Page 1

DPO 2001 Jubileum NFV 28-29 april Leusden


LOSSE NUMMERS: ƒ 15,00

PTT periodiek: 69345 ISSN: 1382-4066 KVK: 40482631 De Spinner is een uitgave van de Nederlandse Flipper Vereniging en verschijnt vier maal per jaar in een oplage van 950 stuks:

-feb/maart -mei/juni -aug/sep -nov/dec

nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4,

deadline voor de copij half februari deadline voor de copij half mei deadline voor de copij half augustus deadline voor de copij half november

Redactionele bijdragen: Artikelen en fotomateriaal zijn zeer welkom op het redactieadres. Er mogen geen rechten van derden op rusten. Door inzending geeft de auteur of fotograaf toestemming tot publikatie in de SPINNER. Artikelen kunnen schriftelijk (bij voorkeur getypt/geprint) of digitaal (diskette of e-mail) worden aangeleverd. Teksten (zonder opmaak) in DOS/Windows formaat (Rich Text Format/Word/WP...). Artikelen, advertenties, vragen, columns en ingezonden brieven opsturen naar: Let op: Nieuw adres

Hoofdredactie Spinner, Martijn van Aken Jacob Jordaensplein 54 2526 KT Den Haag e-mail: redactie@pinball.demon.nl

.

Advertentie tarieven Spinner 2001: Voor bedrijven en handelaren:

1/4 pagina 1/2 pagina 1 pagina achterkant

ƒ 75,00 per keer ƒ 150,00 per keer ƒ 250,00 per keer (insteekvel ƒ 50,00 extra) ƒ 350,00 per keer

Bij jaarcontract (4x plaatsen en vooruitbetaling) 25% korting. Visitekaartjes ƒ 25,- per keer (eerste keer gratis). Commerciële Spinnertjes (maximaal acht kasten): ƒ 25,- per keer. Nadere inlichtingen over de advertentie mogelijkheden op het secretariaat. Niet-commerciële Spinnertjes van leden zijn gratis. Per Spinnertje kunnen maximaal drie flipperkasten worden aangeboden. Geef uw Spinnertje (bij voorkeur schriftelijk/elektronisch) door aan de redactie of het secretariaat. Faxen kan ook op nummer 043-6010342.

Aansprakelijkheid: De redactie werkt met grote zorgvuldigheid aan de samenstelling van de SPINNER. De redactie en/of Nederlandse Flipper Vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade (direct of indirect, van welke aard of omvang dan ook) die het gevolg is van onjuiste vermelding en/of zetfouten.

Copyright: Niets uit de SPINNER mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden bijdragen in te korten, op onderdelen te wijzigen of te weigeren.

Lidmaatschap van de Nederlandse Flipper Vereniging: Je kunt lid worden van de Nederlandse Flipper Vereniging door een aanmeldingsformulier aan te vragen bij het secretariaat. Het is ook mogelijk lid te worden via onze homepage. Lidmaatschap is fl. 55,- per kalenderjaar, te storten op bankrekeningnr. 69.34.40.759 (ING) of giro 7233926 t.n.v. de Nederlandse Flipper Vereniging. Belgische leden betalen Bfrs 1000, te storten op Van Lanschot Bankiers Lanaken, nr. 521-0512201-61 t.n.v. J.M. van der Linden. Duitse leden betalen DM 55. Gezinslidmaatschap: voor mensen die op hetzelfde adres wonen en maar één Spinner wensen te ontvangen bestaat de mogelijkheid om per gewoon lid tot maximaal 2 gezinsleden extra op te geven. De contributie voor deze duo-leden is fl. 10,- p.p. Opzeggingen: schriftelijk uiterlijk 2 maanden voor het einde van het kalenderjaar bij de penningmeester.


jaargang 10 nummer 1

COLOFON REDACTIELEDEN Ad Jonker Guus Arens Jurgen van de Peppel Martijn van Aken hoofdredactie/Lay-out: Martijn van Aken

Hèt blad voor de flipperliefhebber BESTUURSLEDEN voorzitter: Guus Arens Plenkertstraat 62 6301 GN Valkenburg a/d Geul tel: 043-6010188 fax: 043-6010342 arensnfv@cuci.nl secretariaat: Jurgen van de Peppel dr. Ariënsstraat 11 5431 WG Cuijk tel: 0485-312242 (19:00-21:00 uur) secretariaat@pinball.demon.nl public relations: Ad Jonker Weissenbruchstraat 1b 2596 GA Den Haag tel: 070-3280744 adjo@bart.nl penningmeester en ledenadministratie (A.I.): Rob Adams tel: 033-457 01 36 (19-21 uur) radams@radams.demon.nl evenementen: Jean-Luc Truyens Wrongelstraat 25 1445 MG Purmerend tel: 0299 -776060 evenement@pinball.demon.nl

De Spinner verschijnt driemaandelijks voor/door de leden van de Nederlandse Flipper Vereniging.

INHOUD Redactioneel .......................................... MARTIJN VAN AKEN ......... 2 Van de Voorzitter ................................... GUUS ARENS .................. 2 Van het Secretariaat ............................... JURGEN VAN DE PEPPEL .... 3 Flipperkasten in de Media ..................... VARIOUS ARTISTS ............ 4 Coming Soon.... ............................................................................. 6 NK PC-Pinball 2001 (I) ......................... SAM LAPIAN ................. 10 Gratis af te halen: flipperkast................. ’WILLAM STOKER’ ........ 12 Handelaren, geldwolven of noodzaak?? ...................................... 14 Ken-uw-kasten Kerst-Quiz (Herh.) ....... THEO VAN VROENHOVEN 15 Ken Uw Klassieken (XVII) ................... AAD VAN DIJK ............. 16 NFV-Homepage ..................................... MARK VAN DER GUGTEN 20 Bouw je eigen... ..................................... MICHEL VAN SON ......... 22 Tafelflipperkasten .................................. FRANK ......................... 32 Nieuwe NFV CD-Rom .......................... ANDRÉ BOOT ............... 34 Uit de oude doos…. ............................... HENK DE JAGER ........... 36 NK PC-Pinball 2001 (II) ........................ SAM LAPIAN ................ 37 Twente Open Flipperkampioenschap .... GUUS ARENS ................ 38 Van duurrecord tot WK.......................... ANDREAS PHILIPP ......... 40 NFV Kerngroepleden............................. JURGEN VAN DE PEPPEL . 42 Scherp beeld voor een wazige prijs ....... ERIC BARTELS .............. 44 Spinneweb ............................................. THIJS BORGMAN ........... 48 Spinnertjes ................................................................................... 50 Nieuwe Leden / Agenda / ARIE ................................................. 52

eindredactie: Martijn van Aken Jacob Jordaensplein 54 2526 KT Den Haag tel: 070-3884431 (buiten kantooruren) e-mail: redactie@pinball.demon.nl

Het adres van de -vernieuwde- N.F.V. internet homepage is: http://www.pinball.demon.nl/

1


EUM-Spinner:

Redactioneel

JUBIL In de volgende

Martijn van Aken Zaterdag 24 maart 2001, 17:34 Op bovenstaand tijdstip schrijf ik onderstaand stukje. In mijn achterhoofd het verzoek deze Spinner vóór 1 april (geen grap) bij de leden in de bus te hebben, zodat deze er nog maar eens op gewezen kunnen worden dat er op die dag het BPO in Antwerpen wordt gehouden. Veel jukebox- en flipperplezier met een wedstrijd waar iedereen die meedoet een even grote kans maakt op een Cirqus Voltaire!! Geen slechte reden dus om de Spinner nog voor die datum onder de ogen te krijgen!

De Spinner moet dus uiterlijk vrijdag op de bus, uiterlijk donderdag gevouwen en verpakt zijn, uiterlijk woensdag gedrukt, uiterlijk maandag aangeleverd bij de drukker.

o h Roller Casin - Flyer van Hig ‘oprichters’ de - Verhalen van ) u! n aa - .... (het is im!! en..... ft nog even gehe ...maar dat blij

Bij deze Spinner ontvangt u uw NFV lidmaatschapskaart voor 2001. Indien de kaart Dat is overmorgen... ontbreekt heeft u volgens Of het allemaal gelukt is, zal ik over onze administratie nog een ruim een week zien in Antwerpen. betalingsachterstand. Ik hoop daar dan heel veel leden Het kan echter vookomen dat met de Spinner (routebeschrijving en u wel betaald heeft, maar extra info op pag. 47 van deze toch geen lidkaart ontvangt. Neem dan z.s.m. contact op Spinner) onder de arm te zien. met de penningmeester a.i. De Spinner is in ieder geval zeker op (zie colofon en/of pag. 8) tijd voor de overige voorrondes en zodat dit snel in orde kan het feitelijke DPO van 30 april. worden gemaakt! Tot dan!

Van de Voorzitter

Onze excuses voor het eventuele ongemak. Guus Arens

Salman Rushdie en de NFV: afscheid van een voorzitter.Wie wordt, na Freerk en Guus, de derde voorzitter van de NFV?

Komende zomer staat mijn verhuizing en emigratie, Deo volente, gepland. Een Duitse dame die het Nederlands Flipper Kampioenschap wint (mei 2000) is al erg maar het wordt wel bijzonder vreemd als een voorzitter ook in Duitsland woont. Het is dan ook de hoogste tijd dat iemand anders het voorzitters stokje van mij overneemt. De viering van het 10-jarig jubileum is een mooi moment om afscheid te nemen.

Al maanden zijn we bezig met de organisatie van het jubileum DPO van eind april in het van der Valk Hotel in Leusden. Het wordt weer een mooi flipperevenement dat je als NFV-lid niet mag missen. Mede dankzij de medewerking van Andre Jansen (Fun4You) uit Amersfoort zijn dan minstens 75 flipperkasten voor je beschikbaar. Niet alleen voor wedstrijdspelers, maar voor alle NFV-leden is het weekend van 28 en 29 april iets om niet te missen! En met een beetje geluk ga je naar huis met een mooie flipperkast. We verloten de hoofdprijs immers onder alle deelnemers aan de wedstrijd.

No Balls No Glory

Zes jaar voorzitter van de Nederlandse Flipper Vereniging is een mooie tijd geweest. Ik heb het werk met veel plezier gedaan en hoop dat veel leden ook hebben genoten van de mooie flippertijd die we tot nu toe hebben meegemaakt, met de vele hoogtepunten. Ook de komende jaren is er nog veel moois te beleven in flipperland bij de NFV, ondanks de huidige malaise in de commerciële flipperwereld. De grote toename van leden bij de NFV is bemoedigend en begrijpelijk. “Veel mensen hebben alles, behalve hetgeen er echt toe doet”, zei Salman Rushdie onlangs in de Volkskrant. Ongetwijfeld doelt hij op het bezit van een of meerdere flipperkasten thuis en het lidmaatschap van de NFV.

2

De NFV moet nieuwe wegen inslaan, de organisatie aanpassen en met nieuwe inspiratie, energie en ideeën de nieuwe eeuw ingaan. Daarbij is de hulp van veel NFV-leden nodig.

Er zijn voldoende capabele mensen binnen de vereniging die de leiding van de NFV over kunnen nemen maar tot nu toe zijn die wat terughoudend geweest. Het is nu het juiste moment om je stem te laten horen en je kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Gedurende de komende maanden blijf ik uiteraard nog beschikbaar om het nieuwe bestuur te adviseren, indien gewenst.

Zelf ben ik van plan om eindelijk ook eens bij de eerste drie te eindigen: bij de Veteranen! Met elke avond twee uurtjes trainen op mijn flipperkasten en een wekelijks bezoekje aan de ingehuurde sportpsycholoog en haptonoom moet dat gaan lukken. Tot ziens op 28 + 29 april in Leusden….

No Balls, No Glory?


jaargang 10 nummer 1

Van het Secretariaat

Jurgen van de Peppel

Consumentisme

Ceuclem Oftewel vertaald uit het oud-Romeins: Bocht in de rivier. Een plek waar door de Romeinen een nederzetting werd gesticht. In de loop van de tijd is de naam veranderd in Cuijk maar nog steeds gelegen aan de bocht in de rivier, de Maas om precies te zijn. Gelegen onder de grote rivieren wordt ook hier carnaval gevierd. Hoewel het gelegen zijn beneden de grote rivieren helaas niet altijd de enige voorwaarde is om een uitbundig carnaval met bijbehorende optocht te kunnen vieren. Want beste medeflipperlotgenoten: tijdens die februaridagen viel mij een nieuwsbericht op dat er in diverse dorpen in het Brabantse land geen optocht gehouden kon worden. Oorzaak? Er zijn geen vrijwilligers te vinden. Gewoon niemand die het er voor over heeft om

zo’n optocht te organiseren of er zich op een andere manier voor in te willen spannen. En dan is er dat jaar dus geen optocht. Jammer en ik vat dat in één woord samen: consumentisme. Je neemt alles vanzelfsprekend aan, zou in het hierboven geschreven geval nog net even tijd hebben om naar de optocht te gaan kijken en een biertje te drinken. Wat dan wel weer moet passen in het schema van de oppashulp want moeders moet in het andere dorp zijn... Nou maak ik me daar uiteraard ook schuldig aan. Ik bedoel, als ik een pak melk koop denk ik ook niet aan de lange weg van gras naar koe naar boer naar melkbus, tankwagen, melkfabriek, proces, melkpak, transport, winkel en alle stappen die daar nog tussen liggen. Nee, je neemt het vanzelfsprekend aan, staat er niet bij stil.

--Sponsor DPO 2001--

Het grote verschil echter is dat dit proces commercieel is, geld oplevert. En dat is bij een vereniging nét even anders. Daar bestaat de verdienste uit het (meer) kennis krijgen van bepaalde zaken, zowel op dat gebied als omliggende gebieden, uit het krijgen van contacten en om die mensen iets van jou te kunnen geven, het doorgeven van de kennis en ervaring die je hebt opgedaan en dat geeft een groot stuk persoonlijke voldoening. In deze Spinner vind je een stuk genaamd NFV-Kerngroepleden. Lees dat eens door. En reageer. Maak kennis met dat stuk “persoonlijke voldoening”. Zodat we ook volgend jaar weer een DPO kunnen houden. Wat mij betreft mag dat dan voor de medeflipperlotgenoten onder de grote rivieren in de maand februari worden omgedoopt in Dutch Polonaise Open. Zolang er de rest van het jaar maar geflipperd kan worden. Jurgen

Wizard de Flipperkastspecialist Feliciteert de N.F.V. Met het 10-jarige bestaan Wizard is er niet alleen voor de aanschaf van een flipperkast, maar ook voor onderdelen van uw flipperkast. Zoals: lampjes, rubbers, sloten, spoelen, kopruiten, flyers, speelvelden, bedrukte targets, bedrukte bumpercaps, spel-ROM’s, manuals, enz, enz. Tevens kunt u bij ons terecht voor het repareren en onderhouden van uw flipperkast. Ook repareren wij losse printen zoals: driver boards, sound boards, voedingen, MPU’s en displays. Voor onderdelen-bestelling via de post geldt geen minimum bedrag!

www.pinballwizard.demon.nl 3


Flipperkasten in de Media Ed Roskott stuurde een stukje uit zijn bedrijfskrantje, EZ journaal. De desbetreffende flipper is een Gottlieb Stargate en de a r c h i e f medewerkers hebben er veel plezier aan!!

Wellicht een interessant Pinball nieuwtje: Kylie Minogue heeft een nieuwe single getiteld 'Spinning around'. In de videoclip, die regelmatig op TMF voorbij komt (en daar ook via cyberchoice is aan te vragen), ligt Kylie vrolijk te dansen op en om een 'Kylie' flipperkast. Op de kopruit een grote foto van Kylie zelf. Ik heb geen idee of de bewuste kast ook echt bestaat, en wie deze gefabriceerd heeft. Wellicht is een bestaande flipper-

Various Artists Hans Duivestein vond deze meneer op het internet: (www.irmgroupinc.com/people.html) Alvin David Gottlieb “Mr. Gottlieb is an accomplished technical speaker, having presented complex information before domestic and international government agencies, corporations, trade organizations, and professional groups. He is experienced in preparing material content for presentation to venture capital organizations. Mr. Gottlieb offers a unique knowledge of technical and financial issues as well as expert skills in designing text and graphics.”

kast van een nieuwe kopruit voorzien, of bestaat er maar één van. Ik heb slechts 20 seconden van de clip gezien, dus heb ik er ook nog niet echt naar kunnen kijken. Toch dacht ik dat het leuk was om even te melden. De clip is ook op The Box te vragen. Vriendelijke groeten, Jonathan Joosten

Helaas lukte het hem niet om flipperkasten te blijven bouwen...

Ciske Vreuls vond dit ‘smerige’ stukje tekst.

Cabaretier Kees Torn maakt in zijn nieuwe programma ‘Mooie boel’ twee remarks naar flipperen! Groets, Axel Kijk hier eens: www.comedycentral.com/ southpark/pinball/

4

Een digitale southpark pinball machine die je nog kunt spelen ook! Er staat ook een link op om "the real table" te kopen ("slechts $6.495") Marcel vd Zouwen


jaargang 10 nummer 1

5


Met dan aan M&L van Zouwen, gehaald van: www.pinballnews.swinternet.co.uk/atei2001/index.html

Coming Soon.... High Roller Casino

ATEI is the UK’s main amusement trade show and in past years has accurately reflected the industry’s fluctuating interest in pinball. Not so long ago you could find pinball games at numerous stands scattered throughout the main hall (the other halls host the International Casino Exhibition and the Parks Show for theme parks). Now, however, to find a pinball game you have to visit the Stern distributor’s stand and in the UK that means Electrocoin who were showing Stern’s High Roller Casino game. Enough of the background, let’s look at the game.

Bringing out any new pinball game is always a gamble. The immediate look has to appeal both in styling and theme - first impressions count here as they do in any sales pitch - in order to get the player to think positively about the game before thoughts turn to money. Stern’s latest offering is a visually striking game decked out in gold and purple to give it a sumptuous, almost regal feel. Fans of John Youssi will feel very much at home here as he’s responsible for the playfield and cabinet artwork while Kevin O’Connor designed the backbox imagery.

The plain white backbox of Sharkey’s Shootout has gone to be restored to the more familiar black with artworked side panels that we all know and love. Sharkey’s never looked totally complete without some Artwork on the backbox sides though you could see what Stern were intending. As you can see above, apart from the theme artwork there’s also a “Roll n’ Win” prize wheel which doesn’t spin but is animated by illuminating the various segments from behind. The playfield looks busy but all the shots are well arranged leaving the lower part clear of obstacles. The main toys are located at the back of the game and even the drop targets are far enough away not to rebound ball straight down the middle. The targets positioned above the slingshots are not really important to the gameplay so there aren’t any real sucker shots. This might lead you to think that HRC is an easy game to play and there’s some truth in that. The outlanes are like those in Sharkey’s Shootout in that they really benefit from generous nudging to get the ball out of danger. (The outlanes on all these games were set on medium width so the effects might vary with other settings.) Looking at the playfied in more detail, above the flippers are lamps for the six games that have to be completed Blackjack(21), Slots, Poker, Craps, Roulette and Hi-Lo - before you can play the wizard mode Casino Frenzy. Some of these can only be completed by winning the respective games while others only require you to play the game. Above these is the counter that keeps track of the number of chips you currently own.

6

...to an arcade near you

Chips are won and lost during gameplay but your aim is to earn 100 of them at which point all the major shots are lit to start “Break the Bank” mode. Moving on up the playfield we find the 4-bank of drop targets. These are used to select a hand of cards to play poker against the dealer. Obviously, 4 cards isn’t enough so behind the drops are 3 standup targets to add more cards to chose from. You’ll need a decent hand as the dealer usually wins the poker games, being able to rely on a joker card with a certain Gary Stern playing the joker.

