Produktkatalog Svensk 2016

Page 1

DAGLIG AGRO

RENGÖRING ·

· AEROSOLER · SPECIALPRODUKTER

PRODUKT KATALOG

·K TNS

U+N

ME ILM JÖ

A C ENR

LKITVEAT L+I TKEU

TGIFIE R A D E

KVA AKP

AG

ESNKGA GG = AP G E·MEAN

MARKÖRFÄRGER ·

· AVFETTNING SCANTECH ·

·

SMÖRJFETT PERSONLIG

·

OLJOR HYGIEN

· ·

SPOLARVÄTSKA WIPES


ISO-CERTIFIERADE

Norden Olje är certifierade enligt ISO 9001 och -14001, därigenom säkerställs vår produktmässiga kvalitet och en stark miljöprofil. ISO 9001 - handlar om sunt förnuft. Kvalitetsstandarden ISO 9001 handlar helt enkelt om att alla i företaget - med hjälp av deras sunda förnuft - tillämpar kvalitetsstandarden ISO 9001 som ett effektivt styrverktyg. Detta innebär att chefer och medarbetare ... - Kontrollerar att företaget “gör det rätta” och inte bara “göra saker rätt” - Har ett starkt fokus på att förebygga fel, bland annat vid valet av leverantörer, kundleveranser och produktutveckling. - Involverar sig i ständiga förbättringar - Kritiskt bedöma effektiviteten i nuvarande rutiner.

Detta system bidrar till att säkerställa konti- na och är ett verktyg för att systematiskt nuiteten av företagets produkter eller tjän- skapa ständiga förbättringar. Detta kan t ex ster. vara energisparande, avfallsminimering och effektivare planering och resursanvändning ISO 14001 - Miljö i produktion, etc. Ett miljöledningssystem efter ISO 14001 Det är typiskt i arbetet för ständiga föromfattar att företaget formulerar en bättringar och genom ökat fokus på god miljöpolicy och att man från den uppsätt- verksamhetsstyrning att företag med ning av miljömål och -åtgärder planerar att miljöledningssystem kan uppnå miljö- och uppnå sina mål. En viktig grund för detta konkurrensfördelar. arbete är den miljöutredning av bolag- Det finns flera fördelar med ett certifiets miljöprestanda - som ger en bild av erat miljöledningssystem. Bland annat “var skon klämmer” och de villkor som är får företaget ökat förtroende hos kunder miljömässigt viktiga att arbeta med. En vik- och myndigheter samt att ett certifierat tig punkt är ständig förbättring - miljöled- miljöledningssystem ger bolaget en positiv ningssystemet utvärderas kontinuerligt miljöprofil, vilket i många fall är en viktig och företaget kan inte bara vila på sina konkurrensparameter. lagrar i termer av vad du har åstadkommit miljömässigt utan måste ständigt hitta nya Se även vår kvalitets- och miljöpolitik på platser för att förbättra sin miljöprestanda. sidan 67. Miljöledningssystemet hjälper företaget att skapa fokus på de betydande miljöaspekter-

Norden Olje


också säkerställa att du som kund får de varor som beställts och vid rätt tidpunkt. Med vår kompetens kan vi vägleda och ge råd till våra kunder om de bästa produkterna, lösningarna och metoderna och också ge handledning i praktisk användning. Därför består mer än halva Norden Oljes medarbetarstab av specialutbildade säljare som är beredda att klara de krav du ställer på oss- och du kommer bli överraskad över hur mycket vi faktiskt kan hjälpa dig med!

BYGG & YTBEHANDLING

FETT & OLJOR SCANTECH TÄTNINGAR, LÅSVÄTSKOR, LIM OCH PACKNINGSMATERIAL

Med vänlig hälsning Pär Hallén Country Manager, Sweden

Se mer om oss i vår presentationsfilm på www.nordenolje.se

Norden Olje

AVFETTNING & DESINFEKTION

PERSONLIG HYGIEN TVÅL, HANDDESINFEKTION, OCH LOTION

WIPES

AGRO DIVISION

SIDOR 6-9 SIDOR 10-13 SIDOR 13-15 SIDOR 15-17 SIDOR 18-24 SIDOR 25-29

Som kund hos Norden Olje kommer du att möta engagerade säljare med fokus på att finna optimala lösningar även för dina mest krävande uppgifter inom rengöring, hygien, reparation och underhåll. Vi levererar högeffektiva kvalitetsprodukter och värdeskapande lösningar som vi har varit kända för i över 20 år. Hos Norden Olje är vi 100 medarbetare som gör allt vi kan varje dag, för att skapa en positiv skillnad hos våra 15.000 kunder i de Nordiska länderna. Vi anstränger oss varje dag för att bevisa att det är det personliga mötet som gör skillnad i vårt samarbete med kunderna. Hos oss betyder kvalitet inte bara varans egenskaper utan också hur våra kunder upplever ett vänligt och professionellt bemötande av våra medarbetare som vet vad de talar om. Vårt fokus på kvalitet skall

SIDOR 30-38

NORDEN OLJE

AEROSOLER

SIDOR 39

Välkommen till

SIDOR 40-53

AVLOPP & URINALER

SIDOR 54-57

AVKALKNING & SANITET

SIDOR 58-59

DISK & TVÄTT

SIDOR 60-65

GOLV & UNIVERSALRENGÖRING


Värdeskapande lösningar

Norden Olje ägs av den världsomspännande amerikanska Fortune 200 koncernen, ITW (Illinois Tool Work Inc.). Det betyder att vi har en stark, global och inte minst pengastark ägare som öppnar för intressanta utvecklingsmöjligheter. Genom ITW har vi tillgång till kunskap och produktutveckling via internationella systerföretag, det ger oss en global insikt i vad som händer på marknaden. Vårt huvudkontor är beläget i Kolding, där vi delar utrymmen med vår storasyster, Novadan. Det ger oss professionella redskap i form av kvalitets, registrerings och utvecklingsavdelningar. Därutöver har vi laboratorium och produktion som till fullo utnyttjas i våra gemensamma lokaler. Vi har också ett nära samarbete med vårt systerbolag Quimsa, med säte i Malaga. Quimsa är en sydeuropeisk upplaga av NORDEN OLJE, och vi kan därför utnyttja synenergier genom tät samverkan. Detta samarbete gynnar särskilt våra kunder, eftersom det bidrar till att vårt sortiment består av beprövade produkter av hög och professionell kvalitet.

4

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

Norden Olje


Söker du kvalitet, kunskap och engagemang? Bra, för det är våra ledord. Vi vill inte bara vara en leverantör av service- och underhållsprodukter, utan även din samarbetspartner för bättre kvalitet. Därför sätter vi dig som kund i centrum.

Norden Olje

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

5


GOLV & UNIVERSAL

GOLV- & UNIVERSALRENGÖRING

GOLV & UNIVERSALRENGÖRING

Kem Kleen Ett högkoncentrerat effektivt rengöringsmedel för daglig rengöring. Produkten innehåller vårdande och naturliga oljor. Har god fettlösande effekt, behaglig doft och gör inte bonade golv matta. Används på alla ytor som tål vatten.

Produktdata

ph-värde: 9,4

1 LITER 5 LITER RTU 500 ML

Artikel nr. 11014 Artikel nr. 11015 Artikel nr. 110102

Universal Cleaner Flytande alkaliskt universalrengöringsmedel. Används på alla ytor som tål vatten. Anpassad för rengöring inom alla typer av industrier. Specialområde för universal cleaner är tex storkök och bageri.

Produktdata

ph-värde: 12

1 LITER 5 LITER 20 LITER RTU 500 ML

Artikel nr. 56304 Artikel nr. 56305 Artikel nr. 56307 Artikel nr. 563002

Naturel Ett naturligt rengöringsmedel för behandlade trägolv, trämöbler, linoleum, porösa stengolv, poröst kakel. Kalkbindare är tillsatt för att förhindra kalkutfällning = gråa golv. Tar effektivt bort smuts och lämnar en skyddande och vårdande film på ytan. Naturel är primärt ett medel vid växeltvätt som inte skall användas dagligen utan när ytan är matt eller svår att rengöra.

Produktdata

ph-värde: 11

5 LITER RTU 500 ML

Artikel nr. 11175 Artikel nr. 111702

WBO Sport Cleaner Lågskummande alkaliskt rengöringsmedel för hall och sportgolv. Produkten tar snabbt och effektivt bort limrester, skomärken, hudfett, polish, sot, olja, nikotin, tuggummi, m.m. Används som rengöring på golv/ ytor av trä, sten, gummi och syntetiska material. Är speciellt effektivt till att ta bort lim/vax i sporthallar, gymnastiksalar, omklädningsrum, duschutrymmen samt på redskap och utrustning.

Produktdata

ph-värde: 11,5

5 LITER 20 LITER RTU 500 ML.

Artikel nr. 11075 Artikel nr. 11077

400 G

Artikel nr. 511641

Artikel nr.110702

Yets Skurpasta som används på glas, porslin, kakel, campingvagnar, möbler av plast, båtar m.m. Produkten avlägsnar dessutom rost och missfärgningar från metallytor.

6

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

Norden Olje


GOLVVÅRD Wash & Wax Kombinerat rengörings- och bonmedel för alla ytor som tål vatten. Används för rengöring av alla typer av golv som sten, vinyl,kork, linoleum,kakel, klinkers, gummi trä o.dyl. Används även för rengöring av bord och stolar på skolor och liknande då den lämnar en vaxbeläggning som gör det svårare för tusch, bläck och gummimärken att fastna.

Produktdata 5 LITER

ph-värde: 9,6 Artikel nr. 11035

Polish Skyddar och ger extrem högglans på golv. Produkten är snabbtorkande och ger en halksäker, blank och transparent yta. Polish är ett flytande metall- och akrylbaserat bonmedel för alla underlag som tål vatten.

Produktdata 5 LITER

ph-värde: 9,2 Artikel nr. 110451

DAMMREDUCERING Dust Buster 100 Ph neutralt golvtvättmedel med dammreducerande effekt. Dust Buster 100 är en flytande produkt, med bra tvättresultat, som INTE orsakar stopp i golvmaskinernas munstycken. Dust Buster 100 innehåller ett speciellt coatingsystem, sammansatt av naturoljor. I rengöringsprocessen förses golvet med en tunn beläggning, som binder damm och därmed hindrar detta att virvla upp när man kör på golvet med truckar eller annan trafik. Dessutom hämmas skapandet av statisk elektricitet. Dust buster 100 används på lagergolv av t ex betong eller epoxy.

Produktdata 5 LITER

ph-värde: 7 Artikel nr. 11504

Dust Buster 200 Ph neutralt golvtvättmedel med dammreducerande effekt. Dust Buster 200 är en flytande produkt, med bra tvättresultat, som INTE orsakar stopp i golvmaskinernas munstycken. Dust Buster 200 innehåller ett speciellt coatingsystem, sammansatt av naturoljor. I rengöringsprocessen förses golvet med en tunn beläggning, som binder damm och därmed hindrar detta att virvla upp när man kör på golvet med truckar eller annan trafik. Dust Buster 200 används på institutionsgolv belagda med vinyl, linolium, klinker och trä.

Produktdata 5 LITER

ph-värde: 7 Artikel nr. 11514

Dust Buster 300 Borstgranulat för dammreducering. Dust Buster 300 används vid borstning, därmed reduceras dammspridning med upp till 90%, där ytorna lämnas fria från flyktigt damm. Golvet lämnas med en tunn beläggning, som binder dammet upp till en vecka efter behandling. Dust Buster 300 är en 100% naturprodukt, som varken luktar eller innehåller konserveringsmedel.

Produktdata 5 LITER

Artikel nr. 11524

Floor Wash Kraftigt rengöringsmedel med dammbindande effekt för tvätt av obehandlade betonggolv. Produkten avlägsnar effektivt olja, fett, sot och smuts. Floor Wash minimerar dammpartiklar i luften och ger därmed en bättre arbetsmiljö. Är speciellt lämpligt för lagergolv, verkstadsgolv, samt andra golv av sten, kakel, klinker och trä.

Produktdata 5 LITER

Norden Olje

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

ph-värde: 11,2 Artikel nr. 13565

7

GOLV & UNIVERSAL

GOLV- & UNIVERSALRENGÖRING


GOLV & UNIVERSAL

GOLV- & UNIVERSALRENGÖRING

GLASRENGÖRING

Super Glas Flytande tvättmedel för glasytor. Lämnar ett antistatiskt och smutsavvisande skydd. Framställt för tvättning och högglanspolering av glas, speglar, krom, plast, akryl m.m. Super Glas innehåller inte ammoniak och är särskilt lämplig för bilbranschen.

Produktdata

ph-värde: 11,9

500 ML

Artikel nr. 703062

Shine Rengöringsmedel för glasytor. Används för rengöring av fönster, bilrutor, glasytor och blanka ytor. Kan också användas på målade ytor. Bör dock inte användas på vattenbaserade färg eller lackytor. Används koncentrerat. Spraya på och torka av med en trasa. Shine avdunstar snabbt och lämnar inga ränder eller film på ytan. Tar bort fett, olja , smuts, nikotin m.m. Fungerar ner till -10°C.

ph-värde: 11

5 LITER RTU 500 ML.

Artikel nr. 13604 Artikel nr. 130402

LUKTBEKÄMPNING Bio Fresher Bakteriehaltigt luktborttagningsmedel som helt tar bort lukt genom att bryta ner de organiska orsakerna till lukten. Bakteriestammarna i produkten är helt oskadliga och är inte under några omständigheter sjukdomsframkallande. Bio Fresher har ett mycket brett användningsområde som bla omfattar bilar, husbilar, båtar, inrökta lokaler, offentliga toaletter, avfallscontainrar och uppsamlingsområden för avfall. Luktborttagning efter översvämningar och bränder, slamavvattning och slamtorkning, transportcontainrar för slam, djurstall m.m.

Produktdata

ph-värde: 6-7,5

500 ML 5 LITER

Artikel nr. 17772 Artikel nr. 17775

225 G

Artikel nr. 49804

Odour Absorb Luktabsorberare - fast pastagelé med aktivt kol. Produkten absorberar föroreningar och eliminerar lukt istället för att kamouflera lukten genom att tillföra parfym. Kan användas överallt där lukten bör förbättras . Effektiv på områden upp till 28 m².

HÅLLARE TILL ODOUR ABSORB Artikel nr. 49814

8

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

Norden Olje


Deodize Ett kombinerat rengöringsmedel och luktborttagare som används på alla ytor som tål vatten. Deodize är lämpligt för användning inom livsmedelsindustrin, men även för djurkliniker, avfallsrum, containrar, schakt och liknande där dålig lukt kan uppstå. Är tex lämpligt på toalettgolv som luktar urin.

Produktdata

ph-värde: 9,2

5 LITER RTU 500 ML.

Artikel nr. 11065 Artikel nr. 110602

BRUKSANVISNING:

Golv- och universalrengöring PRODUKT

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1101

KEM KLEEN

9,4

X

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

11065

DEODIZE

5,3

x

x

11035

WASH & WAX

9,6

703062

SUPER GLAS

7

X x

13604

SHINE

11

11045

POLISH

9,2

13565

FLOOR WASH

11,2

511641

YETS

11175

NATUREL

1107

WBO Sports Cleaner

11504

DUST BUSTER 100

7

DUST BUSTER 200

7

11524

DUST BUSTER 300

-

x

X X

x

X

x

X

X

X x

X X

X X

11,5

11514

Norden Olje

x

x 11

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

x

X

x

x X

x

x

x

X

x

X

X

x

x

x x

X x

x x

Damm

12

X

Lim

UNIVERSAL CLEANER

X

Luftrengörare

5630

x

Växeltvätt

BIO FRESHER

Vinyl

1777

Emalj

Namn

Soprum

Cement/Betong

Gummi

Linoleum

Terrazzo

Trä/Kork/Lack

Marmor

Kakel/Klinker

Golvtvätt

Toalett

Bad/Sanitet

Speglar/Glas

Aluminium

Rostfrittstål

Inventarier

PH värde

Art. nr.

x x

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

x

x

x

x

x

x

x

9

GOLV & UNIVERSAL

GOLV- & UNIVERSALRENGÖRING


DISK & TVÄTT

DISK & TVÄTT

DISK

M.F. Alu Flytande maskindiskmedel för industrimaskiner med automatisk dosering. Produkten är miljövänlig och mild men ändå kraftig. Speciellt anpassat för rengöring av aluminium.

Produktdata

ph-värde: 14

20 LITER

Artikel nr. 11367

M.F. Klor Flytande maskindiskmedel för industrimaskiner med automatisk dosering. Ett kraftigt koncentrat utan lukt. Avlägsnar effektivt missfärgningar och ger en ren och blank yta.

Produktdata

ph-värde: 14

20 LITER

Artikel nr. 11377

Glow Sköljmedel för alla typer av diskmaskiner med injektor eller doseringsfack. Ger en kortare torktid och eliminerar ränder och fläckar på disken.

580 005

Produktdata

ph-värde: 4

5 LITER

Artikel nr. 11345

M.P. Klorhaltigt maskindiskmedel i pulverform för alla typer av diskmaskiner med manuell påfyllning. Ger en ren och blank disk. Tar effektivt bort beläggningar av kaffe och te. M.P. är ett starkt men skonsamt diskmedel för alla typer av diskmaskiner.

Produktdata

ph-värde: 11,5

5 KG

Artikel nr. 11325

Dishwashing Tabs Dishwashing Tabs är lämpligt för disk av servis och bestick i små industri och hushålls diskmaskiner. Dishwashing Tabs tar effektivt bort alla typer av smuts i form av fastbrända matrester, läppstift, stärkelse och avlagringar. Dishwashing Tabs är utan klor och fosfatfri. Dishwashing Tabs innehåller glasinhibitor, vilket gör glasen blanka efter diskning. Dishwashing Tabs innehåller aluminiumskyddande ingredienser som gör att aluminumredskapen/utrustningen inte blir svarta efter diskning. Dishwashing Tabs är förpackade i en vattenlöslig film som gör hanteringen av tabletterna och start av maskinen mycket enkel.

10

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

Produktdata

ph-värde: 11,5

70 TABS

Artikel nr. 60567

Norden Olje


DISK & TVÄTT

Flytande diskmedel. Används för handdisk och rengöring av bord, stolar, golv m.m. Disk Cleaner löser upp fett och smuts och har en behaglig dof. Produktdata 526 015 1 LITER

ph-värde: 5,5 Artikel nr. 113141

Salttabletter Salttabletter för mjukgörning av vatten vid disk. Salttabletter används med fördel i mindre automatisk avhärdningsanläggningar (jonbytaranläggningar) med inbyggd saltbehållare eftersom dessa anläggningar är särskilt känsliga mot föroreningar. Salttabletter kan användas i alla automatiska vattenmjukgörningsanläggningar. Används t.ex. i tunnelmaskiner, entanksmaskiner, på hotell, simhallar restauranger, konferensanläggningar, bensinstationer, caféer,vårdhem och andra platser där det är nödvändigt för att diska via disksystem med saltbehållare. Myndigheterna har specifika krav för kalcium och renlighet på diskstationer.

Produkt

Produktdata 10 KG 25 KG

ph-värde: 11,5 Artikel nr. NOV41390 Artikel nr. NOV41365

M.F. Alu

M.F. Klor

M.P.

Dishwashing Tabs

Disk Cleaner

Glow

11367

11377

11325

60567

113141

11345

14

14

11,5

11,5

5,5

4

Flytande

Flytande

Pulver

Tabs

Flytande

Flytande

Maskin m/manuell påfyllning

nej

nej

ja

ja

nej

Ja

Maskin m/automatisk dosering

ja

ja

nej

nej

nej

Ja

Manuell disk

nej

nej

nej

nej

ja

nej

Anpassat för disk av aluminium

ja

nej

ja

ja

ja

1,5 ml/L vatten 1,5 ml/L vatten 2 g/L vatten

1 tabs

0,2 ml/L vatten

3 ml/L vatten 3 ml/L vatten 3 g/L vatten

1 tabs

0,3 ml/L vatten

ja 0,2 ml/L vatten 0,6 ml/L vatten

4,5 ml/L vatten 4,5 ml/L vatten 4 g/L vatten

1 tabs

0,4 ml/L vatten

ja

ja

Art. nr pH Form

Dosering mjukt vatten <10°dH Medelhårt vatten 10-20 °dH Dosering hårt vatten >20 °dH

Svanemärkt

Norden Olje

nej

nej

nej

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

1 ml/L vatten ja

11

DISK & TVÄTT

Disk Cleaner


DISK & TVÄTT

DISK & TVÄTT

TVÄTT

Colour & White Wash Flytande tvättmedel för kulör- och vittvätt. Innehåller enzymer men inte LAS (optisk vit och blekmedel) vilket gör att tvättmedlet är speciellt skonsamt mot tygets färger och fibrer. Kan användas i alla maskintyper och är effektivt vid tvättning av arbetskläder.

Produktdata

ph-värde: 8,8

5 LITER

Artikel nr. 12625

Powder White Wash Powder White Wash är ett bredspektrat tvättpulver som lämpar sig för maskintvätt vid 40-95 ° C för alla typer av vita och ljusa färgade plagg. Används i alla maskintyper. Produkten innehåller blekmedel som bleker färgade fläckar bort vid 50-95 ° C. Ju högre temperatur desto bättre blekning. Powder White Wash kan användas för att tvätta alla typer av färgade textilier vid 40°C, och färgäkta färgade artiklar i behov av blekning vid 50-60 ° C.

