Page 1

ANNONS

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

ANNONS

TR A F I K & M I L J Ö N R 1 , I S S N 1 4 0 1 - 57 1 4 , Å RGÅ N G 2 4 , M E D LE M S TI D N I N G F Ö R G RÖ N A B I LI S TE R • D I S TR I B U E R A S I DAG E N S I N D U S TR I J U N I 2 0 1 6

BRÄNSLE

Tanke med omtanke Här är kampanjen med målet att klimat- och ursprungs­ märka alla drivmedel. TEMA: BETEENDE

”Att leva bilfritt var inte så svårt – det handlar om att skapa nya vanor.” Mia Hesselgren, doktorand på KTH, berättar om forskningsprojektet ”Ett bilfritt år”.

TEMA: BETEENDE

Beteendet i fokus för att nå fossilfrihet Möt kommunerna, företagen och människorna som förenar ­klimatnytta med lönsamhet!

Newsfactory Edition 8 2016

trafikmiljo.indd 1

2016-05-09 10:24:26


ANNONS

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

Den här tidningen klimatkompenseras i samarbete med ZeroMission. Läs mer på www.zeromission.se

Denna tematidning är producerad av Oh My! (www.ohmy.nu) i samarbete med Gröna ­Bilister, Non Commercial och ­Newsfactory­Media Group Ansvarig för innehåll Martin Prieto Beaulieu, martin.prieto.beaulieu@gronabilister.se Produktansvarig Johanna Grant, Gröna Bilister Projektledare Jozef Lego Silfverberg ­ Produktionsledare Carolina Zethraeus ­ Annonschef Roland Wiklund­ Försäljning Joakim Classon, Tina Dennemark Form Oh My! Omslagsfoto Christian Gustavsson Traffic Newsfactory Repro Newsfactory Tryck Bold Printing ­Stockholm, Bold ­Printing ­Malmö, Bold Printing Borås, Daily Print Umeå Gröna Bilister, Box 7070, 103 87 Stockholm Newsfactory AB, Gävlegatan 12 A, 113 30 Stockholm, 08-545 03 990, info@newsfactory.se, www.newsfactory.se Är du intresserad av din egen kundtidning och vill veta mer om hur vi kan hjälpa er? ­ Kontakta vår affärsutvecklingschef ­Roland Wiklund på 08-545 03 598 eller roland.wiklund@newsfactory.se

Tryck

ANNONS

INNEHÅLL

Gröna nyheter

04

Fossilfria bränslen hela vägen

08

Beteendeförändringar – en nyckel för omställningen till fossilfrihet

11

Nollzon skapar tysta och rena taxiresor

12

”Om tio år måste de som tar körkort i dag utbilda sig igen”

12

Företagen som förenar ­klimatnytta och lönsamhet

14

bil dessutom är korta, många under fem ­kilometer, och sker inne i samhällen där andra färdsätt är fullt möjliga.

Kommer kommunerna att visa vägen?

17

DÄRFÖR ARBETAR VI ihärdigt med att påverka utvecklingen åt rätt håll. Framför allt sätter vi ett skarpt fokus på vikten av klimatsmart mobilitet och behovet av beteendeförändringar för att nå klimatmålen, men även som en nyckel för att utveckla mer hållbara och levande städer. Vi behöver kort och gott fler gröna bilister, och i staden där bilen tar dyrbar plats och alternativen finns, fler ­smarta mobilister. Även ”framtidens mobilister”, det vill säga ungdomar, som har ett annat förhållningssätt till att äga bilen, behöver inkluderas i det arbetet. För det är våra barn och ungdomar som kommer att leva med de planeringsbeslut som tas i dag. I det här numret av Trafik & Miljö får du ta del av många konkreta exempel som visar att vägen fram är möjlig och att vinsterna är många.

Fimpa fossilbilen – för klotet, barnen och plånboken! 18

Trevlig läsning! Johanna Grant, ordförande Martin Prieto Beaulieu, chefredaktör

”Ett problem är att alla är positiva till cykling”

26

Ny typ av fordonspool på jobbet

29

Så möter vi framtidens transporter med nya affärsidéer

30

LEDARE

Hållbar bilism är inte möjlig utan hållbar mobilitet VI SOM LEVER nu lever i en viktig tid. På enbart 30-35 år måste alla världens länder och världsmedborgare ställa om till fossilfrihet för att hejda klimathotet. För en genomsnittlig svensk handlar det om att få ned ett årligt klimatfotavtryck på cirka 10 ton CO2 till cirka 0,7-1,5 ton CO2, vilket, beroende på källa, är den hållbara utsläppsnivån per världsmedborgare. I ”FÖREGÅNGSLANDET” SVERIGE står vägtrafiken för ungefär en tredjedel av de nationella utsläppen och utgör därmed den enskilt största utsläppskällan. Och fastän innovationen är stark och teknikutvecklingen går snabbt, både vad gäller energieffektivisering och tillgängligheten av förnyelsebara bränslen, så äts dessvärre de positiva effekterna upp av att trafiken i det stora hela ökar. Vi kör helt enkelt mer bil samtidigt som allt fler väljer törstiga fyrhjulsdrivna fordon vid bilköp eller val av tjänstebil. Dessutom baseras infrastrukturplanering och investeringar många gånger fortfarande på prognosstyrda scenarier om ökad bilism istället för att driva utvecklingen utifrån ett målstyrt scenario som förutsätter att vi faktiskt ska nå klimatmålen. Problemen med ökad trafikstockning möts allt för ofta med att bygga nya vägar, men bygger vi för bilen får vi ett bilsamhälle. BILEN, BRÄNSLET OCH BETEENDET är tre ben som måste gå åt samma håll för att klara av den omställning som krävs. För oss på Gröna Bilister är det tydligt att hållbar ­bilism inte är möjligt utan fokus på det senare. I synnerhet då de flesta resor med

Det bilfria livet – en växande möjlighet!

18

Tanka med omtanke

21

Med biogas och vätgas ­ rullar Sverige in i framtiden 22 Konsten att välja bil och andra farkoster

25

Efterfrågan främsta nyckeln till miljövänliga lösningar 26

Biogas. Ren naturkraft. Vi på AGA tror på biogas som det bästa förnyelsebara drivmedlet ur ett miljöperspektiv. I vår långsiktiga satsning på biogas fortsätter vi att bygga ut tankningskapaciteten och öka tillgängligheten för våra kunder. Vår ambition är att alltid ha en så hög andel biogas som möjligt i vår fordonsgasblandning. AGA – ideas become solutions. www.aga.se

SE AGA Ad 252x87_112389-4-SE06_1.indd 1

20/06/16 13.45


ANNONS

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

ANNONS

Nya i3 The BMW all-new BMW X5

www.bmw.com

När du älskar att köra

NYLADDAD MED LÄNGRE RÄCKVIDD.

Nu kommer nya BMW i3. Den stora nyheten är ett nytt batteripaket med större kapacitet. Rent praktiskt betyder det längre räckvidd, upp till 20 mil helt på el. Om du väljer nya BMW i3 med räckviddsförlängare, en liten bensinmotor som rycker in och genererar el om laddnivån blir låg, så är räckvidden nu upp till 33 mil. Du kan också se uppgraderingen både på insidan och utsidan, du kan till exempel välja den nya färgen protonblå. Nya BMW i3 är också ett bevis på BMWs helhetstänkande när det gäller hållbarhet. Den byggs till största delen av förnybara och återvunna material, i en fabrik som helt drivs av vindkraft och där tillverkningsprocesserna är utvecklade för att spara energi och resurser. Upplev mer på bmw.se/i3

NYA BMW i3. BORN ELECTRIC. Alltid med BMW Fri Service i 3 år/8.000 mil. Nya BMW i3. Rek. pris från 354.900 kr. Effekt från 125 kW (170 hk). Räckvidd med eldrift upp till 20 mil, med räckviddsförlängare REX är räckvidden upp till 33 mil. Bränsleförbrukning vid eldrift 0,0 l/100 km, med räckviddsförlängare 0,6 l/100 km. CO2-utsläpp vid eldrift 0,0 g/km, med räckviddsförlängare 12 g/km. Elförbrukning 12,6 kWh/100 km, med räckviddsförlängare 11,3 kWh/100 km. Miljöklass: EU6. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Förmånsvärde från ca 900 kr/månad, beräknat netto baserat på 50% marginalskatt. Det beräknade förmånsvärdet är endast uppskattat belopp, ej ännu registrerat hos Skatteverket.


ANNONS

4

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

UPDATE

ANNONS

TRAFIK & MILJÖ | GRÖNA BILISTER Sveriges första miljömärkta taxi

Klimatsmart trafikskola

Du som bor i Göteborg kan nu åka Sveriges första miljö­ märkta taxi. I april började Bzzt köra eldrivna taxifordon märkta med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Förutom att det är klimatsmart är det billigt att åka med, då det kostar endast tre kronor per meter. Du som vill åka med men bor i Stockholm får vänta till nästa år, då Bzzt planerar att lansera sin tjänst i Stockholm.

Eco Trafikskola är en nystartad trafikskola i Linköping med grönt fokus. Konceptet bygger på klimatsmarta och hållbara utbildningar, där du som vill ta körkort kan gå utbildning för personbil och du som vill köra mer klimatsmart kan gå utbildningen EcoDriving, som även erbjuds för kommuner och företag. Bilarna tankas med biogas, och koldioxidutsläppen klimatkompenseras genom avtalet med VI-­ skogen, en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Afrika.

Foto: Martin Prieto Beaulieu

Gröna nyheter EN SLADD I TAGET En sladd i taget är ett initiativ från Renault, som syftar till att öka andelen elbilar på Sveriges vägar. Mer konkret vill de öka antalet laddplatser genom att hitta privatpersoner som kan tänka sig att låna ut sina eluttag, eller som vill bygga egna laddboxar och på så sätt förändra Sverige, en sladd i taget. I dagsläget finns över 1 000 ladd­ platser runt om i norden. Om du är nyfiken och vill veta mer, gå in på www.elbnb.se.

ELBÅT PÅ FRÄMMANDE VATTEN Det är inte bara på vägarna som det händer saker och ting. I Stockholms läns landsting har man nu tagit beslutet att testa världens första snabbgående elbåt, och se om den kan bli ett alternativ i kommunaltrafiken. Båten kommer att testas på sträckorna Riddarholmen – Ekerö och Slussen – Östra Rindö under sommaren 2016. Båten, som är byggd i Riga, kan komma upp i 25 knop i medelhastighet, vilket skulle göra att resan till och från Ekerö tar hälften så lång tid jämfört med SL:s nuvarande båtar.

Från Holland till Australien HÅLLBARHET KAN TA dig långt, det anser i alla fall Wiebe Wakker, som ska ta sig från Holland till Australien med elbil. För att ta sig hela vägen dit behöver han utomståendes hjälp att ladda bilen och mat och

WAYWAY VILL FÅ FLER ATT DELA PÅ TAXINOTAN Den kontroversiella samåkningstjänsten Uber Pop blev nedlagd. Nu vill Wayway få fler att dela på taxinotan när de reser i jobbet. Majoriteten av alla taxibilar kör till och från samma destinationer; flygplatser, mässhallar, osv. Tanken om en tjänst för att reducera antalet taxibilar började ta form hos företaget Break A New Ground. De lanserar nu WayWay; en företagsapp som kopplar ihop taxiresenärer som ska åt samma håll. Det är gratis för företag att registrera sig och först när de sparar pengar tar WayWay betalt. Med flera taxibolag i samma app skapar WayWay nya förutsättningar för samåkning. Tillsammans har vi möjlighet att spara både pengar och miljö.

sovrum, eftersom han inte har med sig egna pengar. Om du vill hjälpa Wiebe, gå in på www.plugmeinproject.com och se vart han befinner sig. I skrivande stund är Wiebe i Norge. BILLIGARE LUFT I GRUVORNA Atlas Copco har nyligen släppt en ny version av sin grävskopa Scooptram. Den enda skillnaden från den dieseldrivna versionen är att denna istället går på el. Samma kapacitet och design – men utan dieselångor. Detta gör att gruvbolagen får samma arbetskapacitet, men utan utsläppen krävs inte lika mycket ventilation. Samtidigt som den eldrivna grävskopan är bättre för både miljön och gruvarbetarna sparar gruvbolagen in massor av pengar i och med att de inte behöver ­ventilera luften i gruvorna lika mycket.

Foto: Patrik Johäll

Världens första miljömärkta flytande drivmedel I JUNI KLARADE Preem Evolution Diesel+ Svanens hårda krav för drivmedel. Dieseln, som består till 50 procent av förnyelsebar råvara, exempelvis tallolja vilken är en restprodukt från skogsbruket, blev därmed

det första miljömärkta flytande drivmedlet i världen. Svanenmärkningen garanterar ett helhetsgrepp över hela drivmedlets livs­ cykel, med fokus på förnyelsebar råvara och låga utsläpp av växthusgaser.


MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID

LADDAD FÖR ATT UTFORSKA

PRIS FRÅN 395 500 KR FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 971 KR/MÅN • Fyrhjulsdrift • Rymlig SUV • Supermiljöbil • Upp till 50 km på el • Snabbladdning 30 min • 8 års batterigaranti • 1 500 kg dragvikt Sveriges mest populära supermiljöbil är en fyrhjulsdriven SUV som rymmer hela familjen och drar släp. Som laddhybrid klarar den de flesta vardagsresor på el och det låga förmånsvärdet gör den till den perfekta tjänstebilen. Välkommen att upptäcka Outlander Plug-in Hybrid. Viktad förbrukning 1,8 l/100 km och 134 Wh/km, CO 2 42 g/km. Alla priser är av generalagent rek. cirkapriser. Förmånsvärde netto per månad vid 50 % marginalskatt. Sveriges mest sålda supermiljöbil 2013-2016. Bilen på bild är extrautrustad.


Tre seminarier den 6 juli, välkomna! 10:00 –10:40 Tankar vid tanken – om klimat och ursprungsmärkning vid pump 10:50 –11:30 Vem bryr sig om beteendet när det gäller att

ändra resvanor?

– Färdplan 2030 – mobilitet och beteende 11:30 –12:00 Grön mobilitet från Umeå till Malmö – om klimatsmarta, effektiva och attraktiva tätorter

Plats: Donnerska huset, Donners plats 1, “Aulan” Läs mer på www.gronabilister.se

Är du också för klimatoch ursprungsmärkning av drivmedel? Var med och påverka – gå in och gilla Gröna Bilisters upprop nu!

123 268 23 34

Du behövs, vi behövs. Bli medlem!*

Jag V ill Veta !

* Bilist och/ eller mobilist? I Gröna

www.facebook.com/JagVillVeta

Bilister kan du känna igen dig både med och utan bil. Medlemskapet kostar endast 100 kr per år.

Läs mer på www.gronabilister.se


ANNONS

8

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

AKTUELLT

ANNONS

TRAFIK & MILJÖ | GRÖNA BILISTER

Tanken med Hela Gröna Vägen är att hjälpas åt att öka kommunernas kompetens och även ta fram gemensamma verktyg som underlättar avrop och uppföljning. Redan i år har flera kommuner fått bidrag för laddinfrastruktur från Klimatklivet. Några kommuner har även gjort nya investeringar i nya fossilfria fordon.

Föregångaren projektet Infragreen beredde marken för Hela Gröna Vägen. Inom Infragreen tog man bland annat fram den politiska grund man nu står för. Samtliga ordföranden i kommunstyrelserna skrev under projektets budkavle med det gemensamma målet att bli fossilfria 2030.

I höst kommer Hela Gröna Vägen även att börja samarbeta med lokala företag. Tanken är att hitta så många företag som möjligt inom området som, liksom kommunerna, vill vara med och ställa om till fossilfria transporter. Ju fler som hoppar på hållbarhets­ tåget, desto bättre!

Morgan Ahlberg, projektledare för Hela Gröna Vägen och Karin Stenlund, strateg vid Fyrbodals kommunalförbund och ansvarig för satsningen Affärsdriven miljö­u tveckling.

Fossilfria bränslen hela vägen Miljöbilarna blir bara fler. För att stötta utvecklingen och acce­ lerera användandet av fossilfria bränslen uppstod projektet Hela G ­ röna Vägen, ett samarbete mellan 39 kommuner, både i ­Sverige och i Norge, där det redan finns många el- och biogasbilar. Text: Andrea Mogren

Foto: Press

I PROJEKTET Hela Gröna Vägen sam­ arbetar 39 svenska och norska kommuner för att bli fossiloberoende när det gäller fordon och transporter till år 2030. Det långsiktiga huvudmålet är att bli en förebild för länder världen över. – Projektet ska stötta och vägleda kommunerna, som alla ligger i gränsregionen Östfold-Follo-Fyrbodal, berättar Morgan Ahlberg, projektledare för Hela Gröna Vägen. När projektet är slut i december 2018 ska alla kommuner ha kommit en bra bit på vägen, och även ha en plan för hur de ska bli helt fossilfria fram till 2030. MORGAN BERÄTTAR ATT utmaningen i projektet är att klimatfrågan i sig är akut. Det är bråttom att ställa om och minska utsläppet av klimatgaser. – Utvecklingen går åt rätt håll, men i nuläget går det för långsamt. Med Hela Gröna Vägen vill vi göra skillnad! – Det är en styrka att arbeta så många

tillsammans och på olika nivåer. Den politiska ledningen och tjänstemän i kommunerna hakar arm med lokala företag och organisationer. Det ger kraft och genomslag. På svenska sidan berörs 14 kommuner och över 200 000 invånare, säger Karin Stenlund, strateg vid Fyrbodals kommunalförbund och ansvarig för satsningen på Affärsdriven miljö­utveckling där projektet Hela Gröna Vägen har en viktig roll. TROTS ATT PROJEKTET startade upp ­nyligen går det redan väldigt bra. – Det finns ett stort intresse för dessa frågor, och en stark politisk förankring. Nu handlar det om att öka takten i omställningen, och här har kommunerna väldigt mycket att vinna på att samarbeta och lära av varandra, säger Morgan. Projektet är stort och vi gör flera olika saker samtidigt. Exempelvis förbereder vi höstens lansering av vårt kommunikationsarbete, kartlägger arbetet med upphandling av fordon och

transporttjänster, och arbetar med infrastrukturfrågor för el och biogas. REDAN I ÅR har flera kommuner fått bidrag för laddinfrastruktur från Klimatklivet. Några kommuner har även gjort nya investeringar i nya fossilfria fordon. – Fokus i projektet är att byta ut kommunernas egna fordonsflottor till fossilfria alternativ, och att bygga ut infrastruktur för laddning av elbilar och tankställen för biogas. Det kommer att hända mycket på alla dessa fronter de närmaste åren. – Bland våra norska kollegor pratar man mycket om ”Det grönne skiftet” och man letar alternativ till oljan som kan ge både jobb och miljöförbättringar, berättar Karin Stenlund. Det körs fler transporter över Svine­ sundsbron, som förbinder oss med Norge än de som körs över Öresundsbron. Vårt samarbete mellan Norge och Sverige skapar en större marknad för fossilfria transporter, vilket är viktigt för att mer ska hända. FÖRUTOM LANSERINGEN AV kommunikationsarbetet kommer Hela Gröna Vägen i höst även att börja samarbeta med lokala företag. – Tanken är att hitta så många företag som möjligt i vårt område som, liksom kommunerna, vill vara med och ställa om till fossilfria transporter, berättar Morgan. Ju fler vi är som ställer om desto bättre!

FAKTA Genom projektet Hela gröna vägen ska samtliga 39 kommuner i gräns­ regionen Östfold-Follo-Fyrbodal ta fram underlag för strategisk utveckling och en handlingsplan för en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Interreg Sverige-Norge har beviljat projektet Hela Gröna Vägen närmare fem miljoner kronor i stöd och Västra Götalands­ regionen bidrar dessutom med nästan två miljoner. Satsningen kommer omsatta tio miljoner kronor i tre år. Läs mer: www.fossilfri2030.se


Vi laddar din elbil.

clever.nu


ANNONS

D E T TA Ä R E N A N N O N S F R Å N T R O L L H ÄT TA N S S TA D

Trollhättans envisa arbete mot att bli fossilbränslefritt

ANNONS

Text: Andrea Mogren

Foto: Julia Sjöberg

1996 rullade de första fordonen i Trollhättan på biogas från stadens egna avfall. 20 år senare har biogasen fortfarande en särställning, men det är inte det enda hållbara bränslet som används för att uppnå målet att vara fossilbränslefria år 2020. I Trollhättans stad har energiarbetet alltid varit högt prioriterat. Bland annat har Trollhättan jobbat för att få in fordon som drivs av biogas i fordonsflottan i 20 år. – Vi har länge jobbat aktivt med biogas, men sedan ett par år tillbaka jobbar vi även med elfordon och andra fossilfria bränslen för att nå vårt mål, att vi inom kommunen ska vara fossilbränslefria år 2020, berättar Johan Andersson, som arbetar som energisamordnare. 1996 var Trollhättans stad först i ­Sverige med att köra sina stadsbussar på egenproducerad biogas. – Sedan vi började arbetet har 72 % av våra personbilar och lätta lastbilar blivit miljöbilar, berättar Rose-Mari Sandstedt, miljöstrateg. – År 2000 började våra invånare sortera ut sitt matavfall som rötas till biogas, fortsätter Johan. Vi brukar berätta för barnen att de kan åka buss på äppelskrutten som de slänger i soporna. Det har gjort att vi har en bred förankring av bränslet i hela kommunen, säger Johan.

– Vi har också utbildningskonceptet ”Bli en vardagshjälte!” som ska göra barn och ungdomar medvetna om hur vi skapar ett mer hållbart samhälle, fyller Rose-Mari i. – Det har dock visat sig att vi ibland behöver andra bränslen och fordon, berättar Johan. En handlingsplan för att nå målet som antogs 2010 är framtagen. Först ut att göra sin verksamhet fossilbränslefri och komplettera sin fordonsflotta med små och stora elfordon blir hemtjänsten. De har flera enheter som inte ligger centralt i huvudtätorten och vi arbetar för att ha rätt fordon på rätt plats, avslutar han. – I Trollhättans stads upphandlingar har vi ett klart direktiv från politiken, vi ska prioritera fordon drivna av biogas och numera även el, avslutar Rose-Mari.

Johan Andersson, energisamordnare och Rose-Mari Sandstedt, miljöstrateg, på Trollhättans stad.


ANNONS

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

GRÖNA BILISTER | TRAFIK & MILJÖ

ANNONS

TEMA: BETEENDE

11

Jesper Johansson, konsult och expert på ­beteendeaspekten av mobilitet, samt styrelse­ ledamot i Gröna Bilister. Foto: Nicola Evans.

Beteendeförändringar – en nyckel för omställningen till fossilfrihet Bränslet och bilen har länge stått i fokus när det kommer till att möta klimatmålen. Men beteendet är en nyckelfaktor som ofta glöms bort. – Det känns otroligt dumt att lägga en massa skattepengar på lösningar som sedan varken marknadsförs eller används fullt ut, säger experten Jesper Johansson. Text: Erik Backlund

Foto: Shutterstock, Press

– VI ÄR OCH har historiskt sett varit bra på att jobba med utbud. Finns det en brist så förbättrar vi utbudet. Problemet är att vi är sämre på att arbeta med efterfrågan. Den finns definitivt där, men det gäller att väcka och stimulera den, säger Jesper Johansson, konsult och expert på beteendeaspekten av mobilitet, samt styrelseledamot i Gröna Bilister. DET HANDLAR DELVIS om att förstärka beteendet hos de som redan väljer till exempel cykel, kollektivtrafik eller bilpool genom att förse dem med infrastruktur och tjänster som håller hög kvalitet. Men också om att förändra beteendet hos de som fortfarande tar bilen. – Det känns otroligt dumt att lägga en massa skattepengar på lösningar som sedan varken marknadsförs eller används fullt ut. DEN STÖRSTA BRISTEN just nu är att vi inte har någon myndighet med ett tydligt uttalat nationellt ansvar för den här typen av åtgärder, menar Jesper. Tidigare låg det

”Vi har länge ­pratat om bilen och bränslet, och där händer det saker, men för beteende­ frågorna saknas samma krafter.” på Trafikverket, nu är det delat och ligger även på Energimyndighetens bord och får inte det utrymme som krävs. Istället har ansvaret hamnat hos kommunerna. – Det positiva är att kommunerna har ett otroligt driv och verkligen vill lösa problemen. De sitter själva mitt i dem, vilket

skapar ett engagemang. Tyvärr har de inte alltid tillräckligt med personal, även om många kommit igång med att ta fram mobility management-planer och att anställa rätt kompetenser. FÖR ATT LYFTA temat arrangerade Gröna Bilister tillsammans med Klimatkommunerna i januari konferensen Mobilitet och Beteende 2016 i Stockholm. – Tidigare har ett forum där beteendet sätts i fokus inte funnits. Vi har länge pratat om bilen och bränslet, och där händer det saker, men för beteendefrågorna saknas samma krafter. För att 2030-målet ska kunna uppnås måste det bli mer uppmärksammat, och framförallt måste de goda exemplen lyftas fram. ETT AV DE mest lyckade exemplen som presenterades under konferensen var det holländska nationella programmet Beter Benutten (bättre användning). Ett projekt som syftar till att minska antalet pendlare under rusningstrafiken och därigenom antalet köbildningar och stopp i trafiken. Med ett nära samarbete mellan städer, regering och lokala företag, och relativt små medel har det gett mycket goda resultat. Till exempel genom att senarelägga studenters föreläsningar, få företag att välja vattenvägen istället för motorvägen för transport eller genom en omvänd sorts vägtull, där bilpendlare får ett litet bidrag för att köra utanför rusningstid. – Ett direkt resultat av konferensen är att vi nu kommer att ha ett möte med de

holländska representanterna och höga beslutsfattare i Sverige för att se hur kunskapen kan föras över och appliceras här, säger Jesper. ETT ANNAT RESULTAT är upprättandet av Färdplan 2030, kort och gott en färdplan för hur 2030-målet ska kunna uppnås genom beteendepåverkan. Under kommande konferenser, som kommer att hållas årligen, ska färdplanen revideras och under Almedalsveckan ska den kontinuerligt lyftas för politikerna, för att förankras och kunna bli verklighet.

