Det Norske Bransjemagasinet Desember/Januar 2019/2020

Page 1

DET NORSKE

MAGASINET

Desember/Januar 2019/20

FRITZØE ENGROS AS

FOKUSERER PÅ MILJØ OG TJENER PENGER

16 SIDER

HEMSEDALSPESIAL

ASKER OG BÆRUM SYMASKINSENTER ● NORSKE PORTER AS ● FRITZØE ENGROS AS ● TUNET SPORT ● SKISTUA HEMSEDAL ● KJØKKENKROKEN ● KROKEN BAR & BISTRO ● HEMSEDAL AKTIV ● HEMSEDAL FJELLSPORT ● SKARSNUTEN HOTEL ● FAUSKO GJESTEGÅRD ● DESTINASJON HEMSEDAL ● YESWOOD AS ● FOLKELADEREN ● ALBJERK BIL ● MOBILE LARVIK ● ELMA AESTHETICS ● KLINIKK MADELENE ● TELEURT ● VERDIMAT ● GARAGE 15


2

REDAKSJONELT

LEDER MAGNUS JANSSON (REDAKTØR)

HELT TOPP I HEMSEDAL

V

FOTO: HILDE HAGEN/SKISTAR

intersesongen er i full gang og den norske fjellheimen invaderes av skientusiaster. Vi er mange som gleder oss til å stå på ski, nyte frisk luft og oppleve den frie naturen. De norske skidestinasjonene står høyt i kurs og aktiviteten er stor for å legge alt til rette for oss besøkere. Våre egne destinasjoner står seg bra i konkurransen fra de utenlandske skimetropolene. Skiturismen er en stor og viktig industri for Norge. Ifølge ”Turistundersøkelsen 2019” fra Innovasjon Norge, omsetter bransjen for over 10 milliarder kroner årlig. Det er heller ingen tegn på at det går mot dårligere tider. Antallet overnattinger under vintersesongen 2019 passerte hele 12 millioner. Av de utenlandske turistene så er danskene i topp, fulgt av svenskene. På tredje plass kommer britene (!). Ser vi på totalen av alle skiturister, så kommer 9 av 10 besøkere fra Norge. I denne utgaven besøker vi Hemsedal. Den tradisjonsrike kommunen er av Dagens Næringsliv blitt kåret til Norges beste skidestinasjon ti år på rad. Nå satser man stort på å beholde sin posisjon som landets ledende. Et helt nytt skiområde er under utvikling, og investorer satser stort for å ta Hemsedal til stadig nye høyder. Og Hemsedal kommune støtter opp under utviklingsplanene. Fremtiden ser med andre ord lys ut. Med 650 000 besøkende i skianlegget vinterstid, så er det kun Trysil som er en større skidestinasjon. Richard Taraldsen, daglig leder og turistsjef for Destinasjon Hemsedal lever godt med det: – Trysil er størst, men vi er best! Det er ikke alltid best å være størst – det er det å være best som er viktigst. Vi ses på fjellet!

DET NORSKE

MAGASINET

ANSVARLIG UTGIVER Robert Wreder robert@norskebransjemagasinet.no

SKRIBENTER Jonina Reynisdottir, Ingvild Solvang

REDAKTØR Magnus Jansson magnus@norskebransjemagasinet.no

MEDIESELGERE

SOCIAL MEDIA MANAGER/JOURNALIST Silje Dahl Osnes silje@norskebransjemagasinet.no ØKONOMI okonomi@ norskebransjemagasinet.no OMSLAGSFOTO Ola Mattsson/Skistar Hemsedal

AVD. GRENLAND Ingvild Solvang i.solvang@norskebransjemagasinet.no

AVD. AGDER & ROGALAND Kjell Øyvind Hansen kjell@norskebransjemagasinet.no

DAGLIG LEDER Magnus Jansson magnus@norskebransjemagasinet.no SALGSSJEF Henrik Gimle Holm henrik.gimleholm@ norskebransjemagasinet.no

AVD. VESTFOLD OG VIKEN Henrik Gimle Holm henrik.gimleholm@ norskebransjemagasinet.no AVD. INNLANDET Brigitte De Mant brigitte@norskebransjemagasinet.no

UTGIS AV R&D FORLAG AS 993 310 522

Bestilt innhold trenger ikke å speile meningene til redaksjonen. Med reservasjon for eventuelle trykkfeil.

Post: Postboks 1433, 0115 Oslo Telefon: 22 22 89 99 post@norskebransjemagasinet.no www.norskebransjemagasinet.no


REDAKSJONELT

Innhold DESEMBER/JANUAR – 2019/2020

22

34

8 –23

24 – 49

HEMSEDALSPESIAL

BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

22

34

FAUSKO GJESTEGÅRD

FRITZØE ENGROS

Helt siden 1800-tallet, har Fausko-familien drevet ærverdige Fausko Gjestegard i Hemsedal.

42 FAGFLIS GRENLAND

42

Med over 1000 kvadratmeter utstillingslokale er Fagflis Grenland en av de største butikkene i kjeden.

66 76

Fritzøe Engros AS vokser jevnt. Suksessoppskriften er kompetanse, langsiktige kunderelasjoner og miljøfokus.

50 ALBJERK BIL DRAMMEN Nordmenn velger elektrisk som aldri før. Albjerk Bil Drammen, presenterer flere etterlengtede nyheter på elbil-fronten.

76

ELMA AESTHETICS

VERDIMAT

På hudpleie-salongen Elma Aesthetics møter du Elisabeth og Madeleine som mer enn gjerne hjelper deg med små eller store hudproblemer.

For en industriaktør og hovedleverandør kan det koste mye å bli kvitt sitt overskudd. Aktøren Verdimat har lykkes med det umulige. De har klart å gjøre matsvinn til noe positivt.

3


4

REDAKSJONELT

IKEA

MØBLERER HELE VERDEN


REDAKSJONELT

5

Møbelgiganten IKEA fins representert i 52 land og har til sammen 430 varehus på verdensbasis. Selskapet jobber iherdig med å utvikle løsninger som skal forenkle våre liv og gjøre hjemmene våre mer funksjonelle – uansett hvor i verden man bor.

FOTO: THINAK A/SHUTTERSTOCK.COM

TEKST: SILJE DAHL OSNES FOTO: IKEA OG THINK A/SHUTTERSTOCK.COM


6

REDAKSJONELT

k

KLODEN VÅR BESTÅR AV VANVITTIG MANGE LAND og

elt tilpasset de nordiske markedene. Sortimentet avgjøres også

minst like mange kulturer. Våre røtter setter dype spor i oss og

av størrelsen på varehusene våre, forklarer Troels.

danner grunnlaget for hvordan vi lever og følgelig hva vi omgir oss med til daglig. Verdens ulikheter og kulturforskjeller gjør

– Kan du fortelle litt om produktutviklingsprosessen til IKEA – hvordan jobber dere fra idé til ferdig produkt?

at vi av og til strever med å forstå hverandre. Likevel er det noe

– Hos IKEA starter vi alltid med å forstå de ulike behovene

som aldri forandrer seg uansett hvor langt vi bor fra hverandre.

til kundene våre. Og vi starter alltid med et problem som skal

Det fundamentale og universelle som binder oss sammen er

løses. Vi benytter oss av begrepet «demokratisk design» som

at vi er mennesker, med mer eller mindre akkurat de samme

handler om form, funksjon, kvalitet og bærekraft til en lav pris.

behovene, uansett hvor vi bor i verden.

Et eksempel er da vi i 1979 ønsket å lage et bord

IKEAs varehus finnes over hele verden, fra

som ville fungere i alle sammenhenger. Med

Australia til Afrika og rundt omkring i hele

hjelp fra en dørleverandør utviklet vi tykke

Europa. Men påvirkes vareutvalget til mø-

trefiberplater som er lette å tilpasse, og den-

belgiganten av hvor du bor i verden, og

ne konstruksjonen danner utgangspunktet

selger Billy-bokhylla like godt i

for LACK.

Singapore som i Skandinavia?

IKEA tar sitt miljøansvar på alvor. Å iva-

For å finne svaret på dette tok vi kon-

reta jordens behov er like viktig for IKEA

takt med IKEAs kommunikasjonsrådgiver

som å ivareta menneskers behov gjennom

Troels Normann Mathisen. Han forteller at

produktutvikling. Derfor lanserte de i 2012 en

IKEA hele tiden tenker på hvordan de kan gjøre hverdagen vår litt lettere gjennom finurlige løsninger En barnefamilie opplever tross alt de samme utfordringene i forhold til plass, uansett hvor man bor i verden. Dette er selve kjernen til IKEAs suksess. – Ser sortimentet helt likt ut overalt, eller tilpasser dere sortimentet etter kundegruppen i respektive land? – Vi har mange produkter som alle våre 430 varehus i 52

egen bærekraftstrategi som innebærer en plan om å bli en 100 prosent sirkulær og klimapositiv bedrift innen 2030. Noen av tiltakene går ifølge kommunikasjonsrådgiver Troels ut på å designe produkter av fornybare og resirkulerte materialer, å fjerne alle plastartikler til engangsbruk innen 2020, etablere gjenbruksbutikker i tilknytning til varehusene, redusere det totale klimaavtrykket med 70 prosent per produkt, og

markeder må ha, mens noen produkter er tilpasset de lokale

videreutvikle designet slik at møblene kan få nytt liv og nye

markedene. For eksempel lanserte vi i år en ny sofaserie spesi-

bruksområder med gjennomtenkte, smarte løsninger.


REDAKSJONELT

– Vi har et sterkt fokus på å finne bærekraftige løsninger.

ninger i hjemmet. Vi ser også på løsninger som å lease møbler

Dette er noe vi har jobbet med lenge, og som også etterspørres

og andre produkter, men det er nok for tidlig å love at dette

fra kundene. Vi jobber med å designe produkter ut fra sirkulæ-

kommer til neste år, røper han.

re prinsipper og av fornybare og resirkulerte materialer. IKEAs miljøtiltak er både kortsiktige og langsiktige. Noen av

– Helt til sist… Hva er tidenes mest solgte IKEA-møbel? – Jeg er usikker på hvilket møbel som er det mest solgte,

målene er nådd allerede, mens andre er delvis nådd. I varehu-

men både Billy-hylla, som hadde 40 års jubileum i år og

sene i Norge finnes det ikke lengre engangsartikler i plast,

LACK-bordet, er veldig populære, avslutter Troels Normann

og to gjenbruksbutikker er i gang i henholdsvis Trondheim

Mathisen.

og Hamar. IKEA strekker seg mot 100 prosent fornybar energi i all produksjon, og håper på å kunne tilby kundene sine utslippsfrie hjemlevering innen 2025. – Vi tar også rollen vår i samfunnet rundt oss på alvor, og

VISSTE DU DETTE? l IKEAS aller største varehus ligger i Sør-Korea

vi jobber hardt for å være gode naboer for dem vi er en del

og er 163 000 kvadratmeter stort.

av hverdagen til. Vi samarbeider med sosiale entreprenører

l Det første varehuset utenfor Sverige (og IKEAS

både her i Norge og i andre deler av verden hvor vi hjelper

andre varehus) ble grunnlagt i Asker i 1963.

kvinner til å bli mer uavhengige og bidrar til å løse sosiale

l Det finnes et IKEA-museum i IKEAs hjemby Älmhult.

problemer og miljøproblemer i lokalsamfunnet, forteller

Museet fungerer som et vanlig museum, med utstilling

Troels.

og guidede visninger, og har selvsagt en egen IKEA-

Vi spør Troels om hvilke møbler, innredningsartikler og

restaurant.

farger vi vil omgi oss med i 2020. Men det å følge trendbil-

l IKEA lanserte en bestselgende møbelkolleksjon

det er ikke spesielt viktig for IKEA. Han utdyper:

på 90-tallet, i tro kopi av de mest populære møblene

– Vi klarer ikke å sitte og vente på at det oppstår nye

på 1700-tallet. Denne kolleksjonen er i dag en av

trender. I stedet stiller vi oss selv spørsmålet «Hvordan kan

de mest ettertraktede.

vi forbedre ting slik at også hverdagen blir litt bedre?» Det

l Hos flere av IKEAs varehus kan du levere inn

handler ofte om små ting – løsninger som gjør ting i hjem-

brukte møbler, som enten blir solgt videre eller gitt

met enklere, mer funksjonelle og morsommere.

til veldedige formål. Dette er en del av IKEAs bære-

– Vi jobber også med å tilby nye tjenester, for eksempel hjeminnredningseksperter som er spesialister på smarte løs-

kraftige satsing mot sirkulær økonomi.

7


8

SPESIAL: HEMSEDAL

SPESIAL

HEMSEDAL FAKTA OM HEMSEDAL OG HEMSEDAL SKISENTER LANDAREAL: 712 km2 INNBYGGERTALL: 2 481

ADMINISTRASJONSSENTER: Trøim/Hemsedal

FYLKE: Viken (fra 01.01.2020, tidligere Buskerud) MÅLFORM: nynorsk SKITREKK:12

INNBYGGERNAVN: hemsedøl

HØYESTE FJELL: Høgeloft (1921 moh.) på grensa til Lærdal

STOLHEIS: 6

NEDFARTER: 48

LENGSTE: 6000

FALLMETER: 810


FOTO: SKISTAR/OLA MATSSON

SPESIAL: HEMSEDAL 9


10

SPESIAL: HEMSEDAL

FOTO: NILS-ERIK BJØRHOLT

DET ER ALLER BEST Å VÆRE BEST!

Hemsedal er blitt kåret til årets skidestinasjon for tiende år på rad: – Vi har noe for alle, forsikrer Richard Taraldsen, daglig leder og turistsjef for Destinasjon Hemsedal.

M

idt mellom Oslo og Bergen

andre land, som blant annet Danmark, Sverige,

ligger Norges svar på Alpene;

Storbritannia, Tyskland og Nederland. Faktum er

Hemsedal. Med en rate på 650

at Hemsedal på få år har utviklet seg til å bli en

000 besøkende i skianlegget

skidestinasjon med så mye mer å by på - selv om

område, og vi er veldig tilrettelagt for barnefamili-

under vintersesongen, havner

man selvfølgelig ikke skal kimse av de endeløse

er. Vi har noe for alle og vi scorer bra på helheten.

den vakre skidestinasjonen rett bak Trysil. – Trysil er størst, men vi er best! Det er ikke alltid

best å være størst - det er det å være best som er viktigst, sier den glade turistsjefen med glimt i øyet. MYE Å BY PÅ 55 prosent av Hemsedals turister kommer fra

skisporene, høye fjelltoppene og lange skibakkene du finner i alpinparadiset Hemsedal. – Dagens Næringsliv har jo kåret Hemsedal til Norges beste skidestinasjon ti år på rad!

– Vi er lett tilgjengelig og har bra off-pist! Nordmenn er jo født med ski på beina, ler han. – Samtidig har vi Skandinavias største barne-

Det som utmerker Hemsedal som skidestinasjon er alpinpunktet på 1 450 m.o.h; det høyeste i Skandinavia. For å komme til de tre fjelltoppene Tinden, Røggjin og Toppen, kan du ta skiheisen

Hva tror du ligger bak det, da?

og suse ned bakkene, som alle leder til samme

Richard tenker seg om et mikrosekund før han

sted på bakkenivå. 200 kilometer med maskin-

svarer:

kjørte løyper som blir kjørt hver eneste dag, er


SPESIAL: HEMSEDAL

FOTO: KATARINA WÄLÅS

11

FOTO: NILS-ERIK BJØRHOLT

FOTO: HEMSEDAL.COM/NILS-ERIK BJØRHOLT

FOTO: HEMSEDALAKTIV/KALLE HÄGGLUND

dessuten tilknyttet alle overnattingsstedene i da-

sengeplasser denne vinteren - det er et ekstremt

plass i sommerhalvåret og sørge for en jevn til-

len for best mulig fremkommelighet.

løft!

strømming av turister og tilreisende.

SPENNENDE UTVIKLING OG «DET LILLE EKSTRA»

rer seg i Hemsedal bør ha «det lille ekstra» for å

ter som genererer mer aktivitet i årene som kom-

Hemsedal befinner seg nå i en stor utviklingspe-

lykkes i vinterlandet Hemsedal.

mer. Vi startet en klatrepark for to år siden, og

Richard mener likevel at hotellene som etable-

riode med mange spennende planer. Utviklingen

– Det må være en destinasjon som er en del av

– Med vår nye strategi vil vi skape flere aktivite-

et helt nytt sykkelterreng til 15 millioner kroner

av et helt nytt skiområde er under utvikling, mar-

noe mer, og det tror jeg Fyri vil lykkes med. Vi har

er planlagt til sommeren 2020, forteller Rickard

kedet for skireiser i Norden er godt, og investorer

flere nye hoteller med aktiviteter året rundt og

entusiastisk.

satser stort for å ta Hemsedal til stadig nye høyder.

spahoteller med fokus på mat og drikke.

Kommunen støtter opp under utviklingsplanene

Målet er å bli en av de fremste terrengsykkel-destinasjonene i Norden.

og har så langt lagt alt til rette for at Hemsedal

KONFERANSE MULIGHETER I HEMSEDAL

skal få lov til å utvikle seg til det flotte turiststedet

Neste sommer vil Skarsnuten Hotell i Hemsedal

mer lyst til å være her året rundt, smiler turistsje-

det er i dag – og kommer til å utvikle seg til i

bygge om hotellet og rette fokuset mot konferan-

fen i Destinasjon Hemsedal avslutningsvis.

fremtiden.

se. Dermed vil man kunne markedsføre seg inn

I Hemsedal kan du finne fem sportsbutikker og like mange skiutleier. Hemsedal Alpin Suite i alpinsenteret SkiStar har 600 senger og 100 leilig-

– Vi ønsker at hytteeierne i Hemsedal vil få

mot konferansemarkedet. Det er på tide, synes Richard. – Det er enormt viktig for Hemsedal å knytte til

heter. Richard avslører at de i løpet av kort tid vil

seg konferansemarkedet, noe som igjen vil gene-

utøke overnattingsmulighetene med både hotell

rere nye gjester.

og leiligheter. Først ut er Fyri Hotell som åpner i

DESTINASJON HEMSEDAL

BYTTER UT SKIA MOT SYKKELEN PÅ SOMMEREN

Hjemmeside: www.hemsedal.com

Turistsjefen i Hemsedal er svært entusiastisk og

Facebook: hemsedal

byen gjennom gode bussforbindelser og busser

positivt innstilt med tanke på Hemsedals fremtid.

Instagram: hemsedalcom

som går hvert 30 minutt. Det kommer til å bygges

Neste skritt blir å sikre Hemsedals aktivitetsnivå

Mail: info@hemsedal.com

flere småhytter neste år – totalt nesten 1 000 nye

hele året, for å unngå at Hemsedal blir en øde

Tel: +47 32 05 50 30

desember. – Vi kommer til å knytte skisenteret mer med


12

SPESIAL: HEMSEDAL

ALLE GODE TING ER TRE Personlig service er en mangelvare i en verden full med nettbutikker. Nisjebutikken Tunet Sport i Hemsedal sentrum, har vunnet kundenes tillit og hjerter ved å tilby god, gammeldags kundeservice. FOTO: KALLE HÄGGLUND

K

stor - som de store nettbutikkene som konkurrerer på pris, eller så må man tilby noe annet. En nisje. Jeg tror at de som ligger midt imellom der har det veldig tøft, sier Oskar, som tror på det personlige møtet med kunden. TRE BEIN Å STÅ PÅ Tunet Sport har ikke bare to, men tre bein å stå på. Og med tre deleiere som er gode venner og deler en ektefølt pasjon for det de holder på med, er det en hyggelig og genuin opplevelse å besøke gutta i Tunet Sport. Skiutleie og verksted utgjør den største delen av den totale driften. Tunet Sport er så langt

– Det er bedre å fokusere på få ting, og være

alene om å tilby skiutleie i Hemsedal sentrum,

bra på det vi gjør. Vi vil kanskje ikke ha den

undeservice er viktig for alle

og etter den første sesongen de holdt åpent, ble

største skiveggen, men kanskje den beste og

som driver butikk. Det har også

det klart at skiutleie-delen var svært populært

mest spennende!

blitt stadig viktigere for kunde-

blant de sentrale hotellenes gjester og dem som

Produktutvalget er nøye sammensatt av

ne. Likevel er det paradoksalt

bor litt utenfor Hemsedal. Mange erfarte at det

utvalgte merker som delvis ikke er represen-

nok ofte de minste aktørene

ble mindre kø og mer tid til personlig service

tert andre steder her i Hemsedal. Blant annet

hos dem.

Fischer, ZAG og 4FRNT. I tillegg har de inngått

som klarer å hevde seg over de mellomstore og store butikkene. For Oskar Brodin, daglig leder og medeier i Tunet Sport, er god service en selvfølge. – Jeg tror at enten så må man være veldig

Den andre delen er verkstedet, der de reparerer skader og sliper om alpint- og langrennsski. Den siste delen er sportsbutikk med fokus på ski og skisko.

et stolt samarbeid med et norsk merke som heter Stereo Skis. – Vi synes det er morsomt å satse på norske merker, det ligger litt i tiden nå. Folk syns det


SPESIAL: HEMSEDAL

13

er moro å kjøpe nærprodusert med korte av-

tradisjon i Alpene som gitt inspirasjon. Det er

her i Hemsedal og Hallingdal! Og vi tror at vi

stander. Vår ski utvikles for eksempel i Norge,

også noe jeg tror er veldig sundt i det lange

bygger tillit blant gjestene. Dette er noe vi dri-

men produseres på andre siden grensa, i Åre i

løpet, forteller han.

ver med selv, og dette kan vi, fastslår han.

Sverige, forteller Oskar.

Tunet Sport selger ikke hjelmer og annet

Oskar uttrykker et ønske om å på sikt få til

beskyttelsesutstyr, men låner ut hjelmer gratis

et samarbeid med flere av Hemsedals turistak-

BRENNER FOR SKI

til alle gjester som leier ski. De tilbyr også til-

tører, der de setter sammen en pakke med

Selv hadde Oskar rukket å jobbe 15 år i sports-

pasning av skistøvler, og strekker seg langt for å

overnatting, mat og aktiviteter – alt mer eller

bransjen, før han ble spurt om å bli med og

sjekke at skistøvlene sitter akkurat som de skal.

mindre under samme tak.

samme heiv to gode kamerater seg med på

SPENNENDE PLANER I TIDEN FREMOVER

avslutter Oskar med et forsiktig smil.

prosjektet. Felles for kompisgjengen er at de er

Oskar har spennende planer for driften videre,

over middels opptatt av ski og alpint.

avslører han. Den erfarne friluftsliv-entusiasten

starte Tunet Sport i november 2018. Med det

– Vi er ikke helt der enda, men det er et mål,

– Alle tre av oss brenner for ski. Det er ikke

har tidligere gått en skole med innretning på

noe vi bare jobber med, vi kjører mye ski selv

fjell og friluftsliv, og er siden tidligere utdan-

også, forsikrer Oskar med et smil.

net skipatrulje og guide. Han hadde egentlig

Tunet Sport tilpasser gjerne åpningstidene

planlagt å utdanne seg dypere i guide yrket.

etter hvordan sesongen ser ut, og holder som

Den gang ble han nødt til å fokusere på noe litt

oftest stengt midt på dagen mellom 12-15, for

mer sikkert i forhold til arbeidsmengde, og la

så å åpne igjen på ettermiddagen, noe som er

guide-drømmen på hylla. Nå har han imidlertid

vanlig i Europa. De tre timene de holder stengt,

børstet støv av den gamle drømmen, og utdan-

pleier de ansatte å bruke på ski- og toppturer

ner seg i skrivende stund til internasjonal syk-

Hjemmeside: www.tunetsport.no

i Hemsedal. Det har rukket å bli mange fine

kelguide via NMIG og har som mål og gå hele

Facebook: tunet sport

turer, som skaper et godt arbeidsmiljø og gir

veien til EO-MTBing nivå.

Instagram: tunetsport

økt energi i hverdagen. – Å ha stengt midt på dagen er en gammel

– Vi kommer til å tilby guidede turer, noe som passer bra med den store sykkelsatsingen

TUNET SPORT Besøksadresse: Hemsedalsvegen 2974, 3560 Hemsedal

Mail: post@tunetsport.no Tel:32059900


14

SPESIAL: HEMSEDAL

BEST PÅ DET SOM SKJER Hemsedal Aktiv er eventbyrået med en helt unik lokalkjennskap. – Det som skiller oss fra veldig mange andre eventbyråer er at vi kan Hemsedal!

D

et medlemseide bedriftsnettverket og eventbyrået Hemsedal Aktiv, består av ulike bedrifter med samme fellesnevner: De er alle forankret i Hemsedal.

– Eierstrukturen består av Fjellsport, Hemsedal

Huskies, Helselaben, Hemsedal Snøscooterutleie, Fjellet kaller, Hemsedal Hestesenter, og SkiStar som eiere via Skiskolen, forteller daglig leder, Marit Foss innledningsvis. Det eneste kravet for å bli medlem i paraplyorganisasjonen Hemsedal Aktiv, er at du må bedrive en virksomhet på heltid – hele året. – Mange gjør jo ikke det, og da kan vi isteden inngå en samarbeidsavtale med disse bedriftene. Vi vet at det er flere som er på trappene til å gå fra sin vanlige jobb og over til å bli en fulltids-aktivitetsbedrift, og vår misjon er å hjelpe dem dit slik at de

– Mange ønsker å gjøre så mye på kort tid, og

sedal, fastslår Marit med et stort smil.

får en optimal prissetting og bra gjesteflyt, forklarer

det blir ikke alltid helt bra. Noen bør kanskje

Marit om Hemsedal Aktivs misjon.

ha litt mer innhold slik at det blir spennende, så

tørene, er Marit veldig spent på de to nye konfe-

man får lyst til å komme tilbake. For det er jo et

ransehotellene som snart dukker opp i Hemsedal.

mål; at de vil komme tilbake!

