Page 1

NMS REGION

BJØRGVIN NR 1 FEBRUAR 2019

Ingvald A. Frøyen vert takka av på kyrkje- og misjonsdagen 12.01 på Alværa v/ leiar i Sunnfjord områdeutval, Svanhild Ask. Foto: Audun Systad


ADRESSER OG TELEFON Det Norske Misjonsselskap NMS Region Bjørgvin Dreggsallmenningen 20, 5003 Bergen e-post : bjorgvin@nms.no Internett: www.nms.no/bjorgvin Bankgiro: 8220 02 85057 Tlf.nr: 51 51 61 60 Kontor Sunnhordland Bankbrekko 12, 5430 Bremnes Opningstid: Onsdag kl 10 – 14 Telefon: 40 40 60 47 E-post: sunnhordland@nms.no TELEFON ANSATTE: NMS: Torstein Fosse: Misjonskonsulent og Regionkontakt (kontaktperson for: Bergen, Midt-og Vesthordl., Nordhordl. og Hardanger og Voss) 404 06 054 Janne Bech-Sørensen: Misjonskonsulent 50%/prosjektstilling 50% (kontaktperson for Nordfjord og Indre Sogn) 408 20 563 Toril Lange: Misjonskonsulent-Alværa (Kontaktperson for: Ytre Sogn) 916 89 459 Roar Vik: Misjonskonsulent Region Stavanger (Kontaktperson for: Sunnhordland) 926 06 649 NMS U: Helle Kartveit: Leder 404 06 050 Siri Mjølsnes: Leder/Barne- og ungdomsarbeider 473 18 456 Leirstad: Alværa Misjonssenter, Lavik i Sogn Tlf: 57 71 17 57 – mobil: 489 90 661 E-post: alvera@nms.no http://alvera.no/ Giro: 8220 02 85057 Merk giro med: 30 12 01 NMS HOVEDKONTOR: Det Norske Misjonsselskap Pb. 226 Sentrum, 4001 Stavanger. Sentralbord: 51 51 61 00 Bladet er gratis og sendes til alle foreninger og elles til de som er interessert i å motta det. En gang pr år legges det i en blankett for bruk til frivillige gaver til bladets drift. Opplag er ca 2000.

2

REGIONBLAD 1 - 2019

HERMAN I. AADLAND Leiar i regionsstyret NMS Region Bjørgvin

MISJONSOPTIMISME I EI KREVJANDE TID Eg har kjent menneske som før jul har uttrykt fylgjande bekymring: «Oi sann, no er det berre eit halvt år, så går sola på ned att!» Ja, slik går det an å leggja skugge over ein kommande vakker vår og ein ljos sommar. Men me kan også ha suter utan å fabrikkera dei. For tida har me suter nok i NMS. Me slit tungt med å tetta gapet mellom utgifter og inntekter, ja, slik at det verkjer i heile organisasjonen. Me kan kjenna oss som Sisyfos, segnfiguren, som rullar den tunge steinen i motbakke, berre for å sjå at han trillar ned att i dalen med eit brak. Nyttar arbeidet vårt? Det var dette spørsmålet nokre av læresveinane stilte til Jesus også. Dei stod der oppgjevne, med smular i hendene, og spurde: «Kva er dette til så mange?» Men sanneleg, dei lærte noko den dagen. Dei hadde nemleg oversett ein viktig faktor i rekneskapen; – endå dei jo etter kvart burde ha fått den med seg. Det finst nokre faktorar me i NMS også gjer vel i å ta med oss inn i framtida. Jesus-faktoren er sjølvsagd i NMS. Så: A) Lat oss forkynna den levande Jesus Kristus til frelse, oppmuntring og glad teneste! Verda treng Kristus som aldri før, og misjonen treng brennande menneske. Misjon har vore, er og vil alltid vera «dei brennande hjarto si sak.» Brenn ikkje hjarta, klorar me oss lettare fast i det materielle. Det finst rikeleg med pengar i samfunnet. Også mellom oss som les dette. Står våre «offer» t.d. i stil til det besteforeldra våre gav? Me treng den same Jesusgleda som dei hadde. B) Lat oss trufast be for misjonen og misjonærane. Bed i tru og tillit for NMS. Bøna er ei undervurdert kraftkjelde. Ho rører både ved Guds hjarta og ved våre hjarto. Bed om at leiarskap og fotfolk tenkjer og handlar trygt, klokt og rett. Bed om nytt mot. Gud gav oss ikkje ei ånd som gjer motlaus. C) Lat oss halda fram gjevartenesta og hennar velsigning. Då skal me ikkje masa på dei som alt gjev og som har funne sin gode balanse i den tenesta. Men det finst mange – med solid økonomi – som aldri har kome i gang, og dermed heller ikkje har fått smaka gleda og velsigninga denne tenesta gjev. Me treng stadig fornyast i trua på det me held på med. Ein dag skal kvart einaste sete ved himmelens bord vera innteke. Guds gode plan går i oppfylling til sist. Og midt i den planen er me NMS-arar på alle nivå. Jesus har ordna plass for oss. Det er det største. Ser og trur me det, er det berre ei stor glede å få vera saman med Jesus og be folk til bords. Kvifor skulle me drukna i mismod og pessimisme? Guds sol går aldri ned!


