Page 1


Het Spinner Magazine is een uitgave van de Nederlandse Flipper Vereniging en verschijnt vier maal per jaar in een oplage van 1000 stuks: -maart -juni -september -december

nummer nummer nummer nummer

1, 2, 3, 4,

deadline deadline deadline deadline

voor voor voor voor

de de de de

kopij: kopij: kopij: kopij:

eind eind eind eind

februari mei augustus november

Losse nummers: € 8,00 PTT periodiek: 146128 ISSN: 1382-4066 KVK: 40482631

Redactionele bijdragen: Artikelen en fotomateriaal zijn zeer welkom op het redactieadres. Er mogen geen rechten van derden op rusten. Door inzending geeft de auteur of fotograaf toestemming tot publikatie in het SPINNER Magazine. Artikelen kunnen schriftelijk (bij voorkeur digitaal) worden aangeleverd. Teksten (zonder opmaak) in DOS/Windows formaat (Rich Text Format of Word). Artikelen, advertenties, vragen, columns en ingezonden brieven opsturen naar: Spinner Redactie Team: Jonathan Joosten, Bas Vis, Jim Jansen e-mail: redactie@nfvpinball.nl, fax: 0842-217208 Advertentie tarieven Spinner 2006: 1/4 pagina € 40,00(1x) € 120,00 1/2 pagina € 85,00(1x) € 255,00 1 pagina € 135,00(1x) € 405,00 achterkant (kleur): op aanvraag commerciële Spinnertjes € 15,00(1x)

(jaarcontract,4x) (jaarcontract,4x) (jaarcontract,4x) €

45,00

(jaarcontract,4x)

Niet-commerciële Spinnertjes van leden zijn gratis. Per Spinnertje kunnen maximaal drie flipperkasten worden aangeboden. Geef uw Spinnertje (bij voorkeur schriftelijk/elektronisch) door aan de redactie of het secretariaat. Nadere inlichtingen over advertentie mogelijkheden bij de secretaris (zie colofon). Aansprakelijkheid: De redactie werkt met grote zorgvuldigheid aan de samenstelling van de SPINNER. De redactie en/of Nederlandse Flipper Vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade (direct of indirect, van welke aard of omvang dan ook) die het gevolg is van onjuiste vermelding en/of zetfouten. Copyright: Niets uit de SPINNER mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden bijdragen in te korten, op onderdelen te wijzigen of te weigeren. Lidmaatschap van de Nederlandse Flipper Vereniging: Je kunt lid worden van de Nederlandse Flipper Vereniging door een aanmeldingsformulier aan te vragen bij het secretariaat. Het is ook mogelijk lid te worden via onze website (www.nfvpinball.nl). Lidmaatschap kost € 30,00 per kalenderjaar. Bankrekeningnr. 69.34.40.759 (ING) of giro 7233926 t.n.v. NFV, te Amsterdam. Betaling voor Belgische leden: Belgisch rekeningnr. 979-6129316-85 t.n.v. de Nederlandse Flipper Vereniging. Gezinslidmaatschap: voor mensen die op hetzelfde adres wonen bestaat de mogelijkheid om per gewoon lid tot maximaal 3 gezinsleden extra op te geven. Per adres wordt slechts één Spinner gestuurd. De contributie voor deze duo-leden is € 6,- p.p. Opzeggingen: schriftelijk uiterlijk 2 maanden voor het einde van het kalenderjaar bij de penningmeester.

Prijslijst shop Nederlandse Flipper Vereniging Juli 2007 Artikel Leden Niet-Leden Opmerkingen Flyerposters: € 7,00 € 12,00 (Verkrijgbaar bij evenementen) Attack From Mars, Cactus Canyon, Champions Pub, Cirqus Voltaire, Congo, Indiana Jones, Junk Yard, Medieval Madness, Monster Bash, No Fear, No Good Gofers, Scared Stiff, Star Trek: The Next Generation, Tales Of The Arabian Nights, The Addams Famliy, Theatre Of Magic, Twilight Zone 4 Flyerposters naar keuze € 25,00 € 35,00 Posters: Poster nfv dpo 1995 € 4,50 € 8,00 Poster nfv epc 1997 € 4,50 € 8,00 Kopruitenposter I € 7,00 €12,00 Kopruitenposter II € 7,00 €12,00 Poster Dirty Harry € 7,00 €12,00 Verzenden poster(s) inclusief koker € 6,50 Flyers: Pinball flyers € 1,00 € 2,00 Pinball flyers, per 3 stuks € 2,50 € 4,00 Tshirts en Polo’s zie artikel in dit blad Lectuur: Spinners < 2006 € 1,00 € 2,50 Indien voorradig Nieuwe Spinners 2006 € 2,00 € 8,00 Gratis voor nieuwe leden Lidmaatschap NFV 2007 € 30,00 € 30,00 Incl. info-pakket voor nieuwe leden


Hét blad voor de flipperliefhebber De Spinner is het verenigingsblad van / voor en door leden van de Nederlandse Flipper Vereniging en verschijnt 4 keer per jaar.

INHOUD

14 17

18

Van de redactie..............................................Jonathan Joosten.................... 4 Van de secretaris............................................Bas Vis................................ 4 Van het NFV bestuursteam..............................Bas Vis................................ 5 Even voorstellen.............................................Nienke Lemmens, Rob Capel........ 6 Van de ledenadministratie................................Bas Vis................................ 7 Nieuws...................................................................................................7 NFV op zoek naar nieuw clubhuis......................Bas Vis................................ 9 Flipperen in de media............................................................................. 10 NFV Review Spider-Man.................................Paul Jongma........................ 14 De nieuwe Stern: Spider-Man.........................Martin Ayub (Pinballnews.com) 16 De eerste keer: High Speed.............................Jim Jansen. ......................... 17 Coverstory: Interview met Cameron Silver......Jaap Valent......................... 18 NFV Project: Ronald McDonald (6)....................Bas Vis, Ronald Knor............ 21 Verslag: Algemene Leden Vergadering 2007.......Bas Vis.............................. 22 De Kwestie: Gedifferentieerde contributie..........Jim Jansen. ......................... 24 De collectie van... Arthur de Jong.....................Gerard van de Sanden............ 26 Bekende Nederlandse Flipperaars: Hans Böhm.. Gerard van de Sanden............ 28 Flipperen voor gevorderden: Dirty Harry............Aad van Dijk....................... 30 Triple interview (deel 3): Game XL................... jonathan joosten................... 33 Verzamelen in Oostenrijk.................................Frank Verweij...................... 34 Achtergrond: Toeleveranciers van kabinetten.....Aeneas Verhé....................... 36 Achtergrond: Big Bang Bar geleverd in Amerika.. Jonathan Joosten.................. 38 Verslag: Big Bang Bar in Ommen......................René Timmer........................ 40 Verslag: German Pinball Open..........................Paul Jongma........................ 41 Verslag: European Pinball Championship 2007....Ralph Beckers...................... 42 Verslag: Early Spring Pinball Party 2007............Bas Vis.............................. 44 Verslag: Etten Open Air...................................Frank Douwenga, Luc Lemmens. 46 The battle to save pinball, a bit more translation Theo van Vroenhoven............. 48 Mijn eigen flipperkast maken: Book of Kells (2)..Richard Baan. ..................... 50 De techniek staat voor niets: Display...............Richard Baan. ..................... 52 Competitie: RPL / TPL 2007.............................Bas Vis.............................. 54 NFV ranking: Still going strong.........................Theo van Vroenhoven............. 55 Gespot op internet: Pinball tattoo...................Jonathan Joosten.................. 56 Nieuws van de Kastencommissie.......................Jonathan Joosten.................. 57 Spinnertjes....................................................Vraag en Aanbod.................. 57 Column: De Koog...........................................De Vijfde Speler................. 58 Agenda zomer 2007............................................................................ 59

28

33

38 42

56

COLOFON Hoofdredactie en opmaak:

Coördinator België: Lieven Engelbeen (lieven@nfvpinball.nl)

Jonathan Joosten (jonathan@nfvpinball.nl) Kasten Commissie: Edwin Nijs (kc@nfvpinball.nl) Redactie: Jim Jansen, Bas Vis (redactie@nfvpinball.nl) Aan dit nummer werkten mee:

Evenementen Organisatie: Daniëlle Hijlkema (evenementen@nfvpinball.nl) Wedstrijd Organisatie: Ad Jonker (wedstrijd@nfvpinball.nl)

Mila Groot, Richard Baan, Theo van Vroenhoven, Frank Verweij, Gerard van de Sanden, Aeneas Verhé, Brenn Oosterbaan, Mark van der Gugten, Paul Jongma, Jaap Valent, Frank Douwenga, Luc Lemmens, René Timmer, Ralph Beckers, Aad van Dijk, Ad Jonker. Omslag ontwerp: Jean-Paul de Win NFV Dagelijks Bestuur Secretaris / waarnemend voorzitter:

Website: Mark van der Gugten (webmaster@nfvpinball.nl) Ledenadministratie: Arie Pijl (ledenadministratie@nfvpinball.nl) Ereleden: Guus Arens, Jurgen van de Peppel, Ad Jonker, Martijn van Aken Druk: Print X-Press - Amersfoort

Bas Vis, tel: 0297-263451 (bas@nfvpinball.nl) Penningmeester: Nienke Lemmens (nienke@nfvpinball.nl)

Websites: www.nfvpinball.nl, www.nfvpinball.com, http://wiki.nfvpinball.nl

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2
Van de redactie

Jonathan Joosten

Op Europese evenementen waren onlangs twee grote flipperkastontwerpers te gast: Steve Ritchie bezocht het German Pinball Open in Bremen en Lyman Sheats het European Pinball Championship in Stockholm. In deze Spinner geen interviews met hen, maar wel de eraringen van NFV leden die erbij waren. Er wordt gewerkt aan een interview met Lyman Sheats voor de komende Spinner. Vragen voor Lyman kunnen via het NFV forum ingediend worden, of per email: redactie@nfvpinball.nl.

Een nieuwe Spinner en opnieuw maar liefst 60 pagina’s dik. Nederland en Vlaanderen gaan op vakantie en met een beetje geluk valt de Spinner nog voor de grote uittocht bij de leden op de deurmat. In deze Spinner weer veel leuke verslagen van evenementen, verschillende achtergrondartikelen, een interview met Cameron Silver, aandacht voor de nieuwe Stern: Spider-Man en meer. Nederland heeft een nieuwe importeur voor Stern flipperkasten en ook daar wordt aandacht aan geschonken. Helaas is er ook slecht nieuws: De NFV moet het huidige Funhouse in Deventer aan het einde van het komende kwartaal verlaten… Een klein team is bezig met de zoektocht naar een nieuwe locatie, maar er is nog geen concreet zicht op een nieuw onderkomen. Wie een geschikte locatie weet, of op een andere manier kan helpen, wordt vriendelijk gevraagd contact op te nemen.

Verder zit er bij deze Spinner naast de flyer van Spider-Man ook ‘De grote NFV Ledenenquête 2007’. In tegenstelling tot de vorige grote enquête (uit 2002) kan de nieuwe enquête geheel online ingevuld worden. Dat maakt het verwerken van de resultaten een stuk makkelijker. Toch is er een papieren enquête bijgevoegd voor de leden die (nog) niet regelmatig online zijn. Het spreekt voor zich dat leden die de enquête online invullen het enquêteformulier niet hoeven terug te sturen.

behoort namelijk tot de mogelijkheden. Leden die liever de Spinner online downloaden, of per email ontvangen, kunnen dit in de enquête aangeven. In kleur is de Spinner absoluut een aanrader, dus ik ben erg benieuwd hoe de reacties zullen zijn. Een extra reden om de enquête in te vullen. Wat ik persoonlijk jammer vind is dat het niet gelukt is om als klassieker Gottlieb’s The Amazing Spiderman te bespreken. Dit wordt opgevangen door een nieuwe aflevering van ‘Flipperen voor gevorderden. ‘In the spotlight’  ontbreekt helaas ook. Er is geen kopij aangeleverd, maar ook daar staat een nieuwe rubriek tegenover: Bekende Nederlandse Flipperaars.  Als dit stukje af is gaat de Spinner naar de drukker en breekt er voor mij een minder hectische periode aan. Aangezien een hoop leden op vakantie gaan en velen van hen ooit op vakantie kennis gemaakt hebben met flipperen, wens ik iedereen een fijne vakantie en veel flipperplezier. Wellicht tot ziens op één van de vele aankomende evenementen deze zomer.

Eén van de uitkomsten kan heel  interessante gevolgen hebben voor de verschijningsvorm van de Spinner. Een digitale Spinner, volledig in kleur,

Van de secretaris Ieder zijn eigen mening Met een team van enthousiaste leden zijn we bezig om de NFV te ‘runnen’. Samen. De één heeft meer tijd te besteden dan de ander, maar de spirit is goed. Ik heb in de voorbije 5 jaren vooral geleerd: je moet mensen zoveel mogelijk doen wat ze leuk vinden, dat levert positieve energie op. Als je mensen de ruimte geeft, ontstaan vaak de leukste ideeën en initiatieven. Natuurlijk zijn er ook k-klussen die gedaan moeten worden, maar dat is niet zo erg als er veel leuke zaken tegenover staan. Eigenlijk schuiven we weer een stukje terug naar de situatie van een aantal jaren geleden: een relatief groot team dat samenwerkt en waarvan er toevallig een aantal een formele bestuurstaak hebben…Met het team geven we vorm aan de activiteiten van de vereniging. Met een doel voor ogen, maar ook met de nodige vrijheid om eigen invulling te geven. Het leven is een lange reeks van keuzes maken. Dat wil niet zeggen dat er altijd gebeurd wat je van plan was. Om het Acda & De Munnik te spreken: ‘het leven is wat je gebeurt terwijl je andere plannen maakt’. Zo gaat dat ook binnen de vereniging. Maar dat bekent nog niet dat je dan maar geen plannen moet maken. Om goede plannen te maken voor een groep van bijna 1000 mensen is geen sinecure. Zeker niet als de samenstelling zo divers is als bij onze vereniging. Ook binnen het team zijn er zeker een verscheidenheid aan ideeën, samen maken we dan keuzes. Eén van de beproefde middelen om voeling te houden met de grote achterban is een ledenraadpleging (mooi woord…). Bij eerdere gelegenheden is een enquête een bruikbaar middel hiervoor gebleken. Bij het 10-jarig jubileum was de vorige editie, dus vonden we het tijd voor een nieuwe uitvoering. We hopen er als team veel inspiratie uit te halen.

Bas Vis Dankzij Theo van Vroenhoven zijn alle details van de enquête van 5 jaar geleden bewaard. Het is leuk ook om nu terug te kijken naar de suggesties die toen gedaan werden. Ik zal er een paar citeren: Roy Wils -NFV Pinball Palace inrichten, Hans Bijsterveld - Landelijk team flipperen (flipperleague) en Hans Ranzijn - Uitbreiding van NFV steunpunt activiteiten, bijeenkomsten. Ook wel een paar die nog steeds op mijn lijstje staan: Rob Oostveen - Een flipper museum? Met schitterende kasten, en mogelijkheden om erop te spelen. NFV leden krijgen korting op de entree… , Marcel Vissers - Bouwen NFV flipperkast, eigen ontwerp en Maarten de Vreij: Technische workshops op een bepaalde specifieke kast en de problemen/ storingen van die kast .   We gaan dus opnieuw iedereen vragen om zijn / haar mening te geven. Help ons bij het formuleren van beleid en met ideeën. Bij de vorige editie was de response iets boven de 100 inzendingen. Ambitieus als we zijn als nieuw team, gaan we voor dit keer voor 150 inzendingen. Liefst meer…

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2


Van het NFV Bestuurs Team Info NFV Bestuurs Team – 2e kwartaal 2007

3. NFV Funhouse De verhuurder heeft aangegeven het pand vanaf het najaar voor andere doeleinden te willen gebruiken. Dat betekent dat we als NFV met onze collectie naar een nieuwe locatie moeten verhuizen. Met een werkgroep zijn we aan de slag gegaan. Doelstelling : het vinden van een onderkomen voor de (flipperkasten collectie van de) vereniging. In mei en juni zijn er een drietal bijeenkomsten geweest van het clubhuisteam geweest. Zie verder pagina 23 van deze Spinner.

Er zijn de nodige ontwikkelingen binnen de vereniging. Hoofdpunten: evenementen en het clubhuis. Maar ook de contributie en de shop kwamen in het 2e kwartaal in het NFV Bestuurs Team aan de orde. In deze Spinner een korte update van de belangrijkste zaken. 1. NFV Organisatie Medio april meldde onze penningmeester, Enrico Douwens, dat hij enkele jaren in de VS gaat wonen & werken. Een oproep op de NFV-site leverde een aantal positieve reacties op. In het najaar gaat Nienke van de Ploeg de werkzaamheden van Enrico overnemen. Ook voor de vacature van DPO-coördinator (ook wel: de ‘Grote Smurf’) heeft zich een kandidaat aangemeld: Rob Capel gaat de kar trekken !

4. NFV Enquête In 2002 heeft de NFV een grote enquête gehouden en daar is het beleid van de afgelopen jaren op gebaseerd geweest. Inmiddels zijn we 5 jaar verder en is een nieuwe enquête opgesteld om de meningen van leden te inventariseren en te kijken welke koers de NFV volgens de leden de komende jaren zou moeten varen. De enquete is bijgesloten bij deze Spinner en kan ook online worden ingevuld.

Johan Arisse heeft aangegeven de rol van NFV-shop te willen overdragen. We zijn op zoek naar een kandidaat. Nog geen successen te melden in de zoektocht naar iemand om de rol van voorzitter op zich te nemen. 2. Evenementen ESPP was redelijk succesvol. De zaterdag was gezellig druk (> 50 bezoekers), op zondag was er veel minder animo (< 20 bezoekers). Het thema (EM-dag) lijkt minder leden aan te spreken. Het 1e NFV Pinball Team Championship was een succes volgens de deelnemers en krijgt daarom volgend jaar een vervolg. Op zaterdag 7 juli (7-7-2007) komt er een Summer Event in het NFV Funhouse in Deventer, inclusief BBQ. Publiciteit gaat via de NFV site en een Plunger. Inschrijving voor de BBQ wordt verplicht en gaat via de Wiki. Bij de planning gaan we uit van maximaal 50 deelnemers aan de BBQ. Voor een dag voor contacten. Wedstrijden zijn hierop afgestemd (ZEN voor duo’s die ‘blind’ worden gekoppeld, jeugdwedstrijd). In de agenda voor het najaar staat het DPO 2007voorlopig gepland in het weekend van 3-4 november. Het draaiboek komt goed van pas. De 1e taak van de nieuwe coördinator is om een geschikte datum te vinden en het DPO Team 2007 vorm te geven. Voor medio juli 2007 zou ook de locatie bekend moeten zijn.

5. Contributie Omdat het hardnekkig, jaarlijks terugkerend, probleem is hebben we besloten om de inning van achterstallige contributie uit te besteden. Het is de bedoeling dat een gespecialiseerd bedrijf de (tijdrovende) incasso activiteiten gaat uitvoeren. Voor de leden die nog niet betaald hebben betekent dat: - ze een brief krijgen met een (dringend) verzoek om de achterstallige contributie te betalen - een opslag van € 5 betalen (dat is de vergoeding voor het incassobedrijf) Zie ook pagina 6 van deze Spinner. 6. NFV Jubileum Actie Het NFV Funhouse maakt veel activiteiten mogelijk, zonder dat we daarvoor met externe partijen in contact treden. Omdat die activiteiten alleen voor leden toegankelijk zijn, is het minder makkelijk om met kandidaatleden in contact te komen. Ook zijn de contacten met de professionele partijen in de markt verwaterd. Daarom komt er in het najaar een actie rond het 15 jarig jubileum, gericht op benaderen van potentiële leden. Tevens is de actie bedoeld om de contacten met professionele partijen in de flipperwereld te verbeteren.

Bas Vis Ook voor leden komt er in het najaar een speciale ‘member get member’ actie: - NFV lid meldt een nieuw lid voor aan voor 1 oktober 2007 - NFV-lid en nieuw lid krijgen een NFV T-shirt voor de speciale prijs van € 15 - Nieuw lid krijgt lidmaatschap van 15 maanden voor de prijs van een jaarlidmaatschap (= 3 maanden gratis) 7. NFV Steunpunten In het 1e halfjaar zijn twee NFV Steunpunten gestopt. Het gaat om Amersfoort (Steve Zeatlow is verhuisd naar de VS) en Nordhorn (Guus Arens heeft zijn collectie verkocht). Op diverse plaatsen in Nederland en België zijn er heel mooie flipperlocaties met een flinke collectie (bv. De Koog, Almere, Deinze, Brabant, Cuijk en Rotterdam). Andere zijn wat minder groot, maar vooral bekend om hun gezellige bijeenkomsten (bv. Utrecht, Maastricht). De ruimte bij de Steunputen om gasten te ontvangen is sterk wisselend, net als het activiteiten niveau. Bij diverse SP-houders kun je ook met technische vragen terecht, terwijl anderen veelal moderne kasten staan waarop (recreatieve) wedstrijden worden gespeeld. Voor de leden is het niet duidelijk wat ze mogen verwachten. In het najaar willen we daarom een actie doen om daar verbetering in te brengen. Voorstel voor indeling: - Wedstrijd locatie (WL) regelmatig bijeenkomsten & wedstrijden, minimaal 4x per jaar - Recreatie locatie (RL) bijeenkomsten vooral voor de gezelligheid, minimaal 2x per jaar - Technische Support Locatie (TSL) vraagbaak voor leden, technische ondersteuning,

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2
Even voorstellen... Nienke Lemmens

Nienke Lemmens

Hoi allemaal! Als nieuwe penningmeester(es) van de NFV is het wel zo netjes dat ik me even voorstel, dus bij deze. Mijn naam is Nienke van der Ploeg en ik ben 27 jaar. Een echte Noord-Hollandse met Friese roots, woonachtig in Alkmaar, en nog niet zo heel lang, maar wel zeker erg gelukkig getrouwd met Patrick Lemmens. Bijna alle werkdagen ben ik te vinden bij een notariskantoor in Alkmaar, waar ik onder andere op de boekhouding werkzaam ben. Door Patrick kwam ik in aanraking met de “flipperwereld”, aangezien hij al enige tijd lid is van de NFV. Ook thuis wordt er nu volop geflipperd op de vier kasten die we inmiddels hebben staan. Tot u toe gaat mijn flippervoorkeur uit naar de Lord of the Rings en Tales of the Arabian Nights, maar ik kom natuurlijk nog maar net

kijken. Verder hou ik me graag bezig met vrienden en gezelligheid in de kroeg of thuis, films en boeken, skaten en zwemmen en luister ik graag naar muziek. Toen de NFV op zoek was naar een nieuwe penningmeester heb ik vanwege mijn affiniteit met cijfertjes en mijn nieuwe flipperhobby gelijk gereageerd. Ik heb er dan ook veel zin in om de taken van Enrico over te nemen. Veel flipperplezier en ik hoop jullie te zien op het volgende evenement.

Even voorstellen... Rob Capel stond eerst een Bally Harley Davidson, en daarna werd deze ingeruild voor een Funhouse. Deze kast werkte al gauw verslavend en hierin zijn heel wat ponden verdwenen. Nu was er op het platteland van Devon in Zuid-Engeland niet veel meer te beleven dus dat was niet erg.

Hallo! Mijn naam is Rob Capel, geboren en getogen in Haarlem, maar sinds een aantal jaren neergestreken in Hilversum. Ik ben getrouwd met Lucia en heb een dochter van zes, Charlize. Sinds 1998 heb ik mijn eigen printbedrijf in Amersfoort, waar wij o.a. ook de Spinner produceren. In mijn vrije tijd houd ik me voornamelijk bezig met flipperen, in de breedste zin van het woord. Het opknappen en restaureren neemt hierbij een belangrijke plaats in. Aan wedstrijden doe ik sinds kort ook mee, vaak met tegenvallende resultaten, met af en toe een uitschieter naar boven. De eerste flipperherinneringen dateren uit mijn jeugd, waar de flipperkast een normale verschijning was in het straatbeeld: het cafe, de snackbar etc. Ze waren overal aanwezig. Toen was het echter niet iets waar ik regelmatig mee bezig was. Tijdens mijn studententijd veranderde dit. In de Pub van het conferentiecentrum in Engeland waar ik stage liep voor de HES in AmsterdamTerug in Nederland bleek ik besmet met het flippervirus en kwam ik er achter dat je als particulier ook een flipperkast kon kopen, dus de jacht op de Funhouse was geopend. Heel het land werd afgezocht, ik herinner me nog een Funhouse in Klundert bij Flipcoin, maar de kast werd uiteindelijk aangeschaft bij Termohlen automaten in Breda. Deze vriendelijke mensen kwamen de kast ook nog bezorgen op ons bovenhuis in Haarlem (een trap die ze waarschijnlijk nu nog helder voor de geest staat). Na een verhuizing werd de Funhouse ingeruild voor een Twilight Zone die pas onlangs werd verkocht. Inmiddels is de flippercollectie enigszins uit de hand gelopen en bestaat deze uit een tiental kasten waaronder de Brian Eddy toppers Medieval Madness en Attack from Mars. Ook de Funhouse is weer terug en dit zal altijd een favoriet blijven. Mijn lidmaatschap van de NFV dateert van Oktober 1996, met lid nr 126. Tijdens onze laatste bijeenkomst van Regional Pinball League Midden in IJsselstein werd er door de aanwezige spelers weer gediscussieerd over het DPO, en dat er nog niemand was die de coördinatie van dit evenement op zich

Rob Capel wilde nemen. De aanwezigen aldaar waren zeker bereid om als vrijwilliger mee te helpen maar om “de kar te trekken” dat zag niemand echt zitten. Op dat moment had ik de intentie om deze taak op me te nemen ook niet maar de volgende dag besloot ik toch om mezelf voor deze functie aan te bieden, want wat is nou een Nederlandse Flipper Vereniging zonder DPO. Gelukkig werd mijn aanbod door het bestuur van de NFV enthousiast ontvangen en mag ik me na een oriënterend gesprek vanaf heden DPO-coördinator noemen. In deze hoedanigheid zal ik veel contact hebben met andere NFV-leden, daarom leek het me gepast mezelf even voor te stellen in ons Spinner magazine. Hét flipperevenement van het jaar zal waarschijnlijk plaatsvinden eind oktober, begin november van dit jaar. We zullen ons best doen om er weer een groot flipperfeest van te maken voor wedstrijd- en recreatiespelers. Voor ieder wat wils dus. Ook zal er aandacht besteedt worden aan het 15-jarig jubileum van de NFV. Inmiddels heb ik de nodige informatie gekregen en kan enigszins inschatten wat er komt kijken bij de organisatie van een DPO. Eén ding is duidelijk: veel helpende handen. Vind je het leuk om te helpen het DPO 2007 tot een succes te maken meld je dan aan als vrijwilliger. Het voorlopige email adres is: robcapel@planet.nl. Tot ziens op het DPO 2007!

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2


Van de ledenadministratie Incasso bureau gaat achterstallige contributie innen Eerst het goede nieuws: ruim 250 leden betalen hun contributie intussen via een automatische incasso. Veel dank voor dit vertrouwen. Er zijn wat aanloop problemen geweest (contributie van 2006 is laat geïnd), maar dit jaar gaat het zoals het hoort. Zo’n 450 anderen hebben intussen zelf de overschrijving gedaan. Dankzij intensievere contacten met nieuwe leden verloopt de 1e betaling intussen ook soepel. Er is ook minder goed nieuws: halverwege het jaar blijkt nog zo’n 25% van de NFV leden zijn of haar contributie nog niet voldaan te hebben. De suggestie: gewoon afvoeren is geen optie. Voor een sluitende begroting is dat geld wel nodig, dus zal er opnieuw (veel) tijd en energie in gestoken moeten worden. Bovendien: het zijn

Bas Vis

zeker niet alleen maar leden die niet meer zo in flipperen geïnteresseerd zijn. Ook enkele tientallen actieve leden (inclusief competitiespelers) zijn tot nu toe in gebreke gebleven. In totaal staat er nog een bedrag van ca. € 7.000 aan achterstallige contributie open. Omdat het hardnekkig, jaarlijks terugkerend, probleem is hebben we besloten om de inning van achterstallige contributie uit te besteden. Het is de bedoeling dat een gespecialiseerd bedrijf de (tijdrovende) incasso activiteiten gaat uitvoeren. Voor de leden die nog niet betaald hebben betekent dat: - ze een brief krijgen met een (dringend) verzoek om de achterstallige contributie te betalen - een opslag van € 5 betalen (dat is de vergoeding voor het incassobedrijf) Als er nog meer aanmaningen moeten volgen zal de opslag verder omhoog gaan. Inderdaad: leuk is anders. Volgend jaar beter?

Nieuws Nieuw videogame- en flipperrecordboek De 2e editie van het Twin Galaxies’ Official Video Game & Pinball Book of Records is sinds kort beschikbaar. In dit 758 pagina’s tellende boek zijn arcade wereldrecords van spelers uit 50 landen over een periode van de laatste 30 jaar opgenomen. In deze nieuwe, 2e editie zijn naast wereldrecords ook regels voor honderden video en flipperspellen, biografieën van de beste arcade spelers, historische feiten opgenomen. Uiteraard wordt in het boek ook uitgelegd hoe spelers hun eigen scores kunnen aanmelden. Het boek kost US $ 34,95 en is te bestellen op de website www. twingalaxies.com, of via de betere boekhandel (ISBN nummer: 978-1887472-25-8-25-8)

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2

Willem-Alexander opent Geldmuseum Gepubliceerd op vrijdag 06 april 2007 DEN HAAG (ANP) - Prins WillemAlexander opent 24 mei in Utrecht het nieuwe Geldmuseum. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdag laten weten. Het museum is gevestigd in het pand van de Koninklijke Nederlandse Munt en is geheel gewijd aan geld en geldcultuur. Het publiek krijgt aan de hand van onder andere objecten, film en computeranimatie een indruk van wat ,,mensen met geld doen en wat geld doet met mensen’’, aldus de dienst. Een van de attributen is een oude flipperkast van voormalig minister van Financiën Gerrit Zalm. Verder zijn in het museum drie samengevoegde muntenverzamelingen te bewonderen.
Nieuws

Nieuwe NFV enquête Bij deze Spinner is De Grote NFV Ledenenquête 2007 bijgesloten. De vorige enquête dateerde uit 2002 en was toen opgezet door de Kasten Commissie. Nieuw bij deze enquête is dat hij online is in te vullen. Voordeel voor de respondanten is dat men de papieren enquête niet meer terug hoeft te sturen. Achter de schermen is er ook een voordeel: het online invullen scheelt een stuk in de verwerking van de resultaten. De enquête is online te vinden op: nfvpinball. nl/enquete.

Jubilerende musicalvereniging speelt Tommy Musicalvereniging Sempre Sereno bestaat dit jaar 60 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum voerde de vereniging de musical Tommy een aantal keer op. De NFV was vorig jaar al benaderd om mee te werken door het leveren van een paar flipperkasten, wat ook gebeurde. De musicalvereniging regelde zelf vervoer en leende 2 flipperkasten van de NFV: Viking en Eightball Champ. De voorstelling was een groot succes.

NFV Summer Event: BBQ op 7 juli Op 7 juli 2007 organiseert de NFV een Summer Event in het NFV Funhouse te Deventer. Met barbeque. De nieuwe Stern Spider-Man zal door medewerking van Game XL ook te aanwezig zijn. Verder wordt er een Zenwedstrijd (duo flipper) en een jeugdwedstrijd georganiseerd. Ook is het mogelijk om de eproms van uw flipperkast van een nieuwere software versie te laten voorzien.

