Norske Bransjemagasinet

Page 1

DESEMBER/JANUAR 2012/2013

NORSK

INDUSTRI EN HISTORISK

APPER SOM HOLDER

OVERSIKT HEMSEDAL SESONGENS

OVERSIKTEN

NYHETER

WENCEL AS

KULT PÅ

FOR INDUSTRIEN

ET VERKTØY

KONTORET

AGDERMASKIN | KJELL INGES MAT | TEC | SKISTAR | SKRUEHUSET SKAN

MØBLER

|

VARODD

REGNSKAP

|

MYDLANDS

ELEKTRISKE

XL-BYGG ADOLF JAHNSEN | COLORLINE SUPERSPEED | PARKEN BILPLEIE ADVOKATFIRMAET STALLEMO | OTERA | HTH KJØKKEN KRISTIANSAND BERGEN

BEMANNING

|

GILLMORE

SKOBUTIKK

|

HESTETERAPI

SØR

YIT MONGSTAD | ADEPT | SYNSAM SØGNE | MPM | BERMINGRUD

HELLBILLIES Ny CD ute nå!

SIDE 52




T T

T

E

4 | ORT


T T

T E

ORT | 5


KRISTIANSAND – HIRTSHALS 3 timer og 15 minutter | LARVIK – HIRTSHALS 3 timer og 45 minutter

T T

T

E

T T

T

KRS-UBU12-178

E

SuperSpeed – hurtig og komfortabelt til Danmark

6 | ORT

colorline.no | 810 00 811


T

Familieuker med 25% rabatt

T

T

E

T T

T

E

25 % rabatt p책 overnatting, skipass, skileie, skiskole og barnepass. Gjelder familieuke i uke 50, 11, 12, 15, 16 og 17. Info p책 skistar.com/hemsedal

ORT | 7


På´n igjen

T UTGIS AV R&D FORLAG AS

993 310 522 Adresse: C/O Aker Brygge Business Centre Postboks 1433, 0115 Oslo Telefon: 22 22 89 99 Fax: 22 22 90 89 post@norskebransjemagasinet.no www.norskebransjemagasinet.no

ANSVARLIG UTGIVER /SALGSSJEF Danny Nilsson danny@norskebransjemagasinet.no

REDAKSJONSSJEF

Nadia Asp post@norskebransjemagasinet.no

REDAKTØR

tekst@norskebransjemagasinet.no

T

N

ytt år, nye muligheter, - og et nytt knippe med nyttårsforsetter. I år er det organisering som gjelder for min del. Jeg vil bli mer effektiv på jobben, få mer Torden hjemme, og kunne holde oversikt i hektiske perioder uten å bli stresset. iPad´en og telefonen min har etter hvert blitt nyttige verktøy for å holde kontrollen, og i denne utgaven av Norske Bransjemagasinet gir vi deg noen forslag på bra apper som hjelper deg med nettopp dette. Redaksjonens klare favoritt er Dropbox, som vi bruke til å dele dokumenter og ideer med hverandre.

E

ART DIRECTOR

Sarah Edström sarah@enterprisemagazine.se Kirsi Räihä info@alalehti.fi

E

n annen favoritt vi har, er Hellbillies! Etter 20 år som artister kjennes de

ØKONOMI

nesten ut som ”bekjente” av oss alle sammen, og den nye skiva ”Tretten” liker vi veldig godt! Om du har lyst til å vinne et eksemplar av ”Tretten”, har du mulighet til det gjennom å delta i vår konkurranse på siste side.

G

å heller ikke glipp av vår reportasje om Hemsedal! Det er mange spennende nyheter denne sesongen, utvidede åpningstider for heiser og løyper, og mye spennende som skjer også utenfor løypene.

H

a en strålende fin vinter, vi i Norske Bransjemagasinet ønsker deg et riktig godt, nytt år!

Ida Brynildsen Redaktør

Anna Nilsson ekonomi@enterprisemagazine.se

T

SKRIBENTER

Ann-Sofi Emilsen Henrik Holte Christoffer Vestli

T

Månedens sitat T

E

OMSLAG

Foto: Ola Matsson

» Det er flott med nyttårsforsetter! Det er da veldig

bra at folk én gang i året forstår at de har makt over sitt eget liv. - Elsa Almås

» Måtte alle dine problemer vare like lenge som dine nyttårsforsetter.

- Joey Adams

Kommuner HELLBILLIES

Foto: Geir Dokken

Oslo 69

Søgne 112

Asker 85

Grimstad 113

Bærum 89 Drammen 92

Norske Bransjemagasinet tar ikke ansvar for ikke bestilt materiell. Ei heller for materiell som ikke har noen avsender. Med reservasjon for eventuelle trykkfeil.

8 | ORT

Kongsberg 103

Sandes 122 Austrheim 124

Kristiansand 104

Bergen 127

Sogndalen 111

Lindås 137


innhold T T

desember/januar

T

E

NORSK INDUSTRI [ 10 ]

Fra jern og metall til olje og glass

HVER MEDARBEIDER SIKKERT HJEM [ 18 ] Otera fokuserer på HMS

6 SMARTE APPER [ 34 ]

Hold oversikten privat og på jobb!

YIT [ 46 ]

Får bygg til å fungere

T

HEMSEDAL [ 52 ]

Sesongens nyheter i og utenfor løypene

SKISTAR [ 58 ] Hvit lykke

T

HELT OG HOLDENT HELLBILLIES [ 71 ] 20 kompromissløse år

EN EKTE HANDYMAN! [ 82 ] Hjelper til med alt av arbeid

T

COLOR LINE [ 106 ]

E

Hygge og fine opplevelser på sjøen

REDAKSJONEN ANBEFALER [ 118 ] Utstyr til det moderne kontoret

10

36

KONKURRANSE [ 139 ] Vinn CD

58

128 ORT | 9


Fra jern og metall - norsk industri i 140 år Tekst: Ann-Sofi S. Emilsen | Foto: Norsk Industri

Vi kan ofte lese og høre påstander i media om at det ”går bra med Norge”, og enda oftere at det i hovedsak skyldes oljen. Det har ikke alltid vært slik, for olje var noe norsk industri startet å utvinne for bare knappe 35 år siden. Så hvilke industrier er det som holder Norges hjul i gang? Vi gir deg en innføring.

Norsk industri startet forsiktig opp på 1870tallet, med jern og metall som de viktigste varene. Selv om trevirke etter hvert også ble en sentral del av den norske eksporten, gikk det tregt med norsk industri på starten av 1900-tallet. Vi lå etter i utviklingen sammenliknet med våre europeiske naboer, og noe T måtte gjøres. Løsningen ble å hente inn kapital og teknologi fra utlandet, i tillegg til kunnskap om og kompetanse på hvordan man skulle bygge opp større industriselskaper.

T T

Selskaper som Norsk Hydro og Elkem ble etablert, og både norsk produksjon og eksport begynte å ta seg opp. Landets første aluminiumsverk ble etablert, og i årene før krigen vokste industrien i Norge jevnt og trutt. Høyteknologiske bransjer fikk sitt gjennombrudd, det var stor vekst innen trevare- og tekstilindustrien samtidig som smelteverksindustrien gjorde sitt inntog.

E

Storsatsing etter krigen

Etter krigen bestemte regjeringen

10 | ORT

at nå skulle det virkelig satses på industri, og satte i gang med stor utbygging, særlig i distriktene. Optimismen og troen på at industrien skulle øke velstanden og økonomien i Norge var stor, og stadig flere nordmenn tok jobber som industriarbeidere på 60- og 70-tallet. Og så ble det andre boller, i takt med at samfunnet endret seg. Veksten stoppet opp, industripolitikken ble lagt om og nedbygging av industribedrifter ble et begrep. Og vi fant olje! Samtidig ble globalisering et tema, det ble lettere å eksportere og samarbeide på tvers av landegrensene, og ikke minst billigere. Norge i dag har færre ansatte i industrien sammenliknet med mange andre europeiske land, men den er fortsatt viktig for å bevare arbeidsplasser i distriktene. Og ikke minst sørger norsk industri for store inntekter når det gjelder eksport.

Fortsatt basert på råvarer

Dagens industri-Norge er fortsatt i stor grad basert på råvarer. Der hvor noen industrier har blitt sakte redusert eller dødd ut, har andre andre klart å omstille seg eller etablere nye vekstområder. Vi kan ikke

lenger snakke om en aktiv tobakks- eller tekstilindustri, men vi har fått nye grener, som en egen solcelleindustri. Forskjellige leverandører til oljevirksomhet i Nordsjøen, og særlig plattformproduksjon og verkstedsindustri, har betydd mye. I tillegg er internasjonal etterspørsel etter industrielle råvarer og verkstedprodukter viktig for den norske industrien.

Norge som eksportør

Råolje og naturgass er de enkeltvarene som utgjør den største andelen av Norges eksportinntekter. Norge har også store inntekter fra eksport av fisk, aluminium og varer fra metallindustrien. Den norske eksporten av fisk har steget kraftig de siste årene, og var i 2010 på over 50 milliarder kroner. Norsk eksport av metall fikk seg en knekk etter den internasjonale finanskrisen, men har etterpå hatt en markant vekst. Størstedelen av varene vi eksporterer i Norge er råvarer som går til europeiske land, og hovedsakelig land innenfor EU. Storbritannia er det landet vi eksporterer mest til på grunn av olje- og gass, og deretter følger land som Sverige, Tyskland og Nederland.


til olje og gass

Det ble eksportert varer for totalt 230 milliarder kroner midtveis i 2012, og av dette var verdien av olje- og naturgasseksporten 151 milliarder kroner. På sluten av året var norske eksportbedrifter, utenom olje og gass, sterkt preget av den økonomiske krisen i store deler av Europa. Næringslivets Hovedorganisasjon uttalte i slutten av novemT ber at eksporttallene for det siste kvartalet i 2012 var like røde som under finanskrisen i 2008-2009. Konklusjonen er at mens oljerelatert industri går for fullt, nærmer annen eksportnæring seg nivåene fra finanskrisens verste dager.

T T

Definisjon på industri: E

”generell betegnelse for næringsvirksomhet som består i bearbeidelse av råstoff; men spesielt om fabrikkmessig fremstilling av varer. I norsk næringsstatistikk defineres industri som ”ervervsmessig virksomhet som drives i fabrikker, verksteder eller hjemme hos arbeideren og som enten går ut på reparasjonsarbeid eller mekanisk, kjemisk eller for hånd å fremstille nye produkter av råstoffer og mellomprodukter”.

Fakta om norsk industri: • For 60 år siden kom mer enn en fjerdedel av verdiskapingen i Norge fra industrien, mens i 2010 var tallet på kun 9 prosent. • Hordaland var fylket som bidro mest til den totale verdiskapingen i industrien i 2010, med 11,6 prosent av totalen. Rogaland var fylket med flest sysselsatte i industrien, fulgt av Hordaland. • Norge bidrar med henholdsvis 4,3 og 2,8

prosent av den årlige olje- og gassproduksjonen i verden. • Sekundærnæringene (industri og bergverksdrift, oljeutvinning, bygg og anlegg og kraft- og vannforsyning) har hatt en svak tilbakegang de siste 30 årene. Antallet sysselsatte i norsk industri i dag er 11 prosent av alle sysselsatte. • Til tross for nedgang i sysselsettingen, har produksjonsverdien i industrien økt og er nå på 700 milliarder kroner. • Siden 2001 har produksjonen av olje sunket, men fra midten av 1990-tallet økte gassproduksjonen og utgjør i dag cirka 40 prosent av den totale produksjonen • Verdimessig er petroleumsvirksomheten Norges største næring, og bidrar til over 20 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP). I tillegg er petroleumssektorens andel av de totale eksportinntektene oppe i nesten 50 prosent.

ORT | 11


T T

T

E

T T

Noen hovedgrener i norsk industri i dag: Næringsmiddelindustri T

- Bergensområdet er et av Norges viktigste innen næringsmiddel med merkevarer som Norgesmøllene, Kavli, Toro og Kaffehuset Friele. - Tine BA og Nortura er blant landet største aktører innen næringsmiddelindustrien, og er begge organisert som samvirker hvor medlemmene eier andeler. Tine BA har hovedkontor i Oslo, men eies av til sammen 15  000 melkebønder fordelt over hele landet. Nortura er en fusjon mellom Gilde Norsk Kjøtt og Prior, og eies av nesten 19  000 bønder.

E

Trelast og trevareindustri

- Den største aktøren i norsk trelast- og trevareproduksjon er Moelven. De har mange produksjonsanlegg i Norge, de fleste beliggende på østlandet. - Norske Skog er en av verdens største produsenter av avis- og magasinpapir med fabrikker over hele verden, hvorav flere ligger i Norge. - Borregaard er en annen stor aktør innen treforedling. Bedriften produserer blant annet spesialcellulose, ligninprodukter,

vanillin og etanol, og er i dag verdens største leverandør av lignin. Borregaards største virksomhet ligger i Sarpsborg.

Møbel- og innredningsindustri

- Den norske møbel- og innredningsindustrien består for det meste av små og mellomstore bedrifter, men det finnes også enkelte større konsern. Viktige aktører befinner seg i Møre-regionen og sør-Norge. - Blant de største møbel- og innredningsprodusentene er Ekornes på Sunnmøre, Hjellegjerde i Møre og Romsdal og Norema på Jevnaker.

Petrokjemisk industri

- Mongstad i Nordhordland fikk sitt første oljeraffineri i 1975. Det er i dag eid av Mongstad Refining, hvor Statoil og Shell deler eierandelene. Statoil har også siden 2007 jobbet med byggingen av Mongstad gasskraftverk som forventes å stå ferdig i 2014. - På Kårstø-anlegget i Tysvær nord i Rogaland driver de med behandling, transport og prosessering av gass og såkalt lettolje. Området har også et gasskraftverk som ble bygd av Naturkraft og satt i drift i 2009.

Den norske eksporten av fisk har steget kraftig de siste årene, og var i 2010 på over 50 milliarder kroner.

Kilder: E24.no, Statistisk sentralbyrå og Store norske leksikon. 12 | ORT


T

T

T

T

T T

E

E

ORT | 13


T T

T

Rett kandidat til rett plass E

I et presset arbeidsmarked er rekruttering i dag en vedvarende utfordring for mange arbeidsgivere. Men selv om tilgangen til kvalifisert arbeidskraft er vanskelig innenfor landegrensene, har krisen i Europa ført til at poolen av kompetente og erfarne folk som ønsker seg til Norge aldri har vært større. I Bergen Personal AS er spesialiteten å finne de riktige kandidatene til de riktige stillingene, med vekt på fagkompetanse, språk og innstilling. kvalitet fremfor kvantitet. Vi skal heller kunne se nei til et oppdrag en å sende feil mann til feil jobb, forteller daglig leder Torstein Melve. Derfor har selskapet fokusert sterkt på å spisse sin kompetanse på sine felt. Det innebærer blant annet at Bergen Personal AS sitter på høy ekspertise innen utleie og rekruttering til alt innen bygg og anlegg. På helsepersonale og teknisk personale har firmaet attpåtil skilt ut egne selskaper. – Det er vi fordi ønsker å ha spisskompetanse på disse områdene. Derfor har vi dedikerte personer som jobber med sine felt, og med egne selskaper får vi entreprenørånden ved å gi eierandeler i selskapet. Da får folk konsentrere seg om det de er best på. – VI PRIORITERER

selv at det er vanskelig for en arbeidsgiver å kontrollere utdannelse, erfaringsbakgrunn og referanser for utenlandske kandidater. Men i Bergen Personal AS, som ble startet opp i 2009, har DET SIER SEG

14 | INDUSTRI ORT & PRODUKSJON

de ansatte omfattende fartstid på sitt felt. Dermed ligger alt til rette for at de riktige kandidatene kommer gjennom nåløyet, til de riktige kundene. – På teknisk personale, som vi startet opp formelt nå 1. september, har det til å begynne med stort sett gått på elektro- og fiberoptikk. Men det kan komme til å utvide seg til rør, sveising, tele og data, ingeniørfag. Vi har allerede et godt grunnlag av kandidater der, sier Toralf Mehammer, daglig leder i Teknisk Personal AS. det hele ligger langsiktig tenkning. Rom ble ikke bygget på en dag, og Bergen Personal AS har hatt en jevn og solid vekst i alle driftsår. – Vi er vel også det eneste bergenske bemanningsselskapet som har tariffavtale med Fellesforbundet. Det viser at vi er seriøse. Vi har et godt rykte i kandidatmarkedet. Jobber du for oss får du det du skal ha – når du skal ha det, understreker medeier Tore Mikkelsen. TIL GRUNN FOR


T Klart vi kan! Bermingrud Entreprenør ble startet i 1990 av Kjell Øverby og Per Bermingrud. T I 2002 var de snaut 50 ansatte. I dag, ti år senere, har det tallet doblet seg. Og i løpet av de samme ti årene er aktiviteten mangedoblet.

T

hatt mange flergangsbyggherrer, og det tar vi som et godt tegn. Vi er ryddige og leverer når vi skal og til den kvaliteten som vi skal. Det er helheten det går på og vi tror det er derfor byggherrene benytter seg av våre tjenester flere ganger, sier konserndirektør Richard Tandberg Olsen. – VI HAR

E

selskapet byggeprosessen fra A til Å. I tillegg tilkommer egen prosjektutviklingsavdeling som driver med utvikling av handelsbygg, kontorer, bolig og fritidsbolig. Konsernet har også en VVS-avdeling som driver innen både rørlegger og ventilasjonsfaget. Videre har konsernet et selskap i Sverige som driver produksjon av utstyr for sortering av metaller. – Vårt motto er ”Klart vi kan”. Vi er positive og løsningsorienterte. Vi samarbeider med byggherrer og leverandører, samtidig som vi er opptatt av miljø og HMS. Østfold-avdelingen vår er allerede Miljøfyrtårnsertifisert, og resten av konsernet er på god vei etter, forteller Richard. SOM TOTALENTREPRENØR FORESTÅR

høy aktivitet spesielt innenfor boligsegmentet. Blant annet har selskapet nå vært totalentreprenør for utbygging av en rekke leiligheter FREMOVER FORVENTER HAN

Vårt motto er ”Klart vi kan”. Vi er positive og løsningsorienterte. i idylliske Vollen i Asker, samtidig som de har stått for Kystkultursenteret for Asker kommune på samme sted. Bermingrud er opptatt av å følge alle segmenter tett, inklusive kontorbygg, handelsbygg og utbygging i regi det offentlige. Men ikke minst er de opptatt av å følge opp kundenes ønsker og behov. - Vi har ett ønske om å følge kundene våre. Det betyr at vi har vært blant annet i Bodø, Ålesund, Kristiansand, Stavanger og andre steder utenfor vårt naturlige nedslagsfelt på Østlandet. Vi har veldig god erfaring med å jobbe utenfor eget område også.

INDUSTRI & PRODUKSJON ORT | 15


T T

T

E

16 | ORT


T T

T E

Bygger langsiktige relasjoner Bak navnet Bergen Bemanning står to erfarne damer som er eksperter på å finne de rette menneskene til de rette jobbene. I 25 år har Anne Bull Johannessen og Nina Haaland jobbet med bemanning i Bergen. jobbet i bransjen siden 1987, og begynte med å være med på å bygge opp en olje- og gassavdeling i et større selskap. Senere startet vi innenfor tekniske tjenester i et selskap eid av Manpower, før vi valgte å starte Bemex Bemanning i januar 2001, forteller Nina som er daglig leder. – VI HAR

den tiden la til rette for å leie ut håndverkere, og de gikk derfor aktivt inn i blant annet mekanisk industri. Da de etter fem år skulle utvide, endte det med at Bemex Bemanning ble solgt. De sluttet så etter en bindingstid på tre år og var vekke fra markedet ett år, før de startet opp igjen i 2010 under navnet Bergen Bemanning. –Vi valgte fra starten av å investere i flinke medarbeidere og brukte endel penger og ressurser på blant annet nye datasystemer. Når vi nå legger inn tilbud i disse systemene, går de fort ut til Finn, sosiale EN LOVENDRING PÅ

En kunde er ikke en kunde før han kommer tilbake for både andre og tredje gang. medier og andre kanaler som det er viktig å være i, legger markedssjef Anne til. deres består nå av cirka 5 500 kandidater, som består av mennesker med forskjellig kompetanse, blant med kontor og økonomibakgrunn og mange er ingeniører og fagarbeidere innen industri og tekniske tjenester. Firmaet har også blitt store på rene rekrutterings– DEN SØKBARE DATABASEN

prosesser, hvor de står for hele prosessen fra A til Å med å annonsere i avisene, ta i mot søknader og gjør utvelgelsen for kundene. De er også begge autorisert for å gjennomføre testing av kandidater. – Det er utfordrende å finne de rette menneskene til de rette stedene. Det handler om å bygge relasjoner, derfor er det viktig å være ute hos kundene og bli kjent med dem. Vi er kjent for kvalitet, og den skal vi holde på! smiler Nina. Firmaet har seks ansatte, og er i ferd med å ansette to til. Hver og en har kompetanse på forskjellige områder, men alle intervjuer selv, skaffer nye kunder og følger opp oppdrag. Både medarbeiderne og kundene får kontinuerlig oppfølging. – En kunde er ikke en kunde før han kommer tilbake for både andre og tredje gang. Vi har en visjon om å bli størst i Bergen innenfor vår nisje innen fem år, og det er vi på god vei til! INDUSTRI & PRODUKSJON ORT | 17


HMS kommer alltid først Da Norske Bransjemagasinet dro på besøk til Otera Elektro region sør for å lære mer om den suksessrike bedriften, fikk vi et uvanlig godt utbytte av turen. Rundt bordet tok bedriftens ledere en prat om hva som gjør deres arbeidsplass så unik.

T T

T

E

direktør for selskapet som har base i Kristiansand. – Vi er i dag en av landets største leverandør av elektrotekniske tjenester innen elektro, elkraft, samferdsel og fibercom. I 2001 ble Ergon etablert, med store prosjekter tuftet i hovedsak på olje og marine. 5 år senere gikk vi inn i Otera gruppen, som er eid av Agder Energi. I dag er vi Otera Elektro AS som i tillegg til oss i region sør omfatter elektroselskaper i Bergen og Drammen. Vi tilhører segmentet elektro og utfører oppdrag innenfor bygg, olje & marine, service og industri. Vi dekker regionene sør, øst og vest, og kan som en større enhet tilby et bedre sortiment gjennom et tett forhold til elkraft, telecom, samferdsel og infrastruktur, sier Borch. Otera har tilsammen 800 ansatte. Ved vårt besøk hos Otera elektro region sør i Kristiansand fikk vi ett innblikk i de forskjellige avdelingene der. Til marine- og oljebransjen leverer Otera alt innen elektro, automasjon og instrumenteringsløsninger. TERJE BORCH ER

18 | INDUSTRI ORT & PRODUKSJON

Våre ingeniører og montører har lang erfaring og høy kompetanse i faget. Vi har vår styrke i fokus på kvalitet, sikkerhet og gjennomføring sier Arild Wikøren som leder avdelingen. Vi utfører totalprosjekter EPCI, og er bindeledd mellom klasseselskaper og FMEA-instanser. Vi står bak ombygginger, vedlikehold og tavleproduksjon på en rekke store installasjoner over hele verden. I tillegg utfører vi installasjon, vedlikehold og service på kommunikasjons- og navigasjonsutstyr og komplette styresystemer for nød- og sikkerhets-utsyr, vi innehar også stor kompetanse på borerelatert utstyr. Vi er en del av NODE-nettverket på Sørlandet, en verdensledende næringsklynge for oljerelatert virksomhet. Trond Sinnes, og jobber med større byggprosjekter. – Vi har gjort alt det elektriske både på Sør-Arena, Tangen videregående skole, Kilden teater og konserthus og i dag er vi i full sving på Aquarama. Det er en risiko i å delta i store prosjekter, men vi blir nok valgt BYGGAVDELINGEN LEDES AV

fordi vi har bevist flere ganger at vi klarer å levere, sier han. Avdelingen for industri og service ledes av Kjetil Døhl. På industri utfører de prosjektering, gjennomføring og commissioning ute på anleggene. Otera Elektro har vedlikeholdskontrakter for kunder som Elkem og Vestas, med 24 timers beredskap og utrykning. – Servicedelen består av prosjektledere og montører som jobber innen næring og boliger med ramme-, service- og vedlikeholdsavtaler. Vi er også NEMKOgodkjent for å drive med internkontroller, legger han til. og ærekjære fagarbeidere og prosjektledere med høy kompetanse. Bedriften er svært opptatt av HMS, og kvalitetssjef Robert Johansen har hatt ansvaret for å etablere et nytt kvalitetssystem spesialtilpasset de ansattes arbeidshverdag. – “Hver medarbeider sikkert hjem” er vårt motto, og vi har en null-visjon i forhold til ulykker, avslutter Borch. OTERA HAR ETTERSPURTE


T T

T E

INDUSTRI & PRODUKSJON ORT | 19


T T

T

E

20 | ORT


Full kontroll på myndighetskravene T

Innen shipping og offshore hviler det et spesielt omfattende og komplekst kravregime fra myndighetene når det gjelder krav til operasjoner, teknisk sikkerhet og arbeidsmiljø. Dette innebærer at det er svært krevende å sikre og dokumentere samsvar på en god og hensiktsmessig måte. I Adept Concept AS har nytenkende hoder utviklet T løsninger for å bistå virksomheter med å møte denne utfordringen. med hensyn til relevante krav, kan det i mange tilfeller ha betydelige økonomiske, sikkerhetsmessige eller omdømmemessige konsekvenser. Bygger man en rigg eller et skip, og det viser seg at ting ikke er i henhold til det som er påkrevd, kan det innebære dyre ombygninger og minst like dyre forsinkelser, som jevnlig omtalt i media. – Med min egen erfaring fra offshorebransjen, har vi hatt som mål å lage et konsept, en metodikk - og et verktøy som gjør at kundene våre kan fortolke og håndtere alle myndighetskravene, forteller daglig leder i Adept Haakon Meitzner. TRÅR MAN FEIL

T

E

på viktigheten av en riktig forståelse av selve kravene, og ikke minst av hvilke krav som faktisk gjelder i det enkelte tilfellet, og på viktigheten av å ha et system som gjør det enkelt å følge opp og kontrollere at kravene etterleves. Ikke minst gjelder dette tekniske krav til sikkerhet og arbeidsmiljø, som må verifiseres/måles og følges opp med aksjonspunkter både i konstruksjons-, bygge og driftsfasen av en innretning. HAN LEGGER VEKT

Adepts kjernekompetanse. Nøkkelen til det hele ligger i en webbasert database som Haakon og hans kolleger har brukt ti år på å utvikle. I denne databasen styrer man hele kravregimet, knyttet sammen i ordnede former. Kunden får en konto i denne databasen, hvor Adept i samråd med kunden setter opp systemet i henhold kundes behov. – På den måten får kunden kontroll og styring på det hele. Det blir klarhet i hvilke krav som gjelder, hvordan de skal fortolkes, og man får ett oversiktlig NETTOPP DET ER

og funksjonelt verktøy for å følge opp alle krav og alle aksjonspunkter. Dette blir så tilgjengelig for hele i organisasjonen og kan gjenbrukes i nye prosjekter. Det er viktig, og gir store besparelser for kundene, sier Haakon. Men behovet for disse tjenestene er ikke begrenset til kun olje & gass og maritim sektor. I Adept jobber

de også inn mot andre kravtunge bransjer, som bank og finans, og Haakon nevner blant annet gjenvinningsbransjen som et annet felt som kan ha stor nytte av bistand opp mot lover og forskrifter. – Vi hjelper kundene våre med å etterleve myndighetskrav på en svært effektiv og kostnadsbesparende måte. Så enkelt er det, sier han. INDUSTRI & PRODUKSJON ORT | 21


T T

T

E

T T

T

E

22 | ORT


Alt for bilen din! Det er mange bedrifter som hever at de tilbyr “alt” innen sin bransje, men Lojal Bilpleie kan virkelig stå inne for den påstanden! På Nyborg i Bergen tar de i mot alle slags biler, med alle slags utfordringer og pleiebehov både på innsiden og utsiden.

T T

T E

i høst av Darkan Al-Aama, som er både innehaver og eier. Lojal Bilpleie har mange samarbeidspartnere, deriblant flere lakkverksteder i området, Dekkmann som holder til i de samme lokalene samt et bilverksted som ligger rett ved. – Vi tilbyr alt innen klargjøring, om det er inn- eller utvendig, uansett hvordan bilen er. På utsiden av bilen er det å fjerne asfalt det viktigste; altså asfaltflater som blir sittende i bilen, langs kantene fra listen og ned. Dette fjerner vi, for så å anbefale kunden å ta en lakkrens for å fjerne alle riper som lar seg fjerne. Vi får til det meste, og gjør så godt som mulig. Vi gjør den samme, gode jobben uansett størrelsen på oppdraget, smiler han. FIRMAET BLE ETABLERT

vedlikehold tilbyr de polering samt Zirconite protection, som er en forsegling og lakkbeskyttelse med seks års garanti. Vasker du bilen AV ANNET UTVENDIG

for hånd med den spesielle sjampoen som følger med, slipper du å vokse bilen de neste seks årene! – Innvendig kan vi fjerne mugg- og røyklukt, vi reparerer skader på interiør av tekstil og utfører rengjøring og farging av skinnseter. Hull i skinnseter fikser vi også, samt at vi rengjør dashboardet og støvsuger absolutt hele bilen, sier Al-Aama, og legger til at de kan gi gode avtaler på bedriftsbiler. Han understreker viktigheten av motorvask, og sier at det handler om å ta vare på bilen. – De fleste vet ikke så mye om bilene sine, og mange bare kjører på, bokstavelig talt, uten å tenke på at man kan spare store summer ved å vedlikeholde dem. Når våren etter hvert kommer og mange vil gjøre bilene sine klare til sesongen, skal vi lage og tilby pakker til gode priser slik at man kan få både lakkrens, motorvask og felgrens til en rimelig penge, avslutter Darkan Al-Aama. INDUSTRI & PRODUKSJON ORT | 23


T Fra

minus til Gasellebedrift

T startet med at Trond Eide overtok driften av Bergen Varebil på Laksevåg i 2006. Etter flere år med beinhard jobDet bing og utfordringer på rekke og rad, heter bedriften i dag Eide Autosenter og ligger i Mongstadkrysset på Mongstad. Linda Myking Eide har kommet til på økonomi, og Trond er daglig leder av senteret som er et komplett bilverksted, og som i tillegg tilbyr bilutleie,dekkhotell, delesalg, salg av Selva påhengsmotorer og service på outboard motorer.

T

E

fra Laksevåg til Mongstad i 2008, og ble i fjor kåret til Gasellebedrift. – I tillegg til det mekaniske verkstedet og bilutleien, både selger og leverer vi motorer samt utfører service. Vi vurderer å ha en egen servicebil med én mann som kan reise ut til båthavnene til folk, og utføre service på stedet. Det er et marked jeg ser for meg, men meget krevende forteller Trond. EIDE AUTOSENTER FLYTTET

selge ting som genererer arbeid tilbake til verkstedet, og synes det er gøy som mekaniker å kunne jobbe med både båter og biler, noe som gjør oss allsidige. – Vi satser veldig mye på kursing av våre mekanikere, vi skal hele tiden bli bedre og aldri slå oss til ro med at vi er flinke nok. Vi er veldig fornøyd med å HAN ØNSKER Å

24 | INDUSTRI ORT & PRODUKSJON

være en del av Mekonomen-kjeden, og konseptet Mekonomen Fleet hvor vi får inn biler på spesialavtaler med leaseplan og autolease, sier han. fjor fikk et brev i posten med bilde av et hjorteliknende dyr utenpå, trodde han det var tigging om penger og kastet konvolutten uåpnet i søpla. Da kona så skulle tømme søppelet og tilfeldigvis oppdaget konvolutten, trodde hun han hadde blitt gal. – Jeg hadde jo uten å vite det kastet Gaselle invitasjonen i søpla! ler han. Han er stolt over jobben han og kona har lagt ned, og resultatene de har oppnådd sammen. – Iherdig innsats av våre ansatte og at vi hele veien har hatt en god dialog med kundene, er grunnen til at DA EIDE I

vi har lykkes. Vi jobber alt vi kan opp mot kundene, og de har det veldig gøy når de er her hos oss, for vi har mye humor! forteller Eide


T

Seiler mot 150-årsjubileum T

T

Historien til Seilmaker Iversen AS i Bergen strekker seg nesten 150 år tilbake i tid, og over snart fem generasjoner. Mye har skjedd innen den gamle håndverksbransjen på disse årene, men Iversen-familien oprettholder gode E tradisjoner med et stolt, hevet hode.

tildekking til maskiner og utstyr. Brukervennlighet og utforming er viktig, og de jobber tett med kundene for å finne de beste løsningene. og leverer en del komponenter som brukes direkte i produksjonen til våre kunder. side leverer utstyr til seilbåter, på alt over dekket, som rigg, seil, vinsjer og vaierne. - Vi selger også seil gjennom kjeden Elvstrøm Sails BUTIKKEN PÅ SIN

Tor Iversen daglig leder og én av to innehavere, men det var oldefaren hans som startet det hele. – Oldefar var seilmaker på et seilskip, men i 1868 gikk han i land på Nordnes og etablerte Seilmaker Iversen som en av de minste i Bergen av de 10 som var i lauget, sier Tor. Bedriften flyttet så til Bryggen på midten av 30-tallet med farfaren ved roret, og senere var det Tors far som overtok, til tross for at han egentlig var utdannet revisor. I dag består Seilmaker Iversen AS av to forskjellige I DAG ER

driftsområder. Den ene er produksjonsbedriften på Frekhaug, og den andre er butikken i Bergen sentrum som selger seilbåtutstyr. – Vi har flere ansatte med fagbrev innen søm, og i tillegg er vi to seilmakere og én lærling som snart er ferdig utdannet. mot industrimarkedet. Det går primært på offshore og skip, men også landbasert virksomhet samt privatkunder. Kjerneoppgaven er tildekking, og særlig spesialtilpasset PRODUKSJONSBITEN RETTER SEG

for kvalitetsprodukter og leveringsdyktighet. – Oljeindustrien utgjør en stor del av vår kundebase, og de stiller kvalitetskrav. I vår bransje kommer man ofte inn i siste ledd i en prosess, derfor må man kunne snu seg fort rundt. Kunnskapen og erfaringen vår er unik, men det å ha en dialog med kundene, er helt avgjørende, avslutter han. BEDRIFTEN ER KJENT

INDUSTRI & PRODUKSJON ORT | 25


T T

T

E

26 | ORT


Sammen er vi sterke T Rørlegger Daniel Aaberg Lundgren og tømrer Thuan Huu Pham hadde jobbet sammen i mange år, gjennom hvert sitt separate firma. Men sammen står man enda sterkere, og derfor har de nå gått sammen om å starte opp Drammen T VVS & Eiendom AS, som flytter inn i Engene 88 i Drammen, med kontor, lager og etter hvert butikk i ett og samme bygg. vi er kompetansesterke når vi er ute og møter kunder. Vi lærer av hverandre, og har behov for hverandres kompetanse hele tiden, forteller Daniel. – SAMMEN ER

T

E

Buskerud Rørteknikk AS frem til nå, mens Pham har gått under flagget Byggmester Pham AS. Med det nye firmaet er planen å tiltrekke seg også enda større kunder, ikke minst også fra bedriftsmarkedet. Halvbroren til Daniel er også med på laget, så totalt er de tre mann. Spesialiteten er først og fremst renovering av bad og kjøkken, men også andre ting. Amund har gjort alt HAN HAR DREVET

fra å redde katter som sitter fast i avløp, til alminnelige rørbrudd. Når hans rørekspertise kombineres med Phams tømrerkompetanse, kan de sammen ta hånd om det meste. – Vi har mest kunder i Drammen og omegn. Men så har vi også noe i Oslo, og vi har noen faste bedrifter på Hurum-landet som vi jobber for. Vi kan komme på kort tid. Det er mange kunder glade for, og vi har også en populær døgnvaktsordning. Hvis det er krise, drar vi dit det trengs, lover de to. I Engen 88 er planen dessuten altså å starte egen baderomsbutikk, som skal komme til sommeren. Det passer som hånd i hanske når kjernevirksomheten

allerede i stor grad er rehabilitering og totalrehabilitering av baderom. – Der har vi mange fornøyde kunder, og badet gir vi syv års garanti på. Vi har gjort mange av dem opp gjennom årene, og aldri fått reklamasjon, understreker Pham. oppadstigende, med stadig mer å henge fingrene i, ser det nystiftede selskapet ser lyst på fremtiden. Kvalitet og personlig service står i fokus. Med nye lokaler i Engen 88 er det også fritt frem for å stikke innom for en kaffekopp når gutta er inne. TRENDEN ER TYDELIG

drammen VVS

& eiendom as INDUSTRI & PRODUKTSJON ORT | 27


Vellykket kombinasjon

T T

T

E

Det skal solid utstyr til for å stå imot barskt Jærklima og salt bølgesprut fra Nordsjøen. I Wencel AS har de skrudd og stelt med maskineri siden forrige årtusen, og kan dette utstyret til fingerspissene. Med en slik ekspertise på plass, har det som var en ren reparasjons- og servicebedrift, nå også blitt en betydelig salgsaktør. holdt på med reparasjon i så mange år at vi vet hva som holder høyest kvalitet og er lettest å vedlikeholde, så derfor har vi valgt å jobbe med de produktene som vi mener er ledende på kvalitet og teknologi, forteller daglig leder Wenche Selvig. – VI HAR

det Fronius og EWM som går i bresjen, men Wencel AS dekker et usedvanlig bredt spekter av utstyr og verktøy. Merker de forhandler er blant annet Metabo på verktøy siden, og Binzel når det gjelder markedet for standard og spesialtilpassede sveisepistoler. Med kombinasjon av salg og verksted får kundene nå full pakke. – Det sveises i mer og mer avanserte materialer, og da kreves det kvalitetsmaskiner som sveiser med verdiene som er oppgitt i prosedyrene, om ikke risikerer du feil og stans i arbeidet, og da kan det være snakk om enorme tap, spesielt om det er offshore, sier Wenche. Trendene i bransjen peker definitivt i riktig retning for et selskap som Wencel AS. For det første har nye PÅ SVEISEMASKINER ER

28 | INDUSTRI ORT & PRODUKSJON

funn sørget for fornyet entusiasme i Nordsjøen. For det andre blir kravene til vedlikehold og dokumentasjon på utstyr stadig strengere. I sum betyr det at dagene kommer til å bli enda travlere fremover. – Før kom sveiseapparater inn når de var defekte, mens nå skal de inn på kontroll minimum én gang i året. Det kan være en fordel for kunden også, i og med at da kan utstyr vedlikeholdes og justeres slik at maskineriet varer lengre sier Petter Fløysvik. utad mot kundene. Tar imot bestillinger, henter og bringer, og er ute og snakker med folk. Både Petter og Wenche er klare på at nærhet til kundene og full service har vært – og er – avgjørende faktorer i suksessen til Wencel AS. – Leverer du inn en maskin for servise hos oss, får du den igjen neste tirsdag, og om det haster, klarer vi det ofte på en dag og to, understreker Petter. Wenches interesse for elektrofag gjorde at hun i tidlig alder bestemte seg for en utdanning innen elektronikk, og etter endt læretid gikk det ikke så HAN ER ANSIKTET

mange årene før hun startet et enkeltmannsforetak, dette er med tiden eskalert og blitt til det som i dag er Wencel AS, og selv om hun i dag er daglig leder for et selskap med ti ansatte, er hun stadig med i verkstedet og skrur. For innstillingen i Wencel AS er at deres marked kanskje aldri har vært bedre enn det kommer til å bli i 2013. – Vi kjenner kundene våre inn og ut. Vi henter og leverer, vi holder orden på når maskinene var inne til kontroll sist, vi dokumenterer, sertifiserer og merker. Det ligger en tillit i bunn når du har hatt et forhold til en kunde i 12–13 år, og vi har også ansatte som har vært med oss i mange år, slik at vi har fått bevart kompetansen, sier Wenche. På rene reparasjoner hadde Wencel AS en årsomsetning på 12 millioner. Nå som salg kommer inn i tillegg, anslår Wenche og Petter at det kan øke til 20 millioner i 2013. På sikt kan det dessuten bli aktuelt å utvide nordover, kanskje med Trondheim som neste stopp.


av salg og verksted

T T

T E

ORT | 29


T T

T

E

T T

T

E

30 | ORT


130 år med gode kunderelasjoner XL Bygg Adolf Jahnsen er Bergens eldste familieeide trelast- og byggevarehandel, og har eksistert i mer enn 130 år. I dag er det femte generasjon Jahnsen som driver forretningen videre i Fagerdalen på Lønborg.

