Page 1

NMS REGION

STAVANGER NR 1 FEBRUAR 2019

TEMA:

VÃ…RE KJENNETEGN FOR ET LIV I TRO


ADRESSER OG KONTAKTINFORMASJON NMS Region Stavanger Postboks 226, Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Åpningstider: 08.30-15.00 E-post: stavanger@nms.no WEB: www.nms.no/region/region-stavanger Konto for gaver: 8220 02 85057 Tlf.nr. 51 51 61 20 NMS Haugalandet Tlf. 47 45 90 88 / post@nms-karmsund.no NMS Dalane/Flekkefjord: Tlf. 95 97 61 30 / sverrej@nms.no TELEFONLISTE TIL ANSATTE: Dale, Marta, 40 40 60 79 Fjelde, Sven 51 51 61 31 Hersdal, Bruno Leonardi 94 11 50 81 Jakobsen, Sverre 95 97 61 30 Thingnæs, Åslaug Ihle 40 40 60 15 Vada, Kjetil Lillebuan (permisjon) Vik, Roar 92 60 66 49 NMSU Region Stavanger: WEB: www.nmsu.no Knudsen, Elin 40 82 05 60 Alsvik, Caroline Andrea (permisjon) Kern, Laudecir Daniel 40 82 05 61 Prest i Ukirke: Sunde, Anne Margrethe Ree 99 72 18 95 LEIRSTEDER: Fjelltun leirsted, Flekkefjord 91 12 98 86 Furutangen misjonssenter, Randøy 51 75 28 27 Himmel & Hav kurs- og misjonssenter, Sola 51 65 04 60 Info finnes på www.nms.no/ NMS leirsted GJENBRUKSBUTIKKER: 11 butikker i Region Stavanger: Bryne, Eger­ sund, Flekkefjord, Haugesund, Hå, Ran­da­ berg, Sandnes, Sola, Stavanger, Tau, Ålgård Info finnes på www.nms.no/nms-gjenbruk Regionbladet er gratis og sendes til foreninger og til alle som er interessert i å motta det. Regionblad nr. 2, 2019 kommer ut 3. uke i mai. Redaksjon: Bruno Leonardi Hersdal, Marta Dale, Roar Vik, Sverre Jakobsen Forsidebilde: Illustrasjonsbilde. Foto: Endre Hilleren.

2

REGIONBLAD 1 - 2019

BRUNO LEONARDI HERSDAL Misjonskonsulent. Foto: Marit Mjølsneset, NMS.

VÅRE KJENNETEGN NMS’ kjennetegn er et forsøk på å si noe om hva det betyr i praksis for den enkelte av oss å leve som Kristi etterfølgere. Det er en invitasjon til å leve der takknemlighet og glede finner plass. Det er også et kall til å søke felleskap med Kristus og med hverandre. Dette er trolig gjenkjennelig for de fleste. Du vil, naturlig nok, finne at kjennetegnene er noe du allerede praktiserer. Samtidig ønsker vi at du blir utfordret til å utvide din forståelse og involvering i det å etterfølge Jesus. Kjennetegnene er ikke en konkurranse om å bli best, men en oppmuntring til å dele de gode erfaringene og historiene. Hvorfor det? Jo, det er fordi vi kan bety mer for hverandre enn vi allerede gjør. Hvilken historie har du selv? Hvordan kan du dele det med andre? Våre kjennetegn er følgende: Vi vil søke Gud i bibel og bønn Vi vil tjene Jesus der vi bor Vi vil leve enklere Vi vil ha et åpent bord Vi ønsker å praktisere disse kjennetegnene alene eller i felleskap med andre der vi bor uten å miste vårt globale engasjement for misjon. Det gjør vi i takknemlighet og glede for det vi har og det vi er. Vi vil være bra for andre gjennom raushet. Dette er vår identitet. Det er der hvor ord og handling møtes og fortsetter å gå sammen.


HVA SKJER

...