And so we move onto the main toys of the game starting with the roulette wheel at the top right of the game. When the ball is launched by the manual plunger it is fed straight into the roulette wheel where it spends a considerable time spinning round before falling into either a red, black or green hole. Although this is a novelty, like most novelties the effect soon wears off and after a few


jaargang jaargang10 9 nummer31 nummer Underneath the LED display is a ramp which raises to create a ball trap, or lowers to release a trapped ball. When lowered, shots can pass through and onto a wireform which feeds across the playfield into the ball lock area on the middle right side. When a ball is shot up the ramp it falls into the slot machine and the reels are spun to win points and chips. The ramp then lowers and released the ball lighting the slot machine shot for ball lock. balls you try to plunge the ball so it falls straight into one of the holes and doesn’t spin at all. At ball launch, the display shows three awards - one each for red, black and green. There is always an “increase bonus X” award, a “multi-million points” award and an “extra chips” award though the matching of colour with award alternates. The roulette wheel can also be accessed from the centre ramp when the diverter is set appropriately. This diverter is never open for long so it’s a trickier shot than it looks. Over on the left hand side sits the slot machine. Besides the animating handle on the right side, the slot machine has a set of three 5x7 LED matrix displays. These are used to show the “reels” spinning (though they’re also shown in a higher resolution on the main DMD) and to show static and scrolling messages during gameplay.

can chose which of the two you want with the flipper buttons and the lit segment of the wheel moves on that many places. Beneath the dice, the DMD also shows what the award will be. (Sometimes the two dice score the same, so there’s no choice at all.) Unfortunately, putting all this information on the DMD and the inability to kill the backbox fluorescent light means that the wheel is often overlooked, and the meaning of the dice scores isn’t clearly related to the wheel position. It’s a shame since this feature seems under-utilised. How does the game actually play, though? As stated earlier, this is quite an easy game to play. Ball times are long due to the roulette wheel hold time and the number of points in the game where the ball is captured. High Roller Casino plays like Who?Dunnit in that a lot of information needs to be passed to the player and they need to make choices or decisions, so the ball needs to be trapped rather a lot. This doesn’t make for the long flowing playing sequences that some players relish, but it does increase the perceived value-for-money of each game.

Lock two balls and trap the third in the slot machine to start Slot Machine Multiball where all the major shots score single (and then double) jackpots. The slot machine scores single, double and triple jackpots followed by super jackpot. The super jackpot is a multiple of the regular jackpot determined by the number of other jackpot shots made. In play it’s difficult to watch the DMD to see the value building but during testing it reached 15x in a normal game. Finally, the roll ‘n win wheel up in the backglass. The wheel is activated by hitting the roll ‘n win standup target and then shooting the centre ramp. The standup target is probably the most difficult shot in the game, but is quite fun to try and hit since it also awards extra balls and specials. With the ball trapped in the ball lock area, the DMD shows two dice being thrown and you

The game seems well thought-out in terms of layout and ball paths. The six goals require a good spread of skills and explore the game thoroughly. For advanced players, High Roller Casino

7


top magnet ball stopper, and one got into a weird state during Break-theBank where it wouldn’t accept any more ramp shots, even though that was the only shot left.

won’t provide the depth of play required but for everyone else there’s plenty to aim for both in shots and scores. There are a number of areas that could be improved, though. Balls that are launched and fall quickly through the roulette wheel (yes, it can be done) often fail to score anything from the wheel award. The wheel a w a r d s themselves usually don’t correspond with those shown on the DMD.

While the slot machine LED display works well, sometimes the reels spin for ages for no apparent reason before a result is displayed. The ball is captured all this time. If you win “3 slot spins” from the roll ‘n win, the DMD shows spurious frames of dice rolling and a brief choice or awards between spins.

In conclusion then, High Roller Casino is another step forward from Striker Xtreme and then Sharkey’s Shootout. The theme is a popular and tested one while Stern have added some unique touches and made it visually appealing. © Pinball News 2001

There are a couple of places where the ball hangs occasionally, to the left of the lower bumper and right at the entrance to the slot machine. Both can be shaken free, though. The centre ramp is always lit for roulette even when the diverter sends the ball in the opposite direction. One of the games had an intermittent

NIEUWE NFV-LIDKAART BIJ DEZE SPINNER

Zit er bij deze Spinner geen lidkaart dan hebben we jouw betaling nog niet op tijd kunnen verwerken. In dat geval kun je eenvoudig je nieuwe lidkaart afhalen tijdens het Dutch Pinball Open van eind april in Amersfoort/Leusden bij de NFV-stand. Heb je nog niet je contributie betaald, doe het dan vandaag nog even. Wij zorgen er dan voor dat ook jouw lidmaatschapskaart eind april gereed ligt op het jubileum evenement in Leusden. Nadere info bij onze nieuwe penningmeester (a.i.): Rob Adams tel: 033 - 4570136 (19-21 uur) e-mail: radams@radams.demon.nl

8

Y P O S Your Problem Our Solution project- en interimmanagement

Advertentie YPOS

P SY

O

Met deze Spinner ontvangen alle leden die op tijd hun contributie voor dit jaar hebben betaald, de nieuwe NFV-lidkaart voor 2001. Bewaar hem goed en let op je lidnummer dat op de kaart staat afgedrukt.

--Sponsor DPO 2001--

drs G.H. Arens Plenkertstraat 62 6301 GN Valkenburg tel: 043 6010188 fax: 043 6010342 email: ypos@cuci.nl


jaargang 10 nummer 1 --Sponsor DPO 2001--

Advertnentie PSNOVA

9


NK PC-Pinball 2001 (I) De Doelgroep Het 2e NK PC-Pinball 2001 staat al weer voor de deur, het weekend voor Koninginnedag zal het om spannen voor de liefhebbers van het flipperen op de computer! De games zijn al uitgekozen en de finale-game is een regelrechte aanrader voor de echte flipperaar op de PC. Een terugblik op vorig jaar heeft toch laten zien dat er veel dames achter de computers hebben gespeeld, een doelgroep dat mijn inziens te terughoudend naar wordt gekeken! Ook de jeugd is aan het opkomen, veel kinderen vinden het toch best wel “cool” om de games “The Web” en “Timeshock” achter de computer te spelen vorig jaar! Mijn jongste telg Michelle van 4 heeft zowaar het spel “Timeshock” vorig jaar uitgespeeld met een score van 65.000.000 punten, helaas kon zie hiervoor geen finaleplaats bemachtigen bij de DPO2000. Bij de heren is het flipperen op de computer een pure bijzaak, het echte werk is natuurlijk de flipperkasten en geef ze geen ongelijk! Tenslotte kan je geen PC vergelijken met een èchte flipperkast, daarvoor zijn de verschillen nog veel te ver te zoeken!!! Dus mijn doelgroep blijft vooralsnog de jeugd (tot/met 15 jaar) en de dames, maar het zijn dan wel de fanatieke flipperaars op de computer die vaker diverse games hebben gespeeld! Als het doorgaat, komt er een nieuw Digitaal Dimensie bij op het NK PCPinball, maar dat blijft een verrassing en een primeurtje! Vooralsnog zullen er meer jeugdige spelers en dames zich inschrijven voor deze unieke kampioenschappen. Ze zullen met elkaar meten om zich te plaatsen voor de ‘All 10

Sam Lapian Category’-finale, dan komen de nrs. 1 van de PC-Kids, Lady Pentium en PC-Pinball Expert bij elkaar om te wedijveren wie de allerbeste van het jaar 2001 wordt! Tegenwoordig kun je ook “online” flipperen op de computer via het internet! In the USA is het al enkele jaren aan de gang, daar schrik je vaak van de highscores, op “The Web” is een minimale highscore 50 miljard(!) een “normale score”, maar ja, zo’n figuur zit dan waarschijnlijk de hele nacht op zijn zolderkamertje alleen te flipperen! De kunst is natuurlijk je talent aan meerdere mensen te tonen, het bewijs wordt dan meteen geleverd aan de hand van de te behalen highscores, wel of geen zenuwen, iedereen heeft dan dezelfde kansen met veel publiek achter jouw rug… en niet in je eentje op de zolder alles te resetten!!! Dus dames en meelezende jeugdige NFV-leden, schroom je er niet voor om je in te laten schrijven voor het flipperen op de computer, als je het staan bij de flipperkasten moe bent! Om een ieder een tipje van de sluier te geven, één van de games is van Arcade: “Cue Ball” je moet dan wel met de “Virtual Pinball”kast van Philips spelen, dus niet op de toetsenbord!!! Verder krijgt een ieder die zich aanmeldt, een paar weken van tevoren per post informaties toegestuurd met daarin de te spelen games, spelregels, tips, etc. Ervaar nu eens het flipperen op de computer via een competitieverband en weet dat je dit jaar een unieke Kampioen kan gaan worden!!! S@m Lapian

PIN-ABC

SA SC SF SF2 SFII SG SJ SJ SMB SnS SoF SOL SOL SP SP SPI SS SS SS SS SS SS SS SST ST ST25th

Shaq Attaq Safe Cracker (Bly) Special Force Street Fighter II Street Fighter II StarGate Space Jam Super Jackpot Super Mario Brothers Surf ‘n’ Safari Swords of Fury Short Of Luck Stroke of Luck (AFM) South Park Super Payday (RS) Sega Pinball Inc. Scared Stiff Silver Slugger Solid State machine Space Shuttle Space Station Strange Science Supersonic Starship Troopers Star Trek Star Trek 25th Anniversary Stn Stern STTNG Star Trek: The Next Generation SU Stand-Up (target) SVUK Super Vertical UpKicker SW Star Wars SWT:SE Star Wars Trilogy: Special Edition

S S

Met dank aan: Keith Johnson, Kevin Martin, Scott Piehler en ‘Webko’. Http://www.bull.usyd.edu.au/pinball/


--Sponsor DPO 2001--

jaargang 10 nummer 1

Adv.MagicCity

11


Gratis af te halen: flipperkast Een kort waar gebeurd flipperverhaal Het

was laat in de middag toen William Stoker uit zijn bed klom, hij had weer een partijtje flippers op de kop weten te tikken van een faillissement. Zijn levensmotto was de één z’n dood de ander z’n brood. Hij was een echte beroepsgelukzoeker. Wel een gelukzoeker met een bijsmaakje. Hij had al vele malen via huis aan huis blaadjes, waarin mensen gratis hun spulletjes te koop aan boden, een flipperkoopje te pakken gekregen. Hij glimlacht in zichzelf als hij er weer aan dacht “Och mevrouwtje wat spijt me dat u echtgenoot is overleden, maar als ik had geweten dat het een Bally Wizard was, dan was ik niet eens komen kijken, dat merk is namelijk niets waard”. En zo had hij gratis de Bally Wizard die werkelijk in nieuwstaat was te pakken gekregen. Bovendien kon hij hem binnen 2 weken weer doorverkopen. De koper van deze kast is waarschijnlijk nog steeds aan het afbetalen aan de 2e hypotheek die hij voor aanschaf van de kast moest afsluiten.

William

Stoker was in de flipperbusiness gerold, doordat hij op het werk gezeurd had dat de flipperkast die op het werk in de kantine stond, verderfelijk was. Toen de directie van de klacht hoorde, vond William het niet vervelend om hem naar de stortplaats te brengen. Natuurlijk reed hij via een omweg, namelijk naar zijn huis waar hij hem neerzette. Vervolgens liet hij de vrienden die op bezoek kwamen, voor een potje flipperen betalen. Na een paar weken en een fors uitgedunde vriendenkring, liep hij iemand in de bar tegen het lijf die in licht beschonken toestand de flipperkast kocht voor een astronomisch bedrag, waar zelfs Freddy Heineken een maandlang barman van Grolsch wil zijn.

12

Maar terug, toen William de gordij- Snel haalde hij z’n telefoon uit zijn nen opendeed van zijn balkondeuren zag hij dat het behoorlijk grimmige middag was. Donkere wolken kwamen samen boven de stad. Gisteren was het echt een prachtige nacht geweest, volle maan en heldere hemel. Hij besloot even de partij flippers te inspecteren die hij in de schuur had gezet. Zijn onderrug deed nog zeer van alle kasten die hij had verplaatst. Toen hij de voordeur opendeed om naar de achterplaats te lopen, werd net een huis aan huis blad bij hem door de brievenbus naar binnen gebracht. Die dingen waren voor hem onweerstaanbaar. Met de bezorger had hij afgesproken dat hij het huis aan huisblad een dag eerder kreeg, daarvoor mocht de bezorger hem helpen met opzetten van flipperkasten en zo nu en dan een spelletje spelen. Hij liep terug het huis in en zette een kop koffie van gisteren in de magnetron, zonde immers om koffie van een dag oud weg te gooien. William nestelde zich aan de eettafel. Er kwam altijd een gevoel van spanning en sensatie over hem heen bij het doornemen van de advertenties. Zijn ogen schoten geduldig over het papier: Te koop... babykamer... Pentax... Racebaan… Hij had al drie pagina’s achter de rug toen hij verstard bleef kijken naar die ene advertentie. Het zweet brak hem uit en hij las de advertentie herhaaldelijk Gratis af te halen: Dracula flipperkast in zeer goede staat, wel enkele verfvlekken op de body. Tel. Nr. 088-6564111.

broekzak, hij was te opgewonden om naar zijn vaste toestel te lopen. Zenuwachtig belde hij het nummer… In gesprek shit, shit shit, herhalen. Het duurde 15 ijselijk lange minuten voordat er aan de andere kant werd opgenomen het was een zeer lage stem: “Met association”. “Ik bel voor de flipperkast die u te koop aanbiedt, is deze nog te koop?” “Ja” klonk het kort. “Kan ik hem straks komen ophalen?” Zijn stem sloeg over van vreugde. Het enige wat door z’n hersenen seinde was: ik heb hem … ik heb hem! “Ik vertrek nu, dan ben ik binnen een klein uurtje bij u”. Het voorgloeien van de diesel leek een uur te duren, en zelfs met de plank gas haalde de kreunende VW bus niet meer dan een 130 kilometer per uur en het leek daarom een eeuwigheid te duren voordat hij bij zijn bestemming aan kwam. Het was een huis groot, een oprijlaan, hij zag zelfs een uil op een tak in een boom toen hij de oprijlaan opreed. Het deed hem denken aan de flipper ‘Haunted House’. De voordeur was van hout, hij was donkerbruin en er was een mooie sculptuur op aangebracht. Het was een schouwspel van een vredig hert met grote vleugels. De massieve deur was twee maal zo groot als een normale deur. William belde aan. Een kleine timide butler deed open. Hij keek hem niet aan. “Ik kom voor de flipper”, stamelde William. De man keek hem even kort aan daarna snel schuin weg, alsof hij zich schaamde om hem aan te kijken. “Eh, ja, komt u verder. De kast staat in de kelder u kunt hem aanzetten en uitproberen. Wel vraag ik zelf een kleine bijdrage als u wilt dat ik meehelp hem omhoog te dragen. Hij is namelijk loodzwaar weet u”, zei de butler met een monotone stem die onderdanigheid uitstraalde. “ik verkoop hem voor mijn baas, die


jaargang 10 nummer 1 hoeft er niets voor te hebben, maar u kunt ook als hij bevalt een andere keer terugkomen om hem met een paar man op te halen.”

William

snelde naar beneden en keek naar de kast. Hij stond even stil toen hij hem zag. Als deze kast geen collector’s item was! De kast was, identiek aan die op de flyer, ingebouwd in een doodskist! William had van goede bronnen vernomen dat er in de VS precies twee gemaakt waren voor promotie doeleinden. Wel een beetje macaber ,maar zeker uniek! Bovendien was zowel de kopruit als het speelveld in perfecte staat! William zette hem aan. Alles scheen te werken. De butler was ondertussen weer naar boven gegaan. William zag dat de sarcofaag van Dracula op het speelveld niet openging terwijl hij wel alle spel features bespeelde. Hij was nieuwsgierig naar het defect. Hij ontgrendelde de “lockbar”, verwijderde de glasplaat en kantelde het speelveld...

Er

lag iemand in de bak van de flipper, zijn ogen gesloten. William stond als versteend. Wat te doen?! Zijn flipperkoorts was nog steeds niet uitgebrand het enige wat hij kon denken was: “weg met dat lijk!? Achter hem waren verschillende houten dozen waar waarschijnlijk de flipperkast in gezeten had tijdens transport. Hij besloot het lijk uit de bak van de flipper te tillen en in de doos achter hem te plaatsen. Hij pakte de armen beet en probeerde het slappe lichaam op zijn rug te gooien. Daarna gebeurde alles met een onnatuurlijke snelheid. De persoon die het ene moment slap over William heen lag, verstijfde, stond rechtop in de bak en leek tijdens het opstaan te groeien. Voordat William zich had kunnen bewegen, stonden de hoektanden van de persoon die in de bak lag in zijn hals en zoog zijn bloed en daarmee de levenskracht uit zijn lichaam. Hij voelde zijn benen slap worden, daarna werd het donker...

De butler kwam na een uur binnen. Hij dacht bij zichzelf: vreemd deze baan toch. De baas zag hij nooit. En deze flipperkast… het was al de tweede flipperkoper die zonder gedag weggegaan was. Wel lag er geld achter op de kast. Ach hij zou net als de vorige keer de kast vasthouden voor een paar maanden, daarna weer te koop aan bieden.

Jukeboxen - Flipperkasten - Fifties Items

y ft

Fifty-Fifty

i F -

Iedere 2 weken nieuwe aanvoer flippers Kijk op www.jukeboxshop.nl voor aktueel aanbod stuur een mailtje naar info@jukeboxshop.nl Advertentie 50-50 en u wordt op de hoogte gehouden van binnenkomende kasten.

i F

y t f

Adres showroom: Nijverheidsstraat 10 8471 AB Wolvega

Telefoon: 06-54942532 13


Handelaren, geldwolven of noodzaak?? Al enige tijd zie ik hoe in de “flipperwereld” wordt gereageerd op handelaren die in flipperkasten of andere muntautomaten doen. Voor mij eens zaak om inzicht te geven in de wereld van een speelautomaat-handelaar, mede omdat velen ons zien als op geld beluste wolven, uitbaters en wat al niet meer. De reden dat ik met name flippers verscheep zijn de reacties van de (aankomende) kopers. Ik heb meerdere malen grote namen aangeboden: TZ, TAF, noem ze maar op. De reacties zijn divers: een bod van 5 cent, een knaak, of er is wel iemand die ‘wel’ 1100 gulden wil betalen voor een TZ. Redenen voor mij om kasten over te zetten naar met name Amerika. Deze zeuren niet, betalen voor een kast wat er voor betaald moet worden. Natuurlijk kasten worden schaars, prijzen stijgen, dit nu eenmaal niet te voorkomen. Nergens in Europa staan zoveel kasten te koop als in Nederland. Velen van ons denken dat ze goud in hun schuur hebben staan en dan nu even hun slag willen slaan. Zo staan er ergens in de randstad meer dan 100 DM machines opgeslagen, waarvan de verkoper wacht totdat de markt explodeert voor hij gaat verkopen. In dit geval zeg ik “geldwolf”. Wat velen niet weten is dat de markt in de VS is omgeslagen. DM machines worden bijna in prijs ingehaald door de EM kasten. Natuurlijk zullen de topkasten altijd blijven lopen, maar als ik zo nu de trend zie is dat een Simpsons bijna net zo duur is als een ST:TNG. Waar de Amerikanen volle containers DM machines haalden, is het nu zo ver dat de DM machines in Europa duurde zijn dan in Amerika zelf. DM worden nu terug verscheept naar Europa. Zo komen er zeker 1 á 2 containers terug naar Duitsland per maand. Allemaal kasten die terug het Europese circuit ingaan.

En wat nu??? Wat nu? Wie is het gevaar? De Amerikanen niet meer, zo denk ik. Zoveel gaat er niet meer die kant uit. En wat nog wel die kant uit gaat, daarvan staat nog genoeg in Europa. Wie dan wel? Persoonlijk moet ik zeggen: de eigen Europeanen. Feit is dat Engelsen, Zwitsers en Zweden vrij spel krijgen op diverse beursen. De schuld van dat ligt niet bij de verkopers daar, maar bij de organisatie van die beurzen. Wees eerlijk, als ze je in een hal vol flippers zetten en je kan kopen zonder dat er iemand bij is dan koopt u ook! Deze praktijken vind ik ook verwerpelijk, daarom koop ik niet op een beurs, maar bij vaste afneempunten in diverse landen. Wat nu ook op komt zetten is dat Japanners zich gaan bemoeien met flipperkasten. Zo is laatst een Big Bang Bar verkocht voor het prijsje van boven de $20.000,—! Koper een Japanse verzamelaar die al reeds 3 van de nog 13 bestaande kasten al in bezit heeft. Ook ik ben benaderd of ik flippers wil overzetten naar het land van de rijzende zon. Helaas voor hen heb ik het afgeslagen, ik zet

nog eens per 3 maanden één container over met kasten die op verzoek worden gezocht. Wat ik met dit stuk wil bereiken, is dat men wat inzicht heeft gekregen in de wereld van een handelaar, en niet die personen of bedrijven die puur uit zijn op het grote geld. Is een handelaar een noodzaak om flipperkasten te behouden? Laat die vraag aan u. Maar zonder ons zou het aanbod in Nederland wel heel klein zijn...

Q R QMB R&B R911 RF RFM RG rgp RK RS RTU

PIN-ABC

Quick Multi-Ball Rocky & Bullwinkle Rescue 911 Royal Flush (Gottlieb) Revenge From Mars Riverboat Gambler rec.games.pinball Road Kings Road Show Rule the Universe (from AFM)

Met dank aan: Keith Johnson, Kevin Martin, Scott Piehler en ‘Webko’. Http://www.bull.usyd.edu.au/pinball/

--Sponsor DPO 2001--

SUPERCONSULT:

IT!

