Scantech katalog 2013 NO

Page 1

LIM • TETTING • AKTIVATORER •

• LÅSING • PAKNINGSMATERIALE

PRODUKT KATALOG

CYANOLIM • VEDLIKEHOLD

ANAEROBLIM • 2-KOMPONENTSLIM • REPARASJONSMASSER • FUNKSJONSTAPE

SPRAYLIM UTSTYR


Norden Olje


Med vennlig hilsen

2-KOMPONENT LIM

SPRAYLIM OG LIM / TETTING

PAKNINGSMATERIALE

VEDLIKEHOLD

SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 7

CYANO LIM

Anders Hammer General Sales Director NO

REPARASJONSMASSE

SIDE 17

Norden Olje

Scantech er vårt merkevare på tekniske produkter innenfor lim, låsevæsker, tetningsmasse, pakning, tekniske aerosoler mm. Scantech har mer enn 20 års erfaring, og våre utviklere sørger for at produktene alltid lever opp til den beste kvalitet og de strengeste kvalitetsmessige krav. Med vår kompetanse ønsker vi å veilede og gi råd til våre kunder om produkter, løsninger, metoder og praktisk bruk. Derfor består størsteparten av Norden Oljes medarbeiderstab av erfarne selgere, som står på hver eneste dag for å klare å innfri de krav og ønsker du som kunde stiller oss – og bli overrasket over, hvor meget vi faktisk kan hjelpe deg og din bedrift med.

SCANTECH TAPE OG UTSTYR

SIDE 18

Som kunde i Norden Olje vil du møte engasjerte selgere med fokus på å finne optimale løsninger til dine mest krevende utfordringer innenfor rengjøring, hygiene, reparasjon og vedlikehold. Vi har i over 20 år vært kjent for å levere høyeffektive kvalitetsprodukter og verdiskapende løsninger, noe du som kunde vil nyte godt av. I Norden Olje er vi 120 medarbeidere, og hver dag gjør vi alt vi kan for å gjøre en positiv forskjell hos alle våres mer en 15.000 kunder i de Nordiske land. Vi ønsker hver dag å bevise, at det er den menneskelige faktor, som gjør hele vårt samarbeide med dere som kunder mulig. Hos oss dreier kvalitet seg ikke kun om varens kvalitet, men som kunde skal dere oppleve enn vennlig og profesjonell håndtering fra alle våre medarbeidere, uansett hva det måtte dreie seg om. Vårt fokus på kvalitet skal også sikre, at du får de varer du har bestilt, til avtalt pris og på det tidspunktet vi har lovet.

SIDE 11

NORDEN OLJE

SIDE 13

Velkommen til

LÅSING

SIDE 14

TETTING

SIDE 16

BEGREBSFORKLARING


SCANTECH

SCANTECH

Cyano akrylat

Cyano akrylat er et komponent lim som herder ved kontakt med alkaliske overflater. Fukten på den klebrige overflaten og normal fuktighet er nok til at limet herder. Cyanoacrylater har god holdbarhet og limer stort sett alle materialer. Limet kan håndtere meget høy trekkstyrke og forskyvningsbelastninger. Brukes hovedsakelig til liming av små deler av metall, plast og gummi.

SCANTECH

Anaerob lim, låsvesker og tetninger

Komponent lim som herder i fravær av oksygen og ved kontakt med aktive metall-ioner. Anaerobe lim har fremragende forskyvningsstyrke og kan motstå høye temperaturer. Disse limene brukes primært til å sikre skruer og til å lime sylinderformede deler. Scantech flens og tetningsmasser er designet av den samme teknologien, og har meget god motstandskraft overfor kjemiske væsker og gasser.

Modifisert akrylat lim

Silikon

Disse selvklebende tetningsmassene herder ved reaksjon med fukt. Avhengig av hva kjernen er basert på, utskilles et biprodukt som, kan være surt, basisk eller nøytralt, når det er spaltet. Herdingen foregår relativt langsomt og er begrenset til 10-15 mm. Silikon har fremragende termisk stabilitet, har høy forlengelse og er fleksibel. Brukes til liming, tetting og innkapsling.

Polyuretaner

Polyuretaner er et lim som herder i samme prinsipp som silikon, dog uten utskillelse av biprodukt. Polyuretaner har en høy fleksibilitet og er kjemisk resistens. Limet finnes fra gummi-elastisk til hard. Polyuretaner brukes til liming, tetting og reparasjonsmateriale til gummi, metall og ren støpning.

MS Polymer

Disse 2-komponent limene herder når lim og aktivator er kombinert eller blandet. Modifisert akrylat har en meget god kjemisk resistens. Limet har en meget god forskyvning-, trekk- og slagstyrke. Modifisert akrylat limer nesten et hvert materiale og brukes til liming av plast og metall.

MS Polymer er utviklet til å være et alternativ til silikon, som kan ha problemer med overmalingsintervaller og PUR festemidler, som kan være følsomme for UV-lys. MS polymer er basert på en herdingskjemi, som ikke inneholder isocyanater. Materialet herder ved romtemperatur og er ideell ved høye krav til fleksibilitet og høy slagfasthet. MS Polymer males over og er UV-bestandig.

Epoxylim

Tape

2-komponent epoxy lim herder når komponentene blandes sammen, og med ubetydelig krymping. Epoxy lim brukes primært til liming av metall, keramikk og herdet plast, samt støpning og innkapsling.

Industriell tape kan betraktes som festemidler i fast form, som langsomt deformerer overflaten. Industrial tape brukes med fordel på skiftende belastninger, der kravene om fleksibilitet er høy. I Scantech sitt sortiment er det den ekstremt høye kvaliteten av både kjernen og limet, som sikrer de gode egenskapene.

TETTING

LØSEMIDDELFRIE PRODUKTER SOM GIR RASKE OG TETTE FORSEGLINGER.

