__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

AN NON S

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R O C H F O S S I L F R I T T S V E R I G E I S A M A R B E T E M E D N E W S FA C TO R Y M E D I A G R O U P

ANNONS

T R A F I K & M I L JÖ N R 1, I S S N 14 01- 5 7 14 , Å RG Å N G 2 7, M E D LE M S T I D N I N G FÖ R G RÖ N A B I L I S T E R D I S T R I BU E R AS I DAG E N S I N D U S T R I JU N I 2 019

TRAFIK & MILJÖ Temanummer - ett samarbete mellan Gröna Bilister och Fossilfritt Sverige

SVANTE AXELSSON:

”Sverige ska leda”

TEMA:

Tjänstebilsutmaningen – ett måste för företagen

Miljöbästa Bilar 2019 GRÖNA BILISTER FYLLER 25 ÅR Grundarnas råd till dagens gröna bilister

Krönikörer: Isabella Lövin • Jens Holm • Svante Axelsson • Tomas Kåberger • Cecilia Tisell • Anders Roth • Beatrice Rindevall • Liridona Sopjani

Boka en resa märkt med Bra Miljöval För oss räcker det inte att vara den främsta leverantören av hyrbilar. Vi vill också bidra till ett mer hållbart resande. Boka en bil märkt med Bra Miljöval. Läs mer på hertz.se


AN NON S

2

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R O C H F O S S I L F R I T T S V E R I G E I S A M A R B E T E M E D N E W S FA C TO R Y M E D I A G R O U P

ANNONS

TRAFIK & MILJÖ 01-2019

LEDARE & INNEHÅLL

INNEHÅLL Den här tidningen klimatkompenseras i samarbete med ZeroMission. Läs mer på www.zeromission.se

Gröna nyheter

6

Ny färdriktning för transportsektorn

8

TEMA TJÄNSTEBILSUTMANINGEN

Denna tematidning är producerad av ­Newsfactory­Media Group i samarbete med Gröna ­Bilister, Fossilfritt Sverige och Non Commercial Ansvarig för innehåll Martin Prieto Beaulieu, martin.prieto.beaulieu@gronabilister.se Redaktionen Alfred Andersson, alfred.andersson@gronabilister.se Elham Kalhori, elham.kalhori@gronabilister.se Fredrik Holm, fredrik.holm@gronabilister.se Gordon Strömfelt, gordon.stromfelt@gronabilister.se Ida Bohman, ida.bohman@gronabilister.se Jenni Nylander, jenni.nylander@gronabilister.se Jesper Johansson, jesper.johansson@gronabilister.se Johanna Grant, johanna.grant@gronabilister.se Per Östborn, per.ostborn@gronabilister.se Projektledare Helena Delden, Newsfactory AB Produktionsledare Martin Prieto Beaulieu Försäljning Erik Tingström och Magnus Johansson Newsfactory Media Group Form Madeleine Strandberg Newsfactory Production Omslagsfoto Istock by Getty Images Traffic/Repro Newsfactory Production Tryck Bold Printing S ­ tockholm, Bold ­Printing M ­ almö, Bold Printing Borås, Daily Print Umeå

tagit olika riktningar - både mer och mindre konstruktiva. Klimathotet skapar ångest hos många, och vi ser en polarisering i frågan. I vissa fall resulterar klimatångesten i passivitet - det kan vara lätt att hamna i tankemönster om att ens egna insats för klimatet inte spelar någon roll. I andra fall har ångesten resulterat i handlingskraft och omställning av egna val och beteenden. Men bland dem som aktivt tagit tag i klimatfrågan finns också grupper som skammar - får andra att känna skam - de som inte ställer om sitt klimatbeteende. Som engagerad för klimatomställning blir det snabbt tydligt att varken passivitet eller skam leder oss i rätt riktning. Vägen framåt måste vara att agera, och göra det tillsammans. DE VERKLIGA FÖREBILDERNA i samhället är våra barn. Den starkaste och mest enande rösten idag kommer från Greta Thunberg, som tillsammans med sin generation gått ut på gatorna för att sakligt upplysa oss vuxna om omställningen som vi måste göra. Ångesten har vänts till handling, och samtidigt som beslutsfattarna uppmanas till att leda i rätt riktning påminns vi om att individens val spelar roll. Förändringen måste ske på både individ- och systemnivå, och hjulen måste sättas i rullning redan idag.

om Sveriges klimatpolitiska ramverk, som förankrar de svenska klimatmålen och den nya klimatlagen i svensk politik. Detta är ett startskott för omställningen till noll utsläpp - det övergripande klimatmålet som ska vara uppfyllt år 2045. Det finns en mängd exempel på goda initiativ - inte minst inom transportområdet som går i linje med klimatmålen och en framtid utan utsläpp. Fossilfritt Sverige engagerar både individer och system genom Transportutmaningen (att företag och organisationer enbart utför och köper fossilfria transporter senast år 2030) och Tjänstebilsutmaningen (att

Tryck

Om Fossilfritt Sverige

12

Ronny Svensson om Tjänstebilsutmaningen

15

TRANSPORTUTMANINGEN DISKUSSIONEN KRING klimathotet har

Fossilfritt Sverige,

Är du intresserad av din egen kundtidning och vill veta mer om hur vi kan hjälpa er? ­ Kontakta Mikael Kollberg på 0708-60 90 57 eller mikael.kollberg@newsfactory.se

12

Känn ingen skam!

SOMMAREN 2017 BESLUTADE riksdagen

Sandhamngatan 63 B, 115 28 Stockholm, 08-545 03 990, info@newsfactory.se, www.newsfactory.se

Vi antar Tjänstebilsutmaningen!

LEDARE

Box 7070, 103 87 Stockholm

Newsfactory AB,

10

Foto: Joakim Ståhl / BiogasAkademin / Gröna Bilister

företag och organisationer enbart köper in eller leasar elbilar, laddhybrider eller biogasbilar som tjänste- eller förmånsbilar senast år 2020). Dessa initiativ ger tydliga uppgifter till individerna i systemet: att anta utmaningarna sätter en deadline för när läxan ska vara gjord, och i takt med att fler företag och organisationer ansluter sig till utmaningarna sprids informationen om vad som måste göras. De aktörer som antar utmaningarna föregår med gott exempel och inspirerar omvärlden till att fatta goda beslut. DET KAN VARA ENKELT att fastna i tankar - eller ursäkter - om att enkla insatser, som att anta en utmaning om att förändra sin organisations bilpolicy, inte får någon effekt på landets utsläpp. Det kan vara ännu svårare att se hur insatser i Sverige kan påverka utsläppen globalt. Här får vi inte glömma att information sprids genom aktörer som föregår med gott exempel, och att Sverige kan vara ett föregångsland när det kommer till att visa hur omställningen kan utföras. Kunskap är ovärderligt. Snarare än att låta dem som ännu inte ändrat sitt klimatbeteende att skämmas kan vi inspirera varandra genom att visa vägen. När det gäller klimathotet delar vi problemet tillsammans, och genom att agera och samarbeta går det snabbare att lösa det. ●

Gröna Bilister,

Garnisonen, 103 33 Stockholm

Att välja rätt tjänstebil - en billig klimatåtgärd

Martin Prieto Beaulieu Chefredaktör

Tillsammans kan vi nå transportmålet 2030

17

Vi antar Transportutmaningen!

19

Miljöbästa Bilar 2019

20

Hög tid att miljö- och energideklarera fordon

21

Någon måste gå först och bana väg

22

Beeteendeförändringar banar väg för hållbar mobilitet

24

Går det att bryta bilberoendet?

27

Nolltolerans mot ”passiv bilism”

29

Fyrstegsprincipen – för bra för att användas?

30

Vänd pyramiden!

30

Gordons guide till elbilsköpet

32

Gröna Bilister 25 år: Bredd, el och fossilfritt slutår!

35


volkswagen-transportbilar.se

MILJÖ

BONUS

60.000:–

E-CR AFTER.

En hel dags jobb på en laddning. Är det dags att bli elektrisk? Nya e-Crafter är idealisk för bud-, paket- och varuleveranser i städer. Framför allt är den lämplig i stadsmiljö där den dagliga körsträckan är 70–100 kilometer med hundratals stopp. e-Crafter har en elmotor på 136 hk (100 kW) och ett vridmoment på 290 Nm från stillastående. Litiumjon-batteriet är helt integrerat i chassit vilket gör att hela lastvolymen på 10,7 m3 är användbar. e-Crafter omfattas av bonusen om 60.000:– för bilar som till 100% drivs av el. e-Crafter Skåp 100 kW eller 136 hk från 699.000:– exkl moms eller 5.580:–/mån*. OBS! Snart kan du även beställa ABT e-Caddy och ABT e-Transporter.

Strömförbrukning e-Crafter blandad körning 21,5 kWh/100 km. *Volkswagen Företagsleasing exkl moms 36 mån, 1 500 mil/år, 30% särskild leasingavgift, 47% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (juni 2019). Månadsbeloppet för e-Crafter förutsätter utbetalning av klimatbonus för bilar med låga utsläpp enligt förordningen 2017:1334. Se även transportstyrelsen.se. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje Volkswagen-återförsäljare är fri att sätta sin egna priser. Erbjudandet gäller endast vid nybilsförsäljning. Bilen på bilden är extrautrustad.


AN NON S

H E L A D E T TA U P P S L A G Ä R E N A N N O N S F R Å N S TO C K H O L M S LO K A LT R A F I K

ANNONS

SL är kollektivtrafikens klimatpionjär – och satsar nu på elbussar Mod, driv och högt ställda miljömål har gjort Region Stockholm till en världsledande aktör inom hållbarhet. Hela kollektivtrafiken på land i Stockholms län drivs förnybart – och nästa steg är satsningen på elbussar. SL leder utvecklingen och inspirerar andra att följa efter, både i Sverige och andra delar av världen.

SL:s resa mot en fossilfri och klimatsmart kollektivtrafik började redan för 30 år sedan. Tydliga mål, noggranna uppföljningar och en strävan att hela tiden hitta nya sätt att tänka har lagt grunden till ett framgångsrikt miljöarbete – som aldrig stannar av. – Alla pendeltåg, tunnelbanor och lokalbanor drivs idag till hundra procent på grön el och alla SL-bussar körs på förnybara drivmedel. Det sista fossila bränslet fasades ut ur busstrafiken 2016, ett viktigt mål och en milstolpe som nåddes tidigare än beräknat. Men vi är inte nöjda – arbetet för att bli ännu klimatsmartare fortsätter,

säger Johan Böhlin, strateg drivmedel och energi på SL. En nyfikenhet att utforska nya vägar, mod att gå i täten och förmågan att få människor med sig på resan har gjort SL till en pionjär Johan Böhlin inom hållbar kollektivtrafik. Men utan politisk draghjälp hade det varit svårare. En av orsakerna till att SL har kunnat bedriva ett målinriktat omställningsarbete ligger i att miljöfrågan

stått högt på den politiska agendan under årens lopp. – Det har funnits en politisk enighet från höger till vänster kring alla miljöprogram som vi har tagit fram sedan 1990 och framåt. Det har gjort att vi har kunnat jobba långsiktigt och ambititöst med de resurser som krävts. Utöver det har vi alltid ställt tydliga krav i upphandling och inköp – det är ett av våra mest kraftfulla verktyg i arbetet med att ta ansvar för miljön, säger Johan Böhlin. KRAFTEN I DET GODA EXEMPLET Drygt hälften av alla som åker kollektivt

i Sverige åker med SL – ett faktum som kommer med ett ansvar att påverka utvecklingen. På mindre än tio år har SL minskat sina koldioxidutsläpp med 80 procent. En bedrift som är viktig att lyfta fram i syfte att påverka andra aktörer att ställa om till fossilfritt, berättar Johan Böhlin. – Vi tar alla chanser vi får att kommunicera vårt omställningsarbete för att inspirera andra trafikutövare att gå samma väg. Under årens lopp har vi haft väldigt mycket studiebesök från både Sverige och resten av världen, och vi lyfts ofta fram som det goda exemplet som går i täten. Genom att visa att det går att ställa om, fortare än vad


AN NON S

H E L A D E T TA U P P S L A G Ä R E N A N N O N S F R Å N S TO C K H O L M S LO K A LT R A F I K

ANNONS

”Vi är unika om att ha gjort en så pass stor elbussutredning där vi verkligen vänt på varje sten för att kartlägga möjligheterna att införa elektriska bussar på bred front i Stockholm.” ANNA FORSMARK, PROJEKTLEDARE TRAFIK- OCH INFRASTRUKTURUTVECKLING

många tror, har vi påverkat utvecklingen långt utanför vår egen verksamhet. Framtidens satsning på elbussar är nästa steg framåt och baseras på en utredning där SL har tagit ett helhetsgrepp om frågan och kartlagt hur eldriven busstrafik skulle kunna bli en del av Stockholms kollektivtrafik i framtiden. Nu finns en tydlig strategi för fler elbussar i Stockholmsregionen, säger Anna Forsmark, Projektledare trafik- och infrastrukturutveckling. – Vi är unika om att ha gjort en så pass stor elbussutredning där vi verkligen vänt på varje sten för att kartlägga möjlighe-

terna att införa elektriska bussar på bred front i Stockholm. Vi fick en mängd nya insikter som vi nu delar med oss av i dialog med andra regioner och landsting. Vi står inför liknande Anna Forsmark utmaningar och har mycket att lära av varandra. MILJÖVÄNLIGT OCH BULLERFRITT Redan idag rullar fem helelektriska bussar

i Norrtäljes innerstad. I juni startar ytterligare fem bussar i Sigtuna och i Barkarbystaden kommer flera elbussar att införas vintern 2019-2020 i väntan på att den nya tunnelbanan är färdig. Att elbussarna både är tystare och renare gör de mer attraktiva för både människa och miljö, säger Anna Forsmark. – Elbussar har nästan inga lokala utsläpp och ger betydligt tystare trafik än traditionella bussar. Motorn i en elbuss är dessutom mycket mer effektiv än en vanlig motor. Det gör att vi också kan minska den totala energianvändningen i takt med att vi inför elbussar.

För att de nationella klimatmålen ska kunna nås behöver en stor del av busstrafiken i hela Sverige vara eldriven år 2030. Genom sin påbörjade satsning på elbussar tar SL ytterligare ett steg mot en utsläppsfri kollektivtrafik, berättar Anna Forsmark. – När vi satsar på eldrift kan vi minska vårt behov av biodrivmedel och frigöra de resurserna till andra aktörer som har svårare att elektrifiera, till exempel flyget och sjötrafiken. På så sätt bidrar vi också i ett globalt perspektiv till minskade koldioxidutsläpp och bättre energianvändning. En win-win-situation helt enkelt! ●


AN NON S

6

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R O C H F O S S I L F R I T T S V E R I G E I S A M A R B E T E M E D N E W S FA C TO R Y M E D I A G R O U P

ANNONS

TRAFIK & MILJÖ 01-2019

AKTUELLT

Foto: Fredrik Hjerling

KRÖNIKA

Gröna nyheter

Gröna sidor i samarbete med

NY RAPPORT FRÅN IVA:

100% elektrisk 0% kompromiss

Så klarar Sveriges transporter klimatmålen ELEKTRIFIERING I HELA LANDET och

luftkvalitet och trängsel gör att vi behöver förändra våra transporter. Och bakom krönet ser vi utsläppsfria självkörande fordon på väg att göra entré. Det finns goda skäl att fortsätta återkomma till de tre b:na - bilen, bränslet och beteendet. Förhoppningsvis kan vi om ett drygt decennium blicka tillbaka och förvånas över hur lätt det var att byta ut bränslet och hur många elbilar som rullar på gatorna. Men det ändrade beteendet är minst lika viktigt. Bestämmer inte vi hur den självkörande tekniken ska användas är risken att vi får tomma bilar som roterar runt kvarter med mer trängsel som följd. I såna fall har vi igen byggt städer för bilar, inte människor. Här spelar Gröna Bilister en viktig roll i att föra debatten framåt. Vad ska framtidens teknik användas till? PÅ VÄGEN BEHÖVER VI OCKSÅ komma ihåg det där med närhet. Omställningen till ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser innebär stora förändringar. De som idag är beroende av en avgasbil kan känna en oro inför en framtid utan bensin. För många känns avstånden stora. Både avstånden rent geografiskt, men också avståndet till den politiska makten och avståndet till fossilfrihet. Det är i städerna som beteendet behöver förändras. Där behöver man köra mindre bil, resa mer kollektivt och cykla mer. De av oss som bor med stora avstånd, och få alternativ, ska känna trygghet i att elbilarna kommer bli billigare och laddstolparna fler – i hela landet. Och alla ska känna trygghet i att bränslet i tanken genom politiska beslut fortsätter att bli grönare genom Bränslebytet.

UBIGO ÄR PIONJÄR

inom det som kallas för "mobilitet som tjänst" och som blivit en het trend över hela världen. Företaget är först ut i Sverige att erbjuda en heltäckande tjänst för Invigning av UbiGo. vardagsresande. Tjänsten ska bidra till minskad trängsel på Stockholms gator, ökat resande med lokaltrafik och minskat behov av ytor för parkering. ● Läs mer här:www.ubigo.me

Är det en Lamborghini? Eller en Ferrari? Nej, det är förmodligen Sveriges snyggaste elbil.

Eximus IV är världens mest energieffektiva farkost DELSBO ELECTRIC 2019 LEVDE upp till förväntningarna och levererade ännu ett världsrekord i energieffektivitet. Vinnarlagen från Högskolan Dalarna och Chalmers Tekniska Högskola visade prov på teknisk briljans och omvälvande innovationer med fordonen Eximus IV och Levitas. ● Läs mer här: www.delsboelectric.se Foto: Delsbo Electric/Thin Boman

NU STÅR VI I EN NY TID. Klimatförändringar, dålig

Mobilitet som tjänst på riktigt

Varför tanka för 16 kronor litern när du kan tanka biogas för 13 kronor! Foto: E.ON

VÅR KULTUR HAR EN SPECIELL relation till bilen. När den först blev del av vår vardag var den någonting som skapade närhet. Och frihet. Helt plötsligt kunde den med bil ge sig av till grannstaden, eller grannlandet. Man kunde ta ett arbete utanför byn och man kunde upptäcka världen. Men det tog inte lång tid innan bilen istället för att skapa närhet började skapa avstånd. När vi kan resa längre, snabbare och billigare kan också folk bo längre från arbetsplatsen. Sovstäder och villaområden står öde om dagarna. Bilen gynnar externa köpcenter som slår ut små butiker och gör stadskärnor folktomma. Bilköer och parkeringsplatser korkar igen städerna, buller och avgaser skrämmer bort människor från gator och torg. Friheten blev till sist ofrihet. Och det som skapade närhet skapar istället avstånd.

DU VET VÄL ATT DU kan tanka Biogas 100 till förmodligen VI VÄLJER NU HUR VI BYGGER framtidens Sverige.

