Page 1

DAGLIG RENGJØRING SCANTECH ·

·

AEROSOLER · MARKØR FARGER · SPESIALPRODUKTER ·

E

-K

AS

LIT

T

JE M

KVA

ENT

PRODUKT KATALOG

U NNSK AP - E

NG

AVFETTING & DESINFEKSJON PERSONLIG HYGIENE

·

SMØREFETT · · AGRO

OLJER

· ·

SPYLEVÆSKE WIPES


ISO-SERTIFISERT

Norden Olje er ISO-sertifisert 9001 og 14001. Sertifiseringene, som henholdsvis sikrer vår produktmessige kvalitet og en sterk miljømessig profil. ISO 9001 Kvalitet - handler om sunn fornuft Kvalitetsstandard ISO 9001 handler simpelthen om at alle i virksomheten, ved å bruke deres sunne fornuft, benytter ISO 9001, som et effektivt styringsverktøy. Det vil si at ledere og medarbeidere…– - Undersøker om virksomheten «gjør de riktige tingene» og ikke kun om man «gjør tingene riktig» - Setter kraftig fokus på å forebygge feil, bl.a. ved leverandørvalg, kundeleveranser og produktutvikling - Involverer seg i de løpende forbedringene -Kritisk vurderer effektiviteten av de nåværende rutiner.

ISO 14001 – Miljø Et Miljøledelsessystem etter ISO 14001 omfatter at virksomheten formulerer en miljøpolitikk og at man ut fra den setter miljømål samt handlingsplaner for å nå sine mål. Et viktig fundament for dette arbeidet er selve miljøkartleggingen av virksomhetens miljøprestasjon – som gir et bilde av «hvor skoen trykker» og hvilke forhold det miljømessig er viktig å arbeide med. Et sentralt punkt er løpende forbedringer – miljøledelsessystemet evalueres løpende og virksomheten kan ikke «hvile på laurbærene» i forhold til hva man har oppnådd miljømessig, men skal hele tiden finne nye områder å forbedre miljøinnsatsen på. Miljøledelsessystemet hjelper virksomheten med å skape fokus på de vesentlige miljøforhold og er et redskap til det systematiske miljøarbeidet – hvor det skapes løpende forbedringer. Dette kan eksempelvis være energibesparelser, minimering av avfalls-

produksjon og mer effektiv planlegging og utnyttelse av ressurser i produksjonen m.m. Det er typisk i arbeidet med de løpende forbedringene, samt via den økende fokusen på god driftsstyring, at virksomheter med miljøledelse kan oppnå miljø- og konkurransemessige fordeler. Det er flere fordeler ved et sertifisert miljøledelsessystem. Blant annet oppnår virksomheten økt tillit hos kunder og myndigheter, samtidig med at et sertifisert miljøledelsessystem gir virksomheten en positiv miljø-profil som i mange tilfeller er et viktig konkurranseparameter. Se i tillegg vår kvalitets- og miljøpolitikk på side 67.

Dette systemet er med å sikre virksomhetens produkter og tjenester.

Norden Olje


NORDEN OLJE spunkt vi har lovet. Med vår kompetanse ønsker vi å veilede og rådgive våre kunder om produkter, løsninger, metoder og praktisk bruk. Derfor består størsteparten av Norden Oljes medarbeiderstab av erfarne selgere som står på hver dag for å klare å innfri de krav og ønsker du som kunde stiller oss - og bli overrasket over, hvor meget vi faktisk kan hjelpe deg og din bedrift med!

BYGG & OVERFLATEBEHANDLING

SIDE 6-9 SIDE 10-13 SIDE 13-15

ENT

IT M

Med vennlig hilsen

Anders Hammer Country Manager, Norway

SCANTECH TETTING, LÅSEVÆSKE, LIM OG PAKNINGSMATERIELL

PERSONLIG HYGIENE SÅPE, HANDDESINFEKSJON, OG LOTION

SIDE 40-53

M

SIDE 54-57

CO LEDGE -

WIPES

SIDE 58-59

OW

AGRO DIVISJON

SIDE 60-65

KN

M

ITY

-

Se mer om oss i vår presentationsfilm på www.nordenolje.no

Norden Olje

AVFETTING & DESINFEKSJON

FETT & OLJER Q UAL

Som kunde i Norden Olje vil du møte engasjerende selgere med fokus på å finne optimale løsninger til dine mest krevende utfordringer innenfor rengjøring, hygiene, reparasjon og vedlikehold. Vi har i over 25 år vært kjent for å levere høyeffektive kvalitetsprodukter og skapende løsninger, noe du som kunde vil nyte godt av. I Norden Olje er vi over 100 medarbeidere medarbeidere, og hver dag gjør vi alt vi kan for å gjøre en positiv forskjell hos alle våre ti talls tusen kunder i de Nordiske land. Vi ønsker hver dag å bevise at det er den menneskelige faktor, som gjør hele vårt samarbeide med dere kunder mulig. Hos oss dreier kvalitet seg ikke kun om varenes kvalitet, men som kunde skal dere oppleve en vennlig og profesjonell håndtering fra alle våre medarbeidere, uansett hva det måtte dreie seg om. Vårt fokus på kvalitet skal også sikre at du får de varer du har bestilt, til avtalt pris og på det tid-

AEROSOLER

SIDE 15-17

AVLØP & URINALER

SIDE 18-24

Velkommen til

SIDE 25-29

AVKALKNING & SANITÆR

SIDE 30-38

OPPVASK & TEKSTIL VASKING

SIDA 39

DAGLIG RENGJØRING


International verdi løsning

Norden Olje eies av det verdensomspennende amerikanske Fortune 200 konsernet, ITW (Ilinois Tool Work Inc.). Det betyr at vi har en sterk, global og ikke minst pengesterk eier som åpner for interessante utviklingsmuligheter. Gjennom ITW har vi tilgang til kunnskap og produktutvikling via internasjonale søsterselskaper, det gir oss en global innsikt i hva som skjer i markedet. Vårt hovedkontor er plassert i Kolding, der vi deler plass med vår storesøster, Novadan. Det gir oss profesjonelle redskap i form av kvalitet, registerings- og utviklingsavdelinger. I tillegg har vi laboratorium og produksjon som til fulle utnyttes i våre felles lokaler. Vi har også et nært samarbeid med vårt søsterselskap Quimsa, plassert i Malaga. Quimsa er en sydeuropeisk utgave av NORDEN OLJE, og vi kan derfor utnytte synergier gjennom tett samarbeid. Dette samarbeidet gagner spesielt våre kunder, siden det bidrar til at vårt sortiment består av godt testede produkter av høy og profesjonell kvalitet.

4

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Norden Olje


Ute etter kvalitet, kunnskap og engasjement? Bra, for det er vårt motto. Vi ønsker ikke bare å være en leverandør av service- og vedlikeholdsprodukter, men også din partner for bedre kvalitet. Derfor setter vi våre kunder i sentrum.

Norden Olje

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

5


DAGLIG RENGJØRING

DAGLIG RENGJØRING

DAGLIG RENGJØRING - OVERFLATER

Kem Kleen Flytende rengjøringsmiddel til alle flater som tåler vann. Meget anvendelig for både manuell og maskinell rengjøring. God fettløsende effekt og matter ikke bonede gulv. Produktet er skånsom mot huden og har en behagelig lukt.

Produktdata 

pH-verdi: 9,4

1 LITER 5 LITER RTU 500 ML

Artikkel nr. 11014 Artikkel nr. 11015 Artikkel nr. 110102

Universal Cleaner Flytende alkalisk rengjøringsmiddel. Brukes på alle flater som tåler vann. Laget til rengjøring innenfor alle typer industri, institusjoner, skog- og landbruk, storkjøkken, svømme- og idrettshaller m.m.

Produktdata 

pH-verdi: 12

1 LITER 5 LITER 20 LITER RTU 500 ML

Artikkel nr. 56304 Artikkel nr. 56305 Artikkel nr. 56307 Artikkel nr. 563002

Naturel Flytende vegetabilsk såpe. Brukes til grunnbehandling av ubehandlede tregulv og tremøbler. Rengjøring og vedlikehold av såpe- og oljebehandlede tregulv, linoleum, porøse steingulv, porøse fliser, skifer m.m. Også velegnet som universalrengjøringsmiddel.

Produktdata 

pH-verdi: 11

5 LITER Artikkel nr. 11175 RTU 500 ML Artikkel nr. 111702

WBO Sport Cleaner Lavtskummende rengjøringsmiddel til gulv i idrettshaller. Rengjøring av gulv/overflater av tre, stein, gummi og syntetiske materialer. Særdeles effektiv på klister/harpiks. Brukes til vanskelige rengjøringsoppgaver i f.eks. idrettshaller, treningssenter, gymsaler, inngangsparti, garderober, dusjer samt på redskap og utstyr.

Produktdata 

pH-verdi: 11,5

5 LITER 20 LITER RTU 500 ML.

Artikkel nr. 11075 Artikkel nr. 11077

400 G

Artikkel nr. 511641

Artikkel nr.110702

Yets Skurepasta. Brukes på badekar, håndvasker, stålvasker, keramiske topper, glass, porselen, fliser, campingvogner, plastikk hagemøbler, båter m.m. Må ikke brukes på lakkert tre eller lakkert metall, sølvtøy eller bløt plastikk som f.eks akrylplast.

6

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Norden Olje


GULVBEHANDLING Wash & Wax

Flytende rengjørings- og bonemiddel til alle vannfaste flater. Brukes til rengjøring av alle typer gulv som stein, vinyl, kork, linoleum, fliser, gummi, tre o.l. Brukes til rengjøring av skrivepulter på skoler, bord, stoler o.l. da den etterlater et voksbelegg som gjør det vanskelig for tusj, blekk, gummimerker o.l. å feste seg.

Produktdata 5 LITER

pH-verdi: 9,6 Artikkel nr. 11035

Polish Flytende metall- og akrylbasert bonemiddel til alle vannfaste underlag. Brukes til boning/overflatebehandling av alle typer gulv som sten, vinyl, kork, linoleum, fliser, terrazzo, gummi, tre o.l.

Produktdata 5 LITER

pH-verdi: 9,2 Artikkel nr. 110451

STØV REDUCERING Dust Buster 100

pH-nøytral gulvvaskemiddel med støvreducerende effekt. DUST BUSTER 100 er et flytende produkt med høy vaskeevne som ikke tetter dysene i gulvvaskemaskinen. Dust Buster 100 inneholder et spesielt coating-system sammensatt av forskjellige naturoljer. I vaskeprosessen dekkes gulvet med et tynt belegg som binder støvet og dermed hemmer oppvirvling ved kjøring med truck og annen trafikk.

Produktdata 5 LITER

pH-verdi: 7 Artikkel nr. 11504

Dust Buster 200

pH-nøytral gulvvaskemiddel med støvbindende effekt. DUST BUSTER 200 er et flytende produkt med høy vaskeevne som ikke tetter dysene i gulvvaskemaskinen. Dust Buster 200 inneholder et spesielt coating-system sammensatt av forskjellige naturoljer. I vaskeprosessen dekkes gulvet med et tynt belegg som binder støvet og dermed hemmer oppvirvling ved kjøring med truck og annen trafikk.

Produktdata 5 LITER

pH-verdi: 7 Artikkel nr. 11514

Dust Buster 300 Feiegranulat til støvredusering. Dust Buster 300 brukes ved feiing. Resultatet er at støvspredningen nedsettes med opp til 90%, og etterlater flatene uten virvlende støv. Gulvet påføres et tynt lag, som binder støvet opp til en uke etter behandlingen. Dust Buster 300 – et 100% naturprodukt – luktfri og uten konserveringsmiddel.

Produktdata 5 LITER

Artikkel nr. 11524

Floor Wash Kraftig rengjøringsmiddel med støvbindende effekt. Kraftig rengjøringsmiddel med støvbindende effekt til vask av betonggulv på lagre, verksteder m.m. Kan også anvendes på andre overflater av stein, fliser, klinker og tre. Kan også anvendes til vask av presenninger.

Produktdata 5 LITER

Norden Olje

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

pH-verdi: 11,2 Artikkel nr. 13565

7

DAGLIG RENGJØRING

DAGLIG RENGJØRING


DAGLIG RENGJØRING

DAGLIG RENGJØRING

GLASS RENGJØRING

Super Glas Flytende vaskemiddel til glassflater . Fremstilt til rens og høyglanspolering av glass, speil, krom, plastikk, akryl m.m. Velegnet til bilbransjen. Etterlater en antistatisk beskyttelse.

Produktdata 

pH-verdi: 11,9

500 ML

Artikkel nr. 703062

Shine

Rengjøringsmiddel til glassflater. Benyttes til rengjøring av vinduer, speil, bilglass, glassdisker og andre blanke overflater. Kan også benyttes på malte overflater. Bør ikke brukes på overflater av vannbasert maling og lakk.

Produktdata pH-verdi: 11 5 LITER RTU 500 ML.

Artikkel nr. 13604 Artikkel nr. 130402

LUKTFJERNER Bio Fresher Bakterieholdig luktfjerner. Meget bredt bruksområde som bl.a omfatter: røykfulle lokaler, offentlige toaletter, avfallscontainere og oppsamlingsområder for avfall, luktfjerning etter oversvømmelser og brann, slamavvanding og slamtørking, transportcontainere til slam, landbruk, dyr og kjæledyr, kompostering, matavfall.

Produktdata RTU 500 ML 5 LITER

pH-verdi: 6-7,5 Artikkel nr. 17772 Artikkel nr. 17775

225 G

Artikkel nr. 49804

Odour Absorb Luktabsorber - fast pastagelé med aktivt kull. Effektiv på områder opp til 28 m² og lett å bruke. Kan brukes overalt, f.eks.: hjemme, kontor, bil, båt, campingvogn, garasje, hotell, restaurant, sykehus, pleiehjem etc.

HOLDER TIL ODOUR ABSORB 1 stk. Artikkel nr. 49814

8

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Norden Olje


Deodize Tyktflytende rengjøringsmiddel og luktfjerner. Benyttes hvor man ønsker å fjerne sjenerende lukt. Rengjøringsmiddel til bruk i næringsmiddelindustrien, søppelrum, containere, toaletter o.l.

Produktdata 

pH-verdi: 9,2

5 LITER Artikkel nr. 11065 RTU 500 ML Artikel nr. 110602

Fresh Up AER Luftrenser. Brukes til å rense luften. F.eks. på toaletter og i røykfylte rom. Brukes av sykehus, hoteller, restauranter, institusjoner o.l. 500 ML Artikkel nr. 7031512

BRUKSMATRIX:

Gulv- og universalrengjøring PRODUKT

x

11035

WASH & WAX

9,6

703062

SUPER GLAS

7

X

13604

SHINE

11

x

11045

POLISH

9,2

13565

FLOOR WASH

11,2

511641

YETS

11175

NATUREL

1107

WBO Sports Cleaner

11504

DUST BUSTER 100

7

11514

DUST BUSTER 200

7

11524

DUST BUSTER 300

-

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X X

X

x

X

X

X x

X X

X X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

x

x

Støv

x

x

Harpiks

x x

X

Luktfjerner

x x

9,4

Vekselvask

x

Avfallsrom

Sement/Betong

Gummi

Linoleum

Terrazzo

x

5,3

x

Tre/Kork/Lakk

x

KEM KLEEN

11

Marmor

x

DEODIZE

11,5

Vinyl

X

1101

x

Emalje

X

Fliser

x

Gulvvask

12

Toalett

x

11065

Norden Olje

Bad/Sanitær

UNIVERSAL CLEANER

Speil/Glass

5630

Aluminium

BIO FRESHER

Rustfritt stål

1777

Inventar

Navn

pH-verdi

Art. nr.

BRUKSOMRÅDER

X

x

X

X

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x x

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

x

X

x

x

x

9

DAGLIG RENGJØRING

DAGLIG RENGJØRING


OPPVASK & TEKSTIL VASKING

OPPVASK & TEKSTIL VASKING

OPPVASK

M.F. Alu Flytende maskinoppvask. Egner seg til alle oppvaskmaskiner med injektor. Produktdata 

pH-verdi: 14

20 LITER

Artikkel nr. 11367

M.F. Klor Flytende maskinoppvask med klor. Egner seg til alle oppvaskmaskiner med injektor.

Produktdata 

pH-verdi: 14

20 LITER

Artikkel nr. 11377

Glow Flytende tørke- og glansemiddel til maskinoppvask. Brukes i alle typer oppvaskmaskiner med injektor eller eget rom/ doseringskammer for tørke- og glansemiddel.

580 005

Produktdata 

pH-verdi: 4

5 LITER

Artikkel nr. 11345

M.P. Klorholdig pulver til bruk i oppvaskmaskiner. Brukes til alle typer oppvaskmaskiner med manuell påfylling. Brukes både i storkjøkken og privat husholdning.

Produktdata 

pH-verdi: 11,5

5 KG

Artikkel nr. 11325

Dishwashing Tabs Dishwashing tabs egner seg til oppvask av serviser og bestikk i små industri- og husholdningsoppvaskmaskiner. Dishwashing tabs fjerner effektivt alle typer av smuss i form av fastbrente matrester, lebestift, stivelse og avleiringer av garvesyre. Dishwashing tabs er uten klor og er fosfatfri. Dishwashing tabs inneholder glass inhibitor, som gjør at glass blir meget blanke etter vask. Inneholder alu beskyttende ingredienser, som gjør at alu redskaper ikke blir sort etter vask. Dishwashing tabs er pakket enkeltvis i vannoppløselig folie, som gjør at håndteringen av tabletter og igangsetting av oppvaskmaskinen meget enkel

10

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Produktdata 

pH-verdi: 11,5

70 TABLETTER Artikel nr. 60567

Norden Olje


Disk Cleaner Svanemerket flytende oppvaskmiddel. Brukes til manuell oppvask og generell rengjøring. Produktdata 526 015 1 LITER

pH-verdi: 5,5 Artikkel nr. 113141

Salttabletter Salttabletter til bløtgjøring av vann ved oppvask. SALTTABLETTER anvendes med fordel i mindre, automatiske bløtgjørings-anlegg (ionbytteranlegg) med innebygget saltbeholder, idet disse anlegg er særlig følsomme for urenheter. SALTTABLETTER kan brukes i alle automatiske bløtgjøringsanlegg. Brukes blant annet i tunnelmaskiner, entanksmaskiner på Hoteller, svømmehaller, restauranter, konferansesenter, tankstasjoner, kafèer, pleiehjem og andre steder, hvor der er behov for oppvask via oppvasksystem med saltbeholder.

Produkt

Produktdata 10 KG 25 KG

pH-verdi: 11,5 Artikkel nr. NOV41390 Artikkel nr. NOV41365

M.F. Alu

M.F. Klor

M.P.

Dishwashing Tabs

Disk Cleaner

Glow

11367

11377

11325

60567

113141

11345

13

13

11,5

11,5

5,5

4

Flytande

Flytande

Pulver

Tabs

Flytande

Flytande

Maskin m/manuell påfyllning

nei

nei

ja

ja

nei

Ja

Maskin m/automatisk dosering

ja

ja

nei

nei

nei

Ja

Manuell oppvask

nei

nei

nei

nei

ja

nei

Tilpasset til oppvask av aluminium

ja

nei

ja

ja

ja

ja

2 g/L vann

1 tabs

0,2 ml/L vann

0,2 ml/L vann

3 g/L vann

1 tabs

0,3 ml/L vann

0,6 ml/L vann

4 g/L vann

1 tabs

0,4 ml/L vann

nei

ja

ja

Art. nr pH Form

Dosering mykt vann <10°dH Middelhardt vann 10-20 °dH Dosering hardt vann >20 °dH

Svanemerket

Norden Olje

1,5 ml/L vann 1,5 ml/L vann 3 ml/L vann

3 ml/L vann

4,5 ml/L vann 4,5 ml/L vann nei

nei

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

1 ml/L vann ja

11

OPPVASK & TEKSTIL VASKING

OPPVASK & TEKSTIL VASKING


OPPVASK & TEKSTIL VASKING

OPPVASK & TEKSTIL VASKING

VASK AV TEKSTILER

Colour & White Wash Flytende vaskemiddel til farget og hvitt tøy. Brukes i alle maskintyper. Produktdata 

pH-verdi: 8,8

5 LITER

Artikkel nr. 12625

Powder White Wash Powder White Wash er et bredspektret vaskepulver som er velegnet til maskinvask ved 40-95°C av alle typer hvite og lyse kulørte tekstiler. Vasketemperatur: 40-95°C. Fjerner effektivt vanskelige flekker. Inneholder enzymer som effektivt bryter ned proteiner og har et høyt innhold av vaskeaktive stoffer som effektivt fjerner fettstoffer og rusk. Produktet er parfymefritt.

