Page 1

NFV

Magazine Jaargang 18 - Nummer 3

Interview: Steve Kordek Uitgebreid verslag van het DPO De nieuwe OMT: Merlin’s Magic en ook: 11 tips voor betere flipperfoto’s


Club van In maart 2008 introduceerde de NFV, met veel dank aan Gerard van de Sanden, de Club van 100. Inmiddels heeft de Club van 100 al 48 deelnemers. Deze deelnemers betalen â‚Ź 100,- voor deelname van 12 maanden. Hiervoor krijgt men een vermelding op de Club van 100 pagina in het Spinner Magazine, de Club van 100 webpagina (met link), een ingelijst logo op A4 formaat in het NFV Funhouse en gratis toegang tot evenementen in het NFV Funhouse (1 toegangsbewijs per deelnemer). Ieder jaar is er tevens een speciale bijeenkomst voor de deelnemers van de Club van 100. Iedereen

Stefan Parmentier

Han Hagens

die de NFV een warm hart toedraagt kan lid worden: leden, nietleden, vrienden clubs, bedrijven, sponsors en anderen. In 2009 worden de inkomsten van de Club van 100 vooral gebruikt om de kosten van het onderhoud en het verbeteren van de flipperkasten in het NFV Funhouse in Ederveen te dekken. Lid worden van de Club van 100 is eenvoudig: stuur een email naar Gerard van de Sanden (gerard@nfvpinball.nl) of Bas Vis (bas@nfvpinball.nl) en zij helpen u verder.


Inhoud

Steve Kordek Meer dan 60 jaar ervaring in de flipperbranche staan garant voor mooie verhalen en leuke anecdotes.

DPO 2009

28

6

Uitgebreid verslag van het DPO 2009.

11 Tips voor betere flipperfoto’s

40

Flipperen op straatniveau

18

Sa l Fo r

56

e

48 Neerlands Trots: Merlin’s Magic

Veiling

Foto Cover: Jord Knapen

44

4 6 10 12 14 16 18 24 28 40 42

Van de secretaris Interview: Steve Kordek Gespot Pinball 101 DVD Donaties en donaties Verslag EPC Flipperen op straatniveau Verslag ALV DPO 2009 11 Tips voor betere flipperfoto’s Ledenshop

44 46 47 48 51 52 54 56 59 60 61

Lord of the Rings Mod Hyperball Lost in Vegas Merlin’s Magic Spinnertjes Techniek staats voor niets: Solderen deel 2 Cleaning a Comet NFV Veiling Regional Pinball Leagues Gentse Flipperfeesten Column


Van de redactie

COLOFON NFV Spinner Magazine is het tijdschrift van en voor leden van de Nederlandse Flipper Vereniging (NFV) en wordt viermaal per jaar gratis aan de leden toegestuurd in een oplage van 1000. Losse nummers: € 10,00. Redactie: Bas Vis, George Bulte, Arjan Lugthart, Theo van Vroenhoven (redactie@nfvpinball.nl) Aan dit nummer werkten verder mee: Richard Baan, Gerard van de Sanden, Aeneas Verhé, Ben Boogaard, Ad Jonker, René van Beek, Peter van Tartwijk, Jord Knapen, www.fstop.be, Rob Capel, Jonathan Joosten, Marijke Kool, Henk de Jager, Ronald Knor, Jesper Heine, Taco Wouters, William Rijnbeek, Vincent Chardome, Laurens Linssen Redactionele bijdragen: Artikelen en fotomateriaal zijn zeer welkom op het redactieadres. Er mogen geen rechten van derden op rusten. Door inzending geeft de auteur of fotograaf toestemming tot publikatie in het SPINNER Magazine. Artikelen kunnen schriftelijk (bij voorkeur digitaal) worden aangeleverd. Teksten (zonder opmaak) in DOS/Windows formaat (Rich Text Format of Word). Artikelen, advertenties, vragen, columns en ingezonden brieven opsturen naar: redactie@nfvpinball.nl Advertentie tarieven 1/4 pagina 1/2 pagina 1 pagina Achterkant: op aanvraag Commerciële Spinnertjes

€ 50,00(1x) € 150,00 (jaarcontract,4x) € 100,00(1x) € 300,00 (jaarcontract,4x) € 150,00(1x) € 450,00 (jaarcontract,4x) € 15,00(1x) € 45,00 (jaarcontract,4x)

Niet-commerciële Spinnertjes van leden zijn gratis. Per Spinnertje kunnen maximaal drie flipperkasten worden aangeboden. Aansprakelijkheid: De redactie werkt met grote zorgvuldigheid aan de samenstelling van de SPINNER. De redactie en/of Nederlandse Flipper Vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade (direct of indirect, van welke aard of omvang dan ook) die het gevolg is van onjuiste vermelding en/of zetfouten. Copyright: Niets uit de SPINNER mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden bijdragen in te korten, op onderdelen te wijzigen of te weigeren. PTT periodiek: 146128 ISSN: 1382-4066

NFV

Nou ja van de redactie. Dat is een groot woord van iemand die alleen de opmaak voor zijn rekening zal nemen. De vormgever zogezegd. Nou ja vormgever. Zo voel je je niet als je daar staat met een harddisk onder je arm. Op de disk het materiaal van de oude Spinners. En nog net hoor je de woorden van de voormalig hoofdredacteur en vormgever Jonathan Joosten “het is wel een kwartaalblad.” Die woorden schud je makkelijk van je af, je bent immers maar de vormgever, geen hoofdredacteur. Maar heb je wel helemaal door waar je aan begint. Maar waar begin ja als goedbedoelend amateurvormgever? De meest recente ervaring verder dan powerpoint was ook alweer 20 jaar geleden toen de schoolkrant gemaakt werd in Quark. Je begint met het programma Indesign te downloaden van de Adobe website, wat online Lynda lessen. Dan eens oefenen met een paar artikelen. Dan ga je je afvragen: welke eisen kan een amateur zichzelf stellen? Welke eisen stellen de lezers? De lat lag hoog, zo werd gezegd. Het leek me verstandig om de niet na te volgen opmaak van Jonathan niet na te volgen. De Spinner zoals die er nu ligt, is qua vormgeving het resultaat van enkele avonden noeste arbeid achter mijn, zo merk ik door Indesign, al wat verouderde PC. Hopelijk valt het resultaat in de smaak. Er zullen vast verbeteringen mogelijk zijn en voor tips hou ik mij aanbevolen.

NFV Dagelijks Bestuur Secretaris / waarnemend voorzitter: Bas Vis, telefoon: 0297-263451 (bas@nfvpinball.nl) Penningmeester: Jan Meijer (jan@nfvpinball.nl ) Kasten Commissie / Clubhuis: Edwin Nijs (edwin@nfvpinball.nl)

De vorm is slechts één, de inhoud is een ander. Ook deze keer hebben veel leden een bijdrage geleverd aan dit nummer. In de vorm van artikelen, foto’s of beiden. In dit nummer zelfs een artikel over foto’s.

Techniek: Ronald Knor (ronald@nfvpinball.nl) Coördinator België: Lieven Engelbeen (lieven@nfvpinball.nl) Tijdelijk bestuurslid: Arie Pijl (arie@nfvpinball.nl) Commissies Ledenadministratie: Gerard van de Sanden (ledenadministratie@nfvpinball.nl) Website: Mark van der Gugten (webmaster@nfvpinball.nl) Evenementen Organisatie: -vacature- (evenementen@nfvpinball.nl) Wedstrijd Organisatie: Ad Jonker (wedstrijd@nfvpinball.nl) Ereleden: Guus Arens, Jurgen van de Peppel, Ad Jonker, Martijn van Aken Lidmaatschap van de Nederlandse Flipper Vereniging: Lid worden van de Nederlandse Flipper Vereniging kan door een aanmeldingsformulier aan te vragen bij de secretaris. of via de nfv website (www.nfvpinball.nl). Lidmaatschap kost € 35,00 per kalenderjaar. Voor mensen die op hetzelfde adres wonen bestaat de mogelijkheid om duolid te worden. De contributie voor dit duo lidmaatschap is € 40,- per jaar. Voor hele gezinnen is er het familie lidmaatschap: € 45,- per jaar. Per adres wordt slechts één Spinner gestuurd.

Over inhoud gesproken: het is een kwartaalblad. En om dit jaar toch vier nummers uit te kunnen brengen, is 1 december aanstaande de deadline voor het inleveren van copy voor nummer vier. Hopelijk wordt het niet een al te dun nummer. Hoewel dat het er voor een vormgever wel makkelijker op maakt...

Laurens Linssen

Opzeggingen: schriftelijk uiterlijk 2 maanden voor het einde van het kalenderjaar bij de penningmeester. Bankgegevens: ING bank, rekeningnr. 7233926 t.n.v. NFV, te Wierden. IBAN: NL 04 PSTB 0007233926 BIC: PSTBNL21 Betaling voor Belgische leden: 979-6129316-85 t.n.v. de Nederlandse Flipper Vereniging. KVK inschrijving: 40482631

4

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3


Van de secretaris: Meer of minder is beter

M

eer is beter: De NFV ‘kernploeg’. Door de jaren heen bouw je veel relaties op. De meeste van de actieve leden van onze vereniging ken ik en de meesten kennen mij ook. Sommigen spreek ik elke week, anderen hoogstens 1x per jaar. Met een aantal van hen neemt de frequentie van de contacten toe, bij anderen juist geleidelijk af, afhankelijk van hoe actief de NFV- cq. flipperhobby beoefend wordt. Die dynamiek maakt dat het ook leuk blijft om te doen. Het is leuk om steeds nieuwe enthousiaste leden te leren kennen. Voor mij is dat één van de meest motiverende onderdelen van het NFV-‘werk’. Met het nieuwe clubhuis en de regelmatige bijeenkomsten zijn er meer mensen die vaker afspreken. Het verenigingsgevoel wordt zo versterkt. Ondanks die groeiende groep van regelmatige bezoekers, is het een vrij kleine ‘kernploeg’ die de evenementen organiseert, het clubhuis beheert, de Spinner maakt etc. Meer support is en blijft welkom of zelfs noodzakelijk (Spinner!), maar er zijn zeker positieve ontwikkelingen: in de huidige ‘kernploeg’ zitten naast ervaren krachten ook drie leden die minder dan een jaar lid zijn van onze vereniging (Koen, Laurens en Ben). Daar zijn we heel blij mee. Maar met een paar extra leden in de ‘kernploeg’ kunnen we meer doen. Meer is beter. Wie volgt?

M

eer is beter (reprise): De Club van 100. De leden van de Club van 100 leveren ook in 2009 weer een zeer gewaardeerde financiële bijdrage. Er zijn er een paar afgevallen na het eerste jaar, maar het aantal deelnemers dat heeft bijgetekend is groot. Dat is geweldig voor de vereniging, net als de nieuwe inschrijvingen van dit jaar. Voor wie in 2010 ook lid wil worden: meld je aan! Op die manier help je de vereniging om de extra wensen te realiseren. Meer is beter. Wie doet er mee?

M

inder is beter: De NFV collectie. Een jaar of vijf geleden hadden we als vereniging een kastencollectie die in een kleine bestelauto paste. Dankzij gerichte investeringen (wanted list, oa. aanschaf van een DMD-partij in Italië) en een zeer succesvol donatieplan zitten we anno 2009 op een totaal van zo’n 150 flipperkasten. Jazeker, 1 - 5 - 0. Dat is een geweldig bezit, maar, zoals onze zuiderburen dat zo mooi zeggen, ‘van het goede teveel’. Minder is beter. Maar dan wel goed spelende… We willen een goede collectie onderhouden, maar we hebben onvoldoende tijd en ruimte voor een dergelijke megacollectie. Dus hebben we een inventarisatie gemaakt: welke kasten willen we graag houden en welke mogen weg (dubbel, slecht ed). In deze Spinner lees je meer hoe we onze leden in de gelegenheid gaan stellen om één of meerdere kasten uit de NFV collectie over te nemen. Dat is een bewuste keuze, want de doelstelling blijft om een bijdrage te leveren aan het behoud van het ‘flippererfgoed’. De gedachte is dat het beste opvangadres is bij de liefhebbers die zich binnen de NFV hebben verenigd De collectie brengen we terug in aantal. Tegelijkertijd blijven we investeren in de kwaliteit van de kasten die blijven, door (extra) onderhoud van de collectie en het spelend maken van geselecteerde kasten. Ook hier geldt: extra support is altijd welkom!

M

inder is beter (reprise): Het DPO was een geweldige happening. Er gaan vele uren zitten in de voorbereiding en dan is het prettig als het weekend goed verloopt. Toen ik op zondagavond thuiskwam, was de pijp wel aardig leeg. Lange dagen en heel intensief. Die extra uurtjes in de kroeg, dat was zeker gezellig. Maar die biertjes… Minder is beter. Maar lekker waren ze wel…

Bas Vis, secretaris

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3

5


Steve Kordek

Legendarisch flipperkastontwerper

Met meer dan 60 jaar werkervaring in de flipperindustrie, en betrokkenheid bij meer dan 100 flipperkasten, en talloze andere amusementsapparaten, is het geen verrassing dat Steve Kordek voor veel flipperkast ontwerpers een ware held is die veel invloed op hun carrière heeft gehad. Steve Kordek is onder meer de uitvinder van het droptarget en hij ontwierp de eerste flipperkast met multiball (Beat the Clock (Williams, 1963). Nick Bennett van The Pinball Blog heeft het afgelopen jaar de nodige Pinball Heroes geïnterviewd voor zijn blog (www.thepinballblog.com). Zijn interview met Steve Kordek is opvallend. Steve is bijna 100 jaar oud en geeft zelden interviews aan mensen die hem niet persoonlijk komen opzoeken. Dankzij Gary Flower en Jim Schelberg (Pingame Journal) kon Steve telefonisch geïnterviewd worden.

Interview: Foto’s: Vertaling: Correcties:

6

Nick Bennet / Jim Schelberg Duncan Brown (Pingame Journal), Kurt Herman Jonathan Joosten Bas Vis

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3


Laten we bij het begin beginnen. Dit verhaal heb je vast al honderden keren verteld, maar voor degenen die het nog niet kennen: hoe ben je in Chicago en de flipperindustrie beland? Ik werkte destijds bij de Forest Service in Idaho (een soort bosbeheer) waar ik in een Rangers Station had gewerkt. Ik was voor de winter in Chicago en ze wilden me graag terug hebben. Er lag een contract voor me klaar, ik zou aangenomen worden, kunnen studeren aan de universiteit van Montana en daar verblijven. Ik had echter weinig zin om in Idaho te blijven. Mijn ouders en 8 broers en zussen woonden allemaal in Chicago. Dus ging ik elke dag naar de kerk in de hoop dat ik een baan in Chicago kon krijgen om maar niet terug naar Idaho te hoeven. We praten over 1936/1937 en toen was het erg lastig om werk te vinden. Op een dag liep ik in Chicago en het begon enorm te regenen. Ik had geen paraplu, dus om te schuilen voor de regen opende ik een deur van een fabriek om binnen te kunnen staan. Een dame vroeg of ik op zoek was naar werk. Natuurlijk zei ik JA. Of ik ook kon solderen? Ik had een jaar lang een technische opleiding gevolgd, dus dat kon ik. Ik bleek de Genco fabriek te zijn binnen gelopen (Genco was destijds een fabrikant van speelautomaten – red). Ik was toen 26. Ik soldeerde vlak bij de testafdeling waar alle nieuwe games werden getest. Daar zaten soms technische storingen in die ik vrij eenvoudig wist te verhelpen. Zo ben ik op engineering terecht gekomen. Hoe belandden Harvey Heiss’ schoenen aan het plafond? Harvey Heiss was de hoofdontwerper bij Genco toen ik daar in dienst kwam. Van hem heb ik geleerd hoe ik games moest ontwerpen. Hij legde me uit wat goed was bij het ontwerpen van games. Eind 1947 lag Harvey in het ziekenhuis en vroeg de directie me om snel een game te ontwerpen voor een beurs in januari. Toen heb ik Triple Action gebouwd met slechts 2 flippers onder op het speelveld. Sindsdien is het altijd zo gebleven en bouwde ik een flinke reputatie op in de industrie. Harvey had bij Genco een paar schoenen staan dat hij aantrok als hij binnen kwam. Op een dag hebben we een geintje uitgehaald en die schoenen aan het plafond genageld. Zo vond hij ze toen hij binnen kwam.

Links: Steve Kordek in zijn kantoor bij Williams Boven: Steve’s Triple Action Onder: de flyer voor Vagabond, de eerste flipperkast met een droptarget

Redactionele opmerking: De komst van Humpty Dumpty, de eerste flipperkast met flippers, maakte in één klap oudere flipperkasten zonder flippers overbodig. Het was niet vreemd dat elke fabrikant toen flippers in hun games plaatsten. Triple Action was de eerste flipperkast van Genco waar flippers in gebruikt werden. De flippers op Triple Action stonden precies andersom als later gebruikelijk werd en gingen tegelijk omhoog, ongeacht of de linker of rechter flipperknop werd ingedrukt. De flippers konden niet vastgehouden worden, maar kwamen meteen weer naar beneden.

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3

7


Steve Kordek bij de allerlaatste flipperkast die bij Bally / Williams van de lopende band rolde.

Door een beperkt budget was je bijna genoodzaakt om op Triple Action maar 2 flippers te gebruiken. Stel nou dat je wel budget had gehad, zou flipperen er vandaag de dag dan anders uitzien? Harvey Heiss heeft me geleerd om conservatief te zijn. Humpty Dumpty had 6 flippers. Tegen de tijd dat de beurs kwam in januari bouwden er nog 8 fabrikanten flipperkasten. Ieder van hen kopieerde Humpty Dumpty, maar dan met 2, 4 of 6 flippers aan een zijkant en een zelfde aantal aan de andere kant van het speelveld. Dat moest wel een keer ophouden en zodoende heb ik gekozen voor 2 flippers in het midden onder aan het speelveld. Triple Action was de hit van de beurs en mijn naam was gemaakt. In 1962 ging je bij Williams werken en nam je Norm Clark onder je hoede. Jullie zijn beide legendes in de flipperindustrie geworden. Recent is Norm overleden. Hoe was het om met hem te werken en welke herinneringen koester je aan hem en zijn levenswerk? Ik heb meer dan 20 jaar erg nauw met Norm samengewerkt en heb een hoop persoonlijke ervaringen die ik op dit moment voor mezelf houd. Tijdens de komende Pinball Expo zal ik hier meer over vertellen tijdens de Norm Clark herdenking. Sommige details zijn spectaculair en interessant en veel mensen kennen die nog niet. Toen ik in 1962 bij Williams begon kreeg ik de kans om echt zelf flipperkasten te ontwerpen. Ik ontwierp er zonder moeite zo’n 7 tot 8 per jaar. Ik mocht wat assistentie uitzoeken en ik koos voor Norm Clark waar ik al eerder mee had samengewerkt toen hij nog op

8

engineering zat. Samen hebben we 15 jaar lang voor Williams flipperkasten ontworpen. We waren zo succesvol dat Williams op een bepaald moment 70% van de wereldproductie van flipperkasten maakte. We hebben samen klassiekers ontworpen. Normaal gesproken moesten er 3.000 stuks van een nieuw model gemaakt worden om breakeven te draaien. Onze ontwerpen deden gemiddeld 7.000 tot 8.000 stuks met uitschieters naar 12.000 tot 12.500 stuks. Norm en ik konden echt erg goed met elkaar opschieten. We hadden plezier in onze samenwerking en maakten samen meerdere enerverende dingen mee. We leefden bijna samen. In 1975 had Norm persoonlijke problemen en ging hij weg bij Williams. Wanneer we games ontwierpen kwamen onze supervisors regelmatig een kijkje nemen. We keken ook naar elkaars ontwerpen. We bouwden onze ontwerpen allebei zelf. Als er een feature was die we allebei wilden gebruiken, werd het ontwerp omgegooid, zodat er geen problemen ontstonden. Toen ik Norm onder mijn hoede nam moest hij nog een hoop leren. In 1962 heeft hij 1 flipperkast ontworpen en de volgende kwam pas in 1964. Grappig genoeg wil iedereen dat eerste ontwerp, King Pin, hebben. Die kast heeft gewoon iets, iets wat het spelen zo leuk maakt. In die periode werkte ik in de kamer naast de zijne en heb ik alles gedaan om hem te leren wat goed was en wat niet, wat wel werkte en wat niet en zo zijn we uiteindelijk samen games gaan ontwerpen. Dat hebben we 15 jaar gedaan en ik heb de tijd van mijn leven gehad. Norm is echt geweldig en verdiend alle credit die hij kan krijgen.

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3


Er doen verhalen de ronde dat het er op sommige industriebeurzen in het verleden behoorlijk heftig aan toe ging met een, laten we netjes blijven, levendig sociaal aspect. Kan je daar wat over vertellen? Ja, het was altijd raak. Ik kan er niet teveel over vertellen, maar een hoop games waren dobbelspellen dus er werd volop gegokt. Vrouwen? Niet bij mij maar bij anderen waren er vast vrouwen betrokken…

Wat is de Century Club precies en welke rol speel je daarin? Ik ben de Century Club begonnen om wat mensen uit de industrie bij elkaar te brengen en te discussiëren over de problemen die ze tegenkwamen, de lol die ze hebben gehad en dergelijke. Ik had een game ontworpen die ik Century Club heb genoemd. Destijds waren er feestelijkheden om te vieren dat er 100 jaar muziek deals bestonden. Ik ben vrij lang de president van de Century Club geweest tot ik het niet meer kon. Steve Epstein was de beste man om me op te volgen en zodoende heb ik hem gevraagd het stokje over te nemen.

Veel Pinball Heroes noemden jouw naam als de persoon die de meeste invloed op ze heeft gehad in hun carriere. Wie was jouw voorbeeld? Ik ga geen namen noemen, maar ik heb in het verleden

mensen van de productielijn gehaald, ze in het engeneering department gezet en geleerd hoe ze games moesten ontwerpen. Daar zijn de beste ontwerpers ter wereld uit voortgekomen. Ik heb veel tijd aan ze besteed en gaf ze alle credit als de directie langskwam en een compliment maakte over iets op een ontwerp. Zelfs als ik er zelf invloed op had gehad. Ik gaf altijd erkenning aan de mensen die voor me werkten. De meesten hebben ongelooflijk, ongelooflijk veel geld verdiend. Harvey Heiss heeft me natuurlijk in het begin enorm beïnvloed. Later waren het vooral andere ontwerpers die hun eigen ideeën aan me toonden wat volgens hen wel of niet werkte.

Jouw Vagabond was de eerste flipperkast met een droptarget. Hoe ben je op dat idee gekomen? Ik had het idee dat als je een target op het speelveld zou kunnen raken dat vervolgens zou verdwijnen, de speler het idee zou hebben dat hij iets ongewoons bereikt had. Het target zou op een bepaald moment omhoog komen en het target raken zou speciale punten opleveren. Het leek me een goed idee om dat met 1 target te doen. Gottlieb kwam vervolgens met 2, 3, 4, 5 en 10 droptargets en dat hebben ze heel goed gedaan. Soms kom je met een idee om in een game te gebruiken en blijf je hangen in dat idee door alles er omheen te willen verbeteren. We pasten ook niets aan omdat er patent op aangevraagd was.

Bij zijn afscheid bij Williams in 2000 ontving Steve Kordek deze tekening met persoonlijke boodschappen van collega flipperkastontwerpers. NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3

9


Wat was je rol bij Williams toen je zelf geen flipperkasten meer ontwierp? Ik was een adviseur voor de andere ontwerpers. Ik had een enorm archief van brochures opgebouwd waar ik gebruik van maakte om verzoeken uit het veld te regelen. Of om feedback uit het veld te krijgen. Zo heb ik jarenlang mensen verder kunnen helpen. Ik liep in de fabriek rond en genoot van het ontwerpproces waar andere ontwerpers mee bezig waren en hun best voor deden. Elke ontwerper was anders en had zijn eigen ideeën om een goed ontwerp te maken. Normaal gesproken vraag ik aan ontwerpers of ze hun werk in de flipperindustrie in één woord of zin kunnen uitdrukken. Gezien je lange staat van dienst: neem zoveel woorden en zinnen als je nodig denkt te hebben. Allereerst denk ik dat ik door mijn positie een grote rol heb gehad in het bij elkaar brengen van de beste mensen in de wereld. Mensen die daardoor beter werden, mensen die uit zichzelf al goed bezig waren, mensen die ik kon vertrouwen, mensen waar ik graag mee samenwerkte, mensen die echt deden wat ik dacht dat ze moesten doen. Ik heb onvergetelijke ervaringen opgedaan met de beste mensen en engineers in de wereld.

26 december word ik 98 en ik heb een hoop om dankbaar voor te zijn. In de eerste plaats dank ik God omdat hij altijd goed voor me is geweest. Op de tweede plaats heb ik 62 jaar een geweldige vrouw gehad. Ik ben dankbaar voor mijn broers en zussen. Ik heb 4 broers en 5 zussen waarvan nog 1 zus en 2 broers in leven zijn. Ik ben God dankbaar voor elke dag dat ik nog leef, dat ik kan lopen en voor mezelf kan zorgen en ik hoop dat ik bepaalde problemen waar ik nu mee loop kan overwinnen. Ik heb recent een vrij zware operatie gehad en ik heb begrepen dat ik op mijn leeftijd minder snel opknap van zo’n operatie als ik zou willen. Ik heb altijd zo hard mogelijk mijn best gedaan. Alles wat ik gedaan heb, heb ik gedaan om de mensen waar ik voor werkte. Ik deed mijn best voor de mensen die met me samenwerkten en ik deed mijn best voor het bedrijf zodat ze geld konden verdienen. En geld verdienen deden ze zeker.