FAKTA

Mobilitet och Beteende 2016 Den 28 januari 2016 arrangerades den första konferensen Mobilitet och beteende av Gröna Bilister och Klimatkommunerna. Fokus var beteendets roll i omställningen mot en fossiloberoende fordonsflotta och hur vi kan arbeta för att få till ett förändrat beteende. Konferensen sponsrades av: Transformo, Hertz, Hollands ambassad och ZeroMission. Konferensen kommer att arrangeras igen nästa år. Läs mer: www.färdplan2030.se


ANNONS

12

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

TEMA: BETEENDE

ANNONS

TRAFIK & MILJÖ | GRÖNA BILISTER

Nollzon skapar tysta och rena taxiresor Av 6 000 taxibilar i Stockholm går bara drygt 20 på el, trots att efterfrågan på eltaxibilar är stor, och bara ökar. Projektet Nollzon belyser gapet mellan tillgång och efterfrågan på eltaxi, och skapar samtidigt tysta och rena transporter i städerna. Text: Erik Backlund

Foto: Press

STYRKAN I IDÉN är enkelheten. Som – Den dag vi faktiskt kan möta ­­användare märker du ingen skillnad ­behovet av alla som vill ha elbilstaxi när du beställer taxi, via telefon, app är vi färdiga, då kan vi köra nästa eller webb. Men systemet känner av projekt. Syftet med projektet är din adress och begär automatiskt att visualisera det enorma gap en elbil. Att anmäla sig går på 20 mellan tillgång och efter­frågan sekunder och kostar ingenting. Du som finns i dag, säger Roland fyller i ett formulär på hemsiElander. Roland Elander, ­ dan, sedan är allt klart. projektledare för Nollzon NÄSTA STEG I Nollzon är att – Vi blir som kittet mellan ­taxibolagen och företagen, fortsätta med budbranschen, säger Roland Elander, ­projektledare för flera budfirmor är redan anslutna, och att Nollzon, och fortsätter: skapa nya nollzoner i andra städer. Redan – Taxibolagen antar vår policy och köper till hösten är det på gång i Göteborg, in elbilar, och på andra sidan ansluter sig ­Malmö, Uppsala och Västerås. ­företag genom att anta vår policy och därmed alltid prioritera elbilstaxi. I DAG ÄR närmare 400 företagskontor anslutna, med ungefär 44 000 anställda. Men eftersom det är den fysiska adressen som kopplas till policyn gäller elbilsprioriteten även när en taxi bokas för resa till företagen, och antalet användare är därmed oerhört många fler. Bland de som anslutit sig finns hotellkedjorna Choice och Scandic med hotellen omkring Arlanda och Sigtuna. I och med det ansluts 9,1 miljoner hotell­nätter per år. – På bara ett halvår har Nollzon blivit så pass stort att vi påverkar inköpen av taxibranschens bilar. Det vi gör är att både skapa och synliggöra efterfrågan på håll­ bara, tysta och rena transporter. TJUGO ELBILAR OCH hundratusentals för­f rågningar kan låta som en svår ekvation att få ihop, och det är det också.

FAKTA

Nollzon skapar ett efter­ frågetryck för elbilstaxi En taxi kör ungefär 12 000 mil per år, motsvarande 7-8 privatbilar. Att ställa om taxiflottan är därmed mycket ­viktigt om vi ska nå en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Nollzon skapar ett efterfrågetryck för elbils­ taxi genom att göra det enkelt för företag att automatiskt ge förtur till elbilstaxi för resor i tjänsten. Nollzon är en ideelll förening grundad av Vattenfall, IBM, ABB, Gröna Bilister och Sustainable Innovation. Läs mer: www.nollzon.se

”Om tio år måste de som tar körkort i dag utbilda sig igen” Varje år tar 100 000 svenskar körkort. Om deras attityder och inställning till mobilitet, transporter och miljö kan påverkas kan mycket hända. Men för att det ska ske måste förarutbildningarna förändras, menar Michael Axelsson, vice ordförande på STR. Text: Erik Backlund

Foto: Press

– FRÅGAR JAG EN tioåring om jag får köra bil efter att jag har druckit alkohol, eller om jag får köra i 150 när skylten visar 110, så kommer jag att få ett nej till svar. Det är inte kunskapen som brister, det är attityderna och inställningen. Delvis till regler och lagar, men också till hur miljön påverkas, säger Michael Axelsson, vice ­förbundsordförande på Sveriges Trafik­ skolors Riksförbund. Det är alltså inte genom att peka på en skylt, eller träna på start i backe som budskapet ska nå fram, snarare med hjälp av VR-teknik och liknande upplevelsebaserade utbildningsverktyg. På det sättet kan elevernas inställningar till såväl risker som till vikten av en fossiloberoende fordonsflotta förändras och ett hållbart beteende skapas.

I DAG INGÅR sparsam körning och miljö som ett block i förarutbildningen och som en bedömningsparameter i förar­ provet, men i för liten utsträckning, menar ­M ichael Axelsson. – Det är inte tillräckligt som det ser ut i dag. Bland de som alldeles nyligen har tagit körkort kan vi fortfarande sänka bränsleförbrukningen med 15-20 procent med hjälp av ecodriving-utbildningar. OCH DETSAMMA GÄLLER för elbilar och hybrider, men där är problemet att det sparsamma körsättet skiljer sig åt från fossildrivna fordon. Bilskolorna i sin tur köper inte in elbilar eftersom utbildningarna, och i slutändan körkorten, för automatväxlade fordon är begränsade till just automatväxlat. – Jag vet att det finns ett stort miljö­

engagemang ute hos trafikskolorna. De vill göra mer och är frustrerade, för i dag kan de inte använda elbilar eller hybrider. ­Istället kör de runt med bensindrivna f­ ordon, säger Michael Axelsson och avslutar: – Om tio år kommer de som tar körkort i dag att behöva utbilda sig igen för att lära sig att köra elbil.

MICHAEL AXELSSON

Titel: Vice förbundsordförande Sveriges Trafikskolors ­Riksförbund. Läs mer om STR på: www.str.se


ANNONS

D E T TA Ä R E N A N N O N S F R Å N U M E Å KO M M U N

ANNONS

Umeå – Årets klimatstad 2016 Sol-, vind- och biobränsleproduktion. Umeås kraftfulla åtgärder inom dessa områden är en av anledningarna till att Umeå utnämndes till Earth hour Capital 2016. Här jobbar man på många sätt med hållbarhet, och har stora planer inför framtiden. Text: Andrea Mogren

Foto: Umeå kommun

Det fullständigt regnar hållbarhetspriser över Umeå. Enligt tidningen Fokus årliga kommunranking så är Umeå Sveriges näst bästa stad att bo i, och i Cykelkampen knep de en andra plats i Europa i kategorin Bästa cykelstad. Den utmärkelse som väger tyngst är dock titeln som Earth Hour Capital (årets klimatstad) 2016. Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande, tror att Umeå vunnit alla dessa priser eftersom de arbetar med hållbarhet på ett långsiktigt sätt. – I Umeå jobbar vi med en rad nya tekniska lösningar. Vi är exempelvis först ut i Sverige med att leasa ut solpaneler genom bolaget Umeå energi. I kollektivtrafiken har vi köpt flera elbussar som tillverkats av ett lokalt företag och är några av de första att ha blivit testade i ett kallt klimat. Dessa bussar är en viktig del i vårt mål att bli f­ ossilbränslefria i kollektivtrafiken år 2020. Vi är också en av de tre städer i ­Europa som är nominerade till årets miljöhuvudstad år 2018.

I samarbetsprojektet ”den koldioxid­ snåla platsen” kommer Umeå kommun och Umeå universitet utveckla koldioxid­ snåla lösningar. – I projektet tittar vi på allt från stads­ planering till sopsortering och konsumtionsvanor. Istället för att konsumera saker kan man ju konsumera kultur exempelvis. Det finns andra mer hållbara alternativ till att bara köpa prylar. Umeå kommun blickar också framåt, och vill i framtiden förtäta staden och bygga så att fler bor nära den växande kollektivtrafiken. – På bara några år har antalet resenärer ökat med 1 miljon, vilket är väldigt mycket. I framtiden kommer vi att fortsätta bygga nya hållbara lågenergihus, förtäta staden och utveckla vägledningssystem för att leda bort trafik för att förbättra luften, avslutar Hans.

ANNONS

D E T TA Ä R E N A N N O N S F R Å N S O L E L I A G R E E N T E C H

ANNONS

Solenergi – framtidens energikälla för elbilen Tillsammans med svenska och norska aktörer ­bidrar Solelia Greentech till minskade utsläpp av CO2 ­genom att öka produktionen av solel för laddning av elbilar. Resultaten av ett nytt EU-projekt, Solar ­Charge 2020, ska kunna tillämpas över hela Europa. Text: Andrea Mogren

Foto: Schneider Electric

Solelia Greentech startades 2012 och är Skandinaviens största leverantör av solladdstationer. – Vi gör det möjligt att ladda elbilen med i stort sett 100 procent utsläppsfri el, berättar Solelia Greentechs vd, Per Wickman. Det som gör Solelia unikt är att du kan ladda bilen med solel hela året tack vare vår innovation Solbanken. När solen strålar på våra solcellsladdare produceras solenergi, som Solbanken registrerar på ditt användarkonto. När du sen laddar din bil så används motsvarande mängd solenergi från ditt konto. Just nu arbetar Solelia med Solar Charge 2020, ett EU-projekt som företaget initierat tillsammans med Uppsala kommun, finansierat av Energimyndigheten och det europeiska forskningssamarbetet ERANet Smart Grids plus. Projektet startade i april och beräknas pågå till och med 2018. – Antalet elbilar ökar snabbt i Europa,

vilket gör att det behövs fler laddplatser och mer elkraft. Som en följd ökar både behovet av el och belastningen på elnätet. Vårt mål är därför att öka antalet laddstationer som använder el från solenergi, i första hand i Uppsala och Tromsö. Vi kommer både att ansluta befintliga laddplatser till vårt system, Solbanken, och bygga nya laddplatser som ansluts till nya producenter av solel. I projektet samarbetar vi också med Uppsala universitet och UiT Norges Arktiske Universitet. Efter projektets slut kommer universiteten göra en utvärdering och skapa underlag, så att resultaten ska kunna tillämpas i hela Europa med liknande upplägg. Solelia Greentech ingår också i ett samarbete med KIC InnoEnergy, ett initiativ från Europeiska institutet med syftet att tillämpa ny teknik och innovation inom hållbar energi.

Per Wickman, vd Solelia Greentech


ANNONS

14

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

TEMA: BETEENDE

779

I Västeuropa skriver vi ut 779 miljarder A4-papper per år.

ANNONS

1,1 s

TRAFIK & MILJÖ | GRÖNA BILISTER

IT- och telekom kan minska CO∏-utsläppen i Europa Enligt EU-kommissionen kan it- och telekom­tjänster minska Europas CO2-utsläpp med upp till 15 procent till 2020 och minska kostnader med cirka 600 miljarder euro. Källa: telia.se/privat/om/miljo/mojlig­heter-it-och-telekom

Bara i Sverige görs 1,1 miljoner tjänsteresor per år.

En timmes bilkörning motsvarar CO2-utsläpp för ett års ringande.