ONDERNEMEN IN AdvertentieSuperconstult

Postbus 174 3970 AD Driebergen Hoofdstraat 244 3972 LK Driebergen Tel: 0343-475 010 Fax: 0343-475 099

14

www.superconsult.nl


jaargang 10 nummer 1

Ken-uw-kasten Kerst-Quiz Herkansing Oplossing, maar niet helemaal... De kerstpuzzel uit de vorige Spinner bleek toch moeilijker dan gedacht, want we mochten slechts acht inzendingen (wel allemaal goede) ontvangen. De goede inzenders waren: Erik Nollen, Harry Oliemans, Edwin Wolkorte, Mark van der Gugten, Peter en Freya van Os, Jordan Daane, Erik Kleijn en Bert Dekker. Complimenten voor deze indrukwekkende prestatie!

Aangezien deze quiz een hele uitgebreide was, waar de maker veel tijd in gestoken heeft, willen we nog niet de volledige oplossing geven. Hiernaast staan de kasten met hun juiste afkorting, die in de vorige Spinner als kerstbal verkleed waren. Wanneer al deze afkortingingen in onderstaand diagram geplaatst zijn, kan van de overgebeleven afkortingen de volledige namen van twee flipperkasten worden gemaakt.

Theo van Vroenhoven Attack From Mars (AFM) Back To The Future (BTTF) Bram Stoker’as Dracula (BSD) Creature From The Black Lagoon (CFTBL) Dr. Dude (DD) Earthshaker (ES) Eight Ball (EB) Eight Ball Deluxe (EBD) Elvira and the Party Monsters (EatPM) Flash Gordon (FG) Funhouse (FH) Gold Wings (GW) High Speed (HS) Lost in Space (LIS) Medieval Madness (MM) NBA Fastbreak (NBAF) No Fear (NF) Phantom Of The Opera (POTO) Road Kings (RK) Safe Cracker (SC) Shaq Attaq (SA) Star Trek: The Next Generation (STTNG) Starship Troopers (SST) Swords of Fury (SoF) Tales From The Crypt (TFTC) Tales of the Arabian Nights (TOTAN) Tee’d Off (TO) Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT) The Addams Family Gold (TAFG) The Lost World (LW) The Machine: Bride of Pinbot (TMBOP) Theatre Of Magic (TOM) World Cup Soccer (WCS)

Succes!! Oplossing in volgende Spinner

NFV Technische Commissie Flipperkast defect?? Hoe sluit je een nieuwe spoel aan?? Hoe check ik of de opto’s goed zijn?? Technische vragen die leden van de NFV kunnen stellen aan de Technische Commissie. De Technische Commissie wil NFVleden helpen die zelf het initiatief hebben genomen om iets aan hun kast te gaan doen, maar met een technisch probleem zitten waardoor ze niet verder kunnen. Of mensen die wel willen maar misschien niet weten waar ze moeten beginnen: de T.C. biedt hulp. Vragen kunnen zowel schriftelijk als telefonisch gesteld worden. Verwacht geen kant en klare oplossingen, Eric en Gert-Jan zul-

len je een stap op weg helpen zodat je zelf weer verder kan. Bel s.v.p. alleen op de aangegeven dagen en tijden. Schrijven en e-mailen kan natuurlijk altijd.

Vanwege de onregelmatige werktijden van Eric kan het zijn de zijn voicemail aanstaat. Als je dat inspreekt, word je uiterlijk de volgende dag door hem teruggebeld.

Maandag & Vrijdagavond (19:00-21:30)

Dinsdag & Donderdagavond (19:00-21:30)

Gert-Jan de Haan Roptasins 14 9051 GR Stiens

Eric Bartels Lekstraat 51 1946 RZ Beverwijk

Telefoon 06-27 456 890 058-2661514

E-mail gert-jan@fris.nl

of

Telefoon 06 -27270713 Eric geeft dan aan waar je hem op dat moment op een gewone telefoon kan bereiken E-mail comrep@wanadoo.nl

15


KEN UW KLASSIEKEN (XVII) REVENGE FROM MARS

Aad van Dijk

Liefhebbers van het flipperwezen, het zal jullie zijn opgevallen, dat de roemrijke Williams en Bally pinball fabrieken de nieuwe eeuw niet hebben gehaald. In het jaar 1999 produceerden beide merken, inmiddels verenigd in één bedrijf, hun laatste model. Vanuit Chicago bereikten al langer berichten onze flipperoortjes, dat het er met de pinball divisie van Williams/ Bally niet al te florissant voorstond. Alleen een totaal nieuw concept met hoge verkoopcijfers zou de boel draaiende kunnen houden. Onder deze druk zijn wel eens meer sublieme flipperkasten ontworpen en gefabriceerd. Ook nu zag het er weer goed uit, er was een nieuw concept op komst met de geheimzinnige codenaam “Pinball 2000”. Bally had in 1999 de primeur: de eerste flipperkast op basis van het Pinball 2000 principe zag het levenslicht. Om alle risico’s uit te sluiten had het ontwerpteam teruggegrepen op het concept van de succesvolle flipperkast “Attack from Mars” en dit spel idee toegepast in de flipperkast die de flipperdivisie van Williams/Bally moest redden van de ondergang: “REVENGE FROM MARS” Flipperdeskundigen, inderdaad was men er weer in geslaagd iets heel bijzonders te ontwerpen, want wat te denken van een flippermachine die driedimensionale beelden op het speelveld projecteert, welke onderdeel van het spel zijn! Het concept werd goed ontvangen en er kwamen berichten door, dat de verkopen de goede kant op gingen. De productie van de tweede Pinball 2000 werd naar verluid zelfs opgeschort om een extra aantal Revenge from Mars te kunnen produceren. De tweede Pinball 2000 zag het levenslicht. “Starwars, Episode I” moest de zaak in de slipstream van de film met dezelfde naam zeker stellen. Helaas is dit niet gelukt, tegenvallende verkopen en waarschijnlijk het moeten betalen van een groot bedrag voor de rechten deden Williams/Bally toch nog de das om.

16

Aangezien het de laatste flipperkasten betreft die door onze vrienden uit Chicago zijn gefabriceerd, kunnen we deze gloednieuwe flipperkasten met een gerust hart per direkt tot klassiekers verklaren. En dat geeft dan weer aanleiding om in deze reeks de laatste Bally flipper “REVENGE from MARS” aan een nadere beschouwing te onderwerpen. VERPLETTERENDE INDRUK Flippervrienden, ik heb in mij flipperleven zeer vele kasten tussen de vingers gehad. Nooit echter maakte een flipperkast een zelfde eerste indruk op mij als “REVENGE from MARS” (hierna RfM). Deze eerste indrukken waren ronduit verpletterend. Wat een idee om het Dot Matrix Display te vervangen voor een beeldscherm, dat beelden via reflectie lijkt te projecteren op het speelveld. Alles gebeurt tijdens het spelen recht voor je flipperneus! Scores, bewegende doelen, explosies: werkelijk te gek. Door een gelukkige omstandigheid (Gerard uit Eindhoven) ben ik kort geleden in het bezit gekomen van een in nieuwstaat verkerende RfM.

Mensen die bij mij op bezoek komen zijn op flippergebied redelijk verwend, kasten van het kaliber TAF, TZ, STTNG, ROADSHOW kunnen of konden ter plekke worden getest. De reacties op de RfM zijn echter totaal anders, men reageert zeer enthousiast. Vooral jongeren vinden de kast VET (term van deze tijd voor ‘goed’...), waarschijnlijk door de combinatie van flipperen en videospel beelden, die zij herkennen. Hierdoor ben ik ervan overtuigd geraakt, dat het Pinball 2000 concept inderdaad de redding van Williams/Bally had kunnen betekenen, als men de productie langer had kunnen voortzetten. Ik adviseer derhalve de firma STERN met klem het P2000 concept te omarmen en verder uit te werken! REVENGE! Hoewel de aandacht grotendeels uitgaat naar de geweldige animaties die zich op het speelveld afspelen, is RfM gewoon een leuke kast om op te spelen. Gewoon een lekker lopend spel! Op het internet heb ik wel de kritiek gelezen dat het spel te veel is gericht op het middenschot, waardoor het spel te monotoon zou worden. Flippermarsmannen, hiermee ben ik het in het geheel niet eens. Het spel is naar mijn smaak gevarieerd genoeg en van verveling is geen enkele sprake. Lees de volgende beschrijving en speel de kast zelf eens -als je er een kunt vinden tenminste- en je zult tot de conclusie komen, dat die marsmannen lang zo gek nog niet zijn.


jaargang 10 nummer 1 MARS RULES? De regels van het spel zijn simpel: opruimen die marsmannen en voorkomen dat ze weer terugkeren door op drastische wijze hun rode planeet te vernietigen. Om het eindspel te bereiken moet je de volgende opdrachten uitvoeren:

gen van drie modes volgt telkens een muliball ronde, de zogenaamde Bonus Wave Multiball. Zoals gezegd heeft het spel drie maal drie = negen modes. Een van deze modes is de mystery mode die weer uit vier verschillende spelletjes bestaat, waarvan je er willekeurig een krijgt voorgeschoteld.

1. drie maal drie modes het liefst zonder fouten tot een goed einde brengen; 2. na ieder setje van drie modes volgt een multiball ronde (fuel, saucers en weapons); 3. raak tijdens de drie multiball ronden voldoende zaken om Mothership multiball te starten!

Alle modes gaan gepaard met geweldige 3D beelden op het speelveld, en zijn vaak zeer humoristisch uitgewerkt. Zelfs de stem van Bill Clinton (die o.a. vraagt of er ook vrouwelijke martians zijn...) kom je in een van de modes tegen. Dit geluid overigens is van sublieme kwaliteit, ook doordat de speakers dichter bij de speler zijn geplaatst dan bij reguliere flipperkasten. Dit zijn dan die zonder uitzondering perfect uitgewerkte en soms uitdagende modes:

Hierdoor verlicht je alle lampjes op de op het speelveld afgebeelde vliegende schotel. Als de gehele schotel is verlicht kan het eindspel worden gestart door een schot over het pop-up rampje in het midden van het speelveld. DE MODES Deze spelronden starten achter elkaar, aan het eind van een mode start direkt de volgende mode. Bij de eerste bal mag je kiezen uit zes modes met welke ronde je het spel wilt beginnen. Na het volbren-

als je alle marsmannen de bar uitgeknald hebt komt de kleine pop-up ramp in het midden van het speelveld omhoog. Een welgemikt schot over deze ramp doet de hele bar op spectaculaire wijze ontploffen en beĂŤindigt de mode. Uitsluitend als je alle marsmannen uit de bar hebt weten te verwijderen verdien je een

MARTIAN HAPPY HOUR Op het speelveld verschijnt een bar met daaraan een aantal marsmannen in kennelijke staat. Je kunt deze marsmannen van hun barkruk afschieten, je ziet ze dan echt door de lucht vliegen of exploderen. In werkelijkheid raak je de niet zichtbare targets achter de marsmannen (ramps, loops of standup targets). Na het een aantal keren raken van de bar of

17


lampje op de vliegende schotel en deze lampjes heb je nodig om het eindspel te behalen. De geluiden tijdens deze mode zijn fantastisch in de trant van “hey, bartender, a drink for my ugly green buddy here”. DRIVE IN DEMOLITION “Move your saucer”, hoor je het publiek van de drive in bioskoop in deze mode roepen terwijl je door het beschieten van de ramps en targets de boel aardig sloopt. Zeer leuk is de film die in de drive in wordt vertoond, hierop zie je sommige (inmiddels dus werkloze) medewerkers van Willams/Bally! Aan het eind van de mode valt er een enorme bom midden in de drive in bioskoop die geweldige explosie veroorzaakt. De marsman roept daarbij “great fun for the whole family”! PARIS IN PERIL Natuurlijk kunnen de groene griezels niet met hun vier armen van de eifeltoren afblijven. Jouw taak is de marsmannen uit Parijs te verwijderen door ze ondersteboven te schieten en vervolgens de vliegende schotel boven de eifeltoren te laten ontploffen. Als je alle marsmannen hebt opgeruimd krijg je weer een lampje op de schotel en lekker veel puntjes uiteraard. Op het speelveld zie je een prachtig vuurwerk boven Parijs

BIG O BEAM Hier geen gekke koeien maar wel een reuze koe. Het arme beest is geraakt door de big-o-beam van die groene marsrakkers evenals zijn mede boerderij bewoners miss kip, the duck en mister pig. Door de reuzenbeesten met je zilveren

18

bal te raken krimpen ze weer tot normale proporties. Hierdoor wordt overigens ondubbelzinnig bewezen, dat flipperballen toch echt wel magisch zijn.... Alle beesten normaal en de mode beëindigd via het bekende middenschot geeft weer een lampje op de schotel. TOWER STRUGGLE Ook de scheve toren van Pisa ontkomt niet aan een bezoek van de ongenode gasten van Mars! Als je Attack fom Mars wel eens hebt gespeeld, dan komt deze mode je zeker bekend voor. Afknallen maar weer die marsridders die de toren van Pisa heen en weer laten wiebelen. Aan het eind van de mode stort de toren helaas in elkaar, maar ja, je begreep toch al niet dat die scheve toren nog bleef staan.... Geweldige beelden en geluiden, zo hoor je een Italiaan met een sappig accent roepen “Go away, you extra-terrestials from Mars”! ALIEN ABDUCTION Hier proberen die groene misdadigers van Mars allerlei objecten bij het Witte Huis te stelen, door ze naar hun schotels omhoog te “beamen”. Hier woont toevallig Bill Clinton, die buiten het uitoefenen van zijn favoriete hobbies (....) ook voor president speelt. En die vindt het niet leuk dat zijn mooie spullen worden gepikt. Je hoort hem dan ook roepen als ze zijn auto stelen “ niet mijn auto, neem de first lady” (in het Amerikaans uiteraard...). Nou vond ik die Bill nog wel een leuk figuur, bij de persoon die er nu geheel ”eerlijk” gekozen zit durft volgens mij geen marsmannetje in de buurt te komen (maar dit terzijde..) Jij kunt met je flipperbal de diefstallen voorkomen, wat buiten het gevoel dat je een nuttige daad hebt gedaan ook puntjes en een lampje op de schotel op kan leveren. Deze mode is zeer amusant vooral door het inzetten van Bill the president. Als je hem hoort kreunen “I feel your pain, martians” kom je echt niet meer bij!

SECRET WEAPON Een reuze marsman tegen de door de mensheid ingezette robo-lincoln. Die snuiter van mars heeft tegen deze robotpresident uiteraard geen enkele kans. Op het speelveld verschijnt dan ook als snel “finish him”. Met een fraai schot over de middenramp geeft robo-lincoln de groene rakker zo’n dreun, dat de marsman richting vliegende schotel wordt gelanceerd, waarbij de schotel prachtig explodeert. Een fraai diepe stem meldt “Robo Lincoln wins”. Deze mode is vrij simpel, maar wel weer fraai om te zien. MARS KNEADS WOMAN Zit daar toch zo’n smerige marsman op een aantal monitoren ons te begluren! Hij maakt daar ook gore geluiden bij.... “oh yeah”. Ieder apart scherm kun jij ook bekijken, wat leuke cartoon-achtige animaties tot gevolg heeft. Als je alle schermen hebt bekeken voordat je de mode beëindigt, scoor je een “flawless rating”, wat een lampje op de vliegende schotel verzekert.

MYSTERY MODE Vier -geweldige- spelletjes, waarvan je er een willekeurig krijgt opgediend: - Martian Bowling waarin je spares en strikes kunt scoren door het omkegelen van Marsmannen. Richten is mogelijk met de action buttons naast je flipperknoppen - Martian autopsy waarbij er allerlei vreemde dingen uit de dode marsman tevoorschijn komen, die jij moet opruimen - Martian Aerobics, een geweldig geinige variant op het bekende videospel Space Invaders - Martian Tank, opruimen dat ding is je opdracht De animaties moet je gezien hebben om te geloven dat dit op een flipperkast mogelijk is!


jaargang 10 nummer 1 CAPTURE MULTIBALL Achterin het speelveld, een beetje rechts uit het midden is de laan waar ballen kunnen worden gelockt voor de “gewone” multiball. Eerst moet je een keertje door het laantje om ‘capture” te kwalificeren. Daarna is het locken geblazen voor drie bal multiball. Als capture-multiball start landen er op het speelveld een aantal vliegende schotels.

multiballen zorgen de marsmannen ook nog wel voor een Schoon-moederschip! Bijzonder fraai uitgevoerd met beelden van schietende spaceshuttles en raketten die vanaf de aarde op het moederschip worden afgevuurd. Moederschip multiball moet je behalen om het eindspel te kunnen bereiken.

Hiervan moet je er 10 opruimen door ze met je zilveren balletjes te torpederen! Dan komt er een grotere schotel die van links naar rechts (en vice versa) over het speelveld beweegt. Dat vliegende stuk serviesgoed moet je vier keer zien te raken voor....superjackpot! Als dat is gelukt landen de kleine schotels weer en begint het spektakel van voren af aan. Op deze wijze kun je zeer veel puntjes bijeen schotelen... Ook in dit spel onderdeel zijn de animaties om van te watertanden en is het nodige flippertalent vereist om de superjackpot te behalen. BONUS WAVE MULTIBALL Telkens na het afwerken van drie modes verdien je een multiball ronde: de Bonus Wave Multiball. Er zijn drie verschillende Bonus Wave ronden: fuel, saucers en weapons. In principe zijn de ronden gelijk, in de ene ronde moet je zoveel mogelijk brandstof-items scoren, in de volgende ronde zijn het vliegende schoteltjes die je moet verzamelen en in de laatste ronde gaat het om zoveel mogelijk wapens. Bij het behalen van een bepaald aantal items scoor je sympathieke jackpots en bij een ander aantal verdien je een lichtje op de vliegende schotel. Haal je veel items binnen, dan is een extra bal jouw beloning! Helemaal mooi wordt het als je 40 items binnenflippert. Dan valt het spel geheel stil en verschijnt op je speelveld het moederschip van de marsboys. Mothership Multiball begint, waarin vele punten zijn te behalen. Slaag je erin met gerichte schoten het Mothership te vernietigen, verschijnt het... Grand Mothership!! Als je lekker staat te

HYPNO BEAM MULTIBALL Deze Multiball is te verkrijgen als prijs in het “stroke of luck” gat (zie hieronder). Alle verlichting op het speelveld gaat uit en er verschijnt een grote draaiende spiraal. Als je te lang naar deze spiraal kijkt wordt je zowat gehypnotiseerd en denk je dat je zelf van Mars afkomstig bent...! Er verschijnen tevens een paar kleinere draaiende spiralen. Als je deze raakt wordt er een balletje extra het speelveld opgeschoten :add-aball dus. In de tussentijd moet je via het middenschot de kracht van de spiraal naar nul reduceren. Per raak schot loopt de kracht van de spiraal terug, bij nul verdien je een extra bal. Een lekker scorende feature, als je niet gehypnotiseerd raakt tenminste... MARTIAN MULTIBALL Als “Martian Attack” start, gaan de twee rubber marsmannen op het speelveld, net als op de flipperkast “Attack from Mars” nerveus staat te trillen. Je moet nu de bijbehorende stand up targets raken, waarna er een reuze marsman op het speelveld wordt geprojecteerd. Met een fraai schot over de Pop-up ramp vernietig je deze groene engerd en start Martian Multiball.

Dit is dan weer twee ball Multiball waarmee je zoveel mogelijk marsmannen van het speelveld dient te verwijderen. Dit aantal wordt onthouden en kan leiden tot een vermelding op een apart highscore scherm. Bij deze mode kun je met je martian bomb (indien je die tijdens het spel hebt verdiend) een marsman doen ontploffen door een druk op de knop van de plunger. STROKE OF LUCK Rechts achterin het speelveld is een scoop. Hier zijn interessante zaken te behalen. Soms is hier een extra balletje beschikbaar. Anders kun je hier wel “Martian Attack” starten (zie multiball hierboven). Maar belangrijk is, dat hier een mystery bonus te verdienen valt indien “stroke of luck” is verlicht. Deze mystery bonus kan ondermeer bestaan uit vele puntjes, een aantal gratis missiles, een extra balletje, een martian bomb, een leuk lichtje op de vliegende schotel, het starten van hypno beam multiball of capture muliball, het verhogen van bonus X en ga zo maar door. MISSILES Gedurende het spel kun je met diverse schoten raketjes verzamelen en deze projectielen zijn veel waard. Heb je er een stuk of twintig bij elkaar geflippert dan wordt de “stroke of luck” scoop verlicht voor extra ball. Bij andere aantallen missiles zijn puntjes te verkrijgen, waardoor het zeer aan te bevelen is om die missiles te sparen. ATTACK MARS Het uit drie onderdelen bestaande eindspel, waarin je voor eens en altijd met die ondeugnieten van Mars kunt afrekenen. De mode start met een fraaie animatie waarin je ruimteschepen vanaf de aarde richting de rode planeet ziet vertrekken. Bij Mars aangekomen start het eerste onderdeel: vernietig drie vliegende schotels die Mars verdedigen. Deze moet je wel eerst even “locken” door gebruik te maken van de aktie buttons naast je flipperknoppen. Gelijktijdig richten en flipperen dus, wat nog niet zo eenvoudig is.

19


Lukt het je om deze slag te winnen, dan volgt de tweede opgave : vernietig vier verdedigings satelieten die rond Mars cirkelen. Ook hierbij kunnen de aktie buttons goede diensten bewijzen. Opgeruimd die satelietjes? Dan nog even in de laatste fase van het eindspel het brein van Mars opruimen met een aantal schoten tegen de middentargets gevolgd door een snel schot over de pop-up ramp. Slaagt je missie, dan volgt er weer een super-animatie en heb je goede kans op een eervolle vermelding op de high score lijst!

CONCLUSIE Flipperenthousiastelingen, in mijn ogen is er hier sprake van een geweldig leuke flippermachine. Omdat er maar twee P2000 modellen zijn gemaakt mogen we nu al reeds spreken van een bijzonderheid als we het over RfM of Episode I hebben, misschien zelfs wel van een “collectors item” (zie ARIE...). De combinatie van flipperen en video animaties is op verbluffende wijze uitgewerkt. Alleen al de animatie bij het verdienen van een extra bal doet het water in de mond lopen. Hier zie je een zilveren gloed de kast indraaien en zich terugtrekken tot de zilveren letters “extra ball”. Echt schitterend!

RfM is bovendien een echte flipperkast, vooral bij de diverse multiballen kom je armen te kort! Ik heb bij een beschrijving ener dot matrix kast wel eens gelezen, dat je naar het display moest kijken als er iemand anders speelde, je wist dan niet wat je zag... Bij Pinball 2000 is dit in het geheel niet nodig, je ziet immers alles recht voor je neus op het speelveld gebeuren, inclusief het weergeven van de scores! Er is van alles te doen op de kast, zo er zijn een skill shot en een super skill shot beschikbaar, zeer hoog oplopende bonus multipliers te scoren en aparte jet bumper bonussen binnen te flipperen. Kortom: P2000 is een ongelooflijke flipperervaring, die nauwelijks te beschrijven is maar die je als rechtgeaarde flipperaar meegemaakt moet hebben!

NFV-Homepage Hallo allemaal, Tijd om mezelf eens voor te stellen. Mijn naam is Mark van der Gugten, sinds een paar maanden de nieuwe webmaster van de Nederlandse Flipper Vereniging. In het dagelijks leven werk ik als web programmeur bij een Internet-bedrijf in Zwolle. We maken vooral online winkels voor grotere bedrijven. Naast het flipperen ben ik een echte film-liefhebber. Daarom werk ik als vrijwilliger in een filmhuis, waar ik projecteur ben. Momenteel ben ik ook daar bezig met het opzetten van een website. Vroeger heb ik ontzettend veel geflipperd en sinds vorig jaar ben ik weer helemaal verslingerd geraakt. Dat begon in m’n vorige baan, waar we een Indy hadden waarop tussen de middag gespeeld werd. Hoewel ik op technisch gebied een beginner ben, vind ik het sleutelen aan een kast ook erg leuk om te doen. Momenteel heb ik twee kasten; een Dungeons & Dragons uit 1987 en sinds kort een Attack from Mars die erg lekker speelt. Het is eigenlijk al

20

vol in m’n flat, maar voor een nieuwe kast maak ik graag nog wat ruimte vrij! Samen met een aantal andere NFV leden werk ik met veel plezier aan de NFV site en probeer alles zo levendig en up-to-date mogelijk te houden. Ik hoor graag van jullie wat je van de huidige opzet vinden, wat er

Mark van der Gugten verbeterd kan worden of wat je nog meer op de site zou willen zien. Dus heb je vragen of opmerkingen, dan is een mailtje naar: webmaster@pinball.demon.nl voldoende voor een persoonlijke reactie van mij. Groeten,

Mark


jaargang 10 nummer 1

Flipper afstudeerscriptie Ilse van Rooyen studeert aan de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer in Breda. Ze hoopt binnen enkele maanden af te studeren. Alleen een eindscriptie moet nog worden geschreven voor haar hoofdvak Vrijetijdskunde (TVT). Nu betaalt zij al jaren de NFVcontributie voor haar vriend Bas van Hoven en speelt zelf niet onverdienstelijk op de flipperkast. Als onderwerp

voor haar eindwerkstuk heeft ze dan ook gekozen voor de flipperkast als instrument in de vrije tijd. Voor het verzamelen van voldoende gegevens zal ze een beroep doen op de medewerking van leden van de Nederlandse Flipper Vereniging. Wees dus niet verbaasd als je tijdens het Dutch Pinball Open ineens wat vragen mag

beantwoorden. Ook worden enkele geselecteerde leden telefonisch, schriftelijk of per e-mail benaderd voor enkele vragen over de flipperhobby en flipperpassie. We rekenen op jullie medewerking. Namens het NFV-bestuur Guus Arens

Gloednieuwe MEDIEVAL MADNESS nu te huur voor NFV-leden Speel de “Battle for the Kingdom” nu thuis! Ja, je leest het goed, de beste flipperkast van de vorige eeuw doet mee met het NFV-kastenplan. Dat betekent dat alle NFV-leden eindelijk eens rustig thuis kunnen kennismaken met deze uitzonderlijk leuke, humoristische, vriendelijke, aanstekelijke en schitterende flipperkast. We hebben na veel zoeken eindelijk nog een nieuw (!) exemplaar gevonden. Uiteraard niet goedkoop maar toch de moeite waard om veel NFVleden een plezier mee te doen. Ga uit je flipperdak met het volume van de King of Payne op 14 (nodig je buren wel uit!)

Hier zijn de spelregels:

1. De NFV-Medieval Madness is alleen te leen door NFV-leden voor privé gebruik. (uiteraard niet voor exploitatie of commercieel gebruik) 2. Huurperiode is minimaal 5 weken (verlenging is mogelijk) 3. Bruikleenvergoeding is ƒ 450 voor 5 weken, bij vooruitbetaling te voldoen; 4. Extra week verlenging kost ƒ 50,5. Maximaal 2000 potjes per periode (<22 cent per spelletje!) 6. Deelnemers worden aangemoedigd minstens 1x tijdens de bruikleenperiode enkele NFV-leden uit de regio uit te nodigen voor een “NFV goes local bijeenkomst” en gelegenheid te geven om op de MM te spelen tegen een passende maar redelijke vergoeding; 7. Gebruiker zorgt voor vervoer naar het volgende adres (vervoer/ transport via de NFV is mogelijk tegen benzinekosten) 8. Instellingen van de kast mogen worden gewijzigd maar dienen na afloop van de bruikleenperiode weer te worden teruggezet 9. Gebruiker zal de flipperkast als een goed huisvader beheren 10. Kleine onderhoudsbeurten zoals het schoonmaken van het speelveld en de glasplaat doe je uiteraard zelf; bij technische problemen overleggen met de NFV.

The King of Payne is waiting for you!! Suggestie: huur hem samen met enkele NFV-leden uit je omgeving! Reserveer de MM snel bij de NFV want wie het eerst komt... Geef daarbij aan wanneer je de MM thuis wilt hebben staan.

21


Bouw je eigen... Virtual Pinball Machine / Arcade Video Kast / Computer meubel Zo’n computer is een leuk en handig ding. Zo is de PC zeer geschikt om mee te internetten, en om tekst te verwerken, maar er een spelletje op spelen vindt ik persoonlijk waardeloos. Neem nou zo een fragiele pc-joystick; hierbij krijg je al gauw het gevoel een aantal glazen teveel gedronken te hebben. Nee, geef mij dan maar het korte strakke pookje van de videokast uit de Arcade hal. Bij de oude ATARI spelcomputers hadden ze toch wel vaker dit soort pookjes. Een goed voorbeeld hiervan is de “The Arcade“ van Nederlands fabrikaat, die heb ik dus op een vlooienmarkt voor een paar pieken op de kop getikt samen met een of andere joypad met een stuk of tien flipperbuttons erop. Aangezien dit alles met microswitches werkt is dit vrij eenvoudig met een toetsenbord te koppelen, later hierover meer. Nou is zo’n pookje leuk voor race en platform spelletjes maar ermee flipperen gaat niet echt handig. Er zijn er aantal hele goede 3D flipperspellen voor de PC ontwikkeld zoals de Pro Pinballreeks van Empire.

Deze flipperbalk wordt helaas niet meer gemaakt maar is op PC beurzen en of rommelmarkten nog wel eens te vinden voor een prijs tussen de vijftig en honderd gulden. Het spelletjes spelen is nu al heel wat leuker geworden. Om het gevoel nog realistischer te maken is het idee ontstaan een arcade machine te maken die multifunctioneel zou zijn en aan de volgende eisen voldeed: 1. Er moest goed op te computeren zijn, een eind maken aan alle draden wirwar en plaats bieden aan alle randapparatuur. 2. Het moest een spelmachine worden met joystick en knoppen waarmee alle oude spellen als Pacman en Frogger enz. gespeeld konden worden. 3. Hij moest het flippergevoel zo goed mogelijk benaderen. Het betrof hier een standaard kast van de firma Zaccaria waarin het spelletje Frogger zat. Alles wat ik niet kon gebruiken heb ik er toen van af gesloopt zoals het beeldscherm de printplaten, trafo, muntinworpen enz tot ik een kale kast over hield. Van binnen heb ik er toen een aantal etages in gemaakt zodat ik vanaf de twee deurtjes die erin zitten de computer goed kon benaderen om b.v. de cd-rom te verwisselen en de computer aan en uit te zetten.

Ok, het is dan anders spelen als op een echte flipperkast maar het kan toch ook heel leuk zijn vooral met de door PHILIPS ontwikkelde flipperbalk: ”Virtual Pinball” (zie ook http:// www.gamesdomain.com/gdreview/zones/previews/jun98/vpin.html).

De monitor heb ik er op een vergelijkbare manier in opgehangen als de originele arcade monitor en heb hierbij gebruik gemaakt van spanbanden. Het geheel is afgedekt met een stuk zwart karton met hierin een opening die overeenkomt met het beeldscherm zodat alleen deze zichtbaar is en je niet meer tegen de storende grijze rand hoeft aan te kijken.

Het gevoel van echt flipperen komt hierdoor iets dichter in de buurt van het echte werk door de aanwezige knoppen en de mogelijkheid tot het schudden van de flipper’kast’, hetgeen ik met het toetsenbord toch aardig lastig vindt.

Ik heb er eerst aan gedacht een kast zelf te bouwen, maar het ombouwen van een oude videokast was toch een betere, leukere en goedkopere oplossing. Ik heb voor vijftig gulden de videokast gekocht, deze zag er nog netjes uit maar de inhoud was defect hetgeen mij niet interesseerde om dat het er toch uitgesloopt zou worden.

22

Michel van Son

De achterkant van de videokast heb ik er gewoon uitgelaten zodat de computer betere koeling heeft en aangezien hij toch tegen een wand aanstaat dit niet zichtbaar is. Aan de voorkant van de kast heb ik een mooi gevormd plankje gemonteerd waarop het toetsenbord, muis en muismat en de controllers (flipperbalk) te plaatsen zijn.


jaargang 10 nummer 1

Het plankje heb ik gedeeltelijk overtrokken met een laser-/ plakfolie die een mooie metaalachtige glans geeft en hierover weer een stukje plexiglas gemonteerd, het andere gedeelte is beplakt met een stuk muis mat. Wanneer ik het toetsenbord hiervan afhaal biedt het plaats voor een racestuur, flipperbalk of joystick, deze staan wanneer niet in gebruik boven op de kast. Het originele bedieningsplaatje met de joysticks en knoppen heb in vervangen door een plaatje plexiglas en heb hier onder ook dezelfde laserfolie geplakt plus een aantal afbeeldingen van de flipperkasten die op de pc te spelen zijn (van de doos geknipt). Dit plaatje is nu ideaal om je glas met drinken op te zetten, of om op te leunen of zo, je kan hier tevens je toetsenbord opleggen wanneer je de andere plaats met je flipperbalk hebt voorzien.

Voor het geluid heb ik een aantal autospeakers boven het beeldscherm in de kast ingebouwd, en een audioversterker aangesloten op de geluidskaart. Het computermeubel was nu klaar en bood inwendig plaats aan de computer een printer en een scanner, en bovenop de kast plaats aan alle controllers. De computer is nu af te sluiten en het geheel ziet er mooi en opgeruimd uit. De flipperbalk heb ik voorzien van een joystick en een aantal extra knoppen zodat wanneer ik deze monteer mijn arcade machine gereed voor gebruik is, zeer handig is b.v. de extra creditknop en de magnasave knoppen enz.. Deze joystick en knoppen / microswitches zijn gemakkelijk aan een oud (klik) toetsenbord en willekeurige toets te solderen. Ik heb dit zelf gedaan met een meeraderig kabel en bijbehorend stekkers, denk hieraan aan een joystickkabel of zo.

Op mijn computer heb ik het programma MAME geïnstalleerd en hierbij 500 originele spel-roms, mijn computer denkt met dit programma dat hij een echte oude arcadecomputer is en kan dus ook de originele spellen laden, dus geen verschil met het origineel, En ik ben voorlopig nog niet uitgespeeld. Op de internetsite http://arcadeathome.efront.com die ik overigens veel later ontdekte is heel veel info over MAME te vinden, en zijn er nog meer van dit soort kasten te bewonderen, maar geen virtuele flipper! Als 3D flipperspellen zijn geïnstalleerd de gehele Pro Pinball serie (4 kasten), Microsoft Pinball Arcade (7 kasten), Virgin’s Tilt (6 kasten) en Addiction Pinball (2 kasten) dus als ik de scrollende flippers niet mee tel heb ik er met 1 virtuele flipperkast, 19 flipperkasten bij gekregen! Het computeren en internetten hierop gaat eveneens fantastisch, alleen is dan een barkruk wel aan te raden. Ik hoop dat ik veel mensen hiermee een idee gegeven heb en voor vragen kun je me altijd mailen: Sylvianatrop@michelvanson.myweb.nl Veel speelplezier!

P

ower

Michel van Son

Play

Flipperkasten, ruim 40 op voorraad vanaf fl. 300,-

Advertentie Power Play

Alle soorten Speelautomaten (+onderdelen) - Jukeboxen - Neons - Schietkasten - Bolle koelkasten - Benzinepompen - Jaren '50 beelden - Pindapotten. . . En nog veel meer. . . !!

n le !! i u n R ij es I W ll A

Neem contact op voor een afspraak! Adres:

Binnenweg 26 3993 TL Houten Tel: 030 - 637 95 22 of 06 - 53 310 436 Fax: 030 - 6378258 e-mail: magie004@wxs.nl

23


ALGEMENE LEDEN VERGADERING NFV UITNODIGING aan alle leden voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV-2001) van de Nederlandse Flipper Vereniging. DATUM: zondag 29 april 2001 (Dutch Pinball Open) tijd: 14.00-15.00 uur LOCATIE: van der Valk Hotel in Leusden AGENDA: 1. opening 2. vaststellen agenda 3. ingekomen stukken en mededelingen 4. jaarverslag 2000 (*) 5. financieel verslag 2000 (*) en verslag kascommissie 6. verslag redactie Spinner 7. decharge bestuur 8. Jos v.d Linden neemt afscheid van het NFV bestuur 9. Verkiezing 2 nieuwe bestuursleden

Guus Arens ,, ,, Jurgen v.d. Peppel Jos v.d. Linden Martijn van Aken Bestuur

(Belangstellenden kunnen zich kandidaat stellen tot 24 april bij het secretariaat)

10. vaststellen begroting 2001 (**) 11. vaststellen contributie 2002 12. benoeming kascommissie 13. plannen voor 2001/2002 ·Kerngroepen / de NFV-specialisten ·NFV steunpunten ·Technische commissie NFV ·NFV goes local · …. 14. voorzitter Guus Arens gaat emigreren en neemt afscheid 15. rondvraag 16. sluiting

Rob Adams ,, Jurgen v.d. Peppel Guus Arens

Jurgen v.d. Peppel Bestuur

Je aanwezigheid op deze ALV is van belang om mee te denken/praten over de keuzes voor de komende periode. Je NFV-lidmaatschapskaart kun je, als je hem nog niet hebt ontvangen, tijdens het DPO afhalen bij Rob Adams, onze penningmeester ad interim. De ALV is de ideale gelegenheid om je wensen en ideeën te uiten over het flipperen en de NFV in het bijzonder. Leden van de Nederlandse Flipper Vereniging die spreektijd wensen bijvoorbeeld om een plan, idee of voorstel toe te lichten kunnen dat tot een uur voor aanvang van de ALV kenbaar maken aan de voorzitter.

Bestuur NFV * ** 24

verslagen worden mondeling toegelicht de NFV begroting 2001 zal op de ALV uitgedeeld worden


jaargang 10 nummer 1

Jubileum-cadeau voor NFV-leden Gratis af te halen tijdens het DPO-2001 van eind april in Amersfoort/Leusden

Het 10 jarig jubileum dat de Nederlandse Flipper Vereniging eind april tijdens het Dutch Pinball Open flipperevenement in Hotel van der Valk ik Leusden viert is een mooie gelegenheid om de leden een passend aandenken te geven. In samenwerking met Henk de Jager hebben we een nieuwe flipper jaartallenlijst (Pinball Reference Guide) samengesteld met de meest actuele gegevens. Het boekwerkje bevat zowel een alfabetische als een chronologische lijst van alle flipperkasten van na 1945 met relevante bijzonderheden als producent, bouwjaar en maand, aantal spelers en enkele andere criteria. Een zeer handig naslagwerk dat vaak van pas zal komen en in de boekenkast van elke flipperliefhebber thuis hoort. Alle leden van de Nederlandse Flipper Vereniging kunnen op vertoon van hun nieuwe lidkaart gratis een exemplaar afhalen bij de NFV-stand op het DPO. Extra exemplaren kosten 10 gulden. Een reden te meer om even langs te komen op het Dutch Pinball Open flipperevenement.