Vi gör det tillsammans. Och vi ska bygga ett land där vi känner närhet, även när avstånden är långa. ● Isabella Lövin (mp), Miljöminister

Foto: Martin Prieto Beaulieu

STRANA ÄR EN HELT ELDRIVEN motorbåt som fullständigt förändrar synen på vad en båt är. En social plattform skräddarsydd för gemenskap och äventyr på sjön. Njut av sjölivet i samklang med naturen. Inget störande motorljud. Inga föroreningar. Strana visar vägen för ett hållbart liv till sjöss, både över och under ytan. Båten är designad, utvecklad och tillverkad i Sverige. Bakom designen står Ted Mannerfelt på legendariska Mannerfelt Design Team. ● Läs mer på: www.stranaboats.com

stora mängder biodrivmedel. Det är vad som krävs för att Sveriges transporter ska klara klimatmålet om noll utsläpp till 2045. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har släppt ännu en rapport för hur Sverige ska uppnå klimatmålen. - En radikal politiskt samordnad omställning måste till för att få ner utsläppen från transporterna. säger Hans Folkesson, ordförande för arbetsgruppen Transportsystem inom projektet IVAs projekt Vägval för klimatet. ● Läs mer här: www.iva.se

landets billigaste pris om du är medlem hos Gröna Bilister? I medlemsavgiften på 150 kronor per år ingår tidningen Trafik och Miljö samt en rad olika förmåner som denna från E.ON, men också från Sunfleet, MoveAbout, Bilpoolen.nu, Hertz och Europcar. ● Läs mer: www.gronabilister.se/medlemskap/medlemsrabatter

En Tesla Model 3 Performance som ägs av Håkan Öqvist som för övrigt är föreningen Elbil Sveriges föreningssekreterare. Läs mer om Elbil Sverige här: www.elbilsverige.se

Välkommen till våra seminarier i Almedalen Passiv bilism skördar mångdubbelt fler offer än den aktiva. En uppdaterad nollvision behövs nu! Det är farligare utanför bilen än inuti. Forskningen visar att cirka 7 000 människor dör varje år i Sverige på grund av förorenad luft. Trafiken står för en betydande del av dessa luftföroreningar. 1 juli 2019, 08:00 - 09:00 D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, Sal D24 Arrangeras av Gröna Bilister och Social Venture Network (SVN Sweden)

Fyrstegsprincipen: Två steg framåt och två steg bakåt - men då står vi ju still? Fyrstegsprincipen ska tillämpas i all infrastrukturplanering, men så blir det sällan. Gröna Bilister har undersökt varför och har fyra förslag till åtgärder. Med dem som utgångspunkt, hur kan regionerna bli bättre på hållbar infrastrukturplanering? 3 juli 2019, 12:30 - 13:20 Korsgatan 4, Länsstyrelsens nedre trädgård Arrangeras av Energikontoren Sverige, Gröna Bilister, Region Kronoberg, Energikontor Sydost, Energikontor Norra Småland, Region Jönköpings Län, Region Värmland, Karlstad kommun, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Gotlands län, Region Gotland

Hög tid att miljö- och energideklarera fordon Hälften av EU:s länder energideklarerar nya bilar på samma sätt som vitvaror, men Sverige är inte ett av dem. Just nu ökar de nya bilarnas förbrukning, så det är hög tid att släppa lös konsumentmakten. Hur bör en miljö- och energideklaration av fordon utformas – och vad säger politikerna? 4 juli 2019, 10:00 - 12:00 Teaterskeppet, fartyg, ”Lilla matsalen” Arrangeras av Gröna Bilister


BIOKRAFTPAKETET Minska påverkan på miljön. Och plånboken.

Nya Ford Kuga EcoBoost E85 är här. Den kommer med kördynamiken, utrymmena och säkerheten som du förväntar dig av en SUV från Ford. Den kan tankas med E85 och då minskar utsläppen av koldioxid, kväveoxid och kolväte, samtidigt som driftskostnaden sjunker. Och i de fall du måste tanka bensin går det precis lika bra. Läs mer om alla fördelar på ford.se.

Lägre fordonsskatt

Halverad klimatpåverkan

Skattebefriat bränsle

spara upp till 10 000 kr per år1

vid tankning av E852

ger lägre körkostnader3

Nya Ford Kuga EcoBoost E85 från 259 900 kr 1) Besparingen är beräknad på en jämförbar bensindriven modell. 2) Körs bilen på E85 reduceras CO2-utsläppen med 50-85% beroende på bl.a. kvalitet, förädlingsgrad och ursprung av etanolen Källa: Energimyndigheten. 3) E85 är befriat från energi- och koldioxidskatt. Mervärdesskatt tillkommer. Bränsledeklaration: Ej fastställt. Typgodkännande sker slutet maj 2019. Erbjudanden gäller fordon ordertecknade av kund senast 30/6 2019. Kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter. Lokala avvikelser kan förekomma, varje Fordåterförsäljare äger rätten att sätta sitt eget pris. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för felskrivningar och prisändringar. För mer information och lokala erbjudanden kontakta din Fordåterförsäljare.


AN NON S

8

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R O C H F O S S I L F R I T T S V E R I G E I S A M A R B E T E M E D N E W S FA C TO R Y M E D I A G R O U P

TRAFIK & MILJÖ 01-2019

KLIMATPOLITISKA RÅDET

Foto: Johan Wingborg

KRÖNIKA

Ny färdriktning för transportsektorn Klimatfrågan är ett centralt problem som måste lösas med gemensamma insatser. För att sätta sig in i svensk klimatpolitik, och utmaningarna vi står inför, finns det en bra start för att ta del av informationen. I mars 2019 publicerades Klimatpolitiska rådets första årliga rapport, som på 88 sidor utvärderar den svenska politiken och ger rekommendationer för ytterligare åtgärder. Då informationen är viktig för alla i samhället har Gröna Bilister skapat Rätt väg framåt! - en lättläst sammanfattning. Text: Elham Kalhori Foto: Martin Prieto Beaulieu

DET HAR BLIVIT ALLT lättare att undvika risken för ohanterliga klimatförändringar i världen. Med nya elverk har förnybar el blivit den billigaste elen att producera. Förnybar el har blivit billigare än råolja per energienhet. Tekniken för att göra biodrivmedel har utvecklats, och mer biomassa har blivit tillgänglig då sol- och vindenergi kan stå för mer av elproduktionen. Snart är elbilar billigare att köpa, billigare att underhålla och billigare att köra än fossildrivna bilar. Elektrifieringen ökar, och begränsas nu i första hand av tillgången till batterier, och i andra hand av att det på flera håll saknas ledningskapacitet och laddstationer som kan möta den växande efterfrågan på el. EN SNABB UTVECKLING av teknik för självkörande fordon kommer att kunna erbjuda både bekvämlighet och förbättrad trafiksäkerhet inom något decennium. Men självkörande fordon som drivs med billig el skapar nya problem. Hittills har vi betalat för vägar och trafikolyckor med skatt på flytande drivmedel. Den skatteintäkten försvinner med elektrifieringen. Beskattas inte självkörande elbilar kan det bli problem: Om det är billigare att låta den tomma bilen köra omkring i staden, istället för att betala för parkeringsplats medan man handlar eller går på bio, blir gatorna välfyllda. ATT ÄNDRA SYSTEMET för beskattning av trafiken

kommer inte vara enkelt. Därför gäller det att börja utreda detta omedelbart, om ett fungerande skattesystem skall ha införts när de flesta sålda bilarna är elektriska om 5-10 år. Informationsteknik ger möjlighet att göra beskattningen mer rättvis. En del av skatten på drivmedel skall motsvara kostnaderna för buller och luftföroreningar, och kan inte vara lagom hög i Stockholm och Storuman samtidigt. De luftföroreningar som uppstår av en liter diesel har betydligt större sannolikhet att skada en människa i Stockholm än i Storuman. Trafikbuller är störande i Stockholm – men jag har träffat folk i glesbygden som tycker det är en positivt sak att höra bilar. Om denna skatt är lagom i Stockholm är den för hög i Storuman. Bara koldioxidskatten skall vara samma överallt. MODERNA BILAR HÅLLER redan koll på var de är.

Därför kan fordon beskattas olika beroende på var det körs och vilken prestanda de har. Storstadsbor, vars körande orsakar större kostnader får då betala mer. Samtidigt har de ofta bra alternativ till bilen. Glesbygdsbor, vars körande skulle kosta mindre, är samtidigt de medborgare som är mer beroende av just bilar. Synd om man inte börjar utreda möjligheten.● Tomas Kåberger, Professor i fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola och ledamot i Klimatpolitiska rådet

ANNONS

Bilberoendet måste minska, vägtransportsystemet måste omarbetas, och ett stoppdatum måste sättas för försäljningen av fossila drivmedel.

SENAST ÅR 2045 ska Sverige ha noll netto-

utsläpp av växthusgaser. Detta är inte en vision, det är ett fastslaget klimatmål. Klimatmålet ingår i Sveriges klimatpolitiska ramverk, den viktigaste klimatreformen i svensk historia. I det klimatpolitiska ramverket samlas klimatmålen, klimatlagen och Klimatpolitiska rådet. Funktioner som tillsammans ger långsiktiga förutsättningar för att lösa klimatproblemen. De svenska klimatmålen omfattar det övergripande målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045. För att lyckas med att uppnå detta mål finns etappmål för år 2020, 2030 och 2040. Klimatlagen innebär att Sverige för första gången har en lag som ger varje regering skyldighet att föra en politik i linje med klimatmålen. Klimatlagen innebär också en skyldighet för varje regering att tydligt redovisa sitt klimatpolitiska arbete.

rapport, en 88-sidig omfattande utvärdering av hur prognosen ser ut, och vad som måste göras. Rapportens slutsats är glasklar: med nuvarande politik når vi inte klimatmålen! Genomgripande förändringar måste ske, och hela samhället måste engagera sig i omställningen. Framförallt måste vi agera redan idag. Rapporten fokuserar särskilt på transportsektorns klimatutmaningar, då sektorn sedan tidigare identifierats som ett viktigt område för att över huvudtaget kunna uppnå klimatmålen. TRANSPORTSEKTORN STÅR IDAG för drygt en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp, och av dessa utsläpp orsakas mer än 90 procent av vägtrafiken. På grund av detta har transportsektorn som den enda svenska sektorn fått ett eget klimatmål: att utsläppen från inrikes transporter ska ha minskat med 70 procent senast år 2030, jämfört med 2010 års nivåer.

KLIMATPOLITISKA RÅDET ÄR den myndighet som ansvarar för att utvärdera hur väl varje regering uppfyller sin skyldigI RAPPORTEN FRÅN 2019 beskriver Klimathet enligt klimatlagen. Rådet fungerar politiska rådet transportsektorns utsom ett oberoende, tvärvetenskapligt maningar, omställningen till fossilfria expertorgan, och jobbar med granskning transporter, och rådets rekommendaav regeringens samlade politik. Det tioner om ytterligare politiska åtgärder är rådets uppgift att utvärdera för att klimatmålen ska kunna om politiken är förenlig uppnås. Bilberoendet måste med klimatmålen, samt minska, vägtransportsystebistå regeringen med met måste omarbetas, och rekommendationer om ett stoppdatum måste sättas vidare åtgärder för att för försäljningen av fossila uppnå dem. drivmedel. Politiken måste I mars 2019 publigöra ett tydligt vägval, och cerade Klimatpolitiska alla i samhället måste delta Elham Kalhori rådet sin första årliga i omställningen. Projektledare, Gröna Bilister

RAPPORTEN HAR MOTTAGITS positivt av regeringen. Isabella Lövin (Mp), miljö- och klimatminister samt vice statsminister, välkomnar rapporten och ställer sig bakom Klimatpolitiska rådets uppfattning om att svensk lagstiftning ska vara i linje med klimatlagen, samt att transportsektorn behöver mer fokus och att det måste sättas ett stoppdatum för försäljning av fossila bränslen. SAMTIDIGT HAR DEBATTSIDORNA under våren kantats av medborgare som önskar se ett upprop för sänkta bensinpriser. Medan rapporten slår fast att fossila drivmedel måste sluta säljas helt och hållet, drivs en opinion av personbilister som menar att höga bensinpriser drabbar individerna i samhället. Här måste fokus riktas om. Samhällets individer drabbas inte av höga bensinpriser . Vi drabbas av höga utsläppsnivåer. Det är inte höga priser på fossila bränslen som drabbar samhällets utsatta grupper. Klimatproblem drabbar de utsatta värst. DÅ ALLA MÅSTE DELTA i omställningen är det viktigt att alla kan ta till sig av informationen. Nuläget, vad som måste måste göras och hur detta ska ske. Här blir faktan som framkommer i Klimatpolitiska rådets rapport ovärderlig. Därför har Gröna Bilister skapat Rätt väg framåt!, för att ge dig en lättläst sammanfattning och ingång till Sveriges klimatpolitiska ramverk. ●

Ladda ner sammanfattningen på www.gronabilister.se


Bra, bättre, biogas.

seat.se

SEAT Arona. Biogasdrift ger bäst klimatnytta på marknaden, under 20 gr/km. De rena avgaserna gör biogasbilar godkända för Miljözon 3 med högst klassning. Arona är en SUV med attityd, designad för staden. För dig som har längre mellan gasmackarna ger inbyggd bensintank 150 km extra räckvidd.

SEAT for Business fr. 185.900:SEAT Business Lease fr. 2.395:-/mån* Förmånsvärde fr. 804:-/mån**

SEAT

BIOGAS

Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Förbrukning blandad körning 3,9 l/100 km. CO2-utsläpp 107 g/km (NEDC 98 g/km). Miljöklass EU6 AG. (Värdet mäts i kg/100 km vid körning på Certifieringsgas, ett värde reduceras med 87–93 % vid körning med biogas enligt studier av Naturvårdsverket.) *Operationell leasing genom SEAT Financial Services, 36 månader, 6000 mil inklusive SEAT 6000 Serviceavtal. **Beräknat på 50% marginalskatt. Kontakta din återförsäljare för mer information. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser.


AN NON S

10

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R O C H F O S S I L F R I T T S V E R I G E I S A M A R B E T E M E D N E W S FA C TO R Y M E D I A G R O U P

ANNONS

TRAFIK & MILJÖ 01-2019

TJÄNSTEBILSUTMANINGEN

Foto: Fredrik Hjerling

KRÖNIKA

SVERIGE HAR AMBITIÖSA klimatmål och det är

bra. Vår bästa chans att påverka utsläppen i resten av världen är att gå före och visa andra länder hur det är möjligt att ställa om till fossilfritt samtidigt som välfärden utvecklas. Det ger också svenska företag hemmarknaden för att utveckla fossilfria produkter och tjänster som sedan kan gå på export. Det här är inte minst viktigt inom transportsektorn där vi har stora fordonstillverkare, drivmedelsproducenter och spännande start-ups inom olika typer av mobilitet som tillsammans, och med rätt förutsättningar, kan leda racet mot en fossilfri transportsektor. FÖR ATT NÅ TRANSPORTMÅLET och minska utsläppen med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010 återstår mycket arbete. 11 år kan tyckas vara kort tid för en så stor omställning men det är fullt möjligt. Sedan 2010 har vi redan minskat utsläppen med 18 procent och nu finns de tekniska lösningarna för att ta oss vidare till stor del på plats, de börjar också bli prismässigt konkurrenskraftiga. 2010 NYREGISTRERADES totalt 11 rena elbilar i Sverige. Förra året var siffran 7 147, vilket är ungefär lika mycket som sålts hittills i år. Inom det närmsta året presenterar i princip alla de stora biltillverkarna nya elbilsmodeller. Inköpspriset är på väg ner, men att det än så länge ligger högre än för motsvarande bil med förbränningsmotor vägs upp av att de är billigare att köra. Det här gör dem särskilt attraktiva för företag vid köp eller leasing av tjänstebilar eller förmånsbilar. FÖR TYNGRE TRANSPORTER finns nu flera sorters förnybara drivmedel att välja på. Etanol, biodiesel och flytande biogas finns tillgängligt samtidigt som eldrift är på väg även här i form av batterier, vätgas eller elvägar. Samtidigt ser vi hur helt andra typer av mobilitets- och transporttjänster som till exempel bilpooler och cykeltransporter börjar slå sig in, samtidigt som det fortfarande finns en till stor del outnyttjad potential i godstransporter med tåg och sjöfart.

Att välja rätt tjänstebil - en billig klimatåtgärd Utvecklingen på tjänstebilsmarknaden går snabbt. När Tjänstebilsutmaningen lanserades för två år sedan var det främst företag och kommuner med uttalat höga ambitioner och stark miljöprofil som antog den. Genom att anta utmaningen visar man att man enbart kommer köpa in eller leasa elbilar, laddhybrider eller biogasbilar som tjänstebilar och förmånsbilar från och med år 2020. Utmanarna visade ledarskap och gick före. Text: Martin Prieto Beaulieu SEDAN DESS HAR PRISET på bilarna sjunkit

och sedan förra året utdelas bonus vid köp av just dessa bilar genom bonus malus-systemet och i princip alla stora biltillverkare har presenterat eller utlovat nya modeller av framför allt elbilar. Samtidigt har klimatfrågan och hur vi ska kunna minska våra utsläpp av växthusgaser under senaste året blivit centralt både för politiker och allmänhet, vilket manifesteras i skolstrejker och gatudemonstrationer över hela världen. Med det stiger förväntningarna på att såväl kommuner och myndigheter som företag tar ansvar för att snabbt minska utsläppen. Kraven i Tjänstebilsutmaningen har därför gått från att vara ett sätt att sticka ut hakan till att nu närmast betraktas som en hygienfaktor. Det är dags att fråga sig vad det skickar för signaler till kunder och kommuninvånare om personalen kör runt i fossildrivna bilar.

TJÄNSTEBILSUTMANINGEN HAR antagits

av stora företag med hundratals fordon, som ABB, Vattenfall, ATEA, IKEA Sveriel- (batteri eller vätgas), laddhybrid- eller ge och E.ON och stora kommuner som biogasbilar, är inte bara ett sätt att förMalmö, Uppsala och Gävle, samt mindre bättra sin image, det är också ett kommuner som Bengtsfors, Ale och mycket konkret sätt att bidra Kävlinge och småföretag som till omställningen. Inrikes Office Recycling Sverige AB, transporter står för cirka Engineering Force Sweden AB en tredjedel av Sveriges och Ica Supermarket Färgetotala växthusgasutsläpp landa med få eller enstaka och personbilarna står fordon. Tillsammans har för cirka 60 procent av dessa drygt 100 organisatiodessa. Målet som riksdagen ner från vitt skilda branscher beslutat om är att minska Martin Prieto Beaulieu ­ och sektorer som listas på utsläppen från transporVerksamhetsansvarig, Gröna Bilister

MEN ATT GÅ ÖVER TILL bonusbilar, alltså TEKNISKT SETT ÄR BORDET alltså dukat. Nu gäller

det att få upp ett tryck bland företag och kommuner som köper in fordon och transporter. Det gäller att de skapar efterfrågan på de förnybara alternativen och de klimatsmarta transportlösningarna så att transportföretag, fordons- och drivmedelsproducenter förstår att det nu finns en marknad. Så kan alla aktörer vara med och driva på utvecklingen mot att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland. ● Svante Axelsson, Nationell samordnare för Fossilfritt Sverige

terna med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Eftersom större delen av de bilar som säljs idag fortfarande kommer att rulla på vägarna om 11 år blir målet svårt att nå om det inte snabbt sker en mycket kraftig förändring av köpmönstret när det gäller nya bilar. Cirka 50 procent av nybilsförsäljningen går till företag som tjänstebilar eller förmånsbilar. Kan vi få fart på förändringen här får vi också snart ut bonusbilar på andrahandsmarknaden, och kan på det sättet ställa om hela fordonsflottan. Om prislappen fortfarande är avskräckande för en privatperson kan ett företag enklare tillgodose totalkostnaden för bilen över tid. Med strikta ekonomiska kalkyler blir då såväl elbilen, laddhybriden som biogasbilen billigare för både föraren och företaget.

kommande sidor över 13 000 fordon. De utmanar resten av marknaden att följa deras exempel. Har man högre ambitioner finns det företag som har gått ännu längre och startat tjänstebilspooler eller som erbjuder förmåner för såväl cyklar och elcyklar som kollektivtrafik för att också minska själva bilresandet. Tjänstebilsutmaningen är ett av stegen i en organisations arbete med resor och transporter. Alla har en viktig del i denna omställning. Från beslutsfattare och chefer, till fordonsansvariga och i slutändan tjänstebilsförarna. Ställ krav på arbetsgivaren om att erbjuda möjligheten att färdas i tjänsten och från och till jobbet med så liten klimatbelastning som möjligt. 2019 är det ett sätt att visa att ett företag eller kommun är modernt, tänker långsiktigt och tar ansvar. För att bli attraktiv som arbetsgivare och inför kunder är det nu mer en självklarhet än en utmaning att välja rätt tjänstebilar. ●

CHECKLISTA: 1. Se över er policy för tjänstebilar och förmånsbilar så att den enbart tillåter nya miljöbilar.

2. Anmäl er på Fossilfritt Sveriges hemsida, fossilfritt-sverige.se.

3. Sprid nyheten och få fler att gå med.


Renault ZOE 100% elektrisk.