T T

T E

er å være en moderne kompetansebedrift og leverandør til proffkunder i byggebransjen i Bergensområdet. Proffkunder står for 95% av omsetningen. I 2010 ble vi med som aksjonær i XL Bygg-kjeden. Hos oss har alle proffkunder faste kontaktpersoner som har lang erfaring fra bransjen. Vi har flere ansatte med byggmester og teknisk utdanning med førstehåndskunnskap om hvilke varer kundene trenger og hvordan de skal brukes, forteller markedssjef Tor Ursin. – MÅLET VÅRT

fortrinn, er firmaets internettløsninger hvor kundene kan finne priser, bestille varer og se på fakturahistorikk. Har de behov for ET ANNET STORT

sertifikater opp mot HMS, ligger disse dokumentene klare til å lastes ned fra internett i det øyeblikket varene går ut fra lageret, og slik kan kundene hele tiden holde seg oppdatert. – De aller fleste av kundene våre har vært hos oss i mange år. De kommer nok tilbake på grunn av personlige relasjoner, fordi vi har kompetanse, er fleksible og fordi vi kan utføre en del tjenester som vi er alene om i Bergen i dag. Vi er eneste trelast og byggevarehandel i Bergen som har eget sag og høvleri med erfaren høvel mester. Her er det bare fantasien som setter grenser for hva vi kan lage! For å ta best mulig vare på sine proffkunder, arrangerer de flere faste proffsamlinger i året hvor

de informerer om nye produkter, forskrifter og løsninger. Det er arrangementer både for arbeidsledere og lærlinger. – Vi ønsker å satse på kompetanse i fremtiden. Det er ikke et mål for oss å bli den største, men vi må bli noe større enn hva vi er i dag og ønsker å knytte langsiktige relasjoner til våre kunder og leverandører. Jahnsen har et stort lager med god tilkomst for kunder så det er lett å hente varer på området, også for store vogntog. De har alt av trevarer og det meste som skal til for at en byggmester skal kunne gjøre jobben sin, enten det handler om nybygg eller rehabilitering. XL BYGG ADOLF

INDUSTRI & PRODUKSJON ORT | 31


Oljeselskap med T T ekspansjonsplaner

T Verdensledende

T De er tilgjengelig 24 timer i døgnet, og med syv ansatte og 40 samarbeidspartnere langs kysten, sørger Bunker Oil Bergen for at lokale skip, lastebiler, trailere og industri har det som trengs av Mobil smøreolje og fuel.

T

T

E

T

T

Elektronisk presisjon E

I en tid da elektroniske løsninger får stadig større oppgaver, blir kvaliteten og presisjonen i de elektroniske instrumentene bare viktigere og viktigere. I Norge er 4Test Instrument AS importør og distributør av produktene fra Agilent Technologies, verdens største aktør på måleinstrumenter inn mot elektronikk. er i utgangspunktet alle som utvikler og/eller produserer elektronikk, samt installatører av elektronikk og de som vedlikeholder elektronikk. Over hele landet, sier daglig leder Jonny Langmyren. – KUNDENE VÅRE

etablert som Trond Helgesen oljeprodukter AS, men ble i 2010 kjøpt opp av Bunker Oil AS fra Ålesund. – Vi er et privat oljeselskap som driver med salg av smøreolje og fuel til marine og landbaserte installasjoner. Bunker Oil er et solid og veldrevet firma som har eksistert i 20 år. Ved å bli en del av Bunker Oil, har vi fått enda flere bein å stå på. Bunker Oil er i stadig utvikling, og ser på gode samarbeidspartnere og flere steder å etablere seg på, forteller daglig leder Arild Olsen. BEDRIFTEN BLE FØRST

på Stamsneset, men Bunker Oil har i tillegg avdelinger i Båtsfjord, Hammerfest, Tromsø, og Ålesund. I tilegg har Bunker Oil egen bunkersbåt. – Et annet produkt vi fører, er Urea, som levereres til båter. Urea er et miljøvennlig rensestoff som man har i eksosen for å redusere utslippet. Ved bruk av Urea, får rederiene en reduksjon på nox-avgiften. Ikke minst er miljøgevinsten stor, og det er noe som bør fremheves, sier selger Trond Pedersen. BERGENSAVDELINGEN HOLDER TIL

mål for fremtiden: de har et ønske om å ekspandere, og er på utkikk etter egnede tomter på land for etablering av automatstasjoner. – Viktigst av alt, er at om man er ute etter god service så skal man ringe Bunker Oil! BEDRIFTEN HAR KLARE

32 | INDUSTRI ORT & PRODUKSJON

et stort spekter av måleinstrumenter, innenfor en rekke bruksområder. På kundelisten finnes navn som Telenor, Avinor, Forsvaret, Universitet og Ingeniørhøgskoler, samt alt av elektronikkprodusenter og. Det forutsetter høy teknisk kompetanse i 4Test Instrument AS. – Det er faglig utfordrende, men det gjør det også morsomt. Det er aldri to like arbeidsdager, knapt to like timer. Vi kan godt kalles en problemløser. Kanskje har man noe som ikke fungerer som man skal, eller noe man ønsker å optimalisere. Da må man få harde fakta på bordet slik som måledata. I tillegg må mye måles og verifiseres jevnlig. HAN KAN LEVERE

dag har blitt tyngdepunktet for produksjonsindustrien på elektronikk, er det i Europa et større fokus på utvikling. I Norge er elektronikk inn mot olje og medisin viktige felter. Derfor ser Jonny positivt på utviklingen her til lands. – Samtidig ønsker vi i at industrien og ingeniørene skal tenke kvalitet og funksjon, bare pris. Kvalitet og funksjon er avgjørende, mens et for høyt prisfokus fort kan betale seg dyrt, sier han. MENS ASIA I

på sitt felt Systemene som er utviklet i Coast Design Norway AS finnes på skip på alle de syv hav. Fra kontorer på Fornebu leverer daglig leder Frode Myklebust og hans kolleger sofistikerte løsninger innenfor stabilitet og logistikk på fartøyer. På sitt felt er selskapet verdensledende.

T

E

er produktet vårt, AutoLoad, blitt en industristandard for alle typer offshore fartøy. Offshore-fartøy er ofte kompliserte når det gjelder stabilitet. Tenk deg en rigg som skal ligge uten krengning og bevegelse i alt slags vær ut i havet, eller et semi-submersible heavy lift skip som dykker ned og tar en rigg på ryggen, sier Myklebust. – PÅ STABILITET

kritisk å ha full styring på stabiliteten, styrken og bevegelsene. Systemene for dette er i dag installert på selve fartøyet, i form av avansert programvare med en 3D-modell av skipet som måler alle laster og belastninger, også ved å regne inn faktorer som for eksempel vind og skader. DA ER DET

nettopp det Coast Design Norway AS leverer. Blant annet til hele flåten til Bourbon, verdens største på offshore-fartøy. Og til verdens største rigg, Thunderhorse i Mexico-gulfen. Kundene er både redere, verft, skipsdesignere og automasjonsfirmaer. – Vi har også verdens mest avanserte logistikksystem for RoRo-skip. Vårt system kobles opp mot bookingsystemet, og når det for eksempel kommer en booking på 300 biler som skal fraktes herfra til derfra, plasserer vårt system bilene ut på rette skip, og på rette dekk.Ved kanselering av bookingen, forsvinner de samme bilene fra skipets dekksplan. Det er meget krevende og dynamisk logistikk til siste time før lasting, sier Myklebust. OG DET ER

er at selskapet er blitt engasjert i forbindelse med avanserte Jack up kran fartøy for utsetting av vindmøller til havs. Nettopp en type utfordring som ser ut til å passe Coast Design Norway AS. DET SISTE NÅ


T T

Byggesikker totalleverandør T Med E en omsetning på 120 millioner og mulighet for totalleveranser innen bygningsbransjen, er det utvilsomt at Montér Drammen leker med de store gutta. ”Veksten har vært eventyrlig, og prioriteringene vi har gjort har vist seg å gi resultater”, sier Jan-Erik Andresen. mer enn fem år siden Montér åpnet dørene på sitt nåværende lokale i Drammen, men ikke før i nyere tid at alle virksomhetens forretningsområder ble samlet under ett og samme tak. Det betyr ikke bare at kundene har en enklere virksomhet å forholde seg til, men også at fokuset på totalleveranse innen byggevarer har blitt stadig sterkere. – Byggevarer er vårt hovedanliggende. Det er det vi kan og det vi ønsker å konsentrere oss om. Trelast, DET ER IKKE

isolasjon og alt annet som går på gulv, kjøkken, listverk og bygg er noe vi kan ta oss av. Det har gjort oss attraktive både for private og næringskunder, forteller Jan-Erik Andresen. Særlig har næringskundene fått øynene opp for Montér, og en rekke entreprenører har inngått avtaler med kjeden. – Vi leverer til flere entreprenører som jobber på større byggeprosjekter. Det er viktig for dem å ha en

pålitelig leverandør som kan tilby en totalpakke. Det er noe vi skårer høyt på, fastslår Andresen. Men også privatmarkedet har vært positivt for omsetningsveksten. Bare i år anslår Andresen en vekst på over 40 prosent, og da spiller privatkundene en viktig rolle. – Det er klart at de samme prinsippene gjelder for våre privatkunder. De vil ha kvalitet til en god pris, og ikke minst er de avhengige av tilgjengelighet og leveringstid. seg i dag av sentrallageret i Oslo, som forsyner dem med varer raskt sammen med forsyningslageret i Vestfold. Virksomheten teller 20 årsverk og utgjør en betydelig del av markedet i regionen. MONTÉR DRAMMEN BENYTTER

INDUSTRI & PRODUKSJON ORT | 33


6 smarte apper som – privat og på jobb! SPOT IN MIND Er du av den typen som glemmer det meste av småting og ærender som skal gjøres, og som kommer på det du glemte når du sitter i sofaen hjemme? Spot in mind er en app som minner deg på hva du skal gjøre, linket til et bestemt sted. Skriv inn en påminnelse (f.eks hente en pakke på posten, eller gå innom vinmonopolet) og marker det på kartet. Neste gang du går forbi stedet vil det plinge opp en påminnelse – og du får gjort det du skal. Genialt! Appen er tilgengelig for iPhone og iPad.

AMAZINGLIST Er du en listefreak? Starter du dagen med å lage lister for hva som skal gjøres på jobb og privat, og finner en sterk nytelse i å kunne stryke over oppgavene når de er utført? Da er Amazinglist noe for deg. I denne appen lager du lister med oppgaver, og gir dem navn. Så drar du helt enkelt fingeren over arbeidsoppgaven når den er utført, noe som gjør at den blir overstrøket og markert som ferdig. Det er mulig å maile lister rett fra programmet. Tilgjengelig for iPhone og iPad.

CALLCONTROL En mobil sekretær som håndterer samtalene dine når du er opptatt med annet. Med to klikk gir du beskjed til den som ringer om at du ringer tilbake, eller gir dem mulighet for å velge et tidspunkt det passer dem å bli oppringt på nytt. Når du kan ta telefonen igjen, får du en ringeliste med påminnelser om hvem som har ringt deg og hvem du har lovet å ringe tilbake til. Tilgjengelig for iPhone og Android-telefoner.


gjør livet lettere Dropbox Dropbox er en tjeneste som i utgangspunktet gir deg 2GB lagringsplass på nettet, men der du kan oppgradere til større plass mot betaling. Tjenesten er også laget slik at den synkroniseres på tvers av enheter, og derfor kan du laste opp en fil på PC-en/Mac-en og ha den med deg på farten på telefonen. Det finnes også mange apps som kobler seg til Dropbox, f.eks. kameraapplikasjonen DropPhox som automatisk lagrer bildene på Dropbox slik at de ligger klare når du kommer hjem igjen. En kjekk mulighet er også at du kan dele filer du har liggende i "Dropboxen" med andre, og at tjenesten støtter versjonering slik at du kan hente frem en eldre utgave av et dokument dersom du har gjort endringer du angrer på.Appen er gratis, og første gang du går inn på den må du taste inn brukernavn og passord til din Dropbox-konto. Har du ikke en slik konto, må du registrere deg. Deretter kan du legge til bilder og andre filer og få tilgang til disse på PC-en, Mac-en eller på hvilken som helst maskin med internettilgang.

TIMEREPORTER Dette programmet hjelper deg som er selvstendig næringsdrivende eller konsulent med å holde oversikt over kunder, prosjekter og timer. Her kan du registrere tid slik at du har kontroll over konsulenttimene, lage rapporter, sende fakturaer og følge opp betalinger. Prosjektene samles per kunde, og du kan enkelt se hva som er fakturert. Programmet holder også orden på utgiftene dine. Finnes kun på engelsk. Tilgjengelig for iPhone og iPad.

SCRIVENER Jobber du med lange tekster? Da kan Scrivener være noe for deg. Det er litt dyrt (45 dollar), men inneholder til gjengjeld utrolig mange nyttige funksjoner som gjør skrivejobben lettere. Her kan du – i tillegg til å redigere og strukturere tekst – på en enkel måte samle og organisere all research,og gjøre notatene dine enkle og oversiktlige. Utmerket til store romanprosjekter, skoleoppgaver og presentasjoner. Passer til Mac OS X. Tilgjengelig for Windows i betaversjon.


T

T

T

T

T

E

T

E

36 | ORT


T T

T E

Takler logistiske utfordringer i Nordsjøen Helge T. Seim er daglig leder og medeier i Bergen Agent AS. Selskapet driver med offshoreagenturer, og har kjernevirksomheten sin på CCB-basen på Ågotnes. Etter nesten tjue år i bransjen, fremholder Seim gode relasjoner og seriøsitet som nøkkelfaktorer til selskapets suksess. BERGEN AGENT OPPSTOD da Alex. Birger

Grieg, i tillegg til tradisjonell skipsmegling, beveget seg inn på offshoreagentur og offshoreservice. I 1993 valgte man å starte Bergen Agent for å jobbe utelukkende med disse offshoreagenturene og maritime support. – Vi driver i hovedsak med to segmenter. Det ene er logistikk og varehåndtering som innebefatter mobilisering og demobilisering av skip, samt lasting inn og ut av terminal. Det andre er å betjene

såkalt crew handling til og fra skip, enten via terminal eller med helikopter ut fra Bergen eller nærliggende områder, forteller Seim. PÅ KUNDELISTEN STÅR en rekke olje-

rørleggingsselskaper som gjør større og mindre jobber i Nordsjøen basert på service, primært fra CCB-basen. – Ellers betjener vi en del steindumpere som legger til rette for oljerørlegging på havbunnen ved å lage traséer for disse

rørene. I tillegg driver vi med omfattende innkjøp og salg av varer, hvilket betyr at ved mobilisering og demobilisering har vi tredjepartselskaper som kommer inn med sveisere, kranarbeidere, spesial- og servicearbeidere, og da står vi for logistikken. HAN FORTELLER OM en bransje som har

vært gjennom store endringer de siste årene, både når det gjelder teknologi og organisering.

– Den største forskjellen er at våre oppdragsgivere har blitt mer strukturerte, noe som igjen gjør vårt arbeid lettere. Vår suksess bygger på gammel kunnskap og gode relasjoner til skipseiere og operatører. Vi er en seriøs aktør, og det gjør det enkelt å opprettholde disse relasjonene. at det er en utfordrende jobb, som på mange måter er mer som en livsstil. – Vi er en liten bedrift, men en relativt stor aktør i lokalmiljøet. Jeg ser positivt på fremtiden, og neste år fyller vi tjue år. Det skal feires med våre samarbeidspartnere, kunder og medarbeidere, smiler han. SEIM LEGGER TIL

INDUSTRI & PRODUKSJON ORT | 37


Regnskap og attføring hånd i hånd

T

T

T

T

T

E

T

E

Seksbarnsmor Irene Sollie tok økonomiutdannelsen først i voksen alder. Men etter praksisoppholdet i Varodd Regnskap er hun i dag autorisert regnskapsfører i full jobb. For Varodd Regnskap er både et regnskapskontor som har økt kundegruppen fra 5 til 45 selskaper på få år – og et sted som former førsteklasses regnskapsførere. var opprinnelig en avdeling innenfor Varodd AS, som er fylkets største attføringsbedrift. Hovedmålet er å få mennesker ut i arbeid, forteller Tone Rognlid. Hun er faglig leder i regnskapsavdelingen, som hun har bygget opp fra det små siden sin ankomst i 2006. I dag tilbyr hun og hennes kolleger det aller, aller meste av tjenester innen regnskapsføring. Fra bokføring og betaling, til lønnskjøring og fakturering, til selvangivelse og årsoppgjør. – VARODD REGNSKAP

38 | ORT INDUSTRI & PRODUKSJON

– Det første vi informerer kundene våre om, er hvordan vi jobber. Vi har opplæringsarbeid i tillegg til det ordinære arbeidet, og vi er tre autoriserte regnskapsførere som kontrollerer og signerer det som blir gjort. oversikt og disiplin. Nå til dags er regelverket så stort og komplisert at Tone anbefaler selv små bedrifter å snakke med en regnskapsfører. Kundene til Varodd Regnskap spenner fra det lille enkeltREGNSKAP KREVER ORDEN,

personsforetaket, til mellomstore bedrifter med en rekke ansatte. I alle bransjer. er man som kunde hos Varodd Regnskap med å bidra til at folk som Irene Sollie blir dyktige regnskapsførere. Hun fikk tett oppfølging i sin praksistid, og det hele endte opp med fast ansettelse i Varodd. MEN IKKE MINST

jeg kunne alt da jeg kom hit, men kunne nesten ingenting. Sakte – JEG TRODDE

men sikkert mestret jeg mer og mer. Nå som jeg har vært gjennom hele løpet selv, synes jeg det er fantastisk å få være med andre gjennom samme løpet. Hvis jeg kunne, så kan hvem som helst, sier hun. kvalitetssikringssystemet til NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening), og har som alle solide regnskapsførere et sterkt fokus på å levere nøyaktig arbeid. Det får de stadig gode tilbakemeldinger på fra kundene. – Målet vårt er å øke attføringsarbeidet. Men da må vi få drahjelp av enda flere bedrifter der ute, som ønsker å bidra ved å bruke oss som regnskapsførere, oppfordrer Tone. VARODD REGNSKAP BRUKER


Hvis jeg kunne, så kan hvem som helst. T

T

T

T

T T

E

E

Autorisert regnskapsførerselskap Rigedalen 41, 4626 Kristiansand Tlf. 38 14 48 00 - regnskap@varodd.no www.varodd.no

INDUSTRI & PRODUKSJON ORT | 39


T T

T Kvalitet betyr mye, men jeg tror også vår E tilgjengelighet har mye å si for kundene, så plasseringen er god.

T T

Ingen riper i lakken

T

E Oppussing betyr ikke alltid å bytte ut møbler og interiør. Faktisk kan du komme veldig langt med noen enkle grep på eksisterende inventar. Molec AS gjør gjerne jobben for deg.

ERFARING ER STIKKORDET når vi møter Morten Casper-

sen i Molec AS. Selv har han over 33 års erfaring fra bedriften, mens virksomheten i seg selv har røtter helt tilbake på 50-tallet, da det så smått startet opp hjemme i en garasje med lakkering av maleskrin. I dag er det tre, snart fire, ansatte i Molec, som tilbyr lakkering av interiør for kunder over hele Oslo, Akershus og deler av Buskerud.

40 | ORT INDUSTRI & PRODUKSJON

MØBELLAKKERING HAR MANGE fordeler, blant annet at

kundene slipper store investeringer knyttet til utbytting av kjøkken og annet inventar. Det har lokket mange næringskunder, som ser nytten av å ta vare på det man har og dermed spare en del penger. Men også privatpersoner drar nytte av Molecs tjenester. Høy etterspørsel har ført til at virksomheten nå ser seg nødt til å ansette en ny medarbeider fra våren av. – Det er generelt ganske mye å gjøre, og det synes jeg er fint. Først og fremst betyr det at vi driver et bra firma, og for det andre så betyr det at vi har en lys fremtid i møte. Jeg synes det er positivt at etterspørselen etter møbellakkering er tilstede, og at vi fremdeles har potensial, fastslår Morten Caspersen.

Virksomheten har base midt mellom Oslo og Drammen, og dekker derfor et område med stor befolkning. Det har nok betydd mye, tror han. – Kvalitet betyr mye, men jeg tror også vår tilgjengelighet har mye å si for kundene, så plasseringen er god. etterspørselen er høy og staben utvides, lover ikke Caspersen en kjempefremtid. – Jeg er over femti år og har ingen ambisjoner om å bli storkar på dette. Virksomheten går som den går, og jeg er fornøyd så lenge vi kan fortsette å tilby kvalitetstjenester slik vi gjør i dag. Men vi tar gjerne flere og mer utfordrende prosjekter; det sier vi ikke nei takk til! MEN SELV OM


T T

T

E

T T

Stansefabrikken Products AS – Litt foran Under paraplyen Stafa Industrier finner du en gruppe salgs-, produktutviklings- og produksjonsselskaper som tilbyr tjenester og produkter hovedsakelig basert på bearbeiding av tynnplater med tilleggstjenester. I Norge er Stansefabrikken en veteran på feltet, med en historie som strekker seg tilbake til 30-tallet. STANSEFABRIKKEN PRODUCTS AS som

holder til på Fornebu, er et selskap, som både eier, utvikler og selger produkter i det skandinaviske markedet. De tilbyr et bredt spekter av egenproduserte produkter produsert i konsernet, til elektro bransjen og post-

kasse markedet. I tillegg har de en rekke spennende produkter som de henter fra andre produsenter. – Vi er representert over hele landet, og jobber T hovedsakelig mot to markedssegmenter. Det ene er elektromarkedet, hvor vi selger sikringsskap og innmat til sikringsskap. Det andre er postkassesegmentet, med både villakasser og systempostkasser, forklarer daglig leder Anders Besvold Hansen.

E

hovedkunder er derfor el-entreprenørene, via elektrogrossistene, og låsesmedene, som den viktigste kanal ut i markedet for postkasser. Hovedproduksjonen er i dag lokalisert på to fabrikker i Litauen, i tillegg til en mindre produksjonsenhet i Fredrikstad som tar hånd om prototyper og mindre serier. Kundesenter og logistikk er også lagt til Fredrikstad, mens moderselskapet Stafa Industrier har hovedkontor i Grimstad. STANSEFABRIKKEN PRODUCTS SINE

– Vi forsøker også å utvikle produktporteføljen vår. Vi henter inn spennende produkter fra andre aktører som kan passe inn i vårt markedssegment, både på elektromarkedet og postkassemarkedet, sier Besvold Hansen. oss har håndtert produkter fra Stansefabrikken mang en gang, når vi skal skifte en sikring eller hente inn dagens post. Posten Norge AS er selv en av selskapets trofaste kunder, og har i en årrekke solgt produktene til Stansefabrikken. DE FLESTE AV

er vi totalt sett cirka 300 ansatte i konsernet, og omsetter for rundt 220 millioner kroner. Selve Stansefabrikken Products AS har tolv ansatte, elleve i Norge, fordelt på Oslo og Fredrikstad, og én i Litauen. Men ambisjonene er klare. I Stansefabrikken er målet betydelig vekst frem mot 2015, kan Besvold Hansen opplyse. – I DAG

INDUSTRI & PRODUKSJON ORT | 41


Nye tider forTbåtlivet på Litlebergen i Meland T

T

E

Godt feste Innenfor bolte- og festemateriell er produktspekteret enormt. Derfor er det viktig å kunne sitt fag og kjenne sine kunder, slik at man til enhver tid har de riktige tingene tilgjengelig på lager. Det er noe av filosofien som ligger til grunn for Skruehuset AS i Kristiansand og Flekkefjord.

T

er industri, offshore, bygg og anlegg, offentlig sektor, energisektoren. Det ligger i konseptet vårt at vi skal ha langvarige kundeforhold, hvor vi skal bevise at vi kan løse kundens problemer på en bra og kostnadseffektiv måte, understreker daglig leder Sveinung Valand. Han er en av fire bransjefolk som gikk sammen om å danne Skruehuset AS i 2011. Lokal tilpasning inn mot den lokale kundemassen er en viktig grunnstein i forretningsideen, og butikken i Rigedalen i Kristiansand er allerede supplert med butikk i Nulandsvika rett før Flekkefjord. Selskapet har allerede fått godt feste i begge markeder. – Vi er en totalleverandør mot denne bransjen, med hovedfokus på innfesting. Vi har de kjente merkevarene, og vi importerer det meste selv for å få ned kostnadene. Med godt lagerhold kan vi levere alle produktene våre raskt, spesielt de kritiske. Det gjør oss unike, sier Sveinung. – KUNDENE VÅRE

T

T

E

Båthavnen på Litlebergen er allerede en idyllisk plass. Men nå sørger store investeringer for at havnen forvandles til en enda finere perle. Og hos Wave Båt & Fritid får båtfolket alt de måtte trenge av det som hører båt og båtliv til. syv ansatte, og vi har kompetanse på det meste. Vi tilbyr alle Askeladden-modellene, og vi forhandler motorer fra Suzuki, Mercury og Mercruiser. Vi er merkeverksted for Suzuki, Mercury, Mercruiser og Volvo Penta, men vi tar også service på alle andre motormerker. Også gjør vi allslags jobber på båten, det være seg skrogarbeid, ettermontering av utstyr og motor reparasjoner forteller Kjell Arne Gjerde. – VI HAR

tilbyr Wave Båt & Fritid også vinterlagring, samt båtbutikk og utstilling, hvor de har det meste. Og det de ikke har, skaffer de på kort tid, understreker Kjell Arne. Han har nå drevet sammen med barndomskameraten Magne Helgaas i ti år. PÅ TOPPEN AV

42 | ORT INDUSTRI & PRODUKSJON

Og når Litlebergen nå ”blir ny”, er det ingenting som er bedre enn at stedet allerede har et båtsenter på plass med kompetanse i alle ledd. Med kort vei i både båt og bil fra Bergen, har Litlebergen – og Wave Båt & Fritid – en ideell beliggenhet. – Litlebergen er i en fornyingsfase, og jeg vil påstå at det blir Bergens fineste båthavn. Vi har fått nytt tankanlegg for diesel og bensin. Vi har fått et nytt regulert område, slik at kapasiteten utvides med rundt 300 båter. Veien ned hit er påkostet med cirka 5 millioner kroner, sier Kjell Arne. Eneste uvenn de siste årene har vært været. Men nå satser Kjell Arne, Magne og de andre på Litlebergen på en knallsommer i 2013 – med solskinn, bølgeskvulp og båtidyll.

PRODUKTSPEKTERET STREKKER SEG fra bolter og skruer, til innfesting i betong og kjemisk innfesting, til tilbehør som elektroverktøy og verneutstyr. Med ansatte som har lang erfaring i bransjen, og som kan sitt fag, får kunden nøyaktig det kunden trenger. – Vi har dyktige folk. Som tar ansvar, som jobber systematisk, og som holder det de lover.


Fra tegnebrett til fiks ferdig! T

T Veien fra tegning og frem til modell, prototype eller maskin, er annerledes nå til dags enn før i tiden. Det var ønsket

om å ta i bruk ny teknologi på denne fronten som resulterte i gründerbedriften MPM AS for ti år siden. Mens produksjon av modeller, prototyper og maskiner i dag ofte besørges utenlands, er MPM AS alternativet for kundene som ønsker seg en nærværende, pålitelig og rask leverandør.

T

E

T T

T

E

DET INNEBÆRER AT det også er en leverandør som man

kan snakke med og få tak i. I dag er tjenestene til MPM AS etterspurt blant annet i både byggebransjen, hos leverandører til oljebransjen – og hos privatfolk. – Vi var tre gutter som hadde egne ideer, og hadde lyst til å ta i bruk ny teknologi. Så da vi startet vi fra scratch, forteller eier, gründer og daglig leder Bård Dalland Kjærgård. DET RESULTERTE I rask Gaselle-status for firmaet. Med

finanskrisen begynte ting så å gå saktere, men Bård ser nå potensialet for et oppsving, og håper også å kunne

pense mer og mer inn på egne produkter. Det er i alle fall ingen tvil om at bruk av DAK/DAP-produserte modeller og CNC-maskinering er fremtiden. komplekse ting. Vi kan få inn en håndtegnet tegning, tegne det om, sette mål og få det godkjent av kunden, for så å levere i materialkvaliteten kunden ønsker. Med kort leveringstid, til fornuftige priser, sier Bård.dag er det syv ansatte på huset. De leverer alt fra alle typer beslag til byggebransjen, til reservedeler til dekkskraner for handelsflåten, til stilfulle høykvalitetsrekkverk i stål og glass. – VI LAGER

INDUSTRI & PRODUKSJON ORT | 43


T

T

T

T

T

E

T

E

44 | ORT


T

T

T

T

T T

E

E

Kunnskap, fleksibilitet og effektivitet Når det kommer et hasteoppdrag via telefon til TEC AS, settes flere personer og aktiviteter i bevegelse parallelt. Med stor bredde og fleksibilitet, er de 10 ansatte klare til å gjøre sitt ytterste for å betjene sine kunder i olje- og gasssektoren. ekstremt flinke på å kvalitetssikre vårt eget arbeid, og har en kultur der ansatte forstår at vi ikke sjekker for å finne feil hos hverandre, men for at kundene våre skal oppleve TEC som et firma som leverer riktige produkter, forteller daglig leder Tore Snekkevik. TEC er kort for Technological Engineering Company, og er et ingeniørfirma som selger tjenester som 3D-modellering, beregning og tegning – VI ER

til firmaer som har behov for denne type tjenester. De ble etablert i 2006, og holder til på Mongstad. – Vi er 100% rettet mot olje- og gasssektoren, for det er de som har krav på seg til å ha design i henhold til et regelverk, enten sitt eget eller Maskindirektivet, Norsok eller DNV sine regler. Vi designer og beregner både strukturer, rørsystem og løfteredskaper samt ulike verktøy for

trykktesting og håndtering av utstyr i ulike bedrifter, forklarer han. typer jobber, men de fleste har til felles at det skal knyttes opp mot et regelverk. TECs store styrke er kunnskapen om hva man må passe på i forhold til disse regelverkene når ting blir designet. Mange firmaer har gode løsninger og idéer, men vet ikke hva de må passe på BEDRIFTEN GJØR MANGE

når ting skal beregnes og i etterkant dokumenteres. inn med hasteoppdrag hele tiden, og vår fleksibilitet gjør at vi kan kaste oss rundt. Vi driver med det vi kaller parallel engineering, som betyr at når en kunde kommer med et oppdrag, er det flere aktiviteter som starter parallelt. Dokumentkontrollere oppretter prosjektfiler, noen setter opp 3D-modeller og andre begynner med beregning og ser på regelverk. At ting skjer parallelt, korter gjerne ned tiden på det vi holder på med. Med gode maler og sjekklister blir vi veldig effektive på tid, og kommer fort i gang, utdyper Snekkevik. – DET RENNER

INDUSTRI & PRODUKSJON ORT | 45


T T

T

E

T

Vil du bli en del av den mest fremtidsrettede tekniske bedriften i Norden?

YIT på Mongstad søker elektrikere

T

T

E

Vår målsetting er å ha bransjens dyktigste medarbeidere på alle nivåer i selskapet. Ved hjelp av vårt omfattende opplæringsprogram - YIT Academy - holder vi våre medarbeidere faglig oppdatert med interne og eksterne kurs. Vi legger vekt på å skape et positivt, utviklende og sikkert arbeidsmiljø. Ved spørsmål kontakt Magne Førland tlf: 970 54 926.

For mer informasjon og for å søke på stillingen, se www.yit.no

46 | ORT


T T

T

E

T T

T

E

Står støtt på mange bein YIT er verdensomspennende konsern som ble etablert i Finland for 100 år siden. I dag har de flere tusen ansatte bare i Norge, og 75 av dem er stasjonert på avdelingen på Mongstad. Norske Bransjemagasinet tok turen og fikk en prat med avdelingssjef Leif Ståle Vabø.

GRUNNÆRINGEN TIL YIT Mongstad

er mekanisk virksomhet, siden 1972 har vi vært leverandør til offshore og oljeindustrien. Vi leverer alt innenfor mekanisk, elektro, sikkerhet, kjøling, ventilasjon og blikkenslagerfaget - fra prefabrikasjon på verkstedet til montering ute hos kunden.

tekniske byggfag, og har etablert avdelinger for både blikkenslager, ventilasjon, elektro og VVS rør. – På alle felt er vi med, og vi kan levere alle tekniske fag inne i et bygg. Ta for eksempel et nytt kontorbygg, der kan vi gjøre alt fra rørene og jordingen i����������������������������������� grunnen til møterommet med ventilasjon, lys og videokonferanse.

sveiseprosedyrer for nesten alle kvaliteter som er mulig å sveise av rør og stål, vi gjør engineeringen selv med tegning og beregning. Avdelingen holder ellers på å utvikle seg med

BEDRIFTEN SATSER OGSÅ på

VI HAR GODKJENTE

ventilasjon med en egen patent som heter klimatak. – Dette er et ventilasjonssystem med kjøling som ikke trenger særlig takhøyde, og er derfor bra til

rehabilitering av bygg. Alle føringsveiene går opp i klimataket og der kan man kan ha både elektro, tråløst nettverk og sprinkleranlegg. Alle bygg må bygges om innimellom, og med klimataket blir det rimeligere enn tradisjonelt siden man slipper å bygge om store ���������������������������� deler av�������������� ventilasjonsanlegget, man sparer energi og får et godt innemiljø, forklarer han. PÅ MONGSTAD ER YIT

engasjert i lokalmiljøet, og samarbeider med skoler, opplæringskontor og andre bedrifter. De tar kontinuerlig inn lærlinger og TAF elever, vi har anslagsvis 350 lærlinger på landsbasis og 8 på Mongstad, vi har stor fokus på trivsel og utviklingsmuligheter for alle medarbeidere. – Leveringsdyktighet er utrolig viktig for oss, og sammen med dokumentasjon, fleksibilitet og kvalitet er dette grunnen til vår suksess. Vi har mange bein å stå på, og målet er å utvikle oss og vokse i alle fagene, avslutter Vabø. INDUSTRI & PRODUKSJON ORT | 47


T T

T

E

En viktig fordel med karuselldører er at du kan redusere energiforbruket med mellom 20 og 80%.

T T

Velkommen inn!

T

Forretningsområdene i Boon Edam AS E hånd i hånd med to av vår tids største går samfunnsmessige utviklingstrender. Det ene er energibesparelse og miljøhensyn, og det andre er sikkerhet. Med sine karuselldører og adgangs-sperrer kan Boon Edam bidra sterkt på begge fronter. DET ER I alle fall ingen tvil om at det ligger et behov

i markedet. På ti år er omsetningen til Boon Edam i Norge nærmest firedoblet. I samme tidsperiode har firmaet vokst fra fem til fjorten personer. – I dag er vi en rendyrket leverandør av Boon Edams produkter. Men firmaet ble dannet helt tilbake til 1985, og ble først del av Boon Edam AS i 2001. Det har røtter

tilbake til 1900-tallet, og er et familieeid firma i Edam i Holland, forteller Jon-Anders Knutsen.

vært med på å redusere trekk fra 17 ½ meter til under én meter. Det er store forskjeller, sier Jon-Anders.

