Page 1

mercipoesi.se info@mercipoesi.se

# 13 Gรถteborg International Poetry Festival


MerciPoesi är Göteborgs internationella poesifestival som i år hålls för trettonde året i rad i samarbete med Världskulturmuseet, Stadsbiblioteket Göteborgs, Litteraturhuset, Göteborgs poesifestival, Författarcentrum väst, Göteborgs stad, Studiefrämjandet och flera andra organisationer i Göteborg. Årets festival kommer att pågå under två dagar på Stadsbiblioteket Göteborgs trappscen. Varmt välkomna till en festival där olika röster, språk och erfarenheter inom den samtida poesin möts. Slå dig ner och njut av framträdanden på ett flertal olika språk med aktuell poesi, musik och samtal.


Ali Poet, filmare, visuell artist. Jobbar på Sveriges television. Han har publicerat 3 diktsamlingar på persiska. Ett urval av hans dikter i svensk översätning utkom 2014 under namnet ”Väntans Konturer” på nordienT förlag.

Ali Naderi

Ali Naderi är också initiativtagare till och arrangör av poesifestivalen MerciPoesi.

Naderi Poet, filmare, visuell artist. Jobbar på Sveriges television. han publicerade 3 diktsamlingar på persiska och ett urval av hans dikter i svensk översätning utkom 2014 under namnet "Väntans Konturer" på nordienT förlag. Ali Naderi är också initiativtagare till och arrangör av poesifestivalen MerciPoesi.

Vägar


Signe Signe N Hammar är poet och trädgård­ smästare. Senast utkom hon med om vi. Debuterade 2013 med Bladtätnad. Hon har också skrivit flera libretton för ensemble Dråpera, bland annat till kammaroperan Ett ansikte 2013.

N Hammer

Hon har också skapat utställnings­ trädgården Vad är det här för en tid där ett samtal om träd nästan är brottsligt... för Malmö garden show 2015 som stod kvar hela säsongen.


vi är just nu i detta språk, i denna mun ingen annan kan jag tala för jag kan försöka låta oss finnas ett ögonblick i samma pronomen vi har en lång eller kort historia tillsammans vi är andra i min mun älskade, än i era ändå försöker jag om och om igen att upprepa vi är alla jag vill inte förlora er i ett skratt från en främling i samförstånd pronomenet är det motstånd som inte får tungan att skämmas våra ord så tunna under kroppen vi är i vår oförutsägbara likhet och olikhet


Mohammad Mohammad sharif saiidi är född i pro­ vinsen Jaghori i centrala Afghanistan år 1970. Han var bosatt i Iran fram till år 2001 då han flyttade till Sverige. Saiidi har studerat statsvetenskap, skön­ litteratur och religion i Iran och Sverige. Saiidi har bland annat arbetat som journalist på Sveriges radio och som militärtolk med svenska trupper i Af­ ghanistan.

Saiidi

Han skriver poesi och prosa på per­ siska och översätter skönlitteratur till persiska. Resultatet av författarskapet är 15 dikt­ samlingar, och en diktanalys. Nu är Mohammad sharif saiidi bosatt i Uppsala och arbetar som moders­ målslärare.


‫من آمده بودم‬ ‫اثر انگشتانم را‬ ‫روی گردبادها به ثبت برسانم‬ Jag kom för att lämna mitt fingeravtryck på en tornado

‫سنگی از سیاره دور‬ ‫به زمین می رسد‬ ‫چگونه من به تو نرسم‬ En sten från en avlägsen planet når jorden Varför ska det vara omöjligt för mig att nå dig?

‫هزار درخت‬ ‫قندیل به دست گرفته‬ ‫تا گرگی در برف بدود‬ Tusen julgranar håller upp stearinljus i sina händer för att vargen ska springa i snön


Cameron A. Cameron A. Batmanghlich, began his career as a composer and piano teacher, writing orchestral works, music scores for theater plays and musicals, along with many piano pieces as well as ope­ ratic songs. He later embarked on a different career as a Business Executive and consultant. After earning a Ph.D. in Leadership, in 2014 he received a

Batmanghlich full professorship in Leadership from 4 different universities in three different continents. His poems are impromptus work, which during over a decade is now being published under the title �Scherzos & Impromptus�.


