__MAIN_TEXT__

Page 1

Verktyg

Skolforum magaSin preSenterar: en guide inför åretS möte 28-30 oktober

för vägvisare

petter

en upptäckare av språket

Jag låter aldrig sinnena vila Dom möter livet öppna och sensibla -Petter

karriär

hur kan du påverka

skolan och omvärldens krav

digitalisering så maximerar du nyttan

Skolforum 28-30 oktober, 2013


4

Skolforum 2013

På Skolforum hittar du verktyg för vägvisare! Skolforum har varit och ska fortsätta att vara en angelägen mötesplats för utveckling av svensk skola, dess lärare och skolledare. Ni är alla vägvisare in i framtiden, och behöver verktyg för ert arbete. 2013 påbörjar vi ett arbete med att utveckla själva mötesplatsen – allt för att du som deltagare ska komma tillbaka till din skola laddad med energi, inspiration, nya insikter och kunskap! En hel del kommer att vara som de senaste åren och en hel del kommer du att uppleva som nytt!

9

Detta magasin är en produkt från Skolforum i samarbete med Newsfactory Media Group Gävlegatan 12 A, 113 30 Stockholm, 08-545 03 990, info@newsfactory.se, www.newsfactory.se

Vi jobbar parallellt med att hitta formerna för det nya Skolforum. För på samma sätt som omvärlden förändras ökar kraven på fortbildning i skolan och dessa krav har vi för avsikt att framtidens Skolforum ska möta än bättre än tidigare!

16

Men först siktar vi på många intressanta och givande programpunkter och samtal i oktober 2013! I det här magasinet berättar vi om några av förändringarna och några exempel på vad du kan uppleva på årets Skolforum. God läsning och varmt välkommen i oktober!

Magnus Anclair, projektledare och vd Skolforum

2

Innehåll Skolforum magasin 2013

4 6 8 9 10 13 14 16–18

Svensk skola förändras. Det gör också Skolforum. Vi föds med möjligheten till läslust Ha möten med ditt arbetslag på Skolforum Förläsning med Petter: ”Så blev jag artist” Skolans utmaningar i ett spännande program Meningen med ordet Praktisk mässinformation Axplock ur programmet

PROJEKTLEDARE/ FÖRSÄLJNING Erik Tingström, erik.tingstrom@newsfactory.se GRAFISK FORM Madelene Sörinder Texter Skolforum TRAFFIC Sofie Eriksson Johan Kuhlau Madeleine Nordberg repro Newsfactory TRYCK Sörmlands Grafiska Är du intresserad av ett eget magasin eller en tematidning och vill veta mera om detta? Kontakta vår affärsområdeschef Roland Wiklund: 08-545 03 598, roland.wiklund@newsfactory.se

Skolforum magasin


VI aRBETaR FÖR dEMOKRaTI, TOLERaNS Och aLLa MäNNISKORS LIKa VäRdE. MEd LäRdOMaR FRÅN hISTORIEN, FRäMST MEd FOKUS PÅ LäRaRE Och ELEVER. FOTO: MARTIN STENMARK

BESÖK OSS I MONTER a12:50 PÅ SKOLFORUM Vi vill gärna träffa dig på Skolforum. Vi finns på plats med våra material och hör gärna om hur ni arbetar med tolerans, demokrati och alla människors lika värde i skolan. Du hittar oss mittemot SO-torget.

FILM Och FÖRELäSNING OM KOMMUNISTISKa REGIMERS BROTT MOT MäNSKLIGhETEN Välkommen på en föreläsning om källkritik, historiebruk och hur man kan använda film i klassrummet. Alla deltagare får ett exemplar av filmen “Från dröm till terror”. När: 11.35-12.30 tisdagen den 29 oktober på Skolforum

E-post

info@levandehistoria

Hemsida:

www.levandehistoria.se

Tel:

08-723 87 68


Skolforum 2013

Svensk skola förändras. Det gör också Skolforum. Kravet på fortbildning kommer bara att öka inom svensk skola. Det gör en mötesplats som Skolforum viktig. Och på samma sätt som skolan förändras förändras Skolforum. 2013 kommer du som deltagare att uppleva en del förändringar – både vad gäller innehåll och form.

V

i lyfter fram digitaliseringens möjligheter: oavsett om du

behöver en genomgång av grunderna i vad digitaliseringen innebär för dig och för skolan eller om du vill testa det senaste digitala metoderna kommer Skolforum att vara en plats för inspiration! Mer interaktivitet och erfarenhetsutbyte: årets

Skolforum kommer att erbjuda fler workshops och möjligheter till möten för att diskutera och byta erfarenheter – ofta kring utmaningar och situationer som många lärare och skolledare delar. Vi tror att det är kombinationen av att lyssna till andra och att själv sätta ord på saker som leder till verklig utveckling. Vi suddar ut gränserna mellan utställning och program:

Skolforum är ingen mässa, utan en 4

mötesplats. Vi skapar en ökad synlighet för utställare i programmet och uppmanar dem att möta deltagarnas behov av att diskutera inte bara om böcker, produkter och tjänster utan även kring varför boken, produkten eller tjänsten finns. På så sätt guidas deltagarna också till vilka utställare som är intressanta för dem. Vi lanserar starten av Sveriges största läs- och diskussionsforum kring skolutveckling:

vi presenterar ett urval böcker, artiklar, program och sajter som på olika sätt tar upp utveckling av lärare, skolledare och svensk skola och erbjuder diskussioner kring detta på webben och på plats på Skolforum, ofta tillsammans med författaren. Mer om läsecirkeln på sid 13. Mingel på Skolforum: vi avslutar

dagarna med mingel – en möjlighet att stämma träff för att diskutera vidare eller bara varva ner. Skolforum magasin


Ska du SKRIVA eller skriver du redan LÄROMEDEL? Publicerar du dina läromedel i BOKFORM, på INTERNET, cd, som ljudbok eller E-BOK? Skriver du för RADIO eller TV?

Hur utvecklar ni undervisningen i naturvetenskap och teknik på din skola? Vi berättar gärna hur skolutvecklingsprogrammet NTA (Naturvetenskap och teknik för alla) stimulerar lärare och elever i över 140 kommuner och fristående skolor. Besök vår monter A 16:39 på Skolforum 28–30 okt eller läs mer på: www.ntaskolutveckling.se

DÅ BEHÖVER DU SLFF!

Få goda råd av våra jurister. Diskutera dina pedagogiska idéer med andra läromedelsförfattare. Vi finns i monter A12:38

PROGRAM Tisdag 29 oktober 10.00 11.00

Läromedelsseminarium Utdelning av LÄRKAN, läromedelsförfattarpriset

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund – SLFF Huvudorganisation för Sveriges läromedelsförfattare

För mer information: www.slff.se, 08-440 84 80

Sömn, stress och lite annat Så funkar det!

Anna Nygren, sömn- och stresspedagog, håller work-shop på skolforum om hur man kan jobba med trötta och stressade elever. Onsdag 30/10 kl 10.15. Kom och lyssna på presentationen av det nya läromedlet för skolor som vill arbeta med elevernas stress- och sömnproblem. Läs mer på www.frija.se


Läslust

Vi föds med möjligheterna till läslust text: Michael Karlsson, leg lärare och utbildningskonsult

Lästips! Ulla Damber, Jan Nilsson och Camilla Ohlsson, Litteraturläsning i förskolan (Studentlitteratur, 2013) Digital och traditionell läsning. Analys av olika elevgruppers läsning utifrån PISA 2009, Skolverkets aktuella analyser 2013 (www.skolverket.se) Per Kornhall, Barnexperimentet. Svensk skola i fritt fall (Leopard Förlag, 2013) Ingrid Mossberg Schüllerqvist och Christina Olin-Scheller, Fiktionsförståelse i skolan. Svensklärare omvandlar teori till praktik (Studentlitteratur, 2011)

N

är blir man en läsare? Jag var 14 när det hände. Under några sommarmånader sträckläste jag B. Wahlströms gröna serie om djungelpojken Bomba. Titlar som Bomba i spökstaden och Bomba i främmande djungel satte i gång fantasin. Jag var fast och ville läsa mer. Skickliga svensklärare, en intresserad bibliotekarie och bokreornas tillgängliga överflöd hjälpte mig sedan att kanalisera mitt intresse, min läslust. Böcker och läsning blev en självklar och oumbärlig del av livet. Läsförmåga för några eller alla – en framtidsfråga

Något har hänt sedan den där sommaren 1977. I juni 2013 lämnade närmare 19 000 elever grundskolan utan att kunna läsa ordentligt, de förstår inte vad de läser. Det innebär att nästan var femte elev, fler pojkar än flickor, får mycket svårt att studera vidare, skaffa ett jobb eller hitta 6

Monica Reichenberg, Vägar till läsförståelse. Texten, läsaren och samtalet (Natur & Kultur, 2008) Rusta skolan med bibliotekarier, debattartikel i Dagens Samhälle 2013-05-22 (www.dagenssamhalle.se)

Martin Widmark

sin plats i samhället. Framtidsmöjligheterna krymper för dem. Per Kornhall menar i sin debattbok om svensk skola att det handlar om demokratins överlevnad. Vad är det som fungerar?

Samtidigt finns det många som just nu arbetar intensivt med att göra fler och fler barn och ungdomar till goda läsare. Det uppmärksammar

Skolforum genom att skapa en mötesplats om läspedagogik, läslust, informationssökning och källkritisk kompetens. Vilka läsförståelsestrategier är det som fungerar i årskurs 1-3, 4-6 och 7-9? Hur lär man eleverna att läsa på raderna, mellan raderna och bortom raderna? Skolbibliotekarierna som en viktig pedagogisk resurs, vad betyder det i praktiken? Att grundmura nyfikenhet och lust till läsning i förskolan, hur gör man? Metoder för att bedöma elevers förmåga att värdera källor? Det är några frågor som får svar på mötesplatsen. En mötesplats för att förändra

Skolforum samarbetar med projektet En läsande klass, som författaren Martin Widmark har tagit initiativ till, samt skolbiblioteken på Adolf Fredriks musikklasser och Nacka gymnasium. Som besökare på Skolforum kan du möta lärare, skolbibliotekarier, forskare och författare som både föreläser och bemannar mötesplatsens utställning. I mötet sker förändring. Skolforum magasin


Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling. Föreläsare: Petter Iwarsson 28 oktober kl. 11.30-12.30 i sal A7 BRIS-akademin erbjuder föreläsningar och utbildningar utifrån BRIS mångåriga kunskap och erfarenhet av samtal med barn och unga.

