Page 1

NFV

Magazine Jaargang 19 - Nummer 2

In dit nummer: Van Nederlandse bodem: Cats De nieuwe STERN: Iron Man Evenementen: Pinball Golf en flipperworkshop

en verder: Poly-Shield Inkochnito ALV, BBQ DPM, DPO en JIM

NFV Pinball Golf Tournooi Zondag 5 september 2010, 14.00 uur


Club van In maart 2008 introduceerde de NFV, met veel dank aan Gerard van de Sanden, de Club van 100. Inmiddels heeft de Club van 100 al 48 deelnemers. Deze deelnemers betalen â‚Ź 100,- voor deelname van 12 maanden. Hiervoor krijgt men een vermelding op de Club van 100 pagina in het Spinner Magazine, de Club van 100 webpagina (met link), een ingelijst logo op A4 formaat in het NFV Funhouse en gratis toegang tot evenementen in het NFV Funhouse (1 toegangsbewijs per deelnemer). Ieder jaar is er tevens een speciale bijeenkomst voor de deelnemers van de Club van 100. Iedereen

Š

Ben Boogaard

die de NFV een warm hart toedraagt kan lid worden: leden, nietleden, vrienden clubs, bedrijven, sponsors en anderen. In 2009 worden de inkomsten van de Club van 100 vooral gebruikt om de kosten van het onderhoud en het verbeteren van de flipperkasten in het NFV Funhouse in Ederveen te dekken. Lid worden van de Club van 100 is eenvoudig: stuur een e-mail naar Gerard van de Sanden (gerard@nfvpinball.nl) of Bas Vis (bas@nfvpinball.nl) en zij helpen u verder.


Inhoud 22 PolyShield

20 Cats Aglow

28 Techniek staat voor niets: Epiloog

54 DPM Verslag Review

42 Playboy

12 5 6 10 12 18 21 22 26 28 30 32 34 38

Veiling Inkochnito NFV Bestuur in beeld Iron Man Bescherm je speelveld met Poly-Shield Mini Flipperkast Cats Aglow Dubbelevenement Techniek staat voor niets Flipperen op straatniveau (4) De NFV Kalender Verslag ALV De Gameroom van: Michel van Kuijk

40 42 45 46 47 50 52 54 57 58 61 62 63

Update RFT Flipperen voor gevorderden: Playboy Column: William Rijnbeek De Ken-uw-kasten quiz Blik op toen: 1995 Speciale donaties NFV ALV & BBQ DPM verslag Gespot: Nieuwe fabriekant In de media In de supermarkt Column: Jim Jansen Spinnertjes

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2

3


COLOFON NFV Spinner Magazine is het tijdschrift van en voor leden van de Nederlandse Flipper Vereniging (NFV) en wordt viermaal per jaar gratis aan de leden toegestuurd in een oplage van 1000. Losse nummers: € 10,00. Redactie: Bas Vis, Theo van Vroenhoven, George Bulte, Arjan Lugthart, (redactie@nfvpinball.nl). Vormgeving: Laurens Linssen Aan dit nummer werkten verder mee: Richard Baan, Ad Jonker, Jan Izaks, Jim Janssen, Ben Boogaard, Jord Knapen, William Rijnbeek, Paul Niezing, Michel van Kuijk, Gerard van de Sanden, Sacha Voskuil, Aad van Dijk, Peter Koch, Ariën Jansen. Redactionele bijdragen: Artikelen en fotomateriaal zijn zeer welkom op het redactieadres. Er mogen geen rechten van derden op rusten. Door inzending geeft de auteur of fotograaf toestemming tot publikatie in het Spinner Magazine. Artikelen kunnen schriftelijk (bij voorkeur digitaal) worden aangeleverd. Teksten (zonder opmaak) in DOS/Windows formaat (Rich Text Format of Word). Foto’s moeten apart worden aangeleverd, niet in het document. Artikelen, advertenties, vragen, columns en ingezonden brieven opsturen naar: redactie@nfvpinball.nl Advertentie tarieven 1/4 pagina 1/2 pagina 1 pagina Achterkant: op aanvraag Commerciële Spinnertjes

€ 50,00(1x) € 150,00 (jaarcontract,4x) € 100,00(1x) € 300,00 (jaarcontract,4x) € 150,00(1x) € 450,00 (jaarcontract,4x) € 15,00(1x) € 45,00 (jaarcontract,4x)

Niet-commerciële Spinnertjes van leden zijn gratis. Per Spinnertje kunnen maximaal drie flipperkasten worden aangeboden. Aansprakelijkheid: De redactie werkt met grote zorgvuldigheid aan de samenstelling van de SPINNER. De redactie en/of Nederlandse Flipper Vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade (direct of indirect, van welke aard of omvang dan ook) die het gevolg is van onjuiste vermelding en/of zetfouten. Copyright: Niets uit de SPINNER mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden bijdragen in te korten, op onderdelen te wijzigen of te weigeren. PTT periodiek: 146128 ISSN: 1382-4066

NFV NFV Dagelijks Bestuur Secretaris / waarnemend voorzitter: Bas Vis, telefoon: 0297-263451 (bas@nfvpinball.nl) Penningmeester: Jan Meijer (jan@nfvpinball.nl ) Collectie: Ben Boogaard (ben@nfvpinball.nl) Techniek: Ronald Knor (ronald@nfvpinball.nl) Coördinator België: Lieven Engelbeen (silverballgames@telenet.be) Clubhuis: Arie Pijl (arie@nfvpinball.nl) Commissies Ledenadministratie: Gerard van de Sanden (ledenadministratie@nfvpinball.nl) Website: Mark van der Gugten (webmaster@nfvpinball.nl) Evenementen Organisatie: -vacature- (evenementen@nfvpinball.nl) Wedstrijd Organisatie: Ad Jonker (wedstrijd@nfvpinball.nl)

Deze editie van de Spinner kenmerkt zich weer door een grote variatie aan artikelen. Na bijna 20 jaar is er nog steeds volop stof tot schrijven. Over eigen projecten, over de nieuwste Stern kast, over een unieke verzamelaar van scorekaarten, over een prachtige nieuwe gameroom en over de activiteiten van de vereniging in de voorbije maanden. Bijzonder is de aflevering van ‘Techniek staat voor niets’. Na meer dan 20 afleveringen gaat het om de epiloog en laten we Richard aan het woord over de achtergrond van de artikelen. Als redactielid zeg ik: Richard bedankt voor het schrijven van deze mooie reeks! Zelf maakte ik ook een aantal artikelen, waarvan het stuk over twee bijzondere donaties zonder twijfel het leukste was om te maken. Hoe vaak gebeurt het nu dat je gevraagd wordt om als vereniging een Monster Bash op te komen halen? Dan neem je die drie trappen graag voor lief. Het maken van de Spinner blijft een leuk onderdeel van mijn NFV ‘werk’. Soms gaat er ook wel eens wat mis. Zoals in Spinner 1 toen we de foto’s van Martin Ayub aan ‘con-collega’ Jim Schelberg toeschreven. Maar na een korte mailwisseling is dat misverstand gelukkig uit de wereld. Qua kopij zijn we als redactie de laatste nummers goed voorzien (vooral doorgaan!), qua advertenties blijft het wat aan de magere kant. Aan de prijzen kan het niet liggen (al vanaf € 50), dus gaan we de uitdaging aan om de mogelijkheden bij mogelijk geïnteresseerde partijen onder de aandacht te brengen. Het voorjaar van 2010 sloten we af met een zeer geslaagde BBQ. Met een opkomst van meer dan 100 bezoekers was het gezellig druk en ook de ALV was (mede) daardoor goed bezocht. Zonder meer één van de hoogtepunten van het jaar. Na de zomer hopen we er nog een aantal te beleven: we beginnen in september met een ‘dubbel evenement’ in ons clubhuis, met een nieuwe workshop ‘Flipperen kun je leren’ en de 1e editie van een nieuwe spelvorm: Pinball Golf waarover meer verderop in deze Spinner. En zoals jullie in de agenda kunnen lezen: er is ook meer duidelijkheid over het DPO 2010. Alvast in de agenda noteren: het weekeinde van 6-7 november! Prettige vakantie en graag tot ziens in september! Bas Vis

Ereleden: Guus Arens, Jurgen van de Peppel, Ad Jonker, Martijn van Aken Lidmaatschap van de Nederlandse Flipper Vereniging: Lid worden van de Nederlandse Flipper Vereniging kan door een aanmeldingsformulier aan te vragen bij de secretaris. of via de nfv website (www.nfvpinball.nl). Lidmaatschap kost € 35,00 per kalenderjaar. Voor mensen die op hetzelfde adres wonen bestaat de mogelijkheid om duolid te worden. De contributie voor dit duo lidmaatschap is € 40,- per jaar. Voor hele gezinnen is er het familie lidmaatschap: € 45,- per jaar. Per adres wordt slechts één Spinner gestuurd. Opzeggingen: schriftelijk uiterlijk 2 maanden voor het einde van het kalenderjaar bij de penningmeester. Bankgegevens: ING bank, rekeningnr. 7233926 t.n.v. NFV, te Wierden. IBAN: NL 04 PSTB 0007233926 BIC: PSTBNL21 Betaling voor Belgische leden: 143-0746934-38 t.n.v. NFV- Lieven Engelbeen. KVK inschrijving: 40482631

4

RECTIFICATIE: foto’s Pingame Journal In de vorige Spinner stond een uitgebreid artikel over de nieuwe BBH. Met een reeks aan foto’s. Helaas hebben wij bij dit artikel een onjuiste bron voor de foto’s vermeld. Die waren namelijk van Martin Ayub van Pingame Journal. Ik heb Martin namens de redactie excuses aangeboden. We hebben door de jaren heen al vaker zijn materiaal gebruikt en hopen dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen. En dan weer met de juiste bronvermelding!

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2


ben boogaard

NFV VEILING (Deel 2) Aanbod voor EM-liefhebbers De flippervereniging heeft in de afgelopen jaren een flinke collectie flipperkasten opgebouwd. De ruimte in het clubhuis is geschikt voor onze evenementen, maar niet voldoende om alle kasten op te stellen. Het NFV Bestuur heeft besloten om de collectie te beperken tot 100 flipperkasten. Daarom nog een veiling...

In de huidige collectie (meer dan 150 stuks!) bevinden zich dubbele kasten, kasten die nooit of zelden gespeeld worden of kasten die niet meer (voor een redelijke prijs) te repareren zijn. Om te zorgen dat er in het clubhuis meer ruimte komt, hebben we besloten om deze kasten aan de echte liefhebbers binnen de NFV te koop of te ruil aan te bieden. De opbrengst van deze ‘veiling’ gaan we gebruiken om de collectie (ook EM!) verder te verbeteren.

Amigo

Band Wagon

Dealer’s Choice

• • • • • •

Deelname aan de veiling is alleen voor NFV-leden. Het beste voorstel wint de kavel. Wees dus creatief! De Kasten Commissie en NFV Bestuur zullen na sluiting van de veiling de voorstellen evalueren. Betaling contant of voor ophalen per bank. Het NFV Bestuur heeft het recht om een kavel niet te gunnen indien er geen passend bod is. Alle kasten worden aangeboden AS IS.

Camelot

Dipsy Doodle

Polo

Spelregels van deze ronde

Ro Go

Capersville

Champ

Jackpot

Gay 90’s

Shangri-La

Star Pool

Meer foto’s zijn te vinden op: http://www.nfvpinball.nl/forum/p_message.php?messageid=130066 Kast Amigo Band Wagon Camelot (2x) Capersville Champ Dealer’s Choice Dipsy Doodle Dragon Gay 90’s Honey Jackpot Polo Ro Go Shangri-La Star Pool

Fabrikant Bally Bally Bally Bally Bally Williams Williams Interflip Williams Williams Williams Gottlieb Bally Williams Williams

Jaar 1974 1965 1970 1966 1974 1974 1970 1977 1970 1972 1971 1970 1969 1967 1974

Speelveld Redelijk Schade, mist 1 popbumper Matig Redelijk Redelijk (wel vies) Redelijk Slecht Mooi Slecht Mist popbumpercaps Redelijk Matig Matig Netjes Redelijk

Kabinet Origineel, apron mist Overgeschilderd Origineel Overgeschilderd Origineel Origineel Origineel Overgeschilderd Origineel Origineel Overgeschilderd Origineel Overgeschilderd Overgeschilderd Origineel

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2

Kopruit Mooi Netjes Mooi Mooi Matig (“kogelgat”) Matig Mooi Geen Redelijk Geen Mooi Mooi Mooi Mooi Mooi

5


Jan izaks

INKOCHNITO Wie kent hem niet: Inkochnito? Iedereen die regelmatig snuffelt op de IPDB (The Internet Pinball Machine Database, http://www.ipdb.org/) of bezig is een flipperkast weer op te knappen krijgt haast onvermijdelijk met hem te maken. Inkochnito is namelijk onlosmakelijk verbonden met de score- en instructiekaarten die de meesten van ons wel eens hebben gedownload van de IPDB of een andere site om weer mooie kaartjes voor onze flipperkast van te maken. Inkochnito is natuurlijk een naam waar iemand zich achter verschuilen wil. Dat betekent vooral dat hij uit een vorm van bescheidenheid en anonimiteit al het goede werk doet waar de flippercommunity over de hele wereld profijt van heeft. Het wordt tijd om de grote onbekende zijn masker eens af te laten doen. Het gaat hier namelijk om een NFV lid dat vanuit Nederland volkomen belangeloos zo veel flipperliefhebbers helpt.We hebben het over Peter Koch uit Piershil.

www.inkochnito.nl

Wie ben je? Vertel eens iets over je zelf. Op je persoonlijke pagina op de NFV site staat een leuke foto van een kindje bij een speelveld. Wie is dat? “Mijn naam is Peter Koch en ik woon in Piershil, dat ligt in de omgeving van Rotterdam vlak bij Oud-Beijerland en Spijkenisse. Ik ben al zeker 24 jaar bezig als elektricien en doe dat nog steeds met veel plezier. Het werk is hoofdzakelijk in de particuliere sector. Storingen oplossen en uitbreidingen aan de bestaande installatie of het vervangen van een groepenkast. Het geeft altijd een goed gevoel als je weer mensen hebt geholpen met een (in hun ogen) groot probleem, wat voor mij meestal een fluitje van een cent is.” “Ik ben al 12 jaar getrouwd met Anoeska en we hebben een schat van een dochter Shanna van in middels 6 jaar (2003). Op deze foto was ze 1,5 jaar. Het Counterforce speelveld werd onderhanden genomen. Vandaar de kleine meid bij het speelveld. Helemaal schoongemaakt, nagekeken en gedemonteerd. Ze vond die droptargets wel erg leuk. Als je die indrukt dan blijven ze weg en als papa ze dan weer tevoorschijn “tovert” kan het feest weer opnieuw beginnen!”

6

Hoe ben je in aanraking gekomen met flipperen en alles wat daarmee te maken heeft? Peter vertelt hier uitgebreid over: “Mijn oom had een kennis (John Winde uit Numansdorp) die eens een keer een flipperkast bij hem had achtergelaten of verkocht. De kast stond daar maar in z’n werkplaats stof te verzamelen zonder dat er iets mee gedaan werd. Op een zondag dat de hele familie bij mijn oom op visite was liep ik me te vervelen en vroeg of ik aan die flipperkast mocht “rommelen”. Dat mocht en ik de boel opengezet en kijken en meten maar. Er bleek een sluiting te zitten in de GI verlichting en op de een of andere manier zorgde dat ervoor dat hij niet opstartte. Na het euvel gevonden en verholpen te hebben zei mijn oom dat ik hem wel voor 2 geeltjes mee mocht nemen. Dat was dus mijn eerste flipperkast: Gottlieb Dragon. In die tijd was ik ook veel bezig in de jeugdsociëteit en vroeg of ik daar mijn flipperkast mocht neerzetten. Dat was zo’n succes dat er al gauw vraag was naar een andere kast die wat leuker is (half jaren 80). Ik kwam na wat zoeken in contact met Rinus van der Meulen (een exploitant). Hij had wel wat oude kasten te koop voor me.

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2


Al snel volgden Rolling Stones, Kiss, Nitro Groundshaker, Medusa, Force II, Devils Dare, Lazer Ball, Solar Ride, Totem, Spring Break, Fire Power. Hij had ook wat videokasten die hij ook wel kwijt wilde en dat leek me ook wel wat. Alles was geweldig in die jeugdsoos. Leuke tijden en een hobby die zichzelf betaalde (mocht wel niet, maar ja, als ze maar niet komen controleren). Na verloop van tijd moest het er dus een keer van komen dat er politie kwam kijken. Ik moest alle kasten opruimen want ik had geen vergunning en kon er ook geen krijgen. De jeugdsoos mocht geen alcohol verkopen en een vergunning kreeg je alleen als je een horeca vergunning had. Dat was een van de laatste speeltje wat de jeugd van straat moest houden. De politie kon het niets schelen dat ze weer op straat gingen hangen, als die “gokkasten” maar weg gingen. Nu was het 1991 en internet was er nog niet zou als het nu is. Geen informatie, geen schema’s en dergelijke. Heel de boel dus verkocht en opgeruimd. 5 jaren later komt de PC in opmars en ook internet. Ik ontdekte MAME en alle video games die ik had, kon ik nu op de PC spelen. Leuk, roms verzamelen en spelen maar. Weer een paar jaar later ontdekte ik PinMame, nog leuker, flipperkasten op de PC!!! Het flippervirus begon z’n kop weer op te steken. Na het afbouwen van mijn eigen huis heb ik weer eens een flipperkast opgezocht (Marktplaats). Heel toevallig kwam ik in de buurt (Bruinisse) terecht. Een Gottlieb Counterforce. En zo begon het flipper virus weer… Ondertussen een paar jaar terug een mooie schuur gebouwd om de flipperkasten te kunnen repareren, want mijn vrouw wilde die “stink zooi” niet in huis hebben. Spiritus en wasbenzine geven een zeer doordringende geur, doe daar nog wat Pledge bij en het is een “geweldige” geur in het huis. Met een formaat van 4,8m x 4,8m zouden er in theorie 12 kasten in moeten kunnen, maar voorlopig moeten de fietsen er ook nog bij dus hou ik het zo veel mogelijk bij 6 plus een reparatie kast.”

Shana in 2005 en nu

Wat zijn score kaarten? Wat zijn “instructiekaarten”. Bij welke kasten worden die gebruikt? Sinds wanneer doet men dat? “Scorekaarten zijn de kaarten waarop vermeld staat bij welke score je een beloning krijgt. Dat kan zijn een extra grote hoeveelheid punten, een extra bal of een vrij spel (credit of replay). Soms staat op deze kaart ook het aantal ballen per spel. Bij de meeste kasten zitten de scorekaarten aan de linkerkant op de Apron. De Apron is het metalen ding waar onder je bal verdwijnt aan het einde van het spel. Instructiekaarten vind je dan aan de andere zijde. Hierop staat vermeld wat je moet doen om een extra bal te halen en de Special aan te zetten voor de replay. Hoe je multiball moet halen of een bepaalde mode moet afwerken. De bonus multiplier staat ook vaak vermeld. Die bepaalt met hoeveel je bonus score aan het einde van de bal wordt vermenigvuldigd. Bijna elke kast heeft wel een score en/of instructie kaart. Er zijn een paar uitzonderingen in de reeks van Bally in eind jaren 80. Die kasten hadden een plastic Apron. Daar zat dan een sticker op of het stond op het plastic. Bijvoorbeeld bij Heavy Metal Meltdown staat het op het plastic en bij Escape from the Lost World zit er een sticker op. Pinball 2000 heeft geen kaarten, maar alle informatie komt daar via het beeldscherm. Voor zover ik weet worden de instructiekaarten al zeker sinds 1931 gebruikt, misschien nog wel eerder. Sommige uitgebreid, de meeste simpel, maar allemaal afwijkend van de kaarten zoals we die nu kennen. De “gebruikelijke” kaarten zien we volgens mij ongeveer sinds jaren 50.” Hoe ben je er toe gekomen Reproductie Score en instructie kaarten te maken en die vrijelijk aan iedereen ter beschikking te stellen? Hoe begon het, wat bezielt jou? Is er een doel dat je voor ogen hebt? “Voor mijn Counterforce project had ik nieuwe kaarten nodig. Bij de kast zat een Duitse kaart en nog van slechte kwaliteit ook. Ik ging op zoek naar de Engelse kaarten en kwam terecht bij de Pinball Rebel. Hij had helaas ook niet alle kaarten die ik wilde hebben, dus verder zoeken op de IPDB. Via de IPDB kwam ik weer op een andere website terecht met kaarten. Wat een zoektocht voor een paar kaarten, pffft. Na de kaarten gevonden te hebben, ging ik ze proberen na te maken in Word. Eerst alles met het lettertype Arial, want dat lijkt er wel wat op. Maar na het afdrukken zag het er toch niet zo uit als hoe ik het bedoeld had. Even navraag gedaan in de nieuwsgroep alt.binaries.fonts wat de juiste naam van het lettertype was dat ik nodig had. En zo had ik mijn eerste set kaarten gemaakt.” “Omdat ik zo’n probleem had met het vinden van de kaarten, dacht ik “dat moet toch anders kunnen” en begon alle afbeeldingen te verzamelen van de Pinball Rebel, IPDB en nog meer websites. Alles bij elkaar en op naam gesorteerd. Het mooiste is dat elke kaart zijn eigen nummer heeft. Nou ja, bijna elke kaart. Er zijn altijd uitzonderingen. Dat nummer kan je meestal vin-

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2

7


den in de rechter onder hoek. Soms staat er links onder ook een nummer (oude Gottlieb kasten) en dat is dan het spelnummer. Dit nummer kan je ook terugvinden in de IPDB. Aangezien de Pinball Rebel al een hele grote lijst met kaarten had, ben ik alle reproductie bestanden ook naar hem gaan sturen. Het idee om er geld voor te vragen heeft heel lang ook in mijn hoofd gespeeld, maar dan krijg je zeer waarschijnlijk de fabrikanten op je dak, dus heb ik dat niet gedaan. Ik heb zelfs een e-mail van de Pinball Factory gekregen over mijn kaarten nadat ik op een Australisch forum hier over vertelde.” Please be aware you do not have our permission to reproduce Instruction Cards. The part no on the cards and the information on the cards are copyright to Williams/Bally of which we control. However we do like to help the pinball Community and will allow you to have these on your site, however you must put on your website, the Bally Williams cards are available for download with the permission of The Pinball Factory. www.pinball.com “Ik mocht de kaarten dus eigenlijk niet reproduceren, maar om de flipper gemeenschap tegemoet te komen, mocht ik wel de bestanden te beschikking stellen op mijn website. Als ik er maar wel bij wilde zetten dat ik de toestemming had van de Pinball Factory. En zo geschiedde.