Produktdata 

pH-verdi: 10,5

12,5 KG

Artikkel nr. 126251

Powder Des Wash Powder Des Wash er et spesialutviklet vaskepulver som sikrer hygienisk termokjemisk desinfeksjon. Brukes i alle maskintyper. Testet og godkjent av akkreditert laboratorie som desinfiserende vaskemiddeved 60°C i henhold til VAH/ DGHM 2001pkt.17.2. Desinfiserer effektivt alle typer bakterier herunder MRSA og Clostridium Difficile ved 60°C vask i 15 minutter. Har desinfiserende effekt allerede fra 40°C. Bruk biocider trygt. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Produktdata 

pH-verdi: 9,7

12,5 KG

Artikkel nr. 12625

Soft 2G Tekstil-skyllemiddel. Produktdata 

pH-verdi: 3

1 LITER

Artikkel nr. 12644

Static Statisk skyllemiddel for mopper. Moppene blir statiske og dufter rent. En statisk mopp trekker til seg hår, støv og smuss slik at rengjøringen lettes betydelig. Etter skylling kan moppen oppbevares våt over lengre tid uten at den lukter vondt. Løser opp knuter i moppen.

Produktdata 

pH-verdi: 5,5

5 LITER

12

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Artikkel nr. 56315

Norden Olje


AVKALKNING & SANITÆR

Produkt

Colour & White Wash

Powder White Wash

Powder Des Wash

Static

Soft 2G

Art. nr

12625

12655

126651

56315

12644

8,8

10,5

9,7

5,5

3

pH

40-95°

60°

-

-

ja

nei

nei

ja

ja

Blekemiddel

nei

ja

ja

nei

nei

Optisk hvitt

nei

nei

nei

nei

nei

Enzymer

ja

ja

ja

nei

nei

Håndsåpe

ja

nei

nei

nei

5 ml / 8 liter vann

Dosering mykt vann <10°dH

20 ml/kg

16 ml/kg

2-5 dl / 100 l vann

2-4 ml/kg

Middel hardt vann 10-20 °dH

25 ml/kg

18 ml/kg

-

-

Dosering hardt vann >20 °dH

30 ml/kg

20 ml/kg

-

-

Max 5 ml/kg

nei

nei

nei

Vaske temp. °C

Dosering ull og silke Svanemerket

30 g/kg

nej

AVKALKNING & SANITÆR

40-95°

Parfyme

Labelling applied

AVKALKNING & SANITÆR

Cerox Sterkt, surt avkalkingsmiddel. Avkalking av alle syrefaste flater som porselen, glass, betong, metall, fliser, emalje o.l. Produktdata 1 LITER 5 LITER RTU 1 LITER

pH-verdi: 0,2 Artikkel nr. 11214 Artikkel nr. 11215 Artikkel nr. 112102

Cerox Plus Surt Skumrengjøringsmiddel. CEROX PLUS er et sterkt surt skumrengjøringsmiddel, som brukes til periodisk avkalkning av alle overflater, som tåler sure produkter. Produktet inneholder en stor mengde fosforsyre og er derfor effektiv overfor tykke kalkbelegninger. CEROX PLUS danner et tett og stabilt skumlag.

Produktdata 5 LITER

Norden Olje

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

pH-verdi: 2 Artikkel nr. 11275

13


AVKALKNING & SANITÆR

Cerox Gel Sterk, surt avkalkningsmiddel i geléform. Anvendes til avkalkning og rustfjerning på alle syrefaste overflater som porselen, glass, plast, fliser m.m. Ideell til bruk på loddrette flater. Kan skade betong og emalje. Bør ikke brukes på marmor. Må ikke blandes med klorholdige produkter.

Produktdata 

pH-verdi: 0,4

AVKALKNING & SANITÆR

1 LITER

Artikkel nr. 112441

ACT Toilet Cleaner Kalkfjerner og sanitærrens. Brukes til toalett, håndvask, badekar, dusjkabinett, svømmebassengkanter, vegg, flis, gulv etc. Fjerner kalk, organiske rester av smuss, kroppsfett og såperester i alle sanitære områder uten bruk av børste. Er effektiv og fjerner lukt.

Produktdata 

pH-verdi: 1

750 ML

Artikkel nr. 703022

Sanitary Cleaner Et tyktflytende sanitærrengjøringsmiddel. Brukes til daglig rengjøring av sanitære rom. Brukes på fliser, emalje og rustfritt stål. Har kalkhindrende effekt.

Produktdata 

pH-verdi: 11

1 LITER

Artikkel nr. 11204

Super Cleaner Klorholdig rengjøringsmiddel til fliser og fuger. Brukes til rengjøring av mørtel- og silikonfuger, fliser, klinker, murverk, emalje, stein, rustfritt stål, glasfiber, plast m.m. Typiske bruksområder er våtrom, saunaer, spa, garderober, helsestudioer, skoler, hoteller, m.m. Klar til bruk - skal ikke fortynnes.

Produktdata 

pH-verdi: 13

1 LITER

Artikkel nr. 11144

SPRAYHANDTAG

Artikkel nr. 58374

Dex Et flytende surt rengjøringsmiddel, som inneholder 20% saltsyre med korrosjonsinhibitor. Brukes til rengjøring av jern, stål, kobber og messing. Brukes til rengjøring og syrevasking av betonggulv, brannmurer, fasader, våtrom, betongtobber, toaletter m.m.

Produktdata 

pH-verdi: 0

750 ML 5 LITER 20 LITER

14

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Artikkel nr. 11222 Artikkel nr. 11225 Artikkel nr. 11227

Norden Olje


AVLØP & URINALER

NO-Kalk P

Afkalkningsmiddel. Brukes for avkalking av vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, vannkokere, kaffetraktere, dusjhoder, etc.. Også effektiv for vedlikehold av toaletter fra kalk og oker innskudd.

 5 KG

Artikkel nr. 11464

Slipematten er på den ene siden laget av et høgkvalitativt HD-skum og på den andre siden med slipekorn. Er egnet for vannslipning, men kan også brukes ved tørrsliping. Den er lett å rengjøre og er svært holdbar. Slipeklossen er framstilt av et mellomhardt polyuretanskum med slipekorn på alle 4 sider, så den kan benyttes på alle sidene. Den brukes våt på alle slipbare flater som tåler vann. Leveres i 2 ulike størrelser.

Highflex Slipematter, grain 280 Artikkel nr. 7115091 Highflex Slipekloss, grain 100 Artikkel nr. 7115271 Highflex Slipekloss, grain 150 Artikkel nr. 7115281

BRUKSMATRIX:

Avkalkning & Sanitær PRODUKT Art. nr. Navn

BRUKSOMRÅDER Inventar

11222

DEX

11215

CEROX

11275

Cerox Plus

112441

Cerox Gel

11464

NO-Kalk P

11144

SUPER CLEANER

11204

SANITARY CLEANER

703022

ACT TOILET CLEANER

X

X

Rustfritt stål

Aluminium

X

X

X

X

X

X

X X

Speil/Glass

Bad/Sanitet

Toalett

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fliser

Emalje

Vinyl

Linoleum Sement/betong

Søppelrom

X X

Oppvaskmaskin

Kaffemaskin/ gryter

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AVLØP & URINALER

Drain Flytende alkalisk avløpsrens. Løser opp fett og såpeavleiringer, samt forebygger dårlig lukt.

Produktdata 

pH-verdi: 14

 1 LITER Artikkel nr. 13084

Norden Olje

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

15

AVLØP & URINALER

Highflex slipeklosser/-matter


AVLØP & URINALER

Quick Open Hurtigvirkende og en meget effektiv avløpsrens i pulverform. Et etsende og meget sterkt produkt.

Produktdata 

pH-verdi: 14

 1 KG

Artikkel nr. 135341

Super Drain AVLØP & URINALER

Høykonsentrert syrebasert flytende avløpsåpner. Brukes til svært tilstoppede avløp. Et etsende og meget effektivt produkt.

Produktdata 

pH-verdi: 0

 1 LITER

Artikkel nr. 11294

1 KG

Artikkel nr. 51304

Enzyme Urinal Fresher Urinaltabletter med mikroorganismer til bruk i urinaler.

Enzyme Bakteriologisk avløpsrens, rengjøringsmiddel og luktfjerner. Inneholder bakterier og enzymer som fjerner og forebygger luktproblemer, avleiringer av fett, protein og karbonhydrater. Holder vannlåser, avløpsrør og fettutskillere rene og åpne. Inneholder også tensider som omdanner fett til vannoppløselige bestanddeler. Dermed kan tømmingsintervallene for fettutskillere forlenges.

Produktdata 

pH-verdi: 7-9

1 LITER 5 LITER 20 LITER

Artikkel nr. 13184 Artikkel nr. 13185 Artikkel nr. 13187

Aqua-Lock Spærrevæske til toaletter, vannlåser, sluk og urinaler. Spesielt velegnet til avløp med lite vanngjennomstrømning og hvor det dermed er risiko for uttørking. Uttørking av vannlås er vanlig i lokaler som ikke benyttes ofte. For eksempel avløp i kjellere, på hotellrom, i tomme leiligheter/hus, hytter, berederrom, vifterom o.l. Bemerk at høy romtemperatur og gulvvarme øker risikoen for uttørking.

16

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

 1 LITER 5 LITER

Artikkel nr. 13074 Artikkel nr. 13075

Norden Olje


AVLØP & URINALER

Bi-Chem 250 FE Solupack Pulveraktig bakterieholdig avløpsprodukt i praktisk selvoppløselig pose. Brukes til forebyggende vedlikehold av fettutskillere, avløp, avløpssystemer, vannlåser og septiktanker. Er basert på mikroorganismer, enzymer og næringsstoffer. Bryter ned vegetabilsk og animalsk fett og olje, cellulose, stivelse, tensider etc. Brukes av storkjøkken, restauranter, hoteller, kantiner mm.

5 KG

Artikkel nr. 60324

1 SPANN (6X 908 g)

Artikkel nr. 60294

Bakterieholdig produkt i pulverform. Brukes i forbindelse med rensing av spillvann, f.eks. i pumpebrønner, fettfangere, luftings- og klareringstanker. Bryter ned animalsk og vegetabilsk olje og fett.

AVLØP & URINALER

Bi-Chem DC 2000 GL Biosock

Grease Stopper Flytende bakterieholdig avløpsprodukt primært til fettutskillere. Anvendes til forebyggende vedlikehold av avløp, avløpssystemer, vannlåser og fettutskillere. Produktdata 

pH-verdi: 8-9

 5 LITER

Artikkel nr. 17785

Enzym doserings system MOOD/BODD Enzym doseringsanlegg til dosering av Enzym/Grease Stopper. Finnes både med batteri og med strømkabel.

 1 ST. MOOD (EL-DRIFT) 1 ST. BODD (BATTERIDRIFT)

Artikkel nr. 590641 Artikkel nr. 59074

BRUKSMATRIX:

Avløp og Urinaler PRODUKT Art. nr.

Navn

Avløp i bad

Avløp i toaletter

Avløp i vask

Vannlås

13084

DRAIN

X

X

X

X X

11294

SUPER DRAIN

X

X

X

1318

ENZYME

X

X

X

60294

BIOSOCKS

Fettutskillere

Spillvannrengjøring

Rengjøring

Fjerning av lukt

X

X

X

13534

QUICK OPEN

X

X

X

X

1307

AQUA-LOCK

X

X

X

X

17785

GREASE STOPPER

X

X

X

X

51304

ENZYME URINAL FRESHER

60324

BIO SOLUPACK

X

X

X

X

Norden Olje

Vannfrie urinal

X

X X

X

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

X

17


AEROSOLER

AEROSOLER

AEROSOLER

AEROSOLER INDUSTRI SLIPPMIDLER OG BLEKEMIDLER

FUKTBESTANDIG OVERFLATEBEHANDLING

SMØREMIDLER OG SKJÆREVÆSKER

LUFTFRISKER

MALING

18

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Norden Olje


AEROSOLER

INDUSTRI Xpert Multi Spray Universalprodukt av høy kvalitet: fuktfortrenger, smører, løser rust, løser fastkilte detaljer, rengjør, beskytter og forhindrer korrosjon. Danner en transparent beskyttende film. Høy kapillæreffekt. Løser fett, kalk, blekk og forskjellige avleiringer. Beskytter aluminium, kopper, messing, krom og rustfritt. Universalspray for våpen, låser, biler, maskiner, motorer m.m. 500 ML

Artikkel nr. 7052343

500 ML

Artikkel nr. 7201550

500 ML

Artikkel nr. 7201540

500 ML

Artikkel nr. 7201570

500 ML

Artikkel nr. 7201460

Fryse/kjølespray. Brukes til feilsøking på elektrisk og elektronisk utstyr. Utmerket til nedkjøling av mindre metalldeler, f. eks. akslinger, som skal inn på kulelager m.m. Brukes også til fjerning av tyggegummi fra tepper klær o. l. Er kjemisk innaktiv, d. v. s. angriper ikke metall, plast, tekstiler, glass eller andre lignede matrialer. Fordamper hurtig og etterlater ingen uønsket hinne eller film.

Xpert Leak Foam Xpert Leak Foam er lekkasjesøker/lekkasjeindikator for luft, kjøleanlegg og gassledninger m.m. Produktet tåler kulde. Xpert Leak Foam kan brukes på følgende områder: gassledninger, kjøleanlegg, kjøleagregat, kjøl/frysebiler, AC på personbiler, lastebiler og busser, kontroll av bremseledningene på tyngre lastebiler, tetthetskontroll av dekk på dumpere, lastebiler, personbiler.

Xpert Vaseline Spray Vaselinbasert smøremiddel. Brukes i næringsmiddel- og fiskeindustrien og alle andre steder hvor man ønsker et hvitt/ transparent smøremiddel. Brukes på alle åpne smørepunkter som kjeder, wirer, ruller, drev, tannhjul, nylonforinger og stempler m.m. Oppfyller US FDA 21 CFR 178.3570 og H1 krav til smøremidler med tilfeldig kontakt med matvarer.

Xpert Rapid Cleaner Bremserens og avfettingsmiddel. Til rensing og avfetting av bremser og koblingsdeler, pakningsflater, gir, motordeler, håndverktøy m.m. Ved normal bruk skader produktet ikke metaller, glass, betong/murverk, gummi og de fleste plasttyper.

Norden Olje

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

19

AEROSOLER

Xpert Cool Spray


AEROSOLER

Xpert Asphalt Cleaner Avfetting i aerosolboks. Avfettingsmiddel på spray til bruk på biler, motorer, maskiner, verktøy m.m.

500 ML

Artikkel nr. 7052342

500 ML

Artikkel nr. 7201470

500 ML

Artikkel nr. 7100890

500 ML

Artikkel nr. 7201480

Xpert Spot Cleaner

AEROSOLER

Rengjøringsmiddel i aerosolboks. Brukes til fjerning av vanskelige flekker. Benyttes på skolepulter, fliser, linoleum, mur m.m.

Xpert Aero Cleaner Kraftig avfettingmiddel for fjerning av olje, fett, flekker, fastbrente avleiringer mm. Rengjør effektivt metall, krom, lakkerte flater, plast m.m. Kan brukes direkte på motorer og motordeler. Xpert Aero Cleaner angriper ikke konstruksjonsmaterialer.

Xpert Multi Oil Et produkt med mange anvendelsesmuligheter: Smører, Beskytter mot rust, Løsner rust, Fortrenger fukt, hindrer krypestrøm, Rustbeskyttelse og lettere smøring av maskiner, maskindeler, dør- og vindushengsler, låser, gressklippere, sykler, verktøy m.m., Løsner fastrustede bolter, skruer m.m., Glide- og slipmiddel, inneholder ikke silicon, Forhindrer sveisesprut å brenne seg fast. Dekkevne: 60-80 m2/liter ved rustbeskyttelse.

Xpert Q-Rust Xpert Q-Rust er en meget effektiv rustløser for rask og sikker demontering av fastrustede deler som skruer, muttere, beslag etc. Xpert Q-Rust har ekstremt lav overflatespenning og trenger ved hjelp av en kapillærvirkning inn i gjengene på bolter, muttere m.m. Xpert Q-Rust arbeider hurtig og effektivt; allerede etter 30-60 sekunder er det mulig å løsne delene. Xpert Q-Rust etterlater en smørende film som beskytter mot fortsatt korrosjon. 500 ML Artikkel nr. 890442

Xpert Allround Cleaner Vaske og avfettingsmiddel på spray for hurtig og sikker rengjøring av elektroniske apparater, instrumenter, motorer m.m. Produktet er relativt hurtig fordampende, fuktutdrivende og etterlater ikke belegg eller uønsket film. Xpert Allround Cleaner angriper ikke konstruksjonsmaterialer, farger, tøy m.m. 100 ML Artikkel nr. 890243 500 ML Artikkel nr. 7201360

20

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Norden Olje


AEROSOLER

Molyslip LQG, MOLYSLIP LQG er et penetrerende smøremiddel som gir en langtidsvirkende smørefilm, reduserer friksjon og slitasje uten å tørke ut. Molyslip LQG er lett å påføre og ”kryper” inn på steder hvor det er vanskelig å komme til, uten å dryppe eller renne, slik som konvensjonelle smøreoljer. Molyslip LQG har meget god bestandighet mot atmosfærisk påvirkning.

400 ML

Artikkel nr. 840564

400 ML

Artikkel nr. 840574

500 ML

Artikkel nr. 7201560

500 ML

Artikkel nr. 7100910

500 ML

Artikkel nr. 7100900

Molyslip SCS Smøremiddel for høye temperaturer. Brukes til transport- og ovnkjeder som utsettes for høye temperaturer. Molyslip SCS trenger inn, smører, rengjør og beskytter kjeder. Skader ikke gummi eller plast. Molyslip SCS er ideelt til bruk der forkulling eller sotdannelse har oppstått på grunn av at man har brukt vanlige smøreoljer. Utviklet for bruk ved høye temperaturer og i rene miljøer. Etterlater ingen rester.

AEROSOLER

FUKTBESTANDIG Xpert Electro Spray Rensemiddel til alle typer elektrisk og elektronisk utstyr. Egner seg spesielt godt til avfetting av printplater o.l.

SLIPPMIDLER & BLEKEMIDLER Xpert Silicone Spray Foredlet silikon i aerosolboks. Slippmiddel til bruk under trykking, støping og emballering. Brukes på gummilister som utsettes for kulde, for å hindre fastfrysninger. Benyttes på plast, vinyl, lær og gummi. Oppfyller US FDA 21 CFR 178.3570 og H1 krav til smøremidler med tilfeldig kontakt med matvarer.

OVERFLATEBEHANDLING Xpert Glass Cleaner Antistatisk glassrens i aerosolboks. Anvendes på monitorer, billedskjermer av glass, speil, glassbord, glassdisker etc. Kan også anvendes til å fjerne statisk elektrisitet på tekstiler og tepper m.m.

Norden Olje

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

21


AEROSOLER

SMØREMIDLER & SKJÆREVÆSKER Coolant Cut One AER. Kjøle- og skjærevæske. Ideel til gjenging og boring.

500 ML

Artikkel nr. 7201500

500 ML

Artikkel nr. 7201450

500 ML

Artikkel nr. 7201510

500 ML

Artikkel nr. 7201520

100 ML 500 ML

Artikkel nr. 540041 Artikkel nr. 7201440

500 ML

Artikkel nr. 7201380

Lube Grease Spray

AEROSOLER

Høykvalitets universalfett for smøring av kjeder, fôringer, hengsler, bærearmer mm. For vanskelige applikasjoner, både innen industri og transport. Fettet er klebrig og renner ikke ved applisering med arbeidstemperatur mellom -35oC og 160oC. Droppunkt > 250oC. Rist boksen godt før bruk.

Lube Gear & Chain Holder brytere, kjeder og vaiere smidige. Høy klebrighet, trenger bort fukt, smører og motvirker rust. Temperaturområde: -30oC til 200oC. Rist boksen godt før bruk. Spray på med korte støt.

Lube Food TF Smøremiddel med PTFE. For bruk innen næringsmiddelindustrien og overalt der man vil ha et transparent smøremiddel. Brukes på alle «åpne» smørepunkt – som kjeder, vaiere, valser, drev, tannhjul, nylonlager og stempler mm. Rist boksen godt før bruk. Spray direkte på overflaten som skal behandles i 5 til 30 sekunder. Tåler temperaturer mellom -40oC og 180oC. Droppunkt > 230oC. Produktet oppfyller US FDA 21 CFR 178.3570 og H1 krav til smøremidler med tilfeldig kontakt med matvarer.

Lube PTFE Spray Wet PTFE-basert, inntrengende smøremiddel. Produktet fungerer utmerket som slippmiddel ved støping av forskjellige materialer. Kan brukes som smøremiddel til plast, gummi, metall m.m.

Lube HP Smøremiddel i sprayboks. Passer for smøring av deler som er utsatte for høyt trykk, slag og viberasjoner. Så som tannhjul, kjeder, vaiere, dørhengsler mm. Tåler temperatur fra -25oC til 250oC. Har en langtidseffekt og penetrerer bra. Veldig bra utendørsytelse, tåler vann og slat miljø og beskytter mot korrosjon.

22

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Norden Olje


AEROSOLER

Lube Lock Oil PTFE-basert låsolje. Låsolje som smører effektivt og samtidig forebygger uttørring og fastfrysning av alle typer låser, hengsler m.m. 45 ML

Artikkel nr. 7201390

500 ML

Artikkel nr. 7201400

500 ML

Artikkel nr. 7201410

500 ML

Artikkel nr. 72015390

500 ML

Artikkel nr. 7031512

500 ML

Artikkel nr. 7300530

Lube PTFE Spray Dry PTFE-basert slipp-, glide- og smøremiddel. Innholder ikke silikon. Anvendes som slippmiddel til gummi, plast, maling, papir, tre m.m. Forebygger belegg i tanker, på valser, maskiner o.l. Anvendes som glidemiddel på transportbånd, sagblad, verktøy, skjæreverktøy m.m.