HAN HAR LEVERT høysikkerhetssperrer til de sikreste

I EN TID da kravene til energiklassifisering blir stadig

byggene i Norge – og til en serie treningssentre og kontorbygg for den saks skyld. For kundetilfanget er bredt. Adgangssperresystem mellom resepsjonsområdet og det som ligger innenfor blir bare mer og mer vanlig. Men allerede før du entrer resepsjonen, har Boon Edam mye å tilby. Selskapet produserte de første karuselldørene – eller svingdørene – i 1903, og er verdens største på sitt felt. – En viktig fordel med karuselldører er at du kan redusere energiforbruket med mellom 20 og 80%. Men i tillegg til energibesparelsen er trekken viktig. Vi har

Karuselldører for klimakontroll. Sikkerhetssperrer for adgangskontroll.

strengere, kan det være et viktig og riktig tiltak. Med på kjøpet kommer bedre inneklima – og større trivsel på arbeidsplassen, spesielt for medarbeiderne i resepsjonen. Kundene til Boon Edam varierer fra store entreprenører og arkitekter, til fasadebyggere og sikkerhetsfirmaer. For Jon-Anders og hans kolleger blir det stadig viktigere å fungere også som rådgivere – ikke bare som leverandør – for kundene. – Vi skal vokse sakte men sikkert, og vi skal ha full fokus på det vi er best på. Også er det viktig å understreke at vi har en grønn profil, sier han.

67 10 33 40 info@boonedam.no www.boonedam.no

Winglock 900

48 | INDUSTRI ORT & PRODUKSJON


T

Maskindesign på norsk T

T

E

T T

I Songdalen på Sørlandet ligger selskapet som har levert løsninger til norsk og internasjonal industri i en mannsalder. Agdermaskin AS leverer produkter og systemer for håndtering av bulkmateriale til både lokale, nasjonale og internasjonale industribedrifter. Nå skal selskapet begynne å serve også T offshorebransjen. – MANGE SER nok

på Agdermaskin som et lite verksted ute på landet. Men vi har hatt engasjementer nesten over hele verden. I Norge er vi et sterkt merkenavn innen vårt felt, forteller daglig leder Øyvind Repstad. DET FELTET ER håndtering

av alt innen løsmasse. Det kan være utstyr for transport og lagring, mating og utmating, knusing og sikting – i både stor og liten skala. Smelteverksindustrien er selskapets største kunde. I hovedsak aluminium og silisiumssegmentene, hvor Agdermaskin AS med sin ekspertise også leverer konsulenttjenester. – Vi har erfaringen, og vi har en sterk bemanning. Så vi vet hva som fungerer og ikke fungerer. Selv er jeg

E

utdannet sivilingeniør med maskinteknisk utdannelse, og har bakgrunn fra offshore, sier Øyvind. HAN LEGGER VEKT på

at Agdermaskin AS er en særdeles interessant arbeidsplass for alle ingeniører med interesse for maskindesign og maskinkonstruksjon. I en ekte ingeniørbedrift, som ærverdige Agdermaskin AS utvilsomt er, får man brukt hele sin utdannelse. Med produkter som er interessante verden rundt, er også reisemulighetene mange. SELSKAPVETS PROSJEKTER KAN komme

på alt fra 100 000 kr til 30 millioner. Kundelisten inkluderer giganter som Norsk Hydro, Elkem og Yara. Selve

produksjonen er i dag lagt til Estland og Polen, men design, konstruksjon og testing finner sted i Songdalen. I tillegg kommer service, reparasjoner og oppgraderinger som selskapet utfører over hele landet. MEN ALLER SISTE nytt

nå er satsningen på offshore. – Vi har ansatt to nye mann som skal få ansvar for en ny offshoreavdeling. Det kommer til å skje mye offshore i hvert fall fem år fremover, og det ønsker vi å være med på. Samtidig som vi selvsagt tar vare på våre landbaserte industrikunder, sier Øyvind.

INDUSTRI & PRODUKSJON ORT | 49


T T

T

E

VMS SafePort

50 | ORT


T

Spisskompetanse og samarbeid T

T

I vel åtte år har VMS Safeport i Fensfjorden betjent skip på teknikk, vedlikehold og reparasjoner. Nå satser selskapet videre innenfor ikke-destruktiv testing (NDT), mot både land og sjø, og innenfor motorservice mot alle typer maritime motorer. E områdene vi driver, satser vi på å ansette folk med høy kompetanse. Vi har nøkkelpersonell, og så samarbeider vi med andre lokale bedrifter på det som er nødvendig. Vi kjenner hverandre godt her ute, og det er helt vesentlig for å kunne utføre store oppdrag, sier daglig leder Jonny Titland. Innenfor NDT er det NDT-operatør Vidar Myhr som styrer skuta. Han understreker at kravene til testing og kontroll av struktur og rør blir stadig strengere. Derfor har VMS Safeport lagt inn betydelige ressurser på feltet, med tilbud om utføring av både røntgen, ultralyd, penetrant- og MPI-testing. – INNENFOR ALLE

på nyproduksjon, som en garanti mot feil og svakheter i produktet, men NDT-kontroll er selvsagt også nødvendig etter reparasjoner. – Dette er et viktig satsningsområde for VMS Safeport, hvor det er et økende behov i markedet, både på land og til vanns. Det gir oss dessuten større kompetanse på det vi holder på med ellers, påpeker Jonny. TESTINGEN GÅR HOVEDSAKELIG

nytt motorverksted på plass, som skal bidra til å styrke selskapet inn mot skipsindustrien. NÅ ER OGSÅ

VMS Safeport kan ta hånd om alt fra periodisk vedlikehold til motorhavari – både i Fensfjorden og på de syv hav. Selskapet har allerede vært på oppdrag fra Grønland til Middelhavet. – Målet vårt er å kunne tilby skip all den servicen den trenger som de ikke må i dokk for å gjøre. Alt som kan gjøres med båten flytende, i lag med samarbeidspartnere. Vi er langt på vei allerede, og får stor variasjon i forespørslene vi får.

innebærer tett nærhet til storparten av kundene, med mulighet for meget kort responstid. For til syvende og sist er målet selvsagt at kunden skal kunne reise videre så raskt som mulig. Det forutsetter spisskompetanse på egne felt, og et tett og nært samarbeid med andre dyktige aktører i Fensfjorden. Også sier det seg selv at VMS Safeport har sertifiseringene på stell – inklusive ISO9001:2008, på NDT, og fra Achilles og DNV. LOKALISERINGEN I FENSFJORDEN

INDUSTRI & PRODUKSJON ORT | 51


S N E R E T VIN 3 1 0 R 2 E l T a E d e H s Y m N He T T

T

E

Mer skikjøring for pengene

Gratis kvelds- og morgenskikjøring

Gode nyheter for kommende sesong! Hemsedal Skisenter byr på mer skikjøring og utvider ordinære åpningstider, forlenger sesongen for morgenski, samt inkluderer kveldskjøringen og morgenski i SkiPasset, uten tillegg i prisen.

I tillegg til utvidede åpningstider blir nå morgenskikjøring og kveldskjøring inkludert i SkiPasset. Helt uten ekstra kostnader kan alle som nå kjøper 1 dags SkiPass, eller mer, delta på morgen- og kveldskjøring de dager SkiPasset gjelder for. Dette inkluderer Morgenski fra klokka 07.30 onsdag og lørdag fra 22. desember til 6. april, og Kveldskjøring fredag 7. og 14. desember, og tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra 18. desember til 22. mars.

Denne sesongen blir det ennå mer skikjøring for pengene i Hemsedal. Åpningstidene for heisene utvides med 1 time fra sesongstart, og vil være fra 09.00 til 16.30 fra 2. november til siste skidag 1. mai. Morgenskikjøringen blir også utvidet, med oppstart allerede 22. desember og avslutning den 6. april. Dette er en utvidelse av morgenskitilbudet med hele 8 uker. I tillegg utvides tilbudet til 2 dager i uka - nærmere bestemt onsdag og lørdag. Også Skarsnutenheisen får utvidet åpningstid. Heisen, som til vanlig går mellom Hemsedal Skisenter og Skarsnuten mellom kl. 09.30 og 17.00, vil fra desember bringe skigjester tilbake til hotell, hytter og leiligheter i Skarsnutenområdet også under kveldskjøringen fra 18.00 til 20.30. 52 | ORT

Nye skiveier i Skarsnuten Skarsnuten knyttes nå bedre til Hemsedal Skisenter med nye skiveier og 2 planløse vei-passeringer i Holdeskaret. Alpinistene vil nå kunne kjøre bru over Skarsnutenveien, og gjennom tunell under Holdeskarsveien nedenfor Veslestølen. Den nye skiveien ender ut i Hemsedal Skisenter ved påstigning Skarsnutenheisen. I tillegg utvides åpningstidene for Skarsnutenheisen, noe som samlet gir et stort løft for alpin-tilgjengeligheten for de over 1 700 sengene fordelt på leiligheter, hytter og hotell ved Skarsnuten.


Foto: Hemsedal.com/Nils-Erik Bjørholt

Les mer om Hemsedals aktiviteter og eventer på side 94.

T T Foto: Hemsedal.com/OleJ. Brye

T E Nye aktivitetsarenaer Hemsedal Skisenter tilbyr flere aktivitetsarenaer rundt om i skianlegget for kommende sesong. Arenaene omfatter blant annet bølger, tuneller og snøparker, men også skøytebane og ulike selftimerløyper. Målet med arenaene er å gi flere og mer varierte skiopplevelser for barn og unge, samt å spre skiaktiviteten utover i skianlegget. Arenaene samles under konseptet Hemsedal Ski Safari som er lagt opp som en konkurranse hvor man samler flest mulig ”Snøstjerner” og deltar i ukentlige trekning av premier.

Kunstsnø i langrennsløypene Langrennsstadion på Gravset mellom Ulsåk og Lykkja sikres nå en tidlig og lang vintersesong med nytt anlegg for snølegging. I første omgang er det 2-kilometers rundløype som får kunstsnø, og anlegget vil være klart og i drift når den første kulda setter inn i Hemsedal på forsesongen.

Mer Shopping i Hemsedal Skisenter Ny kiosk med grillplass

3 nye butikker etablerer seg i Hemsedal Skisenter for kommende sesong. House of Hygge åpner brand store med salg av luer, utstyr og tøy fra Slakk Line og Kong Vinter, og Hemsedal Board Shop etablerer butikk i Velkomstsenter 1 med blant annet snowboard, boots og tøy. Det planlegges også ny butikk i Hemsedal Fjellandsby, ved Velkomstsenter 1.

Området rundt Tindenheisen, Styleparken (tidl. Blåparken) og BMW X-Drive Racing Arena får ny kiosk og grillområde. Kiosken blir et kjært supplement til serveringstilbudet og et naturlig samlingspuankt for venner og familier, i et knutepunkt i skianlegget hvor flere løyper og parker møtes. ORT | 53


T

M O l a A d e T s K m e A F H T

Hemsedal er en fjellkommune med 2 200 T innbyggere i Buskerud fylke i Sør-Norge. Hemsedal ligger mellom Norges E to største byer, Oslo og Bergen, og er en av Skandinavias største og mest populære skidestina-sjoner. Med beliggenhet på mellom 625–1 920 meter over havet er Hemsedal en snøsikker skidestinasjon med sesong fra 2. november til 1. mai. Hemsedal Skisenter startet opp i 1 961 og feiret 50 år som skianlegg i fjor. Fra en forsiktig start med én T-krokheis og 1 300 meters løype har nå Hemsedal vokst til en komplett skidestinasjon med 52 bakker, 24 heiser, 6 terrengparker, samt Norges største barneskiområde. Her trives både erfarne og nybegynnere, unge som gamle, og alle kan finne bakker som passer sitt nivå. Mulighetene for flotte opplevelser på ski og snowboard er utallige i Hemsedal.

T

Hemsedal – Skikjøring fra 3 topper Det er ikke uten grunn at Hemsedal har fått tilnavnet ”De Skandinaviske Alper”. Her står fjellene tett, og når man tar heisen til topps T har man en fantastisk utsikt over hvitkledde fjelltopper. Vinter-Norges høyeste punkt for alpinkjøring ligger i Hemsedal Skisenter, nærmere bestemt på Totten 2, 1 450 meter over havet. Herfra leder 6 km med grønn (lett)

T

E

Foto: Hemsedal.com/Frank Tolpinrud

løype skikjørerne ned til dalbunnen - hele 810 meter under toppunktet. Fra toppen av Tindenheisen på 1 349 meter over havet er det 360-graders utsikt over Hemsedal og de omkringliggende fjell. Herfra velger man grønn, blå eller rød løype ned til bunnen. Hemsedal Skisenters tredje høyeste preparerte punkt ligger på toppen av Roniheisen, ca 1 250 meter over havet. Toppen nås med stolheis, og turen ned går via blå eller røde løyper. 4 terrengparker og skicrossarena Hemsedal har 4 terrengparker med til sammen over 40 elementer. Parkene og elementene har ulik vanskelighetsgrad og spenner fra minipark for barn og nybegynnere, til sorte elementer for eksperter. Nytt i år er skicrossarena og ny railpark i den gamle Blåparken. I tillegg er miniparken i barneområdet flyttet opp til løype 39 og 38 og betydelig utvidet med flere elementer, hopp, doseringer og bølger.

KORTFAKTA Vintersesong Åpent daglig fra fredag 2. november 2012 til onsdag 1. mai 2013 Klokka 09.00–16.30 (Klokka 09.00–14.00 på julaften 24. desember 2012) Kveldskjøring 18. desember 2012 – 22. mars 2013: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Klokka 18.00–20.30 Morgenski 22. desember 2012 – 6. april 2013: Onsdag og lørdag, klokka 07.30–09.00. Frokost fra klokka 07.00 Snøgaranti 23. november 2012 – 1. mai 2013 Minimum 3 km preparert løype og 628 høydemeter. Gjelder ikke sesongkort. Heiser, 24 stk: 6 stolheisen 9 tallerkenheiser 6 T-kroker 3 bånd Nedfarter, 52 stk: 23 grønne (veldig lett) 13 blå (lett) 9 røde (middels) 7 sorte (vanskelig) Snowparker, 4 stk: Hemsedalparken by Burn: 800 m, 5 railelementer, 1 giant barrel, 1 wallride, 1 flagpole, 6 hopp, 1 big jump, 12–15 m i løype 42. Style Park: 900 m, 2 blå linjer med til sammen 12 railelementer, 6 hopp og 1 wallride i løype 33. Panoramaparken: 500 m, blå linje med 2–3 railelementer, 1 hopp, 1 corner i løype 4. Play Park: 400 m, grønn linje med elementer for barn og nybegynnere 3 railelementer, 4 hopp, doseringer og bølger i løype 39. Skicrossarena og big air bag: Samsung Cross Arena: 400 m, skicrosselementer ved løype 43. Big air bag: Stor luftpute for trygg innøving av triks og hypp ved løype 37. Total lengde bakker: Ca 44 km. Fallhøyde: 810 m. Snøproduksjon: ca 25 km. Lengste nedfart: 6 km Flombelysning: 10 bakker Høyeste preparerte punkt for skikjøring: 1 450 moh. Heiskapasitet: Ca 28 500 pers/timen Langrennsløyper: Ca 210 km. Barn/familieområdet: 70 000 kvm, 7 bakker, 8 heiser, rullband slalomløype, aktivitetspark med akebakke og karusell, varmestue, kiosk, minipark med hopp, rails og bølger, ski cross løypa, big air bag, grillområde med benker og bord. Snøgaranti: Mellom 23. november og 1. mai.

Hemsedal.com/Nils-Erik Bjørholt

Overnattingskapasitet: Ca 6 000 senger; hvorav 5 100 i hytter og leiligheter, 700 i hotellrom, 200 i campinghytter. Antall besøk: Ca 550 000 kommersielle gjestedøgn per sesong, ca 600 000 skidager. Restauranter og kafeteria: 17 stk. Barer & nattklubber: 14 stk barer & nattklubber. Eksempel på øvrige aktiviteter: Hundeslede, snøscooterkjøring, langrenn, kanefart, toppturer, isklatring, skredkurs, bowling, via ferrata, snow racing, skøyter.

54 | ORT

(Fakta heiser og bakker gjelder Hemsedal Skisenter og Solheisen Skisenter samlet)


Foto: Hemsedal.com/Nils-Erik Bjørholt

T T

T

E

S A N R s A B Hem edal T T

Hemsedal Skisenter har Norges største barneområde på 70 000 m², hvor de minste skikjørerne boltrer seg i spesialtilpassede heiser og bakker. Her finner du også Gaupeland som er en utendørs aktivitetspark for barn. Foto: Hemsedal.com/Nils-Erik Bjørholt

Revehiet - innendørs barnepass midt i skibakken

Revehiet ligger lett tilgjengelig midt i Hemsedal Skisenter og har barnepass for barn fra 6 måneder og oppover. Her kan de minste T barna leke med andre barn, spille, tegne eller seEpå film. Barna er under oppsyn av godt skolert personale. Det er separate rom for barn som trenger å sove, eller barna kan sove ute i egen vogn. Revehiet er åpent hver dag 09.00–16.30 gjennom hele sesongen.

Foto: Hemsedal.com/Nils-Erik Bjørholt

Foto: Skistar Hemsedal/Ola Björnström

Gaupeland

Kids og Teens Adventure Camp

Skistar Experience Hemsedal tilbyr 2 og 4 dagers adventure camps for barn og ungdom 7–15 år. Campen fokuserer på artig og utfordrende skikjøring i parkene og utenfor løypene og er tilpasset barn og unge som har ”vokst ut av” gruppeskiskole. Campene er en flott anledning for de unge til å treffe likesinnede i egen aldersgruppe, lære noe nytt og ha en spennende skiferie full av gode minner.

I Gaupeland får barna en trygg og morosam dag i skibakken. Her er det barnevennlig rullebånd, slalåmløype, karusell og akebakke med utlån av snowracer. I den isolerte lavvoen kan barna komme inn og varme seg, se på film, spille og tegne. Gaupeland har også kiosk med pølser, vafler, sjokolade, varm og kald drikke, samt lett tilgjengelige toalett for barna. I Gaupeland kan barna leke, ake og stå på ski sammen med en voksen. Gaupeland er åpent for alle og er gratis. En del av skiundervisningen for de minste barna foregår inne i Gaupeland. • Rullebånd og slalåmbakke • Kiosk • Varmestue medfilmer, spill og tegnesaker • Akebakke og utlån av snowracer • Karusell • Toaletter ORT | 55


T

Teambuilding i unikt miljø T

T Om du og kollegene dine ønsker å vandre i naturen eller spille golf, stå på ski eller bare nyte roen, er Eventyrgarden E på Hemsedal det perfekte valg for en helg med teambuilding. Den tradisjonsrike herregården drives i dag av Huso Torbjørn Rustberggard, men har vært i familiens eie i en årrekke. Det som først var en besøksgard lagt til rette for dagsbesøk, opplever nå en stadig økning av overnattingsgjester, grupper og selskaper. i gjestehuset, kan vi ta i mot 80–90 personer til bedriftsarrangementer. Vi har innkvartering til nærmere 90 personer her, men kan supplere med hytter i tillegg. Jeg har også en plan om å bygge åtte-ni enkeltrom til, og kanskje også et grupperom i den gamle låven, forteller Torbjørn. Han er opptatt av at den gamle stilen skal gå som en rød tråd gjennom – MED UTGANGSPUNKT

56 | HEMSEDAL ORT & GEILO

alle deler av driften, og at den lokale kulturarven skal ivaretas. være en herregård skreddersydd for skandinaviske firmaer som ønsker noe spesielt, eller å være for seg selv. Her kan de komme og finne ro i naturen, samtidig som de kan ta del i den lokale kulturarven både bygnings- og håndverksmessig og med maten, selvsagt. Vi har ferdige menyer, – EVENTYRGARDEN SKAL

særlig i Høvdingehallen, med helstekt lam eller smågris, samt reinsdyr- og lammelår som spesialiteter. Ellers går det mye i koldtbord, og gjennom samarbeid med lokale produsenter har vi tilgang til vilt som elg og hjort, i tillegg til sauekjøtt, sier han. ved Eventyrgarden Huso, kan man ta del i mange aktiviteter og opplevelser som å gå på ski UNDER ET OPPHOLD

eller spille golf, og det arrangeres både avansert og litt enklere teambuilding med forskjellige samarbeidspartnere. – Vertsfunksjonen er utfordrende, og det er viktig å ha en forankring til stedet og kjenne litt til lokalhistorien. Vi skal satse enda mer på kvalitet i fremtiden, med et produkt som er tilpasset kundene samtidig som vi har bevart sjelen i det, avslutter Rustberggard.


T

Langkveld i Hemsedal T

T

I Hemsedal er det mange munner å mette, ikke minst på vinterstid. På Hemsetunet i sentrum ligger to av stedene som er aller best på det. Det er Kjøkken Kroken og nyåpnede T-Kroken, som ligger vegg i vegg og byr på alt man kan ønske seg fra ettermiddagen og kvelden ut. I tillegg kan Iren Halbjørhus og Pær Olof Eriksson tilby førsteklasses E cateringtjenester. vi på Kjøkken Kroken, som vi har hatt i fire år nå. På sommeren er vi en slags veikro, med en fast meny med lokale råvarer. Men fra november til mai er vi restaurant à la carte, med en mindre meny som vi bytter ofte. T-Kroken Bar tok vi over 1. august, og åpnet siste helgen i august, som bar og afterski-sted, forteller Iren. Mye av den heftigste afterskien i Hemsedal har den siste tiden beveget seg ut av sentrum og opp i bakkene. Men i de to krokene her nede har man et litt roligere alternativ. Med en bar hvor det også er mulig å snakke sammen, og med en restaurant som serverer – NÅ SITTER

prima smaksopplevelser. Det er en kombinasjon som lover godt. Baren er et ypperlig alternativ både før og etter et måltid i Kjøkken Kroken. – Vi har trofaste gjester. Det er samme kvalitet hver gang man kommer, og det er en fantastisk stemning. Ingen vil gå herfra, sier Pær. jevnlig, men det er også faste innslag. Som carpaccio til forrett, indrefilet som hovedrett, og sjokoladefondant til dessert. De lokale elgkarbonadene er også en stayer. Det er i det hele tatt godt med lokale råvarer i Kjøkken Kroken. MENYEN FORANDRER SEG

– Men vi har også en stor cateringdel. Da gjør vi det gjestene vil ha. Frokost, lunsj og middag. Ute, inne. Vi har kokker og servitører hvis man ønsker det. tilbud som gir spesielt mersmak hos grupper og firmaer. Det er ikke uten grunn at mange av Iren og Pærs kunder er gjengangere. – Vi har tilgang til fire storhytter med 36 sengeplasser i hver hytte. Der er det mange firmagjenger, og da kommer vi opp og serverer mat. Alkohol kan man ta med selv, så det blir en mye rimeligere tur også, oppfordrer Iren. DET ER ET

HEMSEDAL & GEILO ORT | 57


T T

T

E

Foto: Skistar

Hvit lykke

Gjennom de tolv årene Skistar har vært i Hemsedal, har det blitt investert en halv milliard i og rundt skianlegget. Det har bidratt til at Hemsedal er en skidestinasjon som trekker folk som aldri før. Både ihuga alpinister og amatører, både familier og festløver. får du full pakke. Det er selve skianlegget, i tillegg til skiutleie, skiskole og skishop. Alle senger i Hemsedal, nesten 7 000, er bookbare gjennom vår Skistar. Hoveddelen av dem ligger ski-in-ski-out, forteller destinasjonssjef Trond Østby. Men hovedsaken er selvsagt bakkene. Hemsedal er spesielt i den forstand at du alltid kommer ned samme sted. Det er en fordel i seg selv, men det unike er også alle veiene til Rom. De finnes i alle vanskelighetsgrader, og inkluderer førsteklasses frikjøringsmuligheter mellom bakkene. Faktisk kan du kjøre ned hele fjellet, opplyser Trond. Det gir selvsagt mersmak. – MED SKISTAR

58 | HEMSEDAL ORT & GEILO

– Nordmennene utgjør cirka halvparten av gjestene våre. Den andre halvparten kommer fra utlandet. Men visjonen vår er den samme for alle. Å gi minnerike vinteropplevelser, sier Trond. Det kan være i rolige omgivelser, eller det kan være fulle rulle med afterski og fest til langt ut på natta. Og det kan altså være både off piste og snille bakker. – Totalt har vi 18 skiheiser, hvorav seks er storheiser. Det er 46 nedfarter, og det er cirka 50 kilometer med kjørelengde. Fra det letteste lette, til det svarteste svarte, forteller driftssjef Andreas Smith-Erichsen. Han kan fortelle at Hemsedal også har vært helt i front med å følge og utvikle trender på feltet. Da

snowboardbølgen slo inn over landet, var Hemsedals raske og brede satsning på snowboardparker unik. Nå er det carving og jibbing som er det heteste. nyvinningen MySkistar. Det som begynte med elektroniske skipass som ga folk muligheten til å måle hvor langt og hvor mange høydemeter de hadde kjørt, er blitt til noe langt mer. – Du får nå en egen profil på nettet, hvor du kan sette opp internkonkurranser. Men vi bruker det også som en kanal til å kommunisere med gjesten. Informasjon, tilbud, rabatter. Over 30 000 registrerte seg i Skistar bare forrige vinter, sier Andreas. NYTT ER OGSÅ


T T

T E

Men når vi vet at i overkant av 1 million nordmenn står alpint minst én gang i året, kan vi nok trygt si at det kommer til å bli flere.

Riktig utrustning

Skiopplevelsen blir best med riktig utstyr. Derfor plasserte Skistar en ekspertforretning innen alpint lett tilgjengelig i skisenteret. Skistar Sportshop går nå inn i sin femte vinter, og har for lengst utmerket seg som en selvstendig aktør som kan vise til høy fagkunnskap og fremragende service. – Vi er en spesialbutikk innen alpint. Hos oss skal man finne dem man trenger for å være i bakken. Det

er kun det vi driver med, forteller butikksjef Steffen Gulbrandsen. leie av utstyr, for dem som ikke er fullt utrustet på egenhånd. Og det inkluderer spesialkompetanse på ting som støveltilpassing, slik at skifolket skal få mest mulig ut av dagene i Hemsedals skiparadis. DET INKLUDERER OGSÅ

hardt med både service og kunnskap, i tillegg til å skille oss ut litt på produkter. Litt nisjer, litt nyheter. Vi skal ikke være like alle andre. Det er viktig å skille seg ut, understreker Steffen. – VI JOBBER

aktør uten kjedetilknytning, har Skistar Sportsshop alle muligheter til nettopp det. Men butikken har selvsagt de aller fleste store varemerkene innen alpinutrustning. Med Hemsedals særegne muligheter for kjøring i løssnø og for snowboardere, er det også stor omsetning på klær rettet mot høy aktivitet. – Vi er her på femte vinteren nå. Det er tydelig at har vært et stort behov for en bra butikk midt i bakken, som det er lett å komme til. Vi har vært med på øke totalmarkedet innen alpinutstyr i Hemsedal, og har på få år nådd samme nivå omsetningsmessig som butikker som har vært her i mange år, sier Steffen. SOM EN FRITTSTÅENDE

HEMSEDAL & GEILO ORT | 59


T T

Visjonen er å være

T

E

fjellnorges beste hotell! Da flotte Skarsnuten Hotell på Hemsedal ble bygget i 2003, var målet at det skulle fungere som et servicesenter for alle hyttene i området. Hotellet ble bygget med kun 37 rom, men med destod større fellesområder. Allerede etter ett års drift gikk de daværende eierne av Skarsnuten konkurs, men siden Robert Norman overtok i 2009, har det blitt gjennomført en rekke vellykkede endringer ved det unike hotellet. var å gjøre det mer folkelig. Alle skal føle seg velkomne her, og vi har lykkes ganske bra med dette konseptet. Tidligere var det et mer luksuspreg over Skarsnuten, men nå er tanken at man skal kunne få litt av begge deler. Man skal både kunne ta seg en pizzabit, men også få seg en gourmetmiddag, sier Norman som har jobbet i Hemsedal i 15 år, og driver både hotellet og restauranten. – MIN IDÉ

er selskaper og grupper, og de er fullbooket nesten hver helg vinteren gjennom for kurs og konferanser. Om det PRIMÆRMARKEDET FOR SKARSNUTEN

60 | HEMSEDAL ORT & GEILO

ikke er plass til alle på de 37 rommene, kan gjester overnatte i flere hytter som ligger i området. har vi prøvd ut mange konsepter med maten, og nå har vi en ganske standard lunsjdel, som også er tilpasset skifolk siden skiheisen går opp hit. Vi tilbyr åtte retter som pasta, hamburgere og salater, og har bordservering også på lunsjen. Middagen på kveldstid består i dag av en a la carte-meny, og også gjester utenfra kan komme og spise i restauranten. Målet vårt er å være best i hele Hallingdal på mat, sier Norman entusiastisk, og – I RESTAURANTEN

legger til at han har stor tro på den nye og unike gourmetavdelingen på toppen med 35 plasser. Hotellstaben består av 18 fast ansatte i sesong, og opp mot 45 personer som jobber ekstra. Beliggenheten til Skarsnuten er fantastisk, men ikke så lett synlig for folk. – Vi tar sikte mot å være fjellnorges beste hotell, og fikk i fjor en ny eier som har stor vilje og mange muligheter til å gjøre mye bra for den videre utviklingen av hotellet. Det er dette som er fokuset vårt nå, simpelthen å gjøre oss bedre kjent og bli mer synlige for folk.


T T

LIFE IS BETTER AT 1002 M

T E

SKARSNUTEN HOTEL | CONFERENCE | RESTAURANTS | LUNCH | À LA CARTE | BAR | AFTERSKI | GYM | SKI RENTAL | PHONE. 32 06 17 00 | www.dvgl.no

HEMSEDAL & GEILO ORT | 61


T T

Deilig mat til sultne fjellfolk T

EJessica Ekman og Jonas Edin overtok driften av Hollvin kafé i Hemsedal i 2007, var det med et ønske Da om å drive og skape sitt helt eget produkt. Etter fem år og med mange besøkende innom hver dag i sesongen, ser de ut til å ha lyktes. bygd på 80-tallet, og drevet som en kafé med enkel hurtigmat på menyen. Da Jessica og Jonas overtok, ønsket de å drive videre mer som en restaurant. – Det tok tid å få skjenkebevilling, men da den kom på plass i 2010, ble det naturlig å endre navnet til Hollvin Restaurant & Bar. Vi valgte å beholde Hollvin i navnet fordi det var så godt innarbeidet, men endret konseptet og gjorde en del endringer både interiørog byggmessig, forteller Jonas. Målet er å ha en meny med noe for alle, men det skal være mat av skikkelig kvalitet. HOLLVIN KAFÉ BLE

62 | HEMSEDAL ORT & GEILO

– Vi svensker er vant til å lage mat fra bunnen av. Vi begynte med å servere både norsk og svensk husmannskost, og ellers går det i pasta, salater, supper og sandwicher. Vi ansatte også nylig en pizzakokk som i tiden fremover skal lage pizza fra bunnen av. Det eneste vi har av halvfabrikat på menyen, er pølser og hamburgere, legger Jessica til. På helgene har Hollvin Restaurant & Bar afterski og ofte også liveband, og de serverer frokost hver dag fra kl. 09. I sesongen består staben av 14 heltidsansatte og 10 ekstrahjelper, som også betjener to kiosker Edin og Ekman står for driften av.

– Det er Tinden kiosk & grill og Barnekiosken i toppen av barneskibakken. Tinden er et legendarisk sted, og det er dit man reiser for å treffes. Kiosken skulle egentlig rives, men nå har vi fått flyttet den i stedet og det er det veldig mange som er takknemlige for, sier Jessica. Jonas har jobbet i bransjen i mange år, men synes det er noe spesielt i det å drive sitt eget. – Vi skal tilby mat av høy kvalitet til en grei pris, og selv om den helst skal serveres fort, vi vil alltid forsøke å gi mest mulig personlig service. BÅDE HUN OG


T T

Finn freden på Lykkja

T Det finnes knapt et bedre utgangspunkt for ferie og friluftsliv enn Hemsedal, både på vinterstid og sommerstid. Men ønsker man seg litt unna larmen og lurvelevenet i Hemsedal sentrum, er Lykkja stedet å dra. Litt lenger oppe E i omgivelsene, med sol året rundt. Dette er stedet for fullkommen frilufts- og familieidyll. Og Inger Folland i Lykkja Feriesenter anser det som sin oppgave å sørge for du bor godt og komfortabelt. leiligheter til salgs, og jeg har åtte hytter med ti sengeplasser hver, som jeg leier ut i korttidsleie eller på åremål. Hyttene er totalrenovert til topp standard, og er blitt kjempelekre. Vi har hatt en interiørarkitekt inne i bildet til å ta seg av interiøret, forteller Inger. Det var hennes foreldre som startet opp Lykkja Feriesenter, tilbake i 1980. Da kom klientellet i hovedsak over grensen fra Sverige. I dag er gjestene i første rekke nordmenn som ønsker seg fred og ro, med alle muligheter for friluftsliv og trening. – JEG HAR

– Jeg har mange gjester som kommer igjen og igjen, fordi de kjenner meg og vet hva jeg tilbyr. Det er ofte et litt annet klientell enn det du finner i Hemsedal sentrum. Mange familier, og voksne mennesker. Men det er både friluftsfolk og folk som skal ned i bakken og kjøre alpint, sier Inger. Hun kan fortelle at antall sengeplasser i Hemsedal har skutt i været i de siste ti årene. Det har resultert i et tøft marked. Men hennes forse er at Lykkja har noe som Hemsedal sentrum ikke har. Lykkja er nemlig ikke stedet for høyt volum, høy sigarføring og afterski.

– Det er så mye mer åpent enn nede i Hemsedal sentrum. Du bor på fjellet, og vi har et kjempestort løypenett rett på utsiden. Dobbeltspor som kjøres opp hver dag, med forbindelse mot høyfjellet, Golsfjell og Hemsedal. Også har du Gravset, som er lysløypene som ligger midt mellom Hemsedal og oss. mange som ikke har fått med seg hvor flott det er her oppe. I hyttene mine kan man få være i ro og fred. Det er selvhushold. Derfor er det bare å innrette seg som man selv ønsker. – DET ER

HEMSEDAL & GEILO ORT | 63


T

Magi på Harahorn T

Det finnes vanlige hoteller – også finnes det steder som er noe helt utenom det vanlige. Nord i Hemsedal, omgitt av mektig norsk natur, ligger et tun omkranset av små og store stuer. Det er T Harahorn. En førsteklasses ramme for arrangementer i både privat og profesjonell regi.

E

Kloster, har tretten steder som Harahorn i Norge, som alle deler et konsept som er blitt døpt Det Virkelige Gode Liv. Det innebærer at du skal få store opplevelser både i matveien, på aktivitetsfronten – og for sjelen. – Det blir som en stor hyttetur. Vi er selvfølgelig tilgjengelige hele tiden, men vi holder oss i bakgrunnen. Harahorn er ikke som et tradisjonelt hotell. Det er uformelt og uhøytidelig. Vi er også litt utenfor partysonen i Hemsedal, så hvis en bedrift først investerer i et opphold for sine ansatte, så er man sammen. MANNEN BAK, KNUT

Follesø. Sammen med dedikerte kolleger er hennes mål at gjestene skal få ting slik de selv ønsker seg det. Og det enten det inviteres til bryllup og fest, eller til firmatur, kurs eller konferanse. Karin kan ta imot opp mot 120 gjester – og det med garantert moro. – Vi er opptatt av at folk skal nyte frisk og fantastisk natur. Derfor har vi aktiviteter som hundekjøring. Vi har det vi kaller 61 grader nord. Det er alpint og skiløyper. På sommerstid har vi kanoer, fiske, ridning. Og vi har golfbane. Også med nattgolf med selvlysende baller, og til og med vintergolf, sier Karin. DET FORTELLER KARIN

tas utendørs, kanskje i en gapahuk. På Harahorn er vinkartet og vinkunnskapen OGSÅ LUNSJEN KAN

64 | HEMSEDAL ORT & GEILO

på topp, og samarbeid med Kulinarisk Akademi sørger for fremragende smaksopplevelser. – Vi bruker lokal mat fra Hemsedal og Hallingdal, fra naturen rundt oss. Vi bruker hjort, vi bruker fjellørret. Men ønsker man seg noe helt annet, får man selvfølgelig det. Kokkene våre står til og med opp klokka fire og baker hjemmelaget brød. god start på dagen. I omgivelser som stimulerer til samhold og synergier, med naturens store ro ventende utenfor dørstokken. DET GIR EN


T Hemsedals bankende hjerte T

Med sin perfekte beliggenhet nederst i bakkene, er Skistua første stopp for sultne, tørste og festklare skifolk i Hemsedal. Derfor har Ole Bårtveit og Pernille Klemmensen fullt fokus på å levere varene til gangs. Alle vet at Skistua har Hemsedals største og beste afterski, og at slik har det vært i lang, lang tid.

