Page 1

ANNONS ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

tid för

ANNONS ANNONS

konferens HÖST/VINTER 2017 WWW.BOKNINGSBOLAGET.SE

#2

5

EN I MÅST RG BU SALZ

HITTA KREATIVITETEN I

BARCELONA TA MED TEAMET PÅ

SKIDKONFERENS UPPTÄCK FÄRGSTARKA

LISSABON DISTRIBUERAS I DAGENS INDUSTRI SEPTEMBER 2017 BokningsBolaget I 08-506 285 00 I info@bokningsbolaget.se I www.bokningsbolaget.se Newsfactory ed 12 2017

1


ANNONS

♣ LEDARE

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

ANNONS

& INNEHÅLL ♣ INNEHÅLL

Stark tillväxt för eventbranchen

4 Möten – en lönsam investering? 6 Framtidens teknik på mötet 8 Mindre stress, bättre möten 10 Event 17 Hjälporganisationerna 18 Lissabon

Hela upplevelseindustrin är under

stark tillväxt. Det gäller turismen men även mötes- och eventindustrin. Efterfrågan på upplevelser ökar. Det rör sig om vitt skilda ändamål. Många har svårt att fånga rätt personal, andra kämpar för att behålla sina medarbetare. Hitta nya kunder, skapa lojalitet och sprida varumärket är viktigt för alla företag. Här har eventen tagit en ny och stark position och det är spännande att få vara med på den resan.

I det här numret av Tid för Konferens

får ni ta del av några företagsledares syn på möten, events och konferenser. Vi tittar också på vad den nya tekniken kommer att innebära för branschen och hur den påverkar de traditionella kursgårdarna?

»Här har eventen tagit en ny och stark position och det är spännande att få vara med på den resan.«

24 Hitta kreativiteten i Barcelona 28 Skidkonferens 30 Bratislava 42 Salzburg 46 Konferenstips 48 Sportevenemang i värdsklass 50 Sportevent på konferensresan

I Sverige och runt hela världen BOKNINGSBOLAGET SVERIGE Kostnadsfri konferensbokning i hela Sverige. Genom vår volym får du rabatter. ­Samarbete med drygt 3 000 anläggningar. Cirka 6 000 förmedlade bokningar per år. Du får snabbt förslag på lediga ställen som passar just er. Personlig och flexibel service. BokningsBolaget har mycket god kännedom om den svenska kon­ferensmarknaden. Vi åker kontinuerligt runt och besöker hotell, konferens­anläggningar, aktivitetsspecialister och transportföretag. Kvalitet och trygghet är våra honnörsord.

Från idé till genomförande. Upplevelsebetonade unika program och aktiviteter i hela världen. Vi hjälper dig att skapa en fungerande helhet. Kongress, kick-off, kundträff, ledningsmöte, studiebesök, belönings- och motivationsresa, jubileum, produktlansering med mera. Alla typer av sammankomster och events har en sak gemensamt: de är förenade med mycket arbete för dig som håller i trådarna. Vi skräddarsyr hela programupplägg, från idé till genomförande, i linje med syfte och budget.

Trevlig läsning, Leif Bergström, vd BokningsBolaget

EN TEMATIDNING OM KONFERENSER OCH EVENT FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP BokningsBolaget, Stockholm • Tel. 08 506 285 00 • info@bokningsbolaget.se • BokningsBolaget, Göteborg • Tel. 031 701 01 10 • gbg@bokningsbolaget.se • www.bokningsbolaget.se • Vd: Leif Bergström Marknadschef: Pier Michael Togni • Newsfactory Media Group • Gävlegatan 12 A, 113 30 Stockholm Tel: 08 545 03 990 • info@newsfactory.se • www.newsfactory.se • Projektledare: Mikael Kollberg Produktionsledare: Jozef Lego Silfverberg • Försäljning: Joakim Classon, Kamlesh Patel, Elisabeth Bülow, Pierre Åkerström • Form: Oh My! • Traffic: Newsfactory • Tryck: PunaMusta, Finland Kontakta: Mikael Kollberg • 0708-60 90 57 • mikael.kollberg@newsfactory.se

2

22 Events är morgondagens skyltfönster

EVENT SVERIGE & UTLAND

Sugen på Barcelona eller Lissabon? Då kommer du att få inspiration. Snart vinter. Jag och några andra skidentusiaster i branchen reflekterar över olika miljöer inför vinterkonferensen.

VILL DU VETA MER OM BILAGOR?

20 Brunkebergstorg återuppstår

STOCKHOLM 08-506 285 00 GÖTEBORG 031-701 01 10 MALMÖ 040-611 71 00 Ett telefonsamtal räcker! Bokning och förmedling i Sverige är dessutom kostnadsfritt. Eller boka direkt på: www.bokningsbolaget.se

BokningsBolaget I 08-506 285 00 I info@bokningsbolaget.se I www.bokningsbolaget.se


HOTEL TYLÖSAND - HALLÄNDSKA FÖR ”LYCKAD KONFERENS”

Hotel Tylösand är som gjort för att trigga alla sinnen. Med enastående naturscenerier, världsunik popkonst, högklassiga hotellrum, fun dining och möteslokaler för alla behov. Välkommen till norra Europas bästa affärshotell 2017. Gör en offertförfrågan på tylosand.se/konferens

035-305 05 · tylosand.se · bokning@tylosand.se · #hoteltylosand · Be Inspired


ANNONS

♣ TID

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

ANNONS

FÖR KONFERENS

MÖTEN – en lönsam investering? Fler affärer, förändrade attityder, ökad arbetsglädje och bättre sammanhållning. Anledningarna till varför företag investerar i konferenser är många och skiftande. Vi har frågat tre företagsledare hur de ser på affärsnyttan med möten och events.

»Konferenser får innovativa idéer att blomstra.« medarbetares idéer har alltid varit viktigt på TNG. De insåg tidigt att innovation inte uppstår på kontoret.   – Konferenser är ett sätt att få kreativiteten att blomstra. En annan fördel med att involvera alla är att du inte på samma sätt behöver förankra idéerna efteråt, säger hon.

ATT FÅNGA UPP

ÅSA EDMAN KÄLLSTRÖMER Vd TNG Group AB

rekryterings- och bemanningsföretag med en tydlig vision och målsättning. De vill bidra till en fördomsfri och hållbar arbetsmarknad och hitta kandidater till sina kunder som inte andra alla gånger ser. Åsa Edman Källströmer är VD för TNG Group AB och hon berättar hur de använder konferensen som ett strategiskt verktyg i sin verksamhet.

TNG ÄR ETT

våra årliga konferensresor som vi utvecklar företaget. Då samlas personalen på våra kontor för att blicka framåt. DET ÄR UNDER

HON MENAR ATT delaktighet är a och o. Att komma nära målgrupperna och få inspiration från dem har varit en framgångsfaktor för TNG. Det har de lyckats med genom att involvera organisationen under konferensresorna.   – Det är medarbetarna som står närmast målgrupperna och vet vad de efterfrågar.

program som vi ska hinna med under några få dagar. med innehåll är inget problem menar Åsa. Det finns alltid mycket att prata om och engagemanget är stort.   – Det material som vi har med oss hem efter en konferens hade tagit flera månader att få fram på kontoret.

ATT FYLLA KONFERENSEN

Mäter ni resultatet av konferenserna?   – Ja, vi kan tydligt se utfallet. Vi har KPI:er som vi mäter före och efter konferensen. Effektivitet är en av dem. Förra året hade vi en tillväxt på 69% och det har vi idéer från tidigare konferenser att tacka för EN GÅNG OM året, på senvåren, åker TNG på (och timing). en större konferens. Syftet är att lägga grunden för affärsplanen. Före avresa får alla ta ÅSA MENAR ATT konsten bakom lyckade del av några strategiska frågeställningar att konferenser ligger i att konvertera resultatet reflektera omkring. Diskussionerna kommer av mötet till vardagen. I TNG:s fall hamnar igång redan under resan. inte ansvaret på några få i ledningen utan   – Det är bra att ställa om tankebanorna på hela organisationen. Eftersom alla är och komma i rätt ”mood”. Strategi och involverade har alla ett ansvar. innovation är inget man pratar om till   – Det som händer under och efter konfevardags. rensen måste vara på riktigt. Vår vision är ett exempel på det: ”Genom att se bortom UNDER KONFERENSEN varvas ibland inspira- fördomar bidrar vi till en hållbar arbetsmarknad”. Det är ett konkret resultat av en tionsföreläsningar med workshops. Arbetet lyckad konferens. sker till stor del i grupper och resultaten redovisas skriftligen för att sedan följas upp.   – Vi arbetar cykliskt under året. Under hösten fortsätter vi att arbeta i olika forum Åsa Edman Källströmer med materialet från konferensen. Det leder om BokningsBolaget: till att vi strax före jul är klara med affärsplanen. ”Vi konkurrensutsätter dem varje år men

fyra regionkontor. Att träffas och öka sammanhållningen är också ett viktigt syfte med konferensen.   – Storstad är inget alternativ för oss. Vi vill vara ifred för att kunna fokusera och hålla samman gruppen. Det är ett gediget

TNG BESTÅR AV

de vinner varje gång. De förstår våra behov och vad vi är ute efter. De tar hand om allt från de små detaljerna till helhe­ ten och vi kan fokusera på innehållet. Det är en investering att åka på konferens men tack vare planering och noggranna förberedelser blir den lönsam."

Fakta TNG TNG är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med ett arbetssätt som gynnar mångfald och en hållbar arbetsmarknad. De fokuserar på kompetensen och ser potentialen i alla människor och jobbar aktivt för en fördomsfri rekrytering och bemanning. Totalt 450 medarbetare. Kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro.

4

BokningsBolaget I 08-506 285 00 I info@bokningsbolaget.se I www.bokningsbolaget.se


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

♣ TID

»Affärsnyttan med möten och events är så stor att vi inte kan vara utan dem.« konsultbolag verksamt inom fastighetsbranschen. De arbetar efter devisen ”Bra möten skapar affärer”. PW ÄR ETT

PETRA WESTER Owner PW

Hur använder ni möten och events i er verksamhet? Det är i det fysiska mötet mellan människor som nya affärer uppstår. Vår affärsidé är att skapa mötesplatser och events mellan olika intressenter. Vi skapar forum för nya affärsrelationer och bidrar samtidigt med kundnytta i form av kompetenshöjning.

Rent konkret kan det gå till så att vi bjuder in kommuner, politiker och fastighetsbolag till ett events med affärsnyttan i fokus. Rapporter och analyser presenteras och

»Konferensen är ett led i det förändringsarbete som vi genomför.« BRISMO AB ÄR ETT konsultbolag som är speci-

aliserat på förändringsledning. De hjälper bland annat företag med deras digitala förflyttning.

TOMMY BRISMO CEO Brismo AB

Hur använder ni konferenser i er verksamhet? Möten och kickoffer är viktiga redskap i vårt arbete. När ett företag ska gå igenom en digital transformation ställs helt nya krav på ledarskap och förankring. Det första steget är att få ledningen att komma överens om en gemensam målbild. Att lämna kontoret och sitta ostört på en konferensanläggning är oftast en förutsättning för att lyckas med det.

I nästa steg gäller det att få alla medarbetare med på tåget och starta kreativa processer ute i organisationen. Här jobbar vi agilt för

ANNONS

FÖR KONFERENS

intressanta personer föreläser. Det ges tid till samtal och nya kontakter. Det kan röra sig om allt från rundabordssamtal hos landshövdingen till kongresser för 300 personer. Vad är viktigt att tänka på? Syfte, målgrupp och tidsaspekt. Varför? För vem? Var? Hur lång tid får det ta? Våra kunder är ofta högt uppsatta företagsledare. De väljer vilka forum de vill delta i. Deltagarna måste vara rätt sammansatta och eventet ha en effektiv agenda. Platsen måste vara noga vald i förhållande till arbetsplats och kommunikation. Går det att mäta resultatet av eventet? Absolut! Allt handlar om kapitalanskaffning och affärsnytta för våra kunder. Vi mäter lönsamhet i alla möten och kundrelationer. Hur ser du på framtiden? Jag tror på det fysiska mötet. Jag inte bara tror. Efter alla mina mätningar vet jag och har till och med bevis för att affärsnyttan med möten och events är så stor att vi inte kan vara utan dem.

att kunna vara flexibla och ta till vara på medarbetarnas innovativa idéer. Vi startar alltid upp med en kickoff. Alla måste med på resan. Det gäller även att få grupperna att samarbeta från första början för att inte tappa effektivitet. I agendan bakar vi in olika typer av workshops och teambuildingaktiviteter. Vilka krav ställer du på en konferensanläggning? I ett förändringsarbete måste du alltid vara beredd på oförutsägbara händelser. Jag kan inte med säkerhet säga på morgonen vilken utrustning jag behöver på eftermiddagen. Det är en del av det agila arbetssättet och det måste personalen på hotellet eller kursgården kunna tillmötesgå. Mäter och räknar ni hem investeringen? Konferensen är ett led i det förändringsarbete som vi genomför. Våra kunder mäter ROI (return of investment) på vårt arbete så indirekt mäter de även resultatet av våra olika möten. Konferenser är en oumbärlig del i processen och därför lönsam.

Ökad ROI med BokningsBolaget Allt fler företag ser konferenser och events som en investering och mäter resultatet av dem. Idag anlitar BokningsBolagets kunder dem för att säkerställa både kvalitet och lönsamhet. Att hitta rätt mötesplats för varje enskilt behov är en konst. Detaljplanering och helhetsbild kräver erfarenhet och tar tid. Upplägg och tidseffektivitet blir optimalt när ett eventproffs håller i trådarna. Med BokningsBolaget blir mötet kundan­ passat och får en affärsnytta som går att räkna hem.

BokningsBolaget I 08-506 285 00 I info@bokningsbolaget.se I www.bokningsbolaget.se

5


ANNONS

♣ NY

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

ANNONS

TEKNIK PÅ MÖTET Vad är AR? Augmented Reality betyder förstärkt verklighet och innebär att omgivningen betraktas genom kameran i en smartphone eller surfplatta med extra lager av grafik.

Vad är VR? Virtual Reality är en virtuell verklighet som upplevs genom ett par VR-glasögon. Det är en datorgenererad verklighet där du kan uppleva andra platser. Världen kan vara filmad i 360 grader eller uppbyggd i 3D. Hitta rätt teknik med BokningsBolaget! Skapa en app för konferensresan, prova VR eller gör interaktiva teambuidingsövningar för mobilen. Kontakta info@ bokningsbolaget.se för framtidens möten.

FRAMTIDENS TEKNIK PÅ MÖTET En konferencier tittar ut ur inbjudan och hälsar välkommen, i konferenspausen gör deltagarna en resa till rymden och på scenen står ett hologram och föreläser. Det låter kanske som science fiction men det är det inte. Den nya tekniken skapar spektakulära wow-upplevelser men bidrar också till effektivare och mer meningsfulla möten.