De inkochnito score en instructiekaarten op www.ipdb.org Het doel dat ik voor ogen had was een score en instructie kaarten set voor elke kast ooit gemaakt, maar dat zijn nogal wat kasten en niet van elke kast zijn er afbeeldingen beschikbaar. Het wordt dus een hele toer om dat te kunnen realiseren. Voorlopig blijft het bij verzamelen van de afbeeldingen en stap voor stap een reproductie bestand maken.” Hoe belangrijk is de website voor jou? Hoeveel tijd besteed jij aan de website? “Mijn website is belangrijk om de kaarten beschikbaar te houden. Omdat ik afhankelijk ben van donaties, heb ik eens een oproep gedaan voor serverruimte voor mijn website. Die oproep werd beantwoord door de eigenaar van www.flipjuke.fr. Een Franse website over flipperkasten en jukeboxen. Hij heeft 150 Mb ruimte toegezegd en daar had ik voorlopig genoeg aan. Op deze

8

manier kostte het mij geen geld en had ik toch alle informatie beschikbaar van de kaarten. Maar het was iets van tijdelijke aard en na verloop van tijd heb ik de Pinball Rebel aangesproken voor definitieve serverruimte. Mijn website is sindsdien bereikbaar op www.pinballrebel.com. Ik beheer hem zelf en heb hem zo simpel mogelijk gehouden. Ik doe elke maand een update en gemiddeld duurt dat iets van een uur of 3 á 4. Ik weet dat je heel veel materiaal upload naar de IPDB. Heb je een speciale relatie met hen? Kennen de beheerders van de IPDB jou en communiceren jullie? Is er sprake van een samenwerkingsverband? “Bijna al mijn bestanden zijn ook te vinden op de IPDB, maar omdat het nogal traag gaat om iets op hun website te krijgen, heb ik vastgehouden aan mijn eigen website. Ook kunnen niet alle bestanden geplaatst worden, denk aan algemene prijskaarten en dergelijke. Als ik dat wel zou doen, moet ik zo’n bestand bij elke kast weer uploaden en als er een wijziging komt weer alles verwijderen en weer uploaden. Nog al een karwei. Verder heb ik geen speciale relatie met de beheerders van de IPDB. Soms als er vragen zijn krijg ik een e-mail, maar dat is meestal over foto’s en niet over score en instructie kaarten. Die worden allemaal geaccepteerd zonder problemen. Ook de manier waarop ik update schijnen ze goed te vinden (oude bestand verwijderen en nieuwe uploaden). Op deze manier houd ik de informatie verspreid over internet en is het altijd terug te vinden. Iets van een samenwerkingsverband hebben we verder niet.” Ik zie jouw scorekaarten ook op andere sites. Is dat een vorm van samenwerking of “lenen” anderen jouw materiaal. Wordt dat dan netjes gevraagd? Maak je je er druk om wanneer dat niet gebeurt? “Ik zie mijn kaarten inderdaad ook op andere websites, maar netjes vragen is er helaas niet bij. Dat vind ik op zich wel erg jammer. Ze zouden er op z’n minst bij kunnen zetten dat het om een reproductie gaat die door mij gemaakt is. Je er druk om maken is denk ik onbegonnen werk. Als ze iets willen verkopen doen ze het toch wel. Er zijn altijd mensen die overal geld uit weten te halen, hoewel de meeste de prijs zo laag houden dat het nog redelijk blijft.” Kun je jouw werkwijze eens uitleggen? Want het is denk ik best veel werk om te komen tot een correct Word en .pdf bestand. Hoeveel tijd gaat er in? Per kaart, per set en per week? Wat vindt jouw familie daarvan? “Mijn werkwijze lijkt heel simpel. Ik neem een afbeelding en ga die aanpassen in formaat en van kleur naar zwart/wit zetten. Ik weet hoeveel pixels groot een afbeelding moet zijn van een bepaald formaat. Als ik een afbeelding 700 pixels breed heb, weet ik hoe groot ik de zoomfactor moet zetten in Word om hetzelfde beeld te krijgen. Ik zet beide bestanden dan boven elkaar en over tikken maar. Op die manier heb ik dezelfde schaal op het scherm om de juiste regelafstand in te

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2


De Tommy instructiekaart

Williams Jackpot, de eerste bewerkelijke instructiekaart van de collectie

schatten en de positie op de kaart, als ook het juiste lettertype. Het aanpassen van de afbeelding kan iets van 5 tot 30 minuten duren, maar het kan ook veel langer zijn. De Gottlieb System 3 kasten hebben bijna allemaal een minispeelveld op de kaart staan. Om die netjes te krijgen heb ik veel meer tijd nodig en een zeer goede scan. Als het een kaart is met alleen maar tekst, dan heb ik zo’n kaart in een uurtje of 2 voor elkaar. Zeker als ik al een basis heb van een soortgelijke kaart van een andere kast waarvan ik al een repro bestand heb. Op die manier hoef ik alleen de tekst wat aan te passen en soms de score levels en dan is de set compleet. Een pdf maken is hetzelfde als afdrukken voor mij. Afdrukken via PDF995 werkt perfect. Vroeger zat ik in de computerkamer boven. Mijn vrouw zat wel eens te schelden dat ik weer de hele dag achter die rot computer zat en geen aandacht had voor de anderen in het gezin. Na de aanschaf van een laptop zit ik gewoon in de woonkamer aan de eettafel en zit mijn vrouw boven achter de computer. Gelukkig niet heel lang zodat ze ook nog aandacht voor mij heeft.” Verzamel je alle uitgangsmateriaal zelf? “Alle kaart afbeeldingen zoek ik zelf op. Soms e-mail ik iemand met een verzoek tot scannen of fotograferen. Ik heb laatst een doos met kaarten van Ad Jonker mogen lenen om in te scannen. Soms sturen mensen een scan naar me met de vraag om een reproductie bestand. Die worden dan ook altijd met voorrang behandeld. Mensen die dit lezen kunnen ook meehelpen en afbeeldingen naar me e-mailen, maar voordat je dat doet kijk dan eerst eens op mijn website of ik de kaart in kwestie al heb. Anders doe je al het werk voor niets. Klik op de “search”-knop op mijn website en vul het nummer van de kaart in en klik op search. Als er geen link tevoorschijn komt heb ik hem niet. Je kunt ook zoeken op de naam van de kast. Zoek dan met een gedeelte van de naam, want spaties kent ie niet. Als je bijvoorbeeld Flash Gordon zoekt, tik dan flash in.” Hoeveel kaartensets heb je nu gemaakt? “Momenteel zit ik zo aan ongeveer 600 kaartensets. Daarvan heb ik 31 sets van Bally gemarkeerd als compleet. Maar ja, wat is compleet? Ik heb kaarten van de moderne kasten die er maar één of twee hebben. Ik heb geen lijst met ooit gemaakte kaarten, dus een totaal overzicht van complete sets lijkt niet mogelijk. Alle kaarten die ik heb gemaakt en bij één kast horen zijn op de IPDB te vinden. In sommige gevallen heb ik de kaart meerdere keren ge-upload (zoals de Gottlieb A-9995 backmask kaart).”

Wat is je mooiste kaart, wat de moeilijkste en waarom? “Ik vind zelf de kaarten van Tommy heel mooi. Net een bioscoopkaartje. De eerste waar ik serieus werk van heb gemaakt is Williams Jackpot. Veel geklooi met die kleine afbeeldingen om het precies op hun plek te krijgen. Eigenlijk maak ik van bijna alle kaarten serieus werk.” Zo rond het interview heb ik met Peter contact gehad over een kaartenset voor de Bally Hoo. Want daar was iedereen naar op zoek. Ik wist de kaarten uit Zwitserland te halen (Duitse versie) en heb deze doorgestuurd naar Peter. Een paar dagen later kreeg ik een word en pdf bestand van hem terug met de door hem bewerkte kaarten. Werkelijk perfect. Maar hij was er wel 4 uur mee bezig geweest! Peter namens alle flipperliefhebbers reuze bedankt voor de enorme klus die je op je genomen hebt en waar wij allemaal van kunnen profiteren!

Oproep voor score en instructie kaarten: Zoals je hebt kunnen lezen maak ik reproductie score en instructie kaarten. Kaarten voor iedereen die ze nodig heeft. Vrij om te downloaden en af te drukken. Om die reproductie kaarten te kunnen maken heb ik wel voorbeelden nodig van het origineel. Heb je in een kast, bak of doos ergens kaarten liggen die je toch niet meer gebruikt, stuur ze dan naar me op. Ik zal de kaart scannen en in het archief opslaan. Wil je de kaarten zelf scannen, prima. Het hoeft niet een super grote scan te zijn. Als je de afbeelding duidelijk kan lezen is het al goed. Probeer een afbeelding van een kaart minimaal 1000 pixels breed te krijgen. Dan kan ik hem nog wat corrigeren en aanpassen. Heb je geen scanner? Maak dan een digitale foto. Leg de kaart in het licht en probeer er recht boven te gaan staan zodat je weinig to geen schuine randen hebt. Lukt dat niet, ook geen probleem. Als de kaart maar te lezen is. Wazige foto’s kan ik niet veel mee doen. Is het een kaart in een vreemde taal? Ziet de kaart er verfrommeld uit? Is ie erg verkleurd? Zit er een grote koffievlek op? Het maakt helemaal niets uit. Alle kaarten zijn welkom. Iedereen die me in het verleden heeft geholpen hartelijk bedankt. Iedereen die gaat helpen alvast bedankt. Peter Koch, www.inkochnito.nl

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2

9


Bas vis

NFV bestuur in beeld

De mensen die bij de ALV aanwezig waren weten nu hoe het nieuwe bestuurslid Ben Boogaard eruit ziet maar zij kregen ook een korte ‘opfrisser’ over wie nu wat doet. De reactie was: het zou goed zijn omdat aan iedereen te vertellen. Dus gebruiken we de Spinner! In deze Spinner een overzicht van de bestuursleden, in de volgende editie de diverse coördinatoren.

In het kort: -Voorzitter -Secretaris -Penningmeester -Evenementen -Techniek -Clubhuis -Collectie -België

vacature Bas Vis Jan Meijer vacature Ronald Knor Arie Pijl Ben Boogaard Lieven Engelbeen

Bij grote evenementen werkt het team samen aan de organisatie. Het NFV Bestuur komt 1x per 2 maanden bij elkaar, in de regel voorafgaand aan een evenement in het clubhuis.

Naam: Woonplaats: Flipperliefhebber sinds: 1e eigen pinball: Lid NFV sinds: Bestuurslid sinds: Verantwoordelijk voor: Favoriete pinball: E-mail: Motto:

Bas Vis Vinkeveen 1978 Super Bowl (Bell Games) 1995 2004 Spinner, evenementen en toernooien NL Tommy bas@nfvpinball.nl No balls, no glory!

Naam: Woonplaats: Flipperliefhebber sinds: 1e eigen pinball: Lid NFV sinds: Bestuurslid sinds: Verantwoordelijk voor± Favoriete pinball: E-mail: Motto:

Jan Meijer Wierden 1955 in 1993 1997 2008 financiën, catering evene/ menten en NFV shop elke kast heeft wel wat GSV-Wierden@Online.nl Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

Rond om het verenigingsbestuur is er een ‘NFV kernploeg’ die actief is binnen de diverse aandachtsgebieden. Contact? Als je vragen hebt, opmerkingen of suggesties, dan kun je altijd contact opnemen met de bestuursleden. Contact opnemen kan tijdens evenementen, per mail of via de telefoon. Als je belt, dan bij voorkeur tussen 20.00 en 22.00 uur. Ook als je zin hebt om zelf mee te helpen binnen de vereniging: neem contact op!

In de volgende drie kolommen vind je de profielen van de bestuursleden.

10

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2


Het NFV Bestuur bestaat al enige tijd uit 6 personen, die allemaal hun eigen aandachtsgebieden hebben. We zouden het bestuur graag naar 8 personen willen uitbreiden, maar vooralsnog zijn er 2 vacatures.

Naam: Woonplaats: Flipperliefhebber 1e eigen pinball: Lid NFV sinds: Bestuurslid sinds: Verantwoordelijk voor: Favoriete pinball: E-mail:

Ronald Knor Leiden sinds: 199? ? 1999 2007 techniek en beheer onder/ delenvoorraad Centaur ronald-NFV@ziggo.nl

Naam: Woonplaats: Flipperliefhebber sinds: 1e eigen pinball: Lid NFV sinds: Bestuurslid sinds: Verantwoordelijk voor: Favoriete pinball: E-mail: Motto:

Ben Boogaard Weesp 1994 Cyclone 2008 2010 Kastencommissie en Website Hook ben@nfvpinball.nl What doesn’t kill me makes me stronger

Arie Pijl Veenendaal 1999 Pinbot 2001 2007 NFV Funhouse Medieval Madness arie@nfvpinball.nl spelen: graag, shoppen: leuk, maar sjouwen: noodzakelijk kwaad…

Naam: Woonplaats: Flipperliefhebber sinds: 1e eigen pinball: Lid NFV sinds: Bestuurslid sinds: Verantwoordelijk voor: Favoriete pinball: E-mail: l Motto:

Lieven Engelbeen Gentbrugge 199? Charlies Angles (Gottlieb) 2003 2007 België, wedstrijden en toernooien BE Monster Bash ievenchristel@telenet.be It’s fun to compete!

Naam: Woonplaats: Flipperliefhebber sinds: 1e eigen pinball: Lid NFV sinds: Bestuurslid sinds: Verantwoordelijk voor: Favoriete pinball: E-mail: Motto:

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2

11


Tekst en foto’s: Arjan lugthart

Spelbeschrijving: Iron Man

Iron Man is de meest recent uitgebrachte kast van Stern. Spinner redacteur Arjan Lughart is een van de gelukkigen in Nederland die de kast thuis heeft staan. Hij verdiepte zich in de spelregels van deze kast en maakte onderstaande beschrijving. Iron Man is de game na Big Buck Hunter en is gebaseerd op de films Iron Man 1 en 2. De eerste film is uitgebracht in mei 2008 en de opvolger Iron Man 2 is net uitgekomen dit jaar. De hoofdpersoon is Tony Stark en hij komt uiteraard terug in deze flipperkast om zijn vijanden te bestrijden en te verslaan.

Backglass Iron Man


Iron Man is de game na Big Buck Hunter en is gebaseerd op de films Iron Man 1 en 2. De eerste film is uitgebracht in mei 2008 en de opvolger Iron Man 2 is net uitgekomen dit jaar. De hoofdpersoon is Tony Stark en hij komt uiteraard terug in deze flipperkast om zijn vijanden te bestrijden en te verslaan. Op het cabinet en de kopruit is duidelijk de hoofdpersoon van het thema te zien; we zien een vliegende Tony Stark boven de vet gedrukte Iron Man letters. Als we wat beter kijken zien we hem vliegen boven elektronische draden, een circuit ontwerp wat verwijst naar de verbindingen tussen Tony Stark en de boog reactor die hem in leven houdt. Aan beide kopkast zijden komen twee karakters uit de film voor, links zien we the Black widow en rechts Whiplash.

Speelveldlayout Speelveld

Eerst een overzicht van de speelveldlayout, zoals gebruikelijk met de klok mee. Twee flippers op de gebruikelijke plaats met rode rubbers, dit is het enige in deze kleur want de rest van de rubbers is zwart. Het linker slingshot is iets anders dan normaal en lijkt een beetje op wat we zien bij Star Trek: The Next Generation; het loopt iets af aan de bovenkant met als gevolg dat een bal naar de zijkant gedirigeerd wordt en dat is iets waar we niet vrolijk van worden. Naast dit slingshot de gebruikelijke in en outlane. In deze outlane is helaas geen kickback te vinden en er is ook niet een of andere ball saver om de bal terug te halen in het spel zoals bij Johnny Mnemonic. In beide lanes zijn logo’s met een adelaar motief van welke er in totaal 6 over het speelveld zijn verdeeld. Al deze logo’s samen vormen het woord SHIELD en dit staat voor Strategic Hazard Intervention Espionage Logistics Directorate. Boven de linker inlane eindigt de linker ramp. Boven de outlane het adjust postje om de uitgang naar gelang groter en kleiner te maken. Een stapje naar boven zien we vier stand up targets met vier dezelfde Iron Man plaatjes ervoor. In totaal zijn er zeven van deze targets op het speelveld die gezamenlijk de woorden IRON MAN spellen. De resterende drie vinden we aan de rechterkant van het speelveld. Weer verder naar boven komen we de linker baan die bestaat uit twee delen. Bij de ingang is een spinner geplaatst. De spinner zelf zit alleen vast net links aan het speelveld zodat je de linker baan kan schieten zonder ook maar de spinner te raken. De linker baan is helemaal open zodat een schot rond gaat en met volle

Linker ramp vaart bij de rechter flipper uit kan komen. Maar in het bovenste stuk van de baan zit een plastic stopper die uit het speelveld kan poppen om de bal te stoppen en richting de bovenste inlanes te sturen. In deze linker baan vinden we drie logo’s; een rode pijl, waarvan je er in totaal vijf kan vinden over het speelveld, een rechthoekige “ Iron Monger” en een klein rond “ light popbumper” logo. Naast deze linker ingang staat een blauwe assault drone target. Over het gehele speelveld zijn in totaal vier assault targets te vinden. De andere drie zijn air assault, tactical assault and sea assault. Naast dit target zijn we een reverse kicker, de “War Machine”. Dit is een soort kickback maar dan niet om de bal te redden uit de outlane maar juist vol gas terug te schieten richting de uitgang. Je vindt deze bijvoorbeeld ook terug in de F14 Tom Cat. Naast deze kicker vind je de eerste ramp welke de ball retourneert naar de linker flipper. Een leuke ramp met een deuk naar beneden die er voor zorgt dat een bal met weinig snelheid terug valt in het speelveld. Voor de ramp verschillende inserts oplopend van 100K naar 400K. Onder de ramp nog een rond extra ball logo en een tweede rode pijl. Even verderop naar het midden aan de rechterkant van de ramp bevindt zich de tweede spinner en de ingang van de middelste baan welke leidt naar de jet bumpers. En uiteraard ook in deze baan een ball stopper. Hier vindt je net zoals in de linker baan een rode pijl, een ronde pop bumper en het rechthoekige Iron Monger logo. Aan beide zijden van deze ingang ook weer een blauw drone target: air en tactical assault.

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2

13


Verder naar rechts de pop bumpers: twee boven en een onder. Alle popbumpers hebben een kapje met een specifieke kleur, dezelfde als je terug kan vinden in de verschillende lanes. En ook hier de bekende flasher insert tussen de bumpers. Boven de jet bumpers heb je twee rollovers waar je shield letters kunt scoren en bij het begin het skill shot waarover later meer. Als we afzakken vinden we de Whiplash. De Whiplash bestaat uit twee standup targets en een magneet om de bal vast te houden. Iets verder naar rechts vinden we het laatste assault target: sea assault. Naast dit target de rechter ramp. Als een bal hier goed opgeschoten wordt dan komt hij via de rechter inlane terug naar de rechter flipper. Net zoals bij de linker ramp vind je hier ook inserts van 100K tot 400K, een rode pijl en last but not least een special lampje onder de ramp. Weer verder naar rechts vinden we de recherbaan. Als je hier een bal doorheen schiet komt hij vliegensvlug weer uit de linker baan zeilen. Dit is een kopie van de linker baan met ook een spinner, rode pijl, het rechthoekige Iron Monger insert en een rond insert om de jet bumper score te verhogen. Verder naar beneden de laatste 3 standup targets om de MAN letters van Iron Man te scoren.

Bovenkant Speelveld

Is de bal hier langs gegaan dan komen we uit bij de rechter in en outlane. Deze zijn gelukkig zoals we ze kennen bij een normale flipper en niet zoals het rare slingshot aan de linker kant. Ook is hier de adjust post te vinden net zoals aan de linkerkant. Als laatste nog even aandacht voor het middelste gedeelte van het speelveld waar je een leuke toy kan vinden: Iron Monger. Normaal is hij in het speelveld verzonken maar tijdens de Iron Monger mode komt hij omhoog en kun je op hem schieten totdat hij weer het speelveld in zakt.

Spelregels Nu wordt het tijd om de spelregels te beschrijven maar eerst wat achtergrond informatie zodat je weet wat je aan het doen bent. Tony Stark is een miljardair, een industrieel en een geniale uitvinder. Nadat hij gevangen is genomen door terroristen, gewapend met wapens geproduceerd door zijn eigen bedrijf bouwt hij een raket-aangedreven pak om te ontsnappen. Eenmaal thuis stopt hij met zijn wapendivisie waardoor hij in conflict raakt met zijn zakenpartner. Zijn partner ontwikkelt de Iron Monger die vervolgens de strijd aan gaat met Tony. In Iron Man 2 worden er een aantal nieuwe karakters geintroduceerd zoals Whiplash en War Machine. Tijdens zijn strijd tegen de verschillende figuren is Tony bezig met

14

het verder ontwikkelen van zijn pak dat steeds beter en geavanceerder wordt. Iron Monger, Whiplash en War Machine hebben allen een functie in het spel, maar er is geen Iron Man karakter op het speelveld. Nu komt het leuke: jij bent Tony Stark als Iron Man en bestrijdt de figuren. De vooruitgang in het spel is te volgen middels twee ladders op het speelveld. De eerste ladder bestaat uit inserts die verticaal oplopen en net boven de flippers gesitueerd zijn. Hier vind je de Romeinse nummers mark I t/m VI. Deze marks hebben betrekking op het pak wat Tony Shark aan heeft tijdens het spel. Zijn pak wordt steeds geavanceerder om uiteindelijk in het ultieme pak te eindigen (mark VI) en de Jericho wizard mode te starten. De tweede ladder loopt horizontaal boven de mark ladder en toont alle karakters in het spel; Iron Man zelf, War Machine, Iron Monger, Whiplash en de Drones. Zodra je het desbetreffende karakter opstart gaat de insert branden. Als je ze allemaal hebt kun je de ultieme wizard mode spelen: Do or Die, hierover later meer. Skillshot Er is maar één skilshot: Schiet de bal af. Vervolgens gaat de post in de in linker baan omhoog. De bal stopt waarna hij terug rolt naar een van de twee shield lanes. Scoor je de juiste lane dan verdien je 250K punten. Deze score wordt bij iedere volgende bal met 25K verhoogd. In totaal zijn er verspreid over het speelveld zes shield lanes te vinden. Omdat ze uitwisselbaar zijn is het gemakkelijker om ze allemaal te laten branden. Als ze alle zes branden dan krijg je het volgende: • Verhoging van de bonus multiplier (maximum 25x) • De Mysterie insert gaat branden in War Machine en je scoort 20K, light extra ball, light special, 10 keer bonus of 100K pop bumper jackpot waarde. Tijdens een mode kun je extra tijd krijgen en tijdens een multiball zelfs extra ballen tot een maximum van 4 • Je doet een stap op de ultieme pak ladder (Mark); je krijgt een nieuw pak aangemeten op weg naar het ultieme pak Jet Bumpers Zodra de bal een jetbumper activeert zal zijn waarde stijgen met 5K en indien verlicht met 7,5K. De beginwaarde van de jets is 500K is. Elke baan heeft zijn eigen ronde jetbumper insert, links (geel), midden (rood) en rechts (oranje) en deze corresponderen weer met de lampjes op de jet bumpers De jet bumpers hebben hun eigen mini-modus waarbij de jet bumpers zijn verlicht voor hoge scores en Super Pops. Super Pops start je door alle in alle drie de banen de desbetreffende jetbumper te verlichten. Tijdens deze mode zullen de eerste 25 hits 1/25 van de waarde van de jet bumper jackpot scoren, dus zal je na 25 hits de jackpot scoren. Maar als je via een bepaalde lane rich-

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2


ting de jets schiet zal de spinner de waarde van de jackpot verhogen met 600 per draai. Tevens zullen de drones het aantal schoten voor deze mode verhogen met telkens 5. Zodra de teller op 0 staat zal deze mode eindigen en kun je alles weer opnieuw opbouwen. Iron Man Dit zijn de zeven rode targets op het speelveld, vier links en drie rechts. Op het speelveld zijn ze allemaal gelijk maar op het display worden wel degelijk de juiste letters verlicht: I-R-O-N M-A-N. Als je alle targets hebt geschoten gaat er een mode starten en zal je naast het scoren van het karakter ook een nieuw pak aangemeten krijgen! In totaal zijn er drie verschillende modes: • Fast Scoring, ‘Frenzy’ getimede modus van 40 seconden. Elke target op het speelveld scoort 10K en wordt verhoogt met 1K door één van de zeven Iron Man targets te raken. Dit tot een maximum van 50K. • Doube Scoring, zoals de naam al doet vermoeden wordt dubbel geteld. Hier ook weer 40 seconden de tijd om een en ander te schieten en te scoren. • Hurry Up waarbij je een van de targets moet raken. Het begint bij 750K en telt langzaam af naar 400K, dit aftellen duur ongeveer 20 seconden. Als je een mode hebt uitgespeeld zal het Iron Man logo gaan branden en als je ze alle drie hebt uitgespeeld gaat het Iron Man logo knipperen. War Machine & Drones War Machine en de Drones zijn twee aparte modes maar toch met elkaar verbonden. Je moet eerst de Drones verslaan waarna je War machine te lijf kunt gaan. Dus eerst een uitleg van de Drones. De bedoeling is dat je acht Drones uitschiet. Nadat je een van de vier Drones geraakt hebt zal deze uitgaan en blijven er drie over. Na een van deze drie geraakt te hebben gaat deze uit en zal de een na laatste weer gaan branden zodat er altijd drie blijven branden. Als je een bal in War machine schiet gaat er weer eentje aan en is de set weer compleet. Nadat er acht Drones zijn verslagen gaat op de ladder het Drones logo branden en tevens zal het War Machine lampje in de reverse kicker branden en kun je deze multiball opstarten en spelen. Als de multiball over is ga je naar de tweede ronde om de Drones te verslaan. In de tweede ronde moet je er ook acht uitschieten maar branden er nog twee na twee succesvolle schoten en in de derde ronde zal er uiteindelijk nog maar één branden. Ook hier geldt dat na de eerste ronde het Drones logo op de ladder zal gaan branden maar na de derde keer gaat het logo knipperen wat inhoudt dat ze definitief verslagen zijn. Nu kun je de War Machine multiball starten door in de reverse kicker te schieten. Je ontvangt een nieuw pak en gaat omhoog op de ladder en tevens zal het War Machine logo gaan knipperen. War Machine multiball is

een 2-ball-modus maar als je de mysterie SHIELD hebt branden in War Machine zullen er na het raak schieten tijdens de multiball twee ballen worden toegevoegd. Om War Machine te verslaan en het logo te laten knipperen moet je het een en ander doen. Schiet de vier drones binnen 20 seconden. Lukt dit dan krijg je er een bal bij. Lukt het niet binnen 20 seconden dan krijg er geen extra bal bij. Dit maakt verder niet uit voor het verdere verloop van deze multiball. De volgende fase is het schieten van de vijf rode pijlen op het speelveld voor dubbele jackpots (de banen links en rechts, linker en rechter ramp en de middelste baan). En als laatste schiet de War machine voor super jackpot en dus het knipperen van het logo. O ja, super jackpot is heel wat waard (vier enkele, vijf dubbele = 6,5M) Als dit gelukt is dan start alles weer opnieuw maar nu moet je eerst acht reguliere jackpots en vijf dubbel jackpots scoren om de super jackpot te verlichten. Iron Monger Tijdens het spel is de Iron Monger verzonken in het speelveld. Je moet de letters spellen van zijn naam door het schieten van een van de drie spinners. Als alle letters branden is een schot door een van de spinners voldoende om de multiball te starten. De bal wordt even vastgehouden door een up-post en de Iron Monger komt omhoog. Hierna wordt het simpel; de multiball start nog niet maar schiet er zes keer tegenaan. Hij verdwijnt vervolgens weer en houdt de bal even vast op de magneet. Nu start de drie ball multiball en moet je door een van de drie spinners schieten en Iron Monger komt weer omhoog. Hier begint de mode en je krijgt als beloning alvast het logo van Iron Man dat gaat branden: • Schiet de Iron Monger voor jackpots van 250K. Na zes keer heb je Monger gespeld en verdwijnt hij in het speelveld. • Schiet door de middelste spinner voor de super jackpot van 3M. De Iron Monger is vernietigd en het logo gaat knipperen! Hierna begint het circus weer van vooraf aan en zijn de jackpots en moeilijkheidsgraden weer hetzelfde. Whiplash Om deze mode te starten zal hij eerst geactiveerd moeten worden. Dit gebeurt door de twee targets een aantal keren te raken. De eerste keer is zeven maal genoeg waarna hij gaat knipperen om de multball te beginnen. Het vervelende is dat de magneet (net voor de targets) elke keer als er een target geraakt wordt gepulseerd wordt. De bal krijgt dus elke keer een rare zwieperd en kan met een beetje pech direct naar de zijkant gaan.