Upptäck kommunernas el-favorit! Nästan varannan kommun har en Renault Zoe idag. Under Almedalsveckan är du välkommen till oss för att provköra Zoe och upptäcka alla fördelar med elbilen. Du hittar oss vid Fordondonsexpo H35, Skeppsbron 2-4 (mitt emot färjan). Välkommen! Elförbrukning Renault Zoe vid blandad körning, WLTP: 177 Wh/km. CO2-utsläpp: 0 gram/km. Räckvidden påverkas bl. a. av väder, körstil, hastighet m.m.

renault.se


AN NON S

Villkor för att anta Tjänstebilsutmaningen BILMODELLER Fordon som får bonus i bonus-malus-systemet som införs 1 juli 2018. Det gäller elbilar (batteri och bränslecell), biogasbilar och de laddhybrider som i EU:s testkörcykel släpper ut mindre än 60 gram koldioxid per kilometer.

TJÄNSTEBIL OCH FÖRMÅNSBIL En tjänstebil är en bil som ägs eller hyrs av arbetsgivaren och som den anställde får använda i tjänsten. Förmånsbilar får den anställde använda även privat. Utmaningen gäller alltså alla personbilar som en organisation äger eller leasar oavsett hur de används i verksamheten. I den här utmaningen räknar vi endast in personbilar som tjänstebilar. En lastbil, traktor eller arbetsmaskiner räknas alltså inte in.

FRÅN OCH MED 2020 Utmaningen gäller alla kontrakt som tecknas efter den 1 januari 2020. Kontrakt som redan är tecknade och som löper ut efter 2020 och bilar som redan är inköpta räknas alltså inte in.

VILKA RIKTAR SIG UTMANINGEN TILL? Alla företag, kommuner, regioner, landsting och organisationer som har eller planerar att köpa in eller leasa personbilar.

ANTA TJÄNSTEBILSUTMANINGEN NU! HÄR KAN DU LÄSA MER OM TJÄNSTEBILSUTMANINGEN:

ANNONS

TRAFIK & MILJÖ 01-2019

TJÄNSTEBILSUTMANINGEN

Vi antar Tjänstebilsutmaningen! • 2050 Consulting AB • ABB AB • Ale kommun • Alecta • APL • Atea Sverige AB • Bee Charging Solutions AB • Bengtsfors kommun • Björn Hoffmann Media AB • Borlänge kommun • Botkyrka kommun • BVD • Castellum AB • Cell Solar Nordic AB • Dalslands miljö- och energiförbund • E.ON. • Elbilsbilisten AB • Elektriker´n AB • Engineering Force Sweden AB • Essinge Rail AB • Eways.se • Falck Ambulans AB • Falck Räddningstjänst AB • Falck Services AB • Folke Consulting AB • Forbo Flooring AB • Fordonsgas Sverige AB • FRI Reklambyrå • GARO AB • Gasum AB • Grundels Fönstersystem AB • Gävle kommun • Göteborg Energi AB • Helsingborgs stad • Hi3G Access AB • Humlegårdens Ekolager AB, • Högskolan i Dalarna

• Ica Supermarket Färgelanda • IKEA AB • IKEA Components AB • IKEA Fastigheter AB, • IKEA Indirect Material & Services AB • IKEA IT AB • IKEA of Sweden • IKEA Purchasing Services (Sweden) AB • IKEA Svenska AB • Ikea Sverige • ISEC Group AB • JSC IT-PARTNER • Kalmar energi • Kalmar kommun • KAMTechnology AB • Karlstad Kommun • KLS Ugglarps • Knowit AB med dotterbolag • KTH • Kungsleden AB • Kvällsudden AB • Kävlinge kommun • Leksands Knäckebröd • Linköpings stift • Linköpings universitet • LRF Östergötland • Lucchini Sweden AB • Lunds kommun • LåsTeam Sverige AB • Länsförsäkringar Kalmar län • Länsstyrelsen i Västra Götalands län • Länsstyrelsen Kalmar • Löfbergs • Malmö stad • NETAB Gruppen AB

• Norrlands Energi AB • Närkefrakt ekonomisk förening • Oatly • Office Recycling Sverige AB • Orust e-boats AB • OX2 Group AB • Peak Procurement i Stockholm AB • Polarbröd AB • Pteh AB • QualiFare Consulting AB • Region Kalmar län • Region Västernorrland • Sandvikens kommun • Scandinavian Biogas Fuels AB • SEE U Halmstad AB • Smart Recycling • Solelsgrossisten • Stjernelund Scandinavia AB • Sto Scandinavia AB • Suderbyn People-Care ek för • Sundfrakt AB • Sweco Sverige AB • Svensk Röranalys AB • TRB Sverige AB • Trollhättan Energi AB • Trollhättans Stad • Täby kommun • Uppsala kommun • utvecklamera EDJ AB • Varberg Energi AB • Vasakronan • Vattenfall AB • Vårgårda kommun • Västerås stad • Västra Götalandsregionen • Växjö kommun • Öresundskraft AB

Om Fossilfritt Sverige SEMINARIUM I ALMEDALEN Transportmålet på akutmottagning – vilka beslut krävs för att vända utvecklingen? Riksdagen har beslutat att växthusgasutsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent till år 2030, men förra året ökade istället utsläppen. Med bara 11 år på oss krävs nu både snabba och långsiktiga politiska beslut för att målet ska vara möjligt att nå. DAG: 3 juli 2019 10:30 - 11:30 PLATS: Kronstallgränd 4 ARRANGÖR: Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. FOSSILFRITT SVERIGE ÄR EN plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar kunskapen och viljan i alla samhällssektorer och verkar för att synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet. Fossilfritt Sverige arbetar för att påskynda omställningen inte bara för att det är möjligt utan också för att det är ekonomiskt lönsamt. INITIATIVET SAMLAR IDAG över 400 aktörer och är öppet för alla som ställer upp på den deklaration som tagits fram. De aktörer som deltar i initiativet delar uppfattningen

om att världen måste bli fossilfri och att Sverige ska gå före i detta arbete. Genom deklarationen förbinder sig aktörerna också att kunna visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp. SVANTE AXELSSON ÄR nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar. Arbetet består också av att sprida berättelsen om Foto: Fredrik Hjerling

12

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R O C H F O S S I L F R I T T S V E R I G E I S A M A R B E T E M E D N E W S FA C TO R Y M E D I A G R O U P

och visionen av det fossilfria samhället och därigenom lyfta fram möjligheterna i omställningen. Den tredje delen är att ta fram konkreta utmaningar för företag, branscher och sektorer som skyndar på utvecklingen. Fossilfritt Sverige arbetar på uppdrag av Miljödepartementet. ●


E.ON Energilösningar

Kör på biogas – förnybart bränsle som räcker hela vägen Numera kan de flesta biogasbilar på marknaden köra 40–60 mil innan det är dags att tanka. Och det blir allt tätare mellan gastanknings­ stationerna. I Sverige kan du tanka biogas på cirka 180 ställen, E.ON finns på vart fjärde och vi fortsätter investera i fler. Tanka Biogas 100 – hundra procent biogas Med vår Biogas 100 minskas klimatpåverkan med 94% jämfört att köra på bensin eller diesel. Samtidigt som du gör en insats för miljön sänker du dina bränsle­ kostnader – biogas är billigare än både bensin och die­ sel. Dessutom får du som är medlem i Gröna Bilister 58 öre/kg i rabatt* när du tankar biogas med E.ON­ tankkort.

Fler fördelar med att köra på biogas • Staten ger dig bonus på 10 000 kr när du köper biogasbil • Tack vare biogasbilens låga utsläpp får du köra in i alla miljözoner • Det finns många olika bilmodeller att välja mellan; från exempelvis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, Suzuki och Ford.

* Erbjudandet innebär att du får köpa Biogas 100 utan pristillägg (vär­ de 25 öre/kg) + ordinarie kortrabatt på 33 öre/kg. Gäller medlemmar i Gröna Bilister som ansöker om E.ON­tankkort senast 31 december

Här gör vi energi av matavfall Det produceras alltmer biogas från hushållens organiska avfall. Vår senaste utbyggnad är kretslopps­ anläggningen i Upplands Bro (Högbytorp), utanför Stockholm. Ett års biogasproduktion från anläggningen räcker till bränsle för 4 500 fordon. Varje matavfalls­ påse ger biogas som kan driva en bil i 2,5 kilometer. Genom rötning förvandlas sådant som ingen vill ha till energi som alla behöver. Rätt smart, eller hur?

2019. Därefter gäller ordinarie kortrabatt på 33 öre/kg.

Läs mer på eon.se/biogas


Elbilar för miljoner människor, inte för miljonärer. Nu bygger vi om fabriker, vidareutvecklar batteriteknik och lägger sista handen vid en helt ny sorts bilar. Fram till 2022 satsar vi 60 miljarder kronor för att accelerera förändringen till eldriven rörlighet. Vi planerar att bygga en miljon eldrivna och helt uppkopplade bilar om året redan 2025, i 20 olika modeller. På vägen gör vi också produktionen koldioxidneutral så långt det går – och klimatkompenserar för resten. Den nya helt eldrivna generationen kallas ID. och blir en hel familj bilar som lanseras inom de närmaste åren. Redan nu kan du förboka den första modellen, ID.3. Den kommer att finnas i flera versioner med olika räckvidder, från 33 mil upp till 55 mil. De första bilarna levereras om ungefär ett år, och intresset är rekordstort. Så det kan vara klokt att du också förbokar din egen nu. Välkommen till en ny värld.

Förboka en ID.3 redan nu.

Räckvidden som anges är beräknad utifrån WLTP-körcykeln. ID.3 kommer att erbjudas med olika batterikapaciteter. Förutom batteristorlek påverkas räckvidden av andra faktorer som exempelvis hastighet, körstil, bilens utrustningsnivå, antal passagerare och användning av energiförbrukare som klimatanläggning och sätesvärme. Även yttre omständigheter som väder, temperatur och vägförhållanden påverkar. Beroende på batterikapacitet är beräknad räckvidd från 330 km upp till 550 km, enligt WLTP.


AN NON S

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R O C H F O S S I L F R I T T S V E R I G E I S A M A R B E T E M E D N E W S FA C TO R Y M E D I A G R O U P

ANNONS

TJÄNSTEBILSUTMANINGEN

TRAFIK & MILJÖ 01-2019

15

Foto: Adam Haglund/pixonnet.com

Deklaration från aktörer KLIMATFÖRÄNDRINGARNA är här, de är allvarliga och de påverkar alla – både oss som lever nu och framtida generationer. De globala utsläppen måste snabbt minska för att säkra välfärden för framtida generationer. NU ÄR TIDEN ATT AGERA. Vi är den sista

generationen som kan bromsa klimatförändringarna. Utifrån det nya globala klimatavtal som världens länder enades om på klimatmötet i Paris 2015 jobbar vi nu för att hålla den globala uppvärmningen väl under två grader, med sikte på 1,5 grad. Det är dags för ledarskap. Svenska företag, städer och andra aktörer vill visa att vi ser fördelarna med att gå före:

1.

VÄRLDEN BEHÖVER BLI FOSSILFRI. VI SER POSITIVT PÅ ATT SVERIGE GÅR FÖRE MED AMBITIONEN ATT BLI ETT AV VÄRLDENS FÖRSTA FOSSILFRIA VÄLFÄRDSLÄNDER.

SÅ TALAR EXPERTEN OM TJÄNSTEBILSUTMANINGEN

Ronny Svensson, grundare av Ynnor - Sveriges ledande kunskapsföretag för företagsbilar och vagnparkslösningar, svarar på fyra frågor. Vad finns det för drivkrafter som bidrar till att antalet laddbara tjänstebilar ökar snabbt just nu?

- Det finns två ekonomier som styr tjänstebilsmarknaden: företagets och förarens kostnader. Vi ser just nu en guldvåg. Då laddbilar många gånger är billiga för föraren men dyra för företaget har de bonussystem och subventioner som kommit in i bilden gjort det intressant för företagen att ställa om. Man har sett ett stort sug från förarnas sida då de sparar pengar varje månad på att köra laddbil istället för att behöva tanka. Kostnaden för bilen under innehavstiden regleras av bidrag och billiga driftkostnader, TCO (Total Cost of Ownership) blir lägre än vad vi beräknade i vår prognos då bilarna har kostat mindre i underhåll. Det blir helt enkelt en win-win om man ser till företags- och förarkostnader, därmed har Tjänstebilsutmaningen blivit en jätteboom. Hur tycker du att man ska tänka kring diskussionen som uppstår kring laddbilens batterier?

- Vi kommer alltid hitta saker som inte är perfekta med teknik. Jag personligen tycker att HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) är jättebra, men jag gillar inte palmolja. Biogasbilar tror jag inte alls på då det finns för stora svårigheter i infrastrukturen. Just nu är laddbilar det bästa alternativet, och då får vi kompensera för batteriteknikens baksidor. Om tio år tror jag dock att vätgas kommer vara det överlägsna drivmedlet.

”Greta-effekten, den skojar vi inte med! Många bilförare har ungar hemma, och de har en ganska klar uppfattning om det ena och det andra. När föräldrarna ska byta bil uppstår ett rådslag hemma vid köksbordet, och föräldrarna pushas till att köpa laddbil annars vill inte barnen åka med i bilen!” Du har tidigare nämnt Greta-effekten som en faktor till omställningen. Vad innebär denna effekt?

- Greta-effekten, den skojar vi inte med! Många bilförare har ungar hemma, och de

har en ganska klar uppfattning om det ena och det andra. När föräldrarna ska byta bil uppstår ett rådslag hemma vid köksbordet, och föräldrarna pushas till att köpa laddbil - annars vill inte barnen åka med i bilen! Då man kan spara ungefär 24 000 kr per år på en laddbil blir det ett ganska enkelt val för föräldern, när det dessutom skulle vara svårt att ta diskussionen med ungarna om att köpa en fossilbil. Greta har en enorm påverkan på den yngre generationen, och köksbordsdiskussionen är en tung faktor!

2.

VÅRA VERKSAMHETER SKA BIDRA. VI KAN VISA UPP HUR VÅRA EGNA UTSLÄPP SER UT IDAG OCH HAR TYDLIGA MÅL FÖR VÅRA UTSLÄPPSMINSKNINGAR.

3.

VI UTMANAR ANDRA, I SVERIGE OCH I VÄRLDEN. VI VÄLKOMNAR VÅRA MOTSVARIGHETER ATT ANSLUTA SIG, GÖRA EGNA INSATSER OCH ATT UTMANA SIG SJÄLVA OCH OSS.

VI VILL VISA ETT STARKT engagemang och Har du några tips till företag och förare som står inför att anta Tjänstebilsutmaningen?

- Företagen måste satsa på att bygga om bilpolicyn och lämna det vi brukar kalla basbeloppsmetoden, att styra bilinnehavet med basbelopp fungerade 20 år sedan - nu måste man utveckla. Vi jobbar med TCO och shoppinglistor med utvalda bilar. Det är också viktigt vad ledningen på företaget vill, pekar VD:n med hela handen och säger ”nu kör vi det här racet!” så kommer företaget följa med i omställningen. Alla kostnader blir lägre: reparationskostnader, drivmedelskostnader och sociala kostnader. Förarna å andra sidan måste se över sin egen laddinfrastruktur, och få in laddboxar i hemmet. När man väljer laddbil bör man titta på hybrider som har en räckvidd på åtminstone 7-8 mil, och elbilar som går i alla fall 40 mil. Lägre än så ska man inte satsa på, av både ekonomiska och praktiska skäl. ●

ledarskap från svenska företag, kommuner och organisationer som vill göra det fossilfria samhället möjligt. Så visar vi vägen till en hållbar framtid. ●

HÄR KAN DU LÄSA MER OM DEKLARATIONEN:


AN NON S

D E T H Ä R Ä R E N A N N O N S F R Å N VO L K S WA G E N T R A N S P O R T B I L A R

”Alla maraton börjar med ett första steg”

ANNONS

Ett förändrat mindset och en lyhördhet inför kundernas utmaningar har gjort Volkswagen Transportbilar till en klimataktör på frammarsch. Resan mot en fossilfri transport har bara börjat – men målen är högt ställda. Text: Therese Johansson Volkswagen Transportbilar har i särklass Sveriges största vagnpark av fossilfria lätta lastbilar. De har använt biogas sedan 2009 och 2013 började de med pilottester på elbilar – för att i år släppa flera eldrivna transportfordon. Men den nya satsningen går längre än så. Ett förändrat synsätt i hela organisationen har lett till stora investeringar där målet är en fossilfri produktion på hela den globala marknaden till år 2050. Bland annat har Volkswagen Group investerat i det svenska företaget Northvolt, en leverantör av hållbara battericeller, och planerar att tillsammans bygga en batterifabrik i Europa. Ett stort steg på vägen mot en fossilfri framtid, berättar Hans Turemark, chef Volkswagen Transportbilar Sverige. – Problematiken med utsläppen från våra dieselbilar som vi hade för några år sedan skakade om hela organisationen i grunden och var en enorm ögonöppnare. Efter det växte ett helt nytt mindset fram, en drivkraft att inte bara följa lagar och

AN NON S

regler, utan också att driva utvecklingen och ta ett helhetsansvar för hela värdekedjan i omställningen till fossilfritt. Som stor aktör inom transportbilssektorn är Volkswagen Transportbilars elektrifieringssatsning ett kraftfullt ställningstagande som påverkar hela branschen – inte minst kunderna som ofta känner en oro inför den nya teknologin. – Att vi ställer om till fossilfritt ger signaler om att det är dit utvecklingen kommer att gå, det är framtiden. Det gör att våra kunder blir mer benägna att våga testa den nya tekniken. Dock finns det fortfarande många utmaningar, bland annat när det gäller begränsningar i räckvidd och laddinfrastruktur. För att bemöta detta kommer vi att installera totalt 36 000 laddpunkter till år 2025 i hela Europa. Volkswagen Transportbilar jobbar aktivt med att hjälpa sina kunder att tackla saker som räckviddsångest och

Hans Turemark, chef Volkswagen Transportbilar Sverige

batterifrågor på resan mot att bli fossilfria – ett långsiktigt arbete som måste ske etappvis, berättar Hans. – Det går inte att ställa om över en natt. Alla maraton börjar med ett första steg, och för oss är det steget att få kunderna att våga testa fossilfria alternativ. Det kan till exempel handla om att låna

ut eldrivna fordon under en testperiod för att se hur det fungerar i just deras verksamhet – för att i förlängningen kanske byta ut en del av sin flotta. För att hitta rätt i ett nytt och snårigt område där teknologin ständigt förändras och utvecklas tror Hans Turemark på ökade samarbeten mellan olika aktörer. – Jag tror att vi kommer att se fler samarbeten mellan stat och kommun, företag som sysslar med laddinfrastruktur och i vissa fall elbolag. Det krävs att alla vi aktörer strävar åt samma håll för att skapa rätt förutsättningar för att fullt ut lyckas ställa om till fossilfria transporter. ●

Läs mer på www.volkswagen-transportbilar.se

DE T HÄR ÄR EN AN NON S FR ÅN ENGINEERING FORCE SWEDEN

ANNONS

Engineering Force utvecklar framtidens cirkulära energisystem Engineering Force Sweden AB bidrar i utvecklingen av framtidens hållbara energisystem för elfordon och stationär energilagring i fastigheter. Genom sin unika klimatbilspolicy lockar de fler engagerade ingenjörer som vill bidra i utvecklingen av morgondagens hållbara energisystem. – Fordonsbranschen är inne i ett spännande skifte mot mer energieffektiva drivsystem där batteridrift är huvudinriktningen inom personbilssektorn medan elvägar och vätgasdrift är de två huvudsakliga spåren för tunga vägtransporter, säger Patrik Svedberg som är teknik- och innovationschef på Engineering Force. Den stora utmaningen i utvecklingen av morgondagens elfordon är att redan i utvecklingsfasen anpassa batterierna till

Engineering Force unika supermiljöbilspolicy ger värdefulla erfarenheter av att köra och äga elbil, något som kommer till nytta i våra kunders utvecklingsprojekt.

ett fortsatt liv efter det att elbilen skrotas – detta för att batterierna enkelt ska kunna användas som stationära energilager i anslutning till solelproduktion och effektbalansering i fastigheter. Genom att förbereda elbilsbatterier för flera applikationer öppnas möjligheter att utveckla lönsamma cirkulära affärsmodeller för återanvändning av litiumbatterier. UNIK SUPERMILJÖBILSPOLICY VÄSSAS YTTERLIGARE Engineering Force införde redan 2015 en branschunik supermiljöbilspolicy där endast laddfordon erbjuds som förmånsbilar. Reducerat förmånsvärde och låga driftkostnader har gjort rena elbilar så populära att hela 3 av 4 förmånsbilar är rena elbilar, resten är laddhybrider. Andra-

handsvärdet har även visat sig vara klart bättre än förväntat då elbilarna avyttras efter 3 år – detta trots att företaget enbart sålt sina elbilar till svenska kunder. Nu lanseras allt fler nya elbilar med klart förbättrad prestanda och till överkomliga priser. Införandet av bonus malus innebär dessutom att det gör stor skillnad i inköp av en ren elbil jämfört med en dieselbil där diffen mellan subvention och klimatskatt kan vara så stor som 100 000 kr under de tre första åren. Som följd av det ökade elbilsutbudet och införandet av bonus malus vässar nu Engineering Force sin supermiljöbilspolicy ytterligare för att enbart omfatta rena elbilar. Något som både företaget och de anställda vinner på.