Opmerking Dit interview en de bijbehorende foto’s, konden geplaatst worden dankzij de toestemming van Nick Bennett (ThePinballBlog.com), Jim Schelberg (Pingame Journal), Gary Flower en Duncan Brown (foto’s) en de medewerking van Steve Kordek.

GESPOT In een interview met Gary Stern van Stern Pinball dat onlangs op Youtube is verschenen is op de achtergrond een tekening van een flipperkast te zien die wij nog niet kennen. Zoals eerder aangekondigd zou de volgende Stern de Big Buck Hunter worden. De kans is dus groot dat dit de eerste tekeningen zijn van die volgende Stern flipperkast. De Big Buck Hunter is een van de populairste arcade games in de USA. Stern gaat nu dus proberen om arcade fans richting de flipperkast te krijgen. Dat is voor Stern zeker iets nieuws. Op moment van schrijven is NFV lid Mel Appels in Chicago en op bezoek bij Stern met een Factory Tour. Daar kwam hij ontwerper John Borg tegen en die bevestigde dat BBH de eerstvolgende flipperkast is die uitkomt. Dat zal in januari 2010 zijn.

10

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3


De allernieuwste

flippers staan bij

GAME-XL

Momenteel ook de volgende gebruikte flipperkasten op voorraad:

Advertentie ontwerp: JJ - Unigroove Productions

World Poker Tour Spiderman Pirates of the Caribean

Game XL Friezenstraat 3, 5249 JT Rosmalen T +31 (0)73 5222264, F +31 (0)73 5222287 www.game-xl.nl, E-mail: info@game-xl.nl


George bulte

Nieuw in de NFV -Shop:

Pinball 101 DVD Het is vrijdagavond. Dit keer geen gasten die langskomen om te flipperen. Dan maar een DVD kijken of in mijn eentje een potje flipperen boven? DVD kijken, flipperen, DVD kijken, flipperen...pieker pieker Wacht even..Ik heb nog een DVD in mijn jas over flipperen, mocht ik lenen van Mel Appels. Laurens Linssen heeft het namelijk voor elkaar gekregen om deze DVD in PAL versie vanuit Amerika naar Nederland te krijgen. Pinball 101 een Pinballvideo.com productie staat er op de kleurrijke en cartoonachtige hoes. “De kunst en wetenschap om beter te flipperen.” Wauw! Dat belooft wat. Zo gezegd, zo gedaan. DVD erin en kijken maar. Door de hele DVD heen worden we getrakteerd op flippertruukjes. Van balletje over tot hoe je de bal moet stilleggen op een flipper. Hoe je deze truukjes moet uitvoeren wordt in 3 blokken getoond. Truken voor beginners, gemiddelde spelers en voor gevorderen. Alles uitgelegd door Professor Flipper.

Deze uitleg is goed gedaan. Op een krijtbord zie je eerst de basics afgebeeld zonder de afleiding van het het speelveld. Handig bedacht. Hierna volgt dan steeds de uitleg met beelden op een echte flipperkast.

Deze beelden zijn allemaal haarscherp gefilmd, dit is echt een kwaliteitsproductie. Je kan zien dat de makers hier twee jaar mee bezig zijn geweest. Tijdens de uitleg rollen de ballen soepel over het speelveld zonder foutjes en precies zoals de bal volgens de uitleg moet gaan. Je kan zien dat alleen de beste beelden op de DVD zijn gekomen. Om de drie lessen van Prof Flipper heen is een cartoon verhaal gemaakt van een jongen die een top flipperaar wil zijn en gaandeweg door deze DVD de nieuwe Tommy gaat worden. Leuke afwisseling en een klassiek verhaal in een ander jasje. Er is ook veel humor op de DVD te vinden waardoor het kijken naar de lessen niet gaat vervelen. Het stukje over Pinball Etiquette is zeer herkenbaar. Van irritante gasten die tussen de kast gaan staan tot knoppendrukkende kindjes aan toe. En wat doe je dan met die kinderen? Daarvoor moet je zeker zelf deze DVD kijken! Er komen ook een aantal flipperkasten op de DVD voorbij. Onder andere Funhouse, Tommy, Attack from Mars, Theatre of Magic, Medieval Madness, Flintstones, Addams Family en The Shadow komen aan bod. Van deze kasten zijn mooie beelden gemaakt. Ook hier merk je dat deze DVD niet van de ene op de andere dag is gemaakt. Er wordt gebruik gemaakt van Mini camera’s die je ook wel in televisieprogramma’s zoals “Opgelicht” tegenkomt, gemonteerd in een bruine leren tas, ‘gefilmd met de verborgen camera’ genoemd.

Door deze camera kan je de bal snel volgen met al zijn wilde bewegingen op het speelveld. Dat geeft mooie beelden die ik eigenlijk nog nooit eerder gezien heb op een DVD met flipperkasten. Ze hebben deze kleine camera zelfs op een mini RC (X-trek) autotje gemon-

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3

13


teerd en daarmee over plastic ramps in flipperkasten gescheurd (laat dit niet aan kinderen zien). Naast al deze mooie beelden van flipperkasten zijn er ook specifieke speltips voor een aantal kasten op de DVD te vinden. Zoals bijvoorbeeld bij de Tommy: Schiet de bal door de linkerloop, houd de rechterflipper omhoog en de bal gaat vanzelf in de linker mode scoop. Right, nou eigenlijk niet. Dat hangt toch helemaal van de afstelling van de kast af als ook de flippers en de gladheid van het speelveld? Inderdaad, als ik dat op mijn Tommy probeer wil de bal nog een half rondje door de loop i.p.v. de scoop in te gaan. De tips van deze kasten zijn wel leuk om naar te kijken, maar bij sommige kan je dus wel wat kanttekeningen zetten. Dat is dan samen met het stukje Opera (de Pinball Musical) het enige negatieve wat ik op de DVD kon vinden. Conclusie: Pinball 101 DVD is een geweldige DVD over flipperen. In een uurtje kijken word je getrakteerd op afwisselende items. Veel humor en totaal niet saai om naar te kijken. Dit is genieten en ik hoop dat er nog een vervolg komt.

14

De DVD is ook zeker geschikt om uit te lenen aan bijvoorbeeld collega’s die maar niet begrijpen dat het wegschieten van zo’n balletje leuk kan zijn. Ze zullen de DVD afkijken en begrijpen dat flipperen meer is dan alleen een knopje indrukken. Door de camerakunsten, opbouw van de DVD en de goed passende muziekjes (bijna vergeten) komen ze even in onze wereld.

Bestellen De Pinball 101 DVD is te bestellen bij de NFV shop door een mail te sturen aan rikje@itfeweb.nl De dvd kost € 17,50 euro, verzending binnen Nederland in bubbel envelop kost 2 euro per DVD, naar België 3,50 euro. Bestellen kan door het totaalbedrag over te maken op rekening 94.10.91.902 t.n.v. Boes Lelystad onder vermelding van: Pinbal101 DVD. Voor betalingen uit het buitenland (op basis van shared cost): BIC: SNSBNL2A, IBAN: NL93SNSB0941091902 Bank: SNS Bank N.V.

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3


Ad Jonker

Je hebt donaties, donaties en donaties....

1949 Gottlieb College Daze Op mijn antwoordapparaat staat Wil Angenent. Hij heeft een kennis........

Hij heeft een kennis die ooit in een kamertje van hun huis een gokkast en twee flipperkasten, een Bally Fireball en de iets onbekendere D. Gottlieb College Daze hadden staan. Die ‘hobby’ vervaagde en de kasten verhuisden naar de zolder. Nu, veertien jaren later, kunnen ze zich scheiden van de flippers. De Fireball heeft een gebroken kopruit doch is verder nog top. Die gaat in de verkoop, dat lukt altijd. De College Daze zou zeker ook verkocht kunnen worden, doch zij hebben besloten deze te doneren. We hebben het hier over een flipperkast die net haar zestigste verjaardag heeft gevierd. De tand des tijds heeft alleen op een deel van de kopruit vat gekregen. Verder lijkt er hier en daar wat geschilderd te zijn, maar dan vooral naar het origineel. Echt een kast uit het prille begin van de kasten met flipper.

Voorheen werden de kasten van Gottlieb voornamelijk door Harry Mabs ontworpen. Hij was het ook die, eigenlijk uit toeval, de flipper uitvond. Bij deze eerste kasten met flippers gaven alle flippers tegelijk een slag en vielen gelijk terug, om het even welke flipperknop je indrukte. Wayne Neyens werkte toen ook bij Gottlieb en dit is een van de eerste kasten van zijn ontwerp. De flipper staan nog ‘vrij’ in het speelveld en tegengesteld, maar bij deze kast is het al één flipper per knop en met de vasthoudt stand (de flipper blijft naar boven staan zolang de flipperknop is ingedrukt). Voor de collectie van de vereniging is dit een zeer bijzondere donatie. Omdat de kast bij het schrijven van dit stuk nog niet in bezit is van de vereniging zijn er nog geen foto’s. Die zien jullie in de volgende Spinner, wel alvast de Flyer.

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3

15


EPC 2009 - Another Dutch Victory: Paul Jongma Europees Kampioen Onderstaand het verslag van het toernooi zoals opgetekend door de organisatoren (met dank aan Pinball News), en samengevat door Bas Vis.

Toen de online inschrijving begin dit jaar opende voor dit zomerevenement, bleek al dat de animo groot was. Binnen drie dagen waren alle beschikbare plaatsen voor het kwalificatie toernooi van het EPC 2009 in de UK vergeven. Vanuit België schreven zich liefst 14 deelnemers in en ook vanuit Nederland was er een sterke vertegenwoordiging. En het lukte opnieuw: de titel ging naar een lid van de NFV! Kwalificatie Meer dan 160 van de werelds beste flipperaars namen deel aan de kwalificatie. Om er voor te zorgen dat de kwalificatie (meer dan 1000 partijen!) tijdig kon worden afgerond, stonden alle machines op ‘tough settings’. Dat hielp om de gemiddelde tijd per partij laag te houden. Alle credits voor de deelnemers, want zij namen alle de instructie (kwalificatie eindigt om 17.00 uur) ter harte. Alle partijen en herkansingen waren tijdig gespeeld. De beste 32 spelers plaatsten zich voor de kwartfinales op zondag. Daar waren naast bekende internationale toppers als Mats Runsten, Karl Broström, Frank Bona, Zach Sharpe, Trent Augenstein ook een aantal NFV-ers bij: Pascal van Wonthergem en Glenn Pellis uit België alsmede René van Gool en Paul Jongma uit NL. Paul was zelfs de nr. 1 van de kwalficatie! Finales In de kwartfinale speelde elke speller drie wedstrijden. Elke wedstrijd bestond uit twee partijen op één kast. Doelstelling was om de hoogste score te halen. De 8 spelers met het hoogste aantal punten gingen door naar de halve finale. Van de NFV-ers haalde alleen Paul dat. Samen met twee Amerikanen, twee Hongaren, een Zwitser, een Oostenrijker en een Zweed.

16

De halve finales werden gespeeld op een Williams Dirty Harry en een Stern Simpsons Pinball Party. Het ging nu niet meer op scores, maar het werd een ‘straight fight’: de nrs 1 en 2 gingen door naar de finale. Paul kwalificeerde zich op de DH voor de finale! Er volgde een bijzonder spannende finale (volgens de EPC-site: ‘a nail-biting 5-ball final) op The Shadow, waar een goede laatste bal van elk van de vier finalisten voldoende had kunnen zijn voor de titel. Paul moest als eerste speler de lat liggen en die bleek uiteindelijk te hoog voor de andere deelnemers, maar de verschillen waren bijzonder klein: Paul scoorde 641 Mio, Krisztian Szalai (Hongarije) kwam tot 616 Mio, Zach Sharpe (VS) haalde 612 Mio en Horn Laszlo (Hongarije) bleek steken op 444 Mio. Paul kreeg een EPC Trophy, een gouden EPC medaille en 400 pond van de EPC Tournament Director and Pinball News Editor, Martin Ayub.

Commentaren: Albert Nomden: Vervolgens moest Paul de halve finale spelen op DH. De eerste 2 zouden doorgaan naar de finale. Bij het ingaan van de laatste bal stond hij zo'n 400M achter op de nummers 1 en 2. Vervolgens speelde hij weer een zeer goede laatste bal, waarmee hij 60M boven de nummer 2 kwam, die echter nog een bal tegoed had. Deze bezweek vervolgens onder de druk die hem door Paul was opgelegd en zo stond Paul in de finale. In de finale had Paul gedurende de hele wedstrijd het initiatief zonder een echt beslissende voorsprong op te kunnen bouwen. Helaas was uitgerekend zijn laatste bal snel weg, waardoor het nog even zwe-

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3


ten werd. Geen van zijn tegenstanders bleek echter in staat zijn kans te benutten. En zo was Paul de nieuwe Europees Kampioen! Al met al een in mijn ogen zeer verdiende overwinning. Paul Jongma: De kasten stonden even moeilijk als bij PAPA, dus enerzijds de ervaring die ik daar heb opgedaan kwam van pas, anderzijds heb ik mijn thuisflippers ook zo afgesteld staan om te oefenen op deze instellingen. Het was het weekend van de pressure shots. Ik ben erg vaak in de situatie terecht gekomen dat ik in de laatste bal dat ene belangrijke schot moest schieten. Zo'n schot voor bijvoorbeeld een start multiball dat

het verschil maakt tussen een score van niks en een nog acceptabele score. Dat ging continu erg goed, en daar ben ik best een beetje trots op. Want dat is mijns inziens een belangrijk onderdeel van wedstrijdflipperen. Ik heb een onwijs leuk weekend gehad, dat is voor mij het belangrijkste. Nu op naar Pittsburgh! Roy Wils: Paul van harte gefeliciteerd met jouw overwinning daar op het EPC, al was het wel ff billen knijpen geblazen in de finale met minimale verschillen. Ze waren ERG minimaal! Maargoed net zoals het met autoracen is,.. if you are winning by an inch or an mile.. winning is a winning dus hartstikke goed klasse TOP !

NIEUW!

n in USA e g n li a t e b der - moneyor s USA - postadre nd en Duitsla n in b e ic v r - ophaalse worldwide n e g n li a t - paypalbe Duitsland g in lv o s m ble - EBAY pro

www.huifkar.de

De slimme eBay kruiwagen voor Duitsland, BelgiĂŤ en Nederland

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3

17


Ad jonker

Flipperen op straatniveau

Nee, je hoeft niet van een bepaalde komaf te zijn. Al helemaal niet tot 1971. Welk niveau gaat het hier over vraag je jezelf wellicht nu af? Het gaat om de zogenoemde Street Level kasten van Gottlieb. Om het wat ingewikkelder te maken: De serie heet ook Street Line. Het is volledig onduidelijk welke benaming het is geworden zodat beide nu naast elkaar gebruikt kunnen worden

N

O

G

V

iveau Tot 1971 hadden alle kasten slechts één niveau, maar in dat jaar kwam Gottlieb met de eerste kast met twee niveaus, genaamd Roller Coaster. Het betreft hier nog slechts twee korte bruggen, maar het is iets nieuws. In de serie die hier beschreven wordt gaat het eigenlijk om het omgekeerde. Ten tijde van deze serie zijn kasten met twee niveaus of hellingen al gemeengoed. Gottlieb was in deze periode, rond 1990, goedkoper dan de kasten van de grote concurrenten Bally, Williams en Data East. Na de laatste kast met het technisch matige system 80 (Bone Busters) en de eerste met het aanmerkelijk betere system 3 (Lights, Camera, Action) besloot men het te proberen met kasten die wat kleiner en enkele honderden dollars goedkoper waren. Kleiner betekent hier korter, smaller en lager. Om ook klachten of problemen over ballen die vast kwamen of door de kast heen vlogen te elimineren werden hellingen ook achterwege gelaten. Eigenlijk net niet, zie later het artikel over Silver Slugger. Uiteindelijk zijn het er zes geworden, waarna bleek dat ze zeer weinig verkocht werden en de gebruikelijke maten en gimmicks weer terug kwamen. Dat was vanaf Cactus Jack’s.

oedkoper Dat het goedkoper maken tot enkele minder goede besluiten heeft geleid, valt op als je de kasten ziet. De metalen strips aan de zijkant van het speelveld, waar de ruit in vastgehouden wordt, is op zich veel beter dan die van de concurrenten. Bij deze kasten zit het ook om de flipperknoppen. De houder van de plunjer is van degelijk materiaal, de knop juist niet. Het kabinet zelf is ook geen succes. Je kan de vorm natuurlijk mooi vinden, maar let eens op hoeveel speling de kopkast heeft op de speelbak. Je kan de kop, als die goed vast zit, nog stees behoorlijk heen en weer bewegen. De manier waarop de kopruit erin zit en de manier van het afsluiten, het mocht allemaal niets kosten en het verdiend zeker geen schoonheidsprijs. Met de eerder genoemde Bone Busters kun je jezelf afvragen voor wie kasten met Day Glow Pink bedoeld zijn. Er zullen zeker afnemers geweest zijn die zo een kleur niet graag in hun zaak wilde hebben. En dan hebben de kasten in deze serie ook nog een matige geluidstrack en zeer goedkope luidsprekers.

18

nbekend Dat deze kasten, ondanks dat ze in 1990 en 1991 geproduceerd zijn, bij een groot percentage spelers onbekend zijn, kan uit het volgende verklaard worden. In 1990 maakte Gottlieb de Silver Slugger, Vegas, Deadly Weapon en Title Fight, in 1991 de Car Hop en Hoops. Deze eenvoudige kasten stonden tussen een paar grote namen van die tijd van de concurrenten, vooral ook wat het aantal betreft zoals Back to the Future, Diner, The Simpsons en Funhouse. Over aantallen: van Gottlieb’s “Lights, Camera, Action” zijn er 1.705 gebouwd, “Silver Slugger” 2.100, “Vegas” 1.500, “Deadly Weapon” 803, “Title Fight” 1.000, “Car Hop” 1.061 en “Hoops” 879. De daarna gebouwde Cactus Jack’s ging 1.900 keer over de band. Als je de vergelijk trekt met de anderen. “Back to the Future” ongeveer drieduizend, “Diner” 3.500 en “Funhouse” 10.750. Daarbuiten is Gottlieb in Nederland na de zestiger jaren achter geraakt bij de anderen. Het zijn dus kasten met een lage productie, uitgezonderd Silver Slugger, zonder veel gimmicks en nauwelijks in Nederland geïmporteerd. Geen wonder dat ze niet heel bekend zijn.

erzamelen Ik raakte geinteresseerd in de serie doordat er een korte tijd een Deadly Weapon bij Hommerson in Scheveningen stond. Dat was ook de eerste in de serie die ik in rond 1995 kon kopen. Daarna was het lange tijd stil. Je ziet ze wel af en toe op eBay Frankrijk staan, maar dat bestond toentertijd nog niet. In 2005 kwam ik via de Duitse zustervereniging in contact met een persoon die zijn Car Hop verkocht. Dat was nummer twee. En dan begin 2009. Ik word gebeld dat er op Marktplaats een Title Fight te koop staat in Dordrecht. De advertentie was rond tien uur in de morgen geplaatst en de kast stond half zeven in mijn auto. Vervolgens duiken binnen twee weken, met dank aan Edwin Nijs voor het zoekwerk, een Vegas en een Silver Slugger op. De Silver Slugger was defect. Nu is dat sys-

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3


tem 3 behoorlijk stabiel en ook degelijk uitgevoerd Maar als ze defect zijn blijkt het dermate anders te werken dat niet iedereen de kennis heeft om het te kunnen repareren. En dan komt ene Ben Boogaard uit Weesp in beeld. Hij stond zich bij wijze van spreke al te verlekkeren dat er een defecte Gottlieb op hem wachtte. Ik moest wel een print kopen, die dan weer gelukkig net op eBay te koop stond. Dit artikel heb ik oorspronkelijk geschreven in juni in de dagen na het DPM. Echter, één dag nadat ik het verstuurd had werd ik gebeld dat er een Hoops op markplaats stond. Nu, een mailtje naar de verkoper en diezelfde avond kon de kast ingeladen worden en afgerekend. Hierbij wederom dank aan Edwin Nijs, die daar kans toe zag.

B

esprekingen Verderop en in de volgende Spinners vind je een spelbeschrijving van twee van de zes kasten. Want ondanks dat er op fysieke kosten bespaard mag zijn, het spel zelf is best wel interessant. Alleen de Silver Slugger moet ik zelf bij de kast nakijken, deze heeft een meer ingewikkelde rule sheet. Bekijk de foto en als je ze eens wilt spelen, kom dan naar het clubhuis. Ik heb voor dit en de volgende artikelen gebruik gemaakt van een video gemaakt bij en door Tim Arnold. Hij heeft een schat aan gegevens waarvan ik dankbaar gebruik maak.

V

erzoek Hierbij een verzoek van Tim Arnold: mochten jullie eens naar Las Vegas gaan om in ieder geval een bezoek te brengen aan zijn Pinball Hall of Fame: 3330 E. Tropicana, Las Vegas. Want hoe mooi ook, er dienen wel inkomsten te worden gegenereerd. En tja, Las Vegas heeft dan wel bijna zevenhonderd casino’s, Tim heeft veel meer flipperkasten.

V

erschillen Zet je alle zes de kasten op gelijke hoogte naast elkaar dan geeft dat wel een fraaie lijn. Dat dit wel anders geweest kon zijn blijkt uit de Car Hop. Zodra een project het groene licht kreeg om meer dan alleen een idee te zijn werd een model nummer toegekend, dat gewoonlijk omhoog liep. In de tabel hiernaast zie je dat het nummer van Car Hop lager is dan dat van Titel Fight terwijl de productie later gestart is. arhop Het thema van Car Hop is de vijftiger jaren en in die jaren had men

C

de zogeheten wood-railers. Hout was toen voordeliger dan metaal en alle randen waarin het speelveld glas ging waren toen van hout. De ontwerpers wilde in die stijl de Car Hop eenmalig van houten randen voorzien. Maar ja, zo goedkoop mogelijk moest het en dan werkelijk doordrijven. De productie van houten randen zou de kast maar liefs (houd je vast) zestien dollar duurder maken. Waarschijnlijk hierdoor is de Car Hop later uitgekomen.

O

ntwerpers Bij Deadly Weapon zie je als ontwerpers John Trudeau en Jon Norris. John werkte bij Gottlieb maar kon bij Williams aan de slag. Hij heeft de white wood voor model 724 ontworpen en is toen bij Gottlieb weggegaan. Anderen hebben het thema bedacht en Jon Norris, die al bij Gottlieb werkte maar pas in 1989 ook kasten ging ontwerpen heeft de spelregels bedacht. John heeft dus geen hand gehad in het eindproduct. Het is zeer wel mogelijk dat er een vaste ontwerper was die samenwerkte met anderen.Zo is Cactus Jack’s ontworpen door Reinhard Bangerter en Jon Norris. Class of 1812 door Ray Tanzer en Joe Kaminkow, die later veel kasten voor Data East heeft ontworpen. Surf ’N Safari door Jon Norris en Operation Thunder weer door Ray Tanzer.

En

daarna... Ook na het afsluiten van de Street Line serie werden er geen spectaculaire productieaantallen bij Gottlieb, gerealiseerd, hoewel Operation: Thunder 2.513 maal van de band is gelopen. Een, wat beter aantal. Maar Gottlieb kwam niet meer echt terug en in april 1996 vormde de laatste kast Barb Wire met duizend stuks het einde van een merk wat in de zestiger jaren het grootste was. En het mag gezegd worden, niemand is zo rijk geworden van flipperkasten produceren als David Gottlieb.

Wat algemene gegevens over de zes kasten: Naam Productie Model Spelontwerp Silver Slugger Feb ‘90 722 John Trudeau Vegas Jul ‘90 723 Jon Norris Deadly Weapon Sep ‘90 724 John Trudeau Jon Norris Title Fight Okt ‘90 726 Ray Tanzer Car Hop Jan ‘91 725 Jon Norris Hoops Feb ‘91 727 Ray Tanzer Alle speelveld tekeningen: David Moore Alle kopkast tekeningen: Constantino Mitchell

Foto: Ad Jonker

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3

19


C

ar Hop is de vijfde kast in de serie van zes. Dit is qua spel de meest eenvoudige en het basis idee was de vijftiger jaren. Vandaar een heuse diner, burgers en shakes. Uiteraard de bediening door op rolschaatsen voorbij rijdende schoonheden. Als je de kast start denk je wellicht aan de storing op de geluidskaart doch het dient het geluid van sissend vlees op de grill voor te stellen. Het had weinig gescheeld of dit zou een wood railer geworden zijn. Maar het mocht niet zo wezen. Wel kan je de nostalgie ophogen door voor nostalgia mode te kiezen. Je krijgt dan belgeluiden en de punten beginnen met ééntallen. Die keuze maakt voor het spel overigens verder niet uit.

H

et speelveld. Een open speelveld, drie flippers, geen jet bumper en midden boven een prominent target waarin het oog een target op zich is. Links daarvan een spinner en rechts daarvan een loop shot. Bij beiden komt de bal bij de linker flipper terug. Iets verder naar buiten aan twee zijden vijf drop-targets, die voor de features van belang zijn. Rechts onder de drop-targets de derde flipper, links drie gele targets. En net boven de gecombineerde out en flipper return lanes een gat voor mystery, select-a-feature of de start van de heat wave. Helemaal rechtsboven een schuin geplaatste rollover. Dit is het skill shot en eigenlijk is die de gehele bal actief. Als je van het speelveld naar boven schiet kan een drop-target de bal terug sturen. Nu kan je met de derde flipper net onder de rechter drop-target bank de spinner schieten die dan een flink hogere waarde heeft. In het midden van het speelveld zie achttien lenzen in de vorm van burgers, het woord car hop in de vorm van shakes en een ster. Daarboven vijf ijslollies met de waardes extra bal, special, points, het woord Heat en het woord Wave.