REGION STAVANGER

KALENDER Datoer for søndagssamlinger i Sandnes og Stavanger finner du i egen liste på s. 12. FEBRUAR 18. – Områdeårsmøte Sandnes og Stavanger (s.11) MARS 8.-10. – Vinterleir Himmel & Hav (s.15) 15.-17. – Vinterleir Furutangen (s.15) 22. – Områdeårsmøte Jæren og Ryfylke (s.11) 23. – Områdeårsmøte Dalane og Flekkefjord (s.11) 29.-31. – Påskeleir Fjelltun (s.15) APRIL 5.-7. – Påskeleir Fjelltun (s.15) 6. – Områdeårsmøte Haugaland (s.11) 17.-18. – Påskemøte (s.11) 27.-28. – Knøtteleir, Fjelltun (s.15) MAI 3.-5. – Bønneweekend (s.12) 25. – Regionstevne (s.11) JUNI 4. – Foreningsdag (s. 12) 5. – Foreningsdag (s. 12) 26.-30. – UCamp Færder (s.13) JULI 5.-11. – Båt & Bibel (s. 13)

SAMTALE­HEFTE Samtalehefte er nå klar for bestilling. Tittelen er «Kjennetegn for et liv i tro» og er et redskap til inspirasjon for å søke Gud i bibel og bønn, tjene Jesus der du bor, leve enklere og ha et åpent bord. Samtaleheftet bestilles fra infosenter@nms.no eller lastes ned fra nms.no/forening-og-fellesskap

FRIVILLIG REDAKTØR Har du lyst til å være med i redaksjonsteamet til Regionbladet? Vi har behov for en medarbeider som kan planlegge og bearbeide stoffet før det oversendes til trykkeriet for layout og trykking. Vi håper du er interessert og vil kontakte Marta Dale 51 51 61 20

REGIONBLAD 1 - 2019

3


ANDAKT ROAR VIK Misjonskonsulent Foto: Marit Mjøslneset, NMS

VÅRE KJENNETEGN Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Joh. 13,15 Det er ikke bare snakk om å vaske føtter. Jesus viste oss hva som er viktig å prioritere. Han hadde den gode vanen å gå i tempelet. Han var opptatt av Ordet og brukte det i liv og gjerning. Midt i travelheten var det viktig for Han å gå avsides i stillheten for å be. Det er ikke noe nytt i de punktene som kalles «våre kjennetegn.» Tanken bak er å stoppe opp i en travel hverdag og bli bevisste på dem. Dette handler om det livet vi lever som kristne; våre prioriteringer. Jesus viser oss viktigheten av å komme avsides med Han, der vi tar til oss av Ordet og er i bønn. Det er lett å bli forstyrret når vi er der. Mange tanker dukker opp, gode ting, viktige ting. «Ett er nødvendig» sa Jesus til Marta når hun var opptatt med å tjene.

4

imøtekommende. Vi skal se etter dem som trenger å løftes opp og finne dem som falt og ble liggende. Vi skal se etter dem som trenger oss. Det handler om misjon, både hjemme og ute. Mennesker må få høre om Jesus og få mulighet til å møte Han. Igjen er vi avhengig av å leve i nærkontakt med Jesus. Det handler om å få noe av det sinnelaget Han viser oss som vi skal gjenspeile i vårt liv.

Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Joh. 13,15

Jeg prøver å bevisstgjøre meg på å virkelig være til stede sammen med de menneskene jeg møter. Det får jeg ikke til uten at jeg begynner dagen med å be om at så skjer. Fort haster vi av gårde til nye avtaler eller oppdrag.

Vi møter de som trenger at noen ser dem og bryr seg, personer som kan lytte til deres historie, deres liv. To leger har sagt til meg: Roar, mange av dem som kommer til meg skulle egentlig vært hos deg, fordi det de trenger er noen de kan snakke med, en som kan lytte. De sitter her på kontoret i tjue minutter og når de går føler de seg bedre. De får ingen nye medisiner, bare en prat.

Jesus viser oss i ord og handling hvordan vi skal møte andre. Vi skal være medvandrere, være åpne og

«Våre kjennetegn» skal hjelpe oss til å holde fokus. De er viktige for oss å følge.

