Investment. Jest to nowoczesny budynek klasy A o łącznej powierzchni 16 000 m kw. Na terenie inwestycji znajduje się dwukondygnacyjny parking podziemny. Inwestycja zlokalizowana jest na skrzyżowaniu ulic Lotniczej, Na Ostatnim Groszu, Legnickiej i Milenijnej, co gwarantuje doskonałą ekspozycję budynku. Bliskość przystanków komunikacji miejskiej oraz główne arterie komunikacyjne Wrocławia pozwalają na szybki dojazd do centrum miasta przy jednoczesnym bardzo dobrym połączeniu z lotniskiem oraz obwodnicą. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajdują się punkty usługowe i handlowe, park, stacja benzynowa oraz tereny sportu i rekreacji. Budynek West Gate to nowoczesna, ale i ponadczasowa architektura. Minimalistyczną formę budynku dopełniają duże przeszklone powierzchnie, dzięki którym biura są optymalnie doświetlone.

W E S T G AT E

LOCATION

W R O C Ł AW

INFORMATION | INFORMACJE Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

Standard (class A, class B, class C) Name of building | Nazwa biurowca Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer District | Dzielnica City | Miasto Ready to occupy | Rok oddania do użytku Number of storeys | Liczba kondygnacji Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych Asking price | Cena ofertowa Service charges | Opłaty eksploatacyjne Parking rent | Opłata za parking Indexation | Indeksacja Deposit | Depozyt Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych Number of elevators | Ilość wind Main tenants | Główni najemcy

A West Gate ul. Lotnicza 12 Fabryczna Wrocław 2014 8 (2+6) 29 700 16 200 --150 2 500 - 2 800 328 please contact us please contact us please contact us tak/yes tak/yes 3,29% 6 ---

CONTACT / KONTAKT OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

86

150 m kw. please contact us

Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Echo Investment - Katarzyna Kubicka +48 664 900 310 katarzyna.kubicka@echo.com.pl www.echo.com.pl


WHERE THE WORLD GOES FOR POLISH BUSINESS NEWS

FOR DAILY NEWS SEE WWW.WBJ.PL TO SUBSCRIBE UB B CONTACT ACT KRZYSZTOF KRZ OF WILIยกSKI: KWILINSKI@VALKEA.COM WIL A.C

TO ADVERTISE CONTACT AGNIESZKA BREJWO: ABREJWO@WBJ.PL ABREJWO@WB


Times II CLASS A

LOKALIZACJA

Times II is a modern office-and-services building which is being constructed in the very center of Wrocław, enclosed within Kazimierza Wielkiego, Ruska, Św. Mikołaja and Grabarska streets. The investment comprises two buildings offering total 16,500 sq.m of office space and 1,500 sq.m of retail space and 400 parking places in multi-storey partially public parking lot. The office buildings shall be integrated into the existing buildings. The project is expected to be completed within 24 months. The investment is scheduled to start at the end of the first quarter or at the beginning of the second quarter of 2013 and and the commissioning is planned at the end of the third quarter or at the beginning of the fourth quarter of 2015. Times II is another UBM investment that values the comfort of future tenants and that is carried out in compliance with environment friendly assumptions of LEED certification. The architectural design was prepared by APA Hubka Design Studio.

Times II to nowoczesny kompleks biurowo-usługowy, powstający w ścisłym centrum Wrocławia pomiędzy ulicami Kazimierza Wielkiego, Ruską, Św. Mikołaja i Grabarską. W ramach kompleksu powstaną dwa budynki wraz z wielopiętrowym parkingiem publicznym, oferujące łącznie 16 500 m kw. powierzchni biurowej, 1 500 m kw. powierzchni usługowej oraz 400 miejsc parkingowych. Biurowce zostaną wkomponowane w istniejącą już zabudowę Starego Miasta. Realizacja projektu będzie trwać 24 miesiące. Planowane rozpoczęcie inwestycji nastąpi na przełomie II i III kwartału 2013 roku, a zakończenie na przełomie III i IV kwartału 2015 roku. Times II to kolejna inwestycja spółki UBM, realizowana w trosce o komfort przyszłych najemców i w oparciu o zielone założenia certyfikacji LEED. Za projekt architektoniczny odpowiedzialna jest Autorska Pracownia Architektoniczna APA Hubka.

TIMES II

LOCATION

Standard (class A, class B, class C) A Name of building | Nazwa biurowca Times II Address | Adres ul. K. Wielkiego, Ruska, Św. Mikołaj, Grabarska District | Dzielnica Stare Miasto City | Miasto Wrocław Ready to occupy | Rok oddania do użytku 2015 Number of storeys | Liczba kondygnacji 9 Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. ca. 36 000 Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. ca. 16 500 Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. ca. 1 500 Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. ca. 200 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. ca. 700 - 2 400 Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych ca. 400 Asking price | Cena ofertowa office: 14,50/15,50/16,50 EUR/m kw., retail: 18,00 EUR/m kw. Service charges | Opłaty eksploatacyjne 15,00 PLN/m kw. Parking rent | Opłata za parking 80 EUR Indexation | Indeksacja annual indexation (MUICP Index) Deposit | Depozyt bank guarantee/3 months rent deposit Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych 5% Number of elevators | Ilość wind 11 Main tenants | Główni najemcy ---

Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

W R O C Ł AW

INFORMATION | INFORMACJE

CONTACT / KONTAKT Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Paweł Pałczyński, +48 609 464 749 Daria Dudek, +48 668 139 774 pawel.palczynski@ubm.pl, daria.dudek@colliers.com www.timesII.com

OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) ca. 200 m kw. Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia office: ca.16 500 m kw., retail: ca. 1 500 m kw.

89


Wrocławski Park Biznesu 1 CLASS A

LOKALIZACJA

Wrocław Business Park is an intimate team of Class A + office buildings located along Strzegomska Street, near the Center and Wroclaw’s Airport. Nearby City Ring Road and Legnicka Street actually allow easy access to any part of the city. Low buildings combined with the beautiful countryside that makes this place is in complete harmony with its surroundings, exudes calm and allows full focus to create the perfect conditions for work. With the power supply from two independent directions, additional transformer stations and the area suitable for server rooms, Business Park is a favorite destination for companies in the IT area. There are 12 independent buildings with a total area of 15,000 sq.m. The Park has a restaurant, a bank and a newspaper stand.

Wrocławski Park Biznesu 1 zlokalizowany przy ulicy Strzegomskiej to kameralny zespół biurowców klasy A+ zlokalizowany blisko Centrum Wrocławia oraz wrocławskiego Lotniska. Przebiegające nieopodal Obwodnica Śródmiejska oraz ulica Legnicka umożłiwiają dogodny dojazd właściwie do każdej części miasta. Niska zabudowa Parku Biznesu połączona z piękną zielenią sprawia, że miejsce to pozostaje w pełnej harmonii z otoczeniem, tchnie spokojem i pozwala na pełne skupienie tworząc idealne warunki do pracy. Dzięki zasilaniu z 2 niezależnych kierunków, dodatkowych trafostacji oraz powierzchni przystosowanych dla serwerowni nasz Park jest ulubionym miejscem dla firm z obszaru IT. Powierzchnia biurowa to 12 niezależnych budynków o łącznej powierzchni 15 000 m kw. Na terenie Parku znajduje się restauracja, bank oraz kiosk z prasą.

WROCŁAWSKI PARK BIZNESU 1

LOCATION

W R O C Ł AW

INFORMATION | INFORMACJE Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

Standard (class A, class B, class C) A Name of building | Nazwa biurowca Wrocławski Park Biznesu 1 Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer ul. Strzegomska 46-56 District | Dzielnica Fabryczna City | Miasto Wrocław Ready to occupy | Rok oddania do użytku 2002-2003 Number of storeys | Liczba kondygnacji 2-3 Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. 19 000 Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. 15 000 Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. 300 Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. 100 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. 300 - 600 Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych 700 Asking price | Cena ofertowa 13 EUR Service charges | Opłaty eksploatacyjne 9-12 PLN w zależności od zakresu Parking rent | Opłata za parking brak dodatkowych opłat - miejsca w cenie Indexation | Indeksacja GUS/HICP Deposit | Depozyt gwarancja bankowa, kaucja Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych 5% Number of elevators | Ilość wind po 1 w każdym budynku Main tenants | Główni najemcy ATOS IT Solutions and Services, Siemens, NSN, REC

CONTACT / KONTAKT OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

90

100 m kw. 7 500 m kw.

Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Rafał Chrzanowski +48 71 376 96 42 rchrzanowski@devco.pl www.devco.pl


Wrocławski Park Biznesu 3 CLASS A lub B

LOKALIZACJA

Wroclaw Business Park 3 is a fenced site of 10,5 ha with multi wing, fourfloor main building (30,000 sq.m of office area) surrounded by a lot of greenery and located in north east part of Wrocław on a non-flooding area - higher than Wrocław which may be of great importance for financial institutions and other companies with large archives. Business Park is located directly by a renovated road no. 8 (part of the road S8) and very close to the junction in Długołęka where S8 road is connected with Motorway Ring of Wrocław providing excellent access to the Airport and motorway A4. The building is characterized by attractive postindustrial natural brick elevation. Its framework allows to arrange an open office space of unlimited size or small intimate offices. There is also a possibility to separate buildings as independent objects with its own access zones.

Wrocławski Park Biznesu 3 znajduje się na 10,5 hektarowej działce położnej w północno wschodniej części Wrocławia na terenie niezalewowym (wyżej niż Wrocław - ważne dla instytucji finansowych oraz innych firm posiadających duże archiwa) i składa się z zespołu budynków otoczonych zielenią oraz starodrzewiem. Obiekt jest położony bezpośrednio przy trzypasmowej drodze wylotowej w kierunku Warszawy (część drogi S8) a dodatkowo bardzo blisko przebiega Autostradowa Obwodnica Wrocławia dająca doskonały dojazd do lotniska i autostrady A4. Budynek charakteryzuje się ponadczasową, zabytkową postindustrialną elewacją z naturalnej cegły oraz pozwala na wydzielenie praktycznie nieograniczonej wielkości openspace (z dodatkowymi pomieszczeniami dla kierowników/osób zarządzających). Segmentowa budowa obiektu umożliwia wydzielanie indywidualnych wejść i stref dostępu.

WROCŁAWSKI PARK BIZNESU 3

LOCATION

Standard (class A, class B, class C) A lub B w zależności od potrzeb Najemcy Name of building | Nazwa biurowca Wrocławski Park Biznesu 3 Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer ul. Bierutowska 57-59 District | Dzielnica Psie Pole City | Miasto Wrocław Ready to occupy | Rok oddania do użytku 2013 Number of storeys | Liczba kondygnacji 4 Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. 30 000+5 000 pow. magaz.-archiwalnej Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. 27 000 Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. 2 000 Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. 200 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. 1 150 Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych 750 Asking price | Cena ofertowa do negocjacji Service charges | Opłaty eksploatacyjne 6 - 9 PLN Parking rent | Opłata za parking nie Indexation | Indeksacja GUS/HICP Deposit | Depozyt gwarancja bankowa lub kaucja Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych 3% Number of elevators | Ilość wind 11 Main tenants | Główni najemcy ---

Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

CONTACT / KONTAKT Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Adam Galewski +48 71 376 96 46 agalewski@devco.pl www.devco.pl

OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

200 m kw. 20 000 m kw.

W R O C Ł AW

INFORMATION | INFORMACJE


Save The World Business Center CLASS A

LOCATION S AV E T H E W O R L D B U S I N E S S C E N T E R

A new Save The World Real Estates project is being implemented as a result of reconstruction and extension of a historic Stefan Esders department store from 1905, located on one of the most prestigious and representative streets of Wrocław. The renewed Oławska street, connecting Market Square, Galeria Dominikańska and Dominikański Square, is an everyday walking route for hundreds of Wrocław citizens. Multi-storey carparks are located about 2 minutes walk from the building, just like all the attractions of the Market Square. The building is also located close to the main transport points in the city - the railway station and bus station are located about 10 minutes away. It takes just about 30 minutes to get to the Airport and the A4 motorway and most of the way goes through the renewed, multi-lane Legnicka street.

LOKALIZACJA Nowa inwestycja Save The World Real Estates powstaje w wyniku przebudowy i rozbudowy zabytkowego domu handlowego Stefan Esders z 1905 r. , położonego przy jednej z najbardziej prestiżowych i reprezentacyjnych ulic Wrocławia. Odrestaurowana ulica Oławska łącząca Rynek z Placem Dominikańskim i Galerią Dominikańską, to trasa, którą każdego dnia przemieszczają się setki Wrocławian. Wielopoziomowe parkingi znajdują się w odległości zaledwie 2 minut. Wszystkie atrakcje wrocławskiego Rynku to również około 2 minuty spacerem. Położenie inwestycji w samym sercu miasta zapewnia doskonały dojazd do najważniejszych punktów komunikacyjnych miasta - do dworców PKP i PKS ok. 10 minut. Samochodem na lotnisko i do węzła autostrady A4 podróżuje się około 30 minut, większość drogi pokonując odnowioną, wielopasmową ulicą Legnicką.

W R O C Ł AW

INFORMATION | INFORMACJE Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

Standard (class A, class B, class C) Name of building | Nazwa biurowca Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer District | Dzielnica City | Miasto Ready to occupy | Rok oddania do użytku Number of storeys | Liczba kondygnacji Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych Asking price | Cena ofertowa Service charges | Opłaty eksploatacyjne Parking rent | Opłata za parking Indexation | Indeksacja Deposit | Depozyt Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych Number of elevators | Ilość wind Main tenants | Główni najemcy

A Save The World Business Center ul. Oławska 13/Łaciarska 4 Stare Miasto Wrocław 2013 6 4 944,55 2 287,5 534,91 30 575 - 775 --do negocjacji 10 PLN/ m kw. --tak wymagany 31 % 2 Vertigo Jazz Club & Restaurant

CONTACT / KONTAKT OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

92

30 m kw. 2 177,78 m kw.

Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Paweł Daniłów +48 608 480 023 pdanilow@savetheworld.pl www.savetheworld.pl


Dominikański CLASS A

LOKALIZACJA

Dominikański project is located in the very heart of Wrocław, next to one of the most recognizable places in the city, Dominikański Square. Vicinity of the Market Square, the access to the public transportation junction and the shopping mall makes the location very attractive. The building offers modern, green office space of the highest quality, equipped in energy saving solutions. Because of the huge floorplate, the building provides effective and flexible office space fit-out, tailored to the tenant’s needs. The building was designed in accordance with sustainable building philosophy and creates the perfect work environment and huge energy savings. Dominikański project will be certified in LEED system.

Projekt Dominikański mieści się w samym sercu Wrocławia, tuż przy jednym z najbardziej znanych i rozpoznawanych miejsc w mieście – placu Dominikańskim. Bliskość Rynku, jednego z głównych węzłów komunikacji miejskiej oraz sąsiedztwo galerii handlowej sprawia, że trudno w mieście o lepszą lokalizację. Dominikański oferuje nowoczesne, zielone biura najwyższej jakości, wyposażone w energooszczędne rozwiązania. Dodatkowo, każde z pięter, dzięki bardzo dużej powierzchni, oferuje elastyczną i efektywną aranżację przestrzeni, dopasowaną do potrzeb najemcy. Budynek zaprojektowany został zgodnie z ideą zrównoważonego budownictwa w taki sposób, by tworzył idealne środowisko wewnętrzne przy znacznej redukcji zużycia energii. Będzie certyfikowany w systemie LEED.

DOMINIKAŃSKI

LOCATION

Standard (class A, class B, class C) A Name of building | Nazwa biurowca Dominikański Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer ul. Kazimierza Wielkiego/ul. Piotra Skargi District | Dzielnica Stare Miasto City | Miasto Wrocław Ready to occupy | Rok oddania do użytku Q2 2015 Number of storeys | Liczba kondygnacji 9 (7+2 parking) Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. 40 000 (GLA) Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. 37 500 Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. 2 500 Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. 500 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. 5 200 - 6 100 Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych 380 (372+8) Asking price | Cena ofertowa on application Service charges | Opłaty eksploatacyjne on application Parking rent | Opłata za parking on application Indexation | Indeksacja HICP Deposit | Depozyt on application Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych 5% Number of elevators | Ilość wind 19 Main tenants | Główni najemcy ---

Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

W R O C Ł AW

INFORMATION | INFORMACJE

CONTACT / KONTAKT Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Marek Stasieńko +48 797 019 914 marek.stasienko@skanska.pl www.skanska.pl/Dominikanski

OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

500 m kw. 40 000 m kw.

93


Green Day CLASS A

LOCATION

G R E E N D AY

Green Day will be prominently situated in a very visible location at the intersection of Wyszyńskiego and Szczytnicka streets between the City Center and Grunwaldzki area. The area offers excellent access to public transport with many bus and tram lines as well as bicycle routes just adjacent to the future building. Close to the site there are major communication arteries of Wrocław, thanks to that Green Day will have easy access to Main Railway Station as well as the airport. This convenient location will be appreciated by employees, business partners and clients. Green Day has received gold-level LEED pre-certification.

LOKALIZACJA Inwestycja Green Day jest usytuowana w centrum Wrocławia, przy zbiegu ulic Wyszyńskiego i Szczytnickiej - pomiędzy Placem Grunwaldzkim a Rynkiem. Tuż obok budynku skoncentrowane są najważniejsze wrocławskie uczelnie. Kilka linii tramwajowych i autobusowych przy budynku oraz około 20 w pobliżu, zapewnia dobry dojazd do każdej części miasta. Położenie obok najważniejszych arterii komunikacyjnych miasta sprawia, że z Green Day łatwo będzie dojechać zarówno do Dworca Głównego, jak i na lotnisko. Takie atuty lokalizacji na pewno zostaną docenione przez przyszłych pracowników, partnerów biznesowych oraz klientów. Budynek został precertyfikowany w systemie LEED na poziomie Gold.

W R O C Ł AW

INFORMATION | INFORMACJE Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

Standard (class A, class B, class C) Name of building | Nazwa biurowca Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer District | Dzielnica City | Miasto Ready to occupy | Rok oddania do użytku Number of storeys | Liczba kondygnacji Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych Asking price | Cena ofertowa Service charges | Opłaty eksploatacyjne Parking rent | Opłata za parking Indexation | Indeksacja Deposit | Depozyt Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych Number of elevators | Ilość wind Main tenants | Główni najemcy

A Green Day ul. Szczytnicka 9 Śródmieście/City Center Wrocław Q1 2014 9 (7+2 parking) 15 930 (GLA) 13 782 1 351 439 2 279 218 on application on application on application HICP on application 5% 8 ---

CONTACT / KONTAKT OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

94

439 m kw. ---

Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Marek Stasieńko +48 797 019 914 marek.stasienko@skanska.pl www.skanska.pl/GreenDay


REKLAMA

„INWESTYCJE BUDOWLANE-murator” Profesjonalny przewodnik po rynku inwestycji budowlanych w Polsce! • przegląd najważniejszych realizacji 2010 i 2011 roku • prezentacje architektów, projektantów, firm sektora budowlanego • raporty, komentarze, opinie

„INWESTYCJE BUDOWLANE murator” to kompleksowa wiedza dla inwestorów Zamów: tel. 22 59 05 555, e-mail: klienci@murator.com.pl


ZITA

CLASS B+ LOCATION

Z I TA

ZITA office building is situated in the centre of Wroclaw, between the streets Trzebnicka and Jedności Narodowej – the exit roads to Poznan and Warsaw. The building meets the criteria of class B+. Designed by the Wroclaw-based design studio Maćków Pracownia Projektowa, it has modern and distinctive architecture. ZITA offers a high technical standard and the possibility of flexible adaptation of interior arrangements to the requirements of Tenants. The building has been designed to meet expectations of Tenants, especially those in the BPO sector. The ZITA building is the next stage in construction of the office park within the Vratislavia Promenades (Promenady Wrocławskie) project. When completed, the office park is to offer 90,000 m kw. of office space.

LOKALIZACJA Budynek ZITA zlokalizowany jest w centrum Wrocławia, pomiędzy ulicami Trzebnicką i Jedności Narodowej stanowiącymi drogi wylotowe w kierunku Poznania i Warszawy. Budynek spełnia kryteria klasy B+. Zaprojektowany przez wrocławską Pracownię projektową Maćków, posiada nowoczesną i rozpoznawalną architekturę. ZITA oferuje wysoki standard techniczny oraz możliwość elastycznego dopasowania aranżacji powierzchni do wymagań Najemcy. Budynek został zaprojektowany z myślą o Najemcach, w szczególności z branży BPO. Budynek ZITA to kolejny etap parku biurowego w ramach projektu Promenady Wrocławskie, który docelowo będzie dysponował 90 000 m kw. powierzchni biurowej.

Standard (class A, class B, class C) B+ Name of building | Nazwa biurowca ZITA Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer ul. Antoniego Słonimskiego District | Dzielnica Śródmieście (Kleczków) City | Miasto Wrocław Ready to occupy | Rok oddania do użytku Q2 2015 Number of storeys | Liczba kondygnacji 1 podziemna + 7 naziemnych Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. 31 116 Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. 22 110 Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. 500 Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. 250 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. 4 675 Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych 213 Asking price | Cena ofertowa --Service charges | Opłaty eksploatacyjne 16 PLN Parking rent | Opłata za parking 52 EUR Indexation | Indeksacja roczna, na podstawie HICPs Deposit | Depozyt 3 miesięczny, kaucja lub gwarancja bankowa Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych --Number of elevators | Ilość wind 14 Main tenants | Główni najemcy ---

Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

W R O C Ł AW

INFORMATION | INFORMACJE

CONTACT / KONTAKT Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Tomasz Klecha +48 510 015 955 t.klecha@vantage-sa.pl www.vantage-sa.pl

OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

250 m kw. 22 110 m kw.

97


Biurowce w Polsce — wiosna 2013

Duża podaż dla graczy z branży BPO

POZNAŃ

Obecnie w Poznaniu powstaje około 64 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, z czego 35 proc. zostanie ukończone w bieżącym roku. Wśród projektów planowanych do oddania w 2013 r. można wymienić Malta House (12 800 m kw.), Galerię MM (2 400 m kw.), a także Centrum Zaawansowanych Technologii Nobel Tower, które będzie oferowało 4 000 m kw. powierzchni biurowej Podaż Na koniec czwartego kwartału 2012 r. całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Poznaniu wyniosły 242 500 m kw. Nowa podaż dostarczona na rynek w 2012 r. była ponad trzykrotnie większa w porównaniu do analogicznego okresu 2011 r. Deweloperzy ukończyli projekty o  łącznej powierzchni 40 000 m kw. Wśród inwestycji oddanych do użytku w omawianym okresie można wymienić biurowiec Pixel (14 600 m kw.), Andersia Business Centre (11 600 m kw.), Okrąglak i Kwadraciak (6 700 m kw.) oraz Victoria Business Center (4 800 m kw.).

98

Obecnie w Poznaniu powstaje około 64 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, z  czego 35 proc. zostanie ukończone w  bieżącym roku. Wśród projektów planowanych do oddania w  2013 r. można wymienić Malta House (12  800  m  kw.), Galerię MM (2 400 m kw.), a także Centrum Zaawansowanych Technologii Nobel Tower, które będzie oferowało 4  000  m  kw. powierzchni biurowej. W realizacji jest również pierwsza faza kompleksu biurowego Business Garden, w  ramach której powstaną cztery budynki o  łącznej powierzchni 42 000 m kw. Zgodnie z zapowie-

dziami dewelopera inwestycja zostanie zakończona w czwartym kwartale 2014 r. W przygotowaniu znajdują się kolejne projekty biurowe, wśród których warto wymienić Bałtyk Tower (12  500  m  kw.), drugą fazę Business Garden (39 000 m kw.) oraz następne budynki w ramach kompleksu Klaster Grunwaldzka. Popyt Aktywność na rynku najmu zarejestrowana w całym 2012 r. osiągnęła poziom 26 000 m kw. Największy udział w wolumenie transakcji przypadł nowym umowom (60 proc.), z których


wiosna 2013 — Biurowce w Polsce

12,5 proc. stanowiły transakcje typu pre-let. Największe umowy podpisane w omawianym okresie były zawierane przez firmy działające w sektorze nowoczesnych usług biznesowych. Przeciętna wielkość wynajmowanej przez nie powierzchni wyniosła 1 725 m kw., podczas gdy w przypadku całego rynku było to 563  m  kw. Transakcje podpisane w  2012 r. to między innymi Roche Polska (renegocjacja, 3  220  m  kw., Malta Office Park), Jeronimo Martins (renegocjacja i ekspansja, 2 200 m kw., Kupiec Poznański) oraz Samsung Electronics (nowa umowa, 2  000  m  kw., Malta Office Park). Wskaźnik pustostanów W  2012 r. Poznań odnotował stopniowy wzrost wskaźnika pustostanów. Na koniec czwartego kwartału 2012 r. współczynnik wyniósł 15,1  proc., co w porównaniu do tego samego okresu 2011 r. stanowiło wzrost o 6,7 p.p. Około 40 proc. wolnej powierzchni znajdowało się w projektach, które zostały oddane do użytku w drugiej połowie 2012 r. Czynsze W minionym roku stawki czynszu za powierzchnię biurową w poznańskich

Podaż powierzchni biurowej (m kw.) i wskaźnik pustostanów (%) w Poznaniu Total office stock (sq.m) and vacancy rate (%) in Poznań 250 000

15%

200 000

12%

150 000

9%

100 000

6%

50 000

3%

0

0 2006

2007

2008

Istniejąca podaż / Existing stock (m kw./sq.m) Nowa podaż / New supply (m kw./sq.m)

biurowcach nie uległy większym zmianom i kształtowały się w przedziale 14-16 EUR/m  kw./miesiąc. W porównaniu z głównymi rynkami regionalnymi Poznań pozostał jed-

2009

2010

2011

2012

Wskaźnik pustostanów / Vacancy rate (%) Source/Źródło: Colliers International

ną z najdroższych lokalizacji biurowych, jednak obserwując obecną sytuację na rynku można oczekiwać, że w nadchodzących miesiącach stawki bazowe ulegną obniżeniu.

