Grønvollkvartalet salgstrinn 1

Page 10

Unike takterrasser Kollektiv knutepunkt BREEAMsertifisert

God utsikt Kollektivt Turmuligheter

GRØNVOLLKVARTALET

Et mangfoldig nabolag med rom for alle dine sider

2
3D-Illustrasjon – vil avvike fra faktiske forhold

Velkommen til Grønvollkvartalet

Grønvollkvartalet blir et nyskapende nabolag plassert i krysningspunktet mellom stolte Oslo-tradisjoner og byens fremtid. Her finner du frodige uterom og lekre, energieffektive leiligheter i en levende bydel.

Grønvollkvartalet vil omkranse en stor felles hage som er skjermet fra omgivelsene. Vi utvikler også et unikt utemiljø på takterrassene. Som en park i skyene blir takterrassene delt i soner for dyrking og trivsel. Finner du ikke din oase på eget tak kan du krysse broen mellom byggene og fortsette turen på det neste.

Fasadene ut mot gater og nabobygg spiller på estetikken fra de eldre byggene i området, med teglsten som tema. Fasaden inn mot felleshagen får et lettere uttrykk med pussede fasader og gir plass til frodigheten som preger fellesområdene, både på bakkeplan og tak.

I Grønvollkvartalet får du Fyrstikktorget som nærmeste nabo og tilgang til hele Oslo med sykkel. Nabolaget har også ett av byens beste kollektivtilbud.

Her kan du finne ditt hjem i et mangfoldig område som byr på både spillerom og hjerterom.

3

Et mangfoldig nabolag

Grønvollkvartalet ligger på Helsfyr, nær både Ensjøbyen, Valle og Etterstad. Fem minutter på sykkel fører deg til Vålerenga, Kampen og Jordal i en retning, og Hasle og Lille Tøyen Hageby i en annen. Byggene i områdene rundt har blitt oppført fra 1800-tallet og fram til i dag.

Nærmeste naboer er Fyrstikkalléen skole, Grønvoll Gård, Fyrstikktorget og Grønvoll hageby. Liker du fotball kan det være fint å vite at det er bare noen minutter å gå til Intility Arena.

Det blir også planlagt et nytt park- og grøntområde mellom Grønvoll Gård og Grønvoll hageby, ny barneskole, flerbrukshall og barnehage, alt beliggende i umiddelbar nærhet.

Inne i selve Grønvollkvartalet vil man finne et nærmiljølokale med planlagt forsamlingslokale og hjemmekontorplasser, samt et sykkelverksted. Det kan også komme barnehage i Hus E.

4

Det vil bli næringslokaler på gateplan i noen av byggene, og de vil vende ut mot en hyggelig gågate. Her skal vi rive to skjemmende næringsbygg, og erstatte dem med et frodig og miljøskapende boligkvartal – samt etablere en helt ny gågate mellom Grønvollkvartalet og Fyrstikktorget.

Finn roen i grønne uteområder

Den nye bebyggelsen frigjør 2.900 kvm. på bakkeplan, og prosjektet øker andelen grønt areal på tomten fra dagens 4% til hele 44%, inkludert grønne arealer på takterrassene. Felleshagen vil være skjermet for omgivelsene, og miljøet på takterrassene er bare tilgjengelig for beboere og deres gjester.

5
6
3D-Illustrasjon – vil avvike fra faktiske forhold
7

Grønvollkvartalet sett med bærekraftbriller

Ett bomiljø for fremtiden

Fra materialvalg og transport til valg av vekster og belysning – hver eneste detalj ved Grønvollkvartalet er utredet for å ha minst mulig klimafotavtrykk og flest mulige fordeler for de som skal leve der.

Beplantning

Når Grønvollkvartalet er ferdig vil den store felleshagen og de grønne takene tilføre nabolaget nye store grøntområder som ikke har vært der tidligere.

Beplantingen blir et variert utvalg av trær, busker og stauder, med pryd- og nytteverdi gjennom årstidene. Det blir plantet trær som skal bli høye, og trær med ulike farger på blader og blomster. I gårdsrommet blir det plass til felles frukttrær som både eple og pære. Det blir plantet en masse stauder i ulike former og farger.

De ulike staudene vil blomstre gjennom hele sesongen og være mat for bier og andre pollinatorer. På takhagene blir det både plantet store busker og stauder, og avsatt plass til urban dyrkning for beboerne på Grønvollkvartalet.

3D-Illustrasjon – kan avvike fra faktiske forhold
8

Belysning

Planen for områdebelysning er med på å underbygge alle de spesielle trekkene ved Grønvollkvartalet. Det er lagt vekt på at ingen skal oppleve lysforurensning fra flomlys. I stedet vil alle fellesområder, inkludert takterrassene få en intim belysning som samtidig gir oversikten og tryggheten du ønsker deg.

For klimaet som er, og det som kommer. Klimaet er i endring. I Oslo vet vi at det blir mer regn, men vi vil også oppleve perioder med sterk varme og tørke. Alt dette må vi ta høyde for når vi utvikler prosjektet. Du skal vite at boligene på Grønvollkvartalet er planlagt både for det klimaet vi har – og for det som kommer.

Utslipp

Siden 2015 har Nordr vært forpliktet av målene vedtatt i Paris-avtalen. Disse målene skal vi nå. Derfor har vi sagt at vi skal redusere våre utslipp med 40 % for boligene vi byggestarter allerede i 2025 – slik at vi ligger godt under målene om en bærekraftig utvikling. Fra 2020 til 2021 reduserte vi våre samlede utslipp med 10.000 tonn CO2. Det tilsvarer 14% nedgang. På Grønvollkvartalet skal vi gjøre vårt beste for å oppfylle disse målene. I tillegg skal Grønvollkvartalet være en fossilfri byggeplass.

Breeam Very Good

Hva hjelper det om vi sier at vi har utviklet et grønt boligprosjekt hvis vi ikke kan dokumentere det? Grønvollkvartalet skal sertifiseres i henhold til Breeam-standarden og vi har som mål å oppnå klassifiseringen Very Good. Det betyr at alt vi gjør, fra ivaretakelse av biologisk mangfold og mindre energibruk til hvordan vi fjerner miljøfarlige stoffer og hvordan vi gjenvinner avfall dokumenteres. I Grønvollkvartalet får du et nabolag hvor menneskelige og miljømessige hensyn er ivaretatt gjennom hele prosessen.

Sosial bærekraft

Grønvollkvartalet vil utvikle bydelen betydelig. Vi skal skape et kvartal som kan bidra til å løfte kvaliteten på området og bli et sted hvor folk ønsker å bo– som føles levende, trygt og inkluderende, som er barnevennlig, og som legger til rette for et bærekraftig liv for de som skal bo her. Gjennom å bruke alt fra workshops med naboer, trafikkanalyser, sosiokulturelle stedsanalyser, involvering av naboskolen og ikke minst gjennom å skape liv rundt prosjektet i utviklingsperioden, så føler vi oss nå trygge på at vi skal lykkes med et prosjekt som også er sosialt bærekraftig.

9

Om eiendommen

Tomten er på ca. 15.000 kvm, og vil bestå av i alt 5 bygg med underliggende kjelleretasje. I alt inneholder prosjektet ca. 400 leiligheter, flere næringslokaler og en kjelleretasje med parkeringsplasser, sykkelparkering, boder og tekniske rom. Det kan også komme en barnehage i prosjektet. Boligene organiseres som flere sameier med eierseksjoner, samt et utomhus sameie. I tillegg vil det være en underjordisk kjelleretasje, hvor bl.a. parkeringsplasser vil bli organisert i en egen anleggseiendom. Rundt eiendommen ligger det flere tomter hvor det foreligger planer om utvikling. Nabolaget vil dermed også bli endret og få en oppgradering. Endelig utforming av bygg på nabotomtene er for en stor del ikke kjent i dag.

10
3D-Illustrasjon – vil avvike fra faktiske forhold
11

Utomhusplan

Området som i dag er asfalt og næringsbygg skal transformeres til et levende by- og boligområde. Bilen skal ut og menneskene inn.

På utsiden av gårdsrommene bygges nye urbane og grønne gågater. Dette blir nye bymessige forbindelser, med gatetrær, sittekanter av marktegl og innganger til næringsarealene som vender ut mot gaten.

Inne i gårdsrommet får boligene sin store hage. Her skal det grønne være i fokus, med planting av ulike typer trær, stauder og busker. Her kommer også lekeplasser og sosiale soner med grillplass. I gårdsrommet ønsker vi også å tilrettelegge for urban dyrking - og planlegger å tilby et samdyrkelag i samarbeid med Bybonden der beboere i prosjektet kan tegne seg for andeler. På takene kommer takhager med terrasser og pergolagode sosiale soner for avslapning og samvær, og en fantastisk utsikt over byen og fjorden!

12
13

Et levende nærmiljø

Næring

I bygg A er det tilrettelagt for næringsvirksomhet i første etasje. Disse lokalene er inntrukket i forhold til boligfasaden, og vender ut mot en gågate som etableres mellom Fyrstikktorget og Grønvollkvartalet. Dette kommer i tillegg til flere forretninger, dagligvare, spisesteder og ulike servicefunksjoner som allerede finnes i nærmiljøet.

Nærmiljølokale

I bygg E er det satt av plass til et nærmiljølokale på 300 kvm fordelt på to etasjer. Dette lokalet vil eies og driftes av utomhus sameiet – og endelig bruk blir bestemt på et senere tidspunkt, men vi ser for oss at her kan det komme både et forsamlingslokale og hjemmekontorplasser.

14

Transport

Alle beboere vil ha tilgang til sykkelparkering og det blir felles sykkelverksted i kjeller.

Det vil bli parkering i kjeller med infrastruktur for lastestyrte ladestasjoner. Parkeringsplasser selges med utvalgte leiligheter, se prisliste for detaljer.

Grønvollkvartalet ligger bare et par minutters gange fra et av Oslos mest sentrale kollektivknutepunkt, Helsfyr Stasjon. I umiddelbar nærhet har du tilgang T-banelinje 1, 2, 3, 4 og en rekke bussruter blant annet 37 og 21.

15

Takterrassene

Det blir felles takterrasser på bygg A, B, C og deler av bygg D. Takterrassene får en rekke forskjellige soner for avslapning og samvær. Beplantningen vil variere mellom sonene og de knyttes sammen med gangsoner av tredekke. Her kommer det dyrkingsparseller for grønnsaker og det blir satt opp et drivhus på takterrassen i bygg B. Når bygg B er klart blir det etablert en bro til bygg A som gir tilgang til begge takterrassene. Det blir også en bro mellom takterrassene på bygg C og D. Miljøet på takterrassene blir unikt i Norge. Her vil du få en opplevelse av urban frodighet og hvilepuls.

3D-Illustrasjon – vil avvike fra faktiske forhold
16
3D-Illustrasjon – vil avvike fra faktiske forhold

Felleshagen

Barn i alle aldre vil trives i felleshagen. Det er flere soner for lek og aktivitet tilpasset barn i ulike aldre. Det vil gå en sykkelsti gjennom området og mellom aktivitetsmulighetene vil du finne benker og områder for roligere stunder.

Frodig uterom med urban dyrking

Beplantingen blir et variert utvalg av trær, busker og stauder, med pryd og nytteverdi gjennom årstidene. Det blir plantet trær som skal bli høye, og trær med ulike farger på blader og blomster. I gårdsrommet blir det plass til felles fruktrær som både eple og pære. Her ønsker vi også å tilrettelegge for urban dyrking – og planlegger å tilby et samdyrkelag i samarbeid med Bybonden der beboere i prosjektet kan tegne seg for andeler. Det blir plantet en masse stauder i ulike former og fasonger. De ulike staudene vil blomstre gjennom hele sesongen og være mat for bier og andre pollinatorer. På takhagene blir det både plantet store busker og stauder.

17

ByBi

Nordr er opptatt av å tilføre våre prosjekter, og dermed også prosjektets nabolag, økte grøntarealer i forhold til situasjonen før vi bygger. Ofte utvikler vi boligprosjekter på tidligere næringseiendommer, og andelen grønne arealer mangedobles gjerne når vårt boligprosjekt er realisert. Det biologiske mangfoldet opptar oss, og vi har gjennom flere år vært bedriftspartner med ByBi som jobber for å bedre levekårene for pollinerende innsekter.

På Grønvollkvartalet anlegger vi eng på deler av takene i prosjektet, noe som gir mat for insekter. Vi etablerer her også insekts hotell for solitærbier og humler – kanskje sameiet også kan bli fórverter for bikuber på taket?

Vi har snakket med daglig leder i ByBi, Bendik Walderhaug

Hvorfor ønsket ByBi å samarbeide med NORDR?

Et av ByBis formål er å jobbe for å bedre livsvilkårene for pollinerende insekter. Her spiller eiendomsaktører en viktig rolle. NORDR har vist at

de er fremoverlente, både når det kommer til å legge til rette for biologisk mangfold og urban dyrking. Derfor er vi veldig stolte over å kunne fremme bienes sak sammen.

Hvordan har samarbeidet vært?

NORDR har brukt ByBis tjenester både for å heve de ansattes kunnskapsnivå om pollinerende insekter, og også for å tilrettelegge for at NORDR sine prosjekter er ambisiøse når det kommer til å tilrettelegge for biologisk mangfold. Vi har hatt årlige omvisninger på Gartneriet, Bygdøy Kongsgård. Trivelige anledninger som skaper engasjement og glede blant de ansatte.

Bendik Walderhaug

Daglig leder i ByBi

18

INTERIØRKONSEPTER

4ROM Interiørdesign AS

4ROM er et lite interiørarkitektkontor, med lang og allsidig erfaring fra ulike prosjekter for bedriftskunder og private kunder.

Vi vil være et lite, personlig firma, oppdaterte, kvalitetsbevisste og kreative, med respekt for kundens behov og budsjetter.

Eier og dalig leder 4rom interiørdesign

Sølvi Marie Fjeldstad, eier og daglig leder, har jobbet som interiørarkitekt i 20 år. Nøkkelord: Kreativ og løsningsorientert, resurssterk på kapasitet, faglig oppdatert og teamorientert. I stand til å se et økonomisk realitetsbilde i prosjekter.

4ROM har utviklet 3 interiørkonsepter for Grønvollkvartalet, samt innredet Visningssenteret vårt i Grønvoll allé 20.

Sølvi Marie Fjelstad
19

Sofistikert natur

Konseptet Sofistikert natur er inspirert av naturen på sitt beste. Dette konseptet er standard leveranse i Grønvollkvartalet og vil være det som leveres dersom det ikke gjøres tilvalg.

Følelsen av varme når morgensolen treffer tregulvet og danner funklende skyggespill på bronsefargede skapdører mens du brygger morgenkaffen, gir deg tilhørighet til naturen og årstidene.

Paletten er holdt i nøytrale farger med «ekte» materialer, ispedd gyldne toner på kjøkkenfronter.

Den mørke benkeplaten og mørke håndtak på kjøkkenfronter i fargen «Frø» gir karakter og «edge» til kjøkkenet.

Man kan forsterke konseptet ved å fortsette med ekte materialer som skinn, jute, lin mm.

Konseptet kan tones opp eller ned både i maskulin retning, nøytralt eller feminint.

3D-Illustrasjon – vil avvike fra faktiske forhold 20
21
3D-Illustrasjon – vil avvike fra faktiske forhold

Urban undertone

Konseptet Urban undertone er inspirert av storbyens sjatteringer. Der betong møter falmede murfarger. Der rust og murstein i fabrikkbygg står opp mot gråbrune gamle eiketrær i alléer.

Paletten er også her holdt i nøytrale farger på «ekte» materialer, med kontrast i mørkebrune kjøkkenfronter i fargen «Høst» og håndtak i sort metall. Benkeplaten har fått lys betong/industri preg. Man kan forsterke konseptet ved å tilsette Corten stål (rustet) og betong i dekorelementer, satt sammen med treverk, urter og planter får vi en fin mix av natur og storby.

Denne retningen kan oppfattes som mer maskulin, men om man tilsetter messing og bleke falmede pastellfarger på dekor og tepper vil det straks snu.

Komplett standard kjøkkenoppsett i stilen Urban undertone kan bestilles kostnadsfritt som tilvalg.

3D-Illustrasjon – vil avvike fra faktiske forhold
22
3D-Illustrasjon – vil avvike fra faktiske forhold

Myk minimalisme

Konseptet Myk minimalisme er inspirert av disige slør over naturen der farger, form og tekstur på en enkel og lavmælt måte skaper en harmonisk atmosfære.

Paletten er holdt i lyse og duse pasteller der ton-i-ton prinsippet råder.

Benkeplaten som lener seg mot grårosa i farge står mykt opp mot lyse nøytrale skapfronter og håndtak i stål.

Myk minimalisme

Man kan forsterke konseptet ved å tilsette runde former på møbler og myke «fluffy» tekstiler. Retningen kan rendyrkes feminint med messing detaljer eller røffes opp med sorte innslag som kontrast på understell i møbler, lamper og dekor.

Komplett standard kjøkkenoppsett i stilen Myk minimalisme kan bestilles kostnadsfritt som tilvalg.

3D-Illustrasjon –
3D-Illustrasjon – vil avvike fra faktiske forhold 23
vil avvike fra faktiske forhold

PLANTEGNINGER

Vi har lagt stor vekt på å utvikle leiligheter med gode og funksjonelle planløsninger. Kjøkkenløsningene har gode oppbevaringsmuligheter og en praktisk utforming.

Uansett størrelse på leiligheten så har alle fått et romslig og praktisk bad. Det er satt av plass til oppbevaring i soverom og gang.

Alle leilighetene får egen balkong med tremmegulv i tre og glassrekkverk. Store vindusflater sikrer lyse og trivelige leiligheter.