T

actiek Aan het begin van de bal kan men met de flipper een onverlichte ijslollie kiezen. Schiet je de bal over de bovenste roll-over dan heb je gelijk de ijslollie verlicht met bijbehorende feature. Anders krijgt men de feature door alle drop-targets te raken. Bij points komen er twee drop-targets omhoog die men binnen de tijd moet raken. Steeds als dit lukt krijg je de punten en begint het opnieuw. Bij extra bal en special moet je de targets alle raken binnen de tijd (burgermatrix geeft in getallen de tijd aan) en de woorden heat en wave geven geen extra spel. Het doel van het spel is de Heat wave. Heb je nog geen 3 miljoen punten, dan krijg je als het lukt de thermometer in de kopruit binnen de tijd boven te krijgen 3 miljoen punten. Heb je meer punten dan verdubbelt je score. Miljoenen krijg je door de bulls-eye te raken als er drie burgers op een rij staan en als je de bulls-eye raakt in een bulls-eye round (meerdere malen binnen de tijd). Als je alle drop-targets omschiet, met de laatste ijslollie knipperend, levert dat ook 1 miljoen op. Als je de drop-targets rechts bovenin

20

raakt kunnen alle scores en features op de bulls-eye verdubbeld worden. Heb je de ijslollies heat en wave verlicht dan start je deze in de gaten (beiden verlicht met heat wave). Nu is het de bedoeling binnen de tijd de thermometer geheel te verlichten. Één lampje bij iedere gele target, de drop-target rechts boven, de loop rechts langs de bulls-eye en de brede bulls-eye. Het extra contact in het midden hiervan geeft twee lampjes (bij dubbel verlicht zelfs vier). Het is niet makkelijk doch leer je via een linker geel contact de bulls-eye te raken dan schiet het goed op.

E

xtra Ball Een extra bal kan je ook krijgen door de bovenste paarse burgers naast elkaar te verlichten. De extra bal krijg je door rechts langs de bulls-eye te schieten. De woorden heat en wave kan men ook krijgen of kiezen bij mystery en select-a-feature. Hierin ook de mogelijkheden count up bonus. De score voor de bullseye loopt op en schiet je op tijd dan krijg je de geldende score. Hoe later hoe hoger, te laat is helaas. Line-up burgers. De burgers komen naast elkaar. Wit voor bullseye miljoen, paars voor extra bal.

J

ackpot Het woord CAR*HOP dus inclusief de ster compleet geeft de jackpot. De letters en ster wijzigen met de sling shots. Zie je de witte driehoek onder de ster knipperen dan heb je de letter nog niet. Die krijg je door de bulls-eye te raken. Je hoort dan een serie pinggeluidjes in plaats van maar één. Jackpot is tenminste 1 miljoen maar is progressief. Car Hop kent geen multibal.

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3


H

et speelveld van Vegas bevat twee flippers op de reguliere plaats. Outlane en return lane aan beide zijden waarbij de return lanes onder een hoek zitten. Links naar boven een groot gat en een baan waarbij de bal helemaal met de klok mee kan naar de rechter flipper. Naast deze linker baan op het speelveld drie bumpers en twee targets voor de letters V en E in VEGAS. Boven twee roll-overs, links voor jokers, rechts voor punten en een mogelijke extra bal. Rechts boven vind je een oude feature die hier eenmalig weer gebruikt werd: de oude roto unit waarbij een schijf met targets met verschillende waardes rond kon draaien. Nu drie vaste targets met LED’s erboven die de kaarten twee tot en met het Aas, een joker of een ster geven. Rechts hiervan zit een klein wit target, die in dit spel heel veel punten op kan leveren. Naast de rechterbaan die en een gedeelte van het loopshot en de plunger lane is een bank met vijf drop-targets. Daaronder de drie overige targets voor het woord VEGAS.

T

actiek. Geen skill shot, maar het is handig om de bal in de joker lane te krijgen. Drie jokers verlicht het gat voor select-a-feature. De rechterbaan geeft 10.000 en dit loopt per bal op tot en met een mogelijke extra bal. De groene targets van de roto unit geven de kaart in een ring boven de flippers. Als ook spin brandt ‘draaien’ de waardes naar andere kaarten. De verlichte kaarten in de ring geven aan het einde van de bal bonus en als je vijf kaarten op een rij verlicht kan je via de loop een extra bal halen. Het loop shot geeft als je die continue schiet (geen andere contacten raken) steeds meer punten tot één miljoen per loop. Probeer dan ook eens de drop-targets om te schieten. Deze geven in de bal dan 2x en 3x de waarde van het loop shot. De gele targets

die VEGAS spellen zijn geven iedere keer als ze allemaal branden een letter in VEGAS welke je net boven de flippers vindt. Elke keer hoor je dan ook duidelijk “Vegas”. Heb je alle vijf de letters en krijg je weer alle letters dan begint het feest der miljoenen. Dat kleine witte target (cashier target genoemd) is dan voor de rest van de bal actief. Eerste keer raak 1 miljoen, tweede keer 2 miljoen enzovoort tot en met 7 miljoen. Deze target zit nog net in de schootslijn van de linker flipper en net boven een rubber rand. Bij een goed schot zal de bal via de target en het rubber nogmaals de target raken. Dat is dubbel pret. Het gat geeft of een pull on slot. Hierbij wordt de display een gokkast en krijgt men een waarde naar de combinatie. Hier zit de grote geluksfactor in het spel. Heeft men alle drop-targets neergeschoten dan wordt het mystery. Drie jokers maakt het select-a-feature. Hierbij kan men met de rechter flipper keuzes maken en met links flipper bevestigen. Ook een 7 kan branden. Boven de display ziet men een rij zevens. Zijn die allemaal verlicht, wordt de Queen op de roto unit een special waard. Ook de ster kan branden. Deze geeft dan één ster van de mogelijke drie die je links van de display ziet. Bij drie sterren krijg je een keuze uit makkelijk of moeilijk en dan weer keuze uit twee waardes. Na de keuze geeft de kast willekeurig een schot of serie van schoten die je moet schieten voor de waarde. Hier is het dus van belang dat je alle schoten in de kast kent. Mystery geeft of bij select-a-feature kan men kiezen uit onder andere het million shot. Nu is de loop een tijdje verlicht voor 1 miljoen. Eenmalig en andere contacten maken nu niet uit. Of een ster. Ook het 100x target. Hier is de middelste groene (roto) target eenmalig honderd keer de waarde. Een vier geeft gewoonlijk 4.000 punten en nu dan 400.000. Maximale waarde is 1 miljoen. Multiplier (voor de loop) is ook een mogelijkheid. Instant multiball met twee ballen. Tijdens multiball zijn alle scores dubbel. Of drie maal trekken aan de gokkast. Deze laatste kan het spel met meerdere spelers aardig verrassend maken.Men krijgt tenminste 50.000 punten. Er zijn ook combinaties van 250.000 en 500.000. Bij drie gelijke symbolen krijg je de jackpot die tenminste 3 miljoen is. Maar het wordt feest als je drie zevens krijgt. Dat is de super jackpot en die is tenminste 20 miljoen. Deze kast is hierdoor niet geheel geschikt voor een serieuze wedstrijd. Doch, als je lost bent op de loop en de VEGAS feature, dan zal je als topspeler toch boven komen.

H

et is bij Vegas ondanks het eenvoudige speelveld goed kiezen: Jokers voor select-a-feature; 3 sterren voor een keuze (bij moeilijk kan je voor twee extra ballen spelen); rechter bovenlaan voor kleinere scores en een extra bal;loop voor opbouw naar miljoenen; roto targets voor opbouw bonus, een mogelijke extra bal en special; drop-targets om de loop multiplier te activeren; Vegas targets moeilijk) voor de supermiljoenen bij de cashier en; Pulls on slot: voor de geluksvogels.

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3

21


BAS Vis

NFV ALV & BBQ: Een gezellige zaterdag in juli Op zaterdag 4 juli was het gezellig druk in het NFV Funhouse. Een maand na het succesvolle wedstrijdweekeinde van het DPM was het nu de beurt aan de recreatieve spelers. Met aandacht voor de Magische Machines, een recreatieve wedstrijd en als attractie de nieuwe NBA van Stern (met dank aan Game XL). Als intermezzo was er in de 2e helft van de middag de algemene ledenvergadering ALV. De afsluiting was van grote klasse: een uitgebreide BBQ.

Vroege vogels: de mannen van de Magische Machines. Henk de Jager was één van de eerste bezoekers op deze zaterdag. In het half uur daarna druppelde nog een aantal liefhebbers binnen voor dit onderdeel van de activiteiten. Ad Jonker had bij een eerdere gelegenheid de techniek van zijn EXPO (???, 19>>) geprobeerd te herstellen maar had in plaats daarvan rook geoogst en de problemen vergroot in plaats van opgelost. Een leuke kluif voor de technici onder de EM-liefhebbers… Het volgende uur volgde een mengeling van reparatiewerk en technische uitleg onder leiding van Henk de Jager. Voor de leek was het wellicht onnavolgbaar, voor de geïnteresseerde liefhebbers was het echter puur genieten. En aan het eind van de ochtend was er weer ‘leven’ in de EXPO, was het zelfs weer een spelende flipperkast. Aan AdJo de taak om de finishing touch te doen. Waarschijnlijk te bewonderen bij de volgende bijeenkomst van de Magische Machines liefhebbers van de NFV in het najaar van 2009.

Nieuw: de NBA van Stern De meest gespeelde kast op deze dag was zonder twijfel de nieuwe NBA van Stern. Hagelnieuw en met speciale dank aan Game XL. Mijn eerste indruk: een leuke open kast met een paar leuke features. Het blijft leuk, de ‘eerste keer’ op een nieuwe flipperkast. Technisch prima. Of de rulesheet ook op langere termijn voldoende uitdaging biedt zal de tijd leren. ’s Avonds ging ook het volume van de NBA nog eens vol open en galmde de stem van de Amerikaanse commentator door het clubhuis. Zonder twijfel een zeer geslaagd onderdeel van deze nieuwe kast. Volgende gelegenheid om de nieuwe Sterns te spelen: in oktober bij het DPO 2009

Wedstrijdelement: kick off van de NFV Marathon Voor de liefhebbers was er ook de gelegenheid om een nieuwe ‘challenge’ te doen: het spelen van een 16-tal kasten van alle generaties uit de NFV collectie. De opzet is simpel: van elke generatie steeds 4 kasten proberen waarvan de 3 beste resultaten tellen. Op een speciaal gedrukte kleuren sheet konden de deelnemers zien welke kasten ze daarvoor moesten spelen. Aan het eind van het rondje moesten deze formulieren weer worden ingeleverd. Leuk om te zien dat de wedstrijdspelers het ook een uitdaging vinden om een partij op een EM-kast te spelen. De deelnemers konden kennismaken met de grote variatie in de NFV-collectie. En wat ook leuk is: iedereen kan bij een bezoek aan het NFV Funhouse een score sheet vragen en een rondje maken. Het resultaat moet een soort ‘adelaarskalender’ van de spelers in ons clubhuis worden. In de lijst na 4 juli staat Lieven op de 1e plaats. Ondanks het feit dat hij vervroegd naar huis moest en daarom zijn laatste partijen niet meer kon spelen .

ALV: geanimeerde discussie

De combinatie van ALV en BBQ was niet zonder reden: de gezelligheid van de BBQ zorgt altijd voor een hoge opkomst. En dat is precies wat we graag wilden bij een ledenvergadering. Die opzet slaagde, want het werd een goed bezochte ALV met meer dan 70 aanwezigen.

22

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3


Namens het NFV Bestuur gaf Bas een korte toelichting bij de financiële verantwoording over 2008. In het voorbije jaar investeerde de NFV flink. Ondanks de uitgaven voor het clubhuis was er toch een klein positief resultaat te melden, vooral dankzij de succesvolle lancering van de Club van 100 (een geslaagd initiatief gestart door Gerard van de Sanden). Ook kostten de evenementen (2x per maand, 1x op vrijdag en 1x in het weekend) sinds de verhuizing naar het nieuwe clubhuis geen geld meer, maar waren minimaal ‘budget neutraal’. Na afloop van de presentatie van de cijfers, volgde de officiële aankondiging van het DPO 2009. Uit de inzendingen voor het ontwerp van de poster werd die van Rob Capel gekozen. Een fraaie uitvoering op groot formaat werd aan de aanwezigen gepresenteerd. In het vragenrondje had Jonathan Joosten een reeks van vragen over het gevoerde beleid (oa. over de mogelijkheden van verhuur van het clubhuis, de prijzen van entree & consumpties in het clubhuis, de aanmeldings-

procedure voor nieuwe leden en de ontwikkeling van de website). Pittige discussie soms en wat huiswerk. Het slotakkoord bij de ALV stond ook in het teken van Jonathan: op initiatief van Martijn van Aken (voormalig hoofdredacteur) kreeg hij een rondje applaus van de aanwezigen voor zijn verdiensten in de voorbije jaren, vooral inzake de Spinner. Het werd zo flink wat later voordat de traditionele gratis consumptie aan de bezoekers kon worden aangeboden. Als aanloop op de BBQ...

De BBQ: gezellig druk en mooi weer Geheel in lijn met de traditie van de voorbije jaren was het op de dag van de BBQ stralend weer. Zo zeer zelfs dat er op verzoek van Jan & Tonia een grote party tent kwam (met dank aan René van Egmond) om de etenswaren niet in het blakende zonlicht op te hoeven stellen. Een deel van de opbrengst van eerdere edities was geïnvesteerd in een extra BBQ zodat de NFV nu een dergelijk evenement volledig op eigen capaciteit kan verzorgen. Na de ALV genoten in totaal zo’n 50 liefhebbers van een zeer gevarieerde BBQ.

NFV Marathon Scorecard NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3

23


Verslag van de ALV 2009 Zaterdag 4 juli 2009 Inleiding Om iets voor vier uur opent Bas Vis namens het NFV Bestuur de Algemene Leden Vergadering van 2009. Het NFV Bestuur is voltallig aanwezig, dus: Jan Meijer (penningmeester), Arie Pijl, Edwin Nijs, Ronald Knor, Lieven Engelbeen en Bas Vis. Ook aftredend bestuurslid Jonathan Joosten is aanwezig. De agenda wordt onveranderd vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen bij de notulen van de ALV van 8 november 2008 (opgenomen in Spinner 4 van 2008). Deze worden derhalve onveranderd vastgesteld.

Evaluatie / ontwikkelingen 2008 - 2009 Bestuur Aan de hand van een aantal slides laat Bas het jaar 2008 nog eens de revue passeren. Op bestuurlijk vlak was er de versterking met Jan Meijer en Ronald Knor. Die hebben allebei, net als Arie Pijl en Edwin Nijs, een zeer belangrijke rol gespeeld bij het ‘mega project’ van het nieuwe clubhuis in Ederveen: de verbouwing, de verhuizing en de inrichting. Op bestuurlijk vlak is verder het vertrek van Jonathan Joosten te melden. Hij heeft zowel zijn bestuurstaak als zijn rol als redacteur van De Spinner neergelegd. Zijn verdiensten voor de NFV zijn groot geweest en daar is het NFV Bestuur hem erkentelijk voor. Het zal niet eenvoudig zijn het gat bij ons verenigingsblad te vullen. Verder blijft het gemis van een voorzitter. Voor het 3e jaar op rij moeten we helaas constateren dat er niemand is om die rol in te vullen. De vereniging heeft een uitzonderlijk goed jaar achter de rug, maar (personele) zorgen zijn er ook, enwel op meerdere terreinen. Gezocht wordt onder andere nog naar versterking van het NFV Funhouse coördinatie team en een vormgever voor de Spinner.

24

NFV Funhouse Er is de voorbije maanden verder gewerkt aan de verbetering van de inrichting. Ook is het NFV Funhouse nu echt ‘winterklaar’, zodat ook in de wintermaanden evenementen mogelijk zijn waarbij de temperaturen wat aangenamer zijn. Er zijn nog veel ‘kleine’ werkzaamheden te doen, waarbij support gewenst is

(afwerking keuken & zolder, optimaliseren collectie). Om volledige duidelijkheid te realiseren over de ‘huisregels’ heeft het NFV Bestuur een reglement opgesteld over de procedures bij de entree, technische problemen, gebruik van het sanitair en eventuele problemen. Tijdens de ALV stemmen de leden in met de inhoud hiervan.

NFV Funhouse reglement

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bezoekers dienen zich na het betreden van het clubgebouw aan de entreetafel of aan de bar te melden bij een bevoegde NFV medewerker. Parkeren van auto’s dient te geschieden op de aangewezen plaatsen, bij twijfel informeert u bij de bar. Bij wangedrag behoudt het NFV Bestuur zich het recht voor bezoekers de toegang tot het NFV Funhouse te ontzeggen Consumpties dienen aan de bar contant afgerekend te worden

Het is verboden om glazen / flessen / overige consumpties op de flipperkasten te zetten. Het is niet toegestaan voor bezoekers om een flipperkast te openen; storingen dienen gemeld te worden aan de bar.

In het NFV Funhouse geldt een rookverbod, voor rokers is “buiten” een speciale peukenbak geplaatst waar zijn hun peuken kunnen deponeren. Het gebruik van de toiletten is gratis; laat u de toiletten svp. net zo achter als u ze hebt aangetroffen.

Het gebruik van de flipperkasten is gratis; gebruikt u ze als een ‘goed huisvader’ (dat wil zeggen: net zoals u dat met uw eigen kasten zou doen). Het NFV Bestuur is niet aansprakelijk voor toegebrachte schade aan bezittingen van bezoekers in welke vorm dan ook.

Het NFV Bestuur zal naar eigen inzicht oordelen en handelen bij conflicten over situaties en gedrag die niet in de huisregels zijn beschreven.

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3


NFV Evenementen Na de verbouwing zijn er maandelijks diverse activiteiten in het clubhuis, zoals technische workshops, flipper workshops, bijeenkomsten van EMliefhebbers en flipperwedstrijden. In de voorbije maand zelfs een internationaal toernooi (de Dutch Pinball Masters). De opkomst is over het algemeen goed tot zeer goed. Om deze frequentie ook op de langere termijn vol te kunnen houden is uitbreiding van het team nodig, oa. bij de voorbereiding van evenementen (communicatie, supporters regelen) en tijdens de evenementen (‘bardienst’). Spinner Om de werklast te verdelen en de afhankelijkheid van één persoon te verminderen, is er een begin gemaakt met een nieuw redactie team. Dat team bestond bij Spinner 2 uit George Bulte, Arjan Lugthart, Geert Jan de Vries, Edwin Nijs, Theo van Vroenhoven en Bas Vis. Qua kopij liep het redelijk voorspoedig, qua opmaak / vormgeving bleken de uitdagingen groter. Support van iemand met affiniteit en ervaring met ‘vormgeving’ is dringend gewenst. Ook blijft kopij voor de vaste rubrieken (zoals ‘De collectie van…’ en ‘De klassieker’) zeer welkom. Tenslotte legde Bas uit: er is een 1e extra adverteerder (Multigame), maar meer mag! Website Er is een groep van leden die zich heeft aangemeld om samen met webmaster Mark van der Gugten een inspanning te doen ter vernieuwing cq. verbetering van de mogelijkheden van onze website. Eerst worden de wensen geinventariseerd (oa. verbeteren NFV Forum, info over kastencollectie). Daarna worden de technische en financiële mogelijkheden bekeken om deze wensen te realiseren. De werkgroep zal vervolgens een een implementatie plan maken en voorleggen aan het NFV Bestuur. De werkgroep streeft ernaar om deze drie stappen dit najaar te voltooien.

Financieel Toelichting cijfers 2008 Bas licht in het kort de belangrijkste financiële ontwikkelingen in 2008 toe. Het NFV Bestuur is er, dankzij de support van vele vrijwilligers en de extra donaties via de Club van 100, in geslaagd om ook dit bijzondere jaar met een positief resultaat af te sluiten. De highlights: Inkomsten 2008 Contributie, advertentie & merchandise opbrengsten zijn conform begroting. Dankzij de nieuwe Club van 100 is er bijna € 5.000 aan extra inkomsten. Opbrengsten uit eigen NFV evenementen in het najaar zijn goed, waardoor de totale kosten voor evenementen over het jaar lager uitvallen dan begroot

Begroting 2009 Doelstelling is een klein positief resultaat. Naar verwachting zullen de inkomsten hoger liggen (door extra contributie). Omdat we opnieuw een DPO gaan organiseren is hiervoor een bedrag opgenomen. De extra opbrengsten van de Club van 100 zullen dit jaar gaan naar het verder verbeteren van de kwaliteit van de NFV collectie. Uit de balans blijkt dat de NFV een gezonde financiële positie heeft: er zijn relatief veel bezittingen (die voorzichtig zijn gewaardeerd), ruim voldoende liquide middelen (ruim € 18.000) en weinig schulden (oa. Spinner 4 van 2008 die nog betaald moest worden). De collectie staat op de balans voor € 22.70 8, de verzekerde waarde is verhoogd naar € 50.000.

Winst & verliesrekening Realisatie Realisatie Begroting Uitgaven 2008 2007 2008 Spinner 9.003 8.324 9.000 Website 1.233 1.627 2.000 Clubhuis huur, energie 7101 6.611 7.000 Clubhuis overig 8740 0 Evenementen 2.357 2.334 2.500 Onderhoud collectie 454 1.024 1.000 Merchandise 250 1.303 1.000 Bestuurskosten 1.657 1.688 1.500 Diversen 1.002 1.447 1.500 Promotie NFV Totaal 31.797 24.359 25.500 Inkomsten Contributie Club van 100 Advertenties Evenementen Merchandise Totaal Saldo

25.212 28.387 24.500 4.900 605 600 1.397 650 936 600 32.764 26.323 25.700 +967

Uitgaven 2008 Spinner uitgaven waren conform begroting, de Clubhuis uitgaven conform verwachting (ca. € 7.000). De uitgaven voor website en veel overige kosten waren lager dan gebudgetteerd. De kosten van de verbouwing en verhuizing naar het nieuwe NFV Funhouse bedroegen € 8.750.

+1.964

+200

Begroting 2009 9.000 2.000 9.000 1.000 4.250 2.000 300 1.750 2.600 500 32.400

27.000 2.500 600 2.100 600 32.800 +400

NFV Dashboard De instroom van nieuwe leden is op niveau gebleven. Er zijn bijna 100 leden bijgekomen in de periode maart 2008 – maart 2009, tegenover een uitstroom van ongeveer 75 leden. Er zijn dus netto ongeveer 25 leden bijgekomen, maar voor een deel zijn dat ‘familieleden’, waardoor

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3

25


Balans Eindbalans DEBET 2006 Bezittingen Internetserver 936 Flipperkasten 21.255 Inventaris Clubhuis 209 Voorraad Mercandise 1400 Voorraad onderdelen 500 ING rc 1.765 Argenta rc 4.383 Postbank rc 1.855 Postbank kaptiaal rekening 8.552 Waarborgsom 1.500 Debiteuren 300 Vooruit betaalde kosten 500 Totaal 43.155

Eindbalans 2008

702 22.408 168 1400 500 1.833 1.987 3.283 8.638 1.500 250 500 43.175

468 22.708 500 1400 500 261 4.107 5.158 8.724 0 300 0 44.126

CREDIT Eigen vermogen Overige reserves Bestemmingsreserve

34.023 883

34.905 1.964

36.869 967

Schulden Crediteuren Legacy project Vooruit ontvangen Vraag posten Totaal

5.471 400 2.379 0 43.155

5.764 400 131 11 43.175

2.620 200 2.400 70 44.126

de contributie inkomsten niet toenamen. De kastencollectie is nog iets verder gegroeid tot ongeveer 150 kasten. Er blijven donaties bijkomen, al zijn de aantallen minder dan in het begin van het donatieplan. Maar de kwaliteit van deze extra kasten is vaak beter dan in het verleden. Dankzij inzet van onder andere Ben Bogaard, Rob Willemsen, Richard Baan en de mannen van de Magische Machines is het aantal speelklare kasten verder toegenomen. Balans De liquiditeitspositie van de NFV was per ultimo 2008 verbeterd ten opzichte van 2007, door vermindering van leden met betalingsachterstand en gedeeltelijke terugontvangst van de waarborgsom van het oude clubhuis van € 1.500. Per eind maart 2009 bedroegen de liquiditeiten ca. € 25.000 dankzij de ontvangst van contributie over 2009.

26

Eindbalans 2007

In de tweede helft van 2008 zijn we begonnen met het organiseren van twee clubhuisevenementen per maand (1x op vrijdag, 1x in het weekend, meestal op zaterdag). De meesten daarvan werden goed gezocht, met als uitschieters recente evenementen in april, mei en juni. Verslag kascommissie Namens de kascommissie doet BertJan Brinkhuis verslag. Hij heeft samen met Jaap Valent de kascontrole gedaan en de jaarcijfers met het NFV Bestuur besproken. Hij stelt voor het NFV Bestuur decharge te verlenen over 2008. De aanwezigen stemmen daarmee in bij acclamatie. Voor 2010 neemt Steven van der Staaij de plaats in van Jaap Valent in de kascommissie. Contributie voorstel 2010 Het NFV Bestuur geeft aan de contributie en bijdragen voor 2010 ongewijzigd te laten.

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3

Vooruitblik DPO 2009 Terug na een jaartje weggeweest: het Dutch Pinball Open. Dit jaar zal het DPO gehouden worden op 3 en 4 oktober in Brabant, in Het Patronaat te Zeelst (gemeente. Veldhoven). De coördinatie van het evenement is in handen van Rob Capel. Er zullen 24 wedstrijd kasten zijn (individueel / team) en hopelijk meer dan 50 recreatie kasten. Plaatsing voor de wedstrijd kan onder andere in de vier voorrondes: één in België, drie in Nederland (Noord – Midden – Zuid). In het kader van het DPO wordt een loterij georganiseerd, met als hoofdprijs een Bally World Cup Soccer! Voor het DPO van 2010 zijn er concrete plannen om naar Noord Nederland te gaan: Steenwijk. De voorlopige planning is om dit evenement te laten plaatsvinden in oktober 2010.