Big supply for BPO players Currently, 64,000 sq.m of office space are under construction, 35% of which will be completed this year. Schemes planned for delivery in 2013 include Malta House (12,800 sq.m), Galeria MM (2,400 sq.m) and the Nobel Tower Technology Centre, which will offer 4,000 sq.m of office space. Supply At the end of the fourth quarter 2012, the total resources of modern office space in Poznań stood at 242,500 sq.m. New supply delivered to the market in 2012 tripled in comparison with 2011. Developers completed nearly 40,000 sq.m of office space. New investments include Pixel (14,600 sq.m), Andersia Business Centre (11,600 sq.m), Okrąglak and Kwadraciak (6,700 sq.m) and Victoria Business Center (4,800 sq.m). Currently, 64,000 sq.m of office space are under construction, 35% of which will be completed this year. Schemes planned for delivery in 2013 include Malta House (12,800  sq.m), Galeria MM (2,400 sq.m) and the Nobel Tower Technology Centre, which will offer 4,000 sq.m of office space. Another major investment currently under construction is the first phase of the Business Garden complex. The four office buildings totalling 42,000  sq.m  will

be completed by the end of the fourth quarter 2014. The development pipeline includes such schemes as Bałtyk Tower (12,500 sq.m), phase II of Business Garden (39,000 sq.m) and the next buildings within the Klaster Grunwaldzka office complex. Demand The demand for office space in Poznań in 2012 was at the level of 26,000 sq.m. New agreements, of which 12.5% were pre-lets, constituted the largest share in the registered volume (60%). The biggest deals recorded during the discussed period were concluded by tenants in the modern business services sector. The average office area leased by those companies was 1,725  sq.m, whereas the average for the total registered activity was 563  sq.m. Transactions signed in 2012 include Roche Polska (renegotiation, 3,220 sq.m, Malta Office Park), Jeronimo Martins (re-

negotiation and expansion, 2,200 sq.m, Kupiec Poznański) and Samsung Electronics (new deal, 2,000  sq.m, Malta Office Park). Vacancy rate Throughout 2012 Poznań recorded a gradual increase in the vacancy rate. At the end of the year the vacancy stood at 15.1%, which constituted a 6.7 percentage point growth in comparison with the same period of 2011. Ca. 40% of the vacant space was available in the projects completed in the second half of 2012. Rents In the past year the rental rates for office space in Poznań remained stable and ranged between EUR 14-16/sq.m/ month. Poznań remained one of the most expensive office locations compared with other regional cities; however, taking into account the present market situation, a  decline in asking rents might be expected.

Ewa Grudzień Analyst, Research and Consultancy Services

Colliers International www.colliers.com

99


Biurowce w Polsce — wiosna 2013

Wybrane Obiekty Biurowe | Selected Office Buildings

Poznań

POMORSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

PODLASKIE KUJAWSKO-POMORSKIE

MAZOWIECKIE LUBUSKIE

Poznań oznań zn WIEKOPOLSKIE ŁÓDZKIE LUBELSKIE DOLNOŚLĄSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

OPOLSKIE ŚLĄSKIE

PODKARPACKIE

MAŁOPOLSKIE

M Stare Miasto

Jeżyce eżyce

3 Grun Grunwald

2

1 Wilda

4 sto Nowe Miasto

Poznań 1 2 3 4

100

dzielnica I district Centrum Grunwald Grunwald Nowe Miasto

nazwa budynku | name of building Okrąglak/Kwadraciak PGK Centrum I PGK Centrum II Malta House

klasa I class str I page A 101 A 102 A 103 A 104


Okrąglak / Kwadraciak CLASS A

LOCATION

O K R ĄG L A K / K WA D R AC I A K

Okrąglak and Kwadraciak complex is a modern cla A office building located at the intersection of 27 Grudnia and Mileżynskiego street - one of the most popular and prestigousadresses in Poznań. The excellent location allows an easy access by public transport: tram and bus lines. Okraglak is a high class building that meets the needs of the most demanding tenants. Additionally modern and spacious office areas provide flexible arrangement tailored to the individualized needs of tenants. A variety office space layouts is available, ranging from open-plan to separate rooms. Okrąglak and Kwadraciak offer 6,800 sq.m office space.

LOKALIZACJA Okrąglak i Kwadraciak to nowoczesne obiekty biurowe klasy A, położone u zbiegu ul. 27 Grudnia i Mielżyńskiego – jednym z bardziej popularnych i prestiżowych miejsc w Poznaniu. Ta doskonała lokalizacja zapewnia łatwy dostęp do budynku za pomocą transportu publicznego. Okrąglak to wysokiej jakości biurowiec uwzględniający potrzeby szczególnie wymagających najemców. Jego nowoczesne i przestronne powierzchnie biurowe gwarantują elastyczność aranżacji powierzchni, dostosowanej do indywidualnych potrzeb użytkownika. Możliwe są rozmaite warianty podziału funkcjonalnego: od powierzchni otwartej po osobne pokoje. Łącznie Okraglak i Kwadraciak oferuje 6 800 m kw. powierzchni biurowej.

INFORMATION | INFORMACJE Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

POZNAŃ

Standard (class A, class B, class C) A Name of building | Nazwa biurowca Okrąglak/Kwadraciak Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer ul. Mielżyńskiego 14 District | Dzielnica City Center (CBD)/Centrum City | Miasto Poznań Ready to occupy | Rok oddania do użytku czerwiec 2012 Number of storeys | Liczba kondygnacji 9 Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. 7 900 Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. 6 800 (6 000/800) Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. 930 (825/105) Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. TBC/do uzgodnienia Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. 728 gross/150 gross Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych 23+20/23+20 Asking price | Cena ofertowa TBC/do uzgodnienia Service charges | Opłaty eksploatacyjne 17,00 PLN Parking rent | Opłata za parking --Indexation | Indeksacja HICP Eurozone M/M-12 Deposit | Depozyt 3 miesięczny/3 months Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych 8,57% Number of elevators | Ilość wind 3 Main tenants | Główni najemcy Kredyt Bank, NORDEA, Open Finance, PRUDENTIAL

CONTACT / KONTAKT Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Mikołaj Laskowski +48 22 351 01 53, +48 605 112 203 mikolaj.laskowski@immobelpoland.com www.immobelpoland.com

OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

do uzgodnienia/TBC do uzgodnienia/TBC

101


PGK Centrum I CLASS A

LOCATION

PGK CENTRUM I

The PGK Centrum building complex is located in the western part of Poznań, at the crossing of Bułgarska and Marcelińska streets. The location of the building is very convenient, because it is possible reach from here Ławica airport, railway station and the International Poznań Fair facility in just few minutes. Additional assets of the building include: proximity of public transportation means as well as highway Berlin-Warszawa. Due to „open space“ office solutions, users may arrange the interior in any way they wish. The staircase in the main hall leads to a link that constitutes a functional connection between buildings PGK I and PGK II on the level of the first floor. Furthermore, the PGK Centrum complex has been adjusted to the needs of disabled, offers the very best of Class A facilites.

LOKALIZACJA Kompleks budynków PGK Centrum znajduje się w zachodniej części Poznania, przy skrzyżowaniu ulic Bułgarskiej i Marcelińskiej. Lokalizacja ta jest bardzo dogodna, gdyż umożliwia szybką komunikację z lotniskiem Ławica, dworcem kolejowym i terenem Międzynarodowych Targów Poznańskich, zaledwie w kilka minut. Dodatkowym atutem budynków jest dostępność komunikacji publicznej oraz łatwy dostęp do autostrady Berlin-Warszawa. Zaprojektowanie otwartej przestrzeni biurowej pozwala na jej dowolną i elastyczną aranżację. Schody w holu głównym budynku prowadzą do łącznika stanowiącego funkcjonalne połączenie budynków PGK I i PGK II w poziomie 1 piętra. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych, oferuje wszelkie udogodnienia biurowców klasy A.

fot.. Cornelia Suchan

INFORMATION | INFORMACJE Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

POZNAŃ

Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Standard (class A, class B, class C) A Name of building | Nazwa biurowca PGK Centrum I Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer ul. Marcelińska 90 District | Dzielnica Grunwald City | Miasto Poznań Ready to occupy | Rok oddania do użytku 1999 Number of storeys | Liczba kondygnacji 14 Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. 9 500 Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. 8 000 Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. --Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. 35 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. 650 Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych 200 Asking price | Cena ofertowa on application/na zapytanie Service charges | Opłaty eksploatacyjne 17 PLN Parking rent | Opłata za parking 250 PLN Indexation | Indeksacja MUICP Deposit | Depozyt 3 miesięczny Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych --Number of elevators | Ilość wind 2 Main tenants | Główni najemcy Ag.Rynku Roln.,GTS,Asseco,CDF Architekci, CWT

CONTACT / KONTAKT OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

102

35 m kw. 2 450 m kw.

Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

PGK Centrum Sp. z o.o., ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań +48 61 860 22 25, +48 61 860 22 21, +48 61 860 22 22 biurowiec@pgk-centrum.pl, btomczak@pgk-centrum.pl ---


PGK Centrum II CLASS A

LOCATION

PGK CENTRUM II

The PGK Centrum building complex is located in the western part of Poznań, at the crossing of Bułgarska and Marcelińska streets. The location of the building is very convenient, because it is possible reach from here Ławica airport, railway station and the International Poznań Fair facility in just few minutes. Additional assets of the building include: proximity of public transportation means as well as highway Berlin-Warszawa. Due to „open space“ office solutions, users may arrange the interior in any way they wish. The staircase in the main hall leads to a link that constitutes a functional connection between buildings PGK I and PGK II on the level of the first floor. Furthermore, the PGK Centrum complex has been adjusted to the needs of disabled, offers the very best of Class A facilites.

LOKALIZACJA Kompleks budynków PGK Centrum znajduje się w zachodniej części Poznania, przy skrzyżowaniu ulic Bułgarskiej i Marcelińskiej. Lokalizacja ta jest bardzo dogodna, gdyż umożliwia szybką komunikację z lotniskiem Ławica, dworcem kolejowym i terenem Międzynarodowych Targów Poznańskich, zaledwie w kilka minut. Dodatkowym atutem budynków jest dostępność komunikacji publicznej oraz łatwy dostęp do autostrady Berlin- Warszawa. Zaprojektowanie otwartej przestrzeni biurowej pozwala na jej dowolną i elastyczną aranżację. Schody w holu głównym budynku prowadzą do łącznika stanowiącego funkcjonalne połączenie budynków PGK I i PGK II w poziomie 1 piętra. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych, oferuje wszelkie udogodnienia biurowców klasy A.

fot.. Cornelia Suchan

INFORMATION | INFORMACJE Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

POZNAŃ

Standard (class A, class B, class C) A Name of building | Nazwa biurowca PGK Centrum II Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer ul. Marcelińska 90 District | Dzielnica Grunwald City | Miasto Poznań Ready to occupy | Rok oddania do użytku 2003 Number of storeys | Liczba kondygnacji 14 Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. 14 600 Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. 8 700 Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. --Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. 25 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. 900 Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych 200 Asking price | Cena ofertowa on application/na zapytanie Service charges | Opłaty eksploatacyjne 17 PLN Parking rent | Opłata za parking 250 PLN Indexation | Indeksacja MUICP Deposit | Depozyt 3 miesięczny Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych --Number of elevators | Ilość wind 5 Main tenants | Główni najemcy MAN,Raiffeisen Polbank,Audatex,Wardyński i Wsp.

CONTACT / KONTAKT Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

PGK Centrum Sp. z o.o., ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań +48 61 860 22 25, +48 61 860 22 21, +48 61 860 22 22 biurowiec@pgk-centrum.pl, btomczak@pgk-centrum.pl ---

OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

25 m kw. 2 800 m kw.


Malta House CLASS A

LOCATION

M A LTA H O U S E

Malta House is an A-class effective and modern office building offering 14,800 sq.m of leasable space. The investment is located by one of the main arteries in Poznan, at a close proximity to Lake Malta as well as a shopping center Galeria Malta. Great location, flexibility of space arrangement and 30% more of fresh air are some of the many advantages of our office building. Tenants will also receive access to bicycle parking, changing rooms and shower facilities. A terrace on the roof will provide all employees with an amazing view on the lake and the city. We are also planning to have a green patio in the courtyard of the building. Malta House: office building, which is LEED Platinum precertified, offering 14,800 sq.m of leasable area, 5 office floors, 2-storey underground garage with 273 parking spaces, excellent location at Archibishop Antoniego Baraniaka Street.

LOKALIZACJA Malta House to efektywny i nowoczesny kompleks biurowy klasy A o łącznej powierzchni najmu 14 800 m kw. Inwestycja zlokalizowana będzie przy jednej z głównych arterii Poznania, w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Malta oraz kompleksu handlowego – Galerii Malta. Doskonała lokalizacja, elastyczność podziału powierzchni i 30% więcej świeżego powietrza to atuty naszego biurowca. Dodatkowe udogodnienia to parking rowerowy, przebieralnie oraz prysznice dla rowerzystów. Na dachu będzie ogólnodostępny taras widokowy ze wspaniałym widokiem na jezioro Malta oraz centrum miasta. Z tyłu budynku planujemy zielone patio. Zielony biurowiec Malta House to: budynek biurowy, który jest precertyfikowany na poziomie LEED Platinum, 5 kondygnacji naziemnych oraz 2 podziemne, dwupoziomowy parking podziemny na około 273 miejsc, świetna lokalizacja przy ul. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka.

INFORMATION | INFORMACJE Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

POZNAŃ

Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Standard (class A, class B, class C) Name of building | Nazwa biurowca Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer District | Dzielnica City | Miasto Ready to occupy | Rok oddania do użytku Number of storeys | Liczba kondygnacji Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych Asking price | Cena ofertowa Service charges | Opłaty eksploatacyjne Parking rent | Opłata za parking Indexation | Indeksacja Deposit | Depozyt Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych Number of elevators | Ilość wind Main tenants | Główni najemcy

A Malta House ul. Abpa. Antoniego Baraniaka Nowe Miasto Poznań Q3 2013 7 (5+2) 17 700 12 500 2 200 250 3 100 272 on application on application on application tak on application 5% 8 Skanska SA

CONTACT / KONTAKT OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

104

250 m kw. 10 000 m kw.

Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Justyna Płonka +48 797 229 079 justyna.plonka@skanska.pl www.skanska.pl/MaltaHouse


Biurowce w Polsce — wiosna 2013

Czekając na więcej...

TRÓJMIASTO

Trójmiasto z zasobami nowoczesnej powierzchni biurowej na poziomie 413 600 m kw. jest czwartym największym rynkiem biurowym w Polsce, po Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Obecnie w całym Trójmieście w budowie jest około 71 500 m kw., z czego ponad 55 000 m kw. powierzchni zostanie oddane do użytku jeszcze w tym roku, a pozostała część trafi na rynek w I kw. 2014 r.

Dobrą zaś wiadomością dla deweloperów jest fakt, że wraz z ich rosnącą aktywnością obserwujemy też wzrost aktywności najemców, którzy w minionym roku wynajęli prawie 69 000 m kw., czyli ponad 50 proc. więcej w porównaniu z popytem zarejestrowanym w 2011 r.

106

Podaż i nowe lokalizacje biurowe w Trójmieście Nowe projekty powstają obecnie w różnych częściach aglomeracji, przy czym to Gdańsk jest największym placem budowy (80 proc. powstającej obecnie powierzchni), ze szczególnym uwzględnieniem takich dzielnic jak Oliwa i Wrzeszcz, które stają się ważną lokalizacją biurową. Powstają tam aktualnie takie projekty jak Olivia Business Center – Olivia Four (12 500 m kw.), Alchemia I (16 700 m kw.) czy Centrum Biurowe Neptun (15 300 m kw.). Okolice lotniska w Gdańsku wraz z istniejącym budynkiem B1 i planowanymi kolejnymi fazami BCB Business Park, mogą w przyszłości stanowić alternatywną lokalizację biznesową. Istotną lokalizacją na przyszłej mapie biurowej Gdańska są również okolice Gdańska Głównego, gdzie planowane są takie inwestycje jak Targ Sienny i Rakowy, Neptun House na Długiej czy oczekujący na rozpoczęcie realizacji biurowiec Tryton. Także cały obszar Stoczni Gdańsk, czyli tzw. Młode Miasto, to ciekawa opcja z potencjałem dla rozwoju pod kątem projektów biurowych. Pozostałe 20 proc. realizowanych nowych projektów przypada na Gdynię i Sopot, gdzie w Gdyni powstają takie inwestycje jak biurowiec w Porcie czy Łużycka Plus przy ulicy Łużyckiej oraz planowane są inwesty-

cje biurowe pomiędzy Drogą Różową a ul. Kazimierza Górskiego. W Sopocie natomiast w budowie znajduje się projekt biurowy o niewielkiej skali – Good Point 761. Wskaźnik powierzchni niewynajętej W 2012 roku wskaźnik absorpcji netto, pokazujący ile faktycznie wolnej istniejącej powierzchni biurowej zostało wchłonięte przez rynek, był na poziomie 22 000 m  kw. i  mieścił się w przedziale średnich wartości dla tego wskaźnika odnotowywanych na trójmiejskim rynku (20 000-30 000 m kw.). Jeśli wskaźnik absorpcji osiągnie zbliżony poziom jak w  2012 r. oraz przy utrzymywaniu dotychczasowej wysokiej aktywności deweloperów na rynku, proces komercjalizacji budowanych obiektów biurowych może się wydłużyć. W latach 2010-2011 wskaźnik powierzchni niewynajętej wynosił średnio ok. 10 proc., podczas gdy w dwóch ostatnich kwartałach oscylował bliżej 11 proc., dziś jest na poziomie 12 proc. Przy tak znaczącej aktywności deweloperskiej, w miarę oddawania kolejnych budynków biurowych, poziom pustostanów będzie rósł. Jest to niewątpliwie dobra wiadomość dla przyszłych najemców, którzy będą mieli wiele ciekawych opcji do wyboru.

Popyt i struktura najemców Dobrą zaś wiadomością dla deweloperów jest fakt, że wraz z ich rosnącą aktywnością obserwujemy też wzrost aktywności najemców, którzy w  minionym roku wynajęli prawie 69 000 m  kw., czyli ponad 50 proc. więcej w porównaniu z popytem zarejestrowanym w 2011 r. Warto zwrócić uwagę na to, że 60 proc. zawartych w 2012 roku transakcji stanowiły umowy przednajmu, m.in.: BPH w Euro Office Park (18 800 m kw.) czy Meritum Bank w biurowcu Alfa (5 000 m kw.). Stałym elementem trójmiejskiego rynku biurowego są procesy relokacji. Dobrym przykładem tego zjawiska jest zmiana siedziby Lufthansa Systems Poland, która zwolniła powierzchnię w starszym obiekcie przenosząc się do OPERA Office w Gdańsku. Od ubiegłego roku dominujący trend relokacji zaczął być uzupełniany wejściami globalnych graczy. Szczególną rolę pełni sektor BPO/SSC, którego przedstawiciele zaczynają stanowić kluczową grupę najemców w aglomeracji. Rok 2012 okazał się rekordowy pod tym względem. Wśród umów najmu zawartych w ubiegłym roku z nowymi na rynku najemcami warto wymienić m.in. Bayer (2 500 m kw.), Metsa Group (1 000 m kw.) czy WNS (1 000 m kw.).


wiosna 2013 — Biurowce w Polsce

Czynsze Czynsze bazowe za wynajem nowoczesnej powierzchni biurowej w Trójmieście pozostają stabilne i wahają się w przedziale 12-14 EUR za metr kwadratowy. Czynsze efektywne są obecnie niższe od bazowych o  około 10 proc., a  w  2013 roku ta różnica może wzrosnąć do poziomu 15 proc. Pomimo dużej podaży powierzchni, nie spodziewamy się znaczącego spadku stawek czynszowych. Coraz częściej jednak deweloperzy oferują najemcom pakiet dodatkowych zachęt, takich jak przedłużone okresy zwolnienia z płatności czynszu, pełne wykończenie biura czy przekazywanie dodatkowego budżetu na relokację, który miałby skłonić najemcę do zmiany obiektu. Budżety oferowane na relokację są stosunkowo nowym narzędziem negocjacyjnym na rynku trójmiejskim.

Popyt brutto i współczynnik powierzchni niewynajętych w Trójmieście Gross take-up and vacancy rate in Tri-City m kw./sq.m 80 000

10,8% 11,2%

70 000

8,4%

60 000

7,8%

50 000 40 000

3,0%

30 000 20 000 10 000 0

2008

2009

Powierzchnia wynajęta/Gross Take-up

2010

2011

2012

Współczynnik powierzchni niewynajętej/Vacancy Rate Source/Źródło: Jones Lang LaSalle, marzec 2013

Waiting for more… Tri-City, with the total supply of 413,600 sq.m of modern office space is the fourth largest office market in Poland, after Warsaw, Kraków and Wrocław. Currently in the agglomeration, there are 71,500 sq.m of office space under construction, almost 55,000 sq.m of which will be delivered this year, while the remainder will appear on the market in Q1 2014 Supply and new office locations Currently, new projects are being developed in different parts of the conurbation with Gdańsk taking a clear lead (with 80% of office space currently under construction), especially in such districts as Oliwa and Wrzeszcz, which are becoming important office location in Tri-City. Currently, new projects are being developed in the area – Olivia Business Center – Olivia Four (12,500 sq.m) and Alchemia I (16,700 sq.m), as well as Centrum Biurowe Neptun (15,300 sq.m). The airport area in Gdańsk with the completed B1 building and planned new phases within the BCB Business Park might, in the future, become an alternative business district. An important location on Gdansk’s map of office space is also the area around Central Gdańsk, where projects including Targ Sienny and Rakowy, Neptun House in Długa St. are planned and Tryton office building is waiting for starting its construction. Additionally, the entire Shipyard Gdańsk area, the so-called Young City, is an interesting option that has potential for future office projects. Gdynia and Sopot account for the remaining 20% of the currently developed office projects. In Gdynia, under construction is the office building in the Port and at Łużycka St. – Łużycka Plus. Moreover, office investments are planned to be developed between Droga Różowa and Kazimierza Górskiego Street. In Sopot, an office

project on a smaller scale – Good Point 761 – is currently under construction. Vacancy rate In 2012, the net absorption index, showing the amount of already developed, vacant office space that has been absorbed by the market, reached 22,000 sq.m and was in line with the average value for the Tri-City market (20,00030,000 sq.m). If the absorption index reaches a similar level to that seen in 2012 and the developer activity remains high, the commercialization of the developed office building can possibly be extended over a longer period of time. Between 2010-2011, the vacancy rate reached an average level of around 10%, while in the last two quarters it was closer to 11%, and currently stands at around 12%. With such robust developer activity, the vacancy rate will further increase as new office buildings are delivered. This is certainly good news for potential tenants, who will be able to choose from a selection of desirable projects. Demand and tenant structure Good news for developers is that their strong activity is accompanied by growing tenant activity with almost 69,000 sq.m leased in 2012, which is a 50% increase year-on-year. It is worth highlighting that 60% of deals closed in 2012 were pre-lets signed by companies

including: BPH (18,800 sq.m) in Euro Office Park and Meritum Bank (5,000 sq.m) in Alfa office building. Relocations are a constant feature in the Tri-City’s office landscape. A good example of this was Lufthansa Systems Poland’s decision to move its headquarters to OPERA Office. Last year, the relocation trend began to be supplemented by players entering the market. BPO/SSC sector plays an especially prominent role here as its representatives are becoming the key tenant group in the conurbation. 2012 turned out to be a record in this respect with lease agreements signed by new tenats on the market i.a: Bayer (2,500 sq.m), Metsa Group (1,000 sq.m) and WNS (1,000 sq.m). Rents Prime headline rents in Tri-City remain stable and amount to 12-14 euro per sq.m. Effective rents are currently approximately 10% lower than headline rents and this discrepancy may increase to 15% in 2013. Despite strong office space supply, rents will not decrease substantially, although we do expect developers to be more willing in offering tenants additional incentives, including prolonging the rent free periods, fully fitted-out office as well as relocation budgets, a relatively new negotiation tool on the Tri-City market, to encourage the company to move into a new location.