Forventningene er store når en helt ny kundegruppe

Mange av aktørene er likevel flinke til å tilpasse seg årstidene, og tilbyr aktiviteter som klatring og sykkelutleie på sommeren.

Om du vil booke en tur i Hemsedal med Hem-

I likhet med flere av de Hemsedal-baserte ak-

kommer til Hemsedal. Forhåpningene er at Hemse-

– Vi lever like mye på bar mark som vi gjør på

sedal Aktiv, kan du gjøre det på to forskjellige

dal blir enda bedre rustet til å fungere som et helår-

vinteren, så vi er veldig takknemlig for at det er flere

måter. Enten booker du selv via deres nettside,

saktivitetssted.

som drar i den retningen. En del av virksomhetene

eller så tar du kontakt med dem direkte for en

– Per nå avventer vi og samarbeider med hotelle-

her stenges ned om sommeren, men den vinden er i

skreddersydd pakke fra a til å – der alt fra selve

ne om hva de mener ønskes der, for vi må være med

ferd med å snu, sier Marit og smiler.

reisen til aktivitetene inngår i pakken.

på utviklingen, avslutter Marit.

Som eventbyrå er Hemsedal Aktiv en allsidig aktør

– Da har vi pakket alt for dem og sørger for at

som tilpasser seg kundens behov, ønsker og budsjett.

de har det bra her, før vi sender dem hjem igjen.

– Vi sørger for at kunden får en spesiell opple-

– Det som skiller oss fra veldig mange andre

HEMSEDAL AKTIV

velse. Vi selger det kunden vil ha, bare gjesten er

eventbyråer er at vi kan Hemsedal! Vi selger

Hjemmeside: www.bookhemsedal.com

fornøyd, utdyper hun.

alltid Hemsedal. Ingen andre kan Hemsedal

Facebook: hemsedalaktiv

bedre enn oss sånn sett, for vi kjenner dybden

Instagram: hemsedalaktiv

perfekte balansen på egenhånd, når det kommer til

til aktivitetene, transportselskapene og matleve-

Mail: info@hemsedalaktiv

aktivitetsmengden.

randørene. Vi er best på det som skjer i Hem-

Tlf: 90054511

Hun forklarer at det ikke alltid er så lett finne den


SPESIAL: HEMSEDAL

15

HØY OG LAVT I HEMSEDAL Hemsedal fikk enda en fartsfylt attraksjon da Hemsedal Fjellsport startet med klatreparken Høyt & Lavt Klatrepark for litt over et år siden. – Det er mange som blir overraska over hvor gøy det er! FOTO: NILS ERIK BJØRHOLT/HEMSEDAL.COM

H

emsedal Fjellsport drives av friluftentusiasten Rune Abrahamsen og hans kone. Hemsedal Fjellsport er en del av eventbyrået Hemsedal Aktiv, som tilbyr skreddersydde

opplevelsespakker i Hemsedal. For drøyt et år siden kom den imponerende klatreparken Høyt & Lavt på plass i Hemsedals terreng, og det ble plutselig enda en fartsfylt aktivitet å oppleve i Hemsedal. Rune peker og forklarer:

FOTO: NILS ERIK BJØRHOLT/HEMSEDAL.COM

– Høyt & Lavt Klatrepark er en klatrepark med elementer opp i trær og stolper. Det er flere ulike

klatre på is gjør det på egenhånd - men vi holder

meren. Ulike aktiviteter gjør Hemsedal til en unik

vanskelighetsgrader, fra 80, 110 og 140 centime-

også kurs, opplyser Rune.

opplevelse som garantert har noe for alle.

ter – men også for voksne. Det er mange som blir

Når de to nye og etterlengtede konferansehotel-

– Det er ikke så mange som bare vil stå på ski

overraska over hvor gøy det er, og at det er så fysisk

lene snart åpner opp dørene, tror Rune at det vil bli

hele uka. Og man kommer ikke til Hemsedal bare

og god trening!

enda mer aktivitet for han og alle andre som bedri-

på grunn av klatreparken, men man er her kanskje

ver virksomhet her i Hemsedal.

en uke og rekker å gjøre forskjellige ting. Men fjel-

Han forklarer videre at klatring gir god motorikk, balanse og styrke, og at det er mange som tar en klatrerunde som treningsøkt. Klatreparken er en helårsåpen aktivitetspark, som holder åpent hver dag i påsken. De tilbyr også klatring med instruktører for grupper, i tillegg til kurs. Hemsedal Fjellsport tilbyr i tillegg en rekke andre

– Det skjer så mye, og det er veldig gøy! Det er en vilje og positivitet i Hemsedal som jeg ikke har Lagånden her i Hemsedal er tydelig. Flere av bedriftene her er tilknyttet Hemsedal Aktiv, som sikrer at alle som bedriver sin virksomhet på heltid får en jevn inntekt og kontinuerlig tilstrømning av turister

aking og isklatring på vinteren, og via ferrata, syk-

og besøkende. – Vi jobber sammen. Vi sitter ikke på hver vår tue

sommeren. Flere av aktivitetene inkluderer en dyk-

og tviholder på det vi holder på med, utdyper han,

tig guide med god kjennskap til aktiviteten så vel

og mener at jo mer som skjer i Hemsedal, jo bedre.

som Hemsedaltrakten. – Hemsedal er faktisk ett av stedene man kommer for å isklatre! De fleste som kommer hit for å

smiler Rune avslutningsvis.

opplevd tidligere, smiler han.

kule og minst like fartsfylte aktiviteter, deriblant ling, zipline, snorkling, kanopadling- og utleie om

let vi har - det vil alltid være hovedproduktet vårt,

Heldigvis for de som besøker Hemsedal. Det er

HEMSEDAL FJELLSPORT Hjemmeside: www.hemsedal.com/no/A/ Hemsedal-Fjellsport Facebook: https://www.facebook.com/ hemsedalfjellsport/ Instagram: https://www.instagram.com/ hemsedalcom/

slike holdninger som skaper mangfold for en turist-

Mail: post@hemsedalfjellsport.no

attraksjon som i mange år har ligget øde om som-

Tlf: 48386018


16

SPESIAL: HEMSEDAL

MESTERLIG MATOPPLEVELSE

Maten på fjellhotelet Skarsnuten Hotel i Hemsedal, tilberedes, komponeres og serveres av mesterkokk Geir Skeie. Slikt blir det en skikkelig god hotellopplevelse av.

H

otelldirektør Robert Norman har drevet Skarsnuten Hotel i over ti år,

ble i stedet lagt ut for salg på privatmarkedet. Hotellet er tilknyttet skibakkene for best fremkommelighet med ski på beina, og Skarsnuten Hotel kan tilby både skiutleie og salg av skipass på vegne av SkiStar. – Vi har hatt et lite luksusproblem da det har vært for fullt her på vinteren, så vi har 20 leiligheter i nærområdet som vi leier ut i tillegg, kan hotelldirektøren fortelle. Det 37 rom store hotellet, vil holde stengt under sommeren neste år mens de utøker hotellet med 50 nye rom, en spaavdeling og konferanserom på 250 kvadratmeter. – Det må vi gjøre, for det er bryllup og

I 2014 bestemte hotellet seg for å satse stort på bryllupsarrangement, og selv om det tok flere år å markere seg, er Skarsnuten Hotel i dag kjent for å

og har i løpet av årene tilegnet seg

konferanse som vi tror blir det neste store. Det skal

tilby den flotteste bryllupsfesten du kan tenke deg.

en god del kunnskap om Hemse-

bli spennende å følge med på Fyri og hvordan det

Hele hotellet kan reserveres, og de skreddersyr en

dal og hvilke som reiser hit.

vil gå for dem. Kanskje vi til og med kan lokke til

løsning ut ifra brudeparets ønsker.

– Sesongen svinger jo en del. I jula er det

familier, under romjula og nyttår er det mye par og vennegjenger, mens det går over til familier igjen i januar og februar. I mars og april er det flest grupper og firmaer som kommer hit, forteller Norman. Skarsnuten Hotel ble bygd i 2003, og har

oss noen av Norefjells gjester til oss, sier Norman med et lurt smil. Skarsnuten Hotel er et resultat av daglig leder

– Nå har vi veldig mange bryllupsgjester spesielt i sommersesongen, smiler hotelldirektøren bekreftende.

Jørgen Brochs store pasjon for god mat og vin. – De siste fire årene har restauranten blitt drevet av mesterkokk og kjøkkensjef Geir Skeie, som har vunnet verdensmesterskapet Bocuse d’Or.

SKARSNUTEN HOTEL Hjemmeside: www.skarsnutenhotel.no

– Tidligere har vi hatt mye fokus på biff, men vi

Facebook: skarsnuten hotel

Opprinnelig ble hotellet en realitet mye på grunn av

går nå tilbake til å fokusere på nordisk fjellmat med

Instagram: skarsnutenhotel

samarbeidet med alle hyttene i nærområdet, men

lokalproduserte råvarer fra nærområdet, forteller

Mail: booking@skarsnutenhotel.no

prosjektet endte opp med å bli for stort, så hyttene

Norman.

Tlf: 32061700

en nærmest majestetisk utsikt over Hemsedal.


SPESIAL: HEMSEDAL

EN SKIDESTINASJON I FULL BLOMST

17

FOTO: SKISTAR/OLA MATSSON

– Det er veldig masse som skjer her, og jeg har en stor entusiasme i forhold til fremtiden til Hemsedal, sier Martin Letzter i Skistar Hemsedal! FOTO: FRANK TOLPINRUD/ SKISTAR HEMSEDAL

D

et er en glad, entusiastisk og pratsom destinasjonssjef vi møter hos SkiStar i Hemsedal. Svenske Martin Letzter, jobbet tidligere med stra-

FOTO: HILDE HAGEN/SKISTAR HEMSEDAL

tegi- og markedsutvikling i SkiStar

sentralt, før han i november 2017 flyttet til Hemsedal

tilbake inn i skianlegget. Disse nyhetene knytter

forandring på dette så kommer hele Hemsedal å

for å jobbe som destinasjonssjef hos SkiStar Hem-

sammen hele området og skaper store nye skimu-

kunne ta et stort steg fremover, både under vinter-

sedal.

ligheter og opplevelser i området med Hemsedals

og sommerhalvåret, smiler Letzter.

Letzter så klart og tydelig Hemsedals store

vakreste fjellvyer og utsikt, forteller Letzter.

Etter å ha inngått et samarbeid med VY, finnes

Han avslører at det finnes videre planer på å

det nå en shuttlebuss-løsning inn til turistområ-

det er først nå som de store planene blir realisert.

utvikle snøsystem og belysning i Totteskogen, og

det i Hemsedal, som korresponderer med togav-

Hemsedal er under stor utvikling; en utvikling som

samtidig forsterke både belysning og snøproduk-

gangene. Hensikten med bussløsningen er at det

gagner både de tilreisende og de fastboende.

sjon i anlegget. Med utviklingen av en ny fjellside,

skal være enklere å la bilen stå, og samtidig spare

flere lifter og nedfarter, er Totteskogen et stort

miljøet og slippe kø på veiene opp til Hemsedal.

utviklingspotensial allerede for to år siden, men

– Det er veldig masse som skjer her, og jeg har en stor entusiasme i forhold til fremtiden til Hemsedal!

område der mulighetene nærmest står i kø for å

Vi ser en stor utvikling i Totteskogsområdet som

realiseres.

binder skiområdet med sentrum. Snart åpner Fyri

SkiStar derimot, har allerede rukket å realisere

– Det er det vi vil – det skal være enkelt å komme hit, sier Letzter og legger til at Hemsedal dessuten har en gratis skibuss som går rundt hele

Resort of Hemsedal, og samtidig bygges det mange

flere nye muligheter. SkiStar Lodge ekspanderte

leiligheter og hytter rundt Totteskogen, forteller

sengeplassene sine med ytterligere 600 senger i

destinasjonen. Hemsedal har noe for alle. Det er et mantra

destinasjonssjefen entusiastisk.

2017, i tillegg til utleieleiligheter. Med leilighets-

som går igjen blant flere av aktørene vi har pra-

prosjektet Fjellnest, som består av 169 leiligheter

tet med under vårt opphold. Hemsedal har hele

sen med sengeplasser. 7 000 sengeplasser, for å være

med beliggenhet ved østsiden av skiheisveien,

vidden fra barnevennlige familieaktiviteter til 25

eksakt. Og med flere lifter og skibakker, er målet at

håper SkiStar å medvirke til at Hemsedal får sin

kvadratkilometer med terreng for offpist-

man skal kunne ta seg frem med ski på beina over-

velfortjente året-rundt-aktivitet.

entusiasten. Fyri Resort åpner opp snart for busi-

Ett av de større prosjektene som pågår, er utvidel-

– Det er en utrolig fart i feltet her nå, og for å

nessfolk, mens high end-hotellet Skarsnuten hen-

– Vi bygger akkurat nå to nye nedfarter; den

matche det skal vi bygge ut liftkapasiteten. Det er

vender seg til godt voksne og par. Den yngre garde

ene er «sentrumsvingen» fra hovedliften og øster-

en positiv spiral der flere sengeplasser skaper for-

kan feste løs i «fjellandsbyen» og på Stavkroa, som

ut i anlegget, mot «sentrumsløypa», og «fyriløypa»

utsetninger for flere besøkere, og muligheten til å

ligger i et område med fokus på after ski og fest.

som tar gjesten fra «sentrumsløypa» og ned mot

bygge ut skiområdet og presentere flere nyheter

Fyri. I tillegg bygger vi den nye «totteskogheisen»

i vår arena. Hittil har antall sengeplasser vært

en fantastisk plass med veldig mange muligheter,

som fra Fyri Resort og «fyriløypa» tar gjesten

Hemsedals begrensende fakto. Når det nå blir en

avslutter Letzter med et smil.

alt i Hemsedal.

– Alle kan få det dem er ute etter! Hemsedal er


18

SPESIAL: HEMSEDAL

ENKELT OG GODT! – Vi elsker når folk kommer inn, setter seg ned og ikke har noen særlige forventninger, sier Siri Marlene Fugleberg, medeier av Kjøkkenkroken og Kroken Bar & Bistro.

K

jøkkenkroken er gjennom årene blitt en sterk og veletablert merkevare i Hemsedal. Tilbakevendende turister og fastboende vet hva dem får

hos den lokale institusjonen. Men etter at de relativt nye eierne Siri Marlene Fugleberg og

dette nivået når de er på fjellet, utdyper Siri.

Marcus Lindström tok over driften, kan det

tydelige smaker. Han hyller stjernekokkene som klarer å få frem flere ulike smaksnyanser på sam-

kjente og kjære spisestedet nå tilby sine gjester

MER ENN BARE KJØTT OG SAUS

me tallerken, men samtidig skal det ikke være for

en uventet gullkant i form av en tilbakelent og

De to er enig i at det er viktig at Kjøkkenkroken

komplisert hos Kjøkkenkroken. Det er en balan-

familiær fine dining-opplevelse.

holder et høyt kvalitetsnivå til enhver tid. For Mar-

segang, det der. Men Kjøkkenkroken ser ut til å ha

cus sin del betyr det at menyen med jevne mel-

funnet den perfekte balansen.

I NY DRAKT MED NYE EIERE

lomrom granskes og endres. Han liker at grønnsa-

Marcus begynte sin karriere som soussjef i

kene får sole seg i glansen, og lar heller kjøttet få

spise, er som oftest ikke så kunnskapsrik når det

Kjøkkenkroken i 2012. Han tok etter hvert over

en birolle på tallerkenen.

gjelder mat, og trenger ikke fem ulike smaker

roret som kjøkkensjef og jobbet med det frem

Nye mattrender og inspirasjon fra svenske og

til 2016. Det året fikk Marcus og Siri tilbud om

danske kokker, får mer enn gjerne sette sitt preg

å kjøpe ut den daværende eieren.

på menyen til Kjøkkenkroken.

– Vi har egentlig drevet Kjøkkenkroken i

– Jeg bringer stadig vekk ny inspirasjon fra

– Den vanlige mannen som kommer hit for å

samtidig. Det skal være enkelt og godt! Siri er helt enig. Enkelt og godt har på en måte blitt deres felles mantra, uten at det trenger å innebære en generisk restaurantopplevelse uten

samme retning som før, men vi har forsøkt å få

andre steder inn i restauranten. Vi er en à la car-

opp nivået litt på servicen og maten. Vi prøver

te-restaurant, men vi kaller det heller «casual fine

– Vi elsker når folk kommer inn, setter seg ned

egentlig å utvikle det som er bra - og gjøre det

dining». Noe mer enn bare kjøtt og saus, forklarer

og ikke har noen særlige forventninger. Så tenker

som er bra enda bedre, smiler Marcus.

Marcus.

de at «shit, dette var spennende!» Vi går ut med

– Vi gjør det samme, bare med en liten

særpreg.

at det du får her skal være enkelt og godt, og det

tvist! Vi vil jo imponere folk som kommer hit

ENKELT OG GODT

trenger ikke være så komplisert for at det skal

og som kanskje ikke forventer at maten er på

Aller best liker Marcus å jobbe med enkle og

være best, sier Siri.


SPESIAL: HEMSEDAL

I tillegg driver Marcus og Siri Kroken Bar & Bistro. Den het tidligere T-Kroken Burgers & Bar

tert av kokken, og det er en veldig koselig stemning, sier Siri og Marcus.

og hadde et stort fokus på burgere på menyen. Forhåpningene med den nye menyen, er at de klarer å tilfredsstille alle ganer og preferanser med de utvalgte rettene. – Vi jobber mye med å få frem grønnsakene, og

CATERING OG CAFÉ Kjøkkenkrokens delikatesser kan du nå også nyte – om enn i en litt enklere form – i skibakken. I fjor åpnet de Café Solkroken i Solheisen

vi har vegetariske alternativ som også passer for

Skisenter, der sultne skiløpere kan få seg et min-

veganere. Vi har det alltid i mente når vi skriver

dre lunsjmåltid i form av hamburgere, gulasj og

menyen, at det skal passe for alle, forklarer Siri.

typiske cafévarer.

KOSELIG STEMNING

skibakken, kan du overlate alt til Kjøkkenkrokens

KJØKKENKROKEN, KROKEN BAR & BISTRO

Den tidligere øl- og vinbaren til Kjøkkenkroken,

catering-service. Via nettsiden deres kan du bestil-

Besøksadresse: Hemsedalsvegen 2980,

ble erstattet av en såkalt «Chambrè Séparèe»

le mat kun ved noen få tastetrykk, og få det levert

av Siri og Marcus. En koselig og rolig avdeling,

dit du befinner deg.

Frister det med god mat etter en lang dag i

3560 Hemsedal Tlf: 32059966 Hjemmeside: www.kjokkenkroken.no

adskilt fra resten av restauranten, der en gruppe

– Vi har catering opp til hyttene både med

på opptil ti personer får nyte et måltid i sin egen

og uten personal. Mange synes det er deilig å få

lille sfære.

levert kvalitetsmat på døra uten at man trenger å

Facebook : www.facebook.com/kjokkenkroken/

ta på seg noe fint eller gå ut av døra, avslutter Siri

Instagram: krokenhemsedal

med et smil.

Mail: post@kjokkenkroken.no

– Her har vi fått lov til å få være litt kreative. I «Chambrè Séparèe» blir maten servert og presen-

19


20

SPESIAL: HEMSEDAL

GARANTERT STEMNING

Vil du spise deg god og mett på en skikkelig god lunsj etterfulgt av en afterski du sent vil glemme, er det egentlig bare ett sted du trenger å besøke i Hemsedal.

S

kistua Hemsedal er kjent for å ha den beste lunsjen og det feteste afterskiarrangementet. Bransjemagasinets utsendte tok turen

hit opp til Skistua for sju år siden, og nå

spør vi daglig leder Ole Bårtveit om hva som har forandret seg siden sist.

– Jul og nyttår for ti år siden var det mye ungt

– Vi utvikler vårt produkt hele tiden men

her, men nå er det mange familier her isteden.

kjernevirksomheten er jo fortsatt i hovedsak lunsj

I påsken er det fortsatt mange unge – da er nok

og afterski, så det er samme som sist. Den store

gjennomsnittsalderen rundt 22-23 år. Men på

forskjellen er at vi har et par større arrangementer

afterski i januar og mars kan gjennomsnittsalderen

som vi ikke hadde før. Ellers er mye som før med á

være 40 år, forteller Ole og David.

la carte servering på dagen og afterski-arrangement på ettermiddagen, smiler Ole.

HÅPER PÅ MASSER MED SNØ

– Vi mener at vi har den høyeste standarden på

– Det viktigste for Hemsedal er att vi får masse

coverbandene i Skandinavia, sier driftssjef David

De innleide artistene er alltid tilpasset publikumet

nysnø! Det er ekstremt viktig. De som er interessert

Kristensson.

og aldersgruppen de skal spille for.

i å stå på ski følger med på værmeldinga og

Ole istemmer. De innleide bandene kommer

«Påskivalen», med ca 3500 skigjester per dag, er

mange ganger fra Sverige, og begge to ser en tydelig

et viktig event for Skistua. For dem fører festivalen

kulturforskjell blant de norske kontra de svenske

med seg et stort publikum med mange unge gjester.

artistene.

– Vi må ta være på de unge. Når de er klare med

kaster seg inn i bilen når det er kommet 30 cm i Hemsedal, sier Ole. I år har Skistua oppdatert menyen med mer lokal og nærprodusert mat. Hos Skistua serveres for det

skolen og fått seg utdanning vender de tilbake til

meste lunsj men alle dager kan du også nyte en god

i to til tre timer uten problem. Det orker aldri

Hemsedal igjen. Det er helt klart gjester som er

frokost her. Når kalenderen viser mars, er det på

nordmenn.

viktige for oss, sier David

tide å åpne dørene ut til Skistuas flotte uteservering

«PÅSKIVAL»

FÆRRE FESTGLADE UNGDOMMER

Arrangementet «Skistua Påskival», som har blitt

For noen få år tilbake var Hemsedal sett på som det

full gang og de har allerede mange forespørsler på

veldig stort på kort tid, er en velbesøkt tredagers

store partystedet blant de unge. En periode var det

gruppearrangement både til afterski og eventer på

utendørsfestival som finner sted fra skjærtorsdag

nesten litt for mye party her. Men de siste årene har

kveldstid.

til påskeaften. «Påskivalen» ligner på et vanlig after

noe skjedd. Nå er det plutselig flere barnefamilier

ski-event, men den store forskjellen er at de har

og rendyrka skiturister å se i bakkene og skistuene

booket internasjonale artister, DJ-er og band for en

enn festglade ungdommer, noe Ole og David mener

ikke vi gjør jobben, så gjør andre den bedre enn oss,

enda bedre og uforglemmelig publikumsopplevelse.

de har merket godt.

avslutter Ole med et lite smil på lur.

– Mange av de svenske musikerne spiller fort

med panoramautsikt, grill og scene. Bestillinger og bordreservasjoner til afterski er i

De slutter aldri å videreutvikle seg og sitt produkt. – Vi må jo være på hugget hele tiden. For om


SPESIAL: HEMSEDAL

SKISTUA HEMSEDAL Hjemmeside: www.skistuahemsedal.no Facebook: skistua hemsedal Instagram: skistuahemsedal Mail: post@skistuahemsedal.no Tel: 91558298

â—?

21


22

SPESIAL: HEMSEDAL

EN KULTURHISTORISK PERLE Med aner tilbake til 1800-tallet, har Fauskofamilien drevet ærverdige Fausko Gjestegard i Hemsedal gjennom flere generasjoner. Datidens sjarm og kulturhistorie, fortsetter å sette sitt unike preg på gjestegården, som i dag er et populært tilholdssted for arrangementer av de større slag.

K

Fausko Skysstasjon

nut Fauskos

Vertskapet på Fausko, Knut Fausko og Jeanette Bruun

oldefar bygde hotellet Fauske i 1870. Navnet Fauske var en

fordanskning av familienavnet Fausko, og ble starten på en 150 år lang historie med vertskap i Hemsedal. Til å begynne med var driften preget av å være en skysstasjon for både post og mennesker, på vei til og fra ulike reisemål i Norge. – På den tiden tok det ti-tolv dager å komme fra Oslo til Bergen! Det tok lang tid å reise i Norge, og skysstasjonene var en sentral del av kommunikasjonssystemet.

tyske soldater på skysstasjonen, som fikk en noe hard behandling av soldatene, ifølge Knut. De etterfølgende 50 årene, lå gjestegården mer eller mindre nede, og gården skulle egentlig rives da Knut overtok ansvaret og eierskapet for gården i 1977. Han stod da mellom valget å rive det eller sette det i stand. Han valgte det sistnevnte. – Vi fikk noe støtte og samarbeidet med antikvariske

Turismen og mye av reiselivet har utviklet seg fra skys-

myndigheter og arkitekter, og så ble gjestegarden satt i

stasjonene, som lå strategisk plassert i forhold til trafik-

stand for snart 30 år siden, forteller han.

ken, forteller Knut om historikken bak gjestegården. BEST PÅ STORE ARRANGEMENT FRA FALLEFERDIG TIL FJONGT

Siden 90-tallet har gården hatt fokus på utleievirksom-

Da Bergensbanen åpnet i 1909, ble det andre boller -

het, kurs og konferanse, men i løpet av de ti siste årene

deretter kom bilistene. Og så ble det krig. Da overnattet

har Fausko gått over til en større arrangementssatsing.