Företagen som förenar ­klimatnytta och lönsamhet Arbetsgivare och företag har stora möjligheter att påverka sina medarbetares och kunders beteenden. Både vad gäller arbets­ pendling och resor i tjänsten. För att en förändring ska ske på bred front krävs dock att de goda exemplen lyfts fram, menar Alfred Andersson på Gröna Bilister. Text: Erik Backlund

Foto: Håkan Ludwigson

ALFRED ANDERSSON HAR för Gröna Bilisters räkning genomfört fallstudier på tre större företag som har stuckit ut i sitt arbete kring transporter, beteende och miljöpåverkan. IT-koncernen Atea, telekomjätten TeliaSonera och länstrafik­ bolaget Västtrafik. – De här företagen har lyckats väldigt väl med sitt arbete. Frågan är aktuell på många företag i Sverige i dag, men vi väntar fortfarande på att någonting ska hända på bred front, säger Alfred Andersson. SYFTET MED STUDIERNA är att bygga en digital resurs med goda exempel för att inspirera och visa både hur det kan gå till, och vilka positiva effekter ett liknande arbete kan medföra. – Det som är extra kul att se är att det har

lett till synergieffekter för företagen. De har både kunnat minska sin egen eller sina kunders miljöpåverkan avsevärt och samtidigt skurit ner på kostnader, eller till och med gjort en ekonomisk vinst. Dessutom har färre resor genom utökad användning av videokonferenser underlättat för medarbetarna på TeliaSonera, som får mer tid till andra delar av livspusslet. DE OLIKA FÖRETAGEN har haft olika tillvägagångssätt. På Atea, som dessutom uppmärksammades och mottog Gröna Bilisters utmärkelse Grönt Föredöme under våren, har man arbetat med, och varit framträdande i, samverkansprojektet Kista Commute. Ett projekt som syftar till att effektivisera och förenkla arbetspendlingen till de medverkande företagens kontor i

Kista och reducera de negativa effekterna av transporter. Atea ledde vägen genom att sätta ett mål om att mellan 2012 och 2014 minska sina koldioxidutsläpp med 20 procent. Effekten blev att de andra deltagande organisationerna, till exempel IBM och Microsoft, blev eggade att höja sina egna målsättningar till likvärdiga nivåer. – Atea nådde sina mål och har nu också satt branschens tuffaste klimatmål, att till år 2020 ytterligare halvera sina koldioxidutsläpp. Förhoppningsvis kan det dra igång ett nytt race, säger Alfred. METODEN VAR BLAND annat ett erbjuda fria tjänsteresor med kollektivtrafik, hålla obligatoriska utbildningar i ecodriving och att arbeta med nudgingmetoder, att ge små knuffar i rätt riktning och premiera ett hållbart beteende. Exempelvis som att reservera de bästa parkeringsplatserna för elbilar. PÅ TELIASONERA VAR receptet för framgång att i så stor mån som möjligt undvika resandet helt och hållet. Med 250 virtuella mötesrum runt om i världen uppmanades medarbetarna inför varje möte att fundera över om ett fysiskt möte var nödvändigt. Resultatet är imponerande, koldioxidutsläp-

pen har de senaste tio åren minskat med över 80 procent. – Initiativet har dessutom hjälpt medarbetare att spara tid, och företaget pengar. Resekostnaderna för perioden minskade med över 240 miljoner kronor, kommenterar Alfred. VÄSTTRAFIK, SVERIGES STÖRSTA länstrafikbolag, har arbetat med en annorlunda metod. Genom en årligt återkommande kampanj har de riktat sig mot frekventa bilåkare som är positivt inställda till kollektivtrafik, men ändå tar bilen av någon anledning. Mot att de lämnar bilen hemma och återkopplar med feedback erbjuds de gratis periodkort med Västtrafiks kollektiv­ trafik under två veckor. Totalt skickades 40 000 färdbevis ut under förra året, varav 8 000 ledde till att personen fortsatte åka kollektivt efter perioden. Det motsvarar minskade koldioxidutsläpp med 4 000 ton per år. Intäkterna för 8 000 nya resenärer blir för Västtrafiks räkning nästan 25 miljoner kronor för samma tidsperiod. – Det är ett strålande exempel på hur man genom beteendepåverkande insatser gör en stor klimatnytta samtidigt som man är lönsam, summerar Alfred.

Alfred Andersson, Gröna Bilister. Foto: Press.

”Det är ett strå­ lande exempel på hur man ­genom beteende­ påverkande ­insatser gör en stor klimat­nytta samtidigt som man är lönsam.”


ANNONS

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

GRÖNA BILISTER | TRAFIK & MILJÖ

ANNONS

TEMA: BETEENDE TELIASONERA

”Med en global organisation i ett drygt 20-tal länder måste vi arbeta effektivt. Resande tar tid och därför försöker vi i så stor utsträckning som möjligt använda vår egen teknik och våra egna ­tjänster vid m ­ öten med kollegor på ­olika orter och i olika länder. Varje Teliaanställd a ­ rrangerar fler än 45 Skype/Lync-möten och 6 v ­ ideokonferenser per år. Även e ­ konomiskt har det blivit en vinst, r­ esekostnaderna har minskat från 300 miljoner till 67 miljoner kr per år, bara i Sverige.” – Catherine Karagianni, miljöchef Sverige, TeliaSonera

ATEA

”Klimatfrågan är viktig för oss och vi ser att vår satsning gett resultat. I grunden handlar det om ett syste­ matiskt arbete där mycket förstås handlar om att använda miljösmarta ­IT-lösningar och att utmana invanda beteenden. Vi har branschens tuffaste klimatmål och hoppas också att vårt arbete kan inspirera andra att göra en liknande resa som den vi nu gör!” – Andreas Rydell, hållbarhetschef, Atea

VÄSTTRAFIK

”För oss är det väldigt enkelt, ska vi få till en hållbar samhällsutveckling i vår region så behöver fler åka kollektivt. Provåkar­ kampanjen är en stor framgång för oss och vårt bästa sätt att få fler att välja kollektivtrafik framför bilen. Hemligheten är att man får prova själv. Det är många som har en uppfattning av att kollektivtrafiken inte är någonting för dem, men när de upptäcker att det fungerar bra och att de slipper köra bil blir de väldigt nöjda, och mellan 20 och 30 procent fortsätter varje år att resa med oss.” – Maria Björner Brauer, enhetschef försäljning och marknad, Västtrafik

15


Ladda för en renare stadsmiljö

Eldrivna bussar i städer ger många fördelar. Den renare och tystare närmiljön öppnar för nya spännande möjligheter i stadsplaneringen. Vi på Vattenfall var tidigt med i utvecklingen av elbussar. Ett exempel är elektrifieringen av buss 73 i Stockholm där vi idag ansvarar för laddningen av linjen.

Vattenfall hjälper dig att planera, bygga och etablera bussladdning. Allt för en driftsäker och kostnadseffektiv utbyggnad. Tillsammans banar vi ny väg mot en renare och tystare stadsmiljö.

Läs mer på www.vattenfall.se/elbussar


ANNONS

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

GRÖNA BILISTER | TRAFIK & MILJÖ

ANNONS

17

TEMA: BETEENDE

Kommer kommunerna att visa vägen? Foto: Per Östborn

FREDRIK HOLM

ATT KOMMUNERNA SPELAR en viktig roll i omställningsarbetet har länge varit känt hos Gröna Bilister. – Det är inte ovanligt att arbetet börjar på gräsrotsnivå i en engagerad eldsjäl i en kommun, sedan inleds samarbeten med grannkommuner och till slut vaknar politikerna på riksnivå. Förhoppningsvis.

HÅLLBAR MOBLLBAR MOBILITET

T FRÅN UMEÅ TILL

MALMÖ

HÅLLBAR

TILL MALMÖ MOBILITET FRÅN UMEÅ

rundresa bland svenska komm uner

UMEÅ TILL MALMÖ

ges kommuner De allra flesta bilresor är korta skulle kunna och sker inne ersättas av i samhällena. gång, cykel Många av dem jobbar för att och kollektiv framsida) göra det möjligt. trafik. 2016 vy som på bokens många Lund Och(samma kommuner Vi skickade ut miljöskribenten Fredrik Holm på hur arbetet uner för att på ort för den hållbara Sveriges komm och ställe söka mobiliteten svarrundresa bland ser ut i den Det blev en en kommurt från reportagebok av dem nala vardagen. Rappo om hållbar mobilite ena. Många rapport full av insikter, erfarenh sker inne i samhäll t från Umeå kommuner är korta och till Malmö. En eter, goda råd bilresor trafik. Och många flesta lägesoch inspirat De allra cykel och kollektiv ion! ersättas av gång, skulle kunna söka svar göra det möjligt. ort och ställe Fredrik Holm jobbar för att . är en av Sveriges Holm för att på ala vardagen mest rutinerade benten Fredrik skribenter. I trettio i den kommun miljöskri ut ut miljöser ten års tid har han Vi skickade mobilite bidragit miljödebatt En lägestill svensk för den hållbara med artiklar, Umeå till Malmö. föreläsningar, på hur arbetet utbildningar mobilitet från läromedel, hållbar och strategisk om on! ebok rådgivning. inspirati Foto: Maria Fallström Det blev en reportag erfarenheter, goda råd och insikter, rapport full av

ET FRÅN HÅLLBAR MOBILIT

HÅLLBAR MOBILITE

Rapport från en rundresa bland Sveri

OBILITET L MALMÖ FRÅN UMEÅ TILHÅ TIL UMrundr ÅN LM L MA FR ÖEÅesa bland svenska kommuner Rapport från en

Rapport från en

miljö-

Foto: Staffan

Hagblom / Bilder

mest rutinerade en av Sveriges Fredrik Holm är bidragit till svensk års tid har han l, skribenter. I trettio gar, läromede artiklar, föreläsnin miljödebatt med . strategisk rådgivning utbildningar och Foto: Maria Fallström

MEN HUR LÅNGT de olika kommunerna hittills har kommit varierar. Vissa ligger NÄR UTREDNINGEN OCH målet om en långt före riket som helhet, andra en bra bit fossiloberoende fordonsflotta 2030 kom, efter. Generellt visar kommunerna däremot år 2013, insåg Gröna Bilister vikten av att goda resultat i mobilitetsarbetet, det vill följa upp arbetet och kontinuerligt stämma säga arbetet med att få kommuninvånarna av hur det fortskred. Tillsammans med att välja bort bilen till förmån för till exem2030-sekretariatet och Klimatkommunerna pel kollektivtrafik, cykel eller bilpooler. började nationell statistik samlas in och – Det mest anmärkningsvärda är att väldigt samtidigt kombinerade man satsningen likartade kommuner har kommed traditionen att granska mit så olika långt. Det är både kommunerna. på gott och ont att arbetet är – Vi har nu utvecklat en beroende av just eldsjälar. Det metod för att kunna ta ett har hittills inte funnits något helhetsgrepp, jämföra och ge tryck från själva organisatioen samlad bild av Sveriges och nerna, kommunala mål eller kommunernas arbete och nationella myndigheter, avslutar resa mot 2030. Målet är att Per Östborn, ­ Per Östborn. skapa en heltäckande plattIndikatoransvarig på form där all relevant statistik Gröna Bilister presenteras med analyser,

w w w. g r o n

Hållbar Mobilitet_O

mslag.indd

a b i l i s t e r. s

/ Bilder i Syd

framsida)

Foto: Staffan Hagblom

vy som på bokens

i Syd

Lund 2016 (samma

UMEÅ TILL MALMÖ

FÖR TIO ÅR sedan började han åka runt i landets kommuner för att intervjua, gran-

FAKTA

HÅLLBAR MOBILI TET FRÅN

FRÅN ÅR 2010 till 2030 ska användningen av fossila drivmedel minska med 80 procent och nyttjandet av kollektivtrafiken fördubblas. Ambitiösa mål som kräver stora omställningar. – För att se till att vi verkligen går mot målen är det oerhört viktigt att ha indikatorer och verktyg för att följa upp att någonting faktiskt händer, säger Per Östborn på Gröna Bilister.

och där man självmant vill söka information, säger Per Östborn. FREDRIK HOLM

Text: Erik Backlund Foto: Mi Lennhag, Shutterstock

ska och rapportera om deras arbete med en hållbar bilism. Syftet var också att väcka ett intresse och få kommunerna att inse vikten av arbetet. – Då hade inte så många vaknat, vi behövde få lokalpressen att skriva om ämnet och över huvud taget föra det på tal. Efter ett tag spelade formen naturligt ut sin roll och vi kunde då istället gå över till att granska landets alla kommuner, jämföra dem och få dem att börja snegla på varandra, säger Per Östborn.

Foto: Per Östborn

Hur långt har vi egentligen ­kommit på resan mot en ­fossiloberoende fordons­ flotta? Med 14 år kvar till 2030 har mer än en fjärde­ del av t­ iden gått. Med natio­ nella och kommunala indika­ torer samt enorma mängder statistik kan nu arbetet följas upp kontinuerligt.

e

FREDRIK HOLM

FREDRIK HOLM

1

w w w. g r o n a

2016-06-20 14:10

b i l i s t e r. s e

2016-06-20

14:10

slag.indd 1

Hållbar Mobilitet_Om

På 2030.miljobarometern.se presenterar Gröna Bilister, Klimatkommunerna och Miljöbarometern resultaten av granskningarna av kommunerna, samt de index och indikatorer som har tagits fram. Den 6 juli presenterar Gröna Bilister dessutom boken ”Hållbar mobilitet från Umeå till Malmö” på Almedalen. En bok av Fredrik Holm som bygger på reportage från 20 kommuner runt om i Sverige, resonemang och analyser om vad som har lyckats väl och vad som kan göras bättre. Boken kommer senare att finnas att beställa från Gröna Bilisters hemsida.


ANNONS

18

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

TEMA: BETEENDE

Gordons 4 tips!

ANNONS

TRAFIK & MILJÖ | GRÖNA BILISTER

1

Se över ditt dagliga resebehov och välj en lösning därefter. Pendlar du fyra mil eller mer är elbil ett bra alternativ, då det krävs längre årlig körsträcka för att det ska vara värt investeringen.

2

För hushåll med behov av endast en bil kan en laddhybrid vara lösningen. Man kan då pendla kortare sträckor på el och köra på bensin på semesterresorna.