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2

15

Iron Monger


Start de multiball door tegen de targets aan te schieten en de magneet houdt de bal vast, de score is 250K en het bijbehorende logo gaat branden. Tevens verdien je hier een extra pak op de ladder. Het volgende wordt van je verwacht om Whiplash te verslaan: • Alle rode pijlen branden voor jackpot, scoor er vijf en de double jackpot (Whiplash targets) gaat branden voor 500K. • Schiet deze en scoor de double jackpot. Vervolgens nogmaals voor een double, double jackpot van 1M. Als dit gelukt is worden de reguliere jackpots weer geactiveerd • Als je deze jackpots heb geschoten gaat de super jackpot branden. Deze scoor ook weer door tegen de Whiplash targets aan te schieten. Als je dit lukt heb je ook dit karakter verslagen en zal het logo van Whiplash gaan knipperen! Dit is een korte beschrijving van de verschillende mode die horen bij de horizontale ladder. Er is nog één mode die besproken moet worden om over te gaan naar de uiteindelijke wizard modes die bij beide ladders horen. We got a bogey Beide ramps hebben vier inserts oplopend van 100K tot 400K. De eerste keer zullen na het schieten van de ramp allebei de inserts gaan branden. Dus het behalen van de 400K moet geen problemen opleveren. Als van beide ramps de 400K lampjes branden kun je bij de eerstvolgende bal die je een van de ramps opschiet de mode starten: Bogey mode, een soort pay back time met oplopende scores en hier ook weer een nieuw pak. Alle vijf pijlen branden om punten te scoren. Je begint met 500K en elk succesvol schot telt hier 100K bovenop tot een maximum van 1M.

De Wizard modes Jericho Missile Mayhem De Mark ladder is de ladder van de pakken. Alle pakken zijn nu verzameld en het grootste logo Mark VI brandt en knippert. Schiet door de middelste spinner heen om de mode te starten. Na het intro zullen alle reguliere modes branden (ook de Iron Monger in het midden komt omhoog) en zul je ze allemaal moeten verslaan/ uitspelen: • Schiet alle zeven Iron Man targets • Spel de zes SHIELD lanes, ze zijn uitwisselbaar • Versla de Iron Monger door deze zes keer te raken. Nadat je de Iron Monger verslagen hebt komen er twee ballen bij • Versla War machine door deze vijf keer te raken • Versla Wiplash door deze zes keer te raken • Schiet beide Bogey ramps vier keer Als je een mode uitspeelt/verslaat krijg je naast een mooie animatie de eerste keer 1M punten en vervolgens oplopend met steeds 1M tot een maximum van 6 M. Als je alles hebt uitgespeeld en/of iedereen heb

16

verslagen moet je de bal als laatste door de middelste spinner schieten voor een score van 50M en een hele fraaie animatie. Zoals altijd kun je hierna weer opnieuw beginnen. Lukt het weer in dezelfde bal om alles te halen dan scoor je 100M en het leuke van deze score is dat hij niet op het display past! Do or Die Deze mode kun je activeren als je op de horizontale ladder alles hebt opgestart en alle logo’s branden. Dit moet wel binnen één bal gebeuren! Als de bal weggaat voordat alle logo’s branden zal bij de volgende bal alles weer uit zijn en kun je weer opnieuw beginnen. Maar… als je een karakter hebt verslagen of goed hebt uitgespeeld zal deze knipperen en niet meer doven, ook niet als de bal weg gaat. Do or Die start als je de bal door de middelste spinner heen schiet, dit start de hurry mode van 50M. Schiet zo snel mogelijk weer door de middelste spinner heen om de countdown te stoppen en de punten te scoren. Yep ,dat is alles en niet echt spannend dus. Wil je de echte Do or Die wizard mode spelen dan moeten alle logo’s knipperen en dan moet het volgende uitgespeeld worden: • Iron Man – Alle drie de modes starten • Iron Monger – De super jackpot scoren • War Machine – De super jackpot scoren • Whiplash – De super jackpot scoren • Drones – Alle Drones driemaal verslaan De mode start op dezelfde manier. Deze mode is een getimede mode van 90 seconden met ook een ball saver die zo lang duurt. Alle vier de ballen worden het speelveld opgeschoten en alles levert heel veel punten op. Dit alles met een maximum van 60M of het einde van de tijd. Na het eindigen van de mode gaat de kast op slot, worden alle de ballen verzameld en gaat het spel van vooraf aan weer beginnen. Je moet dus heel wat schieten om dit te bereiken en het zal niet vaak voorkomen dat je dit eindspel kunt spelen! Er zullen ongetwijfeld nog items zijn die niet helemaal goed belicht zijn of onduidelijk beschreven maar dat mag de pret niet drukken. Speel ze en heb veel plezier!

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2

De modes


De allernieuwste

flippers staan bij

GAME-XL

Bel ons voor de meest recente voorraad.

Game XL Friezenstraat 3, 5249 JT Rosmalen T +31 (0)73 5222264, F +31 (0)73 5222287 www.game-xl.nl, E-mail: info@game-xl.nl

Advertentie ontwerp: JJ - Unigroove Productions

Wij hebben regelmatig tweedehands / nieuw gebruikte flipperkasten in de verkoop.


PAul niezing & Michel van Kuijk

Bescherm je speelveld met “POLY-SHIELD”

De mal van A4-tjes

Toen bekend werd dat op 20 en 21 maart de welbekende “Early Spring Pinball Party” in DE KRISTAL te Zevenbergen (Brabant) gehouden zou worden bood o.a. Paul Niezing aan twee kasten ter beschikking te stellen voor het evenement met als thema “FILM en TV” In zijn enthousiasme bood hij ook direct aan een demonstratie “POLY-SHIELD PLAKKEN” te geven. So be it, Op zondag 21 maart werd er onder flinke belangstelling een Indiana Jones van STERN voorzien van een POLY-SHIELD beschermd veld.

Een snellere methode is de ongeknipte POLY-SHIELD bovenop de glasplaat van de flipperkast te leggen en daarna terwijl je loodrecht door de POLY-SHIELD naar beneden kijkt het POLY-SHIELD iets te groot aftekenen. Dan op maat knippen. (Het POLY-SHIELD èn het Afknippen beschermvel zijn namelijk transparant.) Daarna het folie POLY-SHIELD op het speelveld leggen, beter aftekenen en bijknippen. Deze methode neemt weliswaar wat minder tijd in beslag maar is ook minder nauwkeurig.

Na wat voorbereidend werk te hebben gedaan kon de demonstratie beginnen. Peter Mathijs maakte in de zaal waar alle flippers stonden opgesteld met zijn stem (als leraar moet je een stevige stem hebben) kenbaar dat de demonstratie zijn aanvang nam.

Zoals je ziet op de foto’s zijn bijvoorbeeld de sling shots en de outlane’s niet gedemonteerd. Ik zou dat persoonlijk wel doen. Waar je dan rekening mee moet houden is dat je het POLY-SHIELD niet plakt op plekken waar weer een postje of iets dergelijks komt te staan. De reden is dat er dan toch kans is op bollingen in de POLYSHIELD. Simpelweg omdat je de postjes goed vast wilt zetten. Voor het uitsnijden van cirkels kan je bij de betere kantoorboekhandel een cirkelmal halen. Deze mal is prima geschikt om cirkels uit te snijden. Of om met een zwarte stift randjes om ronde inserts bij te werken. Paul gebruikt hiervoor een tuindersstift (lakstift) met fijne conische punt.

Als eerste had Paul een mal gemaakt van gewone A4 velletjes, deze waren strategisch geplaatst op alle plekken waar hij het POLYSHIELD wilde hebben. Plaats de A4 vellen op het speelveld en knip met een scherpe schaar de rondingen van o.a., postjes en stands uit. Hou hier wat speling. Ongeveer 4 MM. Dus beginnen met het betere fröbelwerk, het hele deel van het speelveld dat je van folie wil voorzien met aan elkaar geplakte en netjes afgeknipte stukken papier bedekken. Daarna de gehele mal eraf tillen, Leg vervolgens de papieren mal op het POLY-SHIELD zet de mal even vast met wat stukjes plakband en trek met een dunne stift de contouren over op het POLY-SHIELD. LET HIERBIJ GOED OP!! Hou rekening met de plakzijde van het POLY-SHIELD. Nadat je de contouren hebt afgetekend op het POLYSHIELD begin je de POLY-SHIELD op maat te knippen.

N.B. Bij zogenaamde “Star Rollovers” (dat zijn eigenlijk inserts) is het het beste om een cirkelvormig stukje POLY-SHIELD weg te snijden ter grootte van de diameter van de Star. Dus niet via het contour de hele Star gaan uitknippen of wegsnijden want deze mini-taartpuntjes gaan op den duur toch los.

Het overtrekken van de contouren

18

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2

Nu is het tijd om het speelveld goed schoon te maken en evt. beschadigingen bij te werken. Over het bijwerken van beschadigingen is al bijzonder veel gezegd en ieder heeft hier weer andere werkmethode’s voor. Het meeste is terug te vinden op het NFV Forum. Gebruik die info!! Zou ik zeggen. Reinig het speelveld goed, verwijder oude mylar of boeklon zeer


voorzichtig en zorg dat het speelveld vetvrij en glad is. De een zal hiervoor CATCLEANER gebruiken, een tweede Mr. MUSCLE geel en weer een ander RED DEVIL. Dan het te beplakken speelveld polijsten. Ook hier gebruikt ieder weer zijn eigen middeltje. Ik geef de voorkeur aan COMMANDANT 4 (groen). Op moeilijk bereikbare plekken kan je een tandenborstel gebruiken. De gebruikte tandenborstel gewoon in de vaatwasser en hij is weer als nieuw. Gebruik bij het poetsen altijd een zachte doek en GEEN keukenrol. Keukenrolpapier is gemaakt van o.a. hout, dit maakt juist kleine krasjes. Neem een oud T-shirt of handdoek. Nog beter zijn natuurlijk echte poetsdoeken. Gebruik niet teveel polish omdat dit nogal snel blijft

het midden in twee gedeelten na elkaar geplakt wordt. Zorg dat het POLY-SHIELD aan de “ene” kant niet kan verschuiven en verwijder het beschermvel voor de helft aan de “andere”kant en knip het in een rechte lijn af. Bij dit karweitje heb je eigenlijk 4 handen nodig. Als je die niet hebt dan kan je het beschermvel er voor de helft afhalen vóórdat je het POLY-SHIELD op het speelveld legt. (dan wel in één keer op de goede plek leggen!) Wrijf met een zachte doek ( er zijn ook speciale spatles verkrijgbaar van plastic of gebruik een stukje stevig vilt) gelijkmatig vanuit het midden over een steeds groter wordend gedeelte naar de randen toe. Laat tegelijkertijd het POLY-SHIELD zakken. (4 handen nodig?) Probeer dus kleine luchtinsluitingen te voorkomen door langzaam maar zeker vanuit het midden het POLYSHIELD aan te drukken. Let op! Wrijf nog even niet op de plek vlak bij het overgebleven halve beschermvel (dit deel moet je er nog af kunnen halen) Trek niet hard aan de POLY-SHIELD want dan zou deze kunnen vervormen en zodoende niet meer vlak zijn. Verwijder daarna het andere halve beschermvel en wrijf vanaf het midden over de rest van het POLY-SHIELD. Eventuele luchtinsluitingen onder het POLY-SHIELD kunnen verdwijnen via de poriën in de lak op het speelveld. De luchtbellen die onverhoopt toch blijven zitten kunnen nog doorgeprikt worden met een naald. Wrijf NOOIT over een luchtbel want dan kan het POLYSHIELD op een andere plek weer omhoogkomen en de lak meetrekken. Prik de luchtbel door met een naald en wrijf zo dat de lucht door het gaatje wegstroomt. Ook toekomstige luchtbellen moet je zo aanpakken. Deze ontstaan soms op de inserts. Wrijf ook niet op plaatsen waar je het POLY-SHIELD later weer verwijdert. (bij dat “raam” in het speelveld).

Reinigen speelveld met poetsdoek

Lastig bereikbare plekken met een tandenborstel plakken tussen “roll over switches” Zorg dat alle polish weer word verwijderd met een schone doek. Het plakken kan beginnen. Voordat je hier aan begint is het verstandig om je handen goed te wassen anders krijg je van die mooie vinger afdrukken in spiegelbeeld in je net nieuw geplakte POLY-SHIELD. Methode 1:Droog plakken Speelvelden van voor 1990.deze zijn meestal niet beschermd en dus vaak poreus. Het beschermvel achter op het POLY-SHIELD kan in dit geval het beste in tweeën gedeeld worden zodat de POLY-SHIELD vanuit

Probeer een niet te grote en ingewikkelde vorm te maken die in één keer goed neergelegd kan worden (afhankelijk ook van je ervaring en de plakmethode). Als het speelveld een ingewikkelde plak-vorm heeft is het beter om het POLY-SHIELD in 2 of 3 delen te plakken. (bijvoorbeeld op de plek waar Roll-under-Targets zitten.) Als je deze delen onderling met een fraaie rechte voeg van 1 mm. breed laat aansluiten is dat beter dan een gekreukte POLY-SHIELD en een hoop plakellende. Laat deze voegen schuin t.o.v. de zwaartekracht-richting lopen om te voorkomen dat de bal een dode plek krijgt. Op plekken waar het lastig plakken is en waar geen duidelijke slijtsporen zijn is het niet pèr sé nodig POLY-SHIELD te plakken. Op de return lanes wordt meestal ook geen POLY-SHIELD geplakt. Hieruit volgt dat er dus een stukje speelveld is waar geen POLY-SHIELD ligt terwijl de bal bij de flippers weer wèl op het POLY-SHIELD ligt. Om te voorkomen dat de bal nèt op zo’n randje blijft liggen kan deze overgang het beste schuin ten opzichte van de rolrichting van de bal worden afgetekend en geknipt.

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2

19


Methode 2:Nat plakken Hierbij wordt éénmalig gezondigd tegen de regel dat een speelveld niet met water in aanraking mag komen. Vooral voor NIB speelvelden en alle in redelijke staat verkerende speelvelden is dit dè methode. Maak een sopje van 2% afwasmiddel en 98% water. Trek het beschermvel van het POLY-SHIELD en leg het POLY-SHIELD met de lijmkant boven op een tafel. Besprenkel het speelveld en de lijm-zijde van het POLYSHIELD met het sopje. Gebruik hiervoor het best een oude lege spuitflacon van bv. glassex op nevel stand. Maak een sopje..

je eventuele water- of luchtbubbels goed kan zien. (Deze methode moet zeker gebruikt worden bij kasten die een speelveld hebben dat niet van multiplex is gemaakt maar van 100% kunststof, b.v. bij Bally’s Speakeasy, dit omdat eventueel ingesloten lucht steeds grotere bellen gaat vormen omdat de lucht niet via het speelveld weg kan lekken.) TIP!! Op plaatsen waar je je zorgen maakt of de bal niet dwars door je zorgvuldig geplakte POLY-SHIELD heen dendert, kan je een extra stukje POLY-SHIELD over je reeds geplakte POLY-SHIELD heen plakken. Bijvoorbeeld op plaatsen waar een bal uit een gat op het speelveld terechtkomt. Deze plaatsen had je natuurlijk al herkend aan de slijtage die daar inmiddels is opgetreden. Als er dan in de toekomst al iets zou beschadigen (is mij nog nooit overkomen!) dan kan je dit stukje POLY-SHIELD eenvoudig vervangen.

Draai de POLY-SHIELD om en leg hem op het speelveld. Schuif het POLY-SHIELD daarna voorzichtig op de goede plek (de lijm plakt nu tijdelijk even niet dus kan Leg de POLY SHIELD op het speelveld

Maar waarom nou dit product? De voordelen: 1. Mylar, een product van “DU-PONT” is dikker, moeilijk verkrijgbaar en kostbaar. POLY-SHIELD is in dikte ongeveer de helft en zeker zo sterk. Voordeel: de bal volgt zijn natuurlijke weg een stuk beter. 2. POLY-SHIELD is krimpvrij, dus krijg je niet die vervelende lijm randjes die boeklon wel geeft. 3. POLY-SHIELD is redelijk stug, dit heeft als voordeel dat als je het op zijn plaats wrijft er geen kreukels in komen, er zit namelijk GEEN rek in 4. Omdat POLY-SHIELD dunner is kan men op plaatsen waar de bal vaak neer komt een extra stukje plakken zonder dat dit de bal richting verandert. 5. De kosten zijn laag. Voor 13.00 euro koop je al een meter POLY-SHIELD

je een beetje schuiven). Wrijf vanuit het midden met een zachte doe, spatel of stukje vilt in een steeds groter wordend gebied het sopje met de eventuele luchtbellen onder de POLY-SHIELD uit. Verwijder direct met een doek het water dat langs de randen onder de POLYSHIELD uitloopt. Zorg voor een goede verlichting zodat

20

Paul Niezing zal ook op het aanstaande DPO weer een demonstratie POLY-SHIELD plakken geven. Je kunt dan direct een stuk POLY-SHIELD aanschaffen. Voor meer informatie en het bestellen van POLY-SHIELD kan je terecht op de website van Paul Niezing WWW. NIEZING.NL Daar vind je ook een uitgebreide handleiding onder het kopje: behendigheidspellen – Folie plakken.

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2


sascha voskuil

Mini Flipperkast Het is al weer twee jaar geleden dat de eerste mini-flipperkast in de Spinner verscheen, tijd nu voor een vervolg. Voor degenen die het gemist hebben, het ontstaan van de mini-flipperkast is op het NFV-forum terug te vinden als je zoekt op “mini flipperkast” en in Spinner jaargang 17, nummer 1 staat de Cirqus Voltaire met de volledige bouwbeschrijving.

Ditmaal is het de beurt aan de Indiana Jones van Willams. Bij veel leden van de vereniging in het bezit en ook nog steeds een hoog gewaardeerde kast volgens de website ipdb.org Omdat niet iedereen die Spinner bij de hand heeft, toch maar de hele bouwbeschrijving erbij. Succes met de 2e flipperkast bouwplaat van de Spinner! Lees eerst even heel de beschrijving door. Benodigdheden : Lijm, mes + snijplank + liniaal, evt. schaar, dun transparant plastic voor de speelveldruit 75 x 42 mm / Beschrijving / vouwinstruktie: Beginnen met het heel licht insnijden van alle vouwranden voordat de onderdelen eruitgesneden worden, ze zijn te herkennen aan de stippellijn. Probeer het op een ander stuk papier om te zien hoe hard zacht je moet snijden zodat je het papier makkelijk kunt vouwen zonder het in tweeën te snijden. Plakband staat immers niet bij de benodigdheden. De buitenkant van kabinet-rand “B” uitsnijden, vouwen op de stippellijn en dan pas de binnenkant samen met de apron “A” uitsnijden. De flipperkastpoten “L” kun je voor de stevigheid eerst in z’n geheel ruim uitknippen, beplakken aan de achterkant met papier, laten drogen en dan pas van elkaar losknippen / snijden en vouwen. Alle resterende onderdelen kunnen nu ook uitgesneden worden. Het Kabinet “K” voorvouwen en weer vlakmaken. 2x de zwarte flap “K1” aan de binnenkant vastlijmen en het laatste stukje witte strip weer naar buiten vouwen, daar wordt later het speelveld op vastgemaakt. “K2” is de rand waar de lockbar zit en zorgt voor wat stevigheid aan de voorkant. Het 1e gedeelte in een hoek van 90° tov de voorkant vouwen, het 2e gedeelte geheel omvouwen (180°) en de laatste 2 mm weer terug (-90°). zie kleine tekening op de bouwplaat. Het geheel lijmen “K3” en “K4” kunnen nu ook gelijmd worden. Bij “K5” eerst de lichtgrijze strip onder het witte vlak 180° vouwen en vastplakken, het laatste stuk met tekening (lost plastic) terug naar beneden vouwen (-90°) zie kleine

tekening op de bouwplaat. Het witte vlak 90° tov. de achterkant vouwen en de lipjes vastplakken aan de binnenzijkanten van het kabinet. De Kop “H” voorvouwen en weer vlak maken. 2x de zwarte flap “H1” 180° vouwen en lijmen tussen de aangegeven pijlen die op de bouwplaat staan. Tussen het onderste gedeelte van “H1” en “H2”, dus onder het Bally logo mag je straks plakrand “H3” friemelen. Nu zijn er 3 vouwranden vlak bij elkaar, dat is het gedeelte van de bovenkant van de kop t/m de kopruit, links van de kop op de bouwplaat staat een zijaanzicht hoe het moet worden. Dus bovenkant kop horizontaal, 1e rand schuin naar binnen, 2e rand horizontaal naar binnen en de kopruit vertikaal naar beneden terugvouwen. Deze vorm erin maken en plak nu eerst de plakrand van “H2” vast. Het is niet nodig om de plakranden “H3” en “H5” te lijmen maar het maakt het wel sterker. Probeer eerst de kop droog in elkaar te vouwen om te zien hoe alles inelkaar valt, vooral hoe “H3” tussen “H1” en “H2” zit. Smeer “H4” en eventueel “H3” + “H5” in met lijm en vouw de kop rondom in elkaar. Het Speelveld “S”: de 3 donkere zijkanten omhoogvouwen en de plakranden vastlijmen. Bij de Apron “A” alle 6 zijkant-stukken naar beneden vouwen en de plakranden vastlijmen. Apron vastlijmen op het speelveld op een geschikte plek. Het speelveld kan nu in het kabinet gelijmd worden, tussen de apron en de voorkant van het kabinet ongeveer 5mm houden (=1mm tussen “K2” en apron). Kabinet-rand “B” is als het goed is al een beetje gevouwen. Aan de achterzijde een stukje transparant plastic van 42 x 77 x 0,2 mm. plakken. De lengte en breedte onder voorbehoud omdat ik niet zeker weet of het bij de drukker op schaal blijft. Vervolgens de rand over het kabinet heenplakken. De kop op het kabinet plakken, de 2 scharnieren “J” onder de kop tegen het kabinet, de 2 zijden van de revolver “R” tegen elkaar plakken en vastzetten ter hoogte van de shooter-lane aan de voorkant van het kabinet en als laatste de 4 poten “L”. Veel succes weer en je kunt aan de slag . Sascha

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2

21


Cats Kopkast

tekst bas vis, foto’s ariën jansen

PROJECT AGLOW een Volendamse Amigo Eind 2009 ging NFV-lid Ruud Wouters naar het plaatsje Hem (in Noord Holland) om een flipperkast op te halen. Ter plaatse zag hij een unieke flipperkast en tipte de redactie van De Spinner. Die nam vervolgens contact op met Ariën Jansen en tekende zijn verhaal op. Ariën Jansen is bedenker en maker van een unieke flipperkast met als centraal thema de Volendamse trots van weleer: The Cats. Maar zo’n kast maak je niet zomaar, daar moet je wel wat voor doen. Het project van maanden samengevat in 8 vragen…

22

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2


WAAROM DE CATS? Ariën: “Oei…heb je even…? Dat dateert al van vroeger. Met een oudere broer en twee zussen is dat als het ware met de paplepel ingegoten. In de jaren 70 speelde The Cats veel in de regio. Iedere keer gingen ze op zaterdag avond de band achterna, door heel WestFriesland. Ik wilde altijd mee, maar moest het doen met de singeltjes en de LP’s van mijn zussen. De radio werd harder gezet als ze weer op Veronica te horen waren. Komt bij dat ik sinds een jaar of 8 op Volendam werk en zo met Arnold Muhren (bassist van The Cats) in contact kwam. Je begint voorzichtig te vragen over de studio en gelukkig had hij toen daar net even de tijd voor,dus een complete rondleiding gekregen. Erg leuk…daarna nog een keer langs…en nog een keer…en nog een keer,en zo raak je bevriend met zo’n man. Deze aardige vent heeft een studio waar de crème de la crème van de Nederlandse popscene heeft opgenomen. Ook speel

HOE ONTSTOND HET IDEE OM DE FLIPPERKAST TE VERBOUWEN? “Dat heeft er alles mee te maken waar de kast vandaan komt. Nou is de kopruit gerust nog wel ergens op te snorren, maar het speelveld was ook slecht. Toen kwam het idee van The Cats- kast. De LP “AGLOW” heeft altijd indruk op mij gemaakt…de spiegeling ,de verschillen tussen de spiegelingen. Dus het thema voor de kast was niet al te moeilijk.”.

