__MAIN_TEXT__

Page 1

Koncept för GOLV- OCH UNIVERSALRENGÖRING

FÖRBEHANDLING 

RENGÖRING 

DAMMBINDNING

YTBEHANDLING 

REPARATION


INNEHÅLL

INNEHÅLL

Sida

Introduktion............................................................................................................................02 Bra att veta om rengöring................................................................................................03

-Förbehandling............................................................................................................07

- Rengöring...................................................................................................................09

- Dammbindning........................................................................................................11

- Ytbehandling.............................................................................................................13

- Reparation..................................................................................................................15

Tips och goda råd.................................................................................................................18


NORDEN OLJE

KVALITET

FRÅN NORDEN OLJE

Som kund hos NORDEN OLJE kommer du möta engagerade medarbetare med fokus på att finna optimerade lösningar på dina mest krävande utmaningar när det gäller rengöring, hygien, reparation och underhåll. Vi levererar högeffektiva kvalitetsprodukter och värdeskapande lösningar, vilket vi varit kända för i mer än 20 år. Vi är över 100 medarbetare som varje dag gör en insats för att skapa en positiv skillnad för våra 15000 kunder i de nordiska länderna.. Relationen till dig som kund har en mycket hög prioritet hos NORDEN OLJE. Hos oss mäts kvalitet inte bara i produkternas egenskaper, utan också hur kunderna upplever en vänlig och professionell behandling från våra medarbetare. Vårt fokus på kvalitet skall och säkra att du som kund får de varor du beställer och i rätt tid. Vi har utarbetat en rad koncept med sina egna fokusområden. Konceptet för rengöring och underhåll består av ett brett produktsortiment där vi kan hjälpa dig att finna lösningar till dina problem! Med vår kompetens kan vi vägleda och ge råd till våra kunder om de bästa produkterna, lösningarna och metoderna, samt vägleda i den praktiska användningen. Därför består NORDEN OLJEs medarbetarstab av utbildade medarbetare, som kan lösa dom krav du ställer – och bli överraskade av hur mycket vi faktiskt kan hjälpa dig med.

2


BRA ATT VETA OM RENGÖRING

VÄGLEDANDE IKONER FÖR GOLVRENGÖRING

Våra etiketter på produkterna inom golv- och universalrengöring är alla försedda med ikoner som ska illustrera på vilket sätt produkten bör användas, samt vilka ytor den är tänkt för. Ikonerna finns också i denna broschyr för varje produkt. Ikonerna betydelse framgår här nedan:

Medel till hårda golv

Medel till trägolv

Medel till ytor- och möbelrengöring

Medel till manuell rengöring

Medel till manuell golvrengöring

Medel till golvbehandling

Medel till golv- och boningsmaskiner

3

Medel till automatiska golvtvättmaskiner


BRA ATT VETA OM RENGÖRING

PÅVERKAN

FÖR RENGÖRINGSRESULTAT Den sinnerska cirkel: RENGÖRING: av oönskad smuts (så som fett, protein, kolhydrater, mineraler) sker med hjälp av de 4 parametrarna, temperatur, kemi, mekanik och tid. Modellen härnedan illustrerar parametrarnas förhållande till varandra:

De 4 parametrarna vid rengöring: Reff = M * T * t * C

Smutstyper: Ett rengöringsmedel kan vara utvecklat till att ta bort en viss bestämd typ av smuts eller damm. Det betyder att om en viss produkt tar bort ett slags smuts väldigt bra, behöver det nödvändigtvis inte kunna ta bort andra typer av smuts. Därför har det betydelse vilken produkt som används till olika slags typer av smuts. Produktens pH-värde har t ex påverkan på effekten av annorlunda smutstyper. Vi definierar smuts och damm i följande begrepp: Osynligt smuts Bakterier

Bakterisporer

Svamp

Synlig smuts jäst

Virus

Fett

Protein

Stärkelse

Färgämnen

Lös smuts Kalk

Rost

Jord

Grus

Från vatten Damm

Kalk

Mineraler

4


H p BRA ATT VETA OM RENGÖRING

pH-värden:

Oavsett applikationsområde eller rengöringseffekt är pH-värdet av stor betydelse. T ex är ett högt (basiskt) värde lämpligt vid avfettning och ett mycket lågt värde (surt) är optimalt vid t ex avkalkning. Här nedan kan du se värdenas betydelse och användningsområden.