A PROMISE For me you wished For you I come In nowhere-ness I will find you In resignation I will tempt you In nothingness I will re-invent you In emptiness I will fill you In darkness I will make you SEE yourself In silence I will make you scream In loneliness I will make you yearn, and cross the border to insanity ...


Sokol Sokol Demaku är journalist, poet, pro­ saist, pedagog, förläggare och redaktör från Kosovo. Han har studerat på pedagogen vid Göteborgs universitet och har arbetat som lärare.

Demaku

Han ger ut den albanska kulturtidning­ en ”Dituria (Kunskap)” i Borås, och arbetar med närradion ”Radio dituira” och tv-kanalen TV Dituria som sänds via Öppna kanalen i Göteborg. Sokol Demaku har även arbetat som frilansjournalist i det albanska pro­ grammet ”Jehona” på Sveriges Radio.

Böcker i urval: Drita, Torgny Lindgren , 2015 (përkth), Magjia e zemres, 2015 (Hjärtas magi) poesi, Den magiska vinden 2015 (Era magjike) diktsamling Gjithcka që nuk mbaj mend, Jonas Hasen Khemiri (per) (Allt jag inte mins, 2016, översätt), A mund të fishkëllosh Johanna, Ulf Stark, 2016(per) (Kan du visla Johanna, översätt), Një sy i kuq, Jonas Hasen Khemiri, 2017 perkth) (Ett öga rött, översättning), Borås dhe Shqiptarët, 2017 antologji (Albaner i Borås) antolog, Zemërimi, Frika, Premtimi, Maria Frensborg (përkth) 2017 (Ilskan. Rädslan. Löftet)


när som helst kan vi bli förgiftade med olika bakterier eller bomber av någon galning det är det som man kan höra att folk pratat om en tid

allt är okej, okej, ja, jag vet världen brinner

men tyvärr förstår ingen detta eller bättre att säga ingen vill förstå detta som de själva har skaffat det kaos i världen det helvete som folket lever


Granaz Granaz Moussavi was born in Tehran. She is a contemporary poet, film director and screen writer. She has 5 published collection of poems translated into 9 languages. Her award winning debut feature film ”My Tehran For Sale” is an internationally acclaimed Australian-Iranian co-produc­ tion which won an IF awards in 2010 for best independent Australian production.

Mousavi

She is an AFTRS graduate and holds a doctorate degree with a thesis on Aesthetics of Poetic Cinema from UWS. She is currently exploring alternative ways of expressing poetry in visual arts and film.


«‫»دق‬

‫در اين زمين هرز لطفا ديگر كسی هيچ جايش را در باغچه نكارد‬ ‫سبز كه نمی‌شود اما احتمالش هم خطرناك است‬ ‫در خبرها آمده‬ ‫پاييز كه می‌شود‬ ‫از دستان ما انگشت می‌ريزد‬ ‫جماعت ياجوج به كشيدن جا و ناخن و تيغ آمده است‬ ‫و ما كه كفش‌هايمان مدام از قيرهای شكسته‌ی تهران دق می‌كند‬ ‫به جمعه و ترياك و شيشه می‌چسبيم‬ ‫وما كه هميشه اميدمان به عيد آينده در پيش‌بينی هوای پس است‬ ‫هر چه می‌كشيم باز به سيگار و تير و جيغ می‌رسيم‬ ‫اه‬....!‫كه يعنی باز هم بايد كشيد‬ ...

In This WasteLand

Please don’t plant any part of yourself in the soil of this wasteland. It won’t grow; and even the possibility of it is dangerous.

Translated by Sholeh Wolpé

In the news they say when Fall comes ... fingers fall from our hands. Gog and Maggog have come to pluck nails, pull daggers and pimp beds and we, whose shoes always get stuck in the cracks of Tehran’s broken asphalts, stick to our Fridays, opium and ICE always postponing our hopes to the next new year expecting something better, yet no matter how deeply we take our drags we still arrive at the same old cigarette, same old brands… which means we have to keep on taking more drags! Yikes… ...


Zelal Zelal Bal, är född 1978, och arbetar på Södertörns högskola som lärare och forskare i statsvetenskap.