WELKE KAST HEB JE ALS BASIS GEBRUIKT? “Een Amigo. Leuke kast met een hoop dingen,spinner zoals ik die ook al geweldig vond in de Bow and Arrow,waar ik vroeger als kind op speelde in het café… ja,ik ben nog van de generatie dat er een flipperkast stond in de kroeg en dat er gewoon gerookt werd… Een dop tussen de flippers en een poortje…leuke dingen… Cats speelveld

Amigo speelveld

ik ruim 12 jaar in een coverband waarmee we diverse nummers van The Cats spelen. Boven de studio heeft Arnold een relaxruimte, een kamer waar de artiesten na een dag opnemen even kunnen bijkomen en een potje kunn flipperen. Ik denk dat de flipper er al stond voor zijn zoon Patrick (bekend mixer o.a. van Marco Borsato) in zijn jonge jaren. De kast had geen kopruit meer en er waren draden gelegd van het ene naar het andere relais,dus leuk in geknutseld…ahum….De kast werkte niet meer en toen Arnold lucht kreeg dat ik wel wat in flippers deed vroeg hij of ik hem wilde hebben. Zelf hadden ze er weinig meer mee, dus…meenemen!”

WIE HEEFT DE NEW LOOKS ONTWORPEN? “Tja,de hoes is bekend. Dat was al ras duidelijk dat dat de kopplaat werd. Het speelveld is geheel eigen ontwerp…eerst wilde ik Jan Tuf (de manager van het eerste uur) ook een plekje geven,maar die is er achteraf niet op gekomen. Ook Piet Keizer,de vervanger voor Cees Veerman,staat er niet op. Bewust want ten tijde van deze LP was Piet Keizer nog niet in zicht….De foto’s komen uit Jip Golstein’s boek “Een Hollands succes verhaal The Cats” en ik heb ze als zijn het oude foto’s op het speelveld geplakt. Heb wel de foto’s even aan Arnold laten zien, niet voor de toestemming maar meer voor een soort “goedkeuring”…

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2

23


Geen White Board, maar Brown Board

HOE BEN JE TE WERK GEGAAN? (GEBRUIKTE MATERIALEN, VERFTECHNIEK ETC.) “De kast is gespoten door een autospuiter..typisch een gevalletje “de ene hand wast de andere..”Ik wist al wat de kleur moest worden…Fiat brons,zelfde als mijn buurvrouw haar Punto-tje..De autospuiter is een kennis van me en ook na mijn werk als witgoed monteur doe ik wel eens een klusje..dat is het mooist als dat met de knip dicht gaat..ik doe wat voor jou,doe jij wat voor mij.. Hij een gebruikte koelkast en ik een gespoten flipperkast. Geheel geschuurd aangeleverd en maar wachten tot een schade gevalletje binnenkomt. Laat nou mijn buurvrouw een paaltje niet gezien hebben,echt,binnen 14 dagen… Dus,de verf is twee componentenlak,Fiat metallic bruin/ oranje en het speelveld twee componenten blanke lak.

Later heb ik zelf op de zijkanten van de body en kopkast het “airbrush”gedaan.Dit wel tussen haakjes want echte airbrush is een vak apart en ook prijzig..begrijpelijker wijs,er gaat veel tijd in zitten. Ook heb ik de foto’s voor het speelveld eerst willen airbrush-en. Door mijn collega een briefje naar Paul de Leeuw ,maar helaas…geen wens in vervulling..dus toen maar de oude foto’s”geprint op stickerfolie bij een reclame bedrijf. Bij datzelfde bedrijf ook de letters en cijfers laten snijden en afval stukken folie mee gehad voor wat lijnen en sterren…Dat folie kun je ook perfect gebruiken voor het repareren van kopruiten..ooit een oude Williams heel mooi mee gerepareerd..de folie is door en door gekleurd en laat zich prima bewerken. De kandelaar en “CATS AGLOW” zelf uitvergroot op een kopieerapparaat en uitgesneden en met een spuitbusje van de Gamma erop gespoten. Ook de gouden schaduw gedaan met een mal en een spuitbus van de Gamma.

HOE LANG BEN JE BEZIG GEWEEST? “Nou, al met al toch wel een paar maanden… Begon met het demonteren van de kast,bedrading van het speelveld,aan de kamer tafel. Ja,mijn vrouw heeft heel wat met mij te stellen…maar ik doe mijn best om alles zo netjes mogelijk achter te laten. Nietje voor nietje losgepeuterd en toen hier en daar draden losgesoldeerd van de spoelen van de pop- up’s en andere spoelen. Overal foto’s van gemaakt,mega- veel….Als je dat niet hebt…,het is natuurlijk voor de hand liggend,sommige dingen,maar vooral de belettering(becijfering) van het speelveld is toch wel iets aparts…Alle componenten van het speelveld verwijderd en het geheel geschuurd. De foto’s erop geplakt tezamen met de cijfers en belettering en toen “verzopen“ in de lak..Autolak,twee componenten…was natuurlijk nog de vraag of de foto’s niet zouden oplossen door de verdunner of de lak,,,maar dat ging goed..Ik denk dat er een laag op 6 op zit voordat de foto’s gelijk lagen met de rest van het speelveld . Mooi is hij zeker geworden..Hier en daar een ster erbij geplakt voor de “saus”..anders werd het erg saai. Het geheel begon pas weer te spreken toen de lampglaasjes erin gingen…De plastics heb ik origineel gehouden.. wilde ze eerst van oranje plexiglas laten maken,of zelf

De werkplaats

24

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2


natuurlijk..maar bij een bedrijf kunnen ze dat mooier met hun technieken..maar misschien gaat dat ooit nog gebeuren…vóór de verkoop. De totale uren ben ik even kwijt…dat zul je wel begrijpen”.

HOE VAAK SPEEL JE OP DE KAST? OF IS-IE VOORAL OM NAAR TE KIJKEN? “Nou, ik heb er wel op gespeeld,maar ben nog niet helemaal tevreden met het resultaat…Piet heeft b.v. 100.000 door zijn hoofd staan bij een rondje teller… dat wil ik toch anders hebben. Ik heb nog een bepaalde verlichting in het hoofd,waarbij de kaarsjes flakkeren.. een of ander bouwkitje van Conrad..dat lijkt me wel leuk..en er moet ook nog muziek in…in ieder geval “the end of the show”bij “game over”…Het speelveld ga ik niets meer aan doen. Eerst wilde ik de flipper neerzetten in het palingsound museum dat in Volendam zou komen. Dat is een stuk kleiner geworden, dus dat zal erg krap worden. Nu ga ik de kast weggeven aan Stichting Duchenne als ie klaar is. In Volendam is iemand die daar een veiling voor gehouden heeft en zo geld opgehaald heeft voor onderzoek

Het eindproduct

naar de ziekte,daar wil ik hem aan geven zodat hij hem per opbod kan verkopen, en dat hij zo bij een Cats fan terecht komt. Lijkt me een mooie gedachte…

HEBBEN PIET VEERMAN, ARNOLD MÜHREN EN DE REST VAN DE BAND HET RESULTAAT WEL EENS GEZIEN? Ja, behalve Piet, maar die zie ik nog wel regelmatig bij ons in de winkel in Volendam dus die krijgt de foto’s nog wel te zien. De leukste reactie heb ik gekregen van de vrouw van Jaap Schilder,de gitarist van The Cats.”Jezus,waarom heb je geen mooie vrouwen gebruikt voor je flipperkast,maar een paar ouwe mannen…” Ja,lachen was dat…Arnold weet er natuurlijk vanaf,en ook de vrouw van Theo Klouwer,de in 2001 overleden drummer,heeft de foto’s gezien. Ze waren allen onder de indruk… Voordat de kast weg gaat wil ik nog wat tam-tam maken …probeer hem bij Top 2000 a-go-go in het cafe neer te zetten…stond vorig jaar ook een flipper…en Hart van Nederland lijkt me wel leuk….


Dubbelevenement 5 Ochtend Workshop Flipperen kun je leren Er zijn flipperaars die talent hebben. Daar word je mee geboren. Er zijn ook flipperaars die door veel oefening hun vaardigheden verbeteren. Veel liefhebbers binnen onze vereniging kunnen een aardig balletje spelen. Soms lukt het goed, heel af en toe gaat het geweldig, maar veel vaker levert een spelletje frustratie op. Omdat je wel weet wat je moet doen, maar het gewoon niet wil lukken… Zelf oefenen helpt, maar het rendement is niet zo hoog. Het is net zoals bij vele andere sporten: als je gericht oefent / traint, kun je je niveau sterk verbeteren. In 2009 was er voor het eerst een workshop. Na een zeer interessante inleiding met uitleg van gehanteerde begrippen en demonstratie van de techniek konden de deelnemers naar hartenlust oefenen. De leden van het Dutch Pinball Team trokken met groepjes spelers de zaal in en gaven aanwijzingen om de technieken goed toe te passen. Soms met de glasplaat eraf, om zoveel mogelijk in korte tijd te kunnen proberen. De deelnemers waren zeer enthousiast, vandaar dat er in 2010 een nieuwe editie komt. Voor deelnemers die graag nog een stapje verder willen komen, maar ook voor nieuwe deelnemers die hun techniek willen verbeteren. Met de opkomst van de diverse competities en de NFV Ranking is het aantal spelers dat regelmatig een partij ‘voor de punten’ wil spelen, sterk gegroeid. Die spelen allemaal ook een heel behoorlijke partij: goede amateurs. Maar voor een constante prestatie met goede partijen is meer nodig dan enthousiasme. Dit kun je bereiken door zelf te oefenen, maar met wat gerichte aanwijzingen kun je je ongetwijfeld meer verbeteren.

Opbouw van de workshop Een jaar of 10 geleden bracht de NFV een video uit met als titel ‘Hoe word ik wereldkampioen flipperen’. Iedere speler weet dat je met balbeheersing een veel betere partij kunt spelen, maar weten en doen zijn twee verschillende dingen. De techniek is de basis van een goede wedstrijdspeler. Daar concentreerde zich vorig jaar de 1e editie op. Maar er ook voor ‘leerlingen’ die de basis onder de knie hebben zijn er nog volop technieken te leren!

26

Pas als je de techniek goed beheerst, kun je verder gaan met de tactiek. Kastenkennis is een onmisbaar element, maar alleen daarmee ben je er niet. Je moet keuzes maken: degelijk of gedurfd spelen ? Risico mijden of risico nemen ? Aan de hand van één of meer voorbeelden zal dit geïllustreerd worden. Een ‘workshop’ dus met aandacht voor techniek & tactiek, voor theorie & praktijk. Want dat is het grote verschil met de video: we kunnen daarna oefenen.

Het programma: • Inleiding techniek • Demonstatie techniek • Oefenen techniek door deelnemers Pauze • Inleiding tactiek • Vraag & antwoord • Oefenen techniek & tactiek deelnemers

WORKSHOP ‘FLIPPEREN KUN JE LEREN’ techniek & tactiek door het Dutch Pinball Team (DPT) Datum: zondag 5 september 2010 Aanvang: 10.30 uur Doelgroep: beginnende/ amateur wedstrijdspelers (dus niet de BFTK deelnemers) Deelname: minimaal 12, maximaal 36 deelnemers; entree 5 Euro

Aanmelden voor de workshop Natuurlijk zijn we nieuwsgierig hoeveel animo er is voor deze nieuwe editie. Afspraak met het DPT is dezelfde als vorig jaar: dat de workshop alleen doorgaat als er minimaal 12 deelnemers zijn. Om de demonstratie en het praktijkdeel overzichtelijk te kunnen houden, is ook een maximum aantal deelnemers bepaald: 36. Bij de editie 2009 overtrof het aantal aanmeldingen de beschikbare plaatsen, dus wacht niet te lang… Aanmelden kan per mail: stuur je reactie naar bas@nfvpinball.nl of via het NFV Forum.

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2


bas vis

5 september 2010 Middag Familie ‘PINBALL GOLF TOERNOOI’ Het idee is niet nieuw. In Amerika zijn er al jarenlang toernooien met de aanduiding Pinball Golf. Ook in Europa is het al eens eerder gedaan en de deelnemers waren heel enthousiast. Tijd voor een try-out in ons clubhuis. In September staat daarom het 1e NFV Pinball Golf Toernooi (PGT) op de evenementenkalender. Er komen direct twee edities: één voor families (ouder/ kind) en één voor de overige NFV leden. Omdat het de 1e keer is hebben we besloten vooraf een maximaal aantal deelnemers te bepalen. Dus schrijf je op tijd in!

doel behalen • Speelvorm: familie toernooi = samen (ZEN), daarnaast individueel toernooi • Par = 3 ballen, beter: birdie = 2, hole in one=1, slechter: bogey = 4, double bogey = 5 • Als na 5 ballen het doel nog niet is behaald wordt een 6 genoteerd (= triple bogey) • Onderling resultaat is niet belangrijk, het gaat om het aantal ballen dat nodig was om het doel te behalen

Wat is Pinball Golf?

14.00 uur 14.15 uur 15.30 uur 15.45 uur 17.00 uur 17.15 uur 18.30 uur

Het kenmerkende element van Pinball Golf is dat je vooraf niet weet hoeveel ballen je op een kast gaat spelen. Je krijgt vooraf namelijk per kast een bepaalde doelstelling mee: dit kan zijn een bepaalde score te halen (bv. 15M op de Scared Stiff) of een bepaalde mode te spelen (bv. Barnyard Multiball op de Medieval Madness). Dat doel moet je dan proberen te halen met zo min mogelijk ballen. Dat aantal noteer je op je scorekaart en aan het einde van je ‘ronde’ kun je bekijken of er spelers zijn geweest die minder ballen nodig hadden. Vooraf zullen we per kast een doel bepalen dat door een gemiddelde speler met 3 ballen te halen is. Dat noemen we dan de ‘par’-score. Net als bij golf kan het natuurlijk zijn dat je het beter doet dan gemiddeld (birdy of zelfs een ‘hole in one’) maar ook slechter (bogey, double bogey of triple bogey). Bij deze eerste editie op zondagmiddag hebben we gekozen om twee toernooien te doen. Samenstelling: • Familie toernooi duo’s: één volwassene en één jongere (t/m 14 jaar) max. 12 duo’s • Open toernooi: individueel, max. 24 deelnemers, alleen voor volwassenen

Opbouw van het toernooi De opzet: • Duo’s trekken samen op met een ander duo (net als bij ‘matchplay’ bij golf) • Elk duo speelt op 6 verschillende kasten één partij; de spelers in de finaleronde doen er nog 3 extra • Doel: elk duo moet op elke kast een vooraf bepaald

Het programma: Uitleg en bekendmaking deelnemersveld Eerste, tweede en derde ronde Pauze en tussenstand Vierde, vijfde en zesde ronde Pauze en tussenstand Finale rondes (voor top 6) Prijsuitreiking

PINBALL GOLF TOERNOOI (PGT) Datum: zondag 5 september 2010 Aanvang: 14.00 uur Doelgroep: alle NFV leden, maar speciaal ouders met kinderen Deelname: minimaal 12, maximaal 24 deelnemers per toernooi; entree 5 Euro per persoon Opzet: partijen spelen, aantal ballen per kast tellen om vooraf bepaalde score of feature te halen

Aanmelden voor het toernooi Natuurlijk zijn we nieuwsgierig hoeveel animo er is voor dit nieuwe initiatief. Om de 1e editie overzichtelijk te houden hebben we besloten om het aantal deelnemers vooraf vast te stelen: 12 duo’s per toernooi. We zullen het deelnemersveld splitsen en voor beide toernooien zijn er voor de winnaars leuke prijzen. Er zijn twee varianten: één familie variant (volwassene / kind t/m 14 jaar) en één variant voor volwassenen. Aanmelden kan per mail: stuur je reactie naar bas@nfvpinball.nl of via het NFV Forum.

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2

27


bas vis

De techniek staat voor niets Epiloog Na 21 afleveringen vond Richard dat alles wat belangrijk is wel zo’n beetje gezegd was. Indachtig het spreekwoord ‘je moet stoppen op je hoogtepunt’ zette hij een punt achter de artikelenreeks.

Dat einde kwam wat onverwachts, maar namens de redactie pak ik de pen op om Richard naar de achtergronden van de artikelenreeks te vragen. En wie weet komt er een vervolg in de vorm van een gebundelde uitgave. Dat is afhankelijk van de intersse voor een dergelijke bundel. Maar nu eerst de epiloog.

Hoe is het idee voor de reeks ontstaan ? RB: ‘Op het forum. Een aantal mensen had de wens om wat meer van de techniek te leren en er ontstond een discussie over hoe dat moest. Mijn idee is dat de mensen die het forum bezoeken een kleine groep is, terwijl de NFV veel meer leden heeft die mogelijk dezelfde wens hebben. Zodoende werd het een Spinner-artikel. Ik heb toen als try-out een eerste artikel geschreven over de aansturing van een spoel. Dat was een onderwerp wat naar mijn mening simpel te begrijpen is, redelijk recht-toe-recht-aan. Ik vond namelijk altijd dat techniek erg droog is en al gauw een kurkdroog artikel oplevert wat moeite kost om te lezen. Met dat onderwerp hoefde je niet zo diep de techniek in, het is redelijk goed te begrijpen en was een mooi onderwerp om eens te polsen of dit een aanwinst zou zijn voor de Spinner’.

Hoe kom je aan al die kennis? Heb je een speciale opleiding genoten? RB: ‘Nee, niet echt. Ik heb een elektro-opleiding gevolgd en dat is nu ook mijn werk. Natuurlijk heeft dat wel wat overeenkomsten met elektronica, maar het is toch wel een andere richting. Elektro is meer de hoogen laagspanning (waarbij 3 fasen 400V toch echt laagspanning is) en met elektronica zit je meer in de IC’s te rommelen. Mijn kennis op flippergebied is eigenlijk alleen maar ervaring en gewoon logisch nadenken. Toen ik ooit mijn eerste flipperkast kocht zat daar een kapot lampje in. Het was bekend dat als een lampje het niet deed dat kon liggen aan de lamp / lamphouder, of anders de lampdriver. En dan moest de lampdriver vervangen worden, wat bij mij dus het geval was. Ik heb toen het draadje gevolgd en kwam bij een zwart dingetje uit met 3 pootjes. Die heb ik opgehaald bij de elektronica-zaak en het lampje deed het weer. Dat was toch wat goedkoper voor een jongen van 17 die de hobby van zijn zakgeld moest betalen. En zo ben ik steeds

28

een stapje verder gegaan, veelal ook door schade en schande wijs geworden. Vaak had ik het idee: kapot is hij toch al en een nieuwe print kan ik altijd nog kopen.

Waar kwam de inspiratie voor de artikelen vandaan? Een onderwerp verzinnen was vaak het moeilijkste. Veelal heb ik de op dat moment veel voorkomende problemen op het forum bekeken en als ik een idee had over een onderwerp had ik een bestandje met mogelijke onderwerpen. Soms vroeg ik ook op het forum waar mensen behoefte aan hadden. En als ik eenmaal een onderwerp had knipte ik dat op in onderdelen die ik achtereenvolgens behandelde. Eerst een probleem wat ik ooit eens had meegemaakt, vervolgens de oplossing (en waarom dat zo was) en dan een technische uitleg. Misschien een afsluitend iets voor wat tips en trucs waar je bij een probleem naar zou kunnen kijken. Al schrijvend verzin je er ook wat bij en wordt er een paragraafje bij in geprutst. Als ik eenmaal aan het schrijven was kwam het artikel vanzelf wel. Soms werd het ook te technisch en heb ik het er juist uit gehaald. Het moet natuurlijk wel goed leesbaar blijven...

Welk artikel vond je het moeilijkst om te schrijven? Het artikel over geluid, of die van de eddy’s en de PIA zijn de wat moeilijkere geweest. Toen had ik juist een geluidsprint van de Black Knight van de NFV gerepareerd en had ik dat nog vers in het geheugen zitten. En bij die van de eddy’s en de PIA moest ik de werking van het IC zelf ook opzoeken en doorgronden. De meeste overige artikelen is meer parate kennis geweest.

Je vertaalt moeilijke zaken vrij gemakkelijk naar begrijpelijk taal. Waar heb je dat geleerd? Moet je eens een oude Spinner opzoeken... Ergens in 1995 heb ik wel eens wat geschreven en die artikelen waren gortdroog en nodigden zeker “niet” uit tot verder lezen, eerder tot verder bladeren. Dat was ook mijn eerste idee van het eerste artikel: het moet wel leesbaar blijven. Ik probeer het een beetje in Jip-en-Janneke taal uit te leggen. Ik probeer de hoofdlijnen uit te leggen, soms

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2


heb ik een onderwerp iets verder uitgediept (wat vervolgens ook snel weer moeilijk leesbaar wordt). Ik denk dat als je de hoofdlijnen in Jip-en-Janneke taal uitlegt dat het wat leesbaarder wordt. Met Jip-en-Janneke taal bedoel ik niet te lange zinnen, niet te moeilijke woorden, dus geen advocatentaal waarbij een zin uit meerdere regels bestaat die je vervolgens drie keer moet doorlezen voordat je door hebt wat er bedoeld wordt. Formules zijn al helemaal uit den boze, maar daar heb je wel mee te maken met elektronica. En als het artikel klaar is laat ik het mijn vrouw nog even lezen en geeft zij aan wat goed en minder goed leesbaar is. Een ander idee wat ik had om het wat lekkerder leesbaar te maken waren referenties naar andere artikelen in dezelfde Spinner. Bv. een lampmatrix van de Jungle Lord refereert naar het lampmatrix-artikel en een programma van de Book of Kells legt problemen uit over de lampdriver van Bally, wat dan een pagina verder weer te vinden is in het technische artikel. Toch denk ik dat dat niet iedereen opgevallen is...

Heb je zelf ook nog wat opgestoken van al deze artikelen? Ja, absoluut. Van sommige artikelen waarbij ik de werking van IC’s moest opzoeken heb ik zeker zelf ook van geleerd. En hoe kan de P2k eigenlijk bepalen hoe de lampjes kapot zijn? Dat heb ik uit het schema gehaald.

juist dat probleem met een van je kasten. Wat je moet doen is een probleem niet uit de weg gaan en het zelf proberen op te lossen. Logisch nadenken wat er mis zou kunnen zijn, googlen (schijnt ook inmiddels een goed werkwoord te zijn) en proberen te begrijpen wat er aan de hand is. Veel mensen doen dat niet, maar stellen een vraag en doen klakkeloos wat mensen daarop antwoorden. Op die manier leer je minder van de techniek. Door het zelf te doen, zelf te beredeneren wat het zou kunnen zijn, zelf een probleem op te lossen en vervolgens te beredeneren wat het was zodra je het probleem ook daadwerkelijk hebt opgelost (terugkijken) leer je toch het meest. Begin eens met een klein probleem. Een slechte connectorverbinding, een probleem met een spoel of contactje, dat zijn niet de moeilijkste problemen. Natuurlijk: alle begin is moeilijk, maar door met simpele zaken te beginnen kom je ook vanzelf verder. En dan is het daarna ook minder moeilijk. Leer je multimeter eens kennen, en probeer te voorspellen wat de multimeter aangeeft in een werkende situatie (als je dus geen probleem hebt). Hoeveel volt staat er op een spoel als hij niet bekrachtigd is? Voorspel het, en ga het daarna meten. Meten is weten nietwaar? Een leuk initiatief is ook de techniekdag in Ederveen. Dat zal vast leerzaam zijn voor veel mensen.

Ben je van plan om ze ooit nog eens gebundeld uit te geven? Ja, als daar belangstelling voor is. ;-) Ik heb zelf al de artikelen als PDF op mijn website staan, en iedereen kan ze uitprinten. Sommige artikelen zijn wat aangepast t.o.v. het origineel. Als ik op het forum goede ideeën zag waar ik in eerste instantie niet aan had gedacht heb ik dat later toegevoegd. Een voorbeeld is een blusdiode voor de aansturing van spoelen. Die was ik in eerste instantie vergeten, maar iemand heeft op de wiki een paragraafje toegevoegd. Dat heb ik in eigen bewoordingen aan mijn artikel toegevoegd. En zo zijn er wel meer voorbeelden te noemen. Volgens mij heeft iemand wel eens het idee geopperd om een Spinner-special uit te geven met alle artikelen die er waren. Dat zou een goed idee zijn, hoewel ik voor sommige foto’s wel moet kijken of dat met de huidige kwaliteit van de foto’s in de Spinner nog mooi is. Want toen ik 6 jaar geleden begon waren dat nog zwart-wit foto’s van beduidend lagere kwaliteit.