Lube FRS AEROSOLER

Fuktfortrenger, rustløser og smøremiddel i aerosolboks. Penetrerende kombinasjonsprodukt til elektrisk og mekanisk utstyr.

Lube Anti-Seize CU Anti-Seize CU er et spesialfett som tåler høye temperaturer. Det gir en optimal og holdbar beskyttelse mot korrosjon, oksidasjon og sammensveisinger av flater som utsettes for kraftig trykk og høy varme. Bruk av Anti-Seize CU sparer tid. Bolter, skruer og andre deler blir ikke skrudd i stykker. Anti-Seize CU anbefales til alle flenser, boltforbindelser, ventiler, topplokkbolter, kjeder mm. AntiSeize CU er bestandig overfor syre, vann, damp og varme.

LUFTFRISKER Fresh Up AER Luftrenser. Brukes til å rense luften. F.eks. på toaletter og i røykfylte rom. Brukes av sykehus, hoteller, restauranter, institusjoner o.l.

MALING Chroma Zink Spray Chroma Zink spray forhindrer korrosjon på metalloverflater. Appliseres på en ren metallflate. Spray fra 20-25 cm avstand. Rist boksen godt før bruk. Etter bruk, snu aerosolen opp ned og spray. Innholder Zn (renhet 99,5%)

Norden Olje

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

23


AEROSOLER

BRUKSANVISNING:

Aerosoler

AEROSOLER

PRODUKT Smøremiddel

Flekkfjerning

Rust KallSlippmidler løsning galv

Vindusvask

Brukt i mat industrien

Avfetting

RenKjøl-/ Lekkasje- Luftgjøringssøker skjærevæske frisker middel

Art. nr.

Navn

7201570

XPERT VASELINE SPRAY, 500 ML

X

7201380

LUBE HP, 500 ML

X

7201410

LUBE FRS, 500 ML

X

X

7201390

LUBE LOCK OIL, 45 ML

X

X

7201470

XPERT SPOT CLEANER, 500 ML

7300530

CHROMA ZINK SPRAY, 500 ML

7201400

LUBE PTFE SPRAY DRY, 500 ML

X

X

7100910

XPERT SILICONESPRAY, 500 ML

X

X

7031512

FRESH UP AER, 500ML

7201500

COOLANT CUT ONE, 500 ML

7201560

XPERT ELECTRO SPRAY, 500 ML

X

X

7201460

XPERT RAPID CLEANER, 500 ML

X

X

7201520

LUBE FOOD TF, 500 ML

7201550

XPERT COOL SPRAY, 500 ML

7100900

XPERT GLASS CLEANER, 500 ML

7201510

LUBE GEAR & CHAIN, 500 ML

890442

XPERT Q-RUST, 500 ML

7052343

XPERT MULTY SPRAY, 500 ML

890243 7201560

XPERT ALLROUND CLEANER, 100 / 500 ML

7201540

XPERT LEAK FOAM, 500 ML

540041 7201440

XPERT PTFE SPRAY WET, 100 ML/500 ML

7100890

XPERT AERO CLEANER, 500 ML

7201450

LUBE GREASE SPRAY, 500 ML

7052342

XPERT ASPHALT CLEANER, 500 ML

840564

MOLYSLIP LQG, 400 ML

X

840574

MOLYSLIP SCS, 400 ML

X

7201480

XPERT MULTI OIL, 500 ML

X

72015390

LUBE ANTI-SEIZE CU

X

24

X

X X

X X

X

X X X

X

X X X

X

X X

X X

X

X X

X

X

X

X

X

X X

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Norden Olje


AVFETTING & DESINFEKSJON

1 stk

Artikkel nr. 58392

CARKIT • Perfekt • Praktisk • Profesjonelt

Norden Olje

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

AVFETTING & DESINFEKSJON

Et samlet sett inneholdende høyeffektive produkter, til hurtig og effektiv rengjøring av kjøretøyet.

25


AVFETTING & DESINFEKSJON

AVFETTING & DESINFEKSJON

Truck Cleaner Flytende vaske- og avfettingsmiddel. Brukes til grovrengjøring og avfetting av biler, busser, trailere, traktorer, anleggsmaskiner, maskindeler, containere, verkstedgulv, presenninger o.l. Brukes også til motorvask.

Produktdata 

pH-verdi: 12,5

20 LITER 200 LITER RTU 500 ML

Artikkel nr. 13157 Artikkel nr. 13158 Artikkel nr. 131602

Autoshampoo/Wax AVFETTING & DESINFEKSJON

Flytende bilvaskemiddel med voks. Benyttes til vask av personbiler, busser o.l. Produktdata 

pH-verdi: 7,5

5 LITER 20 LITER

Artikkel nr. 13095 Artikkel nr. 13097

5 LITER 20 LITER RTU 500 ML

Artikkel nr. 13505 Artikkel nr. 13507

Max Petroleumsbasert avfettingsmiddel/asfaltfjerner. Fjerner hurtig og effektivt asfalt, olje, fett, tjære, vegsalt og smuss fra biler, lastebiler, busser, anleggs- og landbruksmaskiner, motorer, containere, verktøy, utstyr m.m.

Artikkel nr. 135002

Powder P Lavtskummende avfettingsmiddel. Produktet har meget gode rengjørings- og avfettingsegenskaper. Inneholder en beskyttende tilsetning som hindrer rustdannelse på jern og andre metaller. Oppløser effektivt olje og skitt på arbeidstøy.

Produktdata 

pH-verdi: 12,6

5 KG

26

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Artikkel nr. 13035

Norden Olje


AVFETTING & DESINFEKSJON

Buster Flytende vaske- og avfettingsmiddel. Brukes til grovrengjøring og avfetting av biler, busser, trailere, traktorer, anleggsmaskiner, maskindeler, containere, verkstedgulv, presenninger, motorvask o.l. Brukes også i storkjøkken på fliser, emalje og rustfritt stål.

Produktdata 5 LITER 20 LITER 200 LITER

pH-verdi: 11,2 Artikkel nr. 13195 Artikkel nr. 13197 Artikkel nr. 13198

Sprint Konsentrert spylevæske og avisingsmiddel. Brukes som spylevæske og avisingsmiddel på bilruter. Blandes med vann, se doseringstabell. Fjerner effektivt is, støv, insekter m.m. Inneholder glycerin som smører og vedlikeholder vindusviskerne.

Produktdata 5 LITER 20 LITER 200 LITER

pH-verdi: 10 Artikkel nr. 11285 Artikkel nr. 11287 Artikkel nr. 11288

Konsentrert spylevæske og avisingsmiddel. Brukes som spylevæske og avisingsmiddel på bilruter. Fjerner effektivt is, støv, insekter m.m. Inneholder glycerin som smører og vedlikeholder vindusviskerne.

Produktdata 20 LITER

pH-verdi: 9,5 Artikkel nr. 112871

Vinyl Spray Vinyl make-up. Vinyl Spray oppfrisker og langtidsbeskytter vinyl, plastikk og imitert lær.

Produktdata 500 ML

pH-verdi: 5 Artikkel nr. 111102

Insect Cleaner Insektfjerner. Brukes til å fjerne fett, smuss og insekter fra panser og frontruter. Produktet sprayes på før vask for å bløtgjøre fastgrodd smuss og skitt.

Produktdata 

pH-verdi: 10

1 LITER

Artikkel nr. 131902

20 LITER 200 LITER RTU 500 ML

Artikkel nr. 13107 Artikkel nr. 13108

OVNER & INDUSTRIELL MASKIN Faktor Selvseparerende lavaromatisk avfettingsmiddel. Brukes i alle typer delevaskere, samt til å fjerne asfalt, olje og smuss på biler, anleggsmaskiner o.l. Benyttes også som motorvask og til nedvasking av elektrisk utstyr som elektromotorer, generatorer, tavler o.l. da den ikke er elektrisk ledende inntil 25000 volt. Benyttes også til rengjøring av valser, duker og plater i trykkerimaskiner.

Norden Olje

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Artikkel nr. 13108

27

AVFETTING & DESINFEKSJON

Sprint Easy Nordic


AVFETTING & DESINFEKSJON

Power Flytende sterkt alkalisk rengjøringsmiddel. Laget til rengjøring innenfor alle typer industri, storkjøkken m.m. I verkstedindustrien er den spesielt egnet til fjerning av sot, fett o.l. fra vegger og gulv. Benyttes også til rensing av fyr.

Produktdata 

pH-verdi: 13

5 LITER RTU 500 ML

Artikkel nr. 13025 Artikkel nr. 130202

Alka Cip Sterkt alkalisk lavtskummende rengjørings- og avfettingsmiddel. Til generell rengjøring og avfetting hvor det stilles store krav til effektiv sot-, diesel- og fettfjerning. For eksempel næringsmiddelindustri, storkjøkken, fiskeindustri, svømmehaller, kjølerum, fyrrom m.m. Benyttes også til fjerning av harpiks fra hallgulv, sagblad, høvler, freser o.l. og kan med forsiktighet benyttes til rengjøring av aluminium.

Produktdata 

pH-verdi: 14

5 LITER 20 LITER 200 LITER

Artikkel nr. 13065 Artikkel nr. 13067 Artikkel nr. 13068

Alka Foam AVFETTING & DESINFEKSJON

Sterkt alkalisk flytende skumrengjøringsmiddel. Spesielt fremstilt til rengjøring, hvor det stilles store krav til effektivt å kunne fjerne fett, sot, matrester m.m. Egner seg spesielt godt til rengjøring i næringsmiddelindustrien. Brukes i bakerier, røykerier, storkjøkken, restauranter og av slaktere, fiskehandlere o.l. Brukes f.eks. på røykovner, konvektionovner, ovner, grillrister o.l. Er høytskummende og lett å skylle av.

Produktdata 

pH-verdi: 14

5 LITER 20 LITER 200 LITER RTU 500 ML

Artikkel nr. 15205 Artikkel nr. 15207 Artikkel nr. 15208 Artikkel nr. 152002

DESINFEKSJON Power Des Flytende sterkt alkalisk skummende og klorholdig rengjørings- og desinfeksjonsmiddel. Brukes i næringsmiddelindustrien, fiskeindustrien, storkjøkkener, dusjanlegg m.m. Brukes til daglig og grundig rengjøring av gulv, vegger, maskiner, utstyr, fiskekasser, langliner, trål, not m.v. Godkjent som desinfeksjonsmiddel til bruk i fiskeindustrien av Fiskeridirektoratet/Mattilsynet.

Produktdata 

pH-verdi: 13

5 LITER 20 LITER RTU 500 ML

Artikkel nr. 13165 Artikkel nr. 13167 Artikkel nr. 131602

Baktol

Flytende rengjørings- og desinfeksjonsmiddel til alle flater som tåler vann. Kan brukes alle steder hvor man ønsker et bakteriefritt miljø. Brukes til rengjøring og desinfeksjon innenfor næringsmiddelindustrien. Egner seg til storkjøkken, slakterier, bakerier, fiskehandlere, staller, kjølerom, svømmehaller m.m. Brukes også til rengjøring av beskyttelsesutstyr.

28

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Produktdata 

pH-verdi: 11,4

5 LITER 20 LITER

Artikkel nr. 11055 Artikkel nr. 11057

Norden Olje


AVFETTING & DESINFEKSJON

Baktol Plus Et flytende bakteriedrepende rengjøringsmiddel til alle flater som tåler vann. Kan brukes alle steder hvor man ønsker et bakteriefritt miljø. Brukes til rengjøring innenfor næringsmiddelindustrien. Egner seg også til rengjøring i staller, svømmehaller, storkjøkken, kjølerom m.m. Kan også brukes til rengjøring av beskyttelsesutstyr.

Produktdata 

pH-verdi: 11,2

5 LITER 20 LITER RTU 500 ML

Artikkel nr. 11105 Artikkel nr. 11107 Artikkel nr. 111002

PAA 5 Flytende surt lettskummende desinfeksjonsmiddel på pereddikesyrebasis. En effektiv desinfeksjon krever grundig pre-rensing, noe som betyr at all synlig smuss må fjernes før desinfeksjon. Til rengjøring anbefales for eksempel. FARM CLEANER eller ALKA CIP. Etter rengjøring, skylles eller høytrykkspyles det med rent vann.

Produktdata 

pH-verdi: 1

20 LITER

Artikkel nr. 13147

AVFETTING & DESINFEKSJON

Biocider må brukes riktig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

BRUKSANVISNING:

Avfetting PRODUKT

BRUKSOMRÅDE Brukes i næringsmiddelindustrien

Bilvask

X

Art. nr.

Navn

13195 / 13197 / 13198

BUSTER

X

13165 / 13167

POWER DES

X

13157 / 13158

TRUCK CLEANER

13065 / 13067 / 13068

ALKA CIP

15205 / 15207 / 15208

ALKA FOAM

13505 / 13507

MAX

13025

POWER

13095 / 13097

AUTOSHAMPOO/ WAX

13107 / 13108

FAKTOR

13035

POWDER P.

13147

PAA 5

X

11055 / 11057

BAKTOL

X

X

X

11105 / 11107

BAKTOL PLUS

X

X

X

Norden Olje

Fjerning av asfalt

X

Rengjøringsmiddel

X

X

X

X

Desinfeksjon

Ovner

Elektriske motorer

X

X

X

X

Avfetting

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X X

X

X

X

X

X

X

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

29


BYGG & OVERFLATEBEHANDLING

FASADE BEHANDLING

Amigo Rengjøringsmiddel og luktfjerner. Brukes på alle overflater som tåler vann. Containere, søppelrom, toaletter, toalettseter, dursjkabinett, kjøleskap, kattetoalett, svømmebasseng, fasader, treverk, murverk, hustak m.m. Fjerner statisk elektrisitet fra tepper, gulv, bilseter m.m.

Produktdata 

pH-verdi: 7

5 LITER 20 LITER RTU 500 ML

Artikkel nr. 11025 Artikkel nr. 11027 Artikkel nr. 110202

Roof Fix Plus BYGG & OVERFLATE BEHANDLING

Glassfiberarmert asfaltmasse. Til tetting av tak, takpapp, takplater, takvinduer, takrenner, ventilasjonsrør, rørgjennomføringer, sprekker i vegg og grunnmur m.m. Tørker og herder til en hardfør og fleksibel forsegling som ikke sprekker, men følger underlagets bevegelser. Hefter på stein, betong, murstein, eternitt, zink, takpapp, asfalt og tre. Hefter selv på fuktig underlag.

 6 KG

Artikkel nr. 572051

Grafitti Barrier Coating Anti-graffiti. Til behandling av utvendige, sugende, ru og glatte overflater, som tåler vann. Feks. betong, murstein, puss, skilt m.m.

Produktdata 

pH-verdi: 10

 6 KG

Artikkel nr. 572051

Algefjerner Brukes på alle overflater som tåler vann, mur, treverk, fliser, sten, skip, hustak, kirker, institusjoner, landbruk, drivhus, m.m. Påføres med høytrykkspyler, lavtrykksprøyte, kost, børste eller vannkanne med spreder. Skal ikke skylles av med vann etter påføring.

Produktdata 

pH-verdi: 8

 1 LITER

30

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Artikkel nr. 13114

Norden Olje


BYGG & OVERFLATEBEHANDLING

MARKER FARGER & UTSTYR

SPOT Marker, 500 ml

Fortløpende tester og forsøk av Spot Marker har gjentagende ganger vist overbevisende resultater selv under de vanskeligste arbeidsforhold. Den brukervennlige triggerfunksjonen sikrer en ren markering og unngår utilsiktet bruk. På grunn av triggeren kan du lett aktivere og deaktivere boksen med kun en hånd. Vi garanterer at boksen tømmes fullstendig, og at det innebygde rensingssystemet sikrer at boksen ikke krever etterbehandling etter bruk. Spot Marker er det ideelle markeringsredskapet innenfor veiarbeid, bygg og anlegg, gartnere, offentlige instanser, industri mm. samt en rekke andre applikasjoner på nesten alle overflater.

2 5 0- 300 m

1

2

SPOT MARKER FLOUR, 500 ml 2 5 0- 300 m

3

4

5

6

SPOT Marker kommer i grunnfargene hvit og rød, men finnes også i en fluoriserende utgave. SPOT Marker Flour besitter en vakker lysende effekt i farger, noe som gjør den spesielt egnet for bruk i skumringen eller kvelds-/natte timer. Eller der det trengs en spesiel kraftig og gjennomtrengende farge.

7

Vår Line Marker er i sitt rette element når fargen skal være synlig lengst mulig og hvor slitestyrken er essensiell. Det er mange mulige bruksområder, som f.eks. alt fra parkeringshus-/ plasser, lagerbygninger, åpne plasser og industrielle områder til lekeplasser og sportsanlegg. Den høy-pigmenterte spesialfargen skiller seg ut på grunn av sin høye grad av motstandsdyktighet overfor lys og vann. Det unike ventil- og spraysystem sikrer en ren, presis og korrekt merking med minimalt sprøytestøv. Ved en gjennomsnittlig spraybredde på 10 cm rekker Line Marker ca 50 m, hvilket betyr at selv lengre merkingsprosjekter også kan utføres raskt, lett og billig.

9

8

FOREST MARKER, 500 ml Forest Marker er som navnet sier, spesielt egnet for merking av skog og trær. De intense lyssterke neonfargene, gjør den spesielt egnet for merking treet til felling. Det spesielle munnstykket gjør det egnet for merking. Dekningen er optimal, og det kan brukes i nesten all slags vær - det hefter godt til fuktige overflater og overflater som er direkte i sollys. Forest Marker er derfor en optimal kvalitetsmarkør for alle som arbeider med merking i skog- og trevareindustrien . 10

12

13 11

1: Spot Marker, Red - Artikkel nr. 52414 | 2: Spot Marker, White - Artikkel nr. 52404 | 3: Spot Marker Fluor, Fluo Blue - Artikkel nr. 52304 | 4: Spot Marker Fluor, Flou Orange - Artikkel nr. 52314 | 5: Spot Marker Fluor, Flou Pink - Artikkel nr. 52324 | 6: Spot Marker Fluor, Fluo Yellow - Artikkel nr. 52334 | 7: Spot Marker Fluor, Flou Green - Artikkel nr. 52344 | 8: Line Marker, White - Artikkel nr. 52004 | 9: Line Marker, Yellow - Artikkel nr. 52014 | 10: Forrest Marker, Permanent White - Artikkel nr. 52104 | 11: Forrest Marker Neon, Neon Orange - Artikkel nr. 52204 | 12: Forrest Marker Neon, Neon Pink - Artikkel nr. 52214 | 13: Forrest Marker Neon, Neon Blue - Artikkel nr. 52224

5

2

1

4

3

1: Sjablong-Handicap - Artikkel nr. 54334 | 2: Sjablong - Siffer - Artikkel nr. 54374 | 3: Sjablong – Bokstaver A-Z - Artikkel nr. 54384 | 4: One Wheel applicator - Artikkel nr. 52504 | 5: Tracer Wagon (Rubber wheels / Hard wheels) - Artikkel nr. 52514 / 52524 Norden Olje

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

31

BYGG & OVERFLATE BEHANDLING

LINE MARKER, 500 ml


BYGG & OVERFLATEBEHANDLING

OVERFLATEBEHANDLING

Asphalt Asfaltreparasjonsmasse. Reparasjon av hull og revner i asfalt og betong. Brukes til reparasjon av veier, sykkelstier, parkeringsplasser, gulv, broer, oppkjørsler, rundt kumlokk m.m.

 25 KG

Artikkel nr. 57327

10 KG

Artikkel nr. 57416

25 KG

Artikkel nr. 57377

25 LITER

Artikkel nr. 17317

20 LITER

Artikkel nr. 17307

Concrete Rapido 2-komponent hurtigherdende sementbasert reparasjonsmasse. Innen og utendørs reparasjon av betong. Brukes både på loddrette og vannrette flater f.eks. gulv, mur, trapper, fasader, skorstener, sokler, melkerom, forbrett m.m.

BYGG & OVERFLATE BEHANDLING

Concrete Rep Plus 1-komponent sementbasert akrylforsterket reparasjonsmasse. Inne og utendørs reparasjon av betong. Brukes både på loddrette og vannrette flater f.eks. gulv, mur, trapper, fasader, skorstener, sokler, melkerom, forbrett m.m.

Seal Extra Upigmentert, acrylbasert betongforsegler. Brukes til forsegling av både ny og gammel betong. Bruksområdene er: Lasteramper, garasjer, lager- og industrigulv, bilverksteder, fjøs, stall og o.l. Anbefales også på gulv og overflater som utsettes for ekstreme kjemiske og mekaniske belastninger.

Seal Lakk- og støvbinder til betong. Brukes til lasteramper, garasjer, inn- og utkjøringsramper, lager- og industrigulv, ganger, staller, fjøs o.l.

32

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Norden Olje


BYGG & OVERFLATEBEHANDLING

Epoxy Primer 2-komponent klar epoksy-primer. Brukes på betonggulv samt reparasjon av sprekker, hull o.l. i betonggulv, mur, puss, lasteramper, lagergulv, våtrom m.m. Anbefales i landbruket til spaltegulv, rundt fórbokser, under drikkeventiler, siloer, melkerom, gangarealer m.m. 4 KG

Artikkel nr. 51905

Epoxy Paint To-komponent vannbasert epoxy gulvmaling. Primært beregnet til maling av betonggulv, men kan også anvendes på tregulv og fiberplater. Velegnet til gulv som utsettes for lettere trafikk.