Plassering av radiatorer er vist på plantegningene med en R Vinduer med fastfelt er markert med en F

3D-Illustrasjon – vil avvike fra faktiske forhold
24
25
26
3D-Illustrasjon – vil avvike fra faktiske forhold

A HUS

Hus A ligger langs den nye gågaten, rett ovenfor det karakteristiske og sjarmerende

Fyrstikktorget. Første etasje mot gaten inneholder næringslokaler. Boligene får inngang fra baksiden av bygget, og ligger en halvetasje over terrenget på denne siden. Huset inneholder 63 leiligheter fordelt på 2. til 8. etasje. Planløsningene er like i alle etasjer.

27

Etasjeoversikt A

2. etasje 3. etasje
28
4. etasje
2-roms 3-roms 4-roms

6. etasje

7. etasje

8. etasje

5. etasje
29
Målestokk 1:100 A 2-roms 30 Etasje: 2, 3, 4, 5, 6 BRA: 46,0 m2 P-rom: 46,0 m2 Balkong: 6,4 m2 A203, A303, A403, A503, A603 Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet A203, A303, A403, A503, A603 Salgstegning ARK 30.09.2022
A603 R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver: Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegning: Tegningsnr.: Rev.: Fase: Fag: Sist Revidert: KS av: T V Balkong 6 4 m2 Bad 4,7 m2 Stue/kjøkken 21,2 m2 Gang 5,0 m2 Sov 1 12,6 m2 BRA : 46,0 m2 P-rom : 46,0 m2 A203 A303 A403 A503 A603 R F Skjerm mot nabo Grenseveien 97 Næring 202206724 2021 035 R =Radiator F =Fastvindu Tiltakshaver: Saksnr.: Prosj nr.: V Bad 4,7 m2 A203 A303 A403 A503 A603 Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet A202, A302, A402, A502, A602 A702 A802 Salgstegning ARK 19 08 2022 Leilighet A202, A302, A402 A502 A602 A702, A802 R Radiator F Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr Saksnr Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegning Tegningsnr.: Rev.: Fase Fag Sist Revidert: KS av T Bad 4 7 m2 Gang 9 0 m2 Stue/kjøkken 25 0 m Sov 2 7 3 m Sov 1 11 2 m2 Balkong 6 4 m2 BRA : 61 0 m2 P-rom : 61,0 m2 A202 A302 A402 A502 A602 A702 A802 R R F
Leilighet A203, A303, A403, A503,

LEILIGHET: A X

Etasje:

Etasje: 7, 8 BRA: 46 m2

P-rom: 46 m2 Balkong: 6,4 m2

Målestokk
1:100
Sportsbod:
A 2-roms A703,
Grenseveien
Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet A703, A803 Salgstegning ARK 30 09 2022
A803 R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver: Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegning: Tegningsnr.: Rev.: Fase: Fag: Sist Revidert: KS av: T V Balkong 6,4 m2 Bad 4,7 m2 Stue/kjøkken 21,2 m2 Gang 5,0 m2 Sov 1 12,6 m2 BRA : 46,0 m2 P-rom : 46,0 m2 A703 A803 R F Støydempende glassrekkverk (foran vindu ) Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet A202, A302, A402, A502, A602 A702 A802 Salgstegning ARK 19 08 2022 Leilighet A202, A302, A402 A502 A602 A702, A802 R Radiator F Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr Saksnr Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegning Tegningsnr.: Rev.: Fase Fag Sist Revidert: KS av T Bad 4 7 m2 Gang 9 0 m2 Stue/kjøkken 25 0 m Sov 2 7 3 m Sov 1 11 2 m2 Balkong 6 4 m2 BRA : 61 0 m2 P-rom : 61,0 m2 A202 A302 A402 A502 A602 A702 A802 R R F
x. Terrasse: x m2 BRA: x m2 Rom: x P-rom: xxx m2
5 m2
A803
97
Leilighet A703,
Grenseveien 97 Næring 202206724 2021 035 R =Radiator F =Fastvindu Tiltakshaver: Saksnr.: Prosj nr.: V Bad 4,7 m2 A703 A803 Støydempende glassrekkverk ( 31

Målestokk 1:100

LEILIGHET: A X

Etasje: x. Terrasse: x m2

BRA: x m2 Rom: x P-rom: xxx m2 Sportsbod: 5 m2

2-roms
32 A 2-roms A204, A304, A404,
Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet A204, A304, A404, A504, A604 Salgstegning ARK 30 09 2022
A404,
R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver: Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegning: Tegningsnr.: Rev.: Fase: Fag: Sist Revidert: KS av: T V Balkong 6,4 m2 Gang 6,6 m2 Bad 4,7 m2 Sov 1 10 0 m2 Stue/kjøkken 19,9 m2 P rom : 44,5 m 2-R A204 A304 A404 A504 A604 R F Skjerm mot nabo Etasje: 2, 3, 4, 5, 6 BRA: 44,5 m2 P-rom: 44,5 m2 Balkong: 6,4 m2 Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet A202, A302, A402, A502, A602 A702 A802 Salgstegning ARK 19 08 2022 Leilighet A202, A302, A402 A502 A602 A702, A802 R Radiator F Fastvindu N Tiltakshaver Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr Saksnr Prosj nr.: Ark Målestokk Dato Tegning Tegningsnr.: Rev.: Fase Fag Sist Revidert: KS av T Bad 4 7 m2 Gang 9 0 m2 Stue/kjøkken 25 0 m2 Sov 2 7 3 m Sov 1 11 2 m Balkong 6 4 m BRA : 61 0 m2 P-rom : 61,0 m2 A202 A302 A402 A502 A602 A702 A802 R R F Grenseveien 97 Næring 202206724 2021 035 R =Radiator F =Fastvindu Tiltakshaver: Saksnr.: Prosj nr.: A204 A304 A404 A504 A604 Skjerm mot nabo
A504, A604
Leilighet A204, A304,
A504, A604
Målestokk 1:100 A 2-roms A704, A804 Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet Salgstegning ARK 30.09.2022
R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver: Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegning: Tegningsnr.: Rev.: Fase: Fag: Sist Revidert: KS av: T V Balkong 6 4 m2 Gang 6,6 m2 Bad 4,7 m2 Sov 1 10,0 m2 Stue/kjøkken 19,9 m2 BRA P-rom : 44,5 m2 2-R 704 804 R Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet A202, A302, A402, A502, A602 A702 A802 Salgstegning ARK 19 08 2022 Leilighet A202, A302, A402 A502 A602 A702, A802 R Radiator F Fastvindu N Tiltakshaver Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr Saksnr Prosj nr.: Ark Målestokk Dato Tegning Tegningsnr.: Rev.: Fase Fag Sist Revidert: KS av T Bad 4 7 m2 Gang 9 0 m2 Stue/kjøkken 25 0 m2 Sov 2 7 3 m Sov 1 11 2 m Balkong 6 4 m BRA : 61 0 m2 P-rom : 61,0 m2 A202 A302 A402 A502 A602 A702 A802 R R F Etasje: 7, 8 BRA: 44,5 m2 P-rom: 44,5 m2 Balkong: 6,4 m2 Grenseveien 97 Næring 202206724 2021 035 R =Radiator F =Fastvindu Tiltakshaver: Saksnr.: Prosj nr.: A704 A804 33
Leilighet A704 A804
Målestokk 1:100 A 2-roms 34 A207, A307, A407, A507, A607 Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet A207, A307, A407, A507, A607 Salgstegning ARK 30 09 2022 Leilighet A207, A307, A407, A507, A607 R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver: Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegning: Tegningsnr.: Rev.: Fase: Fag: Sist Revidert: KS av: T V Balkong 6 4 m2 Gang 6 6 m2 Bad 4,7 m2 Sov 1 10,0 m2 Stue/kjøkken 19,9 m2 BRA : 44,5 m2 P-rom : 44,5 m2 2-R A207 A307 A407 A507 A607 R F Skjerm mot nabo Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet A202, A302, A402, A502, A602 A702 A802 Salgstegning ARK 19 08 2022 Leilighet A202, A302, A402 A502 A602 A702, A802 R Radiator F Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr Saksnr Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegning Tegningsnr.: Rev.: Fase Fag Sist Revidert: KS av T Bad 4 7 m2 Gang 9 0 m2 Stue/kjøkken 25 0 m Sov 2 7 3 m Sov 1 11 2 m2 Balkong 6 4 m2 BRA : 61 0 m2 P-rom : 61,0 m2 A202 A302 A402 A502 A602 A702 A802 R R F Etasje: 2, 3, 4, 5, 6 BRA: 44,5 m2 P-rom:
m2 Balkong: 6,4 m2 Grenseveien 97 Næring 202206724 2021 035 R =Radiator F =Fastvindu Tiltakshaver: Saksnr.: Prosj nr.: V Bad 4,7 m2 Sov 1 10 0 m2 A207 A307 A407 A507 A607
44,5

A707, A807

LEILIGHET: A X

Etasje: x. Terrasse: x m2

Etasje: 7, 8

BRA: x m2

44,5 m2 P-rom: 44,5 m2

6,4 m2

x

5 m2

Målestokk 1:100
A 2-roms
Rom:
P-rom: xxx m2 Sportsbod:
Grenseveien
Næring
Snarøyveien 36
Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet A707 A807 Salgstegning ARK 30.09.2022
A707,
R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver: Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegning: Tegningsnr.: Rev.: Fase: Fag: Sist Revidert: KS av: T V Balkong 6 4 m2 Gang 6,6 m2 Bad 4,7 m2 Sov 1 10,0 m2 Stue/kjøkken 19,9 m2 BRA :
m2 P-rom : 44,5 m2 2-R A707 A807 R F Støydempende glassrekkverk (foran vindu ) Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet A202, A302, A402, A502, A602 A702 A802 Salgstegning ARK 19 08 2022 Leilighet A202, A302, A402 A502 A602 A702, A802 R Radiator F Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr Saksnr Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegning Tegningsnr.: Rev.: Fase Fag Sist Revidert: KS av T Bad 4 7 m2 Gang 9 0 m2 Stue/kjøkken 25 0 m Sov 2 7 3 m Sov 1 11 2 m2 Balkong 6 4 m2 BRA : 61 0 m2 P-rom : 61,0 m2 A202 A302 A402 A502 A602 A702 A802 R R F
97
AS
Grønvollkvartalet
Leilighet
A807
44,5
Grenseveien 97 Næring 202206724 2021 035 R =Radiator F =Fastvindu Tiltakshaver: Saksnr.: Prosj nr.: V Bad 4,7 m2 Sov 1 10,0 m2 A707 A807 Støydempende glassrekkverk (foran 35
BRA:
Balkong:
Målestokk 1:100 A 2-roms 36 A 2-roms A208, A308, A408, A508, A608 Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet A208, A308, A408, A508, A608 Salgstegning ARK 30.09.2022 Leilighet A208, A308, A408, A508, A608 R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver: Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegning: Tegningsnr.: Rev.: Fase: Fag: Sist Revidert: KS av: T V Balkong 6,4 m2 Gang 6,6 m2 Bad 4,7 m2 Sov 1 10,0 m2 Stue/kjøkken 19 9 m2 P rom : 44,5 m 2-R A208 A308 A408 A508 A608 R F Skjerm mot nabo Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet A202, A302, A402, A502, A602 A702 A802 Salgstegning ARK 19 08 2022 Leilighet A202, A302, A402 A502 A602 A702, A802 R Radiator F Fastvindu N Tiltakshaver Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr Saksnr Prosj nr.: Ark Målestokk Dato Tegning Tegningsnr.: Rev.: Fase Fag Sist Revidert: KS av T Bad 4 7 m2 Gang 9 0 m2 Stue/kjøkken 25 0 m2 Sov 2 7 3 m Sov 1 11 2 m Balkong 6 4 m BRA : 61 0 m2 P-rom : 61,0 m2 A202 A302 A402 A502 A602 A702 A802 R R F Etasje: 2, 3, 4, 5, 6 BRA: 44,5 m2
m2 Balkong: 6,4 m2 Grenseveien 97 Næring 202206724 2021 035 R =Radiator F =Fastvindu Tiltakshaver: Saksnr.: Prosj nr.: Gang 6 6 Stue 19 A208 A308 A408 A508 A608 R F Skjerm mot nabo
P-rom: 44,5

7, 8

44,5 m2

44,5 m2

6,4 m2

Målestokk 1:100 A 3-roms A 2-roms 37
Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet A708 A808 Salgstegning ARK 30 09 2022 Leilighet A708, A808 R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver: Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegning: Tegningsnr.: Rev.: Fase: Fag: Sist Revidert: KS av: T V Balkong 6,4 m2 Gang 6,6 m2 Bad 4 7 m2 Sov 1 10,0 m2 Stue/kjøkken 19,9 m2 BRA : 44,5 m2 P-rom : 44,5 m2 2-R A708 A808 R Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet A202, A302, A402, A502, A602 A702 A802 Salgstegning ARK 19 08 2022 Leilighet A202, A302, A402 A502 A602 A702, A802 R Radiator F Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr Saksnr Prosj nr.: Ark Målestokk Dato Tegning Tegningsnr.: Rev.: Fase Fag Sist Revidert: KS av T Bad 4 7 m2 Gang 9 0 m2 Stue/kjøkken 25 0 m2 Sov 2 7 3 m Sov 1 11 2 m Balkong 6 4 m BRA : 61 0 m2 P-rom : 61,0 m2 A202 A302 A402 A502 A602 A702 A802 R R F
Balkong:
Grenseveien 97 Næring 202206724 2021.035 R =Radiator F =Fastvindu Tiltakshaver: Saksnr.: Prosj nr.: Gang 6 6 Stue 19 A708 A808 R
A708, A808
Etasje:
BRA:
P-rom:

*Leilighet A801 blir liggende under gangbro mellom hus A og hus B. Broen monteres i forbindelse med at hus B bygges.

Målestokk 1:100
38 Etasje: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
m2
m2 Balkong:
A201, A301, A401, A501, A601,
Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet A202, A302, A402, A502, A602 A702 A802 Salgstegning ARK 19 08 2022 Leilighet A202, A302, A402 A502 A602 A702, A802 R Radiator F Fastvindu N Tiltakshaver Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr Saksnr Prosj nr.: Dato: Tegning Tegningsnr.: Rev.: Sist Revidert: KS av T Bad 4 7 m2 Gang 9 0 m2 Stue/kjøkken 25 0 m Sov 2 7 3 m Sov 1 11 2 m2 Balkong 6 4 m2 BRA : 61 0 m2 P-rom : 61,0 m2 A202 A302 A402 A502 A602 A702 A802 R R F Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet A201,A301, A401, A501, A601, A701, A801 Salgstegning ARK 30 09 2022 Leilighet A201,A301, A401, A501, A601, A701, A801 R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver: Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegning: Tegningsnr.: Rev.: Fase: Fag: Sist Revidert: KS av: T V Balkong 6,4 m2 Stue/kjøkken 27,7 m2 Sov 1 12,7 m2 Gang 5,4 m2 Sov 2 6,9 m2 Bad 4,7 m2 BRA : 61,5 m2 P-rom : 61,5 m2 A301 A401 A501 A601 A701 A801 R R A201 Grenseveien 97 Næring 202206724 2021.035 R =Radiator F =Fastvindu Tiltakshaver: Saksnr.: Prosj nr.: Balkong 6 4 m2 Stue/kjøkken 27 7 m2 Sov 2 6,9 m2 A301 A401 A501 A601 A701 A801 R A201
A 3-roms
BRA: 61,5
P-rom: 61,5
6,4 m2
A701, A801*

A202, A302, A402, A502, A602, A702, A802

LEILIGHET: A X

Etasje: x. Terrasse: x m2

BRA: x m2 Rom: x m2

P-rom: xxx m2 Sportsbod: 5,0 m2

97 Næring AS Snarøyveien

Leilighet A202, A302, A402, A502, A602, A702, A802

Målestokk 1:100

Leilighet A202, A302, A402, A502, A602, A702, A802

39 A 3-roms 39
36
Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021.035 A4 1:100
Grenseveien
Grønvollkvartalet
Salgstegning ARK 30 09 2022
R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver: Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegning: Tegningsnr.: Rev.: Fase: Fag: Sist Revidert: KS av: T V Balkong 6,4 m2 Bad 4 7 m2 Gang 9,0 m2 Stue/kjøkken 25,0 m2 Sov 2 7,3 m2 Sov 1 11,2 m2 BRA : 61,0 m2 P-rom : 61,0 m2 R R F Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet A202, A302, A402, A502, A602 A702 A802 Salgstegning ARK 19 08 2022 Leilighet A202, A302, A402 A502 A602 A702, A802 R Radiator F Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr Saksnr Prosj nr.: Ark Målestokk Dato Tegning Tegningsnr.: Rev.: Fase Fag Sist Revidert: KS av T Bad 4 7 m2 Gang 9 0 m2 Stue/kjøkken 25 0 m2 Sov 2 7 3 m Sov 1 11 2 m Balkong 6 4 m BRA : 61 0 m2 P-rom : 61,0 m2 A202 A302 A402 A502 A602 A702 A802 R R F Etasje: 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8 BRA: 61 m2 P-rom: 61 m2 Balkong: 6,4 m2 Grenseveien 97 Næring 202206724 2021 035 R =Radiator F =Fastvindu Tiltakshaver: Saksnr.: Prosj nr.: A202 A302 A402 A502 A602 A702 A802

