Norges geologiske undersøkelse

Norges geologiske undersøkelse

Trondheim, Norway

NGU er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann i Norge.

NGU is the national institution for the study of bedrock, mineral resources, surficial deposits and groundwater.

www.ngu.no