Produktdata

ph-värde: 10,5

12,5 KG

Artikel nr. 126551

Powder Des Wash Powder Des Wash är ett speciellt framtaget desinficerande tvättpulver. Används i alla maskintyper. Produkten används främst för desinficerande tvättning av alla typer av vita och ljusa färgade textilier, med undantag av ull och silke. För tvättning på/i sjukhus, vårdhem, institutioner. Produkten är testat efter ett erkänt tvättprogram inom sjukhussektorn i Tyskland som kräver effektivitetstest log7 - dvs 10 miljoner bakterier ska minskas till 1.

Produktdata

ph-värde: 9,7

12,5 KG

Artikel nr. 126651

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Soft 2G Effektivt textilsköljmedel. Underlättar strykningen och ger tvätten en fräsch doft. Innehåller kationiska tensider som verkar mjukgörande. Gör plagget mjukt och skönt och motverkar statisk elektricitet i syntetiska fibrer.

Produktdata

ph-värde: 3

1 LITER

Artikel nr. 12644

Static Statiskt sköljmedel för moppar, golvtrasor m.m. Den statiska effekten drar till sig hår, damm och smuts och gör rengöringen lättare. Ger en finare arbetsyta och lämnar en god doft.

Produktdata

ph-värde: 5,5

5 LITER

12

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

Artikel nr. 56315

Norden Olje


AVKALKNING & SANITET

Produkt

Colour & White Wash

Powder White Wash

Powder des Wash

Static

Soft 2G

Art. nr

12625

12655

12665

56315

12644

8,8

10,5

9,7

5,5

3

pH

40-95°

60°

-

-

ja

nej

nej

ja

ja

Blekmedel

nej

ja

ja

nej

nej

Optisk vit

nej

nej

nej

nej

nej

Enzymer

ja

ja

ja

nej

nej

Tvätta för hand

ja

nej

nej

nej

5 ml / 8 liter vatten

Dosering mjukt vatten <10°dH

20 ml/kg

16 ml/kg

2-5 dl / 100 l vatten

2-4 ml/kg

Medelhårt vatten 10-20 °dH

25 ml/kg

18 ml/kg

-

-

Dosering hårt vatten >20 °dH

30 ml/kg

20 ml/kg

-

-

Max 5 ml/kg

nej

nej

nej

Dosering ull och silke Svanenmärkt

30 g/kg

nej

AVKALKNING & SANITET

40-95°

Parfym

Tvätt temp. °C

Labelling applied

AVKALKNING & SANITET

Cerox Starkt, surt avkalknings- och fosforiseringsmedel för avkalkning av alla syrafasta ytor som porslin, betong, metall, kakel, emalj m.m. Produkten kräver ingen behandling eller bearbetning med andra produkter före eller efter användning. Cerox är lämplig i våtrum för att ta bort kalk, svamp och tvålrester.

Produktdata 1 LITER 5 LITER RTU 1 LITER

ph-värde: 0,2 Artikel nr. 11214 Artikel nr. 11215 Artikel nr. 112102

Cerox Plus Surt skummande rengöringsmedel. CEROX PLUS är ett starkt surt skummande rengöringsmedel som används till periodisk avkalkning av alla ytor som tål sura medel. Produkten innehåller en stor mängd fosforsyra och är därför effektiv mot tjocka kalkbeläggningar. CEROX PLUS ger ett tätt och stabilt skumlager.

Norden Olje

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

Produktdata 5 LITER

ph-värde: 2 Artikel nr. 11275

13


AVKALKNING & SANITET

Cerox Gel Stark, sur avkalknings- och rostborttagningsgéle. Används till avkalkning och borttagning av rost på alla syrafasta ytor som porslin, glas, plast, kakel m.m. Idealisk att använda på lodräta ytor. Kan skada betong och emalj. Bör inte användas på marmor. Får inte blandas med klorhaltiga produkter.

Produktdata

ph-värde: 0,4

AVKALKNING & SANITET

1 LITER

Artikel nr. 112441

ACT Toilet Cleaner Kalkborttagnings- och sanitetsrengöringsmedel för daglig rengöring av alla sanitära utrymmen. Produkten har en god doft och vidhäftningsförmåga och lämnar en blank yta som avvisar smuts, hudfett och tvålrester.

Produktdata

ph-värde: 1

750 ML

Artikel nr. 703022

Sanitary Cleaner Tjockflytande sanitetsrengöringsmedel för daglig rengöring av sanitära utrymmen. Används på kakel, emalj och rostfritt stål. Har kalkförebyggande effekt.

Produktdata

ph-värde: 11

1 LITER

Artikel nr. 11204

Super Cleaner Klorhaltigt rengöringsmedel för stenplattor och fogar. Används för rengöring av murbruk och silikonfogar, stenplattor, klinker, murar, emalj, sten, rostfritt stål, glasfiber och plast. Typiska användningsområden är våtrum, duschutrymmen, spa-anläggningar, omklädningsrum, motionsanläggningar, skolor, hotell m.m. Super Cleaner avlägsnar effektivt mörka fläckar, tvålrester och beläggningar. (Super Cleaner levereras med sprayhandtag).

Produktdata

ph-värde: 13

1 LITER

Artikel nr. 11144

SPRAYHANDTAG Artikel nr. 58374

Dex Flytande surt rengöringsmedel som innehåller 20% saltsyra med korrosionsinhibitor. Används för rengöring av järn, stål, koppar och mässing. Kan också användas för rengöring och syratvätt av betonggolv, brandmurar, fasader, våtrum, toaletter m.m.

Produktdata

ph-värde: 0

750 ML 5 LITER 20 LITER

14

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

Artikel nr. 11222 Artikel nr. 11225 Artikel nr. 11227

Norden Olje


AVLOPP & URINALER

NO-Kalk P Används vid avkalkning av tvätt-, disk-, kaffemaskiner, grytor m.m.

Låt dig inspireras av vår demovideo på vår hemsida www.nordenolje.se

5 KG

Artikel nr. 11464

Eller prenumerera på vår YouTube-kanal som alltid är uppdaterad med våra nyaste produktfilmer.

Slipmattan är på ena sidan gjord av ett högkvalitativt HDSkum och på andra sidan med slipkorn. Är lämplig för vattenslipning men kan även användas vid torrslipning. Den är lätt att rengöra och är mycket hållbar. Slipklossen är framställd av ett medelhårt polyuretanskum med slipkorn på alla 4 sidor. Den används våt på alla slipbara ytor som tål vatten. Leveras i 2 olika kornstorlekar beroende på arbetet.

Highflex slipmatta, grain 280 Artikel nr. 7115091 Highflex Slipkloss, grain 100 Artikel nr. 7115271 Highflex Slipkloss, grain 150 Artikel nr. 7115281

BRUKSANVISNING:

Avkalkning & Sanitet PRODUKT Art. nr. Namn 11222

DEX

11215

CEROX

11275

Cerox Plus

112441

Cerox Gel

11464

NO-Kalk P

11144

SUPER CLEANER

11204

SANITARY CLEANER

703022

ACT TOILET CLEANER

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Inventarier

X

X

Rostfritt stål

Aluminium

X

X

X

X

X

X

X X

Speglar/Glas

Bad/Sanitet

Toalett

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kakel/Klinker

Emalj

Vinyl

Linoleum Cement/betong

Soprum

X X

Tvätt-/diskmas.

Kaffemaskin/ grytor/kittel

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AVLOPP & URINALER

Drain Flytande alkaliskt avloppsrengöringsmedel som löser upp fett, hår och tvålavlagringar. Förebygger dålig lukt i avlopp.

Norden Olje

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

Produktdata

ph-värde: 14

1 LITER

Artikel nr. 13084

15

AVLOPP & URINALER

Highflex slipklossar/-matta


AVLOPP & URINALER

Quick Open Snabbverkande och mycket effektivt avloppsmedel i pulverform. Öppnar snabbt och effektivt upp tillstoppade avlopp och vattenlås. Löser snabbt och effektivt upp fett, hår, tvålavlagringar m.m. Förebygger dålig lukt i kloaker, vattenlås och avlopp.

Produktdata

ph-värde: 14

1 KG

Artikel nr. 135341

1 KG

Artikel nr. 51304

AVLOPP & URINALER

Enzyme Urinal Fresher Urinaltabletter med mikroorganismer för urinaler. Mikroorganismerna skapar aktiva enzymer som bryter ner de organiska ämnena och den dåliga lukten i avloppen. Enzym Urinal Fresher håller samtidigt avloppet rent och fräscht.

Enzyme Bakterologiskt avloppsmedel som innehåller bakterier och enzymer som rengör och bryter ner lukt, fett och alla typer av organiskt avfall. Tar även bort fläckar från kläder, tex olja, blod, kaffe , te och rödvin. Produktdata

ph-värde: 7-9

1 LITER 5 LITER 20 LITER

Artikel nr. 13184 Artikel nr. 13185 Artikel nr. 13187

Aqua-Lock Spärrvätska för kloaker och vattenfria urinaler. Speciellt lämpligt att använda i vattenfria urinaler och avlopp med låg vattengenomströmning där det finns risk för att vattenlåsen torkar ut. Produkten är lättare än vatten och lägger sig därför som en hinna på ytan och hindrar odörer från avloppet.

1 LITER 5 LITER

16

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

Artikel nr. 13074 Artikel nr. 13075

Norden Olje


AVLOPP & URINALER

Bi-Chem 250 FE Solupack Bakteriebeständig avloppsprodukt i pulverform med praktisk självupplösande påse. Används i förebyggande syfte i fettavskiljare, avlopp, avloppssystem, vattenlås och septitankar. Är baserat på mikroorganismer och enzymer. Bryter ner vegetabiliska och animaliska fetter och oljor, cellulosa, stärkelser, tensider osv. Används i storkök, restauranger, hotell m.m.

5 KG

Artikel nr. 60324

1 SPANN (6X 908 g)

Artikel nr. 60294

Bakterieprodukt i pulverform. Används i samband med spillvattenrening i tex pumphus, fettavskiljare samt luftnings och rengöringstankar. Bryter ner vegetabiliska och animaliska fetter och oljor. Verkar vid ett pH värde på 4,5-8,5. Optimal verkan vid ett pH värde på ca 7.

AVLOPP & URINALER

Bi-Chem DC 2000 GL Biosock

Grease Stopper Flytande bakteriehaltig avloppsprodukt primärt för fettavskiljare. Används till förebyggande underhåll av avlopp, avloppsystem, vattenlås och fettavskiljare. Vid regelbunden användning reduceras mängden fettavlagringar och motverkar därmed stopp. Reducerar luktämnen genom att sänka den biologiska produktionen av komponenter som luktar.

Produktdata

ph-värde: 8-9

5 LITER

Artikel nr. 17785

Enzym doserings system MOOD/BODD Enzym doseringsanläggning till dosering av Enzym/Grease Stopper. Finns både med batteridrift och nätdrift.

1 ST. MOOD (NÄTDRIFT) 1 ST. BODD (BATTERIDRIFT)

Artikel nr. 590641 Artikel nr. 59074

BRUKSANVISNING:

Avlopp och Urinaler PRODUKT Art. nr.

Namn

Avlopp i bad

Avlopp i toaletter

Avlopp i handfat

Vattenlås

13084

DRAIN

X

X

X

X

X

X

X

1318

ENZYME

60294

BIOSOCKS

13534

QUICK OPEN

Fett avskilljare

Spillvattenrengöring

Rengöring

Luktborttagning

X

X

X X

X

X

X

1307

AQUA-LOCK

X

X

X

X

17785

GREASE STOPPER

X

X

X

X

51304

ENZYME URINAL FRESHER

60324

BIO SOLUPACK

Norden Olje

vattenfria urinaler

X

X X

X X

X

X

X

X

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

17


AEROSOLER

AEROSOLER

AEROSOLER

AEROSOLS INDUSTRI SLÄPPMEDEL & FINISHSPRAY

FUKTUTDRIVARE & ELEKTROSPRAY YTBEHANDLING

SMÖRJMEDEL & SKÄRVÄTSKOR

LUKTFÖRBÄTTRARE

FÄRGER

18

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

Norden Olje


AEROSOLER

INDUSTRI Xpert Multi Spray Högkvalitativ universalprodukt/krypolja. Driver ut fukt, smörjer, löser rost , fett, tjära, bläck m.m. Hög kappiläreffekt. Universalspray för lås, vapen, bilar, maskiner, motorer, elekriska kontakter m.m. Bildar en transparent skyddande film. Skakas väl innan användning. Spraya rikligt av produkten, upprepa om nödvändigt. 500 ML

Artikel nr. 70523431

500 ML

Artikel nr. 7201550

500 ML

Artikel nr. 7201540

500 ML

Artikel nr. 7201570

500 ML

Artikel nr. 7201460

Två produkter i en: KYLSPRAY: Vänd sprayflaskan upp och ner. Spraya direkt på ytan som skall behandlas under 5 till 30 sekunder. Kylning Temperatur: -35°C. Används till borttagning av tuggummi och felsökning av elkomponenter. Utmärkt för kylning /krympning av metalldetaljer, montage av lager, bussningar och termisk kontroll. TRYCKLUFT PÅ SPRAY: Tar bort damm och obundna partiklar på precisionsinstrument. Applicera endast vertikalt. SKAKA INTE innan användning för att undvika gasutsläpp.

AEROSOLER

Xpert Cool Spray

Xpert Leak Foam LEAKFOAM är en köldtålig läcksökare/ läckindikator för luft, kylmedia och gaser. Kan användas för följande områden: Gasledningar, kylanläggningar, kylaggregat, kyl/frysbilar, AC på personbilar lastbilar och bussar, kontroll av bromsledningarna på tyngre lastvagnar, täthetskontroll av däck på dumpers, lastbilar, personbilar.

Xpert Vaseline Spray Vaselin för smörjning och konservering. Används med fördel till applikationer där smörjmedlet inte får färga eller fläcka av sig. Skyddar batteripoler, kontaktstycken m.m. mot oxidation. Tål temperaturer mellan -40ºC till 55ºC. Skaka burken väl före användning. Produkten uppfyller US FDA 21 CFR 178.3570 och H1 krav för smörjmedel med tillfällig kontakt med livsmedel.

Xpert Rapid Cleaner Bromsrengöring och avfettningsmedel. Rengöring och avfettning av bromsar och kopplingsdelar, packningsytor, växlar, motordelar, handverktyg m.m. Vid normal användning skadar produkten inte metall, glas, betong/murbruk, gummi eller de flesta plasttyper. Rengör och avfettar snabbt och effektivt. Tar bort smuts, olja, fett, vax, diesel, bromsdamm m.m. Snabb avdunstning. Den är inte elektriskt ledande. Penetrerar effektivt och har en svag lukt.

Norden Olje

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

19


AEROSOLER

Xpert Asphalt Cleaner Avfettningsmedel i sprayburk. Avfettningsmedel på spray för användning på bilar, motorer, maskiner, verktyg. Skakas väl före användning. Spraya ut produkten, låt verka 2-5 minuter och skölj av med vatten.

500 ML

Artikel nr. 7052342

500 ML

Artikel nr. 7201470

500 ML

Artikel nr. 7100890

500 ML

Artikel nr.708363

500 ML

Artikel nr. 7201480

100 ML 500 ML

Artikelnr. 990243 Artikelnr. 7201360

Xpert Spot Cleaner

AEROSOLER

Tar bort tuffa fläckar och klister från linoleum, vinyl, kakel, målade ytor, m.m. Avlägsnar färgfläckar, lack, skokräm, läppstift, pennmärken, gummi, harts, m.m. En effektiv och luktfri produkt. Applicera produkten, vänta några sekunder och rengör.

Xpert Aero Cleaner Kraftfull avfettning för olja, fett, fläckar, förbränningsavsättningar m.m. Rengör effektivt metall, krom, lackerade ytor, plast, etc. Kan lösa målade och lackade ytor. Spraya ut produkten och vänta 1-3 minuter, spola noggrant av med vatten.

Xpert Multi Oil Produkten skyddar mot rost och smörjer maskiner, dörrar, fönster, gångjärn, lås, cyklar, verktyg, m.m. Innehåller additiver som skyddar mot rost och som säkerställer en snabb och effektiv penetration. Produkten har hög vidhäftning för att säkerställa ett bra långtidsskydd och smörjning. Skadar inte gummipackningar m.m. Lämnar en skyddande film.

Xpert Q-Rust Högeffektiv rostlösare för snabb och säker demontering av fastrostade detaljer som skruvar, muttrar, reglar, beslag m.m. Q-RUST har extremt låg ytspänning och tränger genom kapillärverkan in i gängorna på bultar, muttrar m.m. Q-RUST arbetar snabbt och effektivt, redan efter 30-60 sekunder är det möjligt att lossa detaljerna. Q-RUST lämnar en smörjande film som skyddar mot fortsatt korrosion.

Xpert Allround Cleaner Avfettnings- och rengöringsspray för snabb och säker rengöring av elektroniska apparater, instrument, motorer m.m. Lämpar sig väl som rengöring före limning. Produkten är snabbdunstande och fuktutdrivande samt lämnar inga rester kvar. Xpert Allround Cleaner angriper ej konstruktionsmaterial, färger, tyger, etc. Skakas väl före användning.

20

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

Norden Olje


AEROSOLER

Molyslip LQG Krypsmörjmedel som ger en långtidsverkande smörjfilm som reducerar friktion och nötning utan att torka ut. Molyslip LQG är lätt att applicera och ”kryper” in på vanligtvis svåråtkomliga ställen utan att droppa eller rinna som konventionella smörjoljor. Molyslip LQG har mycket hög beständighet mot atmosfärisk påverkan. Temperaturområde -35°C till +90°C.

400 ML

Artikel nr. 840564

400 ML

Artikel nr. 840574

500 ML

Artikel nr. 7201560

500 ML

Artikel nr. 7100910

500 ML

Artikel nr. 7100900

Molyslip SCS Högtemperaturtåligt syntetiskt kedjesmörjmedel. För transport och ugnskedjor som utsätts för höga temperaturer. Tränger in, smörjer, rengör och skyddar kedjor. Orsakar inga skador på gummi eller plast. Är idealiskt för användning där förkolning/sotbildning uppstått på grund av att man använt vanliga smörjoljor. Framtagen för användning i höga temperaturer och rena miljöer (ugns- och transportkedjor). Lämnar inga rester. Max. temp. +220°C.

AEROSOLER

FUKTUTDRIVARE & ELEKTROSPRAY Xpert Electro Spray Tar snabbt bort fett, sot, olja och smuts utan att skada plast, gummi eller lack. Är speciellt bra för avfettning av kretskort o dyl. Är inte elektriskt ledande. Stäng av utrustningen innan behandlingen.

SLÄPPMEDEL & FINISHSPRAY Xpert Silicone Spray Släppmedel, smörjmedel och finishspray (plast, vinyl, rostfritt stål, läder och gummi). Förhindrar vidhäftning, minskar friktionen och ger en vattenavvisande yta. Effektivt vid temperaturer från -50°C till 260°C. Produkten uppfyller US FDA 21 CFR 178.3570 och H1 krav för smörjmedel med tillfällig kontakt med livsmedel.

YTBEHANDLING Xpert Glass Cleaner Antistatisk glasrengöring i sprayburk. Används på monitorer, bildskärmar av glas, speglar, glasbord, glasdiskar etc. Lämpar sig utmärkt för rengöring av glasbord i den grafiska branschen. Kan också användas för att ta bort statisk elektricitet på textilier och mattor m.m. Skakas väl före användning. Spraya ut produkten och torka av med en torr duk.

Norden Olje

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

21


AEROSOLER

SMÖRJMEDEL & SKÄRVÄTSKOR Coolant Cut One AER. Gäng och skärolja. Lämplig för gängning och borrning av alla metaller. Skaka burken väl före användning. Påför produkten i 5 sekunder. Skyddar mot korrosion. Innehåller EP-tillsatser.

500 ML

Artikel nr. 7201500

500 ML

Artikel nr. 7201450

500 ML

Artikel nr. 7201510

500 ML

Artikel nr. 7201520

100 ML 500 ML

Artikel nr. 540041 Artikel nr. 7201440

500 ML

Artikel nr. 7201380

Lube Grease Spray

AEROSOLER

Högkvalitativt universalfett för smörjning av kedjor, bussningar, gångjärn, länkarmar m.m. För svåra applikationer, både inom industri och transport. Fettet är klistrande och rinner inte vid applicering med arbetstemperatur mellan -35ºC och 160ºC. Droppunkt> 250ºC. Skaka burken väl före användning.

Lube Gear & Chain Bevarar växlar, kedjor och vajrar smidiga. Hög vidhäftningsförmåga, tränger bort fukt, smörjer och motverkar rost. Temperaturområde: -30ºC till 200ºC. Skaka burken väl före användning. Spraya i korta stötar.

Lube Food TF Smörjmedel med ptfe. För användning inom livsmedelsindustrin och överallt där man vill ha ett transparent smörjmedel. Används på alla “öppna“ smörjpunkter - som kedjor, vajrar, rullar, drev, tandhjul, nylonlager och stämplar m.m. Skaka burken väl före användning. Spraya direkt på ytan som skall behandlas under 5 till 30 sekunder. Tål temperaturer mellan -40ºC och 180ºC. Droppunkt>230°C. Produkten uppfyller US FDA 21 CFR 178.3570 och H1 krav för smörjmedel med tillfällig kontakt med livsmedel.