- Genom vår skärpta bilpolicy får nu alla våra ingenjörer nyttiga erfarenheter av att äga och köra elbil, något som ger värdefulla insikter som vi har stor nytta av i våra kunders utvecklingsprojekt, säger Patrik Svedberg. För att förenkla användandet av företagets elbilar har företaget även installerat smarta laddboxar för energimätning och effektbalansering, detta genom stöd från Klimatklivet. ●

Läs mer på www.e4s.se


H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R O C H F O S S I L F R I T T S V E R I G E I S A M A R B E T E M E D N E W S FA C TO R Y M E D I A G R O U P

ANNONS

TRANSPORTUTMANINGEN

TRAFIK & MILJÖ 01-2019

Tillsammans kan vi nå transportmålet 2030

17

KRÖNIKA

Foto: Jonas Tobin

AN NON S

Transportutmaningen 2.0 DE GULA VÄSTARNA i Frankrike och vårt egna Bensinupproret 2.0 har en gemensam nämnare – att boende på landsbygden upplever höjda transportkostnader till följd av stigande drivmedelskostnader. Samtidigt har den faktiska milkostnaden i Sverige bara ökat marginellt de senaste åren eftersom bilarna i genomsnitt har blivit allt mer bränslesnåla. Dessutom har lönerna ökat varje år. Vid en sådan jämförelse har bensinkostnaden för en ny bil, som andel av lönen, minskat från sex procent år 2000 till cirka fyra procent idag. ETT HÖGRE DRIVMEDELSPRIS, genom beskattning av fossila bränslen och genom ökade mål för reduktionsplikten, är ett viktigt styrmedel. Det leder till att användningen av biodrivmedel ökar, fler bilköpare frågar efter bränslesnåla bilmodeller samt att vi åker mindre bil. Men hur ska det gå med transportmålet om att minska trafikens utsläpp med 70 procent till 2030 om vissa grupper inte känner sig delaktiga och upplever politiken som orättvis? Även om drivmedelskostnaderna de facto har minskat generellt kan enskilda personer ha kvar en äldre bil med högre bränsleförbrukning och samtidigt inte ha tagit del av allmänna löneökningar.

Transportmålet har en bred förankring och de tekniska förutsättningarna finns - nu handlar det om att skapa momentum genom ett nytt sätt att samarbeta. Transportutmaningen, ett initiativ av Fossilfritt Sverige, skapar nya samarbetsmöjligheter mellan transportutförare, fordonstillverkare, bränsleindustrin och, inte minst, transportköpare. Text: Martin Prieto Beaulieu

TRANSPORTUTMANINGEN 2.0 kommer därför att handla SVERIGE HAR SOM MÅL att minska

GODA EXEMPEL PÅ initiativ finns i hela

växthusgasutsläppen från inrikes transporter med 70 procent till år 2030, jämfört med 2010 års nivåer. Tiden är knapp och omställningen måste ske omgående för att målet ska kunna uppnås.

landet. Ett av dem är företaget Polarbröd, som siktar på att bli fossilfria redan år 2022 genom att satsa på ellastbilar och förflyttning av vägtransporter till järnväg. Ett annat exempel är Middagsfrid, ett företag i Axfoodfamiljen, som stoppar flygfrakt av grönsaker. Elgiganten kommer att köra sina transporter med lastbilar från Volvo Lastvagnar, där drivmedlet är LGB (flytande biogas), samarbetet inkluderar energibolaget Gasum som bygger tankstationer. Inom sjöfarten ska Ikea i samarbete med ett rederi börja testa biobränslen. Dessa initiativ är ett bevis på att vi kan ställa om. DET FINNS MYCKET ATT vinna på att ta ansvar och visa ledarskap. För ditt företag - vare sig du är ägare, anställd eller kund - finns det en stor möjlighet att tjäna pengar och bidra till samhället genom att ställa om till fossilfrihet. Är du miljöchef, inköpare, verkställande direktör eller styrelseordförande: vänta inte till nästa möte med att ta upp Transportutmaningen - gör det nu! Till höger kan du läsa listan på de företag som redan har antagit utmaningen, vill du se ditt företags namn bland dessa pionjärer? Ju fler företag som antar Transportutmaningen, desto större tryck blir det på politikerna att ta fram de rätta förutsättningarna. Ju större volymer, desto billigare priser. Ju fler vi blir, desto snabbare ställer vi om. Förvänta dig inte att någon annan ska göra jobbet åt dig, ta initiativ. Välkommen till elitserien för hållbara transporter! ●

TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR finns. Transportmålet kan nås genom övergång till biodrivmedel, elektrifiering och effektivisering av hela transportkedjan. Utmaningen vi står inför är att få till de nödvändiga samarbeten som krävs så att alla aktörer i värdekedjan, från fordonsoch bränsleproducenter till slutkonsumenter, tar sitt ansvar för utvecklingen. Transportutmaningen kan antas av företag, kommuner eller andra organisationer som sätter upp målet att endast utföra eller köpa in fossilfria inrikes transporter senast år 2030. GENOM ATT ANTA utmaningen sätter

man press på politiker att skapa förutsättningar för att transportsektorn ska kunna genomföra omställningen, och skickar signaler till producenter av förnybara bränslen så att de vågar investera i nya produktionsanläggningar. De aktörer som tar täten i utmaningen visar upp ett gott exempel för vår omvärld, får erkännande och publicitet, och ger trovärdighet åt Sveriges klimatmål - samtidigt som fler aktörer inspireras till att delta. Över 200 företag, kommuner och organisationer har bestämt sig för att visa beslutsamhet och ledarskap, och driva på utvecklingen genom att anta Transportutmaningen.

Upphandlingsguide för fossilfria transporter och fordon Vilka krav kan man ställa i offentlig upphandling, och hur ska man ställa dem så att de faktiskt leder till förnybara alternativ? Denna guide är ett praktiskt komplement till den handledning som finns hos Upphandlingsmyndigheten. I bilagan finns också konkreta lärande exempel.

Tips till dig som vill bidra till att minska transporternas klimatpåverkan: 1. Förena ditt företags verksamhetsmål med de svenska klimatmålen. 2. Ta fram en handlingsplan för att nå fossilfria transporter senast år 2030. 3. Ta fram processer, rutiner och grundprinciper för att säkerställa handlingsplanen. 4. Kommunicera din handlingsplan, engagera alla berörda både internt och externt. 5. Gå in på Fossilfritt Sveriges hemsida och anta Transportutmaningen! Anmäl dig på Fossilfritt Sveriges hemsida: http://fossilfritt-sverige.se/ utmaningar/transportutmaningen

om att föra en transport- och klimatpolitik som har med sig frågorna om rättvisa i kombination med beteendeförändringar, eftersom elektrifiering, biodrivmedel och effektivare fordon inte är tillräckliga åtgärder. Första steget i en sådan politik bör vara att ta bort eller korrigera subventioner som leder snett, de som gynnar bilägande och bilkörning i våra städer och i områden med fungerande kollektivtrafik. De tre viktigaste områdena är att marknadsanpassa avgifterna för parkering, reformera förmånsbilssystemet samt att göra dagens reseavdrag avståndsberoende och transportslagsneutralt. SAMTIDIGT BÖR EN STÖRRE reformering göras av vägtrafikbeskattningen. Idag är det högre kostnader för utsläpp, buller och trängsel från bilkörning i städerna jämfört med på landsbygden. Det är svårt att täcka olikheterna med bränsleskatter. Antingen blir det för dyrt att köra bil i Torsby eller för billigt i Stockholm. Att försöka ha regionala bränsleskatter är ingen fungerande lösning. I stället kan en framtida kilometerskatt ersätta drivmedelsskatterna och differentieras efter var man kör och vilken bil man har. Miljöbättre bilar som elbil kan då få lägre skatt samtidigt som det blir billigare i Torsby och dyrare i Stockholm. EN KILOMETERSKATT BEHÖVS även för den tunga lastbilstrafiken för att driva klimatomställningen, då majoriteten av transportköpare inom industrin fortfarande värderar miljö lågt. Precis som för personbilarna bör den differentieras utifrån lastbilarnas miljöprestanda och var de kör. HITTILLS HAR FRÅGAN OM EN ny vägtrafikbeskattning skjutits upp till framtiden, men nu är det ett nytt läge. En väl utformad kilometerskatt kommer att vara en viktig åtgärd för att tydligt föra in rättvisa i transportutmaningen. ● Anders Roth IVL Svenska Miljöinstitutet


”Living Lab” i Tullinge undersöker förändrat vardagsresande med tillgång till alternativa resetjänster och en professionell jobbhubb.

Sedan början av året driver forskningsprogrammet Mistra SAMS tillsammans med bland annat Botkyrka kommun ett så kallat ”Living Lab” i Tullinge centrum – en studie där ett femtiotal deltagare får tillgång till ett välutrustat kontor i mittemot pendeltågsstationen samt en digital plattform med bokningsbara resetjänster. Där kan de arbeta någon eller några dagar i veckan och sparar på så sätt in pendlingsresor. Delade kontorsmiljöer, jobbhubbar, som placeras utanför ett storstadscentrum kan vara ett mer hållbart alternativ till att pendla. Dels avlastas vägar och kollektivtrafik genom minskat antal resenärer i rusningstid, dels kan en jobbhubb dra ned trafiken totalt sett om boende i närheten får lättare att arbeta utan bil. En ökad dagbefolkning kan också ge mer liv och rörelse i området samt ett ökat underlag för service och handel. Att etablera jobbhubbar kan bidra till städers tillväxt, utan att det leder till ökad bilträngsel och över belastad kollektivtrafik. Att jobbhubbar också skulle kunna minska klimatavtrycket var en viktig anledning till att Botkyrka kommun gärna ville lägga försöks verksamheten tillsammans med Mistra SAMS i Tullinge. – Vi ser mycket positivt på samarbetet med akademin och jobbhubb-konceptet. Det bidrar bland annat till att nå kommunens klimatmål om minskade koldioxidutsläpp, säger Gunilla Isgren, Miljöutredare och projektansvarig på Botkyrka kommun. Hur allt detta skulle kunna fungera i praktiken är vad som undersöks i försöket i Tullinge. Forskarna följer deltagarna under ett år för att se om, och hur, deras resvanor förändras över tid samt hur de upplever dessa förändringar. Via en digital plattform bokar deltagarna sin skrivbordsplats för dagen, men också resetjänster såsom el-cyklar, el-lådcyklar, kollektivtrafikbiljetter och samåkning. Under studiens gång kommer nya tjänster tillkomma. – Det finns så många fördelar, jag går till en arbetsplats som ligger nära och där utrustningen är ergonomiskt bra. Dessutom kan jag ha kundmöten i mötesrummet, säger Åsa Jansson som är en av dem som regelbundet arbetar i jobbhubben. Resultat från studien sammanställs 2020. Mer information: www.sams.kth.se

Mistra SAMS är ett forskningsprogram som undersöker nya mobilitets- och tillgänglighetstjänster: hur de kan tänkas bidra till samhällets miljömål, trafikmål och samhällsmål, och vad som behövs för att de ska kunna bidra ännu mer. Mistra SAMS drivs av KTH tillsammans med VTI, och finansieras av Mistra.

Suzuki 4x4 på biogas

MILJÖBILAR SOM TAR SIG FRAM Suzuki har fyra fyrhjulsdrivna modeller med motorer konverterade till gasdrift. Biogasbilar är inte bara bra för miljön, de ger dig även en enastående totalekonomi. Suzuki erbjuder kundanpassade, flexibla lösningar för önskad räckvidd. Mer om fördelarna med Suzuki biogasbilar finner du på suzukibilar.se, där hittar du även närmaste återförsäljare.


AN NON S

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R O C H F O S S I L F R I T T S V E R I G E I S A M A R B E T E M E D N E W S FA C TO R Y M E D I A G R O U P

TRAFIK & MILJÖ 01-2019

Vi har antagit Transportutmaningen!

ANNONS

TRANSPORTUTMANINGEN

19

Politikerna i riksdagen är överens om att koldioxidutsläppen från transportsektorn i Sverige ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. För att visa vägen sätter de företag och organisationer som antar den här utmaningen målet att senast år 2030 endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter.

22,5 Rum och kök 2030-sekretariatet 2050 Consulting AB ABB AB ABT Bolagen AB ADayservice AB Agera Kommunikation Ale kommun Alfredsson Transport AB Alltransport i Östergötland AB APL Apoteket AB Arla Sverige Arne Anderssons Åkeri AB Arvid Nordquist HAB Bengtsfors kommun Bilprovningen BiodrivMitt Biogas Öst Biogasakademin Bjerking AB Bollnäs kommun BORAB, (Bollnäs Ovanåkers Renhållning AB), Borlänge kommun Botkyrka kommun Boxholms kommun BraTransporter Norden AB Bring Buller kommunikation AB BVD Bzzt Stockholm AB Börjessons Charterbåtar HB Carvia AB Castellum AB, Cell Solar Nordic AB Chalmers tekniska högskola Clas Ohlson AB (publ) coop Dahl Sverige AB Dala Energi AB (publ), DHL Freight Din Tur ECOERA AB Econova AB Elbil2020 AB Elbilsbilisten ElectriCity Emanuelssons Transport AB Energigas Sverige Energikontor Sydost Erikshjälpen Ernsts Express AB Eskilstuna kommun Exergetics Energisystemteknik AB Falck Ambulans AB Falck Räddningstjänst AB Falck Services AB Findus Sverige Finspångs kommun First Rent a Car AB, Hertz FOG - Friends Of Gothenburg Innovation AB Fores Fredrik Holm Information AB Friendly Building AB

Förlängda Armen Åkeri AB GARO AB Gasnätet Stockholm AB GoSol Energi Gävle kommun Göteborg Energi AB Göteborgs Stad Hagainitiativet Hallstahammars kommun Hammarö kommun Hamrén Försäkringskonsult AB Haninge kommun Helsingborgs stad Hemab Hi3G Access AB Hjo kommun HKScan HSB Hållbar Utveckling Sverige AB Härnösands kommun Inlandsbanan AB Jens & Arnes Hushållsservice AB Jula Jämtkraft AB Järfälla kommun Kaj Inrikes AB Kalmar Energi Kalmar kommun Kalmar läns museum KAMTechnology AB Karlstads kommun Katrineholms kommun Keolis Sverige AB Kinda kommun Klimatkommissionen Kalmar län Kornets Hälso Spa Kraftringen Krageholm Drifts AB Kristianstads kommun Kungsbacka Kommun Lantmännen Agroetanol Lidl Linköpings kommun LRF Östergötland Lunds kommun Läkare för miljön Länsstyrelsen Kalmar Löfbergs Malmeken AB Malmö stad Matsvinnet.se Miljö-, VVS- & Energicenter AB Mjölby kommun Motala Kommun Mälarenergi AB Märsta Förenade Åkeriföretag AB Neste AB Nestor AB Nils Andréasson Arkitektkontor AB Norrköpings kommun Norrlands Energi AB NRJBOX Nöbble Gård Oatly AB

Ockelbo kommun Office Recycling Sverige AB Opus Bilprovning AB Orust e-boats AB Oskarshamns kommun Piteå kommun Polarbröd AB Polfärskt Bröd AB Pteh AB, QualiFare Consulting AB Region Gävleborg Region Kalmar län Region Kronoberg Region Skåne Region Västernorrland Region Västmanland Region Örebro län Region Östergötland Renall Returab Sverige AB Returpack AB Riksbyggen RISE Processum AB Sala kommun Sala-Heby Energi AB Sandvikens kommun Scandbio AB Scandinavian Biogas Fuels AB Securitas Sverige AB Sekab Sigtuna kommun Smart Recycling Solelsgrossisten Stena Recycling STHLM Biodiesel AB Stockholms stad Stroncrete Suderbyn People-Care ek för Sundfrakt AB SunDrive SW Energi o Miljö Byrån Swed Handling Swedaiva Swedegas Svensk Biogas Svensk Klimatcertifiering AB Svensk Vindenergi Svenska Retursystem Svenska Solenergigruppen AB Söderhamn Nära Södra Skogsägarna Taxi Stockholm 15 00 00 Tekniska verken i Linköping AB Telenor Tesla Club Sweden Tierps kommun Torstensson Art & Design AB Transdev Sverige Transformo AB Täby kommun Uppsala kommun Vadstena kommun Valdemarsviks kommun Varberg Energi AB Varbergs kommun Vasakronan

Vattenfall AB Westander Västervik Miljö & Energi AB Västerviks kommun Västerås stad Västra Götalandsregionen Växjö kommun Ydre ZeroMission AB Åmåls kommun Åtvidabergs Kommun Älmestad Kvarn och Transport AB Ödeshögs kommun Örebro kommun Öresundskraft Östbergs Consulting AB Östersundhem AB Östersunds kommun Östra Göinge kommun

Villkor för Transportutmaningen FOSSILFRIA TRANSPORTER. För att transporten ska räknas som fossilfri i det här sammanhanget krävs, i enlighet med förslaget till EU:s förnybarhetsdirektiv, att drivmedlet ger en utsläppsminskning på 70 procent jämfört med fossila alternativ. De drivmedel som i dagsläget lever upp till det kravet är el, vätgas, biogas, HVO, FAME, ED95. KÖPTA OCH UTFÖRDA. Både resor och transporter som organisationen utför själva och köper in räknas. Vid inköp av varor och tjänster där transporter ingår räknas transporterna om de står i rimlig proportion till det som handlas upp. Vid offentlig upphandling ingår de transporter som man enligt Upphandlingsmyndigheten har möjlighet att ställa krav på. För mer info se www.upphandlingsmyndigheten.se/kriteriebiblioteket/. RESOR. Anställdas resor i tjänsten räknas men inte resan till och från jobbet om de inte betalas av arbetsgivaren. FLYG. Flyg ingår inte i riksdagens mål om 70 procents reduktion för inrikestransporter och räknas därför inte in. Vi ser ju dock gärna att man även antar Klimatväxlingsutmaningen och klimatväxlar eller klimatkompenserar för sina flygresor. UNDANTAG. Målet sätts och utmaningen antas under förutsättningen att det kommer att finnas tillgång till förnybart bränsle. UPPFÖLJNING AV MÅLEN. Vi kontrollerar inte det. Att anta utmaningen innebär att man sätter upp en målsättning som man kan nå eller misslyckas med att nå. Vi kommer att arbeta för att följa upp hur arbetet mot målsättningen går, inga sanktioner utdelas dock. ANTA TRANSPORTUTMANINGEN NU!