SCANTECH 4000 T

Scantech 4000 T er et løsemiddelfritt, anaerobt (herder ved mangel på oksygen) tettemiddel som gir en hurtig og sikker tetting som erstatter lin (hamp), gjengetape og konvensjonelle pakninger. Scantech 4000 T er tixotrop (renner ikke) og kan påføres på vertikale flater. Scantech 4000 T anvendes med fordel på gjenger, rør, plugger og flenser. Scantech 4000 T er etter herding demonterbar, og er bestandig mot drivstoff, olje, kjølemidler og løsemidler.

TEKNISK DATA

PRODUKT

4

Art. nr.

Navn

Innhold

825034

SCANTECH 4000 T

250 g

825054

SCANTECH 4000 T

100 g

825104

SCANTECH 4000 T

50 g

Spalteutfyllende

Temperaturområde

maks gjenge dimensjon

Viskositet

Herdetid

0,50 mm

-50°C til 150°C

M80,2

37000 mPas

5-15 minutter.

Bestil på tlf +47 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Norden Olje


SCANTECH

SCANTECH 2000 T

Scantech 2000 T er et løsemiddelfritt, anaerobt (herder ved mangel på oksygen) tettemiddel som gir en hurtig og sikker tetting som erstatter lin (hamp), gjengetape og konvensjonelle pakninger. Scantech 2000 T er tixotrop (renner ikke) og kan påføres på vertikale flater. Scantech 2000 T anvendes med fordel på gjenger, rør, plugger og flenser. Scantech 2000 T er etter herding demonterbar, og er bestandig mot drivstoff, olje, kjølevæsker og løsemidler

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

Innhold

825044

SCANTECH 2000 T

100 g

825024

SCANTECH 2000 T

250 g

Spalteutfyllende

Temperaturområde

maks gjenge dimensjon

Viskositet

Herdetid

0,30 mm

-50°C til 150°C

M24

-16000 mPas

5-15 minuter

SCANTECH SGS 676

Scantech SGS 676 er løsemiddelfri tixotropisk (renner ikke) gjengetetting for sikker tetting av gjengeforbindelser mot gass, vann, kjemikalier m.m. SCANTECH SGS 676 forblir elastisk og tåler store påkjenninger, så vel vibrasjoner som temperatursvingninger. Produktet er lett å demontere og anvendes med fordel til tetting av gjengeforbindelser i gassarmaturer/-apparater og i forbindelse med gassinstallasjoner.

PRODUKT Art. nr.

Innhold

Spalteutfyllende

Farve

Viskositet

835004

100 g

0,60 mm

Blå

20000 – 60000 mPas

-55°C til 180°C

Trækstyrke

Låsemoment

Herdetid (håndterbar)

Fuldherdet

4 - 6 N/mm²

8 - 12 Nm

10 - 20 minutter

1-3 timer

SCANTECH

TEKNISK DATA Temperaturområde

SCANTECH 675

Scantech 675 brukes for hurtig og sikker tetting av grove rørgjenger opp til M80 og 3”. Tetter omgående mot lave trykk. Scantech 675 erstatter lin(hamp) og gjengetape. RØRTETTING 675 er enkel å bruke, og er bestandig mot vann, olje, kjølevæsker og de fleste løsemidler.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Indhold

Spalteutfyllende

Farve

Viskositet

Temperaturområde

Trækstyrke

Trykbestandighed

Max gevinddim.

Herdetid (håndterbar)

Fuldherdet

825014

50 ml

0,50 mm

Gul

24000-70000 mPas

-50°C til 150°C

6-13 N/mm2

350 bar

M80 / 3”

15 – 30 minutter

3-6 timer

LÅSEVÆSKER

TILPASSEDE LÅSEVÆSKER TIL GJENGE- OG SYLINDERLÅS

SCANTECH 541

Scantech 541 er en middels sterk låsevæske for rask låsing av bolt/mutter, pinnebolter, lagere, gummipakninger m.m. LÅSEVÆSKE 541 tetter, låser og forhindrer korrosjon. Den herder hurtig og sikkert, også på fettede flater.

PRODUKT Art. nr.

Navn

830014

SCANTECH 541

TEKNISK DATA Innhold

Spalteutfyllende

Farve

Viskositet

Temperaturområde

50 ml

0,10 mm

Blå

150 mPas

-55°C til +150°C

Norden Olje

Trækstyrke

Låsemoment

Herdetid

Fuldherdet

8 - 12 N/mm2

10 - 15 Nm

10 – 20 minutter

1-3 timer

Bestil på tlf +47 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

5


SCANTECH

SCANTECH 610

Scantech 610 er en meget sterk og penetrerende låsevæske for hurtig og sikker låsing av bolt/mutter, lagere og gummipakninger. Detaljer som monteres med 610 kan oppnå en strekkfasthet som er større enn en perfekt utført presspasning. Den totale kontakten mellom flatene forhindrer korrosjon og gir en jevn fordeling av belastningen. Scantech 610 herder også på fettede flater.

PRODUKT Art. nr.

Navn

830024

SCANTECH 610

TEKNISK DATA Innhold

Spalteutfyllende

Farve

Viskositet

Temperaturområde

Trækstyrke

Låsemoment

Herdetid (håndterbar)

Fuldherdet

50 ml

0,10 mm

Grön

100 mPas

-55°C til +150°C

17 - 22 N/mm²

25 - 30 Nm

5 – 10 minutter

1-3 timer

SCANTECH 690

SCANTECH 690 er en ekstremt sterk låsevæske til rask låsing og sikker fastsetting av bolter / muttere, lagere, gummipakninger, gjengeforbindelser og sylindriske detaljer. SCANTECH 690 tetter, låser og forhindrer korrosjon og har meget god resistens over for de fleste kjemikalier. Scantech 690 låser selv ved store toleranser og tåler store mekaniske påkjenninger. Herder også på fettede flater.

TEKNISK DATA

SCANTECH

PRODUKT Art. nr.