KOMMER DEN NYA tekniken att förändra vårt sätt att mötas? Kommer VR och AR ta över konferenserna? Det är kanske för tidigt att sia om men redan idag har digitaliseringen förändrat vårt sätt att mötas. Telenor är ett exempel på ett företag där den traditionella möteskulturen har bytts ut mot en digital. Stefan Wendelstig Markl är Key Account Manager på Telenor Bredband & TV. Han berättar att det skett en mötesrevolution på deras företag.   – Digitaliseringen har hjälpt oss att effektivisera alla möten. De bokas och planeras via internet. Inga möten sker längre slentrianmässigt ”bara för att”. Nu finns syfte, en tydlig agenda och de är tidsbestämda.

suttit på ett meningslöst möte, känt tiden gå till spillo och upplevt frustration. På Telenor sker många av de korta mötena helt digitalt. Ingen dödtid vid kaffeautomaten, ingen restid och dessutom är det lätt att dela och visa dokument via internet.   – Alla fysiska möten går inte att ersätta med digitala. Men tekniken har höjt kvaliteten även på våra konferensresor, berättar han. VEM HAR INTE

6

Allt i appen När Stefans avdelning på Telenor åker iväg på konferens finns allt upplagt i en app. Inbjudan, information, agendor, chatt och bilddelning. I appen kan de välja vem de vill dela rum med och ställa frågor om innehållet. Ju närmre avresedagen desto mer information och inspiration.   – Det blir levande och peppande. Vi är förberedda inför konferensen och har rätt förväntningar. Ofta får deltagarna uppgifter via appen att förbereda. På så sätt kan restiden utnyttjas. Buss-, tåg- eller flygresan blir inte bortkastad tid.

Vad tror du om framtiden?   – Vi ser självklart en framtid i telefonen. Och nästa steg är förmodligen VR. Det kommer att tillföra en helt ny känsla till upplevelsen.

innehållet skräddarsys efter deltagarna och deras individuella behov. Det kan vara sälj, it, teknik. Olika avdelningar interagerar med varandra genom lagtävlingar och gruppworkshops. Under och efter konferensen mäts och värderas innehållet genom enkäter. Jämförelser av nöjdhet görs mot tidigare konferenser och justeringar kan göras.

PIER MICHAEL TOGNI ansvarar för BokningsBolagets produktutveckling och ser stora möjligheter i den nya tekniken.   – Den största utmaningen för alla möten är att nå ut med budskapet. Därför tror jag att VR och AR kommer att bli revolutionerande för eventbranschen. Det är otroliga redskap för att förstärka innehållet i mötet! ♣

UNDER KONFERENSEN KAN

förstärkta verkligheten (VR och AR) har redan nått konferensbranschen. Idag kan grupper upp till 1000 personer bestiga världens högsta berg eller dyka ner i havets djup tillsammans med VR-glasögon. På mässor visas nya produkter i rörliga 3D-modeller och inbjudningar och presentationer blir interaktiva och sticker ut.

DEN VIRTUELLA OCH

BokningsBolaget I 08-506 285 00 I info@bokningsbolaget.se I www.bokningsbolaget.se


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

ANNONS

Konferera i naturskön och ostörd miljö. I det stillsamma Nötesjö finns en av Sveriges bästa konferensmiljöer med allt du behöver för en lyckad konferens eller kickoff. Ljusa, fina lokaler med plats för upp till 100 personer. En restaurang med det bästa från varje årstid. Nyrenoverade, tysta rum med sköna sängar. Natursköna omgivningar som bjuder på massor av aktiviteter för den som vill. Och så naturligtvis en personlig och familjär service som skapar en alldeles speciell stämning och får dig att trivas.

TEL: 040-48 38 00 E-POST: info@notesjo.se

www.notesjo.se

Hör av dig till oss, så berättar vi mer.

Nötesjö ligger bra till, en halvtimme från Lund, Malmö och Ystad. Fem minuter från Malmö Airport och en knapp timme från Köpenhamn.

hote l l • ko n f e r e n s • r e stau r a ng • w w w.not e s j o . s e

BokningsBolaget I 08-506 285 00 I info@bokningsbolaget.se I www.bokningsbolaget.se

7


I N SPI R ER AN DE MÖTEN I MAL MÖ VI VET HUR VIKTIGT DET ÄR ATT FÅ VARJE LITEN DETALJ ATT FUNGERA. HOS OSS HITTAR DU LJUSA OCH FLEXIBLA MÖTESRUM OCH GRUPPRUM PÅ ETT VÅNINGSPLAN. VÅRT ERFARNA TEAM HJÄLPER DIG ATT GÖRA DITT MÖTE TILL EN SUCCÉ – OAVSETT OM DET ÄR MÖTEN, EVENT ELLER KONFERENSER OCH MIDDAGAR.

HOTELS DESIGNED TO SAY YES! radissonblu.com/hotel-malmo


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

ANNONS

♣ KONTRAST

Mindre stress, bättre möten High tech, digitalisering och moderna trender i all ära. Det är fortfarande populärt att konferera på herrgårdar och slott. Michael Hallbäck är VD på Friiberghs Herrgård i Örsundsbro. Hur ser han på utvecklingen? Är de oroliga för framtiden och hur möter de dagens nya krav?

  – DET ENA UTESLUTER inte det andra. Vi som har varit med några år kommer ihåg domedagsprofetiorna från 90-talet. Då var det videokonferensen som skulle slå ut konferensanläggningarna. Så blev det inte då och så har det inte blivit nu.

prata med varandra och hitta kreativiteten.   – Självklart har de höga krav på modern teknik och snabb uppkoppling. Det är ett måste för oss att hänga med i den utvecklingen. Dagens avancerade presentationer kräver att vi ständigt gör nya investeringar.

Friiberhgs Herrgård ingår Villa Aske och Thoresta Herrgård. Michael berättar att beläggningen inte har förändrats på någon av dem.   – Tvärtom. Vårt stressade samhälle har gjort att behovet av att ses öga mot öga har ökat. Företag väljer oss när de vill ha arbetsro och komma iväg från storstaden. Vi är en behövlig kontrast till de effektiva dagkonferensanläggningarna i city.

BRANSCHUNDERSÖKNINGAR

I SAMMA KONCERN SOM

MÅNGA AV FRIIBERGHS kunder är återkommande företag som lärt sig att uppskatta den lantliga miljön och servicen. Men även de moderna ”heta” företagen och nya start-ups har hittat ut till de traditionella konferensgårdarna. Michael tror att de har insett vikten av att fly stressen för att få tid att

(från bland annat Resegeometri) har i flera år pekat på att företagen upplever att de får ut mer av konferensen när de åker en bit från kontoret och övernattar. Investeringen bli större men även utfallet.   – Jag tror på samtalen utanför konferenslokalen, säger Michael. Det är på kvällen, när det officiella programmet är slut, som det händer saker. När det finns tid att bara va’, umgås och lära känna varandra.

Fakta Friiberghs Herrgård Läge: Örsundsbro, nordväst om Stockholm mellan Uppsala, Enköping och Bålsta Hotell: 67 rum och 109 bäddar Matsal: Plats för 150 gäster. Konferens: 14 konferenslokaler för mellan 8 och 100 personer Fritid: Relaxavdelning med pool, sjöbastu och jacuzzi, egen golfbana Konferensbokning: info@bokningsbolaget.se

Vad är er främsta styrka?   – Alla människor vill bli sedda. Det är vi duktiga på. Där skiljer vi oss från många mötesplatser där effektivitet går före omtanke. Vi är generösa med vår tid och lyssnar till gästernas behov. ♣

BokningsBolaget I 08-506 285 00 I info@bokningsbolaget.se I www.bokningsbolaget.se

9


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

ANNONS

♣ EVENT

DREAMTEAM

för möten & kommunikation ”Ett event är ett personligt möte. Det handlar om kommunikation mellan människor”. Orden är Niclas Cronemyrs. Han är nyrekryterad Business Event Manager på BokningsBolaget och hans mission är att addera ytterligare värden till kunden. TEXT: INGELA ENGBLOM

DET ÄR INGEN NYHET att BokningsBolaget arrangerar events. Det som är nytt är att omvärldens snabba förändringstempo ställer företag inför helt nya utmaningar. Då gäller det för eventbyråerna att möta deras behov. BokningsBolaget har därför förstärkt sin kompetens genom att rekrytera ett känt eventproffs. Niclas Cronemyr har bland annat varit delägare i Imagine som två år i rad utsetts till Årets Event Marketingbyrå.   – Vi gör en förflyttning av BokningsBolagets tjänster. Från och med nu kommer vi att addera större värden till kunden, berättar han.

»Tillsammans kommer vi att fylla våra kunders events med helt nya värden.« BOKNINGSBOLAGET ÄR redan en fullservicebyrå för möten, events och incentives. Det Niclas vill tillföra är ett intimare samarbete och partnerskap med företagen.   – Jag sätter mig i kundens knä och går in bakom kulisserna för att få insikt i deras problematik. På så sätt kan vi tillsammans hitta vägar att komma vidare.

10

SLUTMÅLET FÖR KUNDEN ÄR nästan alltid tillväxt och ökad försäljning menar han. Ett redskap för att nå dit är ett event med syfte att motivera personal, skapa lojala kunder och stärka varumärket.   – Vi brukar prata om ”happy moments”. Det låter glättigt men syftet är att skapa en framgångsrik företagskultur och därmed lönsamhet.

Vad innebär möten & events för dig?   – Det är kommunikation som går ut ”live”. Till skillnad från print som är statiskt kan vad som helst hända under ett möte. Events är ett fysiskt media som kräver långa checklistor för att säkra upp skeendet. Den stora fördelen är att kommunikation i realtid stärker budskapet som inget annat media.   – Ett event är ett möte och en händelse där något ska förmedlas, där värderingar ska spridas och deltagarna påverkas. Med det som utgångspunkt blir det ganska solklart att dialog är den viktigaste ingrediensen i ett event. Interaktivitet och inslag av sociala upplevelser är a & o om det ska bli ett positivt och bestående resultat. NICLAS BERÄTTAR ATT tjänsten står på två ben: kommunikation och evenemang. BokningsBolaget erbjuder bägge. Kärnan är det som ska kommuniceras. Allt runtomkring som lokal, dekor, teknik och mat finns där för att förstärka innehållet. De två benen slingar sig som en DNA-kedja och bildar succesivt mötets checklista.

Vad kommer du att tillföra?   – Jag tar med mig erfarenhet och ett av branschens tyngsta nätverk. Den resa som vi ska göra kommer att kräva massor med olika kompetenser. Det har vi nu och därför finns inga begränsningar. Jag är extremt nyfiken och det är en förutsättning för att ta reda på syftet bakom mötet. Jag kan nog upplevas som lite provocerande med mina ständiga frågor om ”varför”. Så, varför BokningsBolaget?   – Det känns bra att kliva in ett genuint bolag med goda värderingar. De har ett stort förtroende på marknaden och många trogna återkommande kunder. Jag vet inget annat företag som har egen IATA, kongressadministration och dessutom så stor kunskap om mötesplatser och destinationer i hela världen. BokningsBolaget har allt som krävs för att skapa det perfekta dreamteamet. Tillsammans kommer vi att fylla våra kunders events med helt nya värden – i Sverige och utomlands. ♣

Niclas Cronemyr BokningsBolagets nya Business Event Manager

BokningsBolaget I 08-506 285 00 I info@bokningsbolaget.se I www.bokningsbolaget.se


Workshop för science fiction-författare. Radisson Blu Hotel, Brussels.

VARJE MÖTE ÄR EN NY STORY. VI KAN HJÄLPA DIG ATT BERÄTTA DIN.

E X P E R I E N C E M E E T I N G S AT R A D I S S O N B L U . A S C O M M I T T E D A S YO U A R E . radissonblu.com/meetings


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

ANNONS

♣ EVENT

Koncept för bättre

KOMMUNIKATION Event handlar om att någonting ska kommuniceras. Oavsett om det är varumärken eller intern information måste budskapet vara tydligt och klart för att det ska nå ut. Att skapa en ”röd tråd” låter som en klyscha men det är nyckeln till framgång menar Niclas Cronemyr, Event Manager på BokningsBolaget. Kommunikationen fungerar allra bäst när alla detaljer genomsyras av ett koncept. TEXT: INGELA ENGBLOM

NICLAS CRONEMYR (som ni kunde läsa om på föregående sida) menar att ett event blir lönsamt först när det skapas utifrån ett koncept.   – Vi utgår alltid från företagets strategi när vi hjälper våra kunder. Ett event är något som ska fungera över tid vilket kräver att det genomsyras av visioner och kärnvärden. Det är det som utgör grunden i konceptet.

han lägger ner avsevärd tid på att hitta kundens unika koncept. Ordet ska inte blandas ihop med ”tema” som enbart handlar om ett events yttre attribut. Då kan handla om 60-tal, cowboy, James Bond... Ett koncept, däremot, talar om vad som gör företaget konkurrenskraftigt och vad som får det att sticka ut från mängden. Niclas börjar alltid med att ställa fem frågor till sina kunder när de tillsammans ska skapa ett framgångsrikt eventkoncept. NICLAS BERÄTTAR ATT

1. Vad är ert företags löfte?

Vad står ni för? Vad är er mission? Hur ser era värderingar ut och vad lovar ert varumärke?

2. Vad är syftet med eventet?

Vad vill ni förmedla just nu? Vilket är det övergripande budskapet och vilket är det? Vad är er utmaning? 3. Hur ser målgruppen ut?

Vilka är intressenterna? Kunder, medarbetare, leverantörer? Unga, gamla? Gör gärna en ”persona”, d.v.s. en fiktiv typisk deltagare. Vilka intressen har de, vilket språk använder de och på vilket sätt tar de till sig ny information? 4. På vilket sätt ska målgruppen påverkas?

Vilken känsla vill ni att eventet ska lämna efter sig? Hur ska målgruppen reagera och agera? 5. Är alla med på resan?