Magdalena Reńska Head of Tri-City Office

Jones Lang LaSalle www.joneslanglasalle.pl

107


Biurowce w Polsce — wiosna 2013

Wybrane Obiekty Biurowe | Selected Office Buildings

Trójmiasto

Trójmiasto POMORSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

PODLASKIE KUJAWSKO-POMORSKIE

MAZOWIECKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE

WIEKOPOLSKIE

LUBELSKIE DOLNOŚLĄSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

OPOLSKIE ŚLĄSKIE

PODKARPACKIE

MAŁOPOLSKIE

GDYNIA Redłowo

7

SOPOT 8 3

1

Rębiechowo

Oliwaa

2

5

Wrzes rzeszcz zc zcz Wrzeszcz

Jasień

6 4

GDAŃSK

Gdańsk dzielnica I district 1 Oliwa 2 Oliwa 3 Oliwa 4 Śródmieście 5 Wrzeszcz 6 Wrzeszcz

nazwa budynku | name of building ALCHEMIA Olivia Point/Olivia Tower STARTER Tryton Business House Garnizon.biz Centrum Biurowe Naptun

klasa I class str I page A 110 A 113 A 111 A 114 B+ 118-119 A 117

nazwa budynku | name of building Łużycka Plus

klasa I class A

str I page 120

nazwa budynku | name of building klasa I class GOOD POINT 761

str I page 121

Gdynia 7

dzielnica I district Redłowo

Sopot 8

108

dzielnica I district Sopot


Alchemia CLASS A

LOCATION

ALCHEMIA

ALCHEMIA is located in Oliwa – dynamically developing business-science district of Gdańsk. The location of the investment right here, in the geographical centre of Tri-City conurbation, is of great importance for future employees. Access by car from other districts of Gdańsk as well as from Gdynia or Sopot is very convenient. The location just by the Grunwaldzka Avenue provides great exposure and prestige for the tenants. ALCHEMIA as the only commercial real estate in Tri-City will have a direct access to the platform of SKM – fast city train.

LOKALIZACJA ALCHEMIA zlokalizowana jest w Oliwie – dynamicznie rozwijającej się biznesowo-naukowej dzielnicy Gdańska. Lokalizacja inwestycji właśnie tutaj, w geograficznym centrum aglomeracji trójmiejskiej, ma wyjątkowe znaczenie dla przyszłych pracowników. Dogodny dojazd zarówno z pozostałych dzielnic Gdańska, jak i z Gdyni czy Sopotu stanowi dla nich spore udogodnienie. Lokalizacja tuż przy Al. Grunwaldzkiej (411) zapewnia doskonałą ekspozycję i prestiż najemcom. ALCHEMIA, jako jedyny projekt komercyjny w Trójmieście, dysponować będzie bezpośrednim wejściem na peron SKM – Szybkiej Kolei Miejskiej.

INFORMATION | INFORMACJE Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

GDAŃSK

Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Standard (class A, class B, class C) A Name of building | Nazwa biurowca ALCHEMIA, I etap: budynki AURUM i PLATINUM Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer Al. Grunwaldzka 411 District | Dzielnica Oliwa City | Miasto Gdańsk Ready to occupy | Rok oddania do użytku 2013 Number of storeys | Liczba kondygnacji 12 Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. 21 651 Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. 16 695 Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. 555 Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. 291 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. 1 166 Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych 409 Asking price | Cena ofertowa na zapytanie/upon request Service charges | Opłaty eksploatacyjne 15,00 PLN Parking rent | Opłata za parking 60 EUR Indexation | Indeksacja MUICP Deposit | Depozyt 3-mc czynsz, opłaty eksploatacyjne i VAT/3 month rent, service charge and VAT Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych 5,3864% Number of elevators | Ilość wind 10 Main tenants | Główni najemcy GWO

CONTACT / KONTAKT OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

110

291 m kw. 12 035 m kw.

Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Dział Komercjalizacji, Monika Brzozowska +48 58 764 61 95 mbrzozowska@torus.gda.pl www.torus.gda.pl


STARTER CLASS A

LOCATION

S TA R T E R

STARTER is a modern office building, situated in the Leborska 3b Street in Gdańsk. STARTER provides support for start-ups, but part of the property is also available for commercial customers. The building is located right next to the modern office and commercial complexes, and the campus of the University of Gdansk. An additional advantage of this location is very good access and proximity of public transport. In addition STARTER is flexible in lease periods, office areas (modules from 21 sq.m) and arrangements. There is also a kindergarten, lunch bar and a conference center, including innovative Crazy Room, which is available free of charge to employees of companies located in the building. The main investor and the leader of the project is the city of Gdańsk, Gdańsk Entrepreneurship Foundation performs functions of a partner and administrator.

LOKALIZACJA STARTER to nowoczesny obiekt biurowy, zlokalizowany w Gdańsku przy ul. Lęborskiej 3b. W budynku prowadzona jest działalność wspierająca start-upy. Część obiektu została także przygotowana dla klientów komercyjnych. Biurowiec zlokalizowany jest w sąsiedztwie nowoczesnych kompleksów biurowo-handlowych i kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. Dodatkowym atutem lokalizacji jest bardzo dobry dojazd i bliskość węzłów komunikacji publicznej. Oprócz tego STARTER wyróżnia się elastycznym podejściem do długości okresu najmu, powierzchni (moduły już od 21 m kw.) i aranżacji. W budynku znajduje się nowoczesne przedszkole, lunch-bar oraz centrum konferencyjne, w tym m.in. innowacyjny Crazy Room, dostępny bezpłatnie dla pracowników firm zlokalizowanych w obiekcie. Głównym inwestorem jest Miasto Gdańsk, a partnerem i administratorem Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości.

INFORMATION | INFORMACJE Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

GDAŃSK

Standard (class A, class B, class C) A Name of building | Nazwa biurowca STARTER Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer ul. Lęborska 3b District | Dzielnica Oliwa City | Miasto Gdańsk Ready to occupy | Rok oddania do użytku 2011 Number of storeys | Liczba kondygnacji 4-6 Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. 9 798,20 Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. 5 376 Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. --Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. 21,87 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. 1 358 - 1 470 Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych 137 Asking price | Cena ofertowa informacja u wynajmującego Service charges | Opłaty eksploatacyjne informacja u wynajmującego Parking rent | Opłata za parking informacja u wynajmującego Indexation | Indeksacja roczna Deposit | Depozyt 3miesięczny czynsz najmu + opłaty eksploatacyjne + VAT Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych brak Number of elevators | Ilość wind 3 Main tenants | Główni najemcy OIE Support, Neava, Nearshoring Solutions, TIM CC

CONTACT / KONTAKT Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Michał Zaraś +48 693 604 604 m.zaras@inkubatorstarter.pl www.inkubatorstarter.pl

OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

21,87 m kw. 912,26 m kw.

111


Olivia Business Centre to docelowo 120 tys. m² nowoczesnej powierzchni biurowej na 3,5 ha działce, o najwyższym standardzie: • Moduły dowolnej wielkości od 160 do 2700 m2 na jednej kondygnacji. • Dowolna aranżacja powierzchni biurowych, brak ścian działowych wewnątrz budynków. • Szklana elewacja. Najlepsze możliwe doświetlenie. • Otwierane co trzecie okno. • Najwyższej klasy instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne. • BMS, dwustronne zasilanie, generator, UPS. • Nieograniczona liczba miejsc parkingowych dla gości i najemców. • Wewnętrzny skwer pełen zieleni z ławkami, fontanną, kantyną, kawiarnią. Od początku 2013 roku otwarte są trzy pierwsze budynki: Gate, Point i Tower. Wśród najemców są m.in. Bayer, Energa, Goyello, PKO BP, PwC, Sii, Starbucks.

4th stage / IV etap – Olivia Four: informacje o biurowcu Standard (class A, class B, class C):

Class A

Name of building / Nazwa biurowca:

Olivia Four

Address / Adres - Street / Ulica - Number / Numer:

Aleja Grunwaldzka 472

District / Dzielnica:

Oliwa

City / Miasto:

Gdańsk

Ready to occupy / Rok oddania do użytku:

Q1 2014

Number of storeys / Liczba kondygnacji:

11

Total space sqm / Powierzchnia całkowita m2:

12.500

Office space sqm / Powierzchnia biurowa m2:

Commercial space sqm / Powierzchnia handlowa m2:

Minimal office area sqm / Minim. Pow. do wynajęcia m2:

250

Floor area sqm / Powierzchnia na jednym piętrze m2:

ok. 1200

Number of parking places / Ilość miejsc parkingowych:

154 underground / podziemnych

Asking price / Cena ofertowa: Service charges / Opłaty eksploatacyjne:

On request / Do uzgodnienia 11,00 PLN / m2 / month | 11,00 PLN / m2 / miesiąc

Underground parking rent / Opłata za parking podziemny:

250,00 PLN / place / month 250,00 PLN / miejsce / miesiąc

Indexation / Indeksacja:

February 1 / 1 lutego

Deposit / Depozyt:

4 building / budynkowy: 1,63% | office / piętrowy: ok. 5-6%

Tenants / Najemcy:

OFERTA Office from / Biura od: (metraż) Office area for rent / Dostępna pow. do wynajęcia:

• Office modules from 160 up to 2700 sq m at one floor. • Any arrangement of premises – there are no partition walls inside. • Full glazing facade, the best possible light exposure. • Every third window openable. • The best HVAC installations. • BMS, bilateral power supply, generator, UPS. • Unlimited number of parking spaces for visitors and tenants. • The inner square of greenery, benches, fountains, canteen, café.

3 month rent / 3-miesięczny czynsz

Number of elevators / Ilość wind: Add-on factor / Wskaźnik pow. wspólnych:

Olivia Business Centre is ultimately 120k sq m of modern office space on a 3,5 ha plot, of the highest standard:

250 m2 12.500 m2

In 2013 there are three buildings completed: Gate, Point and Tower. Tenants are e.g. Bayer, Energa, Goyello, PKO BP, PwC, Sii, Starbucks.


Olivia Point / Olivia Tower CLASS A

LOKALIZACJA

Olivia Point - 2nd stage of Olivia Business Centre, a seven-storey A-Class building. Olivia Tower – 3rd stage of Olivia Business Centre, a twelve-storey A-Class building. Both buildings are connected from ground floor up to the 5th floor creating a total area of 2,700 sq.m on one floor, which was designed for large tenants. OBC is located in the heart of the Tri-City, at the main arterial road of the agglomeration - Grunwaldzka Avenue. Ground floor of every building is a commercial space - already present tenants are two banks, Starbucks, canteen, kiosk, Open Finance, Tax Care, T-Mobile. There will be a kindergarden in Olivia Tower as well. OBC is located right next to the university sports centre with football pitch, sports halls, tennis courts.

Olivia Point – II etap centrum biurowego Olivia Business Centre. Siedmiokondygnacyjny budynek biurowy klasy A. Olivia Tower - III etap centrum biurowego Olivia Business Centre. Dwunastokondygnacyjny budynek biurowy klasy A. Oba budynki są połączone od parteru do 5 pietra, tworząc kondygnację o pow. 2 700 m kw., przeznaczone dla dużych najemców. Olivia Business Centre zlokalizowane w sercu Trójmiasta, przy głównej arterii - Al. Grunwaldzkiej. Partery przewidziane pod funkcję usługową - już obecnie najemcami są 2 banki, Sturbucks, kantyna, kiosk, Open Finance, Tax Care, T-mobile. W Olivia Tower powstanie przedszkole. OBC graniczy z kompleksem sportowym uniwersytetu, boiskiem do piłki nożnej, halami sportowymi, kortami tenisowymi i lodowiskiem.

OLIVIA POINT / OLIVIA TOWER

LOCATION

INFORMATION | INFORMACJE Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

GDAŃSK

Standard (class A, class B, class C) A/A Name of building | Nazwa biurowca Olivia Point/Olivia Tower Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer Al. Grunwaldzka 472 A District | Dzielnica Oliwa City | Miasto Gdańsk Ready to occupy | Rok oddania do użytku XII 2012 Number of storeys | Liczba kondygnacji 7 (+2 parking)/12 (+2 parking) Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. 9 613/14 241 Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. 8 400/13 163 Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. 1 213/1 078 Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. 225/110 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. 1 473/1 134 Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych 293+(expandable/możliwośc rozbudowy) Asking price | Cena ofertowa on request Service charges | Opłaty eksploatacyjne 11 PLN/m kw. (tax exemption/zwolnienie z podatku) Parking rent | Opłata za parking 250 PLN Indexation | Indeksacja February 1st/1 lutego Deposit | Depozyt 3 month rent/3-miesięczny czynsz Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych 1,63 - 8,27% Number of elevators | Ilość wind 3/5 Main tenants | Główni najemcy American Bureau of Shipping, Bayer, Energa

CONTACT / KONTAKT Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Beata Podsiadło +48 501 868 616 komercja@tps.pl www.oliviacentre.pl

OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

January 2013/styczeń 2013 on application/na zapytanie

113


Tryton Business House CLASS A

LOKALIZACJA

Tryton Business House is a modern office building in Gdańsk with a perfect location and unique exposition. The building is located on Jana z Kolna Street in the direct vicinity of Centrum Solidarności and the newlybuilt district – Młode Miasto Gdańsk. The Main railway station, SKM rail station and the Old Town are located just 300 meters from the building. There are parking spaces available on the premises of the building. Also, parallel to it, a multi-story car park is being built just 150 meters from the building. The Tryton Business House building makes an exceptional block that consists of a tower, eleven floors high and two lower six-storey buildings. All elements of the office building are connected with a low passage which makes it possible to move about the whole establishment without leaving the building. A glass facade and bright decor elements give the building a lightness impression.

Tryton Business House to nowoczesny biurowiec w Gdańsku o doskonałej lokalizacji oraz wyjątkowej ekspozycji. Budynek został zlokalizowany przy ulicy Jana z Kolna w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Solidarności i nowopowstającej dzielnicy Młode Miasto Gdańsk. Zaledwie 300 m od inwestycji znajduje się Dworzec Główny PKP, stacja kolejki SKM oraz Stare Miasto. Na terenie inwestycji znajdują się miejsca parkingowe a równolegle z biurowcem powstaje parking kubaturowy oddalony od budynku zaledwie 120 m. Budynek Tryton Business House posiada wyjątkową bryłę, składa się z wieży, która wznosi się na wysokość jedenastu pięter oraz dwóch niższych sześciopiętrowych budynków. Wszystkie elementy biurowca połączone są niskim łącznikiem, który umożliwia poruszanie się po całej inwestycji bez wychodzenia z budynku. Szklana elewacja oraz jasne wykończenia dodają budynkowi lekkości.

TRYTON BUSINESS HOUSE

LOCATION

INFORMATION | INFORMACJE Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

GDAŃSK

Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Standard (class A, class B, class C) Name of building | Nazwa biurowca Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer District | Dzielnica City | Miasto Ready to occupy | Rok oddania do użytku Number of storeys | Liczba kondygnacji Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych Asking price | Cena ofertowa Service charges | Opłaty eksploatacyjne Parking rent | Opłata za parking Indexation | Indeksacja Deposit | Depozyt Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych Number of elevators | Ilość wind Main tenants | Główni najemcy

A Tryton Business House ul. Jana z Kolna 11 Śródmieście Gdańsk 2014 6 - 11 24 000 21 000 --150 830 - 1 750 250 + 490 please contact us please contact us please contact us tak/yes tak/yes 2,8% 10 ---

CONTACT / KONTAKT OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

114

150 m kw. please contact us

Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Echo Investment - Michał Żelski +48 664 900 312 michal.zelski@echo.com.pl www.echo.com.pl


REKLAMA

25%

60%

Tyle na kosztach druku zaoszczędził polski bank.

Wg IPSOS ok. 60% firm korzysta z outsourcingu. Także druku. A Ty?

Sprawdź jak

Sprawdź jak

KOSZTYDRUKU.pl

OUTSOURCINGDRUKU.pl


REKLAMA


Centrum Biurowe Neptun CLASS A

LOCATION

CENTRUM BIUROWE NEPTUN

The building will be located in one of the most attractive office locations in commercial area of Gdańsk, at Aleja Grunwaldzka 107/109, the main artery road between urban centers of Gdańsk, Sopot and Gdynia. The advantage of the location is easy accessibility by public transport, car and Szybka Kolej Miejska (SKM). Aleja Słowackiego, adjoining to Aleja Grunwaldzka allows direct access to international airport in Rębiechowo and to Gdańsk ring road. An important factor enriching attractiveness of the location is high number of retail and service delivery points mainly located within the shopping centers Baltic Gallery and Manhattan Shopping Center and its proximity to colleges, including Gdańsk University of Technology.

LOKALIZACJA Budynek powstanie w jednej z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji biurowych położonych w centrum komercyjnym Gdańska, przy Alei Grunwaldzkiej 107/109, arterii łączącej centrum Gdańska z Sopotem i Gdynią. Atutem lokalizacji jest dogodny dojazd środkami komunikacji miejskiej, samochodem oraz Szybka Koleją Miejską (SKM). Sąsiadująca z Aleją Grunwaldzką Aleja Słowackiego umożliwia bezpośredni dojazd do międzynarodowego lotniska w Rębiechowie oraz do obwodnicy trójmiejskiej. Ważnym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność lokalizacji projektu jest sąsiedztwo licznych obiektów handlowych i usługowych, w tym Galerii Bałtyckiej oraz Centrum Handlowego Manhattan a także bliskość szkół wyższych, w tym Politechniki Gdańskiej.

INFORMATION | INFORMACJE Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

GDAŃSK

Standard (class A, class B, class C) A Name of building | Nazwa biurowca Centrum Biurowe Neptun Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer Aleja Grunwaldzka 107/109 District | Dzielnica Wrzeszcz City | Miasto Gdańsk Ready to occupy | Rok oddania do użytku 2013 Number of storeys | Liczba kondygnacji 19 Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. 15 860 Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. 15 300 Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. 560 Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. 75 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. 795 - 1014 Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych 159 Asking price | Cena ofertowa na żądanie/on application Service charges | Opłaty eksploatacyjne do potwierdzenia/to be confirmed Parking rent | Opłata za parking na żądanie/on application Indexation | Indeksacja roczna Deposit | Depozyt 3 miesięczny czynsz + service charge/3 months rent + service charge Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych 4,45% Number of elevators | Ilość wind 7 Main tenants | Główni najemcy ---

CONTACT / KONTAKT Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Hines Polska Sp. z o.o. +48 22 351 24 00 hinespl@hines.com www.hines.pl, www.cb-neptun.pl

OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

75 m kw. 15 860 m kw.

117


Garnizon.biz CLASS A, B+

LOKALIZACJA

• The largest office park development of the Tri-City - over 150,000 sq.m of office space • The center location in metropolitan area - Gdańsk Wrzeszcz • Fast public transport: metropolitan railway, buses, tramways • Excellent road infrastructure connecting Garnizon.biz with Tri-City express road, higway A1, airport and ferry terminals. • The area features many hotels, retail outlets and services. • In offer - new office buildings class A+ (Nano, Gato), class A (Omega, Gamma), renovated historic buildings with modern office space class B+

• Największy projekt biurowy w Trójmieście - ponad 150 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej • Położenie w centrum metropolii - Gdańsk Wrzeszcz • Szybka komunikacja miejska: kolej miejska, autobusy, tramwaje • Doskonała infrastruktura drogowa łącząca Garnizon.biz z obwodnicą Trójmiasta, autostradą A1, portem lotniczym, przystaniami promowymi • W sąsiedztwie bogata miejska oferta hotelowa, handlowa i usługowa • W ofercie - nowoczesne biurowce klasy A+ (Nano i Gato), klasy A (Omega i Gamma), zrewitalizowane obiekty zabytkowe z przeznaczeniem na biura klasy B+

GARNIZON.BIZ

LOCATION

INFORMATION | INFORMACJE Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

GDAŃSK

Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Standard (class A, class B, class C) A, B+ Name of building | Nazwa biurowca Omega, Gamma, Nano, Gato, Yoko, Grunwaldzka 184-190 Address | Adres ul. C.K Norwida 2 i 4, Al. Grunwaldzka 184-190 District | Dzielnica Wrzeszcz City | Miasto Gdańsk Ready to occupy | Rok oddania do użytku 2008/2012/2015 Number of storeys | Liczba kondygnacji od 4 do 8 Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. 63 800 Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. 43 000 Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. 5 100 Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. >50 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. 1 000 - 2 000 Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych 3 200 Asking price | Cena ofertowa na zapytanie Service charges | Opłaty eksploatacyjne na zapytanie Parking rent | Opłata za parking od 50 PLN Indexation | Indeksacja na zapytanie Deposit | Depozyt na zapytanie Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych na zapytanie Number of elevators | Ilość wind 25 Main tenants | Główni najemcy Glencore, Acxiom, Fineos, Energa, Entrion, ABB, Spartez

CONTACT / KONTAKT OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

118

50 m kw. na zapytanie

Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Hossa.biz Sp. z o.o. Małgorzata Gawron +48 608 642 194 g.gawron@hossabiz.pl www.garnizon.pl, www.hossabiz.pl


Garnizon.biz

GARNIZON.BIZ

CLASS A, B+

Centrum Biurowe Omega, Gdańsk, ul. C.K Norwida 2 Centrum Biurowe Gamma Gdańsk, ul. C.K Norwida 4 Centrum Biurowe Grunwaldzka 184-190

GDAŃSK

www.garnizon.pl


Łużycka Plus CLASS A

LOKALIZACJA

There are two bus stops directly at the site. Some more stops and station of fast light railway (SKM) are in the ca 300 m distance. Another light railway modern line runs parallel to Łużycka street and its station will be in just 100 m. In Year 2015 this new Pomeranian Metropolitan Railway (PKM) will connect centres of Gdynia and Gdańsk with the ”Upper Terrace” of Tri-City and Gdańsk Airport and will definitely improve communication with Kaszuby region. Well developed bicycle lanes net covers also Łużycka street. There are shower-changing rooms in the building for employees using this kind of transport. To get to centre of Gdynia by car it takes ca 3 min and to the Gdańsk Airport ca 20 min. Perfect communication accessibility, interesting neighborhood of green hills, sea view, large sport facilities as well as proximity of the biggest shopping mall in the region, make this location very attractive.

Bezpośrednio przy planowanym budynku znajdują się dwa przystanki autobusowe linii łączących lokalizację z głównymi dzielnicami mieszkaniowymi i centrum Gdyni. Przystanki kilkunastu innych linii oraz stacja Szybkiej Kolei Miejskiej znajdują się w odległości ok. 300 m. Równolegle do ul. Łużyckiej biegnie trasa Kolei Metropolitalnej, która do końca 2015 roku połączy centra Gdańska i Gdyni z lotniskiem w Gdańsku i z planowanym w Gdyni oraz z tzw. „Górnym Tarasem” Trójmiasta i z regionem Kaszub. Dojazd samochodem do centrum Gdyni zajmie ok. 3 minut, do lotniska ok. 20 min. Doskonale rozwinięta sieć ścieżek rowerowych Trójmiasta obejmuje również ulicę Łużycką, dla rowerzystów w budynku znajdują się szatnie z prysznicami. Sąsiedztwo morza i zielonych wzgórz morenowych, kilku dużych obiektów sportowych i największego w regionie centrum handlowego podnosi atrakcyjność tej lokalizacji.

ŁUŻYCK A PLUS

LOCATION

INFORMATION | INFORMACJE Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

GDYNIA

Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Standard (class A, class B, class C) Name of building | Nazwa biurowca Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer District | Dzielnica City | Miasto Ready to occupy | Rok oddania do użytku Number of storeys | Liczba kondygnacji Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych Asking price | Cena ofertowa Service charges | Opłaty eksploatacyjne Parking rent | Opłata za parking Indexation | Indeksacja Deposit | Depozyt Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych Number of elevators | Ilość wind Main tenants | Główni najemcy

A Łużycka Plus ul. Łużycka 3C Redłowo Gdynia 2013 4 7 270 5 500 70 200 1 630 i 1 240 167 on request 17,50 PLN/sq.m/month 40,00 EUR HICP’s 3.m rent+service charge+VAT 10% 3 ---

CONTACT / KONTAKT OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

120

200 m kw. 5 500 m kw.

Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Allcon Investment +48 58 660 19 90 investment@allcon.pl www.officepark.pl


GOOD POINT 761 CLASS

LOCATION

GOOD POINT 761

A Sopot address for business An office building by the main road running through Tricity will be the showpiece of the Sopot business zone. Good Point 761 at 761 Aleja Niepodległości combines assets all businessmen value: the location, functionality, and prestige. It’s close to both Gdańsk and Gdynia regardless of whether you take a car, railway, or bus. The clients have an external parking lot at their disposal. There are many places in the area, perfect for business lunches or time off after work. It is an idea for the companies from outside Tricity to establish a branch office here. Good Point 761 is the only boutique office building in the TriCity. The reconstructed residential building of 1899 combined with ultra-modern shell. The whole creates a branded space for entrepreneurs who value prestige and individual nature of the professional relationship. Not only is this place stylish but comfortable as well.

LOKALIZACJA Sopocki adres dla biznesu Biurowiec przy głównej arterii komunikacyjnej przecinającej Trójmiasto będzie wizytówką sopockiej strefy biznesu. Good Point 761 przy Alei Niepodległości 761 łączy atuty, na jakich zależy przedsiębiorcom: lokalizację, funkcjonalność i prestiż. Jadąc od strony Gdyni czy Gdańska, tu zawsze jest po drodze. Samochodem, kolejką lub autobusem. Na klientów czeka zewnętrzny parking. W okolicy jest wiele miejsc idealnych na służbowy lunch czy relaks po pracy. Dla firm spoza Trójmiasta to pomysł na filię nad morzem. Good Point 761 to jedyny w Trójmieście biurowiec butikowy. Zrekonstruowana kamienica z 1899 roku łączy się z ultranowoczesną bryłą. Całość tworzy markową przestrzeń dla przedsiębiorców, którzy cenią pestiż oraz indywidualną naturę zawodowych relacji.