In oktober 2006 wist Paul Jongma het Danish Pinball Open te winnen. Naast de gebruikelijke bekers won medailles won hij ook een Popeye fllipperkast. Tot ieders verrassing besloot Paul de kast aan de NFV te doneren. Vervoerstechnisch was het niet mogelijk om de flipperkast direct mee te nemen en het afgelopen jaar stond de Popeye nog steeds in Kolding, Denemarken.

Metroid Prime Pinball

Samus Aran is natuurlijk wel gewend om als Morph Ball met hoge snelheid door gevaarlijke ruimtes te navigeren, maar niets kon haar voorbereiden op het flipperkastavontuur dat Metroid Prime Pinball heet. Knal door verschillende kasten vol schansen, bumpers en flippers en keer terug naar klassieke locaties uit het Metroid universum, zoals de Phendrana Drifts en Magmoor Caverns in hun flipperkastversie! JeZoals wellicht bekend is de er door webmaster Mark van der Gugten hard gewerkt aan het verhuizen van de NFV website naar een eigen NFV server. Die server draait inmiddels al een tijdje. Om de verhuizing en vernieuwing van de website mogelijk te maken werd de .nl website tijdelijk niet meer vernieuwd, maar werden bezoekers verwezen naar een 2e NFV-website: nvfpinball.com. Onlangs is de verhuizing afgerond en is de NVF op internet weer te bereiken op het vertrouwde adres: nfvpinball.nl

POPEYE COMES HOME

Deelname aan de barbeque kost 10 euro en voorinschrijving is verplicht via de wiki van de NFV-website. Op het moment van schrijven waren er al meer dan 40 inschrijvingen. Met het oog op de aanstaande verhuizing van het NFV Funhouse zou dit event wel eens het laatste op deze locatie kunnen zijn...

Computerspellengigant Nintendo komt met een nieuw flipperspel voor de Nintendo DS: Metroid Prime Pinball. Het spel is gebaseerd op de populaire Metroid Prime spellen reeks. Op de nintendo website stond de volgende info te lezen:

NFV-website weer bereikbaar op nfvpinball.nl

kunt de kast zelfs tilten door op het Touch Screen te tikken om Samus zo voor een duik tussen de flippers door te behoeden... · Flipperkasten uitgespreid over beide schermen van de DS · Zes verschillende kasten, plus tientallen kleine flippergames · Activeer speciale standen, zoals multiball, wall-jump challenge en meer · Dodelijke tegenstanders, waaronder Space Pirates, Metroids en Meta Ridley · Schiet en bombardeer jezelf naar de hoogste score · Inclusief DS Rumble Pak voor het echte flipperkastgevoel · DS Download Play laat 8 spelers tegelijk spelen met slechts één Game Card NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2

Medio juni bleek dat een aantal Nederlanders per auto naar het EPC 2007 in Stockholm zou rijden. Alex Duin en Roy Wils hadden nog plek over in hun auto en Jonathan Joosten stelde voor om de Popeye op de terugweg op te halen. Het idee om de flipperkast op te halen sprak Alex wel aan, temeer omdat Het NFV Bestuur aangeboden had om een deel van de brandstofkosten te vergoeden. Op de maandag na het EPC werd er behoorlijk internationaal gebeld tussen Roy Wils in Denemarken, Paul Jongma in Zweden en Jonathan Joosten in Nederland om het juiste telefoonnummer van de organisator van het Danish Pinball Open te vinden, maar het is allemaal gelukt. De flipperkast paste ook maar net in de Citroën ZX van Alex. Op de NFV BBQ van 7 juli neemt Alex de Popeye mee naar het NFV Funhouse. Paul nogmaals dank voor de donatie, JJ voor de assistentie en Alex & Roy: dank voor het transport.


Nieuws

NFV op zoek naar nieuw clubhuis

De verhuurder van het pand in Deventer waar het huidige NFV Funhouse is gehuisvest heeft aangegeven na 1,5 jaar de huur te willen beëindigen. Hij wil het pand verder gaan opknappen en daarna voor andere doeleinden wil gebruiken. Met een werkgroep is het NFV bestuur aan de slag gegaan om een nieuwe locatie te vinden. Bij de eerste bijeenkomst lag het accent op het (her)definiëren van wat de NFV zoekt, daarna is iedereen met het huiswerk aan de slag gegaan. Wat zoekt de NFV? Een onderkomen voor de (flipperkasten collectie van de) vereniging. Tevens een locatie waar we evenementen kunnen organiseren voor een gezelschap tot 75 personen. Uitgangspunten: - voor langere termijn (5 jaar of meer, continuïteit) - voldoende ruimte voor organiseren van evenementen (ca. 50 kasten opgesteld, ca. 200m2) - vochtvrij, met eigen entree & sanitair - ruimte voor contacten (zitgelegenheid, eventueel bar ed) - gelegenheid tot opknappen / onderhoud (‘klusruimte’)

Randvoorwaarden: - centraal gelegen (straal 50 km rond Utrecht) - max. € 700 per maand (all-in). Hoe vinden we dat ? Acties via de normale kanalen (intern: leden, extern: makelaars) om iets te vinden leveren nog geen ‘gouden tip’ op. In de gezochte regio zijn aanbiedingen via makelaars normaliter niet betaalbaar. Als ze dat wel zijn, zijn er aanzienlijke kosten aan opknapwerkzaamheden. Leden hebben suggesties gedaan, maar die liggen vaak (ver) buiten de beoogde centrale locatie. De zoektocht gaat door, maar we richten ons tevens op een aantal alternatieven. Ook gaan we actief naar buiten treden om de aandacht op onze zoektocht te vestigen. Er zijn een aantal ideeën opgepakt om het op een andere manier te proberen: - via publiciteit (niet vinden, maar gevonden worden) - via benaderen van overheid (lokaal: gemeente)

Waar staan we nu ? We zijn bezig om met de verhuurder afspraken te maken over de beëindiging van de overeenkomst. We willen in ieder geval voorkomen dat we de kasten moeten meenemen voordat we een andere locatie hebben gevonden. Een persbericht staat (vrijwel) klaar voor verzending naar de media. Het gaat zowel naar de landelijke pers (kranten / tijdschriften) als naar de lokale bladen (betaald / huis-aan-huis). Ook zijn er contacten gelegd met bestuurders in een aantal gemeenten. De eerste signalen zijn hoopgevend, maar er zal het nodige aan documentatie / uitleg gedaan moeten gaan worden om de betrokken instanties te overtuigen. Hoe gaat het verder ? Ook in de zomer gaat de zoektocht verder. Als het goed is, is de publiciteitscampagne al begonnen op het moment dat deze Spinner bij de leden in de bus valt.

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2
Flipperen in de media

De winst van het Dutch Pinball Team in de landenwedstrijd op het European Pinball Championship bleef door het uitsturen van een persbericht in de media niet onopgemerkt. Het DPT was in een kort item te zien in Hart van Nederland. Bas Vis haalde het AD en Mark van der Gugten werd stond De Stentor en weekblad Panorama te woord.

10

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2


Flipperen in de media In de daklozenkrant Z Magazine verscheen het volgende artikel over het Open Amsterdamse Flipperkampioenschap wat jaarlijks op Koninginnedag wordt gehouden.

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2

11


Flipperen in de media

12

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2


Flipperen in de media

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2

13


NFV review: De nieuwe Stern: Spider-Man Halverwege het German Pinball Open 2007 van 12 mei jongst leden gaf ontwerper Steve Ritchie een presentatie over Sterns nieuwste flipperkast: Spider-Man. Dit was gewoon slecht door de GPA was voorbereid. De beamer met de beloofde foto’s deed het niet want die was niet getest. Verder stond Steve zo ver weg dat goede communicatie niet werkte, niet in de laatste plaats door een microfoon waarvan de batterijen op waren. Gelukkig mochten we als oplossing allemaal om de Spiderman staan terwijl Steve tekst en uitleg gaf en alle vragen persoonlijk beantwoordde. Ideaal! Zijn grappen kwamen totaal niet over bij de Duitsers, dat was wel humor. Speelveld Na het afschieten van de bal met de plunger volgt een normaal skill shot van het type “pak het knipperende bonus X lichtje”. Dit levert punten en een hogere bonus malus op. Na een aantal jet hits wordt een extra score toegekend, wat keurig wordt bijgehouden op het display. Een beetje àlà Revenge from Mars dus. Bij het verlaten van de jets komt de bal altijd voor de bovenste flipper, klaar om de overdwarse ramp te schieten (Venom). De slingshots geven het geluid van Spiderman die zijn lijntjes schiet, erg passend en dit betrekt je goed in het thema van het spel. Middenrechts zijn drie targets, die een mystery verlichten. Deze kun je scoren door de bovenste flipper omhoog te houden en er via de onderkant van de flipper doorheen te schieten. Eén van de drie genoemde targets was defect, dus ik heb deze niet kunnen scoren. Elke ramp en orbit heeft ook een witte insert. Schiet al deze schoten om de witte lichten te laten doven waarna bij de laatste wordt een mode gestart. Vermoedelijk kun je daarna nog Superhero starten door zowel alle modes als missies te hebben gespeeld. Over de modes kan ik nog weinigs zinnigs zeggen, ik heb ze niet gespeeld. De eerstvolgend te bespelen mode schuift éénmaal door met elk contact van een slingshot. Er zijn 4 “boeven”: Venom, Doc Ock, Green Goblin en Sandman. Elke superschurk heeft 3 verschillende missies, wat wordt aangegeven door de 3 bijbehorende lampjes, zoals de Creature Feature in Monster Bash. Een bovengenoemde missie start je door een X aantal hits. Een verlicht lampje geeft aan dat je de mode reeds gespeeld hebt, een knipperend lampje dat je deze kunt starten met het volgend schot en een niet-brandend lampje geeft je het signaal dat er nog werk aan de winkel is. Na elk gemaakt schot geeft de kast keurig op het DMD aan hoeveel schoten nog benodigd zijn om de volgende missie te starten. Dat starten kan te allen tijde, dus ook tijdens multiball en je kunt dus missies tegelijkertijd spelen. Sandman Een bewegend lichtje/insert voor de target bank (denk AFM) beweegt heen en weer. Raak exact het knipperende lichtje en de target bank gaat direct omlaag, mis het knipperende lampje en je zult de resterende alsnog moeten schieten om de mode van Sandman te starten. Precies: gelijk Jackbot. Een Sandman missie is niet veel anders dan een UFO matten op Attack from Mars. Extra target hits geeft extra punten en verslaat Sandman eerder. Aan het begin van de dag leverde

14

Paul Jongma dit 3-4M punten per schot op, voor de halve finales was er een software upgrade en toen leverde dit +/- 750K-1M op. Het zal niemand verbazen dat dit leidt tot een hoop ballen Straight Down The Middle, maar deze worden (te) vaak gered door de post tussen de flippers. Versla Sandman en er opent zich een gat. Dit gat schieten eindigt de mode, geeft een bats punten en de bal wordt naar de jets geleid om het spel te hervatten. In tegenstelling tot Attack from Mars is het bij SpiderMan wél mogelijk om een volgende targetbank naar beneden te schieten tijdens multiball. Het lijkt me dat ‘dirty pools’ mogelijk zijn, ik weet nog niet wat dit oplevert. Het zal m.i. moeilijker zijn omdat het gat groter is en de ballen hier beter naar toe worden geleid, maar pin me er niet op vast. Overigens vertelde Steve dat hij graag een magneet achter de targetbank wilde hebben om de bal daar vast te houden, maar de extra solenoid werd te duur bevonden en zit er dus niet in. Afgezien van wisselende animaties, geluidjes en het aantal benodigde hits om te winnen, kon ik geen verschil merken. Na het uitspelen van de laatste missie gaat direct de eerste weer branden om te spelen. Het is dus niet zo dat spelletjes onbeschikbaar worden, je kunt blijven doen wat je leuk vindt. Venom Wat in een Venom mode exact de bedoeling is weet ik niet. Ik was bezig met het spelen van finales en dit was op dat moment geen prioriteit. Geen schokkende dingen, alle modes waren in deze software enkelbalspel. Het aantal benodigde hits was wel fors, het was voor mij één van de twee bottlenecks in de vooruitgang naar Battle Royale (komt strakjes). Green Goblin Een aantal hits start een missie. ‘Suffer the children’ en ‘Godspeed’ kan ik me nog herinneren. In één van de missies moet je een bewegend target een aantal keer raken. Green Goblin missies hebben geweldige quotes en geluiden, echt stoer! Het aantal hits voor het starten is vrij hoog, dit was de tweede bottleneck (voor mij dan). Het kan best zijn dat je sommige missies helemaal uit moet spelen alvorens je de volgende kan starten, dat zou zeker een positief punt zijn in de kast, anders kun je modes te makkelijk negeren. Doc Ock Met afstand mijn favoriet! Het gat rechts bovenin scoort een hit voor Doc Ock. Met nog 1 schot te gaan opent hij zich gelijk het Starship Troopers multiball-ding. Dit schot start de missie en u wordt getrakteerd op een onwijs coole animatie en een nog coolere quote “The power of the sun in the palm of my hand”. De kast geeft je zo het gevoel dat je iets goed

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2


hebt gedaan. Dat klopt ook want je wordt altijd beloond met multiball. Eerst een 2-bal multiball, daarna een 3-bal multiball en de laatste is (jawel) 4-bal. Jackpot shots zijn duidelijk aangegeven met de bekende rode lichten en het DMD telt het aantal Jackpots af voor de superjackpot. Echt heel lucratief zijn de eerste nog niet, de laatste was dan weer goede punten waard – zoals het hoort. Mind you: de software stond nog in zijn kinderschoenen. Tijdens multiball kun je ALLES doen wat je ook in enkelbalspel kan doen. Alles is dus te combineren. Vooral de 2e multiball is een speciale vermelding waard. De bal wordt vastgehouden op een magneet en een 2e bal wordt in het spel gebracht. Hiermee moet je de gelockte bal van de magneet schieten, vrij handig daarbij is de upper right flipper, maar het is nog listiger dan je zou verwachten. De bal losschieten scoort een hurry-up, deze bepaalt de jackpots en er wordt een 3e bal in het spel gebracht. De missies van de superschurken allemaal éénmaal completeren verlicht de extra ball. Tweemaal verlicht Battle Royale in de orbits en driemaal verlicht Special. Battle Royale Onwijs coole 4-Bal Multiball waarbij je alle schurken éénmaal moet schieten om de Battle-Royale superjackpot te verlichten op de rechterramp. Héél erg tof, het lijkt qua regels erg op Monsters of Rock, maar het schieten van de Jackpot maakt het nog uitdagender en betrekt deze ramp goed in het spel. Multiball De witte stand-up target links bovenin verlicht de lock op de orbits. Elke orbit naar keuze lockt de bal (virtueel) op exact dezelfde manier als de Starship Troopers orbit-multiball. De bijbehorende animatie is heel onduidelijk en sterk voor verbetering vatbaar. 3 Ballen locken begint 3-bal multiball, alle jackpots branden. Specificaties moet ik schuldig blijven, ik heb maar drie potjes gespeeld en had op dat moment niet het maken van een beschrijving van de regels als doel.

bevonden - Over verschil in samenwerking tussen Lyman Sheats en Dwight Sullivan als programmeurs zei hij een aantal zeer onvriendelijke dingen over de laatste. Die twee zijn geen vrienden. - Steve had 13 maanden de tijd gekregen om SpiderMan te ontwerpen. De reden voor deze ongewoon lange tijd die hij beschikbaar had gekregen, waren de extra productieruns van POTC. - Steve begint in juni met het ontwerpen van de kast “24”. - Er was flinke ruzie over het gebruikte geluid tussen de sound-engineer en Steve. De laatste won en kreeg naar wens heftiger rockachtige muziek. - De animaties op SpiderMan zijn echt waardeloos want ze zijn direct van film gedigitaliseerd naar het DMD. Dat was een voorwaarde van de licentie. Aan de positieve kant mochten ze elk denkbaar geluidje uit alle drie flims naar wens verwerken in de kast. - Lyman werkt nog continu aan de software Natuurlijk was er veel meer. Steve was een onwijs aardige en toegankelijke gast. Hij is na het GPO naar Amsterdam gegaan omdat hij die stad graag weer wilde bezoeken. Prima kerel dus! Okay, tot zover. Excuus voor de rommelige structuur en de onvolledigheid van dit stuk. Na meer speeltijd zou ik eventueel een betere beschrijving kunnen geven.

Het combineren van multiballen leidt altijd tot 4-bal multiball. Na afloop moet het witte stand-up target een extra maal geraakt worden alvorens de lock weer gaat branden. Mijn conclusie: absolute topkast! Paul is blij! Dit is met grote grote afstand de best spelende STERN die ik ooit heb gespeeld. De flippers voelden perfect aan, net Williams/Bally, en ik ben daar héél kritisch in. Zo vind ik LOTR op dit punt een drama. De schoten zijn enorm smooth. Het was fijn om eindelijk een echt goede nieuwe flipperkast te kunnen spelen. Kan niet wachten tot ik hem weer kan bespelen en wat nader onder de loep kan nemen. Als het eindspel niet binnen handbereik ligt, lijkt er vooralsnog weinig aansporing om zowél modes als missies te spelen. Je zou dan beter voor één van de twee kunnen gaan. De kans is groot dat dit een onterechte statement zal blijken te zijn als de software gefixt is. Op het GPO bevatte de software nog geeneens een status report. Leuke weetjes - De AFM-targetbank is een ode aan Lyman Sheats en Brian Eddy - De Green Goblin bewoog oorspronkelijk van links naar rechts en die moest je op het juiste moment schieten. Dit bleek te moeilijk te zijn, zelfs voor Lyman, en werd er dus uitgehaald - Venom kon oorspronkelijk ook op-en-neer bewegen - Steve wilde de kast een bal kunnen laten vastleggen achter de targetbank, maar een extra solenoid werd te duur NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2

15


De nieuwe Stern: Spider-Man Martin Ayub van Pinballnews.com schreef weer een zeer uitgebreide, 2-delige review van Spider-man. Om die in de Spinner op te nemen zou zeker 8 pagina’s in beslag nemen en omdat Paul Jongma zijn ervaringen met de kast ook al beschreven heeft, beperken we de review van Martin tot zijn conclusies. De volledige reviews, plus uitgebreide fotoreportage, zijn te vinden op www. pinballnews.com. Layout Het speelveld zit prima in elkaar. De schoten zijn duidelijk aangegeven met inserts, ze zijn goed te spelen en er zijn maar weinig echt gevaarlijke schoten. Het enige echte risico is wanneer je met de bovenste flipper probeert de serie Green Goblin targets links te raken maar mist en de bal richting de linker outlane schiet. Verder is de aanwezigheid van de linker Venom-ramp eigenlijk voornamelijk om de rechter gezelschap te houden en daar hadden ze wel wat leukers mee kunnen doen. Toch is het wel een moeilijk schot dus in ieder geval wel een uitdaging. Verder heeft de kast een lekkere flow en de ballen vliegen met hoge snelheid door de kast als je alle combo’s en jackpots probeert te schieten. Op die momenten, als alle elementen van het spel perfect samenkomen, merk je dat het een goed ontwerp is. In dit ontwerp is wel duidelijk de hand van Steve Ritchie te zien. Het setje van drie op en neer beweegbare targets bij The Sandman kennen we nog van de Black Knight 2000 en Attack From Mars maar beter goed hergebruikt dan slecht nieuw bedacht. Ook aan de flow en de snelheid van het spel kun je duidelijk de ontwerper herkennen. Thema In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Family Guy hoef je niet per se een fan van Spiderman te zijn om dit toch een leuke kast te vinden. Voordeel van Spiderman is dat het een bekend en tijdloos thema is en vooral het uitkomen van de laatste film was een mooie gelegenheid om er iets van te maken. Het gekke is alleen dat het titelpersonage niet heel duidelijk de hoofdfiguur van de kast is. De regels zijn zo ontworpen dat jíj Spiderman bent en het verhaal om hem heen wordt verteld door J Jonah Jameson, de redacteur van de Daily Bugle. Regels Op het moment van schrijven zijn de regels nog niet volledig uitgewerkt maar het is wel duidelijk dat Lyman Sheats zijn oude vertrouwde basisregels heeft toegepast: je moet telkens op hetzelfde ding schieten totdat het iets anders gaat doen. Dit klinkt zo wat negatief en simpel maar voor een beginnend speler biedt het wel enigszins houvast en voor de meer ervaren speler zit er echt wel meer diepte in de regels; die kan bijvoorbeeld gaan spelen op het gelijktijdig laten lopen van verschillende modes. Grafische effecten Spiderman maakt goed gebruik van de twaalf tinten oranje die met het SAM-systeem benut kunnen worden en de beelden

16

Martin Ayub www.pinballnews.com vertaling: Mila Groot

meer leven geven. Er zitten prima videofilmpjes in en wanneer er een score wordt weergegeven, stopt de film en worden de punten er overheen gezet. Vooral de heldere tinten oranje geven het beste resultaat en we hopen dat de stukken die nu erg donker waren, wel beter worden in de uiteindelijke software. Geluid Spiderman gaat over de eeuwige strijd tussen goed en slecht en de geluidseffecten haken daarop in: geen ontploffing of vernieling gaat ongehoord aan je voorbij. Je hoeft dus niet op de display te kijken om te zien of je de targets van de Green Goblin of Venom geraakt hebt. Ook Spiderman zelf laat van zich horen als je hem met combo’s door de stad laat zwaaien. Het mooie daarbij is dat deze geluidseffecten gesynchroniseerd zijn met de videobeelden. Van de quotes valt minder te zeggen omdat er maar zo weinig waren. JJ Jameson zegt nog niet veel en ook de Green Goblin en Doc Ock laten weinig van zich horen (red: in de nieuwste software versie zijn veel meer sound calls toegevoegd). Daniel Thiel was verantwoordelijk voor de muziek en hij heeft het voortreffelijk gedaan; het past precies bij de sfeer van het spel. Een goeie subwoofer zal trouwens ook niet misstaan bij deze kast. Verlichting Zelfs voor een betaversie is er niks mis met de verlichting: spots en flashers staan precies op de juiste plekken. Alleen de ledjes op de bumpers hebben weinig effect maar die zou je zelf nog kunnen vervangen en het effect op het totaal van de verlichting is verwaarloosbaar. Conclusie Een thema als Spiderman is echt iets voor Steve Ritchie: hij maakt een flipper waarin je moet vechten tegen een vijand van wie je eigenlijk niet kan winnen maar met wie je de strijd toch maar al te graag aangaat. Of je vijand nu een ridder (Black Knight), de politie (High Speed, The Getaway) of the Borg (STTNG) is, Ritchie is hier een meester in. En ook in Spiderman heeft hij het weer voor elkaar gekregen. Het spel is nog niet af maar toch zien we al dat als de laatste hand eraan gelegd is, dit een fantastische kast kan worden. Supersnel, een strak ontwerp en gave muziek: genoeg ingrediënten voor heel wat avondjes speelplezier! PinballNews scores Onder voorbehoud van wijzigingen in de uiteindelijke kast en geheel subjectief: Layout: 9 Grafisch ontwerp: 9 Muziek: 9 Geluid: 7 Verlichting: 8 Video: 7 Regels: 7

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2


De eerste keer: High Speed (Williams, 1986) Steve Ritchie, ontwerper van Spider-Man kwam in 1987 met High Speed. De flipper is door Steve ontworpen nadat hij opgepakt was voor te hard rijden toen hij de snelheid van zijn eigen sportwagen wilde testen. Volgens vele websites was de kast verantwoordelijk voor een revival van het flipperen destijds. De flipperkast kreeg in 1992 een vervolg: The Getaway - High Speed II. Op het NFV forum werd gepolst welke herinneringen de NFV leden hebben bij hun eerste keer High Speed. Een selectie uit de reacties. Bas Vis ‘High Speed. ‘Run the red light, over’. Donkere speelhal. Nog student, dus zuinig zijn op de guldentjes. Veel rood licht, geweldig. Veel meer uitdaging nog dan bij de kasten van de eerdere generatie. Urenlang speel plezier. ‘Pull over buddy’. Achteraf realiseer je je pas dat je eigenlijk de topjaren van de flipperkast zeer intensief beleefd hebt.’ Richard Baan ‘Een vieze gore zandbak ergens op een waddeneiland. Zonder geluid, slappe flippers, en geen verf meer op het speelveld. De lampjes zo vies dat je niet meer ziet of het lampje aan was, als dat het nog deed. Mag ik ook over mijn 2e keer vertellen? Ik had met een aantal vrienden al een aantal kasten thuis gehad, variererend van Star Trek tot Kiss, en Skateball tot Centaur. Vaak vond ik de Centaur de leukste. Ook ten opzichte van nieuwere kasten zoals Sorcerer, maar toen kocht een vriend van me de High Speed. Echt geweldig in die tijd. Vele features had die kast als eerste: Jackpot, “self-healing features” (als er een contactje kapot is hoef je die voor de voortgang van het spel niet te schieten). Super snel spel. Tof geluid, zeker de achtergrond melodie was geen gepingel of een monotone zoem meer. Letters in de display, in die tijd had je alleen nog maar score-displays. De kasten die wij thuis hadden dus ook. Zwaailichtje er op, leuk hoor.’ Quint van Kessel ‘Ik had ergens een potje op de Getaway gespeeld en was in de veronderstelling dat deze kast high speed heette. Vervolgens deze kast blind gekocht en laten bezorgen (voor het internet tijdperk) en in eerste instantie beetje balen. Dat is helemaal goed gekomen want ik heb enorm veel plezier gehad van de kast en vrienden waren er ook gek op. Vooral snelheid van de kast en de zwaailamp maakten het spectaculair. Juist omdat het redelijk simpel spel is was deze populair bij mij en mijn vrienden. Geen enkele kast werd zo veel gespeeld door de visite en door het vele gebruik uiteindelijk stuk gegaan en verkocht.’ Roy Wils ‘Mijn eerste keer op de High Speed weet ik nog goed. Het was in de snackbar in Afferden vlakbij de camping waar mijn ouders op stonden. Ik was een mannetje van 7 8 jaar oud toen en gooide er nagenoeg al mijn guldentjes in ( stuk of 3) in. Meer kreeg ik niet van mijn ouders in mijn handjes gedrukt . De kast was gewoon hartstikke nieuw. Dat wist ik destijds zeker. Alles fonkelde er ook zo naar. Ik heb er een dik uur opgespeeld. Ik dacht er nog veel aan na die tijd daar om in diezelfde snackbar om de kast weer te gaan doen spelen. Maar 1 jaar later ging ik weer een kijkje nemen maar toen stond hij er niet meer. Er stond een videokast. Jammer genoeg.’

Jim Jansen

Patrick Roose ‘Mijn eerste keer high speed was omstreeks 1987,stond in café de Spotvogel in Den Bosch, naast de High Speed stond ook een GTB Hollywood heat. Bijna alle nieuwe flippers heb ik destijds bespeeld in die kroeg, een echt flippercafé, helaas bestaat het niet meer. Heel wat piekies in de high speed gestort, geweldige kast. Totdat ik de kast zelf kocht in 1991. heel veel plezier aan beleeft, topper uit de jaren tachtig.’ Jasper van Eeden Mijn eerste keer High Speed was in 2003. Het was het testpotje bij de personen waar ik ‘m kocht Ik kende de kast alleen qua uiterlijk (ipdb) en van de verhalen. Ik had tot dan alleen zijn jongere broertje, the Getaway gespeeld. Na dat testpotje heeft hij een jaartje op mijn kamer gestaan. Mijn voorkeur ging destijds nog uit naar DMD-kasten, maar met High Speed heb ik ontdekt dat ook de oudere kasten erg leuk en vooral verslavend kunnen zijn. (Nu ben ik zelfs met EM’mers in de weer, go figure!) High Speed is één van mijn favoriete kasten uit de jaren ‘80 geworden. Hij kan zich wat mij betreft gemakkelijk meten met gecompliceerdere kasten uit die jaren, zoals Earthshaker, Elvira en Whirlwind (okee, da’s er een uit 1990). Het speelveld is eenvoudig, maar zijn snelheid maakt het een pittige kast. Vooral het ramp shot is lastig, maar geeft veel voldoening. Ook qua uiterlijk vind ik ‘m niet lelijk. Hoogtepunten zijn de achteruitkijkspiegel waarin je jezelf ziet en natuurlijk het zwaailicht. Jonathan Joosten High Speed heb ik een paar jaar geleden nadat ik op internet had gelezen dat kast destijds voor een opleving in flipperindustrie had gezorgd. Ik kende niet maar het verhaal achter de kast sprak me erg aan. Het eerste spelletje wat ik op de kast speelde resulteerde direct in een highscore die ik nooit meer heb weten te verbeteren. Uiteindelijk heb ik hem verkocht omdat ik teveel kasten had en niet alles meer op kon stellen. Voor zijn tijd snap ik dat het een kleine revolutie was. Wat mij betreft een absolute klassieker die zonder meer in de NFV collectie hoort.

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2

gekocht de de de kast

17


Interview: Cameron Silver Eind vorig jaar kondigde Jaap Valent op het NFV forum een interview met Cameron Silver aan. Cameron is software programmeur van Scared Stiff, Cirqus Voltaire en Star Wars: Episode 1. Op het forum stelden NFV leden vragen waar ze graag van Cameron het antwoord op kregen en Jaap ging aan de slag. Het resultaat is het onderstaande interview.

Wanneer ben je begonnen bij Bally/Williams en hoe ben je daar terecht gekomen? In 1994 begin ik te emaillen met Dwight Sullivan, toen programmeur bij Williams. Dwight had aan een aantal van mijn favoriete kasten gewerkt, in het bijzonder The Getaway: High Speed II, Terminator 2 en Star Trek: The Next Generation. In één van die e-mails grapte ik dat ik wel bij Williams zou willen werken en Dwight ( die zich niet realiseerde dat ik een grap maakte) stelde voor dat ik mijn CV opstuurde. Ik was een 20jarige student uit Australië en dacht niet dat ik ooit bij Williams zou werken, maar toch stuurde ik mijn CV. Dwight bracht me in contact met Ted Estes, hoofd van de software afdeling, en die nodigde me uit voor een sollicitatiegesprek. Gek genoeg was ik net een skivakantie aan het boeken voor begin 1995 en ik kon de trip zo aanpassen dat ik ook langs Chicago kon. Ik verwachte nog steeds niet dat ik er ooit zou werken, maar ik ging toch. Het sollicitatiegesprek in januari 1995 was heftig, maar aan het eind van die dag wilde ik er ook echt werken. Het water liep me in mijn mond toen ik over de engineerings afdeling liep en alles daar zag. Maar na dat gesprek werd ik niet aangenomen. Reden daarvoor was dat het duur was om iemand vanuit een ander land te laten verhuizen en ik had geen enkele ervaring in het werk, Maar ik wilde nog niet opgeven en bood aan om mijn eigen verhuiskosten te betalen, en dat aanbod sloegen ze niet af. Het duurde ongeveer 9 maanden voordat ik het benodigde werkvisum had, maar op 6 oktober 1995 stapte ik op een vliegtuig en verhuisde naar Chicago. Had je specifiek op een baan in de flipperdivisie gesolliciteerd of hebben ze je daar gewoon geplaatst? Ik was juist niet zomaar in flipperkasten geïnteresseerd, maar in Williams flipperkasten. Ik heb ook gesprekken gehad bij Capcom en Data East. Maar uiteindelijk was ik alleen bereid te verhuizen voor Williams. Voordat dit allemaal speelde, was ik actief in de nieuwsgroep rec.games.pinball en ik had ook een bijbaantje in onderhoud van flipperkasten voor een grote arcade groep in Melbourne. Je bent verantwoordelijk voor de software van Cirqus Voltaire, Scared Stiff en Star Wars: episode I. Wat zijn de verantwoordelijkheden van een software ontwerper bij het ontwerpen van een flipperkast? Elk team is anders en zelfs elke kast is anders. Cirqus was erg ‘low key and laid back’. Ik had het geluk dat John Popadiuk, de ontwerper, me heel veel vrijheid gaf bij Cirqus. John en ik werkten samen aan het eerste ontwerp van het speelveld en daarna werkte John de officiële technische tekeningen uit.

