Page 1

PROGRAM NGU-dagen 6.&7. februar 2014


Torsdag 6. februar

Åpning 12:00 Registrering 12:30 Velkommen til NGU-dagen v/administrerende direktør Morten Smelror, NGU 12:40 Med god grunn v/næringsminister Monica Mæland

Perspektiv – Med god grunn 13:00 Med mineraler inn i fremtiden v/avdelingsdirektør Tom Heldal, NGU 13:20 Nye løsninger på gamle synder v/direktør Randi S. Grini, Direktoratet for mineralforvaltning 13:40 Kaffe 14:00 Teknologi er løsningen v/konsernsjef Unni Steinsmo, SINTEF 14.20 Bolidens hållbarhetsarbete v/kommunikasjonsdirektør Marcela Sylvander, Boliden 14:50 Exploiting our urban mine in electronic products - a good opportunity and a complex challenge v/Director Dr. Christian Hagelüken, Umicore 15:30 Kaffe


Bærekraft – Med god grunn 15:50 Norske fjell - nasjonalromantiske kulisser eller...? v/regiongeolog Sven Dahlgren, Buskerud, Telemark og Vestfold 16:10 Kritiske råstoffer - status og implikasjoner for bærekraft v/forsker Ron Boyd, NGU 16:30 Gruveindustri og bærekraft i et naturvernperspektiv v/Lars Haltbrekken, Naturvernforbundet 16:50 Kretsløpstenkning som forretningsidé v/seniorrådgiver Terje Bøe, Franzefoss Mer bærekraftige byggeråstoffer? v/forsker Svein Willy Danielsen, SINTEF Spørsmål og diskusjon Middag på NGU

PROGRAM

17:10 17:30 18:00

NGU-dagen 6. februar 2014

Torsdag 6. februar


Fredag 7. februar

Løsninger – Med god grunn 09:00 Urban mining og gjennvinning v/forsker Rolf Tore Ottesen, NGU 09:20 Akseptkriterier for sjødeponi - en modus vivendi for lokalt samarbeid og konflikthåndtering? v/seniorforsker Arild Buanes, NORUT 09:40 Fra leting til bærekraftig forvaltning v/lagleder Henrik Schiellerup, NGU 10:00 Mineraler og CO2-fangst v/forsker Are Korneliussen, NGU 10:20 Kaffe 10:40 Gruveindustrien - miljøutfordringer og regelverk v/avdelingsdirektør Signe Nåmdal, Miljødirektoratet 11:00 Mining or not mining v/statsgeolog Karen Hanghøj, Geological Survey of Denmark and Greenland 11:20 Towards more sustainable mining in Finland v/Senior Specialist Saku Vuori, Geological Survey of Finland 11:40 Hvordan kan norsk bergindustri bli best på bærekraft? v/generalsekretær Elisabeth Gammelsæter, Norsk Bergindustri 12:00 Paneldebatt: God grunn for gruver i Norge?


13:00 Oppsummering og avslutning v/administrerende direktør Morten Smelror, NGU 13:10 Lunsj

PROGRAM

Oppsummering/avslutning - NGU-dagen 2014

NGU-dagen 7. februar 2014

Fredag 7. februar


Norges geologiske undersøkelse Leiv Eirikssons vei 39 7040 Trondheim Norge Tel: +47 73 90 40 00 E-post: ngu@ngu.no

Kontakt Tom Heldal, mob: 990 91 739 e-post: tom.heldal@ngu.no Tove Aune, tlf: 73 90 41 45 e-post: tove.aune@ngu.no

Tid, sted & påmelding 6. & 7. februar 2014, NGU Påmelding Elektronisk påmelding på www.ngu.no Påmeldingsfrist Fredag 24. januar 2014 (bindende påmelding)

Til & fra NGU Adkomst fra Værnes til NGU Flybuss til Trondheim sentrum Kr 130,Flytaxi Kr 370,Drosje ~ Kr 550,Fra Trondheim sentrum til NGU Buss nr. 3 eller 4 til Lade, Ringve skole, derfra 10-15 min å gå til NGU Kr 40,Drosje ~ Kr 150,-

Til informasjon NGU-dagen vil bli strømmet direkte på nett og foredragene gjort tilgjengelig på YouTube.

Programngudagen 2014  
Programngudagen 2014