REGIONBLAD 1 - 2019


INGVALD ANDERSEN FRØYEN Foto: Marit Mjøslneset, NMS

VI VIL SØKE GUD I BIBEL OG BØNN

VI VIL TJENE JESUS DER VI BOR

VI VIL LEVE ENKLERE

VI VIL HA ET ÅPENT BORD

KJENNETEGN – FOR ET LIV I TRO Et nytt samtalehefte for foreninger, samtalegrupper og bibelgrupper er nå klart, og vi håper at det vil bli brukt av mange. Vi har forsøkt å bruke et språk som mange kan forstå og kjenne seg igjen i, for målet er at heftet blir spredt og brukt. Å lese Bibelen sammen med andre, å samtale om livet og snakke sant om det, å be sammen og å leve etter det vi tror på, det er det vi ønsker å skape frimodighet til. Mange steder i Norge gror kulturlandskapet igjen. Grønne enger og åpne lysninger i skogen gror til av krattskog. Gamle stølsveier forsvinner fordi de ikke brukes. Små og gode drikkevannskilder og hvileplasser med utsiktspunkter går i glemmeboken og går etter hvert i ett med den store mørke skogen. Stiene eksisterer bare så lenge mennesker går regelmessig på dem. Lysninger i skogen må stelles og det krever arbeid å holde dem åpne. Også på andre plan i landet vårt, og i livet vårt, truer gjengroingen. Når vi slutter å besøke hverandre. Når vi går sjeldnere til kirken og sjeldnere finner veien til nattverdbordet står stiene i fare for å gro igjen. Det er farlig og trist, ikke bare for vår egen del. Men det gjør at de som kommer etter oss, barna våre og barnebarna våre, ikke lenger finner veien. Relasjoner må pleies. Troen må leves. For begge gjelder samme lov som for stiene, vi må fysisk ut å gå for å holde stien åpen. Det holder ikke bare å tenke tanken eller holde for sant. Troen må leves og troen må sette beina våre i bevegelse. Å være en kristen er å «følge etter» Jesus, å gå sammen med ham gjennom livet. Alle dager og alle slags dager. Å være en kristen er å få leve i frihet. Fri til å leve, men også fri til å tjene. Kjennetegnene kan sette deg på sporet av et liv i etterfølgelse for vår tid. Bestill heftet hos NMS infosenter@nms.no og bruk det i din gruppe, menighet eller forening. Det er også mulig å hente det fra internett, enten på www.nms.no/forening-og-fellesskap REGIONBLAD 1 - 2019

5


CONNECT

EN MULIGHET FOR ALLE

Jeg heter Lucas, kommer fra Brasil og er student ved Hald Internasjonale Senter. Jeg er f.t. medarbeider i Ukirke i Stavanger i seks måneder. Å velge å bo utenlands har vært en av de mest utfordrende opplevelsene jeg har hatt i mitt liv.

naturkatastrofer. Dette har de ikke valgt selv. Flykninger møter nye opplevelser som de ikke er forberedt på. Jeg har blitt kjent med en flykning fra Afghanistan, og han forteller: «Jeg har ingen familie her, og jeg føler meg alltid alene. Noen ganger er jeg lei av livet og savner familien min. På tross av det prøver jeg å være positiv.»

UTENFOR KOMFORTSONEN Den nye kulturelle sammenhengen fører meg ut av min komfortsone der jeg må lære på nytt hvordan det meste i livet fungerer. Det var mitt valg å bo i Norge. Jeg forberedte meg via samtaler med folk som hadde vært i Norge, om kultur, språk, mat, folk m.m. Tross alle forberedelser får jeg likevel sjokkopplevelser i møte med en ny kultur. Dette har fått meg til å reflektere om det å være flyktning.

I ORD OG HANDLING Min nye venn og jeg går på «Språkkafé», en møteplass der man kan lære norsk og mer om det norske samfunnet mens man drikker kaffe og spiser god mat. Språk er avgjørende for å bli integrert i en ny kultur. Språkkafeen har mange frivillige, både unge og eldre, som gir av sin tid for å hjelpe andre. Det er flott å se frivillige og oss fremmede sammen. Folk ler og har gode samtaler.

HELT ALENE Vi er kjent med historier om familier som har mistet alt på grunn av forfølgelse, krig eller

Språkkafè har vært en god opplevelse for meg, både for å komme sammen med andre som ønsker å bli integrert i Norge, men også for å se at et så enkelt tiltak kan gjøre en så stor forskjell. Min opplevelse er at vi som deltar på språkkafeen ikke har et problem, vi har en mulighet. En mulighet for å koble folk sammen og lære sammen med hverandre. Språkkafé er også en mulighet for å tjene andre og elske i ord og handling.