SPESIAL: HEMSEDAL

23

Konsert på Fausko Amfi

Vinterkveld på Fausko Tunet på Fausko med Kornmagasinet og Låven

I tunet utenfor Skysstasjonen

– Primærproduktet vårt er større arrangement.

MATOPPLEVELSE MED HØY KVALITET

– Jeg har jobbet med ideer i alle år, det er et

Det kan være event for næringslivet, kick-off, semi-

Hos Fausko Gjestegård lages all mat selv - og

stort privilegium. Og jeg har vært heldig å ha gode

nar, slektstreff og bryllup. Vi har allerede booket 15

selvsagt helt fra bunnen av. Gjestegården har en

medarbeidere. Det artigste er å skape, men jeg er

bryllup for 2020, så vi har snart nok å gjøre for neste

egen kokk, og kjøkkenet holder et høyt nivå kvali-

ikke noen hotellmann. Jeg er fjellmann og bonde,

år, smiler Knut.

tetsmessig. Så langt det lar seg gjøre kommer rå-

humrer han avslutningsvis.

Årsaken til at mange velger å legge hele bryllups-

varene fra lokale leverandører og fjellheimen, der

festen i hendene til Fausko Gjestegard, er den stilige

egenfisket fjellørret har en sentral plass i mange av

bryllupslåven i kombinasjon med gårdens unike

menyene.

historie, kultur og atmosfære. Gjestegården tar seg av alt fra vigsel til overnatting og mat, forsikrer Knut. I tillegg til festarrangementer, har Knut lenge gått i bresjen for å arrangere lokalbefolkningens musikkfestival; «Fauskivalen». På det tiende året forstod

– Jeg vil jo kalle det rustikk mat. Vi vil ikke gi oss ut for å være en gourmetrestaurant – men vi har høy kvalitet på maten, smiler Knut ærlig. Oppskriftene tar utgangspunkt i lokale mattradisjoner. Knut er spesielt interessert i ølbrygging, og

Knut at han trengte drahjelp fra kommunen og

synes det er ekstra morsomt når gjestene bestiller

reiselivsnæringen for å holde kvaliteten og viderefø-

husets egne pilsner og pale ale.

re det stadig større arrangementet. – Det har kanskje blitt det største sommereventet i Hemsedal!

– Ting smaker alltid bra med en god historie, konkluderer han med en latter. Knut har eid familiegården i 42 år, og gir gjerne

FAUSKO GJESTEGARD Besøksadresse: Grøndalsvegen 32A, 3560 Hemsedal

Uteamfiet har en kapasitet på 2000 personer,

stafettpinnen videre til sin datter etter hvert – selv

Facebook: fauskogjestegard

mens et splitter nytt kombinert innen- og utendørs

om det innebærer at hun ser for seg en litt annen

Hjemeside: www.fausko.no

arrangementsbygg stod ferdig sommeren 2019.

fremtid for gjestegården.

Telefon: 93001320


24

BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

VERDT HVER ENESTE KRONE Alle verksted og arbeidsplasser bør ha system som gjør arbeidsdagen lettere. Garage15 tilbyr skreddersydde innredningsløsninger for ulike behov – til mange ulike bransjer.

V

i kunne ha begynt med veldig mye, men vi har holdt oss til det vi er kjent for og det vi er gode på, smiler Geir Melum, eier av Garage15 i Telemark.

Sammen med medeier Per Fredrik Meen, startet

han med egendesignet garasjeinnredning i 2007 på grunnlag av en delt lidenskap for biler. Men Garage15 er så mye mer enn bare en butikk for dem som liker å tilbringe mye tid i garasjen. Garage15 setter nemlig sine kunder i høysetet, og strekker seg langt for å imøtekomme kundenes ulike behov og ønsker. Det hele begynte med et verktøyskap, som Geir syntes var i det dyreste laget. – Vi er jo notorisk bilinteresserte, og hadde lyst på et verktøyskap selv. Den gang kostet det 10 000

Den siste tiden har Garage15 begynt å fokusere

kroner, og det var bare noen få aktører på markedet

mer på næringskunder etter å ha gjort stor suksess

som tilbød det. Vi tenkte at dette må det gå an å få

på privatmarkedet.

billigere! Ideen om å tilby gode produkter til en hyggelig pris – uten å spare på hverken kvalitet eller holdbarhet, skulle vise seg å bli en suksessfull forretningsmodell for det nystartede firmaet. Garage15 har hatt flere samarbeidspartnere oppgjennom. Geir nevner blant samarbeid i ulike grener motorsport, i tillegg til et knippe produkttestere. Da får vi erfaringer vi kan stole på. – Vi bruker produkttestere fordi vi er veldig opp-

– Vi er blitt en ganske stor aktør på markedet, og

sier han og forklarer nærmere: – Plutselig står skilandslaget her og skal ha smøreboder! Vi har også levert til verftsindustrien,

vi har særdeles bra priser ut mot næringskunder,

Nordsjøen, kystverket, brannstasjoner og all slags

fastslår han.

innredning innen motorsport. Det må ikke nødven-

Næringskundene kan nemlig nyte godt av fordeler som skreddersydde produkter, hyggelige priser,

digvis være til en garasje, påpeker han. Geir forsikrer at kundene får mye for pengene når

uhorvelig raske leveranser og et stort lager der alt

de handler verkstedinnredning hos dem. Produkte-

skal finnes på lager til enhver tid.

ne de tilbyr er alltid et resultat av nøye gjennomtenkt

– Vi er kanskje revisorens aller største skrekk siden vi har alt på lager, sier Melum lattermildt. Garage15 er både nettbutikk og fysisk butikk med

tatt av at ting skal funke! Vi tenker på produktutvik-

demorom. For Geir og medarbeiderne på Garage15

ling hele tiden og hvordan vi kan gjøre produktet

er det personlige møtet med kunden spesielt viktig.

enda bedre, sier Geir.

setter sammen produktene til det som er ditt behov,

– Vi er unike på å tilrettelegge og tilpasse, og vi

design på bakgrunn av reelle problemstillinger og ulike behov. Det har gått såpass bra at Garage15 kan leve på sitt renommé. – Fornøyde kunder er vår beste reklame, avslutter Geir med et forsiktig smil.


BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

GARAGE 15 Adresse: Håvundveien 331, 3711 Skien Telefon: 98027999 Mail: post@garage15.no Hjemmeside: garage15.no Facebook: garage15 Instagram: garage15.no

25


26

BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

ÅPNER OPP DØRER FOR DEG I 28 år har Norske Porter levert alt i fra branndører, garasjeporter til strimmelgardiner. – Jeg sier med smil om munnen at vi skal være nummer én, for det er nok av de som er nummer to, sier daglig leder Per-Ludvik Vagle.

F

or Norske Porter gjelder det ikke

Fra at Vagle begynte i Norske Porter for åtte år

annet Promstahl, Metacon, Dalmatic, Tormatic,

bare å være god, de skal nemlig

siden, har de klart å vokse betraktelig med disse

D-fence, Flexiforce og RDA, og disse hentes ut

være best. Vagle mener at det er

verdiene. Det året Vagle begynte omsatte bedrif-

fra rundt 12-13 fabrikker. Det er kun de beste

slike ambisjoner som gjør at de ble

ten med 7,5 millioner, mens i fjor omsatte de for

produktene og merkene som får innpass i pro-

kåret til å bli Gasellebedrift i 2018.

26 millioner.

duktkatalogen deres.

Det norske importselskapet som hovedsakelig

– Vi har virkelig klart å bygge oss opp fra da

– Ja, jeg kommer aldri til å sette navnet mitt

er på B2B-markedet kjøper varer fra et konsern

jeg begynte, og enda større skal vi bli, sier Vagle

på noe billig Kina-import. Jeg vet vi kunne

som holder til i Europa, men som eies av et

optimistisk.

kjøpt enkelte ting, som for eksempel motore-

selskap i Japan. Dette selskapet er størst i USA

Per nå henter Norske Porter kun varer fra

ne og dørene, veldig mye billigere – men jeg

og har som mål om å bli størst i Europa også.

solide leverandører og er i dag hovedimportør

kommer ikke til å gjøre det. Kunden blir mer

Varene kommer kjapt, og Norske Porter sørger

av Novoferm i Norge.

misfornøyd, vi fremstår useriøse og det blir flere

for at deres arbeid også blir gjort like kjapt: De

– Novoferm er en av de ledende produsen-

kan nemlig levere pakker over natten ut til både

tene av blant annet garasjeporter i Europa, og

Åndalsnes og Stavanger.

vi er en veldig stolt importør, forklarer daglig

Med mål om å alltid svare kunden samme dag har de skapt både lojale og mange kunder.

leder. Merkevarene Norske Porter fører er blant

reklamasjoner. Hvordan går en kunde frem hvis de ønsker hjelp fra dere? – Da sjekker de hvilken av våre forhandlere som er nærmest der de bor, dette kan man


BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

blant annet søke opp på nett. Deretter avtaler

deres vanskeligere. Når man har proffkunder,

forhandlet og kunde når de skal komme for å

som vi har, må man være litt rund i kantene og

sjekke området deres og gjøre målinger. De må-

tenke på hva som kan hjelpe dem i deres travle

ler portåpningen, slik at porten som kommer

hverdag.

blir skreddersydd. Dersom noe skulle skje med varen du kjøper

Vagle forteller om en kunde som oppdaget

27

Vagle har store planer og ser lyst på fremtiden. – Jeg tror ikke det blir noe roligere neste år, hvorfor skulle det det? Vi har fått inn nye produkter og venter på flere varer som skal på

noen flekker på et panel, og lurte på hva han

lager. Vi skal jobbe for å få en enda bredere

fra Norske Porter har kunden fem års garanti

skulle gjøre med dette. Da bestilte Vagle et nytt

portefølje. Intensjonen min er virkelig å breie

på motor og styring, samt ti års garanti på port-

panel for kunden uten ekstra kostnad – fiks

oss ut, sier daglig leder.

panel. Bedriften kan melde om svært få rekla-

ferdig, klappet og klart!

masjoner, noe som gjør at de kan opptre flek-

– Når jeg sier vi er straight forward og enkle,

sibelt når en kunde opplever problemer, eller

så mener jeg det. Vi tør å gjøre de grepene som

utfordringer, som Vagle foretrekker å kalle det.

gjør kunden virkelig fornøyd.

– Ja, ler Vagle, jeg liker ikke å kalle noe et

Selv liker Vagle å møte folk på den gode gam-

problem, fordi problemer høres så endelig ut,

meldags måten: i person. Han bruker derfor mye

sannheten er jo at de alltid kan fikses. Derfor

tid på å reise rundt for å møte kunder, og reisin-

kaller jeg det heller utfordringer.

gen gjør han aller helst ved hjelp av bil.

Og dersom Norske Porter får kunder som

– Mange spør meg hvorfor jeg ikke flyr, men

NORSKE PORTER

opplever utfordringer, etter at garantifristen har

som regel er det fordi jeg må ta med meg så

Besøksadresse: Elveveien 136, 3271 Larvik

gått ut, gjør de gjerne noen unntak og hjelper

mange tunge brosjyrer og annet utstyr for å vise

Telefon: 69390100

kunden. Dette vet Vagle at kundene setter pris

kunden, og da passer det best i bil. Dessuten

Mail: post@norskeporter.no

på.

kan jeg ringe til kunder fra bilen, det kan jeg

Hjemmeside: www.norskeporter.no

ikke på flyet, legger han til.

Facebook: facebook.com/norskeporter

– Vi ønsker å hjelpe kunden, ikke gjøre livet


28

BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

SER DET UNIKE I ENHVER BOLIG

Med enkle interiørgrep kan du få enda mer for boligen din ved et salg. LivingVilla boligstyling har spesialisert seg på å fremheve det unike ved enhver bolig.


BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

FØR

V

era Eriksrød viser stolt frem en bolig i Skien som hun nettopp har stylet. Etter en rask befaring ble anbefalingen å tømme boligen for å bedre kunne nå en yn-

gre målgruppe. Rokokko stoler ble byttet ut med en hvit stilren sofa, sorte bord og nette lounge stoler. Boligen er fra begynnelsen av 70-tallet, og bærer fortsatt preg fra byggeåret. Det er akkurat slike jobber Vera elsker! Jobber hvor hun ved små grep kan gjøre store forskjeller. - Gjennom møblene får jeg folk til å se potensialet i boligen. Den første opplevelsen en potensiell kjøper får er så viktig, og møblene skal være med på å skape en god romfølelse, forteller Vera. ØKENDE BEHOV Etter 18 år som flyvertinne startet hun med boligstyling for nesten 7 år siden. I begynnelsen var LivingVilla en deltidsjobb, men for et år siden startet hun som boligstylist på fulltid. Siden den gang har det gått i ett. – Alle boliger har forskjellige stylingbehov.

ENKLE GREP I dag er Vera en av de største og mest kjente på

Det er derfor viktig å ha et stort utvalg møbler

sitt felt i Telemark. Hun forteller at hun i mange

for å style de forskjellige boligene riktig. I tillegg

tilfellene ser at man får mer for boligsalget med

skifter trender, så jeg må til enhver tid holde meg

en boligstyling.

oppdatert på nyheter, forteller hun. Vera ser at det er et økende behov for boligstyling i Telemark, og får bestillinger fra hele fylket. Både boliger, leiligheter, hytter og nybygg fra Kragerø til Rauland blir stylet opp

- Ikke fordi det er magiske ting som gjøres, men ved enkle grep får man frem rommene i huset på en bedre måte, forteller hun. Og det er nettopp det hun er aller best på, å se gode muligheter raskt.

individuelt. Vera har gjennom årene opparbeidet

- Jeg har stylet en bolig hvor eieren faktisk

seg et stort nettverk og jobber tett med de fleste

endte med å avbryte salget. Han ønsket å bo der

eiendomsmeglere i byen. Hun er utdannet

selv etter å ha sett potensialet i boligen gjennom

LIVINGVILLA BOLIGSTYLING

interiørinnreder ved Norsk Interiørskole, og

mine øyne. Plutselig hadde han et nytt hjem som

Telefonnummer: 90949451

mener boligstyling er noe alle kan ha nytte av.

han trivdes i! Hjemmet vårt er for de flest av oss

Mail: vera@livingvilla.no

den største verdien vi har. Det er derfor viktig for

Facebook: LivingVilla

hjemme, og da kan det være lurt å ha et nytt sett

meg at dette blir en positiv opplevelse, både for

Instagram: Livingvillaboligstyling

med øyne som kan se nye løsninger og farger.

kjøper og selger.

Hjemmeside: livingvilla.no

- Man blir fort blind på hvordan man har det

29


30

BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

LITT ANNERLEDES ENN ANDRE Daglig leder Ole Realf Tangen Vanebo, oppfordrer gjerne de som kommer innom til å besøke andre kjøkkenleverandører når de starter planlegging av små eller store prosjekter i sine hjem.

S

– Også tenker de litt annerledes enn andre! Schmidt er veldig unikt fordi de har innredning til hele huset. Hvis du liker en spesiell farge, så kan du få den samme fargen på badet som kommoden på soverommet og kjøkkenskapene. Det er den røde tråden som jeg liker veldig godt med Schmidt, smiler han.

chmidt Kjøkken & Bad er en stor fran-

EN PERFEKT MATCH

chise med en rekke butikker i flere land.

Schmidt tok kontakt med Ole Realf, som ved den

SETTER SEG INN I KUNDENES SITUASJON

I Norge finnes det per i dag ni Sch-

tiden jobbet hos Smarte hytter, og lurte på om han

Ole Realf er utdannet kokk og grafisk designer,

midt-butikker. Ole Realf Vanebo, driver

kunne være interessert i å drive en Schmidt-bu-

og drar ofte nytte av egenskapene han har tilegnet

en av dem.

tikk. Det skulle vise seg å bli en perfekt match.

seg i disse to ganske forskjellige yrkene.

– Jeg har alltid vært interessert i interiør. Fra jeg

– Schmidt er veldig i tråd med mine verdier! De

– Jeg trives med å lage mat og kjenner arbeids-

var 12 år begynte jeg å pusse opp selv hos mamma

er veldig i tiden med tanke på miljø. Jeg liker at

rutinene på et kjøkken. Det gjør at jeg kan relate-

og pappa, smiler Ole Realf.

et kjøkken skal vare lenge, i stedet for at det bare

re meg til det for kundenes del. Når jeg tegner et

blir bruk og kast, forteller Ole Realf.

kjøkken, prøver jeg å sette meg inn i hvordan det

Interiør- og oppussingsinteressen har fulgt med ham siden. Ole Realf og samboer har kjøpt flere hus som de har pusset opp og videresolgt, og for to og et halvt år siden solgte de et hus fra 1850 som

Det er disse verdiene som lokket ham til å bli en del av den internasjonale Schmidt-franchisen. Han forteller videre at Schmidt faktisk planter

er å være i det rommet jeg tegner, for å vite at det skal fungere for dem som skal ha det. Schmidt Kjøkken & Bad i Porsgrunn, består

de pusset opp. Dette ble startkapital til å starte og

et nytt tre for hvert tre de sager ned og bruker i

av tre heltidsansatte, deriblant Ole Realf og hans

drive en Schmidt-avdeling i Porsgrunn.

produksjonen.

kjære – i tillegg til datteren deres som iblant trår


BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

til som ekstrahjelp i butikken. Ole Realf forteller at de

har

Fordelene med et Schmidt-kjøkken er flere,

med den samme gode kundebehandlingen som

ifølge Ole Realf. En, er at du kan få innredningen

alltid. For Ole Realf er det viktig at absolutt alle

31

skreddersydd og spesialtilpasset i forhold til hvor-

skal føle seg velkommen. Derfor har han tatt med

mulighet til å selge kjøkken til hele Norge, men

dan hjemmet ditt ser ut. Og det uten at det koster

seg barnas gamle leker til butikken, som barnefa-

at det er Porsgrunn- og Skiensområdet som er

veldig mye mer enn hos andre. Valgmulighetene

milier ofte setter stor pris på, og ofte lukter det til

hovedmarkedet deres.

er mange både på farge- og kombinasjonsfronten,

og med nybakt i butikken!

og du kan velge alt fra billigere til dyrere løsninDE SMÅ DETALJENE Ved lokalet her i Porsgrunn, finnes det en

ger.

– Og jeg har alltid tid til å slå av en prat med kundene, sier Ole Realf med et stort smil.

– Vi har hele 24 forskjellige skrogfarger, hvor-

showroom-leilighet som er produsert av Schmidt.

dan skapet ser ut inni, uten tillegg i prisen. Lyst

Ole Realf oppfordrer kundene til å virkelig spørre

eller mørkt, trestruktur eller betong-look – det

kjøkkenkonsulentene, og til å ta og føle på de

er helt opp til deg. Vi har rimeligere fronter uten

ulike møblene og materialene. De små detaljene;

rammer og dyrere fronter i eik natur eller malt.

som fotpedalen på søppelskapet og andre unike

Både med og uten ramme. Kvaliteten på kjøkke-

muligheter kan lett bli forbigått ellers.

net, badet eller garderoben din blir gjennomgåen-

Besøksadresse: Kulltangvegen 53, 3921 Porsgrunn

de på topp.

Telefon: 35 56 90 00

– Det er vanskelig å oppfatte bare ved å kom-

SCHMIDT KJØKKEN, BAD OG INTERIØR PORSGRUNN

Mail: post@schmidt-porsgrunn.no

me hit og se. Du klarer ikke å forstå konseptet Schmidt, bare ved å komme hit å se på egenhånd,

TAR SEG AV KUNDENE

sier han, og oppfordrer kundene til å ta kontakt

Ole Realf har ingen planer på å ekspandere.

Hjemmeside: https://schmidt-kjokken.no/ butikker/kjokkenbutikk-i-porsgrunn/

med en ansatt for hjelp og veiledning når de er i

Isteden ønsker han å fortsette på samme vis som

Facebook: Schmidt Kjøkken Porsgrunn

butikken.

Schmidt Kjøkken & Bad i Porsgrunn gjør i dag,

Instagram: Schmidt Kjøkken Porsgrunn


32

BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

FOTOGRAFEN SOM BLE BOLIGSTYLIST Et brett med nylaget frokost ligger på den oppredde sengen, roser står i vasen på kjøkkenbordet og leiligheten ser ryddig ut. På lik linje med mennesker kan hus, leiligheter og fritidsboliger stilles opp i deres beste vinkel. Det kan Pia Karlsen fra BarePia være behjelpelig med.

F

or nærmere 20 år siden kom en nyutdannet Pia Karlsen tilbake til Norge etter å ha lært å bli fotograf i England. Hun følte dog ikke helt for å jobbe ensidig som fotograf. På gøy

begynte hun å jobbe som husassistent. Dette var egentlig noe hun skulle gjøre bare en liten stund, men tiden gikk og den lille stunden ble til 13 år. – Det var så utrolig gøy, og jeg fikk oppleve så

FOTO: BLAATIME

mye spennende. Jeg møtte mange kunnskapsrike mennesker og koste meg, forteller hun. Når Karlsen ble gravid og etterhvert fikk barn snudde livet seg på hodet. Nye forpliktelser gjorde at hun ikke kunne reise og jobbe like mye, og

i lokalet hennes på Senorita Style i Larvik. Her kan

Det har vært en spennende utvikling. Jeg tror at

man finne fotografiene hennes, Lysrommet, med

så lenge jeg tar folk og eiendom på alvor og er

delikate lamper og lykter, samt gaveartikler.

ordentlig, så kommer jeg langt, forteller Karlsen.

– Jeg var veldig heldig, fordi jeg hadde en felles

Med tekniske ferdigheter som fotograf klarer

hun så på situasjonen sin som en én- gang-i-livet

bekjent fra studietiden i England som kjente to

Karlsen å tenke visuelt, samtidig som hun er god

sjanse: nå kunne hun hoppe i gründerdrømmen.

gutter som nettopp hadde begynt å jobbe i Eie. Jeg

på å skape inntrykk gjennom design, farger og den

Hun bestemte seg for å prøve å være freelance

endte opp med å få en avtale med dem. Så ringte

særegne personligheten til boligen.

boligstylist, og hun ga drømmen tre år. Nå har det

Inviso som er i Oslo, og de har leiligheter i hele

gått fire år siden hun tok denne beslutningen – og

landet. De jobber også med DNB, så slik fikk jeg

livet og karrieren smiler.

en fot innenfor der. Oppdragene forandret seg med

I tillegg til å være boligstylist, har Pia en butikk

tiden, til å pusse opp de husene kundene kjøpte.

Det viktigeste er å skape et godt samspill mellom fotograf, styling og hva markedet er ute etter. I begynnelsen la Karlsen merke til at kundene var mer skeptiske til henne som boligstylist. Nå forstår


BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

FOTO: BLAATIME

FOTO: BLAATIME

kundene mer at hun er der for å hjelpe og veilede,

BARE PIA

og at det oftest blir best resultater av å bruke det som

Besøksadresse:

gjør boligen unik, i stedet for å gjøre den om til noe

Haralds gate 12,

standard. Karlsen bruker ofte gjenbrukte møbler til å

3256 Larvik

gjøre leiligheten enda mer særegen. Dette faller i god

Telefon: 97109932

jord hos både kunder, boligkjøpere og miljøet.

Mail: piakarls1@gmail.com

– Jeg elsker å gjøre kundene glade, og det beste jeg

Hjemmeside: www.barepia.no

vet er når kunden får gjort et godt salg. Noen ganger blir

Facebook: https://www.facebook.com/BarePias/

kunden så glad at jeg får klem, det er veldig koselig. Jeg tror fremtiden for BarePia blir veldig bra, bank i bordet, sier hun og ler.

FOTO: BLAATIME

Instagram: https://www.instagram.com/barepia/

33


34

BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

FOKUSERER PÅ MILJØ OG TJENER PENGER

Fritzøe Engros AS vokser jevnt. Administrerende direktør Espen Randsted mener at suksessoppskriften er kompetanse, langsiktige kunderelasjoner og miljøfokus.

M

ed deres egne ord forvalter

forteller innledningsvis at Fritzøe Engros består av

Fritzøe Engros nasjonens vik-

tre avdelinger – i Larvik, Åndalsnes og Drammen.

tigste råvare med stolthet. Treet.

— Vi er en tradisjonsrik bedrift med

For Fritzøe Engros importe-

hovedkontor i Larvik, avdelinger i Åndalsnes og

rer og distribuerer platepro-

i Drammen. I Fritzøe Engros er vi 62 ansatte, og

dukter og trevirke både til byggevarehandlere og

vi har to salgsorganisasjoner; en som jobber med

bygg- og anleggsindustrien over hele Norge.

trebearbeidende industri, og en som jobber med

Fritzøe Engros eies av Treschow Fritzøe AS; et

byggevarehandelen, forteller Randsted.

kjent og kjært navn for mange nordmenn. I dag er Bransjemagasinet på besøk ved Fritzøe Engros’

TAR MARKEDSANDELER ÅR ETTER ÅR

hovedkontor i Larvik for en hyggelig prat med

Hovedproduktet er trebaserte plateprodukter og

administrerende direktør Espen Randsted. Han

trevirke. De senere årene har tre fått et stadig økt


BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

fokus, både av miljøhensyn og som et følge av

stille. Det er én bokstav som er spesielt viktig for

relasjonen. Dette må ikke undervurderes,

etterspørsel i markedet.

oss; K. K står ikke for konsern, men for Kunden.

poengterer Randsted.

35

Alt starter med noe så essensielt som trivsel.

Fritzøe Engros har som mål å omsette for mer enn 1 milliard i 2022.