Är eventet väl förankrat inom organisationen? Lever företaget sitt varumärke? Är alla med på tåget? Om eventet ska bli sant och ärligt krävs det att det att konceptet kommer inifrån.

sätter ni upp riktlinjerna för vad eventet ska leda till, vilket som är det övergripande målet och hur ni ska nå dit. När arbetet väl är igång krävs det kontinuerlig avstämning av konceptet för att säkerställa att det efterföljs. ♣

Ett event » bör vara en integrerad del i kommunikations-, marknads- & affärsplanen » kräver budget » kräver tidsplan » bör vara förankrat i ledningsgruppen » måste utgå från varumärket

FÖRST NÄR FRÅGORNA ovan är besvarade kan den strategiska planen för eventet göras. I den

BokningsBolaget I 08-506 285 00 I info@bokningsbolaget.se I www.bokningsbolaget.se

13


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

ANNONS

♣ EVENT

Annika Andersson, BokningsBolaget

NÄR VARJE DELTAGARE ÄR EN KUND Att arrangera ett event innebär mycket mer än att bara hitta en lokal. Som arrangör blir timmarna vid excellistor, svarsmejl och ekonomihantering många. Varje deltagare på ett event är en kund, det gör att administrationen blir tidskrävande. TEXT: INGELA ENGBLOM FOTO: CAROLINE TÖNNIES

HUNDRA- ELLER TUSENTALS anmälningar, fördelning av rum på mängder av hotell, val av olika seminarier och deltagarfakturering. Det är bara några exempel på arbetsuppgifter som ingår i en kongress, en större konferens eller ett event. På BokningsBolaget har de skapat webbaserade flexibla system som underlättar allt från inbjudan till uppföljning. BARNRÄTTSDAGARNA ÄR EN årligt

återkommande konferens som Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Barnombudsmannen arrangerar. Runt 1200 personer samlas varje vår kring viktiga och aktuella frågor. BokningsBolaget hanterar administrationen. Susanne Björk, kommunikatör på Allmänna Barnhuset och projektledare för dagarna, berättar:   – Våra anmälningar är krångliga och vi har inte resurser att ta hand om dem själva. Vi måste kunna lämna över hela administrationsförfarandet och känna oss trygga i det. Då är det viktigt med en självgående partner som BokningsBolaget.

1200 PERSONER ÄR

14

många gäster att ta hand

om. Förutom anmälningsformulär och hotellbokningar är önskemål om kost och allergier tidskrävande faktorer. Till det kommer alla seminariealternativ. I mer än ett halvårs tid brukar Annika Andersson, projektledare på BokningsBolaget, arbeta med Barnrättsdagarna. Hon och hennes kollegor sköter all kontakt med deltagarna före, under och efter konferensen. Värdskap på plats När det så blir dags för ett konferensgenomförande är Annika med kollegor alltid med på plats. Registrering, värdar, logistikfrågor, materialhantering. Det är olika behov för olika typer av möten. Ibland ska medföljande erbjudas intressanta aktiviteter och ofta äger en utställning eller workshop rum parallellt med konferensen. Då ska även den organiseras.   – Det är en otrolig avlastning att ha BokningsBolaget med under genomförandet! Det märks att de har rutin på stora möten. De är smidiga, snabba och professionella. Jag kan släppa den biten helt till dem och fokusera på innehållet, säger, Susanne. ♣

BokningsBolaget I 08-506 285 00 I info@bokningsbolaget.se I www.bokningsbolaget.se


Mitt i City

Minimöte, megaevent och allt där emellan

Välkommen till Norra Latin och Folkets Hus Vi hjälper dig med alla dina betydelsefulla arrangemang oavsett storlek. Stockholm City Conference Centre är en komplett mötes- och eventanläggning mitt i city.

stoccc.se l 08-506 166 00


Konferensakrobat * * Du märker det på stolen i möteslokalen, temperaturen i ditt rum eller kanske på hallonen i marmeladen. Saker som i sin litenhet är svåra att sätta fingret på, men som gör hela skillnaden för din konferens. Nova Park erbjuder hemtrevliga hotellrum, små och stora mötesrum samt en Water Lounge att landa i efter dagen, bara 12 minuter från Arlanda. Välkommen till oss och låt våra medarbetare göra din vistelse lite mer speciell.

#sjörapport #kaffemeddopp #konferensmedutsikter #tillbakalutadprognos På Steningevik värnar vi om att ta andan ur våra gäster. Det är därför det kan låta så här när du sprider upplevelsen vidare. Vi ger dig en konferens och service som inte bara utmärker sig på plats utan även imponerar på andra. Välkommen till en stund du inte kan låta bli att dela. Du hittar oss 8 minuter från Arlanda intill Mälaren, solnedgången och på #steningevik.


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

ANNONS

♣ HJÄLPORGANISATIONERNA

Konferenser och events bokade genom BokningsBolaget bidrar till en bättre värld

Rädda Barnen, Röda Korset eller WWF? För 17 år sedan införde BokningsBolaget ett lojalitetsprogram i syfte att stödja humanitära och miljöinriktade insatser. Varje år skänker de 30-50% av vinsten till Rädda Barnen, Röda Korset och Världsnaturfonden WWF. Det har resulterat i att mer än 10 miljoner av vinsten gått till organisationernas arbete för en bättre värld. på alla konferenser och events som BokningsBolaget bokar och arrangerar skänker de till dessa tre organisationer. Unikt med BokningsBolagets lojalitetsprogram är att pengarna öronmärks för varje kund beroende på hur stor omsättning företaget genererat. Efter årets slut avgör sedan kunden hur pengarna ska fördelas mellan de tre organisationerna. Rädda Barnen, Röda Korset eller WWF? Ett val som många uppskattar att få göra.

en katastrof inträffar. Under de svåraste omständigheterna och i glömda delar av världen hjälper det Rädda Barnen att rädda tusentals liv.   – Att BokningsBolaget skänker så stor del av sin vinst till organisationer är fantastiskt, det är inte många som matchar det. Pengarna vi får ta del av används både till direkta och långsiktiga insatser där de behövs som mest och gör nytta för barn som lever i utsatta situationer, säger Sofia Skoog.

Barnen drabbas värst Rädda Barnen är en av de tre organisationer som BokningsBolaget samarbetar med och skänker pengar till. Sofia Skoog, chef för partnerskap på Rädda Barnen berättar att barnen drabbas värst i händelse av en katastrof – ingen tid får gå förlorad. De flesta liv förloras under katastrofens första dagar. Ju snabbare de agerar, ju fler liv kan de rädda. Stödet till Rädda Barnens katastrofarbete ger dem möjlighet att omedelbart agera när

Hjälp vid katastrofer Röda Korset är världens största humanitära nätverk med nationella föreningar i 190 länder.   – Vi är jätteglada för samarbetet med BokningsBolaget, säger Nils Nilsson som är projektledare för Röda Korsets företagssamarbeten. Pengarna som skänkts till Röda Korset går till vårt arbete med katastrofer runtom i världen, där de bäst behövs för tillfället. Den senaste tiden har mycket av

0,3 % AV OMSÄTTNINGEN

BokningsBolaget I 08-506 285 00 I info@bokningsbolaget.se I www.bokningsbolaget.se

Röda Korsets fokus varit på konflikten i Syrien och torkan i östra Afrika och med pengarna har man bland annat kunnat dela ut matpaket, ge sjukvård, hjälpa till med vatten och sanitet samt stötta jordbruk och utbildning för att långsiktigt kunna bryta problemen. Samarbeten för hållbar utveckling Världsnaturfonden WWF är en annan av organisationerna som årligen får ta del av BokningsBolagets vinst. WWF är en av världens ledande ideella naturvårdsorganisationer med projekt i mer än 100 länder.   – Stödet vi får från BokningsBolaget ger oss fortsatt möjlighet att arbeta för en mer hållbar framtid för våra barn och barnbarn, säger Daniel Robertsson, Företagsansvarig på WWF. Dessutom känns det både viktigt och bra att BokningsBolaget har en klart uttalad miljöprofil där de försöker påverka sina kunder i en positiv riktning och hjälper dem att göra bra val ur miljösynpunkt. ♣

17


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

ANNONS

♣ LISSABON

LISSABON PÅ 5 (färd)SÄTT Kakelklädda fasader, nyfångade grillade sardiner och gripande Fadomusik. Lissabon är en färgstark och mångfacetterad huvudstad. Upptäck Lissabon och dess omgivningar med fem udda färdsätt. Marie Reese, projektledare på BokningsBolaget, tipsar om hur ni under er konferensresa till Portugal kan kombinera sammansvetsande aktiviteter med intressanta guidningar.

01.

02.

03.

SITGO

ECO TUCS

JEEPSAFARI

Detta är världens enda citytour med sadelförsedda segways. Bekvämt och vansinnigt roligt! Åk runt i Alfamas gamla charmiga kvarter och avsluta med portugisisk plockmat på Travessa do Fado. Besök museet och njut av den magiska Fadomusiken.

Upptäcktsfärden fortsätter mellan Lissabons sevärdheter i miljövänliga ”el-tuktuks”. Glöm inte att spana in de vackra kakelväggarna.  Tävling: vilken tuk-tuk lyckas ”highfiva” flest personer på gatan?

Från Cascais fortsätter ni till sagostaden Sintra. Med jeep får ni uppleva ett hisnande äventyr i det kuperade landskapet. Lyckligt framme kan ni pusta ut bland tinnar och torn i den historiska staden som är en del av UNESCO:s världsarv.

04.

05.

CABBADE FOLKABUBBLOR

RIBBÅT

I karavan åker ni till Lissabons Riviera och badorterna Cascais och Estoril. Charmiga chaufförer tillika guider i svarta byxor, hängslen och kepsar tar hand om er på vägen. Med vinden fladdrande i håret njuter ni av vyerna utmed vägen. På en uteservering vid havet serveras grillade sardiner och ”vinho verde”.

Det är först från vattnet som du slås av hur långt Lissabon sträcker sig utmed kusten. De snabba gummibåtarna tar er till Nations Park. Det före detta Expoområdet för Världsutställningen 1998 har förvandlats till en levande och modern stadsdel. Lyxiga bostadshus blandas med eventlokaler och hotell. Perfekt för stora möten och evenemang. Färden går vidare till konstmuseet MAAT på andra sidan staden. Som en vit våg vilar det kombinerade teknik- och konstmuseet vid vattnet. Här ligger också det sevärda före detta elkraftverket Tejo Power Station. Dagen avslutas med en middag ibland turbiner och gamla gasledningar.

Kontakta marie.reese@bokningsbolaget.se om du vill ha ett unikt och innehållsrikt konferensprogram i Lissabon.

18

BokningsBolaget I 08-506 285 00 I info@bokningsbolaget.se I www.bokningsbolaget.se


TILLBAKA TILL JOBBET

HOS OSS NÅR NI LÄNGRE. Bra idéer kan inte tvingas fram. Inte heller ett bra arbetsklimat. Vi hjälper er med det. Ett klart sinne öppnar för smarta lösningar. Avkoppling öppnar upp hjärtat. Just nu bygger vi om vårt japanska bad, men vi välkomnar konferensgäster. Njut av vår goda, näringsrika mat, mötesrum med närhet till naturen och takterrassen med milsvid utsikt. Lägg till en pausaktivitet som gör att ni orkar mer och tänker bättre. Läs mer på yasuragi.se/moten


En filosofi. Tre mötesplatser. Hundra procent engagemang. Lyckat möte eller spännande kick off i inspirerande miljöer.

Hotell • Konferens • Restaurang Göteborg • 031-333 44 40 • hoteleggers.se

Spa • Hotell • Konferens • Restaurang Göteborg • 031-726 25 00 • arkenhotel.com

Spa • Hotell • Konferens • Restaurang 0340-69 01 00 • varbergsstadshotell.com

Stockholm Konferenscenter

Dalarnas hus AB

Stockholm konferenscenter Dalarnas hus är en personlig och prisvärd konferensanläggning med varm atmosfär. Här kan du ha konferens och boka mötesrum i en inspirerande miljö.

En mötesplats mitt i City på Vasastan 46

3 minuter från Arlanda express 5 minuter från Centralstationen www.dalarnashus.se

08 545 141 30


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

ANNONS

♣ STOCKHOLMSNYTT

Brunkebergstorg återuppstår I årtionden har Brunkebergstorg varit en adress att undvika. Nu ska torget återfå sin forna glans och Stockholm få en ny mötesplats. Hotellkedjorna Choice och Scandic blåser nytt liv kring det ödsliga och bortglömda kvarteret. Folklivet har återvänt Brunkebergstorg.

AT SIX

I mars 2017 öppnade hotellmagnaten Petter Stordalen ett nytt livsstilshotell i ett gammalt bankkontor i anslutning till Gallerian i Stockholm. Adressen är Brunkebergstorg 6, och därav namnet At Six.   Hotellet rymmer 343 rum varav en presidentsvit med privat takterrass och skottsäkra panoramafönster i tre väderstreck. De sociala ytorna breder ut sig över två plan med restaurang, barer, lounger och en eventarena på 2 000 kvadrat för runt 1000 gäster. Konst och design står i centrum på At Six. Det märks redan i lobbyn, där gästerna möts av en två och en halv meter hög marmorstaty av ett kvinnohuvud skapad av den katalanske konstnären Jaume Plensa.   Hotellet hann inte öppna förrän köer av nyfikna besökare ringlade runt Brunkebergstorg. ”Tak”, baren med utsikt över hela Stockholm, har snabbt blivit ett av Stockholms mest populära ställen.

Ta Citybanan till CONTINENTAL HOTEL

För ett drygt år sedan slogs dörrarna upp för det nya Scandic Continental mitt emot centralstationen. Nu när nya Citybanan öppnade i juli kan hotellgästerna ta rulltrappan direkt upp till receptionen från tågperrongerna. Utan att överdriva kan hotellet skryta med att ha anslutning till hela världen.   Scandic Continental är en affärshub, perfekt för tidseffektiva konferenser. Hotellet har 25 mötesrum, från mindre samtalsrum till största lokalen som rymmer 300 personer. Hotellet har även blivit ett populärt tillhåll utanför arbetstid. Stockholmare och turister vallfärdar till hotellets takbar och den ekologiska restaurangen ”The Market”.

DOWNTOWN CAMPER by Scandic

På andra sidan Brunkebergstorg, på nummer 9, öppnade Scandic ett nytt koncepthotell första september. Downtown Camper by Scandic ligger i det forna Scandic Sergel Plaza, som genomgått en helomvandling. Tanken bakom hotellet är att ge gästerna en naturnära urban upplevelse. Gästerna bjuds in till ett ”base camp” där en ”lifestyle concierge” lotsar gästerna till unika upplevelser i staden. Cyklar och kanoter finns till uthyrning. På taket erbjuds mindfulness och välbefinnande under stjärnhimlen året runt.   Det mest radikala greppet är att de traditionella konferensrummen har avskaffats. De har ersatts med kreativa ytor för teambuilding och workshops men även för sociala möten. Här finns miljöer för musik, film, mat och dryck, spel, mingel och samtal. Gränsen mellan arbete och fritid har suddats ut.

Stockholms första sporthotell BEST WESTERN KOM HOTEL

På Best Western Kom Hotel i centrala Stockholm kan ni kombinera storstadskonferens med hälsa och träning. På hotellet finns en idrottshall och stans största hotellgym. “Citysightseeingjogging”, yoga, “cardio & core” är några exempel på hälsofrämjande teamaktiviteter. Ni kan även boka en föreläsning om stresshantering, kost eller den perfekta livspyramiden. Starta dagen med en frukost à la Tina Nordström.