Lucas Francisconi Flores, brasiliansk Hald-student fra Connect i Norge

6

REGIONBLAD 1 - 2019


AKAMA – en skole med et stort hjerte

Borghild med elevene på AKAMA. Foto: Privat.

Barna som begynner på døveskolen AKAMA på Madagaskar som femåringer, har levd hele sitt liv uten språk og uten evnen til å kommunisere klart. Kommunikasjon er en viktig kilde til både trygghet og frihet. Skolen er med på å gi dem et nytt liv med språk, trygghet og rom til å vokse. Dette arbeidet er NMS en bidragsyter til. MER ENN BARE EN SKOLE AKAMA tilbyr alle trinn fra barneskole til videregående, i tillegg til «yrkesfag». AKAMA er også en kirke og et kultursenter. Gudstjeneste finner sted i skolens kapell, hvor både døve og hørende er invitert. I ukene tilbys en rekke fritidsaktiviteter som dans, speider og sport. Også her er hørende invitert for å skape en trygg arena på de døves hjemmebane. Her kan døve og hørende omgås naturlig og bygge relasjoner. De fleste av de 180 elevene som går på AKAMA bor hjemme, mens ca. 30 kommer fra områder utenfor byen og bor på skolens internat. Generelt sett er elevene på skolen fra fem år til midten av tyveårene. De eldste elevene har «yrkesfag» og lærer seg å bli

CONNECT

Rektor på AKAMA, Rivo Andriamampianina. Foto: Borghild Tednes Larsen

frisører, syersker osv. Dette er veldig aktuelt fordi det er selvdrevne yrker de fleste døve ender opp med å få seg. ENGASJERT REKTOR MED MÅL FOR FREMTIDEN Den nåværende rektoren, Rivo Andriamampianina, er engasjert og har stort pågangsmot. I et intervju sier han at skolens oppdrag er å utdanne døve åndelig, fysisk og intellektuelt så de kan bli selvstendige samfunnsborgere. Dette er i samsvar med det gassiske styrets ønske om at syns- og hørselshemmede skal integreres i de ordinære skolene. AKAMA skal også bidra med ressurser og kunnskap om hvordan man best underviser døve, forklarer rektor Andriamampianina. HALD INTERNASJONALE SENTER Som Hald-student får jeg gleden av å bo på AKAMA i et halvt år og bli kjent med noen av de fantastiske lærerne og elevene. Jeg skal også ha praksis på en del andre skoler, sentre og kirker, forteller Borghild Tednes Larsen. Borghild Tednes Larsen, Hald-student fra Connect på Madagaskar REGIONBLAD 1 - 2019

7


CONNECT

EN MENIGHET FOR DEM OG AV DEM

Det er mye spennende som skjer i menighetene som vi to Connectstudentene, Sine Mydland og jeg, arbeider i dette året. Sine og jeg er såkalte teammates, og vi jobber i byene Juazeiro do Norte og Crato i nord-øst Brasil. NMS har en samarbeidsorganisasjons i Brasil som heter Movimento Encontrão (ME). ME arbeider med misjon, kirkeplanting og utdanning innen teologi. Dette er et arbeid NMS er med på å støtte. VARIERTE DAGER Det er få lutherske menigheter i nord-øst Brasil, men en kan i hvert fall finne tre menigheter i nærområdet. Tre menigheter og to nordmenn betyr at vi må spre oss litt. Jeg hjelper stort sett til i menigheten som er i bydelen Muriti, mens Sine hjelper til i menigheten som ligger i Crato. I tillegg reiser vi begge til menigheten i Juazeiro do Norte annenhver helg og er der. I Muriti er jeg med i bibelgruppen og i arbeidet med ungdommer. Jeg er også bassist under