Nog een laatste tip voor de leden die meer van de techniek willen leren? Ik zeg: doen! En dan bedoel ik met name om eens “zelf” een technisch probleem proberen op te lossen. Je kan wel een Spinner doorlezen en dat artikel op dat moment wel interessant vinden. Maar als de Spinner op de mat ploft heb je waarschijnlijk niet op dat moment

Onderwerp Schema’s lezen Meten is weten De multimeter Storinzoeken zonder multimeter Solderen (deel 1) Solderen (deel 2) De transformator Zekering Gelijkspanning Switchmatrix Opto’s Eddy Aansturing spoelen Special solenoids Flippers (de solid-state flipperkast) General illumination Feature lamps Lampmatrix Display De PIA Geluid

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2

Spinner 2008-1 2008-4 2006-3 2008-2 2009-2 2009-3 2005-2 2007-3 2007-1 2005-1 2005-4 2009-4 2004-4 2006-4 2006-1 2005-3 2007-4 2010-1 2007-2 2008-3 2009-1

29


Tekst en foto’s: Ad jonker

Flipperen op straatniveau (4) Hoops Kopruit

Dit is de laatste aflevering van de Streetlevel kasten van Premier: HOOPS ! De kast ziet er zeer goedkoop uit. Hier hebben alle kunstenaars waarschijnlijk met handboeien om moeten werken, niets om trots op te zijn. Maar we gaan voor het spel, die in vergelijk met de andere kasten uit de reeks – en zowat alle system 3 Gottliebs – iets niet heeft wat het spel direct geschikt maakt als wedstrijdkast. We gaan het speelveld weer rond.

Het speelveld Onderaan in het midden twee flippers in de gebruikelijke volgorde. Links een out lane met de letter D en een diagonale flipper return lane met de letter U. Rechts de beide banen naast elkaar zoals meer regulier. De linker van de twee met de letter N, de rechter met de letter K. Links loop van boven tot bij de banen een baan met net daarboven een target met de letter S. Dan naar boven een gat (2 point basket) een spinner waarbij de bal in de linker baan naar boven rolt of terug naar de linker flipper return lane. Verder naar boven een klein speelvlak met de eigen bal (boodschappenbal in Nederlands jargon) die tegen drie targets kan rollen en helemaal links boven de ingang van de linker baan die fast break kan scoren en het alley-oop gat tijdelijk verlicht. Rechts

van deze ingang een soort nis met een target en het tweede gat, ook met de naam 2 point basket. In het midden loopt van boven tot bij de onderste spinner een rebound. Zeg maar het bovenste gedeelte is gesplitst in een linker en rechter speelhelft. Rechts van onder naar boven drie targets met de letters L, A en M. Daarboven een doorgang om de bal weer naar boven te schieten. Iets naar links de twee bumpers en rechts het derde gat met de naam 3 points basket. Twee banen waarvan er een voor light lock bal kan branden (met lane change) en links en rechts daarvan een target met freeze hang time. In het stukje speelveld boven deze banen zit links een target die en de hang time activeert en indien verlicht een extra bal scoort.

Het spel Deze kast heeft twee zaken die op andere Gottlieb kasten uit die tijd niet van toepassing zijn. Bij deze kast heb net als bij de Silver Slugger scores in de display en een extra teller. Hier zitten die extra tellers linksonder in de kop en gaan tot 999. Tijdens het spel lijkt dit aardig, aan het einde van het spel worden die points omgezet in punten en kan je verrassend winnen op score. En deze Gottlieb kast heeft geen mystery, heel ongebruikelijk in de reeks van die tijd. Als je de bal in het spel schiet komt die – bij een te zacht schot – rechts op het speelveld of rolt in het kleine vlak boven. Probeer de target links te raken voor het activeren van de hang time bonus en laat de bal over de verlichte light lock baan rollen. Het is in te stellen of je hierbij lane change hebt of niet (bij wel werkt het op beide flipperknoppen). De bumpers zitten in een klein vlak en de bal kan hier voor wat Chinees vuurwerk zorgen. Ook het rechter gat zit in het bereik en de bal wordt hieruit op de bumper gericht. Hangtime bonus. Gaat op tijd: instelBovenkant speelveld


baar op 13, 18 of 23 seconden. De bumpers en de spinner (links) verhogen de bonus met 10.000 punten. Boven bij de bumper zitten twee targets met freeze hang time bonus. Als je die raakt stopt de teller voor een tijdje. Telkens als de tijd om is en de bal rolt door de linker return lane (U) dan gaat de target boven weer branden en kan je de bonus weer activeren. Als de bal met de actieve hang time door de rechter return lane rolt zal de bij de boodschappenbal links boven ‘collect hang time bonus’ knipperen. Hier kan men de opgebouwde bonus scoren zonder dat deze terugvalt. Basket points. Één bij de bovenste twee banen en voor iedere verlichte letter in slam dunk aan het einde van iedere bal, twee in het linker en top gat. Tevens als de bal via de ingang links boven naar beneden over de U-baan rolt (fast break), drie in het rechter gat. Als je de boodschappen bal tegen een daarachter liggend target schiet gaat bij de ingang links boven alley-oop knipperen . Schiet je de bal nu door de linker baan dan gaat het rechter gat branden voor alley-oop. Als je de bal daarin krijgt zonder een ander contact buiten de bumpers te raken dan krijg je tien basket points ineens. Lukt dat niet dan is het schot linksboven direct weer actief. Lukt het wel dan moet je eerst weer de boodschappenbal raken. S-L-A-M-D-U-N-K. Verlicht 5.000 punten en gedoofd 500 punten. De letters S, L, A en M zitten ‘vast’ aan de target, de letters D, U, N en K kan je met lane change verplaatsen (beide flipperknoppen). In te stellen valt of de gehaalde letters bij de volgende bal terugkomen of de bal schoon begint. Per bal de eerste keer slam dunk compleet betekent dat alle 1, 2 en 3 basket point schoten en de alley-oop dubbel tellen (ook in de out hole). Nog een keer en het wordt drie maal (lenzen 2x en 3x op het speelveld). Lukt het nu nogmaals het woord S-L-A-M-D-U-N-K compleet te verlichten dan levert dat steeds 1.000.000 punten op. Multibal en super slam. Instelbaar begint iedere bal met opbouw voor twee bal multibal en daarna drie bal multibal of iedere bal alleen maar drie bal multibal. Rolt de bal over de verlichte baan boven dan gaat bij het linker of het bovenste gat lock branden. Bij één lock verlicht kan dit bij het raken van bepaalde contacten wisselen, als je twee bal multibal hebt gehad en je schiet over een verlichte baan boven dan blijft er een daarvan verlicht om de volgende lock te verlichten. Zijn er twee locks actief dan zijn zowel het linker als bovenste gat vast verlicht. Twee bal multibal. Zodra een bal gelockt is en je schiet de volgende bal in het spel begint het. Afhankelijk van de instelling 3, 5 of 7 seconden schiet je Hoops Speelveld overzicht een bal in een willekeurig gat. Nu is het

linker loop de bedoeling de andere bal binnen de ingestelde tijd in een vrij gat te schieten. Te laat en de gelockte bal komt terug in het spel. Lukt het wel dan krijg je super slam en kan je kiezen tussen 20 basket points of 1.000.000 punten. Heb je een bal gelockt en rolt de ander uit het spel dan is het einde bal. De gelockte bal zal het spel uitrollen. Drie bal multibal. Of je moet eerst twee bal multibal hebben gehad of de opbouw is direct voor drie bal multibal. Als de bal boven twee maal over een verlichte baan is gerold en beide ballen zijn gelockt zal de derde bal in het spel multibal starten. Hetzelfde eigenlijk als bij twee bal multibal, maar nu moet je binnen de tijd alle drie de ballen locken waarbij de volgorde van geschoten gaten willekeurig is. Lukt dit niet dan komen de gelockte ballen terug in het spel. Lukt dit met drie ballen wel dan kan je bij de super slam kiezen uit 50 basket points of 3.000.000 punten. Heb je twee ballen gelockt en rolt de derde uit het spel dan komen de twee ballen terug in het spel. Nu is de situatie gelijk die bij twee bal multibal voor de ‘kleinere’ super slam. Bovenste waarden kunnen per multibal herhaald worden. Voor wat betreft de basket points: In multibal is de eventuele multiplier niet geldig. Extra bal. Hier heb je basket points voor nodig. Instelbaar op een bepaald tiental zal bij dat aantal en iedere vermenigvuldiging daarvan tijdelijk de target helemaal bovenin (tevens activate hang time bonus) verlicht zijn voor een extra bal. Special. Ook hier bij een bepaald aantal basket points en vermenigvuldiging daarvan. Nu zal de boodschappenbal tijdelijk verlicht zijn voor een special. Staat de kast op novelty (geen extra ballen of vrije spelen) dan is special 1.000.000 punten waard. Outhole. Daar wil je de bal liever niet hebben want je bent hem kwijt. Maar in deze kast kan dat aan het einde een hele nare verrassing voor je tegenstander zijn, want: a) Je krijgt voor iedere verlichte letter in S-L-A-M-D-UN-K in basket point (x multiplier) b) Je krijgt de hang time bonus (in die bal behaald) c) En na de laatste bal in het spel krijg je de basket point bonus: voor iedere basket point 10.000 punten. En die teller kan oplopen tot 999. Oftewel, je kan ineens 9.990.000 punten erbij krijgen. En dat kan de tegenstander opbreken. Conclusie. Je moet iedere bal zelf spelen, krijgt geen mystery cadeautjes en haalt met tactisch spel de meeste punten. Nogmaals, het ziet er niet bijzonder uit maar deze kast leent zich prima voor een wedstrijd.

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2

31


Verslag van de ALV 2010 Zaterdag 12 juni 2010 Inleiding Om iets voor drie uur opent Bas Vis namens het NFV Bestuur de Algemene Leden Vergadering van 2010. Het NFV Bestuur is voltallig aanwezig, dus: Jan Meijer, Arie Pijl, Edwin Nijs, Ronald Knor, Lieven Engelbeen en Bas Vis. Ook kandidaat bestuurslid Ben Boogaard is aanwezig. Bas stelt de leden van het bestuur nog even aan iedereen voor. De agenda wordt onveranderd vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen bij de notulen van de ALV van 4 juli 2009 (verslag opgenomen in Spinner 3 van 2009). Dit verslag wordt derhalve definitief vastgesteld. Bas geeft nog wel een update ten aanzien van het besluit over gebruik van het clubhuis door niet-leden: na inventarisatie van de regels, mogelijkheden en beperkingen heeft het NFV Bestuur besloten om in het najaar van 2009 een try-out te doen. Op zaterdag 9 oktober zullen we een groep van maximaal 40 personen een speciaal programma aanbieden (ontvangst, koffie, rondleiding, wedstrijdje). Eventueel volgt er nog een 2e sessie. Daarna zal het NFV Bestuur een definitief beleid hieromtrent vaststellen dat binnen de doelstelling van de vereniging valt

Drukbezochte ALV in de Funhouse

34

Evaluatie / ontwikkelingen 2009 - 2010 Bestuur Aan de hand van een aantal slides laat Bas het voorbije jaar de revue passeren. Op bestuurlijk niveau is er één wijziging: Edwin Nijs draagt zijn bestuurstaken over aan Ben Boogaard. Wat blijft is het gemis van een voorzitter. Voor het 4e jaar op rij moeten we helaas constateren dat er niemand is om die rol in te vullen. De vereniging heeft een uitzonderlijk goed jaar achter de rug (zowel qua activiteiten als financieel), maar op meerdere terreinen zijn er nog steeds personele zorgen. Voor de evenementen is versterking van het coördinatie team zeer gewenst, de Spinner kan nog wel aanvulling van de redactie gebruiken en website kan ontwikkelaars en beheerders gebruiken. Bas doet een oproep aan alle leden: als er mensen zijn die het team willen versterken, graag contact opnemen met het bestuur. Dat kan bijvoorbeeld via bas@nfvpinball.nl en jan@nfvpinball.nl NFV Funhouse Bas licht nog eens toe wat er in het afgelopen jaar is geïnvesteerd in het clubhuis: met name in de keuken en in de opslag (= grotere stelling). Er zijn nog veel ‘kleine’ werkzaamheden te doen, waarbij support gewenst is (‘klusjesmannen’ voor de afwerking & inrichting van de onderdelen-zolder, schilderen & aftimmeren voorruimte). Arie is de man om contact mee op te nemen als je zin hebt om in de komende maanden een helpende hand toe te steken: arie@nfvpinball.nl NFV Evenementen Volgens Bas was 2009 het absolute topjaar als het gaat om het aantal evenementen dat is georganiseerd door de vereniging. Er zijn maandelijks activiteiten in het clubhuis (1x op vrijdag, 1x in het weekend). In het afgelopen jaar waren er ook twee evenementen ‘bui-

tenshuis’(DPO in Veldhoven, ESPP in Zevenbergen) en in 2010 ook een toernooienreeks (Regionale Flipper Toernooien, elke maand minimaal 1). In totaal dus meer dan 25 evenementen in een jaar tijd. Om deze frequentie ook op de langere termijn vol te kunnen houden is dringend uitbreiding van het team nodig, oa. bij de voorbereiding van evenementen (communicatie, support regelen) en tijdens de evenementen (‘bardienst’). Ook geeft Bas aan dat er mogelijkheden zijn om eigen ideeën voor een NFV-evenement in te brengen (workshop, wedstrijd etc.). Spinner Mede dankzij de nieuwe vormgever zijn er opnieuw een aantal zeer fraaie Spinners verschenen. De redactie is blij met de hoeveelheid kopij, deels afkomstig van een aantal vaste leveranciers van goede artikelen. Een duidelijk verbeterpunt blijft: de advertenties. Errol Klein geeft aan dat hij mee wil helpen om hierin verandering te brengen. Als er meer mensen zijn die willen adverteren: bas@nfvpinball.nl

Website De werkgroep heeft een plan van aanpak aan het NFV Bestuur aangeboden met een aantal keuze mogelijkheden. De 1e stap richt zich op het creëren van een nieuw forum. Verder zullen de specificaties van de website goed gedefinieerd worden en partijen benaderd worden voor offertes. De ervaring van het voorbije jaar heeft wel geleerd dat het noodzakelijk is om bij de bouw van een nieuwe website hulp van externe partijen te gebruiken. Marko ten Klooster heeft aangegeven mee te willen helpen bij verdere ontwikkeling van de nieuwe website. Ben zal namens het NFV Bestuur contact met hem opnemen en bekijken wat de mogelijkheden zijn.

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2


Club van 100 Jaargang 2009 was goed (ruim 35 deelnemers), jaargang 2010 is ook goed begonnen. Mede dankzij deze extra inkomsten waren de investeringen in het clubhuis en de collectie mogelijk. Bas maakt van de gelegenheid gebruik om de aanwezigen te wijzen op alle ingelijste logo’s van de deelnemers aan de muur in het clubhuis te wijzen. Er is ruimte voor meer… NFV Collectie Het werken aan het optimaliseren van de collectie heeft eind 2009 weer nieuwe aandacht gekregen. Onderdeel daarvan was de update van de ‘wanted list’, gevolgd door een aantal gerichte aankopen: Tommy (Data East) en Spider-Man (Stern). Ook hielden we aan het DPO een World Cup Soccer (WMS) over. Dankzij donateurs kwamen er in de maand mei 2010 nog een paar prachtige aanwinsten bij: Tales from the Crypt (Data East) en Monster Bash (WMS). Die laatste moet nog gereviseerd worden, maar dat het om een uitzonderlijke aanwinst gaat is duidelijk. In het komende jaar gaat ook gekeken worden naar het optimaliseren van de collecties van de eerdere generaties. De leden zullen hierbij om hun inbreng gevraagd worden.

Financieel Toelichting cijfers 2009 Bas licht in het kort de belangrijkste financiële ontwikkelingen in 2009 toe. Hij heeft in zijn jaren als bestuurslid nog niet eerder zo’n positief resultaat aan de leden mogen melden. De hoogtepunten: Inkomsten 2009 Contributie is hoger(+ € 3000 tov begroting) dankzij goede follow-up en minder opzeggingen Evenementen: DPO was budget neutraal, clubhuis evenementen leverden geld op Veiling: extra inkomsten van € 1.250 NFV shop: goede opbrengsten uit bestaande voorraad shirts & posters en nieuwe DVD’s

Uitgaven 2009 De Spinner uitgaven waren hoger dan begroot; met name extra verzendkosten De clubhuis uitgaven waren hoger door extra investeringen in stelling en keuken Uit de balans blijkt dat de NFV een gezonde financiële positie heeft: er zijn relatief veel bezittingen (die voorzichtig zijn gewaardeerd), ruim voldoende liquide middelen (ruim € 24.000) en weinig schulden (o.a. Spinner 4 van 2009 die nog betaald moest worden). De NFV collectie staat op de balans voor ruim € 23.600. De verzekerde waarde is in 2008 verhoogd naar € 50.000. In 2010 zal bekeken of dit voldoende is gezien de investeringen.

Verslag kascommissie Namens de kascommissie doet Steven van der Staaij verslag. Hij heeft samen met Bert-Jan Brinkhuis de kascontrole gedaan en de jaarcijfers met het NFV Bestuur besproken. Hij stelt voor het NFV Bestuur decharge te verlenen over 2009. De aanwezigen stemmen daarmee in. Voor 2010 neemt Ruud Wouters de plaats in van Bert-Jan in. Contributie voorstel 2011 Het NFV Bestuur geeft aan de contributie voor 2010 ongewijzigd te willen laten. Enkel lid € 35, duo € 40, familie € 45 Tevens handhaving differentiatie: Extra bijdrage toernooispelers : € 7,50 per toernooi Extra bijdrage clubhuis gebruikers : € 3 - € 5 per keer Extra bijdrage voor te maken incasso kosten : € 2,50 per aanmaning

Winst & verliesrekening Realisatie Realisatie Begroting Uitgaven 2009 2008 2009 Spinner 10.339 9.003 9.000 Website 1.476 1.233 2.000 Clubhuis huur, energie 9.595 7.101 9.000 Clubhuis overig 4.081 8.740 1.000 Evenementen 10.295 2.357 4.250 5.868 Onderhoud collectie 2.204 454 2.000 Reservering collectie 4.000 Merchandise 700 250 300 Bestuurskosten 1.161 1.657 1.750 Diversen 1.496 1.002 2.600 Promotie NFV -216 500 Totaal 31.797 31.797 32.400

Begroting 2010 10.500 3.000 6.500 2.500 1.000 2.000 2.000 1.500 1.500 1.500 500 32.500

Inkomsten Contributie Club van 100 Advertenties Evenementen Veiling Merchandise Totaal

29.875 3.600 565 11.543 5.917 1.256 1.865 54.621

25.212 4.900 605 1.397

27.000 2.500 600 2.00

29.000 3.500 500

650 32.764

600 32.800

1.500 33.500

Saldo

+3.622

+1.964

+400

+1.000

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2

35


Balans Eindbalans DEBET 2007 Bezittingen Internetserver 702 Flipperkasten 22.408 Inventaris Clubhuis 168 Voorraad Mercandise 1400 Voorraad onderdelen 500 Kas 1.833 Belgische rc 1.987 ING Bank rc 3.283 ING Bank spaarrekening 8.638 Debiteuren 2.250 Totaal 43.175

Eindbalans 2008

Eindbalans 2009

468 22.708 500 1400 500 261 4.107 5.158 8.724 300 44.126

234 23.600 500 700 500 303 107 2.644 21.311 650 50.549

CREDIT Eigen vermogen Overige reserves Bestemmingsreserve Reservering collectie

34.905 1.964 4000

36.869 967 1000

38.906 4.097

Schulden Crediteuren Legacy project Vooruit ontvangen Vraag posten Totaal

5.764 400 131 11 43.175

2.620 200 2.400 70 44.126

2.431 0 1.000 0 50.434

NFV STATISTIEKEN De ledenadministratie bevat veel informatie die een beeld kan geven van de samenstelling van het ledenbestand. Die gegevens zijn door Theo van Vroenhoven in een aantal grafieken verwerkt. Deze eerste grafiek geeft inzicht in

36

hoelang de leden al lid zijn van de NFV. Het is mooi om te zien dat er de laatste jaren weer goede aanwas is. Tegelijkertijd zijn er bijna 100 leden die al 15 jaar lid zijn!

ook bij de NFV een concentratie in Noord- en Zuid Holland. Volgens Bas lijkt het aantal leden in Utrecht en Gelderland het laatste jaar wat toe te nemen, mogelijk een ‘clubhuiseffect’. In totaal zijn er in mei 2010 zo’n 1020 leden ingeschreven, waarvan zo’n 70 uit België.

Vooruitblik DPO 2010 Zoals vorig jaar al aangegeven: het is de bedoeling om dit jaar naar Overijssel te gaan (Steenwijk). De besprekingen met de beoogde locatie zijn nog niet helemaal afgerond, maar dat komt waarschijnlijk wel goed. Bas licht in het kort de plannen toe. Datum: 6-7 november 2010 Locatie: Best Western Hotel Hiddingerberg (Steenwijk) Coördinator: Rob Capel, met support van Errol Klein Opzet: 35 wedstrijd kasten (individueel + overige), + meer dan 50 recreatie kasten Ook geeft Bas alvast een indicatie voor het DPO 2011. Streven is om dat in de omgeving Den Haag te organiseren. Suggesties voor een locatie zijn welkom bij: rob@nfvpinball.nl

In dit tweede overzicht staat hoe de leden over Nederland zijn verdeeld. Net als bij de totale bevolking is er

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2


Rondvraag

V

Na de kastenveiling eind 2009 komt er nu opnieuw een veiling. Bij de vorige veiling zijn soms niet zulke hoge opbrengsten gerealiseerd (bv. Centaur). Hoe wordt bij de veilingen bepaald of een bod acceptabel is of niet? Het is een bewuste keuze om de kasten aan leden aan te bieden en niet extern. Dat zal pas overwogen worden als er op kasten geen bieding komt. Bij elk bod dat binnenkomt wordt door het NFV Bestuur een individuele afweging gemaakt of dit acceptabel is. Er zijn geen formele minimum prijzen vastgesteld, maar het is wel zo dat niet alle biedingen geaccepteerd zijn.

A

V A

Hoe werkt de kastenveiling precies? Zijn de kasten te bezichtigen? Wat zijn de tijdlijnen? Voor de EM-veiling is een selectie gemaakt uit de collectie. De meest favoriete kasten blijven, op de kasten die we dubbel hebben, in minder goede staat zijn en/of minder populair zijn mogen de NFV

leden een bod uitbrengen. De kasten zullen de komende weken opgesteld en gefotografeerd worden. Na het verschijnen van de Spinner 2 (als alle NFV leden dus op de hoogte zijn) zullen de leden minimaal 1 maand de tijd hebben om een bod te doen.

V

De veiling is bedoeld om ruimte te maken in het clubhuis. Is er nagedacht over de mogelijkheid om een extra etage te maken in het middendeel waarop kasten zouden kunnen staan? Die mogelijkheid is al eens eerder geopperd. Het NFV Bestuur kiest ervoor dat niet te doen.

A V A

Is het mogelijk om de notulen van het NFV Bestuursoverleg openbaar te maken? Van het overleg wordt een lijst met actiepunten gemaakt. Bas maakt in principe voor elke Spinner een overzicht van de belangrijkste punten. .

V

Bij het aangaan van de huurovereenkomst voor het clubhuis was sprake van een periode van 2,5 jaar. Dat betekent tot het eind van het jaar. Hoe gaat het nu verder? We hebben een huurcontract voor onbepaalde tijd. De 2,5 jaar waarover gesproken wordt was de minimum periode omdat we niet het risico wilden lopen al na korte tijd alweer op zoek te moeten naar een nieuwe ruimte. Arie spreekt regelmatig met de huurbaas en er is een goede verstandhouding. Er komt in het najaar wel overleg over de huurprijs, want die is al 2,5 jaar ongewijzigd gebleven.

A

V N

Heeft het bestuur een plan voor het geval dat de huurovereenkomst wordt opgezegd? ee, zo’n ‘fall back plan’ is er niet. Er is een opzegtermijn van 3 maanden waarin dan in eerste instantie opslag geregeld zou moeten worden. De verwachting is dat dit geen probleem zal vormen.