Innhold

830044

20 ml

830054

50 ml

8300514

250 ml

Spalteutfyllende

Farve

Viskositet

Temperaturområde

Trækstyrke DIN 54452

Restmoment

Låsemoment

Herdetid (håndterbar)

Herdetid (fuldherdet)

0,25 mm

Grön

1800 - 2500 mPas

-55°C til 150°C

25 - 30 N/mm²

55 - 70 Nm

35 - 45 Nm

c:a 2 - 5 minutter

1-3 timer

SCANTECH 650

Låsevæske SCANTECH 650 er en spesiell låsevæske for rustfrie, forsinkede og kadmiumbehandlede deler. SCANTECH 650 brukes med fordel der man vil oppnå en sikker og høytlåsende tetting av gjengeforbindelser og andre sylindriske detaljer. Scantech 650 tåler meget høye mekaniske belastninger og høye temperaturer. Herder også på oljete overflater.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Indhold

Spalteutfyllende

Farve

Viskositet

Temperaturområde

Trækstyrke DIN 54452

Låsemoment

Herdetid (håndterbar)

Hærdetid (fuldherdet)

830004

50 ml

0,15 mm

Grön

400-600 mPas

-55°C til 175°C

25 – 35 N/mm²

30 - 35 Nm

2 – 5 minutter

1-3 timer

AKSELERATOR

- TIL SCANTECHS ANAEROBE SORTIMENT Scantech Aktivator A2000

A-2000 er en aktivator som påskynder herdingen av Scantech’s låsevæsker, flens- og gjengetetnings produkter på passive/inaktive materialer (se tabell) som rustfritt, krom og forzinkede metaller samt i kombinasjon med plast. Rengjør delene for smuss og fett. Spray en fin dusj på en av flatene, og la produktet virke noen sekunder. Påfør på det aktuelle produktet, og monter delene. Herdingen starter 20-120 sekunder etter at delene er blitt montert.

PRODUKT

6

TEKNISK DATA

Art. nr.

Innhold

Passive materialer, der giver langsom herdning

870034

150 ml

Aluminium (med lavt innhold av kobber), anodisk belegg, glass, kadmium, keramikk, krom, nikkel, oksider, plast, rustfritt stål, sølv, tinn, Zink.

Bestil på tlf +47 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Norden Olje


SCANTECH

LIM

- HØYTEKNOLOGISK CYANOAKRYLATLIM TIL ENKEL HÅNDTERING OG FUNKSJON

SCANTECH Cyanofirm

Cyanofirm er et tyktflytende en-komponent cyanoakrylatlim med lang fikseringstid, som gir mulighet for perfekt presisjon. Gir sterke sammenføyninger på plast, gummi, metall samt porøse materialer. Scantech Cyanofirm er bestandig mot vann, løsemidler, kjemikalier m.m.

Navn

Innhold

860514

SCANTECH CYANOFIRM

28 g

860524

SCANTECH CYANOFIRM

500 g

Spalteutfyllende

Farve

Viskositet

Temperaturområde

Trækstyrke

Herdetid

0,38 mm

Transparent

1600 - 1700 mPas

-60°C til 80°C

3100 N/cm2 (stål)

30-60 sekunder

SCANTECH

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

SCANTECH Cyano XL

Cyano XL er et elastisk en-komponents cyanoakrylatlim til liming av gummi og plast i kombinasjon med hverandre og metall. Velegnet til liming av o-ringer og andre elastiske materialer ettersom limet er meget fleksibelt og kan bøyes opp til 180°. Scantech Cyano XL er bestandig mot vann, olje, drivgasser, løsemidler m.m.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

860404

SCANTECH CYANO XL

Innhold

Spalteutfyllende

Farve

Viskositet

Temperaturområde

Herdetid

28 g

0,05 mm

Transparent

40-70 mPas

-60°C til 80°C

8-15 sekunder

SCANTECH Cyanobond

Cyanobond er et tyntflytende og hurtigherdende en-komponent cyanoakrylatlim. Velegnet til liming av «fine samlinger». Limer plast, gummi og metall. Limet er bestandig mot vann, olje, kjemikalier m.m.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

860304

SCANTECH CYANOBOND

4g

860504

SCANTECH CYANOBOND

28 g

860554

SCANTECH CYANOBOND

500 g

Norden Olje

Innhold

Spalteutfyllende

Farve

Viskositet

Temperaturområde

Trækstyrke

Herdetid

0,05 mm

Transparent

40 - 70 mPas

-60°C till 80°C

2000 N/cm2

3-5 sekunder

Bestil på tlf +47 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

7


SCANTECH

SCANTECH Cyanoplus

Cyanoplus er en enkomponent cyanoakrylatlim med ekstrem høj viskositet. Har en styrke som er op til 10 gange så stor som konventionelle cyanoakrylatlime. Er derfor særlig velegnet til at lime materialer med forskellige udvidelseskoefficienter, f. eks. kombinationer af plastic, stål, kobber, messing, aluminium m.m.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

860194

SCANTECH CYANOPLUS

Innhold

Spalteutfyllende

Farve

Viskositet

Temperaturområde

Herdetid

20 g

0,40 mm

Transparent

5000 mPas

-60°C til 140°C

1-2 minutter

SCANTECH Cyanomax

Cyanomax er en cyanoakrylatlim, spesielt fremstilt for bruk på sarte materialer, f.eks. klar plast, klokkeglass, speil m.m. For bruk hvor man vil unngå at materialet blir farget hvitt, «blooming». Limet har en svak lukt og er bestandig mot vann, løsemidler m.m.

TEKNISK DATA

SCANTECH

PRODUKT Art. nr.

Navn

8605334

SCANTECH CYANOMAX

Innhold

Spalteutfyllende

Farve

Viskositet

Temperaturområde

Herdetid

20 g

0,10 mm

Transparent

500-100 mPas

-60°C til 80°C

10-30 sekunder

SCANTECH Cyanoblixt

Cyanoblixt er et tyntflytende og hurtigherdende cyanoakrylatlim med meget gode egenskaper for å lime plast, gummi og porøse materialer. Limet er kapillærvirkende, gir raske og sikre sammenføyninger som er bestandige mot vann, drivgasser, olje og løsemidler m.m.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

860884

SCANTECH CYANOBLIXT

Innhold

Spalteutfyllende

Farve

Viskositet

Temperaturområde

Herdetid

20 g

0,03 mm

Transparent

2-5 mPas

-60°C til 80°C

1-3 sekunder

SCANTECH Cyanotech

Cyanotech er en sort en-komponent cyanoakrylatlim. Velegnet til liming av de fleste materialer og er spesielt utviklet for gnistbearbeidingselektroder. Cyanotech er bestandig overfor vann, drivgasser, olje og kjemikalier m.m.