gudstjenester. Engelskundervisning i kirken ble startet opp da Sine og jeg kom. Engelskkunnskapene her er på et lavt nivå. Men folk er interesserte i å lære. FOR OG AV DEM Pastorene prøver å få menighetene til å stå på egne bein, men kulturen gjør at det ikke er så enkelt. For at kirken skal klare seg selv må medlemmene i kirken være aktive med å bidra, noe som ikke skjer. Livsstilen her er veldig avslappet, og det kommer også fram i aktiviteten i kirken. Når pastorene spør folk om de kommer til gudstjenesten, kan de forvente svar som «jeg vet ikke om jeg er frisk da» eller «må se om jeg er i live, kanskje jeg dør før den tid». Gustavo, en av pastorene, fortalte at han og de to andre pastorene som har vært her i tre år elsker og lever for kirken, men det gjør ikke menigheten enda. Menigheten må finne ut at kirken er både for dem og av dem før den klarer å stå på egne bein. Kristoffer Byberg, Hald-student fra Connect i Brasil

Kristoffer Byberg og Sine Mydland i prat med presten. Foto: Privat. 8

REGIONBLAD 1 - 2019


JEG MØTTE JESUS, nå trener jeg sammen med ham

CONNECT

– Jesus’ kjærlighet frigjorde meg, i dag er Han det eneste som virkelig betyr noe i livet mitt, sier Eu Flavia (25år) fra Brasil. Brasil er i hovedsak et katolsk land, men i de senere år har vi sett en utvikling av frikirkelige organisasjoner i landet. NMS (Det Norske Misjonsselskap) jobber med Movimento Encontrão (ME), som ønsker å fremme evangelisering, empowerment (myndiggjøring) og kirkebygging i Brasil. Gjennom NMS sitt utvekslingsprogram Connect har jeg praksis i Brasil. Her i nordøst Brasil bor jeg sammen med Eu Flavia, en engasjert jente i den evangelisk- lutherske kirke. MØTTE JESUS Eu Flavia var sammen med eks-kjæresten i over to år. Starten av forholdet var spennende og eksotisk. Etterhvert ble forholdet mer og mer krevende for Eu Flavia da det utviklet seg i negativ retning. Hun begynte å kjempe en kamp som virket håpløs, og dette skremte henne. Det var i dette øyeblikket Herren møtte henne. Hun opplevde Herrens nærvær og en trygghet hun aldri hadde kjent før. Herren hjalp henne gjennom den vanskelige tiden, og det var da hun valgte å overgi seg til Ham. KRISTUS FRIGJORDE MEG – Hans kjærlighet frigjorde meg, så i dag er Han det eneste som virkelig betyr noe i livet mitt, forteller Eu Flavia. Hun sier at Jesus sitt offer på korset frelste henne fra hennes egne negative ønsker, som førte til ødeleggelse. Hun ble møtt av Herren da hun minst ventet det. Videre forteller hun hvor viktig det er for henne å leve i Herrens nærvær, og handle etter Hans vilje. Hun søker Kristus, og ønsker å være mer som Ham.

Eu Flavia. Foto: Sine Mydland.

EVANGELISERING PÅ TRENING Eu Flavia trener tre ganger i uka. Her kommer hun i kontakt med mange mennesker, og har muligheten til å spre evangeliet. Hun forteller hvor viktig det er å først skape en relasjon til folk før hun forteller om Jesus. Samtidig er hun svært aktiv i kirka. Her er hun engasjert i bibelgrupper, bønnekvelder og andre aktuelle samlinger. – Jeg deler vitnesbyrdet mitt, og forteller hva Kristus lærer meg om hvem Han er, understreker hun. Sine Mydland, Hald-student fra Connect i Brasil REGIONBLAD 1 - 2019

9


NMS AKTUELT Nedbemanning

Menigheter og fokusland

Da Jesus mettet de 5000, fikk Jesus i hendene 2 små fisker og 5 små brød. Han velsignet disse, og det ble til nok mat til alle med 12 korger til overs. Dette klarer vi ikke på noen måte å forstå. Med Jesus kan det mest utrolige skje! Også i dag, også i NMS sammenheng! Gud tar imot vår famlende innsats og gjør noe stort ut av det! Folk blir kjent med Jesus, kirker vokser og tar ansvar, barna blir reddet ut av slummens gater, og andre som aldri har hatt det får nå rent vann og skolegang. Guds handlinger er synlige både i Norge og i våre samarbeidsland, hvis vi bare løfter blikket og vil se det.