T

E

lov å ha 300 inne i selve lokalene. Men tar du med utendørs har vi hatt i hvert fall et par tusen mennesker på en gang dette ser vi blant annet i Påsken og avslutningshelgen, men også en vanlig lørdag hvor solen varmer og artistene spiller utendørs, forteller Ole. Da står stemningen i taket! Afterskien starter klokka tre-fire, og kjører frem til ca. klokka syv. Det er tiden for å dele dagens beste skiopplevelser, utveksle siste nytt fra bakkene, eller simpelthen la seg rive med av musikken og danse på bordene! – VI HAR

– Som det eneste stedet Hemsedal har vi liveband hver helg og i høytider. Og vi investerer i enda bedre band hvert år, som folk kan gjenkjenne, sier Ole. i bakkene hele dagen, må det selvfølgelig også mat og drikke til. Skistua har alle rettigheter, og består av en del restaurant og en del kafé. Det betyr at du kan velge mellom à la carte i restauranten og gode tradisjonelle retter servert over disk i kaféen. For folk som er annetsteds, har HAR DU STÅTT

Skistua dessuten også catering, med levering av mat, grilling i bakken eller utsending av kokk til hytte. – Alle er velkommen på Skistua. Vi har alle aldre i her. Men en typisk stamgjest hos oss er mellom tretti og førti år. Og vi har ingen annen visjon enn å være best for gjestene våre. Det vil si kontinuerlig forberede oss, slår Ole fast. år da snøen har forlatt åstedet litt for tidlig, satser Ole og Pernille på at Kong Vinter står løpet ut ETTER ET PAR

nå i 2013. Aller helst skal det være hvitt til langt over påske. Og det er ingen tvil om at det er et ønske de deler med Skistuas skiglade og festglade gjester. litt kameleon-aktig. For vi har først morgenski. Derfra går vi til lunsj, og fra lunsj direkte over til afterski og deretter kveldskjøring. Og noen ganger har vi selskaper på kvelden. Så er det å rydde og vaske, og så er vi klare til ny dag med nye utfordringer og nye muligheter, sier Pernille. – SKISTUA ER

HEMSEDAL & GEILO ORT | 65


Når heisen stenger Hemsedal er så mye mer enn bare ski og snø. Her er det vel så mye liv og røre etter at heisen er stengt som før. Det sørger blant annet Calle Johansen og hans kolleger for. De dekker alle utelivsbehov – for både privatfolk og firmaer. Hemsen Nightclub, Experten Sportsbar og Bowling, Big Horn Steak House, Stallen Saloon. Alle disse er driftet innenfor ett og samme system. Det betyr at du kan få nøyaktig det skreddersydde opplegget du måtte ønske. – Vi er nok den største utelivsaktøren her. Vi har så stor variasjon i tilbudet vårt at vi er blitt en totalleverandør av utelivsopplevelser i Hemsedal, slår Calle fast. Det er takket være en tur opp hit i 1988. Det var Calle, hans mor og andre frigjorte sjeler fra Fredrikstad som skulle opp å se på en afterski som var til salgs. HEMSEDAL CAFÉ, STAVKROA,

Foto: Karin Karlsson

T T

T

E

66 | HEMSEDAL ORT & GEILO

– Stedet vi så på hadde vært stengt i to år, og oppvasken stod igjen ennå. Det så ikke ut. Men vi startet Hemsedal Café i 14. februar 1989. Det var kaffe og napoleonskake til ti kroner, med min mor som verdens beste kokk. har ting endret seg – og bare blitt større og større. Selve Hemsedal Café er i dag stedet for skituristene som går for de ekstra store skiopplevelsene – deeper and steeper. Da må dagsverket feires, med en lang og hard afterski, som her kan vare hele kvelden ut. – Men vi har også Stavkroa, som er en av NordSIDEN DEN GANG

Europas største afterskier. Det er bygget som en stavkirke i 1982, med 20 meter til taket, og en fantastisk energi. Stavkroa er ski in, dance out. Det er smått legendariske DJ Thomas Giebelhausen (også kjent gjennom Morten Ramms parodi DJ Dan) som regjerer her, med sitt rykte for prat og snakk. God stemning er garantert, og det samme er dansing på bordene. er det på Stallen Saloon, som spiller god gammeldags rock’n’roll, og på Experten, hvor det vises sport og spilles bowling. I tillegg har du Big Horn, med sine velduftende fristelser for familier og vennelag. – Og under Big Horn ligger Hemsen, med plass til 1600 mennesker. Det er en arena som like gjerne kunne ligget i New York. Det er et fantastisk sted for livemusikk. Her har vi hatt artister som Kaizers Orchestra, Erik og Kriss, Karpe Diem, MadCon og Timbuktu! LITT ROLIGERE FORMER


T

E ROMSKIP / A. ROMBERG > WWW.ROMSKIP.ORG

T

T

HEMSEDAL & GEILO ORT | 67


T T

Kiwi Hemsedal i hundre T

I Kiwi E Hemsedal har det bare gått én vei i lang, lang tid. Åpningstidene er blitt utvidet. Sortimentet er blitt større. Kundene har blitt flere. Og omsetningen har økt. Det lover godt for Hemsedalsbutikken som har eksistert siden 1967. Nå i 2013 blir det 25-årsjubileum som butikksjef for Oddbjørn Halbjørhus. far startet butikken her, var jeg to måneder gammel. Han startet i ’67 og drev frem til ’88, da jeg overtok. I ’96 ble det til Kiwi, forteller han. Da hadde kjedene for alvor begynte å komme, også utenfor byene. Da forespørselen kom fra Kiwi, så Oddbjørn på det som en mulighet. Satsningen ga stor suksess, og i 2005 måtte det bygges ut for å betjene kundepresset. – Vi har økt hvert år siden vi ble Kiwi. Hele veien. Vi har også litt ekstra, litt lokalmat, utover det vanlige Kiwi-sortimentet. Det blir veldig godt tatt imot av folk. Er man på ferie vil man jo ha det lille ekstra. – DA MIN

68 | HEMSEDAL ORT & GEILO

ingen tvil om at veksten i Hemsedals turistnæring er en viktig motor i utviklingen. Med sin lokalisering langs en travel innfartsåre, er det klart det blir stor aktivitet, ikke minst i fellesferiene, selv om butikken også har et solid lokalt kundegrunnlag. – Påsken er toppen. Da er det kaos. Det er gøy, men vi er også glade når vi igjen kan puste ut når andre påskedag er over, sier Oddbjørn. Det er heller ingen hemmelighet at Kiwi-kjeden har vært en stor suksess i Norge. I dag finnes det 547 butikker på tvers av landet, alle med Kiwis karakteristiske grønne profil. Det går som kjent også på FOR DET ER

tilbudet, med kjedens velkjente fratrekk av momsen på frukt- og grønt. Men det stopper ikke med det. – Først begynte vi å trekke av momsen på frukt- og grønt, så på nøkkelhullprodukter. Nå gjør vi det også på økologiske produkter. Målet er å få myndighetene til å følge etter. Og vi merker at folk kjøper mer av disse tingene, sier Oddbjørn. er selvsagt blide ansatte og full service. For Kiwi Hemsedal innebærer det til og med utkjøring av varer til blant annet grupper og firmaer på ferie. MEN LIKE VIKTIG


Nye tider i flismarkedet For seks-syv år siden ble glassbyggerstein solgt for 25 kr stykket. Så kom Right Price Tiles på banen, og ga kundene det samme til kr 4,90. Markedet for flis og flistilbehør har endret seg betydelig de siste årene, ikke minst takket være Right Price Tiles, som nå har gått fra én butikk til åtte, med tre til på trappene.

at det var mer og mer fokus på å gjøre ting selv. Før var bransjen først og fremst håndverkerbasert, med høye priser over disk til privatfolk. Men så er det blitt mer og mer vanlig å selge fliser til nettopriser direkte til kunden. Og det er Right Price Tiles som har gjort dette, sier markedssjef Kim Andre Eriksen. T – VI SÅ

T

produkter som følger norsk standard til punkt og prikke. Kvaliteten er det ingenting å si på. Men i Right Prices Tiles likebehandles privatfolk og håndverkere, og produktene kjøpes inn i store kvanta, direkte fra fabrikkene. Resultatet er et prisnivå som har forandret det norske flismarkedet. – Konseptet vårt gjør at kundene kommer igjen. Vi har ansatt ti selgere, som både tar imot kundene, selger, pakker og leverer for kunden, samme person. Til å være en lavpriskjede blir folk overrasket over hvor god HAN LEVERER SOLIDE

T

E

service vi har, forteller butikksjef Frode Mysen. Så har vi alt på lager. Det setter kundene pris på. Du får det du vil ha med en gang. Suksessformelen innbærer at også at antallet håndverkere på kundelisten har skutt i været. En andel på 5–10% av det totale salget har blitt til 30 %. Blant annet takket være bruken av tunge aktører som Mapei, som produserer produktene og har eget forskningssenter i Norge. Det er en stor trygghet spesielt for proffbrukere. Right Price Tiles startet opp i 2005 her i Persveien i Oslo. Siden har det vært Gaselle-bedrift nesten hvert år. Selv under finanskrisen økte omsetningen betydelig. – Men vi er en effektiv bedrift. Vi er ti ansatte, og vi omsetter for 50 millioner. Butikkene i Oslo og Fredrikstad er eid av moderselskapet, mens de andre er i franchise. Tre nye, Haugesund, Bærum og en til i Trondheim er på vei til å åpne.

Hyttetomt i New York, Hemsedal? ”Her er det som å væra i New York”. Det var det Amerikafareren skal ha sagt da han kom tilbake til området rundt gården Snikkerbråten i Hemsedal. Hvem vet hva han mente med det, men på folkemunne er plassen blitt kalt ”Nyørk” i lang tid, i betydningen nyryddet område. Det er et navn som passer bedre nå en noensinne. For her er Jegeir Trøim i full gang med å lage et koselig lite hyttefelt. bare er en liten kilometer til Hemsedal sentrum, med alle dets fasiliteter, ligger Nyørk like fullt rolig og fredelig til. Plassen er blitt regulert til 30 tomter, og Jegeir er i full gang med å legge vei, vann og kloakk inn til de første fjorten. I første omgang er det tomtene selv som selges, og tomt nummer 11 har allerede fått ny eier. SELV OM DET

vekt på at området skal bli familievennlig. Vi har en flott liten elv som renner gjennom her, hvor vi skal lage to gangbruer. Vi skal ha balløkke og skilekområde. Du har nærheten til en ny nedfartsløype til sentrum, og langrennsløypa går rett forbi, med tilknytning til Hemsedals løypenett, sier Jegeir. Hver tomt teller cirka 1 000m². Og – JEG LEGGER

med ett mål per tomt, har tomtekjøpere alle muligheter til å sette opp sin drømmehytte. Med garasje/parkering kan du bygge opp mot 211 kvadratmeter, men Jegeir regner med at de fleste vil legge seg på opp mot 150. – Jeg har stor tro på dette området. Det lunt og tilbaketrukket her, så mens det er mye vind i Hemsedal, er det ofte helt vindstille her. Samtidig er det knapt én kilometer til sentrum. Du kan gå til butikken, du kan gå til baren, du kan stå på ski til bakkene, sier han. gitt navn etter fjellene som pryder utsikten ut fra Nyørk. Tomt 1 er Kvitingatn, tomt 2 er Rustehaugnøse, tomt 3 er Leinenøse – og så videre. Hemsedals lokale New York er i ferd med å bli en liten idyll. TOMTENE HAR JEGEIR

HEMSEDAL & GEILO/OSLO ORT | 69


T

Kvalitet for dine føtter T

T

Med E fokus på sko av høy kvalitet, et bredt utvalg og god service, er det ikke rart at butikken til Emma Gillmor på St. Hanshaugen i Oslo går så det suser. Nå gleder hun seg til å få vårkolleksjonen i hus. innen kunst og prosjektledelse, jobbet Emma i flere år som prosjektleder for statlige kunstprosjekter i Oslo. Da ønsket om å finne på noe annet meldte seg, var valget ganske enkelt. – Jeg hadde bodd på St. Hanshaugen i 10 år og alltid savnet en skobutikk. Jeg begynte å leke med tanken høsten 2009, og to år senere åpnet dørene til butikken Gillmor. Det har gått veldig bra, og langt bedre enn jeg på forhånd hadde trodd var mulig! smiler hun. MED EN UTDANNING

alt fem ansatte, og fører sko til damer og barn samt noen få modeller til herrer. BUTIKKEN HAR I

70 | OSLO ORT

– Vi har satset mye på svenske merker, både fordi det er disse jeg kjenner til, men også fordi vi vil være en nisjebutikk som tilbyr merker som ikke kjedebutikkene har. veldig stort utvalg fra Kavat, og er den eneste i Norge som har Kavat damesko. Fokuset vårt ligger på moderne, kule brukssko for hele familien som befinner seg i mellomsjiktet når det gjelder pris. Vi har også en del fest- og pensko, men alt skal være av god kvalitet. Vi selger ingen sko laget av syntetiske stoffer, her går det i lær og tekstiler, forteller hun. Av andre merker fører de blant annet Sixtyseven, VI HAR ET

Sancho, The Last Conspiracy og Vagabond. De har også mye tilbehør som skokremer, såler og impregnering, og et lite utvalg av sjal og skjerf i 100% kashmirull fra Nepal. Gillmor har veldig mange faste kunder, og salget fordeler seg med 70% på damesko og 30% på barnesko. – Styrken vår er at vi er gode på service, og det vil jeg skal være en del av varemerket vårt. Alle skal bli sett og møtt med et et hei når de kommer inn, sier Emma engasjert. Hun gleder seg til å presentere vårens produkter for kundene, og drømmer om å starte en klesbutikk i fremtiden. Kanskje allerede i løpet av 2013!


T T

T

E

T T

Helt og holdent T

E

Foto: Geir Dokken | Tekst: Henrik Holte

Hellbillies’ aller første konsert fant sted i en fullpakket Kina-restaurant i Ål. Deres foreløpig siste konsert – 20 år etter – fant sted i et fullsatt Oslo Spektrum. I mellomtiden har bandet med de fem sindige hallingdølene rukket å etablere seg som en urokkelig bauta i norsk musikkliv. Nå har de nettopp lansert sin trettende plate.

ORT | 71


Heldigvis er det ikke mye overtro å spore hos disse gutta. Da Hellbillies ga ut album nummer ni, kalte de det likesågodt Niende. Det til tross for at ”niende” ifølge musikkmytologien skal være siste storverk før teppet går ned for godt. Gamle Beethoven er bare en av flere som vandret heden etter å ha avlevert sin niende symfoni. Men det bekymret aldri Hellbillies, som banket i bordet med Niende. Nå har de har fulgt samme oppskrift med ulykkestallet tretten. Plate nummer tretten er blitt døpt nettopp Tretten, og det er på ingen måte tenkt som siste album i rekken. For det skal langt mer til enn tvilsomme forbannelser for å ta knekken på Åls store sønner. Så lenge de evner å fornye seg, ser de ingen grunn til å si stopp.

Alltid i utvikling

– Hvis vi har klart å overraske noen etter 20 år, da er jeg jævlig fornøyd. Da føler jeg at vi har oppnådd noe. Det gjelder å utvide den musikalske sekken, uten at det blir helt ugjenkjennelig, erklærer vokalist Aslag Haugen. For 20 år siden spilte Hellbilles real, rocka country. Det gjør de på mange måter ennå, selv om Hellbillies i dag først og fremst lyder som et rotekte rockeband. Men det er rock som kommer med spor av alt fra blues og soul, til honkytonk og folketoner. Med Tretten har Ål-kvintetten funnet en balanse mellom gammelt og nytt som har høstet bunnsolide kritikker. – Vi har alltid vært kompromissløse. Aldri prøvd å tilpasse oss en trend. Og det T er slike band som står igjen til slutt, sier strengemester Lars Håvard, bror til Aslag.

T

Brødrene Haugen er kanskje bandets best kjente ansikter. Men de er bare to i en usannsynlig femmerbande som i sin tid kom sammen i Ål – og som nå T feiret 20 år i Oslo Spektrum. I Hellbillies er aldersspennet 23 år fra yngstemann til eldstemann, og bandmedlemmenes bakgrunn er minst like sprikende.

E

For da Hellbillies så smått begynte å formes, tjente trommis Bjørn Gunnar Sando til livets opphold som revisor. Arne Sandum på bass drev renholdsbyrå, og rimsmed Arne Moslåtten var rektor på Ål musikkskole. Lars Håvard på sin side var

sivilarbeider i nærradioen, mens Aslag var butikksjef i platebutikk.

T

Men band ble det.

Øl gjennom vinduet

T China House? Mega China? Det har gått 20 år, og i dag er det ingen som riktig minnes navnet på restauranten hvor Hellbillies hadde sin ikke fullt så fornemme scenedebut. Det var nemlig på Åls egen Kina-restaurant, som har skiftet navn og eier i ett sett siden. Veien er lang fra Chinahva-det-nå-var til Oslo Spektrum, men Hellbillies har alltid trukket fulle hus. T – Jeg husker det var så mye folk at kineserne som drev restauranten ikke kom frem i mengden, så de løp ut og serverte øl inn gjennom vinduet. Hadde sitt livs kveld. Kina-restauranten på Ål, ja, med lamper i taket. Det var klassisk. Kanskje den første ordentlige Hellbillies-jobben, erindrer Aslag. – Det var en slags showcase der på Mega China – eller hva det nå het. Og det var faen meg litt av et sirkus, tilføyer Lars Håvard nøkternt.

E

Det var dog et sirkus som neppe hadde funnet veien ut fra Ål på egenhånd. Mens håpefulle artistfrø gjerne fantaserer om å signere platekontrakt, var Hellbillies’ målsetting først og fremst å fenge folk hjemme i dalføret. Punktum. For gutta hadde da realistisk sans. Bredbeint ålsk køntrirock, komplett med småskjøre og halvt uforståelige ålske tekster? Det var en kombo som neppe var egnet til å fremkalle dollartegn i øynene på de store plateselskapene. Fenomenet Hellbillies hadde med andre ord formodentlig forblitt i Ål, om ikke tilfeldighetene hadde grepet inn. For ved et rent og reinspikka tilfelle befant Øystein Sunde seg plutselig en dag i en bil hvor lyden av Hellbillies strømmet ut av høyttalerne. Aslag forteller: – Den første innspillingen vår var i utgangspunktet snakk om et radioprogram for NRK Buskerud. Men så leide vi litt ekstra tid, og spilte inn nok ting til en plate. Det var først og fremst for å gi ut lokalt oppe i Hallingdal. Men så fikk Øystein høre dette via en felles lydtekniker, som hadde spilt det for ham i bilen. Øystein er opptatt av tekst og Fendercaster, så for ham var det perfekt. Han skjønte dette. Så da fikk vi platekontrakt.

Landets mest hardtarbeidende band?

Hvor mange konserter har det blitt siden første opptreden i Ål? Brødrene Haugen har mistet tellingen forlengst. Femten hundre er et tall som dukker opp i ulike kilder, men Lars Håvard synes det er et anslag de har hørt snakk om i mistenkelig lang tid. Så kanskje er det enda flere. Det de vet, er at det har vært tider da Hellbillies har stått på scenen minst 120 kvelder i året. Slike sifre blir det neppe i 2013. Men det sier seg selv at det blir landsomspennende turné på nyåret. Trettende album i rekken skal feires, og det skal bli topp stemning – som alltid. – Når det er x antall jobber i løpet av en tour, kan det bli monotont hvis du skrur på autopiloten. Så det er noe du må passe deg for. Det er en mental jobb du må gjøre i forkant. Også er det noen småtriks. Det kan være så enkelt som å bytte ut en to-tre ting i setlisten. Da er det skjerpings med en gang, understreker Haugen-brødrene. Timene på scenen er bare slått av timene i bandbussen. Hellbillies har vært land og strand rundt, i alle landets krinkler og kroker. Aller best er det illustrert på et Norges-kart hvor alle plassene gutta har spilt er markert. På det kartet er det nemlig knapt en eneste hvit flekk igjen. Hellbillies er etter alt å dømme det norske bandet som har turnert suverent mest de siste to tiårene. Det er ikke uten grunn at de er blitt kalt landets mest hardtarbeidende band. – Det var Arne Moslåtten som laget det kartet. Han har nok ført litt statistikk over dette. Men det er fremdeles noen åpne steder på Finnmarksvidda og Hardangervidda, opplyser Aslaug lattermildt.

Ingen værhane

For tiden har vist at Øystein Sundes nese var til å stole på. Hellbillies har en appell som går på tvers av generasjoner, på tvers av mennesketyper, på tvers av kjønn – og altså på kryss og tvers av et langstrakt land. Men ikke fordi bandet er en værhane som snurrer fritt etter vinden. Brødrene Haugen er begge klare på at de aldri bevisst har satt seg fore å vinne over nye publikumsgrupper eller kaste seg på nye trender. – Når du har holdt på såpass lenge som vi har gjort, så er det sikkert noen av publikummet dit fra de første årene som er igjen, men det aller meste av den gjengen

Vi har alltid vært kompromissløse. Aldri prøvd å tilpasse oss en trend. Og det er slike band som

72 | ORT


T T

T

E

T T

T

E

ORT | 73


er nok byttet ut. Du er avhengig av å være spiselig for nye generasjoner. Hvis du ikke klarer det, er det bråstopp. Men det har skjedd uten at vi har tenkt på det. Vi har aldri hatt i tankene at vi skal lage noe som skal skaffe oss et nytt publikum. Hellbillies er med andre ord bare blitt stort mer enn de har tenkt stort. På 20 år har de gitt ut ni studioalbum, to konsertalbum og én samleplate – hvorav storparten har solgt til gull eller platina. Per dags dato har de solgt cirka 800 000 plater. Samtidig har bandet blitt en kritikeryndling som gjennomgående skårer høyt når det trilles terninger. Tre Spellemenn står det også på CVen.

Rimsmeden Moslåtten

Men foruten musikalske talenter og tallrike konserter, er det én ting til som må nevnes for å forklare suksessen. For Hellbillies hadde ikke vært Hellbillies uten tekstene til rimsmed Arne Moslåtten. Låtskrivingen fungerer vanligvis slik at Aslag lager

T T

T

E

74 | ORT

melodi og engelsk råtekst, før sangene forvandles til klingende Ål-dialekt ved Moslåttens penn. Resultatet er gjenkjennelige og prisbelønte tekster – som imidlertid ikke alltid er like enkle å forstå fullt ut. Arne har nemlig aldri vært redd for å ty til et vokabular som kan være en smule gresk for alle andre enn ektefødte hallingdøler. Lenge kom plateheftene med egne ordforklaringer. Hellbillies’ kanskje største hit heter tross alt ”Ei krasafaren steinbu”. Ja vel? – Jeg husker at bestemora vår brukte det ordet. ”Krasafaren”. Hvis hun følte seg litt småuggen, da kunne hun si krasafaren. Men Arne synes det er morsomt å finne ord som nesten er i ferd med å forsvinne, og bruke dem i tekstene, sier Aslag. I låtas tilfelle skal ”krasafaren” derfor bety noe i retning sammensunket, sammenrast. Men Arne, som forlengst har innredet eget arbeidsrom på låven, har også en rekke andre talenter. Han har spilt i band siden

60-årene, men da internett dukket opp, sørget Arne likeså godt for at Hellbillies ble pionerer på ny teknologi. – Arne bygde også den første hjemmesiden vår. Han var såpass tidlig ute at det var ikke mange andre band som en gang hadde hjemmeside på den tiden. Men Arne gjorde programmeringen og alt dette, selv om han kom ut i et visst uføre etter noen år, da disse tingene begynte å bli veldig kompliserte. Men internettlinjen i Casa Moslåtten er det definitivt ingenting i veien med. Arne bor litt utenfor Ål sentrum, på Satakroken (populært kalt Satankroken), og da Telenor ikke gadd å legge bredbånd helt opp dit, ble sangen ”Hallo Telenor” til. Arne var ikke fornøyd med en linje på ”tolv kilobit”, låta fant veien ut på radio, og vips så var bredbåndet i boks.

Lyden av Ål

Tre av fem bandmedlemmer har ennå Ål som sitt postnummer. Bare de to brødrene


Haugen bor i hovedstaden, men Hellbillies er ennå et band som er sterkt identifisert med hjembygda og Hallingdal – ikke minst takket være dialektbruken. – Jeg har møtt folk som faktisk blir skuffet når de finner ut at jeg har bodd i Oslo fra ’86. Er det mulig, liksom? Da går bildet av Hellbillies fra Ål litt i vasken, sier Aslag. Men hjemstedet er viktig. Fem mann i så ulike aldre, og med så ulik bakgrunn, hadde neppe hadde funnet sammen om de var i Oslo – og ikke Ål. I en storby er det riktignok flere hoder å ta av, men nettopp derfor kan de ulike miljøene lett bli befolket bare av likemenn. I en liten bygd oppe i Hallingdal derimot, er musikkmiljøet tilstrekkelig lite til at avvik i alder, interessesfære og livssituasjon får langt mindre betydning. – Vi fire, uten Lars Håvard, hadde spilt sammen i noen år. Du bor på et lite sted, Ål, og da er det enkelt å holde oversikt over dem som driver med de samme greiene som du selv. Derfor var det egentlig naturlig at

T

Veteraner uten divanykker

Mens andre bands eksistens ofte fortoner seg som en berg-og-dal-bane, har Åls store sønner forblitt forunderlig stabile. Kanskje er det bare sunt med litt mangfold innad i bandet, for Hellbilles har nå holdt det gående i 20 år, uten utskiftninger og uten turbulens. Ennå har de vel også til gode å avsløre en eneste divanykke. Og det fra et band som kan skryte av å ha vært siste band på scenen før Bob Dylan.

Det nærmeste de har vært full stopp, var da Aslag ble utsatt for en alvorlig sceneulykke i 2009. At det bare ble brudd i nakke og håndledd var ren og skjær flaks, for ting kunne gått langt verre. Likevel var det lenge uvisst om stemmen var i behold, og om frontfiguren noensinne kunne komme tilbake. Men det kunne han, og selv etter 20 år har Hellbillies ingen planer om å legge inn årene. At Sandum og Moslåtten forlengst nærmer seg pensjonsalder, er ingen hindring. Og bandet som i sin tid var først ute på nettet, hadde få betenkeligheter med å gjøre sin musikk tilgjengelig på vår tids streamingtjenester. Forandringene i musikkindustrien tar disse fem ringrevene med stoisk ro – som det meste annet.

Lars Håvard får siste ord

– Det er ingenting å være redd for. Jeg ser artister som har valgt å stå utenfor, og som mener at de har solgt mer fysiske plater ved å gjøre det. Men det er bedre å følge med inn i fremtiden enn å kjempe imot.

HELLBILLIES – FAKTA:

• Etablert i Ål i Hallingdal, 1990. • Består av brødrene Aslag Haugen (vokal, gitar) og Lars Håvard Haugen (gitarer, T vokal), Arne Moslåtten (trekkspill, fløyte, perc), Arne Sandum (bass) og Bjørn Gunnar Sando (trommer, perc), samt studio- og live musiker Lars Christian Narum på tangenter. • Har hittil gitt ut 13 album – samleplater og live album inkludert. • Kjent for låter som ”Den Finast E Eg Veit”, ”Ein Krasafaren Steinbu”, ”Mørkemann”, ”Ål Stasjon”, ”Ho Birgjit Lien”, ”Hallo Telenor”, ”Leite etter lykka”. • Spilt nærmere 1.500 konserter i Norge.

T

vi begynte å spille sammen. Det viktigste er at det er en slags musikalsk enighet. Så kom Lars Håvard inn i 1990, og det var den spede starten på Hellbillies. Sånn sett er ikke hjembygda bare sterkt tilstedeværende i identiteten og produksjonen til Hellbillies. Åls egenart var også en slags demografisk forutsetning for at bandet i det hele tatt ble til. Det må en tynt befolket bygd oppe i et trangt dalføre til for å skape et band med en slik sammensetning av medlemmer. Uten Ål – intet Hellbillies.

• Tildelt ”Årets Spellemann” under Spellemannprisen 2007, i tillegg til to Spellemannpriser. • Albumet ”Spissrotgang” (2007) var Hellbillies’ første nr. 1 album på VG-lista noensinne. • I 2008 ble tekst forfatter Arne Moslåtten hedret med Edvard prisen for tekstene til albumet ”Spissrotgang”. • Tildelt målprisen og Alf Prøysens Ærespris. • I juli 2009 måtte Hellbillies avbryte sommerturnéen, da Aslag Haugen ble alvorlig skadet i en sceneulykke, med

brudd i nakkevirvler og håndledd. Haugen ble senere friskmeldt, og bandet startet arbeidet med albumet ”Leite etter lykka” vinteren 2009/2010. • Aktuelle med nytt studioalbum ”Tretten”. • Feirer 20 års jubileum som plateartist i 2012.

TURNELISTE 2013 30.jan Ål i Hallingdal -Kulturhuset 21.feb Røros - Storstuggu 31.jan Lillehammer - Maihaugsalen 22.feb Trondheim - Studentersamfundet 01.feb Drammen - Union Scene 23.feb Oppdal - Kulturhuset 02.feb Lillestrøm - Kultursenteret 24.feb Hønefoss - Ringerike Kultursenter 07.feb Harstad - Kulturhuset 13.mar Stavanger - Konserthuset 08.feb Narvik - Folkets Hus 14.mar Haugesund - Byscenen 09.feb Tromsø - Kulturhuset 15.mar Bergen - USF Verftet 10.feb Stokmarknes - Hurtigrutens Hus 16.mar Bø - Kroa i Bø 12.feb Namsos - NTE Arena 13.feb Ørlandet - Kulturhuset 14.feb Otta - Kulturhuset 15.feb Rognan - Blåfrostfestivalen – utsolgt!!! 16.feb Kristiansand - Kilden Konserthus 17.feb Sandvika - Bærum Kulturhus 20.feb Volda - Rokken

ORT | 75


Høyere trivsel, lavere sykefravær

Akupunktur i vinden Det er ikke uten grunn at akupunktur begynner å få fotfeste også på sykehusene, og som en behandlingsform også leger henviser til. Det er en utvikling som ønskes velkommen av akupunktør Pia Hvaal på SandakerT klinikken i Oslo.

T

en akupunkturbehandling er å gjenopprette balanse i kroppens energi. T Det brukes tynne, sterile engangsnåler, som føres inn i spesifikke punkter i kroppen. Disse punktene er tilknyttet kroppens energibaner, som kan være i ubalanse, og føre til fysiske og psykiske plager, forteller hun. – HOVEDMÅLSETTINGEN MED

E

av de første i Norge med Bachelorgrad i akupunktur. Utdanningen er tatt ved Norges Helsehøyskole, og innebefatter også fag i vestlig medisin. PIA ER EN

henne blant annet fordi det er en helhetlig behandlingsform som fokuserer på de underliggende årsakene til et symptom, ikke bare det som viser seg på overflaten. – I en førstegangsbehandling snakker jeg mye med pasienten, for å kartlegge både tidligere og nåværende plager. Så finner jeg de spesifikke behandlingspunktene som er best for hvert enkelt tilfelle, sier Pia. AKUPUNKTUR APPELLERTE TIL

for alt fra nikotinavhengighet, hodepine og halsbrann til infertilitet og urinveisinfeksjon – og ikke minst smertetilstander knyttet til muskler og ledd. Men akupunktur kan også styrke immunforsvaret, forebygge allergier og motvirke stress. – Som en del av akupunkturen gir jeg også triggerpunktbehandling, som er spesielt effektivt mot muskulære lidelser, og kan ha en merkbar effekt allerede ved første behandling, sier Pia. HUN BEHANDLER FOLK

76 | OSLO ORT

Det er høyt tempo i arbeidslivet, og faren for stress og belastningsskader hos de ansatte er større en noensinne. Derfor er terapeutene ved Skøyen naturmedisinske klinikk opptatt av å bistå bedriftene med forebyggende og helhetlig behandling. etablerte klinikken i 2001, og klinikken tilbyr akupunktur, homeopati, fotsoneterapi og kvantemedisin. Klinikken består av erfarne terapeuter som jobber tverrfaglig for å kunne gi pasientene behandling etter individuelt behov. – RAGNHILD VENBAKKEN

med spesialister i allmennmedisin. Med beliggenhet sentralt på Skøyen i Oslo, er det også kort vei til og fra for mange bedrifter. – Vi behandler mye stressrelatert problematikk. Det er viktig å forebygge sykefravær ved å ta tak i mulige belastningsskader i en tidlig fase, og derfor har flere og flere bedrifter tilskuddsordninger for sine ansatte. Klinikken tilbyr bedriftsavtaler. VI SAMARBEIDER OGSÅ

bredt behandlingstilbud hvor Mona Flåm tar seg av stressrelatert problematikk som nakke- og skuldersmerte, musearm, ryggplager med mer. You Ping er spesialist innen kvinnehelse og infertilitet hos begge kjønn, mens Ragnhild KLINIKKEN TILBYR ET

Venbakken har spesialisert seg på behandling av hudproblemer og hormonelle plager/ubalanse. Helhetlig behandling går som en rød tråd gjennom hele klinikken, som for øvrig får pasienter fra hele landet. – Vi tar vare på hele mennesket, både det psykiske og det fysiske. Opprettholdes en riktig energibalanse i kroppen, får man kreative og inspirerte mennesker. Vi har et ønske om at folk må sette av tid til å ta vare på sin egen helse.


Interiør og design på paletten

T

T

T

T

T

T

T

E

Stadig flere velger i dag kreativ og fargerik interiørdesign fremfor kjølig minimalisme. Det er en utvikling som ønskes velkommen av Nicandro og Maria i Brigitha & Markantene i Oslo. De tilbyr spennende design og dekorasjon – som gjerne er litt utenom det vanlige. T T

E

E

Webløsninger for fremtiden Sofistikerte webløsninger av alle slag blir et stadig viktigere verktøy for bedrifter i nær sagt alle bransjer. Men det forutsetter kreativt og løsningsorientert nybrottsarbeid fra programmerere og designere. Nettopp det vet Kim Tore Jensen i Incendio alt om. vært interessert i data og teknologi siden jeg var liten guttunge, og startet å programmere som 12-åring. Det er spennende å lage nye ting, og jeg liker å gjøre ting minimalistisk. Det skal være effektivt og to-the-point, sier han. – JEG HAR

eksistert i fem år, først og fremst som et sideforetak. Men nå har Kim Tore tatt steget fullt ut, og har selskapet som heltidsbeskjeftigelse. Han kan levere alt innen web- og systemutvikling, inklusive rådgivning på alt av kommunikasjons- og informasjonsteknologi. – Bedrifter som tar kontakt med meg trenger gjerne noe litt mer enn bare en enkel hjemmeside. Jeg tar utgangspunkt i at jeg skal lytte til kunden før jeg kommer med mine tilbakemeldinger, slik at resultatet blir best mulig. INCENDIO HAR ALLEREDE

annet utviklingsplattformen Django og programmeringsspråket Python. Det er teknologi som er helt i front nå for tiden. Samtidig er Kim Tore klar på at teknikken i bunn selvsagt må gå hånd i hånd med en brukervennlig og estetisk utforming av de aktuelle tjenestene. – Jeg brenner for å utvikle IT, og er glad i å bruke Open Source. Mitt mål med Incendio er derfor også at det kan bli en arena der man kan være aktiv og bidra til miljøet rundt Open Source, sier han. VERKTØYENE ER BLANT

tlf. 970 35 511 www.incendio.no post@incendio.no

fra de De Nederlandske Antillene i Karibia og fra Amsterdam, hvor fargene som kjent har gode vilkår. Maria har design og håndverk i blodet. Og begge har en bred og variert bakgrunn innen interiør og kunst. Dermed er det aldri en manko på ideer hos disse to. – Når vi får et oppdrag fra en kunde, gir vi alltid alternativer. Kunden skal få noe å velge i. Men vi er ikke redd for å prøve nytt, for å eksperimentere litt, forteller de. Det betyr at hvert prosjekt møtes med et åpent sinn. Mange av selskapets kunder er folk som skal NICANDRO HAR BAKGRUNN

etablere seg. Men alle kunder er velkomne, både private og profesjonelle. – Vi lytter til hva kundene ønsker seg. Mange er interessert i noe litt spesielt, og mange har sett det vi har gjort hos venner, og blir så interessert i det vi kan tilby, sier Nicandro. på Grünerløkka, hvor Nicandro blant annet snekrer møbler. For Brigitha & Markantene er i høyeste grad både designere og håndverkere, med et helhetlig blikk for det som er både dekorativt og funksjonelt. De har også kontor i Moss. – Vi har nye ideer hele tiden, så vi prøver å plukke ut de beste. Med den lille tiden vi har til overs, designer vi også møbler for produksjon. Så vi har en liten drøm om å produsere en liten møbelserie, sier Maria. ATELIERET LIGGER SENTRALT

OSLO ORT | 77


Henter inspirasjon T fra faste kunder Både målbevissthet og tilfeldigheter skulle til T for at Mette Fjeldly og kollegane i dag stortrives på Brobekk frisør og hudpleie. Virksomheten tilbyr et bredt spekter av hårog hudbehandlinger, både for menn og kvinner.

