Norgips Bærekraftsrapport 2021/2022 (NO)

Page 1

Miljømålene som gir resultater

Slik skal vi gjøre byggebransjen grønnere

Lærdommer og spådommer

Norgips Bærekraftsrapport

BÆREKRAFTSRAPPORT 2021/2022

2021/2022

1


TAG

Det viktigste konkurransefortrinnet i byggebransjen er tidsbruken

2

BÆREKRAFTSMAGASIN 2022


TAG

Nail it-systemet gir lynrask montering av innervegger norgips.no/nail-it-indoor

BÆREKRAFTSRAPPORT 2021/2022 BÆREKRAFTSMAGASIN 2022

3


LEDER Bildetekst: Porro el mo dolenducima dolene coria nosam entota pellatem. Sectem aligend ipides solessum quodioratqui doluptis am nis eatium autem lab inturerae mintium eosa aut aut ma

Norgips går i front VISSTE DU DETTE OM GIPS?

DA AMERIKANEREN STEPHEN KELLEY patenterte den første moderne gipsplaten i 1908, tenkte han neppe på hvorvidt det han hadde laget var et miljøvennlig og bærekraftig produkt. På den tiden handlet boligbygging først og fremst om å beskytte seg fra en lunefull natur. Ingen så noen grunn til å tenke over at vårt aller viktigste hjem, faktisk er jorda selv. Gipsplatene våre avgir ikke skadelige gasser eller partikler, og er ikke farlige å jobbe med. Fordi platene har god evne til å oppta og avgi varme og fuktighet, bidrar de til et godt inneklima. Så selv om Kelley i 1908 ikke visste om det da, skapte han med andre ord et produkt som er for fremtiden – på mer enn én måte.

Produsenter av byggematerialer sitter med et stort ansvar GIPSENS SIRKULÆRE LIV Gips er et klima-endringene naturprodukt og man regnerinnen med at 2030. det finnes over 2000 for å stoppe de globale milliarder tonn gips som naturlige forekomster. For å lage gipsplater Som en av Nordens største produsenter av gipsplater, står økt trenger man gips, vann og kartong. bærekraft høyt påKartongen agendaen vår iivår Norgips. som brukes produksjon av gipsplater er resirkulert. 20

prosent av gipsråstoffet vi bruker, kommer fra gipsplater som allerede har g jort sin tjeneste, og resten av råstoffet er industrigips fra Tyskland. Ved å bruke industrigips slipper vi å ta ut naturgips og sparer da både råvarer og MEDARBEIDERNE I NORGIPS fikk gjennomgå rekke minimere og restmaterialer i byggefaser er noe vi transportvei – som ig jen en sparer miljøetÅfor store COavfall 2-utlipp. prøvelser i 2020 og 2021. Pandemien påvirket alle i bedriften, skal være ledende på, og kommer til å bruke bruke store fra produksjon til kundeservice, med ekstraordinære tiltak ressurser på i årene som kommer. ROM FOR LIVET for ansatte, samt en anstrengt materialforsyning globalt. Arbeidet med redusert ressursbruk Gipsplater har også den unike Til egenskapen at den opptar fuktighet fra innen byggindustrien tross for dette har vi opprettholdt høy i arbeidet vi gjør for å begrense materialmengden omgivelsene og leveransekapasitet reduserer svingninger speiles i relativogså fuktighet i rommet. Gipsog kvalitet på produktene våre gjennom I som sendes til byggeplass. Norgips utvikler kontinuerlig platene bidrar ogsåhele til åperioden. utjevne temperatursvingninger. tillegg klarte vi å iverksettePlatene planlagte medvarme høye og nye produkter og synker systemer forden mer effektiv materialbruk. harinitiativer evne til å lagre når temperaturen frigir målsetninger for bærekraft. Vi fokuserer på premiumprodukter som skaper bedre rom den lagrede varmen. Gjennom samarbeid ogOg klare om av å de levemange å leve samtidig somtilvigips, korter huskambisjoner – for å få gleden godei, egenskapene er ned det monteringstiden, bedrer opp til EUs bærekraftmål, skalatNorgips ligge i forkant av gipsplatene ergonomien, ogriktig, minimerer ressursbruken. Dette skal vi viktig overflatebehandlingen g jøres blant annet bransjen. Det interne arbeidet vårt maling har gittsom ossikke store fortsette med iGipsplatene 2022. ved å bruke harbefor tett malingsflim. trenger sparelser på energiforbruk, emballasje og transport helt i av våre produkter pusses med gipså puste. Istedenfor maling, –kan noen tråd med EUs bærekraftmål. puss,Gjennom kontinuerlig og tett PÅ NORGIPS tror vi på å skape rom for livet – rom som skal samarbeid har vi klart å øke andelen gjenvunnet materiale fylles av alt livet har å by på. Som er trygge å bo i og er i produksjonen vår årlig. I dag er vi ledende innen sirkulær holdbare. Som uten farlige stoffer beskytter mot brann – i bruk med gipsavfall som råvare. alle livets faser – elt til de en vakker dag skal gjenvinnes for å skape nye rom. REDUSERT AVFALL fra byggeprosjekter er blant de tydeligI Norgips har vi høye ambisjoner for resirkulering, innste utviklingene markedet har sett i 2021. Sammen med ovasjon, samarbeid og digitalisering – for å nå ytterligere JM Norge har vi i Norgips startet et unikt prosjekt hvor høye bærekraftmål. Dette tar vi med oss videre for å skape vi aktivt jobber for ressursoptimalisering på byggeplasser. nye, holdbare rom i 2022.

g

g

4

BÆREKRAFTSRAPPORT 2021/2022


INNHOLD

19

8

23 Sirkulært samarbeid Gipsplatene våre har alltid hatt et lavt karbonavtrykk, men vi jobber kontinuerlig med å forbedre prosessen ytterligere.

6

Felles løft for miljøet Fem store aktører, med Norgips i spissen, tok i 2021 et skikkelig felles løft for mer bærekraftig transport via Drammen havn.

23

Tydelige miljømål gir resultater Bli bedre kjent med målene Norgips jobber etter, og resultatene det har ført til.

8

Målet er avfallsfrie byggeplasser Med mål om total reduksjon av gipsavfall på byggeplassen, gikk Betonmast og Norgips sammen i prosjektet på Landåsjordene ved Asker.

26

14

Visste du dette om gips? Oppskriften på gipsplater er enkel – alt som trengs er gips, kartong og vann. Men resultatet er miljøvennlig, sirkulært og skaper gode rom.

29

18

Tre lærdommer og tre spådommer Bjørn C. Ottersen, Hilde Kristin Herud og Ole Reidar Warp tar et tilbakeblikk på året som har gått – og gir oss sine spådommer for året som kommer.

30

Slik skal vi gjøre byggebransjen grønnere Vi bruker erfaringen vår for å gjøre hele byggebransjen mer bærekraftig. Reduserte utslipp med over 4221 tonn co2 i 2021 Tre grep som bidro til å redusere utslipp i 2021. Norges grønneste sykehus Siden åpningen i 2017 har LHL-sykehuset på Gardermoen blitt et forbildeprosjekt innen energi, inneklima og arkitektur.