18

Interview: Jaap Valent Foto’s: Internet

Maar mijn belangrijkste rol bij Cirqus was het werken aan de regels. Ik was de enige programmeur en daardoor kon ik alle regels in het spel ontwerpen en implementeren. En ik moet wel zeggen dat dat het leukste is wat ik ooit gedaan heb! Ik werkte zowaar aan mijn eigen flipperkast, werkte met video kunstenaars, geluidsontwerpers en mechanische ontwerpers. Soms dacht ik dat ik ze eigenlijk zou moeten betalen voor dat privilege! Stars Wars was heel anders. Er stond veel op het spel met Pinball 2000 en het was enorm veel werk. Ik was niet de enige programmeur, omdat Duncan Brown het team was komen versterken. We verdeelden het werk, waardoor ik vooral de technische programmering deed, terwijl Duncan de meeste spelregels deed. Duncan werkte nauwer samen met John aan de regels en het ontwerp van het spel, terwijl ik meer de onderliggende systemen implementeerde. Je hebt gewerkt met John Popaduk en Dennis Nordman. Hebben zij erg verschillende stijlen bij het ontwerpen van een flipperkast? Het is moeilijk voor me om de stijlen te vergelijken, want ik heb maar kort aan Scared Stiff gewerkt. Ik was de effectenprogrammeur voor Scared Stiff en ik kwam pas laat bij het team, toen het grootste deel van het ontwerpwerk al gedaan was. Ik kan wel zeggen dat bij beide ontwerpers het maken van een kast een teamprestatie is, ze moedigen iedereen aan om mee te denken over het spel en om met suggesties te komen.

Welke computertaal gebruikte Williams voor hun flipperkasten? De WPC kasten werden geprogrammeerd in 6809 Assembly en Pinball 2000 in C++ Wanneer je de Scared Stiff speelt en je bereikt Scared Stiff, gaat de kast compleet uit zijn dak, een erg gaaf effect. Was dat moeilijk om te programmeren? Dat moet je aan Mike Boon vragen, aangezien hij het oorspronkelijke effect schreef voor de Vacation Jackpot in de White Water flipperkast! Ik heb dat altijd een erg goed effect gevonden in de White Water (welke kast nog steeds een van mijn ‘all-time favorites’ is), dus iedereen vond het een erg goed idee toen ik voorstelde om dat opnieuw te gebruiken in Scared Stiff. Ik denk dat ik het meest van Mike’s programmering van White Water heb hergebruikt, alhoewel ik me herinner dat ik wat moest toevoegen om te voorkomen dat in de familie stand de ‘naughty speech’ doorloopt.

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2


In de meeste flipperkasten zitten ‘Easter eggs’ (noot redactie: Easter Egg = verborgen feature) en natuurlijk koeien (noot redactie: idem) verborgen! De meeste van de verborgen dingen zijn inmiddels wel gedocumenteerd en te vinden op Internet. Ken jij nog geheimen waar wij nog niks van weten? Ik weet niet goed welke ‘Easter eggs’ er bekend zijn in de flipperwereld, dus ik weet niet welke ik kan noemen.

Wat moeilijker was in de Stiff was het ‘bonuscount effect’. Dat was het eerste wat ik moest doen toen ik aan de Stiff ging werken en ik had nog nooit zo’n complex display effect geschreven. Volgens mij was ik degene die met het idee kwam dat de tekst uit het slijm komt bubbelen, dus was ik ook degene die het moest implementeren. Terugkijkend weet ik dat ik het nu veel efficiënter zou kunnen schrijven. Wat vind je van het Pinball 2000 concept? Ik vind het Pinball 2000 concept absoluut briljant, maar de eerste twee spellen waren niet zo super. De vierde Pinball 2000 was in ontwikkeling toen Williams dicht ging, en het was een grote verbetering ten opzichte van Revenge en Episode I. Het is echt jammer dat het concept niet verder ontwikkeld kan worden. Veel mensen vinden dat Star Wars: Episode I weinig diepgang heeft in vergelijking tot andere flipperkasten. Ben je het daar mee eens of was dit ook bedoeld als een kast voor beginners? Beide! Ik ben het er mee eens dat de kast weinig diepgang heeft en dat hebben we expres gedaan. Het ontwerp van Episode I kwam tot stand onder invloed van twee belangrijke dingen: (1) de licentie is zeer visueel gericht, en (2) we moesten zoveel mogelijk laten zien van de mogelijkheden van het video aspect. Want het verkooppunt van de Pinball 2000 was de video interactie, dus we moesten een beetje overdrijven om onszelf te bewijzen. Episode I is niet het soort spel waar ik fan van ben, maar ik ben het wel eens met de keuzes die we bij de ontwikkeling gemaakt hebben. Sterker nog, het spel komt soms nog in top 10 lijsten voor wat opbrengsten betreft, welk 8 jaar oud spel kan dat nou zeggen!

Ik kan wel wat meer vertellen, bijvoorbeeld dat de meeste ‘Easter eggs’ alleen geplaatst werden voor de enthousiasteling. Een perfect voorbeeld daarvan is het nummer 3 licht, dat soms oplicht wanneer je de spin in de Scared Stiff rondspint. Op een gegeven moment in de ontwikkeling was er een bug die er voor zorgde dat licht 6 soms aanging. We vonden dat eigenlijk wel leuk, dus (nadat we de bug gerepareerd hadden) zorgden we ervoor dat licht 3 dit soms zou doen. Op dat moment was er namelijk een “conspiracy” op het Internet over nummer 3 in flipperkast, daar speelden we met deze grap op in. Ik was zelf een enthousiaste flipperaar voordat ik bij Williams ging werken en vond deze feature altijd erg leuk. Het was dan ook erg leuk om zelf te bedenken wat voor soort dingen ik daarmee kon doen. Maar voor we het onderwerp afsluiten kan ik nog wel dit zeggen: Iemand met een Star Wars Episode I kan deze flippercode proberen in Attract Mode: B - 19R - 1L - 18R - 1L - 13R - 1L - 1R - 1L Een paar jaar geleden kwam er een nieuwe softwarerevisie uit voor Cirqus Voltaire, die de toch al goede kast nog beter maakte. Heb jij ook aan die laatste software versie gewerkt? Ja! Williams is doorgegaan met het maken van gokkasten nadat de flipperafdeling was dichtgegaan en daar ben ik toen gaan werken. Ik kon het bedrijf niet verlaten omdat ik er voor mijn werkvisum moest blijven (ik had toen nog geen green card voor Amerika). Ik heb nog 16 maanden bij Williams aan de gokkasten gewerkt en in die tijd heb ik ook aan de ROM voor de Cirqus gewerkt. Veel van de veranderingen waren zaken die ik al lang wilde veranderen, andere dingen hadden

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2

19


in de kast gezeten maar waren er uitgehaald (copy cat). Ik heb vele maanden aan de Cirqus home rom gewerkt en uiteindelijk besloot ik om het uit te geven een jaar nadat ik Williams verlaten had. Ik was wel zenuwachtig toen het uitkwam, niet zeker wetend hoe mensen er op zouden reageren, en ik was niet zeker of het stabiel zou zijn (en er zijn nog steeds een paar bugs die ik zou willen repareren.) Het is ongelooflijk hoe goed de homerom ontvangen werd en ik ben blij dat mensen het zo leuk vinden…. ook al komt de neon multiball niet zoveel meer voor (sorry!). Zal er ooit een home rom komen voor Scared Stiff of Star Wars Episode I? Helaas niet. Omdat ik weg ben bij Williams heb ik niet langer toegang tot de bron code en ontwikkel instrumenten. Ik zou graag aan een Scared Stiff home rom werken. Niet zozeer om dingen toe te voegen (volgens mij is het spel al vrij compleet) maar meer om een paar echte bugs te repareren. Je hebt ook gewerkt aan de redemption game Ticket Tac Toe. Kan je daar wat over vertellen? Ticket Tac Toe was een spelconcept van Steve Kordek, het idee was om een flipperkast achtig spel voor kinderen uit te brengen. Ted Estes was niet op kantoor de dag dat het eerste speelveld was bedraad dus brachten ze het naar mij, ook al zou ik helemaal niet aan het spel werken. Toen Ted een paar dagen later terugkwam en ik vertelde hoeveel ik al gedaan had, besloot hij dat ik het project af zou maken. Dit was een maand nadat ik naar Chicago was verhuisd en begonnen was bij Williams en ik werkte al aan een project met Steve Kordek. Dat was echt bizar! Ticket Tac Toe was een heel eenvoudig spel. Het had grid van 9x9 lichtjes boven de flippers en negen gaten bovenaan het speelveld. Elk gat correspondeerde met een plek op het grid, dus als je in een gat schiet, gaat er een lichtje branden. Het idee is om lijnen te maken en uiteindelijk het hele grid vol te maken. Voor elk muntje mag je drie keer schieten. Als de bal tussen de flippers wegvalt, schiet hij gewoon weer terug. Als je alle negen gaten met negen schoten kan vol maken, krijg je een enorme jackpot en veel tickets. Het was heel leuk om aan het spel te werken. Steve Kordek werkte al langer in de flipperindustrie dan dat ik leefde ( en dat is vandaag de dag nog steeds het geval), dus hij had heel veel talent en veel mooie verhalen. Het spel werd ontwikkeld in drie maanden, de helft van een gewone flipperkast, maar ik had niet het gevoel dat ik me moest haasten. Ik leerde hoe de wereld werkte van het ontwikkelen van flipperkasten en ik leerde iedereen van de Engineering afdeling kennen. Ticket Tac Toe verdient goed op locaties. Hoewel het misschien niet aan de top staat, verslaat het met gemak de flipperkast. Williams produceerde 100 stuks Ticket Tac Toe. Redemption is een hele andere wereld dan flipperen en Williams was daar niet op ingericht.

20

Heb jezelf thuis ook flipperkasten staan? Ik heb vier kasten thuis: Cirqus Voltaire, Attack from Mars, Scared Stiff en White Water. De Attack is van Adam Rhine, die dot matrix programmeerde bij Williams. Adam heeft niet genoeg ruimte voor de kast, dus bood ik aan om hem bij mij neer te zetten. Goede vriend ben ik he!! :) Ik heb ook nog een Ticket Tac Toe maar die staat opgevouwen in de kelder omdat ik geen ruimte meer heb. Wat is jouw favoriet van de kasten waar je aan hebt gewerkt? En welke van de kasten waar je niet aan hebt gewerkt? Mijn favoriet van de kasten waar ik aan gewerkt heb is Cirqus Voltaire. Favoriet bij de kasten waar ik niet aan heb gewerkt zijn White Water en World Cup Soccer (zodra ik plek heb koop ik er een.) Wat heb je gedaan sinds Bally/Williams gestopt is? Zoals ik al vertelde moest ik bij Williams blijven totdat ik mijn greencard had. In maart 2001 ben ik bij Cisco Systems gaan werken, waar ik met Ted Estes, Tom Uban en Bill Grupp samenwerkte, met wie ik ook allemaal bij Williams gewerkt had. Ik werkte meer dan vier jaar bij Cisco, maar ik ben teruggegaan naar de spelindustrie in september 2005, toen ik bij Midway Games een baan kreeg. Bij Midway werkte ik in een team onder leiding van George Gomez aan een spel voor de Playstation 2 en XBOX genaamd “NBA Ballers: Phenom” Begin januari 2006 ben ik terugggaan naar coin-op bij Raw Thrills, een bedrijf onder leiding van Eugene Jarvis. Ik ben erg blij met deze baan, waar ik de kans krijg om aan veel verschillende en interessante producten te werken. Zal Cameron Silver ooit terugkeren om flipperkast te ontwerpen, bijvoorbeeld voor Stern? Ik zou erg graag terugkeren naar flipperen, vooral Pinball 2000. Ik heb maar vier jaar bij Williams gewerkt, wat niet lang genoeg was om al mijn ideeën uit te proberen. Ondanks dat het kort was, ben ik heel blij dat ik mijn droombaan heb mogen hebben. Het was erg leuk en ik heb gewerkt met zeer talentvolle en bijzondere mensen.

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2


NFV - Project Ronald McDonald (deel 6) Bas Vis, Ronald Knor

De NFV zet zich in om flipperkasten te plaatsen in Ronald McDonald kinderhuizen. In het voorbije kwartaal waren er twee duidelijke hoogtepunten in het project. Het ging om:: - Aflevering flipperkast bij kinderziekenhuis in Zwolle (verslag René Timmer) - Aflevering definitieve flipperkast bij LUMC in Leiden (verslag Ronald Knor) April 2007: Aflevering Fish Tales bij Sophia kinderziekenhuis in Zwolle In april ging dan eindelijk de 2e locatie ‘live’. Op een prima plek in een wachtruimte in het kinderziekenhuis staat nu een Fish Tales te glimmen. René Timmer zorgde ervoor dat de oorspronkelijke kleuren weer zichtbaar werden. Op de middag dat de kast geplaatst werd was het spreekuur allang afgelopen. Maar er kwamen heel wat arts(assistent)en langs die toch graag even een partijtje wilden proberen. In de krant van het ziekenhuis verscheen een kort artikeltje met foto.

Mei 2007: Speelklaar maken & afleveren Twister Begin dit jaar doneerde Eric Poppelaars zijn Twister aan de NFV voor inzet bij het RMD Project. Na flink wat uurtjes aandacht voor techniek en poetswerk en met het dmddriverbord van Lieven kon medio mei de Twister naar het LUMC worden gebracht. Dit was hard nodig, aangezien de “tijdelijk” geplaatste Twilight Zone het kindergeweld niet langer kon verdragen. De kast ging achterin de Citroën van secretaris Bas Vis naar het ziekenhuis. Poten eronder, stekker erin en spelen maar. Tom en Julia (noot redactie: kids van Bas Vis) speelden de eerste partijtjes op de kast en genoten. “Everybody underground now…”. De manager van RMD-Leiden, Christien Deutekom, was op de afleverdag nog met vakantie waardoor de officiële overhandiging (met foto’s) eind juni zal plaatsvinden. Na drie weken ben ik bij onze Twister langsgegaan voor een preventieve poetsbeurt. De Twister glom natuurlijk nog als een nieuwe kast, maar desondanks toch een grijze poetsdoek na een behandeling met superflip... Volgens de statistieken zijn er sinds de plaatsing bijna 800 spellen gestart en 1836 ballen gespeeld. Dat is bijna 90 ballen per dag, wat toch wel in de categorie “zwaar gebruik” geplaatst kan worden. Ondanks dat waren er geen storingen (mag ook wel na de zeer grondige renovatie). Alleen heeft de Twister last van “plakkende ballen” waardoor deze soms in de ballthrough blijven hangen en de kast geen nieuwe bal geeft. Daarom zijn er de (nog) niet magnetische ballen uit mijn StarTrek in gedaan. Uiteindelijk zullen er toch mirror-glazed ballen in moeten, die laten zich veel moeilijker magnetiseren door de speelveld magneten. Volgens de RMD medewerkers stormt 90% van de kinderen direct op de flipperkast af. Als je nagaat dat er een ballenbak, een klimhuis, een tafelvoetbaltafel, een piano, een tafeltennistafel, schommels, auto’s, knuffels, en nog veel meer aanwezig is, heeft de flipperkast zijn aantrekkingkracht nog zeker niet verloren!

Technische Supports gezocht: We willen nog een aantal donatiekasten gereed gaan maken voor het RMD Project (Viking, Harlem Globe Trotters, Soccer Kings). Onze vaste supporters op dit gebied (Ruud, Rob, Ronald & Arie) hebben het al flink druk met (de uitbreidingen van) onze eigen NFV-collectie. Als je goed thuis bent in de techniek van de kasten uit de Solid State-generatie en je vindt het leuk om te helpen, meld je dan aan als RMD-supporter. Het proces is verder eenvoudig: we zorgen er samen voor dat de kast bij je thuis komt en maken afspraken over de aanschaf van onderdelen. Als je dat leuk vindt, kun je ook meegaan bij de aflevering van de flipperkast. Interesse ? Mail naar: bas@nfvpinball.nl.

Planning voor het 3e kwartaal van 2007 - De globale planning voor het komende kwartaal: - terugbrengen Ninja Turtles bij het LUMC - contacten leggen met RMD’s in Amsterdam, Utrecht en Leeuwarden - beginnen met speelklaar maken van tweetal extra kasten: Viking en Harlem Globe Trotters. Heb je suggesties voor het NFV RMD team of wil je wat meer informatie over dit NFV project, neem contact met me op via: bas@nfvpinball.nl.

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2

21


Verslag: Algemene Leden Vergadering

Bas Vis

Op zaterdag 21 april jl. vond in het NFV Funhouse de ALV van het voorjaar van 2007 plaats. Dit jaar zijn er voor het eerst twee ledenvergaderingen. De opkomst (bijna 40 leden) was goed, mede dankzij de koppeling aan het ESPP. Het NFV Bestuur gebruikte een beamer om een presentatie te geven aan de aanwezigen. Daarin kwamen het verleden en de cijfers over 2006 aan de orde, alsmede plannen en aandachtspunten voor de rest van 2007. Meest in het oogspringend daarbij: de mededeling dat we naar een nieuw clubhuis moeten zoeken… Locatie : Datum :

Het ledenaantal is iets afgenomen, met name door afvoering van niet betalende leden. Het aantal opzeggingen is niet opvallend hoger dan in eerdere jaren, maar de instroom van nieuwe leden is duidelijk kleiner. De flipperkastencollectie is verder gegroeid, in alle drie de generaties.

NFV Funhouse, Deventer zaterdag 21 april 2007, 18.00 – 19.30 uur

1. Inleiding Bas Vis (BV), secretaris van de NFV, opent de ALV. Hij heet alle aanwezigen van harte welkom. Het NFV Bestuur is verder vertegenwoordigd door Barry de Wit (BdW, bestuurslid algemeen) en Enrico Douwens (ED, penningmeester). De notulen van de ALV op 21 oktober 2006 worden aangenomen en de agenda voor deze bijeenkomst vastgesteld.

ED legt uit dat door afname van het aantal gedrukte Spinners en overstap naar nieuwe drukker de kosten iets zijn afgenomen. Andere kosten zijn iets hoger, oa. door de aanschaf van onderdelen voor onderhoud en reparatie van de flipperkastencollectie. De kosten van het clubhuis (ongeveer 25% van het totaal) waren wat hoger dan begroot door de kosten van inrichting van het clubhuis. Per saldo resteerde over 2006 een klein overschot.

2. NFV Bestuurs Team (wijzigingen / kandidaten / benoemingen) De samenstelling van het NFV Bestuur gaat op korte termijn opnieuw wijzigen. BdW heeft, na een aantal ‘tropenjaren’ waarin hij oa. als coördinator van de organisatie van het DPO optrad, besloten zijn NFV-activiteiten wat terug te brengen. Ook zijn inbreng bij de inrichting van het clubhuis en de opbouw van de onderdelenvoorraad mogen niet onvermeld blijven (noot redactie: aan het eind van ALV werd Barry nog even in het zonnetje gezet en kreeg hij als symbolische blijk van dank een ingelijste translite).

De jaarcijfers zijn nog niet door de Kascommissie beoordeeld, derhalve zal de formele behandeling pas in het najaar van 2007 plaatsvinden. ED vraagt of er nieuwe kandidaten zijn voor de Kascommissie. Die zijn er niet.

Verder gaat ED een aantal jaren in het buitenland werken en ziet zich om die reden gedwongen zijn taken als penningmeester neer te leggen. Na een oproep hebben zich een aantal kandidaten voor opvolging aangemeld. Streven is om voor het vertrek van ED een opvolger ingewerkt te hebben. Naar kandidaten voor de vacatures van voorzitter en DPOcoördinator wordt nog naarstig gezocht. 3. Verslag 2006 (Dashboard / Jaarcijfers) en prognose 2007 Volgens BV heeft de NFV een enerverend jaar achter de rug met de introductie van het clubhuis en de diverse competities. Ook was er weer een DPO met voorrondes, zodat het activiteiten niveau op een ongekend hoog niveau lag. Streven is om (nog) meer variatie in het aanbod aan te brengen, mn. bij de clubhuis activiteiten. De Nieuwjaars Borrel was met een opkomst van > 60 leden zeer goed bezocht.

4. NFV Funhouse BV geeft aan dat het NFV Bestuur zeer content is met het clubhuis en de vele mogelijkheden die het biedt. Een absoluut hoogtepunt in het 15-jarig bestaan van de NFV is het eigen clubhuis. Dankzij de inzet van een kleine groep vrijwilligers ziet het er goed uit en staat er een geweldige collectie (>50 kasten) speelklaar opgesteld. Er is echter slecht nieuws: de huur van het pand aan de Gashavenstraat in Deventer zal dit najaar NIET verlengd kunnen worden. Dat betekent dat we een nieuw onderkomen moeten gaan zoeken. Op korte termijn zal een werkgroep hiervoor aan de gang gaan. 5. Update plannen 2007 Evenementen BV geeft nog eens aan dat er veel activiteiten zijn geweest in het voorbije halfjaar, met name in het clubhuis. Het DPO 2006 was ook zeer succesvol, maar er is nog geen opvolger voor Barry gevonden. Als er eind mei geen nieuwe kandidaat is komt er waarschijnlijk geen DPO 2007. De activiteiten zullen dan zich in het clubhuis concentreren.

Het NFV dashboard geeft het volgende beeld te zien:

Leden Ontwikkeling

Bezittingen

Kerngetallen

Omschrijving

31-mrt-07 (6 mnd)

30-sep-06 (6 mnd)

31-mrt-06 (3 mnd)

2005 (jaar)

2004 (jaar)

Nieuwe Leden Ledentotaal (ultimo)

aantal

>30 ca. 970

> 30 ca. 1000

> 20 ca.1030

> 100 ca. 1020

140 ca. 1050

Flipperkasten Aantal kasten

bedrag (boekwaarde)

> 19.000 18 38 44 > 17.500

> 18.500 18 33 34 > 15.000

>17.750 16 32 32 17.500

aantal

Liquiditeiten

bedrag

> 21.500 20 40 50 >16.000

Evenementen

aantal (incl. planning)

15

8

2

3

4

Small (< 20)

bezoekersaantallen (schattingen)

Midsize (20 < x < 40)

8 3 4 1 ??

2 3 1 2

1 1

1

1

2

3

DMD SS EM

Evenementen

Max (40 < x < 80) Mega (> 80)

22

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2

16.000 16 20 20 18.500


Competitie Volgens BV zijn de TPL en RPL behoorlijk succesvol, met in 2007 meer dan 70 deelnemers in totaal. Tegelijkertijd blijft de RFC met bijna 100 deelnemers (deels wel dezelfde personen als in de TPL/RPL) ook prima bezet. Op de nieuwe NFV ranking staan al bijna 100 NFVleden die graag een wedstrijdje spelen. Het is zeer zeker de bedoeling om in 2008 nog meer deelnemers te krijgen. Spinner Het NFV Bestuur is trots op het kwartaalblad. Zowel in kwaliteit (prima interviews, veel gevarieerde bijdrages) als kwantiteit (veel kopij!) gaat het de laatste tijd goed met ons periodiek. Feit blijft wel dat de vaste redactie erg afhankelijk is van de inzet van één persoon: Jonathan Joosten. Er komt later dit jaar een enquête om naar de mening van de leden te vragen (ook over andere onderwerpen als bv. de NFV site). Site Ook hier reden voor positieve geluiden: de vernieuwing van de site is bijna afgerond en de ‘verfrissing’ is goed gelukt. Er liggen nog veel meer plannen, maar die kunnen alleen gefaseerd ingevoerd worden. Het NFV Bestuur geeft nog eens blijk van waardering voor de inspanningen van onze webmaster (Mark van der Gugten). Aanrader voor iedereen: kijk eens op de nieuwe Wiki(pedia) van de NFV! Steunpunten Door het ontbreken van een coördinator is het nog niet gelukt aan het NFV Steunpuntenbeleid verder inhoud te geven. Bij een aantal Steunpunten zijn veel activiteiten, maar ook zijn een aantal opgeheven of zullen mogelijk verdwijnen (bv. in NO Nederland bij Guus Arens) 6. Rondvraag Vraag : waarom is er geen entree bij het clubhuis ? (volgens het principe: de gebruiker betaalt) Antwoord: we willen vooral het gebruik van het clubhuis stimuleren. Vooral mensen die van ver komen (en dus relatief hoge reiskosten hebben) willen we niet ook nog eens extra laten betalen. Vraag : waarom zijn er geen kosten verbonden aan activiteiten als de competitie ? Antwoord: ook hier geldt: we willen in de opstart fase vooral zoveel mogelijk leden enthousiast maken. Op de langere termijn is een (extra) bijdrage van deelnemers zeker iets dat overwogen zal worden.

7. Sluiting & volgende bijeenkomst BV dankt iedereen voor de aandacht & inbreng. Het is duidelijk dat er ook de komende maanden weer het nodige zal gebeuren binnen de NFV. In het najaar volgt er een 2e ALV in 2007. Details volgen in de Spinner en op de NFV site.

Barry de Wit: Grote Smurf wordt gewone smurf Bij de afsluiting van de ALV in april kreeg Barry nog even alle aandacht. De afgelopen jaren heeft hij als ‘Grote Smurf’ gezorgd voor een aantal grote evenementen die zich kenmerkten door goede organisatie & een geweldige kwaliteit van de aanwezige flippers. Het DPO is daardoor nog meer een evenement geworden waar ook buiten Nederland veel waardering voor is. Barry heeft besloten een stapje terug te doen en (even?) alleen aan zijn eigen flippers te werken. We zullen zijn energie en drive voor kwaliteit missen. Als symbolische blijk van dank kreeg Barry een verlichte translite.

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2

23


De Kwestie: Gedifferentieerde contributie De contributie voor een NFV lidmaatschap bedraagt sinds 2006 € 30 per jaar. In vergelijking met andere landelijke verenigingen (bv. verzamelaars andere automaten, verenigingen van autobezitters ed) is dit een relatief gering bedrag. Dat wil zeggen: voor leden die deelnemen aan de verscheidenheid aan activiteiten. In onze ogen is het aanbod voor alle leden in de voorbije jaren verbeterd. Zo hebben we een (nog) betere NFV-site en een steeds mooiere Spinner (zowel qua inhoud als qua omvang). Ook is er een ruimer aanbod aan evenementen en organiseren we op eigen kracht een Dutch Pinball Open. Voor de groep van minder actieve leden vinden we de verhouding tussen contributie en aanbod passend. Voor de actieve leden is in de voorbije jaren het aanbod flink uitgebreid (clubhuis met eigen collectie topkasten, meer wedstrijden met prijzen, competities) zonder dat daarvoor een extra bijdrage is gevraagd. Om dit op de langere termijn te financieren en mogelijk uit te breiden, stellen we ons de vraag: zou de groep gebruikers (= actieve leden) dat niet zelf moeten financieren? En dan kunnen de minder actieve leden gewoon voor een ‘basis lidmaatschap’ blijven opteren. Bij deze Spinner is ‘De grote NFV ledenenquête 2007’ bijgevoegd en komt deze vraag aan de orde. Op basis van de uitkomsten zal het NFV Bestuur een standpunt bepalen en eventueel nader onderzoek naar de mogelijkheden doen. Als ‘opwarmer’ deden we via de NFVwebsite alvast een peiling onder de leden: is gedifferentieerde contributie een goed idee? Hier onder een selectie uit de reacties. Bart Bartholomeus Zeker het bestuderen waard, met ruim 1000 leden en een relatief klein aantal mensen dat aan allerlei activiteiten mee doet. Als ik naar mezelf kijk zou ik heel graag naar meer evenementen komen maar gezien allerlei andere activiteiten/ gezinssituatie en de afstand naar allerlei evenementen haak ik -helaas- wat sneller af. Tijd dat we dat eens beter gaan inplannen.... Frank Douwenga Ik heb de dubbele contributie van vandaag over om lid te zijn van een vereniging die een gevarieerde collectie flipperkasten bezit en in stand weet te houden, waar die dan ook staat of komt te staan. Ook wanneer ikzelf geen zin of tijd heb om naar een clubhuis te gaan heb ik die dubbele contributie ervoor over, voor de wetenschap dat ergens in Nederland een mooie verzameling flipperkasten staat waar ik middels mijn contributie aan bijdraag en waar ik vrij op mag spelen. Lieven Engelbeen Ik ben ook van deze mening. Ik betaal met plezier 60 euro, als we daarmee een clubhuis en een kastencollectie kunnen onderhouden. Wel opletten dat je geen omgekeerd effect gaat krijgen

24

en uiteindelijk minder contributie zal binnenkrijgen. Je zou dus 30 euro als minimum moeten houden en de echt actieve leden gevoelig meer laten betalen...My two cents. Richard Baan Lijkt mij een uitstekend idee. Zelf heb ik alleen maar behoefte aan een Spinner, het forum en korting bij de aanschaf van een boek oid. Het clubhuis is mij te ver weg en zodoende zal ik daar toch geen gebruik van maken. Idem voor de meeste evenementen. Een DPO wil ik nog wel eens een uitzondering voor maken, maar de rest is mij te ver weg en in mijn ogen ook niet belangrijk genoeg. Zelf vind ik een “samengesteld” lidmaatschap een heel goed idee: voor elke optie die je neemt betaal je een bepaald bedrag. Een Spinner, toegang tot het forum wel, maar evenementen, en het clubhuis niet. Dan zou ik graag alleen voor de Spinner en het forum betalen, en daardoor korting krijgen op wat ik nu betaal. Op die manier kun je elk van de onderdelen een prijs geven (die dan dus ook uit dat budget betaald kunnen worden) waar iedereen zich al dan niet voor op kan geven.