T

E

T T

Binder landet sammen T

E du og jeg ringer hverandre på mobilen, går ikke signalet direkte fra Når telefon til telefon. Aller først går det til nærmeste basestasjon, som i sin tur formidler informasjonen ut i mobilnettet, som så bringer det hele frem til mottaker. I Otera XP AS sitter det bunnsolid kompetanse på denne infrastrukturen. Selskapet har vært med på å bygge ut det norske mobil- og radionettet siden 2004. arbeid som neppe kommer til å ta slutt med det første – om enn noensinne. Nye tider krever bare bedre og bedre dekning, og ikke minst større og større kapasitet. For øyeblikket er oppgraderingen til fjerde generasjons mobiltjenester (4G) høyaktuelt. – Basestasjoner til mobilnett er det vi jobber mest med. Det kan være på eksisterende bygg, eller det kan være egne frittstående bygg. Vi bygger stasjoner fra Finnmark i nord til Lindesnes i sør, forteller daglig leder Geir Rismyhr. DET ER ET

lys første gang i 2004, da tre gründere med lang erfaring i bransjen så behovet i markedet. I dag er de 40 mann i Otera XP AS, og med sterk kompetanse på både elektro, radio og det byggtekniske, kan Geir og hans kolleger det meste innen feltet, inklusive radiolinjer. – Vi kan levere innenfor alle fagfelt, og vi opplever SELSKAPET SÅ DAGENS

78 | OSLO ORT

å pleie både håret og huden. Ikke bare ser man bra ut med ren og pen hud eller en fin frisyre, man får også en bedre hverdag når man tar vare på kroppen sin. Denne helheten ivaretas hos Brobekk frisør og hudpleie. Sammen med sprudlende og engasjerte kollegaer har Mette Fjeldly etablert en flott frisørsalong med dertilhørende hudpleiesenter – for kunder langt utover bydelen den ligger i. – De fleste er fra Bydel Bjerke, men så er det også noen ekstremhistorier, da. Jeg har jobbet lenge i bransjen og derfor opparbeidet meg en del kontakter, og det er jo det man er avhengig av på sikt, sier Mette. For det er de faste kundene Mette henter inspirasjon fra. Når man ikke lenger snakker om vær og vind, men om hårfasonger og virkningen av forrige hudbehandling, er hun i sitt ess. – Jeg elsker å få nye kunder, men jeg liker ekstra godt å stifte bekjentskap med de som kommer hit igjen og igjen. Det å kjenne en kunde gjør at behandlingen kan bli enda bedre, forteller hun. – Det gjelder både menn og kvinner. Det er kundene vi bruker for å utvikle produktene våre. DET ER VIKTIG

at kundene velger oss spesielt på anlegg som er vanskelig tilgjengelige eller kompliserte. Det tar vi som et godt tegn, på at kundene stoler på oss og at vi har kompetansen som trengs for å løse oppgavene. Også er vi et selskap med mye erfaring, så vi er selvgående, sier Geir. at organisasjonen er relativt liten. Det innebærer høy fleksibilitet og god oppfølging. Otera XP AS sender små, høykvalifiserte arbeidslag landet rundt, og benyttes også av utstyrsleverandører på feltet, som Ericsson og Huawei. – Intensjonen er å levere det kunden ønsker seg, i god kvalitet. Og det har vært en suksessfaktor. Vi ser at kvalifikasjonene våre er etterspurt, og vi ser at det kommer til å skje mye fremover. Så vi ønsker å vokse, men på en slik måte at opprettholder kompetansen og fleksibiliteten vår. HAN VEKTLEGGER OGSÅ

hudpleie har inngått en langsiktig leiekontrakt der virksomheten nå holder sted, og Mette kan bekrefte at det er en del av planen å holde hus. – Vi trives godt her, så får vi ta ting som det kommer. Jeg er i alle fall veldig glad i kolleger og kunder, og ser frem til mange nye år! BROBEKK FRISØR OG


T

Forebygging der du er

T

T

E

De fleste av oss jobber i dag i et arbeidsmiljø som kan medvirke til alvorlige helseplager. På toppen av det kommer kanskje en stressende hverdag, hvor det blir lite tid til trening og avspenning. Derfor mener Bedriftsterapeutene AS i Asker at den beste løsningen er å bringe forebyggende terapi inn på arbeidsplassen. gevinst for både ansatt og arbeidsgiver. De ansatte får forebygget potensielle skader og økt overskuddet, mens arbeidsgiveren får færre sykemeldinger og fornøyde ansatte. – Vi inngår en avtale med arbeidsplassen om at det er lov for de ansatte å ta behandling i arbeidstiden. Noen ganger sponser bedriften behandlingen. Noen ganger deler av den. Og noen ganger må man betale selv, men T får gjøre det på arbeidsplassen i arbeidstiden, sier daglig leder Mari Louise Pettersson. Sammen med sine kolleger tilbyr hun blant annet massasje, nålebehandling og stretching – på stedet. Det er høyaktuelt både for bedrifter hvor hverdagen DET GIR HØY

T

preges av stillesitting og statiske arbeidsstillinger, og for håndverksbedrifter hvor løft og bøy og strekk kan gi varige skader. – Tenk å måtte kjøre av gårde, finne parkering, få behandling, kjøre tilbake. Da har det plutselig gått to timer. Mens når vi kommer til bedriften blir alt så mye enklere, sier Mari. ingen tvil om at etterspørselen er stigende. Ønsker en bedrift å teste det ut, er alt man må gjøre å finne minimum tolv ansatte som er interesserte. Og vips så kommer Bedriftsterapeutene AS på besøk, med et spesialtilbud på bare 150 kr per halvtime. OG DET ER

T

Blikk for helheten E

Alle problemer og utfordringer har både en fysisk side, og en mental og emosjonell side. Oslo-baserte Gro Sørby er opptatt av å se helheten, for dermed å kunne bistå folk med å komme inn på riktig spor, og å skape permanente positive forandringer i seg selv. mye tilbakemeldinger på at folk finner inspirasjon og mening igjen i livet sitt. At de igjen ser livet lysere, etter å ha hatt det vondt eller stagnert, sier hun. Med sin brede bakgrunn, har Gro et helhetlig blikk på det folk kommer til henne med. På CVen står blant – JEG FÅR

annet polaritetsterapi, familiesystemisk terapi, astrologi og meditasjon. Den glødende interessen for feltet har vært der hele livet. – Jeg har alltid vært opptatt av astrologi spesielt, helt siden jeg var barn, og har holdt på som terapeut i 10–11 år. Før det drev jeg i mer kreative bransjer, men så ble det behov for et kursskifte, forteller hun. å sette ekstra fokus på kurs i mindfulness. Det er en veldokumentert metode som har vist seg å være meget effektiv i organisasjoner og bedrifter, med ansatte som har opplevd betydelig stressreduksjon. Det gir i sin tur positive utslag på trivsel, produktivitet og sykefravær. Mindfulness-metoden har sitt grunnlag i buddhistisk meditasjon, og er utviklet av molekylærbiologien NÅ ØNSKER GRO

Jon Kabat-Zinn, professor på Universitetet i Massachusetts. Men Gro har et bredt spekter av tilbud, til både større grupper og privatfolk. – Folk kommer av forskjellige grunner. Noen har hodepine, vondt i nakke- og rygg eller andre fysiske smerter. Da er polaritetsterapien den fysiske innfallsporten, men ofte ser at vi det går inn i en større sammenheng. Ofte kan det begynne med det fysiske, og derfra gå videre til selvutvikling. avholder hun månemeditasjoner, under nymåne og fullmåne, og det er mange kommer til Gro for astrologiske konsultasjoner. Astrologien kombinerer hun ofte med familiesystemisk terapi, som har med vår bagasje fra arv og miljø å gjøre. Det er ting man ikke kan lese i horoskopet. HVER 14. DAG

OSLO ORT | 79


T Nye tider i glass-Norge Glassmester Dennis Kakis har vært med bestefaren på glassmesteroppdrag T siden han var tiåring. Nå skal han endre glass-Norge med ny ideer og visjoner innenfor glassfaget. For glass kan brukes til så evinnelig mye mer enn bare vinduer og kopper.

T

E

Ingen grenser Familiebedriften Osterhaugsgaten Dører & Vinduer AS har levert byggevarer til bygninger over hele landet. Med base og butikk på Grønland i Oslo, tilbyr de produkter og løsninger som går utenom standardene – spesialtilpasset til kundenes behov. – KUNDEN FÅR

det kunden vil ha. Det er bare fantasien og lommeboken som setter grenser, sier daglig leder Marius André Rasmussen.

T

for førsteklasses dører og vinduer på alt fra funkisboliger til forretningsbygg. Selskapet ble stiftet av faren helt tilbake i 1993, så Osterhaugsgaten Dører & Vinduer AS går nå inn i sitt tjuende år. Et aldri så lite jubileum, altså. – Kundene våre er alle som ikke bare skal ha en vanlig glatt hvit dør. Det er både privat, og det er byggmestere, entreprenører, borettslag. Og planen er å fortsette med det vi kan. Levere alt det kundene våre ønsker seg, sier Marius. HAN HAR SØRGET

T

T

DET OMFATTER BLANT

E

ha god samvittighet overfor kundene mine. Det tjener du kanskje ikke like mye på, men til gjengjeld blir du invitert på middag til kunden etterpå. Da skjønner du at du har gjort noe riktig, forteller Dennis. – JEG SKAL

firma for å kunne holde seg til de høye standardene han synes kundene fortjener. Det handler rett og slett om å gi genuint god service, være ærlig og redelig, og ikke prakke unødvendige dyre ting på folk. – Fra januar 2013 blir vi to mann også. Jeg har funnet en som har samme høye standardene som meg selv. Det er litt for få i dag som har skikkelig yrkesstolthet. Men vi to er kreative og finner løsninger, sier Dennis. HAN STARTET EGET

AS kommer det aldri ekstraregninger på toppen, og det er alltid topp klasse på arbeidet. Det er innstilling som har sørget for at Dennis har laget nattbord til kongen og dronningen, og det har gitt ham kunder som Aksel Hennie, Thomas Numme og andre kjentfolk. – Forretningsideen er egentlig å drive med spesielle FOR FRA KAKIS

80 | OSLO ORT

annet produkter som har spesielle krav, som for eksempel egne brannkrav, eller antikvariske ting. Alt det som ligger enten bare litt eller langt utenfor det som ren masseproduksjon kan levere. Både smått og stort.

Marius blant annet med danske Amanda Vinduer & Døre. Det er en håndverksbedrift som lager vinduer og dører av høy kvalitet i forskjellige solide og vakre tresorter. – Vi jobber gjerne med mindre fabrikker som har muligheten til å lage spesialtilpassede ting. Vi føler at det er en plass for dette markedet, og vi har ytterst lite reklamasjon, understreker Marius. PÅ LEVERANDØRSIDEN JOBBER

ting. Nå bygger jeg opp varemerket og etablerer et godt rykte. Så skal vi begynne med nye, unike ting i løpet av 2013. Det kommer til å bli noe folk ikke har sett maken til, forsikrer Dennis. Detaljene vil han ikke ut med ennå, så det er bare å vente i spenning!


T

Markedsføring for vår tid T

T

Få bransjer har i vår tid gjennomgått like store forandringer som reklamebransjen. Nye mediekanaler og skiftende forbrukeratferd har gitt fundamentalt E nye utfordringer. Men kanskje er selve kjernen i profilering og markedsføring likevel uforandret. I et av landets eldste norskeide aktører i bransjen, TWM Reklamebyrå, har de vært i faget i over 30 år. vært med hele veien på den rivende tekniske utviklingen i bransjen. Vi har fulgt trendene. Da jeg startet opp holdt vi på med tusj og kamera. I dag er 60–70% av det vi lager web-basert, forteller daglig leder Thor Willy Bjerke. – VI HAR

byrå som leverer hele spekteret av tjenester innen kommunikasjon og markedsføring – både nasjonalt og internasjonalt. Fra webløsninger, til tekst, til design og grafisk produksjon. Men i HAN LEDER ET

utviklingen av et budskap som gir resultater, er det egentlig lite som har endret seg. – Enten det er snakk om en annonse eller en webside, er det tre ting som er viktige. Det må gi en stopp-effekt – leseren skal stoppe opp og lure på hva dette er. Det må være forståelig. Og leseren må huske hvem som har kommet med budskapet, forklarer Thor. Så er det selvsagt mange veier til målet. Men det er kjernen, i dag som i starten av 80-årene, da Thor

registrerte TWM Reklamebyrå i Brønnøysund. Selskapet har den dag i dag kunder som har vært med dem helt siden de første årene. – Vi er små, og det gjør at vi er fleksible. Vi har høy servicegrad, og kan kaste oss rundt på kort varsel. Det ser vi at kundene setter pris på. arbeidsoppgavene til et reklamebyrå også strekke seg til mer enn bare ren kommunikasjon og grafikk. I TWM Reklamebyrå har de lagt vekt på også å utvikle praktiske løsninger til kunder. Som bestillingsprogram til restauranter og hoteller, og som påmeldings- og betalingsprogram til organisasjoner som skal arrangere kurs eller konferanse. I DAG KAN

eksempel på en vilje til tilpasning og nytenkning som har vært avgjørende i en bransje i stadig forandring. DET ER ETT

Mer enn bare kreative løsninger TWM Reklamebyrå leverer alle former for strategi- og kommunikasjonstjenester til både privat og offentlig sektor. Vår forretningsfilosofi er å holde lave overheadkostnader, ha en svært høy servicegrad og en god kreativ profil. Les mer om TWM reklamebyrå på www.twm.no

22 37 50 80 OSLO ORT | 81


T T

T

E

T T

T

Ekte handymen som hjelper deg med alt! E

Når du hører om en bedrift ved navn Alt Av Alt Arbeid er det lett å tenke at ingen kan gjøre alt slags arbeid, og i hvertfall ikke på en glimrende måte. Vel, tenk om igjen! Mads Wevang Pettersen og staben hans utfører nemlig alt av inn- og utvendige håndverkstjenester, og har aldri hatt en eneste misfornøyd kunde. i Oslo i desember 2011, men endret styreform og ble et AS i august året etter. De er i dag fire ansatte, daglig leder Pettersen inkludert. Vi ba ham fortelle litt om firmaet. FIRMAET BLE ETABLERT

82 | OSLO ORT

– Vi gjør absolutt alle typer oppdrag så sant vi har kapasitet. Det betyr at vi kan tilby alt fra snekring, maling og muring til tapetsering, rørlegging, våtrom og taklegging. Jeg har en proffmaler og en som er både murer og rørlegger i staben, og alle papirer blir signert av autoriserte samarbeidspartnere i etterkant, forteller han. Arbeid har også tjenester som flytting, snømåking, løvblåsing og gressklipping på menyen. De har jobbet på renoveringsprosjekter for både NCC, et kunstmuseum og for KAN art frisørsalong på Aker Brygge, men jobber mest for privatkunder. Målet er at alle skal være fornøyde. – Når vi sier ja til et oppdrag, vet vi at vi kan gjøre jobben skikkelig og vi gjør det med ære. Jeg er ikke fornøyd hvis ikke kunden er fornøyd, så vi prøver å finne en løsning og pris som alle kan leve med, legger ALT AV ALT

han til. Det er like viktig for ham at de ansatte har det bra, så de fokuserer mye på HMS. håndverkstjenestene selger Pettersen egendesignede websider og noe så uvanlig som partytelt laget av treverk! – Det er en åpen paviljong som tegnes og lages av Kåre Vik i Hedmark. Vi påtar oss jobben med å sette de opp, og det tar kun fire timer fra vi kommer til paviljongen er ferdig satt opp. Den kan stå på bakken, på en veranda eller på et platå, sier Pettersen engasjert.Sammen med staben sin tar han oppdrag både lokalt og i resten av landet, og de går heller ikke av veien for å jobbe i utlandet så lenge oppdragsgiver betaler. – Mange håndverkere bare gjør jobben og går, men vi rydder alltid etter oss og tar med alt av søppel. Når kunden kommer hjem, skal det være helt strøkent. I TILLEGG TIL


ALTAVALT Transport, budservice, flytting på kveldstid og håndverkerarbeid til priser ingen kan slå! Vi yter service, og det er ikke ukomfortabelt å ha oss jobbende hjemme hos deg. Vi gjør det du som kunde ønsker at vi skal gjøre, og vi rydder alltid opp etter oss. Ta kontakt for en hyggelig prat og et uforpliktende tilbud du ikke kan si nei til!

Aresse: Akersbakken 25 e, 0172 Oslo Telefon: 21 64 64 20 | E-post: post@altavalt.no Web: www.ax4.no


T

Et helhetlig behandlingssystem T

T

E

I over 2000 år har akupunktur vært en fremtredende behandlingsform i kinesisk medisin. Anne Mette er utdannet sykepleier og var i det yrket i mange år før hun utdannet seg videre og tok en bachelor i akupunktur på Akupunkturhøyskolen. Hun er fascinert av det helhetlige perspektivet på mennesker og sykdom som ligger i akupunkturen og driver i dag egen praksis på Smestad Helsesenter.

T

et helhetlig behandlingssystem. I kinesisk medisin har du noe som heter qi, som kan oversettes som en form for energi som flyter gjennom T kroppen. Når det er stor ubalanse i qi, kan det oppstå sykdom. Men behandling med nåler og kopping kan gjenopprette denne balansen, forteller Anne Mette. – AKUPUNKTUR ER

slik ubalanse kan være så mangt. Det kan være stress, feil kosthold, lav fysisk aktivitet, kuldeeksponering – og det kan være emosjonelle og T mentale faktorer. Oftest er det en kombinasjon, som kan resultere i ulike plager. ÅRSAKENE TIL EN

E

skreddersydd respons. – Vi ser på hele personen. Det er noe av det flotte med akupunktur. Hver enkelt får en sammensetning av nåler som er individuelt tilpasset ut fra den individuelle diagnosen. Vi bruker ikke faste oppskrifter, understreker Anne Mette. DET FORDRER EN

også stor vekt på en grundig samtale som første steg. I tillegg til selve plagene, kan hun da komme inn på ting som arbeidssituasjon, kosthold, mosjon, stress og søvn. Det er avgjørende å komme til bunns i årsakene for å finne riktig vei videre. DERFOR LEGGER HUN

84 | OSLO ORT

– Det er mange som kommer med muskel -og skjelettlidelser. Men akupunktur kan benyttes mot mange ting. Det kan gå på immunforsvaret, bihulebetennelse, energimangel, hodepine, søvnproblemer, fordøyelsesplager og mye annet. Det innebærer at dette også er en høyaktuell behandlingsform for bedrifter som ønsker å

forebygge høyt sykefravær. Bedriftsmarkedet er derfor et marked Anne Mette har stor tro på. Ettersom akupunktør i dag dessverre ikke er en beskyttet tittel, anbefaler Anne Mette interessenter om å kontakte akupunktører som er medlem av Akupunktørforeningen. Da får du solid kvalitet – og bedre helse.


T

Gjør gull av gråstein Spørsmålet er ikke om bedriften har et uoppdaget kapitalsvinn, spørsmålet er hva som gjøres for å redusere svinnet. Credor Norge AS er spesialister på å avdekke og tilbakeføre kapitalsvinn, og fungerer som et sikkerhetsnett for sine kunder i Norge og Sverige.

T

T

E

Finner den gode vinklingen Med en bakgrunn som programingeniør i NRK på 70-tallet, og senere medeier i et stort PR-byrå i Oslo hvor han i åtte år laget oppdragsfilmer for bedrifter, er Terje Toftenes synonymt med kunnskap og erfaring. I 1986 startet han for seg selv med Toftenes Multivisjon AS i Asker, hvor fokus var på mediet multivisjon. ut på å bruke flere synkroniserte lysbildefremvisere i større systemer for å lage store panoramabilder og levende bildeskift. På 90-tallet kom lyssterke videoprosjektorer på markedet, og vi la om driften til ren videoproduksjon. Siden har vi laget informasjons-, opplysnings-, opplærings- og promotionfilmer for bedrifter og organisasjoner, forteller han. – DET GIKK

for både Esso, Statoil, Telenor, Avinor, Oslo Kommune og en rekke små og mellomstore bedrifter, og Det Norske Veritas er deres største nåværende kunde. Toftenes fremhever kreativitet og erfaring som deres store styrke. – Lang erfaring gjør at vi kan sette oss raskt inn i ting og gå rett på mål, noe som gjør det kostnadseffektivt. I tillegg har vi evne til hele tiden å fornye oss.

T T

DE HAR JOBBET

han også New Paradigm Films som lager dokumentarfilmer om temaer som ny forskning, filosofi, helse og livssyn. – Det har vært en stor suksess, og vi har så langt laget fire prisvinnende filmer. Fra januar 2013 slås de to firmaene sammen for å øke effektiviteten ytterligere. – Nesten alle kan lage film i dag, men utfordringen er å ha en god vinkling, å gjøre en god journalistisk jobb og å fortelle en historie som seeren tror på. I tillegg må den filmtekniske kvaliteten være på topp, tilføyer Toftenes.

T

E

I 2006 ETABLERTE

RAGNAR LEKNES ETABLERTE Credor Norge AS i Oslo

i 2006. Med erfaring fra et internasjonalt konsulentselskap, ønsket han å tilby ”recovery audit” tilpasset det nordiske markedet. – Jo større en bedrift er og dess flere transaksjoner som gjøres, jo større er potensialet for at et betydelig kapitalsvinn oppstår. Vi fungerer som et sikkerhetsnett og fanger opp svinnet, og bedrer dermed lønnsomheten til kunden. Det beste med hele konseptet er at kundene

våre ikke påtar seg økonomisk risiko, fordi hele tjenesten vår er provisjonsbasert, forklarer han. – Finner vi ingenting, tar vi heller ikke betalt. FIRMAET HAR TRE ansatte, og henter inn ekstra personell

ved behov. Nedslagsfeltet er Norge og Sverige. – Enkelt sagt kan vi si at ”vi gjør gull av gråstein”, og tjenesten vår kan gjennomføres i de fleste bransjer. Resultatet for våre kunder er tilbakeført kapital som ellers ville gått tapt. Men det viktigste er at vi også kan identifisere hvorfor svinnet har oppstått, sier Leknes.

ALL TRANSAKSJONSHISTORIE BEARBEIDES i et egetutviklet

system, og mulige tilfeller blir fulgt opp manuelt. – Integritet, tillit og sikkerhet er helt avgjørende for oss. Våre kunder består av både børsnoterte og statseide selskaper, og felles for alle er at vi har identifisert og tilbakeført kapitalsvinn. I den forbindelse har vi også vært engasjert i å forbedre rutiner for betalingsprosessen, avslutter Leknes. ASKER ORT | 85


T frem budskapet! T Få Det kan være utfordrende å nå frem med et budskap i en tidsalder som preges av enorme mengder informasjon som tilføres gjennom T stadig flere kanaler, og nettopp derfor bør man benytte seg av erfarne fagpersoner som Nils Henrik Sjo. Han har vært i PR- og informasjonsbransjen i mer enn 20 år, og har siden 2008 drevet Sjo kommunikasjon AS i Asker.

T

E

T Synlighet

og blikkfang

T

T

I dag blir det stadig vanskelige å skille seg ut og nå frem til dem man ønsker å nå frem til. Nettopp derfor blir målrettet visuell kommunikasjon stadig viktigere. Det er spesialiteten i Comitas Kommunikasjon AS.

T

E

T

E

Går som smurt Da Pero Maskinservice AS først så dagens lys i 1981, var det i et lite kjellerlokale. I dag disponerer selskapet 500 kvadratmeter med verksted, lager og delelager på Nesbru i Asker. Der går det hage- og skogsmaskiner inn og ut i høyt tempo. service, reparasjon og salg innen alt mulig av skog- og hagemaskiner. Fra de minste maskinene uten motor, til store traktorer. Vi har merker du ikke finner i varehusene, for dette er merker som skal selges ut gjennom en faghandel, forteller daglig leder Peter Zeiner. En faghandel er nettopp hva Pero Maskinservice AS er. Selskapet forhandler høykvalitetsutstyr fra en rekke leverandører, og tar hånd om alt av service, reparasjoner og garantiarbeider. Faktisk henviser også varehus ofte videre til Peter og hans kolleger når det er behov for ekstra ekspertise. – VI TILBYR

innen ulike bransjer, men arbeider hovedsakelig med mat- og drikkerelaterte selskaper. – For å si det enkelt jobber jeg med å ”tale andres sak”, og det manifesterer seg i alt fra kundemagasiner og webtekster til pressemeldinger. Ved siden av dette arbeider vi også mye med den strategiske delen av informasjonsfaget. Den delen omfatter bl. a. formulering av informasjonsbudskap, målgruppedefinisjoner og diskusjoner i forhold til hvilke informasjonskanaler som er optimale i forhold til budskap og målgrupper, utdyper Sjo. FIRMAET ER ENGASJERT

få satt PR og informasjon i et system ved å gjøre de aktivitetene kundene får mest utbytte av. – Selv om man har en god historie å fortelle, er det ikke alltid lett å nå frem med denne historien. Det viktige er å finne ut av hva man egentlig ønsker å si, og hvem ønsker man å si det til. MÅLET ER Å

det meste fra Oslo-området, og inkluderer FRESH-kjeden, ASKO Norge og Smak-messen på Lillestrøm. Sjo kommunikasjon AS tilbyr også oppdragspublisering, og produserer bl.a. kokebøker med design og innhold tilpasset kundenes budskap og profil. KUNDENE KOMMER FOR

86 | ASKER ORT

MASKINELT UTSTYR TIL skog og hage bør skal selvsagt være solide saker. Men i Pero Maskinservice AS legges det også stor vekt på riktig bruk av riktig utstyr. – To–tre ganger i året kjører vi motorsagkurs i samarbeid med Asker kommune. Det er et sikkerhetskurs for motorsagbrukere, der vi først går gjennom sikkerheten, før vi så går ut i skogen for å lære om trefelling. Det har vært veldig populært, opplyser Peter.

var også blant de første til å ta inn robotklippere til Norge, for omtrent femten år siden. Det er batteridrevne gressklippere som slår gresset helt på egen hånd, slik at man slipper å ta hånd om det på egenhånd, og som attpåtil er overraskende rimelige i drift. PERO MASKINSERVICE AS

først og fremst en grafisk bedrift, som leverer grafisk design og trykte eller elektroniske trykksaker, forteller daglig leder Anders Speilberg Halvorsen. Det er ikke småtteri. For det omfatter alt fra å designe magasiner og kataloger, til å designe logoer og grafiske profiler, til å utforme årsrapporter og stillingsannonser, til å levere visittkort, bannere, plakater, kulepenner – og mere til. – Det vi er aller best kjent for er ombrekking. Å fylle blader med det innholdet de skal ha, ut fra en grafisk mal. Da er leservennlighet og lettleselighet viktig. Og det skal være appetittvekkende, så det blir salg av det, understreker Anders. Det er innstilling som en mangfoldig ansamling av kunder setter pris på. Star Tour, 4Sound, Rica, Vivikes og Veidekke er bare noen av Comitas’ mange referanser. – VI ER

selskapets tilbud om adressering og utsending av materiale vært, i tillegg til rådgivningen, det grafiske arbeidet og trykkingen. Anders og hans kolleger kan bidra i et prosjekt helt fra idéfasen – og frem til kunden eksponeres for produktet. – Nå skal vi fortsette å fornye oss kontinuerlig med hensyn til verktøyene vi bruker. Det innebærer også at vi fremover endrer oss mer og mer mot den elektroniske delen av markedsføring, sier Anders.

SPESIELT POPULÆRT HAR


T T

T

E

Alle finner en stilart de liker hos oss. Vi har alt fra det helt moderne til det klassiske. T

Norske kjøkken til norske hjem T

I mange hjem er kjøkkenet et samlingspunkt. For ikke bare er det stedet vi lager mat. Det er også et rom vi oppholder oss mye i, både på egenhånd og T sammen med andre. I familiebedriften Strai Kjøkken AS er det blitt produsert E kjøkken i over 80 år, og i Asker ligger en av åtte Strai-filialer i landet.

– I STRAI KJØKKEN

har vi et stort sortiment, med et stort spekter i materialvalg. Vi får vist frem mye her i butikken, for det er en stor butikk, men det er mye mer også. Alle finner en stilart de liker hos oss. Vi har alt fra det helt moderne til det klassiske.

og laminat fra Foss Plater, granittplater fra Røyken Granitt, og hvitevarer fra Miele og Electrolux. – Vi har produkter som jeg kan stå inne for, produkter som varer. Og det å selge kvalitetsprodukter er noe jeg trives veldig godt med, sier Gro.

leder i Asker-filialen Gro Iren Øberg. I kombinasjon med produktene fra Strai Kjøkken, kan hun også tilby kvalitetsvarer fra en rekke andre leverandører. Som benkeplater i tre

DET ALLER YPPERSTE

DET FORTELLER DAGLIG

hun kan by på er PREMIUMkolleksjonen. Da har du et stort utvalg av innredninger og spesialløsninger, og du får mulighet til å velge farger fritt. Så har du KOMFORT, som er

noe enklere og rimeligere, med hvite fronter, men fremdeles av høy kvalitet. Og til slutt er det BASIS, som er flatpakkekjøkken som gir mye kjøkken for en rimelig penge. – Vi har også mulighet til å tilby snekker med rørlegger og elektriker, som kan stå for selve leveransen, slik at du får et ferdigmontert kjøkken. Det er folk vi har jobbet med i mange år, og som vi vet at kundene blir fornøyd med. Det gir en stor trygghet – både for oss og kunden, understreker Gro. I Strai Kjøkken er de stolte over ennå å ha egen produksjon på fabrikken på Sørlandet. I tillegg er det avgjørende med førsteklasses service. Det koster penger med et kjøkken, og da er det viktig at man får riktig veiledning. – Vi har veldig mange referansekunder. Naboer, slekt og bekjente av folk som har kjøpt fra oss. Det tar vi som et godt tegn, sier Gro.

ASKER ORT | 87


Godt inneklima T T

T

E

T T

T

ViEtilbringer 90% av tiden vår innendørs. Derfor blir forventningene og kravene til inneklima og ventilasjon stadig større, ikke minst på arbeidsplassen. I Bryn Byggklima AS er de eksperter på nettopp høy luftkvalitet og lavt energiforbruk. Fra vurdering og prosjektering til installasjon. klimaentreprenør som leverer komplette klimainstallasjoner. Til næringsbygg, skoler, sykehus, kjøpesentre, forteller daglig leder Tom Schøyen. Han har vært i bransjen lenge nok til å ha opplevd tiden da de klimaansvarlige bare så vidt hadde tilgang til byggemøtene. Men i takt med at energieffektivitet i bygg bare blir viktigere og viktigere, både med – VI ER EN

88 | ASKER ORT

hensyn til miljø, innemiljø og kostnadsbesparelser, har klimaentreprenørene fått en stadig større rolle. ansatte, har Bryn Byggklima AS i dag kontorer i Asker, Oslo, Hønefoss, Moss, Tønsberg og på Jessheim. Kundene er hovedsakelig byggentreprenører, men selskapet hyres også direkte inn av byggherrer. – Vi har også en egen avdeling for renluftsteknikk som jobber mye spesifikt inn mot sykehus. Det ligger mye kompetanse bak slike avanserte installasjoner, som vi drar nytte av også i tradisjonelle installasjoner. I tillegg har vi en automatikkavdeling som bidrar til at vi får designet og regulert anleggene på en skikkelig måte, sier Tom. MED SINE 130

ENERGIVURDERING ER ET annet felt. Det innebærer

en vurdering av det eksisterende anlegget i et bygg, eventuelt fulgt av en presentasjon av alternative løsninger dersom energiforbruket er unødvendig høyt. – Vi har blitt en vesentlig aktør i ventilasjonsbransjen. I Norge forbrukes 40% av energien vår til drift av bygg. Da har vi en viktig rolle i å bidra til at vi bruker mindre energi, både på installasjonssiden og i ettermarkedet. Ikke minst legger Tom vekt på at Bryn Byggklima AS bevisst har valgt å jobbe med egne ansatte montører, fremfor å drive med stor grad av innleie. Det betyr at montørene er erfarne eksperter som kan svare for seg på byggeplassen. Dermed går også alt så mye smidigere.


T T

T

E

T T

Leverer resultater i ekspressfart! Fuel reklamebyrå ble etablert for 10 år siden med et ønske om å tilby kunT dene sine en enklere form for reklamebyråløsninger. I dag heter firmaet Fuel E i ekspressfart, forteller Thomas Express AS, og visjonen er å levere resultater Gude som har vært med siden etableringen i 2002. SELV JOBBET GUDE 8

år i Schjærven Reklamebyrå med mange store merkevarer, men ønsket etter hvert en mer direkte kontakt mellom kunde og designer og en raskere beslutningsprosess. Resultatet ble Fuel, som han i dag driver sammen med Claus Seeberg og Linn Tidemandsen. De er alle tre designere, og holder til på Fornebu i Bærum. – Forskjellen på Fuel Express og et vanlig reklamebyrå er som forskjellen på en ekspressbuss og en rutebuss. Tar du ekspressbussen kommer du raskt

frem til mål uten unødvendige og fordyrende stopp på veien. Overraskende effektivt! Vi endret nylig navn til Fuel Express AS fordi vi ønsker å tydeliggjøre vår posisjon i markedet som en av landets få, frittstående ekspressbyråer, sier Gude engasjert. mot markeds- og produktsjefene til kunder som allerede har en etablert merkevare og profil, kunder som skal ha en ny kampanje eller materiell innenfor sine definerte rammer.

FUEL RETTER SEG

– Det er på dette feltet vi har vår spisskompetanse, og vi er rimelige fordi vi har korte prosesser og er løsningsorienterte. Allikevel leverer vi alt kundene trenger. Er vi ikke spesialistene selv har vi gode samarbeidspartnere til å hjelpe oss. Da kan vi konsentrere oss om det vi er best på og andre det de er best på, forteller han. Fuel ønsker å ligge i forkant på webløsninger, applikasjoner og Facebook slik at de kan lage maler på dette som kundene kjapt kan ta i bruk. – Vi er små og fleksible, og skal kunne snu oss fort. Tilbakemeldinger vi får, går på at vi leverer mer og kjappere enn forventet. Vi skal ligge i forkant, og samtidig ha en nær og personlig kontakt med våre kunder, sier Gude og legger til at Fuel Express AS nå ønsker å knytte til seg en selger med bransjeerfaring og et eksisterende bransjenettverk.

BÆRUM ORT | 89


50 år med bilhistorie T T

T

E

T T

T I år er det nøyaktig 50 år siden Armin Skotvedt stiftet bilselskapet Skotvedt. E var bilentusiast, bilbygger og rallykjører, og ønsket å utgiftsføre ralArmin lykostnadene på et firma. Resultatet av det ble bilforhandleren som skulle bringe Honda til Norge, og som i dag også er medvirkende i Kias eventyrlige vekst her til lands. I DAG ER Armins barnebarn, Cathinka, daglig leder for

Skotvedt Asker og Bærum. I tillegg kommer avdelinger i Drammen, med Honda og Kia, og Oslo, med Honda og Hyundai. Det var faktisk Cathinkas egen mor som i sin tid introduserte nordmenn for Honda. – Da hun startet med import av Honda i 1970, var hun Norges yngste bilimportør – og den eneste kvinnelige. Det ble en suksess, og Honda har nå for syvende år på rad vunnet tester på driftssikkerhet. Og det med et

90 90 || BÆRUM ORT

resultat som er 17% bedre enn nestemann på listen, sier Cathinka. Riktignok har Honda opplevd en nedgang i Europa de siste årene, grunnet andre prioriteringer fra produsenten. Men nå er en ny Civic på markedet, og den følges av en ny CRV i 2013. Det lover godt for fremtiden. Men likevel kan Honda neppe håpe slå veksten til Cathinkas andre hjertebarn. Nemlig Kia. For i løpet av bare tre–fire år har Kia-salget

blitt mangedoblet her til lands. Også i Europa, hvor alle piler peker nedover, inklusive tallene for bilsalg, har Kia opplevd en rett og slett imponerende vekst. – Min mamma er blitt kalt Honda-Hanne i bilverden. Da pleier jeg å si at jeg er Kia-Tinka. Det er et utrolig spennende merke, som lenge har vært en lillebror. Men det er en solid bil, av høy kvalitet, med riktig utstyr, spennende design, og til en fornuftig penge, sier Cathinka. I SKOTVEDT ASKER og Bærum er det imidlertid ikke bare

bilsalg. Det er også mekanisk verksted, samt karosseriog lakkverksted. Full pakke, med andre ord. Og nå er Skotvedt-familien attpåtil engasjert i åpningen av nytt bilmuseum på Fornebu. Som seg hør og bør for en ekte bilfamilie!


T T

T

E

T

Gjenbruk av gravareal T

I tiden mellom 50-årene og 80-tallet, ble de døde mange steder i Norge lagt i plastsvøp før gravlegging. Dette viste seg imidlertid å hindre nedbrytningsprosessen, og har gjort det umulig å gjenbruke disse gravene. Situasjonen T er den samme med mange graver i leirholdig grunn. Derfor har Norsk E Miljøstabilisering AS utviklet en patentert metode som sikrer nedbrytning av det organiske materialet. bidra til at kommunene kan gjenbruke gravareal. Det er et sted mellom 200 000 og 350 000 plastgraver i Norge, som ikke lar seg gjenbruke. Tanken til gründeren som grunnla Nomias var å finne en løsning på dette voksende problemet, forteller daglig leder Runar Frømyhr. Det var tilbake på 80-tallet. Men mange års intenst arbeid har båret frukter, og i dag har Nomias patent på en sikker og effektiv metode. Selskapet har blant – VI SKAL

annet Gravferdsetaten i Oslo Kommune på sin kundeliste. både skånsom og diskré. Det borres flere hull rett under kistelokket før det så injiseres luft, kalk og vann. Da frigjøres det energi i form av varme i graven, som igjen fører til at nedbrytningsprosessen fullføres. Og Nomias har folkene med høyest fagkompetanse på metoden. SELVE METODEN ER

SELSKAPET ER TROSS alt pionerer på feltet.

– Teknologien, prosessen, systemet og rutinene våre er på plass. Gravferdsetaten i Oslo Kommune har nå begynt å gjenbruke gravene som vi har behandlet gjennom flere år. Det viser at metoden fungerer, fastslår Runar. FOR GRAVER I leirholdig jord er det imidlertid ennå ikke

anledning til å benytte praksisen Nomias har utviklet, selv om problematikken er den samme. Men Runar og hans kolleger er i en dialog med departementet og andre institusjoner, med sikte på at også disse gravene på sikt kan frigis for den samme behandling. – Av graver i leirholdig grunn er det snakk om opp mot én million, og gjenbruk av graver er fornuftig praksis og økonomisk gunstig for kommunen. Da slipper man å fylle oppå eksisterende graver, utvide gravlunden eller bygge nytt. Derfor gir det også voldsomme besparelser for den enkelte kommune, understreker Runar.

BÆRUM ORT | 91


Stor kundekrets fra første dag Lidenskapen for dyr er noe Ann-Kathrin har hatt med seg hele livet, uavhengig av yrkene hun har vært innom. I mai bestemte hun seg for å satse fullt for det som opptar henne mest.

Blikkfang T T

Ute av syne – ute av sinn. I vår digitale informasjonsalder er riktig visuell kommunikasjon viktigere enn noensinne. Spør bare spesialistene i Viscom AS. Om man ikke fanger blikket til kundene, blir det heller ikke salg. – VI HAR kunder fra Lakselv i nord til Dubai i sør, T

og vi har kunder innenfor mange sjangre. Men det er spesielt mye business-to-business, forteller daglig leder Pål Rosenvinge. Han er mannen bak Viscom AS, som i løpet av kort tid har opplevd en eventyrlig vekst. Men selv har Pål et eventyr av en bakgrunn, innenfor alt fra reiseliv til reklame, så det er kanskje ingen overraskelse. Nøkkelen er kunder som har opplevd en helt ny synlighet for sitt budskap – og dermed helt nye salgstall.

E

T T

har vært lang. Jeg føler at jeg har dratt med meg dyr helt siden jeg har vært liten, selv om jeg har prøvd mye. Til slutt bestemte jeg meg for at det T var dette jeg ville drive med på fulltid.