AN NON S

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R O C H F O S S I L F R I T T S V E R I G E I S A M A R B E T E M E D N E W S FA C TO R Y M E D I A G R O U P

20 MILJÖBÄSTA BIL

ANNONS

TRAFIK & MILJÖ 01-2019

Miljöbästa Bilar 2019 MILJÖBÄSTA BILAR 2019 – PRELIMINÄR LISTA

Gröna Bilister nominerar varje år cirka fyrtio bilmodeller till utmärkelsen Miljöbästa Bil. De är alla fossiloberoende, energieffektiva och säkra. Därför är de bra miljöval för privatpersoner, myndigheter och företag. Text: Per Östborn

GRÖNA BILISTER HAR I MER än 20 år rankat miljöbilarna på den svenska marknaden. I augusti kommer en expertjury att välja Miljöbästa Bil från en lista på drygt 40 bilmodeller som uppfyller Gröna Bilisters krav. Det mest grundläggande kravet är fossiloberoende. Idag finns ingen som helst anledning att tillverka eller köpa bilar som är beroende av fossil bensin eller diesel. Till låg eller ingen kostnad kan bensinbilar godkännas för etanol E85, och dieselbilar kan godkännas för förnybar diesel HVO100. Gröna Bilister anser att regeringen redan under denna mandatperiod ska införa krav på sådant godkännande för alla nya bilar med förbränningsmotor. INNAN DETTA SKER innebär Gröna Bilisters

krav på fossiloberoende att de flesta bilmodeller på den svenska marknaden sållas bort från urvalet. När VW Golf i etanolversion slutade säljas förra året fanns inte en enda ny etanolbil att köpa. Som tur är har nu Ford inlett en nysatsning. Först ut på marknaden är Ford Kuga EcoBoost E85. Gröna Bilister hoppas att andra tillverkare följer efter. Etanol E85 måste resa sig ur askan som Fågel Fenix om vi ska ha en chans att nå transportsektorns klimatmål. Förutsättningarna finns tack vare en fantastisk infrastruktur: E85 går att tanka på över 1 500 mackar. Infrastrukturen för fordonsgas är också respektingivande: snart kan vi tanka gas på 200 mackar. Gröna Bilister nominerar i år hela 12 gasbilsmodeller i olika storlekar och prisklasser. Det är dock oroande att antalet biltillverkare som erbjuder fabrikstillverkade gasbilar minskar. Gröna Bilister upp-

manar fler tillverkare att satsa på gasbilar. Biogas har mycket låg klimatpåverkan, ger upphov till små avgasutsläpp och tillverkas på ett hållbart sätt. Liksom etanol är biogas nödvändigt för att nå transportsektorns klimatmål. Antalet tillverkare som godkänner att deras nya dieselbilar körs på förnybar diesel HVO100 växer. Tillgången på HVO100 för privatpersoner kommer dock att vara osäker en tid framöver, eftersom den viktigaste råvaran PFAD försvinner under sommaren. PFAD är en biprodukt vid palmoljetillverkning som efter den 1 juli inte längre kommer att räknas som en hållbar råvara. Detta gör den omöjlig på marknaden av skatteskäl. Dessutom ökar den internationella efterfrågan på HVO, vilket betyder lägre tillgång i Sverige och stigande priser. AV DESSA SKÄL VÄNTAR Gröna Bilister något år till innan vi nominerar dieselbilar godkända för HVO100 till Miljöbästa Bil. Vårt krav på fossiloberoende innebär nämligen mer exakt att bilen ska vara godkänd för ett drivmedel som till minst 75 procent är förnybart och som säkert går att tanka på 50 publika påfyllnadsplatser som är någorlunda jämnt utspridda över landet. Vi är inte säkra på att detta villkor kommer att vara uppfyllt för HVO100 det kommande året. Av samma skäl nominerar vi inte heller några vätgasbilar – antalet tankställen för vätgas är nämligen inte fler än fem. ANTALET LADDSTATIONER FÖR elbilar har

däremot vuxit snabbt. Snabbladdning erbjuds numera på nästan 1 000 stationer, och

dessutom erbjuds normalsnabb laddning på över 600 stationer med modern standard. Elbilsmodellerna blir också fler och får längre räckvidd samtidigt som priserna sjunker. Laddhybridernas räckvidd på el ökar likaså. För att nominera en laddhybrid kräver Gröna Bilister en räckvidd på el på minst fem mil (NEDC), eller att den är fossiloberoende när den körs på förbränningsmotorn. FÖR ATT VI MED varm hand ska kunna re-

kommendera alla bilmodeller vi nominerar kräver vi också att de har fått högsta säkerhetsbetyg av Euro NCAP. Dessutom ska de vara hyfsat energieffektiva. En bil med fem sittplatser får inte förbruka mer drivmedel än 60 kWh/100 km. Det motsvarar ungefär 6,8 liter bensin. Lika viktigt som att hushålla med drivmedlen är att hushålla med de naturresurser som krävs för att bygga själva bilen. Tyvärr fortsätter SUV-trenden; många bilmodeller är onödigt stora och tunga. Elbilar blir särskilt massiva på grund av de stora batterierna. I framtiden kommer Gröna Bilister att sätta en viktgräns för nominering till Miljöbästa Bil. I år nöjer vi oss med att uppmana jurymedlemmarna att undvika de värsta klumpedunsarna när de sätter sina poäng. BILTILLVERKNINGEN förbrukar inte bara

naturresurser, den ger också upphov till växthusgasutsläpp. För bilar som körs på förnybara drivmedel kan klimatpåverkan vid tillverkningen vara en ännu större utsläppspost än klimatpåverkan vid körning under hela bilens livstid. Förra året efterfrågade vi livscykelanalyser för de nominerade bilmodellerna. Endast Toyota nappade och gav oss en livscykelanalys av vätgasbilen Mirai. Vi vet att många fler tillverkare gör livscykelanalyser av sina fordon. I år drar vi åt tumskrivarna en aning: vi kommer att nominera en bilmodell endast om vi får se en livscykelanalys av dess tillverkning, eller om generalagenten motiverar varför de inte kan eller vill ge oss en sådan analys. ●

ELBILAR Audi e-tron Hyundai IONIC electric Hyundai KONA electric Jaguar I-Pace Kia e-Niro Mercedes EQC* Nissan Leaf Renault Zoe Tesla Model 3 Tesla Model S Tesla Model X VW e-Golf LADDHYBRIDER BMW 225xe BMW 330e BMW 530e BMW 530 xDrive BMW X5 xDrive45e Hyundai Ionic Plug-In Kia Niro Plug-In Hybrid Kia Optima Plug-In Hybrid Land Rover PHEV Mercedes C-klass EQ Power Mercedes E-klass EQ Power Mitsubishi Outlander PHEV Toyota Prius Plug-In VW Passat GTE Volvo XC40 Twin Engine Volvo S60/V60 Twin Engine Volvo XC60 Twin Engine Volvo S90/V90 Twin Engine ETANOLBILAR Ford Kuga EcoBoost E85 FORDONSGASBILAR Audi A3 g-tron Audi A4/A5 g-tron Opel Astra CNG ECOTEC Seat Arona TGI Seat Ibiza TGI Seat Leon TGI Skoda Octavia G-TEC Suzuki Ignis CNG Suziku S-Cross CNG Suzuki Vitara CNG VW Golf TGI VW eco-up!

* Mercedes EQC är ännu inte testad av Euro NCAP. Den kommer att nomineras endast om den hinner testas med högsta betyg innan Miljöbästa Bil ska utses, eller den kan visas klara motsvarande säkerhetskrav.


H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R O C H F O S S I L F R I T T S V E R I G E I S A M A R B E T E M E D N E W S FA C TO R Y M E D I A G R O U P

ANNONS

MILJÖ - OCH ENERGIDEKLARATION

TRAFIK & MILJÖ 01-2019

VI VILL VETA!

21

KRÖNIKA Foto: Øjvind Lund

AN NON S

Hög tid att miljö- och energideklarera fordon Hälften av EU:s länder energideklarerar nya bilar på samma sätt som kylskåp, men Sverige är inte ett av dem. Till och med i oljeemiratet Dubai redovisas energiförbrukning och miljöklass hos alla nya bilar på ett klistermärke i sidorutan. På ett seminarium under Almedalsveckan kommer Gröna Bilister att fråga våra politiker vad de tänker göra för att Sverige inte ska bli sämst i klassen. Text: Per Östborn Foto: Mi Lennhag (porträtt) GRÖNA BILISTER DREV kampanj i mer än fem års tid för bättre konsumentupplysning om drivmedlens klimatpåverkan och ursprung. Den 1 maj 2020 införs en sådan hållbarhetsdeklaration vid pump och laddstation. Sverige blir först i världen med ett sådant system och är därmed bäst i klassen.

tiv följs till 80-90 procent i de flesta medlemsländerna. I Sverige bedöms graden av efterlevnad vara lägre än 50 procent. Hur kan detta komma sig? Sverige är ju känt för göra alla hemläxor som fröken EU ger likt ett väluppfostrat skolbarn – och för att ibland göra ännu mer än vad fröken kräver. Lika märkligt är det att våra politiker helt har nonchalerat det förslag på energideklaration som presenterades i den statliga utredningen Fossilfrihet på väg redan år 2013.

NÄR DET GÄLLER ATT hållbarhetsdeklarera fordon har vi däremot hamnat rejält på efterkälken. Vi riskerar att bli sämst i klassen om inte politikerna vaknar upp. EU antog redan år 1999 ett särskilt fordonsI UTVÄRDERINGEN AV EU:s fordonsmärkmärkningsdirektiv. Sedan dess har hälften ningsdirektiv rekommenderas det att av EU:s medlemsländer infört en standarfordonets energieffektivitet visas på en diserad deklaration av nya bilar absolut skala. Det är lämpligt att använsom liknar energideklaratioda kategorier som är anpassade till nerna av vitvaror, glödlamfordonsbeskattningen. Inforpor och TV-apparater, med mation om löpande kostnader sina färgade staplar från (inklusive skatter) på märkningrött till grönt. en bedöms öka dess effekt. I Sverige finns inget sådant. När EU lät utvärdeDET BÖR VARA LÄTT att se på ra fordonsmärkningsdirekdeklarationen om bilen kan köras Per Östborn­ tivet år 2016 visade det sig på ett alternativt drivmedel. Den kampanjchef Vi Vill Veta, Gröna Bilister att riktlinjerna i detta direkbör dessutom innefatta informa-

tion om avgasutsläpp av kväveoxider och partiklar. En tydlig märkning i fönsterrutan på alla nya bilar bedöms i EU:s utvärdering vara avgörande för dess effekt. Men standardiserad konsumentupplysning bör också finnas i all marknadsföring, oavsett om den är tryckt eller visas digitalt. En hållbarhetsdeklaration värd namnet bör egentligen innefatta fordonets hela livscykel från tillverkning till skrotning. Aspekter värda att lyftas fram är klimatpåverkan vid tillverkning, grad av återvinning, och ursprunget hos känsliga komponenter och råvaror. En sådan heltäckande hållbarhetsdeklaration är tyvärr orealistisk i dagsläget. Det saknas nämligen en standardiserad metod för livscykelanalys av fordon. Våra nytillträdda Europaparlamentariker bör verka för att en sådan införs. GRÖNA BILISTER ANSER dock att en håll-

barhetsdeklaration av enklare slag bör införas redan nu. Den kan sedan förbättras. Det är lätt hänt att svårigheter användas som ursäkt för passivitet. Det bästa får inte bli det godas fiende. ●

SEMINARIUM I VISBY Hög tid att miljö- och energideklarera fordon Kom gärna till Gröna Bilisters seminarium om hållbarhetsdeklaration av fordon den 4 juli kl 10.00-12.00 i Lilla matsalen på Teaterskeppet i Visby hamn.

Att välja rätt är inte lätt JAG BRUKAR SÄGA ATT det är svårt att vara konsu-

ment i dagens samhälle. Vi ställs inför så många val och behöver många gånger vara pålästa för att det ska bli bra. Ibland är det inte information det är brist på, snarare vår möjlighet att sålla i flödet, värdera informationen och försöka sätta oss in i vad de olika faktorerna innebär. Inte minst gäller det när vi ska köpa bil. SOM EN HJÄLP I DETTA svåra val har Konsument-

verket och Energimyndigheten tagit fram ett klimatindex för bilar som du finner på bilsvar.se. Med klimatindexet vill vi göra det enklare att välja en så bra bil som möjligt ur klimathänseende. Klimatindexet ska ses som en fingervisning om hur en viss bilmodell är i klimatavseende, jämfört med andra bilar, om du skulle köpa den bilen just nu och tanka den med de drivmedel som finns på marknaden. För att alla bilar ska kunna jämföras med varandra beräknas klimatindex även för bilar som drivs med el, både rena elbilar och laddhybrider. I DAG ÄR ALLA BILMODELLER på marknaden testkörda i ett laboratorium för mätning av bränsleförbrukning och avgasutsläpp. Vid testerna används en standardiserad körcykel och ett standardiserat referensbränsle. Men labbtesterna säger inte hela sanningen om bilarnas verkliga förbrukning och utsläpp. En av anledningarna till det är att utvecklingen på bränslesidan går framåt hela tiden. NATURLIGTVIS HAR ÄVEN VÅRT klimatindex sina begränsningar. Det tar bara med den klimatpåverkan som bilen orsakar under driftsfasen. Vi har till exempel inte med de utsläpp av växthusgaser som uppstår vid tillverkning och skrotning. Elbilar och laddhybrider med batterier har generellt en större klimatpåverkan vid tillverkningen än andra bilar. SÅ VAR VI DÄR IGEN, flera saker att väga samman,

ställas mot varandra och fundera över. Behöver jag en ny bil? Håller min gamla några år till? Bilpool, leasa, köpa ny eller reparera? Hur ställer sig en äldre bils utsläpp jämfört med utsläppen från en ny? Vad klarar min ekonomi av? Vad mår vårt jordklot bäst av? Klarar vi oss utan bil? Hur kommer barnen till fotbollsträningen när det inte går några bussar? JAG SA ATT DET INTE VAR LÄTT. Men jag hoppas att du får hjälp på vägen genom att använda bilsvar.se. ●

Till och med i oljeemiratet Dubai energideklareras bilarna. Varför görs det ännu inte i Sverige? Audi R8 Coupé får betyget ”Very poor”. Foton: Jesper Johansson/Gröna Bilister

Cecilia Tisell, Konsumentombudsman och generaldirektör Konsumentverket


AN NON S

22

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R O C H F O S S I L F R I T T S V E R I G E I S A M A R B E T E M E D N E W S FA C TO R Y M E D I A G R O U P

ANNONS

TRAFIK & MILJÖ 01-2019

INTERNATIONELL BRÄNSLEMÄRKNING

Karolina Skog berättar för Arnold Schwarzenegger med flera om den svenska drivmedelsmärkningen. Kevin de León, tidigare ledare för Kaliforniens senat, betraktar Energimyndighetens skiss på denna märkning.

Någon måste gå först och bana väg Kalifornien inspirerade Sverige och resten av världen att ta itu med bilarnas avgasutsläpp. Nu hoppas Gröna Bilister att Kalifornien och resten av världen låter sig inspireras av Sveriges hållbarhetsdeklaration av drivmedel. Arnold Schwarzenegger och andra tunga politiker från Kalifornien har lovat att göra vad de kan för att deras bränslepumpar också ska märkas. Text: Per Östborn Foto: Martin Prieto Beaulieu

KLIMATKRISEN ÄR GLOBAL, liksom drivme-

dels- och fordonsindustrin. Internationella regelverk är nödvändiga för att komma tillrätta med transportsektorns hållbarhetsproblem. Men lika viktigt är att enskilda länder går före och inspirerar varandra. PÅ 70-TALET UPPFANN Volvo den så kallade trevägskatalysatorn, som tar bort 90 procent av kväveoxiderna i bensinbilars avgasutsläpp. Tack vare denna uppfinning kunde Kalifornien år 1977 införa tuffa krav på avgasrening. Fler amerikanska stater följde efter, och sedan år 1981 är trevägskatalysatorer installerade i alla nya bensinbilar i USA. I SVERIGE VAR DEBATTEN om krav på kataly-

satorer intensiv i början av 80-talet. Förespråkarna såg dem som ett sätt att hejda den försurning som hade drabbat skogar och sjöar i Europa och Nordamerika. Men bilbranschen förutspådde att katalysatorerna skulle höja priset på en bil med 5 000 kronor och att bilarna skulle dra mer bränsle. Den svenska bilindustrin skulle knäckas om Sverige gick

före resten av Europa. Dessutom spelade det ingen roll vad Sverige gjorde eftersom vi var ett så litet land. De sura regnen drog in från andra länder. MEN MOTSTÅNDARNAS argument försvagades

av att Kalifornien sedan länge infört motsvarande krav. Där hade inga domedagsprofetior slagit in. År 1989 följde Sverige efter. Vi fick katalysatorer i alla nya bensinbilar. Prisökningen blev lägre än 500 kronor. Bilarna blev inte törstigare, tvärtom. Den samhällsekonomiska vinsten av bättre miljö och hälsa beräknades år 2005 till 20 miljarder kronor. EU införde motsvarande avgaskrav år 1992. Dessa krav har successivt skärpts sedan dess. Nu ska avgasklassen Euro 6 uppfyllas av alla nya bilar som säljs inom EU. I stort sett alla bensinbilar i världen har katalysator. Den process som Kalifornien inledde och Sverige tog till Europa visade sig spela roll även på ett globalt plan. DEN 1 MAJ 2020 UTRUSTAS svenska bräns-

lepumpar och laddstationer med klistermär-

ken som visar drivmedlets klimatpåverkan, råvaror och ursprungsländer. Sverige blir först i världen med sådan konsumentupplysning. Den drevs igenom av Karolina Skog i egenskap av miljöminister i den förra regeringen, efter en långvarig kampanj av Gröna Bilister. I SAMBAND MED konferensen R20 Austrian World Summit i Wien den 28 maj fick Karolina Skog och Gröna Bilister tillfälle att samtala om detta med Arnold Schwarzenegger och en delegation från Kalifornien. De vill nu införa ett liknande system. Att Sverige lyckades övervinna motståndet från fossilbränsleindustrin kan göra det lättare för Kalifornien att göra detsamma.

Det viktigaste är att Sverige har satt in en fot i dörröppningen, enligt Arnold Schwarzenegger.

KAROLINA SKOG BETONADE att hållbarhetsdeklaration av drivmedel bara är ett verktyg av många i verktygslådan. Men om vi släpper ner det i den politiska sjön kan ringarna på vattnet sprida sig – både till fler länder och till fler politikområden. Konsumentupplysning kan hjälpa till att skapa ett folkligt tryck som banar väg för mer kraftfulla politiska åtgärder, som att till slut förbjuda all försäljning av fossila drivmedel. DET VIKTIGASTE ÄR ATT Sverige har satt

in en fot i dörröppningen, enligt Arnold Schwarzenegger. Nu vill han och hans samarbetspartners i Kalifornien hjälpa till att öppna dörren på vid gavel. Gröna Bilister uppmanar våra nytillträdda svenska Europaparlamentariker att göra detsamma och etablera idén att hållbarhetsdeklarera drivmedel på EU-nivå. ●

FAKTA Under parollen Vi Vill Veta driver Gröna Bilister kampanj för bättre konsumentupplysning om trafikens påverkan på klimat, natur och människa. Läs mer på vår hemsida: www.gronabilister.se/vivillveta


Väntan är över! Nu är äntligen nya Audi e-tron här. Helt nya Audi e-tron är en elbil för svenska förhållanden och givetvis med quattro® som standard. Batteriet har en räckvidd på upp till 417 km och snabbladdning med upp till 150 kW finns tillgängligt.

Audi e-tron 55 quattro Pris från ca 885.000 kr Business lease från ca 9.225 kr/mån Förmånsvärde från ca 2.700 kr/mån

Räckvidd upp till 417 km. Förbrukning blandad körning 26,0–22,7 kWh/100 km. CO2 -utsläpp 0 g/km. Business Lease: 36 mån (exkl moms), 4.500 mil, 0 % särskild leasingavgift, garanterat

restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (jan 2019). Eventuella övermil samt onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Audi Serviceavtal och Audi Försäkring ingår vid Business Lease. Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Angivet månadsbelopp är baserat på att bonus enligt förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar betalats till VWFS och gäller fr.o.m. att sådan betalning skett. Se även transportstyrelsen.se. Om utbetalning uteblir påverkas leasingavgiften. Audi Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB (publ). Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Bilen på bilden är extrautrustad.