MILJØFOKUS

– Kultur og arbeidsmiljø er ekstremt viktig for

Miljø, bærekraft i varekjeden og sertifiserte

oss. Trives du på jobb, så presterer du. Vi har faktisk

og vi har tatt markedsandeler hvert eneste år. Vi har

produkter har vært et spesielt satsningsområde

ikke hatt en eneste ansatt som har sluttet på 15 til

bestemt oss for å slå markedet med minimum 3,5

for Fritzøe Engros i en årrekke. Dette er også noe

20 år – det er et kvalitetsstempel!

prosent hvert eneste år, og det har vi klart, smiler

som offentlige myndigheter og bygge bransjen som

Randsted.

sådan vektlegger i stadig større utstrekning. Teknisk

— Vi har økt omsetningen hvert år siden 2010,

avdeling hos Fritzøe Engros har lenge hatt dette som ØNSKER Å VÆRE EN GOD PARTNER

hovedfokus, og utvider nå satsningen gjennom en

Blant suksesskriteriene er kunderelasjoner, og som

nyopprettet stilling som miljøkoordinator.

Norges ledende leverandør er kunderelasjonene tuftet på en gjensidig utviklingsvisjon. — Vi liker å ha lange og gode relasjoner - i

—Miljøkoordinatoren skal sørge for all miljødokumentasjon og søknader i forhold til miljøsertifisering. Dette er viktig nå, og kommer til

gode og dårlige tider. Vi skal alltid gjøre en god

å bli enda viktigere de nærmeste årene, forklarer

jobb. Vi hopper ikke fra produsent til produsent

Randsted.

for at vi får noe billigere et annet sted; det

Byr på en unik fagkompetanse og trivsel

handler om å bygge opp noe! Vi er veldig glad i

Videre er det viktig for Espen Randsted å trekke

produsenter som ønsker å utvikle seg, forklarer Randsted engasjert. — Internt fokuserer vi mye på utvikling, for

frem fagkompetanse hos de ansatte. —Det er medarbeiderne som utgjør bedriften og som styrker vårt gode rykte landet rundt. Til

vi skal videre. Vi ønsker å være en veldig god

syvende og sist er det kompetansen og servicen

partner for kundene våre, og da kan vi ikke stå

som vi byr kunden, som utgjør den langsiktige

FRITZØE ENGROS AS Besøksadresse: Øya 10, 3261 Larvik Telefon: 33136400 Hjemmeside: fritzoeengros.no Mail: engros@fritzoeengros.no Facebook: https://www.facebook.com/FEngros/ Instagram: https://www.instagram.com/ fritzoeengros/ Youtube: https://www.youtube.com/ channel/UCKetEVVHfp9f3uUVSQ4jMdw


36

BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

TREKUNSTNEREN – Når du går inn i fire av fem norske hjem, ser det ut som du går inn i en typisk bolig katalog, mener Jens Nilssen i Yeswood AS.

T

rekunstneren» er det noen som

en drøm som ble virkelighet som følge av ulykksa-

kaller ham. Med unike og rustikke

lige omstendigheter. Den tidligere platearbeideren

designprodukter laget av tre fra

og sveiseren, ble nemlig rammet av en stygg ar-

Vestfold, håper Jens Nilssen å tilføre

beidsulykke for 20 år siden. Ulykken gikk hardt

et friskt pust i det gjennomsnittlige

ut over hukommelsen, og Jens slet med å finne

norske hjemmet. Det skal ikke alltid så mye til. – Når du går inn i fire av fem hjem ser det ut som

du går inn i en typisk bolig katalog! Mitt mål er å tilby et spisebord eller en spekefjøl i godt norsk treverk – da er det det som er blikkfanget og ikke de hvite

tilbake til seg selv og hvordan livet hans var før ulykken. – Jeg har tydeligvis alltid hatt en lidenskap for tre og treverk, mimrer Jens. – Da jeg var syk sa alle at jeg måtte ha noe å

veggene eller den brune sofaen som er å finne i de

gjøre; at jeg måtte ha en hobby. Så da begynte

fleste norske hjem.

jeg å lage møbler til meg selv. Jeg tok skrytebil-

Gjennom firmaet Yeswood, produserer han vakre og iøynefallende håndverksprodukter som gir deg

der som jeg la ut på sosiale medier, og jeg fikk masse bestillinger, forteller han ydmykt.

hyttefølelsen i hjemmet. Alt fra små innredningsdetal-

Ryktet gikk med andre ord utelukkende via

jer som serveringsfjøler, hyller og vinstativ, til badero-

jungeltelegrafen den første tiden. Jens’ nærmes-

minnredning og spisebord, lages av Jens’ hender her

te mente derimot at han virkelig burde satse på

på verkstedet hans i Vestfold.

dette og starte for seg selv, og til slutt tok han det store skrittet.

SATSET PÅ DRØMMEN Historien om Yeswood er en inspirerende historie om

– Når vi fikk to små barn og hadde altfor mye å gjøre tenkte jeg at «nei, jeg starter, jeg!»


BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

37

VET HVA KUNDENE VIL HA Jens var i gang med firmaet Yeswood i august i fjor, og dannet seg fort en oppfatning av hva kundene ville ha. Tilværelsen som en liten og helt fersk aktør kombinert med lange dager på verkstedet og det hektiske livet som småbarnsforelder, var tøft. Heldigvis kunne kona til Jens stille opp med å få alt ut i forskjellige kanaler – og salget gikk som aller best gjennom sosiale medier. – De første kundene syntes det var spennende med håndlagde produkter og at jeg kunne gjøre ting på bestilling etter hva kundene ønsket. De lange dagene som selvstendig næringsdrivende er verdt alt slit når han overrekker sine verk til kundene personlig. – Når jeg er ute hos kunden og leverer og så får en klem av kunden – det sitter veldig godt! Da skjønner man at kunden er fornøyd, og da har de et hjerte for tre de også, tenker jeg. Så det er veldig hyggelig, smiler Jens. Kortreist tre fra Vestfold Alt som lages av Jens’ hender har sin egen naturlige karakteristikk der trestrukturen er en stor del av sluttproduktet. Treverket skal gjerne fremstå som en røff og rustikk innredningsdetalj. Med treverk fra nabogården i Vestfold, garanterer Jens at treet han bruker både er kortreist og miljøvennlig. Iblant hender det også at han re-designer både gamle og nye møbler. – Og så utnytter jeg treverket så langt det lar seg

«ja, jeg har masse ideer!», sier Jens med et godt smil

flott ut med en håndlaget smørkniv. Frokostfjøla og

før han utdyper:

spekefjøler kan passe fint på et høyfjellshotell da den

– Det er ofte prisen det kommer an på. Men en vinholder pluss en vin for eksempel, er en perfekt gave!

gjøre. Jeg har vel nesten en tannpirker igjen når jeg

både ser nydelig ut og gir deg hyttefølelsen. For Jens er det jobb 24 timer i døgnet som gjelder. Skisseblokka er alltid innenfor rekkevidde i vente på ideer, og han har spennende planer om å utvide

er ferdig med et stykke tre, ler han. – Rester bruker

TRESLAGET MED EVIG LIV

enmannsbedriften med både større lokale og anset-

jeg i epoxy kunst.

Heltre, eik og ask, som Jens benytter seg av, har

telser. Det skal bli veldig spennende å følge Yeswood

nærmest evig liv. Det samme kan sies om produk-

videre, men akkurat nå tar Jens én dag om gangen.

GAVEN TIL DEN SOM HAR ALT

tene til Yeswood, som er resultat av en lang tanke-

Han vil gjerne presisere at møblene han lager bare

prosess der detaljene og bruksfunksjonaliteten står

blir finere og finere med tiden – til tross for bruks-

i fokus.

merker, riper og søl. Av denne anledningen har han

– Jeg er ikke glad i «lure-eik». Det har skuffa så

fått stor oppmerksomhet innenfor aktører og perso-

mange kunder som har kjøpt det de tror er ekte eik

ner som dyrker den landlige stilen.

fra store møbelkjeder. Heltre koster jo sitt, men det

Jens har mange interessante tanker, planer

er verdt det. Jeg kaller det «generasjonsmøbel» -det

og ideer for Yeswood i tiden fremover. Nordens

varer lenge og går ofte i arv, fastslår trekunstneren.

ledende produsent for vinskap og vinstativ, har

Til og med barna til Jens har forstått greia med

nylig inngått et samarbeid med ham ved bygging

ekte vare. Jens forteller at de helst ikke vil spise mat

YESWOOD AS

av vinkjellere etc. I fremtiden er drømmen å åpne

fra noe annet enn caféfjøla eller frokostfjøla, som

en liten butikk med fokus på funksjonelle og flotte

begge er produkter Jens har designet.

Besøksadresse: Kometveien 14, 3113 Tønsberg

treprodukter til den som har alt; et overraskende stort marked, skal vi tro Jens.

Med disse fjølene ønsker Jens å komme inn på café, hytte og hotellmarkedet.

– Jeg får ofte spørsmål om jeg har en idé til hva

– Caféfjøla har plass til kaffe eller te, og et lite

man kan kjøpe til noen som har alt. Da svarer jeg at

kakestykke. Frokostfjøla har en eggeholder, og ser

Hjemmeside: www.yeswood.no Mail: jens@yeswood.no Facebook: https://www.facebook.com/YeswoodAs/


38

BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

UNIKE UTFORDRINGER KREVER UNIKE LØSNINGER

J

Med Energisparhus AS’ fiffige løsning, kan en arkitekt kun ved hjelp av enkel planlegging, løse utfordringene knyttet til byggehøyde og vinne 20-30 centimeter takhøyde per etasje.

eg har ingen rike onkler eller noe sånt, så jeg har vært nødt til å bygge dette bit for bit, smiler daglig leder Øystein Berg innledningsvis. Han har selv ingen erfaring fra

byggebransjen, men valgte likevel å starte Energisparhus i 2010 sammen med fire andre. Noen har trukket seg ut i løpet av årene, men i dag består Energisparhus av daglig leder Øystein Berg og styreformann Georg Orvedal på eiersiden og Øyvind Almerud på salg/service. TILFELDIGHETER FORMET BEDRIFTEN Idéen til Energisparhus ble unnfanget etter at Øysteins kollega spurte ham om hjelp til å lage en nettside om passivhus. Resten var egentlig bare tilfeldigheter. Øystein, som på den tiden bodde i Tyskland av og til, hørte med sin tyske nabo om han tilfeldigvis visste noe om passivhus. Det gjorde han. – Det hele endte opp med at det ble et firma i stedet for en nettside, sier han muntert. – Vi besøkte et lignende firma i Tyskland, og startet selskapet i 2010. Vi startet med å gjøre en del energiberegninger for boligsameier som vurderte å rehabilitere boliger og blokker fra 50-tallet. Men det kokte ofte bort i og med at de måtte legge 400 000 kroner per boenhet for at de skulle få den kvaliteten som skulle til – ikke for å komme til passivhus – men energiklasse A, utdyper Øystein. FIKK AGENTUR FOR HELIOS Energisparhus saumfarte markedet ytterligere, og


BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

39

bestemte seg for å satse på en produktdel i tillegg. De fikk i løpet av kort tid en avtale med Helios; en stabil produsent med et godt rykte på seg for å levere sikre kvalitetsprodukter. – Vi var på en messe i Tyskland i 2012 og besøkte Helios’ stand. Vi spurte om de hadde en agent i Norge, og det hadde de ikke, sier Øystein, som fikk agentur på å selge Helios’ produkter på det norske markedet. – Den store forskjellen mellom Helios og andre produsenter ligger i distribusjonssystemet. Et aggregat med over 80 prosent varmegjenvinning kan være en stor del av det som en noenlunde oppegående bedrift klarer å lage. Men det er en kombinasjon av distribusjonssystemet, styringssystemet og den kvaliteten som ligger i bunn, som gjør dette unikt. GENIAL LØSNING HOLDER KOSTNADENE NEDE Nylig var Øystein i et møte med noen arkitekter, som nærmest var i ekstase over den fantastiske løsningen til Energisparhus. Med ventilasjonsrør som kan støpes inn i dekket, sparer man både tradisjonelle rør og takhøyde. Hele 20-30 centimeter takhøyde per etasje, for å være eksakt. – Arkitektene sa da at «nå tror jeg faktisk vi har løst ganske mange utfordringer i forhold til byggehøyde!», smiler Øystein. Han ser det som et stort pluss å få inn den geniale løsningen allerede på planleggingsstadiet, for eksempel ved å støpe rørene rett inn i byggeplatene og trekke rørene opp i lettveggene. Færre arbeidstimer og mindre materialforbruk fører til lavere kostnader totalt sett, og skaper dessuten et solid system med lang holdbarhet. Som Øystein sier; pris og kvalitet henger ofte sammen. – Det er plassbesparende og arbeidsbesparende i stor grad. Og de som har oppdaga det er veldig fornøyd! Vi får kommentarer som: «nå har vi laget

avhengig av kundens ønsker. Det

to leiligheter på en

beste Øystein vet er når kunder

dag, det har ikke

tar kontakt etter å ha blitt

skjedd før», siterer han

anbefalt Energisparhus av andre.

muntert.

– Nå ønsker vi oss flere byggmestere og entreprenører

TILBYR FLERE LØSNINGER Energisparhus jobber også

som kan oppdage og oppleve at ventilasjonssystem av god kvalitet kan

ENERGISPARHUS NORGE AS Besøksadresse: Ringeriksveien 244, 3403 Lier Telefon: 91314646

med sluttbrukeren, og har flest små

gjøre byggeprosessen mye enklere enn det var

Mail: post@energisparhus.no

og mellomstore entreprenører og arkitekter på

kjent for før, avslutter han og poengterer:

Hjemmeside: www.energisparhus.no

kundelisten. De beregner og kalkulerer løsninger etter behov, og kan tilby flere ulike løsninger

– Man skal ikke se seg blind på hva vi koster, men hva hele prosessen koster!

Facebook: https://www.facebook.com/ Energisparhus-Norge-452604044810411/


40

BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

HØY KUNNSKAP, LAV PRIS OG HELT EKSEPSJONELL SERVICE Det skal være en hyggelig opplevelse å handle hos Skousen Moss. Daglig leder Martin Anker Borg Maagerø, går ikke videre til neste kunde før du føler deg helt fornøyd.

I

sagt vist seg å bli litt av en solskinnshistorie. Den driftige daglige lederen har tidligere jobbet som tømrer, lagermedarbeider, på bensinstasjon og vært butikksjef for en Coop-butikk. – Jeg er hva du kaller en veldig allsidig potet.

det faktisk daglig leder som kommer hjem til deg og monterer hvitevarene. Det er en nisje som få andre har, og det gjør oss ganske spesielle. Konseptet til alle Skousens butikker er at kunnskapen skal være høy, prisen skal være forholdsvis

Jeg har god erfaring med kundebehandling, hus-

lav, og servicen skal være helt eksepsjonell. Kun-

bygging, tilpasning og installasjon av kjøkken,

denes ulike behov kartlegges og imøtekommes.

smiler han.

– I forhold til konseptet her hos Skousen Moss, så er vi veldig utdypet på faghandel- og servicebi-

KUNDEN ER ALLTID I FOKUS

ten. Vi møter kunden i døra, og får en kopp kaffe

Martins allsidige bakgrunn kommer godt med i

og kake, og vi setter oss ned for å prate om hvite-

et flott lokale på 500 kvadratmeter, hol-

en butikk som Skousen Moss; hvitevarebutikken

varer. Du blir tatt vare på når du kommer inn til

der Skousen Moss til. Martin og svoge-

der kun den beste servicen er god nok og kunden

Skousen, fastslår Martin.

ren Hans Marius, bestemte seg for å gå

alltid er i fokus.

sammen om å kjøpe butikken fra den tidligere eieren, og resultatet har mildt

– Vi har hele spekteret, og det utnytter vi i dag. Det er ofte jeg som drar ut til kundene, og da er

UTMERKER SEG PÅ PRODUKTKUNNSKAP Han sikrer at kunnskapen alltid er på topp blant


BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

41

de nyansatte, og holder et introduseringskurs over

derfor levere på dagen. Ellers er det vanligvis to

den om det skulle være noe. Dette er en ekstra-

to dager der den nyansatte går gjennom butikken

dager. Men haster det, så strekker vi oss langt

service som er en selvfølge for Skousen Moss, og

produkt for produkt, og får informasjon om hele

for å løse det, sier Martin med et stort smil.

en mangelvare hos flere av deres konkurrenter.

produktsortimentet til Skousen.

– Hele denne kundeopplevelsen gjør at du HJELPER ENTREPRENØRENE MED Å VINNE ANBUD

får det mye mer behagelig. Om fem til ti år tror

Det mange ikke vet er at Skousen dessuten kan

jeg at kundene er blitt ganske lei av å bli dårlig

senke kostnadene til entreprenører og utbyg-

behandlet hos de store kjedene og nettbutikkene.

får du en grundig gjennomgang i hvordan varen

gere betraktelig. Ved å levere og montere, kan

Det gjør at små butikker som oss overlever.

fungerer før du forlater butikken. Det hender

de gjøre hele pakka for dem – som igjen øker

– De aller fleste kommer igjen til oss enten de

likevel at man blir i tvil og glemmer gjennomgan-

sjansene for at entreprenørene vinner anbuds-

skal ha en elektrisk tannbørste, en vaskemaskin

gen så fort man kommer hjem. I slike tilfeller står

runden. Per i dag har Skousen Moss faste entre-

eller et helt kjøkken, det merker vi, avslutter

Martin klar for å hjelpe.

prenørkunder som kommer tilbake til dem så

Martin og smiler.

– Det er kunnskapen vi skal være best på, smiler den drevne daglige lederen. Om du kjøper et produkt hos Skousen Moss, så

– For en stund siden var det en 80 år gammel

fort de får nye prosjekt, og de leverer dessuten

mann som hadde kjøpt en oppvaskmaskin av oss

hvitevarer til utleieleilighetene til Betongbygg

og glemte hvordan oppvaskmaskinen funket da

eiendom i Moss.

han kom hjem. Da dro jeg hjem til kunden og forklarte alt. Jeg ble der i to timer og gikk ikke før han følte at han behersket alt, forteller Martin.

Martin håper at de små entreprenørene ikke skal være redd for å komme til dem. – Mange ganger kan de få en sånn aha-opplevelse over hva de kan putte inn og spare. Det

KRISELØSERNE

som også er spesielt med oss er at vi leverer

I krisesituasjoner – små som store, kan Skousen

«after market». Vi kan levere fire års garanti i

SKOUSEN MOSS

Moss rykke ut om noe skulle ryke. De leverer

stedet for ett år utvidet garanti til kundene som

Besøksadresse: Rabekkgata 2 A, 1523 Moss

hvitevarer både på julaften og nyttårsaften, og har

skal levere til forbrukere. Det er veldig spesielt

Telefon: 21939478

et eget nødnummer som kunden kan ringe der-

og gjør at de får en trygghet hos oss.

Mail: ftomoss@skousen.no

som stekeovnen skulle finne på å ta kvelden på selveste julaften. – Vi har en egen lastebil til leveringer, og vi kan

Hjemmeside: www.skousen.no BEHAGELIG KUNDEOPPLEVELSE Skousen Moss melder service på vegne av kun-

Facebook: https://www.facebook.com/SkousenMoss/


42

BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

FLISER SOM VARER I 50 ÅR Med over 1000 kvadratmeter utstillingslokale er Fagflis Grenland en av de største butikkene i kjeden. – Målet vårt er ikke å være størst, men å være best, sier daglig leder John Fredrik Lysø.

K

valitet, sortiment og kunnskap

flis Grenland, eller Lysø Flis som noen også

er Fagflis Grenland sitt hoved-

kjenner dem som. Butikken på Kjørbekk har

fokus. Blant de syv ansatte kan

spesialisert seg på flis og naturstein, og tilbyr

samtlige gi deg profesjonell

et stort og variert utvalg for både privatkunder

veiledning.

og proffmarkedet.

– Vi har flere ansatte med 30 og 40 års er-

– Vi er bransjefolk og brenner for jobbene

faring, så vi sitter på mye kunnskap, sier John

våre. Vi har mye kunnskap om hva som funge-

Fredrik Lysø.

rer og ikke fungerer, og kan derfor hjelpe folk

Han er både daglig leder og deleier i Fag-

med det meste, forteller han.


BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

43

Han er opptatt av det grønne skiftet, og håper flere og flere vil se verdien i å velge fliser eller naturstein i en kvalitet som varer. – Ved bruk og slitasje ser man raskt forskjell på fliser. Kvaliteten her er så god at flisene våre skal være like fine etter 50 år, forteller han. MYE Å VELGE I Fagflis Grenland handler aller mest flis fra Italia, noe det er en spesiell grunn til. – De er uten tvil det beste produksjonslandet. Italia produserer sine egne maskiner, noe som gjør at de har en enorm kompetanse, forteller John Fredrik. Han legger trykk på hvor viktig det er å holde seg oppdatert i bransjen. – Å holde meg oppdatert er noe av det som er gøyest. Det skjer så mye og det kommer noe nytt hele tiden. Selv om vi har 1000 kvadratmeter med forskjellig type flis nå, så kunne vi lett ha fylt 100 slike lokaler. Det er så mye å velge mellom. TI ÅR I år har Fagflis Grenland tiårs jubileum, og selv om John Fredrik er storfornøyd med den enorme utviklingen de har hatt hittil, mener han at det alltid er viktig å sette seg nye mål. – Vi startet med blanke ark og null kroner i 23 ÅR MED ERFARING

håndverkere, og hjelper gjerne kundene sine

omsetning, men har hele tiden hatt en positiv

John Fredrik er bokstavelig talt født og oppvokst

med å få tak i riktig arbeidskraft.

utvikling. I dag omsetter vi for over 30 millioner kroner, men vi er ikke helt der vi vil være enda.

i bransjen. Fliskarrieren har historie helt tilbake

– Vi formidler kontakt, og vet hvem som har

til 1984, da John Fredrik var 2 år gammel. Faren

tid og kan passe til jobben det gjelder, sier han.

Vi ønsker så klart å fortsette å øke, og kanskje

hans startet da flisbutikken Flisspesialisten, som

Fagflis Grenland tilbyr også 3D-tegning av et

få en ansatt eller to til. Heldigvis ser fremtiden

han drev helt frem til 2007. Opp gjennom årene

prosjekt, slik at man kan se resultatet av den

veldig bra ut uansett. Herr og Fru Nordmann

har John Fredrik derfor vokst opp i bransjen,

aktuelle flisen før man kjøper den.

blir aldri ferdig med å pusse opp, avslutter han.

og har jobbet i flisbutikken siden han var 14 år.

– Det betyr mye for kundene våre. Profesjo-

I 2010 startet John Fredrik og faren opp Fagflis

nell veiledning og service får vi mange positive

Grenland, som de liker å se på som en viderefø-

tilbakemeldinger på, forteller John Fredrik.

ring av Flisspesialisten. – Det er absolutt en videreføring av min fars filosofi fra gamle dager. Vi har fortsatt en del av hans gamle kunder, i tillegg til mange nye, forteller han. John Fredrik har nå vært i bransjen i 23 år.

De er godt rustet til å hjelpe kunden, og har til og med en ansatt med interiørbakgrunn som kan hjelpe til med design eller fargevalg. – Vi spisser kompetansen. Alle kan ikke være eksperter på alt, så vi har valgt å spesialisere oss på forskjellige ting.

– Jeg så jo tidlig at jeg synes det var gøy. Jeg liker kombinasjonen av å drive et foretak i

KVALITET SOM VARER

FAGFLIS GRENLAND Besøksadresse: Bedriftsveien 30, 3735 Skien

tillegg til at jeg er genuint opptatt av flis. Flis-

Fagflis Grenland står blant annet bak all flisen som

Telefon: 355870 00

industrien har hatt en enorm utvikling de siste

er levert til nye Østre Porsgrunn Kirke.

Hjemmeside: fagflis.no/grenland

årene. Det er veldig fascinerende hva de får til å produsere nå, sier han.

– Man sier at en kirke skal stå i 100 år. De flisene vi har levert til Porsgrunn er helt normale fliser, og jeg har ingen bekymring for om flisen skal hol-

Facebook: www.facebook.com/fagflisgrenland/

3D-TEGNING

de. Det er nok det morsomste og største prosjektet

Instagram: www.instagram.com/ fagflisgrenland/

Fagflis Grenland samarbeider med mange flinke

vi har vært med på noen gang, sier John Fredrik.

Mail: grenland@fagflis.no


44

BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

HER BLIR VINDUER OG GLASSREKKVERK LEVERT PÅ DAGEN Rask levering, høy standard og vedlikeholdsfrie vinduer og glassrekkverk er hovedfokuset til Fasadeglass. Nå har de også utviklet en app som sikrer deg det perfekte resultatet til din bolig.

F

asadeglass har det meste innenfor

stort lager med vinduer og glassrekkverk, noe

vindushandelen attraktiv. Kundene kan tegne

Fasade: vinduer, ytterdører, inner-

de mener er viktig for å skille seg ut i dagens

og prosekterere selv, og appen er et verktøy for

dører, garasjedører og porter, tak-

marked.

tegning og prising av dører, vinduer og rekkverk.

vinduer, glassrekkverk og glasstak over inngangspartiet. Og alt i det

materialet du ønsker. – Vi har et høyt fokus på å levere produkter

– Her kan man få varene ganske kjapt, og du kan omtrent hente et vindu eller glassrekkverk på dagen, sier Levi Bonnet Stulen, som har det

Selv sprosser blir tegnet inn i programmet.

daglige ansvaret for bedriften.