INFORMATION | INFORMACJE Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

SOPOT

Standard (class A, class B, class C) --Name of building | Nazwa biurowca GOOD POINT 761 Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer Al. Niepodległości 761 District | Dzielnica Centrum City | Miasto Sopot Ready to occupy | Rok oddania do użytku 2013 Number of storeys | Liczba kondygnacji 4 Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. 1 845 Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. 1 325 Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. możliwa na parterze, łącznie 392 Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. 115 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. 115 - 260 Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych 36 (1/37 m kw.) Asking price | Cena ofertowa informacja u inwestora Service charges | Opłaty eksploatacyjne informacja u inwestora Parking rent | Opłata za parking informacja u inwestora Indexation | Indeksacja --Deposit | Depozyt --Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych --Number of elevators | Ilość wind 1 Main tenants | Główni najemcy ---

CONTACT / KONTAKT Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

EKOLAN S.A. +48 58 555 14 55 goodpoint@ekolan.pl www.goodpoint.ekolan.pl

OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

115 m kw. informacja u inwestora

121


wiosna 2013 — Biurowce w Polsce

Niskie ceny, wysoka jakość

KRAKÓW

W Polsce dostępnych jest już około 6 mln m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Kraków odpowiada za blisko 550 000 m kw., co oznacza, że pod tym względem jest największym z rynków regionalnych

S

tolica Małopolski zachęca inwestorów nie tylko wykwalifikowaną siłą roboczą i dużą liczbą studentów (według danych Urzędu Statystycznego w Krakowie w roku akademickim 2011/2012 studiowało 184 493 osób), ale również preferencjami związanymi ze specjalną strefą ekonomiczną, potencjałem gospodarczym i  planowanym dalszym rozwojem infrastruktury. Dla przykładu, od początku swojej działalności Krakowski Park Technologiczny, zarządca krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej, wydał 114 pozwoleń, co przełożyło się na inwestycje warte 1,7  mld zł. Co więcej, miasto inwestuje również w  komunikację międzynarodową m.in. poprzez modernizację lotniska Balice. W 2012 roku ruszył przetarg na rozbudowę Kraków Airport. Obiekt większy o 60 proc. będzie mógł przyjąć aż 8 mln pasażerów rocznie. Z drugiej strony nie można przeoczyć pewnych kwestii hamujących i  osłabiających zainteresowanie inwestorów. Zaliczyć do nich można sprawy od pozornie błahych, na przykład rosnących cen komunikacji miejskiej, po tak istotne jak wyższy podatek od nieruchomo-

ści oraz właściwie brak zabudowy wyższej niż 100 metrów. Do tej pory stolica Małopolski cechowała się najniższymi stawkami podatków od nieruchomości. Od początku 2013 roku ich wysokość uległa jednak podwyższeniu i obecnie stawka dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 22,14 zł/m kw. przy stawce maksymalnej 22,82 zł/m kw. (w roku 2012 wynosiła 20,62 zł/m kw.). Najbardziej znanym przykładem związanym z  problemem stworzenia zabudowy wyższej niż 100 metrów jest „Szkieletor”, czyli biurowiec TreiMorfa znajdujący się w pobliży Ronda Mogilskiego. Miasto boryka się również z problemem starszych obiektów, które z  powodów prawnych, finansowych lub nawet ekologicznych nie mogą zostać zmodernizowane. Kraków nadal atrakcyjny Stopa bezrobocia w Krakowie wynosi 6,3 proc., czyli zdecydowanie mniej niż wskaźnik krajowy, który znajduje się na poziomie 14,2 proc. Miejsca pracy generowane są w dużej mierze poprzez rozwój firm z sektora BPO i SSC, które uznają rynek krakowski za szczególnie atrakcyjny. Potwierdza to najnowszy

raport firmy Tholons, według którego Kraków znajduje się na miejscu 10. na świecie pod względem atrakcyjności dla branży nowoczesnych usług biznesowych. Rok wcześniej stolica Małopolski zajęła pozycję 11., co ukazuje stopniowe dostosowywanie rynku do potrzeb branży BPO i SSC. Fakt ten pozostaje nie bez znaczenia dla ilości i jakości powierzchni biurowej w mieście. Firmy z  sektora nowoczesnych usług biznesowych zazwyczaj wymagają dużych powierzchni biurowych zaaranżowanych najczęściej w  formie open space. Szukają jednocześnie stosunkowo niższych kosztów czynszu, przez co chętniej wybierają miasta takie jak Kraków czy Wrocław niż Warszawę. W stolicy Małopolski czynsze wahają się od 12 do 15 euro za m kw. na miesiąc. Dla porównania w centrum Warszawy cena ta może osiągać nawet od 22 do 27 euro, natomiast na obrzeżach około 15-17 euro.

Wskaźnik pustostanów w Krakowie w 2012 roku wynosił około 5,6 proc. Jest on niższy niż w roku poprzednim, kiedy to wynosił prawie 13 proc., co oznacza, że rośnie popyt na nowoczesną powierzchnię biurową

Podaż jest stabilna W roku 2011 na krakowskim rynku nieruchomości pojawiło się około 45 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Inwestorzy nadal chętnie planują t

123


Biurowce w Polsce — wiosna 2013

C z kompleksu Quattro Business Park czy ekologiczny kompleks biurowy Kapelanka 42, realizowany przez firmę Skanska. Prace budowlane postępują także przy inwestycji UBM – Alma Tower oraz w ramach kompleksu Orange Office Park, realizowanego przez East-West Development Office Sp. z o.o. Interesującą inwestycją jest również renowacja i dobudowa powierzchni do Browaru Lubicz, gdzie powstaną zarówno luksusowe mieszkania, jak i nowoczesne biura.

Ceny wynajmu w Krakowie Rental prices in Kraków 20

15

10

5

0 2009

2010

2011

Ceny/Prices (EUR/m kw./EUR/sq.m)

t i realizują nowe obiekty biurowe w kultu-

Podaż nowej powierzchni biurowej w Krakowie rowej stolicy Polski, dzięki czemu w 2012 New office space supply in Kraków 100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

roku przybyło blisko 49 000 m kw..

W Krakowie bardzo aktywna jest Grupa Buma, która w lipcu ubiegłego roku oddała do użytku budynek C z kompleksu Green Office, dzięki czemu miasto zyskało 10 000 m kw. powierzchni biurowej klasy A. Obecnie inwestor realizuje także trzeci obiekt należący do kompleksu Quattro Business Park, który ma zostać ukończony we wrześniu 2013 roku.

2012 Source/Źródło:e-biurowce.pl

Innymi obiektami oddanymi do użytku w ubiegłym roku są biurowce Excon w sąsiedztwie obwodnicy, oferujące 4 655 m kw. powierzchni, Fronton o powierzchni 5 720 m kw., znajdujący się w pobliżu Galerii Krakowskiej oraz obiekt przy ul. Jasnogórskiej 11, dostarczający 8 800 m kw. nowoczesnej przestrzeni biurowej.

Będzie coraz lepiej Wskaźnik pustostanów w Krakowie w 2012 roku wynosił około 5,6 proc. Jest on niższy niż w roku poprzednim, kiedy to wynosił prawie 13 proc., co oznacza, że rośnie popyt na nowoczesną poPonad 15 000 m kw. powierzchni biuro- wierzchnię biurową. Obecna sytuacja na wej zostało oddane do użytku w ramach rynku wskazuje, iż inwestorzy odpowiapierwszego etapu Enterprise Park. In2009 2010 2011 dają na zaistniałe 2012zapotrzebowanie. westor, Avestus Real Estate, planuje buSource/Źródło:e-biurowce.pl Podaż/Supply (m kw./sq.m) dowę drugiej fazy, która wzbogaci kra- W  budowie pozostają obiekty takie kowski rynek o blisko 14 000 m kw. jak wspomniany wcześniej budynek

Zainteresowanie najemców obrazowane jest przez podpisane w ostatnim czasie nowe umowy najmu. Przykładowo, firma Asseco zajęła 2 800 m kw. w biurowcu W22, Arge Nieruchomości, natomiast firmy Cisco i Delphi Poland zawarły umowy na powierzchnie w Enterprise Park. Zainteresowaniem cieszą się także budynki, które już od pewnego czasu oferują przestrzenie dla najemców: w Diamante Plaza firma AON Hewitt zajęła 1 653 m kw., natomiast Intellinet zdecydował się na najem 1 500 m kw. w Centrum Biurowym GTC. Najsilniejszy rynek regionalny Kraków jest miastem o  olbrzymim potencjale w sektorze nieruchomości biurowych. Rozsądne miejskie plany zagospodarowania przestrzennego i dalsze inwestycje w infrastrukturę oraz badania i rozwój pozwolą na realizację kolejnych projektów, wzbogacających biurową mapę miasta. Stolica Małopolski może nie osiągnie poziomu Warszawy w kontekście ilości powierzchni biurowych, lecz z powodzeniem może pełnić rolę lidera rynków regionalnych.

Low prices, high quality About 6 mln sq.m of modern office space is available in Poland. In the Kraków area, there are about 550 000 sq.m of office space available, which means that it is the biggest regional market

T

he capital of Małopolska Voivodeship has been encouraging investors not only by a highly qualified workforce, and a high number of students (according to Statistical Office in Kraków, 184,493 individuals were studying in Kraków, during the academic year of 2011/2012), but also by the preferences related to the enterprises zone, its economic capacity, and also the development of infrastructure. For example, since the beginning of

124

its activity, Kraków Technology Park, administering the enterprise zone, has released about 114 permits, which resulted in 1.7 mld zł worth investments. Moreover, the city also invests in the international transportation, for example through modernization of the Kraków Airport “Balice”. In 2012, the bidding procedure of the airport’s  expansion has started. This facility will be 60 per cent as big, which results in servicing about 8 mln of passengers annually.

On the other hand, the issues inhibiting and weakening the interest of the investors cannot be overlooked. That can include apparently very trivial affairs like increasing the prices of public transportation, or more serious such as higher property taxes, or the lack of buildings higher than 100 m. So far, the capital of Małopolska Voivodeship was known because of the lowest property tax pay rate. From the beginning of 2013, the pay rate


0 2009

2010

wiosna 2013 — Biurowce w Polsce 2011 2012

Ceny/Prices (EUR/m kw./EUR/sq.m)

has increased, and now the rate for real estates connected with running the company comes up to PLN 22.14/ sq.m, when the maximum rate is PLN 22.82/sq.m (in 2012 the property tax pay rate in Kraków was PLN 20.62/ sq.m). The most common example related to the problem of buildings higher than 100 m is “The Skeletor”, the office building of TreiMorfa, which is located near the Mogilskie Rondo. The city also struggles with the problem of older facilities, which cannot be modernized due to the legal, financial and economic reasons. Kraków is still attractive Unemployment rate in Kraków is 6.3 per cent, fewer than the national rate, which oscillates at 14.2 per cent. The job growth has been generated through the development of companies from the BPO and SSC sector, which claim that Kraków market is really attractive. Those opinions have been confirmed by the latest report of Tholons company, which places Kraków on the 10th place of the most attractive and innovative cities, when it comes to the business services. A year ago, Kraków was on the 11th place, which shows a gradual market adjustment to the needs of the BPO and SSC sector. That matters to the quantity and quality of the office space in the city. The companies from the modern business services sector, usually require large office spaces, most of the time arranged in a form of an open space. At the same time, they are looking for lower rental costs, therefore, they usually choose cities as Kraków and Wrocław instead of Warsaw. In the capital of Małopolska Voivodeship the prices of the rents fluctuate from EUR 12 to 15 per sq.m per month. As a comparison in the center of Warsaw prices can reach from EUR 22 to 27 euro, or on the suburbs about 15-17 euro.

Source/Źródło:e-biurowce.pl

Podaż nowej powierzchni biurowej w Krakowie New office space supply in Kraków 100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0 2009

2010

Podaż/Supply (m kw./sq.m)

Business Park complex. The project is supposed to be finished in September of 2013. Over 15,000 sq.m of the office surface has been commissioned, during the first stage of Enterprise Park. The investor, Avestus Real Estate, is planning the building of the second stage, which will enrich the Kraków market with about 14,000 sq.m. Other facilities, which were put into use last year, are for example Excon office building located near the highway bypass. This building offers about 4,655 sq.m of surface. Another investment, Fronton, offers about 5,720 sq.m of surface and is located near the shopping mall, Galeria Krakowska. Another facility supplying about 8,800 sq.m of modern office surface is located at Jasnogórska 11.

The supply is stable In 2011, about 45,000 sq.m of modern office space appeared on the Kraków real estate market. The investors are still planning and implementing new office buildings in the cultural capital of Poland. Therefore, in 2012 there were 49,000 sq.m more.

It will get much better Vacancy factor in Kraków in 2012 oscillated at 5.6 per cent, which is lower than in a previous year, when it amounted to 13 per cent. It means that the demand on the modern office surface is growing. Current situation on the market shows that investors are responding to the existing need.

In Kraków area very active is Buma Group, which commissioned the C building from the Green Office complex in July 2012, thanks to which the city gained 10,000 sq.m of a class A office surface. Currently, the investor is building the third facility in the Quattro

The facilities like previously mentioned C building from the Quattro Business Park complex are constantly built. At present, the ecological office complex at Kapelanka 42 is being built by Skanska company. There are ongoing construction works at the UBM inve-

2011

2012 Source/Źródło:e-biurowce.pl

stment - Alma Tower, as well as at the Orange Office Park complex, which has been implemented by East-West Development Office, LLC. A very interesting investment is a renovation and an extension of the surface of Browar Lubicz. New luxury apartments and modern offices will be built as a result of this investment. The interest of the tenants is reflected by the amount of new lease agreements signed recently. For example, Asseco company rented 2,800 sq.m  of office space in W22, belonging to Arge Nieruchomości, while Cisco and Delphi Poland signed lease agreements for the office spaces in Enterprise Park. Very popular are buildings, which have been offering spaces for tenants for a  while now: at Diamante Plaza AON Hewitt company rented 1,653 sq.m, whereas Intellinet decided to rent 1,500 sq.m  at Centrum Biurowe GTC. The strongest regional market Kraków is a  city with an incredible potential in the commercial real estate sector. Reasonable city plans of spatial development and further investments in infrastructure, research and development will facilitate further projects, enriching the office map of the city. The capital of Małopolska Voivodeship might not reach the level of the Warsaw’s office spaces, but can easily remain the regional leader on the market.

Agnieszka Niedziółka redaktor portalu

www.e-biurowce.pl

125


Biurowce w Polsce — wiosna 2013

Wybrane Obiekty Biurowe | Selected Office Buildings

Kraków

POMORSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

PODLASKIE KUJAWSKO-POMORSKIE

MAZOWIECKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE

WIEKOPOLSKIE

LUBELSKIE DOLNOŚLĄSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

OPOLSKIE ŚLĄSKIE

MAŁOPOLSKIE

PODKARPACKIE

Kraków kó

Prądnik Biały Bronowice

1

Zwierzyniec

4 6

d Krowodza

Mistrzejowice Prądnik Czerwony Bieńczyce 3

2

Grzegórzki rzegórzkk Stare Miasto Podgórze

Dębniki

Wzgórza Krzesławickie

Czyżyny

Nowa Huta

5

Łagiewniki Borek Falęcki Bieżanów-Prokocim Podgórze Duchackie Swoszowice

Kraków dzielnica I district 1 Balice 2 Dzielnica II 3 Dzielnica III Prądnik Czerwony 4 Krowodrza 5 Podgórze 6 Śródmieście

126

nazwa budynku | name of building Consultronix Pałac Goetzów Alma Tower Biuromax Kapelanka 42 Opolska Business Park

klasa I class str I page A 127 A+ 128 A 129 A 130 A 133 A 134


Consultronix CLASS A

LOCATION

LOKALIZACJA

The project is located in Balice, in the municipality of Zabierzów, in direct proximity of the Balice airport, near Cracow ringroad, with easy access to the A4 highway. In this area rapidly develop industrial and logistics zone, which has already a large number of business enterprises, offices and warehouses. The attractiveness of this location is also determined by proximity to all possible means of transport: rail (direct connection to the main railway station in Krakow, fast train serving the airport in Balice), automotive (proximity to the Cracow ringroad - Balicki node) and the airport. It is also possible to get to the Balice using public transport as well as private buses.

Inwestycja zlokalizowana jest w Balicach, w gminie Zabierzów, w bezpośrednim sąsiedztwie strefy lotniska w Balicach, blisko obwodnicy Krakowa, ze zjazdem do autostrady A4 (700 m), na terenie prężnie rozwijającej się strefy przemysłowej i logistycznej, na której powstało już wiele budynków logistyczno-magazynowych, a także siedzib firm. O atrakcyjności lokalizacji decyduje bliskie sąsiedztwo wszelkich możliwych środków transportu: kolejowego (bezpośrednie połączenie z dworcem głównym w Krakowie szybką kolejką obsługującą port lotniczy w Balicach), samochodowego (bliskość obwodnicy - węzła balickiego) oraz lotniczego. Do Balic i pobliskiego Kryspinowa dojeżdżają autobusy MPK, a także liczne linie prywatnych przewoźników.

C O N S U LT R O N I X

Project / Projekt: APA ZALEWSKI BUBAK, www.apa.pl

INFORMATION | INFORMACJE Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

KRAKÓW

Standard (class A, class B, class C) A Name of building | Nazwa biurowca Consultronix Address | Adres ul. Przemysłowa (600 m od portu lotniczego) District | Dzielnica Balice City | Miasto Kraków Ready to occupy | Rok oddania do użytku 2014/2015 Number of storeys | Liczba kondygnacji 4 Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. 8 065 Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. 7 267 Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. --Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. 450 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. 900 Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych 173 Asking price | Cena ofertowa 13 EUR/m kw. Service charges | Opłaty eksploatacyjne 3 EUR Parking rent | Opłata za parking 5 EUR Indexation | Indeksacja wg GUS Deposit | Depozyt miesięczny czynsz Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych 11,37% Number of elevators | Ilość wind 2 Main tenants | Główni najemcy Consultronix

CONTACT / KONTAKT Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Anna Wachowska +48 12 290 22 22 awachowska@cxsa.pl www.consultronix.pl

OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

450 m kw. 4 543 m kw.

127


Pałac Goetzów CLASS A+ LOCATION

LOKALIZACJA

Goetz Palace, once home to the proprietors of the brewery, is the most recognizable historic building within Lubicz Brewery and therefore a key part of the renovation project. The elegant original exterior is being carefully refurbished in cooperation with the local conservator. In contrast, the interior is being transformed into a high class, modern office facility.

Pałac Goetzów, będący niegdyś rezydencją właścicieli browaru, jest dziś jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków w obrębie Browaru Lubicz i przez to również kluczowym elementem w projekcie rewitalizacyjnym. Gustowna i oryginalna fasada jest starannie odrestaurowywana we współpracy z konserwatorem zabytków. Dla zachowania kontrastu, wnętrza pałacu zostaną przekształcone w nowoczesne pomieszczenia biurowe. Budynek znajduje się w ogólnodostępnej części inwestycji, sąsiadując ze śródmiejskim deptakiem i będąc w pobliżu głównego wjazdu do kompleksu dla pojazdów od strony ulicy Strzeleckiej. Wnętrza, o łącznej powierzchni 1 500 m kw., obejmują cztery kondygnacje, trzy nadziemne i jedną podziemną.

PA Ł A C G O E T Z Ó W

The building is situated in a prominent position adjacent to the central pedestrianized area and close to the main vehicular entrance to the complex from Strzelecka Street. Inside there is 1,500 sq.m of net internal area presented over four floors, three above ground and one below.

INFORMATION | INFORMACJE Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

KRAKÓW

Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Standard (class A, class B, class C) Name of building | Nazwa biurowca Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer District | Dzielnica City | Miasto Ready to occupy | Rok oddania do użytku Number of storeys | Liczba kondygnacji Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych Asking price | Cena ofertowa Service charges | Opłaty eksploatacyjne Parking rent | Opłata za parking Indexation | Indeksacja Deposit | Depozyt Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych Number of elevators | Ilość wind Main tenants | Główni najemcy

A+ Pałac Goetzów ul. Lubicz 17H II Kraków Q1 2014 4 1 900 1 500 --200 450 min. 11 ------tak tak 5% 1 ---

CONTACT / KONTAKT OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

128

200 m kw. 1 500 m kw.

Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Piotr Olbryś +48 22 826 25 23 biuro@balmoral.pl www.browarlubicz.pl


Alma Tower CLASS A

LOCATION

ALMA TOWER

Alma Tower is a modern office & retail building with 14 storeys. The facility offers the total of 10,000 sq.m of A-class office space, 149 parking spaces on three additional underground storeys and 26 on-ground spaces. Its construction is to take 18 months and the commissioning is planned for May 2014. Alma Tower is under construction in Krakow at 10, Pilotów Street. Its location will ensure convenient and easy travel to all the city’s districts and strategic points, and the nearby public facilities, shops (Krakchemia Shopping Centre, Krokus Shopping Centre, Alma, Obi) and leisure facilities will make your daily chores easier and will give you a chance to pass you leisure in a pleasant way. The Alma Tower building is built in line with the requirements of the LEED Certification. The technologies used will win us the highest LEED rank: CS PLATINUM.

The architectural design was prepared: Piotr Nawara and Bartłomiej Łobaziewicz (nsMoonStudio) Stanisław Deńko (Wizja Design Studio)

LOKALIZACJA Alma Tower to nowoczesny budynek o 14. kondygnacjach naziemnych. Obiekt o funkcjach biurowo-usługowych oferuje łącznie 10 000 m kw. powierzchni biurowej klasy A, 149 miejsc parkingowych na trzech kondygnacjach podziemnych oraz 26 miejsc naziemnych. Realizacja projektu będzie trwać 18 miesięcy. Planowane oddanie obiektu do użytku nastąpi w maju 2014 roku. Alma Tower powstaje w Krakowie, przy ul. Pilotów 10. Jego lokalizacja zapewnia wygodny i łatwy dojazd do wszystkich dzielnic i punktów strategicznych miasta, a znajdujące się nieopodal budynki użyteczności publicznej, sklepy (CH Krakchemia, CH Krokus, Alma, Obi) oraz obiekty rozrywkowe ułatwią codzienne obowiązki i pozwolą miło spędzić czas. Budynek Alma Tower jest realizowany zgodnie z założeniami certyfikacji LEED. Wykorzystane technologie pozwolą osiągnąć najwyższy poziom LEED CS PLATINUM.

INFORMATION | INFORMACJE Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

KRAKÓW

Standard (class A, class B, class C) A Name of building | Nazwa biurowca Alma Tower Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer ul. Pilotów 10 District | Dzielnica Dzielnica III Prądnik Czerwony City | Miasto Kraków Ready to occupy | Rok oddania do użytku 2014 Number of storeys | Liczba kondygnacji 14 Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. ca.13 500 Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. ca.10 000 Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. ca. 400 Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. ca. 200 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. ca. 780 Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych 175 Asking price | Cena ofertowa office:14,50 EUR/m kw., retail: 18,00 EUR/m kw. Service charges | Opłaty eksploatacyjne 13,50 PLN/m kw. Parking rent | Opłata za parking underground 75 EUR, on-ground 45 EUR Indexation | Indeksacja annual indexation (MUICP Index) Deposit | Depozyt bank guarantee/3 months rent deposit Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych 5% Number of elevators | Ilość wind 4 Main tenants | Główni najemcy Alma Market S.A., KrakChemia S.A., Vistula Group S.A.

CONTACT / KONTAKT Rent | Wynajem E-mail Website | Strona www

Bartosz Pająk, +48 605 252 050 Monika Tkacz, +48 609 038 568 bartosz.pajak@ubm.pl, monika.tkacz@pl.knightfrank.com www.almatower.com

OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

ca. 200 m kw. ca. 5 000 m kw.

129


Biuromax CLASS A

LOKALIZACJA

Office building BIUROMAX is formed on Radzikowskiego 3 street in Kraków, just 4 km from the main market square and 3 km from the A4 motorway exit. Our investment have an unusual architecture and a high standard. The building has 3,053.22 sq.m of total space, including more than 2,000 sq.m of office space. Building has 4 floors and underground garage. The building has air condition with recuperative, ventilation, structured cabling, a spacious lift 180 x 180 cm, fiber optics, electricity power backups (UPS + generators). It is possible to rent both the floors, as well as smaller modules, while keeping the space, comfort and access to social facilities located in the central part of each tier. We are specialized also in equip office space and interior design.

Biurowiec BIUROMAX powstaje przy ul. Radzikowskiego 3 w Krakowie, w odległości zaledwie 4 km od Rynku Głównego i 3 km od zjazdu na autostradę A4. Naszą inwestycję cechować będzie niecodzienna architektura oraz wysoki standard wykończenia. Budynek liczy 3 053,22 m kw. powierzchni całkowitej, w tym ponad 2 000 m kw. powierzchni biurowej. Biurowiec posiada 4 kondygnacje nadziemne oraz jedną podziemną (garaż). Budynek wyposażony będzie w klimatyzację, wentylację z rekuperacją, okablowanie strukturalne, przestronną windę 180 x 180 cm, światłowody, dodatkowe zabezpieczenie zasilania w postaci UPS-ów oraz agregatów prądotwórczych. Istnieje możliwość wynajęcia zarówno całego piętra, jak również mniejszych modułów przy zachowaniu przestrzeni i komfortu pracy. Jako firma specjalizująca się w wyposażaniu powierzchni biurowych zapewniamy dodatkowo aranżację wnętrz - w stanowiska pracy, wykładziny oraz wszelkiego rodzaju akcesoria biurowe.