BÆREKRAFTSRAPPORT 2021/2022

20

5


SIRKULÆRT SAMARBEID Det er ingen begrensninger for hvor mange ganger gips kan resirkuleres. Gipsplatene har alltid hatt en god miljøprofil, men det jobbes stadig med å forbedre prosessen og avtrykket ytterligere. Norgips samarbeider med Norsk Gjenvinning og New West Gypsum Recycling – som sammen eier Den Sirkulære Gipsfabrikken i Holmestrand. Våre samarbeidspartnere har gått frå å være avfallsleverandører til å levere råvarer. Det sirkulære samarbeidet oversteg 100.000 tonn gips ved utgangen av 2020 – noe som utg jør 20 prosent av råstoffet i gipsplatene Norgips produserer.

g

6

BÆREKRAFTSRAPPORT 2021/2022


ER

RE S

L KU R I

GJENB

RUK

RE D U SER BÆREKRAFTSRAPPORT 2021/2022

7


TAG RESULTATER

Tydelige miljømål gir resultater Gjennom strukturert arbeid med både egne miljømål og FNs bærekraftsmål, kan vi nå vise til tydelige forbedringer i organisasjonens miljøytelse. Bli bedre kjent med målene vi jobber etter, og resultatene det fører til.

8

BÆREKRAFTSRAPPORT 2021/2022


RESULTATER

1

2

3

Prinsippet for sirkulærøkonomi, om at ingen ressurser skal kastes, står sterkt hos oss i Norgips. –Vi som står ansvarlig for produksjon av byggematerialer må sørge for å produsere så energieffektivt som mulig, og lage produkter med lang holdbarhet, slik at vi unngår overforbruk, forklarer Hilde Kristin Herud, CEO Chief Executive Officer/Administrerende direktør i Norgips. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. De 17 bærekraftsmålene ble vedtatt i 2015. I tillegg til våre egne miljømål har vi valgt ut fire av FN-målene som fokusområder. De fire målene er nummer «8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst», nummer «11: Bærekraftige byer og samfunn», nummer «12: Ansvarlig forbruk og produksjon», og ikke minst nummer «17: Samarbeid for å nå målene». – Bærekraftsmål 17 er det viktigste målet for oss. Det er gjennom samarbeid vi oppnår de virkelig store resultatene, det være seg med andre selskap i Knauf-gruppen, Norsk Gjenvinning, JM, faggrupper i Byggevareindustrien eller andre som vi samarbeider tett med for å finne gode løsninger for fremtiden, forteller Herud. Vi mener bærekraftig vekst må ligge til

BÆREKRAFTSRAPPORT 2021/2022

1 Frank Gulliksen, QSHE-/Compliance Leader i Norgips. 2 FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 3 Hilde Kristin Herud, CEO i Norgips.

grunn i enhver kommersiell virksomhet, og ønsker å bidra til at fremtidens bygg er trygge, varige og bærekraftige. – I Norgips skal vi levere kvalitetsprodukter som har lang holdbarhet og kan resirkuleres når tiden er inne for det. VIL VÆRE FREMTIDENS LØSNING

Norgips sine egne miljømål – avfallsfrie byggeplasser, togtransport og resirkulering – henger tett på bærekraftsmålene satt av FN. –Vi jobber med avfallsfrie byggeplasser for å møte markedskravet for utbyggere, entreprenører og en fremtidig TEK, hvor vi antar at kravet om å levere maksimalt 25 kg avfall per bygde kvadratmeter kommer, forklarer Herud, og legger til at Norgips ønsker å være i forkant av utviklingen og derfor har inngått et samarbeid med JM. – Vi har gjort en avtale hvor JM bidrar som «krevende bestiller», i ordet beste forstand, og som samarbeidspartner. Foreløpig er det mest fokus på utslipp fra produksjon, men i fremtiden har vi i Norgips tro på at aktører kommer til å bli målt på hele verdikjeden, fra uttak av råvare til ferdig levert produkt og videre inn i en sirkulær verdikjede.

9

»


TAG RESULTATER

2020

Den siste dieseltrucken ble byttet til el, slik at det per 31.12.20 kun er tre hjullastere som drives med fossilt brennstoff (diesel) i fabrikken. Per i dag finnes ikke tilgjengelig teknologi til å kunne bytte ut disse med en el-dreven løsning.

2019 »

– Vi anser transport som en stor del av utslippsproblemet, og har derfor valgt togtransport som ett av våre miljømål, forklarer Herud. Det siste miljømålet anser Herud som et av de aller viktigste tiltakene Norgips har jobbet med og kommer til å jobbe med i fremtiden – nemlig resirkulering sammen med Norsk Gjenvinning. – Materialer som kan inngå i sirkulære modeller og brukes på nytt vil være fremtidens løsning. INNSATSEN HAR GITT RESULTATER

Vi har siden 2009 jobbet aktivt og kontinuerlig for å øke bærekraften i produksjon av gipsplater og andre gipsprodukter. Da Frank Gulliksen, QSHE-/Compliance Leader i Norgips, i starten av 2022 presenterte Miljøgjennomgåelsen fra 2014-2021, viste det seg tydelig at innsatsen har gitt resultater. – Summen av alle gjennomførte investeringer og forbedringer har resultert i at praktisk talt alle miljøytelser har sett en betydelig forbedring i perioden, forklarer Gulliksen. Miljøgjennomgåelsen for 2021 inneholder historikk for de fleste områder fra og med 2014,

10

Det ble inngått ny avtale med New West Gypsym Recycling/Norsk Gjenvinning (NWG/ NG) for mottak av vrak, og levering av resirkulert gips.

2018

Ny tørkeovn ble installert, bygget etter BAT-prinsippet om bruk av beste tilgjengelige teknologi. Det positive resultatet fremgår i miljødeklarasjonen for 2018, under energiområdet.

2012 Norgips gikk fra butangass til flytende naturgass (LNG) som primær energibærer. Dette ga nedgang i gassforbruk per kvadratmeter produsert enhet, samt en betydelig reduksjon i utslipp av klimagasser som NOX, CO og CO2.

slik at man kan sammenligne tall og grafikk for de siste åtte årene. Gulliksen er spesielt stolt over at klimagassutslippet pr. m2 gipsplate i perioden har blitt redusert med 16 prosent. – Vi er også svært fornøyde med at innblandingen av resirkulert gips i produksjonen nå har kommet opp i 20 prosent. Dette er jo helt i tråd med sirkulærøkonomi-prinsippet og FNs bærekraftsmål 12 om at ressurser ikke skal kastes, men i størst mulig grad resirkuleres eller gjenbrukes. EN VINN-VINN-SITUASJON

De siste årene har vi i Norgips gjort store investeringer for å redusere miljøutslipp. På spørsmål om hvilke initiativer han er spesielt stolt over at Norgips gjennomførte i 2021, svarer en stolt Gulliksen at «det er flere enn vi får plass til her.» – Men om jeg skal plukke ut noe, må det være hvordan Norgips som organisasjon har klart å løfte miljø og bærekraft til et tema i alt vi foretar oss. Fokuset på miljø og bærekraft er en vinn-vinn-situasjon for alle involverte parter: Vi i Norgips som produsent, kundene som bruker produktene våre, og ikke minst for miljøet og samfunnet som helhet.