TEKNISK DATA

PRODUKT

8

Art. nr.

Navn

860654

SCANTECH CYANOTECH

Innhold

Spalteutfyllende

Farve

Viskositet

Temperaturområde

Trækstyrke

Herdetid

20 g

0,05 mm

Sort

30-60 mPas

-60°C til 80°C

2500 N/cm2

30 – 60 sekunder

Bestil på tlf +47 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Norden Olje


SCANTECH

SCANTECH Cyanoclear

Cyaboclear er et hurtigherdende, en-komponent cyanoakrylatlim i gelform. Limer alle porøse materialer, f.eks. tre, lær, keramikk, plast, gummi og metall. Er velegnet for liming av store spalter. Limet kan påføres vertikalt, selv nedenfra – uten at limet renner. Cyanoclear er bestandig overfor vann, olje, drivgasser, løsemidler mm. Limet er pakket i en liten praktisk tube.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

8605841

SCANTECH CYANOCLEAR

Innhold

Spalteutfyllende

Farve

Viskositet

Temperaturområde

Håndteringstid

Herdetid

3g

0,5 mm

transparent

Thixotrop gel

-55°C til +80°C (hærdet)

5 – ca 60 sekunder

Ca. 24 timer

SCANTECH Cyanoblack

Cyanoblack er et sort hurtigherdende en-komponent cyanoakrylatlim i gelform. Limer alle porøse materialer, f.eks. tre, lær, keramikk samt plastikk, gummi og metall. Er velegnet til liming av store spalter. Cyanoblack kan påføres vertikalt, selv nedenfra – uten at limet renner. Cyanoblack er bestandig overfor vann, olje, drivgasser, løsningsmidler m.m. Limet er pakket i en liten praktisk tube.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

8605941

SCANTECH CYANOBLACK

Innhold

Spalteutfyllende

Farve

Viskositet

Temperaturområde

Håndteringstid

Fuldherdet

20 g

0,25 mm

Sort

10000 – 20000 mPas, thixotrop gel

-55°C til 80°C (hærdet)

5 – ca 60 sekunder

Ca. 24 timer

SCANTECH

Superglue Pen

Superglue Pen er et tyntflytende hurtig herdende superlim i limpenn. Limer metall, vinyl, gummi, keramikk, plast og tre. Superglue Pen har et enkelt doseringsprinsipp som reduserer søl og gir korrekt dosering av ønsket mengde uten lekkasje. Limet herder ikke i røret.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

Innhold

57274

SUPERGLUE PEN

10 g

572741

SUPERGLUE PEN REFILL

10 g

Spalteutfyllende

Farve

Viskositet

Temperaturområde

Arbejdstid

Hærdetid

Trækstyrke

0,1 mm

Transparent

Centipoise 45

-60°C til 90°C

sek. 2-10

timer 12

25 N/mm2

SCANTECH Cyanofree

Cyanofree er en limløser som raskt oppløser cyanoakrylatlim. Gir mulighet for å demontere feillimte komponenter. Cyanofree fjerner søl og limrester fra f. eks. displayer, paneler, verktøy, arbeidsbord m.m.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

880014

SCANTECH CYANOFREE

Innhold

Opløser

Tæthed

Farve

Viskositet

20 g

Cyanoakrylatlim

1,13 g/cm³

Klar væske

0,69 mPas

SCANTECH CyanoAktiv

Cyanoaktiv er en hurtigvirkende herder til cyanoakrylatlim. Fremskynder herdningsprosessen, øker spalte-utfylling og forhindrer absorpsjon i porøse materialer. Cyanoaktiv forhindrer at limet flyter ut samt gjør det mulig å herde cyanoakrylat på åpne overflater. Cyanoaktiv kan med fordel benyttes når man ønsker og «bygge» med cyanoakrylatlim.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

870014

SCANTECH CYANOAKTIV

Norden Olje

Innhold

Opløselighed

Tæthed

Farve

15 ml

I vand ubetydelig

0,80 g/cm³

Klar væske

Bestil på tlf +47 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

9


SCANTECH

SCANTECH Superaktiv 2G

SUPERAKTIV 2G er en hurtigherder til cyanoakrylatlim som akselererer herdningen, øker spaltfylde og muliggjør herding på åpne overflater. Forhindrer absorpsjon i porøse materialer samt minimerer spredning av lim. Superaktiv 2G Kan med fordel benyttes når man ønsker og «bygge» med kcyanoakrylatlim.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

870045

SCANTECH SUPERAKTIV 2G

Innhold

Opbevares

Farve

50 ml

Frostfrit op til 3 år

Klar væske

SCANTECH PP Primer

PP Primer til anvendelse på plasttyper som er vanskelige å lime, som polyethylen, polypropylen, nylon og teflon. Produktet appliseres på overflatene for å forbedre hefteevnen ved limingen.

TEKNISK DATA

SCANTECH

PRODUKT

10

Art. nr.

Navn

8750441

SCANTECH PP PRIMER

Innhold

Viskositet

Farve

50 ml

0,6-0,7 mPas

Farveløs

Bestil på tlf +47 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Norden Olje


SCANTECH

2-KOMPONENT LIM

- FOR MAXIMAL HEFTEEVNE OG HOLDBARHET

SCANTECH Match M

Er en tokomponentlim i dobbeltpatron som giver en limfuge med stor elasticitet og høj styrke. MATCH M giver hurtige og sikre limninger på de fleste metaller, plastic og træ. Produktet er nemt at anvende, og der kræves ingen manuel blanding af produktet, hvilket giver mulighed for perfekt præcision. MATCH M har stor kemisk resistens over for vand, drivmidler, opløsningsmidler, kemikalier m.m.