BokningsBolaget I 08-506 285 00 I info@bokningsbolaget.se I www.bokningsbolaget.se

21


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

ANNONS

♣ TRENDER

EVENTS ÄR MORGONDAGENS SKYLTFÖNSTER Det kan låta som en paradox. Digitaliseringen ökar behovet av fysiska möten och events. I takt med att butiker får slå igen för att vi shoppar online blir upplevelsen en allt viktigare kanal för att sprida varumärken. TEXT: INGELA ENGBLOM

I EN FÄRSK rapport

från Handelns ekonomiska råd spår de att den fysiska handeln kommer att avstanna 2025 medan e-handeln fortsätter att öka. Det innebär att på sikt kommer 75% av all handel ske online. Björn Stenvad, vd på Upplevelseinstitutet, arbetar med att förstå, analysera och utveckla upplevelser och events. – Vi ser att det fysiska mötet har stor potential i framtiden tack vare digitaliseringen. När vi slutar gå till butik för att handla ställer det helt nya krav på företagens varumärkesspridning.

som marknadsföringskanal kommer att bli ännu viktigare imorgon än vad det är idag. Allt fler företag och varumärken kommer att tvingas jobba med upplevelser för att nå ut till kunderna. – Många företagsledare är säkert oroade och önskar att den digitala utvecklingen inte gick så fort. Men när de börjar se bortom problemen kommer de att märka att möjligheterna är enorma, säger Björn.

digitaliseringen enligt Björn. Eventet blir allt oftare grunden i företags marknadsföring. Synsättet på kommunikation har förändrats. Nu står eventet i centrum till skillnad från förr då evenemang bara var komplement till traditionell reklam. – Framtidens marknadsföring är upplevelser som sprids digitalt. Styrkan är att det bygger på en äkta kommunikation. Upplevelsen äger rum på riktigt och förs vidare av deltagarna.

HAN MENAR ATT events

Upplevelser sprids viralt Han menar att nyckeln är att ta till vara på kraften i det fysiska mötet och på den spridning som en bra upplevelse kan få. Genom digitaliseringen kan upplevelser och budskap nå ut snabbare än någonsin tidigare. – Dela, gilla, kommentera. Sociala medier ger en helt annan räckvidd än tidigare. Starka och intressanta upplevelser får en större spridning än tidigare, både till konsument (B2C) och till företag (B2B). ATT ”EVENT MARKETING” och sponsring är på stark tillväxt beror bland annat på

22

Björn Stenvad, vd på Upplevelseinstitutet

Träffa rätt målgrupp med events Ju mer digitaliserade vi blir desto viktigare och mer exklusivt blir det fysiska mötet. Att de stora publika sport- och musikevenemangen får stor spridning är ganska självklart men även de mindre eventen kommer att få stor hävstångseffekt. Här menar Björn att företag som BokningsBolaget kommer att fylla en viktig funktion för sina kunder. Att skapa event som är relevanta för målgruppen är effektiv marknadsföring. – Ju mer nischade intressen och upplevelser desto snabbare går spridningen i en specifik målgrupp. DEN STÖRSTA FÖRDELEN med digitaliseringen är att förr var ett event begränsat till en tidpunkt. Nu lever det länge. Före, under och efter. Förväntningar byggs upp innan eventet går av stapeln. Under genomförandet kan deltagarna interagera och komma med feedback. Efteråt kan händelsen upplevas om och om igen. – Det har gett upplevelseindustrin en helt ny position. Idag är det inte ovanligt att huvud-

BokningsBolaget I 08-506 285 00 I info@bokningsbolaget.se I www.bokningsbolaget.se


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

ANNONS

♣ TRENDER

syftet med eventet är att skapa kampanjer och filmer som sedan sprids över tid, berättar Björn.

»Det är vetenskapligt belagt att vi blir lyckligare av att konsumera upplevelser än materiella ting.«

Ser du inga faror eller negativa konsekvenser? – Tvärtom. Vi är på väg in i ett upplevelsesamhälle där vi konsumerar upplevelser av många olika anledningar. Det bygger vår identitet, ger oss positiva minnen och skapar ett socialt värde. Det handlar inte bara om marknadsföring. Det är vetenskapligt belagt att vi blir lyckligare av att konsumera upplevelser än materiella ting. ♣

Om Upplevelseinstitutet Upplevelseinstitutet arbetar med att förstå och utveckla upplevelser. Företaget samarbetar med evenemangsarrangörer, sponsorer, idrottsförbund, ideella organisationer, klubbar, festivaler, kommuner och destinationsbolag. I Upplevelseinstitutet ingår konsultbyrån Rättighetsbyrån och aktiveringsbyrån StoryPlay.

BokningsBolaget I 08-506 285 00 I info@bokningsbolaget.se I www.bokningsbolaget.se

23


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

ANNONS

♣ BARCELONA

HITTA kreativiteten I BARCELONA ”Res till den kompletta storstaden på nästa konferens!” Det är rådet från en av BokningsBolagets kunder som nyligen besökt Barcelona under ett marknadsmöte. Gastronomi, arkitektur, citybad, shopping och udda aktiviteter – ja, allt finns i Kataloniens huvudstad. TEXT: INGELA ENGBLOM FOTO: FREDRIKA ENGBLOM

fick i uppgift att hjälpa en marknadsavdelning på ett mellanstort företag föll valet på Barcelona. Syftet med resan var att svetsa samman medarbetarna och få dem att våga tänka i nya banor.   – Vi stod inför stora förändringar och var i behov av att hitta innovativa idéer, berättar marknadschefen.

NÄR BOKNINGSBOLAGET

kreativitet. Det märks inte minst på barer och restauranger. Design, musik och konst smälter samman med gastronomi. Nya trendiga gourmetkrogar (flera vegetariska) växer upp samtidigt som det fortsätter att vara trångt på de traditionella tapasbarerna.   – Barcelona har lyckats få ihop det gamla med det nya på ett spännande sätt. Under våra möten försökte jag dra paralleller till vår verksamhet. Det är en av våra utmaningar. BARCELONA VIBRERAR AV

på en konferensresa till Barcelona är att varva arbetstid med kortare

ETT BRA UPPLÄGG

24

aktiviteter. Några timmar i lokalen, några timmar på stan. Intrycken följer med in i mötet. Barcelona är indelad i olika stadsdelar som skiljer sig åt markant. Upptäck gärna en i taget och insup de skiftande atmosfärerna.

»Vi har blivit ett mer sammansvetsat gäng med ett öppnare arbetsklimat som tillåter nya kreativa idéer.« Hipsterkvarter och galen arkitektur García är de bohemiska kvarteren med mysiga torg och smårestauranger. På balkongerna hänger katalanska flaggor och väggarna är fulla av graffitti. I utkanten ligger Park Güell. Ett av Gaudis fantasifyllda verk. Den kända mosaiködlan blickar ut över staden.

García ligger en annan spektakulär Gaudiskapelse, La Paradèra. Ovanför takåsarna har han skapat en hel liten värld. Snirklande gångar mellan raukliknande skulpturer. Barcelona ligger under era fötter och ni har utsikt åt alla väderstreck.   – Det mest fascinerande med Gaudì, tyckte vi var hans mod. Arkitekturen är lika banbrytande som kreativ.

PÅ ANDRA SIDAN

EL BORN OCH Barri Gótic görs sig bäst till fots. Det är lätt att gå vilse i de gamla kvarteren. Här kryllar det av genuina små tapasbarer. Avsluta promenaden med ett glas cava på Can Paixano. Här är det fest, kväll som eftermiddag, helg som vardag. Baren serverar sitt egna bubbel för nästan inga pengar alls. Stimmigt, folkligt och väldigt spanskt.

Barcelona är de breda boulevarderna. De fortsätter ner längs hamnen och stranden kring la Barcoleneta. Här är det perfekt att prova på Segway. BokningsBolagets

UTMÄRKANDE FÖR

BokningsBolaget I 08-506 285 00 I info@bokningsbolaget.se I www.bokningsbolaget.se


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

ANNONS

♣ BARCELONA

grupp gav sig iväg på en gourmettur.   – Det var höjdpunkten på vår resa. Vi skrattade, åt gott och fick samtidigt en intressant guidetur. Upptäck Barcelona bortom Ramblas Barcelona är full av överraskningar. Segwayturen avslutades med en middag på en ”lönnkrog” bakom en lyxig Dry-Martini-bar. En smal gång förbi kök och lager ledde in till ett rum tapetserat med spritflaskor. Där, bland ouppackade vinlådor, blev vi serverade resans bästa middag, berättar han. upplevelsen blev en rundvandring med en hemlös Barcelonabo. Han tog med dem till kvarteren bakom Ramblas. Gator och torg dit turisterna inte kommer. Han berättade att i denna miljö av tragedi och misär finns både värme och omtanke, inte bara från volontärer utan också från polis.   – Barcelona bjöd på starka upplevelser. Vi lämnade Spanien fyllda med inspiration. Nu har det gått några månader och jag kan se resultatet av resan. Vi har blivit ett mer sammansvetsat gäng med ett öppnare arbetsklimat som tillåter nya kreativa idéer.

DEN MEST GRIPANDE

BEHÖVER NI HJÄLP att tänka utanför boxen, hitta inspiration och kreativitet? Då är Barcelona det perfekta resmålet. Har ni bara lite av Gaudís experimentlusta med er hem i bagaget har ni kommit långt. BokningsBolaget kan Barcelona. Hotell, aktiviteter, guider, restauranger. ♣

BokningsBolaget I 08-506 285 00 I info@bokningsbolaget.se I www.bokningsbolaget.se

25


ANNONS

♣ NOTISER

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

ANNONS

ÖVRIGA SVERIGE

BokningsBolaget

TIPSAR THE STEAM NYTT DESTINATIONSHOTELL I VÄSTERÅS

Rönneberga – retro och kvalitet på Lidingö

ÅNGPANNOR, TURBINER och

tegelväggar. Lagom till 100-årsjubileet av Västerås gamla ångkraftverk har ESS Group och PEAB förvandlat det som en gång var landets största energiproducent till ett upplevelsehotell.

i augusti i Kokpunktens industrilokaler som stått orörda sedan 1992. Hotellet har 18 våningar, 230 industriromantiska rum, två restauranger, orangerie och spa. En panna har blivit bar, två andra används till att driva spisarna i köken och gamla ångturbiner driver hotellets ångspa. Visionen är att den industriella råheten uppblandad med ombonad inredningsdesign ska locka nya besökare till Västerås.

THE STEAM ÖPPNADE

ligger ett pärlband av konferenshotell. Nyrenoverade Rönneberga är ett av dem. Här har det hänt mycket de senaste åren. Logihusen har totalrenoverats liksom största konferenslokalen. När Rönneberga öppnade 1969 var syftet att skapa en stimulerande miljö för fackliga studier. Konst, möbler och dekorationer är från 60- och 70-talet och av högsta kvalitet. Ett mecka för de som gillar retro och design. Huset är byggt i suterräng med generösa öppna ytor. Överallt syns havet.

UTMED LIDINGÖS STRANDKANT

VAR OCH ETT AV de

tre nyrenoverade logihusen har 32 rum, konferenslokal, loungedel och en takterrass. Grupperna får en egen kursgård i kursgården. De kan sova, konferera och umgås i ”sitt” hus.   Rönneberga är framförallt en plats för stora möten. I huvudbyggnaden finns lokaler som rymmer 200 personer. I huvudbyggnaden finns foajéer för utställningar, work-shops och mingel. Skulle utrymmena inomhus inte räcka till finns hela tomten runtomkring. Fotbollsplan, tennisbana och stora soliga terrasser.

ESS GROUP DRIVER även Luxury Boutiquehotellet Pigalle, Lifestylehotellet Bellora, Ystad Saltsjöbad och Falkenberg Strandbad.

LADDA NY ENERGI PÅ NYNÄS HAVSBAD söder om Stockholm ligger Nynäs Havsbad. På detta kombinerade spa- och konferenshotell har gäster badat sedan 1907.

EN DRYG HALVTIMME

HELA HOTELLET andas hav och skärgård. Temat går igen i lokaler, restaurang och boende. Deras populära spa vid havsbrynet har genomgått en omfattande ombyggnation. Havspaviljongen erbjuder nu en rymlig varm sittpool vid bryggan, vedeldad bastu, el- och ångbastu, inomhuspool och en relax med utsikt över havet och klipporna.

26

BokningsBolaget I 08-506 285 00 I info@bokningsbolaget.se I www.bokningsbolaget.se


Foto: John Jacobson

VÅR GÅRD, DITT MÖTE Sprakande höstfärger breder ut sig över trädtopparna och omfamnar Vår Gård. Den friska luften och det oroligt mörka havet välkomnar er in i värmen. En intensiv period med liv och rörelse börjar efter sommarens sista ljusa kvällar. Ta del av en spännande aktivitet i höstmörkret med okänd position eller njut av en värmande drink i baren. I köket lagas mustiga maträtter med säsongens alla rotfrukter och i bageriet doftar det nybakt. Starta höstmötet hos oss för en ny och händelserik säsong.

vinnare

www.vargard.se | @vargardsaltsjobaden | 08-748 77 60




ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

ANNONS

SKIDKONFERENS

ÅRE, SÄLEN eller ALPERNA? Den ena skidkonferensen är inte den andra lik. Val av skidort påverkar både upplevelse och möte. Här möter vi tre konferens- och eventexperter med skidor som största intresse. De argumenterar för sina favoritdestinationer. Åre, Sälen eller Engelberg? Vad är bäst för er skidkonferens? TEXT: INGELA ENGBLOM

MICKE WELIN Åre

ÅRE HAR ALLT. Jag var chef för Wallmans Salonger i Åre under en period och lärde mig att älska byn. Åre är som en storstad i miniatyr. Kroglivet liknar Stureplans, utbudet av butiker och fik är som i vilken mysig liten småstad som helst, här finns hotell i alla prisklasser och flera spa. Och så Åreskutan! Det mäktiga fjället är ständigt närvarande. Utförsåkningen är enligt mitt tycke den bästa i Sverige. Här finns allt från nybörjarbackar till utmanande offpist. Systemet är stort liksom variationen. Om det är trångt i Åres pister är det alltid lugnare i Duved.

som vill ha ett fullspäckat program med mycket aktiviteter.

ÅRE PASSAR GRUPPER

Destinationen är populär bland incentivesgrupper och som slutmål i säljtävlingar. Antalet bäddar är stort och det är inga problem att arrangera events och kongresser. Då samverkar hela orten med allt från skotrar till afterski på skutan. Favoritbacke: Lundsrappet när WM 8:an öppnar på morgonen. Missa inte: Lunch på Buustamons Fjällgård – hit tar ni er med skidor eller bandvagn. Egen snapstillverkning i källaren. Bra att tänka på: Restaurangerna i Åre är populära. Det gäller att boka i tid, särskilt om ni är en större grupp.

BokningsBolaget är en arrangör av skidkonferenser. De tar hand om planering, transporter, hyra av utrustning, liftkort, guidning, aktiviteter, hotell och restauranger. Allt utifrån syfte och mål med skideventet. De har nära relationer med samarbetspartners på många orter i skidvärlden, något som är nödvändigt för att kunna arrangera den bästa skidresan.