Lube PTFE Spray Wet PTFE-smörjmedel. Extremt nötningståligt smörjmedel för alla förekommande material och materialkombinationer. Skadar ej gummi eller andra konstruktionsmaterial. PTFE minskar slitage på rörliga detaljer. Skaka burken väl före användning. Applicera produkten. Skyddar mot fukt och korrosion. Tål temperaturer mellan -50ºC och 250ºC.

Lube HP Smörjmedel i sprayburk. Lämpar sig för smörjning av delar som är utsatta för högt tryck, slag och vibrationer så som kugghjul, kedjor, vajrar, dörrbeslag m.m. Tål temperaturer från -25°C till 250°C. Har en långtidseffekt och penetrerar bra. Mycket bra utomhusprestanda, tål vatten och salta miljöer och skyddar mot korrosion.

22

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

Norden Olje


AEROSOLER

Lube Lock Oil PTFE-baserad låsolja. Låsolja som smörjer effektivt och samtidigt förebygger uttorkning och fastfrysning av alla typer av lås, gångjärn m.m. Tål temperaturer från -25°C till 250°C. 100 ML

Artikel nr. 7201390

500 ML

Artikel nr. 7201400

500 ML

Artikel nr. 7201410

500 ML

Artikel nr. 72015390

500 ML

Artikel nr. 7031512

500 ML

Artikel nr. 7300530

Lube PTFE Spray Dry Glid och smörjmedel baserat på PTFE. Det används som ett släppmedel till metall, gummi, plast, färg, papper, trä, etc. Förhindrar sammanväxningar i tankar, rullar, maskiner, särskilt inom träindustrin. Det fungerar som ett smörjmedel för transportband, sågar, fräsmaskiner, skärande verktyg, formar, etc. PTFE tål temperaturer från -200°C till 260°C. Silikonfri.

Lube FRS AEROSOLER

Fuktborttagare, rostlösare och smörjmedel i sprayburk. Penetrerande kombinationsprodukt för elektrisk och mekanisk utrustning. Tål temperaturer från -25°C till 170°C. Skakas väl före användning.

Lube Anti-Seize CU Anti-Seize CU är ett specialfett som tål höga temperaturer. Det ger ett optimalt och varaktigt skydd mot korrosion, oxidation och svetsytor som är utsatta för hårt tryck och hög värme. Användning av Anti-Seize CU sparar tid. Anti-Seize CU rekommenderas för alla flänsar, skruvförband,ventiler, topplocksbultar, kedjor, etc. Anti-Seize CU är resistent mot syra, vatten, ånga och värme.

LUKTFÖRBÄTTRARE Fresh Up AER Luktförbättrare med fräsch doft. Neutraliserar och eliminerar lukter i garderober, på mattor, möbler, etc.

FÄRGER Chroma Zink Spray Chroma zink förhindrar korrosion på metallytor. Appliceras på ren metallyta. Spraya från 20-25 cm avstånd. Skaka burken väl före användning. Efter användning, vänd aerosolen upp och ned och spraya. Innehåller Zn (renhet 99,5%).

Norden Olje

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

23


AEROSOLER

BRUKSANVISNING:

Aerosoler

AEROSOLER

PRODUKT Smörjmedel

Fläckborttagning

Rostlösning

Släppmedel

Kallgalv

Oxidationsskydd

Används inom livsmedelsindustrin

X

X

Avfettning

Kyl-/ skärvätska

Rengöringsmedel

Art. nr.

Namn

7201570

XPERT VASELINE SPRAY, 500 ML

X

7201380

LUBE HP, 500 ML

X

7201410

LUBE FRS, 500 ML

X

X

7201390

LUBE LOCK OIL, 100 ML

X

X

7201470

XPERT SPOT CLEANER, 500 ML

7300530

CHROMA ZINK SPRAY, 500 ML

7201400

LUBE PTFE SPRAY DRY, 500 ML

X

X

7100910

XPERT SILICONESPRAY, 500 ML

X

X

7031512

FRESH UP AER, 500ML

7201500

COOLANT CUT ONE, 500 ML

7201560

XPERT ELECTRO SPRAY, 500 ML

X

X

7201460

XPERT RAPID CLEANER, 500 ML

X

X

7201520

LUBE FOOD TF, 500 ML

7201550

XPERT COOL SPRAY, 500 ML

7100900

XPERT GLASS CLEANER, 500 ML

7201510

LUBE GEAR & CHAIN, 500 ML

890442

XPERT Q-RUST, 500 ML

7052343

XPERT MULTI SPRAY, 500 ML

890243 7201560

XPERT ALLROUND CLEANER, 100 / 500 ML

7201540

XPERT LEAK FOAM, 500 ML

540041 7201440

XPERT PTFE SPRAY WET, 100 ML/500 ML

7100890

XPERT AERO CLEANER, 500 ML

7201450

LUBE GREASE SPRAY, 500 ML

7052342

XPERT ASPHALT CLEANER, 500 ML

840564

MOLYSLIP LQG, 400 ML

X

840574

MOLYSLIP SCS, 400 ML

X

7201480

XPERT MULTI OIL, 500 ML

X

72015390

LUBE ANTI-SEIZE CU

X

24

Läcksökare

Luftrenare

X

X X

X X

X

X X X

X

X X X

X

X

X X

X X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

Norden Olje


AVFETTNING & DESINFEKTION

1 ST

Artikel nr. 58392

CARKIT • Perfekt • Praktiskt • Professionellt

Norden Olje

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

AVFETTNING & DESINFEKTION

1 set som innehåller högeffektiva produkter till snabb och effektiv rengöring av fordon.

25


AVFETTNING & DESINFEKTION

AVFETTNING & DESINFEKTION

Truck Cleaner Flytande lätt alkaliskt tvätt- och avfettningsmedel för grovrengöring och avfettning av fordon, maskindelar och verkstadsgolv, presenningar m.m. Används även till motortvätt. Löser effektivt upp fett, olja, tjära, gräsfläckar och fastbränt fett från alla ytor.

Produktdata

ph-värde: 12,5

20 LITER 200 LITER RTU 500 ML

Artikel nr. 13157 Artikel nr. 13158 Artikel nr. 131502

Autoshampoo/Wax AVFETTNING & DESINFEKTION

Flytande tvättmedel med vax för tvätt av fordon, presenningar och liknande. Löser upp fett och smuts och lämnar en ren och blank yta med ett skyddande lager vax. Produktdata

ph-värde: 7,5

5 LITER 20 LITER

Artikel nr. 13095 Artikel nr. 13097

5 LITER 20 LITER

Artikel nr. 13505 Artikel nr. 13507

Max Avfettningsmedel/asfaltborttagare som snabbt tar bort asfalt, olja, tjära, vägsalt och övrig smuts från fordon av olika slag, containrar, vertyg och diverse utrustning. Produkten används outspätt i lågtrycksspruta eller liknande. Max är ett mycket effektivt medel som även fungerar vid låga temperaturer.

Powder P Lågskummande avfettningsmedel i pulverform för rengöring av motordelar m.m. Lämpar sig för rengöring före lackering, förnickling och liknande. Används även för avfettning av bildelar och tvätt av arbetskläder, moppar m.m.

Produktdata

ph-värde: 12,6

5 KG

26

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

Artikel nr. 13035

Norden Olje


AVFETTNING & DESINFEKTION

Buster Flytande alkaliskt tvätt- och avfettningsmedel för grovrengöring och avfettning av fordon, maskindelar och verkstadsgolv, presenningar m.m. Används även på kakel, emalj och rostfritt stål i storkök. Löser effektivt upp fett, olja, tjära, gräsfläckar och fastbränt fett från alla ytor.

Produktdata 5 LITER 20 LITER 200 LITER

ph-värde: 11,2 Artikel nr. 13195 Artikel nr. 13197 Artikel nr. 13198

Sprint Koncentrerad spolarvätska och avisningsmedel för bilrutor. Tar effektivt bort is och snö. Innehåller glycerin som smörjer och underhåller torkarbladen. Glycerinet ger mjuka och smidiga torkarblad vilket är avgörande för en effektiv rengöring och förlängd livslängd på torkarbladen.

Produktdata 5 LITER 20 LITER 200 LITER

ph-värde: 10 Artikel nr. 11285 Artikel nr. 11287 Artikel nr. 11288

Spolarvätska. Används som spolarvätska på bilrutor. Klar att användas. Innehåller glycerin som smörjer och underhåller vindrutetorkarna. Glycerinen ger mjuka och smidiga vindrutetorkare vilket är avgörande för en effektiv rengöring och samtidigt förlängs livstiden på vindrutetorkarna. Tar effektivt bort smuts, insekter m.m. Skadar inte gummi. Frostsäker till -21°C. Dom första iskristallerna bildas vid ca. -13°C.

Produktdata 20 LITER

ph-värde: 9,5 Artikel nr. 112871

Vinyl Spray Vinyl uppfräschning. Vinylspray fräschar upp och ger ett långtidsskydd på vinyl, plast och konstläder. Klar att användas. Påföres direkt eller med luddfri trasa, eftertorka alltid. Undvik att använda Vinylspray på ratt, glas och övrig inredning.

Produktdata 500 ML

ph-värde: 5 Artikel nr. 111102

Insect Cleaner Insektsborttagare. Används till att ta bort fett, smuts och insekter från motorhuv och vindrutor. Produkten sprayas på före tvätt för att lösgöra fastgrodd smuts. Klar att användas. Låt produkten verka i ca 5-10 minuter och skölj sedan med rent vatten. Använd borste/svamp för att ta bort smuts. Upprepa behandlingen om det är nödvändigt, eventuellt med varmt vatten.

Produktdata

ph-värde: 10

1 LITER

Artikel nr. 131902

20 LITER 200 LITER RTU 500 ML

Artikel nr. 13107 Artikel nr. 13108

UGNAR & INDUSTRIMASKINER Faktor Självseparerande lågaromatiskt avfettningsmedel för användning i alla typer av deltvättar samt för att ta bort asfalt, olja och smuts på diverse fordon. Används även som motortvätt och för tvätt av elektrisk utrustning som elektromotorer, generatorer, elskåp och liknande då den inte är elektriskt ledande upp till 25.0000 volt. Används även för rengöring av valsar, dukar och plattor i tryckerimaskiner. Skadar inte gummi, plast eller metaller.

Norden Olje

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

Artikel nr. 131005

27

AVFETTNING & DESINFEKTION

Sprint Easy Nordic


AVFETTNING & DESINFEKTION

Power Flytande starkt alkaliskt rengöringsmedel. Användbart för rengöring inom alla typer av industrier, storkök m.m. Produkten har en kraftig rengöringseffekt, är miljövänlig och luktfri. Avlägsnar effektivt sot och fett.

Produktdata

ph-värde: 13

5 LITER RTU 500 ML

Artikel nr. 13025 Artikel nr. 130202

Alka Cip Starkt alkaliskt lågskummande rengörings- och avfettningsmedel för generell rengöring och avfettning av grov smuts, sot och fett. Används även för att ta bort kåda/harts från hallgolv, målramar, sågblad, hyvlar, fräsar m.m. Alka Cip kan både användas i skurmaskin eller i en spann med vatten.

Produktdata

ph-värde: 14

5 LITER 20 LITER 200 LITER

Artikel nr. 13065 Artikel nr. 13067 Artikel nr. 13068

Alka Foam AVFETTNING & DESINFEKTION

Starkt alkaliskt flytande skumrengöringsmedel som effektivt tar bort fett, sot, matrester m.m. utan att avge en obehaglig lukt. Alkafoam är inte en syraprodukt men den är högskummande och lätt att skölja av. Det används för avfettning inom livsmedelsindustrin på tex. industriugnar, grillhällar m.m.

Produktdata

ph-värde: 14

5 LITER 20 LITER 200 LITER RTU 500 ML

Artikel nr. 15205 Artikel nr. 15207 Artikel nr. 15208 Artikel nr. 152002

DESINFEKTION Power Des Flytande starkt alkaliskt skummande och klorhaltigt rengörings- och desinfektionsmedel. Tar död på bakterier, virus och svamp. Produkten har god vidhäftningsförmåga på lodräta ytor och tar effektivt bort beläggningar från fisk, skaldjur, fett, protein m.m. Används till daglig och grundlig rengöring/desinfektion av golv, väggar, maskiner , utrustning m.m. Godkänt av Fødevarestyrelsen i Danmark under j.nr 2007-20-5409-00954.

5 LITER 20 LITER RTU 500 ML

Artikel nr. 13165 Artikel nr. 13167 Artikel nr. 131602

Baktol Flytande rengörings- och desinfektionsmedel för alla ytor som tål vatten. Produkten är godkänd av Fødevarestyrelsen i Danmark under j.nr 2007-20-5409-00953 och testat mot European Suspenion Test, EN 1276, 1997. Baktol desinficerar och rengör effektivt utan att lämna fläckar. Baktol är effektiv mot bakterierna camylobacter, coli, legionella, listeria och salmonella.

28

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

Produktdata

ph-värde: 11,4

5 LITER 20 LITER

Artikel nr. 11055 Artikel nr. 11057

Norden Olje


AVFETTNING & DESINFEKTION

Baktol Plus Flytande rengörings- och desinfektionsmedel för alla ytor som tål vatten. Produkten är godkänd av Fødevarestyrelsen i Danmark under j.nr 2007-20-5409-00963 och testat mot European Suspenion Test, EN 1276, 1997. Baktol plus är ett effektivt desinfektionsmedel som fungerar som ett supplement till Baktol vid växeltvätt.

Produktdata

ph-värde: 11,2

5 LITER 20 LITER RTU 500 ML

Artikel nr. 11105 Artikel nr. 11107 Artikel nr. 111002

PAA 5 Godkänd av

Flytande surt lättskummande desinfektionsmedel baserad på perättiksyrabasis. Används inom svinavel, kreatursbesättningar, hönseri, pälsdjursfarmar, livsmedelsindustrier, fiskeindustrier m.m. Ett effektivt desinfektionsmedel som snabbt dödar bakterier, virus och svampar. Medlet är godkänt av Fødevarestyrelsen i Danmark under j.nr. FA 4800-318/01 för användning inom livsmedelsverksamheter i mjölklevererande besättningar och på fiskefartyg med förvaring av konsumentfisk i mer är 24 timmar.

Produktdata

ph-värde: 1

20 LITER

Artikel nr. 13147

AVFETTNING & DESINFEKTION

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

BRUKSANVISNING:

Avfettning PRODUKT

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Art. nr.

Namn

Används i livsmedelsindustrin

13195 / 13197 / 13198

BUSTER

X

13165 / 13167

POWER DES

X

13157 / 13158

TRUCK CLEANER

13065 / 13067 / 13068

ALKA CIP

15205 / 15207 / 15208

ALKA FOAM

13505 / 13507

MAX

13025

POWER

13095 / 13097

AUTOSHAMPOO/ WAX

13107 / 13108

FAKTOR

13035

POWDER P.

13147

PAA 5

X

11055 / 11057

BAKTOL

X

X

X

11105 / 11107

BAKTOL PLUS

X

X

X

Norden Olje

Biltvätt

X

Asfaltsborttagning

X

Rengöringsmedel

X

X

X

X

Desinfektion

Ugnar

Elektromotorer

X

X

X

X

Avfettning

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X X

X

X

X

X

X

X

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

29


BYGG & YTBEHANDLING

TVÄTT, RENGÖRING & BEHANDLING

Amigo BYGG & YTBEHANDLING

Effektivt rengörings- och luktborttagningsmedel för containrar, soprum, badrum m.m. Tar effektivt bort beläggningar på murar, tak och glas. Eliminierar statisk elektricitet från mattor, golv, bilsäten m.m.

Produktdata

ph-värde: 7

5 LITER 20 LITER

Artikel nr. 11025 Artikel nr. 11027

Roof Fix Plus En glasfiberarmerad asfaltmassa för tätning av alla typer av underlag i alla slags väder. Produkten torkar och härdar till en hård och flexibel försegling som inte spricker, utan följer underlagets rörelser. Den har ett temperaturområde från -40 °C till +90 °C och en torktid vid 15 °C på 1 mm pr 24 timmar. Önskas en tunnare konsistens kan man späda med ca. 10 % mineralisk terpentin.

30

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

6 KG

Artikel nr. 572051

Norden Olje


BYGG & YTBEHANDLING

MARKÖRFÄRGER & UTRUSTNING

SPOT Marker, 500 ml Fortsatta test och försök av Spot Marker har visat bra resultat även under svåra arbetsförhållanden. Triggerfunktionen säkrar markeringen och slits inte bort. Den enkla låsmekanismen gör att du enkelt kan aktivera och deaktivera burken med en hand. Vi garanterar att burken kan tömmas helt och även att det inbyggda rensningssystemet gör att burken inte kräver någon efterbehandling efter användandet. Spotmarker är perfekt att använda vid vägbyggen, bygg- och anläggning samt till många andra uppmärkningsområden.

2 5 0- 300 m

1

2

SPOT MARKER FLOUR, 500 ml 2 5 0- 300 m

3

4

5

6

Spot Marker levereras i vit och röd färg och finns även som fluoriserande. Spot Marker Fluor har en självlysande färg vilket lämpar sig bra att använda i mörker. Färgen är också lämplig där det önskas en kraftig och genomträngande färg.

7

Vår Line Marker är i sitt rätta element när färgen ska vara synlig så länge som möjligt och där hållbarhet är viktigt. Det finns många möjliga användningsområden, såsom allt från parkeringsgarage -/platser, lager, öppna ytor och industriella anläggningar, lekplatser och idrottsanläggningar. Den högpigmenterade speciella färgen sticker ut på grund av dess höga grad av beständighet mot ljus och vatten. Den unika ventilen och spraymunstycket säkerställer en ren, exakt och rak märkning med minimal sprutdimma. Med 10 cm spraybredd kan man märka upp till 50 meter beroende på underlag. Det gör att man kan göra arbetet snabbt, enkelt och billigt.

9

8

FOREST MARKER, 500 ml

10

12

13

NORDEN OLJE Forest Marker är som namnet säger, speciellt lämplig för märkning av skog och träd. Den intensiva ljusstyrkan i neonfärger gör den speciellt lämplig för märkning av träd för avverkning. Det speciella munstycket gör den perfekt att använda för märkning av stockar. Täckningen är optimal och den kan användas i nästan alla väder - den fäster bra på våta ytor och på ytor som ligger direkt i soljus. Forest Marker är därför den optimala kvalitetsmarkörfärgen för alla som jobbar med uppmärkning inom skogs- och träindustrin.

11

1: Spot Marker, Red - Artikel nr. 52414 | 2: Spot Marker, White - Artikel nr. 52404 | 3: Spot Marker Fluor, Fluo Blue - Artikel nr. 52304 | 4: Spot Marker Fluor, Flou Orange - Artikel nr. 52314 | 5: Spot Marker Fluor, Flou Pink - Artikel nr. 52324 | 6: Spot Marker Fluor, Fluo Yellow - Artikel nr. 52334 | 7: Spot Marker Fluor, Flou Green - Artikel nr. 52344 | 8: Line Marker, White - Artikel nr. 52004 | 9: Line Marker, Yellow - Artikel nr. 52014 | 10: Forrest Marker, Permanent White - Artikel nr. 52104 | 11: Forrest Marker Neon, Neon Orange - Artikel nr. 52204 | 12: Forrest Marker Neon, Neon Pink - Artikel nr. 52214 | 13: Forrest Marker Neon, Neon Blue - Artikel nr. 52224

6

2

1

5

3

1: Mall-Rörelsehindrad - Artikel nr. 54334 | 2: Mall - Siffror - Artikel nr. 54374 | 3: Mall – Bokstäver A-Z - Artikel nr. 54384 | 4: One Wheel applicator - Artikel nr. 52504 | 5: Tracer Wagon (Rubber wheels / Hard wheels) - Artikel nr. 52514 / 52524 Norden Olje

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

31

BYGG & YTBEHANDLING

LINE MARKER, 500 ml


BYGG & YTBEHANDLING

YTBEHANDLING

Asphalt Asfaltsreparationsmassa för hål och sprickor i asfalt och betong. Används för reparation av vägar, p-platser golv m.m. Färdig att användas och tål temperaturer från -40 °C till +60 °C.

25 KG

Artikel nr. 57327

10 KG

Artikel nr. 57416

Concrete Rapido 2-komponents snabbhärdande cementbaserad reparationsbetong. Går att gå på efter 1 timma och härdad för körande trafik efter 2 timmar. Bearbetningstid/pot Life: ca. 4-5 minuter.

BYGG & YTBEHANDLING

Concrete Rep Plus 1-komponent cementbaserat akrylförstärkt reparationsmurbruk för inom- och utomhus reparation av betong, tegel, puts och cementmurbruk. Används både på lodräta och vågräta ytor t.ex. på golv, murar, trappor, fasader, socklar, skorstenar osv. 25 KG Artikel nr. 57377

Seal Extra Opigmenterad akrylbaserad betongförseglare för ytbehandling/impregnering av både ny och gammal betong. Används i stall, på lastramper, garage, in- och utkörningsrampar, gångar, lager och industrigolv m.m. Rekommenderas på golv och ytor som utsätts för extrema kemiska och mekaniska belastningar.

25 LITER Artikel nr. 17317

Seal Betongförseglare som tränger ner i de minsta sprickorna. Detta gör att betongen blir motståndskraftig mot vatten, oljor, salt, syror, urin och syrahaltigt foder. Speciellt lämplig att använda i ladugårdar, mjölkrum, fodergångar, verkstäder, lager och industrigolv, lastramper och rum som ofta högtrycksspolas samt till att binda gammal porös betong.