3

4

Prata med din arbetsgivare om möjligheten till tjänste-elbil. Den har lågt förmånsvärde och ger företaget en positiv image. Se till att du kan ladda bilen vid arbetet – speciellt viktigt om det är en laddhybrid som annars riskerar att gå på bensin på hemresan.

Investera i miljövänlig elproduktion på det egna hustaket eller via vindkraftandelar. El är ett mer jämlikt energislag och ­finansierar inte diktaturer eller orsakar konflikter i världen.

Fimpa fossilbilen – för klotet, barnen och plånboken! Ett destruktivt och tanklöst beteende! Så beskriver G ­ ordon Strömfelt sitt mångåriga beroende och han vill nu visa a­ ndra ­vägen ut ur ovanan som han menar är att likna vid ett ­kollektivt missbruk. Text: Emma Kernehed Foto: Press, Gordon Strömfelt

Samma varningstexter på bensinstationer som på tobaksvaror, är kanske vad som krävs för att förändra vårt gemensamma beteende?

GORDON STRÖMFELT

Gör: Arbetar som oberoende konsult inom elfordonsutveckling och laddinfrastruktur på Engineering Force Sweden AB. Sitter i ­styrelserna för Gröna Bilister och Elbil Sverige. Kör: Nissan Leaf, elbil. Blogg: blixtgordon.nu. Här skriver Gordon om sitt elbilsägande, vilka utmaningar och möjligheter det innebär, blandat med lite nyheter från bilvärlden. Kontakt: gordon@e4s.se

MED ÅTTA KILOMETER till närmsta buss och b ­ ehov av att ibland skjutsa barn till skolan är b ­ ilen en nödvändighet för Gordon Strömfelt. De fyra milen till j­obbet kör han grönt och skönt på el i en Nissan Leaf. Men hans liv har inte alltid varit fossilfritt. – När jag var ung förväntades det i kompisgänget att man skaffade körkort och bil när man fyllde arton. Jag valde bilar med hjärtat och hamnade snabbt i en sorts beroende där mycket handlade om hästkrafter och acceleration. När jag så småningom gifte mig, köpte hus och skaffade barn ökade beroendet då bilen blev en förutsättning för att få ihop livspusslet. Men efter en tid var det barnen som fick mig att tänka till och inse att vi har fastnat i ett oljeberoende. GORDON JÄMFÖR MED föräldrarnas okunskap kring hälsoriskerna med rökning under uppväxten på 70-talet. Då trodde man att det gick att förhindra de skadliga effekterna med filter på cigaretterna, precis som vi idag inbillar oss att partikelfilter och katalysator fångar upp avgasernas alla klimatstörande och hälsovådliga ämnen. – Om en rökare får en diagnos att fortsatt bruk innebär en allt för tidig död vill jag tro att denne slutar omedelbart. Men när vi nu

får allt tydligare bevis på att vårt kollektiva fossilberoende oundvikligen leder till negativ klimatpåverkan på vårt klot ändrar vi ändå inte våra dåliga vanor. Som vi beter oss nu förbrukar vi jordens ändliga resurser och försvårar livs­betingelserna för kommande generationer. I MARS 2012 gjorde Gordon slag i saken, och köpte osedd en av de första Nissan Leaf som såldes i Sverige. Ett beslut som han inte ångrar och han har sedan dess kört mer än 12 000 fossilfria mil. Tack vare lågt elpris och att elbilen är cirks fyra gånger mer energi­effektiv än motsvarande fossilbil har han minskat sina driftskostnader med cirka 125 000 kr under drygt fyra års elbilspendlande. – Jag bestämde mig, det var slutpuffat för min del. Mina föräldrar slutade röka för mig och min systers skull. Lika självklart var det för mig att fimpa fossilbilen för mina barn och deras framtids skull. Vad har du för tips för den som ännu är fast i sitt beroende? – Det handlar om att se möjligheterna. ­Tekniken finns redan, det är egentligen så enkelt som att bestämma sig!

Det bilfria livet – en växande möjlighet! Steget till ett bilfritt liv är en stor omställning och inte utan konsekven­ ser. Nya problem i vardagen måste tacklas, men omställningen bidrar också med enorma vinster. Både för dig själv och för vår framtid.

FAKTA

Tre saker du vinner på att leva utan bil

Text: Emma Kernehed Foto: Press

I ÅR AVSLUTAR forskargruppen Green Leap experimentet “Ett bilfritt år”. Tre barnfamiljer, bosatta i Stockholm ersatte bilen med eldrivna fordon så som cykel, lådcykel och fyrhjulig motorcykel. Två av familjerna ställde av sina bilar. Den tredje valde att sälja direkt.

anpassas för att resor till skola och aktiviteter ska kännas säkrare för barn som åker ensamma, och uppfattas som mer normalt bland föräldrar. Vi ser även ett behov av tjänster som kan transportera saker från hemmet. Inte bara till hemmet som i dag är ganska vanligt, förklarar Mia Hesselgren.

MIA HESSELGREN, doktorand i design- och hållbarhetsfrågor på KTH, är en av de som har följt familjerna under året. Resultatet är designkonceptet “Den bilfria staden” med idéer för framtiden inom tre huvudområden: eldrivna fordon i staden, barn i kollektiv­trafiken, samt transport av saker till och från hemmet. – Cykelvägarna måste anpassas för de el­drivna fordonen. Det krävs också att kunskap sprids om användning och underhåll av el­drivna fordon för att locka fler till livs­stilen. Samtidigt bör kollektivtrafiken

LISTAN ÄR LÅNG och har diskuterats med politiker och beslutsfattare, med förhoppning om att föda fram en förändring och ett välkomnande av fler bilfria familjer. MEN REDAN NU är ett bilfritt liv möjligt, det har familjerna i experimentet visat prov på. Mia Hesselgren berättar om familjernas glädje kring sitt nya liv med mer motion och frisk luft. Till slut valde även de två andra familjerna att sälja sina bilar. – Att leva bilfritt var inte så svårt som de trott. Precis som med mycket annat handlar

Mia Hesselgren,­doktorand i design- och håll­ barhetsfrågor på KTH och aktiv i forskargruppen Green Leap med experimentet ”Ett bilfritt år”. det om att skapa nya vanor. Det gäller bara att våga prova!

1. Livet utan bil innebär en större frihet om man frågar de som provat. Du får möjlighet att bättra på konditionen, blir piggare av all frisk luft och upplever årstids­ växlingarna med nya ögon. 2. Du sparar in på kostnaderna som ett bilägande innebär. Pengarna kan du istället lägga på exempelvis hemleverans av e ­ kologiska matvaror eller en ordentlig cykel, och ändå få extra klirr i ­semesterkassan. 3. Sist, men absolut viktigast, bidrar du till ett renare klimat och en bättre framtid för kommande generationer. Läs mer: www.ettbilfrittar.se


E.ON Biofor

Öppningserbjudande

1 krona lägre pris per kilo gas

Nu vill vi fira med dig! Fyra nya tankstationer för biogas

Vi är stolta över att öppna fyra nya tankstationer för biogas. De är en del i vår satsning på biogas i Stockholm-Uppsalaregionen. Det firar vi genom att sänka priset med 1 krona per kilo gas när du tankar på dessa fyra stationer. Prissänkningen gäller under perioden 1 juni till 31 augusti på de nya stationerna i Järfälla, Uppsala och Enköping. För Norrtälje gäller sänkningen mellan den 1 juli och 31 augusti. Det sänkta priset visas på tankstationens stolpe. Välkommen att tanka hos oss! Hitta tankstationerna och läs mer på eon.se/fordonsgas


ANNONS

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

GRÖNA BILISTER | TRAFIK & MILJÖ

ANNONS

BRÄNSLE

21

Foto: Sigrid Malmgren

Skogen – Sveriges gröna guld 2011 blev Preem först i världen med att tillverka standarddiesel med råvaror från skogsavfall. I dag är Preem Evolution Diesel och Bensin Sveriges grönaste bränsle – delvis tillverkat av ­tallolja. Nu finns unika möjlig­ heter för Sverige att bli helt självförsörjande på drivmedel. Redan i dag tillverkar Preem grön diesel som är upp till 50 procent grön. För att kunna utöka produktionen behövs politiska spelregler som sträcker sig över flera mandatperioder, menar Helene Samuelsson, kommunikationschef på Preem. – Ska vi göra stora investeringar måste vi veta att produkterna går att sälja även i fram­ tiden. Samtidigt måste de gröna produkterna vara prismässigt konkurrenskraftiga med fossila drivmedel, eftersom bränsle är en väldigt priskänslig produkt.

Tanka med omtanke Vad är det som hamnar i tanken när vi står vid bränsle­ pumpen och ser räkneverket snurra? Var bränslet kommer från och vilka råvaror det tillverkats av är information som ­ tyvärr sällan når slutkonsumenten. Genom kampanjen ”Jag vill veta” satsar Gröna Bilister på att nå målet att alla driv­ medel ska klimat- och ursprungsmärkas. Text: Sofie Lundmark

Foto: Mi Lennhag, Petter Karlberg, Shutterstock

URSPRUNG BLIR viktigare och viktigare lyckas de med alla gånger. Här måste spårbarför konsumenter – ändå tankar vi det heten förbättras rejält, annars är risken som erbjuds på bensinstationerstor att vi får in olja från det na utan att blinka. Sedan två år känsliga Arktis eller tjärsandsolja tillbaka driver Gröna Bilister som förstör naturen vid utvinkampanjen ”Jag vill veta”, där ningen när den lättillgängliga drivmedelsbolagen uppmuntoljan sinar. ras att själva informera om sina drivmedels ursprung och kliGENOM ”Jag vill veta”-kamStefan Samuelsson, ­ matpåverkan på frivillig basis. panjen vill Gröna Bilister att direktör för stations­ – Sådan information finns i konsumenter ska få ta del av den verksamheten på St1 dag om alla förnyelsebara drivinformation som bolagen redo­ medel, berättar Per Östborn, visar för Energimyndigheten. Den drivmedelsansvarig på Gröna informationen vill de ska finnas Bilister, och fortsätter: tillgänglig på den plats där vi – Bolagen ska årligen redovisa handgripligen väljer drivmedel – dessa uppgifter till Energimynvid pumpen. digheten. Det är sämre ställt – Om vi bilister tvingas tänka med den fossila bensinen och till när vi står ute på macken Per Östborn, ­ dieseln. Bolagen behöver bara kommer vi att göra mer meddrivmedelsansvarig på vetna bränsleval. Då är chanredovisa vilket land råvarorna Gröna Bilister kommer från, och inte ens det sen stor att de sämsta fossila

alternativen försvinner från marknaden. Då kommer också de bästa biobränslena att gynnas, säger Per Östborn. FÖRST UT MED att ta steget mot ursprungsmärkning är St1. Stefan Samuelsson, direktör för stationsverksamheten på St1, berättar att märkningen kom till för att underlätta för de tankande kunderna att göra medvetna val vid bensinpumpen. Vad är målet med ursprungsmärkningen? – Ambitionen är att kunna avskaffa fossila drivmedel i transportsektorn. Genom ursprungsinformationen sätter vi större press på oss själva och branschen för en övergång från fossila till förnyelsebara drivmedel. ­Målet är att öka transparensen om var bränslet har sitt ursprung, och därmed ge kunderna mer information. På så sätt tror vi att det främjar en övergång till drivmedel som är bättre för miljön. Hur ska konsumenter som vill göra ­medvetna val gå till väga? – På våra stationer finns dekalen ”Ursprungsinformation” som hänvisar till vår hemsida där man kan ta del av produkternas ursprung. I dagsläget är det inte möjligt att ange exakt ursprung för varje liter på varje station runt om i landet, därav den samlade informationen på hemsidan www.st1.se.

”Det är extra kul att vår gröna ­diesel, den som är 50 procent förny­ elsebar, nyligen blev det första drivmedlet med Svanen-märkning.” En klar fördel med grön diesel och bensin är möjligheten att utnyttja den befintliga fordonsflottan. Samtidigt poängterar ­Helene Helene Samuelsson, Samuels­kommunikationschef son att en på Preem kombination mellan förnyelsebara drivmedel och ett smartare beteende är rätt väg att gå. – Eftersom Preem är Sveriges största tillverkare av drivmedel har vi störst möjlighet att tillverka gröna bränslen och påverka vilka produkter som ska finnas på marknaden. Det är extra kul att vår gröna diesel, den som är 50 procent förnyelsebar, nyligen blev det första drivmedlet med Svanen-märkning. Produkten är helt fri från palmolja och biprodukter från palmoljeproduktionen, ett kriterium som vi på Preem delar med Svanen. Märkningen är ett bevis på hållbar­ heten i våra produkter, samtidigt som det ger kunderna möjlighet att göra ett medvetet val.


ANNONS

22

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

BRÄNSLE

ANNONS

TRAFIK & MILJÖ | GRÖNA BILISTER

Med biogas och vätgas r­ ullar Sverige in i framtiden Det finns trender som visar att beteendeförändringar går allt mer från ägandet av egen bil. Många tror dock inte att det kommer gå tillräckligt snabbt att ändra vårt konsumtionsmönster för att vi ska lyckas bli helt fossilfria innan 2030. Att ersätta fossila bräns­ len med förnyelsebara drivmedel är därför en hoppfull lösning. Text: Sofie Lundmark

JAN RAPP

Titel: Ordförande i Biogas­akademin.