Rondvraag

V A

Is het de bedoeling dat er nog meer kasten opgesteld kunnen gaan worden ? Nee, dat is niet de bedoeling. Er staan nu circa 80 flipperkasten spelend opgesteld. Dat is voor de evenementen in het clubhuis voldoende en zo blijft er ook ruimte voor klussen en een kleine zit-/eethoek.

V

Is er al een evaluatie geweest met de verhuurder? Meer specifiek: over de bijeenkomsten met flipperactiviteiten op zondag? Een formele evaluatie na het eerste jaar (de huur begon op 1 juli 2008) is er nog niet geweest. Wel zijn er goede contacten en Arie Pijl spreekt regelmatig met eigenaar Jaap van de Brandhof. Er zijn geen signalen dat de activiteiten op zondag extra overlast hebben bezorgd, maar we zullen daar bij gesprekken met Jaap wel aandacht aan besteden.

A


V A

Zijn de inkomsten van de evenementen niet voldoende om de kosten te dekken? In de eerste helft van 2008 hebben we evenementen buiten het clubhuis georganiseerd (oa. BFTK en Team Championship). Evenementen in het NFV Funhouse leveren in de regel een positief resultaat op. Dat wil zeggen dat de opbrengsten van de entree & catering voldoende zijn om de kosten van organisatie, prijzen en kosten vrijwilligers te dekken. Bij goede opkomst is er in de regel een (ruim) overschot, waarmee de actieve gebruikers een bijdrage leveren om de vaste kosten van het clubhuis te dragen.

V A

Kan een DPO ‘break even’ georganiseerd worden? We zien het DPO vooral als een evenement om het flipperen in het algemeen en de NFV in het bijzonder te promoten. Om die reden is in de begroting ook een bedrag opgenomen voor de organisatie van evenementen. Om het DPO ‘laagdrempelig’ te houden, kiezen we voor een niet te hoge toegangsprijs. In de planning gaan we uit van een gemiddelde opkomst (ca. 300 bezoekers) en stemmen daar ons budget op af. Als er meer mensen komen (door bijvoorbeeld actieve promotie) dan zou het resultaat gunstiger uit kunnen vallen.

V A

Is een verzekerde waarde van € 50.000 voor de NFV kastencollectie voldoende? Met dat bedrag kunnen we het belangrijkste deel van de collectie vervangen. Bij de DMD-kasten en SS-kasten werken we met een verzekerde waarde die ongeveer gelijk is aan de vervangingswaarde, bij de EM-ers met een standaardbedrag per kast.

V A

Zijn er al concrete plannen om de kwaliteit van de collectie te verbeteren? Er is nog geen compleet plan. Wel wordt er op onderdelen al het nodige gedaan. Eén van de aandachtspunten is het ‘beheersen’ van de omvang van de collectie. Door

de jaren heen is die collectie sterk gegroeid, maar er heeft nog geen selectie plaatsgevonden. Er zijn ideeën om in ieder geval de ‘dubbele’ kasten aan leden aan te bieden. De details moeten nog uitgewerkt worden.

V A

Waarom zijn de locatie en de datum van het DPO zo lang geheim gehouden ? We hebben eerst de plannen uitgewerkt, inclusief de publicatie in De Spinner. Het is nu ca. 3 maanden voor het DPO en gaan we actief aan de promotie werken. Het is de bedoeling dat de inschrijving via een speciale site op korte termijn kan beginnen.

V

Waarom geen uitbreiding van het NFV Funhouse ? Dan zouden ook grote evenementen ‘in house’ kunnen en is er meer ruimte voor de kastencollectie. Voor het grootste deel van de activiteiten van de vereniging is het clubhuis voldoende groot. De extra vaste kosten van een groter NFV Funhouse (ca. € 2.000 per jaar voor 70m2) wegen niet op tegen het plezier dat we daarvan hebben. Voor het DPO zouden we nog meer ruimte nodig hebben. Daarnaast is een evenement op locatie belangrijk voor de PR van de vereniging. Ook kunnen we door te variëren de leden uit Noord en Zuid een evenement in de buurt aanbieden.

A

V

Waarom worden er niet meer marktconforme prijzen bij toegang tot evenementen en voor consumpties in het NFV Funhouse gehanteerd? Het uitgangspunt is dat de evenementen in het NFV Funhouse minimaal kostendekkend moeten zijn (‘de gebruiker betaalt’). De entree vergoeding is daar vooral voor bedoeld. Als er een hoge opkomst is, helpt dat om ook een deel van de vaste kosten goed te maken. Voor deze vaste kosten van het clubhuis is een post in de begroting opgenomen.Qua consumpties: het NFV Bestuur vindt het huidige prijsniveau passend voor een vereniging als de NFV. Meer mag, maar hoeft niet.

A

Bij stemming geeft de meerderheid van de aanwezigen het eens te zijn met het huidige prijsbeleid. Dat beleid blijft dus ongewijzigd.

V

Waarom worden de verhuurmogelijkheden van het NFV Funhouse niet benut? (voor bedrijfsevenement ed) Het NFV Bestuur stelt zich op heet standpunt dat het clubhuis voor de leden is. Bovendien bestaat er geen duidelijkheid over fiscale, juridische en verzekeringstechnische aspecten van commerciele verhuur. Verder is de belasting voor het NFV team met het huidige activiteiten niveau al hoog. Om die redenen zijn de mogelijkheden en voorwaarden nog niet nader onderzocht. Als er iemand is die het initiatief wil nemen voor een dergelijk onderzoek dan zal het NFV Bestuur de resultaten gebruiken bij het bepalen van het definitieve bestuursstandpunt. Bij stemming geeft een kleine meerderheid van de aanwezigen aan in te stemmen met een dergelijk onderzoek. Geert Jan de Vries geeft aan een dergelijk onderzoek te willen doen.

A

V

Waarom kiest het bestuur er niet voor bepaalde taken uit te besteden cq. tegen betaling laten verrichten zodat deze sneller gebeuren? Eén van de kenmerken van een vereniging is dat de leden gezamenlijk de diverse taken en werkzaamheden vervullen. Het NFV Bestuur wil aan dat principe vasthouden. Onderscheid maken (de één wel betalen, de ander niet) is daarbij niet gewenst, omdat dat negatieve effecten kan hebben op de onderlinge verhoudingen en de bereidheid van andere leden om belangeloos support te leveren. Als het voor de continuïteit van de vereniging noodzakelijk is, zal uitbesteding van taken vanzelfsprekend worden overwogen. Maar we hopen dat het niet nodig zal zijn.

A

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3

27


Het DPO 2009 was mogelijk dankzij de hulp en steun van: Rob Capel, Bas Vis, Edwin Nijs, Ronald Knor, Jan en Tonia Meijer, Ben Boogaard, Arno Punt, Lieven Engelbeen, Mark van der Gugten, Michel van den Elzen, Bert-Jan Brinkhuis, Jim Jansen, Ad Jonker, Edgar van de Ven, Gerard van de Sanden, Danielle Hylkema, Wilbert der Kinderen, Theo van Vroenhoven, Rob Willemsen, RenĂŠ Timmer, Ruby Plasschaert, Taco Wouters, Ruud Wouters, Steven van der Staaij, Jaap Valent, Wilko Wieffering, Martijn van Aken,Luc Lemmens, Errol Klein, Ciske Vreuls. Jonathan Joosten, Ronald Oenema, Ton Bouw, Frank Douwenga, Roland van den Heuvel, Koen Martens, Laurens Linssen, Jos de Boosere, Roger Wijnands, Peter van Tartwijk, Marijke Kool, Ruud Hylkema, Patrick en Nienke Lemmens, Jurgen van de Peppel, Patrick Roose

Vincent Chardome, Kevin van Rossum, Arie Pijl, Didier Dujardin, Brenn Oosterbaan, Martijn van Amsterdam,Andreas Graber, Tom Geneyn, Antoine van Wijk, David DeTurck, Ivan Geentjes, Paul Loerakker


bas vis

DPO 2009: Een geslaagde happening De opkomst bij het DPO 2009 was groot. Groter dan in de voorbije jaren en dat was een leuk succes voor het team dat veel tijd & energie stak in de voorbereiding en de uitvoering. De keuze om het evenement laagdrempelig te houden (entree slechts € 10) heeft ongetwijfeld aan de hogere opkomst bijgedragen, net als de intensieve promotie campagne. Met zo’n 350 bezoekers was het gezellig druk en lukte het goed om onze doelstelling (‘break even’) te halen. De 80 flipperkasten speelden vrijwel allemaal goed en er waren veel vrolijke gezichten, zowel bij crew als bezoekers. De wedstrijdspelers (> 150 deelnemers) en andere flipperliefhebbers hebben genoten van een prima DPO. Daar zijn we als organisatie team best een beetje trots op. Een verslag van de weg naar zo’n evenement. En die gaat niet altijd over rozen…

De eerste stappen In het voorjaar van 2009 gaf Rob Capel aan dat hij wel weer de organisatie van een DPO wilde coördineren. Daarmee was aan een belangrijke voorwaarde voldaan om aan de voorbereiding te beginnen. De volgende stap was het vinden van een goede locatie. Met een clubhuis in het midden van het land bestond al langer het idee om een evenement ‘buitenshuis’ dan op een minder centrale locatie te houden. Om op die manier ook leden die de afstand naar Ederveen te groot vinden eens een evenement in de buurt aan te bieden. We besloten te kiezen voor Brabant, ook als geste naar onze Belgische leden. En voordat men in het Noorden begint te sputteren: in 2010 zijn we van plan naar noord/oost Nederland te gaan. Om de leden te betrekken bij de voorbereiding besloten we een ontwerp wedstrijd te organiseren. Dat leverde een aantal leuke inzendingen op. Het winnende flyer-ontwerp deed het ook goed op de poster. Alle leden kregen een exemplaar toegestuurd bij Spinner 2 en in de aanloop naar het toernooi werden er veel flyers verspreid en posters opgehangen, ook in de directe omgeving (met dank aan Wilbert der Kinderen).

De locatie Het vinden van een locatie bleek nog niet zo eenvoudig. Evenementenlocaties zijn prijzig. Als geboren Brabander besloot ik het familienetwerk te gebruiken en zo kwamen we in contact met de leiding van ’t Patronaat in Zeelst (gemeente Veldhoven). Normaliter de thuishaven van de harmonie en voor de vergaderingen van de tennisvereniging. Maar ze verhuurden hun drie

zalen ook wel eens. We besloten met een kleine delegatie eens te gaan kijken en kennismaken en wisten direct: dit is een prima locatie. Andersom was er wat reserve: een flippertoernooi? Komen jullie dan 80 flipperkasten brengen? En meer dan >300 bezoekers? Over en weer werd er intern wat besproken. Het enthousiasme groeide bij beide partijen. Toen er eenmaal groen licht was, waren we er snel uit. Ook voor onze leden was het een geschikte locatie: zeer schappelijke prijzen voor de consumpties. De samenwerking met de mensen van ’t Patronaat (Caroline & Harry) verliep uitstekend, zowel in de voorbereiding als tijdens het evenement. Toen we op zondagavond 4 oktober nog even zaten na te praten, waren we het met elkaar eens: dit is voor herhaling vatbaar!

De voorbereiding Eén van de hoofdtaken van de DPO-coördinator is het op de been brengen van het team dat zorgt voor voorbereiding en voor de begeleiding tijdens het evenement. Veel vertrouwde gezichten waren al snel weer aan boord. Gevoegd bij een aantal nieuwe gezichten was er een goede basis. De oproep om kasten ter beschikking te stellen leverde een 20-tal kasten op in NL. Hofleveranciers waren AdJo en Frank Douwenga, maar ook alle andere kastenleveranciers: veel dank! In België deed Lieven een oproep onder zijn landgenoten en ook dat zorgde voor een aantal zeer leuke kasten. Van sponsor Game XL kregen we de NBA ter beschikking gesteld. In totaal stonden er bij dit DPO 2009 80 flipperkasten opgesteld. De kwaliteit van de meeste kasten was uitstekend. Opvallend veel werk was

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3

29


er aan een Fish Tales of eh… Vis Tales, als verwijzing naar de eigenaar van de kast… Toen via de speciale DPO website (met dank aan Mark van der Gugten) begin augustus de inschrijving begon, bleek al snel dat we het ‘maximum scenario’ uit de kast mochten halen: veel inschrijvingen uit binnen- en buitenland. We moesten nog eens extra kijken naar het kwalificatie schema (want > 150 deelnemers, net als bij het EPC!) en liefst 16 teams. Ook qua aantal T-shirts was er een record aantal bestellingen. Rob Capel was daar niet onverdeeld gelukkig mee, omdat hij met de hand de fraaie flyer één voor één op de T-shirts moest drukken…

De voorbereiding: verrassing Bij het laatste voorbereidingsoverleg bespraken we op verzoek van de mensen van ’t Patronaat nogmaals de stroomvoorziening. We hadden eerder al gecheckt dat de hoofdzekering voldoende was, maar namen nu wat extra foto’s om de echte deskundigen eea. nogmaals na te laten rekenen. En de uitkomst was even schrikken: onvoldoende groepen. Zeker bij maximale inzet (en daar mochten we vanuit gaan met zoveel bezoekers) was er een vergroot risico van overbelasting. In allerijl werd een dieselaggregaat geregeld. Kost een paar centen, maar zo was stabiliteit beter te garanderen. Bij installatie op vrijdagavond kregen we echter een onaangename verrassing. Direct na het starten van het dieselaggregaat ging het licht uit bij de meeste kasten. Die kasten starten daarna ook op het reguliere

net niet meer op. Wat was er aan de hand? Ronald Knor en Frank Douwenga bespraken de mogelijkheden en maakten uiteindelijk de stekker aan het eind van de vuistdikke kabel open. Ze stelden vast dat daar twee draden verkeerd waren aangesloten. Ongelofelijk maar waar. Met als gevolg dat de kasten ca. 380V hadden gekregen ipv. 220V. Er volgde een boos telefoontje naar Boels. Die antwoordden: ‘we kunnen morgen in de loop van ochtend wel iemand sturen…’. Dat was geen optie, dus daarna, met toestemming, hebben Ronald en Frank zelf de aansluiting goed gemaakt. De schade aan de kasten bleek mee te vallen, wel een paar zekeringen vervangen…. En op maandag nam Ronald nog even contact op met Boels om uit te leggen dat je van een gespecialiseerd bedrijf niet van dit soort fratsen verwacht….

De voorbereiding: verrassing (2) In de laatste week in de aanloop naar het DPO besloten we nog wat extra aan promotie te doen. Jim Jansen deed de landelijke pers, ik benaderde de lokale pers oa. door ‘advertorials’ op de websites van lokale bladen te plaatsen. Of het daaraan gelegen heeft weten we niet, maar feit is wel dat op maandag de 28e september een ambtenaar van de Gemeente Veldhoven zich meldde. Met de vraag waarom we geen vergunning hadden aangevraagd. En met de mededeling dat zonder de benodigde vergunningen dit evenement absoluut niet zou kunnen doorgaan. Een stapel formulieren maakte duidelijk dat we in ieder geval een evenementenvergun-

tRANSPORT Dit was voor mij het eerste DPO. Als “actief lid” had ik mij laten overhalen om het transport van de kasten te regelen. Een klein klusje is dat zeker niet, maar volgens mij is alles prima gelukt. Qua techniek heb ik het gehele weekend gelukkig weinig werk gehad, een enkel los draadje of wat flipperunits die vervangen moesten worden. Wat ik merkte is dat de meeste storingen bij de kasten van leden waren met als topper de Vistales. De storingen zijn allemaal verholpen met dank aan Peter, Ronald, Luc en Rob. Eigenlijk wel een goede reden dus om volgend jaar je kast mee naar het DPO te nemen: je krijgt hem met een beetje geluk beter terug dan dat je hem inleverde! Wel moet ik zeggen dat de Brabantse nachten helemaal niet lang zijn, voor je het weet is het half 4 's nachts. Ik heb erg genoten van de sfeer en de onderlinge contacten die ik heb opgedaan. Ondanks dat ik zondag avond om 01:00 thuis was en de rest van de week ziek, ben ik volgend jaar zeker weer van de partij! Ben Boogaard.

nald Knor en Ben Boogaard bekijken enkele kasten geveld door 380V

30

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3


JEUGD

TECHNIEK

Ik mocht zaterdag met papa mee naar een plek waar ze heel veel flipperkasten hadden, dat leek mij wel leuk. Zelf hebben wij in mijn korte leven een Road Show en een Monster Bash gehad waar ik met veel plezier op speelde. Ik vond het daarom ook erg leuk om al die flipperkasten op 1 plek te zien, ik heb bijna de hele dag (5 uur) geflipperd. Ik vond de Funhouse en Road Show erg leuk, verder heb ik geen voorkeur, zelfs de oude kasten vind ik leuk. Zelf hoop ik dat papa binnenkort weer een flipperkast koopt zodat ik samen met papi en mijn vriendjes weer lekker kan flipperen. Volgend jaar wil ik graag weer mee met papa, misschien ga ik dan zelfs meedoen aan de kinderwedstrijdflipperen. Groetjes Jesper Heine

Min of meer toevallig ben ik op het DPO terecht gekomen om wat kasten te repareren/ na te zien, omdat ik een aanbod via het forum had gedaan om een Judge Dred te repareren in ruil voor plaatsing van deze kast op het DPO. Hulp is altijd welkom en kasten mankeren altijd wel iets dus aangeboden om vrijdag avond en zaterdag de kasten draaiend te houden. De hulp kwam volgens mij goed van pas want samen met Ben en Ronald hebben we veel kasten aan de gang geholpen en in orde gebracht zodat op een enkele kast na alles goed is blijven spelen. Het was ook gezellig met al die bekenden uit de flipper wereld die even langs kwamen voor een praatje en om hallo te zeggen. Toen besloten om er ook maar de zondag aan vast te knopen en ook deze dag hoefde ik me niet te vervelen en kon nu eens een kast maken die midden in een wedstrijd een probleem had. Heel voorzichtig , opdat de kast niet op tilt zou slaan, heb ik het probleem verholpen waarna het spel verder afgemaakt werd. Hierna nog de zeer spannende en hoogstaande finale bekeken met een trillerachtig slot , wat het einde van deze DPO was. Ik heb een leuk weekeind beleefd en weer wat nieuwe leden leren kennen en ook nog een kast gezien die ik nog niet kende. Misschien weer tot het volgende DPO. Peter van Tartwijk Foto: Erik Boes

ning dienden te hebben (met oa. plannen ten aanzien van parkeerbeleid, EHBO, openingstijden etc). En dat ’t Patronaat een speciale ontheffing nodig had (voor de drank). En zonder de speciale vergunning: geen loterij! Normale aanvraagtermijn voor zo’n vergunning: minimaal zes weken vooraf. Maar we kregen een kans: dinsdagmorgen om 11.00 uur melden bij het gemeentehuis. Opnieuw mocht Rob een rit naar Veldhoven maken. Ons voorstel om een Park & Ride regeling te

promoten (met de auto naar het hotel en daarna verder met de bus), werd positief ontvangen. Uiteindelijk waren we een kleine 50 Euro armer, maar hadden we 24 uur later de benodigde vergunningen in huis.

De opbouw Met de door Edwin geregelde vrachtwagen ging het transport van Ederveen naar Veldhoven relatief vlot (wel vrijdagmiddagdrukte natuurlijk...). Omdat de week ervoor alle kasten al transportklaar gemaakt waren, kon nu de energie vooral gestoken worden in het opbouwen van de kasten. Onder het motto ‘vele handen maken licht werk’ had Rob een relatief grote groep van hulptroepen geregeld. En zo stonden we om 22.00 uur al kasten te testen. O ja… alleen die Vis Tales die deed het niet. Peter van Tartwijk had het verzoek gekregen om er ‘even’ naar te kijken. En was al een paar uurtjes met de kast bezig. Om 24.00 uur ging het licht in ’t Patronaat uit. Na de arbeid ging een deel van de crew nog naar Café ’t Stuupke. Wilbert der Kinderen had een mooie deal gemaakt en dat resulteerde in extra publiciteit plus wat gratis biertjes. Lekker, Hoegaarden van de tap. Ik kon met de fiets nog netjes thuiskomen. Ik vraag me af hoe een aantal anderen nog in hun bed zijn gekomen…

De recreatiezaal in opbouw op vrijdagavond NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3

31


De opening Al ruim voor 10 uur stonden de 1e bezoekers voor het evenement op de stoep. Veel van de internationale gasten (> 50 bezoekers uit Engeland, Zweden, Finland, Polen etc.) waren al op vrijdag aangekomen en hadden er duidelijk zin in. De NFV shop was ingericht en ook de entree balie was bemand. Dankzij de goede voorbereiding door Jan & Tonia ging de afhandeling vlot. Bij eerdere edities stonden er nog wel eens lange rijen bij de balie, nu was de wachttijd hooguit enkele minuten. Lieven was blij dat zijn support niet lang nodig was, want hij had behoefte aan wat frisse lucht. Die Hoegaarden.In de wedstrijdzaal stonden alle kasten klaar voor de lange kwalificatie. Mooie opstelling en ook Ad had z’n hulpmiddelen al in gereedheid gebracht. Onze vaste technische rots in de branding, Maurice Schouten, was door de griep geveld en moest zich afmelden. Gelukkig was Peter van Tartwijk weer van de partij (‘ik moest nog wat extra werk aan die Vis Tales doen’’’) en kon hij Ronald en Ben assisteren. Maar gelukkig was het aantal storingen zeer beperkt.

Ook in de recreatiezaal stonden intussen de op zaterdagmorgen binnengebrachte kasten op poten. Ben Bogaard herstelde samen met Ronald Knor de laatste storingen, terwijl Edwin…hé, die ging ook al een luchtje scheppen. Plus een uurtje slaap inhalen. Maar hij speelde daarna wel een sterke kwalificatie.

De kwalificatie Bij de voorrondes veroverden al 12 spelers een ticket voor de finaledag. En regerend kampioen Roy Wils werd op basis van zijn overwinning in 2007 ook direct geplaatst. Dat betekende dat er nog 35 tickets voor de finaledag te winnen waren. Met meer dan 140 spelers die elk 6 kwalificatiepartijen en één herkansing mochten spelen betekende dat zo’n 1000 partijen op 20 kasten. De rekenmeesters hadden hun werk goed gedaan. De bezetting in de zaal was steeds goed. Sommige kasten waren duidelijk meer geliefd (FT, MM en SS elk 57 partijen) bij de spelers dan andere (JM en I500 slechts 35 resp. 31 partijen), maar uiteindelijk kon iedereen

De recreatiezaal. Foto Jord Knapen

32

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3


DPO SIDE GAMES binnen de gestelde tijd zijn partijen spelen. Ik zette mijn ‘joker’ in voor de Fish Tales (nee, niet de Vis Tales) en rockte flink wat boten, zodat ik ruim boven de ‘cut off’ eindigde. Of was het toch vooral dankzij de superscore op de Jackbot en Mata Hari? Zoals altijd was er na het spelen van de laatste partij nog het nodige ‘correctiewerk’ te doen. Eén verkeerd genoteerd spelersnummer en dan heeft zomaar één speler 7 scores en een ander slechts 5. Gelukkig zat er veel DPO-ervaring achter de wedstrijdtafel en natuurlijk kwam het goed. Bij de 35 beste spelers zaten vele inter- en nationale toppers. De top 3 bestond uit Zweden, daarna een Fransman. Vervolgens Taco Wouters, Paul Jongma en René van Gool. Mooi rijtje. In totaal 18 niet-NFV-ers naar de finale. Met als ‘lucky losers’ de Fin Olli-Mikko Ojamies en Nico Slemmer, want op zondag kwamen twee geplaatste spelers niet opdagen.

De NFV Shop Erik Boes had flink wat aanloop bij de shop. Veel mensen wilden een T-shirt en ook de nieuwe DVD (Pinball101) vond gretig aftrek. De speciale DPO-glazen waren mooi. Ook de combinatie met de sidegames zorgde voor extra drukte. Aan het eind van het weekend ging er duidelijk minder mee terug naar huis.

De teamwedstrijd Het werd zonder meer een gedenkwaardige teamwedstrijd. Door het grote aantal deelnemers, maar ook door het geringe aantal vierkante meters waarop de 1e kwalificatie gespeeld moest worden. We hadden er voor gekozen om in de grote recreatieruimte ‘vrij te laten spelen’. De consequentie was dat we op 50m2 stonden met 8 flipperkasten en 64 spelers. Leuk uitzicht vanaf de stand van Wizard. Wedstrijdleider Patrick Lemmens had ook nog plek voor een kleine tafel gevonden. Gelukkig was de sfeer goed en de spanning in de wedstrijd vergoedde veel. Team Rokabati verloor kansloos en ook het DPT en PTB scoorden niet bijzonder. Heel sterk was een Engels team (South West UK). Die hadden een joker ingezet en voor de 4e plek in hun team Ad Jonker en Gerard van de Sanden in functie als wedstrijdleider

Naast de hoofdwedstrijd en de subwebstrijden voor dames en kinderen is het al jaren een gebruik dat tijdens het DPO ook zogenaamde “Side Games” worden georganiseerd. Het betreft hier dan meestal enkele kasten waarop gedurende het hele weekend gespeeld kan worden waarna aan het eind van het weekend de balans wordt opgemaakt. Dit jaar waren er 3 Side Games: F14 Tomcat: Een supersnelle F14 Tomcat stond opgesteld waarop de spelers een zo hoog mogelijke score moesten neerzetten. Dat dit in de praktijk nog erg tegenviel bleek uit het het grote aantal zeer korte potjes dat op deze kast is gespeeld. Tommy: Bij deze Tommy waren de blinders boven de flippers permanent gesloten zodat spelers echt op hun gevoel moesten spelen. Desondanks werden op deze kast zeer hoge scores neergezet. Flipper Football van Capcom: Zoveel mogelijk doelpunten scoren. Deze kast zonder outlanes heeft 2 paar flippers. Met de bovenflippers is het mogelijk, nadat een of meerdere droptargets zijn neergeschoten, een doelpunt te scoren. Als de bal door het midden weggaat heeft de tegenstander gescoord. Er werd gespeeld op tijd: 90 minuten die in werkelijkheid ongeveer 90 seconden duurden.