28

BokningsBolaget I 08-506 285 00 I info@bokningsbolaget.se I www.bokningsbolaget.se


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

ANNONS

♣ SKIDKONFERENS

NÄR OLIKA KONTOR ska sammanstråla är det svårt att hitta en bättre ort än Sälen. Göteborg, Stockholm, Gävle – det är ingen större skillnad i avstånd. Jag har över 15 års erfarenhet av att arrangera konferenser och events i Sälen och kan intyga att här får företagen både bra skidåkning och lyckade resultat på mötet. Hit reser grupper som vill hålla samman deltagarna. Det är nära mellan lokal och pist och inte så mycket annat som distraherar. Jag uppskattar variationen i skidåkningen. Det går att kombinera olika system och till och med ta en dag i Trysil.

JOHAN GRANDIN Sälen

upplevelser som Alperna. Jag har drivit BokningsBolaget i 30 år och när jag hör att en kund söker något utöver det vanliga rekommenderar jag nästan alltid Alperna. De höga höjderna och den dramatiska vildmarken ger nya dimensioner och tänjer på deltagarnas upplevda begränsningar. La Grave är min favorit. Dit skickar vi grupper bestående av erfarna skidåkare som vill undvika pisterna. För konferensresor där deltagarna har en mer varierad skidkunskap är Engelberg perfekt. Här finns allt från lätta backar på solsidan till avancerad glaciäråkning. Att vistas i Alperna är en stark upplevelse

INGET GER SÅ STORSLAGNA

LEIF BERGSTRÖM Alperna

9 PERFEKTA MÖTESPLATSER

MED CHARM OCH STIL I CENTRALA KÖPENHAMN

Favoritbacke: Jag tröttnar aldrig på World Cup-backen i Stöten. Fantastiskt att få köra den kuperade & breda pisten för att vid backens slut bara glida in på den fantastiska afterskin. Missa inte: Fackeltåg till en kåta där middagen står uppdukad. Magiskt! Bra att tänka på: Att bo i stugor är bra teambuilding och blir dessutom billigare.

oavsett om du åker skidor eller inte. Ta kabinbanan upp och njut av utsikten, vandra med snöskor eller prova kälke. Alptopparna lyfter alltid mötet till högre höjder.

Favoritbacke: Galtiberg – men ha koll på lavinrisken Missa inte: Fondueafton Bra att tänka på: Använd restiden – gör förberedande uppgifter eller grupparbeten.

TIVOLI HOTEL & CONGRESS CENTER I CENTRALA KÖPENHAMN

Tivoli Hotel & Congress Center Phoenix Copenhagen

Det lilla mötespaket per person från DKK

71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Copenhagen Island

575,:-

Copenhagen Strand Gentofte Hotel Det lilla mötespaket är till dig som har en stram budget men som inte vill kompromissa med kvaliteten

679 hotellrum och 55 konferans- och utställningslokaler

Information och bokning: www.arp-hansen.dk/konference

BokningsBolaget I 08-506 285 00 I info@bokningsbolaget.se I www.bokningsbolaget.se

29


ANNONS ANNONS

HELA HELA DENNA DENNA BILAGA BILAGA ÄR ÄR EN EN ANNONS ANNONS FRÅN FRÅN BOKNINGSBOLAGET BOKNINGSBOLAGET II SAMARBETE SAMARBETE MED MED NEWSFACTORY NEWSFACTORY MEDIA MEDIA GROUP GROUP

ANNONS ANNONS

BRATISLAVA

BRATISLAVA

– cool mötesstad mitt i Europa TEXT: INGELA ENGBLOM

Vallgravar och hightech, Centraleuropeisk cafétradition och hippa inneställen. Det historiska Bratislava lever sida vid sida med en ny och modern storstad. Bratislava har blivit coolt! DEN TRADITIONELLA BILDEN av Bratislava består av historiska byggnader utmed Donau. Men den Slovakiska huvudstaden är en plats under förändring. Bratislava är en modern universitetsstad där stora satsningar görs på framtidens teknik. Allt fler innovativa startupföretag etablerar sig här. Ett supersnabbt wifi och ett öppet företagsklimat lockar. HÄR RÅDER ÖVER HUVUD TAGET en positiv framtidssyn och det i sin tur har ökat

30

FOTO: SHUTTERSTOCK

populariteten bland konferens- och eventarrangörer från hela världen. Den strategiska placeringen i Europa hjälper till. Läget kunde inte vara mer centralt. Det är bara sju mil till Wien. Ni flyger dit och en timme senare är ni framme! Om ni har lite extra tid att spendera och vill få en härlig upplevelse på köpet tar ni båten utmed Donau mellan de två huvudstäderna.

DET SOM HÄNT de senaste åren är att utländska investerare strömmat till och bidragit till att Bratislava återfått sin forna glans som kosmopolitisk mötesplats. Ett exempel är att Slovakien utvecklats till Europas Detroit. Det centrala läget, den innovativa miljön och den låga prisnivån har gjort landet attraktivt för bilindustrin. Idag tillverkar de flest bilar i världen i förhållande tillantalet invånare.

Till fots mellan nytt och gammalt Bratislava är en stad av kontraster. Utanför vallgraven syns tydliga spår från den grå kommunisttiden men inne i gamla stan lyser fasaderna i ljusa pastellfärger. I de trånga gränderna ligger trendiga inneställen och klassiska caféer. Här finns egentligen allt det som resenärer söker i Wien och Budapest – men i ett betydligt mindre format. Det är gångavstånd mellan alla sevärdheter.

Det senaste inom mötesindustrin Konferenslokalerna och hotellen imponerar också. Det senaste tillskottet är X-Bionic Convention Sphere. Två kända slovakiska billionärer har investerat i ett supermodernt kombinerat sport- och kongresscenter. Här finns både inom- och utomhusarenor med den absolut senaste tekniken. Det är spektakulärt och ett måste om ni vill uppleva det senaste inom mötesindustrin. ♣

BokningsBolaget I 08-506 285 00 I info@bokningsbolaget.se I www.bokningsbolaget.se


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

ANNONS

V ÅR T I D S M ÖT E S P L AT S Hooks Herrgård ligger mitt emellan Stockholm, Göteborg och Malmö, några mil söder om Jönköping. En perfekt mötesplats vare sig det gäller konferens med företaget, en helg med golfgänget eller en romantisk spavistelse. Unna dig själv vardagslyx och låt oss skämma bort dig med god mat, sköna behandlingar och härliga aktiviteter. Eller ta med kollegorna på en konferens där idéer föds på sköna möten.

Välkommen till ett slags skönare liv.

Kan det bli bättre plats för konferens?

www.ljunglofska.se BokningsBolaget I 08-506 285 00 I info@bokningsbolaget.se I www.bokningsbolaget.se

08-4458660

31


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

ANNONS

RUM FÖR ALLA TYPER AV MÖTEN Våra gästers behov inför ett lyckat möte är vår högsta prioritet. Vi har möjlighet att ta emot från 4-150 personer i ny-renoverade ljusa fräscha lokaler. Med modern teknik mitt på centrala Södermalm vill vi vara det självklara valet för alla konferensgäster.

FRUKOST | LUNCH | MIDDAG | EVENT | KONFERENS | WWW.USINE.SE

ÅRE, LONDON ELLER DUBAI? Inget svetsar samman gänget som en konferensresa. Våra erfarna projektledare skapar upplevelser ni sent kommer att glömma. Från idé till genomförande – BokningsBolaget skräddarsyr konferensen, i Sverige eller utomlands, enligt era önskemål. Och priserna tål att jämföras... ring 08-506 285 00 eller mejla info@bokningsbolaget.se

32

www.bokningsbolaget.se | info@bokningsbolaget.se | 08-506 285 00

BokningsBolaget I 08-506 285 00 I info@bokningsbolaget.se I www.bokningsbolaget.se


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

ANNONS

5 SMARTA VAL

när det är

TID FÖR KONFERENS

34

WASAM AB / NOVA PARK

36

CARLSON REZIDOR

38 VÅR GÅRD

BokningsBolaget I 08-506 285 00 I info@bokningsbolaget.se I www.bokningsbolaget.se

33


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

ANNONS

STENINGEVIK & NOVA PARK

Storskaligt och modernt möter hemtrevlig Bullerby-känsla Steningevik och Nova Park är två olika konferens­ anläggningar men med samma filosofi. Här är det största möjliga fokus på ­service, kvalitet och säker­ het. Så nära storstadslivet, men ändå så vilsamt långt ifrån vardagsstressen. Det bästa av allt? Ditt nästa möte ­ligger bara tolv ­minuters bilfärd från Arlanda. TEXT: SOFIE LUNDMARK FOTO: PRESS

34

Oavsett var i landet du bor så ligger Steningevik och Nova Park bara en timme bort. Hur går det ihop? Jo, när du klivit av flyget på Arlanda behöver du bara åka tolv minuter i bil för att nå två av Sveriges framstående konferensanläggningar. Väster om Arlanda , precis vid Mälarens strand, huserar Steningevik. Här bjuds ­besökare och mindre sällskap på en slående utsikt över Sveriges tredje största sjö, i kombination av ett lugn som fyller både kropp och själ direkt vid ankomst. Trots närheten till både Arlanda, Stockholm och Uppsala så ligger Steningevik på landet i ordets rätta bemärkelse. – Steningevik andas verkligen Bullerbykänsla. Bra och tidseffektiva transporter hit gör dessutom att mötet kan börja direkt, så att värdefull konferenstid går till mötet ­istället för resan, säger anläggningens platschef Charlie Edlund.

I andra riktningen från Arlanda, närmare bestämt tolv minuters bilfärd norrut (precis invid E4), ligger Nova Park. Anläggningen har samma ägare som Steningevik, men är mer inriktad på större möten och konferenser. En av Nova Parks främsta stoltheter är dess Water Lounge, en av Sveriges framstående spa- och relaxavdelningar.   – Hjärtat i Water Loungen är den sjöformade poolen. Dessutom finns utomhusjacuzzi, mosaikbastu, fitnessrum, isbar och en fem meter hög eldstad som värmer skönt. Olika spabehandlingar såsom massage och kroppsbehandlingar står på menyn. Water Loungen är öppen även för konferensdeltagare som inte vill bada, utan kanske bara ta det lugnt med ett glas vin vid sidan av poolen. Fördelen är att Water Loungen inte behöver bokas, fri tillgång ingår alltid vid ett besök på Nova Park, säger Charlie. Nova Park var den första konferens- och mötesanläggningen i Sverige som blev certifierad av SafeHotels – en garanti för största

BokningsBolaget I 08-506 285 00 I info@bokningsbolaget.se I www.bokningsbolaget.se


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

möjliga trygghet för dig som gäst.   – All personal är utbildad inom hjärt- och lungräddning samt brandsäkerhet. Vi har alltid nattbemanning ifall något skulle inträffa nattetid. Våra gäster ska vara säkra på att vi alltid håller högsta möjliga säkerhetsklass. SafeHotels-certifieringen omfattar både Nova Park och Steningevik, förklarar Charlie. Vällagad mat från grunden står alltid på menyn på Steningevik och Nova Park. Steningevik serverar lunchbuffé medan Nova Park istället har en serverad tvårätterslunch. Till middag avnjuter gästerna en välkomponerad tre eller fyrarättersmiddag med passande dryck i glaset. Så långt det går lagas maten på ekologiska och närproducerade råvaror.   – Vi är noga med att alltid ta reda på om gästerna har några särskilda önskemål kring specialkost. Alla gäster, oavsett allergi eller önskemål, ska serveras vällagad mat. På Steningevik har bland annat en stjärnkock

som har erfarenhet av att driva tvåstjärnig Michelin-krog. För grupper som vill konferera, bo och äta helt avskilt erbjuder Steningevik grannfastigheten Säteriet. Det är ett 600 kvadratmeter stort hus byggt 1896 som nyligen rustats upp.   – På Säteriet höjer vi vår redan höga servicenivå på Steningevik ännu ett steg. Här får våra gäster hela det vackra huset för sig själva, med egen matsal, egna kockar, egen personal och en stor trädgård med uteplats och egen brygga. Konferensrummen är topputrustade med allt som behövs för lyckade möten. Alla rum i Säteriet är dessutom helt avskilda för att våra gäster ska kunna prata helt ostört. All personal har givetvis sekretess, säger Charlie. En hel dags konfererande brukar ta på krafterna. För att varva ner innan kvällens måltid rekommenderar Charlie att gästerna bokar Sinnenas promenad, en aktivitet där personalen byggt upp tio olika stationer.

BokningsBolaget I 08-506 285 00 I info@bokningsbolaget.se I www.bokningsbolaget.se

ANNONS

Här får deltagarna gissa vilket vin som serveras i glaset, vilken ost som egentligen är vilken, vilken rom som kommer från sik eller löja e­ ller försöka skilja på olika öl- eller colasorter.   – Det är en populär aktivitet där deltagarna delas in i lag. Tillsammans samlar man poäng vilket stärker gemenskapen i en tävling där alla kan vara med. Det är svårare än man kan tro att gissa rätt! När dag går mot natt vilar gästerna bekvämt ut i anläggningarnas hotellrum.   – På rummen finns alltid en gåva och ett välkomstkort till alla gäster. Nyckeln till ett lyckat möte är en god natts sömn, avslutar Charlie.

Läs mer om Steningevik på: www.steningevik.se Läs mer om Nova Park på: www.novaparkkonferens.se

35


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

ANNONS

RADISSON BLU STRAND HOTEL

När inspiration är viktigare än blädderblock ”Strand gathering” är ett nytt möteskoncept som Radisson Blu Strand Hotel i Stockholm lanserar i år. På moderna ytor med den senaste tekniken har de skapat miljöer för kreativa samtal och innovativa idéer. TEXT: INGELA ENGBLOM

det är full aktivitet på Strand Hotel. Hantverkare fixar med plattor och el samtidigt som utländska turister frågar om vägen till Wasamuseet. Hotellet genomgår en total förvandling. 150 miljoner kronor investeras i den anrika byggnaden. Hotellets vd Eva Kalling-Hansson möter mig i receptionen.   – Stockholm kommer att få en helt ny mötesplats när allt är klart våren 2018.

Strand Hotel invigdes inför sommarolympiaden 1912 och att hotellet snabbt blev ett populärt inneställe i

hon berättar att

36

Stockholm. Många intressanta möten ägde rum här och listan på celebriteter som gästade hotellet var lång, från stamgäster som Greta Garbo och Ingrid Bergman till Boy George, Lady Gaga och Zara Larsson.   – Nu vill vi blicka framåt och skapa något helt nytt men samtidigt bevara vår fantastiska historia, menar hon och syftar på renoveringen av både hotell och den nya restaurangen The Strand.