BÆREKRAFTSRAPPORT 2021/2022


RESULTATER

I 2021 har diverse spennende småskala pilotprosjekter blitt testet ut, som Avfallsfri byggeplass (som du kan lese mer om på side 26), redusert bruk av plastemballasje og overføring av gipsplatetransport fra vei til jernbane (som du kan lese mer om på side 22). Sistnevnte har så langt resultert i 1300 færre lastebiltransporter på norske veier. HVILER IKKE PÅ LAURBÆRENE

Selv om miljøgjennomgåelsen viser betydelige forbedringer på alle punkter, hviler vi ikke på laurbærene. – I 2022 skal vi øke andelen resirkulering, flytte større andel av transport over på tog og båt, vurdere fremtidens energikilder og digitalisering av alle miljødata sammen med de andre aktørene i Byggevareindustrien, forklarer administrerende direktør Hilde Kristin Herud. Quality, Safety, Health & Environmentlederen nevner videre oppfølging og utvikling av avfallsfrie byggeplasser som et ekstra spennede prosjekt fremover. Hvis de nødvendige investeringsmidlene bevilges, kan prosjektet etter hvert gå over i storskala produksjon. – I tillegg blir det spennende å følge delprosjekter i fabrikken som ytterligere vil

BÆREKRAFTSRAPPORT 2021/2022

I Norgips har vi jobbet sammen med Greencarrier, CargoNet, DSV Road og Drammen havn for å ta et skikkelig felles løft for bærekraftig transport via Drammen havn. Avbildet er Havnedirektør ved Drammen havn, Einar Olsen og administrerende direktør i Norgips, Hilde Kristin Herud.

redusere energiforbruk og miljøutslipp. For eksempel har vi mål om å redusere klimagassutslipp med 55 prosent innen 2030, og vil undersøke alternative, fossilfrie energikilder til gipsplateproduksjon, forteller Gulliksen. Snart kommer det også nytt lovverk som stiller krav tilknyttet miljø og bærekraft. EUs taxonomikrav vil for alvor gjøre seg gjeldende som kriteriedokument for alle nyinvesteringer fra og med 2022. – Dessuten vil den nye norske Åpenhetsloven gjelde fra 1. juli 2022. Loven vil stille ytterligere krav til bedrifter som vår, om å overholde FNs bærekraftsmål og etterleve globale krav til menneskerettigheter i leverandørkjeden og hos forretningsforbindelser. Administrerende direktør Hilde Kristin Herud ser tydelig verdien av å jobbe strukturert med både egne miljømål og FNs bærekraftsmål. – Målene har gitt arbeidet vårt tydelig retning, og alle i organisasjonen – fra ledergruppa til salg, transport og produksjon – er med på å dra lasset sammen. Det er utrolig verdifullt.

g

11


TAG NØKKELTALL

NØKKELTALL FRA MILJØGJENNOMGÅELSEN 2021

334 %

økning i bruk av g jenvunnet gips fra 2018 til 2021

20 %

resirkulert gips i produksjonen i 2021

ALLE

våre trucker er elektriske i 2022

Å bytte ut transport på vei med hav sparte oss

221

tonn CO2 i 2021

12

Fra 2014 til 2021 har klimagassutslippet pr. m2 gipsplate blitt redusert med

16 %

49,5 tonn tonn g jenvunnet gips levert fra Norsk Gjenvinning i 2021

1446

lastebiler ble fjernet fra veiene i 2021 g jennom samarbeidet med Drammens havn

Vi byttet ut vei med tog, og sparte

4000 tonn

CO2 i 2021

Totalt har vi siden 2011 redusert CO2 avtrykket per m2 med

30 % BÆREKRAFTSRAPPORT 2021/2022


norgips.no/ultraboard

Den ultimate gipsplaten Robust & skruefast

BÆREKRAFT – I DOBBEL FORSTAND! Ultraboard kan bære tunge ting på veggen, samtidig kan gipsen resirkuleres i det uendelige. Det er en sterk, robust og ikke minst skruefast gipsplate – laget av naturproduktet gips og 100 % resirkulert Ved bruk av en 5 mm treskrue kan du beregne direkte horisontal uttrekk opptil 23 kg på ett lag Ultraboard 13 og opptil 50 kg hvis du bruker 2 lag Ultraboard 13.

BÆREKRAFTSRAPPORT 2021/2022

kartong. Platen bearbeides på samme måte som tradisjonelle gipsplater. 13


TAG

Slik skal vi gjøre byggebransjen grønnere 14

BÆREKRAFTSRAPPORT 2021/2022


NORGIPS GÅR I FRONT

Gjennom effektive miljøtiltak har vi i Norgips redusert CO2-utslippene sine med nesten 30 prosent. Nå vil vi bruke erfaringen til å gjøre hele byggebransjen grønnere.

D

et er ikke til å legge skjul på at vi i Norgips, som en av de ledende leverandørene av byggevarer i Norge og Sverige, er en del av miljøutfordringen, sier innkjøpssjef i Norgips, Jan Sæterdal. – Selv om gipsplater i seg selv er miljøvennlige, slipper produksjonen likevel ut en god del CO2. De siste ti årene har vi jobbet for å kutte utslipp. Nå har vi fått resultatene og innsatsen har vist seg å nytte! STORE KUTT, ENDA STØRRE AMBISJONER

Å få til en grønn omstilling i en stor bedrift er ikke bare enkelt. Men ved å satse på mer miljøvennlig produksjon og transport, mindre plastbruk, elektrifisering og resirkulering, har vi siden 2011 redusert CO2-avtrykket per kvadratmeter med over 30 prosent. Det mest utslagsgivende har vært investeringen i en ny tørkemaskin til 135 millioner i 2018. Maskinen bruker mindre energi og tørker gipsplatene raskere slik at utslippene fra selve produksjonen har gått drastisk ned. Selv om mange tiltak allerede er iverksatt, er ambisjonene våre fremdeles store. – Målet er å bli CO2-nøytrale og bidra til at byggebransjen går mot en bærekraftig fremtid. Vi ønsker å være den mest fremoverlente aktøren i bransjen, forteller administrerende direktør i Norgips, Hilde Herud.

BÆREKRAFTSRAPPORT 2021/2022

15

»


NORGIPS GÅR I FRONT

BÆREKRAFTSTILTAK: Plast: h Årlig reduksjon på ca. 14 tonn plast, ved å gå ned på tykkelse og opp på kvalitet på strekkfilm.