0 1 2 3

Sura rengöringsprodukter används till att ta bort kalkbelägningar och rost. Sura rengöringsmedel kan skada emaljerade ytor, kromade objekt samt fogmaterial i kakelväggar och golv. Dessa medel ska endast användas i brukslösning och ska omgående spolas av med rent vatten.

4

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

5

Syror/Grundlig: Saltsyra Ättikssyra Kalkborttagning Toiletrens Avlägsnar: Kalk, rost Skadar: Emalj, metal, fogar, metall målade ytor, marmor, terrazzo, kläder, hud, betong

Neutrala rengöringsmedel används till lättare rengöring av inventarier, kakelväggar, kök, tvättrum, målade väggar och ytor. Neutrala medel används också till rengöring av ytor, som varken tål påverkan av starkt sura eller starkt alkaliska rengöringsmedel.

Alkaliska rengöringsmedel används likaväl till lätt som grundligare rengöring. Alkaliska rengöringsmedel är särskilt lämpliga till borttagning av fett, då fettet fördelas och löses därför lättare upp. Starkt alkaliska rengöringsmedel ska inte användas på linoleum.

Neutrala/Dagliga: Vatten Diskmedel Universal Tvålrester Tvättmedel Avlägsnar: Lättare smuts

Alkalisk/Grundlig: Salmiak Brunsåpa Grovrengöring Klorin (Klor) Avlägsnar: Fett, olja, protein, stärkelse, färgämnen Skadar: Asfalt, linoleum, lack, kork, gummi, målade ytor, hud.


BRA ATT VETA OM RENGÖRING

5 PUNKTER

INFÖR GOLVRENGÖRING Processen för golv- och universalrengöring har vi delat in i 5 olika stadier, som du kan se här nedan. Detta för att ge en överblick över vilken typ av område det gäller, men också för att ge ett intryck av hur en rengöring kan eller bör utföras för att uppnå det bästa resultatet.

FÖRBEHANDLING RENGÖRING

Golv- och Universalrengöring

REPARATION AR RATION

DAMMBINDNING  DA AM MM

YTBEHANDLING

Förbehandling 

För att göra golvet starkare mot slitage och rengöring kan det vara nödvändigt att förbehandla golvet på olika sätt beroende på golvtyp. T ex kan det vara nödvändigt att avfetta golvet för att rengöringsmedlet ska ha bättre verkan.

 Rengöring

Rengöring är nödvändigt för att upprätthålla en sund och presentabel arbetsmiljö, och kan variera beroende på behov och aktivitet. Rengöring kan vara nödvändig allt ifrån daglig basis till en gång i månaden. NORDEN OLJEs tips – “Håll rent, istället för att göra rent”! Dammbindning 

Undersökningar* har visat att damm kan ha stor påverkan på försämringen av arbetsmiljön. Det kan t ex vara aktuellt i lagerbyggnader, produktionshallar, institutioner mm. Därför kan det vara nödvändigt att binda dammpartiklar till golvet för att minska dammföroreningen. Ytbehandling 

Frekvent bruk sliter på golven. Därför är det ibland nödvändigt att underhålla ytorna med hjälp av vårdande medel. Vax är en möjlighet, oljor är en annan, men försegling av t ex betonggolv hör också till underhåll och vård för att hålla golvet starkt. Reparation 

Om vård och underhåll inte har sköts ordentligt eller om ytan blivit gammal och sliten, kan det vara nödvändigt att reparera innan man lägger ett nytt. T ex på betong-, epoxy- eller asfaltsytor.

*Kilde: Arbejdstilsynet, webpage: http://arbejdstilsynet.dk/da/arbejdsmiljoemner/laes-ogsaa/maling-og-vurdering-af-indeklimaet/16-stov-og-fibre.aspx

6


FÖRBEHANDLING

FÖRBEHANDLING

FÖRBEHANDLING

RENGÖRING

Golv- och Universalrengöring

AV GOLV

REPARATION AR RATION

DAMMBINDNING  DA AM MM

YTBEHANDLING

För att göra golvet starkare mot slitage och rengöring kan det vara nödvändigt att förbehandla golvet på olika sätt beroende på golvtyp. T ex kan det vara nödvändigt att avfetta golvet för att rengöringsmedlet ska ha bättre verkan. Tabellen nedan illustrerar våra förbehandlingsprodukter, samt till vilka ytor de kan användas till: PRODUKTSPECIFIKATION