Alle drie de kasten werden goed bespeeld; uiteindelijk zijn er ruim 250 pogingen gewaagd om de verschillende high scores te verbeteren. Dat flipperen verslavend kan zijn bleek maar weer eens uit het feit dat verschillende spelers wel erg vaak terugkwamen voor een nieuwe poging. De kasten werden van achter de wedstrijdtafel bediend middels een zogenaamde knoppenkast; mbv deze kast konden credits op de kasten gezet worden waarmee voorkomen werd dat er lukraak op gespeeld kon worden. De wedstrijdtafel werd achtereenvolgens door verschillende personen bezet waardoor de Side Games het hele weekend te spelen waren. F14 Tomcat – 3 ballen 1. Karl Brostrom (SWE) 2. Patrick Bodin (SWE) 3. Brenn Oosterbaan (NL)

8.027.340 4.041.370 3.785.520

Tommy – 3 ballen – met blinder 1. Peter Scheldt (GER) 2. Brenn Oosterbaan (NL) 3. Wilbert der Kinderen (NL)

918.800.020 480.361.710 341.867.210

Flipper Football – op tijd, zoveel mogelijk goals 1. Laszlo Szebeni (PL) 9–0 2. Patrick Bodin (SWE) 9–1 3. Brenn Oosterbaan (NL) 7–0 Voor deze spelers lagen een paar leuke prijzen te wachten in de vorm van Pinball 101 DVD’s, DPO T-shirts en wijnglazen. Al met al een geslaagd wedstrijdonderdeel dat we bij een volgende editie zeker moeten herhalen! Theo van Vroenhoven

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3

33


Jonathan Joosten

Dameswedstrijd 2009 Opnieuw een zinderende finale De dameswedstrijd is al jaren een traditie op de DPO zondagmiddag. Dit jaar schreven 24 dames zich in. In groepjes van 4 werd er gekwalificeerd op 6 flipperkasten: Hurricane, Comet, Ripleys, Pirates of the Caribbean, Nine Ball en Johnny Mnemonic. Per kast werden kwalificatiepunten toegekend aan de behaalde scores. De som van de door een deelneemster behaalde kwalificatiepunten bepaalde welke 8 dames door mochten naar de halve finale. Net als de voorgaande edities reguleerde de kwalificatie zich soepel en zonder problemen. De spelletjes op Comet en Nine Ball waren van vrij korte duur. Uiteindelijk was het wachten tot alle spelletjes op de beide Stern flipperkasten gespeeld waren. De speeltijden waren hier aanzienlijk langer. Martijn van Aken had de kwalificatiesoftware vlak voor aanvang van de wedstrijd aangepast zodat ook een gemiddeld klassement berekend werd. Dit werkte spanningsverhogend aangezien een aantal deelneemsters net rond de 8e plek bleef schommelen. Helen de Haan – Verbeek, vlak voor aanvang van de dameswedstrijd nog spelend in de hoofdwedstrijd waar ze bekende namen wist uit te schakelen, kwalificeerde met afstand als beste. Ze tekende voor de hoogste scores op Hurricane en Ripleys. Ook Anni Toukkani pakte 2 maal de nummer 1 plek: Nine Ball en Johnny Mnemonic. Norma van Rij (finaliste in 2007) pakte met een enorme afstand de 1e plek op POTC en Jasmijn de Jong eindigde als beste op Comet. De kwalificatie leverde echter niet 8 maar 9 best scorende dames op. Er was een gedeelde 3e, 6e en 8e plaats. Zodoende moest er eerst een shootout gespeeld worden voor de 8e plaats tussen Ellen Mettes en Wendy van Amsterdam. Wendy pakte de winst en mocht doorspelen.

le, maar bleef met haar score achter op Marianne, net als Wendy van Amsterdam. Dan Jasmijn de Jong, de titelverdedigster, spelend als Player 4. Tijdens de kwalificatie had ze haar schoenen al uitgetrokken. In 2007 won Jasmijn de finale door met haar laatste bal een enorme inhaalslag te maken, de bal kwijt te raken toen de overwinning binnen handbereik was en vervolgens met de bonus alsnog de winst te pakken. Ook nu stond Jasmijn aan het begin van haar laatste bal onderaan en moest een verschil van zo’n 10 miljoen op Marianne worden ingelopen voor de winst. Zou ze haar prestatie van 2007 kunnen herhalen?. Multiball, jackpots en een oplopende score. Marianne had bij haar laatste bal flink wat punten gescoord en een End of Ball bonus van zo’n 1,3 miljoen punten behaald. Maar ze was aan haar laatste bal begonnen met een hogere score dan Jasmijn. Jasmijn haalde Lene in (3,1M), haalde Wendy in (5,3M) en flipperde zich steeds meer richting de score van Marianne. Ongeveer een anderhalf miljoen punten onder de score van Marianne (11,3M) raakte Jasmijn haar bal kwijt en opnieuw hing het van de bonuspunten af wie er zou winnen. Net als in 2007. Met een bonus van ruim 2 miljoen kwam haar puntentotaal op 12,2M en pakte Jasmijn opnieuw de titel en haar 2e flipperbeeldje op rij.

Halve finale In de halve finale werd geloot welke 4 dames op welke kasten zouden spelen. De beste 2 per kast zouden naar de finale gaan. Helen de Haan – Verbeek en Norma van Rij haalden het op Road Show net niet bij de scores van Marianne Dingerdis en Wendy van Amsterdam. Op No Fear vielen Anni Toukkani en Melanie Knop af en gingen Jasmijn de Jong en Lene Andersen door naar de finale. Jasmijn in de finale.

Finale De finale werd gespeeld op de nieuwste Stern: NBA. Loting bepaalde opnieuw de volgorde van de deelneemsters. Marianne Dingerdis beet het spits af en speelde, zoals eigenlijk de hele wedstrijd, ogenschijnlijk nonchalant maar wel constant waarbij ze regelmatig pas na de eerste bal op dreef leek te komen. Lene Andersen vormde het internationale element in de fina-

34

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3

Foto: Erik Boes


WEDSTRIJDLEIDING een bekende NFV-er gevraagd: JJ. Na de kwalificatie schakelden ze onder ander het sterke Zweden 1 uit en konden slechts in de finale gestuit worden door een team dat al eerder bij het DPM de titel voor zich opeiste: Amsterdam Pinball Masters, met Brenn Oosterbaan, René van Gool, Tom Loomans en Martijn van Amsterdam. Opnieuw een gouden team flipperbeeldje voor hen. Evenals bekers voor de individuele spelers. De volledige uitslag staat op de speciale DPO-site.

De recreatie zaal Eén van de sterke punten van dit DPO was de recreatiezaal. Met 50 flipperkasten van diverse generaties was die zeer goed bezet. Op het hoogtepunt (qua bezoekersaantal) op zaterdagavond was het er behoorlijk druk. Vrijwel alle kasten bezet. Veel spelers speelden partijen tegen elkaar, waardoor toch vrijwel iedereen kon spelen. Persoonlijke favoriet: de Comet. Een donatiekast die door Richard Baan weer in topconditie werd gebracht. De kast speelde goed, zoals vrijwel alle kasten. Ook de NBA werd natuurlijk druk bespeeld. Eén kast stond tot zaterdag in de middag met het speelveld verticaal in verband met revisiewerk. Ja inderdaad, die Vis Tales. Maar op zondag deed-ie ook mee! De sluitingstijd was gesteld op 24.00 uur en op die tijd stonden er nog een flink aantal mensen te spelen. Het vooruitzicht van een lekker biertje bij bar ’t Stuupke hielp om de zaal leeg te krijgen. Anderen zochten hun hotelkamer op. Morgen finale spelen. Volgens verhalen op het NFV Forum bleef het nog lang onrustig in Zeelst. Sommige mensen betalen voor een hotelkamer enkel om er ’s ochtends een douche te kunnen nemen.

De jeugdwedstrijd Ook bij deze editie een flink aantal 20 deelnemers. In groepjes van 4 spelers trokken de jonge spelers door de zaal. Om de beurt mocht één van de deelnemers een kast uitkiezen waarop vervolgens een partij werd gespeeld door alle spelers van het groepje. De winnaar plaatste zich voor de finale, maar voor alle deelnemers was er een aandenken. De jongste deelnemer (Xandro Schellen) speelde goed mee en haalde de landelijke pers. De winnaars van de diverse leeftijdscategorieën speelden de finale op de NBA. Zoon Tom deed mee, maar werd verslagen Mart Oenema die zijn DPO titel prolongeerde.

De finale Eén van de partijen in de 1e finaleronde (of ronde Alpha, volgens de nummering van wedstrijdleider Ad) was er één tussen jongeling Mart Oenema (10 jr.) en de zeer ervaren Sampo Simonen (50+). Een ware strijd tussen jong en oud, waarbij de ervaring nog de doorslag gaf. Na verlies tegen John van der Wulp won ik van diezelfde Sampo Simonen op de ….Fish Tales. Maar in de volgende knock out ronde tegen opnieuw een buitenlandse deelnemer was het definitief over. Met een gedeelde 25 plaats als resultaat. Samen met oa. Jim Jansen, onze man (lees verder op pagina 41)

Zaterdag 3 oktober was het weer zover! Ik mocht mee doen met de organisatie van de hoofdwedstrijd van het DPO. Samen met Ad Jonker en alle andere scheidsrechters aan het werk om de wedstrijd van het jaar een succes te maken en dat is: Leuk, Spannend, Grappig, Iets dat ik graag doe! Waarom vind ik het eigenlijk leuk om zaterdag (dit keer pas vanaf de avond) en zondag de hele dag binnen te zitten in de herrie van flipperkasten? Tja, waarom eigenlijk? Ik geniet van de wedstrijdspelers en de gezelligheid met Ad Jonker en Theo van Vroenhoven. Ik ben er altijd weer trots op dat we zoveel buitenlandse deelnemers aan de wedstrijd mogen ontvangen en ik heb in al die jaren dat ik nu al meewerk aan de wedstrijd fantastische potjes mogen aanschouwen. Dat is echt kippevel (of kippenvel met de nieuwe spelling?) Eigenlijk zou ik het liefst zelf een super wedstrijdspeler willen zijn, maar dat ben ik niet, omdat ik niet goed genoeg ben helaas. Voor mij is het een goed alternatief mijn aandacht te verleggen naar al die spelers die ik bewonder en die ik het gun dat ze een goede, professionele wedstrijd kunnen spelen. Zo probeer ik bij de kasten waar ik zicht op heb te voorkomen dat de spelers worden gestoord door het publiek. Ook is het altijd weer duimen dat er geen technische problemen aan de kasten optreden. Ik ben blij dat het de laatste jaren, sinds we een eigen honk hebben, veel beter gaat met de staat van de kasten. Ik kan me DPO’s herinneren in Leusden en het EPC in Zwanenburg, waarbij er hele vervelende defecten ontstonden aan de kasten. En dat was niet leuk. Want er is niets vervelender dan een teleurgestelde wedstrijdspeler een “second best” oplossing te moeten bieden, nadat hij of zij net zo’n mooie score heeft met zijn of haar tweede bal, omdat de kast hapert. Gelukkig hebben we een onvolprezen technische staf en steeds betere kasten. Dus het wordt voor de wedstrijdleiding steeds makkelijker. Wat voor mij altijd weer een verrassing is, is de wedstrijdopzet. De laatste twee keer (Dutch Masters en nu dus DPO 2009) hebben we een mooi systeem gevolgd met een ingewikkelde, maar wel interessante opzet, die is gebaseerd op gewogen punten per kast in de kwalificatie en in de hoofdwedstrijd op één tegen één wedstrijden en een spectaculair winnaar-, verliezersysteem. Behalve in de voorronden, waarbij de puntentelling secuur moet worden gevolgd (en dat is arbeidsintensief), is het systeem voor de zondag ook nog eens een zegen voor de wedstrijdleiding (alleen maar bijhouden, wie wint). Kortom het kan niet op. Eén zaak zou ik graag nog regelen: het wedstrijdschema, uitgeprint op de muur van de wedstrijdzaal. Verder heb ik geen wensen… of toch nog…. Ééntje dan, dat ik volgend jaar weer mee kan doen in de organisatie, maar dan wel weer samen met Ad. Marijke Kool

Marijke Kool Foto: www.fstop.be


DPO IN D dinsdag, 06 oktober 2009 06 oktober 2009 , pag. 12

KAMPIOEN Sittardenaar wint open NK

Elke flipperkast heeft zijn eigen verhaal Jasmijn de Jong (22) uit Leeuwarden is gek op flipperen. Zondag was ze de beste vrouw tijdens het NK in Veldhoven.

Door André Horjus

Taco, thuis in zijn garage: „Zo’n open NK is topsport.” foto Ermindo Armino

Weekend flipperen voelt net zo zwaar als een marathon Sittardenaar Taco Wouters heeft afgelopen weekeinde voor de tweede keer de Dutch Pinball Open op zijn naam geschreven. De kersverse flipperkampioen zette 160 concurrenten uit Europa en de VS in hun hemd. door Jos Adriaens

A

ls je hem mag geloven, voelt het alsof-ie zelf in een flipperkast heeft gezeten. Door elkaar geschud, niet meer wetend wat voor en achter is. „Ik ben ontzettend moe, alsof ik een marathon heb gelopen”, lacht Taco Wouters. In de stem van de 32-jarige Sittardenaar klinkt ook enige trots. Voor de tweede keer (na 2006) mag hij zich de koning van de Dutch Pinball Open noemen, dat sinds 1993 wordt georganiseerd door de Nederlandse Flipper Vereniging (NFV). Zo’n 160 rivalen uit Duitsland, Engeland, Nederland, Zwitserland, Frankrijk, Zweden en België heeft hij in hun hemd laten staan. „De Zweden en Nederlanders steken er met kop en schouders bovenuit”, weet Wouters uit ervaring. „Vraag me niet waarom. Geen idéé!” Sinds 2002 is hij verslingerd aan wedstrijdflipperen. „Als jochie heb ik veel geflipperd. Dank zij mijn oom en tante. Zij hadden een kast in de kelder staan. Daar heb ik heel

De Limburger

Had je verwacht dat je opnieuw de beste zou zijn bij de vrouwen? ,,Het was toch een verrassing. Omdat ik de titel bij de vrouwen moest prolongeren, ervoer ik extra druk. Mijn handen trilden helemaal.’’ Hoe is de liefde voor het flipperen ontstaan? ,,Mijn moeder flipperde altijd al in cafés. Toen heeft mijn stiefvader voor haar veertigste verjaardag een flipperkast gekocht. Dan ga je vanzelf spelen. De hele familie raakte zo’n beetje verslaafd. Ik zat er dagelijks zeker een half uur achter, maar ook wel twee uur. Inmiddels staan er acht kasten bij ons thuis. Binnen de Nederlandse Flippervereniging is dat heel normaal omdat ze verder bijna nergens meer staan. Je ziet ze steeds minder vaak in cafés.’’ Flipperkasten

worden

steeds meer verdrongen door wat uren doorgebracht.” Later volgt gokkasten en andere behenhet circuit van cafés, om zijn vliedigheidsspelen. Weet je hoe dat kan? gensvlugge vingers verder te trai,,Gokkasten nemen minder Foto Jeroen Horsthuis nen. „Tegenwoordig kom je in een ruimte in beslag en vergen min- Jasmijn de Jong vindt het leuk om het verhaal en de regels van een flipperkast te ontdekken. der onderhoud. Bovendien kun kroeg nog amper een flipperkast tehebben en vrouwen meer met houdingen. De een gaat op zijn apparaten maakt. Ik heb zelfs se Flippervereniging? Doe je het nog steeds vaak? je er meer mee verdienen. Een mensen. Dat zou kunnen. Vroeeigen voet staan, de ander gegehoord dat ze geen nieuwe ,,Ja.’’ ,,Het staat momenteel even goede speler kan op een flippergen. In sommige koffieshops nog ger speelde ik ook al met barbukt met de benen bij elkaar.’’ kasten meer zouden maken, nu op een laag pitje. Ik heb anderkast met vijftig cent al snel twee wel, maar dat is het dan ook.” bies en auto’s.’’ zijn het er nog twee per jaar.’’ Gerrit Zalm ook? half jaar op Schiermonnikoog uur spelen.’’ En jij? ,,Hij is erelid, maar springt gewoond en daar is geen flipWouters heeft zelf drie kasten op Heb je tijdens het NK ook teWat vind je er zo leuk aan? ,,Ik sta er heel breed achter, wel erg raar. Ik heb hem een of perkast te bekennen. Nu zit ik Betreur je die ontwikkeling? de kop weten te tikken, waarmee gen mannen gestreden? ,,Ten eerste is het leuk om te door de week in Leeuwarden op met het ene been achter het antwee keer gezien. Ik kan trou,,Ja, want flipperen is veel ge,,Ja. Ik werd uiteindelijk 56ste merken dat je er goed in bent. de Hogere Hotelschool. Ik wil dere, wijd uit elkaar.’’ wens ook wel springen als ik zelliger dan die andere spellen. hij zijn garage heeft omgetoverd tot op de algemene kwalificatielijst Het is niet alleen maar een kwes- toch weer meer gaan trainen, al probeer de bal te redden, maar Je kunt ook tegen elkaar spelen, speelparadijs. „Want”, verklaart hij, voor de finale op zondag. De Hoe kan het dat zo weinig tie van een balletje wegschie- heb ik het ook best druk met niet zoals hij. Als je beetje biertje erbij. Gokken doe je eerste 35 gingen door. Ik dus vrouwen meedoen? ten. Je ontdekt dat elke kast een school.’’ schudt, kan de bal soms net anvooral tegen jezelf, alleen op „als je aan wedstrijden deelneemt, niet. Maar ik hoop dat ooit nog ,,Wat ik gelezen heb is dat eigen verhaal en eigen regels dere kant uitschieten. Sommige een krukje. Er is nog maar een moet je op veel verschillende kaswel eens te bereiken.’’ mannen meer met machines heeft. En dat vind ik leuk.’’ spelers hebben echt hele rare Ben je lid van de Nederlandfabriek, Stern in Chicago, die de ten oefenen. Elke kast vergt z’n eigen strategie.” Zoals voetballers plegen te doen, WOENSDAG 7 OKTOBER 2009 - JAARGANG 80 - NUMMER 41 spreekt ook Wouters van ‘het juiste balgevoel’ en ‘handelingssnelheid’. Slaat op de groene mat regelmatig menig speler op tilt, hetzelfde gebeurt als Taco de flipperkast onder handen neemt. „Schudden behoort tot de tactiek. Je móet soms risico nemen om te winnen.” Miljoenen punten heeft hij weggetikt tijdens de, pakweg, 25 potjes per dag het afgelopen weekeinde. Deze week PAGINA 2/3 VERNIEUWINGEN KRINGLOOPWINKEL. PAGINA 9 VOORKOM RAKE KLAPPEN. PAGINA 26 WEG VAN PADDENSTOELEN „Als je op dreef bent, sta je soms wel drie kwartier aan de kast.” HoeSelma wel de term niet voorkomt in de Koegler Dikke Van Dale, gelooft Wouters lijsttrekker VVD heilig dat er zoiets bestaat als een de flipperhand. „Dit is niet zómaar - Selma KoegVELDHOVEN ler is lijsttrekker voor de VVD een spelletje. Het vergt uithoudingsvoor de komende gemeenvermogen, net als topsport.” teraadsverkiezingen. Wedstrijden in België, Duitsland Tijdens de algemene ledenen zelfs Zweden zijn voor hem in- van de Veldhovergadering vense VVD waar de kandimiddels geen vreemde uitstapjes datenlijst Het actueel meer. The States staan ook nog op werd samengesteld, werd ze unaniem gewoningaanbod zijn verlanglijstje. „Daar kozen. kun jeInbij Veldhoven maakte van winst zo’n 13.000 dollar zij cashen. eerst deel uit van het afdelingsbestuur, in de periode Da’s toch wel lucratief, hè.” 2002-2006 Het is niet alleen meer de eer die was zij actief als raadslid en in 2006 is zij als telt, maar ook de knikkers. wethouder aangetreden. Ze

De Ahrenberger

Een partij flipperen op Dolly Parton...

www.ahrenberger.nl

Taco Wouters uit Sittard kampioen Dutch Pinball Open

heeft Economische Zaken, Sociale Zaken, Onderwijs, Sport en Kunst & Cultuur in haar portefeuille.

vindt u deze week op pagina 11

Dé Nationale Open Huizen route ZATERDAG 10 OKTOBER

Berichten en officiële publicaties van de gemeente Veldhoven op pagina 6.

Doe ook mee! www.huislijn.nl

KIJK

HET BESTE VERS VOOR DE ALLERLAAGSTE PRIJS! nu in deze krant.

Pinball Wizards in actie. Op de voorgrond de Veldhovense Wilbert der Kinderen.

DROOMAANBIEDINGEN

bij PROFITA

Spits

36

Elke matras

MEGA FABRIEKSVERKOOP 100.000 M2 PARKET VOOR BEESTACHTIG LAGE PRIJZEN

PARKET - KACHELS Spinner Magazine, -NFV HOUTEN VLOEREN

20 cm breed

Massief Frans eiken

VELDHOVEN - De ogen strak gericht op de kast. Het zweet van de handen vegend. De stalen kogel wordt behendig van de ene flipper op de andere gewipt. Moeiteloos verdwijnt de bal in het poortje onder het lokkend groen knipperend lampje. ‘Ever since I was a Young boy I played the silver ball’. Dit is flipperen, ooit bijna tot religie verheven door rockformatie The Who, waarbij blinde Tommy glitterde als een Pinball Wizard. Flipperkasten met illustere namen als Dolly Parton, The Ad-

25% KORTING

Massief grenen

DOOR AB HOFMAN

van 49,98

nu

van 89,98

nu

3,98

50% VOORDEEL

op een 2e matras van Auping

jaargang 18, nummer 3

pm2

14,98

pm2

dams Family, Sopranos en natuurlijk Tommy, met geblindeerde flippers, vulden knipperend en rinkelend drie zalen van ’t Patronaat in Zeelst. Afgelopen weekend werden er de Dutch Pinball Open gehouden. Maar liefst 150 flipperaars vanuit Zweden, Duitsland, Engeland, België en Nederland maakten ’t Patronaat tot een bruisende locatie. Verenigingslid Jim Jansen: “Dertig vrijwilligers van de NFV hebben hard moeten werken om zo’n 100 kasten, ondermeer uit het clubgebouw in Ederveen, naar Veldhoven te vervoeren en goed in balans te plaatsen. Maar ik moet zeggen dat

FOTO: BERT JANSEN

we hier ontzettend gastvrij zijn ontvangen en er hangt een fantastisch sfeer. Het niveau is nog nooit zo hoog geweest als op dit dertiende kampioenschap. De meesten zijn, net als ik, tussen de 30 en 50 jaar." Wilbert der Kinderen, een Veldhovense liefhebber, komt als veertiende door de kwalificaties: “Verder was het een kansloze missie. Ik trok in een tweestrijd met wereldkampioen Albert Nomden duidelijk aan het kortste eindje. Ik kende de wedstrijdkast ook wel goed, maar om op zijn niveau te komen moet je heel wat uurtjes meer oefenen dan ik er in kan stoppen.”

www.voetbalexperience.nl

Coca-Cola regular, cafeïnevrij, light of zero

4 flessen SET 4 FLESSEN à 1,5 liter

5.80

4.49

Meer aanbiedingen in onze advertentie verderop in deze krant

C1000 Verhagen, Kastelenplein 86, Eindhoven

T TOEN MIJN CV-KETEL WERD GEÏNSTALLEERD DRAAIDE IK G NOG CASSETTES... N ... Een oude CV-ketel kost u alleen maar geld! Kies nu


DE MEDIA

Telegraaf

Dagblad DePers

Eindhovens dagblad

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3

37


William rijnbeek

Het DPO-dilemma Veel van weinig, of weinig van veel Ik zal het even toelichten. Ik heb best wel heel veel interesses, sterker, er is weinig dat me niet interesseert. Dus zoek ik in datgene wat me zoal interesseert verdieping. Ik ga het beoefenen, of er over praten of erover lezen, er naar kijken of wat dan ook. Maar als je veel interesses hebt, is tijd de natuurlijke begrenzer; dilemma ! Ik heb ook nog mijn werk, mijn vrouw, mijn sociale netwerk (willekeurige volgorde). Ik wil wel, maar ik kan niet alles. Dit werd me weer eens duidelijk toen ik op zondag een bezoek bracht aan het DPO in Veldhoven. Ik had nog nooit wedstrijdspelers aan het werk gezien. Van te voren, in de auto op weg naar Veldhoven had ik me wel een bepaalde voorstelling gemaakt; gewoon, spelen zoals ik dat zelf doe. Het enige verschil tussen die “sterren”en mijzelf kon hem alleen maar zitten in meer ervaring, meer kastenkennis en wellicht wat meer reactievermogen. Dus dat zou allemaal wel meevallen dacht ik. Op locatie aangekomen ging ik niet meteen naar de wedstrijden kijken, nee, eerst lekker zelf spelen natuurlijk. Ik werd helemaal blij van de opgestelde kasten voor de recreatiespelers. Potje op de ene, rondje lopen en dan weer spelen op de andere. En dan kom je bekenden tegen, even bijpraten en hop naar de volgende machine, heerlijk! Even een soepje tussendoor, peukie toe en weer terug. Het werd druk, dus de kast die ik als volgende op het oog had bleef maar bezet. Nou ja, dan maar een andere. Nou dat viel nog niet mee. Maar het was rustig bij de em-ers en die vind ik ook leuk dus hoppa ! Maar o ja, ik kwam voor de wedstrijd, met de crème de la crème van het flipperwezen, internationaal ook. Bij binnenkomst in de wedstrijdzaal kwam ik echt in een heel andere wereld terecht. Het geroezemoes was van een andere orde, de geluiden waren anders, de gezichten stonden gespannen, je kon de spanning letterlijk ruiken. Hier werd dus gewedstrijdflippert’ ! Ik ken wel wat namen van het forum, maar niet de bijhorende gezichten. en dus besloot ik maar willekeurig rond te kijken. Kijken is ook bijzonder zag ik. Als goede toeschouwer heb je het gewicht op 1 been geplaatst, heb je de armen over elkaar en het hoofd iets naar voren gebogen. Dat deed ik dus ook maar. De bijbehorende blik is moeilijker. Ik zag mensen gezichten trekken van “dat zou ik ook gedaan hebben” tot “my god, wat een amateur” tot “dit kan helemaal niet”, en nog vele varianten. Dit heeft volgens mij ook te maken met het spelniveau van de betreffende toeschouwers.