Vi har et mål om at for hver krone kunden putter inn, skal du få fem kroner ut.

– VEIEN HIT

E

traff full blink. Allerede første dag banket flere nysgjerrige kunder på døra med hundene sine. Siden har de vært en del av hennes faste kundekrets. – Folk kommer fra både Buskerud og helt øst i Oslo, ja, til og med fra langt oppe i dalene på Østlandet kommer det folk hit. Det er jeg ganske fornøyd med! ANN-KATHRIN GUTSET OG

HUNDENS HVERDAGSKLIPP TILBYR bading, napping, negleklipp, hårklipp, massasje, ørerensing og mye annet for kjæledyret ditt – enten det er en liten eller stor hund. Hun bruker god tid på hvert enkelt dyr. – Man blir aldri utlært når det gjelder dyr, jeg føler jeg lærer noe nytt hele tiden. Særlig er dette med foring av dyr spennende, og der har jeg en veldig god dialog med leverandørene, forteller Ann-Kathrin.

år har hun altså klart å knekke koden mange gründere forsøker; kundekrets, rykte og ikke minst god omsetning. Nå venter en spennende fremtid. – Jeg må nok ansette flere. Det har jeg både plass og økonomi til hvis dette fortsetter. Det er så givende å jobbe på den måten jeg gjør, for jeg får veldig mange gode tilbakemeldinger fra kundene mine, samtidig som jeg ser at det jeg tilbyr er bra for dyrene. PÅ UNDER ETT

92 | BÆRUM/DRAMMEN ORT

– Vi har et mål om at for hver krone kunden putter inn, skal du få fem kroner ut. Det er en drøy målsetting, men det er ikke langt unna sannheten. Viscom AS leverer fra kataloger, til bildekor, til selvutviklede multiplattformløsninger på IT-siden. MED SIN UTDANNINGSBAKGRUNN som

bygningstekniker sitter Pål selv på uvurderlig kompetanse på veien frem til produksjon, men ikke minst har han med seg blant annet grafiker, tekstforfatter, 3D-illustratør/fotograf og programtekniker. – Vi er flinke til å sette oss inn i og lære hvordan kunden ønsker å fremstå utad. Når vi kommer med et utkast, da treffer vi, slår Pål fast. NÅ SKAL SELSKAPET inn

under nytt tak i Drammen for å få større tumleplass. For det trengs. Viscom AS er selvsagt medlem i Drammens Næringslivsforening, Byen Vår og Kreativ Arena. Selv er Pål selvskreven medlem i Kreativt Forum.


T T

T

E

T

Ny metode innen preventiv tannhelse med livslang effekt T

Tann Estetikk AS gir kr 1 000 pr kjeve i rabatt på helhetlig tannforseglingsbehandling bestilt hos dem innen påsken 2013! Spesialistpraksisen Tann Estetikk AS i Drammen beskjeftiger seg først og fremst med korrigering av tannstilling og bittfeil, slik at kjevene fungerer godt og smilet blir fint. Men T tannlege og spesialist i kjeveortopedi JonEPetter Evensen har også lansert den unike og smertefrie metoden som går under navnet ”tannforsegling” i Norge. tannregulering i de fleste former for både voksne og barn. Vi fokuserer på å gjøre det som bør gjøres på en mest mulig effektiv og skånsom måte for å unngå fremtidige tannplager – dvs. redusere sannsynligheten for slikt som fremtidige smerter, sjenanse og tannbehandling. Moderne materialer, utstyr og fremgangsmåter muliggjør dette – for eksempel usynlig tannregulering uten plagsomme klosser på tennene, forteller Jon Petter. Mens tannregulering er noe alle kjenner til, er såkalt tannforsegling ett helt nytt behandlingstilbud. – VI HAR

Takket være ny teknologi kan vi nå beskytte vår mest sårbare del av emaljeoverflaten ved hjelp av et supertynt resin som stabiliserer emaljeprismene forklarer Jon Petter. Denne ”superoverflaten” reduserer hulldannelsesaktiviteten på tennene med inntil imponerende 75%. Dessuten reduseres livsvarig også ising, misfarging og alderssprekker i tennene. Tannforsegling like etter tannbleking revolusjonerer også tannbleking ved at varig resultat oppnås. – Endelig har vi flere muligheter enn bare kosthold, tannhygiene, fluor og tannregulering for å investere

i langvarig god tannhelse og naturlige pene tenner. Med tannforsegling får du ”supertenner”, men det er fremdeles viktig å ta godt vare på tenner og ikke minst tannkjøtt presiserer Jon Petter. Tann Estetikk AS behandler også årsaker til tanngnissing og tannpressing. unikt helseforebyggende tiltak, og Jon Petter kjenner ikke til andre som tilbyr dette. Overflatemiddelet som benyttes har i fagmiljøet blitt beskrevet som det mest revolusjonerende innen tannhelse siden fluor. TANNFORSEGLING ER ET

hva man kommer til Tann Estetikk AS i Drammen for, er det viktig å understreke at tannhelse og tannstilling er investeringer for livet. Når foreldre som har hatt barna sine hos Jon Petter, også kommer med andre søsken og kanskje seg selv også i neste omgang, synes han det er det beste skussmålet klinikken kan få. Det vitner om tillit, sier han. MEN UAVHENGIG AV

DRAMMEN ORT | 93


R E T N E V E 3 1 0 2 l a d e s m e H T T

M A R G O R P S T E T I & AKTIV T

E

Event

T

Hemsedal Junior Style Session - 26. januar T Ski- og snowboardkonkurranse i Styleparken for barn og unge. E-Co Alpincup - 2.–3. februar Alpingruppene i Gol og Hemsedal har gleden av å invitere til E-CO Alpincup T 2013.

E

Anders And Wintergames - 12.–14. februar 3 dager med barneshow, konkurranser, foredrag og bankett for barn. I samarbeid med Egmont Serieforlag. TV2 Sporten SnowShow - 15. februar Velkommen til ett av Norges største vinter-eventer med big jump, lysshow og konkurranser for alle. Vi byr på gratis SkiPass for alle under kveldens show! Anders And Wintergames - 5.–7. mars 3 dager med barneshow, konkurranser, foredrag og bankett for barn. I samarbeid med Egmont Serieforlag. Nordic Monoski Weekend - 8.–10. mars Monoskientusiaster fra hele Skandinavia samles i Hemsedal. 94 | ORT

Alpint Landsfinale- 21.–24. mars Alpint Landsfinale for ungdom 13-14 år. Påskeuka - 23. mars–1. april Konserter, påskeaktiviteter for store og små, Gaupas påskefest, grilling m.m. Rally to the Valley - 13. april Gode gamle ”Hemsedal Alpin Maraton” fornyes og relanseres under nytt navn. Både aktive og helgekjørere ønskes velkommen til en utfordrende og spennende utforkonkurransen fra topp til bunn av Hemsedal Skisenter. Skeive Ski - 13.–15. april 3-dagers skeiv skifestival med show, underholding, afterski og god musikk. Donald Duck Wintergames - 19.–21. april Alpin Norges avslutningsrenn og skiaktiviteter for hele familien. FIS Renn Alpint - 22.–23. april Super-G for damer og herrer i Hemsedal Skisenter. 1. Mai Festivalen - 26.–27. april Avslutningsfestival med konserter i og ved Hemsedal Skisenter. Siste skidag 1. mai. Med forbehold om endringer i datoene over. Mer informasjon og oppdatert eventliste på www.skistar.com/no/ Hemsedal/Events

Foto: Hemsedal.com/Nils-Erik Bjørholt


m a r g o r p s Aktivitet

T T

MANDAG Teens Adventure Camp - Bli med oss for 4 eventyrlige dager på ski. Vi kjører mest i parkene og utenfor de preppede bakkene T hvor E vi utforske løssnøen i og rundt Hemsedal Skisenter. Camp mandag til torsdag for barn og unge 8–15 år. Start gruppeskiskole – Bli bedre på ski med skiskolen i Hemsedal. Gruppekursene starter mandag og går over 4 dager. Velg mellom kurs for ski eller snowboard på 4 ulike nivå. TIRSDAG Kveldskjøring – Skikjøring i flombelyste løyper. Fra klokka 18.00–20.30 fra 18. desember til 22. mars ONSDAG Morgenski - Nyt uberørte løyper mens solen stiger over Hemsedal. Fra klokka 07.30 hver onsdag fra 26. desember til 3. april. Kveldskjøring – Skikjøring i flombelyste løyper. Fra klokka 18.00–20.30 fra 18. desember til 22. mars Snowracing - Bli med på en fartsfylt akeopplevelse fylt med adrenalin. Kjelketraseen går i den grønne løypa ned fra Fjellheisen. Løypa er 1 200 meter lang og byr på hele 155 høydemeter med heftig aking. Tid: 18.00–20.30 TORSDAG Kveldskjøring – Skikjøring i flombelyste løyper. Fra klokka 18.00–20.30 fra 18. desember til 22. mars Snowracing - Bli med på en fartsfylt akeopplevelse fylt med adrenalin. Kjelketraseen går i den grønne løypa ned fra Fjellheisen. Løypa er 1 200 meter lang og byr på hele 155 høydemeter med heftig aking. Tid: 18.00–20.30 Hemsedal Skishow - Spenstig skishow med Hemsedal Skischool og venner i Holdeløypa kl 18.00 uke 4–11. FREDAG Kveldskjøring – Skikjøring i flombelyste løyper. Fra klokka 18.00–20.30 fra 7. desember til 22. mars Snowracing - Bli med på en fartsfylt akeopplevelse fylt med adrenalin. Kjelketraseen går i den grønne løypa ned fra

Hemsedal.com/Norske Opplevelser

Fjellheisen. Løypa er 1 200 meter lang og byr på hele 155 høydemeter med heftig aking. Tid: 18.00–20.30 LØRDAG Morgenski - Nyt uberørte løyper mens solen stiger over Hemsedal. Fra klokka 07.30 hver lørdag fra 22. desember til 6. april. Teens Adventure Camp – Bli med oss for 2 eventyrlige dager på ski. Vi kjører mest i parkene og utenfor de preppede bakkene hvor vi utforske løssnøen i og rundt Hemsedal Skisenter. Camp lørdag og søndag for barn og unge 8–15 år. HVER DAG – HEMSEDAL SKI SAFARI Ubemannede aktiviteter for hele familien. Mini Selftimer - Føl deg som en ekte alpinstjerne i slalåmløype med startport og tidstagning. Grønn aktivitet i Holdeløypa nr. 38.

T

Snøtuneller - Utforsk spennende snøtuneller og snøhuler. Grønn aktivitet i Holdeskarløypa nr. 32.

Play Park – Leken park med rails, hopp, doserte svinger, hopp og bølger - perfekt for T kommende jibbestjerner. Grønn aktivitet i Omveien nr. 39.

BMW X-Drive Race Arena - Ta utfordringen i storslalåmløypa med startgate og tidstagning. Blå aktivitet i Dortheløypa nr. 22.

Big Air Bag - Gjør luftige triks med garantert myk landing på gigantisk luftpute. Rød aktivitet i Hagaløypa nr. 37.

SWIX Speedcheck Arena - Ta tiden på gliden. Blå aktivitet i Midtløypa nr. 14.

T Gaupejakt - Sikt inn på Gaupas bakende

Panoramaparken - Snow park med ”Easy riding” og den beste utsikten. 500 meter blå linje med 2-3 railelementer, 1 hopp, 1 corner i løype 4.

Egilskogen - Se hva som gjemmer seg bak trærne i den spennende skogsløypa. Grønn aktivitet ved Trolløypa nr. 1

Hemsedalparken by Burn - Vår største park på 800 meter bestående av 5 railelementer, 1 giant barrel, 1 wallride, 1 flagpole, 6 hopp og 1 big jump 12–15 m. Rød arena - kun for erfarne, i løype nr 42.

med E kjempesprettert. Grønn aktivitet ved Barnekiosken i Gaupeland.

Ice Arena - Test glattisen på skøytebane ved Hemsedal Alpin Lodge. Grønn arena, mellom Hemsedal Alpin Lodge og Hit og Dit heisen. Ulvesporet - Følg ulvens spor gjennom bjørkeskogen. Grønn aktivitet i løype nr. 29. Bjørnesporet - Følg bjørnesporene inn i Bjørnehulen - om du tørr. Grønn aktivitet under Holdeskarheisen F. Snøbølger - California style i Hemsedal Surf på snøbølgene. Grønn aktivitet under Holdeskarheisen F. Stjernejakten - Samle flest mulig snøstjerner fra Hemsedal Ski Safari og bli med i trekningen av flotte premier. Plukk opp folderen i Velkomstsenteret eller i Gaupeland.

Style Park – ”Show us your style” i vår nye og kreative slopestyle park. Parken har 2 linjer hvorav den ene linja er ren rail-linje. Blå arena i løype nr. 33. Samsung Cross Arena – Skicorssarena hvor du kan føle på G-kreftene gjennom heftige doseringer, hopp og bølger. Blå arena i løype nr 42. Top of the Mountain - Besøk skianleggets 3 topper; Tinden (1 444 moh.), Totten 2 (1 450 moh.) og Roni (1 370 moh.), og se den storslagne panoramautsikten. Blå aktivitet. Point 1497 - Bestig Totten på 1 497 moh. og la utsikten ta pusten fra deg. Blå attraksjon ved Totten 2. ORT | 95


Rett og slett hår! T T

T

E

Frisk og rask T

Vår tids livsstilssykdommer har bidratt til at massasje og fysioterapi T har høyere aktualitet enn noensinne. I Optimus-klinikken i Drammen har en offensiv satsning på grundig behandling og resultatorientert praksis gitt umiddelbar suksess.

T I DAG ER de to mann i klinikken. Grunnlegger Pål

E

Børresen er massør, Espen Stien er fysioterapeut – og begge er også personlig trenere. De tilbyr ikke mirakelkurer, men et solid behandlingstilbud tuftet på vitenskapelig dokumenterte metoder, som gir rask uttelling. – Folk kommer hit for å bli friske, rett og slett. Som en privat aktør må vi levere resultater for å ha livets rett. Optimus er latin og betyr optimal. Hos oss skal du få et optimalt produkt, optimal service og et optimalt resultat, sier Pål. fysioterapi er supplert med tilbud om kvalifisert opptrening på huset. Men ikke minst tilbyr Pål og Espen også dry needling, som er en meget effektiv vestlig metode for muskelavspenning, og de tilbyr trykkbølgebehandling. – Trykkebølgebehandling er et utrolig effektivt mot kroniske muskel- og skjelettlidelser, som musearm. 90% blir bra. Vi lurer kroppen til å tro at skaden er ny, slik at den går inn og behandler skaden som om det er akutt, forklarer Pål. TERAPEUTISK MASSASJE OG

blir friske, spres ordet. Selv om firmaet bare går på andre året, har Optimus-klinikken har allerede en rekke bedriftsavtaler. Men så er det heller ingen dårlig attest å kunne vise til at Pål har massasje for Strømsgodset Fotball, mens Espen jobber med basketlaget Asker Aliens. OG NÅR FOLK

96 | DRAMMEN ORT

Marina har vært i frisørbransjen i 24 år, og har drevet salonger i både hjemlandet Brasil og i Portugal. Siden 2009 har hun drevet Marinas frisør i Drammen, en salong som tilbyr alt av frisørtjenester og inviterer sine kunder inn til en hyggelig atmosfære – med minst like hyggelige priser. SALONGEN LIGGER I Flytogpassasjen

på Strømsø, og har brasilianske kvalitetsprodukter i tillegg til hårprodukter som bl.a Wella, Loreal og XL. De tilbyr alt av frisørtjenester, også hair������������������� ����������������������� extensions og bryllupstjenester, og særlig populært er sletting av hår. – Det tilbudet er det ikke så mange som har, og det kan ikke sammenliknes med en antipermanent. Behandlingen vi utfører er langt mer varig, og vi har nok Norges hyggeligste priser på denne type behandling, forteller Marina. Kunden kommer inn med krusete, brusete krøllete hår og kommer ut av salongen som en filmstjerne med slett vakkert og glansfullt hår!

navn til Marinas frisør og velværesenter, for med en stadig økende kundemasse, har de også utvidet tilbudet til å omfatte manikyr, pedikyr, hårfjerning med voks, ansiktsbehandling og klassisk- og aromamassasje. Anastasiya er hudpleier med lang erfaring og Katja er frisør med oppsetting av hår som spesialområde. SALONGEN BYTTER NÅ

mange kunder fra Sandefjord, Tønsberg, Oslo, og til og med noen fra Bodø som kommer hit for å klippe seg og slette hår! Målet vårt er at vi skal gjøre deg til en fornøyd kunde som kommer tilbake igjen og igjen, avslutter Marina. – VI HAR


T T

T

E

T

Biler for vår tid T

Automobil-Kompaniet AS er en gammel og ærverdig bedrift i Drammen T år, og utvidet i 2011 til også å by. Selskapet har hatt agentur på Opel i 76 forhandle japanske Nissan. Det har gitt daglig E leder Rolf Klophus og hans kolleger et bredt modellspekter tilpasset vår tids bilister. absolutt store fremtidsplaner. Jeg har vært her i halvannet år, og det siste året har vi hatt en omsetningsøkning på 24%. Men vi har ikke tenkt å stoppe der. Vi skal bli større i Drammen. Vi gjør allerede mye, men vi skal gjøre enda mer. Enn så lenge er vi bare i startgropa, forteller Rolf. Han forhandler både flunkende nye biler og solide bruktmodeller. I tillegg har Automobil-Kompaniet AS verksted, både mekanisk og karosseri, de har delelager, og på toppen av det hele har de også egen – VI HAR

kjøreskole. Men aller mest spennende er selvsagt utviklingen av nye modeller fra Opel og Nissan, inklusive attraktive el-biler. – Nissan har kommet med en ren el-bil – Nissan Leaf, som hittil har solgt snaut 2 000 biler her i landet. Det betyr at Norge er størst i Europa på Leaf. Også har vi Opel Ampera, årets bil i 2012. Det er en el-bil med rekkeviddeforlenger. Det vil si at den går på ren el-drift, og har en bensinmotor som lader batteriene, sier Rolf.

og Nissan støtt på biler som går på tradisjonelt drivstoff. Opel er sterke på stasjonsvogner, samt varebil, mens Nissan har en fremtredende posisjon innenfor SUV/crossover-segmentet, med modeller som Qashqai, Juke og Xtrail. – Det er også mange mindre bedrifter som kjører Nissans pickup. Drammen er jo en stor liten by, pleier jeg å si, og det er mange små bedrifter. Da er pickupen et glimrende alternativ. Stor hengervekt, bra motor, og er komfortabel og fin å kjøre i. En suveren bil. SAMTIDIG STÅR OPEL

behov for en varebil, peker Rolf på Opel Combo som et fullgodt alternativ. I bilbyen Drammen, hvor bilforhandlerne ligger tett i tett, har han for alvor satt Opel og Nissan på kartet. Takket være gode biler – og godt humør. – For herfra skal du gå ut igjen med godt humør. HAR MAN DERIMOT

DRAMMEN ORT | 97


Nordmenns bilhjerter

banker for Toyota T

T Spør en bilelsker om hva han forbinder med Toyota, og du får garantert ord som “sikkerhet”, “kvalitet” og “pålitelighet” tilbake. Norske Bransjemagasinet tok turen til Drammen for å besøke Toyota Norge AS som i snart 50 år har forsørget norske bileiere med det tradisjonsrike bilmerket.

T

E

direktør Lars-Erik Årøy fortelle historien bak Toyota Norge AS. – Det startet i 1964 med selskapet F. E. Dahl og co. Gjennom 60-tallet bygde de opp et forhandlernettverk, og vokste jevnt og trutt som privat importør de kommende årene. Toyota ble markedsleder første gang i 1987. Norgesavdelingen ble etter hvert kjøpt opp av Toyota-fabrikken, og har siden 2004 vært et datterselskap av Toyota Europa. Avdelingen Toyota Norge har ansvaret for forhandlernettverket, salg, markedsføring og service. Anlegget i Drammen huser også selskapet som har ansvaret for reservedels logistikken - Toyota Logistics Services Norway samt VI LOT ADMINISTRERENDE

98 | DRAMMEN ORT

Toyota Financial Service. Totalt i disse selskapene jobber ca 150 mennesker. nøkkelen til Toyotas sukses i Norge? – Det var en lang kamp mellom Ford og Toyota før vi ble markedsleder i 1987. Folk opplevde rett og slett at med Toyota fikk man mye bil for pengene, og av en helt utrolig kvalitet, sier salgsdirektør Hans-Petter Bakken. – I tillegg har vi etablert det jeg vil påstå er Norges beste forhandlernettverk, som hele tiden har hatt et utrolig kundefokus. Vi kommer alltid godt ut på omdømmeundersøkelser på grunn av helheten, som er både produktene og måten vi behandler kundene

på, sier Lars-Erik. De gleder seg til å presentere den nye varebilen Toyota ProAce som blir å finne på markedet fra sommeren 2013.

SÅ HVA ER

blitt et begrep i norsk bilbransje, men nå er det en ny era. Vi har inngått et nytt samarbeid med PSA-gruppen om å levere Toyota ProAce. Dette er “state of the art” motorteknologi hvor forbruket har blitt ytterligere tunet ned, samtidig som effekten har gått opp, sier Bakken full av entusiasme. I januar kommer også en spesialversjon av Hilux som heter Cargo, med spesialinnredning i form av skap med hyllesystem som gjør det til en veldig fleksibel håndverkerbil. – HIACE HAR


T T

T

HILUX . Unbreakable

E

Kontakt din nærmeste Toyota forhandler i dag. Se forhandleroversikt på

www.toyota.no

Veil. pris lev. Oslo fra 302 700,- inkl. frakt- lev. og reg.omk. Kr. 9 500,-. Årsavgift kommer i tillegg. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx: Hilux 2.5D-4D: fra 0,83 l/mil, fra 197 g/km, fra 0,230 g/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Med forbehold om trykkfeil.

DRAMMEN ORT | 99


T T

T

E

Flytter energi med nåler Som akupunktør kommer Eva Brustad Skjeie veldig tett på mennesker, og tar hver og en klient på alvor. Ingen plage er for liten, og alle skal behandles seriøst og føle seg godt ivaretatt når de forlater Evas akupunktur i Drammen. daglig på Drammen Sykehus. I 2009 gjorde hun alvor av en mange års drøm - å starte etterutdanning innen TCM Akupunktur Traditional Chinese Medicin. Hun så en annonse i avisen om akupunkturutdanning i Oslo og visste da at det var det hun skulle gjøre resten av sin yrkeskarriere. Hun tok fagene grunnmedisin og første året av akupunkturutdanningen samtidig. Det var veldig tøft ved siden av full jobb, men det var verd det. Hun gleder seg nå over å være ferdig med akupunktørutdannelsen. På nyåret starter hun sin egen praksis i Drammen. Det siste året har hun tatt i mot pasienter i et behandlingsrom hjemme, men en ekstern klinikk vil fungere bedre både for behandler og pasienter. EVA ARBEIDER TIL

flytte energi. Kroppens indre har forbindelse med kroppens overflate gjennom et nettverk av kanaler mellom hud og muskler som kalles meridianer. Når energien i disse banene flyter fritt, har man det fint og føler seg frisk. Det kan være AKUPUNKTUR ER Å

100 | DRAMMEN ORT

mange grunner til at energien stopper opp, og dette kan føre til blokkeringer i meridianene som igjen fører til plager og kanskje også sykdommer. 5 000 år gammel kinesisk vitenskap. I Kina og en rekke andre land er akupunktur en naturlig del av behandlingstilbudet ved en rekke sykehus. Også i Norge brukes akupunktur på stadig flere områder, alt fra på sykehus som fødselshjelp, i fysioterapi og av mange akupunktører landet over. Behandlingsformen tar for seg det individuelle menneskets totale fysiske og mentale tilstand. Behandling med akupunktur gir ingen bivirkninger, bortsett fra et sjeldent blåmerke. Folk kommer til behandling for mange forskjellige plager, forteller Eva. Det er veldig mange som kommer med stressrelaterte plager. Mange sliter med ”vondter” i kroppen som kan komme av både fysiske og psykiske plager. Andre kommer med helt konkrete ting. Jeg tror at dagens trend er at mange ønsker å få

hjelp for sine plager uten å innta kjemiske medisiner, samtidig som jeg tror alternative behandlere for det meste har bedre tid til hver pasient, og også har tid til å se hele mennesket.

AKUPUNKTUR ER EN

man en diagnose ut fra det man ser og hører, i tillegg til at man gjør en pulsog tungediagnose før man starter behandling. Det er viktig å vite at selv om akupunkturbehandling kan gi umiddelbar effekt, vil plager som har vart over lang tid kunne kreve lengre behandlingstid. Akupunktur setter i gang prosesser i kroppen som hjelper kroppen å hele seg selv. Eva har denne høsten vært en tid som hospitant på et sykehus i Beijing Kina som et tillegg i utdannelsen. – Det var utrolig givende og interessant å se hvordan behandling foregår på et kinesisk hospital. Jeg regner med å foreta flere reiser dit som etterutdanning og oppgradering i årene som kommer avslutter Eva. SOM AKUPUNKTØR STILLER


T T

T

Behandlingstilbud

E

‡ $NXSXQNWXU ‡ &RSSLQJ

TLF: 907 907 74 077 077

0HU LQIRUPDVMRQ RP (YD¶V $NXSXQNWXU EHKDQGOLQJ WLPHEHVWLOOLQJ RJ ORNDVMRQ YHLEHVNULYHOVH ¿QQHU GX Sn YnU QHWWVLGH

‡ 6RQHWHUDSL ‡ 0DVVDVMH KRGH QDNNH RJ U\JJ

7HL 0XVNHOVWLPXOHULQJ /LQGUHU VWUHVV RJ PXVNHOVPHUWHU 6WUDPPHU NURSSHQ RJ KXGHQ 5HGXVHUHU YHNW RJ IHGPH 0RWYLUNHU DSSHOVLQKXG )MHUQHU DYIDOOVVWRIIHU RJ Y VNHDQVDPOLQJHU ¡GHP

www.evas-akupunktur.no DRAMMEN ORT | 101


T T

T

E

T T

T

E

Føttene trenger også stell Mange av oss liker å ha pene, velstelte føtter når vi skal ta på oss sommersandalene, men glemmer å stelle føttene resten av året. Fotterapeut Bente Martinsen driver Bentes fotterapi i Drammen, og skulle ønske folk så viktigheten av å ta vare på føttene året rundt. med en kontorjobb, realiserte Martinsen ønsket om å jobbe innen helsevesenet. – Jeg utdannet meg til fotterapeut i Tønsberg, og da jeg var ferdig i 2005 startet jeg et enkeltmannsforetak. Jeg er opptatt av å tilby forebyggende behandling, og har spesialisert meg innen diabetes. Diabetikere har spesielt problemer med føttene fordi de får problemer med sirkulasjonen. Etter en del år ETTER MANGE ÅR

102 | DRAMMEN ORT

med diabetes, er det lett å utvikle nevropati slik at man ikke kjenner forskjellige vondter i kroppen, sier Bente. vorter, inngrodde negler og hard hud med sprekker. Hun henviser mange til ortoped for å få innleggssåler, og kunder med betennelser under føtter og i ankler henvises til en muskelterapeut. – Mange yngre kommer for velværebehandlinger på grunn av jobber hvor de står og går mye, mens eldre kommer fordi de ikke klarer å stelle føttene selv, eller fordi de har fått lidelser etter mange års bruk av beina. Klientene kommer for det meste fra Drammen. HUN BEHANDLER ELLERS

En fotbehandling tar en time, og avsluttes alltid med fotmassasje. – Jeg gjør ikke noe halvveis, og det får jeg også tilbakemeldinger på fra fornøyde kunder, at jeg er veldig nøye.


Magneter som redder verden!

T T

Geir Enersen etablerte Lier traktor AS i 1983, og kan snart feire 30-årsjubileum. Men er det noe som opptar ham langt mer enn å planlegge festligheter, er det import av vidunderlige landbruksmaskiner - og ikke minst, Magnetizer miljømagneter.

T

E

T

Vi har også noe som kan redde hele verden ...

T ansatte, og bilverksted med EU-godkjenning hvor de restaurerer mange eldre biler i tillegg til eget traktorverksted. Import av Antonia Carraro Superpark fra Italia og Nimos redskapsbærere fra Nederland, utgjør hovedgeskjeften. Carraro er et av de eldste italienske firmaene som lager landsbruksmaskiner. – Den vi selger mest av, er Antonia Carraro Superpark 4004 som er meget god til alle formål. Den kan gjøres om fra feie- og sugemaskin med vann, tank og høytippende kontainer til en snøfreser og strøkasse på et kvarter! Den er helt utrolig, og er utviklet etter komforten som norske kunder vil ha. Nimos, derimot, er en avansert maskin med 40 kilometers gir som kan leveres i opptil 100 hester, forteller Enersen engasjert. BEDRIFTEN HAR SYV

Kunden i fokus, T frisører med hjerte for faget E Både kundene og de ansatte skal føle seg ivaretatt hos Vision Frisører AS. Det har ifølge eier Linda Stolen Antonsen skapt en unik atmosfære i salongen. inn i sitt syvende år som eier og daglig leder, og skryter uhemmet av medarbeiderne sine, som ifølge henne selv har bidratt til å skape en frisørsalong der kundene føler seg trygge på at vi som frisør svenner er oppdaterte og dyktige i jobben. Linda Stolen Antonsen hadde nemlig bestemt seg fra dag én: Hennes egne verdier skulle gjenspeiles i salongen. Og sånn ble det. Kvalitet, oppdatert, engasjert og god stemning skal gi kundene det lille ekstra. HUN GÅR SNART

Vi reiser mye på kurs, både i inn og utland, og vi er selektive når det gjelder produktene vi velger å bruke i salongen. Kun det det beste er godt nok for kundene våre. Vision Frisører AS tilbyr alt innen hår, klipp og farge, Extensions m.m. Vi er en salong for både damer og herrer, ung som gammel. nok mange frisørsalonger i området, men det er ingen ulempe, mener Linda. Konkurranse er sunt for alle. Kvalitet vinner. Det er viktig med en salong der frisørene føler de kan jobbe kreativt og utvikle seg. Vision Frisører AS har åpent til kl. 19 tre dager i uka (tirsdag-torsdag), noe som gjør hårklippen tilgjengelig også for deg som har lange arbeidsdager. Linda mener at det er viktig å følge med utviklingen så de har selvfølgelig en egen facebook side, hvor gode tilbud, eventer, trender, og oppdateringer jevnlig blir lagt ut. – Følg oss gjerne! Avslutter Linda i Vision frisører As. DET ER RIKTIG

Loma, en dansk kompostmaskin som er helt unik på grunn av sine evner til å male opp både stein, spiker og metaller. Det spesielle er at maskinen ikke har kniver som vanlige flismaskiner, men slagere. – Vi har også noe som kan redde hele verden, nemlig Magnetizer miljømagneter. De brukes på alle fossile brennstoffer, og reduserer garantert drivstofforbruket med 8–10% og farlige avgasser med hele 80%, både på diesel, propan og bensin. De festes enkelt til drivstoffrøret, og all dritten forbrennes inne i sylinderen i stedet for å legge det igjen i katalysatoren. De er helt fantastiske, og koster bare 1 500 kroner pluss moms. Vi har solgt dem i over 12 år, og det er bare fordeler med dem, både for nye og gamle modeller. Egentlig skulle alle bileiere vært tvunget til å bruke produktet, for det er så bra - for alt! DE FØRER OGSÅ

DRAMMEN ORT | 103


T T

T

E

104 | ORT


90% av kundene til HTH Kjøkken Kristiansand kjøper komplette løsninger med intergrerte hvitevarer...

Livets viktigste rom! Hos HTH Kjøkkens avdeling i Kristiansand får den danske leverandøren de beste skussmål fra daglig leder og innehaver Jakob Ertzeid. Han synes det er en fryd å selge varene til Nordens største kjøkkenleverandør. Gudrun startet han opp i Dronningensgate i Kristiansand i 1976. Etter 10 år flyttet butikken til Festningsgaten, og deretter rett over gaten til dagens lokaler i 2006. I dag driver de sammen med datteren Berit Ertzeid Toft, og staben består av 16 ansatte hvorav syv er montører. De eier i tillegg en butikk i Arendal som har fem ansatte. – Det har gått veldig greit å drive i alle disse årene, for HTH er en ualminnelig seriøs leverandør. Både SAMMEN MED KONA

T

presisjonen, kvaliteten og forretningsidéen er helt topp, så her vil jeg bli til jeg går av med pensjon, smiler Jakob. Datteren Berit er egentlig utdannet lærer, men startet i familiefirmaet for fem år siden og har ikke angret en dag. Hun forteller om HTHs tre ulike måter å kjøpe kjøkken på. – Med Forum får man full pakke. Denne løsningen er ikke flatpakket, men består av ferdig sammensatte skap med utallige muligheter og spesialløsninger. Vi både kontrollmåler, tegner

og monterer hvis ønskelig, og kan også ordne med rørlegger og elektriker. Den andre varianten er for de som ønsker å gjøre jobben selv. Varene er flatpakket, og kunden kan velge mellom 11 ulike modeller. Vi tegner, men monterer ikke. Til sist har vi varianten hvor man bestiller flatpakket over internett, som så sendes fra sentrallageret i Oslo med en ventetid på maks halvannen uke. Man kan hente varene selv, eller få de levert på døra, forteller hun.

til HTH Kjøkken Kristiansand kjøper komplette løsninger med intergrerte hvitevarer, og de samarbeider med Miele, Siemens og AEG. Butikken dekker aust- og vest-Agder, og har kunder i alle aldre, nettopp fordi varesortimentet og prissegmentet er så variert. – Da vi startet for 36 år siden var prislisten på et A4-ark, og vi hadde to modeller for salg. I dag kan kundene få absolutt alt de ønsker - bortsett fra et stygt kjøkken, ler Gudrun. 90% AV KUNDENE

T

T E

KRISTIANSAND ORT | 105


T T

T

E

Rett skip til rett rute Linjen Kristiansand-Hirtshals har eksistert i lang, lang tid. Men for snaue fem år siden begynte en ny æra, da Color Line under stor festivitas satte nybygde M/S SuperSpeed 1 inn på linjen. I dag, tusenvis av overfarter senere, er det liten tvil om at det var rett skip til rett rute. skal det feires femårsjubileum for skipet. Det er få nordmenn som ikke har tatt danskebåten en eller annen gang, og med SuperSpeed 1 får du en hyggelig og effektiv reise til deilige Danmark – eller enda lenger. – Vi har to daglige avganger gjennom hele året. På tre timer og femten minutter er du i Danmark. Og derfra er det korte avstander videre, om du ønsker det, sier salg- og markedssjef Nina Moland Andersen. Fergen til Danmark har lenge stått som en bauta i norske reise- og ferieliv. Men det er kanskje ikke så overraskende. For mens andre transportmidler er nettopp transportmidler, kan en overfart med Superspeed 1 handle om så mye mer enn bare å komme fra A til B. I MARS 2013

106 | KRISTIANSAND ORT

og moro. Det er god mat og shopping. Det er ro og fred, for de som ønsker det. Og det er en flott seilas. Kort sagt er det ingen liten opplevelse Nina og hennes kolleger forvalter. – Det er mye glede og minner forbundet med de opplevelsene vi gir folk, og det betyr mye for mange. Da er det viktig at vi har et godt og pålitelig skip, som er hurtig og komfortabelt, og som er fullt av muligheter, sier Nina. DET ER HYGGE

– Om bord kan du velge mellom mye forskjellig. Vi har buffétrestaurant og vi har Nord-Europas største pizzarestaurant. Vi har prisvinnende lekerom og Captain Kid for barna, og vi har rolige steder med gode flystoler, internett-tilgang, aviser og TV. Også har vi nesten 1 000 kvadratmeter med Taxfreebutikker. Når været tillater det kan du nyte overfarten på dekk. og et kvarter er du fremme i Danmark, hvor Color Line har mange partnere for ytterligere aktiviteter, som en tur i Legoland. Eget hotell i magiske Skagen har de også, med alle muligheter for kurs- og konferanse, og teambuildingaktiviteter. ETTER TRE TIMER

som bare det, og SuperSpeed 1 har hele fire kilometer med bildekk. Så du er raskt inne i skipet, hvor alle behov ivaretas – enten man er en et par, familie, en vennegjeng eller en bedrift på tur. Nina ramser opp noen få av mange tilbud. ANKOMST ER ENKELT


T T

T E

ORT | 107


Fornying pü hjemmebane Det finnes ennü selvstendige møbel- og interiørbutikker som gir folk en litt en annen opplevelse enn de store varehusene. Skan Møbler, som ligger midt i smørøyet i Sørlandsparken, har nü feiret 25 ür pü egne bein. Blant annet takket vÌre personlig service, fornuftige priser og god lagerføring.

T T

T

E

er det en liten ĂĽpenbaring ĂĽ komme inn dørene pĂĽ Skan Møbler. Karsten og Lizzie Abildgaard legger alltid inn et ekstra ĂĽretak for ĂĽ gjøre sin butikk ekstra innbydende og litte grann annerledes. – Firmaet ble startet av min far og en kompanjong for cirka 25 ĂĽr siden i Kristiansand sentrum. SĂĽ jeg har vokst opp i en møbelfamilie, og har vĂŚrt daglig leder i Skan Møbler siden 2000, forteller Karsten. Det har vĂŚrt en tid med forandringer. I dag stĂĽr Skan Møbler spesielt sterkt pĂĽ salonger og spisestuer, samtidig som de ogsĂĽ har et stort og spennende utvalg innenfor interiørsegmentet. MEN IKKE MINST

– Vi har faste kunder som er innom stadig vekk, og interiøravdelingen vĂĽr endrer seg hele tiden. Hvis du kommer igjen om en mĂĽned, vil mye av det som er her nĂĽ vĂŚre vekk, mens nye ting er kommet til. Det har folk ogsĂĽ lagt merke til, og derfor kommer de ofte, sier Karsten.