Färg

pHvärde

Dex

g

0

Naturel

g

11

14

13

13,6

11,9

Alka Cip Power

g

Power Des Universal Cleaner

g Innehåller

g

Fliser/ klinker

Emalj

Vinyl

Marmor

Trä/ kork/lack

Terrazzo

Linoleum

Betong

Epoxygolv

 Lämplig  Säskilt lämplig

   

SYRATVÄTT AV BETONG pH-værdi

DEX Typ Ett flytande surt rengöringsmedel som innehåller 20% saltsyra med korrosionsinhibitor. Är särskilt lämplig till förbehandling och syratvätt av betonggolv för påläggning av epoxyfärg och seal. Bruksanvisning Används i förhållande 1:1 – 1:10 med vatten vid syratvätt av betong. OBS! Använd stor försiktighet vid bruk och läs leverantörsbruksanvisningen noggrant. Osynligt smuts Bakterier

Bakterisporer

Svamp

Synlig smuts jäst

Virus

Fett

Protein

Stärkelse

Färgämnen

  Kalk

Rost

Lös smuts Jord

Grus

Damm

Från vatten

Kalk

Mineraler

GRUNDTVÄTT AV OBEHANDLADE TRÄGOLV pH-værdi

NATUREL Typ Flytande vegetabilisk såpa. Används till grundbehandling av obehandlade trägolv och –möbler, rengöring och underhålla av behandlade trägolv, linoleum, porösa stengolv, porösa kakelgolv mm. Också lämplig som universalrengöringsmedel. Bruksanvisning Grundbehandling av obehandlade trägolv- och möbler mm. Dosering 1:5 – 1:10 med varmt vatten – Frekvens: 2-4 gånger inom loppet av 2 dagar. Undvik att belasta trät förrän efter sista behandlingen är gjord och ytorna torkat. Osynligt smuts Bakterier

7

Bakterisporer

Svamp

Synlig smuts

jäst

Virus

   Fett

Protein

Stärkelse

Färgämnen

Lös smuts Kalk

Rost

Jord

Grus

Damm

Från vatten Kalk

Mineraler


FÖRBEHANDLING

AVFETTNING

pH-værdi

ALKA CIP

Typ Starkt alkaliskt lågskummande rengörings- och avfettningsmedel för generell rengöring och avfettning av grov smuts, sot och fett. Vi rekommenderar en avfettning av ytor före en avkalkning, för att uppnå bästa resultat. Bruksanvisning Bästa resultat uppnås vid bruk av varmt vatten. Avfettning av våtrum före avkalkning: 1:20 med vatten. Borttagning av harts från hallgolv:Lägg ut medel med golvmaskin. Blanda 1:40 med vatten. Hartsborttagning på målramar: Medel påföres med svamp eller dylikt. Eftertorka med fuktig trasa. Osynligt smuts Bakterier

Bakterisporer

Svamp

jäst

Virus

  Fett

Protein

Synlig smuts Stärkelse

Färgämnen

Lös smuts Kalk

Rost

Jord

Grus

Från vatten Damm

Kalk

Mineraler

pH-værdi

POWER

Typ Flytande starkt alkaliskt rengöringsmedel. Används för rengöring av alla typer av industrier, storkök osv. Är också mycket använbart som avfettningsmedel innan avkalkning, för att uppnå bästa resultat. Dosering Blandas med vatten i förhållande 1-10% efter behov. Osynligt smuts Bakterier

Bakterisporer

Svamp

Synlig smuts

jäst

Virus

   Fett

Protein

Stärkelse

Färgämnen

Lös smuts Kalk

Rost

Jord

Grus

Från vatten Damm

Kalk

Mineraler

pH-værdi

POWER DES

Typ Flytande starkt alkaliskt skummande och klorhaltigt rengörings- och desinfektionsmedel. Används inom livsmedelsindustrin, fiskeindustrin, storkök osv. Kan användas till desinfektion eller avfettning av golv i t ex kök, tvättrum eller våtrum för rengöring eller avkalkning. Bruksanvisning Skummuläggare: 3-5% Lågtrycksspruta: 1-3% Manuellt: 1-5% Vattentemperatur: 0-50 C Verkningstid: 5-30 minuter Produkten måste sköljas bort innan skummet torkar in på ytan. Dosering, temperatur och verkningstid påverkas av vattnets hårdhet, typen av smuts och graden av smutsighet. Får inte blandas med syrahaltiga produkter. Osynligt smuts Bakterier