TEKNISKA DATA

Art. nr.

Navn

Innhold

850214

SCANTECH MATCH M

12 ml

850204

SCANTECH MATCH M

50 ml

826104

PISTOL TIL 2 MIX SYSTEM

826114

MIXRØR TIL MATCH M

Spalteutfyllende

Farve (uherdet)

Farve (herdet)

Viskositet

Temperaturområde

Herdetid (håndterbar)

Trækstyrke

0,40 mm

Rød og grøn

Lysegrå

2000-4000 mPas

-40°C til +130°C

20 minuter

Aluminium 225 kg/cm² Stål 280 kg/cm² Rustfrit 205 kg/cm²

SCANTECH Pac 2G

Pac 2G er et hurtigherdende 2-komponentlim med ekstremt høy holdbarhet for metall, glass, plast, keramikk og tre. Pac 2G har høy slagfasthet og er bestandig overfor de fleste kjemiske væsker.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

860644

SCANTECH PAC 2G

826164

MIXRØR TIL PAC 2G

Innhold

Spalteutfyllende

Temperaturområde

Hårdhed

Trækstyrke

Fixeringstid

50 ml

3-4 mm

-50°C til 120°C

78 Shore D

Stål-stål 27 N/mm2

12 - 15 minutter

SCANTECH Metal Mix

Metal Mix er et slitesterkt reparasjonsmateriell for metall, keramikk, stein m.m. Metal Mix anbefales spesielt til reparasjoner av skadede metalldeler, utbedring av riper, feilboringer etc. Kan også brukes på aluminium, keramikk, betong mm. Metal Mix gir også meget sterke limfuger som tåler store mekaniske påkjenninger. Metal Mix kan etter herding bearbeides, bores i, gjenges i, slipes samt overmales. Metal Mix er bestandig mot vann, drivmidler, olje, bensin samt løsemidler.

TEKNISKE DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

845144

SCANTECH METAL MIX

82615B4

MIXRØR TIL 2-MIX

Norden Olje

Indhold

Farve

Temperaturområde

Tid for påføring

Trækstyrke

Herdetid (håndterbar)

Herdetid (fuldherdet)

50 ml

Grå

0°C til 120°C

5-8 minutter

20 N/mm²

30 minutter

8 timer

Bestil på tlf +47 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

11

SCANTECH

PRODUKT


SCANTECH

SCANTECH Rubber Mix 2g

Rubber Mix er en polyurethanbasert to-komponent reparasjonsmasse til alle plastmaterialer. Rubber Mix fester på de fleste typer plast og herder meget hurtig, og forbli elastisk selv etter herding. Velegnet til fleksible myke plasttyper og til gummireparasjoner, f.eks. transportbånd. Rubber Mix kan med fordel brukes til festing i lettbetong, betong, leca, gips mm. Produktet forblir meget elastisk (strekkfasthet 190 %) og har meget god bestandighet mot kjemikalier, olje, vann m.m.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

870504

SCANTECH RUBBER MIX

82615B4

MIXRØR TIL 2-MIX

Innhold

Farve

Temperaturområde

Trækstyrke (2800 PSI)

Modstand

Hårdhed

Herdetid ved 20º C

Herdetid (håndterbar)

Herdetid (fuldherdet)

50 ml

Sort

-40°C til 90°C

8 N/mm2

1,2 x 1013 Ω x cm

85 Shore A

Støvtør 1 min.

5 minutter

4 timer

Scantech Quick Mix SCANTECH

Quick Mix er en to-komponent reparasjonsmasse/lim som fester på de fleste typer plast. Quick Mix herder på 5 -10 minutter. Quick Mix er ideell for plast og fungerer også til reparasjon på f.eks. transportbånd. Quick Mix kan med fordel brukes til raske, sikre forankringer ved feste i lettbetong, leca og gips. Ved herding blir massen varm, opp mot 50° C.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

870514

SCANTECH QUICK MIX

82615B4

MIXRØR TIL 2-MIX

Innhold

Farve

Temperaturområde

Temperaturudvikling ved hærdning

50 ml

Sort

+100°C

+50ºC

Hårdhed

Trækstyrke

Trækstyrke

Herdetid støvtør

Herdetid (håndterbar)

Strækevne

80 Shore D

7-14 N/ mm2

22 N/ mm2

ca. 5 minutter

15 minutter

15%

Herdetid (fuldherdet) 8 timer

SCANTECH Quick Mix Rapid

Mix Rapid er en to-komponent reparasjonsmasse/lim som fester på de fleste typer plast. Quick Mix Rapid herder meget raskt, ca. 1-2 minutter. Quick Mix Rapid er ideell til plast og fungerer også til reparasjoner på f.eks. transportbånd. Quick Mix Rapid kan med fordel brukes til ekstremt raske og sikre forankringer ved festing i lettbetong, betong, leca og gips. Ved herding blir massen varm, opp mot 80 °C..

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

870524

SCANTECH QUICK MIX RAPID

82615B4

12

Innhold

Farve

50 ml

Transparent

Max temperatur

Hårdhet

Trækstyrke

Strækevne

+100°C

60 Shore D

20 N/mm2

30%

Temperaturområde

Temperaturutvikling ved herdning

Herdetid (håndterbar)

Herdetid (fuldherdet)

0°C til 100°C

80°C

3 minutter

ca. 3 timer

MIXRØR TIL 2-MIX SYSTEM

Bestil på tlf +47 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Norden Olje


SCANTECH

SCANTECH Powerbond PE/PP

Powerbond PE/PP er et 2-komponent konstruksjons lim basert på metyl akrylat. Powerbond PE/PPer spesielt velegnet til strukturell liming ved høy styrke på bløt plast, som f.eks. PE, PP og TPE. Ingen forbehandling er nødvendig før bruk.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