For Karsten oppfordrer alle kunder til ĂĽ rope ut med hva de er pĂĽ jakt etter. For ofte kan du selv velge størrelse, farge, armlener og ben – og alle varianter kan ikke vĂŚre utstilt hele tiden. Med modulsofaer kan man til og med sette sammen sin egen løsning. kundene god hjelp. OgsĂĽ er vi flinke til ĂĽ ha ting pĂĽ lager, og vi kjører ut til kunder som ønsker det. Det er en tøff konkurranse, du mĂĽ vĂŚre pĂĽ hugget, men vi har faktisk økt omsetningen etter at IKEA kom, sier Karsten. SĂĽ tenker man ĂĽ fornye pĂĽ hjemmefronten, er det i alle fall ikke manko pĂĽ muligheter! – VI GIR

salongene vist seg ĂĽ vĂŚre spesielt populĂŚre. Skan Møbler har et fruktbart samarbeid med danske Top-line, som leverer kvalitetssalonger pĂĽ kort tid – og med alle muligheter for skreddersøm. Og tilpasningsmulighetene er ikke begrenset til bare salonger. PĂ… MĂ˜BELSIDEN HAR

108 | KRISTIANSAND ORT


T T

Samvittighetsfulle og ærlige advokater T

“Alle har en historie. Vi lytter til den, og peiler den inn på riktig spor rettslig sett. Som advokatkontor er vi en serviceinstitusjon som skal være tilgjengelig og til stede for våre klienter”, sier den ene halvparten av Advokatfirmaet Stallemo iE Kristiansand, Svein Kjetil Stallemo. ved UIO i 2005, og jobbet på et kontor i to år som advokatfullmektig før han tok ut bevilling og startet opp eget i 2008. – Jeg ansatte en medarbeider ganske kjapt, og så kom Eirik med i 2010. Fra våren 2011 har det vært kun oss to, og vi stortrives i de fantastiske lokalene her på fiskebrygga i Kristiansand, smiler Svein Kjetil. Kollega Eirik Glad Balchen startet som fullmektig i 2010, men er nå advokat. – Da jeg kom med, hadde selskapet kommet over den første bøygen og opparbeidet seg en jevn kundeportefølje. Det som slo meg som som nyansatt, HAN FULLFØRTE STUDIENE

var den mengden arbeid som ble lagt ned for å levere de gode resultatene, forteller han. Sammen tilbyr de to advokatene bistand innen en rekke fagområder, som arbeidsrett, strafferett, familierett og selskapsrett. Som god jurist er det mye man skal ha forståelse for. Man må kunne det grunnleggende teoretiske, men også ha en bredere forståelse. – Juss er ikke vitenskap, og det er ingen jurist som kan alle de norske lover. Det handler mer om å hele tiden utvise skjønn og tolkning, sier Svein Kjetil engasjert.

hverandre, og med en felles forståelse av grunnverdier og verdisyn går samarbeidet på skinner. – Vi får skjebner og problemstillinger i hendene, og kundene har ulike forutsetninger når de kommer til oss. Vi mener dog at vi gjør en grundig og ærlig jobb samme hva slags kunder det er, og vi behandler alle likt. Vi får mange positive tilbakemeldinger, og setter litt av den yrkesmessige æren vår i å gjøre et samvittighetsfullt arbeid, på en en hurtig og effektiv måte. Det er en forutsetning i dag, særlig overfor næringslivet, avslutter Balchen og Stallemo. DE TO UTFYLLER

KRISTIANSAND ORT | 109


T T

Gode råvarer er nøkkelen til god mat T

Som E innehaver av Kjell Inges Mat i Kristiansand, er Kjell Inge Andersen svært opptatt av høy kvalitet på råvarene og maten han tilbyr sine mange kunder. Målet er å ha god mat til en god pris, noe han ser ut til å ha oppnådd siden kundene skryter av det meste og stadig kommer tilbake! som kokk, og har jobbet på både hotell, eldresenter, Color Line og på oljerigg i Nordsjøen, i tillegg til å ha drevet en restaurant. I august 2011 etablerte han cateringfirmaet Kjell Inges Mat i Kristiansands største bydel Vågsbygda. ANDERSEN HAR FAGBREV

vi all slags catering, fra 3-rettere til bryllupsmiddager. Når det gjelder catering til privatpersoner, går det veldig mye på tapas. Hele 90% av kaldmaten er tapas, og det har overtatt for koldtbord som før var mest populært. Vi leverer til skoleavslutninger, bryllup, barnedåp og bursdags– HER TILBYR

110 | KRISTIANSAND ORT

selskap, samt en del faste kunder som bedrifter, losjer, pensjonister, idrettslag og kirker. Det er tøff konkurranse, så jeg må bygge stein for stein og jobbe hardt for pengene, sier han. BEDRIFTSKUNDER KAN RINGE inn bestillinger, gjerne dagen i forveien, og de bør helst være mer enn 10 stk. De fleste kommer og henter selv, men Andersen kan gjøre unntak og tilby utkjøring også. Firmaet har tre fast ansatte, men leier inn personale ved behov. De leverer mye til både Lund, Vennesla, Søgne og områdene rundt.

– Gode sauser og krydderblandinger har veldig mye å si, og det skal være gode råvarer og saftig kjøtt. Vi lager det meste fra grunnen av, og til og med pålegget til koldtbord lager vi selv. Å drive med catering er ingen åtte til fire-jobb, og vi jobber ofte når andre har fri. I fremtiden drømmer jeg om å starte egen restaurant, men før den tid ønsker vi å åpne en kantine her. Vi planlegger å holde åpent fra kl. 11 til 16, og vil at folk skal kunne enten sitte ned og spise her, eller komme og hente ferdig mat, avslutter Kjell Inge Andersen.


T Varebil-

spesialisten T

T

E

Varebilspesialisten AS hadde sin spede begynnelse i garasjen til Rune Tveit, men etter 15 års levetid kan man trygt si at de har kommet for å bli. “At kundene stadig velger å komme tilbake, er et bevis på at vi gjør en skikkelig jobb, ellers hadde vi ikke overlevd” sier Tveit. på Brennåsen utenfor Kristiansand, og drives av Tveit og kollega og partner Roy Frigstad. – Det var mange som drev med biler den gangen vi startet opp, men ikke mange som spesialiserte seg på varebiler. Etter hvert har vi opparbeidet oss gode kontakter, og i dag er det mange som ringer oss først når de ønsker å kjøpe varebiler. FIRMAET HOLDER TIL

enhver tid 20–30 biler inne, og de selger mest av Volkswagen Caddy og en del firehjulstrekkere, i tillegg til noe større varebiler. – Vi kan få tak i biler i forskjellige prissegment, med forskjellig type utstyr. Bedrifter kan ringe oss med forespørsel om de trenger for eksempel 10 biler innen en viss tid, og så gjør vi vårt ytterste for å levere. Hva slags bil man ønsker, avhenger av hva man liker og hva som er viktigst, om det er driftsikkerhet, utstyr eller komfort, sier Rune. FIRMAET HAR TIL

til både bedrifts- og privatkunder, og leverer fra Lyngdal til Arendal. Med en standard garanti på tre måneder, er kundene sikret om noe skulle være galt. – Kundene er fornøyd med både bilene og servicen. Det sprer seg fort, for jeg har ofte hørt at folk er fornøyde fordi vi retter vi opp med en gang om noe er galt. DE SELGER BILER

T

T Med

T

T

T

E

Naturopplevelser for livet “Ut på tur, aldri sur” er et kjent begrep for de fleste nordmenn. Vi tror at det gjelder de fleste av de nesten 6 600 medlemmene i DNT Sør også, for daglig leder Marit Sølsnæs og hennes stab leder en inspirerende forening som elsker gode naturopplevelser. har hatt lokallag på Sørlandet i 125 år, og i dag favner DNT Sør 19 av de i alt 30 sørlandskommunene. Foreningen dekker områdene fra Farsund i vest til Birkenes og Lillesand i øst. – Per 2012 har vi nesten 6 600 medlemmer, som er én prosent økning fra året før. Den Norske Turistforening har 57 medlemsforeninger, og vi er den syvende største, forteller Sølsnæs. DEN NORSKE TURISTFORENING

DNT SØR HAR til sammen 12 hytter i Setesdalsheiene, og arrangerer fellesturer og fjellsportturer. Barnas Turlag og DNT Senior blomstrer, og det er noe som skjer hver eneste uke året igjennom. Folk vil gjerne oppleve turfelleskap. Man kan altså melde seg på forskjellige turer, eller bli med i lokale turgrupper. – Det er enkelt å besøke hyttene, for vi har som kjent selvbetjenthytter med proviant, som boksemat og sauseposer. Man betaler med engangsfullmakter i et system basert på tillit, smiler Marit.

ansatte og egen butikk. - Med et par gode sko, kan man gå på tur hvor som helst. Naturopplevelsen og det å være i fysisk aktivitet er godt for den mentale helsen, men folk må huske å starte før det er for sent! FORENINGEN HAR FIRE

bilen i de beste hender

T

E

Det er ikke tilfeldig at hver bidige Audi, Nissan, Kia og Skoda fra forhandlerne i Gumpen sendes til Parken Bilpleie AS i Sørlandsparken for klargjøring før salg. For bilpleie er i større og større grad blitt et eget fagfelt, hvor riktig utførelse forutsetter høy kompetanse og lang erfaring. Hagen har drevet med bil- og bilpleie i over 20 år. Som sønn av en bilselger, har han vokst opp med bil til høyre og venstre. For tre-fire år siden resulterte det i eget firma her i Sørlandsparken, sammen med kollega Karl Ove Mykland. DAGLIG LEDER TORSTEIN

opp i februar 2009, og det har vært en stor pågang som har økt gradvis. I dag er vi fire ansatte på fulltid. Det er utrolige dyktige og selvdrevne folk, med god erfaring, sier Torstein. Det har bilforhandlere som Gumpen visst å sette pris på. De er avhengig av en bilpleie som durer og går 365 dager i året, og i Parken Bilpleie får bilen en full gjennomgang, innvendig og utvendig, ved bruk av solide produkter og egne maskiner. Også privatfolk er velkomne til levere bilen til Torstein og hans kolleger. – VI STARTET

man er ekspert selv, er det vanligvis mest fornuftig å overlate bilen til profesjonelle. Bilpleie i dag er noe ganske annet enn bilpleie anno 1987, da Torstein startet i faget. - Bilpleie kunne nå vært et eget fag innen utdanningssystemet. For du må ha peiling. Kravene blir høyere og høyere, og bilpleie er blitt et eget fagfelt. Det er for eksempel alltid noe nytt på produktsiden, som vi da tester ut her, sier han. FOR MED MINDRE

KRISTIANSAND/SOGNDALEN ORT | 111


T T

Å jobbe med strøm er spennende! T

EMydland fikk tidlig innsyn i elektrisitetens spennende verden, og startet i lære hos faren som drev egen butikk. I Jan dag har han vært i bransjen i 30 år, og vært daglig leder i Mydlands elektriske siden 1996. beliggende midt i serviceindustriområdet i Søgne i Kristiansand, og består av tre ansatte. – Det har jo vært både opp- og nedturer i de årene jeg har drevet, men det er en utfordrende og morsom jobb. De første fem-seks årene drev jeg alene før jeg begynte å ansette. Elektromontøren i staben vår er forresten nevøen min, og broren min jobber i Søgne elektriske, ler Mydland. FIRMAET ER FLOTT

elektriske går med til å utføre service hos privatkunder, for det meste montering av stikkontakter og brytere, samt skifting av sikringsskap DAGENE I MYDLANS

112 | SØGNE ORT

og nyinstallasjon i hus. De gjør det meste innen sterkstrøm, og har også hatt jobber for kommunen. I tillegg fører de det meste av elektroprodukter fra en rekke store elektrogrossister.

viktig å holde seg oppdatert. Hvert fjerde år kommer det nye forskrifter, og da pleier de ansatte å delta på oppdateringskurs. er jo litt sesongbetont, og det er ofte helt stille i januar og februar samt midt på sommeren. Allikevel er jeg fornøyd med tingenes tilstand, og har ingen store planer for fremtiden. Jeg har dog lyst til å minne om at elektrisitet er en farlig ting å drive med på egen hånd, om man ikke har kunnskaper om det. Privatpersoner skal jo tross alt bo i huset sitt og sove trygt der, så de bør overlate alt av det elektriske til folk som kan det. – JOBBEN VÅR

kundene som kommer til oss med oppdrag, og vi har også lokale snekkere som ringer og ber om pris når de har oppdrag på nye hus. Som firma har vi installatørmerket, og vi er også godkjent for å kontrollere elektriske anlegg i hus. Det går ut på å måle og sjekke sikringsskap, stikkontakter og brytere og se til at alt er i orden, forteller han. I en bransje hvor sikkerhet står i høysetet, er det – DET ER


Eurodoor, den fornuftige garasjeporten Synsam i Søgne Gamle Synsrådgivning i Søgne er blitt til Synsam. Men ennå er det den samme faglige dyktigheten, kvaliteten og servicen som kjennetegner arbeidet til Geir Magne Omtveit og hans kolleger. For selv om innfatningen er ny, er brillene minst like gode som før – om ikke bedre! vært en rivende utvikling i denne bransjen. Optikerbransjen har vært den siste bransjen hvor kjedene har kommet inn, og vi har nå gått inn i Synsam-kjeden. Det er Norges største og mest ekspansive kjede, forteller Geir. Tilslutningen til Synsam har gitt ham enda større utvalg på produktsiden, og innebærer inspirerende muligheter for butikkens ansatte. Som eget brillestylistkurs med Jan Thomas! Det er et nyttig supplement til den solide synshjelpen som gis hver dag i Søgne. Hovedfokuset er synsundersøkelser, med tipp-topp utstyr, som også er høyaktuelt for arbeidsgivere. – DET HAR

T

nedfelt i Arbeidsmiljøloven at om du jobber over 40% foran dataen, har du krav på både synsundersøkelse og databriller levert av arbeidsgiver. T Det er et stort marked, og jeg har mobilt utstyr og kan reise ut på arbeidsplassen og ta synsprøver. Det blir også en rimeligere pris enn om de skulle komme inn en og en, sier Geir. Han eier også optikerbutikk i Flekkefjord, og er dessuten en av ytterst få norske spesialister syn og briller for skyttere. Det vitner om en allsidighet og dyktighet som også er karakteristisk for Synsam Søgne. Dette er nemlig en ekte totalleverandør innenfor synsfeltet. – Vår viktigste markedsføring er fornøyde kunder, slår Geir fast. – DET ER

T

E

Du skal ikke mange årene tilbake før en garasjeport kunne koste 30–40  000. I dag derimot kan prisen gjerne ligge på under 10 000 kroner. Det er en utvikling som Fair Deal og Eurodoor har bidratt sterkt til. Fair Deal har i ti år bistått norske bedrifter med produksjon og anskaffelse av varer i Kina, og har garasjeportene som går under navnet Eurodoor som en av mange store suksesser.

Vi er etablert med eget kontor i Kina, slik at vi har et opplegg for kvalitetssikring, leveransesjekk, logistikk og forhandlinger med fabrikkene.

gått fra å selge noen hundre porter i året, til å bli en av de store i markedet, med en markedsandel på rundt 15% i Norge. Og det er sterkt stigende. Det er fordi vi har tilpasset portene til nordiske forhold og det norske markedet, sier daglig leder Jan Erik Groos.

av Eurodoor garasjeporter på TV og via våre forhandlere.

– VI HAR

også produkter til flere markeder som Sverige, Island, England og kanskje blir det på sikt også enda flere markeder. FAIR DEAL LEVERER

miljøvennlig isolasjon, galvanisert stål, og gummilister både på under, på sidene og mellom leddene, som beskyttelse mot vær og vind. Eventuelle ekstratilpasninger gjøres på Industritre AS i Grimstad, Fair Deal sin samarbeidspartner på Eurodoor. – Men i tillegg kommer prisen, og ikke minst oppfølgingen rundt. Noe av forsen vår er at vi har egne folk ute som lærer opp bemanningen i butikkene, slik at de kan svare når folk spør. Det gir trygghet for forhandleren, og trygge kjøp for kunden, understreker Jan Erik. Kvalitetsprodukter og gunstige priser er gjennomgående for alle segmenter Fair Deal opererer innenfor. I bunn ligger en filosofi om at kunden skal få mest mulig for pengene. Det har store aktører som Maxbo, Norgesgruppen, Ica, og XL Bygg Bohus takket ja til. For det er ikke nødvendigvis enkelt å selv ta hånd om produksjon og innkjøp fra Østen. – Vi er etablert med eget kontor i Kina, slik at vi har et opplegg for kvalitetssikring, leveransesjekk, logistikk og forhandlinger med fabrikkene. I det hele tatt hjelper vi kundene med å få en best mulig deal, sier Jan Erik. DET INNEBÆRER 40MM

foretaksomme på hjemmefronten. Det har ligget et aktivt arbeid bak synliggjøringen SAMTIDIG ER DE

SØGNE/GRIMSTAD ORT | 113


Første bud er ærlighet ”Det er utrolig viktig i vår type jobb å være ærlig og profesjonell. Vi kan selvfølgelig være for optimistiske i blant, men det er veldig viktig å være så ærlig og troverdig som mulig, så boligen ikke ender opp som “hyllevarmer”. Vi skal få til en god dialog med kundene, og de skal ha en megler som de kan stole på vil være med på å sikre et godt salg”. Slik oppsummerer Dajmi Egenæs Birkedal essensen i eiendomsmeglerfaget slik hun ser det. leder i Eiendomsmegler1 i Grimstad, en avdeling med tre ansatte. De driver primært med bruktboliger, men også med prosjekt, for i Grimstad må man være veldig god på begge deler, som hun sier. Avdelingen er organisert under landsdelskontoret i Kristiansand, hvor de da fungerer som salgskontor på prosjekter. – Vi er den avdelingen som er lengst øst i SRregionen, som omfatter Rogaland, Hordaland og Agder-fylkene. Etter snart åtte års drift har vi satt oss selv tydelig på kartet, og vi kniver om å være den største megleren. Vi er i dag blant de største, og er fornøyde med at vi har en veldig god markedsandel. Vi tar også oppdrag utenfor Grimstad der det er hensiktsmessig, sier Dajmi som selv har vært i bransjen i snart åtte år. Med ansatte som har lang erfaring og god kjennskap til nærområdet, virker det som om det er naturlig for mange å ringe Eiendomsmegler1 når de skal selge bolig i Grimstad, legger hun til. – Det jeg alltid sier til kundene når jeg er på befaring, er at de må tenke på at potensielle kjøpere skal kunne se for seg at de kan bo i boligen. De skal ikke bli påvirket av selgers private bilder og gjenstander, så det bør være så nøytralt som mulig. Fotografen vi T bruker er vår forlengende arm, for selv om beliggenhet og pris selvfølgelig er viktigst, må det også være tiltalende, for kundene er kresne og vet hva de vil ha. Det er forskjellige grader av boligstyling, men å rydde og å vaske på forhånd er i hvertfall veldig viktig når T man skal selge. Vi vil jo at kundene våre skal få mest mulig for boligene sine, sier Birkedal. For tiden er avdelingen hennes involvert i to spennende prosjekter, skolegården i Storgata i Grimstad og et leilighetsbygg på Fuhr, som blir et av de største BIRKEDAL ER DAGLIG

T

E

og mest sentralt beliggende boligprosjektene noensinne i byen. Her kan man få flotte leiligheter i alle størrelser, samt noen vertikaldelte boliger. Birkedal er optimistisk når det gjelder salg av boliger

i 2013. Prismessig tror hun det vil bli en moderat økning, og det avgjørende vil nok være pris og beliggenhet som det pleier, men også at boligen er tatt vare på i årenes løp.

Selge bolig i 2013? Vi kjenner boligmarkedet i Grimstad Ring oss på 37 25 82 50

EiendomsMegler 1, Grimstad. www.eiendomsmegler1.no

114 | GRIMSTAD ORT


Hesteterapi gir ”nye” hester T

”Mange hester sliter med muskulære spenninger og smerter i kroppen blant annet som en følge av unaturlig belastning som de utsettes for i vårt moderne hestehold. Derfor er det i min behandling viktig å se på hestens helhetlige liv i form av miljø, fôr, trening, psykisk og fysisk tilstand, slik at jeg skal kunne hjelpe hesten så godt som mulig”, forteller Birte Helgesen i Hesteterapi Sør.

T

T

T

T T

E

E

Med blikk for islandshest Gjennom nettbutikken Tølthestershop satser Hilde Homdal Larsen på salg av Tølthesters utstyr til islandshestinteresserte over hele landet. Med base på Fjære i Grimstad kommune har hun inngått partnerskap med utstyrsprodusenten Tølthester, som produserer sine varer i Polen og samtidig står som importør. i samarbeid med noen av Norges fremste ryttere innenfor sporten, der navn som Thomas Larsen, Gry Hagelund, Camilla Wangen, Kristoffer Utne, Camilla Mood Havig og Ida Kathrin Nielsen rir i saler fra Tølthester. ALT DETTE SKJER

utdannet travtrener, men giftet inn i en familie der interessen for islandshester er HOMDAL LARSEN ER

stor, hvorpå to familiemedlemmer er i Norgestoppen. Når muligheten for å drive nettbutikk med utstyr til idretten kom sensommeren i år, var hun rask til å svare ja. – Mange av salene som egentlig er produsert for islandshester passer ypperlig også til andre hester, som sprang-, dressur- og distanseritthester. Også travere kan bruke saler som den bomløse gelsalen vår, sier Homdal Larsen. - Når vi kan tilby alt av utstyr til hest og rytter, det være seg ridebukser, ridejakker, hodelag, tømmer, salgjorder og saler for en hver hest, fra Tølthesters egne kolleksjoner, får rytteren alt på ett sted. Vårt hovedfokus er høy kvalitet, lave priser, god kundeservice og rask levering, legger hun til. Tølthestershop til å være med på mange stevner over hele landet, med varer fra Tølthester, mens det vinterstid brukes mye tid på utvikling av nye produkter. Det er tidvis hektisk, men hest og spesielt islandshest er en fryktelig artig og fin hobby for barn og unge, avslutter Tølthestershop-driveren. I SOMMERHALVÅRET KOMMER

med komplementær behandling av hester, holder til i Grimstad og reiser rundt til kunder langs sørlandskysten. Virksomheten tilbyr osteopatisk behandling og akupunktur, med et holistisk utgangspunkt. I tillegg forhandles kvalitetsfôret Spillers og ulike tilskuddsprodukter. At hesten spiser riktig er like viktig som for oss mennesker. – Jeg prøver å se på helheten, det vil si alle faktorer som påvirker hesten. Det hjelper meg å danne et totalbilde og å identifisere årsaken til problemet som er viktig for å oppnå et godt og varig resultat, forteller Birte Helgesen. HESTETERAPI SØR DRIVER

være et supplement til en vanlig veterinærbehandling. I de fleste tilfeller vil imidlertid min behandlingsform brukes uavhengig av veterinær. – Mange hester har låsninger som BEHANDLINGEN KAN GJERNE

begrenser bevegelsesfriheten og er i generell ubalanse i kroppen. Dette gjør naturligvis at de ikke kan fungere optimalt. Det er hovedsakelig den type problemer min behandling har positiv effekt på. Jo tidligere man tar tak i problemet, desto bedre er mulighet for et godt og varig resultat, sier hun. – Jeg får ofte positive tilbakemeldinger fra hesteeiere etter behandling. Det varmer, og viser hvor viktig denne behandlingen er. omfattende teoretisk og praktisk utdannelsen fra Skandinavisk Skole for Holistisk Hesteterapi, kreves mye erfaring og forståelse for hestens behov for å bli dyktig i faget. – Mye kunnskap kommer gjennom erfaring og kan ikke læres på en skolebenk. Jeg har tilegnet meg allsidig erfaring gjennom nesten 40 år som hestejente, noe som jeg ser er en stor fordel i dette yrket. I TILLEGG TIL

TERAPI-SØ TE R ES H

GRIMSTAD ORT | 115


Ferskt og glutenfritt Mens stadig flere norske barn og voksne utvikler matintoleranse og allergier, tenkte Anita Eiklund at det måtte være mulig også for disse menneskene å kunne nyte herlige kaker og ferske bakverk. Resultatet ble at hun åpnet kaféen Bryggerhuset i Grimstad, hvor nydelig, glutenfri hjemmebakst står i fokus. i flere år ønsket å drive en liten kafé, uten å finne de rette mulighetene. Da sjansen og så lokalene endelig dukket opp, grep hun den SELV HADDE EIKLUND

begjærlig. Nå har hun drevet Bryggerhuset i snart to år, og kaféen holder åpent fra tirsdag til lørdag. – På menyen står hjemmebakte varer, supper og i

tillegg mye glutenfritt. Alt på menyen er i hovedsak hjemmelaget, og det meste er ferskt hver dag. Jeg har tenkt veldig mye på de som har allergi mot hvete og gluten, og bruker derfor et mel som heter Cornells. Det er det Elin Cornell fra Arendal som har komponert, og det er et naturlig glutenfritt mel laget av forskjellige frøblandinger. Det er veldig anvendelig, og det er utviklet mange produkter som kan lages med dette melet, både brød og kaker, forteller Anita. de også andre bakervarer av vanlig glutenfritt mel, som både munker, vafler og pizza, og det selges kaffe og te i løsvekt. Hit kommer alle slags kunder; på ukedagene er det ofte både eldre og folk som spiser jobblunsj, mens på lørdagene fylles lokalene opp av Grimstads mange barnefamilier. – Det var litt vanskelig i starten, men det går mye bedre nå etter at jeg har blitt godt kjent med det glutenfrie melet. Det oppfører seg nemlig ganske annerledes enn vanlig mel, og egner seg ikke særlig til gjærbakst. Bløtkaker, sjokoladekaker og formkaker blir derimot perfekt med glutenfritt mel! Jeg går heller ikke av veien for å prøve å lage nye produkter om det er noen som har spesielle ønsker. Jeg lover å prøve, i hvertfall! smiler Anita.

PÅ BRYGGERHUSET LAGER

T T

T

E

116 | GRIMSTAD ORT


T Rock og pønk i idealistisk sørlandsånd T Det er ikke alle forunt å få et plateselskap oppkalt etter seg, men slik valgte Leif Erik Westergren å hedre sin avdøde bestefar da han etablerte Kallemann Records i Fevik i Grimstad for ett år siden. I stallen har han både amerikanske stjerner og lokale sørlandsrockere.

T

bestefar var en ildsjel i nærmiljøet, og hadde en finger med i det meste, særlig i idretten. Jeg har samme oppfatning om mitt plateselskap, at det skal være idealistisk og drives i en riktig ånd. Bestefaren min ble kalt Kallemann, så jeg oppkalte det etter ham. Platestudioet har blitt mindre og mindre, men det går ut på å signere, gi ut og distribuere artister. Jeg har også underselskapet Kalleman live, som er en ren konsertarrangør på sørlandet, forteller han. – MIN AVDØDE

E

innehaver Westergren var selv aktivt turnerende musiker fra 1994 til 2003 med bandet Darling Daizy, som gjorde det bra i både Europa og USA. Det var slik han la grunnlaget for dagens kontaktnettverk. Kallemann Records begynte som en ren pønk-label, DAGLIG LEDER OG

men utvidet raskt til å omfatte rock også. Innehaveren er opptatt av både lokale band og band som er på vei opp, og sitter på mange kontakter når det gjelder både artister og lokaler. – Vi kan hjelpe til med å arrangere lokale konserter også utover sørlandet. Det krever mer logistikk, men nettverket vårt strekker seg over hele landet. Ting skjer veldig fort i musikkbransjen, og når det skjer, må man være klar til å henge på. Jeg har signert amerikanske Everclear som skal lanseres i mars, og på den turnéen skal blant annet lokale Cincosantos varme opp, sier han engasjert.

– Jeg følte det som en plikt å få det vekket til live igjen, for det er så mange utrolig dyktige, lokale band som trenger et sted hvor de kan vise seg frem.

har kontakt med store, amerikanske navn innen bransjen, satser han en del lokalt, blant annet på Grand Hotell hvor det også i tidligere har blitt holdt konserter. SELV OM WESTERGREN

Skaffer

a r t i s t e n e til ditt a r r a n g e m e n t !

KALLEMANN - Feviktoppen 4 - 4870 fevik tlf. 976 33 606 / e-mail mail kallemann.com GRIMSTAD ORT | 117


T

DET MODERNE T

T

E BOOGIE BOARD RIP ELEKTRONISK NOTATBLOKK Fremtidens notatblokk - nå med mulighet til å lagre. Skriv eller tegn så mye du vil, deretter kan du tømme skjermen med et raskt trykk og begynne om igjen. Tenk om det fantes en notatblokk som aldri tok slutt? Som du kunne bruke igjen og igjen og igjen og igjen. Som ikke var av papir. Som ikke engang trengte en vanlig penn. Si hei til Boogie Board Rip - fremtidens notatblokk. Boogie Board Rip er oppfølgeren til Boogie Board og er en elektronisk notatblokk utstyrt med en lagringsfunksjon. I likhet med forgjengeren er den laget av solid plast med en smart LCD-skjerm. Med den medfølgende pennen kan du skrive eller tegne så mye du vil, for deretter med et raskt trykk å lagre det du har skapt. Deretter er det bare å kople Boogie Board Rip til datamaskinen og overføre skissene.

T

Boardet kan kjøpes via www.coolstuff.no, og mer informasjon om produktet kan du få på produsentens hjemmeside: www.improvelectronics.com

STÅSTOLEN MUVMAN

T

T

E

Muvman New er den unike variable stolen som tilpasser seg dine bevegelser med optimal høydejustering. “Muvzone” hjelper og fremmer bevegelse. Setet gir deg optimal sittekomfort.

Nyhet med Muvman New er at setet har blitt større i bredde og dybde samt tykkere og mykere. Trekket er i microfiber. Hvorfor bruke Muvman?

Noen vil hevde at normal kontorstolsitting vil gjøre deg syk. Uansett kroppstype og vekt så må man ofte tilpasse seg timer fremfor standard arbeidsbord og standard høyde på kontorstolen. Siden timesvis med ståing ikke er noe godt alternativ heller må man ofte gjøre kompromisser.

Muvman løser dette problemet. Stolen er variabel det vil si at man kan tilpasse sin sittestilling uansett arbeidsposisjon. Noen ganger høyt, noen ganger lavt, tiltet fremover, eller tiltet til side. Alltid variert alltid forskjellig.

Med muvman vil man alltid finne riktig ergonomisk arbeidshøyde uansett om man sitter ved hevet eller lav kontorpult, i resepsjonen, ved tegnebrettet, i laboratoriet eller i en annen setting. Kan kjøpes via www.ergonomi.no

DOCKINGHØYTTALER MED BLUETOOTH FOR IPOD/IPHONE Høyttalertårn med dockingstasjon for iPod/iPhone. Innebygd 2.1 høyttalersystem 4x3” + 1x5,2” (2x10 W + 1x25 W RMS). Volum-, bass- og diskantkontroll. Dobbel lavnivåinngang (3,5 mm og 2xRCA), komposittvideoutgang m.m. Drives med 230 V. Fjernkontroll. Passer iPod nano/touch samt iPhone. Størrelse: 108x12x18 cm. Kan kjøpes hos Clas Ohlsson

118 | ORT


T

KONTORET T

T

E

HODETELEFONER: FERRARI CAVALLINO T250 BY LOGIC3 Elektronikkgiganten Logic3 og sportbilsprodusenten Ferrari har slått sine hoder sammen og kommet frem til en ny og helt unik serie med hodetelefoner der lyd, design og (heste)krefter når et nytt nivå. Prinsippene i deres samarbeid var “excellence, passion, performance” og resultatet er toppen av italiensk design, rå kraft og enestående lydkvalitet. T250 inngår i Ferrari Cavallino-kolleksjonen som er inspirert av de klassiske GT-sportsbilene fra Maranelloområdet, der de forener elegant design med lydkvalitet i særklasse. Hodebøylen og øreklokkene er kledd i eksklusivt lammeskinn og under overflaten befinner det seg en robust bøyle og øreklokker av metall, alt for et luksuriøst og holdbart design. De ekstra myke øreputene er produsert i et pustende materiale og gjør hodetelefonene behagelige å ha på seg samtidig som de demper godt mot støy fra omgivelsene. I T250 gjemmer det seg skikkelige elementer med 40 mm membran som levererer enestående lyd med utrolig dynamikk. Og som kronen på verket finner man Ferrari´s steilende hest-logo på utsiden av øreklokkene.

T

Kan kjøpes via www.netonnet.no

PENCLICK MOUSE TRÅDLØS T

Penclic tar den ergonomiske datamusen til neste nivå. Penclic kombinerer innovativ svensk design og cutting edgeteknologi i sine mus, noe som gir en fantastisk ny brukeropplevelse. Penclic Mouse ™ muliggjør forlengelse av våre kroppsbevegelser og utnytter den naturlige kraft og fingerferdighet i våre fingre og hender. Dette skaper etn sunn og naturlig arbeidsstilling. Penclic nyskapende penn grep motvirker T de klassiske mus-problemene. Sluttresultatet er en stilig, ergonomisk og svært praktisk mus som kan brukes av alle mennesker i krevende yrker, eller av daglige brukere hjemme.

E

Unik konstruksjon basert på håndens skrivebevegelser • Plug and play installerer seg selv i datamaskinen Fungerer like bra for høyre- og venstrehendte • Ekstremt følsom for å reagere på fingrenes presisjonsbevegelser Lav vekt gir minimal belastning • Venstre klikk ved å presse penneskaftet ned • Passer spesielt bra for Lap Top brukere Passer både PC og Mac Kan kjøpes via www.ergonomi.no

LED-LYSPÆRE MED FJERNKONTROLL Skap en moderne atmosfære på kontoret ved å la lyset matche fargen på interiøret! Hva med å bytte farge etter årstid eller ukedag? Med denne LED-lyspæren kan du styre farge, lysstyrke osv. med en fjernkontroll! Fakta LED-lyspære med fjernkontroll • Styrke: 5 W LED • Kontakt: E27 (vanlig sokkel) • Levetid: Ca. 50 000 timer • Fjernkontrollen krever et vanlig knappecellebatteri, (CR2025) Kan kjøpes via coolstuff.no

ORT | 119


T

En landsens advokat T

T Han er Grimstads mest profilerte advokat. Pål Eide har vunnet frem i Høyesterett, og han er et kjent ansikt fra både

E saker og straffesaker i sørlandsbyene. Men Eide setter minst like stor pris på å ta tak i spennende saker fra landssivile bygda i Aust-Agder. år bak seg i advokatyrket, er Pål Eide blitt kjent som en velrespektert jussekspert i fylket. Ryddighet, åpenhet og redelighet har vært en rød tråd gjennom karrieren. – Jeg har jobbet som jurist siden 1975, og som advokat i 1986, og jeg har sett det som viktig å holde en høy grad av ærlighet. Advokatens viktigste oppgave er å ivareta klientens interesse. Men jeg mener at man er mest tjent med å få ryddet opp i ting. Får man klaret opp i grumset, løser ting seg i de aller, aller fleste tilfeller. For det er ingen tvil om at småsaker ofte har for lett for å bli advokatmat, mener Eide, spesielt i MED OVER 35

byene. Folk bor tett, og det skal lite til før en fillesak blusser opp i full konflikt. På landsbygda derimot, er terskelen for å løpe til advokatene langt høyere. Man prater mer med hverandre. – Derfor har sakene fra landsbygda kommet lengre. De er ofte vanskelige og spennende, og hele Aust-Agder er jo mitt marked. Jeg er selv oppvokst på Åmli, og er glad i saker fra bygdene. Landsbygdas måte å løse problemer på tiltaler meg, sier Eide. også vært i Oslo og vunnet en prinsipielt viktig sak i Høyesterett. Det var en komplisert sak vedrørende innløsning av MEN GRIMSTAD-ADVOKATEN HAR

A D V O K A T M.N.A. P Å L A. E I D E

120 | GRIMSTAD ORT

obligasjonslån, som endte med seier for den svake part. – Erfaring er ikke et minus i vårt yrke. Samtidig er det alltid viktig å bruke god tid på å gå grundig gjennom alle sider av en sak. Men det er spennende, jeg håper å holde på til jeg er 70, sier Eide. for ifølge Eide lever vi i et stadig mer rettsliggjort samfunn. Blant annet blir regelverket rundt eiendom stadig mer komplisert, med en økt grad av inngripen fra det offentlige vis-à-vis grunneiere. Da er det viktig med juridisk kompetanse for å sørge for at ting går rett for seg. DET KAN TRENGES,


Reparer fremfor å kjøpe nytt! Et av ønskene til Grimstad Data Tjenester er å redusere litt av bruk- og kastmentaliteten som hersker blant norske databrukere. Det er faktisk langt billigere å bruke litt penger på å oppgradere og oppdatere maskinen i stedet for å kjøpe en helt ny maskin. daglig leder i firmaet som startet opp som et enkeltmannsforetak i 2007. Selv kom han fra en jobb hos maskinvaredistributøren Hattelco. – På de fem årene vi har eksistert, har vi jobbet jevnt og trutt og bygget opp en kundemasse med både privat- og bedriftskunder. Vi reparerer ikke bare stasjonære

Mange av kundene som kommer til oss, har virus og trege maskiner som må renses og oppdateres.

T

og bærbare datamaskiner, men også telefoner, spesielt iPhoner som er knuste, har fått ødelagt høyttalerne eller deler i innmaten. I tillegg tar vi i mot iPad´er og skrivebrett, forteller Tungesvik.