32

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

20 LITER Artikel nr. 17307

Norden Olje


BYGG & YTBEHANDLING

Epoxy Primer 2-komponents klar epoxyprimer utan lösningsmedel. Avänds som beläggning på betonggolv samt för reparationer av sprickor, hål m.m. i betonggolv murbruk och puts. Rekommenderas för användning inom industri och lantbruk bl.a till golv i stall, stior, omkring foderbord, under drickventiler, silos, mjölkrum, gångar m.m. Ger en rengöringsvänlig yta och en extremt god slitstyrka. Motståndskraftig mot starka kemikalier.

4 KG

Artikel nr. 51905

Epoxy Paint 2 komponents vattenbaserad epoxyfärg. Lämplig för användning i verkstäder, garage, stall, mjölkrum m.m. Det torra golvet kan ”andas” och motstå de flesta kemikalier. Levereras i färgerna grå, blå och vit.

4 KG, WHITE Artikel nr. 51795 4 KG, GREY Artikel nr. 51805 4 KG, BLUE Artikel nr. 51815

Flow Filler Blandad med Epoxy Primer ger Flow filler en självutjämnande epoxybeläggning som läggs ut på betonggolv.

10 KG

Artikel nr. 51965

25 KG

Artikel nr. 51967

25 KG

Artikel nr. 51977

Rep Filler

Grip Grov sand till att strö i Epoxy Primer. Ger en grov och halksäker yta.

Ice Melt Snö och issmältningsmedel för upptining av frusna takrännor och avloppsrör samt till borttagning av is på diverse ytor. Skadar inte plantor, gräs, cement, asfalt, skor, bildäck m.m.

Produktdata 5 LITER 12,5 LITER, SÄCK 30 LITER 1250 LITER, BIG BAG ICE MELT SPRIDARE GRANOMAX 5

Norden Olje

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

ph-värde: 8,5 Artikel nr. 12536 Artikel nr. 12535 Artikel nr. 125371 Artikel nr. 125391 Artikel nr. 58754 Artikel nr. 59584

33

BYGG & YTBEHANDLING

Blandat med Epoxy primer ger Rep filler en reparationsmassa som används för utfyllnad av hål och större ojämnheter i betonggolv m.m.


BYGG & YTBEHANDLING

Ice Melt Liquid Plus

Snö- och issmältningsmedel. Lämpar sig för borttagning av is och snö. Kan också användas i förebyggande syfte. Används på trappor, körbanor, trottoarer, lastramper o. dyl. Används i koncentrat. Skakas lätt innan användning. Ta först bort större mängder lös snö och is. Därefter läggs produkten ut med lågtrycksspruta eller liknande. Förebyggande mot frost , is och snö: 5-15 g/m2. 20 LITER

Artikel nr. 125571

TRÄBEHANDLING

Wood Oil Träolja för alla träytor. Framhäver träets naturliga utseende och gör ytan mer motståndskraftig och vattenavvisande. Ger träytan en vacker gyllene nyans och skyddar träet mot nedbrytning från solens UV-strålning.

5 LITER, NATURE Artikel nr. 17805

BYGG & YTBEHANDLING

Wood Cleaner Starkt alkaliskt rengöringsmedel för trä. Tar effektivt bort smuts, fett och sot. Lågskummande, har en kraftig rengöringseffekt som gör träet ljust igen.

Produktdata

ph-värde: 14

1 LITER

Artikel nr. 17744

20 LITER

Artikel nr. 566461

METALLBEHANDLING

Protector Rostskyddande medel som används på lantbruksmaskiner och saltspridare, nybearbetade metalldelar, maskiner och utrustning som skall skyddas och transporteras. Skyddar mot rostangrepp upp till sex månader. Appliceras genom doppning med pensel eller spruta.

34

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

Norden Olje


BYGG & YTBEHANDLING

Multi Oil Smörjmedel, rostskydd och rostlösare i en produkt för maskiner, maskindelar, nybearbetade metalldelar, dörrar, lås, cyklar, verktyg m.m. Har korrosionsskyddande additiver som säkrar en snabb och effektiv penetrering och lämnar en tunn skyddande, lätt klistrande film på ytan. Appliceras med lågtrycksspruta, pensel, trasa eller genom doppning. Den kraftiga vidhäfningen säkrar ett långvarigt skydd och bra smörjning. Skadar inte gummipackningar m.m.

500 ML AEROSOL 5 LITER 20 LITER

Artikel nr. 7201480 Artikel nr. 708365 Artikel nr. 708367

Alu Clean Surt rengöringsmedel för aluminium och rostfria material. Ger en ny glans till fläckig och saltskadad aluminium på tex portar, fälgar och trappor. Kan också användas till fosfatering av metallämnen.

Produktdata 5 LITER RTU 1 LITER

ph-värde: 0 Artikel nr. 13485 Artikel nr. 134802

Epoxy Brunox

1 LITER 5 LITER

Artikel nr. 844114 Artikel nr. 844104

1,5 LITER

Artikel nr. 17385

30 LITER

Artikel nr. 17367

BYGG & YTBEHANDLING

Rostomvandlare och primer i ett. Neutraliserar och konverterar rost via en kemisk reaktion till en svart beläggning som skyddar mot framtida rostangrepp. Produkten har en hög beständighet och är lämplig för grundning. Appliceras med pensel eller roller. Andra appliceringen kan göras efter 6-12 timmar.

ABSORBERING

P.J.U.K Absorberingsmedel för alla typer av vätskor - mycket lämplig för spyor. Används i taxibilar, på diskotek, hotell, krogar m.m. När vätskan är absorberad sopas det hela upp. Absorberar också olja, fett, bensin, parafin, vatten, syror, baser, färger m.m. Är inte brännbart.

Absorb Absorberingsmedel för alla typer av vätskor. Används i/på tex verkstäder, bensinstationer, m.m. för absorbering av oönskade vätskor efter spill och läckage. Är inaktivt och inte brännbart.

Norden Olje

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

35


BYGG & YTBEHANDLING

Absorb Matta (53 x 320 mm) Matta som effektivt absorberar vätska. Mattan kan återanvändas tills den har förbrukat sin uppsugningsförmåga. Varje matta kan suga upp 2,5 liter vätska. Används bla av fastighetsskötare, vaktmästare och i andra liknande verksamheter. Kan användas till det mesta, men dock ej till absorbering av olja.

1 ST.

Artikel nr. DD426

TEJP

Rally Tejp, 50 mm x 50 m En universaltejp som även i allmänt tal kallas silvertejp, vapentejp, rallytejp osv. Användningsområdet spänner sig från generell packning, och förstärkning av kartonger, för reparation av tältduk, skarvning av material/dukar eller folie/presenning. Vattentätning mellan förtält och husvagn, tillfälliga reparationer av allt från rallybilar till vapen. Levereras i svart och silvergrå färg.

SVART SILVERGRÅ

Artikel nr. 711849 Artikel nr. 711850

GUL/SVART RÖD/VIT

Artikel nr. 712344 Artikel nr. 712354

TEJPRULLE

Artikel nr. 711857

TEJPRULLE

Artikel nr. 711861

TEJPRULLE

Artikel nr. 57384

Spärrband, 75 mm x 500 m BYGG & YTBEHANDLING

Visuell spärrning som ger omedelbart varsel om potentiella faror . Bandet klibbar inte och kan användas provisoriskt utomhus eller för permanent inomhusbruk. Spärrbandet kan bindas fast eller häftas vid stolpar, staket eller liknande. Levereras tvåfärgad gul/svart eller röd/vit.

PVC Elektrotejp, 19 mm x 20 m SEMKO- Godkänd PVC elektrotejp. En av världens bästa elektrotejper. Används för alla typer av isolation, vid reparation av kablar både hög- och lågspänning. Brandhämmande kvalitet, mjuk och smidig att använda ner till -24 C. Mycket sträckfast. Tål att vara primärisolering och fogar upp till 600 volt.

Sandblästringstejp, 50 mm x 30 m Sandblästringstejpen är en mjuk,följsam och flexibel PVC-film, 0,50mm tjock. Speciellt lämplig som maskeringstejp vid sandblästring. Ger skarpa, fina kanter och är dessutom lätt att ta bort och lämnar inga limrester. Dessutom fungerar den mycket bra som korrosionsskydd på rör och dyl som sänks ner i färskvatten/saltvatten eller rör som skall grävas ner i jorden.

2 Grip tejp, 19 mm x 10 m PE-skumbaserad, dubbelhäftande tejp. Med sin unika häft/lim-effekt är den mycket lämplig för permanent montering av skyltar, emblem, dekorlister, profiler, speglar o.dyl. Tejpen används i stor utsträckning inom bilbranschen. PE-skummet är enkelt att skära/klippa och ger tejpen god ålders- och temperaturbeständighet.

36

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

Norden Olje


BYGG & YTBEHANDLING

Universal tejp, 25 mm x 10 m VULC Tape Självvulkaniserande polyisobutylen tejp. Används på högspänningsledningar, kablar samt som förstärkning och reparationer av slangar, rör, vattenrör m.m. Ger permanent skydd mot fukt, vatten, rost, syre och skadliga UV-strålar. TEJPRULLE

Artikel nr. 57354

TEJPRULLE

Artikel nr. 711858

TEJPRULLE

Artikel nr. 711859

Halksäker tejp, svart, 50 mm x 18 m Används där halksäkra ytor är ett krav. Tål stort slitage, olja, vatten, tvättmedel, syror och alkalier. UV-resistent.

Halksäker tejp, gul/svart, 50 mm x 5 m Används där halksäkra ytor är ett krav. Tål stort slitage, olja, vatten, tvättmedel, syror och alkalier. UV-resistent.

BRUKSANVISNING:

Ytbehandlingar PRODUKT Art. nr.

Namn

1102

AMIGO

Träbehandling

17805

WOOD OIL NATURE

X

17744

WOOD CLEANER

X

Trärengöring

Fasadtvätt

X

X

BYGG & YTBEHANDLING

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

X

BRUKSANVISNING:

Fastighetsunderhåll ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

PRODUKT Art. nr.

Namn

Tätning

Försegling

Målning

Reparation

Blandas med primer

Issmältningsmedel

1253

ICE MELT

X

1254

ICE MELT LIQUID

X

17307

SEAL

X

X

17317

SEAL EXTRA

X

X

57327

ASPHALT

51795

EPOXY PAINT

X X

51905

EPOXY PRIMER

51955

FLOW FILLER

X

51967

REP FILLER

X

51977

GRIP

57416

CONCRETE RAPIDO

572051

ROOF FIX PLUS

Norden Olje

X

X X X

X

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

37


BYGG & YTBEHANDLING

Metallbehandling ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

PRODUKT Art. nr. 8441

Namn

Rostskydd

BRUNOX EPOXY

X

56646

PROTECTOR

X

7083

MULTI OIL

X

13485

ALU CLEAN

Smörjning

Bilunderhåll

Rengöring av aluminium

X

X

X

Absorbering PRODUKT

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Namn

Vatten

Spyor

Oljor

Bensin

Blod

Lösningsmedel

Syra

17367

ABSORB

X

X

X

X

X

X

X

Färg X

17385

P.J.U.K.

X

X

X

X

X

X

X

X

DD426

ABSORBMATTA

X

X

X

X

X

X

BYGG & YTBEHANDLING

Art. nr.

38

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

Norden Olje


FETT & OLJOR

FETT & OLJOR

Universal Grease Mineraloljebaserat EP universal Lithium Komplexfett (NLGI-2) med högtrycksegenskaper och god vidhäftningsförmåga som samtidigt är kraftigt vattenavvisande och kemikaliebeständigt. Används inom temperaturer mellan -30 °C till +140 °C. Tål temperaturtoppar upp till +230 °C och uppfyller extrema krav på effektiv smörjning. An- 400 G vänds till fördel på lager som utsätts för höga temperaturer. 16 KG 50 KG

Artikel nr. 55014 Artikel nr. 55017 Artikel nr. 55018

5 LITER

Artikel nr. 16165

Raffinerad vitolja av medicinsk kvalitet i ISO VG 10. Kan användas vid framställning av kosmetika och medicinska produkter, både som processolja och smörjmedel till maskiner. Produkten är också lämplig inom andra områden där det krävs en olja av medicinsk kvalitet, tex som smörjmedel inom livsmedelsindustrin. Andra 5 LITER användningsområden är som blötgörare och processolja inom den kemtekniska industrin. 210 LITER

Artikel nr. 15625 Artikel nr. 15628

Chain Saw Oil Mineraloljebaserad sågkedjeolja med goda smörj- och vidhäftningsegenskaper. Används året runt till fäll- och skärsågar i skogsavverkningsmaskiner samt till motorsågar. Oljan har god vidhäftning, krypegenskaper och innehåller slitageskyddande medel. Detta ger en låg oljeförbrukning samt effektiv smörjning av kedja och klinga. Oljans viskositet och vidhäftningsförmåga kombinerat med dess lågtemperaturegenskaper gör den lämplig att använda året runt.

FETT & OLJOR

Farma ISO 10

Diesel Additiv 2G

Tillsatsämne till dieselolja. Kan används till alla typer av dieseldrivna fordon och motorer. Kan användas till alla dieseltyper även biodiesel (upp till B10). Kan också användas till eldningsolja. Rengör insprutning och förbränningssystemet. Reducerar avgas- och partikelutsläppen. Förhindrar och tar bort sot och partiklar i munstycken, ventiler och ventilsäten. Säkrar exakt styrning av insprutningsventilerna. Reducerar bränsleförbrukningen. Sänker bränslets fryspunkt. Emulgerar vatten och dispergerar orenheter i bränslet. Håller tanksystemet fritt från korrosion.

BRUKSANVISNING: Smörjfett

5501

Namn UNIVERSAL GREASE

131241

DIESEL ADDITIV, 1 LITER

16165

CHAIN SAW OIL, 5 LTR.

1562

FARMA ISO 10

Norden Olje

1 LITER

Artikel nr. 131241

och Oljor

PRODUKT Art. nr.

Produktdata

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Smörjning

Tillsatser

Livsmedelsindustrin

X X

Maskiner

Tåla höga temperaturer

Gliddelar

Kullager

Rullager

Kardan

Chassi

X

Kortare tid +230˚C

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

39


SCANTECH

TÄTNINGAR,LÅSVÄTSKOR, LIM & PACKNINGSMATERIAL

Cyanoakrylater

Silikoner

Anaeroba lim, låsvätskor och tätningar

Polyuretaner

Enkomponentlim som polymeriserar (härdar) vid kontakt med basiska ytor. Fukten på limytan och normal luftfuktighet räcker för att limmet ska härda. Cyanoakrylater har god åldringsbeständighet och limmar i stort sett alla material. Limmet klarar mycket höga drag- och skjuvbelastningar. Används främst för limning av mindre detaljer i metall, plast och gummi. Enkomponentlim som härdar i frånvaro av syre och vid kontakt med aktiva metalljoner. Anaeroba lim har mycket god skjuvhållfasthet och tål höga temperaturer. Dessa lim används främst för att säkra gängförband och limma cylindriska detaljer. SCANTECHs fläns- och gängtätningar är utvecklade genom samma teknologi och har mycket god beständighet mot kemiska vätskor och gaser.

Modifierade akrylatlim

Dessa lim/tätningsmedel vulkaniserar genom att reagera med luftfuktigheten. Beroende på vad härdsystemet innehåller bildas en biprodukt som kan vara sur, basisk eller neutral när den avspaltas. Härdningen sker relativt långsamt och begränsas till 10-15 mm. Silikoner har utmärkt värmebeständighet, har hög töjningsförmåga och är flexibla. Används för limning, tätning och inkapsling. Limmet härdar enligt samma princip som silikoner, dock utan någon biprodukt. Polyuretaner har en hög flexibilitet och kemisk beständighet. Polyuretaner finns från gummielastiska till hårda. Polyuretaner används för limning, tätning och som reparationsmaterial för gummi och metall samt ren gjutning.

MS Polymerer

Dessa två-komponentlim härdar när lim och aktivator sammanförs eller blandas. Modifierade akrylatlim har mycket god kemisk beständighet. Limmet har mycket hög skjuv-, drag- och slagtålighet. Modifierade akrylatlim limmar nästan alla material och används främst för limning av plast och metall.

Utvecklades för att vara ett alternativ till silikonlim, som kan ha problem med övermålningsbarhet, och PUR-lim, som kan vara känsliga för UV-ljus. MS-polymerlim bygger på en härdningskemi som inte innehåller några isocyanater. Limmen härdar vid rumstemperatur och är idealiska där stora krav på flexibilitet och hög slaghållfasthet krävs. Övermålningsbara och UV-beständiga.

Epoxilim

Tejp

Två-komponent epoxilim härdar när komponenterna sammanblandas och med försumbar krympning. Epoxilim används främst för limning av metall, keramik och härdplast samt gjutning och inkapsling.

Industritejp kan anses vara lim i fast form som långsamt deformerar sig efter ytan. Industritejp används med fördel för växlande belastning där kraven på flexibilitet är höga. I SCANTECHs sortiment är det den extremt hög kvalitén på såväl kärnan som häftämnet som garanterar de goda egenskaperna.

TÄTNINGAR

SCANTECH

LÖSNINGSMEDELSFRIA PRODUKTER SOM GER SNABBA OCH LÄCKAGESÄKRA TÄTNINGAR

SCANTECH 4000 T

En lösningsmedelsfri anaerob (härdar i frånvaro av syre) tätningsmassa som ger en snabb och läckagesäker tätning som ersätter lin, teflonband och konventionella packningar. 4000T är tixotrop (rinner inte) och kan således appliceras på vertikala ytor. 4000T används med fördel på gängor, rör, pluggar och flänsar. 4000T är efter härdning demonterbar. 4000T är beständigt mot drivmedel, olja, kylmedel och lösningsmedel.

TEKNISKA DATA

PRODUKT

40

Art. nr.

Namn

825034

SCANTECH 4000 T

Innehåll 250 g

825054

SCANTECH 4000 T

100 g

825104

SCANTECH 4000 T

50 g

Spaltfyllnad

Temperaturområde

Max gängdim

Viskositet

Härdtid

0,50 mm

-50°C till 150°C

M80,2

37000 mPas

5-15 minuter.

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

Norden Olje


SCANTECH

SCANTECH 2000 T En lösningsmedelsfri anaerob (härdar i frånvaro av syre) tätningsmassa som ger en snabb och läckagesäker tätning som ersätter lin, teflonband och konventionella packningar. 2000 T är tixotrop (rinner ej) och kan således appliceras på vertikala ytor. 2000 T används med fördel på gängor, rör, pluggar och flänsar. 2000 T är efter härdning demonterbar. 2000 T är beständig mot drivmedel, olja, kylmedel och lösningsmedel.

TEKNISKA DATA

PRODUKT Art. nr.

Namn

Innehåll

825044

SCANTECH 2000 T

100 g

825024

SCANTECH 2000 T

250 g

Spaltfyllnad

Temperaturområde

Max gängdim

Viskositet

Härdtid

0,30 mm

-50°C till 150°C

M24

16000 mPas

5-15 minuter

SCANTECH SGS 676 Tätning av metallgängförband mot gas, vatten, gasol, kemikalier m.m. SGS 676 förblir elastisk och tål höga påfrestningar, såväl vibrationer som temperaturväxlingar. Produkten är lätt att demontera och används med fördel för tätning av förband i gasarmaturer, apparater och i samband med gasinstallationer.

TEKNISKA DATA

PRODUKT Art. nr.

Innehåll

Spaltfyllnad

Färg

Viskositet

Temperaturområde

835004

100 g

0,60 mm

Blå

20000 – 60000 mPas

-55°C till 180°C

Skjuvhållfasthet

Lossbrytmoment

Härdtid (hanterbar)

Fullhärdat (fullhärdad)

4 - 6 N/mm²

8 - 12 Nm

10 - 20 minuter

1-3 timmar

SCANTECH 675 För snabb och säker tätning av grova rörgängor upp till M80 och 3”. Tätar omgående mot låga tryck. Ersätter lin och teflonband. 675 är enkel att använda och beständig mot vatten, olja, kylmedel samt de flesta lösningsmedel.

TEKNISKA DATA

PRODUKT Art. nr.

Innehåll

Spaltfyllnad

Färg

Viskositet

Temperaturområde

Skjuvhållfasthet

Tryckhållfasthet

Max gängdimention

Härdtid (hanterbar)

Fullhärdat (fullhärdad)

825014

50 ml

0,50 mm

Gul

24000-70000 mPas

-50°C till 150°C

6-13 N/mm2

350 bar

M80 / 3”

15 – 30 minuter

3-6 timmar

LÅSVÄTSKOR

SCANTECH

ANPASSADE LÅSVÄTSKOR FÖR GÄNGSÄKRING OCH CYLINDRISK FASTSÄTTNING

SCANTECH 541 En medellåsande låsvätska för snabb låsning och fastsättning av bultförband, pinnskruvar, pinnbultar, lager, bussningar m.m. 541 tätar, låser och förhindrar korrosion. 541 härdar snabbt och säkert även på oljiga ytor.

TEKNISKA DATA

PRODUKT Art. nr.

Namn

830014

SCANTECH 541

Innehåll

Spaltfyllnad

Färg

Viskositet

Temperaturområde

50 ml

0,10 mm

Blå

150 mPas

-55°C till +150°C

Norden Olje

Skjuvhållfasthet DIN 54452

Lossbrytningsmoment

Härdtid

Fullhärdat

8 - 12 N/mm2

10 - 15 Nm

10 – 20 minuter

1-3 timmar

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

41


SCANTECH

SCANTECH 610 En extremt höglåsande och kapillärverkande låsvätska för snabb och säker låsning och fastsättning av bultförband, lager och bussningar. Detaljer som monteras med 610 kan uppnå en hållfasthet som är högre än en perfekt utförd presspassning. Den totala kontakten mellan ytorna förhindrar nötningskorrosion och ger en jämn fördelning av belastningen. Härdar även på oljiga ytor.