BJÖRN ARONSSON

Titel: Verksamhetsledare, Vätgas Sverige.

Foto: Shutterstock

50 000 SVENSKA FORDON drivs i dag av biogas, vilket gör Sverige världsledande när det kommer till att ersätta bensin och diesel med bränsle som tillverkas av avfall. Biogasakademin är en ideell förening som vill främja användandet av biogas i fordon. Enligt en undersökning som Biogasakademin nyligen låtit göra framkom att drygt fem miljoner svenskar sorterar hushållets matavfall. För att hylla alla dessa klimathjältar arrangerades den Nationella Biogasveckan mellan den 9 och 16 maj. – Bara sista halvåret har Stockholms produktionskapacitet för biogas från avlopp och matavfall ökat med motsvarande driften av 20 000 personbilar. En klar fördel med biogas, förutom att det är miljövänligt, är att pengarna du använder för att tanka din bil stannar i den egna kommunen, istället för att som när man kör på diesel, finansiera import av olja från andra länder, berättar Jan Rapp, ordförande i Biogas­a kademin.

MÅNGA ÄR ÖVERENS om att inte bara biogas, utan även vätgas kommer att spela en nyckelroll i den nödvändiga övergången från fossila bränslen. Vätgas Sverige är ett partnerskap som främjar användningen av vätgas­teknik som del i ett mer hållbart energi­system. Björn Aronsson, verksamhetsledare, berättar att en fungerande infrastruktur är vad som krävs för att vätgasanvändandet på riktigt ska kunna ta fart i Sverige: – För att lyckas med vätgas krävs ytterligare kunskap om potentialen samt en politisk vilja. Det innebär modiga politiker som vågar satsa på att Sverige ska bli fossilfritt. Börjar fler köra vätgasdrivna bilar har vi stor potential att nå en emissionsfri transportsektor, skapa arbetstillfällen och producera våra egna drivmedel. Möjligheten för regional utveckling är stor, och tidiga initiativ ökar Sveriges chanser att vara en stark aktör i framtiden.

ANNONS

Green Highway satsar på vätgas! Green Highway är ett varumärke och en gemensam ambition för att skapa en 46 mil lång fossilfri transportkorridor längs E14 mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim. Green Highway ska bidra till nya affärsmöjligheter, hållbar tillväxt, minskad klimatpåverkan och attraktiv miljö för turister och boende. TEXT ANNIKA WIHLBORG

Inom ramen för det Interregfinansierade projektet Smart Green Region Mid Scandinavia tar nu de tre kommunerna, tillsammans med ett flertal privata och offentliga samarbetspartners, nästa steg i utvecklingen av Green Highway. Projektet som bär ambitionen om en fossilbränslefri transportkorridor pågår till år 2018. För att möjliggöra omställningen till en fossilfri fordonspark krävs en kombination av olika förnybara lösningar. Ett projektmål är därför att introducera vätgas som drivmedel längs med hela sträckan. – Vätgas spelar, i kombination med el och biodrivmedel, en viktig roll i omställningen. Vår målsättning är att det senast år 2018 ska finnas minst en tankstation för vätgas i Green Highway regionen. Drivmedelsföretaget Uno X planerar glädjande nog att bygga en station utanför Trondheim under komman-

de år. Vi ska även genomföra en fördjupad förstudie kring produktion av vätgas i vår region. Målsättningen är att, tillsammans med projektpartners och externa aktörer, starta minst två demoprojekt med fokus på vätgas, säger Johan Klockar Öhrnell, projektledare i Sundsvalls kommun. Johan Klockar Örhnell fortsätter att berätta att de inom projektet har samlat ett antal aktörer som sammantaget har en mycket hög kompetens och höga ambitioner när det gäller utvecklingen av vätgas som drivmedel för transportsektorn. – Vår norska partner SINTEF har spetskompetens i världsklass och vår svenska partner AGA AB har gedigen erfarenhet av arbeta med distribution och infrastruktur för vätgas. En ytterligare projektpartner, det norska företaget ASKO, planerar dessutom att testa vätgas som drivmedel i lastbilar och gaffeltruckar från och med år 2016 och 2017.

Johan Klockar Öhrnell, projektledare Sundsvalls kommun

– Det ska bli mycket spännande att följa deras tester och vi är oerhört stolta över att vi har flera projektpartners som nu visar att vätgas visserligen är ett framtidens bränsle, men att framtiden faktiskt är här och nu, tilläger Johan Klockar Öhrnell.

Flera målsättningar Utöver vätgas kommer Green Highway att fram till och med år 2018 även att arbeta med att: • Skapa förutsättningar för flytande biometan, LBG, som drivmedel för tunga fordon • Utveckla produkter och tjänster kopplade till laddinfrastruktur och elektromobilitet • Etablera affärsnätverket Green Highway Sustainable Business Hub • Införa smart och samordnad varudistribution i minst tre kommuner.

VÄTGASKONFERENSEN GREEN HYWAY 20 SEPTEMBER För att visa på att vätgas är ett drivmedel att räkna med i omställningen arrangerar Green Highway i samarbete med Vätgas Sverige en avgiftsfri konferens med fokus på vätgas den 20 september, i samband med European Mobility Week i Sundsvall. Missa inte chansen att lyssna till intressanta föredrag och titta på de vätgasbilar som kommer att finnas på plats! Läs mer om konferensen på trippus.net/greenhighway2016. För att läsa mer om Green Highway, besök greenhighway.nu


ANNONS

H E L A D E N N A S I DA Ä R E N A N N O N S F R Å N S U N D S VA L L S KO M M U N

ANNONS

Sundsvalls kommun ökar sin satsning på gas- och elfordon Kommunens egen fordonsflotta tar nya steg mot att bli ­fossil­oberoende och närmast ska nu ytterligare 100 gasbilar ­ersätta äldre fordon. Samtidigt pågår fortsatta ­förberedelser inför en kommungemensam biogas­anläggning. Inom ­el­fordonssidan har den senaste utbyggnaden placerat ­Sundsvall som landets fjärde ladd­tätaste kommun. Och inom kort ska nya lämpliga platser för laddstationer bli kartlagda. Text och foto: Sundsvalls kommun

– Det politiska målet är att Sundsvalls kommun ska ha en helt fossilfri fordonsflotta senast 2021, säger Johan Klockar Öhrnell, som är projektledare i Sundsvalls kommun. Överlag måste jag säga att hjulen helt klart snurrar i rätt riktning. När de nya gasfordonen är på plats är cirka 400 av totalt 600 fordon fossiloberoende. De flesta av fordonen finns i vår gemensamma bilpool eller ute i kommunens verksamheter, främst inom de sociala omsorgerna. För att öka intresset hos både anställda, allmänhet och marknaden är det också viktigt att tillgången till biogas är säkrad och håller jämna steg med fler gasfordon i trafik. Under det senaste året har Sundsvall fått sin andra gasstation norr om centrum och det finns nu nya eller uppgraderade gasstationer vid två platser. En på vardera sida om c­ entrala Sundsvall och i nära anslutning till pulsådrarna E4 och E14. Satsningen på en gemensamägd biogasanläggning har också tagit fastare former med ett nytt bolag där Sundsvall, Östersund och ­Hudiksvall samverkar.

att Sundsvall kan erbjuda ett mycket väl utbyggt nät för att ladda fordon. Totalt finns nu 90 laddpunkter på cirka 50 laddplatser och av dessa är fem snabbladd­ stationer. – Förutsättningarna blir allt bättre, fortsätter Johan Klockar Öhrnell. En spännande utveckling för laddinfrastrukturen över ett större geografiskt närområde är ett nytt EU-projekt. Projektet har fått klartecken alldeles nyligen och kommer att drivas av BioFuel Region där Sundsvalls kommun ingår. Ett uppdrag är att ta fram en förstudie som visar var nya laddstationer för elbilar i Västernorrland kan vara placerade. På sikt ska det kunna förbättra möjligheterna att använda elbilen inom länet. I projektet kommer även det ingå dialogmöten med allmänhet och marknaden i varje kommun för att både få inspel och ta chansen att berätta mer om möjligheterna med elfordon. I vårt eget arbete inom kommunen med el­ fordon har vi det senaste året fått ytterligare påfyllning av elbilar i bilpoolen och vi räknar med ännu fler efter årsskiftet när nästa upphandling är genomförd.

När det gäller utvecklingen av elfordon är ett väl utbyggt nät av laddstationer en av de viktigaste delarna för att få ett ordentligt lyft för elfordonsmarknaden. Inom ramen för Green Highway-samarbetet har den senaste utbyggnaden inneburit

Green Highway har som mål att bli en fossilfri transportkorridor längs E14 på dess sträckning ­S undsvall-Östersund-Trondheim.

En av de mest använda laddplatserna är ladd­stationen vid Sundsvalls kommuns äventyrsbad, Himlabadet.


�� �����er ��r� �t rent v�tten! ���� �r vi �ossil�ri�� Följ med oss �� res�n dit och bli und red�n id�g� ont� t� oss �� undservice@sveriget��i�se

Vi transporterar med miljö i tanken! 95% av våra 340 fordon tankar Preem Evolution Diesel, en liten del i vårt arbete mot fossilfria transporter

Märsta Förenade ett sunt val i skapandet av det framtida samhället


ANNONS

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

GRÖNA BILISTER | TRAFIK & MILJÖ

ANNONS

FORDON

25

Miljöbästa Bil 2016 Förnybarhet. Bilen ska vara fossil­oberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 procent består av förnyelsebar råvara. Vi kallar ett drivmedel kommersiellt tillgängligt om det finns att tillgå på minst 25 publika påfyllnadsplatser i Sverige som är någorlunda geografiskt utspridda. I praktiken innebär detta att elbilar, laddhybrider, etanolbilar och gasbilar kan komma i fråga. Diplom.

Johanna Grant, ordförande Gröna Bilister provkör en Tesla Model S.

Johanna Grant, ordförande Gröna Bilister provkör en Nissan Leaf.

Från vänster: Johanna Grant, ordförande Gröna Bilister, Anna Lindstedt, Nissan, Alrik Söderlind, Chefredaktör Auto Motor & Sport.

Konsten att välja bil och andra farkoster Att välja rätt fordon är en av nycklarna för omställningen till fossilfrihet. Lätt är det inte och man måste ta hänsyn till många parametrar och regler. Det kan liknas med att välja ett vin till den första middagen med svärmor. Det är kostsamt och mycket som står på spel!

körning och tillverkning, energieffektivitet, användbarhet och ekonomi. Vid bedömningen i tävlingsklassen ”Bästa valet för företaget” ombads juryn dessutom beakta om bilmodellen är teknikdrivande, medan ekonomin skulle ges mindre vikt. – Juryn har haft en svår uppgift, säger ­Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister.

Text och foto: Martin Prieto Beaulieu

DET ÄR INGET mindre än jorden och mänskligheten som står på spel och vi har bråttom att utveckla ett transportsystem som ryms inom planetens gränser. På enbart 14 år ska vi ställa om till en fossiloberoende fordonsflotta. Med tanke på att en bil rullar cirka 15 år på vägarna är ditt val av fordon och sättet du reser på viktigt!

”Det är inget ­mindre än jorden och mänskligheten som står på spel.”

DÄRFÖR HAR GRÖNA BILISTER i över 20 års tid årligen testat, granskat och rankat marknadens utbud av bilar ur miljö- och säkerhetssynpunkt med mål att ge konsumenter underbyggd information om vilka bilar som är mindre skadliga för miljön än andra. Att välja en bil från Gröna Bilisters lista ”Miljöbästa bilar” ska leda till att du som bilist minskar din påverkan på klimat och hälsa.

bart bränsle och säkerhet, för att kvala in i årets rankning. Se faktaruta. En oberoende expertjury har sedan utsett vinnarna i tävlingsklasserna ”Bästa valet för privatbilisten med normal ekonomi” och ”Bästa valet för företaget”. Dessutom gjordes en öppen omröstning, ”Folket val”, i samarbete med tidningen Auto Motor & Sports.

SÅ MÅNGA SOM 35 bilmodeller i olika storleksklasser och drivlina klarade de stränga kriterierna, inom energieffektivitet, förny-

VID BEDÖMNINGEN I tävlingsklassen ”Bästa valet för privatbilisten med normal ekonomi” ombads juryn beakta klimatpåverkan vid körning, övrig miljöpåverkan vid

DET FINNS NUMERA många bilmodeller som ger låg klimatpåverkan om de används på rätt sätt och mycket har hänt på 20 år. På 1990-talet hade inte biobränsle hunnit etablera sig på marknaden och elbilsboomen var en avlägsen framtidsdröm. I dag å andra sidan kan alla bilister bli ”gröna bilister”. I år fick slutligen nio bilar utmärkelsen ”Miljöbästa Bil 2016”. Inte så överraskande toppades listan av elbilar följt av gasbilar. SEDAN FÅR VI inte glömma bort att bästa ­valet för att minmiera sin miljöpåverkan ­beror på var du befinner dig i vårt avlånga land, samt vilka förutsättningar som finns. I en stad med ett större utbud av mobilitetslösningar sker den miljöbästa och bekvämaste resan kanske inte ens i bilen du äger själv, utan istället i kollektivtrafiken, i bilpoolsbilen eller på cykeln. Framtidens bilism handlar mer om att ha tillgång till en tjänst än om eget ägande, säger Johanna Grant.