Ungas perspektiv på fattigdom Hur är det när pengarna inte räcker? Varför blir det så? Och vad kan man göra åt det? SOS Barnbyar och BRIS presenterar med stöd av Svenska Postkodlotteriet ett webbaserat interaktivt skolmaterial för samhällskunskap i högstadiet. Materialet bygger på röster från barn och ungdomar i Sverige, Ukraina och Moçambique som ger nya perspektiv på fattigdom och ekonomisk utsatthet. Kom förbi vår monter A08:36 och testa på plats!

Läs mer på BRIS.se/brisakademin

För mer information, besök även BRIS monter A08:36 på Skolforum

BOKA EN FÖRETAGARE

En bättre lärmiljö är nyckeln till framgång Skogen i Skolan fyller 40 i år och det vill vi gärna fira med dig. Välkomna till oss i på Utomhustorget, monter A14:61.  EN BÄTTRE LÄRMILJÖ ÄR NYCKELN TILL FRAMGÅNG. Möt Emilia

Hur är det att driva företag? Boka en föreläsning till din skola. Kostnadsfritt. Läs mer och boka på www.ambassadorer.se

Fägerstam och ta del av hennes forskning om lärande i utomhusmiljöer.  VEM BLIR SKOGENS MÄSTARE 2013? Martin Klenz berättar om hur du och dina elever tävlar i skoglig kunskap.  STARTA EN EGEN SKOLSKOG! Träffa regionsamordnare som hjälper er att komma igång.  SÅ ANVÄNDER DU SKOLSKOGSLÅDAN. Vi visar övningar och läromedel som du behöver.


Foto: NORDICPHOTOS

Ha möten med ditt arbetslag på Skolforum! Behöver du och ditt arbetslag eller fler på skolan arbeta tillsammans under 44? Vi vet att många arbetslag och skolor behöver tid för att sitta ner tillsammans och arbeta – ny läroplan, arbetslag som måste hitta samarbetsformer och annat kräver detta. Vi vet samtidigt att det i samband med sådana diskussioner kan vara bra att få impulser utifrån. Passa på att både arbeta tillsammans och ta del av Skolforums program! Vi erbjuder mötesrum och mötesbord för grupper – i några timmar eller en hel dag. Är ni dessutom fler än 8 personer som bokar biljett ingår det i deltagaravgiften! Bokar rum/bord gör ni då ni anmäler er.

Skola + Näringsliv = Konkurrenskraft www.svensktnaringsliv.se/skola

8

Skolforum magasin


Fotograf: Adam Falk/Winter Projects

Föreläsning

Petter på Skolforum

”SÅ BLEV JAG ARTIST” Man måste inte alltid lyckas i skolan för att hitta en meningsfull tillvaro. Ibland till och med som framgångsrik artist som påverkar många människor. Men oavsett vilket finns erfarenheterna från skolan med som en viktig utgångspunkt. Det var flera olika händelser som ledde Petter fram till artistyrket. Skolan hade gått åt skogen men Petter lyckades tackla sina motgångar för att hitta sitt område inom musiken och skapandet. I sin personliga föreläsning Så blev jag artist – som han kommer att hålla på Skolforum den 28 oktober – berättar Petter om ordblindheten, sin akademiska familj och hur komvux blev hans sista utväg. I skolböckerna upptäckte han en ny värld av ord och språk som med tiden tog sig in i Petters svenska raptexter. Han berättar också om hur en subkultur som hip hopen gav honom självförtroendet tillbaka och något att identifiera sig med.

Vi hjälper din skola ut i världen

Lättare att läsa.

För personer med någon form av läsnedsättning finns Legimus – mediawebb och app. Sök talböcker, ladda ner och läs med till exempel en smart telefon eller läsplatta. Lätt. Enkelt. Tillgängligt. MonTEr A13:55

Genom Universitets- och högskolerådet kan du och din skola söka ekonomiskt stöd och få handledning för internationella samarbetsprojekt, elev- och lärarutbyten, kompetensutveckling utomlands – och mycket mer! Besök oss i monter A16:38. Våra seminarier: •

eTwinning – öppna ditt klassrum mot Europa (mån 28/10, kl. 14.30-15.00)

Stärk din kompetens genom internationellt erfarenhetsutbyte (tis 29/10, kl. 16.00-16.30)

För skolledare: Skolutveckling genom samarbete med Europa (ons 30/10, kl. 11.15-12.00)

Kostnadsfria undervisningsmaterial kring hållbar utveckling i monter A08:58 Fairtrade Sverige erbjuder pedagogiska material för grundskolans årskurs 1 – 6, 7 – 9 och gymnasiet på temat hållbar utveckling, rättvis handel och barns rättigheter. Ni får även tips på hur er skola kan vara en del av att motverka fattigdom.

Läs mer på www.utbyten.se

Skolforum magasin

9


Skolans utmaningar i ett spännande program Svensk skola och alla lärare och skolledare som är med och bidrar till dess utveckling har idag många utmaningar att hantera, fortbilda sig och reflektera kring. Till årets Skolforum försöker vi fånga in några av de större av dessa utmaningar, presenterat som fyra teman.

För axplock ur programmet se sid 16–18

1. Digitaliseringens möjligheter

3. Nyckeln till läsning

Det har hänt massor och fortsätter att hända saker kring digitaliseringen i skolan. Oavsett om du behöver en genomgång av grunderna i vad digitaliseringen innebär för dig och för skolan eller om du vill testa det senaste digitala metoderna så kommer du att hitta något i Skolforums program. Vi fokuserar mer på förhållningssätt och innehåll än på själva tekniken.

Att få fler elever att öka sin läsförståelse och att skapa läslust är en central utmaning för skolan, oavsett ämne och årskurs. På Skolforum kommer detta att tas upp från flera olika håll, bl a finns projektet En läsande klass med Martin Widmark på plats. Nacka gymnasiums prisbelönta skolbibliotek och dess personal kan du möta, och med dem diskutera källkritik och kreativ informationssökning. Vår satsning på Sveriges största läs- och diskussionsforum är också ett led i detta.

2. En bättre arbetsmiljö

Hur ska vi hantera den ökade pressen på lärare och skolledare? Hur kan vi hantera mobbing, både i korridoren och på nätet? Äter, sover och rör vi oss rätt (både skolans personal och dess elever!) för att kunna lära ut och lära oss? Skolans arbetsmiljö är oerhört viktig för dess resultat.

10

4. Ledarskap, skolutveckling och karriär

Ledarskap är inte alltid enkelt, oavsett om du är i ett klassrum eller ska leda din personal. Det fokuserar vi på. Vi tar även upp metodutveckling och andra saker som påverkar undervisningen och skolan.

Skolforum magasin


cbg-skolforum.indd 1

2013-07-04 16:13:19

nke

n.s e

pre n ut s u m e r kic era k: s t o m inf kic på vå t o@ e ka r b lit et t a ter rev t atu rba ill

litteraturbanken.se Svenska klassiker på Internet för för lärare, elever, forskare och alla intresserade. Fritt för alla! Läs svenska klassiker direkt på Internet eller spara ner texterna till datorer, mobiltelefoner och läsplattor!

LGR11

Kostnadsfritt

Olyckor Larma 112 Sårbara platser

Risker

Sver

iges

Kriser

f ör s var

Vatten- och issäkerhet

Hot

Anlagd

brand


Testa vår 3D-skrivare. Prova ”tornen i Hanoi”. Gör ett plastsmycke.

Monter A 15:30

Välkommen till Lärarnas Riksförbund och diskutera skolfrågor Monter A 14:40 – 15:40

Tekniklyftet är ett EU projekt som under två års tid har höjt kompetensen hos grundskolelärare som undervisar i teknik. På Vetenskapens Hus har vi byggt upp laborationer dit lärare är välkomna med sina elever och göra tekniklaborationer.

Genusskolan.se Vad kan du göra för att flickor och pojkar ska få samma förutsättningar? På Genusskolan.se kan du som jobbar i förskola, grundskola och gymnasieskola få inspiration av forskare om hur du kan arbeta med jämställdhet.

www.lr.se

Leva Lika

Lärare ska undervisa!

Vivir en igualdad

Mötesplatsen på nätet om: Centralamerika, jämställdhet och ungas vardagsliv

Monter: A 08:54

l e va l ik a .se

Besök vår monter A15:28

www.kristdemokraterna.se

Låt inte dina pengar frysa inne! kristdemokraterna_SKOL1301.indd 1

2013-06-25 15:29

Min Trygghet guidar dig till rätt ersättning från olika försäkringar. Det är kunskap som lönar sig. Under Skolforum hittar du oss i både Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds montrar. Alla som besöker oss får en cool present. Välkommen!

Besök oss på

SKOLFocOh fåRenUcoM ol present!


Meningen med ordet

A

tt få inspiration och kunskap genom att läsa och sedan diskutera det man läst med andra tror vi är ett bra sätt att utvecklas. Var med i Meningen med

ordet – Skolforums läs- och diskussionsforum kring skolutveckling! Skolforum bjuder in hela

Sveriges lärar- och skolledarkår att läsa böcker eller artiklar kring aktuella frågor för svensk skolutveckling och lärares och skolledares professionella utveckling. Diskutera med andra på plats på Skolforum eller på vårt forum på nätet. Tipsa andra och var med i utvecklingen av svensk skola!

Kampanjmånad Vi gör detta i samarbete med några förlag som också vill vara med och utveckla skolan! De erbjuder i augusti–september 10% rabatt på samtliga böcker! Introduktionssåret av Ulla Lindgren och Åsa Morberg, Norstedts förlag

Ett pedagogiskt blandband av Mikael Ekström, Sanoma utbildning

Mentorskap i skola och förskola av Ylva Ståhle och Agneta Bronäs, Norstedts förlag

Att våga – en berättelse om undervisning av Stavros Louca och Thomas Holmqvist, Sanoma utbildning

Konflikthantering i professionellt lärarskap av Ilse Hakfoort och Birgitta Friberg, Gleerups förlag Etik i professionellt lärarskap av Sara Irisdotter och Kirsten Gronlien, Gleerups förlag Så funkar det! – om sömn, stress och lite annat av Anna Nygren, Frija förlag

Skolforum magasin

Kungen kommer av Jo Salmson, Bonnier Carlsen Hövdingens bägare av Martin Widmark, Bonnier Carlsen Chefen som gör skillnad av Clas Malmström och Lennart Skoglund, Gothia Fortbildning

Välj och vraka! Chick lit – brokiga läsningar och didaktiska utmaningar redaktör Maria Nilson, Liber Nu ler Vygotskij – eleverna, undervisningen och Lgr 11 av Anne-Marie Körling, Liber

Lär med surfplatta åk 1-3, av Lena Gällhagen och Elisabeth Wahlström, Natur och Kultur Synligt lärande för lärare av John Hattie, Natur och Kultur Utmanande undervisning i klassrummet av James Nottingham, Natur och Kultur Ledarskapshandboken av Bosse Angelöw, Natur och Kultur Bytt är bytt och kommer mångfalt tillbaka Tidskriften Pedagogiska magasinet

Hur få ”hemmasittare” att återvända till skolan? Tidskriften Specialpedagogi Upptäck skoldebatten i Norge! Atferdsproblemer og myten om den inkluderende skolen Tidskriften Bedre Skole, Norge

Gå in på www.skolforum.com för att läsa mer och för att hitta kampanjsidan.

13


Mässfakta

Praktisk information Skolforum är en mötesplats för fortbildning för lärare, skolledare och all annan personal inom skolan. Mötet består av ett omfattande kompetensprogram och en omfattande utställning med många aktiviteter på scener och torg. Åldersgräns är 15 år! Undantag för barn i målsmans sällskap. När? Måndag 28 oktober 09.00–17.00 Tisdag 29 oktober 09.00–17.00 Onsdag 30 oktober 09.00–16.30 Plats? Stockholmsmässans A-hall Adress: Mässvägen 1, Älvsjö, Stockholm. Planera ditt besök Du bokar din entrébiljett via hemsidan www.skolforum.com. I slutet av augusti finns hela programmet klart i bokningssystemet med alla aktiviteter i hallen. Då kommer det att finnas runt 200 olika miniföreläsningar, workshops och andra aktiviteter som du kan planera in. Nytt för i år är att samtliga aktiviteter och föreläsningar ingår i din entré till Skolforum.

Skolforums bokningssystem gör att du lätt planerar dina aktiviteter och anmäler ditt intresse för samtliga aktiviteter/föreläsningar (det är ingen bokning som görs utan endast intresseanmälan). Vi har förenklat för dig att hitta det som är intressant just för dig. Du kan också söka efter kollegor och utställare samt boka möten med dem under Skolforum. Entrébiljett För registrering finns flera alternativ: 1. Medlemmar i Skolforums ägarorganisationer Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund samt Svenska Läromedel erbjuds ett rabatterat pris (240 kr exkl moms, ordinarie pris 300 kr/exkl moms) tom den 4 oktober.

2. Ordinarie pris 300 kr exkl moms. 3. Grupprabatter. Tom den 4 oktober erbjuder vi följande grupprabatter: – grupprabatt 5 personer eller fler: 200 kr exkl moms/person – grupprabatt 10 personer: 1500 kr exkl moms (då ingår även arbetsrum/bord, OBS! begränsat antal bord) Obs! Alla entrébiljetter gäller för hela perioden, dvs du kan besöka mötet alla dagar. Skriv ut hemma För att förenkla för dig så är entrébiljetten också din namnskylt. Skriv ut den hemma och ta med till Skolforum så behöver du inte köa vid registreringsdatorerna.

Visa film i undervisningen!

Swedish Film AB distribuerar filmer på DVD, på Blu-ray och digitalt via streaming från vår portal. För detaljerad information om filmtitlar, rättigheter filmlicens, priser, villkor mm, vänligen besök vår hemsida eller kontakta oss på telefon: 08-445 25 50.

14

ICENS 201 3 •L • 13

• LICENS 13 20 20

Välkommen till vår monter: A18:50.

S

Intressanta och tankeväckande filmer väcker känslor och stimulerar debattlusten. Swedish Film representerar ett stort antal filmbolag med tusentals filmtitlar.

013 • LIC EN S2 EN

NS 2013 • L CE IC LI

www.swedishfilm.com

Skolforum magasin


All inclusive inte bara på charter! I år hakar Skolforum på trenden med all inclusive. Det gör det både billigt och enkelt att ta del av det omfattande programmet. Betalar du deltagaravgiften har du tillgång till hela programmet och utställningen i tre dagar. Och även om du endast deltar en dag vill vi påstå att det är billigt!

Fram till den 4 oktober har du dessutom möjlighet att ta del av olika rabatter.  Besök www.skolforum.com för att köpa din biljett och skapa ditt eget program.