1

»

For Herud var det innlysende at Norgips måtte brette opp ermene og legge inn stor innsats for å nå de ambisiøse bærekraftsmålene frem mot 2030. – Vi vil være et godt forbilde og vise at det er mulig å både vokse og spare miljøet. Siden 2018 har vi for eksempel redusert forbruket av plast med over 14 tonn i året og elektrifisert alle trucker, forteller hun. SKAL GJØRE BRANSJEN GRØNNERE

Nå vil vi bruke kunnskapen vår til å gjøre industrien grønnere. – Byggebransjen henger etter, både når det gjelder bærekraft og digitalisering. Det er ikke så lenge siden vi fikk bestillinger på fax, sier Sæterdal lattermildt. Selv om byggebransjen ikke er lengst fremme, opplever han at det har kommet en større bevissthet rundt bærekraft og et ønske om endring. – Det er mange aktører som jobber mot forandring og tar samfunnsansvaret på alvor. Byggherrer og entreprenører har økt fokuset på miljø og det har endelig kommet krav om at avfallsmengden på byggeplasser skal ned. Dette er tiltak som vil utgjøre en stor forskjell, tror Sæterdal.

16

Transport: h Flyttet varetransport fra semitrailer til bane. Har redusert CO2 med ca. 4000 tonn, og fjernet 1300 lastebiler fra veien. h Flyttet råvarer fra semitrailer til båt. Har redusert CO2 med ca. 221 tonn, og fjernet 146 lastebiler fra veien. h Det jobbes aktivt for å flytte mer gods over på bane og båt. h Alle trucker er elektrifisert. Produksjon: h Ved å få ny tørke og andre effektive miljø­ tiltak har Norgips hatt en reduksjon av CO2 pr. produsert M3 med ca. 30 prosent siden 2011. h 20 prosent av en produsert plate kommer fra resirkulert gips fra Holmestrand, New West.

ØNSKER DEPONIFORBUD

Selv om gipsplater i seg selv er miljøvennlige, er det problematisk at de i så liten grad blir resirkulert. Per år genereres 80 000 tonn gipsavfall kun i Norge. I mangel på gode løsninger, går avfallet fra byggeplasser ofte rett på søppeldynga. Å kaste gips har vist seg å ha store, negative konsekvenser som forurensning av luft, grunnvann i tillegg til lav ressursutnyttelse. Dette vil Norgips endre. – Vi ønsker oss rett og slett et deponiforbud mot gips, sier Sæterdal. – Det er ikke greit at det er billigere å kaste enn å resirkulere gips. Vi jobber aktivt for å sikre at det blir mer resirkulert gips i årene fremover som vi kan bruke til å lage nye gipsplater. Gips er et materiale som kan gjenvinnes i det uendelige, og som ifølge Sæterdal kan et stort potensial i den nye, sirkulære økonomien, hvor målet er å utnytte de samme ressursene flere ganger. KUTTET 1446 LASTEBILER

I dag inneholder nye gipsplater fra Norgips 20 prosent resirkulert gips fra Norsk Avfall sin

BÆREKRAFTSRAPPORT 2021/2022


NORGIPS GÅR I FRONT

2

3

gjenvinningsfabrikk i Holmestrand. Resten av råstoffet – industrigips fra Tyskland – er et avfallsprodukt fra kullproduksjon eom ellers ikke ville blitt utnyttet. – Det at vi bruker 33 000 tonn resirkulert gips, gjør at vi slipper å importere mer industrigips fra Tyskland. Da sparer vi både råvarer og transportvei, som igjen sparer miljøet for store CO2-utslipp, sier Sæterdal. De siste årene har Norgips i tillegg satset på miljøvennlig transport av både råvarer og ferdige produkt. Sammen med fem andre aktører har vi tatt et felles løft for bærekraftig transport via Drammen havn. Ved å ta i bruk båt og togbane har vi kuttet 1446 lastebiler fra veien og redusert utslippene med 4221 tonn CO2 i året.

12 Fra gammel til ny tørkemaskin. Den nye tørkeovnen ble installert i 2018, og er bygget etter BAT-prinsippet om bruk av beste tilgjengelige teknologi. 3 Norgips har lansert et system der platene festes med spikerpistol, og gipsplatene skjøtes uavhengig av stender. Dette reduserer svinn. Man kan også bruke avkappet til å skjøte platene, noe som igjen bidrar til å redusere avfallsmengden.

Vi ønsker oss rett og slett et deponiforbud mot gips.

VIL BIDRA TIL FELLESSKAPET

Norgips-sjefen er stolt over det til tider krevende arbeidet som er lagt ned for å sikre at bedriften bidrar til en mer bærekraftig industri. – De tiltakene vi har gjennomført og kommer til å gjøre de neste årene, bidrar i stor grad til reduserte utslipp og en grønnere næring. Jeg håper dette også setter en tydelig agenda i bransjen, sier Herud. Hun vil at Norgips skal bidra med kunnskap og kompetanse om hvilke produkter og løsninger som faktisk er mest bærekraftige, slik at arkitekter, entreprenører, håndverkere og private forbrukere i fremtiden er bedre i stand til å ta de gode beslutningene når det kommer til bygningskonstruksjoner. – Slik jeg ser det, har vi alle sammen et ønske om bærekraftige, komfortable og funksjonelle bygg. Og det er kun i fellesskap, ved å bevisstg jøre og dele kunnskap, at vi klarer å oppnå dette.

g

– JAN SÆTERDAL

BÆREKRAFTSRAPPORT 2021/2022

17


BÆREKRAF TIG TRANSPORT

Sitat itatem reperunt am eos tium enimaiorpore am, tatia dolenis secessu net volorit.

REDUSERTE UTSLIPP MED OVER 4221 TONN CO2 I 2021 – NAVN NAVNESEN

FAKTA

Tiantibus sequaeptatum vellandiatur si bea voluptam etur most, invel inim quiaestenda dia prat exerios autem rae vendis rerror rem fugitis cienden ientis es id eaqui velique eturibu sandiandisim quiduntibus explit et aborest autem eationem qui volora qui nus et quo et, verionse plaborecae BYGG- OG ANLEGGSSEKTOREN står i dag for store klima­ semitrailere er redusert og bruken av tog er økt. nonem et.