AN NON S

24

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R O C H F O S S I L F R I T T S V E R I G E I S A M A R B E T E M E D N E W S FA C TO R Y M E D I A G R O U P

ANNONS

TRAFIK & MILJÖ 01-2019

MOBILITET

Beteendeförändringar banar väg för hållbar mobilitet Knappt 11 år återstår tills målet om en fossiloberoende fordonsflotta ska vara uppfyllt. I mars publicerade Klimatpolitiska rådet den första utvärderingsrapporten om regeringens klimatpolitik med fokus på transportsektorn. Budskapet är tydligt: Transporterna utgör den enskilt största utmaningen för Sveriges väg mot klimatmålen. Teknikutveckling, elektrifiering och effektiv samhällsplanering är viktiga byggstenar i arbetet mot de transportpolitiska målen, men avgörande nyckelfaktorer som ofta hamnar i skymundan är normer, attityder och beteendeförändring. Text: Ida Bohman Foto: Martin Prieto Beaulieu

FÖR ATT LYFTA beteendefrågan anordnar Gröna Bilister den årligt återkommande konferensen Mobilitet och Beteende, som blivit en viktig plattform för kunskapsutbyte och nätverkande med syfte att påskynda omställningen mot en fossilfri transportsektor. Konferensen är unik i sitt slag då den sätter stort fokus på vilka mjuka åtgärder som krävs för att nå de transportpolitiska målen. 2019 ANORDNADES Mobilitet och Beteende i samarbete med Karlstad kommun och Region Värmland. Att konferensen arrangerades just i Karlstad var ingen slump. I slutet av 2018 lanserades BRT-stråket i Karlstad, en rejäl infrastruktursatsning i form av en helelektrisk snabbusslinje med flera nya bussgator, signalprioritering och nya hållplatser. Konferensdeltagare som anlände tidigt gavs möjlighet att provåka det nya systemet under guidning av kommunen och fick ta del av ett inspirerande exempel på hur en svensk stad arbetar med modern, effektiv och hållbar mobilitet. Ytterligare ett lyckat exempel som presenterades under konferensen var projektet Hållbart resande i ett växande Värmland, ett samarbete mellan Region Värmland, Värmlandstrafik och ett flertal av regionens kommuner. Syftet med projektet är att skapa bättre möjligheter för hållbart resande och att bidra till starkare företag, ökad livskvalitet och minskad miljöpåverkan genom att fler går, cyklar och åker kollektivt.

STORA SATSNINGAR SKER även utanför

Sveriges gränser. Konferensens internationella exempel var Paris, en stad som utmärker sig inom mobilitetsområdet och arbetar intensivt för att minska användningen av bilar i stadskärnan. Christophe Najdovski, vice borgmästare i Paris, delade med sig av strategier och goda exempel för att främja en bättre luftkvalitet och rörlighet i Paris innerstad. Man arbetar hårt för att prioritera cykel- och gångtrafik i innerstaden med målet om en levande och hälsosam stad för såväl invånare som turister. Dessutom görs en storsatsning på det högeffektiva cykelvägnätet Cycle Express som ska underlätta för pendling på cykel genom hela Paris och dess kringliggande kommuner. Najdovski betonar att tålamod krävs och att mänskliga beteenden förändras i sin egen takt. - En invand bilkultur försvinner inte över en natt, men på sikt önskar jag ett Paris med hundra procent fotgängare, eller näst intill, säger Christophe Najdovski. ATT BRYTA BILEN SOM norm är avgörande för framtidens hållbara samhälle. Privatbilismen orsakar som bekant stora utsläpp av växthusgaser, men skapar även trängselproblematik i städer och tätorter. Dessutom bidrar den till påtagliga problem med ohälsa och för tidig död till följd av luftföroreningar

och buller. Men trots fossilbilens negativa effekter för klimat och hälsa fortsätter vi att marknadsföra den med full kraft. BILÄGANDE, BILKÖRNING och parkering subventioneras fortfarande och för många är bilen en statussymbol som är svår att vänja sig av med. Under Mobilitet & Beteende jämfördes fossilbilen med cigaretten, som gått från självklar statusmarkör till rättslös stinkpinne på bara några år. Vad har varit avgörande för att ändra attityderna kring rökning och vad kan vi lära oss i arbetet mot ett minskat bilberoende? Ulrika Torell, kulturhistoriker vid Nordiska museet, höll en inspirerande föreläsning om samhällets drivkrafter och vad marknadsföringen har betytt för människors rökande förr och nu. Frågan diskuterades sedan vidare i en expertpanel bestående av Ulrika Torell från Nordiska museet, Lars Strömgren från Cykelfrämjandet, Lena Smidfelt-Rosqvist från Trivector samt Oskar Henrikson från Psykologifabriken, som samtalade om hur vi kan bryta bilberoendet och vilka hinder som står i vägen för att nå klimatmålen.

Ida Bohman Projektledare mobilitet och beteende, Gröna Bilister

EN AV NYCKLARNA till minskat bilberoende är kombinerad mobilitet och MaaS-tjänster som möjliggör en hög tillgänglighet och ett sömlöst resande utan behovet av

”Det absolut viktigaste budskapet är att vi tillsammans måste normalisera den hållbara mobiliteten.”


AN NON S

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R O C H F O S S I L F R I T T S V E R I G E I S A M A R B E T E M E D N E W S FA C TO R Y M E D I A G R O U P

ANNONS

MOBILITET

TRAFIK & MILJÖ 01-2019

25

KRÖNIKA

Foto: Privat

Daniel Helldén, trafikborgarråd i Stockholms stad tillsammans med Christophe Najdovski, vice borgmästare i Paris, i Stockholms stadshus.

Var ryms elsparkcyklarna i stadsutrymmet? ELSPARKCYKLARNA SOM KOMMIT in i stadsbilden ingår i det nya fenomenet delade mikromobilitetstjänster, som erbjuder transportlösningar genom lätta eldrivna fordon och appar i smartphones. Fördelen med tjänsterna är att de främjar mobilitet i urbana områden. De kan nås när som helst, och lämnas av var som helst. Diskussionen vid elsparkcyklarnas lansering har kretsat kring klimatet. Företagen hävdar att de kommer lösa städernas utsläppsproblem genom att minska privata bilresor, trafikstockningar och föroreningar. Då beslutsfattare står inför att fasa ut fossila bränslen och lösa trycket på väginfrastruktur, resonerar tjänsternas lösningar väl med städernas klimatstrategier. ELSPARKCYKLAR ÄR EN innovativ lösning. De är

egen bil. Konferensens eftermiddag bjöd på spännande föreläsningar om framtidens mobilitetstjänster och dess utmaningar och möjligheter, men även på goda exempel från landsbygden. Forskningsprojektet KomILand, med syfte att främja kombinerad mobilitet för ett mer hållbart resande på landsbygden, pågår just nu. Åsa Hult, forskare på Svenska Miljöinstitutet IVL och projektledare för KomILand, berättade om projektet och visade att det finns potential för effektivt resande även i mindre tätorter.

Medborgare, kommuner och tjänsteleverantörer måste samarbeta för att tillsammans hitta en lösning som fungerar för såväl användaren som samhället. ATT VÄLJA HÅLLBARA färdmedel och skippa

nya utmaningar. Liridona Sopjani, doktorand inom hållbar mobilitet vid KTH, presenterade viktiga insikter från sin forskning inom mikromobilitet. Resultatet visade att vissa tjänster, exempelvis bildelning, har marginell effekt på utsläppen och att vi måste skilja på delningsekonomi och cirkulär ekonomi när vi pratar om ny mobilitet.

bilen under milen är en tydlig beteendeförändring möjlig för många, vilket skapar positiva effekter både för klimatet och folkhälsan. Lena Smidfelt-Rosqvist, forskare på Trivector, höll en presentation om jämställdhet i transportsystemet, där hon lyfte vikten av jämställdhet och normbrytande: - Det absolut viktigaste budskapet är att vi tillsammans måste normalisera den hållbara mobiliteten. En hållbar, mer aktiv mobilitet är inte udda eller konstig – det är något som är bra för framtiden och bra för de flesta individer med färre negativa hälsoeffekter, minskad klimatpåverkan och med enorm folkhälsonytta, säger Lena SmidfeltRosqvist.

MIKROMOBILITET HAR dessutom visats störa den aktiva rörligheten i form av gång och cykling, då mycket av vardagens motion går förlorad när en e-scooter transporterar användaren ända fram till dörren. E-scootrarna har dessutom skapat en het samhällsdebatt då de kan bidra till nedskräpning i städerna och orsaka olyckor i trafiken. Liridona menar att potentialen för mikromobilitet är stor, men betonar vikten av kommunikation för att vända utmaningarna till möjligheter.

KNAPPT 11 ÅR ÅTERSTÅR tills målet om en fossiloberoende fordonsflotta ska vara uppfyllt. Gröna Bilisters konferens Mobilitet och Beteende är ett led i arbetet mot målet, och genom plattformen Färdplan 2030 samlas lärdomar och frågor som sedan lyfts till ansvariga politiker och beslutsfattare under Gröna Bilisters seminarier på Almedalsveckan. På så sätt omsätts resultaten från konferensen till konkreta löften om hållbar mobilitet. ●

MEN MED NY TEKNOLOGI kommer även

FAKTA Mobilitet och Beteende är Sveriges enda årligt återkommande konferens med fokus på beteendeomställning kopplat till målet om en en fossilfri fordonsflotta 2030. Konferensen anordnas i samarbete med en värdkommun, region eller annan relevant aktör som har ett aktivt arbete inom hållbar mobilitet. Varje år lyfts dessutom ett internationellt exempel och konferensen har tidigare gästats av representanter från Holland, Vancouver, Pontevedra och nu senast från Paris. Lärdomarna och diskussionsfrågorna från konferensen samlas på plattformen Färdplan 2030 och tas sedan vidare till politiker och beslutsfattare under Almedalsveckan. Svaren samlas och revideras årligen tills målet om en fossiloberoende fordonsflotta är uppnått. Stora delar av årets konferens filmades av UR. Läs mer om konferensen och ta del av filmer, artiklar och intervjuer på http://fardplan2030.se/mobilitetbeteende-2019 och www.gronabilister.se/mob2019.

eldrivna, upptar litet utrymme, kräver minimal infrastruktur och är lätta att använda. De erbjuder en flexibel tjänst för att ta sig runt i staden. Ivern hos unga användare, den dominerande konsumentgruppen, vittnar om potentialen i att skapa alternativa transportmedel. Mobilitetssektorn har tidigare dominerats av bilen, och elsparkcykeln är en inkörsport för sektorns omställning. Samtidigt som mikromobilitet som koncept möter invånarnas efterfrågan på transportlösningar, återstår diskussionen om tjänsternas konsekvenser. I takt med att antalet operatörer växer uppstår en ny kärnfråga i debatten: kampen om utrymmet. HUR BESLUTAR VI OM VILKA transportalternativ

som ges utrymme? Viktigast av allt: vilka röster blir hörda vid förhandlingen? Efter nyheterna om dödsolyckan i Helsingborg i maj 2019 blir det tydligt att inte bara företag, politiker och media ska vara inblandade i beslutsfattandet. Även medborgare måste delta i diskussionen om hur vi använder stadsutrymmet och för vilka det ska fungera. Utrymmet som elsparkcyklarna tar upp i städerna konkurrerar med andra aktörer. Vägarna är skapade för bilar, cykelbanorna för cyklar, och trottoarerna för fotgängare. Fördelningen av vägutrymme baseras på hastighetsbegränsningar, då elsparkcyklarna inte fått något körfält har de körts på vägar, cykelbanor och trottoarer, vilket har resulterat i klagomål. När vi bestämmer hur utrymmet ska allokeras måste vi skydda den grundläggande idén bakom tjänsterna: att de kan bidra till minskade koldioxidutsläpp och nya lösningar för transportbehov. Att elsparkcyklarna i slutändan förstörs snabbt och hamnar i sopkorgar och parker leder till att hållbarhetspotentialen i tjänsterna får rakt motsatt effekt. ● Liridona Sopjani, Forskare på KTH


Den grönaste vägen till Danmark. Res över Öresund med gott samvete. Som ett viktigt steg i vår hållbarhetsresa har vi byggt om färjorna Tycho Brahe och Aurora till batteridrift. Det besparar miljön från tusentals ton CO2 varje år och vi har redan nu reducerat våra utsläpp med 65%. Resan är precis lika snabb och smidig som vanligt med 142 avgångar per dygn. Välkommen ombord på våra färjor mot en ännu grönare och skönare resa! Läs mer på forsea.se


AN NON S

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R O C H F O S S I L F R I T T S V E R I G E I S A M A R B E T E M E D N E W S FA C TO R Y M E D I A G R O U P

ANNONS

BILBEROENDE

TRAFIK & MILJÖ 01-2019

27

Sveriges nya klimatlag – så funkar den! Danmark har en, Storbritannien har en, och från och med 1 januari 2018 har även Sverige en. En klimatlag alltså, som ser till att våra politiker inte får strunta i klimatet när nya beslut fattas. DEN ANDRA FEBRUARI I 2017 lade regeringen fram ett förslag till Sveriges första klimatlag. Eller ja, ett klimatpolitiskt ramverk om vi ska vara korrekta, där klimatlagen är en av tre delar. De andra två delarna är nya klimatmål och ett klimatpolitiskt råd som ska se till att våra politiker tydligt redovisar hur arbetet går. Upplägget liknar hur vårt finanspolitiska ramverk styr finanspolitiken. Ramverket baseras på en överenskommelse inom Miljömålsberedningen, där representanter från sju av våra riksdagspartier ingår. Därför är det väldigt troligt att förslaget också kommer att röstas igenom i riksdagen. Men vad exakt innebär det här i praktiken då? Jo, de tre benen i ramverket funkar så här: KLIMATLAGEN

Går det att bryta bilberoendet? Trots klagomål på stigande bränslepriser kör landsbygdsbor mer bil nu är för tio år sedan. Däremot minskar bilåkandet i storstadsområdena. Det är just kring de stora och mellanstora städerna som Gröna Bilister ser den största möjligheten att bryta bilberoendet. Text: Per Östborn Foto: Anders Tukler, Johnér Bildbyrå och Mi Lennhag (porträtt) BIODRIVMEDLENS marknadsandel i

VÅRA TRE STORSTÄDER ligger i de Sverige är redan nära tjugo procent och län där körsträckorna vänder nedåt. elektrifieringen tar fart. Men det går inte Tolkningen som ligger nära till hands är att på ett hållbart sätt öka produktionen att det är just storstadsborna som börjat av biodrivmedel och elbilar hur mycket se sig om efter alternativen till bilen. som helst – och hur snabbt som helst. Denna bild bekräftas när vi grupperar År 2020 beräknas tillverkningen av litikommunerna efter typ. Körsträckorna umjonbatterier endast räcka till drygt minskar i storstadskommuner och en procent av världens årliga bilprodukpendlingskommuner nära storstäder, tion. Vill vi tillverka fler elbilar krävs nya men ökar i alla andra kommuntyper. gruvor och fler batterifabriker. Bland kommuntyperna med ökade Därför måste vi dra åt svångremkörsträckor finner vi både mellanstora men på bilismen för att nå transportstäder, småstäder och rena landsbygdssektorns klimatmål för år 2030. Enligt kommuner. Ofta är kollektivtrafiken Trafikverkets analyser bör persondåligt utbyggd i de utpräglade landsbilstrafiken fram till dess ha minskat bygdskommunerna. Bara ca 20 procent med 10-20 procent. Tyvärr händer inte av allt bilåkande i Sverige sker i dessa mycket på denna front. En genomsnittkommuner. Därför kan och bör vi låta lig svensk kör drygt 650 mil om året, landsbygdsborna fortsätta köra bil. och så har det sett ut sedan en lång tid tillbaka. Vårt bilberoende tycks vara FÖR ATT LYCKAS MINSKA körsträckorgjutet i betong. na på nationell nivå måste vi däremot Men det går att hitta sprickor i bevända trenden att bilkörandet ökar i tongen om vi tittar närmare och bryter mellanstora städer, småstäder och i visned utvecklingen på regional och komsa pendlingskommuner. Det skulle göra munal nivå. Gröna Bilister har följt upp stor skillnad, för här sker mer än hälften kommunernas omställning mot av allt bilåkande. En analys av fossiloberoende transporter i kommunala resvaneunderen grupp kommunala 2030sökningar inger hopp indikatorer (se faktaruta). om att detta är möjligt. Det visar sig att körsträckSkillnaderna i resvanor an per person faktiskt har är nämligen stora mellan minskat något sedan år 2010 likartade kommuner av i Skåne, Västra Götaland och denna typ. Per Östborn­ i Stockholms län. I alla andra Ungefär lika många

län (utom på Gotland) har körsträckorna ökat.

Projektledare Gröna kommuner på väg, Gröna Bilister

människor bor i Jönköpings och Lunds kommu-

ner. Men i Jönköping sker 68 procent av resorna i bil, att jämföra med endast 39 procent i Lund. Resan med pendeltåget från Kungsbacka till Göteborg är lika lång som från Upplands Väsby till Stockholm. Men trots detta sker 78 procent av resorna i Kungsbacka med bil, att jämföra med 57 procent i Upplands Väsby. OM ALLA KOMMUNER lär av de bästa av sina likar kan vi alltså bryta bilberoendet i städer och pendlingskommuner. Då kan bilkörandet i landet som helhet minska så mycket som krävs för att nå transportsektorns klimatmål. ●

FAKTA Gröna Bilisters kommunala 2030-indikatorer presenteras på den interaktiva sajten 2030.miljobarometern.se/kommun I september presenterar Gröna Bilister en rapport som analyserar kommunernas omställning till fossilfria transporter utifrån dessa indikatorer. Gröna Bilisters projekt Gröna kommuner på väg stöds genom Trafikverkets bidrag till ideella organisationer.

- Klimatlagen ser till att regeringens klimatpolitik utgår ifrån klimatmålen och bestämmer hur arbetet ska bedrivas. - Regeringen ska vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan som bland annat ska redovisa hur klimatmålen ska uppnås. - Regeringen ska varje år presentera en klimatredovisning i statsbudgeten. KLIMATMÅLEN

- Senast år 2045 ska Sverige inte ha några ”nettoutsläpp ” av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå ”negativa utsläpp ”. Rent konkret betyder det att utsläppen från verksamheter inom Sverige senast år 2045 ska vara minst 85 procent lägre än utsläppen år 1990. För att klara de återstående 15 procenten får kompletterande åtgärder räknas in. Det kan till exempel vara ökade upptag av koldioxid i skog och mark eller investeringar i förnybart i andra länder. Efter 2045 ska utsläppen vara ”negativa”, alltså att de kompletterande åtgärderna ska leda till större upptag och minskningar än de svenska utsläppen. - Utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Inrikes flyg räknas dock inte in i detta mål eftersom de utsläppen regleras i EU:s system för handel med utsläppsrätter, EU ETS. - Utsläppen i Sverige som inte omfattas av EU ETS ska senast år 2030 vara minst 63 procent lägre än utsläppen 1990 och senast år 2040 vara minst 75 procent lägre. För att nå målen till år 2030 och 2040 får högst 8 respektive 2 procentenheter av utsläppsminskningarna ske genom kompletterande åtgärder. KLIMATPOLITISKA RÅDET

Regeringen föreslår att ett klimatpolitiskt råd inrättas med uppgift att ge regeringen en oberoende utvärdering av hur deras politik stämmer överens med klimatmålen. ÄNTLIGEN EN KLIMATMAXAD POLITIK?

Klimatet har allt för länge varit styvmoderligt behandlat av våra politiker och allt för ofta knuffats åt sidan för andra frågor som ansetts viktigare. Men vad i hela friden kan vara viktigare än vårt klimat och vår gemensamma framtid på planeten? Inget såklart. Därför har Naturskyddsföreningen länge jobbat för en tuffare klimatpolitik. Vi har väntat på att våra politiker ska sluta smådutta och istället sätta full fart framåt i klimatarbetet för att undvika klimatkaos. Så nu när vi snart får en klimatlag, betyder det att vi äntligen får den klimatmaxade politik som vi tjatat om i flera år? Vi hoppas det! Men en klimatlag minskar inte i sig några utsläpp, vi behöver fortfarande modiga politiker som fattar nödvändiga beslut. Klimatlagen är ett stöd, men gör inte jobbet åt dem. För att leva upp till Parisavtalet som slöts 2015 kommer också målen behöva skärpas till ordentligt. Å andra sidan vet vi att politiker ofta är överdrivet försiktiga när de sätter mål och sedan överträffar dem långt i förtid. Vi jobbar för att de svenska utsläppen ska vara nära noll till 2030 och kommer fortsätta pusha våra politiker framåt genom att granska, komma med lösningsförslag, peppa, kritisera dåliga beslut och tjata, tjata, tjata. För en klimatmaxad politik. Och en framtid utan klimatkaos. ● Källa: Svenska Naturskyddsföreningen


Mitsubishi Outlander /Plug-in Hybrid Provkör Sveriges mest populära laddbara SUV under Almedalsveckan!