Jim Jansen

Maurice Schouten Gewoon zo laten als het is: 30 euro pp. Voor een evenement betaal je al extra toegang euros. Laat dan TPL en RPL ook een paar euro pp kosten. Dus een gelijk tarief voor iedereen voor Spinner en enkele zaken. Voor de rest geld: de gebruiker betaald. Jos Koemeester Ben het met Maurice wel eens. Gewoon een basistarief voor je lidmaatschap + spinner + toegang tot alle delen van de website en extra kosten per evenement, zodat mensen die van meer faciliteiten gebruik maken ook meer betalen. Maak het niet te ingewikkeld. Want ingewikkeld = meer administratie = meer werk = minder kans dat je opvolgers vindt, als je een nieuw bestuurslid zoekt. Bas Vis Mijn eerste ideeën zijn ook simpel. De extra uitgaven houden met name verband met extra activiteiten voor actieve leden. Bijvoorbeeld: extra kosten onderhoud intensief gebruik kasten, extra kosten gebruik clubhuis voor meer activiteiten (stroom, onderhoud etcetera), extra kosten organisatie competitie, compensatie gastheren, prijzen etc. Het lijkt me niet gepast op de langere termijn om iedereen hieraan te laten meebetalen. Het clubhuis is tevens de basis van waaruit de vereniging werkt en de opslag van onze eigen collectie die we gebruiken voor evenementen voor onze leden. Naar mijn mening is het wel redelijk dat alle leden daar een (beperkte) bijdrage aan leveren. Maar de intensieve gebruikers mogen (en willen, zo is mijn overtuiging) daar wel een extra bijdrage voor leveren. Dus: - basis pakket aanbod blijft vrijwel hetzelfde als nu (Spinner, site, technische support, kortingen toegang evenementen etc.), contributie blijft gelijk. - uitgebreid pakket idem basis, maar ook: gratis gebruik clubhuis, deelname competitie (TPL/RPL), korting op deelname aan wedstrijden etc.; contributie voor deze groep zou dan (substantieel) hoger moeten zijn. Ik vind bv. een vergoeding zoals SP De Koog die sinds enige tijd van haar bezoekers vraagt een prima voorbeeld van een passende bijdrage van alle deelnemers om eea. op de langere termijn voor iedereen (Steunpunthouders en bezoekers) leuk te houden. Administratief is het

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2


eenvoudiger om dat in één keer in de contributie door te berekenen in plaats van bij elke individuele gelegenheid (KISS...). Frits Dubbeld Lang leve de ‘De grote ledenenquête 2007’ , super initiatief!! Een openbaar blijk van ieders wens en wil. Misschien wil de meerderheid géén E-M en/of numeriek meer - of heeft géén behoefte aan clubhuis in de toekomst. Ik ben zeer positief - laat de meeste stemmen/ democratie zijn werk doen. George Bulte Misschien wel, ik kan bijvoorbeeld de Spinner best missen, want als doorgewinterde forum bezoeker heb ik het meeste al via dit forum gelezen. Clubhuis en evenementen toegang hangt voor mij af van de afstand. Als het nieuwe clubhuis bijvoorbeeld in Almere zou komen zal ik er vaak aanwezig willen zijn. Laat dan de contributie voor iedereen hetzelfde en laat deelnemers van evenementen aan de deur betalen. NFV leden krijgen korting, niet NFV leden betalen meer (niet als ze meteen lid worden). Aeneas Verhé Ik denk dat 2 types lidgeld voor meer problemen qua administratie gaat zorgen dan dat het opbrengt. Bij de ingang van een evenement moet men dan extra controleren welk type abonnee je bent (of worden lidkaarten bv in 2 kleuren gemaakt ? en kan je tijdens het jaar veranderen ?). En wat als je dan het basisabonnement hebt maar 1 keer naar iets in het clubhuis wil komen, moet je dan upgraden naar het ‘deluxe lidgeld’ of kan je iets bijbetalen ? Het eenvoudigste lijkt me gewoon het lidgeld behouden en deelname aan evenementen iets optrekken (deelname rfc/rpl/tpl/.. ). Andrë van der Elst Je kan ook de contributie verhogen naar 50 euro, en op de koop toenemen dat 20% van de leden opzegt. Hou je nog altijd 10.000 euro meer over dan nu. Nu 1000 * 30 = 30.000. Bij 800 leden haal je 40.000 op. Als je 50 euro per jaar teveel vind voor opslag van de flippers & 1 of 2 x per jaar naar het clubhuis komen dan heb je volgens mij de verkeerde hobby gekozen.

Ben Oreel Misschien maar een contributie naar eigen inzicht. Standaard bedrag, plus voor de groot verbruikers een extra bedrag naar eigen inzicht. Filter je vanzelf de mensen er wel uit die er misbruik van maken ( sociale controle heet zo iets). Theo van Vroenhoven Ik ben ook voor het principe “de gebruiker betaalt” maar ik kan me de verontwaardiging nog herinneren toen mensen “extra” moesten betalen (5 euro?) voor een bezoek aan het clubhuis (incl. 2 consumpties) terwijl ze voor hun gevoel ook al contributie betaalden. Men probeert met de gedifferentieerde contributie een mooi compromis te bereiken en ook nog wat extra budget te genereren. Persoonlijk denk ik dat dit tot veel extra administratie leidt. Bas Vis (reprise) Het is simpel: de leden die veel gebruik maken van de diverse extra mogelijkheden die worden aangeboden (clubhuis met eigen collectie, competitie etc) gaan meer betalen dan de leden die dat niet doen. Dus bijvoorbeeld: - Ben & Richard en andere personen die geen behoefte hebben aan al die extra’s blijven het basis lidmaatschap houden (Euro 30) - ik (Bas) ga meer betalen omdat ik veel gebruik maak van het clubhuis & aan de competitie deelneem (bv. Euro 60). En met mij dus de andere ‘vaste bezoekers’ (Roger, Rob, Ronald, Theo etc.). Ik zou daar geen problemen mee hebben (voor 5 Euro per maand heb ik dan veel lol) en misschien zijn er nog wel 100 actieve leden die er net zo over denken. Dat levert dan 3000 Euro op, waarmee we een passende vergoeding kunnen geven aan de gastheren bij de competitie, de prijzen van wedstrijden betalen, extra onderhoud aan kasten ed. Rob Capel Alhoewel ik in het verleden ook mijn bedenkingen heb gehad bij een eigen clubhuis ziet het er steeds meer naar uit dat het noodzakelijk is om een eigen collectie te hebben. Met name voor het organiseren van evenementen zal het steeds moeilijker worden om veel kasten bijeen te krijgen. Ik vind het wel een goed idee om het op deze manier op te lossen. Je kunt dan bijvoorbeeld met twee verschillende kleuren lidkaarten werken, degene met het uitgebreide lidmaatschap kan dan op vertoon van zijn kaart gratis naar binnen bij de diverse activiteiten.

Ronald Oenema Zelf houd ik ook van KISS (Keep It Simple Stupid), dus zit ik op de lijn Lieven&Frank, wat is nu € 30 op jaarbasis waarmee je weet dat je een flipper collectie in stand houdt en de mogelijkheid van het DPO openhoudt? Maar goed, ook heb ik begrip voor Richard die alleen de Spinner leest en op het DPO komt. Naast een algemene verhoging voor iedereen, ben ik een voorstander van ‘de gebruiker betaalt’: laat TPL/RPL deelnemers een bijdrage betalen voor de organisatie en (slijtage)vergoeding voor de steunpunten. Op deze wijze word het in stand houden door alle schouders gedragen en de kosten van slijtage door de leden die dit ook veroorzaken. Mark Heine Hoeveel de verhoging voor de actieve leden zal zijn, dat zien we dan wel weer. Al betaal je 60 per jaar, dat is 5 euro per maand. Wat is nou 5 euro per maand voor zo’n leuke hobby !?! Die 30 euro is toch niet meer van deze tijd ?? Kom op zeg ! Ik ben ook ‘’maar’’ 4 x in het clubhuis geweest maar ik steun het clubhuis al staat die in Groningen of Kerkrade. Mijn zegen hebben ze... Quint van Kessel Wat mij betreft mag de contributie best fors omhoog. Ik heb plezier van de Spinner, de evenementen zoals worden gehouden zijn leuk om te bezoeken en de steunpunten - steunpuntdagen zijn gezellig om heen te gaan. Een dagje clubhuis kost, behalve benzine, bijzonder weinig. Een dagje naar een pretpark, uit eten, etcetera kost al meer dan die 30 euro. Ook voor mij is het een eind rijden maar dat heb ik er voor over. Richard Baan (reprise) Gezien de discussie hierboven denk ik dat je grotendeels 2 meningen hebt: 1 zegt: ja graag meer betalen omdat je daar veel voor terug krijgt. De ander zegt: minder betalen omdat je er toch nooit gebruik van maakt. Dus je maakt denk ik beide groepen blij door gedifferentieerde contributie toe te passen.

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2

25


Gerard van de Sanden

De

van ...

Arthur de Jong Beroep : Monteur speelautomaten Woonplaats :Borgercompagnie Lid sinds : lid van het eerste uur ,niet alleen de NFV is jubilaris er zijn dus ook nog leden aan het jubileren Huidige collectie: 150 kasten waarvan een stuk of 20 dubbel, voornamelijk de Ee-ers die de boventoon voeren .Zo zag ik staan: een Cactus Canyon, Attack from Mars, onverkleurde TOTAN`s, een HUO Indiana Jones, Godzilla, maar ook een Punchy the Clown (waarvan ik het bestaan niet eens van afwist), 3x Champion pub, Lost in Space en South Park. Kortom, te veel om op te noemen. Verdeeld over drie locaties staan de kasten vooralsnog in opslag wachtend op wat komen gaat. Zo heeft Arthur thuis maar 1 kast speelklaar staan, namelijk de Star Wars Episode 1. Een grote ruimte in zijn huis die nu nog dienst doet als tijdelijke knutselhoek, in verband met verbouwingswerkzaamheden aan zijn woning, zal in de toekomst een gameroom worden en plaats bieden aan een 20-tal topkasten. Zodra dit gerealiseerd is zal in de andere opslaglocaties wat meer ruimte komen en kan het daar ook wat overzichtelijker worden. Het belooft een gameroom te worden om je vingers bij af te likken. In een ander kamertje staat een Medievel Madness en een Lord of the Rings (NIB gekocht) opgeklapt met nog wat speelvelden. De kasten in Arthur’s bezit zijn gekocht vanwege de kast zelf en niet omdat ze een serie compleet maken. Op dus een enkele kast na, is alles aangekocht vanwege interesse in de kast zelf, variërend van leuk spel tot mooi artwork.

26

De zolder van deze vrijstaande woning in het pittoreske Borgercompagnie doet dienst als opslag voor onderdelen. Laat ik het zo zeggen; als Arthur een flipperonderdelenwinkel zou willen beginnen dan zal hij menig bestaande shops achter zich laten. Een kleine opsomming van bijzondere New Old Stock onderdelen die ik zag liggen: Toppers van Jurrasic Park, Guns & Roses, Tales from the Crypt, Star Wars DE, Glowballs en Racoons van de Viper, een hele rits nieuwe speelvelden met als hoogtepunt een speelveld van een Voltain Escape Cosmic Doom, printen van alle merken, 2 hoofden van Rudy, 2 helmpjes uit de Roadshow, gebouwen en een gun van de Dirty Harry, complete plastic sets van verschillende kasten en zoveel meer met nogmaals de opmerking dat alles NIEUW is . Daar bij spaart Arthur ook nog flyers, dit alles was zeer keurig opgeborgen, maar naar aantallen heb ik maar niet gevraagd! Wat verder opviel waren de 2 testbanken die in Arthur’s bezit zijn. Voor mij een hocus-pocus maar na enig uitleg zeer professioneel en een must om zo`n collectie draaiende te houden. Met de vraag waarom hij zich is gaan interesseren voor flipperkasten, moeten we terug naar zijn schooltijd waar op steenworpafstand van zijn school een locatie was met 30 flippers. Flipperen was toch wel leuker dan in de schoolbanken zitten, dus Arthur was kind aan huis. Later vroeg hij of hij daar kon werken en zo is het gekomen dat zijn liefde voor de flipperkast uitdraaide op zijn beroepskeuze. De kast die Arthur nog ambieert in zijn toch wel rijkelijke collectie is de Voltain Escape Cosmic Doom, het artwork en de oplage maken deze kast tot een collectoritem, daar komt bij dat hij ook nog nooit op de kast gespeeld heeft. Johnny Mnemonic is ook een kast waar Arthur’s voorkeur naar uitgaat. De handen in de kast zijn toch wel zijn favoriete gadgets op flipperkastgebied.

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2


Terug aan de koffietafel blijkt zijn vrouw ook een liefde voor flipperkasten te hebben. Zo zijn ze met zijn tweeën naar Chigago geweest voor de Expo `94 waar toppers als Lyman Sheats jr. en Rich Stata (met zijn bijzondere manier van flipperen) rondliepen. Zo hebben ze zelfs Ad Jonker gespot op die expo. Arthur’s vrouw heeft zelfs hoge ogen gegooid op het DPO van ‘95 in Assen door 1e te worden bij de vrouwen en heeft hiermee een busreis gewonnen naar Götenborg voor het EPC. Sinds de geboorte van hun dochter is het bij haar op een wat lager pitje komen te staan. Welke kast zou de NFV moeten kopen? “Nou in ieder geval geen nieuwe, dit kost véél te veel. Je kunt beter luisteren naar je leden en kijken welke kast er geambieerd wordt”, aldus Arthur. Verder vindt Arthur het (FDP) flipperkastdonatieplan een geweldig initiatief voor het behoud van de flipperkast. De kroon op de collectie van Arthur is toch wel de Mystery Castle Doom van Alvin G. en hoogstwaarschijnlijk is hier maar 1 exemplaar van in Nederland. De thema’s die Arthur graag nog eens zou willen zien in een flipperkast zijn: Dragons Lair van Don Bluth (arcade game) en “The Dukes of Hazards”. Een andere hobby van Arthur is namelijk Amerikaanse auto`s. Hij heeft er hier ook een behoorlijk aantal van. Dit resulteert in een zeer professionele hydraulische autobrug in de tuin waar een van zijn auto`s op staat te pronken. Favoriete Pinballquote van Arthur komt van de kast Dracula, namelijk: Aren’t you forgetting something als je op de creditknop drukt en de kast heeft geen credit. Volgens Arthur gaan er een hoop leuke quotes verloren omdat iedereen de kasten tegenwoordig op freeplay heeft staan. Het proberen waard dus om kasten eens van freeplay af te halen. Arthur zit vol geweldige anekdotes en hieronder lees je de 2 die er toch wel het meest uitspringen. 5 December 1998; er moest een Star Trek The Next Generation afgeleverd worden op een adres als sinterklaascadeau. Bij het uitladen van deze toch wel zware kast komt er uit het niets een Sinterklaas tevoorschijn, die zijn diensten aanbiedt om de flipper naar binnen te sjouwen. Bezweet en met een scheve baard wordt de kast opgezet. Een aantal pepernoten tot zich nemend verlaat de Sinterklaas de woning. Blijkt dat de Sinterklaas in zijn geheel niet op dit adres hoefde te zijn en dat de mensen op dit adres het geweldig vonden dat er een Sinterklaas de flipper kwam afleveren, maar dat alles een samenloop van omstandigheden was. Een andere anekdote is uit een wedstrijd uit 1995. Arthur kwam door de voorrondes heen en in de volgende ronde kwamen 3 spelers uit op een kast waarbij de beste 2 weer verder gingen. Spel werd gestart door speler 1 op een Roadshow en wat blijkt?! Speler 3 heeft het toernooi verlaten! Na beslissing van de wedstrijdleiding word besloten om van de vertrokken speler de ballen dan maar gewoon af te schieten en weg te laten lopen. Aan het einde van het spel blijkt dat Arthur 3e is geworden !!! De wedstrijdleiding heeft alsnog besloten om Arthur door te laten gaan. De tip van Arthur: “Als medewerker in de flipperbranche kan ik er maar niet genoeg op hameren hoe belangrijk het is om ballen te verwijderen tijdens transport. Ik heb in de jaren zoveel problemen gezien wanneer dit door laksheid word vergeten. Gewoon doen dus!” Mijn conclusie over Arthur: Een ‘zeer prettig flippergestoorde’. NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2

27


Bekende Nederlandse Flipperaars Hans Bรถhm (HBM) Gerard van de Sande nam het initiatief om een nieuwe rubriek in het leven te blazen: Bekende Nederlandse Flipperaars (BNF). Het idee achter deze rubriek is dat Gerard bij een Bekende Nederlander langs gaat, waarvan bekend is dat hij/zij een flipperkast heeft. Zijn ervaringen zullen deze rubriek vormen. In deze eerste aflevering gaat Gerard op bezoek bij schaakmeester en TV presentator Hans Bรถhm.

28

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2


Gerard van de Sanden

Afspraak 24 juni 2007 13.30 uur Media Park te Hilversum de locatie van het NK schaken. Deze afspraak stond al een tijdje op mijn agenda. Een interview met Internationaal meester / presentator /freelance publicist / multi-mediale begeleider Hans Böhm. Toch wel wat nerveus voor wat komen gaat, ga ik vol goede moed op pad om Hans Böhm te ondervragen over zijn flipperkast. Kennismaking Aangekomen op het Media Park een kop koffie genomen en in een serene rust langs de vele tafels gelopen met schakende mannen en vrouwen. Waar mijn vooroordelen dachten dat dit een mannensport is blijkt dat vrouwen ook rijkelijk vertegenwoordigd zijn op dit toernooi en sommige er nog appetijtelijk uit zien ook. Telt de NFV zo’n 1000 leden de Schaakbond telt er 25000 in Nederland. Ik vind Hans na wat zoekwerk achter een PC waar hij online de partijen volgt. Na de kennismaking volgt er een gesprek over het ELO systeem (het systeem waar de ranking van de NFV van afgeleid is). Hans staat in de schaak rating op 2292 punten, waar onze toppers moeite met de 1900 grens hebben. Volgens Hans komt dit door het nog beperkte aantal deelnemers in onze Pinball Ranking: hoe meer mensen hoe meer punten er te veroveren zijn. We spreken af dat ik achter hem aanrijd richting zijn huis. Daar aangekomen worden we (Rob Capel was mee ter ondersteuning) verwelkomt door zijn hond Max. Wederom koffie en dan komt het schrijfblok te voorschijn. Jeugdherinneringen Hans heeft fijne jeugdherinneringen aan de flipperkast. Opgroeiend in Rotterdam kwam hij vaak in aanraking met menig kast, omdat die in die tijd nog in elk café te vinden was. Vragend naar zijn leukste kast uit die tijd moet hij ons een naam schuldig blijven, verder dan een vage omschrijving van de kast komt Hans niet (Jaren 60 kast met een verzonken speelveld dat roteerde). Later toen Hans voor zijn studie verhuisde naar Amsterdam kon hij naar hartelust spelen in de vele gelegenheden aldaar. Wel werd er altijd onderling gespeeld met vrienden om bijvoorbeeld een rondje., Daarbij hoorde hij vaak tot de betere spelers. Biljarten en tafelvoetbal behoren ook tot zijn kroegvaardigheden. Speelhallen daarentegen genoten niet de voorkeur van de charismatische schaker. Wel heeft Hans begin jaren 80 meegedaan met de “Open Nederlands Flipperkampioenschappen” in de Spiegeltent op het Museumplein in Amsterdam. Dit evenement, waaraan wel een paar honderd flipperaars deelnamen uit binnen- en buitenland werd financieel een fiasco omdat de organisator er met de kas vandoor ging en de medewerkers met een flinke drankbon achterliet. Flipperhobby Hans ziet flipperen als een stukje ontspanning. Vooral tijdens het werk aan huis wil hij nog wel eens zijn gedachten verzetten en speelt dan een potje op zijn Creature From The Black Lagoon. Hij is zich er wel van bewust dat bij het “spelletje” er ook tactiek komt kijken, maar de ontspanning voert de boventoon. De vrouw des huizes komt ook regelmatig in Hans zijn werkkamer om een potje te spelen op de CFTBL. Zij is ook de trotste bezitter van de Grand Champion score (1,6 miljard, 3 ballen) gevolgd door Hans zelf op de 1e plaats met 1,2 miljard.

we worden met een kleine marge ingemaakt. Hans blijkt een meer dan gemiddelde flipperaar. Bij de tweede pot eist Rob de overwinning voor zich op. Dan toch even een pauze. De kast staat zo scheef als de toren van Pisa en is rijkelijk voorzien van bierviltjes onder de poten. Ook beginnen de handen te jeuken om wat aan het smoezelig speelveld te doen. Na overleg bieden Rob en ik aan om de kast even onder handen te nemen. Nieuwe coil sleeves en een globale poetsbeurt doen de kast enorm goed. Hans heeft zelf de stofzuiger ter hand genomen en de binnenkant uitgezogen. Waterpassen en rubberdoppen onder de poten in plaats van de bierviltjes geven de kast een andere uitstraling. In de partijen daarna vliegt de bal over het speelveld als nooit tevoren en weet ik zelf ook een keer te winnen. Dat gaat zeker niet vanzelf want Hans geniet blijkbaar van het thuisvoordeel en combineert dit met goed spel. Afscheid Na ruim 3 uur besluiten we om er maar een punt achter te zetten. We bieden hem namens de NFV een kleinigheid aan. De flyerposter van de Monster Bash wordt direct opgehangen in zijn werkkamer Bij het afscheid schudden we nogmaals de hand. Een leuke ervaring met zeer gastvrije ontvangst!

Ruim 2 jaar geleden heeft Hans de CFTBL gehad voor zijn verjaardag. de gedachte toen was om met regelmaat van kast te wisselen maar vooralsnog bevalt de Creature nog steeds. Head-to-head Wij wilden nu wel eens weten wat voor flippervlees we tegen over ons hadden en dagen Hans uit voor een potje. De optisch zeer mooie maar wat smoezelige CFTBL geeft bij het aanzetten GEEN credit-dot en is dus geheel storingsvrij. De kast staat op 3 ballen en Hans begint, jawel Rob en ik hebben het nakijken: NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2

29


Flipperen voor gevorderden: Dirty Harry

Aad van Dijk

Sta je net lekker een potje te flipperen, komt er een man naar je toe die vraagt of je zin hebt in een wedstrijdje. Als sportief NFV-lid stem je daar natuurlijk mee in. Vlak voordat je de eerste bal het spel in wilt knallen, mompelt die tegenstander echter: “Go ahead punk….make my day”. Je schrikt je een ongeluk als blijkt dat je tegenstander niemand minder is dan… Dirty Harry! Tja, en zelfs op de filmposter van de in 1971 verschenen film “Dirty Harry”staat te lezen: “detective Harry Callahan. Moordzaken lost hij niet op. Hij blaast ze op. En daar moet jij dan een potje tegen spelen!

Clint Eastwood speelde de hoofdrol in de film “Dirty Harry” en de film werd wereldwijd een enorme hit. En als een film een hit blijkt, komen er vervolgen. In 1973 verscheen “Magnum Force” gevolgd door “The Enforcer”die in 1976 uitkwam. Het vierde deel uit de serie dateert uit 1983 en deze film “Sudden Impact” was wederom een klapper. Daarom knalde de ietsje verouderde Clint Eastwood er in 1988 nog maar een keertje lekker op los in het sluitstuk van de serie “The Dead Pool”. Clint Eastwood is in de filmwereld een monument en daarom durfde Williams het aan om 7 jaar na het verschijnen van het laatste deel uit de DIRTY HARRY serie nog een flipperkast met dit thema uit te brengen. De in 1995 uitgekomen flipperkast “Dirty Harry” is ook nog eens grotendeels gebaseerd op het eerste deel van de filmcyclus, uit 1971 dus! In deze film wordt door het politiekorps van San Francisco jacht gemaakt op een enorme misdadige misdadiger, genaamd Scorpio. Deze Scorpio krijgt uiteraard te maken met inspecteur Vieze Harrie en daar krijgt hij spijt van. Hoe het met Scorpio afloopt bepaal jij als flipperaar op de Dirty Harry kast, en hoe je al flipperend de misdaad kunt bestrijden gaan we nu eens nader toelichten. Sideart Inspecteur Callahan is een beetje bijzonder. Van zijn superieuren trekt hij zich weinig aan en zijn partners worden over het algemeen niet al te oud. Dirty Harry heeft om de misdaad te bestrijden niet genoeg aan een gemiddeld dienstpistooltje, neen hij sjouwt rond met een enorme Magnum revolver, het meest krachtige handwapen ooit… Harry is erg trots op zijn Magnum, we zien Clint, eh sorry , Dirty Harry, daarom prominent afgebeeld op de zijkanten van het kabinet, terwijl hij met uitgestrekte armen zijn mega wapen op een ongetwijfeld enorme boef richt. De tekening is erg goed uitgevoerd, kleurrijk met op de achtergrond de skyline van San Francisco. Op de zijkanten van de kopkast zien we het silhouet van Harry (uiteraard met zijn pistool) en de kopruit is voorzien van een enorm portret van Clint Eastwood als Dirty Harry. Harry richt zijn pistool op de flipperspeler en op de achtergrond is een beroemde Amerikaanse bridge te zien. Dat een en ander niet zonder gevaar is blijkt uit de kogelgaten die in de kopruit zijn geschoten en waar geheimzinnig het licht doorheen schijnt. De kopruit is heel goed getekend door Pat McMahon en maakt de kast voor de fans van Clint Eastwood zeer de moeite waard. Om flipperaars te laten ervaren hoe het is om zo’n groot pistool vast te houden, heeft Williams de traditionele plunger op Dirty Harry vervangen door de handgreep van een uit de kast stekend realistisch model van de Magnum gun. De rest van het enorme pistool komen we tegen op het speelveld van de flipperkast. De gun zit aan de rechter kant van het speelveld, draait heen en weer en de speler kan zelfs flipperballen met dit ding afvuren ! De speelveldtekening bestaat uit een aantal portretten van

30

Clint in volle actie. Het speelveld is voornamelijk blauw getint met knalgele accenten bij de ingang van de centrale ramp en de buiten loop. Op het speelveld zijn als aandachttrekkers twee fraai verlichte model gebouwen (warehouse en safehouse) aangebracht alsmede het hiervoor al genoemde beweegbare, door de speler te bedienen Magnum pistool. En Dirty Harry bevat een snel en uitgebreid spel. Omdat veel spelers de kast niet (goed) kennen, is Dirty Harry een tikkeltje ondergewaardeerd. Dat is niet terecht, lees maar eens welke mogelijkheden onze vrienden van Williams allemaal in deze kast hebben verwerkt. Skillshot Bij de start van iedere bal kan uit drie op het display aangegeven opties worden gekozen: -Schieten met het giga pistool op het HQ gat voor punten en het starten van een mode; -het direct verlichten van 3 bullit targets; -Rampshot: probeer direct het moeilijke schot met de zijflipper over de ramp voor vele punten. HQ gat Dit gat aan

de linker-zijkant van het speelveld is belangrijk voor het spelverloop. Hier kan het skillshot worden gescoord en de HQ (hoofdkwartier) modes worden hier gestart. Indien verlicht ligt

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2


Warehouse Dit gebouw staat een beetje links midden op het speelveld. Schoten in dit pakhuis zijn altijd belangrijk, goed voor flitsende verlichting en het verkrijgen van allerlei zaken. Indien verlicht geeft een Feel Lucky schot in de Warehouse op het display de keuze uit twee verschillende opties. De speler kan kiezen met de flipperknoppen voor een direct verkrijgbare bonus of voor het schieten met het Magnum pistool op een op het speelveld verlichte bullit target voor een interessantere bonus. Een van de leukste is Super Ricochet, waarbij schoten door de buitenloop onbeschaafd veel punten scoren. De altijd nuttige Contraband in de vorm van gestolen schilderijen, plutonium, Cubaanse sigaren tot zelfs een compleet vliegdekschip… (punten en mooie DMD animaties) ligt hier voor het grijpen indien het lampje bovenop het Warehouse is verlicht. Ook voor het starten van multiball en het ophalen van de magazine bonus ben je hier –indien verlicht- aan het goede adres. De Modes Een schot door de linker of rechter buitenloop verlicht de HQ hole aan de linkerzijkant van het speelveld voor start mode. Als je bal in dit gat knalt, start een van de volgende modes.

er zelfs een extra bal op de speler te wachten, vergezeld van een schitterende animatie op het dot matrix display. Ook het losgeld (punten) is hier voor de speler te incasseren. De Ramps Dirty Harry heeft twee ramps. De (helicopter) ramp aan de rechter zijde van het speelveld is goed te raken met de reguliere flippers. De linker ramp is alleen te scoren met de aan de rechterzijkant van het speelveld aanwezige flipper of via een goed gemikt schot met de Magnum gun. Schoten over de linker ramp zorgen voor een spectaculair carrièreverloop bij de politie. Na een aantal schoten over deze ramp volgt een bevordering. Deze bevordering zorgt er voor dat de Safehouse wordt verlicht voor een bonus. De ramp is tevens goed voor het scoren van de super jackpot tijdens multiball. Omdat het een lastig schot betreft heeft Williams gemeend om de speler een beetje te helpen. In de rechter loop is een magneet verborgen, die de bal opvangt en vervolgens rustig terug laat rollen richting rechter zijflipper. Hierdoor is het raken van de linker ramp op verantwoorde wijze mogelijk. Meerdere schoten over de rechter –helicopter- ramp verlichten de buitenloop voor de ricochet mode, waarbij de buitenloop zeer in waarde wordt verhoogd. De rechterramp verlicht ook de “Feel Lucky” keuze in de Warehouse. Tevens is deze ramp beschikbaar voor het scoren van Jackpot gedurende multiball. Badges Vrijwel alle schoten hebben een insert met daarop een fraai politie embleem (Badge). Als je deze al flipperend allemaal weet te raken, dan wordt het Warehouse verlicht voor het starten van Multiball. Bumpers Indien de drie top lanes worden verlicht, heeft dit gevolgen voor de waarde van de bumpers. De lampjes bovenop de bumpers gaan aan en de bumpers worden in waarde verhoogd. De bumpers verhogen tevens de in het Hoofdkwartier gat te scoren “Ransom” waarde.

Barroom Brawl Lekker matten in Murphy’s bar. Schoten over beide ramps leveren buiten het knock out slaan van een bandiet, ook vele punten op. De beelden op het DMD zijn hilarisch: soms vliegt er een boef dwars door de ruiten van de bar, dan weer wordt er met een fles dure drank op een boeventronie geslagen en ook stoelen worden als wapen gebruikt. Als Harry het hele spul heeft verslagen mompelt hij droog “rustiger dan anders hier, vanavond….” Car Chase Harry’s auto is gestolen en dat pikt hij niet. Achtervolgen geblazen dus door middel van schoten richting de verlichte pijlen op het speelveld die voorzien zijn van een crosshair (zo’n ding dat je door de zoeker van een geweer ziet om mee te mikken….) Ook dit levert weer de nodige miljoenen op. Warehouse Raid Het pakhuis wordt verlicht en schoten in het pakhuis leveren allerlei spullen op die de criminelen hier hebben opgeslagen. Munitie, raketten, bommen, gif, van alles is hier op voorraad. Hoe gevaarlijker de spullen hoe hoger de te scoren punten. Zelfs een extra bal is hier opgeslagen…. Letter Bomb Een bom in de Amerikaanse brievenbus van Harry moet onschadelijk worden gemaakt. Dit kan door 4 schoten in de hole onder het safehouse. Lukt het je niet om binnen de tijd de bom onschadelijk te maken, dan volgt een explosie en kan Harry voorlopig wel fluiten naar zijn post…. Meet the Mob Staan die gangsters met zijn allen op Harry te schieten. De lafaards! Diverse schoten schakelen de desperado’s uit. Iedere uitgeschakelde boef is punten waard. Soms zijn de gangsters voorzien van koeienkoppen, erg grappig! Stop Scorpio Scorpio heeft weer iets slechts in de zin en door het schieten van de verlichte pijlen kun je hem uitschakelen. Een schot in de hole waar de modes worden gestart schakel Scorpio in een keer uit. Je ziet op het DMD dat de boef wordt neergeschoten en Harry zegt “ Je hebt het recht om te zwijgen…”, de grapjas ! Crime Wave Het eindspel, te bereiken als alle modes zijn gespeeld. Multiball met 4 ballen start waarbij de politie-badges op het speelveld allemaal moeten worden geraakt om een boef te arresteren.

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2

31


En dat is zeker niet eenvoudig, zeg maar rustig vrij moeilijk…. maar wel veel punten waard. Als het lukt zie je een rechter op het DMD de veroordeling uitspreken, prachtig! Degene die de meeste arrestaties weet te verrichten, verdient een vermelding op een speciale highscore lijst. Safehouse Een carrière bij de politie is altijd aan te bevelen. Want na iedere promotie (door meerdere schoten over de linkerramp) wordt de Safehouse verlicht. Schoten in de hole onder de Safehouse zijn nu goed voor bonussen. Op het display zie je een luikje in een zware deur open gaan, waar door de uitsmijter kan zien wat er voor volk voor de deur staat. Goed volk dus, en daarom geeft hij een van de volgende bonussen: -Bankrobber Hurry Up: vang zo snel mogelijk de boef door een schot in de linker buitenloop voor lekker veel punten. -Warehouse Hurry Up: schiet zo snel mogelijk in het Warehouse om een teruglopende score te stoppen. De tweede bal komt in het spel en ieder schot in het Warehouse geeft de eerder gestopte score! Dit gaat door zolang je beide ballen in het spel weet te houden. -Super Loops, de loops worden wel heel veel waard en ieder raak schot verhoogt de waarde van de loop. -Extra ball is te scoren in het HQ gat. -Alcatras Multiball, met 4 ballen de verlichte “crosshair”pijlen raken voor vele punten, ook weer begeleid door fraaie DMD animaties.