Fra og med 2017 gikk menighetenes misjonsavtaler med NMS over fra å støtte et enkeltprosjekt til å støtte det helhetlige arbeidet i et bestemt land. I den økonomiske situasjonen vi er i må vi tenke nytt når det gjelder ressursbruk, og hvordan vi kan gi våre avtalemenigheter god og oppdatert informasjon.

Det er en del støy rundt NMS for tiden, med budsjettkutt og nedbemanninger. I skrivende stund, har NMS Eiendommer AS leid ut Himmel & Hav (H&H) til Ungdom i Oppdrag (UiO) de neste 3 år og alle ansatte er sagt opp. Alt utleie av H&H går gjennom UiO. Foreløpig er det ingen endringer på Furutangen og Fjelltun. Nedgang i testamentariske gaver tross gledelig oppgang i ordinære gaver, krever nedbemanning også i NMS Fundraising. Ansatte både sentralt og på regionnivået er berørt. I tillegg til vanlige regionale oppgaver, vil alle ansatte nå få nasjonale oppgaver innenfor et fagområde. Avgjørelsene blir kjent i februar. Det er aldri lett å omstille seg, verken for frivillige eller ansatte, når det kommer så store endringer. Men det som er viktig å holde fast på i stormen er at Jesus kan stille stormen og Han kan likevel bruke det lille vi kommer med og gjøre det til noe stort. La oss hjelpe hverandre til å løfte blikket og se hva han skal gjøre! 10

REGIONBLAD 1 - 2019

Ved å ha fokus på land fremfor prosjekt gir det oss, og menigheten, større bredde og variasjon knyttet til informasjon. Gjennom en lang prosess ble følgende land valgt ut som Fokusland i forbindelse med inngåelse av en misjonsavtale: Thailand, Madagaskar, Etiopia, Mali, Estland, Midtøsten og England. Det er flere grunner til at nettopp disse landene ble valgt. For det første er det forskjellige innsamlingsbehov i de ulike landene, og muligheten til å hente inn og videreformidle informasjon. For det andre tilbakemeldingen fra de ansatte som arbeider tett på avtalemenighetene på spørsmålet om hvilke land som burde prioriteres. Og sist, men ikke minst, er det alle land NMS har et spesielt strategisk fokus på i inneværende strategiperiode. Vi har i dag 563 misjonsavtaler med menigheter i Den norske kirke. Av disse er over 500 avtaler knyttet til våre syv fokusland. At noen land kalles fokusland betyr ikke at arbeidet i de andre landene ikke er like viktig. Det er heller ikke skrevet i stein at det for alltid skal være disse landene som er fokusland. Men som organisasjon har vi innsett at vi ikke har ressurser til å følge opp hvert enkelt prosjekt og avtale på en tilfredsstillende måte. Vi håper og tror at denne måten å gjøre det på kan bidra til å løfte opp arbeidet de ulike menighetene er en del av, og skape engasjement for misjon både lokalt og globalt. Sammen arbeider vi for å dele troen på Jesus, bekjempe urettferdighet og utrydde fattigdom.


HVA SKJER

...

REGION STAVANGER

OMRÅDEÅRSMØTENE 2019 OMRÅDEÅRSMØTE SANDNES OG STAVANGER Gand kirke, Sandnes  mandag 18. februar kl.18.00-21.30  Åpent møte. Pris: 150 kr  Kveldsmat, Årsmøte og aktuelt, Misjonsinformasjon om Jordbrukskolenes Venner ved Arne Dragsund og Kjell Dale, Gudstjeneste med nattverd ved Astrid Harbo. OMRÅDEÅRSMØTE JÆREN OG RYFYLKE  Grødem kirke, Randaberg fredag 22. mars kl.18.00 -21.00   Åpent møte. Pris: 150 kr Kveldsmøat, Tale ved Tone Julseth Ydstebø, Årsmøte og aktuelt. OMRÅDEÅRSMØTE DALANE OG FLEKKEFJORD    Øye bedehus, Kvinesdal  lørdag 23. mars kl.11.00 – 15.00. Åpent møte. Pris: 150 kr Bibeltime ved Kamerunmisjonær/prest Ove Sletta. Tema: “Hvorfor misjon?”, Middag, Misjonsmøte ved Kamerunmisjonær/prest Reidar Bjaanes. Sang av Liv Torhild K. Sindland. Påmelding innen 18.mars til sja@nms.no eller tlf.: 95 97 61 30 OMRÅDEÅRSMØTE HAUGALANDET  Kyrkjetunet, Ølen   lørdag 6. april kl.12.00 – 19.00  Åpne møter. Pris: 150 kr Bibeltime ved Knut Fredrik Sørheim. Sang ved Anne Dysjeland Rød, Lunsj, Årsmøte og aktuelt, Misjonsfest. Tale ved Kari Skår Sørheim. Sang ved Duo Manna.