4 KG, WHITE Artikkel nr. 51795 4 KG, GREY Artikkel nr. 51805 4 KG, BLUE Artikkel nr. 51815

Flow Filler Filler til EPOXY PRIMER. Gir en selvutjevnende epoxymasse.

10 KG

Artikkel nr. 51965

25 KG

Artikkel nr. 51967

25 KG

Artikkel nr. 51977

Rep Filler

Grip Grov sand til å strø i EPOXY PRIMER. Gir en grov, sklisikker overflate.

Ice Melt Issmeltemiddel. Egner seg til opptining av frosne takrenner og avløpsrør samt til fjerning av is i trapper, kjørebaner, på fortau, lasteramper, stillaser, betongdekke o.l. Brukes av brannvesen, transportselskaper, vaktmestere, entreprenører, taktekkere etc. Produktdata 5 LITER 12,5 LITER, SEKK 30 LITER 1250 LITER, BIG BAG ICE MELT SPREDER GRANOMAX 5

Norden Olje

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

pH-verdi: 8,5 Artikkel nr. 12536 Artikkel nr. 12535 Artikkel nr. 125371 Artikkel nr. 125391 Artikkel nr. 58754 Artikkel nr. 59584

33

BYGG & OVERFLATE BEHANDLING

Filler til EPOXY PRIMER. Brukes til reparasjon av hull og større ujevnheter i betonggulv m.m.


BYGG & OVERFLATEBEHANDLING

Ice Melt Liquid Plus Flytende is- og snøsmeltemiddel. Fjerner is, snø og rim. Kan også brukes forebyggende. Brukes på veibaner, stier, parkeringsplasser, fortau, trapper, ramper o.l. Produktdata 

pH-verdi: 9

20 LITER Artikkel nr. 125571

TREBEHANDLING

Wood Oil Treolje. Alt utendørs treverk; hagemøbler, gjerde, båter, terrasser mm. Fremhever treets naturlige utseende og gjør overflaten mer motstandsdyktig og vannavvisende. Gir treoverflaten en vakker, gylden glød og beskytter treet mot nedbryting fra solens UV-stråling.

 5 LITER NATURE Artikkel nr. 17805

Wood Cleaner BYGG & OVERFLATE BEHANDLING

Sterkt alkalisk rengjøringsmiddel til tre. Fjerner effektivt smuss, fett og sot. Gjør treverket lyst igjen. Produktet er lavtskummende og har en kraftig renseeffekt.

Produktdata 

pH-verdi: 14

1 LITER

Artikkel nr. 17744

20 LITER

Artikkel nr. 566461

METALLBEHANDLING

Protector

Protector er et rustbeskyttende middel som anvendes på landbruksmaskiner og saltspredere, bearbeidde metalldeler, maskiner og utstyr som skal oppbevares eller transporteres. Beskytter mot rustangrep opp mot 6 måneder. Påføres ved dypping, med kost eller sprøyte.

34

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Norden Olje


BYGG & OVERFLATEBEHANDLING

Multi Oil Smøremiddel, rustbeskytter og rustløser. Et produkt med mange anvendelsesmuligheter: Smører. Beskytter mot rust. Løsner rust. Fortrenger fukt, hindrer krypestrøm. Rustbeskyttelse og lettere smøring av maskiner, maskindeler, dør- og vindushengsler, låser, gressklippere, sykler, verktøy m.m. Løsner fastrustede bolter, skruer m.m.

500 ML AEROSOL 5 LITER 20 LITER

Artikkel nr. 7201480 Artikkel nr. 708365 Artikkel nr. 708367

Alu Clean Surt rengjøringsmiddel for aluminium. Til rengjøring og gjenoppfriskning av aluminium, f. eks. porter, felger, fasader, sklisikre gulv, trapper, lasteplaner m.m. Kan også brukes til fosfatering av metallemner.

Produktdata 5 LITER RTU 1 LITER

pH-verdi: 0 Artikkel nr. 13485 Artikkel nr. 134802

Epoxy Brunox

 1 LITER 5 LITER

Artikkel nr. 844114 Artikkel nr. 844104

1,5 LITER

Artikkel nr. 17385

30 LITER

Artikkel nr. 17367

BYGG & OVERFLATE BEHANDLING

Rustomdanner. EPOXY BRUNOX nøytraliserer og omdanner rusten med en kjemisk reaksjon, til et svart beskyttende belegg som beskytter mot fremtidige rustangrep. EPOXY BRUNOX har en høy bestandighet og kan brukes som grunnfarge.

ABSORBERING

P.J.U.K Absorberingsmiddel til alle typer væsker - meget velegnet til oppkast. Brukes i taxi, på diskoteker, hoteller, restauranter, selskapslokaler, båter m.m. Absorberer også olje, fett, bensin, parafin, vann, syrer, baser, maling m.m. P.J.U.K. er inaktiv og ikke brennbar.

Absorb Absorberingsmiddel for alle typer væsker. Brukes i verksteder, bensinstasjoner, lager, brannstasjoner, servicebiler, vaskeplasser, søppelrom m.m. for absorbering av uønskede væsker etter søl og lekkasjer.

Norden Olje

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

35


BYGG & OVERFLATEBEHANDLING

Absorber Teppe (53 x 320 mm)

Teppe som effektivt absorberer væske. Teppet kan brukes på nytt før det har brukt opp dets evne til å absorbere. Hver matte kan absorbere 2,5 liter væske. Brukes blant vaktmestere, vaktmester og andre lignende aktiviteter. Kan anvendes til det meste, unntatt absorpsjon av olje.

1 ST.

Artikkel nr. DD426

TAPE PRODUKTER

Rally Tape, 50 mm x 50 m En universaltape av de sjeldne, kjært barn har mange navn. Kalles også i alm. tale: Duck tape, gaffatape, sølvtape, våpentape osv. Bruksområdene spenner seg fra generell pakking, eksport pakking og forsterkning av kartonger, til reparasjon av teltduk, skjøting av stoff/ lerret eller folie/presenning. Vann- tettning mellom fortelt og campingvogn, bunting, midlertidige reparasjoner av alt fra rallybiler til våpen. Lett å rive for hånd, sterkt klebestoff og fin avrulling.

 SVART Artikkel nr. 711849 SILVERGRÅ Artikkel nr. 711850

Sperrebånd, 75 mm x 500 m BYGG & OVERFLATE BEHANDLING

Visuell sperring gir øyeblikkelig advarsel om potensielle farer på stedet. Dette ikke-klebende båndet er beregnet til midlertidig utendørs eller permanent innendørs bruk. Sperrebåndet kan bindes fast eller heftes til stolper, gitter og lignende. Leveres i tofarget gul/sort eller rød/hvit.

GUL/SVART Artikkel nr. 712344 RØD/HVIT Artikkel nr. 712354

PVC Elektrotape, 19 mm x 20 m NEMKO godkjent PVC elektrotape. En av Verdens beste elektrotape. Brukes til alle typer isolasjon, ved reparasjon av kabler, både høy og lavspent. Brannhemmende kvalitet, myk og smidig å bruke ned til -40°C. Meget strekkfast. Tåler å være primærisolasjon og skjøter opp til 600 Volt. Legger ikke igjen limrester.

TAPERULL

Artikkel nr. 711857

TAPERULL

Artikkel nr. 711861

TAPERULL

Artikkel nr. 57384

Sandblåser tape, 50 mm x 30 m Sandblåsertape, en myk, føyelig og fleksibel PVC film, 0,50 mm tykk, spesielt beregnet som maskeringstape for sandblåsing. Gir skarpe, fine kanter uten skyggevirkning under og etter sandblåsing og er lett å fjerne uten å sette igjen limrester. Sandblåsertape vil ikke flise seg opp i kanten ved normal bruk av sandblåseutstyr, kan også legges i to lag ved ekstremt høyt trykk eller dersom brukeren føler at dette er nødvendig for å oppnå et godt resultat.

2 Grip tape, 19 mm x 10 m 2 Grip Tape er en PE-skumbasert, dobbeltklebende tape. Med sin unike klebe/limeffekt er den derfor velegnet til permanent montering av skilt, emblemer, dekorlister, profiler, speil og lignende. Tapen benyttes i stor utstrekning innen bilbransjen da den er godkjent av Citroén, Rover, Peugot med flere, men brukes også av andre bransjer hvor kravet til styrke er avgjørende. PE-skummet er enkelt å skjære/klippe til riktig lengde og gir tapen god alder- og temperaturbestandighet.

36

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Norden Olje


BYGG & OVERFLATEBEHANDLING

Universal tape, 25 mm x 10 m VULC Selvvulkaniserende polyisobutylen tape. Brukes til høyspentledninger, kabler samt forsterkning og reparasjon av slanger, rør, vannrør m.m. Gir permanent beskyttelse mot fukt, vann rust, syre og skadelige UV-stråler. Er lett å bruke, kleber ikke. Strekkes ved bruk.

TAPERULL

Artikkel nr. 57354

TAPERULL

Artikkel nr. 711858

TAPERULL

Artikkel nr. 711859

Non-slip tape, svart, 50 mm x 18 m Brukes hvor sklisikre overflater er nødvendig. Motstandsdyktig mot store slitasje, olje, vann, vaskemidler, syrer og baser. UV-bestandig.

Non-slip tape, gul / svart, 50 mm x 5 m Brukes hvor sklisikre overflater er nødvendig. Motstandsdyktig mot store slitasje, olje, vann, vaskemidler, syrer og baser. UV-bestandig.

BRUKSANVISNING:

Overflatebehandling PRODUKT Navn

Tre-behandling

1102

AMIGO

17805

WOOD OIL NATURE

X

17744

WOOD CLEANER

X

Tre-rengjøring

Fasadevask

X

X

BYGG & OVERFLATE BEHANDLING

Art. nr.

BRUKSOMRÅDE

X

BRUKSANVISNING:

Vedlikehold av eiendom BRUKSOMRÅDE

PRODUKT Art. nr.

Navn

Tetning

Forsegling

Maling

Reperasjon

Blandes med primer

Issmeltemiddel

1253

ICE MELT

X

1254

ICE MELT LIQUID

X

17307

SEAL

X

17317

SEAL EXTRA

X

57327

ASPHALT

51795

EPOXY PAINT

X X X X

51905

EPOXY PRIMER

51955

FLOW FILLER

X

51967

REP FILLER

X

51977

GRIP

57416

CONCRETE RAPIDO

572051

ROOF FIX PLUS

Norden Olje

X

X X X

X

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

37


BYGG & OVERFLATEBEHANDLING

Metallbehandling BRUKSOMRÅDE

PRODUKT Art. nr. 8441

Navn

Rustbeskyttelse

BRUNOX EPOXY

X

56646

PROTECTOR

X

7083

MULTI OIL

X

13485

ALU CLEAN

Smøring

Bilvedlikehold

Rengjøring av aluminium

X

X

X

Absorbering PRODUKT

BRUKSOMRÅDE

Navn

Vann

Oppkast

Olje

Bensin

Blod

Løsemiddel

Syre

17367

ABSORB

X

X

X

X

X

X

X

Farge X

17385

P.J.U.K.

X

X

X

X

X

X

X

X

DD426

Absorber Teppe

X

X

X

X

X

X

BYGG & OVERFLATE BEHANDLING

Art. nr.

38

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Norden Olje


FETT & OLJER

FETT & OLJER

Universal Grease Mineraloljebasert EP universal fett. Anvendes på bolter, glide-, kule- og rullelager, kardang, chassis og alle andre fettsmurte deler på transport- og arbeidsmaskiner. Brukes på vannpumper, propellaksler, kjeder o.l. Egner seg godt til smøring av lager som utsettes for høye temperaturer. 400 G

16 KG 50 KG

Artikkel nr. 55014 Artikkel nr. 55017 Artikkel nr. 55018

5 LITER

Artikkel nr. 16165

En raffinert hvit olje av medisinsk grad - ISO VG 10. Kan brukes i produksjon av kosmetikk og medisinske produkter, både som prosessolje og smøremidler til maskiner. Produktet egner seg også på andre områder som krever en olje av medisinsk kvalitet, slik som smøremiddel i næringsmiddelindustrien. Andre bruksområder er som bløtgjører og prosessolje 5 LITER 210 LITER innenfor den kjemisk-tekniske industri.

Artikkel nr. 15625 Artikkel nr. 15628

Chain Saw Oil Sagkjedeolje med gode smøre- og vedheftegenskaper. Anbefales til bruk året rundt på alle typer motorsager. Mineraloljebasert sagkjedeolje med god vedheftevne, krypeevne og slitasjebeskyttende virkning. Dette gir et lavt oljeforbruk samt effektiv smøring av kjede og sverd. Oljens viskositet kombinert med lavtemperaturegenskaper gjør den velegnet til bruk året rundt.

FETT & OLJER

Farma ISO 10

Diesel Additiv 2G

Additiv til dieselolje. Brukes til alle typer dieseldrevne kjøretøyer. Brukes til alle dieselmotorer, også commonrail- og pumpedysemotorer. Kan brukes til alle dieseltyper også biodiesel (op til B10). Kan også brukes i fyringsolje.

1 LITER

BRUKSANVISNING: Smørefett

og Oljer

PRODUKT Art. nr. 5501

Navn UNIVERSAL GREASE

131241

DIESEL ADDITIV, 1 LITER

16165

CHAIN SAW OIL, 5 LTR.

1562

FARMA ISO 10

Norden Olje

Artikkel nr. 131241

BRUKSOMRÅDE Smøring

Tilsetningsstoffer

Næringsmiddelindustrien

X X

Maskiner

Tåler høye temperaturer

Glidendeler

Kulelager

Rullelager

Kardan

Chassi

X

Kortere tid +230˚C

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

39


SCANTECH

TETTINGER, LÅSEVÆSKER, LIM & PAKNINGSMATERIELL

Cyano akrylat

Silikon

Anaerob lim, låsvesker og tetninger

Polyuretaner

Cyano akrylat er et komponent lim som herder ved kontakt med alkaliske overflater. Fukten på den klebrige overflaten og normal fuktighet er nok til at limet herder. Cyanoacrylater har god holdbarhet og limer stort sett alle materialer. Limet kan håndtere meget høy trekkstyrke og forskyvningsbelastninger. Brukes hovedsakelig til liming av små deler av metall, plast og gummi. Komponent lim som herder i fravær av oksygen og ved kontakt med aktive metall-ioner. Anaerobe lim har fremragende forskyvningsstyrke og kan motstå høye temperaturer. Disse limene brukes primært til å sikre skruer og til å lime sylinderformede deler. Scantech flens og tetningsmasser er designet av den samme teknologien, og har meget god motstandskraft overfor kjemiske væsker og gasser.

Modifisert akrylat lim

Disse 2-komponent limene herder når lim og aktivator er kombinert eller blandet. Modifisert akrylat har en meget god kjemisk resistens. Limet har en meget god forskyvning-, trekk- og slagstyrke. Modifisert akrylat limer nesten et hvert materiale og brukes til liming av plast og metall.

Disse selvklebende tetningsmassene herder ved reaksjon med fukt. Avhengig av hva kjernen er basert på, utskilles et biprodukt som, kan være surt, basisk eller nøytralt, når det er spaltet. Herdingen foregår relativt langsomt og er begrenset til 10-15 mm. Silikon har fremragende termisk stabilitet, har høy forlengelse og er fleksibel. Brukes til liming, tetting og innkapsling.

Polyuretaner er et lim som herder i samme prinsipp som silikon, dog uten utskillelse av biprodukt. Polyuretaner har en høy fleksibilitet og er kjemisk resistens. Limet finnes fra gummi-elastisk til hard. Polyuretaner brukes til liming, tetting og reparasjonsmateriale til gummi, metall og ren støpning.

MS Polymer

MS Polymer er utviklet til å være et alternativ til silikon, som kan ha problemer med overmalingsintervaller og PUR festemidler, som kan være følsomme for UV-lys. MS polymer er basert på en herdingskjemi, som ikke inneholder isocyanater. Materialet herder ved romtemperatur og er ideell ved høye krav til fleksibilitet og høy slagfasthet. MS Polymer males over og er UV-bestandig.

Tape

Epoxylim

2-komponent epoxy lim herder når komponentene blandes sammen, og med ubetydelig krymping. Epoxy lim brukes primært til liming av metall, keramikk og herdet plast, samt støpning og innkapsling.

Industriell tape kan betraktes som festemidler i fast form, som langsomt deformerer overflaten. Industrial tape brukes med fordel på skiftende belastninger, der kravene om fleksibilitet er høy. I Scantech sitt sortiment er det den ekstremt høye kvaliteten av både kjernen og limet, som sikrer de gode egenskapene.

TETTING

SCANTECH

LØSEMIDDELFRIE PRODUKTER SOM GIR RASKE OG TETTE FORSEGLINGER

SCANTECH 4000 T

SCANTECH 4000 T er et løsemiddelfritt, anaerobt (herder ved mangel på oksygen) tettemiddel som gir en hurtig og sikker tetting som erstatter lin (hamp), gjengetape og konvensjonelle pakninger. SCANTECH 4000 T er tixotrop (renner ikke) og kan påføres på vertikale flater. SCANTECH 4000 T anvendes med fordel på gjenger, rør, plugger og flenser.

TEKNISK DATA

PRODUKT

40

Art. nr.

Navn

Innhold

825034

SCANTECH 4000 T

250 g

825054

SCANTECH 4000 T

100 g

825104

SCANTECH 4000 T

50 g

Spalteutfyllende

Temperaturområde

Maks gjenge dimensjon

Viskositet

Herdetid

0,50 mm

-50°C til 150°C

M80,2

37000 mPas

5-15 minutter.

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Norden Olje


SCANTECH

SCANTECH 2000 T SCANTECH 2000 T er et løsemiddelfritt, anaerobt (herder ved mangel på oksygen) tettemiddel som gir en hurtig og sikker tetting som erstatter lin (hamp), gjengetape og konvensjonelle pakninger. Er tixotrop (renner ikke) og kan påføres på vertikale flater. Anvendes med fordel på gjenger, rør, plugger og flenser. SCANTECH 2000 T er etter herding demonterbar, og er bestandig mot drivstoff, olje, kjølemidler og løsemidler.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

Innhold

825044

SCANTECH 2000 T

100 g

825024

SCANTECH 2000 T

250 g

Spalteutfyllende

Temperaturområde

Maks gjenge dimensjon

Viskositet

Herdetid

0,30 mm

-50°C til 150°C

M24

16000 mPas

5-15 minutter

SCANTECH SGS 676 Løsemiddelfri tixotropisk (renner ikke) gjengetetting for sikker tetting av gjengeforbindelser mot gass, vann, gasol, kjemikalier m.m. SCANTECH SGS 676 forblir elastisk og tåler store påkjenninger, så vel vibrasjoner som temperatursvingninger.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Innhold

Spalteutfyllende

835004

100 g

0,60 mm

Farve Blå

Viskositet

Temperaturområde

Strekkstyrke

Trykkbestandighet

Herdetid (håndterbar)

Fullherdet

20000 – 60000 mPas

-55°C til 180°C

4 - 6 N/mm²

8 - 12 Nm

10 - 20 minutter

1-3 timer

SCANTECH 675 For hurtig og sikker tetting av grove rørgjenger opp til M80 og 3”. Tetter omgående mot lave trykk. Erstatter lin(hamp) og gjengetape. SCANTECH 675 er enkel å bruke, er bestandig mot vann, olje, kjølemidler og de fleste løsemidler.

PRODUKT

TEKNISK DATA

Art. nr.

Innhold

Spalteutfyllende

Farve

Viskositet

Temperaturområde

Strekkstyrke

Trykkbestandighet

Maks gjenge dimensjon

Herdetid (håndterbar)

Fullherdet

825014

50 ml

0,50 mm

Gul

24000-70000 mPas

-50°C til 150°C

6-13 N/mm2

350 bar

M80 / 3”

15 – 30 minutter

3-6 timer

LÅSEVÆSKER

SCANTECH

TILPASSEDE LÅSEVÆSKER TIL GJENGE- OG SYLINDERLÅS

SCANTECH 541 SCANTECH 541 er en demonterbar låsevæske for hurtig låsing av bolt/mutter, pinnebolter, lagre, gummipakninger m.m. SCANTECH 541 tetter, låser og forhindrer korrosjon. Den herder hurtig og sikkert, også på oljete flater.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

830014

SCANTECH 541

Innhold

Spalteutfyllende

Farve

50 ml

0,10 mm

Blå

Norden Olje

Viskositet

Temperaturområde

Strekkstyrke

Låsemoment

Herdetid

Fullherdet

150 mPas

-55°C til +150°C

8 - 12 N/mm2

10 - 15 Nm

10 – 20 minutter

1-3 timer

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

41


SCANTECH

SCANTECH 610 SCANTECH 610 er en ekstremt høytlåsende og penetrerende låsevæske for hurtig og sikker låsing av bolt/mutter, lagre og gummipakninger. Detaljer som monteres med SCANTECH 610 kan oppnå en strekkfasthet som er større enn en perfekt utført presspassning. Den totale kontakten mellom flatene forhindrer korrosjon og gir en jevn fordeling av belastningen. Herder også på oljete flater.

PRODUKT Art. nr.

Navn

830024

SCANTECH 610

TEKNISK DATA Innhold

Spalteutfyllende

Farve

Viskositet

Temperaturområde

Strekkstyrke

Låsemoment

Herdetid (håndterbar)

Fullherdet

50 ml

0,10 mm

Grønn

100 mPas

-55°C til +150°C

17 - 22 N/mm²

25 - 30 Nm

5 – 10 minutter

1-3 timer

SCANTECH 690 SCANTECH 690 er et ekstremt høytlåsende anaeroblim for fastsetting og liming av lagre, gummipakninger, gjengeforbindelser og sylindriske detaljer. SCANTECH 690 har meget god kjemisk resistens og tåler meget høye mekaniske påkjenninger. Herder også på oljete flater.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Innhold

830044

20 ml

830054

50 ml

8300514

250 ml

Spalteutfyllende

Farve

Viskositet

Temperaturområde

Strekkstyrke

Restmoment

Låsemoment

Herdetid (håndterbar)

Fullherdet

0,25 mm

Grønn

1800 - 2500 mPas

-55°C til 150°C

25 - 30 N/mm²

55 - 70 Nm

35 - 45 Nm

c:a 2 - 5 minutter

1-3 timer

SCANTECH 650 Låsevæske SCANTECH 650 er en spesiell låsevæske for rustfrie, forsinkede og kadmiumbehandlede deler. SCANTECH 650 brukes med fordel der man vil oppnå en sikker og høytlåsende tetting av gjengeforbindelser og andre sylindriske detaljer. Tåler meget høye mekaniske belastninger og høye temperaturer. Herder også på oljete overflater.

TEKNISK DATA

PRODUKT Innhold

Spalteutfyllende

Farve

Viskositet

Temperaturområde

Strekkstyrke

Låsemoment

Herdetid (håndterbar)

Fullherdet

830004

50 ml

0,15 mm

Grønn

400-600 mPas

-55°C till 175°C

25 – 35 N/mm²

30 - 35 Nm

2 – 5 minutter

1-3 timer

SCANTECH

Art. nr.

AKSELERATOR

- TIL SCANTECHS ANAEROBE SORTIMENT Scantech Aktivator A2000 A-2000 er en aktivator som påskynder herdingen av Scantech’s låsevæsker, flens og gjengetettingsprodukter på passive/inaktive materialer (se tabell) som rustfritt, krom og forzinkede metaller samt i kombinasjon med plast..

PRODUKT

TEKNISK DATA

Art. nr.

Innhold

Passive materialer, som gir en langsom herding

870034

150 ml

Aluminium (med lavt innhold av kobber), anodisk belegg, glass, kadmium, keramikk, krom, nikkel, oksider, plast, rustfritt stål, sølv, tinn, Zink.

42

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Norden Olje


SCANTECH

LIM

- HØYTEKNOLOGISK CYANOAKRYLATLIM TIL ENKEL HÅNDTERING OG FUNKSJON

SCANTECH Cyanofirm Cyanofirm er et tyktflytende en-komponent cyanoakrylatlim med lang fikseringstid, som gir mulighet for perfekt presisjon. Gir sterke sammenføyninger på plast, gummi, metall samt porøse materialer. Scantech Cyanofirm er bestandig mot vann, løsemidler, kjemikalier m.m.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

Innhold

860514

SCANTECH CYANOFIRM

28 g

860524

SCANTECH CYANOFIRM

500 g

Spalteutfyllende

Farve

Viskositet

Temperaturområde

Strekkstyrke

Herdetid

0,38 mm

Transparent

1600 - 1700 mPas

-60°C til 80°C

3100 N/cm2 (stål)

30-60 sekunder

SCANTECH Cyano XL Cyano XL er et elastisk en-komponents cyanoakrylatlim til liming av gummi og plast i kombinasjon med hverandre og metall. Velegnet til liming av o-ringer og andre elastiske materialer ettersom limet er meget fleksibelt og kan bøyes opp til 180°. Scantech Cyano XL er bestandig mot vann, olje, drivgasser, løsemidler m.m.

TEKNISK DATA

PRODUKT Navn

860404

SCANTECH CYANO XL

Innhold

Farve

Viskositet

Temperaturområde

Herdetid

28 g

0,05 mm

Transparent

40-70 mPas

-60°C til 80°C

8-15 sekunder

SCANTECH

Art. nr.

Spalteutfyllende

SCANTECH Cyanobond Cyanobond er et tyntflytende og hurtigherdende en-komponent cyanoakrylatlim. Velegnet til liming av «fine samlinger». Limer plast, gummi og metall. Limet er bestandig mot vann, olje, kjemikalier m.m.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

860304

SCANTECH CYANOBOND

4g

860504

SCANTECH CYANOBOND

28 g

860554

SCANTECH CYANOBOND

500 g

Norden Olje

Innhold

Spalteutfyllende

Farve

Viskositet

Temperaturområde

Strekkstyrke

Herdetid

0,05 mm

Transparent

40 - 70 mPas

-60°C til 80°C

2000 N/cm2

3-5 sekunder

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

43


SCANTECH

SCANTECH Cyanoplus Cyanoplus er et enkomponent cyanoakrylatlim med ekstrem høy viskositet. Dette limet har en styrke som er opp til 10 ganger så stor som konvensjonelle cyanoakrylatlim. Limet er derfor særlig velegnet til å lime materialer med forskjellige utvidelseskoeffisienter, f. eks. kombinasjoner av plastikk, stål, kobber, messing, aluminium m.m..

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

860194

SCANTECH CYANOPLUS

Innhold

Spalteutfyllende

Farve

Viskositet

Temperaturområde

Herdetid

20 g

0,40 mm

Transparent

5000 mPas

-60°C til 140°C

1-2 minutter

SCANTECH Cyanomax Cyanomax er en cyanoakrylatlim, spesielt fremstilt for bruk på sarte materialer, f.eks. klar plast, klokkeglass, speil m.m. For bruk hvor man vil unngå at materialet blir farget hvitt, «blooming». Limet har en svak lukt og er bestandig mot vann, løsemidler m.m.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

8605334

SCANTECH CYANOMAX

Innhold

Spalteutfyllende

Farve

Viskositet

Temperaturområde

Herdetid

20 g

0,10 mm

Transparent

500-100 mPas

-60°C til 80°C

10-30 sekunder

SCANTECH Cyanoblixt Cyanoblixt er et tyntflytende og hurtigherdende cyanoakrylatlim med meget gode egenskaper for å lime plast, gummi og porøse materialer. Limet er kapillærvirkende, gir raske og sikre sammenføyninger som er bestandige mot vann, drivgasser, olje og løsemidler m.m.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

860884

SCANTECH CYANOBLIXT

Innhold

Spalteutfyllende

Farve

Viskositet

Temperaturområde

Herdetid

20 g

0,03 mm

Transparent

2-5 mPas

-60°C til 80°C

1-3 sekunder

SCANTECH

SCANTECH Cyanotech Cyanotech er en sort en-komponent cyanoakrylatlim. Velegnet til liming av de fleste materialer og er spesielt utviklet for gnistbearbeidingselektroder. Cyanotech er bestandig overfor vann, drivgasser, olje og kjemikalier m.m.

TEKNISK DATA

PRODUKT

44

Art. nr.

Navn

860654

SCANTECH CYANOTECH

Innhold

Spalteutfyllende

Farve

Viskositet

Temperaturområde

Strekkstyrke

Herdetid

20 g

0,05 mm

Svart

30-60 mPas

-60°C til 80°C

2500 N/cm2

30 – 60 sekunder

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Norden Olje


SCANTECH

SCANTECH Cyanoclear Hurtigherdende, enkomponent cyanoakrylatlim i gelform. Limer alle porøse materialer, f.eks. tre, skinn, keramikk samt plast, gummi og metall. Er velegnet til liming av store sprekker. Kan påføres vertikalt, selv nedenfra – uten at limen drypper.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

8605841

SCANTECH CYANOCLEAR

Innhold

Spalteutfyllende

Farve

Viskositet

Temperaturområde

Håndteringstid

Herdetid

3g

0,5 mm

transparent

Tixotrop gel

-55°C til +80°C (herdet)

5 – ca 60 sekunder

Ca. 24 timer

SCANTECH Cyanoblack Cyanoblack er et sort hurtigherdende en-komponent cyanoakrylatlim i gelform. Limer alle porøse materialer, f.eks. tre, lær, keramikk samt plastikk, gummi og metall. Er velegnet til liming av store spalter. Cyanoblack kan påføres vertikalt, selv nedenfra – uten at limet renner. Cyanoblack er bestandig overfor vann, olje, drivgasser, løsningsmidler m.m. Limet er pakket i en liten praktisk tube.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

8605941

SCANTECH CYANOBLACK

Innhold

Spalteutfyllende

Farve

Viskositet

Temperaturområde

Håndteringstid

Fullherdet

20 g

0,25 mm

Svart

10000 – 20000 mPas, tixotrop gel

-55°C til 80°C (herdet)

5 – ca 60 sekunder

Ca. 24 timer

Superglue Pen Superglue Pen er et tyntflytende hurtig herdende superlim i limpenn. Limer metall, vinyl, gummi, keramikk, plast og tre. Superglue Pen har et enkelt doseringsprinsipp som reduserer søl og gir korrekt dosering av ønsket mengde uten lekkasje. Limet herder ikke i røret.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

Innhold

57274

SUPERGLUE PEN

10 g

572741

SUPERGLUE PEN REFILL

10 g

Spalteutfyllende

Farve

Viskositet

Temperaturområde

Arbeidstid

Herdetid

Strekkstyrke

0,1 mm

Transparent

Centipoise 45

-60°C til 90°C

sek. 2-10

timer 12

25 N/mm2

SCANTECH Cyanofree

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

880014

SCANTECH CYANOFREE

SCANTECH

Cyanofree er en limløser som raskt oppløser cyanoakrylatlim. Gir mulighet for å demontere feillimte komponenter. Cyanofree fjerner søl og limrester fra f. eks. displayer, paneler, verktøy, arbeidsbord m.m.

Innhold

Oppløser

Tetthet

Farve

Viskositet

20 g

Cyanoakrylatlim

1,13 g/cm³

Klar væske

0,69 mPas

SCANTECH CyanoAktiv Cyanoaktiv er en hurtigvirkende herder til cyanoakrylatlim. Fremskynder herdningsprosessen, øker spalte-utfylling og forhindrer absorbsjon i porøse materialer. Cyanoaktiv forhindrer at limet flyter ut samt gjør det mulig å herde cyanoakrylat på åpne overflater. Cyanoaktiv kan med fordel benyttes når man ønsker og «bygge». med cyanoakrylatlim.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

870014

SCANTECH CYANOAKTIV

Norden Olje

Innhold

Oppløselighet

Tetthet

Farve

15 ml

Oppløselig i vann

0,80 g/cm³

Klar væske

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

45


SCANTECH

SCANTECH Superaktiv 2G SUPERAKTIV 2G er en hurtigherder til cyanoakrylatlim som akselererer herdningen, øker spaltefylde og muliggjør herding på åpne overflater. Forhindrer absorpsjon i porøse materialer samt minimerer spredning av lim. Superaktiv 2G Kan med fordel benyttes når man ønsker og «bygge» med cyanoakrylatlim.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

870045

SCANTECH SUPERAKTIV 2G

Innhold

Oppbevares

Farve

50 ml

Frostfritt opp til 3 år

Klar væske

SCANTECH PP Primer PP Primer til bruk på plasttyper som er vanskelige å lime, som polyethylen, polypropylen, nylon og teflon. Produktet påføres på overflatene for å forbedre hefteevnen ved limingen.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

8750441

SCANTECH PP PRIMER

Innhold

Viskositet

Farve

50 ml

0,6-0,7 mPas

Farveløs

2-KOMPONENT LIM

SCANTECH

- FOR MAKSIMAL HEFTEEVNE OG HOLDBARHET

SCANTECH Match M Er et tokomponentlim i dobbeltpatron som gir en limfuge med stor elastisitet og høy styrke. MATCH M gir hurtig og sikre liminger på de fleste metaller, plastikk og tre. Produktet er enkelt å bruke, og det kreves ingen manuell blanding av produktet, noe som gir mulighet for perfekt presisjon. MATCH M har stor kjemisk resistens overfor vann, drivmidler, oppløsningsmidler, kjemikalier m.m.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

8502141

SCANTECH MATCH M

10 ml

8502041

SCANTECH MATCH M

50 ml

826244

EASY MIX PISTOL

826164

MIKSERØR TILL 50 ML

8502144

MIKSERØR TILL 10 ML

46

Innhold

Spalteutfyllende

Farve (uherdet)

Farve (herdet)

Viskositet

Temperaturområde

Herdetid (håndterbar)

Strekkstyrke

0,40 mm

Rød og grønn

Lysgrå

2000-4000 mPas

-40°C til +130°C

20 minutter

Aluminium 225 kg/cm² Stål 280 kg/cm² Rustfrit 205 kg/cm²

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Norden Olje


SCANTECH

SCANTECH Pac 2G Pac 2G er et hurtigherdende 2-komponentlim med ekstremt høy holdbarhet for metall, glass, plast, keramikk og tre. Pac 2G har høy slagfasthet og er bestandig overfor de fleste kjemiske væsker.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

860644

SCANTECH PAC 2G

826164

MIKSERØR TIL PAC 2G

Innhold

Spalteutfyllende

Temperaturområde

Hardhet

Strekkstyrke

Fixeringstid

50 ml

3-4 mm

-50°C til 120°C

78 Shore D

Stål-stål 27 N/mm2

12 - 15 minutter

SCANTECH Metal Mix Metal Mix er et slitesterkt reparasjonsmateriell for metall, keramikk, stein m.m. Metal Mix anbefales spesielt til reparasjoner av skadede metalldeler, utbedring av riper, feilboringer etc. Kan også brukes på aluminium, keramikk, betong mm. Metal Mix gir også meget sterke limfuger som tåler store mekaniske påkjenninger. Metal Mix kan etter herding bearbeides, bores i, gjenges i, slipes samt overmales. Metal Mix er bestandig mot vann, drivmidler, olje, bensin samt løsemidler.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

845144

SCANTECH METAL MIX

82615B4

MIKSERØR TIL METAL MIX

Innhold

Farve

Temperaturområde

Tid for påføring

Trykkbestandighet

Herdetid (håndterbar)

Fullherdet

50 ml

Grå

0°C til 120°C

5-8 minutter

20 N/mm²

30 minutter

8 timer

SCANTECH Rubber Mix 2g RUBBER MIX er en tokomponent reparasjonsmasse til alle plastmaterialer. RUBBER MIX fester på de fleste typer plast og herder meget hurtig. Produktet forblir meget elastisk og har meget god bestandighet mot kjemikalier, olje, vann m.m.

TEKNISK DATA

PRODUKT Navn

870504

SCANTECH RUBBER MIX

82615B4

MIKSERØR TIL RUBBER MIX

Innhold

Farve

Temperaturområde

Strekkstyrke (2800 PSI)

Resistivitet

Hardhet

Herding i 20º C støv tørt

Herdetid (håndterbar)

Herdetid (fullherdet)

50 ml

Svart

-40°C til 90°C

8 N/mm2

1,2 x 1013 Ω x cm

85 Shore A

1 min.

5 minutter

4 timer

SCANTECH

Art. nr.

Scantech Quick Mix Tokomponent reparasjonsmasse/lim som fester på de fleste typer plast. Quick Mix herder på 5 -10 minutter. Quick Mix er ideell for plast. Fungerer også til reparasjon på f.eks. transportbånd. Quick Mix kan med fordel brukes til raske, sikre forankringer ved feste i lettbetong, leca og gips.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

Innhold

Farve

Temperaturområde

Temperaturutvikling ved herding

Hardhet

870514

SCANTECH QUICK MIX

50 ml

Svart

+100°C

+50ºC

80 Shore D

82615B4

MIKSERØR TIL QUICK MIX

Norden Olje

TrykkbeStrekkstyrke standighet 7-14 N/ mm2

22 N/mm2

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Herdetid støvtørr

Herdetid (håndterbar)

Strekkstyrke

Herdetid (fullherdet)

ca. 5 minutter

15 minutter

15%

8 timer

47


SCANTECH

SCANTECH Quick Mix Rapid Tokomponent reparasjonsmasse/lim som fester på de fleste typer plast. Quick Mix Rapid herder meget raskt, ca. 1-2 minutter. Quick Mix Rapid er ideell til plast. Fungerer også til repasrasjoner på f.eks. transportbånd. Quick Mix Rapid kan med fordel brukes til ekstremt raske og sikre forankringer ved festing i lettbetong, betong, leca, tegelstein og gisp.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

870524

SCANTECH QUICK MIX RAPID

82615B4

Innhold

Farve

Max temperatur

Hardhet

Strekkstyrkefasthet

Belastning

50 ml

Transparent

+100°C

60 Shore D

20 N/mm2

30%

Temperaturområde

Temperaturutvikling ved herding

Herdetid (hanterbar)

Fullherdet

0°C til 100°C

80°C

3 minutter

ca. 3 timer

MIKSERØR TIL QUICK MIX RAPID

Scantech PowerBond PP/PE Powerbond PE/PP er et 2-komponent konstruksjons lim basert på metyl akrylat. Powerbond PE/PPer spesielt velegnet til strukturell liming ved høy styrke på bløt plast, som f.eks. PE, PP og TPE. Ingen forbehandling er nødvendig før bruk.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

Innhold

Farve

Temperaturområde

875024

SCANTECH POWERBOND PP/PE

38 ml

Svart

-50ºC-+80ºC

875034

MIKSERØR TIL POWERBOND

-

Orange

826254

STEMPEL 90/10

-

Svart

Hardhet

Åpen tid for “pot life”

Optimal Spalteutfyllende

Herdetid (hanterbar)

Herdetid (mekanisk)

Fullherdet

55 Shore D

2-3 min.

0,2-0,3 mm., max 1,0mm.

3 timer

8 timer

24 timer

SCANTECH Fastfix Clear 2K En to-komponent tiksotropisk lim i dobbel patron som gir en dryppfri påføring, både ved påføring horisontalt og vertikalt. Fastfix Clear 2K er mekanisk justerbar og sikrer en klar liming av PMMA. Produktet besitter en ekstrem slagkraftmotstand og har en god kjemisk motstandskraft overfor vann, brennstoff, løsemidler, kjemikalier m.m.overfor vann, brennstoff, løsemidler, kjemikalier m.m.

TEKNISK DATA

SCANTECH

PRODUKT Art. nr.

Navn

Innhold

Spalteutfyllende

Farve

Viskositet

Temperaturområde

Strekkstyrke

Fullherdet

870064

FASTFIX CLEAR 2K

10 g

6 mm

Hvit

25°C mPa ∙ s (1,5 rpm) 195.000

-20°C til 80°C. Kortvarig opp til 120°C

PMMA 10,2 Nm

24 timer

870084

MIKSERØR FASTFIX

-

Orange

SCANTECH Fastfix Metal 2K En to-komponent tiksotropisk lim i dobbel patron som gir en dryppfri påføring, både ved påføring horisontalt og vertikalt. Fastfix Metal 2K er mekanisk justerbar. Produktet besitter en ekstrem slagkraftmotstand og har en god kjemisk motstandskraft overfor vann, brennstoff, løsemidler, kjemikalier m.m.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

48

Navn

Innhold

870074

FASTFIX METAL 2K

10 g

870084

MIKSERØR FASTFIX

-

Spalteutfyllende 6 mm

Farve

Viskositet

Temperaturområde

Strekkstyrke

Fullherdet

Grå

25°C mPa ∙ s (1,5 rpm) 198.000

-20°C til 80°C. Kortvarig opp til 120°C

PMMA 20,1 Nm

24 timer

Orange

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Norden Olje


SCANTECH

PAKNINGSMATERIALE

- ELASTISKE PAKNINGSMATERIALER TIL TETTING

SCANTECH Power Silicon Silikontetning som herder (vulkaniserer) ved romtemperatur til silikongummi. Høytemperaturbestandig. POWER SILICON har meget gode varme- og kjøleegenskaper og lang levetid. Produktet er elektrisk isolerende og kan brukes som pakning og tetning. POWER SILICON er bestandig mot oljer, løsemidler og de fleste andre kjemikalier, og er støvtørr etter 10-15 minutter.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

Temperatur

819504

SCANTECH POWER SILICON RED

Max temperatur + 300°C

819514

SCANTECH POWER SILICON BLACK

Max temperatur + 240°C

819524

SCANTECH POWER SILICON TRANSP.