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2

37


De gameroom van

Michel van Kuijk Gameroom by night

De toekomstige rommelkamer

Eigenlijk was het helemaal niet de bedoeling dat we zouden verhuizen. We woonden in Dordrecht eigenlijk prima, een nette flat, met toch best wel wat ruimte. Natuurlijk als we de ruimte en het geld zouden hebben zouden de meeste van ons (tenminste) 20 kasten opgesteld willen hebben en dan ook nog eens in een mooie daarvoor bestemde ruimte. Maar ja, je kunt nou eenmaal niet alles hebben. En ach, ik kon er toch netjes 3 kwijt wat niet slecht is voor een flat dacht ik zo. Steeds vaker hadden we het er over dat het toch wel fijn zou zijn als we wat dichter bij Zevenbergen zouden wonen. Dat scheelde flink in de kilometers die mijn lieftallige a.s. echtgenote dagelijks moest afleggen om bij haar hobby “de paardjes” te komen, 32 km heen en 32 km terug. Voor de gein zaten we samen op de Funda site te kijken. We hadden al gekeken in Zevenbergen maar daar stond echt niets, of voor belachelijk hoge prijzen. Dus de zoek criteria aangepast en de straal rond Zevenbergen uitgebreid naar een cirkel van 10km. Klundert kwam te voorschijn, en het aangeboden pand was nog binnen ons budget ook!! Zullen we gek doen ?? Een afspraak maken om te gaan kijken?? Tja, kijken kost niks. Zo gezegd zo gedaan, ik pakte de telefoon en maakte een afspraak voor een bezichtiging. Aangekomen op de afgesproken dag en tijd stond de betreffende makelaar ons al met een big smile op te wachten. Direct bij binnenkomst in het pand stonden we in een ruimte wat vroeger dienst had gedaan als groentewinkel. Hey, riep ik gelijk. Hier kunnen mooi mijn kasten staan!! Een brede grijns verscheen op mijn gezicht. De makelaar ging ons voor en liet ons de rest van het pand zien. In sommige ruimtes keken mijn eega en ik elkaar eens schuin aan. Beide met de zelfde gedachten….PFFFFFF wat moet hier een hoop aan gedaan worden. Thuis gekomen druk overleg plegen zullen we wel??? Of toch maar niet?? Wel dus, begin april 2008 was de overdracht. Na veel slopen, nog meer slopen, en ook nog wat sloopwerk, konden we beginnen aan het opbouwen. Mijn zo gewaardeerde flipperhok stond afgeladen met van alles en nog wat, werd gebruikt als opslag, werk, zaag, en timmer hok. Dus moest ik geduld hebben. Gelukkig waren mijn kasten redelijk stofvrij ingepakt.

38

Een maand of drie geleden had ik dan eindelijk de tijd en zin om er eens aan te gaan beginnen. Het plan wat al meer dan anderhalf jaar in mijn gedachten zat ging ik eindelijk ten uitvoer brengen. De hoofdkleuren zouden donkerpaars en donkerblauw worden. Maar eerst moest er voor de “gameroom” nog wat elektra aangepast worden. Zoals gedurende de gehele verbouwing stond ook nu mijn schoonvader klaar om zich vol De toekomstige gameroom overgave te storten op de elektra. De 3 aanwezige wandcontactdozen zouden blijven waar ze zaten. Maar o.a. de op een vreemde plek geplaatste lichtschakelaar die nu achter een deur zat werd verplaatst. Deze zit nu naast de deur. Er is een tweede schakelaar bijgekomen, zodat de gameroom verlichting apart geschakeld kan worden van de witte tl verlichting. Het is een hotel schakeling geworden zodat de (witte) verlichting zowel bij de voordeur als bij de gang deur kan worden geschakeld. Verder zijn er 7 dubbele wand kontact dozen met randaarde bijgeplaatst, natuurlijk op een nieuwe groep van 16 amp. Nadat dit gedaan was hebben we de lange muur waar de kasten tegen aan moesten komen een behangetje gegeven. Maar wat voor een behang? We hadden een stuk of 200 filmposters bewaard. Een selectie daarvan zitten er nu netjes tegen aan geplakt, wat een kleurrijk aanzicht geeft. Tijd voor het plafond. We konden de oude rachels gebruiken voor het plaatsen van de nieuwe gipsplaten. Ook hier bood mijn schoonvader de helpende hand. Het nieuwe plafond wilde ik paars hebben met in het midden een lichtbak van 15 cm diep en een oppervlakte van 1.80 cm. In het vierkant. Op de randen van 15 cm kon ik netjes aan drie zijden de tl balken monteren. Op elk van de drie zijden kwam een Blacklight en een witte tl. Aan de onderzijde wilde ik een soort van sterrenhemel maken. De lampjes die ik daarvoor wilde gebruiken had ik anderhalf jaar geleden al gekocht. Twee kerstverlichting strengen met elk 180 lampjes. 360 stuks dat moet toch genoeg zijn. Ook had ik nog een zwaailicht. Die moest er ook maar onder, uiteraard schakelbaar.

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2


De gameroom krijgt kleur

Voor dat ik begon met het voorboren van de 360 gaatjes vond ik ook nog een afgedankt snoer met 120 lampjes van een iets ander formaat. Wat zal ik daar mee doen, dacht ik. Nadat ik de kapotte lampjes er tussen uit had gevist bleven er iets minder dan 100 lampjes over. Hier ging ik het woord “PINBALL” mee schrijven. In de lichtbak natuurlijk. Zo gezegd en geloof me, niet zo maar even gedaan. 460 gaatjes boren doe je niet even in een kwartiertje. Maar uiteindelijk zaten ze er in. Je verbaast je er over hoe weinig 360 lampjes zijn voor een sterrenhemeltje, die is ook wat kleiner geworden. Maar zeker niet minder mooi. De bak geverfd met de paarse latex verf. En na 3 lagen konden de lampjes erin. Na een uurtje of anderhalf zaten alle lampjes, ook die van het woord pinball op hun plaats. Nu maar eens kijken of het wat is, riep ik enthousiast. Ik pakte de drie stekkers, drukte ze in een verleng kabel en …………………niets!!!! Whaaaaaaaaawaaaaaaa. Wat nu?? Ehm…..zuchte mijn eega. Misschien even de schakelaar omzetten ??? KLIK…. wauwww. Dat ziet er super uit. En nu stond de bak nog maar overeind op de grond Dit moest een goed effect geven als het eenmaal aan het plafond hing.

Het was niet de bedoeling om het raam helemaal dicht te verven, maar iets van een kleine strook open te houden. De volgende dag terwijl ik bezig was met het afplakken van het raam werd er geklopt op de deur. Voor de deur stond een man die zich voorstelde, ik ben zijn naam al weer kwijt. Naar het bleek was deze man een controleur van de gemeente en wilde hij weten wat voor horeca gelegenheid ik aan het bouwen was. Ik kon mijn lachen niet inhouden en proestte het uit. Nadat ik was bijgekomen, vertelde ik de man dat er geen horeca gelegenheid kwam maar dat dit slecht een hobby hok zou worden, voor mijn verzameling flipperkasten. De man noteerde wat en vroeg nogmaals of ik het zeker wist. Nogmaals legde ik hem uit dat dit echt puur en alleen hobby was. Uiteindelijk vertrok hij, lichtjes zijn hoofd heen en weer schuddend.

De lichtslang die ik nog had wilde ik toch ook weer langs het plafond hebben. Maar wat ik me hier nog van kon herinneren is dat ze vervelende reflecties gaven in de glasplaat van de kast. Hmm. Denk, denk, denk. Eerst nu maar de lichtbak tegen het plafond. Alles aangesloten, weer kijken of ook alles werkte. Gelukkig het werkte. Alles vast gezet met moeren en strak aangedraaid. Het resultaat is super te noemen.

De vensterbank heb ik verhoogd van 50cm naar barhoogte. Ook deze is donkerblauw geworden met onder gemonteerde blauwe led verlichting. Met een aantal bier viltjes en een paar mooie barkrukken, lijkt het net echt.

Na een dagje rust verder met de rest van de verlichting, althans dat dacht ik. Eerst moest ik de schuifwanden kast die ik had gepland nog afmaken. Anders wist ik niet goed waar de lichtslang moest komen. Want deze wilde ik helemaal rondom hebben dus ook langs de kast deuren. Tjonge jonge jonge, in een nieuwbouw huis zijn er dingen scheef, maar in een pand van begin 19de eeuw nog veeeeeeeel meer. Uiteindelijk de schuifdeuren toch netjes sluitend gekregen. De kast met zijn 2 deuren kreeg ook de 2 hoofd kleuren. Dus 1 paarse en 1 blauwe.

Nu de vloer nog. Er zat nog steeds een afvoer in de vloer, deze zal gebruikt zijn toen het nog een groenteboer was. De afvoer was al afgesloten als gevolg van de nieuwe riolering die we hadden aangelegd, dus volstorten dat gat. Ik twijfelde tussen een plavuizen vloer of een vloer van tapijttegels. Het is het laatste geworden. De kleur??? Blauw natuurlijk, paars hadden ze jammer genoegniet, dus het is een damboord patroon geworden met blauw en rood.

Gelijk maar de led verlichting in het 1ste gedeelte van het plafond gemonteerd. Erg leuk die verkleurende ledlampjes, goed voor het sfeertje. Het kerst cadeau van de afgelopen kerst, een heuse disco bol kreeg ook een plekje en werd gekoppeld aan de rest van de gameroom verlichting. Om de schuifkast deuren netjes af te werken zou er aan de boven kant een koofje omheen komen. Als ik die koof nou eens door heel de gameroom door trek?? Dan zou de lichtslang een warm licht moeten geven langs de muren en niet reflecteren in de glasplaten. En zo is het dan ook gedaan. Rondom licht dat niet storend werkt.

Nadat ik het raam had voorzien van een laag of drie, vier zwarte latex verwijderde ik de afplaktape en kwam een ruit patroon te voorschijn. Het raam laat nu nog een 35% van het dag licht door. En naar binnen kijken kan wel, maar dan met je neus tegen het raam.

De kasten konden overeind, pootjes eronder, schoonmaken, afstellen en gameroom verlichting aan. Een brok in mijn keel en een traan in mijn ogen, eindelijk. Mijn gameroom is klaar en ik ben er trots op. LET’S PLAY PINBALL!!!! Als er is iemand in de buurt is van Klundert? Kom gerust een potje spelen.

Ik zat alleen nog met die verrekte grote etalage ruit……. Die verven we gedeeltelijk zwart!!

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2

39

De Bar


Bas Vis

RFT 2010 - Tussenstand en planning Voorjaar: 6 toernooien in 6 provincies

Na de seizoensopening in Noord Holland (Zwanenburg, final match in Silverstone :-( ) volgden toernooien in Friesland (Nieuweschoot, bij Klaas Oenema), in België (Gentbrugge, bij Lieven Engelbeen) en in Flevoland (Almere, bij Ruud & Daniëlla Hijlkema). In België waren er opvallend veel last minute afmeldingen, maar verder was de opkomst bij de toernooien goed. Met 24 deelnemers was de editie in Almere zelfs ‘uitverkocht’. Dankzij de ervaren wedstrijdleiders Ad Jonker en Ronald Oenema verliepen de toernooien soepel en volgens het tijdschema.

Reacties van de deelnemers:

De nieuwe opzet (2 poules van 12 spelers, daarna een knock out tussen de beste 4 uit elke poule) blijkt in de praktijk het beoogde resultaat op te leveren: iedereen kan lekker veel partijen spelen en de beste spelers mogen daarna onderling uitmaken wie de beste van de dag is. Natuurlijk zijn er veel ‘bekende namen’ bij de finalisten, maar er vielen toch al een aantal opvallende winnaars te noteren. De volgende 4 winnaars hebben alvast een ticket voor de finaledag van het DPO 2010 op zak: Jim Jansen (Silverstone), Arjan Lugthart (Nieuweschoot), Lieven Engelbeen (Gentbrugge) en Brenn Oosterbaan (Almere). Albert Nomden heeft al drie aanvullingen voor zijn prijzenkast, maar nog niet dat felbegeerde ticket...

Bert Jan Brinkhuis Zo, thuis van een geweldig middagje flipperen in Gentbrugge. Ik heb het erg naar mijn zin gehad. De gastvrijheid van familie Engelbeen, leuke, gezellige flipperfanaten, mooie kasten in goede staat. En een puik resultaat neer kunnen zetten Tegen Lieven in de finale lukte het me helaas niet om te winnen, maar ik ben erg blij met mijn 2e plaats. Lieven bedankt voor een goed middagje flipperen!

In juni volgden nog edities in België (Deinze, zaterdag 26 juni, bij Pascal van Wonterghem) en in Overijssel (Ommen, zondag 27 juni, bij René Timmer) maar daarvan waren de resultaten bij het ter perse gaan van deze Spinner nog niet bekend.

Ronald Oenema Weer vele mooie momenten gezien en beleefd, weer eens een kast voor het eerst bespeeld (blijft leuk), nieuwe wedstrijd trucs (dank Mark, Albert en Paul), Mart bijna eindspel MM (ging helemaal los tegen JJ), laatste pot op WH2O etc, Jammer dat we niet tot het eind konden blijven. Dank aan de Hijlkema’s voor de uitstekend verzorgde dag! (met name de vlammetjes met hete saus....)

Albert Nomden: Was weer een hele gezellige flipperdag bij de zoals altijd zeer gastvrije Oenema’s. Je kon echt merken dat er veel aan gedaan was om de wedstrijdkasten in goede staat te krijgen. Sommige kasten speelden bijna te goed (lees: erg lange baltijden). Ook bij de 2e RFT toch wel een verrassende finale. Nogmaals de felicitaties voor Arjan en Lida!

Speelschema RFT Zondag 28 augustus Zaterdag 11 september Zondag 19 september Zaterdag 9 oktober Zondag 24 oktober Zondag 28 november

40

Locatie Alkmaar/De Koog Eke Schijndel (Brabant) NFV Funhouse (Utrecht) Etten (Gelderland) Zwijndrecht (Z Holland)

Wedstrijdleider Ad Jonker Lieven Engelbeen Ad Jonker tbd Bas Vis Ad Jonker

Aanvang 12.00 uur tbd 12.00 uur 14.00 uur 12.00 uur 12.00 uur

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2

Deelnemers max. 24 max. 24 max. 24 max. 24 max. 24 max. 48!


NIEUWE LEDEN 01. Joachim Reniers, Geel (B) 02. Bart van Naarden, Purmerend 03. Jeroen Schonewille, Oldenzaal 04. Claire Stoeckle, Leiden 05. Marcel Hoederop, Ermelo 06. Robert Schuurman, Klazienaveen 07. Rick Willems, Helmond

Tussenstand Intussen hebben zo’n 60 NFV leden aan één of meer toernooien deelgenomen. Onze verwachting is dat dit aantal tot boven de 100 zal oplopen als er toernooien gaan plaatsvinden in regio’s die tot nu toe niet aan de beurt zijn geweest (o.a. Zuid Nederland). In de tussenstand na 4 van de 12 toernooien ziet de top van de ranglijst er als volgt uit: Naam Pnt PS1 PS2 PS3 01 Albert Nomden 60 20 20 X 02 Paul Jongma 56 18 16 X 03 Brenn Oosterbaan 41 16 X X 04 Martijn van Amsterdam 38 22 X X 05 Lieven Engelbeen 36 X X 25 06 Arjan Lugthart 34 X 25 X 07 Helen de Haan-Verbeek 31 5 14 X 07 Mark van der Gugten 31 X 18 X 09 René van Gool 28 13 15 X 09 Bert-Jan Brinkhuis 28 X 5 22 11 Tjalling Smits 27 X 9 X 12 Jim Jansen 25 25 X X 13 Lida de Haan 22 X 22 X 13 Klaas Oenema 22 X 12 X 15 Edwin Baelen 20 X X 20 16 Ivan Geentjens 18 X X 18 17 Didier Daniël Dujardin 16 X X 16 17 Mart Oenema 16 X 13 X 17 Jeroen Wieringa 16 11 X X 17 Jan Dorman 16 10 X X 17 Bas Vis 16 2 X X 22 Tom Loomans 15 15 X X 22 George Bulte 15 X X X 25 Egbert van Vulpen 14 14 X X 25 Glenn Pellis 14 X X 14

08. Sjef Rijnen, Rotterdam 09. Jack Hage, Bergen op Zoom 10. Melanie Knop, Duisburg (D) 11. Erik Smit, Naarden 12. Yvonne de Bruin, Rotterdam 13. Niels Geerts, Tilburg

NIEUW STERN LOGO Naast een vernieuwde website (www.sternpinball.com) heeft Stern ook het logo veranderd. Het oude Stern logo waarbij de letters uit een aantal rondjes bestonden is vervangen door een logo waarin naast de merknaam Stern ook een flipper en bal te zien zijn.

PS4 20 22 25 16 11 9 12 13 X 1 18 X X 10 X X X 3 5 6 14 X 15 X X

De beste 24 spelers zullen uiteindelijk een uitnodiging krijgen voor de RFT finale 2010. Die zal plaatsvinden op zaterdag 18 december 2010. Wil je meer informatie over de mogelijkheden of misschien volgend jaar zelf zo’n toernooi organiseren, neem dan contact op met Bas Vis: bas@nfvpinball.nl

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2

Oude Stern logo

Nieuwe Stern logo

41


aad van dijk

Flipperen voor gevorderden: PLAYBOY (Stern 2002)

Kopruit Stern PLayboy Tja, daar dromen wij toch allemaal van…. Heerlijk relaxed rondlopen op een landgoed voorzien van riant buitenhuis, zwembad, mooi weer en gezellige bar. En bovendien wemelt het er van de werkelijke ultraknappe veelal rondborstige dames ! Deze dames zijn te allen tijde bereid tot een heerlijk potje volleybal of een ritje in de snelle vuurrode sportwagen. Maar waarom lopen die knapperds allemaal in badpak en met namaak konijnenoortjes op de fraaie kapsels ? Het blijkt, dat deze dames slechts een ding wensen: ze willen in de PLAYBOY ! En dat is te begrijpen want de PLAYBOY flipperkast van de firma Stern uit 2002 ziet er geweldig uit. En die mooie meiden kom je in en op deze flipperkast in meer dan voldoende mate tegen… Met buitengewone belangstelling gaan we daarom eens uitgebreid kijken naar deze flipperkast, want deze door top designer George Gomez ontworpen machine kom je niet zo vaak tegen. Het lichtelijk gewaagde thema zal daar debet aan zijn, het is geen kast die je overal kunt neerzetten. Voor kinderen en de preutse flipperaars onder ons is de kast een tikkeltje te ondeugend.

Nu leverde de firma Stern bij de kast setjes foto’s van de knappe dames in de gradaties netjes het meeste bedekt, redelijk bloot tot helemaal hartstikke bloot ! . Als we het thema en de afbeeldingen even buiten beschouwing laten (ja, ja, even maar !) dan blijft er een gewoon heel goed spelende flipperkast over. Dat mogen wij ook wel van Gomez verwachten, hij ontwierp voor ons niet voor niets topkasten als The Lord of the Rings en Monster Bash. De kast heeft hellingen aan de linkerkant, centraal op het speelveld en aan de rechterzijde van het speelveld. Rechts naast de centrale helling is een laan naar de GROTTO outhole. En tussen de linker helling en de centrale helling is een toegang tot de popbumpers. Lager op het speelveld aan de linker zijkant is het PEEKA-BOO doel en daar tegenover aan de rechterzijde is een mooie VUK, voorzien van het bekende Bunny logo, gesneden uit roestvrij staal. Dat STERN deze kast fabriceerde in een tijd dat de toys nog wat mochten kosten, blijkt uit de overweldigende hoeveelheid die op dit speelveld te vinden zijn. Zo is het PEEK-A-BOO eigenlijk een grote target aan de linkerkant van het speelveld. Ervoor hangt een kralen gordijntje. Vaag zie je hierdoor heen een welgevormde dame. Na twee keer raken gaat het gordijntje opzij en de verlichting achter de mooie dame aan. Oei ! niet te veel naar kijken, want anders ben je de bal zo kwijt. Het gordijntje gaat door magnetische krachten open, een unieke feature. Als het reuzentarget verlicht is scoort het de eerste keer 250.000 punten. De tweede hit levert 275.000 op en de volgende hits steeds 25.000 meer. Dit blijft actief zolang je de bal in het spel houdt. Midden op het speelveld, boven de centrale helling is de volgende, bijzondere voorziening. Bij het behalen van multiball opent zich de uit drie delen bestaande

42

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2


Peek a boo centerfold, met daarop uiteraard weer een dame in blote toestand. Alleen de nietjes in de midden ontbreken ! Boven de rechterhelling staat een soort billboard dat kan draaien en van binnenuit wordt verlicht. Normaliter staat de afbeelding van het bunny logo voor. Bij het kwalificeren van SPASH draait flitsend verlicht de afbeelding van een naakte dame voor en bij het kwalificeren van de helling voor triple jackpot draait de volgende afbeelding voor van…. Juist ! een mooie blote meid. Aan de linker achterzijde, verwerkt in het opstaande achterbord is een zeer speciale feature. Hier is een vrolijk versierd scherm. Na het scoren van de drie poortjes boven de bumpers zakt dit scherm door de bal tussen de bumpers te houden. Na ieder contact met de bumpers zakt het scherm een klein stukje. Stukje bij beetje wordt een wel zeer blote dame zichtbaar. Ik verzeker

Het Striptease scherm bij de backboard. Before......

je: je doet je uiterste best om de bal bij de bumpers te houden…. Op hetzelfde achterbord, aan de rechterzijde is dan weer een spiegel aanwezig. Mooi, denk je, een spiegel. Kan ik zien hoe de bal in de Grotto rolt. Maar dit is PLAYBOY, dus zijn er ongetwijfeld dames in het spel. Nu, dat klopt ! Weet je de fotoshoot mode te kwalificeren dan wordt af en toe de spiegel vanaf de achterzijde belicht. En dan verschijnt de tot dan toe niet zichtbare afbeelding van een dame, die echt geen pijn doet aan je ogen ! Midden op het speelveld zijn twaalf afbeeldingen van PLAYBOY playmates, voor iedere maand een ! Voor de goede orde: het betreft afbeeldingen van het gelaat van de knappe dames. Ze worden aangekondigd als miss januari tot en met miss december. Het is de bedoeling om alle inserts verlicht te krijgen, waarna het eindspel start. De dames worden verlicht door het verzamelen van voldoende bunny logo’s. Ook via mystery prijzen die in de Grotto worden uitgedeeld zijn de dames te verlichten. Het eindspel op PLAYBOY heet Mansion Mania en is een everything is lit spektakel. Tijdens deze multiball ronde moet je weer alle 12 playmates verzamelen om in de volgende, hoger scorende ronde te komen. Dit eindspel gaat door zolang je multiball in het spel weet te houden en bestaat uit vier delen. Sta je zo geweldig te flipperen dat je de vierde ronde bereikt, dan start SUPER Mansion Mania, een ronde waarin ZEER veel punten zijn te behalen. Skill Shot De bal moet zachtjes worden afgeschoten zodat die in de Playboy VUK terecht komt. Als dit lukt opent het magazine aan de rechter zijkant wat punten en een knap uitgevoerde blote dame oplevert. Tevens gaat Jackpot Hurry Up aan. Een schot over de linker ramp scoort deze Jackpot. Grotto Aan het begin van iedere bal is Grotto verlicht voor een Cabinet

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2

43


bonus. Daarna opnieuw door het kwalificeren van de vier outlanes. In de Grotto is het volgende te beleven: mystery prijzen, extra ball, start pyama party, photo shoot Foto Shoot Diverse schoten worden verlicht voor punten en prachtige beelden. Ook de spiegel op het achterbord is actief. Als je een verlicht schot maakt verschijnt op mysterieuze wijze een prachtige dame in de spiegel. Je vraagt je bij het spelen van deze optie alleen de hele tijd af waarom je eigenlijk geen fotograaf bent geworden…… Pyama Hurry Up De score loopt zeer snel terug op het DMD. Een schot in de Grotto stopt deze score. Dan start Pyama Party, multiball met 2 ballen. Elke keer als je de centrale droptarget raakt scoor je de gestopte waarde. Dit gaat door zolang multiball in het spel is. Splash Ieder schot over de rechter helling kwalificeert een letter van het woord SPLASH. Als het woord compleet is, start de splash feature. Schoten over de linker en rechter ramp leveren punten en fraaie beelden op het DMD op van meisjes die vrolijk het zwembad in spetteren. Strip Poker Start door schoten over de linker helling. Jij pokert tegen een fotomodel. Is jouw kaart beter, dan trekt het model een kledingstuk uit. Maar is haar kaart beter, dan moet jij eigenlijk iets uittrekken….