Conclusie Flipperagenten, het is zeer bevredigend om de misdaad te bestrijden, vooral als het op een flipperkast van Willams gebeurt. De Dirty Harry flipperkast uit 1995 bevat een snel en goed lopend spel met diverse multiball mogelijkheden. Het spel is gevarieerd en Clint Eastwood geeft in DCS kwaliteit op droge wijze commentaar op de verschillende spelmomenten. Van de kast zijn er slechts 4248 stuks gemaakt . Je ziet de kast dus niet al te vaak en daarom is Dirty Harry misschien een wat ondergewaardeerd spel. Okee, de speelveld tekening is vooral mooi voor de fans van Clint de filmster, maar artwork van het kabinet en kopruit zijn van grote klasse. Het Magnum pistool aan de rechter zijkant van het spel is heel goed in het spel verwerkt en het blijft uitdagend om hiermee de vereiste schoten te maken. De animaties op het DMD zijn geweldig uitgevoerd maar soms ook een beetje gewelddadig. Gelukkig ontbreekt de humor op deze kast niet. Zo is de animatie bij extra ball, waarbij een hondje luid hijgend de flipperbal bij Dirty Harry komt brengen echt subliem. Overigens kan worden ingesteld of de meest gewelddadige DMD beelden wel of niet moeten worden getoond. De kast heeft uiteraard een perfect werkende ballsafe, op Dirty Harry heet deze optie “Body Armor”. Onbekend maakt onbemind is hier zeker van toepassing. Daarom koop je voor de prijs van een erkende top flipper een gameroom vol DIRTY HARRY kasten. Nou is een wel genoeg, dus als je een leuke en uitgebreide DMD flipper zoekt die nog betaalbaar is…… Om met VIEZE HARRIE te spreken: “ FEEL LUCKY ? OPBLAZEN dan die highscore”!

Bullet Targets Op het speelveld zijn op acht plaatsen targets te vinden met een bullet insert ervoor. Als je alle targets weet te raken, wordt een van de bonussen in de links op het speelveld afgebeelde patroonhouder (magazine) verlicht. Een schot in het Warehouse activeert nu de verlichte Magazine-bonus: Magnum Jets: de bumpers worden miljoenen waard Magnum Bullits: de bullit targets op het speelveld worden miljoenen waard Lite Extra Ball: een extra balletje is op te halen in het HQ gat Lite Shoot Out:de outlanes worden verlicht voor Shoot Out. Als de bal hier verdwijnt start Shoot Out. In 20 seconden moeten alle bullit targets worden geraakt. Lukt dat, dan scoor je 50 miljoen. Na 20 seconden vallen de flippers dood en het is afscheid nemen geblazen van deze bal ! Playfield Promotion: Alles op het speelveld wordt een aantal seconden veel meer waard dan normaal, dus scoren geblazen! Super Loops: De buitenloop wordt gepromoveerd tot super loop. De eerste bal door deze loop is goed voor 5 miljoen punten, de volgende voor 10 miljoen enz. Midnight special Een geintje van de ontwerpers van Williams: Om 24.00 uur start opeens een Frenzy spel met twee ballen . Alle targets worden heel veel waard en zolang je beide ballen in het spel weet te houden gaat dit door. Uiteraard met de bekende leuke BOOM, POOF etc. animaties op het display. Multiball Multiball (3 ballen) start door een schot in het Warehouse of door een schot over de linker ramp (indien verlicht) en een bal komt in het grote Magnumpistool terecht. Geprobeerd moet worden om direct de moeilijke linkerramp te raken voor super jackpot. De rechter ramp is verlicht voor de “gewone”jackpot en schoten in het Safehouse verhogen de jackpotwaarde. Na het scoren van de gewone jackpot, moet eerst het pakhuis worden binnen geflipperd. Daarna wordt de rechter ramp weer verlicht voor de volgende jackpot.

32

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2


Triple interview: De importeur (deel 3): Game XL In de vorige twee Spinners werd een duo interview geplaatst met de Nederlandse importeurs van flipperkasten: Gamecastle en JVH Gaming. Verrassend genoeg kreeg ik van Ruud Schrama van JVH Gaming eind april een telefoontje met nieuws. JVH gaat zich 100% focussen op de kansspelindustrie en stopt met amusementsapparaten. Dus ook met flipperkasten… Echter: twee werknemers van JVH hebben een nieuw bedrijf opgericht: Game XL en zij nemen de amusementstak van JVH Gaming over. Ik kreeg namen en telefoonnummers om met de heren contact op te nemen. Jos van Esch van Game XL licht het een en ander toe.

Bedrijf: Website Opgericht in Locatie Samenwerking met Activiteiten

: : : : : : :

Game XL BV www.game-xl.nl 2007 Rosmalen Namusco (Belgie) Nederlandse Flipper Vereniging Import van Stern flipperkasten voor levering binnen Nederland

En wat willen jullie met Game XL gaan doen? “We willen amusement zo breed mogelijk oppakken en meerdere producten in ons pakket opnemen. Met name het flipper gebeuren mag wel wat meer onder de aandacht gebracht worden wat dat blijft toch een beetje achter nu. En dat terwijl Stern toch leuk aan de weg timmert met producten en flippers. De ene flipper is wat meer

Je geeft aan dat het flipperen wel wat meer aandacht kan krijgen. Hebben jullie daar al concrete plannen voor? “We willen in ieder geval in Automaten Magazine een advertentie plaatsen. Daarnaast gaan we een mailing doen naar onze exploitanten om flipperen meer te promoten. We zijn nog bezig met een marketingconcept omdat we in nog meer apparaten doen, ook nieuwe producten. De bedoeling is dat er een concept komt om al die producten tegelijk te promoten.”

Jos: “Game XL is opgericht door Paul Rehmann en mijzelf. Paul heeft zo’n 23 jaar bij JVH Gaming gewerkt in de sales en after sales in de buitendienst. Zijn werkzaamheden waren verkoop ondersteunend en betroffen vaak ook amusementsapparaten. Ik zelf heb ruim 25 jaar bij JVH gewerkt, waarvan de laatste 7 jaar als hoofd werkplaats en expeditie. Ik heb altijd veel contact met klanten gehad wanneer iets afgehaald of afgeleverd moest worden. Beide hebben we een technische achtergrond en Paul heeft ook de nodige commerciële ervaring.” OK duidelijk. Waarom Game XL? “Bij JVH lag de nadruk de laatste jaren steeds meer op het ontwikkelen van kansspelautomaten, ook voor het buitenland. Hierdoor werd de amusementsector op een tweede plan gezet, iets wat wij erg jammer vonden. We hebben toen het plan opgevat om de amusementstak over te nemen van JVH en zijn met de directie gaan praten. Die werkten goed mee, waardoor Game XL sinds 1 juni 2007 een feit is. Het afgelopen half jaar is er vaak vergaderd over de afsplitsing. Er is gekozen voor een 100% scheiding tussen amusement en kansspelen. De lopende amusementscontracten heeft Game XL overgenomen van JVH. Dit betekent dat alle reparaties voor amusement en alle onderdelenvoorziening nu door Game XL gedaan wordt. Door deze scheiding bijten Game XL en JVH elkaar niet omdat het twee verschillende takken van sport betreft.”

Jonathan Joosten

Spiderman is net uit. Wat verwacht je ervan? “Dat is heel moeilijk in te schatten maar de reacties zijn goed. Er zijn veel exploitanten die er naar vragen want die hebben zelf al gezien dat de flipper er aan komt en die willen weten hoe de hij speelt is, hoe die er uit ziet, of hij al gekeurd is, etc. Over een paar dagen is die keuring rond en dan kunnen we gericht een mailing sturen en mensen langs laten komen om de flipperkast te spelen. Men verwacht er in ieder geval wel wat van. Bij onze Belgische vrienden zijn al bestellingen bijgeplaatst, dus dat hebben wij ook al gedaan. Het gaat sneller als bij Family Guy. voor de jeugd, zoals een Family Guy, maar een World Poker Tour trekt inmiddels ook aardig bij en wordt door een ouder publiek erg goed gewaardeerd.” Gaat Game XL ook flipperkasten importeren? “Voorheen was het zo dat Namusco in België en JVH Gaming samen de flippers inkochten. Dat ging goed en die samenwerking zetten we graag voort. We hebben met Namusco de afspraak dat zij de Belgische markt bedienen en wij de Nederlandse. Bij Namusco heeft men natuurlijk ook al een goede ervaring met ons omdat we bij JVH gewerkt hebben, dus de bestaande samenwerking willen wij zo door laten gaan.”

Bij een nieuw bedrijf komt een hoop rompslomp kijken. In hoeverre zijn jullie operationeel? “In principe zijn we operationeel, we hebben alles redelijk op orde nu. We leveren alles wat er nu is en wat we hebben kunnen we gelijk uitleveren. Onze website is nog ‘under construction’ maar je kunt hem al wel opzoeken: www.game-xl.nl.” Tot slot: JVH was hoofdsponsor van de NFV en stelde voor NFV evenementen de nieuwste Stern flipperkast beschikbaar. Op het laatste DPO stelde JVH zelfs 3 recente Sterns beschikbaar, wat zeer gewaardeerd werd… “Ook die afspraak is overgenomen dus ook op komende NFV evenementen blijft de nieuwste Stern te bespelen.”

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2

33


Verzamelen in Oostenrijk Frank Verweij

NFV verslaggever stuurde het onderstaande verslag van zijn bezoek aan Günter Freinberger, misschien wel de grootste flipperkastenverzamelaar van Europa...

Op regelmatige tijdstippen is de gameroom geopend voor genodigden. Onder het genot van een hapje en een drankje kun je een wedstrijdje flipperen of met elkaar keuvelen over van alles en nog wat. Als je geluk hebt (of pech, het is maar hoe je het bekijkt) neemt Günther de microfoon van de geluidsinstallatie in zijn hand en kondigt met veel enthousiasme en omhaal van woorden diverse “jukeboxmuziekskes” aan. De flipperavonden worden druk bezocht en veel vrienden en kennissen beschouwen het als een voorrecht als zij uitgenodigd worden. Soms wordt een flipper verkocht, omdat de collectie wegens ruimtegebrek geen dubbele exemplaren mag bevatten. Maar dat gaat elke keer opnieuw gepaard met hartzeer. Althans, bij Günther. Zijn charmante vriendin ziet en voelt dat anders.

In het najaar van 2006 ben ik samen met mijn vrouw op uitnodiging van een flipperkasten- en jukeboxverzamelaar een lang weekend naar Oostenrijk geweest. Dit keer niet voor de bergen, maar voor de flipperkasten én een vleugje cultuur. Cultuur? Jawel. Oude kloosters, musea, wijngebieden, ruïnes, operette Boccacio van Franz von Suppé, de Spaanse Rijschool in Wenen, we hebben het allemaal mogen zien en meemaken. Geweldig allemaal. Günther Freinberger Maar, we hebben ook de overtreffende trap van geweldig ervaren. Waar dan? In het dorp Melk, vlakbij Wenen. Daar woont een man die beweert de grootste flipperkastenverzamelaar van Europa te zijn. Zijn naam is Günther Freinberger, voor intimi: PINDIGI, en hij bezit op dit moment zo’n 475 flippers. Het einde van zijn verzamelwoede is echter nog lang niet in zicht, want hij wil meer. Véél meer. Ja, het is een niet te genezen virus. Tot wanhoop van zijn vriendin stort hij zich nagenoeg op elke prooi die hij in het vizier krijgt. Of deze zich nu in de USA of in Europa bevindt, afreizen naar Oostenrijk zal zij! Met name E-bay is bij het opsporen van flippers voor Günther een onmisbaar medium.

Hoe het ooit begon Günther vertelt: “Mijn eerste jukebox, een AMI J 200, kocht ik geveer 30 jaar geleden voor 250 Euro. Het was mijn jongensdroom om ooit zo’n mooie machine te bezitten. Ik heb er flink voor moeten sparen, want zij kostte me 3 maandsalarissen. Mijn eerste flipperkast, een Gottlieb (1969) COLLEGE QUEENS heb ik 9 á 10 jaar geleden gekocht voor 150 Euro op veilingsite www.Ricardo.at. Deze flipper bleek eigendom te zijn van Bernard Wagner, lid en medeoprichter van de Duitse flipperclub GPA (German Pinball Association). Bernard heeft hem, samen met een Bally (1981) FLASH GORDON (mét geluidsmodule) en een Williams (1963) TOM TOM persoonlijk bij mij thuis afgeleverd. Daarna leerde ik ingenieur Jost Berger kennen. Jost woont bij mij in de buurt en bezit 120 flipperkasten uit diverse decennia. Ja, zo is het ooit begonnen. Trouwens, waar het ooit ophoudt, dat weet ik niet!” Günther’s motto is: Sammeln ist eine Leidenschaft - die Freuden schafft… Vrij vertaald: verzamelen is een passie, die vreugde verschaft...

De collectie Een groot aantal juweeltjes uit zijn collectie staan keurig in het gelid opgesteld in twee loodsen, maar een representatief deel is te bewonderen in een sfeervol ingerichte gameroom. Deze ruimte bevat de hier na volgende in perfecte staat verkerende flipperkasten: A-Go-Go (Williams 1966), CINEMA (Chicago Coin 1976), DERBY DAY (Williams 1967), BEAT TIME (Williams 1967), NITRO GROUNDSHAKER (Bally 1980), REVENGE FROM MARS (Bally 1999), BANZAI RUN (Williams 1988), THE ADDAMS FAMILY (Bally (1992), GLOBE TROTTER (Gottlieb 1951), CONTEST (Gottlieb 1958), BONANZA (Gottlieb 1964), DODGE CITY (Gottlieb 1965), SLICK CHICK (Gottlieb 1963), BLUE MAX (Chicago Coin 1975) en FIREBALL CLASSIC (Bally 1985).

34

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2


Günther’s lievelingsflipperkasten “De klassieker Bally (1976) CAPTAIN FANTASTIC is één van mijn favoriete flipperkasten”, vertelt Günther. “Deze machine toont de flipperende popster Elton John op de kopruit. Daarnaast zijn tevens een aantal pikante en erotische details te zien van de hand van Dave Christensen. Enkele daarvan kwamen niet door de Amerikaanse censuur, en zijn daarom bewerkt met een zilveren sterretje. Helaas mocht Adolf Hitler wél afgebeeld worden. Ook de Bally (1975) WIZARD geniet mijn bijzondere belangstelling. Op kopruit van deze flipperkast staan Roger Daltrey van popgroep The Who en hoofdrolspeelster Ann-Margret uit de rockopera Tommy afgebeeld. Deze machine is bijzonder representatief voor haar tijd”. Tot slot Wil je nog eens nalezen waar Günther zich allemaal mee bezig houdt? Bezoek dan eens zijn website: http://www.flipper.at/frame.htm

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2

35


Achtergrond: Toeleveranciers van kabinetten

Aeneas Verhé

Aeneas Verhé uit Antwerpen schreef onlangs een uitgebreid artikel over de totstandkoming van speelvelden en flipperkastkabinetten. Voor de Spinner vertaalde hij het artikel in het Nederlands. In deze Spinner behandelt hij kabinetten, in de komende Spinner komen speelvelden aan bod. Het volledige artikel met talrijke kleurenfoto’s is te lezen op www.flippers.be. Veel mensen denken dat een firma zoals Williams, Gottlieb of Stern een flipperkast helemaal zelf maakt en alle onderdelen ook zelf fabriceert. Dat klopt niet. Ze gebruikten veel toeleveranciers en doen soms niet meer dan enkel de montage van alle stukjes die ze overal bestellen. Een fabrikant zoals Gottlieb maakte wel veel zelf. In de jaren 50 maakten ze hun eigen kabinetten, elektromechanische onderdelen zoals zelfs de blade switches en relais. Dat verklaart bv waarom zelfs nog op System80 flipperkasten ‘open’ relais aan de onderkant van het speelveld gebruikt werden, terwijl je in een elektronicawinkel enkel relais kan vinden die in een plastic behuizing zitten. Gottlieb maakte ze zelf ipv ze aan te kopen. Het maken van flipper kabinetten werd echter door de meeste fabrikanten uitbesteed, omdat het bedrukken een zeer gespecialiseerde taak werd. Er zijn drie firmas die kabinetten maakten. Lenc-Smith, Churchill Cabinet Company en Electronic Sound. Churchill Cabinet Company (CCC) bestaat reeds sinds 1904. Sinds de jaren 70 maken ze kabinetten voor de amusementssector. Churchill maakte veel cabinets en speelvelden in het verleden voor Williams. Van alle betrokken bedrijven zijn ze de enige die nog actief zijn mbt flipperkasten, aangezien ze nu nog kabinetten en speelvelden maken voor Stern Pinball. Electronic Sound (ESP) werkte voornamelijk voor Gottlieb. Alle Gottlieb kabinetten en speelvelden kwamen van bij hen. Toen Gottlieb in 1996 stopte met de fabricage van flipperkasten, betekende dat ook het einde van de firma, die door CCC werd overgenomen. Electronic Sound werkte ook voor andere fabrikanten. Zo zijn de meeste houten speaker panels van Williams WPC flippers door hen gemaakt. Op de achterkant vind je dan ook de letters ‘ESP’. Lenc-Smith (LS) bestaat reeds van begin 60 en werd op het einde van de jaren 1960 overgenomen door Bally Gaming. Zowat elke Bally kabinet en speelveld sinds dan is door hen gemaakt. In 1988 verkocht Bally hun flipperkast afdeling, waaronder Lenc-Smith, aan WMS Industries (Williams). Vanaf dan maakte Lenc-Smith bijna alle kabinetten voor Williams / Bally flippers en Midway arcade games. In 2000 verkocht Williams Lenc-Smith aan Churchill Cabinet Company.

Verder zijn er 2 manieren om kleuren te zeefdrukken: spot en process. Tot in het begin van de jaren 1980 was elke kabinet met een verfpistool gespoten. Op basis van een heel eenvoudige tekening werden op een achtergrond door middel van metalen stencils 2 andere kleuren gezet. Het procedé had zijn beperkingen: weinig kleuren, wazige lijnen, grote oppervlakken, .. Midden jaren 1980 investeerde Lenc-Smith in een machine die op grote houten panelen kon drukken. Deze werden daarna pas verzaagd en geassembleerd. Deze panelen moesten echter bedekt worden met een dunne laag witte vinyl voordat ze konden bedrukt worden. Denk bv aan Dungeons and Dragons, qua tekening veel gedetailleerder dan oudere flippers. Zowat elke Williams flipperkast in de jaren 1990 werd op deze manier gemaakt, aangezien WMS Industries toen eigenaar was van Lenc-Smith. De kwaliteit was heel goed, alhoewel er kreuken kunnen ontstaan waar de poten op de kabinet gevezen zijn. Daarom denken sommige mensen dat het om stickers gaat. Dat is niet zo! Het eindresultaat is wel hetzelfde maar de manier van werken is totaal anders. Hier gaat het om hout dat in vinyl gedipt is een gladde laag te verkrijgen. Echte stickers worden apart bedrukt en daarna op de cabinet gekleefd, en kunnen ook beter worden verwijderd. Deze vinyl kabinetten hebben echter een groot probleem met verschijnen onder invloed van ultra violette straling. Vooral de rode en gele kleuren verschijnen snel, tot ze helemaal weg zijn, en je de witte vinyl onderlaag ziet (denk bv aan Indiana Jones en Fish Tales). Andere fabrikanten hadden niet zo’n speciale machine. Zij bedrukten elke kabinet apart, nadat deze al in elkaar gezet was. De tekening wordt rechtstreeks op het gladde hout bedrukt en is heel duurzaam. Er zijn ook veel minder problemen met verschijnen onder invloed van UV straling. Deze techniek heeft wel zijn beperkingen waar de tekeningen elkaar ontmoeten aan de hoeken. Deze manier van drukken werd reeds in de jaren 1980 gebruikt. Het verschil met metalen stencils is dat zeefdrukken een veel mooier resultaat

Hoe kan je herkennen welke firma wat maakte ? Churchill zet een stempel op al hun kabinetten. Wanneer je de kopkast van bv een JokerZ of Diner neerklapt, zal je de letters ‘CCC’ en een datum vinden op het blanke hout waar de kopkast tegen de cabinet komt. Lenc-Smith gebruikte meestal kleine stickertjes, die zitten bv verborgen achter de metalen plaat in de kop waartegen de printplaten in de kop geschroefd zitten. Er waren verschillende manieren om de tekening op een kabinet te krijgen: 1. Schilderen met metalen stencils 2. Zeefdrukken op het hout (de meeste flippers in de jaren 80) 3. Zeefdrukken op met vinyl beplakt hout 4. Zeefdrukken van stikkers en deze dan op de kabinet kleven (sommige WPC-95 flippers)

36

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2


groene letters van kleur veranderen. De groene worden lichter, maar in de rode letters verdwijnt eerst het magenta tot je enkel de gele onderlaag ziet.

toelaat: fijne lijntjes, kleuren overgangen, enz. De meeste flipperkasten gemaakt op het einde van de System11 reeks (Diner, Whirlwind, Earthshaker, ..) hebben zo’n cabinet. Tenslotte werden soms ook bedrukte stickers gebruikt. Sommige flipperkasten zoals Road Show, Star Trek TNG en The Shadow hebben een gezeefdrukte kabinet maar stickers op de kopkast. Een reden hiervoor was om kosten te besparen, een andere was de fabricage uit te besteden aan meerdere leveranciers en toch een uniform resultaat te krijgen, want niet iedereen kon dezelfde techniek / kwaliteit leveren en soms was de vraag groter dan wat een fabrikant kon leveren. Spot en Process drukken Bijna elk Williams / Bally kabinet en speelveld is gezeefdrukt door middel van ‘spot kleuren’. Dat betekent dat de kleur die je ziet, echt de verf is die in deze kleur gemengd is. Er zijn wel overgangen mogelijk, en je kan bv oranje maken door rode stipjes op een gele ondergrond te zetten. Als je dichtbij kijkt zie je dan ook de gele en rode kleur. Op sommige speelvelden gebruikte men 12 verschillende kleuren. Een aparte zeefdruk moet dan ook voor elke gebruikte kleur gemaakt worden. Process half-toning is een andere manier van zeefdrukken. Op een witte ondergrond worden 4 (transparante) kleuren gedrukt: cyan, magenta, yellow en black (key). Dit is gelijkaardig aan hoe een inktjet printer werkt. Alle kleuren worden gemaakt door ofwel verf in lagen over elkaar aan te brengen, of door kleine stipjes heel dicht bij elkaar te drukken. Het voordeel is dat dit goedkoper is, er moeten maar 4 kleuren gedrukt worden. Bijna elke kleur kan hiermee worden gemengd en gebruikt. Mooie fotorealistische resultaten kunnen bereikt worden, in plaats van tekeningen die meer op een stripboek lijken. Nadeel is dat wanneer je heel dicht kijkt, je de kleine stipjes kan zien (gelijkaardig met wanneer je een foto in een krant van dichtbij bekijkt). Het hangt ook van kleur tot kleur af, kleuren zoals grijs waarvoor de 4 basiskleuren nodig zijn geven aanleiding tot wazige resultaten, terwijl kleuren die gemengd worden door 2 van de 4 CMYB basiskleuren meer effen lijken. Kijk bv naar de gezichten op Lord of the Rings en gezichten op Data East flippers, en je ziet direct het verschil tussen beide technieken.

Process drukken zorgt er ook voor dat het moeilijker wordt om iets perfect te reproduceren zonder dat je de originele bestanden hebt. Je kan zoiets niet perfect inscannen of fotograferen, want afhankelijk van de hoek en de lichtinval, of van de gebruikte resolutie, ga je een andere kleur krijgen. Er zijn ook geen scherpe lijnen die de verschillende kleuren afbakenen, want als je dicht genoeg ziet heb je enkel wazige puntjes. Monster Bash en Cactus Canyon Lenc-Smith was een dochteronderneming van WMS, maar werd nog steeds als een afzonderlijk bedrijf beschouwd dat weinig met de flipper-afdeling te maken had. Op het eind van de jaren 1990 waren er een reeks stakingen bij Lenc-Smith, die meer dan een jaar duurden. Deze stakingen verklaren waarom de meeste Monster Bash, Cactus Canyon en Revenge From Mars flipperkasten stickers op hun kabinet hebben, die snel verkreuken en scheuren door de druk van de poten, in tegenstelling tot de vorige modellen van flipperkasten. De staking bij Lenc-Smith had als gevolg dat men niet meer kon zeefdrukken (met vinyl basis zoals voorheen), maar enkel kabinetten assembleren, aangezien dat een relatief eenvoudige taak is die aan interim personeel kon worden aangeleerd. De productie lag ook veel lager, dus moest Churchill ook kabinetten aanleveren. Om de kwaliteit gelijk te houden, werden stickers gemaakt die beide leveranciers op hun kabinetten kleefden.

Churchill heeft wel een klein aantal Monster Bash kabinetten geleverd die op het hout gezeefdrukt zijn, en van uitstekende kwaliteit zijn.

Williams gebruikte ook process kleurendruk op kabinetten in de jaren 1990. Dat verklaart waarom sommige kabinetten niet tot wit vervagen zoals voorheen: de rode kleur is samengesteld uit geel en magenta. Het magenta vervaagt eerst, de rode kleur verdwijnt en laat de gele onderlaag zien (die ook traag zal verschijnen). Een goed voorbeeld hiervan is Scared Stiff. Wanneer deze kabinet vervaagt, gaan de rode en

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2

37


Achtergrond: Big Bang Bar geleverd in Amerika Als er één flipperkast is die de gemoederen de afgelopen jaren heeft bezig gehouden, dan is dat Capcom’s Big Bang Bar. Waarom zal voor een hoop mensen na het lezen van dit artikel wellicht een stuk duidelijker zijn. In oktober 2004 kondigde Gene Cunningham van Illinois Pinball aan Big Bang Bar in een gelimiteerde oplage te willen produceren. Voor wie niet weet wie Gene is of nog nooit van Big Bang Bar gehoord heeft: Gene Cunningham is een vermogend verzamelaar van flipperkasten. Eind jaren 90 kocht hij de inboedel van Capcom nadat dit merk gestopt was met de productie van flipperkasten. Toen ook Williams gestopt was met de productie van flipperkasten kocht Gene de overgebleven voorraad op, alsmede de rechten om vijf jaar lang exclusief onderdelen te mogen namaken. Dat was eind jaren ’90. Tot grote ergernis van sommigen duurde het erg lang voor Gene met nieuwe onderdelen op de proppen kwam en de onderdelen die Gene te koop had waren ook lang niet voor iedereen te koop. Op populaire nieuwsgroepen op internet werd Gene regelmatig voor rotte vis (en meer) uitgemaakt omdat mensen verwachtingen hadden die Gene in hun ogen niet snel genoeg waar maakte. Zoals zo vaak werkt een kijkje in de keuken zeer verhelderend. Toen Gene de rechten kocht kreeg hij niet zomaar alle onderdelen mee. Sterker: hij heeft er ondanks getekende contracten flink voor moeten knokken. Toen de onderdelen eenmaal kwamen, moest alles uitgezocht en gesorteerd worden. Tel daarbij op dat Gene zeer hoge eisen stelt aan nieuw geproduceerde reserve onderdelen. Omdat vaak de originele bedrijven die in opdracht van Williams onderdelen hadden gemaakt niet meer bestonden, was lang niet alles zomaar opnieuw te produceren. Het gebeurde regelmatig dat een nieuwe fabrikant een onderdeel produceerde wat teveel afweek van het origineel en daarom niet in productie werd genomen. Big Bang Bar (BBB) is een flipperkast van Capcom die niet in productie is genomen omdat de directie van Capcom de flipperdivisie sloot. Op dat moment bestonden er 14 prototypes van BBB. Destijds was er nog een andere flipperkast ontworpen door Capcom: Kingpin. Hiervan werden slechts 7 prototypes gebouwd. Rond BBB vormde zich al snel een mythe. De flipperkast zou zo leuk en ingenieus zijn dat hij waarschijnlijk de Capcom flipperdivisie had kunnen redden. Op het speelveld blonken verschillende uiterst originele toys uit in creativiteit en alles aan de kast klopte volgens de mensen die hem gespeeld hadden. De kast was incidenteel te spelen op Amerikaanse flipperevents, wat de hype alleen maar versterkte. Na de sluiting van de Capcom flipperdivisie heeft Williams overwogen om BBB te produceren. Uiteindelijk werd besloten dit niet te doen omdat de kast te duur zou zijn.