Max temperatur + 200°C

SCANTECH AP999 2G SCANTECH AP999 2G gir en hurtig og bestandig pakning som erstatter pakninger av kork, filt, gummi, papir, asbest, eller andre pakninger som er spesifisert av fabrikken. Passer for motorer med lamdasonde. Gir en fleksibel og holdbar pakning. Fester på metaller, plast, vinyl, betong og glass. Isolerer og tetter elektriske systemer. SCANTECH AP999 2G er vannbestandig og skaper ikke korrosjon. Kan med fordel brukes til: Ventillokk, grenrør, utblåsningsrør, vannpumper, kamaksler, gearkasser, innsugningsrør, flensrør, ovner, røykkanaler, elektriske og marine applikasjoner m.m. Kjemiske resistente: Olje, diesel, bensin, fettstoff, glykol, vann og damp.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Innhold

819614

200 ML PATRON

Farve

Spesifikk vekt

Temperaturområde

Strekkstyrke

Udvidelseskoefficient

Hardhet

Grå

1,26 g/ml

Konstant -60°C til +260°C

275 N/mm²

335%

Shore A 33

Herdetid (innskrumpet)

Herdesystem

Elektrisk gjennomslagskraft

Temperaturområde

Kjemisk resistens

< 30 min

oxim

500 V/mm

Kortvarig -60°C til + 315°C

Olje, girolje, diesel, bensin, fett, frostvæske, vann og damp

UTSTYR FUGEPISTOL

SCANTECH

868654

HYLOMAR Advanced formulation HYLOMAR Advanced Formulation er en helt løsemiddelfri geleaktig, ikke utherdende tetningspasta, som gir en 100 % tetning av en mengde ulike ting, som flens, spoiler, gearkasser m.m. HYLOMAR Advanced Formulation kan også brukes til topplokk. Produktet forhindrer fastbrenning av pakninger, forenkler demontering av delene. HYLOMAR Advanced Formulation forblir elastisk og bestandig mot stort sett alle væsker og er ikke brennbar.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

810154

HYLOMAR ADVANCED FORMULATION

Innhold

Farve

Viskositet

Temperaturområde

Lagringstid

350 g

Blå

Gel

-55°C til 250°C

3 år

UTSTYR 868654

FUGEPISTOL

Norden Olje

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

49


SCANTECH

SCANTECH Hylomar M Hylomar M er en geléaktig, ikke herdende tettepasta som gir en fullstendig tetting av en rekke forskjellige komponenter, som flenser, motortopper, girkasser m.m. Ettersom HYLOMAR M hindrer fastbrenning av pakninger forenkler HYLOMAR M demontering av komponentene. HYLOMAR M holder seg elastisk, er bestandig mot alle væsker og er ikke brennbar etter herding.

PRODUKT Art. nr.

Innhold

810054

300 ML PATRON

810074

200 ML DURAPRESS

810024

80 ML TUB

810104

40 ML BLISTERCARD

Farve

Viskositet

Beleggningstykkelse

Dekkevne

Temperaturområde

Lagringstid

Blå

Gel

0,03 mm

1,7 m2/100 ml

-50°C til 250°C

2 år

UTSTYR 868654

FUGEPISTOL

SPRAYLIM & LIM/TETTING SCANTECH Aero Bond 2G Fleksibelt spraylim som gir en høy holdbarhet på de fleste materialer. Innen bygg-, bil-, marinaer-, tilvirknings- og prosessindustri. Limer materialer som plast, vinyl, gummi, lær, tekstiler, tre, kork, stein og betong. Ved bruk på porøse materialer. Prøv limet på en liten del av materialet for å unngå misfarging og att materialet ikke ødelegges.

TEKNISK DATA

PRODUKT Navn

Innhold

Farve

8609042

SCANTECH AEROBOND

500 ml

Gul

+5°C til +40°C

SCANTECH

Art. nr.

Påføringstemperatur

Temperaturområde

Tørketid (berøringstørr)

Tørketid (fullherdet)

-20°C til +60°C

2-3 minutter

Ca. 24 timer

SCANTECH MSP 3001 SCANTECH MSP 3001 er løsemiddelfritt. SCANTECH MSP 3001 brukes til liming, tetning og fuging og har ekstremt høy viskositet, noe som muliggjør umiddelbar fixering. SCANTECH MSP 3001 fester på alle metaller, stein, keramikk, betong, tre, malte flater og de fleste typer plast. SCANTECH MSP 3001 er fri for Isocyanater og silikon. Produktet er resistent mot de fleste kjemikalier. SCANTECH MSP 3001 er overmalingsbar, UV bestandig og forblir elastisk.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

Innhold

Farve

Temperaturområde

Hardhet (DIN 53505)

819754

SCANTECH MSP 3001

290 ml

Hvit

-40° til 100°C

58 Shore A

Strekkstyrke (DIN 53504)

Fleksibel (NFT 85507)

Støvtørr

Herdetid

2,18 MPa

300%

15 min

2-4mm/døgn

UTSTYR 868654

50

FUGEPISTOL

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Norden Olje


SCANTECH

VEDLIKEHOLD

- HØYKVALITETSPRODUKTER TIL VEDLIKEHOLD OG DEMONTERING

Molyslip Graphite Anti Seize Graphite Anti-Seize er et høytemperatur bestandig spesialfett som gir en opptimal og varig beskyttelse mot korrosjon, erosjon, oksidasjon og sammensveising av flater som utsettes for store trykk og høy varme. Å bruke Graphite Anti-Seize innebærer en tidsbesparing, ingen avdratte bolter, skruer eller andre skadede detaljer. Graphite Anti-Seize anbefales til alle skrue/boltforbindelser, til ventiler, justeringsskruer, flenser, topplokksbolter, kjeder etc. Graphite Anti-Seize er bestandig mot syrer, vann, damp og varme.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Innhold

Farve

Base

Temperaturområde

840484

500 G

Svart

Bentonit

-40°C til 1000°C

Molyslip Copaslip Molyslip Copaslip er et høytemperaturbestandig spesialfett, som gir en optimal og bestandig beskyttelse mot korrosjon, erosjon, oksidasjon og sammensveising av flater som utsettes for stort trykk og høy varme. Å bruke Copaslip innebærer tidsbesparelse, ingen avdratte bolter eller skruer eller andre skadde detaljer. COPASLIP anbefales til alle former for samlinger med skruer/ bolter/muttere o.l. og kan også anvendes til ventiler, innstillingsskruer, flenser, toppstykkebolter, kjeder m.m. COPASLIP er resistent overfor syre, vann, damp og varme.

Innhold

8404524

500 G

Farve

Fettbase

Temperaturområde

Kobbarfarvet

Bentone

-40°C til 1100°C

SCANTECH

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

SCANTECH Alzico Anti Seize

Alzico Anti Seize er en monteringspasta som smører og beskytter mot korrosjon, slitasje og fastbrenning. Produktet anvendes til høybelastende statiske og langsomme emner, samt på stål, jern og støpejern. Alzico beskytter mot oksidasjon og kaldsveising og er resistent mot vann (kaldt, varmt, saltvann). Alzico kan håndteres enkelt og lett med en hånd.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

Innhold

Temperaturområde

819664

SCANTECH ALZICO ANTI SEIZE

200 ml

-180° til +1200°C

Norden Olje

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

51


SCANTECH

REPARASJONSMASSE

- TIL RASKE OG PERMANENTE REPARASJONER

Universalstick Universalstick er en epoxybasert reparasjonsmasse og et effektivt produkt til reparasjoner på metaller, tre, glassfiber, betong og keramikk. Universalstick brukes til reparasjon av hull og sprekker i vanntanker, akvarium, bensin- og dieseltanker (bare til ikke-permanent reparasjon), containere, betong o.l. Universalstick kan også brukes under vann i fersk- og saltvann og gulner ikke.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

57444

UNIVERSALSTICK

Innhold

Herdetid (fullherdet 24 t.)

Elektrisk motstand

Dielektrisk styrke

18 mdr. vid 5-20°C

Shore D 65

30.000 megaohm

11,8 kilovolt/mm

Strekkstyrke på glasfiber

Max kontinuerlig temperatur

Max periodisk temperatur

Trykkfasthet

3,4 N/mm2

120°C

150°C

75 N/mm2

Brukstid/potlife

Lagringsstabilitet

120 g

15 min. v/20°C

Krymping

Strekkstyrke på stål

under 1%

6,2 N/mm2

SCANTECH Metallstick Metalstick er et hurtigherdende reparasjonsmateriale som gir sterke og raske reparasjoner på metaller, betong, plast og tre. Metalstick herder også under vann og på fuktige flater og etter herding kan produktet bearbeides, bores i, gjenges i, slipes m.m. Metalstick er bestandig overfor vann, bensin, olje samt oppløsningsmidler.

PRODUKT Art. nr.

Innhold

845004

120 G

TEKNISK DATA Farve

Temperaturområde

Hardhet

Herdetid

Strekkfasthet

Trykkfasthet

Grå

+150°C

80 shore D

15-30 minutter

5,6 MN/m²

70 MN /m²

SCANTECH Woodstick

SCANTECH

Woodstick er et ikke-krympende reparasjonsmateriale til tre. Produktet forener seg med materialet og kan bearbeide i, bores i, gjenges i, slipes, files og overmales m.m. Woodstick er velegnet til reparasjon av skader og sprekker i alle treslag, og kan erstatte råttent og vannskadet tre m.m. samt herder også på fuktige flater.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Innhold

845024

120 G

Farve

Temperaturområde

Hardhet

Herdetid

Strekkfasthet

Tre

+150°C

65 shore D

45-60 minutter

75 MN/m²

SCANTECH Diamond Grip Diamond Grip brukes for demontering av skadde og utslitte skruehoder, chucker etc. Brukes på skrujern, skiftenøkler, pipenøkler, sekskantnøkler, tenger m.m. Diamond Grip får også høyhastighetsverktøy til å sitte fast i chucken. Inneholder industridiamanter og borkarbid.

TEKNISK DATA

PRODUKT

52

Art. nr.

Navn

840604

SCANTECH DIAMOND GRIP

Innholder

Farve

industridiamanter og borkarbid

Sølvgrå

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Norden Olje


SCANTECH

SCANTECH Dry Seal Dry Seal er en vannbasert tetningsvæske med PTFE og brukes til forbehandling av gjengende deler som f.eks. bolter og gjengjern. Dry Seal gir effektiv vibrasjonssikring og tetting overfor brennstoffer, smøremidler, kjølemidler og gasser. Dry Seal gjør det lett å oppnå det ønskede tiltrekkingsmoment og gir en lett flyttbar vibrasjon.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

Farve

Temperaturområde

Tørketid i 65°C

Tørketid, romtemperatur

Støvtørr, romtemperatur

Viskositet

810164

Scantech Dry Seal

Lysblå

-50°C til +180°C

30 min.

24 timer

Ca. 1 time

2300 cps

SCANTECH TAPE SCANTECH Multi Grip Multi Grip er en dobbeltsidig akrylbasert, transparent tape som erstatter punktsveising og popnagler. Multi Grip er bestandig mot UV-stråling, tåler høye temperaturer og gir ekstremt sterke sammenføyninger som ikke blir for harde, sprekker eller på annen måte eldes. Tapen er elastisk, lett å montere på problematiske detaljer og gir et umiddelbart feste.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Størrelse

850044

0,6mm x 12mm x 33m

850054

1,2mm x 19mm x 10m

Farve

Temperaturområde

Temperaturområde

Densitet

Styrke (Trekk)

Styrke (Strekk)

Styrke (Dynamisk)

Transparent

-40°C til +150°C

(Kortvarig) 200°C

1850 kg/m3

ASTMD 3330 2,1-4,9 kg/cm

ASTMD 897 7,0 kg/cm

ASTMD 1002 4,9 kg/cm

SCANTCH Easy Grip Easy Grip er en dobbeltsidig, gul transparent fleksibel tape og er en høyheftende tape som gir en sterk fugeforbindelse som ikke blir hard. Tapen er meget lett å montere og gir umiddelbar sammenføyning. Easy Grip brukes til tre, aluminium, tekstiler, PE, polyeten, fiberglass m.m. Easy Grip er ikke velegnet til bruk på myk plast, som for eksempel PVC, eller der hvor tapen utsettes for direkte sollys.

TEKNISK DATA

PRODUKT Art. nr.

Navn

850094

SCANTCH EASY GRIP

Størrelse

Farve

Temperaturområde

Heft evne

0,4mm x 12mm x 30m

Transparent – gul

-10°C til 40°C

2,5 kg/cm2

SCANTECH

UTSTYR 2

10 1

8

3

4

5 6

9 7

1: Easy Mix Pistol - Artikkel nr. 826244 | 2: Mikserør til 2 Mix system - Artikkel nr. 82615b4 | 3: Mikserør - Artikkel nr. 826164 | 4: Mikserør Orange - Artikkel nr. 875034 | 5: Mikserør til Match M 10 ml - Artikkel nr. 8502144 | 6: Mikserør Fastfix - Artikkel nr. 870084 | 7: Stempel 90/10 - Artikkel nr. 826254 | 8: Pumpebørste till Molyslip Copaslip, Graphite Anti-Seize - Artikkel nr. 826134 | 9: Børste med hatt til Artikkel nr 826134 - Artikkel nr. 826174 | 10: Fugepistol til patroner - Artikkel nr. 868654 Norden Olje

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

53


PERSONLIG HYGIENE

PERSONLIG HYGIENE

Ocean Foam Soap Ocean Foam Soap er en skumsåpe hovedsakelig til vask av hender. Brukes til alle typer kroppshygiene. Velegnet til bruk på institusjoner, tannlege- og legekontorer, i næringsmiddelindustrien, svømmehaller, storkjøkken, landbruk o.l. Såpen har en lett, lys, blå farve, som en bølgebrus i en tropisk lagune. Duften er maskulin med tanke på jasmin, brevann og frisk skog. Velegnet til hyppig vask av hender.

Produktdata 

pH-verdi: 5,5

500 ML

Artikkel nr. 12702

Sensitive Body & Hair Sensitive Body & Hair er en flytende kremsåpe med parfyme, særlig velegnet til kropp og hår. Brukes til alle typer kroppshygiene. Velegnet til bruk på institusjoner, tannlege- og legekontorer, i næringsmiddelindustrien, svømmehaller, storkjøkken, landbruk o.l. Såpen gir et lett, kremet skum med en varm og behagelig duft. Tørker ikke ut huden.

Produktdata 

pH-verdi: 5,5

500 ML 5 LITER

Artikkel nr. 12712 Artikkel nr. 12715

PERSONLIG HYGIENE

Sensitive Naturel

Sensitive Body & Hair er en flytende kremsåpe med parfyme, særlig velegnet til kropp og hår. Brukes til alle typer kroppshygiene. Velegnet til bruk på institusjoner, tannlege- og legekontorer, i næringsmiddelindustrien, svømmehaller, storkjøkken, landbruk o.l. Såpen gir et lett, kremet skum med en varm og behagelig duft. Tørker ikke ut huden.

54

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Produktdata 

pH-verdi: 5

500 ML 5 LITER

Artikkel nr. 12722 Artikkel nr. 12725

Norden Olje
PERSONLIG HYGIENE

Aloe Vera Bodyshampoo Mild bodyshampoo med 70% Aloe Vera. Brukes til alle typer kroppshygiene. Velegnet til bruk på institusjoner, tannlege- og legekontorer, i næringsmiddelindustrien, svømmehaller, storkjøkken, landbruk o.l.

Produktdata 

pH-verdi: 5

500 ML 0,8 L MSD POUCH 1 LITER DISP. PACK 5 LITER

Artikkel nr. 123021 Artikkel nr. 123031 Artikkel nr. 12304 Artikkel nr. 12305

Antibac Soap Hånddesinfeksjon 85 % alkohol. Bag-in-box for berøringsfri dispenser. Brukes i Auto Dispenser Aluminium og Auto Dispenser White. Produktdata 700 ML

pH-verdi: 5-6 Artikkel nr. 50224

AUTO DISPENSER Artikkel nr. 50204 ALUMINIUM Artikkel nr. 50214

Hand Des Desinfeksjonsmiddel med Aloe Vera til bruk på rene hender. Fremstilt til bruk på sykehus, hos leger, tannleger, næringsmiddelindustrien, institusjoner og andre steder hvor det stilles krav til et effektivt hånddesinfeksjonsmiddel f.eks. håndverkere, renovasjon, barnehager o.l.

Produktdata 

pH-verdi: 6

500 ML

Artikkel nr. 12352

1 LITER DISP. PACK

Artikkel nr. 12354

700 ML

Artikkel nr. 50234

Antibac Hånddesinfektion

AUTO DISPENSER Artikkel nr. 50204 ALUMINIUM Artikkel nr. 50214

B4 Skin Lotion Hudkrem uten parfyme. Effektiv etter vasking, soling o.l. for å tilføre huden fuktighet. Inneholder ikke solfaktor.

Produktdata 250 MLL 250 ml Perf. free

Norden Olje

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

pH-verdi: 6 Artikkel nr. 123321 Artikkel nr. 123421

55

PERSONLIG HYGIENE

Hånddesinfeksjon 85 % alkohol. Bag-in-box for berøringsfri dispenser. Brukes i Auto Dispenser Aluminium og Auto Dispenser White.


PERSONLIG HYGIENE

Aloe Vera Lotion Bodylotion med Aloe Vera og E-vitamin. Velegnet til daglig bruk på institusjoner, tannlege- og legeklinikker, i næringsmiddelindustrien, svømmehaller, storkjøkken, landbruk o.l. Ideell til bruk etter solbad, solbrenthet, brannsår, insektstikk o.l

Produktdata 

pH-verdi: 6

100 ML 250 ML

Artikkel nr. 122211 Artikkel nr. 123221

Aloe Vera Gel Gel med 95% Aloe Vera. Uparfymert. Brukes ved lettere forbrenning, mindre sår, rifter, hudavskrapninger, frostskader, solbrenthet mm. Er også velegnet til bruk på dyr f.eks. skadede spener.

Produktdata 

pH-verdi: Ca. 6

100 ML

Artikkel nr. 122521

X-Ren Håndrens i pastaform med Aloe Vera og plastkuler. Anbefales til bl.a. håndverkere, bønder, vaktmestere, maskinarbeidere og mekanikere. • Mild håndrens basert på vegetabilsk olje. Inneholder ikke oppløsningsmidler. • Fjerner effektivt, men skånsomt olje, fett, skitt og sot uten bruk av oppløsningsmidler. Produktdata 

pH-verdi: 10

500 ML 5 LITER 5,7 LITER BOMBE JEDEOPPHENG DISPENSER

Artikkel nr. 12262 Artikkel nr. 12265 Artikkel nr. 12266 Artikkel nr. 710534 Artikkel nr. 125391

Hand Cleaner Plus

PERSONLIG HYGIENE

Effektiv Heavy-Duty håndrens i gelè/pastaform med plastkuler. Brukes til ekstremt skitne hender, hvor det ønskes effektiv håndrens, som ikke virker uttørrende på huden. Fjerner olje, fett, fargestoffer og sot. Inneholder plastkuler, som ikke virker skadelig på huden, samt hudbeskyttende preparater for å hindre uttørring. Tåler frost.

Produktdata 

pH-verdi: 6

500 ML 5 LITER 5,7 LITER BOMBE KJEDEOPPHENG DISPENSER

56

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Artikkel nr. 12572 Artikkel nr. 12575 Artikkel nr. 12576 Artikkel nr. 710534 Artikkel nr. 125391

Norden Olje
PERSONLIG HYGIENE

BRUKSANVISNING:

Personlig hygiene BRUKSOMRÅDE

PRODUKT Art. nr.

Navn

1226

X-REN

Håndvask

1257

HAND CLEANER PLUS

Håndrens

Kropp

Hår

Desinfeksjon

Hudpleie

Sårpleie

X

X

1235

HAND DES

50224

ANTIBAC SOAP

50234

ANTIBAC Handdesinfektion

X

X X

X X

12322

ALOE VERA LOTION

X

12332

B4 SKIN LOTION

X

12342

B4 SKIN LOTION PARFYMFRI

X

1230

ALOE VERA BODYSHAMPOO

X

X

X

12702

OCEAN FOAM SOAP

X

X

X

1272

SENSITIVE NATUREL

X

12712

SENSITIVE BODY AND HAIR

X

X

X

122521

ALOE VERA GEL

X

X

FØRSTEHJELP 2 1

5

4

7

8

9

1: First Aid Kit Industrial - Artikkel nr. 49914 | 2: Eyewash Kit - Artikkel nr. 49954 | 3: Eyewash Kit Refill, 500 ml - Artikkel nr. 49964 | 4: Plaster Artikkel nr. 51204 | 5: Plaster, blå - Artikkel nr. 51214 | 6: Plaster dispenser, D-56 - Artikkel nr. 51234 | 7: Beskyttelsesbriller - Artikkel nr. 58064 | 8: Øyedusj, 250 ml - Artikkel nr. 58074 | 9: Beslag til Øyedusj - Artikkel nr. 58076

Norden Olje

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

57

PERSONLIG HYGIENE

3

6


WIPES

WIPES

Handy Wipes Kraftig håndrenseserviett. Utmerket til ”ut i felten” bruk, da den rengjør hendene uten at man er avhengig av å bruke vann og såpe. Et utmerket alternativ for servicebiler, entreprenører, bønder, sjåfører m.fl. Brukes også til rengjøring av utstyr, verktøy m.m.