PRODUKT Art. nr.

Namn

830024

SCANTECH 610

TEKNISKA DATA Innehåll

Spaltfyllnad

Färg

Viskositet

Temperaturområde

Skjuvhållfasthet DIN 54452

Lossbrytningsmoment

Härdtid (hanterbar)

Fullhärdat (fullhärdad)

50 ml

0,10 mm

Grön

100 mPas

-55°C till +150°C

17 - 22 N/mm²

25 - 30 Nm

5 – 10 minuter

1-3 timmar

SCANTECH 690 Ett extremt höglåsande anaeroblim/gänglåsning för fastsättning och limning av lager, bussningar, gängförband och cylindriska detaljer. 690 har mycket god kemisk resistens och tål stora toleranser samt mycket höga mekaniska påfrestningar. Härdar även på oljiga ytor.

TEKNISKA DATA

PRODUKT Art. nr.

Innehåll

830044

20 ml

830054

50 ml

8300514

250 ml

Spaltfyllnad

Färg

Viskositet

Temperaturområde

Skjuvhållfasthet DIN 54452

Restmoment

Lossbrytningsmoment

Härdtid (hanterbar)

Härdtid

0,25 mm

Grön

1800 - 2500 mPas

-55°C till 150°C

25 - 30 N/mm²

55 - 70 Nm

35 - 45 Nm

c:a 2 - 5 minuter

1-3 timmar

SCANTECH 650 En låsvätska för rostfria, förzinkade och kadmierade detaljer. 650 används med fördel där man vill uppnå en säker och höglåsande tätning av gängförband, bultförband, cylindriska detaljer m.m. Tål mycket höga mekaniska påfrestningar och höga temperaturer. Härdar även på oljiga ytor.

TEKNISKA DATA

PRODUKT Innehåll

Spaltfyllnad

Färg

Viskositet

Temperaturområde

Skjuvhållfasthet DIN 54452

Lossbrytningsmoment

Härdtid (hanterbar)

Fullhärdat (fullhärdad)

830004

50 ml

0,15 mm

Grön

400-600 mPas

-55°C till 175°C

25 – 35 N/mm²

30 - 35 Nm

2 – 5 minuter

1-3 timmar

SCANTECH

Art. nr.

ACCELERATOR

- FÖR SCANTECHS ANAEROBA SORTIMENT Scantech Aktivator A2000

A-2000 är en aktivator som påskyndar härdningen av SCANTECHs låsvätskor, fläns och gängtätningsprodukter på passiva/inaktiva material (se tabell) som rostfritt, krom och förzinkade metaller samt i kombination med plast. Rengör detaljerna från smuts och fett. Spraya en fin dusch på en av ytorna och låt produkten verka under några sekunder. Applicera aktuell produkt och montera samman detaljerna. Härdningen påbörjas efter 20-120 sekunder efter detaljerna monterats samman. Påskyndar härdningen av SCANTECHs låsvätskor, fläns och gäng-tätningsprodukter på passiva/inaktiva material.

PRODUKT

TEKNISKA DATA

Art. nr.

Innehåll

Passiva material som ger långsam härdning

870034

150 ml

Aluminium (med låg kopparhalt),Anodiska beläggningar, Glas, Kadmium, Keramer, Krom, Nickel, Oxider, Plast, Rostfritt stål, Silver, Tenn, Zink

42

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

Norden Olje


SCANTECH

LIM

- HÖGTEKNOLOGISKA CYANOAKRYLATLIM FÖR ENKEL HANTERING OCH FUNKTION

SCANTECH Cyanofirm Cyanofirm är ett trögflytande enkomponents cyanoakrylatlim med lång fixeringstid, vilket ger möjlighet till perfekt precision. Cyanofirm ger starka sammanfogningar av plast, gummi, metall samt porösa material. Cyanofirm är beständig mot vatten, drivmedel, olja, lösningsmedel, kemikalier m.m.

TEKNISKA DATA

PRODUKT Art. nr.

Namn

Innehåll

860514

SCANTECH CYANOFIRM

28 g

860524

SCANTECH CYANOFIRM

500 g

Spaltfyllnad

Färg

Viskositet

Temperaturområde

Draghållfasthet

Härdtid

0,38 mm

Transparent

1600 - 1700 mPas

-60°C till 80°C

3100 N/cm2 (stål)

30-60 sekunder

SCANTECH Cyano XL Cyano XL är ett böjbart cyanoakrylatlim för limning av gummi och plast i kombination med varandra och metall. Cyano XL är idealiskt för limning av o-ringar och andra elastiska material eftersom limmet är böjbart till 180°. Cyano XL är beständigt mot vatten, olja, drivmedel, lösningsmedel m.m.

TEKNISKA DATA

PRODUKT Namn

860404

SCANTECH CYANO XL

Innehåll

Spaltfyllnad

Färg

Viskositet

Temperaturområde

Härdtid

20 g

0,05 mm

Transparent

40-70 mPas

-60°C till 80°C

8-15 sekunder

SCANTECH

Art. nr.

SCANTECH Cyanobond Cyanobond är ett tunt snabbhärdande cyanoakrylatlim. Används vid limning av detaljer med fina fogytor. Cyanobond fixerar snabbt och ger sekundsnabba och hållfasta limfogar på plast, gummi och metall. Limmet är beständig mot vatten, olja, kemikalier m.m.

TEKNISKA DATA

PRODUKT Art. nr.

Namn

860304

SCANTECH CYANOBOND

4g

860504

SCANTECH CYANOBOND

28 g

860554

SCANTECH CYANOBOND

500 g

Norden Olje

Innehåll

Spaltfyllnad

Färg

Viskositet

Temperaturområde

Draghållfasthet

Härdtid

0,05 mm

Transparent

40 - 70 mPas

-60°C till 80°C

2000 N/cm2

3-5 sekunder

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

43


SCANTECH

SCANTECH Cyanoplus

Cyanoplus är ett enkomponents cyanoakrylatlim med extremt hög viskositet. Cyanoplus är ett unikt snabblim eftersom den har 6 ggr högre slaghållfasthet och 10 ggr så hög fläkhållbarhet som konventionella cyanolimmer. Cyanoplus är därför särskilt lämpligt för limning av material med olika utvidningskoefficienter tex kombinationer av plast, stål, koppar, mässing, aluminium m.m.

TEKNISKA DATA

PRODUKT Art. nr.

Namn

860194

SCANTECH CYANOPLUS

Innehåll

Spaltfyllnad

Färg

Viskositet

Temperaturområde

Härdtid

20 g

0,40 mm

Transparent

5000 mPas

-60°C till 140°C

1-2 minuter

SCANTECH Cyanomax

Cyanomax är ett cyanoakrylatlim, speciellt framtaget för känsliga material, som plast, urglas, spegelglas etc. där man vill undvika vitfärgning s.k. ”blomning” av materialet. Limmet har svagare lukt än konventionella cyanoakrylatlim och är beständigmot vatten, drivmedel, lösningsmedel m.m.

TEKNISKA DATA

PRODUKT Art. nr.

Namn

860534

SCANTECH CYANOMAX

Innehåll

Spaltfyllnad

Färg

Viskositet

Temperaturområde

Härdtid

20 g

0,10 mm

Transparent

500-100 mPas

-60°C till 80°C

10-30 sekunder

SCANTECH Cyanoblixt Extremt tunnflytande, snabbhärdande lim med mycket bra egenskaper för att limma plast, gummi och porösa material. Ger snabbt och säkert sammanfogningar som står emot vatten, olja m.m.

TEKNISKA DATA

PRODUKT Art. nr.

Namn

860884

SCANTECH CYANOBLIXT

Innehåll

Spaltfyllnad

Färg

Viskositet

Temperaturområde

Härdtid

20 g

0,03 mm

Transparent

2-5 mPas

-60°C till 80°C

1-3 sekunder

SCANTECH

SCANTECH Cyanotech Cyanotech är ett svart enkomponents cyanoakrylatlim. Cyanotech fungera på de flesta material och är speciellt utvecklat för gnistbearbetningselektroder. Cyanotech är beständig mot vatten, drivmedel, olja, kemikalier m.m.

TEKNISKA DATA

PRODUKT

44

Art. nr.

Namn

860654

SCANTECH CYANOTECH

Innehåll

Spaltfyllnad

Färg

Viskositet

Temperaturområde

Draghållfasthet

Härdtid

20 g

0,05 mm

Svart

30-60 mPas

-60°C till 80°C

2500 N/cm2

30 – 60 sekunder

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

Norden Olje


SCANTECH

SCANTECH Cyanoclear Transparent cyanoakrylatlim i geléform för limning av plast och metall. Cyanoclear är idealiskt till att fylla stora spalter och den ger en glasklar limfog. Kan appliceras på vertikala ytor och underifrån utan att limmet rinner eller droppar. Cyanoclear är beständig mot vatten, olja, drivmedel, lösningsmedel m.m. Limmet är förpackad i en liten behändig tub.

TEKNISKA DATA

PRODUKT Art. nr.

Namn

8605841

SCANTECH CYANOCLEAR

Innehåll

Spaltfyllnad

Färg

Viskositet

Temperaturområde

Hanteringstid

Härdtid

3g

0,5 mm

transparent

Tixotrop gel

-55°C till +80°C (härdat)

5 – ca 60 sekunder

Ca. 24 timmar

SCANTECH Cyanoblack Svart cyanoakrylatlim i geléform för limning av plast och metall. Cyanoblack är idealiskt där det skall fyllas stora spalter. Kan appliceras på vertikala ytor och underifrån utan att limmet rinner eller droppar. Cyanoblack är beständigt mot vatten, olja, drivmedel, lösningsmedel m.m. Limmet är förpackat i en praktisk tub.

TEKNISKA DATA

PRODUKT Art. nr.

Namn

8605941

SCANTECH CYANOBLACK

Innehåll

Spaltfyllnad

Färg

Viskositet

Temperaturområde

Hanteringstid

Fullhärdat

20 g

0,25 mm

Svart

10000 – 20000 mPas, tixotrop gel

-55°C till 80°C (härdat)

5 – ca 60 sekunder

Ca. 24 timmar

Superglue Pen Tunnflytande snabbhärdande superlim i praktisk limpenna. Limmar metall, vinyl, gummi, keramik, plast och trä. Enkel doseringsprincip reducerar spill och ger enkelt rätt dosering av önskad mängd och inget läckage, härdar inte i pipen.

TEKNISKA DATA

PRODUKT Art. nr.

Namn

Innehåll

57274

SUPERGLUE PEN

10 g

572741

SUPERGLUE PEN REFILL

10 g

Spaltfyllnad

Färg

Viskositet

Temperaturområde

Arbetstid

Härdningstid

Dragstyrka

0,1 mm

Transparent

Centipoise 45

-60°C till 90°C

sek. 2-10

timmar 12

25 N/mm2

SCANTECH Cyanofree

TEKNISKA DATA

PRODUKT Art. nr.

Namn

880014

SCANTECH CYANOFREE

SCANTECH

Limlösare som snabbt löser upp cyanoakrylatlim. Med hjälp av Cyanofree är det möjligt att demontera felaktiga limfogar, tvätta bort spill och limrester på tex en display eller panel, verktyg, arbetsbord m.m.

Innehåll

Löser upp

Densitet

Färg

Viskositet

20 g

Cyanoakrylatlim

1,13 g/cm³

Klar vätska

0,69 mPas

SCANTECH CyanoAktiv Snabbverkande härdare till cyanoakrylatlim. Påskyndar härdningprocessen, ökar spaltutfyllnaden. Förhindrar absorption i porösa material och förhindrar att limmet flyter ut. Gör det möjligt att härda cyanoakrylat på öppna ytor. Kan med fördel användas när man önskar att ” bygga” med cyanoaktrylatlim.

TEKNISKA DATA

PRODUKT Art. nr.

Namn

870014

SCANTECH CYANOAKTIV

Norden Olje

Innehåll

Löslighet

Densitet

Färg

15 ml

I vatten försumbar

0,80 g/cm³

Klar vätska

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

45


SCANTECH

SCANTECH Superaktiv 2G Snabbverkande härdare till cyanoakrylatlim. Påskyndar härdningprocessen, ökar spaltutfyllnaden. Förhindrar absorption i porösa material och förhindrar att limmet flyter ut. Gör det möjligt att härda cyanoakrylat på öppna ytor. Kan med fördel användas när man önskar att ” bygga” med cyanoaktrylatlim.

TEKNISKA DATA

PRODUKT Art. nr.

Namn

870045

SCANTECH SUPERAKTIV 2G

Innehåll

Lagras

Färg

50 ml

Frostfritt upp till 3 år

Klar vätska

SCANTECH PP Primer Primer för användning till olika plasttyper som är svåra att limma, tex polyethylen, polypropylen, nylon och teflon. Produkten appliceras på ytorna för att förbättra vidhäftningsförmågan för limmet.

TEKNISKA DATA

PRODUKT Art. nr.

Namn

8750441

SCANTECH PP PRIMER

Innehåll

Viskositet

Färg

50 ml

0,6-0,7 mPas

Färglös

2-KOMPONENT LIM

SCANTECH

- FÖR MAXIMAL VIDHÄFTNING OCH HÅLLBARHET

SCANTECH Match M Ett tvåkomponentslim i dubbelpatron som ger en limfog med stor elasticitet och hållfasthet. Match M ger snabba och säkra sammanfogningar på de flesta metaller, plaster och trä. Produkten är enkel att använda vilket ger möjlighet till perfekt precision. Match M har stor kemisk resistens mot vatten, drivmedel, lösningsmedel, kemikalier m.m.

TEKNISKA DATA

PRODUKT Art. nr.

Namn

8502141

SCANTECH MATCH M

10 ml

8502041

SCANTECH MATCH M

50 ml

826244

EASY MIX PISTOL

826164

MIXERRÖR TILL 50 ML

8502144

MIXERRÖR TILL 10 ML

46

Innehåll

Spaltfyllnad

Färg (ohärdat)

Färg (härdat)

Viskositet

Temperaturområde

Härdtid (hanterbar)

Draghållfasthet

0,40 mm

Röd och grön

Ljusgrå

2000-4000 mPas

-40°C till +130°C

20 minuter

Aluminium 225 kg/cm² Stål 280 kg/cm² Rostfritt 205 kg/cm²

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

Norden Olje


SCANTECH

SCANTECH Pac 2G Snabbhärdande tvåkomponentslim med extrem hög vidhäftning på glas, plast, keramik, metall och trä. Limmet tål många olika kemikalier.

TEKNISKA DATA

PRODUKT Art. nr.

Namn

860644

SCANTECH PAC 2G

826164

MIXERRÖR TILL PAC 2G

Innehåll

Spaltfyllnad

Temperaturområde

Hårdhet

Draghållfasthet

Fixeringstid

50 ml

3-4 mm

-50°C till 120°C

78 Shore D

Stål-stål 27 N/mm2

12 - 15 minuter

SCANTECH Metal Mix Höghållfast reparationsmaterial för metall, keramer, sten m.m. Metal Mix rekommenderas framför allt vid reparationer av skadade metalldelar, bättring av repor, felborrningar etc. Metal Mix ger även mycket starka limfogar som tål höga mekaniska påfrestningar. Metal mix kan efter härdning bearbetas, borras, slipas samt övermålas.

TEKNISKA DATA

PRODUKT Art. nr.

Namn

845144

SCANTECH METAL MIX

826164

MIXERRÖR TILL METAL MIX

Innehåll

Färg

Temperaturområde

Tid för applicering

Skärhållfasthet

Härdtid (hanterbar)

Fullhärdat (fullhärdad)

50 ml

Grå

0°C till 120°C

5-8 minuter

20 N/mm²

30 minuter

8 timmar

SCANTECH Rubber Mix 2g Polyuretanbaserad 2-komponents reparationsmassa som fäster på de flesta typer av plast. Rubber Mix 2G härdar mycket snabbt och produkten förblir mycket elastisk (sträckning 190%). Rubber Mix 2G är idealisk för mjuka, flexibla plaster och för gummireparationer på exempelvis transportband.

TEKNISKA DATA

PRODUKT Namn

870504

SCANTECH RUBBER MIX

82615B4

MIXERRÖR TILL RUBBER MIX

Innehåll

Färg

Temperaturområde

50 ml

Svart

-40°C till 90°C

8 N/mm2

Resistivitet

Hårdhet

Härdning i 20º C Dammtorr

Härdtid (hanterbar)

Fullhärdat (fullhärdad)

1,2 x 1013 Ω x cm

85 Shore A

1 min.

5 minuter

4 timmar

SCANTECH

Art. nr.

Draghållfasthet (2800 PSI)

Scantech Quick Mix Tvåkomponents reparationsmassa/lim som fäster på de flesta typer av plast. Quick Mix härdar på 5-10 minuter och är idealisk för plaster. Quick Mix kan med fördel användas till extremt snabba och säkra förankringar vid infästning i lättbetong, betong, leka, håltegel och gips. Vid härdning blir massan varm – upp mot +50°C. Färg: Svart.

TEKNISKA DATA

PRODUKT Art. nr.

Namn

Innehåll

Färg

Temperaturområde

Temperaturutveckling vid härdning

Hårdhet

Skjuvhållfasthet

Draghållfasthet

Härdtid dammtorr

Härdtid (hanterbar)

Sträckning

Fullhärdat (fullhärdad)

870514

SCANTECH QUICK MIX

50 ml

Svart

+100°C

+50ºC

80 Shore D

7-14 N/ mm2

22 N/mm2

ca. 5 minuter

15 minuter

15%

8 timmar

82615B4

MIXERRÖR TILL QUICK MIX

Norden Olje

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

47


SCANTECH

SCANTECH Quick Mix Rapid Tvåkomponents reparationsmassa/lim som fäster på de flesta typer av plast. Quick Mix Rapid härdar på 1-2 minuter och är idealisk för plaster. Quick Mix kan med fördel användas till extremt snabba och säkra förankringar vid infästning i lättbetong, betong, leka, håltegel och gips. Vid härdning blir massan varm – upp mot +80°C. Färg: Transparent.

TEKNISKA DATA

PRODUKT Art. nr.

Namn

870524

SCANTECH QUICK MIX RAPID

82615B4

Innehåll

Färg

Max temperatur

Hårdhet

Draghåll-fasthet

Sträckning

50 ml

Transparent

+100°C

60 Shore D

20 N/mm2

30%

Temperaturområde

Temperaturutveckling vid härdning

Härdtid (hanterbar)

Fullhärdat (fullhärdad)

0°C till 100°C

80°C

3 minuter

ca. 3 timmar

MIXERRÖR TILL QUICK MIX RAPID

Scantech PowerBond PP/PE 2-komponent strukturlim baserat på meylakrylat. Speciellt lämpat för strukturell bindning med hög hållfasthet av lågenergiplaster/feta plaster som PE, PP och TPE. Ingen förbehandling av detaljerna erfordras.

TEKNISKA DATA

PRODUKT Art. nr.

Namn

Innehåll

Färg

Temperaturområde

Hårdhet

Öppen tid “pot life”

Optimal Spaltfyllnad

Härdtid (hanterbar)

Härdtid (mekanisk)

Fullhärdat (fullhärdad)

875024

SCANTECH POWERBOND PP/PE

38 ml

Svart

-50ºC-+80ºC

55 Shore D

2-3 min.

0,2-0,3 mm., max 1,0mm.

3 timmar

8 timmar

24 timmar (metaller dubbel härdtid)

875034

MIXERRÖR TILL POWERBOND

-

orange

826254

EASY MIX 90/10 KOLV

-

svart

SCANTECH Fastfix Clear 2K Fastfix Clear är ett väldigt snabbhärdande lim som härdar fullt ut även på öppna ytor utan att någon aktivator behövs.

TEKNISKA DATA

SCANTECH

PRODUKT Art. nr.

Namn

Innehåll

Spaltfyllnad

Färg

Viskositet

Temperaturområde

Dragskjuvstyrka

Fullhärdet

870064

FASTFIX CLEAR 2K

10 g

6 mm

Transparent

25°C mPa ∙ s (1,5 rpm) 195.000

-20°C till 80°C på kortvarigt upp till 120°C

PMMA 10,2 Nm

24 timmar

870084

MIXERRÖR FASTFIX

-

Orange

SCANTECH Fastfix Metal 2K Fastfix Metall härdar och fixerar relativt snabbt när man limmar ihop två delar men ger relativt gott om tid när limmet ligger öppet. Härdar fullt ut även på öppen yta utan aktivator men det tar relativt lång tid. Slagtåligt och god styrka även på metall.

TEKNISKA DATA

PRODUKT Art. nr.

48

Namn

Innehåll

870074

FASTFIX METAL 2K

10 g

870084

MIXERRÖR FASTFIX

-

Spaltfyllnad 6 mm

Färg

Viskositet

Temperaturområde

Dragskjuvstyrka

Fullhärdet

Grå

25°C mPa ∙ s (1,5 rpm) 198.000

-20°C till 80°C på kortvarigt upp till 120°C

PMMA 20,1 Nm

24 timmar

Orange

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

Norden Olje


SCANTECH

PACKNINGSMATERIAL

- ELASTISKA PACKNINGSMATERIAL FÖR TÄTNING

SCANTECH Power Silicon Högtemperaturtålig silikontätning som i rumstemperatur härdar (vulkaniserar) till silikongummi. Produkten har mycket goda kyl-, värme- och åldringsegenskaper. Produkten är dessutom elektriskt isolerande, kan användas som packning eller tätning. Power Silicon är beständig mot olja, lösningsmedel och de flesta kemikalier. Produkten blir dammtorr inom 10-15 minuter. Power Silicon kan hanteras enkelt och snabbt med en hand, finns i färgerna röd, svart och transparent.