Nästa generation Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid är Sveriges mest populära laddbara SUV. Med en utökad batterikapacitet som tar dig längre på eldrift och med fyrhjulsdrift som standard tar den dig dit du vill på ett säkert sätt. Provkör den både nere i hamnen samt på flygplatsen under Almedalsveckan. Förmånsvärde 1 166kr/mån samt pris från 399 900 kr. Viktad förbrukning NEDC: 1,8 l/100 km, CO2 40 g/km, 148 Wh/km WLTP: 2,0/100 km CO2 46 g/km, 69 Wh/km. Bilen på bild är extrautrustad. Förmånsvärde 2019 vid 50% marginalskatt.

mitsubishimotors.se


AN NON S

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R O C H F O S S I L F R I T T S V E R I G E I S A M A R B E T E M E D N E W S FA C TO R Y M E D I A G R O U P

ANNONS

NOLLVISION

TRAFIK & MILJÖ 01-2019

Nolltolerans mot ”passiv bilism”

29

NOLLZON Stor efterfrågan på eltaxi och nya elbilar gör att fler taxibolag vill ställa om

Allt fler taxiåkerier ser fördelarna att gå över till eldrift. Taxi Västra Skåne i Helsingborg är först att ansluta till Nollzon i Skåne. Foto: Gordon Strömfelt

Eltaxibilar blir en allt vanligare syn på svenska vägar, och många taxibolag är nu ansluta som leverantörer till Nollzon - ett initiativ som ger anslutna företag, hotell, event, restauranger och bostadsrättsföreningar elbilsprioritet vid beställning av taxiresor. Anslutning till Nollzon leder till ökad efterfrågan på utsläppsfria taxiresor, vilket får fler taxileverantörer att ställa om till utsläppsfria fordon.

Ingenting är lika elementärt som luften vi andas. Luften ger förutsättningar till liv och förbinder oss människor, oavsett var vi bor på planeten. Men över hela världen, i rika länder liksom fattiga, skördar förorenad luft miljontals människoliv i tystnad. Text: Johanna Grant Foto: Martin Prieto Beaulieu

ETT FORSKARTEAM, lett av professor Jos Lelieveld från Max Planck-institutet för kemi, och professor Thomas Münzel från Medical Center i Mainz, kom i en omfattande studie nyligen fram till att den globala dödligheten kopplad till luftföroreningar motsvarar cirka 8,8 miljoner förtida dödsfall per år. Det motsvarar nästan ett helt Sverige - årligen. På europeisk nivå har samma forskare räknat fram att luftföroreningar förkortar medellivslängden för européer med ungefär två år. Luftföroreningar är onekligen det miljöproblem som orsakar mest ohälsa i världen. I SVERIGE HAR VI kommit längre i luftkvalitetsarbetet än många andra länder. En rad åtgärder, kontinuerliga mätningar, beslut och lagkrav har bidragit till att de svenska hälsoskadliga utsläppen minskat markant. Exempelvis har halterna av svaveldioxid minskat mer än 95 procent sedan 60-talet. Införandet av blyfri bensin under 80-talet har bidragit till att luften idag innehåller mycket låga blyhalter. På samma sätt medförde 80-talets lagkrav om att alla personbilar skulle ha katalysator, att halterna av kvävedioxid minskade kontinuerligt. Åtminstone fram tills 2000-talets dieselbilsboom.

Statistiken visar att det är mycket farligare att sitta utanför bilen än inuti den. Passiv bilism tar liv. TILL DE MEST UTSATTA grupperna hör våra

barn. Barn andas snabbare än vuxna, har mindre lungor och tar upp relativt mer föroreningar i luftvägarna. Barn som växer upp i miljöer med dålig luftkvalitet löper således större risk för luftvägsinfektioner, astma och nedsatt lungfunktion (”Luft & Miljö. Barns Hälsa” Naturvårdsverket 2017). Andra utsatta grupper är personer med befintlig astma, luftvägsproblem och allergier. Trots riskgrupper, påverkar problemen samhället som helhet och behöver prioriteras. De samhälleliga liksom ekonomiska vinsterna med att främja folkhälsa är dessutom enorma.

DEN SVENSKA NOLLVISIONEN är Sveriges långsiktiga mål som utgår från ställningstagandet att ”ingen ska dödas eller allvarligt skadas i trafiken”. Det är ett väl efterföljt mål i svenska kommuner och har även åtnjutit stor internationell uppmärksamhet. Samtidigt är målet kritiserat från flera håll. Framförallt för att det begränsar sig till personer inom trafiken. Människor som lider eller dör i förtid på grund av luftföroreningar utanför trafiken omfattas däremot inte. TROTS ETT KONTINUERLIGT arbete och upp Men ingen ska behöva dö av dålig luft. En satta miljökvalitetsmål är Sverige dock inte hel palett av åtgärder krävs för att komma till förskonat från problem. Enligt IVL, Svenska bukt med luftkvalitetsproblemen. Ett första Miljöinstitutet, dör cirka 7 600 svenskar årlisteg är att utöka Nollvisionen så att den gen av luftföroreningar. Det motsvarar även omfattar de liv som skördas ungefär att ett helt Söderköping på grund av luftföroreningar från dör i förtid varje år. Av dessa trafiken. På så sätt kan kommuutsläpp kan cirka 22-51 procent ner få ytterligare incitament att härledas till trafiken. Det är ställa om och exempelvis främja mångdubbelt mer än de 325 liv aktiv mobilitet. som förlorades i trafiken under På samma sätt som medvet2018. Liksom passiv rökning är Johanna Grant ­ enheten om den passiva rökningbilism inte bara en privatsak. Ordförande Gröna Bilister

ens skadeverkningar på omgivningen ledde till omfattande åtgärder för att minska tobaksberoendet, ser Gröna Bilister att en ökad medvetenhet om den ”passiva bilismens” hälsopåverkan skulle kunna påskynda åtgärder för att ställa om trafiksystemet. I det ingår att bygga samhällen som främjar barn och folkhälsan. Inte tvärtom. ●

SEMINARIUM Passiv bilism skördar mångdubbelt fler offer än den aktiva. En uppdaterad nollvision behövs nu. ARRANGÖR: Gröna Bilister och Social Venture Network (SVN Sweden) TID OCH PLATS: 1/7 2019 08:00 - 09:00 Sal D24 D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 Beskrivning av samhällsfrågan Det är farligare utanför bilen än inuti. Forskningen visar att ca 7 000 människor dör varje år i Sverige på grund av förorenad luft. Trafiken står för en betydande del av dessa luftföroreningar. Utökad information om evenemanget Den svenska nollvisionen är idag helt inriktad på att nå noll döda i trafiken. Nollvisionen är ett bra verktyg och uppmärksammats stort internationellt. Idag är inte de som dör på grund av luftföroreningar med i nollvisionen. Därför behöver nollvisionen uppdateras så den även omfattar dessa dödsfall. Ni kommer att få höra målsägare från Stockholm och Göteborg som vittnar om den dåliga luftkvalitén och vilka effekter den har. Ansvariga nationella politiker kommer sedan få svara på detta. Vad planeras? Vad krävs från regering och riksdag?

SEDAN STARTEN FÖR FYRA ÅR fortsätter antalet anslutna adresser att öka dagligen, och de taxileverantörer som kör eltaxi får upp till 80 procent av sina bokningar via företag och organisationer anslutna till Nollzon. Genom att fler företag och bostadsrättsföreningar inom geografiskt avgränsade platser ansluter sig till Nollzon skapas hela stadsdelar med elbilsprioritet. Hammarby Sjöstad och Djurgården har redan anslutit sig och fler stadsdelar är på gång. - Att hela stadsdelar ansluter för att bli heltäckande nollzoner är fantastiskt. Då är steget inte långt till att införa Miljözon 3 som enbart tillåter el- och vätgasdrivna bilar. Men vill taxibolagen leverera sina tjänster även i framtiden måste omställningen gå snabbare, säger Martin Prieto Beaulieu, styrelseledamot i Nollzon och verksamhetsansvarig i Gröna Bilister. Elbilar är sedan länge en vanlig företeelse i Stockholm men även i Göteborg har nu många framsynta taxibolag bytt till eldrift. Efterfrågan på taxiresor växer också stadigt runt om i Sverige och fokus ligger nu på att etablera Nollzon på fler orter, vilket är en utmaning. Det finns många elbilar på marknaden med tillräckligt lång räckvidd för taxiverksamhet, men det krävs också fler snabbladdare vid lokala flygplatser, järnvägsstationer och större taxifickor. - Vi har åkerier som vill satsa på eldrift på flera orter, men de vill ha bättre tillgång till snabbladdning och vi jobbar därför tillsammans med de större laddoperatörerna och lokala näringsidkare för att få fler snabbladdare på plats. Efterfrågan finns och taxiåkerierna vill ställa om – det är bara snabbladdare som saknas, säger Gordon Strömfelt, projektledare för Nollzon på Sustainable Innovation. ● Elham Kalhori, Projektledare Gröna Bilister Nollzon är en ideell förening som grundades av Vattenfall, IBM, ABB, Gröna Bilister och Sustainable Innovation för att ge medarbetare hållbara transportalternativ som innebär minskade utsläpp och buller i städerna. Idag kan företag, organisationer, besöksnäring och bostadsrättsföreningar ansluta sig, och det finns i dagsläget drygt 300 eltaxibilar i landet. Genom att ansluta sig till Nollzon skapas en stor efterfrågan på elbilstaxi, vilket leder till att fler elbilar köps in hos taxibolagen och fler snabbladdare sätts upp. Detta gynnar alla elbilsanvändare i Sverige.


AN NON S

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FA C TO R Y M E D I A G R O U P

30 FYRSTEGSPRINCIPEN

ANNONS

TRAFIK & MILJÖ 01-2019

Foto: Jensholm.se

KRÖNIKA

Fyrstegsprincipen – för bra för att användas?

DET RÅDER ETT NÖDLÄGE för klimatet, och att

inte agera nu är att försätta våra barn och barnbarn i en mycket farlig situation. Därför är det hög tid att höja tempot i omställningsarbetet. Transportsektorn, med en tredjedel av vårt lands utsläpp, spelar här en helt avgörande roll. Trots att vi har en bred politiskt förankrad målsättning om att minska transporternas utsläpp med minst 70 procent till 2030 ökar utsläppen just nu istället för att minska. Jag är djupt frustrerad över att omställningsarbetet inte går snabbare än vad det gör. Och jag håller oss politiker främst ansvariga för detta. Det finns så mycket vi skulle kunna göra för att minska transporternas utsläpp. Här är några exempel:

Dagens trafikplanering följer inte regelverket. Onödigt slöseri med skattemedel och onödig miljöförstöring, menar Gröna Bilister. Text: Fredrik Holm Foto: Maria Fallström (porträtt) FYRSTEGSPRINCIPEN, EN METOD för att

undersöka om det finns andra, billigare och mindre miljöförstörande lösningar än att bygga nya vägar har funnits med som utgångspunkt i all planering sen 1990-talet. Men den tillämpas sällan och det resulterar i att många vägbyggen blir för stora och dyra. Och nya vägar alstrar ny trafik, stick i stäv med klimatmålen.

- Ett förändrat och minskat resande med bil. Med

VI KOMMER INTE ATT KUNNA förse hela transportsektorn med drivmedel från skogen och jordbruket. Vi behöver därför verka för att personbilsflottan i huvudsak elektrifieras och delar av den tunga trafiken samt äldre personbilar drivs på inhemskt producerade förnybara drivmedel. Vi har alla möjligheter i världen att uppnå våra mål, och att göra det inom ett decennium. Men ska det ske behöver vi ett mycket tydligare politiskt agerande än idag. En bortglömd fråga i sammanhanget är de stora tillkommande nyttorna med att ställa om transportsektorn. Ett samhälle där vi kraftigt minskar våra utsläpp är också ett samhälle med bättre luft att andas, med bättre folkhälsa, där vi skapar tusentals nya gröna jobb och där vi sparar pengar som idag går till fossilsubventioner – kort och gott; ett mycket bättre samhälle. Det borde vi tala mer om. ● Jens Holm (V), Ordförande riksdagens trafikutskott

ORGANISATIONEN GRÖNA BILISTER har försökt ta reda på varför det blir så, och lägger nu förslag till regeringen om vilka lagändringar som behövs. - Ett grundläggande fel är att dagens lagstiftning hindrar Trafikverket från att

bidra med statliga pengar när det handlar om små och enkla åtgärder. Däremot går det bra att skjuta till skattemedel om lösningen är stor och handlar om nya vägar. Det är uppGRÖNA BILISTER HAR ETT antal förslag, rörande för såväl miljövänner som skattebebland annat att regeringen skriver om talare, menar Fredrik Holm, senior reglerna för Trafikverket så att staten rådgivare på Gröna Bilister. kan satsa pengar där det verkligen - Andra fel handlar om gör nytta. Man vill också göra att man vet för lite om hur klimatmålen bindande för de enkla åtgärderna kan transportplaneringen. utformas och vilken verkan - Tar man sina egna de har. Vad blir konsekvenmålsättningar på allvar är det sen för morgonrusningen om en självklar förutsättning, gymnasieskolorna skjuter kommenterar Fredrik Holm. Fredrik Holm på skolstarten någon timme, Allt annat är både slapphänt Senior rådgivare, för att ta ett exempel? Vi kan och kostnadsdrivande. ● Gröna Bilister

Vänd pyramiden! Planera för hållbar mobilitet I GRÖNA BILISTERS NYA BOK Vänd py-

BOKEN INNEHÅLLER OCKSÅ en analys

ramiden! Planera för hållbar mobilitet beskriver miljöskribenten Fredrik Holm vilka värden som finns i att “vända pyramiden” i trafikplaneringen, så att fotgängarens behov sätts främst. Generösa och säkra ytor för såväl förflyttning som vistelse får fler människor att vilja vistas i tätorterna och därmed spendera pengar i butiker, caféer och restauranger, men också delta i nöjen och möten. I regel går det mycket bra att också skapa utrymme för såväl kollektivtrafik och cykling som för biltrafik.

av arbetet med fyrstegsprincipen, varför den inte tillämpas som tänkt och vilka förändringar som Gröna Bilister menar krävs för att få den att fungera. Vänd pyramiden! Planera för hållbar mobilitet är skriven för att stimulera lokala samtal om vilka principer för tätortens trafikplanering som ska gälla. Det är frågor som inte många diskuterar idag - men som alla berörs av. Och det är centrala frågor när Sverige ska ställa om till en mer hållbar mobilitet. ●

DISKUTERA FYRSTEGSPRINCIPEN I ALMEDALEN! Foto: Region Gotland / Malin Ericsson

en stadsplanering där gång, cykel och kollektivtrafiken är normen, förändrat reseavdrag och ett verkligt gynnande av bilpooler skulle vi kunna bygga ett samhälle där bilen undviks för arbetsresor i våra städer och istället används i glesbygd och till vissa fritidsresor. - Uppnå målet om att fördubbla resorna med kollektivtrafik. Det skulle vi kunna göra med ökade investeringar i kollektivtrafiken, bättre turtärhet och service samt lägre taxor. - Vår fordonsflotta skulle kunna bli i huvudsak fossilfri inom tio år genom ett slutdatum för nybilsförsäljning av fossilt drivna bilar, förbättrad bonus malus, krav om endast miljöbilar som tjänstebilar och ökade satsningar på elektrifiering. Äldre bilar kan, där det är möjligt, konverteras till att gå på förnybart drivmedel. - De självkörande bilarna skulle kunna bli en del av lösningen om de görs till en integrerad del av kollektivtrafiken och inte i huvudsak är privatägda samt att de förstås drivs på el.

förstå att det bidrar till att planerare väljer det säkra före det osäkra, men det leder också till att lösningarna blir både sämre och dyrare. Därför har vi också börjat sammanställa sådan kunskap från hela världen, och därför vet vi att kampanjer där man bjuder inbitna bilister på busskort har en god verkan över lång tid.

Fyrstegsprincipen ska tillämpas i all infrastrukturplanering, men så blir det sällan. Gröna Bilister har undersökt varför och har fyra förslag till åtgärder. Fredrik Holm diskuterar med en namnkunnig panel hur regionerna kan bli bättre på hållbar infrastrukturplanering, med fokus på steg 1- och 2-åtgärder. TID OCH PLATS: Onsdag 3 juli 12.30-13.20. Länsstyrelsens trädgård, Korsgatan 4 ARRANGEMANG: Gröna Bilister och Energikontoren Sverige, i samarbete med fem regionkommuner. Lunch och fika serveras i anslutning till seminariet. SE ÄVEN: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57433

Foto: Andrzej Gdula

Politik för en hållbar bilism


AN NON S

H E L A D E N N A S I DA Ä R E N A N N O N S F R Å N S V E R I G E S T R A F I K U T B I L DA R E S R I K S F Ö R B U N D

ANNONS

Körkortsregler krockar med klimatmål Vi är många som oroar oss över hur långsamt vi rör oss mot Sveriges klimatmål och var vi står när det gäller fossildrivna fordon och utsläpp. Även vår branschorganisation, som representerar cirka 80 procent av landets trafikutbildare, brottas med detta dagligen. Hur kan vi ta vårt ansvar? Hur kan vi skynda på processen? Vi menar att vi har en del av svaret – men motarbetas. För oss är det tydligt att vi och våra drygt 700 trafikskolor har en nyckelroll i och med att körkortstagarens miljömedvetna beteende i trafiken formas hos oss. Vi vet också att i stort sett alla nya miljöanpassade bilar som elbilar/hybrider har en sak gemensamt – de är automatväxlade. Utifrån dessa aspekter borde trafikskolornas nästa självklara steg vara att satsa på automatväxlade bilar med el- och hybridteknik. Intresset och viljan finns. Men faktum är att vi upplever att vi motarbetas av lagstiftning, myter och gamla traditioner. Det är hög tid att ifrågasätta dessa och förändra. I dag så har Sverige, precis som övriga EU-länder, en lagstiftning där ett körkort för manuellt växlad bil räknas som det ”normala”. Väljer körkortstagaren däremot att ta ett körkort för automatväxlad bil och sen vill köra manuellt behöver hen komplettera med både utbildning och en helt ny uppkörning. Denna begränsning av körkortet kallas villkor automat.

Berit Johansson, förbundsordförande Sveriges Trafikutbildares riksförbund

Konsekvensen av detta villkor blir att utvecklingen i en hel kedja stannar upp. Ett automatkörkort kan anses som mindre värt för det är begränsat och det vill många undvika. Familjen har därför kvar den gamla manuellt växlade bilen bara för att körkortstagaren ska kunna övningsköra i den och därmed få ett ”normalt” och obegränsat manuellt körkort. Detta påverkar i sin tur förnyandet av hela landets fordonspark och givetvis trafikskolornas val av övningsbil. Möjligheten att ersätta skolans manuella bilar, som drivs av bensin och diesel, till automatväxlade bilar med el- och hybriddrift och säkrare teknik, faller platt. Detta på grund av att det finns en fortsatt stor efterfrågan på bilar med en växelspak och en kopplingspedal. Det är dags för oss alla att se framåt och släppa gamla tankemönster. Med annan lagstiftning så hade högst troligt fler valt körkort för automat och i och med det hade vi snabbare fått en modern och mer miljö-

anpassad fordonsflotta, både generellt och inom vår bransch. Dessutom leder det sannolikt till fler fördelar vad gäller trafiksäkerhet och kostnad. I en automatväxlad bil kan den ovana körkortstagaren lättare fokusera på sin omgivning och utvecklas snabbare till en trygg förare. Skulle det senare behövas kunskap vad gäller manuell växling kan hen lära sig detta med hjälp av några extra lektioner på trafikskolan. Vi vill inte vänta längre, det finns inte tid. Gör Sverige till ett försöksland där villkor automat plockas bort och uppmana EU att driva frågan vidare. Stimulera och uppmuntra nya körkortstagare till ett mer hållbart körkort, i stället för att motarbeta det. Att kunna hantera en kopplingspedal när man tar sitt körkort är inte den största utmaningen för framtidens bilister. Berit Johansson, förbundsordförande Sveriges Trafikutbildares riksförbund För ytterligare information, kontakta: Berit Johansson, förbundsordförande mobil: 0705-958523 e-post: berit.johansson@str.se Jenny Ränzlöw, presskommunikatör mobil: 0725-042224 e-post: jenny.ranzlow@str.se

FAKTA Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, STR, är en organisation för företag som bedriver tillståndspliktig förarutbildning. STR:s medlemsföretag bedriver drygt 750 utbildningsverksamheter över landet som sysselsätter nästan 3 000 lärare. Utbildningsföretagen erbjuder utbildning av förare i trafiksäkert och miljöanpassat körsätt på bil, buss, lastbil, tvåhjuling och terrängfordon. Varje år utbildar man drygt 185 000 körkortstagare och 50 000 yrkesförare. Förbundet har en rikstäckande reklamationsgaranti för alla STR-elever.