GJENBRUKSBUTIKKENE I BJØRGVIN FØRDE: Elvevegen 1, 6800 Førde Telefon: 404 33 220 Åpningstider: Måndag: 11.00 - 17.00 Tysdag, onsdag, fredag og laurdag: 11.00 - 15.00 Torsdag: 11.00 - 18.00

BØNESPALTE «Be, så skal de få, leit, så skal de finna», Matteus 7.7 TAKK FOR - Alle frivillige som bruker tida si for NMS - Foreiningar og grupper i NMS og NMSU - Alle som har arbeidd for messer og basarar, og inntektene det har gjeve - Det gode samarbeidet vi har med mange kyrkjelydar og engasjementet for misjon der - Dei tilsette i regionen - God rekruttering til Uteam og Ucrew - Gjenbruksbutikkane på Eid, Førde, Sogndal, Knarvik, Bergen, Sotra, Os og Bømlo og for alle som jobbar der. - Alle som trufast ber for arbeidet BE FOR - Alværa og arbeidet som skjer der og endringane i drifta - Styrar på Alværa, Elias, og familien - Ingvild Prestbø som er Ucrew (ettåring) i Estland endå eit år - Bygging av nye kyrkjebygg i Mustamäe og Saku i Estland - Frode Brügger Sætre og hans teneste, og for dei kristne i Mali - Engasjementet for misjon i kyrkjelydane i Den norske kyrkja - NMS Connect Bergen og Connectedkonferansen 8.-10.03 - Dei tilsette i regionen i NMS og NMSU - Oppstart av ny gjenbruksbutikk i Åsane - Dei kristne i Midt-Austen og våre samarbeidspartnarar der - Den økonomiske situasjonen i NMS - Prosessane med rasjonalisering i NMS og NMS Eigedomar AS - At fleire skal bli med som faste gjevarar til NMS

NORDFJORD: Almenningen 1, 6770 Nordfjordeid Telefon: 404 45 420 Åpningstider: Måndag-fredag: 11.00 - 16.30 Laurdag: 11.00 - 15.00 SOGNDAL: Parkvegen 1, 6856 Sogndal Telefon: 456 03 889 Åpningstider: Måndag-fredag: 11.00-16.00 Laurdag: 11.00 - 15.00 BERGEN: Dreggsallmenningen 20, 5003 Bergen Telefon: 400 35 034 Åpningstider: Mandag - fredag: 10.30 - 16.30. Torsdag 10.30 - 17.30 Lørdag: 11.00 – 15.00 BREMNES: Bankbrekko 12, 5430 Bremnes Telefon: 400 35 917 Åpningstider: Måndag - onsdag: 10.00-16.00 Torsdag: 10.00 - 18.00 Fredag: 10.00 - 16.00 Laurdag: 10.00 - 15.00 KNARVIK: Kvassnesvegen 19, 5914 Isdalstø Telefon: 404 45 406 Åpningstider: Måndag-fredag: 11.00 - 17.00 Laurdag: 11.00 - 15.00 OS: Irisgården, Hamnevegen 48, 5200 Os Telefon: 404 45 421 Åpningstider: Mandag-fredag: 11.00 - 17.00 Lørdag: 11.00 - 15.00. SOTRA: Møvikvegen 213, 5357 Fjell Telefon: 456 08 124 Åpningstider: Måndag - tirsdag og torsdag - fredag: 13.00 - 17.00 Onsdag: 13.00 - 19.00 Laurdag: 11.00 - 15.00