– Man får et ganske visuelt bra inntrykk av

det er minst mulig vedlikehold med, forteller eier Jan Bjørn Holte. I tillegg har Fasadeglass opparbeidet seg et

– Her kan vi se resultatet av et vindu i alle de forskjellige materialene, forteller Jan Bjørn.

vinduet. EGEN APP Fasadeglass har utviklet sin egen app som gjør

Jan Bjørn forteller at mange synes det er vanskelig å handle vindu, og at det derfor er viktig


BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

45

– Antatt levetid på vinduer er 30 år, og vi

for kunden å kunne se på resultatet i fred og ro

holder oss hvert fall innenfor det, sier Levi.

før de tar et valg. – Vi vet at folk setter pris på at vi kan leke

VIL VÆRE SPESIALISTER

litt med sprosser og prisforskjeller på ting. Der står også alle målingene, noe som er en trygg-

Fasadeglass er hele tiden i utvikling, men er

het både for oss og for kunden, sier Jan Bjørn.

klare på at de allerede har staket ut veien de ønsker å fortsette på. Vinduer, dører og glassverket vil være fokuset også i fremtiden.

LETT FOR KUNDEN

– Vi har nok å ta av her. Vi skal unngå å gå i

Appen gir Fasadeglass mange fordeler. Blant

den fellen hvor man tar på seg for mange pro-

annet effektiviteten. SERVICE

dukter. Det er viktigere for oss å være spesialister

du er ferdig å fortelle meg hva du vil ha, så har

Fasadeglass ble etablert i 2016, hvor planen var å

på det vi har, forteller Jan Bjørn.

jeg allerede tegningen og tilbudet klart. Det gjør

importere PVC-vinduer. Etter kort tid ble lageret

De er i dag tre ansatte som jobber ved be-

det veldig lett for kunden, sier Jan Bjørn.

utvidet med dører, glass- og aluminiumsrekkverk

driften, og i fremtiden ønsker de å kunne spe

og glassfasader til vinterhager. Det tok ikke lange

på med enda flere spesialister innenfor feltet. I

tiden før Fasadeglass utmerket seg i markedet.

tillegg er målet å øke lageret ytterligere de neste

Leveringstider og gode leverandører er deres

årene, spesielt innenfor glassrekkverk.

– Vi kan tegne like fort som du snakker. Når

En annen fordel appen gir, er å få avdekket uklarheter med kunden. – Det kan være en del ting kunden ikke vet om eller tenker over, som hvor vinduet er plas-

konkurransefortrinn, mener Jan Bjørn og Levi.

– Vi skal ha så mange systemer og glasstør-

sert i forhold til solen. Slike ting kan vi avklare

– Vi vet hva vi driver med, og leverer til de

relser på lager at enhver kan komme å hente 20

ved hjelp av tegningen, og da får vi anbefalt riktig glass i forhold til plassering, sier Jan Bjørn. Appen gjør dermed veiledning og rettledning lettere. – Man skal gjerne ha produktet i 30 år, og da

tidene vi har lovet, forteller Jan Bjørn. – Vi strekker oss ganske mye lengre enn man-

meter glassrekkverk til prosjektet sitt akkurat når de skulle trenge det, avslutter Levi.

ge butikkjeder. Vi forstår at ikke alle har mulighet til å handle eller hente innenfor de normale 8-16 åpningstidene. I tillegg har vi hyggelige priser, og hjelper kunden også i etterkant av

er det viktig at det blir riktig og at kunden blir

salget. Jeg tror mange kommer tilbake til oss på

FASADEGLASS

fornøyd, legger Levi til.

grunn av den servicen vi leverer, legger Levi til.

Adresse: Nedre Kongerød 33, 3737 Skien

Fasadeglass kommer gjerne på en befaring

Fasadeglass har strenge krav til leverandørene

Telefon: 35499933

for å måle opp eller komme med anbefalinger.

sine. Det er mange leverandører å velge mellom,

Hjemmeside: fasadeglass.no

De kan i tillegg være behjelpelige med å mon-

men Fasadeglass handler kun av sertifiserte leve-

Facebook: Fasadeglass

tere dersom kunden ønsker det.

randører som har alt på stell og gode garantier.

Mail: post@fasadeglass.no


46

BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

KVALITET HOS FAMILIEN HELSET

Helset Møbler på Hamar, har blitt drevet av familien Helset i over 60 år. Her finner man fortsatt kvalitetsvarer og god gammeldags kundeservice!

M

orten S. Helset er tredje ge-

teak, som de solgte både i Norge og Sverige. Et-

ken til onkelen og gikk over til reklamebransjen.

nerasjon i familiebedriften

ter hvert ble produksjonen erstattet med butikk,

Tre år senere ble onkelen syk, og Morten bestem-

Helset Møbler på Hamar.

og de hadde flere utsalgssteder i Mjøsenområ-

te seg for å kjøpe opp butikken og gå inn i rollen

Bedriften ble stiftet under

det, kan Morten fortelle.

som eier. Når det snart har blitt 2020, har han

navnet Brødrene Helset i

Selv startet han i familiebedriften i 1989 hos

drevet en fremgangsrik butikk i over 13 år!

1955 av brødrene til Mortens bestefar; Karsten

sin onkel; Edvin Helset, da han kun var 17 år.

– Vi er en familiebedrift på godt og vondt -

og Erling Helset. De kom fra Sunnmøre og ned

Edvin ble i sin tid opplært av sine onkler, og

noen ganger kan vi nesten bli litt for mye fami-

til Hedmark med en drøm om å starte møbel-

slik har bedriften mer eller mindre gått i arv fra

lie, sier Morten med en liten latter. Både kona,

produksjon i etterkrigsårene.

onkel til nevø i flere årtier.

Anne-Maren, samt barna Viktoria og Markus, er

– De fokuserte på kommoder og skatoll i

I 2003 sluttet imidlertid Helset i møbelbutik-

med og jobber i butikken.


BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM

47

Familien Helset driver møbelforretningen med service og kvalitet i høysetet. De har bestandig hatt fokus på ordentlige kvalitetsvarer som ikke alle andre har. De tilbyr gratis levering og bistår med monteringshjelp dersom kunden ønsker det. – Som en frittstående forretning har du ingen

vi må jo legge løypa sånn at du får med deg alt,

Tøff konkurranse på Hamar, gjør at Helset

kjedekomité som dikterer vareutvalget ditt. Vi

smiler han, og avslører at de brukte to år på å

møbler også søker til andre områder for om-

har mange leverandører som vi i utgangspunk-

få til den riktige butikksammensetningen.

setning. Det resulterte i at de nå har en nyåpnet

tet er alene om, og vi prøver å unngå å ha det samme som de andre rundt oss. Hele butikken fremstår som en handelsopp-

Morten ser at det er helt andre tider på møbelmarkedet enn det har vært tidligere. Helset der, til også å ha en yngre kundegruppe. Be-

store bygget består av to etasjer med møbler, et

visstgjøringen rundt miljø og kvalitet, har gjort

reste-loft og fullt lager i kjelleren. Butikken er

at dagens generasjon ser seg om etter kvalitets-

utformet på en måte som gjør at kunden må

produkter med lang levetid.

seg alt.

så det griner, smiler Morten avslutningsvis.

Møbler har gått fra å ha flest godt voksne kun-

levelse litt utenom det vanlige. Det tre etasjer

vandre rundt i kriker og kroker for å få med

møbelbutikk i Solvesgate på Flisa, der går det

– Vi har ikke de rimeligste varene her, men jeg er overrasket over hvor mange av de unge i

HELSET MØBLER

– Det er gjort bevisst fordi vi vil oppleves

etableringsfasen som handler kvalitetsvarer og

Adresse: Vangsvegen 185, 2321 Hamar

som en litt annerledes butikk med et annet

bruker mange penger på møbler. Vårt inntrykk

Tel: 62541680

utvalg. Det kan være en spennende opplevelse

er at vi blir ett annerledes og mer spennende

Hemsida: www.helsetmobler.no

for kunden i stedet for alt på en flate. Men for

alternativ til alle kjedebutikker som finnes

Facebook: helset møbler

oss som jobber her er det litt av en utfordring;

overalt.

Instagram: helsetmøbler


48

MOTOR

EN SUKSESSHISTORIE FRA STAVERN Føl deg trygg og godt ivaretatt hos Carlsen Fritzøe Stavern: Byggevarehuset huser kompetente medarbeidere med relevant bakgrunn innen håndverk, som stiller opp når du trenger det.

C

arlsen Fritzøe Stavern er unike i

HELAN OG HALVAN

bransjen av flere grunner. Én av

Sverre prater livlig, muntert og med stor innlevelse

grunnene er Sverre Andersen; den

om den artige forhistorikken til Carlsen Fritzøe her

interesse for svensk trelast, og det var ikke få

daglige lederen som er en historisk

i Stavern.

trailerlass med terrassebord og lignende, som etter

del av byggevaretradisjonen her

– To blikkenslagere fra Gjøviksområdet etablerte

i Stavern., Han bygde selv opp et tidligere blik-

et blikkenslagerverksted her i Stavern i 1980 – to

kenslagerverksted sten for sten, og solgte alt til

typer som minnet litt om Helan og Halvan; han ene

Treschow-Fritzøe i 2001.

var liten og tykk og han andre var lang, smal og

gikk alltid med cowboyhatt og skinnfrakk, ler han. Herren med cowboyhatten fattet etter kort tid

hvert kjørte fra nabolandet og til Stavern med importert førsteklasses treverk. De to finurlige herrene som la grunnlaget for bedriften vi nå besøker, satte opp bygget vi be-


MOTOR

49

ER ALLTID PÅ TILBUDSSIDEN Det som utmerker akkurat Carlsen Fritzøe Stavern er kompetansen til de ansatte. De er én av få aktører som fortsatt har en glassmester og et glassverksted på huset. Tidligere var glassmester et vanlig yrke, men i dag er yrket lidende av at mange har gått i pensjon. De valgte derfor å ansette en snekker, som de senere omskolerte til glassmester. – Det gjør at vi er på tilbudssiden på håndverk, mens de fleste byggevarehus kun selger varer og ferdig med det. Den kombinerte snekkeren og glassmesteren, rykker ofte ut på oppdrag på vegne av kundene, og er fort på pletten dersom en rute har knust. Carlsen Fritzøe Larvik kan hente varer fra andre varehus om varen ikke finnes på huset, og Sverre avslører at de er ekstra store på dører, da det er kort vei til dørleverandøren fra byggevarehuset. – Hvis en snekker trenger en dør fort, kan vi fikse det. Til og med en ytterdør på 1,90 - for det er ganske unormalt, kan vi få levert fort, slår Sverre fast. HODET OVER VANNET Med mange store prosjekter i Larvik og omegn, tror Sverre at glansdagene snart er over og den store interessen for bygg vil avta noe i tiden fremover. Han håper at salgspilen ikke vil peke for mye nedover, men holder hodet over vannet med tanke på det gode ryktet de har her i Stavern. finner oss i, i 1982. To år etterpå kom en purung Sverre inn i bedriften. – Men så gikk de konkurs etter hvert. Det var

ble arbeidsmengden for mye for Sverre,

– Jeg tror det går bra fordi vi er så serviceinnstilte og fordi vi ligger her vi ligger. Vi har flere konkurrenter på den andre siden

tøffe tider fra 1987 til 1994. Men i 1994 tok det

som fungerte som

av Larvik, men mange syns det er bedre å kjøre

fullstendig av, forteller Sverre, som hadde et in-

en altmuligmann i bedrif-

hit, sier Sverre og avslutter med et smil.

derlig ønske om å fullføre det som de to herrene

ten. Han og kompanjongen bestemte seg for å

startet.

selge hele virksomheten til høystbydende. Vin-

Sverre satset alt han eide og litt til. Han både

neren ble Treschow-Fritzøe, og lite visste Sverre

fikk og lånte penger fra sin nærmeste familie, og

at han skulle bli en selvsagt del av også denne

startet alt fra scratch igjen sammen med en kom-

bedriften.

panjong i 1991.

18 år senere har Carlsen Fritzøe Stavern vokst

– Vi startet på bånn, så det var bare å jobbe

til å bli en bedrift med 26 ansatte og 60 milli-

som idioter og stå på, rett og slett! Jeg var jo bare

oner i omsetning. Sverre skøyer litt med at det

24 år den gang, så det er egentlig helt utrolig at

fort blir litt kniving og konkurranse mellom de

det gikk bra, sier han lattermildt.

andre Fritzøe-avdelingene.

SOLGTE ALT TIL HØYSTBYDENDE

drive, tjene penger og ta vare på oss selv. Det er

Telefon: 33139962

Fra 1998 til 2001 drev Sverre byggevarehandelen

ikke langt til Carlsen Fritzøe Larvik, og går det

Mail: firmapost@cfstavern.no

som en del av Bygger’n – og den dag i dag er det

dårlig i Stavern er det kort til Larvik, for å si det

Hjemmeside: https://www.carlsenfritzoe.no/

enkelte av lokalbefolkningen som fortsatt kaller

sånn. Man må stå på for å være best, fastslår den

Carlsen Fritzøe Stavern for Bygger’n. Etter hvert

konkurranseinnstilte daglige lederen.

Facebook: https://www.facebook.com/cfstavern/

– Alle i Carlsen Fritzøe har skjønt av vi må

CARLSEN FRITZØE STAVERN Besøksadresse: Terneveien 2, 3290 Stavern


50

MOTOR

NYBILSALGET GÅR ELBIL-VEIEN Nordmenn velger elektrisk som aldri før. Albjerk Bil Drammen, presenterer flere etterlengtede nyheter på elbil-fronten, og når de forventes å bli lansert.

A

får en hyggelig prat med daglig leder Lars Gunnar

Albjerk Bil tjuvstartet salget av nye e-tron i 2018,

Tronaas, salgssjef Audi, Magnus Løver og salgssjef

og de første bilene rullet ut på veiene nå i 2019.

SKODA, Kristian Marheim om elbilenes fantastiske

Tronaas og Løver, hyller og ramser opp storselgerens

framfart på bilmarkedet, og SKODAs nye utfordrere i

mange egenskaper:

elbil-segmentet. – Vi liker å tenke at vi er den største forhandle-

– Den har alle kvalitetene som Audi er kjent for, og er den første fullverdige SUV-en som er elektrisk

ren i Drammen totalt sett da vi har merkene Audi,

i tillegg, med fem seter, hengefeste, takstativ, og god

Volkswagen og SKODA, og bruktbilsenteret i tillegg,

plass til hund og familie. Rekkevidden er bra, og

forteller Tronaas innledningsvis.

den lader raskt. Audi e-tron er en bil som norske familier har vært på jakt etter lenge, fastslår de to.

lbjerk Auto ble startet i 1973 av

E-TRON TAR SHOWET

Kåre Albjerk, og har siden den

For Albjerk Bil – og bilmarkedet generelt, var 2018

mange av bilene våre har kommet i nye versjoner,

gang vært en familiebedrift med

et noe turbulent år på bilsalgsfronten – 2019 er

men e-tronen tar showet, smiler Tronaas.

sunne verdier og fullt fokus på

langt bedre. For Audi har salgstallene pekt oppover.

kundene. Albjerk Bil består i dag

– Vi har en veldig fersk modellportefølje der

Han forteller videre om den såkalte rekkevid-

Elbilen e-tron 55 har mottatt bra respons, og når

deangsten mange elbileiere føler på, og avkrefter

av to forhandlere med til sammen 180 ansatte;

e-tron 50 nå kommer – med mindre batteri og til en

samtidig myten om at rekkevidde nødvendigvis er

Albjerk Bil Lier, og Albjerk Bil Drammen. Bran-

lavere pris, er det ventet stor respons også for denne

så veldig viktig.

sjemagasinet er i dag på besøk hos sistnevnte, og

modellen.

– Alle tenker at en elbil ikke går så langt og


MOTOR

51

MØTER KUNDENE MED ET SMIL Når vi spør dem om hva en kunde kan forvente seg når man kommer inn hit, er svaret like kjapt som det er ærlig. – Han kan forvente seg å bli møtt med et smil. Resepsjonisten vår Laila, er flink til å se folk som kommer inn. Det å bli sett er viktig, og vi tar alle sammen kundetilfredshet på stort alvor. De forteller at den typiske bilkunden i dag som regel er godt opplyst om bilen kunden er interessert i, men møter også den usikre kunden som trenger ekstra hjelp og veiledning i mylderet av merker og modeller. Begge kundetypene får så klart alltid den hjelpen som kunden trenger for å finne drømmebilen med stor D. – Vi håper at alle skal ha lyst til å komme og kjøat man har så mange kjøreturer som man kjører

– Vi åpner for salg av SUPERB Hybrid i ja-

langt på. Men det er ikke helt sant, for det er ikke

nuar, og så har vi CITIGO IV. Vi får også en helt

så ofte man kjører 10-15 mil hver dag, sier han og

ny OCTAVIA til sommeren, og på sensommeren

legger til at e-tron-modellen lader fra 0-80 pro-

åpner vi for den nye VISION.

sent på en halvtime. Med nye muligheter for å skreddersy den nye A3 – og etter hvert en Q4 e-tron. Lanseringene av

mangler i sortimentet vårt. Forhåndsreservasjo-

de ladbare nyhetene vil fortsette i 2021.

nene har bare tikket inn! 2020 blir et pangår for SKODA, forteller de to om SKODAs store nyheter på elbil-fronten.

Albjerk Bil er nest størst i Norge på SKODA, men har ambisjoner om å øke. I Buskerud er bilmerket

ER GODT FORBEREDT

en storselger, og spesielt blant de yngre. OCTAVIA

Det ligger store forventninger til 2020 i luften. Blant

troner på toppen av salgslisten, mens KODIAQ

mange bilforhandlere har 2019 vært et slags hvileår.

lander på en sterk nummer tre.

For Albjerk Bils del, har mye av ventetiden blitt brukt til opplæring i alt som har med elbiler å gjø-

Tronaas og Marheim stor tro på at SKODA vil ta et

re, for å være mest mulig forberedt på å møte den

solid byks fremover med sitt elbil-utvalg i årene

grønne bølgen som kommer. Blant annet har de

som kommer.

investert i en påkostet ladestruktur her på anlegget.

– Vi har vært store på SKODA innen Albjerk Bil.

For ifølge Tronaas, Løver og Marheim, går ny-

Vi har ikke mange selgere, men de er flinke, og vi

bilsalget gradvis el-bilveien. Audi og SKODAs store

føler vi treffer kundene godt på bilsortimentet.

styrke, er at de har en rekke flotte biler som kan

Da KODIAQ ble lansert i 2017, ble den fort en

hvilket behov du har, fastslår Tronaas med et smil.

– Vi har fått SCALA, og venter nå på KAMIQ Det blir en fin og stor bil, og er en modell vi

Med de splitter nye elbilene fra SKODA, har

000 til 2,5 millioner, og vi kan hjelpe deg uansett

– som er en crossover SUV. Den har vi troen på!

e-tron, fortsetter de lanseringsløpet med en ladbar

STORE PÅ SKODA

pe bil hos Albjerk Bil! Vi har hele vidden; alt fra 199

leveres som ladbar eller fossil. Det tar tross alt noen

pangsuksess. 120 personer hadde meldt seg på

år før alle bensin- og diesel-bilene forsvinner fra

forhåndsvisningen, 400 personer dukket opp.

bilveiene for godt…

ALBJERK BIL DRAMMEN AS Besøksadresse: Ing. Rybergsgate. 100, 3027 Drammen Telefon: 32218300 Mail: firmapost.220@albjerk.no Hjemmeside: www.albjerk.no Facebook: Albjerk Bil Audi: https://www.facebook. com/AlbjerkBilDrammen/ Albjerk Bil Skoda: https://www.facebook. com/SKODAalbjerkbil/ Albjerk bruktbilsenter: https://www. facebook.com/albjerkbruktbilsenter/ Instagram: Albjerk Bil Skoda: https://www.instagram. com/albjerkbil_skoda/ Albjerk Bil Audi: https://www.instagram. com/albjerkbil_audi/


52

MOTOR

ALLTID PÅ BANEN MED SUBARU For bare et par uker siden kom den endelig. Den etterlengtede hybriden Subaru Forester er Moss Autocenters nye vidunder, og er endelig salgsklar – til daglig leder og Subaru-fantast Harald Hegstads store begeistring.

V

i fikk noen biler i januar 2019,

– Da jeg fikk tilbud om å ha Subaru, likte jeg

– Vi fikk noen store kunder, for eksempel et

men ingen biler resten av året

ikke Subaru så veldig godt. Det var før Petter

norsk datasenter som kjøpte 110 Subaru-biler! I

før nå! Det har vært et beintøft

(Solberg) kom inn i bildet. Jeg var jo veldig ung

2008 ble lokalene for små og vi flyttet hit, forteller

år, medgir Hegstad, som ser

på den tiden og Subaru var for meg stort sett

han og legger til at de i dag kjennetegnes best

frem til det store lanseringsåret

forbundet med hatt og stokk, at de var veldig dyre

gjennom navnet Subaru Moss.

2020 og lanseringen av hybriden Subaru Fores-

og ikke like flinke på design, smiler han. HØY SERVICEGRAD

ter og Subaru XV. SATSET STORT PÅ SUBARU

Hegstad har bevisst valgt å dele butikken og

Den gang var Subaru slettes ikke å finne blant

Videre forteller Hegstad at han likevel ble frelst

verkstedet i to selskap og drive dem hver for

sortimentet, og Hegstad – som satset stort på

ganske fort. Den rally-elskende Hegstad, som var

seg. I tillegg har de nylig startet en avdeling i

importerte biler og båter i premiumsegmentet –

god venn med Solberg-klanen, sluttet mer eller

Fredrikstad, som går så det suser. Den unike

syntes ikke noe særlig om «gammelmannsmerket»

mindre å selge det andre og startet for fullt med

servicegraden til Hegstad og de 11 ansatte her

Subaru.

Subaru da Petter Solberg ble Subaru-fører i 2001.

i Moss, gjør at så mange som 75 prosent av

Moss Autocenter ble startet av Hegstad i 1998.


MOTOR

53

Hegstads tidligere Subaru-kunder kommer

bilkundene. Så lenge de har mulighet til det, fikses

LOVENDE FREMTID FOR SUBARU

tilbake når de skal kjøpe seg ny bil.

småting med en gang, og demobiler lånes ut om

I likhet med mange i bilbransjen, tror Hegstad

man er interessert i å prøve en annen modell.

lite på at fossilbiler blir historie i 2025. Han har

– Vi har et nisjeprodukt som er veldig godt likt blant våre kunder. Det som er forskjellen

– Det er faktisk litt dårlig butikk for

derimot stor tro på såkalte generasjonsmotorer

mellom oss kontra andre bilforhandlere, er at vi

verkstedet å drive med Subaru, for det er stort

kjenner alle våre kunder og kontakter dem per

sett bare service; aldri reparasjoner! Det er

epost og telefon. Vi har nok en servicegrad som

en vanvittig kvalitet, og intet tull før 300 000,

at en Subaru om 10 år har fire elektromotorer,

er forholdsvis høy fordi vi ikke har en veldig

smiler en tydelig stolt Hegstad.

batteripakke og en generator som går på

stor kundebase og kjenner igjen hvert eneste navn. Hegstad & Co har brukt lang tid på å

med langt mindre utslipp enn tidligere. – Det skjer veldig mye på den fronten. Jeg tror

hydrogen og som lager strøm til batteriene. Da DRØMMER OM EN LAVERE SNITTALDER

har du en evighetsmaskin som ikke er avhengig

Når Subaru endelig er kommet på banen med

av ladning.

bygge opp ryktet som den vennligste og mest

hybridbiler, tror Hegstad at det ikke er lenge

serviceinnstilte bilforhandleren og -verkstedet

før de slipper noen helelektriske modeller. Med

men alle er enige i at vi skal ta vare på miljøet,

i traktene. For den muntre daglige lederen

lanseringen av helelektriske elbiler en gang i

avslutter han filosofisk.

kommer en vennlig prat helt naturlig.

snar fremtid, er forhåpningen at snittalderen på

– Servicegraden er utrolig viktig; å ta vare på kunden, sette seg ned og prate litt - ikke bare om bil. Jeg prater pris i tre minutter og

den gjennomsnittlige Subarukjøperen vil synke en hel del. – Snittalderen er fortsatt høy. Den var 57 år

alt mulig annet etter det; som bikkje, hytte og

da jeg startet, og i dag er den 50. Vi lengter oss

båter. Man må ta seg tid til kunden, fastslår

ned til 30, men det tar lang tid, tror han.

Hegstad. Tidligere kunder ønskes dessuten alltid

– Hvor vi kommer til å ende opp hen vet ingen,

Uansett om snittalderen er 30 eller 50, så

MOSS AUTOCENTER AS Besøksadresse: Kvaenveien 2, 1529 Moss

ser Hegstad lyst på Subarus fremtid. Med

Telefon: 69269840

velkomne tilbake for en hyggelig prat over en

selvladende hybrider som tilbyr et konstant

kopp kaffe. Hegstad ler godt og avslører at

firehjulstrekk selv om den kun går på

Mail: post@mossautocenter.no

kaffebudsjettet er høyt.

strøm, fremstår Subarus hybridbiler som en enestående bil med et svært lavt totalforbruk.

FÅ REPARASJONER

0,55 liter per mil mener Hegstad er et svært bra

Verkstedkundene nyter samme goder som

tall for en elektrisk firehjulstrekker.

Hjemmeside: www.mossautocenter.no Facebook: https://www.facebook.com/SubaruMoss.no/ Instagram: https://www.instagram.com/mossautocenter/


54

MOTOR

FREMTIDEN ER IKKE NØDVENDIGVIS ELEKTRISK

F

Jørn Moen, daglig leder for Toyota-forhandleren Funnemark Hokksund, tror ikke vi har sett slutten på drivstoffbilene helt enda. unnemark AS har syv avdelinger,

KUNDEN I FOKUS

ked som strekker seg fra Øvre Eiker og Modum,

og dekker et stort område med

Flere av de 25 ansatte hos Funnemark Hokk-

til Sigdal. Men vi er ikke så store, så det blir

sine bilforhandlere. Toyotafor-

sund har jobbet der i mange år – et par av dem

mange personlige forhold – også er vi gode på

handleren Funnemark Hokksund,

har faktisk en karriere som strekker seg helt

ettermarkeds-biten, smiler Moen.

startet som en underavdeling til

tilbake til 70-tallet!