38

Maar dan de spelers! Ik moet zeggen dat er een wereld voor mij open ging. Ik sta dus gewoon als een Jan Doedel achter mijn kassie, benen naast elkaar, lijf rechtovereind, ringvingers aan de knoppen. Nee, dan die mannen: benen op tien over vier, kont omhoog, handen met vijf vingers zwevend op 5 a 10 cm van de knoppen, en in beweging. Als je goed kijkt zie je dat de ademhaling een grote rol speelt. Uitademen net voor het shot bijvoorbeeld geeft de bal aanzienlijk meer vaart mee. Ik denk dat de meeste toppers yoga beoefenen. De kleding lijkt casual, maar pas op, de outfit is eigenlijk tot in den treure uitgetest op pasvorm, opnamecapaciteit van transpiratie en uitstraling. Over de kleuren is nagedacht door een ingehuurde kleurenpsycholoog. En dan nog de accessoires, een zonnebril in de trui gestoken, een petje op de kop. Ja hallo, dit is geen spel meer, dit is sport ! En dan begint de wedstrijd, niks te lachen, concentratie, handen nog eens langs de heupen gehaald en go! Absolute controle, dat is wat ik zie. Ze gooien hem van de ene op de andere flipper, afhankelijk van het schot dat ze willen maken. Ze houden ballen vast en wachten tot het moment daar is, Wrang, weer een jackpot ! Go with the flow ! En nog eentje !Bij multiball schieten ze pas een bal omhoog als de andere naar beneden komt, een rukje hier, een stootje daar, het werkt allemaal. En er komt geen einde aan, de conditie, lichamelijk en geestelijk is puik. Ik heb het niet getimed maar sommige potjes lijken uren te duren. En het verveelt dus niet om naar te kijken, integendeel. En als dan toch op een moment de bal wegloopt…klap op de kast en met een ruk wegdraaien, als na een gemiste penalty…. Wedstrijd over, shake hands, felicitaties, respect. fffffffffffffft ! Dit wil ik ook !

Pff-

Op weg naar huis kwam het dilemma weer naar boven. Wat nu te doen? Alle andere interessante bezigheden opgeven, baan opzeggen, vrouw laten werken en me van nu af aan 24/7 bezig gaan houden met wedstrijdflipperen? Jaaaaaaaaaaaaa doen ! Hier ligt glorie voor het oprapen, erkenning, respect ! Dan maar geen boeken meer lezen, een tuinman nemen, kijken in plaats van maken, etc. Wat mis je? Je doet al die dingen al zooooooooo lang, toch? Toch ??? Toch ?????

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3


De recreatiezaal

Foto: www.fstop.be

De teamwedstrijd

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3

39


Taco wouters

Finale DPO Spelverslag door de winnaar Voorbereiding en Uitvoering Voorbereiding stap 1: Motivatie Aan motivatie schortte het dit keer niet, ik had al de diverse toernooien waar onder het DPM, PAPA én het EPC moeten missen. Allemaal toernooien die ik op de voet volg en waar mij dus het bloed harder van gaat stromen. Keer op keer balen dat ik er niet was. Voorbereiding stap 2: Oefening & kasten kennis De eerste voorbereidingen hebben eigenlijk al een beetje plaatsgevonden in de winter van 2008. In deze donkere dagen hebben Ralph Beckers en ik vele potjes gebatteld. Wedstrijdinstellingen toepassen en spelen maar. Week in week uit speelden we totdat de zon eindelijk weer begon te schijnen. Mijn inziens was hier al een basis gelegd om diverse tegenstanders een lesje te leren. Verder natuurlijk al vanaf 2002 mijn kastenkennis aan het uitbreiden, zelfs nu al de Solid State en Em-ers erbij aan het doen. Voorbereiding stap 3: Fitness Gezien het een concentratiesport en een mentaal spel betreft heb ik in de afgelopen jaren ervaren dat als je fysiek fit bent dit meewerkt aan een beter spel! Het zijn toch de nodige uren die je op je benen staat te springen en met een fitter lichaam hou je het simpelweg langer uit. Voorbereiding stap 4: Slapen Doordat zo’n flipperweekendje toch een soort van uitje voor mij is wordt er normaliter behoorlijk laat naar bed gegaan en wordt er flink “doorgetankt”, ook Edwin weet er intussen alles van… Logischerwijs én uit ervaring is gebleken dat dit niet bijdraagt aan een goede basis voor het winnen van een DPO of ander groot toernooi. Ik heb het in de afgelopen 7 jaar welgeteld twee keer kunnen laten…. toeval ?? Dat is de voorbereiding, maar op de dag zelf komt het erop aan en moet je spelen voor wat je waard bent. Mentaal kun je tijdens de diverse rondes behoorlijk rake klappen krijgen. Het is zaak om hierdoor niet knockout geslagen te worden maar je moet juist harder willen terug slaan. Hoe je dat voor elkaar krijgt, daar draait het om in de flippersport. Uitvoering: Wedstrijddag Precies om 10:00 uur kwam ik met Ralph aan. Er werd nog het één en ander uitgelegd door de wedstrijdlei-

40

ding en er werd vrij snel gestart met de wedstrijd. Ik mocht tegen Sampo beginnen, verloor op die vreselijke No Fear. Gelukkig trok ik de partij gelijk op de Road Show, en won daarna op de The Adams Family. Vervolgens kreeg ik Martijn van Amsterdam voor de kiezen, ook hier moest een derde beslissende partij worden gespeeld, ik dacht op de Junk Yard! Vervolgens Frank Bona. Met hem had ik nog een appeltje te schillen aangezien hij destijds mij in Stockholm er “uit” had geflipperd. Ook hier kwam het op een derde partij aan, Creature From The Black Lagoon. Frank lag behoorlijk voor bij zijn laatste bal, ik wist in de allerlaatste seconde van de aftellende multiball nog de jackpot te schieten waardoor ik had gewonnen!! Daarna 2-0 verlies van Roy o.a. weer op die No fear (van wie was dat vervelende ding nou toch??) Uitvoering: Verliezersronde :-( Ik startte tegen Mark vd Gugten op de White Water, gelukkig mocht hij beginnen. Met de laatste bal had Mark een behoorlijk voorsprong opgebouwd, ikzelf was ook dichtbij een multiball en zou deze mogelijk nog kunnen combineren met een 5x playfield waarde. Wat is wijsheid: gewoon proberen met de multiball en kijken of ik het zou redden of toch maar wat meer risico nemen en de 5x proberen te starten? Hiervoor moest ik dus wel eerst de ramp op schieten en de korte baan schieten, lastig schot, zeker met die snelheid. Ik probeerde toch maar voor het maximale te gaan en nam het risico maar wist wonderbaarlijk in één keer de 5x aan te schieten, nu alleen nog locken…Eerste schot was mis, de bal kwam recht door het midden, save, danger danger, en toch nog de lock geschoten, ppffffff!! Nu nog die jackpots schieten, eerste raak, tweede mis, derde raak + nog wat jackpots erna, ik had het gered, wat een pot!!! Toen nog eens tegen Frank Bona op de Twilight Zone. Geen geweldige pot maar de 350M bleek ruim voldoende te zijn. Jasper was the next one to beat at High Speed II, hij begon sterk, maar ik wist direct een goede supercharger (45M) neer te zetten, vervolgde met de tweede bal een goede redline en de winst was in de pocket! Yiehaaa, finale weer bereikt! Tegen Roy ! Uitvoering: Finale Bij de loting werd duidelijk dat we eerst de Circus Voltaire moesten spelen, vervolgens de World Cup Soccer en mocht het zover komen dat we een beslissende pot zouden moeten spelen, dan werd dat de Scared Stiff. De Circus werd gespeeld. Voor geen van beiden een superpot, maar ondanks wat gemiste combinaties van multiballen wist ik deze pot binnen te slepen. World

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3


Cup Soccer is niet helemaal mijn ding maar zo nu en dan heb ik er wel eens goed potje op. Roy speelde de eerste bal enorm slecht, ik rook kansen, maar verprutste evengoed mijn bal. Bij de volgende bal was voor Roy het hek van de dam en hij speelde de sterren van de hemel. Ik wist dat de Scared Stiff erna kwam en maakte me niet zo druk (in mijn achterhoofd had ik nog die wereldpot tijdens de kwalificatie waar ik een coffinmultiball van 45 M speelde). Ik had een goede kans en zilver had ik sowieso al (mijn enige missende beeldje) , dus wat had ik nog te verliezen?

De derde en belsissende pot. Ik startte enorm slecht en stond na 20 sec al weer tussen het publiek. Roy speelde een goede bal en kwam op 18 M uit. Wat een achterstand! Maar goed: “spelen Wouters, je staat in de finale en er moet geflipperd worden!!!” Ik eindigde mijn tweede bal na een hoop reddingen,

(vervolg van pagina 35) van de PR. De lokale held Wilbert der Kinderen stond toen al aan de plaatselijke pers uit te leggen dat hij zijn prestatie van 2002 niet zou kunnen herhalen. De uiteindelijke finale werd een volledig Nederlandse aangelegenheid. Roy Wils verdedigde zijn titel tegen de winnaar van de editie daarvoor: Taco Wouters. Het werd bloedstollend spannend.

De loterij In de aanloop naar het DPO kochten we 2x een WCS. Bij het begin van het toernooi was al duidelijk dat we er zeker één zouden verloten in de sponsorloterij. Via sponsors lukte het om een mooi prijzenpakket samen te stellen. Naast de flipperkast was er ook een prachtige translite met verlichting te winnen en nog een 30-tal andere prijzen. Het aantal verkochte loten liep gestaag op, maar de teller stokte kort nadat de 950 verkochte loten werd gehaald. Direct na de finale van de hoofdwedstrijd (geheel volgens planning, kort na 18.00 uur) en de prijsuitreiking daarvan begon de trekking van de loterij. Als bijzonderheid dit keer waren er twee kleuren loten: groen en geel. Dus naast het nummer was ook de kleur belangrijk en dat leverde nog wel eens wat extra och’s en ah’s op. Mart Oenema deed de trekking en maakte Rob Willemse blij met de ingelijste translite. Na de trekking van het winnende lot voor de WCS volgde een luide vreugdekreet. Het volgende moment ging

multiball en een uitgespeelde Stiff o meter en een uitzinnig publiek met een score van tegen de 46 M? Roy was aangedaan want zijn tweede bal was binnen no time weg. Ik speelde bal drie niet echt denderend en eindigde op 50 M. Nu afwachten wat Roy met zijn laatste bal zou doen. Ook hij wist nog de stiff o meter vol te spelen, ai, met monsters scores van 1 m per schot, zou het heel snel met mijn score gedaan zijn. Maar na afloop kwam Roy nog een aantal miljoenen tekort. Vervolgens wist hij nog eens drie ballen te locken en wist hij een coffinmultiball te starten. Zo één waar ik net 45 M mee had gehaald. Toen moest het toch echt met me gedaan zijn…….niet dus Roy eindigde de multiball rond 47 M en moest alles opnieuw gaan starten aangezien hij alles net had gehad. Dat zou nog hard werken worden om die 3M weg te werken, na nog wat schoten gemaakt te hebben plotsklaps de uiteindelijke drain. Ik was voor de tweede keer winnaar van het DPO!!

Ruud Wouters dansend door de volle zaal. Leuke aanwinst voor zijn nieuwe gameroom! Alle nummers en kleuren(!) van de winnende loten staan op de DPO-site.

De afloop Na de loterij bleef er gelukkig een aantal mensen om mee te helpen met het minst leuke onderdeel van zo’n evenement: het afbreken. Alle flipperkasten weer van de poten halen, spanbanden eromheen, dat werk. Geheel in stijl met de rest van het weekend, ging ook dit onderdeel vlot. Edwin en Ben coördineerden eea. en om 21.00 uur waren de diverse aanhangers en de vrachtwagen vol en de zalen leeg. Een geweldige prestatie! Rondje koffie van ’t Patronaat en de eerste indicatie van penningmeester Jan dat het ook financieel goed lijkt uit te pakken. Een DPO met een positief resultaat, dat zou voor mij voor het eerst zijn. Op maandagmorgen dit keer geen kater, hoogstens wat spierpijn in de onderarmen. Lekker geslapen en vervolgens een warm bad van positieve reacties en leuke artikelen in diverse media. Mooie foto’s ook. ’s Avonds een telefoontje met Rob Capel om wat na te praten. Er is natuurlijk veel dat nog beter had gekund, maar het was zonder meer een geslaagde happening. We filosoferen alvast over de editie van 2010. To be continued!

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3

41


Aeneas Verhé – www.Flippers.be

11 Tips voor betere flipperfoto’s

Flipperkasten zijn dankbare onderwerpen om foto’s van te maken. Ze hebben mooie tekeningen, felle kleuren, veel lampjes, .. Zowel overzichtsfoto’s als close-ups kunnen goede resultaten opleveren. Mogelijkheden genoeg als je wat inspiratie hebt. Mooie foto’s komen altijd van pas. Misschien ben je niet van plan om ze als decoratie in je gameroom te hangen, maar als je eens iets op Marktplaats wilt verkopen dan kan een goede foto een groot verschil maken in het aantal reacties dat je krijgt. Veel mensen denken dat je een grote dure spiegelreflex camera (dslr) nodig hebt om mooie foto’s te kunnen maken. Dat is niet zo ! Met een gewoon compact toestelletje kan je al hele mooie resultaten bekomen, mits je op een paar dingen let. Een compact toestel heeft ook voordelen: je kan hem beter op het speelveld in een hoekje houden waar voor een grote camera geen plaats is. 42

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3


1

Denk na welke foto je wil nemen

Het verschil tussen een snapshot en een foto is dat er bij een foto is nagedacht hoe hij eruit moet zien. Kijk goed en probeer je een beeld van de foto te vormen nog voor hij gemaakt is. Wat is het onderwerp, welke sfeer wil je, wat is de bedoeling van je foto ? Voordat je afdrukt weet je wat je wel en niet wil tonen, hoe licht of donker, enz. Niet gewoon afdrukken en hopen dat het resultaat toonbaar is.

2

Lees de handleiding van je camera

Als je enkel op volautomatische stand foto’s maakt, is de kans klein dat ze allemaal mooi worden. Je hoeft geen avondcursus fotografie te volgen, maar enige basiskennis is wel nodig. Lees de handleiding en leer je toestel kennen. Zorg dat je in elk geval weet hoe je de volgende zaken op het toestel aanpast: flits aanen uitzetten, macro mode, witbalans, zelfontspanner, sluitertijd/diafragma (indien mogelijk).

3

Let op de compositie

Horizontaal blijft horizontaal. Probeer je camera recht en evenwijdig met het onderwerp te houden. Bij een foto van een kopruit hou je de camera mooi in het midden en haaks op het glas. Vermijd je camera omhoog of omlaag te draaien want dan krijgen de randen van de kopruit een trapezium vorm. Neem heel je onderwerp in beeld, toon bv heel de kopruit en snij er niet een zijkant af. Zorg voor perfecte symmetrie waar mogelijk. Een speelveldfoto van boven de flippers moet zo perfect mogelijk in het midden van de flippers genomen zijn, een centimeter opzij geeft een storend beeld.

4

Poets je flipperkast

Megapixel camera’s hebben zo'n hoge resolutie dat elk detail zichtbaar wordt. Poets je kast grondig, vervang vuile rubbers door mooie witte, kijk na of elk lampje werkt. Een mooi gewaxed speelveld geeft meer reflecties en kan krasjes minder opvallend maken. Reinig het speelveldglas (of haal het weg en plaats de lockdown bar terug).

5

Zet de ingebouwde flitser uit en voeg extra belichting toe

Belichting is een van de belangrijkste factoren bij het fotograferen. Mooie foto’s neem je (bijna) nooit binnen met de ingebouwde flitser. Je krijgt mooie felle kleuren als je de flipperkast op een zonnige dag buiten in de schaduw plaatst. De weerspiegelde blauwe lucht zorgt

voor felle kleuren en doet ramps mooi blinken. In de regenachtige Benelux moeten we ons vaak met kunstlicht behelpen.Kijk of je de flitser op je fototoestel kan uitschakelen en de sluitertijd kan instellen. Met 500 watt bouwspots links en rechts van het speelveld (laat ze eventueel tegen het plafond weerkaatsen, en door ze verder of dichter te zetten beïnvloed je de sterkte), kan je al professioneel lijkende resultaten bekomen. Stel de witbalans op je camera in op 'gloeilamp'. Hang witte lakens naast het speelveld (probeer ze op te spannen voor een goed resultaat) om de storende achtergrond te verbergen. Voeg je weinig licht toe dan gaan de lampjes van de flipperkast beter uitkomen maar zie je minder details van de tekeningen. Een extra lichtbron blijft altijd nodig, op foto’s van een flipperkast in een pikdonkere kamer zal je enkel fel verlichte lamp inserts zien. Kopruiten kan je in de kast fotograferen, al dan niet met extra belichting van opzij. Een truukje dat bij translights goed werkt is ze met plakband tegen een groot raam te kleven. De zon zorgt voor een mooie even belichting. Je ziet alle details, veel beter dan in de kopkast waar de kleine lampjes voor een oneven belichting zorgen. Experimenteer, de resultaten die je kan halen zijn afhankelijk van de instellingen die op je camera mogelijk zijn en wat je aan extra belichting kan toevoegen.

6

Gebruik een statief en zelfontspanner

Als je foto’s neemt zonder flash dan heeft je fototoestel meer tijd nodig om voldoende licht te registreren. Elke beweging tijdens het maken van de foto zal ervoor zorgen dat hij onscherp wordt. Een statief is de oplossing. Heb je dit niet, probeer dan een stabiele ondergrond te maken (stapel bv. boeken op tot de juiste hoogte). Gebruik ook de timer, zo vermijd je beweging doordat je de knop indrukt.

7

Gebruik macro mode

Standaard kunnen de meeste camera’s niet scherp stellen op iets dat zich op minder dan 1 of 2 meter afstand bevindt. Wil je close-ups maken dan dien je dit in te stellen. Dit doe je door de macro mode te activeren, meestal is dit voorgesteld op het scherm-

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3

43


pje als een bloemetje. Hierdoor kan je tot op enkele tientallen centimeter scherpstellen (sommige camera’s hebben een supermacro mode waardoor ze op 1 a 2 cm kunnen scherp stellen). In de handleiding staat de minimum afstand voor jouw camera, let erop dat je die steeds aanhoudt (de afstand verandert naarmate je meer inzoomt).Aangezien je bijna altijd dicht bij je flipperkast staat is de macro mode noodzakelijk om scherpe foto’s te kunnen maken.In macro mode kan je op een compact camera de achtergrond out-of-focus maken. De portret instelling doet dit ook (in mindere mate). Wil je een enorm klein stukje haarscherp in beeld en de achtergrond volledig wazig dan zal je toch een dslr toestel moeten gebruiken. Wil je zeker zijn dat het speelveld van voor tot achter haarscherp in beeld is, gebruik dan de landschap voorkeursinstelling (of een klein diafragma als je dat kan instellen). Je krijgt dan ook stervorming rond lampjes.

8

Gebruik een focuskaart

Camera’s stellen automatisch scherp op wat zich in het midden van het beeld bevindt. Ga je speciale standpunten innemen op het speelveld, dan wil je vaak scherpstellen op iets dat zich niet in het centrum bevindt. Om het niet moeilijker te maken voor jezelf dan nodig, gebruik je een focuskaart. Dat is een stukje wit papier waar je wat dunne en dikke zwarte strepen op zet (autofocus systemen houden van groot contrast). Zet je fototoestel in de gewenste positie en hou dan de kaart in het midden op de gewenste plaats die je scherp wil (ik wil dat de flipperbal rechts scherp is). Druk de knop half in zodat je fototoestel scherpstelt op de kaart, haal die weg en druk dan verder om de foto te maken.

44

9

Gebruik een flash diffuser

Maak je toch close-ups met de ingebouwd flitser dan merk je dat de foto’s grote contrasten krijgen: felle witte plekken waar de flits weerkaatst en donkere, sterk afgelijnde schaduwen Een truukje voor een mooier resultaat is het flitslicht zachter te maken. Dat kan je eenvoudig doen door een vel wit papier (A5 formaat) enkele centimeter voor de flits te houden. Het papier zorgt voor een grotere verspreiding van het licht en schaduwen op het speelveld worden veel zachter.

10

Beperk weerspiegelingen

Het grootste probleem met flipperkasten zijn alle reflecterende oppervlakten. Daar zijn twee oplossingen voor: zoom in, en controleer wat gereflecteerd wordt. Als je van ver inzoomt op een detail dan wordt de gereflecteerde zone ook sterk beperkt.Hang je op 50cm voor een kopruit dan wordt heel de kamer weerspiegeld (en krijg je ook vervorming aan de randen). Je krijgt veel betere resultaten door enkele stappen naar achter te doen en in te zoomen. Controleer wat gereflecteerd wordt. Veel foto’s van het speelveld mislukken omdat de felle scoredisplays en lampjes van de kopkast erin spiegelen. Hang een zwart doek of karton voor de kopkast.Wil je foto’s van professionele kwaliteit nemen dan moet je volledig bepalen wat gereflecteerd wordt. Neem een foto van de kopruit door een groot zwart doek waar een gat voor de lens in zit, en je hebt totaal geen last meer van weerspiegelingen in de kopruit. Om te vermijden dat je de rest van de kamer ziet bij foto’s op het speelveld, hang je rondom de kast zwarte doeken

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3


of verduister je heel de kamer. Afhankelijk van het resultaat dat je wil bereiken kan je ook witte doeken ophangen die je fel belicht. De aandacht wordt dan niet door de achtergrond afgeleid en reflecties op het speelveld in metalen posts e.d. zijn mooi wit, zonder storende elementen.

11

Flipperballen fotograferen

Flipperballen zijn extra lastig omdat ze als bolle spiegels werken en alles weerkaatsen. Je zal moeite moeten doen om de camera niet prominent in beeld te hebben (zoom van ver in en gebruik eventueel toch de ingebouwde flits). Koop een nieuwe flipperbal en speel er nooit een spelletje mee, gebruik hem enkel om foto’s van te maken.. want het minste krasje zie je en is enorm storend op een foto. (vergeet niet je vingerafdrukken er af te vegen)Bevestig de flipperbal met een stukje plakband op het speelveld. Een bal in beweging fotograferen is zo goed als onmogelijk (als je al snel genoeg bent is het resultaat niet mooi maar een grijze waas). Wil je een flipperbal in beweging tonen dan neem je een foto van een statische en ga je die bewerken in Photoshop.. Daar kan je ook reflecties bewerken.

NFV Ledenshop Artikel

Leden

Flyerposters*: 3 Flyerposters naar keuze

€ 12,00 € 30,00

Niet-Leden € 15,00 € 40,00

Posters: Kopruitenposter € 12,00 Poster Dirty Harry € 7,00 Verzenden poster(s) inclusief koker

€15,00 €12,00 € 8,75

Flyers: Pinball flyers Pinball flyers, per 3 stuks

€ 1,50 € 3,75

€ 3,00 € 6,75

NFV Tshirts

€ 10,00

€ 12,50

NFV Polo’s

€ 18,50

€ 20,00

Lectuur: Spinners < 200 Spinners vanaf 2008 Lidmaatschap NFV 2009

€ 1,00 € 3,00 € 35,00

€ 2,50 € 8,00 € 35,00

*) B eschikbare posters: Attack From Mars, Cactus Canyon, Cirqus Voltaire, Congo, Indiana Jones, Junk Yard, Medieval Madness, Monster Bash, No Fear, No Good Gofers, Scared Stiff, Star Trek: The Next Generation, Tales Of The Arabian Nights, The Addams Famliy, Theatre Of Magic, Twilight Zone

Meer info bij Erik Boes: rikje@itfeweb.nl

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3

45


Jord Knapen en René van Beek

Het Idee Sinds een paar maanden zijn René en ik (Jord) bezig met verschillende aanpassingen op flipperkasten, om ze zo goed mogelijk te laten spelen, en natuurlijk zo mooi mogelijk er uit te laten zien. Tussendoor zal er altijd even enkele keren gespeeld worden en daar komen duidelijk nieuwe ideeën uit voort. The Lord of the Rings kast is zeker een favoriet bij ons twee, en deze wordt dus behoorlijk veel bespeeld. Het viel ons op dat er een boel detail in de kast is gezet, maar sommige items zijn (vinden wij) iets minder goed uitgewerkt. Zo zagen we de kleine figuurtjes die overal over het speelveld verspreid zijn, welke niet echt bijzonder mooi zijn vastgemaakt. Daarnaast zagen we de bal

Hieronder het schema, dat verschillende LED's aanstuurt, voor enkele seconden, met een fading effect. Dit alles, met als trigger een schakelaar in de flipperkast.