GEIR TUNGESVIK ER

T T E

er en fordel å være liten, for da de kan yte bedre personlig oppfølging, samt starte og ferdiggjøre de fleste jobbene ganske kjapt. Nedslagsfeltet er hovedsaklig Grimstad, men de kan også ta turen til Froland, Lillesand og Arendal og andre deler av fylket. Grimstad Data Tjenester samarbeider med Hattelco som har hovedkontor i Arendal, og har derfor rask tilgang på deler, slik at kundene slipper å vente lenge. – Mange av kundene som kommer til oss, har virus og trege maskiner som må renses og oppdateres. Ofte er det også Java og annen programvare som må oppdateres. Jeg er veldig for at vi ikke bare skal bruke og kaste. Det å oppgradere en PC er viktig, for det er ingen vits i å bare kjøpe en ny. Det er ikke dyrt å får en oppgradering som gir datamaskinen en mye bedre ytelse. Målet er å gjøre kundene fornøyde slik at de faktisk kommer tilbake, og derfor må vi hele tiden stå på videre, avslutter Geir Tungesvik. HAN SYNES DET

GRIMSTAD ORT | 121


T T

T

E

KURS OG KONFERANSER PÅ SØRLANDET? VELKOMMEN TIL IDYLLISKE STRAND HOTEL FEVIK 25 minutter fra Dyreparken finner du Sørlandets eneste funkishotell, beliggende i havgapet mellom Arendal og Grimstad. Med 90 innbydende rom/leiligheter/suiter, velværeavdeling, og Sørlandets mest spektakulære utsikt, er vi et naturlig førstevalg for kurs og konferanse, ferie og feiring. Våre dyktige kokker wtilbyr ekte og kortreist mat tilberedt fra bunnen i vårt kjøkken, og fantastiske tilbakemeldinger gjør at vi gleder oss til å tilby vårt unike hotell for flere nye gjester.

STRAND HOTEL FEVIK FAKS 37 25 00 01

ä

ä

4870 FEVIK TELEFON 37 25 00 00

EMAIL BOOKING@STRANDHOTELFEVIK.NO

WWW.STRANDHOTELFEVIK.NO 122 | ORT

design: innoventi / foto: JP Lehne

Kontakt oss i dag på booking@strandhotelfevik.no, så er du sikret et arrangement du og dine vil minnes med glede!


Vi er vel blant de største på sørlandet nå når det gjelder bryllupsarrangement, men er også store på bursdager og jubileer.

T T

T E

Ekte service som kommer fra hjertet Unike Strand Hotel Fevik er sørlandets eneste funkishotell, og åpnet dørene for første gang i 1937. Med en rekke utmerkelser, fantastisk beliggenhet og en entusiastisk og dyktig stab, er det ikke rart at hotelldirektør Agnes Berntsen er stolt av resultatene de har oppnådd. mange ting som gjør Strand Hotel Fevik unikt, men først og fremst er det beliggenheten. Vi ligger strategisk til både i forhold til Kristiansand og Oslo, og det at vi er et distriktshotell gir oss faktisk et konkurransefortrinn. Når kurs- og konferansegjestene først har kommet hit, blir de nemlig værende, smiler hun. – DET ER

gjestene velger hotellet, mener direktøren skyldes at de har profesjonalitet i alle ledd - helt fra første kontakt med kunden, til selve opplevelsen og oppholdet. – Vi er strukturerte og ryddige, og har et kjøkken HOVEDGRUNNEN TIL AT

hvor vi lager all maten selv. Vi benytter lokale råvarer i den grad sesongene tillater det, og har en fantastisk stab. De utstråler ekte service, og det kommer fra hjertet. Jeg vil fremheve våre fire kjerneverdier som er lidenskap, klokskap, kunnskap og vennskap. Disse preger både samarbeidet oss ansatte i mellom i det daglige, men er også verdier som vi ønsker at gjestene skal kjenne igjen. Suksessen vår er et resultat av systematisk arbeid gjennom mange år, legger Berntsen til. av “de historiske hotell og spisesteder”, og det sies at Roald Dahl bodde her i 30 sommersesonger. Med sin flotte beliggenhet nære HOTELLET ER MEDLEM

sjøen, og med egen badestrand, er det et populært sted for bryllup og selskaper. – Ja, vi har jobbet bevisst mot dette markedet. Vi er vel blant de største på sørlandet nå når det gjelder bryllupsarrangement, men er også store på bursdager og jubileer. Vi tilbyr da en oppgradert selskapsmeny og gjør ekstra stas på hovedpersonene utover dagen. Dette får vi veldig gode tilbakemeldinger på, at gjestene opplever dette som et godt sted å komme til. Agnes Berntsen avslutter med å fortelle at Strand Hotel Fevik ønsker å fremstå som et lokomotiv innen sin bransje, både innen drift, etikk, moral og bransjekunnskap. SANDES ORT | 123


T

Velvære og helse henger sammen T

I en hverdag som stadig flere opplever som hektisk, blir det enda viktigere å ta vare på kropp og sjel. Hos Mona Farraj i Austrheim hud og helsesalong får du både massasje, hudpleie og gode, rene velværeprodukter.

T

kosmetolog, og jobber som hud- og kroppsterapeut. Hun er svært opptatt av sammenhengen mellom helse og velvære. – Har du en god helse, så har du velvære, og har du velvære, så har du god helse. Behandlingene jeg tilbyr FARRAJ ER UTDANNET

E

sees ikke lenger på som luksus, men har blitt vanlige for folk. Det er nok fordi mange krever mer av seg selv, og opplever mer stress i hverdagen, sier hun. og helsesalong kan man få både ansiktsbehandlinger og massasje. Mona har mange faste massasjekunder som kommer for regelmessige behandlinger, og jobber i tillegg med hudproblematikk som akne og betennelser. – Jeg er opptatt av huden, som jo er kroppens største organ. Kommer det noen med så omfattende problemer at jeg ikke kan hjelpe, sender jeg dem til en hudlege, sier hun engasjert. PÅ AUSTRHEIM HUD

hun en egen butikkdel med strenge kriterier for hvilke produkter som slipper gjennom nåløyet. - Produktene jeg fører består av gode råvarer og er ikke testet på dyr. De koster litt mer, men det er fordi de inneholder kun rene planteessenser. Fra Dermanor har jeg både hudkrem, solkrem, herreprodukter, dusjsåper, sminke og negllakk. Jeg selger også såpestykker med olivenolje laget etter en unik oppskrift fra Hellas. I TILLEGG HAR

T T

Førtiårsjubilanter på Fosnøy Til sommeren feirer Fosnøy Bilsenter 40 års drift. Med verksted, bensinT stasjon og vaskehall, har senteret i lang tid vært en verdifull aktør i miljøet E i området. Ikke minst for industrien på og rundt Mongstad, hvor mange bedrifter allerede har faste avtaler Rune og hans kolleger. i utgangspunktet alle bilmerker. De som har service her, får også en gratis mobilitetsgaranti. Det innebærer gratis redning hvis det skjer noe. Også er vi godkjent som kontrollorgan, slik at tar EU-kontroll, forteller daglig leder Rune Austrheim. – VI TAR

hånd om tunge motorjobber, og tar kjøretøy på opptil syv og et halvt så sant det ikke er snakk om trykkluftbrems. Nå som bilelektronikken brer om seg, har senteret også sørget for å holde seg oppdaterte på den fronten. Det er mye som skjer i bransjen, og derfor er de bevisste på kontinuerlig kursing. – Vi kan gjøre alle typer mekaniske servicer. På det har vi masse firmakunder allerede. Statoil bruker oss, AF-gruppen, Oddfjell, og mange flere. Og vi gir rask service. Det er viktig for mange, understreker Rune. HAN KAN TA

tatt er det en moderne plass, som er lett tilgjengelig. Fosnøy Bilsenter ligger nærme hovedveien rett før kommunehuset hvis du kjører mot Austrheim. Parkering er aldri et problem, og Rune har investert i mye nytt utstyr til senteret. – På bensinstasjonen har vi et flott vaskeanlegg med I DET HELE

124 | AUSTRHEIM ORT

både selvvask og bilvask. Det finnes ingen finere i området. Vi er også store på dekk, som vi selger langt over tusen av i året.


T T

Fortsatt liv laga for bokhandel i Austrheim

T

På slutten av 70-tallet bestemte noen lokale aktører seg for å bygge opp Ebutikksenter i Austrheim, og i oktober 1981 åpnet Mastrevik Torg med et flere ulike butikker. Etter som årene har gått har flere butikker kommet til, og Torget har hatt en positiv utvikling både i omsetning og areal. I 2005 ble det bygd tak over senteret, noe som økte trivselen for kundene – spesielt i vinterhalvåret. som har vært med fra oppstarten av er Solveig Hopen, som startet opp med Mastrevik Bok og Papir. – Alle som starter opp med noe for seg selv, starter opp med noe de liker, så derfor ble det bokhandel for meg. Jeg fikk det skriftlig at jeg kom til å gå konkurs innen ett og et halvt år, og ingen hadde tro på at EN AV DEM

det kunne være liv laga for en bokhandel på en så liten plass som Austrheim. Men bokhandelen lever fortsatt, og har i alle år gått med et lite overskudd! Butikken, som er på 160 kvadratmeter, er fyllt med varer innenfor ulike kategorier. Her lever bøkene side om side med rekvisita, spill, hobbyvarer, leker og mye mer.

– Vi må ha litt av alt, bare bøker går ikke. Fra oppstarten i 1981 til i dag har det skjedd store endringer i varesortimentet, fra fargebånd og skrivemaskiner til datarekrivista og minnepinner osv. av å ta godt vare på kundene sine, og har også mange faste bedriftskunder som kjøper det meste av kontorrekvisita-varene sine her. – Det meste har vi på lager slik at det kan leveres raskt, men jeg har også et godt samarbeid med leverandørene mine. Om det er noe vi ikke har på lager, kan det som regel skaffes innen tre til fire dager, og varene kjører jeg ut gratis, smiler hun. I følge Solveig selv er hennes styrke som bokhandler at hun følger opp kundene sine, og gjør sitt beste for å hjelpe og være leveringsdyktig. SOLVEIG ER OPPTATT

AUSTRHEIM ORT | 125


T T

Regnskapsføring og økonomisk rådgivning T

Orden E i regnskapet og økonomien er viktig for alle bedrifter. Det er her vi legger den største arbeidsinnstas på vegne av kundene våre. Men det er slik, at det også er viktig å kunne gi kundene gode råd, om for eksempel skatt, avgift, ulike typer kontrakter og avtaler, prisutvikling, inkasso, personale og andre forhold som fører til en bedre utvikling for kunden. OLE MOEN AS

ble først etablert i 1990 med kontor på Mongstad og senere med avdeling i Bergen. Tidligere i år ble kontoret i Bergen fisjonert ut i eget selskap, Ole Moen Bergen AS i Sandviken. Vi dro på besøk til Mongstad for en prat med Moen selv og daglig leder Vivian Lundal.

innsiden for å få en bedre forståelse av hva kundene driver med slik at vi kan skape tillit, forklarer Moen. – Forskjellige bedrifter har ulike lover og regler, derfor er det viktig å kjenne til de enkelte kundene, slik at vi vet at lover og regler for de ulike bransjer blir overholdt.

det vi driver med, er regnskapsføring og økonomisk rådgivning for våre kunder. Vi er på en måte deres økonomiavdeling, så vi må litt på

DEN TEKNOLOGISKE UTVIKLINGEN

kan vi føre regnskapet på kundens systemer. Kundene kan føre regnskapet ute hos seg, direkte på vår server. Eller, mange ber oss om å komme fysisk til dem for å gjøre regnskapet, i stedet for at de selv har én fast ansatt som tar seg av regnskapet. Ved å leie inn personell fra oss, feks én dag i uka, kan kunden redusere kostnader, og i tillegg får de utført en kvalitetsjobb fra fagfolk med tilknytning til et fagmiljøe. Fordelen med å jobbe ute hos kundene, er jo at vi får utnytte vår kompetanse til å løse ulike problemstillinger som våre kunder har, smiler Vivian. FRA VÅRT KONTOR

sammen 14 ansatte, fordelt på åtte på Mongstad og seks i Sandviken. – Fokuset vårt er at vi gjør en god jobb for kundene våre, og at arbeidet vi gjør er av god kvalitet. SELSKAPENE HAR TIL

– HOVEDDELEN AV

126 | AUSTRHEIM ORT

gjør at det i dag er mange alternativer for hvordan et samarbeid med oss som regnskapskontor kan fungere.


T T

Ferskt, flott og fristende! T De Elekreste snitter fulle av ferskt og godt pålegg. Tapas av grillspyd med svinekjøtt og hjemmelagede spanske kjøttboller. Flotte koldbord og fristende salatbarer. All denne herligheten - og mer til - er tilgjengelig for Bergens sultne sjeler, takket være Safari Catering! veldig opptatt av mat i dag, og vi skal levere topp kvalitet hver gang. Det skal se flott ut og smake nydelig, forteller Thomas Knutsen som er daglig leder hos Safari Catering i Bergen. I tillegg til en variert meny, prøver man så langt man klarer å imøtekomme kundene på egne ønsker. – På ukedager leverer vi mye lunsjmat til bedrifter, og i helgene står privatmarkedet i hovedfokus. – FOLK ER

Bedrifter kan ringe oss tidlig om morgenen på ukedagene og få levert lunsj og møtemat til kl. 11. Bedrifter kan også inngå en fast avtale om lunsj og kantinemat hvor vi leverer salatbar, frukt, ferskt brød og pålegg tilrettelagt på fat. Det leveres i tillegg varmmat en gang i uken, og det kan være alt fra ferske karbonader og pannekaker til gryter og supper sier Thomas. I topp moderne lokaler i Olsvik har

Safari Catering og Matlyst sitt eget produksjonsanlegg. Her lages det alt fra pølser og pålegg til snitter og koldtbord. For Safari Catering og deg som kunde betyr dette at du får de ferskeste produktene rett fra vår produksjon til ditt festbord, forklarer Thomas. – Det finnes mange cateringfirmaer, så det gjelder å lage produkter som skilles seg ut.

i 2001, og hatt en betydelig vekst, og vil fortsette å ekspandere ytterligere i 2013. De har ni fast ansatte og leverer til Bergen og omegn. BEDRIFTEN BLE STIFTET

handler det om å gi kundene en god opplevelse. Service er noe av det absolutt viktigste for oss, ikke minst det at vi er fleksible og leverer når vi skal, avslutter Thomas. – FOR OSS

Cateringmenyen med det lille ekstra Vi satser på kvalitet og utsøkt smak. Kjøtt og pålegg kommer derfor fra matlyst, vårt eget anlegg i Olsvik. Vi leverer til enhver anlednig. Tlf. 55 50 75 00 | catering@safari.no | www.safaricatering.no

BERGEN ORT | 127


Skreddersyr fantastiske reiseopplevelser

T

Når vinteren herjer i Norge, er det intet som er bedre enn å planlegge sommerferien! Med stor kunnskap og erfaring, hjelper Åsane Reisebyrå til med å velge den perfekte destinasjonen, skreddersydd for dine ønsker. Hva med å oppleve T et middelhavscruise med familien, eller det autentiske Italia på Sicilia? daglig leder av Åsane Reisebyrå i Bergen, som er en franchise under Via Tours-kjeden. Hun T forteller entusiastisk om de mange destinasjonene de kan tilby. – De greske øyene er alltid populære, og særlig Kreta hvor vi i høysesongen har opp til fem ukentlige direkteavganger fra Flesland. Ellers er Rhodos populært, eller man kan få en pakke hvor man kombinerer flere øyer som Santorini, Paros, Antiparos eller Samos. Nå er jeg veldig glad for at vi har fått avganger fra Bergen til Sicilia fra sommeren av, for det er et veldig spennende reisemål, forteller Schille med et stort smil. IRENE SCHILLE ER

E

tillegg Bulgaria, Tyrkia og Mallorca som fortsatt er veldig populært for barnefamilier. – Vi tilbyr også forskjellige opplevelsesturer, som ukeslange sykkelturer både i Italia og Frankrike, samt middelhavscruise. På et cruise kan man oppleve opp til syv forskjellige land på én uke, og for rundt 650 kroner per natt har du alt av mat, overnatting og underholdning. Åsane Reisebyrå og agentene de benytter er medHUN NEVNER I

128 | BERGEN ORT

lemmer av Reisegarantifondet, slik at alle kunder er beskyttet om det skulle skje noe uforutsett. Med lang erfaring og førstehåndskunnskap om sine destinasjoner, kan de også hjelpe til med å skreddersy turer etter den enkeltes behov og ønsker. – Mange bommer når de selv bestiller hotell på inter-

nett, for ofte stemmer det ikke helt med hva det reklameres for og hva som faktisk tilbys. Vi derimot har 24 timers service, så om en kunde i utlandet ikke er fornøyd med sitt hotell, gjør vi vårt ytterste for å hjelpe. Innen en time skal man kunne være innlosjert på et nytt hotell, det sørger agentene våre for.


Kunst overrasker!

T T

T

Har du møtt noen som sier at de ikke er kunstinteressert? Da har de neppe besøkt E Galleri Panorama Art i Bergen. Galleriet gir kundene en variert kunstopplevelse som både overrasker og inspirerer – også de som kan lite om faget.

Skulpturer er et eksempel på kunst jeg har stor sans for, og som vi også har her, sier Haldorsen, og understreker at kunst ikke er ment for en spesielt interessert gruppe, men noe som er og skal være tilgjengelig for alle. og innbydende, og egner seg vel så mye som et besøkelsessted som en kunstforretning. Hensikten er å gi inspirasjon også til de som ikke skal kjøpe noe, fastslår Haldorsen. – Et galleri er et viktig samlingssted. For oss er det altså mer enn en virksomhet. Det er riktignok dette vi lever av, men det er også det vi lever for, understreker han. – Kom gjerne innom en tur og se én eller flere av våre 125 anerkjente kunstneres fantastiske verk. Det er verdt opplevelsen, uansett hvor kunstinteressert du er! GALLERIET ER LYST

Bergen, ikke langt fra Fløybanen og den vakre bebyggelsen som preger byens fjellside, ligger Galleri Panorama Art. Galleriet stiller ut og selger samtidskunst i alle prisklasser, og i tillegg driver virksomheten eget rammeverksted, der rammemakeren kan påskryte seg hele 25 års erfaring. SENTRALT BELIGGENDE I

variert salgsutstilling tilbys de besøkende en spennende og inspirerende opplevelse, som kan overraske selv den minst kunstinteresserte! MED EN SVÆRT

– Utvalget vårt favner bredt. Odd Nerdrum, Vebjørn Sand og Karl Erik Harr er store kunstnavn som er kjent for mange, men vi tilbyr også et godt utvalg av andre kunstnere som er vel så viktig å eksponere, forteller innehaver Haldor Wichmann Haldorsen. Han har gjort det som en gang var hans hobby til sitt eget yrke, og stortrives i kunstverdenen. Nå vil han vise allmennheten hva kunst faktisk kan være. – Kunst er mer enn pastellfarger på et lerret. Det er noe som er skapt med mening og som gir noe.

BERGEN ORT | 129


T T

Ekte kjøtt på beinet T

E

På Danmarksplass i Bergen er du aldri langt unna pølser, posteier og pateer, biffer, fileter og spekemat. For i 75 år har Solheim Kjøtt levert ekte og fersk kjøttmat til sultne bergensere, samt alskens tilbehør. Desto mer imponerende blir det når vi får vite at delikatessene er egenproduserte – helt fra bunnen av. I tillegg har butikken gått inn i catering og kantinedrift, slik at ekspertisen og smakene i Solheim Kjøtt kan oppleves også ute. ligget i 75 år på samme stedet. Og det er ikke mange igjen i Bergen som har egenproduksjon og egenutsalg, som vi har, forteller daglig leder Bjarte Birkeland. – VI HAR

butikken for sine pølser, som kommer i 35 varianter. Men Solheim Kjøtt dekker over det meste, inkludert både rent kjøtt og ferdigmarinerte godsaker, og tilbehør som potetsalat, pastasalat og sauser. Det innebærer at man herfra kan ta med førsteklasses råvarer, og så glede seg over å lage mat i eget kjøkken, eller at man kan få en mer eller mindre fiks ferdig middag. – I Solheim Kjøtt er det fagkunnskap bak disken. Folk får råd og tips om alt fra servering, til forslag til retter. Skal du lykkes i denne bransjen er det alfa og omega med kompetanse. Du må ha de riktige folkene på de riktige stedene, understreker Birkeland. Med catering- og kantinevirksomhet, sørger Solheim Kjøtt også for god kost i form av selskaps-

mat, møtemat og overtidsmat, selvsagt også inn mot næringslivet. Men Birkeland kan mer enn bare å levere maten, han leier også ut kokker og servitører – om man for eksempel ønsker et arrangement hvor det tilberedes et helstekt lam på stedet.

SPESIELT KJENTE ER

130 | BERGEN ORT

jern i ilden, er det heller ingenting som går til spille i Solheim Kjøtt. Mens svinn utgjør en stor utfordring for mange andre butikker, finner alt sin plass i det brede utvalget til kjøttforretningen på Danmarksplass. MED SÅ MANGE

fantastisk gøy å jobbe i mitt fag. I Solheim Kjøtt er det god service og gode produkter. Kundene stoler på oss, og folk er flinke til å gi tilbakemeldinger, sier Birkeland. Nå etter julefeiringa er folk lystne på frisk, sunn og god mat, og det tilbyr vi gjennom vår cateringvirksomhet. Våre egenproduserte delikatesser er sunne, lekre – og produsert av førsteklasses råvarer! – DET ER



Hordalands største bruktbilsenter

T T

T

E

Er du på utkikk etter en bruktbil? Nå kan du gå tørrskodd innendørs og se på bruktbiler i ro mak og mak hos Hordalands største bruktbilsenter. Og det døgnet rundt! Jæger Automobil har avdelinger på Åsane, Minde og Voss, og Rolf Johannesen er salgsdirektør for alle tre. nylig bygd ut og pusset opp, og fått større kontorer i tillegg til et stort, innendørs salgslokale for bruktbiler med plass til 100 biler under tak. Her kan potensielle kunder benytte seg av vårt 24-7-konsept, – VI HAR

132 | BERGEN ORT

som betyr at man komme hit døgnet rundt og kikke på vårt utvalg av bruktbiler. Det er hovedsaklig biler av merket Toyota, selv om vi tar inn enkelte andre merker på bruktbil også. Det er dog Toyota vi kan, og det er ofte den bilen folk kommer for å kjøpe brukt. Vi prøver å ha et stort utvalg på modeller fra 2005 til 2012, og har som salgsmål i år å selge cirka 1700 nye biler og 1 000 bruktbiler, forteller Johannesen.

Essensen for oss, er å gjøre et godt kundeintervju på forhånd for å finne ut av hva som er feil slik at vi kan yte rask service. Vi finner ofte også andre småfeil, og da har vi et delelager her slik at kunden slipper å komme tilbake. Særlig drosjenæringen og næringslivet er storfornøyde med dette tilbudet, men det brukes av mange privatkunder også, smiler han. høyt fokus på kundetilfredshet, og trener mye for å yte enda bedre service. Johannesen understreker viktigheten av trivsel på arbeidsplassen. – Det er viktig å holde på våre dyktige ansatte, så vi må skape et godt arbeidsmiljø med spennende arbeidsoppgaver. Det er fantastisk å jobbe med et produkt med så få feil og mangler som Toyota, og det gjør jobben bare enda morsommere, avslutter han. BEDRIFTEN HAR ET

en markedsandel på personbiler i Bergen på rundt 15%, og et veldig stort spekter, også på varebiler. Avdelingen på Åsane har 42 ansatte, og her ligger også det populære serviceog ekspresspunktet. – Det er et rent servicekonsept hvor jobben skal kunne gjøres innen en time fra et avtalt tidspunkt. JÆGER AUTOMOBIL HAR



T T

Variert og utfordrende hverdag T

E

Otto Førde er kjent for å være kjapp og effektiv, men synes det aller viktigste som tannlege er å gjøre en god jobb med høy kvalitet. Som privatpraktiserende er han opptatt av å drive på en måte som er både forsvarlig og fremtidsrettet. som offentlig tannlege i Austrem i 1988, men etter noen år med hardt arbeidspress, ønsket han en endring. – Familien ønsket å bli boende i området, så jeg etablerte min privatpraksis i 1996 her på Mongstad. I starten jobbet jeg alene i et forholdsvis lite lokale, men etter hvert fikk jeg muligheten til å leie større arealer. I 2003 hadde jeg såpass mange pasienter at jeg engasjerte en tannpleier som FØRDE STARTET KARRIEREN

134 | BERGEN ORT

kunne bidra med rutineundersøkelser og bistå med oppfølging, forteller han. er på nesten 2 000 personer, og Førde forteller om en utfordrende jobb. – Det er mange bedrifter i området, og vi blir kontaktet av både arbeidsgivere, arbeidsledere, helsetjenesten og ikke minst skipsagenter som er veldig takknemlige for at det er en tannlege i nærheten. Om nødvendig jobber vi PASIENTMASSEN I DAG

overtid, for vi er fleksible og ønsker ikke å si nei til pasienter. Service er viktig for oss, og derfor jobber vi også utover kvelden én dag i uka. Det er et veldig populært tiltak som pasientene setter stor pris på, smiler han. På tannlegekontoret i Mongstadkrysset har de telefonvakt, slik at pasienter kan nå dem via telefon stort sett hele tiden. Med kun to behandlingsrom, blir det lett holde oversikten. – Det er dog en utfordring å få tiden

til å strekke til i blant. Den dagen jeg ønsker å trappe ned litt, kan det bli aktuelt å ansette en tannlege til, men det ligger et sted i fremtiden. I jobben min møter jeg mange som lider av odontofobi, bedre kjent som tannlegeskrekk, og vi konstaterer at vi når mange pasienter med våre tilbud. Jobben byr ellers på både faglige og menneskelige utfordringer som må takles, og ofte er det også akutte utfordringer, avslutter Otto Førde.


T

Kjøttmat til gull T

T

Det stunder mot jul! Da må selvsagt julematen være på plass. Det betyr travle tider for Rune Bønes og hans kolleger i Bønes Gårdsmat i Bergen. For det er ikke for ingenting at Bønes’ pinnekjøtt, lutefiskbacon og julepølse er prisvinnende delikatesser. E jubel og ståhei da Bønes Gårdsmat vant tre gullmedaljer på tre forsøk i Norgesmesterskapet i fjor. Bergensbedriften har levert førsteklasses kjøttprodukter til sultne nordmenn siden 2003, og står nå klappet og klare for nok en julesesong. – Vi har pølser, pålegg, spekemat. Nå til jul er det selvfølgelig også pinnekjøtt, julesylte, julepålegg og lammerull. Det er håndarbeid – alt laget for hånd, sier primus motor Rune Bønes. DET BLE SELVSAGT

distribueres til butikker og kjeder over hele Bergen og omegn, og Rune opplever stadig økende etterspørsel. Det er ingen tvil om at PRODUKTENE FRA BØNES

lokal og kortreist mat er i tiden, samtidig som kvalitet og smak selvsagt er alfa og omega. En pølse fra Bønes Gårdsmat inneholder rent kjøtt og krydder – og ingenting annet. – Kjøttmat skal smake kjøtt, og dett skal smake den type kjøtt som det skal være, understreker Rune. I Bønes Gårdmat er det i tillegg er det eget utsalg på gården, som er åpent torsdag og fredag mellom tolv og fem. Da er alle velkomne. Rune har både sønn og nevø med på laget i den daglige driften, sammen med andre dyktige folk. Selv har han vært i faget for fullt siden 1977. – Jeg er også opptatt av at vi skal holde et prisnivå

som ikke er for dyrt for allmennheten. Det er viktig for meg. Det er mye mat i det du får herfra, sier Rune. førsteklasses kjøttmat bærer frukter, og nå skal det bygges nytt produksjonslokale på Bønes. Det kommer til å gi ytterligere kapasitet. I fjor hadde pølsemakerne en omsetning på 12,5 millioner. Estimatene antyder at det kommer til å stige med én million i år. – Vi har fullt kjør stort sett hver dag hele året. Men det er sånn det skal være. For jeg liker utfordringer, sier Rune. HARDT ARBEID OG

BERGEN ORT | 135


Bowling til full pott En kveld ute blir bare enda bedre om man kan kombinere hyggelig lag og mat og drikke med underholdende aktiviteter. Det er bowling et førsteklasses eksempel på. I Bowling 1 Vestkanten, rett utenfor Bergen sentrum, går det i alt fra familieutflukter, til firmafester, til fødselsdager.

T

ingen tvil om at fleksibilitet er et viktig stikkord for denne plassen. For daglig leder Kenneth Olsen og hans kolleger, er filosofien at kunden skal få T det kunden ønsker seg. – Vi skreddersyr opplegget. Vi har egen restaurant med fast food, vi samarbeider med Peppes Pizza, og vi samarbeider med Safari Catering slik at vi kan tilby T alt av selskapsmenyer. Og vi har en kapasitet på opp til 150 gjester, sier Kenneth. FOR DET ER

E

18 bowlingbaner på senteret, fordelt på tre haller. To av hallene har egen skjenkebevilling, i tillegg til restauranten. Men ønsker man å leie hele TOTALT ER DET

136 | BERGEN ORT

lokalet, er Bowling 1 bare en enkel søknad unna alle rettigheter for hele lokalet. – Vi fikser det meste, og kan også arrangere konkurranser og annet. Mekanikeren vår er tre ganger Norgesmester i bowling, og har vært med på Europa-laget. Så ønsker man å få litt opplæring, kan man få det av en tidligere Norgesmester. Det er i det hele tatt en stemning av velvillighet over Bowling 1 Vestkanten. Det er fornøyde kunder de lever av, sier Kenneth, og derfor er det de som er sjefen. Når en slik innstilling kombineres med strøkne lokaler og god stemning, er suksesskvelden sikret.

ut en kveld, med vennegjengen, firmaet eller familien, blir det knapt bedre rammer enn dette. SÅ SKAL MAN


Bilhuset på Mongstad Ingenting er umulig for Rune Vaktskjold. Bilhuset på Mongstad er nemlig ikke A4 på noen som helst måte. Det nytter nemlig ikke når du blant annet skal serve en kravstor industri i nærområdet.

T T

T E en imponerende bilpark til utleie, og han har vaskehaller som ikke matches i hele fylket. I tillegg kommer innvendig og utvendig bilpleie, bilrekvisita og fullverdig dekksenter. Attpåtil er Bilhuset forhandler Gundersen Motorsport og Tredals kvalitetstilhengere. – På bilutleie har vi alle typer biler. For du kan ikke sammenligne bilutleie på Mongstad og Flesland. Vi har fra den minste personbil, til store varebiler, til minibuss. Også har vi alltid lyttet til DERFOR HAR RUNE

kundens ønsker og behov. Derfor har vi også spesialbiler, som pickuper og sekssetere med plan, forteller Rune. du finner både MINI Cooper og Jeep på Mongstad. Fleksibilitet er et viktig stikkord for denne plassen. Skal du ha en standard utleiebil, så får du det. Skal du ha en spesialbil, så får du det. Og like spesialiserte er senteret på bilvasken – med to haller, hver til sitt behov. – Vi har en hall for maskinvask av DET BETYR AT

person- og varebil inntil 2,95 i høyde. Det tror jeg er Hordalands største, og jeg har faste kunder fra Bergen. For den er helt unik i sitt system. De enkleste programmene er ferdig på fire-fem minutter, de mest avanserte tolv-tretten. Og maskinen skanner bilen, så selv om du har en pickup, om du har takboks, så kan du velge vasken du selv ønsker deg, understreker Rune. I tillegg kommer selvvaskanlegget, hvor du kan vaske alt fra bil til båt til lastebil og vogntog. Med høyde 4,30

og lengde på 18 meter tar den det meste – og den er åpen 24 timer i døgnet. Det er en slik type service Rune liker å kunne tilby. på å utvide leiebilhorisonten ytterligere, i retning Åsane. For ifølge Rune er det ikke tvil om at det ennå er stort potensial i markedet. – Nå har jeg kommet dit at jeg har fått etablert godt. Da er det bare å jobbe hardt hver eneste dag videre, sier han. NÅ SATSER HAN

LINDÅS ORT | 137


Firmaregister INDUSTRI & PRODUKSJON 4 Test Instruments 32 Adept 20 Agdermaskin 40 Bergen Agent 37 Bergen Bemanning 17 Bergen Personal 14 Bermingrud 15 Boon Edam 48 Bunker Oil Bergen 32 Coast Design 32 Drammen VVS og Eiendom 27 Eide Autosenter AS 24 Lojal Bilpleie 22 Molec 49 Montér Drammen 33 MPM 43 Ole Moen 126 Otera 18 Panelbygg 43 Seilmaker Iversen 25 Skruehuset 42 Stansefabrikken Products 41 TEC 45 Varodd Regnskap 38 vms safeport 51 Wave Båt & Fritid 42 Wencel 28 XL-Bygg Adolf Jahsen 30 YIT Mongstad 47

Gillmore skobutikk HTH Kjøkken Kristiansand Mastrevik Bok og papir Skan Møbler Synsam Søgne Tølthestershop

70 104 125 108 113 115

New Paradigm 85 Norsk miljøstabilisering 91 Otera XP 78 Pero maskin servcie 86 Safari Catering 127 Sjo Kommunikasjon 86 TWM Reklamebyrå 81 Viscom 92

136 117 129 130

TRANSPORT/VERKSTED/BIL

FRITID/KULTUR/MUSIKK/RESTAURANT Bowling1 Vestkanten Kallemann Panorama Art Solheim kjøtt

HELSE/SKJØNNHET Akupunktor Pia Hval 76 Akupunktur Anne Mette Must 84 Austrheim Hud og Helsesalong 124 Bedriftsterapeutene 79 Bentes Fotterapi 102 Brobekk frisør og hudpleie 78 Evas Akupunktur 100 Hesteterapi Sør 115 Hundens hverdagsklipp 92 Marinas Frisør og velværesenter 96 Optimus klinikken 96 Skøyen Naturmedisinske klinikk 76 Tann Estetikk 93 Tannlege Otto Førde 134 Vision Frisører 103

HEMSEDAL & GEILO

HOTELL/REISE/TURISME

Eventyrgarden HUSO 56 Harahorn Hemsedal 64 Hemsedal Café 66 Hollvin Restaurang 62 Kiwi 68 Kjøkken Kroken 57 Lykkja Feriecenter 63 Nyørk 69 Skarsnuten Hotel 60 Skistar 58 Skistua Hemsedal 65

Byggerhuset 116 Colorline SuperSpeed 106 DNT Sør 111 Kjell Inges Mat 110 Strand Hotel Fevik 122 Åsane Reisebyrå 128

BYGG/HÅNDVERK/INDUSTRI Bryn Byggklima Fair Deal Osterhausgt. Dører & Vindær Right Price Tiles Strai kjøkken Asker

88 113 80 69 87

DETALJHANDEL/DAGLIGVARE/BUTIKK Bønes Gårdsmat Brigitta + Markantene

135 77

IT/TEKNIKK/MEDIA Grimstad data Tjenester 121 Incendio 77 ISP-HUSET Nordic 102

TJENESTER/BEDRIFTER Advokat Eide Advokatfirmaet Stallemo Comitas kommunikasjon Credor Eiendomsmegler1 Grimstad Fuel Express Gro Sørby Kakis Mydlands Elektriske

120 109 86 85 114 89 79 80 112

Automobil-Kompaniet 97 Ax4 82 Bilhuset på Mongstad 113 Fosnøy Bilsenter 124 Jæger Automobil 132 Lier Traktor 103 Parken Bilpleie 111 Skotvedt 90 Toyota Norge 98 Varebilspesialisten 111


Vinn Hellbillies siste CD, “Tretten” Hellbillies slapp albumet “Tretten” i starten av november, og har fått strålende anmeldelser i alt av store og små medier. Dagsavisen meldte at “Hellbillies må være Norges beste band”, mens Dagbladet begrunnet sin 5’er med at Hellbillies fortsatt har “en fantastisk evne til å låte nye og friske hver gang de entrer en scene eller gir ut nytt album”. Etter en utsolgt og fantastisk 20-årsfeiring i Oslo Spektrum den 24. november er Hellbillies klare til å fortsette feiringen i resten av landet. De skal ut på en omfattende norgesturne med 23 konserter, og skal besøke både kulturhus

og studentplasser fra nord til sør. Den første konserten skjer på hjemmebane i Ål den 30. januar.

Svaret sender du til: post@norskebransjemagasinet.no. Merk ditt konkurransebidrag med ”Tretten”, og send inn ditt svar innen 15. februar 2013.

“Etter en fantastisk konsert i Oslo Spektrum gleder vi oss til å legge ut på en omfattende turne hvor vi får presentert både nytt og gammelt materiale. Det er selvfølgelig en stor glede for oss å kunne starte på hjemmebane” sier Aslag Haugen. For deg som ikke har mulighet til å overvære en av konsertene, kan jo en CD være et bra alternativ. Svar på spørsmålene under og vinn et eksemplar av “Tretten”!

[1]

Hvor spilte Hellbillies sin aller første konsert? 1. På Folkets Hus i Ål X. I en kinosal 2. På en kinarestaurant

[2]

Hva er norges største eksportvare? 1. Fisk X. Oje og gass 2. Aluminium

Vi gratulerer forrige nummers vinnere: Tanya Kristiansen får et eksemplar av "In The Deep" i posten, og Kara L Tangen et eksemplar av "the Flying Culinary Circus"!

[3]

Hvor lang historie har Seilmaker Iversen I Bergen? 1. 50 år X. 100 år 2. 150 år

Finn oss på nettet www.norskebransjemagasinet.no er vår plass på nettet, der vårt magasin og vårt selskap presenteres grundig. Her finner man også informasjon om hvordan man går fram dersom man vil jobbe hos oss, og hvordan man lettest kan komme i kontakt med oss. Men www.norskebransjemagasinet.no er mer enn som så, vi har også utviklet en dynamisk søkeportal der bedrifter og kunder møtes. Bedrifter som er med i vårt magasin får en

mulighet til å presenteres kostnadsfritt med en reportasje, bilde og kontaktinformasjon på vår portal. ... over tre tusen bedrifter er synlige hos oss, og sammen skaper de et utviklende klima å møtes, virke og samarbeide i. Gjør som så mange andre, presenter deg og ditt firma på www.norskebransjemagasinet.no. Med noen enkle museklikk finner besøkerne fram til deg og din bedrift.

Vil du abonnere? JA TAKK, jeg vil ha 5 nummer for 499 kr.

FIRMA: NAVN: ADRESSE: TELEFON: E-POST:

R&D Forlag AS Filipstad Brygge 1 0252 Oslo


T T

T

E

140 | ORT


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.