Page 1


Södermalm magasin #10 2017  
Södermalm magasin #10 2017  

Stockholmsmagasinen Södermalm distribueras direkt hem till alla boende på Södermalm, fem gånger per år. Upplagan är cirka 60 000 exemplar.