Page 1

May Britt Myhr, direktør may.britt.myhr@ngu.no • tlf: 73 90 41 17

HR & RESSURSSTYRING Bente Halvorsen, avdelingsdirektør bente.halvorsen@ngu.no • tlf: 73 90 41 77

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Per Gunnar Ørndahl per.gunnar.orndahl@ngu.no • tlf: 73 90 41 65

HR Liv Elin Sandnes liv.elin.sandnes@ngu.no • tlf: 73 90 42 66

LANDETS SENTRALE INSTITUSJON  FOR KUNNSKAP OM 

NGUs MÅL 2017-2020: • Langsiktig verdiskaping fra geologiske ressurser • Økt bruk av geofaglig kunnskap i arealplanlegging og utbygging

GEOL O GI F S A MF O R U NNE T

BERGGRUNN LØSMASSER MINERALRESSURSER GRUNNVANN

• Styrket kunnskap om landets oppbygging og geologiske prosesser • God kommunikasjon, forvaltning og brukertilpasning av geologisk kunnskap • Økt kvalitet og effektivisering gjennom god samhandling internt og eksternt

KONTAKTSADRESSE Postboks 6315 Torgarden, 7491 Trondheim BESØKSADRESSE Leiv Eirikssons vei 39, Trondheim

Publisert august 2018

Tlf: 73 90 40 00 Epost: ngu@ngu.no www.ngu.no

WWW.NGU.NO


VÅR KARTLEGGING SIKRER KLOKE OG HELHETLIGE BESLUTNINGER TIL BESTE FOR SAMFUNNET.

GEOLOGISKE RESSURSER OG MILJØ

GEOLOGI FOR S A MF U NN ET

GEOLOGISK KARTLEGGING

INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI

Øystein Nordgulen, avdelingsdirektør Tom Heldal, avdelingsdirektør tom.heldal@ngu.no • tlf: 73 90 42 05

MINERALRESSURSER Henrik Schiellerup henrik.schiellerup@ngu.no • tlf: 73 90 42 20

BYGGERÅSTOFFER Kari Aslaksen Aasly kari.aasly@ngu.no • tlf: 73 90 42 38

GEOFYSIKK Marco BrÖnner marco.bronner@ngu.no • tlf: 73 90 44 75

NGU-LAB Ana Banica ana.banica@ngu.no • tlf: 73 90 43 66

oystein.nordgulen@ngu.no • tlf: 73 90 42 45

FASTFJELLSGEOLOGI Susanne Buiter susanne.buiter@ngu.no • tlf: 73 90 42 65

KVARTÆRGEOLOGI Astrid Lyså astrid.lysa@ngu.no • tlf: 73 90 41 13

GEOFARER OG JORDOBSERVASJON Reginald Hermanns reginald.hermanns@ngu.no • tlf: 73 90 41 81

GEOKJEMI OG HYDROGEOLOGI

Berte Figenschou Amundsen, avdelingsdirektør bfa@ngu.no • tlf: 97 53 08 61

GEOMATIKK OG IT Tone K. Evenrud tone.evenrud@ngu.no • tlf: 73 90 44 02

KOMMUNIKASJON & SAMFUNNSKONTAKT Berte Figenschou Amundsen, avdelingsdirektør

Belinda Flem belinda.flem@ngu.no • tlf: 73 90 43 42

bfa@ngu.no • tlf: 97 53 08 61

MARINGEOLOGI

Gudmund Løvø gudmund.lovo@ngu.no • tlf: 99 09 17 42

Reidulv Bøe reidulv.boe@ngu.no • tlf: 73 90 42 74

KOMMUNIKASJON

Profile for Norges geologiske undersøkelse

Kort om NGU 2018  

Kort om NGU 2018  

Profile for ngu_