Energieffektivitet. Energiförbrukningen hos en personbil med upp till fem sittplatser ska vara högst 60 kWh/100 km. (Detta mot­ svarar en förbrukning per 100 km på cirka 6,8 liter bensin, 9,4 liter E85 och 4,3 kilo metan­gas.) För fordon med fler än fem sitt­platser för vuxna och för fyrhjulsdrivna fordon sätts den övre gränsen till 75 kWh/100 kilometer. Säkerhet. Fem stjärnor enligt Euro NCAP (år 2009 eller senare), alternativt fem stjärnor för passagerarsäkerhet och minst två stjärnor i fotgängarsäkerhet i äldre tester. Låsningsfria bromsar och antisladdsystem. Bilmodell som inte testats av Euro NCAP men som genom oberoende intyg har visats klara motsvarande krav godkänns. Leverans. Ska kunna lämnas till kund senast under det första kvartalet 2016. Bästa valet för privat­bilisten med normal ekonomi Första pris: Nissan Leaf Andra pris: Renault Zoe Tredje pris: Skoda Octavia G-TEC Bästa valet för företaget Första pris: Nissan Leaf Leaf Andra pris: VolvoV60 Bi-fuel Tredje pris: Tesla Model S Folkets val Första pris: Tesla Model S med fyrhjulsdrift Andra pris: Tesla Model S med tvåhjulsdrift Tredje pris: Nissan Leaf Alrik Söderlind, chefredaktör på Auto Motor & Sport, kommenterar Folkets val så här: – Tesla har som inget annat märke drivit på utvecklingen av elbilar genom att föra in passion, körglädje och design i miljöbilsekvationen. Dessutom har man byggt en infrastruktur. Alla världens premiummärken har äntligen vaknat till liv. Tesla är en drömbil för bilentusiaster.

På vår hemsida kan du ladda ner hela miljöbästa bil listan. www.gronabilister.se


ANNONS

H E L A D E N N A S I DA Ä R E N A N N O N S F R Å N M I L J Ö F Ö R VA LT N I N G E N

26 FORDON

ANNONS

TRAFIK & MILJÖ | GRÖNA BILISTER

Efterfrågan främsta nyckeln till miljövänliga lösningar Den svenska transportsektorn är i dagsläget starkt beroende av fossila bränslen. Det finns fortfarande mycket kvar att göra för att minska utsläppen – något som Kungliga Tek­ niska Högskolan forskar om i projektet Integrated Transport Research Lab.

Peter listar tre spännande framtida lösningar 1. Elvägar. När det gäller elvägar ligger Sverige i världens framkant. I Region Gävleborg invigdes den 22 juni Sveriges första elväg, där Scania­ lastbilar med hybridiserad drivlina just nu testkörs. Lastbilen har en liten dieselmotor för att kunna byta fil och köra på anslutningsvägar. 2. High capacity transport. High capacity transport (HCT) avser fordonsekipage med högre kapacitet än vad som normalt tillåts i Sverige i dag, alltså längre än 25,25 meter och med en bruttovikt på över 64 ton. Några av fördelarna är mer effektivt utnyttjande av väginfrastrukturen, ökad transporteffektivitet och minskade koldioxidutsläpp per ton kilometer och kubikmeter last. I dag görs försök i Sverige med fordon upp till 32 meter långa och 90 ton tunga fordon.

Text: Sofie Lundmark Foto: Shutterstock

TILLSAMMANS MED SCANIA och Ericsson bedriver KTH forskning för framtidens ­logistiklösningar inom tunga transporter på väg. Peter Georén, forskningsföreståndare, berättar att ett viktigt steg för att ­Sveriges transportsektor ska minska utsläppen är att kunder och varubeställare börjar ställa krav på mer miljövänliga transporter. – Det finns en hierarkisk ordning inom frakt där kunden alltid har högsta rang. Till stor del är det därför kunderna som ska köpa transporter som har möjlighet att påverka.

FAKTA

BRANSCHENS ÅKARE ÄR HÅRT pressade prismässigt. Många säger att det inte får bli en krona billigare, då kan inte svenska åkare genomföra transporterna över­huvudtaget. – Den stora ökningen av e-handel gör att frakt och logistik blir alltid viktigare. De åkerier som börjar arbeta efter större krav behöver således ta mer betalt för frakten för att vi ska kunna behålla transportuppdragen i Sverige.

PETER GEORÉN

Titel: Föreståndare Integrated Transport Research Lab vid KTH.

3. Konvojkörning. Med längre fordonskombinationer minskar luftmotståndet eftersom lastbilarna är grupperade med ett avstånd mellan ekipagen på tio till tjugo meter. Föraren i första lastbilen bestämmer hastigheten och självkörande lastbilar bakom följer e ­ fter med hjälp av avancerad teknik och mjukvara som automatiskt reglerar avståndet mellan långtradarna. Scania testar just nu ­metoden, hittills med stor framgång. Läs mer: www.itrl.kth.se

”Ett problem är att alla är positiva till cykling” Det pratas mer cykling än någonsin, menar Lars Strömgren, ordförande för Cykelfrämjandet. Men utan motståndare ­uppstår ingen politisk konflikt – och då händer ingenting. I en fossiloberoende fordonsflotta är cykeln en nyckelspelare som kräver pengar, yta och framkomlighet. Text: Erik Backlund

Foto: Hanna Mi Jakobson

– MAN MÅSTE TÄNKA bort olika trafikslag och börja tänka mobilitet istället. Det är det som skapar frihet, inte bilen som man resonerade förut, säger Lars Strömgren, ordförande för Cykelfrämjandet. SVERIGE ÄR VARKEN bäst eller sämst i klassen när det kommer till att främja cykling, menar han. Men vi lider av att vara fast i ett trafik- och stadsplaneringsparadigm från 1960-talet där bilen sätts i fokus. – Vi har inte sett cykeln som ett eget transportslag, utan det har fått komma in på undantag. I dag ser vi dock två starka trender, elcyklar och lastcyklar. De möjliggör både längre pendling och tyngre transport med cykeln, men ställer ökade krav på infrastrukturen. OCH DET ÄR inte bara pengar som behövs för att skapa breda cykelbanor, säkra korsningar och cykelrondeller. I de allt tätare

städerna handlar det lika mycket om yta och framkomlighet. CYKELFRÄMJANDET GENOMFÖR årligen Kommunvelometern, en jämförelse och ranking mellan landets kommuner där man tittar på hur mycket de satsar på cyklingen. – Det handlar om att skapa ett sätt för kommuner att kunna jämföra sig över åren, och att skapa en positiv konkurrens, säger Martin. ETT RESULTAT AV undersökningen är att nätverket Svenska Cykelstäder har bildats, en förening som syftar till samverkan och kunskapsutbyte mellan de deltagande kommunerna. Många av kommunerna blickar också ut i Europa för inspiration, där flera länder har kommit längre än på hemmaplan. I Nederländerna och Danmark i synnerhet har cyklingen blivit en kultur. – Samma vilja finns här, men infrastruk-

Lars Strömgren, ordförande för Cykelfrämjandet.

Kommunvelometern 2016: 1. Lund. 2. Uppsala & Malmö (samma poäng). 4. Eskilstuna. 5. Halmstad. Källa: Cykelfrämjandet turen från 80- och 90-talet har inte hållit måttet. Det leder till att många som vill cykla ändå tar bilen. Det är både bra och ett pro-

blem att alla är positiva till cykling, utan motståndare blir det ingen politisk konflikt, och då händer ingenting, säger Lars Strömgren.


ANNONS

H E L A D E N N A S I DA Ä R E N A N N O N S F R Å N B R I N G

ANNONS

Catherine Löfquist

Titel: Miljöchef på Bring. Mitt bästa hållbarhetstips: Min största allergi är bilar som står på tomgång. Det släpper ut en massa avgaser, bränner massor med pengar och förpestar luften – helt i onödan!

Nu blir Brings bilar ännu grönare Tre olika parametrar visar vägen till framtidens fordonsflotta: bilen, bränslet och beteendet. Så även hos Bring, en av Sveriges största transportaktörer. I dag är nästan 80 procent av de knappt 300 tunga lastbilarna gröna i dubbel bemärkelse. Text: Sofie Lundmark

Foto: Bring

– Som stor aktör inom transportbranschen i Norden ser Bring det som en självklarhet att ta ett stort ansvar i miljöfrågan. Vi ser stora möjligheter i att kunna vara ledande i omställningen till en fossilfri transportsektor och ser det som en del i det löfte vi gett till våra kunder allt sedan vi valde vår gröna färg, berättar Brings miljöchef Catherine Löfquist. Hos Bring ligger både teknisk utveckling och beteendeförändringar i fokus. Lösningen på övergången till förnyelsebara drivmedel hänger nämligen inte bara på en enda innovation – istället är det kombinationen mellan olika typer av bränslen och ett förändrat beteende som visar vägen in i framtiden. – Vår fordonspark drivs i dag på HVO, etanol, el samt flytande och komprimerad gas. Eftersom våra lastbilar nästan

uteslutande består av tunga ekipage som gör av med mycket bränsle får vi automatiskt stor effekt vid övergången från fossila till förnyelsebara drivmedel, förklarar Catherine. Brings tunga lastbilar har kört med det fossilfria bränslet HVO under en längre tid. Som första aktör i logistikbranschen testar nu Bring att även köra med HVO även i lätta lastbilar. – Vi letar alltid efter nya, bättre sätt att bedriva vår verksamhet. Därför vill vi prova hur det här drivmedlet fungerar även för lätta transportfordon. Vår förhoppning är att detta ska leda till att HVO kan komma att bli godkänt för fler fordonstyper på marknaden och därmed att takten i omställningen till alternativa bränslen ökar. Under året ska 90 procent av Brings fordonspark drivas på fossilfria drivme-

del. Redan i dag har företaget kommit en bra bit på väg – nästan åtta av tio fordon uppfyller kraven. – Målet är en viktig del i visionen om att ta en ledande position för en hållbar transportbransch. Den omfattande satsningen på olika fossilfria drivmedel är också viktig för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare.

i Sverige finns ett antal elfordon, men i huvudsak ligger fokus på alternativa drivmedel och miljöeffektiv körning. – När det gäller beteende är hastighet och planering av körsträcka två viktiga faktorer. Beteendeförändringen handlar också om att chaufförerna ska prioritera att tanka exempelvis HVO istället för diesel, berättar Catherine.

En stor anledning till Brings initiativ för en fossilfri fordonsflotta beror på tydliga och tuffa kravställare. – Den absolut bästa katalysatorn för nya innovationer är våra kunder. När de ställer tuffa krav utvecklas vi som mest. Vi måste hitta smarta lösningar som är hållbara samtidigt som de ska vara kostnadseffektiva, säger Catherine.

I takt med att e-handeln växer och blir vanligare krävs fler smarta lösningar för hållbara transporter. – I branschen sker just nu en tydlig utveckling mot ökade hemleveranser. Utifrån det måste vi bli bättre på att styra kunden till att ta ett aktivt val kring transporter. Där har vi som transportörer tillsammans med de som bedriver e-handel ett enormt ansvar att produktutveckla med miljön i fokus.

Bring ägs av norska Posten, och i Norge har de satsat stort främst på elbilar. Även

Fakta om Bring Bring löser vardagslogistiken åt små och stora verksamheter i hela Norden. Hos oss får du hjälp med allt från e-handel till läkemedelstransporter. Vi hanterar paket, bud, post och gods, vi kan lagerhålla dina varor och är erfarna på tempererad livsmedelslogistik. Bring består av cirka 6 000 medarbetare som arbetar för din verksamhet utifrån tydliga värderingar: ärlighet, mod, öppenhet, samarbete och respekt.


ANNONS

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

ANNONS

Miljöbilar i Stockholm Vi vill göra det lätt att köra rätt Miljöbilar i Stockholm startades av Stockholm stad för över 20 år sedan. Vi finns till för att göra ert miljöanpassade bilval lättare. Det gör vi genom att:

Fler laddare för elbilar

● Testa och utvärdera nya miljöbils­ tekniker och drivmedel i verklig drift ihop med företag och organisationer i Stockholm, Sverige och övriga Europa. ● Guida företag, bilansvariga, policy­ ansvariga och miljöintresserade till de miljö­ bilar som finns att tillgå.

Sedan 2014 har antalet publika laddplatser i Stockholm ökat med hela 100 procent. och organisationer – välj miljöbil!