Deze kast werd voorzien van een foto-kopruit waarop uiteraard weer de onvermijdelijke Hefner tussen heel veel mooie meiden ! Leuk detail is, dat bij de bumpers op het speelveld flipperkasten zijn getekend. Het gerucht gaat, dat Williams een Pinball 2000 project onder de titel PLAYBOY in voorbereiding had, maar die kast is er helaas nooit meer gekomen…. De Stern PLAYBOY is er echter wel gekomen en is naar mijn mening een zeer geslaagd spel geworden. Wel weer met de steeds ouder wordende Hugh op de kopruit, natuurlijk… Veel flipperaars kennen de Stern PLAYBOY nauwelijks en dat is jammer. Want PLAYBOY is een mooie, moderne en vooral goed spelende flipperkast met uitgebreide spelregels. De vele perfect uitgevoerde toys maken de kast echt heel erg leuk, als je van mooie meiden houdt tenminste… De kast ziet er verzorgd uit met op het zwart gekleurde kabinet een nette afbeelding van een zwoele meid. In grote gouden letters staat de naam van het spel op de zijkanten van de kast en op de zijkanten van de bovenkast prijkt natuurlijk een bunny ! De door Kevin o’Connor getekende kopruit is vrolijk van kleur met het bunny logo prominent in beeld. Door het thema was de kast in de exploitatie niet overal te plaatsen, vandaar waarschijnlijk de zeldzaamheid. Maar in een gameroom of privé verzameling is deze kast prima op zijn plaats. Echter: de kast moet wel op een warme plek worden geplaatst, want anders krijgen de meisjes het koud…

Multiball Schiet de centrale droptarget neer en dan snel de centrale helling op. Doe je dit drie keer voor multiball. Dan scoren de linker en middenhelling jackpot en dubbele jackpot. Met drie ballen in het spel wordt daarna de rechter helling verlicht voor triple jackpot Surprise Target Geeft indien verlicht tijdens het spel een bonus, die je het flipperleven makkelijker maakt. DMD animaties De animaties op het display zijn om van te smullen! De ene schoonheid na de andere komt voorbij. Vooral tijdens foto shoot zijn de beelden op het DMD van geweldige kwaliteit. Zelden zoiets moois gezien op een DMD…… Conclusie In de flipperhistorie heeft het PLAYBOY magazine al diverse keren als thema voor een flipperkast gediend. De firma Bally bracht in 1978 een PLAYBOY flipper uit. Op de kopruit prijkt Hugh Hefner in volle glorie tussen twee playmates. Grappig is dat op de achtergrond Hugh’s oma tussen de fraaie playmates is afgebeeld. Ook Data East waagde zich in 1989 aan het thema.

44

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2

De 12 playmates


william rijnbeek

Flipperpositivo !!!

Na zeilmeisje Laura, belchinees Wo Hang, WK-afvaller Vurnon, damschreeuwer Adam is er nu ook het fenomeen flipperpositivo: Ronald. Ronald ergerde zich over het klagen en riep op tot dankbaarheid en positivisme. Ronald heeft op het forum van de NFV veel reacties gekregen, waaronder ook een kleieieiein beetje tegengas. Dank, roem en eer werden uitgestrooid over de bekende club iconen, maar ook over moeders, echtgenoten, kinderen, huisdieren en er waren er zelfs bij die zichzelf een veer in de ster staken. Ben B (het is toch gewoon Ben Boogaard? Of is dit ook een positief bedoelde koosnaam, uit respect zeg maar ? Is Bennetje B dan nog beter? Een verkleinwoordje maakt het net nog wat schattiger, toch?)) voorspelde een lang topic. Bij het schrijven van dit artikel is het topic misschien nog niet ten einde. Even moest ik denken aan het door mij verfoeide Standpunt. Nl op de radio. Jan en alleman, niet gehinderd door enige kennis van zaken, voelt zich geroepen om vaak ongefundeerde meningen aan het luisterende volk bekend te maken. Ik hou daar niet zo van. Maar die vergelijking gaat mank weet ik. Wij weten waar we het over hebben ! Hier hebben we het als jongens en meisjes onder elkaar over een gemeenschappelijk belang; het flipperwezen. Dus toe maar en doe maar zeg ik ! Over complimenten en positivisme ! We hebben het dus over positivisme. Neem bijvoorbeeld je werk. Kom je ‘s morgens binnen: “ Heeeeeeeeee, goedemoooooorgen Ronald, hebben wij lekker geslapen ? Wij denken van wel want o o o wat zie je er fantaaaastisch uit !!! (Analoog aan de Olympische Spelen in Atlanta: “How are you doing? You look great ! Have a nice day !) Nou, Als je dan Ronald heet, wat moet je dan als poldermens denken: Meent ie ut of meent ie ut niet ? Word ik in de zeik genomen of hoe zit dat? Of misschien wel: Wooooooooooh, dis is mai deei ! Klinkt belachelijk, maar toen ik eens in Amerika was en in een winkel zo bejegend werd, vond ik het erg sympathiek. Ik heb ik Zuid Korea de fabriek van LG bezocht. Op de toiletten hingen posters van werknemer van het jaar, de maand en de week. En gedurende de rondleiding ging er af en toe een toeter af die aangaf dat er

weer een productierecord gehaald was op een bepaalde afdeling. Dit was dan aanleiding op die afdeling tot veel gejuich en euforie. Presteer je beter als je een compliment krijgt, motiveert het? Ja, ongetwijfeld. Ik ken echter ook situaties waarin juist het onthouden van complimenten voor mensen de aanleiding is om nog beter hun best te doen. Dus….. wat is wijsheid? Laten we het eens toepassen op het flipperen. Op onze wekelijkse flipperavond spelen Chris en ik minimaal op 3 kasten 10 a 12 potjes. De een speelt en de ander kijkt en geeft commentaar. Dit kan op 3 manieren. Positief: SoooHeee ! Moooooiiii ! Yes ! Mooi gered man ! Maar ook negatief: Pffffffffffft ! Tsjonge jonge ! Mijn God ! Had ik anders gedaan ! Lekker bezig joh ! (bij een foutje) Dan kan je je ook nog van commentaar onthouden. Daar mee zeg je van “het interesseert me niks wat je doet , jij bent niet belangrijk”. Eigenlijk is een keuze tussen deze drie mogelijkheden voor ons een spel an sich en wordt toegepast afhankelijk van de stemming en de score. Ook mooi, bij Giel Beelen op de radio: Begin de dag met een dansje, Begin de dag met een lach, Wie ‘s morgens vroeg kan dansen, Die lacht de hele dag ! Je staat op, neemt een douche, poetst je tanden, kijkt tevreden in de spiegel, zet je favo flipperkast aan, zingt dit deuntje, speelt een potje of 3, en je zal zien, je dag wordt geweldig. Maar goed, ik dwaal af, we hadden het over mensen die zich belangeloos(?!) inzetten voor onze passie, de flipperaarlij. Mensen die de club, de bar, de wedstrijden, het bestuur, de Spinner, de kasten, het forum, de website, de Club van 100, etc, etc, draaiend houden. En dan nog de sponsors, de leden, mooi toch? Ik zeg: “Chapeau ! Dank ! Hou van je ! For ever yours ! Lintje ! Fanfare ! Confetti ! Een motor heeft nu eenmaal olie nodig om lekker te draaien. Ik zelf vind dit een fantastische column.

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2

45


De Ken-Uw-Kasten Quiz Ook bij de quiz in de vorige Spinner waren de inzendingen weer op de vingers van twee handen te tellen. De juiste antwoorden: 1. Whirlwind (WMS, 1990) 2. Cyclone (WMS, 1988) 3. Diner (WMS, 1990) 4. Earthshaker (WMS, 1989) 5. Evel Knievel (Bally, 1977) 6. Fathom (Bally, 1981) 7. Jack Bot (WMS, 1995) 8. King Kong (Data East, 1990) 9. Radical (Bally, 1990)

1

2

3

4

5

Loting leverde uiteindelijk de volgende prijswinnaars op: Wouter Gubbels, Ad Jonker en Jos Deboosere. Zij krijgen hun prijs binnenkort thuisgestuurd. Ook in deze Spinner weer een Ken-Uw-Kasten Quiz. Deze keer beperken we ons met de foto’s tot slingshot plastics. Weet je welke kasten het zijn? Stuur dan voor 1 september je antwoorden naar: theo.van.vroenhoven@xs4all.nl Onder de goede inzenders worden een drietal leuke prijzen verloot.

6

7

8

9

10


Blik op toen: 1995

Theo van vroenhoven

Het ledenbestand van de NFV is de afgelopen 5 jaar behoorlijk ververst; ieder jaar komen er zo’n 100 nieuwe leden bij. Speciaal voor de leden die nog niet zo lang lid zijn is er deze nieuwe rubriek waarin we de lezer meenemen naar de beginjaren van de NFV. De tijd dat er nog meerdere fabrikanten van flipperkasten bestonden en flipperkasten nog volop in het wild voorkwamen. Aan de hand van de Spinners uit die periode blikken we terug op de voorlopig laatste glorietijd van de flipperkast. Als speciale service naar de leden zullen ten tijde van het verschijnen van deze Spinner de Spinners uit het betreffende jaar te downloaden zijn via de NFV website. Kijk daarvoor bij ‘Mijn NFV’ naar ‘Downloads voor Leden’

In Spinner 1 van 1995 wordt uitgelegd waarom er in 1994 maar drie Spinners zijn verschenen “Dit is inderdaad nummer 1 en nummer 4 heb je nooit ontvangen. Klopt, dit is echter ‘mijn’4e Spinner in een jaar, maar

Cover van Spinner 1 van 1995 voor een goede jaargangnummering heet deze Spinner zoals op de voorkant is vermeld: Jaargang 4, nr 1, januari ’95 Een soort schrikkelnummer dus”. Een kwestie van creatief tellen dus, we houden het in het achterhoofd voor noodgevallen. In dit nummer wordt Albert Nomden aan ons voorgesteld: “Flipperkampioen Albert Nomden (25) uit Wildervank is gewoonlijk een bedeesde jongeman, maar achter zijn geliefde speelautomaten verandert hij in een koele kikker. Afgelopen zaterdag vermorzelde hij de 110 flipperaars sterke concurrentie tijdens een felle strijd in de Scala-dancing in Valkenburg”. Anno 2010 is Albert (ANO) Nomden nog steeds te vinden onder de top-flipperaars van Europa. Onze verslaggever Bouwe van Norden had het in 1995 dus goed gezien! Verderop in deze Spinner natuurlijk een uitgebreid verslag van dit eerste Flippergala door Ad Jonker en een mooie foto

waarop te zien is dat Albert de prijs ontvangt van toenmalig voorzitter Freerk André de la Porte. Naast hen staat Guus Arens, de organisator van het flippergala. Guus, die later voorzitter en ere-lid van de NFV zal worden, timmert in 1995 al hard aan de weg: in Spinner 1 worden twee nieuwe evenementen aangekondigd: Het Open Kampioenschap van Limburg 1995 (29/30 april in Valkenburg) en het “Open Dutch Pinball 1995” te houden in oktober/november. Dit laatste evenement kennen we in 2010 natuurlijk nog steeds als het DPO. Ook de nieuwe kasten ontbreken niet in dit nummer. In de rubriek “Coming soon (to an arcade near you...)” worden de ‘Roadshow’, ‘Freddy, a Nightmare on Elm Street’ en ‘Corvette’ besproken: “De volledige naam van de nieuwe Williams kast is ‘Red & Ted’s Roadshow’, waarbij Red en Ted twee familieleden zijn van Rudy, je weet wel, van de ‘Funhouse’. Net als Rudy lullen deze figuren je de oren van het hoofd, zowel tegen elkaar als tegen de speler. Gottlieb heeft zijn kast gebaseerd op de horrorfilms met Freddy Krueger, die vent met die stalen klauwen. Zijn kop op het speelveld kan de bal in het speelveld kotsen. De ‘Corvette’ is geïnspireerd op de Chevrolet Corvette. De bal moet in een motorblok geschoten worden dat, net als in een echte motor, heen en weer schudt met bijbehorend geluid”. In dit nummer maken we ook kennis met ‘Pinball Poetry’. Dr. P.G.J. Ganzevles verrast de Spinner lezer met een gedicht over flipperen en geraakt daarbij tot grote poëtische hoogte. Hij/zij sluit af met de volgende wijze raad: “Beheers u, als ge bumpen wilt, want iets te veel en ’t is op tilt.” In het Redactioneel van Spinner 2 wordt gemeld dat “er een redactieteam is gevormd waarin Freerk André de la Porte, Ad Jonker, Guus Arens, Wil Angenent (voorkant Spinner) en Ferdi van Os (hoofdredacteur) deelnemen.” Vijftien jaar later zijn al deze heren nog steeds lid van de NFV dus blijkbaar heeft het lidmaatschap van de Spinner redactie een inspirerende werking gehad. Op de ALV van 30 april 1995 (Koninginnedag!) zal Guus tevens worden voorgedragen als nieuwe voorzitter van de NFV. In de aankondiging wordt het motto van deze vergadering al medegedeeld: “De vereniging wil groeien naar 500 leden in 1995!”. Dat Guus een visionair is blijkt ook uit een stukje met als titel ‘Flipperen on highway?’: “Met name Internet is

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2

47


Cover van Spinner 2 van 1995 voor velen al een bekend begrip. Vaak niet meer dan dat want het echt nuttig gebruik van al dat mooie spul duurt nog wel een jaartje of wat. Zou het niet aardig zijn om de mogelijkheid te krijgen om een partijtje flipper te spelen in Groningen tegen iemand in bijvoorbeeld Leiden? Ik vermoed dat het binnen twee jaar tot de mogelijkheden zal behoren”. Helaas voor Guus kunnen we anno 2010 concluderen dat dit idee helaas nooit tot werkelijkheid is gekomen, hoewel we er met Pinball 2000 dichtbij waren! In dit nummer ook een artikel van Patrick van Gelder met als titel ‘Het kopen van een flipperkast’. Patrick verdeelt de flipperkast in het cabinet, de kop en de poten en licht per onderdeel toe waar je met name op moet letten. Hij sluit af met een wijsheid die ook in 2010 nog steeds opgeld doet: “Neem rustig de tijd om een flipperkast te kopen, bekijk hem op je gemak en probeer eens wat hij doet als de stekker in het stopcontact gaat. Hoe meer een kast doet, des te minder kan er fout zijn.” Ik stel voor dat we laatste zin op een tegeltje schilderen en ophangen in het NFV Funhouse in Ederveen. Ook in deze Spinner weer een ware regen aan nieuwe flipperkasten die binnenkort in de amusementshallen door heel Nederland te bespelen zijn. Sega komt met de ‘Frankenstein’, Gottlieb met ‘Shaq Attaq’ en Bally/ Williams (in 1995 nog twee verschillende firma’s) met ‘The Shadow’ en ‘Dirty Harry’. Over de laatste kast wordt nog gemeld dat “het spel ‘voice guided’ is, dwz dat alles wat je moet doen door stemmen aangegeven wordt. Duitsers zijn echter niet zo Engels minded, dus ook deze kast moest, net als de speelfilms, nagesynchroniseerd worden”. Van ‘The Shadow’ is een flyer bij de Spinner ingesloten (wie heeft hem nog?) en Ad Jonker heeft over deze kast een uitgebreide spelbeschrijving gemaakt waarin hij alle ins en outs van de kast

48

toelicht: “Ik flipper nu zo’n 24 jaar en heb in die tijd vele tientallen modellen tussen de vingers gehad. De tijd dat de instructies voldoende informatie gaven ligt ver achter ons”. In dit nummer ook het volledige programma van het aankomende flippergala: “Het flippergala van eind april in Valkenburg a/d Geul wordt een flipperfeest voor deelnemers uit heel Nederland, België en Duitsland”. Tijdens dit gala kan zelfs gebruik gemaakt worden van een zgn. “Pinball diner en flipper ontbijt” met op het menu het niet te versmaden “Williams soepje” en de “Bally schnitsel”. De laatstgenoemde lekkernij heeft de tand des tijds ruimschoots doorstaan en kan nu nog iedere maand worden genuttigd tijdens de Funhouse Fridays! In Spinner 3 natuurlijk een uitgebreid verslag van het flippergala in Valkenburg: “De locatie was de Scala Jumbo dancing maar nu werd er gebruik gemaakt van de dansruimte zelf en die is dus groot, zeer groot. De lokatie had nog een ander voordeel. De dancing heeft een enorme muziek- en lichtinstallatie waardoor er een fraaie belichting ingesteld kon worden die de verlichting van de flippers zelf zeer fraai uit doet komen.” De wedstrijdleiding was in handen van Wim en Margriet Derix die in deze Spinner de wedstrijdopzet in detail uitleggen en daarover zelf niet ontevreden zijn: “Wij hadden het gevoel dat de meeste spelers wel tevreden waren met de manier waarop de wedstrijden waren georganiseerd”. Winnaar van het gala wordt uiteindelijke Joska Keunekamp die in de finaleronde afrekent met Henk Brakels, Raymond Vis, Albert Nomden, Dirk Klaver en Jan vd Bij. Joska wint daarmee een ‘Shadow’ flipperkast. Tijdens de ALV die op het gala wordt gehouden wordt Guus Arens benoemd tot voorzitter: “Hij deelde mede

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2

Cover van Spinner 2 van 1995


zeer vereerd te zijn door zijn verkiezing, hoewel dit geen grote verrassing was. Hij haalde aan dat een vereniging over het algemeen draait om een beperkt aantal mensen die zich inzetten. Laat de mensen die negatieve geluiden laten horen, opstaan en meedenken en doen aan het vergroten en verbeteren van de vereniging in plaats van deze negatieve gevoelens uit te dragen aan anderen. De doelstelling van Guus is om de vereniging in 2 jaar tijd uit te laten groeien tot 1000 leden!!!”. Anno 2010 weten we dat dit laatste iets langer heeft geduurd maar uiteindelijk wel is gerealiseerd. Guus’wijsheid met betrekking tot de negatieve geluiden nemen we nog steeds graag ter harte. In deze Spinner worden ook het nieuwe logo en de lijfspreuk van de NFV gepresenteerd: “No Balls, No Glory!”. Guus heeft al wat T-shirts laten maken met die tekst en de kleurenposter van de Theatre of Magic op de voorkant. Wie heden ten dage nog over zo’n shirt beschikt heeft dus een waar collectors item in handen. De ‘Theatre of Magic’ wordt uitgebreid besproken in dit nummer onder de titel ‘It’s got that magic touch’. Na vier pagina’s speluitleg sluit Ad Jonker af met de woorden: “Dit is een vrij summiere uitleg. Een volledig verhaal zou zo’n acht kantjes kosten. Maar het thema is magie en een goochelaar zal nooit zijn trucs verklappen. Dus spelen maar en ontdek wat er zoal mogelijk is”. Andere nieuwe kasten in Spinner 3 zijn ‘Star Gate’ van Gottlieb, ‘No Fear’ van Williams en ‘Baywatch’ van Sega waarvan een flyer is bijgesloten. Daarmee komt het aantal nieuwe kasten in 1995 al op 10 en we schrijven pas juli! Spinner 4 is nog weer dikker dan Spinner 3, “36 pagina’s dit keer, met nog meer informatie over alles wat maar met flipperen te maken heeft”. In dit nummer natuurlijk weer een aantal nieuwe kasten (het houdt niet op in 1995). Deze keer zijn de ‘Batman Forever’, ‘Jack*Bot’ en ‘Lights, Camera, Action!’ aan de beurt. Bovendien een paginagrote afdruk van de flyer van de ‘Indianapolis 500’. Guus Arens meldt dat er een nieuwe generatie flipperkasten in aankomst is. Dit baseert hij op de uitspraken van Mister Pinball, de heer Hans Rosenzweig van NOVA, de Europese importeur van Williams en Bally: “We have to create a new type of pinball, I call them future pinballs, but I hope and believe they are not so far in the future.” Guus sluit af met een verzoekje van de NFV aan de fabrikanten: “lever de flippers nu eens af met standaard een koptelefoon aansluiting, dat maakt het spelen in de speelhallen wat aantrekkelijker en voorkomt veel ruzies in huis!” Ad Jonker beschrijft onder de titel ‘Get on the Net’ zijn flipperavonturen op het Internet. De nieuwsgroep rec. games.pinball (RGP) komt ook aan bod. Anno 2010 is dit nog steeds de belangrijkste nieuwsgroep als het om flipperen gaat. “Een veel grotere vlucht maakt het World Wide Web, afgekort WWW of W3. Het zoeken van onderwerpen is hier eindeloos. Het mooie van het

systeem is echter dat als men in de computer zit er in de tekst een aantal woorden in het blauw staan.Klik je hierop dan wordt automatisch naar de juiste computer en het juiste onderwerp gezocht. Je zult dan zien dat je eerst een computer in Zweden hebt en bij een onderwerp naar de VS verhuist. Het allergrootste voordeel van WWW boven Usenet is dat er grafisch ook veel kan. Je krijgt zowat bij iedere bladzij wel plaatjes. Tevens is het mogelijk filmpjes en geluiden te ontvangen.” Met deze verkenning van de digitale snelweg beëindigen we het flipperjaar 1995. Naar verwachting zet de groei van de NFV zich in 1996 voort. Hoe dat gegaan is kun je in de volgende Spinner lezen!

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2

Cover van Spinner 2 van 1995

49


bas vis

NFV Collectie: Speciale donaties Toen Jonathan Joosten in 2005 het idee voor een flipperkasten donatieplan lanceerde, waren de meningen daarover verdeeld. Er was een groep die vond dat je niet moest bedelen, er waren mensen die dachten dat het niets zou opleveren omdat Nederlanders daarvoor te zuinig zijn. Maar het plan ging van start, omdat er ook mensen heel enthousiast waren. Door de jaren heen zijn er ruim 100 kasten gedoneerd. Daar zaten heel veel leuke kasten bij, maar de afgelopen maand was heel speciaal.

Tales from The Hague Eén van onze ere-leden, Ad Jonker, komt zoals de meesten wel weten uit het Haagse. Hij heeft in zijn eigen omgeving daar nog een aantal flippervrienden die al heel lang lid zijn van onze vereniging. Op een doordeweekse dag in het voorjaar nam Ad zijn vrienden Harrie en Ed mee naar Ederveen. Om ze ook eens een keer te laten zien wat daar voor moois gegroeid is in de voorbije jaren. Het werd een zeer geslaagde dag. In eerste instantie voor de drie vrienden, maar uiteindelijk ook voor onze vereniging… Ed Roskott stelde namelijk vast de vereniging veel mooie kasten had, maar dat een Tales from the Crypt (Data East, 1993) nog ontbrak. Eén van zijn persoonlijke favorieten en het toeval wilde dat hij op het punt stond om te gaan samenwonen en zijn collectie daarom moest ‘indikken’. Er volgde een mailtje naar Ben Boogaard met wat vragen over het donatieplan en er werd overlegd met Ad

Jonker over transport. Uiteindelijk besloot Ed om ook zijn Batman Forever een enkele reis naar Ederveen te laten maken. Onnodig om uit te leggen dat we heel blij zijn met deze aanwinsten. De TFTC stond op 12 juni al speelklaar opgesteld! Namens alle leden: veel dank aan Ed!

Monster met werk Begin juni kreeg ik een mail van Neven Maricic uit Amsterdam. Niet meer dan een regel of drie. Dat er een Monster Bash in zijn huiskamer stond, dat-ie eigenlijk gerestaureerd zou moeten worden en dat hij daar geen tijd voor cq. zin in had. En dat hij de kast graag aan de NFV kado wilde doen. Of wij daar interesse in hadden. Tja, wat moet je dan zeggen? Ik begon maar eens door in mijn reactie te stellen dat we die kast nog niet in de NFV collectie hebben en dat er binnen de vereniging voldoende leden zijn die juist een restauratie uitvoeren

Neven Maricic en onze MB !

50

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2


een leuke tijdsbesteding vinden. Maar ik keek ook ‘ns even in de IPDB database om te kijken of er niet meer kasten met een (bijna) gelijke titel waren. Want een MB als kado… Een paar dagen later waren de contactgegevens uitgewisseld en reed ik met Ben naar hartje Amsterdam. Natuurlijk stond de kast op drie hoog, maar je moet er wat voor over hebben. Neven bleek in het verleden NFV-lid te zijn geweest en met zijn vrienden (oa. El Guapo) aan een aantal DPO’s te hebben meegedaan. De flipperhobby stond nu op een laag pitje, al had hij bij het recente Amsterdams kampioenschap toch wel weer gevoeld dat het een leuk spelletje is… De Monster Bash stond prominent in de kamer. Maar al een jaar of twee met een kaal speelveld. De onderdelen in een doos ernaast en de ramps kruislings over het speelveld. Een leuke puzzel! Neven had ‘m in België gekocht, nieuwe onderdelen besteld en was aan de uitdaging begonnen. Maar toen kwamen er andere zaken op zijn pad. En bleef de klus liggen. Elke dag weer dat gevoel van ‘laat ik er nu eens aan beginnen’. En dan gebeurt het steeds weer niet. Op een gegeven moment moet je er dan conclusies aan verbinden. Ver-

kopen vond-ie geen goede optie, want waar komt-ie dan terecht? En zo kwam er die mail naar bas@nfvpinball.nl... De afdaling van drie hoog kostte de nodige zweetdruppels, maar die hadden we er graag voor over. En Neven was blij met de ruimte in zijn slaapkamer. De MB ging diezelfde avond nog naar Ronald Knor die er een leuke uitdaging bij heeft. Afspraak met Neven is dat we ‘m uitnodigen in Ederveen als de kast daar speelklaar opgesteld staat!

