Page 1


Vasastan magasin 0117  
Vasastan magasin 0117  

Vasastan magasin distribueras direkt hem till alla boende i Vasastan fem gånger per år. Upplagan är cirka 33 000 exemplar.