Wie kan/wil ons helpen bij het jubileum DPO ?? Na een lange voorbereidingstijd zijn we bijna klaar voor het flipperevenement van eind april. We hebben al bijna voldoende flipperkasten (met speciale dank aan Andre Jansen van Fun4You), diverse meedenkende sponsoren en hulp van diverse NFV-leden. Toch zijn er nog een aantal zaken waar we jouw hulp bij nodig hebben. Kijk eens in onderstaand lijstje of er iets bij zit waar je mee kunt helpen om het DPO-2001 tot een onvergetelijk flipperevenement te maken. We zoeken nog voor het DPO-2001: 1. slaapplaatsen bij NFV-leden die in de buurt van Amersfoort wonen voor jeugdige en studerende NFVleden die geen geld hebben voor een hotel of pension. Zij nemen zelf een slaapzak en tandenborstel mee. Voor een ontbijt is een bedrag beschikbaar van 10 gulden per persoon indien gewenst. 2. enkele recente flipperkasten (vanaf 1992) die technisch in goede staat zijn. Transport heen en terug kunnen we voor je regelen of een bijdrage in de benzinekosten geven. Ook ontvang je als dank een uniek flipper presentje. 3. enkele stevige en/of creatieve handen voor de opbouw en aanleiding van de flipperzaken in Hotel van der Valk. Zowel op vrijdag 27 april vanaf 17.00 uur als op zaterdagochtend 28 april van 9 – 11.30 uur. 4. assistentie voor de ontvangst en registratie van de deelnemers en bezoekers op zaterdag van 13.30 – 15 uur en op zondag van 9.15 – 10.15 uur. Enkele nauwkeurige dames die ook Engels of Duits spreken zijn met name welkom. 5. vrachtwagen met chauffeur (bij voorkeur met hydraulische laadklep) voor regionaal vervoer van de flipperkasten op vrijdagmiddag 27 april en zondagavond of maandagochtend. Een passende vergoeding is beschikbaar. 6. Acht (8) Pinball Referees voor met name zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur. Voor opleiding van deze flipper scheidsrechters wordt gezorgd. 7. Tolk Spaans/Nederlands voor de wedstrijdleiding 8. Tolk Frans/Nederlands voor de wedstrijdleiding 9. Tolk Zweeds/Nederlands 10. 4x Pinball-2000 flipperkasten. Vervoer en verzekering beschikbaar. 11. Drie gastvrouwen die journalisten, sponsoren en bezoekers de juiste weg kunnen wijzen in de flipperarena in Leusden. Opgeven en nadere informatie bij Guus Arens en/of Jurgen van de Peppel 25


@ 26


jaargang 10 nummer 1

DPO wedstrijdopzet Leusden, 28 en 29 april 2001

Ad Jonker

Kwalificatieronde op zaterdag. Is toegankelijk voor een ieder, met uitzondering van degenen die zich tijdens kwalificatierondes in het land al voor de tweede (finale) ronde hebben geplaatst. Een ieder speelt vier spelen in dezelfde opzet als de voorgaande edities, d.w.z. ieder spel op een andere flipperkast, op een andere spelerspositie en met drie andere tegenspelers. Per spel per kast worden voor de gehaalde scores punten toegekend. Van hoog naar laag 9, 5, 2 en 0 (nul). De tweede ronde (finaleronde) op zondag. In de hoofdwedstrijd zullen de 64 beste spelers uit de kwalificatierondes verder gaan. De samenstelling hiervan is afhankelijk van de volgende condities: - eerst worden alle spelers die zich reeds geplaatst hebben of een wildcard hebben gekregen en die zich zondag uiterlijk 09.45 uur gemeld hebben bij de wedstrijdleiding geselecteerd. - dan wordt met de spelers die op de zaterdag gespeeld hebben aangevuld beginnende met de spelers met het hoogst behaalde puntenaantal en zo naar beneden tot er 64 spelers geselecteerd zijn - de dames die bij deze 64 spelers zitten moeten nu kiezen of ze zondag verder gaan in de hoofdwedstrijd of de dameswedstrijd gaan spelen. Deelnemen aan beide finales is niet toegestaan. - dan wordt er indien nodig een extra kwalificatiespel gespeeld indien de nummer 64 en 65 hetzelfde puntentotaal hebben. Alle spelers met ditzelfde aantal punten moeten nog een keer spelen waaruit alsnog wordt bepaald, wie er verder gaan. Op de zondagmorgen kan dus pas de uiteindelijke lijst worden bepaald. Spelers, die zeker weten op de zondag niet te kunnen worden dringend verzocht zich tijdig af te melden! Komen er onverhoopt toch personen die zich reeds gekwalificeerd hebben niet opdagen, dan worden de personen die op plaats 65 en lager geëindigd zijn alsnog gekwalificeerd. De tweede ronde wordt dit jaar anders gespeeld dan in voorgaande jaren. De dubbele knock-out vervalt. Hiervoor in de plaats komt er een ronde gelijk aan de kwalificatieronde. Een ieder speelt wederom vier spelen. Het enige verschil is dat er geen A en B groep is en dat er na ieder spel een korte pauze zal zijn. In dit geval moeten we ook wachten tot iedereen gereed is. Na deze vier spelen zullen de acht spelers met het hoogste puntenaantal in twee groepen van vier op twee verschillende kasten spelen. Hier worden van alle acht spelers de scores per kast geïndexeerd, waarbij degene met het uiteindelijk hoogste puntenaantal de winnaar van het evenement wordt. Ook hier zal indien nodig vooraf een extra kwalificatiespel worden gespeeld, mocht blijken dat de nummer 8 en 9 hetzelfde aantal punten heeft. De dameswedstrijd wordt alleen op zondag gespeeld. Het inschrijfgeld is identiek aan de hoofdwedstrijd. De prijzen zijn kleiner in waarde, maar door het geringere aantal speelsters verhoudingsgewijs makkelijker te winnen. Als u zaterdag in de hoofdwedstrijd mee doet kunt u, als u bij de laatste 64 eindigt, kiezen tussen verder in de hoofdwedstrijd of de dameswedstrijd. U kunt zich echter ook vooraf aanmelden voor de dameswedstrijd op de zondag. In dit geval vervalt natuurlijk de keuze. Speelsters, die zich reeds vooraf gekwalificeerd hebben en eerst op zondag komen worden vriendelijk verzocht dit voor het wedstrijdweekeinde te melden bij de organisatie. Er worden op zondag vier spelen met het puntensysteem gespeeld. Daar het aantal speelsters afhankelijk is wordt vlak voor de wedstrijd bepaald hoe er precies gespeeld gaat worden. Wel zullen de vier dames met het beste totaal gelijktijdig met de heren de twee finale partijen spelen op twee verschillende kasten, ook met indexering. Indien het totaal aantal deelnemers aan de dameswedstrijd lager is dan 10, heeft de organisatie het recht van bovenstaande opzet / te winnen prijzen af te wijken! Verloting van de superprijs, zijnde een Theatre of Magic flipperkast. - Iedereen die zich inschrijft en entreegeld betaalt voor de hoofdwedstrijd krijgt één lot - Iedereen die zich kwalificeert voor de laatste 64 krijgt één extra lot - Iedereen die zich kwalificeert voor de laatste 8 krijgt één extra lot - De dames die zich kwalificeren voor de laatste 4 in de dameswedstrijd krijgen één extra lot. U heeft dus altijd één en maximaal drie kansen op de Theatre of Magic! Zij, die hun wild card moeten gebruiken om bij de laatste 64 te komen, krijgen hiervoor geen lot en kunnen alleen een tweede lot verdienen door bij de laatste acht te komen. N.B.: De loten, die toegewezen worden bij de vóórinschrijvingen zijn niet voor de verloting van de flipperkast. Deze loten gelden voor de sponsorloterij.

27


DPO insteekvel?

28


jaargang 10 nummer 1

NFV SPONSOR LOTERIJ op DPO-2001 Na het succes van de vorige flipperloterijen bieden we alle NFV-leden en deelnemers aan het DPO in Leusden van 28 en 29 april weer de mogelijkheid om aardige prijzen te winnen. Met de aanschaf van deze loten ondersteun je de Nederlandse Flipper Vereniging.

TE WINNEN PRIJZEN: 1. MEDIEVAL MADNESS 2 maanden bij je thuis waarde: ƒ 900,Aflevering op begane grond en alleen in Nederland. 2. NFV verwenweekend voor 2 pers. in het luxe Park Hotel**** Rooding in Valkenburg a/d Geul. Neem je wandelschoenen en zwempak mee. Welkomst cocktail + 2x ontbijt en 1x hoteldiner op de tweede avond. Zwembad bij het hotel. Inclusief 2 uur relaxen in de Thermae-2000 en bezoek aan het nieuwe Holland Casino. waarde: ƒ 500 waarde: ƒ 450,3. CACTUS CANYON 1 maand bij je thuis Aflevering op begane grond en alleen in Nederland. 4. Complete Pinball Book van Marco Rossignoli 5. NFV videoband 6. originele NFV storm parapluie 7e t/m 10e prijs: origineel NFV jubileum T-shirt 11e t/m 20e prijs: kopruitenposter NFV

t.w.v.: ƒ 155,t.w.v. ƒ 45,t.w.v. ƒ 25,t.w.v. ƒ 25,t.w.v. ƒ 25,-

MYSTERY PRIJS: alleen voor aanwezigen bij prijsuitreiking

Kopen en bestellen van je loten: De loten kosten 5 gulden per stuk. Te koop bij de NFV-stand tijdens het DPO in Leusden maar ook in de voorverkoop. Let op …in de voorverkoop extra korting: 6 loten voor ƒ 25,- en 10 loten voor ƒ 40,-

Trekking op zondagmiddag 29 april 17.00 uur in leusden Maak het bedrag voor je loten (vóór 22 april) over op girorekening 72 33 926 t.n.v. NFV te Valkenburg met duidelijke vermelding van je naam, plaats, telefoonnummer + het aantal gewenste loten. Je loten liggen dan klaar op het DPO-2001. Als je zelf niet aanwezig kunt zijn in Leusden kun je (indien gewenst) het NFV secretariaat bellen (woensdag 25 + donderdag 26 april van 19-21 uur) voor je lotnummers. Vanaf nu ook per e-mail te bestellen bij het NFV-secretariaat via emailadres <secretariaat@pinball.demon.nl>. Betaling gelijktijdig op bovengenoemde girorekening. Vermeld duidelijk naam, adres, plaats, telefoon + emailadres en het aantal loten. Je lotnummers ontvang je dan, na ontvangst van je betaling, uiteraard per e-mail. Let op: prijswinnaars hoeven niet aanwezig te zijn tijdens de prijsuitreiking. De winnende lotnummers komen ook op de NFV homepage te staan. Alle winnaars krijgen van ons bericht thuis. Veel succes. 29


--Sponsor DPO 2001--

Advertentie Krijco Exploitatie van speelautomaten en Amusementscentra in Amersfoort, Den Bosch, Utrecht, Zeist, Amsterdam, IJmuiden, Rotterdam en Noordwijk Computerweg 39 3821 AA Amersfoort Tel. 033-455 2225 --Sponsor DPO 2001--

FlyerHighroller

DIONAR is een onafhankelijk automatiseringsbedrijf dat zich richt op het aanleggen, beheren en onderhouden van computernetwerken.

AdvertentieDionar

Deze activiteiten voeren wij rechtstreeks uit voor het bedrijfsleven en collega-automatiseringsbedrijven. Postbus 589 2130 AN HOOFDDORP Tel. 023 - 5653300 Fax: 023 - 5653301 www.dionar.nl Info bij de heer Tom J.F. van Schaik 30


jaargang 10 nummer 1

31


Tafelflipperkasten In hotellounges en chique gelegenheden kwam je ze eind jaren ’70 en begin jaren ’80 veelvuldig tegen: de tafelflipper, ook wel genoemd de “Cocktailflipper”. Als verzamelaar van “echte” flipperkasten vond ik het maar rare apparaten.

Ik lachte in mijn vuistje als ik zo’n bakbeest ergens zag staan waarop een briefje was geplakt met de tekst ”DEFECT”. Net goed dacht ik, ophoepelen met die computergestuurde rommel. Echter, tegenwoordig kijk ik er genuanceerder tegen aan. Een tafelflipper is ook een flipper en er bestaan zelfs mensen die ze verzamelen. Vandaar dat ik enkele flyers uit mijn collectie heb opgezocht om ze aan jullie te tonen. Onder andere de USA-fabrikanten Allied Leisure, Midway en Game Plan produceerden diverse tafelflipperkasten eind jaren ‘70. De bekendste tafelflipper is die van Gameplan: de STARTRIP (1979).

Die “rijke” lui wilden wel flipperen, maar een gewone flipperkast vonden zij te ordinair en daarom werden op concessiebasis halfbakken tafelflipperkasten geproduceerd, meende ik in mijn jeugdige wijsheid te mogen concluderen. Een fatsoenlijk potje flipperen lukte ook niet echt op zo’n kinderlijk apparaat, het speelveld was veel te klein. Wie gaat er nu op zijn knieën zitten om een vrijspel te halen. Gênant gewoon. Bovendien heb ik nog nooit een spannend speelveldontwerp gezien bij zo’n tafelflipper.

32

Frank Verweij

Deze flipper kwam ook in Nederland veelvuldig voor. Het speelveldontwerp is van Dick White. Het algehele ontwerp van Ed Cebula. Wat opvalt aan de flyer is dat Gameplan middels de afbeelding al aangeeft voor welke doelgroep de STARTRIP bestemd is. Kijk zelf maar.

Allieds HEARTS SPADES (1978) kwam in Nederland weinig voor. Gezien het speelveldontwerp misschien maar goed ook. Alhoewel een verzamelaar toch nog f 750 betaalt voor een goede machine van dit type.

Allied ontwierp de HEARTS SPADES zodanig dat de gehele flipperkast op poten gezet kon worden. Van tafelflipper tóch nog bijna een gewone flipper, dus.


jaargang 10 nummer 1

Ook de Take Five (1978) van Allied Leisure werd naar Europa geëxporteerd. In Zuid Duitsland heb ik wel eens een exemplaar zien staan in een vakantiehotel. Het speelveldontwerp is van Roland Berrios en het algehele ontwerp van Jack Pearson.

Als laatste een afbeelding van de Midway ROTATION VIII (1978). Er wordt gesproken van “A revolutionary new concept in pinball design”. Dat kan dan wel waar zijn, maar daar zijn de meningen dan toch op zijn minst erg verdeeld over.

Tot zover mijn bijdrage over de tafelflipperkast.

--Sponsor DPO 2001--

PIN-ABC

T T T2 TAF TAFG

Terminator 2 The Addams Family The Addams Family Gold Edition (Bly) TFTC Tales From The Crypt TM:BOPThe Machine: Bride of Pinbot TMNT Teenage Mutant Ninja Turtles TO Tee’d Off ToM Theatre Of Magic (Bly) TotAN Tales of the Arabian Nights TS Pro Pinball: Timeshock! (video pin) TTM Tour The Mansion (TAF) TW Pro Pinball: The Web (video pin) TZ Twilight Zone Met dank aan: Keith Johnson, Kevin Martin, Scott Piehler en ‘Webko’. Http://www.bull.usyd.edu.au/pinball/

AdvertentieEspresse

33


Nieuwe NFV CD-Rom Pinball Pakhuis

Met recht een “pakhuis”: maar dan wel een gigantisch volgepropt pakhuis!! Want wat vind je op deze door André Boot samengestelde CD? Meer dan 3500 afbeeldingen van ruim 1100 flipperkasten (vanaf 1930 tot 2000) van diverse bekende en onbekendere merken, verdeeld over foto’s en flyers: Fabrikant Williams Bally Gottlieb Sega Data east Stern Gameplan Atari Totaal

Kasten 290 314 395 17 29 28 17 9 1099

Flyer 193 156 213 17 25 22 12 7 645

Foto’s 221 259 286 7 27 17 5 5 827

Daarnaast zo’n 145 rulesheets, 290 instuction cards, en 90 prachtige custom made kleuren instructie kaarten, recensies van enkele klassiekers en last but not least flipperlessen (met animaties) voor de gevorderde en beginnende (wedstrijd)speler. Bovendien staan er van de volgende kasten uitgebreide informatie op: No Good Gofers, Medieval Madness, Junkyard, Star Wars Episode One, Revenge from mars, Tales of the Arabian Nights, Monster Bash, Cactus Canyon, Champion Pub, Cirqus Voltaire, NBA Fastbreak, Scared Stiff, Attack from Mars, Safe Cracker, Indiana Jones, The Addams Family en Sharkeys shootout The machine. Deze uitgebreide informatie bevat close-ups, rulesheets, geluiden en soms dot matrix animaties. De informatie op de Cd-rom komt van internet. Je zou dus theoretisch deze info ook van het net kunnen halen. Maar in de praktijk blijkt dat je toch lang aan het zoeken bent, sites opeens verdwenen zijn of de informatie gewoon weg is. Met deze Cd-rom staat al die informatie direct tot je beschikking. Dit voorkomt ergernis en teleurstelling en de info is zonder te moeten inloggen direct opvraagbaar. De cd bevat alle shareware die nodig is om de informatie die op de cd staat te bekijken en te beluisteren. Alles is eenvoudig via een menu te bereiken. Bovendien wordt er een kleine handleiding bij geleverd. Alle flyers en foto’s zijn te zoeken via een uitgebreid zoekprogramma. Dit alles dus op de Pinball Pakhuis Cd-rom, te bestellen bij het secretariaat voor een bedrag van ƒ45,-.

FLIPPERS VAN SCHIPPERS

In- en verkoop, reparatie van flipperkasten. Tevens informatie en onderdelen service. Gespecialiseerd in elektro-mechanische kasten en Bally 1977-1985.

Adv. Schippers 34

Henk Schippers Sportlaan 22 8471 NR Wolvega Tel: 0561-611780 flippersvanschippers@hotmail.com

Adv: Klaar B


jaargang 10 nummer 1

Voorronde Westmaas Afgelopen zondag 11 maart vond er in Westmaas bij Maurice Schouten de eerste voorronde voor het DPO 2001 plaats. Voor de 20 deelnemers waren er 2 DPO finaleplaatsen te winnen. Deze geven dan recht om mee te mogen doen met de finalewedstrijd op de zondag van het DPO in het weekend van 28 en 29 april a.s.

Na een inspeeluurtje werd er met de voorronde begonnen. Iedereen kreeg 2 pogingen per wedstrijdkast waarvan de hoogste score gold. Als je even moest bijkomen van de wedstrijd kon je uitstekend bij pa Schouten terecht: meerdere broodjes hamburger, warm vlees, kroket etc zijn die dag over de “toonbank” gegaan.

De flipperliefhebbers werden welkom geheten door de familie Schouten. In de garage stonden de wedstrijdkasten: Twilight Zone, The Shadow, Revenge from Mars en een Addams Family. Verder in huis stonden nog 3 “recreatiekasten” opgesteld, een Medieval Madness, Star Wars : Episode 1 (Pinball 2000) en een Dracula.

Om 17.00 had iedereen gespeeld en werden de punten per kast bij elkaar verzameld: Plaats 1. 2. 3. 4. 5.

Jurgen van de Peppel Norbert en Agnes hebben de eerste finaleplaatsen voor het DPO verdiend, van harte gefeliciteerd. Namens alle deelnemers en overige bezoekers: familie Schouten hartelijk dank voor deze gezellige en geslaagde middag. Het uitgebreide scoreoverzicht is op de web-page van de NFV te vinden of opvraagbaar bij het secretariaat.

Naam Aantal punten Norbert Broman 14 Agnes Altena 13 Hans Bijsterveld 10 Mark van der Gugten 9 Joska Keunekamp 8 --Sponsor DPO 2001--

Baden in Limburgse Luxe voor een prijs met een zachte “G” Alle kamers met bad of douche en toilet, kleurentelevisie, radio en telefoon. Korting op toegang Thermae-2000. Gratis toegang casino. Gratis parkeren en gebruik van het overdekt hotelzwembad.

Advertentie Park Hotel Rooding

fl. 520,- halfpension per persoon (4 nachten inclusief ontbijtbuffet en 4-gangendiner) fl. 99,- per persoon per nacht (inclusief ontbijtbuffet) Pinballend Nederland OPGELET!!

10% korting!! bij reservering.... (dit blad tonen!) lente 2001, code ‘PINBALL’

Neerhem 68 6301 CJ Valkenburg lb gratis brochure! telefoon: 043-6013241 internet: www.rooding.com e-mail: parkhotel@rooding.com

35


Uit de oude doos…. Aflevering 7: Toppers van Toen: Bally “Dogies” Zo nu en dan besteed ik aandacht aan een kast waaraan ik “gouden herinneringen” heb. Deze keer is dat de “Dogies”, een Bally uit 1968 en een van de eerste machines die ik in mijn eigen exploitatie gebruikte. Vraag de EMliefhebber van nu naar de beste flipperkast uit dat tijdperk en men zal zeggen: “Fireball”. Stel je dezelfde vraag aan exploitanten uit die tijd dan kun je “Dogies” als antwoord verwachten.

De spanning van het spel begint al bij het schieten van de bal: drie lanes waarvan de middelste 100 punten waard is. Raakt de bal eerst een rubberband boven die lanes, dan wordt de waarde 200. Dus: goed schieten, eerst tegen de rubberband en dan door de middelste lane.

Een gecompliceerd stelsel van hekjes maakt het spel leuk. Aan de linkerzijde van het veld kan de bal in een baan worden geschoten. Onder een lightshield door komt de bal terug in een andere baan waarin drie rollovers en drie hekjes. Staat het bovenste hekje open, dan raakt de bal maar één rollover en valt terug in de baan waar hij vanaf de flippers is ingeschoten. Het tweede hekje doet dat na de tweede, het derde natuurlijk na de derde rollover. Er is altijd maar max. één hekje geopend. Welke? Dat wordt bepaald door de rode, witte of groene mushroom bumper. De laatst geraakte bepaalt welk hekje open staat. Nu de grap van “Dogies”: als de bal terug komt in de toevoerbaan, klapt daar een groot hek open die de bal naar links afvoert. Dat is het verlengde van de linkse uitloop van het speelveld… bal kwijt dus. Of niet? Nee, in die baan zit weer een hekje dat opent als de blauwe of gele mushroom bumper is geraakt. Dit hekje sluit onmiddellijk als de bal er langs rolt en geeft hem een zetje naar rechts. Mits goed afgesteld precies in de richting van de rechtse uitloop.

