Dama

Page 1

Godina I * Broj 1 * Izlazi meseÄ?no * Februar 2018.

damagodine@gmail.com


2


3


aja Nikolić rođena je u Sarajevu. Išla je u čuvenu Prvu gimnaziju, koju su pohađali i Ivo Andrić i Branko Ćopić. Njen talenat ali i lepota privlačili su pažnju producenata još dok je bila dete. Kao članica baletske dečje grupe Gordane Magaš nastupala je u mnogim televizijskim emisijama, među kojima je bila i „Nedeljni zabavnik“, kultna emisija sa Seadom Memićem Vajtom i Zijahom Sokolovićem. Snimila je i najavnu špicu za emisiju koja se emitovala na TV Sarajevo „Svakog petka ispočetka“ u kojoj je redovno nastupala. Sa osamanest godina se preselila u Beograd gde je započela voditeljsku karijeru i to na BK televiziji nakon uspešnog prolaska audicije na koju se prijavilo nekoliko hiljada kandidata. Vodila je emisije „Portret“ i „Budilnik“ i “Telefakt”. Nakon angažmana na BK televiziji prešla je na RTS gde je počela da vodi „Jutarnji program“ i ubrzo je postala jedna od najpopularnijih i najdražih voditeljki u Srbiji. Dokaz tome su mnoge nagrade i priznanja koja je osvojila i primila ne samo od struke, nego i od gledalaca koji vole da gledaju ovu šarmantnu damu. Maja je godinama bila domaćin našim izborima za Pesmu Evrovizije i redovno je izveštavala kako je Srbija glasala. Gledaoci pamte i emisiju “Studio 3”. Već godinu i po dana Maja Nikolić je deo uspešnog ma Prve TV gde vodi emisiju 150 minuta. Ono čime se, pored uspešne karijere, posebno ponosi jeste njena porodica. Maja Nikolić je udata i majka troje dece.

M

4


5


6


7


8


9


10


11


12


13Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.