Vid havets slut Nybroviken är en av Stockholms vackraste

platser. Kungliga Dramaten, Berzeliipark och inte minst Strand Hotel. Det är ständig rörelse i viken. Skärgårdsbåtar förtöjer och kastar loss. Från mötesrummen, med fönster från golv till tak, ser gästerna ändå bort till Nationalmuseum och Junibacken.   – Båtarna lägger bokstavligen till utanför vår entré vilket är bekvämt för våra hotellgäster. öppnade de nyrenoverade mötesrummen. Det som tidigare var en separat del av hotellet med egen ingång har nu blivit en naturlig del av verksamheten och

i januari i år

BokningsBolaget I 08-506 285 00 I info@bokningsbolaget.se I www.bokningsbolaget.se


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

ANNONS

Eva Kalling-Hansson ”Strand Gatherings” ligger bara några steg från den stilfulla lobbyn och receptionen.   – Vår ambition är att skapa en plats där kreativiteten får flöda fritt och där ett oväntat möte eller samtal kan bli starten på något stort, säger Eva Kalling-Hansson.

  – När någon gjort något fantastiskt eller fyllt år kan vi snabbt komma in med bubbel innan personen hinner ana något.

Fotokonst uppåt väggarna

Eva Kalling-Hansson menar att det är viktigt att sätta sig in i gästens roll och att inte vara rädd att använda dagens teknik. Med det är den prisbelönta arkitektbyrån Wingårdhs som fått uppdraget att förvandla konceptet ”Strand Gathering” vill de komma nära kunden och förstå deras behov. De vill hotellet. Med ambition att bevara dess anrika historia så får Strand Hotel ett enhetligt inte vara en stor opersonlig konferensanläggning utan snarare en ”plats” för inspiration. koncept som kommer synas även utifrån. I hörnan, som blickar mot Hamngatan, kommer den ursprungliga entrén att återuppstå med inredningen i de fyra mötesrummen för sina karaktäristiska bågformade fönster. tankarna till Mad Men. Mörkbruna Precis som när hotellet var nytt har de runda valnötsväggar, svarta möbler och senapsgula karmarna försetts med stora glödlampor. textilier. På väggarna hänger fotografier   – Man ska känna sig välkommen när man tagna av unga Stockholmsfotografer. kommer till oss. Det ska vara lika kul som Vi har arbetar tillsammans med ”Young överraskande och ett minne för livet. Art” som inte bara bidrar till att lyfta ungt konstnärskap utan också konst som inspirerar Berörande möten för nya idéer våra gäster att tänka utanför ramarna. Vi sitter i det smygöppnade The Strand och pratar om Stockholm och dess spännande Hur har responsen på de nya utveckling. Dagligen startar nya företag. lokalerna varit? Det råder en positiv företagsanda med fokus   – Vi har redan nått nya kunder till exempel på digitalisering och modernt entreprenörhar flera modehus hittat oss. Våra rum har skap. En utmaning för hotellen är de unga en estetik och design som passar bra ihop företagens nya krav på mötet. Tekniken är med mode oavsett om man vill fotografera viktig men också flexibiliteten och servicen. sin senaste kollektion eller visa upp den för   – Därför har vi skapat en mötesplats för återförsäljare. inspiration och kreativitet. ”We inspire” är vårt motto. Biosittning och blädderblock är maten är en viktig del i ”Strand Gatherings” historia. Vi vill att idéerna ska flöda. och med det nyöppnade svenska brasseriet The Strand är det allt från eventgäster till Stockholmsbor som hittar hit. Här kan man ett exempel på hur långt Strand Hotel avnjuta svenska klassiker under en stjärntagit servicenivån är att de erbjuder den himmel av små lampor och mellan borden mötesansvarige ständig och direkt kontakt står påfågelsfjädrar i stora urnor. Om Eva med sin personal. Istället för att ringa ut Kalling-Hanson får som hon vill blir till receptionen kommunicerar de det de Blasieholmen i hjärtat av Stockholm kanske behöver snabbt och enkelt via mobilen. Det rent av huvudstadens nya kreativa hjärta. sparar tid och dessutom blir det lättare att överraska deltagarna.

Fakta Radisson Blu Strand Hotel, Stockholm 170 rum – varav 18 helt nya 318 bäddar 4 studios för 8-40 personer Fakta Carlson Rezidor Group 1440 hotell i 115 länder Radisson Blu, Radisson och Park Inn by Radisson är några av varumärkena.

BokningsBolaget I 08-506 285 00 I info@bokningsbolaget.se I www.bokningsbolaget.se

37


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

ANNONS

VÅR GÅRD

Vår Gård, årets mötesplats 2017 Med Baggensfjärdens våg­ skvalp som närmaste gran­ ne ligger anrika Vår Gård bara ett stenkast från storstadspulsen. Redan under tidig morgon tränger solen fram mellan de höga tal­ larna, ackompanjerat av få­ gelkvitter och ett stilla brus från havet. Kan du tänka dig en bättre plats att arrangera ditt möte på? TEXT: SOFIE LUNDMARK FOTO: VÅR GÅRD

bara färden ut till Saltsjöbaden är en upplevelse i sig. Kilometer för kilometer lämnar du Stockholms sus och brus bakom dig, för att sakta varva ner och hämta andan. Väl framme vid Vår Gård blir du inte besviken. De pampiga tegelhusen bjuder på arkitektur från tidigt 1900-tal, väl utsmyckade med tinnar och torn som på ett sofistikerat sätt möter 50-talets charm. När du kliver in genom entrén på Vår Gård möts du direkt av doften av nybakat. I konferensanläggningens egna bageri bakas både bröd och bakverk av prisbelönta bagare med stor passion för bakkonsten. Årets bagare 2017, Ått Söderström, är ett av vårt fantastiska bagarteam.   – Att det serveras nybakat bröd till frukost och vid sidan av lunchmåltiden kan ses som en extra lyx i tillvaron. Men när man väl vant sig är det svårt att tänka sig något annat, säger Vår Gårds vd Kadi Upmark.

stora som små - för konferenser, möten, kick offer och årsstämmor i åratal. Kadi vet vad som utmärker en bra mötessamarbetspartner:   – Vårt främsta fokus är att våra gäster ska känna sig sedda direkt de kliver in genom dörren. Att vara lyhörd och alltid ha fokus på gästen och deras behov i allt vi gör gäller både vid stora och små möten. Vår strävan är att alla gäster ska få bästa möjliga upplevelse. Våra harmoniska miljöer, känslan av att ute och inne samspelar i en vacker dynamik samt vår passion för mat, dryck och bakverk bidrar till den känslan, säger Kadi.   – Att vi dessutom alltid levererar högklassig service och att vår konferensteknik ligger i framkant är en självklarhet, förklarar hon.

sedan 1924 ägs Vår Gård av Kooperativa Förbundet (KF). Vid köpet medföljde en unik konstsamling. En stor del av konsten hänger kvar på Vår Gård än i dag. Inte minst Sveriges största samling av Axel Törnemans Vår Gård andas historia, kunskap och erfarenhet. Här har man välkomnat grupper - verk och flertal av främsta svenska konstnä-

38

BokningsBolaget I 08-506 285 00 I info@bokningsbolaget.se I www.bokningsbolaget.se


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

rer är representerade på konferenshotellet Vår Gård. Några värda att nämna är Carl Milles, Isaac Grünewald, Nils Dardel och Björn Wessman.   – Konstvisningar är en av våra mest säljande aktiviteter. Visningarna kan innehålla bland annat klassiska verk eller skulpturer utomhus. Många uppskattar inslag av konst när de arrangerar möten och konferenser hos oss, det berikar och skapar utrymme för perspektiv.

den härliga naturen. Andra vill låna elcyklar och upptäcka Saltsjöbaden, medan vissa föredrar ett dopp i fjärden följt av en varm bastu för att mjuka upp kroppen efter en lång konferens. Det finns många möjligheter för ett givande möte eller skön avkoppling här på Vår Gård, säger Kadi.

för uppåt 550 gäster varje dag. Den största konferenslokalen, Isaac, tar 288 personer i biosittning. Utöver det bjuder huset på ett 20-tal utöver konstvisningar erbjuds en rad andra aktiviteter. För grupper som vill koppla konferenslokaler , de flesta med utsikt över Baggensfjärden. 162 bäddar för grupper som bort vardagsstressen finns både mindfulbåde vill somna och vakna i en rogivande ness, yoga, spa-ritual och massage. De som omgivningar. Till lunch och middag serveföredrar mer fartfyllda aktiviteter kan boka ras gästerna måltider tillagade av säsongens en träningsinstruktör som inte bara stärker och årstidens råvaror, alltid så lokalt och välmåendet utan även lagkänslan. Eller varnärproducerat som möjligt. för inte bjuda smaklökarna på en upplevelse genom smakprovningar av vin, tilltugg eller bakverk? det som gör Vår Gård till en mycket   – Det finns så mycket att uppleva här! En uppskattad konferensanläggning är en stark del vill bara ta en avkopplade promenad i passion och ödmjukhet inför uppgiften att anläggningen har kapacitet

BokningsBolaget I 08-506 285 00 I info@bokningsbolaget.se I www.bokningsbolaget.se

ANNONS

erbjuda gästerna bästa möjliga förutsättningar för ett lyckat möte.   – Alla vi som jobbar här stannar upp då och då för att påminna varandra om hur fantastiskt det är att få ha det här stället som arbetsplats. Att ge personalen utrymme att växa genom tillit och ansvar skapar man en kraft som är ovärderlig. Den arbetsglädjen och servicekänslan smittar av sig på våra gäster, som ofta längtar tillbaka innan de hunnit lämna anläggningen.   – När våra gäster återvänder till sina arbetsplatser efter en konferens på Vår Gård hoppas vi att de är fyllda av minnen, frisk havsluft och ny energi för att ta sig an morgondagens utmaningar, avslutar Kadi.

Läs mer om Vår Gård på: www.vargard.se

39


Karlskrona. Nyfiken? Häng med på en flygtur!

Ett levande världsarv Laganda i 45 knop! Fullt ös på väg till dagens mål – eller bara en häftig upplevelse.

Staden Karlskrona är utsett vill världsarv av UNESCO. Här hittar du unika och spännande miljöer för möten och kringaktiviteter.

Utvilad

US E U M

U

R

201

M USE

M

2

5

ÅR

M TS

15 0ÅRETS MUSEUM 2015

E

Inget gör dig så utvilad som sjöluften. Alla våra 9 centrumhotell ligger mindre än 5 minuter från bryggkanten.

OF

E THE Y

www.visitkarlskrona.se

A

Kvällsarrangemang att minnas Marinmuseum är en unik plats för ditt arrangemang. Cocktails i Gallionshallen eller middag mellan ubåtar? Eller kanske både och?


Mitt i skärgården. 1 650 öar, kobbar och skär. Vilken ö vill ni ha för er själva?

Teambuilding På väg ut i skärgården lägger vi problemen bakom oss. Axlarna sänks tre snäpp och det finns bara möjligheter.

Gott käk Maten är central för ett lyckat möte. Får vi föreslå räkfrossa på en av våra skärgårdsbåtar? Eller kanske grillbuffé på valfri ö?

Paddla En runda runt staden efter mötet gör gott för kropp och själ.

Karlskrona är en internationell mötesplats som erbjuder unika miljöer i en atmosfär av tjärdoft och vågbrus, där ni lätt uppnår gott resultat. Här finns en mångfald av möjligheter för små och stora grupper. Vi skapar förutsättningar för kreativa möten helt enkelt.


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

ANNONS

SALZBURG

SVETSA SAMMAN TEAMET

i alperna

Är ni sportiga, kulturella eller bara matglada? Salzburg har något för alla, året runt. Omgiven av snöklädda alptoppar bjuder Salzburg på allt från Sound of Music till glaciärklättring.

med äventyr. Bara en kort resa från city väntar den storslagna naturen.   – Alptoppar, glaciärer och vattenfall kan ge en rejäl adrenalinkick till affärerna. Företagen får energi av att konferera här. SalzburgerLand, som de kallar området, har ett oändligt utbud av upplevelser som aktiverar och engagerar. Gernot Marx berättar att Salzburg Convention Bureau har satsat på olika TEXT: INGELA ENGBLOM FOTO: SHUTTERSTOCK koncept för teambuilding och grupputveckling.   – Bergen är en perfekt miljö för att få DEN TRADITIONELLA BILDEN av ”Världens största isgrotta, Europas högsta vattenfall, flest teamen att nå högre höjder, säger han. Vandra uppför och forsränn nedför. Klättra i raviner kulturella evenemang per år”. Superlativen och forcera glaciärer. haglar när Gernot Marx, Head of Salzburg Convention Bureau (SCB) berättar om sin stad. Han har all anledning att vara stolt. Hur SPORTIGA GRUPPER hikar eller cyklar. Stanna många städer kan skryta med alper, forsar, gärna till i en mysig alpstuga, för övernattning borgar och slott. eller en god måltid. Ett helt nätverk av vand  – Salzburg är kanske mest känt för skidringsleder breder ut sig över berget. Här finns åkning och Mozart men vi har så mycket mer alternativ för både nybörjare och alpinister. En att erbjuda, säger han. Vi är en växande event- annan spännande upplevelse är ett besök i destination med ett brett utbud av såväl lokaler världens största isgrotta som består av 42 kilooch hotell som aktiviteter och kultur. meter isgångar. Kombinera grottäventyret med en medeltida middag på borgen Hohenwerfen. SALZBURG ÄR SOM en saga. Redan på håll imponerar siluetten med den örnnästliknande Udda ställen för eventet Salzburg med omgivningar är överhuvudtaget borgen Hohensalzburg. Den blickar ner på perfekt för grupper som söker annorlunda den klassiska staden. En vacker barockarkieventmiljöer. Galamiddag i något av Salzburgs tektur har placerat Salzburgs gamla stadsdel magnifika slott, spökkväll i en mystisk källare Altstadt på Unescos världsarvslista och i de eller ”raveparty” i Hangar 7. En av stadens smala gränderna ligger kaféer och muséer tätt. I guideböcker beskrivs ofta Salzburg som mest populära krogar, Brunnauers Magazin, Europas kulturhuvudstad. Varje år arrangeras ligger i en bunker från andra världskriget. ca 4000 kulturella evenemang. Teater, opera, konserter, utställningar. Året runt bjuder ETT ANNAT STÄLLE som Gernot Marx anser att staden på upplevelser för de företagsevents grupperna inte får missa är bryggeriet Stiegloch konferensresor som valt att resa hit. Brauwelt. Ölen härifrån har en 500-årig historia.   – Det är ett paradis för ölälskare och ger Bästa kombon: kultur & natur garanterat mersmak. Och mersmak på SalzDet mest unika med Salzburg menar Gernot burg är något vi hoppas att alla besökare får, Marx är möjligheten att kombinera kulturlivet avslutar han. ♣

5

måsten i Salzburg HOHENSALZBURG En brant stig eller en snabb linbana tar er upp till den 900 år gamla fästningen som dominerar synen av Salzburg. Njut av den fantastiska utsikten och den friska bergsluften. Missa inte Fästningsmuseet om du är intresserad av medeltida vapen och tortyrredskap.