36

Bal toch nog kwijt? Nee, midden op het speelveld is een rollover die een lampje bij een andere rollover activeert die bij de rechtse uitloop is gesitueerd. Rolt de bal over dat knopje (en dat doet-ie bij zijn reis vanaf het vorige hekje) dan opent, ja weer, een gate in de rechtse uitloop. Bal terug naar de schieter. Iedere keer dat de bal links in het hekjes-netwerk wordt geschoten levert dat één “Cactus Juice” punt op, die op een speciale teller voor iedere speler wordt bijgehouden. Een aantal van die punten levert nog een extra vrij spel op.

Het artwork op deze kast is een indrukwekkend stuk werk van Jerry Kelley, toentertijd de vaste tekenaar bij Bally. Een losgebroken kudde stieren raast op de speler af. Deze opvallende tekening leverde de machine de bijnaam “stierenkast” op. Het spelconcept is van Ted Zale, de man die altijd zo veel hekjes en poortjes in zijn ontwerpen stopte. Zo ook bij “Dogies”. Maar liefst zes gates waren in het spel verwerkt. Ook de gekleurde “mushroom bumper”, een paddestoeltje van zo’n 3,5 cm doorsnee die als schietschijf dient, is een handelsmerk van Zale. “Dogies” heeft er vijf. En… ook nog “zipper flippers”, raak de witte mushroom om het gat tussen de flippers te sluiten.

Henk de Jager

Tekenaar Kelley is een eigenzinnig mens. Hij vertelde mij eens dat hij ruzie kreeg met de verkoopleider van Bally, in die tijd Joe Calamare. Kelley had juist “Wiggler” (de kast voor “Dogies”) getekend. Toen de kast na een testserie van 60 stuks in productie ging, gaf Calamare de opdracht de hoofdkleur van de tekening te wijzigen van groen naar paars. Kelley des duivels! “I’m the artist, don’t touch my work, you all don’t even know about it!” waren zijn woorden. Boos of niet, “Wiggler” bleef paars. De wraak kwam in “Dogies”: Kelley gaf locaties op het speelveld vaak namen: “Dogies Canyon” etc. In “Dogies” is aan de rechterkant een poortje aangebracht. De naam? “Sneaky Joe”. Kelley verzekerde mij: “niemand wist wat ik er mee bedoelde, behalve Joe Calamare. Iedere keer dat hij een “Dogies” zag -en dat waren er wat met 3670 stuks productie- wist hij hoe ik over hem dacht!” Ik kan jullie verzekeren: Kelley en Calamare zijn nu gelukkig goede vrienden. Kom je eens een “Dogies” tegen: speel er op en je gaat begrijpen waarom het destijds al een “hot machine” was!


jaargang 10 nummer 1

NK PC-Pinball 2001

Sam Lapian

Inschrijving en deelname Het NK PC-Pinball 2001 begint al dichterbij te komen, nog een maand en dan is het zover! Een uniek evenement voor de fanatieke Pinball-liefhebbers op de computer, en wedijveren met deelnemers/sters van gelijke niveau en als klap op de vuurpijl: Winnaar Alle Categorieën! De games zijn reeds bekend bij de Wedstrijdleiding, om er een te noemen vallend onder de “Microsoft Games” te weten “Cue Ball Wizard” bij de kenners een bekende doch intelligent biljartspel met sublieme surround-geluiden! Probeer hier maar eens jouw naam bij de beste 10 van de highscore-lijst te zetten, maar dan wèl met de “Virtual Pinball”kast van Philips, dat is eens wat anders dan zo’n simpele toetsenbord… wie durft? De andere twee voorrondes-games zijn verschillend van techniek, waarvan een met een scroll-effect (het beeld volgt

dan constant de bal!) en voor de andere game is een goede concentratie en speloverzicht nodig (met typische Starwars piepgeluidjes)! Maar voor de finalisten, de nummers 1 van hun categorie, is er een speciale 3Dgame waar veel speed in voorkomt… een ware verslaving als je er eenmaal aan begint oftewel “No return back”. Een spel waarbij een uurtje spelen veel en veel te kort is. Ondergetekende heeft dit spel eens uitgeprobeerd en ben je eenmaal goed bezig met al een flinke highscore dan ben je zeker 3½ uur verder en dan moet je toch echt een letterlijke pitstop maken! (Jos Verstappen zou er jaloers op worden, dit is een hint!). Dit jaar wordt ook weer voor de inschrijving een maximum van 50 deelnemers/sters aangehouden. Wie het eerst komt eerst maalt, bij wijze van spreken! Indien je na het lezen van dit verhaal een --Sponsor DPO 2001--

beetje in “the mood” bent om mee te doen, schrijf je dan nu in via de NFV website (http://www.pinball.demon.nl) en geef op het DPO-inschrijfformulier aldaar aan dat je (ook) mee wilt doen met het NK PC-PINBALL. Je kunt natuurlijk ook het losse DPOinschrijfformulier bij deze Spinner invullen en opsturen. Maak zo nodig een kopietje voor een flippervriend(in). Alle deelnemers krijgen als het even lukt een week van tevoren per post de wedstrijdreglementen, de te spelen games, tips en de algemene wedstrijdopzet van mij door!!! In ieder geval kun je deze informatie ook al op zaterdag 28 april krijgen in Leusden tijdens de training voor het NK PC-PINBALL. Nadere informatie: Sam Lapian e-mail: S.B.Lapian@hetnet.nl adres: Woodrow Wilsonstraat 45 6836 KK Arnhem

Advertentie Fair Play

37


Twente Open Flipperkampioenschap (TOF) DPO-voorronde TWENTE

WANNEER: zondag 8 april van 11-17 uur WAAR: Denksport Centrum Hengelo ADRES: Kuipersdijk 48 Hengelo (tel. 074 – 2911038) naast FBK-atletiek stadion Minstens 10 flipperkasten zijn beschikbaar (uiteraard op free-play). Toegang is gratis voor NFV-leden. Niet-leden betalen 15 gulden als bijdrage in de kosten. Er zijn enkele finaleplaatsen te verdienen voor het landskampioenschap van eind april in Amersfoort/Leusden (DPO-2001). In ieder geval één finaleplaats voor de beste speler uit de provincie Overijssel. Aanmelding is van belang. Als je wilt meedoen met het deze DPOvoorronde in Twente geef je dan op bij Edwin Wolkorte e-mail: edwin@wolkorte.nl of via een briefkaartje aan: Thijs Borgman De Voskamp 1 7552 GD Hengelo tel: 074-243 5470 Vermeld wel even je nieuwe NFVlidnummer (zie de adressticker van deze Spinner).

LET OP: We zijn nog op zoek naar 2 flipperkasten voor deze TWENTSE DPOvoorronde. Heb je een kast beschikbaar (moet wel technisch perfect in orde zijn uiteraard) voor 8 april dag geef het dan even door aan Edwin Wolkorte. Vervoer van jouw kast kan indien nodig door de NFV worden geregeld.

DAMES EN HEREN FLIPPERAARS VAN NEDERLAND: HET IS TIJD VOOR TWENTE

ROUTEBESCHRIJVING Als u per openbaarvervoer reist, kunt er voor kiezen om vanaf het NS-station naar het Denksportcentrum te wandelen (ruim 20 minuten) of de bus richting Enschede/Glanerbrug te nemen (lijn 3). De bus vertrekt 2 minuten over het halve uur en 2 minuten over het hele uur. Na circa 2 minuten uitstappen bij halte Haverstraat. Het is dan nog zo’n 5 minuten lopen. Vanaf de halte Haverstraat loopt u 200 meter door en slaat dan bij de stoplichten rechtsaf. U bent dan op de Kuipersdijk. Na 150 meter de spoorweg oversteken, bij Eshuis Bouwmaterialen linksaf slaan en U bent ter plekke. Per auto kunt het beste de afslag Hengelo-Zuid nemen. Nadat u Hollandse signaalapparaten bent gepasseerd gaat u bij de eerste stoplichten rechtsaf. U rijdt dan op de Breemarsweg. Deze weg gaat na 1,5 km over in de Kuipersdijk. U kunt de borden FBK-stadion volgen. Het Denksportcentrum ligt daar pal naast.

Excuses aan onze nieuwe leden Bestuur NFV

(vanaf najaar 2000)

Door een fout van ons bij de verzending van de laatste nieuwsbrief (eind februari ) is per ongeluk een acceptgirokaart gestuurd aan enkele nieuwe leden die in de afgelopen maanden hun contributie 38

voor dit jaar al hadden betaald. Onze excuses voor dit ongemak. Alle nieuwe leden die door onze fout onterecht een betalingsverzoek hebben, ontvangen (op

verzoek) tijdens het DPO-2001 van eind april een extra gratis lot voor de grote NFV sponsorloterij! Af te halen (tot zondagmiddag 13.00 uur) bij de NFV-stand tijdens het jubileum DPO in Hotel Leusden.


jaargang 10 nummer 1 --Sponsor DPO 2001--

Advertentie afas

39


Van duurrecord tot wereldkampioenschap Andreas Philipp In het kader van het 10-jarig bestaan van de NFV heeft de heer Arens mij gevraagd om een verhaal te schrijven voor de Spinner over de flipperactiviteiten van Fair Play Centers. Ondanks dat er nu om bedrijfseconomische redenen zo goed als geen flippers meer te vinden zijn in de 35 vestigingen van Fair Play Centers, had het bedrijf altijd veel aandacht voor deze behendigheidsau-tomaat. Fair Play Centers organiseerde zelf een groot aantal activiteiten rondom het flipperen of nam deel aan of ondersteunde nadrukkelijk de activiteiten van onder andere de Nederlandse Flipper Vereniging. Hoe is het eigenlijk allemaal begonnen en hoe staan de zaken nu? In 1989 organiseerde Fair Play Centers BV haar eerste grote flipperspektakel: een poging om het Nederlands-Belgische duurrecord flipperen te verbeteren. Na enkele weken van voorbereiding was het op 23 november om half vijf ’s morgens dan zover. De zes flipperfanaten die zich hadden opgegeven begonnen toen in het Fair Play Center aan de Stationsstraat te Maastricht aan hun eigen “vierdaagse”. Het zestal probeerde het Nederlands-Belgische duurrecord van 111 uur en 10 minuten om ten minste één uur te verbeteren. Hiermee zouden zij de begeerde vermelding in het “Guiness book of records” en een reis naar de VS in de wacht slepen. Naast de zes deelnemers vormden 20 juryleden, coaches, verzorgers, wedstrijdleiders, masseur, arts, catering en personeel van Fair Play de bemanning van dit evenement. De belangstelling van het publiek was groot en alleen al hierdoor was er duidelijk sprake van een succes. Helaas moest de laatste deelnemer na bijna 75 uur de kogel in het magazijn laten. Het was desondanks een geweldige prestatie, het afzien was duidelijk af te lezen. Wereldkampioenschap Deze poging om het duurrecord flipperen te verbreken was het startsein

40

Hoofd Communicatie Janshen-Hahnraths Group / Fair Play Centers voor een reeks flipperevenementen bij kampioenschappen stuurde Fair Play Fair Play Centers. Er volgden enkele Centers als sponsor, een afvaardiging landelijke flipperkampioenschappen, naar dit grootse flipperspektakel. De die een flinke portie publiciteit voor winnaars uit de verschillende categoFair Play Centers opleverde en ervoor rieën, waaronder Nederlanders en Franzorgden dat flipperen gedurende een sen, trokken deze keer goed voorbereid aantal jaren aan populariteit won. Bij ten strijde. En ja hoor… het onvereen van de laatste kampioenschappen wachte gebeurde: een Nederlander werd van Fair Play was opnieuw een reis naar wereldkampioen! de VS te winnen. Deze keer een trip naar Las Vegas om aan het aldaar gehouden Ik had gedurende de wedstrijddagen wereldkampioenschap flipperen deel te regelmatig contact met Guus Arens, die nemen. Fair Play stuurde toen voor het het team begeleidde. Toen hij mij opeerst een Nederlandse afvaardiging naar eens belde: “Albert Nomden zit in de deze wereldkampioenschappen. Een finale”, heb ik er meteen voor gezorgd spannende gebeurtenis voor zowel de dat de nodige persberichten werden deelnemers als voor het bedrijf zelf. voorbereid en dat de pers al op de hoogte werd gebracht van dit unieke feit. Winnen of verliezen. Vol spanning wachtte ik op het verlossende telefoontje. “Yes. Albert is wereldkampioen”. Dezelfde nacht nog werden de persberichten verzonden, wat de volgende dag voor enorme mediabelangstelling zorgde.

Stel je eens voor….. Geheel verpakt in een unieke sportoutfit voorzien van grote opdruk “Fair Play Centers Dutch Pinball Team” en vol spanningen en verwachtingen toonde deze flipperafvaardiging grote mate van sportief gedrag en teamgeest. De Amerikanen waren vol lof, getuige een extra prijs – een soort eervolle vermelding – die dit team verdiend had. Helaas waren hun flipperprestaties nog niet goed genoeg om in de VS in te prijzen te vallen. Een ding was echter zeker: “they had the time of their life’s!” En daar waren wij als bedrijf bijzonder trots op. Nederlandse wereldkampioen Enkele jaren later gingen opnieuw enkele Nederlanders naar Las Vegas om de Amerikanen deze keer een poepje te laten ruiken van “the pinball power”. Naar aanleiding van de door de NFV georganiseerde Europese flipper-

Dat was de kroon op al onze flipperactiviteiten. Tevreden kijk ik dan ook terug op onze “flipperhistorie”. Zowel op de evenementen die we zelf hebben georganiseerd als op de NFV-evenementen waaraan we als sponsor en soms ook medeorganisator hebben deelgenomen. Game over Helaas is de laatste jaren de belangstelling voor het flipperen behoorlijk teruggelopen. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd (enkele uitzonderingen daargelaten). Zo erg, dat zelfs de nummer 1 flipperfabrikant Williams zijn deuren ging sluiten. Janshen-Hahnraths Group, het concern waar Fair Play Centers deel van uitmaakt, is op dit moment nog de enige flipperimporteur van Nederland voor het enige nog overgebleven flippermerk “Stern”. Op steeds minder plaatsen kom je dan ook flippers tegen. De tegenvallende omzetcijfers in de exploitatie zijn hier uiteraard debet aan. Het is een vicieuze cirkel. Geen exploitatieopbrengsten, geen flipperexploitatie. Geen flipperexploitatie, geen (nieuwe) doelgroepen en geen flip-


jaargang jaargang10 9 nummer nummer31 perverkopen. Geen flipperverkopen, geen flipperproductie. Einde verhaal. Of het nu ligt aan de Nintendo’s en PlayStations, de flipperfabrikanten die niet echt boeiende flipperconcepten wisten te produceren voor nieuwe doelgroepen (ook al was het Pinball 2000concept een goede aanzet), de hoge productiekosten of de storingsgevoeligheid van flippers. Niemand zal het echt komen te weten. Fair Play Centers BV heeft, onder andere om bovenstaande redenen, uiteindelijk ook moeten besluiten om haar flipperexploitatie in de centers te staken (enkele uitzonderingen daargelaten). Daarnaast bleek uit eigen onderzoek dat de exploitatie van behendigheids- en amusementsspellen qua doelgroep vaak niet goed samenging met de exploitatie van kansspelautomaten. Ook eisten veel gemeentes een monocultuur. Kortom, geen behendigheidsautomaten meer in amusementscentra. Op dit moment komt er nog bij dat de speelautomatenbranche, naar aanleiding van de nieuwe Wet op de Kanspelen van

vorig jaar juni en de invoering van de euro volgend jaar, te maken heeft met een groot aantal veranderingen die flinke investeringen met zich meebrengen. Prioriteiten moet gesteld worden en dan valt een flipper al heel gauw af.

Wij zijn als bedrijf, ondanks alles, toch een beetje trots, dat we mede aan de wieg hebben gestaan van de NFV en door de jaren heen ons steentje hebben kunnen bijdragen bij de organisatie van veel activiteiten.

Veel amusementscentra plaatsen nu de nieuw toegestane meerspelers (bijv. een automatische roulettespel voor tien spelers). Dat zijn grote apparaten die veel plaats in beslag nemen en waarbij de ondernemer diep in de geldbuidel moet tasten.

Helaas is het voor ons zakelijk niet meer verantwoord om de vereniging nog op grote schaal te steunen, maar we hopen dat dit geweldige initiatief voor de liefhebbers van het spel met de zilveren kogel hoe dan ook blijft bestaan. Wie weet komen er ooit weer betere flippertijden.

En dan komen de euro en de “nieuwe wet automaten”… alle automaten in Nederland moeten worden aangepast aan de euro en nieuwe wettelijke regels. Je kunt je voorstellen dat dit een ongelofelijke klus is en dat een flipper niet bepaald het eerste is waar men aan denkt. Ondanks dat ik als ondernemer dit spel een warm hart toedraag.

Ik wens de NFV in elk geval veel succes met de organisatie van de jubileumeditie van het DPO in Amersfoort. Andreas Philipp Kerkrade, 19 maart 2001

Het is jammer dat de Nederlandse Flippervereniging onder deze omstandigheden haar 10-jarig jubileum moet vieren. Tenslotte is het een perfect initiatief, met een behoorlijk aantal leden (en nog steeds groeiend, zoals ik heb begrepen).

CHAMPION PUB ROADSHOW GUNS EN ROSES STARGATE

1998 1994 1994 1995

Foto uit 1992, Fair Play NK

FL FL FL FL

4750,00 Aanbieding 2750,00 1750,00 Aanbieding 1995,00

NIEUW IN DE VERKOOP:

VIDEOGAMES NOVA compact NEOGEO MACHINES. Deze machines zijn uitgevoerd met NEOGEO 2 slot. INCL 2 SPELLEN SUPERPRIJS FL 495,00

Advertentie Pinball Palace

Onderdelen?? KIJK NU SNEL OP WWW.FLIPPERKAST.NL voor de goedkoopste onderdelen ON-LINE. De meest bruikbare onderdelen voor de laagste prijs. Rubbers, Lampjes enz,. Prijsvraag: Kijk ook op de site bij de prijsvraag en doe mee. Elke maand worden er leuke prijzen weggegeven.

41


NFV Kerngroepleden Flipperen is je hobby, variërend van je favoriete bezigheid tot je ultieme passie. En niet alleen het flipperen maar ook alles erom heen, de laatste ontwikkelingen, techniek, internet, zolang het maar met flipperen te maken heeft! Spreekt je dat aan, begint je flipperbloed al te kriebelen? Dan biedt de NFV je de mogelijkheid om vooraan te staan en je kennis te vergroten op het gebied van nieuwe ideeën, technieken en natuurlijk de NFV zelf. Want, met 10 jaar en meer dan 800 leden hebben we behoefte aan mensen die creatief willen zijn met hun specialisme en enthousiast zijn om hun specialisme uit te bouwen en dit met andere flipperliefhebbers willen delen. Iedereen heeft zijn eigen specialisme, vandaar dat we van start gaan met verschillende kerngroepen. Jouw specialisme vindt een plaats binnen één of meerdere groepen. Samen met andere groepsleden deel je de aanwezige kennis en ga je op zoek naar nieuwe ideeën en activiteiten om deze dan aan andere geïnteresseerde leden van de NFV aan te bieden. Je leert zo jouw specialisme uit te breiden, krijgt als eerste het nieuws op jouw gebied te horen en het geeft veel voldoening als je met jouw kennis en kunde andere NFV-ers kan helpen. Uiteraard ondersteund door de NFV-ers die nu de NFV maken tot wat ze is, we hebben niet voor niets 10 jaar ervaring!

42

Jurgen van de Peppel

Hieronder vind je een beschrijving van de diverse groepen. Deze omschrijving is uitgebreid en wellicht heb je niet overal zin in. Bijvoorbeeld je hebt wel technische kennis en wil wel op locatie kasten repareren maar je bent niet zo’n schrijver. Of omgekeerd natuurlijk. Of je wilt nou niet direct evenementen organiseren maar wel helpen bij het uitvoeren van de diverse evenementenplannen.

Evenementen: Hier ga je diverse evenementen ontwikkelen en (mee helpen) organiseren. Dit kan zowel op regionaal als landelijk niveau met als voorbeelden het coördineren van NFV Steunpuntdagen, voorrondes voor een DPO, losse evenementen en het DPO zelf. Onderdeel van een evenement kan een wedstrijd zijn, dit kan dan in overleg met de wedstrijdgroep gepland worden.

Dat kan. En als we weten wat JOUW specialisme is dan vullen we dat aan met het specialisme van iemand anders zodat we een groep krijgen waarin we het totaal weer terug vinden. In welke groep kan je JOUW specialisme terugvinden?