Ved å kutte i bruken av semitrailere, og i større grad benytte tog og båt til transport av varer og råvarer, har vi redusert vårt CO2-utslipp drastisk. – Dette er bare begynnelsen, sier transportansvarlig i Norgips.

gassutslipp, fra både maskiner og produksjon. Som en av de I første omgang har vi fokusert på å legge om transporten ledende byggevareleverandørene i Norge, ønsker vi Transport: i Norgips her i Norge, noe som har vært en stor suksess. å gå foran som et godt eksempel. Derfor har vi i over ti årvarer tilDette grepet alene kuttet CO2­utslippet vårt med hele h Flyttet kunde fra semitrailer arbeidet hardt for å redusere vårt klimaavtrykk. 4000 tonn i 2021, og fjernet 1300 lastebiler fra norske vei­ bane. Harer. redusert – Bærekraft står høyt på vår agenda. Ikke bare er dettilviktig COsom 2 med ca. 4000 for miljøet, det er også viktig for kundene våre og for oss – I tillegg til å redusere utslippene våre betydelig, gir det tonn, og fjernet 1300 bedrift. Vi ser flere fordeler ved å ha fokus på bærekraft – oss flere andre fordeler. Transport via Drammen havn gir oss lastebiler fra veien. blant annet gir det oss økt effektivitet, sier Joachim Olsen, fleksibilitet med hensyn til togavganger, siden avstanden fra h Flyttet råvarer fra som er ansvarlig for transport i Norgips. fabrikken er kort. Transport via bane er også mer effektivt, semitrailer til båt. Her er tre av grepene som har bidratt til å redusere Har utslip­ g jør at vi i flere tilfeller kan levere raskere enn før, redusertnoe COsom 2 med ca. 221forklarer tonn, og transportsjefen og legger til: pene i 2021. fjernet 146 lastebiler – Dette er bare begynnelsen. Vi startet denne omleggingen fra veien. sommeren 2020, og har sakte men sikkert økt bruken av GREP 1: FLYTTET DELER AV TRANSPORTEN h Det jobbes aktivt FRA VEI TIL BANE tog.gods I 2022 har vi satt oss et mål om å øke togtransporten for å flytte mer De siste årene har vi g jort flere viktige grep, som har ført ytterligere – fra ni til tolv prosent. over på bane og båt. til drastisk reduksjon i CO2­utslippet. Det mest utslagsgi­ h Alle trucker er elektrifisert. vende har vært omleggingen av transport, hvor bruken av

18

BÆREKRAFTSRAPPORT 2021/2022


BÆREKRAF TIG TRANSPORT

3,5%

FJERNET 1486 SEMITRAILERE FRA NORSKE VEIER

FRA VEI TIL TOGBANE: 4000 TONN CO2 SPART I ÅRET

GREP 2: FLYTTET IMPORT FRA VEI TIL HAV

I tillegg til å fjerne et stort antall semitrailere fra norske veier, har vi lagt om transporten av importerte råvarer fra utlandet. – I stedet for å frakte kartong fra Tyskland via vei, har vi inn­ gått et samarbeid med Greencarrier om å frakte disse råvarene med båt direkte til Drammen havn. Det innebærer 186 færre trailerturer fra Tyskland til Drammen i året, sier Olsen. Dette grepet gir en miljøbesparelse på 221 tonn CO2 i året. GREP 3: NYE VERKTØY FOR PLANLEGGING OG MÅLING

Et tredje tiltak som har vært viktig for oss, er implemente­ ringen av digitale verktøy og transportplanleggingssystemer til planlegging og analyse. – Et viktig verktøy i arbeidet for å g jøre transporten vår grønnere, har vært innføringen av et system som heter Kinver. Det hjelper oss med å analysere grepene vi tar og jobben vi g jør, slik at vi vet at vi tar de riktige valgene. Et annet hjelpemiddel som har gitt grønne ringvirkninger,

BÆREKRAFTSRAPPORT 2021/2022

FRA VEI TIL HAV: 221 TONN CO2 SPART I ÅRET

3,5 PROSENT ØKT TONNASJE (LASTEKAPASITET) PER BIL

Bildetekst: Porro el mo dolenducima dolene coria nosam entota pellatem. Sectem aligend ipides solessum quodioratqui doluptis am nis eatium autem lab inturerae miner et verktøy som lar oss planlegge transporten effektivt, tium eosa mer aut aut ma

forklarer transportsjefen. Dette grepet har resultert i økt tonnasje, eller laste­ kapasitet, per bil på hele 3,5 prosent. HVA BLIR DET NESTE GRØNNE GREPET?

Selv om vi allerede er kommet langt i arbeidet som grønt for­ bilde i bransjen, er jobben på langt nær over. Olsen røper at Norgips allerede arbeider med å innføre flere nye tiltak. – Akkurat nå jobber vi med å få inn en trekkvogn som skal gå på biogass. Den vil gå i fast trafikk fra Norgips, og vil pro­ dusere to til tre gipslass per dag til Østlandsområdet. Vi håper å ha denne bilen i drift i løpet av mai 2022. Siden biogass produseres fra organisk restmateriale som allerede er en del av kretsløpet, vil det ikke tilføres ny CO2 ved bruk av en biogass­bil – i motsetning til hva som er tilfel­ let ved bruk av fossilt drivstoff.

g

19


INNOVATIVE L ØSNINGER

Norges grønneste sykehus LHL-sykehuset på Gardermoen minner lite om et tradisjonelt sykehus. Siden åpningen i 2017 har har bygget blitt et forbildeprosjekt innen energi, inneklima og arkitektur. 20

HVORDAN GÅR MAN FREM når man skal lage et helt nytt sykehus for lunge- og hjertesyke? Det var spørsmålet Inger Molne og resten av arkitektene hos Nordic Office of Architecture måtte stille seg da de fikk oppgaven å utforme pasientorganisasjonen LHL sitt nye sykehus på Gardemoen. – Det er selvfølgelig mange funksjonelle hensyn som må tas når det gjelder sykehusdrift, men vi ville legge inn andre kriterier også. Derfor jobbet vi for å lage en hyggelig atmosfære med mindre sykehusstemning og en mer avslappet, nesten hotellaktig følelse, forteller Molne. – Nøkkelen lå i valg av materialer, store vindusflater som gir utsyn til naturen rundt og mye lysinslipp. INNOVATIVE LØSNINGER

Det er flere grunner til at LHL-sykehuset har vært mye omtalt siden det åpnet i 2017. Sykehuset ble kåret til Årets Bygg i 2018 under

BÆREKRAFTSRAPPORT 2021/2022


INNOVATIVE L ØSNINGER

Byggedagene i Oslo, og basert på basert på de innovative løsningene har statsforetaket Enova gitt bygget tittelen «Norges grønneste sykehus». Prosjektet hentet mye inspirasjon fra passivhus, noe som viser seg i aktiv solskjerming og sonestyrte ventilasjonsanlegg. Under byggeperioden ble bygningsmassen oppvarmet med bioenergi som energikilde. Løsningen sparte miljøet for CO2-utslipp tilsvarende 400 dieselbiler på veien i ett år. Bygget har også blitt hyllet for sin hyggelige atmosfære og for å ha satt pasientopplevelsen i førersete. – En stor del av kundemassen er rehabiliteringspasienter som bor på sykehuset over lengre perioder. Derfor ble det ekstra viktig å dra inn naturen og knytte sykehuset sammen med friluftsområdene som ligger utenfor, forteller Molne. Vi i Norgips er stolt hovedleverandør til LHL-sykehuset, og har levert alt av utvendige

BÆREKRAFTSRAPPORT 2021/2022

og innvendige gipsplater, samt Aquapanel indoor, en bøybar og vann- og fuktbestandig plate, til bruk i både tørre og våte innendørsrom. ORIENTERINGSPUNKT

Det nesten 29.000 kvadratmeter store bygget, inneholder et midtbygg med atrium, fløyer med pasienthotell, sengeposter og et operasjonsbygg. Til sammen har bygget 1749 rom fordelt på 13 operasjonsstuer, 35 poliklinikkrom og 237 ordinære sengeplasser. I tillegg finnes det både terapirom, opptreningsfasiliteter, bassengtilbud, kjøkken og restaurant. – Vi er veldig fornøyde med å ha skapt midtrommet med atrium. Det fungerer som et orienteringspunkt, som man alltid vender tilbake til, sier Molne. – Pasienter og ansatte uttrykker også at bygget er vellykket. Det er kommet mange positive tilbakemeldinger om at vi har klart å skape en god atmosfære.