MOZARTS FÖDELSEPLATS Många av stadens attraktioner använder Mozart i sin marknadsföring och överallt säljs krimskrams. Men hans födelseplats är värt ett besök – inte minst för instrumentens skull.

PALATSET HELLBRUN & FONTÄNERNA Herrgårdens vackra trädgård är som en lyxig lekpark. Över 400 gamla fontäner visar besökarna sina tricks. Räkna med att bli blöt.

PALATSET MIRABELL Älskar du Sound of Music är detta ett måste. Du kommer att känna igen dig och börja nynna på Do-re-mi. Det var här den spelades in.

SALTGRUVAN I HALLEIN Salzburg betyder ordagrant saltslott och stadens historia är starkt sammanvävd med alpernas vita guld. Besök gruvorna i Hallein. Här utvann ärkebiskoparna saltet som gjorde dem friska och starka.

Är du nyfiken på konferens i Österrike och vill veta mer? Mejla info@bokningsbolaget.se eller ring 08-506 285 00!

Exempel på konferensaktiviteter GPS Salzburg City Trophy • Mozartkväll på slott • Medeltidsfest på borg • Mystisk nattvandring • Olympic fun games (sommar och vinter) Flottbygge på sjön Fuschl • Skidåkning i Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn • Sound-of-music-tur • Joddlingskurs

42

BokningsBolaget I 08-506 285 00 I info@bokningsbolaget.se I www.bokningsbolaget.se


20 MINUTER FRÅN GÖTEBORG

EL

1976

RE NS -

HOTELL KONFERENS SPA

T - HO

SÄRÖHUS

VÄLKOMNA TILL SÄRÖHUS

ET

WE

ENDPAK K E

L - KONFE

JULKONFERENS

SÄRÖ KÄLLA SPA

AKTIVITETER

KONFERENS

Säröhus Hotell, Konferens & SPA - www.sarohus.se - tel. 031-936090


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

freixenet.se

Barcelona sedan 1861

ANNONS

Kreativa möten på Villa Anna Villa Anna utsågs nyligen till topp tre konferenshotell i Sverige, utsågs även till Årets krog och rankades som en av Nordens bästa restauranger 2017.

94kr

79kr

87kr Villa Anna AB, Odinslund 3, 753 10 Uppsala

FREIXENET

CORDON ROSADO Art.nr. 77976 Beställningsvara

12% alc vol. Mousserande vin, torrt rosé.

+46 18 580 20 00, info@villaanna.se www.villaanna.se

FREIXENET

FREIXENET

CORDON NEGRO

CARTA NEVADA Art.nr. 7743.

11,5% alc vol. Mousserande vin, vitt halvtorrt.

Art.nr. 7738.

11,5% alc vol. Mousserande vin, vitt torrt.

konferens konferens på kurorten mösseberg mösseberg kurorten

Alkohol kan skada din hälsa. 44

Mössebergsparken Falköping • Tel 0515-432 00 • www.kurortenmosseberg.se

Mössebergsparken Falköping • Tel 0515-432 00 • www.kurortenmosseberg.se

BokningsBolaget I 08-506 285 00 I info@bokningsbolaget.se I www.bokningsbolaget.se


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

ANNONS

Boka din konferens till bästa pris direkt på nätet www.bokningsbolaget.se/hitta-basta-pris Använd BokningsBolagets prisförhandlare när du ska boka din nästa konferens – du spar både tid och pengar! Så här enkelt är det att använda prisförhandlaren:

1. STORT UTBUD Gå in på www.bokningsbolaget.se/hittabasta-pris. Klicka på ”Hitta” så kommer du till en sökkarta med över 390 anläggningar i Sverige!

2. FILTRERA SÖKNINGEN Vart vill ni åka? Hur många är ni? Vill ni göra en aktivitet? Ska hotellet ha gym?

3. VÄLJ UT När du hittat de anläggningar som du vill få offert ifrån trycker du på stjärnan för att spara. Minst 2 anläggningar måste du välja för att de ska kunna buda mot varandra.

4. ”HITTA BÄSTA PRIS” Klicka på ”Hitta bästa pris” och fyll i datum samt övriga önskemål. Skicka en förfrågan!

Genom detta unika verktyg har anläggningarna du valt ut, möjlighet att sänka sina priser till den nivå där båda parter är nöjda och du kan spara minst 15%. 5. BUDGIVNINGEN STARTAR De anläggningar som du valt ut har nu möjlighet att buda på din konferens. Du följer budgivningen tills du är nöjd och väljer det alternativ du önskar.

BokningsBolaget I 08-506 285 00 I info@bokningsbolaget.se I www.bokningsbolaget.se

info@bokningsbolaget.se | 08-506 285 00

45


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

ANNONS

KONFERENSTIPS

SÅ LYCKAS DU MED KONFERENSEN Vart ska vi åka, och hur långt bort kommer vi med en stram budget? BokningsBolagets produktionschef Anette Blomstrand bjuder här på tips från sin 30-åriga erfarenhet av vad du bör tänka på för att maximera både konferens och kringaktiviteter. SEDAN ANETTE BLOMSTRAND började som konferensbokare på BokningsBolaget 1989 har förutsättningarna ändrats en hel del i och med att många företag likt övriga i samhället håller allt hårdare i plånboken. En sak som dock inte har ändrats är att företagen har mycket att vinna på att anlita någon som vet hur man får ut maximalt från en slimmad budget.   – I många fall börjar företagen med att välja resmål, vilket ofta är att tänka från fel håll. Ett annat resmål kanske skulle passat bättre utifrån den budget och de mål man har för sin konferens eller sitt event. Vi har sett exempel där man tänkt åka väldigt långt bort och sen har budgeten bara räckt till Köpenhamn, berättar Anette. VEM KÄNNER INTE igen situationen när en chef delegerar ut en extrauppgift till en anställd som ibland varken har tid eller kunskap att ro iland projektet på ett tillfredsställande sätt?   – Vi tar fram en offert utifrån vad kunden vill ha. Ofta handlar det om tillgång och

efterfrågan och fasta priser är nästan omöjliga att sätta så det helt beroende på vart och när man vill åka. För oss är det en utmaning som vi löser genom en noggrann behovsanalys och utifrån år av erfarenhet, fortsätter Anette. ofta kan dyka upp är att företaget sätter upp ett alldeles för späckat konferensschema trots att man har valt att åka till ett ställe med mycket kringaktiviteter.   – Det är ju ingen idé att lägga till exempel en fjällkonferens i Åre om det inte finns tid för skidåkning. Istället för att de anställda ska sukta över fina slalombackar de inte har tid att åka i, är det kanske mer passande att satsa på en citykonferens i närområdet. I ett sådant fall känns det som om det vore mycket bättre att låta oss utnyttja vår erfarenhet och boka upp något mer passande. Det blir oftast bäst för alla om vi får göra det vi är bra på och våra kunder kan satsa på att göra det som de är bra på, avslutar Anette. ♣

ETT PROBLEM SOM

Innan du bokar en konferens: » Ta kontakt i god tid med er personliga expert på BokningsBolaget » Ha en klar idé om syftet och målet ni vill åstadkomma med konferensen » Ta nytta av kunskapen och förhandlingskraften som BokningsBolaget har

Fördelar med att inte boka själv: » BokningsBolaget har ett bra och starkt nätverk med leverantörer » Bättre priser – dyrare att boka själv » Våra experter har stor erfarenhet och kunskap och ser till att er konferens eller event blir en succé

Jul på TanumStrand

Julbord med bohuslänska specialiteter 24 nov - 17 dec. Låt oss fresta med en inspirerande upplevelse innan maten & musiken!

Sillprovning med Peter Harryson

Fire & Ice En guidad sparitual

Ölprovning med Grebbestad bryggeri

www.tanumstrand.se +46 525 -190 00 • 1, 5 timme med bil från Göteborg

46

BokningsBolaget I 08-506 285 00 I info@bokningsbolaget.se I www.bokningsbolaget.se


Â


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

ANNONS

SPORT PÅ KONFERENSEN

SPORTEVENEMANG i världsklass Ishockey-VM i Danmark eller Sommar-OS i Japan? Premier League i England eller Formel 1 på Monza? Att kombinera konferensresan eller kundarrangemanget med ett sportevent är populärt och uppskattat. TEXT: INGELA ENGBLOM

FOTO: SHUTTERSTOCK

MÅNGA FÖRETAG VÄLJER att planera sina möten med medarbetare, kunder eller samarbetspartners så att de samtidigt kan besöka ett sportevenemang. Monika är projektledare på BokningsBolaget och har många års erfarenhet av att arrangera olika sportresor över hela världen.   – Att se världsstjärnor göra upp om vinsten ger en stark upplevelse. Det motiverar och engagerar.

alla delar i en sportresa, med biljetter och hotellrum, är inte problemfritt. Monika rekommenderar de som funderar på att göra en konferensresa med sportinslag att anlita en arrangör.   – Det händer att kunder kontaktar mig för att de satt sig själva i en rävsax. De har lyckats få matchbiljetter men inga rum. Naturligtvis är det rätt fullbokat på hotellen de dagar när de stora evenemangen går av stapeln. Därför är det alltid säkrast att boka via ett proffs som har kontakterna och vet vad som gäller.

ATT SJÄLV FÅ IHOP

OM SPORTEVENTET dessutom är ett inslag på

en konferens- eller incentiveresa är det ännu fler delar att ta hänsyn till. Transporter, konferenslokaler, måltider och gemensamma aktiviteter.   – Då är det skönt för kunden att ha någon

att luta sig mot. När jag arrangerar sportresor försöker jag vara med på plats för att garantera kvaliteten. Det händer alltid något oförutsägbart – och då kan jag snabbt fixa det. Har du några tips?   – Boka en guidad tur bakom kulisserna. ”Stadium tours” anordnas på nästan alla arenor och är superspännande även för icke-nördar. Det är också roligt och teambuildande att ordna någon form av aktivitet som hör ihop med sportevenemanget. Det kan vara fotboll, skridskor eller ”prova-på-formel-1”. Vad händer närmast?   – Under 2018 kommer vi att kunna arrangera resor till OS i Korea, Ishockey-VM i Danmark och fotbolls-VM i Ryssland. Just nu håller jag på med en offert för en konferensresa till New York. Gruppen vill uppleva NHL på plats i världens kanske mest kända arena – Madison Square Garden. Slutligen, vad är det bästa med ett idrottsevenemang?   – TV-sända matcher i alla ära – men när du delar upplevelsen med tusentals andra sjungande supportrar blir det magiskt.

SOM EN HERRGÅRD MITT I UPPSALA När ett landmärke vid Fyrisån öppnar upp sina portar och bjuder in till fest och konferens kan det inte gå till hur som helst. Det räcker inte med att erbjuda surrande maskiner, mineralvatten på flaska och dammsugare till kaffet. Vi har satsat på en egen kombination av mytomspunna salar, Uppsalas kanske bästa adress och vällagad modern svensk mat. Därutöver har vi samlat ihop ett rutinerat lag som med hjälp av den senaste tekniken kommer skapa förutsättningar för ett inspirerande möte, ett tydligt avstamp eller en helt underbar kväll. Mer om vilka vi är finns på www.nnfk.se

48

instagram. Norrlandsfestokonferens. Telefonnummer 018-657060.

BokningsBolaget I 08-506 285 00 I info@bokningsbolaget.se I www.bokningsbolaget.se


Låt Al Gore motivera, Poirot analysera och återse grannarna i Solsidan. Stärk relationen till dina kunder och kollegor med filmevent på bio.

Upplev bioeffekten! Låt filmens värld ge dig inspiration till nästa kick-off eller kundevent. Vi har ett brett utbud av bioaktuella filmer som du kan visa före eller efter biopremiär. Kombinera till exempel en kick-off eller konferens med middag och en actionfilm. Eller locka dina kunder med ett gripande drama och få tillfälle att träffas, mingla och presentera nya produkter och tjänster. I biosalongen får ditt budskap genomslag med stora bild- och ljudformat, avstängda mobiler och en unik atmosfär som inger förväntan.

Läs mer och gör en förfrågan på motenochevent.se eller ring 0771-11 12 13.


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

ANNONS

SPORT PÅ KONFERENSEN

Sportevent på konferensresan:

ABU DHABI ELLER MANCHESTER? TEXT: INGELA ENGBLOM

Fotboll i Manchester Manchester är en spännande stad med mycket karaktär. Allt fler har upptäckt att resmålet är prisvärt, har bra kommunikationer och erbjuder ett fantastiskt utbud av hotell och konferenslokaler. Mest känt är ändå Manchester för sina fotbollslag. FÖR MANCHESTER UNITED-FANS är ett besök på Old Trafford som en pilgrimsfärd. Hemmaarenan rymmer 74 000 åskådare. Stämningen är obetalbar, både när supportrarna värmer upp på puben intill och under matchen på arenan.

FOTO: SHUTTERSTOCK

nog av fotboll går ni även och ser en match med Manchester City på deras hemmaarena Etihad Stadium.

Formel 1-banan på Yaz Island. Racet börjar i dagsljus och slutar i mörker när solen gått ner. Spänningen vibrerar i luften.

MANCHESTER HAR mycket

PÅ YAS ISLAND, INTE långt från banan finns flera spektakulära aktiviteter; Världens största vattenland och Ferrari World med världens snabbaste berg-och-dal-bana. Ni behöver aldrig ha tråkigt i Abu Dhabi.

annat att erbjuda om ni inte enbart vill ägna er åt fotboll. Gör en kanalkryssning, upptäck musiken på konserter och klubbar eller klättra i bergen i Lake District National Park.

Formel 1 i Abu Dhabi Många drömmer om att få uppleva ett Formel 1-race i verkligheten. I november, när det är som mörkast här hemma och klimatet som mest behagligt i Förenade Arabemiraten, går DET ÄR OCKSÅ MÖJLIGT att gå bakom kulisserna på Old Trafford och besöka deras topp- Formel 1 Abu Dhabi Grand Prix av stapeln. moderna interaktiva museum. Har ni inte fått Kombinera konferensen med en helg på

NI BOR OCH KONFERERAR vid stranden,

The Cornich. Vid solnedgången blandas turister med lokalbefolkning på den tjusiga strandpromenaden. Här möts gammal tradition och ultramodern design. En Formel-1-resa till Abu Dhabi blir en innehållsrik upplevelse med många dimensioner – dessutom i ett varmt klimat.

BokningsBolaget skräddarsyr konferensresor med sportevenemang i hela världen. Biljetter, flyg, boende, måltider och dagsprogram ingår i totalarrangemanet. Be om en offert: info@bokningsbolaget.se

50

BokningsBolaget I 08-506 285 00 I info@bokningsbolaget.se I www.bokningsbolaget.se


Ladda hem nya TaxiKurir Vi har nytt utseende, nya tjänster och en ännu bättre app för snabbare bokning och smidigare betalning.