BILJETTPRISER OCH RABATTER Hitta hit: Det är lätt att hitta till Stockholmsmässan. Både bussar och pendeltåg stannar vid Älvsjö Station, som är vår närmaste granne. På nio minuter tar pendeltåget dig från Stockholm Central till Stockholmsmässan. Snabbt och miljövänligt. Kan det bli bättre? På Skolforums och Stockholmsmässans hemsida hittar du mer information om hur du tar dig till Stockholmsmässan. Kontaktuppgifter Skolforum Mailadress: skolforum@stockholmsmassan.se Telefon: 08-749 41 00 Hemsida: www.skolforum.com

Ordinarie pris: 300 kr + moms Pris för medlemmar i Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och Sveriges Skolledare: 240 kr + moms

Grupprabatt 5 personer eller fler: 200 kr + moms/ person Grupprabatt 10 personer eller fler: 150 kr + moms/ person (mötesrum/mötesbord ingår även i detta!)

Bästa böckerna för alla åldrar!

Skolbiblioteket

– en lönande investering

Besök oss på Skolforum Monter A 11:44

• stärk den pedagogiska funktionen • optimera ekonomin • öka skolans attraktionskraft Se Dantek BiblioMatik – marknadens modernaste system för skolbibliotek i vår monter A15:50. Här kan du även få ett exemplar av boken om Dantek BiblioMatik. Mer info? Se vår hemsida www.dantek.se – eller ring 0470-475 50.

Läs mer på www.ebfa.se Skolforum magasin

15


Program 2013

Axplock ur programmet Skolforum 2013 erbjuder en rad intressanta, angelägna och spännande programpunkter. Här presenterar vi ett axplock ur programmet. För att se hela programmet och när de olika sakerna äger rum – besök www.skolforum.com! Där uppdateras programmet hela vägen fram till Skolforum i oktober. Ordning i klassen när läraren leder Inget är så viktigt för elevernas framgång i skolan som läraren! Lärarens ledarskap med höga förväntningar, goda relationer och kontinuerlig återkoppling får eleverna att växa som människor och ökar deras engagemang i skolarbetet. Eva Larsson, som har handlett 200 lärare i grundskolan och gymnasiet, föreläser om vad yrkesauktoriteten innebär i det vardagliga mötet med eleverna. Wikipedia i undervisningen Genom att lära elever och låta eleverna skriva artiklar i Wikipedia så utvecklas deras förmåga att uttrycka sig på ett formellt sätt. De lär sig att man måste ha en referens till sin kunskap och de lär sig att kunskap är något vi skapar tillsammans. Axel Petersson från Wikimedia och Dan Frendin från Kalmarsunds gymnasieförbund berättar. Lektionsobservationer som verktyg Lektionsobservationer hjälper läraren att se vad som händer. Lyssna på erfarenheter från Skolinspektionen. Från ABC och läskondis till läsförståelse och läslust Vad betyder det att allt fler elever läser sämre – för individen och samhället? Och vad kan vi göra åt det? Martin Widmark berättar om satsningen En läsande klass som syftar till att lära eleverna att läsa på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Han visar också hur man med ett lite annorlunda förhållningssätt kan utveckla elevers skrivande. Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling Lagen säger att vi ska ha en likvärdig skola, en skola för alla, där alla barn och ungdomar ska få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Trots detta ger många anställda i skolan uttryck för frustration över att man inte får till just det. Petter Iwarsson från BRIS föreläser för att ge en inblick i hur man med hjälp av samtal och relation kan hjälpa fler barn att klara av skolarbetet.

16

Radion som öppen lärresurs Både radion och skolan går nu igenom paradigmskiften där de olika verksamheterna utvecklas tack vare den digitala utvecklingen. Radioprogram är nu inte bara ljud som sänds utan kan nu också kompletteras med en blogg, facebooksida och ett twitterflöde. Detta gör att Sveriges Radios utbud av radioprogram kan passa utmärkt som öppna lärresurser framför allt i gymnasiet. Vetenskapsradion Klotet och personal från Kalmarsunds gymnasieförbund visar hur man kan göra. Skolbibliotek – från brist till självklarhet för alla elever Hälften av eleverna saknar tillgång till ett bemannat skolbibliotek och en av sex saknar det helt. En professionell biblioteksverksamhet betyder mycket för elevernas läsning och läslust. Barbro Thomas är tydlig med vad som krävs för att en likvärdig standard ska uppnås inom rimlig tid, bl a att det är en fråga för skolan att driva. En idé kan förändra! Välkommen till en lärarfortbildning i workshopformat för lärare i årskurs 7-9. Vem var Alfred Nobel? Vad har Nobelpristagarna egentligen gjort och vad har det inneburit för individen och samhället? Hur kan lärare arbeta med detta i klassrummet? I workshopen presenteras några klassrumsövningar och material delas ut. Och vem är årets Nobelpristagare...? Slöjdportfolio – samlat, strukturerat, för lärande och bedömning När eleverna själv redovisar och bygger sin portfolio får du som lärare en gedigen dokumentation över alla dina elever och deras arbete. Att se sitt lärande och få feedforward gör att eleverna utvecklas. Inger Möller Degerfält berättar. Vägar till att förstå och använda texter Många tror att elever kan läsa när de knäckt läskoden. Men det stämmer inte! Då börjar den verkliga utmaningen, att också