875024

SCANTECH POWERBOND PE/PP

875034

MIXRØR TIL POWERBOND PE/PP

826254

10:1 STEMPEL POWERBOND

Innhold

Spalteutfyllende

Max temperatur

Hårdhet

Viskositet

Specifik vægt

38ml

0,2-0,3 mm

+80°C

55 Shore D

45.000 NmPa. s

1,07 g/cm3

Temperaturområde

Herdetid (håndterbar)

Herdetid (mekanisk)

Herdetid (fuldherdet)

-55°C til 80°C

(35% styrke) 3 timer

(50 % styrke) 8 timer

(100 % styrke)24 timer

SCANTECH

SPRAYLIM OG LIM/TETNING

SCANTECH Aerobond

Aerobond er et fleksibelt spraylim / kontaklim som gir en høy styrke på de fleste materialer. Bruksområde: Innen bygg-, bil-, marinaer-, tilvirknings- og prosessindustri. Limer materialer som plast, vinyl, gummi, lær, tekstiler, tre, kork, stein og betong. Ved bruk på porøse materialer, prøv Aerobond på en liten del av materialet for å unngå misfarging og at materialet ikke ødelegges.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

Innhold

Farve

Appliceringstemperatur

8609042

SCANTECH AEROBOND

500 ml

Gul

+5°C til +40°C

Temperaturområde

Tørketid (berørings tør)

Tørketid (fuldherdet)

-20°C til +60°C

2-3 minutter

Ca. 24 timer

SCANTECH MSP 3001

Scantech MSP 3001 er løsemiddelfritt og brukes til liming, tetning og fuging. Scantech MSP 3001 har ekstremt høy viskositet, noe som muliggjør umiddelbar fixering. Scantech MSP 3001 fester på alle metaller, stein, keramikk, fliser, betong, tre, malte flater og de fleste typer plast. Scantech MSP 3001 er fri for Isocyanater. Produktet er resistent mot de fleste kjemikalier og vann. Scantech MSP 3001 er overmalingsbar, UV bestandig og forblir elastisk.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

Innhold

Farve

Temperaturområde

Hårdhed (DIN 53505)

Trækstyrke (DIN 53504)

Utvidelseskoefficient (NFT 85507)

Støvtør

Herdetid

819754

SCANTECH MSP 3001

290 ml

Hvid

-40° til 100°C

58 Shore A

2,18 MPa

300%

15 min

2-4mm/døgn

Utrustning 868654

FOGPISTOL

Norden Olje

Bestil på tlf +47 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

13


SCANTECH

PAKNINGSMATERIALE

- ELASTISKE PAKNINGSMATERIALER TIL TETTING

SCANTECH Power Silicon

SCANTECH

Silikontetning som herder (vulkaniserer) ved romtemperatur til silikongummi. Høytemperaturbestandig. POWER SILICON har meget gode varme- og kjøleegenskaper og lang levetid. Produktet er elektrisk isolerende og kan brukes som pakning og tetning. POWER SILICON er bestandig mot oljer, løsemidler og de fleste andre kjemikalier, og er støvtørr etter 10-15 minutter.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

819504

SCANTECH POWER SILICON RED

Max temperatur + 300°C

Temperatur

819514

SCANTECH POWER SILICON BLACK

Max temperatur + 240°C

819524

SCANTECH POWER SILICON TRANSP.

Max temperatur + 200°C

SCANTECH AP999 2G

SCANTECH AP999 2 G (silikonpakning) gir en hurtig og bestandig pakning som erstatter pakninger i kork, filt, gummi, papir, asbest eller andre pakninger som er spesifisert av fabrikken. Produktet passer for motorer med lambdasonde, og AP999 2G gir en fleksibel og holdbar pakning. AP 999 2G fester på metaller, plast, vinyl, betong og glass og isolerer og tetter elektriske systemer. AP 999 2G er vannbestandig og skaper ikke korrosjon. Produktet kan med fordel brukes til: ventillokk, inn- og utblåsningsrør, vannpumper, gearkasser, flenser, elektriske- og marine applikasjoner m.m. Kjemisk resistent: Olje, diesel, bensin, fettstoff, glykoler, vann og damp.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Innhold

Farve

Specifik vægt

Temperaturområde

Trækstyrke

Udvidelseskoefficient

Hårdhed

819614

200 ML PATRON

Grå

1,26 g/ml

Konstant -60°C til +260°C

275 N/mm²

335%

Shore A 33

Herdetid (indskrumpet)

Herdesystem

Elektrisk gennemslagskraft

Temperaturområde

Kemisk resistens

< 30 min

oxim

500 V/mm

Kortvarig -60°C til + 315°C

Olje, diesel, bensin, fettstoff, glykoler, vann og damp..

Utrustning 868654

14

FOGPISTOL

Bestil på tlf +47 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Norden Olje


SCANTECH

HYLOMAR Advanced formulation

Hylomar Advanced formulation er en helt løsemiddelfri geleaktig, ikke utherdende tetningspasta, som gir 100% tetning av en mengde ulike ting f.eks. flens, kåper, gearkasser m.m. Hylomar Advanced formulation kan også brukes til topplokk og produktet forhindrer fastbrenning av pakninger som forenkler demontering av delene. Hylomar Advanced formulation holder seg elastisk og er bestandig mot de fleste væsker og er ikke brennbar.

TEKNISKE DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

810154

HYLOMAR ADVANCED FORMULATION

Innhold

Farve

Viskositet

Temperaturområde

Holdbarhed

350 g

Blå

Gel

-55°C til 250°C

3 år

Utrustning 868654

FOGPISTOL

SCANTECH Hylomar M

TEKNISKE DATA

PRODUKT Art. nr.

Innhold

810054

300 ML PATRON

810024

80 ML TUBE

SCANTECH

Hylomar M er en geleaktig, ikke herdende tetningspasta som gir 100% tetning av en rekke forskjellige komponenter, f.eks. flenser, motortopper, gearkasser m.m. HYLOMAR M hindrer fastbrenning av pakninger og produktet forenkler demontering av komponentene. HYLOMAR M holder seg elastisk og er bestandig mot de fleste væsker og er ikke brennbar etter herding.