René had slapeloze nachten... Hoe kunnen we dat model zo mooi mogelijk gaan maken, maar toch zodanig dat deze goed geplaatst kan worden, en ook nog de benodigde ruimte overlaten voor de bedrading en de LED's? Vol enthousiasme gingen we aan de slag. René startte het bouwen van de berg, ik zelf begon aan het printplaatje met het aangeleverde schema. Solderen had ik wel eens vaker gedaan, maar op deze manier al niet meer sinds enkele jaren. Toch viel het me helemaal niet tegen, het schema was met wat uitleg heel goed te begrijpen en het solderen zelf ging gelukkig prima.

vaak mooi in de ring verdwijnen achter het speelveld, en terugkomen uit 'Mount Doom'. Een mooie tekening met een ronde opening er in is te zien, waar de bal doorheen komt gerold. Best mooi, dachten we, maar dat kan beter! We besloten een project(je) te starten, om Mount Doom in fysieke 3D vorm in de kast zichtbaar te maken, met wanneer mogelijk, een leuk licht effect er in.

De Uitwerking We zijn voor de uitwerking op zoek gegaan naar mogelijkheden. Veel rondkijken en navragen levert ons al gauw veel op. Een idee voor een lichteffect is uitvoerbaar, en er werd zelfs zeer vriendelijk een schema uitgewerkt voor me hoe ik het effect kon realiseren. (Met veel dank aan Michel Ots!)

46

Het maken van de berg was pittig. Het model werd gemaakt uit een plaat aluminium. Veel slijp- en vijlwerk was nodig om het geheel goed uit te werken. Tevens moest de berg natuurlijk wel lijken op Mount Doom. Hiervoor werd de tekening in de flipperkast voornamelijk als referentie gebruikt. Ook is er goed gekeken naar de ophanging van de berg, omdat deze natuurlijk wel goed in de kast moest passen. Gelukkig was de rail die uit Mount Doom komt voorzien van een bevestiging die erg 'flexibel' was. De bevestigingspunten van de rail kunnen namelijk zo naar voren geschoven worden, en de berg kon er gemakkelijk tussen geklemd worden, zonder dat dit problemen opleverde. In de berg werden enkele sleuven geslepen, met als doel er licht door te laten schijnen, om lavastromen na te bootsen. Over het model zijn daarna weer lavasteen-

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3


tjes gezet. De steentjes zijn nog kleiner gemaakt voor een mooi effect, en bewerkt zodat er ook geen rommel van af zal vallen, mocht de bal ooit de berg raken. Er is kit gebruikt om de steentjes vast te maken met extra stevigheid zodat ze er ook niet vanaf vallen. Na het afwerken van de berg, werden de steentjes nog licht van een verflaagje voorzien om ze nog net iets donkerder te maken. Na veel pas en meetwerk konden we met trots gaan testen. Lichte afstellingen werden nog gemaakt bij het lichteffect en de positie van de LED's.

De berg en het effect zijn naar tevredenheid ingebouwd. Mensen die de kast niet kennen zien niet dat er iets is bijgeplaatst, en dat vind ik een groot compliment, gezien de berg ontzettend mooi bij de rest van de kast past! Wij zijn klaar, met dit project, maar niet klaar met modden!

Een korte video met het effect is te vinden op : http://flipperfreak.blogspot.com/2009/08/movie-of-mount.html

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3

47


George bulte

Hyperpinball Veel lezers hebben wel eens kennis gemaakt met Virtual Pinball. Het begon met Vpinmame en Visual Pinball waarop de eerste flipperkasten met de echte roms en geemuleerde hardware gespeeld kon worden. Later werd ook Future Pinball steeds populairder

Fabrikanten van speelautomaten maken nu ook gebruik van deze emulatie technieken. Zo heeft TAB uit Oostenrijk de eerste virtuele flipperkast voor de explotatiemarkt ontwikkeld en heet de laatste creatie Ultra Pin, in 2006 ontwikkeld door Global VR en gebruikmakend van de Visual Pinball en Visual Pinmame techniek. Zo’n Ultrapin met als speelveld een 42” plasma en een LCD monitor als kopruit is aaaa

natuurlijk stoer om in je gameroom te hebben, maar ook aardig prijzig voor een computer speeltje. Daarnaast is een wat kleiner formaat kast ook handiger en kan je daardoor ook gebruik maken van een kleiner breedbeeld LCD voor het speelveld. Een 22” is al rond de 200 euro te koop op dit moment. Qua kijkhoek voor het speelveld is een plasma natuurlijk altijd mooier op dit moment, maar een goeie LCD monitor komt aardig in de buurt. De pioniers gingen aan de slag. Er kwam een aanpassing voor Vpinmame zodat de display ook op een secundair scherm getoond kon worden en de eerste kasten werden m.b.v. Visual Pinball in 16:9 formaat opnieuw gemaakt. Het zag er allemaal indrukwekkend uit, maar het blijft programma’s opstarten, pinball tables kiezen, op run klikken etc. voor iedere kast in je virtuele collectie die je wilt spelen. Bij de Ultrapin gaat dat veel fraaier. Omdat Virtual Pinball liefhebbers ook al aan de slag gingen om flipperkast kabinetten te bouwen om de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen ontstond de behoefte naar een programma dat het opstarten en beheer van al deze virtuele kasten makkelijker maakt.

48

Dat resulteerde in de komst van Hyperpin. Een Frontend voor Visual Pinball en Future Pinball. Flipperkasten kunnen op de site van hyperpin gedownload worden in 16:9 formaat compleet met het zogenaamde ‘media pack’. Hierin zitten o.a. de afbeeldingen van de kopruit, de flyer en instructiekaarten die de frontend nodig heeft. Na het opstarten van Hyperpin kun je met de flipperknoppen scrollen door de flipperkasten. Je ziet meteen de kopruit veranderen op het 2e beeldscherm en op het speelveld zie je een afbeelding van de virtuele kast. Als je de flyer knop indrukt kan je met de flipperknoppen door de flyers bladeren. Ook de instructiekaart kan met een knop op het scherm zichtbaar worden gemaakt. Het is zelf mogelijk om in ‘attract’ mode filmpjes (promo’s) van de flipperkasten te laten zien. Als je het 16:9 speelveld scherm als primaire monitor in windows opgeeft moet ja alleen eenmalig het path naar de pinball emulators op je PC opgeven. Daarna is het alleen een kweste van ‘enter’drukken om de geselecteerde kast te starten.

Zelf heb ik een testopstelling met Hyperpin gemaakt. De volgende stap is om dit in een 1:2 schaal kabinet in te bouwen. Wordt vervolgd dus!

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3


ronald Knor

C

lassic Playfield Reproductions Classic Playfied Reproductions , waarvan een uitgebreid interview in spinner 3 van 2008 staat, is bezig een conversiekit te ontwikkelen voor de Dolly Parton flipperkast uit 1978. Het wordt een zeer compleet pakket bestaande uit o.a. een nieuw speelveld, kopruit, digitale geluidkaart, plasticset, speelveld toys, side-art voor cabinet en kopkast, en nog veel meer.

S

trip De verhaallijn is momenteel nog in ontwikkeling. Het begint als stripverhaal op de website van CPR waarvan maandelijks een pagina wordt gepubliceerd. De uiteindelijke rulesheet van de kast zal volledig op dit stripverhaal gaan aansluiten. Het plot in het kort: Na een grote catastrophe ligt Las Vegas in puin. Bendes zijn er de baas, tot een “dame van de nacht” besluit terug te vechten: LOST IN VEGAS. Voor meer informatie: www.classicplayfields.com/

S

amen Bouwen Het lijkt mij een leuke uitdaging om met een groep geïnteresseerden een Dolly Parton om te bouwen.De NFV bezit 2 Dolly Partons. Één daarvan is in slechte staat en alleen nog geschikt voor onderdelen. Na enig overleg (en lief kijken) bleek het bestuur bereid om deze Dolly voor het project beschikbaar te stellen, op voorwaarde dat de omgebouwde kast eigendom blijft van de NFV. Het project wordt dus een donatie aan de NFV, en de kosten zullen voor 100% door de donateurs worden gedragen.

M

edio 2010 De inschrijving voor de nieuwe kit begint waarschijnlijk op 1 januari 2010. In dat jaar wordt als alles volgens planning loop de kit geleverd en is het de bedoeling om deze in het Funhouse gezamenlijk op te bouwen. De vorderingen zullen we regelmatig publiceren in de Spinner en ongetwijfeld ook op de website. Ook als je geen kennis van techniek hebt kun je meedoen aan het bouwen. De “ervaren” deelnemers helpen je graag op weg, en voor je het weet heb je zomaar een stukje van onze eigen flipperkast gebouwd. Beschouw het maar als een zeer uitgebreide technische workshop.

K

it Een kit gaat 1000 tot 1300 euro kosten. Met 10 personen is dat 130 euro p.p. Met 20 personen is dat al 65 euro p.p. Hoe meer deelnemers hoe goedkoper het wordt. Het aantal deelnemers groeit gestaag, de teller staat al op 13. Lijkt het je leuk om hieraan mee te werken geef je dan op. Ook als je bijvoorbeeld maximaal 50 euro wilt besteden kun je dit aangeven, als genoeg leden dit doen komen we vanzelf aan dat bedrag. Eind dit jaar worden de koppen geteld, en kan iedereen definitief besluiten of hij / zij meedoet.

M

eedoen? Wil je graag meedoen of meer informatie, stuur dan een mailtje naar: ronald.knor@casema.nl

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3

49


Een modern sprookje... Verteld door Henk de Jager…

Merlin’s Magic

Veel flipperfanaten dachten toen in 1978 de laatste Gottlieb “Space Walk” uit de fabriek aan 165 West Lake Street in Northlake rolde, dat het electromechanische tijdperk voorbij was. Jarenlang leek dat ook zo te zijn…

M

aar ergens, ver weg van de fabrieken die zich nog slechts bezighielden met bits, bytes en chips, woonde nog een oude tovenaar. Ik weet hoe hij heet, maar laten we hem hier maar Merlin noemen. Merlin las niet alleen in zijn boeken vol toverspreuken, maar bestudeerde ook spoelen, relais en geheimzinnige magnetische velden. En zo kwam de dag dat deze Merlin al zijn toverkunsten wilde samenbrengen in een Magisch apparaat: een flipperkast! Ging het toveren in de middeleeuwen met borrelende ketels op hoog vuur, de moderne magiër van de 21e eeuw koopt gewoon een paar platen MDF en een potje houtlijm bij de Praxis. Goed, hij had wel wat bekijks bij de kassa met zijn lange gewaad, en zijnoranje kater moest eigenlijk aangelijnd worden, maar hij mocht gelukkig wel zijn toverstokje gebruiken om zijn PINcode in te toetsen! Thuisgekomen toverde hij van die platen hout een langwerpig meubel, met een taps toelopende bovenkast er op. Omdat Merlin dacht dat hij zijn toverspreuken in driekwartsmaat moest opzeggen, werd het meubeltje ook maar driekwart van de bedoelde grootte. Ach, ook een tovenaar vergist zich wel eens… In zijn tovenaars werkplaats zwierven nog vier stalen poten rond van een Williams “Black Knight”, die hij ooit eens had proberen weg te toveren. Merlin had het niet zo op met zwarte ridders, het wegtoveren was niet helemaal gelukt, vandaar die vier poten. Ach, ook een tovenaar vergist zich wel eens… Nou ja, nu kon hij mooi zijn vers getoverde flippermeubel op die poten zetten. Met één streek van zijn toverstokje kleurde hij het meubeltje blauw met rood. Per ongeluk verschenen er ook nog wat gele sterren op.… Het werd weer tijd voor de Praxis, een mooi plaatje wit populieren triplex werd op maat gezaagd (na die driekwartmaat blunder durfde Merlin het niet meer zelf op maat te toveren). Dat mooie triplex moest het speelveld van de flipperkast worden. Alle magie zou daarop samen komen…

50

M

erlin toverde een speelveld vol spannende features. Ook een up/down post moest er komen, tussen de flippers. Jammer genoeg moest Merlin even niezen toen hij de post-toverspreuk uitsprak waardoor de post niet tussen de flippers maar linksboven op het speelbord terecht kwam. Ach, ook een tovenaar vergist zich wel eens… Natuurlijk heeft zo’n flipperkast ook een toverketel, een magic cauldron nodig. De magische krachten van zo’n ketel kunnen makkelijk de bal oververhitten, dus maakte Merlin dat de ketel zo nu en dan verdwijnt om plaats te maken voor een onschuldige rollover button. Een stukje speelveld magie dat nog nooit door een fabrikant in elkaar was getoverd! Merlin is een vrijgevige magiër. Ook al is het hem nooit gelukt om lood in goud te veranderen, een vrij spelletje flipperen geeft hij al gauw weg. Daarom toverde hij een andere nieuwe feature: de “double special”. Twee uitgangen waarlangs de bal het speelveld kan verlaten: indien verlicht levert de onderste uitgang één vrij spel op (special), en de bovenste uitgang twee vrije spelen (double special). erlin’s kast kent zoals bijna alle flipperkasten ook een eindcijfer loterij. Ook weer goed voor een vrij spel, zo nu en dan… alleen, hier heeft de speler ook een (tover-) vinger in de pap: scoor in het

M

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3


spel “Magic Match” en je zult beleven hoe na de laatste bal de lichtflitsen uit Merlin’s toverketel schieten, net zolang totdat het juiste eindcijfer verschijnt! Nooit eerder vertoond in de flipperindustrie! (Nou ja, die konden ook niet toveren.) Met zo veel magie op een speelveld roep je ook boze krachten op. De onschuldige gele knop, goed voor 50 punten, kan betoverd raken: als het lampje “Spellbound” gaat branden is er geen houden meer aan… De gele knop ontketent dan geheimzinnige krachten. De bal vriest aan het speelveld vast, een mysterieus aantal punten (meestal vele honderden) wordt bijgeteld en uit het diepste van de kast zijn gongslagen te horen Dan nog even over die up/down post op die rare locatie. Die staat altijd omhoog, dus de bal blijft er boven liggen. Merlin loste dat op door op dat moment de verlichting te doven en alle energie naar de linker flipperknop te leiden. Die gaat dan als toverstokje werken: druk er op en de bal vervolgt zijn weg. Naar een hole met steeds wisselende waardes. Dus: let op wanneer je de bal vrij maakt, het kan heel wat punten opleveren!

Magic Match When Lit: gegarandeerd een eindcijfer credit: een industry first !

M

erlin moest om dit alles te laten werken nog wel zo’n 500 meter draad, zo’n veertig relais, drie motoren, ongeveer 80 lampjes én een tilt loodje in de kasttoveren. Voor de toekomstige leerling-tovenaars toverde Merlin een bijna 2 meter lang schema én een

De player controlled post, ook een industry first!

De Spell Bound bumper met Magic Spot, een magneet op een EM: weer een industry first!

De rollover die verandert in een hole. De vierde industry first op Merlin’s Magic

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3

51


bijhorende envelop. Toen dat alles gedaan was, toverde hij nog een sleuteltje om de kast af te sluiten en kon er geflipperd worden. Er was die dag een heksenbijeenkomst in Stonehenge (Wales), dus werd de kast daar ingewijd (zie foto). Het was Merlin’s trots, zijn magie, dus: Merlin’s Magic. Toch heeft ook iedere tovenaar zijn eigen lichtend voorbeeld, een eigen idool… Daarom droeg Merlin dit wonderlijke apparaat op aan de grootste flipper magiër ooit: lees maar, onderaan de kopruit staat heel onopvallend: “dedicated to David Gottlieb”.

Het binnenwerk van de Merlin’s Magic

Merlin’s Magic weetjes en prijsvraag • •

• •

De bouw heeft twee jaar geduurd, met meer dan 800 bouw-uren. Om opgenomen te worden in de internet pinball database, moest er een geldinworp op de machine zitten. De inserts zijn geen inserts, maar gaten volgestort met een epoxy. De kast heeft vijf industry firsts. Vier daarvan zijn met name genoemd in dit artikel. De vijfde staat wat verdekt... Onder de goede inzender wordt een Pinball 101 DVD verloot

De kopruit, met in de highlights het handelsmerk van de maker: OMT, de naam van de maker en de opdracht aan David Gottlieb

NIEUWE LEDEN 1 Federico Ravagnati, Italië 2 Michel Ots, Breda 3 Didier Daniël Dujardin, Beervelde (B) 4 Nils Vogels, Leusden 5 A van der Hulst, Putten 6 Joost Leerentveld, Dordrecht 7 Timo Pot, Apeldoorn 8 Rutger Boot, Den Haag 9 Pascal Grooters, Almere 10 Serf Schellen, Eindhoven

52

11 Helena Goote, Rotterdam 12 Lo van Dijk, Delft 13 Peter Matthijs, Bergen op Zoom 14 Stan Kingma, Den Haag 15 Erwin van Tiggelen, Sittard 16 Gert van Dijk, Maassluis 17 Stefan de Hoon, Mechelen (B) 18 Geert van Kempen, Venray 19 Dennis van de Pas, Vlaardingen 20 Gerwin van den Brink, Arnhem

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3


DPO voorronde

Foto: Derek Sherman

vincent chardome

Gentse Flipperfeesten 2de editie

Z

aterdag 18 juli 2009 14:30, parkeer ik mijn wagen vlak voor de deur van Silverballgames, the place 2B van GFF2. Even dag zeggen aan de gastvrouw, de gastheer en reeds aanwezige spelers en na de inschrijvingsmodaliteiten kijk ik gretig rond naar al dat mooie spul in de gameroom: 14 flipperkasten en twee arcade games, WAAUW!!! RS-TZ-IJ-SM-CV-HS2-MMAFM-RFM-TAF-CFTBL-MB-CC-TOM, keuze genoeg zou ik zeggen, dus niet treuzelen en spelen maar. Het duurt niet lang of alle deelnemers, van allerlei leeftijd en pluimage, afkomstig uit verschillende hoeken van de lage landen, zijn aanwezig om mee te dingen naar de titel van GFF2 kampioen. Wat meer is, is dat deze wedstrijd ook deel uitmaakt van de DPO voorronden en dus de top drie spelers van het finale spel zich gekwalificeerd zien voor de DPO2009. Tussen een paar spelletjes door konden de spelers zich tegoed doen aan drank en versnaperingen, netjes klaargezet door de gastvrouw. Na een uurtje opwarming, tijd voor de wedstrijd. Even wat uitleg over de gang van zaken en na het vormen van groepjes van twee tot vier spelers, beginnen maar. De kwalificatie werd gespeeld op CC, TZ, SM, HS2, MM en MB, de top acht gaat door naar de halve finale. Alles verliep vlotjes, enkel heeft Steven Quintijn jam-

mer genoeg de wedstrijd vroegtijdig moeten verlaten. Nu bleek dat Dennis en Eric een gedeelde achtste plaats hadden, dus shootout op TAF. Met 10M punten meer plaatste Dennis zich in de halve finale. Deze werd gespeeld op AFM door David, Vincent, John en Kevin en op RFM door Gerard, Lieven, Tom en Dennis. Het werd een spannende finale, gespeeld op CFTBL door David, John, Gerard en Tom. Uiteindelijk heeft Tom het gehaald van de anderen, proficiat voor zijn GFF2 titel, alsook proficiat voor de andere finalisten.

De finalisten in dalende volgorde: Tom, Gerard, David en John waarbij de drie eerste een DPO ticket op zak hebben. Rond 21:00 uur was de wedstrijd afgelopen en ging het voor sommigen richting huis, voor anderen richting Gentse Feesten. Jammer genoeg moest ik naar huis toe, maar wel met een goed gevoel. Een heel leuke namiddag gehad en een niet onaardige derde kwalificatieplaats. Met dank aan Lieven en Christel voor dit mogelijk te maken. Het is dank zij zulke evenementen dat het flipperen blijft bestaan en gepromoot wordt. Hopelijk tot volgend jaar op GFF3.

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3

53


De techniek staat voor niets Solderen (deel 2)

richard baan

Laatst had ik een Black Knight van de vereniging geleend ter reparatie. Hij speelde inmiddels weer en ik had er al aardig wat test-spelletjes op zitten. Op een gegeven moment had ik de kast aan staan en was bezig op de kopruit wat bij te schilderen en hoorde ik een zachte plof. Ik heb maar gauw de kast uitgezet om eens te kijken wat die plof veroorzaakte. Het bleek dat de bumper continu aangetrokken werd…

Met de logic probe heb ik wat signalen gemeten met het schema bij de hand, en ik kwam tot de conclusie dat het aan het aansturende IC moest liggen, IC8. Spontaan stuk gegaan, ik was niet eens aan het spelen. Zijn broertje, IC9, was in het verleden al eens vervangen en was heel handig op een IC-voetje geplaatst. Mocht het IC dan nog eens stuk gaan dan kun je het IC gewoon uitwisselen zonder dat je aan de print hoeft te solderen. Goed idee: ga ik bij IC8 ook doen. Gereedschap Voor het solderen aan printen heb je iets meer gereedschap nodig dan om een draad aan een spoel of lampje te solderen. Allereerst natuurlijk de bout: het is cruciaal dat deze een laag vermogen heeft: 15W is meer dan genoeg. Dat kan een gewone bout zijn, maar zelf prefereer ik een soldeerstation, dat is namelijk temperatuurgeregeld. Dan heb je nog een tinzuiger nodig, daarmee verwijder je de soldeertin. De IC’s en andere componenten zitten met hun pootjes in de printplaat, en je krijgt ze niet weg als je 1 pinnetje met de soldeerbout los gesmolten hebt en alle andere pinnetjes zitten nog vast. En als je dan alle pinnetjes los hebt zou het mooi zijn als het IC door de zwaartekracht op tafel valt, maar dat zal je niet elke keer lukken… Eigenlijk lukt me dat vrijwel nooit. Daar zijn IC-trekkers voor. Daarmee kun je het IC gecontroleerd uit de printplaat trekken.

Printplaat Het is wel even van belang om te weten hoe een printplaat gemaakt is. Je kan wel zomaar de bout ergens op zetten en hopen dat je IC’tje er uit valt maar je wilt het ook nog zonder beschadigingen doen. Met een beschadigde printplaat ben je verder van huis, maar ook het IC moet er in één geheel uit. Zou niet de eerste keer zijn dat ik dacht dat het IC stuk was en ik toch niet in 1 keer de storing op wist te lossen. Een printplaat is een stuk niet-geleidend materiaal met daarop een laag koper. Die laag koper is hier en daar weg ge-etst zodat er baantjes ontstaan. Dat zijn de verbindingen tussen de componenten. De meeste printplaten zijn aan beide kanten voorzien van printbaantjes. Komt er ook een probleem bij kijken: de printbaantjes gaan dus ook van de boven- naar de onderkant. En dat gaat via de gaatjes waar de componenten in zitten. Het zijn metalen doorvoeringen in de print. Voorzichtigheid is geboden… Pinnetjes los solderen In eerste instantie leg je de print met de componenten naar beneden. Het los solderen gaat vanaf de onderkant het beste, anders zit dat IC’tje maar in de weg nietwaar? Let er op dat de pinnetjes van de IC’s aan beide zijden van de print vast gesoldeerd zitten. Elk pinnetje van het IC moet op onderstaande manier worden losgeweekt… Stap 1 – Smelt de soldeer waarmee het pinnetje vast zit. Sommige oude solderingen willen beter smelten als je er een beetje nieuwe tin bij doet. Stap 2 – Houd met de bout de soldeer gesmolten terwijl je vanaf de andere kant met de tinzuiger de gesmolten soldeer er uit zuigt. Stap 3 – De meeste soldeer is nu verwijderd. Echter omdat de pinnetjes van zo’n IC vaak een beetje gebogen zijn zit het pinnetje met weinig soldeer nog wel vast aan de rand.

54

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3


Stap 4 – Druk met de bout het pinnetje recht en controleer of het pinnetje nu los in de print zit. Het IC verwijderen Nu komt het grootste probleem: het IC heelhuids van de print afhalen. Ach, probleem? Met het juiste gereedschap lukt dat prima. Wel even voorzichtig zijn. Pak de IC-trekker en zet hem op het IC. Met een beetje gevoel lichtjes wrikken. Wrik niet te hard, want dan trek je misschien printbaantjes mee. Mocht blijken dat een pinnetje toch nog vastzit… Daar is de soldeerbout voor! In ieder geval niet met geweld los trekken. Op deze manier haal je het IC er uit zodat je hem later weer kan hergebruiken. Dit IC is redelijk goedkoop, maar er zijn IC’s die moeilijk verkrijgbaar zijn en/of schreeuwend duur. Je zal maar een IC moeten vervangen dat van een sloopprint komt. Dan moet hij er wel heel uit.

