Page 1


2

Ny guldålder för nyintroduktioner? När Stockpicker grundades i mitten av 1990-talet var det otroligt populärt med nyintroduktioner. Det var visserligen till en början inte direkt en inflation i nyintroduktioner, men de var populära i den aspekten att de nästan uteslutande var en stor framgång för de deltagande investerarna. Vi skrev under denna period ofta om just nyintroduktioner i analysbrevet Stockpicker Newsletter. Skulle man teckna eller skulle man inte göra det? Det var frågan. I regel var dock analyserna på denna tiden, med en obevekligt positiv marknad, oftast förenat med en glasklar rekommendation att teckna. En nyintroduktion var nämligen på det för aktier betraktade ”glada 90-talet” ofta detsamma som en given vinstlott. Introduktionerna blev ofta övertecknade . Och ofta var efterfrågan mångdubbelt större än utbudet. Det var således knappast en lott i den bemärkelsen att folk var osäkra på att aktien skulle stiga första dagen. Det var snarare under en serie av år en känsla på marknaden av att detta var givet. Däremot var nyintroduktioner på andra sätt en stor tombola under denna tid. Till och med folk som normalt inte var intresserade av aktier anmälde sig till nyintroduktionerna och drog oftast in hela familjen genom att skicka in teckningssedlar för såväl barn, sambo eller farfar. Ja till och med stora delar av vänskapskretsen drogs in i försöken att komma över en börspost i den introduktion man förutsatte skulle inbringa en rejäl hacka direkt på noteringsdagen. Och så fortsatte det ända tills ett antiklimax ägde rum strax efter IT-kraschen. Nyintroduktionshysterin kulminerade och dog antagligen också ut i samband med Telias enormt upphaussade notering i början av 2000-talet. Telia som utmålades av många experter som den mest säkra introduktionen av dem alla blev nämligen en flopp vid notering. Många som då hade

kommit in och fått ett aktieintresse för första gången förlorade snabbt detta intresse igen.

”Till och med folk som normalt inte var intresserade av aktier anmälde sig till nyintroduktionerna” Sedan dess har nyintroduktionernas popularitet gått i vågor. För två år sedan kom knappt något nytt bolag in på börsen. Och under fjolåret var det endast en handfull. Deras noteringar kom i bästa fall också att bli ömsom vin och ömsom vatten. Men förväntningarna i bakvattnet av det stora intresset för small- och midcapbolag samt det också annars goda marknadsklimatet är trots detta höga på att 2014 kommer innebära en renässans för nyintroduktioner. Bolag som exempelvis Dustin, Lindorff, Scandic, ISS, Hemfosa och Thule brukar nämnas såsom tänkbara kandidater till en börsnotering under årets gång. Går vi alltså mot en ny guldålder för nyintroduktionerna? Nja, kanske. Det kommer nämligen krävas en hel del framgångshistorier innan den breda marknaden återigen får upp intresset för börsens nykomlingar. Förutsättningarna är däremot bättre än på länge att nästa våg av nyintroduktioner åtminstone kan bli någorlunda framgångsrika…men endast under vissa givna villkor.

Lite hårddraget skulle man kunna säga att det behövs såväl ett gynsamt börs- och marknadsklimat såväl som rimliga introduktionspriser som vida understiger eventuella branschkollegors värderingar. Naturligtvis krävs det en mängd andra saker för en framgångsrik nyintroduktion, men med åtminstone dessa bägge huvudingredienser uppfyllda så är åtminstone grunden lagd för en för de nya investerarna framgångsrik notering. Vi på Stockpicker kommer givetvis bevaka denna utveckling dels i våra analysbrev (få vårt fullmatade nyhetsbrev om allt om aktier och börs gratis på www.stockpicker.se/gratis ), men också genom denna bilaga som du nu håller i din hand och som vi hoppas blir ett regelbundet inslag under årets gång. Med detta hälsar vi dig välkommen till ett nytt intressant börsår fullt av spännande nyintroduktioner. Vänligen, Marcus Ziegler, VD Stockpicker AB

GRATIS AKTIETJÄNST!

● Utkommer dagligen ● Utbildande, lärorik och lukrativ ● Det senaste från dina favoritaktier ● Spännande intervjuer ● Lukrativa analyser

Gå in på www.stockpicker.se/gratis så får du marknadens största aktietjänst kostnadsfritt! Denna tematidning är producerad av Newsfactory Media Group i samarbete med Stockpicker.se Newsfactory AB, Gävlegatan 12 a, 113 30 Stockholm 08-545 03 990, info@newsfactory.se, www.newsfactory.se • Projektledare: Roland Wiklund. Försäljning: Filip Goethals. Formgivning: Lindkvist & Co. Texter: Stockpicker och Hans Ahlström. Traffic: Newsfactory AB. Repro: Newsfactory AB. Tryck: BOLD/DNEX, V-TAB, Daily Print Umeå. Är du intresserad av din egen kundtidning och vill veta mer om hur vi kan hjälpa er. Kontakta vår affärsutvecklingschef Roland Wiklund på 08-545 03 598 eller roland.wiklund@newsfactory.se


3

Fördelen med att vara både liten och stor inom finansiell rådgivning

Burenstam & Partners oberoende finansiella rådgivare kan glädja sig åt ”fantastiskt nöjda kunder”. Till höger VD Mariana Burenstam Linder.

Liten och personlig, ändå stor och stark. För tioårsjubilerande Burenstam & Partners är den personliga kontakten och fokuset på varje enskild kunds ekonomi det centrala i rollen som finansiell rådgivare. Samtidigt är det storleken som förvaltare, med klientmedel på sammanlagt 45 miljarder kronor, som ger Burenstam & Partners styrkan att förhandla fram verkligt bra villkor för sina kunder. – Vi har fantastiskt nöjda kunder, berättar Mariana Burenstam Linder, VD och grundare av Burenstam & Partners. När vi nyligen gjorde en kundundersökning var resultatet så positivt att jag var tvungen att räkna om för att se om det stämde! Det gjorde det och bland de områden kunderna var mest nöjda med fanns den personliga kontakten med rådgivarna och det ekonomiska utfallet, som upplevdes vara över förväntan. Flertalet kunder skulle också rekommendera Burenstam & Partners som finansiell rådgivare och förmögenhetsförvaltare. Opartisk rådgivare När företaget etablerades 2004 var det som ett svar på vad Mariana Burenstam Linder upplevde som det bristande kundperspektivet i finansbranschen. Hon hade då närmast varit chef för Sveriges största privatbank, SEB Enskilda Banken, och satt i SEB:s ledningsgrupp. Med sig som rådgivare vid uppstarten hade hon bl.a. Jacob Palmstierna, legendarisk bankman med lång erfarenhet av de finansiella marknaderna och ett stort personligt nätverk. – Vi ville etablera oss som en verkligt opartisk finansiell rådgivare, säger Mariana Burenstam Linder. De flesta rådgivare och förvaltare är inte opartiska, eller oberoende. Bankerna lever ofta på att sälja sina egna fonder och finansiella instrument. Andra förvaltare har en modell där de jobbar ”gratis” för kunderna men tjänar sina pengar på provisioner, och väljer därför gärna de placeringsprodukter som ger högst provision. I begreppet opartisk ligger alltså att stå på kundens sida, utan någon annan agenda än att erbjuda finansiell trygghet och förmögenhetstillväxt. De placeringsprodukter man väljer ska alltid vara de

som passar bäst för varje individuell kund. Eventuella provisioner tillgodoräknas kunderna, som i sin tur betalar Burenstam & Partners direkt. Arvodets storlek baseras på den förvaltade volymen. Större volym ger relativt sett lägre arvode. Spännande investeringsmöjligheter Sedan 2007 ägs Burenstam & Partners till 80 procent av Formuesforvaltning AS, Norges största fristående finansiella rådgivare. Tillsammans förvaltar företagen i dagsläget motsvarande 45 miljarder svenska kronor. Den gemensamma organisationen med totalt 200 anställda, stora analysresurser och breda kontaktytor, ger möjlighet att både identifiera de bästa placeringsmöjligheterna och förhandla fram bästa villkor för att investera i dem för kundernas räkning.

– Ja, vi gillar att hitta och även skapa spännande investeringsmöjligheter för våra kunder,

berättar Mariana Burenstam Linder. Nyligen har vi, som vi gör med jämna mellanrum, satt ihop ett paket med placeringar i private equity, som privatpersoner normalt inte har möjlighet att investera i. För att sprida riskerna har vi tagit med tre olika bolag, i Sverige/Norge, Finland och Tyskland. Det svensk-norska bolaget är Northzone Ventures, som exempelvis var en tidig investerare i Spotify. Burenstam & Partners kunder är både privatpersoner, familjer, företag och organisationer.