Funnemark Kongsberg i 2003, og består av service- og skadeverksted, delelager samt ny- og bruktbilsalg.

Bransjemagasinet tok en hyggelig prat med daglig leder Jørn Moen i Funnemark Hokksund. – Her er kunden i fokus. Vi har et stort mar-

TROR IKKE PÅ NULLUTSLIPPSVISJONEN Selv om Toyota ennå ikke har kommet med noen rene elbiler, så var de tidlig ute på mar-


MOTOR

55

kedet med hybridbiler allerede i 1996. Toyota har oppgjennom blitt godt kjent for å være et bilmerke som er kjent for sine drivstoffgjerrige biler med et generelt lavt Co2-utslipp. Moen kunne derimot røpe at han ikke har stor tro på at drivstoff-bilene vil forsvinne fra veiene med det første. – Jeg tror ikke at elbiler vil dominere noe særlig i fremtiden. Drivstoffbilene forsvinner ikke med det første, og det vil nok selges drivstoffbiler i noen år til, mener Moen om nullut-

marked med en bred kundegruppe. På yrkes-

slippsvisjonen for år 2025.

bil-siden er det Toyota Hilux som har gjort det spesielt bra salgsmessig etter siste ansiktsløft-

SPENNENDE NYHETER

ning. Nå ser Moen lyst på fremtiden til Toyota,

Den daglige lederen er godt fornøyd med salgs-

og gleder seg til nylanseringene som står i kø

tallene fra året 2019 så langt. Med et gjennom-

det kommende (bil)året. Den største forvent-

snitt på 218 solgte nye biler og 250 brukte biler

ningen ligger i varebil-sortimentet, som vil bli

i året, har Funnemark Hokksund stabiliteten i

styrket med flere sterke modeller i 2020.

FUNNEMARK HOKKSUND

ladbare RAV-en og Proace, som kommer som

Besøksadresse: Sundmoen Næringsområde, 3300 Hokksund

det samme som i 2017. Der har RAV-en dratt

helelektrisk. Proace City vil også lanseres, og

Telefon: 32252680

mye av lasset. Den var noe helt annet - en stor

der har vi savnet en bil. C-HR-en kommer med

Mail: post.funnemark@toyota.no

forskjell fra forrige modell, og den selger fort-

en større motor og facelift, og Yaris kommer i

Hjemmeside: www.funnemark.no

satt bra!

begynnelsen av 2020. Det er alltid moro med

Facebook: https://www.facebook.com/ funnemarkhokksund/

orden. – 2019 har vært bra, og vi ligger på omtrent

Funnemark Hokksund har et stort nærings-

– 2020 blir spennende! Jeg ser frem til den

noe nytt, smiler Moen avslutningsvis.


56

MOTOR

MOBILE LARVIK:

EN RACER PÅ BILER! – Det er mye bil for pengene – da har du alt, forteller Skodas salgssjef om den kommende elbilen. Mobile Larvik server både Larvik og Sandefjord med et imponerende bilrepertoar. Bilmodellene fra Skoda, Citroën og Nissan, dekker de fleste behov, og i løpet av 2020 vil Mobile Larvik utøke repertoaret sitt med ytterligere et bilmerke.

B

ransjemagasinet sitter sammen med

og innrømmer at endringen har vært utfordrende å

Octavia blir ny til sommeren, og vil følge i hy-

tre ansatte i Mobile Larvik; Øystein

venne seg til for de ansatte så vel som flere av stam-

brid-sporet til sine brødre.

Vågran, som er salgssjef for Nissan og

kundene i nærområdet.

Citroën, Ivar Haldor Ingri, salgssjef for Skoda, og Jan Inge Lia, daglig

leder i Mobile Larvik. – Vi vet ikke enda når det blir, men vi regner med

at vi blir Opel-forhandler i løpet av første halvdel av

– Når jeg ringer til kunder jeg har hatt i alle år

– Og så har vi Skoda Scala, som er ny i år. Det er veldig mye spennende!

og sier at «det er Øystein hos Mobile Larvik», ikke sant… Det er veldig innarbeida; det tar tid og det var

STORE PÅ VAREBILER OG ELBIL

vi klar over. Det er ikke gjort på over natta å venne

Blant Nissans modeller er det crossoveren Nissan

seg til det nye navnet.

Qashqai og nordmenns favorittelbil Nissan LEAF,

2020. Opel har en veldig bra range med personbiler

som er de store bestselgerne hos Mobile Larvik.

som Insignia, Corsa-e og varebiler, så vi gleder oss,

KOMMER I 2020

På bilutstillingen i Tokyo nå i oktober presenterte

sier Jan Inge Lia med et smil.

Tilbake til de fire aktuelle bilmerkene hos Mobile

Nissan elbil-konseptet Ariya. Modellen er en crosso-

Larvik, er det mange som i disse dager venter spent

ver SUV med to elektriske motorer som sørger for

LANG HISTORIE GJORT KORT

på den nye elbilen til Skoda. Over 70 personer har

kraftig akselerasjon. Med firehjulstrekk, nytt design-

Mobile Larvik er en del av selskapet Mobile AS, men

allerede reservert den elektriske SUV-en VISION iV,

språk og banebrytende teknologi blir Nissans nye

i nærområdet er de kanskje fortsatt mest kjent som

som kommer i løpet av 2020.

elbil-konsept en drøm for norske bilkjøpere.

Solum Bil. Det hele er en lang og litt forvirrende

– I tillegg blir CITIGOe iV lansert fra nyttår 2020.

Yrkesbilen Nissan Navara er populær blant hånd-

historie, så vi lar heller de tre gutta i Mobile Larvik

CITIGOe Superb som kom med hybrid i januar

verkere og yrkessjåfører, og salgssjef Øystein kan

fortelle bakgrunnshistorien selv.

2019, har gått gjennom en mindre ansiktsløftning,

fortelle at man får økonomisk støtte fra Enova om

– I januar 2018 ble Solum Bil til Mobile Solum,

og er blitt en fantastisk fin bil som er veldig roms-

man kjøper den elektriske varebilen E-NV200.

og den 1. mai 2018 ble Mobile Solum fusjonert inn i

lig. Den er faktisk på kampanjepris nå til 199 000

Mobile Larvik, forteller de, og spøker om at det ikke

kroner. Det er mye bil for pengene – da har du alt,

en ny utgave med 160 hester og automatgir. Vi har

er helt lett å plutselig skulle flytte inn til naboen.

forteller Skodas salgssjef, Ivar Haldor.

en kampanje på den i disse dager som avsluttes i

Øystein forteller at de fortsatt er midt i en prosess,

Han forteller videre at den populære modellen

– Qashqaien som ble lansert i 2007, kom nylig i

mars 2020, opplyser han.


MOTOR

På varebilsiden til Citroën, er det modellene Jum-

så du går ikke lenge i lokalet før noen fanger deg

salgssjef Øystein, er derimot C5 Aircross.

opp, smiler Jan Inge.

fantastisk flott bil å kjøre! Han forteller videre at de snart får inn til lager flere av modellen C5 Aircross, som tidligere var kjent for å ha en lang leveringstid.

57

– Vi er heldig med at lokasjonene våre er intime,

py og Berlingo som fortsatt selger godt. Favoritten til – Den kan ikke bli fullrost godt nok. Det er en

– Det aller viktigste er at kunden føler han blir sett. Kunden skal ikke gå rundt uten å få hjelp. Du skal få kontakt med en selger, og selgeren skal ta kontakt med deg i løpet av kort tid, fastslår Øystein. Tilbakemeldingene fra eksisterende som tidligere

MOBILE LARVIK AS Besøksadresse: Løkka 25, 3271 Larvik.

kunder, er utelukkende positive. Øystein, Jan Inge

Telefon: 33121860

FANGER OPP KUNDENE

og Ivar Haldor forholder seg positive for fremtiden,

Mail: larvik@mobile.no

Uansett om du vil ta en lang eller kort betenknings-

de også.

Hjemmeside: https://mobile.no/avdelinger/ mobile-larvik-as

tid, om du bare ønsker en liten veiledning i de ulike

– Målet vårt er at vi skal få i gang en komplett

bilmerkene og de mange modellene, eller om du

organisasjon siden vi nå får inn ett bilmerke til.

Facebook:

føler deg sikker og ønsker å kjøpe samme dag, så er

Kalenderåret 2020 blir ett år der vi skal få inn mye

https://www.facebook.com/MobileLarvik/

målet til Mobile Larvik at du som kunde alltid skal

nytt og få på plass menneskene som skal ordne alt

Instagram:

bli sett og hørt idet du kommer inn døra.

det nye, smiler de tre gutta i Mobile Larvik.

https://www.instagram.com/mobile_larvik_as/


58

MOTOR

DEN FOLKELIGE ELBIL-LADEREN


MOTOR

59

Mange elbil-eiere har vegret seg for å ta i bruk de nye, svindyre ladestasjonene. Da fikk elbil-pioneren Arne Magnus Berge, en genial idé. – Jeg tenkte at: nå skal jeg lage en boks som skal være så billig at folk har råd til å kjøpe den!

A

rne Magnus Berge har lang erfaring innen elbil-utviklingen i Norge, og har vært med hele veien fra da elbiler egentlig var et ganske fremmed konsept for mange, til nåtidens

høyteknologiske videreutvikling av elbiler. Han har vært med på å utvikle nye batteriteknologier og strategier for å unngå problem tilknyttet ladning, og har blitt godt kjent med elbil-miljøet gjennom sin mangeårige bransjeerfaring. BILLIG OG BRA VED HJEMMELADNING Berge vet virkelig ett og annet om elbiler. Og nettopp derfor skapte han Folkeladeren. Den hendige, lille boksen sikrer elbil-eieren både tryggere og raskere ladning enn den konvensjonelle stikkon– «Jøss, denne boksen er så liten at den kan

kurrenter som tilbyr app-styring og lignende

jeg ha med meg i bilen og ha på lur om kunden

funksjoner som Berge kaller for overflødig, er

spør», var tilbakemeldingene jeg fikk fra elektri-

ikke særlig tiltrekkende for den gjennomsnittlige

kerne, forteller Berge muntert.

elbil-eieren.

ville ikke bruke de nye ladestasjonene - til tross

LOVPRISES AV ELEKTRIKERE

hjemme, og man bør heller plassere flere kon-

for at DSB sa at dette er bedre enn stikkontakt-lad-

At laderen er både enkel og billig, gjør Folkelade-

takter litt strategisk der du har bruk for dem,

ning, forteller Berge engasjert.

ren til noe helt unikt i markedet.

for eksempel på hytta og på jobben. Bruk gjerne

taktladeren, og er i tillegg et langt billigere alternativ når du skal lade bilen din hjemme. – Jeg så den utviklingen komme; med mange ladestasjoner som var forholdsvis avanserte med

– Man trenger ofte den lettere løsningen

mye funksjonalitet. Men folk som har elbil privat,

– Vi har barbert bort det vi mener er unødven-

noen kroner på nok kontakter, for det er mer

Mange synes rett og slett at det var altfor dyrt å

dig, for å holde prisen nede. I større garasjeanlegg

viktig enn en hurtiglader-løsning, mener han.

måtte punge ut 20 000 kroner for en ladestasjon.

og borettslag trenger du system som snakker med

Det norske folk vegret seg for ladestasjonene.

– Da tenkte jeg at: «nå skal jeg lage en boks som skal være så billig at folk har råd til å kjøpe den!» Utviklingsprosessen startet allerede for noen år

Folkeladeren med Berge i spissen, er i strupen

hverandre, men det trenger du ikke for å lade

på markedets aller største aktører. Nå jobber de

hjemme.

videre med å gjøre det enda lettere og rimeligere

Laderen monteres raskt av elektrikerne, som

enn konkurrentene på blant annet laststyring.

tilbake, men kravene om vikestrømdeteksjon stop-

lovpriser produktet fordi det er så lett å forholde

pet ham, og det hele ble lagt på is en stund fordi

seg til. Det går helt fint å bruke eksisterende kurs,

deren på sin spennende reise mot å bli det nor-

løsningen ville bli for dyr.

for eksempel dersom du har en rutekontakt som

ske folkets førstevalg når det gjelder elbil-ladere!

– Men plutselig dukket det opp noen leverandører som kunne lage alt inne i boksen slik at man ikke trengte en ekstra sikring. Og da ramla den siste brikka på plass, smiler Berge.

Det skal bli utrolig spennende å følge Folkela-

ikke tåler mer enn 10 til 12 ampere, så kan dette stilles inn på boksen før montering. – Vi hører på innspill og tilbakemeldinger, og jobber nå med en oppgradert versjon som er enda

Berge fant tonen med ingeniøren Patrick, og

enklere å produsere og montere for elektrikeren.

sammen kom de frem til en rekke smarte løsnin-

Vi kjenner jo til produktet, så om kunden har et

ger som ble starten på Folkeladeren rundt disse

problem ute så løser vi det raskt. Alt er jo laget her

tider i 2018. Hele 1 400 bokser er blitt produsert

på huset; både design, innhold og software, fastslår

og distribuert ut siden den gang, og med en sentral

Berge.

FOLKELADEREN Telefon: 40207070 Mail: post@euromatic.no

produksjon på Nøtterøy, garanteres rask service. Laderen selges hovedsakelig via elektrikere, som

DET ENKLE ER OFTE DET BESTE

Hjemmeside: www.folkeladeren.no

synes at produktet er så lite og behendig at det har

Berge, som for øvrig er en erfaren elbil-sjåfør,

fått fast plass i firmabilene.

har fått erfare at det enkle ofte er det beste. Kon-

Instagram: www.instagram.com/explore/ tags/folkeladeren/


60 ●MOTOR

ALT FOR EN TRYGGERE HVERDAGSTRAFIKK – Tid er penger, sier salgsleder Per Egil Holm i Bevola. – Og på grunn av den innsikten ønsker vi å levere trygge, raske og komplette løsninger for oppbygging av lastebiler og hengere.

K

kvalitet, med både en radiostyrer og tradisjonell

setter pris at vi kan levere varer selv om kunden

bryter i førerhytten.

flytter ut av Norge, forklarer Holm.

– Varmelementene ligger sentralt plassert, noe

land, som Polen og Estland. Da har vi vært flinke

tet og man unngår da fastfrosset sand, forklarer

på å eksportere skandinaviske varer som er til-

Holm engasjert.

passet klimaet der nede. Dette krever et avansert

Grunnen til at Bevola ønsker å være en kom-

logistikksystem, noe vi også har lagt mye penger

plett leverandør, er at mange av kundene deres

og tid på. Vi vil at hele kjeden skal fungere opti-

tidligere kjøpte produkter fra en aktør og andre

malt, det skal være et godt samarbeid hele veien,

produkter fra en annen. Kundene viste en etter-

avslutter han.

spørsel etter å finne en komplett leverandør av alt, og det er nettopp det Bevola ønsker å være. Når det er sagt, Bevolas viktigeste mål er å

undene til Bevola setter pris på

bidra til noe som Holm ser på som et samfunns-

to grunnleggende elementer:

messig oppdrag: å skape en tryggere hverdag på

sikkerhet og effektivitet – dette

motorveien for både sjåfør, medtrafikanter og last.

vet salgsleder Per Egil Holm alt

– Dette er et av våre absolutt viktigste mål, sier

om. Bevola ble etablert allerede

i 1968 og siden den gang har bedriften oppar-

– Mange har flyttet ut av Norge og til billigere

som fører til høy utnyttelse av effekten i elemen-

Holm seriøst. I 2012 ble det innført nye direktiver på tunge

beidet seg til å få den bredeste produksjonsplatt-

kjøretøy, og Bevola bestemte seg tidlig for å inves-

BEVOLA NORGE AS

formen til oppbygging av lastebiler og hengere.

tere mye i dette og rette produktene etter de nye

Besøksadresse: Øya 49, 3269 Larvik

Den Oslo og Larvik-baserte bedriften leverer alt til

direktivene.

Telefon: 33121700

tunge kjøretøy, bortsett fra dekk og stål. Bevola selger varer som er både egenprodusert og importert fra andre kvalitetsleverandører. BevoGrip er et av deres egne produkter, som er

Bevola ønsket å være en av de første i bransjen

Mail: office@bevola.no

til å kunne levere varer som kunne gi den doku-

Hjemmeside: www.bevola.no

mentasjonen som var nødvendig.

Facebook: https://www.facebook.com/bevolanorge/

– Mange kunder velger Bevola, da de vet at alt

utviklet i Norge og produsert i Danmark. Dette er

av papirer er i orden og at vi har kontroll. En an-

en sandstrøer som består av komponenter av høy

nen grunn til at mange kunder velger oss, er at de

Instagram: https://www.instagram.com/bevolanorge/


FORETAK OG TJENESTER

61

RETT PERSON TIL RETT JOBB! Å finne rett person til rett jobb, er en stor utfordring for barnehagene i dag. Alvens Tønsberg AS, server barnehagebransjen med pålitelig arbeidskraft i form av engasjerte vikarer.

B

emanningsbyrået Alvens,

barnehagearbeider,

en fast stilling, sier Vibeke og

tilgodeser over 50 barnehager med

og som er genuint

smiler.

barnehagevikarer. Vibeke Adele

interessert i å jobbe med

Jørnsen Lerdahl, er daglig leder og

barn.

franchisetaker for Alvens avdeling

–Vi sender ikke ut en

i Vestfold. Hun vet selv hvor skoen trykker når

vikar som vi ikke tror vil

det kommer til å finne rett person i en jobb som

passe inn i den barnehagen som

barnehagevikar.

bestiller. Vi gjør mye

– Jeg har jobbet i barnehage siden jeg var 19 år,

I fremtiden håper Vibeke at Alvens Tønsberg fortsetter

for å sikre oss at vikar - barnehage matcher med

å vokse, og de er alltid på leting etter engasjerte vikarer som er villig til å lære. Hun oppfordrer alle, også menn – som er en underrepresentert gruppe i barnehageyrket, til å søke seg til dem.

og tok utdannelse som barne- og ungdomsarbeider

type personlighet og behov. På sikt tjener vi på

mens jeg jobbet der. Så jeg vet hva det dreier seg om

det, fordi vi ønsker kvalitet i alle ledd! Vi ønsker å

at i de barnehagene det er menn, så er det ofte

å være på gulvet i barnehagen, smiler Vibeke.

være et byrå som kjenner vikarene våre og vet hva

flere menn. Man trenger begge deler, for vi er jo

vi sender ut; det er ikke bare et navn på en liste,

forskjellig fra naturens side, konkluderer Vibeke

forsikrer Vibeke.

avslutningsvis.

Vibeke ble ved en tilfeldighet spurt om hun var interessert i å starte en Alvens i Vestfold, etter at hun kom i prat med gründeren til Alvens – som hadde

Barnehagene som mottar arbeidskraft fra Alvens,

barnebarnet sitt i barnehagen som Vibeke jobbet i.

setter ofte stor pris på den åpne kommunikasjonen

Hun søkte om permisjon fra jobben i et år, men sa

mellom bemanningsbyrået, de utleide vikarene og

deretter opp stillingen sin helt. Høsten 2016 satset

barnehagene. Det er en tilbakemelding som går

hun for fullt, og startet opp Alvens Tønsberg.

igjen mange ganger. Vibeke forteller at selv i en

– Det var så nytt alt sammen, og det var litt skummelt å skulle promotere noe helt nytt for

– Det er hyggelig med flere menn, og vi ser ofte

usikker arbeidssituasjon, føler vikarene seg ofte trygge over fremtiden.

markedet i Vestfold. Visjonen vår er å gjøre det

– Vi opplever at noen vikarer passer godt inn

enklere for barnehagene, for vi så at ansettelse

i enkelte barnehager og noen ikke, vår jobb er å

ALVENS TØNSBERG

av vikarer ofte fører med seg masse merarbeid,

finne

Telefon: 93434937

forteller hun. Alvens Tønsberg lyser ut vikarstillingene på NAV, og utfører løpende intervjuer med potensielle

vikaren som passer best inn den enkelte barnehage. Flere av vikarene har fått tilbud om fast ansettelse i barnehagene de er vikarer i, det

kandidater. Målet er at de til enhver tid skal ha

synes vi er veldig fint. Da har vi gjort en god jobb

gode vikarer som vet hva som forventes av en

og funnet en god vikar som faktisk kan brukes i

Mail: vibeke@alvens.no Hjemmeside: www.alvens.no Facebook: https://www.facebook.com/alvenstonsberg/


62

FORETAK OG TJENESTER

DEN PERFEKTE GAVEN TIL DE STORE ANLEDNINGER

Netthandel er en viktig distribusjonskanal, men en symaskin bør du kjøpe hos en faghandel.

T

Som en motvekt til bruk-og-kast-mentaliteten, har

butikker. Når maskinen ble mer avansert så ble kom-

nisjen «redesign» vokst sakte frem i løpet av de siste

binasjonen vanskelig, og man valgte å selge maskiner

årene. At NRK også har fulgt opp denne trenden de

med gammel teknologi.

siste årene med “Symesterskapet” har satt et positivt

– Når massekanaler som Coop og mange norske

fokus, og det merker Asker og Bærum Symaskinsen-

web-butikker ble aktive uten verksted og kunde-

ter godt.

support, så dreide alt seg om pris-dumping, og butik-

– I Norge er Quiltemiljøet betydelig. Bare i Asker

kene forsvant fra bybildet.

il Asker og Bærum Symaskinsenter

og Bærum regner vi med mellom 700 og 1000 som

strømmer nettkundene for å få hjelp

har dette som hobby og mange av dem er organisert

tikk. Det er jo en handelskanal som har åpningstid

og råd med sin symaskin som de

i Quiltelag. Den gruppen setter krav til kvalitet og de

24 timer i døgnet. Våre kunder er fra hele Norge

har kjøpt over nett eller i andre

har holdt denne bransjen oppe i mange år.

og mange velger å hente maskinen i butikken vår i

forretninger uten noen som helst

veiledning i forkant.

Selvfølgelig er det også mange som nå er blitt så

– Vi har selv i flere år vært aktive med vår web-bu-

Sandvika. Vi har vårt eget “PickUpPoint”. Det største

engasjert etter å ha sett på TV, at de børster støvet

markedet er Oslo, Akershus og Buskerud, men alle

av gamle symaskiner. Det er hipt å sy sine egne

har “et søskenbånd” i dette området, og mange kom-

mekanisk verksted og kompetent personell. Før

klær igjen og skape noe kult av bestemors gamle

binerer familiebesøk med handel hos oss, forteller

kunne du skimte en symaskin-forretning rundt

gardiner.

han.

– Det er ikke så mange faghandlere igjen med

ethvert gatehjørne i hovedstaden, mens i dag er det egentlig bare tre igjen mellom Holmestrand og

– Dessverre har mange gamle maskiner “stått seg ihjel”, og det betyr stor trafikk for oss, fortsetter Bay.

Grorud, men det selges mange maskiner hver dag,

– Det er store endringer i bransjen. Hvis en importør også har valgt en webhandelsplattform, så har vi valgt “TimeOut” for de produktene. Det er også en

sier Øyvind Bay, deleier av Asker og Bærum Symas-

MINDRE REGULERT

utfordring at flere web-butikker er styrt fra gårdsbruk

kinsenter.

I dag er symaskin-handelen mye mindre regulert

i Norge. Den internasjonale web-konkurransen er vi

– Massekanaler har en del av skylden for dette.

enn den var for noen tiår tilbake. Før var det kun

ikke redde for, men det er håpløst å ha konkurrenter

Det selges for mange dårlige produkter i det norske

hos en faghandel du kjøpte maskin. Noe av feilen

som egentlig har sin lønn via jordbruksoppgjøret. De

markedet som går fort i stykker, og de syr ikke pent.

ble at importørene satte inn maskiner i mange stoff-

overlater opplæring og servicetjenester til butikker i


FORETAK OG TJENESTER

63

– De nyere modellene til Husqvarna og Pfaff, kan sammenlignes med en Tesla, smiler han og forklarer: – Toppmodellene kobler seg opp mot WiFi-systemet og oppdaterer seg selv til siste versjon. Du kan også sende over instruksjoner og nye broderidesigns og fonter til din egen symaskin. VEILEDNING OG SERVICE I HØYSETET Her hos Asker og Bærum Symaskinsenter i Sandvika, står et 40-talls maskiner utstilt klar for demonstrasjon. Prisklassene er mange og modellene enda flere. Anne-Karin og butikkens ansatte strekker seg langt for å pare den rette symaskinen med den rette eieren. – Det har vært en suksess, men vi blir stadig utfordret av moderne teknologi. Derfor utviklet vi vår webbutikk i 2017, som er åpen døgnet rundt. Nå er levende bilder på Instagram en større satsing, i tillegg til fjernundervisning for kunder på Vestlandet, Finnmark og Troms. – Vi merker en sterk økning i gruppen som velger store maskiner. Kundene våre vet at de får veiledning før de kjøper seg en ny maskin, grunnkurs og andre kurs i tillegg til service når det trengs. Det er noe vi trafikkerte områder med kompetent personell, uttryk-

Vi har mange forskjellige kurs. Barnekursene kalles

ker Øyvind.