Sveriges Trafikutbildares Riksförbund Järvgatan 4, 261 44 LANDSKRONA Tel: 0418-40 10 00 • Fax: 0418-132 50 E-post: info@str.se • Hemsida: www.str.se


AN NON S

32

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R O C H F O S S I L F R I T T S V E R I G E I S A M A R B E T E M E D N E W S FA C TO R Y M E D I A G R O U P

ANNONS

TRAFIK & MILJÖ 01-2019

FIXA ELBILEN

Gordons guide till elbilsköpet Många elbilar får förbättrade batterier och allt längre räckvidd och de redan etablerade elbilsmodellerna möter nu allt hårdare konkurrens då så gott som alla biltillverkare lanserar egna elbilar. Priserna är på väg ner och elbilen har gått från att vara familjens andrabil till att i många fall vara den enda bilen i hushållet. Text: Gordon Strömfelt och Martin Prieto Beaulieu Foto: Volkswagen, Audi

MED INFÖRANDET AV BONUS MALUS kan ett elbilsköp räk-

2. Räkna på hela bilägandet. Elbilens låga driftkostnader

nas hem på bara några få år. Främst tack vare den nya klimatbonusen på 60 000 kr men även pga det faktum att motsvarande fossilbilar beläggs med en straffskatt på 10 000 - 30 000 kr under de tre första åren. Utbudet av begagnade elbilar växer men det gäller att vara på hugget, väldigt många elbilar exporteras då efterfrågan på begagnade elbilar är mycket större i exempelvis Norge. Fördelen med att köpa en begagnad elbil är att den största värdeminskningen sker under de två första åren och att det är väldigt generösa garantier på upp till 8 år på batterier och drivlina. Service och reparationer är avsevärt mycket lägre på rena elbilar jämfört med bilar med förbränningsmotorer.

gör att den lämpar sig utmärkt för längre dagspendling då elförbrukningen bara är ca 1,5-2 kWh/mil vilket ger en drivmedelskostnad runt 2 kr/mil. Den som dagligen arbetspendlar 4-6 mil, enkel resa, kan snabbt räkna hem ett elbilsköp jämfört med att köra fossilbil till arbetet. 3. Låna hem en elbil över ett helt dygn, då finns det gott om tid att testa både nattladdning och jobbpendling. Seriösa återförsäljare löser det om man frågar och då kan man enkelt bilda sig en egen uppfattning om hur det fungerar utifrån sina egna förutsättningar. 4. Låt en elektriker installera en laddbox och samtidigt

Mina råd inför elbilsköpet: 1. Kartlägg dina resor både privat och i tjänsten. Se till att

elbilens räckvidd är tillräcklig för att lösa dina vardagsresor med marginal. Den WLTP-deklarerade räckvidden är svår att uppnå även om det går om bilen körs i stadstrafik under vår och sommar. Räkna dock med att räckvidden minskar till ca 60% under de allra kallaste vinterdagarna.

göra en översyn av hemmets elsystem. Laddboxen gör laddningen säkrare, enklare och snabbare. Boende i hyresfastighet eller bostadsrätt behöver prata med sin hyresvärd eller förening om att ordna laddning i flerbilsgarage. Tillgång till laddplats kommer öka värdet på bostadsrätter och hyreslägenheter då det efterfrågas från allt fler bostadsköpare och hyresgäster.

5. Undersök laddmöjligheterna på arbetsplatsen. Dagens elbi-

lar har egentligen inget behov av att ladda under dagtid då de enkelt klarar hela resan till arbetsplatsen och hem igen. Men det är bekvämt och bilen kan enkelt förvärmas inför hemresan. 6. Köp en elbil som har stöd för snabbladdning med den europeiska CCS-standarden. Allt fler snabbladdare sätts upp längs det svenska vägnätet vilket enkelt löser även längre resor med några få laddstopp utefter vägen. 7. En laddhybrid kan vara ett sista alternativ men tänk då på att den elektriska räckvidden är starkt begränsad vilket gör att den alltid behöver laddas när den står parkerad. Den som inte har mer än 3 mil till arbetet kan lösa sin vardagspendling med en laddhybrid men då krävs det att bilen även laddas på arbetsplatsen för att inte hemresan ska bli fossil. På långresor blir laddhybriden rent fossil då den inte kan tankas med biobränsle. Laddhybriden kräver också årliga och dyra byten av oljor och filter även om den körts uteslutande på el under året. 8. Om du inte hittar en klimatbonusbil som passar ditt behov så avvakta istället med ditt bilköp och behåll din gamla trotjänare ett tag till. Ökade produktionsvolymer och bättre batterier kommer göra elbilarna billigare och ge längre räckvidd inom bara några år. 9. Sist men absolut viktigast! Köp inte en fossilt driven bil! Det

kan bli ditt livs sämsta affär även om du får ordentlig rabatt och nya fina vinterdäck på köpet.


PERFORMANCE MADE TO LAST däck från MICHELIN Hållbar prestanda för bilister, åkerier och miljön

• Trygghet i vardagen med färre oplanerade stopp • Lägre bränsleförbrukning • Längre livslängd

Som #1 inom hållbar prestanda* utvecklar Michelin däck och slitbanor med målet att däcket ska kunna användas till sista lagstadgade millimetern.

• Mindre miljöpåverkan

Syftet är att ge minsta möjliga påverkan på miljön och samtidigt förbättra körekonomin. Det sker genom att rullmotståndet minskar liksom slitaget, vilket leder till lägre bränsleförbrukning. Det begränsar CO2-utsläppen och minskar mängden råvara vid tillverkning, utan kompromiss på grepp och säkerhet. Ett exempel för personbil nedan illustrerar effekten när däck körs till sista millimetern:

Michelin Pilot sport 4 SUV Konkurrenter i genomsnitt

M* +9100 K MICHELIN

* Test utfört av DEKRA TEST CENTER, på uppdrag av Michelin, under perioden augusti–september 2018, på däck av dimensionen 235/60R18 107W monterade på en Hyundai Santa Fe CRDi. Testet löpte över 10 000 km under verklig användning (D50) och den uppskattade livslängden baseras på en extrapolering till 1,6 mm.

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD! Om alla bilägare i Europa, skulle byta sommardäck vid den lagstadgade gränsen 1,6 mm mönsterdjup istället för vid 3,0mm som är vanligt, skulle det innebära:

-4% 128 MILJONER FÄRRE DÄCK PER ÅR*

LÄGRE BRÄNSLEFÖRBRUKNING*

* Undersökning från rapporten Planned obsolence is not inevitable, utförd av Ernst & Young (maj 2017). Under förutsättning av normalt däckslitage och att rekommendationer från däck- och biltillverkare följs. Källa: EY 2017 Se vidare på:https://michelinmedia.com/the-truth-about-worn-tires/

www.michelin.se

CO2 UPP TILL 6,6 MILJONER TON MINDRE CO2UTSLÄPP*


HÅLLBAR MOBILITET FÖR FRAMTIDEN Hållbar prestanda är ett av MICHELINS tydligaste kännetecken som innebär så mycket mer än bara hållbara däck. CIRKULÄR EKONOMI Michelin har åtagit sig att utveckla den cirkulära ekonomin i varje steg av däckets livscykel. Vi kallar den 4-R strategin. Recycle: Återvinna och samla in avfallsdäck. Reduce: Minska mängden Använda återvunna däck, för att skapa resurser som behövs för att tillverka innovativa material som kan användas ett däck, utveckla lättare, mer i tillverkningen av däck, plast och energieffektiva och hållbara däck, byggmaterial. vilket minskar miljöpåverkan i produktion Renew: Förnya genom att använda en större andel av biomaterial. Vi Reuse: Återanvända däck genom fortsätter att utveckla mer miljövänliga att reparera och mönsterskära, och framtällningsmetoder för naturgummi återanvända stommar för lastbil genom och strävar efter en hållbar och en att regummera eller sälja vidare. ansvarsfull förvaltning i hela leverantörskedjan.

Michelin vill skapa en bättre väg framåt genom att göra mobilitet säkrare, effektivare och mer miljövänlig. Vi investerarar mer i forskning och utveckling än någon annan däcktillverkare för att omforma branschen och stödja nya typer av mobilitet för framtiden. Resultatet är över 250 nya patent varje år och en mängd utmärkelser och priser för vår innovativa styrka.

VÅRT KLIMATANSVAR

VÅRT FRAMTIDSKONCEPT

Michelins produktionsanläggningar har som mål att:

Det här däcket illustrerar vår vision av morgondagens mobilitet, grundat på en blandning av teknologi och tjänster. Det är ett lättviktsdäck som är ytterst slitstarkt och utan luft. Det är gjort av 100 % biologiskt nedbrytbart återvunnet eller biologiskt material, och slitbanan kan efter behov eller beroende på ändrade vägförhållanden ”fyllas på” med en 3D-skrivare. Det har också inbäddade sensorer som informerar föraren om förhållanden och problem. Innovationerna skyddas av 19 patent.

• Minska CO2-utsläppen med 50% mellan 2010 och 2050. • Minska mängden råvara i produktion med 10% till år 2020 jämfört med 2010. • 30% av råvarorna ska komma från återanvändbara källor eller från återvunna avfallsdäck år 2020. • Minska koldioxidavtrycket med 20% under en 20-årsperiod, och därmed förhindra utsläpp av 30 miljoner ton CO2 till 2030. • Tillverka däck av 80% hållbara material år 2048.

www.michelin.se


AN NON S

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R O C H F O S S I L F R I T T S V E R I G E I S A M A R B E T E M E D N E W S FA C TO R Y M E D I A G R O U P

ANNONS

GRÖNA BILISTER 25 ÅR

TRAFIK & MILJÖ 01-2019

35

GRUNDARNAS RÅD TILL DAGENS GRÖNA BILISTER:

Bredd, el och ett fossilt slutår! Organisationen Gröna Bilister har i dagarna fyllt 25 år. I samband med jubiléet samlade Gröna Bilister tre av föreningens grundare för att blicka tillbaka på det arbete som gjorts. Deras medskick till den nuvarande styrelsen är: Var relevanta och pålästa, behåll bredden och helhetsperspektivet – och driv kravet på ett slutår för fossila bränslen! Text: Fredrik Holm

DET VAR DEN 29 MARS 1994 som Gröna

Bilister bildades, rent formellt. Såväl Naturskyddsföreningen som Världsnaturfonden såg behovet av en ny organisation, med fokus på kopplingen mellan trafik och miljö. - Som vice ordförande i Naturskyddsföreningen hade jag länge verkat för att föreningen själv skulle utveckla sitt trafikpolitiska arbete, säger Per Kågeson. Men vi såg också behovet av en organisation som inte direkt skulle avfärdas som ”bilismens fiende”, även om det var så många motororganisationer och motorjournalister valde att se på Gröna Bilister till en början. Tomas Kåberger håller med: - Då, liksom nu, behövs ett forum för alla som både är bilister och vill vara miljövänner. Vi behöver en organisation som hjälper bilister att bli mindre miljöstörande mobilister och som visar politiker att många bilister vill ha bättre alternativ. Magnus Nilsson, den tredje av de intervjuade grundarna, kommenterar namnvalet: - Det provocerar säkert en del människor. Men det var ett försök att identifiera just denna grupp med dubbla känslor. Sen har namnet sina baksidor när man, som i början och nu på senare tid, har en bredare palett än bara bilfrågor. Vad tycker ni att Gröna Bilister har lyckats med under sina 25 år?

- Den stora förändringen är att bilis-

Magnus Nilsson

Foto: Privat

Tomas Kåberger

Foto: Johan Wingborg

Foto: Privat

Per Kågeson

mens baksidor erkänns och tacklas av både bil- och bränsleindustrin, säger Per Kågeson. Det går inte att slå ifrån sig frågorna längre. Man arbetar seriöst med nya fordon och nya drivlinor på ett sätt vi inte kunde föreställa oss på den tiden och samarbetar väl med miljöorganisationer och myndigheter. - Det negativa är att en lång rad företeelser som fortsätter att göda bilismen, reseavdragen, förmånsbilarna m.m, inte har förändrats nämnvärt. Frågan om reseavdrag utreds nu för säkert femte eller sjätte gången, men ingen regering har riktigt vågat ta i frågan. ALLA TRE HERRARNA är överens om att

föreningen gjort extremt stor nytta med extremt små resurser. - Med få betalande medlemmar och minimal budget har en serie hjältar gjort enorma ideella insatser i föreningens styrelse, säger Tomas. Särskilt beundrar jag de redaktörer som gjort Sveriges mest kostnadseffektiva tidning. Vad gör dagens Gröna Bilister bra och vad kan dagens Gröna Bilister göra bättre?

Såväl Per som Magnus har synpunkter på att organisationen under en tid fokuserade på teknik- och bränslefrågor. - I början diskuterade och bevakade vi trafikfrågor i ett väldigt brett perspek-

tiv, säger Magnus Nilsson. Vi gav oss till exempel in i debatter om såväl flyg- som sjöfart. Efter perioden med bil- och bränslefokus vidgar föreningen nu sin syn på trafiken som system, alltifrån samhällsplanering till mänskliga beteenden. Det tycker jag behövs. - Jag tycker också att man under en period hade för stort fokus på biodrivmedel som E85 och biogas. Under senare år har det stora svenska beroendet av HVO producerat från palmoljeprodukter däremot hanterats väl av föreningen som gjort en viktig insats för att få bort PFAD och palmolja som ingredienser i HVO. Nu ska vägsektorns klimatpåverkan minska med 70 procent från 2010 till 2030 för att nå nollnivåer år 2045. Vad bör Gröna Bilister fokusera på för att bäst bidra till den omställningen?

- Fortsätt arbeta för kloka investeringar i infrastrukturen; sådana som ger ett effektivare transportsystem, effektivare fordon och som kombinerar biodrivmedel och elektrifiering, säger Tomas Kåberger. Och försök att växa, även om det är en svår konst för alla folkrörelser i vår tid. - Jag tycker att det är helt OK med fokus på beteende- och livsstilsfrågor, säger Per Kågeson. Men den strategiska frågan just nu är att förmå staten att ta ansvar för en vettig elektrifiering av vägtrafiken, med laddstolpar och med elvägar för lastbilstrafiken på de sträckor där elektrifieringen gör mest nytta. - Viktigast av allt är att driva på för ett slutår för fossila bränslen i Sverige, säger Magnus Nilsson. Om slutåret är väl valt och väl förankrat i lag kommer all omställning att lösa sig själv, sannolikt i god tid innan målet ska nås. Jag tror 2040 är ett bra slutår och gissar att omställningen i så fall är genomförd senast 2035. ●

Foto: Björn Nordqvist

KRÖNIKA

En bättre värld utan fossiler PÅ SÖDERMALM I STOCKHOLM dundrar just

nu ett plan på väg in mot Bromma ovanför mitt huvud. En motorcykel med vad som verkar vara borttagen ljuddämpare brummar samtidigt förbi på Hornsgatan nedanför, en av Sveriges mest förorenade gator. Varje dag körs upp till åtta miljoner fordon i Sverige. Bullret och luftföroreningarna som de bidrar med har letat sig så djupt in i vår kultur att många tänker att det måste vara så. Eller åtminstone att det borde vara så. Att folk på Södermalm ska prata negativt om bilism kan få fordonsägare att gå i taket. Många tror inte att storstadsbor kan förstå sig på en vardag utanför stan, eller en landsbygd som avfolkas. Det blir en kamp om vem som har mest rätt - har de utan behov rätt att kritisera dem som behöver? Har de med bil rätt att förorena luft och klimat för andra? DET ÄR TUR ATT GRÖNA BILISTER finns, för vi

behöver krafter som navigerar fram en lösning för alla. Det finns inget annat alternativ än ett framtida transportsystem som låter folk förflytta sig samtidigt som vi kan andas ren luft, utan påverkan på klimatet. Vi har mycket att vinna på att lösa problemen. Trafikens utsläpp står för ungefär 3 000 förtida dödsfall varje år, och barns hälsa och lungutveckling påverkas särskilt negativt. Dessutom är partikelutsläppen dyra, och kostar samhället runt 40 miljarder kronor per år. Snart kan det bli ännu dyrare; EU-kommissionen hotar Sverige med kraftiga böter om vi inte förbättrar luften för våra medborgare. Som om det behövdes ännu en anledning att ställa om står dessutom inrikes transporter för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, och det finns ingen chans att klara klimatmålen om vi fortsätter som vanligt. DET ÄR KNAPPAST EN NYHET att det finns tydliga målkonflikter mellan dagens transport- och levnadssätt och hälsa, klimat och privatekonomi. Det positiva är att fossila bränslen knappast behöver vara en viktig del av framtiden, för mobiliteten i Sverige behöver inte vara beroende av olja. Tio miljoner människor borde inte heller behöva åtta miljoner fordon. Trots allt skulle vi redan idag kunna byta ut den stora majoriteten av flottan till el, med stora klimatvinster som följd. Vi skulle inte lösa alla problem, men ändå förbättra situationen. SÅ INGEN BORDE MOTSÄTTA sig ett slutår för fossila

bränslen, något som Gröna Bilister driver. Självklart kan man samtidigt kräva politiskt att omställningen inte ska påverka individen negativt, och att de med störst behov också ska ha störst rätt till just bil. På det sättet kan vi faktiskt hitta en lösning - och ett bättre samhälle - för alla. ● Beatrice Rindevall, Redaktör för Supermiljöbloggen och VD för Tell Us


ÖKA KÖRGLÄDJEN. MINSKA UTSLÄPPEN. Upptäck uppdaterade OCTAVIA G-TEC med starkare motor och tre gastankar för mer komfort, körglädje och längre räckvidd på gas. När du kör på biogas minskar du utsläppen av koldioxid med upp till 90 % jämfört med bensin och diesel*. Visste du att så lite som fyra bananskal tar dig en halv kilometer? Att välja en biogasbil är ett enkelt sätt att minska belastningen på miljön. Dessutom får du 10 000 kr i miljöbilsbonus. Vi kallar det Simply Clever!

ŠKODA OCTAVIA COMBI Style 1.5 TGI 130 hk G-TEC DSG fr. 277 900 kr 17” lättmetallfälgar Climatronic luftkonditionering Adaptiv farthållare LED-strålkastare fram / bak Front Assist Automatisk nödbroms Infotainment Bolero med 8” pekskärm i färg SmartLink Uppvärmd sportratt i läder med multifunktion Parkeringssensorer bak Interiörbelysning LED 10 färger Drag- och värmarepaket för 4 900 kr (Ord. pris 12 900 kr) Förmånsvärde fr. 1 044 kr / mån Företagsleasing fr. 1 550 kr / mån Bränsleförbrukning blandad körning från 4,5 kg/100 km, CO2 114 g/km (Certifieringsgas).** Miljöklass EU6. SKODA Företagsleasing 36 mån (exkl. moms), 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (apr 2019) Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Indikativt förmånsvärde per månad vid 50% marginalskatt baserat på bilens förmånsgrundande pris och fordonsskatt. Fordonsskatten är beräknad på vid trycktillfället kända CO2-värden. För exakt förmånsvärde se skv.se *Källa energigas.se. **Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2 WLTP. Erbjudandet gäller t.o.m. 2019-09-30 och kan ej kombineras med andra rabatter och avtal. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

skoda.se

Profile for Newsfactory Media Group

Trafik & Miljö 2019  

Ett samarbete mellan Gröna Bilister och Fossilfritt Sverige producerad av Newsfactory Media Group.

Trafik & Miljö 2019  

Ett samarbete mellan Gröna Bilister och Fossilfritt Sverige producerad av Newsfactory Media Group.

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded