Page 1

NMS MIDT-NORGE

REGIONENE MØRE OG TRØNDELAG NR 1 FEBRUAR 2019

Jubilerende foreninger i NMS

– VI VIL MISJON!


INFO REGION MØRE: Org.nr: 940 325 501 Konto for gaver: 8220 02 85057 Vipps: #10932 NMS Region Møre Keiser Willhelmsgt. 23, 6003 Ålesund more@nms.no www.nms.no Ansatte i regionen: Laila Karin Tusvik Helle Misjonskonsulent (100%) 404 06 060 lailath@nms.no May Lisbeth Hovlid Aurdal Rekrutteringsansvarlig menighet (60%) 452 24 738 mayha@nms.no Martha Ibarra Iribe Misjonskonsulent (40%) 404 06 064 marthai@nms.no Hege Steinsland Prosjektstilling (50%) 900 53 221 hege.steinsland@nms.no Regionstyret Leder: Arne Drøpping 997 15 937 arne.dropping@gmail.com Leirsted Kjeldsund Ungdomssenter Tlf: 70 08 02 20, 404 06 061 booking@kjeldsund.no Daglig leder: Stein-Tony Eidsaa NMS Gjenbruk Kristiansund 404 45 410 Anna Kristine Holm 481 30 677 Molde 909 43 827 Eldrid Nerheim 996 12 280 Myrvåg 906 98 123 Edith Gunnes Leinebø 467 63 231 Skei 410 31 644 Arne Drøpping 997 15 937 Ulsteinvik 416 97 659 Anne Marie Hopland 944 39 652 Volda 957 34 759 Alvhild Ljoså 906 30 830 Ålesund 979 76 364 Helene Johanne Røsvik NMS U Møre www.nmsu.no/more www.nmsu.no/kalender Konstituert leder: Gunnhild Bremer (70%) 404 06 013, gunnhildb@nmsu.no Barne- og ungdomsarbeider Erika Lynn Solli (vikar 100%) erika.lynn@nms.no Redaktør: Laila Karin Tusvik Helle lailath@nms.no

2

REGIONBLAD 1 - 2019

HEGE STEINSLAND Prosjekt giveroppfølging foto Marit Mjølsneset

SETT HESTEN FRAMFOR VOGNA! Det er uro i NMS om dagen. Landsstyret har gjort det eneste riktige og sagt at vi ikke kan bruke mer penger enn vi har. Konsekvensen er at vi står overfor merkbare kutt og flere av oss ansatte er usikre på om vi beholder jobben. I en slik situasjon er det lett miste enten fokus eller motet. Når vegen er ekstra ujevn og humpete glemmer vi lett å stoppe opp og løfte blikket. Det trenger vi å minne hverandre på nå. Når vi går tilbake til kilden for oppdraget vårt, selve misjonen, finner vi mange tegn på overflod. Når disiplene får beskjed om at de skal gi mat til fem tusen menn, pluss kvinner og barn sier de; «men vi har bare fem brød og to fisker»! «Bring det hit til meg», svarer Jesus, før han selv løfter blikket og ber. Vi i NMS har fått være med på fantastiske ting gjennom 176 år, ved å dele troen på Jesus og bekjempe urettferdighet og fattigdom utover i verden. Dette oppdraget er på ingen måte trukket tilbake. Men verden er i endring og vi som utgjør denne organisasjonen må også øve oss på å være endringsdyktige. Den ressursen vi merker svært godt er engasjerte og kompetente mennesker som brenner for formålet og har et ønske om å være med å bringe budskapet videre. Vi trenger å hjelpe hverandre til å blankpusse vår misjon og dele på lederskap med å leve den ut på et mangfold av måter ut fra evner og kapasitet. Hvis vi tror at vi skal løse dette med å jobbe hardere for egen maskin er det det samme som å sette vogna framfor hesten. Det vil være meningsløst med den oppdragsgiveren vi har; «Gud er mektig til å gi dere all sin gave i rikt mål så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja har overflod til all god gjerning.» 2. Kor 9.8 Vi trenger rom for frustrasjon og sorg over det vi taper når vi skal redusere utgifter. Men la oss også ta vare på hverandre og oppmuntre og styrke hverandre i troen på Han som elsker verden og sender oss til å bringe lys. Da kan vi sitte sammen på vogna og følge spent med på hvor vegen går videre.


INNHOLD:

INFORMASJON FRA TRØNDELAG Org.nr: 940 325 501 Bank: 8220 02 85057 Adresse:

Sett hesten framfor vogna.....................................side 2 Takk og be........................................................................side 3 Motivasjon i Misjon.....................................................side 4 Basar og modig tro.....................................................side 5 KVT elev-aksjon.............................................................side 6 Koble av- koble på......................................................side 6 Et misjonsselskap .......................................................side 7 Vi vil misjon.....................................................................side 7 Team – Madagaskar....................................................side 8 Pensjonist-treff på Kjeldsund..............................side 8 Hellig tre kongers fest...............................................side 9 Misjonsselskap...............................................................side 9 Sareptabua Hitra–Frøya...........................................side 10 Mjuklidag..........................................................................side 11 Miha.....................................................................................side 11 NMS U Trøndelag.........................................................side 12-13 NMS U Møre....................................................................side 14-15 Bigset misjonsforening 45 år................................side 16 Smak av himmel på julefest.................................side 16 Hva skjer i Møre.............................................................side 17 Hva skjer i Trøndelag ................................................side 18 Seniortreff på Mjuklia................................................side 19 Andakt................................................................................side 20