Bildetekst: Porro el mo dolenducima dolene coria nosam pellatem. Bygget entota har også blitt Sectem aligend ipides hyllet for sin hyggelige solessum quodioratqui atmosfære å ha doluptis amog nisfor eatium satt pasientopplevelsen autem lab inturerae minitium førersete. eosa aut aut ma

g

21


BÆREKRAF TIG TRANSPORT Det er kort vei fra Norgipsfabrikken til Drammen havn, der containerne med ferdige produkter nå lastes over på jernbane for videre transport.

22

BÆREKRAFTSRAPPORT 2021/2022


BÆREKRAF TIG TRANSPORT

Felles løft for miljøet

Fem store aktører, med Norgips i spissen, gjorde i 2021 et stort felles løft for mer bærekraftig transport via Drammen havn.

BÆREKRAFTSRAPPORT 2021/2022

23


BÆREKRAF TIG TRANSPORT

FAKTA Dette har endringene i transport resultert i: h 1300 semihengere på jernbane fra Holmen sparer miljøet for 4000 tonn CO2 i tillegg til at det reduserer tungtrafikken på norske veier. h 186 færre trailerturer gir en miljøbesparelse på hele 221 tonn CO2 i året.

T

idligere har vi i Norgips fraktet papir til gipsplatene med tog fra Tyskland til Malmø og videre med lastebil til fabrikken i Drammen, men i 2021 valgte vi, i samarbeid med logistikkselskapet Greencarrier, å gjøre en stor endring. Fra nå av fraktes containerne sjøveien direkte til Drammen havn. Greencarrier har i tillegg sørget for tilgang til lokaler på Holmen der papiret, med et årlig volum på 3900 tonn, kan mellomlagres inntil det skal benyttes på fabrikken. Også ferdige produkter, gipsplater og stålprofiler, fraktes nå den korte veien inn til havna på Holmen, hvor semihengerne med produkter losses til tog for videre transport. Dette skjer takket være et unikt og felles miljøsamarbeid mellom transportaktørene Greencarrier, CargoNet, DSV Road og Drammen havn. DOBBEL MILJØEFFEKT

1 Nytt losseutstyr samt et kombinert løfteåk, sørger for å få semihengerne over på togene.

24

Greencarrier har investert i nytt utstyr slik at de nå kan løfte semihengerne fra bilene til DSV Roads og direkte over på jernbanevognene til CargoNet på Holmen, før de går på bane videre ut i landet. – Gjennom å benytte oss av sjø og bane via Drammen havn i stedet for vei. oppnår vi en dobbel miljøeffekt. Ved å mellomlagre råvarene her på Holmen sparer vi mye plass ute ved fabrikken, sier administrerende direktør i Norgips, Hilde Kristin Herud. – Vi begynte med dette allerede i 2020 da mellom 300 og 400 trailerne gikk innover til Alnabru og ble lastet over på tog derfra, men nå har altså Greencarrier, CargoNet og DVS Road lagt til rette for samme løsning her i Drammen. Det gjør at vi tredobler denne transportformen. Nå kommer vi årlig til å sende hele 1300 semihengere på jernbane fra Holmen. Dette sparer miljøet for 4000 tonn CO₂ i tillegg til at det reduserer tungtrafikken på de allerede sterkt trafikkerte vei-

ene gjennom Drammen og Oslo-området, sier Norgips-direktør Herud. REDUSERER UTSLIPP MED 221 TONN CO₂

Innkjøpsansvarlig ved Norgips, Jan Sæterdal, opplyser at den nye frakten av råvarer mellom Tyskland og Drammen havn resultater i 186 færre trailerturer med Norgips-papir. – Dermed får vi en miljøbesparelse på hele 221 tonn CO₂ i året, bare på grunn av shortsea-avtalen med Greencarrier. Vi er veldig godt fornøyde med at Greencarrier, DSV Road, CargoNet og Drammen havn har lagt til rette for at vi kan gjennomføre en langt mer miljøvennlig transport av våre råvarer og ferdige produkt, sier Sæterdal. GREENCARRIER INVESTERER I BÆREKRAFT

Branch manager hos Greencarrier, Terje Alm, bekrefter at det er lagt ned mye tid og penger i den nye løsningen. Selskapet, som har 800 ansatte totalt, derav 200 i Norge, er en betydelig transportør og speditør både nasjonalt og internasjonalt, med bruk av både skip, fly, biler og jernbane. – Vi har investert over en million kroner i utstyr for å få dette på plass her i Drammen. Det er blant annet investert i nytt losseutstyr samt et kombinert løfteåk som sørger for å få semihengerne over på togene, forteller Alm. Han er overbevist om at flere vareleverandører og transportører nå vil benytte seg av dette miljøvennlige tilbudet. VIKTIG FOR CARGONET OG DSV

– Det betyr mye for oss at vi har fått til en løsning her i Drammen. Samtidig er det gledelig at en stor og viktig aktør som Norgips ønsker å benytte seg av bærekraftig transport via sjø og bane, sier salgs- og markedsdirektør Knut Brunstad i CargoNet, som står for selve togtransporten av semihengerne med Norgips-produkter.

BÆREKRAFTSRAPPORT 2021/2022


BÆREKRAF TIG TRANSPORT

2

3

1

Det er gledelig at en stor og viktig aktør som Norgips ønsker å benytte seg av bærekraftig transport via sjø og bane. – KNUT BRUNSTAD

BÆREKRAFTSRAPPORT 2021/2022

Det internasjonale storkonsernet DSV Road har tidligere fraktet Norgips-produktene med trailere til Alnabru før omlasting til tog. Konsernet, som har over 56.000 ansatte, driver med transport både via sjø, fly, vei og jernbane over hele verden. – Det er hyggelig og viktig at vi nå kan videreføre denne bæraktige transportløsningen også her i byen. Ekstra motiverende er det at alle aktørene har vært så positive til å få dette til. I tillegg har Drammen havn vært veldig fremoverlente og løsningsorienterte. Jeg kan ikke forstå annet enn at flere vareleverandører nå vil kaste seg på dette tilbudet, sier administrerende direktør Rune Berg Stiansen i DSV Roads AS i Norge.

g

2 Fra venstre: Havnedirektør ved Drammen havn; Einar Olsen, administrerende direktør i Norgips; Hilde Kristin Herud, branch manager hos Greencarrier; Terje Alm, administrerende direktør i DSV Road AS i Norge; Rune Berg Stiansen og salgs- og markedsdirektør i CargoNet; Knut Brunstad. 3 I Norgips frakter vi nå papir fra Tyskland direkte til Drammen havn via sjøveien.