De zijkant van “onze” MB !

NIEUW!

SA ngen in U li a t e b r e d - moneyor s USA d - postadre n Duitslan e n in b e ic rv - ophaalse orldwide w n e g n li ta - paypalbe Duitsland g in lv o s m ble - EBAY pro

www.huifkar.de

De slimme eBay kruiwagen voor Duitsland, België en Nederland

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2

51


bas vis

NFV BBQ & ALV: een zonnige zaterdag in Ederveen

Op 12 juni 2010 werd in het NFV Funhouse te Ederveen de jaarlijkse ALV van de NFV gehouden. De combinatie met een BBQ en het mooie weer zorgden voor een hoge opkomst van meer dan 100 leden. De NFV bloeit als nooit te voren.

De voorbereiding De animo voor dit evenement is de laatste jaren groot. Dankzij een goede ‘marketing’ (mooie flyer, aantal nieuwsbrieven, aankondiging in de Spinner) was het bij alle leden bekend dat er op 12 juni wat te doen zou zijn in het clubhuis. Zodra duidelijk werd dat zaterdag best wel weer eens een mooie dag kon worden, steeg het aantal inschrijvingen nog snel tot boven de 80. De dag ervoor was er door diverse mensen al hard gewerkt in het clubhuis: Ben had zich vooral bezig gehouden met de opstelling van de kasten (en plaatsjes vrijmaken voor diverse nieuwe aanwinsten), Ad was bij Game XL langs gegaan om de “Big Buck Hunter” (BBH) voor een weekendje op te halen en met een aanhangwagen vol hadden Jan & Tonia de voorraden aangevoerd voor de BBQ. ’s Ochtends werd nog even een doek over de kasten gehaald (dank Michel) en het NFV Funhouse was klaar voor de invasie van de flipperaars… Toen ik ‘s ochtends om iets over tienen het Funhouse binnen kwam, stond het speelveld van de BBH verticaal in zijn behuizing. Geen nieuwe speelvorm, maar om een storing op te sporen en te verhelpen. Erelid Ad Jonker bekeek samen met Ben Boogaard waarom dat grote hert niet registreerde als het ‘geschoten’ werd. Dat leek nog niet zo eenvoudig en volgens Ad was het geen goed voorteken. Nog een uurtje of twee voordat de eerste bezoekers komen. In de keuken werd ondertussen ook een storing geconstateerd: de nieuwe frituur had kuren. En dat zul je natuurlijk altijd hebben op een dag dat je de hoogste opkomst van het jaar verwacht. Maar gelukkig had Jan nog een back up (de kleine frituurpannen) en hebben de gasten er niets van gemerkt. Op zo’n dag gaat er een flinke hoeveelheid consumpties over de toonbank. Vooral frisdrank, maar het bier smaakt het lekkerst als het koud is (en buiten warm). Na twee jaar in het clubhuis is de crew aardig op elkaar ingewerkt!

Tijdens onze bestuursvergadering, die we lekker buiten in het zonnetje konden houden, kwam er al ruim voor twaalf uur een huurbusje aanrijden. Ah, the special delivery uit Groningen! Richard Baan komt 1x per jaar naar Ederveen, maar heeft dan wel altijd iets leuks bij zich. Dit keer maar liefst drie flipperkasten: een weer ‘fitte’ Monopoly en twee prachtig opgeknapte donaties: de Jungle Lord en de Sharpshooter. Er was een plekje vrij in de opstelling, dus ze konden direct in de rij. Natuurlijk ging het busje niet leeg terug. Richard: veel dank voor de reparatie en restauraties. En bij deze alvast een uitnodiging voor de BBQ van volgend jaar! Nieuw in de line up ook: een Tales from the Crypt. Hartstikke leuke kast.

hoe meer zielen, hoe meer vreugd Door het aantal inschrijvingen voor de BBQ van ruim 80 was al vooraf duidelijk dat het een goed bezocht evenement zou worden. Aan het eind van de dag konden we op de inschrijvingslijst maar liefst 105 namen terugvinden! Met recht gezellig druk. Onder de bezoekers liefst 15 kinderen. Die tijdens de ALV allemaal buiten aan het ravotten waren… Die ALV, dit keer met het voltallige bestuur aan de tafel, verliep in positieve sfeer. De mooie cijfers over 2009, de verhalen van de recente donaties (TFTC, Batman Forever en Monster Bash) en het vooruitzicht van een BBQ droegen daar ongetwijfeld aan bij. Zowel Edwin Nijs als Jonathan Joosten kregen extra aandacht tijdens de ALV. Ze hebben allebei een belangrijke

Nieuwe kasten Na de vergadering bleek het rendier in de BBH weer te bewegen en konden we die kast ook eens proberen. Mijn persoonlijk analyse: een flinke uitdaging om te spelen. Niet zulke moeilijke schoten, maar niet eenvoudig om de bal goed onder controle te krijgen. Onder andere door dat hert... Kritische volger Jonathan Joosten wordt vriendelijk bedankt

52

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2


rol gespeeld bij de ontwikkeling van de NFV van evenementorganisatie naar een vereniging met clubhuis. Intussen zijn beiden officieel bestuurslid ‘af’, maar ze blijven gelukkig zeer betrokken bij de NFV. Edwin als onverzettelijke hulpkracht in clubhuis en bij evenementen, Jonathan vooral als kritische volger… Als symbolische blijk van dank was er voor allebei een translite op canvas. Voor Jonathan een POTC (zie foto), voor Edwin een Spider-Man (geen foto...). Na een kleine anderhalf uur was er de afsluiting van dit onderdeel met een gratis consumptie voor alle bezoekers. Dat is intussen een goede traditie…

Tent tegen de zonnesteek, niet de regen! uur lang gezellig vol rond onze vleesroosterplaten. In het zonnetje werd er in goed gezelschap van de geroosterde vleesjes, stokbroodjes en salade genoten. Een heleboel bekende gezichten, maar ook weer veel nieuwe. Aan tafel met de diverse (ere)leden komen er dan altijd weer leuke cq. sterke verhalen uit heden en verleden van de vereniging… René Timmer had intussen zijn ‘Timmer tippers’ aan de man gebracht en uit een aantal kofferbakken waren er ook de nodige zaken van eigenaar veranderd. Binnen speelden de liefhebbers partijen voor de lol en de fanatiekelingen voor de ranking.

BBQ met volop vlees!

BBQ-en plus BBH-en Na de ALV konden de mensen die daar al zin in hadden al snel beginnen met de BBQ. Anderen kozen ervoor om nog wat langer binnen te blijven en eerst de BBH eens even te proberen. Uiteindelijk stond het zo’n vier

Rond half elf kwam het sein ‘laatste partij’ en rond elf uur was het in het NFV Funhouse en omgeving weer rustig.

De BBH kreeg volop speeltijd NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2

53


paul jongma

Dutch Pinball Masters 2010 Na een geslaagde start van Dutch Pinball Masters in 2009, was het op 10 en 11 april tijd voor de tweede editie. Het toernooi heeft als doelstelling buitenlandse spelers uit te dagen de Nederlandse flipperkroon te stelen in het hol van de (Nederlandse) leeuw.

Er was flink wat animo voor het toernooi: ondanks een uitbreiding van het deelnemersveld van 64 naar 80 spelers, moesten ook dit jaar een aantal buitenlandse gasten teleurgesteld worden. Uiteindelijk gingen 27 Nederlanders de strijd om de titel aan met 53 spelers uit België, Duitsland, Frankrijk, Zweden, Hongarije, Polen, Zwitserland en Denemarken.

Kwalificatie Dat nagenoeg alle Europese topspelers present waren, was in de kwalificatie direct terug te zien aan het hoge spelniveau. Er werden spannende duels uitgevochten en Nederlandse spelers die (nog) niet vaak wedstrijden in het buitenland bezoeken, veroverden een paar mooie scalps. Zo versloeg Nico Slemmer de Zweedse topspeler Patrick Bodin, Ronald Oenema de beruchte Hongaar Krisztian Szalai en wees Roger Wijnands de nr. 1 van de wereld Jorian Engelbrengtsson terug.

Nadat ieder negen wedstrijden head-to-head in zijn of haar poule had gespeeld, werden de eindranglijsten opgemaakt. De beste vier spelers van alle acht poules gingen door naar de finaleronde op zondag. Een bijzondere prestatie was de kwalificatie van Mart Oenema (10 jaar). Tussen al het flippergeweld speelde hij zich naar een uitstekende 4e plek in zijn poule en kon zich daardoor opmaken voor de finales op zondag.

Teamtoernooi De zaterdag werd ’s avonds afgesloten met het teamtoernooi. Na de eerste schifting in de poulefase moest het Dutch Pinball Team (DPT) het in de halve finales opnemen tegen de winnaars van vorig jaar: Holland 2. Het DPT wist met 21-11 te winnen en nam daarmee sportieve revanche voor de nederlaag van vorig jaar. In de andere halve finale won Frankrijk van Duitsland als gevolg van een onnodige slamtilt van één van de Duitse

De westrijdleiding (Ad) bepaalt de volgorde voor de finale

54

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2


De winnaar: Taco Wouters (en Ad) spelers. Zelfbeheersing is ook een onderdeel van het edele flipperspel en een gebrek daaraan kan je geheel terecht lelijk opbreken. In de strijd om het brons was Holland 2 oppermachtig tegen Duitsland en pakte zo afgetekend de derde plaats. Op de Scared Stiff en de World Cup Soccer kwam Frankrijk er in de finale tegen het DPT niet aan te pas (25-7).

Finaleronde ’s Zondagsochtends was iedereen al vroeg present voor de finaleronde van het hoofdtoernooi. Net als vorig jaar werd gespeeld volgens het systeem van dubbel knockout: een verliespartij was eenmaal toegestaan, maar het behalen van de finale werd daardoor lastiger in vergelijking met spelers die nog niet hadden verloren. Waar de kwalificaties weinig verrassingen opleverde, was het nu al snel raak: de winnaar van vorig jaar Paul Jongma verloor direct van Eric Buysen uit België. Ook voor gerenommeerde spelers als Franck Bona, Patrick Bodin, René van Gool en Mats Runsten eindigde het toernooi aanmerkelijk vroeger dan verwacht. In een Nederlandse broederstrijd van titelkandidaten versloeg Taco Wouters uiteindelijk Brenn Oosterbaan. Na een fraaie overwinning op de fanatieke Duitse speler Peter Scheldt, moest Mart Oenema zich uiteindelijk gewonnen geven tegen Helen de Haan-Verbeek. Uiteindelijk maakten Krisztian Szalai en Taco Wouters hun favorietenrol waar en bleven tot het laatst ongeslagen. Hun onderlinge partij werd vervolgens gewonnen door Krisztian, die daarmee als eerste een plek in de finale verdiende. Een andere favoriet Jorian Engelbrengtsson verloor al vroeg zijn eerste partij, maar hervond daarna zijn ritme. Met indrukwekkende scores op Addam’s Family (450M),

Johnny Mnemonic (28B) en Funhouse (45M) speelde hij zich alsnog naar de top van het veld. Hier ontmoette hij Taco voor de laatste plek in de finale. In een spannende partij op Medieval Madness trok de Limburger aan het langste eind en mocht zich opmaken voor een nieuwe kans tegen Krisztian, ditmaal in de finale. Daarin leek de Hongaar opeens zenuwachtig te worden, wat zijn spel negatief beïnvloedde. Taco toonde het killer instinct en liet Krisztian geen enkele opening om terug te keren in de wedstrijd. Zo won hij zonder een moment in problemen te komen en daarmee hield Taco de Nederlandse flipperkroon weer binnen onze landsgrenzen! Na zijn overwinning in het DPO pakte de Limburger alweer een volgende grote titel.

De nummer twee: Krisztian Szalai (en Ad)


Conclusie Het was opnieuw een zeer geslaagd evenement met achteraf veel lovende reacties uit zowel binnen- als buitenland. Dat was voor een groot deel te danken aan de uitmuntende catering van Jan en Tonia Meijer, de strenge doch rechtvaardige wedstrijdleiding van Ad Jonker en de technische experts die er gezamenlijk voor zorgden dat alles op rolletjes verliep.

individuele wedstrijd

Finished in Saturday’s qualification Pos Name Wins 80 No show 79 No show 71 Mario Vandermeulen 1 71 Norbert Resow 1 71 Tina Reil 1 71 Wilco Wieffering 1 71 Martin Janczyk 1 71 Michel Lanters 1 71 Stefan Redetzky 1 71 Stefan Vesterling 1 65 Pierre-Thomas Colin 2 65 Andrzej Magnicki 2 65 Vincent Slaat 2 65 David Cosic 2 65 Ivan Geentjens 2 65 Kay Kuster 2 51 Wilbert der Kinderen 3 51 Jörg Lepping 3 51 Nick Marshall 3 51 Johan Småros 3 51 Dennis Steverding 3 51 Rolf Geissberger 3 51 Christophe Magniez 3 51 Kevin Roelants 3 51 Nico Slemmer 3 51 Rob Capel 3 51 Christoph Lang 3 51 Joachim Reniers 3 51 Alain Müller 3 51 Morten Rasmussen 3 40 John van der Wulp 4 40 Jens Flügge 4 40 Albert Medaillon 4 40 Timo Schaffeldt 4 40 Phil Dixon 4 40 Max Joore 4 40 Bert-Jan Brinkhuis 4 40 Ronald Oenema 4 40 Stan Simpson 4 40 Yan Baratte 4 40 Bas Vis 4 33 Erwin Deutschlander 5 33 Robert Sutter 5 33 Matthias Flügge 5 33 Arno Punt 5 33 Nico Wicke 5 33 Ergun Erdemir 5 33 Frank van Woesik 5

56

Let op: Niet alle deelnemersplekken die waren gereserveerd voor Nederlanders, waren ingevuld. Dat is jammer, want we willen als Nederland graag zo sterk mogelijk voor de dag komen. Door de opzet is iedere deelnemer van minimaal negen wedstrijden gegarandeerd. Zo is het een leuke manier om de dag al flipperend door te komen en tegelijkertijd liefhebbers uit de internationale pinball community te leren kennen. Finished in Sunday’s tournament Pos Name 25 Albert Nomden 25 Peter Scheldt 25 Dan Hagman 25 Dirk Klaver 25 Robert Essed 25 Franck Bona 25 Paul Jongma 25 Jeremy Dorling 17 Patrik Bodin 17 Levente Tregova 17 Norbert Broman 17 Nicolas Linqué 17 Roger Wijnands 17 Mart Oenema 17 Eric Buysen 17 René van Gool 13 Sylvain Grevin 13 Mikkel Sjølin 13 Helen de Haan-Verbeek 13 Mats Runsten 9 Dirk Engler 9 Brenn Oosterbaan 9 Mark van der Gugten 9 Martijn van Aken 7 Ernö Rotter 7 Glenn Pellis 5 Michel van den Elzen 5 Martijn van Amsterdam 4 Axel Bouet 3 Jorian Engelbrektsson 2 Krisztian Szalai 1 Taco Wouters

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2

Finished in round round 2 round 2 round 2 round 2 round 2 round 2 round 2 round 2 round 3 round 3 round 3 round 3 round 3 round 3 round 3 round 3 round 4 round 4 round 4 round 4 round 5 round 5 round 5 round 5 round 6 round 6 round 7 round 7 round 8 round 9 Finale Finale


george bulte

Nieuwe Fabrikant Nieuwe Kast ! Marsaplay (www.marsaplay.com) is in Spanje bekend als maker van diverse amusementsautomaten zoals electronische dartboards en jukeboxen. Sinds kort zijn ze gestart met een run van 25 flipperkasten. Deze flipperkasten zijn onder de eigen vlag gemaakt en gebaseerd op het ontwerp van de Canasta flipperkast van het Spaanse merk “ Inder” uit 1986.

De oude Canasta van Inder

De kast draagt daarom de naam New Canasta. Hij is dan wel gebaseerd op een oud type kast, maar qua techniek is gekozen voor een aantal noviteiten in de flipperindustrie. Een aantal kenmerken: Coil beveiligingssysteem, bij kortsluiting geen schade aan andere componenten LED verlichting voor langere levensduur, minder onderhoud en minder stroomverbruik. Door gebruik van RGB LED’s ook meerdere kleurcombinaties op het speelveld mogelijk

LCD kopkast

Moderne SMD electronica onder het speelveld. Geen kabelbomen meer, maar borden zijn verbonden door flatcables. De kast is dus ontworpen met als doel duurzaamheid in de exploitatie. Weinig onderhoud en een simpel spel waar weinig aan stuk kan gaan (led’s en electronische schakelcomponenten). De spelelementen vinden vooral plaats op het LCD scherm (zie Youtube en zoek op new canasta pinball)

Speelveld New Canasta

De LED verlichting

I.p.v. mechanische schakelaars wordt er gebruik gemaakt van magnetische sensoren. Deze kunnen naast de detectie van een bal ook de snelheid van de bal meten. Geen DMD display, maar een computer LCD monitor in de kopkast Camera onder de LCD monitor. Tijdens het spelen kunnen foto’s gemaakt worden (actiemomenten en highscore doeleinden) - Op de LCD kunnen in attract mode ook reklame boodschappen getoond worden Zeer gebruikersvriendelijke interface voor de spelinstellingen op het LCD scherm NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2

57


FLIPPEREN I

58

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2


IN DE MEDIA

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2

59


60

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2


In de supermarkt BATMAN: THE DARK KNIGHT Tekst george bulte

D

e Amerikaanse supermarktketen Costco (soort Makro) had het afgelopen jaar wel eens vaker een flipperkast van Stern in het assortiment, maar onlangs is een “uitgeklede” versie van de BDK (Batman: The Dark Knight) gesignaleerd. Volgens Stern zijn er hier 48 van gemaakt en gaan ze richting de consument voor $700 minder dan een “normale” BDK.

W

at voor kenners meteen opvalt is dat de Joker Toy er niet meer in zit, het up-down mechanisme bij de linker ramp ontbreekt en het mini-speelveld rechtsboven is verdwenen. Daarnaast zijn er nog een aantal wijzigingen in de verlichting.

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2

61


DE VIJFDE SPELER

Nieuw Bij de enige flipperfabrikant die deze wereld nog rijk is heerst een nieuw beleid. Dat er nog überhaupt beleid wordt gevoerd mag een klein wonder heten, want lang heeft het er naar uit gezien dat het voorgoed gedaan was met Stern Pinball. Wat was er aan de hand? Een kast kost –new in the box- een kleine vijfduizend euro. En dat is een hoop geld. Het gros van de flippers gaat naar exploitanten en om winst te gaan maken moeten er dus minimaal tienduizend potjes op worden gespeeld. Ik hoef u niet uit te leggen dat het kopen van een flipperkast voor een ondernemer een zogeheten diepte-investering is. Naast exploitanten zijn er ook particulieren die een kast voor thuis aanschaffen. En ook voor die doelgroep is 5000 euro meer dan een gemiddeld maandsalaris. Tel daarbij op dat die laatste groep zeer kritisch is over spelopbouw, artwork, rule sheets en andere zaken, en je kunt stellen dat Stern Pinball een groot probleem had. En daarom wordt er nu dus een nieuw beleid gevoerd. De eerste vormen van dat beleid werden ongeveer een jaar geleden zichtbaar. De NBA kast was in productie en daarna werden de banden stilgezet. Er was op dat moment geen directe vraag naar flipperkasten en Gary Stern wilde niet onverhoeds geld uitgeven wat er helemaal niet was. Bij nader inzien is het een slimme zet van Stern Pinball geweest. Als je namelijk iets maakt waar op dat moment geen behoefte aan is, verspil je geld en ga je vroeg of laat failliet. Stern is niet over de kop gegaan en dat is een goede zaak voor een ieder die het flipperen een warm hart toedraagt. Want zonder de aanwas van nieuwe kasten zal het flipperen uiteindelijk verloren gaan.

62

Een van de nieuwe onderdelen van het ‘andere’ beleid is de manier waarop flipperkasten worden gebouwd. Als we terug gaan naar 1993 dan hadden ontwerpers en programmeurs volledig de vrije hand en hadden ze qua budget volledig carte blanche. Senior ontwerper Pat Lawlor kreeg bij het ontwerpen van The Twilight Zone van te voren te horen dat hij alles mocht bedenken wat in hem opkwam, als het maar resulteerde in een sensationele flipperkast. Het resultaat moge duidelijk zijn en juist ultieme vrijheid bij het creatieve team leidt tot de ultieme resultaten. De situatie tussen hoe Twilight Zone werd gemaakt en bijvoorbeeld Iron Man is een verschil van dag en nacht. Bij Stern wordt op elk moertje bezuinigd en voordat een bepaalde toy in een kast wordt geplaatst moet Gary himself daar persoonlijk toestemming voor geven. Een flipperkast anno 2010 wordt gemaakt voor de toevallige speler die het thema kent en een euro in de kast gooit. En mocht hij dan ook nog toevallig multiball krijgen, dan is de kans groot dat er nog een muntje in gaat,waar het uiteindelijk om te doen is. Er waait een nieuwe wind door Stern en echt slecht is dat niet. Sterker nog, het is voor de flipperfabrikant waarschijnlijk de enige manier om te overleven. Behalve dat het spel simpeler is geworden en er dus fors bezuinigd is op de budgetten, heeft Stern ook eindelijk bedacht dat marketing van wezenlijk belang is om een product in de markt te zetten. Voorheen ging de promotie van Stern niet verder dan het versturen van een simpele flyer. Nu is er een nieuwe marketing directeur aangenomen. Heeft de website een nieuwe look and feel gekregen en kan je eindelijk mooie merchandise kopen. Maar daarnaast is er meer. Bij de release van elke nieuwe kast is er een feest waar lokale spelers het kunnen opnemen tegen de ontwerpers. Alles wordt gefilmd en staat in no time op You Tube en daarnaast werpt Stern zich op de social media. Als deze ingeslagen weg wordt voortgezet dan voorspel ik een gouden toekomst. Als de gekozen thema’s tenminste de moeite waard zijn.

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2


Spinnertjes (vraag en aanbod) Corvette

Te koop Crisis Zone van Namco Mooie en goed werkende Crisis Zone van Namco. Deze Shooter verkeert in een uitstekende staat. Inruil flipperkast bespreekbaar. Bezorging in overleg. € 750,René Timmer, Ommen pinball@hyperballs.com 06-83200834 15 Juli 2010

In uitstekende staat. Vrijwel volledig uit elkaar geweest, nagekeken, schoongemaakt en waar nodig gerepareerd. Thuisbezorgen is mogelijk. € 1350,Maurice Schouten, Den Haag maurice_schouten@hotmail.com 06-45640975 7 Juli 2010

Aces and Kings

E.M.-flipperkast uit 1970 (Williams) Gepoetst, gerubberd, gerepareerd, schoongemaakt en afgesteld. Ik heb meerdere foto’s, vraag er maar naar. € 150,-

Gevraagd

Spiderman

Een hele mooie Spiderman van Stern,zonder gebreken maar helaas geen HUO. € 3000,Rene Zwaaneveld, Amsterdam y.hovius@chello.nl 020-6372833 11 Juli 2010

Coindeur plastics

Ik ben op zoek naar 3 van die oranje plastic glaasjes waarin je normaal gesproken het geld in stopt. Wie heeft er bij toeval zoiets liggen? Prijs komen we wel overeen verwacht ik. Taco Wouters, Sittard tacowouters@hotmail.com 046-4510770 15 Juli 2010

JunkYard

Liefst in perfecte staat. Reacties graag via de mail. Marco Smeets, Brunssum marcosmeets30@msn.com 11 Juli 2010

Tellerunit voor Wizard

Kan het verschil maken tussen werkend maken en slopen. Voor een redelijk bedrag uiteraard. Ronald Blom, Kloetinge. rblom_63@msn.com 06-14037790 10 Juli 2010

DMD print voor WPC David Dierickx Messelbroek david.dierickx@telenet.be 1 Juli 2010

Spinnertjes zijn Vraag en Aanbod advertenties van NFV leden. Het plaatsen van een advertentie is gratis voor leden. Alleen niet commerciële Spinnertjes worden geplaatst. Voor commerciële of ‘bulk’ advertenties (> 3 flipperkasten) gelden de advertentie tarieven die voor in het blad staan. Spinnertjes aanmelden kan via de webstie van de NFV: www.nfvpinball.nl/ spinnertjes. Alle criteria dienen ingevuld te worden. Op de website is het ook mogelijk om een foto bij een advertentie te plaatsen. Kijk voor de meest recente Spinnertjes op de website van de NFV: www.nfvpinball.nl

NIEUWE NFV Ledenpas Dankzij sponsoring door AQ4U kunnen we onze leden een nieuwe ledenpas aanbieden. Het gaat om een exemplaar dat meerjarig te gebruiken zal zijn. Om de productie inspanningen wat te spreiden, zal de kaart gefaseerd ingevoerd worden. Als eerste komen de leden aan de beurt die hun lidmaatschap betalen via een machtiging.

NFV Spinner Magazine, jaargang 19, nummer 2

63


2010 - 02 - Spinner Magazine  
2010 - 02 - Spinner Magazine