Bal

Diktsamlingen ”Randiga hav och ost­ bågar” som vi kommer att få höra dikter ur är uppbyggd som en rad episodiska samtidsbetraktelser, vilka hänger samman i en löst hållen form, på fri vers. Vissa dikter hänger dock ihop, som kortare sviter. Inspiration till dikterna är ofta hämtad från vardagen: resor till och från hennes arbetsplats, möten på stan, upplevelser från familjerelationer och andra rela­ tioner, och helt enkelt från funderingar kring vad hon ser i andra människors beteende. Ofta finns en humoristiskt twist i dik­ terna, men de kan samtidigt ha en lite mörkare underton. Hon jobbar gärna med ordlekar och antydningar, och vissa dikter är medvetet tvetydiga.


FRAGMENT

HORISONTER horisontens öga ler striden mot vågorna ser hör dig säger jag klarade det horisontens öga gråter hade skratt tills vågorna kommer

sluta kalla mig Paris jag har aldrig varit annat än Beirut och Damaskus du säger lys som New York och Berlin men baby du lyser själv som den enda lyktstolpen bredvid korvmojjen i Flen

GEOPOLITIK vi sa söderut ändrade oss och sa norrut vi kom ingenstans det viktiga är inte riktningen, sa vi det viktiga är beslutet vi väntade med beslutet drömde om öst och vaknade förvånade i väst


Anna Anna Maris skriver haiku och andra japanska kortpoesiformer på engelska och svenska. Hennes tredje diktsamling lifedethetc/ livdödetc är utgiven på Red Moon Press i USA. Hon har två svenska haikusamlingar (Skiftningar, 2013 och Transport 2015) på Miders Förlag.

Maris

Hennes dikter har vunnit ett antal in­ ternationella priser i Japan, USA, UK, Rumänien, Italien och Polen. Hon är styrelseledamot av Svenska haikusä­ llskapet och Skönlitterära sektionen Författarförbundet.


solljus på sovrumsväggen ett nytt fönster sunlight on the bedroom wall a new window

hemstad i de välbekanta husen främlingar home town in the familiar houses strangers

varje våg över små stenar en ny ton every wave over small stones a new tune


Magnus

WilliamOlsson

Magnus William-Olsson född 6 no­ vember 1960, är en svensk poet, essäist och översättare. William-Olsson har varit varit redaktör för flera svenska tidskrifter och skapat flera viktiga platser för poesi, som Po­ esibazaren i Stockholms Stadsbibliotek och podpoesi.nu Han är verksam som poesikritiker i bokform och i press. Nu redigerar han sajten Örnen och Kråkan (www. ornenochkrakan.se) som publicerar genomarbetade poddar om och re­ censioner av aktuell poesi, skrivna av framstående poesikritiker. Magnus William-Olsson är även verk­ sam som poesiöversättare, ibland i samarbete. Till de poeter han översatt hör Sapfo, Kavafis, Gamoneda, Gloria Gervitz och Alejandra Pizarnik. Han är en av grundarna av och leder Fria Seminariet i Litterär Kritik som samlar skandinaviska kritiker, författare, konst­ närer och forskare till seminarier, fö­ reläsningar och symposier.


Varför skulle jag inte tro på kärleken? Jag tror på den kärlek som går och sparkar i vänskapens aska som ett efterkrigsbarn. På kärleken som flammar upp i begär efter en natt i tårar eller under en natt med en riktigt svår bok på ett främmande språk. Förståelse? Nej, det tror jag inte på. Förening och återförening? Nej. Brinna i samma låga? Nej! Jag tror på kärleken i två sig om varandra slingrande lågor som tär varsin stock från olika träd. Jag tror på det annorlunda. På älskaren tror jag, på älskarinnan.

From Homullus Absconditus

translated from the Swedish by Olivia Olsen

Why should I not believe in love? I believe in the love that kicks up the ashes of friendship like a postwar child. In the love that flares up in desire after a night in tears or during a night with a difficult book in a foreign language. Understanding? No, in that I don’t believe. Uniting and reuniting? No. Burning in the same flame? No! I believe in the love of two around each other snaking flames where he burns and she burns each from a separate log from separate trees. I believe in the lovers, in their difference.


Ahmad Ahmad Mohit was born in Kerman, Iran in 1944. He graduated from the medical school of Tehran University in 1969 and specialized in psychiatry and recieved his board certification in the United States in 1976. He then served as a university professor in Iran till 1990 when he joind World Health Organiztion where he retired in 2006.