25


AVFALL PÅ BYGGEPL A SSEN

Avfallsmengden på byggeplasser skal ned. Med mål om å kutte avfall av gips, gikk Betonmast og Norgips sammen for å finne en løsning på hvordan avfallet byggeplassen på Landåsjordene nær Asker kunne reduseres.

Målet er avfallsfrie byggeplasser

– DET BLIR SATT KRAV til utbyggernem som videre stiller krav til entreprenøren og slik følger det videre ned i hele næringskjeden. De som ikke henger med i svingene, vil ikke få noe jobb i fremtiden, forklarer Torbjørn Boman, prosjekteringsledersjef i Betonmast, en av Norges største byggentreprenører. På byggeplassen til Selvaags nye prosjekt på Landåsjordene nær Asker sentrum, har det vært stort fokus på å kutte i avfallet. Både underveis i selve byggingene, men også med tanke på livssyklusen til byggene som reises. – Jeg har sett på avfallshistorikken vår tilbake til 2012, og 50 prosent av det som kastes består av trevirke og gips. Derfor ble det naturlig å starte et prøveprosjekt med Norgips for å finne løsninger som ville kutte avfall, forklarer Boman og legger til: – Byggevareleverandøren vil ha en viktig rolle i fremtiden. STARTET MED AVFALLSREDUSERENDE

På Landåsjordene bygger Betonmast 14 blokker

26

BÆREKRAFTSRAPPORT 2021/2022


AVFALL PÅ BYGGEPL A SSEN

Ingress Qui ipsapic iliquis modiae re dolorem restem porum autemperume cum rat vel isquidusdam abore sitatem faciis andam ut ex et qui sanda simi, quam de volorror min et qui nulla.

med 187 leiligheter for Selvaag Bolig. De første sto innflyttingsklare i fjerde kvartal 2021, mens resten skal stå ferdig iløpet av 2022. For å starte prøveprosjektet ble bygningskroppen delt opp i ulike kategorier. På den måten kunne man ta en del om gangen. – I første omgang så vi på yttervegger og på prosessen, helt fra prosjekteringsfase til ferdig bygg, forklarer Boman. Thor Guttormsen, prosjektingeniør hos Norgips og BIM-koordinator hos Betonmast Boligbygg og Haakon Kravik, BIM-koordinator hos Betonmast Boligbygg, forteller hvordan de tidlig i prosjektet gjorde en såklat pre-cut, hvor gips og stålstendere er ferdig kappet i høyde. Samtidig ble det utarbeidet en montasjeplan for bygget. – Målet er avfallsfrie byggeplasser, men vi måtte starte med avfallsreduserende. Det er tydelig at hvis man virkelig skal nærme seg avfallsfritt, må prosessen starte allerede i byggets planleggingsstadie, forklarer Kravik.

BÆREKRAFTSRAPPORT 2021/2022

Thor Guttormsen, prosjektingeniør hos Norgips og Haakon Kravik, BIM-koordinator hos Betonmast Boligbygg på byggeplassen til Selvaags nye boliger.

GJENBRUKE RESURSER I FREMTIDEN

I fremtiden ser teamet for seg at programvare skal kunne lage ID på alle komponentene i et bygg, slik at man har en komplett oversikt over hvilke ressurser som finnes. – På den måten kan det ferdige bygget sees som et lager av ressurser, som ved en fremtidig riving eller ombygging vil kunne gjenbrukes. Vi lager en oversikt over hva som finnes i bygget. Thor Guttormsen i Norgips er imponert over Betonmast sin evne til å tenke nytt, og ikke minst til å satse. – Vi ser at det er store variasjoner når det gjelder type prosjekt og hva som faktisk er mulig å gjennomføre med de løsningene som er tilgjengelige per i dag. Det har vært et fruktbart samarbeid hvor vi sammen har sett på og vurdert løsninger, som har resultert i mindre avfall – samtidig som montasjetiden har gått ned. Nøkkelen har vært å spille hverandre gode. Jeg vil kalle det et vellykket samspill!

g

27


GIPS Alt som skal til for å lage gipsplater er gips, vann og kartong, men resultatet er både miljøvennlig, sirkulært og skaper gode rom.

28

BÆREKRAFTSRAPPORT 2021/2022


GIPS

VISSTE DU DETTE OM GIPS? DA AMERIKANEREN STEPHEN KELLEY patenterte den første moderne gipsplaten i 1908, tenkte han neppe på hvorvidt det han hadde laget var et miljøvennlig og bærekraftig produkt. På den tiden handlet boligbygging først og fremst om å beskytte seg fra en lunefull natur. Ingen så noen grunn til å tenke over at vårt aller viktigste hjem, faktisk er jorda selv. Gipsplatene våre avgir ikke skadelige gasser eller partikler, og er ikke farlige å jobbe med. Fordi platene har god evne til å oppta og avgi varme og fuktighet, bidrar de til et godt inneklima. Så selv om Kelley i 1908 ikke visste om det da, skapte han med andre ord et produkt for fremtiden – på mer enn én måte. GIPSENS SIRKULÆRE LIV

Gips er et naturprodukt og man regner med at det finnes over 2000 milliarder tonn gips som naturlige forekomster. For å lage gipsplater trenger man gips, vann og kartong. Kartongen som brukes i vår produksjon av gipsplater er resirkulert. 20 prosent av gipsråstoffet vi bruker, kommer fra gipsplater som allerede har g jort sin tjeneste én gang. Resten av råstoffet er industrigips fra Tyskland. Ved å bruke industrigips slipper vi å ta ut naturgips og sparer slik både råvarer og transportvei – som ig jen sparer miljøet for store CO2­utlipp. ROM FOR LIVET

Gipsplater har også den unike egenskapen at de opptar fuktighet fra omgivelsene og reduserer svingninger i relativ fuktighet i rommet. Gips­ platene bidrar også til å utjevne temperatursvingninger. Platene har evnen til å lagre varme som frigis når temperaturen synker. Og husk – for å få gleden av de mange gode egenskapene til gips, er det viktig at overflatebehandlingen av gipsplatene g jøres riktig, blant annet ved å bruke maling som ikke har for tett malingsflim. Gipsplatene trenger å puste. Som et alternativ til maling, kan noen av våre produkter pusses med gipspuss.

g

BÆREKRAFTSRAPPORT 2021/2022

29


L ÆRDOM MER OG SPÅDOM MER

Vi skal satse videre med like stor iver som i 2021 2021 ble et år preget av optimaliserte prosesser, grønn logistikk – og mye læring. Her tar Supply Chain Director Bjørn C. Ottersen, Administrerende direktør Hilde Kristin Herud og Production Manager Ole Reidar Warp et tilbakeblikk på året som har gått – og gir oss sine spådommer for året som kommer.