38

Jonathan Joosten

Toen Gene Cunningham aankondigde BBB alsnog in productie te willen nemen waren de meningen sterk verdeeld. Volgens sommigen was Gene niet in staat simpele onderdelen te maken, laat staan een complete flipperkast. Anderen aarzelden geen moment en tekenden direct in op een exemplaar voor de prijs van $ 4.500,-. Volgens anderen was het Gene enkel te doen om de aanbetaling van $ 2.250,- te incasseren om vervolgens met de Noorderzon te vertrekken. In eerste instantie was het de bedoeling om 111 BBB’s te maken. Na dat project zou Kingpin wellicht in productie worden genomen. Door de enorme belangstelling werd besloten om meer BBB’s te maken. Gene had 183 sets Capcom printplaten op voorraad. Zodoende werd besloten maximaal 183 BBB’s te produceren, overigens weer tot ongenoegen van sommige notoire klagers op diverse nieuwsgroepen. Binnen no time was er op de kasten ingetekend en werd door de kopers de aanbetaling overgemaakt. Een risicovolle investering… Door alle negatieve publicaties rond het project besloot Illinois Pinball om enkel nog informatie naar buiten te brengen via een speciaal forum wat voor kopers van BBB bedoeld was. De redenering van IPB was simpel: men hoefde geen verantwoording af te leggen aan mensen die geen BBB gekocht hadden. Dus was het elke paar weken wel raak op nieuwsgroepen op internet, waar nieuwsgierige niet-kopers zich afvroegen wat de status was en het project steeds weer de grond in werd getrapt. Achter de schermen werd echter hard gewerkt. Er was veel tijd nodig om alle benodigde onderdelen opnieuw te laten maken. Volgens sommigen zou Gene alle onderdelen op voorraad hebben, maar niets is minder waar. Behalve de standaard printplaten voor de kopkast en voedingen was er niets specifieks voorradig voor BBB. Gene had een paar jaar eerder een originele BBB gekocht voor ruim $ 20.000,- en dat exemplaar, plus de papieren om de kast te bouwen (een stapel A4 van zeker 20 cm hoog waarin elk detail beschreven en getekend was) stonden model voor de nieuwe kast. De originele BBB van Gene is voor het productieproces verschillende keren helemaal uit elkaar gehaald. Het project kende enorm veel tegenslag. Veel afnemers wensten geen kleine orders te produceren, leverden verkeerde onderdelen, onderdelen van slechte kwaliteit, of stelden de productie van onderdelen uit omdat grotere orders voorrang kregen. Kopzorgen genoeg dus. Halverwege het project stapten de toenmalige projectmanagers op, waardoor de familie Cunningham voor een nog grotere uitdaging stond. Gelukkig bleken verschillende liefhebbers uit de flipperscene bereid om te assisteren met het project. Er werden nieuwe mensen aangetrokken die zich vol goede moed op het project stortten. Al die tijd waren de aspirant eigenaren in afwachting van elk nieuwtje omtrent de productie. Nadat er in eerste instantie regelmatig updates op het speciale forum verschenen, nam de regelmaat van updates af en werd er op een gegeven moment nauwelijks meer nieuws naar buiten gebracht. Inmiddels is duidelijk geworden dat hier 2 redenen voor waren: 1. men was te druk om updates te schrijven, en 2. er was een reële dreiging van een partij die meende eigenaar van de rechten op BBB te zijn. Door de dreiging van een rechtszaak liep men figuurlijk op zijn tenen om de productie niet in gevaar te brengen. Alle mogelijkheden van een conflict werden uitgesloten. Er gingen geruchten dat in BBB Williams onderdelen werden gebruikt en tijdens de productie van BBB kocht een Australische partij de reproductierechten van

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2


Williams. Van elk onderdeel moest bekeken worden of er geen Williams partnummer op stond. Hierdoor liep het project nog meer vertraging op. Toen pinballnews.com een artikel publiceerde over een op handen zijnde rechtszaak tegen Gene Cunningham inzake de BBB productie had dit betrekking het mogelijk gebruik van Williams onderdelen. Opvallend genoeg was toen bij Gene niets bekend over een dergelijke rechtszaak en die is er ook nooit gekomen… Eind juni 2006 werden de eerste 12 BBB’s opgeleverd en in het diepste geheim verscheept naar de kopers in Europa. Dit had te maken met een nieuwe wet die invoer van bepaalde elektronica in de EU verbiedt. Om zeker te zijn dat de BBB’s bij hun kopers terecht zouden komen werden de kasten voor de inwerkingtreding van de wet verscheept. Ondanks het dringende verzoek om de levering van de kasten geheim te houden, lekte dit binnen een week uit nadat een Oostenrijkse koper doodleuk een feestje gaf om te vieren dat de kast er was. De Amerikaanse kopers waren enorm blij met dit nieuws, omdat er nu een duidelijk teken was dat de kasten gemaakt werden. Op nieuwsgroepen werd het nieuws uitvoerig besproken en bij IPB stond de telefoon roodgloeiend met mensen die alsnog een BBB wilden bestellen. Nu de eerste BBB’s geleverd waren was het afwachten voor de Amerikaanse kopers wanneer de overige 171 BBB’s opgeleverd zouden worden. Door de medewerkers aan het project werden af en toe foto’s gepubliceerd waar verschillende BBB’s op stonden, maar geen van de kasten werd opgeleverd aan de kopers. De bedoeling was om alle BBB’s gelijktijdig te verschepen. Kopers uit de regio konden hun exemplaar ook ophalen, maar niemand wist wanneer. Begin mei 2007 kregen de kopers bericht: de productie naderde zijn einde en bezorggegevens werden gecheckt. Zaterdag 2 juni werd D-Day, of in dit geval BBB-day. De BBB’s werden verscheept en kopers konden hun exemplaar ophalen. Dat ophalen werd begrijpelijkerwijs een flink feest. IPB regelde een luxe lunch en kopers kregen een rondleiding langs de assemblagelijn. Tevens stonden verschillende BBB variaties opgesteld. Gene’s machine heeft een goldplated lockbar en siderails (op de reguliere machines zijn deze zwart). Gene’s dochter Kim, manager van IPB, kreeg BBB #001. Haar exemplaar is voorzien van gifgroene lockbar, poten en siderails. Deze zijn speciaal powdercoated in de kleur van één van de ramps op het speelveld. Kims exemplaar is tevens gesigneerd door bijna iedereen die bij het project betrokken is geweest. Vlak voor de oplevering in Amerika wist René Timmer uit Ommen nog een exemplaar te bemachtigen en zelfstandig te importeren. Zie zijn artikel hiernaast. Op het speciale BBB forum regent het inmiddels complimenten aan Gene en alle medewerkers van het project. De kopers zijn het er unaniem over eens dat Gene een monsterprestatie heeft neergezet. De eerste verontschuldigingen van notoire zwartmakers op nieuwsgroepen zijn inmiddels ook aangeboden aan Gene. Zoals verwacht zijn de eerste BBB’s al op Ebay gespot. De eerste BBB veiling die afliep bedroeg een bedrag van $ 13.314,- De eerste BBB die in Europa van eigenaar wisselde leverde meer op: 12.500,- euro, zo’n $ 16.600 volgens de wisselkoers van midden juni 2007. In totaal bevinden zich in Europa 16 BBB’s. De kans dat er nog meer naar Europa komen is klein. De kans dat de prijs van een BBB omhoog gaat is heel groot.

Op de foto’s: de familie Cunningham en medewerrkers van het BBB project. De linker BBB is gold plated, de middelste de gesigneerde green plated machine van Kim Carter en rechts het originele Capcom prototype.

Nieuw: BBB Merchandise Onder licentie van Illinois Pinball is speciale BBB merchandise geproduceerd. Zo zijn er sinds kort handdoeken, petten, polo shirts, sweatshirts, sleutelhangers, bier glazen, longdrink glazen, shot glazen en zelfs honkbalknuppels beschikbaar. Voor de merchandise is een speciale website ingericht: www. bbbstuff.com, waar de merchandise te bestellen is.

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2

39


Verslag: Big Bang Bar in Ommen

René Timmer

Tot verrassing van velen meldde René Timmer op 22 mei op het NFV forum dat er een gloednieuwe Big Bang Bar in Ommen stond. Vorig jaar waren reeds 12 exemplaren geleverd aan Europese kopers en de kans op meer leek uitgesloten. Dat je nooit nooit moet zeggen blijkt uit het volgende verhaal van René…

Het is zover, hij staat er! Na een maandenlange periode van onzekerheid en ongeduldig wachten staat hij dan eindelijk in de gameroom. Gevoelens van ongeloof en blijdschap buitelden over elkaar heen bij het uitpakken. Is dit ‘m echt, ben ik inderdaad de zestiende trotse bezitter in Europa van deze bijzondere flipperkast? Ja het is echt waar, een fantastisch gevoel! Na het uitpakken en installeren heeft de Big Bang Bar zijn plaatsje gevonden. Na de Lord of the Rings, The Simpsons Pinball Party en Nascar is het de vierde HUO/NIB in mijn collectie. Dat brengt het totaal nu op 13 stuks. Is het de mooiste flipper? Is het de flipper met het beste spel? Nu nog moeilijk te zeggen, maar één ding is zeker: het is wel de flipper met het beste verhaal. Het verhaal dat begon met het einde van Capcom in 1996. Nadat Capcom 14 prototypes van BBB had gemaakt, was het de bedoeling dat de productie in februari 1997 gestart zou worden. Maar helaas, het doek viel voortijdig en de geplande productie bleef uit. Het zag er naar uit dat het beste model van Capcom nooit gemaakt zou worden. Gene Cunningham van Illinois Pinball kocht eind jaren negentig de gehele inventaris op van de pinball divisie van Capcom. Met daarbij de vele onderdelen en alle productie tekeningen. Alles met alles, zo bleek later, voldoende om 183 exemplaren van de BBB te maken. En dat was hij ook van plan… Velen hadden een mening en weinigen geloofden erin. Toch waren de 180 van de 183 flipperkasten binnen no time verkocht, nog voor er ook maar een begin met de productie was gemaakt. Maar dan: eind 2004 werd begonnen en twee jaar later, in de zomer van 2006, werden de eerste twaalf kopers blij gemaakt met de eerste exemplaren. Dit waren allen Europeanen (red: zie ook Spinner 3 van 2006). De Amerikaanse kopers moesten nog even wachten: de productie draaide nog op volle toeren en hun exemplaren zouden pas in het voorjaar van 2007 geleverd kunnen worden. Kort daarna, winter 2006/2007, kreeg een groep uit Duitsland/Zwitserland het voor elkaar om er nog drie stuks te bemachtigen die op eigen risico via een sluiproute naar Europa werden geïmporteerd. Dat bracht het totaal in Europa ingevoerde exemplaren op 15 stuks. En hoe zit het dan met mijn exemplaar? Via Jonathan Joosten vernam ik in het najaar van 2006 dat er twee Amerikaanse kopers hadden afgehaakt. De kasten werden zonder al te veel ruchtbaarheid opnieuw aangeboden aan de (Amerikaanse) markt. Omdat een aantal Europese kopers inmiddels flink verdiend had bij de verkoop van hun exemplaren, besloot Cunningham de prijzen te verhogen. Jammer natuurlijk, maar met de gunstige dollarkoers en de gestegen marktwaarde nog steeds een interessante aanschaf in mijn optiek.

40

Vandaar dat ik Jonathan gevraagd had te bemiddelen bij de aanschaf. Dat leek allemaal vrij voorspoedig te gaan. Binnen een week had ik een productienummer uitgekozen en was de deal rond. Dacht ik. Dus niet bleek al gauw. Na enkele weken niets vernomen te hebben, besloten we te informeren naar de status. Want ik begreep dat de productie zijn einde naderde en ik wilde graag wat meer weten over de betaling en het verzenden et cetera. Wat bleek? Zonder kennisgeving had men besloten af te zien van de overeenkomst. “Mijn” kast zou samen met een ander exemplaar geveild worden op een evenement in Texas. De reden van deze plotselinge ommezwaai bleek gelegen in het feit dat men niet meer verantwoordelijk wilde zijn voor het exporteren naar Europa. In de beleving van het bedrijf een te groot risico en daarmee leek de kans verkeken. Rare jongens, die Amerikanen. Zo heb je een deal en zo heb je niks. Direct nadat ik het slechte nieuws vernam greep ik mij vast aan de laatste strohalm. Ik stelde voor om zelf alles te regelen vanaf het moment van het verlaten van de fabriek. Na een week intensief bellen en faxen met mevrouw Cunningham (e-mail gebruikt ze niet, alleen faxen) was het opnieuw rond. Nu onder de voorwaarde dat het vervoer mijn volledige verantwoordelijkheid was en dat er (uiteraard) direct betaald werd. Oef, dat leverde behoorlijk wat stress op. Je betaalt je zuurverdiende centen aan wildvreemden en je moet vervolgens maar zorgen dat je er iets voor terugkrijgt. Achteraf bezien viel het allemaal wel mee natuurlijk maar de zes weken dat de kast onderweg is geweest… Ik had te zorgen dat de flipperkast opgepikt werd bij de fabriek, er moest een haven gevonden worden, een mannetje diende de doos op een boot te zetten et cetera et cetera. En nu staat hij er dan. Voor Europa nummer 16. Op z’n eindbestemming. Of de kast ooit nog weggaat? Dat dacht ik niet. Mevrouw Cunningham vroeg mij nog naar de foto’s van het uitpakken en plaatsen van de kast. Voor haar plakboek. Vol trots vertelde ik haar een mooie gameroom te hebben met een twaalftal kasten in verzamelstaat. “Wat leuk”, zei ze enthousiast, “mijn man is ook verzamelaar, hij heeft er ongeveer 1000 speelklaar opgesteld staan”. “Kom vooral eens kijken en spelen als je in de buurt bent”, voegde ze er nog aan toe. Tja, je hebt altijd baas boven baas.

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2


Verslag:

Paul Jongma

German Pinball Open 2007 Een handjevol Nederlandse wedstrijdspelers nam deel aan het German Pinball Open 2007 dat op 11 en 12 mei in Bremen werd georganiseerd. Als locatie was gekozen voor een ijshockey stadion. Het evenement had de primeur van de nieuwste Stern “SpiderMan”. Ontwerper Steve Ritchie was ingevlogen met een exemplaar wat draaide op een vroege software versie. Paul Jongma beschreef het evenement èn Spider-Man op het NFV forum.

Zoals op de foto’s te zien, was de lokatie erg mooi. De cirkels die voor ijshockey voor de face-off gebruikt worden, waren gevuld met flippers wat er goed uitzag. Ook konden vrachtwagens de ijsvloer oprijden, wat het in- en uitladen flink makkelijker had gemaakt. Bij aankomst in de ijshal was Steve Ritchie juist bezig de Spider-Man uit te pakken en er volgde natuurlijk het verplichte demonstratiespelletje. De volgende uren liep Steve gewoon rond en was open en aanspreekbaar voor iedereen. De nodige speelvelden en aprons werden zo van zijn handtekening voorzien.

Afwijkend met de Duitse traditie begon het toernooi ook daadwerkelijk op het vooraf aangegeven tijdstip. De tachtig spelers werden verdeeld in vier groepen van twintig man. Elke groep van 20 moest dezelfde vijf kasten bespelen. Punten werden toegekend aan de hand van een ranglijst per kast (20, 19 , 18 etc.). De beste twee spelers van elke groep plaatsten zich voor de kwartfinales: Acht man vochten voor de titel volgens het knock-out systeem met best-of-3. Twee van de twintig spelers die zich kwalificeren is een grote “cut”. De foutmarge was dus klein. Albert Nomden, Mark van der Gugten, Dirk Klaver en ik zaten allemaal in dezelfde groep op en moesten spelen op achtereenvolgens Earthaker, Fire, Monopoly, Attack from Mars en Terminator 3. Alex Duin en David Houwers moesten volgens mij op o.a. op Space Invaders en Centaur spelen. De kasten stonden op ZEER strakke tiltafstelling. Een bal in de jets kon zelfs een waarschuwing geven. Een jochie van 6 zette mijn AFM op tilt toen ie tegen de kast leunde om te kunnen kijken. Heb er maar niets van gezegd... Opvallend was dat alle aanwezige STERNs in betere technische staat verkeerden dan de meeste Williams / Bally’s. De flippers van Fire hadden niet genoeg kracht om de multiball te starten.

Op ES was de overdwarse ramp niet te schieten. Verder waren er veel kasten met flippers die te zwak waren om fatsoenlijk te kunnen spelen, kasten waarin de ballen ontbraken, grote defecten etc. etc. Bedroevend helaas... Ik had een paar gelukjes en eindigde als 1e in onze groep met Peter Schmidt. Op dit moment werd bekendgemaakt dat de organisatie de wedstrijdopzet had gewijzigd. Ineens gingen er 32 man door en werd er single knock-out gespeeld in één pot, dus niks geen best-of-3. Niet cool voor mij want: 1. in plaats van 8 tegenstanders had ik er 24 extra bij. 2. het afstappen van best-of-3 op die instabiele kasten verkleinde mijn foutmarge aanzienlijk. David Houwers was ook in de top twee geëindigd dus voor hem gold hetzelfde. Albert had helemaal reden om pissig te zijn: Na een slechte eerste pot moest hij vier topscores halen om alsnog bij de top twee te eindigen. Dus speelde hij alles of niets wat resulteerde in 2x alles en 2x niets, wat een 11e plek in de groep opleverde. Als hij had geweten dat de top 8 door zou gaan, had hij heel anders gespeeld en ik weet zeker dat hij zich gekwalificeerd had. Aan de positieve kant waren nu ook Mark en Dirk door, zij stonden ruim binnen de top 8. Uiteindelijk begonnen de laatste 32 met vier man op één kast te spelen: beste twee gingen door naar de volgende ronde. Als er iets is dat een toernooiorganisatie niet moet doen, dan is het de regels veranderen gedurende het toernooi zelf! De play-offrondes werden naar wens van de deelnemers op jaren 90+ kasten gespeeld. David werd in de 1e ronde uitgeschakeld op de No Fear, Mark verloor een ronde later op de Monster Bash. Dirk strandde op de Bride of Pinbot in de laatste ronde voor de finale. Door de halve finale op de Spiderman te winnen plaatste ik me voor de finale, waarin ik Martin Hotze wist te verslaan. Zo was ik 9x eerste geworden van de negen spellen met vier man. Zonder geluk vaart niemand wel, maar balen dat die potten niet voor de ranking meetelden. Het leverde een werkelijk schitterend trofee op. Mark heeft zijn foto’s inmiddels in de fotogallerij op de NFV website geplaatst. Ik mocht als winnaar met Steve Ritchie op de foto. Dat was een hele eer. De prijzen voor de top drie waren een 19” LCDTV/monitor, een hippe Nokia en een hands-free huistelefoon. Halverwege het toernooi gaf Steve een presentatie dat gewoon slecht door de GPA was voorbereid. De beamer met de beloofde foto’s deed het niet want die was niet getest. Verder stond Steve zo ver weg dat goede communicatie niet werkte, niet in de laatste plaats door een microfoon waarvan de batterijen op waren. Gelukkig mochten we als oplossing allemaal om de Spiderman staan terwijl Steve tekst en uitleg gaf en alle vragen persoonlijk beantwoordde. Ideaal! Zijn grappen kwamen totaal niet over bij de Duitsers, dat was wel humor. Op de foto: GPO winnaar Paul Jongma samen met Spider-Man ontwerper Steve Ritchie

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2

41


Verslag: European Pinball Championship

Ralph Beckers

Sinds de NFV het European Pinball Championship (EPC) in 2005 nieuw leven in blies, is het een jaarlijks terugkerend event geworden. Vorig jaar werd het in Duitsland georganiseerd, dit jaar was Zweden aan de beurt. Uit Nederland en België hadden aardig wat spelers de reis naar Stockholm gemaakt om mee te doen. Ralph Beckers schreef het onderstaande verslag: De pinballtour richting Zweden (Skavsta) begint voor ons op donderdag 21 juni 2007, als we vanuit Schinveld vertrekken om naar het vliegveld in Weeze (D) te gaan. Ondanks enige vertraging komen we mooi op tijd aan in de ontvangsthal van de luchthaven. En je raadt het al …. we waren nog niet binnen of de flipperkasten werden al gesignaleerd! Het ging hier om een Star Wars Episode 1 en een Star Trek The Next Generation op de 2e verdieping. Veel tijd was er niet, maar er moest een spelletje afgedrukt worden voor we de koers richting Stockholm voortzetten.

Team Championship aanwezig, waaronder ook het Dutch Pinball Team. Speelwijze van kwalificatie was 5 random kasten met telkens 2 spelers, waarvan de speler met het laagste badgenummer het eerste spel start. Meteen na het eerste spel werd het 2e spel gestart en begon de andere speler. Natuurlijk eerst even de scores laten vastleggen, maar dat spreekt voor zich. De speler met de hoogst behaalde punten van een bepaalde kast (uit alle groepen) kreeg 100 punten, nr.2 kreeg 85 punten en zo verder. Na dat alle spelers hun kwalificatiereeks hadden afgewerkt kon de balans op zaterdagavond worden opgemaakt. Wie maakte er nog kans op de fel begeerde EPC-bokaal plus cheque van 12.000 kronen? In deze lijst van 48 gegadigden bevonden zich 5 NFV-ers: 4 Nederlanders en 1 Belg. Het ging hier om Paul Jongma, Mark van der Gugten, Taco Wouters, Roy Wils en Glenn Verhoosele.

Na een goed verlopen reis en we de koffers op de hostelkamers hadden gezet, werd besloten nog een paar biertjes te gaan drinken in de stad. Na een goede nachtrust plus ontbijtje zijn we vrijdag de stad gaan verkennen om vervolgens ’s avonds naar de Tekniska Högskolans Studentkär te gaan waar het EPC 2007 plaats vond. Op vrijdag kon er recreatief gespeeld worden of mee gadaan worden aan “set the high-score” op 6 verschillende kasten. Ook stond er een flinke rij met oudjes opgesteld waar je t/m zaterdag op kon spelen voor het Classic Tournament. Verder was er een rij wedstrijdflippers gereserveerd voor het Team Championship van zaterdag, waar na afloop (zaterdagavond) ook recreatief op gespeeld kon worden. Op de wedstrijdvloer waren de kwalificatieronden van groep 1 + 2 al van start gegaan en werden de eerste scores genoteerd. Dit was weer allemaal goed te volgen op groot scherm in de centrale hal waar zich ook de bar bevond. Hier stond een 10-tal kasten opgesteld voor recreatief te flipperen. Na een gezellig avondje flipperen met pintjes en wederom weer vele bekende gezichten te hebben gezien, zijn we weer richting hostel gegaan. Want we moesten de dag erna om 10.00 uur spelen.

Op de zondag kregen de hoogste 24 geplaatste spelers extra rust en speelden hun eerste partijen pas om 11.00 uur. De als 25 – 48 geplaatste spelers moesten al om 9.00 uur aantreden en speelden eerst in poules. Helaas was niet iedereen van op de hoogte van dit vroege tijdstip en werd Roy Wils (EPC kampioen in 2005) zeer spijtig uitgeschakeld omdat hij te laat arriveerde. Behoorlijk balen dus! Glenn heeft deze ronde helaas niet mogen doorkomen. Voor enkele niet geplaatste spelers kwam het echter goed van pas dat een beperkt gezelschap om wat voor reden dan ook te laat aan de wedstrijdtafel verscheen. Zo konden Albert Nomden, Dirk Klaver en Peter van den Bergh hierdoor toch nog deelnemen op de zondag aan het hoofdtoernooi. Ondanks dit kleine gelukje heeft het niet mogen baten en werden de heren alsnog uitgeschakeld. Nu was dus alle hoop gevestigd op rechtsreeks gekwalificeerden Paul Jongma, Mark van de Gugten en Nederlands kampioen 2006 Taco Wouters. Helaas moest Mark het veld ruimen in de play-off round 2 tegen David Kjellberg waar gespeeld werd op de Addams Family, Road Show en Creature From The Black Lagoon. In deze ronden werd het ‘best out of three’ systeem gehanteerd. Deze ronde werd door Paul en Taco positief afgesloten en zodoende zaten er nog steeds 2 NFV-ers in de race om zich Europees kampioen 2007 te mogen noemen. Paul versloeg Patrik Bodin uit Zweden op de World Cup Soccer, Attack from Mars en Theatre of Magic en Taco versloeg Röbi Sutter op de Pinball Magic, Twilight Zone en Indiana Jones. Even leek het hier mis te gaan bij het tweede spel na een behoorlijke achterstand te hebben opgelopen, maar Taco kwam hier puik terug met z’n laatste bal en stuurde de Zwitser alsnog naar huis. Werkelijk bloedstollend!

Tijdens de kwalificatieronden op zaterdagochtend van groep 3 werden er tevens in de andere zaal de eerste ronden gespeeld van de landen wedstrijd voor teams. Hier hebben we dus eigenlijk niet veel van meegekregen. Na dat de kwalificatie van groep 3 was voltooid was het de beurt aan de laatste groep (4) om zich te kwalificeren voor het individuele toernooi. In deze groep waren veel deelnemers uit het net afgeronde

42

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2


Inmiddels zijn we beland bij de kwartfinales en moest Paul het opnemen tegen de hoogst gekwalificeerde speler Mats Runtsen uit Zweden. Na een uitstekende score met de eerste bal van Mats op de Theatre of Magic als player 2 was het de beurt aan Paul om deze score weg te werken met zijn 2e bal. De heren gaven elkaar niet veel ruimte en de scores liepen enigszins gelijk op. Jammer genoeg werd de multiball niet meer opnieuw gestart tijdens Paul’s laatste bal om nog een fijne score voor te schotelen aan de Zweed, waardoor deze niet meer al te veel inspanning hoefde te verrichten om het eerste spel naar zich toe te trekken. Op dit zelfde tijdstip was het de beurt aan Taco af te rekenen met Magnus Rostö. Het eerste spel op de Pinball Magic werd zonder al te veel problemen in een overwinning afgesloten.

De finale werd gespeeld op de Medieval Madness waarin Lyman als 1e speler het spel fantastisch startte door bijna alle lichtjes aan te maken (behalve castle) en 3 x Royal Madness completeerde met de eerste bal (120M). De andere spelers (heb ik me laten vertellen) waren hier zo van onder de indruk dat ze hier geen antwoord meer op hadden. Ondanks de geweldige eerste bal wist Lyman de kast niet uit te spelen ondanks dat deze op 5 ballen stond in de finale. Maar zijn voorsprong was genoeg en geen van de andere spelers kwam in de buurt van zijn score. Lyman mag zich nu als Amerikaan dus Europees kampioen noemen.

Tijd om naar Paul’s 2e spel te gaan waarin niet gefaald mocht worden om tot de ½ finale door te dringen. De heren Paul en Mats gingen het gevecht aan op de No Good Gofers waar het nu de beurt was aan Mats om te starten. Ook hier keek Paul tegen een achterstand aan bij zijn laatste bal die hij niet meer wist weg te werken. Helaas weer een kanshebber minder! Paul werd zodoende gedeeld 9e. Dus komen we weer bij Taco die nog één spel moesten weten te winnen om door te dringen tot bij de laatste 8. In dit spel maakte Taco korte metten met de Zweed en wist zich na 2 spelletjes al te plaatsen in de ½ finale. In deze zeer spannende ½ finale moest Taco het opnemen tegen oud europees kampioen Franck Bona uit Frankrijk. Ondanks random loting van de kasten had Taco wederom het genoegen om op de Pinball Magic, Fish Tales en indien nodig de Twilight Zone te spelen. Het 1e spel werd door de Fransman gewonnen en mocht er dus niet meer verloren worden om de finale in zicht te houden. Meteen werd het 2e spel gestart op de FT waar Franck met 2 ballen werd verslagen. Een derde spel op de Twilight Zone was dus het gevolg. Na een niet al te hoopvolle 1e bal van onze landgenoot was het de beurt aan Franck Bona en hij begon erg lekker met een aantal powerball pay-off jackpots, multiball etc. Bal 2 was wederom niet genoeg om het de Fransman moeilijk te maken waardoor hij al met één been in de finale stond en nog een bal te gaan had. Nou, ga er maar aan staan. Alle Nederlanders hebben staan kijken en het was werkelijk een thriller die laatste bal van Taco. Echt een fantastische inhaalrace en dat Franck het steeds benauwder kreeg was van zijn gezicht af te lezen. Helaas toen Taco bijna zover was vanuit een benarde positie hem voorbij te gaan bleek het doek alsnog te vallen. Taco eindigde hierdoor op een gedeelde 5e plaats. In de andere ½ finales kreeg Chris Newsom uit USA klop van Mats Runtsen met 0-2 (Demolition Man en Indiana Jones). Jorian Engelbrekt versloeg de Italiaan Daniele Celestino met 2-1 (Cirqus Voltaire, World Cup Soccer en Addams Family) en bleek Lyman Sheats te sterk voor Karl Broström door met 2-0 te winnen (Attack from Mars en Dr.Who).

Natuurlijk gingen de Nederlanders niet met lege handen naar huis, want het Dutch Pinball team (Albert, Paul, Mark en Dirk) waren in de finale van de landenwedstrijd de mannen uit de USA net iets te slim af waardoor zij zich nu Europees Kampioen mogen noemen.

Roy Wils haalde zijn revanche bij ‘set the highscore’ en kon nog net (op tijd) een Grand Champion score van 3,8 biljoen neerzetten op de Guns ’n Roses. Zelf heb ik de Grand Champion score op The Machine: Bride of Pinbot kunnen plaatsen wat ook weer goed was voor een bokaal en 500 kronen. Het classic toernooi werd op naam geschreven door de Amerikaan Chris Newsom gevolgd door Dan Hagman als 2e. De 3e plek was voor Martin Tiljander en 4e Andreas Harre. Het was een zeer geslaagd flipperevenement dat zeker de moeite waard was. TOP!!

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2

43


Verslag: Early Spring Pinball Party 2007 ESPP 2007 : Teamwedstrijd, Jeugdwedstrijd & EMPP In het weekend van 21-22 april vond het ESPP plaats in het NFV Funhouse in Deventer. Op zaterdag was het een gezellige drukte met een opkomst van > 50 leden, op zondag bij de EM-dag was het wat minder druk, maar daarom niet minder gezellig. Onderstaand een korte impressie… Voorjaarsevenement In de weken voorafgaand aan het evenement had de kastencollectie nog een extra ‘check’ ondergaan, zodat er een ongekend aantal kasten speelklaar stond opgesteld. Als extra attractie stond de Family Guy (met dank aan JvH) opgesteld. Dankzij de support van Jan & Tonia Meijer was de catering opnieuw top verzorgd (heerlijke broodjes hamburger!). Ook de nieuwe NFV-shirts & polo’s waren verkrijgbaar. Tussen de flipperactiviteiten door vond ook de ALV plaats (noot redactie: zie elders in deze Spinner het verslag). Zaterdag : Teamwedstrijd Op basis van het succes van de teamwedstrijden bij het EPC en het DPO hadden we er dit jaar voor gekozen om hiervoor een eigen plaatsje op de NFV-kalender in te ruimen. Acht teams speelden om de prijzen: twee flipperbeeldjes, één verguld en één verzilverd. Overzicht teams Dutch Pinball Team (DPT) Albert Nomden Paul Jongma Dirk Klaver Mark van der Gugten

Team Limburg Bram Lemmens Roger Wijnands Bart Bremen Tim Pennings

Team Timmer Rene Timmer Tom Loomans Bas Vis Barry de Wit

Pinball Team Belgium Lieven Engelbeen David Deturck Peter van den Bergh Eric Buysen

Team Alphen Martijn van Aken Martijn van Amsterdam Brenn Oosterbaan Roy Wils

Team BAF Barry Stolp Gerard van de Sanden Richard van Tienen Patrick Blijleven

In de voorronde speelde elk team 3 partijen (1 keer ZEN met 4 duo’s, daarna 2 partijen met elk vier spelers, 2 van elk team). De strijd in beide poules was uitermate spannend. De partijen werden meer dan eens gewonnen met het kleinst mogelijke verschil. De kwaliteit van de wedstrijden, met name het ZENonderdeel was zeer hoog. Dat zorgde er wel voor dat het schema aardig uitliep…

Tijd 13:00

Zondag : EM-dag Na de drukte op zaterdag was het op zondag een ‘select’ gezelschap dat naar Deventer kwam. Vooral een dag bedoeld voor recreatie en extra aandacht voor de oudere kasten uit de NFV-collectie. Er was de mogelijkheid om de competitie aan te gaan met de andere bezoekers en daar maakte vrijwel iedereen gebruik van. De wedstrijd werd gespeeld volgens Team B2 het simpele Kris Van Clapdorp Glenn Pellis principe: ‘set the Kevin Roelants highest score’ en Koen Willocx werd gewonnen Team Jokers door Klaske Norbert Broman Alex Duin Schippers. David Houwers Edwin Nijs

Teams A1-A3 A2-A4 B1-B3 B2-B4

2e serie

17:00

3e serie

A1-A4 A2-A3 B1-B4 B2-B3

De partijen op de 7e/8e respectievelijk 5e/6e plaats eindigden 19:30 zelfs gelijk, zodat een ‘verlenging’ moest plaats vinden. Team Limburg en Pinball Team Belgium deelden 21:00 de 3e plaats. In de finale bleek het DPT het sterkste, maar Team Alphen

44

zorgde er wel voor dat het een zeer spannende eindstrijd werd. Gezien het enthousiasme bij de deelnemers zal het evenement zeker herhaald worden. Nu alvast de uitnodiging aan andere teams om zich dan ook aan te melden!

1e serie

15:00

A1-A2 A3-A4 B1-B2 B3-B4

Halve finale Serie voor 5e rang Serie voor 7e rang Finale

Bas Vis

1e 1e 3e 4e

A B A A

– – – –

2e 2e 3e 4e

B A B B

Dutch Pinball Limburg Pinball Belgium Alphen

Timmer België 2 BAF

Resultaat 19 – 11 14 - 16 14 - 16

Jokers

19 – 11

Dutch Pinball Limburg Pinball Belgium Alphen

België 2 Timmer Jokers

20 – 10 16 – 14 19 – 11

BAF

16 – 14

Dutch Pinball Timmer Pinball Belgium BAF

Limburg België 2 Alphen

18 – 12 16 – 14 11 – 19

Jokers

14 – 16

Dutch Pinball Alphen Timmer België 2

Pinball Belgium Limburg BAF Jokers

18 16 15 15

Dutch Pinball

Alphen

17 - 13

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2

– 12 – 14 – 15 - 15


Zondag : Jeugdwedstrijd bij ESPP 2007 Na het succes van het Open European Pinball,TASPP 2005, de opening van het clubhuis juni 2006, DPO 2006, TASPP 2006 is tijdens het ESPP 2007 het 6e junioren toernooi gehouden. Er deden 7 junioren mee. Er is gespeeld in twee poules tot 7 jaar en 8 jaar en ouder. Categorie tot 7 jaar Tom, Anna en Julia speelden 6 partijen op onder andere de Congo en Monopoly. Anna wist alle partijen te winnen en was dus winnaar in haar categorie, Tom was vier keer tweede en twee keer derde. Julia is twee keer tweede en vier keer derde geworden. Categorie 8 t/m 15 jaar Mart, Felix, Mark en Paul speelden op de Theatre of Magic (TOM), Revenge From Mars (RFM), Harlem Globe Trotters en de Congo. Mart werd na zijn tweede multibal op de TOM 1e, Felix 2e, Mark 3e en Paul 4e. Vervolgens liet Felix een demonstratie zien op de RFM hij speelde alle spelletjes en haalde 4 extra ballen (RFM stond niet op tournament play) helaas niet allemaal flawless dus niet alle saucerlights waren verzameld. Mart werd 2e, Mark 3e en Paul 4e. De Harlem Globetrotters was de keus van de familie Hoekstra. Paul liet zien hoe je deze kast moest spelen en won afgetekend, Felix 2e, Mart 3e en ondanks de kennis van de kast werd Mark 4e. Op de Congo was Mart 1e, Mark 2e, Paul 3e en Felix 4e. Op basis van voorgaande resultaten stond Mart 1e, Felix 2e en Mark en Paul gedeeld 3e.