Bakterisporer

Svamp

Synlig smuts

jäst

Virus

   Fett

Protein

Stärkelse

Färgämnen

Lös smuts Kalk

Rost

Jord

Grus

Från vatten Damm

Kalk

Mineraler

pH-værdi

UNIVERSAL CLEANER

Typ Flytande alkaliskt rengöringsmedel Används på alla ytor som tål vatten. Till alla slags ytor. Ett riktigt bra universalrengöringsmedel som dessutom fungerar som ett generellt avfettningsmedel till golv och möbler. Bruksanvisning Blandas med vatten i förhållande upp till 1:40 efter behov. Osynligt smuts Bakterier

Bakterisporer

Svamp

Synlig smuts

jäst

Virus

   Fett

Protein

Stärkelse

Färgämnen

Lös smuts Kalk

Rost

Jord

Grus

Från vatten Damm

Kalk

Mineraler

8


RENGÖRING

FÖRBEHANDLING

RENGÖRING

RENGÖRING Golv- och Universalrengöring

AV GOLV

REPARATION AR RATION

DAMMBINDNING  DA AMM M

YTBEHANDLING

Nästa punkt när det gäller underhåll av golv är själva rengöringen. Oavsett typ av golv och vad det har använts till, är det viktigt att använda rätt produkt, så man inte riskerar att skada golvet. Tabellen nedanför illustrerar våra produkter till generell rengöring samt vilken typ av yta som den är avsedd för: PRODUKTSPECIFIKATION Kem Kleen Universal Cleaner WBO Sport Cleaner Naturel

Färg

Plejemiddel

pHVärde

Inventar

Fliser/ klinker

g

g

9,4

g

11,9

g

11,5

11

Floor Wash

11,2

Cerox

0,2

g

g Innehåller

g

 Lämplig  Særskilt lämplig

Emalj

Vinyl

Marmor

Trä/ kork/lack

Terrazzo

Linoleum

Betong

 

Epoxygolv

 

DAGLIG RENGÖRING pH-værdi

KEM KLEEN Typ Flytande rengöringsmedel med vårdande oljor till alla ytor som tål vatten. Används till alla typer av rengöring där det ställs höga krav på hygien. En fantastisk allroundprodukt som kan användas till de flesta golvtyper med tillfredställande resultat. Kan också användas som mattvätt- och diskmedel. Dosering 0,3-0,5 dl per 10 liter vatten. Osynligt smuts Bakterier

Bakterisporer

Svamp

Synlig smuts

jäst

Virus

   Fett

Protein

Stärkelse

Färgämnen

Kalk

Rost

Jord

Lös smuts Grus

Damm

Från vatten Kalk

Mineraler

pH-værdi

UNIVERSAL CLEANER

Typ Flytande alkaliskt rengöringsmedel Används på alla ytor som tål vatten. Till alla slags ytor. Ett riktigt bra universalrengöringsmedel som dessutom fungerar som ett generellt avfettningsmedel till golv och möbler. Bruksanvisning Blandas med vatten i förhållande upp till 1:40 efter behov. Osynligt smuts Bakterier

9

Bakterisporer

Svamp

Synlig smuts

jäst

Virus

   Fett

Protein

Stärkelse

Färgämnen

Kalk

Rost

Jord

Lös smuts Grus

Damm

Från vatten Kalk

Mineraler


RENGÖRING

pH-værdi

NATUREL

Typ Flytande vegetabilisk såpa. Används till behandlade trägolv och -möbler, rengöring och ytbehandling av såpade och oljebehandlade trägolv, linoleum, kakel mm. Också utmärkt att använda som universalrengöringsmedel. Bruksanvisning Rengöring och underhåll av såpade och oljebehandlade trägolv och -möbler mm. Dosering: 1-40 med varmt vatten. Frekvens: Efter behov. Undvik att belasta trät tills det torkat. Oljat trä bör behandlas med så lite vatten som möjligt och oljade trägolv bör därför heller inte eftersköljas med vatten. Porösa stengolv, kakel, linoleum mm. Dosering: 1:40 - 1:100 beroende på hur porös ytan är. Ju porösare yta desto mer koncentrerad blandning. Frekvens: Efter behov. Universalrengöringsmedel: Dosering: Efter behov, ca 1:40 - 1:100. Osynligt smuts Bakterier

