Boligakustikk – akustikkregulerende materialer (NO)

Page 1

AKUSTIKKREGULERENDE MATERIALER

BOLIGAKUSTIKK


BOLIGAKUSTIKK & DESIGN Det er mer regelen enn unntaket, at man i kjøkken/ allrom og stue har stor takhøyde. Dette gir lys og luft – komfort for øye og sjel. Jo høyere det er til taket, jo lengre tid tar lyden for å dø ut i rommet. Fliser, tregulv og vegger av murstein eller ulike typer av betong er alle harde overflater, som lar lyden i rommet leve i lang tid. Akustikk handler om hvor lang tid lyden bruker på å miste sin energi.

2


Designpanel Globe

Designpanel Micro

MAN BØR TILFØRE LYDABSORBERENDE MATERIALER NÅR: • Det er anstrengende å føre en samtale. • Barn som leker føles som støy. • Lydanlegg virker ikke optimalt p.g.a. stor romklang. Perforerte gipsplater løser disse problemene og kan integreres i vegger og tak. HVOR MANGE PL ATER SK AL BRUKES? Det finnes ingen lovmessige krav eller formelle anbefalinger når det gjelder akustikk i boliger. For å oppnå best mulig demping av romklangen anbefaler vi at hele takflaten dekkes med perforerte gipsplater. Er det snakk om veldig høye rom (større høyde enn bredde) bør det være akustikkregulering på veggene.

3


Designpanel Micro

Danopanel Micro

DESIGNPANEL ELLER DANOPANEL DESIGNPANEL Designpanel finnes i to størrelser – 90 x 270 cm og 120 x 240 cm. Designpanel Tangent er tilgjengelig i 90 x 240 cm moduler. Platene leveres med sparkelkant på alle 4 sider. Dette letter sparkelarbeidet og sikrer en jevn og ubrutt tak- eller veggflate.

DANOPANEL Danopanel leveres i format 60 x 60 cm. Platen leveres med fasete kanter på alle fire sidene. De fasete kanter har fordelen ved at det ikke skal foretas skjøtsparkling. Danopanel har ferdig malt overflate og metallclips på baksiden for skjult innfesting. Dermed slipper man malerarbeid.

MONTERINGSVALG De perforerte platene kan monteres som en full integrert del av takkonstruksjonen. 1. 2. 3. 4.

Sperrekonstruksjon / mineralull Dampsperre Lekter Perforerte gipsplater

1

2 3 4

... eller de kan bygges utenpå et eksisterende tak. 1. 2. 3. 4.

Eksisterende takkonstruksjon Lekter Mineralullsinnlegg (anbefalt 45 mm) Perforerte gipsplater

1

2

3 4

4


Designpanel Tangent

Designpanel Globe

Designpanel Micro

5


Designpanel og Danopanel plater fås med 4 forskjellige perforeringshull: Micro, Tangent, Quadril og Globe. Designpanel fås dessuten med flere forskjellige perforeringsmønstre innen hver perforeringstype.

MICRO

DANOPANEL OG DESIGNPANEL

DANOPANEL M1

A

A: 37,5 mm B: 525 mm

B A

A

B

A

DESIGNPANEL 900 X 2700 A

M1F

Micro perforering består av 3x3 mm kvadratiske hull med innbyrdes senteravstand på 8,3 mm.

A

M2F

A: 60 mm B: 780 mm C: 120 mm

C

B

A: 60 mm B: 480 mm C: 120 mm

C

A A

B

C

M2F

B C

A: 60 mm B: 330 mm C: 120 mm A

TANGENT

A B

B A

DESIGNPANEL 1200 X 2400

B C

DANOPANEL OG DESIGNPANEL

DANOPANEL T1

C

A: 27 mm B: 32 mm

A D

C: 530 mm D: 520 mm

B

DESIGNPANEL 900 X 2400 A

T3L1

B C E

A: 60 mm B: 180 mm

C: 120 mm D: 70 mm

A B

D

E: 2260 mm

C E

A: 60 mm B: 180 mm

F C: 120 mm D: 70 mm

E

A: 60 mm B: 180 mm

T3L2

D

6

T3L4

C D

Tangent perforering består av 4x14 mm ovale hull med innbyrdes senteravstand på 10 / 20 mm.

A B

E: 1060 mm F: 140 mm

F C: 120 mm D: 70 mm

E: 460 mm F: 140 mm


QUADRIL

DANOPANEL OG DESIGNPANEL DANOPANEL Q1

A

A: 45 mm B: 510 mm

B A

A

B

A

DESIGNPANEL 900 X 2700 A

DESIGNPANEL 1200 X 2400 A

Q1F

Q2F

B

B A

C

B

A

A: 60 mm B: 780 mm C: 120 mm

A: 60 mm B: 480 mm C: 120 mm

C

A A

Quadril perforering består av 12x12 mm kvadratiske hull med innbyrdes senteravstand på 30 mm.

Q2F

B C

B

A B C

Q4F A: 60 mm B: 480 mm C: 120 mm

A: 60 mm B: 330 mm C: 120 mm A

C

B C A B C

GLOBE

DANOPANEL OG DESIGNPANEL

DANOPANEL G1

A

A: 37,5 mm B: 525 mm

B A

A

B

A

DESIGNPANEL 900 X 2700 A

G1F

A

G2F

B

B A

DESIGNPANEL 1200 X 2400

A

B

C

A: 60 mm B: 780 mm C: 120 mm

A: 60 mm B: 480 mm C: 120 mm

C

A

B

C

Globe perforering består av 6 mm runde hull med innbyrdes senteravstand på 15 mm.

7


Lyddempende plater med bråkete motiv (eller hvilket som helst motiv du måtte ønske)

Adit er en lyddempende plate som kan trykkes med valgfritt motiv. Den er meget enkel å montere med minimalt med verktøy. Adit er klassifisert som en A-absorbent og dermed i ypperste klasse på lydabsorpsjon. Les mer om Adit på www.knaufdanoline.no.

Norgips Norge AS – Postboks 655 Strømsø, 3003 Drammen – Tel.: 33 78 48 00 – Epost: norgips@norgips.com – www.norgips.no


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.