A 4-roms A205

LEILIGHET: A X

Etasje: x. Terrasse: x m2

BRA: x m2 Rom: x m2

P-rom: xxx m2 Sportsbod: 5,0 m2

Målestokk 1:100

Leilighet A205

: 93,0

A 3-roms
40
Grenseveien 97 Næring AS 202206724 A4 1 100 Salgstegning ARK
R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver: Saksnr.: Prosj nr.: Ark: Målestokk: Fase: Fag: BRA :
m2 P-rom
m2 T V T V Balkong 7,2 m2 Bad 4 7 m2 Sov 1 10,0 m2 Stue/kjøkken 19,9 m2 Sov 3 12 6 m2 Stue/kjøkken 35,3 m2 Gang 13,2 m2 Bad 2,5 m2 Sov 2 7 3 m2 Bod 2,4 m2 Bad 4,7 m2 Sov 1 12 2 m2 205 R F R Skjerm mot nabo Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet A202, A302, A402, A502, A602 A702 A802 Salgstegning ARK 19 08 2022 Leilighet A202, A302, A402 A502 A602 A702, A802 R Radiator F Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr Saksnr Prosj nr.: Ark Målestokk Dato Tegning Tegningsnr.: Rev.: Fase Fag Sist Revidert: KS av T Bad 4 7 m2 Gang 9 0 m2 Stue/kjøkken 25 0 m2 Sov 2 7 3 m Sov 1 11 2 m Balkong 6 4 m BRA : 61 0 m2 P-rom : 61,0 m2 A202 A302 A402 A502 A602 A702 A802 R R F Etasje:
BRA:
m2 P-rom:
m2 Balkong: 7,2 m2 Grenseveien 97 Næring 202206724 2021 035 R =Radiator F =Fastvindu Tiltakshaver: Saksnr.: Prosj nr.: T V Balkong 6,4 m2 Bad 4,7 m2 Sov 1 10,0 m2 Stue/kjøkken 19,9 m2 Sov 3 12,6 m2 Gang 13,2 m A205
96,0
2
96
93

A305, A405, A505, A605, A705, A805

LEILIGHET: A X

Etasje: x. Terrasse: x m2

BRA: x m2 Rom: x m2

P-rom: xxx m2 Sportsbod: 5,0 m2

Målestokk 1:100

41 A 4 - roms
Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet A202, A302, A402, A502, A602 A702 A802 Salgstegning ARK 19 08 2022 Leilighet A202, A302, A402 A502 A602 A702, A802 R Radiator F Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr Saksnr Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegning Tegningsnr.: Rev.: Fase Fag Sist Revidert: KS av T Bad 4 7 m2 Gang 9 0 m2 Stue/kjøkken 25 0 m Sov 2 7 3 m Sov 1 11 2 m2 Balkong 6 4 m2 BRA : 61 0 m2 P-rom : 61,0 m2 A202 A302 A402 A502 A602 A702 A802 R R F Etasje: 3, 4, 5, 6, 7, 8 BRA: 96 m2 P-rom: 93 m2 Balkong: 7,2 m2 + 3,3 m2 Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet A305 A405 A505 A605 Salgstegning ARK 30.09.2022
A305, A405,
A805 R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver: Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegning: Tegningsnr.: Rev.: Fase: Fag: Sist Revidert KS av: T V T V Balkong 7 2 m2 Balkong 6 4 m2 Balkong 3,3 m2 Bad 4 7 m2 Sov 1 10,0 m2 Stue/kjøkken 19,9 m2 Sov 3 12,6 m2 Stue/kjøkken 35,3 m2 Gang 13,2 m2 Bad 2 5 m2 Sov 2 7,3 m2 Bod 2,4 m2 Bad 4,7 m2 Sov 1 12,2 m2 BRA : 96,0 m2 P-rom : 93,0 m2 A305 A405 A505 A605 A705 A805 R F R Skjerm mot nabo Grenseveien 97 Næring 202206724 2021.035 R =Radiator F =Fastvindu Tiltakshaver: Saksnr.: Prosj nr.: T V T V Balkong 6,4 m2 Balkong 3,3 m2 Bad 4 7 m2 Sov 1 10 0 m2 Stue/kjøkken 19 9 m2 Sov 3 12,6 m2 Gang 13,2 m2 Sov 2 7,3 m2 Bad 4,7 m2 A305 A405 A505 A605 A705 A805 R A 4-roms
Leilighet
A505, A605, A705,

Leilighet A206

LEILIGHET: A X

Etasje: x. Terrasse: x m2

BRA: x m2 Rom: x m2

P-rom: xxx m2

Etasje: 2 BRA: 96 m2 P-rom: 93 m2 Balkong: 7,2 m2

5,0 m2

42 Målestokk 1:100 42 A206 Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 202206724 2021 035 A4 1:100 Salgstegning ARK
Sportsbod:
R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver: Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegningsnr.: Fase: Fag: KS av: BRA :
m2
m2 T V T V Balkong 7,2 m2 Balkong 6,4 m2 Bad 4,7 m2 Sov 1 10,0 m2 Stue/kjøkken 19,9 m2 Sov 3 12,6 m2 Stue/kjøkken 35,3 m2 Gang 13,2 m2 Bad 2,5 m2 Sov 2 7,3 m2 Bod 2,4 m2 Bad 4,7 m2 Sov 1 12,2 m2 A206 R F R Skjerm mot nabo Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet A202, A302, A402, A502, A602 A702 A802 Salgstegning ARK 19 08 2022 Leilighet A202, A302, A402 A502 A602 A702, A802 R Radiator F Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr Saksnr Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegning Tegningsnr.: Rev.: Fase Fag Sist Revidert: KS av T Bad 4 7 m2 Gang 9 0 m2 Stue/kjøkken 25 0 m Sov 2 7 3 m Sov 1 11 2 m2 Balkong 6 4 m2 BRA : 61 0 m2 P-rom : 61,0 m2 A202 A302 A402 A502 A602 A702 A802 R R F
Grenseveien 97 Næring 202206724 2021.035 R =Radiator F =Fastvindu Tiltakshaver: Saksnr.: Prosj nr.: Bad 2, Bod 2 4 A206 Skjerm mot nabo A
96,0
P-rom : 93,0
4-roms

A306, A406, A506, A606, A706, A806

Leilighet A306, A406, A506, A606, A706, A806

Målestokk 1:100

A A
Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet A202, A302, A402, A502, A602 A702 A802 Salgstegning ARK 19 08 2022 Leilighet A202, A302, A402 A502 A602 A702, A802 R Radiator F Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr Saksnr Prosj nr.: Ark Målestokk Dato Tegning Tegningsnr.: Rev.: Fase Fag Sist Revidert: KS av T Bad 4 7 m2 Gang 9 0 m2 Stue/kjøkken 25 0 m2 Sov 2 7 3 m Sov 1 11 2 m Balkong 6 4 m BRA : 61 0 m2 P-rom : 61,0 m2 A202 A302 A402 A502 A602 A702 A802 R R F Etasje: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 BRA: 96 m2 P-rom: 93 m2 Balkong: 7,2 m2 + 3,3 m2 Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet A306 A406 A506 A606 Salgstegning ARK 30 09 2022
R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver: Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegning: Tegningsnr.: Rev.: Fase: Fag: KS av: T V T V Balkong 7,2 m2 Balkong 6,4 m2 Balkong 3,3 m2 Bad 4,7 m2 Sov 1 10 0 m2 Stue/kjøkken 19 9 m2 Sov 3 12,6 m2 Stue/kjøkken 35,3 m2 Gang 13,2 m2 Bad 2,5 m2 Sov 2 7,3 m2 Bod 2,4 m2 Bad 4,7 m2 Sov 1 12,2 m2 BRA : 96,0 m2 P-rom : 93,0 m2 A306 A406 A506 A606 A706 A806 R F R Skjerm mot nabo Grenseveien 97 Næring 202206724 2021 035 R =Radiator F =Fastvindu Tiltakshaver: Saksnr.: Prosj nr.: Bad 2 5 Bod 2,4 m A306 A406 A506 A606 A706 A806 Skjerm mot nabo 4-roms 43

A409, A509, A609, A709, A809

Målestokk 1:100 A 4-roms 44 A 4-roms A209, A309, A409, A509, A609, A709, A809 Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 202206724 2021 035 A4 1:100 Salgstegning ARK
R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver: Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegningsnr.: Fase: Fag: KS av: T V T V Balkong 7 2 m2 Balkong 3,2 m2 Bod 3,2 m2 Sov 3 7,1 m2 Bad 2,5 m2 Sov 1 15,0 m2 Stue/kjøkken 29,7 m2 Gang 12,8 m2 Sov 2 10,6 m2 Bad 4,7 m2 Sov 1 10,0 m2 Stue/kjøkken Bad 4,7 m2 BRA : 92,0 m2 P-rom : 88,0 m2 A209 A309 A409 A509 A609 A709 A809 R R Glassvegg Glassvegg Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet A202, A302, A402, A502, A602 A702 A802 Salgstegning ARK 19 08 2022 Leilighet A202, A302, A402 A502 A602 A702, A802 R Radiator F Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr Saksnr Prosj nr.: Ark Målestokk Dato Tegning Tegningsnr.: Rev.: Fase Fag Sist Revidert: KS av T Bad 4 7 m2 Gang 9 0 m2 Stue/kjøkken 25 0 m2 Sov 2 7 3 m Sov 1 11 2 m Balkong 6 4 m BRA : 61 0 m2 P-rom : 61,0 m2 A202 A302 A402 A502 A602 A702 A802 R R F A Etasje: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 BRA: 92 m2 P-rom: 88 m2 Balkong: 7,2 m2 + 3,2 m2 Grenseveien 97 Næring 202206724 2021 035 R =Radiator F =Fastvindu Tiltakshaver: Saksnr.: Prosj nr.: T V Balkong Bod 3,2 m2 Gang 12,8 m2 Sov 2 10,6 m2 Bad 4,7 m2 Sov 1 10,0 m2 Stue/kjøkken A209 A309 A409 A509 A609 A709 A809 R R
3D-Illustrasjon – vil avvike fra faktiske forhold 45
46 3D-Illustrasjon – vil avvike fra faktiske forhold

E HUS

Hus E ligger inne i kvartalet, omkranset av de øvrige byggene i prosjektet. I byggets to nederste etasjer var det opprinnelig regulert inn en barnehage. Denne blir ikke realisert, og det kommer i stedet 8 stk. 2-roms leiligheter mot øst her, samt et nærmiljølokale mot vest. Huset inneholder 46 leiligheter fordelt fra 1. til 8. etasje. Planløsningene er tilnærmet like opp til 7. etasje – mens det i 8. etasje kommer 3 flotte toppleiligheter med private takterrasser.

Leilighetene i 1. og 2. etasje får en takhøyde på hele 3,2 meter – og leilighetene i 1. etasje får store terrasser på rundet 20 kvm. Dette gjør dem spesielt attraktive.

47
1. etasje 2. etasje
2-roms 3-roms 4-roms 48
3. etasje
Etasjeoversikt E
4. etasje
49
6. etasje 7. etasje 8. etasje 5. etasje

Etasje: 1

BRA: 50,5 m2

P-rom: 49 m2

Markterrasse: 19,4 m2

Målestokk 1:100 E 2-roms Grenseveien 202206724 2021.035 R =Radiator F =Fastvindu Tiltakshaver: Saksnr.: Prosj nr.: Bad 4 8 m2 Bod 1,5 m2 Gang 6,6 m2 V / T E104 50 E104 Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A 1:100 Leilighet E104 Salgstegning ARK 27 01 2023 Leilighet E104 R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver: Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegning: Tegningsnr.: Rev.: Fase: Fag: Sist Revidert: KS av: Stue/kjøkken 24 3 m2 Sov 1 10,4 m2 Bad 4,8 m2 Bod 1 5 m2 Gang 6 6 m2 Markterrasse 19,4 m2 V / T BRA : 50,5 m2 R R F E104 Skjerm mot nabo Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 130/104 202206724 2021.035 A4 1:100 Salgstegning ARK 27 01 2023
E104 R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver: Prosjekt/ Adresse: Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegningsnr.: Fase: Fag: KS av: Stue/kjøkken 24,3 m2 Sov 1 10 4 m2 Bad 4 8 m2 Bod 1,5 m2 Gang 6,6 m2 Markterrasse 19 4 m2 V / T BRA : 50,5 m2 P-rom : 49,0 m2 R R F E104 Skjerm mot nabo Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet A202, A302, A402, A502, A602 A702 A802 Salgstegning ARK 19 08 2022 Leilighet A202, A302, A402 A502 A602 A702, A802 R Radiator F Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr Saksnr Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegning Tegningsnr.: Rev.: Fase Fag Sist Revidert: KS av T Bad 4 7 m2 Gang 9 0 m2 Stue/kjøkken 25 0 m Sov 2 7 3 m Sov 1 11 2 m2 Balkong 6 4 m2 BRA : 61 0 m2 P-rom : 61,0 m2 A202 A302 A402 A502 A602 A702 A802 R R F
Leilighet

Skjerm

1

45 m2

42,5 m2

20,6 m2

Leilighet E105

Målestokk 1:100 E 2-roms 51 E105 Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 202206724 2021.035 A4 1:100 Salgstegning ARK 15 02 2023
Radiator Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver: Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegningsnr.: Fase: Fag: KS av: T V Bad 4 7 m2 Stue/kjøkken 21,7 m2 Sov 1 10 1 m2 Gang 3,2 m2 Bod 2 3 m2 Markterrasse 20,6 m2 BRA : 45,0 m2 P-rom : 42,5 m2
mot nabo
mot nabo R F Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet A202, A302, A402, A502, A602 A702 A802 Salgstegning ARK 19 08 2022 Leilighet A202, A302, A402 A502 A602 A702, A802 R Radiator F Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr Saksnr Prosj nr.: Ark Målestokk Dato Tegning Tegningsnr.: Rev.: Fase Fag Sist Revidert: KS av T Bad 4 7 m2 Gang 9 0 m2 Stue/kjøkken 25 0 m2 Sov 2 7 3 m Sov 1 11 2 m Balkong 6 4 m BRA : 61 0 m2 P-rom : 61,0 m2 A202 A302 A402 A502 A602 A702 A802 R R F GSPublisherVersion 1.99.99.100 Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 1:100 Leilighet E105 Salgstegning ARK 15 02 2023 Leilighet E105 R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 N Tiltakshaver: Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: Målestokk: Dato: Tegning: Tegningsnr.: Rev.: Fase: Fag: Sist Revidert: KS av: T V Bad 4 7 m2 Stue/kjøkken 21 7 m2 Sov 1 10 1 m2 Gang 3 2 m2 Bod 2 3 m2 Markterrasse 20,6 m2 BRA : 45,0 m2 P-rom :
m2 Skjerm mot nabo E105 Skjerm mot nabo R F Grenseveien 202206724 2021.035 R =Radiator F =Fastvindu Tiltakshaver: Saksnr.: Prosj nr.: T V Bad 4,7 m Gang 3,2 m2 Bod 2 3 m2 E105 Etasje:
BRA:
P-rom:
Markterrasse:
Skjerm
42,5

Etasje: 1 BRA: 45 m2 P-rom: 42,5 m2

19,4 m2

Målestokk 1:100 E 2-roms Grenseveien 202206724 2021.035 R =Radiator F =Fastvindu Tiltakshaver: Saksnr.: Prosj nr.: T V Bad 4 7 m Gang 3,2 m2 Bod 2,3 m2 E106 52 E106 GSPublisherVersion 1.99.99.100 Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A 1:100 Leilighet E106 Salgstegning ARK 15 02 2023 Leilighet E106 R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver: Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegning: Tegningsnr.: Rev.: Fase: Fag: Sist Revidert: KS av: T V Bad 4 7 m2 Stue/kjøkken 21,7 m2 Sov 1 10 1 m2 Gang 3,2 m2 Bod 2,3 m2 Markterrasse 20 7 m2 BRA : 45 0 m2 Skjerm mot nabo E106 Skjerm mot nabo R F Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Salgstegning ARK 15.02.2023 Leilighet E106 R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver: Prosjekt/ Adresse: Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegningsnr.: Fase: Fag: KS av: T V Bad 4,7 m2 Stue/kjøkken 21,7 m2 Sov 1 10,1 m2 Gang 3,2 m2 Bod 2,3 m2 Markterrasse 20 7 m2 BRA : 45,0 m2 P-rom : 42,5 m2 Skjerm mot nabo E106 Skjerm mot nabo R F Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet A202, A302, A402, A502, A602 A702 A802 Salgstegning ARK 19 08 2022 Leilighet A202, A302, A402 A502 A602 A702, A802 R Radiator F Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr Saksnr Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegning Tegningsnr.: Rev.: Fase Fag Sist Revidert: KS av T Bad 4 7 m2 Gang 9 0 m2 Stue/kjøkken 25 0 m Sov 2 7 3 m Sov 1 11 2 m2 Balkong 6 4 m2 BRA : 61 0 m2 P-rom : 61,0 m2 A202 A302 A402 A502 A602 A702 A802 R R F
Markterrasse:

Leilighet E107

Målestokk 1:100 E 2-roms 53 E107 Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 202206724 2021.035 A4 1:100 Salgstegning ARK 15 02 2023
=Radiator =Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver: Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegningsnr.: Fase: Fag: KS av: Stue/kjøkken 24,3 m2 Sov 1 10 4 m2 Bad 4 8 m2 Bod 1,5 m2 Gang 6 6 m2 Markterrasse 19 3 m2 V / T BRA : 50,5 m2 P-rom : 49,0 m2 E107 R F R Skjerm mot nabo Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet A202, A302, A402, A502, A602 A702 A802 Salgstegning ARK 19 08 2022 Leilighet A202, A302, A402 A502 A602 A702, A802 R Radiator F Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr Saksnr Prosj nr.: Ark Målestokk Dato Tegning Tegningsnr.: Rev.: Fase Fag Sist Revidert: KS av T Bad 4 7 m2 Gang 9 0 m2 Stue/kjøkken 25 0 m2 Sov 2 7 3 m Sov 1 11 2 m Balkong 6 4 m BRA : 61 0 m2 P-rom : 61,0 m2 A202 A302 A402 A502 A602 A702 A802 R R F GSPublisherVersion 1.99.99.100 Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 1:100 Leilighet E107 Salgstegning ARK 15 02 2023 Leilighet E107 R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 N Tiltakshaver: Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: Målestokk: Dato: Tegning: Tegningsnr.: Rev.: Fase: Fag: Sist Revidert: KS av: Stue/kjøkken 24 3 m2 Sov 1 10 4 m2 Bad 4,8 m2 Bod 1,5 m2 Gang 6,6 m2 Markterrasse 19,3 m2 V / T BRA : 50,5 m2 P-rom : 49,0 m2 E107 R F R Skjerm mot nabo Grenseveien 202206724 2021 035 R =Radiator F =Fastvindu Tiltakshaver: Saksnr.: Prosj nr.: Bad 4,8 m2 Bod 1,5 m2 Gang 6,6 m2 V / T E107 Etasje:
BRA: 50,5 m2 P-rom: 49 m2 Markterrasse: 19,3 m2
1
Målestokk
E 2-roms 54
Grenseveien 97 Næring AS 202206724 2021 035 A4 1:100 Salgstegning ARK
E604,
R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver: Saksnr.: Prosj nr.: Ark: Målestokk: Fase: Fag: Balkong 6,0 m2 Stue/kjøkken 24,3 m2 Sov 1 10,4 m2 Bad 4,8 m2 Bod 1,5 m2 Gang 6,6 m2 V / T BRA : 50,5 m2 P-rom : 49,0 m2 E304 E404 E504 E604 E704 R R F E204 Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet A202, A302, A402, A502, A602 A702 A802 Salgstegning ARK 19 08 2022 Leilighet A202, A302, A402 A502 A602 A702, A802 R Radiator F Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr Saksnr Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegning Tegningsnr.: Rev.: Fase Fag Sist Revidert: KS av T Bad 4 7 m2 Gang 9 0 m2 Stue/kjøkken 25 0 m Sov 2 7 3 m Sov 1 11 2 m2 Balkong 6 4 m2 BRA : 61 0 m2 P-rom : 61,0 m2 A202 A302 A402 A502 A602 A702 A802 R R F Etasje: 2, 3, 4, 5, 6, 7 BRA: 50,5 m2 P-rom: 49 m2 Balkong: 6 m2 Grenseveien 97 Snarøyveien 202206724 2021.035 R =Radiator F =Fastvindu Tiltakshaver: Saksnr.: Prosj nr.: Bad 4 Bod 1,5 m2 Gang 6,6 m2 V / T E304 E404 E504 E604 E704 E204 Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A 1:100 Leilighet E204, E304, E404, E504, E604, E704 Salgstegning ARK 27 01 2023 Leilighet
E704 R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver: Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegning: Tegningsnr.: Rev.: Fase: Fag: Sist Revidert: KS av: Balkong 6,0 m2 Stue/kjøkken 24 3 m2 Sov 1 10,4 m2 Bad 4,8 m2 Bod 1 5 m2 Gang 6 6 m2 V / T BRA : 50,5 m2 P-rom : 49,0 m2 E304 E404 E504 E604 E704 R R F E204
1:100
E204, E304, E404, E504, E604, E704
Leilighet E204, E304, E404, E504,
E704
E204, E304, E404, E504, E604,

E205, E305, E405, E505, E605, E705

97 Næring AS Snarøyveien 36

Grønvollkvartalet

Leilighet E205, E305, E405, E505, E605, E705

Målestokk 1:100

E 2-roms 55
Grenseveien 97 Næring AS 202206724 2021.035 A4 1:100 Salgstegning ARK
R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver: Saksnr.: Prosj nr.: Ark: Målestokk: Fase: Fag: T V Balkong 6,5 m2 Bad 4,7 m2 Stue/kjøkken 21,7 m2 Sov 1 10 1 m2 Gang 3,2 m2 Bod 2 3 m2
: 45,0 m2
:
m2 E305 E405 E505 E605 E705 R F Skjerm mot nabo E205 Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet A202, A302, A402, A502, A602 A702 A802 Salgstegning ARK 19 08 2022 Leilighet A202, A302, A402 A502 A602 A702, A802 R Radiator F Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr Saksnr Prosj nr.: Ark Målestokk Dato Tegning Tegningsnr.: Rev.: Fase Fag Sist Revidert: KS av T Bad 4 7 m2 Gang 9 0 m2 Stue/kjøkken 25 0 m2 Sov 2 7 3 m Sov 1 11 2 m Balkong 6 4 m BRA : 61 0 m2 P-rom : 61,0 m2 A202 A302 A402 A502 A602 A702 A802 R R F Etasje: 2, 3, 4, 5, 6, 7 BRA: 45 m2 P-rom: 42,5 m2 Balkong: 6,5 m2 Grenseveien 97 202206724 2021 035 R =Radiator F =Fastvindu Tiltakshaver: Saksnr.: Prosj nr.: T V Gang 3 Bod 2,3 E305 E405 E505 E605 E705 E205 GSPublisherVersion 1.99.99.100 Grenseveien
BRA
P-rom
42,5
Grenseveien
MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 1:100 Leilighet E205, E305, E405, E505, E605, E705 Salgstegning ARK 15 02 2023
R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 N Tiltakshaver: Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: Målestokk: Dato: Tegning: Tegningsnr.: Rev.: Fase: Fag: Sist Revidert: KS av: T V Balkong 6 5 m2 Bad 4 7 m2 Stue/kjøkken 21 7 m2 Sov 1 10 1 m2 Gang 3 2 m2 Bod 2 3 m2 BRA : 45,0 m2 P-rom : 42,5 m2 E305 E405 E505 E605 E705 R F Skjerm mot nabo E205
97 og Grensesvingen 9
Leilighet E205, E305, E405, E505, E605, E705

Leilighet E206, E306, E406, E506, E606,

Leilighet E206, E306, E406, E506, E606, E706

Målestokk 1:100

Leilighet E206, E306, E406, E506, E606, E706

E 2-roms 56
Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet E206 E306 E406 E506 Salgstegning ARK 15 02 2023
E206, E306, E406, E506, E606, E706
R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver: Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlig Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegning: Tegningsnr.: Rev.: Fase: Fag: KS av: T V Balkong 6,5 m2 Bad 4,7 m2 Stue/kjøkken 21,7 m2 Sov 1 10,1 m2 Gang 3 2 m2 Bod 2,3 m2 BRA : 45,0 m2
:
E306 E406 E506 E606 E706 R F Skjerm mot nabo E206 Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet A202, A302, A402, A502, A602 A702 A802 Salgstegning ARK 19 08 2022 Leilighet A202, A302, A402 A502 A602 A702, A802 R Radiator F Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr Saksnr Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegning Tegningsnr.: Rev.: Fase Fag Sist Revidert: KS av T Bad 4 7 m2 Gang 9 0 m2 Stue/kjøkken 25 0 m Sov 2 7 3 m Sov 1 11 2 m2 Balkong 6 4 m2 BRA : 61 0 m2 P-rom : 61,0 m2 A202 A302 A402 A502 A602 A702 A802 R R F Etasje: 2, 3, 4, 5, 6, 7 BRA: 45 m2 P-rom: 42,5 m2 Balkong: 6,5 m2 Grenseveien 97 202206724 2021.035 R =Radiator F =Fastvindu Tiltakshaver: Saksnr.: Prosj nr.: T V Gang 3 Bod 2 3 E306 E406 E506 E606 E706 E206 GSPublisherVersion 1.99.99.100 Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A 1:100
Salgstegning ARK 15 02 2023
E706 R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver: Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegning: Tegningsnr.: Rev.: Fase: Fag: Sist Revidert: KS av: T V Balkong 6 5 m2 Bad 4 7 m2 Stue/kjøkken 21,7 m2 Sov 1 10 1 m2 Gang 3,2 m2 Bod 2,3 m2 BRA : 45,0 m2 P-rom : 42,5 m2 E306 E406 E506 E606 E706 R F Skjerm mot nabo E206
P-rom
42,5 m2

E407, E507, E607, E707

Leilighet E207, E307,E407, E507, E607,

Leilighet E207, E307,E407, E507, E607, E707

A 4-roms Målestokk 1:100 E 57 Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet A202, A302, A402, A502, A602 A702 A802 Salgstegning ARK 19 08 2022 Leilighet A202, A302, A402 A502 A602 A702, A802 R Radiator F Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr Saksnr Prosj nr.: Ark Målestokk Dato Tegning Tegningsnr.: Rev.: Fase Fag Sist Revidert: KS av T Bad 4 7 m2 Gang 9 0 m2 Stue/kjøkken 25 0 m2 Sov 2 7 3 m Sov 1 11 2 m Balkong 6 4 m BRA : 61 0 m2 P-rom : 61,0 m2 A202 A302 A402 A502 A602 A702 A802 R R F Etasje: 2, 3, 4, 5, 6, 7 BRA: 50,5 m2 P-rom: 49 m2 Balkong: 6 m2 E207, E307,
GSPublisherVersion 1.99.99.100 Grenseveien
Snarøyveien 36
Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 1:100 Leilighet E207,
E507, E607, E707 Salgstegning ARK 15 02 2023
97 Næring AS
Grønvollkvartalet
E307,E407,
R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 N Tiltakshaver: Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: Målestokk: Dato: Tegning: Tegningsnr.: Rev.: Fase: Fag: Sist Revidert: KS av: Balkong 6 0 m2 Stue/kjøkken 24 3 m2 Sov 1 10 4 m2 Bad 4,8 m2 Bod 1,5 m2 Gang 6,6 m2 V / T BRA : 50,5 m2 P-rom : 49,0 m2 E507 E607 E707 R F R E307 E407 E207 Grenseveien 97 202206724 2021 035 R =Radiator F =Fastvindu Tiltakshaver: Saksnr.: Prosj nr.: Bad 4 Bod 1 5 m2 Gang 6,6 m2 V / T E507 E607 E707 E307 E407 E207 Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 130/104 202206724 2021.035 A4 1:100 Leilighet E207 E307 E407 E507 Salgstegning ARK 15 02 2023
E707 R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver: Prosjekt/ Adresse: Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegning: Tegningsnr.: Rev.: Fase: Fag: KS av: Balkong 6 0 m2 Stue/kjøkken 24,3 m2 Sov 1 10 4 m2 Bad 4 8 m2 Bod 1,5 m2 Gang 6,6 m2 V / T BRA : 50,5 m2 P-rom : 49,0 m2 E507 E607 E707 R F R E307 E407 E207 2-roms

LEILIGHET: A X

Etasje: x. Terrasse: x m2

BRA: x m2 Rom: x P-rom: xxx m2

Målestokk 1:100
58 Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet A202, A302, A402, A502, A602 A702 A802 Salgstegning ARK 19 08 2022 Leilighet A202, A302, A402 A502 A602 A702, A802 R Radiator F Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr Saksnr Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegning Tegningsnr.: Rev.: Fase Fag Sist Revidert: KS av T Bad 4 7 m2 Gang 9 0 m2 Stue/kjøkken 25 0 m Sov 2 7 3 m Sov 1 11 2 m2 Balkong 6 4 m2 BRA : 61 0 m2 P-rom : 61,0 m2 A202 A302 A402 A502 A602 A702 A802 R R F Etasje: 3, 4, 5 BRA: 78 m2 P-rom: 74,5 m2 Balkong: 9,7 m2 E Grenseveien 97 Næring AS 202206724 2021 035 A4 1:100 Salgstegning ARK Leilighet E301, E401, E501 R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver: Saksnr.: Prosj nr.: Ark: Målestokk: Fase: Fag: T V Balkong 9,7 m2 Bod 2 3 m2 Sov 2 8,0 m2 Sov 1 13,1 m2 Sov 2 7,0 m2 Bad 4 7 m2 Gang 13,6 m2 Stue/kjøkken 29 6 m2 Bod 3,0 m2 WC 2 1 m2 BRA : 78,0 m2 P-rom : 74,5 m2 E301 E401 E501 R F R E301,
E501 Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A 1:100 Leilighet E301, E401, E501 Salgstegning ARK 30 09 2022 Leilighet E301, E401, E501 R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver: Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegning: Tegningsnr.: Rev.: Fase: Fag: Sist Revidert: KS av: T V Balkong 9,7 m2 Bod 2 3 m2 Sov 2 8 0 m2 Sov 1 13,1 m2 Sov 2 7 0 m2 Bad 4,7 m2 Gang 13,6 m2 Stue/kjøkken 29,6 m2 Bod 3,0 m2 WC 2,1 m2 BRA : 78,0 m2 P-rom : 74,5 m2 E301 E401 E501 R F R Grenseveien 202206724 2021 035 R =Radiator F =Fastvindu Tiltakshaver: Saksnr.: Prosj nr.: Balkong 9 7 m2 Sov 8,0 m Sov 2 7,0 m2 E301 E401 E501 R F
Sportsbod: 5 m2 3-roms
E401,

LEILIGHET: A X

Etasje: x. Terrasse: x m2

BRA: x m2 Rom: x m2

P-rom: xxx m2

5,0 m2

Målestokk
1:100
Sportsbod:
59 E 3-roms Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet A202, A302, A402, A502, A602 A702 A802 Salgstegning ARK 19 08 2022 Leilighet A202, A302, A402 A502 A602 A702, A802 R Radiator F Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr Saksnr Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegning Tegningsnr.: Rev.: Fase Fag Sist Revidert: KS av T Bad 4 7 m2 Gang 9 0 m2 Stue/kjøkken 25 0 m Sov 2 7 3 m Sov 1 11 2 m2 Balkong 6 4 m2 BRA : 61 0 m2 P-rom : 61,0 m2 A202 A302 A402 A502 A602 A702 A802 R R F Etasje: 6, 7 BRA: 78 m2 P-rom: 74,5 m2 Balkong: 9,7 m2 E601, E701 Leilighet E601, E701 R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver: Saksnr.: Prosj Ark: Målestokk: Fase: Fag: T V Balkong 9,7 m2 Bod 2,3 m2 Sov 2 8,0 m2 Sov 1 13,1 m2 Sov 2 7 0 m2 Bad 4,7 m2 Gang 13,6 m2 Stue/kjøkken 29,6 m2 Bod 3,0 m2 WC 2,1 m2 BRA : 78,0 m2 P-rom : 74,5 m2 E601 E701 R F R E Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 1:100 Leilighet E601, E701 Salgstegning ARK 30 09 2022 Leilighet E601, E701 R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 N Tiltakshaver: Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: Målestokk: Dato: Tegning: Tegningsnr.: Rev.: Fase: Fag: Sist Revidert: KS av: T V Balkong 9 7 m2 Bod 2 3 m2 Sov 2 8,0 m2 Sov 1 13,1 m2 Sov 2 7,0 m2 Bad 4,7 m2 Gang 13,6 m2 Stue/kjøkken 29 6 m2 Bod 3 0 m2 WC 2 1 m2 BRA : 78,0 m2 P-rom : 74,5 m2 E601 E701 R F R Grenseveien 97 202206724 2021 035 R =Radiator F =Fastvindu Tiltakshaver: Saksnr.: Prosj nr.: Balkong 9 7 m2 Sov 2 8,0 m2 Sov 2 7,0 m2 E601 E701 R F

LEILIGHET: A X

Etasje: x. Terrasse: x m2

BRA: x m2 Rom: x m2

P-rom: xxx m2 Sportsbod: 5,0 m2

Målestokk
1:100 A 3-roms
60 Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet A202, A302, A402, A502, A602 A702 A802 Salgstegning ARK 19 08 2022 Leilighet A202, A302, A402 A502 A602 A702, A802 R Radiator F Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr Saksnr Prosj nr.: Ark Målestokk Dato Tegning Tegningsnr.: Rev.: Fase Fag Sist Revidert: KS av T Bad 4 7 m2 Gang 9 0 m2 Stue/kjøkken 25 0 m2 Sov 2 7 3 m Sov 1 11 2 m Balkong 6 4 m BRA : 61 0 m2 P-rom : 61,0 m2 A202 A302 A402 A502 A602 A702 A802 R R F Etasje: 3, 4, 5, 6, 7 BRA: 65 m2 P-rom: 62 m2 Balkong: 7,6 m2 E 3-roms E302, E402, E502, E602, E702 Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet E302, E402, E502, E602, E702 Salgstegning ARK 30.09.2022 Leilighet E302, E402, E502, E602, E702 R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver: Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegning: Tegningsnr.: Rev.: Fase: Fag: Sist Revidert: KS av: T V Branntrapp 6,5 m2 Kommunikasjon 26 4 m2 Balkong 7,6 m2 Stue/kjøkken 27,7 m2 Gang 5,6 m2 Bad 4,7 m2 Bod 2 3 m2 Sov 1 12,3 m2 Sov 2 8,0 m2 Bod 3,0 m2 BRA : 65,0 m2 P-rom : 62,0 m2 E402 E502 E602 E702 R F E302 Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A 1:100 Leilighet E302, E402, E502, E602, E702 Salgstegning ARK 30 09 2022 Leilighet E302, E402, E502, E602, E702 R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver: Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegning: Tegningsnr.: Rev.: Fase: Fag: Sist Revidert: KS av: T V Branntrapp 6,5 m2 Kommunikasjon 26 4 m2 Balkong 7,6 m2 Stue/kjøkken 27 7 m2 Gang 5 6 m2 Bad 4 7 m2 Bod 2 3 m2 Sov 1 12,3 m2 Sov 2 8,0 m2 Bod 3,0 m2 BRA : 65,0 m2 P-rom : 62,0 m2 E402 E502 E602 E702 R F E302 Grenseveien 202206724 2021 035 R =Radiator F =Fastvindu Tiltakshaver: Saksnr.: Prosj nr.: Balkong 7,6 m2 E402 E502 E602 E702 E302

E303, E403, E503, E603, E703 4-roms

97 Næring AS

Grønvollkvartalet

Leilighet E303, E403, E503, E603, E703

Leilighet E303, E403, E503, E603, E703

Snarøyveien
Grenseveien
36
og Grensesvingen
MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021.035 A4 1:100
Grenseveien 97
9
Salgstegning ARK 30 09 2022
R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver: Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegning: Tegningsnr.: Rev.: Fase: Fag: Sist Revidert: KS av: T V Balkong 9,7 m2 Stue/kjøkken 34,9 m2 Sov 1 12,0 m2 Sov 2 8 2 m2 Gang 11,1 m2 Bad 4,7 m2 Bad 2,5 m2 Bod 2,5 m2 Sov 3 8 6 m2 BRA : 90,0 m2 P-rom : 86,5 m2 E403 E503 E603 E703 R F R E303 61 E Etasje: 3, 4, 5, 6,
BRA:
m2 Balkong: 9,7 m2
7
90 m2 P-rom: 86,5
Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 1:100 Leilighet E303, E403, E503, E603, E703 Salgstegning ARK 30 09 2022 Leilighet E303, E403, E503, E603, E703 R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 N Tiltakshaver: Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: Målestokk: Dato: Tegning: Tegningsnr.: Rev.: Fase: Fag: Sist Revidert: KS av: T V Balkong 9,7 m2 Stue/kjøkken 34,9 m2 Sov 1 12 0 m2 Sov 2 8,2 m2 Gang 11,1 m2 Bad 4 7 m2 Bad 2 5 m2 Bod 2,5 m2 Sov 3 8 6 m2 BRA : 90,0 m2 P-rom : 86,5 m2 E403 E503 E603 E703 R F R E303 Grenseveien 97 202206724 2021 035 R =Radiator F =Fastvindu Tiltakshaver: Saksnr.: Prosj nr.: Balkong 9 Sov 3 8,6 m2 E403 E503 E603 E703 R F R E303

TOPPLEILIGHETER

Toppleilighetene ligger i 8. etasje med flotte private takterrasser. Leilighetene er fra 91,5 kvm. til hele 139,5 kvm. med terrasse fra 20 kvm. til 36 kvm. Dette er flotte leiligheter for deg som er ute etter noe spesielt. Her er det romslige soverom, 2 bad, generøse kjøkkenløsninger og romslige oppholdsrom. Dette er nok selve drømmeleiligheten for mange!