Bakterisporer

Svamp

Synlig smuts

jäst

Virus

   Fett

Protein

Stärkelse

Färgämnen

Kalk

Rost

Jord

Lös smuts Grus

Från vatten

Damm

Kalk

Mineraler

pH-værdi

FLOOR WASH Typ Kraftigt rengöringsmedel med dammbindande effekt. För tvätt av obehandlade betonggolv i lager, verkstäder osv. Kan också på golv av sten, kakel, klinker och trä och till tvätt av presenningar. Lämnar en tunn smutsavvisande hinna på icke porösa ytor. Bruksanvisning Skakas före användning. Används i golvtvättmaskiner, högtryckstvättar, lågtryckssprutor eller i spann i förhållande 1:1 - 1:50 med vatten beroende på typ av tvätt och på hur smutsigt det är. Dosering Grundlig rengöring 1:10 Allmän rengöring 1:20 Lättare rengöring 1:50 Osynligt smuts Bakterier

Bakterisporer

Svamp

Synlig smuts

jäst

Virus

   Fett

Protein

Stärkelse

Färgämnen

Kalk

Rost

Jord

Lös smuts Grus

Från vatten

Damm

Kalk

Mineraler

pH-værdi

CEROX Typ Starkt, surt avkalknings- och fosforiseringsmedel. Till avkalkning av alla syrafasta ytor som porslin, betong, metall, kakel, emalj osv och tar bort rost och andra beläggningar. Är mycket lämplig för golvrengöring i våt- och badrum. Dosering Avkalkning: 0,5 liter till 10 liter vatten. Skölj med rent vatten. Rostborttagning: 1 liter till 10 liter vatten. Skölj med rent vatten. Ytbehandling (fosforisering): I koncentrat. Därefter ska den behandlade ytan lufttorka. Osynligt smuts Bakterier

Bakterisporer

Svamp

Synlig smuts jäst

Virus

Fett

Protein

Stärkelse

Färgämnen

 Kalk

Rost

Lös smuts Jord

Grus

Damm

Från vatten

Kalk

Mineraler

HARTSBORTTAGNING pH-værdi

WBO SPORT CLEANER

Typ Lågskummande alkaliskt rengöringsmedel för idrottshallsgolv och -hallar. Rengöring för golv av trä, sten, gummi och syntetiska material. Särskilt effektiv för att ta bort harts. Bruksanvisning Generellt: Produkten får inte torka in i ytan. Undvik att använda större mängder vatten på hall- och trägolv. På särskilt utsatta områden kan man få upprepa behandlingen - eventuellt manuellt med svamp, borste och trasa. Manuellt: Använd lågtrycksspruta eller svamp på hartsen. Låt produkten verka i 5-10 minuter - får inte torka in. Maskin: Mycket lämplig att använd i golvtvättmaskin. Osynligt smuts Bakterier

Bakterisporer

Svamp

jäst

Virus

  Fett

Protein

Synlig smuts Stärkelse

Färgämnen

Kalk

Rost

  Harts

Jord

Lös smuts

Grus

Från vatten Damm

Kalk

Mineraler

10


DAMMBINDNING

FÖRBEHANDLING

DAMMBINDNING

RENGÖRING

Golv- och Universalrengöring REPARATION AR RATION DAMMBINDNING  DA AM

TILL GOLV

YTBEHANDLING

Damm kan vara en medverkande orsak till en dålig arbetsmiljö. Dels kan damm bidra till försämrad andning, dels kan damm agera som aktiv smittbärare, då smuts, bakterier och virus binds upp i dammiga miljöer. Dammbindande produkter är under dessa omständigheter effektivt att hålla nere dammaktiviteten i inomhusluften. Tabellen nedan visar våra olika dammbindande produkter, samt vilka ytor de är tillämpliga på: PRODUKTSPECIFIKATION

rengöringsmedel

pHVärde

g

7

g

7

Dust buster 100 Dust buster 200 Dust Buster 300 Floor Wash

g

g Innehåller

Inventar

Fliser/ klinker

Emalj

Vinyl

Marmor

Trä/ kork/lack

Terrazzo

Linoleum

Betong

Epoxy golv

-

11,2

 Lämplig  Särskilt lämplig

 

DAMMBINDNING pH-værdi

DUST BUSTER 100 Typ Dust Buster 100 är en flytande dammbindningsmedel med bra tvättresultat, som inte orsakar orsakar stopp i golvtvättmaskinernas munstycken. Dust Buster 100 är mycket lämplig att användas på lagergolv, t ex av betong. Produkten innehåller ett speciellt coatingsystem sammansatt av naturoljor. I tvättprocessen beläggs golvet med en tunn hinna som binder damm och hämmar därmed att dammet virvlar upp i luften när man kör truck och annan trafik på golvet. Den hämmar även skapandet av statisk elektricitet. Osynligt smuts Bakterier