JUBILEUM ACTIE ‘member get member’ JUBILEUM ACTIE Dit najaar is er in het kader van het 15jarig jubileum van de NFV een speciale ledenactie. De opzet is eenvoudig: - je meldt een nieuw lid aan via een mail naar de ledenadministratie (onder vermelding van je eigen lidnummer) Als de aanmelding voor 1 oktober bij ons binnen is dan : - krijgt het nieuwe lid als welkomstgeschenk een lidmaatschap van 15 maanden voor de prijs van een jaarlidmaatschap (= 3 maanden gratis!) - is er voor beiden (NFV-lid en nieuw lid) een gratis poster naar keuze (zolang de voorraad strekt).

Finale op de Family Guy Mart moest op basis van de voorronde als eerste starten en kwam met 410.000 uit de startblokken. Felix zijn eerste bal leverde 436.000 op en Mark kwam niet verder dan 325.000. Paul ging met 759.000 na de eerste bal aan de leiding. In zijn tweede bal speelde Mart op het mini playfield en kwam tot 3,6 miljoen. Felix kwam tot 1,2 miljoen. Mark wist ook het mini playfield te vinden en scoorde 2,8 miljoen. Paul kwam tot 1,6 miljoen. De laatste bal moest de beslissing brengen. Mart startte sterk met twee extra ballen en kwam tot 16 miljoen en dacht dat de wedstrijd in de pocket zat. Felix had andere gedachten. Hij speelde een geweldige multibal en kwam daarmee tot 20 miljoen. Mark had pech en bleef steken op 3,2 miljoen. Paul wist zijn score nog op te krikken tot 4,9 miljoen en daarmee de derde plaats. Voor alle deelnemers was er een prijs, drinken en chips en ze vonden het een geslaagd evenement. Ik hoop dat zij bij het volgende evenement weer van de partij zullen zijn.

Nieuwe leden

(advertentie)

Peter Sools - Budel Eric van den Broek - Breda Gerard Dost - Ridderkerk Nienke van de Ploeg - Alkmaar Hans Böhm - Hilversum Paul Rehmann - Rosmalen Jos van Esch - Rosmalen Gerd Schollen (B) Bob Varik - Roermond

(advertentie)

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2

45


Verslag: Etten Open Air

Frank Douwenga

Voor de slotwedstrijden van de Friday Night Game Nights van Shootmagain hadden Hans en ik wat bijzonders in gedachten, het Etten Open Air (maar dan overdekt). Open Air hield in dat de roldeur van de schuur open zou staan, en dat we een aantal kasten buiten bij de bar onder het veilige afdak neer zouden zetten. Veel frisse lucht dus. Het oorspronkelijke streven om minimaal 40 spelende kasten te hebben staan werd ruimschoots gehaald. De teller bleef steken op 67 stuks, waarvan 3 geen flipperkast. Bouwjaren van 1964 tot en met 2006. Vanwege dat aantal hadden we voor de stroomvoorziening 3 extra groepen van de buurman “geleend”. Tenslotte wilden we ook nog koffie kunnen zetten en het bier koud kunnen houden! Om de kasten speelklaar te krijgen is van tevoren flink werk verzet door Marco, Edwin, Martin, Jasper, Daan, Errol, Ciske en Patric. Ook voor het beschikbaar stellen van eigen kasten zijn we deze heren veel dank verschuldigd. De opkomst over de hele dag was rond de 80 personen, een mooi aantal. En met zo’n 65 man aan de BBQ was die ook goed bezet. Het toetje van onbeperkt vanille ijs met likeurtjes ging er goed in. Het weer zat mee, de zware buien trokken die dag netjes om Etten heen. De jeugdwedstrijd trok beginnende en ervaren flipperaars. Voor de kortste deelnemers stonden kratjes klaar om op te staan. Dat hier ervaring telt bleek wel toen Maarten Balk na de finale tegen Jeremy met de beker naar huis mocht gaan. Voor de Game Nights competitie werd de Solid State wedstrijd gespeeld. Na de voorrondes werd daar de finale gespeeld door Rembrandt, Niek, Bram en Frank op Orbitor 1. Bram kwam in deze badkuip met flippers als winnaar naar boven en mocht de beker in ontvangst nemen. Voor het Allround toernooi werden 34 deelnemers verdeeld in poules, waarin op een EM, SS en DMD gespeeld werd. De EM wedstrijd werd voor alle poules tegelijk gespeeld in de aparte EM-Game Room. Dus 34 man/vrouw, met 12 EM kasten op een vloeroppervlak van 4 x 7 meter. Lekker knus dus! Er gingen 8 poulewinnaars door naar de head to head wedstrijden, waar wederom op 3 kasten gespeeld werd. Best of 3 dus. De finale werd op de door Silverball Games beschikbaar gestelde POTC gespeeld. Daar bleek Hjordis met de allerlaatste bal net te sterk voor Steven, Luc en Ciske. Zij ging met de allround beker naar huis. Toen was het inmiddels royaal zondag geworden. Samengevat: Leuk toernooi, en een hoop gezichten bij reeds bekende namen gezien. En zonder de gezellige bezoekers was het niet zo’n gezellig toernooi geworden!

46

Luc Lemmens Op een mooie regenachtige zaterdagochtend zijn we tegen 9.30u in de auto gestapt om naar Etten af te reizen. Roger Wijnands is (voor de zoveelste keer!) zo vriendelijk om voor mij en mijn zonen Bram en Max privé-chauffeur te spelen, maar zoals bekend houdt hij ook wel van een potje flipperen. In de zeer ruim opgezette gameroom van Frank Douwenga vindt voor de eerste keer een grootschaliger flipperevenement plaats. Naast de flippers van Frank staat er ook de collectie van Hans Balk, een aantal kasten van Edwin Nijs, Ciske Vreuls, Errol Klein en last but not least van Patrick Roose. Het weer op de heenweg doet het ergste vrezen voor het ‘open air’ gedeelte, maar bij aankomst bleek er een groot overdekt terras te zijn en een aantal grote party-tenten te staan, prima geregeld en verzorgd dus. Kastenpark Ik ga geen opsomming geven van alle kasten die er te bespelen waren, het meest opvallende vond ik –en vele aanwezigen met mij- de zeer evenwichtige mix van elektromechanische (EM), solid state (SS) en dotmatrix (DM) kasten. Ook heel apart om op een evenement meerdere kasten van Gottlieb tegen te komen. In het EM-tijdperk hadden de kasten van dit merk mijn voorkeur, vooral omdat het artwork mij meer aansprak dan bij de producten van Williams en Bally. Gottlieb heeft te laat de overstap van EM- naar SSkasten gemaakt, heeft daardoor overhaast een zeer gammel elektronisch systeem op de markt gebracht, wat hun een zeer slechte reputatie heeft bezorgd. Heel jammer, want er zijn ook kasten gemaakt zoals bijvoorbeeld Haunted House, die meer waardering verdienen. In Etten stond ie er wel dus, heel apart en een genot om er op te spelen!

Op de foto’s: Rechtsboven: dringen rond de barbeque Links onder: de winnares van de allroundwedstrijd. Midden onder: Maarten Balk, winnaar van de jeugdwedstrijd. Rechts onder: de winnaar van de soild state wedstrijd met organisatoren Hans Balk en Frank Douwenga

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2


zaterdag 7 juli 2007

de NFV pinball BBQ (waarschijnlijk het laatste evenement in het huidige NFV funhouse)

met: - de nieuwste stern: spider-man - zen wedstrijd (duo flipperen) - jeugdwedstrijd - recreatief flipperen - uitgebreide barbeque - eproms upgraden - en meer... kosten bbq: 10 euro p.p. vooraf inschrijven op de nfv wiki (wiki.nfvpinball.nl) i.v.m. inkopen

locatie: NFV Funhouse gashavenstraat - Deventer aanvang: 13.00 uur NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2

47


The battle to save pinball A bit more translation... Het moet ergens in 2005 zijn geweest dat ik voor het eerst hoorde van de documentaire “The Future of Pinball”. Een Amerikaan genaamd Greg Maletic was bezig om het verhaal van de opkomst en ondergang van Pinball 2000 te verfilmen. Ik bezocht de website www.thefutureofpinball.com en besloot me te abonneren op de nieuwsbrief. Op 2 augustus 2005 kwam het eerste bericht dat de documentaire bijna af was: It’s been quite a while since I posted to this list, and I apologize for my long absence. After having to take a considerable amount of time off for other projects, I’ve spent the past few months diligently at work on the documentary. And here’s the good news: at the end of this week, it’s done! But here’s the bad news: I need to qualify what “done” means. It means that I’m done with what I personally want to do with the documentary. But now I’m starting the effort to find distribution partners. Ideally, if I find the right partner, I’ll also find some dollars so I can license the music I’d like to use, correct some minor “fit-andfinish” issues to bring the film up to “real” broadcast/theatrical quality, etc. This will all take some time, but by giving it my full attention I’m hoping that it won’t be more than a few months. In the meantime, I’ll be working on a bunch of DVD extras that will hopefully make this extra wait a little more palatable. I’m happy with how the film has come out, and I’m hopeful that you will be too once you get to see it. Thanks for everybody’s patience in this effort...hopefully there’s not too much longer to go! Helaas bleken deze paar maanden toch niet in 2005 te passen en op 12-01-2006 kwam het volgende bericht: I have shown the documentary to several preview audiences, including a stealth showing at November’s Vintage Computer Festival in Mountain View, California to an audience of a hundred or so people. All in all, reaction has been very positive and encouraging. As always, I’m reluctant to give out a release date--inevitably,  something always crops up to delay the project--but progress is  steady and the end is in sight. I hope to get it out to everyone as  soon as possible, and thanks for your patience! Op 18-04-2006 kwam het bericht dat er een online trailer beschikbaar was! I’m very happy to announce the first online trailer for “The Future  of Pinball!” To check it out, please visit: http://www. TheFutureOfPinball.com/trailer

48

Theo van Vroenhoven

I’m shooting for a July release for the DVD; I’ll be sure to keep you posted! Juli verstreek en nog steeds geen DVD. Wel een online interview met Greg: 08-08-2006: Looking for something to tide you over until the release of the DVD? If so, look no further than PodTech. net, where I recently did an interview about the creation of “The Future of Pinball.” It’s an audio interview about 25 minutes long and goes into--among other things--my reasons for creating the documentary, some insights into the pinball industry, and a discussion of the extra material that will be on the DVD. If you’re interested, please give it a listen at: www. podtech.net/?p=886 Thanks for your continued support! In oktober 2006 leek het serieus te worden. De film was nu echt bijna af en Greg zocht vertalers voor de ondertitels. 26-10-2006: TRANSLATION: I’d really like to have translated film subtitles for international DVD customers. I had someone step forward to do the Italian translation for me, but I’d like to get Spanish, German, and French in there as well. If anyone knows of any European pinball fans who would be interested in helping out, please have them get in touch with me. My guess is that the translation work won’t take too long; a couple of hours at the most. The job doesn’t pay well--in fact, it doesn’t pay anything at all--but you will get your name in the credits, and of course a couple of complementary DVDs. Omdat het mij wel leuk leek om hier aan mee te werken stuurde ik een reactie. Vrijwel direct kreeg ik een mail terug met een script van 180 paragrafen! 26-10-2006: Thank you very much! I’m definitely interested in your services.  Enclosed is the script of the project in English. If possible, could  you create a similar file, maintaining the same numbers, but make it  have the Dutch text instead of the English? Also, if you could,  please give me an estimate of how much time you spend on this  project. I’d like to get an understanding of how laborintensive this  work is. In terms of deadline, sooner would be better than later, but  there’s no immediate rush. De maand november stond in het teken van de vertaalklus. Engels lezen en begrijpen valt wel mee maar een goede Nederlands vertaling maken is een hele klus! Ik kwam erachter dat één paragraaf van een paar regels vertalen me al gauw een kwartier kostte. De hele klus zou meer dan 40 uur werk betekenen. Maar beloofd is beloofd dus er was geen weg meer terug. Ik nam contact op met Mila Groot met het verzoek om mijn werk te corrigeren. Gelukkig stemde ze hier mee in en

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2


haalde een aantal storende fouten uit mijn vertaalwerk. Eind november kon de vertaalde tekst de deur uit! Inmiddels had ik al bericht gehad dat de DVD’s voor Kerst beschikbaar zouden komen: 15-11-2006: I would like it to be ready before Christmas, but I don’t know if I’ll make it. I’m currently telling people to expect it in January. O nee, het werd toch februari: 19-12-2006: Before we exit 2006 I wanted to leave you with some exciting and long-awaited news: the documentary DVD is due to ship in February! In januari werd de naam van de documentaire gewijzigd: 23-01-2007: We’ll start with the most obvious bit of news: “The Future of Pinball” has a new title! Though I’d grown pretty attached to the old one, time after time it was proven to me that 1) it appealed most to die-hard pinball fans, and I wanted a bigger audience; 2) the irony of the title was completely lost on those who hadn’t seen the film or trailer. So after an intensive search that involved canvassing the opinion of nearly everyone I know, consulting with my distributor in L.A. (the people charged with selling the film to TV), the title we came up with is...”TILT: The Battle to Save Pinball.” (It took me a while to get used to it. But now I like it, and hopefully you will, too. It definitely appeals to a wider spectrum of people, which when you think about it is really what a title is supposed to do.) In maart 2007 weer nieuws, er moest nog wat meer vertaald worden… 04-03-2007: On another item, I’m wrapping up the DVD production and there are a few changed lines of narration-along with some captions--that need to be translated into Dutch, and I was wondering if you could help me out. (It shouldn’t take you very long.) Note that if any of the items in this file don’t need to be changed (for instance, “Pinball 2000” may not need to be), then just copy them into your new file and keep them the same.

verbonden aan de flipperindustrie! Eind april nog wat nabranders: 28-04-2007” I’m sure I said this last time, but I have one more translation task for you! Hopefully it should be pretty easy. I realized that it might be nice if the DVD menus themselves were  translated, so I’ve taken all the text form them and included it  below. If you could get back to me with translations for this I’d  appreciate it. De maanden mei en juni verstreken maar nog steeds geen DVD’s. Afgelopen weekend weer een berichtje en het lijkt nu toch echt serieus! 23-06-2007: Good news: TILT DVDs are on their way from the manufacturer and due to arrive at the Amazon. com shipping facility on June 27. (FedEx Tracking Number 662427860005855 if you’re interested.) From there they’ll ship out to everyone who has ordered the DVD...which hopefully includes you. In case it doesn’t, well, here’s your final chance to save the $5.95 shipping charge, because that discount is going to disappear on June 27. Act now! Barring any unforeseen glitches with the DVD--and I’ve watched the thing enough by now that I really think it’s in pretty good shape--I think you’re going to love it. The film turned out great, and the extras (all seven HOURS of them) are really amazing. All of the guys who I interviewed for the film are just spectacular both at what they do, and explaining what they do; it makes for great viewing. If you’re a pinball fan you’ll think you’ve died and gone to heaven; if you’re not (and you will be after you watch the film) you’ll still find plenty to enjoy in this fantastic story of innovation and obsolescence. If you haven’t ordered your DVD yet, please do so! Just visit http://www.Tilt-Movie.com/buy.html. Thanks very much for your support over the duration of this very long project! En nu maar wachten tot mijn beloning in de vorm van de Deluxe versie van de DVD op de deurmat ploft….

I will probably send you a DVD in the next week or two with these subtitles in place; if you could watch the documentary and make sure they came out okay, I’d appreciate it! Op 7 maart nog een berichtje: 07-03-2007: I’m having a bit of a crisis now, because my German translator has gone missing. If any of you know anyone who could do the German translation, please let me know. Mijn Duits is ook niet slecht maar toch maar vriendelijk bedankt voor deze eer! Eind maart bleek dat er nog wat meer vertaald moest worden… 27-03-2007: I have--hopefully--just a few more sentences for you to translate, then I’ll be able to get the subtitled DVD out for you to inspect Begin april dan eindelijk goed nieuws! 08-04-2007: Just wanted to let you all know that I sent off DVDs to you this past Wednesday, so they should be arriving to you sometime early next week. Please take a look at the DVD when you get the chance. Vlak daarna ontving ik inderdaad een preview-DVD met daarop het resultaat van mijn noeste arbeid. Het was erg leuk om de DVD te bekijken al moet ik bekennen dat ik de eerste keer alleen maar op de ondertitels zat te letten. Daarna nog een keer bekeken zonder ondertitels en dat was een stuk relaxter! Het geeft toch wel veel voldoening als je je eigen naam terugziet in de aftiteling. Mijn naam is nu voor eeuwig NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2

49


Mijn eigen flipperkast maken: Book of Kells De eerste opzet

Richard Baan

Medio 2004, de eerste testen waren gedaan. Het werkte en er waren ideeën genoeg. We zagen het al helemaal voor ons: als we een extra mode wilden hebben…. Geen probleem, gaatje boren, lampje aansluiten op de lampdriver. Een subroutine programmeren en hoppekee, daar is’tie al. Gaat niet helemaal op natuurlijk gezien de laklaag op het speelveld, ach kleinigheidje blijf je houden.

Dat kan met lampjes met gekleurde condoompjes er op. Een rode groep, een blauwe, etc. geschakeld door relais. Een probleem: al die lampjes passen niet in het speelveld en al helemaal niet in een bumper. Je zou dan de bumper wit kunnen laten en uitschakelen als het speelveld gekleurd verlicht wordt. Niet helemaal perfect, misschien goed voor een plan B.

We hadden het allebei redelijk druk, zodoende hadden we geen deadline afgesproken. Wanneer hij klaar moest zijn stond niet vast, zelfs geen streefdatum. Het was een hobby-projectje en dat moest zo blijven. Als we er geen zin in of geen tijd voor hadden deden we er lekker niets aan.

RGB-leds Er zijn RGB-ledjes die redelijk fel zijn, fel genoeg om niet onder te doen voor een lampje in een flipperkast. En die passen gemakkelijk in een bumper. Een RGB-led zijn eigenlijk 3 leds in 1 behuizing. Een rode (R), een groene (G) en een blauwe (B). En een gezamenlijke plus of min, dat kun je zo bestellen.

Thema Welk thema zouden we gebruiken? Ik houd zelf wel van onderwater thema’s (zoals Fathom of Atlantis), space thema’s (Space station of Star Trek NG) of ruige thema’s (Centaur of Black Knight). Een onderwater- of space thema zou op zich erg moeilijk worden qua artwork. Wel mooi: glinsterende zonnestralen op tropische vissen en een gezonken galjoen. Ook het artwork zou mis kunnen gaan: hoe krijg ik een plaatje op een speelveld afgedrukt? Dat wordt toekomstmuziek, misschien bij de volgende flipperkast. Nu eerst ga ik het ontwerp op het speelveld schilderen of tekenen. Hiernaast staat een test met rotring pennen op een met witte grondverf beschilderd plankje. De grote zwarte vlakken zijn met merkstift er op gezet en ziet er minder mooi uit. Dit plankje heeft nu meer dan 3 jaar in het licht gelegen en ziet er nog zo uit. Ik houd ook wel van keltische sieraden en dito artwork. Ook redelijk simpel te ontwerpen, voorbeelden genoeg. En de oude kelten hadden wel wat ruigs en mysterieus, met Merlijn, Excalibur en koning Arthur. Maar ook Stonehenge en draken en een oud kasteel. Hmmmm, ik heb juist in de Quest gelezen dat dat door de Romantiek komt: Stonehenge was er eerder dan de kelten en druïden hadden helemaal geen speciale drankjes. Het schijnt zelfs dat draken ook helemaal niet bestaan. Een ding is zeker: dit thema heeft genoeg onderwerpen en er is bij mijn weten nog nooit een flipperkast op gebaseerd. “Speciaal iets” We wilden graag een speciaal iets hebben. Medieval Madness heeft een ontploffend kasteeltje, Lord of the Rings een ring die de bal vast houdt. Deze kast moest ook zoiets hebben, een special feature. Dat kon in onze optiek ook met simpele dingen. Aangezien het hele speelveld zwart-wit werd hadden we ook iets van kleur nodig. Mijn idee was om het hele speelveld (general illumination) van kleur te laten veranderen, afhankelijk in welke mode je zit. Een rode mode waarbij het de bedoeling is om de draken te verslaan in de dragon’s lair. Een blauwe mode, groen, geel, noem maar op. En als alle kleuren zijn gehaald een eindmode. Space Station heeft een “condition green”, een beetje vergelijkbaar, maar dan met veel meer kleuren.

50

Als je nu met verf blauw en geel mengt krijg je groen. Rood en blauw geeft paars. Rood, geel en blauw zijn de primaire kleuren. Vanuit die kleuren worden andere kleuren gemengd. Alleen werk ik niet met verf, ik werk met licht. En daar is het net anders, daar zijn rood, groen en blauw de primaire kleuren. Groen en blauw geeft daar geel. Het werkt net zo met een monitor of televisie: die hebben ook een rood, groen en blauw. De 3 leds in de RGB-leds moeten dus elk zo worden ingesteld dat bij paars de rode en de blauwe led worden aangestuurd en de groene niet. Wil ik een wat blauwiger paars dan moet ik wat minder stroom laten lopen door de rode led. Die brandt dan wat minder fel en geeft dan het gewenste effect. Wit is alle kleuren een beetje gemengd. Ik kan dus kiezen voor een wat blauwig licht of een wat gelig licht. Ik vind gelig wit licht gezelliger aandoen dan het kille blauwige, dus ik ga de general illumination maar gelig wit maken denk ik. Snel even een test-printje gemaakt en wat schetst mijn verbazing: de 3 kleuren vallen helemaal niet mooi samen. De rood en de blauw overlapt niet en rood en groen slechts gedeeltelijk. Zelfs met diffuse leds zie je het nog. De oplossing ligt in een schuurpapiertje: als je de led schuurt en je kijkt er niet recht in (oops…) ziet het er erg mooi uit. Goed. Hoe maak ik het zo dat je er niet recht in kijkt? De RGBled technologie heeft wel toekomst, maar staat zeker nog in de kinderschoenen. Programma Parallel hieraan was Menno bezig met een eerste opzet voor het programma. We hadden een zerocrossing detector gemaakt. Deze geeft allemaal pulsjes door aan de PC, en wel exact op het moment dat de gelijkgerichte sinus door het nulpunt gaat. En aangezien dat 100 halve sinusjes per seconde zijn, zijn dat dus 100 pulsjes per seconde. Best snel. Nu maar hopen dat die PC geen pulsjes mist, anders worden de lampjes niet goed aangestuurd of erger nog: verbranden er misschien spoelen.

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2


Lampjes worden aangestuurd door thyristoren die na elke nuldoorgang moeten worden aangestuurd. En spoeltjes geven minder storing (op bijv. de gevoelige switchmatrix) als ze op de nul-doorgang worden geschakeld. Interrupt Een parallelle poort kan interrupts doorgeven aan de PC. Een interrupt is een pulsje uit een hardware apparaat (een muis, of toetsenbord, scanner, flipperkast of printer) om aan te geven dat de PC even naar de betreffende hardware moet luisteren. Een muis wordt op dat moment bewogen en moet ook “dan” worden verschoven. Anders is de PC traag. Een interrupt wordt door de PC direkt afgehandeld en de rest van de taken wordt daarna weer uitgevoerd. In het geval van de flipperkast moeten de lampjes en de spoelen worden aangestuurd, de switchmatrix worden uitgelezen en de rest van alles wat er nog meer bij komt kijken. De parallelle poort wordt dan zo geconfigureerd dat de pulsjes die worden aangeboden op de parallelle poort ook worden herkend als interrupt. Kernel module Het programma wordt geschreven in C onder Linux. C is een programmeertaal die volledig geïntegreerd is met Linux. Aangezien we met interrupts aan het klooien zijn moet dat worden afgehandeld door het besturingssysteem (wordt ook wel de kernel genoemd), oftewel Linux zelf. Gelukkig is daar een manier voor: je kunt een module schrijven, wat een op zich staand stukje software is. Als dat stukje software wordt geladen in de kernel wordt het een onderdeel van Linux zelf. Het is dan een stukje software wat onafhankelijk van andere software opereert. Gelukkig kun je er nog wel mee communiceren, anders heb je er zo weinig aan.

Het idee was om 2 stukjes software te schrijven: de kernel module, en het user-programma. De kernel module maakt een device aan: /dev/pinball (het is immers een flipperkast). En deze stuurt de hardware (lampjes en switches enzo) aan. Een device is in Linux een manier om hardware aan te sturen. Het user-programma behandelt het spel, de modes en timers enzo. 2 delen Waarom nu 2 delen? Nou, de kernel kan wel hardware aansturen, maar voor de rest eigenlijk 3x niets. Je kan niet eens met een simpel commando een regel tekst naar het scherm schrijven. Tevens kun je binnen de kernel ook echt “alles”. Je zou bijvoorbeeld het open-commando van de computer kunnen herprogrammeren en op die manier de programma’s hun files niet meer laten openen. Enerzijds best gevaarlijk, en anderzijds dus erg beperkt. Zodoende het 2e deel: het user-programma communiceert met de kernel en zegt bijv: stuur spoel 12 maar aan. De kernel stuurt dan spoel 12 aan gedurende een bepaald aantal interrupt pulsjes (zijn stapjes van 10 msec). En dat blijkt te werken……

(advertentie)

NFV Technische Dienst Flipperkast defect?? Hoe sluit je een nieuwe spoel aan?? Hoe check ik of de opto’s goed zijn?? Technische vragen die leden van de NFV kunnen stellen aan de Technische Commissie. De Technische Commissie wil NFV-leden helpen die zelf het initiatief hebben genomen om iets aan hun kast te gaan doen, maar met een technisch probleem zitten waardoor ze niet verder kunnen.

Eric Bartels is in principe altijd bereikbaar op zijn mobiel. Bel hem echter bij voorkeur niet op ‘onchristelijke’ tijden (na 22:00 of op zon- en feestdagen).

Of mensen die wel willen maar misschien niet weten waar ze moeten beginnen: de T.C. biedt hulp. Vragen kunnen zowel schriftelijk als telefonisch gesteld worden.

Gert-Jan de Haan Eric Bartels Telefoon Telefoon 06-27456890 of 06-53520486 058-2661514

Verwacht geen kant en klare oplossingen, Eric en GertJan zullen je een stap op weg helpen zodat je zelf weer verder kan. Bel s.v.p. alleen op de aangegeven dagen en tijden. E-mailen kan natuurlijk altijd.

Maandag & Vrijdagavond (19:00-21:30)

E-mail info@technoplay.nl

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2

Dinsdag & Donderdagavond (19:00-21:30)

E-mail comrep@wanadoo.nl

51


De techniek staat voor niets: Display De techniek staat voor niets: Display Alleen zone 5 knippert nog, dat betekent dat ik mag locken. Alleen dat moet dan over de zijramp, en die schiet ik toch het gemakkelijkst door eerst in de saucer te schieten….. en dat is meteen zone 5. “They locked on, with all the hits”. Lock is lit, en hoppekee: over de ramp. Leuk kastje die Earthshaker. Alleen jammer van die puntjes. Er staan allemaal puntjes in de display, de hele rij dus ook daar waar ze niet horen. Ik weet wel waar het aan ligt, maar het is zo moeilijk op te lossen. Op de CPU is wat batterijschade, en langs de batterij lopen de printbaantjes voor de aansturing van de display. Door die verzuringen maken de printbaantjes slecht contact en daardoor wordt het puntje continu aangestuurd. Gas Een display bestaat uit allemaal segmentjes die zijn gevuld met een bepaald soort gas wat oplicht als je er spanning over heen zet. Dat is dan van plm. 190V gelijkspanning. Een display werkt overigens ook op een lagere spanning, en ook op een hogere. Hoe lager de spanning hoe langer de display mee gaat. Sommige merken hebben een spanning van 190V, maar als je dat aanraakt voel je daar dus meer van dan als je de helft van de spanning aanraakt. Goed, dan doen we 2x de helft: +90 en –100V. Als je een van die aanraakt voel je het wel, maar het valt toch weer erg mee. Mensen hebben het wel eens over de “hoogspanning” in een flipperkast. Die dient dus voor de display. Volgens de Nederlandse richtlijnen is een DC spanning van 1500V pas hoogspanning en is die 100V dus eigenlijk “peanuts”. Toch noemen we deze spanning de hoogspanning in een flipperkast. En als je je bedenkt dat de elektronica in de flipperkast veel met 5V werkt is dat eigenlijk ook best hoog. Hoe wordt nu eigenlijk een karakter weergegeven? Een display zoals de Earthshaker heeft is een alphanumerieke display: er staan allemaal cijfers en letters in de display. Een display bestaat uit allemaal digits (de karakters) en elk digit bestaat uit allemaal segmenten. Door bepaalde segmenten van een digit aan en uit te zetten kun je letters en cijfers maken. Hiernaast staat een voorbeeld van een “R” en een “7”. Elk segment heeft een code gekregen die op het schema terug te vinden is. Dat is gemakkelijk met het storingzoeken. Een heel display wordt aangestuurd door heel snel achter elkaar van elk digit de verschillende segmenten aan te zetten. Alle digits worden dan na elkaar aangezet. Dat gebeurt zo snel dat het oog het niet ziet, en dus lees je gewoon een regel tekst. Als je een foto zou maken met een camera met een wat snellere sluitertijd zie je het wel.