NMS region Trøndelag Postboks 2527 Sentrum 7413 Trondheim Sommerveiten 4/6 – Trondheim Tlf: 51516110/ trondelag@nms.no Ansatte: Gunnar Eskelund (Driftsleder Sommerveita) Tlf. 40406075/ gunnare@nms.no Ingeborg Meslo Ulvin (Misjonskonsulent/ regionkontakt) Tlf. 40406085/ ingeborgu@nms.no Øyvind Ulland Eriksen (Leder NMS rekruttering) Tlf. 40406070/ oyvindue@nms.no Emil Buxrud (Leder I NMSU Trøndelag) Tlf: 40406047/ emilb@nms.no Therese Lilleberg Johnsen (permisjon fra oktober 2018) Tlf: 906 99 734/ theresej@nmsu.no Margrete Piscoya Hodne (Barne og ungdomsarbeider 25 %) Tlf. 45283995/ margreteh@nms.no Regionstyret Leder: Birger Foseide 99518155/ birgerfoseide@gmail.com

TAKK OG BE Takk og be for misjonsengasjerte mennesker i Trøndelag og Møre. Lær meg å kjenne dine veie. Takk for din nåde som er ny hver dag. Be om brennende hjerter og glede i tjenesten for enkeltmedlemmer, foreninger, menigheter, julesalgskomiteer, leirkomiteer, områdeutvalg, regionstyrene og ansatte. Beskytt og bevar Solveig og Audun i Egypt og alle andre ettåringer og Haldstudenter, verden over. Vi ber for komiteen som jobber fram mot GF og Sommerfest i Ålesund i 2020. Bevar alle som er berørt av den økonomiske og utfordrende situasjonen i NMS nå. Be for butikkene og de som arbeider i Kristiansund, Molde, Myrvåg, Skei, Ulsteinvik, Volda, Ålesund, Oppdal, Trondheim, Levanger og Namsos. Be for alle medarbeidere på Knausen lysstøperi. Vi ber om at arrangement som Miha kan få blomstre og vokse, og bli til velsignelse for mange. Velsign Mjuklia og Kjeldsund, slik at det kan fortsette å være leirsted der mennesker kan bli møtt av Jesus. Be for NMS U sitt arbeid blant barn og unge.

Knausen Lysstøperi Melhusvegen 177, 7224 Melhus v/ Rolf Stranden: 98078622 Mjuklia Ungdomssenter og Gjestegård Mjukliveien 15, 7391 Rennebu mjulia@gmail.com Kari Hyttebakk Øye (daglig leder) 72 42 82 30 NMS Gjenbruk: Oppdal: Jostein Landrø 90162225 Trondheim: Jon Halgunset 99592315 Levanger: 404 45 412 Namsos: 404 45 419

Gud hør vår bønn!

REGIONBLAD 1 - 2019

3


MOTIVASJON I MISJON Ca. 20 personer fra regionstyret og områdeutvalga i region Møre hadde tatt vegen til Vestheim på Vestnes for å la seg inspirere til fortsatt misjonsengasjement. Øyvind Ulland Eriksen, seksjonsleder i NMS Giverrekruttering, begynte med å engasjerende fortelle en historie fra Laos om hvordan bare Jesus kan forvandle hjerter som igjen kan påvirke og forvandle et helt samfunn. DET NEST VIKTIGSTE I LIVET ER PENGER Vi er til for menneskene, ikke pengene deres. «Slik som Far har sendt meg, sender jeg dere». Relasjoner til mennesker er viktigere enn penger, det handler om å bry seg. Å løfte blikket og se hva vi er med på; å forandre verden – en landsby – et enkeltmenneske – det er å bygge Guds rike. Det å være med på noe stort gir energi. Alle har en viktig plass og vi er med på det største i verden! FRIVILLIGHET • Frivillighet er en kraft i seg selv, den kan forandre verden • De frivillige er ikke hjelpere for de ansatte • Frivillige kan også lede frivillige

Motivator og inspirator Øyvind Ulland Eriksen

• Dersom det oppleves som en byrde som blir lagt på en, er det ikke frivillighet • Rekruttere på en positiv måte, tegn lystbetont og positivt bilde av det å være med Etter god samtale og litt spørsmål, så avsluttet Øyvind samlingen med å minne oss på «det store bildet». Ikke nødvendigvis hva vi skal gjøre men hvorfor. Når vi har en tjeneste så har den to sider: å gjøre det vi skal gjøre og samtidig lære opp en annen til å gjøre det samme (vekst og multiplisering) Tekst og foto: Laila Karin T. Helle

Motivasjon i misjon. Ca. 20 personer fra OU og RS ville la seg inspirere og motivere av Øyvind U. Eriksen 4

REGIONBLAD 1 - 2019


BASAR OG MODIG TRO PÅ EIDE Gud sa til Josva, Israelittenes leder: «Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går» (Josva 1:9). Sent i januar samlet små og store seg i Eide bedehus i Eidsdal til den årlige basaren, og NMSU var med. Varmen fra vedovnen og samtalene bidro til en fin atmosfære, og de hjemmelagde loddsalgpremiene fra Fjellrosa barneforening sto utstilt før de etter hvert endte opp på bord og i vesker. Hver 14. dag i mange år har Lovise Eide stått på for å samle barna i bygda til praktiske

aktiviteter, mat, andakt, og lek. Tiden de har brukt sammen og talentene de har delt må ha utgjort en forskjell. Spørsmålet vi i NMSU stilte gruppa på basaren var: Kan vi ha en modig tro? De to damene jeg fortale om fra NMS-prosjektene i Etiopia har en modig tro. De tror på Jesus, og de står opp for troen på at kvinner må få spille en større rolle i samfunn og kirke. Etterpå delte Jessica og Luis, elever fra Hald internasjonale senter, om mirakelet Jesus gjorde med de fem brødene og to fiskene. Når vi har en modig tro og velger å dele med andre blir det nok til alle. Det opplevde også Jonathan og vennegjengen sin i en skolegård i Etiopia. Spørsmålet er igjen: Kan vi ha en modig tro? Kan vi dele av det vi har og den eller det vi tror på med venner og familie, klassekamerater og kollegaer? Erika Lynn Solli

Når vi har en modig tro og velger å dele med andre blir det nok til alle. Foto: Margaret Orvik Eide

Små og store samlet seg i Eide bedehus i Eidsdal til den årlige basaren. Foto: Margaret Orvik Eide. REGIONBLAD 1 - 2019

5


Godt fellesskap blant jentene på Mjuklia!