BIUROMAX

LOCATION

INFORMATION | INFORMACJE Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

KRAKÓW

Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Standard (class A, class B, class C) Name of building | Nazwa biurowca Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer District | Dzielnica City | Miasto Ready to occupy | Rok oddania do użytku Number of storeys | Liczba kondygnacji Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych Asking price | Cena ofertowa Service charges | Opłaty eksploatacyjne Parking rent | Opłata za parking Indexation | Indeksacja Deposit | Depozyt Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych Number of elevators | Ilość wind Main tenants | Główni najemcy

A Biuromax ul. Radzikowskiego 3 Krowodrza Kraków 2013 5 (1 podziemna, 4 naziemne) 3 053,22 2 063,33 --do uzgodnienia 540 80 do uzgodnienia 12 PLN 200 PLN tak tak tak 1 ---

CONTACT / KONTAKT OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

130

do uzgodnienia 2 063,33 m kw.

Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Biuromax Sp. z o.o. +48 609 075 088, +48 507 200 270 agnieszka.michalska@biuromax.pl www.biuromax.pl


PASAŻ KASKADA (inwestycja Kaskada na Woli) OSTATNIE LOKALE USŁUGOWE I BIUROWE Sprzedane lokale Wolne lokale Zarezerwowane lokale U/0

/07

U/0

U/0

U/0

/35 U/0 /34

U/0

/28

U/0

/10

U/0

ul. G

/37

E

/13

/21

/29

W

U/0

U/0

U/0

GO

TO

/15

órcz ewsk a

olska ul. W

/08

ul. Sokołowska

NAJTAŃSZE LOKALE NA WOLI od 92 m2 do 340 m2

WARSZAWA - WOLA, ul. Sokołowska 9

» »

CENY JUŻ od 5 500 zł/m

2

» » »

Biuro Sprzedaży: Warszawa, ul. Sokołowska 9 tel. 22/550 56 00, kom. 785 107 107

Rozpoznawalna lokalizacja przy zbiegu ul. Górczewskiej i Wolskiej Ponad 2 tys. mieszkańców inwestycji Kaskada na Woli, w przygotowaniu etap II Ponad 130 tys. mieszkańców w dzielnicy W sąsiedztwie planowana stacja II linii metra - Moczydło Dostępne miejsca postojowe w garażu podziemnym

www.gant.pl

REKLAMA

Automatyczny eksport ogłoszeń do serwisu

www.terenyinwestycyjne.info z programu

dla Agentów Nieruchomości ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY TEL. 22 619 22 41 wew. 225 biuro@dbpart.com


Kapelanka 42 CLASS A

LOKALIZACJA

Kapelanka 42 is a modern and efficient A-class Office building designed in line with sustainable development principles offering over 30,000 sq.m of leasable area. The investment will be situated at the intersection of Kapelanka and Kobierzyńska streets, in dynamically developing district of Kraków. The location provides great access to the main communication arteries, public transport, green areas and cycle paths. Kapelanka 42 has been LEED Gold precertified (Leadership in Energy and Environmental Design), what is a confirmation of high quality. Due to advanced technologies it will be possible to reduce the use of energy, water and natural resources.

Kapelanka 42 to nowoczesny, efektywny kompleks biurowy klasy A stworzony zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju, oferujący 30 000 m kw. powierzchni do wynajęcia. Inwestycja powstanie w dynamicznie rozwijającej się części Krakowa, na skrzyżowaniu ulic Kapelanka i Kobierzyńska. Lokalizacja przy głównych arteriach miasta, sąsiedztwo terenów zielonych oraz łatwy dostęp do transportu publicznego i dróg rowerowych sprawiają, że biurowiec jest idealnym miejscem do rozwoju biznesu. Kapelanka 42 otrzymała precertyfikację w systemie LEED na poziomie Gold, co jest potwierdzeniem wysokiej jakości oraz oznacza, że dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, możliwe będzie znaczne ograniczenie zużycia energii, wody i zasobów naturalnych na etapie budowy oraz użytkowania obiektu.

KAPELANKA 42

LOCATION

INFORMATION | INFORMACJE A Kapelanka 42 ul. Kapelanka 42 Kraków Podgórze Kraków Q2 2014 12 (9+3 parking) 30 000 27 600 2 400 325 Bud. A - 2 005, Bud. B - 1 303 374 + 20 on application on application on application HICP on application 5% 13 N/A

Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

KRAKÓW

Standard (class A, class B, class C) Name of building | Nazwa biurowca Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer District | Dzielnica City | Miasto Ready to occupy | Rok oddania do użytku Number of storeys | Liczba kondygnacji Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych Asking price | Cena ofertowa Service charges | Opłaty eksploatacyjne Parking rent | Opłata za parking Indexation | Indeksacja Deposit | Depozyt Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych Number of elevators | Ilość wind Main tenants | Główni najemcy

CONTACT / KONTAKT Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Magdalena Holak +48 510 263 033 magdalena.holak@skanska.pl www.skanska.pl/Kapelanka42

OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

325 m kw. 30 000 m kw.

133


Opolska Business Park CLASS A

O P O L S K A B U S I N E S S PA R K

LOCATION Opolska Business Park is an A-class office complex offering a high standard and a very good location. The project is located in the north of Kraków, in the Śródmieście district, at the junction of Opolska and 29 Listopada streets. The location provides excellent access to the city centre and good connection to Warsaw. There are bus stops near the project for various public transport buses, which makes it possible to get to the complex from every part of the city. The complex consists of three twelve-storey office buildings as well as an underground car park and one at the ground level.Its excellent location, high standard of the facilities and green areas accompanying the office buildings make Opolska Business Park a friendly place for doing business in Kraków.

LOKALIZACJA Opolska Business Park to kompleks biurowy klasy A o wysokim standardzie wykończenia oraz bardzo dobrym położeniu. Inwestycja zlokalizowana jest w północnej części Krakowa w dzielnicy Śródmieście na zbiegu ulic Opolskiej i 29 listopada. Położenie oferuje doskonały dojazd do centrum miasta oraz szybki wyjazd z Krakowa w stronę Warszawy. W pobliżu inwestycji zlokalizowane są przystanki komunikacji miejskiej z autobusami wielu linii pozwalające dotrzeć do kompleksu z każdej części miasta. Kompleks składa się z trzech dwunastokondygnacyjnych budynków biurowych oraz parkingu podziemnego i naziemnego. Bardzo dobra lokalizacja, wysoki standard budynków i tereny zieleni towarzyszące biurowcom sprawiają, że Opolska Business Park to przyjazna przestrzeń dla biznesu w Krakowie.

INFORMATION | INFORMACJE Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

KRAKÓW

Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Standard (class A, class B, class C) Name of building | Nazwa biurowca Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer District | Dzielnica City | Miasto Ready to occupy | Rok oddania do użytku Number of storeys | Liczba kondygnacji Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych Asking price | Cena ofertowa Service charges | Opłaty eksploatacyjne Parking rent | Opłata za parking Indexation | Indeksacja Deposit | Depozyt Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych Number of elevators | Ilość wind Main tenants | Główni najemcy

A Opolska Business Park (I stage) ul. Opolska Śródmieście Kraków 2015 14 57 000 (3 stage) 16 000 (I stage) --150 1 700 1 200 please contact us please contact us please contact us tak/yes tak/yes 2,7% 10 ---

CONTACT / KONTAKT OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

134

150 m kw. please contact us

Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Echo Investment - Joanna Nicińska +48 664 900 311 joanna.nicinska@echo.com.pl www.echo.com.pl


Build your success with us Publications 路 Conferences 路 Events Covering: Central & Eastern Europe, Southeastern Europe, Russia-CIS

Warsaw

Bucharest

CEE Retail Awards

SEE Real Estate Awards

CEE Green Building Awards

www.retailawards.eu

www.seerealestateawards.com

www.greenbuildingawards.eu

For more information please contact: Craig Smith: craig@europaproperty.com, +48 604 144 769 Anna Kaliszewska: anna@europaproperty.com, +48 601 382 667


Biurowce w Polsce — wiosna 2013

Coraz mniej pustostanów

ŁÓDŹ Z aglomeracji nastawionej głównie na przemysł włókienniczy, Łódź od dłuższego czasu przekształca się w ośrodek biznesu o znaczeniu nie tylko krajowym, ale również europejskim. Do najważniejszych atutów łódzkiej gospodarki należą przede wszystkim znakomita lokalizacja w centrum kraju, wysoka liczba mieszkańców oraz nieustannie poprawiająca się infrastruktura transportowa

Chociaż starsze budynki, oferujące zazwyczaj nieco mniejsze moduły, stanowią ciągle ważną część zasobu biurowego, udział nowoczesnych budynków w Łodzi nieustannie wzrasta

136

T

o dzięki temu miasto uchodzi za niezwykle atrakcyjną lokalizację dla inwestycji typu BPO/SSC. Obecnie, wśród polskich miast, Łódź zajmuje czwartą pozycję pod względem liczby inwestycji z sektora nowoczesnych usług.

soko wykwalifikowanej siły roboczej, jak również polityka władz miasta nastawiona na zrównoważony rozwój sprawiają, że Łódź dysponuje olbrzymim potencjałem, między innymi w zakresie rozwoju rynku biurowego.

Lokalizacja w centralnej Polsce w niedalekiej odległości od stolicy kraju, sprawia, że Łódź jest znakomicie skomunikowana praktycznie ze wszystkimi największymi miastami wojewódzkimi w  Polsce. Pod kątem populacji Łódź jest trzecim największym miastem w kraju za Warszawą i Krakowem. Aglomeracja łódzka uchodzi za istotny ośrodek akademicki dzięki wysokiej liczbie studentów (ponad 108 000 w 30 szkołach wyższych).

na linii Warszawa-Stryków, które zdecydowanie przyspieszyło możliwość dojazdu samochodem do stolicy. Dzięki modernizacji torowiska, także połączenie kolejowe z Warszawą ulegnie w najbliższym czasie zdecydowanej poprawie. Oprócz intensywnego rozwoju infrastruktury w Łodzi i  okolicach miasto stawia również na rozwój kultury oraz rewitalizację historycznej zabudowy. W  centrum miasta, na obszarze ok. 100 ha ma zostać zrealizowany unikalny na skalę europejską projekt budowy tzw. Nowego Centrum Łodzi, łączącego ze sobą funkcje komercyjne, kulturalne oraz mieszkaniowe. Pierwsze prace, polegające na rewitalizacji budynków byłej elektrociepłowni łódzkiej zostały już rozpoczęte.

W ostatnich latach do najważniejszych inwestycji w rejonie Łodzi należało otwarcie odcinka autostrady A2

Podsumowując, polepszająca się infrastruktura transportowa, wysoki zasób ludności, studentów oraz wy-

• Okolice ulicy Piotrkowskiej, z powierzchnią biurową w zrewitalizowanych kamienicach,

Podaż powierzchni biurowej Według stanu na koniec 4 kw. 2012 r. zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej Łodzi wyniosły nieco ponad 280 000 m kw. Do najbardziej istotnych obszarów koncentracji budynków biurowych należą: •  Centrum Miasta (ul. Wółczyńska, Kopcińskiego oraz Rydza Śmigłego) z  takimi budynkami jak Forum 76, Cross Point czy też University Business Park,


wiosna 2013 — Biurowce w Polsce

• Północna część miasta z inwestycjami takimi jak Green Horizon czy też Sterlinga Business Centre, • Okolice postindustrialnej dzielnicy Teofilów z  nowopowstałymi obiektami biurowymi takimi jak Park Biznesu Teofilów czy też nowa siedziba spółki Rossmann. Łódzki rynek biurowy charakteryzuje się wysokim udziałem zarówno lokalnych (Virako, Tekum), jak też międzynarodowych deweloperów, takich jak Skanska Property Poland czy też Globe Trade Centre. Chociaż starsze budynki, oferujące zazwyczaj nieco mniejsze moduły, stanowią ciągle ważną część zasobu biurowego, udział nowoczesnych budynków w  Łodzi nieustannie wzrasta. Zdecydowanie najważniejszym projektem ukończonym w  2012 r. jest pierwszy etap kompleksu Green Horizon (16 000 m kw.), zrealizowany przez Skanska Property Poland. Głównym najemcą obiektu jest największe przedsiębiorstwo sektora BPO w Łodzi – spółka Infosys BPO. W latach 2009-2010 do użytkowania oddano prawie 75 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, czyli ponad 25 proc. obecnego zasobu miasta. Intensywny przyrost nowej powierzchni biurowej w Łodzi zbiegł się w czasie z kryzysem na międzynarodowych rynkach finansowych, czyli z momentem, gdy najemcy najbardziej ograniczyli swoją aktywność. Nie pozostało to bez wpływu na współczynnik pustostanów, który w tym samym okresie utrzymywał się na poziomie ponad 20 proc. Począwszy od 2011 r. aktywność deweloperów wyraźnie zmalała. Przez ostatnie dwa lata zrealizowano w Łodzi zaledwie sześć obiektów biurowych o  łącznej powierzchni nieco ponad 40 000 m kw. Według stanu na koniec 4 kw. 2012 r. w Łodzi w budowie pozostawało ponad 75 000 m  kw. powierzchni biurowej. Do największych projektów w  trakcie realizacji należy kompleks Aurus (20 000 m kw.), University Business Park II (18 800 m kw.) oraz Green Horizon B (13 400 m kw.). Ostatni z wymienionych projektów powinien uzyskać wkrótce pozwolenie na użytkowanie. Data ukończenia dwóch pierwszych zależna będzie prawdopodobnie od postępów komercjalizacji powierzchni biurowej. Popyt na biura w Łodzi Wraz z  napływem inwestycji typu BPO/SSC, czyli szeroko rozumia-

Wynajęta powierzchnia biurowa w Łodzi (m kw.) Office take-up in Łódź (sq.m) 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Powierzchnia wynajęta (m kw.)/Take-up (sq.m) Prognoza pow. wynajętej (m kw.)/Take-up predicted (sq.m)

Source/Źródło: CBRE / WRF

Podaż nowej powierzchni biurowej w Łodzi (m kw.)

nego outsourcingu usług w (sq.m) obiektach będących w  trakcie reSupply of new officebiznesospace in Łódź wych, popyt na powierzchnię biuro- alizacji. 60 000 wą w polskich miastach regionalnych utrzymuje się na niezmiennie silnym Stawki czynszowe 000 poziomie. 50 Zainteresowanie ze strony Ze względu na relatywnie wysoki ponajemców pozostaje relatywnie silne ziom powierzchni niewynajętej wyjrównież i w Łodzi. W 2011 r. w mie- ściowe stawki czynszowe za najlepsze 40 000 ście wynajęto prawie 39 000 m  kw. powierzchnie biurowe utrzymują się powierzchni biurowej, co było rekor- od dłuższego czasu na niezmiennie ni30 000 dem na łódzkim rynku biurowym. skim poziomie, wynosząc obecnie 11Do tak dobrego rezultatu przyczyniła 13 EUR/m kw./miesiąc. W porównaniu się zdecydowanie do innych dużych miast regionalnych 20 000 umowa spółki Infosys, która wynajęła w sumie 14 800 w Polsce jest to poziom niezwykle kom  kw. w  budynku Green Horizon, rzystny z punktu widzenia potencjal10 000 będącym obecnie w  ostatniej fazie nego najemcy. realizacji. W 2012 r. wynajęto nieco 0 ponad 27 000 m kw., czyli prawie 30 Sytuacja na łódzkim rynku biurowym 2007r., jednak 2008licz- 2009 2010 przez 2011co w najbliższym 2012 2013 2014 proc. mniej niż w 2011 jest stabilna, ba nowych centrów usług firm takich czasie nie należy spodziewać się istotNowa podaż/New Supplynych zmian poziomu W budowie/Under stawekconstruction czynszojak mBank, Hewlett Packard czy też wych. Mobica pokazuje, że zainteresowanie Planowane/Planned Source/Źródło: CBRE / WRF łódzkim rynkiem biurowym nie słabnie. Popyt na powierzchnie biurowe Rynek inwestycyjny Konrad Heidinger w  Łodzi jest generowany nie tylko Aktywność inwestorów na rynkach re- Consultant in Research and przez centra usług, ale również przez gionalnych zawsze była stosunkowo Consultancy Department lokalne firmy, banki, agencje ubez- ograniczona ze względu na brak wysopieczeniowe, firmy z sektora usługo- kiej jakości produktów inwestycyjnych. wego, finansowego itp. Roczny wolumen transakcji w  Łodzi nigdy nie przekroczył 20 mln EUR. CBRE Według stanu na koniec 4 kw. 2012 r. www.cbre.com współczynnik pustostanów w  Łodzi Do najważniejszych transakcji inwespadł do poziomu 12 proc. z ok. 19 proc. stycyjnych w Łodzi należały zakup buzarejestrowanego na koniec 2011 r. dynków Red Tower oraz siedziby spółWyższy poziom powierzchni niewy- ki Redan przez Fundusz Inwestycyjny najętej jest obecnie notowany w takich Arka BZWBK, jak również nabycie siemiastach jak Szczecin czy Poznań. Dla dziby spółki Philips przez fundusz SEB. najemcy poszukującego ponad 4 000 Ostatnia transakcja budynkiem biurom kw. dostępne są w Łodzi dwie opcje wym o  znaczeniu instytucjonalnym w  budynkach istniejących oraz pięć w Łodzi miała miejsce w 2008 r.

137


Biurowce w Polsce — wiosna 2013

Shrinking vacancy For some time, Łódź has been transforming from an agglomeration focused mostly on textile industry, into a business centre of not only Polish, but also European significance. The major advantages of Łódź economy include primarily perfect location in the centre of Poland, a high number of inhabitants and the constantly developing transport infrastructure

T

his is what makes the city an incredible attractive location for BPO/SSC investments. Currently, Łódź is ranked 4th among Polish cities in terms of a number of BPO investments.

Its central location in Poland, close to the capital of the country, results with Łódź having excellent access to practically all major cities of Poland. In terms of population, Łódź is the third largest city in the country, after Warsaw and Kraków. The Łódź agglomeration is a major academic hub owing to a high number of students (over 108,000 in 30 universities). In the recent years, one of the most important investments in the Łódź area was the opening of the A2 highway section from Warsaw to Stryków, which definitely improved the car travel

138

to the capital. Owing to the modernisation of the railway tracks, the railway connection to Warsaw is going to improve in the near future as well. Apart from the intensive development of the infrastructure in Łódź and its area, the city is also focused on supporting culture and revitalising historic buildings. In the centre of the city, in the area of approx. 100 ha, a unique project, even at European scale, is to be developed – the so-called New Centre of Łódź will combine commercial, cultural and residential functions. First works, which consist in revitalising the buildings of the former Łódź power plant, have already been started. To conclude, the improving transport infrastructure, high numbers of inhabitants, students and highly-skilled workforce, as well as the city authori-

ties’ policy, make Łódź a city which offers a great potential, i.a. in terms of the office market development. Office space stock As of the end of Q4 2012, modern office stock in Łódź exceeded 280,000 sq.m. Among the major areas of office building concentration, there are: • City Centre (Wólczyńska, Kopcińskiego and Rydza Śmigłego streets) with such buildings as Forum 76, Cross Point or University Business Park, • The area of Piotrkowska street, with office space situated in revitalised tenements, • The northern part of the city, which houses investments such as Green Horizon or Sterlinga Business Centre,


0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Powierzchnia wynajęta (m kw.)/Take-up (sq.m)

Prognoza pow. wynajętej (m kw.)/Take-up predicted (sq.m)

• The area of the post-industrial Teofilów District, with newly-developed office buildings, such as Park Biznesu Teofilów or the new Rossmann headquarters. The office market in Łódź is characterised by a balanced share of both local (Virako, Tekum) and international developers, such as Skanska Property Poland or Globe Trade Centre. Although older buildings, which usually offer a bit smaller units, constitute an important part of the office stock, the share of modern office buildings in Łódź is constantly increasing. The definitely most important project completed in 2012 is the first phase of the Green Horizon complex (16,000 sq.m), developed by Skanska Property Poland. Infosys BPO, the largest enterprise in the BPO sector in Łódź is the anchor tenant in the building.

As of the end of Q4 2012, over 75,000 sq.m of office space remained under construction in Łódź. The largest projects under development include the Aurus complex (20,000 sq.m), University Business Park II (18,800 sq.m) and Green Horizon B (13,400 sq.m). The last of the above-mentioned projects should be soon granted the occupancy permit. The completion date of the first two depends on the progress in leaseup of office space. Demand for office space in Łódź Together with the influx of BPO/SSC investments, i.e. broadly defined outsourcing of business services, the demand for office space in Polish regional cities remains at a remarkably high level. Tenants’ interest is relatively strong also in Łódź. In 2011, nearly 39,000 sq.m of office space were leased in the city, which is a record in the Łódź office market. Such a good result was partially achieved owing to the lease agreement of Infosys, which leased 14,800

2013

Source/Źródło: CBRE / WRF

Podaż nowej powierzchni biurowej w Łodzi (m kw.) Supply of new office space in Łódź (sq.m) 60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0 2007

2008

2009

Nowa podaż/New Supply Planowane/Planned

In the years 2009-2010, nearly 75,000 sq.m of modern office space were delivered, which is over 25% of the current stock offered by the city. The intensive growth of new office space in Łódź coincided with the international financial market crisis, i.e. the moment when tenants’ activity was most limited. Obviously, it affected the vacancy rate, which remained at the level of over 20% during that period. Starting with 2011, developers’ activity has been significantly reduced. During the last two years, only 6 office building with a combined area of 40,000 sq.m were developed in Łódź.

2012

wiosna 2013 — Biurowce w Polsce

2010

2011

2012

2013

2014

W budowie/Under construction Source/Źródło: CBRE / WRF

In the centre of the city, in the area of approx. 100 ha, a unique project, even at European scale, is to be developed – the so-called New Centre of Łódź will combine commercial, cultural and residential functions

sq.m in Green Horizon, which currently is in the final phase of development. In 2012, over 27,000 sq.m were leased, that is over 30% less than in 2011. However, the number of New BPO investments of firms such as mBank, Hewlett Packard or Mobica shows that the interest in the Łódź office market is still high. The demand for office spaces in Łódź is generated not only by BPO/SSC sector, but also by local firms, banks, insurance agencies and firms from services and financial sectors. As of the end of Q4 2012, vacancy rate in Łódź dropped to the level of 12% from approx. 19% registered by the end of 2011. A higher level of vacant space is currently to be witnessed in cities such as Szczecin or Poznań. For a  tenant looking for over 4,000 sq.m in Łódź, there are two options available in existing buildings, and five in projects which are under development. Rents Due to the relatively high vacancy ratio, prime office rents have remained

at the constantly low level of EUR 1113/sq.m/month for a long time. Compared to other major regional cities in Poland, this level is very profitable from a potential tenant’s point of view. The situation in the office space market in Łódź is stable, therefore no significant changes in rental level should be expected. Investment market Investors’ activity in regional markets has always been limited due to the lack of high-quality investment products. The annual volume of transactions in Łódź has never exceeded EUR 20 million. The most important investment transactions in Łódź included the purchase of the Red Tower buildings and Redan Headquarters by Arka BZWBK investment fund, as well as the purchase of Philips Headquarters by SEB fund. The last significant office scheme has been transacted in 2008.

139


Rozmieszczenie planowanych inwestycji w roku 2013 sektor niemieszkaniowy 52

6 8

3

Koszalin

32

42

Olsztyn

Szczecin

25

15

Bydgoszcz

Gorz贸w Wielkopolski

43

22

75

15

205 Warszawa

5

8

Siedlce

Zielona G贸ra

65

95

15

Radom

21

24

Opole

Kielce

96

Katowice

106 Krak贸w

47 Lublin

50 Rzesz贸w

REKLAMA


wiosna 2013 — Biurowce w Polsce

Wybrane Obiekty Biurowe | Selected Office Buildings

Łódź

POMORSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

PODLASKIE KUJAWSKO-POMORSKIE

MAZOWIECKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE

WIEKOPOLSKIE

Łóódź Łódź LUBELSKIE DOLNOŚLĄSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

OPOLSKIE ŚLĄSKIE

PODKARPACKIE

MAŁOPOLSKIE

Bałuty Śródmieście

6

1 2 4

Widzew

1100 3

5 Polesie

9

8 7 Górna

Łódź dzielnica I district 1 Polesie 2 Śródmieście 3 Śródmieście 4 Śródmieście 5 Śródmieście 6 Śródmieście 7 Śródmieście 8 Śródmieście 9 Śródmieście 10 Śródmieście/Widzew

nazwa budynku | name of building Business House Żeligowskiego Business House Gdańska Business Centre Pracownia 1113 Green Horizon MediaHUB Cross Point I Cross Point II Centrum Biurowe Zenit Centrum Biznesowe Synergia Centrum Biznesowo-Logistyczne Inter-Mar

klasa I class A B+ A/B A A A A B+ A B+

str I page 142 143 144 145 149 150 151 146 152 153

141


Business House Żeligowskiego CLASS A

BUSINESS HOUSE ŻELIGOWSKIEGO

LOCATION The Business House Żeligowskiego office complex has been part of the Łódź Special Economic Zone, offers 8,000 sq.m. of office, utility and warehousing space. The office space in the buildings is characterised by high quality of interior finish. All buildings are equipped with state of the art technical systems, offering full comfort and security to prospective tenants. The Business House Żeligowskiego office complex characterised excellent location in the city center, easy acces to public transportation (150 m), main roads, railway stations (3 km) and the airport (7,5 km). In immediate vicinity from the Business House Żeligowskiego there are: banks, city offices, hotels, museums, kindergartens, schools, universities, shopping centers, sport and recreation centres.

LOKALIZACJA Kompleks biurowy Business House Żeligowskiego wchodzi w skład Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oferuje 8 000 m kw. powierzchni biurowej, handlowej i magazynowej. Powierzchnie biurowe w budynkach charakteryzują się wysoką jakością wykończenia wnętrz. W budynkach zastosowano najnowocześniejsze systemy techniczne, które dają najemcom pełny komfort i bezpieczeństwo. Business House Żeligowskiego charakteryzuje doskonała lokalizacja w centrum miasta, bezpośredni dostęp do komunikacji miejskiej (150 m), głównych dróg, dworców kolejowych (3 km) oraz lotniska (7,5 km). W bliskim sąsiedztwie znajdują się: banki, urzędy, hotele, przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, muzea, centra handlowe, centra sportu i rekreacji.

INFORMATION | INFORMACJE Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

ŁÓDŹ

Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Standard (class A, class B, class C) A Name of building | Nazwa biurowca Business House Żeligowskiego Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego 8/10 District | Dzielnica Polesie City | Miasto Łódź Ready to occupy | Rok oddania do użytku 2007-2008 Number of storeys | Liczba kondygnacji 3-8 Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. 8 654 Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. 8 044 Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. 335 Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. 45 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. 352 - 860 Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych 106 Asking price | Cena ofertowa do uzgodnienia Service charges | Opłaty eksploatacyjne 13,00 PLN Parking rent | Opłata za parking 1/70 m kw. w cenie Indexation | Indeksacja GUS Deposit | Depozyt 3 miesięczny czynsz Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych 5% - 8% Number of elevators | Ilość wind 3 Main tenants | Główni najemcy T-Mobile, Eniro, Neuca, Gopet Poland, Contact Pharm

CONTACT / KONTAKT OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

142

45 m kw. 2 700 m kw.

Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Maciej Sas - Dyrektor Oddziału +48 42 256 06 66 maciejs@business-house.co www.business-house.co


Business House Gdańska CLASS B

LOCATION

BUSINESS HOUSE GDAŃSKA

The Business House Gdańska office complex offers 7,700 sq.m. of office and utility space in five independent office buildings, as well as 220 parking spots. The central part of the complex is the historic building of the Rudolf Keller Ribbon and Lace Factory - a well-known factory owner in Łódź, built in 1880. All buildings are equipped with state of the art technical systems, offering full comfort and security to prospective tenants. The Business House Gdańska office complex characterised excellent location in the city center, easy acces to public transportation (120 m), main roads, railway stations (3 km) and the airport (7,5 km). In immediate vicinity from the Business House Gdańska there are: banks, city offices, hotels, museums, kindergartens, schools, universities, shopping centers, sport and recreation centers.

LOKALIZACJA Kompleks biurowy Business House Gdańska oferuje 7 700 m kw. powierzchni biurowej i użytkowej w pięciu niezależnych budynkach biurowych oraz 220 miejsc parkingowych. Centralnym punktem kompleksu jest zabytkowy budynek Fabryki Wstążek i Koronek Rudolfa Kellera znanego łódzkiego fabrykanta, zbudowany w 1880 roku. W budynkach zastosowano nowoczesne systemy techniczne, które dają najemcom pełny komfort i bezpieczeństwo. Business House Gdańska charakteryzuje doskonała lokalizacja w centrum miasta, bezpośredni dostęp do komunikacji miejskiej (120 m), głównych dróg, dworców kolejowych (3 km) oraz lotniska (7,5 km). W bliskim sąsiedztwie znajdują się: banki, urzędy, hotele, przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, muzea, centra handlowe, centra sportu i rekreacji.

INFORMATION | INFORMACJE Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

ŁÓDŹ

Standard (class A, class B, class C) B Name of building | Nazwa biurowca Business House Gdańska Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer ul. Gdańska 47/49 District | Dzielnica Śródmieście City | Miasto Łódź Ready to occupy | Rok oddania do użytku 2008 Number of storeys | Liczba kondygnacji 1-5 Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. 8 168 Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. 7 702 Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. 167 Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. 16 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. 120 - 860 Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych 220 Asking price | Cena ofertowa do uzgodnienia Service charges | Opłaty eksploatacyjne 12,00 PLN/m kw. Parking rent | Opłata za parking 1/70 m kw. w cenie Indexation | Indeksacja GUS Deposit | Depozyt 3 miesięczny czynsz Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych 6% Number of elevators | Ilość wind 3 Main tenants | Główni najemcy PGE Obrót, Xerox, MMS, Fast Line, Business Sense

CONTACT / KONTAKT Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Maciej Sas - Dyrektor Oddziału +48 42 256 06 66 maciejs@business-house.co www.business-house.co

OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

16 m kw. 287 m kw.

143


Business Centre Pracownia 1113 CLASS A/B

BUSINESS CENTRE PRACOWNIA 1113

LOCATION Business Centre “Pracownia 1113” consists of 3 revitalised office buildings in the perfect location. Offer for BPO, IT and SSC sector. “Pracownia 1113” is situated in the very centre of the city of Lodz, near central railway station Lodz Fabryczna, University of Lodz, Opera House, Centrum Hotel. We offer not only unfurnished, but also the furnished office spaces (ready to occupy), including “open-space” offices from 100 sq.m up to 550 sq.m on each floor, which can be easily adapted according to tenants needs. All with the full and very modern infrastructure like computer controlled air condition system, optic fibre cable access to the internet, certified data network category 6, dedicated IT power supply. The height of the office premises is 3.10 m net. Emergency electric power generator. 24h/7 access to the building. 24h security + monitoring system (outdoor cameras). Lifts, office spaces with access control system. Bicycle stands and showers. Lunch bar – special catering offer for tenants employees.

LOKALIZACJA Centrum Biznesu PRACOWNIA 1113 składa się z 3 zrewitalizowanych budynków biurowych w doskonałej lokalizacji w samym centrum Łodzi (Dworzec Łódź Fabryczna, Nowe Centrum, EC1). Jest to idealna oferta dla sektora BPO, IT i SSC. Oferujemy różnorodną powierzchnię, w tym typu ‘open-space’ (od 100 do ok. 550 m kw. z pełną infrastrukturą tzn. inteligentną klimatyzacją, światłowodowym dostępem do internetu, z certyfikowaną siecią kat.6, dedykowanym zasilaniem IT). Dostępne są także biura umeblowane. Wysokość pomieszczeń: 3,10 m. Transformator na terenie posesji oraz dodatkowe zasilanie – awaryjny generator prądotwórczy. Obiekt dostępny 24h/7dni. Całodobowa ochrona + system monitoringu (kamery zewnętrzne). Windy, pomieszczenia biurowe z systemem kontroli dostępu. Stojaki na rowery oraz ogólnodostępne prysznice. Lunch bar ze specjalną ofertą cateringu dla najemców.

INFORMATION | INFORMACJE Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

ŁÓDŹ

Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Standard (class A, class B, class C) A/B Name of building | Nazwa biurowca Business Centre Pracownia 1113 Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer ul. Piramowicza 11/13 District | Dzielnica Śródmieście City | Miasto Łódź Ready to occupy | Rok oddania do użytku 2006 Number of storeys | Liczba kondygnacji 5 Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. 4 000 Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. 3 400 Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. 400 Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. 50 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. 550 Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych 20 Asking price | Cena ofertowa on application/na żądanie Service charges | Opłaty eksploatacyjne 12 Parking rent | Opłata za parking --Indexation | Indeksacja roczna Deposit | Depozyt 1 miesięczny Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych 5% Number of elevators | Ilość wind 2 Main tenants | Główni najemcy Infosys BPO Poland, Mobica Limited Sp. z o.o., Tilia S.A.

CONTACT / KONTAKT OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

144

50 m kw. 1 000 m kw.

Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Martyna Kocent-Zielińska +48 42 640 61 55, +48 42 640 69 29 biuro@texpro.com.pl www.texpro.com.pl


Green Horizon CLASS A

LOKALIZACJA

Green Horizon is located at the very centre of Łódź, right next to one of city’s main transportation arteries – Kopcińskiego/Al. Palki street, and in the vicinity of the University of Łódź – Faculty of Law. Thanks to close proximity to Solidarności roundabout the building has convienent connections with other parts of the city, but also it makes an excellent flagship of your company. Location is a big asset of Green Horizon. The building will is visible from every point of Solidarności roundabout plus its location enhances convenient transport connection to other parts of the city. Excellent communication (numerous trams and bus lines) and the city exit route to A2 motorway additionally increases attractiveness of the office complex.

Biurowiec Green Horizon to pierwszy w Łodzi budynek posiadający międzynarodowy certyfikat środowiskowy LEED Gold. Green Horizon mieści się w samym sercu Łodzi, przy jednej z głównych arterii miasta jaką jest Aleja Grzegorza Palki/Kopcińskiego. Położenie przy reprezentacyjnym Rondzie Solidarności jak również bezpośrednie sąsiedztwo nowoczesnego kompleksu Wydziału Prawa dodatkowo zwiększa prestiżowe usytuowanie Green Horizon i zapewnia doskonałą wizytówkę dla ulokowanych w biurowcu firm. Dogodne położenie zapewnia także doskonałą komunikację miejską – 8 linii autobusowych oraz 2 linie tramwajowe. Położenie biurowca przy Rondzie Solidarności zapewnia także łatwy i bezpośredni dostęp do głównych tras wylotowych w kierunku Warszawy, Poznania – w tym autostrada A2.

GREEN HORIZON

LOCATION

INFORMATION | INFORMACJE Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

ŁÓDŹ

Standard (class A, class B, class C) A Name of building | Nazwa biurowca Green Horizon Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer ul. Pomorska 106 District | Dzielnica Śródmieście City | Miasto Łódź Ready to occupy | Rok oddania do użytku budynek B Q2 2013 Number of storeys | Liczba kondygnacji 7 (5+2) Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. 32 850 Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. 29 800 Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. 2 470 Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. 250 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. A - 2 700, B - 2 000 Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych 394 Asking price | Cena ofertowa on application Service charges | Opłaty eksploatacyjne on application Parking rent | Opłata za parking on application Indexation | Indeksacja tak Deposit | Depozyt on application Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych 5% Number of elevators | Ilość wind 17 Main tenants | Główni najemcy Infosys BPO Poland, SouthWestern, Medicover

CONTACT / KONTAKT Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Tomasz Stachurski +48 797 019 151 tomasz.stachurski@skanska.pl www.skanska.pl/GreenHorizon

OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

250 m kw. 8 100 m kw.

145


Centrum Biurowe Zenit CLASS A

LOCATION

CENTRUM BIUROWE ZENIT

This exceptional office space in the revitalised Zenit factory building combines unusual features: attractive architecture and impresive location, factory genealogy and stylish work culture, discreetness and business.The orginal and modern layout of instalations creating the building’s „veining“, marble, granite, glass and steel give it a unique character.The best location in the centre of Łódź, next to the roads of the city, means an easy accsess to the city infrastructure and a neighbourhood of public administration offices, offices centers, shopping centers, restaurants, hotels and a lot of means of transport. An office at the Zenit Centre means advantages based on the simplycity of office space arrangements availability of offce infrastructure, low exploitation costs and high comfort of work.

LOKALIZACJA Wyjątkowa powierzchnia biurowa w zrewitalizowanym budynku fabryki Zenit łączy w sobie niezwykłe cechy - atrakcyjną architekturę z imponującą lokalizacją, fabryczny rodowód ze stylową kulturą pracy. Nowoczesny przebieg instalacji tworzących „użylenie” budynku, marmur, granit, szkło i stal nadają mu niepowtarzalny charakter. Najlepsza lokalizacja w centrum Łodzi przy głównych arteriach miejskich to bardzo łatwy dostęp do infrastruktury miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem sąsiedztwa urzędów administracji, centrów biurowych, centrów handlowych, restauracji, hoteli oraz wszystkich środków komunikacji miejskiej. Biura w Zenicie to korzyści oparte na łatwości aranżacji przestrzeni biurowej, dostępności infrastruktury budynku, niskich kosztach eksploatacji i wysokim komforcie pracy.

INFORMATION | INFORMACJE Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

ŁÓDŹ

Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Standard (class A, class B, class C) A Name of building | Nazwa biurowca Centrum Biurowe Zenit Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer ul. Sienkiewicza 82/84 District | Dzielnica Centrum City | Miasto Łódź Ready to occupy | Rok oddania do użytku 2009 Number of storeys | Liczba kondygnacji 5 + piwnica Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. 6 600 Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. 3 500 Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. --Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. 25 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. 780 Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych 80 Asking price | Cena ofertowa on appilication/na żądanie Service charges | Opłaty eksploatacyjne on appilication/na żądanie Parking rent | Opłata za parking on appilication/na żądanie Indexation | Indeksacja annual/roczna Deposit | Depozyt 3 months rent+service charge/3 miesięczny czynsz+opłaty eksploatacyjne Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych --Number of elevators | Ilość wind 2 Main tenants | Główni najemcy Deutsche Bank, Alior Bank

CONTACT / KONTAKT OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

146

25 m kw. 350 m kw.

Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Izabella Michalak +48 605 058 921, +48 42 663 06 16 iza.michalak@zenit.pl www.zenit.pl


REKLAMA


REKLAMA


MediaHUB CLASS A

LOCATION

MEDIAHUB

MediaHUB Office Building is located at the intersection of the main thoroughfares of the city and near the facilities of major importance: International Łódź Airport (6 km), Łódź Kaliska Railway Station (1 km), New Center of Łódź (3 km), Łódź International Fair (1.7 km) and Atlas Arena (1.4 km). MediaHUB Office Building of A class is one of a kind. Designed by the high-class architects the exclusive business center offers modern office space adjoining the buildings of: DoubleTree by Hilton (swimming pool, restaurant, conference center), cinema hall and “Wytwórnia” Club (concert and conference halls). The unique synergy with TOYA company together with numerous companies operating in high-tech industries in the closest vicinity of MediaHUB ensure: wide and state-of-the-art conference and multimedia infrastructure, best Internet connection as well as specialized technical background. MediaHUB Office Building represents highest furnishings standards, latest technological solutions and the place where people of business and art meet together.

LOKALIZACJA Biurowiec MediaHUB zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu głównych arterii miasta oraz w pobliżu ważniejszych obiektów, takich jak: Port Lotniczy Łódź (6 km), Dworzec Łódź Kaliska (1 km), Nowe Centrum Łodzi (3 km), Międzynarodowe Targi Łódzkie (1,7 km) oraz Atlas Arena (1,4 km). MediaHUB to jedyny w swoim rodzaju biurowiec klasy A. Zaprojektowane przez wysokiej klasy architektów ekskluzywne centrum biznesowe, oferuje nowoczesną przestrzeń biurową połączoną bezpośrednio z hotelem DoubleTree by Hilton (basen, restauracja, centrum konferencyjne), kinem oraz Klubem Wytwórnia (sale koncertowo-konferencyjne). Wyjątkowa synergia z firmą TOYA oraz otoczenie firm z sektora nowych technologii zapewniają: bogate zaplecze konferencyjno – multimedialne, najlepsze łącza internetowe oraz specjalistyczne zaplecze techniczne. MediaHUB to wysoki standard wyposażenia, zaawansowane rozwiązania technologiczne i miejsce, w którym spotykają się ludzie ze świata biznesu i sztuki.

INFORMATION | INFORMACJE A MediaHUB ul. Łąkowa 29 Centrum Łódź 2013 11 + 1 podziemna 5 029 3 850 --150 385 >300 do negocjacji do negocjacji do negocjacji tak tak --2 TOYA Sp. z o.o.

Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

ŁÓDŹ

Standard (class A, class B, class C) Name of building | Nazwa biurowca Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer District | Dzielnica City | Miasto Ready to occupy | Rok oddania do użytku Number of storeys | Liczba kondygnacji Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych Asking price | Cena ofertowa Service charges | Opłaty eksploatacyjne Parking rent | Opłata za parking Indexation | Indeksacja Deposit | Depozyt Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych Number of elevators | Ilość wind Main tenants | Główni najemcy

CONTACT / KONTAKT Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Marta Kruk +48 42 631 80 56, +48 797 005 220 wynajem@mediahub.pl, mediahub@mediahub.pl www.mediahub.pl, www.bizneshub.com.pl

OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

150 m kw. 1 710 m kw.

149


Cross Point I CLASS A

LOCATION

CROSS POINT I

Cross Point Lodz is situated on natural hill near one of the the main arterial roads of the City – ŚmigłegoRydza Avenue, what assures both the attractive exposition of office building, which is visible from the distance approx. 2 km and unique views on antique district – Księży Młyn, the green terrains of the valley of the river Jasień and whole panorama of Lodz. Office location provides very easy access by cars and public transport (8 lines trams and busses directly by the building). The project Cross Point Lodz consists of revitalization existing 7-storeys building and adaptation of it to the standard of the office building of class A. The refurbishment consisted of addition of two new storeys, making high 6-meter representative hall with internal atrium on the level of first floor and also with the opening on the usable storey -1, in which is planned cosy restaurant and Saude Health& Fitness – fitness centre with massage and two saunas.

LOKALIZACJA Cross Point Łódź zlokalizowany jest na naturalnym wzniesieniu terenu przy jednej z głównych arterii Miasta – al. Śmigłego–Rydza , co zapewnia zarówno atrakcyjną ekspozycję budynku biurowego, widocznego z ok. 2 km, jak i niepowtarzalne widoki na zabytkową dzielnicę Księży Młyn, zielone tereny doliny rzeki Jasień oraz pełną panoramę Łodzi. Lokalizacja biurowca zapewnia bardzo prosty dojazd zarówno samochodem jak i środkami transportu publicznego (8 linii tramwajowych i autobusowych w bezpośrednim sąsiedztwie biurowca). Projekt Cross Point Łódź polega na rewitalizacji istniejącego 7 kondygnacyjnego budynku i dostosowaniu go do standardu biurowca klasy A. Przebudowa polegała m.in. na dodaniu dwóch kondygnacji, wysokiego 6-metrowego, reprezentacyjnego hallu z wewnętrznym atrium na poziomie pierwszego piętra oraz z otwarciem na użytkową kondygnację -1, w której planowana jest restauracja i centrum fitness z gabinetem masażu i dwoma saunami.

INFORMATION | INFORMACJE Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

ŁÓDŹ

Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Standard (class A, class B, class C) A Name of building | Nazwa biurowca Cross Point I Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer Al. Śmigłego-Rydza 20 District | Dzielnica Centrum City | Miasto Łódź Ready to occupy | Rok oddania do użytku 2009 Number of storeys | Liczba kondygnacji 10 Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. 14 000 Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. 12 500 Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. 1 948 Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. 80 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. 1 490 Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych 175 Asking price | Cena ofertowa do indywidualnych negocjacji/negotiated individually Service charges | Opłaty eksploatacyjne 13 PLN Parking rent | Opłata za parking 50/70 EUR Indexation | Indeksacja EUR CPI Deposit | Depozyt 3-miesięczna równowartość opłat/3-months payments Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych 4,95% Number of elevators | Ilość wind 6 Main tenants | Główni najemcy Nordea AB, Bankowy Fundusz Leasingowy SA, Ernst&Young, GE

CONTACT / KONTAKT OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

150

80 m kw. 2 000 m kw.

Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Mermaid Properties Sp. z o.o. - Anna Rajchert +48 42 251 81 02 cpl@mermaid.pl www.crosspointlodz.pl


Cross Point II CLASS A

LOCATION

CROSS POINT II

Cross Point II - A-class office building is designed to join an existing office building Cross Point I in one, harmonious office center. The building is located in the first line of buildings of Śmigłego - Rydz Avenue and is the ideal solution for Tenants who expect a perfect combination of flexibility in arrangement of office space with prime location. Another advantage is, certified by LEED GOLD Precertification, the fact that it has been designed with respect to elements ensuring high quality of work environment, above-average building energy efficiency, through the use of modern and energy-efficient technologies. Thoughtful architecture provides access to daylight for each piece of office space in the building so that there are no dark areas. Office building with 7 floors offers 1,060 sq m, which can easily be divided for 2,3 or 4 tenants.

LOKALIZACJA Cross Point II - biurowiec klasy A został zaprojektowany, aby harmonijnie komponować się wraz z istniejącym już biurowcem Cross Point I w jednolite centrum biurowe. Budynek zlokalizowany w pierwszej linii zabudowy al. Śmigłego – Rydza jest doskonałą propozycją dla klientów, oczekujących połączenia doskonałej pod względem swobody aranżacji powierzchni biurowej z pierwszorzędną lokalizacją. Dodatkowym atutem jest, potwierdzony precertyfikatem LEED GOLD, fakt iż został on zaprojektowany z uwzględnieniem elementów zapewniających wysoką jakość środowiska pracy, ponadnormatywną efektywność energetyczną budynku, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych i energooszczędnych technologii. Przemyślana architektura zapewnia dostęp światła dziennego do każdego fragmentu powierzchni biurowej, dzięki czemu w budynku nie ma ciemnych pomieszczeń. Biurowiec na 7 kondygnacjach zapewnia 1 060 m kw., które w łatwy sposób można podzielić dla 2,3 czy 4 najemców.

INFORMATION | INFORMACJE Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

ŁÓDŹ

Standard (class A, class B, class C) A (Gold Precertificate in LEED) Name of building | Nazwa biurowca Cross Point II Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer Al. Śmigłego-Rydza 20 District | Dzielnica Centrum City | Miasto Łódź Ready to occupy | Rok oddania do użytku n/a Number of storeys | Liczba kondygnacji 8 Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. 7 100 Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. 6 200 Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. 300 Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. 200 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. 1 060 Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych 102 Asking price | Cena ofertowa do indywidualnych negocjacji/negotiated individually Service charges | Opłaty eksploatacyjne 13 PLN Parking rent | Opłata za parking 50/70 EUR Indexation | Indeksacja EUR CPI Deposit | Depozyt 3-miesięczna równowartość opłat/3-months payments Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych below 5% Number of elevators | Ilość wind 3 Main tenants | Główni najemcy n/a

CONTACT / KONTAKT Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Mermaid Properties Sp. z o.o. - Anna Rajchert +48 42 251 81 02 cpl@mermaid.pl www.crosspointlodz.pl

OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

100 m kw. 6 200 m kw.

151


Centrum Biznesowe Synergia CLASS A

CENTRUM BIZNESOWE SYNERGIA

LOCATION Synergia is an A class office building of approx. 9,000 sq.m. The complex has two historic buildings (Phase A and Phase B) and two new-build buildings. All buildings are equipped with central ventilation and air-condutioning systems as also is equipped with rised floors. The office space is also very flexible to arrange new adaptations and fit-out works. Typical floor plate has approx. 600 sq.m (for building A and B) and the smallest office space is 50 sq.m (for all buildings).

LOKALIZACJA Synergia to Centrum Biznesowe klasy A o łącznej powierzchni 9 000 m kw. W skład kompleksu Synergia wchodzą zabytkowe budynki fabryczne gruntownie zmodernizowane oraz budynki nowopowstałe. Powierzchnie w Synergii są elastyczne, pozwalające na tworzenie dowolnych modułów biurowych zgodnie z Państwa wymaganiami. Przygotowana infrastruktura oparta o system centralnej wentylacji i klimatyzacji a także infrastruktura teleinformatyczna pozwala na tworzenie lokali o dowolnej charakterystyce i przeznaczeniu (lokale parterowe dedykujemy pod działalność handlowo-biurową, na wyższych kondygnacjach oferujemy moduły biurowe od 50 m kw.).

INFORMATION | INFORMACJE Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

ŁÓDŹ

Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Standard (class A, class B, class C) A Name of building | Nazwa biurowca Centrum Biznesowe Synergia Address | Adres Al. T. Kościuszki 103/105, ul. Wólczańska 128/134 District | Dzielnica Śródmieście City | Miasto Łódź Ready to occupy | Rok oddania do użytku 2009 Number of storeys | Liczba kondygnacji 6 Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. 9 400 Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. 7 400 Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. 2 000 Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. 120 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. 630 Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych 130 Asking price | Cena ofertowa 45 PLN netto/m kw. Service charges | Opłaty eksploatacyjne 10 PLN netto/m kw. Parking rent | Opłata za parking 230 PLN netto Indexation | Indeksacja wskaźnik GUS Deposit | Depozyt 3 miesięczny czynsz Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych 5% Number of elevators | Ilość wind 2 Main tenants | Główni najemcy PZU S.A., PGE S.A., AVIVA S.A., Altkom Akademia i inni

CONTACT / KONTAKT OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

152

120 m kw. 120 m kw.

Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Kamil Marzec +48 605 089 414 kamil.marzec@inter-mar.com.pl www.synergia.lodz.pl


Inter-Mar LOCATION Inter-Mar Business Centre is a 3,000 sq.m office building and 1,000 sq.m storage space. The building has a very good location, modern instalations such as central ventilation and air-conditioning system and is also equiped with rised floors. We also provide a prosessional administration support. In front of the building we provide a ground parking for personal cars and for commercial vehicle. We kindly invite you to visit our property.

LOKALIZACJA Centrum Biznesowe Inter-Mar to 3 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej i 1 000 m kw. powierzchni magazynowo-produkcyjnej. Lokalizacja budynku, zainstalowane nowoczesne media (wentylacja, klimatyzacja, podłoga tech.) oraz profesjonalne wsparcie Administratora w połączeniu z rozległym parkingiem pozwalają na komfortowe prowadzenie działalności zarówno w obszarze biurowym jak i produkcyjnym lub magazynowym. Zapraszamy Państwa do obejrzenia dostępnych powierzchni biurowych i magazynowych.

C E N T R U M B I Z N E S O W O - LO G I S T YC Z N E I N T E R - M A R

CLASS B+

INFORMATION | INFORMACJE Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

ŁÓDŹ

Standard (class A, class B, class C) B+ Name of building | Nazwa biurowca Centrum Biznesowo-Logistyczne Inter-Mar Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer ul. Niciarniana 2/6 District | Dzielnica Śródmieście/Widzew City | Miasto Łódź Ready to occupy | Rok oddania do użytku 2009 Number of storeys | Liczba kondygnacji 4 Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. 4 000 Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. 3 000 Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. 1 000 Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. 50 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. 1 000 Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych 60 Asking price | Cena ofertowa 32 PLN netto/m kw. Service charges | Opłaty eksploatacyjne 6 PLN netto/m kw. Parking rent | Opłata za parking 150 PLN netto Indexation | Indeksacja wskaźnik GUS Deposit | Depozyt 3 miesięczny czynsz Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych 5% Number of elevators | Ilość wind 1 Main tenants | Główni najemcy Bank Pocztowy S.A., Comp S.A., Getin Bank S.A., i inni

CONTACT / KONTAKT Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Kamil Marzec +48 605 089 414 kamil.marzec@inter-mar.com.pl www.inter-mar.com.pl

OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

50 m kw. 380 m kw.

153


Biurowce w Polsce — wiosna 2013

Czekając na waterfronty

SZCZECIN

Szczecin przez wiele lat nie mógł znaleźć swojego miejsca pośród głównych miast w Polsce o rozwiniętym i dojrzałym rynku nowoczesnych nieruchomości biurowych. Mimo interesującej lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie Niemiec i Skandynawii, stanowił ze swoim obszarem metropolitalnym bardziej ciekawą lokalizację produkcyjną, niż usługową. Ostatnie miesiące przynoszą jednak zasadniczą zmianę w tej kwestii, a stolica Pomorza Zachodniego wydaje się stabilną destynacją dla projektów z sektora BPO/SSC. Infrastruktura biurowa notuje bowiem spektakularny wzrost, a zasoby ludzkie w Szczecinie nie są jeszcze wykorzystane w maksymalnym stopniu

K

luczową zaletą Szczecina jest jego położenie. Berlin, stolica największego kraju Unii Europejskiej, znajduje się w odległości zaledwie 120 minut jazdy autostradą, stąd nie tylko lotnisko Szczecin-Goleniów, ale również Berlin-Tegel i Berlin-Schoenefeld, a niebawem Berlin-Brandenburg-International pełnią funkcję lokalnych portów lotniczych Szczecina. Dzięki zachodnioeuropejskiej sieci autostrad stolica północno-zachodniej Polski posiada dostęp do największych miast Niemiec czy Beneluksu. Czeska Praga znajduje się bliżej Szczecina niż Warszawa. Polskie i niemieckie połączenia promowe pozwalają na sprawny kontakt ze Skandynawią. Wreszcie, dzięki finalizowanej trasie S3 Szczecin uzyska bezpośrednie połączenie autostradowe z Warszawą.

154

Podaż Wielkość rynku biurowego przez wiele lat nie odpowiadała potencjałowi miasta. W latach 2009-2011 podaż utrzymywała się na niezmienionym poziomie 43 000 m kw. Trzeci kwartał 2012 przyniósł nowe 8 000 m kw. w nowym obiekcie Baltic Business Park, natomiast w czwartym kwartale roku podaż powiększyła się o kolejne 10 800 m kw., oddane w ramach projektu Brama Portowa realizowanego przez SwedeCenter. Nadchodzące miesiące przyniosą dalszy wzrost podaży. W  pierwszej połowie roku 2013 na rynku pojawią się trzy kolejne projekty – II etap Baltic Business Park (10 800 m kw.), należący do norweskiego Real Kapital obiekt Piastów Office Center (I etap – 8 000 m kw.) oraz pierwszy w Szczecinie biurowy waterfront – Lastadia prowadzona przez SGI (11 000 m kw.). Szacuje się, że na koniec

drugiego kwartału 2013 roku podaż na rynku nowoczesnych powierzchni biurowych przekroczy 90 000 m kw. przy stawkach wywoławczych najmu na poziomie 12-14 EUR/m kw./miesiąc. Popyt i pustostany W wyniku dużej podaży, współczynnik wolnych powierzchni biurowych w  Q4 2012 osiągnął poziom 19,8 proc. i prawdopodobnie pozostanie na nim do połowy 2014 roku. Stosunkowo niewielki wolumen transakcji w 2012 roku spowodowany był wyczekiwaniem przez klientów na wejście na rynek zapowiadanych projektów. Zapowiedziane na pierwszą połowę 2013 roku transakcje osiągną poziom około 10 000 m kw. Ponadto władze lokalne spodziewają się ogłoszenia nowych projektów z sektora BPO/SCC z oczekiwanym zatrudnieniem na poziomie co najmniej 500 nowych miejsc pracy.


wiosna 2013 — Biurowce w Polsce

Nowym zjawiskiem na szczecińskim rynku, spodziewanym w 2013 roku, będą migracje istniejących najemców. Pozbawieni dotychczas alternatyw, stanowić będą bardzo duży rynek dla wchodzących właśnie projektów biurowych. Rozwój szczecińskiego rynku nieruchomości biurowych nie zakończy się w połowie 2013 roku – deweloperzy zapowiadają kolejne przedsięwzięcia. Hiszpańska grupa BCapital uzyskała pozwolenie na budowę liczącego w  sumie 40  000 m  kw. hotelowo-biurowego waterfrontu Odra Business Park. JW Construction zapowiada ukończenie w  2015 roku liczącej 30  000 m  kw. powierzchni użytkowej Hanza Tower. Władze lokalne przygotowują się do zamknięcia prac nad planem zagospodarowania przestrzennego dla nowej dzielnicy Szczecina – położonej w sercu miasta wyspy Łasztowni. Celem magistratu jest stworzenie pierwszego w Polsce waterfrontu, zbliżonego do hamburskiego Hafencity czy kopenhaskiego Amageru.

Podaż powierzchni biurowej (m kw.) i wskaźnik pustostanów (%) w Szczecinie Total office stock (sq.m) and vacancy rate (%) in Szczecin 120 000

30%

100 000

25%

80 000

20%

60 000

15%

40 000

10%

20 000

5%

0

0 Q1 2012 Q2 2012

Q3 2012

Q4 2012

Q1 2013

podaż powierzchni biurowych (m kw.)/total stock (sq.m)

Q2 2013

Q3 2013

Q4 2013

współczynnik wolnych powierzchni (%)/vacancy (%) Source/Źródło: Colliers International

Waiting for waterfronts For years, Szczecin has not been able to find its own place among Polish cities in the market for well-developed and mature modern office space. Although it has an interesting location near to Germany and Scandinavia, it has been an attractive location for manufacturing rather than service projects. Recent months have brought a crucial change in this regard and the capital of West Pomerania seems to be becoming a stable destination for BPO/SSC companies. Office building infrastructure is recording impressive growth and the local supply of employees does not seem to be exhausted

L

ocation is the key to Szczecin’s success, with Berlin, the capital of the EU’s largest member state, located two hours away by motorway. Therefore, Szczecin’s local airports include not only Szczecin-Goleniów Airport (SZZ), but also Berlin-Tegel (TXL), BerlinSchoenefeld (SXF), as well as the soon to be completed Berlin-Brandenburg (BER). Thanks to the European motorway network, the main city of northwest Poland has access to the largest agglomerations of Germany and the Benelux countries. Prague is even closer to Szczecin than Warsaw, and Polish and German ferry routes allow easy access to the Nordic States. Finally, thanks to the S3 motorway (to be completed by the Q3 2013), Szczecin will have a direct, modern road connection to Warsaw. Supply The size of office market in Szczecin has not kept pace with the city’s growth over recent years. The supply of office space remained unchanged at 43 000 sq.m in 2009-2011. Q3 2013 brought 8,000 sq.m  of new space in the new Baltic

Business Park project, whereas 10,800 sq.m at SwedeCenter Brama Portowa came onto the market in Q4 2012. The next few months will see an increase in supply with three new projects to appear in the first half of 2013: the second stage of Baltic Business Park (10,300 sq.m), the Norwegian project Piastów Office Center (first stage – 8,000 sq.m) and the first Szczecin waterfront project – Lastadia (11,000 sq.m). It is estimated that Szczecin’s supply of office space will reach 90,000 sq.m by the end Q2 2013 with headline prices of EUR 12-14 per sq.m/month. Demand and vacancies Due to the large increase in supply, the vacancy rate rose to 19.8% at the end of 2012 and should be stable at this level until mid-2014. The relatively small volume of transactions in 2012 might have been caused by clients that were waiting for new projects to be completed. Deals that were announced at the beginning of 2013 account for 10,000 sq.m. Furthermore, the local authority has informed about upcoming BPO/SSC

projects with approximately 500 employees to be presented in Q1 2013. The migration of current tenants will be a new trend in Szczecin in 2013. A lack of alternative options used to be an obstacle for local clients, but nowadays the same clients constitute an extremely attractive market for upcoming projects. Migration volume is expected to reach 10,000 sq.m. Local demand will grow in parallel to growth in supply. The growth of the Szczecin office market will not finish in 2013 as developers are announcing new projects. The Spanish company BCapital has received building permission for the 40,000 sq.m hotel and office waterfront complex Odra Business Park. JW Construction is planning the 30,000 sq.m Hanza Tower, to be finished in 2015, and the local authority is closing the masterplan for new Lastadia district in the heart of Szczecin. The local authority’s goal is to establish the first waterfront district in Poland, similar to Hamburg’s Hafencity or Copenhagen’s Amager.

Mieszko Czarnecki Regional Director Szczecin office

Colliers International www.colliers.com

155


Biurowce w Polsce — wiosna 2013

Wybrane Obiekty Biurowe | Selected Office Buildings

Szczecin

POMORSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

Szczecin i

PODLASKIE KUJAWSKO-POMORSKIE

MAZOWIECKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE

WIEKOPOLSKIE

LUBELSKIE DOLNOŚLĄSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

OPOLSKIE ŚLĄSKIE

PODKARPACKIE

MAŁOPOLSKIE

Północ

Zachód

Jezioro Dąbie

Śródmieście

1

Prawobrzeże

Szczecin 1

156

dzielnica I district Śródmieście

nazwa budynku | name of building Kompleks Pazim

klasa I class A

str I page 157


Kompleks Pazim CLASS A

LOCATION

K O M P L E K S PA Z I M

The PAZIM Complex is situated in the very centre of the City of Szczecin at Plac Rodła 8, near the most important offices of municipal, provincial and state administration, which is a very attractive location for business. An added advantage is the easy access to PAZIM by public transport and a great number of parking places available within PAZIM and in its close proximity.

LOKALIZACJA Kompleks PAZIM zlokalizowany jest w samym centrum miasta przy Placu Rodła, w pobliżu najważniejszych urzędów administracji miejskiej, wojewódzkiej i państwowej, stanowi atrakcyjne miejsce dla prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowym atutem jest łatwość dojazdu do Kompleksu środkami komunikacji miejskiej (liczne linie tramwajowe i autobusowe) oraz duża ilość miejsc parkingowych znajdujących się w samym Pazimie i w pobliżu.

INFORMATION | INFORMACJE Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

SZCZECIN

Standard (class A, class B, class C) A Name of building | Nazwa biurowca Kompleks Pazim Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer Plac Rodła 8 District | Dzielnica Śródmieście City | Miasto Szczecin Ready to occupy | Rok oddania do użytku 1992 Number of storeys | Liczba kondygnacji 22 + garaż podziemny Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. 23 155 Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. 14 852 Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. --Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. 20 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. 740 Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych 350 Asking price | Cena ofertowa 14-19 EUR/m kw. netto Service charges | Opłaty eksploatacyjne 4 EUR/m kw. netto Parking rent | Opłata za parking 250 PLN netto Indexation | Indeksacja HICP Deposit | Depozyt 2 miesięczny czynsz i opłata eksploatacyjna brutto Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych 10% Number of elevators | Ilość wind 7 Main tenants | Główni najemcy Polska Żegluga Morska, PEKAO S.A., Bank Millennium

CONTACT / KONTAKT Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Tamara Puszkin-Dworska +48 91 359 46 14 office@pazim.pl www.pazim.pl

OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

20 m kw. 300 m kw.

157


REKLAMA


wiosna 2013 — Biurowce w Polsce

Wybrane Obiekty Biurowe | Selected Office Buildings

pozostałe miasta

1 Wałbr Wałbrzych

1-2 Katowice

Pozostałe miasta 1 2 1

dzielnica I district Katowice, Śródmieście Katowice, Śródmieście Wałbrzych, Szczawienko

nazwa budynku | name of building Silesia Business Park A4 Business Park INVEST-PARK CENTER

klasa I class A A A

str I page 160 161 162-163

159


Silesia Business Park CLASS A

LOCATION

S I L E S I A B U S I N E S S PA R K

Silesia Business Park is the modern business center in Katowice, comprising of 4 office buildings, offering over 46,000 sq.m of high quality office space in one strategic location. The complex is situated next to the city main communication route (Chorzowska street), close to the shopping mall, which neatly complements the working environment. Moreover, the location offers wide access to the public transport. Silesia Business Park offices are the perfect setting for company operations – possibility of flexible office space fit-out combined with efficiency achieved by the green solutions provide the excellent environment for business growth. First phase of the investment is precertified in LEED on Gold level, whole complex is planned to be certified as well.

LOKALIZACJA Silesia Business Park to nowoczesne centrum biznesowe w Katowicach, składające się z 4 budynków biurowych, oferujące ponad 46 000 m kw. wysokiej klasy powierzchni biurowej w jednym miejscu. Kompleks mieści się przy głównej arterii miasta (ul. Chorzowskiej), a bliskość komunikacji miejskiej oraz centrum handlowego dodatkowo zwiększa atrakcyjność lokalizacji. Biura w Silesia Business Park zapewniają odpowiednią oprawę działalności firmy – elastyczność aranżacji powierzchni biurowych w połączeniu z ich wydajnością zapewnioną przez zielone rozwiązania, stanowią doskonałe warunki dla rozwoju biznesu. Budynek precertyfikowano w systemie LEED na poziomie Gold.

K AT O W I C E

INFORMATION | INFORMACJE Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

Standard (class A, class B, class C) A Name of building | Nazwa biurowca Silesia Business Park Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer ul. Chorzowska District | Dzielnica Śródmieście/City Center City | Miasto Katowice Ready to occupy | Rok oddania do użytku on application Number of storeys | Liczba kondygnacji 14 (12+2 parking) Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. 46 000 (GLA) Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. 42 680 (4 budynki x 10 670 m kw.) Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. 4 budynki x 885 m kw. Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. 250 Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. 970 (NLA) Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych 510 + 90 Asking price | Cena ofertowa on application Service charges | Opłaty eksploatacyjne on application Parking rent | Opłata za parking on application Indexation | Indeksacja HICP Deposit | Depozyt on application Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych 5% Number of elevators | Ilość wind 5 na każdy z 4 budynków Main tenants | Główni najemcy N/A

CONTACT / KONTAKT OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

160

250 m kw. 46 000 m kw.

Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Marek Stasieńko +48 797 019 914 marek.stasienko@skanska.pl www.skanska.pl/SilesiaBusinessPark


A4 Business Park CLASS A

LOKALIZACJA

A4 Business Park is a modern office complex in Katowice, located in the immediate vicinity of the A4 motorway. The complex consists of three office buildings with an area of 30,000 sq.m and a parking structure surrounded by a park, being a part of the project. The perfectly designed layout of the buildings with internal courtyards gives the project a cosy feeling. The project is surrounded by plants, close to city transport stops, cycle tracks and large number of parking places, which enhance the workplace users’ comfort. Other advantages include: service points and shops, changing rooms and racks for bicycles, a canteen, a fitness club, and leisure spots on the office park site. Office space in A4 Business Park buildings conform to most elevated standards. They offer flexible space arrangement options while maintaining every single employee’s work comfort.

A4 Business Park to nowoczesny kompleks biurowy w Katowicach zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4. W kompleksie znajdują się trzy budynki biurowe o powierzchni 30 000 m kw. oraz parking kubaturowy otoczony należącym do inwestycji parkiem. Doskonale zaprojektowany układ budynków z wewnętrznymi dziedzińcami zapewnia kameralny charakter inwestycji. Otoczenie kompleksu zielenią, bliskość przystanków komunikacji miejskiej, ścieżki rowerowe oraz duża ilość miejsc parkingowych zwiększają komfort użytkowania miejsca pracy. Dodatkowe plusy to punkty usługowe i handlowe, szatnie i parkingi dla rowerów, kantyna, klub fitness i miejsca wypoczynku na terenie parku biurowego. Powierzchnie biurowe w budynkach A4 Business Park spełniają najwyższe standardy. Dają możliwość elastycznej aranżacji przestrzeni przy jednoczesnym zachowaniu komfortu pracy pojedynczego pracownika.

A 4 B U S I N E S S PA R K

LOCATION

Standard (class A, class B, class C) Name of building | Nazwa biurowca Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer District | Dzielnica City | Miasto Ready to occupy | Rok oddania do użytku Number of storeys | Liczba kondygnacji Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych Asking price | Cena ofertowa Service charges | Opłaty eksploatacyjne Parking rent | Opłata za parking Indexation | Indeksacja Deposit | Depozyt Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych Number of elevators | Ilość wind Main tenants | Główni najemcy

A A4 Business Park (I stage) ul. Francuska Śródmieście Katowice 2014 7 30 000 (three stages) 9 000 -150 1 400 600 please contact us please contact us please contact us tak/yes tak/yes 2,8% 3 ---

Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

K AT O W I C E

INFORMATION | INFORMACJE

CONTACT / KONTAKT Rent | Wynajem Phone | Telefon E-mail Website | Strona www

Echo Investment - Joanna Nicińska +48 664 900 311 joanna.nicinska@echo.com.pl www.echo.com.pl

OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

150 m kw. please contact us

161


INVEST-PARK CENTER CLASS A-

LOCATION

I N V E S T- PA R K C E N T E R

INVEST-PARK CENTER is the most modern, A- class building in the Wałbrzych. Office space for rent with a possibility of applying for an economic activity permit within the Wałbrzych Special Economic Zone (WSEZ), which authorizes for using Public Aid. The main assumption of the project is to provide leaseholders with the possibility of functional and efficient space arrangement. The configuration and division of the space within the same floor is unrestricted: advanced telecommunication solutions; floors have a perfect access to natural light and they have an open plan, which enables easy and functional space arrangement; highest quality of interior decorations and equipment, implemented according to the present norms of environment protection; modern heating, ventilation and air-conditioning systems with a possibility of individual set-up; open-space area will be available – it is an ideal spot for a service center (2nd floor 1,212.14 sq.m and 3rd floor 1,083.65 sq.m).

LOKALIZACJA INVEST-PARK CENTER to najnowocześniejszy obiekt biurowy klasy A- w regionie wałbrzyskim. Prowadząc działalność na wynajętych powierzchniach istnieje możliwość ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE, która upoważnia do korzystania z Pomocy Publicznej. Głównym założeniem projektu jest zapewnienie najemcom możliwości funkcjonalnej i efektywnej aranżacji powierzchni. W budynku zastosowane są zaawansowane rozwiązania telekomunikacyjne; kondygnacje z doskonałym dostępem światła dziennego, o otwartym planie umożliwiającym łatwą i funkcjonalną aranżację wnętrz; najwyższej jakości wykończenie i wyposażenie, zrealizowane według współczesnych norm dotyczących ochrony środowiska; nowoczesne systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji z możliwością indywidualnej regulacji; dostępna powierzchnia open-space – idealna pod Centrum Usług (II piętro 1 212,14 m kw. oraz III piętro 1 083,65 m kw.).

WA Ł B R Z YC H

INFORMATION | INFORMACJE Completed | Inwestycja zakończona Under construction | Inwestycja w realizacji Planned | Inwestycja planowana Parking | Parking naziemny Underground parking | Parking podziemny 24h Security | Ochrona całodobowa Reception | Recepcja Monitoring Conference room | Sala konferencyjna Fitness | Fitness

Gastronomy | Gastronomia Cash machine | W pobliżu bankomat Public transport | Komunikacja miejska Suspended ceilings | Podwieszane sufity Opened windows | Otwierane okna Raised floors | Uniesione podłogi Air-conditioning | Klimatyzacja Eco-friendly building | Ekologiczny budynek Structural wiring | Okablowanie strukturalne Retail passage | Pasaż handlowy

Standard (class A, class B, class C) Name of building | Nazwa biurowca Address | Adres - Street | Ulica - Number | Numer District | Dzielnica City | Miasto Ready to occupy | Rok oddania do użytku Number of storeys | Liczba kondygnacji Total space sq.m | Powierzchnia całkowita m kw. Office space sq.m | Powierzchnia biurowa m kw. Commercial space sq.m | Powierzchnia handlowa m kw. Minimal office area sq.m | Min. pow. do wynajęcia m kw. Floor area sq.m | Powierzchnia na jednym piętrze m kw. Number of parking places | Ilość miejsc parkingowych Asking price | Cena ofertowa Service charges | Opłaty eksploatacyjne Parking rent | Opłata za parking Indexation | Indeksacja Deposit | Depozyt Add-on factor | Wskaźnik pow. wspólnych Number of elevators | Ilość wind Main tenants | Główni najemcy

AINVEST-PARK CENTER ul. Uczniowska 16 Szczwienko Wałbrzych 2012 3 6 225 3 461 28,41 45 1 083,65 100 ------------2 ---

CONTACT / KONTAKT OFFER | OFERTA Office from | Biura od (metraż) Office area for rent | Dostępna pow. do wynajęcia

162

6 225 m kw. 3 461 m kw.

Rent | Wynajem Departament Nieruchomości Phone | Telefon +48 74 664 91 65 E-mail invest@invest-park.com.pl, dorota_wisniewska@invest-park.com.pl Website | Strona www www.invest-park.com.pl


INVEST-PARK CENTER

I N V E S T- PA R K C E N T E R

CLASS A-

WA Ĺ B R Z YC H

open space for rent - 1,212.14 sq.m (with possibility to divide in to two parts - 440,92 and 771,22 sq.m)

open space for rent - 1,083.65 sq.m (with possibility to divide in to two parts - 302,27 and 781,38 sq.m)

163


SELECTED OFFICE BUILDINGS / WYBRANE BUDYNKI BIUROWE Zdjęcie obiektu

nazwa budynku adres dzielnica

realizacja rok oddania

klasa budynku

pow. całkowita m kw. pow. biurowa m kw. pow. minimalna m kw.

wynajem – kontakt

Foto

name of building address district

ready to occuppy

class

total space office space minimal space

lease – contact

WARSZAWA

WARSZAWA

A

ok. 30 000 16 400 ok. 150

Jasna 26 ul. Jasna 26 Warszawa Centrum

2014

A

8 077 4 962 106

Eliza Olszewska +48 22 375 15 55 e.olszewska@mermaid.pl www.mermaid.p www.jasna26.com

str. 55

Pałac Młodziejowskiego ul. Miodowa 10 Warszawa Centrum

2011

A

7 339 6 987 233

Eliza Olszewska +48 22 375 15 55 e.olszewska@mermaid.pl, biuro@mermaid.pl www.mermaid.pl www.miodowa10.pl

str. 59

16 750 16 000 150

Echo Investment Łukasz Żelezik +48 664 900 313 lukasz.zelezik@echo.com.pl www.prakrozwoju.com.pl

Rakowiecka 19a ul. Rakowiecka 19a Warszawa Mokotów

2013

A

1 820 1 820 600

Savills Warsaw ul. Złota 59, 00-120 Warszawa +48 22 222 40 00, +48 608 698 000 info@savills.pl www.phnsa.pl

Wiśniowa 40b ul. Wiśniowa 40b Warszawa Mokotów

2002

B

2 492 2 492 105

Warszawski Holding Nieruchomosci S.A. ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa Izabela Grabińska +48 22 52 63 300, +48 603 978 410 izabela.grabinska@phnsa.pl www.phnsa.pl

Starościńska 1, 1b ul. Starościńska 1, 1b Warszawa Mokotów

1978

C

8 105 7 980 105

Warszawski Holding Nieruchomosci S.A. ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa Izabela Grabińska +48 22 52 63 300, +48 603 978 410 izabela.grabinska@phnsa.pl www.phnsa.pl

Mokotów One ul. Domaniewska Warszawa Mokotów

2015

A

35 000 32 000 150

Agnieszka Jaworska +48 694 426 427 a.jaworska@apricotcg.com www.MokotowOne.pl

Oxygen Park Al. Jerozolimskie ul. Jutrzenki 137 Warszawa Ochota

2013

A

18 300 17 707 300

Sylwia Piechnik +48 22 331 30 08 spiechnik@yareal.com www.oxygenpark.pl

str. 46

A

str. 48

WA R S Z AWA 164

2014 (I stage)

str. 45

Park Rozwoju (I stage) ul. Konstruktorska 10 Warszawa Mokotów

Jakub Stiller-Romanowski +48 602 761 744, +48 22 835 18 40 k.romanowski@w131.biz, k.romanowski@cemat70.com.pl www.w131.biz

str. 43

III kw. 2015

Budynek biurowo-usługowy ul. Wólczyńska 133 Warszawa Bielany

str.


SELECTED OFFICE BUILDINGS / WYBRANE BUDYNKI BIUROWE nazwa budynku adres dzielnica

realizacja rok oddania

klasa budynku

pow. całkowita m kw. pow. biurowa m kw. pow. minimalna m kw.

wynajem – kontakt

Foto

name of building address district

ready to occuppy

class

total space office space minimal space

lease – contact

Catalina Investment Sp. z o.o. +48 22 854 08 76 office@catalina.com.pl www.catalina.com.pl

Foksal 10a ul. Foksal 10a Warszawa Śródmieście

2014

A

3 271 3 271 400

Savills Warsaw ul. Złota 59, 00-120 Warszawa +48 22 222 40 00, +48 608 698 000 info@savills.pl www.phnsa.pl

Centrum Biurowo-Bankowe KASKADA Al. Jana Pawła II 12 Warszawa Śródmieście

1999

A

9 477 8 677 200

Savills Warsaw ul. Złota 59, 00-120 Warszawa +48 22 222 40 00, +48 608 698 000 info@savills.pl www.phnsa.pl

Belvedere Plaza ul. Belwederska 23 Warszawa Śródmieście

2001

B

970 970 258

Savills Warsaw ul. Złota 59, 00-120 Warszawa +48 22 222 40 00, +48 608 698 000 info@savills.pl www.phnsa.pl

Foksal 10 ul. Foksal 10 Warszawa Śródmieście

1964 (rok odbudowy)

zabytkowa kamienica

1 392 1 392 250

Savills Warsaw ul. Złota 59, 00-120 Warszawa +48 22 222 40 00, +48 608 698 000 info@savills.pl www.phnsa.pl

Nowy Świat 19 ul. Nowy Świat 20 Warszawa Śródmieście

1948 (rok odbudowy)

zabytkowa kamienica

1 782 1 782 297

Warszawski Holding Nieruchomosci S.A. ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa Izabela Grabińska +48 22 52 63 300, +48 603 978 410 izabela.grabinska@phnsa.pl www.phnsa.pl

Jana Pawła 34 ul. Jana Pawła 34 Warszawa Śródmieście

1988

C

1 787 1 787 90

Warszawski Holding Nieruchomosci S.A. ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa Izabela Grabińska +48 22 52 63 300, +48 603 978 410 izabela.grabinska@phnsa.pl www.phnsa.pl

Budynek Użyteczności Publicznej ul. Świętokrzyska 18 Warszawa Śródmieście

1953

C

9 064 5 172 700

Zarząd Budynku +48 22 826 89 15, +48 602 328 780 sekretariat@surowce-mineralne.pl

Lipiński Passage Al. Jerozolimskie 61-63 Warszawa Śródmieście

2011

5 900 3 500 57

Izabella Kieler +48 609 307 099 izabella.kieler@lipinskipassage.com www.lipinskipassage.com

B3 building in Wilanów Office Park ul. A. Branickiego Warszawa Wilanów

2012

60

A

9 800 (GLA 9 800) 9 400 250/100

str. 52-53

21 000 14 000 50

str. 56

A

str. 58

2009

str. 51

Catalina Office Center Al. Wyścigowa 6 Warszawa Służewiec

WA R S Z AWA

Zdjęcie obiektu

Maciej Gołębiewski +48 795 533 693 maciej.golebiewski@polnord.pl www.wilanowofficepark.pl

165


ready to occuppy

class

total space office space minimal space

lease – contact

ROBYG Business Center Al. Rzeczypospolitej Warszawa Wilanów

I połowa 2013 (I etap)

B

35 000, 9 000 (I etap) 6 162,20 (I etap) ca. 250

GreenWings Offices ul. 17 Stycznia Warszawa Włochy

06/2014

A

12 736 10 810 400

Cushman&Wakefield, NAI Estate Fellows Cushman&Wakefield: +48 22 820 20 20 NAI Estate Fellows: +48 22 379 73 00 www.greenwings.pl

Libra Business Centre ul. Daimlera 2 Warszawa Włochy

2012

A

26 000 23 300 300

Mermaid Properties Sp. z o.o. +48 22 375 15 55 biuro@mermaid.pl www.mermaid.pl www.librabc.pl

Atrium Centrum Al. Jana Pawła II 27 Warszawa Wola

2001

A

17 325 14 685 365

Peakside Polonia Management Sp. z o.o. +48 22 653 69 00 www.peakside.com

Atrium Plaza Al. Jana Pawła II 29 Warszawa Wola

1998

A

14 708 12 666 80

Peakside Polonia Management Sp. z o.o. +48 22 653 69 00 www.peakside.com

Business House Płocka ul. Płocka 5A Warszawa Wola

1999

B+

4 898 4 200 80

Sławomir Gruszczyński - Dyrektor Generalny +48 22 702 98 50 slawekg@business-house.co www.business-house.co

Prime Corporate Center ul. Grzybowska 78 Warszawa Wola

III kw. 2015

A

26 037 20 109

Savills +48 22 222 40 00 info@savills.pl www.savills.pl

Kolejowa 19/21 ul. Kolejowa 19/21 Warszawa Wola

lata 60’te XX w

C

6 331 6 331 240

Warszawski Holding Nieruchomosci S.A. ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa Izabela Grabińska +48 22 52 63 300, +48 603 978 410 izabela.grabinska@phnsa.pl www.phnsa.pl

Wola House Al. Prymasa Tysiąclecia 79 Warszawa Wola

2Q 2015

A

40 219 20 521 500

Unidevelopment S.A. | BNP Paribas Real Estate +48 22 856 80 20 wola-house@unidevelopment.pl www.wola-house.pl

2005

B

11 100 10 300 200

Jakub Mirosławski +48 669 503 233 jmiroslawski@orcogroup.com www.orco.pl

Prosta 69 ul. Prosta 69 Warszawa Wola

166

---

str. 65

name of building address district

str. 68

Foto

str. 73

wynajem – kontakt

str. 69

pow. całkowita m kw. pow. biurowa m kw. pow. minimalna m kw.

str. 75

klasa budynku

str. 74

realizacja rok oddania

str. 66-67

nazwa budynku adres dzielnica

str. 64

Zdjęcie obiektu

str. 63

WA R S Z AWA

SELECTED OFFICE BUILDINGS / WYBRANE BUDYNKI BIUROWE


SELECTED OFFICE BUILDINGS / WYBRANE BUDYNKI BIUROWE nazwa budynku adres dzielnica

realizacja rok oddania

klasa budynku

pow. całkowita m kw. pow. biurowa m kw. pow. minimalna m kw.

wynajem – kontakt

Foto

name of building address district

ready to occuppy

class

total space office space minimal space

lease – contact

Concept Tower ul. Grzybowska 87 Warszawa Wola

2013

A

9 522 9 005 493

Concept Development BSD Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa Rafał Maresch +48 22 395 49 00,+48 604 788 732 www.conceptdevelopment.pl

1 wrzesień 2013

A

10 190 8 740 117

Agnieszka Jaworska +48 694 426 427 a.jaworska@apricotcg.com www.ZoliborzOne.pl

2014

A

8 520 6 730 500

SAVILLS: +48 22 222 40 00 NUVALU: +48 22 465 99 66, +48 22 653 65 60 m.lipinska@antczak.pl www.gardenplazaoffice.com

Żoliborz One ul. Szamocka 8 Warszawa Żoliborz

Garden Plaza ul. Elbląska 15/17 Warszawa Żoliborz

WROCŁAW

Descont Sp. z o.o. SKA +48 71 355 07 53 rent@descont.pl www.descont.pl

2002-2003

A

19 000 15 000 100

Rafał Chrzanowski rchrzanowski@devco.pl +48 71 376 96 42 www.devco.pl

2013

A

29 700 16 200 150

Echo Investment Katarzyna Kubicka +48 664 900 310 katarzyna.kubicka@echo.com.pl www.echo.com.pl

Q2 2015

A

22 376 14 469 ca. 250

Tomasz Klecha +48 510 015 955 t.klecha@vantage-sa.pl www.vantage-sa.pl

2013

A lub B

30 000+5 000 pow. magaz.-archiwalnej 27 000 200

Adam Galewski +48 71 376 96 46 agalewski@devco.pl www.devco.pl

str. 91

Wrocławski Park Biznesu 3 ul. Bierutowska 57-59 Psie Pole

9 000 7 700 600

str. 85

GAMMA OFFICE ul. Fabryczna 6-8 Wrocław Fabryczna

A

str. 86

West Gate ul. Lotnicza 12 Wrocław Fabryczna

Q4 2013

str. 90

Wrocławski Park Biznesu 1 ul. Strzegomska 46-56 Wrocław Fabryczna

WROCŁAW str. 84

MILLENNIUM TOWER IV ul. Strzegomska 42 Wrocław Fabryczna

WROCŁAW

Tomasz Stachurski +48 797 019 151 tomasz.stachurski@skanska.pl www.skanska.pl/Atrium1

str. 79

18 000 17 100 (GLA) 250

str. 76

A

str. 42

Q4 2013

str. 70

Atrium 1 Al. Jana Pawła II 17 Warszawa Wola (CBD)

W R O C Ł AW / WA R S Z AWA

Zdjęcie obiektu

169


SELECTED OFFICE BUILDINGS / WYBRANE BUDYNKI BIUROWE Zdjęcie obiektu

nazwa budynku adres dzielnica

realizacja rok oddania

klasa budynku

pow. całkowita m kw. pow. biurowa m kw. pow. minimalna m kw.

wynajem – kontakt

Foto

name of building address district

ready to occuppy

class

total space office space minimal space

lease – contact

P O Z N A Ń / W R O C Ł AW

Q2 2015

A

40 000 (GLA) 37 500 500

Times II ul. Kazimierza Wielkiego Ruska Św. Mikołaja/ Grabarska Wrocław Stare Miasto

2015

A

ca. 36 000 ca. 16 500 ca. 200

Piłsudskiego 49-51 ul. Piłsudskiego 49-51 Wrocław Stare Miasto

2001

B

4 110 2 400 100

IK Development ul. Karola Szajnochy 11/1b, 50-076 Wrocław +48 71 346 76 46 ikd@ikdevelopment.com.pl www.ikdevelopment.com.pl

Plac Strzelecki 25 Pl. Strzelecki 25 Wrocław Śródmieście

2012

B

5 100 4 000 180

IK Development ul. Karola Szajnochy 11/1b, 50-076 Wrocław +48 71 346 76 46 ikd@ikdevelopment.com.pl www.ikdevelopment.com.pl

Green Day ul. Szczytnicka 9 Wrocław Śródmieście

Q1 2014

A

15 930 (GLA) 13 782 439

ZITA ul. Antoniego Słonimskiego Wrocław Śródmieście (Kleczków)

Q2 2015

B+

31 116 22 110 250

POZNAŃ

170

Marek Stasieńko +48 797 019 914 marek.stasienko@skanska.pl www.skanska.pl/GreenDay

Tomasz Klecha +48 510 015 955 t.klecha@vantage-sa.pl www.vantage-sa.pl

POZNAŃ czerwiec 2012

A

7 900 6 800 (6 000/800) TBC/do uzgodnienia

1999

A

9 500 8 000 35

Mikołaj Laskowski +48 22 351 01 53, +48 605 112 203 mikolaj.laskowski@immobelpoland.com www.immobelpoland.com

PGK Centrum Sp. z o.o. ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań +48 61 860 22 25, +48 61 860 22 21, +48 61 860 22 22 biurowiec@pgk-centrum.pl, btomczak@pgk-centrum.pl

str. 102

PGK Centrum I ul. Marcelińska 90 Poznań Grunwald

UBM Polska Sp. z o.o. ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław Paweł Pałczyński, +48 609 464 749 pawel.palczynski@ubm.pl Colliers International, Pl. Grunwaldzki 23, 50-365 Wrocław Daria Dudek, +48 668 139 774, daria.dudek@colliers.com www.timesII.com

str. 101

Okrąglak/Kwadraciak ul. Mielżyńskiego 14 Poznań Centrum

Marek Stasieńko +48 797 019 914 marek.stasienko@skanska.pl www.skanska.pl/Dominikanski

str. 97

Dominikański ul. Kazimierza Wielkiego ul. Piotra Skargi Wrocław Stare Miasto

Paweł Daniłów +48 608 480 023 pdanilow@savetheworld.pl www.savetheworld.pl

str. 94

4 944,55 2 287,5 30

str. 89

A

str. 93

2013

str. 92

Save The World Business Center ul. Oławska 13/Łaciarska 4 Wrocław Stare Miasto


SELECTED OFFICE BUILDINGS / WYBRANE BUDYNKI BIUROWE nazwa budynku adres dzielnica

realizacja rok oddania

klasa budynku

pow. całkowita m kw. pow. biurowa m kw. pow. minimalna m kw.

wynajem – kontakt

Foto

name of building address district

ready to occuppy

class

total space office space minimal space

lease – contact

A

14 600 8 700 25

PGK Centrum Sp. z o.o. ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań +48 61 860 22 25, +48 61 860 22 21, +48 61 860 22 22 biurowiec@pgk-centrum.pl, btomczak@pgk-centrum.pl

Q3 2013

A

17 700 12 500 250

Justyna Płonka +48 797 229 079 justyna.plonka@skanska.pl www.skanska.pl/MaltaHouse

TRÓJMIASTO

TRÓJMIASTO

Hossa.biz ul. C.K. Norwida 4, 80-280 Gdańsk Małgorzata Gawron +48 608 642 194 g.gawron@hossabiz.pl www.hossabiz.pl

Centrum Biurowe Heweliusza ul. Heweliusza 9 Gdańsk Centrum

2003

bd

2 600 2 600 -

Hossa.biz ul. C.K. Norwida 4, 80-280 Gdańsk Małgorzata Gawron +48 608 642 194 g.gawron@hossabiz.pl www.hossabiz.pl

STARTER ul. Lęborska 3b Gdańsk Oliwa

2011

A

9 798,20 5 376 21,87

Michał Zaraś +48 693 604 604 m.zaras@inkubatorstarter.pl www.inkubatorstarter.pl

ALCHEMIA, I etap: budynki AURUM i PLATINUM Al. Grunwaldzka 411 Gdańsk Oliwa

2013

A

21 651 16 695 291

Dział Komercjalizacji Monika Brzozowska +48 58 764 61 95 mbrzozowska@torus.gda.pl www.torus.gda.pl

Olivia Point/Olivia Tower Al. Grunwaldzka 472 A Gdańsk Oliwa

XII 2012

A/A

9 613/14 241 8 400/13 163 225/110

Centrum Biurowe Neptun Al. Grunwaldzka 107/109 Gdańsk Wrzeszcz

2013

A

15 860 15 300 75

Hines Polska Sp. z o.o. +48 22 351 24 00 hinespl@hines.com www.hines.pl, www.cb-neptun.pl

2008/2012 2015

A, B+

63 800 43 000 >50

Hossa.biz Sp. z o.o. Małgorzata Gawron +48 608 642 194 g.gawron@hossabiz.pl www.garnizon.pl, www.hossabiz.pl

Beata Podsiadło +48 501 868 616 komercja@tps.pl www.oliviacentre.pl

str. 117 str. 118-119

2 400 1 600 50

str. 113

bd

str. 110

2003

str. 111

Centrum Biurowe Gnilna ul. Gnilna 2 Gdańsk Centrum

Omega, Gamma, Nano, Gato Yoko, Grunwaldzka 184-190 ul. C.K Norwida 2 i 4 Al. Grunwaldzka 184-190 Gdańsk Wrzeszcz

str. 104

Malta House ul. Abpa. Antoniego Baraniaka Poznań Nowe Miasto

2003

str. 103

PGK Centrum II ul. Marcelińska 90 Poznań Grunwald

TRÓJMIASTO / POZNAŃ

Zdjęcie obiektu

171


Zdjęcie obiektu

nazwa budynku adres dzielnica

realizacja rok oddania

klasa budynku

pow. całkowita m kw. pow. biurowa m kw. pow. minimalna m kw.

wynajem – kontakt

Foto

name of building address district

ready to occuppy

class

total space office space minimal space

lease – contact

A

7 270 5 500 200

Allcon Investment +48 58 660 19 90 investment@allcon.pl www.officepark.pl

Tryton Business House ul. Jana z Kolna 11 Gdańsk Śródmieście

2014

A

24 000 21 000 150

Echo Investment Michał Żelski +48 664 900 312 michal.zelski@echo.com.pl www.echo.com.pl

Centrum Biurowe Hossa ul. Władysława IV 43 Gdynia Śródmieście

2001

B+

9 300 7 000 30

Hossa.biz ul. C.K. Norwida 4, 80-280 Gdańsk Katarzyna Jaros +48 795 414 388 k.jaros@hossabiz.pl www.hossabiz.pl

GOOD POINT 761 Al. Niepodległości 761 Sopot Centrum

2013

1 845 1 325 115

EKOLAN S.A. +48 58 555 14 55 goodpoint@ekolan.pl www.goodpoint.ekolan.pl

krakow

Consultronix ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków Anna Wachowska +48 12 290 22 22 awachowska@cxsa.pl www.consultronix.pl

2012

A

10 000 10 000 450

Grupa Buma ul. Wadowicka 6, wejście 11, 30-415 Kraków Julie Archambault, Monika Franaszek, +48 12 295 08 08 j.archambault@buma.com.pl, m.franaszek@buma.com.pl www.buma.com.pl

Q1 2014

A+

1 900 1 500 200

Piotr Olbryś +48 22 826 25 23 biuro@balmoral.pl www.browarlubicz.pl

Alma Tower ul. Pilotów 10 Kraków Dzielnica III Prądnik Czerwony

2014

A

ca. 13 500 ca.10 000 ca. 200

Biuromax ul. Radzikowskiego 3 Kraków Krowodrza

2013

A

3 053,22 2 063,33 do uzgodnienia

Pałac Goetzów ul. Lubicz 17H Kraków Dzielnica II

UBM Polska Sp. z o.o., ul. Krupnicza 16, 31-123 Kraków Bartosz Pająk, +48 605 252 050, bartosz.pajak@ubm.pl Knight Frank Sp. z o.o., ul. Rynek Główny 46, 31-017 Kraków Monika Tkacz, +48 609 038 568 monika.tkacz@pl.knightfrank.com www.almatower.com Biuromax Sp. z o.o. +48 609 075 088, +48 507 200 270 agnieszka.michalska@biuromax.pl www.biuromax.pl

str. 130

8 065 7 267 450

str. 129

A

str. 128

2014/2015

Green Office Budynek C ul. Czerwone Maki 84 Kraków Dębniki

172

KRAKÓW str. 127

Consultronix ul. Przemysłowa Kraków Balice

str. 121

2013

str. 114

Łużycka Plus ul. Łużycka 3C Gdynia Redłowo

str. 120

KRAKÓW / TRÓJMIASTO

SELECTED OFFICE BUILDINGS / WYBRANE BUDYNKI BIUROWE


SELECTED OFFICE BUILDINGS / WYBRANE BUDYNKI BIUROWE Zdjęcie obiektu

nazwa budynku adres dzielnica

realizacja rok oddania

klasa budynku

pow. całkowita m kw. pow. biurowa m kw. pow. minimalna m kw.

wynajem – kontakt

Foto

name of building address district

ready to occuppy

class

total space office space minimal space

lease – contact

ŁÓDŹ / KRAKÓW

A

30 000 27 600 325

Magdalena Holak +48 510 263 033 magdalena.holak@skanska.pl www.skanska.pl/Kapelanka42

Quattro Business Park Al. Gen. Bora-Komorowskiego 25 Kraków Śródmieście

2013

A

48 800 46 200 50

Grupa Buma ul. Wadowicka 6, wejście 11, 30-415 Kraków Julie Archambault, Monika Franaszek +48 12 295 08 08 j.archambault@buma.com.pl, m.franaszek@buma.com.pl www.buma.com.pl

Opolska Business Park (I stage) ul. Opolska Kraków Śródmieście

2015

A

57 000 (3 stage) 16 000 (I stage) 150

Echo Investment Joanna Nicińska +48 664 900 311 joanna.nicinska@echo.com.pl www.echo.com.pl

str. 134

ŁÓDŹ

ŁÓDŹ

Cross Point II Al. Śmigłego-Rydza 20 Łódź Centrum

n/a

A (Gold Precertificate in LEED)

7 100 6 200 200

Mermaid Properties Sp. z o.o. Anna Rajchert +48 42 251 81 02 cpl@mermaid.pl www.crosspointlodz.pl

MediaHUB ul. Łąkowa 29 Łódź Centrum

2013

A

5 029 3 850 150

Marta Kruk +48 631 80 56, +48 797 005 220 wynajem@mediahub.pl, mediahub@mediahub.pl www.mediahub.pl, www.bizneshub.com.pl

Centrum Biurowe Zenit ul. Sienkiewicza 82/84 Łódź Centrum

2009

A

6 600 3 500 25

Izabella Michalak +48 605 058 921, +48 42 663 06 16 iza.michalak@zenit.pl www.zenit.pl

Business House Żeligowskiego 2007-2008 ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego 8/10 Łódź Polesie

A

8 654 8 044 45

Maciej Sas - Dyrektor Oddziału +48 42 256 06 66 maciejs@business-house.co www.business-house.co

Centrum Biznesowe Synergia Al. T. Kościuszki 103/105 ul. Wólczańska 128/134 Łódź Śródmieście

A

9 400 7 400 50

Inter-Mar Z.P.U.H. Centrum Biznesowe Synergia bud. B Ip. Zarząd Nieruchomości 90-441 Łódź Al.T.Kościuszki 103/105 +48 605 089 414, kamil.marzec@inter-mar.com.pl www.synergia.lodz.pl

2009

str. 152

Mermaid Properties Sp. z o.o. Anna Rajchert +48 42 251 81 02 cpl@mermaid.pl www.crosspointlodz.pl

str. 142

14 000 12 500 80

str. 146

A

str. 149

2009

str. 151

Cross Point I Al. Śmigłego-Rydza 20 Łódź Centrum

str. 150

174

Q2 2014

str. 133

Kapelanka 42 ul. Kapelanka 42 Kraków Podgórze


Zdjęcie obiektu

nazwa budynku adres dzielnica

realizacja rok oddania

klasa budynku

pow. całkowita m kw. pow. biurowa m kw. pow. minimalna m kw.

wynajem – kontakt

Foto

name of building address district

ready to occuppy

class

total space office space minimal space

lease – contact

Maciej Sas - Dyrektor Oddziału +48 42 256 06 66 maciejs@business-house.co www.business-house.co

budynek B Q2 2013

A

32 850 29 800 250

Tomasz Stachurski +48 797 019 151 tomasz.stachurski@skanska.pl www.skanska.pl/GreenHorizon

Business Centre Pracownia 1113 ul. Piramowicza 11/13 Łódź Śródmieście

2006

A/B

4 000 3 400 50

Martyna Kocent-Zielińska +48 42 640 61 55, +48 42 640 69 29 biuro@texpro.com.pl www.texpro.com.pl

Centrum Biznesowo -Logistyczne Inter-Mar ul. Niciarniana 2/6 Łódź Widzew

2009

B+

4 000 3 000 50

Inter-Mar Z.P.U.H. Centrum Biznesowe Synergia bud. B Ip. Zarząd Nieruchomości, 90-441 Łódź, Al. T. Kościuszki 103/105 +48 605 089 414, kamil.marzec@inter-mar.com.pl www.inter-mar.com.pl

Green Horizon ul. Pomorska 106 Łódź Śródmieście

SZCZECIN

SZCZECIN

1992

POZOSTALE MIASTA

23 155 14 852 20

Tamara Puszkin-Dworska +48 91 359 46 14 office@pazim.pl www.pazim.pl

POZOSTAŁE MIASTA A

30 000 (three stages) 9 000 150

Echo Investment Joanna Nicińska +48 664 900 311 joanna.nicinska@echo.com.pl www.echo.com.pl

Silesia Business Park ul. Chorzowska Katowice Śródmieście

on application

A

46 000 (GLA) 42 680 (4 budynki x 10 670) 250

Marek Stasieńko +48 797 019 914 marek.stasienko@skanska.pl www.skanska.pl/SilesiaBusinessPark

INVEST-PARK CENTER ul. Uczniowska 16 Wałbrzych Szczawienko

2013

A-

6 225 3 461 45

Wałbrzyska Specjalana Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych Dorota Wiśniewska, Departament Nieruchomosci +48 74 664 91 65, +48 607 959 521 www.invest-park.com.pl

str. 160 str. 162-163

2014

str. 161

A4 Business Park (I stage) ul. Francuska Katowice Śródmieście

A

str. 157

Kompleks Pazim Plac Rodła 8 Szczecin Śródmieście

str. 153

8 168 7 702 16

str. 144

B

str. 145

2008

str. 143

Business House Gdańska ul. Gdańska 47/49 Łódź Śródmieście

P O ZO S TA Ł E M I A S TA / S ZC Z E C I N / ŁÓ D Ź

SELECTED OFFICE BUILDINGS / WYBRANE BUDYNKI BIUROWE

175


Przejrzystość i estetyka stworzona z myślą o nowoczesnej firmie.

www.creoconcept.pl


JeDeN ADReS, KtÓRY DefINIUJe

KRAJOBRAZ

WARSZAWY

MGPA, teL. +48 22 595 27 00, fAx: +48 22 645 40 50, rondo1@rondo1.pl

www.rondo1.pl

B iu r o wce w Pol s ce - wi osna 2013 • Of f ic e B uildings i n Po l an d - Spri ng 2013

RONDO 1, RONDO ONZ 1, 00-124 WARSZAWA, POLSKA,

Biurowce wiosna2013