Mohit

Throughout these years writing and translation of poetry has always been a part of his life. He has published two books of his own poems in Persian, a bilingual (Persian/English) translation of modern Iranian poetry. He has also translated and published poems from Neruda, Octavio Paz, among others. He is now residing in U.S.A but is in Iran regularly mainly working on poetry.


And poem... ... And poem The unity of timeless particles From the beginning of the first query To the end of the final query

... ‫و شعر‬ ... ‫و شعر‬

‫وحدت اجزای بی‌زمان‬ ‫از ابتدای پرسش آغاز‬ ‫تا انتهای حیرت پایان‬


Angela Född 1957 i Colombia. Poet och över­ sättare. Hon var med och startade poesifestiva­ len Festival Internacional de Poesía i Medellín (Colombia) och ansvarar för närvarande för firandet av Världspoe­ sidagen i Malmö.

Garcia Urval av böcker: De la fugacidad, Om flyktigheten, tvåspråkig, övers: Lasse Söderberg, 2005, Doce poemas sobre el silencio, Tolv dikter om tystnaden, övers. Ulrika Serlin, 2009, Todo lo que amo nace continuamente, 2010, Apuntes para el Ejecutante, Mexiko, 2014, Urval av publicerade översättningar En stad utan murar, Magnus William-Olsson, Libros del Aire förlag, Spa­ nien, 2012, Las piedras de Jerusalén (Stenarna i Jerusalem), (övers. med Lasse Söderberg), Förlag Arte y Literatura, Instituto Cubano del libro, 2008


Vem klär av vem? Vem träder ur de gömda ansiktsdragen? Vem av alla jag är får veta vem av dem jag är? Jag föds naken och blir höljd i passande kläder, minut för minut en tro, en sköld mot all kommande rädsla, de lär mig att anlägga masker, att bli många.

Översättning Lasse Söderberg

Vem?

Jag är en verkstad för utmätt tid, en fabrik för glömska.

¿Quién? ¿Quién desnudará a quién?
 ¿Quién surgirá en los rasgos ocultos?
 ¿Quién de los que soy sabrá de quiénes de los que soy? Nazco desnudo y me cubren con ropas típicas minuto a minuto una fe
 un escudo contra el miedo por venir
 me enseñan a usar máscaras, a ser muchos. Soy una factoría de tiempo medido una fábrica de olvido.


Jenny Sångerskan och munspelerskan Jenny Almsenius har turnerat flitigt i Sverige och Norge de senaste åren och sjungit sig rakt in i publikens hjärtan. Hon hyllas för sin starka scennärvaro och personliga låtar. Jennys musik är en slags blandning av pop, visa och blues på svenska ­­– alltid med den varma rösten och texterna i centrum.

Almsenius

2011 kom hennes rosade debutalbum Sånt som brinner och 2016 släpptes uppföljaren Hjärtat slår mot asfalten, som nominerades i kategorin Årets visa på Manifestgalan 2017. Utöver den egna musiken tolkar Jenny även andras sånger och blues.


Anna Anna Pavlovskaya was born and grew up in north Russia. At the age of 3 she decided to become a singer. Since then she has been participating in different events such as schools gathering, child­ rens summer camps and hometown events.

Anna

2009 Anna graduated from the Aca­ demy of Music and Drama in World Music performance in Gothenburg where she lives nowadays. She colla­ borates with local iranian and kurdish musicians from ”Karavan” where she also takes lessons in daff.

Pavlovskaya

Pavlovskaya

Anna performs at cultural events in Sweden and abroad.

Anna Pavlovskaya was born and grew up in north Russia. At the age of 3 she

decided to become a singer. Sins then she was participating in different

events from school, children summer camps and later hometown events.


Rauf Rauf Sarkhosh spelar ”Damborah”, skriver sångtexter och är kompositör av sina melodier. Han är son till ”Sarwar Sarkhosh”, en av de välkända musikerna i Afghanistan. Damborah är det äldsta musikinstru­ mentet i Afghanistan.

Sarkosh


Emil Pernblad Duon Karolina Vucidolac & Emil Pernblad botaniserar i brasiliens regnskog  och Sveriges  urskog. Tillsammans skapar de magi.