“DesignerSpirene” og de er svært populære. Vi har

spanderer på våre kunder, sier Øyvind. – Vi er eiere av SySelv Oslo Syfestival som arrange-

Han utdyper engasjert:

kurs i barnetøy, skjortedesign, tweed-jakker, bukser,

res hvert år på Thon Hotel Oslofjord. Idéen for festi-

– En husholdningsmaskin må ha en god bredde

t-skjorter og kjoler i alle typer stoff. Vi har også spesi-

valen er “Våre Kunder skal stimulere Våre Kunder”.

på syføttene for å kunne sy pene gardiner. Mytene

alkurs i broderimaskiner, overlock-maskiner og co-

På festivalen stiller Asker og Bærum Symaskinsenter

om at alt var bedre før, er ikke riktig. Symaskinen har

verstitch-maskiner. Vi holder rundt to til tre kurs hver

med både show og mange store nyheter.

nesten lik markedshistorie som sykler. Man ser fort-

uke, sier Øyvind.

satt sykler fra 40- og 50-tallet rundt omkring på hytter

Han legger også til at bunadstilvirkere, skoler, små-

– Tidligere år har temaene for syfestivalen vært bunader og hoppdresser, for å nevne noen. De vil man

og slikt, men ikke sykler fra 70- og 80-tallet – for de

industri og fengsler har faste avtaler med syskolen. I

møte også i år sammen med Quiltere og klesdesigne-

bare rusta bort! Det er veldig parallelt med dette, for

tillegg har Asker og Bærum Symaskinsenter arrangert

re, men i år har vi et forsterket fokus på redesign og

det lages mye søppel i dag fra massekanaler som rene

flere “venninne-kurs” hvor de er blitt enige om et pro-

Cosplay, som ventes å treffe den yngre garde spesielt

web-butikker, Coop og Jula. Men fra 4-5000 kroner,

sjekt som de ønsker veiledning i. Utdrikningslag, hvor

godt.

får du en veldig solid kvalitetsmaskin.

vordende brud syr en festkjole, er også populært. Da har man også har full servering i SySelv-skolens regi.

ETTERLYSER KOMPETANSEHEVING

tilbyr veiledning, verksted og undervisning, som vil

Hovedområdet til Øyvind er salg av symaskiner mot

MASKINER FRA HUSQVARNA OG PFAFF

skoler og virksomheter i Oslo og Akershus; et områ-

Historien om Asker og Bærum Symaskinsenter går

de han brenner for. For to år siden startet Asker og

tilbake til 1971, den gang det fantes regulerte krav til

Bærum Symaskinsenter en egen syskole der alle som

hvem som fikk lov til å utføre service på en symaskin.

underviser i kurset har relevant utdannelse i tekstil og

Det var ikke bare-bare å få godkjenning fra symas-

søm – i tillegg til det tekniske.

kin-leverandørene, og man måtte ofte gjennom flere

Syskolen er åpen for både privatpersoner, skoler og tekstillærere. – Vi vet at den offentlige skolen trenger kompe-

Angående fremtiden, så er Øyvind klar i sin sak: Det er de rendyrkede symaskinforhandlerne som vinne kampen om symaskin-kundene.

kurs både i Norge og i produksjonslandene for å bli et godkjent symaskin-verksted. Det er Anne Karin, kona til Øyvind Bay som kjøpte

tanseheving i bruk av symaskiner. Lærerne er pålagt

bedriften i 1990. Med ingeniørutdannelse som grunn-

å undervise i symaskin, men lærerne er ikke alltid

lag, kurset Anne-Karin Bay seg opp både i Norge og i

ASKER OG BÆRUM SYMASKINSENTER

like interessert i å gå på kurs – hverken på dag- eller

Sveits til å bli en sertifisert Bernina-serviceforhandler.

kveldstid, forteller han, men noen skoler har fantas-

Hun hadde også en mentor de fem første årene. Den

Besøksadresse: Engervannsveien 39, 1337 Sandvika

tisk engasjert lærere som ofte er i kontakt med oss.

gode kvaliteten har de fortsatt med, selv om Asker og

Telefon: 67567370

Bærum Symaskinsenter i dag selger symaskiner og

Mail: post@symaskinsenter.no

utfører service på maskiner fra alle produsenter.

Hjemmeside: www.symaskinsenter.no

– Og alle som kjøper en symaskin her hos oss får et grunnkurs der de lærer seg alt om maskinen sin.


64

SKJØNNHET & HELSE

SALONGEN PÅ HJØRNET Selv om Mei og Moy er en hudpleiesalong, så er det først og fremst gleden ved å hjelpe mennesker som står i sentrum.

M

idt i Storgata i Porsgrunn ligger hudpleiesalongen Mei og Moy romantisk og idyllisk til. Med elva som nærmeste nabo er utsikten upåklagelig,

og mennesker som sykler forbi vinduet skaper en romantisk atmosfære. Eier og driver Turid Moy Vibeto har alltid drømt om å ha «lokalet på hjørnet», og i 2015 ble drømmen til virkelighet. Etter å ha drevet hudpleiesalongen i Skien fra 2008, føler hun seg endelig «hjemme» i Storgata. Store loungemøbler og spreke farger skaper en nøye tiltenkt hjemmefølelse. – Jeg er en ganske fargerik person. Jeg ønsker å skape noe annet for kunden, som gjør at de kan forsvinne fra hverdagens mas i ny og ned. Det har jeg klart her, forteller Turid. Det er heller ikke noe å si på kompetansen hennes. Hun er utdannet hudpleier, negldesigner, fotterapeut og apotektekniker. – Jeg vil si at jeg har et helhetsterapisenter. HVERDAGSLØFT Turid tilbyr det meste innen ansiktsbehandlinger og skjønnhetsbehandlinger, i tillegg til fotbehandlinger og lymfedrenasje. Hos henne er det først og fremst gleden ved å hjelpe mennesker som står i sentrum. – Dette er en stasjon hvor du kan komme å slappe av, enten du trenger massasje, stressavlastning eller bare å prate. Her har du en full time som bare er din, forteller Turid. Hun er ikke i tvil om at den gleden smitter over på kundene. – Det er behagelig å komme hit og folk slap-


SKJØNNHET & HELSE

per av. Jeg får høre mye fra kunder at de synes det

hetsmerket Lydia Daïnow Cosmetic, og har i

er hyggelig å få et lite hverdagsløft med humor på

dag også agentur på merket.

kjøpet, sier den sprudlende salongeieren. – I tillegg til at jeg gjør en god jobb da, legger hun til og ler. Turid elsker kundene sine, og mener hun har

– Produktene er fantastiske. Det er produkter som faktisk fungerer, enten det er til arrbehandling eller akne. I tillegg er de sårhelende og veldig fuktighetsgivende. Det er et veldig

en av byens mest lojale kundekrets. Det gjør at

bra merke, som jeg er stolt av å føre, forteller

hun strekker seg ekstra langt for kundene sine.

hun.

Vegg i vegg med hudpleiesalongen ligger nemlig

Planen videre er å videreutvikle agenturet.

hennes private bolig, hvor kundene kan forsyne

– Hvis tiden strekker til vil jeg reise rundt i

seg med kaffe eller mat. Her er alle hennes per-

Norge med agenturet, og få flere salonger til å

sonlige gjester.

ta inn merket.

– Jeg har hatt kunder her klokken 05.30 om

For tid er ikke det hun har mest av. Hun

morgenen og klokken 23 på kvelden. Det koster

jobber allerede 12-timers dager og har en

MEI OG MOY

mye, men det er en enorm arbeidsglede også,

arbeidsmengde for to, så hun håper også å få

Adresse: Storgata 187, 3915 Porsgrunn

forteller hun.

inn en ekstra behandler en gang i fremtiden.

Telefon: 93253129

– Men det må være en som går like helhjer-

Mail: meiogmoy@gmail.com

LYDIA DAÏNOW

tet inn i dette som meg, avslutter hun med et

Facebook: Mei og Moy

Mei og Moy er eneste i Norge som fører skjønn-

smil.

Instagram: Mei og Moy

65


66

SKJØNNHET & HELSE

– VI HJELPER FOLK TIL ØKT SELVBILDE Jentene på Elma jobber hver dag for å bedre folks livsglede. På hudpleiesalongen Elma Aesthetics møter du Elisabeth og Madeleine som mer enn gjerne hjelper deg med små eller store hudproblemer.

D

et stilles spørsmål om kosmetisk

har lav selvtillit på grunn av hudproblemer som

sykepleie er god sykepleie, og

mye akne, og her kan vi behandle uten sterke anti-

mange ser på yrket som forfenge-

biotika kurer. Med våre hudpleieprogrammer ser vi

lig. Det er viktig at folk forstår at vi

bedring og ny livsgnist hos kundene etter kort tid,

ikke lever av folks misnøye, men

fortsetter hun.

hjelper folk med sine problemområder og selvbilde, sier Madeleine Håkonsen, som har høyskoleut-

ZO SKIN HEALTH

dannelse innenfor feltet. Sammen med Elisabeth

Elma Aesthetics er en av ytterst få i Telemark som

Myhra åpnet hun salongen Elma Aesthetics for 2

har merket ZO Skin Health. ZO er en anerkjent

år siden. Salongen ligger strategisk til midt i Skien

hudpleieserie anbefalt av hudleger og plastikki-

sentrum i nyoppussede lokaler.

rurger verden over, og i følge jentene en av verdens

– Det ligger mye mer kunnskap innenfor faget

beste hudpleieserier. Jentene på Elma fikk lov til

enn det folk tror. Kosmetiske sykepleiere må ha

å ta inn merket på grunn av høy utdannelse, gode

viktig kunnskap om hudens oppbygging ned på

kurser og mange års erfaring. Hudpleieserien blir

cellenivå, i tillegg møter man mye psykisk helse i

brukt masse i behandlinger ved salongen, da du får

jobben. Vi har mange kunder innom som sliter og

et individuelt hudpleieprogram som passer akkurat


SKJØNNHET & HELSE

67

din hudtype eller problemområde. For å få kjøpt et

ned til innerste hudlag for å stimulere celler til

ikke hatt en eneste klage, noe de er veldig stolte

produkt fra ZO Skin Health må man ha konsulta-

selvfornyelse. Behandlingen reduserer fine linjer,

av. Med kunder fra hele Telemark, Vestfold, Kris-

sjon først. Dette fordi de inneholder sterke midler

øker kollagen og elastin produksjon, som der-

tiansand og Oslo, har jungeltelegrafen vært viktig.

og er en hudpleieserie som må tilpasses og brukes

med gir en fastere og sterkere hud.

Jentene tror at kombinasjonen av kompetanse og

riktig. Likevel har ZO en serie som passer alle,

– Dette har veldig god effekt på akne, arr,

tilgjengelighet er det som trekker kundene.

uansett alder og hudtype. På Elma Aesthetics blir

pigmenteringer, store porer og rynkeforebygging.

serien brukt veldig mye til kvisebehandling.

Det er en så godt som smertefri behandling, og

kunden alltid er forberedt på hva som kommer til

man kan dra på jobb eller skole allerede dagen

å skje og hvorfor. Folk er villig til å reise langt for

etterpå, forteller Elisabeth.

å føle at de er i trygge hender. Vi ser kunden og

– Det gir oss veldig mye å behandle en kunde som føler han eller hun har prøvd alt, så kommer de hit å ser store forandringer etter kort tid. Det

- Vi er flinke på å gi god informasjon, slik at

personen bak behandlingen. Det er noe vi har tatt

er en veldig givende jobb når man kan hjelpe folk

SKILLER SEG UT

med oss fra sykepleien, forteller Elisabeth, før hun

med å få selvtilliten tilbake, forteller Madeleine.

Skien er en liten by med mye konkurranse

legger til:

innenfor bransjen. Med høyskoleutdannelse, DERMAPEN

gode leverandører og mange års erfaring klarer

I tillegg til vanlig hudpleie og hudpleieprogram-

Elma Aesthetics likevel å skille seg ut i mengden.

mer, har jentene på Elma også kjemisk peeling, fil-

– Vi bruker mye tid på å følge opp kundene

lers og injeksjonsbehandlinger. De har konsentrert

våre både før, under og etter behandling her hos

seg om noen få behandlinger, hvor de har valgt å

oss. Kundeservice er kjempe viktig, og vi svarer

spisse kompetansen.

på telefonen nesten når som helst på døgnet. I

– Jeg tror det har vært lurt, for det har gjort oss veldig gode på de behandlingene vi har. Så kan

– Kunder som kommer tilbake er den beste tilbakemeldingen vi får.

tillegg passer vi på at det ikke er lange ventetider, sier Madeleine.

ELMA AESTHETICS

vi heller legge til en behandling eller to etterhvert

– Vi er fleksible og kundene våre føler seg

hvis vi føler vi har tid til å sette oss ordentlig inn i

ivaretatt, noe som er viktig ettersom vi jobber

Adresse: Hesselbergsgate 1, 3717 Skien

det, sier Madeleine.

med legemidler. Det er nok derfor vi klarer oss

Telefon: 90111734

så bra også, legger Elisabeth til.

Facebook: Elma Aesthetics

Elma Aesthetics har også det nyeste innenfor Dermapen-behandlinger, hvor aktive serum nåles

Etter to år i drift har jentene på Elma enda

Instagram: Elma Aesthetics


68

SKJØNNHET & HELSE

NEST BEST I VERDEN PÅ VIPPEEXTENSIONS Fitore Rexhepi Kalludra er bare 29 år, men har allerede rukket å åpne salongen FRK BEAUTY og utvikle sitt eget vippemerke. I tillegg er hun rangert som nummer 2 i verden på sitt felt.

F

itore har alltid drømt om å åpne en

plassen i Norgesmesterskapet, i tillegg ble hun i

egen salong, og i 2015 ble drømmen

Mai i år tildelt tittelen som den nest beste i hele

en realitet. Salongen fikk navnet

verden til å sette på vipper.

FRK BEAUTY, etter initialene hennes, og har hatt en enorm utvikling

siden oppstarten. – Det har ikke vært lett. Jeg er så stolt over alt

STARTET PÅ INSTAGRAM Historien til FRK BEAUTY starter på sosiale medier. Fitore var ferdigutdannet hud- og spaterapeut

handlingsrom, hvor kunder kunne komme å bli

jeg har fått til og at jeg har klart å få til en så bra

fra hudpleieakademiet i Oslo, og flyttet hjem til

sminket eller få fikset bryna. Det tok ikke lang tid

salong. Jeg har jobbet hardt for å realisere denne

Telemark. Da startet hun å legge ut sminkebilder

før kundegruppen var såpass stor at hun så be-

drømmen, forteller Fitore.

av seg selv på bildetjenesten Instagram. Der møtte

hovet for en hel salong. Heldigvis fant hun raskt

hun enorm respons, og ble raskt booket til å ha

drømmelokalet, på Friisebrygga midt i Porsgrunn

tittelen «grandmaster» i vipper, som er den høyes-

Det er ikke rart at salongen går bra. Fitore har

sminkekurs på diverse jentekvelder. Etterhvert

sentrum. Det første året i salongen jobbet hun 12

te graden hun kan oppnå. I 2017 vant hun tredje

gjorde hun om et rom i boligen sin til et be-

timers vakter hver eneste dag.


SKJØNNHET & HELSE – Er det noe jeg vil, så jobber jeg hardt for det. Da jeg startet for meg selv hadde jeg en datter på bare åtte måneder, samtidig som det krevde ekstremt mye av meg på jobb. Men det var verdt det, forteller Fitore. I dag har har hun 4 ansatte, og opptil 25 kunder hver dag. Selv om Fitore er kjent for sin ekspertise innenfor vippeextensions, tilbyr FRK BEAUTY mange forskjellige behandlinger innenfor skjønnhetspleie. Manikyr, pedikyr, forming av bryn, vippeløft, tannbleking, hårfjerning, permanent makeup, mikroblading, brudestyling og spraytan for å nevne noen. PERFEKTE VIPPER Fitore slutter aldri å utvikle seg. I tillegg til egen salong, har hun også utviklet sitt eget vippemerke, som har fått navnet FRK BEAUTY Lashes. – Jeg prøvde så mange forskjellige vipper, men fant aldri noe som har helt perfekt. Derfor skapte jeg mine egne vipper som var akkurat slik jeg ville ha dem, sier hun stolt. I dag har hun alt hun trenger fra sitt eget merke for å sette på vippeextensions. Utallige forskjellige vipper, lim, rens, primer og pinsetter. Alle kundene hennes trenger individuell behandling, noe som krever et stort utvalg. – Det er viktig å finne riktig styling i forhold til ansiktsform, øyne og bryn. Alt slikt må en profesjonell se, for at resultatet skal bli perfekt for hver kunde. Det er derfor vi har så mange forskjellige vipper, slik at vi kan dekke alle behov, forteller hun. INTERNASJONAL Fitore har også gjort det stort med å selge produktene sine både nasjonalt og internasjonalt. Hun selger kun til sertifiserte behandlere, slik at hun vet at produktene med hennes navn på blir utført på riktig måte. – 85% av salongene i Kosovo bruker mitt merke fast, det er kult å tenke på. Når jeg kommer til Kosovo blir jeg faktisk kjent igjen for merket mitt, forteller hun. Ved siden av salongen og vippemerket kurser

VIL UTVIDE Selv om hun har kommet veldig langt i sin unge alder, slutter ikke Fitore å drømme stort. – Hvem vet hvor jeg er om tre år? Kanskje jeg har tre salonger til. Jeg har veldig lyst til å utvide, noe det absolutt er marked for. Folk reiser helt fra

Fitore andre behandlere i å sette på vippeexten-

Oslo, Dalen og Kristiansand for å komme hit til

sions. Hun er også nøye på at alle behandlerne i

FRK BEAUTY, sier hun.

hennes egen salong skal gjøre den samme gode jobben som henne selv. – Jeg kurser opp alle mine ansatte slik at vi gjør en like god jobb alle sammen, så her skal

FRK BEAUTY

verdens beste innenfor sitt felt, er hun klar på at

Besøksadresse: Friisebrygga 2, 3921 Porsgrunn

hun alltid kan utvikle seg videre.

Telefon: +47 400 75 103

Og selv om hun allerede er regnet som en av

– Det var veldig stas å få en anerkjennelse

Mail: post@frkbeauty.com

det ikke spille en rolle hvem behandler du går til.

for den jobben jeg gjør, men man er aldri ferdig

Hjemmeside: frkbeauty.com

Resultatet blir like bra hos alle sammen, forteller

utlært. Jeg legger hele sjelen min i dette, og vil

Facebook: FRKBEAUTY

hun.

jobbe med dette resten av livet, avslutter hun.

Instagram: frkbeauty

69


70

SKJØNNHET & HELSE

FREMHEVER DIN NATURLIGE SKJØNNHET Mange års erfaring og utallige kurser gjør Line Charlotte Tangen til en av Telemarks beste behandlere innen injeksjoner og fillers.

L

ine Charlotte Tangen er ikke som alle andre kosmetiske behandlere. Hun er spesielt opptatt av det naturlige. – Jeg vil ikke forandre utseende

ditt, jeg vil bare hjelpe deg med å få en freshere utgave av deg selv. Folk kan gjerne se at du har gjort noe, men ikke helt klare å sette fingeren på hva. Da ser det fortsatt naturlig ut. Jeg vil bare fremheve din naturlige skjønnhet, sier Line, som har jobbet i bransjen siden 2008.

30 og 55 år, har hun

tilfeldigheter gjorde at

kunder helt ned i 18

hun heller gikk inn på

GODT RYKTE

års alderen og helt

injeksjoner og fillers.

Line jobbet først noen år hjemmefra, før hun

opp til over 80 år. Kun-

åpnet Klinikk Madelene høsten 2015. Hun tilbyr

dene kommer fra hele

sine kunder injeksjoner og fillers, og har opp-

Telemark, Oslo, Østfold og

arbeidet seg et solid rykte i bransjen basert på

Vestfold.

folkemunne. Noen kommer til henne for forfen-

– Jeg har et godt rykte, noe folk

– Jeg er veldig fornøyd med at jeg gikk denne veien. Da jeg først startet med dette ga det veldig mersmak. Det har tatt meg lang tid å komme hit,

gelighet, mens mange kommer for medisinske

synes det er verdt å reise litt for. De er

grunner.

fornøyd med behandlingen jeg gir, og stoler på

Det er en veldig takknemlig jobb, for jeg jobber

meg. Jeg er veldig ærlig og får ofte høre at jeg er

jo med å gjøre folk glade, forteller hun.

– Jeg har mange kunder som kommer hit

men endelig er jeg et sted hvor jeg stortrives.

fordi de strever med migrene. En injisering i

dårlig til å selge, men jeg tenker det er viktig å

Selv om hun allerede har jobbet i bransjen i

pannen gjør at musklene slapper av, noe som

holde på det naturlige. Jeg er veldig imot over-

11 år, er hun stadig på kurs. Hun forteller at det

viser seg å ha veldig god effekt mot hodepine. I

behandling.

er viktig å holde seg oppdatert i jobben.

for å få svettebehandling, hvor musklene rundt

MERSMAK

sjen. Lesing, studering og kursing er alfa omega.

svettekjertelen blir blokkert. Mange får et helt

Line er utdannet sykepleier, og jobbet som

Det kommer alltid noe nytt. Nye produkter, nye

nytt liv etter en slik behandling, forteller hun.

sykepleier før hun åpnet Klinikk Madelene.

metoder eller nye nåler. Selv om jeg i dag er

Egentlig var drømmen å bli akuttsykepleier, men

veldig god på foreksempel lepper, så har det tatt

tillegg har jeg mange kunder som kommer hit

Selv om de fleste kundene hennes er mellom

– Det er alltid noe nytt å lære i denne bran-


SKJØNNHET & HELSE

71

meg 11 år å lære teknikken jeg bruker i dag, sier

billigste, men det er en grunn til at noen er bil-

dette er veldig gøy. Restylane har vært på mar-

hun.

ligere enn andre. Man betaler for erfaring. Det

kedet siden 1996, og FDA godkjent siden 2003,

koster masse penger å komme dit jeg er i dag, for

samt at de har supre kurs og god oppfølging.

BETALER FOR ERFARING Line opplever at bransjen hun er en del av kan

kurs er dyrt. Line er veldig nøye på å ta vare på kundene

I fremtiden ønsker hun også å lære bort teknikker til andre behandlere.

ha et dårlig rykte. Hvem som helst kan sette

sine, også etter behandlingen er gjort. Hun er

fillers, noe hun mener er grunnen til at mange

derfor alltid på jobb. Selve salongen har faste

meg selv. Man slutter aldri å utvikle seg, og jeg

blir feilbehandlet eller overbehandlet.

åpningstider, men hun er klar på at kundene

ønsker å være så god som det er mulig for meg

kan ringe henne når som helst dersom de lurer

å bli!

– Heldigvis er vi under lupen, så jeg regner med at det kommer strengere regler for det nå etterhvert, noe som er veldig bra. Alle de ufaglær-

– Målet mitt er å være den beste versjonen av

på noe. – Jeg mener man har en oppfølgingsplikt oven-

te som ikke har kunnskap om anatomi risikerer

for kundene sine. Dersom de lurer på noe, så kan

KLINIKK MADELENE

å sette injeksjoner feil og har heller ikke kunn-

de heller kontakte meg enn å gå å uroe seg. RESTYLANE

Besøksadresse: Storgata 135, 3915 Porsgrunn (inngang Stangsgate, 2.etasje)

Line tar nå klinikken enda et steg videre, for hun

Telefon: 907 30 475

kelser og research før man eventuelt bestemmer

har akkurat blitt en del av Restylane Norge, som

Mail: klinikk.madelene@outlook.com

seg for en behandler.

er kjent for å ha veldig godt trente behandlere.

Facebook: Klinikk Madelene

skapen om hva de skal gjøre dersom noen får en allergisk reaksjon, forteller hun. Hun anbefaler derfor alle til å gjøre undersø-

– Ikke bare se på prisen. Mange går etter det

– De er ganske strenge på hvem de tar inn, så

Instagram: Klinikk Madelene


72

SKJØNNHET & HELSE

VIL BEVARE DEN NORSKE ARBEIDSKRAFTEN Skien Dental strekker seg langt for pasientene sine, og leverer kroner og broer med imponerende kort leveringstid. – Den kvaliteten vi kan lage med norsk arbeidskraft kan ikke fåes noe annet sted, sier eier Kjartan Nøstdahl.

S

kien Dental åpnet dørene i 1995, og lager fast protetikk. Det betyr kroner og broer, implantater og kosmetiske løs-

DÅRLIGERE KVALITET

og kan levere allerede på dagen dersom det trengs.

I dag blir mye av tannteknikerjobben hentet fra

Han er veldig nøye på at pasienten skal føle seg

Asia.

ivaretatt.

- Om alle tannteknikere blir borte i Norge, så

– For eksempel tar jeg bare fargeprøver midt på

vil de store importørene få så stor markedsandel

dagen, når dagslyset er på sitt beste. På den måten

at prisene vil stige betraktelig for dårligere kvalitet.

kan fargen testes både i dagslys og i kunstig lys, slik

Kvaliteten vil gå drastisk ned, for nå må de opprett-

at den blir helt riktig for hver enkelt pasient, fortel-

holde en viss kvalitet for å være konkurransedyktig,

ler han.

sier han.

Dersom arbeidet er sendt fra utlandet, er han

Han ser heldigvis en lysning.

redd for at pasientene har lett for å si seg fornøyd

– Heldigvis er det tannleger som ser sitt ansvar

med et produkt som ikke er 100% riktig, fordi le-

og bruker norske tannteknikere. Spesielt yngre tannleger søker kompetanse og kvalitet laget i Norge, sier han. Han forteller om mange fordeler ved å bevare den norske arbeidskraften. – For det første har vi en helt egen kvalitet, som

ninger som blekeskinner. Eier og driver

ikke kan sammenlignes med det arbeidet som be-

Kjartan Nøstdahl har i dag mange år

stilles fra Asia. Man får god kommunikasjon og rask

veringstiden og reperasjonstiden vil bli for lang. – Pasientene godtar mer enn de trenger. Både jeg og de tannlegene jeg arbeider med er opptatt av å nå høyeste kvalitet. Alt skal være 100%, og vi sier oss aldri fornøyd med noe før det er perfekt. Og det bør ikke pasienten gjøre heller, avslutter han.

med erfaring og kompetanse som tanntekniker, og

levering, noe som er viktig for pasienten. Da kan

SKIEN DENTAL

håper og kunne drive tannteknikerfirmaet i 20 år til.

man tilpasse etter behov, noe som vil ta mye lengre

Adresse: Nedre Hjellegate 9, 3724 Skien

tid dersom varen må sendes tilbake til utlandet,

Telefonnummer: 35530099 / 90994727

forteller han.