REGIONBLAD 1 - 2019

3


TAKK FOR MEG, NMSU! Siden september 2017 har jeg jobbet i denne flotte organisasjonen, med flotte folk og morsomme arbeidsoppgaver. Mannen min, Trygve Austeng, er ferdig medisinstudent nå i desember og har fått turnustjeneste på Hamar sykehus. Så da kan vi ikke gjøre annet enn å pakke sakene og flytte østover. Det betyr dessverre slutten for meg i NMSU her i Bergen. Da jeg flyttet hit høsten 2017 var jeg så heldig å få en liten stilling som barne- og ungdomsarbeider i NMSU. Da ble jeg godt kjent med organisasjonen og hva som rørte seg i regionen. Etter et år hadde jeg plutselig 100% som vikarierende leder og jeg har brukt mye tid på å gjøre NMUS sine nye konsepter og ressurser kjent for samarbeidsmenigheter her i Bjørgvin. ENDRINGER NMSU har vært gjennom store forandringer og satset på mye nytt den siste tiden. Jeg har vært på besøk og invitert meg selv på mange arrangementer for å få «sneket» inn et godt ord om hva vi driver med, for å forhåpentligvis plante noen frø hos de som driver kristent arbeid og er opptatt av misjon. Det er også mange konfirmanter som har sett ansiktet mitt og vi har drevet mye leirarbeid. Budskapet om å dele og de oppfordringene jeg har å komme med er alltid det samme, uansett om jeg snakker til små barn eller gamle bestemødre. Det er enkelt å reise rundt å snakke om NMSU når det jeg prater om er så bra og inneholder noe jeg selv er så begeistret for. Vi har gode ressurser som oppfordrer oss til å dele med andre, og hva er vel bedre enn det når vi har selveste Jesus som forbilde? Mannen som viste oss det at å elske og tjene andre er det beste vi kan gjøre. 4

REGIONBLAD 1 - 2019

Foto: Heidi Olsen

GODT SAMARBEID Samarbeidet mellom NMSU og NMS i regionen er utrolig godt, og jeg takker for all god hjelp og samtale rundt lunsjbordet. Jeg har lært utrolig mye og tar med meg god erfaring inn i ny jobb som teamleder i Laget i region Øst. Det blir rart å skulle slutte og reise fra Bergen, men jeg er trygg på at NMSU er i gode hender. Jeg har fått en fantastisk etterfølger; Siri Mjølsnes, som jeg er sikker på vil føre arbeide videre på en god måte. Jeg ønsker region Bjørgvin lykke til og jeg vil fortsette å støtte NMS & NMSU som jeg har blitt så glad i.

Takk for meg! Siv Maren Austeng


TAKKNEMLIGHET I skrivende stund er jeg inne i min tredje uke som ny sogneprest i Førde i Sunnfjord. Jeg jobber for å gjøre meg kjent med nye oppgaver og utfordringer i en spennende menighet. Samtidig er jeg med og planlegger studentkonferansen «Connected 2019» i Bergen for NMS, og i disse dager går det nye NMS samtaleheftet som jeg har vært med på å forfatte, «Kjennetegn for et liv i tro», i trykken. Jeg har med andre ord fremdeles en fot i NMS, men nå som frivillig og ulønnet NMSmedarbeider. SOGN OG FJORDANE OG MALI Siden høsten 2011 har jeg vært ansatt i NMS Region Bjørgvin, med hovedansvar for Sogn og Fjordane, og etter hvert også med deloppgaver i Mali i Vest-Afrika. Det har vært flotte og spennende år med varierte og

spennende oppgaver. Jeg kjenner på stor takknemlighet for å ha fått være i denne jobben, og ikke minst det å ha fått bli kjent med og arbeidet sammen med alle dere som er fotfolket i NMS. LYSPUNKTER I ARBEIDET Når jeg nå takker for meg har jeg lyst til å trekke frem to eksempler fra arbeidet vårt som fyller meg med takknemlighet og gir håp. I Sogn og Fjordane har vi tre veldrevne gjenbruksbutikker med dyktige og dedikerte medarbeidere som alle er ulønnede idealister. De skaper verdier for misjonsarbeidet i form av inntekter fra salg, men så skaper de også et flott sosialt miljø for mange mennesker og de sparer skaperverket for mye søppel. I Bamako, hovedstaden i Mali, er det nå en ung kristen fulani mann som studerer hebraisk og teologi ved det evangeliske fakultetet. Han skal være med og fullføre Bibeloversettelsen av Det gamle testamentet. Dette er et direkte resultat av vårt misjonsarbeid i Mali gjennom mer enn 30 år. LØFTE BLIKKET Midt i alle de krevende omstillingene vi nå står i i NMS trenger vi å løfte blikket og se at arbeidet vårt ikke har vært forgjeves og at vi fremdeles har en jobb å gjøre. Vi trenger å feste blikket på det som fyller oss med takknemlighet, for det kan hjelpe oss til å få håp så vi finner veien videre fra der vi er nå. Jeg takker for meg som ansatt i NMS, - og samtidig gleder jeg meg over å få være med videre ved å la misjon få være en del av min prestegjerning i Førde og ved å være med i NMS-fellesskapet som deltaker og frivillig medarbeider.

Foto: Audun Systad

Ingvald Andersen Frøyen REGIONBLAD 1 - 2019

5


Vi vil engasjere barn og unge til å dele tro, tid, ting og talent!