Bakterisporer

Svamp

Synlig smuts jäst

Virus

Fett

Protein

Stärkelse

Färgämnen

Kalk

Rost

Jord

Lös smuts Grus

Damm

Från vatten Kalk

Mineraler

pH-værdi

DUST BUSTER 200 Typ Dust Buster 200 är en flytande, men högt tvättresultat, som inte orsakar stopp i golvtvättmaskinernas munstycken. Dust Buster 200 är mycket lämplig att användas på institutionsgolv, t ex av linoleum. Produkten innehåller ett speciellt coatingsystem sammansatt av speciella naturoljor. I tvättprocessen beläggs golvet med en tunn hinna som binder damm och hämmar därmed att dammet virvlar upp i luften när man kör truck och annan trafik på golvet. Den hämmar även skapandet av statisk elektricitet. Osynligt smuts Bakterier

11

Bakterisporer

Svamp

Synlig smuts jäst

Virus

Fett

Protein

Stärkelse

Färgämnen

Kalk

Rost

Jord

Lös smuts Grus

Damm

Från vatten Kalk

Mineraler


DAMMBINDNING

DUST BUSTER 300

Typ Svepgranulat till dammuppsamling Dust Buster 300 används vid rengöring av större och mindre ytor och efterlämnar ingen flyktig smuts.Vid bruk av sopkvast uppstår normalt virvlande damm- och smutspartiklar i luften, och därmed även i inandningsluften, plus att man oftast måste sopa mer än en gång för att få rent. Använder man Dust Buster 300 tillsammans med kvast undviker man att dammet virvlar upp i luften och därmed får man en väsentligt mycket bättre arbetsmiljö, samtidigt som man minskar arbetstiden med att hålla rent då produkten samlar, fångar, rengör och dämpar smutsen på en och samma gång.

pH-værdi

FLOOR WASH Typ Kraftigt rengöringsmedel med dammbindande effekt. Till tvätt av obehandlade betonggolv på lager, verkstäder osv. Kan också användas på golv och ytor av sten, kakel, klinker och trä. Kan också användas till att tvätta presenningar. På icke porösa ytor efterlämnar produkten en tunn smutsavvisande hinna. Bruksanvisning Skakas för användning. Används med golvtvättmaskiner, högtrycksmaskiner, lågtryckssprutor eller med en spann i förhållande 1:1 - 1:50 med vatten, beroende på typ av tvätt och graden av smutsighet. Dosering Grundlig rengöring 1:10 Allmän rengöring 1:20 Lätt rengöring 1:50 Osynligt smuts Bakterier

Bakterisporer

Svamp

Synlig smuts

jäst

Virus

   Fett

Protein

Stärkelse

Färgämnen

Kalk

Rost

Jord

Lös smuts Grus

Damm

Från vatten Kalk

Mineraler

12


YTBEHANDLING

FÖRBEHANDLING

YTBEHANDLING

RENGÖRING

Golv- och Universalrengöring

AV GOLV

REPARATION AR RATION

DAMMBINDNING  DA AMM M

YTBEHANDLING

Underhåll av ytor kräver också en vårdande hand t ex i form av oljebaserade eller ytbehandlande produkter beroende på vilken finish man vill ha på ytan. Tabellen nedan illustrerar våra vårdande produkter, samt till vilka typer av ytor de ska användas till: PRODUKTSPECIFIKATION

Vax

Kem Kleen Wash & Wax

g

Naturel Polish

g Innehåller

pHvärde

Inventar

Fliser/ klinker

Emalj

Vinyl

Marmor

Trä/ kork/lack

Terrazzo

Linoleum

9,4

9,6

11

9,2

 Lämplig  Særskilt lämplig

Betong

Epoxygolv

VÅRDANDE RENGÖRING

pH-værdi

KEM KLEEN

Typ Flytande rengöringsmedel med vårdande och naturliga oljor till alla ytor som tål vatten. Används till alla typer av rengöring där det ställs stränga krav på hygien. Kan användas på alla typer av golv. Produkten innehåller vårdande oljor som behandlar golvet milt. Dosering 0,3 - 0,5 dl per 10 liter vatten. Osynligt smuts Bakterier