Karolina Vucidolac


material står Galleri DID Atessa Khodayar och Galleri DENA Farshid Parsikia.

Atessa

Khodayar

Atessa Khodayar Galleri DID

Galleri DID Konstnär, skulptör, curator, galleri manager Individuella utställningar Tre grupputställningar/målning Tre grupputställningar/skulpturer och smycken Deltagande i Stenskulptur Symposium/ Tabriz Amirian Deltagande iArmin verkstaden återvunna skulpturer/Cypern Barzin Baharlooie Curator poesifestivalen Mercipoesi Reza Djalali Formgivare av MerciPoesi statyett Mohammadreza Roozi Curator/tiotals konst-, foto- och skulp­ Mansour Kamalinezhad turutställningar

Maryam Aghaei Mohsen Hoseinmardi Atessa Khodayar kommer också i år att föredra om samtida iran ska konst. Sahar Seyyednezhad Konstnär, skulptör, curator, galleri Elham Shakibinia maneger Samaneh Moayeri Separata Utställningar Mohammad Marvasti Tre grupputställningar av målning Tre grupputställningar skulpturer Ali Naderi och smycken Saeed Abdolbaghi Stenskulptur Symposium deltaganSamaneh Mehdipour de i Tabriz Shabnam Azar Deltagande i verkstaden återvinna Maryam Sepehri


Farshid

Parsikia

Farshid Parsikia Galleri DENA Galleri DENA

Designer, researcher and lecturer in Art and graphic Design Designer, researcher and in lecturer Founder/Art Director Parsi in Artstudio, and graphic Design Dena gallery Teacher at Tehran School of Fine Arts Founder/Art Director in Parsi

studio, Dena gallery Teacher at Tehran School of Fine Arts

Zahra Zahra Khorrami Zahra Monsef Morteza Niknahad Shiva Khademi Alireza Hosseini Mostafa Dehghanian Nastaran Farjadpezeshk Kourosh Adim Mehri Yazdi Hamidreza Amirimatin Maryam Nahaleh Hamid Janipoor Curator Assistant Behnam Zakeri Freeelance Photographer Babak Haghi Mohammad Fadaee Siva Shahbaz Hamed Jaberha Farshad Asgarikia Azad Ahmadi Siavash Moghimiyan Sasan Moayyedi Hamidreza Faramarzi Nazila Daneshvaran Ali Kazemi Fateme

Monsef


Konst- och fotoutställning Under festivalen kommer en diavisning, där många fotografers verk visas, att pågå. För insamling och sammanställning av material står Galleri DENA. Redan före festivalen inleds en foto- och konstutställning med början på den 23:e april på Stadsbiblioteket Göteborg. Utställningen kommer att pågå fram till 29 april. En parallell utställning kommer att pågå på Gallery & More, på Götebergsgatan 22.


Tack Poesifestivalen MerciPoesi genomförs i samarbete och med stöd från:

• Studiefrämjandet • Västra Götalandsregionen • Göteborgs Stad (kultur) • Litteraturhuset i Göteborg • Göteborgs stadsbibliotek • Göteborgs poesifestival • Karavan ensemble • Författarcentrum Väst • Gallery & More

Arbetsgrupp Elmira Anbardar Ali Naderi Namdar Nasser Niki Mirzaei Helen Farman och ...


Medverkande fotografer: Ali Naderi Atabak Taghizade Azad Ahmadi Azita Semnak Davood Maeili Elnaz Amini Farshad Asgharikia Farshad Parsikia Fateme Pezeshki Hamed Jaberha Hamid Janipour Hamidreza Faramarzi Kourosh Adim Maryam Asadi Khounsari Maryam Hassanpour Mohadeseh Joudaki Mohsen Hosseinkhani

Mojgan Parsamagham Naghme Ghassemlou Nazli Abbaspour Onish Amin Elhai Ramin Etemeadi Bozorg Reza Jalali Samad Ghorbanzadeh Sasan Moayedi Shafagh Kalhor Siamak Taghizadeh Siva Shahbaz Yourik Karim Masihi Zahra Monsef Zarvan Rouhbakshan Ziba Hajheydari Zohre Sabagh Nezhad

MerciPoesi Broschyr 2018  
MerciPoesi Broschyr 2018  
Advertisement