UNGE LEDERE MED STORT EN I høst har NMSU hatt gleden av å holde lederkurs i både menighetene i Fyllingsdalen og Alversund/Knarvik. Lederhelgen var en del av kurset og begge gruppene kom sammen på Alværa i midten av januar til en helg med prat, lek og læring. Totalt 14 lederspirer ble med på en hyggelig leir. Vi brukte tiden sammen til å reflektere rundt lek og leiraktiviteter, konfliktløsning og grenser, praktiske øvelser og samtaler om lederrollen. Dessuten er det viktig å ha god tid til å spille brettspill, leke og le godt sammen! I tillegg hadde vi hyggelig samvær og gudstjeneste på Alværa med deltakere på årets kyrkje- og misjonsdag.

6

REGIONBLAD 1 - 2019


Vi ønsker å være en naturlig samarbeidspartner for menigheter som ønsker at barn og unge skal få et lokalt og globalt misjonsengasjement. Visjonen vår er «Unge disipler i hele verden». Les mer om oss og våre aktiviteter på www.nmsu.no. Lik også gjerne vår Facebookside, NMSU Bjørgvin!

ENGASJEMENT

For oss ansatte i NMSU er dette en utrolig verdifull og motiverende leirsituasjon hvor vi virkelig får blitt godt kjent med ungdomsledere fra ulike menigheter og gitt faglig og åndelig påfyll der vi kan. Årets lederhelg hadde mye fokus på bønn og bønneliv, noe som vi håper lederne tar med seg tilbake til sine menigheter. Leiren var veldig kjekk, en viktig del av lederkursene og vi ser fram til å ha flotte engasjerte ungdommer med oss på leir fremover! REGIONBLAD 1 - 2019

7


«USE YOUR TALENTS» INSPIR Evy Torunn Nyvoll jobber som rådgiver i NMS. I november hadde hun kurs for menigheter i Bjørgvin om å bruke «Use Your Talents»(UYT), en bevegelse som startet i kirken på Madagaskar. Menighetsråd fra Bjørgvin var samlet i Knarvik kyrkje og fikk en innføring i UYT, med rom for diskusjon i grupper underveis. FOKUSSKIFTE «Vi står overfor mange ulike utfordringer både i våre egne liv, som organisasjon og menighet/kirke,» sier Evy Torunn. «Det er så lett å se på alt vi ikke får til, alt som ikke fungerer som vi ønsker, alt vi mangler. Vi ser glasset som halvtomt. UYT har et ganske annet fokus. Det handler om å se mulighetene og oppdage alle ressursene som finnes. Se glasset som halvfullt. Hva kan vi gjøre med det vi har her og nå?»

UYT har vokst fram på Madagaskar. I 2005 spurte den gassiske lutherske kirken (FLM) seg selv: Hva vil de si å være kirke? Hvorfor er vi til? Resultatet ble en kirke som ser på seg selv som en viktig aktør i lokalsamfunnet. Ved å ta i bruk talentene betyr de en forskjell. Visjonen er å stimulere og støtte alle i kirken til å bruke sine talenter til å bygge et bedre Madagaskar. UYT er ikke en metode eller en oppskrift, det er en måte å tenke på. STARTET PÅ MADAGASKAR Hanta blir av mange kalt UYT sin mor. Egentlig var hun veldig sjenert og hun var lenge overbevist om at Gud ikke kunne bruke henne til så mye. Ikke likte hun å snakke foran folk heller. Etter endt jordbruksutdanning flyttet hun og mannen til en liten landsby, hvor mannen skulle være prest. Da de fattigste bøndene sluttet å komme til kirken, fordi de ikke hadde penger

Foto: Endre Hilleren

8

REGIONBLAD 1 - 2019


PIRERTE MENIGHETSRÅDENE å gi i kollekt, tok Hanta grep. Hun bestemte seg for ikke å grave ned talentet sitt. Hun var overbevist om at kirkefellesskapet er for alle, uavhengig av hva man kan bidra med. Hver enkelt er en ressurs. MOBILISERTE MENIGHETEN Hanta fikk mobilisert menigheten til å starte et lite mønsterbruk på kirkens tomt. Her ble det gitt undervisning og veiledning i dyrking av frø. Hun reiste også på besøk til bøndene og introduserte enkle triks som fikk avlingene til å øke. Etter en stund fikk menigheten oppleve at de fattigste bøndene våget seg tilbake til kirkefellesskapet og de kunne bidra med frø og korn i kollekt. «Vi sitter ikke og venter på at noen skal komme og hjelpe oss, vi setter i gang selv», sier de på Madagaskar «og så har vi lært at det ikke er farlig å samarbeide med andre». FRIVILLIGHETSBEVEGELSE En frivillighetsbevegelse har spredt seg til hele den gassiske kirken og den har spredt seg til kirker i andre land. Hanta bor nå i en annen by på Madagaskar, hun sier det er enkelt: «Gud har gitt gaver til hver og en av oss. Start med deg selv og det du har, bruk det og lær det videre. Utvikle deg selv og utvikle andre, gi æren til Gud». Vi er en del av et verdensvidt fellesskap og vi lar oss inspirere av UYT inn i vår norske virkelighet. NMS ønsker å bringe tilbake impulser og læring fra kirkene i sør for vi tror det er nyttig og viktig for oss. Går vi tilbake til røttene i NMS, handlet det om kvinner og menn som engasjerte seg og brukte sine talenter i misjonsarbeidet. Det skjer fortsatt, men kanskje trenger vi en påminnelse om å spisse fokuset. HVA HAR VI? Det er lett å slå seg til ro med at vi ikke kan gjøre alt. At vi er små, at vi ikke har så mye å bidra med. Som i fortellingen der

folkemengden var så ivrige etter å høre Jesus: Vi har bare to fisker og fem brød. Men Jesus spør: Hva har dere? Han ber oss om å ta i bruk de Foto: Marit Mjølsneset ressursene vi har! Det er det han så velsigner. Da kan store ting skje. Er vi klare for det? En ressurskartlegging kan være nyttig for menigheten, for å sette tankene ut i praksis. Hvordan kan vi være kirke som betyr noe for folk i lokalsamfunnet? Altså, en kirke som oppleves relevant for mennesker i dag. Det er mer velsignelse i å gi enn å få! Talentene eller ressursene i og rundt oss kan være eiendeler, ferdigheter, nettverk, lokaler, tro, lokalsamfunn, naturressurser osv. Slik som: • fysiske/materielle ressurser • individuelle evner, ferdigheter, erfaring, perspektiv • relasjonelle/nettverk/grupper i lokalsamfunnet • økonomiske ressurser Det handler om en bevisstgjøring. Alle har noe å bidra med. Vi må hjelpe hverandre til å oppdage, ta i bruk og videreutvikle ressursene vi har her og nå! Vi må starte med oss selv – det er det som bidrar til endring. Ikke vent på at andre skal gjøre noe. Ta initiativ selv! Vi er kalt til å gå ut i verden for å forandre den!

Evy Torunn Nyvoll/ Helle L. Kartveit

REGIONBLAD 1 - 2019

9


KJÆRE LESER NMS blir mer og mer avhengig av slike som deg. Du er kanskje med på å holde hjulene i gang ved å gi penger, kanskje du arrangerer julemesser eller basarer, kanskje du jobber i en gjenbruksbutikk eller er medlem av et områdeutvalg. Eller kanskje du ber for arbeidet. Vi er veldig glad for alt du bidrar med, og vil gjerne at du skal føle deg verdsatt. Det prøver vi blant annet å gjøre gjennom misjonskonsulentene som driver med forskjellige typer oppfølging. Nå er det sånn at økonomien har gjort det nødvendig for oss å gjøre en nedbemanning, og i tillegg til de som vil miste jobben ved hovedkontoret, er det flere som har hatt sitt arbeidssted regionalt blant dere frivillige som ikke blir med videre. Vi har sett noen år at NMS blir nødt til å basere mer og mer av arbeidet på frivillighet, og det er på mange måter en spennende utfordring. Nå er det sånn at denne overgangen går litt fortere enn vi hadde ønsket, og vi håper at det ikke skal få for store følger for dere som allerede er med som frivillige. De som fortsatt skal jobbe med oppfølging av givere og støttespillere vil alle få et nasjonalt ansvar for sine fagområder. Tanken er at alle skal bli fulgt opp, men kanskje av en person som bor et annet sted i landet. Tips oss gjerne om hva vi kan gjøre for at du skal fortsette å være engasjert.

ENDRINGAR PÅ ALVÆRA Som kjent for mange, har NMS Eiendommer AS hatt mange leirstader med ei drift i underskot. Dette gjeld også Alværa, og NMS Eiendommer AS har no difor bestemt at stillinga som dagleg leiar (100%) og vaktmeister (20%) vert sagt opp i løpet av henholdsvis 01.05 og 01.02. Den vidare drifta av leirstaden skal administrerast av ei 20% fast stilling. Alt anna arbeid vert basert på timeløn og dugnad. Dette vert ein ny situasjon for Alværa, og medfører naturleg nok usikkerheit kring den vidare drifta. Det vil framleis vere leirdrift frå NMSU si side på Alværa, sjølv om drifta vert annleis.

Foto: Marit Mjølsneset

Oppmodinga i forrige regionblad om å vurdere eigen sjanse til å bidra med praktisk hjelp til naudsynte oppgåver, vert difor i høgste grad aktuell i tida som kjem. Det same gjeld oppmodinga om å be for leirstaden og aktivitetane som er der. Ta kontakt med Alværa leirstad om du ser at du kan bidra. På vegner av Ressursgruppa for Alværa,

Håvard Tveit, mob 952 61 614 Sigurd Egeland, Leder NMS Fundraising 10

REGIONBLAD 1 - 2019


50 ÅRING VART FEIRA I NAUSTDAL 22. oktober 2018 var det ei lita markering av Savland kvinneforeining som fylte 50 år. Vi hadde samling for NMS foreiningar på kyrkjelydshuset, og vi «jubilerte» med kake og blomar. Savland kvinneforeining vart skipa 14. november 1968. Historia om dette er å finne i heftet «Misjonsarbeid i Førdefjordområdet», av Inge Eiksund. Foreininga høyrer til Savland krins, og vart starta opp som ei foreining for dei yngre kvinnene. På skipingsmøte var det 7 tilstades, mellom dei er både Dagny Savland, Kjellaug Ullaland og Oddveig Savland nemnt Dagny var den som tok initiativ til å starte foreininga. Dei seinare åra er det Gry Ullaland og Sigrun Solheim Savland, som har leia foreininga, og hatt mykje av ansvaret for den årlege basaren. Seinast i 2017 hadde dei basar i Instedalen skule. Dei fire kvinnene på biletet fekk kvar sin blome som takk for trufast teneste. Gry og Sigrun hadde også fortent ein blome kvar! Frå venstre: Dagny Savland, Kjellaug Ullaland, Oddveig Savland og Aslaug Fimland.

Takk til dykk, for støtte og innsats for foreininga!

Rigmor Frøyen

Fra og med 2017 gikk menighetenes misjonsavtaler med NMS over fra å støtte et enkeltprosjekt, til å støtte det helhetlige arbeidet i et bestemt land. I den økonomiske situasjonen vi er i, må vi tenke nytt når det gjelder ressursbruk, og hvordan vi kan gi våre avtalemenigheter god og oppdatert informasjon. Ved å ha fokus på land fremfor prosjekt gir det oss, og menigheten, større bredde og variasjon knyttet til informasjon. Gjennom en lang prosess ble følgende land valgt ut som Fokusland, i forbindelse med inngåelse av en misjonsavtale: Thailand, Madagaskar, Etiopia, Mali, Estland, Midtøsten og England. Det er flere grunner til at nettopp disse landene ble valgt. For det første innsamlingsbehov i de ulike landene, og muligheten til å hente inn og videreformidle informasjon. For det andre tilbakemeldingen fra de ansatte som arbeider tett på avtalemenighetene på spørsmålet om hvilke land som burde prioriteres. Og sist, men ikke minst, er det alle land NMS har et spesielt strategisk fokus på i inneværende strategiperiode. Vi har i dag 563 misjonsavtaler med menigheter i Den norske kirke, av disse

Foto: Kristian Mjølsneset

MENIGHETER OG FOKUSLAND

er over 500 avtaler knyttet til våre syv fokusland. At noen land kalles fokusland betyr ikke at arbeidet i de andre landene ikke er like viktig. Det er heller ikke skrevet i stein at det for alltid skal være disse landene som er fokusland. Men som organisasjon har vi innsett at vi ikke har ressurser til å følge opp hvert enkelt prosjekt og avtale på en tilfredsstillende måte. Vi håper og tror at denne måten å gjøre det på kan bidra til å løfte opp arbeidet de ulike menighetene er en del av, og skape engasjement for misjon, både lokalt og globalt. Sammen arbeider vi for å dele troen på Jesus, bekjempe urettferdighet og utrydde fattigdom.

Else S. Vatne, leder Giveroppfølging i NMS REGIONBLAD 1 - 2019

11


HVA SKJER

...

REGION BJØRGVIN

SAMMEN I BØNN BØNNEWEEKEND

3. - 5. MAI 2019

SOLSETRA MISJONSSENTER VED DRAMMEN

Bønn for verden Bønn for hverandre Hvile - Arbeid - Misjon Ekstra god mat

WWW.NMS.NO/KALENDER & NMS PÅ FACEBOOK

VI STARTER

GJENBRUKSBUTIKK

GJENBRUKSBUTIKK

Har du lyst til å bidra som frivillig medarbeider i dette meningsfulle arbeidet?

Har du lyst til å bidra som frivillig medarbeider i dette meningsfulle arbeidet?

Vi trenger deg som har tid og er opptatt av god ressursforvaltning og rettferdig fordeling.

Vi trenger deg som har tid og er opptatt av god ressursforvaltning og rettferdig fordeling.

Vi kan tilby inspirerende kundemøter, nye venner, meningsfulle oppgaver og gleden over å bidra til framtidshåp for mennesker i andre deler av verden.

Vi kan tilby inspirerende kundemøter, nye venner, meningsfulle oppgaver og gleden over å bidra til framtidshåp for mennesker i andre deler av verden.

BLI FRIVILLIG MEDARBEIDER

BLI FRIVILLIG MEDARBEIDER

Velkommen til uforpliktende

Velkommen til uforpliktende

INFORMASJONSMØTE

INFORMASJONSMØTE

tirsdag 5. mars kl. 19 00 i Åsane kirke

tirsdag 5. mars kl. 19 00 i Åsane kirke

I ÅSANE

Kontaktinfo: Jostein Monstad Ina Kjøstvedt

12

VI STARTER

jostein.monstad@gmail.com 46 54 12 26 inak@nms.no 95 27 50 70

REGIONBLAD 1 - 2019

I ÅSANE

Kontaktinfo: Jostein Monstad Ina Kjøstvedt

jostein.monstad@gmail.com 46 54 12 26 inak@nms.no 95 27 50 70


HVA SKJER

...

REGION BJØRGVIN

Inspirasjonssamling for Sunnhordland PÅ LEIRVIK BEDEHUS Laurdag 16. 03 Kl. 11.00: Velkomsthelsing v/Edel Sørvik Bibeltime v/Åslaug Ihle Thingnæs Kl. 12.15: Matøkt Kl. 13.00: Misjonstime v/ Åslaug Ihle Thingnæs Kl. 14.00: Heimreise. MISJONSOFFER Det vert servert betasuppe og kaffi med kaker. Pris kr 150,Me vil be om at møtet vert gjort godt kjent i di bygd. Be gjerne nokon med deg! Sundag 17.03 kl. 11.00: Gudsteneste i Stord kyrkje. Liturg og predikant Olav Oma. Helsing og informasjon v/Åslaug Ihle Thingnæs. HJARTELEG VELKOMNE! Sunnhordland område av NMS

SENIORHELGA 2019 Region Bjørgvin inviterer til seniorhelg 29. august – 1. september på Helgatun Fjellpensjonat i Myrkdalen. Eit rikhaldig program er under utarbeiding og vi kan lova ei innhaldsrik helg, ute og inne. Bibeltimar, misjonskveld, festkveld og gudsteneste, turar i fjellet og ein litt lenger tur i bil, alt dette står på programmet i tillegg til smakfulle måltid, fine samtalar og godt fellesskap. Nærare program kjem i neste nummer av bladet! Pris: Pr person på dobbeltrom: kr 2.950, Pr person på enkeltrom: kr 3.550,Påmelding til: Alvhild Vassel Eide; mob 976 67 414; e-post: alvhild.vassel@gmail.com Hjarteleg velkomne!

Bergen fellesforening våren 2019 Søndag 24. februar kl. 18.30 Salmekveld v/prof. Arve Brunvoll Enkel servering. Sted: NLA, Amalie Skrams vei 3. Søndag 31. mars kl. 18.30: Misjonsmøte. Tema: Kristen forkynnelse via tekstilkunst, v/ Eli Johanne Berg. Enkel servering før... ...årsmøtet kl. 20.00. Årsmøtesaker og valg. Sted: NLA, Amalie Skrams vei 3.

Årsmøter for områdene Sunnfjord: Førde bedehus, onsdag 6. mars 17.00 Nordfjord: Torsdag 21. mars kl. 16.30 -20 i Eid kyrkjetun. Felles stemne og årsmøte mellom NMSGjenbruk og NMS Nordfjord. Bergen, mid – og vesthordland: søndag 24.03 kl. 11.00 i Fjell kyrkje. Jeed Skjerpe forteller fra Thailand. Sunnhordland: 25.08.19 på Halsnøy

Mariahelg på Alværa 1.-3. mars 1.-3. mars 2019 blir det Mariahelg for damer i alle aldrar. På Mariahelg er det fokus på det sosiale, det er kjekt å komme ilag og ha god tid til samtale og gode historier. Det er tid til kvile, vi får påfyll for trua vår, nyte naturen ved sjøen og ikkje minst nyte god mat . Tema for helga vert «Vegen heim» – om tru og identitet i ulike livsfasar. Dei som skal lose oss gjennom temaet vert: Sokne­prest i Jølster Silje Sørebø og psykologspesialist Yngvild Sørebø Danielsen. Se alvera.no for meir informasjon/program. Påmelding innen 20.02 til epost: alvera@ nms.no eller tlf 489 90 661

REGIONBLAD 1 - 2019

13


KJENNETEGN – FOR ET LIV I TRO Et nytt samtalehefte for foreninger, samtalegrupper og bibelgrupper er nå klart, og vi håper at det vil bli brukt av mange. Vi har forsøkt å bruke et språk som mange kan forstå og kjenne seg igjen i, for målet er at heftet blir spredt og brukt. Å lese Bibelen sammen med andre, å samtale om livet og snakke sant om det, å be sammen og å leve etter det vi tror på, – det er det vi ønsker å skape frimodighet til. Mange steder i Norge gror kulturlandskapet igjen. Grønne enger og åpne lysninger i skogen gror til av krattskog. Gamle stølsveier forsvinner fordi de ikke brukes og små gode drikkevannskilder og hvileplasser med utsiktspunkter går i glemmeboken og går etter hvert i ett med den store mørke skogen. Stiene eksisterer bare så lenge mennesker går på dem regelmessig. Lysninger i skogen må stelles og det krever arbeid å holde dem åpne. Også på andre plan i landet vårt, og i livene våre, truer gjengroingen. Når vi slutter å besøke hverandre. Når vi går sjeldnere til kirken og sjeldnere finner veien til nattverdbordet, – så står stiene i fare for å gro igjen. Det er ikke farlig og trist bare for vår egen del, men gjør at de som kommer etter oss, barna våre og barnebarna våre, ikke lenger finner veien. Relasjoner må pleies. Troen må leves. For begge gjelder samme lov som for stiene, – vi må fysisk ut og gå for å holde stien åpen. Det holder ikke bare å tenke tanken eller holde for sant. Troen må leves og troen må sette beina våre i bevegelse.

14

REGIONBLAD 1 - 2019

Å være en kristen er å «følge etter» Jesus, å gå sammen med ham gjennom livet. Alle dager og alle slags dager. Å være en kristen er å få leve i frihet. Fri til å leve, men også fri til å tjene. Kjennetegnene kan sette deg på sporet av et liv i etterfølgelse for vår tid. Bestill heftet hos NMS(adresse), – og bruk det i din gruppe, menighet eller forening.

Ingvald A. Frøyen


ANDAKT

DIN TID MED GUD Når får vi tid til å være sammen med Gud? Hverdag avløser hverdag, helgen er travel med familietid, turer, prosjekter i hus og hage, oppgaver i menigheten. I dette livet kan det være vanskelig å finne tid og ro til bønn og tid med Gud. Vi vet at det bra med rutiner og fast tid til bønn og bibel. «Bruk 30 min. på bibel og bønn hver dag, kom på gudstjeneste og du har et bra kristenliv!» er idealet som møter oss. Slike ideal kan virke som en utopi for noen. Hvordan skal jeg finne tid og ro til dette? Jeg tror vi må finne rutiner som passer for hver enkelt. Vi trenger ikke alle å snakke med Gud på samme måte. Samme resept kan ikke gis alle, ingen fasit gjelder for oss alle. Ville det speilet Gud, med hans grensesprengende kreativitet? Han som har skapt oss så ulike og unike? Vi må forstå hvordan hver enkelt kan forholde seg til Gud og utvikle sine naturlige måter å bruke tid med Gud. Noen tilbringer tid med Gud ved å være ute i naturen; vandre i skaperverket, se på stjernene, gå opp på et fjell og se utsikten. Mange i Norge er sammen med Gud på den måten. Andre bruker sansene sine; ved å kjenne på noe, brenne røkelse, eller lage noe klarer de å samle tankene og finne roen. Noen foretrekker å sitte stille for seg

selv, ha ro omkring seg og kjenne på ensomheten, som i dette tilfellet er god. Det er mange som føler seg nærmest Gud gjennom liturgi; ritualer og tradisjoner, symboler eller offer. En tradisjonell gudstjeneste er super for dem. Noen elsker å stå på barrikadene og kjempe mot urettferdighet, mens andre tjener Gud i barmhjertighet, ved å tjene sine medmennesker. Musikk og lovsang gjør at mange mennesker opplever en sterk nærhet til Gud og blir revet med. Så har du dem som elsker Gud gjennom stille tilbedelse og beundring av Jesus, som Maria ved Jesu føtter. Den intellektuelle tilbederen – leser, tenker over, studerer, går i dybden og elsker Gud med forstanden. Hver av oss vil kjenne oss igjen i noen av disse måtene å være med Gud. Vi kan også prøve ut nye måter, slik at vi finner det gode bønnelivet som passer for oss. Gud ønsker å møte den virkelige deg, ikke en karikatur av en du ønsker å være. Ved å tilbe Gud ut fra hvordan han har skapt oss, anerkjenner vi hans skaperverk. Inspirasjon er hentet fra boken «Åndelige temperamenter» av Gary Thomas. Helle L. Kartveit

REGIONBLAD 1 - 2019

15


RETURADRESSE: NMS Boks 226, sentrum 4001 STAVANGER

Flere ganger i Bibelen oppfordres vi til å be, både gjennom brevene fra Paulus men også av Jesus. Jesus var forbilde på bønn. Flere ganger kan vi lese at han trakk seg unna og brukte tid med Gud i bønn, og han gav oss en oppfordring til å be: «Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min Far i himmelen.» Matt. 18:19

Vi ser etter deg som tror på bønnens kraft og som vil stå sammen med oss i bønn. Send NMS BE til 2490 for å motta en gratis SMS med bønneemner hver måned.

iStock

UTLYSNING:

Profile for Det Norske Misjonsselskap

Bjørgvin regionblad nr. 1 - februar 2019  

NMS Region Bjørgvin sitt blad.

Bjørgvin regionblad nr. 1 - februar 2019  

NMS Region Bjørgvin sitt blad.

Profile for nms1842
Advertisement