 50 ST. 150 ST.

Artikkel nr. 12123 Artikkel nr. 14004

HOLDERE Wallmount 50 Wallmount 150

Artikkel nr. 58534 Artikkel nr. 58544

72 ST.

Artikkel nr. 14034

HANDY WIPES ROUGH HOLDER

Artikkel nr. 58524

50 ST.

Artikkel nr. 12282

HOLDER Wallmount 50

Artikkel nr. 58534

50 ST. 100 ST.

Artikkel nr. 12272 Artikkel nr. 12273

HOLDER Wallmount 50

Artikkel nr. 58534

Handy Wipes Rough S Ekstra grove servietter for industriell håndrengjøring. Utmerket til ”ut i felten” bruk, da den rengjør hendene uten at man er avhengig av å bruke vann og såpe. Et utmerket alternativ for servicefolk, entreprenører, håndverkere, bønder, sjåfører m.fl.

Handy Wipes Des Effektive desinfeksjonsservietter til fjerning av uønskede mikroorganismer på rene hender. Brukes der det stilles store krav til hygienen, for eksempel næringsmiddelindustri, sykehus, alders- og sykehjem, drosjer, fysioterapeuter, treningsentre, leger og tannleger.

Des Wipes

WIPES

Kraftig håndrenseserviett. Utmerket til ”ut i felten” bruk, da den rengjør hendene uten at man er avhengig av å bruke vann og såpe. Et utmerket alternativ for servicebiler, entreprenører, bønder, sjåfører m.fl. Brukes også til rengjøring av utstyr, verktøy m.m.

58

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Norden Olje


WIPES

Steel Wipes Våtserviett til stål. Brukes til alle rustfrie ståloverflater f.eks. bordplater, ovner, kjøleskap, termokanner, oppvaskmaskiner m.m. Brukes også til å friske opp plast, gummi, terrazzo, skifer, porselensvasker og -kummer, forkrommede armaturer m.m.

50 ST.

Artikkel nr. 704122

HOLDER Wallmount 50

Artikkel nr. 58534

Graffiti Wipes Våtserviett for fjerning av graffiti. Typiske anvendelsesområder: busser, tog, toaletter, heiser, skoler, institusjoner, kontorer, skilt, busstoppesteder, vegger, gulv m.m. Brukes på mindre områder både ute- og innendørs. Skader ikke metall, tre, glass eller betong.

Produktdata 

pH-verdi: 8

50 ST.

Artikkel nr. 704112

HOLDER Wallmount 50

Artikkel nr. 58534

BRUKSANVISNING:

Wipes ProduktNavn:

Handy Wipes

Handy Wipes Rough S

Des Wipes

Steel Wipes

Grafitti Wipes

Handy Wipes Des

Art. nr.

12123/14004

14034

12272/12273

704122

704112

12282

PH-VERDI

-

8

INVENTAR-RENGJØRING

X

RUSTFRITT STÅL

X

X

X

ALUMINIUM

X

X

X

BAD/SANITÆR

X

X

X

TOALETT

X

X

X

FLISER

X

X

X

X

X

X

X

EMALJE VINYL

X

MARMOR

X

TRE/KORK

X

TERRAZZO

X

X

LINOLEUM

X

X

GUMMI

X

X

CEMENT/BETONG

X

AVFALLSROM

X

X

VASK FLEKKFJERNING

X

DESINFEKSJON

X

PERSONLIG HYGIENE

X

X

HÅNDVASK

X

X

X X

WIPES

BRUKSOMRÅDER

SPEIL/GLASS

Norden Olje

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

59


AGRO DIVISJON

AGRO DIVISION

Farm Cleaner Sterkt alkalisk bløtlegging- og rengjøringsmiddel til stall. Brukes i ku-, grisefarm, kenneler, hønsehus og mye på minkgårder. Brukes til alle former for rengjøring av stallen og låven der store krav til hygiene, og hvor vann og tidsbesparelse er en viktig faktor.

Produktdata 

pH-verdi: 14

AGRO DIVISJON

Biocider må brukes riktig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

20 LITER

60

Artikkel nr. 13057

PAA 5 Flytende surt lettskummende desinfeksjonsmiddel på pereddikesyrebasis. En effektiv desinfeksjon krever grundig pre-rensing, noe som betyr at all synlig smuss må fjernes før desinfeksjon. Til rengjøring anbefales for eksempel. FARM CLEANER eller ALKA CIP. Etter rengjøring, skylles eller høytrykkspyles det med rent vann. Produktdata 

pH-verdi: 1

20 LITER

Artikkel nr. 13147

Udder Des 1:4 Jod Konsentrert desinfisering jod-basert spenedypp / spenspray. Er aktiv mot bakterier, sopp og virus. Hurtigvirkende og med god langsiktig effekt. Mykgjørende hudpleiemiddel tilsettes i form av glyserin. Alltid tynnet med rent vann før bruk. Godkjent av DVFA i Danmark i tidsskriftet no. 200320.5409-00194. Bør brukes umiddelbart etter melking.

Produktdata 

pH-verdi: 3

20 LITER 200 LITER

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Artikkel nr. 16637 Artikkel nr. 16638

Norden Olje
AGRO DIVISJON

Hoof Care GL Effektivt klovpleiemiddel til bruk i kvegbesetninger. Anvendes forebyggende eller i forbindelse med utbrudd av klovbyller og klovbrannbyller. Inneholder allantoin som har en hudpleiende effekt. Produktdata 20 LITER

pH-verdi: 4 Artikkel nr. 12597

Amigo Rengjøringsmiddel og luktfjerner. Brukes på alle overflater som tåler vann. Containere, søppelrom, toaletter, toalettseter, dusjkabinett, kjøleskap, kattetoalett, svømmebasseng, fasader, treverk, murverk, hustak m.m. Fjerner statisk elektrisitet fra tepper, gulv, bilseter m.m.

Produktdata 5 LITER 20 LITER

pH-verdi: 7 Artikkel nr. 11025 Artikkel nr. 11027

Baktol Flytende rengjørings- og desinfeksjonsmiddel til alle flater som tåler vann. Kan brukes alle steder hvor man ønsker et bakteriefritt miljø. Brukes til rengjøring og desinfeksjon innenfor næringsmiddelindustrien. Egner seg til storkjøkken, slakterier, bakerier, fiskehandlere, staller, kjølerom, svømmehaller m.m. Brukes også til rengjøring av beskyttelsesutstyr. Bruk biocider trygt. Les alltid etiketten og produktinformasjonen nøye før bruk!

Produktdata 5 LITER 20 LITER

pH-verdi: 11,4 Artikkel nr. 11055 Artikkel nr. 11057

Baktol Plus Et flytende bakteriedrepende rengjøringsmiddel til alle flater som tåler vann. Produktet har gode rengjøringsegenskaper og dreper effektivt de fleste bakterier. Gir en frisk duft og er samtidig skånsom mot hud og materialer.

Biocider må brukes riktig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Bruk biocider trygt. Les alltid etiketten og produktinformasjonen nøye før bruk!

Produktdata 5 LITER 20 LITER

pH-verdi: 11,2 Artikkel nr. 11105 Artikkel nr. 11107

Dex Et flytende surt rengjøringsmiddel, som inneholder 20% saltsyre med korrosjonsinhibitor. Brukes til rengjøring av jern, stål, kobber og messing. Brukes til rengjøring og syrevasking av betonggulv, brannmurer, fasader, våtrom, betongtobber, toaletter m.m. Egner seg til bruk i kjele/ kondensatoranlegg når disse er i bruk. Bør ikke brukes i konsentrat på stål og aluminium, i bruksløsning bør det først prøves på et ikke synlig sted.

Produktdata 750 ML 5 LITER 20 LITER

pH-verdi: 0 Artikkel nr. 11222 Artikkel nr. 11225 Artikkel nr. 11227

Alka Foam

Norden Olje

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Produktdata 5 LITER 20 LITER 200 LITER RTU 500 ML

pH-verdi: 14 Artikkel nr. 15205 Artikkel nr. 15207 Artikkel nr. 15208 Artikkel nr. 152002

61

AGRO DIVISJON

Sterkt alkalisk flytende skumrengjøringsmiddel. Spesielt fremstilt til rengjøring, hvor det stilles store krav til effektivt å kunne fjerne fett, sot, matrester m.m. Egner seg spesielt godt til rengjøring i næringsmiddelindustrien. Brukes i bakerier, røykerier, storkjøkken, restauranter og av slaktere, fiskehandlere o.l. Brukes f.eks. på røykovner, konvektionovner, ovner, grillrister o.l. Er høytskummende og lett å skylle av.


AGRO DIVISJON

Truck Cleaner Flytende vaske- og avfettingsmiddel. Brukes til grovrengjøring og avfetting av biler, busser, trailere, traktorer, anleggsmaskiner, maskindeler, containere, verkstedgulv, presenninger o.l. Brukes også til motorvask.

Produktdata 

pH-verdi: 12,5

20 LITER 210 LITER RTU 1 LITER

Artikkel nr. 13157 Artikkel nr. 13158 Artikkel nr. 131502

MC Alka CIP Sterkt alkalisk klorfritt rengjøringsmiddel. Varm vask/rengjøring av melkeanlegg og kjøletanker. Anvendes til alle anlegg, også AMS.

Produktdata 

pH-verdi: 14

25 KG 254 KG

Artikkel nr. 11427 Artikkel nr. 11428

MC Alka CL Sterkt alkalisk klorholdig rengjøringsmiddel. Kan også brukes som rengjøringsmiddel ved vekselvask. Rengjøring av melkeanlegg og kjøletanker.

Produktdata 

pH-verdi: 14

23 KG 240 KG

Artikkel nr. 11437 Artikkel nr. 11438

MC Acid Sterkt surt skyllemiddel. Sur skylling av melkeanlegg og kjøletanker. Brukes til de fleste typer anlegg, men ikke AMSanlegg.

Produktdata 

pH-verdi: 0

26 KG 260 KG

Artikkel nr. 11447 Artikkel nr. 11448

MC Acid Plus Surt rengjøringsmiddel basert på salpetersyre/fosforsyre. Vask/rengjøring av melkeanlegg og kjøletanker. Brukes til alle anlegg også AMS. Kan også brukes som surt rengjøringsmiddel ved vekselvask.

Produktdata 

pH-verdi: 1

23 KG 230 KG

Artikkel nr. 11457 Artikkel nr. 11458

25 KG

Artikkel nr. 60364

HiDry Comfort

AGRO DIVISJON

Hygienepulver. Anvendes til alle stall- og besetningstyper, herunder kveg, gris, hest og fjærkre. Høy oppsugingsevne som holder overflatene tørre. Et tørt stallmiljø er viktig for bl.a. kløv- og jur-hygiene og medvirker til regulering av bakterie-nivået og utklekkingssteder for fluer og andre insekter. Reduserer lukten av ammoniakk. Nøytral pH-verdi - er ikke skadende mot inventar og utstyr. Fuktabsorberende opp til 180% av egen vekt.

62

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Norden Olje
AGRO DIVISJON

AGRO DIVISION - OVERFLATEBEHANDLING

Concrete Rapido 2-komponent hurtigherdende sementbasert reparasjonsmasse. Innen og utendørs reparasjon av betong. Brukes både på loddrette og vannrette flater f.eks. gulv, mur, trapper, fasader, skorstener, sokler, melkerom, forbrett m.m.

10 KG

Artikkel nr. 57416

10 KG

Artikkel nr. 51965

25 KG

Artikkel nr. 51967

25 KG

Artikkel nr. 51977

20 LITER

Artikkel nr. 17307

Flow Filler Filler til EPOXY PRIMER. Til fremtilling av en selvutjevnende epoxymasse blandes først EPOXY PRIMER. Denne selvutjevnende epoxymassen benyttes til utlegging på betonggulv m.m.

Rep Filler Filler til EPOXY PRIMER. Brukes til reparasjon av hull og større ujevnheter i betonggulv m.m.

Grip Grov sand til å strø i EPOXY PRIMER.

Seal

Norden Olje

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

63

AGRO DIVISJON

Lakk- og støvbinder til betong. Brukes til lasteramper, garasjer, inn- og utkjøringsramper, lager- og industrigulv, ganger, staller, fjøs o.l. Klar til bruk.


AGRO DIVISJON

Seal Extra Upigmentert, acrylbasert betongforsegler. Brukes til forsegling av både ny og gammel betong. Bruksområdene er: Lasteramper, garasjer, lager- og industrigulv, bilverksteder, fjøs, stall og o.l. Anbefales også på gulv og overflater som utsettes for ekstreme kjemiske og mekaniske belastninger. YL-gruppe 5.

25 LITER

Artikkel nr. 17317

4 KG

Artikkel nr. 51905

Epoxy Primer 2-komponent klar epoksy-primer Brukes på betonggulv samt reparasjon av sprekker, hull o.l. i betonggulv, mur, puss, lasteramper, lagergulv, våtrom m.m. Anbefales i landbruket til spaltegulv, rundt fórbokser, under drikkeventiler, siloer, melkerom, gangarealer m.m.

Epoxy Paint To-komponent vannbasert epoxy gulvmaling. Primært beregnet til maling av betonggulv, men kan også anvendes på tregulv og fiberplater. Velegnet til gulv som utsettes for lettere trafikk. 4 KG, WHITE Artikkel nr. 51795 4 KG, GREY Artikkel nr. 51805 4 KG, BLUE Artikkel nr. 51815

BRUKSANVISNING:

Agro Division BRUKSOMRÅDE

AGRO DIVISJON

PRODUKT Art. nr.

Navn

Desinfeksjon

13147

PAA5

X

1663

UDDER DES 1:4 JOD

1142

MC ALKA CIP

X

1143

MC ALKA CL

X

1144

MC ACID

X

1145

MC ACID PLUS

X

Hovmiddel

Stallrengjøring

Metallrengøring

Rengjøring av melkeanlegg

Jurdypping

Overflatebehandling

X

12597

HOOF CARE GL

1102

AMIGO

1105

BAKTOL

X

1110

BAKTOL PLUS

X

1122

DEX

13057

FARM CLEANER

1315

TRUCK CLEANER

1520

ALKA FOAM

60364

HIDRY COMFORT

64

Skumadditiv

X X

X

X X

X

X X

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Norden Olje
AGRO DIVISJON

BRUKSANVISNING:

Agro Division - overflatebehandlinge BRUKSOMRÅDE

PRODUKT Art. nr.

Navn

17307

SEAL

Tetning

Forsegling X

Maling

Reparasjonsmasse X

17317

SEAL EKSTRA

X

X

51795

EPOXY PAINT

51905

EPOXY PRIMER

51965

FLOW FILLER

Epoxy Primer

X X X

51967

REP FILLER

X

51977

GRIP

X

57416

CONCRETE RAPIDO

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

65

AGRO DIVISJON

Norden Olje

X


UTSTYR OG VERKTØY

VERKTØY & PUMPESYSTEMER

2

1

4 5 3

6

9 10 7

13 8

11

14

12 17

15

18

19

16

22 21

23

20 24 25

27 26

28

1: Worldchem 959 gbd Hydronova - Artikkel nr. 59724 | 2: Hydropumpe 616gb - Artikkel nr. 59734 | 3: Accudoose II 39301gb - Artikkel nr. 59744 | 4: Hydromaster 206gb, 22 ltr/min - Artikkel nr. 59754 | 5: Highflex slipematte - Artikkel nr. 7115091 | 6: Highflex slipekloss m/vinkel grit 100/150 - Artikkel nr. 7115271/7115281 | 7: Sprayhåndtak - Artikkel nr. 58374 | 8: Sprayhåndtak m/viton - Artikkel nr. 58375 | 9: Epoca 2000 - Artikkel nr. 58384 | 10: Hand sprayer - Artikkel nr. 58504 | 11: Handy Wipes Rough holder - Artikkel nr. 58524 | 12: 5 liters doseringspumpe - Artikkel nr. 58854 | 13: Industripistol 40l - Artikkel nr. 58954 | 14: Enzym/Grease Stopper Doseringssystem - Artikkel nr. 59074 | 15: Tappekran til 20 liter - Artikkel nr. 58014 | 16: NDO koppklingsnippel m/ring - Artikkel nr. 59094 | 17: NDO koblingshus m/1/2 spets - Artikkel nr. 59104 | 18: NDO kort stålrør - Artikkel nr. 59134 | 19: NDO industrislange 15m 70 grader - Artikkel nr. 59154 | 20: CLEANMATIC 1,25E - Artikkel nr. 59314 | 21: Clean Ergo Sprayhåndtak - Artikkel nr. 59164 | 22: Foam nozzle til 1,25 series - Artikkel nr. 59324 | 23: Rondomatic 5e 5l. 3 bar - Artikkel nr. 59374 | 24: Spraymatic 5s 5 l. 4 bar - Artikkel nr. 59404 | 25: MCProper Plus vert./horz. spray - Artikkel nr. 59464 | 26: Variomatic 1p, foam gun 1 ltr - Artikkel nr. 59514 | 27: Hobby star sprayer, 5 l. - Artikkel nr. 59504 | 28: 5 liters stativ - Artikkel nr. 58304

66

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Norden Olje


KVALITETS- & MILJØMÅL

Kvalitets- og miljøpolitikk 2015 Kunder

Medarbeidere

Norden Olje ønsker regionalt å være den foretrukne leverandør av industrielle rengjøringsog hygieneløsninger for sikring av høy hygiene og effektivt renhold.

Å opprettholde en medarbeiderkultur med den nødvendige kompetanse, som streber etter løpende forbedringer. Bl.a. ved bruk av 80/20-verktøy. Inkludert å forsikre et høyt informasjons- og kommunikasjonsnivå.

Kundetilfredshet

Fraværsregistrering

Reklamasjoner

Logistikkkjede

Miljø

Sikre en optimal logistikk-kjede med høy effektivitet, et målbart kvalitetsnivå, lavt energiforbruk og avfallsnivå, inkludert forsikre at hensiktsmessige prosedyrer benyttes.

Norden Olje er en risikovirksomhet og ønsker å handle ansvarsbevisst overfor samfunn og miljø. Det gjør vi gjennom: Løpende forbedringer Overholde gjeldende lov- og myndig hetskrav Forebygge forurensning Arbeide med sikkerhet i alle prosesser

Produktivitet

Ressursforbruk (vann og energi)

Produksjonsforsinkelser

Avløpsvann

Leverandørvurderinger

Avfall (kjemikalie- og brennbart-avfall)

Interne revisjoner og avvik

Risiko

Norden Olje

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Målet er gyldig fra 1.4.2015

Leveransesikkerhet

67


INNHOLD NAVN: 2 GRIP TAPE, 19MM 5 LITERS DOSERINGSPUMPE 5 LITERS STATIV ABSORB MATTA, 53 X 320 MM ABSORB, 30 L. ABSORB, 30 L. ACCUDOOSE II 39301GB ACT TOILET CLEANER, 750 ML ACTIVE GRIP ADV. ALKA CIP, 20 L. ALKA CIP, 210 L. ALKA CIP, 5 L. ALKA FOAM, 20 L. ALKA FOAM, 210 L. ALKA FOAM, 5 L. ALKA FOAM, 500 ML. RTU ALOE VERA BODYSHAMPO MSD POUCH ALOE VERA BODYSHAMPOO, 5 L ALOE VERA BODYSHAMPOO, 500 ML ALOE VERA BODYSHAMPOO, DISP.P. ALOE VERA GEL ALOE VERA LOTION, 500 ML ALU CLEAN, 1 L. RTU ALU CLEAN, 5 L. AMIGO, 1 L. RTU AMIGO, 20 L. AMIGO, 5 L. ANTIBAC HANDDES. 85 %, BIB, 700 ML ANTIBAC SOAP, BIB, 700 ML AQUA LOCK, 5 L. AQUA-LOCK, 1 L. ASPHALT, 25 KG AUTOSHAMPOO/WAX, 20 L. AUTOSHAMPOO/WAX, 5 L. B4 SKIN LOTION PER FREE, 250 ML B4 SKIN LOTION, 250 ML BAKTOL PLUS, 20 L. BAKTOL PLUS, 5 L. BAKTOL PLUS, 500 ML. BAKTOL, 20 L. BAKTOL, 5 L. BESKYTTELSESBRILLER BESLAG TIL ØYESKYLL BIO FRESHER 0,5 L. SPRAY BIO FRESHER, 5 L. BIO SOLUPACK, 5KG BIOSOCKS, 1 PK BUSTER, 1000 L. IBC BUSTER, 20 L. BUSTER, 210 L. BUSTER, 5 L. BØRSTE MED HATT TIL ARTIKKEL NR. 826134 CEROX GEL, 1 L. CEROX PLUS, 5L. CEROX, 1 L. CEROX, 5 L. CEROX, 1 L., RTU CHAIN SAW OIL, 5 L. CHROMA ZINK SPRAY CLEAN ERGO SPRAYHÅNDTAG

68

VARENR.:

SIDE:

57384 58854 58304 DD426 17367 17367 597214 703022 55853 13067 13068 13065 15207 15208 15205 152002 123031 12305 12302 12304 122521 12322 134802 13485 110202 11027 11025 50234 50224 13075 13074 57327 13097 13095 123421 123321 11107 11105 111002 11057 11055 58064 58076 17772 17775 60324 60294 13199 13197 13198 13195 826174 112441 11275 11214 11215 112102 16165 7300530 59164

36 66 66 36 35 35 66 14 0 28 28 28 28+61 28+61 28+61 28+61 55 55 55 55 56 56 35 35 30+61 30+61 30+61 55 55 16 16 32 26 26 55 55 29+61 29+61 28+61 28+61 28+61 57 57 8 8 17 17 0 27 27 27 53 14 13 13 13 13 39 23 66

NAVN: CLEANMATIC 1,25E COLOUR & WHITE WASH 2G, 5 L. CONCRETE RAPIDO, 10 kg CONCRETE REP PLUS, 25 KG DEODIZE, 5 L. DEODIZE, 500 ML. RTU DES WIPES 100 DES WIPES 50 DEX, 20 L. DEX, 5 L. DEX, 750 ML DIESEL ADDITIV 2G, 1 L. DISHWASHING TABS DISK CLEANER, 1 LITER DISPENSER DRAIN, 1 L. DUST BUSTER 100 DUST BUSTER 200 DUST BUSTER 300 EASY MIX PISTOL ENZYM DOSERINGS SYSTEM BODD ENZYM DOSERINGS SYSTEM MOOD ENZYME URINAL FRESHER ENZYME, 1 L. ENZYME, 20 L. ENZYME, 5 L. ENZYME/GREASE STOPPER DOSERINGSSYSTEM EPOCA 2000 EPOXY BRUNOX, 1 L. EPOXY BRUNOX, 5 L. EPOXY PAINT, BLUE, 4 KG EPOXY PAINT, GREY, 4 KG EPOXY PAINT, WHITE, 4 KG EPOXY PRIMER, 4 KG EYEWASH REFILL, 500ML FAKTOR, 20 L. FAKTOR, 210 L. FAKTOR, 500 ML. RTU FARM CLEANER, 20 L. FARMA ISO 10, 200 L. FARMA ISO 10, 5 L. FIRST AID KIT INDUSTIAL FLOOR WASH, 5 L. FLOW FILLER, 10 KG FOAM NOZZLE 1,25 FUGEPISTOL TIL PATRONER GLOW, 5 L. GRAFITTI BARRIER COATING, 6 KG. GRAFITTI WIPES, 50 GRANOMAX5 GREASE STOPPER, 5 L. GRIP, 25 KG HAND CLEANER PLUS, 5 L. HAND CLEANER PLUS, 5,7. L. B HAND CLEANER PLUS, 500 ML HAND DES, 500 ML HAND DES, DISP.P. HANDY WIPES 150 HANDY WIPES 50

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

VARENR:

SIDE:

59314 12625 57416 57377 11065 110602 12273 12272 11227 11225 11222 131241 60567 113141 826064 13084 11504 11514 11524 826244 59074 59064 51304 13184 13187 13185 59074

66 12 32+63 32 9 9 58 58 14+61 14+61 14+61 39 10 11 56 15 7 7 7 53 17 17 16 16 16 16 66

58384 844114 844104 51815 51805 51795 51905 49964 13107 13108 131002 13057 15628 15625 49914 13565 51965 59324 868654 11345 572051 704112 59584 17785 51977 12575 12576 12572 12352 12354 14004 12123

66 35 35 33+64 33+64 33+64 33+64 57 27 27 27 60 39 39 57 7 33+63 66 53 10 30 59 33 17 33+63 56 56 56 55 55 58 58

Norden Olje


INNHOLD NAVN: HANDY WIPES DES 50 HANDY WIPES ROUGH HOLDER HANDY WIPES ROUGH S 15 HANDY WIPES ROUGH S 72 HIDRY COMFORT, 25 KG HIGHFLEX SLIPEKLOSS GRAIN 100 HIGHFLEX SLIPEMATTE GRAIN 150 HIGHFLEX SLIPEMATTE GRAIN 280 HOBBY STAR SPRAYER 5L. HOLDER TIL AIRSPONGE/ HVIT HOOF CARE GL, 20 L HYDROMASTER 206GB HYDROPUMPE 616GB HÅNDSPRAYER ICE MELT LIQUID Plus, 20 KG ICE MELT SPREDER ICE MELT, 12,5 KG ICE MELT, 30 L. ICE MELT, 5 L. ICE MELT, BIG BAG 1250 L. INDUSTIAL REFILL KIT INDUSTRIPISTOL, 40 L. INSECT CLEANER, 1 L. KEM KLEEN, 1 L. KEM KLEEN, 5 L. KEM KLEEN, 500 ML. RTU KJEDEOPPHENG LUBE ANTI-SEIZE CU LUBE FOOD TF, 500 ML LUBE FRS, 500ML LUBE GEAR & CHAIN, 500 ML LUBE GREASE SPRAY, 500 ML LUBE HP, 500 ML LUBE LOCK OIL, 45 ML. LUBE PTFE SPRAY DRY LUBE PTFE SPRAY WET, 100 ML LUBE PTFE SPRAY WET, 500 ML M.F. ALU, 20 L. M.F. KLOR, 20 L. M.P., 5 KG MAX, 1 L. RTU MAX, 20 L. MAX, 5 L. MC ACID PLUS, 23 KG MC ACID PLUS, 230 KG MC ACID, 26 KG MC ACID, 260 KG MC ALKA CIP, 25 KG MC ALKA CIP, 254 KG MC ALKA CL, 23 KG MC ALKA CL, 240 KG MCPROPER PLUS VERT./HORZ. SPRAY MIKSERØR MIKSERØR FASTFIX MIKSERØR ORANGE MIKSERØR TIL 2 MIX SYSTEM MIKSERØR TIL MATCH M 10 ML. MOT FOUR WHEEL APPLICATOR MOT FOUR WHEEL APPLICATOR, AIR MOT ONE WHEEL APPLICATOR

Norden Olje

VARENR.:

SIDE:

12282 58524 14044 14034 60364 7115271 7115281 7115091 59504 49814 12597 59754 59734 58504 125571 58754 12535 12537 12536 12539 49934 58954 131902 11014 11015 110102 710534 72015390 7201520 7201410 7201510 7201450 7201380 7201390 7201400 540041 7201440 11367 11377 11325 135002 13507 13505 11457 11458 11447 11448 11427 11428 11437 11438 59464 826164 870084 875034 82615b4 8502144 52524 52514 52504

58 66 0 58 62 15+66 15+66 15+66 66 8 61 66 66 66 34 33 33 33 33 33 57 66 27 6 6 6 56 23 22 23 22 22 22 23 23 22 22 10 10 10 26 26 26 62 62 62 62 62 62 62 62 66 53 53 53 53 53 31 31 31

NAVN: MULTI OIL, 20 L. MULTI OIL, 5 L. NATUREL, 5 L. NATUREL, 500 ML. RTU NDO INDUSTRISLANGE 15 M. NDO KOPLINGSHUS M/1/2 SPETS NDO KOPLINGSKNIPPEL M/RING NDO KORT STÅLRØR NO-KALK P, 5 KG. OCEAN FOAM SOAP, 500 ML. ODOUR ABSORB P.J.U.K., 1,5 L. PLASTER PLASTER BLÅ PLASTERDISPENSER, D-56 POLISH, 5 L POWDER DES WASH, 12,5 KG POWDER P., 5 KG POWDER WHITE WASH, 12,5 KG POWDER WHITE WASH, 5 L. POWER DES, 20 L. POWER DES, 5 L. POWER DES, 500 ML. RTU POWER, 5 L POWER, 500 ML. RTU PROTECTOR, 20 L. PUMPEBØRSTE TIL MOLYSLIP COPASLIP, GRAPHITE ANTI-SEIZE PVC ELEKTROTAPE PAA 5, 20 L. QUICK OPEN, 1 KG RALLY TAPE - SILVER RALLY TAPE - SVART REP FILLER, 25 KG RONDOMATIC 5E 5 L. 3 BAR ROOF FIX PLUS, 6 KG SALTTABLETTER, 10 KG. SALTTABLETTER, 25 KG. SANDBLÅSER TAPE, 50 MM X 30 METER SANITARY CLEANER, 1 LITER SCANTECH 2000T, 100 G. SCANTECH 2000T, 250 G. SCANTECH 4000 T, 100 ML SCANTECH 4000 T, 250 ML SCANTECH 4000 T, 50 ML SCANTECH 541, 60 ml. SCANTECH 610, 50 ml. SCANTECH 650, 50 ml. SCANTECH 675, 50 ml. SCANTECH 690, 20 ML SCANTECH 690, 250 ML SCANTECH 690, 50 ML. SCANTECH AEROBOND 500 ML. SCANTECH AKTIVATOR A2000, 150 ML. SCANTECH ALZICO ANTI SEIZE, 200 ML. SCANTECH AP999 2 G. SCANTECH COPASLIP, 500 G. SCANTECH CYANO XL SCANTECH CYANOAKTIV, 15 ML. SCANTECH CYANOBLACK, 20 G.

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

VARENR:

SIDE:

708367 708365 11175 111702 59154 59104 59094 59134 11464 12702 49804 17385 51204 51214 51234 11045 12665 13035 126551 12625 13167 13165 131602 13025 130202 566461 826134

35 35 6 6 66 66 66 66 15 54 8 35 57 57 57 7 12 26 12 13 28 28 28 28 28 34 53

711857 13147 135341 711850 711849 51967 59374 572051 NOV41390 NOV41365 711861 11204 825044 825024 825054 825034 825104 830014 830024 830004 825014 830044 8300514 830054 8609042 870034 819664 819614 8404524 860404 870014 8605941

36 29+60 16 36 35 33+63 66 30 11 11 36 14 41 41 40 40 40 41 42 42 41 42 42 42 50 42 51 49 51 43 45 45

69


INNHOLD NAVN: SCANTECH CYANOBLIXT, 20 G. SCANTECH CYANOBOND, 28 G. SCANTECH CYANOBOND, 4 G. SCANTECH CYANOBOND, 500 G. SCANTECH CYANOCLEAR, 3 G. SCANTECH CYANOFIRM, 28 GR SCANTECH CYANOFIRM, 500 GR SCANTECH CYANOFREE SCANTECH CYANOMAX, 20 G. SCANTECH CYANOPLUS, 20 G. SCANTECH CYANOTECH, 20 G. SCANTECH DIAMOND GRIP SCANTECH DRY STICK, LYSBLÅ SCANTECH EASY GRIP SCANTECH FASTFIX CLEAR 2K, 10 G. SCANTECH FASTFIX METAL 2K, 10 G. SCANTECH GRASPHITE ANTI SEIZE 500 G. SCANTECH HYLOMAR ADVANCED FORMULATION, 350 G. SCANTECH HYLOMAR M, 200 ML. SCANTECH HYLOMAR M, 300 ML. SCANTECH HYLOMAR M, 40 ML. SCANTECH HYLOMAR M, 80 ML. SCANTECH METAL MIX, 50 ML. SCANTECH METALSTICK, 120 G. GRÅ SCANTECH MSP 3001 SCANTECH MULTI GRIP TRANSPARENT SCANTECH PAC 2G, 50 ML. SCANTECH POWER SILICON BLACK SCANTECH POWER SILICON RED SCANTECH POWER SILICON TRANSPARENT. SCANTECH POWERBOND PP/PE, 38 ML. SCANTECH PRIMER PP SCANTECH QUICK MIX RAPID, 50 ML. SCANTECH QUICK MIX, 50 ML. SCANTECH RUBBER MIX 2G, 50 ML. SCANTECH SGS 676, 100 G. SCANTECH SUPERAKTIV SCANTECH WOODSTICK, 120 G. TRÆ SEAL EXTRA, 25 L. SEAL, 20 L. SENSITIVE BODY & HAIR, 500 ML SENSITIVE NATUREL, 5 L. SENSITIVE NATUREL, 500 ML. SHINE, 5 L. SHINE, 500 ML. RTU SJABLONG - BOKSTAVER A-Z SJABLONG - HANDICAP SJABLONG- SIFFER 0-9 SKLISIKKER TAPE GUL/SVART 50 MM X 5 SKLISIKKER TAPE SVART SOFT 2G, 1 L. SPOT FOREST MARKER NEON (PINK, BLUE, ORANGE) SPOT FOREST MARKER WHITE SPRAYHÅNDTAK SPRAYMATIC 5S 5 L. 4 BAR SPRINT EASY NORDIC, 20 L. SPRINT, 20 L. SPRINT, 200 L.

70

VARENR.:

SIDE:

860884 860504 860304 860554 8605841 860514 860524 880014 8605334 860194 860654 840604 810164 850094 870064 870074 840484 810154

44 42 42 42 45 43 43 45 44 44 44 51 52 52 48 48 51 49

810074 810054 810104 810024 845144 845004 819754 850044 860644 819514 819504 819524 875024 8750441 870524 870514 870504 835004 870045 845024 17317 17307 12714 12725 12722 13604 130402 54384 54334 54374 711859 711858 12644 52204

50 50 50 50 47 51 50 52 47 49 49 49 48 46 48 47 47 41 46 51 32+64 32+64 54 54 54 8 8 31 31 31 37 37 12 19

52104 58375 59404 112871 11287 11288

19 66 66 27 27 27

NAVN: SPRINT, 5 L. SPÆRREBÅND, GUL/SVART SPÆRREBÅND, HVIT/RØD STATIC, 5 L. STEEL WIPES, 50 STK. STEMPEL 90/10 SUPER CLEANER, 1 L. M/SPRAYHANDTAG SUPER GLAS SUPERDRAIN, 1 L. SUPERGLUE PEN SUPERGLUE REFILL TAPPEKRAN TIL 20 L TRUCK CLEANER, 1 L. RTU TRUCK CLEANER, 20 L. TRUCK CLEANER, 200 L. UDDER DES 1:4 JOD, 20 L. UDDER DES 1:4 JOD, 210 L. UNIVERSAL CLEANER, 1 L. UNIVERSAL CLEANER, 20 L. UNIVERSAL CLEANER, 5 L. UNIVERSAL CLEANER, 500 ML. RTU UNIVERSAL GREASE, 16 KG UNIVERSAL GREASE, 400 G. UNIVERSAL GREASE, 50 KG. UNIVERSAL TAPE UNIVERSALSTICK VARIOMATIC 1P FOAMGUN 1 L. VINYL SPRAY, 500 ML. WASH & WAX, 5 L. WBO - SPORT CLEANER, 25 L. WBO - SPORT CLEANER, 500 ML. RTU WBO - SPORTS CLEANER, 5 L. WIPES WALLMOUNT, 150 ST WIPES WALLMOUNT, 50 ST. WIPES WALLMOUNT, HWR WOOD CLEANER, 1 L. WOOD OIL NATURE, 5 L. WORLDCHEM 959 GBD HYDRONOVA XPERT CUT ONE, 500 ML XPERT AERO CLEANER XPERT ALLROUND CLEANER XPERT ALLROUND CLEANER XPERT ASPHALT CLEANER, 500 ML XPERT COOL SPRAY, 500 ML XPERT ELECTRO SPRAY, 500 ML XPERT GLASS CLEANER, 500 ML XPERT LEAK FOAM, 500 ML XPERT MULTI OIL, 500 ML XPERT MULTI SPRAY, 500 ML XPERT Q-RUST XPERT RAPID CLEANER, 500 ML. XPERT SILICONESPRAY, 500 ML XPERT SPOT CLEANER, 500 ML. XPERT VASELINE SPRAY X-REN 5,0 L. X-REN 5,7 L. BO X-REN, ½ L. YETS, 400 GR ØYESKYLLESPRAY, 250 ML

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

VARENR:

SIDE:

11285 712344 712354 56315 704122 826254 11144 703062 11294 57274 572741 58014 131602 13157 13158 16637 16638 56304 56307 56305 563002 55017 55014 55018 57354 57444 59514 111102 11035 11077 110702 11075 58544 58534 58524 17744 17805 59724 7201500 7100890 890524 8902041 7052342 7201550 7201560 7100900 7201540 7201480 7052343 890442 7201460 7100910 7201470 7201570 12265 12266 12262 511641 58074

27 36 36 12 59 53 14 8 16 45 45 66 26+62 26+62 26+62 60 60 6 6 6 6 39 39 39 37 52 66 27 7 6 6 6 58 58 58 34 34 66 22 20 20 20 20 19 21 21 19 22+35 19 20 19 21 20 19 56 56 56 6 57

Norden Olje


FORKLARING AV PIKTOGRAMMER

BEGREPPSFORKLARING

BEGREPER CYANOACRYLAT:

FORKLARING AV BEGREPER KJEMISK STOFF, SOM ER DEN VIKTIGSTE BESTANDDEL AV HURTIG-HERDENDE LIM.

Piktogram

ANAEROB (UTEN SYRE): ET FELLES NAVN FOR DEN TYPE LÅSING- OG TETTINGSPRODUK- TER SOM HERDER UTEN TILSETNING AV OKSYGEN TIXOTROP:

EN VÆSKE SOM ER TYKK / GEL-LIGNENDE UNDER NORMALE BETINGELSER, MEN VED DEN FYSISKE VIRKNING (F.EKS VED OMRØRING) BLIR TYNNERE.

EPOXY:

KJEMISK STOFF, SOM BLANT ANNET ER KARAKTERISERT VED MEGET HØY REAKTIVITET.

BORKARBID:

EKSTREMT TØFF KJEMISK BINDING SOM BESTÅR AV GRUNN- LEGGENDE ELEMENTER BOR OG KARBON. NESTEN LIKE HARDT SOM DIAMANT.

Følg

vår kanal på ... Så du alltid oppdatert om våre demo videoer! På vår Youtube-kanal har vi lastet opp alle våre demo-videoer der du raskt og visuelt lærer å bruke våre high-tech lim eller profesjonelle rengjøringsprodukters.

Norden Olje

Som abonnent har du alltid en rask tilgang til videoene og vil bli gjort oppmerksom på nye opplastinger på Youtube! Ønsker du praktiske tips, råd, og samtidig enkel illustrert læring? Abonner på youtube!

Bestill på tel. 66 81 39 70 · info@nordenolje.no

Brugsområde

Betydning

Gulv

Rengjøringsmiddel for harde gulv

Gulv

Rengjøringsmiddel for tregulv

Gulv

Rengjøringsmiddel for tepper

Gulv

Rengjøringsmiddel for tepper

Overflatebehandling

Rengjøringsmiddel for toaletter

Overflatebehandling

Rengjøringsmiddel for sanitæranlegg

Overflatebehandling

Rengjøringsmiddel til vasker

Overflatebehandling

Rengjøringsmiddel til overflate- og møbelrengjøring

Overflatebehandling

Universelle rengjøringsmidler for kjøkkenet

Overflatebehandling

Rengjøringsmiddel for rengjøring av rustfritt

Overflatebehandling

Rengjøringsmiddel for ovner

Overflatebehandling

Rengjøringsmiddel for avløp

Overflatebehandling

Avkalkingsmiddel

Overflatebehandling

Desinfeksjonsmidler av gulv og overflater

Overflatebehandling

Vaskemidler Universal

Overflatebehandling

Vaskemiddel for bløtlegging

Manuel

Vaskemidler Universal

Manuel

Rengjøringsmiddel for gulvbehandling

Manuel

Vaskemidler for manuell rengjøring

Manuel

Rengjøre glass, speil og vinduer

Manuel

Hand oppvaskmiddel

Maskin

Vaskemidler for gulv og bolig

Maskin

Vaskemidler for ekstra utstyr

Maskin

Vaskemidler til bruk i lav- eller høytrykkssprøyter

Maskin

Vaskemidler for automatiske gulv maskiner

Maskin

Vaskemiddel for vaskemaskiner

Maskin

Vaskemidler til vaskemaskiner

Maskin

Vaskemiddel for tøy

Demovideo

Se våren demo video på Youtube.com

71


DAGLIG RENGJØRING SCANTECH ·

·

AEROSOLER · MARKØR FARGER · SPESIALPRODUKTER ·

AVFETTING & DESINFEKSJON PERSONLIG HYGIENE

·

SMØREFETT · · AGRO

OLJER

· ·

SPYLERVÆSKE WIPES

Norden olje AS Berghagan 7, NO-1405 Langhus Tel: +47 66 81 39 70 E-mail: info@nordenolje.no www.nordenolje.no

Norden Olje ApS Platinvej 21 DK-6000 Kolding Tel: +45 96 53 53 53 Fax: +45 96 53 53 54 E-mail: info@nordenolje.dk www.nordenolje.dk ÖECM ERETN IFTIE R A D E ISLJ

·K TNS KLIVTEATL+I TKEU

AKPU A +N EN N =G NSGKA G AEPM·A NEG

M

Billdalsvägen 2 SE-436 55 Hovås Tel: +46 (0)31 700 17 80 Fax: +46 (0) 31 700 98 70 E-mail: info@nordenolje.no www.nordenolje.se

KVA

Norden Olje AB

Leter du etter kvalitet, kunnskap og engasjement? Bra, for det er de ord, vil lever etter. Vi ønsker og arbeider daglig for å være noe annet og mer enn bare en leverandør av service- og vedlikeholdsprodukter. Vi vil være din samarbeidspartner for kunnskap, riktig bruk og bedre kvalitet for deg. Det er derfor vi setter deg, som kunde, i sentrum. På denne måten mener vi og ønsker vi, å skille oss ut fra våre konkurrenter.

Besøk vår hjemmeside, hvis du ønsker å vite mer om oss:

www.nordenolje.no

Vi har spesialisert oss i høyteknologiske service- og vedlikeholdsprodukter til transportindustrien, prosessindustrien og matvareindustrien, samt til storkjøkken og landbruk. Vårt felt, hva angår produktkvalitet, service, utdannelse og miljøhensyn.

Produktkatalog Norsk 2016  
Produktkatalog Norsk 2016  
Advertisement