Farve

Viskositet

Belægningstykkelse

Rækkeevne

Temperaturområde

Holdbarhed

Blå

Gel

0,03 mm

1,7 m2/100 ml

-50°C til 250°C

2 år

Utrustning 868654

FOGPISTOL

SCANTECH Hylomar M Durapress

Hylomar M Durapress er en geleaktig, ikke herdende tetningspasta som gir 100% tetning av en rekke forskjellige komponenter, f.eks. flenser, motortopper, gearkasser m.m. Hylomar M Durapress hindrer fastbrenning av pakninger og produktet forenkler demontering av komponentene. Hylomar M Durapress holder seg elastisk og er bestandig mot alle væsker og er ikke brennbar etter herding..

TEKNISKA DATA

PRODUKT Art. nr.

Innhold

810074

200 ML PATRON

Norden Olje

Farve

Viskositet

Belægningstykkelse

Rækkeevne

Temperaturområde

Holdbarhed

Blå

Gel

0,03 mm

1,7 m2/100 ml

-50°C til 250°C

2 år

Bestil på tlf +47 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

15


SCANTECH

VEDLIKEHOLD

- HØYKVALITETSPRODUKTER TIL VEDLIKEHOLD OG DEMONTERING

Molyslip Graphite Anti Seize

SCANTECH

Molyslip Graphite Anit-Seize er en monteringspasta som letter på- og demontering av metallsamlinger. Produktet er spesielt velegnet til å beskytte mot fastbrenning, selv under ekstreme trykk- og temperaturforhold. Molyslip Graphite Anit-Seize inneholder fine grafittpartikler, som under trykk danner en jevn matrise, som utfyller ujevnheter og rifter og forhindrer lekkasje og gir en optimal og bestandig beskyttelse mot korrosjon. Molyslip Graphite Anti-Seize anbefales til alle skrue/boltforbindelser, til ventiler, justeringsskruer, flenser, kjeder, foringer i bremsesystemer , pumper innenfor bilindustrien, skipsverft, offshore, kjemisk- og maskinindustri m.m. Uunnværlig til deler som trenger demontering.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Innhold

Farve

Base

Temperaturområde

840484

500 G

Sort

Bentonit

-40°C til 1000°C

Molyslip Copaslip

Molyslip Copaslip er et høytemperaturbestandig spesialfett, som gir en optimal og bestandig beskyttelse mot korrosjon, erosjon, oksidasjon og sammensveising av flater som utsettes for stort trykk og høy varme. Å bruke Copaslip innebærer tidsbesparelse, ingen avdratte bolter eller skruer eller andre skadde detaljer. COPASLIP anbefales til alle former for samlinger med skruer/bolter/muttere o.l. og kan også anvendes til ventiler, innstillingsskruer, flenser, toppstykkebolter, kjeder m.m. COPASLIP er resistent overfor syre, vann, damp og varme.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Innhold

8404524

500 G

Farve

Fedtbase

Temperaturområde

Kobberfarvet

Bentone

-40°C til 1100°C

SCANTECH Alzico Anti Seize

Alzico Anti Seize er en monteringspasta som smører og beskytter mot korrosjon, slitasje og fastbrenning. Produktet anvendes til høybelastende statiske og langsomme emner, samt på stål, jern og støpejern. Alzico beskytter mot oksidasjon og kaldsveising og er resistent mot vann (kaldt, varmt, saltvann). Alzico kan håndteres enkelt og lett med en hånd.

TEKNISK DATA

PRODUKT

16

Art. nr.

Navn

Innhold

Temperaturområde

819664

SCANTECH ALZICO ANTI SEIZE

200 ml

-180° til +1200°C

Bestil på tlf +47 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Norden Olje


SCANTECH

REPARASJONSMASSE

- TIL RASKE OG PERMANENTE REPARASJONER

Universalstick

Universalstick er en epoxybasert reparasjonsmasse og et effektivt produkt til reparasjoner på metaller, tre, glassfiber, betong og keramikk. Universalstick brukes til reparasjon av hull og sprekker i vanntanker, akvarium, bensin- og dieseltanker (bare til ikke-permanent reparasjon), containere, betong o.l. Universalstick kan TEKNISKA også brukes under vann i fersk- og saltvann og gulnerDATA ikke i sollys.

PRODUKT Navn

57444

UNIVERSALSTICK

Herdetid (fuldherdet 24 t.)

Elektrisk modstand

Dielektrisk styrke

18 mdr. vid 5-20°C

Shore D 65

30.000 megaohm

11,8 kilovolt/mm

Trækstyrke på stål

Trækstyrke på glasfiber

Max kontinuerlig temperatur

Max periodisk temperatur

Trykstyrke

6,2 N/mm2

3,4 N/mm2

120°C

150°C

75 N/mm2

Innhold

Brugstid/potlife

Lagringsstabilitet

120 g

15 min. v/20°C

Krympning under 1%

SCANTECH Metalstick

Metalstick er et hurtigherdende reparasjonsmateriale som gir sterke og raske reparasjoner på metaller, betong, plast og tre. Metalstick herder også under vann og på fuktige flater og etter herding kan produktet bearbeides, bores i, gjenges i, slipes m.m. Metalstick er bestandig overfor vann, bensin, olje samt oppløsningsmidler.

PRODUKT Art. nr.

Innhold

845004

120 G

TEKNISKE DATA Farve

Temperaturområde

Hårdhed

Herdetid

Trækstyrke

Trykstyrke

Grå

+150°C

80 shore D

15-30 minutter

5,6 MN/m²

70 MN /m²

SCANTECH Woodstick

Woodstick er et ikke-krympende reparasjonsmateriale til tre. Produktet forener seg med materialet og kan bearbeide i, bores i, gjenges i, slipes, files og overmales m.m. Woodstick er velegnet til reparasjon av skader og sprekker i alle treslag, og kan erstatte råttent og vannskadet tre m.m. samt herder også på fuktige flater.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Innhold

845024

120 G

Norden Olje

Farve

Temperaturområde

Hårdhed

Herdetid

Trykstyrke

Træ

+150°C

65 shore D

45-60 minutter

75 MN/m²

Bestil på tlf +47 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

17

SCANTECH

Art. nr.