Kenmerken evenementen-kerngroeplid: Communicatief, planner, “kar-trekker”, initiatiefrijk, beschikbaar tijdens evenementen

-

Techniek Evenementen Wedstrijd Media NFV Algemeen

Techniek: Alles met betrekking tot de technische kant van het flipperen. Aanspreekpunt tijdens evenementen of als leden met technische vragen zitten. Kan ook (tegen vergoeding) in het land op locatie gaan indien een lid een defecte kast heeft, dit wordt dan onderling geregeld. Verder zorgt deze groep voor technische stukjes in de Spinner, kan ondersteunend zijn aan de huidige technische commissie en zorgt voor technische ondersteuning tijdens de evenementen. Kenmerken techniek-kerngroeplid: Ervaring en affiniteit met flippertechniek. Eventueel aangevuld met schrijfervaring en ervaring in het begrijpelijk maken van flippertechniek voor niet-technische leden.

Wedstrijd: Deze groep houdt zich bezig met het organiseren van wedstrijden; dit kunnen zelfstandige activiteiten zijn (zoals voorrondes voor een DPO, het HTKflipperproject) of het kan onderdeel van de diverse evenementen uitmaken. Verdere kan je reeds bestaande wedstrijden (bv tijdens evenementen de diverse subspelletjes, de hoofdwedstrijd) opzetten en nieuwe wedstijdvormen bedenken en organiseren. Kenmerken wedstrijd-kerngroeplid: Accuraat, creatief, communicatief. Media NFV: Je bent een echte nieuws-speurder? Dan is deze groep iets voor jou! Deze groep heeft tot doel inhoudelijke bijdragen te leveren aan de diverse media van de NFV zoals: Spinner/Nieuwsbrief/Internet/ HomePage Dit kan door het schrijven van artikelen of door bijvoorbeeld door het signaleren van pinball nieuws op internet en dit in leesbare vorm aanleveren aan de coördinator van deze groep die voor plaatsing zorgt. Voor het homepage/internet gedeelte geldt dat kennis van het maken en aanpassen van internetpagina niet noodzakelijk is maar het kan in de toekomst handig zijn.


jaargang 10 nummer 1 Kenmerken media-kerngoeplid: Nieuws-speurder, leesbaar kunnen schrijven, affiniteit met het opmaken van tekst. Additioneel: kennis van bouwen van homepages. Algemeen: Je hebt geen specifieke kennis of kunde die in een bovenstaande groep past? Maar je vindt het leuk om mee te doen als kerngroeplid? Je kan positieve kritiek geven en je kan een eerste opzet maken voor verbetering? Dan is deze groep iets voor jou! Je kan hier je creativiteit kwijt op elk gebied. Afhankelijk van het idee wat je hebt kan je contact opnemen met de coördinator van de groep waar het idee in thuis hoort en zo een eerste opzet maken. Kenmerken algemeen-kerngroeplid: Positief-kritisch, communicatief, initiatiefrijk, brede flipper- en NFVinteresse.

En mocht je nou niet aan een kerngroep willen deelnemen maar toch iets voor de NFV willen betekenen, vul dan het hokje “andere hulp” op het inschrijfformulier in en laat ons weten waarmee je ons kan helpen. Bijvoorbeeld als hulp tijdens een evenement. Of je hebt een grootrijbewijs. Of je of jouw bedrijf heeft een grote bestelauto/vrachtauto die we tijdens evenementen kunnen gebruiken. Of je bent illustrator en je kan de Spinner verfraaien met je illustraties. Of, of, of, of.. etc…

!!DOEN!! Doe jezelf en anderen een plezier, vul het inschrijfformulier wat je bij deze Spinner vindt in en stuur het voor 1 mei 2001 op naar het secretariaat. Uiteraard kun je daar ook terecht voor al je andere ideeën, vragen etc.

Unieke NFV jubileum T-SHIRTS Bestel nu en haal je bestelling af tijdens het DPO van eind april in Amersfoort.

V W

VJ

VM VUK W/L W?D WChS WCS

WCS WD Wms WOW WPC WW WW WW XB XF

PIN-ABC

Vacation Jackpot (from WW) Video Mode Vertical Up-Kicker When Lit Who ? Dunnit World Championship Soccer (Gottlieb) World Championship Soccer World Cup Soccer Who ? Dunnit Williams Term for added (extra) ball in add-a-ball games Williams Pinball Controller Waterworld Whirlwind Whitewater eXtra Ball X Files

X

Met dank aan: Keith Johnson, Kevin Martin, Scott Piehler en ‘Webko’. Http://www.bull.usyd.edu.au/pinball/

--Sponsor DPO 2001--

Voor het grote flipperevenement van eind april laten we weer een beperkt aantal mooie T-shirts (met de bekende diepblauwe kleur) bedrukken met het NFVlogo op de voorkant en achterop de tekst DUTCH PINBALL TEAM. Bestel / reserveer nu alvast je eigen unieke exemplaar bij het secretariaat in Cuyk. Geef duidelijk het aantal en de gewenste maat op. Leverbaar in de 5-maten M/L/XL/ XXL en supermaat XXXL Dit unieke NFV T-shirt kost voor leden fl. 25,- gulden. Af te halen tijdens het DPO.

AdvertentieCaledon SRC Caledon Business Technologies B.V. Tel: +31 (0)229-240544 Fax: +31 (0)229-243284 e-mail: Helen.Verbeek@SRC-Caledon.com www.src-caledon.com 43


Scherp beeld voor een wazige prijs

Eric Bartels

Een tijd geleden werd ik gevraagd of ik telefoon ‘consulten’ wilden geven samen met Gert Jan ‘Fris uit Leeuwarden. Nou, dat heb ik geweten! Nu krijg ik in mijn dagelijks werk al vreemde dingen naar mijn hoofd geslingerd maar vanuit deze hoek was het nog een graad erger. De meeste vragen zijn dan ook wel snel beantwoord, omdat het vaak gaat om problemen die te maken hebben met gebruiksproblemen. “Hoe krijg ik het raam uit mijn flipper?” en “Waarom ligt er een reserve bal in een ijzeren goot links in het kabinet?” Maar er zijn er ook een paar waar ik mijn hoofd even over mag breken. Eén daarvan was iemand die een Judge Dredd had. Hij kon mij vertellen dat al zijn animaties in het display achter tralies gebeurde!. Dit bleek na een paar testjes al gauw een slechte verbinding te zijn in de lintkabels. Daar heb ik dan ook gelijk even een artikel over geschreven. (Zie spinner 3-99, red.)

Een andere vraag was van iemand die een uitgebrande flipperspoel had en vroeg of ik er één voor hem had, waar ik dan ook gelijk kon op antwoorden dat ik die niet heb omdat ik ze altijd weggooi als ze verbrand zijn. Met dank aan H. De ergste zijn van de heer Maurice S. (ja, jij!). “Ik heb een dokter Who en die ziet alleen bij Super Jackpot de meest rechter opto in het mini playfield niet, maar deze werkt in de test en tijdens gewone jackpots wel, wat is daar de oplossing van?”

44

Pfffffft....., wat moet je ermee? Gewoon niet zo goed spelen zodat je ook maar één jackpot haalt! Of deze dan: “Ik heb twee Twilight zone’s en de ene laat tijdens een bepaald spelmoment andere flashers oplichten dan de andere TZ maar tijdens de testen in de flasher test zijn ze wel gelijk”. Nou dat was een makkie: flikker er één het raam uit, dan hou je er één over, dan zie je het probleem niet meer!

Een mindere ervaring was van een echtpaar uit Amsterdam. Nadat ze een flipper gekocht hadden bij een kennis (nu ex-kennis) bleek na een aantal maanden het display niet echt fris meer te zijn. Goede raad is duur en een display ook dus besloten ze om voor veel geld toch een nieuwe Dot te kopen. Deze gaf een lekker strak plaatje, lekker fel ook, maar na een paar maanden deed deze nieuwe aanwinst ook vreemde dingen: hij brandde nogal snel in. Door de telefoon heen met wat aanwijzingen kon ik concluderen dat met een trucje het vorige rotte display kunstmatig wat opgepept was, waardoor het leek of alles in orde was met de kast.

En over dit onderwerp zal ik dan ook even wat melden. Deze is ook wel leuk (met dank aan Jan): “Mijn flipper start op en zegt dat ie slecht aangesloten is” Huh?????? Hij had alle stekkers al nagelopen en het energiebedrijf gebeld of de 220 uit zijn meterkast wel 220 was. Bleek het na wat door te vragen om een Lethal Weapon 3 te gaan. Deze machine geeft gelijk tijdens het opstarten van de geluids print een zin door de speakers die onverstaanbaar is. Men dacht dat het ‘bad connected’ was wat men hoorde. De kast was dus 100% in orde. De heer J. van de Peppel kan er ook wat van: “Ik sta nu bij de kast van Ciske en de kamer staat blauw van de rook wat is hier de oorzaak van?” Nou gewoon brand! Meer niet en niet minder ook. Na een telefoonrekening van enkele dubbeltjes en een zekering kon Ciske weer spelen op zijn troetelkind en kon J. Peppel, hangend uit het raam snakkend naar frisse lucht, weer opgelucht ademhalen. DAT KOST JE DAN 3 TOSTIES, J.P.!!

Dot matrix displays gaan na een aantal jaren vervagen. De teksten en plaatjes krijgen vlekken en het display begint donker te worden. Dit komt omdat het gas op begint te raken. Een display bestaat simpel gezegd uit twee platen glas op elkaar met van alles ertussen die rondom afgedicht zijn met een bepaalde pasta. Deze worden gevuld met gas. Dit gas ‘lekt’ in de loop van jaren weg waardoor het steeds moeilijker wordt voor het display om een scherp plaatje te laten zien.Door de spanning op het display aanzienlijk te verhogen kan je met minder gas toch nog een hoge lichtopbrengst krijgen waardoor het lijkt of het display het weer goed doet. Er komt dan dus een probleem als je er een nieuw display in doet. In die situatie is er dan genoeg gas en wordt het display dus te heet van binnen. Kortom: een hoop ellende dus.


jaargang 10 nummer 1

Het display wordt gevoed met 3 spanningen +62 Volt, -125 V en -113 V Wat nu geflikt wordt is de +62 V verhogen naar +82 V door de zenerdiode D3 op het display driver bord te vervangen voor een 82 V zener (kosten +/- 1 gulden). Dit kan bij Bally/Williams en bij Data East/Sega/Stern en bij Gotlieb. Bij Data East wordt D9 68 Volt op de voedingprint vervangen. Je zou hier bij de aanschaf van een flipper op moeten letten maar in de praktijk komt er niets van omdat het vaak alleen met meten boven tafel komt. Het wordt in de meeste gevallen ook niet echt gewaardeerd dat je met een universeel meter een flipper bestookt voordat je hem gaat kopen. En vaak is achteraf garantie al verlopen als je de poten nog in je handen hebt tijdens het afbreken.

Ooit kwam er eens een telefoontje van een ‘liefhebber’ die een vraagje wilde stellen. Na de 7de vraag over de 4e kast vroeg ik maar even hoeveel kasten er stonden en hoeveel het er deden. Dit bleken 12 kasten te zijn waarvan er maar één het behoorlijk deed. Ik heb hem toch maar even vriendelijk verwezen naar een van de vorige eigenaars, omdat dit een partij sloop flippers betrof. Wat ook altijd hoog in mijn top 10 staat zijn de mensen die op willekeurige tijden bellen en het liefst onder etenstijd of ‘s avonds rond een uur of elf. ”Mag ik even storen, ik heb en probleem”. Ook die vertel ik dat ik ook een probleem heb, maar dan niet met een flipper. De meeste problemen waarvoor gebeld wordt zijn vaak problemen met opto’s. De opto’s in het speelveld en in de through gate willen nog wel eens de geest geven. Meestal is het de IR-zender (infra-rood, red.) en kan deze na wat tips al snel zelf door de mensen vervangen worden.

Over het algemeen valt het dus wel mee en kan men na een paar tips snel op weg geholpen worden. Voor degene die denken dat we altijd met kant en klare oplossingen komen kan ik alleen melden dat we geen cursus van Jomanda gevolgd hebben en het dus moeilijk is om door de telefoon te zien wat er aan een flipper mankeert. Ach, een monteur is ook maar een mens. Maar niet elk mens is een monteur! Eric Bartels Voor de echte liefhebbers: mijn email is veranderd naar comrep@wanadoo.nl

Deze wereld zit vol met handelaren die ooit eens een vastzittende bal los hebben gehaald uit een flipper en zich gelijk monteur noemen of nog erger “NFV- erkend” Daar moet wel narigheid van komen. --Sponsor DPO 2001--

Advertentie Remotall

45


Oproep! Het lijkt wel of iedereen zich alleen maar bezighoudt met de laatste flipperkasten, die in mijn ogen zeker niet de mooiste zijn. Ik lees in de Spinner òf over de nieuwste flippers òf over de oude mechanische kasten met belletjes. Ikzelf vind de elektronische kasten van eind jaren zeventig / begin jaren tachtig het mooist. Ik heb er in een eerdere Spinner (jaargang 3 nummer 2) al uitgebreid één beschreven die ik toen had. Ik heb nu slechts een Fireball. Ik bedoel hiermee te zeggen zijn er ook leden die die jaren zeventig/tachtig kasten ook mooi vinden of ben ik de enige? Richard Heidinga Laat de stukjes maar komen!! (red.)

Antwoord hiernaast. --Sponsor DPO 2001--

Fun 4 You

Amusement

KAPELWEG 42, 3818 BR AMERSFOORT Telefoon:033 463 22 13 Telefax: 033 463 22 48 Mobiel 06 26 92 69 70 & 06 22 48 58 44

 Altijd 100% gereviseerde flipperkasten  Steeds wisselende voorraad  Vrijblijvend advies  Goede service  Uitsluitend volgens afspraak

Advertentie Fun 4 You

46

Showroom bezoeken? Bel 033-463 22 13 of e-mail ajansen@hacom.nl voor een afspraak! Bezoek ook onze uitgebreide websites: www.pinball.nl www.fun4you.nl www.flipperkasten.nl

Oplossing: Nip-It

Richard Heidinga maakte deze leuke cartoon. Een beetje flipperkenner weet direct op welke kast deze drie personen spelen.


jaargang 10 nummer 1

47


Spinne web

Deel 2

Thijs Borgman

Hi Pinball fellows,

Website 1

Welkom weer bij: PinneWeb. De internetrubriek van de Spinner.

Titel: Shoot M Again URL: http://www.shootmagain.nl http://www.shootmagain.nl/romlib/romlib.htm Taal: Nederlands Webmaster: Hans en Suzanne Balk. Onderwerp: Pinball Algemeen, Verzamel site. Gemiddeld aantal bezoekers per dag: onbekend Omschrijving: Shoot M Again is een grote website met veel bruikbare informatie voor Pinball-lovers.

Hier worden elke Spinner twee Pinball websites belicht die op de centrale website, de Pinball Startpagina, staan. Welke websites komen aan bod? In principe komen originele, mooie, degelijke websites aan bod die natuurlijk te maken hebben met Pinball. Daarom staan ze ook op het centrale Pinball bijeenkomstpunt, de Pinball Startpagina! Bij iedere website die wordt belicht staat een beschrijving, leuke dingen die je kunt doen, de informatie die je daar kunt vinden, etc. Als u een website wilt bezoeken, typt u het adres dat erbij staat in uw internet browser, maar u kunt er natuurlijk ook via de Pinball Startpagina komen (http://pinball.pagina.nl)

Zoals een complete EM-reparatiegids die boordevol informatie staat om je geliefde EM flipper te repareren. Met duidelijke foto’s en handige schema’s wordt uitgelegd wat je het beste kunt doen en hoe je dat het beste kunt aanpakken. De gids is volledig in het Nederlands vertaald. De gids behandelt onderwerpen zoals: “Het benodigde gereedschap”, “onderdelen die je bij de hand moet hebben”, “contacten nakijken”, “veel voorkomende fouten”, “schoonmaken en in de was zetten”. Maar dit was slechts een kleine greep uit de onderwerpen. Ook heeft Shoot M Again een goede ‘Owners List’ van de Star Trek: The Next Generation. Als je een ST-TNG hebt, kun je je bij de list aanmelden. Verder wordt er alles verteld over het regionale steunpunt van de NFV, Arnhem. Maar Shoot M Again heeft nog meer! Zie daarvoor Bijzonderheden. Bijzonderheden: Shoot M Again heeft een complete ROMbibliotheek, het zogenaamde ROM-library met ROM images. Daarin staan erg veel Rom’s van verschillende merken en type flipperkasten. Je kunt gratis een afbeelding krijgen via e-mail. De vormgeving van Shoot M Again ziet er erg professioneel uit en de site laadt snel. Ten slotte kunt u nog bij ‘Meer sites’ kijken voor andere goede websites op het internet en daarvan komen er vast nog wel meerdere van bij PinneWeb.

48


jaargang 10 nummer 1 Website 2 Titel: PINBALL, A look into the Pinball Design World. URL: http://www.core77.com/reactor/pinball/ Taal: Engels Webmaster: John Adam Popadiuk (designer van o.a. Theatre of Magic, Tales of the Arabian Nights, Cirquis Voltaire) Onderwerp: De design wereld geschetst. Gemiddeld aantal bezoekers per dag: onbekend Omschrijving: Deze website is gemaakt door meneer Popadiuk zelf, het gaat voornamelijk over the ToM en de TotAN. Verder worden de designers van vroeger beschreven, de geschiedenis van het ont werpen, de basisconcepten en meer. Er zijn hele interessante dingen te vinden, zoals de schematische ontwerptekening van The Trunk van de ToM. Bijzonderheden:

Er is o.a. een rubriek gewijd aan een aantal patenten op flipperkasten. Hè, daâ&#x20AC;&#x2122;s nou jammer voor Stern. Verder nog een foto van Popadiuk zelf.

Pinball Startpagina nieuws -Stijging van het bezoekers aantal. Nu gemiddeld 230 bezoekers per dag! -Leuke discussies op het prikbord. Ik hoop dat u veel plezier heeft gehad met deze internet rubriek: PinneWeb. Als u uw reactie op deze rubriek kwijt wilt, kunt u die altijd mailen naar: pinball@pagina.nl Ook voor vragen, wat u maar wilt. Weer tot de volgende Spinner!

49


Spinnertjes

Spinnertjes zijn gratis voor leden. Vermeld bij voorkeur ook woonplaats en vraag-/richtprijs. Alleen niet-commerciële advertenties worden geplaatst. Voor commerciële of 'bulk' advertenties (>3 kasten), gelden de vóór in het blad genoemde advertentie tarieven.