IC voet Nu alle gaatjes mooi leeg zijn is er ruimte voor het nieuwe IC. Maar hij was nu stuk gegaan en dat kan natuurlijk weer gebeuren. Wat is er dan gemakkelijker dan het IC er gewoon in te kunnen drukken? Soldeer een IC-voet in de print, en druk daar het IC in. Kost een habbekrats en je hebt er in de toekomst veel plezier van. Als je het voetje in de print hebt gedrukt moeten alle pinnetjes vast gesoldeerd worden. Er zijn verschillende soorten IC-voetjes: de goedkope en de duurdere. Die goedkopere willen nog wel eens vol lopen met sol-

deer als je te veel gebruikt. Op de foto staat er een met gedraaide pinnen. Die lopen niet vol, maar zijn ook wat duurder. Als je een pinnetje vast soldeert moet je er even op letten dat de soldeer mooi doorvloeit naar de andere kant van de print. Dat kan je doen door met de bout het pinnetje wat heen en weer te bewegen. Niet te veel soldeer gebruiken! Do as I say, not as I do Solderen moet je leren, althans wel het werken aan printen. Er zijn printen in alle soorten en maten, een CPU van een Williams WPC is een kleine print met veel dunne printbaantjes aan beide zijden, die trek je dus ook zo los. Een Bally solenoid driver van een kast uit 1981 is een print die maar aan 1 zijde printbaantjes heeft, en die zijn ook al wat breder. Is dus al wat gemakkelijker. En diezelfde Bally heeft onder het speelveld een klein printje waar hele dikke printbanen op zitten aan 1 zijde. Dit kan een ‘solenoid expander’ of een ‘aux driver’ zijn. Werd vroeger redelijk veel gebruikt en zijn mooie printjes om mee te oefenen. Een transistor heeft maar 3 pootjes en dat maakt het ook gemakkelijker dan zo’n IC met 16 of soms wel 40 pootjes. Vervang eens een transistor voordat je aan de IC’s begint. En wil je nou niet aan de flipperkast solderen als het niet strikt noodzakelijk is? Tja, is eigenlijk ook wat voor te zeggen… Schroef een oude radio uit elkaar en probeer eerst eens wat uit op zo’n print. Veelal zal je bij een probleem direct het defecte component willen vervangen om de kast te repareren. Als je geen ervaring hebt met solderen aan printen zou je het moeten laten doen door iemand die het vaker gedaan heeft. Ik besef me overigens wel dat ik nu een advies geef waar ik me zelf nooit aan heb gehouden…

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3

55


richard baan

Cleaning a Comet Na de Space Shuttle en de Laser Ball werd het tijd voor een paar andere kasten. Ik heb ruimte voor 2, en dat werden de Black Knight en de Comet. Comet is een kast van Williams uit 1985 en voor die tijd wel een aparte. Dit komt met name door het a-symmetrische onderste gedeelte van het speelveld. De rechter slingshot zit vlak boven de rechter flipper (dus zónder return-lane) en de linker return-lane is er een zoals Fathom die ook heeft: een return-lane die met een boogje buiten de outlane om gaat. En dat geeft een heel aparte manier van spelen. Vies De Comet deed het in één keer. Hij startte gewoon op, ik begreep er ook niets van. Ik heb hem maar wat opgepoetst, want dat was volgens mij de afgelopen 20 jaar niet gebeurd. Het onderste gedeelte van het speelveld was met mylar bedekt, en ik heb het gedeelte bij de bumpers met boeklon beplakt. Dan blijft het speelveld ook in de toekomst zoals hij nu is. De ramp was duidelijk vaak geschoten: aan het eind was al behoorlijk wat plastic afgebroken omdat de bal daar direkt tegen het plastic aan stuitert. En de Cycle Jump-ramp (met Dare Dillon) was ook al doormidden. Die heb ik gerepareerd met een stukje 4 mm2 electriciteits bedrading wat ik nog had liggen. Zwart, flexibel en stevig. Kapot Er was hier en daar wel wat kapot: de verlichting deed het niet, de GI-connector in de kop was met een kroonsteentje doorverbonden met een teller bij het deurtje. Dat heb ik maar eens in ere hersteld. De draden van de muntinworp-contacten heb ik gewoon weer aangesloten op de switchmatrix. Verder wat kleinigheden zoals een saucer en een lampje, een zekering en wat flitsers. De flippers hebben een revisie gekregen en zijn voorzien van nieuwe plungers, EOS switches en coilstops.En het lampje van de special was stuk. Nieuw lampje, niets… Lamphoudertje dan? Met wat wrikken deed hij het. Op een gegeven moment viel het me op dat het lampje het soms deed als ik de diode aanraakte. Kennelijk geleidde die halfgeleider maar half. En da’s toch ook niet goed… Nagedacht Opvallend is wel dat voor deze kast zeer goed over het artwork is nagedacht. Dit is de eerste flipperkast die door Python Anghelo is ontworpen. Er zijn veel geintjes te vinden in het artwork, en dat is iets wat je (in die tijd) daarvoor nooit zag. Plastics op het speelveld laten de namen van designers zien en de mensen in het pretpark zijn hier en daar ook komisch. Lampjes en flitsers

56

zijn goed op de art afgestemd. Lampjes zitten mooi op de juiste plek achter de figuren in de achtbaan. Vette explosies met vuurwerk in de kop, een schitterend contrast met de tekening als de GI wordt uitgeschakeld en de flitsers aan gaan. Dat doen ze tegenwoordig jammer genoeg niet meer. Bij de ogen van de achtbaan (het is een gezichtje) was wat mis gegaan in de fabriek: de (vlammende) ogen moesten knipperen, maar ze hadden van de neus en het rechter oog de lampjes verwisseld, dat heb ik maar even terug gewisseld. Het ziet er nu uit zoals de designer het had gewild. Het is wel iets wat ze allemaal hebben, althans het viel ons vroeger al op toen we met de OV-jaarkaart naar Hoogeveen waren afgereisd. Tja, die OV-jaarkaart werd je ook maar in de maag gesplitst, dus die moest je dan maar goed gaan gebruiken. Speluitleg Comet heeft een pretpark-thema. Zoals gezegd geen rechter returnlane, dus het is redelijk moeilijk om de bal goed op de rechterflipper stil te krijgen. 3 ramps, links de Cork Screw, in het midden de Comet en rechts de Cycle Jump waar Dare Dillon een doodsmak gaat maken. Lanes: Bovenin zijn 4 lanes. 1-9-8-6. Als je die compleet hebt krijg je een playfield multiplier. 2X bij bal 1, 3X bij bal 2, en 5X bij bal 3. De rechterflipper geeft een lane-change, maar het is slechts 1 kant op: naar rechts. Wat hij trouwens doet bij een 5-ball spel weet ik niet, er zijn geen 2X en 4X lampjes, dus dát kan het niet zijn. Overigens moet je de bal niet te hard lanceren, want anders gaat hij over de Cork Screw ramp en heb je de lanes gemist… Duck season! Wabbit season: Links en rechts zijn 4 targets, waarbij je eenden en konijnen kan schieten in de Shooting Gallery. Heb je alle 4 eenden kun je de duck-bonus schieten bij de linker ramp (Cork Screw), de konijnen kun je de rabbit-bonus schieten bij de clown Billy aan de rechterkant (die voor de rest toch eigenlijk weinig nut heeft). Heb je zowel de ducks als de rabbits gaat de Comet ramp branden. Nogmaals compleet zorgt voor extra ball lit bij de Cycle Jump ramp. Cork Screw: Erg moeilijk, maar dat is optisch bedrog:

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3


door het artwork lijkt het net alsof het schot meer naar rechts gemaakt moet worden. En dat zorgt er voor dat het schot vaak mis gaat. Je kan hier de duck-bonus halen, de extra ball en special. Je komt uit bij de lanes. Comet ramp: wIndien verlicht is deze goed voor 30k, 50k, 100k + light extra ball en 100k + light special. Wel achter elkaar schieten, want na een poosje gaat hij uit. Terug naar 30k als je de extra ball niet hebt gehad, en anders helemaal uit… Dare Dillon: Een ramp (Cycle Jump) met daarachter 3 gaten, het eerste (grote) gat is 20k waard, dan het volgende kleinere gat is 50k en het verste kleine gat is 200k waard. Het is veelal geluk als hij in de 2 ton valt, althans wel als ik hem speel. Een miljoen… Dit is de kast met het eerste miljoenschot. Tja, niet echt geweldig, het is eigenlijk de 2 ton bij een playfield multiplier van 5X. Maar als je hem schiet laat hij wel mooie effectjes zien.

ten”. Je zal niet gauw de playfield multiplier per ongeluk schieten. Doe je dat wel met de ramp is het ook geen ramp: die gaat na verloop van tijd weer terug naar 30k. Zaterdag 5 september was er de voorronde voor het DPO, en dat was meteen een mooie gelegenheid om ze weer om te ruilen voor een paar andere kasten. Tevens kunnen deze kasten dan op het DPO bij de recreatiekasten. Hij moet alleen nog even op freeplay gezet worden, want dat ben ik vergeten… Geïnteresseerden kunnen de foto’s van de Comet bekijken op mijn website: www.pinball.beautyvof.com.

Tactiek De meeste punten zijn te halen door de ramp lit te hebben (ducks en rabbits), en dan de playfield multiplier (1986-lanes) aan te schieten en de bal een paar keer over de ramp te jassen. Dat levert meer op dan het miljoen. Om het miljoen te schieten moet je de playfield multiplier op 5X hebben en dan Dare Dillon te schieten en hopen dat hij in de 200k komt. Maar het 2-ton schot schot is erg moeilijk. De bal gaat heel vaak de 20k in en het schot is daarna uit. Je hebt dan dus 9 ton gemist. Om hem dan weer aan te krijgen moet hij via de linker return lane weer aangeschoten worden, en dat is een schot wat niet bewust te schieten is. Maar als je de ramp aan hebt (en de ramp is een gemakkelijk schot, wat redelijk netjes weer op de rechter flipper uit komt om hem nogmaals te schieten) en de playfield multiplier is op 5X levert dat 150k + 250k + 500k + 500k op. En dat is samen 1,4M. Plus het feit dat als het laatste schot gemist wordt of als de timer is afgelopen mis je alleen de laatste 5 ton. Tevens is deze taktiek redelijk gemakkelijk “klaar te zet-

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3

57


Sa le

Gottlieb Panthera Redelijk Goed Redelijk Start op

Fo r

Kavel 1: Merk Model Speelveld Plastics Kopruit Technisch

NFV-Veiling

De flippervereniging heeft in de afgelopen jaren een flinke collectie flipperkasten opgebouwd, onder andere dankzij het kastendonatieplan. Een flink aantal kasten is door enkele enthousiaste leden in goede staat gebracht. Hoewel er met de verhuizing naar het nieuwe clubhuis in Ederveen meer plek gekomen om flipperkasten op te stellen, is er door de groei van de collectie niet voldoende ruimte om alle kasten op te stellen. Om te zorgen dat er in het clubhuis meer ruimte komt en op aandringen van de ledenvergadering heeft het bestuur besloten om kasten die de verenining dubbel heeft, die nooit of zelden gespeeld worden of die niet meer (voor een redelijke prijs) zijn te repareren. te veilen. De opbrengst gaan we gebruiken om de samenstelling van de collectie en de overige kasten in de collectie verder te verbeteren. Van de kasten in de veiling is bekeken hoe deze in eigendom van de NFV is gekomen en is (indien nodig) overleg geweest met de donateur. De veiling zal niet per opbod, maar per (virtuele) gesloten enveloppe plaatsvinden. Het is dus eigenlijk een verkoop bij inschrijving. Lever uw bod met uw ledennummer en kavelnummer in een gesloten enveloppe in bij één van de bestuursleden tijdens de kijkdagen of mail het naar ben@nfvpinball.nl met als onderwerp: veiling. Een bod mag in natura (een reeds opgeknapte flipperkast) of in geld zijn. Het is ook mogelijk om één gezamenlijk bod op meerdere kavels uit te brengen. De kastencommisie zal na sluiting van de veiling de voorstellen evalueren. Het beste voorstel wint de kavel, wees dus creatief met uw voorstel. Een bod is bindend, betaling in geld of natura bij het ophalen van de kasten. Algemene informatie Kijkdagen: zaterdag 7, vrijdag 20 en zaterdag 28 november 2009 Sluiting biedingen: zaterdag 28 november 2009, 16:00 uur Bekendmakingen gunning: zaterdag 28 november 2009, 18:00 uur Ophaaldag: zaterdag 28 November 2009 De kleine letters:

58

deze veiling staat alleen open voor leden. het bestuur behoudt zich het recht voor om een kavel niet te gunnen als het bod niet interessant genoeg is.

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3


Kavel 2: Merk Model Speelveld Plastics Kopruit Technisch Opmerkingen

Bally Supersonic Bijgeschilderd Goed Bubbels Ongetest Zwaailicht op de kopkast

Kavel 3: Merk Model Speelveld Plastics Kopruit Technisch Opmerkingen

Williams Fire Power II Matig Goed Redelijk Start op Op het speelveld is booklon geplakt

Kavel 4: Merk Model Speelveld Plastics Kopruit Technisch

Bally Mr. & Mrs. Pac-Man Redelijk Goed Matig Ongetest

Kavel 5 Merk Model Speelveld Plastics Kopruit Technisch

Bally Centaur Slecht Redelijk Goed Ongetest

Kavel 6 Merk Model Speelveld Plastics Kopruit Technisch

Gottlieb Torch Goed Goed Goed Start, displayprobleem.

Kavel 7 Merk Model Speelveld Plastics Kopruit Technisch

Bally Black Jack Goed Goed Goed Ongetest

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3

59


Kavel 8: Merk Model Speelveld Plastics Kopruit Technisch

Zaccaria Magic Castle Goed Goed Goed Goed

Kavel 9: Merk Model Speelveld Plastics Kopruit Technisch

Bally Silverball Mania Slecht Ok Bubbels en kast is kapot Ongetest

Kavel 11: Merk Stern Model Galaxy Speelveld Slecht Plastics Goed Kopruit Redelijk Technisch Ongetest

Kavel 12: Merk Zaccaria Model Soccer Kings Speelveld Goed Plastics Goed Kopruit Goed Technisch Ongetest

Kavel 13: Merk Bally Model Harlem Globe Trotters Speelveld Redelijk Plastics Mist slingshotplastics Kopruit Goed Technisch Ongetest

60

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3

Kavel 10: Merk Model Speelveld Plastics Kopruit Technisch

Bally Viking Bijgeschilderd Goed Matig Ongetest


aGENDA Winterseizoen 2009 / 2010 in het NFV Funhouse Van start ! Na het DPO is er door de 'NFV kernploeg' hard gewerkt in het NFV Funhouse. Na drie weken kon het resultaat bij de Funhouse Friday eind oktober voor het eerst worden bewonderd. De belangrijkste wijzigingen: in de keuken is een nieuwe vinylvloerbedekking gelegd en in de gameroom is een volledig nieuwe indeling gerealiseerd. De DMD kasten hebben nu een plaatsje tegen de muur gekregen. De Solid State kasten vormen de 'binnenring'. De EM-ers staan bij elkaar gegroepeerd, midden achterin. De nieuwe indeling heeft onder andere als voordeel dat het gelukt is om nog een paar extra flipperkasten speelklaar op te stellen. Er staan er nu liefst 85! Nieuw in de collectie is de WCS. Die kochten we met het oog op de loterij, maar de 1000 loten werden niet gehaald en dus mocht-ie mee terug naar Ederveen. RenĂŠ van Gool zal de kast direct herkennen. Ook voor de liefhebbers van de Bally's uit de jaren 80 is er een extra trekpleister: de Powerplay. De Gottlieb Street Level serie van AdJo heeft een nieuwe plaats, direct bij de entree. Vooral eens proberen, dat zijn echt leuke kasten om een keer te spelen. Het zitgedeelte in het midden is op korte termijn voor andere doeleinden in gebruik: hier staan de 13(...) flipperkasten die worden aangeboden bij de 1e NFV kastenveiling. Dus voor iedereen: kom eens kijken in Ederveen. De komende maanden is het clubhuis geopend op: vrijdag 20 november, zaterdag 28 november en vrijdag 18 december!

2009 November Funhouse Friday en kijkdag NFV veiling

2010

Finale Regionale Pinvall League en sluiting NFV veiling zaterdag 28 november December Funhouse Friday

Nieuwjaarsbijeenkomst

zaterdag 9 januari 2010

Januari Funhouse Friday

vrijdag 29 januari 2010

vrijdag 20 november

vrijdag 18 december


HET DPO

Het krijgen en hebben van kinderen is het mooiste dat er is. Het cliché ‘als je kind gelukkig is, dan ben je dat zelf ook’, geldt dan ook meer dan honderd procent voor mij. Kinderen hebben is leuk, en er is eigenlijk maar een nadeel aan verbonden. Kinderen kosten tijd, hetgeen automatisch ten koste gaat van andere bezigheden. Een jaar of zeven geleden ben ik me op het gebied van pers en promotie vrijwillig gaan inzetten voor de NFV. Als hoofdredacteur van een weekblad weet ik zo ongeveer hoe de journalistieke hazen lopen en de NFV is zeer gebaat bij aandacht in de media. Immers, niet wetenschappelijk getoetst onderzoek heeft uitgewezen dat media aandacht leidt tot meer leden. En daar doen we het allemaal voor; om het erfgoed veilig te stellen en het flipperen laagdrempelig te houden. Bij de geboorte van mijn dochter werden mijn activiteiten voor de NFV al verminderd en toen mijn zoon twee jaar later op de wereld gezet werd, was er geen tijd meer voor de NFV. Alleen al daarom vond ik het DPO 2009 een bijzondere ervaring, omdat ik me eindelijk weer eens nuttig heb gemaakt voor de vereniging. Waarom was het DPO 2009 mijns inziens nog meer een groot succes? Ik kan zo tientallen zaken opnoemen, maar het was vooral de organisatie die bijzonder gesmeerd liep. Voor mij begon het DPO al ergens in de zomer toen Rob Capel me benaderde voor het persgedeelte. Ik zet me graag vrijwillig in voor de NFV, maar aan oeverloos vergaderen heb ik een broertje dood. Toen Rob me verzekerde dat er überhaupt geen vergadering belegd zou worden, was ik over de streep getrokken. Als je aandacht in de pers wilt, dan gaat het er om het juiste medium op het juiste moment te benaderen. Daarnaast denken journalisten graag in slogans en moet elk persbericht wel een lekkere slogan bevatten die blind overgenomen kan worden. Tijdens de promotie van het EPC in Zwanenburg meldde ik ‘dat er sprake was van een ware flipper revival en dat een nieuwe generatie het flipperen had ontdekt’. Wat lees ik daags na het EPC in alle kranten? Flipperen is weer helemaal in in Nederland. Deze keer maakte ik een vergelijking tussen darten, pokeren en flipperen en ook dit jaar las je in talloze kranten ‘dat flipperen net als darten en pokeren een sport is die veel in de underground gespeeld wordt.’ Er is nog iets anders waardoor ik met veel genoegen

62

terug kijk op het DPO 2009. Ooit zei voormalig voorzitter Geert Jan de Vries dat als je je als vrijwilliger inzet bij een evenement, je zelf bijna niet meer aan flipperen toekomt. En niets is inderdaad minder waar. Bij vorige DPO’s en EPC’s speelde ik altijd voor de formaliteit een paar wedstrijden om vervolgens roemloos ten onder te gaan. Dit jaar waren de flippergoden mij beter gezind en mijn eerste potje op Scared Stiff sprak wat dat aangaat boekdelen. Zonder enige moeite speelde ik in bal twee het eindspel uit en bij de opname van de scores bleek ik ‘Grand Champion’ te zijn. Niet slecht voor een wedstrijd. Ook op kasten als The Addams Family, Junk Yard en Black Knight speelde ik ver boven mijn niveau en uiteindelijk eindigde ik als zestiende, een voor mij unieke prestatie. Dat ik boven mijn kunnen had gespeeld was ook anderen van de organisatie niet onopgemerkt gebleven en kortstondig droomde ik van de titel. Het DPO 2009 was voor mij een onvergetelijk evenement omdat we anno 2009 nog steeds in staat zijn om met elkaar geheel vrijwillig een top kampioenschap in elkaar te draaien. Wat ik mooi vond aan dit DPO is dat oud bloed –lees actievelingen- werd vermengd met nieuwe aanwas. Aan de deur trof ik Jan en Tonia die ik het gehele weekend heb lastig gevallen met allerlei vragen. Ad en Martijn waren opnieuw een vertrouwd duo als scheidsrechter en Jonathan heeft nog steeds zichtbaar plezier om de vrouwenwedstrijd op zondag te leiden. Dat kinderen voor de NFV een steeds belangrijker doelgroep zijn, snapt Ronald Oenema als vader van drie kinderen het beste en het was niet meer dan terecht dat zijn zoon met de titel er vandoor ging. En dan vergeet ik nog Edwin Nijs, Ben Boogaard, Ronald Knor, Koen Martens, Arno Punt, Bert-Jan Brinkhuis, Frank Douwenga, Erik Boes, Wilko Wieffering, Roger Wijnands, Roland van den Heuvel, Wilbert der Kinderen, Gerard van de Sanden, Lieven Engelbeen, Michel van den Elzen, Ronald Knor, Arie Pijl, Peter van Tartwijk, Rob Willemsen, Patrick Lemmens, Albert Nomden, Mark van der Gugten, Laurens Linssen en Jurgen van de Peppel die op een of andere manier geholpen hebben. Tot slot geen NFV zonder Bas Vis en geen DPO zonder Rob Capel en het mooie is; Rob heeft nu al aangegeven dat hij in 2010 de kar opnieuw gaat trekken. Ik ga hem er aan houden!

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3


Spinnertjes (vraag en aanbod) Te koop Shadow Goed spelende shadow.Dot matrix goed € 800,Daan Plantinga d.plantinga@chello.nl 06-53813164 30 oktober 2009

originele manuals van de Twilight Zone en Funhouse (vraagprijs € 10 per stuk, ex verzending ). Victor Noordland victor.noordland@tiscali.nl 023 5386582 31 oktober 2009 World Cup Soccer parts Diverse World Cup Soccer onderdelen afkomstig uit donatiekast om 2e exemplaar op te knappen. Plastics, metalen parts, etc. Prijzen in overleg. Jonathan Joosten - Utrecht unigroove@hotmail.com 030 2510512 30 oktober 2009 Sega Baywatch Verkleurde Baywatch met speelveld wat een poetsbeurt nodig heeft. Technisch nakijken gewenst. Display helemaal goed en dat + de printen in de kopkast maken de kast de vraagprijs meer dan waard. Jonathan Joosten - Utrecht unigroove@hotmail.com 030 2510512 30 oktober 2009

Hans Suijkerbuijk bmjoosen@caiway.nl 30 oktober 2009 Congo Plastic Voor een Congo zoek ik het plastic dat in het midden zit, net links van de linker popbumper,boven de saucer van de mystery. Als je het hebt of te koop weet graag een mailtje naar john-snel@hotmail.com 27 oktober 2009 Knoppenhouder Coindoor Ik zoek zo’n ijzeren ‘ knoppenhoudertje’ voor in de muntdeur met 4 knoppen. De nieuwe knopjes heb ik wel maar het ijzertje zat niet bij mijn TOM. Met de loshangende knopjes kan ik me wel me helpen maar wil de kast inmiddels verkopen en dan hoort dat toch netjes te zijn. Dus gezocht: houdertje voor 4 knoppen, geen 3. Bart Bartholomeus - Limbricht bart.bartholomeus@home.nl 06-53281330 28 oktober 2009 The Addams Family Ik ben op zoek naar een Addams Family in goede staat, zonder werk. Barry de Wit - Wageningen 0317 423408 barrydewit@hotmail.com 20 oktober 2009

The Getaway: High Speed II • het speelveld is een half jaar geleden helemaal leeg gehaald en gepoetst. • al het metaal incl de supercharger gepoetst. • alle rubbers en starposts nieuw. • 3 nieuwe flippers + nieuwe sleeves en coilstops. • display en electronica perfect. • 100% onverkleurd kabinet. • translite gesigneerd door Steve Ritchie • orginele manual Speelt als een trein! ook de supercharger gaat heel snel. fotos via mail € 950,Pascal van Wonterghem pascal-pinball@pandora.be 29 oktober 2009 Captain Fantastic Een van de waardevolle EM flippers in hele mooie staat. Met Elton John aan de flipperkast afgebeeld op de kopruit. Kopruit 100%. Mooi kabinet, mooi speelveld. 100% in orde. € 600,Foto’s op aanvraag. Lieven Engelbeen silverballgames@telenet.be 29 oktober 2009 Slingshots en Manuals Linker slingshotplastic van een Twilight Zone (mag weg voor verzendkosten) en

Scared Stiff Speelveld en opbouw moet netjes zijn. Printen en goede werking zijn minder belangrijk. Arthur de Jong - Borgercompagnie sundaycruisers@kabel.netvisit.nl 06-46448606

Gevraagd

30 oktober 2009 Theate of Magic Theatre of Magic in verzamelstaat, met onbeschadigd speelveld (bij voorkeur clearcoated) en kabinet in nette staat uiteraard. Voorstel met foto’s en vraagprijs mailen s.v.p.

Spinnertjes zijn Vraag en Aanbod advertenties van NFV leden. Het plaatsen van een advertentie is gratis voor leden. Alleen niet commerciële Spinnertjes worden geplaatst. Voor commerciële of ‘bulk’ advertenties (> 3 flipperkasten) gelden de advertentie tarieven die voor in het blad staan. Spinnertjes aanmelden kan via de webstie van de NFV: www.nfvpinball.nl/ spinnertjes. Alle criteria dienen ingevuld te worden. Op de website is het ook mogelijk om een foto bij een advertentie te plaatsen. Op deze pagina’s staat een selectie van de meest recente Spinnertjes, zoals ze op de website stonden vlak voor het ter perse gaan van dit magazine. De redactie maakt een selectie op basis van actualiteit. Afhankelijk van het aanbod kan de redactie beslissen om geen foto bij een advertentie te plaatsen. Kijk voor de meest recente Spinnertjes op de website van de NFV: www.nfvpinball.nl

NFV Spinner Magazine, jaargang 18, nummer 3

63


2009 - 03 - Spinner Magazine  
2009 - 03 - Spinner Magazine