62

8

91,5 m2

Målestokk 1:100 E 3-roms E809 Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet E809 Salgstegning ARK 24 08 2022 Leilighet E809 R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver: Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegning: Tegningsnr.: Rev.: Fase: Fag: Sist Revidert: KS av: T T Terrasse 19,9 m2 Bad 4,7 m2 Bad 2,5 m2 Stue/kjøkken 42,1 m2 Gang 10,7 m2 Sov 1 15,2 m2 Sov 2 9 0 m2 Bad 4,7 m2 Gang 8,2 m2 Bod 1,5 m2 Hovedtrapp Bod 1,9 m2 BRA : 91 5 m2 E809 R R R F F F Skjerm mot nabo Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet A202, A302, A402, A502, A602 A702 A802 Salgstegning ARK 19 08 2022 Leilighet A202, A302, A402 A502 A602 A702, A802 R Radiator F Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr Saksnr Prosj nr.: Ark Målestokk Dato Tegning Tegningsnr.: Rev.: Fase Fag Sist Revidert: KS av T Bad 4 7 m2 Gang 9 0 m2 Stue/kjøkken 25 0 m2 Sov 2 7 3 m Sov 1 11 2 m Balkong 6 4 m BRA : 61 0 m2 P-rom : 61,0 m2 A202 A302 A402 A502 A602 A702 A802 R R F Etasje:
BRA:
P-rom:
m2 Balkong: 19,9 m2 Grenseveien Snarøyveien 36 202206724 2021 035 R =Radiator F =Fastvindu Tiltakshaver: Gnr./Bnr Saksnr.: Prosj nr.: KS Hovedtrapp E809 Skjerm mot nabo Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 1:100 Leilighet E809 Salgstegning ARK 30 09 2022 Leilighet E809 R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 N Tiltakshaver: Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: Målestokk: Dato: Tegning: Tegningsnr.: Rev.: Fase: Fag: Sist Revidert: KS av: T V T V Terrasse 19 9 m2 Bad 4 7 m2 Bad 2,5 m2 Stue/kjøkken 42,1 m2 Gang 10 6 m2 Sov 1 15 2 m2 Sov 2 9,0 m2 Bad 4 7 m2 Gang 6 6 m2 Bod 1 5 m2 Hovedtrapp Bod 1 9 m2BRA : 91,5 m2 P-rom : 89,0 m2 E809 R R R F F F Skjerm mot nabo 63
89
Målestokk 1:100 E 3-roms 64 E810 Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet E810 Salgstegning ARK 30.09.2022 Leilighet E810 R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver: Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegning: Tegningsnr.: Rev.: Fase: Fag: Sist Revidert: KS av: T V Kommunikasjon Terrasse 26 8 m2 Sov 2 9,0 m2 Bad 4,7 m2 Sov 2 7,2 m2 Sov 1 16,1 m2 Stue/kjøkken 38,8 m2 Bad 2,5 m2 Gang 6 6 m2 Bod 1,5 m2 Hovedtrapp 11 2 m2BRA : 83,0 m2 P-rom : 81,0 m2 E810 F R R R F F F Skjerm mot nabo Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet A202, A302, A402, A502, A602 A702 A802 Salgstegning ARK 19 08 2022 Leilighet A202, A302, A402 A502 A602 A702, A802 R Radiator F Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr Saksnr Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegning Tegningsnr.: Rev.: Fase Fag Sist Revidert: KS av T Bad 4 7 m2 Gang 9 0 m2 Stue/kjøkken 25 0 m Sov 2 7 3 m Sov 1 11 2 m2 Balkong 6 4 m2 BRA : 61 0 m2 P-rom : 61,0 m2 A202 A302 A402 A502 A602 A702 A802 R R F Etasje: 8 BRA: 93 m2 P-rom: 81 m2 Balkong: 26,5 m2 Grenseveien 97 202206724 2021.035 R =Radiator F =Fastvindu Tiltakshaver: Saksnr.: Prosj nr.: Kommunikasjon Sov 1 16 1 m2 Bad 2,5 m2 Hovedtrapp 11,2 m2E810 F Skjerm mot nabo Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A 1:100 Leilighet E810 Salgstegning ARK 30 09 2022 Leilighet E810 R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver: Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegning: Tegningsnr.: Rev.: Fase: Fag: Sist Revidert: KS av: T V Kommunikasjon Terrasse 26 8 m2 Sov 2 9,0 m2 Bad 4 7 m2 Sov 2 7 2 m2 Sov 1 16,1 m2 Stue/kjøkken 38,8 m2 Bad 2,5 m2 Gang 6 6 m2 Bod 1,5 m2 Hovedtrapp 11,2 m2BRA : 83,0 m2 P-rom : 81,0 m2 E810 F R R R F F F Skjerm mot nabo

1:100

Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36

LEILIGHET: A X

Etasje: x. Terrasse: x m2

Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9

BRA: x m2 Rom: x m2

P-rom: xxx m2 Sportsbod: 5,0 m2

E808

97 Næring AS

Målestokk
65 E 4-roms E808
MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet
Salgstegning ARK 30 09 2022 Leilighet E808 R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 m Tiltakshaver: Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: Ark: Målestokk: Dato: Tegning: Tegningsnr.: Rev.: Fase: Fag: Sist Revidert: KS av: T V Heis 4,2 m2 Branntrapp 6 5 m2 Kommunikasjon 11,7 m2 Terrasse 13,8 m2 Terrasse 22,6 m2 Stue/kjøkken 70,7 m2 Sov 1 14 3 m2 Bad 4 7 m2 Bad 2 5 m2 Sov 2 8,0 m2 Sov 3 9,3 m2 Gang 6 3 m2 Gang 6,3 m2 Sov 1 16,1 m2 Bad 2 5 m2 Hovedtrapp 11 2 m2 V T /walk-in Bod 3 0 m2 Vaskerom 3,3 m2 Bod 2,2 m2BRA : 139,5 m2 P-rom : 130,5 m2 E808 Leilighet E808 F R R R R R F F F F F F Skjerm mot nabo Skjerm mot nabo Grenseveien 97 Næring AS Snarøyveien 36 Grønvollkvartalet Grenseveien 97 og Grensesvingen 9 MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 A4 1:100 Leilighet A202, A302, A402, A502, A602 A702 A802 Salgstegning ARK 19 08 2022 Leilighet A202, A302, A402 A502 A602 A702, A802 R Radiator F Fastvindu 1 2 3 4 5 m N Tiltakshaver Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr Saksnr Prosj nr.: Ark Målestokk Dato Tegning Tegningsnr.: Rev.: Fase Fag Sist Revidert: KS av T Bad 4 7 m2 Gang 9 0 m2 Stue/kjøkken 25 0 m2 Sov 2 7 3 m Sov 1 11 2 m Balkong 6 4 m BRA : 61 0 m2 P-rom : 61,0 m2 A202 A302 A402 A502 A602 A702 A802 R R F Etasje: 8 BRA:
P-rom: 130,5 m2 Balkong: 22,6 m2
22,6 m2 Grenseveien Snarøyveien 36 202206724 2021 035 R =Radiator F =Fastvindu Tiltakshaver: Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: KS av:E808 R R R Grenseveien
Snarøyveien
Grønvollkvartalet Grenseveien
Grensesvingen
MÅ SVA/GF 130/104 202206724 2021 035 1:100 Leilighet E808 Salgstegning ARK 30 09 2022 Leilighet E808 R =Radiator F =Fastvindu 1 2 3 4 5 N Tiltakshaver: Prosjekt/ Adresse: Oppdr./Ark ansvarlige: Tegnet av: Gnr./Bnr: Saksnr.: Prosj nr.: Målestokk: Dato: Tegning: Tegningsnr.: Rev.: Fase: Fag: Sist Revidert: KS av: T V Heis 4,2 m2 Branntrapp 6,5 m2 Kommunikasjon 11,7 m2 Terrasse 13,8 m2 Terrasse 22,6 m2 Stue/kjøkken 70,7 m2 Sov 1 14 3 m2 Bad 4,7 m2 Bad 2,5 m2 Sov 2 8,0 m2 Sov 3 9,3 m2 Gang 6,3 m2 Gang 6 3 m2 Sov 1 16,1 m2 Bad 2 5 m2 Hovedtrapp 11,2 m2 V / T /walk-in Bod 3 0 m2 Vaskerom 3,3 m2 Bod 2,2 m2BRA : 139,5 m2 P-rom : 130,5 m2 E808 Leilighet E808 F R R R R R F F F F F F Skjerm mot nabo Skjerm mot nabo
139,5 m2
+
36
97 og
9

Leveransebeskrivelse

C 4-roms
66
3D-Illustrasjon – vil avvike fra faktiske forhold
67

FELLESAREAL INNLEDNING

Det tas generelt forbehold om mindre endringer/tilpasninger som følge av detaljprosjekteringen, slik som endring i sjakter, påforingsvegger, ventilasjonskanaler, el-skap etc.

KONSTRUKSJON

• Byggene fundamenteres med stålkjernepeler til fjell og bygges i plasstøpt betong og bindingsverk i tre-/ stålstendere med gipsplater.

• Etasjeskiller og skillevegger mellom leilighetene utføres hovedsakelig i betong. Fasader utføres i en kombinasjon av tegl, puss og platebeslag. Innvendige delevegger blir utført i stål-/trestendere og gipsplater.

GULV

• Inngangsparti får keramisk flis med sokkelflis. Trappeløp og felles korridorer får banebelegg med vaskekant mot vegg.

VEGGER

• Sparkles og males i en dempet farge etter estetisk maleklasse K2. En vegg i inngangsparti blir malt i en kontrastfarge.

TAK

• Inngangsparti får akustisk systemhimling.

• Øvrige himlinger i trapp og felles korridorer får systemhimling.

HEIS

• Heis med størrelse 110 x 210 centimeter på heisstolen monteres med rekkevidde fra underetasje til toppetasje.

ELEKTRO

• Inngangsparti og korridorer får innvendige LEDbelysning i tak. Trappeløp får lamper på vegg.

• Det monteres porttelefon med kamera i hver leilighet.

• Det monteres ledelys i fellesarealer iht. myndighetskrav.

• Belysning i trapperom og korridorer blir utstyrt med bevegelsessensor.

ANNET

• Trapp får rekkverk i lakkert stål.

FELLES TAKTERRASSER

• Terrassedekke i tre og soner med plen/kunstgress, plantekasser og plantefelt.

• Pergola i tre.

• Utemøbler – spisebord med stoler og sittegrupper.

GARASJEANLEGG OG SPORTSBODER

• Dekke i brettskurt og impregnert betong. Biloppstillingsplassene merkes og nummereres. Det monteres ikke sluk i garasjeanlegg.

• Netto bredde på biloppstillingsplassene er min. 250 cm.

• Vegger og himlinger leveres i støvbundet betong.

• Det monteres infrastruktur for lading med dynamisk lastestyring for elbil på alle biloppstillingsplasser. Kjøper tegner selv abonnement på ladetjeneste ut fra individuelt ønske om ladekapasitet. De kjøperne som ikke ønsker å benytte ladestasjon, tegner abonnement først når de får behov for dette. Dynamisk lastestyring innebærer at ladepunktene til enhver tid benytter tilgjengelig kapasitet i det elektriske anlegget. Dette medfører at effekt ut i det enkelte ladepunkt vil variere ut fra antall biler som lader samtidig, samt øvrig belastning på det elektriske anlegget. I praksis betyr dette at ladetid vil variere.

• Sportsboder får nettingvegger mellom bodene. Gulv blir malt med epoxy mens vegger og tak males til full dekk. Alle leiligheter får tilgang på en sportsbod. Areal på sportsbodene er ca. 2,5 kvm. for 2-roms leiligheter og ca. 5 kvm. for øvrige leiligheter. Bodenes utforming vil variere og det kan forekomme tekniske installasjoner i tak og langs vegger.

• Fri kjørehøyde i garasjen skal være 215 cm i kjørebaner, for øvrig kan det forekomme områder med lavere høyde.

RENOVASJON

• Det legges opp til avfallspunkt med dypavfallsbeholdere på terreng som vist på utomhusplan.

BRANNSIKRING

• Alle leiligheter sprinkles, det blir synlige sprinklerhoder i himling. Fulldekkende automatisk brannvarslingsanlegg med multidetektorer og røykdetektorer i fellesarealene monteres etter gjeldende forskrifter.

• Kjelleretasjen sprinkles.

68

LEILIGHETER

GULV

• Tørre rom får 1-stavs 145 mm lamellparkett i natur eik med en livlig fargevariasjon og trestruktur. Kviststørrelse på opptil 50 mm kan forekomme, likeledes kan små sparklede endesprekker forekomme. Parketten har en børstet overflate som får frem treets naturlige struktur og den matte lakken gir et oljeaktig utseende.

• Bad får en strukturert mellomgrå keramisk flis 30x30 cm. I dusjsonen blir flisformatet 5x5 cm.

• På WC-rom/vaskerom leveres keramisk flis.

VEGGER

• Tørre rom, inkludert WC sparkles og males i fargekode NCS S 1502-Y glans 05.

• Bad får en strukturert mellomgrå keramisk flis 30x60 cm.

TAK

• Himling i betongelementer med synlig elementskjøt malt i fargekode NCS S 0500-N glans 03. Ingen taklister.

• Gang leveres med nedforede malte gipshimlinger med innfelte downlights.

• I bod leveres malt gipshimling, eller nedforet systemhimling.

• Prefabrikerte bad leveres med himling i hvitmalte metallplater med innfelte downlights med dimmer.

• Sprinklerhoder i henhold til myndighetskrav.

KJØKKEN

• Kjøkkeninnredning fra Sigdal modell Uno i fargen Frø (5613-Y10R). Håndtak i antrasitt metall og benkeplate i laminat type Rusten Metall 20 mm med underlimt vask og ettgreps blandebatteri.

• Kjøkkeninnredningen har høyde 228 cm, og det leveres foring og gipsinnkassing over hele innredningen mot tak. Gipsinnkassingen males i veggens farge.

• Det leveres LED-spoter under overskap. Ventilator volumhette i stål og veggmontert komfyrvakt leveres.

• Hvitevarer leveres ikke som standard, men det forberedes for integrert komfyr med benkeplate for nedfelling av koketopp (utskjæring må gjøres ved montering) og innbygningsskrog for kjøl/frys. Hvitevarer kan bestilles som tilvalg.

BAD

• Badene leveres som ferdige kabiner som produseres på fabrikk og fraktes til byggeplass. Badene leveres med fliser på vegger og gulv og himling i hvitlakkerte metallplater med integrerte downlights. I de fleste hovedbad leveres 80 cm skuffinnredning med

eikemønstret front og heldekkende støpt servantplate som går fra vegg til vegg. Under servantplaten er det satt av plass, og lagt opp strøm, vann og avløp til vaskemaskin og tørketrommel på hver side av innredningen. Over innredningen leveres speil med integrert belysning. Dusjvegger i glass og klosett i hvitt porselen. Noen bad i 2-romsleilighetene i Hus E får en annen utforming med 60cm innredningog avsatt plass for vask/tørk søyle.

• Der hvor det er et ekstra bad leveres 60 cm. innredning med eikemønstret front, servanttopplate, og speil med belysning på vegg og dusjvegger i glass og klosett i hvitt porselen

WC ROM/ VASKEROM

• Gulv flislegges – det leveres ikke gulvvarme. Vegger sparkles og males. På WC leveres hvit porselensservant og speil med belysning på vegg, samt klosett i hvitt porselen. I vaskerom leveres skyllekum på vegg.

ROMHØYDE

• Stue/kjøkken og de fleste soverom uten tekniske installasjoner i tak får en netto takhøyde på ca. 250 cm. Leilighetene i 1. og 2. etasje i Hus E får eb takhøyde på 320 cm. På grunn av tekniske installasjoner i himling vil enkelte rom få nedforet himling eller innkassing langs tak/vegg. Typiske eksempler på dette er bad, WC, hall/ gang og kjøkken.