försöka förstå vad som står i texten. Monica Reichenberg beskriver hur en undervisning i läsförståelse kan utformas med strukturerade textsamtal där eleverna får möjlighet att med lärare och kamrater skapa mening i vad de läser. Entreprenörskap i skolan, hurdå? Entreprenörskap är numer en del av skolans värdegrund. Begreppet entreprenöriellt lärande är lika vitt och brett som aktuellt. Ung Företagsamhet ger en introduktion i varför skolan ska arbeta med entreprenörskap, vad entreprenörskap innebär i skolan samt vilka effekter arbete med entreprenörskap kan resultera i för elevers utveckling. Flipped classroom – här för att stanna? Se hur enkelt det kan vara att arbeta med flipped classroom! Lyssna till Daniel Barker eller Kristina Jonsson då de berättar hur de arbetar och testa själv! Petter – så blev jag artist Petter, en av Sveriges mest kända artister, berättar om sin skolgång och hur han ser på språkets betydelse. EdCamp Under alla dagar genomförs workshops med årets teman i fokus. Hur ser du som deltagare på de aktuella utmaningarna för skolan? Ta chansen att sätta ord på dina egna tankar och lyssna på vad dina kollegor tycker. Bråka smartare – praktisk konflikthantering i skolans vardag! Små konflikter eskalerar lätt – hur kan du stoppa dem effektivt i ett tidigt skede? Hur ingriper du i en konfliktsituation utan att själv hamna mellan de som bråkar? Medlingscentrum introducerar dig i ett lathundsbaserat verktyg för hur du på bästa sätt kan möta både små och stora konflikter i skolans vardag.

Skolforum magasin


Program 2013

bilder från Skolforum 2012

Skolsmart – för en bättre arbetsmiljö Skolor med en bra arbetsmiljö har flest elever med högre resultat. Dessa skolor uppnår även att fler elever går ut skolan med fullständiga betyg. Om eleverna blir medvetna om sin arbetsmiljö och sina rättigheter blir de också mer motiverade att förbättra den. Sveriges Elevkårer presenterar tillsammans med Lärarförbundet en rapport kring detta. Matematisk begreppsbildning med hjälp av IT och språket Hur kan IT, animationer och språket kan ge god förståelse av vad de matematiska begreppen är – egentligen? Då man förstått själva begreppet stärks självförtroendet i matematik, och därmed intresset för matematik. Välkommen till ett seminarium som visar, med hjälp av animationer, hur man skulle kunna ”prata matte” i klassrummet. Ansikte mot Ansikte – verktyg för dialog det mångkulturella samhället För att klara sig i dagens mångkulturella värld måste unga lära sig att samarbeta och kommunicera effektivt och inlyssnande med vem som helst, oavsett deras kultur eller trosuppfattning. Maria Kjellsdotter Rydinger, präst och projektledare, berättar.

Skolforum magasin

Att tänka på vid val av läromedel Det finns många frågor att tänka på vid val av läromedel. Kommer eleverna att vilja läsa boken? Finns det bilder/andra illustrationer som underlättar förståelsen? Hur är läromedlet relaterat till Lgr 11/Gy 11? Konflikthantering i professionellt lärarskap Konflikter är en del av lärarens vardag i skolan. Gemensamt för dem alla är kanske vår intuitiva drift att blunda, att låtsas som om vi inte märkt något. Skolan är en arbetsplats där många människor med olika utgångspunkter möts och måste fungera tillsammans. Att möta och hantera olika konflikter och att omvandla dem till lärande situationer kräver specifik kunskap och träning. Välkommen till ett seminarium som tar upp detta. Surfplatta – nyckeln till mycket Välkommen till en informativ och inspirerande föreläsning av Elisabet Wahlström som berättar om olika sätt att arbeta med surfplattor, främst inom förskolan. Uppskattande förhållningssätt – forskning som når in i klassrummet Forskning visar att elevers upplevelser av omsorg, tilltro och delaktighet, tillsammans med lärares ansvar att stödja elevers lärande, är avgörande för skolframgång.

Genom ett uppskattande förhållningssätt kan elevers måluppfyllelse och trivsel i skolan öka. Ulrika Bergmark och Catrine Kostenius presenterar konkreta verktyg för att arbeta med ett uppskattande förhållningssätt. Från dröm till terror – kommunistiska regimers brott mot mänskligheten Ett seminarium om källkritik, historiebruk och hur man använder film i klassrummet. Några av de värsta brotten mot mänskligheten i modern tid har begåtts av regimerna i Sovjet, Kina och Kambodja. Från dröm till terror är en nyproducerad film för klassrummet. Under seminariet varvas avsnitt ur filmen med exempel på klassrumsövningar.   Mat för hjärnan Vad ska vi lägga på tallriken för att ge hjärnan de bästa förutsättningarna för välmående och god inlärning? Anna Nygren, författare till boken ”Så funkar det! – sömn, stress och lite annat”, presenterar en maträtt som ska ge hjärnan det den behöver för att till exempel höja sin prestationsförmåga, få mer må-brahormoner, få upp halten av sömnhormon och få fart på signalöverföringen i hjärnan.

17


Program 2013

Axplock ur programmet forts. Mer information på www.skolforum.com

bilder från Skolforum 2012

Internet som arena för både lärare och elever – Tips om hur du arbetar med wikis Ylva Pettersson och hennes elever har bidragit till det öppna uppslagsverket Wikipedia med sikte på kursspecifika moment och programmål såsom användande av digitala verktyg, kommunikation, kreativitet, källkritisk metod och entreprenörskap. Eleverna blir engagerade, bekräftade och deras bidrag har lästs av miljoner läsare. De har flera gånger vunnit priser för veckans bästa artikel. Hälsofrämjande arbete i skolan När 19 svenska elever i åldrarna 10-11 i samarbete med sin lärare fick skapa, leda och delta i hälsofrämjande aktiviteter valde de att främja hälsa och välbefinnande med hjälp av musik, massage, fysisk aktivitet och utomhusvistelse. Den här forskningen visar att elever är kompetenta att leda hälsofrämjande verksamhet med stöd av sin lärare och delta i hälsofrämjande aktiviteter ledd av sina kamrater. Catrine Kostenius berättar mer om sina egna och andras utvecklings- och forskningsprojekt i skolan för att öka kunskapen om lärande och hälsa. Att bedöma elever med konkreta matriser Med tydliga matriser blir det möjligt för läraren att förenkla sitt bedömningsarbete samtidigt som det blir tydligare för eleverna vad som förväntas av dem.   Välkommen till en dialogföreläsning som ger en introduktion till hur man kan åstadkomma detta.

Kom och möt oss i montern på skolforum

18

Webbaserat skolmaterial ger skilda perspektiv på fattigdom Att det finns barn som lever i fattigdom i andra länder är något få ifrågasätter, men hur är det här hemma? Vad innebär det att vara barn och ekonomiskt utsatt i ett land som Mocambique, Ukraina, Sverige? SOS Barnbyar och BRIS presenterar ett studiematerial som använder digitaliseringens möjligheter att engagera och lära eleverna. Stärk din kompetens genom internationellt erfarenhetsutbyte Som lärare och pedagog har du mycket att vinna på att delta i internationella samarbeten och utbyten. Du får internationell erfarenhet, uppleva en annan kultur och utbyta erfarenheter med lärare från andra delar av världen. Internationellt samarbete ger dessutom ofta positiva effekter i form av metodutveckling, nya arbetssätt och en fördjupad förståelse för omvärlden. Handläggare vid

Universitets- och högskolerådet berättar mer om möjligheter till kompetensutveckling och utbyten genom de program som finns. Hur kan vi jobba med trötta och stressade elever i skolan? Många elever sover för lite, stressar för mycket och slarvar med både kost och motion. Dessutom är de flesta av dem uppkopplade dygnet runt. Konsekvenserna av det ta visar sig inte minst i klassrummet. Välkommen till en workshop där man får veta mer om vad som händer i kroppen och hjärnan när man sover för lite och stressar för mycket. Chefen som gör skillnad Författaren Lennart Skoglund presenterar sin bok kring ledarskapet – en nyckelfråga för svensk skola.

Fakta Skolforum ägs gemensamt av Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund samt Svenska Läromedel. Skolforum har varje år sedan 2001 arrangerats på Stockholmsmässan.

Skolforum magasin


Vägar till arbete

t s e m t Vem vöeretags­ om f toria? his

I varje klass finns cirka fem elever som har svårt att nå målen i skolan på grund av kognitiva svårigheter. Ett sätt att stärka dessa elever i skolarbetet och förbättra förutsättningarna för dem är att ge teknikstöd. Vi har under tre år erbjudit elever teknikstöd i skolan för att ge dem bättre måluppfyllelse och grund för vägen ut i arbetslivet. Kom till vår monter A:16:45 på Skolforum så får du testa teknikstöd!

www.hi.se/skolatillarbete Tfn 08-620 17 00 Texttfn 08-759 66 30

Företaget Lux, som senare blev det mer kända Electrolux, var först med att tillverka dammsugare för de svenska hemmen. Vilket år skedde detta?

Svaret och mycket mer om svensk företagshistoria hittar du i vår monter A14:31. (Där kan du också beskåda den första dammsugar­ modellen Lux 1!)

C E N T RU M F Ö R N Ä R I N G S L I V S H I S T O R I A CE N T R E F OR BUSI N E S S H I S TORY I N S TOCK HOL M

Centrum för Näringslivshistoria är världens största historiska näringslivsarkiv. Vi bevarar och berättar företagens historia. Hos oss hittar du böcker, filmer och annat inspirerande studiematerial. Läs mer på www.naringslivshistoria.se/skola


Hot

Risker

S책rbara p latser

Larma 112

Eld och brand Informationss채kerhet Stormar och elavbrott

Olyckor

r e s i Kr

Farliga 채mnen Hot mo t Sverig e

Profile for Newsfactory Media Group

Skolforum 2013  

Officiell tidning för Skolforum 2013.

Skolforum 2013  

Officiell tidning för Skolforum 2013.