AV- OG PÅKOBLINGSDØGN PÅ MJUKLIA 1 – 2 FEB. Damer fra 34-75 år var samlet for avkobling, påkobling og fellesskap på Mjuklia i helga. Vi begynte fredagskveld med presentasjon av den enkelte, avspenning og lett massasje av hverandre. Lørdag hadde vi samling med forkynnelse om fellesskap, deling, bønn, sang og dans. Mulighet for

Margrete Korvald kobler av ved peisilden

en luftetur eller avslapping og prat. Strikketøyet var med hos de fleste. Praten gikk godt og mange kjente hverandre fra i fjor, da det også var arrangert. Godt å få servert god mat og gå til dekket bord. Vi var enige om at vi hadde senket skuldrene og hatt et godt felleskap der vi kunne være oss selv. Anbefales! Gud var virkelig tilstede sammen med oss. Vi fikk hver enkelt velsignelse, før vi dro hjem lørdag ettermiddag.

Tekst og foto: Bjørg Marit Sognli-Aasen

KVT SIN ELEVAKSJON; TRYGG FREMTID! I år går elevaksjonen på KVT igjen til støtte for NMS, og arbeid i Etiopia. De har kalt aksjonen Trygg fremtid og de vil bli kjent med nye prosjekt i Etiopia. Mekane Jesu kirken har engasjert seg i arbeid blant «tomhendte flyktninger», for å kunne sikre livsgrunnlag for mennesker som står på bar bakke. BABYTEPPER Mange i Trøndelag har strikket vakre tepper, luer og produkter som kan lokke damer på landsbygda i Etiopia til fødeklinikker. Gjengen fra KVT fungerer som budbærere, slik at teppene kommer fram til Addis. Takk til de og takk til alle de som har strikket, Sonja Kuspert bringer de videre ut når de ankommer Addis. Gjengen fra KVT har lagt plan om at mellom 4. – 11. Mars er de på reise.

Gjengen som reiser til Addis: Frode Lund Winsnes, Espen Schiager Topland, Maiken Brechan, Maren Grøthe, og Alexander Stadsvik. 6

REGIONBLAD 1 - 2019

Magrete Hodne Piscoya, delte fra sine erfaringer fra livet i Addis og hva NMSU er.

UNGDOMMELIG ENGASJEMENT Innsamlingsmålet for elevaksjonen er 250 000 kr! Før jul ble det arrangert konsert på KVT og da samlet de inn ca 38 000 på en kveld! I løpet av tiden før påske skal alle elevene ha en jobbe dag (operasjon dagsverk) til inntekt for aksjonen. Aksjonsgruppa har fått laget logo og designet egne klær og engasjementet er stort for å nå mål de setter seg. I aksjonsgruppa har de måtte søke om å få plass, og det er «kremen av ungdommer» på KVT, som utgjør arbeidslaget for Trygg fremtid; sier Odd Anders With.

Tekst og foto: Ingeborg Meslo Ulvin


ET MISJONSSELSKAP

Snart har jeg ferdig ei bok om vårt misjonsarbeid i Etiopia. Her er et lite “klipp” fra boka som nå er sendt til forlaget.

I november 2006 turte jeg ikke stoppe bilen min i landsbyen Kobor. Der hadde jihadister drept en av mine venner, evangelisten Michael Qana. Dette skjedde i påsyn av kona og barna hans. De brukte machetene ‘forsiktig’, slik at han kunne leve noen timer med store smerter. Selv om jeg hadde beskytta en vannkilde for byen deres, var det ingen som ville eller turte å hilse på meg etter drap og kirkebranner. Jeg måtte drikke kaffen alene. Men da jeg stoppa der ei uke senere, våga de å snakke med meg. Tredje uka var de fulle av omsorg og spurte etter Åse og guttene mine. Mens vi satt sammen ute på fortauet, stimla så mye folk sammen at gata ble blokkert. Da noen mao-kvinner ikke kom fram, ropte de: Slipp oss fram! Utlendingen er glad i oss! Og så skjedde det et Guds under. I dette mannsdominerte og kjønns-segregerte samfunnet, laga folk en åpning for forakta

Jenta og de to mao-damene hadde hogd og båret ved fra kl. 07 til 14.30. I Begi håpet de å selge børene for 10 norske kroner pr stk. Utbytting og utnytting opprørte oss.

mao-kvinner. Da de kom fram, spurte de: Kan du kjøpe te til oss? Så ble det et ekte misjonsselskap der de fikk plass blant Kobors gjeveste menn. Når de turte å trenge seg på, var det fordi arbeidet i kirke og misjon hadde gitt dem ei verdighet de ikke hadde fra før. Nå våga de å kreve sin rett i kirke og samfunnet. Som misjonær var dette ei stor og god opplevelse.

Hans Birger Neergård Foto: Sigrid Sundsbø

VI VIL MISJON! På slutten av Januar var Innherred område samlet for årsmøte på Misjonshuset Verdal. Om lag 30 mennesker som uttrykker i ord, handling, resulat og årsmelding at: Vi vil misjon! Tre foreninger ble markert som jubilanter denne kvelden. 3 JUBILANTER På forsiden av bladet ser dere Anne Elise Sjåstad, Rannveig Øverness og Ragnhild Sundby. Disse damene tok imot lys og gratulasjonskort i anledning foreningsjubileene. Skjerve kvinneforening er 115 år, Midt Skogn Kvinneforening 120 år og Nes misjonsforening er 140 år! Trofast innsats, trygge og oppbyggelige rammer og samles i for alle tre foreningene fortsatt. ET AKTIVT OMRÅDEUTVALG Årsmeldingen til Innherred område vitner om at her er det mye aktivitet og engasjement. Leder av områdeutvalget; Åse Neergård og Randi Kimo ledet gjennom programmet for kvelden. Det å få bruke tid sammen på å framsnakke hverandre, evaluere, dele erfaring fra alle arbeidslag blir til oppmuntring. NMS Gjenbruk, Miha, julesalg, lotteri, foreningsarbeid, mi-

Åse Neergård og Randi Kimo er strålende fornøyd med kveldens årsmøte!

sjonsavtaler i menighetene og misjonsfester er arbeid som blir drevet godt i Innherred område! For å sitere fra slutten av årsmeldinga skrevet av Åse Neergård: Når vi ser tilbake på 2018 fylles vi med takk og glede. Julesalget har fått bare positive tilbakemeldinger. I disse 50 årene har det kommet inn over 7 mill kr. Til NMS! Det er bedt mange bønner, strikka mange masker, koka mange liter kaffe osv. Vi er sannelig med på noe stort. Vi frivillige er ikke bare viktige for NMS. Vi ER NMS og viktige brikker i det verdensvide misjonsarbeidet! DU kjære misjonsvenn er viktig! Vi vil misjon!

Tekst og foto: Ingeborg Meslo Ulvin REGIONBLAD 1 - 2019

7


TEAM – MADAGASKAR – et mulig frivillighetsteam

Vi utforsker potensialet i frivillighetsteam i NMS for tiden. Ingen vet helt hva dette er enda, og det kan også ta ulike former etter hvert. Vi er har en ide om å bygge team rundt engasjement for et bestemt misjonsland. Personer som har vært på reise, møtt folk og sett arbeidet på nært hold, kommer alltid tilbake med fornyet engasjement. Dette er en ressurs å ta vare på. I januar inviterte jeg personer i Møre med særlig engasjement for Madagaskar etter turer dit til et møte. Vi hadde vårt første møte på nett. Fordelen med nettmøter er at vi kan få det til selv om de geografiske avstandene fra Sunnmøre til Nordmøre er store. Det ble delt inntrykk og ideer. Flere var mer enn villige til å besøke menigheter og foreninger med både misjonsinformasjon og forkynnelse. Hva selve teamet kan være skal vi utforske videre, men samlingen rundt felles engasjement er en god start.

Og møtet avsluttet med en avtale om at Nordmøringene ville ta turen til Stranda for å møtes ansikt til ansikt. Slik ser vi at ballen begynt å rulle. Hege Steinsland

VELLUKKA PENSJONISTTREFF PÅ KJELDSUND Tysdag 29. januar var det klart for pensjonisttreff på Kjeldsund.

Elsa og Olav Sæter var vertskap og dei gjorde sitt til at dette vart eit flott pensjonisttreff.

Sidan dette var eit nytt arrangement, var vi spente på korleis oppslutninga ville verte.

Neste pensjonisttreff vert 5. mars og vi seier velkommen igjen og velkommen til endå fleire.

I tillegg kom det ein del snø, så det var lett å tenkje at mange ville vere redde for å ta ut.... Men når klokka var 12.30, var faktisk rundt 40 samla rundt borda i matsalen. Menyen var kjøttkaker med tilhøyrande grønsaker, sviske og aprikosdessert. Folk åt, prata og kosa seg og etterpå flytta alle seg inn i peisestova til andaktsstund. Andakta hadde Johanne Leinebø og det var fellessong der Paul Sandanger deltok med song og musikk. Etterkvart var det tid for kaffi og kake medan praten gjekk rundt borda. 8

REGIONBLAD 1 - 2019

Vellukka pensjonisttreff på Kjeldsund. Foto Olav Sæter


Gang rundt juletreet hører med

HELLIG TRE KONGERS FEST Molde misjonsforening og Perlekjedet misjonsklubb inviterte til misjonsfest 6. januar i Molde domkirke. Rundt 115 feststemte kvinner og menn deltok. Røbekk kirkekor bidro med vakker sang. Magne Furuseth holdt andakt og fortalte blant annet om ulike tradisjoner knyttet til 6. januar. Jarle Sanden fortalte engasjert om juletradisjoner på Romsdalskysten i eldre tider. Bjørg Marie Myhre gav kort tilbakeblikk etter mange års arbeid i NMS/NMSU.

Misjonskollekt ble samlet inn. Kaffepausen gav oss anledning til å hilse på ukjente og kjente rundt bordene. Festen ble avsluttet med å gå rundt juletreet. Mange benyttet anledningen, og sangen var kraftfull rundt juletreet. Vi gikk oppløftet hjem etter et innholdsrikt program. Takk til alle som kom og bidro til at det ble en flott fest!

Liv Stokke Gading

JUBILEUM MED MISJONSSELSAP Laurdag 19. januar var det «Misjonsselskap» heime hos Torunn Bildøy i Ålesund. Det var 80årsdagen som vart feira. Sjølve dagen hadde vore feira saman med familien før men denne kvelden var 20 misjonsvener mfl. samla til fest. Torunn har vore med i foreininga «Fremad» i ei årrekke og har og vore formann i mange år.

«Fremad» har ein lang tradisjon med å ha «misjonsselskap» når nokon har «runde» dagar. Jubilanten inviterer, dekker bord, koker kaffi etc. Foreningskvinnene kjem med mat til koldtbord og kaffibord, med andre ord: spleiselag. Programmet i eit slikt selskap kan vere så forskjellig. Denne gongen var Janne Bjune med og hadde andakt. Det var og sjølvsagt tid til helsingar, diktlesing, song og god prat. Etter jubilanten sitt ønske vart det samla inn gåve til NMS, denne kvelden kom det inn kr. 6500,-. Opp gjennom åra har slike selskap i «Fremad» gitt mange tusen kroner til misjonen.

Fremad har ein lang tradisjon med å ha misjonsselskap når nokon har runde dagar. Jubilanten, Torunn Bildøy ser du ståande i bakgrunnen

Dette er ein fin måte å feire kvarandre på. Vi treng litt fest i kvardagen og vi gler oss i lang tid på førehand til ein slik festkveld. Kan du tenke deg å gjere noko liknande? Sett i gang! Det er absolutt å anbefale. Lykke til!

Oddrun Godø REGIONBLAD 1 - 2019

9


SAREPTABUA Her har vi gjengen fra Hitra og Frøya område samla til første styremøtet/nyttårsball!! 4. jan 2019. Stedet er utsøkt, har vore booka for lang tid sidan! Utfordringa var om det kom til å bli montert pipa på vedomn tidsnok, slik at vi kunne fyre der 4. jan. Jau, 29. des, kom brorsønnen og broren til Jorun BF, fra Rindal’n til Frøya for å utføre oppdraget. Rommet på ca 6-7 m2, har blitt forvandla fra tidligare grishus og sist, hønhus, til å bli ei Sareptabu! Ja, den heiter det: Sareptabua. Og er det. Eit rom for påfyll. Av stillhet. Samtale med seg sjølv og Gud. Salmekveld. Rydding av div papir. Besøk. Denne kvelden var det trivelig fellesskap med julebaktssmaka og kaffe. Og ei påminning til kvarandre om at mørke i oss og i verden, aldri skal bli større enn det lyset Gud er, og som er sendt oss i jula! Det lyset som er LIV for liva våre. Vi jobba med vårsemestret, planla «Sammen på søndag,» som et konsept knytta til Misjonshuset på Hitra. NMS har ansvar for 2 samlingar denne våren. Andre faste tiltak for utvalget, er Misjonsfesten som i år blir

26.mai på Hitra. Og Adventsfesten som vi og bestemte dato for, 30. nov 2019 i Sletta. Sjølve nyttårsutageringa, kom kanskje litt i bakgrunnen, da bla. føtene våre var ganske godt polstra for anledninga, ut over det var kvelden trivelig på alle vis. Johan (Foss) vart tilkalla for å avbilde veitan, eit oppdrag han gjerne utførte! Jorun Børset Foss. Foto: Johan Foss

Fv. Jorun Børset Foss, Perly Helsø, Gunveig Kvervavik, Jorun Sildnes Aune

Samtalehefter Årets samtalehefter vil komme til NMS kontoret i Trondheim og Ålesund nå i starten av februar. Mange har allerede spurt etter disse, for mange bruker de i foreningen eller små grupper. NMS sine kjennetegn er tema for årets hefte. De vil bli delt ut på områdestevner, vårfesten og arrangement rundt om i regionene . Vi tilstreber å unngå porto, så vi sender de med folk som drar. Ta kontakt med regionkontorene om du vil ha samtaleheftene til deg eller din forening.

10

REGIONBLAD 1 - 2019


ESPEN TOPLAND TIL MJUKLIDAGEN 12. MAI! Han er misjonærbarn, født på Madagaskar der foreldrene Thor og Astrid Torbjørnsen var misjonærer. Selv var han misjonær i Japan for NMS i 12 år og pastor i Grimstad Frikirke i fire år. Deret-

ter regionleder i KIA Region Sør, og så regionleder i NMS Region Sør i fire år. Fra 2017 har han vært rådgiver innen migrasjon i NMS. Her er oppgaven å utvikle

feltet «migrasjon», slik det står i strategiplanen for NMS fra 2017. En samarbeider bl.a med Den Norske Kirke og KIA og ønsker å være en ressurs for menigheter som jobber med å inkludere migranter i nærmiljøet. Han har også ansvar for å følge opp migrasjonsprosjekter som NMS støtter i andre land. Et aktuelt prosjekt er i Etiopia, som startes opp nå på nyåret av Mekane Yesuskirka. KVT i Trondheim er med og støtter dette prosjektet. Vi tror dette blir et veldig spennende og aktuelt besøk! MJUKLIDAGEN BLIR I ÅR EN DEL AV FAMILIELEIREN 10.-12. MAI. Vi starter med gudstjeneste i Berkåk kirke kl. 11 og fortsetter med middagsbuffét fra kl. 12. Festmøtet starter kl. 14. Salem Soul Children kommer og alle barn inviteres til Popup leiren Kl. 14 – 16. Etter en kaffepause fortsetter vi med leiker og postløp, klatring og zipline ute. Dette blir en stor misjonsfest! Vi håper på fulle hus og ser for oss mye godt og meningsfullt fellesskap.

Anne Lise Landrø Foto: Marit Mjølsneset

REGIONBLAD 1 - 2019

11


NMSU + Menighet = Sant Vi ønsker å dele ting, tid, tro og talent med enda flere barn og unge!

I NMSU Trøndelag ønsker vi å samarbeide med enda flere menigheter i Den Norske Kirke. Noen menigheter har vi faste samarbeidsavtaler hvor vi f.eks har misjonstimer for konfirmantgrupper, andre menigheter stiller vi opp som ledere på konfirmantleirer, noen menigheter sponser plasser på leirene våre for barn og unge i menighetene sine, mens vi stadig vekk besøker barneforeninger og lokalgrupper rundt om i fylket vårt. Det er altså bare kreativiteten som setter grenser for hva et menighetssamarbeid kan inneholde, og vi er lystne på enda flere! Vi tror at man sammen kan få til en god del mer enn hvis man jobber hver for seg. NMSU har lang og bred erfaring med å arrangere leir, samtidig som menigheter har en stor kontaktflate av barn og unge som kan få et glimt av misjon gjennom gode opplevelser på leir.

ligger tilgjengelig gratis, men andre ressurser får man tilgang til gjennom å bli et lokallag i NMSU. Her er det ressurser for alle NMS sine samarbeidsland, fra Thailand til Madagaskar, gratis for nedlastning og bruk hvor det måtte være behov for undervisningsmateriell. Er du engasjert i en menighet og synes dette hørtes aktuelt ut? Da er det vel verdt å lufte muligheten for et samarbeid med NMSU om tilbud som familiemiddag, utenlandsturer for ungdomsgrupper, leirsamarbeid og konfirmantundervisning. Ta kontakt med oss via telefon eller epost, så ser vi hva vi kan få til!

I september 2018 ble NMSU invitert av Bispedømmekontoret i Nidaros til fagdag for misjon i våre egne lokaler i Sommerveita, Trondheim. Her fikk vi presentere konseptene Ukid, Ucamp og Uteam for representanter fra menigheter rundt om i Trøndelag. På nettsidene våre, nmsu.no finner du alle disse gode undervisningsressursene. Noen 12

REGIONBLAD 1 - 2019

Emil og Margrete fra Trønderlagsstaben godt fornøyd med besøk av organisasjonssjef Dorrit på fagdag for misjon.


VELKOMMEN PÅ LEIR! GAME

Vinterleir

Mjuklia, 1.-3.mars, 8.-10. klasse

Bakksætra, 22.-24.mars, 5.-7. klasse

Tweensleir vår

Vårleir

Mjuklia, 5.-7.april, 5.-8.klasse

Misjonssprell

Hallarheim, 29.-30. mai, 4.-5. klasse

MiHa (Misjon i Hagen)

Levanger, 25. mai, for hele familien

Mjuklia, 5.-7. april, 2.-5. klasse

Familieleir

MED MJUKLIADAGEN Mjuklia, 10.-12. mai, 0-11 år m/følge

FRI

Mjuklia, 27.-30. juni, For hele familien

Ucamp Færder

Færder utenfor Tønsberg, 26.-30. juni Ungdommer født 2000-2005

Bli med og del tro, tid, ting og talent med oss på leir!

Påmelding og mer info om alle leirene finner du på nmsu.no REGIONBLAD 1 - 2019

13


Berre kjekt på BFK-leir! TEKST: ERIKA LYNN SOLLI

Andre helga i desember var vi 26 som var samlet på Kjeldsund for BFK – berre-for-kjekt leir. – På BFK kan jeg være meg selv uten å måtte prestere eller levere, sier en tidligere deltaker. Ungdomsleiren har mindre program enn barneleirene, og det er fokus på å være sammen og få en liten pause fra det som ellers er stressende i hverdagen. For noen var høydepunktet adventsverkstedet, og for flere andre var høydepunktet «når alle var samla under julemiddagen». Det var stemning, mat, og rollespill. Alle fikk utdelt en lapp med kort informasjon om hvem de skulle spille i løpet av måltidet. En 14

REGIONBLAD 1 - 2019

deltaker ble sjefen i et firma, og kollegaer, familie, og venner var invitert i selskapet. Det ble latter, det ble noe drama, og noen levde seg virkelig inn i rollene. Lørdagen fikk vi besøk av to ansatte i Laget på nordvestlandet. De var invitert til å svare på spørsmål ungdommene hadde rundt tro og tvil i hverdagen og hva bibelen sier om ulike temaer. Det ble et positivt møte. Søndagen delte Hald-elevene Jessica og Luis om NMS-arbeidet i Brasil de har blitt direkte og indirekte påvirket av. Kanskje fikk ungdommene se litt tydeligere at vi er en del av en verdensvid kirke som har det samme målet, og at samarbeid er styrkende.


Del tro rundt middagen!

FOTO: HEIDI OLSEN - TEKST: GUNNHILD BREMER

I høst har NMSU Møre deltatt på flere familiemiddager bl.a i Røbekk og i Ulsteinvik. Der samles familier, spiser middag og deler tro – dette er kjernen i det nye konseptet familiemiddag i NMSU.

En kan også velge å bare bruke delekortene som følger med, og som barna får med seg hjem. Familiemiddagsopplegget gir gode muligheter til å bygge fellesskap i menigheten eller i nabolaget der en bor.

I en hektisk hverdag er det fint å komme til kirken, eller samles hjemme hos noen for å dele tid sammen rundt bordene. NMSU har utviklet andaktsressurser som er enkle å bruke, og tar kort tid å forberede. Andaktene er enkle bibelfortellinger som handler om å dele tro, tid, ting og talent. Hver samling inneholder også globale glimt, som f.eks. fortellingen om Yossef fra Midtøsten som møtte på en utfordring da han og familien startet opp klinikk, søndagsskole og verksted. Men motgangen ble en mulighet til å gjøre Guds kjærlighet synlig til en sinna nabo.

Det er enkelt å drive middager med disse ressurser. Liker du å hilse på folk og bli kjent med nye familier? Kan du lage enkel middag, samle inn kontingent eller plotte navn inn i medlemssystemet vårt? Når dere i tillegg laster ned NMSU sine ressurser, er dere klare for å starte Familiemiddag i kirken eller hjemme. En god grunn å registrere middagen hos NMSU er at en også får økonomisk støtte! Dette er en fin mulighet til å dele troen på Jesus med barnefamilier, og til å dele de talentene du har til å utgjøre en forskjell for andre!

Materiellet prøver du GRATIS på nmsu.no/familiemiddag Familiemiddag passer godt til både hjemmet og kirken!

REGIONBLAD 1 - 2019

15


SMAK AV HIMMEL Den årlige julefesten på Kjeldsund vart avslutta med tre-ringers juletregang med sangen Den himmelske lovsang. Det vart ein forsmak på det felleskapet i himmelen da 130 unge og gamle fra mange nasjoner samla seg til julefest på Kjeldsund. Tween Sing fra Ulsteinvik gleda forsamlinga med glade julesanger. Gunnhild Bremer fra NMSU heldt andakt om Jesus som var brødet frå himmelen som kom til oss, om å ta imot Han og det han gir. Videre utfordra ho alle til å dele tid rundt middagsbordet, eller i gapahuken med andre. Ho fortalte og ei forteljing frå familiemiddags-ressursane i NMSU om gjestfrihet i Etiopia med ei fortelling om Jonatan som delte nistepakka si med dei som ikkje hadde nok heime. Jessica Stahler og Luis Bach er utvekslingsstudentar frå Hald i Møre i år og delte på julefesten fruktene frå arbeidet i den lutherske kyrkja i Brasil som har vakse fram med støtte frå NMS. Jessica poengterte at ringen no er slutta ved at Brasil sender ut misjonærar til Europa, og den lokal kyrkja

Barn og unge frå mange nasjonar ilag på Kjeldsund.

som ho går i plantar kyrkjer i Nord-Øst Brasil. I år er det også plassert norske Haldstudentar der og dette blir eit rikt bilde på korleis den verdsvide kyrkje støtter kvarandre og er saman om kyrkja sitt misjonsoppdrag. Før kaffien inviterte Jan Ove Kleppe som leia festen fram 12 år gamle Inda frå Midtausten. Familien mista alt dei hadde då byen deira vart bomba fullstendig saman. No er dei busett på Søre Sunnmøre og vi fekk høyre litt om korleis det hadde vore å komme til Norge.

Tekst: Gunnhild Roaldsnes Bremer Foto: Jan Ove Kleppe

BIGSET MISJONSFOREINING 45 ÅR Vi var åtte på foreining denne kvelden i januar og tre av oss har vore med frå starten av, då heitte foreininga Dalens unge misjonsforeining. Mange av oss andre har vore med i ca. 40 år.

Frå v. Sølvi Bjåstad Gjerde, Edit Rise, Rannveig Langenes,Vigdis Klungsøyr, Anne Vatnehol, Inga Barstad, Liv Marit Moldskred og Solveig Bjåstad. 16

REGIONBLAD 1 - 2019

Vi har det veldig triveleg i lag både sosialt og åndeleg. På foreiningsmøta har vi andakt v/den som sist hadde foreining, bønestund og ei god matykt høyrer med. Eit fast innslag på møta er at vi tek for oss eit kapittel i Bibelen og snakkar om det. Vi har lese nokre bøker i løpet av desse åra. Song er det mykje av – vi likar godt å synge. Kvar haust har vi basar på Bigset bedehus, der vi samlar fullt hus med folk i alle aldrar. Alle kvinners bønnedag og sammøte med alle NMS-foreiningane på Hareid er faste innslag gjennom året.

Solveig Bjåstad


HVA SKJER

2019

Fredag Tirsdag Lørdag Søndag Lør/søn Søndag Søndag Tirsdag Søndag Søndag Torsdag Lørdag Tirsdag Lørdag Søndag

...

REGION MØRE

15. februar 19:30 5. mars 12:30 9. mars 15:00 17. mars 23.-24. mars 24. mars 31. mars 2. april 12:30 7. april 7. april 25. april 19:00 27. april 10:30 7. mai 12:30 25. mai 16. juni

Misjonsfest Pensjonisttreff Kjeldsundbasaren Årsmøte Solemdal misj.for Familiekorhelg Områdestevne Romsdal Områdestemne N/A Pensjonisttreff Områdestemne INM Områdestemne Søre Misjonskveld Områdestemne YNM Pensjonisttreff Vårfest Misjonsfest

Sylteosen Kjeldsund Kjeldsund Solemdalen Kjeldsund Vestnes Valderøya Kjeldsund Ålvundeid Kjeldsund Vestnes/Vestheim Kristiansund Kjeldsund Molde/ Røbekk Solemdalen

REGIONBLAD 1 - 2019

17


HVA SKJER

...

REGION TRØNDELAG

3. mars kl.18: Misjonsfest i Sommerveita. Husfedrene deltar. Årsmøte 3. mars kl. 17: Sammen på søndag i Hitra Misjonshus. Sanggruppa Øysang blir med. 7. mars kl. 18.30: Inspirasjonsmøte på Orkdal menighetshus. Nytt fra Thailand ved Astri Wessel, Vigdis og Birger Foseide 8. mars kl. 18: Inspirasjonstreff Fosen område på Skaugdalen bedehus, Rissa. Tale ved Else og Gustav Danielsen, som deler fra nylig reise til Thailand. 8-10. mars: Connected i Bergen 9. mars: Vårmøtet for Innherred område i Menighetssalen, Steinkjer. Kl.13. Bibeltime v/ Harald Tveit. Kl.15. Misjonsmøte. Glimt fra Thailand. Servering og misjonsgave. Alle er velkommen! 14. mars kl. 19: Inspirasjonssamling Stjørdal og omegn område i Hegra menighetshus. Tale ved Torgils Aurdal. Sang ved koret E-14 fra Meråker. Servering, misjonsgave, årsmøte. Alle er velkommen. 21. mars kl. 18: Årsmøte i Gauldal område i Singsås menighetshus. Misjonsfest fra kl. 19. Tale av misjonær Bjørg Sand. Sang og musikk. Bevertning. Gave til misjonen. Alle velkommen. 30. mars kl. 11: Områdestevne for Trollheimen på Mjuklia! 1.-4. april: Seniortreff på Mjuklia (egen annonse) 7. april kl. 17: Områdestevne for Orkdal på Lensvik bedehus7. april kl. 18: Misjonsfest i Sommerveita. Ferskt nytt fra Thailand 27. april: Vårfest og regionårsmøte (egen annonse) 28. april kl. 15: Vårfest Fosen på Stadsbygd bedehus. Tale: Lise Tørnby. Sang ved Stadsbygd mannsangerforening. Alle er velkommen! 12. mai: Mjuklidagen

SAMMEN I BØNN BØNNEWEEKEND

3. - 5. MAI 2019

SOLSETRA MISJONSSENTER VED DRAMMEN

25. mai: Misjon i hagen (egen annonse) 26. mai: Misjonsfest Hitra

Bønn for verden Bønn for hverandre Hvile - Arbeid - Misjon Ekstra god mat

27.- 30. juni: FRI Sommercamp på Mjuklia WWW.NMS.NO/KALENDER & NMS PÅ FACEBOOK

18

REGIONBLAD 1 - 2019


Regionårsmøte og vårfest lørdag 27. april i Sommerveita 4. etg Kl. 11- 13.30 Årsmøte med valg for NMS og NMSU Trøndelag Kl. 13.30-14.30: Lunsj Kl. 14.30-16.30: Misjonsfest med tale av Lise Tørnby, leder for NMS Global Påmelding innen 20. april til regionkontoret Pris: 50 kroner/ 200 kr med lunsj Alle er velkommen!

Velkommen til Seniortreff på Mjuklia 2.-5. april 2019 Tema: Underveis Påmelding til regionkontoret. Tlf. 51 51 61 10 innen tirsdag 26. mars Priser: Dobbeltrom med bad for 3 døgn kr 2 950 pr person Enkeltromstillegg (hvis mulig) kr   350 pr person Dagsbesøk: Dersom du ikke har anledning til å være med på hele treffet, er du velkommen på dagsbesøk tirsdag og/eller onsdag. Meld deg på til kontoret. Litt om program: Tirsdag 2. april: 18.30. Kveldsmat 20.00 Åpningsmøte. Hilsen fra Rennebu ved Tora Husan Onsdag 3. april: 08.45 Frokost 11.00 Gudstjeneste i Innset kirke ved Birger Foseide 12.30 Sørsamisk kultur og kirke i Trøndelag ved diakon Bertil Jønsson Møte med Brit Maja Renander og samisk kultur. 17.00 Middag 19.00 Sangkveld og basar Helge Gudmundsen og Olavs menn. Torsdag 4.april: 08.45 Frokost. 10.00 Bibeltime: Sokneprest Steinar Leirvik 11.30 Sangstund med sanger av Lina Sandell. 12.30 Lunsj. 15.30 Kulturtime ved Ola

Sæther og elever fra kulturskolen 17.00 Middag 19.00 Misjonssamling: Japanopplevelser ved Brit og Håkon Tørring Sang: Melhus pensjonistkor. Fredag 5.april 08.45 Frokost 10.00 Glimt fra NMS sitt arbeid i Thailand v/ Vigdis og Birger Foseide. 12.00 Middag og avslutning. LEDERE: Johanne Syrstad Winsnes og Per Winsnes, Kjellaug og Ole Trygve Foseide, Eldbjørg Sæther Aurdal og Torgils Aurdal, Eli Rønningen Boksalg. Til misjonsbasaren onsdag ønskes noen enkle gevinster. Pauser kan benyttes til turgåing.

REGIONBLAD 1 - 2019

19


RETURADRESSE: NMS Boks 226, sentrum 4001 STAVANGER

GRATIS SMAK OG SE! Sanseapparatet ditt er gull! Det beskytter deg og beriker deg. Alle sansene dine tar inn signaler på ulike måter og gir deg nødvendig informasjon. Signaler som gir behag, begeistring, smerte, minner, advarsel, nytelse og virkelighetsforståelse, for å nevne noe. Det diskuteres hvor mange sanser vi har og i senere tid er listen blitt betydelig lengre enn den var Blivikjent med tidligere. Uansett kan sikkert være personer enige om at alleinteressante våre evner som gjør det mulig å ta imot inntrykk er en del av vårt sanseapparat. Jeg tror ikke bønn eller ånd er nevnt på noen av listene. Det burde det. Vi er vel kjent med at bønnen handler om å øse ut sitt hjerte for Gud, eller som Ole Hallesby sa: «Bønn er å lukke Jesus inn i sin nød» Og samtidig fornemmer vi at bønn er så uendelig mye mer. Bli utfordret av tankevekkende kronikker

ANDAKT

«Norsk Misjonstidende var mitt første vindu «Smak og se at Herren er god!» leser vi i mot verden. Sammen Salme 34,9 med misjonærbesøk skapte detartig en interesse Det er en oppfordring som vi helt for verden utegode og en sikkert kander finne sammenlikninger forståelse forviat jeg har et til. Men kan utvide forståelsen bare ansvar for å hjelpe mennesker. litt og tenke oss at det menes «Sans at Fortsatt bringer Herren er god!». Misjonstidende Se det vakre, tenk på det stoff til berikelse ettertanke.» forgjengelige og og grunn på det evige, lytt til hans stemme og åpne også de indre KNUT VOLLEBÆK, ambassadør sansene for alle inntrykk skaperen blåser i din vei. Kanskje det er veien å vandre om du vil erfare bredden og dybden i den bønnen som i 2019 er NMS sitt årstema: «Lær meg å kjenne dine veier!»

Øyvind Ulland Eriksen

Gå i dybden i våre temanummer

NMS ÅRSTEMA 2019: Lær meg å kjenne dine veie

Les spennende misjonsstoff fra hele verden Teikning frå midtsider i «Kom og Se» på 70-talet.

Årstemaet er særleg tenkt til bruk på områdestemner men kan sjølvsagt brukast på andre samlingar og. Bakgrunnen for temaet er bønekampanjen «NMS ønsker faste forbedere» og dei fire kjenneteikna, med Les oppskrifter, andakter, om kreativ gjenbruk myekjenneteiknet; mer! særleg fokus på detog første «Vi vil søke Gud i Bibel og bøn»

Ønsker du å få MT GRATIS i postkassen seks ganger i året? Send SMS med NMS MT til 2490 eller ring oss på 51 51 61 00.

Profile for Det Norske Misjonsselskap

Møre og Trøndelag regionblad nr. 1 - februar 2019  

NMS Region Møre og NMS Region Trøndelag sitt blad.

Møre og Trøndelag regionblad nr. 1 - februar 2019  

NMS Region Møre og NMS Region Trøndelag sitt blad.

Profile for nms1842
Advertisement