Facebook: Skien Dental @ tannteknikk

- Jeg er dessverre redd for at yrket kan dø ut dersom norske tannleger fortsetter å hente arbeidskraften fra utlandet, sier han.

Skien Dental har imponerende kort leveringstid,

Mail: brukdenne@gmail.com


MARITIMT

73

FÅR BÅTEN DIN TIL Å GÅ OPTIMALT – Mange vet ikke selv at propellen deres kunne trengt en justering, sier Simen Andvik. Ved hjelp av Andvik Propellers kan du få optimalisert propellen din på under to uker.

P

å bare 2 år har Simen Andvik gjort hobbyen til en heltidsjobb. 26 åringen fra Porsgrunn reparerer propeller og undervannshus gjennom firmaet Andvik Propellers.

– Kundene setter pris på det tette samarbeidet

å lage, ville flere ha hjelp fra han. Etter kort tid

noe som står høyt hos kundene.

hadde han så mye å gjøre at Andvik Propellers

Simen har en leveringstid på maks 2 uker, til sammenligning med noen konkurrenter som har

EKSPANDERER Simen tar oppdrag fra både privatpersoner og

Simen er opptatt av at man ikke bør kaste pro-

for bedrifter. I dag holder han til i et lite verksted

peller, og forteller at man både kommer bedre og

hjemme i hagen, men planene for ekspandering er

billigere ut av å fikse på den man allerede har.

allerede i boks. Da blir det et nyere å større lokale

- Man ender opp med en helt spesiell propell som er tilpasset din båt, sier han.

– Det er allerede for lite her. I det nye lokalet kommer jeg ut til båtfolket, og vil kunne komme

fornøyd med en propell som fint kan gjøres bedre.

i kontakt med folk som jeg ikke får kontakt med

– Mange vet ikke selv at propellen kunne trengt turtallet eller dersom man ikke oppnår den farten

her jeg er nå. Det tror jeg absolutt vil gi en liten boost, sier han spent.

båtprodusenten lover, forteller han, og oppfordrer alle til å optimalisere propellen sin. Simen har selv drevet med båtracing i over 13 år,

book, og Simen blir i kommentarene beskrevet

og det er også der han har hentet inspirasjonen og

som «dette er en kar som kan sine saker om

interessen fra.

propeller, både teori og praksis».

og innen kort tid flytter han til Skjerkøya i Bamble.

Han sier at mange har en tendens til å si seg

en liten justering. Man merker det på vibrasjoner,

Andvik Propellers har 5 av 5 stjerner på Face-

forventning.

OVER ALL FORVENTNING

ikke å bruke det ordet selv. – Kanskje man kan si at jeg forstår propeller?,

ble et faktum. De to første årene har gått over all

betraktelig lenger leveringstid i sesong.

Selv om mange vil kalle han et talent, liker han

foreslår han.

Da andre så hvor gode propeller Simen klarte

man får hos meg. I tillegg har jeg kort leveringstid,

– Jeg kjørte mot en som hadde en bedre propell

ANDVIK PROPELLERS Adresse: Elvebakken 6, 3919 Porsgrunn / Skjerkøyveien 54, 3962 Stathelle Telefon 99441952

– Folk er veldig fornøyde med arbeidet mitt,

enn meg, og da bestemte jeg meg for å prøve å

Mail: propellers@simenandvik.no

for jeg har vært heldig og truffet riktig på samtlige

optimalisere min egen propell enda mer. Det ga

propeller, sier han blygt.

gode resultater, forteller han.

Facebook: https://www.facebook.com/ AndvikPropellers/


74

MAT & DRIKKE

«KUNDESERVICE FØRST – ALLTID» Teleurt.no har spesialisert seg på naturlig helse, og kan hjelpe deg med alt fra muskelverk og hodepine, til eksem og utslett ved hjelp av naturlige produkter.

I

fem år har Lene Andersen og Heidi Tveråen

siden av Terje Sanders fra Bamble, og begynte

gang telefonen ringte den første uka, forteller de

Selander drevet nettbutikken Teleurt.no,

som en bedrift som laget sine egne eteriske oljer

og ler.

eller Telemark Urtebrænderi som den

av norske ingredienser. Da han ønsket å selge

egentlig heter. De har i dag Norges største

bedriften, mottok Lene et nyhetsbrev om salget.

kjelleren til den tidligere eieren, måtte Lene og

utvalg av eteriske oljer, og lager blant

Hun jobbet da i reklamebransjen, men hadde

Heidi pusse opp nye lokaler og gå på opplæring

annet oljeblandinger, såper og hudkremer. Alt

lenge tenkt at det var på tide å finne på noe nytt.

samtidig som de begge hadde full jobb ved siden

er 100% naturlig, og det brukes ingen kunstige

Samtidig var Heidi klar for nye utfordringer, og

av. Heldigvis tok det ikke lang tid før de begge

tilsetningsstoffer eller parfymer.

hun var ikke i tvil da Lene kom med ideen om å

følte seg trygge i den nye hverdagen.

– Det er så mange mennesker som sliter med kropp og hud i form av eksem eller allergier. Vi

kjøpe bedriften. – Jeg er en ganske impulsiv person, og jeg

Ettersom Telemark Urtebrænderi holdt til i

– Det er en glede hver dag. Vi blir minnet på hvorfor vi jobber med dette hver gang vi kommer

synes det er fantastisk å hjelpe folk som sliter med

vet at jeg passer best til å drive for meg selv, sier

inn døren her og kjenner lukten av deilige urter

å finne produkter som hjelper for dem, forteller

Heidi.

og oljer, sier Lene.

de. BRATT LÆRINGSKURVE Telemark Urtebrænderi ble etablert for 20 år

De utfylte hverandre perfekt. Lene hadde erfaring fra reklamebransjen mens Heidi visste

MODERNISERES

hvordan man drev et firma, og i 2015 slo de til.

Lene og Heidi har alltid hatt interesse for

– Læringskurven var bratt. Vi skvatt litt hver

naturmedisin og naturlig helse, og synes det


MAT & DRIKKE

75

er fantastisk å hjelpe folk med en naturlig tilnærming til et problem. – Det er en glede og kunne bidra til å hjelpe folk, sier Lene. Det har skjedd masse med bedriften etter at Lene og Heidi overtok for fem år siden. – Vi overtok en bedrift som bar preg av 90-tallet. Selv om oppskriftene og grunnlaget var satt, måtte hele bedriften moderniseres, sier Heidi. Det var en stor jobb, som de brukte hele to år på å ferdigstille. – Det har skjedd masse, og vi er veldig fornøyd med resultatet, legger hun til. Damene sender ut et nyhetsbrev hver uke, hvor man kan få et godt tilbud og informerende tekst. – Noen ganger får man noen oppskrifter på ting man kan lage selv. Det ser vi er veldig populært blant mottakerne, forteller Heidi. RINGBLOMST Lene og Heidi har blant annet utviklet en egen ringblomstserie som de er veldig stolte av. En lokal økobonde dyrker ringblomstene for dem, som de bruker til å produsere ringblomstolje, såpe og leppepomade. Ringblomsten har et vell av gode egenskaper. – Ringblomst hjelper mot «alt». Blant annet utslett, eksem, kløe, skrubbsår, kutt, liggesår, bleieutslett og sprukne lepper, ramser Lene opp. – I tillegg er det en fantastisk vakker blomst. KUNDESERVICE FØRST Teleurt.no har så godt som toppscore fra kunder på sosiale medier, og får mye skryt for kvaliteten, leveringstiden og kundeservicen de utfører.

– Skulle det være noe med produktene våres, noe det sjeldent er, så er det aldri noe problem. Vi ordner opp uansett, sier Heidi. Damene er nemlig nøye på å følge opp telefonsamtaler, hvor de ofte hjelper eller rettleder kunder. I tillegg har de rask leveringstid, og sender stort sett ut varer dagen etter bestilling.

jobb, føler begge to at de ikke kunne hatt en bedre arbeidshverdag. – Vi kan gå ut i skog og mark for å høste i jobbsammenheng, så det er aldri kjedelig på jobb, er de begge enige om. ALLE BILDER: @VIBEKEDESIGN

– Bedriftskulturen vår er «kundeservice først, alltid». Det skaper en trygghet hos kundene våre, sier Lene. DRØMMEJOBB Å utvikle nye produkter er hele tiden fokuset til bedriften. – Det er viktig å utvikle seg, følge med på

TELEURT.NO Hjemmeside: www.teleurt.no

markedet og se hva folk vil ha. Vi følger mye med

Telefon: 90 22 22 70 (man-tor)

på trender, sier Lene.

Facebook: teleurt.no – Telemark Urtebrænderi As

Arbeidsdagen er hektisk og variert. De gjør alt fra kontorarbeid, til pakking og bestilling av varer, planlegging og vaktmesterjobb. Selv om det er mye

Instagram: teleurt Mail: post@teleurt.no


76

MAT & DRIKKE

NULLSVINNSVISJONÆREN For en industriaktør og hovedleverandør kan det koste mer enn det er verdt å bli kvitt sitt overskudd. Men aktøren Verdimat har lykkes med det umulige. De har klart å gjøre matsvinn til noe positivt.


MAT & DRIKKE

77

N

orges uhorvelige matsvinn har vært en gjenganger i media nå i høst. Hos matvareprodusentene går over 75 000 tonn fullt brukbar mat til spille hvert eneste år, og

mørketallet er dessuten stort. – Det er ille at vi kaster så mye mat! Og markedet

er jo der. Industrien jobber ofte med direktesalg, men det kan ta fokus langsiktig. Matsvinn koster mye penger å håndtere, og så er det lite å tjene på det. REDUSERER SVINNET PÅ EN EFFEKTIV MÅTE Lars-Kristian Leiro har lang arbeidslivserfaring fra næringsmiddelindustrien, og begynte å skissere opp

FOTO: GETTY IMAGES

hva som kunne gjøres med matvareindustriens høye svinn mens han jobbet for sin daværende arbeidsgiver. – Produksjonsmessig er jeg kjent med problemer med prognoser og tilrettelegging av volum i forhold til forbrukernes behov og ønsker – også kunden, forteller Leiro. Grossisten Verdimat, distribuerer matvarer og andre artikler som industri eller grossist ikke får solgt gjennom de vanlige kanalene av ulike grunner, og selger det videre til redusert pris. Kundegruppene deres består av dagligvare og storhusholdning. Leiro har jobbet for store aktører som blant annet Sony og Asko. I jobben hos Asko prøvde han og

FOTO: GETTY IMAGES

FOTO: GETTY IMAGES

kollegaene forgjeves å utvikle en standard plattform som kunne håndtere produksjonsoverskudd på en

for Verdimat å distribuere ut overskuddsmaten og

effektiv måte. En tid etter fikk Leiro derimot en ge-

sparer kunden for både tid og penger ved at mye

alle typer løsninger i forhold til overskudd, forteller

nial idé, og kalte inn Askos administrerende direk-

kan handles inn på ett sted.

han engasjert om fremtidsvisjonene.

tør, Norgesgruppens konsernsjef og en av eierne for et møte. De syns det hele var veldig interessant. – Mitt mål med Verdimat er selvfølgelig å redu-

– Vi håndterer varestrømmen, industrien kutter

– Vi ønsker å bli en plattform som kan håndtere

Verdimat har nylig inngått et samarbeid med

kostnader, våre kunder igjen kutter kostnader og

Sjømathuset, som videreformidler sitt overskudd av

miljøet blir spart. Det er vinn-vinn gjennom hele

sjømat til dem på fredager. Fiskeproduktene kan

sere svinnet på en mest mulig effektiv måte. For å

verdikjeden, og det er morsomt å vise at det går an å

deretter bestilles til redusert pris på Verdimats nett-

få til det ville jeg ha med en større aktør for å vise

gjøre noe med det!

butikk, og distribueres ut til kunder i Oslo-regionen.

alvoret i dette, og da var Norgesgruppen en selvskreven kandidat, fastslår Leiro.

Verdimat har jobbet mye med å gå lengre bak i

– Det som overrasker meg er at den største vare-

produksjonskjeden, og har tatt imot overskudds-

gruppen er frys! Vi har mye plass på kjøl og tørrva-

råvarer fra produsenter som er blitt produsert opp

rer, men fryseren er allerede sprengt, sier Leiro med

HAR TRUFFET EN NERVE

igjen som ferdigvarer, for så å bli distribuert ut av

en latter.

Han startet opp i 2017 med tunge aktører i ryggen,

Verdimat til nye kunder. En gang tok de imot 750

og i 2019 har Verdimat hatt sitt andre driftsår. I år

paller med snacksproduktet «cheez starz», og i løpet

har de reddet anslagsvis 1 000 til 1500 tonn mat –

av kun to uker var de borte.

som ellers ville gått rett i søpla. – Omsetningen har nå passert 60 millioner i året.

NULLSVINNSVISJON SOM FREMTIDSVISJON

Vi merker at vi treffer en nerve og kundemassen

Målet for fremtiden er å jobbe mer med effektivi-

VERDIMAT AS

vokser og vokser hele tiden, smiler han.

sering og oppfølging av eksisterende kunder, og

Besøksadresse: Solgård skog 60, 1515 Moss

forbedre logistikken.

Hjemmeside: www.verdimat.no

Ved å ha med flere produsenter og grossister på leverandørsiden, sikres bredden i vareutvalget. Leiro

– Før hadde vi innleid transport, men nå har vi

Telefon: 48073985

forteller at det er mye vanskeligere å selge mye av

to egne biler, som øker fleksibiliteten vår enda mer.

kun én vare, men ved at kunden kan gjøre flere

Mail: kundeservice@verdimat.no

I tillegg jobber vi med et strømlinjeformet IT-system

av sine innkjøp på samme sted, er det både lettere

som gjør hele prosessen raskere.

Facebook: https://www.facebook.com/verdimat/


78 ●IT & TEKNIKK

IT-FIRMA MED MYKE VERDIER I nye lokaler har IT-firmaet Atea utformet et stort og moderne resirkulering-, logistikk- og konfigurasjonssenter i Växjö i Sverige. Firmaet som er en ledende distributør og tjenesteleverandør i Norden innen IT-infrastruktur, jobber med et stort fokus på miljøet.

A

tea Logistics har vokst, og fortsetter stadig å ekspandere på IT-markedet. Firmaet som er en del av Atea-konsernet, kjøper og

distribuerer produkter. De selger kun til Atea-konsernets salgsfir-

maer rundt omkring i Norden og Baltikum, men leverer til rundt 130 land ettersom sluttkundene befinner seg over hele verden. I løpet av våren flyttet firmaet inn i nye lokaler på hele 27 000 kvadratmeter, i Växjö i Sverige. Her jobber ikke bare firmaets 235 ansatte, men også Ateas salgskontor, som har leid seg inn i en etasje med sine 150 ansatte. Totalt i hele Atea-konsernet jobber 7 500


IT & TEKNIKK

ansatte, deriblant 4 000 konsulenter. Firmaet besitter store produktkunnskaper og styres

noe som betyr at vi har doblet kapasiteten vår. Atea Logitistics har et stort fokus på bære-

79

som går til å plante trær. Vi tar vare på miljøet og har vunnet flere priser. Når store kunder

dessuten av en produktsjeforganisasjon med

kraft i alt de gjør. Blant annet kjøper de tilbake

kjøper titusener datamaskiner, sørger vi for at

høy kompetanse.

kundenes brukte IT-utstyr, en tjeneste som

de kommer tilbake. Det gjør nytte i alle ledd,

kalles Goitloop.

samtidig som det blir billigere for kunden tar

– Her kan vi utforme unike og kundetilpassede løsninger. Vi er mye mer enn bare et

Her tilbyr de sine kunder en enkel, økono-

lager, sier Lorna Stangeland, som er Senior Vice

misk og miljøvennlig livslengdehåndtering.

President for konsernets Supply Chain Mana-

De kan også ta seg av datamaskiner som inne-

gement, og Administrerende Direktør for Atea

holder sensitiv informasjon.

Logistics AB. At de har valgt å storsatse akkurat i Växjö, har mange fordeler. – Dette er en perfekt beliggenhet for oss. Vi ligger på den rette siden av Växjö på grunn av alle transporter som kommer og går fra E4.

I dag tar firmaet tilbake 30 prosent av mas-

har utformet - spesielt gjenvinning, gir mer til

– At vi tar tilbake en tredjedel er ganske bra,

På grunn av deres satsing i Växjö, har de også fått økt kapasitet. – Før hadde vi en grense på å levere maskinvare for 5,5 milliarder kroner, men nå kommer vi isteden til å levere for 10 milliarder kroner,

kundene.

men vår visjon er å ligge på 100 prosent. Bygningens tak er utrustet med 3 000 kvacirka 50 prosent av strømforbruket. De gjenstå-

disse lokalene.

– Vi kommer til å jobbe tett med Norge, Finland og Danmark for at de skal se alle

eller brukes om igjen.

dratmeter solcellepaneler, noe som dekker

rett ved siden av. Vi er virkelig kjempestolte av

sin vekst.

fordelene med oss. Vi ser at tjenestene som vi

kollektivt. beliggenheten optimal siden flyplassen ligger

Firmaet vokser stadig og forventes å fortsette

kinvaren, og 80 prosent av disse kan gjenvinnes

Beliggenheten gjør også at de ansatte kan reise Også for besøkere som kommer med fly, er

vi også vare på miljøet.

ende 50 prosentene, består av vannkraftsprodu-

ATEA LOGISTICS AB

sert strøm.

Adresse: Nylandavägen 8, 352 50 Växjö Tel: 0470-77 16 00

De fungerer også som en mikroleverandør av strøm, da strømmen som ikke forbrukes blir

Epost: info@atea.se

videresolgt. I løpet av 2020 kommer de også til

Hjemmeside: www.atea.se

å klimakompensere transportene som går ut til

Facebook: www.facebook.com/atealogistics

kundene via diesellastebiler.

Youtube: www.youtube.com/user/AteaSverige

– Vi kompenserer Co2-utslippene som bilene gir fra seg ved å for eksempel bidra med penger

LinkedIn: www.linkedin.com/company/atea-logistics-ab


80

SKOLE & UTDANNING

NORDISK IDENTITET SIDEN 1947

Nordiska folkhögskolan i Kungälv i Sverige, startet som et fredsprosjekt etter andre verdenskrig for å åpne de nordiske grensene. I dag har skolen et stort fokus på estetisk utdanning. Her finnes også allmennlinje der man kan fullføre studiekompetansen.

N

Skolen har et antall kulturlinjer der man kan studere ulike estetiske fag som musikk, film, tekst, bilde, teater og foto. Felles for alle de estetiske fagene er at det er fortellingene som står i sentrum. Inuk Jørgensen, med grønlandsk bakgrunn, er lærer ved filmlinjen. Han fokuserer like mye på fortellingen som de ulike tekniske aspektene ved filmproduksjonen. – Jeg prater mindre om hvordan et kamera fun-

ordiska folkhögskolan har en

åtte elever deler bosted. Elever som bor i nærområ-

lang tradisjon, som går tilbake til

det pendler som oftest til skolen siden kommunika-

gerer og mer om hvorfor man skal bruke kameraet

1947. Tanken var da å åpne opp

sjonene er gode. På internatet har alle et eget rom,

på en spesiell måte, avhengig av hva som filmes, sier

grensene mellom de nordiske

men deler dusj, toalett og et lite kjøkken der man

Inuk.

landene, som var stengt under

kan lage enklere måltid. De større måltidene serve-

Ved kulturlinjene kan man studere i sin egen

andre verdenskrig. Skolen har fortsatt en tydelig

res i en kantine. Internatets største fordel er at det

takt, fra en termin til ett år. Teaterskolen og Visesko-

nordisk profil, da både lærere og elever kommer fra

muliggjør opptak av elever fra hele Norden.

len har også et årskull 2 for dem som vil fordype

hele Norden. Internatet på skolen er også en del av tradisjonen. Elever som søker seg til skolen kan søke om å få bo i noen av studentboligene der mellom seks til

– Internatet er en vesentlig del som definerer

seg. Noen deltagere velger å ta flere kulturkurs etter

skoleformen. Den bidrar til at man sammen kan

hverandre på skolen. De siste årene har skolen fått

fordype seg i det man brenner for, sier Karin Lange-

to nye tilskudd av estetiske linjer; Visuell fortelling

land, som er rektor på skolen.

og Filmskolen. Dessuten har Nordiskas fotokurs


SKOLE & UTDANNING

utvidet seg til å omfatte en

dem som trenger å starte helt på

ene sine å studere utenfor skolen og ut i Norden.

ettårig utdannelse. Det er vik-

nytt med videregående.

Viseskolen reiser for eksempel ut på turné, mens

tig at kurs, innhold og tema

Carin Tingvall, som er samord-

er relevant og interessant for – og i – vår samtid. Ved allmennlinjene kan man studere grunnskole eller videregående for å komplettere sitt vitnemål i ulike fag. Her jobber skolen i mindre grupper, slik at hver elev kan få den individuelle oppmerksomheten

ner ved allmennlinjene, tror at undervisningsformen til skolen passer personer som har dårlig erfaring med ordinær skolegang og som har mistet lysten til å lære. En stor del av lærernes arbeid

journalist- og fotostudentene drar ut på reiser som er knyttet til deres fag. Også allmennlinjene tar med seg sine elever på reiser utenfor Norden. – Det finnes to kriterier for reisene. Alle må ha mulighet til å reise, og reisemålet må være innenfor Norden, sier Karin Langeland.

går ut på å motivere elevene til å få lyst til å lære. – Man sier ikke «jeg er læreren, du er eleven»,

de behøver. Det finnes ingen prøver eller tester på

men isteden møtes man i samtaler der alles ulike

skolen, i stedet får elevene lese fagene i en takt som

erfaringer er viktige, sier Carin om hvordan lærerne

de velger selv, med oppmuntring fra lærerne sine.

jobber på skolen.

Etter fullført skolegang ved folkehøgskolen, får

81

Den nordiske identiteten fortsetter å stå i sentrum

elevene en evaluering som kan brukes til å søke seg

hos Nordiska folkhögskolan. Skolen defineres som

videre til andre studier. Det finnes tre hovedlinjer;

en nordisk møteplass, ikke bare gjennom sine elev-

Terminkurs for dem som bare trenger å fullføre

er, men også gjennom sitt konferanse-sentrum som

enkelte fag, Språkstart for nye statsborgere som

mange ganger velges som møteplass på grunn av

trenger å lære seg svensk, og til sist Startlinjen for

sin nordiske profil. Alle linjer tilbyr dessuten elev-

NORDISKA FOLKHÖGSKOLAN Adress: Olof Palmes väg 1, 442 31 Kungälv Tel: 0303 - 20 62 00 Epost: info@nordiska.fhsk.se Hemsida: www.nordiska.fhsk.se Facebook: www.facebook.com/nordiskafolkhogskolan Instagram: www.instagram.com/nordiskafolkhogskolan


Firmaregister TEMA: HEMSEDAL Destinasjon Hemsedal 10 Fausko Gjestegård 22 Hemsedal Aktiv 14 Hemsedal Fjellsport 15 Kjøkkenkroken, Kroken Bar & Bistro 18 Skarsnuten Hotel 16 Skistar 17 Skistua Hemsedal 20 Tunet Sport 12 BYGG, INTERIØR, OPPUSSING OG EIENDOM Bare Pia 32 Carlsen Fritzøe Stavern 48 Energisparhus 38 Fagflis Grenland 42 Fasadeglass 44 Fritzøe Engros AS 34 Garage 15 24 Helset Møbler 46 LivingVilla Boligstyling 28 Norske Porter 26 Schmidt Kjøkken, Bad og Interiør Porsgrunn 30 Skousen Moss 40 Yeswood 36 MOTOR Albjerk Bil Bevola Norge

50 60

Folkeladeren 58 Funnemark Hokksund 54 Mobile Larvik 56 Moss Autocenter 52 FORETAK & TJENESTER Alvens Norge Asker og Bærum Symaskinsenter

61 62

SKJØNNHET OG HELSE Elma Aesthetics Frk Beauty Klinikk Madelene Mei og Moy Skien Dental

66 68 70 64 72

MARITIMT Andvik Propellers

73

MAT & DRIKKE Teleurt 74 Verdimat 76 IT & TEKNIKK Atea Logistics

78

SKOLE & UTDANNING Nordiska Folkhögskolan

80

FOTO KALLE HÄGGLUND, SKISTAR HEMSEDAL.


2020

UTGIVELSESDATOER

DET NORSKE

MAGASINET

2020 Nr 1 2020

TEMA: SKJØNNHET OG HELSE STOPP: 14. februar UT: Mars

Nr 2 2020

TEMA: REISER OG OPPLEVELSER STOPP: 24.april UT: Juni

Nr 3 2020

TEMA: BYGG, INTERIØR OG OPPUSSING STOPP: 21. august UT: Oktober

Nr 4 2020

TEMA: ”DET GRØNNE SKIFTET” STOPP: 23. oktober UT: Desember


Avsender: R&D Forlag Postboks 258 1326 Lysaker

FJELLA KALLER

OPPDAG DIN FERIE PÃ… HEMSEDAL.COM


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.