TEKNISKA DATA

PRODUKT Art. nr.

Namn

Temperatur

819504

SCANTECH POWER SILICON RED

Max temperatur + 300°C

819514

SCANTECH POWER SILICON BLACK

Max temperatur + 240°C

819524

SCANTECH POWER SILICON TRANSP.

Max temperatur + 200°C

SCANTECH AP999 2G Silikonpackning som ger en snabb och beständig packning och ersätter packningar i kork, filt, gummi , papper, asbest eller andra fabriksspecificerade packningar. Lämplig för motorer utrustade med lambdasond. Ger en flexibel och hållfast packning. Fäster på metall, plast, vinyl, betong och glas. Isolerar och tätar elektriska system. AP999 2G är vattenbeständig och ger inte upphov till korrosion. Används med fördel till ventillock, grenrör, utblås, vattenpumpar, kamaxlar, växellådor, insugningsrör, flänsrör, elektriska- och marina applikationer m.m.

TEKNISKA DATA

PRODUKT Innehåll

Färg

Specifik vikt

Temperaturområde

Draghållfasthet

Utvidgningskoefficient

Hårdhet

819614

200 ML PATRON

Grå

1,26 g/ml

Konstant -60°C till +260°C

275 N/mm²

335%

Shore A 33

Härdtid (skinntorr)

Härdsystem

Elektrisk genomslagskraft

Temperaturområde

Kemiska resistens

< 30 min

oxim

500 V/mm

Kortvarig -60°C till + 315°C

Olja, växellådsolja, diesel, bensin, fett, glykol, vatten och ånga

SCANTECH

Art. nr.

HYLOMAR Advanced formulation En helt lösningsmedelsfri gel, inte uthärdande tätningspasta i patron, som ger en 100%-ig tätning av en mängd olika förband, såsom flänsar, kåpor, växellådor m.m. Hylomar Advanced kan även användas till topplock. Eftersom produkten förhindrar fastbränning av packningar förenklar Hylomar Advanced demontering av detaljerna. Hylomar Advanced är bestående, elastisk och beständig mot i stort sett alla vätskor och är inte brännbar.

TEKNISKA DATA

PRODUKT Art. nr. 810154

Namn HYLOMAR ADVANCED FORMULATION

Innehåll

Färg

Viskositet

Temperaturområde

Lagringstid

350 g

Blå

Gel

-55°C till 250°C

3 år

Utrustning 868654

FOGPISTOL

Norden Olje

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

49


SCANTECH

SCANTECH Hylomar M En gel, icke uthärdande tätningspasta, i tub eller patron, som ger en 100%-ig tätning av en mängd olika förband, såsom flänsar, kåpor, växellådor m.m. Hylomar kan även användas till topplock. Eftersom produkten förhindrar fastbränning av packningar förenklar Hylomar M demontering av detaljerna. Hylomar M är bestående elastisk och beständig mot i stort sett alla vätskor och är inte brännbar.

PRODUKT Art. nr.

Innehåll

810054

300 ML PATRON

810074

200 ML DURAPRESS

810024

80 ML TUB

810104

40 ML BLISTERCARD

Färg

Viskositet

Beläggningstjocklek

Täckförmåga

Temperaturområde

Lagringstid

Blå

Gel

0,03 mm

1,7 m2/100 ml

-50°C till 250°C

2 år

Utrustning 868654

FOGPISTOL

SPRAYLIM & LIM/TÄTNING SCANTECH Aerobond Flexibelt spraylim/kontaktlim som ger en hög hållfasthet på de flesta material. Användningsområden är t.ex. bygg-, bil-, marin-, tillverknings-, och processindustrin. Limmar material som plast, vinyl, gummi, läder, textil, trä, kork, sten och betong. Vid användning på porösa material, prova limmet på en liten del av materialet för att undvika missfärgning och att materialet sönderdelas.

TEKNISKA DATA

PRODUKT Namn

Innehåll

Färg

8609042

SCANTECH AEROBOND

500 ml

Gul

+5°C till +40°C

SCANTECH

Art. nr.

Appliceringstemperatur

Temperaturområde

Torktid (berörings torr)

Torktid (fullhärdat)

-20°C till +60°C

2-3 minuter

Ca. 24 timmar

SCANTECH MSP 3001 Lösningsmedelsfri MS - Polymer för limning, tätning och fogning . Den har en extremt hög viskositet vilket möjliggör omedelbar fixering. Fäster bra på alla metaller, sten, keramik, betong, trä, målade ytor och de flesta plaster. MSP 3001 är fri från isocyanater och silikon. Produkten är resistent mot de flesta kemikalier. MSP 3001 är övermålningsbar, UV-beständig och förblir elastisk.

TEKNISKA DATA

PRODUKT Art. nr. 819754

Namn

Innehåll

Färg

Temperaturområde

Hårdhet (DIN 53505)

SCANTECH MSP 3001

290 ml

Vit

-40° till 100°C

58 Shore A

Draghållfasthet (DIN 53504)

Brottöjning (NFT 85507)

Dammtorr

Härdtid

2,18 MPa

300%

15 min

2-4mm/dygn

Utrustning 868654

50

FOGPISTOL

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

Norden Olje


SCANTECH

UNDERHÅLL

- HÖGKVALITATIVA PRODUKTER FÖR UNDERHÅLL OCH DEMONTERING

Molyslip Graphite Anti Seize GRAPHITE ANTI-SEIZE är en monteringspasta som underlättar demontering och montering av metallförband. Speciellt framtagen för att skydda mot fastkärvning även under extrema tryck- och temperaturförhållanden. GRAPHITE ANTI-SEIZE innehåller fina partiklar av grafit som under tryck formar en jämn matris, fyller igen ojämnheter i ytan och förhindrar läckage och föroreningar. GRAPHITE ANTI-SEIZE ger ett optimalt och beständigt skydd mot korrosion, erosion, oxidationer och sammansvetsning av ytor. Används med fördel till skruvförband, kilar, flänsar, pinnbultar, bromssystem, pumpar, hylsor, manluckor mm. inom bilindustri, skeppsbyggnad, offshore, kemisk industri etc. Ovärderlig för applikationer på detaljer som behöver demonteras.

TEKNISKA DATA

PRODUKT Art. nr.

Innehåll

Färg

Bas

Temperaturområde

840484

500 G

Svart

Bentonit

-40°C till 1000°C

Molyslip Copaslip COPASLIP är ett högtemperaturtåligt specialfett som ger ett optimalt och beständigt skydd mot korrosion, erosion, oxidationer och sammansvetsning av ytor då de utsätts för höga tryck och hög värme. Att använda COPASLIP innebär tidsbesparing, inga avdragna bultar, skruvar eller andra skadade detaljer. COPASLIP rekommenderas vid alla skruvbultförband även ventiler, inställningsskruvar, flänsar, topplocksbultar, kedjor etc. COPASLIP är beständigt mot syra, vatten, ånga och värme.

Art. nr.

Innehåll

Färg

Fettbas

Temperaturområde

840534

500 G

Kopparfärgad

Bentone

-40°C till 1100°C

100 G

Kopparfärgad

Bentone

-40°C till 1100°C

SCANTECH

TEKNISKA DATA

PRODUKT

Tub 840524

SCANTECH Alzico Anti Seize En monteringspasta som smörjer och skyddar mot korrosion, slitage och fastbränning. Produkten används till högbelastande statiska och långsamma ämnen, samt på stål, järn och gjutjärn. Alzico skyddar mot oxidation och kallsvetsning och är resistent mot vatten (kallt, varmt, saltvatten). Alzico kan hanteras enkelt och snabbt med en hand.

TEKNISKA DATA

PRODUKT Art. nr.

Namn

Innehåll

Temperaturområde

819664

SCANTECH ALZICO ANTI SEIZE

200 ml

-180° till +1200°C

Norden Olje

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

51


SCANTECH

REPARATIONSMASSA

- FÖR SNABBA OCH PERMANENTA REPARATIONER

Universalstick Epoxybaserad reparationsmassa för alla typer av metaller, trä, glasfiber, betong och keramik. Reparerar hål och sprickor i vattentankar, akvarier, bensin- och dieseltankar, containrar, betongkonstruktioner och liknande. Kan även användas under ytan i söteller saltvatten. Gulnar inte i solljus.

TEKNISKA DATA

PRODUKT Art. nr.

Namn

57444

UNIVERSALSTICK

Härdtid (fullhärdat 24 t.)

Elektriskt motstånd

Dielektrisk styrka

18 mdr. vid 5-20°C

Shore D 65

30.000 megaohm

11,8 kilovolt/mm

Dragstyrka på stål

Dragstyrka på glasfiber

Max kontinuerlig temperatur

Max periodisk temperatur

Tryckstyrka/ tryckhållfasthet

6,2 N/mm2

3,4 N/mm2

120°C

150°C

75 N/mm2

Innehåll

Brukstid/potlife

Lagringsstabilitet

120 g

15 min. v/20°C

Krympning under 1%

SCANTECH Metallstick Metallstick är ett snabbhärdande reparationsmaterial, som ger starka och snabba reparationer på metaller, betong, plaster och trä. Metallstick härdar även under vatten och på fuktiga ytor. Efter härdning kan produkten bearbetas, borras, gängskäras, slipas m.m. Metallstick är beständigt mot vatten, bensin, olja samt lösningsmedel.

PRODUKT

TEKNISKA DATA

Art. nr.

Innehåll

Färg

Temperaturområde

Hårdhet

Härdtid

Draghållfasthet

Tryckhållfasthet

845004

120 G

Grå

+150°C

80 shore D

15-30 minuter

5,6 MN/m²

70 MN /m²

SCANTECH Woodstick

SCANTECH

Ett icke krympande reparationsmaterial för trä. Produkten förenar sig med materialet och är efter härdning bearbetningsbar. Woodstick kan slipas, filas, borras samt övermålas. Woodstick är mycket lämplig för reparation av skador och sprickor i alla träslag, ersätter ruttet och vattenskadat trä m.m. Härdar även på fuktiga ytor.

TEKNISKA DATA

PRODUKT Art. nr.

Innehåll

845024

120 G

Färg

Temperaturområde

Hårdhet

Härdtid

Tryckhållfasthet

Trä

+150°C

65 shore D

45-60 minuter

75 MN/m²

SCANTECH Diamond Grip För demontering av skadade och utslitna skruvförband, borrskär, insexskruvar, chuckar etc. Används på skruvmejslar hyls,- skift,- sexkantnycklar och tänger. Hjälper även höghastighetsverktyg att sitta fast i chucken. Ger extra vrid- och greppmoment. Innehåller industridiamanter och borkarbid.

TEKNISKA DATA

PRODUKT

52

Art. nr.

Namn

840604

SCANTECH DIAMOND GRIP

Innehåller

Färg

Industridiamanter och borkarbid

Silvergrå

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

Norden Olje


SCANTECH

SCANTECH Dry Seal Scantech Dry Seal är en vattenbaserad i förväg applicerbar gängtätning/vibrationssäkring med PTFE. De smörjande egenskaperna i Scantech Dry Seal ger ett kontrollerat vridmoment. Vid montage flyter tätningen in i gängorna och tätar omedelbart. Produkten tätar effektivt mot bränsle, smörjmedel, kylmedel, gaser. Scantech Dry Seal ger en mycket lätt demonterbar vibrationssäkring.

TEKNISKA DATA

PRODUKT Art. nr.

Namn

810164

Scantech Dry Seal

Färg

Temperaturområde

Torkningstid i 65°C

Torkningstid, rumtemperatur

Dammtorr, rumtemperatur

Viskositet

Ljusblå

-50°C till +180°C

30 min.

24 timmar

Ca. 1 timme

2300 cps

SCANTECH TEJP SCANTECH Multi Grip Dubbelhäftande akrylbaserad transparent tejp som ersätter punktsvetsförband och popnitar. Multi Grip har en god beständighet mot UV–strålning, tål höga temperaturer och ger extremt starka förband som inte hårdnar, spricker eller åldras. Tejpen är följsam, lätt att montera på komplicerade detaljer och ger en omedelbar vidhäftning.

TEKNISKA DATA

PRODUKT Art. nr.

Storlek

850044

0,6mm x 12mm x 33m

850054

1,2mm x 19mm x 10m

Färg

Temperaturområde

Temperaturområde

Densitet

Häfthållfastheter (Fläk)

Häfthållfastheter (Sträck)

Häfthållfastheter (Dynamisk)

Transparent

-40°C till +150°C

(Kortvarigt) 200°C

1850 kg/m3

ASTMD 3330 2,1-4,9 kg/cm

ASTMD 897 7,0 kg/cm

ASTMD 1002 4,9 kg/cm

SCANTCH Easy Grip Dubbelhäftande gul transparent flexibel tejp. Easy Grip är en höghäftande tejp som ger en stark sammanfogning som inte hårdnar. Tejpen är mycket lätt att montera och ger en omedelbar vidhäftning. Används med fördel på trä, aluminium, textil, polyeten, polystyren, fiberglas m.m. Används inte på mjukgjord PVC.

TEKNISKA DATA

PRODUKT Art. nr.

Namn

850094

SCANTCH EASY GRIP

Storlek

Färg

Temperaturområde

Häftförmåga

0,4mm x 12mm x 30m

Transparent – gul

-10°C till 40°C

2,5 kg/cm2

2

10 1

8

3

4

SCANTECH

UTRUSTNING 5 6

9 7

1: Easy Mix Pistol - Artikel nr. 826244 | 2: Mixrör till 2 Mix system - Artikel nr. 82615b4 | 3: Mixrör - Artikel nr. 826164 | 4: Mixrör Orange Artikel nr. 875034 | 5: Mixrör till match M 10 ml - Artikel nr. 8502144 | 6: Mixrör Fastfix - Artikel nr. 870084 | 7: Kolv 90/10 - Artikel nr. 826254 | 8: Pumpborste till Molyslip Copaslip, Graphite Anti-Seize - Artikel nr. 826134 | 9: Borste med hatt till artikel nr 826134 - Artikel nr. 826174 | 10: Fogpistol till patroner - Artikel nr. 868654 Norden Olje

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

53


PERSONLIG HYGIEN

PERSONLIG HYGIEN

Ocean Foam Soap Ocean Foam Soap är en skumtvål främst för handtvätt. Används för all typ av kroppshygien. Lämpligt att använda på institutioner, tandläkare och läkarmottagningar, i livsmedelsindustrin, simhallar, storkök, lantbruk o. dyl. Tvålen har en ljusblå färg, med en doft av jasmin. Lämplig för frekvent handtvätt.

Produktdata

ph-värde: 5,5

500 ML

Artikel nr. 12702

Sensitive Body & Hair Sensitive Body & Hair är en krämtvål speciellt utformad för kropp och hår. Används för all typ av kroppshygien. Lämpligt att använda på institutioner, tandläkare och läkarmottagningar, i livsmedelsindustrin, simhallar, storkök, lantbruk o. dyl. Tvålen har en mild doft som ger ett väldoftande resultat med varma undertoner och associationer till en gyllene solnedgång.

Produktdata

ph-värde: 5,5

500 ML 5 LITER

Artikel nr. 12712 Artikel nr. 12715

PERSONLIG HYGIEN

Sensitive Naturel Mild och krämig tvål utan parfym, lämplig för handtvätt, kropp och hår.

Produktdata

ph-värde: 5

500 ML 5 LITER

54

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

Artikel nr. 12722 Artikel nr. 12725

Norden Olje


PERSONLIG HYGIEN

Aloe Vera Bodyshampoo Milt shampoo med Aloe Vera. Används för alla typer av kroppshygien. Aloe vera är en naturprodukt som är idealisk att använda efter solbad, vid insektsbett, brännsår m.m. Skonsam kroppstvätt med en behaglig doft. Produktdata

ph-värde: 5

500 ML 0,8 L MSD POUCH 1 LITER DISP. PACK 5 LITER

Artikel nr. 123021 Artikel nr. 123031 Artikel nr. 12304 Artikel nr. 12305

Antibac Soap Mild flytande tvål. Innehåller bla den fuktgörande komponenten GLYCERETH COCATE som återfettar huden och stärker hudens eget fettlager. Tvålen är pH neutral utan parfym och färgämnen. Mediline Soap är ett bag-in-box system som innehåller en påse med doseringsventil som hindrar att luft och bakterier tränger in och förorenar luften. Boxen placeras i en beröringsfri automatisk dispenser.

Produktdata 700 ML

ph-värde: 5-6 Artikel nr. 50224

AUTO DISPENSER VIT Artikel nr. 50204 ALUMINIUM Artikel nr. 50214

Hand Des Desinfektionsmedel med Aloe Vera för användning på rena händer. Används för rutinmässig desinficering av händer. Framställd för att användas på sjukhus, hos läkare, tandläkare, inom livsmedelsindustrin och andra ställen där det finns krav på ett effektivt handdesinfektionsmedel. Innehåller Aloe Vera som verkar vårdande och lindrande på huden. Har ett brett antimikrobiellt spektrum. Är hudvänlig och torkar inte ut huden. Innehåller inte parfym.

Produktdata

ph-värde: 6

500 ML

Artikel nr. 12352

1 LITER DISP. PACK

Artikel nr. 12354

700 ML

Artikel nr. 50234

Handdesinfektion med 85% alkohol. Receptet är i huvudsak baserat på etanol. Reducerad mängd isopropanol och borttagande av n-propanol gör produkten mycket hudvänlig samtidigt som den avlägsnar alla bakterier, virus och svamp. Man har desutom tillsatt ett unikt mjukgörande och bakteriedödande medel som gör att händerna hålls extra mjuka och fina. Antibac Handdesinfektion är ett bag-in-box system som innehåller en påse med doseringsventil som hindrar att luft och bakterier tränger in och förorenar handdesinfektionen. Boxen placeras i en beröringsfri automatisk dispenser.

B4 Skin Lotion Kombinerad bodylotion och skyddande kräm. Motverkar uttorkning och sprickor i huden. Finns som parfymerad eller oparfymerad.

Norden Olje

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

AUTO DISPENSER VIT Artikel nr. 50204 ALUMINIUM Artikel nr. 50214

Produktdata 250 ML 250 ML Parfymfri

ph-värde: 6 Artikel nr. 123321 Artikel nr. 123421

55

PERSONLIG HYGIEN

Antibac Hånddesinfektion


PERSONLIG HYGIEN

Aloe Vera Lotion Mild bodylotion med 70 % Aloe Vera och E-vitamin. Aloe Vera lotion tillför effektivt huden fuktighet vilket gör den gör den mjuk och len. Lämplig för daglig användning. Aloe Vera är en naturprodukt som är idealisk att använda efter solbad och vid brännsår, insektsbett m.m. Tillför huden fukt och gör den mjuk och len.

Produktdata

ph-värde: 6

100 ML 250 ML

Artikel nr. 122211 Artikel nr. 123221

Aloe Vera Gel Oparfymerad gel med 95% Aloe Vera. Särskilt lämplig att använda vid lättare brännskador, mindre sår, rispor, eksem, frostskador, soleksem m.m. Hjälper till att återuppbygga huden och bevara hudens fuktighet.

Produktdata

ph-värde: Ca. 6

100 ML

Artikel nr. 122521

X-Ren Handtvätt i pastaform med Aloe Vera och plastkulor som är baserad på vegetabilisk olja. Tar effektivt men skonsamt bort olja, fett, smuts och sot utan lösningsmedel. Aloe Vera verkar vårdande och lindrande på huden. X-ren innehåller också lanolin som motverkar uttorkning.

Produktdata

ph-värde: 10

500 ML 5 LITER 5,7 LITER BOMBE

Artikel nr. 122621 Artikel nr. 12265 Artikel nr. 12266

Hand Cleaner Plus Effektiv Heavy-Duty handtvätt med plastkulor för rengöring av extremt smutsiga händer. Löser snabbt upp olja, fett, sot och färgämnen. Hand Cleaner Plus tål frost.

Produktdata PERSONLIG HYGIEN

ph-värde: 6

500 ML 5 LITER 5,7 LITER BOMBE

56

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

Artikel nr. 12572 Artikel nr. 12575 Artikel nr. 12576

Norden Olje


PERSONLIG HYGIEN

BRUKSANVISNING:

Personlig hygien ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

PRODUKT Art. nr.

Namn

1226

X-REN

Handtvätt

X

1257

HAND CLEANER PLUS

X

1235

HAND DES

50224

ANTIBAC SOAP

50234

ANTIBAC Handdesinfektion

Handrengöring

Kropp

Hår

Desinfektion

Hudvård

Sårvård

X

X X X

12322

ALOE VERA LOTION

X

12332

B4 SKIN LOTION

X

12342

B4 SKIN LOTION PARFYMFRI

X

1230

ALOE VERA BODYSHAMPOO

X

X

X

12702

OCEAN FOAM SOAP

X

X

X

12712

SENSITIVE BODY AND HAIR

X

X

X

122521

ALOE VERA GEL X

X

X

1272

X

SENSITIVE NATUREL

X

FÖRSTA HJÄLPEN 2 1

5

4

7

8

9

1: First Aid Kit Industrial - Artikel nr. 49914 | 2: Eyewash Kit - Artikel nr. 49954 | 3: Eyewash Kit Refill, 500 ml - Artikel nr. 49964 | 4: Plåster - Artikel nr. 51204 | 5: Plåster, blå - Artikel nr. 51214 | 6: Plåster dispenser, D-56 - Artikel nr. 51234 | 7: Skyddsglasögon - Artikel nr. 58064 | 8: Ögonskölj, 250 ml - Artikel nr. 58074 | 9: Beslag till ögonskölj - Artikel nr. 58076

Norden Olje

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

57

PERSONLIG HYGIEN

3

6


WIPES

WIPES

Handy Wipes En stark pappersservett med tillsatt handtvätt som löser upp och tar bort olja, fett och smuts som absorberas av servetten. Utmärkt till användning då man rengör händerna utan tillgång till tvål och vatten. Ett enkelt och snabbt sätt att hålla sig ren. Torkar inte ut huden.