Bakterisporer

Svamp

Synlig smuts

jäst

Virus

   Fett

Protein

Stärkelse

Färgämnen

Kalk

Rost

Jord

Lös smuts Grus

Damm

Från vatten Kalk

Mineraler

pH-værdi

NATUREL

Typ Flytande vegetabilisk såpa. Används till behandlade trägolv och -möbler, rengöring och ytbehandling av såpade och oljebehandlade trägolv, linoleum, kakel mm. Också utmärkt att använda som universalrengöringsmedel. Bruksanvisning Rengöring och underhåll av såpade och oljebehandlade trägolv och -möbler mm. Dosering: 1-40 med varmt vatten. Frekvens: Efter behov. Undvik att belasta trät tills det torkat. Oljat trä bör behandlas med så lite vatten som möjligt och oljade trägolv bör därför heller inte eftersköljas med vatten. Porösa stengolv, kakel, linoleum mm. Dosering: 1:40 - 1:100 beroende på hur porös ytan är. Ju porösare yta desto mer koncentrerad blandning. Frekvens: Efter behov. Universalrengöringsmedel: Dosering: Efter behov, ca 1:40 - 1:100. Osynligt smuts Bakterier

13

Bakterisporer

Svamp

Synlig smuts

jäst

Virus

   Fett

Protein

Stärkelse

Färgämnen

Kalk

Rost

Jord

Lös smuts Grus

Damm

Från vatten Kalk

Mineraler


YTBEHANDLING

BEHANDLING MED VAX

pH-værdi

WASH & WAX

Typ Flytande rengörings- och bonmedel för alla ytor som tål vatten. Används för rengöring av alla typer av golv som sten, vinyl, kork, linoleum, kakel, klinker, gummi, trä och dylikt. Används även för rengöring av bord och stolar på skolor och liknande då den lämnare en vaxbeläggning som gör det svårare för tusch, bläck och gummi att fastna på ytan. Produkten rengör och vaxbehandlar på samma gång och efterlämnar en blank yta. Produkten förhindrar slitage och gör det dessutom lättare att rengöra ytorna. Dosering Används till manuell- och maskinell tvätt i förhållandet: 0,5 - 1 dl per 10 liter vatten. Osynligt smuts Bakterier

Bakterisporer

Svamp

Synlig smuts

jäst

Virus

   Fett

Protein

Stärkelse

Färgämnen

Kalk

Rost

Jord

Lös smuts Grus

Damm

Från vatten Kalk

Mineraler

GOLVPOLISH

pH-værdi

POLISH

Typ Polish är ett flytande metall- och akrylbaserat bonmedel för alla underlag som tål vatten. Används till boning/ytbehandling av alla typer av golv, t ex sten, vinyl, kork, linoleum, klinker, terrazzo, gummi, trä osv. Produkten är snabbtorkande och ger en halksäker, blank och transparent yta. Bruksanvisning Används i koncentrat. Kan användas på alla kända syntetiska golvpolishprodukter. 1. Ta bort smuts, fett, lösa partiklar och gammal vax innan påföring av produkt. 2. När golvet är torrt påförs 2-3 lager beroende på underlaget. Låt golvet torka mellan gångerna. Torktiden är avhängig av temperatur och luftfuktighet, normalt ca 20-30 min. Golvet kan poleras med maskin efter 2 timmar. OBS! Tål inte frost. Osynligt smuts Bakterier

Bakterisporer

Svamp

Synlig smuts

jäst

Virus

   Fett

Protein

Stärkelse

Färgämnen

Lös smuts Kalk

Rost

Jord

Grus

Från vatten Damm

Kalk

Mineraler

14


REPERATION

FÖRBEHANDLING

REPARATION

RENGÖRING

Golv- och Universalrengöring REPARATION PARAT P TION DAMMBINDNING  DA AMM M

AV GOLV OCH YTOR

YTBEHANDLING

Alla ytor slits med tiden och av nyttjande, även slitstarka material som betong eller epoxy. Den kan därför ibland vara nödvändigt med mindre reparationer. Tabellen nedan illustrerar våra produkter som används till reparation av ytor, samt till vilka ytor de kan användas till: PRODUKTSPECIFIKATION

Förseglande

Trä/ kork/lack

Betong

Concrete Rep+

Epoxygolv

Epoxy Paint

Epoxy Primer

 

Rep Filler

Grip

Flow Filler

Seal

g

Seal Extra

g

g Innehåller

 Lämplig  Særskilt lämplig

BETONGREPARATION CONCRETE REP+

Typ Snabb reparationsmassa med integrerad korrosionsinhibitor. Concrete Rep + är en enkomponents, syntetiskt förbättrad reparationsmassa som uppfyller kraven till klass-R3 i EN 1504-3. Massa till reparation av betong-, sten- och murbruksunderlag inom renovering av bostads- och kontorsbyggnader. Reparation av skalad och skadad betong i byggnader. Kan användas till strukturella förstärkningar.