Ole Reidar Warp, Production Manager

– VI VIL VOKSE ENDA MER PÅ GJENVINNING LÆRDOM FRA 2021

I likhet med de fleste, har pandemien preget oss som jobber operativt med produksjon. Det har vært noen problemer, men det har også gitt oss muligheter. Over de siste årene har Norgips investert i mye nytt utstyr, og i 2021 fikk vi rom og ro til å lære det å kjenne. Vi har produsert som aldri før, samtidig som vi har kunnet fokusere på å optimalisere pro­ sesser. Lærdommene fra året som har gått har derfor vært mange. Vi har blant annet lært hvordan vi kan spare enda mer energi når vi produserer plater, og vi har lært hvordan vi

30

kan produsere mer og samtidig ha mindre vrak i produksjo­ nen. Vi har sluppet å kjøpe inn plater fra andre for å møte et­ terspørselen, noe som har spart miljøet for transport. En av de store lærdommene er hvordan vi kan g jenbruke gipsplater i et sirkulært kretsløp ig jen og ig jen. Andelen resirkulerte materialer i produksjon økte fra 33 000 tonn i 2020 til 47 500 tonn i 2021. SPÅDOM FOR 2022

Jeg har jobbet her i 36 år og hvert år har vært like spennen­ de og preget av aktuelle behivenheter. I 2022 spår jeg at vi kommer til å vokse enda mer på g jenvinning. Målet er å øke fra 47 000 tonn til 55 000 tonn resirkulert gips fra Norsk Gjenvinning – og vi kunne g jerne tatt imot mer. Ved å bruke resirkulert gips slipper vi å frakte naturgips, som ig jen fø­ rer til mindre transport. I 2022 kommer vil vi fortsette å ha daglig fokus på besparelser og småprosjekter. Gjennom å se på mennesker, utvikling og organisasjon vil vi stabilisere det høye produksjonsnivået vi la oss på i 2021, både for mengde og kvalitet. Skal vi nå målene om å bli en sirkulær og mer bæ­ rekraftig gipsfabrikk er vi helt avhengige av folka våre.

BÆREKRAFTSRAPPORT 2021/2022


L ÆRDOM MER OG SPÅDOM MER

Hilde Kristin Herud, CEO

– VI KLARER MYE, HVIS VI VIRKELIG VIL! LÆRDOM FRA 2021

Verden er uforutsigbar! Det fikk vi virkelig kjenne på krop­ pen i 2021. Selv om vi hadde klare mål for arbeidet som skulle g jøres i året som gikk og hvilke prosjekter som skulle prioriteres, så skulle det vise seg at vi måtte håndtere nok et år med Covid­restriksjoner og en kamp om råvarer som vi aldri har sett maken til tidligere. I tillegg var etterspørselen ekstraordinær høy, så de daglige operative oppgavene krev­ de mer enn vanlig av oss. Samtidig klarte vi å levere på de bærekraftsmålene vi hadde satt oss for året, og det skal vi være stolte av. At vi fikk økt graden av resirkulering, levert en ny pilot i prosjektet «avfallsfrie byggeplasser», flyttet rå­ varetransport over på båt, økt andelen leveranser med tog og arbeidet videre med digitalisering – det må vi si oss veldig fornøyd med. Lærdommen etter dette året, er at vi klarer mer enn vi tror. Og vi må tørre å satse videre selv om makro­ bildet er i konstant endring. SPÅDOM FOR 2022

I året som kommer vil vi sannsynligvis bli preget av den på­ gående energikrisen i industrien. Kostnadsbildet har den siste tiden endret seg så betraktelig at det vil få ringvirkninger på innovasjon, markedspriser og sannsynligvis investeringsviljen. Samtidig vil forbrukere og profesjonelle aktører bli stadig mer bevisste, og stille stadig strengere miljøkrav til oss som leve­ randører. Utviklingsarbeidet må derfor fortsette, selv om det er uro i markedet. Vi må ta med oss lærdommen fra 2021, satse videre med like stor iver og vise like stor g jennomfø­ ringsevne. Jeg tror Norgips vil nyte godt av å ha startet ar­ beidet med bærekraft for mange år tilbake. På den måten er vi allerede klare til å levere miljøvennlige produkter, emballe­ ring og logistikkløsninger. Vi er også klare til å møte morgen­ dagens krav om at all dokumentasjon skal være digital.

BÆREKRAFTSRAPPORT 2021/2022

Bjørn C. Ottersen, Supply Chain Director

– MENNESKER ER FORTSATT VÅR VIKTIGSTE RESSURS LÆRDOM FRA 2021

Om vi ser på den globale forsyningskjeden har 2021 vært ett av de mest utfordrende årene på lenge. Vi har sett kapasi­ tetsbrist både på råvarer, personell og materiell, og toppet med en pandemi har det vært utfordrende å skulle levere markedsledende leveransepresisjon. Men 2021 rommet også mye positivt. Når det g jelder bærekraftig logistikk innenfor bransjen vår har vi i Norgips lagt oss på en langsiktig strate­ gisk retning. Vi ble smartere i hvordan vi ruteoptimaliserer leveransene våre, og i hvordan vi kunne utnytte kapasiteten til lastebilene. I tillegg så vi at markedet ville være med på satsningen vår innenfor transport via miljøvennlige togruter. Fokus på grønnere logistikk via sjøveien bidro også til å redu­ sere Co2 fotavtrykket vårt i året som gikk. 2021 har lært oss hvor viktig det er med fremoverlente team med rett kom­ petanse. Mennesker er fortsatt vår viktigste ressurs, og skal ha mye av æren for at vi i et ustabilt logistikkmarked klarte å levere grønnere logistikk med god leveransekvalitet. SPÅDOM FOR 2022

2022 kommer fortsatt til å preges av kapasitetsutfordringer, men med økt fokus på miljø og avfallsfrie byggeplasser, samt sentralisering og digitalisering av logistikk. Jeg tror vi kom­ mer til å se resultater av investeringene som er g jort innenfor det grønne skiftet, og at betalingsvilligheten for bærekrafti­ ge løsninger virkelig kommer til syne. I Norgips skal vi fort­ sette å være transparente når det g jelder løsningene våre, og sammen med kunder skal vi levere et logistikkprogram som gir økt lønnsomhet. Den digitale transformasjonen har vi snakket om lenge, men jeg spår at 2022 kommer til å sette fart på digitaliseringen av logistikkområdet. Digitale verktøy vil g jøre det mulig å identifisere risiko, skape forutsigbarhet og kalkulere karbonutslipp. Alt dette muliggjør optimalisering av inngående og utgående logistikk – og ikke minst – reduksjon i mengden avfall i byggebransjen, for på den måten å øke resirkuleringsgraden i produksjonsleddet.

31


Norgips.Norge.AS |

Kundeservice +47 33 78 48 10 ordre@norgips.com

Post- og fakturaadresse Postboks 655, Strømsø 3003 Drammen

norgips_norge

Besøksadresse fabrikk: Svelvikveien 625 3060 Svelvik

Administrasjonen: Torgeir Vraas Plass 4 3044 Drammen


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.