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

ANNONS ANNONS

USINE 36-38

På Usine 36-38 är era behov för ett lyckat möte, vår högsta prioritet. I nyrenoverade, ljusa och fräscha lokaler har vi möjlighet att ta emot allt från 2-140 personer. nYrenOverade möteslOkaler i varierande storlekar, mitt på Södermalm, med närhet till både t-bana och pendeltåg. Usine Conference växer för var dag som går, och fler och fler börja upptäcka vårt koncept. vi är en mOdern konferensanläggning, i centrala Stockholm som kan ta upptill 140 personer. Dessutom kan vi erbjuda allt från tidig frukost, till sen middag och fest. vi vågar säga att vi är unika – med både vårt centrala läge och vårt utbud. Här serverar vi frukostar, med nybakt bröd från vårt egna bageri, luncher tillagade i vårt egna kök, och eftermiddagsfika med underbara bakverk från vårt café. Efter konferensens slut kan ni avsluta kvällen i någon av våra tre restaurangdelar, antingen med en trevlig after work eller för en underbar middag och fest - möjligheterna är nästintill oändliga.

Möjligheterna är nästintill oändliga.

KONFERENS I·SKÄRGÅRDEN Nyrenoverade Waxholms Hotell med familjär känsla är lika vackert året runt. Från Stockholm tar det endast 30 min och från Arlanda tar det 45 min. Ni kan enkelt ta er till oss med bil, buss eller båt. Vi skräddarsyr konferensen efter era önskemål.

! BRA LÄGE 0 min Stockholm 3 min 5 4 Arlanda

VILL·DU·VETA·MER? Tel. 08-541 301 50, reservation@waxholmshotell.se, waxholmshotell.se/konferens.

Tel +46 8 541 301 50 · Hamngatan 2, Vaxholm · waxholmshotell.se

52

BokningsBolaget I 08-506 285 00 I info@bokningsbolaget.se I www.bokningsbolaget.se


Magisk Herrgård i Värmland Hos oss är varje konferens en investering i människor. Det kräver unika förutsättningar för både effektivt arbete, aktivitet och njutning. Där vi tror att just njutning kanske är den viktigaste faktorn för resultatet av det andra. Det blir helt enkelt bäst om er konferens varvas med avkoppling och riktigt god mat. Kanske också någon spännande aktivitet? Vi garanterar allt hos oss!

Läs mer på dömle.se Kontakta oss på 0552-417 50 eller info@domle.se


Vi vill ha fler gäster från Närke! Boka Er konferens eller kick off på Knistad Herrgård, en av Sveriges snabbast växande konferensanläggningar, bara ca 1 timme från dig.

Just nu: 20% rabatt för nya kunder! skytte • äventyrsloge • 5-kamp • matlagning vinprovning • badtunna & vedbastu

Boka på knistad.se alt. 0500-49 90 00

En timma från Göteborg. Två timmar från Stockholm.


Norrlands sportiga hotell och mötesplats med egen flygplats Välkommen till Sveriges sportigaste hotell och mötesplats, med natursköna omgivningar på Frösön, Östersund. Hotellet erbjuder 350 hotellbäddar och 10 sviter — de flesta med bedårande utsikt över Storsjön mot fjällvärlden i väster. Hos oss kan du mötas, svettas, äta, sova, träna, vila, njuta och jobba, året runt. Tillsammans med Frösö Park Arena, med lokaler för kongresser, mässor och events, finns plats för 4 400 gäster. Granne med hotellet ligger Åre/Östersund Airport med flera dagliga avgångar till och från Stockholm.

// FROSOPARKHOTEL.SE/KONFERENS 063-16 50 09 • conference.frosopark@choice.se

1 timme från Stockholm Resvägen till Östersund behöver inte vara lång. Tillsammans med BRA-flyg kan vi erbjuda Lunch till Lunch konferens inkl. flyg t.o.r Stockholm/Östersund. Prisexempel: Lunch-Lunch paket inkl. flyg fr. 2745 kr p.p

Hög & låg puls Höj pulsen i vårt fullstora gym, hinderbana och löpspår. Sänk pulsen i vårt Spa och i varma poolerna inne och ute. Unna dig något gott i restaurangen och ta del av Östersunds kulturliv, shopping och sport bara 9 minuter bort.

3 MINUTER FRÅN ÅRE-ÖSTERSUND AIRPORT // 9 MINUTER FRÅN ÖSTERSUND // CONFERENCE.FROSOPARK@CHOICE.SE // WWW.FROSOPARKHOTEL.SE


Det här är en annons från Winepartners Nordic AB

Ett ekologiskt, kryddigt och smakrikt rött vin från södra Rhône, Frankrike.

Expressen, Leva & Bo, september 2016

Aftonbladet, 22 mars 2016 Alva Art nr 2288

Alk. halt 14,5% 750 ml Frankrike

Vinet finns i Systembolagets fasta sortiment. Skulle det saknas beställ på systembolaget.se.

89kr

Alkohol är beroendeframkallande


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

ANNONS

STORA KONFERENSER. STÖRRE IDÉER.

NY

HE T!

Här varvas sött och salt med kreativa möten, roliga aktiviteter, undersköna promenadstråk samt vår nya fitnesspark. Konferenser i stora ljusa lokaler för upp till 400 personer och med det senaste inom modern teknik. Närhet till Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn gör Örenäs till den perfekta utgångspunkten i Skåne.

VARMA BADTUNNOR Våra gäster har nu även tillgång till våra nya varma badtunnor i härliga omgivningar.

261 63 Glumslöv Tel: 0418-45 11 00 | info@orenasslott.com www.orenasslott.com

BOKA KONFERENS

Någon helt annanstans Kombinera mötet med promenad, löpning eller mountainbiketur. Skapa energi och kreativitet. Bor gör du i vårt nya hotell. Välkommen till Öijared – en egen värld. oijared.se

Tel: 0302 - 373 00

BokningsBolaget I 08-506 285 00 I info@bokningsbolaget.se I www.bokningsbolaget.se

57


Vad gör ni på er konferens? djuronaset.com

Uppge kod TID när du bokar så får du fyra rätter istället för tre (gäller nybokningar, helpension)

Bastulandskap

Spa & pool

Fredagar med DJ

Julbord

Djurönäset

433 Slussen 434 Slussen

08-571 490 00 | www.djuronaset.com

Folkparken


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

ANNONS

HAR NI NÅGOT ATT FIRA? En kickoff är något alldeles särskilt. Den markerar början på något nytt och behöver lika ofta rymma goda möjligheter att förmedla målsättningar och visioner som att skapa samhörighet och motivation. Med gott om möteslokaler, flera matsalar, hotellrum och mer än 40 års erfarenhet av att arrangera konferenser och festligheter har vi på Bergendal allt som behövs för en bra kickoff. Bara 20 minuter från Stockholm och Arlanda. Boka gärna en visning av vår vita Stockholmspärla.

Landsnoravägen 110, 192 55 Sollentuna, info@bergendal.se www.bergendal.se, telefon: 08-444 51 50

Sundbyholms Slott vid södra Mälaren, ca 1 h från Stockholm.

Weekendtips!

sundbyholms-slott.se/weekendpaket

Skaldjurshelg: Fredagar & lördagar 1/9 - 18/11 Champagnefredagar: 13/10, 27/10, 10/11 Vinprovningsweekend: 7/10, 28/10, 11/11 Vardagslyxpaket i rabatterad lyxsvit:

Nyhet! 233 sköna hotellbäddar

De flesta tisdagar till torsdagar året runt.

Mord i maten-weekend:

30/9, 6/10, 7/10,13/10, 14/10, 20/10, 21/10, 27/10, 28/10, 3/11, 4/11, 10/11, 11/11, 17/11, 18/11

Konferera i slottsmiljö! Slottets stora julbord med en humoristisk mordpjäs: www.sundbyholms-slott.se/julbordsmord

MORD på julafton!

Julbordsweekend:

24/11, 25/11, 1/12, 2/12, 8/12, 9/12, 15/12, 16/12

”Mord på julafton”: 25/11, 2/12, 9/12, 16/12. Nyårspaket: 31/12

Konferens med aktivitet! sundbyholms-slott.se/foretagsaktiviteter: Dryckesquiz, teambuildingspussel, skattjakt, kreativt måleri, hot spa pooler eller smakpromenad?

016 - 42 84 00

info@sundbyholms-slott.se

KONFERENS, WEEKEND, FEST & BRÖLLOP

BokningsBolaget I 08-506 285 00 I info@bokningsbolaget.se I www.bokningsbolaget.se

En festlig 1700-tals maskeradbal eller en lyrisk vikingamiddag i slottsvalven? Från 495 kr exklusive moms/person i tillägg till helpensionen.

59


- Hela Sveriges cykelbutik Elc 11.yklar f rå n 4

-20%

99: -

Använd rabattkoden:

PÅ ALLA

EL* * t/m

24 sep Elcyklar

Ring

04 08 446 80 2

23

för att boka en GRATIS PROVCYKLING, eller klicka in dig på HelloRider.se för mer information

2 Butik & Testcentrum

19.599

15.679:-

Exklusiva Testcenter RABATTER upp till 8500:- på utvalda cyklar

Spar a

20%

100% garanterat LÄGST PRISGARANTI PROVCYKLA alla kända märken och system

Brinckers Brooklyn

Alltid GRATIS

Sveriges Sverigesstörsta största elcykelbutik

2

Auktoriserad återförsäljare av bl.a.

Elcykel Testcentrum

233

Olika Elcyklar

19

Elcykel Experter

6.000

Sålda Elcyklar

Birger Jarlsgatan 65, Stockholm Topplocksgatan 15B, Malmö 08 446 80 204 info@hellorider.se www.hellorider.se


BESTÄLL NU BESTÄLL NUPÅ: PÅ: BAMIGO.COM BAMIGO.COM

Underkläder gjorda av bambu: Snygga, silkeslena och motverkar svettfläckar! Speciellt för män: Bambu basics från Bamigo. Den unika textilen som är gjord av Bambu erbjuder många fördelar. Bambutyg är inte bara extremt mjukt och hållbart, det har också en optimal bärkomfort. Med Bamigo kommer du också hålla dig fräsch längre! Tillsammans med den perfekta passformen och den perfekta finishen av våra toppdesigners, kallar vi det högkvalitativa underkläder.

Bamigo är det bästa valet för temperaturreglerande kläder! Värmekontrollerande kläder är ett effektivt vapen mot en varm sommar eller en kall vinter. Tack vare bambu textilens temperaturreglerade egenskaper, håller Bamigos bambu basics dig fräsch längre. På grund av fiberns mikrohål absorberar den mer fukt och avdunstar snabbare än bomull, vilket hjälper dig att förhindra svettfläckar. Bamigo är därför din bästa vän året runt! Snygg och modern passform Om du tycker att underkläder är trista är det dags att ändra på̊ det nu. Förutom hög kvalitet och material som håller dig sval och fräsch, så är vår högsta prioritet att de ska ha en snygg och modern passform. Med underkläder från Bamigo behöver du inte göra avkall på något.

Idealisk för män och bra för miljön Vid odling av bambu används inga insektsmedel eller gödningsmedel. Med hjälp av endast solsken och regnvatten växer bambu helt naturligt upp till en meter om dagen. Som en jämförelse behövs 10 000 liter vatten för att producera ett kilo bomull, vilket endast räcker till ett par jeans!

Extra långa Det finns inget som är mer irriterande än T-shirts som är för korta. T-shirts från Bamigo är 10 cm längre än vanliga T-shirts vilket gör att de passar utmärkt och kommer att hålla sig instoppade i dina byxor! Endast tillgängliga på Bamigo.com Beställ enkelt dina T-shirts, långärmade T-shirts, linnen, boxershorts, briefs och strumpor online på Bamigo.com. Unik i Sverige Absolut högsta kvaliteten med perfekt finish. Prova själv, du kommer aldrig någonsin vilja använda något annat. Ta en titt på Bamigos unika underkläder gjorda av bambu på:


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BOKNINGSBOLAGET I SAMARBETE MED NEWSFACTORY MEDIA GROUP

ANNONS

MISSA INTE ATT ANNONSERA I STOCKHOLMSMAGASINENS RESTEMA I SEPTEMBER! NÅ 250 000 KÖPSTARKA HUSHÅLL I STOCKHOLMSREGIONEN

NÄSTA UTGÅVA AV TID FÖR KONFERENS KOMMER I DAGENS INDUSTRI I MARS 2018.

FÖR MER INFORMATION OCH BOKNING kontakta oss på info@stockholmsmagasinen.se

FÖR MER INFO & BOKNING MIKAEL KOLLBERG, 0708 - 60 90 57 mikael.kollberg@newsfactory.se

Slottsweekend med sparitual Välkommen till en helt ny spaupplevelse, Slottsbadet på Hedenlunda Slott. Upplev vår nya sparitual som berör alla dina sinnen och koppla av i vår magiska slottsmiljö.

Detta ingår i vår Slottsweekend med sparitual Logi, afternoon tea, Slottsbadets ritual med lyxiga spaprodukter, fördrink, 3-rättersmiddag, frukostbuffé.

Pris från 1995 kr/person

Välkommen!

FÖR SPECIELLA ÖGONBLICK Hedenlunda, 642 94 Flen • Tel: 0157-754 00 • Mail: info@hedenlundaslott.se

62

BokningsBolaget I 08-506 285 00 I info@bokningsbolaget.se I www.bokningsbolaget.se


K RALL E NT ERTAI NM ENT PR ESENTERAR

TA MED KOLLEGOR, KUNDER OCH VÄNNER PÅ ÅRETS FEST

31 ÅR AV HÖGKLA SSIG U N D E RHÅLLNIN G!

Måns Zelmerlöw • Loreen • Petra Marklund Ace Wilder • Carola • David Hellenius

H BOKA ÅRETS FÖRETAGSFEST! H Vill du komplettera med ett seminarium, föredrag eller annat företagsevenemang, tala med oss. VÄSTERÅS, Bombardier Arena 30 nov HELSINGBORG Arena 1 dec JÖNKÖPING, Kinnarps Arena 2 dec MALMÖ Live 5-6 dec

STOCKHOLM Waterfront 7-8 dec KARLSTAD, Löfbergs Arena 9 dec GÖTEBORG, Gothia Towers Kongresshallen 13-15 dec Sparbanken LIDKÖPING Arena 16 dec

MER I NFO & B OKNING PÅ STJÄRNKLART. SE


TALA ÄR SILVER TIGER ÄR GULD

Att konferera här är speciellt. Här finns naturligtvis allt du kan förvänta dig, men här finns också så mycket mer. Ett fantastiskt spa med magisk utsikt över Bråviken, unika miljöer och service i världsklass. Och framför allt, här finns djuren på Kolmården och aktiviteter där du får möjlighet att komma både djur och kollegor nära.

Boka en vildare konferens på kolmarden.com

Tid för konferens 1702  
Tid för konferens 1702