15


REPERATION

EPOXYBEHANDLING EPOXY PRIMER Typ 2-komponents klar epoxyprimer utan lösningsmedel. Används som beläggning på betonggolv samt för reparationer av sprickor och hål i betonggolv, murbruk, puts mm. Rekommenderas för användninginom industri och lantbruk bl a till golv i stall, stior, omkring foderbord, under drickventiler, silos, mjölkrum, gångar mm. Extremt god vidhäftningsförmåga på betong, puts, järn, stål, trä och keramiska material. Ger en rengöringsvänlig yta och en extremt god god slitstyrka. Motståndskraftig mot starka kemikalier.

REP FILLER Typ Filler till EPOXY PRIMER. Används för utfyllnad av hål och större ojämnheter i betonggolv mm. Bruksanvisning Tillsätt ca 5-6 viktdelar REP FILLER till 1 viktdel EPOXY PRIMER och blanda ordentligt. Använd EPOXY PRIMER INNAN reparationsmassan. Den ska därefter påföras på den våta primern.Efter 2 timmar påförs ett lager EPOXY PRIMER:

FLOW FILLER Typ Filler till EPOXY PRIMER Bruksanvisning För framställning av självutjämnande epoxymassa blandas först EPOXY PRIMER A och B. Tillsätt därefter ca 1,7 vikdelar FLOW FILLER till 1 viktdel EPOXY PRIMER och blanda ordentligt. Denna massa används till utjämning på betonggolv mm, och ger en självutjämnande epoxymassa.

GRIP Typ Grov sand till att strö i EPOXY PRIMER. Bruksanvisning: En halksäker yta uppnås genom strö GRIP i den våta EPOXY PRIMERN. Förbrukningen är ca 2-3 kilo GRIP per kvadratmeter. Efter härdning borstar man bort överbliven GRIP som sedan kan användas igen. Ger en grov och halksäker yta.

EPOXYMÅLNING

EPOXY PAINT

Typ Tvåkomponents vattenbaserad epoxyfärg. Lämplig för användning i verkstäder, garaga, stall, mjölkrum mm. Det torra golvet kan ”andas” och är resistent mot de flesta kemikalier.

16


REPERATION

FÖRSEGLING SEAL Typ Betongförseglare. Används till ytbehandling på betongytor t ex lastramper, garage, in- och utfartsramper, stall, fodergångar, lageroch industrigolv. Beständig mot vatten, olja, fett, salt, kemikalier, starka syror och syrahaltigt foder samt förhindrar att betongen bryts ner.

SEAL EXTRA Typ Opigmenterad acrylbaserad betongförseglare för ytbehandling/impregnering av både ny och gammal betong. Används i stall, på lastramper, garage, in- och utfartsramper, gångar, lager och industrigolv mm. Rekommenderas på golv och ytor som utsätts för extrema kemiska och kemiska belastningar.

17


TIPS OCH GODA RÅD TILL RENGÖRING

TIPS OCH GODA RÅD TILL RENGÖRING

Använd medel med så få ingredienser som möjligt.

Överdosering ger dålig ekonomi, dålig arbetsmiljö, sämre säkerhet, är dåligt för miljön i stort och det försämrar effekten av rengöringen.

Det är lättare att hålla rent än att göra rent. Ta reda på vilken typ av yta och vilken typ smuts som ska rengöras.

Följ bruksanvisningar och riktlinjer och läs eventuella varningstexter.

Välj rätt medel till rätt uppgift, och använd så få medel som möjligt. Underdosering ger dåligt resultat, dålig arbetsmiljö, sämre säkerhet och mer arbete på längre sikt. Ju fler problem ett medel kan lösa, desto bättre.

18


NORDEN OLJE AB Billdalsv채gen 2, SE-436 55 Hov책s Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70 www.nordenolje.se

Profile for Norden Olje

Gulv og universalrengøringskoncept_S  

Vores gulv- og universalrengøringsbrochure på svensk

Gulv og universalrengøringskoncept_S  

Vores gulv- og universalrengøringsbrochure på svensk

Advertisement