Richard Baan

2 IC’s: de 6118 en de 7180 En hoe krijgen we nu die hoogspanning op een stukje glas? Gelukkig wordt dat glas geleverd met pinnetjes waar we die 190V zo op kunnen prikken. Nu nog wat IC’tjes vinden die dat kunnen schakelen en klaar alweer. De 6118 schakelt de 90V op de display digits, en de 7180 schakelt de –100V van de segmenten. Dit doen ze op het moment dat de CPU daar opdracht voor geeft: als de ingang van die IC’s 5V wordt schakelen de IC’s de bijbehorende uitgangen. De ingangen van die IC’s worden dus aangestuurd vanaf de CPU, die daar uitgangen voor heeft. En die printbaantjes lopen bij een Williams (Earthshaker bijvoorbeeld) langs de batterijen. Hoogst irritant! Ze zouden de batterijen niet op een print moeten monteren maar ergens er naast. Scheelt een boel ongemak. 10V zenerdiode Ergens weggedrukt in een hoekje van het schema staat een klein, maar o zo belangrijk component: een 10V zenerdiode. Het is namelijk zo dat de (positieve) voeding die wordt aangeboden vanaf de powerprint +100V is, en geen +90V. Die 100V is kennelijk gemakkelijker te maken, maar we moeten wel wat doen om de spanning wat omlaag te brengen. Dat kan met behulp van een 10V-zenerdiode. Een zenerdiode is een component waar altijd maximaal een bepaalde spanning over staat: 10V in dit geval. Maar als hij stuk is (of een te lage waarde heeft) staat er dus een te hoge spanning op het display en dat gaat je je display kosten. Dotmatrix display Werkt op min of meer dezelfde manier, maar dan met kolommen en rijen. De rijen worden achter elkaar aangestuurd en dan wordt per rij gedefinieerd welke kolom aangestuurd moet worden. Het is wel iets anders, want ook de elektronica is met zijn tijd mee gegaan. Er zit bijv. een Ram-IC (werkgeheugen net als in de PC, alleen wat minder) op waar 16 display-pagina’s in opgeslagen kunnen worden. Wat wil je ook als je al die plaatjes direkt moet laten zien, dan heb je wel wat extra geheugen nodig. Een dotmatrix display werkt ook met andere spanningen (+62V, -125 en –113V), maar het basisprincipe is toch het zelfde. Het verschil tussen de +62V en de –125V is 187V. Die laatste 2 spanningen zitten 12V uit elkaar, en dat moet ook: er wordt een IC’tje van gevoed, en als die geen voeding meer krijgt doet je display ook niets meer. Seriële aansturing Van een dotmatrix display is ook de aansturing is heel anders: die werkt seriëel. Een beetje vergelijkbaar met een USB bus in een PC. Een dotmatrix bestaat namelijk uit vele kolommen

52

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2


en rijen en die moeten allemaal worden aangestuurd. Dat zijn 128 kolommen en 32 rijen: een boel pinnetjes dus. En als je dat ook nog eens dubbel zou hebben…. En dan moet dat ook nog eens worden aangestuurd vanuit de CPU. Da’s niet te doen. Door dat seriëel aan te sturen scheelt dat een boel uitgangen op de CPU. Dat kan in dit geval met 7 draadjes. Als je het volgens het oude principe zou doen zouden dat 160 aansturingen zijn: voor elke rij en elke kolom één. (128 kolommen + 32 rijen =160 aansturingen) Er zijn een aantal soorten displays, waarvan Cherry en Babcock de bekendste fabrikanten zijn in de flipperwereld. Ze werken elk met iets andere IC’s, maar werken wel hetzelfde: ze accepteren een seriële aansturing en die sturen op hun beurt alle pinnetjes van de displays aan. Ingebrand en “outgassed” Een display heeft maar een beperkte levensduur. Dat komt door de relatief hoge spanning. Hoe hoger de spanning (die 190V) hoe korter de levensduur, en vice versa. Hoe langer sommige segmenten of dots aangestuurd worden hoe eerder die verouderen. Je kunt dat ook vaak zien: die segmenten zien er wat zwarter uit dan andere. “Outgassed” is een term die mensen wel eens gebruiken om aan te geven dat het gas in het display niet goed meer is en dat de display vervangen moet worden. Vrij vertaald in Jip-en-Janneke-taal betekent dit dat de display gewoon “af” is.

het doet, zeker als de kast een lange tijd heeft uitgestaan. Vaak ook geen enkel probleem, vele van mijn kasten hebben het al jaren en doen het nog steeds. Soms kun je een “Game over” in de display zien als de kast uit staat. Dat betekent dat de exploitant er minder aan verdiend heeft dan hij eigenlijk had gewild…. Storing. En nu? Als de display niets meer doet is het altijd een goed idee om even alle spanningen te meten. Dat is bij elke storing het eerste wat je moet doen en zo ook hier. Als daar iets mis is is het logisch dat hij niet doet wat hij moet doen. Maar er zijn ook andere problemen mogelijk. Bij een dotmatrix display kun je vaak wel zien of het een aansturingsprobleem is (wat rare troep in de display) of dat de display gewoon “af” is. Het aansturingsprobleem is heel vaak te verhelpen door de flatcables even los te halen en weer vast te drukken. De pinnetjes zijn dan wat vies en door de connectors even los te halen en weer vast te zetten maken ze weer goed contact en dan kan hij de data weer wat beter doorgeven. En als het display “af” is moet hij vervangen worden. Een klusje van een paar minuten….. En hoeveel euro’s? Als je problemen hebt met een rij of een kolom ligt het sowieso aan de displayprint zelf: een pinnetje kan van de display afgebroken zijn waardoor de hele rij het niet meer doet, of er zit een kortsluiting tussen 2 rijen waardoor die rijen precies hetzelfde doen: ze gaan beide aan als er maar 1 aan hoort te gaan.

Veel gebruikte letters tijdens de attractmode branden in en zien er zwarter uit. Het is een teken dat een display aan het eind van zijn latijn is en eigenlijk vervangen moet worden, maar ze kunnen dan nog best een hele poos mee gaan. En soms moet een display eerst even warm worden voordat hij

(advertentie)

talingen e b L A P Y A Nu ook P USA, e d . a . o t i sten u en ontvang Kong!!! g n o H s f l f ze Engeland o

www.huifkar.de

De slimme eBay kruiwagen voor Duitsland, België en Nederland NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2

53


Competitie: RPL / TPL 2007

NFV Regionale Pinball Leagues: tussenstand per eind juni 2007 In mei zijn er weer de nodige spannende wedstrijden in de diverse regionale leagues gespeeld. Veel positieve reacties van de deelnemers, dankzij de gastvrijheid van Pascal, Theo en René .In de diverse leagues manifesteren zich duidelijk een aantal favorieten voor de eindzege en promotie naar de TPL.In september (weekeinde van 8-9 september) gaan de RPL’s verder met hun 4e en laatste ronde.

Bas Vis

In de RPL Midden was de gameroom van Theo van Vroenhoven een geweldige locatie voor de 3e ronde. Door een relatief groot aantal afmeldingen hoefden er slechts 10 partijen gespeeld te worden. Onbetwist winnaar van deze ronde was Eko Elens (10 uit 10). Hij doet daardoor weer mee voor de play-offs. Andere kanshebbers voor de titel zijn: Patrick Blijleven, Michel van den Elzen, John van de Wulp en Richard van Tienen. De vertegenwoordiging uit Zwijndrecht/Dordrecht speelt over de gehele linie boven gemiddeld (met ook Gerard & Barry in de top 8. De locatie voor de 4e ronde wordt pas later bekend.

De 3e speelronde Op zaterdag 19 mei (RPL Zuid) en zondag 27 mei (RPL Midden en Noord) vond de 3e ronde plaats. De opkomst was tgv. Pinksteren iets minder hoog, maar de sfeer uitstekend. Organisatorisch was het weer goed verzorgd (dank aan Pascal, Theo en René) en qua kastenaanbod was het ook een topweekeinde: In Deinze, IJsselstein en Ommen staan heel fraaie collecties… De deelnemers speelden zoals op elke speeldag een‘head to head’ partij tegen alle andere aanwezige spelers. Aan het eind van de dag is direct bekend wie de meeste punten hebben gewonnen. Er zijn 4 speeldagen en de 3 beste resultaten tellen. Winnaar is degene die aan het eind van het competitie de meeste punten heeft. In de RPL Zuid vielen er opvallende uitslagen te noteren tijdens de 3e speeldag bij gastheer Pascal van Wonthergem. De strijd voor de titel en playoffs (top 3) is daarmee nog spannender geworden. Met nog één speelronde voor de boeg (bij Lieven) zijn er nog zeker 6 kandidaten. Helaas moest kanshebber Peter van de Bergh voor de 2e maal verstek laten gaan, waardoor zijn kansen op de play-offs en promotie verkeken zijn.

54

In de RPL Noord is er duidelijk tekening in de tussenstand. De top 3 heeft in deze league een voorsprong, al heeft David Houwers ook zeker nog kans op de play-offs, Brenn Oosterbaan is de favoriet voor de titel en rechtstreekse promotie. Veel van de overige spelers lijken elkaar niet zoveel te ontlopen, getuige het feit dat de scores elkaar weinig ontlopen. Op de laatste speeldag kunnen er dus nog veel verschuivingen plaatsvinden. Na de zomer volgt de 4e speeldag in Nieuweschoot (bij Klaas Oenema).

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2


NFV Ranking - Still going strong Ook de afgelopen drie maanden zijn er veel wedstrijden voor de NFV Ranking gespeeld. Naast de reguliere wedstrijden voor de TPL, RPL en RFC heb ik ook veel e-mails mogen ontvangen met daarin uitslagen van ‘vriendschappelijke’ potjes. Het totaal aantal geregistreerde wedstrijden is daarmee gestegen boven de Albert Nomden Taco Wouters 3000! Paul Jongma Ik ben inmiddels aardig bedreven in het Mark vd Gugten invoeren van uitslagen… Op dit moment (25 juni) staan er exact 100 spelers op de NFV Ranking. Het waren er meer maar een aantal spelers die al meer dan 6 maanden niet gespeeld hebben zijn verplaatst naar een lijst van inactieve spelers.

Dirk Klaver Roy Wils David Houwers Brenn Oosterbaan Mark Heine Ralph Beckers Mark van Duinen Henk Schaap

Theo van Vroenhoven

1-01-07

1-02-07

1-03-07

1-04-07

1-05-07

1-06-07

1-07-07

1684 1632 1702 1638 1644 1686 1652 1654 1633 1599 1600 1593

1706 1640 1688 1644 1639 1686 1652 1652 1637 1604 1600 1588

1723 1672 1693 1670 1650 1680 1659 1667 1641 1602 1610 1579

1736 1710 1696 1672 1666 1689 1659 1687 1647 1616 1628 1604

1753 1742 1710 1686 1686 1697 1678 1691 1657 1638 1644 1626

1767 1740 1721 1704 1703 1706 1691 1695 1665 1671 1658 1644

1779 1739 1731 1720 1717 1714 1702 1699 1681 1678 1671 1658

Op de NFV website is per speler nu ook te zien wanneer deze voor het laatst een wedstrijd voor de Ranking heeft gespeeld. (www.nfvpinball.com/ranking).

Plaats 1 2 Zoals in de vorige Spinner reeds gemeld 3 zullen de beste 12 spelers van de NFV 4 Ranking per 1-12-2007 een uitnodiging 5 krijgen voor de Battle for the Kingdom. 6 7 Omdat de NFV Ranking echter een momentopname is en we eigenlijk op zoek 8 9 zijn naar de beste 12 spelers van 2007 10 11 is besloten om hiervoor het ‘Exponential 12 Moving Average’ (EMA) over 2007 te 13 gebruiken. 14 15 16 Op dit moment ziet deze ranglijst er als 17 volgt uit: 18 In de tabel rechtsboven staan de waarden 19 20 waar deze grafiek op is gebaseerd.

Naam Albert Nomden Mark van der Gugten Dirk Klaver Paul Jongma René Timmer Mark Heine David Houwers Roy Wils Klaas Oenema Lieven Engelbeen Mark van Duinen Taco Wouters Henk Schaap Brenn Oosterbaan Ralph Beckers Glenn Pellis Eko Elens Michel van den Elzen John van der Wulp Roger Wijnands

Ranking 1845 1805 1794 1784 1766 1766 1762 1755 1748 1746 1739 1735 1732 1722 1716 1713 1710 1703 1701 1695

1800 Albert Nomden Taco Wouters

1750

Paul Jongma Mark van der Gugten Dirk Klaver

1700

Roy Wils David Houwers 1650

Brenn Oosterbaan Mark Heine Ralph Beckers

1600

Mark van Duinen Henk Schaap

1550 jan-07

feb-07 mrt-07 apr-07 mei-07 jun-07

Omdat bij de berekening van het EMA de laatste maand steeds extra zwaar meetelt kan er nog veel gebeuren voor 1 december! Staat jouw naam nog niet in de Ranking? Dan wordt het hoog tijd om een mede NFV lid uit te dagen voor een paar potjes! Stuur de uitslagen naar tvroenho@xs4all. nl en wie weet sta jij binnenkort ook in de top-12.

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

jul-07 Edwin Nijs Egbert van Vulpen Rob Willemsen Helen de Haan-Verbeek Jasper van Eeden Arjan Lugthart Richard van Tienen Ciske Vreuls Peter van den Bergh Bart Bartholomeus John Vertooren Martijn van Aken Gerard van de Sanden Norbert Broman Tom Geneyn Jos Koemeester Bram Lemmens Patrick Lemmens

1695 1691 1687 1683 1677 1671 1666 1664 1661 1657 1654 1651 1647 1645 1645 1643 1636 1630

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Antony Croes-Lacroix Erwin Bouma Patrick Blijleven Jaap Valent David Deturck Tjalling Smits George Bulte Dimitri Verhoosele Glenn Verhoosele Barry de Wit Koen Willocx Frank Wolthers Ronald Oenema Jeroen Fikkert Barry Stolp Jan Vandesompele Ruud Hijlkema Martijn van Amsterdam Edwin Baelen Dennis Verleyen Tim Pennings Bert Derks Luc Lemmens Donald de Ronde Stefan Proot Bas Vis Kevin Roelants Pascal Van Wonterghem Adriaan van Roeden Mirko Carton Janick Pauwels Ronald de Boer Ton van Turnhout Bart Bremen Jasmijn de Jong Jos Deboosere Ronald Sijberden Alex Duin Arno Bekker Errol Klein Rob Sagasser Arie Pijl Kees Roos Turgut Hefti Eric Buysen Nico Slemmer Frank Oomen Ivan Geentjens Martijn van Mourik Lida de Haan Kris van Clapdorp Raymond de Waard Andy Bostyn Wendy Hoogervorst Rob Capel Justin Beishuizen Bart van Dijk Ruud Wouters Wilko Wieffering Jonathan Joosten Tom Loomans Ruby Plasschaert

1629 1628 1627 1619 1619 1616 1611 1609 1605 1604 1603 1598 1596 1594 1594 1593 1589 1589 1579 1574 1572 1571 1570 1570 1566 1565 1564 1557 1555 1554 1551 1544 1541 1537 1534 1531 1530 1530 1529 1521 1516 1511 1508 1502 1501 1499 1496 1494 1492 1490 1482 1480 1474 1465 1463 1455 1451 1450 1444 1434 1432 1413

55


Gespot op internet: Pinball tattoo Amy Ryan Gunson is al jaren een liefhebster van flipperen. In 2003 bezocht ze zelfs met een stel Amerikaanse vrienden het Dutch Pinball Open in Leusden. Naar aanleiding van een oproep in het TV programma Miami Ink reageerde ze omdat ze al langer een tattoo wou laten zetten. Ze werd uitgekozen om een tattoo te laten zetten en op deze pagina’s is het resultaat te zien.

Amy: “Ik wou al langer een flipper tattoo laten zetten en heb met verschillende tatoeëerders gesproken, maar ik had er nooit echt het juiste gevoel bij. Toen ik de oproep zag in Miami Ink heb ik gereageerd. Ik werd teruggebeld en moest een interview tape insturen. Na een paar telefoontjes was het rond en vertrok ik naar Miami. Ik had wat referentiefoto’s en boeken meegenomen en ook wat close-up foto’s van de ball locks in Big Bang Bar en wat werk van Charless Bell. Darren Brass heeft de tattoo vervolgens ontworpen en gezet. Hij is erg goed in het maken van collages en werkt met heldere kleuren. Met mijn ideeën kon hij goed uit de voeten. Aan zijn oorspronkelijke schets heb ik bijna niets veranderd. Ik heb alleen de dame in de tattoo van ogen laten voorzien in plaats van de witte bollen die Darren had voorgesteld. Darren bleek overigens niet onbekend met flipperen, hij kent Theatre of Magic vrij goed.

Op haar website heeft Amy foto’s geplaatst van de tattoo: www.sonic. net/~eighmi/PinballTattoo. “Elke keer als ik er naar kijk verbaas ik mezelf over de helderheid van de kleuren.” Met dank aan Martin Linders voor de tip.

Het schetsen van de tattoo duurde een dag. Daarna is de tattoo in 2 sessies aangebracht. De eerste sessie duurde 4 uur. Hierin werden vooral de zwarte lijnen en schaduwen aangebracht. De tweede sessie volgde een maand later en duurde iets van vijf uur. De eerste sessie was nog goed te doen, maar de tweede sessie deed enorm veel pijn. Vijf uur is ook erg lang om een tattoo te laten zetten omdat je natuurlijke acceptatie van pijn meestal maar drie uur is. Het programma wordt in het volgende TV seizoen uitgezonden in Amerika. Dat begint op 12 juni. In het programma vertel ik ook over flipperen en ik hoop het spel daarmee enigszins geholpen te hebben.”

56

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2


Nieuws van de Kasten Commissie Was er in de voorgaande Spinners altijd genoeg nieuws te melden van de Kasten Commissie, dit keer valt het mee. Het belangrijkste nieuws: er moet een nieuwe locatie gevonden worden voor het NFV Funhouse! Daar is de nodige tijd in gaan zitten. Verder is er één nieuwe donatie aangemeld, maar die is op het moment van schrijven nog niet opgehaald. Door verschillende technici is er hard gewerkt: Ronald Knor ging verder met het opknappen van de Twister voor Ronald McDonald en Rob Willemsen boog zich over de Black Knight 2000 van de NFV. Deze flipper heeft al de nodige omzwervingen binnen de vereniging gemaakt. De kast is opgehaald uit een vochtige schuur in Limburg door (als ik me niet vergis) Ralph Beckers en Bart Bremen. Zij hebben al een poging ondernomen om de kast aan de praat te krijgen. Nadat de flipper een tijd in het NFV Funhouse had gestaan, nam Ruud Hijlkema hem mee om op te lappen. Ruud keek vooral de elektronica na en kreeg de kast weer aan de praat. Weliswaar met nog wat kuren, maar het begin was er. Rob Willemsen nam het stokje van Ruud over en heeft de flipperkast inmiddels bijna helemaal werkend. Rob schreef voor de Spinner het volgende stukje om duidelijk te maken wat hij zoal aan de kast gedaan had. Black Knight 2000 “Toen de BK2K door Arie Pijl bij mij gebracht is hebben we ‘m eerst geïnspecteerd: de kast bleek niet compleet te zijn, er mankeerden diverse onderdelen vooral van de jetbumpers, deze compleet gemaakt met onderdelen uit een sloopkast. De switches voor de locks registreerden niet, alledrie moesten vervangen worden. Bijna geen enkele flasher deed het, dit

Spinnertjes

Te koop Judge Dredd Kast werkt prima, goede flippers en alles is heel. Technisch 100%. Display prima, adelaar ontbreekt. De kast heeft een normaal exploitatieleven achter zich, dus geen nieuwstaat, maar ook geen puinbak. € 750,- Maurice Schouten, Den Haag, maurice_schouten@hotmail. com 06 45640975 (22 Juni 2007) Star Wars (DE) het is mij onbegrijpelijk

waarom deze prima kast nog niet verkocht is. om dat ik ruimte wil maken voor een nieuwe mag hij voor een bodem prijs weg. maar niet voor minder anders hak ik hem nog het liefst in tweeën. compleet met topper en manual. € 750,- Udo Jansen, Beverwijk, teclakoper@12move.nl 0251 213965 (22 Juni 2007)

Gezocht

Whirlwind Plastics Ik zoek voornamelijk de

had diverse oorzaken, vooral loszittende en ontbrekende weerstanden in de kopkast. Volgens de paperassen die erbij zaten zou er steeds een zekering doorbranden, ik heb het sterkte vermoeden dat het kwam omdat de “blanking” niet werkte, hierdoor worden vaak bij het opstarten diverse spoelen en flashers tegelijk aangestuurd. Heel irritant omdat ook de klap van de knocker altijd hoorbaar was bij aanzetten van de kast. Behalve het defecte blanking circuit bleek de CPU print behoorlijk aangetast door uitgelopen batterijen, daarom is de CPU geheel vervangen door een perfect exemplaar. De grootste technische uitdaging was het niet werken van de lane-change dus het verwisselen van de rollover lampjes met de flipperknoppen. Er bleken 2 optocouplers stuk op een printplaat, aangezien dit slecht gedocumenteerd is en er nogal wat fouten in de manual zitten was dit een heel gezoek. Na vervanging van deze optocouplers (a 0,75 euro) werkt ook dat weer, voor de rest natuurlijk de gebruikelijke defecte lampjes / fittingen / losse draden / switches afstellen, etc. De mylar die over het onderste speelveld heen zat was helaas van zeer slechte kwaliteit en is verwijderd, waarna er een zeer mooi speelveld onderuit kwam met helaas wel enkele beschadigde inserts die door de warmte van de lampjes omhoog gekomen waren. Als de inserts straks – Arie Pijl heeft hiervoor zijn hulp aangeboden - weer op de juiste hoogte zitten en de kast netjes gepoetst is heeft de KC er weer een mooie kast bij met veel lichteffecten, een zeer uitdagend spel en heel aparte muziek. We proberen de kast op de BBQ van 7 juli naar Deventer mee te nemen zodat een ieder er op kan spelen!”

(vraag en aanbod) slingshot plastics en het plastic boven de droptargets. Heb je andere plastics voor deze kast te koop, dan ook graag aanbieden. Rob Capel, Hilversum robcapel@planet.nl 035 5882210 (25 Juni 2007) Display voor Maverick Groot display voor Maverick Dat East flipperkast. Dit is een groot scherm wat ook oa. in Baywatch etc zit. Wie heeft er nog 1 liggen en wil daar vanaf? Ook een uitgegast scherm is OK, bij mij is de elektronica stuk. Arie Pijl, Veenendaal aj.pijl@casema.nl 0318-548901 (25 Juni 2007) Scared Stiff In goede staat verkerend! Melchior Appels, Almere turbouw@hetnet.nl 06 21506927 (24 Juni 2007)

Spinnertjes zijn Vraag en Aanbod advertenties van NFV leden. Het plaatsen van een advertentie is gratis voor leden. Alleen niet commerciële Spinnertjes worden geplaatst. Voor commerciële of ‘bulk’ advertenties (> 3 flipperkasten) gelden de advertentie tarieven die voor in het blad staan.

Fireball kopruit Ik zoek de kopruit van een Bally Fireball. Aeneas Verhé, Deurne (B) averhe@pandora.be +32(0)495903557 (20 Juni 2007) Indiana Jones kabinet + lockbar Ik zoek een leeg Indiana Jones kabinet, voornamelijk onderste deel. Verkleurd is logisch, maar die van mij is erg slecht met gaten etc. Tevens goede wide-body lockbar gezocht. Bart Bartholomeus, Limbricht bart.bartholomeus@home.nl 06-53281330 (19 Juni 2007) No Fear No Fear gezocht in absolute verzamelstaat. Niet verkleurd en beslist geen speelveld schade. René Timmer, Ommen pinball@renetimmer.nl 06-53323777 (31 Mei 2007)

Spinnertjes aanmelden kan via de webstie van de NFV: www.nfvpinball.nl/spinnertjes. Alle criteria dienen ingevuld te worden. Op de website is het ook mogelijk om een foto bij een advertentie te plaatsen. Op deze pagina’s staat een selectie van de meest recente Spinnertjes, zoals ze op de website stonden vlak voor het ter perse gaan van dit magazine. De redactie maakt een selectie op basis van actualiteit. Afhankelijk van het aanbod kan de redactie beslissen om geen foto bij een advertentie te plaatsen. Kijk voor de meest recente Spinnertjes op de website van de NFV: www.nfvpinball.nl

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2

57


DE VIJFDE SPELER

De Koog

Onwillekeurig associeer ik De Koog met flipperen. De Koog is een miniem dorp in het centrum van Texel dat in de zomer getransformeerd wordt tot toeristenfabriek. Vijfentwintig jaar terug kwam ik voor het eerst in die plaats en daar maakte ik kennis met het fenomeen flipperen. Feitelijk bestaat het dorp uit een lange winkelstraat waarin je zo ongeveer alles kunt doen en krijgen. Er is een bakker, bier haal je bij de plaatselijke slijter, de afhaalchinees zorgt voor het multiculturele aspect en je kunt er flipperen. Althans, vijfentwintig jaar terug. Met mijn drie broers betrad ik ergens in de jaren tachtig een pand dat luisterde naar de naam Amusementenhal. Het woord alleen al, dat in krachtige letters boven de ingang priemde, vond ik al magisch. Amusement stond voor flipperkasten, arcadebakken en meer van dat soort zaken. Het poolbiljart was nog niet naar Nederland geïmporteerd en de photoplay was nog niet uitgevonden. Goddank. De flipperkasten. Daar ging het mij en mijn drie broers om. Hoeveel er precies stonden weet ik niet meer, maar het was een indrukwekkende rij van minimaal twintig. Voor een kwartje kreeg je drie ballen en bij de moderne kasten, -met ramps!moest je het dubbele betalen. Ik weet nog dat ik helemaal weg was van The Harlem Globetrotters, vooral door de backglass met –volgens de ogen van een negenjarige- allemaal Michael Jackson achtige types. Onlangs was ik weer in De Koog, maar flipperen is er niet meer mogelijk. De amusementenhal is een Griekse vreetschuur geworden en de enige kast die in het dorp te ontdekken viel, was een kapotte Dr Who. ‘Kan je hem niet maken?’, vroeg ik aan de volstrekt ongeïnteresseerde uitbater van de poolhal was de kast stond. ‘Onmogelijk was zijn repliek, maar hij staat er leuk voor de sier.’

58

Toch gaan de Koog en flipperen nog steeds prima voor mij samen. Een jaar of vijf terug kwam ik voor het eerst op de Beverkoog, -de Koog voor kenners- in Alkmaar waar een van de steunpunten van de NFV wordt gerund. In een aannemersloods dat dienst doet als opslagruimte staat waarschijnlijk een van de mooiste flippercollecties van Nederland. Gerund door de gebroeders Van Mourik (Robin en Martijn) en Egbert van Vulpen is het elke vrijdag avond pinball night. Rond de klok van acht wordt het slot van de deur gehaald en krijg je van de gastheren een stevige bak koffie. Intussen stromen uit de krochten van Noord Holland allerhande flipperaars binnen. Flipperen blijft een sociale gebeurtenis dus wordt er vooral heel veel geouwehoerd. Over flipperen (‘ heb je al Family Guy gespeeld?’), voetbal (‘ wel een beetje lullig voor Louis’), muziek (best goed, die laatste dvd van Flogging Molly,), en rest van de wereld. Maar er wordt vooral geflipperd. Natuurlijk. Meer dan dertig kasten staan verdeeld over twee ruimtes en The Scared Stiff staat gebroederlijk met zijn zijkant tegen een Twilight Zone terwijl je uit de hoek ‘ and then I was on the case,’ hoort. Flipperen in De Koog is flipperen zoals flipperen bedoeld is. Relaxed dus, met dank aan het drietal. Ze zijn enthousiast en gedreven, maar weer niet weer zo bloed fanatiek waardoor ze onoverwinnelijk worden. Daarnaast is hun collectie geweldig. Hoewel ik er ooit –tevergeefs- voor gepleit hebt dat de Yunkyard behouden mocht blijven ten koste van The X Files en Medevol best terug mag komen voor de Dr. Who. Maar dat zijn details als je Circus Voltaire, Theater of Magic en World Cup Soccer op een rijtje hebt staan. In De Koog is het goed flipperen. Fuck Texel, leve Alkmaar.

NFV Spinner Magazine, jaargang 16, nummer 2


NFV AGENDA zomer 2007 7 juli: NFV Summer BBQ - NFV Funhouse (Deventer) Flipperen en BBQ is een combinatie die veel leden aanspreekt. Daarom ook dit jaar weer een BBQ, en wel op zaterdag 7 juli in het clubhuis. Gelegenheid voor iedereen om de contacten weer eens aan te halen en kennis te maken met Spider-Man, de nieuwste kast van Stern. Inschrijven voor 3 juli as ! 22 juli: 3e ronde TPL - Gentbrugge (B) De derde speeldag voor de Top Pinball League staat gepland op zondag 22 juli bij het NFV-lid Lieven Engelbeen thuis in Gentbrugge, wat aan het Belgische Gent vast ligt. Vanaf 10.00 uur kunnen jullie deze zondag terecht en kunnen jullie inspelen, de wedstrijden starten om 12:30 uur. Eindtijd: vanwege de afstand uiterlijk 19 uur. 25 augustus: NFV Solid State Event (onder voorbehoud) - NFV Funhouse (Deventer) In de jaren 80 zijn heel veel mooie flipperkasten gemaakt. Voor veel leden liggen hun ‘flipperroots’ in deze periode. In onze NFVcollectie staan een aantal fraaie exemplaren opgesteld. Maar er zijn er ook nog flink wat niet spleeklaar. We gaan met de technici van de KC een weekend aan de slag om er nog een paar speelklaar te krijgen. Als je zin hebt om mee te helpen: kc@nfvpinball. nl 8 september: 4e ronde RPL Noord / Midden / Zuid – diverse locaties De laatste & beslissende speeldag van de diverse RPL’s vindt plaats begin september. Dan wordt wie bepaald wie er als winnaar geëerd worden en promotie naar de TPL verdienen. De nrs. 2 en 3 kwalificeren zich voor de play offs. 15 - 16 september: Jukebox & Collectorshow - Limburghal - Genk (België) Er zal een groot aanbod zijn van vinyl, jukeboxen, flipperkasten, 50-60 spullen, etc. bekijk hier de website van dit evenement 22 september, Flippertoernooi - Strandcafé Wuppertal (D) Ook in 2007 een editie van dit erg gezellige flippertoernooi. Er wordt op 16 flipperkasten gespeeld. Vanaf 1 september kan er al gekwalificeerd worden. Meer info op de website van het strandcafé. Meer informatie 29 - 30 september: Final Funhouse Event - NFV Funhouse (Deventer) Na 1,5 jaar in ons eigen clubhuis in Deventer moeten we op zoek naar een nieuwe stek. Maar voorafgaand aan de verhuizing eerste een spetterend afscheidsfeest.... Tijdens dit laatste weekend een druk programma: - de playoffs van de TPL & RPL - de finale van de RFC (onder voorbehoud) - het NFV allround championship - het Oenema Open (jeugd) 11 - 14 oktober: PAPA 10 World Pinball Championships - Pittsburgh, USA De jubileumeditie van dit jaarlijks terugkerende evenement. We hopen weer op Nederlandse deelname! Hou de NFV- en PAPAsite in de gaten voor meer informatie. www.papa.org/papa10 13 - 14 oktober: Elektromechanisch flipperkampioenschappen - Hotel De Rietbergen (Kalenberg, Overijssel) Henk de Jager van Magische Machines, Henk & Klaske Schippers en Frits Dubbeld organiseren deze EM flipperkampioenschappen met zeker 25 Elektromechanische flipperkasten (waarschijnlijk meer). Er is op de locatie gelegenheid tot overnachten, een barbecue arrangement, bed & breakfast, kortom een gezellig festijn wat zijn weerga niet kent. Naast diverse wedstrijden is er ook onderdelenverkoop. 24 - 28 oktober: Pinball Expo 2007 - Chicago (USA) www.pinballexpo.net/ 3-4 november: Dutch Pinball Open 2007 - locatie nog niet bekend Met de komst van Rob Capel als DPO-organisator is de voorbereiding voor dit grootste NFV-evenement begonnen. Naar verwachting is er eind juli meer duidelijkheid over de datum & locatie. Voorlopig alvast deze datum in de agenda noteren... 23 december: Battle for the Kingdom 2007 - IJsselstein Op zondag 23 december wordt voor de 5e keer “The Battle for the Kingdom” georganiseerd in IJsselstein. Aan deze wedstrijd wordt deelgenomen door de beste twaalf spelers uit de “NFV Ranking”. Onderling maken zij uit wie de beste is van 2007 en in navolging van Roy Wils, Dirk Klaver, Paul Jongma en Albert Nomden wordt gekroond tot “King of Pinball”. Tot ziens bij één of meer van deze evenementen! Kijk voor meer informatie, adressen en actueel agendanieuws de website van de NFV: www.nfvpinball.nl/agenda

In de volgende Spinner: - 15 jaar NFV

- Verslag: NFV Summer Event - Vindt de NFV op tijd een nieuw clubhuis? - Interview met weer een grootheid uit de flipperwereld - De vaste rubrieken - en nog veel meer


2007 - 02 - Spinner Magazine  
2007 - 02 - Spinner Magazine