• Generell takhøyde ved nedforing er 220 cm.

DØRER OG VINDUER

• Plassering og utforming av vinduer kan variere i samme leilighetstype, og vi oppfordrer kjøpere til å sette seg inn i hvordan vindusløsningen blir i den enkelte leilighet. Vinduer med fastfelt er markert med en F på plantegningene, men vi tar forbehold om endringer på dette i detaljprosjekteringen.

• Innerdører leveres med slette lettdører i hvitmalt utførelse med dempekarm. Dør mellom gang og stue får glassfelt. Terskel i natur eik. Innvendige foringer og belistning (gerikter) rundt dører og vinduer i hvitmalt utførelse med synlig festestift.

• Leilighetens inngangsdør leveres med FG-godkjent lås og kikkehull.

• Vinduer leveres med fabrikkmalt hvit karm innvendig. Utvendig blir vinduene mantlet med lakkert aluminium som er en tilnærmet vedlikeholdsfri løsning.

• Solskjerming i form av utvendige motoriserte screens leveres på solutsatte vinduer iht. krav, hovedsakelig mot vest og syd, men ikke alle vinduer i disse retninger får solskjerming.

69

ELEKTRO

• Elektro leveres i henhold til NEK 400.

• Utvendig stikk og lysarmatur på balkong.

• Hver leilighet får sikringsskap med automatsikringer.

• Smarthus integrasjon med styring av lys og varme, X-comfort bridge (styreenhet) og trådløse brytere som festes rett på veggen uten veggboks. Utvidelse kan bestilles som tilvalg.

BOD

• Bod leveres med parkett på gulv og malte vegger. Krav til finish på vegger og himlinger er ikke de samme i bod som i oppholdsrom, og kan ha synlige tekniske føringer.

BALKONGER/ TERRASSER

• Balkongdekke i tre. Avrenning fra balkong gjennom sluk og utvendig nedløp som kommer innenfor balkongens areal eller på fasade.

• Leiligheter i 1. etasje på Hus E får terrasser på terreng med tremmegulv. Det plantes hekk på utsiden av terrassen.

• Rekkverk i glass og pulverlakkert metall.

INTERNETT OG TV

• Prosjektet leveres med abonnement på en grunnpakke for bredbånd. Oppgradering av hastighet og bestilling av TV strømmetjenester bestilles av den enkelte etter ønske.

RINGEKLOKKE

• Det leveres callinganlegg for porttelefon med video for fjernåpning fra hver leilighet. I tillegg leveres ringeknapp ved inngangsdør til hver leilighet.

VENTILASJON

• Det blir balansert ventilasjon med varme- gjenvinner med felles ventilasjonsaggregat iht. tekniske forskrifter, med avtrekk fra kjøkken og bad. Alle ventilasjonskanaler legges skjult/innkasset.

• Avtrekkshette i kjøkken har effektregulator for økt avtrekk ved matlaging.

• Innvendige dører har spalte mot terskel av hensyn til luftgjennomstrømning.

VARMTVANN OG OPPVARMING

• Prosjektet tilknyttes fjernvarme for tappevann og oppvarming med termostatstyrte radiatorer og vannbåren gulvvarme i bad. WC får ikke gulvvarme. Plassering av radiatorer er vist på plantegningene med

en R – vi må imidlertid ta uttrykkelig forbehold om at det kan bli justering av plassering under detaljprosjekteringen. Forbruk av vann blir målt slik at man betaler kun for eget forbruk.

INSPEKSJONSLUKER OG -DØRER

• Flere av de tekniske installasjonene krever inspeksjonsluker, som for eksempel rør-i-rør- system, luke til fordeler for fjernvarme og elektroskap. Slike dører og luker vil i størst mulig grad bli plassert i bod, gang og på bad.

70

Tilvalg og endringer

Det er deilig med en splitter ny bolig. Nye rom, nye tanker og ingen har vært her og satt sine spor før deg.

Det er helt opp til deg å forme og sette preg på ditt nye hjem. Det er lagt opp til en god og tidsriktig standard i boligene. Skulle du likevel ønske noe annet enn det vi tilbyr som standard leveranse, vil du ha mulighet til å gjøre tilvalg dersom du kjøper på et tidlig tidspunkt.

Å kjøpe ny bolig er en av de største beslutningene du tar, og det er viktig å tenke nøye gjennom de ønsker og behov du har. Gjennom tilvalgskatalogen vil vi vise deg hva som er valgt som standard produkter i prosjektet. Om du velger

å ikke gjøre noen tilvalg er det disse produktene som blir levert i din bolig. I tillegg presenteres hvilke

tilvalgsmuligheter du har for å gjøre din bolig til noe helt eget. Du har mulighet til å gjøre tilvalg på kjøkken, bad, gulv, dører, veggfarge og elektro/smarthjem.

Når tiden er inne for å gjøre tilvalg vil du få mulighet til å snakke med prosjektets kundeansvarlige som vil kunne svare på spørsmål knyttet til valg og innredning.

Vi gleder oss til å hjelpe deg med å innrede din boligdrøm!

Det vil ikke være mulig med følgende endringer

• Bærevegger og bærekonstruksjoner

• Fasader

• Tekniske føringer som ventilasjonsanlegg, sjakter, nedforinger og innkassinger

71
3D-Illustrasjon – vil avvike fra faktiske forhold

Nøkkelinformasjon

SALGSOPPGAVE DEL 2

Salg av boligene er underlagt bustadoppføringslova («Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer») og «Lov om eierseksjoner»

Hjemmelshaver, eier og selger: Utbygger for prosjektet er Grønvollkvartalet AS org.nr.: 918 648 151.

Utbygger vil også være omtalt som selger i kontrakter og andre relevante dokumenter.

3D-Illustrasjon – vil avvike fra faktiske forhold 72

Meglerforetak

EiendomsMegler1 Oslo AS, avd. Nybygg, orgnummer: 976 756 673. Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo.

Kontraktsmedhjelper

Som kontraktsmedhjelper til å forestå oppgjør og tinglysing er: Eiendomsmegler 1 Oslo Akershus AS org.nr: 983 350 828

Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo

Eiendommens adresse

Grenseveien 97 og Grensesvingen 9, 0663 Oslo. Eiendommen består pt. av Gnr.130, bnr104 og 176 i Oslo kommune.

Selger vil forestå sammenføyningen/fradeling og seksjonering av eiendommen(e).

Kjøper er innforstått med dette og aksepterer at eiendommens gnr./bnr./snr. vil bli endret og at sameiets tomt ennå ikke er fastsatt. Hver bruksenhet blir ved seksjonering tildelt eget seksjonsnummer.

Prosjektet

Prosjektet Grønvollkvartalet bygges på eiet tomt på ca. 15.000 kvm. Selger tar forbehold om tomten størrelse inntil oppmålingsforretning er gjennomført.

Prosjektet vil bestå av ca. 400 leiligheter fordelt på 5 bygg, ca. 1.800 kvm næringsarealer, et nærmiljølokale på 300 kvm. samt muligheter for at det etableres en 4 avdelingers barnehage. I tillegg inneholder prosjektet en underjordisk kjelleretasje.

Første byggetrinn omfatter 101 leiligheter i Hus A (63 stk.) og Hus E (46 stk.) i tillegg noe næringsareal i Hus A samt et nærmiljølokale i Hus E. Dersom barnehagen ikke blir vedtatt bygget, vil det avsatte arealet i hus E kunne benyttes til boligformål, fellesfunksjoner og/eller næringsmiljølokale.

Sameiets eiendom

Eierseksjonssameiets eiendom vil bli skilt ut fra gnr. 130, bnr. 104 og gnr. 130 bnr. 176 i Oslo kommune. Endelig matrikkelnummer tildeles når eiendommen er fradelt og seksjonert. Arealet for boligene angis i BRA og P-rom.

P-rom: består vanligvis av oppholdsrom, soverom, kjøkken, gang, bad/WC /vaskerom/ og rom for kommunikasjon inkl. trapp, mellom nevnte rom.

BRA: består i tillegg til p-rom vanligvis av boder og eventuelle tekniske rom.

Alle arealer som er oppgitt i forbindelse med markedsføringen er å betrakte som ca. areal, og det tas forbehold om mindre avvik fra det oppgitte. Oppgitte er arealer er basert på tegninger produsert av arkitekt på oppdrag fra utbygger.

Eier- og organisasjonsform

Prosjektet er tenkt oppdelt i flere eierseksjonssameier i samsvar med eierseksjonsloven. Kjøper får tinglyst skjøte til sin seksjon. Seksjonsnummer blir tildelt i forbindelse med seksjoneringen.

73

Som seksjonseier i et eierseksjonssameie vil kjøper bli sameier i en eiendom med tilhørende enerett til bruk av sin boenhet. Eventuelle privat uteområde/tilhørende hageparsell, balkong/terrasser er planlagt seksjonert som tilleggsdel til hver enkelt seksjon.

Det er planlagt etablert et eget tingsrettslig sameie for næringsseksjonen som omfatter parkeringsanlegget. Seksjonseiere som har ervervet parkeringsplass blir enten personlige sameiere i dette eller gjennom et realsameie hvor den eierandelen i sameiet knyttes opp mot boligseksjonen som tilbehør til denne jf. avhendingslovens § 3-4 annet ledd bokstav d. Det vil bli utarbeidet egne vedtekter for garasjesameiet. Disse vil regulere utleie og videresalg ved at garasjeplass kan, dersom den ikke skal følge boligseksjonen ved videresalg, kun overdras/selges til andre eiere av boligseksjoner i Sameiet. Den kan videre kun leies ut sammen med boligseksjonen eller til andre eiere av boligseksjoner i Sameiet.

Selger forbeholder seg imidlertid retten til å organisere slike eneretter annerledes enn det som er oppgitt ovenfor, eksempelvis ved bruksretter eller gjennom vedtektene. Seksjonseierne får felles bruksrett til sameiets øvrige fellesareal og installasjoner.

Sameiet ledes av et styre valgt av seksjonseierne. Styret vil bli valgt i forbindelse med et konstituerende sameiermøte som utbygger vil arrangere i forbindelse med ferdigstillelse.

Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer enn to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven §23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Sameiet

Sameiet er ikke opprettet. Dette vil bli opprettet av utbygger i forbindelse med overtakelse.

Sameiets formål er å ivareta alle saker av felles interesse for sameierne, som å sørge for drift og vedlikehold av felles infrastruktur og installasjoner. Dette kan være vedlikehold av felles veier, adkomstarealer og andre fellesarealer. Videre å sørge for brøyting, renovasjon, strøm til fellesarealer, drift av fjernvarmeanlegg mv. samt sørge for tilstrekkelig forretningsførsel og at sameiets bygningsmasse er tilstrekkelig forsikret. Kostnader til dette, kommunale avgifter og andre relevante kostnader for fellesarealer, installasjoner og drift, vil fordeles på

bakgrunn av eierbrøk, samt en fast sum pr. leilighet.

Kostnader knyttet til den enkelte eierseksjon slik som f.eks. vedlikehold, strøm, varmtvann, oppvarming, og eiendomsskatt, må dekkes av seksjonseier.

Se for øvrig punktet "Felleskostnader."

Vedtekter for sameiet

Utkast til vedtekter for sameiet er utarbeidet. Utkast kan fås ved henvendelse til selger. Utbygger forbeholder seg retten til å foreta endringer i vedtektene.

Gjennom årsmøte i sameie kan vedtektene endres om vilkårene for dette er oppfylt.

Felleskostnader

Felleskostnader er stipulert basert på erfaring fra sammenlignbare prosjekter basert på budsjett utarbeidet av forretningsfører. Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i felleskap i henhold til de enkelte sameiebrøker. For enkelte utgifter kan fordelingen være lik mellom seksjonene uavhengig av eierbrøken. Eksempler på dette kan være kollektive abonnementer, administrative kostnader, herunder arbeidsgiveravgift, og forretningsførerhonorarer. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.

Månedlige felleskostnader er ut fra dagens forutsetninger antatt å utgjøre kr. 33,- pr. kvm. BRA pr. måned + kr. 315,-/ mnd. i likedelte kostnader. I tillegg kommer abonnement for grunnpakke bredbånd med ca. 250,-/mnd.

Estimerte fellesutgifter omfatter følgende poster med flere: Drift av sameiet, herunder lønn- og styrehonorarer, strøm og varme fellesarealer, noe avsetning til vedlikehold, forretningsførsel, revisjon, forsikring og internett basisabonnement.

Utbygger har estimert at seksjoner med garasjeplass betaler kr. 250,- i tillegg pr. garasjeplass per måned. Det legges opp til at sameiet inngår avtale om levering internettjenester med egnet leverandør. En slik avtale vil normalt ha bindingstid på 3-5 år og kan inngås av utbygger før sameiet er satt i drift. Det blir mulighet for den enkelte seksjonseier å utvide pakken for egen regning. Varmtvann, oppvarming, og eiendomsskatt for den enkelte seksjon er ikke inkludert i fellesutgiftene. Det vil bli innkrevd et månedlig á-konto beløp for fjernvarme. Det presiseres at ovennevnte summer er omtrentlige anslag og at endelige summer vil kunne avvike fra anslagene Utbygger er ansvarlig for fellesutgiftene for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.

74

Oppstartkapital

Alle kjøpere må i forbindelse med overtakelse av boligen og innbetaling av rest kjøpesum og omkostninger, også betale inn sin del av sameiets oppstartkapital.

Oppstartkapitalen vil inngå i driften av sameiet og vil ikke bli refundert. Størrelsen på den enkelte andel blir 2 mnd. fellesutgifter.

Kjøpers ansvar for øvrige sameieres mislighold

For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf. eierseksjonsloven § 30. Utbygger hefter for usolgte enheter

Forretningsfører

Utbygger vil på sameiets vegne inngå en avtale med forretningsfører (OBOS Forvaltning) for sameiets første driftsår.

Forsikring

Frem til overtakelsen vil eiendommen være forsikret av utbygger. Etter overtakelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Forretningsfører vil etablere forsikring på vegne av eierseksjonssameiet. Kjøper må selv besørge innboforsikring.

Utleie

Boligene har bare én boenhet og ingen separat utleiedel. Med unntak av de begrensninger som følger av sameiets vedtekter har seksjonseierne full rettslig rådighet over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge eller leie ut sine seksjoner. I henhold til eierseksjonsloven er det forbud mot kortidsutleie av seksjonen i sin helhet mer enn 90 døgn i året. Normalt vil det være et krav at et hvert salg eller bortleie av seksjoner skal meddeles skriftlig til sameiets forretningsfører/styre med opplysning om hvem som er ny eier/leietaker.

Lovens bestemmelser om eierandeler for stat, fylke og kommune.

I henhold til Eierseksjonslovens § 23 kan ingen kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i og samme eierseksjonssameie. Eierseksjonslovens § 24 gir stat, fylke og kommune rett til å eie einntil 10 % av boligene i et sameie.

Tomt

Tomten er eiet. Endelig tomtestørrelse etter fradeling/

sammenføyning antas å bli ca. 15.000 kvm. Endelige grenser og tomtestørrelse vil først fremkomme etter kommunal oppmåling. Selger og kjøper må akseptere arealet etter den kommunale oppmålingen som bindende for seg, dvs. uten tillegg eller fradrag i kjøpesummen. Tomten vil bli et fellesareal for sameiet/sameiene, med unntak av deler som eventuelt vil tillegges til den enkelte seksjon.

Ifølge informasjon fra kommunen er det ikke registrert grunnforhold som medfører rasfare, kvikkleire etc. I tillegg kan det tilføyes av Selger også har fått utarbeidet geotekniske rapporter som bekrefter at områdestabiliteten i grunnen er OK.

Reguleringsmessige forhold / rammetillatelse Rammesøknad ble innsendt i juni 2022.

Eiendommen er regulert til formål Bolig/forretning/ barnehage/annen offentlig eller privat tjenesteyting, nærmiljølokale, helse, velvære, kultur, virksomheter med allmennyttige formål, kontor/bevertning.

Felles utomhuseiendom

Hvert bygg/blokk som inngår i prosjektet, vil få et tomteareal som ikke er mye større enn «fotavtrykket» til det enkelte sameies bygningsmasse.

Utomhusarealet som blir mellom bebyggelsen (mellom byggene/blokkene), heretter vil eies og disponeres i et tingsrettslig sameie av eierseksjonssameiene som inngår i/ utgjør prosjektet. De nærmere regler om disponering, kostnadsfordeling osv. knyttet til uteeiendommen vil bli regulert i vedtekter for Grønvollkvartalet Utomhussameie. Utkast til vedtekter vil bli utarbeidet. Selger tar forbehold om endringer.

Garasjeanlegg / parkering

Under deler av den nye bebyggelsen etableres det et garasjeanlegg med ca. 148 parkeringsplasser.

Parkeringsplassene er planlagt organisert i en egen anleggseiendom. Anleggseiendommen eies med ideelle andeler av de som erverver p-plass i garasjeanlegget. Parkeringskjeller kan kun benyttes til parkering av bil av dem som har ervervet slik rett.

Det følger av prislisten hvilke boliger som selges med parkering. Pris på parkering er fast og utgjør kr 500. 000,- Parkeringsplass leveres med infrastruktur for lastestyrt ladepunkt for elbil. Fri kjørehøyde i garasjen skal være 215 cm i kjørebaner, for øvrig kan det forekomme områder med lavere høyde.

Det blir midlertidig kjøreadkomst via parkeringsanlegg i

75

Grensesvingen 7 inntil permanent innkjøring til garasjeanlegg er ferdigstilt.

Det vil ikke bli etablert gjesteparkeringer.