● Jobba aktivt för att etablera laddplatser, biogasstationer och andra hållbara bränslesta­ tioner, så att de nya fordonen kan tankas och laddas rätt. ● Dela med oss av vår expertis när natio­ nella miljöbilstrategier utformas och agera ­pådrivande för ett nationellt ramverk som gynnar de bästa miljöbilarna. När vi började för mer än 20 år sedan var vårt uppdrag att skaffa de första miljöbilarna till kommunens egna verksamheter. I dag har vi nästan 100 procent miljöbilar i Stockholm stads bilpark, drygt 800 miljöbilar, som omfattar fordon till så vitt skilda verksamheter som hem­ tjänst, park- och gatuskötsel och tillsynsverk­ samhet. Vi har därför många års e­ rfarenhet av att leva som vi lär, men är samtidigt inte ensamma. Tvärtom! Vi behöver dock bli många fler. Gör som oss och många framsynta företag Vi behöver bli fler som väljer miljöbil. Foto: Lennart Johansson

Du som har elbil kan nu ladda bilen vid över 700 laddare runt om i staden. Det finns både normalladdare som tar längre tid på sig för laddning och främst används av privatpersoner, och snabbladdare som laddar med högre kraft och främst används av exempel­ vis budfirmor och taxi för att bilen ska klara av ytterligare ett arbetspass. Under de kommande tre åren kommer Stockholm parkering att installera 300 nya laddplatser.

– Det finns nu över 70 publika laddplatser i Stockholm, berättar Eva Sunnerstedt, chef för Miljöbilar i Stockholm. Foto: Johan Pontén

Stockholms stad i toppen av miljöbilsracet

Hitta bilen på miljöfordon.se

Tillsammans med Botkyrka är Stockholms stad, för tredje året i rad, bäst i Sverige när det gäller miljöanpassning av kommuners och landstings egna fordon.

På miljöfordon.se finns aktuell information om tillgängliga ­miljöbilar. Vår hemsida är den enda webbplatsen som också rankar bilar utifrån bränslets påverkan på klimatet. Här kan du: ● Jämföra detaljer för olika bilar. ● R anka bilarna utifrån miljö, ­ekonomi och energi. ● Skapa listor på miljöbilarna som godkänns av ett företag. ● Beräkna miljöpåverkan och ­driv­medelskostnader med mera. Johan Seuffert, fleet manager Stockholms stad. Foto: Johan Pontén

Miljöbilar i Stockholm är samlingsnamnet för Stockholms stads satsningar på att främja användning av miljöanpassade fordon och bränslen. > Läs mer på stockholm.se/miljobilar

Inte så konstigt, med tanke på att 97 p ­ rocent av stadens egna bilar, totalt över 800 fordon, är miljöbilar. Vidare har miljö­förvaltningen köpt in en elbil som lånats ut till s­ tadens olika verksamheter i syfte att öka andelen elbilar inom staden. Insatsen har varit väldigt lyckad – 85 procent av de som lånat b­ ilen har sedan köpt in en eller flera egna elbilar. – Det bästa är att förarna är så nöjda, säger Johan Seuffert.


ANNONS

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

GRÖNA BILISTER | TRAFIK & MILJÖ

ANNONS

FORSKNING

29

Ny typ av fordonspool på jobbet Många tar i dag bilen till jobbet eftersom de behöver använda sin privata bil i tjänsten. Vid stora arbetsplatser står parke­ ringarna därför ofta fulla med bilar. Hur skulle det se ut om ­arbetsgivaren istället erbjuder möjligheten att använda ett ­fordon i en pool för tjänsteresor? Text: Sofie Lundmark

Foto: Martin Prieto Beaulieu

I BOTKYRKA OCH Älmhult under­söker KTH just nu möjligheterna att ersätta behovet av den privata bilen i tjänsten med gemensamma bilpooler. Forskningsprojektet KTH Mobility Pool pågår långt ifrån forskarnas skrivbord. Konceptet kallas Living Lab – ett användarcentrerat forskningssätt där studierna utförs i verkliga livet. – Just nu testkörs tio små elfordon på stora arbetsplatser i Botkyrka och IKEA i Älmhult, med syftet att minska fordonens fysiska storlek, undvika utsläpp och ge både medarbetare och arbetsgivare nya fördelar, berättar Per Gyllenspetz, projektledare vid KTH.

Per Gyllenspetz, ­ projektledare KTH Mobility Pool.

ISTÄLLET FÖR ATT köra vanliga bilar till jobbet vill projektet uppmuntra människor att lämna bilarna hemma och istället använda andra transportslag, som cykel eller kollektivtrafik. Väl på jobbet finns tillgång till en fordonspool, så att den privata bilen inte ska behöva användas på arbetstid.

Liridona Sopjani, ­ doktorand, KTH Mobility Pool.

BILPOOLER ANVÄNDS AV olika företag runt om i landet. Den största skillnaden mellan detta och KTH Mobility Pool är att bilarna i detta fall används av så kallade fodervärdar även på kvällar och helger. Vid dagens slut tar några av företagets medarbetare hem elfordonen över natten. För att få ta hem

det krävs att fodervärden håller det rent och snyggt samt håller batteriet laddat till efterföljande arbetsdag. – Genom att fordonet används dygnet runt optimerar vi användningen av de lätta elfordonen på bästa sätt. En viktig effekt av forskningsprojektet som vi nu ser efter ungefär ett halvår, är att deltagarna i projektet är mer positiva till elfordon generellt sett. Det är ett stort steg som behövs för att Sverige ska kunna bli fossilfritt till år 2030. DET ÄR JUST beteendeförändringen som är intressant att studera, menar Per. – Renault Twizy, som vi testar i poolerna, ger enligt våra beräkningar 80 procent lägre klimatpåverkan när den ersätter en modern fossilbil. Och när en Twizy får flera pendlare att lämna bilen hemma blir vinsten ännu större. PER HAR SJÄLV hunnit med en hel del mil med det nedskalade tjänstefordonet och tycker att den är rolig att använda. – Det går utmärkt att köra korta resor utan att ha vardagsrumskomfort som i en bil, även på vintern. Bara jag har en mössa! FÖRDELARNA MED BILPOOLERNA är många. Förutom miljömässiga b ­ esparingar

är konceptet mer ekonomiskt både för ­företagen och för de enskilda ­personerna. Varje fordon i en fordonspool ersätter ­nämligen hela fem privatbilar enligt ­resultatet i en forskningsstudie utförd av analys­f öretaget Trivector. Det skapar ­enorma möjligheter för både m ­ iljömässiga och ekonomiska besparingar, berättar ­doktorand Liridona Sopjani: – Vi tror att projekt som dessa kan öppna dörren till att förstå användarnas livsstil. Det är inte lösningarna som saknas, det finns flera goda exempel på initiativ för bildelning och elektrifiering av bilparker. DET ÖVERGRIPANDE MÅLET med forskningsprojektet KTH Mobility Pool – som bygger på ett samarbete mellan KTH, Integrated Transport Research Lab, Botkyrka Kommun, IKEA, Hertz, Sun­fleet, Renault, Seamless, Gröna bilister och Ecotraffic – är att finna vägar att nå de nationella målen om minskade koldioxidutsläpp. – Om fler företag skulle använda fordonspooler av det här slaget kan vi nå stor effekt i utsläppsnivåer på kort tid, säger Liridona. Läs mer här: www.itrl.kth.se/projects/­ mobility-pool/


ANNONS

H E L A D E N N A B I L AG A Ä R E N A N N O N S F R Å N G R Ö N A B I L I S T E R I S A M A R B E T E M E D N E W S FAC T O R Y M E D I A G R O U P

30 FRAMTID

ANNONS

TRAFIK & MILJÖ | GRÖNA BILISTER

Så möter vi framtidens trans­ porter med nya affärsidéer Dagens unga efterfrågar inte samma transportlösningar som tidigare generationer. Att ta körkort är därför inte längre lika vanligt som det var för­ ut, och i framtiden spås färre människor äga sina egna bilar. Text: Sofie Lundmark Foto: Shutterstock

positiva till en delningskultur där det är möjligt att hyra cyklar och bilar vid behov, istället för att äga en egen. En stor del ser samtidigt ett stort värde i att åka kollektivt eller cykla. – Potentialen i att kunna ställa om transportfrågan är stor eftersom människor under 30 år är mer mottagliga för nya lösningar. Vi har växt upp i ett samhälle där det skett stora förändringar snabbt, främst inom tekniken. Att inkludera unga människor i förändringsarbetet är en hållbart långsiktigt lösning för att hitta nya lösningar, eftersom det är ungdomar som är Sveriges framtida beslutsfattare och redan är en del av dagens transportsystem. Det går att åstadkomma stora förbättringar om man vågar utmana samhällsnormen genom den unga målgruppen, säger Jenni.

WE_CHANGE ÄR SVERIGES största gymnasiesatsning för hållbar utveckling och drivs av sajten Ungdomar.se. Under våren 2016 har projektet turnerat runt i Sverige för att diskutera hållbarhet utifrån FN:s globala mål. – Mötet med 7 000 ungdomar från olika delar av landet tyder på att ungdomar har ett stort intresse av att vilja bidra till en hållbar värld. Unga har i dag grundinställningen att de vill vara med och påverka klimatet, ­berättar Jenni Nylander på Ungdomar.se Jenni Nylander, ­ MÅNGA AV DAGENS unga är Ungdomar.se

JENNI MENAR DOCK att det viktigt att inte se unga som en homogen grupp. ­Ungdomar ser olika på klimatfrågan, precis som vuxna gör. När det kommer till hur de vill transportera sig är det likadant då verkligheten skiljer sig åt för varje ­u ngdom. Exempelvis skiljer sig inställningen till bilen åt mellan unga i städer och på landsbygden, där

bilen är viktigare och alternativen att resa kollektivt är begränsade. – För att vi ska kunna åstadkomma en förändring på lång sikt behövs styrmedel och kunskap där människor kan göra aktiva val för mer hållbara transporter. Att pre-

sentera konkreta och flexibla alternativ till de som bor långt utanför storstädernas kollektivtransportssystem är en otroligt viktig faktor, och där kan nya affärsmöjligheter hjälpa till att lösa de stora utmaningarna.

De visar vägen till framtidens persontransporter Redan i dag finns lösningar på tjänster som ersätter det traditionella bilägandet. Här är några goda exempel: Mobilsamåkning AB skapades av samåkare i den småländska byn Tolg utanför Växjö. Under Mobilsamåkningens första fyra år har Tolgs 550 invånare samåkt en sträcka som motsvarar mer än två varv runt jorden – 82 828 km. Det är hela 15,7 ton koldioxid som inte släppts ut! Initiativ­tagarna till Mobilsamåkning hoppas att samåkning och bil­delning ska vara en given pusselbit i framtidens resande. Läs mer: www.mobilsamakning.se Med car2go har du som bor i Stock-

holm alltid en bil när du behöver en. Via en app kan du hitta lediga bilar på platsen du vill åka ifrån, och lämnar helt enkelt bara bilen när du är framme. Du hyr bilen per minut, timme eller dygn. Du parkerar gratis, betalar inga trängselskatter och slipper tanka bilen! Öresunds Kraft vill att alla ska ha möjlighet att köra elbil. Genom att bli medlem i deras elbilspool kan du låna en elbil när du behöver. Tre av fordonsflottans sex elbilar är helt självförsörjande på el från solens energi. Både privatpersoner och företag kan bli medlemmar, det enda som krävs är ett giltigt körkort. Bilen bokas enkelt via sms. Tuta och kör!


Septemper

20 ÖREBRO

2016 v.38

Elise

Oktober

18

Oktober

4

JÖNKÖPING 2016 v.40

Frans

SUNDSVALL

2016 v.42

Ladda elbilen med solkraft

Lukas

Marknadens vassaste solcellspanel PPAM Transparium är en dubbelsidig, halvtransparent solcellspanel med imponerande prestanda - upp till 20% mer el jämfört med en enkelsidig monokristallin solcellspanel. PPAM Transparium är utvecklad av Sunpreme i Kalifornien och saluförs i Skandinavien av PPAM Solkraft.

Kontakta oss för offert! Allt från systemdesign till nyckelfärdig anläggning.

013-39 20 40 offert@ppam.se www.ppamsolkraft.se


Stenåldern upphörde inte för att stenarna tog slut! På samma sätt handlar det inte om att oljan tar slut. Vi måste alla ställa om till förnybar energi ändå, och vi måste göra det nu. För klimatet och miljöns skull. Det är det som driver oss på St1 framåt. Vi gör närproducerad etisk etanol av avfall som t ex gammalt bröd och godis, som minskar fossila CO2 -utsläppen med mer än

90%. Men vi producerar också egen vindkraft och borrar sju kilometer ner i berggrunden efter geotermisk energi. Det gör oss idag till ett komplett energibolag. Vi jobbar inte bara för förnybara drivmedel, utan förnybart för hela energisektorn. För vi är övertygade om att alla delar måste med på resan mot en hållbar framtid.

Profile for Newsfactory Media Group

Trafik och Miljö 2016  

Trafik och Miljö 2016