Page 1

COMENIUS PROJECT TODAY´S CHILD, TOMORROW´S ENTREPRENEUR

ZŠ s MŠ, Valaská Belá 242, Vás pozýva na

ktorá sa uskutoční 19.decembra 2012 o 15,15 hod. pred OÚ vo Valaskej Belej. Program:  folklórne vystúpenie žiakov základnej školy,  Vianočná burza,  občerstvenie. Srdečne Vás všetkých pozývame!


Program Vianočnej tržnice Organizovali sme tržnicu pre občanov

obce.

Štyri dni pred akciou v miestnom

rozhlase

pripravili

sme program

s vianočnou tematikou: básne, piesne, koledy. Vianočná tržnica bola na námestí našej obce. Pripravili sme kultúrny program k Vianociam. Žiaci spolu s triednymi učiteľkami pripravili výrobky na predaj. Výrobky: medovníky, vianočné oblátky, vianočné ozdoby. Zisk z tržnice sme použili pre osamelých ľudí v obci. Zo zisku sa im zakúpili vianočné balíčky.


Osobne im odovzdali balíčky pán starosta obce spolu

s pani

riaditeľkou školy.

Vianočná tržnica organizovaná k projektu Comenius bola príkladom pomoci pre ľudí v núdzi. Sme radi, že sme pomohli.


Elementary school and kindergarten invite you to a Christmas marketplace which will be 19.december 2012 at 15,15 on the village square in Valaskรก Belรก. Program: - Folklore performances of students from our school - Christmas Exchange (sale, stock market) - Refreshments We warmly invite all. We organized marketplace for the citizens of our community. Four days before the event we prepared a local radio program with a Christmas theme: poems, songs, carols. Christmas marketplace was on the square of our village. We have prepared a cultural program for Christmas. Students and their classroom teachers prepared the products for sale. Products were: gingerbread, Christmas wafers and Christmas decorations. Profit from markets we have taken the lonely people of the village. Profit we bought the Christmas presents. Gifts they handed over personally Mayor and our headmistress. Our Christmas marketplace was an example to help people in need. We are glad that we helped.


Prepočítanie nákladov v MO Excel


Comenius trznica vianoce  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you