HC-Parkering

Det vil bli etablert HC- plasser i parkeringsanlegget i henhold til offentlige krav. Enkelte av leilighetene som erverver parkering vil få tildelt en HC-plass som sin parkeringsplass. Det gjøres oppmerksom på at kjøpere av leiligheter med tilknyttet HC-plass vil måtte akseptere bruksbytte dersom annen beboer med parkeringsplass har dokumentert behov for HC-plass jf. eierseksjonslovens §26. Bruken av HC-plasser administreres av det fremtidige styret i sameiet.

Sykkelparkering

Det etableres plasser for sykkel i henhold til offentlige krav i underjordisk anlegg og på terreng.

Boder i kjelleretasje

Boder er planlagt seksjonert som fellesareal, med vedtektsfestet bruksrett for den enkelte boligkjøper. Selger tar forbehold om annen organisering. Fordelingen av boder forestås av selger.

Felles takterrasser

Det etableres flere takterrasser i prosjektet. Alle beboere vil ha tilgang til alle takterrasser. Takterrasser inngår i fellesarealet.

Næringslokaler

I første etasje på Hus A kommer det næringslokaler med publikumsrettet virksomhet. Her tilrettelegges det for virksomheter innen servering, service og handel. Varelevering må påregnes.

Barnehage

I de to første etasjene i Hus E er det planlagt etablert en 4 avdelings barnehage. Barnehagen har et inngjerdet uteareal som er tilgjengelig for bruk av allmennheten utenom barnehagens åpningstid.

Vei/vann/avløp /trafo

Det vil bli privat anlegg frem til offentlig tilknytning.

Adkomst fra offentlig vei.

Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig avløpsnett og vann, via private stikkledninger. Tilknytningsavgifter bekostes av utbygger.

Trafo plasseres i næringsetasjen på Hus A, beliggende i området under leilighet A201 og A202.

Konsesjon

Eiendommen er ikke konsesjonspliktig

Byggemåte

Adkomst til leilighetene skjer fra lukket trappeoppgang med heis eller trapp. Byggene fundamenteres med stålkjernepeler til fjell og bygges i plasstøpt betong og bindingsverk i tre-/stålstendere med gipsplater. Etasjeskiller og skillevegger mellom leilighetene utføres hovedsakelig i betong. Fasader utføres i en kombinasjon av tegl, puss og platebeslag. Innvendige delevegger blir utført i stål-/trestendere og gipsplater.

Bærekonstruksjonen består av prefabrikkerte betongelementer samt stål og betongsøyler.

Alle innvendige himlinger i leilighetene males hvite og det vil være synlige v-skjøter mellom betongelementene i himlingen. Innvendig takhøyde i boligen blir generelt ca. 250 cm. Der det er nødvendig med nedforinger pga. tekniske installasjoner blir det lokalt lavere takhøyde, minimum 220 cm. I baderom kan netto takhøyde bli ned mot 220 cm.

Skillevegger mellom leilighetene og mellom leilighet og fellesareal utføres som lydvegg i betong eller gips.

Boligene bygges etter Teknisk forskrift av 2017. Se for øvrig leveransebeskrivelsen for mer detaljert informasjon.

Arealberegning

I prislisten er det laget kolonne for BRA og P-rom.

• BRA (bruksareal) er målt innenfor boligens omsluttende vegger inklusive evt. bod og sjakter.

• P-rom (nettoareal primære rom) angir nettoarealer av alle primære rom i boligen innvendig, inklusive innvendige vegger. For samtlige boliger omfattes P-rom av følgende rom: gang, kjøkken/stue, bad/WC og soverom. BRA og P-rom arealer er rundet ned til nærmeste hele eller halve tall.

Energimerking

76

Energimerking gir relevant informasjon om hvor energieffektiv boligen er. Energiattester vil bli utarbeidet av selger etter at detaljprosjekteringen er gjennomført, og utleveres ved overtakelse av boligen. Energiattesten skal dokumenter at man minst tilfredsstiller kategori C. Se www.energimerkeing.no for mer informasjon om energimerking av boliger.

Forurensing i grunn

Selger vil sanere grunnen på eiendommen før byggestart.

Formuesverdi / eiendomsskatt

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistret bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil normalt utgjøre inntil ca. 30 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se www.skatteetaten.no for nærmere informasjon.

Omkostninger

Ved kjøp av ny bolig skal det kun betales dokumentavgift av tomteverdien. Dokumentavgift er 2,5 % av tomteverdien, se prislisten. Denne varierer i prosjektet fra kr 17.800,- til kr 55.800,-

I tillegg til kjøpesum skal da følgende omkostninger betales:

Dokumentavgift til staten, 2,5 % av andel tomteverdi: kr Se prislisten

Tinglysingsgebyr for skjøte: kr 585,-

Tinglysingsgebyr for panterett (pr. stk.): kr 585,-

Grunnboksutskrift: kr 204,-

Det tas forbehold om endringer av beløpene/satsene som følge av kommunale eller statlige vedtak.

Betalingsbetingelser

Ved kontraktsinngåelse innbetales kr. 0,Ved selgers frafall av igangsettelsesforbeholdene innbetales 10% av kjøpesummen (20% for aksjeselskap).

Resterende del av kjøpesummen, omkostninger og eventuelle tilvalg innbetales senest 3 virkedager før

overtagelse.

Det er en forutsetning for innbetalinger at garanti iht. bustadoppføringslova §12 er stilt av selger og megler vil ikke innkreve beløp før slik garanti foreligger.

Megler besitter Kjøpers delinnbetalinger frem til overskjøting og kan ikke før overskjøting av boligen foreta utbetalinger til selger, med mindre selger stiller nødvendig bankgaranti i samsvar med bustadoppføringslova § 47.

Kjøpetilbud - orientering til budgivere

Leilighetene selges fortløpende til faste priser. Se den til enhver tid gjeldende prisliste for fast pris for den enkelte leilighet.

Salgsprisene kan ikke justeres etter selgers aksept og kontraktsinngåelse. Selger står fritt til når som helst, og uten forutgående varsel, å regulere prisen på usolgte enheter.

Kjøpstilbudet skal inneholde en finansieringsplan samt kontaktperson i kredittinstitusjon med telefonnummer, dersom kjøpet skal finansieres med lånte midler.

Selger forbeholder seg retten til enhver tid å akseptere eller forkaste ethvert kjøpstilbud.

Finansiering:

Kjøper er selv ansvarlig for nødvendig finansiering og bekreftelse på denne. Dersom kjøper skal ha lånefinansiering, bes det oppgitt kontaktinformasjon til långiver slik at megler kan foreta en kontroll av kjøpers finansieringsplan. Disse opplysningene kan bli videreformidlet til utbyggers byggelånsbank. Kjøper oppfordres til å innhente verdivurdering av egen bolig dersom egenkapital i nåværende bolig inngår i finansieringsplanen for dette kjøpet.

Handelen er juridisk bindende for begge parter når kjøpers bud er akseptert av selger. Dersom kjøper likevel ikke skulle være i stand til å betale kjøpesummen, er kjøper likevel bundet av kjøpet. Selger vil i en slik situasjon kunne påberope seg vesentlig mislighold av avtalen og heve kontrakten. Kjøper er innforstått med at selger vil kunne selge boligen på nytt (dekningssalg) og at ethvert økonomisk tap som selger måtte bli påført som følge av kjøpers mislighold vil bli krevd dekket av kjøper. Herunder omkostninger i forbindelse med et nytt salg, dekning av en mulig lavere salgspris, rentetap m.m. Forbehold

77

Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av en kjøpekontrakt:

1. Det tas forbehold om at totalt 65 leiligheter i første byggetrinn er solgt innen 01.12.2023

2. Det tas forbehold om at igangsettingstillatelse er gitt innen 01. 12. 2023

3. Det tas forbehold om at åpning av byggelån for gjennomføring av første byggetrinn er innvilget innen 01.12.2023.

4. Det tas forbehold om at styret i selger beslutter/ vedtar byggestart innen 01.12.2023.

Med «igangsettingstillatelse» forstås i denne sammenheng tillatelse til å oppføre bygg over grunn og fundamentering.

Selger skal uten ugrunnet opphold varsle Kjøper skriftlig når grunnlaget for forbeholdene er falt bort, samt dato for bortfallet.

Selger kan på et hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle forbeholdene selv om forutsetningene/forbeholdene ikke er oppfylt.

Byggestart / overtagelse

Forventet ferdigstillelse er 3. kvartal 2025, men dette tidspunktet er foreløpig og ikke bindende og utløser ikke dagmulkt. Estimatet er basert på en byggetid på 24 mnd. med byggestart 3. kvartal 2023. Estimert byggetid er ikke bindende da det kan oppstå forhold som forlenger byggetiden.

Når selger har frafalt/opphevet forbeholdene skal selger fastsette en overtakelsesperiode som ikke skal være lenger enn 3 måneder. Selger skal skriftlig varsle kjøper om når overtakelsesperioden begynner og slutter.

Senest 10 uker før ferdigstillelse av boligen skal selger gi kjøper skriftlig melding om endelig overtakelsesdato. Den endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende, og skal ligge innenfor overtakelsesperioden.

Det gjøres oppmerksom på at det etter overtakelse fortsatt kan foregå byggearbeider på eiendommen, herunder arbeid med ferdigstillelse av de øvrige boligene, næringsareal, fellesarealer, tekniske installasjoner og utenomhusarbeider. Kjøper aksepterer at det vil være støy fra byggearbeider, behov for anleggstrafikk og anleggsinstallasjoner for å ferdigstille prosjektet.

Dersom selger gjør forbehold gjeldende, gjelder følgende

Dersom selger gjør forbehold gjeldende i henhold til det ovenstående, bortfaller en inngått kjøpekontrakt, og slik at beløp som Kjøper har innbetalt iht. kjøpekontrakten

tilbakebetales til kjøper.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge før overtagelse kan finne sted.

Selger vil sørge for at det foreligger brukstillatelse ved overtakelse. Av erfaring vil det normalt kun bli utstedt midlertidig brukstillatelse ved overtagelse. I et slikt tilfelle vil sameiets nye styre eller den enkelte kjøper holder tilbake deler av kjøpesummen for å sikre ferdigstillelse av eventuelle gjenstående arbeider og at ferdigattest blir utstedt. Det er selgers ansvar å sørge at ferdigattest blir utstedt.

I det tilfelle at ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ikke er dokumentert utstedt ved overtakelse, anbefales det at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar. Velger kjøper likevel å overta er det ulovlig å bebo/ta boligen i bruk. Å bebo uten brukstillatelse kan medføre krav om utflytting og evt. bøter fra kommunen. Ved å velge å overta stopper evt. krav om dagbøter.

Tilvalg og endringer

Tilvalg faktureres separat og innbetales til meglers klientkonto før overlevering. Mulighetene for å bestille tilvalg vil være tidsbegrenset og kjøper vil bli underrettet om dette. Da prosjektet er basert på serieproduksjon, kan det ikke påregnes tilvalg/ endringer utover dette. Rett til tilvalg/endringer er uansett begrenset til en verdi av 15 % av total kjøpesum for boligen, jf. bustadoppføringslova § 9.

Det aksepteres ikke andre leverandører/entreprenører til boligen i byggetiden, enn de som er valgt for prosjektet. Det er ikke muligheter for å gjøre egeninnsats før boligen er overlevert. Alle endringer må innbetales til meglers klientkonto før overlevering.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen

dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/ supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til selger. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.

Kjøper oppfordres til å ta kontakt med selger dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp inngås.

78

Salg av kontraktsposisjon/videresalg av boligen/ endring av kjøper i skjøtet

Kjøpekontrakten gjelder individuelt for kjøper. Ved kjøp av bolig i dette prosjektet, vil selger i utgangspunktet ikke tillate salg av kontraktsposisjon (transport av kjøpekontrakten). Selger kan likevel i enkelttilfeller vurdere samtykke til transport av kjøpe-kontrakten. Et slikt salg må avklares med og aksepteres av utbygger i forkant av igangsettelse av salgsprosess.

Dersom transport aksepteres, er det en forutsetning at følgende er oppfylt:

• Kjøper 2 kan dokumentere tilfredsstillende finansieringsplan.

• Kjøper 1 betaler et transportgebyr til selger stort kr. 100.000,-.

Ved salg av kontraktsposisjon trer kjøper 1 ut av kjøpekontrakten med selger og kjøper 2 overtar kjøpekontrakten. Kjøper kan imidlertid videreselge selve boligen uten selgers samtykke. Ved slikt videresalg er Kjøper fremdeles ansvarlig iht. kjøpekontrakten med selger. Dersom det er ønskelig med et skjøte direkte til ny kjøper (tredjemannsskjøte) for å unngå å måtte betale dokumentavgift to ganger, kan selger medvirke til det mot et gebyr stort kr. 100.000,- under forutsetning av at dette varsles minst 2 måneder før før varslet overtakelse. Blancoskjøte tillates ikke.

Dersom kjøper ønsker å endre navn i skjøte for familiemedlemmer f.eks. ved at barn ønskes innsatt i skjøtet istedenfor foreldre eller lignende, kan det skje ved å fylle ut instruks til megler med nødvendig bekreftelse fra bank mv. Selger / megler tar et gebyr stort kr. 12.500,- for dette arbeidet. Navneendring godtas kun for nære familiemedlemmer.

Selger påberoper seg opphavsrettighetene til alt markedsmateriell for boligprosjektet, herunder bilder og illustrasjoner. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i sin markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.

Bustadoppføringslova / garantier

Selger skal stille garanti eller tilsvarende fra finansinstitusjon for rett oppfyllelse av kontrakten iht. bustadsoppføringsloven § 12. Denne entreprenørgarantien stilles når selger frafaller de særlige forbehold om tilstrekkelig salg, byggetillatelse og byggelån.

I oppføringstiden stilles en garanti tilsvarende 3 % av kjøpesummen. Fra overtakelsen økes garantien til 5% av kjøpesummen og gjelder inntil 5 år etter overtakelsestidspunktet.

Dersom selger stiller § 47 garanti, vil deloppgjør utbetales til selger/byggelånsbank og godskriving av renter opphører.

Kostnader ved avbestillinger

Dersom kjøper ønsker å komme seg ut av kontraktsforholdet, er det bestemmelsene om avbestilling etter bustadoppføringslova §§ 52-54 som kommer til anvendelse.

• Ved avbestilling før selger har vedtatt byggestart, skal Kjøper betale et avbestillingsgebyr til selger på 5 % av kjøpesummen, jf. bustadoppføringslova § 54.

• Dersom kjøper avbestiller etter at selger har vedtatt byggestart, kan selger kreve erstatning for hele sitt økonomiske tap som følge av avbestillingen, jf. bustadoppføringslova § 53.

Selger kan holde tilbake hele eller deler av det innbetalte beløp til sikkerhet for dekning av erstatningskravet.

Dersom forbrukeren avbestiller før det er gitt igangsettingstillatelse betaler forbrukeren avbestillingsgebyr, jfr. Bustadoppføringslova § 54.

Lovgrunnlag

Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova.

Dersom kjøper ikke er forbruker kommer i utgangspunktet ikke bustadoppføringslovens regler til anvendelse. Partene er dog enige om at bustadoppføringsloven kommer til anvendelse med unntak av følgende paragrafer som således ikke kan påberopes: -§§ 8, 12, 16, 18, 24, 31, 47, 49 og 51-54.

Dersom andre paragrafer i bustadoppføringsloven inneholder bestemmelser om at de ovennevnte paragrafer kan påberopes, vil også slike bestemmelser ikke være gjeldende mellom partene.

Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter Avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende. Lovens bestemmelser om eierandeler for stat, fylke og kommune.

I henhold til Eierseksjonslovens § 23 kan ingen kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i og samme eierseksjonssameie. Eierseksjonslovens § 23 gir bl.a. stat, fylke og kommune rett til å erverve flere seksjoner.

79
Servitutter/heftelser /rettigheter/ forpliktelser

De servituttene som i dag er tinglyst på eiendommen, følger med ved salg.

Grunnboksutskriftene for eiendommene viser følgende tinglyste servitutter. Servitutter som ikke slettes følger eiendommen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter som erklæringer/avtaler som kan få betydning for denne eiendommen.

Kjøper må akseptere at det på eiendommen tinglyses ytterligere servitutter/heftelser dersom offentlig myndighet krever det. Slike servitutter/heftelser kan være erklæringer som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, drift og vedlikehold av energi/nettverk el.

Heftelser

Tinglyste panteheftelser vil bli slettet for utbyggers regning i forbindelse med overtakelse, dog slik at øvrige sameiere vil ha lovbestemt panterett i boligen for krav som følger av sameieforholdet for et beløp som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp, jf. lov om eierseksjoner § 31.

Servitutter tinglyst i eiendommene per signering av en kjøpekontrakt vil ikke bli slettet.

Utbygger forbeholder seg rett til å tinglyse de erklæringer som plan- og bygningsmyndighetene eller andre (inkludert utbygger) måtte ønske og som er nødvendige for hensiktsmessig å kunne gjennomføre utbyggingen av eiendommen. Herunder vil følgende rettigheter bli tinglyst til fordel for naboeiendommen, Grensesvingen 7:

på nærmere angitt avstand og rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger.

om veg

til fremtidig vederlagsfri avståelse av grunn til Oslo kommune.