Te Koop STIFF MOOIE SCARED we Boney flippers en crate eu Voorzien van ni ual. Kan eventueel bezorgd an sticker; incl. m ijs fl. 3750,- Eventueel ook pr worden. Vraag ing indien nodig) tegen al ruilen (+ bijbet N, CV, RfM. A ToM, AfM, Tot n Os Litoijen 0412-481070 va 13 maart Peter

JUDGE DREDD Mooie kast, geheel gereviseerd!! Alle plastics heel!!! fl. 1550,25 maart Wouter Schuerink Driebergen 0343-520532 / 06-53991903

DR. WHO Kast is in nieuwstaat. Technisch 100% compleet met manual. fl. 1400,- (eventueel ruilen tegen gelijkwaardige flipperkast) INDEPENDENT DAY In nieuwstaat verkerend. Technische 100% compleet met manual. fl. 1600,- (eventueel ruilen tegen gelijkwaardige kast). 24 maart Martin Schaaf 0164-266988 ERATION E NEXT GEN en 100% STAR TREK: TH e kast is volledig nagekeken D . k. fl. 2950 Williams 1993 rgen is mogelij aas 06-51823179 zo be is hu T . de in or Westm rice Schouten 24 maart Mau

iginele AN DEMOLITION M e kast is in goede staat met or lade ld .D Williams 1994 ft wel aan de voorzijde een ge ee H g. in handleid 00 78113 aal extra. fl. 15 van roestvrij-st n Tartwijk Schijndel 073-54 va 24 maart Peter

DRIE MAAL No Fear i.g.st. hfl 2450,Addams Family i.z.g.st hfl 2995,The Shadow i.z.g.st hfl 2150,Paul Wijnants, Spaubeek (Limburg) Tel. 046 - 443 4318 na 18 uur GSM: 06-543 15838

FISH TALES Williams 1992 .M boven op. Hij w ooie flipperkast, er zit een be or w worden. fl. 15 dt gereviseerd en kan eventu egende vis 50 eel bezorgd 8 maart Huub Glaudemans H ilvarenbeek 06 -55994061 COMET Williams 1985 . Mooie flipperk Hij wordt gere ast. viseerd en kan eventueel bezorgd w orden. fl. 795 8 maart Huub Glaudemans Hilvarenbeek 06-55994061 AZTEC Williams 1976 .M veld heel netjes ooie kast. Kopruit onbescha di .W mogelijk. fl. 70 erkend te zien en bezorgen gd en speelin overleg 0 8 maart Rolan d Rozenveld N umansdorp 01 86-655689

FOUR MILLION n B.C t. Of ruilen tege aa st e ed EPISODE 1 go er B ally, 1971. Moo . 6950 1, in ze . fl de so t. pi as E rk s pe ar ip W e fl tar mooie kopruit ie kast. Goed speelveld (eng Pinball 2000 S re mooie recent 6010188 de an els) (d of ss ne 3ad Kast is technisc uits). Een paar kleine storinkj , een Medieval M rens Valkenburg a/d Geul 04 es. h vo lk omen complee sA RIVER BOAT t. fl. 700 18 maart Guu Williams 1964 . Mooie kast, ns a’s. fl. 800 m he sc f ie us pele cl H eel nostalgisch 1987 in t ui t as BIG GUNS rk met erg ouderw r / opdrukker. pe ip fl e nd 4 ke 19 er P 19 w aar kleine storin et eer 06-245 Mooie, prima kjes. Kast is te se bumpercaps. mmel Zoeterm ro T V ch e er nisch complee en ko R op rt ga aa at wat aan het 14 m t. hart. fl. 1000 8 maart Arjan van de Griend Spaarndam 02 5490331, 06-5 33917355 n ging aa di ha sc be n ee MS 1996). G SCARED STIFF Stiff (Midway/W plastics in zeer goede staat. d re ca TIME MACHINE S ie oo M en peelveld, ramps ele manual. fl. 4250 S p. ko D ata East 1988. of dy in bo Zeer mooie flip flippers en orig Breugel 0499-460112 y ne bo f w perk ie or us dt gereviseerd cl In Son en af ra en kan eventuee ast met neonverlichting. Hij G de ph te S 8 rt m aa l be aa m rt Huub Glaud 11 emans Hilvare zorgd worden. fl. 995 nbeek 06-55994 061 50 STAR WARS


jaargang 10 nummer 1

TE RUIL: Pinball magic 1995 capcom, kast is in zeer goede staat wil deze ruilen voor andere in goede staat zijnde flipperkast. 24 maart Patrick van der Will Rotterdam 010-4814903 GEZOCHT: DIV ER Medieval Mad SE FLIPPERKASTEN ness, Tales of the De kasten moe ten in goede st Arabian Nights, Monster Bas aat h. 24 maart Patri ck van der Wil zijn. l Rotterdam 01 0-4814903 L E V KNIE U VOOR EVIL t/m 1986 GEZOCHT: KOPRUITEN GEZOCHT: MP ls Williams bouwjaar 1978 ua an Vooral van mechanische flippers met m e ti ra ) + repa ubeek (limburg pa S voorkeur voor Bally,Williams, Gottlieb, s, nt na ij W Paul na 18 uur 18 43 Recel en Playmatic bv. Lady Luck of Fista 3 44 6 04 Tel. 8 83 15 24 maart Kurt Geleyn Hemiksem België 43 -5 06 : GSM 003238280532 of 002478554017 TE RUIL, 2 VOOR 1 Heavy Metal Meltdown en Wild Schutz ntje MY VOOR TOM van Geiger. Goed spelend, ruilen tegen Wie heeft er ee y. m om T n ZILVEREN BAL va t or de kopkas goedspelende Earthshaker, Twister, Zilveren bal vo mag ook, mits in goede staat. k Tommy of Twilight Zone. liggen? Namaa ker Delft 015-2140530 ek D t 25 maart Rob van Maasakker er B rt 8 maa Nijmegen 0616882044 KOPRUIT VAN R O Wie kan mij hi CKY BULLWINKLE st er ka e D e. 4 maart Huub aan helpen? n een Funhous HOUSE Glaudemans GEZOCHT: FUN n een redelijke prijs helpen aa nisch in orde zijn. Hilvarenbeek ge tech 06-55994061 Wie kan mij te ien, compleet zijn en 100% 12964 tz PINBALL MAGIC moet er mooi ui Kemper Zoetermeer 079-36 SL an Ben op zoek na INGSHOT PLASTICS 24 maart Herm ar de slingshot plastics van Pin Wie kan me he lp ba 18 maart Ron en of weet iemand die ze zou ll Magic (Capcom). va kunnen hebben n de r B urch Spier 05 ? PLASTICS us twee 93-562632 POLICE FORCE e rechter slingshot plastic pl p zitten. D m . ra 89 Williams 19 de middelste 843 s en rechts van nk li e di cs ti chede 053-4333 as ns pl E rg bo en er Lun 28 februari Pet

Gezocht/ Overig

PLASTICS EN STICKERS Een begaafd NFV-lid heeft prachtige reproducties van enige veel gezochte plastics en stickers gemaakt. Van een kwaliteit die zeker niet onderdoet met ‘the real stuff’ (in tegendeel!!).Alle plastics zijn gemaakt van onbreekbaar en onkrasbaar plastic. Alleen op bestelling. Informatie bij redactie of secretariaat (bij voorkeur schriftelijk of via e-mail). LET OP!! Reageer zo snel mogelijk, want een nieuwe lading wordt één dezer dagen gemaakt! Mocht het om wat voor reden dan ook gebeuren dat uw opgegeven Spinnertje niet is geplaatst, of dat er gegevens (met name telefoonnummers) missen of incorrect zijn, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij de redactie. Alleen op die manier kan dat soort fouten in de toekomst worden voorkomen.

Spinnertjes voor in de volgende Spinner bij voorkeur pas half mei opsturen, om de actualiteit ervan te waarborgen!!

De volgende items zijn beschikbaar: IJ Slingshots (fl.35 /2) IJ Raise Jackpot (fl.45) IJ Droptarget Stickers (fl.15 /4) ToM Trunk Sticker (fl.15) ToM Trapdoor Sticker (fl.15) ToM Spiner Sticker (fl.5) Nieuw MM Troll stickers (fl.15 /2) TZ powerfield signs (fl.35 /2) SS crate sticker (fl.15)

Vergeet vooral niet uw woonplaats en telefoonnummer te vermelden en bij voorkeur ook een richt-/vraagprijs. Dit voorkomt onnodig zoeken en bellen.

Zet uw nieuwe spinnertje (ook) op de homepage: http://www.pinball.demon.nl/

51


A R I E Collectors Item

Nieuwe Leden * = Duo-leden Hendriks Brug Gool Haan Zijlstra Geerdink Kiestra Bosman * Belles Schouten * Hall * Clercx Oranje Thijssen Maarle * Sagasser Sark Duin Mol Been Doorn Driel Bruggink * Lageweg Horst Vreij Schaik Verburg Kats * Hortensius Weeber Storteboom Willems * Peeren Wijnants Kemper Backer Leenen Tol Streng Retel Staal Meyer

52

Y. P. v.d. M. van J. de P. D. S. D. M. T.+ J. R. R. P. B. M. van R. R. van A. A. J. B. van O. van R. T. L. v.d. M. de A. van E. R. A.J.C. S. O.J. P. J. P. H. P. O. M. van M. J. B. K. de

1011RH Amsterdam 8021EG Zwolle 3706ET Zeist 2565WZ Den haag 1689AL Zwaag 6881LT Velp 7924PW Veeningen 7331GP Apeldoorn 2021HZ Haarlem 6842AR Elden/arnhem 3512NW Utrecht 9000 Gent 4311AG Bruinisse 1703SW Heerhugowaard 3076EJ Rotterdam 5406AR Uden 3706VA Zeist 1813ZE Alkmaar 3816MN Amersfoort 7711EX Nieuwleusen 7329DC Apeldoorn 3824NA Amersfoort 7782PS De krim 3286AV Klaaswaal 1011EA Amsterdam 2406BJ Alphen a/d Rijn 6503PK Nijmegen 3641AA Mijdrecht 7900BA Hoogeveen 1277EH Huizen 2261DJ Leidschendam 9626AD Schildwolde 1064WG Amsterdam 4614EH Bergen op zoom 6176AJ Spaubeek 2718KH Zoetermeer 4811MH Breda 7873AS Odoorn 1826HH Alkmaar 2771VL Boskoop 3201HD Spijkenisse 3762AJ Soest 2990 Wuustwezel

De NFV heet alle nieuwe leden van harte welkom!!

W

ij leven in een periode van flipperinflatie. Dat wil zeggen: de prijzen van flipperkasten rijzen de pan uit. Het lijkt wel wat op de prijs van woningen in de randstad, die zijn voor de gemiddelde starter ook niet meer te betalen. Sommige handelaren zijn daar zeer enthousiast op ingesprongen. Lees op het internet de advertenties er maar eens op na. Een kast die een jaar geleden nog 1000 piek kostte wordt nu vrolijk voor tenminste het dubbele aangeboden. De “betere kasten” zijn of al helemaal niet meer verkrijgbaar of zijn schrikbarend duur geworden. Op het internet zijn een paar sites, waar particulieren hun handel te koop aan kunnen bieden. Marktplaats is volgens Arie van deze sites de leukste. Hier zijn de flipperprijzen ook ruimschoots aan inflatie onderhavig, maar toch niet in de mate als bij sommige handelaren. Als je als aspirant koper op Marktplaats rondsnuffelt, dan moet je de bijbehorende terminologie echter wel kunnen begrijpen. Als je die niet kent, gebeuren er rare dingen met je portemonnee! Dingen betekenen vaak heel iets anders dan er wordt gezegd of geschreven. Een paar voorbeelden hiervan op andere terreinen ter verduidelijking: als er ergens een brand aan de gang is en je hoort op het nieuws, dat er wel wat asbest en chemische dampen zijn vrijgekomen, maar er geen enkel gevaar is voor de volksgezondheid betekent dit gewoon: WEGWEZEN zo snel je beentjes je kunnen dragen! Of als een scheidsrechter bij een top-tenniswedstrijd tegen het publiek “thank you” roept, dan betekent dit dat het publiek als de sodemieter stil moet wezen! Moet je als toeschouwer wel even weten, anders zit je als enige nog vrolijk ”hup Kournikova” (=een soort tennissende Pamela Anderson) te schreeuwen... Helemaal grappig is dat bij het invoeren van de Euro wordt beweerd, dat niemand hierdoor een eurocent in inkomen achteruit zal

gaan. Vervolgens lees je in de krant, dat de firma “Rondje om de kerk”, pardon, de Nederlandse Spoorwegen lekker aan het afronden is geslagen, waardoor de prijzen met liefst 3.5% stijgen! Kijk flipperrekenwonders, we hadden de boodschap wel gehoord maar niet begrepen! Niet achteruitgaan betekent hier simpelweg, dat je rekening moet houden met een procentje of wat minder koopkracht. Deze geheimtaal wordt overigens al jaren gehanteerd. Destijds hadden onze vrienden uit Amerika ook niet door dat toen president Bush (de oude..) verklaarde dat er “no new taxes” onder zijn bewind zouden volgen dit gewoon betekende dat hij nét een stelletje nieuwe belastingwetten had getekend. Dat die belastingwetten vervolgens de burger fors in de knip zouden gaan raken is in dit kader uitermate logisch! Let nu op: dit geldt dus óók op het internet als er een flipperkast wordt aangeboden. Staat erbij “de kast is in zeer goede staat”, dan kan het best zo zijn dat je blij mag zijn als je het apparaat nog als flipperkast herkent bij het bezoek aan de verkopende particulier. Staat er bij dat het een “gewilde kast” of “zeldzaam object” betreft, dan betekent dit gewoon, dat je meer moet betalen dan dat je eigenlijk in gedachten had. Soms echter wordt er aan de advertentietekst toegevoegd, dat er sprake is van een COLLECTORS ITEM. Dit flippervrienden betekent, dat van u wordt verwacht dat u een superprijs voor de kast zult betalen. En de toevoeging “Collectors Item” trof Arie laatst aan bij een advertentie waarin een Fishtales te koop werd aangeboden. Best een aardige flipper hoor, die Fishtales, maar om dit nu een collectors item te noemen? Afijn, Arie heeft sinds kort een fraaie Revenge from Mars weten te bemachtigen en dat ding is i.z.g.s en gewild en redelijk zeldzaam en ook nog eens vreselijk duur! Flippervrienden, dit moet dus wel een collectors item zijn...

Aad van Dijk

Agenda

- zondag 1 april Belgisch Flipper Kampioenschap (Belgian Open Pinball) tijdens de Collectors Fantasy beurs in het bouwcentrum in Antwerpen - zondag 8 april Twente Open Flipperkampioenschap (TOF) in Hengelo (DPOkwalificatie) - zondag 8 april DPO-voorronde Maastricht (Zuid-Limburg) - maandag 16 april (2e paasdag) DPO-voorronde MAGIC CITY Groningen - zaterdag 28 + zondag 29 april Dutch Pinball Open 2001 (Nederlands Kampioenschap) Hotel van der Valk Leusden - zaterdagavond 28 april jubileum diner NFV voor (oud-) bestuursleden, genodigden en geïnteresseerde NFV-leden - zondagmiddag 29 april Algemene Leden Vergadering NFV, 14:00-15:00 uur. - zondag 29 april NK PC-PINBALL Hotel van der Valk Leusden - 5+ 6 mei German Pinball Open in Keulen - eind september Pinball Expo in Chicago


Nederlandse Flipper Vereniging U HOUDT VAN FLIPPERKASTEN EN VINDT FLIPPEREN EEN BOEIENDE EN ONTSPANNENDE BEZIGHEID. MAAR U BENT NOG GEEN LID VAN DE NEDERLANDSE FLIPPERVERENIGING! DAT IS JAMMER.

De Nederlandse Flipper Vereniging heeft u als flipperliefhebber veel te bieden: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

-contact met honderden flipperliefhebbers in Nederland en Belgie -tijdschrift SPINNER en NFV-nieuwsbrief die regelmatig verschijnen -flipperbeurzen -korting op aanschaf van onderdelen -advies bij aanschaf en onderhoud van uw eigen flipperkast -officiële PINBALL kampioenschappen o.a. DUTCH PINBALL OPEN -deelname aan European Pinball Championship als speler of supporter -korting op entree bij flipperevenementen o.a. PINBALL TT -test en trainingsweekenden met de nieuwste flipperkasten -agenda van de belangrijkste beurzen en wedstrijden -documentatie en historisch materiaal van flipperkasten -bemiddeling bij problemen met aanschaf en garantie van flipperkasten -overzicht van bonafide handelaren van flipperkasten en onderdelen -excursies naar o.a. de grote PINBALL producenten in Amerika -informatie uit buitenlandse PINBALL tijdschriften -gratis flyers bij de SPINNER van de nieuwste flipperkasten -locale flipperwedstrijden en competitie avonden -gratis adverteren in de SPINNER -eigen homepage op INTERNET (http://www.pinball.demon.nl/) -laatste PINBALL-nieuws wereldwijd! -vele tips en trucs op gebied van techniek -spelbeschrijvingen en speeltips -informatie over de laatste ROM-versies van uw eigen flipperkast(en) -overzicht van de beste flipperhallen in Nederland -verkoop clubartikelen (ook postorder) -NFV pinball videoband 1 en 2 -NFV Dutch Pinball Team T-shirt -......

VELE REDENEN VOOR U OM LID TE WORDEN VAN DE NEDERLANDSE FLIPPER VERENIGING!

Inschrijfformulier bij deze SPINNER ingesloten, of even aanvragen bij het secretariaat van de NFV. Nieuwe leden die zich inschrijven ontvangen op verzoek een zeer fraaie kleurenposter (100 x 75 cm) met 12 kopruiten (winkelwaarde ƒ 15,-). Deze is af te halen op NFV-flipperevenementen, bij de deelnemende flipperzaken in het land of het NFV-secretariaat (zo lang de voorraad strekt).

NO BALLS, NO GLORY !!


NFV LEDENSERVICE NIEUWE KOPRUITEN POSTER

In navolging op de oude vertrouwde kopruitenposter, is exclusief voor de NFV een poster met kopruiten van recente kasten gemaakt. De poster is te bestellen of (zonder portokosten) te verkrijgen op een NFV-evenement.

(ook rechtop verkrijgbaar ;-)

THE COMPLETE PINBALL BOOK Dit prachtige werk hoort in de boekenkast thuis van elke flipperliefhebber! Van oude E-M tot moderne Dot Matrix, alle machines komen uitgebreid aan bod. Voor een uitgebreide boekbestprekening, zie Spinner 1/2000 blz. 41. Nog slechts 10 exemplaren op voorraad! Voor bestellingen bel/mail met het NFV-secretariaat of Guus Arens (zie colofon). Prijs fl. 145,-. Incl. verzending en beschermenvelop fl. 159,-

HANDIGE REPARATIEGIDS VOOR FLIPPERKASTEN (WPC Pinball games van Bally/Williams)

Op Internet is een zeer bruikbaar handboek te vinden voor flipperaars die zelf graag technische problemen oplossen. Maar ook voor de modale flippertechneut is het zeer leesbaar. Alleen recente flipperkasten (vanaf 1992) worden behandeld. Voor (bijna) alle denkbare problemen is de oplossing in dit boekwerkje te vinden. Van harte aanbevolen! Het boekwerkje (nieuwste versie van september '99) heeft ruim 50 Prijslijst Nederlandse Flipper Vereniging april 2001 pagina’s, vol met scheArtikel Leden Niet-leden Opmerkingen ma’s en kleurenfoto’s. NIEUW: NFV-cap! ................................................. ƒ 5,00 ƒ 7,50 ........ Downloaden duurt minNIEUW: Kopruitenposter 2000! ........................... ƒ 15,00 ƒ 30,00 ........ A4 voorbeeld op aanvraag beschikbaar stens een half uur, met Poster Star Wars: Episode One (P2000) .............. ƒ 15,00 ƒ 30,00 ........ een ISDN lijn uiteraard Poster Revenge from Mars (P2000) ...................... ƒ 15,00 ƒ 25,00 ........ UITVERKOCHT korter. Het adres is: Poster Champion Pub ........................................... ƒ 15,00 ƒ 25,00 ........ <www.marvin3m.com/ Kopruitenposter groot (oude versie) ................... ƒ 15,00 ƒ 25,00 ........ Gratis voor nieuwe leden, z.d.v.s. Verzenden poster(s) inclusief koker ..................... ƒ 12 ,50 ƒ 12,50 ........ wpc/> 'I love pinball' sticker ............................................ ƒ 2,50 Pinball flyers, per 3 stuks ..................................... ƒ 5,00 Showtassen flyers USA-formaat .......................... ƒ 35,00 NFV videoband nummer 1 (1997) ......................... ƒ 45,00 NFV video 2.0 (1999) meer info elders in deze Spinner ........................... ƒ 45,00 CD-ROM Pinball Flyer Guide ............................... ƒ 45,00 CD-ROM Pinball Parts (Koos Vlamings) .............. ƒ 45,00 Jaartallen flipperlijst 1945-2001 ............................. ƒ 10,00

Unieke videoband (PAL-versie) “Geschiedenis van Pinball 1920-1997” ................. ƒ 50,00 Williams WPC Pinball repair gids ......................... ƒ 30,00 NFV katoenen schoudertas .................................. ƒ 2,50 Spinners <2001 ..................................................... ƒ 2,50 Nieuwe Spinners 2001 .......................................... ƒ 5,00 Huur Medieval Madness (per maand) ................. ƒ 450,00

ƒ 5,00 ƒ 7,50 ƒ 50,00 ƒ 75,00

........ ........ ƒ 2,- per stuk voor leden ........ TIJDELIJK UITVERKOCHT ........ Inclusief verzendkosten

ƒ 75,00 ƒ 75,00 ƒ 75,00 ƒ 15,00

........ Inclusief verzendkosten ........ ........ ........ Jubileum NFV-uitgave i.s.m. Henk de Jager. Leverbaar op het DPO 2001.

ƒ 80,00 ........ Nog enkele exemplaren ƒ 50,00 ........ Voor flippers na 1991 ƒ 5,00 ........ ƒ 5,00 ........ ƒ 12,50 ........ Gratis voor nieuwe leden n.v.t. ........... zie pagina 21 van deze Spinner

PRIJZEN EXCL. VERZENDKOSTEN

Lidmaatschap NFV 2001 ........................... ƒ55,00 ƒ 60,00........duo-lid ƒ 65,00 Alle genoemde zaken zijn uiteraard ook beschikbaar op de NFV-Stand tijdens het Dutch Pinball Open van 28 en 29 april in Leusden. Tot dan!!

Bij het NFV secretariaat (Jurgen v/d Peppel) is de gids ook te bestellen. Een perfecte uitdraai met kleurenfoto’s en in een origineel NFV-mapje is daar te koop voor ƒ30,- (inclusief verzending). Er zijn nog enkele stuks op voorraad.

2001 - 01 - Spinner Magazine  

Spinner 1 van 2001

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you