Regionstevne 2019 – Hana kirke, Sandnes lørdag 25. mai kl. 11.00-17.00 Pris: 300 kr 11:00 Bibeltime ved Jeffrey Huseby. 12:00 Middag 13.30 Årsmøte og aktuelt 15.00 Kaffe pause 15.30 Misjonsmøte ved Åslaug Ihle Thingnæs. Påmelding påkrevd innen 13.mai. Internett påmelding: nms.no/kalender Epost: stavanger@nms.no. Tlf: 51 51 61 20

REGIONBLAD 1 - 2019

11


HVA SKJER

...

REGION STAVANGER

Påskemøte 2019 Airport Quality Hotel, Sola onsdag 17.april, kl.17.00 til torsdag 18.april kl.19.30 Bibeltimer ved Malvin Tomren Vertskap ved Marit Meltveit Vignes Priser: Enerom: kr 2 150 pr pers. Dobbeltrom: kr 1 750 pr pers. Påskemøte uten overnatting: kr 1 250 pr. pers. Påmelding påkrevd senest 1.april. Internett påmelding: nms.no/kalender Epost: stavanger@nms.no Tlf: 51 51 61 20

Foreningsdager Himmel & Hav, Sola mandag 4. juni eller tirsdag 5. juni kl. 18.00-21.00 Programmet blir klarlagt innen 1.mars og blir lagt ut på nms.no/kalender og på Facebook/NMS Region Stavanger. Informasjonen også kommer i Regionblad nr. 2 med leveringsdato ca. 25. mai. Tross for at programinformasjon kommer lovlig seint, håper vi at dere melder dere på fra nå av. Det er alltid kjekt å treffes! Påmelding tas imot via epost: stavanger@nms.no eller via telefon: 51 51 61 20

SØNDAGSSAMLINGER MISJONSAULAEN PÅ VID, STAVANGER KL. 19.00

ELIM, SANDNES KL. 19.00

10. mars VID-kveld Knut Holter taler: «Misjon og Det gamle testamente» Nytt fra VID. Studenter deltar.

3. mars Kjell Erfjord Randaberg mannskor

14. april Møtet går ut (pga Palmesøndag) 12. mai Fokus på SAT-7 ved John Steinar Dale

7.april Arne Dragsund, «Frimenn» 5. mai Guri og Atle Moe Elin Underhaug Kanu 2. juni Knut Alfsvåg og Karl Nærland

12

REGIONBLAD 1 - 2019


HVA SKJER

...

REGION STAVANGER

3. - 5. MAI 2019

SOLSETRA MISJONSSENTER VED DRAMMEN

SAMMEN I BØNN BØNNEWEEKEND

Velkommen til en helg som gir tro, håp, fred og engasjement. Hvile - Arbeid - Misjon Ekstra god mat

Påmelding og informasjon: nms.no/kalender & NMS på Facebook

Båt & Bibel Familiefestival på Furutangen 5.-11. juli Båt & Bibel har en lang historie som sommerfestival i NMS region Stavanger. Man kan overnatte i egen båt ved kaianlegget, på internatet eller ta med egen bobil, telt eller campingvogn. Bor man på internatet er alle måltid inkludert i prisen. Dersom man har egen overnatting, kan man bestille de ulike måltidene man trenger.

spennende aktiviteter, flotte mennesker, nye venner og gamle kjente. Ta med hele familien og bli med på festival! Mer info om pris og påmelding kommer på nmsu.no/kalender.