/ avtale

til bruk av nødvendig grunn for reparasjon og vedlikehold av bebyggelse

om anlegg og vedlikehold av fjernvarmerør

14736-2/105 09.12.1958 Bestemmelse om vann/kloakkledning 15339-3/105 06.12.1960 Bestemmelse om bebyggelse 7762-1/105 23.06.1961 Bestemmelse om bebyggelse 1101053-2/200 28.11.2016 Diverse påtegning 2214-1/105 15.02.1967 Bestemmelse om vannledning 16911-1/105 30.11.1967 Bestemmelse om adkomstrett 9780-1/105 01.07.1968 Erklæring / avtale Bestemmelse om trafostasjon kiosk 16660-1/105 09.10.1969 Erklæring / avtale Byggeforbud
59958-1/105 01.10.1985 Bestemmelse om vann/kloakkledning 64653-1/105 17.10.1997 Erklæring / avtale Bestemmelse om fjernvarmerør 762806-2/200 24.08.2015 Bestemmelse om adkomstrett 747303-1/200 19.08.2016 Bestemmelse
19.12.2016 Erklæring
Rett
48016-1/200 16.01.2017 Bestemmelse
82463-1/200 01.07.2021 Bestemmelse
261-1/105 09.01.1959 Bestemmelse
50250-1/105 28.07.1988 Bestemmelse om adkomstrett 8941-1/105 16.02.1988 Erklæring
Bestemmelse
802463-1/200 01.07.2021 Bestemmelse
80
Plikt
1177932-1/200
om veg
om adkomstrett
om vann/kloakkledning
/ avtale
om adkomstrett

• rett til vei-/adkomstrett for varetransport over fremtidige arealer i gågate 2 (utenfor bygg A) og gatetun (utenfor bygg B)

• rett til adkomst til sykkelparkering i underetasje på egen eiendom via felles rampe fra gågate1.

• tidsbegrenset adkomstrett til sitt parkeringsanlegg via sameiets parkeringsanlegg.

Meglers vederlag

Megler har fast provisjon pr. solgte enhet. Meglers vederlag dekkes av oppdragsgiver.

Veiretter og drift/vedlikehold av gågate og gatetun.

Sameiet vil bli eier av gågate 1 og gatetun. Disse arealene skal også benyttes av 4 naboeiendommer, som vil få tinglyst bruksrett til arealene.

Det skal etableres et veilag som vil sørge for at drifts og vedlikeholdskostnader blir fordelt mellom brukerne (inkludert Sameiet).

Lov om Hvitvasking

I henhold til Lov av 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er oppgjørsmegler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll.

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der Kjøper opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelige transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelig transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Generelle forutsetninger /forbehold

Salgsprospekt og prosjektbeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om prosjektets generelle bestanddeler, funksjoner og planlagte organisering, og er således ikke en komplett beskrivelse av leveransen. Det vises ellers til kundetegninger og

kjøpekontrakt med vedlegg. Alle illustrasjoner i tegningsmaterialet og prospekt kan vise forhold som ikke er med i leveransen. Eksempelvis kan dette være møblering, garderobeinnredning, fargevalg, dør og vindusform og bygningsmessige detaljer. Det presiseres spesielt at kjøkken leveres iht. egen kjøkkentegning.

Sjakter og VVS-føringer er vist på tegning, men noen endringer kan bli nødvendige og må påregnes. Tekniske installasjoner er i hovedsak lagt til underordnede rom, i tekniske sjakter og over himlinger. Sjakter, ned- og utforinger for tekniske føringer vil kunne bli endret. Mindre endringer og arealavvik i forbindelse med nærmere detaljering av prosjektet, samt gjennomføring av byggesaken må påregnes.

Alle illustrasjoner, 3D animasjoner og skisserer kun ment å danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen, og kan ikke anses som endelig leveranse. For eksempel fasadedetaljer, detaljer på fellesarealet, materialvalg, blomsterkasser, beplantning etc. på 3D-illustrasjonene kan avvike, og de viser ikke nødvendigvis helt korrekt utsikt. 3D-modell med solstudie baserer seg på nåværende bebyggelse rundt prosjektet. Det er flere utviklingseiendommer i området, og endringer av bebyggelse i nabolaget vil kunne påvirke fremtidige solforhold.

Alle opplysninger i denne beskrivelsen er gitt med forbehold om rett til uten forutgående varsel å gjøre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, eksempelvis offentlige pålegg, uten å forringe den generelle standarden. Det gjøres oppmerksom på at beskrivelsen er utarbeidet før entreprenør er kontrahert, og det må således påregnes at det kan bli endringer i forhold til elementer som er vist på 3D-illustrasjoner og materialer vist på Visningssenteret.

Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle leiligheter. Kjøper oppfordres derfor særskilt til å vurdere solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold terreng og omkringliggende eksisterende og fremtidig bygningsmasse mm. før et eventuelt bud inngis. Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger og tegninger som er presentert i prospektet, og den endelige leveransen. Slike avvik utgjør ingen mangel ved selgers leveranse som gir kjøper rett til prisavslag eller erstatning.

begrenset til denne. Det tas forbehold om trykkfeil i prospektet. Sjakter, innkassinger o.l. og VVS føringer er ikke endelig tegnet inn. Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid leveransebeskrivelsen som er gjeldende.

Det gjøres oppmerksom på at utomhusplanen i salgsprospektet ikke er ferdig detaljprosjektert. Forstøtningsmurer, fallsikringer, belysning, fordeler-skap, lekeapparat, benker m.m., kummer og lignende vil bli plassert slik det finnes hensiktsmessig i forhold til terrenget. Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som

81

Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt / internettside og leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt med kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Det tas forbehold om trykkfeil i prospektet. Sjakter, innkassinger o.l. og VVS føringer er ikke endelig tegnet inn. Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid leveransebeskrivelsen som er gjeldende.

Det gjøres oppmerksom på at utomhusplanen i salgsprospektet ikke er ferdig detaljprosjektert. Forstøtningsmurer, fallsikringer, belysning, fordeler-skap, lekeapparat, benker m.m., kummer og lignende vil bli plassert slik det finnes hensiktsmessig i forhold til terrenget. Selger har rett til å foreta endringer i prosjektet som ikke vesentlig forringer prosjektets kvalitet eller standard, herunder arkitektoniske endringer, materialvalg, mindre endringer i konstruksjon, rørgjennomføringer og/eller tomtetilpasninger. Slike endringer er ikke å anse som mangler ved ytelsen. Det samme gjelder de endringer som må gjøres som følge av kommunens byggesaksbehandling og krav i ramme- og igangsettingstillatelser, samt andre offentlige tillatelser.

Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper, samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper.

Det tas forbehold om eventuelle skrivefeil i beskrivelsen.

Krigshandlinger

Krigshandlinger i Europa med tilhørende handelssanksjoner medfører en uoversiktlig situasjon mht. leveringstid og -pris på ulike byggevarer. Dette kan medføre at det blir nødvendig å endre utførelse/materialvalg underveis i prosjektet, også slik at det påvirker den angitt standard. Dersom utførelsen blir endret slik at det blir en standardreduksjon, skal Kjøper gis en kompensasjon som svarer til en forholdsmessig andel av den besparelse Selger ville oppnådd dersom den reduserte standarden var valgt ved inngåelse av kontrakt med utførende totalentreprenør, tillagt normalt påslag. Med forholdsmessig andel, menes den del av besparelsen som naturlig faller på Kjøpers bolig. En standardreduksjon som generelt påvirker prosjektet, fordeles forholdsmessig etter boligenes bruksareal.

82

nye eiere under navnet Nordr.

Smarthjemteknologi

Boligene i Grønvollkvartalet er smarte. Dette gir deg mulighet til å superenkelt følge med på og styre ulike funksjoner i boligen. Vi gir deg en enklere og mer komfortabel hverdag gjennom styring av varme og lys via en app.

Nordr utvikler boliger, nabolag og næringseiendommer i både Norge og Sverige. Vi skal bygge smarte, solide og bærekraftige boliger som er like bra utenfor husets fire vegger som på innsiden. Som bidrar til levende, trygge og gode nabolag. Vi lytter til kundene våre, og tilbyr boliger som tilfredsstiller behovene deres.

Boligen din på Grønvollkvartalet skal også være forberedt for å ivareta ditt forhold til miljøet. I første omgang vil du kunne avlese energiforbruk fra fjernvarme. Brytere til lampepunkter er trådløse. Dette betyr at de kan plasseres akkurat der du ønsker dem –dersom du da i det hele tatt vil ha brytere. Du har jo appen.

Boligene prosjekteres til såkalt nøkkelfritt –dette betyr at du kan låse opp enten med en kodebrikke eller mobilen. Det vil være mulig å utvide løsningen gjennom tilvalgsprosessen.

Nordr representerer verdiene både vi som selskap og byggene vi utvikler står for – trygghet, hjelpsomhet, åpenhet og en pålitelighet som er like varig og konstant som hjemmene vi bygger. Vi skal kjennetegnes av en kvalitet som strekekr fra toppen av det grønne taket vårt og helt ned til den bærekraftige grunnmuren.

Smarthjemteknologien er i en rivende utvikling med stadig nye løsninger som forenkler eller trygger hverdagen. Vi ønsker at boligen skal være tidsriktig når du overtar den og omfanget av tjenester kan derfor være utvidet innen overlevering. Når du har overtatt boligen har du alle muligheter til selv å utvide løsningen til ditt behov. Du vil kunne bygge inn smart styring av apparater, styring av solskjerming, integrere styring av hjemmeunderholdningssystem og mye mer.

83
Illustrasjon – avviker fra faktiske forhold

Trygghet og pålitelighet

Nordr - en ledende eiendomsutvikler i Norden

TRYGGHET OG PÅLITELIGHET

Nordr bygger smarte og bærekraftige boliger, boliger med sjel og særpreg i et marked som tilbyr lite av begge deler.

Foruten i Oslo, så utvikler vi boliger og nabolag i Stockholm, Gøteborg, Malmø, Bergen, Trondheim og Stavanger. Totalt har vi mer enn 150 prosjekter og 17.000 boliger under planlegging.

Vi skal kjennetegnes av en kvalitet som strekker seg fra toppen av det grønne taket vårt og helt ned til den bærekraftige grunnmuren. I tråd med våre verdier –omtenksom, engasjert og langsiktig.

Du kan lese mer om Nordr, våre 200 ansatte og våre ambisjoner på nordr.com

84
3D-Illustrasjon – vil avvike fra faktiske forhold

Slik foregår et nyboligkjøp

Trygt boligkjøp

Å kjøpe en helt ny bolig er en spesiell opplevelse. Det er ingen som har bodd der tidligere, og du kan glede deg over å sette ditt eget preg på boligen.

1. Kjøpsbekreftelse

Når du har bestemt deg for hvilken bolig du vil ha, signerer du på kjøpsbekreftelsen og leverer den til eiendomsmegleren. Legg ved finansieringsbevis, slik at megleren kan snakke med banken din.

Profesjonell hjelp

vi valgt å gjennomføre alle transaksjoner gjennom en oppgjørsmegler.

7. Ferdigbefaring

Finansiering

Før overtagelsen inviteres du til en ferdigbefaring av din nye bolig. Ferdigbefaringen skjer ca. 14 dager før overtagelse.

8. Overtakelse

For at du skal få den beste rådgiveren, og for at dine interesser som boligkjøper skal ivaretas på best mulig måte, har

2. Kjøpetilbud

Etter at kjøpetilbudet er akseptert, vil du få oversendt kontraktsdokumenter til gjennomsyn og signering fra eiendomsmegleren.

3. Boligbasen

Det er mange beslutninger som skal tas. Da er det en trygghet å vite at vi har flinke folk som har jobbet med boligutvikling i mange år og som vil være der fra du kjøper, og til etter at du har overtatt boligen.

Før overtagelse skal kjøpesum og eventuelle tilvalg være betalt. På overtagelsen går vi gjennom boligen sammen for å sikre at alt er som forventet.

9. En liten spørreundersøkelse

Hvis du ønsker hjelp til finansiering, må du gjerne spørre eiendomsmegleren om deres finansieringskontakter. De kan også bistå med verdivurdering av nåværende bolig. Det er verdt å merke seg at dersom man kjøper en ny bolig, betaler man bare dokumentavgift for tomteverdien - ikke hele boligverdien som gjelder ved bruktboligkjøp.

Det er viktig for oss at du blir fornøyd med

85 85

Å kjøpe en helt ny bolig

Slik foregår et nyboligkjøp

Å kjøpe en helt ny bolig er en spesiell opplevelse. Det er ingen som har bodd der tidligere, og du kan glede deg over å sette ditt eget preg på boligen.

1. Kjøpsbekreftelse

Når du har bestemt deg for hvilken bolig du vil ha, signerer du på kjøpsbekreftelsen og leverer den til selger. Legg ved finansieringsbevis, slik at selger kan snakke med banken din.

Profesjonell hjelp

Det er mange beslutninger som skal tas. Da er det en trygghet å vite at vi har flinke folk som har jobbet med boligutvikling i mange år og som vil være der fra du kjøper, og til etter at du har overtatt boligen.

7. Ferdigbefaring

Før overtagelsen inviteres du til en ferdigbefaring av din nye bolig. Ferdigbefaringen skjer ca. 14 dager før overtagelse.

8. Overtakelse

å merke seg at dersom man kjøper en ny bolig, betaler man bare dokumentavgift for tomteverdien - ikke hele boligverdien som gjelder ved bruktboligkjøp.

2. Kjøpetilbud

For at du skal få den beste -rådgiveren, og for at dine interesser som boligkjøper skal ivaretas på best mulig måte, har vi valgt å selge våre boliger gjennom eiendomsmeglere.

Finansiering

Når kjøpetilbudet ditt er akseptert av selger, vil du få oversendt kontraktsdokumenter til gjennomsyn og signering.

Hvis du ønsker hjelp til finansiering, må du gjerne spørre oss eller eiendomsmegleren om våre bankkontakter. Det er verdt

Før overtagelse skal kjøpesum og eventuelle tilvalg være betalt. På overtagelsen går vi gjennom boligen sammen for å sikre at alt er som forventet.

9. En liten spørreundersøkelse

3. Kundebehandlingssystem

Når kontrakten er signert, får du pålogging til vårt kundebehandlingssystem. Der publiseres informasjon om prosjektet og din nye bolig. Dokumenter i forbindelse med boligen blir arkivert der.

4. Garanti

Vi stiller garanti for vår oppfylling av avtalen ihht bustadoppføringslova.

5. Byggestart

Vi vil holde deg oppdatert underveis på hvordan salget går og når byggestart nærmer seg.

6. Tilvalg

Kjøper du på et tidlig tidspunkt i prosjektet, vil du få mulighet til å gjøre tilvalg. Dette er mulig kun i en begrenset periode av prosjektet. Når tilvalget er avsluttet er det viktig at du signerer på tilvalgsbestillingen, slik at vi vet hva vi skal levere i din bolig til avtalt pris.

Det er viktig for oss at du blir fornøyd med ditt nye hjem. Vi vil derfor sende deg en spørreundersøkelse etter at du har bodd i boligen i et par måneder. Undersøkelsen er anonym og blir gjennomført av Prognosesenteret. Vi håper du vil ta deg tid til å gi oss tilbakemelding, da dette er til stor hjelp for oss.

10. Hvis noe er feil

Dersom noe skulle være feil i boligen, ber vi om at du tar kontakt med oss via Boligbasen, slik at vi kan følge oss saken.

11. Ettårsbefaring

Etter at du har bodd i boligen i ca. ett år, tar vi kontakt for å høre om du har reklamasjoner du ønsker at vi ser på.

12. En liten spørreundersøkelse

Nå har du bodd i ditt nye hjem i ca. ett år og blitt kjent med boligen. Vi vil veldig gjerne høre din meninger rundt hva som er bra og hva som kunne vært bedre. Vi håper at du vil dele dine refleksjoner med oss ved å svare på spørreundersøkelsen fra Prognosesenteret.

86 86 86

Gode grunner til å velge helt ny bolig

Å kjøpe bolig i nybygg gir deg som kjøper mange fordeler. Visste du at 90 % av de som en gang har kjøpt en ny bolig velger også det neste gang de skal flytte?

1. Du får mer tid til overs

I en godt planlagt ny bolig med alt du trenger – uten noe som helst behov for oppussing – får du endelig mer tid til familie, jobb venner, hobbyer og fritidsinteresser.

2. Du kjøper til fast pris

De aller fleste nybyggerprosjekt har ingen budgivning – du kjøper til den prisen som er oppgitt, og dersom flere personer ønsker samme leilighet kan det avgjøres ved loddtrekning. Dessuten er dokumentavgiften ved kjøp av ny bolig betydelig lavere enn ved kjøp av brukt bolig.

3. Du bor miljøvennlig

I et nytt, energieffektivt hjem får du gjennomtenkte materialvalg og en godt ventilert bolig som gir godt inneklima og lavere energikostnad.

4. Du sparer penger

Lang tid før vedlikeholdsbehov melder seg (typisk 10-20 år) gir lave vedlikeholdsutgifter. Strenge isolasjonskrav og ventilasjonssystem med varmegjenvinning gir lavere energikostnad.

5. Balkong og terrasse

Det er en grunn til at mange boligkjøpere drømmer om en egen uteplass. Heldigvis bygges de aller fleste nybygg med solrike balkonger og terrasser, mange også med felles eller private takterrasser.

6. Du gjør en trygg handel Nordr er blant Norges ledende boligutviklere og entreprenører. Med en solid utbygger i ryggen kan du være trygg på at vi er der også når boligen er overlevert. Det stilles en 5 års garanti mot skjulte feil og mangler.

7. Skap din egen drømmebolig Hvis du er tidlige ute, får du muligheten til å tilpasse din nye bolig etter egne ønsker og behov. Gjennom valg og tilvalg av materialer, innredning og planløsning får du et personlig hjem.

87

Ansvarlig megler:

Svein Gundersen

Telefon: 480 99 680

Epost: svein.gundersen@em1oav.no

grønvollkvartalet.no

Megler

Christian Fr. Foss

Telefon: 901 73 534

Epost: christian.foss@em1oav.no

Megler

Olav Aune

Telefon: 416 50 270

Epost: olav.aune@em1oav.no

01. 12. 2022