TEKNISKE DATA


SCANTECH

SCANTECH Diamond Grip

Diamond Grip brukes for demontering av skadde og utslitte skruehoder, chucker etc. Brukes på skrujern, skiftenøkler, pipenøkler, sekskantnøkler, tenger m.m. Diamond Grip får også høyhastighetsverktøy til å sitte fast i chucken. Inneholder industridiamanter og borkarbid.

PRODUKT Art. nr.

Navn

Innhold

Inneholder

Farve

840604

SCANTECH DIAMOND GRIP

100 gr

industridiamanter og borkarbid

Sølvgrå

SCANTECH Dry Seal

Dry Seal er en vannbasert tetningsvæske med PTFE og brukes til forbehandling av gjengende deler som f.eks. bolter og gjengjern. Dry Seal gir effektiv vibrasjonssikring og tetting overfor brennstoffer, smøremidler, kjølemidler og gasser. Dry Seal gjør det lett å oppnå det ønskede tiltrekkingsmoment og gir en lett flyttbar vibrasjon.

PRODUKT Navn

Innhold

Farve

Viskositet

Temperaturområde

Tørketid

Tørketid ved stuetemp.

Støvtør

810164

SCANTECH DRY SEAL

100 gr

Lys blå

2300 cps

-50°C til +180°C

30 min. ved 65°C

24 timer

Efter 1 time

SCANTECH

Art. nr.

18

Bestil på tlf +47 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Norden Olje


SCANTECH

SCANTECH TAPE SCANTECH Multi Grip

Multi Grip er en dobbeltsidig akrylbasert, transparent tape som erstatter punktsveising og popnagler. Multi Grip er bestandig mot UV-stråling, tåler høye temperaturer og gir ekstremt sterke sammenføyninger som ikke blir for harde, sprekker eller på annen måte eldes. Tapen er elastisk, lett å montere på problematiske detaljer og gir et umiddelbart feste.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Dimensioner

850044

0,6mm x 12mm x 33m

850054

1,2mm x 19mm x 10m

Farve

Temperaturområde

Temperaturområde

Densitet

Styrke (træk)

Styrke (træk)

Styrke (Dynamisk)

Transparent

-40°C til +150°C

(Kortvarigt) 200°C

1850 kg/m3

ASTMD 3330 2,1-4,9 kg/cm

ASTMD 897 7,0 kg/cm

ASTMD 1002 4,9 kg/cm

SCANTCH Easy Grip

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

850094

SCANTCH EASY GRIP

SCANTECH

Easy Grip er en dobbeltsidig, gullig transparent fleksibel tape og er en høyheftende tape som gir en sterk fugeforbindelse som ikke blir hard. Tapen er meget lett å montere og gir umiddelbar sammenføyning. Easy Grip brukes til tre, aluminium, tekstiler, PE, polyeten, fiberglass m.m. Easy Grip er ikke velegnet til bruk på myk plast, som for eksempel PVC, eller der hvor tapen utsettes for direkte sollys.

Dimensioner

Farve

Temperaturområde

Trækstyrke

0,4mm x 12mm x 30m

Transparent – gul

-10°C til 40°C

2,5 kg/cm2

UTSTYR 1

2

4

6 8

5 3

7

1: Easy Mix Pistol - Artikkel nr. 826244 | 2: Mixrør til 2 Mix system - Artikkel nr. 82615b4 | 3: Mixrør til Pac 2G - Artikkel nr. 826164 | 4: Mixrør til Match M - Artikkel nr. 826114 | 5: Mixrør til Scantech Powerbond PE/PP - Artikkel nr. 875034 | 6: Pumpbørste til Molyslip Copaslip, Graphite Anti-Seize - Artikkel nr. 826134 | 7: Børste med hatt til artikkel nr 826134 - Artikkel nr. 826174 | 8: Tåkepistol til patroner - Artikel nr. 868654

Norden Olje

Bestil på tlf +47 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

19


LIM • TETTING • AKTIVATORER •

• LÅSING • PAKNINGSMATERIALE

CYANOLIM • VEDLIKEHOLD

ANAEROBLIM • 2-KOMPONENTSLIM • REPARASJONSMASSER • FUNKSJONSTAPE

SPRAYLIM UTSTYR

Norden olje AS Jernbaneveien 4, Box 584, NO-1401 Ski Tel: +47 66 81 39 70 Fax: +47 66 80 79 80 E-mail: info@nordenolje.no www.nordenolje.no

Norden Olje ApS

EM

-

KN

AG

IT Y

Billdalsvägen 2 SE-436 55 Hovås Tel: +46 (0)31 700 17 80 Fax: +46 (0) 31 700 98 70 E-mail: info@nordenolje.se www.nordenolje.se

QUAL

Norden Olje AB

ENT

Platinvej 21 DK-6000 Kolding Tel: +45 96 53 53 53 Fax: +45 96 53 53 54 E-mail: info@nordenolje.dk www.nordenolje.dk

OW

N LEDGE - E

G

Søker du kvalitet, kunnskap og engasjement?

Besøk vår hjemmeside hvis du vil vite mer om oss:

www.nordenolje.com

Bra, for det er de ord vi lever etter. Vi ønsker og arbeider daglig for å være noe annet og mer enn bare en leverandør av service- og vedlikeholdsprodukter. Vi vil være din samarbeidspartner for bedre kvalitet. Det er derfor vi setter deg, som kunde, i sentrum. På denne måten mener vi, at vi skiller oss ut fra mange av våre konkurrenter. Vi har spesialisert oss i høyteknologiske service- og vedlikeholdsprodukter til transportindustrien, prosessindustrien og matvareindustrien, samt til storkjøkken og landbruk. Vårt hovedkontor ligger i Kolding i Danmark, og vi har datterselskaper i de øvrige nordiske land. Vår målsetting er å være den ledende leverandør innenfor vårt felt, hva angår produktkvalitet, service, utdannelse og miljøhensyn.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.