Kärnverksamheten är kapitalförvaltning och kring denna bygger man ett brett utbud av tjänster genom externa partners, exempelvis inom skatterådgivning, familjejuridik, försäkringslösningar, pensionsplanering och optimerade upplägg vid arvsskiften och företagsöverlåtelser. Till företag och organisationer kan man erbjuda kvalificerade tjänster såsom underlag inför styrelsebeslut om investeringsstrategier, liksom olika typer av uppföljning av historiska resultat. Till sitt förfogande för kapitalförvaltningen har rådgivarna åtta ”byggstenar”, tillgångsslag där man väljer ut de bästa investeringslösningarna från svenska och internationella aktörer. Det handlar om bl.a. aktier, räntefonder, private equity och fastigheter. Trusted advisers På de tre kontoren, i Stockholm, Göteborg och Malmö, arbetar idag 25 personer. Samtliga är rekryterade utifrån sin utbildning och erfarenhet inom det finansiella området. Men inte bara. Lika viktigt är personliga egenskaper som trovärdighet, integritet och engagemang. – Internationellt använder man begreppet ”trusted adviser” och det är ett epitet man förtjänar. Att våra medarbetare alltid ska stå på kundens sida är inte några tomma ord utan vår självklara inriktning som opartisk finansiell rådgivare, avslutar Mariana Burenstam Linder. Det ska löna sig att vara kund hos Burenstam & Partners.

www.burenstam.se


4

North Chemical siktar på att bli ledande i Norden Den 19 december noterades North Chemical på First North, efter en just genomförd nyemission. Börsplattformen ska hjälpa företaget att nå sin uttalade målsättning – att bli Nordens ledande leverantör av rengörings- och underhållsprodukter. VD Stig Norberg ser flera faktorer som talar för att North Chemical är på rätt väg.

Ett av marknadens mest kompletta erbjudanden Idag har North Chemical, med dotterbolagen Aktiv Kemi, A Clean Partner och Maritech, ett av marknadens mest kompletta erbjudanden. Koncernen

tillverkar drygt 500 rengörings- och underhållsprodukter som säljs under egna varumärken. Kunderna är både konsumenter och professionella användare inom bl.a. industri, verkstad och fordon, livsmedel, restaurang, storhushåll och lokalvård. North Chemical är också ledande inom utveckling och tillverkning för andra varumärken, s.k. private label, med mer än 1000 recepturer utvecklade i nära samarbete med kunderna. Börsnotering ger fördelar Sedan nyemissionen och börsnoteringen i december har North Chemical tagit flera viktiga steg för att ytterligare öka organisationens effektivitet och stärka försäljningen. Uppmärksamheten kring börsnoteringen ledde också omgående till att företaget fick in en ny och viktig kund! – Börsnoteringen ger oss en rad fördelar – en större ägarspridning, ett starkare varumärke, högre status vid förhandlingar och inte minst möjligheten att betala företagsförvärv med aktier. Branschen konsolideras och många mindre företag står inför generationsväxlingar. Sådana förvärv, tillsammans

med en stark organisk tillväxt, ska hjälpa oss att nå målet som Nordisk marknadsledare i vår bransch, avslutar Stig Norberg.

VD Stig Norberg.

– Det händer en hel del på den kemtekniska marknaden. Kraven på produkternas och produktionens miljöpåverkan blir allt tuffare och vi ser att många av de mindre företagen har svårt att leva upp till dem, säger Stig Norberg. Just miljö- och hållbarhetsfrågor har länge legat North Chemical, med huvudkontor i småländska Rörvik, varmt om hjärtat. Ända sedan 90-talet har man hört till miljöpionjärerna i branschen. – Vi har ett miljötänkande som genomsyrar hela verksamheten, från våra fabriker och laboratorier till hur vi utvecklar produkterna och levererar dem till kunderna, berättar Stig Norberg. Hållbarhet är viktigt idag och där ligger vi bra till med våra miljöcertifierade produkter och produktionsanläggningar. Men minst lika viktigt är pris, och även där krävs större enheter och större volymer för att kunna vara konkurrenskraftig.

www.northchemical.se

Stockpicker som grundades 1997 är medproducenter till denna bilaga och Newsfactory tog tillfället i akt att ställa några frågor till bolagets VD, Marcus Ziegler. Hur vill du beskriva Stockpicker kortfattat? Stockpicker är ett analyshus med fokus på börsoch finans som sedan slutet av 1990-talet tillhandahåller flera unika analystjänster inom såväl fundamental- som teknisk analys. Men Stockpicker erbjuder också enligt mitt tycke Sveriges kanske bästa annons- och Investor Relationskanal för intressenter inom bank och finans alla områden, ifrån emissioner till försäkringar. Men vi har uppmärksammat att en stark popularitet även hos annonsörer inom kapitalvaror, resor och teknik. Deras budskap har fungerat exceptionellt bra mot våra läsare. Varför tror du att just dessa områden fungerar särskilt bra mot era läsare? Jag tror att det helt enkelt passar som hand i handske med vår demografi. Vi har över 90 procent män i vår kvalitativa prenumerantbas. Och en väldigt stor andel av dem är finans- och IT-intresserade karriärsmänniskor som närmar sig den övre medelåldern. De tycks ha såväl mer tid och mer

pengar än gemene man. Och de verkar också ha en stor riskaptit för investeringar, men också på att spendera sina pengar på det ”goda livet”. Du sa i din beskrivning av bolaget att ni har unika nyhetsbrev. På vilket sätt? Våra fem produkter Newsletter, Trade Alerts, Market Update, Fundtimer och Swing Trader är inte endast skräddarsydda för sin speciella nisch av investerare utan de är också starka varumärken som funnits med relativt lång tid på marknaden. Dessutom kompletterar de varandra väldigt väl. Som bolag anser jag dessutom att vi är unika då vi växt organiskt sedan dag ett år 1997 och dessutom alltid hävdat vårt oberoende. Vi har också i princip samma personaluppsättning kvar idag som vi hade för 14-15 år sedan. Kontinuitet och en personlig kundvård/kontakt är viktigt för Stockpicker i en tid då mycket omkring oss har gått åt andra hållet (mot hög personalomsättning och automatisering).


5 2013 visade sig bli ett riktigt bra börsår. Det bästa sedan 2009 då marknaden vände upp med kraft efter sviterna från finanskrisen. Det som i slutändan blev avgörande att Stockholmsbörsen ökade med drygt 23 %, klart bättre än de senaste 20 årens genomsnitt motsvarande ca 12 procent, var i första hand det låga ränteläget tillsammans med de kraftfulla stimulanserna från flertalet centralbanker och i synnerhet amerikanska Federal Reserve.

Foto: Shutterstock

Jacek Bielecki, Stockpicker Newsletter.

Blir 2014 ännu ett i raden av positiva börsår? Just stimulanserna, som på finanssvenska benämns kvantitativa lättnader (QE), ser så här långt ut att ha varit rätt drag. De länders ekonomier där sådana har aviserats (ex USA och Storbritannien) har utvecklats betydligt bättre än omvärldens dito. Experimentet, för det är faktiskt ett sådant, ser med andra ord att ha lyckats. Nu skall man kanske inte ropa ”hej” för tidigt eftersom det alltjämt återstår att se huruvida man lyckas dra tillbaka lättnaderna innan en fullständig utvärdering kan göras, men signalerna så här långt får trots allt anses vara uppmuntrande. Inte minst när det gäller arbetslösheten som ju har minskat påtagligt i exempelvis USA samtidigt som inflationen ej skenat iväg som många kritiker hade befarat.

tanke på att konjunkturen förväntas stärkas medan styrräntorna förblir låga. I Europa kan man därtill förvänta sig att ytterligare stimulanser sätts in. Ett orosmoment kan tyckas vara det faktum att optimismen just nu är tämligen utbredd samtidigt som marknaden ända sedan slutet på 2012 har byggt in förväntningar om en tilltagande konjunktur. 2013 blev det som bekant inget av detta samtidigt som börsen ändå klättrat med först 12 procentunder 2012 och nu senast drygt 23 procent under 2013. Vinsterna har dock inte alls hängt med vilket innebär att de måste öka rejält under 2014. I synnerhet om börsen fortsätter pinna på uppåt vilket den gjort under inledningen av året varvid toppnoteringar från 2007 passerades.

Fortsatt uppgång? Blir 2014 ännu ett i raden av positiva börsår (senaste nedgångsåret var 2011)? En svår fråga som ingen egentligen vet svaret på då marknaden förutom av finanspolitiska åtgärder påverkas av en mängd yttre och omöjliga att förutspå faktorer såsom exempelvis geopolitiska händelser eller naturfenomen. Förutsättningarna är i alla fall goda. Visserligen har börsvärderingarna höjts påtagligt i samband med de senaste årens kursstegringar då vinsterna inte riktigt har hängt med börshaussen. Men åt andra sidan är det oerhört svårt att hitta något annat tillgångslag som kan komma att gynnas mer än just aktier med

USAs ekonomi spås växa igen Till syvende och sist är det ju trots allt vinsterna som måste bära upp värderingarna och inte enbart det faktum att det saknas andra avkastningsmöjligheter än aktiemarknaden. Utan rejäla vinstlyft under 2014 kan det mycket väl bli en tämligen kraftfull korrigering på börserna världen över där perioden omkring april/maj då optimismen vanligtvis kulminerar (ni har säkert hört uttrycket ”sell in may and go away”) borde bli extra känslig om inte konjunkturen visat framfötter till dess. Det är nämligen svårt att föreställa sig att börsen stiger ytterligare 10-12 procent medan vinsterna står still. Omöjligt är det förstås inte, större under har ju

hänt, men nog vore det något överraskande i alla fall. Det faktum att USA:s ekonomi åter ser ut att kunna växa (BNP spås öka med 3,5-4 procent) samtidigt som tillväxten i Kina är fortsatt förhållandevis höga 7-8 procent gör att omvärldens ekonomier, likt ringar på vattnet, torde påverkas positivt. ”Synkroniserad tillväxt” är ett uttryck som allt fler bedömare nu använder som främsta bakomliggande anledning till positiv börssyn. Det kan ligga en hel del i det trots att Europa och diverse av ”emerging markets” har det fortsatt kärvt (vilket i sig spås leda till att man i dessa regioner stimulerar efterfrågan med ytterligare finanspolitiska åtgärder något som borde vara positivt för börsmarknaderna). Får vi ett bibehållet starkt aktieklimat kan vi räkna med att fler bolag söker sig till Stockholmsbörsen efter den något olyckliga introduktionsstarten under fjolårets avslutning. Av tre tilltänkta noteringar hade en fått dras tillbaka (Candyking) medan utvecklingen i en annan (Platzer) stördes av det faktum att en av större ägarna (Wallenstam) valde att avyttra hela sitt innehav i samband med första dagens handel. Inte optimalt för förtroendet. Den tredje introduktionen däremot (Sanitec) har utvecklats klart positivt vilket visar att det ändå finns förutsättningar för lyckade noteringar. Om inte annat så visade Bufabs lyckade introduktion häromveckan att så verkligen är fallet.


6

Prissättning av börsintroduktioner

Foto: Shutterstock

En börsintroduktion och förberedelserna av noteringen är en komplicerad process men ur placerarens synvinkel är det prissättningen som är det viktiga. Ju lägre värdering på bolaget, desto högre är den förväntade avkastningen givet risken placeraren tar då han tecknar aktier i bolaget. I många fall är också prissättningen helt avgörande för huruvida noteringen skall lyckas eller inte. Många faktorer påverkar prissättningen och det krävs en rejäl due diligence för att kunna skapa en tydlig bild över bolaget. Företagsvärdering innehåller alltid en viss del osäkerhet och när ett bolag skall introduceras på börsen, är osäkerheten desto större. Framtida kassaflöden är svåra att prognostisera. Denna osäkerhet, eller egentligen risk, är det som placerarna bör erhålla ersättning för i form av avkastning. Så kallad underprissättning innebär att bolaget värderas så att potentiella investerare redan under den första handelsdagen får en stor positiv avkastning. Underprissättning är något man, åtminstone historiskt, försökt tillämpa. Långt ifrån alla börsintroduktioner blir lyckade och det är inte helt lätt att avgöra hur stor rabatt på värderingen som ger en tillräckligt stor underprissättning för att placerare ska få betalt för den risk de tar på sig i samband med börsintroduktionen. Dessutom måste de som garanterar emissionen få en viss marginal så att de har möjlighet att få bort sitt lager med aktier vid behov. Underprissättning på väg bort Studier visar att underprissättningen tenderar att bli mindre. Ägare av bolag som är på väg till börsen, och också deras rådgivare, tenderar alltså att pressa ut ett allt högre värde. Många kommer exempelvis

säkert ihåg det glada 90-talet då det mer eller mindre per automatik var lönsamt att vara med i en börsintroduktion eftersom emissionerna övertecknades kraftigt. Många av dessa bolags aktier steg med hundratals procent redan första handelsdagen. Man måste dock komma ihåg att marknadsläget var speciellt just under 90-talet. Väldigt omogna bolag vände sig då till börsen för finansiering och många av dessa bolag var långt ifrån redo att ta steget in på börsen. Tidigare var det väldigt vanligt att man tillämpade så kallad fast prissättning. Detta innebär att man sätter ett fast pris på vad en aktie i bolaget kommer att kosta. Här följer man inte utbud och efterfrågan genom ett normalt anbudsförfarande och risken för felprissättning är då naturligtvis högre. Intervallprissättning På senare tid har intervallprissättning blivit allt mera populärt och denna prissättningsstrategi tenderar att minska underprissättningen. Intervallprissättning har dock fått en hel del kritik. Ett exempel är fastighetsbolaget Platzer som börsintroducerades i slutet av november ifjol. Rådgivaren tillämpade en intervallprissättning och priset skulle slås fast någonstans mellan 25 och 28 kronor. Osäkerheten var alltså 12 procent vilket ligger nära den årliga snittavkastning som börsen gett.

Fortsätter trenden med en allt svårare och högre prissättning, kommer det nog bli svårt att genomföra emissioner framöver. Detta leder tyvärr i förlängningen till att börsen förlorar en stor del av sin grunduppgift. I regel blir kursrörelserna efter en börsintroduktion betydligt mindre då man tillämpar en intervallprissättning. Samtidigt är osäkerheten för placeraren större då man med säkerhet inte vet till vilken värdering man går med i introduktionen. Avkastningen första dagen tenderar också att bli betydligt mindre då intervallprissättningen ger ett mera korrekt bolagsvärde från start. En effektiv marknad är naturligtvis bra, men samtidigt behöver även småplacerare få betalt för den risk de tar och frågan är om de får detta i en börsintroduktion där värderingen inte på förhand är fastställd. Samtidigt visar historiken att denna värderingsmetod ger en lägre initial avkastning. Strategin kring prissättningen är alltså en mycket viktig del då man avser att vara med i en börsintroduktion.

Mats Ahlskog, Stockpicker AB


Robothandel, mingel och bubbel! Trading Times Hedge Nordic AB välkomnar dig på ett trevligt event för framtidens investerare! Vi bjuder på något gott att äta och dricka. (Begränsat antal platser.) Anmäl dig på timeshedge.se

Välkommen till framtiden! 13/3 Stockholm 18.30 14/3 Stockholm 11.30 20/3 Stockholm 18.30 21/3 Stockholm 11.30 24/3 Malmö 11.30 24/3 Helsingborg 17.30 25/3 Göteborg 11.30

26/3 27/3 28/3 1/4 2/4 3/4 4/4 7/4

Örebro Västerås Stockholm Luleå Umeå Örnskölsvik Göteborg Stockholm

17.00 17.30 11.30 13.00 13.00 13.00 11.30 11.30

timeshedge.se 08-531 742 00 info@timeskapital.se

Missa inte kommande utgivningar av bilagan – din guide till noteringar och emissioner! Nr 2 - augusti Nr 3 - december För bokning av annons kontakta Roland Wiklund på Newsfactory 08-545 03 598 eller maila till roland.wiklund@newsfactory.se

Power your story

INVESTOR RELATIONS Cision har lång erfarenhet av att skapa synlighet och publicera information. En stor andel av de noterade bolagen i Sverige använder våra tjänster. Med Cisions lösning uppfyller ni informationskraven enligt gällande lagstiftning samt börsens och marknadens krav. Vi erbjuder bland annat: • • • • •

Distribution till Finansinspektionen, börsen, nyhetsbyråer och nyhetsmedier Premiumkanal på Di.se Webblösningar som aktiekursgraf, ticker och automatisk publicering av nyheter på er webbplats Direkta kopplingar till sociala medier Support i Stockholm dygnet runt

Möjligheterna är oändliga - se vad vi kan göra för er på www.cision.se eller ring 08-507 411 40.

Se företag som använder oss idag på news.cision.com/se


8

Stockpicker Intervjuar:

Marknadsplatserna Vi känner alla till Nasdaq OMX:s småbolagslistor Small Cap och First North. Idag sker emellertid ett stort antal av de mest spännande börsintroduktionerna på två mindre marknadsplatser. De båda aktörerna Aktietorget och NGM är nämligen på stark frammarsch när det gäller noteringar och emissioner! Stockpicker har träffat Thomas Gidlund från Aktietorget och Roger Peleback från NGM och tagit reda på vad som gäller för att bli noterad på respektive marknadsplats.

Aktietorget, Thomas Gidlund, marknadschef

Varför skall man överväga just Aktietorget för eventuell notering av den egna aktien? AktieTorget levererar en helhetstjänst till bolag där synlighet, hjälp till kapitalanskaffning, handel och handelsövervakning ingår. Vi erbjuder också bolagen att delta på investerarträffar där bolagen kan träffa investerare runt om i Sverige och på så sätt förklara sin produkt/tjänst. Vår strävan är dessutom att erbjuda tjänster som syftar till synlighet exempelvis via oberoende nyhetsbevakning av alla listade bolag. Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan notering Aktietorget och den betydligt större Stockholmsbörsen (Nasdaq OMX)? AktieTorgets regelverk är anpassat till mindre bolag. Regelverket är enklare att följa än på Stockholmsbörsens, men syftar ändå till att ge ett bra investerarskydd. Kostnaderna för de noterade bolagen är betydligt mindre. Vilka kriterier bör bolaget som önskar notera sin aktie uppfylla? Att bolaget är publikt och anslutet till Euroclear,

ett eget kapital om minst 2 miljoner kronor och ett av AktieTorget godkänt memorandum. Bolaget ska dessutom ha minst fyra styrelseledamöter, varav minst en ska vara oberoende, minst 200 aktieägare som vardera innehar aktier för minst 1/10 basbelopp samt en rad annan formalia. Vad gör ni för att attrahera bolag till just den egna listan? Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra den tjänst som vi redan tillhandahåller. Mycket av det kommer märkas den närmaste tiden. Finns det någon gräns för hur många bolag som kan vara anslutna till er börs? Nej. Gör man någon form av bakgrundskoll på ledande befattningshavare och styrelsemedlemmar för nynoterade bolag? AktieTorget genomför en due diligence av bolaget, ägare över tio procent samt av ledande befattningshavare. Personkontrollen innehåller bland annat utdrag ur belastningsregistret.

Robothandel med valuta omsätter miljarder Under våren listas ett företag med en helt egen affärsidé byggd på finansiell ”robothandel”. Det handlar om svenska Trading Times Hedge Nordic, verksamt på den internationella valutamarknaden. Redan idag har företaget en handelsomsättning på över en miljard dollar – per månad. VD Patrik Forssell berättar om möjligheten att investera i en spännande nisch som hittills varit förbehållen banker och finansproffs. Robothandel, alltså finansiell trading med hjälp av matematiska algoritmer och datorer som blixtsnabbt utför affärerna, har varit flitigt omskrivet i affärspressen de senaste åren. De mest aggressiva aktörerna har tjänat stora pengar på att göra mängder av små affärer – ofta tusentals per sekund – automatiskt utförda av datorer med mycket omfattande beslutsunderlag inprogrammerade.

Trading Times Hedge Nordic har utvecklat sin egen variant av robothandel, utan de extrema förtecknen. Man har inga egna handlare utan anlitar ett antal kvalificerade tradingföretag och gör upp om sannolikt lönsamma handelsstrategier med var och en av dem, vilket ger en god riskspridning.

Världens största finansiella marknad – En strategi kan handla om dollarns kurs jämfört med den japanska yenen, en annan om eurons utveckling mot det brittiska pundet, förklarar VD Patrik Forssell. Vi satsar en relativt sett liten del av vårt kapital på varje strategi och arbetar med strikta stop loss-nivåer för att hålla risknivån låg. Den internationella valutamarknad som Trading Times Hedge Nordic arbetar på är världens största finansiella marknad. Varje dygn byter motsvarande runt 5,3 biljoner dollar hand mellan köpare och säljare världen över. Själva har Trading Times Hedge Nordic en handelsomsättning på mer än en miljard dollar per månad. Siktar på hög marginal För närvarande pågår den breddning av ägarbasen man vill uppnå innan företaget listas publikt. Totalt säljs 49 procent av bolaget av de nuvarande ägarna, Trading Times Kapitalinvest. En aktiepost om 100 aktier kostar 18.500 kronor och erbjuds tillsammans med en högavkastande ränteobligation värd 30.000 kronor. I dagsläget har över 130 nya delägare

tillkommit, av de 200 man siktar på att ha klara i april månad. Därefter går företaget vidare med sin planerade listning på någon av de inofficiella svenska marknadsplatserna. VD Patrik Forssell tror att de nya aktieägarna kommer att kunna känna sig nöjda.

VD Patrik Forssell. Foto: Christian Örnberg

– Det här är ett unikt erbjudande, med tanke på att det är första gången som ett företag av vårt slag listas publikt. Vi siktar på en bibehållen hög vinstmarginal, och de goda utsikterna för tillväxt tror vi också talar för Trading Times Hedge Nordic.

www.timeshedge.se


9

Aktietorget och NGM Varför skall man överväga just NGM för eventuell notering av den egna aktien? NGM erbjuder hela kedjan från Nordic Pre Market där bolag kan förbereda sig för börsen, Nordic MTF för en inofficiell listning samt en fullvärdig börsnotering på NGM Equity. Vi ger ett starkt stöd till bolaget före och under noteringsprocessen. Man skall välja NGM därför att vi kombinerar hög servicegrad och låga avgifter utan att göra avkall på kvalitet. Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan notering på NGM och den betydligt större Stockholmsbörsen (Nasdaq OMX)? Lägre totalkostnader och effektivare noteringsprocesser som kortar ledtider. NGM erbjuder dessutom själva, och tillsammans med rådgivare, mycket stöd i processen mot notering och löpande därefter. Vilka kriterier bör bolaget som önskar notera sin aktie uppfylla? Utöver ett antal formaliakrav som skiljer sig åt mellan de olika listorna vi erbjuder så ska bolagen vara väl förberedda på vad en notering innebär. Att notera ett bolag för tidigt gynnar vare sig verksamheten eller

investerarna. Med rätt stöd och en bra planering öppnar sig stora möjligheter för ett välskött bolag när det noteras.

Finns det någon gräns för hur många bolag som kan vara anslutna till er börs? Nej. Gör man någon form av bakgrundskoll på ledande befattningshavare och styrelsemedlemmar för nynoterade bolag? Ja, det genomförs alltid en så kallad heder- och vandelsprövning av styrelsen samt ledande befattningshavare. Kontrollen innefattar bland annat utdrag ut polisregistret samt kreditupplysningar.

Vad gör ni för att attrahera bolag till just den egna listan? Vi arbetar kontinuerligt med att öka antalet tjänster till bolagen och skapa mervärden i jämförelse med konkurrenterna. Vi möter väldigt många bolag varje månad och utökar nu också antalet samarbeten med rådgivare i Sverige och övriga Norden som kan bistå bolagen med värdefull expertis inom olika områden.

NGM, Roger Peleback, VD

Ecoclime skapar framtidens inomhusklimat Ecoclime är med sitt unika komforttak för komfortkyla som även kan kombineras med värme, på väg att revolutionera möjligheterna att skapa det perfekta inomhusklimatet. Företaget har på mindre än ett halvt år lyckats etablera sig på fastighetsmarknaden. Genom en komplett inomhusklimatlösning och överlägsna prestanda är Ecoclime framtidsalternativet för hyresgäster och fastighetsägare. Med en fulltecknad nyemission och större ordrar i ryggen har Ecoclime nu målet inställt på en snabb tillväxt. För fastighetsägarna betyder det framförallt fler konkurrensfördelar om hyresgästerna och bättre driftekonomi genom lägre energiförbrukning, mindre underhåll och en bättre arbetsmiljö. Även för arkitekter, projektörer och installatörer är fördelarna flera med en intelligentare design, lägre bygghöjd, lättare montage och en effektivare installation. Produkterna är dessutom enkla och kostnadseffektiva att installera och kräver ett minimum av underhåll. ”Intresset och efterfrågan för vår lösning har varit stor och trots vår korta historik har vi redan hunnit leverera 4500m2 och tagit order om ytterligare 9000 m2”, säger bolagets VD Lennart Olofsson. ”Vi är även föreskrivna för ytterligare 10 000 m2 vars ordervärde avgörs under de närmaste veckorna. Därtill har vi en rad prospekt under process för närvarande”. Lennart har en historik som framgångsrik entre-

prenör och är kanske mest känd för att ha grundat OMX-noterade Duroc. Han pratar med stor entusiasm och tillförsikt om Ecoclimes framtid. ”Produkter för inomhuskomfort har under de senaste 20 åren haft en högre tillväxttakt än byggbranschen i allmänhet. I Ecoclime har vi produkter och lösningar i yttersta framkant som kan möta den här ökade efterfrågan”, fortsätter Lennart. Högre energipriser och ett varmare klimat är andra drivkrafter bakom utvecklingen av marknaden för Ecoclimes produkter. De har även en stor potential internationellt, där marknaden för komfortkyla är betydligt större än på våra breddgrader. Vi siktar i en första etapp på 10 % av marknaden i Sverige och ett stabilt kassaflöde för att sedan börja ta stegen ut internationellt. Ecoclime noterades på Aktietorget den 18 februari och har nu som ett första delmål att snabbt etablera sig på den svenska marknaden. Den genomförda nyemissionen är tänkt att ge bolaget möjlighet att förvalta det tekniska försprånget som produkter och tillverkningstekniken har. Främst handlar det om att snabbt bygga

upp en professionell sälj- och installationsorganisation och samarbete med kvalificerade komponentleverantörer. Torbjörn Jonasson – tidigare bl a produktoch teknikchef, med akustik- och energiteknik samt systemprogram som specialitet har värvats från en av de största konkurrenterna Swegon. ”Jag valde Ecoclime bland flera anbud. Ecoclimes produkter är “products of the future”, säger Torbjörn.

www.ecoclime.se


10

Fylld emission, ökad likviditet och stärkt varumärke Vägen till en lyckad notering är lång. Men, vägen till en fungerande handel och ett aktieägarvänligt agerande när bolaget väl har noterats är ännu längre. Det handlar nämligen inte endast om att snabbt fylla en emission eller att lyckas ta sig till en marknadsplats och sedan tro att bolaget ifråga har det viktigaste bakom sig. Snarare kräver vägen till en lyckad notering mer än så. Stockholmsbaserade analyshuset Stockpicker AB har sedan 1997 arbetat specifikt med bolag som kan kräva kapitaltillskott i framtiden eller är på väg mot en notering. Men Stockpicker har också hjälpt många bolag som redan varit noterade till ökad likviditet och en fungerande handel. Hundratals bolag har de senaste decennierna använt sig av Stockpickers stora databas av investeringsvilliga placerare. Och med mycket stor framgång. Och det hela är mycket enkelt. Stockpickers Investor Relations-paket med

en intervju av det emitterande bolagets VD, ett stand-aloneutskick till Stockpickers högkvalitativa databas på 52 000 kapitalstarka aktieplacerare och exponering i nyhetsbrevet är ett framgångsrecept som snart går in på sitt sjuttonde år. Effekten är oftast explosiv. Bolagen upplever att de fyller sina emissioner, ökar intresset samt likviditeten i aktien samt stärker sitt varumärke i största allmänhet. I flera fall har det lett också till ökad efterfrågan av bolagets produkter i sig och inte endast dess aktier.

Det fina med Stockpickers IR-paket är att det är så prisvärt och att bolaget kan spara enormt mycket pengar relativt den traditionella gången. Vill du veta mer? Tveka inte att maila staff@stockpicker.se eller ring till 08-6620669 så berättar vi hur ditt bolag kan uppnå era mål med alltifrån emissioner, noteringar till ökad handel i den underliggande aktien. Kontakta oss idag.


11

Railcare Group – en vinnare på spåret

Foto: PS Media. SR700, världens största snösmältare för bangårdar, depåer och stationer. T.h. byte av ballast med Railvac-sug. Railcare Group är världsledande på vacuumteknologi för järnvägsarbeten.

Den svenska järnvägsspecialisten Railcare Group, med listning på Aktietorget, har det senaste året renodlat sin verksamhet med en god och stabil vinstutveckling som följd. Nu satsar man på expansion, främst på de svenska och engelska marknaderna, i en bransch som har framtiden för sig. Varje år gör vi i Sverige runt 180 miljoner tågresor, på ett järnvägsnät som är 1.650 mil långt. Alla dessa järnvägsspår behöver förstås hållas i ordning. Bangårdar, stationer, järnvägsbankar, dräneringstrummor och elinstallationer utsätts för slitage och för vädrets makter. Det är här som Railcare Group, specialiserade på olika slags järnvägsarbeten, kommer in i bilden. – Vi brukar säga att vi är eljest, säger VD Ulf Marklund på trygg norrländska. Det betyder att vi går vår egen väg och gör sådant som inte andra gör. Det är inte många som tar fram nya lösningar för att hålla järnvägarna i gott skick. Men det gör vi, och på vissa områden är vi världsledande. Verksamhet byggd på vacuum Det som idag är Railcare Group, baserad i Skellefteå och med sex nischade dotterbolag, startade 1992 med entreprenaduppdrag där man använde de egenutvecklade Railvac-maskinerna. Sedan dess har man expanderat stadigt med nya produkter och inte minst tjänster, till dagens organisation med över 100 anställda och 200 miljoner i omsättning. Grunden för verksamheten är fortfarande det ursprungliga Railvac-konceptet, byggt på vacuumteknologi. Här utför Railcare Group en rad olika slags järnvägsarbeten i Sverige, övriga Skandinavien och i England. De egenutvecklade maskinerna säljs också internationellt, framför allt på de ryska och nordamerikanska marknaderna. Railcare säljer även

maskiner för snösmältning på bangårdar och järnvägsstationer. – Vi är världsledande på vacuum för järnvägsarbeten, berättar Ulf Marklund. I princip handlar det om stora dammsugare, monterade på järnvägsvagnar, och som vi använder till bl.a. byte av ballast (sten och grus under räls och syllar), och till dikesrensning och kabelarbeten. Nya uppdrag och fördjupade samarbeten – I England har vi exempelvis levererat en version av Railvac som är specialanpassad för deras mindre ”fria rum” i tunnlar och vid perronger. Efter åtta år har vi fått bra fotfäste och kan börja expandera på allvar. På vår nystartade Railcare Academy börjar vi snart också utbilda en grupp nya maskinoperatörer som kommer att sköta våra maskiner i England. Efter att ha renodlat verksamheten genom att dra ned på mindre lönsamma transportuppdrag satsar Railcare nu på tillväxt inom kärnområdet vacuum. Nya uppdrag och fördjupade samarbeten med kunderna, främst i Sverige och på den engelska marknaden, pekar på fortsatt ökad omsättning, vinst och nya affärsmöjligheter. – Järnväg är definitivt en framtidsbransch, säger Ulf Marklund. Järnvägstransporter är ju ett alternativ som är både effektivt och miljövänligt jämfört med bil, lastbil och flyg. Tågtrafiken har ökat med 50 procent de senaste 15 åren och den ökningen lär fortsätta.

Den senaste i raden av Railcares maskiner för snöröjning, SR 200.

Ökad trafik kräver större effektivitet Den ökade trafikbelastningen gör också att järnvägsarbetena måste utföras snabbare och med större effektivitet, något som spelar i händerna till en kreativ innovatör som Railcare. Vad är det då som motiverar Ulf och hans högt specialiserade grupp av järnvägsexperter? – Vi vill ha roligt. Vi vill ha utmaningar. Vi vill växa och vara lönsamma. Vi vill fortsätta vara den tongivande aktören inom våra nischer – som innovatörer, entreprenörer och transportörer. Och har vi väl bestämt oss brukar det bli så, det finns det inget som har stoppat oss hittills.

www.railcare.se


Dentware Scandinavia AB tillverkar och levererar idag individanpassade dentalprodukter till ett 80-tal tandtekniska laboratorier i Skandinavien och Frankrike.

Dentware har utvecklat en unik metod för att med hjälp av 3D-skrivare framställa individanpassade bro- och kronrekonstruktioner för att fästa på tänder eller tandimplantat. Dentware är den första producenten som utnyttjar Arcams 3Dskrivare för tillverkning av dentalprodukter!

Genom industriell produktion i nya 3D-skrivare kan produktionstakten ökas och kostnader reduceras. Den använda tekniken, som Dentware idag är ensam på marknaden om, innebär dokumenterad optimal kvalitet och precision. Kapitalet som tillförs i emissionen ska användas till investeringar för anskaffning av ytterligare 3D-skrivare och tillhörande produktionsutrustning, plus satsningar på marknadsföring och förstärkning av rörelsekapitalet. Bolaget värderas till 30 miljoner kronor, vilket är i paritet med vad som lagts ner på att utveckla tekniken och investerats i befintlig produktionsutrustning.

Dentware Scandinavia AB genomför en nyemission inför listning på AktieTorget. Emissionserbjudande

Roadshow

Emissionsvolym - 15 000 000 kr fördelade på 2 500 000 aktier.

Under emissionsperioden genomför Dentware en roadshow där intresserade investerare kan träffa bolagets ledning och få ytterligare information. Följande platser är aktuella:

Teckningskurs - 6 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Teckningspost - Teckning görs i post om minst 1 000 aktier och därefter i valfritt antal aktier. Teckningstid - 10 mars – 7 april 2014. Teckning - Genom påteckning och insändning av bindande teckningsanmälan till Aktieinvest FK AB.

17/3 Malmö - MINC, Ankargripsgatan 3, Malmö, kl 17.30 18/3 Stockholm - Scandic Anglais Hotell, kl 18.00 - 20.00 19/3 Göteborg - Radisson Blu, Södra Hamngatan 59-65, kl 18.00 - 20.00 20/3 Kungälv - Mimers Hus, hörsal 2, Trollhättevägen 4, kl 18.30 -21.30

Tilldelning - Vid överteckning beslutar styrelsen om tilldelning. Meddelande om antalet tilldelade aktier beräknas utsändas den 11 april 2014.

20/3 Jönköping - Högskolan, Gjuterigatan 5, Aktiespararnas Analysdag, kl 14.00 och 20.00.

Likvid - Tilldelade aktier ska betalas senast den 16 april 2014 enligt instruktion på avräkningsnotan.

1/4

Nyköping - Scandic City, Nyköping, kl 17.30 - 19.30

3/4

Uppsala - Salagatan 18 A, Uppsala, kl 18.00 - 20.30

Handel i aktien - aktien kommer att tas upp till handel på AktieTorget. Första handelsdag beräknas till den 9 maj 2014.

Mer information om bolaget, emissionen och roadshowen finns att finna på www.dentware.se Dentware Scandinavia AB

Krinova Science Park, Stridsvagnsvägen 14 291 39 KRISTIANSTAD Tel: 044-20 28 94


13

Hur går en nyemission till?

Fredrik Aabye-Nielsen, Stockpicker AB

När ett företag skaffar kapital förknippar människor detta med att ett privat bolag vänder sig till allmänheten och säljer aktier vid en börsintroduktion. En börsintroduktion kan vara ett effektivt sätt att anskaffa kapital för bolagets satsningar. Pengar kan behövas för att utveckla verksamheten. Med kontanter kan verksamheten utökas utan att bolaget behöver låna från traditionella källor. Det betyder att man kommer att slippa betala ränta och amortera på lån. Likvida medel från en nyemission kan användas till tillväxtsatsningar och leda till ett stigande resultat. Nytt kapital kan också spenderas på marknadsföring, reklam, anställa mer erfaren personal som behöver lukrativa ersättningspaket. Andra satsningar kan vara forskning och utveckling av nya produkter/tjänster. När ett företag blir publikt kan det senare enklare sälja aktier för att anskaffa kapital. Ett börsnoterat företag som genomfört en framgångsrik IPO kan också normalt få lättare att låna pengar samt få bättre räntevillkor. Ett börsnoterat bolag kan också ha ett större inflytande i förhandlingarna med sina leverantörer, och det kan vara mer attraktivt för kunderna. Detta är en viktig aspekt av verksamheten eftersom ett företag kan pressa kostnaderna och därmed leverera en bättre lönsamhet. Kunderna har oftast en bättre kunskap om företag som noteras på en börs. Det beror mycket på att företags räkenskaper är mer offentliga och granskas regelbundet. En nyemission sker genom att företaget ger ut nya aktier. Vid en nyemission uppstår något som heter utspädning, vilket betyder att en aktie efter en

Att anskaffa kapital kan vara en av de svåraste uppgifterna som ett företag kan stå inför. Det finns många källor till kapital och olika typer av finansiering. Vid en nyemission granskas bolagets räkenskaper kritiskt och en process kan vara energioch tidskrävande. nyemission utgör en mindre andel av bolaget än före emissionen. Det innebär att gamla aktieägare som inte tecknar sin andel i emissionen får ett mindre ägande. Utspädningen kan vara väldigt stor i bolag noterade på de mindre börslistorna. I de absolut minsta noterade bolagen brukar det normalt inte vara långsiktigt lönsamt att teckna emissioner eftersom det i vissa fall sker löpande emissioner. Vill en aktieägare inte teckna aktier i en nyemission av olika skäl, t.ex. om att man inte tror på bolagets framtid kan man sälja teckningsrätterna. Rätterna noteras som vilket värdepapper som helst på börsen och kursen följer aktiekursen. Ofta brukar aktiekursen närma sig teckningskursen, vilket innebär att aktien brukar utvecklas svagt under teckningsperioder. Normalt brukar de existerande aktieägarna få rätt till att teckna nya aktier. Ibland sker riktade nyemissioner, vilket innebär att erbjudandet riktas mot en viss ägargrupp. Ofta sker detta i mindre bolag där man vill öka antalet aktieägare. När en nyemission genomförs brukar teckningskursen sättas till en så pass attraktiv kurs så att så många som möjligt bestämmer sig för att delta. Ofta så är det flera aktörer som garanterar emissioner. Och för detta får de betalt. Provision för utställd emissionsgaranti utgår ofta i form av nyemitterade aktier eller en viss procentsats av det garanterade beloppet. Den kraftiga ökningen av emissionsgarantier har kritiserats från flera håll. Syftet är gott att använda sig av garanter men det är ofta en dyr lösning och riktas normalt inte till vanliga aktieägare. Ett exem-

pel är när Eniro gjorde en nyemission år 2009 då betalade man 76 miljoner kronor för emissionsgarantin till flera aktörer. Emissionsbeloppet var då drygt 2,5 miljarder kronor. Flera möjligheter En nyemission kan ske på flera olika sätt. Vanligast är att kontanter tillförs bolaget eller annan form av tillgångar. Överförs tillgångar är det tal om en apportemission. Apportegendomen kan utgöras av t.ex. aktier, fastigheter, maskiner och patent. En annan lösning är att genomföra en tillskottsemission (sker dock främst i mindre bolag med stora huvudägare). Det innebär att aktieägarna lånar ut pengar till bolaget i form av ett villkorat aktieägartillskott. Lånet får inte återbetalas förrän det finns utdelningsbara vinstmedel i bolaget. Sedan finns det en annan form av nyemission som kallas fondemission. Det påverkar inte värdet på bolaget. En sådan emission genomförs genom att balanserade vinstmedel förs över till fritt eget kapital som är bundet eget kapital. Detta knyter kapitalet närmare bolaget eftersom bundet eget kapital inte få delas ut till aktieägarna. Som aktieägare erhåller man fler aktier samtidigt som värdet på aktierna sjunker eftersom bolagets värde nu fördelas på fler aktier. När man deltar i en fondemission får man en delrätt, vilket noteras som vilket värdepapper som helst på börsen. Värdet räknas ut precis på samma sätt som i en nyemission, alltså skillnaden mellan teckningskursen och aktiekusren fördelat på antalet aktier i fondemissionen.


14

Marknadsplatserna där småbolag, investerare och traders möts

Foto: Shutterstock

Denna artikel belyser de två glödheta marknadsplatserna Aktietorget och Nordic Growth Market (NGM). Båda aktörerna har visat en stark utveckling under de senaste åren. Aktietorget har etablerats som en inkubator för riktigt små företag som söker nytt kapital och vill sprida ägandet. Detta i vissa fall inför en framtida notering på en större lista. NGM har inom ett annat område gjort en fenomenal resa och blivit den dominerande nordiska marknadsplatsen för börshandlade produkter. Nästa steg är en satsning på småbolagen där man med nytt mentorsprogram och sänkta kostnader hoppas öka antalet noterade bolag dramatiskt. Nordic Growth Market – NGM NGM ägs idag av Stuttgartbörsen (Börse Stuttgart) som tillsammans med Frankfurtbörsen är dominerande i Tyskland. NGM är en högteknologisk marknadsplats som med hjälp av ett avancerat handelssystem och understöd av Tysklands ledande privatkundsbörs stärker positionen i Sverige, Finland och Norge. NGM har under de senaste åren tagit över den största delen av handeln av börshandlade investeringsprodukter. Detta har skett via den egna derivathandelsplatsen Nordic Derivatives Exchange, NDX. De populära BULL & BEAR-certifikaten fortsätter att vinna mark med större antal underliggande och högre hävstång. Detta samtidigt som allt fler aktiva privatplacerare får upp ögonen för mini futures och turbowarranter. På detta plan har Nasdaq OMX blivit utkonkurrerat i och med att världsbankerna Commerzbank, RBS, Citifirst, Societé Generale och BNP Paribas valt NGM som sin marknadsplats. Även när det gäller strukturerade produkter är NGM ett val för de internationella jättarna och där märks bland annat amerikanska Morgan Stanley som en av emittenterna. Det finns tre nyckelfaktorer som gör NGM till en ytterst konkurrenskraftig börs; Stabilitet, prestanda och funktioner. NGM:s handelssystem har 100 procent upptid sedan lanseringen 2010. Detta är helt unikt och kan inte matchas av någon annan börs.

Prestandan är i stort sett obegränsad genom att systemet är skalbart. Idag handlas nästan 10 000 värdepapper i systemet varav 9500 är hävstångsprodukter. Dessa kvoteras i 1 öres spreadar vilket ställer enorma krav på tekniken. Systemet har vidare unika funktioner som skapar bättre förutsättningar för både köp- och säljsida. NGM genomför nu också en satsning för att bli en stark aktör inom småbolagssegmentet liksom man redan blivit för börshandlade investeringsprodukter. Man har onekligen den teknik som krävs för att lyckats nå det målet. Med hjälp av ett nytt mentorsprogram och sänkta kostnader för bolag som skall noteras lär NGM avancera kraftigt på småbolagssidan de kommande åren. Aktietorget Aktietorget visade en explosiv utveckling 2013 med ett stort antal nya noteringar och genomförda emissioner. Vidare fick vi se ett stort antal redan noterade småbolag uppvisa kraftigt ökad likviditet vilket är direkt avgörande för en rättvis värdering av en aktie. Detta skapar också större möjligheter att både investera och trada kortsiktigt i aktier. Detta till exempel med hjälp av teknisk aktieanalys. Riskkontrollen blir självklart bättre eftersom investerarna med en bättre volymbild kan känna sig säkrare på att kunna avyttra sina positioner om och när man vill.

Aktietorget är idag ett val för många småbolag som väljer att bli publika och noteras. En anledning kan vara att man levererar en uppskattad helhetstjänst till bolag där synlighet, hjälp till kapitalanskaffning, handel och handelsövervakning ingår. Regelverket är vidare anpassat till mindre bolag men ger ändå tydlig och nödvändig information till investerarna. Kostnaderna för bolag som skall noteras är väsentligt lägre än på Nasdaq OMX vilket skapat en konkurrensfördel för Aktietorget. Det bör nämnas att Aktietorget inte är någon reglerad börs men har Finansinspektionens tillstånd att bedriva värdepappersrörelse, däribland drift av handelsplattform (MTF). Marknadsplatsen använder Nasdaq OMX:s elektroniska handelssystem vilket skapar en robust lösning. Stockpicker gissar att Aktietorget med sitt starka engagemang och sina effektiva tjänster för introduktioner kommer att fortsätta vara det givna valet för många bolag att erhålla riskkapital framgent.

Henrik Jönsson, Stockpicker


15

Emissionen övertecknad med 270 procent!

VD Mikael Brönnegård.

När NeuroVive stängde sin företrädesemission den 27 januari var den övertecknad med 270 procent! Nu undrar vi om det slagits ett nytt rekord på börsen? Mikael Brönnegård vd för bolaget berättar mer om emissionen som väckt ett imponerande intresse bland investerarna.

Varför valde ni att genomföra emissionen? – Vi ville resa kapital för att förbereda marknaden på den potentiella lanseringen av vår första läkemedelskandidat CicloMulsion  för hjärtinfarkt under 2016. Dessutom ville vi bredda basen av aktieägare och attrahera starka institutionella ägare till bolaget. Det med hjälp av en riktad nyemission och en emission med företräde för befintliga aktieägare   Hur har det gått då? – Helt klart över förväntan, vi visste redan att det fanns ett stort intresse inom läkemedelsbranschen men nu fick vi en bekräftelse på potentialen som även investerare ser inom produktportföljen. I den riktade emissionen gick flera tunga institutioner in och företrädesemissionen övertecknades till hela 270 procent. Det är ett styrkebesked och ett tecken på att vi är på rätt väg.   Kan det vara ett nytt rekord på börsen? – Jag kan inte historiken men en så kraftig överteckning är nog ovanlig. Vi lyckades totalt ta in 120 miljoner kronor och kunde fullt ut utnyttja överteckningsoptionen om 10 miljoner kronor. Att vi dessutom kunde ha tagit in ännu mer kapital är ett bevis på att det går att lyckas med ett bra investerarcase i Europas kärva investerarklimat.

Vad tror du framgångarna beror på? – Många investerare börjar få upp ögonen för vår forskning, vilket kan bero på att vi blivit bättre på att tydliggöra potentialen i våra projekt. Under det senaste året har vi arbetat aktivt med vår informationsgivning och med våra investerarrelationer. Biokemisk forskning och läkemedelsutveckling kan också vara ganska svårt att förklara och vi har därför prioriterat vårt arbete kring kommunikationen.   Vad innebär det för aktieägarna? – Det är en svår fråga, men jag hoppas naturligtvis att befintliga och nya aktieägare ser en ordentlig värdeutvecklingen framöver. Läkemedelsutveckling är alltid förenat med en viss risk men jag tror att det finns god anledning att tro att aktieägarna har gjort en lönsam affär. För vår del innebär dessutom 500 nya aktieägare att vi nått vårt mål avseende  att skapa en bred ägarbas.   Hur ser framtiden ut för NeuroVive, vad är nästa steg? – Emissionsresultatet visar på en stark tilltro till bolaget och vi kommer nu att göra vårt yttersta för att förvalta investerarnas förtroende på bästa sätt. Kapitalet från emissionen ger oss möjlighet att intensifiera marknadsförberedande aktiviteter och trycka på alla

knappar inför den potentiella lanseringen av CicloMulsion. Vi ser också positivt på framtiden för alla våra läkemedelskandidater som samtliga har potential att lindra allvarliga och vanliga sjukdomstillstånd. Fakta om NeuroVives företrädesemission NeuroVive tog sammanlagt in 120 MSEK i en riktad emission och en företrädesmission för befintliga aktieägare. 35 MSK riktad emission (Bla. Rhenman & Partners och Andra AP-fonden) 75,8 MSK företrädesemission 10 MSK övertilldelning Rådgivare bakom emissionsarbetet: Finansiell rådgivare: Erik Penser Bankaktiebolag Juridisk rådgivare: Advokatbyrån Lindahl IR-konsult och emissionsmarknadsföring: Laika Consulting NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX SMALL CAP

www.neurovive.se


16

Turnaround i spelvärlden – Starbreeze Studios resa från förlust till rekordvinst

PAYDAY 2 har blivit en av den digitala spelvärldens stora succéer och är det franchise som Starbreeze Studios kommer fortsätta bygga nya intäktsströmmar kring.

Under sina första femton år gick spelutvecklaren Starbreeze Studios med närmare 100 miljoner kronor i förlust. Förra året kom vändningen, och det med besked, när satsningen på en helt ny affärsmodell landade i en vinst på 104 miljoner – för två kvartal! När Starbreeze nu inom kort ansöker om notering på Nasdaq OMX First North är det för att ge fler investerare möjlighet att vara med på en spännande resa i den internationella digitala spelvärlden. – För ett och ett halvt år sedan gjorde vi en dramatisk ändring i vår affärsmodell, berättar Bo Andersson Klint, VD på Starbreeze Studios. Vi vände helt på branschens traditionella sätt att jobba, där spelutvecklarföretagen befinner sig i botten av värdekedjan medan spelförläggare och distributörer dikterar villkoren och tjänar det mesta av pengarna. Nu ger vi ut våra spel i eget namn, säljer dem över nätet och låter våra miljontals användare stå för marknadsföringen – helt gratis för oss. Starbreeze Studios är ett av Sveriges äldsta och mest etablerade spelutvecklarföretag. Under många år arbetade man på uppdrag av de ”stora drakarna” i spelvärlden som Disney, Electronic Arts och Universal. Uppdragen var stora och omsättningen god men marginalerna var små och riskerna för höga. – Det gamla Starbreeze går inte att jämföra med det nya, fortsätter Bo Andersson Klint. Nu satsar

vi på egna varumärken och digital distribution. Möjligheterna att skapa sa kallade ”franchises” är enorm. Där det förut var svårt att skapa lönsamhet finns det nu stora möjligheter som en naturlig följd av den digitala distributionen utan mellanhänder. Antalet kopior man kan sälja utan merkostnad är ju också bokstavligen oändligt. Pulsförsäljning ökar intresset och ger nya användare Företagets ekonomiska framgångar – med en vinst på 104 miljoner kronor för de två senaste kvartalen – bygger naturligtvis också på själva spelen: Den internationellt storsäljande serien PAYDAY 2 och PAYDAY: The Heist. Båda är ”multiplayer games” där spelare världen över kopplar upp sig och spelar tillsammans online. PAYDAY 2 spelas av grupper om fyra spelare som

tillsammans planerar och genomför avancerade ”kupper” mot banker och liknande. Spelet hålls ständigt aktuellt genom förändringar och uppdateringar som ger nya spelupplevelser och utmaningar för spelarna. – I branschen kallar vi det pulsförsäljning, säger Bo Andersson Klint. Vi jobbar med att skapa en stadig puls av nyheter som ökar både intresset och nyförsäljningen, och då utgår vi ofta från händelser i den verkliga världen. Om det sker ett spektakulärt rån på casinot i Monaco är vi snabbt framme med just en sådan spelvariant. Spelet förändras precis hela tiden, men grundpriset däremot sänker vi inte med tiden. Uppdateringarna gör att vi stimulerar intresset hos våra befintliga spelare, samtidigt som ett attraktivt pris, ibland även tillfällig rea, gör att vi får in nya användare.


17 FAkTA FÖRETAG: Starbreeze Studios PRodUKTER: TV- och datorspel för PC, Playstation och Xbox diSTRiBUTioN: ca 75 procent digitalt via internet, ca 25 procent i butik (ökande för digitalt) ANTAL ANSTÄLLdA: 47 oMSÄTTNiNG (Jul-dec 2013): 130 miljoner kronor Vinst före skatt (Jul-dec 2013): 104 miljoner kronor BÖRSKURS: ca 60 öre (omvänd split planeras) MARKNAdSVÄRdERiNG: ca 835.533.000 kr NoTERiNG: i dagsläget Aktietorget, ska ansöka om flytt till oMX Nasdaq First North

Bo Andersson Klint, VD Starbreeze Studios

Marknadsföring genom miljontals användare Ett konkret bevis på att både den nya affärsmodellen och utvecklingsstrategin varit lyckade är att PAYDAY 2 sålde i hela 1,6 miljoner exemplar under den första månaden efter lansering, lika mycket som föregångaren, PAYDAY: The Heist, sålde på två år! En del av förklaringen ligger i marknadsföringen som numera till övervägande delen är ”viral”, med miljontals användare som diskuterar flitigt på diverse spelforum och, inte minst, lägger upp filmer från sitt spelande på YouTube. – Vi är aktivt med och håller en dialog med användarna på forumen, exempelvis på Steam som är plattformen för dem som spelar våra spel på PC. Där är vi nu det fjärde största forumet! Kan vi skapa lojalitet och trovärdighet genom att kommunicera med användarna så får de också en positiv bild av oss som spelutvecklare.

Från produkttillverkare till serviceföretag Med andra ord har Starbreeze mer och mer gått från att ”bara” vara en produkttillverkare till att bli ett serviceföretag med inriktning på den mångmiljonhövdade TV- och datorspelmarknaden. – Ja, ur ett investerarperspektiv är egentligen distributionsmodellen mer intressant än själva spelen, säger Bo Andersson Klint. Med en publik på 150-200 miljoner spelare som är beredda att köpa och betala på nätet kommer vi att kunna växa under lång tid framöver. Vi har också, tillsammans med partners, börjat skapa merchandise-produkter och spinoffs. Då Starbreeze alltså idag tjänar goda pengar och har en stor egen kassa, har man de resurser som krävs för att utveckla nya spel, som det planerade PAYDAY 3 och en variant på samma tema men i rymdmiljö, kallad STORM. Pengar till den fortsatta utvecklingen av PAYDAY 2 kommer bl.a. från ett

nytt avtal på sex miljoner dollar med den förläggare som arbetar med den mindre del av försäljningen som fortfarande sker genom fysiska spelbutiker. Börsnotering inför en spännande resa – När vi nu efter många års förluster lyckats vända Starbreeze till rejäl vinst vill vi gärna nå ut till investerarmarknaden och det gör vi bäst genom en notering på OMX Nasdaq. Först deras First North-lista och senare, planerar vi, på small cap-listan. Noteringen ska bidra till att öka kännedomen om vårt företag och även ge möjlighet för fler investerare än idag att vara med på den här resan, som vi tror kan bli lika lönsam som den blir spännande, avslutar Bo Andersson Klint. www.starbreeze.com


18

Börsnotering för en världens mest effektiva produkter mot förkylning Medicinteknikbolaget Enzymatica, idag listat på Aktietorget, står inför ett byte till Nasdaq OMX Stockholmsbörsen. Företaget ligger bakom ColdZyme, en medicinteknisk produkt som direkt förebygger och förkortar förkylningar. Försäljningen i Sverige har varit mycket framgångsrik sedan lanseringen 2013 och noteringen på Nasdaq OMX är tänkt att öka likviditeten i aktien, skapa intresse hos institutionella investerare och utgöra en plattform för Enzymaticas planerade internationella expansion.

Enzymatica bedriver forskning för att ta fram nya produkter som svarar mot omötta medicinska behov. ColdZyme Munspray mot förkylning finns på samtliga apotekskedjor och i hälsofackhandeln i hela Sverige. Foto: 1) istockphoto.com, 2) shutterstock.com, 3) istockphoto.com 4) Metod

Historien om ColdZyme börjar på Island. Det är 1970-tal och i de stora fiskrenserierna passerar tonvis med nyfångad torsk de skickliga rensarnas händer. Händer som märkligt nog är ovanligt hela och mjuka. Borde de inte istället vara uttorkade, spruckna och såriga med tanke på all denna fisk direkt från det kalla ishavet? Den som ställde sig frågan och som till slut också kom med förklaringen var professor Jon Bragi Bjarnason från Islands Universitet i Reykjavik. Tillsammans med sin forskargrupp lyckades han visa att ett enzym kallat köldanpassat trypsin, som utsöndras i torskens tarmar, blir superaktivt när det kommer i kontakt med människors varma hud och slemhinnor. Forskarnas arbete ledde så småningom till ett världspatent på enzymet och 2007 förvärvade svenska Enzymatica de globala rättigheterna att utveckla och sälja produkter baserade på patentet. Företaget har sedan dess utvecklat ett antal produkter där enzymet är en viktig delkomponent för att skapa effektiva barriärer mot virus och bakterier. Skyddande barriär mot förkylningsvirus ColdZyme Munspray verkar genom att en skyddande barriär bildas på vävnaderna i halsen som skyddar mot förkylningsvirus, och kan förebygga förkylningen. För redan förkylningssmittade har ColdZyme visat sig i stort sett halvera antalet sjukdagar. Preparatet säljs idag på apotek och i

hälsofackhandeln, men då det är klassat som en medicinteknisk produkt, klass 1, kan det i princip säljas i vilka butiker som helst. Produkten kan användas av alla vuxna, samt barn över fyra år. Nyligen tecknades ett avtal om försäljning på svenska flygplatser – ett naturligt försäljningsställe med tanke på att en av fem flygresenärer blir förkylda efter en flygresa. – Vi är ett bioteknikbolag och satsar stora resurser på att utveckla verkligt effektiva produkter, säger Michael Edelborg Christensen, VD på Enzymatica. Noteringen på NASDAQ OMX small cap-lista blir en kvalitetsstämpel för bolaget. På samma sätt som vi har byggt en solid plattform när det gäller forskning, utveckling, immateriella rättigheter, tillverkning och försäljning, gör vi det nu också för vår aktie. Vi vill öka intresset för företaget och våra varumärken bland investerare inför vår kommande expansion. Nyemission inför internationell expansion Noteringen på Stockholmsbörsen väntas ske under andra eller tredje kvartalet i år. Under mars och april genomförs också en riktad nyemission som ska tillföra bolaget 63 miljoner kronor, en summa som kan ökas till 83 mkr vid eventuell överteckning. Det är stort intresse i den riktade nyemissionen och 85% av den är redan garanterad. För innehavare av teckningsrätter, som handlas över Aktietorget, är teckningstiden för nya aktier 17 mars–2 april. – Det närmaste målet är nu att med hjälp av pengarna från nyemissionen fortsätta expansionen till resten av Skandinavien under 2014, berättar Michael Edelborg Christensen. Därefter ska vi successivt penetrera den internationella – primärt den europeiska – marknaden genom inlicensierings- och distributionsavtal. Parallellt med detta planerar man lanseringen av nästa trypsinbaserade preparat, PeriZyme i form av munskölj och tuggummi, som motverkar tandköttsinflammation och tandlossning genom att bilda en

skyddande hinna på tandytan så att bakterier får svårare att få fäste och bilda plack. Fler produkter finns också under utveckling, exempelvis produkter mot sjukdomar hos husdjur, t.ex. i munhåla och på hud. Dessa produkter är ffa utvecklade för den nordamerikanska marknaden. Friska användare är nöjda användare Många elitidrottare, som golfaren Henrik Stenson och Brynäs hockeylag, tar ColdZyme för att hålla sig friska. Fler och fler arbetsgivare satsar också på ColdZyme för att hålla sjukfrånvaron nere. På produktens egen Facebook-sida hittar man bl.a. dagligen entusiastiska kommentarer från aktiva användare: ”Jag har använt munsprayen sedan i augusti 2013 och inte blivit förkyld sedan dess. Känner jag någon irritation i hals och/eller luftrör sprayar jag mig och dagen efter är irritationen borta.” ”VD:n håller oss anställda med ColdZyme. Resultatet har blivit att han oftast har full styrka på plats och vi slipper onödiga sjukavdrag. Det funkar kanon!” ”Bor i Dubai och alla förkylningsvirus i världen finns på denna plats. Barnen är förkylda i ett sedan vi fick slut på ColdZyme! Finns inte att köpa här! Fixa det!”

– Bättre än så kan det väl inte sägas, avslutar Enzymaticas VD Michael Edelborg Christensen.

www.enzymatica.se.se


Rådgivning Revision Skatt Företagsservice

Vi Växer med många nya seniora medarbetare. på bdo har Vi äVen branschens nöjdaste kunder.

följ med på Vår resa.

hef,

c gion e R lius, .se e s n e o ob T ww.bd k a J w a gärn 00 eller a t 6 tak Kon 120 11 8 på 0

Välkommen möjligheter. BDO är en av Sveriges ledande rådgivnings- och revisionsbyråer som erbjuder ett brett tjänsteutbud inom Rådgivning, Revision, Skatt och Företagsservice. Vi är ca 450 medarbetare och finns representerade på ett drygt 20-tal orter i landet. BDO International är världens femte största revisions- och konsultationsorganisation med ca 55 000 medarbetare fördelade på drygt 1 200 kontor i ca 150 länder. Enligt Svenskt Kvalitetsindex har BDO Sveriges nöjdaste kunder.


Creating Greater Capacity on Smaller Spaces

Inbjudan till

företagspresentation i Obducat AB (publ)

Obducat är ett världsledande bolag inom teknikområdet nanoimprintlitografi (NIL). Tekniken används till att skapa nanostrukturer vilket ger ytor ny funktionalitet. Tekniken gör nu sitt intåg i LED-industrin där resultatet blir mer energieffektiva LED chip. Obducats NIL teknik används redan vid pilotproduktion av medicinska komponenter för mer effektiv medicininfusion. Obducat genomför en företrädesemission med teckningstid 26 mars – 16 april.

Välkommen att höra mer om Obducat och den spännande utveckling bolaget står inför. Företagspresentationer (beräknad tid 2tim) 2014-03-24

18.00

Stockholm: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46

2014-03-25

18.30

Göteborg: Centralhuset Konferens, Nils Ericsonsplatsen 4

2014-03-27

18.00

Lund: Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27

OBDUCAT AB (publ) SCHEELEVÄGEN 2 • 223 63 LUND • SWEDEN • TEL +46 46 10 16 00 • FAX +46 46 10 16 60 E-MAIL info@obducat.com • www.obducat.com

Stockpicker 2014  

Din guide till noteringar och emissioner.