50 ST. 150 ST.

Artikel nr. 12123 Artikel nr. 14004

HÅLLARE VÄGGBESLAG 50 VÄGGBESLAG 150

Artikel nr. 58534 Artikel nr. 58544

72 ST.

Artikel nr. 14034

HANDY WIPES ROUGH HÅLLARE

Artikel nr. 58524

50 ST.

Artikel nr. 12282

HÅLLARE VÄGGBESLAG 50

Artikel nr. 58534

Handy Wipes Rough S En extra grov pappersservett med tillsatt handtvätt som löser upp och tar bort olja, fett och smuts som absorberas av servetten. Utmärkt till användning då man rengör händerna utan tillgång till tvål och vatten.

Handy Wipes Des Effektiva desinfektionsservetter för att ta bort mikroorganismer/bakterier på rena händer. Används där det ställs höga krav på hygien tex inom livsmedelsindustrin, sjukhus- och vårdsektorn, lantbruk, läkare och tandläkare m.m.

Des Wipes

WIPES

Effektiva desinfektionsservetter för att ta bort bakterier på ytor och utrustning m.m. Lämplig inom livsmedelsindustrin, sjukhus- och vårdsektorn, lantbruk m.m. där kraven på hygien är höga. Des Wipes är godkänt av Fødevarestyrelsen i Danmark under j.nr 2007-20-5409-00955.

50 ST. Artikel nr. 12272 100 ST. Artikel nr. 12273 HÅLLARE VÄGGBESLAG 50

58

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

Artikel nr. 58534

Norden Olje


WIPES

Steel Wipes Våtservett för rostfritt stål. Ger en skinande ren och smutsavvisande yta som gör efterföljande rengöring lättare. Innehåller vitolja av farmaceutisk kvalitet. Denna olja tillfredställer kraven på FDA 21 CFR 178.3620 a och 172.878, samt USP (United States Pharmacopoeia) och European Pharmacopoeia. Används på alla rostfria ytor som tex fläktkåpor, ugnar, termoskannor och diskmaskiner. Används också för att fräscha upp plast, gummi, terrazzo, skiffer, linoleum samt förkromade armaturer.

50 ST. HÅLLARE VÄGGBESLAG 50

Artikel nr. 704122 Artikel nr. 58534

Graffiti Wipes Våtservett som tar bort graffiti. Skadar inte metall, trä, glas eller betong. Tar enkelt och snabbt bort oönskad färg, bläck, tusch, limrester m.m från alla oporösa ytor som glas, kakel, sten, metall, melamin, laminat m.m.

Produktdata

ph-värde: 8

50 ST. HÅLLARE VÄGGBESLAG 50

Artikel nr. 704112 Artikel nr. 58534

BRUKSANVISNING:

Wipes Produktnamn:

Handy Wipes

Handy Wipes Rough S

Des Wipes

Steel Wipes

Grafitti Wipes

Handy Wipes Des

Art. nr.

12123/14004

14034

12272/12273

704122

704112

12282

-

8

INVENTARIERENGÖRING

X

ROSTFRITT STÅL

X

X

X

ALUMINIUM

X

X

X

BAD/SANITET

X

X

X

TOALETT

X

X

X

KAKEL/KLINKER

X

X

X

X

X

X

SPEGLAR/GLAS

X

EMALJ VINYL

X

MARMOR

X

TRÄ/KORK

X

TERRAZZO

X

X

LINOLEUM

X

X

GUMMI

X

X

CEMENT/BETONG

X

SOPRUM

X

X

TVÄTT FLÄCKBORTTAGNING

X

DESINFEKTION

X

PERSONLIG HYGIEN

X

X

HANDTVÄTT

X

X

X X

WIPES

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

PH-VÄRDE

Norden Olje

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

59


AGRO DIVISION

AGRO DIVISION

AGRO DIVISION

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Farm Cleaner

Godkänd av

Starkt alkaliskt blötläggnings- och rengöringsmedel till stallar. Används i ko,- svinstall, kennlar, hönshus och i stor utsträckning på minkfarmar. Används till alla former av stallrengöring samt alla områden där det ställs stora krav på stallhygien och där vatten och tidsbesparing är en viktig faktor.

Produktdata

ph-värde: 14

20 LITER

Artikel nr. 13057

PAA 5 Godkänd av

Flytande surt lättskummande desinfektionsmedel baserad på perättiksyrabasis. Används inom svinavel, kreatursbesättningar, hönseri, pälsdjursfarmar, livsmedelsindustrier, fiskeindustrier m.m. Ett effektivt desinfektionsmedel som snabbt dödar bakterier, virus och svampar. Medlet är godkänt av Fødevarestyrelsen i Danmark under j.nr. FA 4800318/01 för användning inom livsmedelsverksamheter i mjölklevererande besättningar och på fiskefartyg med förvaring av konsumentfisk i mer är 24 timmar.

Produktdata

ph-värde: 1

20 LITER

Godkänd av

60

Artikel nr. 13147

Udder Des 1:4 Jod Koncentrerat desinficerande jodbaserat spendoppningsmedel/spenspray. Är aktivt mot bakterier, svamp och virus. Snabbverkande och med god långtidsverkan. Uppmjukande hudvårdsmedel tillsatt i form av glycerin. Förtunnas alltid med rent vatten före användning. Godkänt av Fødevarestyrelsen i Danmark under journal nr. 2003-20.5409-00194. Skall användas omedelbart efter mjölkning.

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

Produktdata

ph-värde: 3

20 LITER 200 LITER

Artikel nr. 16637 Artikel nr. 16638

Norden Olje


AGRO DIVISION

Hoof Care GL Effektivt klövvårdande medel för användning inom kreatursbesättningar. Används förebyggande eller i förbindelse med utbrott av klövbölder och klövspaltsinflammation. Innehåller allantoin som har hudvårdande effekt. Produktdata 20 LITER

ph-värde: 4 Artikel nr. 12597

Amigo Effektivt rengörings- och luktborttagningsmedel för containrar, soprum, badrum, m.m. Tar effektivt bort beläggningar på murar, tak och glas. Eliminerar statisk elektricitet från mattor, golv, bilsäten m.m.

Produktdata 5 LITER 20 LITER

ph-värde: 7 Artikel nr. 11025 Artikel nr. 11027

Baktol

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Flytande rengörings- och desinfektionsmedel för alla ytor som tål vatten. Produkten är godkänd av den danska livsmedelsstyrelsen under j.nr 2007-20-5409-00953 och testat mot European Suspenion Test, EN 1276, 1997. Baktol desinficerar och rengör effektivt utan att lämna fläckar. Baktol är effektiv mot bakterier som camylobacter, coli, legionella, listeria och salmonella.

Produktdata 5 LITER 20 LITER

ph-värde: 11,4 Artikel nr. 11055 Artikel nr. 11057

Baktol Plus Flytande rengörings och desinfektionsmedel för alla ytor som tål vatten. Produkten är godkänd av den danska livsmedelsstyrelsen under j.nr 2007-20-5409-00953 och testat mot European Suspenion Test, EN 1276, 1997. Baktol plus är ett effektivt desinfektionsmedel som fungerar som ett supplement till Baktol vid växeltvätt. På detta sätt undviker man att bakterierna blir resistenta. Man rekommenderar att växla var tredje gång mellan Baktol Plus och Baktol.

Produktdata 5 LITER 20 LITER

ph-värde: 11,2 Artikel nr. 11105 Artikel nr. 11107

Dex Flytande surt rengöringsmedel som innehåller 20% saltsyra med korrosionsinhibitor. Används för rengöring av järn, stål, koppar och mässing. Kan också användas för rengöring och syratvätt av betonggolv, brandmurar, fasader, våtrum, toaletter m.m.

Produktdata 750 ML 5 LITER 20 LITER

ph-värde: 0 Artikel nr. 11222 Artikel nr. 11225 Artikel nr. 11227

Alka Foam

Produktdata 5 LITER 20 LITER 200 LITER RTU 500 ML

Norden Olje

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

ph-värde: 14 Artikel nr. 15205 Artikel nr. 15207 Artikel nr. 15208 Artikel nr. 152002

61

AGRO DIVISION

Starkt alkaliskt flytande rengöringsmedel som effektivt tar bort fett, sot, matrester m.m. utan att avge obehaglig odör. Det är inte en syraprodukt men högskummande och lätt att skölja av.


AGRO DIVISION

Truck Cleaner Flytande lätt alkaliskt tvätt- och avfettningsmedel för grovrengöring och avfettning av fordon, maskindelar och verkstadsgolv, presenningar m.m. Används även till motortvätt. Löser effektivt upp fett, olja, tjära, gräsfläckar och fastbränt fett från alla ytor.

Produktdata

ph-värde: 12,5

20 LITER 210 LITER

Artikel nr. 13157 Artikel nr. 13158

MC Alka CIP Starkt alkaliskt klorfritt diskmedel. Varm tvätt/rengöring av mjölkanläggningar och kyltankar. Används för alla installationer, inklusive AMS.

Produktdata

ph-värde: 14

25 KG 254 KG

Artikel nr. 11427 Artikel nr. 11428

MC Alka CL Starkt alkaliskt klorhaltigt diskmedel som används vid rördisk och tankdisk. Rengöring av mjölkanläggningar och kyltankar.

Produktdata

ph-värde: 14

23 KG 240 KG

Artikel nr. 11437 Artikel nr. 11438

MC Acid Starkt surt sköljmedel. Sur sköljning av mjölkanläggningar och kyltankar. Används till de flesta typer av anläggningar, dock inte till AMS-anläggningar.

Produktdata

ph-värde: 0

26 KG 260 KG

Artikel nr. 11447 Artikel nr. 11448

MC Acid Plus Surt rengöringsmedel baserat på salpetersyra/fosforsyra. Tvätt/rengöring av mjölkningsutrustning och kyltankar. Används för alla installationer, inklusive AMS.

Produktdata

ph-värde: 1

23 KG 230 KG

Artikel nr. 11457 Artikel nr. 11458

25 KG

Artikel nr. 60364

HiDry Comfort

AGRO DIVISION

Hygienpulver. Används till alla stall- och besättningstyper, inklusive boskap, grisar, hästar och fjäderfä. Hög uppsugningsförmåga som håller ytorna torra. En torr stallmiljö är viktig för bl.a. klöv och juver hygien och medverkar till att hålla nere bakteriehalterna och utkläckningsställen för flugor och andra insekter. Reducerar lukten av ammoniak. Neutralt PH värde – ej aggressivt mot inventarier och utrustning. Fuktabsorberande upp till 180% av sin vikt.

62

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

Norden Olje


AGRO DIVISION

AGRO DIVISION - YTBEHANDLING

Concrete Rapido 2-komponents snabbhärdande cementbaserad reparationsbetong. Går att gå på efter 1 timma och härdad för körande trafik efter 2 timmar. Bearbetningstid/pot Life: ca. 4-5 minuter. 10 KG

Artikel nr. 57416

10 KG

Artikel nr. 51965

25 KG

Artikel nr. 51967

25 KG

Artikel nr. 51977

20 LITER

Artikel nr. 17307

Flow Filler Blandad med Epoxy Primer ger Flow filler en självutjämnande epoxybeläggning som läggs ut på betonggolv.

Rep Filler Blandat med Epoxy primer ger Rep filler en reparationsmassa som används för utfyllnad av hål och större ojämnheter i betonggolv m.m.

Grip Grov sand till att strö i Epoxy Primer. Ger en grov och halksäker yta.

Betongförseglare som tränger ner i de minsta sprickorna. Detta gör att betongen blir motståndskraftig mot vatten, oljor, salt, syror, urin och syrahaltigt foder. Speciellt lämplig att användas i ladugårdar, mjölkrum, fodergångar, verkstäder, lager och industrigolv, lastramper och rum som ofta högtrycksspolas samt till att binda gammal porös betong.

Norden Olje

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

63

AGRO DIVISION

Seal


AGRO DIVISION

Seal Extra Opigmenterad acrylbaserad betongförseglare för ytbehandling/impregnering av både ny och gammal betong. Används i stall, på lastramper, garage, in- och utkörningsrampar, gångar, lager och industrigolv m.m. Rekommenderas på golv och ytor som utsätts för extrema kemiska och mekaniska belastningar.

25 LITER

Artikel nr. 17317

4 KG

Artikel nr. 51905

Epoxy Primer 2-komponents klar epoxyprimer utan lösningsmedel. Används som beläggning på betonggolv samt för reparationer av sprickor och hål i betonggolv murbruk, puts m.m. Rekommenderas för användning inom industri och lantbruk bl.a till golv i stall, stior, omkring foderbord, under drickventiler, silos, mjölkrum, gångar m.m. Ger en rengöringsvänlig yta och en extremt god slitstyrka. Motståndskraftig mot starka kemikalier.

Epoxy Paint 2 komponents vattenbaserad epoxyfärg. Lämplig för användning i verkstäder, garage, stall, mjölkrum m.m. Det torra golvet kan ”andas” och motstå de flesta kemikalier. Leveraras i färgerna grå, blå och vit. 4 KG, WHITE Artikel nr. 51795 4 KG, GREY Artikel nr. 51805 4 KG, BLUE Artikel nr. 51815

BRUKSANVISNING:

Agro Division ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

AGRO DIVISION

PRODUKT Art. nr.

Namn

Desinfektion

13147

PAA5

X

1663

UDDER DES 1:4 JOD

1142

MC ALKA CIP

X

1143

MC ALKA CL

X

1144

MC ACID

X

1145

MC ACID PLUS

X

12597

HOOF CARE GL

1102

AMIGO

1105

BAKTOL

X

1110

BAKTOL PLUS

X

1122

DEX

13057

FARM CLEANER

1315

TRUCK CLEANER

1520

ALKA FOAM

60364

HIDRY COMFORT

64

Skumadditiv

Klövmedel

Stallrengöring

Metallrengöring

Rengöring av mjölkanläggning

Juverdopp

Ytbehandling

X

X X

X

X X

X

X X

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

Norden Olje


AGRO DIVISION

BRUKSANVISNING:

Agro Division - Ytbehandlingar ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

PRODUKT Art. nr.

Namn

17307

SEAL

Tätning

Försegling X

Målning

Reparationsmassa X

17317

SEAL EKSTRA

X

X

51795

EPOXY PAINT

51905

EPOXY PRIMER

51965

FLOW FILLER

Epoxy Primer

X X X

51967

REP FILLER

X

51977

GRIP

X

57416

CONCRETE RAPIDO

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

65

AGRO DIVISION

Norden Olje

X


UTRUSTNING OCH VERKTYG

VERKTYG, DOSERING & UTRUSTNING

2

1

4 5 3

6

9 10 7

13 8

11

14

12 17

15

18

19

16

22 21

23

20 24 25

27 26

28

1: Worldchem 959 gbd Hydronova - Artikel nr. 59724 | 2: Hydropump 616gb - Artikel nr. 59734 | 3: Accudoose II 39301gb - Artikel nr. 59744 | 4: Hydromaster 206gb, 22 ltr/min - Artikel nr. 59754 | 5: Highflex slipmatte - Artikel nr. 7115091 | 6: Highflex slipkloss m/vinkel grit 100/150 Artikel nr. 7115271/7115281 | 7: Sprayhandtag - Artikel nr. 58374 | 8: Sprayhandtag m/viton - Artikel nr. 58375 | 9: Epoca 2000 - Artikel nr. 58384 | 10: Hand sprayer - Artikel nr. 58504 | 11: Handy Wipes Rough hållare - Artikel nr. 58524 | 12: 5 liters doseringspump - Artikel nr. 58854 | 13: Industripistol 40l - Artikel nr. 58954 | 14: Enzym/Grease Stopper Doseringssystem - Artikel nr. 59074 | 15: Tappkran til 25 liter - Artikel nr. 58014 | 16: NDO koppklingsnippel m/ring - Artikel nr. 59094 | 17: NDO kopplingshus m/1/2 spets - Artikel nr. 59104 | 18: NDO kort stålrör - Artikel nr. 59134 | 19: NDO industrislang 15m 70 grader - Artikel nr. 59154 | 20: CLEANMATIC 1,25E - Artikel nr. 59314 | 21: Clean Ergo Sprayhandtag - Artikel nr. 59164 | 22: Foam nozzle til 1,25 series - Artikel nr. 59324 | 23: Rondomatic 5e 5l. 3 bar - Artikel nr. 59374 | 24: Spraymatic 5s 5 l. 4 bar - Artikel nr. 59404 | 25: MCProper Plus vert./horz. spray - Artikel nr. 59464 | 26: Variomatic 1p, foam gun 1 ltr - Artikel nr. 595141 | 27: Hobby star sprayer, 5 l. - Artikel nr. 59504 | 28: 5 liters stativ - Artikel nr. 58304

66

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

Norden Olje


KVALITETS- & MILJÖMÅL

Kvalitets- och miljömål 2015 Kunder

Medarbetare

Med innovativa koncept och totallösningar vill Norden Olje vara en förtroendeingivande leverantör av rengöring- och hygienlösningar för att försäkra en effektiv rengöring.

Att fasthålla och utveckla en medarbetarkultur med nödvändig kompetens som strävar efter löpande förbättringar och innovativa tilltag. Bland annat med hjälp av 80/20 regeln. Försäkra sig om god information- och kommunikationsnivå.

Kundtillfredställelse

Frånvaroregistrering

Reklamationer

Logistikkedja

Miljö

Försäkra sig om en optimal logistikkedja med hög effektivitet med mätbar kvalitetsnivå, låg energiförbrukning och spill.

Norden Olje är en riskverksamhet och vill vara aktsam för samhälle och miljö. Det gör vi genom: - Löpande förbättringar - Hålla gällande myndighet- och laggivningar - Förebygga föroreningar - Arbeta med säkerhet i alla processer

Produktivitet

Resursförbrukning ( vatten och energi)

Produktionsförseningar

Spillvatten

Leverantörsvärderingar

Avfall (Kemikalier och brandfarligt)

Intern revisioner och avvikelser

Risk

Norden Olje

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

Mål gäller fran den 01.04.2015

Leveranssäkerhet

67


INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAMN: 2 GRIP TAPE, 19MM 5 LITERS DOSERINGSPUMP 5 LITERS STATIV ABSORB MATTA, 53 X 320 MM ABSORB, 30 L. ABSORB, 30 L. ACCUDOOSE II 39301GB ACT TOILET CLEANER, 750 ML ALKA CIP, 20 L. ALKA CIP, 210 L. ALKA CIP, 5 L. ALKA FOAM, 20 L. ALKA FOAM, 210 L. ALKA FOAM, 5 L. ALKA FOAM, 500 ML. RTU ALOE VERA BODYSHAMPO MSD POUCH ALOE VERA BODYSHAMPOO, 5 L ALOE VERA BODYSHAMPOO, 500 ML ALOE VERA BODYSHAMPOO, DISP.P. ALOE VERA GEL ALOE VERA LOTION, 500 ML ALU CLEAN, 1 L. (RTU) ALU CLEAN, 5 L. AMIGO, 1 L. RTU AMIGO, 20 L. AMIGO, 5 L. ANTIBAC HANDDES. 85 %, BIB, 700 ML ANTIBAC SOAP, BIB, 700 ML AQUA LOCK, 5 L. AQUA-LOCK, 1 L. ASPHALT, 25 KG AUTOSHAMPOO/WAX, 20 L. AUTOSHAMPOO/WAX, 5 L. B4 SKIN LOTION PER FREE, 250 ML B4 SKIN LOTION, 250 ML BAKTOL PLUS, 20 L. BAKTOL PLUS, 5 L. BAKTOL PLUS, 500 ML. BAKTOL, 20 L. BAKTOL, 5 L. BESLAG TILL ÔGONSKÔLJ BIO FRESHER 0,5 L. SPRAY BIO FRESHER, 5 L. BIO SOLUPACK, 5KG BIOSOCKS, 1 PK BUSTER, 20 L. BUSTER, 210 L. BUSTER, 5 L. CEROX GEL, 1 L. CEROX PLUS, 5L. CEROX, 1 L. CEROX, 5 L. CEROX, 1 L., RTU CHAIN SAW OIL, 5 L. CHROMA ZINK SPRAY CLEAN ERGO SPRAYHÅNDTAG CLEANMATIC 1,25E COLOUR & WHITE WASH 2G, 5 L. CONCRETE RAPIDO, 10 kg CONCRETE REP PLUS, 25 KG

68

ARTIKELNR: SIDA: 57384 58854 58304 DD426 17367 17367 597214 703022 13067 13068 13065 15207 15208 15205 152002 123031 12305 12302 12304 122521 12322 134802 13485 110202 11027 11025 50234 50224 13075 13074 57327 13097 13095 123421 123321 11107 11105 111002 11057 11055 58076 17772 17775 60324 60294 13197 13198 13195 112441 11275 11214 11215 112102

16165 7300530 59164 59314 12625 57416 57377

36 66 66 36 35 35 66 14 28 28 28 28+61 28+61 28+61 28+61 55 55 55 55 56 56 35 35 30+61 30+61 30+61 55 55 16 16 32 26 26 55 55 29+61 29+61 28+61 28+61 28+61 57 8 8 17 17 27 27 27 14 13 13 13 13 39 23 66 66 12 32+63 32

NAMN: DEODIZE, 5 L. DEODIZE, 500 ML. RTU DES WIPES 100 DES WIPES 50 DEX, 20 L. DEX, 5 L. DEX, 750 ML DIESEL ADDITIV 2G, 1 L. DISHWASHING TABS, 70 ST DISK CLEANER, 1 LITER DRAIN, 1 L. DUST BUSTER 100 DUST BUSTER 200 DUST BUSTER 300 EASY MIX PISTOL ENZYM DOSERINGS SYSTEM BODD ENZYM DOSERINGS SYSTEM MOOD ENZYME URINAL FRESHER ENZYME, 1 L. ENZYME, 20 L. ENZYME, 5 L. ENZYME/GREASE STOPPER DOSERINGSSYSTEM EPOCA 2000 EPOXY BRUNOX, 1 L. EPOXY BRUNOX, 5 L. EPOXY PAINT, BLUE, 4 KG EPOXY PAINT, GREY, 4 KG EPOXY PAINT, WHITE, 4 KG EPOXY PRIMER, 4 KG EYEWASH KIT EYEWASH REFILL, 500ML FAKTOR, 20 L. FAKTOR, 210 L. FAKTOR, 500 ML. RTU FARM CLEANER, 20 L. FARMA ISO 10, 200 L. FARMA ISO 10, 5 L. FIRST AID KIT INDUSTIAL FLOOR WASH, 5 L. FLOW FILLER, 10 KG FOAM NOZZLE 1,25 FOGPISTOL TIL PATRONER GLOW, 5 L. GRAFITTI BARRIER COATING, 6 KG. GRAFITTI WIPES, 50 GRANOMAX5 GREASE STOPPER, 5 L. GRIP, 25 KG HALKSÄKER TEJP GUL/SVART 50 MM X 5 HALKSÄKER TEJP SVART HAND CLEANER PLUS, 5 L. HAND CLEANER PLUS, 5,7. L. B HAND CLEANER PLUS, 500 ML HAND DES, 500 ML HAND DES, DISP.P. HANDSPRAYER HANDY WIPES 150 HANDY WIPES 50 HANDY WIPES DES 50 HANDY WIPES ROUGH HOLDER

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

ARTIKELNR: SIDA: 11065 110602 12273 12272 11227 11225 11222 131241 60567 113141 13084 11504 11514 11524 826244 59074 59064 51304 13184 13187 13185 59074 58384 844114 844104 51815 51805 51795 51905 49954 49964 13107 13108 131002 13057 15628 15625 49914 13565 51965 59324 868654 11345 572051 704112 59584 17785 51977 711859 711858 12575 12576 12572 12352 12354 58504 14004 12123 12282 58524

9 9 58 58 14+61 14+61 14+61 39 10 11 15 7 7 7 53 17 17 16 16 16 16 66 66 35 35 33+64 33+64 33+64 33+64 57 57 27 27 27 60 39 39 57 7 33+63 66 53 10 30 59 33 17 33+63 37 37 56 56 56 55 55 66 58 58 58 66

Norden Olje


INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAMN:

ARTIKELNR: SIDA:

HANDY WIPES ROUGH S 72 HIDRY COMFORT, 25 KG HIGHFLEX SLIPKLOSS GRAIN 100 HIGHFLEX SLIPMATTA GRAIN 150 HIGHFLEX SLIPMATTA GRAIN 280 HOBBY STAR SPRAYER 5L. HOOF CARE GL, 20 L HYDROMASTER 206GB HYDROPUMP 616GB ICE MELT LIQUID PLUS, 20 KG ICE MELT SPRIDARE ICE MELT, 12,5 KG ICE MELT, 30 L. ICE MELT, 5 L. ICE MELT, BIG BAG 1250 L. INDUSTIAL REFILL KIT INDUSTRIPISTOL, 40 L. INSECT SPRAY, 1 L. KEM KLEEN, 1 L. KEM KLEEN, 5 L. KEM KLEEN, 500 ML. RTU KOLV 90/10 LUBE FOOD GREASE, 500 ML LUBE FRS, 500 ML LUBE GEAR & CHAIN, 500 ML LUBE GREASE SPARY, 500 ML LUBE HP, 500 ML LUBE LOCK OIL, 100 ML. LUBE PTFE SPRAY DRY , 500 ML LUBE PTFE SPRAY WET, 100 ML LUBE PTFE SPRAY WET, 500 ML M.F. ALU, 20 L. M.F. KLOR, 20 L. M.P., 5 KG MALL - BOKSTÄVER A-Z MALL - RÔRELSEHINDRAD MALL- SIFFROR 0-9 MAX, 1 L. RTU MAX, 20 L. MAX, 5 L. MC ACID PLUS, 23 KG MC ACID PLUS, 230 KG MC ACID, 26 KG MC ACID, 260 KG MC ALKA CIP, 25 KG MC ALKA CIP, 254 KG MC ALKA CL, 23 KG MC ALKA CL, 240 KG MCPROPER PLUS VERT./HORZ. SPRAY MIXERRÖR MIXERRÖR FASTFIX MIXERRÖR ORANGE MIXERRÖR TIL 2 MIX SYSTEM MIXERRÖR TIL MATCH M 10 ML. MOT FOUR WHEEL APPLICATOR MOT FOUR WHEEL APPLICATOR, AIR MOT ONE WHEEL APPLICATOR MULTI OIL, 20 L. MULTI OIL, 5 L.

Norden Olje

14034 60364 7115271 7115281 7115091 59504 12597 59754 59734 125571 58754 12535 125371 12536 125391 49934 58954 131902 11014 11015 110102 826254 7201520 7201410 7201520 7201450 7201380 7201390 7201400 540041 7201440 11367 11377 11325 54384 54334 54374 135002 13507 13505 11457 11458 11447 11448 11427 11428 11437 11438 59464 826164 870084 875034 82615b4 8502144 52524 52514 52504 708367 708365

58 62 15+66 15+66 15+66 66 61 66 66 34 33 33 33 33 33 57 66 27 6 6 6 53 22 23 22 22 22 23 23 23 23 10 10 10 31 31 31 26 26 26 62 62 62 62 62 62 62 62 66 53 53 53 53 53 31 31 31 35 35

NAMN: NATUREL, 5 L. NATUREL, 500 ML. RTU NDO INDUSTRISLANG 15 M. NDO KOPLINGSHUS M/1/2 SPETS NDO KOPLLINGSKNIPPEL M/RING NDO KORT STÅLRÖR NO-KALK P, 5 KG. OCEAN FOAM SOAP, 500 ML. ODOUR ABSORB P.J.U.K., 1,5 L. PLÅSTER PLÅSTER BLÅ PLÅSTER REFILL NATUREL PLÅSTERDISPENSER, D-56 POLISH, 5 L POWDER DES WASH, 12,5 KG POWDER P., 5 KG POWDER WHITE WASH, 12,5 KG POWDER WHITE WASH, 5 L. POWER DES, 20 L. POWER DES, 5 L. POWER DES, 500 ML. RTU POWER, 5 L POWER, 500 ML. RTU PROTECTOR, 20 L. PUMPBORSTE TILL ARTIKEL NR. 826134 PUMPBORSTE TIL MOLYSLIP COPASLIP, GRAPHITE ANTI-SEIZE PVC ELEKTROTAPE PAA 5, 20 L. QUICK OPEN, 1 KG RALLY TAPE - SILVER RALLY TAPE - SVART REP FILLER, 25 KG RONDOMATIC 5E 5 L. 3 BAR ROOF FIX PLUS, 6 KG SALTTABLETTER, 10 KG. SALTTABLETTER, 25 KG. SANDBLÄSTRINGSTEJP, 50 MM X 30 METER SANITARY CLEANER, 1 LITER SCANTECH 2000T, 100 G. SCANTECH 2000T, 250 G. SCANTECH 4000 T, 100 ML SCANTECH 4000 T, 250 ML SCANTECH 4000 T, 50 ML SCANTECH 541, 60 ml. SCANTECH 610, 50 ml. SCANTECH 650, 50 ml. SCANTECH 675, 50 ml. SCANTECH 690, 20 ML SCANTECH 690, 250 ML SCANTECH 690, 50 ML. SCANTECH AEROBOND 500 ML. SCANTECH AKTIVATOR A2000, 150 ML. SCANTECH ALZICO ANTI SEIZE, 200 ML. SCANTECH AP999 2 G. SCANTECH COPASLIP, 500 G. SCANTECH COPASLIP, 100 G. SCANTECH CYANO XL

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

ARTIKELNR: SIDA: 11175 111702 59154 59104 59094 59134 11464 12702 49804 17385 51204 51214 49974 51234 110451 126651 13035 126551 12625 13167 13165 131602 13025 130202 566461 826174 826134

6 6 66 66 66 66 15 54 8 35 57 57 57 57 7 12 26 12 13 28 28 28 28 28 34 53 53

711857 13147 135341 711850 711849 51967 59374 572051 NOV41390 NOV41365 711861

36 29+60 16 36 35 33+63 66 30 11 11 36

11204 825044 825024 825054 825034 825104 830014 830024 830004 825014 830044 8300514 830054 8609042 870034 819664 819614 840534 840524 860404

14 41 41 40 40 40 41 42 42 41 42 42 42 50 42 51 49 51 51 43

69


INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAMN: SCANTECH CYANOAKTIV, 15 ML. SCANTECH CYANOBLACK, 20 G. SCANTECH CYANOBLIXT, 20 G. SCANTECH CYANOBOND, 28 G. SCANTECH CYANOBOND, 4 G. SCANTECH CYANOBOND, 500 G. SCANTECH CYANOCLEAR, 3 G. SCANTECH CYANOFIRM, 28 GR SCANTECH CYANOFIRM, 500 GR SCANTECH CYANOFREE SCANTECH CYANOMAX, 20 G. SCANTECH CYANOPLUS, 20 G. SCANTECH CYANOTECH, 20 G. SCANTECH DIAMOND GRIP SCANTECH DRY STICK, LJUSBLÅ SCANTECH EASY GRIP SCANTECH FASTFIX CLEAR 2K, 10 G. SCANTECH FASTFIX METAL 2K, 10 G. SCANTECH GRASPHITE ANTI SEIZE 500 G. SCANTECH HYLOMAR ADVANCED FORMULATION, 350 G. SCANTECH HYLOMAR M, 200 ML. SCANTECH HYLOMAR M, 300 ML. SCANTECH HYLOMAR M, 40 ML. SCANTECH HYLOMAR M, 80 ML. SCANTECH METAL MIX, 50 ML. SCANTECH METALSTICK, 120 G. GRÅ SCANTECH MSP 3001 SCANTECH MULTI GRIP TRANSPARENT SCANTECH PAC 2G, 50 ML. SCANTECH POWER SILICON BLACK SCANTECH POWER SILICON RED SCANTECH POWER SILICON TRANSPARENT. SCANTECH POWERBOND PP/PE, 38 ML. SCANTECH PRIMER PP SCANTECH QUICK MIX RAPID, 50 ML. SCANTECH QUICK MIX, 50 ML. SCANTECH RUBBER MIX 2G, 50 ML. SCANTECH SGS 676, 100 G. SCANTECH SUPERAKTIV SCANTECH WOODSTICK, 120 G. TRÆ SEAL EXTRA, 25 L. SEAL, 20 L. SENSITIVE BODY & HAIR, 500 ML SENSITIVE NATUREL, 5 L. SENSITIVE NATUREL, 500 ML. SHINE, 5 L. SHINE, 500 ML. RTU SKYDDSGLASÔGON SOFT 2G, 1 L. SPOT FOREST MARKER NEON (PINK, BLUE, ORANGE) SPOT FOREST MARKER WHITE SPRAYHANDTAG SPRAYMATIC 5S 5 L. 4 BAR SPRINT EASY NORDIC, 20 L. SPRINT, 20 L. SPRINT, 200 L. SPRINT, 5 L.

70

ARTIKELNR: SIDA: 870014 8605941 860884 860504 860304 860554 8605841 860514 860524 880014 8605334 860194 860654 840604 810164 850094 870064 870074 840484 810154

45 45 44 42 42 42 45 43 43 45 44 44 44 51 52 52 48 48 51 49

810074 810054 810104 810024 845144 845004 819754 850044 860644 819514 819504 819524

50 50 50 50 47 51 50 52 47 49 49 49

875024 8750441 870524 870514 870504 835004 870045 845024 17317 17307 12714 12725 12722 13604 130402 58064 12644 52204

48 46 48 47 47 41 46 51 32+64 32+64 54 54 54 8 8 57 12 19

52104 58375 59404 112871 11287 11288 11285

19 66 66 27 27 27 27

NAMN: SPÄRRBAND, GUL/SVART SPÄRRBAND, VIT/RÖD STATIC, 5 L. STEEL WIPES, 50 STK. SUPER CLEANER, 1 L. M/SPRAYHANDTAG SUPER GLAS SUPERDRAIN, 1 L. SUPERGLUE PEN SUPERGLUE REFILL TAPKRAN TIL 25 L. TRUCK CLEANER, 1 L. RTU TRUCK CLEANER, 20 L. TRUCK CLEANER, 200 L. UDDER DES 1:4 JOD, 20 L. UDDER DES 1:4 JOD, 210 L. UNIVERSAL CLEANER, 1 L. UNIVERSAL CLEANER, 20 L. UNIVERSAL CLEANER, 5 L. UNIVERSAL CLEANER, 500 ML. RTU UNIVERSAL GREASE, 16 KG UNIVERSAL GREASE, 400 G. UNIVERSAL GREASE, 50 KG. UNIVERSAL TAPE UNIVERSALSTICK VARIOMATIC 1P FOAMGUN 1 L. VINYL SPRAY, 500 ML. VÄGGBESLAG TIL AIRSPONGE/ VIT WASH & WAX, 5 L. WBO - SPORT CLEANER, 25 L. WBO - SPORT CLEANER, 500 ML. RTU WBO - SPORTS CLEANER, 5 L. WIPES WALLMOUNT, 150 ST WIPES WALLMOUNT, 50 ST. WIPES WALLMOUNT, HWR WOOD CLEANER, 1 L. WOOD OIL NATURE, 5 L. WORLDCHEM 959 GBD HYDRONOVA XPERT AERO CLEANER XPERT ALLROUND CLEANER XPERT ALLROUND CLEANER, 500 ML XPERT ASPHALT CLEANER, 500 ML XPERT COOL SPRAY, 500 ML XPERT CUT ONE, 500 ML XPERT ELECTRO SPRAY, 500 ML XPERT GLASS CLEANER, 500 ML XPERT LEAK FOAM, 500 ML XPERT MULTI OIL, 500 ML XPERT MULTI SPRAY, 500 ML XPERT Q-RUST XPERT RAPID CLEANER, 500 ML. XPERT SILICONE SPRAY, 500 ML XPERT SPOT CLEANER, 500 ML. XPERT VASELINE SPRAY X-REN 5,0 L. X-REN 5,7 L. BO X-REN, ½ L. YETS, 400 GR ÖGONSKÖLJ, 250 ML

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

ARTIKELNR: SIDA: 712344 712354 56315 704122 11144 703062 11294 57274 572741 58014 131602 13157 13158 16637 16638 56304 56307 56305 563002 55017 55014 55018 57354 57444 59514 111102 49814 11035 11077 110702 11075 58544 58534 58524 17744 17805 59724 7100890 8902041 7201360 7052342 7201550 7201500 7201560 7100900 7201540 7201480 7052343 890442 7201460 7100910 7201470 7201570 12265 12266 122621 511641 58074

36 36 12 59 14 8 16 45 45 66 26+62 26+62 26+62 60 60 6 6 6 6 39 39 39 37 52 66 27 8 7 6 6 6 58 58 58 34 34 66 20 20 20 20 19 22 21 21 19 22+35 19 20 19 21 20 19 56 56 56 6 57

Norden Olje


BEGREPPSFÖRKLARING BEGREPP CYANOACRYLAT:

PIKTOGRAMFÖRKLARING BEGREPPSFÖRKLARING

Piktogram

KEMISKT ÄMNE SOM ÄR HUVUDBESTÅNDSDELEN I SNABB- HÄRDANDE LIM.

ANAEROB (UTAN SYRE): ETT SAMLINGSNAMN FÖR DEN TYP AV LÅSNINGS OCH TÄT- NINGSPRODUKTER SOM HÄRDAR UTAN TILLSATS AV SYRE. TIXOTROP:

EN VÄTSKA SOM ÄR TJOCK/GELEAKTIG UNDER NORMALA FÖRHÅLLANDEN MEN SOM VID FYSISK PÅVERKAN (TEX VID OMRÖRNING) BLIR TUNNARE.

EPOXY: KEMISKT ÄMNE SOM BLA KÄNNETECKNAS VID MYCKET HÖG REAKTIVITET. BORKARBID:

EXTREM HÅRD KEMISK BINDNING BESTÅENDE AV GRUNDÄMNENA BOR OCH KOL. NÄSTAN LIKA HÅRD SOM DIAMANT.

Följ

vår kanal på ... Så du är alltid är uppdaterad omkring våra demovideos! På vår Youtube-kanal har vi laddat upp våra demovideos, så att du snabbt och visuellt ser hur några av våra högteknologiska limprodukter och högteknologiska rengöringsprodukter skall användas. Som prenumerant

Norden Olje

har du alltid snabb tillgång till videos och görs uppmärksam på nya upploads när du är på Youtube. Gillar du praktiska råd & tips? Prenumerera på youtube!

Beställ på tel 031-700 17 80 · info@nordenolje.se

Användningsområde

Betydelse

Golv

Rengöringsmedel för hårda golv

Golv

Rengöringsmedel för trägolv

Golv

Rengöringsmedel för mattor

Golv

Rengöringsmedel för gardiner

Ytbehandling

Rengöringsmedel för toaletter

Ytbehandling

Rengöringsmedel för sanitära utrymmen

Ytbehandling

Rengöringsmedel till simhallar

Ytbehandling

Rengöringsmedel till ytor- och möbelrengöring

Ytbehandling

Universalrengöringsmedel för kök

Ytbehandling

Rengöringsmedel för rengöring av rostfritt

Ytbehandling

Rengöringsmedel för ugnar

Ytbehandling

Avloppsrengöring

Ytbehandling

Avkalkningsmedel

Ytbehandling

Desinfektionsmedel av golv och ytor

Ytbehandling

Rengöringsmedel Universal

Ytbehandling

Rengöringsmedel för blötläggning

Manuel

Rengöringsmedel Universal

Manuel

Rengöringsmedel för golvbehandling

Manuel

Rengöringsmedel för manuell rengöring

Manuel

Glastvätt för rengöring av glas, speglar och fönster

Manuel

Handdiskmedel

Maskinel

Rengöringsmedel för golv och boning

Maskinel

Rengöringsmedel för extrautrustning

Maskinel

Rengöringsmedel att användas i lågeller högtryckssprutor

Maskinel

Rengöringsmedel till automatiska skurmaskiner

Maskinel

Tvättmedel för maskintvätt

Maskinel

Rengöringsmedel för tvättmaskiner

Maskinel

Tvättmedel för tyg

Demovideo

Se vår demovideo på Youtube.com

71


DAGLIG RENGÖRING SPOLARVÄTSKA ·

· AGRO

AEROSOLER · MARKÖRFÄRGER · SPECIALPRODUKTER ·

·

AVFETTNING SCANTECH ·

·

SMÖRJFETT · PERSONLIG HYGIEN

OLJOR · · WIPES

Norden olje AS Berghagan 7, NO-1405 Langhus Tel: +47 66 81 39 70 Fax: +47 66 80 79 80 E-mail: info@nordenolje.no www.nordenolje.no

AKPU G +N ES =A NKGAAPG E·MEANGG

M

Billdalsvägen 2 SE-436 55 Hovås Tel: +46 (0)31 700 17 80 Fax: +46 (0) 31 700 98 70 E-mail: info@nordenolje.se www.nordenolje.se

·K TNS KLIVTEATL+I TKEU

Norden Olje AB

KVA

Platinvej 21 DK-6000 Kolding Tel: +45 96 53 53 53 Fax: +45 96 53 53 54 E-mail: info@nordenolje.dk www.nordenolje.dk

IELM JÖ CAENR TGIFIE R A D E

Norden Olje ApS

Söker du kvalitet, kunskap och engagemang? Bra, för det är våra ledord. Vi vill inte bara vara en leverantör av serviceoch underhållprodukter utan även din samarbetspartner för bättre kvalitet. Därför sätter vi dig som kund i centrum. På den punkten tycker vi att vi skiljer oss från många av våra konkurrenter. Vi har specialiserat oss på högteknologiska service- och underhållsprodukter för industrier, fastighetsunderhåll, bygg- och anläggningsbranschen, livsmedelsbranschen samt lantbruk och skogsbruk.

Besök vår hemsida om du vill veta mer om oss:

www.nordenolje.se

Vårt kontor ligger i Hovås utanför Göteborg och vi har systerföretag i de övriga nodiska länderna. Vår målsättning är att vara den ledande leverantören av service- och underhållsprodukter när det gäller kvalitet, service, utbildning och miljöhänsyn.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.