Båt & Bibel er årets største arrangement i vår region, og er et samarbeid mellom NMSU og NMS. Alle aldre er velkomne. Vi har eget opplegg for de ulike alderstrinnene, inkludert et eget team som har ansvar for ungdommene over 7. klasse. Eksempler på programposter er familiesamlinger om misjon, «vannvittig moro», misjonstivoli, fotballcup, basar og Tangen talenter. Dette blir en uke med mye

REGIONBLAD 1 - 2019

13


Region

Stavanger

Leirdatoer Mars & April

Lederkurset NMSU lanserte i Oktober 2018 boken Lederkurset. Boken er en hjelp for ansatte og frivillige som holder lederkurs i Den norske kirke og i NMSU. Den gir veiledning, råd og tips til innhold og gjennomføring av kurs for frivillige unge ledere. Målgruppen er tenåringer som deltar som ledere for barn og unge i ulike kontekster. Gjennom elleve

Vinterleir 2.-7. klasse Himmel & Hav 8.-10. mars Vinterleir 2.-7. klasse Furutangen 15.-17. mars

ulike tema med praktiske øvelser, refleksjoner og samtaler, involveres ungdommene til å utvikle seg i lederrollen. Kurset er fleksibelt og kan arrangeres som månedlige samlinger, lederdøgn, lederhelg eller samlinger i kombinasjon med deltakelse på ungdomsleirer hos NMSU. Velg ut de temaene du ønsker å undervise for kursdeltakeren. Kurset er svært praktisk rettet og du finner egne mål for hvert tema. Kursmateriellet er selvforklarende og krever ikke mer enn en leder for å gjennomføre det.

Hver samling inneholder disse faste elementene: - Dagens intro - Globalt glimt - Oppdag Jesus - Øvelser og Aktiviteter - Utdypende foredrag

14

REGIONBLAD 1 - 2019

Påskeleir 2.-5. klasse Fjelltun 29.-31. mars Påskeleir 4.-7. klasse Fjelltun 5.-7. april Knøtteleir barn 3-7 år m/følge Fjelltun 27.-28. april

Vi sk


Maki-challenge!

"I NMSU liker vi å dele tro, tid, ting og talent! For ikke så lenge siden feiret vi jul. Kanskje du fikk mange fine nye ting i gave? Har du noen ting hjemme som du ikke bruker lenger? Jeg vil utfordre deg til å dele det med andre gjennom å for eksempel gi det til en gjenbruksbutikk!"

ars

Adventsleirer alle leirsteder I november heldt NMSU til saman fire adventsleirar på dei tre leirstadane: Fjelltun, Furutangen og Himmel & Hav. Det var til saman rundt 150 born på desse leirane. Det gler me oss over. Leirane vart gjennomført med hjelp frå mange flotte leiarar som var med å skape kjekke opplevingar for deltakarane. På Furutangen vart det laga peparkaker, medan dei på Himmel & Hav og Fjelltun hadde peparkakehuspyntekonkurranse. Deltakarane var med å samle inn pengar til NMS sitt arbeid. Leirane hadde juleverkstad og talentkonkurransar der borna fekk dele sine talent på ulike vis. Tusen takk til alle deltakarane og leiarane for fine helger saman!

Vil du vite mer om alt som skjer i NMSU Stavanger? Følg med på: NMSU Stavanger nmsustavanger nmsu.no REGIONBLAD 1 - 2019

Bilete frå adventsleiren på Himmel & Hav.

15


RETURADRESSE: NMS Boks 226, sentrum 4001 STAVANGER

Flere ganger i Bibelen oppfordres vi til å be, både gjennom brevene fra Paulus men også av Jesus. Jesus var forbilde på bønn. Flere ganger kan vi lese at han trakk seg unna og brukte tid med Gud i bønn, og han gav oss en oppfordring til å be: «Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min Far i himmelen.» Matt. 18:19

Vi ser etter deg som tror på bønnens kraft og som vil stå sammen med oss i bønn. Send NMS BE til 2490 for å motta en gratis SMS med bønneemner hver måned.

iStock

UTLYSNING:

Profile for Det Norske Misjonsselskap

Stavanger regionblad nr. 1 - februar 2019  

NMS Region Stavanger sitt blad.

Stavanger regionblad nr. 1 - februar 2019  

NMS Region Stavanger sitt blad.

Profile for nms1842
Advertisement